P. 1
Seminar Ski Rad Akvakultura Gajenje Pastrmke

Seminar Ski Rad Akvakultura Gajenje Pastrmke

|Views: 1,785|Likes:

More info:

Published by: Stefan Ninkovic-Kefi on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

UVOD

:
Na području Srbije gajenje pastrmke se najvećim delom obavlja u hladnovodnim –pastrmskim ribnjacima, u manjoj meri u kaveznim sistemima i u ograđenim prirodnim i antropogenim vodama.Tačne povrsine pod pastrmskih ribnjacima je teško utvrditi pošto je poslednjih godina podignut veliki broj malih pastrskih ribnjaka o kojima gotrovo da ne postoji nikakva evidencija. Na osnovu raspoloživih podataka može se pretpostaviti da pokrivaju 12-15 hektara površine. Proizvodnja na ribnjacima je jako promenljiva, što zavisi od niza faktora, ali i od većih ili manjih propusta u samom projektovanju ribnjaka, kao što su predimenzioniranje pastrmskih ribnjaka, isti dovodni i odvodni kanal itd. Činjenica da je ribarstvo jedna od najprofitabilnijih grana pljoprivrede, da su mogućnosti za gajenje pojedinih vrsta kod nas veoma velike, kao i da se proizvedena riba relativno lako plasira na domaćem tržištu, povećava interes investitora, budućih proizvođača ribe. Kada je u pitanju proizvodnja pastrmskih vrsta riba (pre svega kalifornijske pastrmke) mogućnosti povećanja površina su uslovljene resursima čiste, kvalitetne, vode tako da se sadašnje površine mogu udvostručiti, eventualno utrostručiti izgradnjom većeg broja ribnjaka malih kapaciteta. Ovakvi ribnjaci će se uglavnom graditi u brdskoplaninskim područjima Srbije.

1

-Ukoliko lokaciju za izgradnju ribnjaka naseljava neka retka ili ugrožena biljna ili životinjska vrsta upućivanje Zahteva za dobijnje uslova od Zavda za zaštitu prirode Srbije. -Obezbeđivanje upotrebne dozvole od strane nadleznog organa Skupštine Opštine. Naročito je značajno da se objekat postavi tako da bude uvek zaštićen od nailaska velikih voda propisanog povratnog perioda.Tačnije stručnjak iz oblasti ribarstva treba da izradi idejnu varijantu projekta i projektni zadatak hidrograđevinskom inžinjeru koji će to razraditi i uraditi glavni hidrotehnički projekat. -Rešavanje imovinsko pravnih odnosa oko predviđenje lokacije.kao i u položaj vodotoka sa koga se zahvata voda.odvodni kanal . 2 .vodozahvat . Upravo zbog toga upoznaćemo buduće proizvođače sa dinamikom radova na izgradnji ribnjaka: -Izbor lokacije za izgradnju ribnjaka. -Upućivanje zahteva nadležnoj Radnoj jedinici Vodoprivrednog centra Javnog vodoprivrednog preduzeća za dobijanje vodoprivrednih uslova za projektovanje riobnjaka. -Obezbeđivanje vodoprivredne dozvole od JVP.sistem dovodnih kanala .Sve ovo je potrebno da bi projektant imao uvid u generalni pad terena. Pre nego što se počne sa projektovanjem objekata u kompleksu ribnjaka. -Upućivanje zahteva Republičkom Hidrometeorološkom zavodu RS. -Upućivanje zahteva Ministarstvu poljoprivrede i vodoprivrede za dobijanje Rešenja o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i drugih uslova u skladu sa zakonom za dobijanje delatnosti iz oblasti poljoprivrede. -Upućivanje zahteva JVP-u za dobijanje saglasnosti na urađen projekat. neophodno je izvršiti detaljno geodetsko snimanje i kartiranje. -Istrazni radovi ispunjenosti prirodnih uslova za izgradnju ribnjaka.Da bi se realizovala dobra proizvodnja neophodno je poznavati potrebe riba. za dobijanje Mišljenja u postupku projektovanja ribnjaka.Pojas obeležavanja treba da obuhvata šire područje. Pastrmski ribnjak u osnovi čine sledeći objekti: . kao i načine da im se one zadovolje sa tim neophodno je da se ribnjak koncipira po instrukcijama strukcijama ribarstva.IZGRADNJA RIBNJAKA Pre negošto se krene sa izgradnjom ribnjaka neophodno je obaviti čitav niz pripremniuh radova. -Obezbeđivanje urbanističke dokumentacije.taložnik .predtaložnik . a naročito treba obratiti pažnju na detaljno obeležavanje vodotoka u zoni ribnjaka.proizvodni objekti na ribnjaku Vodozahvat Svaki pastrmski ribnjak bez obzira na veličinu poseduje objekat za kaptiranje vode. -Izrada tehničke dokumentacije za ceo objekati kao i tehnološku dokumentaciju. -Zasnivanje proizvodnje.filter . Proizvodnja riba je vrlo specifična i da ne trpi greške. -Upućivanje zahteva za dobijanje sanitarne saglasnosti. -Izrada idejnog projekta .

odnosno vodozahvat.Dimenzije kanala se određuju na osnovu hidrauličnog proračuna koji je sastavni deo svakog projekta.Vodozahvat može biti postavljen na više načina: 1. Predtaložnik je objekat postavljen na kraju dovodnog kanala.Objekat se projektuje bez tavanske konstrukcije sa dobrom provetrenošću.Mladičnjaci .kao i količinezahvaćene vode. a uzimajući u obzir finansijski efekat. kao i padova terena.Tovilišta Prethodno nabrojani objekti spadaju u red proizvodnih objekata koji se dimenzionišu i projektuju prema kapacitetu ribnjaka. Prilikom projektovanja svih ovih objekata posebnu pažnju treba obratiti na padove.Osnovna uloga je da voda koja se kroz glavni dovodni kanal kreće velikom brzinom smiri. Sistem dovodnih kanala Dovod vode od vodozahvata do bazna za uzgoj ribe obavlja se preko sistema dovodnih kanala ili cevovoda.Isticanje iz taložnika obalja se preko ispusne građevine-grlenjaka koji obezbeđujumogućnost potpunog pražnjenja taložnika.Matičnjaci .Ovakvi objekti se projektuju u sklopu punosistemskog ribnjaka. betonski ili obložen kamenom.klasična kaptaža sa skretanjem vode 3.Projektuje se u kombinacije šljunčane i peščane ispune sa betonskim dnom i sranama.Može se graditi kao zemljani.kaptaža sa crpnim postrojenjem U zavisnosti od karakteristika vodotoka. Filter Filter za prečišćavanje pomućenje vode obično se postavlja neposredno pored predtaložnuka.Taložnik se postavlja na kraju kompleksa hidrograđevinskih objekata gde je dozvljeno slobodno isticanje vode u taložnik.Objekti se rade od vodonepropusnog betona MB 3O u glatkoj oplati.Dimenzionisanje vodozahvata se mora obaviti tako da prihvati dovoljne količine vode.Odvodni kanali takođe služe da prihvate otpadnu vodu prilikom pranja proizvodnih objekata na ribnjaku.u koritu reke kao poprečna građevina 2.Mrestilište . ali se strogo mora voditi računa na uslove tečenja velikih voda u vodotoku. odnosno 3 . projektant se odlučuje za način dovođenja vode do ribnjaka. ili direktno odvodi u taložnik preko glavnog odvodnog kanala.Voda se prihvata odvodnim kanalima i sprovodi do razvodnog kanala niže baterije. jer se tako voda dodatno aeriše.Ostali objekti koji su nabrojani predstavljaju armirano betonske rezervoare pravougaonog ili ređe kružnog oblika.a sve u zavisnosti od načina čišćenja i veličine.koja je potrebna za efikasno funkcionisanje ribnjaka. Taložnik Otpadna i iskorišćena voda odvodnim kanalom se odvodi do taložnika.šljunak i drugo.Mrestilištem se naziva objekat visokogradnje u kom su smešteni predviđeni sadržaji. Odvodni kanal Kod pastrmskih ribnjaka koji su postavljeni u dve ili tri baterije postoji mogućnost snabdevanja prelivnom vodom u periodima smanjene izdašnosti izvorišta. a za slučaj da se mrestilište snabdeva istom vodom kao i baterije za uzgoj pastrmki. Proizvodni objekti na ribnjaku . udaljenosti od mesta postavljenog ribnjaka. Veliki padovi terena savlađuju se nizom kaskada što ima efekat.a uzvodno od zgrade mrestilišta.projektant se odlučuje za vrstu vodozahvata.U zavisnosti od količine uahvaćene vode.Obično se projektuju betonski dovodni kanali sa vertikalnim bočnim stranicama.a u isto vreme istaloži neorganske materije kao što su pesak. Može se projektovati i montažni objekat.

Na ovaj način postiže se apsolutna elastičnost rada ribnjaka. Razlozi sto joj proizvodjaci ribe I nutricionisti posvecuju veliku paznju su veoma brojni. GAJENJE PASTRMKE Pastrmske vrste riba su isto kao I Saranske vrlo vazne za gajenje Zbog delikatesnog mesa ove ribe se najvise cene na Zapadu.2% mineralnih materija pa stoga predstavlja idealnu hranu za djecu. Optimalna temperatura vode je izmedju 8 I 16 C I nivo kiseonika od 9-11 mg/l . atlanski I srebrni losos I dr. starije I obeljele osobe. Na ribnjacima sa intezivnom proizvodnjom prosjecni prinosi iznose 300 000 – 500 000 kg/ha.Denivelacija između pojedinih baterija se savladava kosim pločama ili stepeništem. Na jedan kg tjelesne mase. precnika od 4-6. Mora se naglasiti da je kvalitet mesa ove ribe prvorazredan. kako kroz broj vrsta riba. socno I ukusno bez sitnijih kostiju. 4 .Sve ovo ukazuje da svako projektovanje novih objekata zahteva posebnu analizu i raspored istih u jednu nedeljivu celinu. prazni ili može isključi iz upotrebe kada je to potrebno. potocna zlatovcica. Prilikom projektovanja pastrskih ribnjaka mogu se koristiti iskustva sa ranije projektovanih i izgrađenih ribnjaka. posebno u zapadnoj Evropi. Pastrmka potočna Pastrmka jezerska Pastrmka glavatica Pastrmka kalifornijska Mekousna pastrmka (Salmo truta morpha fario) potočara (Salmo truta morpha lacustris) (Salmo marmoratus Cuvier) (Oncorhynchus mykiss) dužičasta pastrmka (Salmothymus obtusirostris) neretvanska mekousna. Podnosi dobro sukcesivno povecanje temperature vode I do 20 C kao I nesto manje kolicine kiseonika ( 7-8 mg/l ) ali je za nju optimalna koncentracija 9-11 mg/l. Pored toga ono sadrzi 20% proteina. a zenke u trecoj godini zivota. Osim toga dobro koristi peletiranu hranu I brzo prirasta. tako I kroz podizanje novih ribnjaka I intenziviranja proizvodnje na njima. Duzicasta pastrmka potice Iz slatkih voda Tihookeanskog sliva Severne Amerike. Telo joj je vretenastog oblika. Zrela jajasca su su bledo narandzsta boje.postavljanje objekata u kaskadnom poretku. Najvaznije ribe salmonikulture su kalifornijska (duzicasta) pastrmka. najcesce 5 mm. kao što su manjikamioni za dopremanje hrane i izlov ribe. svega 2% masti I 1.5 mm. I mrijeste se od Novembra do do kraja Marta. U nasoj zemlji muzjaci pastrmke stasavaju u drugoj. Ova lijepa I plemenita riba uspjesno se gaji u kavezima. Glava joj je siljata sa velikim usnim otvorom. zenke obicno proizvedu 2 000 – 2 500 komada ikre. Postize duzinu od 50 d0 90 cm I masu od 20kg. Meso je mekano. kako bi se u toku eksploatacije postigli najbolji rezultati.Širina ove staze treba da bude dovoljna za kretanje ljudstva imanjih transportnih sredstava. meka Kalifornijska pastrmka(Oncorhynchus mykiss): To je jedna od salmonidskih vrsta riba koja se uspjesno gaji na pastrmskim ribnjacima sirom svijeta. Kalifornijske pastrmke se veoma brzo I lako aklimatizuju na vjestacke uslove gajenja. zbog cega se areal njihovog gajenja sve vise siri. Iako je migratorna riba odomacila se u nekim otvorenim vodama kao sto je Trebisnjica. bocno blago spljosteno I gusto pokriveno sitnim krljustima. krupna. što omogućuje da se svaki bazen za tov nezavisno snabdeva čistom vodom.Između pojedinih baterija predviđa se manipulativna staza.

Salmo Trutta – POTOCNA PASTRMKA Snažan razvoj sportskog ribolova. M. godine potočna pastrmka dužine 124 cm i težine od 25. U prirodnim plodištima mlađ ostaje do početka jeseni. „mladalačko ruho“. kao i u jezerima sa čistom i hladnom vodom. J. larvama vodenih insekata. ali se odlikuju veoma razvijenom donjom vilicom u obliku kuke. Inkubacioni period traje. Najčešće se radi o linijama alohtonog porijekla.5 kg. ulovljena je 1968. i od Islanda na zapadu do Aralskog mora na istoku (Behnke R. dok su mužjaci uskog trbuha i nemaju nabubreli polni otvor. Ribarstvo Jugoslavije. IKRO „Svijetlost“. Mrijesti se krajem jeseni i početkom zime – od novembra do januara. 1994). a pojedine populacije su postale ugrožene sa stanovišta opstanka. (Jevtić J. Kao posledica toga dolazi do čestog poribljavanja komercijalnim linijama koje su prilagođene ribnjačkom uzgoju. U prirodnim uslovima kalifornijska pastrmka se hrani racicima. Zagreb). mada se može naći i u ravničarskim rijekama.5 do 5 mm.god XXIV. 1986. Divovske pastrve u jezeru Lokvare. koje se nakon ubacivanja u vodotokove nesmetano ukrštaju autohtonim populacijama. A new subgenus and species of trout. Ženka može u prosjeku da položi 2000 jaja na 1kg tjelesne težine. istaknuto sa desetak crnih vertikalnih mrlja na bokovima tijela. 2. Rastu dosta sporo. Prečnik jaja je velik i iznosi 4. što može dovesti do ugrožavanja genetičke specifičnosti autohtone populacije. a oplodnja je vjestacka. 1989. Sarajevo). insektima koji lete na površinom vode i padaju na vodu. ikrom drugih riba. U akumulacionom jezeru Lokvara (blizu Delnica). kao i veoma zastupljen krivolov uz narušavanje prirodnih uslova staništa doveli su do značajnog smanjenja brojnosti populacije potočne pastrmke.Ikra I mlijec se na ribnjacima dobijaju istiskivanjem polno zrelih matica. a težina 150 do 200 g. račićima i drugim beskičmenjacima (Aganović. K.Salmo trutta forma fario – riječni oblik 5 . koje pripada dunavskom slivu. Praktikum. Ove ribe imaju tzv. Polnu zrelost dostiže u 2-3 godini. Potočna pastrmka se hrani različitim organizmima: ribama. stara 15 ili 16 godina (Pažur. Pastrmke imaju izrazitu osobinu odgovora na promjenu uslova staništa što često dovodi do nastanka specifičnih životni formi. Sjevernu i Južnu Ameriku. Ribarstvo. U prvoj godini jednike narastu 10 14 cm. Ikra se odlaže na kamenitom dnu sa brzim tokom vode. larvama insekata koji zive u vodi I dr. 1969. kada naraste do 10 cm dužine. Potočna pastrmka naseljava hladne vode i to obično gornje tokove rijeka umjereno kontinentalne klime. zavisno od temperature vode od 60 do 90 dana. Pastrmka kao autohtona vrsta naseljava vode Evroazije i sjeverne Afrike. Tokom prošlog vijeka pastrmku su naselili u 24 zemlje izvan Evrope. i u to u preostali dio Azije i Afrike. Polna razlika je izražena u doba mrijesta: ženke imaju zaobljen trbuh i crven nabubreli polni otvor. Alliott. 1979. Naučna knjiga Beograd). Salmonidne vrste riba i njihov uzgoj. Sa porastom mlaži nestaju ova obilježja. Ona se kasnije seli u dublje i mirnije vode u potrazi za hranom. Rasprostranjena je na području od sjeverne Norveške i sjeveroistočnog dijela Rusije na na sjeveru do planine Atlas u sjevernoj Africi na jugu. Postoje tri različita ekološka oblika koje potočna pastrmka razvija u zavisnosti od uslova staništa: . zatimu Australiju. Totalna dužina dvogodišnjih jedinki može dostići 20 do 25 cm. sitnim mekuscima.

dunavska linija 4. a na mrijest migrira u rijeke ili u pliće dijelove jezera (Elliott J. kao i 4 široka tamna pojasa.Quantitative ecology and the brown trout). M. Pojedine studije ukazuju da se migratorne i stalne populacije mogu nesmetano ukrštati. Morska forma živi i hrani se u moru i migrira u rijeke na mrijest nakon čega se vraća u more. marmoratus linija Karakteristike sredozemne i jadranske linije su veliki broj sitnih crvenih i crnih tačaka koje su nepravilno raspoređene po cijelom tijelu. sredozemna (mediteranska linija) linija 3. koja kao obruč obavijaju tijelo i to jedan u nivou glave. atlantska linija 5.Salmo trutta forma lacustris – jezerski oblik .Salmo trutta forma trutta – morski oblik Morski i jezerski oblik predstavljaju migratorne populacije.. Jezerska forma naseljava jezera. dva u nivou trupa i jedan u nivou repa. jadranska linija 2. 6 . Utvrđeno je da u Evropi postoji 5 linija (filogenetskoh grupa): 1. 1994. dok riječni oblik uvijek naseljava riječno stanište u okviru koga može preduzimati manje ili veće migratorne pokrete.

Atlanska linija ima karakterističnu crnu pigmentaciju koja preovladava nad crvenom i načazi se uglavnom na trupnom dijelu neposredno iza glave.Dunavska linija ima crvene i crne tačke podjednako zastupljene i ravnomjerno raspoređene po cijelom tijelu. 7 .

Direktna degradacija staništa podrazumjeva fizicke promjene staništa. Veliki dio populacije potočne pastrmke ugrožen je različitim tipovima ljudskih aktivnosti. ima karakteristične mramorne šare po kojima i dobila ime.Marmoratus linija (glavatica). na primjer. Ugroženost potočne pastrmke (Salmo trutta) Potočna pastrmka predstavlja jednu od najbolje proučavanih slatkovodnih vrsta riba. a šare se nalaze na leđima i bokovima tijela i nešto su manje od osnovne boje. Osnovna boja tijela je maslinasto zelena ili braonkasta. Prema teoriji molekularnog sata.Degradacija staništa može biti direktna i indirektna. podizanje hidroelektrana koje sprečavaju 8 . koje mogu biti podjeljene u tri opšte kategorije: degradacija staništa. ribolov i poribljavanje. smatra se da su se prije približno 10 miliona godina od zajedničkog pretka razdvojile dvije vrste. losos (Salmo salar) i pastrmka (Salmo trutta). . Pojedini primjerci mogu imati i 4 široka tamna pojasa.

a to su: izumiranje lokalnih populacija. obično 0. za industriska i rudarska postrojenja kao i izgradnja fabrika flaširane vode. koje uključuje ne samo legalan ribolov. Soška pastrmka) dajući plodne hibride i preteći da vremenom može doći do potpunog uništenja genetičke originalnosti marmoratus linije. Postoje negativna iskustva u Sloveniji gdje se vršilo poribljavanje neautohtonim linijama. i sar. Veličina Prosijek 0. Pretjeran izlov i nepromišljeno poribljavanje takođe mogu dovesti do istih rezultata (Laikre.migraciju pri mrijestu ili regulacija korita. Dakle. Do poribljavanja najčešce dolazi zbog smanjenja brojnosti autohtonih populacija. Poribljavanje predstavlja naročito ozbiljnu prijetnju otkako se posmatra kao blagotvoran način da se pomogne autohtonim populacijama. . Socijalno ekonomski faktori koristenja vode naših rijeka su veoma važni. Drugi po značaju ugrožavajući faktor predstavlja direktna degradacija staništa u vidu formiranja vodozahvata za potrebe elektroprivrede (Tišča). dovodi do smanjenja brojnosti i opadanja varijabilnosti populacije. dostiže 13. što je uglavnom rezultata prevelikog ribolovnog opterećenja. Degradacija staništa. Poribljavanje materijalom i viještackog mrijesta ili prenošenje jedinki sa drugih lokaliteta sve je češca praksa upravljanja vodama.5kg. hibridizacija i gubitak genetičke raznolikosti. koja se nesmetano ukrštala sa marmoratus linijom (tzv. a kamoli o poribljavanju materijalom autohtonog porijekla. ali riješenje tog problema (prije svega očuvanja autohtonih populacija u BiH).65kg. Treći po značaju faktor ugrožavanja populacje potočne pastrmke je poribljavanje.Ribolov. ali u stvarnosti veoma često dovodi do izumiranja lokalnih autohtonih genetskih fondova.25-0. U Soču je unešena potočna pastrmka (za koju se smatralo da nije autohtona za sliv pomenute rijeke) atlantske i dunavske linije. Evidencije o izvršenim poribljavanjima u BiH uglavnom ne postoje ali poznato je se materijal za poribljavanje nabavlja širom bivše Jugoslavije. ribolov i poribljavanje mogu biti okidač za 3 glavna procesa koji dovode o smanjenja ili gubljenja raznolikosti. Najčešći ugrožavajući faktor predstavlja preveliko ribolovno oterećenje. komercijalni pa i sportski. Degradacija staništa je glavni uzrok izumiranju lokalnih populacija.9-1. Indirekta degradacija podrazumjeva promjenu svojstava vode kroz razne vidove zagadenja. ne vodeći računa čak ni o poribljavanju materijalom koji pripada barem istom slivnom području.5kg i 70cm. Glavni razlog izuzetnog ribolovnog pritiska je nedovoljno i neprofesionalno sprovođenje ribolovne kontrole. i pored kako-tako zakonom propisane obaveze nije adekvatno u administrativno-upravljačkoj praksi sektora zaštite životne sredine i zaštite prirode. kao i neprimjenjivanje zakonski regulisanih zaštitnih mjera u ribarstvu. za vodosnadbjevanje. i do sada se poribljavaju mahom atraktivnije vode. već na prvom mjestu krivolov. Ova aktivnos još nije uzela prevelikog maha. koje trpe veliki ribolovni pritisak. potrebno je maksimalno voditi računa o našem eko sistemu i paziti na genetsku strukturu populacije (voditi računa sa kakvim materijalom poribljavamo naše vode). 9 . 1999 Conservation genetic management of brown trout (Salmo trutta) in Europe).

LITERATURA: 10 . Dugacka glava I vretenasto tijelo sa perajama znatne velicine govori da se radi o jakoj I brzoj ribi. spadanja sa udica bez povratnog jezicka su retka a povrede nanesene pastrmki ispod lovne velicine su minimalne ). obicno 6.5 kg. "Torpedo" velicine 3-7 cm (Ako ste sportski ribolovac zamjenite trokrake udice obicnim i izbrusite povratne jezicke. L): Nasa najveca pastrmska riba mladica je rasprostranjena u dubljim I cistim vodotocima dunavskog sliva. "Meps". "Torpedo" velicine 3-7 cm (Ako ste sportski ribolovac zamenite trokrake udice običnim i izbrusite povratne jezičke.v. "Meps". živi bliže izvorištima. a od varalica "Vobler". Boje je maslinasto zelene sa svijetlim bokovima. Jezerska pastrmka (Salmo trutta m. riba lednickih i veštackih jezera na nadmorskoj visini preko 500 m.v. dostiže 30 kg.n.Rasprostranjenost Riba brzih i hladnih planinskih vodotoka i ledničkih i viještackih jezera na nadmorskoj visini preko 500 m. a od varalica "Vobler". Mamci Najbolje su "suve" i "mokre" mušice velicine 8-12. Polno sazzrijeva sa 4-7 god. Mamci. zivota a mrijesti se u pritokama od septembra do januara. lov Najbolje su "suve" i "mokre" mušice velicine 8-12. MLADICA (Hucho hucho.n.5-9 kg. U mladosti se hrani bentosom a starije ribe su prave grabljivice. spadanja sa udica bez povratnog jezička su rijetka a povrede nanešene pastrmki ispod lovne veličine su minimalne). U prirodi se mrijesti na sljunkovitim dijelovima rijeka tokom proljeca a polno sazrijeva u 4 -5 god. lacustric): Velicina Prosjek 2-4. Moze da dostigne masu I do 50 kg. Rasprostranjenost Preneta iz alpskih jezera.

http://www. M. mr Saša P..( 1995). R.V.lipljen. Safner.(1991). Aničić.. Đ. izvor: www. Beograd Treer. I. Gajenje slatkovodnih riba. Zadužbina Andrejević.com 11 .balkan-trout.(2003): Gajenje riba. I. T. Nakladni zavod Globus.. Bunjevac. Mitrović-Tutundžić. Marić – Evolucijska istorija kompleksa potocne pastrmke (Salmo truta) – doktorska disertacija. Ribarstvo. Marković.. Z. Građevinska knjiga. Lovrinov.com/?action=fullnews&id=374 Hristić.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->