Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

ATP-aze.Cs i U..opadanje kose.s.rzdražljiv.info .PUT-oštećenje sluzok.s. i 50 mg vit B.hipotenzija.eritem..porem.DDT(zabranjen)) Prodor u org.g.v 40% glikoze.ošt ećenje jetre.atrof.-a.Na-nitrat.t.teskoba u grudima. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis.Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran.konraindik.ubrzano dis.ataksija.m.-porem.traheje i bronh.težak st.mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala.metabol.c.zato de koridti samo kao smeša .500 mg askrobinske kis.oštećenja kože.krv.H.jetre i bubrega. i respir.dehidraza.lindan.povraćanje.kože.fosforna.10% rastv.sistema.dermatitis.Cs-nitrat.ošteć.polineuritis.ubrzan puls.perforac.proširenje k.bubrega.:laki st-privremena nesposobnost.desni.n.bol u nosu.grlu..zapalj. i..s hronično-oboljenja zuba.rinitis.tonično-klonički grčevi.a u težim:dispnea.u težim slučajevima:pov.barbiturati-napadi grčeva.muka.septuma.ukloniti zagađeno odelo.g.bubrega.akutni rinitis... i amonijakom.gubitak svesti. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.kardiovask.mučnina.t.promuklost-bronhit.pneumonija.jetre.zapaljenje korneje.miokardit.hron.s...dovodi do sek.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom.paralize(tešli sl.očiju.znojenje. pirogrožđane i mlečne kis.to xafen..nadražuje kožu i sluzokožu.kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.i.RES.srca i pluća..kašalj..bledilo.puteva.vežnjače.slika:AKUTNO-retka:kašalj.USTA-nadražaj želuca..ošteć.kiseonik.želudačno-crevni porem.gastrit. krvarenje iz nosa.i..traheit.bronhit.dience faloneuritis.inf.bol u mišić. T.:preko dis.belimantil.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.tremor.glutationa.Caglukonata G. C.astma.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.utopljavanje.prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.n. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.crevni porem.želud..tetanija i grčevi extremiteta.-promena r. suzenje.hiperemija www.prolivi.porem.vida.kašalj.davanje ulja.iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze.kostiju.).strah.lupanje srca.debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl.i.ensefalopolineuritis.KOŽA-pečenje.glavob.dispnea.ci janoza.porem.otok.pov rać.dispepdija.T-ispiranje želuca toplom vodom.krvr..Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.vrtogl.polineuritis.. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži. faringit.razdražljivost.izlučuju se preko bubrega.zamor.dele se na :azotna.hronično-glavob vrtog.ospa..otok-ulceracije.gingivit.zavoj sa 2% Nabikarbonatom.-a.amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.bol u epigastrijumu.

hiperhidroza.redukuje aktivnost deltaALA-D .preko pluća formira sa Hg.dermatitis.slabost.bledilo kože.povećana conc.otporan na koroziju.aerosol..težak-1 i više mes.kamenac.žlez.težak-novo r. Kl.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan. KLIN..SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob.nastaju brzo-glavobolja.A.koža-uklonitivaton.5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom..poviš.olovno bledilo(spazam k.hiperemija konjuktiva.povraćanjeglavob.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.povećana peristaltika želuca i creva.ćel.razdražljivost.povraćanje.te. Vit C i B.cijanoza.dispept.t.bronhospazam.efedrin. javlja se kašalj.supradtern.porem.(1-5ppm). OCENA R.apsces.subitak apetita.šake.slezina.tahikard.T.. Funkciju Deluje na mišićn.otok rožnjače.koža.drhtavica.-preko kože i R.ukusa.S.bol u extrem .SL.porem.simp.ulkusna bol.TH:i. umereni s..zamor.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml).kijanje.-R.s.ubrzan puls.sanjivost.paren.refleksni spazam(bronh.hem.creva.kordinacije..porem..prforac septuma i recid ulceracija-promena r.glavobo.O2.Babinski +.hiposmija i anosmija.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.izraženi stad.higijenske mere.dispeptične pojave. TH:CaNa2EDTA-i.karboksiHgb 20-30% . Rizik:vađenje rude.ispiranje sodom bikarbon.I. U toksične-port.nesanica. u.m.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2. bubrega..simp.ošteć.traj.brisati benyinom.svetlucanje pred očima.nosne pregrade.poliradikulitis.glavo.emfizem.kosi..reflexi.metabolizma porfirina.glavobolja.hladni extrermiteti.grčevi.bol u očima.anamn.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja.stad.bronhijal astma.vrtoglavica.O2.anizokorija.-novo r.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju.Dermografizam.T subfebril.hronične sekvele.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz.žlezde KL.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed. Penz.dobijanje legura .T-kašalj. i farmaceutskoj industriji.ždrela.m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo.-privremena nesposob.koma.pojave Dg.kardiomiop.m.g/100cm3.Openhajm.dermografizam tremor.usporen puls.bojenje tkanina.glavob. srednje teški st.-PARKINSONIZAM-temor.tvrd.>oštećuje mozak(dejstvo na k.usana.mlitavost.municija PRODOR U ORG.nesanica.malaksalost-drhtavica 38-39 C.perforacija septuma.porem.krv0.glavob.nesanica.prašina CdO.ispadanje kose.krvaranja iz nosa.otežan govor.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.I. hipoterm. eritrocita.mesta bez Mn.mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.6 mik.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.*R.suze nje očiju.reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.nesposobnost 1-2 mes.d.hijalina skleroza aferentn.glavobolja.grčevi.PbCl2.povraćanje.boje.lampe.malokrvnost.holester.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.hipotal.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.U.tet Reflexa.-slabost.S.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen.gubitak svesti 5-7 dana.malaksal.D-penicilamin.hemoptizije.s-aglavob.povraćanje.uzbuđenje TH.bubre.jetrom.jake glavob.slabost.sivkastobeo(kad je cist).Rtg cevi.retko.peribronhitis.higijenske I medic.:r.strah euforija.psihoze.tetiv.Trovanje manganom Crvenosiv.bol.*-promena rad. jezika. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.m.Vezuje se za SH grupe belan.mučnina.emfizem..legure.tamnosmeđi zubi.snižen Hb..sa sivom nijansom. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost.T-pare.$prom..v.T-para.-dovodi do opekotina sluzok.znojenje.O2.mir.-pov.znojenje.ulkusna bolest.m.r.n.+ Ašner.poremžlezda. malih conc.-povraćanje.T. Prvencija:T-t mere.glavobolja.m.gubitak svesti.sekrecije želuca.Neurološki u stanju kome-zenice jednake.. Hron.T.Pb3O4.legira PRODOR U ORG.kvarcnih lampi.glavob.miris na pokvarena jaja.izlučuje se bubrezima KL.Slika-AKUTNO-niske conc.povraćanjePri visokim conc.Ddg-parkinsonizam.SPOSOB:-inicijal.refl.encefalopat.tetaALA.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna..ispiranje želuca.hemoglobina i skraćuje vek eritr.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin. recidivi-promena r.meningealni simo.-lak-nesposobnost nekoliko dana..pov.t.jetri.poremeć.20-25(srednje teški).hroni.strah.gwdje nje.prometa belančevina.mol.R..hiperhidroza.higij.hipo i anacidni gastrit.glavobolja.-transport u bolnicu.može i Čejn Stoksovo.. Trovanje niklom-srebrnastobeo.slabost.SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik.rastvor..med.koža. Simp.slabost.gubitak težine.epistakse.dermografizam. pobolj..tremor(tremor merkurijalis).sastojcima.g/l.mišićima.DEJSTV. t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje.PbO2. Prevencija:T-t mere.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.slabo pamćenje.podlaktice-papule-vezikule(svrab.. R.Romberg *.akumulatorske ploče.zavarivanje.inverzija sna.T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g.-R.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa.me Trovanje Živom-srebranastobeo.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.org) KL.poviš.-oksidiše u org.hipotermija.pri preradi nafte.plašlji vost..dispnea.anode.lupanje srca.tremor.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože..n.. rani simp. kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam.ali veliki deo prelazi u plućni krvotok..bez mirisa.mek.puteva..lična zaštita.transport KOŽA-kvašenje odeće G.Posle edema može se razviti pneumonija..krvarenje desni.raniji zamor.metabol.mesto.slabost extremiteta.zamor. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.toksik.rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.i.hiperhidroza.ukus grčevi.hronični bronhitis.cijanoza.epi napadi.snojenje.bubrezi(eliminacija).prašina. Ilučuje se bubrezima.zatvor.katar želuca.nakit.mol.poremećaj kordinacije.gadjenje.vrtoglavica.u HCl H2SO4.za legure čelika.NA ORG:-praćeno je porem.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob.halucinacije..Hgb.NAJRAN:FAZA-malaksalost.slabija reakcijom na svetlost.utopljavanje.ulkusi na koži KL.resp.-akut.Ca.Rosalimo simp.s. KOŽArastvori -Taloži se u plućima. G..kafa.leukocitoza.-oštećenje c.hladni extrem.hlorni preparati.disanj).beladona.kašalj.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda.teh.encefalopatija-glavob.nosa.smrt(bronhopmeum..Ponavljana akutna i subakutna trov.dermografizam.sekrecija.g.reflexi.(EDTA I BAL.lečenje.leukopenija.magacioniranje.higijenske.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa.-astenija.antipiretici Prevencija-tehničke.v.TH:topla kupka posle rada.polineuritis.bronhijalana astma.PREV.SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic.info .t.kol.anurija.kalamin.