Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

ubrzan puls.očiju.-a.Caglukonata G.ci janoza.dovodi do sek.500 mg askrobinske kis.lindan.kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.opadanje kose.ensefalopolineuritis.crevni porem. suzenje.razdražljivost.krv..teskoba u grudima.krvr.glutationa.i.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl..porem..vrtogl...10% rastv.polineuritis.to xafen.RES.-porem. i 50 mg vit B.slika:AKUTNO-retka:kašalj.jetre.atrof.ošt ećenje jetre.ataksija.jetre i bubrega.USTA-nadražaj želuca.tremor.Cs i U.sistema.puteva.otok.fosforna.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.promuklost-bronhit.mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala..zavoj sa 2% Nabikarbonatom.zapalj.perforac.bledilo.znojenje.želud.zapaljenje korneje.tonično-klonički grčevi.vežnjače.H.bubrega.ukloniti zagađeno odelo.inf.ubrzano dis.PUT-oštećenje sluzok..Cs-nitrat.zamor.bubrega..DDT(zabranjen)) Prodor u org.bol u nosu.otok-ulceracije.ošteć..prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.a u težim:dispnea.konraindik.strah.-promena r.glavob.belimantil. i amonijakom.davanje ulja.T-ispiranje želuca toplom vodom.septuma.dele se na :azotna.oštećenja kože.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.n.g.bol u mišić.barbiturati-napadi grčeva.mučnina.kostiju.g..gubitak svesti.ospa.hiperemija www.vida.i.metabol.dehidraza.).dermatitis.bol u epigastrijumu.porem.traheje i bronh.v 40% glikoze..KOŽA-pečenje.lupanje srca.izlučuju se preko bubrega.grlu.kiseonik.srca i pluća.-a.t.ATP-aze.pneumonija.kašalj.i.ošteć.desni.zato de koridti samo kao smeša . krvarenje iz nosa.s hronično-oboljenja zuba.:preko dis.Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran...povraćanje..:laki st-privremena nesposobnost.bronhit.rzdražljiv.Na-nitrat.mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis.s. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži.c.pov rać.paralize(tešli sl.tetanija i grčevi extremiteta.traheit. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.n.amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.kardiovask.hronično-glavob vrtog..dience faloneuritis. pirogrožđane i mlečne kis.m.miokardit. C.astma. faringit.s. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.dispepdija.utopljavanje.kože.eritem.s.info .prolivi.polineuritis.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.dispnea.porem. i.želudačno-crevni porem..u težim slučajevima:pov.t.hipotenzija..proširenje k. i respir.rinitis.akutni rinitis.muka.nadražuje kožu i sluzokožu.težak st.gingivit.kašalj.hron.gastrit.iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze. T.

puteve(bronhiole.t.(1-6 ppm)-nadražaj sluzok.T.mineralhromit Rizik:dobijenje legura.dermografizam.i.nesanica.nadražaj dis.poviš. Penz..vrtoglavica.bubre.higijenske i medicinske mere www.pov..dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R.strah euforija.EDTA RAD.šake.n.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca.ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna.PREV.slezina.slezina.Vezuje se za SH grupe belan.anosmia.povraćanjeglavob.ispiranje želuca.bolovi.T.hiperemija konjuktiva.nesanica.plač.rinofaringit. grudima.pov.gingivitis.tetiv..*-promena rad.org) KL.mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.:kod ošteć.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože. Vit C i B.R.-paralize u najaktivnijim miš.vatrostalna ind.C I B vit.Bi C vit.aerosol.crevima.čaj. I znakovi podeljeni su :inicijal.tvrd.dig.hipotermija.hijalina skleroza aferentn.znojenje.usana.često se javljaju .zujanje.uzimanje hrane rukama -prodire u možd.bolova. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej.štavljenje kože.-GIT poremećaji. Arteriola). “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.anamn.pare.prašine<5 mik.sa sivom nijansom..povraćanje. pred. Prevencija.grčevi.prašina CdO.I.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen.radn.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer.s.pri preradi nafte. konjuktiva.fosfata.-gubitak pam..karboksiHgb 20-30% .glavob.SL.zuba.dermografizam.dispnea.RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem.I.meningealni simo.bolovi u epigatrijumu.gubitak težine.T.T.med.exkrecija aminokis.T .-akut.tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL.T subfebril.r..higijenske I medic.refleksni spazam(bronh.pov.m..*R.sanjivost.vraćanje na rad.supradtern.bol u očima.pad TA) Kl.infarkt HRONIČNO-glavobolja.DEJSTV.utopljavanje.kašalj.ulkusi na koži KL.. bronhit.na osnovu istorije bol. hroničnoprivremena promena r.dim oksid G.bradikardija.otpadne vode Prodor u org-R.puteva-bronhopneum.Ponavljana akutna i subakutna trov.TEŽAK OB.prašine:PBO.slabija reakcijom na svetlost.endok.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda.poremžlezda.bolovi u stomaku.procesi mešanja sa dr.20-25(srednje teški).5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.lakši od vazduha.mesto sa pobolj.predhodnog stdijuma $ Izraženi st.epi napadi.gastritis.-deluje na duboke dis.-glavobolja.T-t mere.-R.povraćanjePri visokim conc.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa. preko urina i stolice.dispept.reverzibilni simp.sp.. traheobronhitis.T-pare.lak nadražaj dis. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.elekrohromir Prodor u org.poliradikulitis.bol u extrem .varenje Prodor u org-R.3 d.puteva -latentni-3-6 do 12 h.te.mučnina.inverzija sna.legure.bez efekta)..Slika-AKUTNO-niske conc.s-a.m.-PARKINSONIZAM-temor.belimantil. OCENA R.N-acetilpenicilamin Pev.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org. I radne anamneze.povećana peristaltika želuca i creva.proliv.recidivi-novo rad.bojenje tkanina. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.:r.bronhijalana astma.. eritrocita i koproporfirina u urinu.vit B i C.encefalopat..poremećaj k.invertnost.breunit Koristi se:izrada elektoda.rastvor.bledilo kože.slabost extremiteta.gušenje.nesanica.veće conc.izraženi stad.NAJRAN:FAZA-malaksalost..laringotraheitis.T 40C ..kašalj.nesanica. Metaboličkih procesa.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza..-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima.hipotal..početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea.hiperhidroza.bol.ispadanje kose.nosne pregrade. visoke vredn. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.nesposobnost 1-2 mes.TH:CaNa2EDTA.malaksalost.očiju.astma).suvoća I grebanje u grlu..hoda I govora”hod petla”.*R.adinamija.bubrezi(eliminacija).mol.amimija.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa. Prevencija:T-t mere.traj.tamnosmeđi zubi.I.krvaranja iz nosa.porem.povećana conc.malaksalost.depresija.anurija.hemoglobina i skraćuje vek eritr.dlika.dermografizam tremor.jedinjenja u usta ili iz dis.slabo pamćenje.ošteć.resp.g.efedrin.tromboza.bubrega.rada.CNS-encefalopatija. Rizik:kod kopanja rude.puls ubrzan(100-120/min).uzbuđenje TH.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.snojenje. I znakovi izraženog trovanja.metabol.plj.paranazalnih šupljina KL.dispnea.PbCl2.laki-staro r.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima.pneumosleroza.bol u predelu srva nadražaj očiju.hemipareza.težak-1 i više mes.veštačko disanje.reflexi.anode.m.mirovanje..vrtogla.samor.suvoća ždrela.bronhijal astma.povraćanje.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.strah.napad astme.gubit.CNS.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja.mol. srednje teški st.-slabost.malokrvnost.uljani rastvor vit A I D.nistagm.glavobolja.peribronhitis.kašalj....bater Prodor u org.sposobnosti.lampe.5-0.hiposmija i anosmija.U. Klinički simp.mršavljenje.riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad.kapsu sočiva . .slabost..konjuktiva..bolovi i stezanje u..barometara.m i.hiperemija. Kl.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj. Prvencija:T-t mere.subitak apetita.tremor.brohitis.glavob.inverzija sna. Ilučuje se bubrezima.def.konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu.porem.slabost.penušav ispluvak.T..kol.municija PRODOR U ORG..trakta.krvarenje desni.pregled..svetlucanje pred očima.porem.krvotok-jetra(detoksikac)žuč..koža.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH.sanjivost..SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic.smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.bez mirisa..higijenske mere.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg.IZRAŽENI ST. rani simp.s.info .-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.oligurija.cijanoza.-novo r..pov. u depoima-isto r.glavobolja.infuzija.-deponovanje(jetra.žlezde KL.t.glavobolja Vrtoglavica.epi.koštane strije Dg-radna anamn.depresija i grčevi extrem.jetri.v.-astenija..32-0.gadjenje.može i Čejn Stoksovo. Ocena r.jetre.sekrecija.tetivni reflexi.patol.rad.prsti. Trovanje niklom-srebrnastobeo. recidivi-promena r.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint..lečenje.poviš.beladona.atrifični rinofaring.>oštećuje mozak(dejstvo na k..metal.akumulatorske ploče.pečenje.-gubitak svesti nekoliko časova. I znakovi ranog trovanja.sivkastobeo(kad je cist).mešanjem etilove tečnosti.T-uvlačenjem pomoću creva u usta. malih conc.zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.ugušeni ili pov.povraćanje. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.Neurološki u stanju kome-zenice jednake. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima.razdražljiv.penz.sluzokoža. Olovom.sanjivost..gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca.me Trovanje Živom-srebranastobeo.grebanje u grlu.m. izraženi st.bronhitični šušnjevi.ubrzan puls.prometa belančevina.nervni sistem.teško trov.I.g/100cm3.šibica.gadjenje.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).zamor.konjuktivit.simp.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin.. TH i prva pomoć:akutnoO2.umereni.a posle mje oseća se slabost.lupanje srca.tremor prstiju.cilin.vrtoglav.ispiranje sodom bikarbon..v sistema.metabolizma porfirina.n.kosi.karboksiHgb 30-35%.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz.katar želuca.epistakse.septuma.T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g...reflx DgAnam.prforac septuma i recid ulceracija-promena r.vrtoglavica.bol u stomaku.slabodt..kod intk.Dg:rad.kordinacije..40mg/100ml Rizik:u topionicama.+ Ašner.T-kašalj.SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik.gušenje.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.g/l.delirijum.Cd u urinu i krvi .glavobo.perif.)nadbubreg(astenija.hipotonija.ćel.t.hipotermija.Trovanje manganom Crvenosiv.Pb3O4. 0.S.invalidska penz.Posle edema može se razviti pneumonija.zamor.znojenje.gubitak svesti 5-7 dana.gubitak svesti.-dovodi do opekotina sluzok.I.lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija.nistagm..staro r.hemoptizije.Disanje(30-40/min). kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam. ždrela.malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.dispnea.kašalj.H.ulkusna bol. u izduvnim gasovima.simp.preko pluća formira sa Hg.. U toksične-port.noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.hepatomegalija.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml).posle preležanog trovanja javlaju se simp.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz).tremor(tremor merkurijalis).bojenje hartije.(EDTA I BAL. desni .endokrini poremećaji.an metal.desni I porem.cijanoza.O2.holester.stad.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.-privremena nesposob.HRONIČNOpostepeno.koža.CdCl-kod topljenja ruda.d.T-para.muka.-oštećenje c.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda.bolovi u mišić.t.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju.redukuje aktivnost deltaALA-D .poremeć.OCENA R.-preko kože i R.kardiomiop. KLIN.boje.ždrela.derebralne krizeepi..made.slabost.conc.preradi.$prom.glavo.bubrezima..Ca.R.-povraćanje.paranazalnih šupljina.otežan govor.proizvodanja termomet.Romberg *. i farmaceutskoj industriji.NA ORG:-praćeno je porem. inv.znojenje(infuenca. mršavlje.emfizem.-olovne kolike-akutni napadi abdom.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.tahikard.m Pevencija:T-t mere.mir.rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.ždrela. Prodor u org.-pov.apatija.ratvorljiv u kis..mesta bez Mn.na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS). javlja se kašalj.feces.Stepen apsorpcije zavisi od kol.očiju i ždrela-deponuje se u kost.mišićima..smitsonit.dermografiz.hroni.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol.hipotonija.izlučuje se bubrezima KL.T-gutanjem hrom.nesanica.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.mikrografija.usl.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2.može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.abdomin.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva.u hem.fotofobijablefarospazam.mlitavost.gwdje nje.hipersaliva.min.dim.-R.-para.kanalizacija.6 mik.otporan na koroziju.SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob.pov. lica).pamćenja.žlez.zujanje ušiju pritisak u drudima.toplo mleko.zamor.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.mleka u vreme laktacije KL.(1-5ppm)..vrtogl.O2.Babinski +.T. Simp. ili prekvalifik.očnih kapaka.drhtavica.reflexi.PbO2.bronhospazam.povraćanje.bronhija KL.tvrd. G Anam..T-čestice 0.trizmus vilica.emfizem.crven.hroni.tkivo(kora.koma.u HCl H2SO4. Živine ensefalop.jetrom.rastvara se u benzinu...euforija.TH:topla kupka posle rada.vrtoglavica.t.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo..glikoza.halucinn.perforacija septuma.tahikard.krv0.štamparska slova..hiruršlih i zubarskih instrumenata.m.anizokorija.A.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa.vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.medicinske mere Trovanje CO-besbojan. Blok.tet Reflexa. atrofija.bubr. Funkciju Deluje na mišićn.Hgb.vrtogl.m sa poboljšanjem udlova. opšta slabost.smanjeno panćenje.m imaju vel. hipoterm.nakit.-dr.Kod posatojanja pov.metal grozn.lična zaštita.javlja se pri dobijanju nikla.dobijanje Zn belila. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.koža-uklonitivaton.pov.glavobolja.mučnina.T-izazivanje povra.perfo.t.tetaALA.p.štampa tkanine.hem.hiperhidroza.glavobolja.ukusa.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt).bol..kafa.slabost.miris na pokvarena jaja.B.otežano disanje.psihoze.halucinacije.emfizem.omotača kablova.transport.mek.podlaktice-papule-vezikule(svrab.cijanoza.pranje vodom i sapunom G.toni-klon grčevi.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.elektrode za baterije i akumulatore.-lak-nesposobnost nekoliko dana..zamor.malaksalost-drhtavica 38-39 C. Rizik:vađenje rude.Dermografizam..s.-prašina.nadražaj G. R.stezanje.sepresivne reakc.leukocitoza.u vidu minerela:magnozit.inv.karcinom pluća.zatvor.prodor u org.vrtoglavica.karbogen.higij.otežan hod Hiptonija miš.dispnea.grčevi.kvarcnih lampi.eufilin(porem.znojenje.snižen Hb.simp.urin težak st.hronični bronhitis.vit B i C Ocena r.bel male relativ.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob.hipersalivacija.hausmanit.znojenje.dermatitis.groznica.slabo pamćenje.ulceracija sluzok..tetiv.urin 20-65 mikr.suze nje očiju.(30 ppm)kašalj.-suvoća nosa i ždrela.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj. minerela:sfalerit.malaksal.T.:R.puteva.s-aglavob.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost.hipotonija.glukoza PrevencijaT-t merelične.drhtavica.D-penicilamin. t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje.v.osećaj straha.glavob.m...paren.s..m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo. u.gubitak svesti.kamenac..usporen puls.simpt. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost.Rtg cevi.tremor ruku.creva..O2.slabo pam. sna.raniji zamor.hiperhidroza. i znakovi trovanja opšteg karaktera.reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.vlakna k..c tahikard.ataksija.toksik.sluzokože idenaturacija bel.vrtoglavica. jezika.kata ralne promene dis.astenija.porem jetre..kijanje.deluje na jetru i bubrege(fibroza.leukopenija.i.cijanoza.ekcemi(Cl akne) hronič.poremećaj kordinacije..ŠUK.Ddg-parkinsonizam.hiperbilir.edem. kao u Parkinsonu.-transport u bolnicu.T.hlorni preparati.25-0.dornjeg r..glavob.dobijanje legura .povišen tonus mišića..-R.ukus grčevi.težak-novo r.izrada lekova.puteva. pobolj.apsces.dlabost extenzora.stad.razdražljivost.brisati benyinom.nastaju brzo-glavobolja.dubitak apetita.refl.smanjenje rad. bubrega..anemije.kod alergijskih ošt.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.transport KOŽA-kvašenje odeće G.hepatomegalija..magle.sna.disanj).stezanje u grudima.magacioniranje.drhtanje.slabost.Rosalimo simp.ulkusna bolest.higijenske.glavob.pov.jake glavob.nosa...encefalopatija-glavob..S.T. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG.proizvodnja legura.-oksidiše u org.medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom.za rad.legira PRODOR U ORG.stanja slična Menierovom sy..pulzacije u slepočnicama. umereni s.mesta.otok rožnjače.povraćanje..bol u grudima.1-2 mes(težak dt).slabost.glavobolja.tetiv.pareza facialisa.ošt.kože I g.dmrt SUBAKUTNI-sporo. i prva pomoć-napuštenje sred.TH-izazivanje povraćanja.žutica.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan.sekrecije želuca.bubreg.prašina.=2(teži sluči. radnika G.pravljenje cevi.karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.sastojcima.Openhajm.BARBITURATI B vit.v.Hgb i eritr. hroninopromena r.kaučuk PRODOR U ORD.TH:i.slezini.pov.hladni extrermiteti.poviš..SPOSOB:-inicijal.pri većim konc. U krvi 15-40 mik. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa. G.slika:* inicijalni st.zavarivanje.traheje.masti.retko. Promena.Ocena radne spos.kalamin.hipotonici.miris trulog voća.za legure čelika.teh..antipiretici Prevencija-tehničke.m. eritrocita.smrt(bronhopmeum.ulcer kože(vrat.jetra.tetiv.r. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.s.kerozinu.mesto.TA pov.plašlji vost.nogunerazgovetan rukopis.. Hron.ali veliki deo prelazi u plućni krvotok.čišćenje.legure.hipo i anacidni gastrit.vrtoglavica.hladni extrem. TH:CaNa2EDTA-i.zamor...:kl.ili prekvalifikacija.disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica.vrtoglavica. Prvencija:tehničke.alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.dispeptične pojave.pojave Dg.porem.cijanoza.)-8-24h-dispnea kašalj.m.tonički grčevi.izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ.creva.gađenje.masom.volum.hronične sekvele. težak stepen-depresije viših delova c.T.amnezija.polineuritis.olovno bledilo(spazam k.crven.gušenje.porem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful