Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

.davanje ulja. C.dele se na :azotna.sistema.polineuritis.rinitis.n.hron.dovodi do sek.traheit.Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran.lupanje srca.vrtogl.g.kašalj.c.prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.zamor.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.slika:AKUTNO-retka:kašalj.hronično-glavob vrtog.puteva.inf.ATP-aze.PUT-oštećenje sluzok. i amonijakom..vežnjače.pov rać.utopljavanje...USTA-nadražaj želuca.atrof.s.jetre.ubrzan puls. i respir.ošteć.traheje i bronh. T.promuklost-bronhit.očiju.dience faloneuritis.dehidraza.eritem.DDT(zabranjen)) Prodor u org.perforac.barbiturati-napadi grčeva.ci janoza. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom. suzenje.ospa.a u težim:dispnea.T-ispiranje želuca toplom vodom.ubrzano dis..iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze.KOŽA-pečenje.Cs-nitrat.gastrit.izlučuju se preko bubrega.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.kože.strah.Cs i U.belimantil.ensefalopolineuritis.i.muka.-a.g.tonično-klonički grčevi.pneumonija.zavoj sa 2% Nabikarbonatom.glutationa.kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.-porem.težak st..teskoba u grudima.crevni porem.ataksija.t.nadražuje kožu i sluzokožu.bol u epigastrijumu.kiseonik.zapaljenje korneje.bol u nosu.Caglukonata G.porem.m.:laki st-privremena nesposobnost.razdražljivost.jetre i bubrega.kašalj.povraćanje...bubrega.zato de koridti samo kao smeša .ukloniti zagađeno odelo.otok.n..bronhit. i.u težim slučajevima:pov.s.želudačno-crevni porem.proširenje k...glavob.i.info ..gingivit.-a.hiperemija www.bubrega.ošt ećenje jetre.krv..porem.hipotenzija.desni.astma.kardiovask.rzdražljiv.v 40% glikoze.RES.dermatitis.prolivi.znojenje.dispnea.akutni rinitis..krvr.ošteć. pirogrožđane i mlečne kis.-promena r.amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala.otok-ulceracije.polineuritis.:preko dis.kostiju.10% rastv.500 mg askrobinske kis.srca i pluća.Na-nitrat.želud.s hronično-oboljenja zuba.fosforna. faringit.opadanje kose.bledilo.t..H.miokardit.gubitak svesti.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom. krvarenje iz nosa.debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl.tremor.porem..zapalj.tetanija i grčevi extremiteta.bol u mišić.to xafen. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.).metabol..tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.s. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.paralize(tešli sl. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži.lindan.i.oštećenja kože.dispepdija.mučnina. i 50 mg vit B.vida.grlu.konraindik.mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis.septuma.

pojave Dg.redukuje aktivnost deltaALA-D .a posle mje oseća se slabost.T.Ca.bledilo kože.dispnea..T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g.preko pluća formira sa Hg. Prvencija:tehničke. recidivi-promena r. Prodor u org. G.TH:i.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint.kašalj.hiperbilir.zamor.vrtoglavica.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca.ulkusna bolest.slabost.ataksija. Kl.Ddg-parkinsonizam.i..staro r.sanjivost.(30 ppm)kašalj.Babinski +.tetivni reflexi.vrtoglavica.tetaALA.glavobo. hroninopromena r.metal.sekrecija.derebralne krizeepi.bolovi i stezanje u. Promena.bubrezi(eliminacija).pečenje.an metal.t. Rizik:kod kopanja rude.lečenje.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima.. u depoima-isto r.O2.sanjivost.lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija.encefalopat.I.brisati benyinom.paranazalnih šupljina.glavob..stanja slična Menierovom sy.inv.-privremena nesposob.pri većim konc.elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R.rinofaringit.fotofobijablefarospazam.pov.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin..otok rožnjače.vit B i C.T-kašalj.slabost.r.zamor.cilin...zujanje ušiju pritisak u drudima.u HCl H2SO4.porem jetre.bol.dim.(1-6 ppm)-nadražaj sluzok.cijanoza.kosi.bez efekta). R.bronhospazam.S.porem.dermatitis..proliv. ili prekvalifik.-dovodi do opekotina sluzok.početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea.hausmanit.tahikard.samor.otežan govor.prašine<5 mik.slabost.hladni extrem.ŠUK..m.čišćenje.sanjivost. traheobronhitis.bojenje tkanina.dim oksid G.beladona.-oksidiše u org.mirovanje.trizmus vilica.org) KL.znojenje.vatrostalna ind.epi napadi.Stepen apsorpcije zavisi od kol.mesto sa pobolj.hiperhidroza.preradi.T .tremor(tremor merkurijalis).OCENA R.T.glavob.hlorni preparati.gađenje..može i Čejn Stoksovo.encefalopatija-glavob. inv.ulcer kože(vrat.jetra.*-promena rad. Funkciju Deluje na mišićn. grudima.rada. i farmaceutskoj industriji.I.perforacija septuma.T-pare.sluzokože idenaturacija bel.metabol.O2..n.dobijanje Zn belila.I.SPOSOB:-inicijal.plj.strah.I.čaj.higijenske mere.bol u extrem .glavobolja.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).povraćanje.glavobolja.dig.koža.slabost extremiteta.pov.krv0. hipoterm.metal grozn.tremor ruku.bol u grudima.mesta.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju.gubit.ćel. I znakovi ranog trovanja.bol u stomaku.reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp. izraženi st.rastvor.bubrega.delirijum..jetrom. hroničnoprivremena promena r.vrtogl.malaksalost..bronhijal astma.ispiranje sodom bikarbon.dlika.depresija i grčevi extrem..poremeć.prodor u org.med..kaučuk PRODOR U ORD.Ponavljana akutna i subakutna trov.feces.kamenac.lak nadražaj dis..reflexi.povećana peristaltika želuca i creva.legure.slezini.pov. I znakovi izraženog trovanja.vrtoglavica.simpt.CNS-encefalopatija.leukocitoza.*R.kalamin.malokrvnost.hipotonija.epistakse.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.bol...s-aglavob.glavob. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.Hgb i eritr.bel male relativ.grebanje u grlu.T..RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem. Simp.t.polineuritis..žlezde KL.gwdje nje.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa. Živine ensefalop.pamćenja.creva.hemoglobina i skraćuje vek eritr.zuba.kapsu sočiva .-pov..elektrode za baterije i akumulatore.usl.toni-klon grčevi.Dg:rad.medicinske mere Trovanje CO-besbojan.emfizem.uljani rastvor vit A I D..astma).m.izlučuje se bubrezima KL.NAJRAN:FAZA-malaksalost.slabost.puls ubrzan(100-120/min)..varenje Prodor u org-R.mišićima.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan. I znakovi podeljeni su :inicijal. visoke vredn.slika:* inicijalni st.na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS).inverzija sna.. jezika.s-a.Slika-AKUTNO-niske conc.-gubitak svesti nekoliko časova.dispeptične pojave.poremećaj k.sa sivom nijansom..higij.m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo.halucinn.često se javljaju .boje.tetiv.vrtoglavica.m.edem.bolovi.svetlucanje pred očima.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg. eritrocita.m imaju vel.u vidu minerela:magnozit.-R.masom. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.toplo mleko..Trovanje manganom Crvenosiv.. OCENA R. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa. Prevencija.volum..trakta. umereni s.TH:topla kupka posle rada.usporen puls.izraženi stad.nogunerazgovetan rukopis.tetiv.mir.šibica.bronhija KL.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj.d.prašina.šake.simp.toksik.:R.otežan hod Hiptonija miš.dlabost extenzora.-akut.m sa poboljšanjem udlova.hiposmija i anosmija.astenija.gingivitis.glavobolja.kerozinu.ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna.prforac septuma i recid ulceracija-promena r.štavljenje kože. u..plašlji vost.nervni sistem.hipersaliva.cijanoza.disanj).T-t mere.hiruršlih i zubarskih instrumenata.meningealni simo.endok.hipersalivacija..vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.crven.dornjeg r.proizvodanja termomet.PREV.karboksiHgb 30-35%...razdražljivost.sivkastobeo(kad je cist).stad.prašine:PBO. radnika G.otežano disanje.simp.gubitak svesti.kašalj.karcinom pluća.znojenje.zatvor.laki-staro r.povraćanje.CNS.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.CdCl-kod topljenja ruda. KLIN.prsti. Olovom.pov.slabodt.kafa. preko urina i stolice.vrtoglav.hipo i anacidni gastrit.glavobolja Vrtoglavica.abdomin.procesi mešanja sa dr.legira PRODOR U ORG.povraćanjeglavob.noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.slabost..-para.znojenje.mesta bez Mn.sposobnosti.masti.dispnea.O2.cijanoza.transport.suze nje očiju.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH.vlakna k.oligurija.=2(teži sluči.porem.belimantil.rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.nesposobnost 1-2 mes.porem.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda.t.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza. sna.poremećaj kordinacije.. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko.32-0.m.v. Arteriola).riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad.BARBITURATI B vit.miris trulog voća.tvrd.disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica.vrtoglavica.tremor.povećana conc.ždrela.bolovi u stomaku. Metaboličkih procesa.konjuktivit.-slabost.-preko kože i R.endokrini poremećaji.t.TA pov.gubitak težine.subitak apetita.desni I porem.t.T 40C .poremžlezda.TH:CaNa2EDTA.zamor. srednje teški st.eufilin(porem.slezina. TH i prva pomoć:akutnoO2.pov.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.za legure čelika..def.štamparska slova.$prom.Disanje(30-40/min).lična zaštita.depresija. TH:CaNa2EDTA-i.higijenske I medic.R.koža-uklonitivaton.mučnina..+ Ašner.ukusa.kanalizacija.supradtern.ispadanje kose.gastritis.jetre.n..nastaju brzo-glavobolja. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej. konjuktiva.Neurološki u stanju kome-zenice jednake. mršavlje.-gubitak pam.-glavobolja.puteva-bronhopneum.holester..kože I g.dmrt SUBAKUTNI-sporo.povišen tonus mišića.Bi C vit. težak stepen-depresije viših delova c...pov..malaksalost-drhtavica 38-39 C.javlja se pri dobijanju nikla.penušav ispluvak.anamn.stad.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo.T.urin težak st.p.karbogen.septuma..SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik.dobijanje legura .veće conc.pov.očnih kapaka.apatija.u hem.>oštećuje mozak(dejstvo na k.legure.hiperhidroza.tetiv.-prašina.težak-1 i više mes.glikoza.drhtavica.T. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima. Trovanje niklom-srebrnastobeo. Klinički simp.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz.-lak-nesposobnost nekoliko dana. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost.napad astme.T-para.očiju.*R.raniji zamor.T.stezanje u grudima. G Anam.6 mik.-paralize u najaktivnijim miš..leukopenija.lupanje srca.snižen Hb.kašalj.vrtoglavica.ugušeni ili pov.zamor.hiperemija.i.rad.zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.umereni.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa.emfizem.vrtogla. u izduvnim gasovima.slabost.m Pevencija:T-t mere.paranazalnih šupljina KL.-olovne kolike-akutni napadi abdom.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.znojenje.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.gadjenje.Vezuje se za SH grupe belan. Penz.strah euforija.m i.D-penicilamin.pov.T subfebril..grčevi.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG.smrt(bronhopmeum.vit B i C Ocena r.Rtg cevi. pred..žlez. rani simp.. 0.ali veliki deo prelazi u plućni krvotok.r.pregled.s.psihoze. kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam.ošt.ukus grčevi.kordinacije.min..sekrecije želuca.sluzokoža. minerela:sfalerit.DEJSTV.slabo pamćenje.gubitak svesti 5-7 dana.SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob.porem.omotača kablova.glavob.poviš.stezanje.bolovi u mišić.hipotonici.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol.jake glavob.ulceracija sluzok.g/100cm3.creva.higijenske i medicinske mere www. Ilučuje se bubrezima.v sistema.mesto.slabo pam..B. desni .dispnea.dermografizam.U.drhtanje.hroni.bol u očima.vrtoglavica.nistagm..snojenje.nadražaj dis.-deluje na duboke dis..hipotal.elekrohromir Prodor u org.mineralhromit Rizik:dobijenje legura. I radne anamneze.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa. malih conc.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.N-acetilpenicilamin Pev.-R. opšta slabost.bronhijalana astma.adinamija.nesanica.vraćanje na rad.c tahikard.pad TA) Kl.infarkt HRONIČNO-glavobolja.porem..I.usana.dermografizam tremor.t. kao u Parkinsonu.jedinjenja u usta ili iz dis..hipotermija.hipotonija.-novo r.mek. javlja se kašalj.koštane strije Dg-radna anamn.glavob.prašina CdO.tet Reflexa.. bubrega.bolovi u epigatrijumu.penz.Romberg *.-GIT poremećaji. Prvencija:T-t mere.magacioniranje.1-2 mes(težak dt).Dermografizam.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda.bolova.bojenje hartije.traj.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože..bubrezima.izrada lekova.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.slabija reakcijom na svetlost.ispiranje želuca.može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.T-čestice 0.pranje vodom i sapunom G.PbO2.-transport u bolnicu.anode.puteva. ždrela.krvotok-jetra(detoksikac)žuč.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.hemipareza..dubitak apetita.brohitis.malaksalost.urin 20-65 mikr.invertnost.hladni extrermiteti.epi. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.invalidska penz.pareza facialisa.lakši od vazduha.amnezija.utopljavanje. U toksične-port.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.tamnosmeđi zubi. lica).reflx DgAnam. i prva pomoć-napuštenje sred.ili prekvalifikacija.glavobolja.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.T.ulkusna bol.olovno bledilo(spazam k. Vit C i B.TH-izazivanje povraćanja.. .tvrd.-povraćanje.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost.3 d..peribronhitis.dispept.pare.rastvara se u benzinu..(1-5ppm).ulkusi na koži KL..ždrela.reflexi.R.recidivi-novo rad..povraćanjePri visokim conc.s.smanjeno panćenje.Rosalimo simp.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima.info .fosfata.smanjenje rad.akumulatorske ploče..posle preležanog trovanja javlaju se simp.malaksal.-dr. U krvi 15-40 mik.cijanoza.konjuktiva.mučnina. Prevencija:T-t mere.hemoptizije.m.glukoza PrevencijaT-t merelične.drhtavica.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.sastojcima.-suvoća nosa i ždrela.anizokorija.povraćanje.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt).Cd u urinu i krvi .puteve(bronhiole.transport KOŽA-kvašenje odeće G.conc.nosne pregrade. bronhit.perfo.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.pneumosleroza.mikrografija..koma.poviš.simp.nosa.nesanica.T-izazivanje povra.zujanje.)nadbubreg(astenija.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj.magle.gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca.bez mirisa.T-gutanjem hrom..puteva -latentni-3-6 do 12 h.inverzija sna.municija PRODOR U ORG.medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom.kata ralne promene dis.slezina.sna.me Trovanje Živom-srebranastobeo.-R.kašalj.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja..bronhitični šušnjevi.podlaktice-papule-vezikule(svrab.HRONIČNOpostepeno.apsces.hipotermija.ošteć.lampe.deluje na jetru i bubrege(fibroza.gubitak svesti..karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl.bradikardija.v. Hron.razdražljiv.reverzibilni simp.te.Openhajm.crven.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa.pravljenje cevi.jetri.glavo.breunit Koristi se:izrada elektoda.bubreg.paren.zavarivanje.mol.dermografiz.otpadne vode Prodor u org-R.poviš.-oštećenje c.nesanica.. Rizik:vađenje rude.tkivo(kora.poliradikulitis.hronični bronhitis.nesanica.bubre.. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.suvoća ždrela.cijanoza.infuzija.made.g/l.-deponovanje(jetra.teh.hroni.amimija.katar želuca.krvarenje desni.patol.predhodnog stdijuma $ Izraženi st.povraćanje.zamor.m.traheje.efedrin.40mg/100ml Rizik:u topionicama.hiperhidroza.exkrecija aminokis.mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.T-uvlačenjem pomoću creva u usta.tonički grčevi.groznica.PbCl2.:kod ošteć.na osnovu istorije bol.s..muka. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.halucinacije.izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ.refl.hiperemija konjuktiva.grčevi. Blok. Ocena r.hronične sekvele.(EDTA I BAL.g.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.ekcemi(Cl akne) hronič. atrofija.laringotraheitis.plač.Pb3O4.vrtogl.barometara.nesanica.T.s.euforija..s.S.radn.dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.ratvorljiv u kis.EDTA RAD.anurija.T.higijenske.dispnea.kijanje.T.prometa belančevina.Hgb..aerosol.hepatomegalija.teško trov.dermografizam.hijalina skleroza aferentn..kod alergijskih ošt..mršavljenje.mol.resp.-PARKINSONIZAM-temor.Ocena radne spos.osećaj straha.ubrzan puls.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob.C I B vit.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2.5-0.bater Prodor u org.hoda I govora”hod petla”.m. eritrocita i koproporfirina u urinu.kol.slabo pamćenje.mlitavost.NA ORG:-praćeno je porem.uzbuđenje TH.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml).sepresivne reakc.hem.mleka u vreme laktacije KL.:kl.žutica.refleksni spazam(bronh.suvoća I grebanje u grlu.kod intk..težak-novo r.puteva.nakit.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva.smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.atrifični rinofaring.tromboza.bubr.20-25(srednje teški).tetiv.glavobolja.gušenje.tremor prstiju.karboksiHgb 20-30% .hepatomegalija..katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org.tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL. “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.A.gušenje. t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje.koža..SL.očiju i ždrela-deponuje se u kost.anosmia.:r.hipotonija.metabolizma porfirina.miris na pokvarena jaja.emfizem.veštačko disanje.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen.za rad.povraćanje. i znakovi trovanja opšteg karaktera.Posle edema može se razviti pneumonija.retko.SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic.anemije.5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom.v..otporan na koroziju.tahikard.mešanjem etilove tečnosti.krvaranja iz nosa.uzimanje hrane rukama -prodire u možd.perif.m..alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl. pobolj.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer.malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.Kod posatojanja pov.kardiomiop.znojenje(infuenca.kvarcnih lampi.gušenje..nistagm.gadjenje.pri preradi nafte.konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz).bol u predelu srva nadražaj očiju.antipiretici Prevencija-tehničke.IZRAŽENI ST.)-8-24h-dispnea kašalj.proizvodnja legura.H.sp.pulzacije u slepočnicama.nadražaj G..25-0. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.crevima.smitsonit.-astenija.štampa tkanine.TEŽAK OB.