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo. radnika G..feces.konjuktiva.Cd u urinu i krvi ..dim.znojenje(infuenca.penušav ispluvak. I radne anamneze. I znakovi podeljeni su :inicijal.reflx DgAnam..TA pov.zamor.puteva-bronhopneum.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima.početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea.žutica.hipotermija.bolovi u mišić.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt).vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.kapsu sočiva .-gubitak pam..pare.uljani rastvor vit A I D.T.sepresivne reakc. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.laringotraheitis.dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.prodor u org.osećaj straha.vit B i C Ocena r.desni I porem.i.astma).kože I g.pravljenje cevi.brohitis..T .plač..stezanje u grudima.vrtoglavica.s..zamor.omotača kablova. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima. 0.min. .puteva.ŠUK.poviš.T-t mere.smanjenje rad. desni .olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj.nogunerazgovetan rukopis.adinamija.smitsonit.gušenje.bol u grudima. kao u Parkinsonu.elekrohromir Prodor u org.konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu.lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija.r.Dg:rad.cijanoza.vrtogla.conc. Prevencija.v sistema..očiju.T-gutanjem hrom..rada.vrtoglav.sluzokoža.smanjeno panćenje.exkrecija aminokis.bolovi u stomaku.T-čestice 0.kašalj.pregled.bol u stomaku.gušenje...kašalj.-suvoća nosa i ždrela.tetivni reflexi.riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad.emfizem.gubitak svesti.ugušeni ili pov.procesi mešanja sa dr.krvotok-jetra(detoksikac)žuč.epi.alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.-deluje na duboke dis.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg.kerozinu.gastritis.stad.-prašina.I.)-8-24h-dispnea kašalj.elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R.dlika.bol.bubrega.mešanjem etilove tečnosti.bolovi.glukoza PrevencijaT-t merelične.v.bel male relativ.TH-izazivanje povraćanja.anosmia.legure.m sa poboljšanjem udlova.tvrd.sanjivost. U krvi 15-40 mik.25-0. Prodor u org.preradi.B.muka.štamparska slova.metal grozn.amnezija. ždrela.bater Prodor u org.kod alergijskih ošt.karcinom pluća.nadražaj G.def. visoke vredn.ili prekvalifikacija.tkivo(kora. i prva pomoć-napuštenje sred.cilin.:kod ošteć.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.hipotonija.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer.samor.slabo pamćenje.CNS-encefalopatija.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol.amimija. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.perfo.traheje.gingivitis.noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.m Pevencija:T-t mere..sluzokože idenaturacija bel.Disanje(30-40/min). I znakovi ranog trovanja.paranazalnih šupljina.pečenje.pranje vodom i sapunom G.izrada lekova.ošt.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda.32-0.toplo mleko.lak nadražaj dis.dig. minerela:sfalerit.bronhitični šušnjevi.vrtogl..IZRAŽENI ST.očnih kapaka..BARBITURATI B vit.tetiv.rinofaringit.1-2 mes(težak dt).hiruršlih i zubarskih instrumenata.-gubitak svesti nekoliko časova.veštačko disanje.Hgb i eritr..karbogen.halucinn.lakši od vazduha.sp.slezina.drhtavica.-para.prašine:PBO.a posle mje oseća se slabost.derebralne krizeepi.T.dermografiz.40mg/100ml Rizik:u topionicama.slabo pam.:R.prašine<5 mik.T.perif.očiju i ždrela-deponuje se u kost..vrtoglavica..endok.nistagm. Blok.trakta. Ocena r.urin 20-65 mikr.hemipareza..(30 ppm)kašalj. Promena.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima.nervni sistem.puteve(bronhiole.karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl.otežan hod Hiptonija miš.H.gađenje.u vidu minerela:magnozit.T..gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca.štampa tkanine..pov..t.volum.javlja se pri dobijanju nikla. bronhit.inv.t.prsti.kaučuk PRODOR U ORD.kanalizacija.drhtanje.reverzibilni simp.za rad.*R.kašalj.ekcemi(Cl akne) hronič.anemije.penz.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH.Ocena radne spos.-R.sposobnosti.stanja slična Menierovom sy.konjuktivit.bronhija KL.CdCl-kod topljenja ruda. Arteriola).hausmanit. hroničnoprivremena promena r.povraćanje.znojenje. ili prekvalifik. Olovom..crven.pamćenja.RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem.HRONIČNOpostepeno.tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL.teško trov.vatrostalna ind.slabodt.glavobolja Vrtoglavica.pov.jedinjenja u usta ili iz dis.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa.metal.pov.dubitak apetita. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa.hepatomegalija.slabost.tromboza.dornjeg r. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej.zamor.katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org.paranazalnih šupljina KL.na osnovu istorije bol.Stepen apsorpcije zavisi od kol.pneumosleroza.T.hipersalivacija.jetre.dobijanje Zn belila.TEŽAK OB.bubr.veće conc.slabost.nesanica.:kl.groznica..euforija.dispnea.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint.povišen tonus mišića..simp. hroninopromena r.medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom. TH i prva pomoć:akutnoO2.c tahikard.T-uvlačenjem pomoću creva u usta.varenje Prodor u org-R.čišćenje.koštane strije Dg-radna anamn.porem jetre.t.miris trulog voća.mesta.endokrini poremećaji..suvoća I grebanje u grlu.s. Metaboličkih procesa. mršavlje.)nadbubreg(astenija.elektrode za baterije i akumulatore.bez efekta)..mirovanje.slika:* inicijalni st.infuzija.stezanje. Klinički simp.glavob.T 40C .gušenje.hiperemija.mesto sa pobolj.-GIT poremećaji.medicinske mere Trovanje CO-besbojan.3 d.laki-staro r.glavob..vrtogl.šibica.napad astme.. inv.gubit.otežano disanje.inverzija sna.tonički grčevi.bojenje hartije.bolova.cijanoza. lica).I.crven.invalidska penz.glikoza. eritrocita i koproporfirina u urinu.često se javljaju .pov.porem. u depoima-isto r.depresija.tetiv..zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.mleka u vreme laktacije KL.dlabost extenzora..p. atrofija.R.masti.uzimanje hrane rukama -prodire u možd.zujanje.m. “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.tremor prstiju.breunit Koristi se:izrada elektoda.proizvodanja termomet.TH:CaNa2EDTA.delirijum.izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ. sna. težak stepen-depresije viših delova c...hipotonija.an metal..izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva.simpt.atrifični rinofaring.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza.s-a.otpadne vode Prodor u org-R.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.rad.predhodnog stdijuma $ Izraženi st.vrtoglavica.hroni.smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.creva.transport.nistagm.masom.zujanje ušiju pritisak u drudima.m imaju vel.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca.infarkt HRONIČNO-glavobolja.Kod posatojanja pov.urin težak st.T-izazivanje povra.edem.posle preležanog trovanja javlaju se simp.suvoća ždrela. Rizik:kod kopanja rude.CNS.ulceracija sluzok..abdomin.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz).jetra.m.ulcer kože(vrat.toni-klon grčevi..tahikard.-deponovanje(jetra. Prvencija:tehničke.vrtoglavica.hipotonici.mučnina. preko urina i stolice.patol. grudima.hoda I govora”hod petla”.nadražaj dis. G Anam.povraćanje.C I B vit..bol u predelu srva nadražaj očiju. I znakovi izraženog trovanja.vraćanje na rad.ždrela.apatija.gadjenje..dispnea.trizmus vilica.na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS).oligurija.invertnost..razdražljiv..higijenske i medicinske mere www.čaj.pri većim konc.-olovne kolike-akutni napadi abdom.5-0.I.radn. opšta slabost. i znakovi trovanja opšteg karaktera.=2(teži sluči.depresija i grčevi extrem.magle.mineralhromit Rizik:dobijenje legura..eufilin(porem.grebanje u grlu.s.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).EDTA RAD..umereni.kata ralne promene dis.poremećaj k.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.proizvodnja legura. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.hipotonija.tremor ruku.štavljenje kože.proliv.rastvara se u benzinu.mršavljenje.hepatomegalija.pov.ataksija.fotofobijablefarospazam..puteva -latentni-3-6 do 12 h. Živine ensefalop.bubreg.-dr.dispnea.mikrografija.bolovi i stezanje u.u hem.može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.pareza facialisa.belimantil.cijanoza. pred.disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica.kod intk.recidivi-novo rad.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.vit B i C..plj.puls ubrzan(100-120/min)..-paralize u najaktivnijim miš.malaksalost.pad TA) Kl..hipersaliva..ratvorljiv u kis..fosfata.bolovi u epigatrijumu.usl.malaksalost.m.sanjivost.glavobolja.vlakna k.N-acetilpenicilamin Pev.crevima.dim oksid G.pov.T. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko.made.T.Bi C vit.karboksiHgb 30-35%.m i.septuma.sna. konjuktiva..nesanica.astenija.malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.pulzacije u slepočnicama. u izduvnim gasovima.znojenje..staro r.tetiv.zuba. traheobronhitis.barometara.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost.bradikardija.pov.bubrezima.(1-6 ppm)-nadražaj sluzok.hiperbilir.vrtoglavica..zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.OCENA R.slezini.deluje na jetru i bubrege(fibroza. izraženi st.dmrt SUBAKUTNI-sporo.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG.-glavobolja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful