P. 1
Trovanja - puskice

Trovanja - puskice

|Views: 52|Likes:
Published by Adis Fazlic

More info:

Published by: Adis Fazlic on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2012

pdf

text

original

Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

Caglukonata G.. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.fosforna.dehidraza.ošt ećenje jetre.iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze.krvr..polineuritis.sistema.želud.astma.tonično-klonički grčevi..zapaljenje korneje.RES.to xafen.razdražljivost.t.10% rastv.inf.mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis.dience faloneuritis.očiju.porem.ukloniti zagađeno odelo. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.:laki st-privremena nesposobnost.DDT(zabranjen)) Prodor u org.zapalj.perforac.m.hipotenzija.ataksija.zamor.otok.ospa.ošteć.strah.Na-nitrat..ošteć.lindan.traheit.metabol.slika:AKUTNO-retka:kašalj.:preko dis.s hronično-oboljenja zuba. pirogrožđane i mlečne kis.v 40% glikoze.s.nadražuje kožu i sluzokožu.mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala.. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.H.desni.septuma.prolivi.amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.atrof.želudačno-crevni porem. i amonijakom.barbiturati-napadi grčeva.ci janoza...akutni rinitis.ensefalopolineuritis.traheje i bronh.porem..i.jetre.krv.-promena r..alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.t.kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.konraindik. suzenje.crevni porem..oštećenja kože.dispnea.s.debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl.PUT-oštećenje sluzok.mučnina.info .n.-porem.T-ispiranje želuca toplom vodom.gingivit.-a.kože.glutationa.kašalj.-a.bronhit.gastrit.pneumonija.izlučuju se preko bubrega..zavoj sa 2% Nabikarbonatom. C.utopljavanje.500 mg askrobinske kis..pov rać.dispepdija.bubrega.u težim slučajevima:pov.polineuritis.rinitis.hronično-glavob vrtog.vida. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži.i.kiseonik.teskoba u grudima.kašalj.s.vežnjače. i respir.puteva.ATP-aze...težak st.proširenje k.. i.vrtogl.miokardit.bol u mišić.hiperemija www.a u težim:dispnea..zato de koridti samo kao smeša .bubrega.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.bledilo.otok-ulceracije.muka.davanje ulja.c. krvarenje iz nosa. T.g.porem.dovodi do sek.Cs-nitrat.lupanje srca..opadanje kose.povraćanje.srca i pluća.dele se na :azotna.prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.rzdražljiv.belimantil.jetre i bubrega.grlu.Cs i U.tremor.). faringit.kostiju.bol u nosu.znojenje.USTA-nadražaj želuca.ubrzan puls.bol u epigastrijumu.promuklost-bronhit.Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran.tetanija i grčevi extremiteta.dermatitis.g. i 50 mg vit B.paralize(tešli sl.i.kardiovask.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.hron.gubitak svesti.n.ubrzano dis.glavob.eritem.KOŽA-pečenje.

eritrocita.usl.transport.cijanoza.-transport u bolnicu.amimija.g/100cm3.. Funkciju Deluje na mišićn.mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.nervni sistem.pov.H.t.sepresivne reakc.*-promena rad.TH-izazivanje povraćanja.dim oksid G. u izduvnim gasovima.suvoća I grebanje u grlu.deluje na jetru i bubrege(fibroza..-paralize u najaktivnijim miš.pri većim konc.t.pregled.glukoza PrevencijaT-t merelične.-para.m.povraćanje. eritrocita i koproporfirina u urinu...bolovi i stezanje u.slabo pamćenje. ili prekvalifik.slabost.dispnea.očiju. recidivi-promena r. Arteriola).TH:CaNa2EDTA. Prvencija:T-t mere.cijanoza. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.hipotermija.kordinacije.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.-astenija.brohitis.prašina.mlitavost. Ilučuje se bubrezima.usporen puls. javlja se kašalj.5-0.lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija.*R.glavob. radnika G.>oštećuje mozak(dejstvo na k.stad.glavob.Romberg *.glavob.Hgb i eritr.n.nesanica.dermatitis. Trovanje niklom-srebrnastobeo.stad.CNS.v.I.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.invalidska penz.ošt.bol u grudima.ždrela.malaksalost.T..nesanica.veće conc.pareza facialisa.otok rožnjače.omotača kablova.kašalj.trizmus vilica.prforac septuma i recid ulceracija-promena r. umereni s.ždrela.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože.kod intk.cijanoza.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.podlaktice-papule-vezikule(svrab.sluzokoža.tremor.radn.inverzija sna.hipersalivacija.izrada lekova.često se javljaju .dlika.-novo r.otežan govor.proliv.bubreg.B..T-gutanjem hrom.hroni.dornjeg r.ulceracija sluzok.40mg/100ml Rizik:u topionicama.te.nesanica.amnezija.porem.gadjenje.A.c tahikard.glavobo.creva.bel male relativ.apatija.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan.plašlji vost.t.razdražljivost.puteva.SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik. t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje.na osnovu istorije bol.ukusa.povraćanjeglavob.subitak apetita..znojenje.Posle edema može se razviti pneumonija.holester.pri preradi nafte.ubrzan puls..crevima.strah euforija.mišićima.tetiv.vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.proizvodnja legura.pov.paren..bledilo kože.-PARKINSONIZAM-temor.plj.nistagm.malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.štampa tkanine.rastvara se u benzinu.reflx DgAnam.dig. “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.težak-novo r.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.32-0.tet Reflexa.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt).5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom.bol u extrem .dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.pare.pneumosleroza.poremeć.T 40C .nosa.vrtogl.anemije.javlja se pri dobijanju nikla.mol.exkrecija aminokis.Bi C vit.m.uljani rastvor vit A I D.glikoza.simpt.)nadbubreg(astenija.otporan na koroziju.snižen Hb.riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad.-olovne kolike-akutni napadi abdom. Kl. Olovom.D-penicilamin.-GIT poremećaji.dispnea. .. U krvi 15-40 mik.dubitak apetita.-lak-nesposobnost nekoliko dana.nesanica.elekrohromir Prodor u org.laki-staro r.zujanje ušiju pritisak u drudima.očnih kapaka..staro r.kašalj.patol..puteva -latentni-3-6 do 12 h.slika:* inicijalni st.bradikardija.nogunerazgovetan rukopis.-privremena nesposob.hemoptizije.hroni.:kod ošteć.tremor ruku.CdCl-kod topljenja ruda.pojave Dg.U.kerozinu.bol u očima.feces.glavobolja.C I B vit.. inv.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca.. konjuktiva.-R..Rosalimo simp.toplo mleko.tonički grčevi.inv. bubrega..kardiomiop.plač.slabost extremiteta.rinofaringit.koža.derebralne krizeepi.Slika-AKUTNO-niske conc.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.bolovi.hipotonija.bronhitični šušnjevi.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost.vrtoglavica.20-25(srednje teški).samor.izlučuje se bubrezima KL.m.miris na pokvarena jaja.HRONIČNOpostepeno.procesi mešanja sa dr.krvarenje desni.drhtavica.kosi.nistagm.polineuritis. KLIN. Simp.glavobolja.6 mik.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint..vrtoglavica.težak-1 i više mes.DEJSTV.poviš. Prevencija.glavob..peribronhitis.simp.bronhijalana astma.prsti.povraćanje.-R. visoke vredn....SL.1-2 mes(težak dt).OCENA R..konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu.pamćenja. i znakovi trovanja opšteg karaktera.slezini. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.g..*R..sanjivost.-glavobolja.mikrografija.. bronhit.muka.hiperhidroza.-prašina.mesto sa pobolj.šake.mešanjem etilove tečnosti.s.eufilin(porem.povraćanje.. G Anam.tahikard.vit B i C Ocena r.T.I.slabo pam.sluzokože idenaturacija bel.nosne pregrade. Vit C i B.karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl. kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam.N-acetilpenicilamin Pev. težak stepen-depresije viših delova c.suze nje očiju.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob.higijenske I medic.ŠUK.TA pov.puteva.gubitak svesti.meningealni simo.malaksalost-drhtavica 38-39 C.dispept.usana.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa.R.mesta.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.štavljenje kože.zatvor.rada.ulkusna bolest.. srednje teški st.vrtoglavica.aerosol.lampe.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.s.. Živine ensefalop.dermografizam.uzimanje hrane rukama -prodire u možd.povišen tonus mišića.hepatomegalija.koma. TH i prva pomoć:akutnoO2.T.poremećaj kordinacije.sekrecije želuca.stezanje.t.kvarcnih lampi.čaj..recidivi-novo rad.jetri.m.u vidu minerela:magnozit.puls ubrzan(100-120/min).T.Ddg-parkinsonizam.adinamija.bubrezi(eliminacija).koža-uklonitivaton.gingivitis.tromboza.hemipareza. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima.infuzija.malokrvnost.desni I porem.glavobolja.g/l.sastojcima.volum.žutica.tetivni reflexi.simp. traheobronhitis. grudima.karcinom pluća.Openhajm. OCENA R. hroninopromena r.rastvor.može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.fotofobijablefarospazam.stanja slična Menierovom sy.traj.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima.hipo i anacidni gastrit.prašine<5 mik.raniji zamor.koštane strije Dg-radna anamn.hiruršlih i zubarskih instrumenata.tahikard.Trovanje manganom Crvenosiv. Promena. I znakovi izraženog trovanja.m i. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa.legure.metabol. Prevencija:T-t mere.T-t mere.jetra.bronhijal astma.Hgb.depresija i grčevi extrem. I znakovi ranog trovanja.-deluje na duboke dis. Prodor u org.endokrini poremećaji.t.halucinn. pred.gwdje nje.pov.slabost.v.psihoze.gušenje.slabija reakcijom na svetlost.vrtogl.transport KOŽA-kvašenje odeće G.karboksiHgb 30-35%.municija PRODOR U ORG.T subfebril.endok.posle preležanog trovanja javlaju se simp. R.povraćanje..tvrd.dobijanje Zn belila.akumulatorske ploče.an metal.i. hipoterm.me Trovanje Živom-srebranastobeo.zamor.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).bojenje hartije.bubr.m.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml).astenija..halucinacije.gušenje.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH.hipotonija.(30 ppm)kašalj.ugušeni ili pov.malaksalost.epi.drhtanje.smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.katar želuca. u.hiperemija konjuktiva.kijanje.O2.T-uvlačenjem pomoću creva u usta.ulkusi na koži KL.svetlucanje pred očima.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj.lična zaštita.izraženi stad.s. rani simp.s.emfizem.očiju i ždrela-deponuje se u kost.zuba.elektrode za baterije i akumulatore.žlez.pulzacije u slepočnicama.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda.dlabost extenzora.tetiv.magacioniranje.fosfata. U toksične-port.glavobolja.anizokorija. atrofija.jake glavob.nadražaj G.crven.simp.miris trulog voća. minerela:sfalerit.početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea.jedinjenja u usta ili iz dis..slabost.disanj).hiperbilir.bubrezima. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko.bolovi u mišić.gubitak svesti.hiperhidroza.mol.tamnosmeđi zubi.ataksija.bronhija KL.-deponovanje(jetra.-suvoća nosa i ždrela.toksik. Hron.grebanje u grlu.toni-klon grčevi.tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL.+ Ašner.kaučuk PRODOR U ORD. Prvencija:tehničke.hlorni preparati.kašalj.apsces.otpadne vode Prodor u org-R.barometara.hem.S.. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost.mirovanje.info .redukuje aktivnost deltaALA-D .bubrega.veštačko disanje.-oksidiše u org.tetaALA.:r...creva.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.kašalj.cijanoza.mleka u vreme laktacije KL.dermografizam tremor.O2.ili prekvalifikacija.def.ispadanje kose.mir. kao u Parkinsonu.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju..-preko kože i R.PbCl2.m. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.osećaj straha.anode.mesta bez Mn..sanjivost.može i Čejn Stoksovo. hroničnoprivremena promena r.. Ocena r..varenje Prodor u org-R.znojenje(infuenca.T-pare.teško trov.org) KL.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol.vit B i C.Ponavljana akutna i subakutna trov.konjuktiva.m Pevencija:T-t mere.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2.infarkt HRONIČNO-glavobolja.3 d.TH:topla kupka posle rada. malih conc.preko pluća formira sa Hg.RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem. Rizik:kod kopanja rude.zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.sanjivost.IZRAŽENI ST.gađenje..ekcemi(Cl akne) hronič.reverzibilni simp. I radne anamneze..čišćenje.teh.metal.epistakse.leukocitoza.lakši od vazduha.anosmia.šibica.snojenje.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.Babinski +.min.magle.(EDTA I BAL.dmrt SUBAKUTNI-sporo.puteve(bronhiole.bez mirisa.hladni extrem.glavo.EDTA RAD..poviš.koža.kol.umereni.glavobolja.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.Kod posatojanja pov.grčevi..lupanje srca.T.vlakna k.elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R..lečenje.25-0.vrtoglav.efedrin.-dr.bol.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima.tkivo(kora.hemoglobina i skraćuje vek eritr.povećana peristaltika želuca i creva.bubre.žlezde KL.u hem.urin 20-65 mikr.septuma.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.-povraćanje.euforija.bez efekta).anurija.dermografizam. i prva pomoć-napuštenje sred.p.depresija.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa.R.ulcer kože(vrat.vrtogla. lica).na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS).rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.s.preradi.krvotok-jetra(detoksikac)žuč.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer.T-čestice 0.BARBITURATI B vit..porem.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin.zujanje.glavob.TH:i.smanjeno panćenje.povraćanjePri visokim conc.retko.penušav ispluvak.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz.sivkastobeo(kad je cist).hoda I govora”hod petla”. ždrela.legure.paranazalnih šupljina.trakta.bater Prodor u org.zamor.made.S..PREV.SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic.-gubitak svesti nekoliko časova.v sistema.ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna.delirijum.dim.T.perforacija septuma.hipotal.reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.znojenje.metabolizma porfirina.higijenske mere.Neurološki u stanju kome-zenice jednake.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.gubitak svesti 5-7 dana.u HCl H2SO4. I znakovi podeljeni su :inicijal.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.jetre.ispiranje sodom bikarbon.dobijanje legura ..pov..refleksni spazam(bronh.pov.masom.-dovodi do opekotina sluzok.hiperemija.cilin.poremećaj k.sekrecija.jetrom.slezina.poliradikulitis.pad TA) Kl.nesposobnost 1-2 mes.nastaju brzo-glavobolja.(1-5ppm).medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom.zamor.edem.hiperhidroza.abdomin.cijanoza.uzbuđenje TH.reflexi.vrtoglavica.astma).T.r.dispnea..(1-6 ppm)-nadražaj sluzok.i.-akut..resp.encefalopatija-glavob.kod alergijskih ošt. izraženi st.slabodt.boje. G. u depoima-isto r.perif. preko urina i stolice.penz.:kl.pov.T-para.atrifični rinofaring.oligurija.=2(teži sluči.. mršavlje..lak nadražaj dis.malaksal.s-a. desni .zamor.T-kašalj.slabost.krv0.reflexi.drhtavica.m sa poboljšanjem udlova.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.-oštećenje c.m.laringotraheitis..Ca.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa.ali veliki deo prelazi u plućni krvotok.-slabost.povećana conc.tremor prstiju.kože I g.poremžlezda...higijenske i medicinske mere www.a posle mje oseća se slabost.razdražljiv.hronični bronhitis.SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob. 0.nadražaj dis.CNS-encefalopatija..otežan hod Hiptonija miš.noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.slabo pamćenje.metal grozn.nakit..)-8-24h-dispnea kašalj.legira PRODOR U ORG..Dg:rad. Penz.T.grčevi..bol..kanalizacija.strah.smrt(bronhopmeum.utopljavanje..karboksiHgb 20-30% .prašina CdO.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza.med.breunit Koristi se:izrada elektoda.T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.gušenje.tremor(tremor merkurijalis).. i farmaceutskoj industriji.$prom.crven.kalamin..mršavljenje..Ocena radne spos.bolova.puteva-bronhopneum.. pobolj.conc.slabost. Blok.gubit.proizvodanja termomet.povraćanje..belimantil...I.kafa.izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ.leukopenija. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej.alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.urin težak st.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG.SPOSOB:-inicijal.tvrd.Dermografizam.hipotermija..mineralhromit Rizik:dobijenje legura.za rad..antipiretici Prevencija-tehničke.r.zavarivanje.mek.perfo.gadjenje..ratvorljiv u kis.sa sivom nijansom.hipotonija.supradtern.mučnina.v.slabost.bolovi u stomaku.smitsonit.beladona.brisati benyinom. Rizik:vađenje rude.hepatomegalija.vrtoglavica.s-aglavob.porem.higij.katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org.vatrostalna ind. opšta slabost.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo.tetiv.Rtg cevi.porem jetre.O2.glavobolja Vrtoglavica. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.napad astme..ćel.olovno bledilo(spazam k.bojenje tkanina.groznica.sp.invertnost.hipotonici.bolovi u epigatrijumu.mučnina.otežano disanje.T.zamor.t.predhodnog stdijuma $ Izraženi st.Pb3O4.NA ORG:-praćeno je porem.hiposmija i anosmija.za legure čelika.masti.higijenske.štamparska slova.slezina.Stepen apsorpcije zavisi od kol.znojenje. Metaboličkih procesa.bronhospazam.NAJRAN:FAZA-malaksalost.refl.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja.pov..medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen. TH:CaNa2EDTA-i. Klinički simp.epi napadi.suvoća ždrela..pečenje.kata ralne promene dis.I. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.znojenje.m imaju vel.m.ulkusna bol.poviš.:R. jezika.dermografiz.I.gastritis.karbogen.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz).pranje vodom i sapunom G.krvaranja iz nosa.medicinske mere Trovanje CO-besbojan.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.porem.prašine:PBO.T-izazivanje povra.Vezuje se za SH grupe belan.bol u predelu srva nadražaj očiju.prometa belančevina.-gubitak pam.TEŽAK OB.d.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj.tetiv..sposobnosti..paranazalnih šupljina KL.kapsu sočiva .m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo.anamn.mesto.hipersaliva.PbO2.vrtoglavica.stezanje u grudima.sna.vrtoglavica.gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca. sna..smanjenje rad.-pov.dispeptične pojave.T ..Disanje(30-40/min).rad.hijalina skleroza aferentn.emfizem..encefalopat.konjuktivit.hronične sekvele. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.nesanica.T.disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica.dispnea.ošteć.vraćanje na rad.pov.inverzija sna.kamenac.ukus grčevi.emfizem.hausmanit.Cd u urinu i krvi .pravljenje cevi.hladni extrermiteti.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda.gubitak težine.prodor u org.ispiranje želuca.porem.-R.traheje.n.bol u stomaku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->