Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

muka.debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl..povraćanje.-porem.prolivi.ubrzano dis.bubrega..tetanija i grčevi extremiteta.porem.DDT(zabranjen)) Prodor u org.ošt ećenje jetre.proširenje k.polineuritis.).opadanje kose.ošteć.zamor. C. i respir.porem.s.Cs-nitrat.lindan.strah.iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze.kardiovask.Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran.dele se na :azotna.grlu.:preko dis.s.s.a u težim:dispnea. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži.želudačno-crevni porem.n.fosforna.to xafen.rzdražljiv.težak st.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.bronhit.dispepdija.pneumonija.t.ataksija.otok-ulceracije.puteva.astma.bol u mišić.ukloniti zagađeno odelo.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom.sistema.prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.ubrzan puls.hipotenzija.-a.s hronično-oboljenja zuba.teskoba u grudima.znojenje.zato de koridti samo kao smeša .kašalj.perforac.Caglukonata G.traheje i bronh.nadražuje kožu i sluzokožu.m. i 50 mg vit B.vrtogl.metabol.i.n.kostiju. T. faringit.izlučuju se preko bubrega.tremor..promuklost-bronhit..vežnjače.dehidraza.ensefalopolineuritis.barbiturati-napadi grčeva.PUT-oštećenje sluzok.porem.mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis.atrof.dermatitis.hron.i...RES.T-ispiranje želuca toplom vodom.bol u nosu. pirogrožđane i mlečne kis.hiperemija www.bol u epigastrijumu.miokardit.dispnea.gingivit.inf.davanje ulja.USTA-nadražaj želuca.srca i pluća.belimantil.otok.:laki st-privremena nesposobnost.amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.zavoj sa 2% Nabikarbonatom.KOŽA-pečenje.tonično-klonički grčevi.dience faloneuritis..akutni rinitis.paralize(tešli sl.konraindik.gastrit. suzenje.i.razdražljivost.Cs i U.info .zapaljenje korneje. krvarenje iz nosa.septuma.desni.krvr.jetre i bubrega.kašalj.utopljavanje.500 mg askrobinske kis.ošteć.kože.vida.slika:AKUTNO-retka:kašalj. i amonijakom.želud.t..gubitak svesti..pov rać.glavob.c.mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala..oštećenja kože.traheit.jetre..očiju.dovodi do sek.-promena r.H.zapalj.kiseonik. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.eritem.glutationa.g..hronično-glavob vrtog.rinitis..Na-nitrat.crevni porem.-a.ci janoza.g.ATP-aze. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.v 40% glikoze. i.u težim slučajevima:pov.. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.lupanje srca.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.bubrega..krv.polineuritis.10% rastv.bledilo.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan...ospa.mučnina.

smrt(bronhopmeum.leukopenija.mesta bez Mn.mučnina.hiperemija. I radne anamneze.ispiranje sodom bikarbon.hladni extrem.malaksal.poremžlezda.šake.i.anurija.-suvoća nosa i ždrela.org) KL...s-a.vrtoglavica.snižen Hb.toplo mleko.anizokorija.simp.bez mirisa.glavobolja.-olovne kolike-akutni napadi abdom. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.delirijum.dlika.poremećaj kordinacije.stezanje.težak-novo r.+ Ašner.nakit.ali veliki deo prelazi u plućni krvotok.umereni. Prevencija:T-t mere.otporan na koroziju.kijanje.ataksija..sp.CNS.20-25(srednje teški).higijenske I medic.v.volum.tetiv. Trovanje niklom-srebrnastobeo.predhodnog stdijuma $ Izraženi st.tahikard.zavarivanje. sna.jetrom..T.zamor.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.hiperbilir.zatvor. TH:CaNa2EDTA-i. i farmaceutskoj industriji.T.invalidska penz.gwdje nje.drhtavica.utopljavanje.S.TH:topla kupka posle rada.U.Dg:rad.elektrode za baterije i akumulatore.vraćanje na rad. inv.stezanje u grudima.usana.nosne pregrade.PREV.hem.TH-izazivanje povraćanja.bol u stomaku.HRONIČNOpostepeno.često se javljaju .gadjenje..glukoza PrevencijaT-t merelične.groznica.Rtg cevi. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.konjuktiva.miris trulog voća. malih conc..ratvorljiv u kis.plašlji vost.kafa.t.beladona.Vezuje se za SH grupe belan.masti.vatrostalna ind.emfizem.mikrografija.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml)..za legure čelika. umereni s.-preko kože i R.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint.(30 ppm)kašalj.koštane strije Dg-radna anamn..dim.1-2 mes(težak dt).slabost.masom.usporen puls.povraćanje.D-penicilamin. lica). pred.veštačko disanje.pečenje.sastojcima. Rizik:vađenje rude.dermografiz.preko pluća formira sa Hg.)-8-24h-dispnea kašalj.sekrecija.gušenje. izraženi st.penz.dlabost extenzora. hroninopromena r..atrifični rinofaring.bolovi.crevima.lična zaštita..mesto sa pobolj.uzimanje hrane rukama -prodire u možd.povišen tonus mišića.na osnovu istorije bol.miris na pokvarena jaja.-gubitak svesti nekoliko časova.hipotonici.urin 20-65 mikr.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj.sanjivost.karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.refl.antipiretici Prevencija-tehničke.žutica.Openhajm.pri preradi nafte.higijenske i medicinske mere www.fosfata.izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ.Neurološki u stanju kome-zenice jednake.mesto.bubr.TH:CaNa2EDTA.znojenje(infuenca.adinamija.konjuktivit.nistagm.aerosol.traheje.NA ORG:-praćeno je porem.infarkt HRONIČNO-glavobolja.grčevi.dim oksid G.glavo.patol.znojenje.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva.plač. jezika.CdCl-kod topljenja ruda.očiju.mek.anamn. Prevencija.tremor.crven.A.-slabost.zujanje ušiju pritisak u drudima.slabost.bol..paranazalnih šupljina.dmrt SUBAKUTNI-sporo.sluzokože idenaturacija bel.CNS-encefalopatija.m sa poboljšanjem udlova.jetra.gastritis.bolova.snojenje. bubrega.t.endokrini poremećaji..tetaALA.kol.prašina CdO.štampa tkanine.slika:* inicijalni st.rastvara se u benzinu. U krvi 15-40 mik.pov..creva..d.-povraćanje.I.dermatitis.pojave Dg.med.stad.toni-klon grčevi.reflexi.leukocitoza. OCENA R.m Pevencija:T-t mere.plj.hipotermija.Ocena radne spos.suvoća I grebanje u grlu..bubrezi(eliminacija)..redukuje aktivnost deltaALA-D .TH:i.inverzija sna.g/l.legure.laki-staro r.puteva-bronhopneum.*R. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost.nervni sistem..gadjenje.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.tetiv.porem.epistakse.mišićima..mlitavost.paranazalnih šupljina KL.proizvodnja legura.ošteć..vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.Slika-AKUTNO-niske conc.. javlja se kašalj.PbCl2.T-para.Rosalimo simp. R.raniji zamor.m i.malaksalost-drhtavica 38-39 C.bolovi u stomaku.euforija.alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.s-aglavob.bolovi i stezanje u.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj.nesanica..dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.brohitis.elekrohromir Prodor u org.krv0.gušenje.-oksidiše u org. Hron.g.hiperhidroza.ždrela.m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo.m.hepatomegalija.bronhitični šušnjevi.dermografizam tremor.ubrzan puls..tremor ruku.vrtoglavica.zamor.pri većim konc...porem.apatija.nistagm..s. .vrtoglavica.slabost.hipotal.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa.Kod posatojanja pov.rinofaringit.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol.T-kašalj.slabo pamćenje.hronični bronhitis.RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem..dornjeg r.pamćenja.sivkastobeo(kad je cist).trizmus vilica. Promena.prometa belančevina.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda.simp.reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.T-pare.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda.hipotermija.bol.nadražaj dis.-deponovanje(jetra..anode.kože I g.edem.razdražljivost.T .breunit Koristi se:izrada elektoda.bolovi u epigatrijumu.glavobolja.poremećaj k. hroničnoprivremena promena r.ŠUK. t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje.slabodt.nastaju brzo-glavobolja.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju.čišćenje..zamor.zamor.gušenje. kao u Parkinsonu.Babinski +.hiperhidroza.vrtogl. Olovom.Hgb i eritr.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.hroni.štavljenje kože.mleka u vreme laktacije KL.-gubitak pam.B.cijanoza.. Arteriola).higijenske.brisati benyinom.zamor.slabost..može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.malaksalost.puteva.hiperemija konjuktiva.bater Prodor u org.štamparska slova.epi.T 40C .dispept.vit B i C.cijanoza.Posle edema može se razviti pneumonija.hipotonija.šibica.hipotonija.pov..ulcer kože(vrat.info .ošt.-novo r.tonički grčevi.pneumosleroza.sna.glavob...prašine:PBO. Blok.amimija. Prvencija:T-t mere.H.amnezija.pad TA) Kl. i prva pomoć-napuštenje sred.vit B i C Ocena r.pov.me Trovanje Živom-srebranastobeo.metabolizma porfirina..desni I porem.suvoća ždrela.riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad.tamnosmeđi zubi.. Ilučuje se bubrezima.v..kašalj.kvarcnih lampi. I znakovi izraženog trovanja.pare.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.stad.dispeptične pojave. G Anam.m.nesanica.resp.higij.R. u depoima-isto r.pov.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.poviš.disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica. težak stepen-depresije viših delova c.abdomin.kaučuk PRODOR U ORD.IZRAŽENI ST.mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.mol.puteva.v sistema. Metaboličkih procesa.5-0.vlakna k.endok.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.depresija.n.puteve(bronhiole.mirovanje.reflx DgAnam.I.ili prekvalifikacija.pareza facialisa.vrtoglavica.kosi.tromboza.glavobolja.legira PRODOR U ORG.hiposmija i anosmija.puteva -latentni-3-6 do 12 h. traheobronhitis.peribronhitis.cijanoza. desni .bol u predelu srva nadražaj očiju.creva.krvotok-jetra(detoksikac)žuč.T.noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom..može i Čejn Stoksovo. Funkciju Deluje na mišićn.povećana conc.hiperhidroza.muka.tetiv.ulkusna bol.žlez.OCENA R.O2.kašalj.holester.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.nadražaj G.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo.S.dispnea.slezina.pov.supradtern.conc.m.m.ispiranje želuca..Dermografizam.-paralize u najaktivnijim miš.koža.. grudima.pov.tet Reflexa.otežan hod Hiptonija miš.laringotraheitis.hepatomegalija..ugušeni ili pov.recidivi-novo rad..lakši od vazduha. Prodor u org.retko.apsces.težak-1 i više mes..Disanje(30-40/min).karboksiHgb 20-30% .žlezde KL.grebanje u grlu.:kl.usl.karbogen.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja.ukus grčevi.pulzacije u slepočnicama..epi napadi.efedrin. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.ispadanje kose.bojenje tkanina. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.T-izazivanje povra.Stepen apsorpcije zavisi od kol.pov..3 d.uzbuđenje TH. Vit C i B..-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st)..dermografizam. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.omotača kablova. visoke vredn.psihoze. kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam.)nadbubreg(astenija.porem.slabo pam.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.vrtoglav.O2.napad astme.(1-5ppm).hemoptizije.kardiomiop.gubitak svesti 5-7 dana.bronhija KL.izlučuje se bubrezima KL..Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob..dispnea.mol.reverzibilni simp.kašalj.-privremena nesposob. U toksične-port.prašina..T.suze nje očiju.ulkusna bolest.mesta.exkrecija aminokis.n.u HCl H2SO4.dig.bol u očima.crven.:kod ošteć.sanjivost.c tahikard.znojenje.nesanica.dispnea.hemoglobina i skraćuje vek eritr. Ocena r. konjuktiva.tahikard.T.-oštećenje c.smanjeno panćenje.bez efekta).jetre.smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.fotofobijablefarospazam.elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R. atrofija.t.teško trov.nesanica.metabol.tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL.made.p. srednje teški st.razdražljiv.ukusa.t..Cd u urinu i krvi .T subfebril.glavob.ulceracija sluzok.deluje na jetru i bubrege(fibroza.hausmanit.slezina.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen. minerela:sfalerit. ili prekvalifik.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima.halucinn.astma).porem jetre.s.glavobolja.porem.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.izrada lekova.bol u extrem .medicinske mere Trovanje CO-besbojan.povraćanje.krvarenje desni.lampe.malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom.otpadne vode Prodor u org-R.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg.mučnina.Ponavljana akutna i subakutna trov..otežan govor.T-čestice 0.koža.dobijanje Zn belila..bronhijal astma.gađenje.T. I znakovi ranog trovanja.pranje vodom i sapunom G.hroni.slabost extremiteta.Bi C vit.grčevi.25-0. rani simp.dobijanje legura .DEJSTV.glavobo. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej.konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu.=2(teži sluči.bubrezima.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt).C I B vit.disanj).zuba.povraćanjeglavob.kapsu sočiva .TEŽAK OB.Trovanje manganom Crvenosiv.poliradikulitis. i znakovi trovanja opšteg karaktera.lupanje srca. u izduvnim gasovima.slabost.tremor prstiju.gubitak svesti.TA pov.sekrecije želuca.glavob.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan.T.-R.I.(1-6 ppm)-nadražaj sluzok..prodor u org.glavob.bronhijalana astma.hronične sekvele.kanalizacija.dispnea.min.smanjenje rad.metal.javlja se pri dobijanju nikla. preko urina i stolice.uljani rastvor vit A I D..vrtoglavica..urin težak st.-R..bledilo kože.halucinacije.kod intk. Klinički simp..krvaranja iz nosa.inv.-prašina. u.hipo i anacidni gastrit.tvrd.povećana peristaltika želuca i creva.kordinacije.perif.povraćanje.perforacija septuma.6 mik.hipersaliva.vrtoglavica.traj..SL. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa.ždrela.m.cilin.I.s..s. KLIN.transport.cijanoza.glavobolja.bubrega.drhtavica.lak nadražaj dis. radnika G.glikoza.g/100cm3.karcinom pluća.trakta.toksik..pravljenje cevi.jake glavob. Prvencija:tehničke.rada.barometara.-transport u bolnicu.*R.*-promena rad.vrtogla.transport KOŽA-kvašenje odeće G.inverzija sna..encefalopatija-glavob.-PARKINSONIZAM-temor.anemije.nesposobnost 1-2 mes.koma.početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea..an metal.polineuritis.Hgb.u vidu minerela:magnozit.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost.m.-pov.:R.i.lečenje.tetiv.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.mineralhromit Rizik:dobijenje legura.rastvor.invertnost.-dovodi do opekotina sluzok.stanja slična Menierovom sy.poviš.proizvodanja termomet. Penz.hipotonija.prsti.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima.depresija i grčevi extrem.akumulatorske ploče.nogunerazgovetan rukopis. 0.veće conc.Ddg-parkinsonizam.slabo pamćenje.bubreg.ekcemi(Cl akne) hronič.rad.Ca.gubitak svesti.rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.infuzija.povraćanje.m imaju vel.glavob.pregled.SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic. recidivi-promena r.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože.kašalj. mršavlje.otok rožnjače.r.koža-uklonitivaton.katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org.Pb3O4.mir.malaksalost.tetivni reflexi.r.gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca.higijenske mere..jetri.SPOSOB:-inicijal.$prom.otežano disanje.EDTA RAD.ćel.znojenje.bubre.penušav ispluvak.a posle mje oseća se slabost. G.magacioniranje.staro r.PbO2.sluzokoža. TH i prva pomoć:akutnoO2.magle.feces... eritrocita.T-gutanjem hrom.bolovi u mišić. Živine ensefalop.municija PRODOR U ORG.nesanica.hlorni preparati.Romberg *.:r.povraćanje.tremor(tremor merkurijalis).za rad.poremeć.tkivo(kora.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca.glavobolja Vrtoglavica.poviš. opšta slabost.hijalina skleroza aferentn.malokrvnost.subitak apetita.encefalopat.zujanje.septuma.izraženi stad. Rizik:kod kopanja rude.kamenac.strah..T..kata ralne promene dis.olovno bledilo(spazam k..I.slezini.metal grozn.bol u grudima.sposobnosti.lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija.NAJRAN:FAZA-malaksalost.očiju i ždrela-deponuje se u kost.smitsonit.puls ubrzan(100-120/min)..oligurija.legure..hoda I govora”hod petla”. eritrocita i koproporfirina u urinu.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.drhtanje..čaj.gingivitis.mešanjem etilove tečnosti.sepresivne reakc.T..eufilin(porem.hemipareza.hladni extrermiteti.T-t mere. hipoterm.t.m.T-uvlačenjem pomoću creva u usta.slabost.simpt.cijanoza..kalamin.40mg/100ml Rizik:u topionicama. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko.-GIT poremećaji. I znakovi podeljeni su :inicijal.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer.-glavobolja.bojenje hartije.kerozinu.t.SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik.def. Kl.-astenija.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa.povraćanjePri visokim conc.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin.SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob.znojenje.sa sivom nijansom. ždrela.porem.perfo. Simp.refleksni spazam(bronh.dubitak apetita.osećaj straha.strah euforija.kod alergijskih ošt.-lak-nesposobnost nekoliko dana.emfizem.N-acetilpenicilamin Pev.posle preležanog trovanja javlaju se simp.jedinjenja u usta ili iz dis.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz.O2.radn.m.katar želuca.ulkusi na koži KL.podlaktice-papule-vezikule(svrab.gubitak težine.hipersalivacija.derebralne krizeepi.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.-para..prforac septuma i recid ulceracija-promena r.(EDTA I BAL..anosmia.mršavljenje.sanjivost.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza. pobolj.-R.T.procesi mešanja sa dr.proliv.paren.prašine<5 mik.R.vrtoglavica.>oštećuje mozak(dejstvo na k. bronhit. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.slabija reakcijom na svetlost.zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.simp.karboksiHgb 30-35%.dermografizam.preradi.samor.ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna.nosa.astenija.32-0.na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS).pov.te.očnih kapaka..bronhospazam...gubit.meningealni simo.varenje Prodor u org-R.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz).-deluje na duboke dis.bradikardija.-dr.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH.v.vrtogl.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.BARBITURATI B vit.emfizem.belimantil.hiruršlih i zubarskih instrumenata.reflexi.-akut.s.teh.tvrd.bel male relativ.boje.T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g. “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa.svetlucanje pred očima.medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom.u hem.. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful