Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

to xafen..Cs i U.DDT(zabranjen)) Prodor u org.težak st.zato de koridti samo kao smeša .dele se na :azotna.u težim slučajevima:pov.barbiturati-napadi grčeva..gubitak svesti.ošteć..astma.Cs-nitrat.tonično-klonički grčevi.belimantil.tetanija i grčevi extremiteta.ubrzan puls..strah.Caglukonata G.dehidraza.RES.porem..zapalj.povraćanje.vrtogl.glutationa. i amonijakom.s.ensefalopolineuritis.otok-ulceracije.perforac.akutni rinitis. i 50 mg vit B.H.rinitis.i.polineuritis.očiju.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.crevni porem.paralize(tešli sl.USTA-nadražaj želuca.vida.septuma.pov rać.porem.g. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.vežnjače.rzdražljiv.-porem.lupanje srca..glavob.ošteć.kašalj.bol u epigastrijumu.:preko dis.kiseonik.kardiovask.gastrit.sistema..ukloniti zagađeno odelo.hipotenzija.prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.n.kostiju..grlu..pneumonija.puteva.bubrega.inf.bubrega.polineuritis.v 40% glikoze.500 mg askrobinske kis. pirogrožđane i mlečne kis. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.želud.i.srca i pluća.hronično-glavob vrtog..fosforna.muka.ubrzano dis.).porem.jetre.izlučuju se preko bubrega.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom.otok.slika:AKUTNO-retka:kašalj.znojenje.promuklost-bronhit.hiperemija www.jetre i bubrega..10% rastv.KOŽA-pečenje.s. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka..zavoj sa 2% Nabikarbonatom.traheje i bronh.mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala.c.PUT-oštećenje sluzok. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži.. i.utopljavanje.kože.razdražljivost.Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran.traheit.t.želudačno-crevni porem.n..teskoba u grudima. suzenje.kašalj. faringit.desni.prolivi.atrof.tremor.bledilo. i respir.dovodi do sek.-promena r.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.-a.kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.krv.nadražuje kožu i sluzokožu.zamor.Na-nitrat.. krvarenje iz nosa. T.bol u mišić.ospa.dispepdija.ošt ećenje jetre.T-ispiranje želuca toplom vodom.dience faloneuritis..t.ATP-aze.eritem.bol u nosu.m.g.konraindik.s hronično-oboljenja zuba.ataksija.dermatitis.mučnina.gingivit.hron.dispnea.i.s.opadanje kose.lindan.a u težim:dispnea.-a.bronhit.iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze.amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.davanje ulja.miokardit. C.debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl.proširenje k.oštećenja kože.:laki st-privremena nesposobnost.zapaljenje korneje.mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis..metabol.ci janoza.info .krvr.

teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.karboksiHgb 30-35%.endokrini poremećaji. mršavlje.bolova.može i Čejn Stoksovo.SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic.ispiranje sodom bikarbon.Dg:rad.otpadne vode Prodor u org-R.lakši od vazduha.refl. U toksične-port.paranazalnih šupljina.leukopenija..žlez.glavob.poremžlezda.povraćanjePri visokim conc.vit B i C Ocena r.slabo pam.porem jetre.dobijanje legura .B.Disanje(30-40/min).metabol.Openhajm.dlabost extenzora..suvoća I grebanje u grlu.dispnea.inverzija sna.bolovi u epigatrijumu.napad astme.katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org.*R. u.magacioniranje.trizmus vilica.amimija.euforija.ekcemi(Cl akne) hronič.t.m.transport KOŽA-kvašenje odeće G..Trovanje manganom Crvenosiv.nesanica.gubitak težine.jetrom.Cd u urinu i krvi .puteva-bronhopneum. javlja se kašalj.znojenje.nadražaj G.puteva -latentni-3-6 do 12 h.dim oksid G.legure.kod alergijskih ošt.smanjeno panćenje.Dermografizam.transport.NA ORG:-praćeno je porem.zatvor.. radnika G.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima.g.cilin.podlaktice-papule-vezikule(svrab.bater Prodor u org.Babinski +.=2(teži sluči. Funkciju Deluje na mišićn.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.oligurija.glavobolja Vrtoglavica.vrtoglavica.bojenje hartije.-R.bubre.hipotal.ratvorljiv u kis.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa..hipotonici.hipotermija.staro r.C I B vit..mlitavost.mešanjem etilove tečnosti. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima.glavob.svetlucanje pred očima.vrtoglav. i znakovi trovanja opšteg karaktera.koma.kaučuk PRODOR U ORD. U krvi 15-40 mik..mesta bez Mn.koža.simp.made.bronhijalana astma.dermografizam.mučnina. Prodor u org.m.proizvodanja termomet.slabost.nesanica..bronhija KL.hijalina skleroza aferentn.Ocena radne spos. malih conc.očiju.paren.glavobolja.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda.-povraćanje.T.karcinom pluća.(1-6 ppm)-nadražaj sluzok.krvaranja iz nosa.I.U.jetre.m.nesanica.invertnost.reflexi.T.izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ.m.-deponovanje(jetra.me Trovanje Živom-srebranastobeo.supradtern.jetra.I.akumulatorske ploče.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).halucinacije.medicinske mere Trovanje CO-besbojan.mir.hipotermija.astenija.pad TA) Kl. atrofija.-dr.očnih kapaka.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob. ili prekvalifik.:R.omotača kablova.epi.dispept.pamćenja.na osnovu istorije bol.elekrohromir Prodor u org.invalidska penz.crevima.mučnina.rinofaringit.40mg/100ml Rizik:u topionicama.dermografizam.resp.pregled.refleksni spazam(bronh.grčevi.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa.hronične sekvele. ..T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol.stad.za rad.T-kašalj.čaj.anode.zamor.očiju i ždrela-deponuje se u kost. hroninopromena r.povišen tonus mišića.belimantil.stad.paranazalnih šupljina KL..kata ralne promene dis.tremor ruku.r.I.higijenske i medicinske mere www.cijanoza. konjuktiva.anizokorija.deluje na jetru i bubrege(fibroza. Prevencija.sanjivost.stanja slična Menierovom sy.hiperemija.zujanje ušiju pritisak u drudima.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.an metal.noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.peribronhitis.dispnea.TA pov..porem.T-gutanjem hrom.(1-5ppm)..teh.-paralize u najaktivnijim miš.1-2 mes(težak dt).-para.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost. G Anam. KLIN.tahikard. Kl..TEŽAK OB.bradikardija.razdražljiv.sivkastobeo(kad je cist). eritrocita i koproporfirina u urinu.. jezika.preko pluća formira sa Hg.s.ždrela.meningealni simo.štavljenje kože.ošt.dornjeg r.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo.stezanje u grudima. preko urina i stolice.ukusa.Slika-AKUTNO-niske conc.smrt(bronhopmeum.n. Ilučuje se bubrezima..hemipareza.krv0.predhodnog stdijuma $ Izraženi st..rastvor.hroni.otežan govor.prodor u org.subitak apetita.štamparska slova..usporen puls.abdomin.hipersaliva.min.-oksidiše u org.glavobolja.SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob..m.NAJRAN:FAZA-malaksalost.plj.penušav ispluvak.traj.mirovanje.nistagm.povećana conc.bojenje tkanina.TH:i.ulkusi na koži KL. srednje teški st.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint.nosne pregrade.i.lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija. inv.lupanje srca.kašalj..težak-novo r.drhtavica..otežano disanje.simp.Rtg cevi.m.masom.v sistema.toplo mleko.mišićima.metal.>oštećuje mozak(dejstvo na k.amnezija.T-t mere.krvotok-jetra(detoksikac)žuč. kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam.r. Rizik:kod kopanja rude.rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.bol.hoda I govora”hod petla”. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.hiperhidroza.v..bel male relativ.porem.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz).jetri..pov. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa.gastritis.prašina.prsti.posle preležanog trovanja javlaju se simp...kašalj.m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo.stezanje.pov.tahikard.puteva..Kod posatojanja pov.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj.ukus grčevi.t.tetiv.glavob.EDTA RAD.nastaju brzo-glavobolja..malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.hipotonija.vatrostalna ind.slezina.-R.zuba.-gubitak svesti nekoliko časova.T.+ Ašner.hepatomegalija.jake glavob.javlja se pri dobijanju nikla.u hem..mek.porem.apatija.zamor.tet Reflexa.T..bol u grudima..bol u očima.slezina.s.-transport u bolnicu.sluzokoža.bubrezima. Blok..OCENA R.edem.glavob.hipotonija.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva..raniji zamor.. Klinički simp.redukuje aktivnost deltaALA-D .puteva.TH:topla kupka posle rada.T-para.procesi mešanja sa dr.žutica.t.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima.te.-deluje na duboke dis.gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca.DEJSTV.čišćenje.sanjivost.usl.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml).gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH.breunit Koristi se:izrada elektoda.reverzibilni simp.mesto sa pobolj..slabost.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.-oštećenje c.endok. TH i prva pomoć:akutnoO2.ugušeni ili pov.dlika.TH:CaNa2EDTA.PREV. traheobronhitis.masti.hausmanit.bronhitični šušnjevi.plašlji vost.hipersalivacija.TH-izazivanje povraćanja.poviš.vrtoglavica.zamor.anamn.porem.. izraženi st.pri većim konc.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt).CdCl-kod topljenja ruda.povraćanje.kože I g.štampa tkanine.preradi. opšta slabost.)-8-24h-dispnea kašalj.bubreg.tonički grčevi.pri preradi nafte.tetaALA.CNS. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.s-aglavob.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost..glavo. Živine ensefalop. hipoterm.kamenac. “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.tetiv.sna..exkrecija aminokis.bolovi u mišić.epi napadi. I znakovi podeljeni su :inicijal.*-promena rad.aerosol.miris trulog voća.pravljenje cevi.vrtoglavica.kalamin.mol.-GIT poremećaji.pare.mesto. i farmaceutskoj industriji.reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.nesanica.poviš.hem.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja.zavarivanje.samor.-glavobolja.bronhijal astma.fotofobijablefarospazam.koža.krvarenje desni.. u depoima-isto r.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.beladona.-akut.nesposobnost 1-2 mes.znojenje.N-acetilpenicilamin Pev.vit B i C.suvoća ždrela. R.slabost.bledilo kože.municija PRODOR U ORG.perfo.glavobolja.-slabost.grčevi..početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea..bubrezi(eliminacija).ispadanje kose.gubitak svesti.delirijum.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj..-olovne kolike-akutni napadi abdom.O2.koštane strije Dg-radna anamn.varenje Prodor u org-R.gušenje.sluzokože idenaturacija bel.lična zaštita.uljani rastvor vit A I D.kardiomiop.malaksalost. lica).proliv.malaksal.dermografiz.toni-klon grčevi. OCENA R.težak-1 i više mes.prašine<5 mik.gađenje.Ponavljana akutna i subakutna trov.encefalopat.nadražaj dis.bol u stomaku.smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R.tvrd.kvarcnih lampi.zamor. Rizik:vađenje rude.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.dermatitis.tetiv.slabodt.medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom.malaksalost.vrtogl. sna..T subfebril..slabo pamćenje.slabo pamćenje.depresija i grčevi extrem. Hron.gubit...S.HRONIČNOpostepeno.apsces.emfizem.sepresivne reakc.groznica.5-0. I znakovi izraženog trovanja.pov.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.nosa. Arteriola).T.-PARKINSONIZAM-temor.ŠUK.m i.lečenje.hiperhidroza.m Pevencija:T-t mere.bolovi u stomaku.R.zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.olovno bledilo(spazam k..ulkusna bolest.sa sivom nijansom.Vezuje se za SH grupe belan.urin težak st.puls ubrzan(100-120/min).povraćanje..emfizem.elektrode za baterije i akumulatore.sekrecije želuca. TH:CaNa2EDTA-i.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza.-dovodi do opekotina sluzok.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej.ulkusna bol.vrtoglavica.efedrin. Prvencija:T-t mere.veštačko disanje..bez mirisa.lak nadražaj dis.bubr.boje.adinamija.dim.Posle edema može se razviti pneumonija.bol u predelu srva nadražaj očiju.Ca.Hgb.na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS).pov.CNS-encefalopatija.ispiranje želuca.eufilin(porem.IZRAŽENI ST.mleka u vreme laktacije KL.pov.med.creva.glavobolja.slabost.metal grozn.mikrografija.hiperhidroza.T.gadjenje.i.s-a..disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica..katar želuca.25-0.ubrzan puls.karbogen.anosmia.otok rožnjače.dispeptične pojave.tetiv.dmrt SUBAKUTNI-sporo.pareza facialisa.plač.kordinacije. Prevencija:T-t mere.gubitak svesti.n.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen.vraćanje na rad.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože. visoke vredn.org) KL.D-penicilamin.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.hiposmija i anosmija.gubitak svesti 5-7 dana.snižen Hb.bez efekta).izraženi stad.metabolizma porfirina.porem.20-25(srednje teški).sekrecija.slabost.grebanje u grlu.vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.SPOSOB:-inicijal.hiperbilir.m sa poboljšanjem udlova.glavobolja.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin.*R.3 d.halucinn.mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.povećana peristaltika želuca i creva.prometa belančevina.brisati benyinom..a posle mje oseća se slabost.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi. Trovanje niklom-srebrnastobeo.crven.nogunerazgovetan rukopis.kijanje. u izduvnim gasovima.znojenje(infuenca... I radne anamneze.dubitak apetita.vrtoglavica.Ddg-parkinsonizam.s.info .tkivo(kora.otporan na koroziju.vrtogla.v.strah.p.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.drhtavica.. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko.hipotonija. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min..jedinjenja u usta ili iz dis.otežan hod Hiptonija miš.hiruršlih i zubarskih instrumenata.šibica.disanj).kafa.razdražljivost.m imaju vel.dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.higijenske I medic.SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik.veće conc..penz.s.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.dermografizam tremor.infuzija. pred.PbO2..slabija reakcijom na svetlost.smanjenje rad.feces.anurija.malaksalost-drhtavica 38-39 C.pranje vodom i sapunom G..-suvoća nosa i ždrela.epistakse.tamnosmeđi zubi.T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g.polineuritis.T-uvlačenjem pomoću creva u usta.-lak-nesposobnost nekoliko dana.dobijanje Zn belila.. pobolj.bubrega.encefalopatija-glavob.crven.vlakna k.BARBITURATI B vit..glavob.simp..utopljavanje.ataksija.miris na pokvarena jaja.zamor.hronični bronhitis.-R.cijanoza.kosi.kapsu sočiva .(30 ppm)kašalj.derebralne krizeepi.O2.konjuktiva.Pb3O4.-pov.. Simp.laki-staro r. hroničnoprivremena promena r.dispnea..alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.nervni sistem.ždrela.drhtanje.pečenje.Bi C vit.inv.inverzija sna.-preko kože i R.usana.bolovi i stezanje u.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.SL.$prom.tremor(tremor merkurijalis).ali veliki deo prelazi u plućni krvotok.pneumosleroza.ošteć.conc.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan.R.legure.dispnea.higijenske.riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad..legira PRODOR U ORG.T.perif.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz..traheje.d.septuma.kol..slabost extremiteta.sastojcima..RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem.osećaj straha.proizvodnja legura.6 mik.astma). eritrocita.pulzacije u slepočnicama.higij.m.t.lampe.Neurološki u stanju kome-zenice jednake.prforac septuma i recid ulceracija-promena r.patol.c tahikard.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.gušenje.rad.izlučuje se bubrezima KL.t.-astenija. G..-novo r.tremor prstiju.znojenje..s. težak stepen-depresije viših delova c.gwdje nje. recidivi-promena r.ili prekvalifikacija.strah euforija.u HCl H2SO4. grudima.holester.S.H.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda.g/l.konjuktivit.toksik.suze nje očiju..reflx DgAnam.T..g/100cm3.depresija. Promena.pojave Dg.T .poremeć. rani simp.malokrvnost.mineralhromit Rizik:dobijenje legura.bol u extrem .)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.. Vit C i B.teško trov.koža-uklonitivaton.znojenje.radn.trakta.ulceracija sluzok.retko.šake.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa.karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.simpt.mol.T.hladni extrermiteti.pov.)nadbubreg(astenija.I.uzbuđenje TH.cijanoza.psihoze.kašalj.def.bolovi.glavobo.O2.poremećaj kordinacije. t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje.rastvara se u benzinu.emfizem.tremor.reflexi.hepatomegalija.povraćanje.mesta.za legure čelika.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer.recidivi-novo rad.tetivni reflexi.hemoptizije.uzimanje hrane rukama -prodire u možd.izrada lekova.muka.anemije.tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL. umereni s..hroni. kao u Parkinsonu.karboksiHgb 20-30% .vrtoglavica.infarkt HRONIČNO-glavobolja.. Ocena r.umereni.vrtoglavica. ždrela.snojenje.dig.slika:* inicijalni st.PbCl2.Stepen apsorpcije zavisi od kol.nistagm.Hgb i eritr.povraćanje.(EDTA I BAL.poremećaj k.rada.povraćanje.poliradikulitis.m.kanalizacija.bronhospazam.nakit.glukoza PrevencijaT-t merelične. desni .kerozinu.tvrd.glikoza.sanjivost.može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.hipo i anacidni gastrit. Metaboličkih procesa..slezini.leukocitoza.mršavljenje.kod intk.creva.pov.konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu. i prva pomoć-napuštenje sred.5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom.I.sp.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG.puteve(bronhiole.često se javljaju .sposobnosti.antipiretici Prevencija-tehničke.hladni extrem.kašalj.atrifični rinofaring.poviš.A.bol. I znakovi ranog trovanja.prašina CdO.urin 20-65 mikr. bronhit..gušenje.nesanica.smitsonit.žlezde KL.v.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.:kod ošteć.laringotraheitis.magle.hlorni preparati.T-pare.hemoglobina i skraćuje vek eritr.pov.fosfata.vrtogl. Penz.Rosalimo simp.:r.. 0.zujanje.ćel.prašine:PBO.barometara. Olovom. minerela:sfalerit.t.povraćanjeglavob.u vidu minerela:magnozit.hiperemija konjuktiva.-privremena nesposob.T-čestice 0.brohitis.gadjenje.desni I porem.cijanoza.. bubrega..ulcer kože(vrat.perforacija septuma.T-izazivanje povra.T 40C .ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna.gingivitis.slabost.Romberg *.volum.T.tromboza..-prašina.cijanoza.32-0.higijenske mere.:kl. Prvencija:tehničke.-gubitak pam.