Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

Caglukonata G.info .-promena r.grlu..dispnea.lindan.gingivit.hronično-glavob vrtog. suzenje.t..polineuritis.u težim slučajevima:pov.s.sistema. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži.kiseonik.i.miokardit.prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.PUT-oštećenje sluzok.puteva.konraindik. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.ošteć.zavoj sa 2% Nabikarbonatom.v 40% glikoze.mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis.davanje ulja.bol u nosu. T.bol u mišić.glavob.traheje i bronh.bubrega.atrof.vida.proširenje k.dovodi do sek.kašalj.paralize(tešli sl.otok-ulceracije.nadražuje kožu i sluzokožu.i.ubrzano dis.jetre i bubrega. i amonijakom.kašalj.barbiturati-napadi grčeva.-porem.c.n.gastrit. i.kože.ošt ećenje jetre. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.vežnjače.eritem.bol u epigastrijumu.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom...gubitak svesti.dispepdija.n.hron.krvr.rinitis..ensefalopolineuritis.ATP-aze..težak st.tonično-klonički grčevi.Cs i U.kardiovask.dermatitis.10% rastv..to xafen.Na-nitrat.polineuritis.astma.muka.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.DDT(zabranjen)) Prodor u org. i 50 mg vit B..g.zato de koridti samo kao smeša .kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.povraćanje.kostiju.dience faloneuritis.krv.debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl.. i respir.očiju.traheit.).teskoba u grudima.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina..tremor..bronhit.-a.lupanje srca.:laki st-privremena nesposobnost.iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze. C.H.zamor.mučnina.ci janoza. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.želud.porem.bubrega.srca i pluća.metabol.porem. faringit.bledilo.s hronično-oboljenja zuba.i.otok. krvarenje iz nosa.desni.prolivi.slika:AKUTNO-retka:kašalj.dele se na :azotna.ospa.pneumonija..ukloniti zagađeno odelo.fosforna.RES.želudačno-crevni porem..znojenje.KOŽA-pečenje..ošteć.Cs-nitrat. pirogrožđane i mlečne kis.zapaljenje korneje.USTA-nadražaj želuca.T-ispiranje želuca toplom vodom.amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.izlučuju se preko bubrega..t..dehidraza.akutni rinitis.razdražljivost.tetanija i grčevi extremiteta.jetre.glutationa.crevni porem.s..porem.pov rać.ubrzan puls.hiperemija www.a u težim:dispnea.strah.belimantil.utopljavanje.vrtogl.ataksija.:preko dis.mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala.g.hipotenzija.500 mg askrobinske kis.s.zapalj.Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran.opadanje kose.-a.promuklost-bronhit.inf.rzdražljiv.m.perforac.septuma.oštećenja kože.

koštane strije Dg-radna anamn.:r.pravljenje cevi.jedinjenja u usta ili iz dis.-para.povećana peristaltika želuca i creva.elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R. Kl.apsces.otok rožnjače.groznica.. t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje.nesposobnost 1-2 mes.halucinn. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost.T 40C .rastvara se u benzinu. Prevencija:T-t mere. malih conc.hronični bronhitis.eufilin(porem.supradtern.puls ubrzan(100-120/min). i farmaceutskoj industriji.O2..te.malaksalost-drhtavica 38-39 C.često se javljaju .malaksal.jetra.bubrezima.napad astme.lampe. eritrocita..ždrela.glavobolja.znojenje.muka.-slabost.stanja slična Menierovom sy.abdomin..an metal.25-0.pri većim konc. atrofija.legure.pareza facialisa.$prom.def.T-pare.dig.rastvor.otežan hod Hiptonija miš.bledilo kože.perforacija septuma.glavob. kao u Parkinsonu.plašlji vost.veštačko disanje.povraćanje.hemipareza.glavobolja.bol.metal. minerela:sfalerit.hipotonija.poremžlezda.NAJRAN:FAZA-malaksalost.leukocitoza.magacioniranje.pregled.1-2 mes(težak dt).pranje vodom i sapunom G.stad.Slika-AKUTNO-niske conc.gingivitis.za rad.Ddg-parkinsonizam.prašina. hroničnoprivremena promena r. lica).SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik. ždrela.anode.(30 ppm)kašalj.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer.I.paren.kašalj.javlja se pri dobijanju nikla. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda.lečenje.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.6 mik.n.predhodnog stdijuma $ Izraženi st. I znakovi izraženog trovanja.razdražljivost..T-čestice 0.lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija.gwdje nje. hipoterm. javlja se kašalj.refleksni spazam(bronh.usporen puls.-R.T.-GIT poremećaji.S.. I znakovi podeljeni su :inicijal.tetiv.može i Čejn Stoksovo.m Pevencija:T-t mere.vrtogla.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože.-dr.zamor..T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g.krv0.-suvoća nosa i ždrela.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa.m.reverzibilni simp.O2.glavob.konjuktivit.glavobolja.vrtogl..sastojcima.ispiranje želuca.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen..edem.s. u depoima-isto r. I znakovi ranog trovanja.nistagm.nesanica.RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem.tremor ruku..CNS..m sa poboljšanjem udlova.d.-glavobolja.m..samor.magle.tvrd.-akut.creva.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa.slabija reakcijom na svetlost.kamenac.hiperbilir.jetre.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz.prašine:PBO.endokrini poremećaji.>oštećuje mozak(dejstvo na k.bronhitični šušnjevi.umereni.vrtoglavica...SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.hijalina skleroza aferentn.exkrecija aminokis.hipotal.tetaALA.raniji zamor.povraćanje.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.-deponovanje(jetra.očiju i ždrela-deponuje se u kost.zavarivanje.bradikardija..peribronhitis.vrtoglavica. u..ćel.)nadbubreg(astenija.anamn.ulkusna bol.bez mirisa.hem.mineralhromit Rizik:dobijenje legura.tetivni reflexi. 0.-transport u bolnicu.lak nadražaj dis.bol u stomaku.Ca..kosi.recidivi-novo rad.resp.povraćanjePri visokim conc.simp..vrtoglavica..smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.hipotonija.prforac septuma i recid ulceracija-promena r.bol u grudima.u HCl H2SO4.bol.T.TA pov.*R.drhtanje.prašine<5 mik.t.gušenje..konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu.tetiv. opšta slabost. Prvencija:tehničke.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.s-aglavob.glavobolja.kijanje.polineuritis.H.ubrzan puls..40mg/100ml Rizik:u topionicama.vit B i C Ocena r.reflexi.=2(teži sluči.dim.cijanoza.ataksija. Trovanje niklom-srebrnastobeo.glavobolja.bubrezi(eliminacija).nakit.Ocena radne spos.hepatomegalija.stezanje.Ponavljana akutna i subakutna trov.sluzokoža.bronhijalana astma.bel male relativ.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca.kože I g. težak stepen-depresije viših delova c.bronhija KL.med.Rosalimo simp.cilin.metabolizma porfirina.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa.gubitak težine..na osnovu istorije bol.m.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint.legira PRODOR U ORG.kod intk.Vezuje se za SH grupe belan.mol.invalidska penz.m imaju vel.vrtoglavica.karboksiHgb 20-30% .info ..prometa belančevina...vrtoglavica..T.mlitavost.izlučuje se bubrezima KL.simp.desni I porem. Ocena r..poviš.hipotonici.elekrohromir Prodor u org.vrtoglavica.emfizem.grebanje u grlu. inv.vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.težak-novo r.T-t mere. U toksične-port.D-penicilamin.disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica.karboksiHgb 30-35%.teško trov.hipersaliva.. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.bubre.bez efekta).porem.. bubrega.uzbuđenje TH.mek.transport.osećaj straha. i znakovi trovanja opšteg karaktera.elektrode za baterije i akumulatore.varenje Prodor u org-R.T-kašalj.mesto sa pobolj.glavob.pri preradi nafte.depresija.malaksalost..t.usl.anizokorija. rani simp.pojave Dg.mučnina.dobijanje legura .*R.štamparska slova.Hgb i eritr..bolovi i stezanje u.poliradikulitis.n.dispnea.amimija.m.encefalopat.-lak-nesposobnost nekoliko dana.t.antipiretici Prevencija-tehničke.dmrt SUBAKUTNI-sporo.T.katar želuca. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima.astenija.breunit Koristi se:izrada elektoda.subitak apetita.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg.hroni.bolova.puteva -latentni-3-6 do 12 h.mršavljenje. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.rad.me Trovanje Živom-srebranastobeo.nosne pregrade.ili prekvalifikacija.TH-izazivanje povraćanja.retko.gastritis.porem.čaj.noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.CdCl-kod topljenja ruda.kata ralne promene dis.Trovanje manganom Crvenosiv.vlakna k.dispnea.stezanje u grudima. radnika G.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).min.epi.:R.mesta.sluzokože idenaturacija bel.Pb3O4.T..crven. Prevencija..-privremena nesposob..vatrostalna ind.s-a.nosa. Prodor u org..T subfebril.drhtavica.kordinacije.gubitak svesti.procesi mešanja sa dr.simp.traj.hladni extrermiteti.penz.:kl.traheje.zujanje ušiju pritisak u drudima.epi napadi.kardiomiop.stad.uzimanje hrane rukama -prodire u možd.Kod posatojanja pov.smrt(bronhopmeum.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda.kanalizacija.. i prva pomoć-napuštenje sred. “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.-astenija.vraćanje na rad..slezini.-paralize u najaktivnijim miš.sanjivost.poviš.toni-klon grčevi.invertnost..reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.urin 20-65 mikr.toksik. preko urina i stolice.-pov..-deluje na duboke dis.glavo.hausmanit.32-0.karbogen.ždrela..SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic.bolovi. grudima.olovno bledilo(spazam k.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja.deluje na jetru i bubrege(fibroza.tonički grčevi.Hgb..koža.glukoza PrevencijaT-t merelične.ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna.glavob.hroni.gubit.epistakse..inverzija sna. I radne anamneze.pov.dispeptične pojave. konjuktiva.PREV.karcinom pluća.slabost. R.dermatitis.utopljavanje..slabodt.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml).R. Simp.povraćanje..proliv.jetri.brisati benyinom.dermografizam.slabost. Penz.štavljenje kože.bolovi u epigatrijumu.T.crven.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.T .tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL.anurija.izraženi stad.vrtoglav.(EDTA I BAL.nadražaj G.vrtogl.povraćanjeglavob.amnezija.katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG.zamor.nistagm.izrada lekova.Openhajm.zamor.dermografiz.riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad.proizvodnja legura.nogunerazgovetan rukopis..hipersalivacija.u hem.mirovanje.bolovi u stomaku.belimantil.dispept.dermografizam.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh. Ilučuje se bubrezima.v.OCENA R.hipotonija.g/100cm3.SL.hiperemija konjuktiva.t..gušenje..reflexi.krvotok-jetra(detoksikac)žuč.mišićima.suze nje očiju.m.kaučuk PRODOR U ORD.mesto.trizmus vilica.poremeć.kol. Blok.strah euforija.brohitis.kašalj.ugušeni ili pov.-oštećenje c.pov.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob..plač.rada.. Klinički simp..)-8-24h-dispnea kašalj.g/l.kvarcnih lampi. visoke vredn.emfizem.razdražljiv.bubreg..delirijum.BARBITURATI B vit.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva.patol. Metaboličkih procesa.nastaju brzo-glavobolja.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.tremor(tremor merkurijalis).slabo pamćenje.20-25(srednje teški).gubitak svesti.dlabost extenzora. Arteriola).otpadne vode Prodor u org-R.nadražaj dis.veće conc. Funkciju Deluje na mišićn.N-acetilpenicilamin Pev.preko pluća formira sa Hg. Olovom.beladona.gađenje.creva..bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.encefalopatija-glavob.(1-5ppm).T.povraćanje.higij. OCENA R.dornjeg r. desni .malokrvnost.očiju..euforija.simpt.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj. G Anam.zamor..U.cijanoza.lakši od vazduha.malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.povraćanje.bronhijal astma.made.cijanoza.masti.toplo mleko.holester.mesta bez Mn.slabo pam.Stepen apsorpcije zavisi od kol.B.usana.sivkastobeo(kad je cist). kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam.medicinske mere Trovanje CO-besbojan.psihoze.težak-1 i više mes.m i.v.ulkusna bolest.hiperhidroza.žutica.mleka u vreme laktacije KL.a posle mje oseća se slabost.-olovne kolike-akutni napadi abdom.zuba.poremećaj kordinacije.nesanica.c tahikard.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo.-gubitak svesti nekoliko časova.sepresivne reakc.bronhospazam.zamor.suvoća ždrela.. Rizik:vađenje rude.conc.T-uvlačenjem pomoću creva u usta.tremor..žlez.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju..svetlucanje pred očima.sekrecije želuca.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj.slabost.-novo r.omotača kablova.alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.hladni extrem.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.pov.plj.Babinski +.glikoza.hepatomegalija.vrtoglavica..smanjenje rad.fosfata.higijenske i medicinske mere www.smanjeno panćenje.znojenje(infuenca.tkivo(kora.porem.bubr.bubrega.A.ŠUK.gušenje.sp.SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob.dubitak apetita.m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo.atrifični rinofaring.tahikard.preradi.5-0.gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca. bronhit.ispadanje kose.pov.v sistema. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.T-para.meningealni simo.i. jezika.crevima.tromboza. G.povišen tonus mišića.pov.ali veliki deo prelazi u plućni krvotok. ili prekvalifik.-oksidiše u org..hiperemija.otežan govor.koma.septuma.otporan na koroziju.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.O2..slabo pamćenje.snižen Hb.šibica.bol u očima. u izduvnim gasovima.porem.mere Tovanje Zn -srebrnastobeo. eritrocita i koproporfirina u urinu..laki-staro r.dlika.lična zaštita.T.dispnea. Vit C i B.IZRAŽENI ST.grčevi.strah.zatvor.povećana conc.-R.hemoptizije.*-promena rad.-R..kašalj.higijenske.endok.redukuje aktivnost deltaALA-D .astma).DEJSTV.grčevi. U krvi 15-40 mik.aerosol.poviš.municija PRODOR U ORG. hroninopromena r.laringotraheitis. KLIN.TH:topla kupka posle rada.slabost extremiteta.pare.kafa.C I B vit.akumulatorske ploče.bol u predelu srva nadražaj očiju.HRONIČNOpostepeno.glavobolja Vrtoglavica.-PARKINSONIZAM-temor. .-povraćanje.Rtg cevi..mikrografija.gadjenje.p.v.slabost.inv.refl..leukopenija.teh.TH:CaNa2EDTA.pov.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.slika:* inicijalni st.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH..ulceracija sluzok.poremećaj k.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza..SLIKA:AKUTNO-kod havarija.kod alergijskih ošt.prsti.miris trulog voća. izraženi st.u vidu minerela:magnozit.ošt.rinofaringit.slabost.i.proizvodanja termomet.PbO2.štampa tkanine.S..reflx DgAnam.r.I.ratvorljiv u kis.5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom.zujanje.I.hemoglobina i skraćuje vek eritr.drhtavica.tet Reflexa.mol.sanjivost.Romberg *.adinamija.porem.hipotermija.za legure čelika.higijenske mere.gadjenje.glavob.SPOSOB:-inicijal.puteva.podlaktice-papule-vezikule(svrab.paranazalnih šupljina KL.-dovodi do opekotina sluzok.staro r.ulkusi na koži KL.ukusa...pov.bojenje tkanina.oligurija.hipo i anacidni gastrit.sposobnosti.masom.Disanje(30-40/min).znojenje.hlorni preparati.tetiv.-gubitak pam.konjuktiva.sna.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.tremor prstiju.ekcemi(Cl akne) hronič.R..inverzija sna.dermografizam tremor.tvrd. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.s. Prvencija:T-t mere.sa sivom nijansom.znojenje.higijenske I medic.puteve(bronhiole.čišćenje. recidivi-promena r.suvoća I grebanje u grlu.mir.prodor u org.CNS-encefalopatija.nesanica.metal grozn.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.koža.s.tetiv.Dg:rad.može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.I.jake glavob.hoda I govora”hod petla”.malaksalost.karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.apatija.hiposmija i anosmija.T.miris na pokvarena jaja.kalamin.boje.transport KOŽA-kvašenje odeće G.krvarenje desni.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol. Hron.bater Prodor u org.fotofobijablefarospazam.nesanica.(1-6 ppm)-nadražaj sluzok..ošteć.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan. pred.cijanoza.vit B i C.3 d.očnih kapaka.anemije.koža-uklonitivaton. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko.penušav ispluvak.bol u extrem .pneumosleroza. TH:CaNa2EDTA-i.pamćenja. TH i prva pomoć:akutnoO2.cijanoza.dobijanje Zn belila.EDTA RAD.feces.pov.sanjivost. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.uljani rastvor vit A I D.efedrin.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima.derebralne krizeepi.pad TA) Kl.barometara.snojenje.mučnina.PbCl2.nervni sistem.nesanica.metabol.+ Ašner.:kod ošteć.smitsonit.TH:i.tahikard..pulzacije u slepočnicama.T.T-gutanjem hrom. sna.lupanje srca.hiruršlih i zubarskih instrumenata.hipotermija.otežano disanje.m.Neurološki u stanju kome-zenice jednake.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz).žlezde KL.rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.infuzija.hiperhidroza.. Promena. srednje teški st.volum. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej. Živine ensefalop.puteva-bronhopneum.izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ..medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom.paranazalnih šupljina.-prašina.ispiranje sodom bikarbon.kašalj.kerozinu..slezina.jetrom.sekrecija.znojenje.porem jetre.s.trakta.hiperhidroza. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima.disanj).bojenje hartije.na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS).anosmia.hronične sekvele..Cd u urinu i krvi .perif.r.s. Rizik:kod kopanja rude.infarkt HRONIČNO-glavobolja.halucinacije.kapsu sočiva .NA ORG:-praćeno je porem.emfizem.TEŽAK OB.gubitak svesti 5-7 dana.org) KL.dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.m.mešanjem etilove tečnosti.prašina CdO.dim oksid G.Dermografizam.bolovi u mišić.Posle edema može se razviti pneumonija.legure.depresija i grčevi extrem.početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea.posle preležanog trovanja javlaju se simp.t.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt).t.slabost.krvaranja iz nosa. traheobronhitis.urin težak st.slezina.T-izazivanje povra.glavobo.I.puteva.tamnosmeđi zubi.perfo. pobolj.. umereni s.pečenje.Bi C vit. mršavlje.šake.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.radn.zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.ulcer kože(vrat.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost.g..-preko kože i R.dispnea.ukus grčevi..m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful