P. 1
68536559-Mirča-Elijade-Istorija-verovanja-i-religijskih-ideja-tom-2

68536559-Mirča-Elijade-Istorija-verovanja-i-religijskih-ideja-tom-2

|Views: 70|Likes:
Published by Nermina Makic

More info:

Published by: Nermina Makic on May 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

BIBLIOTEKA

KARIJATIDE
Osnivač SVETOMIR LAZAREVIĆ 1900—1939

Urednik MILUTIN STANISAVAC

Beograd, 1991.

ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA
2
Od Gautame Bude do trijumfa hrišćanstva

Mirča Elijade

Napisao

PROSVETA

Naslov originala

Mircea Eliade HISTOIRE DES CROYANCES ET DES IDÉES RELIGIEUSES
2. De Gantama Bouddha au triomphe du christianisme © Payot, Paris 1980

Prevela MIRJANA PERIC Recenzenti MILAN KOMNENIC MILUTIN STANISAVAC

Za

Kristinela

PREDGOVOR
Nepredviđene okolnosti su usporile izlazak iz štampe drugog toma Istorije verovanjâ i religijskih ideja. Iskoristio sam ovo zakašnjenje da upotpunim bibliografiju za pojedina poglavlja tako što sam naveo i radove objavljene 1977. i početkom 1978. godine. Bibliografije su nejednakog obima jer sam nastojao da nestručnjacima, običnom čitaocu, obezbedim što veći broj informacija koje se odnose na manje poznata pitanja (religije drevne Kine, Kelta, Germana, Tračana; alhemija; apokaliptika; gnosticizam itd.). Da ne bili opteretio veličinu knjige, preneo sam u naredni tom odeljke o religijama Tibeta, Japana i severne i srednje Azije. Prema tome, morao sam da podelim treći tom u dve knjige, od kojih će svaka imati oko 350 stranica: prva, od uspona islama i širenja tantrizma do Joakima iz Flore i milenarističkih pokreta u XII i XIII veku; druga, od otkrića srednjoameričkih religija do savremenih ateističkih teologija. Ne propuštam da se zahvalim mojim prijateljima i kolegama, profesorima Polu Rikeru (Paul Ricoeur) i Andreu Lakoku (André Lacocque), kao i g. Žan-Liku Pidu-Pejou (Jean-Luc Pidoux-Payot), koji su pristali da pročitaju i ponešto poprave u nekolikim poglavljima ovog drugog toma. Naravno, ni ovoga puta delo ne bi bilo dovršeno na vreme da nije bilo prisustva, ljubavi i požrtvovanosti moje žene. Čikaški univerzitet, maj 1978.

Mirča

Elijade

XVI POGLAVLJE

RELIGIJA STARE KINE

126. Verovanja u neolitu Kina predstavlja izuzetno privlačno područje za istraživanje, kako za istoričara religije tako i za istoričara kulture. To je sasvim razumljivo kada se ima u vidu da njeni najstariji arheološki dokumenti potiču iz VI i V milenijuma; neki od njih omogućavaju da se različite preistorijske kulture prate u kontinuitetu, pa čak i da se tačno odredi njihov doprinos stvaranju klasične kineske civilizacije. Uostalom, kao što je kineski narod plod mnogostrukih etničkih kombinacija, tako i njegova kultura predstavlja složenu i originalnu sintezu u kojoj se ipak može utvrditi nekoliko izvora. Prva neolitska kultura otkrivena je u blizini mesta Jang-šao, po kojem je i dobila ime, gde su 1921. godine pronađene oslikane vaze od gline. Druga kultura, karakteristična po crnoj grnčariji, otkrivena je 1928. u blizini Lung-šaoa. Međutim, opšta klasifikacija svih faza i profila neolitskih kultura mogla je biti izvršena tek posle 1950, zahvaljujući brojnim iskopavanjima obavljenim za poslednjih trideset godina. Datovanjem pomoću radioaktivnog ugljenika hronologija je iz osnova izmenjena. Najstarije naselje kulture Jang-šao pronađeno je u mestu Pan-po (pokrajina Šansi). Datovanje radioaktivnim ugljenikom upućuje na —4115. ili ~4365. godinu, dakle, na V milenijum i otkriva da se život u naselju odvijao u periodu od 600 godina. Ali period Pan-po ne predstavlja prvi stadijum kulture .Tang-šao.1 Prema autoru najnovije sinteze kineske preistorije, Ping-ti Hou, zemljoradnja kojom se kinesko stanovništvo u VI milenijumu bavilo lokalno je otkriće, isto kao i pripitomljavanje nekih životinja, keramika i obrada bronze. 2 A sve donedavno razvoj neolitskih kultura i bronzanog doba u Kini objašnjavao se širenjem zemljoradnje iz jednog ili pak većeg broja centara antičkog Istoka. Nije naše da rešavamo ovaj spor. Sigurno je da su neke tehnologije otkrivene ili iz osnova izmenjene u Kini, ali je isto tako verovatno da je preistorijska Kina brojne elemente kulture primila sa Zapada, preko Sibira i stepa Centralne Azije.
1 1

Ping-ti Ho, The Cradle of the East, str. 16 i dalje. Ho, nav. delo, str. 43 i dalje, 91, 121, 177 i dalje.

4 J. oslikane pogrebnim temama (death pattern). vrača ili sveštenika. 9. na primer. 5 Dobra reprodukcija u Novoj knjizi. u velikim urnama otvorenim pri vrhu. kako bi duši bilo omogućeno da iz urne izlazi i u n j u se vraća. Ho u umHo. 3 . Deca su sahranjivana pored naselja. dok su zajednice sledećeg perioda Lung-šao predstavljale prelaz ka patrilinearnom društvu za koje je bio karakterističan veliki uticaj kulta predaka. plodnost i smrt. si. teologija. The Archaeology of Ancient China. svedočanstva o religiji koja nam je pružilo otkrivanje neolitske kulture Jang-šao gotovo se sva odnose na ideje i verovanja vezana za osvećeni prostor. Tako. društvene zajednice epohe Jang-šao bile su matrilinearne. 275 i dalje). 5 Ali njegovo tumačenje i danas je nepouzdano. 154. Ribe svakako imaju seksualno značenje. Moguće je da raspored četiri figure upućuje na kosmološku predstavu. 4 Tri ikonografska motiva. Položaj sela i struktura naselja. »Symbolism in mortuary ceramics«. tipičnu za mnoge neolitske i tradicionalne društvene zajednice (up. koji je iz jednog crteža falusa izveo piktogram cu što označava pretka. Hanna Rydh. str. sasvim je moguće da ovi ukrasi izražavaju nadu u zagrobni život i »ponovno rađanje« na drugom svetu. pronađeni u grobnicama. § 12). Zajednička kuća po selima bila je smeštena u samom centru i okružena kućicama dopola ukopanim u zemlju. Ping-ti Ho smatra da izvesne predmete od kamena i njihove reprodukcije na vazama treba smatrati falusnim simbolima. šahovsko polje i školjka kori. zajedno sa centralnim blatištem i otvorom za dim. str. Crtež s dvema ribama i dvema antropomorfnim figurama verovatno predstavlja neko natprirodno biće ili pak »vršioca svetih obreda«. struktura i morfologija obreda teško će se dokučiti samo na osnovu arheološkog materijala. koja one na sebi nose — trougao. 279 i dalje. a ta ideja je bila široko rasprostranjena u kultu predaka bronzanog doba (epoha Šang). up. Prema Ping-ti Hou (str. delo. Poput Karlgrena. Na sličnu praksu i verovanja nailazimo u nekim preistorijskim kulturama Bliskog istoka i istočne Evrope. karakteristična isključivo za vaze s pogrebnom namenom — vezuju se za dosta složen simbolizam koji objedinjuje pojmove polnog sjedinjavanja. Dakle.. Posuđe i hrana. 103.10 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA Arheološki dokumenti mogu nas upoznati s nekim verovanjim?.3 Drugim recima. Crveno obojene glinene vaze. Prihvatajući mišljenje još nekih istraživača. rađanja. Children of the Yellow Earth. ukazuju na kosmologiju. str. svedoče o verovanju u zagrobni život. ali na osnovu njih neosnovano je zaključivati o celokupnom religijskom sistemu preistorijskih populacija. svuda. Andersson. Mitologija. nav. posmrtna urna je predstavljala »obitavalište« umrloga. 315. obnavljanja i ponovnog rađanja. ali i značenje vezano za kalendar (sezona ribolova odgovara određenom periodu godišnjeg ciklusa). posebno su zanimljive. Kwang-Chih Chang. G. str.

RELIGIJA STARE KINE 11 nožavanju falusnih amblema vidi veći značaj kulta predaka. postavljalo se pitanje. 127.9 6 Ho. Što se tiče religijskog života. U ovim delima naći će se veliki broj paralela. isti. na koje su vrači odgovarali tumačeći oblike pukotina. raspolažemo dosta obimnom dokumentacijom. sačuvao sve do danas u tradiciji i verskim obredima sela. neka dela iz poznijih perioda (npr. pojava urbanih centara i prestonica. Ta »mala prebiva lišta duša«. »Legends and Cults in Ancient China«. 8 Osim toga. str. na »misteriju« jedinstva suprotnosti (potvrđenu i »death patternom«). dakle na koncepciju kosmičkog ciklusa. 7 Hentze. up. To je epoha koju odlikuju obrada bronze. na značaj predaka. Na prvom mestu bogatom ikonografijom. zatim su pored pukotina ispisivali postavljeno pitanje i odgovor. Na k r a j u kao značajno treba dodati i to da sc veliki deo neolitskog nasleđa. str. uzetih iz kultura koje se. urezanim na živo tin i skoj kosti ili oklopu kornjača. Bronzeger'dt. Karl Hence (Carl Hentze) sve te »falusne« predmete i crteže tumači kao »obitavališta« duša. ilustrovanog kalendarom i aktuelizovanog obredima. 49 i dalje. 282. nav. str. institucija kraljevstva i počeci pisma. s neizbežnim modifikacijama. široko rasprostranjena u preistorijskoj Kini. . • Bernard Karlgren. »Some fecundity symbols in Ancient China«. i najzad. predstavljala su preteču »ploče predaka« u istorijskim epohama. verovanja. delo. str. Knjiga oda). str. 314. bilo istorijski bilo morfološki. 7 Sve u svemu. prisustvo vojne aristokratije. 23 ! dalje. Karlgren. B. 18 i dalje. Das Haus als Weltort der Seele. 88 i dalje. najčešće ilustrovanom divnim obrednim vazama od bronze. Religion im altesten China der Shangzeit. izvesni keramički p*redmeti u obliku malih koliba — koji su istovremeno služili i kao posmrtne urne — mogu se porediti sa sličnim primercima evropske preistorije i sa mongolskom kolibom. 6 Upravo pomenuti »death pattern« svakako sadrži seksualnu simboliku. Kultbautcn. Međutim. koja Karlgren naziva »free Chou texts«. poklapaju s kineskom arhajskom civilizacijom. i slike 10—12. brojnim i osobito dragocenim proročanskim natpisima. a jednim manjim zalazi u staru istoriju Kine. zatim kraljevskim grobnicama koje pružaju obavešten j a o vršenju izvesnih religijskih obreda. i najzad. smrti i zagrobnog života. plodnosti. 8 Reč je o metodi proricanja prilično rasprostranjenoj u severnoj Aziji: dok se zagrevala kost ili oklop. Religija u bronzano doba: Nebeski bog i preci Mnogo smo bolje obavešteni o sledećem periodu koji počinje dinastijom Šang (~1751—1028) i najvećim svojim delom zahvata protoistoriju. kulture Jang-šao i Lung-šao ukazuju na verovan j a svojstvena i drugim neolitskim civilizacijama: na povezanost života. koje u neku ruku anticipira ideju jedinstva/totaliteta Kosmičkog života koja će preovladati u kasnijim epohama. kao izvora magijsko-religijske moći.

Ti gospodari kosmičkim ritmovima i prirodnim pojavama (kišom. i svuda. Sva ostala božanstva. 40 i dalje.. itd. kosmološki su simboli. Prinose mu se dve vrste žrtava: u svetilištu predaka i pod vedrim nebom. Ti (Vladar) ili Šang-Ti (Vladar u visinama). 11 Hentze. priziva se samo on. 10 . Hence (isto. U tom pogledu značajan je i simbolizam cvrčka i maske. Prihvaćeno je da oni pokazuju izvesnu sličnost s motivima. vetrom. koji se i danas javljaju u ikonografiji i narodnoj umetnosti Kine. njemu su potčinjeni. plodnost useva (kiša) i rat. kao što je to slučaj i s drugim prastarim bogovima [up. der Shangzeit.12 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA sadrže mnogo drevnog materijala. str.). sušom. mitologija i teologija te epohe. kao i kraljevi preci. 10 kao i s religijskom simbolikom kasnijih epoha. njegov kult označava izvesno opadanje apsolutne predanosti Bogu. Kraljevi preci jedini su kadri da posreduju kod Tija. 32. Pa ipak. ' Ikonografski dokumenti se ne mogu uvek sa sigurnošću protumačiti. da nas ti izvori obaveštavaju samo o izvesnim religijskim aspektima perioda Šang. Bronzane vaze predstavljaju urne-prebivališta duša. Veoma je uočljivo i povezivanje antagonističkih predstava (zmija s perjem.). Ti zauzima vrhovni položaj među bogovima.. zmaj. a sa njima može Salamander.. Bronzegerät. Ti se prikazuje kao dalek i m a n j e uticajan od predaka kraljevske loze i prinosi mu se manje žrtava. Das Haus als Weltort der Seele. našu Raspravu o istoriji religija (Traité d' histoire des religions). 13 Isto. ili iz odgovarajućih prototipova od drveta. str. 14 i dalje. 165 i dalje. 215 i dalje) smatra da konjunkcija polarnih simbola ilustruje religijske ideje u vezi sa obnavljanjem vremena i duhovnom regeneracijom. pre svega apsolutnu nadmoćnost vrhovnog nebeskog boga. The Beginnings of Chinese Civilisation. potvrđeni već krajem neolita. 13 Proročanski natpisi nam otkrivaju jednu religijsku koncepciju koje nema (ili ju je nemoguće otkriti?) u neolitskim dokumentima. str. odnosno dijalektika suprotnosti i coincidentia oppositorum — tema koje će kasnije biti u centru interesovanja taoističkih filozofa i mistika. itd. § 14 i dalje]. 55 i dalje. str. potvrđenim na bojenoj keramici epohe Jang-šao. međutim. 12 a zadivljujuće predstave životinju kojima su ukrašene nastale su verovatno po ugledu na gravire u drvetu. 11 Njihovi oblici su izvedeni ili iz keramičkih oblika. šalje bolesti i smrt. tigar. koji sugeriše ciklus rađanja i ponovnog rađanja: svetlost i život koji izranjaju iz tame i smrti. tao-tjeh. Carl Hentze. on kralju pomaže da pobedi u ratu i obezbeđuje mu plodne žetve. 35. Napomenimo. Ali. itd. isto kao i mitologija i teologija neolitskog doba. ili pak izaziva nesreće. 12 Li Chi. str. orao i zmija. Up. Ali kada su u pitan j u dve glavne vladareve preokupacije. prvenstveno o verovanjima i obredima kraljevskog klana. 132 i dalje. ostaju nam dobrim delom nepoznate.

Autor skreće pažnju na životinjske motive (tigra. samo je dala ovom prastarom kultu političku funkciju. doktrina »Ovlašćenja s neba«. Izbor žrtava (dvorani. Prema tome. 21 i dalje. tek onda kada je postao tako značajan za vladajuću aristokratiju. Jedini čovek« (ili možda »Ja. On je još u neolitskom dobu bio duboko usađen i široko rasprostranjen. krvi i mesu 15 koje su im prinošene. delo. David N. najčešće hrama ili dvorca. 18 Up. 213. Eliade. str. imala je svoje korene još u teologiji Šanga. Prvi čovek«) otkriven je na proročanskim natpisima. činio je sastavni deo religijskog sistema (uklapajući se u pojam antropo-kosmološkog ciklusa) najstarijih zemljoradnika. 33). »Shang Theology and the Genesis of Chinese political Culture«. 10). 14 . To potvrđuje religijski značaj kalendara. koji garantuje normalan povratak godišnjih doba. žrtvovani verovatno zato da bi vladara otpratili na drugi svet. Ponekad. vršenje obreda traje 300 ili 360 dana. The Cradle of the East. 182 i dalje. Moglo bi se reći da je podizani spomenik služio duši žrtve kao »novo telo«. 17 Brojna pitanja. Grobovi su izražavali isti kosmološki simbolizam i vršili istu funkciju kao naselja: predstavljali su domove mrtvih. up. nav. verovanje u njihovu religijsko-magijsku moć služilo je kao opravdanje za dominaciju dinastije Šang. Duše žrtvovanih obezbeđivale su građevini trajnost. pored životinjskih skeleta. Ho. za čijeg se prvog pretka verovalo da potiče od boga Ti. navode pogodnosti i dobre izglede na uspeh kraljevih pohoda. psi i konji) ukazuje na veliki značaj koji je za vojnu aristokratiju i kraljevski klan imao lov (obredni?). 6. str. Slično verovanje moglo bi da objasni žrtvovanje ljudi prilikom podizan j a nekog zdanja. jer on je »jedini čovek«. U velikim kraljevskim grobnicama u blizini mesta Anjang pronađeni su. A milost predaka zavisila je od žrtava u žitaricama. 17 Li Chi. Moguće je da je njihov cilj bio obnavljanje vremena ili regeneracija dinastije.14 Vladar učvršćuje vlast uz pomoć svojih predaka. Keightley. 18 Ali ljudske žrtve su prinošene i iz drugih razloga o kojima nismo baš najbolje obavešteni. str. i kosturi ljudi. jer se period potreban za ispunjenje svih žrtvenih obaveza poklapa s godišnjim ciklusom. Reč »žrtva« u tom slučaju označava »godinu«. sačuvana u proročanskim zapisima. 214 i dalje). 18 Na primer. Izraz: »Ja. Kralj prinosi dve vrste žrtava: precima i Tiju. Napomenimo da je reč o amblemskim životinjama koje izražavaju dosta složen kosmološki i inicijacijski simbolizam. A svomoćnost koju je stekao kralj. kao i ostalim bogovima. 15 Kao što primećuje Kitli (Keightley) (str.RELIGIJA STARE KINE 13 da komunicira jedino kralj. zahvaljujući kultu predaka kraljevska loza je sticala religijsku i političku moć. 320. postepeno prihvatili i drugi društveni slojevi. De Zalmoxis a Gengis-Khan. jelena) kojima su ukrašavane bronzane vaze (str. str. Kao što smo već videli (str. obično smatrana novinom dinastije Ču. nap. sluge. Neopravdana je pretpostavka nekih naučnika 18 da su kult predaka.

pismo postaje sredstvo političke propagande. njegova volja je neopoziva. str. Čuvenom proklamacijom 1 9 objavio je da se pobunio protiv kralja. 55. vojvoda Ču je svrgnuo s vlasti poslednjeg vladara dinastije Šang. u samom središtu Neba. moralista i teologa. postajao je prin19 Tekst je sačuvan u Še-Kingu. prevod Karlgren. U stvari. Tjen i Šang-ti prizivaju se pri sklapanju saveza i zaključivanju svakog sporazuma. još nedovoljno osvetljenog. on je završen ujedinjenjem Kine pod carem Huang-tijem. The Book of Documents. Ali za njih je Nebeski bog postepeno gubio religijsku prirodu. zato što mu je sam Vladar nebeski naredio da učini k r a j jednoj tako korumpiranoj i omrznutoj vladavini.. pripadnika svih škola.14 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA I pored nekih praznina ipak smo u stanju da protumačimo glavne religijske pravce epohe Šang. ikonografija nam otkriva artikulacije jednog simbolizma. kineska tradicionalna civilizacija doživela najveći procvat. Period od ~400 do ~200 obeležen je neprekidnim ratovima i zbog toga nazvan »Zaraćene Kra Ijevine«. Nećemo govoriti o njenim usponima. u isti mah kosmološkog i soteriološkog. Napominjemo samo da je u periodu od VIII do III veka pre Hr. i pored ratova i opšte nesigurnosti. 128. sveštenika ili šamana. Hentze (Funde in Alt-China. ili Šang-ti (Vladar u visinama). Značaj Nebeskog boga i kulta predaka je nesumnjiv. 222) primećuje da u toku vladavine dinastije Ču dolazi do postepene desakralizacije pisma. vračeva. krizama i padovima. 20 jer za ono što mi proučavamo to nije od bitne važnosti. Najzad. str. Izvornici ističu njegovu nebesku strukturu: on vidi. kadar je da u sve pronikne i sve sazna. . Složenost sistema žrtvovanja (vezanog za religijski kalendar) i tehnike proricanja navode na pomisao da je postojala klasa »vršilaca svetih obreda«. Kasnije su takvu moć Neba slavili Konfucije i niz drugih filozofa. 20 Podsetimo na nekoliko značajnih datuma: Zapadni Cui su vladali do ~771. Vojvoda pobednik postao je kralj. zapaža i čuje sve. Prvobitna funkcija pisma — da uredi odnose Nebo—Zemlja i Bog—Ljudi — zamenjena je genealoškim i istoriografskim preokupacijama. a filozofska misao dostigla svoj vrhunac. 21 Upravo u ovoj eposi napisane su ili izdate »Klasične knjige«. ali koji izgleda da anticipira glavne religijske koncepcije klasične Kine. začetnik dinastije Ču koja je najduže vladala Kinom (~1028—256). uzdiže se iznad antropomorfnog i personalizovanog boga. Dinastija-uzor: Ču Godine ~ 1028. On boravi u sazvežđu Velikog medveda. 21 Već na početku vladavine dinastije Ču nebeski bog Tjen (Nebo). Tu se prvi put pominje doktrina »Ovlašćenja s neba«. kada su vlasti preuzeli Istočni Čui ( — 771—256).

Eliade. Izvrstan primer »folklorizacije« teme predaka ilustruje jedna bronzana . 23 Htonska božanstva i njihovi kultovi imaju dugu istoriju o kojoj smo osrednje obavešteni. na poklopcu. 197—98). 23 Predstave ljudi. Brahman. u naivnom naturalističkom stilu. . 25 M. aseksualna ili biseksualna. vrlo verovatno je vršen već u vreme Šanga. Chou King. Pošto svaki nebeski bog vlada godišnjim dobima. u judaizmu. samo on može da mu prinosi žrtve. Kult predaka uglavnom zadržava strukture kakve je imao u epohi Šang. Ali Nebo (Tjen) ostaje zaštitnik dinastije. poplave. 22 Zbog toga. Taj proces apstrahovanja i racionalizo van ja vrhovnog Boga čest je u istoriji religija (up. Hentze. »Le dépôt de l'enfant sur le sol« (u: Études sociologiques sur la Chine). 225. Stoga kralj treba da ga predstavi u najvažnijim trenucima agrarnog ciklusa (up. potpuno nestale u vreme dinastije Ču. 201. nekog neočekivanog velikog zla ili opšte bede — kralj se podvrgava pokajničkim obredima. Četiri puta godišnje odigravale su se dosta složene ceremonije: prinosilo se pečeno meso. si. Kralj je »sin boga Tjen« i »namesnik boga Šang-tija«. na reljefima. ovakve ceremonije su dosta uobičajene. bila shvatana kao stvaralačka kosmička sila. Tjen ima izvesnu ulogu i u zemljoradničkim kultovima. On je odgovoran za normalan tok kosmičkih ritmova i u slučaju neke nesreće — suše. najčešće unuk pokojnika. Granet. isto. urezanim na glinenim vazama. Taj ikonografski motiv potvrđen je i u neolitu i u epohi Šang (isto. Dodajmo još da su ljudske žrtve. Zevs. Bog filozofá u helenističkoj epohi. U Aziji. 192—93. po pravilu. str. prev. »domaće tlo postaje moćna m a j k a hranitelj ka« 25 U davna vremena mrtvaci 22 Up.) Urna-prebivalište duše zamenjena je pločom koju je sin postavljao u hramu predaka. žitarice. str. XLIII i 228. »Kada se novorođenče ili samrtnik polagao na zemlju od nje se očekivalo da prosudi da li su rođenje ili smrt valjani. hrišćanstvu i islamu). predstavljeni su čovek i žena kako sede jedno naspram drugog. Za vladare Ču verovalo se da potiču od mitskog pretka. potvrđene u kraljevskim grobnicama Šanga. zbog toga što im je »po naredbi Boga darovao žito i ječam«. jemac moralnih zakona. Obred polaganja na zemlju podrazumevao je ideju suštinskog identifi kovanja Rase i Zemlje« (isto. Funde in Alt-China. tab. 428. 29 i 30). a i nekim drugim krajevima. »La Terre-Mère et les hiérogamies cosmiques« (u: Mythes. kome su prinošeni darovi. str. rêves et mystères). a obred u kojem je pokojnik personifikovan. pre nego što se počela predstavljati kao Majka. § 130). po svemu sudeći predstavljaju pretke ili sveštenike kulta predaka (up. s podignutim rukama. slavljenog u Se Kingu (poema 153). pića i pri tom se prizivala duša pretka.škrinja iz srednjeg perioda vladavine Čua. str. 24 Up. Nešto kasnije. Njega je personifikovao jedan od članova porodice. (Ali podaci kojima raspolažemo odnose se samo na obrede aristokrati je. Legge. str. 24 Prema Marselu Graneu (Marcel Granet) predstava Zemlje-Majke pojavljuje se najpre u »neutralnom vidu Svetog mesta«. Zna se da je Zemlja. Hu-cija (Heou-tsi) (Princ Millet).RELIGIJA STARE KINE 15 cip kosmičkog reda. ako ne i u preistoriji. 244. tabela XL).

i Zemlja je postala božanstvo. Kao što je to slučaj s mnogim drugim narodima. Tunguzi. s pojavom agnatske porodice i vlastelinske moći. činila sastavni deo kosmičkog totaliteta. kao i poreklo izvesnih taoističkih običaja. Doprinos koji su periferni etnički elementi — Tai. seme kojim je trebalo zasejati kraljeve njive. Kultur und Siedlung der Randvölker Chinas i dva toma Lokalkulturen im alten China. Pomenimo samo jedan primer. božanstva kraljevske i vlastelinske zemlje. . Za sada napomenimo da svi noviji istraživači ističu kulturnu i religijsku složenost stare Kine. Sigurno da je veliki b r o j njiho28 Vid. koji su asimilovali kulturu Šang. Za istoričara religija ti doprinosi su od posebne važnosti: oni mu. pomažu da shvati uticaj šamanizma. izvršeno za vladavine dinastije Han. Oltar je bio pod vedrim nebom i sastojao se od kamene ploče i drveta — relikvija prvobitnog kulta. kao sila komplementarna Nebu. A čuvar semena dugo je ostala žena. »Research priorities in the Study of Ch'u religion«. ni kineski etnos u početku nije bio homogen. godine. između ostalog. Važno je. na kinesku religioznost. posvećenog Zemlji. »Za vladavine dinastije Ču. izlaganje ćemo dopuniti s nekoliko kosmogonijskih mitova i osvrtom na osnovne metafizičke ideje. vezanih za Zemlju. već je. kao što ćemo videti (§ 130). pa samim tim ni njegov jezik. nije bilo čuvano u odaji Nebeskog sina nego u kraljičinim odajama« (isto. Čui. 27 I pored toga što je ujedinjenje Kine. čija je kultura na k r a j u postala sastavni deo kineske civilizacije. kao kosmičkoj sili. verovatno predstavljaju prve oblike ove kosmičke religije. ono je u dobroj meri olakšalo rasprostiranje njihovih verovanja i religijskih obreda širom cele zemlje. primer Čua. uništilo njihovu kulturu. str. Seljački kultovi. A među tim »varvarima« često se sreću delimično ili potpuno asimilovani narodi. međutim. Major. koji je u Kinu došao sa severa. Tek kasnije. reći i to da se pomenutim religijskim strukturama ne iscrpljuje bogata dokumentacija epohe Ču (arheološki materijali i pre svega brojni tekstovi). Međutim. božanstva sela. 231 i dalje. Njihovo kraljevstvo bilo je uspostavljeno već ~ 1100. Jer. Malo kasnije. bili su mongolskog porekla i za njihovu religiju bili su karakteristični šamanizam i tehnike ekstaze. 27 Up. Zemlja nije bila shvatana samo kao izvor agrarne plodnosti. tursko-mongolska. vezani za krizne sezonske periode. koja su bila hijerarhijski organizovana: božanstva porodične zemlje. tibetanska i druga plemena — dali kineskoj sintezi 26 osvetlio je Volfram Eberhard (Wolfram Eberhard). U doba Cua postojao je veliki b r o j božanstava. John S. 200).16 su sahranjivani u prostoru koji je pripadao domaćinstvu i to na mestu gde se čuvalo seme. Kineski istoriografi su bili svesni koliko je njihova klasična civilizacija bila daleko od običaja i verovanja »varvara«. kultura i religija nisu mogli biti jedinstveni. naročito str.

a isto objašnjenje sreli smo kada je bila reč o Tijamat (up. »Myths of Ancient China«. a od kose i malja drveće i druge biljke«. str. rêves et mystères. 186—87. str. 389 i dalje. suprotno tome. neka izuzetna bića — šamani.RELIGIJA STARE K I N E 17 vih kosmoloških mitova i religijskih obreda kineska kultura usvojila. . odnosno želja da se kroz ekstazu povrati »prvobitno stanje«: stanje predstavljeno prastarim jedin88 Tekstovi u prevodu Maksa Kaltenmarka. Les religions chinoises. Eliade. 80 i dalje. Le Chamanisme. Jedna aluzija iz Še-kinga dokazuje da je starim Kinezima bila poznata i druga kosmogonijska tema. objašnjava Stvaranje kao žrtvovanje jednog praiskonskog bića. ili je planina koja je dodirivala Nebo sravnjena sa Zemljom. Puruši (§ 75) i Imiru (§ 173). 129. str. u stvari. čiji je uzrok bilo to što su ljudima potpuno »zavladali« duhovi. od očiju sunce i mesec. Mythes. vladari — i dalje su zadržali moć da se u ekstazi penju na Nebo uspostavljajući tako prekinutu komunikaciju in illo tempore. 30 Up. 29 Henri Maspero. 456—57. Tako. str. neko drvo ili lestve.« 29 Kinesko tumačenje mita — posebno to da bogovi i duhovi silaze na zemlju da bi tlačili ljude — drugorazredno je. rođenom »u vreme kada su Nebo i Zemlja bili u haosu koji je ličio na jaje«. većina varijanata ističe rajski karakter praiskonskog doba kada je prevelika blizina Zemlje i Neba omogućavala bogovima da silaze i mešaju se s ljudima. junaci. § 21). bilo prepuštajući da ih ptice uznesu na nebeske visine.30 Kroz celu kinesku is tori ju provejava nešto što bi se moglo nazvati nostalgijom za Rajem. jedna od njih govori o antropomorfnom praocu Pan-Kuu. 215 i dalje. »The Problem of Creation Mythology«. Međutim. Potom se Nebo nakon jednog mitskog događaja (»greške u vršenju obreda«) naglo razdvojilo od Zemlje i to tako što su drvo ili lijana bili posečeni. Ali se u istoriografskoj tradiciji i brojnim kineskim legendama mogu prepoznati euhemerizovani i posvetovljeni bogovi stvoritelji. Kada je on umro. Poreklo i uređenje Sveta Nijedan kosmogonijski mit stricto sensu nije sačuvan. a ljudima da se nenju na Nebo. možemo ih prepoznati u nekim taoističkim sredinama. up. Kasnije se ova epizoda tumačila neslogom. »od njegove glave postalo je sveto brdo. 298 i dalje. str. Vid. mistici. »La naissance du monde en Chine«. a što se tiče njihovih tehnika ekstaze. 28 Suština mita. taikođe Norman Girardot. str. Derek Bodde. bilo verući se uz planinu. od njegovog masnog tkiva reke i mora. potvrđena kod mnogih naroda i na različitim nivoima kulture: »Presvetli Vladar Huang-ti naredio je Čong-liju da raskine vezu Zemlje s Nebom kako bi onemogućio silaske (bogova).

str. brat Fu-hi i sestra Niu-kua. koja su u ikonografiji dosta često predstavljana sa isprepletanim repovima. u trećem mitu pojavljuje se jedan par. Kada je Zemlja predstavljena kao četvrtasti Lie Tseu (III vek pre Hr. 31 32 33 34 . 31 Drugi tekst saopštava da je Niu-kua. str. Svet je »stvoren« onda kada se Vladar. jang i jin — javljaju i kod predstavnika drugih škola dokazuje njihov prastari i pankineski karakter.18 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i stvom/totalitetom huen-tuen. isto. »iskopavši kanale. Nasuprot svome ocu. da bi spasla svet. Nebo pokriva Zemlju kao kugla. tao. nav. on ih je. »svet je bio u haotičnom stanju i pomahnitale vode razlivale su se i plavile sve unaokolo«. prognavši sile zla na sve četiri strane. prevod: Kaltenmark. prevod Kaltenmark. koji je vode krotio podizanjem brana. Girairdot. N. između brojnih i različitih osnovnih koncepcija. 34 Što se tiče strukture i ritmova Vasione. Za kineske učene ljude uređenje Sveta i osnivanje humanih institucija predstavlja ekvivalent kosmologiji. prema Lao Ceu. Pod (mitskim) vladaocem Jao. ponavlja. 458. posle stvaranja Neba i Zemlje. Mencius. Ju ima ulogu demijurga i prosvetiteliskoe iunaka. str. »Myth and Meaning in the Teo Te Ching«. Dakle. i to od žute zemlje (ljude plemenita roda) i blata (običan svet i sirotinju). 33 Svi ti motivi — poplavljena Zemlja. str. samo metafizičkim jezikom.). a Zemlja četvrtasta. 18). srnestio u »Središte« i dovršio organizaciju društva. Vid. Prilikom jednog potopa. Najzad. prevod: Kaltenmark. zatim je. oblikovala ljude. pustio da oteku u more. kao što ćemo videti (up. »Niu-kua je plavetnilo Neba prebojila kamenčićima u pet boja. prastaru kosmogonijsku temu haosa (huen-tuen) kao totaliteta koji je ličio na jaje. str. 299 i dalje. 461. 459. Lao Ce i njegovi učenici crpli su svoje ideje iz najstarije mitološke tradicije i činjenica da se suštinski taoistički termini — huen-tuen. mnoštvo zmija i zmajeva — imaju kosmogoniisku strukturu. objašnjenje porekla sveta.). Nebo je ovalno (u obliku jajeta). što znači da su razmišljanja o kosmogonijskim temama bila veoma stara. Univerzum je odvajkada bio zamišljen kao središte koje preseca vertikalna osa zenit—nadir i okružuju četiri orijenta. Ali problem porekla i uređenja sveta zanimao je i Lao Cea i taoiste. kada su se ljudi licem u lice mogli sretati s bogovima. a zmije i zmajeve oterao u močvare«. delo. ubila crnog zmaja (Kong-kong) i od pepela trske napravila brane da bi zaustavila pomahnitale vode«. J. 32 Istorijsko predanje o Velikom J u u otkriva nam još jednu kosmogonijsku temu. počev od epohe Šang pa do revolucije 1911. od odsečenih šapa velike kornjače načinila je četiri stuba i postavila ih na četiri pola. postoji savršena ujednačenost i kontinuitet. dva zmajolika bića. Houai-non tseu (III vek pre Hr.

39 Up. 102 i dalje. Sveta planina. Boje njegovog odela. str. delo. ova drevna koncepcija potvrđena je i na Bliskom istoku a i u nekim drugim krajevima. postavljen u sredini. kao i ostali simboli Središta sveta (Drvo. »u podne ništa što pored njega čak i savršeno uspravno stoji ne može da baca senku« . 411 i . potvrđenih na Bliskom istoku. zavisno od kalendara. Iranu. str. Kina se nalazi u središtu sveta. itd. 107). Danses et légendes de la Chine ancienne. Dvanaest dana simbolizovalo je dvanaest meseci sledećeg godišnjeg ciklusa. gradovi su u početku imali ulogu ceremonijalnog centra.RELIGIJA STARE KINE 19 deo kola. svaka prestonica mora da poseduje Ming tang. pokreti koje čini.37 Prema tradiciji. trajali su šest do dvanaest dana (La pensée chinoise. Grane. podupire baldahin ovalnog oblika koji predstavlja Nebo.37 Up. 35 U Kini. 78 i dalje. Paul Wheatly. potvrđen je u mnogim drevnim kulturama i u svim urbanim sredinama. 38 Vladar. čija je svrha bila prognoziranje i utvrđivanje prinosa od žetvi i uzgajanja stoke. zvano Uspravno drvo (Kjen-mu). koje spaja delove podzemnog sveta s najvišim nebeskim sferama. premeštajući se s jednog orijenta na drugi. up. 30 i dalje. The Pivot of the four quarters. on svečano najavl j u j e početak svakog godišnjeg doba i svakog meseca. Svakom od pet kosmoloških brojeva — 4 orijenta i 1 središte — odgovara posebna boja. str. na neki način ovaploćuje axis mundi i ostvaruje vezu između Zemlje i Neba. str. grad je u pravom smislu reči »Središte sveta«. 39 Dodajmo da su. str. u Indiji. Temple. jer omogućuje komunikaciju i s Nebom i s podzemnim svetom. Izgleda da ovo obredno zadržavanje u središtu Min g tanga odgovara »periodu u toku kojeg su se nekadašnji vladari povlačili u najdublji deo svog obitavališta«. a kraljevska palata u središnjem delu prestonice.). poput prestonice i kraljeve palate. na mestu gde se uzdiže čudotvorno drvo. Ovaj prostorno-vremenski simbolizam »Središta sveta« široko je rasprostranjen. hrana koju jede. poseban zvuk i poseban simbol. La pensée chinoise. nav. up. 23 i dalje. Le Mythe de l'éternel retour. Tokom cele godine vladar kruži pod njegovim krovom. Eliade. 116 i dalje. isti kosmološki simbo35 38 Marcel Granet. 67 i dalje. itd. Eliade. Le mythe de l'éternel retour. 324. Ming tang je podignut na četvrtastoj osnovi (Zemlja) i prekriven je okruglim slamenim krovom (Nebo). savršeno odgovaraju različitim periodima godišnjeg ciklusa. poseban ukus. »Centre du Monde. Na k r a j u trećeg letnjeg meseca on zauzima mesto u samom središtu Ming tanga predstavljajući na t a j način stožer godine. prestonica u središtu kraljevine. Savršena prestonica bi trebalo da se nalazi u Središtu vasione. str. kula s devet spratova. str. 38 dalje. Zamišljanje prestonice i nekog drugog grada kao »Središta sveta« nimalo se ne razlikuje od uobičajenih koncepcija. jedan stub. kao i u drugim urbanim civilizacijama. obrednu palatu. koja je u isto vreme imago mundi i kalendar. Maison«. str. Ti obredi i posmatraiija. 36 Drugim recima.

Samosvojnost kineske misli sastoji se u tome što je shemu makrokosmos-mikrokosmos uključila u jedan još širi sistem klasifikovanja. ima osobine svojstvene realitetima grupisanim u toj vrsti. Religion im ältesten China der Shangzeit. kao što smo videli (§ 127). dakle. 44 44 Up. ona su u pravom smislu imago mundi. dok su amblemi svetlosti obeleženi nekim »noćnim« znakom. bogato je ilustrovan ikonografijom bronzanih vaza iz perioda dinastije Šang. pre svega u sistem ciklusa antagonističkih. Kultbauten. Simbolizam polariteta i alternacije. str. str. nastali mnogo pre prvih pisanih tekstova. »Architecture et pensée religieuse en Extrême Orient«. odnosno opšta teorija analogija.20 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA lizam izražavala i najsiromašnija i najprimitivnija naselja. 99 i dalje. 14). 192 i dalje. 117 i dalje. već i zato što se razvijao unutar jedne kosmologije koja je s jedne strane sistematizovala i opravdala brojne tehnike tela i discipline duha. četiri horizonta i Središte — predstavljaju u isto vreme i uzor klasifikacije i uzor univerzalne homologacije. Carl Hentze. a termin jang ideju sunčanog i toplog vremena. Stein. prema tome. Polariteti. podstakla na još određenije i sistematizovanije filozofske spekulacije. Das Haus als Weltort der Seele. 42 Up. R. jang i jin označavaju konkretne i antitetičke aspekte vremena. 41 Par suprotnosti jang i jin nije značajan samo zato što je poslužio kao model opštoj klasifikaciji. jednom tačno određenom odeljku. 44 La pensée chinoise. antitetičkih dijada i coincidentia oppositorum. 41 Up. Bronzegerät. ima »solarne oči«. Polarni simboli su tako raspoređeni da ističu svoju konjunkciju. sova. Hentze. 43 Up. A. Sistemi-paradigme. alternacija i reintegracija Kao što smo već zapazili (str. pet kosmoloških brojeva — t j . dualiteta i alternacije. smela razrada sistema podudarnosti makrokosmosa i mikrokosmosa. Sve što postoji pripada jednoj vrsti. Pred nama je. naäu studiju »Remarques sur le dualisme religieux: dyades et polarités (u: La nostalgie des origines. a s druge. sreću se svuda u svetu i na svim nivoima kulture.40 130. pa. ali i komplementarnih principa poznatih pod imenom jang i jin. . ili neka druga figura koja simboliše tamu. 42 Prema Karlu Henceu. str. 249—338). str. simbolizam jang-jin potvrđuju i najstariji obredni predmeti. npr. obrazovani od različitih tipova biparticije i polariteta. Drugim recima. 43 Marsel Grane podseća da u Še-kingu reč jin evocira ideju hladnog i oblačnog vremena i da se primenjuje na nešto unutrašnje. koja je odigrala važnu ulogu u svim tradicionalnim religijama.

str. Danses et légendes de la Chine ancienne. [vreme] smrti« (Granet. kazati« iz čega sledi značenje »doktrina«. tema hij ero šamije otkriva jednu dimenziju koja je isto toliko kosmička koliko i religijska. navedeno kod Granet. izdržava neku vrstu godišnje probe iz koje izlazi još puniji života: led se onda sam topi i izvori oživljavaju« (isto. izražavajući ono isto što će kasnije izreći i Čuang Ce: »[vreme] punoće. 46 Neprekidna transformacija Univerzuma. str. jin odgovara«. [vreme] pročišćavanja. u toku zime »jang_. prikazuje kao niz antitetičkih oblika koji ciklično alterniraju.RELIGIJA STARE KINE 21 Jedan priručnik za proricanje govori o »vremenu svetlosti« i »vremenu tame«. [vreme] n e m o ć i . . str. jedan (aspekt) jang. 46 Hi ts'eu. Ideja alternacije čini se da nadjačava ideju opozicije. a u onome što je jang muška. str. Napomenimo da je doslovno značenje ove reči »put. . 43. staza«. poništava se ili prevazilazi sjedinjavanjem suprotnosti. La pensée chinoise. eto to je Tao«. pesmom se izazivaju. »Jang zove. delo. »jedan totalitet cikličnog reda (tao. str. Svet je. Između kosmičkih ritmova kojima upravlja interakcija janga i jina i komplementarne alternacije aktivnosti dvaju polova postoji savršena simetrija. str. a njihovo prisustvo totalitet ljudske vrste i svega što postoji u prirodi (Grane. Obredna opozicija između dvaju polova doista izražava u isti mah komplementarni antagonizam dveju formula života i alternaciju dva kosmička principa. Polaritet. uzrokovana alternacijom janga i jina. 135). devojke odgovaraju«. 143). dakle. koje su predstavljale krunu drevnih seljačkih obreda. Na kraju. To pokazuje struktura kalendara. stoji napisano u jednoj maloj raspravi. 141. 127). [vreme] života. To je najstarija naučna definicija Taoa. La pensée chinoise. Ali već pri prvom pokušaju da shvatimo njegovu ontološku strukturu. . »Jedan (aspekt) jin. Pošto se u svemu što je jin prepoznaje ženska priroda. dakle. . dva protivnička hora. str. jer istovremeno označavaju i kosmički i društveni ritam. Ove dve formule su međusobno zamenljive. Tao »pre svega evocira predstavu puta koji treba slediti« i »ideju pravca u kojem treba usmeriti 45 Up. manifestuje. koji važi kao životno pravilo tokom ostalog delà godine. Prema filozofskom tumačenju. pjen tong). »momci zovu. 325. . Polje na kojem se okupljaju predstavlja totalitet prostora. svetkovinu kruniše hijerogamija — ritual dosta rasprostranjen u ćelom svetu. spoljašnji aspekt Taoa. na dnu podzemnih izvora. nastao konjugacijom dveju alternativnih i komplementarnih manifestacija« (isto. pod zaleđenom korom. La pensée chinoise. postavljena jedan naspram drugog. ali i »reći. da tako kažemo. i svetlost. Univerzum se. Granet. Prilikom održavanja prolećnih i jesenjih skupnih svetkovina. sukobljavamo se s bezbrojnim teškoćama. nadmudren od jina. 45 Antagonistički horovi su međusobno suprotstavljeni. nav. kao tam?. 132). [vreme] s m i r i v a n j a . janga i jina.

međutim. ali i »sposobnost povezivanja Neba i Zemlje. iako mu je dodao novu metafizičku dimenziju. 51 Tao je. »Myth and meaning in the Tao Te Ching«.«*9 Jasno je u kom smislu je Lao Ce koristio tradicionalni kosmogonijski mit. ideju moralnog obrasca«. dakle. ono se odnosi na prvobitni totalitet a to je veoma česta tema mnogih mitologija. Jedno je stvorilo Dva. koje po haotičnom stanju (huen-tuen) u kojem se nalazi podseća na gromadu neobrađenog kamena«. Norman Girardot. Dva) stvorilo sve što postoji. Tao. može mirno umreti uveče'« (isto). str. str. kao i svi ljudi. James Legge. str. na primer. Lao tseu et le taoïsme.22 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA ponašanje. Granet. 307. i to prema mitološkom scenariju koji je takođe dobro poznat. Deset hiljada bića na svojim leđima nose teret Una. zvaću ga Tao. dobio lice sa sedam otvora. 267. a ako bude bilo potrebno da mu nadenem ime. tj. od kosmogonijske koncepcije. Ali za Lao Cea već i to »jedno« predstavlja jednu etapu »stvaranja«. nav. Spekulacije Lao Cea o poreklu sveta poklapaju se s kosmogonijskim mitom o Stvaranju. str. navedeno u Girardot. up. »La naissance du monde en Chine«. tj. str. »Taj Tao je bio Konfucijev ideal. 39. Lao Tseu.50 To »neodređeno i savršeno biće« jedan komentator iz II veka pre Hr. . sv. Možemo ga smatrati Majkom ovoga sveta. Komentar objašnjava da je jedinstvo Neba i Zemlje (tj. delo. 300 i dalje. sedmoga dana. svetih sila i ljudi«. . 30. drugim recima. 176. a Tri desetinu hiljada bića. The Texts of Taoism. tako postoji nebeski i zemaljski Tao (koji se međusobno suprotstavl j a j u pomalo kao jang i jin) i ljudski Tao (tj. kralju omogućuju da vrši posredničku funkciju između Neba i Zemlje). biće to: Beskraj (ta)«. čarobnjaka i kraljeva. Misleći na njega rekao je: . 49 Prevod: Kaltenmark. 48 Kaltenmark. La pensée chinoise. U drugom kosmogonijskom odlomku (pogl. str. Dva je stvorilo Tri. 48 Neka od ovih značenja potiču od drevnog poimanja prvobitnog jedinstva/totaliteta. ali njegovo ime ne znam. 311 i dalje.Onaj kome se u zoru oglasi Tao. a grle Jang. up. Haos izbušen. magijsko-religijsku moć vračeva. U 42. 463. da bi. 47 Za filozofsku i religijsku misao Tao je princip reda koji zrači u svim oblastima realnog. 50 Prevod: Kaltenmark. XXXIX). »Jedno« je ekvivalent »totalnoga«. poglavlju Tao-te Kinga stoji: »Tao je stvorio Jedno. jer ga je stvorio tajanstveni i nedokučivi princip. »Myth and meaning in the Tao Te Ching«. 25) Tao je predstavljen kao »neodređeno i savršeno biće. Wing-Tsit Chan. I za Čuang Cea prvobitno stanje savršenog jedinstva bilo je izgubljeno onog trenutka kada je car Huen-Tuen. str. principi ponašanja koji. (SBE. po kojem je svet nastao iz totaliteta koji je ličio na jaje. 33. Tu shemu prokreacija u nizu koristile su skoro sve filozofske škole počev od Ji-Kinga pa do neokonfucijanaca. up. posle bušenja sedmog otvora »Haos« je umro. tumači kao »misteriozno jedinstvo Neba i Zemlje. rođeno pre Neba i Z e m l j e . The Way of Lao Tzu. I. . str. prvobitni tota47 Max Kaltenmark. 51 Houai-nan-tseu. str.

na drugom mestu označava sam Tao. Konfucije: moć obreda Moglo bi se reći da su sve tendencije religijske misli u antičkoj Kini imale izvestan b r o j zajedničkih osnovnih ideja. drugi su bili 52 55 Gl. kao principa i izvora svega realnog. namenske prostore (grad. »Jedno« (i). oltar. Ali »Majku«. 304. društvene institucije. odnosno situacije kakva je postojala pre pobede civilizacije. zatim ideja alternacije kojom upravlja ritam janga i jina. i najzad teorija analogije između makrokosmosa i mikrokosmosa. . str. naselja. Up. koja u ovom odlomku predstavlja početak kosmogonije. Suštinski element. 6. odnosno Haos (huen-tuen).53 Na neke od njih vratićemo se kada budemo analizovali Lao Ceovu doktrinu. Majka je Neba i Zemlje. Pomenimo samo najvažnije: »Praznina« (hsu).« 52 Nemogućnost definisanja Taoa izražena je i drugim epitetima i pojmovima. 1. »Božanstvo Val ne umire: to je Tajanstvena ženka. Girardot. »Ono što je bezimeno. zajednički svim taoističkim školama. Tu gde se ona otvara nastali su Nebo i Zemlja. str. to je Majka deset hiljada bića«. U toj nostalgiji za praiskonskim stanjem stvari mogli bismo prepoznati novi izraz starog agrarnog scenarija koji je obredom kolektivnog (»haotičnog«) sjedinjavanja momaka i devojaka. bila moguća samo u prapočetku (odnosno u stadijumu koji je prethodio organizaciji društva i razvoju kulture). stoji zapisano u jednom drugom kosmogonijskom odlomku (pogl. Na prvom mestu to je pojam taoa. dvorac. Kaltenmark. predstavnika janga i jina. ali bezobličan i bezimen. koji i pored brojnih nijansi takođe izražavaju prvobitnu kosmogonijsku predstavu. pre svega njegovo prvobitno savršenstvo i spontanost.RELIGIJA STARE KINE 23 litet. razvijana pod znakom taoa i savršeno usklađena s kosmičkim ritmovima. dok su pojedinci (u prvom redu taoisti) smatrali da je egzistencija. 50. prev. »Beskraj« (ta). bio je veličanje prvobitnog stanja čovečanstva. 131. Ova poslednja teorija bila je primenjena na sve planove ljudske egzistencije i organizacije: anatomiju. Ali. Ali valja već sada istaći da su taoistički filozofi. 3—7). nastojali da povrate to rajsko stanje. hram. kuću). fiziologiju. psihologiju pojedinca. životan i stvaralački. »Ništavilo« (vu). A protiv tog »povratka prirodi« dizali su se svi oni koji su želeli da uspostave pravedno i prosvećeno društvo kojim vladaju norme i koje je inspirisano primerom legendarnih kraljeva iz bajki i junaka prosvetitelja. kao i pustinjaci i svi drugi koji su tragali za dugovečnošću i besmrtnošću. dovodio do »totalizacije«. Ono što je imenovano.

no iznad svega ceni dobru vladavinu. str. vidi nekoliko primera kod Granet. bio je svakako Konfucije (~551—479). znači prilagoditi se volji Nebeskoj. veliča i potvrđuje značaj verskih obreda i ustaljenih običaja. tao je postavljen dekretom Neba: »Tao postoji zato što je Nebo odlučilo da tako bude« (Luen ju = Analekta XIV. 38). 20. Konfucije je govorio da treba prinositi žrtve i vršiti ostale tradicionalne obrede. 477 i dalje. Najslavniji među ovim poslednjima. »Učitelj Kung«. Bio je prvi koji se bavio privatnim podučavanjem. proučavane su u svim istorijama filozofije. Nebo voli da prima žrtve. i od tog vremena Učiteljeva doktrina vodila je carstvo tokom više od dve hiljade godina. On lično nije uspeo da dobije neko značajnije mesto u upravi i čitav život je posvetio poučavanju drugih. XI. Pred samu smrt. Metafizičke i teološke spekulacije u vezi s Nebom i zagrobnim životom su beskorisne (V. onaj čiji se uticaj najviše osetio. 55 Njegove ideje. Učitelj je doista verovao da mu je Nebo poverilo misiju. Konfucije je shvatio da jedino rešenje leži u temeljnoj reformi vlasti koju treba da učine prosvećeni. Ali. ni kult predaka. »Confucius« je latinizirana verzija Kung-fu-ce. Vena i Vua (VIII. Konfucije nije bio verski vođa u pravom smislu te reči. 22). Ali. »U pedesetoj godini shvatio sam volju Nebesku« (II. VII. učenici su uspeli da suštinu njegovog učenja prenesu na potonje generacije. ni tao. Ža Konfucija. Konfucije priznaje vrhovnu vlast Neba (Tjen). zato što oni čine deo života »superiornog čoveka« (šin-cu). i pored uspeha koje je imao kod brojnih učenika. 20). odnosno »plemića«. sam izvor njegove moralne i političke reforme je religijski. već božanstvo koje vodi brigu o svakom pojedincu i pomaže mu da postane bolji. Konfucije je bio ubeđen u potpuni neuspeh svoje misije. Konfucije je izvršio dubok uticaj na kinesku religiju. Kao i mnogi drugi njegovi savremenici. La pensée chinoise. U stvari. Ponašati se onako kako to tao zahteva. On uostalom ne odbacuje nijednu od značajnih tradicionalnih ideja. štaviše. njegov Tjen nije neki deus otiosus. »Nebo je stvorilo vrlinu (te) u meni« (V. 54 Živeći u vremenu anarhije i nepravdi i osetivši svu bedu i napaćenost ljudskog roda. direktno ili indirektno. 54 Njegovo porodično ime bilo je Kung. a sprovedu oni koji vladaju.24 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA mišljenja da se takav tip postojanja mogao ostvariti upravo u jednom pravednom i prosvećenom društvu. . kao i primeri kraljeva dinastije Ću. ni Nebeskog boga. Ali. izjavljuje on. smatrao je da Nebeski put ilustruju primeri Junaka presvetitelj a Jaoa i Šuna. 12. 4). Dvesta pedeset godina posle Konfucijeve smrti vladari dinastije Han (~206—220) odlučili su da konfucijancima povere upravljanje carstvom. a naročito one neokonfucijanaca. 55 Ali ubrzo Konfuciju su pripisane vrline i atributi koji odgovaraju prosvetiteljskom junaku. ali voli i ponašanje u skladu s moralom.

Poštujte ih. Tako se ponaša mudar čovek« (VI. ozbiljno i smerno. odnosno od metode kojom se obična osoba pretvara u »superiornog čoveka« (šin-cu). već se stiču obučavanjem. 5 7 S tog stanovišta Konfucijeva metoda se može porediti sa učenjem i tehnikama pomoću kojih su Lao Ce i taoisti verovali da mogu povratiti prvobitnu spontanost. okreću se oko nje« (II. 57 Sličan napor oseća se i iu tantrizmu. savetuje on. 11) Konfucijeva moralna i politička reforma sastoji se od »potpunog prevaspitavanja«. 5. lica okrenuta jugu (položaj vladara pri vršenju obreda) — i to je bilo sve« (tj. svakako ima religijsku intenciju i strukturu. 18). bez narušavanja njihove spontanosti. »Superiorni čovek« treba pre svega da vodi brigu o svojoj konkretnoj egzistenciji. jer obrede ne treba vršiti čisto formalno niti se pak predavati zadovoljstvu zbog toga što su oni izvršeni. on je »savršen čovek«. VI. Dobrota. Međutim. Svako može postati »pravi čovek« pod uslovom da nauči obredno ponašanje u skladu sa tao. 1). »ali na odstojanju. ostale zvezde. Konfucije navodi ponašanje čuvenog vladara Mudrog Šuna: »Držao se sasvim jednostavno. to nije lako savladati. Za Konfucija. Što se tiče duhova. Konfucije odgovara: »Ako niste kadri da služite ljudima. Očigledno je da onaj koji ume tako da se ponaša. Konfucije ne poriče njihovo postojanje. a to znači da pravilno vrši obrede i pridržava se običaja (li). Učenje kojem je cilj »transmutacija« gestova i ponašanja u rituale. »Onaj 58 Ovaj aspekt je sasvim dobro istakao Herbert Fingarette. Konfucijeva originalnost je u tome što je tu »transmutaciju« gestova i ponašanja u rituale želeo da ostvari u jednom složenom i visoko hijerarhizovanom društvu kome je to bilo zaista neophodno. XV. nema potrebe da izdaje naređenja« (XIII. kako biste onda mogli služiti duhovima?« (XI. »Vladati u skladu s vrlinom (te) isto je što i biti Polarna zvezda: dok ona stoji u mestu. A na pitanje da li im treba služiti. Svako ispravno obredno ponašanje pokreće i opasnu magijsko-religijsku silu. Pravilno učinjeni gest predstavlja novu epifaniju kosmičke harmonije. mudrost i hrabrost su vrline svojstvene aristokratiji. Vrhunsko zadovoljstvo leži u razvijanju sopstvenih vrlina. nije više obična osoba. o životu koji živi ovde i sada. odajući joj počast.: sve se u kraljevini odvijalo normalno. Confucius — the Secular as Sacred. Kabali i nekim praksama zena. kakva je bio dok to nije naučio. ali im osporava značaj. . »Ako se čovek ispravno ponaša.). Jer Kosmosom i društvom upravljaju magijsko-religijske sile koje vladaju i čovekom. itd. 4). 6). njegov način postojanja iz osnova je izmenjen.RELIGIJA STARE KINE 25 11). plemenitost i otmenost nisu urođene. 5. »Plemenit čovek može to postati obučavanjem i zahvaljujući izvesnim prirodnim sklonostima« (IV. 56 Kao primer kako se treba ponašati.

Jer. Lao Ceu) da ga pita šta misli o obredima. 1) Neki su ovakve njegove izjave protumačili kao nostalgiju za nepovratno prohujalim vremenima. Max Kaltenmark. Konfucije je otvorio novi put: pokazao je potrebu i mogućnost da se svetovnom radu i društvenoj aktivnosti vrati religijska dimenzija. on je kao zmaj!« 58 Ovaj susret je svakako neautentičan.« Konfucije se povukao. Lao Ceova »skrivena i anonimna« egzistencija objašnjava odsustvo bilo kakve autentične biografske informacije o njemu. razočaran dekadencijom kraljevske kuće. zapisana kod Seu-ma Cjena. čovek ie trebalo da nauči da živi skriveno i anonimno«. (prev. Ali. izvesno vreme je proveo kao arhivar na dvoru Čua. str. to su bili njegovi uzori: »Prenosio sam ono čemu su me oni naučili. t a j zadovoljni izraz i tu svoju preteranu revnost. 132. veština vladanja. na molbu čuvara.000 reči i u njemu izložio 5S Mémoires Historiques Lao Tseu. Za Konfucija. napisanom oko ~ 100. od njega između ostalog čuo i ovo: »Obuzdaj tu svoju nadmenost i sve te svoje želje. napisao je. Prema predanju. Chavannes). kao i svako drugo umeće. Pre nego što će preći Hjen-ku. Međutim. Bio sam veran starima i voleo sam ih!« (VII. 17. Duboko je poštovao Junake prosvetitelje i velike kraljeve dinastije Ču. A žive ti po strani od javnog života i prezirati ljude bilo je potpuno suprotno Konfucijevom idealu »superiornog čoveka«. »Lao Ce je usavršavao Tao i Te. pravi poziv plemića je vladanje (VII. ribe. ponašanje ili značajan čin. »delo u dva poglavlja koje je sadržavalo više od 5. četvoronošce — i da shvata njihovo ponašanje. veština vladanja predstavlja jedini način da se obezbedi spokoj stvo i sreća većine ljudi. ali na jednostavan i duhovit način izražava neslaganje između ova dva velika religijska mislioca. godine. jer nikakve koristi od toga nemaš. veliki kineski istoričar Seu-ma Cjen priča kako je Konfucije. nikad nije nesrećan« (IX. Danas sam video Lao Cea. kakva su uostalom i druga predan ja. rezultat je obrazovanja religijskog tipa. up. »ali zmaja nikada nisam mogao da razumem: on leti po kiši i vetru. Međutim. kao i za Platona. preneražen.26 koji je zaista dobar. vraćajući staru vrednost obrednoj funkciji javnog ponašanja. Lao Ce i iaoizam U svome delu Še-Ki (Istorijske beleške). 28). . Priznao je svojim učenicima da poznaje mnoge životinje — ptice. To je sve što ti mogu reći. dodaje istoričar. 32). napustio je to mesto i krenuo na Zapad. ne unoseći u to ničeg svog. otišavši jednom prilikom Lao Tanu (ti. kao što smo videli. prema njegovoj doktrini. ali.

ali se ne može sa sigurnošću tvrditi da je napisao Tao-te king. 19 i dalje. već da potiče verovatno iz III veka. str.« Knjiga koja sadrži više od 5. Tao-te King izražava koherentnu i originalnu misao. »Treba. 5 9 Ipak se svi slažu da tekst. najefikasniji načini da se stekne moć jesu vu-vei i 59 Postoje bar četiri različita tumačenja: 1) Lao Ce i Lao Tan iz VI veka su ista ličnost. prihvate stav neintervenisanja. On sadrži sentencije koje pripadaju različitim prototaoističkim školama i izvestan b r o j aforizama u stihovima koji potiču iz VI veka. prihvatiti Dostojanje jednog filozofa. najdublji i najzagonetniji tekst kineske književnosti. ali on nije autor Tao-te kinga. Arthur Walley. 60 Up. a učini sve što je potrebno« (37 : l). svakako je učitelj 'čiji je uticaj bio presudan na početku. Max Kaltenmark. Kao pravi taoista. zbog svoje posebne književne vrednosti. 211 i dalje). The Way of Lao tzu. dakle. onakav kakav je nama došao do ruku. Wing-tsit Chan. 209 (autor izlaže najnovije poglede Fung Ju-Lana na Lao Cea i stari taoizam. Isto kao Konfucije. str. Seu-ma Cjen je zaključio: »Niko na svetu ne bi umeo da kaže da li je sve ovo istina ili nije: Lao Ce je bio skriveni mudrac. 35 i dalje. samo onaj koji primenjuje metodu vu-vei.000 reči jeste čuveni Tao-te King. »Problems of Tao and Tao Te Ching«. Na istu situaciju nailazimo i u drugim tradicionalnim književnostima: delo. »Tao nikada ništa ne čini. The Way of Lao tzu.«6t Paradoksalno je da Tao-te King sadrži veliki broj saveta vladarima i političkim i vojnim starešinama. 62 Navodimo prevod Maksa Kaltenmarka. »najbolji (među kneževima) je onaj koji ostaje nepoznat« (17 : 1). 22. Ništa ne smeta da ga i dalje zovemo Lao Ce. Pošto »nebeski Tao pobeđuje bez borbe« (73 : 36). ako već nije direktan autor. pripisano nekom mudracu ili misliocu. 2) Lao Ce je živeo u periodu zvanom »Proleća i jeseni« (~774—481). metodu »nedelanja«. zatim je otišao i niko više nije znao šta se s njim dogodilo«. . Jer. a verzija. str. Lao Ce tvrdi da državne poslove može uspešno da vodi jedino vladar koji sledi put Taoa. Jan Ytin-Hu. dragocena je zbog napomena i komentara. Wing-tsit Chan. taiko da proslavljeni autor u izvesnom smislu postaje »anoniman«. nastavljaju i proširuju njegovi učenici.®2 Zbog toga taoista nikada ne utiče na tok stvari. »Kada bi kneževi i kraljevi bili sposobni da. The Way and its Power.RELIGIJA STARE KINE 26 svoje ideje o Tao i To. za kratko vreme bi deset hiljada bića sledilo njihov primer« (37 : 2). str. Što se tiče njegovog autora i vremena nastanka. drugim recima. 4) on nije istorijska ličnost. Lao tseu. Up. moguće je da je Lao Ce primio Konfucija. mišljenja su različita i kontradiktorna. nije mogao napisati Konfucijev savremenik. i pored svog nesistematičnog karaktera. Ispričavši sve što je mogao saznati o Lao Ceu. prema tome. 3) živeo je u periodu »Zaraćene kraljevine« (~ 404—221). podražavajući Tao. 60 Međutim. Engleska verzija. koji. metodu »nepreduzimanja ničega«. 61 Isto. str.

niti je dobar borac srčan. koji čini sveukupnost realnog sveta. što je bio najviši ideal starih« (68 : 1—2. Ali. i nedokučiv. tako je i Lao Ce državnicima i vojskovođama savetovao da se ponašaju kao taoisti. 63 »Onome koji teži za moći i misli da je može steći akcijom. »Odrecimo se dobročinstva i odbacimo pravednost. Poput Konfucija. ona razara jedinstvo bića i stvara konfuziju pridajući apsolutnu vrednost relativnim pojmovima. tajanstvenu i nedokučivu realnost. odnosno uzor taoiste. str. a kada se i ona napusti. Lao Ce osuđuje i društvene vrednosti. ovo je jedina sličnost između dva Učitelja. »Kada se napusti Tao. prevazilazi modelitete bića. I : 1). up. ni Čuang Ce ne pokušavaju da dokažu njegovo postojanje. znači da onaj Tao o kojem govori Lao Ce. A to. i svako tvrdi da je dobro ono što je dobro i iz toga izvodi pojam nedobrog. odnosno da slede uzor. jer ne postoji termin kojim bi se bolje izrazila njegova tajanstvenost« (Kaltenmark. 7). Tao. 25). pa prema tome i za nekorisne i opasne. fons et origo svakog Stvaranja. u stvari. jer su iluzorne i u k r a j n j o j liniji štetne. A što se tiče diskurzivne nauke. 65 »Ili tačnije Tajanstveni (Hjuang). nije Čang Tao (Večni ili Vrhunski Tao). kao i svim drugim ljudima željnim znanja. . pa je. prema tome. U k r a j n j o j liniji taoista uvek sledi jedan jedini uzor: Tao.65 Taj Tao. poštovanje društvenih vrednosti i racionalizam. osnov svakog postojanja. pribegava se obredima. A Tao izražava najvišu. predviđam neuspeh« (29: 1). 40 : 2. Lao Ce ih. 64 »Zato se svetac ograničava na neaktivnost (vu-vei) i zalaže za obučavanje bez reči« (2 : 10). ukazali smo na njegov karakter koji se ne može iskazati recima (up. str. U prvom redu Tao-te kinga stoji tvrdnja: Tao o kojem možemo govoriti (tao) nije večni Tao (čang tao. odnosno značaj obreda. »Dobar vojskovođa nije ratoboran. Sem toga. Analizujući njegovu kosmogonijsku funkciju.28 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA nenasilje. međutim. »slabost je način delovanja Taoa«). Ni Lao Ce. . koji je vladarima. Dugačko i kratko postoje samo kao međusobne suprotnosti. Za konfucijance su dobročinstvo i pravednost najveće vrline. 45). pa će ljudi naći svoje istinske vrednosti« (19 : 1). Neprijatelja najbolje pobeđuje onaj koji nikada ne prelazi u n a p a d . ili još tačnije Mrak dublji od samog mraka. predlagao ideal »savršenog čoveka«. smatra za veštačke. 94 »U ovome svetu svako tvrdi da je lepo ono što je lepo i u odnosu na to stvara pojam ružnog. 5—6). a poznato je da isti stav imaju i mnogi drugi mistici. 63 »Blagost i slabost odnose pobedu nad grubošću i silom« (36 : 10. To nazivam vrlinom nenasilja i na taj način smatram da se čovek može izjednačiti s Nebom. Obredi su samo tanak sloj lojalnosti i vere i početak anarhije« (38 : 9—14). pribegava se dobročinstvu. Lao Ce kritikuje i odbacuje konfucijanski sistem. pribegava se pravednosti. visoko i nisko isto tako (2 :1—2. Verovatno da se »mrak dublji od samog mraka« odnosi na specifično taoističko iskustvo ekstaze na koje ćemo se kasnije vratiti. . kada se napusti dobročinstvo.

RELIGIJA STARE KINE 29 Lao Ce govori. odnosno stanje koje je postojalo »na prapočetku«. posvećenik budi i podstiče u sebi ženske osobine. Njegov simbol je »božanstvo Val«. a istovremeno i mesta gde se skupljaju vode. »Upoznaj muškost. a istovremeno je u vezi i sa idejom doline i planinske kotline« (Kaltenmark. str. 51). 0 tom aspektu Taoa vidi članke Elen Meri. za odsustvo kvaliteta osećajnosti (specifičan modalitet Taoa). na vrlinu vladarskog Jedinstva koje dovodi u red mnoštvo oko sebe«. . predstavnika janga i jina. t j . . znači. ali upućuje i na taoistu koji »kada je prazan. A videli smo već (str. Kao što smo već pomenuli (str. ali joj pretpostavi ženskost: bićeš dolina sveta. 67 Predstava doline sugeriše ideju praznine. 68 Sjedinjavanje dvaju polova olakšava povratak detinjstvu. 26). moći ćeš da se vratiš u stanje detinjstva« (28 : 1—2). Eliade. . Čen (Ellen Marie Chen) u prvom redu »Nothingness and Mother Principle in Early Chinese Taoism«. 68 Vid. vezuje za pojam plodnosti i materinstva. I u ovom 66 U drugom jednom odlomku Tao je prikazan kao »nevidljivo. s druge. Sa izvesnog stanovišta taoista nastoji da postigne androgini modalitet. A ako to postaneš. upućuje na posebno bogat simbolizam: upućuje na »vrlinu vođe koji privlači sva bića. Sada nam postaje jasnija taoistina želja da se vrati u prvobitno stanje. nerazaznatljivo. . 14). o dobro poznatoj ideji koju izražavaju sva tradicionalna društva: savršenstvo pripada početku ciklusa (kosmičkog ili »istorijskog«). nerazaznatljivo biće« koje »u sebi skriva« Predstave. »Pažljivo posmatram. 69 Model sjedinjenih suprotnosti uvek je Tao. s jedne strane. kojem se ne bi moglo dati nikakvo ime« (pogl. postaje potpuno ispunjen Taom« (Kaltenmark. »drugi« tao nazvan je »Majkom sveta« (pogl.66 Ali neke slike i metafore otkrivaju strukture koje ipak imaju izvesno značenje. no isto tako nedokučivom. mogućnom. takav povratak čini mogućom i periodičnu regeneraciju života. Predstava trideset zrakova. . Slušam i ništa ne čujem . 128 i dalje. 21). «• Reč je. 87 Izraz Tajanstvena ženka »odnosi se na tajanstvenu plodnost Taoa. 17) da je kolektivna hijerogamija mladića i devojaka. do čije »dekadencije« dolazi dosta rano. drevni ideal ljudskog savršenstva. još od protoistorijskih vremena periodično obnavljala kosmičko i društveno jedinstvo/totalitet. dakle. 55). . str. Mephistopheles et I'androgyne. ali ništa ne v i d i m . Prilagodivši se modelu »drugog« Taoa. spontanost i sreća postoje jedino na početku stvaranja ili u novoj epifaniji života. poniznost i neopiranje. dakle plodnosti. Nailazim samo na ravnodušno Jedinstvo . vrhunski Te neće te mimoići. 25 i 52). u prvom redu »slabost«. odnosno očišćen od strasti i želja. o »drugom« Tao. str. Bića. usmerenih prema praznini žumanca. u njegovom jedinstvu/totalitetu koegzistiraju jang i jin. »Tajanstvena' ženka« koja ne umire. Plodne suštine i Duhovne suštine (pogl. Jer za njega vitalna punoća. Praznina se. svakako. . vraćanje »na početak« individualne egzistencije.

oslobađajući se vremena i prostora. pa u skladu s tim u potpunosti modifikuje njegov ontološki način postojanja. 21). 25). mada se Tao-te king o tome nigde izričito ne izjašnjava. vaše telo mi je zaličilo na komad sasušenog drveta i učinilo mi se da ste. Učitelju.30 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA slučaju taoizam se inspiriše arhajskim religijskim običajima. U pitanju je revalorizacija i produbljivanje šamanske ekstaze. i Konfucije je jednom zatekao Lao Cea »u stanju takve obamrlosti« da mu više nije ličio na živo biće. Pankineska ideja kosmičkog kružnog ciklusa ima značajnu ulogu u Tao-te kingu.« »Da. Lao Ce izgleda da ipak nije verovao u fizičku besmrtnost. »U njemu (u svecu). I šaman se u toku ekstaze oslobađa vremena i prostora i uspeva da se vine u »Središte sveta« i vrati u rajsko doba. pa čak i steći »fizička besmrtnost«. Međutim. rekao je. Le Chamanisme. 2ivot i smrt bića objašnjavaju se takođe alternacijom janga i jina: prvi stimuliše vitalne energije. on sebe stavlja van kruga. putovanje Lao Cea do praizvora svih stvari predstavlja mističko iskustvo drugog reda. 350 i dalje. »putovanje do praizvora svih stvari« rezimira suštinu taoističkog mističkog iskustva. moramo se podsetiti da taoistička tehnika ekstaze ima šamansko poreklo i strukturu. To ekstatičko putovanje predstavlja povratak »prapočetku« svega što postoji. koja istovremeno prevazilazi i život i smrt. »Onaj kojim potpuno ovlada Te ravan je novorođenčetu« (55 : 1). 7 1 Poznato je da u toku transa šamanova duša napušta telo i p u t u j e kosmičkim prostorima. kako kaže Lao Ce. sačekavši koji trenutak. delo. treba podvući i to da se taoistički stav prema ženama potpuno razlikovao od vladajuće ideologije u feudalnoj Kini. Ellen Marie Chen. koji karakterišu položaj čoveka u svetu. 82). obratio mu se ovim recima: »Ne znam da li su me oči prevarile. str. Traganje za dugovečnošću čini deo traganja za Taom. Ali svetac veruje da može izbeći opštem ritmu života i smrti. odgovorio je Lao Tan. niti u život čoveka na onome svetu. . jer ono prenosi uslove. 501 i dalje. van područja realnosti. 70 Kaltenmark. uspevajući da u sopstvenom biću ostvari prazninu. up. Granet. ili je to bilo stvarno? Ali u jednom trenutku. str. odlutao sam da malo uživam na praizvoru svih stvari« (pogl. Osim toga. napustivši svet i ljude. Eliade. Tao »neprekidno kruži svemirom« (pogl. 82. Taoisti poznaju više tehnika kojima se beskonačno može produžiti život. Ali. doba pre »pada« kada su ljudi mogli da uzleću na nebo i opšte s bogovima. duh ponovo pronalazi večnu sadašnjost. Kao tšo primećuje Kaltenmark (str. a drugi ih smiruje. Prema jednoj anegdoti koju nam je preneo Čuang Ce. str. nav. La Pensée chinoise. »Is there a doctrine od physical immortality in the Tao te Ching?« 71 Up. otplovili u one nedostižne predele koje niko ne obitava. nema mesta za smrt« (50 : 13). 70 Da bismo ovaj problem smestili u njegov pravi kontekst.

240. u stvari. Po svoj prilici živeo je u V veku pre Hrista. »taoistička škola« i religijskog taoizma ili »taoističke religije« (TaTo-Kjao. Tehnike dugovečnosti Kineska terminologija obično pravi razliku između filozofskog taoizma (Tao-Kia. 118). »taoistička U 18. Ovaj paradoksalni način življenja. Čuang Ču. delo. str. »Ja i ova lobanja«. ni grom koji para planine. U tom slučaju neki njegovi aforizmi stariji su od pojave Tao-te kinga. oblaci su njegova zaprega. prema smenjivanju života i smrti ravnodušan je. a za dobro i zlo i ne haje. On ne oseća ni vrelinu šume koja gori u plamenu. 177 i dalje (tatarska epska poezija šamanističke strukture). 76 »Unutrašnjom kontemplacijom postižemo samozadovoljstvo« (Lie tscu. str. jer ono nije isto što i dualnost realnog sveta. Henri Maspero. može se naći nekoliko veoma zanimljivih primera. str. i on odbacuje vladajuća mišljenja i diskurzivnu nauku. 73 Sledeća poznata anegdota najbolje ilustruje Čuang Ceovu koncepciju o relativnosti stanja svesti. 120. »Savršen čovek je čisti duh.RELIGIJA STARE KINE 31 O životu Čuang Cea. Kaltenmark. pogl. ni bura koja podiže okeane ne mogu ga zaplašiti. nav. stanja svesti su doista međusobno zamenljiva. »znamo da nema ni istinskog života ni istinske smrti. opisuje se ponekad suviše zvučnim terminima. Kao Lao Ce. »Jednom sam ja.«74 Unutar kruga Taoa. 77 133. 74 Prevod Maspero. Iznenada sam se probudio i postao ja. Ču je njegovo vlastito ime. Jedino savršeno saznanje po njemu je saznanje ekstatičkog reda. ili leptir koji sanja da je Ču. Eliade. 117—118. unutrašnja putovanja. prev. Svetac. 72 Ta tema jedinstva Života i Smrti javlja se kod svih taoista. Le Chamanisme. ali mi nije bilo jasno da li sam Čuang koji sanja da je leptir. živi u neprekidnoj ekstazi. 325 i dalje (folklor i šamanska književnost u Kini). 72 73 . Zbog toga Čuang Ce poistovećuje život i smrt: to su za njega dva modaliteta. 7 6 Kao što je to slučaj i s nekim drugim narodima. u tom trenutku nisam bio svestan da sam Ču. kao i život nekih jogina. 4. stvarni Ču. usnio da sam leptir koji leti i osetio sam se srećnim. ko zna da 1' ne znači biti živ tamo'« Prev. isto. prev. str. kaže Lao Ce jednom ođ svojih učenika. glava 2. On krstari i van četiri mora. tursko-mongolskim — iskustva i pustolovine šamana za vreme njihovih ekstatičkih putovanja inspirisali su pesnike i ušli u epsku poeziju. Kaltenmark. doslovno. 77 Up. a sunce i mesec su mu konji. koji onome ko tako živi pripisuju božansku svemoć. 75 Tchouang-tseu. Kaltenmark.« 75 Prema nekim taoistima ove ekstatičke šetnje su. zahvaćenim šamanizmom — npr. drugog velikog predstavnika taoizma. ni studen razlivenih voda. ili dva aspekta vrhunske realnosti. koji je svoj duh ispraznio od svih stanja uslovljenosti i kročio u svet jedinstva/totaliteta Taoa. M. doslovno. zna se veoma malo. Taoisme.« »Smrt i život su samo odlazak i povratak: biti mrtav ovde. str.

str.32 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA sekta«). predstavljajući čoveka i planinu. Druga kategorija vernika obuhvatala je one koji su vekovima živeli u nekoj vrsti zemaljskog r a j a : na čarobnim ostrvima. »On the world 'taoist'«. Ideogram »besmrtnika« (hsjen). M. Osnovno za sve njih bilo je ishranjivanje »vitalnih energija« (jang-hsing). 78 Neki autori ovo razgraničavanje smatraju opravdanim i neophodnim. život i smrt). I najzad. kao i svi oni koji su neumorno tragali za fizičkom besmrtnošću. No ta je smrt bila samo prividna: u svoj kovčeg stavljali su štap. Le Taoïsme. što predstavlja glavni cilj »taoističke religije«. duh i materiju. O vezi između krila. ovo razlikovanje je tvorevina moderne istoriografije. 79 Vid. u periodu između IV i III veka. 82 Oni su se samo povremeno vraćali u svet da bi formule fizičke besmrtnosti preneli novoobraćenicima koji su to zasluživali. 80 Tačno je da su »metafizičari« i »mistici«. 83 Vid. Kaltenmark. 12 i dalje. 1—24. up. Međutim. »magični let«. C. raspoređujući ih tako kao da stoje pored tela. upućuje na pustinjaka. str. Norman Girardot. III. Grane. K r a j n j i cilj poklonika taoističke religije bio je ostvarivanje fizičke besmrtnosti. Le Chamanisme s. mač i sandale. perja. magičnog leta i taoizma. 304 i dalje. What is Taoism? str. 81 »A popeti se na nebo u punom s j a j u dana (u podne)« bila je formula. vid. str. »Part81 of the Way«. Le Lie sien tchouan.. 80 Najznačajniji među njima su Maspero. Poznato je da je ptičje perje jedan od najčešćih simbola »šamanskog leta«. 320—24. Heerlie G. za njih je taoizam Lao Cea i Ćuang Cea »čista filozofija koja se u potpunosti razlikuje od traganja za fizičkom besmrtnOšću. ss. imali istovetnu paradoksalnu koncepciju Taoa i težili istovetnom cilju: da u svom biću sjedine dve epifanije vrhunske realnosti (jang i jin. nekoliko primera kod Maspero. Kaltenmark i Sipet (Schipper). dostupnih jedino posvećenima. 79 Druga grupa naučnika zastupa temeljno jedinstvo svih istorijskih formi taoizma. To se nazivalo »oslobađanjem mrtvaca«. 10 i dalje. Eliade. razlikovanje »filozofskog taoizma« od »taoističke religije« korisno je i nije na odmet zadržati ga. A pošto je između makrokosmosa i ljud78 Prema Sivinu (Sivin). Adept je u toku dobijanja besmrtnosti bio pokriven ptičjim perjem i krila su mu polazila od ramena. posvećena završnoj apoteozi Učitelja. nekoliko kraljeva je slalo ekspedicije u potragu za tim natprirodnim ostrvima (Mémoires. str. ali njegovi najstariji oblici predstavljali su čoveka kako igra mašući rukama poput ptice. v. Creel. 84—85. treću kategoriju činili su oni koji su u zemaljski r a j stupali posle smrti. 83 Ponekad su besmrtnici predstavljani s preterano razvijenom lobanjom što je trebalo da znači da su u svome mozgu nagomilali velike količine energije jang. 82 Reč je o predstavi koja se uzimala kao uzor vanvremenskih rajskih oblasti. up. str. između ostalog A. ili na svetoj planini Kuen-Luen. U vezi s pomenutim stavovima vid. Za ostvarivanje dugovečnosti. 436—37). vernik je mogao koristiti nekoliko tehnika. . Prema istoričaru Seu-ma Cjenu. The Boole of Lieh tzu. Graham. raspravu.

Maspero. Taoisti su na telu razlikovali tri dela koja su nazivali Cinober poljima:84 gornje »polje« obuhvatalo je mozak.. str. predstavljale najbolji model života. To su.. vitalne energije su ulazile i izlazile kroz devet telesnih otvora. najvažnije od svega je zadržati dah. kadrim da unište demone. on više ne udiše samo atmosferski vazduh. 203 i d. str.000 udisaja. Maspero. Neki recepti iz III veka posle Hr.« 88 »Embrionalno disanje« nije isto što i jogistička pranajama (up. Podsetimo se da u unutrašnjim delovima tela ne žive samo zaštitnički duhovi i dobra božanstva već i zla bića: Tri crva. »Les procédés. vežba koja prethodi meditaciji. 71 i dalje. 87 »Vraćajući se u prvobitno stanje. Ako se dah zadrži u vremenu koje je potrebno za 1. 198. Međutim. 84 Maspero. sledeće — predeo oko srca. Prema Tai-ping šingu (III vek n. 85 Up. preporučuju da Sunčeva zračenja treba udisati u podne (kada je jang najjači). a Mesečeva (koja sadrže jin) u ponoć. str.. postiže se besmrtnost. 87 Up. on mora da se odrekne uobičajene hrane (žitarica. Pa ipak njeno primenjivanje omogućuje izvestan ekstatički doživljaj. § 143). stoga je bilo osobito važno o njima voditi računa. vraćajući se na početak. 107 i d. e. ista božanstva koja žive i u 84 Napomenimo da je cinober (živin sulfid) bio osnovni element za spravljanje »eliksira besmrtnosti«. vernik tera starost i vraća se u stanje fetusa.).«. str.RELIGIJA STARE KINE 33 skog tela postojala savršena podudarnost. unutrašnjom vizijom se može postići razlikovanje božanstava koja žive u pet organa. Maspero. »Le procédés .. Eliade.. Dodajmo da je »duboko i nečujno disanje« u toku ekstaze ličilo na disanje životinja u toku kibernacije. unutrašnjom vizijom i koncentracijom misli postiže se vizuelizacija daha i njegovo sprovođenje kroz tri Cinober polja. . već i zračenja Sunca. »Les procédés de 'nourrir le principe vital' dans la religion taoïste ancienne«. 3 6 Postoji i jedan poseban postupak koji se zove »embrionalno disanje« (tai-si). 85 Oslobodivši se tri unutrašnja demona. u stvari. za Kineze. vina i sličnog) i da se hrani lekovitim biljem i mineralnim materijama.«. reč je o unutrašnjem disanju koje teče u zatvorenom krugu i koje je slično disanju fetusa u majčinoj utrobi. Meseca i zvezda. 88 Predgovor raspravi Formules orales de la respiration embryonnaire. prev. vernik počinje da se hrani rosom ili kosmičkim »zracima««. 98 i dalje. koji n a s t a n j u j u tri Cinober polja. Le Taoïsme. 198 i dalje. mesa. a poznato je da su spontanost i punoća životinjskog života. svakom od njih potrebne. str. i donje — deo ispod pupka. Primena dijeta imala je tačno određen cilj: da svaki organ ishrani materijama i lekovitim travama koje sadrže »energije«. savršeno usklađenog s kosmosom. Da bi ih se oslobodio. Le Taoïsme. Le Yoga. isti. str. uništavaju vitalne snage vernika.

67). . Maspero. Jedan tekst iz V veka n. zatim treba da izgovore molitve. str. odnosno u predelu ispod pupka. Hranjen isključivo »dahom«. up. adept može stupiti u vezu s njima i uvesti ih u svoje telo da ga ojačaju. M. pomešanog s dahom. 57. Adept je morao obaviti seksualni čin ne izlivajući seme. u znatnoj meri produžava život«. 80 . 137 i d. obezbedi dug život i rađanje muške dece. vid. Podrazumevalo se da su oba partnera imala koristi od ovog rituala. kroz telo adepta i njegovo uspinjanje od donjeg Cinober polja do gornjeg. Njegova posedela kosa postala je ponovo crna. Ali taoistička tehnika »put jina« besmrtnika Jang Cenga (I vek n. U toku meditacije oba partnera treba da »izgube svest o svome telu i o spoljašnjem svetu«. »Nadahnjivao se Tajanstvenom ženkom (up. 55—56. Le Taoïsme. Primena tehnike zvane »spavaća soba« (fang-šung) poznata je bila od najstarijih vremena. omogućuje i muškarcima i ženama pristup metodi Večnog života«... precizira da »savršena m e d i t a c i j a .92 Jedan od glavnih ciljeva taoističke seksualne tehnike bio je mešanje semena s dahom u donjem Cinober polju. ali je ona bila odbačena jer je protumačena kao neortodoksna. koja potiče od samih izvora života. 116 i d.. Posredstvom meditacije. da bi se na t a j način ostvarila revitalizacija mozga. u stvari. »The longest taoist scripture«. . o sprečavanju rasipanja vitalne energije. 341. a poispadali zubi ponovo su izrasli.«. Ona se sastojala u apsorbovanju vitalnih energija od žena kojima bi se čovek samo približio: smatralo se da »ta energija. i obrazovanje »misterioznog zametka« novog besmrtnog tela. »Les procédés. koji boravi u ljudskom telu. Strickmann. u stvari. držao se principa da vitalni duhovi iz doline Val nikad ne umiru. e.. jer oni održavaju život i ishranjuju dah. Vid. navedeno delo. 92 Kaltenmark. 91 Max Kaltenmark. a onda muškarac treba da se usredsredi na bubrege. 8 9 Druga metoda produžavanja života sastojala se u seksualnoj tehnici koja je u isti mah bila i obred i jedan od načina meditacije. on.« 9 0 Besmrtnik Jong Ceng Kong bio je savršeni poznavalac metode »obnavljanja i sprovođenja«. njen cilj je bio da se ojačaju vitalne snage. str. Maspero. I tu je. 386—87. Primenjivao je isto što i Lao Će. t j . a neki smatraju da je veliki učitelj Lao Ce bio.« 91 Postojali su i adepti koji su primenjivali metodu zvanu »vampirizam« (Kaltenmark). str. t a j zametak se razvijao u »čistom telu« koje se posle adeptove prividne smrti odvajalo od leša i priključivalo drugim besmrtnicima. e. 388.) sastojala se u »vraćanju semena u cilju obnavljanja mozga«. nap. Le Lie-sien tchouan. Da bi O taoističkom panteonu. reč o specifično taoističkom idealu ataraksije. odlomak ovog teksta. reprodukovan na str. Zadržavanje je omogućavalo protok semena. str. a žena na srce. »U tome je metoda neumiranja. 90 Up.34 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA makrokosmosu. str. smeštenog u glavi..

Vid. 253 i dalje. a još se raspravlja i o vremenu nastanka prvih tekstova koji pominju alhemijske postupke. u stvari. i svi se naučnici slažu da »začetnikom« kineske alhemije treba smatrati Mencijevog savremenika. Taoisti i alhemija Neke obrede i mitove kineskih metalurga. našle su svoje mesto i u učenju alhemičara. livaca i kovača preuzela je i usvojila i kineska alhemija. kao i u tantrizmu. te »orgije« imale su isključivo ritualni karakter i predstavljale su. str. up. mitovi i tehnike — pripadaju protoistorijskom nasleđu i stoga je pogrešno njihovu starost meriti starošću prvih dokumenata koji ih pominju. Veze Vid. up. Cu Jena. U Kini. Što se tiče porekla kineske alhemije. Pouzdano je utvrđeno da su oba pomenuta verovanja u ovoj zemlji postojala već u IV veku pre Hr.95 Kao autonomna disciplina. 95 Needham. str. 3) tehnike koje nastoje da ostvare dug život. 2) mitove koji govore o eliksiru besmrtnosti i svecima besmrtnicima. Iz te prakse izrodilo se kasnije kolektivno »sjedinjavanje dahova«. Dubs. Prastare koncepcije u vezi s rašćenjem ruda u »utrobi« Zemlje. H. »Beginnings of Alchemy«. osobito uticaj tantrizma »levog usmerenja« u kojem je primena jogističke metode imala dvostruki cilj: istovremeno zaustavljanje disanja i izlivanja semena. adept je morao apsorbovati veliku količinu jina i zbog toga je menjao više partnerki. ceremonija mnogo kritikovana. među stručnjacima postoje neslaganja. III tom ove knjige (glava XXXII). zasnivala na dva verovanja: 1) na verovanju u pretvaranje metala u zlato i 2) na verovanju u »soteriološku« vrednost postupaka kojima se ta operacija izvodila.RELIGIJA STARE KINE 35 »obnovio mozak«. Međutim. Science and Civilisation in China. mističnom vrednošću zlata. str. u stvari. kao i u drugim zemljama. naročito od strane budista. Liu An. alhemija se. navedeno delo. 12. 13. str. blaženstvo i duhovnu neposrednost. V: 2. U taoističkoj seksualnoj metodi može se otkriti izvestan indijski uticaj. prirodnim preobražajem drugih metala u zlato. 94 U II veku pre Hr. 77. nastavak protoistorijskih agrarnih ceremonija (up. kineska alhemija se obrazovala koristeći: 1) tradicionalno kosmološke principe. 134. Ova tri elementa — principi. 93 Taoistička seksualna terminologija odnosila se. zapazili su da između proizvođenja zlata i napora da se produži život i stigne do besmrtnosti ima neke veze. kao i obrednim kompleksom »kovači-inicijacijska bratstva-tajne zanata«. 94 93 . a i neki drugi autori. Joseph Needham. na mentalne operacije i na mistična iskustva. Le Yoga. t. § 130).

moći ćete da od njega pravite posude iz kojih ćete piti i jesti i na t a j način produžiti sebi život. str. dobijanja »droge besmrtnosti« i »evokacije« besmrtnika očigledne su: Luan Tai izlazi pred cara Vua i uverava ga da je kadar učiniti ova tri čuda. o tome najviše obaveštenja pruža Joseph Needham. a kada proizvedete zlato. 66). godine. alhemičaru Vei Po-jangu pošlo je za rukom da napravi »pilule besmrtnosti«. dakle. koji su naseljavali udaljena ostrva. kad postanete dugovečni. Science et Civilisation. Vuu: »Prinesite žrtvu peći (cao) i uspećete da prizovete bića (natprirodna). A kada ih budete videli. Mémoires. u kome nailazimo i na verovanje u mogućnost ubrzane metamorfoze metala. da samo ubrzava rašćenje metala. str. 636 i dalje. str. Tako stoji u tekstu Huai-nan-cu iz ~ 122. Sen-ma Cjen. 99 Alhemičarev zadatak je. II. nećete umreti. str. III. . dakle. Moguće je da tekst pripada školi Cu Jena (Tsou Yen). pre Hr. Dabs. Les Mémoires historiques de Sse-ma Ts'ien. str. 152. ubrzavajući ritam vremena. 141. pošto ih prizovete. značilo je izdići se iznad ljudske uslovljenosti i priključiti se atemporalnoj egzistenciji blaženih. nav. god. Forgerons et Alchimistes (drugo izdanje. 98 Traganje za besmrtnicima.36 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA između »spravljanja zlata«. Zlato je posedovalo kraljevske osobine: nalazilo se u središtu Zemlje i bilo je u mističnim vezama sa šie (realgarom ili sumporom). III. 96 Čudotvorac Li Šao-kjun savetuje caru dinastije Han. koji je živeo u IV veku i bio Mencijev savremenik (isto. str. 71—72. ali mu ništa ne polazi za rukom osim da »materijalizuje« besmrtnike. 98 Traganje za zlatom podrazumevalo je i izvesno traganje za suštinom duhovne prirode. otuda se smatralo da i posuđe od alhemijskog zlata beskonačno produžava život. kineski alhemičar. Pošto se i zlato i žad uključuju u princip jang.100 Prema jednom predanju..« 97 Traženje eliksira besmrtnosti. prema tome. tekstove navedene u: Mircea Eliade. 1977). str. III. 96 i dalje. 499. str. jedan od njegovih učenika i njegov pas progutali nekoliko takvih 96 Edouard Chavannes. pomaže prirodi u njenom radu. sačuvanom u Lie Hsjen Šuan Šuan (Biografije svetaca besmrtnika). Kinesko verovanje u prirodnu metamorfozu metala dosta je staro. str. u vezi s traganjem za dalekim i tajanstvenim ostrvima gde su živeli »besmrtni«. 479. 74). i prineli žrtve fong i šan. biće vam omogućeno da vidite blažene (hsjen) sa ostrva Pong-lai koje se uzdiže usred mora. 100 vid. bilo je. 465. 99 Taj odlomak preveo je Dabs (Dubs). zaokupljalo je prve careve dinastije Ćin (219. delo. Kao i n j e m u odgovarajući znalac sa Zapada. a sresti besmrtnike. prah cinobera će moći da se pretvori u žuto zlato. III. Pošto su on. 97 Isto. a možda je i delo samog učitelja. oni čuvaju telo od propadanja. žutom živom i budućim životom (»2uti izvori«).

On. delo. Drugo ime za Cinober polja. tajno područje mozga. Planina u Zapadnom moru. zdravi i čitavi napustili su zemlju i pridružili se drugim besmrtnicima. seda kosa ponovo postaje crna. Iz toga sledi da cinober može da obezbedi neprekidno obnavljanje ljudskog tela i u k r a j n j o j liniji besmrtnost. u stvari ljudsko telo. stavljen u vatru. slično prvobitnom rajskom nesvesnom stanju još nestvorenog sveta. 33). nav. 357 i dalje. e. 93 i dalje. pet kosmoloških elemenata (voda. str. Chinese Immortals. Cinober. omogućuje pristup »Cinober poljima« i čini mogućim alhemijsko stvaranje embriona besmrtnosti. snabdeveno »komorom sličnom pećini«. itd. str. daje živu. 101 U skladu s tradicionalnom homologacijom mikrokosmosa s makrokosmosom. 67 i dalje. vazduh i zemlja) prenose se na organe čovečijeg tela: srce odgovara vatri. itd. treba najpre doći u »haotično« stanje (huen). vatra. Mikrokosmos. 99. V. voda bubrega crna kao olovo«. »Telesna besmrtnost« obično se sticala uzimanjem eliksira. pluća vazduhu. La pensée chinoise. a jedan drugi »stekao je sposobnost da leti«. izvesni Učitelj je »ponovo dobio dečački izgled«. A Kuen-luen je zamišljena planina u Zapadnom moru gde žive besmrtnici. 102 Tekst. up. čovek u sopstvenom telu poseduje sve elemente koji sačinjavaju kosmos i sve vitalne snage koje obezbeđuju periodično obnavljanje. spravljenih u laboratoriji. itd. tumačen je alhemijskim terminima: »vatra srca je crvena kao cinober. princip života) koliko zbog osobine što. 271. 104 Roef Stein.RELIGIJA STARE KINE 37 pilula. Iz istog razloga cinober se ne ceni toliko zbog svoje crvene boje (boja krvi. Da bi se putem mistične meditacije kročilo u ovo područje. stiče se besmrtnost. 146—47. str. 104 Obratimo pažnju na ova dva elementa: 1) homologaciju mitske planine Kuen-luen s tajnim područjima mozga i stomaka i 2) ulogu koja se pridaje »haotičnom« stanju. pominje se već u I veku pre n. Planina Kuen-luen ima dva sprata: prvi je u obliku uspravne. Le Lie-sien tchouan. u sebi skriva misteriju obnavljanja putem smrti (jer sagorevanje simbolizuje smrt). a ako se s tom kurom nastavi i duže od godinu dana. drvo. str. dakle. a izgubljeni zubi ponovo narastu. bubrezi vodi. Pošto je tokom nekoliko godina uzimao cinober. i Granet. u Zbirci legendarnih biografija taoističkih besmrtnika. jeste Kuen-luen. Te snage treba samo ojačati. pomešanog s medom. up. Univerzuma u minijaturi. 2. 102 Prema tome. str. Ware. »Jardins en miniature d'Extrême Orient«. str. Max Kaltenmark. naveden u Forgerons et alchimistes. Veliki alhemičar Ko Hung (283—343) piše da ako se u toku jedne godine gornje 10 pilula cinobera. pre svega destilacijom sperme u »Cinober poljima« (up. 54. The Nei P'ien of Ko Hung. Lionel Giles.. 101 . str. Vid. tradicionalna je i veoma stara predstava »sveta u malom«. 103 James R. jetra drvetu. kao droga besmrtnosti. 103 No cinober se takođe može stvarati i u samom ljudskom telu. 74 i dalje. boravište besmrtnih. str. ako se putem meditacije jednom postigne. Lie-sjen čuan (Lie-sien tchouan). a stomak zemlji. koje. Needham.

odvijaju se u telu i svesti adepta. Nei-tan postaje ezoterična jer se eliksir spravlja u samom alhemičarevom telu. 160 i dalje. R. Ovo vraćanje u matericu samo je viši stepen u razvoju jedne starije i rasprostranjenije koncepcije. primenili su je kao lek protiv zuba vremena. »Čisti« metali (ili njihove »duše«) identifik u j u se s raznim delovima tela i alhemijski procesi. 107 Vremenom se eksterna alhemija (vai-tan) počela smatrati »egzoteričkom« nasuprot internoj alhemiji jogističkog tipa (nei-tan) koja je sama sebe proglasila za »ezoteričnu«. analognom »embrionalnom disanju«. Ovu metodu kineski taoisti i alhemičari preuzeli su i usavršili: umesto da njome isceljuju samo bolesti. prikazanih u poslednja dva odeljka. odnosno počeli su da je koriste protiv starenja i smrti. H. srećemo i u tekstovima iz perioda dinastija Čin i Han (221—220. str. kruže i stapaju se »čista« živa i »čisto« olovo. Tod. Forgerons et alchimistes.ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA a drugi u obliku prevrnute kupe. što ne znači da možda los o ovom simbolizmu u protoistoriji up. 115 i dalje. str. Erotic color prints. a žena se izjednačuje sa sudom. umesto da se vrše u laboratoriji. kojim njime kruže i stapaju se semen virile i dah. »Žuti cvet«). ono se može porediti s materia prima. 108 Veliki broj ideja i njihovih praktičnih primena. van Gulik. 102. str. Carl Hentze. . 33 i dalje. Najčešće korišćena metoda pri ostvarivanju tog cilja je »embrionalno disanje« (tai-si). Aspects du mythe. Telo postaje sud u kome na isti način. s tom razlikom što se procesi njenog odvijanja opisuju terminima ezoterične alhemije. str. 37 i dalje). odnosno besmrtno biće koje će na kraju. ali alhemičar ovaj povratak u embrionalni stadijum ostvar u j e i topljenjem izvesnih sastojaka u svojoj peći. Weltordnung. Nei-tan se može smatrati tehnikom. 105 Drugim recima. 108 Up. i III tom ovog delà. odnosno reaktiviranje kosmogonije (vid. str. potvrđene već u prastarim stadijumima kulture: izlećenja vraćanjem na početak Sveta. str. tekst naveden u Forgerons et alchimistes.). ima isti oblik kao i alhemičarska peć i tajno područje mozga. e. 106 Materia prima ne treba tu da bude shvaćena samo kao prvobitna struktura materije. 130 i dalje. napustiti telo i vinuti se u nebo (up. Auferstehung. massa confusa kod zapadnih alhemičara. Svođenje materije na prvobitno stanje apsolutne neizdiferenciranosti odgovara — na planu unutrašnjeg iskustva — povratku na embrionalni stadijum. kroz potiljak. n. A videli smo već da tema podmlađivanja i dugovečnosti putem regressus ad uterum predstavlja jedan od prvih ciljeva taoizma. 33). već i kao jedno unutrašnje iskustvo alhemičara. Kombinovanjem sila janga i jina stvara se »misteriozni embrion« (»eliksir života«. Što se tiče »haotičnog« stanja koje se ostvaruje meditacijom i koje je neophodno za alhemijski postupak. 107 Up. Disanje postaje homologno seksualnom činu i alhemijskom postupku. 108 Vid. na stadijum pre rođenja. metodama »nedokučive fiziologije« i bez učešća biljnih i mineralnih supstanci.

pre svega. Ova sekta je postigla veliki uspeh zahvaljujući vidarskom daru njenog osnivača. Mesečno jednom održavana ceremonija »sjedinjavanja dahova« težila je istom cilju (up.RELIGIJA STARE KINE 39 nisu postojale i ranije. tu je bila reč. vođa sekte Šang Šueh proglasio je renovatio neizbežnim i najavio da »Žuto nebo« (zato su vernici nosili žute turbane) treba da zameni »Plavo nebo«.« (tekst je preveo Maspero. Lao Ce već bio divinizovan i da je taoizam. treba dodati i to da je u periodu dinastije Han. . 33). Ali. XXXV pogl. str. e. o čudotvorstvu psihosomatskog tipa u toku zajedničkog obeda kad su se delile moći Taoa. stomak — more. manje-više neočekivanim razvojnim linijama taoizma govorićemo kasnije (up. Pobuna koju je izazvao umalo nije srušila dinastiju. O ovim. Godine 184. str. pošto je dobio eliksir besmrtnosti. ali je njegov duh nastavio da živi među vernicima. 1W »Lao Ceovo telo je potpuno preobraženo: njegovo levo oko postalo je mesec. otkrivala je načine kojima se može postići obnova dinastije Han. osnovao Čang Tao-ling. osnivač ovog pokreta izneo je pred cara jedno delo eshatološkog smera. Kao što ćemo imati prilike da vidimo (up. utroba — zmije. glava — planina Kuen-luen. godine Lao Ce bio smatran emanacijom prvobitnog Haosa i izjednačen sa antropomorfnim bićem. Poslednji vođa »Žutih turbana« pogubljen je 1112. Carska vojska je pobunu ipak ugušila. U provinciji Sečuan uspostavio je »teokratiju« u kojoj su vremenske i duhovne sile bile sjedinjene. Pan-Kuom (§ 129). a u izvesnoj meri i alhemija. itd. Učinilo nam se umesnim da ih nrikažemo u ovom poglavlju zato što tehnike dugovečnosti. godine. tom III). Le taoïsme. Čang se uzneo u nebo i bio prozvan »Nebeskim učiteljem« (tjen ših). XXXV pogl. brada — planete i njihove pratilje. koju su diktirali duhovi.. 108).109 Što se tiče »taoističke religije« (tao-kjao) n j u je krajem II veka n. e. Knjiga. Ovaj reformator zanesenjak bio je osuđen na smrt. vršio mesijansku misiju i inspirisao revolucionarne pokrete. ali se mesijanska groznica nastavila kroz ceo srednji vek. kao nezavisno organizovana verska institucija. Već u I veku n. A slično verovanje u podmlađivanje putem Taoa karakteriše i jedan drugi taoistički pokret.). kosti — zmajevi. meso — četvoronošci. sektu »Veliki mir« (Tai-ping). Za sada je dovoljno da pomenemo da je već u jednom tekstu iz 165. čine sastavni deo starog taoizma.

Ali. str.. asimilacija i sinkretizam odigrali su važnu ulogu i u pokrštavanju centralne i južne Indije. Početkom hrišćanske ere ti »misionari« uspeli su da arijskom i lokalnom nearijskom stanovništvu nametnu. svojstvenu Vedama i Brahmanama. kako društvenu strukturu. i VI veka n. proces do kojeg dolazi već u vedskoj epohi. Javu i Bali hinduizam je prodro u periodu između II veka pre n. 263. simbioza. marginalnih i autohtonih elemenata. (sa bibliografijom). Ali. Up. naročito devalvacija nekih velikih božanstava i njihovo zamenjivanje drugim (up. Eliade. osvojivši ove oblasti jugoistočne Azije. nebrahmanska religijska područja bila su. Svojim hodočasničkim i drugim pohodima u udaljene krajeve brahmani su mnogo doprineli religijskoj i kulturnoj unifikaciji potkontinenta. Rel.). 268 i d. Le Yoga. Iako je Indra još 1 2 3 Up. tako i sistem kulture i viziju sveta. 377 i d. morao da objedini mnogobrojne lokalne elemente. nekih specifično »hinduističkih« elemenata bilo je i u vedskom društvu (§ 64). Gonda.« Brahmanizam je osvojio potkontinent neposredno posle arijanizacije. str. 1 Uostalom. Međutim. pošto nisu bili zanimljivi za autore himni i Brahmana. obredi. Kao što smo već ukazali. 2 oni su istovremeno pokazali i toleranciju i oportunizam. Asimilacija autohtonih i »popularnih« božanstava hinduizmom t r a j e i danas. . e. 3 Prelaz s brahmanizma na hinduizam odigrao se neosetno. svedena na zajednički imenilac i na k r a j u apsorbovana ortodoksijom. u asimilovan j u velikog broja narodnih. Zahvaljujući homologizaciji koja je izvršena u više nivoa (mitologija.XVII POGLAVLJE BRAHMANIZAM I HINDUIZAM: PRVE FILOZOFIJE I TEHNIKE SPASENJA 135. str. e. Po svoj prilici. Gonda. § 66) nastaviće se sve do srednjeg veka. ovi. »Sve je patnja . a hinduizam nekoliko vekova kasnije. isto. I. teologija itd. brahmani su do Cejlona stigli već u VI veku pre Hrista. da tako kažemo. a u Indokinu i na Sumatru. razume se da je. de L'Inde. manje-više »popularni« elementi nisu ni ostali zabeleženi u tekstovima...

između ostalog. otkrivanje »patnje« kao zakona postojanja može se smatrati. 271. str. kao i metode meditacije i soteriološke tehnike. Već sama činjenica da postojimo u vremenu i da nam je t r a j a n j e ograničeno podrazumeva patnju. Išvara Krišna (Išvara Krishna). 4 Nasuprot njemu. a neki kasniji tekstovi predstavljaju ga čak i kao podlaca. 15). Jama. zemaljski (koji čoveku nanosi priroda) i unutrašnji ili organski bol. autor najstarije rasprave o sankhji (samkhya). o čemu svedoče askete i mistici Upanišada i. Le Yoga. str. str. on više ne uživa neprikosnovenost vrhovnog boga: moćnija od njega je dharma. Nijedna indijska filozofija. »Sve je bolno. autor prvog dela o jogi. dakle. 1. one imaju neku vrednost samo ukoliko čoveka oslobađaju od »patnje«. . 4 Videti reference kod Gonde. propovedi Gautame Bude. str. Horizont religijske etike posle Upanišada bio je iz osnova izmenjen. 23. Naprotiv. izjavljuje Buda i to postaje lajtmotiv čitave postupanišadske religijske misli. nalaze svoj razlog postojanja u toj sveopštoj patnji. Patanjđali. 23. Višnu i Šiva stiču sve veći ugled. tvrdi da u osnovi te filozofije postoji čovekova želja da izbegne muke koje mu nanose tri vrste bola: nebeski (čiji su uzrok bogovi). ni religijska poruka ne izražavaju očajanje. jer. Ljudsko iskustvo. kao uslov sine qua non oslobođenja. čak i samo zadovoljstvo je bolno. Vremenom (isto. Ta sigurnost da postoji način da se stigne do slobode — sigurnost. jer za njim sledi patnja«. 6 Ali spoznaja te sveopšte patnje ne vodi u pesimizam. 273). Mudraca i asketu ona neprestano podseća da postoji samo jedan put kojim se može stići do slobode i blaženstva. dobija veći značaj. Le Yoga. 5 izjavljuje jedan od kasnijih autora.BRAHMANIZAM I HINDUIZAM 41 uvek slavljen u Epu. Eliade. jer je ono mesto bola. a i neka ženska božanstva otpočinju svoju spektakularnu karijeru. »Telo je bolno. čovek ima mogućnost da stvarno prevaziđe svoju uslovljenost. Ali za razliku od bogova i životinja. čula. poistovećuje se s Kalom. percepcije takođe su bolni jer nam donose patnju. * Särpkhya-Kärikä. 5 Anirudha (XV vek) u komentaru SämkhyaSutra. II. da se potpuno izoluje. Uostalom. piše: »Za mudraca sve je patnja« (Yoga-Sütra. ma kakve prirode bilo. Sve doktrine i spekulacije. ali ako čovek zna šta mu valja činiti da bi je se oslobodio. objekti (čula). Vladar podzemnog carstva. sveopšta patnja sadrži. stimulativnu vrednost. ona nije beskonačna. up. čovek nije jedino biće osuđeno da pati. p a t n j a je kosmička nužnost. bolno je. II. zajednička svim indijskim filozofima i misticima — ne može voditi u očajanje i pesimizam. u svojoj biti pozitivnu. Arijanizacija i hinduizacija potkontinenta odvijale su se u vreme najžešćih kriza. Patnja je doista sveopšta. a to je put koji od čoveka zahteva da se povuče iz sveta. da se odrekne dobara i ambicija. Up. naročito. sve je prolazno«. I.

Večnosti koja počiva u Sopstvu).].). Petnaest vekova kasnije Šankara (Šankara. vezanih očiju. Ćhandogja (Chándogya) Up. i ostavili sama. prijatelja. prevazilaženje) te uslovljenosti ili oslobođenje [mokša (moksha) mukti. učmalosti. on je sputan osećanjima koja ga vezuju za ženu. piše Šankara. događaju čoveku koga su varalice odvukle daleko od Bića (daleko od atman-Brahman) i uhvatile ga u tu zamku. Kakav bi život trebalo da vodim? Kojim putem da krenem? U čemu je moj spas?« Tako on razmišlja. ništa nije vredno saznanja« [švetašvatara (Svetašvatara) Up. oslobođen robovanja. oslobađa zavisnosti od svetovnih stvari. 14. opisima raskidanja stega. što je dotada verovao da jeste i da je Biće ono što je i on sam. srećan i uz to pun ljubavi prema drugima. on uspeva da na k r a j u stigne do kuće. »Sin sam toga i toga. 12]. sve do trenutka dok ne sretne onoga. pobožan.. ili zaborava. I. ali njegovo tumačen j e samo razrađuje i precizira izvorni smisao priče. priča 0 čoveku kojeg su vezanih očiju odveli daleko od njegovog grada 1 ostavili na pustom mestu. do tada zarobljenik sopstvenih iluzija. navedene u Le Yoga. itd. Samo ono znanje čiji je cilj .. On viče: »Doveli su me ovde. zarobljavanja. u stvari. srećan sam ili pak nesrećan. koji je svestan istinskog Bića (Brahman-«/man). str. itd. Takve se stvari. pijanstva. Spoznaje svoje pravo biće. Van toga (tj. itd. okivanja. vezanih očiju!« Neko mu onda skida povez i pokazuje put ka gradu. pametan sam ili glup.7 Spasenje podrazumeva prevazilaženje ljudske uslovIjenosti. Rasüituiuci se od sela do sela. sina. i on postaje čovek koji 7 Videli i druge tekstove. stada itd. i onaj koji ima pravog učitelja može da se oslobodi neznanja i dostigne savršenstvo. koje dočaravaju ljudsku uslovljenost. Razumljivo je da će vedantinski metafizičar tumačiti pouku u skladu sa sopstvenim sistemom. a čovekove oči pokrivene su koprenom ilubzije. Tako se njegove oči oslobađaju koprene iluzija. pogrešne ideje (o »onome što vredi« ili »ne vredi«. Metode koje vode konačnom »buđenju« »Osloboditi se patnje cilj je svih indijskih filozofija i tehnika meditacije. koji predstavljaju ukidanje (tj. shvata da nije zavedeni lutalica. buđenja. . Varalice su. (VI. neupućenosti. apsolutnim monizmom. uhvaćen u čudovišnu mrežu. stvorenih neznanjem [ a v i d j a (avidyá)]. uklanjanja koprene ili poveza s očiju. prisećanja itd. nasuprot tome. ?788—880) će dati briljantan komentar ovog odlomka iz Ćhandogje. Na t a j način se čovek. i. za čoveka može imati neku vrednost. dodaje se ü tekstu. 24 i d.42 136. 1—2). Indijska književnost često se služi slikama vezivanja. nirvana. Od njega saznaje za put saznanja i za taštinu ovoga sveta. na primer.spasenje'. Isto tako.

koja definiše ljudsku uslovljenost. još neoslobođen uslovljenosti. To je razlog zbog koga se takva osoba ne seća »višeg stanja«. dok se vraća kući. hronologiji ne treba pridavati suviše veliki značaj. Etiade. Aspects du mythe. I. Moglo bi se reći da indijska postupanišadska religijska misao izjednačava oslobođenje s »buđenjem« ili s poimanjem jedne situacije koja je postojala od samog početka. kontemplirati. napisanih u prvim vekovima hrišćanske ere. o analogijama između ovog indijskog simbolizma zarobljavanja i raskidanja stega i izvesnih aspekata gnostičke mitologije (videti takođe § 229). 137. u stvari. Neki od njih otkrivaju uticaj izvesnih specifično budističkih ideja. shvatati«). Međutim. Sopstvo nema nikakve veze sa ovim svetom (up. kao što pokazuje pouka. rezultat je neznanja (avidja). kritikuje budizam. dosta približno i tek počev od prvih vekova nove ere. izuzev starih Upanišada. Za sankhju i jogu takođe. ili pak žrtvom opsena i fantazmagoričnih snova. 145 i d. ali koju čovek nije uspevao da realizuje. nepoznavanje samog sebe može se uporediti sa »zaboravom« istinskog Sopstva (atman.BRAHMANIZAM I HINDUIZAM 43 može da posluži za primer. to ne znači da ona nije bila razmatrana i ranije. str. opijenom zabludama. čovek pati zbog posledica tog neznanja sve dok ns otkrije da je u ovom svetu samo prividno zarobljen. koju komentariše Šankara. 2) čovek. napisani su posle Budinih propovedi. Kada se u nekom tekstu naiđe na novu interpretaciju. Gotovo svaka indijska filozofska rasprava 9 sadrži shvatanja koja su prethodila datumu njenog sastavljanja i često su veoma stara. 9 Napominjemo da sanskrit ne poseduje reč koja tačno odgovara evropskom terminu »filozofija«. Time što uklanja neznanje i skida veo maje (maya) saznanje [đnjana. doktrina. vid ja (jñána. što znači »videti. strasti. razume se. način posmatranja« (potiče od korena driš. puruša). »Patnja«. vizija. . »okovanom lancima shvatanja dobra i zla«. ogrezlom u ponoru. Neznanje koje je. shvatanje. poredi se sa osobom. kronologiju 8 Up. odnosno dok pronalazi atman. ili zatočenom u tamnici. § 139). Za označavanje nekog posebnog filozofskog sistema postoji reč daršana čije je značenje »stanovište. ali nemali broj tekstova. pun radosti i vedrine. a najbolji primer »probuđenog« je Buda. vidyá)] omogućuje oslobođenje: to istinsko »saznanje« ravno je »buđenju«. 8 U Maitri Upanišadi (IV. Čak ako se datum sastavljanja nekog spisa koji put i može odrediti. Istorija ideja i kronologija tekstova Svi religijski i filozofski tekstovi.

sankhja i joga — isto kao i budizam. tumačenje neukosti kao dremeža. str. Niz avidja-karman-samsara. (VI. Ali ono sigurno nije bilo i prvo. 138. pri tom. izloženih u Upanišadama. činjenica da su religijski i filozofski spisi u vezi s brahmanističkom tradicijom bili sastavljeni nekoliko vekova posle Gautame Bude. Analizujući upanišadske doktrene ujedno smo izložili i glavne ideje presistematske vedante. u k r a j n j o j liniji nastojale da objasne ovu aksiomu i rasvetle njene posledice. jednačina egzistencija = bol. o odnosima između individualnih atmana i Brahmana. Nema potrebe da ovde podrobno opisujemo po čemu se ti prvi nagoveštaji — potvrđeni u Upanišadama i u budističkim i đainističkim tekstovima — razlikuju od njihovih sistematizovanih formi u klasičnoj epohi. »Čovek se rađa u svetu kakav je sam stvorio«. Prema Up. 2. izjavljuje se u Šatapatha (Šatapatha) Brahmani (VI. Vedanta pre sistematizacije Termin vedanta (doslovno »kraj Veda«) označavao je Upanišade. na primer. Tek s vremenom i to dosta kasno (u prvim vekovima naše ere) tim terminom se počeo nazivati poseban filozofski »sistem«.44 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA filozofskih ideja gotovo je nemoguće ustanoviti. 27). jer Badarajana u svom delu navodi imena i ideje mnogih ranijih autora. 6) i u Svetäsvatara Up. Dakle. pre svega klasičnim sistemima sankhje i joge. Le Yoga. moglo bi se reći da su sve tri brahmanističke daršane (daršanas) — vedanta. pripisano rišiju (rishi) Badarajani (Badarayana) napisano je verovatno početkom naše ere. Ovaj termin se pojavljuje već u Mundaka Upanishad (III. zarobljenosti. 2. u pravom smislu reči. Raspravljajući. njima su se doista i završavali vedski tekstovi. predstavljaju opšteprihvaćenu konstelaciju pojmova. doktrine Upanišada). opijenosti. 10 11 . sna. Badarajana pominje tri različite teorije i navodi imena njihovih najpoznatijih predstavnika. 2. 20 i d. Najranija istorija vedantinskog »filozofskog sistema«. Ali. 11 Pod vedantom se u početku podrazumevao skup doktrina. ne znači i da odražavaju koncepcije formulisane u budističkoj epohi. Za vreme svoga naukovanja Gautama je sretao predstavnike različitih filozofskih »škola«. 22). nije nam poznata. Najstarije sačuvano delo Brahma-sutre. ne treba zaboraviti da su sve metode i soteriologije posle upanišadske epohe imale zajedničku okosnicu. među kojima možemo prepoznati embrionalne forme vedante (tj. sankhje i joge (§ 148). 10 Jednom reči. Dovoljno će biti da ukažemo na najvažnije transformacije i da istaknemo modifikacije koje su iz osnova izmenile početnu orijentaciju. simbola i slika. suprotstavljen drugim daršanama.

H. po kojoj je kosmička kreacija ispoljavanje magične moći (maja) Brahmana. menja se. godine n. e. razumevanje 555 aforizama koji sačinjavauj Brahma-sutre dosta je teško bez komentara. zbog toga što \maja počinje da igra značajnu ulogu u iskustvu svakog pojedinca. Nažalost. II. Ali posle kritika koje su im uputili visoki budistički znalci. formuliše se na sve smeliji način. 21). tj. Na čudan način sažete i zagonetne. zapravo. po trećoj. prihvatala da oslobođeni nastavljaju svoju večnu egzistenciju kao autonomna duhovna bića. samo jedno jedino Biće. de Glasenapp. u švetašvatari i Maitri TJpanišadi kao i u Bhagavad-giti i Mokšadharmi (Mokshadharma) (XII knjizi Mahabharate) nailazimo na priličan broj podataka koji se u osnovnim crtama tiču vedantinske misli pre Šankare. 145 i d. str. Od njih su nam ostala poznata jedino imena nekih autora i nekoliko njihovih citata. Izložena razmišljanja pre svega se tiču odnosa između Brahmana. kreacije i maje. odnosno u Jedinstvu/Totalitetu. 3. 12 Međutim. Raspravljajući o dotad izloženim teorijama. pre svega pripisuje joj se uloga zaslepljenosti. atmani su u svojoj biti božanski. ujedno i najvažnijoj vedantinskoj teoriji. atman i Brahman su identični. La philosophie indienne. prema drugoj. vedantinski učitelji su bili primorani da sistematizuju i na određeniji način definišu 12 Vid. Mandukja-karika. najzad. Brahman. Identifikacija Brahman-atman predstavlja. no ipak se ne mogu poistovetiti s Brahmanom (Brahma-sutra. iskustvom postane svestan sopstvenog atmana. Nekadašnja koncepcija. Postoji. te sutre su više imale namenu podsetnika i zahtevale objašnjenja nekog znalca. X. 19). već je isto tako iluzija i mnoštvo duhova. zastupa mišljenje da je maja razlog verovanja u pluralitet individualnih atmana (up. 12. 129) da se ono realno ostvaruje u Bogu. U k r a j n j o j liniji ona se izjednačava s neznanjem (avidja) i poredi sa snom. I. . oni su čak i u pogledu oslobađanja potpuno različiti i nemaju nikakve veze jedan s drugim. Međutim. doktrinu koja je. Raznoliki obiici »realnosti« spoljašnjeg sveta nisu ništa manje iluzorni od sadržine snova. kao što smo videli. Doktrina maje je u prvom planu.BRAHMANIZAM I HINDUIZAM 45 prvoj od njih. Badarajana je vrlo verovatno nastojao da postavi doktrinu koja će Brahmana istovremeno proglasiti i za materijalni uzrok koji deluje na sve što postoji i za osnovu individualnih atmana. Ako je Biće večno Jedinstvo/Totalitet. mnoštvo objekata. prvi komentari su zaboravljeni i izgubljeni u senci nenadmašne Šankarine interpretacije koju je dao oko 800. on se »budi« u svetlosti i blaženstvu večne sadašnjosti. međutim. Težnja (koju srećemo već u Rigvedi. iluzija (maja). dve generacije stariji od Šankare. Vedantinski učitelj Gaudapada. najznačajnije otkriće Upanišada (§ 81). i kada mudrac nakon joga-meditacije. izlazi da je ne samo Kosmos.

Među njima su postojale samo dve suštinske razlike: 1) klasična sankhja je bila ateistička. 18—19. svojstven ovim daršanama. 13 Upravo smo iz tog razloga izlaganje o različitim sistemima klasične vedante i ostavili za III tom ove knjige. odnosno u vreme sastavljanja prvih sistematskih rasprava.46 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA svoju ontologiju koja je u isti mah bila i teologija i kosmologija.). 11 Up. koja je izrazito praktična disciplina. Originalnost njenih prvih učitelja leži u njihovoj uverenosti da »istinsko« saznanje pretpostavlja strogu analizu struktura i pokretačkih sila Prirode. 22—23. Šank ara ostaje bez premca. i razlikuje od ostalih daršana baš po tome što nije iscrpla sve svoje kreativne mogućnosti LI doba sutri i njihovih komentara. No to je problem koji treba više da zanima istoričare indijske filozofije. na primer. i to n a j p r e u Katha upanišadi. str. Išvara-Krišninih Sankhja-karika i Patanjđalijevih (Patanjali) Joga-sutri. a zatim i u. 10—11. vedanta je dostigla svoj najveći uspon za vreme i posle Šankare. II. Pa ipak i pored izuzetne vrednosti njegovog dela i znatnog uticaja koji je njegova misao izvršila na istoriju indijske duhovnosti. 7—8. . sadrži veliki broj referenci u vezi s principima sankhja-joge. ona nastavlja Upanišade. Vedanta se. a joga. analizu kojoj treba priključiti i istrajne napore da se ograniči modalitet sui generis duha [puruše (purusha)]. ukratko njihova soteriologija. Tako. a koristi i rečnik. III. verovatno nešto mlađoj. U vezi s našim izlaganjem dovoljno je da primetimo da je i ta presistematska sankhja — onakva kakvu je možemo rekonstruisati. švetašvatari. pored joge. dok se za suštinu »filozofskih sistema« sankhje i joge može reći da je bila izložena između IV i VIII veka. do pojave prve sistematske rasprave Išvara Krišne (verovatno u V veku n. koja između ostalog. 13 139. života i psihomentalnih aktivnosti.. U nastojanju da prouči upanišadsko nasleđe i formuliše ga shodno potrebama svoga vremena. 3—4. teorijski okviri ovih dveju daršana bili su međusobno dosta bliski. istorija doktrina sankhja. Vekovima posle njega filozofi će izgrađivati paralelne sisteme.14 odnosno u IV veku pre Hr. slabo nam je poznata. Ukratko. Čak i u klasično doba. on nije iscrpeo sve mističke i filozofske mogućnosti vedante. ističući odlučujuću ulogu znanja na putu ka oslobođenju. Duh prema sankhja-jogi Na terminologiju kojom se služi »filozofija« sankhja nailazimo mnogo pre sistematizovanja njenih ideja. e. Međutim. uostalom. VI. na osnovu nekih odlomaka Mokšadharme bila smatrana spasonosnom gnosom bez premca. itd.

Ako je duh doista večno čist. sve što je dotad stvoreno. budući da je i sam proizvod prirode. ono je jednostavno pasivan posmatrač« [(Sankhja-karika). za vedantu). U onom času kada se i poslednje Sopstvo bude oslobodilo. u svakom slučaju ne može spoznati Sopstvo jer nije sposoban da ostvari bilo kakve odnose a transcendentalnom realnošću. ispoljavaju se i razvijaju samo zato što duh. 21 i d. ono je izdvojeno. Ostale razlike se mogu zanemariti. puruša nema ni »inteligencije«. dok je joga veliki značaj pridavala i tehnikama meditacije. 16 Međutim. Njegovi »atributi« su negativni. Za sada recimo samo toliko da ni poreklo ni uzrok ove paradoksalne situacije. ne poznaje sebe. Gerald J. pa. Uzrok kao i poreklo paradoksalne veze Sopstva i Života (odnosno materije) mogao 15 Videti M. Ali. ali će nam ono postati jasnije kada budemo više saznali o odnosima koji mogu postojati između Sopstva i Prirode. Prema tome. vratiće se u prvobitnu supstancu [prakriti (prakfti)]. on nije kadar da spozna ništa osim drugih fenomena. str. možemo smatrati i teorijskim okvirima Patanjđalijevih Joga-sutri. dva aspekta jednog istog problema. . odnosno jedan »fenomen«. neizmenljiv. jer on je lišen želja. prema tome. ali je i taj »intelekt« proizvod — doduše k r a j n j e prefinjen — prvobitne supstance (prakriti). pa zbog tog neznanja pati i robuje. Čovek zaista saznaje i shvata posredstvom »intelekta«. na primer. Budući da je neosetljiv. takva koncepcija puruše već pri prvom koraku stvara teškoće. takav svet postoji i traje samo zahvaljujući »neupućenosti« duha (puruše). 19]. Autonomija i ravnodušnost duha su njegovi tradicionalni epiteti koje ponavljaju svi tekstovi. strani. koje ćemo sada ukratko izložiti. teistička.15 Za sankhju i jogu svet je realan (nije iluzoran kao. Zelje nisu večne. koji razmatramo. Le Yoga.. i 2) sankhja je kao jedini put ka oslobođenju isticala. budi. Isto kao i atman iz Upanišada. koji učitelji sankhja-joge smatraju nerešivim. tog neobičnog »odnosa« između puruše i prakriti u sankhja-jogi nije bio predmet neke sistematske rasprave. Duh je večno slobodan pošto su mu »stanja svesti«. Larson. neodređen. Bezbrojni oblici Kosmosa postoje. metafizičko saznanje. puruša je neobjašnjiv. tj. doktrine sankhje. ravnodušno. Sopstveno Ja. jer prevazilazi trenutne mogućnosti ljudskog razumevanja. ne pripadaju duhu. Stoga. autonoman i nesvodljiv. str. Sopstvo je »ono koje vidi [sakšin (sak§in) doslovno: »svedok«]. 166 i d. Classical Sämkhya. kako može dopustiti da se pomeša s psihomentalnim iskustvom? I kako je uopšte jedna takva veza moguća? Sankhja i joga daju rešenje tog problema. Videti tekstove navedene u Le Yoga. 28 i d.BRAHMANIZAM I HINDUIZAM 47 postulirajući postojanje Boga (Išvare). tok psihomentalnog života. Uzrok i poreklo ove povezanosti duha i iskustva su u slučaju. Eliade. str.

2) rađaš (rajas) (modalitet pokretačke energije i mentalne aktivnosti). Prema tome. i s druge. kao i njegove fiziološke funkcije. Smisao Stvaranja: pomoći oslobođenju duha Supstanca (prakriti) je isto toliko stvarna i večna koliko i duh (puruša). ali. prakriti prelazi iz stanja mahat u stanje ahankare. dakle. na loše postavljen problem odgovara se ćutanjem. njegova čula. za razliku od njega. aham = ego). 17) koji je i sam Buda u više mahova primenio. dvostruki karakter: s jedne strane. ali koja poseduje izvesnu nejasnu svest o sebi kao egu (otuda i izraz ahankara. nazvane mahat. tri »načina postojanja« koji j o j omogućuju da se ispoljava u tri različita vida. ona je dinamična i stvaralačka. a prema jednom starom brahmanskom običaju (up. stadijuma kada je iz energetske mase prvi put ponikla maglovita svest o egu. Vedanta-sutra. Gune imaju. stvorila dvostruki svet: spoljašnji i unutrašnji. drukčije rečeno mešanje duha s psihomentalnom aktivnošću. Sankhja-joga zna da je uzrok patnje »neznanje«. 2. Polazeći od te apercipirajuće mase. subjektivan. odnosno u stanje jedinstvene apercipirajuće mase. uslovljene njenim »teleološkim instinktom« (o kojem ćemo govoriti kasnije). i dalje lišene »vlastitog« iskustva. dvostrukim razvojnim procesom. ali kada se tačno to neznanje metafizičkog reda pojavilo nemoguće je utvrditi. Dakle. ahankare. III. Gonjena nagonom za »razvijanjem« (parinama). takvo saznanje je nemoguće. proces »razvoja« odvija se dalje u dva suprotna pravca. »veliki«. objektivan. jer održavaju. njegova »stanja svesti«. a drugi u svet subjektivnih (čulnih i psihomentalnih). Univerzum — kako subjektivan tako i objektivan — samo je preobražaj početnog razvojnog stadijuma Prirode. ova prvobitna supstanca poseduje. jer je reč o loše postavljenom problemu. Ahankara je. 140. pa čak i njegova »inteligencija« . u stanju sadašnje ljudske uslovljenosti. da tako kažemo. Od trenutka kada prakriti izađe iz svog početnog stanja savršene ravnoteže i poprimi specifične osobine. jer predstavljaju fenomene spoljašnjeg sveta. ona se ispoljava u obliku energetske mase. Mada savršeno homogena. kao što vidimo. od kojih jedan vodi u svet objektivnih fenomena. n a p a j a j u i uslovljavaju psihomentalni život. nazvana gune: 1) satva (sattva) (modalitet svetlosti i inteligencije. Po tome čovekovo telo. Traganje za rešenjem tog problema uzaludno je. 3) tamas (modalitet statičke inercije i psihomentalne pomračenosti). kao što se ne može tačno odrediti ni sam datum stvaran j a (kreacije).48 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA bi shvatiti jedino neki instrument saznanja koji ne uključuje nikakvu materiju.

pridaje principu individuacije putem »svesti 0 samom sebi«. nekoga koji će moći da se služi tim složenim celinama. Treba uočiti ogroman značaj koji sankhja-joga. biljne i životinjske organizme. nepostojana. ne tumači kao duhovni kvalitet. 17. na primer. Sankhja smatra da jedna takva ogromna tvorevina. niti pak »stanja svesti« (budući da su i sama k r a j n j e složeni produkti prakriti). ona je uznemirena. svest je smirena.« 18 Mada je Sopstvo 17 Sankhja-joga ima i subjektivno tumačenje triju guna kada posmatra njihove psihičke »aspekte«. kada Kreacija ne bi imala zadatak da služi duhu. Na taj način sankhja-joga uvodi teleološki karakter Kreacije. Yoga-Sutra. svet. To je. Objektivni i psihofiziološki fenomeni imaju zajedničku matricu i razlikuju se samo po formuli guna: u psihomentalnim fenomenima preovladava satva. uzburkana. zbog čoveka (Sankhja-karika. Jer zdrav razum nas uči da svaka složenost postoji zarad neke druge složenosti. čulne aktivnosti. Brihadaranjaka Up. razlika između čoveka i Kosmosa nije u suštini već u stepenu. § 75). 18 Sdmkhya-Sutra. 66. krevet predstavlja celinu sastavljenu od više delova. tj. itd. blagonaklona. na primer. II. u stvari. IV. takva kakva je. Geneza sveta je kvazipsihički čin. vedra. puna razumevanja. bezoblična 1 večno nepokretna. 15.) rađaš. ona bi bila apsurdna. materija je stvorila bezbrojne oblike koji su s vremenom postajali sve složeniji i raznovrsniji. razumljivo je zašto sankhja-joga čitavo psihičko iskustvo posmatra kao jednostavni »materijalni« proces. u psihofiziološkim (strasti. već kao »pročišćenost« »tanane materije«. nesigurna. mora imati »nekoga iznad sebe«. koja postoji za drugog. predstavljene svešću. dakle.BRAHMANIZAM I HINDUIZAM 49 tvorevina su jedne iste i jedine supstance koja je stvorila fizički svet i njegove strukture (up. I. Zbog toga. 24. Yoga-Sutra. Prvobitna prakriti. 4 . To se proteže i na shvatanje morala: dobrota se. ali su ti delovi sastavljeni baš na način na koji jesu. Sankhja je stoga morfološku složenost Kosmosa izdigla na nivo metafizike. prvi dokaz postojanja duha: »saznanje o njegovom postojanju kroz pojam složenosti. čine sve zgusnutiji i inertniji produkti tamasaPolazeći od takvog fiziološkog tumačenja. Taj »neko iznad« ne bi mogla biti mentalna aktivnost.). takav kakvim ga vidimo. puna strasti. dok fenomene materijalnog sveta (atome. Sve što postoji u Prirodi »složeno« je. životinjska (up. Gune prožimaju čitav Univerzum i stvaraju organske simpatije između čoveka i Kosmosa. 17). predstavljen je znatnim brojem struktura i raznovrsnih oblika. 19). lišena smisla. a kada njome prevlada tamas. postaje mračna. Vaćaspatimišra (Vacaspati Mišra) uz Samkhya-Karika. nasuprot njoj. Ali. Kada preovladava satva. up. sve. građevina sačinjena od tolikog broja složenih oblika i organizama mora da ima razlog i smisao postojanja van sebe same. kao i gotovo svi indijski sistemi. itd. Tako. 4. može se nekako shvatiti. 5. kada dominira rađaš. Zahvaljujući svom neprekidnom »razvoju« (parinama). 11.

kakve. A iz toga proizlazi da svaki čin koji se započinje u iluziji jeste ili realizovanje mogućnosti. neizmenljivost. ali će kristal ostati nepomičan. postoji samo jedan put koji vodi spasenju: odgovarajuća spoznaja duha. Već — i u tome je po sankhja-jogi i ključ ove paradoksalne situacije — najtananiji. a njegova univerzalna valjanost izvor je patnje koja definiše egzistenciju. »ja hoću«. zapravo. Tu nije reč ni o kakvim realnim vezama u pravom smislu reči. dimenzije. taj »teleološki instinkt«. znači živeti u iluziji i produžavati je. ne utiče na menjanje Sopstva. itd. ima jedan poseban kvalitet: da odražava duh. potpuno usmeren ka oslobađanju puruše. smatrati je objektivnom činjenicom. stranom duhu. III. što znači da ono ne gubi svoje ontološke moduse (večnost. Reći: »ja patim«. »ja znam« i pri tom misliti da se to »ja« odnosi na duh. Šta je. II. znači negirati da se patnja tiče nas. kao i svaki drugi zakon. »ja mrzim«. U tome je zakon egzistencije: on je. što. sve dok on ne dostigne vrhunsku spoznaju« (Sankhja-sutra. i ovakva egzistencija. po zakonu karmana. prakriti. 41). na primer.50 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA (puruša) prekriveno velom iluzija i konfuzija kosmičke Kreacije. pokreće materiju. oslobođenje Iako filozofija sankhja-joga ne objašnjava ni razlog ni poreklo neobične veze između duha i »stanja svesti«. transsubjektivan. Patnja postoji samo utoliko. stvorenih nekim prethodnim činom. lišenom vrednosti i smisla (budući da su svaka »vrednost« i svaki »smisao« tvorevina inteligencije).). odnosno inteligencija (budhi) i to u stanju svoje nepomućene »svetlosti« (satva). 47). postoje između spoljašnjih objekata i percepcije. ona ipak nastoji da na neki način objasni prirodu njihove veze. međutim. Neznanje se sastoji u b r k a n j u nepokretnog i večnog puruše sa tokom psihomentalnog života. Kao što cvet može da se ogleda u kristalu. kao i prema doktrini Upanišada. dok se predmet kreće. To odražavanje. najprozračniji deo mentalnog života. Tome je razlog neznanje (Joga-sutra. Jer. ukoliko se iskustvo . A prva etapa u sticanju tog spasonosnog saznanja sastoji se u ovome: negirati da duh poseduje atribute. ili projektovanje neke druge sile koja zahteva svoje aktuelizovanje i realizovanje u ovom ili nekom budućem životu. odnosno sa životom i materijom. 24) i dok god bude bilo avidje postojaće. Prema sankhji. 141. I. u stvari. kretaće se i njegova slika u kristalu. Joga-sutra. tako i inteligencija reflektuje purušu (up. »od Brahmana pa do poslednje vlati trave Kreacija postoji radi dobrobiti duha. a s njom i patnja. Ali samo neznalica može da poveruje da kristal pri tom dobija osobine cveta (oblik. Od najstarijih vremena duh se upliće u tu iluzornu vezu sa psihomentalnim iskustvom. boju).

povlače se i odvajaju od duha da bi se ponovo priključili Supstanci. U tome je iluzija našeg psihomentalnog života. 69. Spoznaja je jednostavno »buđenje« koje otkriva suštinu Sopstva. U stvari. sa svoje strane. iako je ćup već uveliko dovršen. čovek veruje da je puruša zarobljen i misli da se može osloboditi. ne bi moglo biti potčinjeno. njegov duh je potpuno »oslobođen« (San. i mudrac nastavlja da živi. večno. A inteligencija (budhi). Od trenutka kada shvatimo da je patnja izvan duha i da se tiče samo čovekove »ličnosti« (asmita). već nekom vrstom »otkrovenja«: ono nam u jednom trenu otkriva vrhunsku realnost. kao najfiniji vid ispoljavanja prakriti. Od trenutka kada je samootkrovenje ostvareno.. inteligencija kao i ostali psihomentalni elementi (dakle. Kako je onda moguće da u oslobođenju učestvuje prakriti? Na to pitanje sankhja odgovara teleološkim . sutra. Mandukhja-karika. 67.BRAHMANIZAM I HINDUIZAM 51 odnosi na čovekovu ličnost koja se izjednačuje sa Sopstvom. 61). osećanja. I. kar.. »Njegov način postojanja je takav da isključuje kako jednu tako i drugu od ovih mogućnosti« (Sankhja-sutra. Oslobođenje nam liči na dramu zato što problem posmatramo isključivo s ljudskog stanovišta. 160). kar. koje se usled zadobijene brzine i dalje okreće. a »oslobođenje« (mukti) spoznaja njegove večne slobode. ne učestvuje aktivno u svom oslobođenju). 59. u stvari. III. Sopstvo je čisto. više se ne prikazuje duhu (San. ni uništiti. II. Duh je. 4* 19 . sve što nam život može doneti: bol. Ali budući da je ta veza iluzorna. on nije ni potčinjen. jer ne može imati veze ni sa čim drugim osim sa samim sobom. Od trenutka kada shvatimo da je Sopstvo slobodno. II. misli. lako se može i ukinuti. 32). ali kada u samrtnom času napusti telo. kao i u raspravama Sankhje. prema sankhja-jogi. više ne pripada nama. Od trenutka kada pomisli: »Prepoznali su me«.dokazom: materija instinktivno teži oslobođenju puruše. vrednosti se poništavaju. želje. Međutim. 19 Ne postoji ništa osetljivije od prakriti. a ni »slobodan« (Gaudapada. materiju (prakriti) i iz jedne matrice izvodi i Ovo poređenje se isto tako veoma često ponavlja u Mahabharati. neopravdano pripisivani puruši. Sankhja-joga svodi beskrajnu raznolikost fenomena na jedan jedini princip. olakšava proces oslobađanja služeći kao prethodni stupanj otkrovenju. 68). nije ni željan slobode. Kada je duh spoznat i dosegnut. bol više nije ni bol ni nebol. San. zbog toga što mu ostaje da istroši karmički ostatak (San. ona samu sebe ukida. kar.. slično »igračici koja odlazi pošto je zadovoljila želje svoga gospodara«. samo »posmatrač«. Takvo je stanje »oslobođenog za života« [divanmukta (jivanmukta)]: poput grnčarskog vitla. slobodno. up. Samkhya-Karika. duh se ne može ni roditi. već jednostavna činjenica. To saznanje se ne stiče iskustvom. SamkhyaSutra. materijalni). večno neaktivno. ni aktivan (tj. 82).

odnosno »klasična« joga. tako i u budističkim i đainističkim sredinama. Joga: koncentracija na jedan jedini predmet Na prve sasvim određene reference u vezi s tehnikama joge nailazimo u Brahmanama i naročito u Upanišadama. od kojih svaka odgovara po jednom od tri moguća iskustva. pa možda čak i V veku n. s tom razlikom što je podvodi pod jedan dosta površan teizam. po njemu. To saznanje. Ukratko. I. uostalom. Pošto se termin joga počeo upotrebljavati dosta davno da označi bilo kakvu vrstu askeze i svaku metodu meditacije. samo priprema teren za sticanje slobode. vitalno i mentalno — a izoluje ono što se. Patanjđali definiše jogu kao »ukidanje stanja svesti« (Joga-sutra. Broj tih »stan j a svesti« [ćitavriti (cittavrtti) ] je neograničen. ili u III. kako u brahmanističkim. 0 njemu kao ličnosti ne znamo ništa. na primenu ove tehnike nailazimo gotovo širom Indije. jer Sopstvo ne može imati nikakvog dodira ni sa svetom ni s drugim duhovima. koncepciji koju su. 142. jer Patanjđali ne veruje da samo metafizičko saznanje može čoveka dovesti do oslobođenja. Na t a j način sankhja ujedinjuje ono što je naizgled različito — fizičko. postulira pluralitet duhova mada su oni po svojoj suštinskoj prirodi identični. Ne znamo čak ni to da li je živeo u II veku pre Hr. 1) da nije učinio ništa drugo do sakupio i izdao tradicionalne doktrine i tehnike joge. s vremenom se uspostavila i joga daršana. ali se sva mogu svrstati u tri kategorije. Prvu kategoriju čine: zablude i iluzije . njegov lični doprinos je minimalan. Svaki puruša je doista potpuno izolovan. § 78). slobodnim. I sam ovaj autor priznaje (Joga-sutra. između kojih nije moguća nikakva komunikacija. Klasična joga počinje tamo gde se sankhja završava. a ona se može osvojiti primenom asketske tehnike i metode meditacije. Međutim. Ta ista doktrina. čini jedinstvenim i univerzalnim: duh. nepokretnim purušama-monadama. e. a što se tiče teorijskih okvira i metafizičke osnove. askete i ekstatičari koji su vladali brojnim parajogističkim tehnikama i uživali ugled »čudotvoraca« pominju se već u Vedama (up. Od tradicijom sačuvanih tehničkih uputstava on je zadržao samo ona koja je vekovno iskustvo dovoljno proverilo. međutim. Međutim. pored te nesistematizovane panindijske joge. Klasična joga u glavnim crtama preuzima doktrinu sankhje. I. naročito u Indiji. Čitav Kosmos je ispunjen ovim večnim. reč je o jednoj tragičnoj i paradoksalnoj koncepciji duha. 2). oštro napadali i budistički i vedantinski učitelji.52 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA fizički Univerzum i Život i Svest. onakva kakvu je kasnije formulisao Patanjđali u svojim Joga-sutrama.

). kao takve. Tako. ili Bog (Išvara). ubrzo bi ih zamenili drugi. čiji su uzrok vasane. Do slobode se može stići jedino »iskustvom« .BRAHMANIZAM I HINDUIZAM 53 (snovi. i treću: parapsihološka iskustva koja pruža jogistička tehnika i koja su. Polazna tačka joga-meditacije je koncentracija na jedan jedini predmet. Ali otklanjanje metafizičkog neznanja u cilju uništenja stanja svesti za jogu nije dovoljno. aktivnu primenu. neka misao (metafizička istina.). a to uklanjanje se ne može ostvariti ako se prethodno. ekagrata. a druga pogrešnog metafizičkog shvatanja) i da ih zameni enstatičkim. sasvim razumljivo. Cilj ekagrate je da kontroliše dva izvora mentalnog toka: čulnu i podsvesnu aktivnost. usled neukrotivog naleta psihomentalnih »vrtloga«. neznanje (Joga-sutra. Taj predmet može biti neki fizički objekt (tačka između obrva. Ćitavriti (doslovno: »vrtlozi svesti«) ne mogu biti kontrolisani i konačno uklonjeni ako nisu prethodno bili »iskustvom provereni«. skrivenih u podsvesti. varljive percepcije. vrh nosa. itd. ne upoznaju struktura. što takođe proizlazi iz njihovog specifičnog (podsvesnog) načina postojanja. i nadracionalnim »iskustvom«. tehnici disanja. taj beskonačni niz ćitavriti ja. kada bi se trenutno postojeći »vrtlozi« i uništili. vrste i oblike »stanja svesti« (ćitavriti). Pojam vasane od velike je važnosti u psihologiji joge. a s druge. Jer.20 Razume se da je uzrok tih vriti (vftti)\ koji sačinjavaju psihomentalni tok. I. vasane neprekidno hrane psihomentalni tok. budući da nemaju ni telo — imaju inferiorniji položaj od ljudskog i ne mogu da dostignu potpuno oslobođenje. koji bi izbili iz ogromnih »latentnih« rezervi (vasana). Cilj Patanjđalijeve joge je da ukine prve dve kategorije iskustava (od kojih je jedna rezultat pogrešnog logičkog. na primer). zabune. Za razliku od sankhje. poreklo i intenzitet onoga što treba ukloniti. 8). Bez aktivnosti i bez askeze ništa se ne može postići: to je ono što jogistička literatura neprekidno ponavlja. itd. »Iskustvena spoznaja« ovde označava: metodu. natčulnim. halucinacije. sve ono što oseća. . vasane. pristupačna samo upućenima. položajima tela. opaža i misli onaj koji ne upražnjava jogu). Druga i treća knjiga Joga-sutri najvećim delom posvećene su baš toj jogističkoj aktivnosti (očišćenju. tehniku. itd. teško je kontrolisati i ukrotiti. »dezinkarnirani«) — koji ne mogu steći iskustvo. Podrazumeva se da se koncentracija na 20 Stoga bogovi (videha. čak i veoma iskusnom joginu preti opasnost da zaluta. Da bi se postiglo uklanjanje ćitavritija neophodno je da kolo podsvest-svest bude prekinuto. joga sebi postavlja zadatak da postepeno ukloni različite grupe. Prepreke koje ove podsvesne snage postavljaju na putu ka oslobođenju dvojake su: s jedne strane. drugu: sveukupnost normalnih psiholoških iskustava (tj.). neki osvetljeni predmet. da tako kažemo.

samo pod tim uslovom asana olakšava koncentraciju. »Čistota. proučavanje jogističke metafizike i nastojanje da mu Bog (Išvara) postane motiv za bilo kakvo delanje. 29) nailazimo na sledeći spisak ovih »članova« koji će kasnije postati klasični: 1) obuzdavanja [ j a m a (yama)]. askeza (tapas). U Joga-sutrama (II. 143. kada bi disanje bilo neujednačeno. 32). 6) koncentracija (dharana). II. Joga-sutra. Uporedo sa obuzdavanjem jogin treba da upražnjava i ni jamu. 4) kontrola disanja [pranajama (pranayama) ]. piše Vjasa (Jogasutra. vedrina. održati telo u istom položaju. pa čak i u vedskoj književnosti. bez napora. up. brahmaćarija (brahmacariya) (»obuzdaj svoje seksualne nagone«). na primer. Važno je. 7) jogistička meditacija [dhjana (dhyana)]. aritmično. Asana označava dobro poznati jogistički položaj koji Joga-sutra. »vedrina« implicira »odsustvo želje za uvećanjem životnih potreba«. to su pravila kojih jogin treba da se pridržava«. jama i nijama. 46. »Obuzdavanja« ne obezbeđuju nikakvo jogističko stanje. 2) discipline [ n i j a m a (niyama)]. »Onaj koji primenjuje asanu mora da uloži takav napor koji će ukinuti svaki drugi prirodni telesni napor« (Vaćaspati. piše Patanjđali {Joga-sutra. II. neudobnom položaju. »Čistota« podrazumeva i očišćenje unutrašnjih organa (na čemu naročito insistira hathajoga).54 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA jedan predmet može postići samo uz pomoć mnogobrojnih vežbi i tehnika u kojima fiziologija igra prevashodnu ulogu. već samo stanje »pročišćenosti« koje je superiorno stanju profanih ljudi. 30). II. ili pak. »Položaj dostiže savršenstvo kad više ne iziskuje nikakav napor«. aparigraha (»ne budi sebičan«. Ekagrata se. sa kojom se srećemo već u Upanišadama. isto).21 Tek sa vežbom asana počinje jogistička tehnika u pravom smislu reči. npr. 47). Ima pet »obuzdavanja« (jama): ahimsa (»ne ubij«). Ti »članovi« joge bi se istovremeno mogli smatrati i sastavnim delovima skupa tehnika i etapama asketskog i duhovnog puta čiji je k r a j n j i cilj oslobođenje. nazvanih anga (»članovi«). predstavljaju neophodan uvod u bilo kakvu askezu. asteja (asteya) (»ne kradi«). satja (satya) (»ne laži«). Zbog toga tehnika joge sadrži nekoliko kategorija psihofizioloških vežbi i vežbi duha. 3) položaji tela (asana). Tehnike joge Prve dve grupe vežbi. a tapas se sastoji u postizanju sposobnosti da se podnose suprotnosti. odnosno niz telesnih i psihičkih »disciplina«. vrelo i hladno. . 8) enstasis (samadhi). 5) oslobođenje čulne aktivnosti od spoljašnjih nadražaja [pratjahara (pratyahara) ]. definiše kao »stabilan i prijatan«. ne bi mogla ostvariti ako bi se telo nalazilo u nekom zamornom. II. itd. Reč je o jednoj od karakterističnih vežbi indijske askeze.

ipa 3 minuta. Na nivou tela. Vežbanjem jogin uspeva da dovoljno dugo produži svaki od ovih momenata. Le Yoga. Njihov cilj je prevazilaženje (ili ukidanje) ljudske uslovljenosti putem čovekovog odbijanja da se povinuje svojim prirodnim sklonostima. Ali. . nepomičan. tako asana okončava pokretljivost i spremnost tela da zauzme bilo koji drugi položaj. 34). pre svega do stanja koja karakterišu san. pranajama. Kao što ekagrata okončava nestalnost i disperziju »stanja svesti«. pa za 35. Pošto je. str. Ta neujednačenost stvara opasne psihičke tokove koji dovode do nepostojanosti i rasipanja pažnje. Up.5 sekundi. Ovo zapažanje je značajno. Ujednačavanje ritma i zaustavljanje disanja igraju isto tako značajnu ulogu kod taoista. Dok asana ilustruje čovekovo odbijanje da se pokreće. Jedan pozniji komentator. postepeno produžavajući svoje izdisaje i udisaje — budući da cilj vežbe jeste da se stvori što je moguće duži interval između ova dva momenta disanja 2 2 . ona je ravna ekagrati. predstavlja njegovo »odbijanje« da diše kao što čine obični ljudi. 419—20. bilo prema psihomentalnoj tenziji. 5 minuta i tako sve više. Eliade. Ujednačavajući i postepeno usporavajući ritam svog disanja. disciplinovanje daha. Disanje običnog čoveka menja se. svest onoga koji spava ali ne sanja. I. zatim za 50. svest čoveka koji spava i sanja. ostvario t a j ritam sna. hijeratičan. 68—75. primećuje da je »disanje uvek u vezi s mentalnim stanjima« (Joga-sutra. Vezu između ritma disanja i stanja svesti jogini su bez sumnje putem svog iskustva već odavno uočili i ona im je vrlo verovatno poslužila kao instrument za »objedinjavanje« svesti.55 Asana je prvi korak. počinje se tako što se dah zaustavlja za 16. Primenjujući pranajamu. ne odrekavši se lucidnosti. napor za jogu predstavlja »eksteriorizaciju«. udisaja. Pranajama je pokušaj da se izbegne disajni napor: da bi ga jogin mogao zaboraviti. jogin može da »prodre« do — odnosno da ih u punoj lucidnosti doživi — izvesnih stanja koja su mu u budnom stanju nepristupačna. Bhođa (Bhoja). učinjen u cilju ukidanja modaliteta. Čovek može postati pažljiv ako u to uloži izvestan napor. Uostalom. kod muslimanskih mistika i u molitvama monaha isihasta. svodeći bezbroj mogućih položaja na jedan jedini. izdisaja i zadržavanja daha. na aritmičan način. da prodre u »stanja svesti« svojstvena snu. Ritam disanja čoveka koji spava sporiji je od ritma disanja budnog čoveka. zahvaljujući pranajami. tendencija ka »unifikaciji« i »totalizaciji« svojstvena je i svim drugim vežbama joge. i »kataleptičku svest« [ t u r i j a (turiya)].Ritam disanja se ostvaruje usklađivanjem tri »momenta«. jogin može. tj. bilo prema okolnostima. tj. Svakom od ovih modaliteta odgovara specifičan ritam disanja. ujednačeni ritam disanja treba da postane nešto automatsko. Pošto je cilj pranajame što je moguće duže obustavljanje disanja. Indijska psihologija poznaje četiri modaliteta svesti: dnevnu svest (svest budna čoveka).. svojstvenih čovekovoj egzistenciji. koncentraciji na jednu tačku: telo je »usredsređeno« na jedan jedini položaj.

»držati stisnutim«) jeste. joga dokazuje postojanje Boga. simpatije koju može . prema Patanđalijevoj definiciji. Nije potrebno podvlačiti da se ova jogistička »meditacija« potpuno razlikuje od profane. prema Patanjđaliju (Joga-sutra. Kvalitet svoje koncentracije može da proveri pratjaharom koja se najčešće tumači kao »povlačenje čula« ili »apstrahovanje«. koji je njega izabrao za predmet koncentracije. kojeg pominje Patanjđali. 54). Može. Ta božanska pomoć. Sam čin »prodiranja« u suštinu predmeta posebno je teško objasniti i ne treba ga shvatiti ni kao neku vrstu poetske imaginacije. bar dok traje vežba. Dharana (od korena dhr. Mentalni »kontinuum« joginu nikad ne izmiče. joginu. »tok objedinjene misli« (Joga-sutra. ili kako Vjasa (Vyasa) u svom komentaru dodaje: »Kontinualni napor da se asimiluje predmet meditacije. Taj bog. oslobođen svakog drugog napora za asimilovanjem bilo kog drugog objekta«. itd. a jogistička meditacija dhjana (dhyana). što mi radije shvatamo kao »mogućnost da se čulna aktivnost oslobodi dominacije spoljašnjih objekata«. Posle ove etape jogin više neće biti »remećen« i »uznemiravan« Čulnim nadražajima. Asana. dakle. nije plod »želje«. Išvare (doslovno: Vrhovnog vladara). ali kod nekih ljudi može da ubrza oslobođenje. Uloga Boga Za razliku od sankhje. razume se.56 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA — jogin može. II. niti kao intuiciju bergsonovskog tipa. nije stvoritelj. pranajama i ekagrata uspevaju da. više je bog jogina. Ono što jogističku »meditaciju« karakteriše to je njena koherentnost i stanje lucidnosti koje je prati i neprestano usmerava. čula »ostaju u njima samima« (Bhođa. usredsređivanje misli na jedan jedini predmet u cilju razumevanja. III 2). 45). Nepomičan. Joga-sutra. ukinu ljudsku uslovljenost. On može pružiti pomoć jedino onome koji se predao jogi. u stvari. a ni nekog »osećanja« — jer Bog ne može imati ni želja ni emocija — već ona proizlazi iz »metafizičke simpatije« između Išvare i puruše. 144. Bog. »objedinjen«. mislima. II. bez diskontinuiteta da iz budnog stanja pređe u ostala tri modaliteta. jogin postaje »koncentrisan«. Dhjana omogućuje »prodiranje« u suštinu objekata i njihovo magijsko »asimilovanje«. Autonomija u odnosu na stimulanse spoljašnjeg sveta i na dinamiku podsvesti omogućuje mu da pređe na »koncentraciju« i »meditaciju«. na primer. Umesto da se usmeravaju prema objektima. pomoći da dobije samadhi. ujednačivši ritam svog disanja i usredsredivši pogled i pažnju na jednu tačku. Pratjahara se može smatrati poslednjom etapom psihofiziološke askeze.

neki jogini su dobijali samadhi. Reklo bi se da je ta mistička simpatija. međutim. ni vera u njegovu »milost«. Jer njegova uloga u oslobađanju gubi svoj značaj. Vaćaspatimišre (oko 850. lišen je veličine svemoćnog Boga stvoritelja i patosa. zbog toga što Išvara odgovara jednoj realnosti iskustvenog reda. Koliko je to daleko od skromne uloge koju Išvari pridaje Patanjđali! 23 . Kao što smo maločas pomenuli. a onima koje želi da uništi. Išvara je jedan od puruša. Tek kod poznijih komentatora. 24). postojala je i jedna druga »mistička« tradicija. Nilakantha. tvrdi da Bog.) i Viđnjanabhikšua (XVI vek) Išvara dobija veći značaj. Na njega nemaju nikakvog uticaja ni rituali. čije su poslednje etape bile olakšavane obožavanjem — i to veoma prefinjenim i »intelektualnim« — boga Išvare. u neku ruku. zahvaljujući svojoj »predanosti« Išvari (Joga-sutra. Patanjđali nije mogao da zanemari čitav niz iskustava koja je jedino koncentracija na Išvaru omogućavala. da tako kažemo. 2 3 Jedan od kasnijih komentatora. osim tradicije »magijske« joge. Išvara je arhetip jogina: makrojogin i vrlo verovatno zaštitnik nekih jogističkih sekta. pomaže joginima poput magneta. instinktivno sarađuje sa Sopstvom koje uz pomoć joge želi da se oslobodi. 26). Uostalom. mada neaktivan. ni obožavanja. bar u svetlu u kakvom ga prikazuju Patanjđali i njegov prvi komentator Vjasa. do kojeg nikada nije doprla »patnja« i »nečist« egzistencije (Joga-sutra. 88—89). odnosno joge koja se pozivala samo na volju i snagu samog askete. Sve u svemu. Išvara daje snagu da čine dobra dela. god. proverene »klasičnom tradicijom«. za njega kaže da je odvajkada bio guru mudraca. Patanjđali. a oni žive u vreme kada čitava Indija postaje prožeta verskim i mističkim strujama. bio van vremena (Joga-sutra. već njegova »bit«. On Išvari pripisuje »sposobnost« predodređivanja ljudskih života: naime. slobodan otkako je sveta i veka. zapravo. str. koju pokazuje prema nekim joginima. II. kako dalje dodaje. svojstvenog dinamičnom i strogom bogu raznih mistika. budući da zadatak oslobođenja mnogobrojnih Sopstava. Patanjđali je. pripada prakriti. Yoga as Philosophy and Religion. I. I. Drukčije rečeno. jer je. zarobljenih mrežom iluzija egzistencije. onima koje želi da uzdigne. kao nakalemljen. Nameće se utisak da je on u joga daršanu ušao. Išvara. dok je Išvara oduvek bio slobodan.BRAHMANIZAM I HINDUIZAM 57 objasniti podudarnost njihovih struktura. pomaže da čine niska (navedeno prema Dasgupta. U svom komentaru ovoga teksta Vjasa kaže da se razlika između »oslobođenog duha« i Išvare sastoji u ovome: prvi se nekada nalazio u vezi (makar i iluzornoj) s psihomentalnom egzistencijom. 45). Prihvativši se posla da sakupi i klasifikuje sve jogističke tehnike. ono jedino što Išvaru vezuje za ljudsku sudbinu. ipak osetio potrebu da u dijalektiku oslobođenja uvuče Boga.

jer se doživljava a da nije bio izazvan. to je »nediferencirani« enstasis [asamprađnjata (asamprajnata)]. poniranje u nešto. III. Prvo »stanje« je način oslobađanja samo utoliko što omogućuje razumevanje istine i k r a j patnje. ali pošto takav prevod stvara opasnost da se pobrka s dharanom. taj predmet se više ne prikazuje svesti u relacijama koje ga ograničavaju i definišu kao fenomen. jeste k r a j n j i rezultat i kruna svih napora i duhovnih vežbi jednog askete. U samadhiju dolazi do »probijanja nivoa«. jedan jogi svojstven enstatički modalitet. odnosno. jer se može usavršavati. Nastaje istinska koincidencija između spoznaje predmeta i predmeta spoznaje. 24 Ovaj termin pre svega ima gnoseološki smisao: samadhi je ono kontemplativno stanje u kojem misao u jednom jedinom trenu poima oblik predmeta bez pomoći kategorija i imaginacije. zahvaljujući činu koji ne pripada »iskustvu«. jednu »otetost«. U tim fazama »sa osloncem« samadhi se otkriva kao »stanje«. Očevidno da »diferencirani enstasis« podrazumeva više etapa. konjunkcija. pokrenute ranijom joginovom aktivnošću. Prevodi se najčešće kao »koncentracija«. kao da je »ispražnjen od sebe sama« (Joga-sutra.58 ] STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA 145. stase. 24 . samadhi je jedno »stanje«. sjedinjavanje. počev Značenja termina samadhi jesu: jedinstvo. odlučili smo se da ga prevedemo sa enstasis. Samadhi i »čudotvorne moći« Prelaz s »koncentracije« na »meditaciju« ne zahteva primenu neke nove tehnike. a kada je ostvaren nezavisno od bilo kakve »relacije«. ako jednostavno predstavlja potpuno razumevanje bića. Međutim. Ali drugi način enstasisa (asamprađnjata) uništava »tragove (samskara) svih dotadanjih mentalnih funkcija« [Viđnjanabhikšu (Vijnana Bhikshu)]. već u stanju »kao da je sam sebe ispraznio«. koji Indija teži da ostvari i koji predstavlja paradoksalni prelaz od spoznati ka biti. pa čak uspeva da zaustavi i karmičke sile. stanje u kojem se predmet otkriva »samom sebi« (svarupa) u svojoj biti. jogin stiče »čudotvorne moći« (sidhi) kojima je posvećena III knjiga Joga-sutri. jogistički »enstasis«. Kada je samadhi postignut usredsređivanjem misli na neku tačku u prostoru. bilo koji samadhi ne može otkriti Sopstvo ni jogina dovesti do konačnog oslobođenja. omogućuje samootkrovenje Sopstva. Samadhi. jer je to karakteristična crta sveukupne indijske »meditacije«. 3). on se zove »enstasis sa osloncem« ili »diferencirani« [sampradnjata (samprajnata) samadhi]. totalitet. No. pre nego »spoznavanje«. potpuna koncentracija duha. u stvari. dobijeno zahvaljujući izvesnoj »spoznaji«. Treba neprestano da imamo na umu taj prelaz sa »spoznaje« na »stanje«. Taj enstatis predstavlja. Tek kada je stigao do tog stadijuma. ili na neku ideju. To »stanje«. Isto tako ni ostvarivanje samadhija ne iziskuje nikakvu dodatnu vežbu.

ima pozitivnu vrednost. a Vjasa ih ovako opisuje: kada jogin stigne do poslednjeg diferenciranog enstasisa. 51). Zahvaljujući odricanju. Nju je pojačavalo to što je. neprirodnim prizorima i zvucima. na primer. nude mu da živi božanskim životom (Vjasa. itd. zbog istovetne prirode. jogin stiče neke okultne »moći« u vezi s predmetima koje je iskustveno spoznao. Uz pomoć drugih »koncentracija«. ako se »koncentriše« na ostatke podsvesti (samskara) kadar je da sazna svoje prethodne egzistencije (Joga-sutra. pa ma kakvo ono bilo. U stvari. III. Naime. III. devojke su ovde čarobne. Snaga koju asketa dobij a. Jer. prilaze mu bogovi i kažu: »Dođi ovde na nebo i uživaj u nasladama kojima bi malo ko odoleo. A pošto su se bogovi zaustavili na tom stadijumu. ljudi. usvojeno. Sve što je prošlo kroz »meditaciju« jeste — zahvaljujući njenoj magičnoj moći — asimilovano. nostalgija za »božanskim načinom postojanja«.BRAHMANIZAM I HINDUIZAM 59 od šesnaeste sutre. u onom času kada asketa počne da koristi stečene magične moći.). lišavajući se zadovoljstva. prema kojem je put otvarala moćna magijska snaga. odgovarao je po jednoj od četiri klase koliko ih je sadržavao samprađnjata samadhi. a nikako zato da bi ovladao samo pojedinim elementima. . obećanjima da će mu telo postati »dijamantsko«. ili klasu predmeta. jogin se služi mnogobrojnim sidhijima da bi stekao vrhunsku slobodu. gubi sposobnost sticanja novih snaga. da postaje nevidljiv. za stanje budnosti te moći predstavljaju »savršenstva« (što je doslovno značenje termina sidhi). onako kako ga Indija shvata. 25 25 Pa ipak. Joga-sutra. »meditacije« i samadhija. između bogova koji su živeli u nebeskim predelima (brahmaloke) i jogina u stadijumu sidhija postojala velika sličnost. prema Vjasi (u Yoga-Sutra III. on stiče neke druge izuzetne sposobnosti (da leti. III. jednom reči. bogovi »navode asketu na iskušenja«. 37). bila je neprekidna opsesija jogina i asketa. 51). položaj svake od četiri klase bogova brahmaloke. askezi (tapas). asamprađnjata samadhi. Da bi otklonili toliko uvećanje svete snage. 18). demoni ili bogovi mogu postati toliko moćni da postanu pretnja čitavom Univerzumu. ostvarenog u odnosu na neki predmet. Nakon »koncentracije«. 26). I tako ga neprestano mame božanskim ženama. uveliko prevazilaz'i to zadovoljstvo kojeg se odrekao. ovaj eliksir te može spasti od starosti i smrti« itd. ali za samadhi one su prepreke. Prema sveukupnoj tradiciji klasične joge. Ta nebeska iskušenja pominje i sam Patanjđali (Joga-sutra. Ali božanski život je još daleko od apsolutne slobode. Jogin mora da odagna od sebe sva ta »magična priviđenja«. oni nisu dostigli potpuno oslobođenje. Odricanje. »koja samo neznalice mogu da požele« i da istraje u svom poduhvatu: osvajan j u konačnog oslobođenja. Tako. kako kaže Patanjđali (III.

Značaj koji svi autori pridaju jogističkim stanjima nad-svesti ukazuje nam da se finalna reintegracija vrši u tom pravcu. pošto je izvršio svoju misiju. odnose se na totalno odsustvo predmeta u svesti. život i smrt. Drugim recima. živi u konačnosti. ima telo. Samadhi je po samoj svojoj prirodi paradoksalno stanje. neizdiferenciranu punoću kakva je postojala pre podvajanja stvarnosti na subjekt-objekt. odvajajući se od puruše. a nikako na apsolutno ispražnjenu svest. jer istovremeno prazni i do zasićenja ispunjava kako biće tako i misao. kako je večnost definisao Boetije. »mudrost«] do koje dolazi spontano kada jogin stigne u poslednji stadijum samprađnjata samadhija. on i dalje živi. a istovremeno učestvuje u besmrtnosti. već pre kao oslonac jednog posebnog položaja Duha«. Jogin stiže do oslobođenja: on je jedan đivanmukta. nunc stans. Veoma bi bilo pogrešno ovu vrhunsku reintegraciju smatrati jednostavnim vraćanjem na prvobitnu neizdiferenciranost. Oslobođenje se ne bi moglo poistovetiti s »dubokim snom« prenatalnog perioda. a ne u pravcu nekog manje ili više dubokog »transa«. To je enstasis u totalnu ispražnjenost. vraćanje na prvobitnu ne-dualnost preko samadhija donosi novi element u odnosu na stanje kakvo je postojalo pre podvajanja na subjekt-objekt: spoznaju jedinstva i blaženstva.60 146. a spoznao je sebe i samim tim postao puruša. već je reč o »otkrovenju«. Tu postoji »vraćanje na početak«. koje više nije iskustvo (jer u njemu više ne postoji veza između svesti i sveta). i ponovo se spaja s prakriti. povlači se. realizuje se »apsolutno izolovanje« (kaivalja). a oslobođen je. Jogistički enstasis ulazi u red istoriji dobro poznatih religija i mistika: u red onih koje izražavaju koincidenciju suprotnosti. to je neuslovljeno stanje. Kao što piše jedan od kasnijih autora. Enstasis je ravan reintegraciji različitih modaliteta stvarnosti u jedan jedini modalitet: prvobitnu ne-dualnost. On ponovo . Pogrešno bi bilo misliti da je ovaj način postojanja duha običan trans u kojem će se svest potpuno isprazniti. svest je u tom trenutku upravo zasićena direktnom i sveobuhvatnom intuicijom bića. Intelekt (budhi). biće i ne-biće. Jer. Samadhijem jogin prevazilazi suprotnosti i ujedinjuje prazno i prepuno. Nije više rob Vremena. ali s tom razlikom što se »oslobođeni u životu« vraća u prvobitno stanje koje je obogaćeno dimenzijama slobode i prevaziđene svesti. »nirodhu [konačno zaustavljanje svakog psihomentalnog iskustva] ne treba zamišljati kao nepostojanje. odnosno oslobađanje puruše iz carstva prakriti. Madhava. Konačno oslobođenje Prelaz sa samprađnjata na asamprađnjata samadhi Vjasa rezimira sledećim recima: iluminacijom [ p r a đ n j a (prajna). Njegova situacija je očevidno paradoksalna: jer. već počinje da živi u večnoj sadašnjosti. jedan »oslobođenik u životu«. »Stanje« i »spoznaja« koje pomenuti termin istovremeno izražava.

ali koja ne zahteva tolika odricanja (§ § 193—194). . Jer. ni na nivou »mitoloških božanstava« (bogova). Isto takvo temeljno odricanje zahtevao je i Buda od onoga koji je želeo da dosegne nirvanu. oslobodivši se. da svet postoji. čovek uspostavlja duhovnu dimenziju slobode i »uvodi« je u Kosmos i Život. Ali. Kao što ćemo videti. ni na nivou života. ta apsolutna sloboda osvaja se po cenu potpunog odricanja od života i ljudske ličnosti. Međutim. nisu mogla iscrpsti izvore indijskog religijskog genija. U tom idealu — svesnom osvajanju slobode — lako bi se moglo videti opravdanje koje indijska misao daje za činjenicu. odnosno u te slepe i bolom ispunjene. na prvi pogled besmislenu i k r a j n j e beskorisnu. poput ovih. i Bhagavad-gita predstavlja metodu koja stremi oslobođenju. već koju poseduje samo apsolutno Biće (Brahman).načine postojanja. da čovek postoji i da je njegovo postojanje u tom svetu neprekidan niz iluzija i patnji.BRAHMANIZAM I HINDUIZAM 61 osvaja prvobitnu punoću pošto je prethodno uspostavio taj nepostojeći i paradoksalni način postojanja: spoznaju slobode koja ne postoji nigde u Kosmosu. ekstremna i isključiva rešenja.

za veoma kratko vreme. kao sin Šudhodane (Šuddhodana). i koji čak odbacuje ideju o Bogu-Vrhovnom biću. ni za božjeg izaslanika. pre Hrista (ili. a istorijska ličnost Sidharte (Siddhartha). s vremenom je uzimao sve veće razmere. Cilj njegove propovedi je spasenje ljudskog roda. doživeo vrhunsko i potpuno buđenje aprila ili m a j a ~523 (ili ~532) i da je. Taj proces mitologizacije. jer je upravo ona poslužila kao osnov. o toj izmišljenoj Budinoj biografiji veoma je važno voditi računa. potpuno izmenjen. Princ Sidharta Budizam je jedina religija čiji se osnivač ne izdaje ni za proroka. njegova soteriološka poruka postaće »religija«. specifične velikim Spasiteljima.XVIII POGLAVLJE BUDA I NJEGOVI SAVREMENIĆI 147. Ali. i pored teoloških spekulacija i izmišljenih priča velikih propovednika budizma. Kažu da je budući Buda. I upravo zahvaljujući tom stečenom ugledu »Spasitelja«. preobraziće se u božansko biće. neosnovano je poricati njegovo istorijsko postojanje. započet još za Učiteljeva života. da se oženio u šesnaestoj godini. kako budističkoj teologiji i mitologiji. ~567) u Kapilavastuu. od trenutka kada je sebe javno proglasio Probuđenim i kada su ga kao takvog prihvatili njegovi učenici. kralja jedne male države i njegove prve žene Maje (Maya). poprimivši mitološke dimenzije. on sebe smatra »Probuđenim« (budhom) i na osnovu toga vođom i duhovnim učiteljem. prema drugom predanju. Ali. napustio dvor u dvadeset devetoj. tako i verskoj literaturi i plastičnim umetnostima. zapravo bodhisatva (»biće koje će se probuditi«). za vreme svog boravka na nebu Tušita sam . i pored nekih evropskih interpretacija koje su u Budi videle mitsku ličnost ili sunčev simbol. Jer. Međutim. gledanu očima njegovih vernika. umro novembra ~478 (ili ~487) u osamdesetoj godini života. Većina istraživača slaže se da se budući Buda najverovatnije rodio u aprilu ili m a j u 558. tih nekoliko datuma i još neki događaji koje ćemo kasnije ispričati uopšte ne iscrpljuju Budinu biografiju. provevši ostatak života u molitvi. Jer. njegov život je.

Eliade. La vie du Bouddha. ponovo rodila na nebu Tušita. potom kao boginja. up. III. Legenda. 2 Lalita-vistara. Buda je svojim učenicima izjavio da je posle razmišljanja o bolesti. Čim je ugledao svet. Asita. u skladu s indijskim običajem po kojem se niko nije mogao odreći sveta dok ne dobije sina ili unuka. međutim. Začet je bezgrešno. 118 i dalje. Oko tog njegovog »Velikog odlaska« satkan je čitav scenario. str. U šesnaestoj godini Sidharta se oženio dvema princezama iz susednih zemalja. Jedan stari riši. a onda je dobilo obrazovanje. najbolji i najstariji na svetu. dostojno pravog indijskog princa. bodhisatva se okrenuo severu. str. i za kratko vreme zablistalo kako u naukama tako i u fizičkim disciplinama. Upozoren predskazanjem vračeva. Kada se pojavio u jednom brahmanističkom hramu. postaje »prvi« i »najstariji na svetu«). Šudhodana se pobrinuo da svoga sina 1 Majjhimanikâya. Gopom (Gopa) i Jašodharom (Yašodhara). događaj predstavlja na dramatičniji način. O simbolizmu Sedam koraka. na njemu otkrili 32 osnovna i 80 manje važnih znakova »Velikog čoveka« [mahapuruša (mahapuruša)] i izjavili da će postati Vladar sveta [ćakravartin (cakravartin)] ili Buda. 123. Uostalom. Vrači su. Foucher. predstave bogova »pokrenuvši se sa svojih mesta. 55 i dalje. Rođen je u vrtu. mati se priljubila uz drvo i dete je izišlo kroz njenu desnu slabinu. Sedam sledećih godina dete je odgajala tetka. starosti i smrti izgubio želju da živi i rešio da čovečanstvo spase od ta tri zla. str. objavljuje da budući Buda od samog svog rođenja prevazilazi Kosmos (dostiže »vrhunac sveta«). Asita.« 1 Mit o rođenju. Mythes. neće doživeti da ga sledi. dakle. str. ubrzo posle Rahulovog rođenja Sidharta napušta dvor. Sedam dana nakon SidJiartina rođenja Maja je umrla da bi se. A. rêves et mystères. da poništava prostor i vreme (u stvari. i pošto ga je uzeo u ruke i shvatio da će postati Buda. i nakon trinaest godina druga od njih rodila mu je sina Rahula (Rahul). Svi ovi detalji. budući da je bodhisatva boravio u kovčegu od dragog kamenja a ne u materici. Mnogobrojna čuda najavila su ovaj događaj. pale su ničice pred njim« i »otpevale himnu (u njegovu čast)«. I njena trudnoća je bila bezgrešna. rasplakao se pri pomisli da on. načinio sedam koraka i poput lava »zarikao«: »Ja sam najviši. prodrevši u obličju slona ili deteta od šest meseci kroz desnu slabinu svoje majke (po starim verzijama mati je samo usnila kako je slon ušao u njeno telo). koji se ne poklapaju sa budističkom asketskom tradicijom.BUDA I NJEGOVI SAVREMENICI 63 izabrao svoje roditelje. ovo je moje poslednje rođenje. 149 i dalje. 2 Otac je detetu dao ime Sidharta (»Postignuti cilj«). pregledavši novorođenčetovo telo. preleteo je od Himalaja do Kapilavastua da bi video novorođenče. verovatno su autentični. . Prema najstarijim tekstovima. ubuduće za mene neće biti novog života.

smirenog i vedrog i ta ga slika uteši. ispijenog. s obzirom na to koliki je ugled lapas uživao širom Indije. pretvorivši se u skelet. U mirnoj okolini Gaje provodi šest godina izlažući se najsurovijim mučenjima. odseca kosu. Sidharta sreće najpre oronulog starca sa štapom. princ ugleda jednog monaha-prosjaka. savladava i jogističke tehnike. a potom se odlučuje i na potpuno gladovanje. uviđa svu beskorisnost askeze kao načina oslobađanja i odlučuje da prekine s gladovanjem. bogovi bude Sidhartu usred noći i odvode ga da posmatra naga i ružna tela usnulih konkubina. no Gautama odoleva iskušenju i postaje učenik učitelja Rudrake. pri poslednjem izlasku. ovo njegovo iskustvo nije se pokazalo uzaludnim. Domoći će se postavljenog cilja bez ikakve natprirodne pomoći. zajedno s konjem. a Ćhandaku. Veliki odlazak Da bi ga učvrstili u njegovoj rešenosti da se odrekne sveta. Nakon svih tih muka. sopstvenim sredstvima. odeću razmenjuje s nekim lovcem. koji su bogovi prethodno uspavali. Ali bogovi osujećuju očev plan. zatim »bolesnika. Tu raspušta i družinu bogova koja ga je dotle pratila. Izdržavši i to. prošavši kroz jugoistočne dveri grada. Doktrinu savladava veoma brzo. 148. šalje natrag u dvor. Prilikom svoja tri uzastopna izlaska u vrt. Kočijaš mu tom prilikom otkriva da od bolesti. Konačno. ali nezadovoljan njime. kralj Bimbisara mu nudi polovinu svog kraljevstva.64 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i izoluje od sveta zadržavši ga u dvoru i svojim raskošnim vrtovima. nepomičan. prestonicu Magadhe. jer u istom času shvati da religija može ublažiti ljudske patnje. modrog i sasušenog groznicom« i najzad mrtvaca koga odvoze na groblje. budući Buda je mogao da izjavi kako . međutim. Od tog trenutka oni više neće igrati nikakvu ulogu u Budinom izmišljenom životopisu. Očaran mladim asketom. starosti i smrti niko ne može pobeći. napušta Kapilavastu. Na desetak milja od grada zastaje. princ poziva konjušara Ćhandaku. Sa istom lakoćom s kojom je izučio doktrinu sankhje. S jednim jedinim zrnom prosa izdržava po ceo dan. počinje da liči na pravo priviđenje. dobija ime Sakjamuni (Sakyamuni) (»asketa među Sakjima«). ocenivši je nedovoljnom. napušta ga i zajedno sa svojih pet učenika odlazi u Gaju (Gaya). pod imenom Gautama (porodično ime klana Sakja) upućuje se u Vaišali (Vaišali) (na paliju: Vesáli) brahmanskom učitelju Arada Kalami koji u to vreme predaje neku vrstu pretklasične sankhje. Njegovo filozofsko i jogističko obučavanje ukupno je trajalo godinu dana. Postavši lutajući asketa. Ipak. napušta Aradu i odlazi u Rađagrihu (Rajagfha). penje se na konja i. dospevši do k r a j n j i h granica svoje izdržljivosti. ali. s hiljaditim delom još preostale životne snage. Nakon toga. koje uči Rudraka.

Mara započinje napad zastrašujućom armijom demona. Sakjamuni. jer je ovaj veliki bog naslutio da će predstojeće neizbežno otkriće spasenja. a on. desnom rukom dodiruje zemlju. koji je kasnije postao klasičan u budističkoj ikonografiji. Smrt. zahteva mesto pod drvetom. Sakjamuni je morao da izdrži i napad Maraa. Međutim. Propoved zakona Ova mitologija Maraovog napada i iskušavanja potvrđuje Sakjamunijevu apsolutnu moralnu čistotu. ali prethodne Sakjamunijeve zasluge i njegova »plemenitost« (maitri) stvaraju oko njega zaštitnu zonu. istovremeno je i Kama. tako da odoleva napadu. svih pet ga je istog trena napustilo i krenulo u Benares. jer će se. ljubav i moć do krajnjeg odricanja verilika lutalice. koji takođe poseduje dosta zasluga. na čudotvoran način povraćen hranom. »Smrti«. Pri prvom bdenju on prolazi kroz četiri stadijuma meditacije. kojim Bodhisatva namerava da obdari svet. odabrao mesto pod jednim smokvinim drvetom [ašvatha (ašvattha). okončati i njegovu vladavinu. pošto zaustavi večni ciklus rađanja. koji mu omogućuju da. Posle toga on može da sve svoje duhovne snage usredsredi na glavni problem: oslobođenje od patnje. kao što je. Ali. No. ispunjenom najgorim asketskim mučenjima. pre no što se predao meditaciji. ugrožen i sam život. Zemlja se pomalja s telom do polovine i jemči za Sakjamunijeve reči. utvara i čudovišta. Buđenje. smrti i ponovnog rađanja. savladao i askezu. i njihov pokušaj ostaje bez uspeha i poraženi Mara se povlači pre smir a j a dana.BUDA 1 NJEGOVI SAVREMENICI 65 je nakon sankhje i joge. iskusio i sve slasti prinčevskog života. samo mnogo kasnije. Ništa mu više od beskrajno raznovrsnih oblika ljudskog iskustva nije ostalo strano — od blagostanja i razočaranja u kulturu. 5 . 3 149. stečenih u prethodnim egzistencijama. pozivajući se na svoje prethodno stečene zasluge. Mara onda. jogističkim »transovima« i isposničkom životu. što znači da je spasenjem. Ficus religiosa] i čvrsto odlučio da odatle ne ustane dok ne postigne »buđenje«. njegovi učenici bili su zgranuti. uputio se u šumu. samo nema svedoka koji bi ih potvrdio. Zato se tog trenutka oko askete okuplja mnoštvo žena koje svojom golotinjom i drugim čarima pokušavaju da ga navedu na iskušenje. u k r a j n j o j liniji Duh života. pre napuštanja sveta. Kada je Gautama od jedne pobožne žene primio na poklon skuvani pirinač. Eros. zahvaljujući svom 3 Mara ipak nije nepovratno izgubljen. nredanog kontemplaciji. Mara. i on preobratiti i tako izbaviti. priziva »nepristrasnu m a j k u svih bića« i pokretom.

na poziv svoga oca. pre nego što svetu objavi doktrinu spasenja do koje je upravo došao. o poreklu patnje. a istovremeno otkriva i uslove koji su neophodni da bi se dalje nastajanje tih »uzroka« obustavilo. Sva petorica se preobraćaju i postaju »sveti« (arhati). To prvo njegovo izlaganje predstavlja »pokretanje točka Zakona«. Buda mu na to odgovara da će u parinirvanu ući tek kada bude obrazovao učenu i dobro organizovanu zajednicu. Budi i zajednici poklanja jedno pusto mesto za monahe u Rađagrihi. Treće bdenje predstavlja bodhi. Mladi kralj Magadhe. koje Buda razašilje na razne strane da propovedaju doktrinu. a on sam odlazi u Uruvilvu gde. Malo kasnije koleba se i pita da li je uopšte vredno truda nekoga podučavati tako teškoj doktrini. ukidanju patnje i putu koji ka tom ukidanju vodi (§ 156). Da se na k r a j u ipak na to odluči. Buđenje. Ta poseta bila je prilika za mnogobrojne dramatične događaje i . odnosno. »U stanju Probuđenosti« Buda ostaje sedam nedelja. i asketu Mahakašjapu (Mahakašyapa). uspeva da nađe onih pet učenika koji su ga bili napustili. Zatiče ih u jednoj pustari. odnosno zastrašujući ciklus rađanja. vatrenih poklonika boga Agnija.66 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i »božanskom oku« (§ 158).svanuo. jer tom prilikom shvata zakon. navodi ga intervencija Brahme i pre svega uverenost da postoji izvestan broj ljudi koji mogu biti spaseni. današnjem Sarnathu i objavljuje im da je postao Buda. koje je sačuvala tradicija. brahmana. Šariputru (Šariputra) i Maudgalajanu (Maudgalayana). pokušaj da Blaženog natera da odmah uđe u parinirvanu. posle niza počinjenih čuda. koji će kasnije svi odigrati značajne uloge u razvoju budizma. umiranja i ponovnog rađanja kojim upravlja karma. nazvan kasnije zakonom dvanaest »međusobno zavisnih« »uzroka« (§ 157). a zatim i drugih članova njegove porodice. Od legendarnih događaja. Za vrlo kratko vreme zajednica (samgha) počinje da broji oko 60 monaha (bhikhu). Pri drugom bdenju rekapitulira svoje bezbrojne prethodne živote i kratko vreme kontemplira i beskonačni niz tuđih egzistencija. Posle izvesnog vremena. Potom se obraća hiljadi učenika Kašjapa dokazujući im da je čitav Kosmos u ognju strasti i svi oni prihvataju njegovu doktrinu i postaju arhati. Blaženi pristaje da sa velikom grupom monaha ode u Kapilavastu. Malo kasnije dolazi do pokrštavanja sina nekog bankara iz Benaresa. koji taj pakleni ciklus rađanja i ponovnog rađanja čini mogućim. Odmah potom odlazi u Benares gde. zapamtimo poslednje Maraovo kušanje. uspeva da preobrati tri brata Kašjapa. Bimbisara. preobraćanja se nižu jedna za drugim. Od toga vremena. zahvaljujući svom »božanskom oku«. t j . obuhvati totalitet svetova i njihovo večno postajanje. U istom gradu Buda preobraćuje dva značajna verska poglavara. Izlaže im četiri »Plemenite istine« — o patnji. Stekao je četiri »Plemenite istine«: postao je »Probuđen« i to u istom trenu kada je dan.

000 na 500 godina. a preobraćanja. učiteljevi suparnici. Za vreme svog boravka u Kapilavastuu Buda uspeva da preobrati oca kao i veći b r o j rođaka. da šeta po dugi od istoka do zapada. I pored njegovog odbijanja. upravo u to vreme. Još opasnijim su se pokazale sitne zađevice među monasima. budući da je tu odluku doneo protiv volje. vraća se u Rađagrihu. nastojali su da ga gnusnim klevetama omalovaže. Filliozat. ona ga s čitavom svitom dvorskih dama. jer ukazuje na to da pojedinosti monaškog ponašanja nije propisivao isključivo Buda. 5 Budini biografi. II. Buda ustaje protiv ispoljavanja »čudotvornih moći« (§ 159). str. ljubomorni na uspehe Blaženog. na Anandino zauzimanje. t r a j a n j e Zakona skratiti od 1. 485. Saznavši da mu je otac teško bolestan. što ide u prilog zaključku da zabrane sidhija i pridavanje velikog značaja »mudrosti« (prađnja). međutim. Obudovela kraljica moli svog pastorka da i n j u primi u zajednicu. ali pošto je bio zamoljen da se u takve stvari ne meša. devet godina nakon Buđenja. Posle kraćeg boravka u Kapilavastuu. manje ili više značajna. ozlojeđeni ovakvim ponašanjem monaha. ili da po tri meseca provodi na Indrinom nebu podučavajući svoju majku. J. kao načinima preobraćanja. sa uključivanjem žena u zajednicu. pešice prati do Vaišalija. Laici. Pošto su i neki od njegovih učenika počeli da čine čuda. odbili su da im d a j u milostinju. lično je bio primoran da počini mnogo veća čuda od svih prethodnih: da iščupa iz zemlje veliko drvo mango. mada nam brojni primeri govore suprotno. Anandu. željnih da postanu monahinje. da se prikazuje u bezbroj obličja. Buda udovoljava njenoj molbi. Na kraju. tup. vraća se u Kapilavastu i uvodi ga među svece. neprestano govore o njegovim prikaziva- Sukob nije beznačajan. najstarija tradicija ne pominje ovakve priče. obilazi Šravasti i Vaišali. ali monahinjama postavlja strože propise od monaških. izbila u Kaušambiju 5 povodom jednog beznačajnog monaškog propisa (u pitanju je bilo da li treba ponovo napuniti sud za p r a n j e nužnika kada se isprazni). 4 Kao što se moglo i očekivati. Međutim. 4 njima. L'Inde classique. napustio je Kaušambi. 5* .BUDA I NJEGOVI SAVREMENICI 67 neverovatna čuda. Međutim. i Devadatu (Devadatta) koji će mu ubrzo postati suparnik. koje je uzrokovalo odlazak Blaženog. Učitelj je pokušao da izmiri protivnike. među kojima svog budućeg glavnog i »najvernijeg učenika«. poput one koja je. da bi se razračunao sa »šestoricom učitelja«. postaju sve brojnija. svojih suparnika. pa su onda i tvrdoglavi monasi bili prinuđeni da popuste. čine deo Budinog izvornog učenja. Pri tom izjavljuje da će se.

Kada je Buda već imao 72 godine (486. »nećeš još dugo čekati. sa dvadeset godina definitivno mu se zamonašio sin Rahul. »Ne brini. Burnouf. 33 i dalje up. ili. Devadata je pokušao da ga ubije. Buda ulazi u parinirvanu Izvori nas veoma maglovito obaveštavaju o srednjem periodu Budinog životnog puta. 6 . Neki izvori. sada je on »izlapeli starac« čiji se život primakao kraju i učenicima ostaje jedino da se uzdaju u Zakon. pre Hr. ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i Otcepljenje Devadate.6 međutim. pustivši opasnog slona. Foucher. zlobnice«. po drugim verzijama. što dokazuje da se Učiteljev ugled rasprostirao mnogo dalje od oblasti u kojima je držao propovedi. Pošto je on to odbio. Blaženi je proveo sumorno. str. pred Anandom. U toku kišnih sezona propovedi je držao po viharama (manastirima) u blizini gradova. kao što to možda neki čine. Tome su razlog bile velike nesreće koje su ga zadesile. str. ljubomorni rođak Devadata zatražio je da mu prepusti upravljanje zajednicom. odmarajući se u svetoj šumi Ćapala. takođe. zajedno sa svojim najbližim učenicima. obilazeći razne krajeve i propovedajući Dobri Zakon. S jednom grupom monaha koji su propovedali strožu askezu Devadata se onda otcepio od zajednice — ali su Šariputra i Maudgalajana uspeli da zavedene odmetnike uhvate i vratć i. Na to mu je Buda odgovorio da je o Zakonu već sve rekao. Buda je proveo zajedno sa Anandom. str. a zatim. u Selu bambusa (Venugrama) i tu dobio tešku dizenteriju. ako bi ga neko za to zamolio. Istog trenutka pojavljuje se Mara podsećajući ga na obećanje da će ući u parinirvanu kada bude dovoljno učvrstio sanghu (sarpgha). prema većem broju izvora. o. Devadatu je živog progLitao pakao. postavljača zagonetki. 74 i dalje) i drugi tekstovi koje je proučavao Windisch. Kišni period ~478. pre svega propadanje klana Sakja i Šariputrina i Maudgalajanina smrt.). Poslednje svoje godine. Blaženi u tri maha. Iz tog perioda biografi pominju još neka značajnija preobraćanja: preobraćanje nekog Jakše. Ali Ananda sva tri puta ostaje bez reči i Učitelj mu onda kaže da se ukloni. bacivši na njega stenu. 200 i dalje (preveo već E. zatim jednog čuvenog razbojnika i jednog bogatog bengalskog trgovca. Godine ~509. ne prećutavši nijednu istinu. 303 i dalje. Uspeo je da prebrodi krizu i Ananda se tome radovao »jer Blaženi neće otići sa ovoga sveta dok Zajednici ne ostavi potrebna uputstva«. i to najpre uz pomoć plaćenih ubica. ostatak godine provodio je. počinje da hvali lepote toga kraja i raznolike čari »indijskog kontinenta« i pri tom kaže da bi. mogao poživeti još jedan kosmički period ili bar onoliko koliko je do kraja ovoga preostalo. Poslednja preobraćanja.« I odriče se svojih preostalih Divydvadana. Mara und Buddha. pominju još jednu značajnu epizodu: po povratku iz Vaišalija. Introduction.68 150. odgovara mu Blaženi. str.

Jer. samo u razmaku od osam dana. Ananda počinje da plače. Svi do jednoga ostaju nemi. prev. na svoj desni bok. prema drugom predan ju. mogao je beskonačno produžiti i svoj život. prestonici Mala. pre Hrista (odnosno.kosmičkog perioda. između dva drveta. lica okrenuta zapadu. Kako je trebalo da 7 Maha-parinibbana-sutta. 14. očito povratak bolesti od koje jedva da se bio oporavio. Ananda. kao što je izabrao okolnosti u kojima će se roditi. Da si zamolio Sudbinu. nošeno je s kraja na k r a j Kušinagare. Buda saziva vernike i pita ih da li još s u m n j a j u u Zakon i Disciplinu. . Ananda. glavom ka severu. Kao da se želela postići neka ravnoteža u odnosu na Budinu toliko ljudsku smrt. moj Ananda!« 7 Zatim od svoga učenika traži da sakupi monahe iz Vaišalija.BUDA I NJEGOVI SAVREMENICI 69 dana. no iscrpen od napornog pešačenja. istrajte u svojim naporima!« Potom. Na Anandinu vest. oko njegovog pogreba isplelo se bezbroj legendi. To jelo izaziva kod Blaženog krvavu dijareju. umotanom u bezbroj plahti i potopljenom u korito sa uljem. Mali su tokom čitavih sedam dana muzikom i igrom odavali počast umrlome. 8 Maha-parinibbana-sutta. ni budistička zajedninca nisu žigosale Anandu. Buda mora da ispuni. a njih dvojica odlaze u Papu gde ih kovač Ćunda poziva na večeru koja se sastojala od zgotovljenog svinjskog mesa.« 8 Zatim pred svima hvali Anandinu odanost i uverava ga da će postati svetac. po svoj prilici. što ide u prilog tumačenju da je epizoda iz apologetskih razloga umetnuta u tekst. pri trećem i poslednjem noćnom bdenju. prosjaci: prolaznost je zakon stvari. prestani da plačeš i jadikuješ . gomile Mala pohrlile su Blaženom. o. a lomača se nije mogla potpaliti pre dolaska učenika Mahakašjape koji je putovao istim putem kojim i Učitelj. Fuše. odnosno nekih gljiva koje svinje neobično vole da jedu. To što ipak nije tako učinio. 487). . Onda im on upućuje ove poslednje reči: »Vama govorim. V. Njegovo telo. ali bi treću uslišila. prolazi kroz četiri stadijuma meditacije i gasi se. dostojan pravog kralja. U želji da mu prirede pogreb. Bilo je to u noći punog meseca kartika. Ali. Ali. Za sve si samo ti kriv. 303. o. monasi. »Tvoja je to greška. I tako bolestan ipak nastavlja putovanje prema Kušinagari. III. ali ga samrtnik teši: »Prestani. . preklinje Blaženog da ne odlazi pre završetka . Istoga časa zemlja se zatrese. leve noge ispružene udesno. Epizoda sudbonosne Anandine rasejanosti. nije mogla biti njegova greška. novembra 478. ćakravartina. Kako je moguće da ono što se rodi jednom i ne umre? To nije moguće. leže u jedan šumarak. Ananda pita Učitelja za razlog ove neobične pojave i kada shvati šta se dogodilo. str. ona bi prvu i drugu tvoju molbu možda odbila. 40. pre nego što će biti kremirano na lomači od sandalovog drveta. ni legenda. bila je izmišljena da bi se na neki način objasnila Budina smrt. Preobrativši nekog Subhadru. ono što je Marau obećao.

koristili su mnogostruka i raznovrsna sredstva. zaplašeni njihovim savezom. Nad tim relikvijama. Međutim. postojale su bezbrojne grupe šramana (šramanas) (»pregalaca«. Budina stopala su izvirivala iz kovčega sve dotle dok im veliki učenik nije odao počast dodirnuvši ih svojim čelom. lutajućih asketa [parivrađaka (parivrajaka)]. Ponekad budistički i đainistički tekstovi navode samo doktrine ne pominjući imena njihovih autora. odnosno do jednog preteranog nihilizma ili vulgarnog materijalizma. koji se sasvim opravdano poredi sa istovremenim duhovnim procvatom u Grčkoj. koji je prema karmanu trebalo da transmigrira: da li se radilo o nepostojanom psihičkom organizmu ili o neuništivom i besmrtnom »Sopstvu«? U suštini. sledbenika brahmanske tradicije. među kojima su se mogli sresti jogini. Sredstva. na k r a j u su pristali da kosti podele na osam delova. delimično su zavisila od vrednosti pridavane agensu. Prema legendi. Na njihove doktrine nailazimo u budističkim i đainističkim tekstovima. U prvom trenutku Mali su im se suprotstavili. O većini njih. izuzev imena. orgija. parajogičkih ekstaza ili empirijskih analiza materije do najnerazumljivije metafizike. Pošto je Blaženi umro na njihovom području. one su najčešće namerno deformisane i izvrgnute ruglu.70 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i stupi na čelo zajednice. Posle tog čina. bio je to isti problem koji su postavile i prve Upanišade (§ 80) i koji će zauvek ostati u središtu indijske misli. preteče Ćarvaka i Lokajata. Pored vernika i mistika. 151. za koja su se opredeljivali. Neki tipovi lutajućih asketa poticali su još iz vedskih i postvedskih vremena. vračevi. ali samo u fragmentima. pa čak i materijalisti i nihilisti. Mali su pokupili i odneli sve njegove kosti. međutim. nad urnom i pepelom lomače podignute su stupe. Tako. neophodno je bilo da prisustvuje bar kremiranju Blaženog. u stvari. Ono što su nastojali da shvate i nadvladaju bio je mehanizam transmigracija i ono misteriozno što taj mehanizam pokreće (karman). i budući da su ih budisti i đaine nadjačali. Vrlo je verovatno. Verska sredina: lutajuće askete Početkom VI veka religija i filozofija Indije u slivu reke Ganga doživljavaju period izuzetno plodnog razvoja. ne znamo gotovo ništa. Brahmađalasuta (Brahmajalasutta) donosi poduži katalog dok- . istovremeno razočarani koliko ništavnošću ljudske egzistencije toliko i doktrinom koju je implicirao brahmanski ritualizam. pali: samana). Da bi to postigli. počev od najstrože askeze. i susedni narodi su zatražili svoj deo posmrtnih ostataka da bi na njima mogli podići stupe (stupas). dijalektičari (»sofisti«). na primer. ali. lomača se upalila sama od sebe. da su svi ti šramani napuštali svet.

O najvažnijim od njih. ovog poslednjeg budistički izvori jedva i da pominju iako je među Budinim savremenicima bio najznačajnija verska ličnost. 47 i dalje) navodi još šest učitelja. uz pomoć psihičke discipline (kakvu predstavlja već joga sa samadhijem). zadovoljstva. Sledeća dva su Maskarin Gosala i Nigantha Nataputa (Nàtaputta). Jedna grupa asketa bavi se razmatranjem budućih ciklusa predviđajući postajanje sopstva posle rastapanja tela. O svakom od njih se kaže da je bio »vođa zajednice«. kako u inteligenciji. ađivikama. đainama. Arada Kalame i Rudrake. patnje i života]. obožavan od mnoštva ljudi i da je već poodmaklih godina. Agnostici zaobilaze sva pitanja. kao sećan j a na prethodne egzistencije. ali tekstovi više ističu odgovore Blaženog nego doktrine i običaje njegovih savremenika. Budinih savremenika. na primer. L'Inde classique. Ađita Kešakambala (Ajita Kešakambala) je propovedao materijalizam. jer je izbegavao bilo kakvu diskusiju. zemlje. To sopstvo može biti svesno. Osim doktrina nepoznatih autora. U mnogim šutama opisani su Budini susreti sa paribađakama (paribbâjaka). . »slavan osnivač sekte«. ] . večnost sedam »tela« [kaja (kàya). I. blizak materijalizmu Ćarvaka. Neke dokazuju čas večnost. prevazišao. suprotstavljajući. izvori su nam sačuvali i imena nekoliko sekta. odnosno Mahavira. druge njegovu konačnost [ . Ovaj katalog nam je posebno dragocen zbog toga što će kasnije neke od tih inkriminisanih doktrina prihvatiti i razvijati razne budističke škole. ili ni svesno ni nesvesno.BUDA I NJEGOVI SAVREMENICI 71 trina: »Neke od njih predstavljaju spekulacije o prethodnim ciklusima t r a j a n j a dokazujući večnost sopstva [ata (ata). Samanjnjaphalasuta (Sâmannaphalasutta) (Digha. čudnotvornih moći. II. Osim već pomenutih. odnosno »tela«. osuđeno da pati. Kakuda Katjajana (Kâtyâyana). itd. biće govora u sledećim glavama. poštovan kao svetac. .« (rezime: J. vatre. odnosno Mahavirinim vernicima. vode. ono je nesvesno. Filliozat. Neke opet identifikuju sopstvo s telom i polazeći od te postavke smatraju ga nepostojanim. što veruju da su postigli cilj i zadovo- . 512). čas nevečnost. str. ili ni uobličeno ni bezoblično. treba podvući da je njihov uticaj na njegovu metodu meditacije bio veoma veliki. zamera što su suviše zaslepljeni sopstvenom askezom i s nipodaštavanjem gledaju na ostale. Purana Kasapa (Purana Kassapa) je izgleda negirao vrednost svakog delanja. na primer. On im. tako i u moći koncentracije. pa čak i uobličeno. a Sanjđaja (Sanjaya) verovatno skepticizam. i pored toga što ih je. konačno ili beskonačno. čiji je glavni vođa bio Maskarin Gosala kao i o nigranthama (»Oslobođenim spona«). i negira se u potpunosti. Neke doktrine sude o sopstvu i svetu kao o produktima lišenim uzroka. Ili pak. Jedne prihvataju beskonačnost sveta. večni Brahman njegovim nepostojanim kreacijama. Što se tiče Gautaminih učitelja. znači strano domenu oblika. sanskrit: atman] i sveta sticanjem. vetra.

Ali. U đainističkom kultu i mitologiji Paršva i danas zauzima izuzetno značajno mesto. razlikovali su se po temperamentima i. 39 i dalje). Legendarne biografije ostalih tirthankara. u m r o je na jednoj planini kao stogodišnjak. već unutarnja disciplina. zaključno s dvadeset drugih slede približno isti model. odrekli su se sveta i osnovali versku zajednicu. III. III. 250 godina pre Mahavire. 8 Ud. 9 Pri tom izjavljuje da ono čime se odlikuje pravi samana ili brahman nije uopšte njegov spoljašnji izgled. Obojica su se pokazala kao prvorazredni »jeretici«. kao asketa. pošto je ovladao svim znanjima i osnovao osam zajednica. 10 152. Mahavira i »Izbavitelji sveta« Iako je Mahavira bio Budin savremenik. Buda ga nikad nije sreo. napustio je svet u tridesetoj i. a zatim. 10 Kassapa-Sihanadasutta (Digha. najavljuju spasenje«. legenda kaže da je živeo milijarde godina. 11 Za prvog iz niza. 234 i dalje) 11 Ali. pohodio iste krajeve i dolazio u dodir sa istim svetom.rika Sihanadasutta (Digha. po svojim doktrinama koje ostaju međusobno nepomirljive. Za razliku od budizma. milosrđe. njegovo ispaštanje i fizičko mučenje. transformisan u paradigmu. vladanje sobom i oslobođenost duha od sujeverja i automatizama.TA I RELIGIJSKIH IDEJA ljavaju se njime. đainizam ne počinje Mahavirinim propovedima. a takav isti. I. Obojica su pripadala kasti vojničke aristokratije [kšatrijama (ksatriya)] i ispoljavala antibrahmanističku tendenciju. Dialogues of the Buddha. izraženu već i u prvim Upanišadama. »pregalaca koji krče put. Što se tiče dvadeset trećeg tirthankare. »prvobitnog učitelja«. prihvaćeno je da mu treba priznati izvesnu istoričnost. Dialogues. i budisti su veoma rano objavili poduži niz Buda. Rišabhu (IJsabha) il Adišvaru (Adišvara). na planini Kailasa.umba. Rođen kao sin nekog kralja iz Benaresa. Nije nam poznato zbog čega je zaobišao ovog svog najmoćnijeg i najoriginalnijeg suparnika.72 ISTORIJA VEROVAN. itd. 169 i dalje. 43 i dalje. doslovno »onih koji pripremaju prelaz na drugu stranu reke«. konačno. Mahavira je samo bio poslednji iz izmišljenog niza tirthankara (Tirthamkara). i to najpre kao princ. što preteranu važnost pridaju svojim podvizima. Rhvs Davids. pre nego što će dostići nirvanu. jedinog koji je uspeo da organizuje versku zajednicu koja se održala do naših dana. jer su poricali postojanje vrhovnog božanstva i karakter otkrovenja Vedama i izjašnjavala se protiv uzaludnog i okrutnog žrtvovanja. odnosno. s . I. bio je i Mahavirin život: svi su oni bili prinčevskog porekla. Paršve (Paršva). Razvojni putevi i duhovne orijentacije dvojice učitelja imaju izvesnih sličnosti.

po krajevima Magadhe. posle dugotrajnog samomučenja i dva i po dana usredsređivanja. periode monsuna provodiće u okolini nekog grada. na obali reke pod drvetom sala postiže »sveznanje« i dobija ime dina (jina) (»pobednik«) po kojem će se kasnije njegovi vernici prozvati đainama. to je prva novina koja ga odvaja od tradicije. zatim se ženi devojkom plemenita roda i ona mu rađa sina. trinaest meseci provodi u najstrožoj askezi i meditaciji i konačno. propovedajući svoju doktrinu dolinom reke Ganga. napušta svet i oblači odeću lutajućeg askete.. vođe jednog plemenitog klana. Ange i Videhe. Mitologija. i Trišale. pre Hr.. ne znamo gotovo ništa. jedne letnje noći. posle smrti roditelja.BUDA I NJEGOVI SAVREMENICI 73 Mahavira je bio sin Sidharte. u sedamdeset drugoj godini života. Sledećih trideset godina nastaviće da živi kao lutajući asketa. tradicije koju mu je predao Paršva. u stvari je. Ali legenda njegovo rođenje smešta u tradicionalni okvir rođenja svih »Izbavitelja sveta«. kao i Budina. Ali. tradicionalna indijska mitologija. kao ličnosti. supruge jednog brahmana. koja je pripadala vladarskoj porodici iz Magadhe. a trinaest meseci kasnije odbacuje i tu odeću. Po nekima je to bilo 468. 153. kao pri rođenju Bude i Zaratustre. Umreće u Pavi (Pava). Đainističke doktrine i prakse 0 Mahaviri. »Velikim junakom«. kao i neke epizode iz njegovog razvojnog puta. nedaleko od današnje Patne. po kojem dvadeset četvrti i poslednji predodređeni tirthankara odlučuje da siđe na zemlju da bi obnovio doktrinu i popravio moral zajednica koje je osnovao Paršva. pet vrsta ispravnog saznanja. . koja uzdiže njegovo rođenje. Dele dobije ime Vardhamana (»Prosper«) i. Njega će najčešće i dalje nazivati Mahavirom. — u svakom slučaju u nirvanu je ušao nekoliko godina pre Bude. sa trideset godina. a po Jakobiju (Jacobi) i Šubrigu (Schubrig) 477. ali su neki njegovi delovi mnogo stariji i moguće je da čuvaju izvorne učiteljeve reči. I. živi najpre prinčevskim životom. »odeven u vazduh«. Đainistički kanon utvrđen je između IV i III veka pre Hr. Niz proročanskih snova najavljuje dvema m a j k a m a rođenje spasitelja — ćakravartina. Vardhamana razdeljuje sva svoja dobra. Datum njegovog »ulaska u nirvanu« i danas je sporan. Kao i ostali vernici. Nag. uz dozvolu starijeg brata. no voljom bogova njegov embrion se prenosi u utrobu princeze od Magadhe. poput Bude. Inkarnira se u utrobi Devanande. blesak svetlosti obasjava tu noć. Ono što izgleda da karakteriše Mahavirino učenje jeste njegovo posebno interesovanje za strukturu prirode i strast prema klasifikacijama i brojevima. Moglo bi se reći da broj određuje njegov sistem (Subrig). U njemu se zapravo pominju tri vrste svesti.

štaviše božansku zajednicu. dok hoda. Karakteristična odlika đainizma. Ni Kosmos ni život nemaju ni početka ni kraja.). nalazeći sebi slične. i na pretklasičnu sankhju i jogu (139 i d. odnosno svega što postoji unutar tri carstva na svetu. postiže nizom meditacija i koncentracija jogističkog tipa 12 koje čine oslonac askeze i predavanja. ali nisu besmrtni. a zabranjeno mu je bilo i da izlazi pre zalaska sunca — da se ne bi izložio opasnosti da usmrti neku životinjicu. Izražavajući istovetni pesimizam i omalovažavanje života. Mahavira se. razlikuje strogim asketizmom koji je njegovim vernicima između ostalog nametao da idu nagi i mnoge druge zabrane. u nekoj vrsti Empireja. jer on stvara karmičku materiju. Paradoksalno je da doktrina koja postulira panpsihizam i objavljuje apsolutno poštovanje života. osim oslobođenima duhom. ima dušu. koje su izrazile i Upanišade. Karman igra odlučujuću ulogu. a isto tako beskonačan je i b r o j duša. u stvari. S tog razloga monah je morao. s njima komunicira obrazujući čisto duhovnu. kamenje. po njemu. to verovanje u panpsihizam povlačilo je za sobom mnogobrojne tegobe. da duša. neku vrstu psihotelesnog organizma koji se vezuje za duh i nagoni ga da transmigrira. a.. kao i obustavljanjem svakog njegovog novog priliva. Taj pesimizam i akosmički »spiritualizam« podsećaju na izvesne gnostičke škole (§228). dalje § 190): naime. odnosno odstranjivanjem već apsorbovanog karmana. ali ne i bogova: oni. kapi vode. da čisti ispred sebe. Na primer. ne samo životinje. Kao što bi se moglo i nredvideti. već i biljke. k r a j n j e potcenjuje ljudski život i smatra najuzvišenijim primerom samoubistvo glađu. tako i od Bude. četrnaest stadijuma duhovnih vrednosti. đainizam priznaje samo duhovno i transkosmičko blaženstvo (videti. Svim postojećim stvarima upravlja karman. međutim. koja ističe njegovu arhaičnu strukturu.74 sedam principa ili kategorija. Mahavira negira postojanje Boga. Oslobođenje (mokša) postiže se prekidanjem svakog kontakta s materijom. »poput strele« uzleće u vrhunske sfere Univerzuma i da tamo. šest tonova ili boja [ l e š j a (lešya)]. Poštovanje života. ono se. Kosmički ciklusi beskonačno se ponavljaju. uz veća odstupanja. itd. Osim toga. pa čak ni da j o j prida i n a j m a n j i religijski značaj. osam vrsta »karmičke materije«. koncentracija (dhjana) sastoji se od usredsređivanja psihomentalne aktivnosti »na jednu jedinu tačku«. Razume se da su 12 Izvesne tehnike savršeno odgovaraju tradicionalnoj klasičnoj jogi koju je kasnije fiksirao Patanjđali (§ 143). kako od Paršve. . A budući da je poštovanje života u đainizmu bila prva i najvažnija zapovest. itd. pet vrsta tela. žive u izvesnom blagostanju. oslobođena »karmičke materije«. koje zaslužuju da ih duša smatra vrednim ili bezvrednim. jeste panpsihizam: sve što na svetu postoji. ne uspeva da posveti ljudsku egzistenciju.

BUDA I NJEGOVI SAVREMENICI 75 oslobođenje mogli očekivati samo monasi i monahinje.) posle jednog nadmetanja s Mahavirom i od njegove kletve.000. kao monasi. Tada je dobijao čanak za milostinju. Smatra se da se Mahavira pre svega obraćao sredini iz koje je i sam potekao. metlicu da čisti ispred sebe i komadić muslina kojim će pokrivati usta dok bude govorio (verovatno zato da ne bi progutao nekog insekta). veliki b r o j žena. tako i među laicima. potvrđuje i najstarija tradicija. još više iznenađuje podatak da su ubedljivu većinu. pre Hr. plemenitoj i vojnoj aristokratiji. Međutim. od njihovog kanona ništa nam nije sačuvano. Zna se ipak pouzdano da je reč o dosta starom pokretu koji je nekoliko generacija prethodio i budizmu i đainizmu. već od osme godine. . doktrine i prakse ađivika teško se mogu rekonstruisati. kao Mahavirin učenik i sledbenik. monahinje nisu mogle dostići oslobođenje zbog toga što im se nije dozvoljavalo da. b r o j monaha je. koji je verovatno ipak nešto uvećan. postao voda ađivika. Osim nekoliko citata. Međutim. naime da su otkrivale religijski put koji im je uskraćivala brahmanska ortodoksija. Svojim magijskim plamenom ubio je jednog od svojih učenika. prema nekim učiteljima. Gosala je najpre. sačuvanim u budističkim i đainističkim tekstovima. da neće ništa posedovati ni sticati i da će ostati čedan. što među laicima. bio je moćan čudotvorac. Napadane i od budista i od đainista. Ali je monaški život bio dostupan svakom detetu. ovladavši čudotvornim moćima. monasi i monahinje su živeli lutalačkim životom. Posle nekoliko godina učenja. Osim ovako velikog broja monaha. Tokom čitave godine. Sudeći po nekim biografskim aluzijama. iznosio 14. sačuvanih u knjigama protivnika. kako među adeptima. Ađivike i svemoć »sudbine« Buda je Maskarina (Makhalija) Gosalu smatrao svojim najopasnijim suparnikom. pod uslovom da je bilo dobrog zdravlja. činile žene. što među monahinjama. Etimologija termina ađivike još nam je nejasna. nekoliko godina upražnjavao askezu. U vreme Mahavirine smrti. 154. taj podatak je utoliko neobičniji što. a potom. predanje kaže. umro je (verovatno negde između 485—84. podražavajući u svemu Mahavirin život. iskušenika je posvećivao učitelj i tom prilikom novi vernik je morao da položi sledećih pet zaveta: da će čitav život provesti u odricanju.000 a monahinja 36. da će govoriti istinu. idu nage. Stoga se može pretpostaviti da su i žene iz tih krugova u Mahavirinoj doktrini nalazile učenje koje je poniralo u najdrevniju indijsku duhovnost. pored brojne zajednice laika. izuzimajući četiri monsunska meseca.

str. . samim stanjem s t v a r i . Ne postoji ni uzrok zbog kojeg su bića pročišćena. History and Doctrines of Ajivikas. sve što živi postoji bez ičije volje. Buda je takav fatalistički determinizam smatrao zločinom i zato Makhali Gosalu napadao više od bilo kog drugog među svojim savremenicima: doktrinu fatalnosti smatrao je najopasnijom. bića su iskvarena bez uzroka i bez motiva. sve individue. ađivike. 54. ni ljudska snaga [ . L. 14 Oko X veka n. L. . Gosala je odbacivao panindijsku doktrinu karmana. »sudbina«. Ne postoji ni čin po sebi. Sigurno je da su imali svoje asketske tradicije i svoje recepte meditacije. oslanjajući se na precizne informacije koje je dobio proučavajući periodičnost biljnog života. sve evoluira snagom sudbine. međutim. hranu su prosile i podvrgavale se veoma strogim propisima u pogledu ishrane. »Čovekov napor je uzaludan«. osnovna je njegova poruka. bez prinude. ona su pročišćena bez uzroka i bez motiva. ] . starijem i od Mahavire i od Gosale. Čitav njegov sistem sadržan je u jednoj jedinoj reči: nijati (niyati). e. 14 13 Predložio je klasifikaciju bića prema broju njihovih čula i dao je osnovne konture jednoj doktrini transformacija u Prirodi (parinamavada). Bachain. bila čupana iz glave. Renu).76 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i Ono po čemu se Gosala razlikovao od svojih protivnika bio je strogi fatalizam. Prema jednom budističkom tekstu Gosala je smatrao da »nema ni uzroka ni motiva iskvarenosti bića. Od duhovnih tehnika ađivika.000 eona (mahakalpa) i nakon tog ciklusa oslobođenje nastupa spontano. Makhali Gosala zauzima posebno mesto na horizontu indijske misli: deterministička koncepcija koju je zastupao. kao i čitava Indija. . 13 Prema jednom običaju. ne postoji ni ljudski čin. sva stvorenja. . ni energija [ . Mnoge su sebi gladovanjem oduzele život. slučajnostima. bez energije. pri čemu mu je kosa. usvajaju bhakti i stapaju se s višnuitskom sektom Panjćaratra. 280 i dalje. Sva bića.400. . ni prinuda [ . »fatalnost«. ništa nam nije sačuvano. ] niti ljudska hrabrost. . Drugim recima. vlas po vlas. « (Samanjnjaphalasuta. Kao i sve lutajuće askete. ađivike su išle potpuno nage. prev. . Po njemu svako biće treba da prođe svoj ciklus od 8. Sam čin inicijacije bio je arhaičnog karaktera: iskušenik je morao ili da ispeče ruke stisnuvši neki vreli predmet. podstakla ga je da proučava prirodne pojave i zakonitosti života. up. niti čin po drugima. bez napora. ] . ili je pak bio do vrata ukopavan u zemlju. . . A. to sudimo po izvesnim aluzijama na neku vrstu nirvane koja se može porediti s najvišim Nebom drugih mističnih škola.

U suštini. već se nije izjašnjavao ni o mnogim bitnim pitanjima svoje doktrine. koji su prihvatali Budino učenje. Usmeno prenošenje učenja Blaženog i sastavljanje Kanona postavili su brojne probleme i uzaludno je nadati se da će oni ikada biti rešeni na zadovoljavajući način. Što se tiče kosmologije i antropogonije. pored monaha. o životu sveca po ulasku u nirvanu. moglo bi se reći da se Buda suprotstavljao kako kosmološkim i filozofskim spekulacijama brahmana i šramana. Čovek pogođen otrovnom strelom . rituala i književnih i umetničkih dela koja je inspirisao. niti pak zao duh (kao što s m a t r a j u gnostici i manihejci. obezbeđivali srećniju egzistenciju sa boljom reinkarnacijom. ali se. Budistička zajednica (sangha) je od samog svog nastanka bila organizovana na izvesnim monaškim propisima (vinaja) koji su joj osiguravali jedinstvo. Takav tip pobožnosti karakierisao je »popularni budizam«. pri tom. nije stvorio nikakav bog. Svojim verovanjem u Budu i nesebičnim ponašanjem prema zajednici sticali su »zasluge« kojima su sebi. monasi su delili neke osnovne ideje. Buda nikada nije želeo da svom učenju daje odlike sistema. nagradom za učinjena dela. po njemu.. u vezi s tehnikom meditacije koje vode nirvani i sa »oponašamjem Bude« (što se nazivalo budologijom). nikakav demijurg. čiji je značaj u istoriji azijskih religija neobično veliki zbog mitologija.. To njegovo ćutanje dosta rano je omogućilo različite interpretacije. očigledno je da svet. u vezi s transmigracijom. § § 229 i dalje). U pogledu doktrine. Još za života Blaženog. preterano je o najstarijim tekstovima suditi kao o njegovoj iz osnova modifikovanoj doktrini spasenja. odnosno da se neprestano stvara . I upravo zato što se rekonstruisanje Budine »autentične poruke« u celini čini nemogućim. u jednom od krajeva. Ne samo da je odbijao da raspravlja o filozofskim problemima. tako i raznim metodama i tehnikama pretklasične sankhje i joge. simpatizera. up. postojao je i veliki b r o j laika. a potom izazvalo i pojavu raznih škola i sekti. na primer. nisu odricali svetovnog života.XIX POGLAVLJE BUDINA PORUKA: OD UŽASA VEČNOG POVRATKA DO BLAŽENSTVA NEIZRECIVOG 155. već da on neprekidno postoji.

. Prihvatiti ono što se ne voli. od kakve je niti luk bio [ . prosvetljenosti. a njeno poreklo treba tražiti u drevnim koncepcijama o postepenoj dekadenciji sveta koja dovodi do njegove periodične rekreacije. »rođenje je bol. . (To je panindijska ideja. 156. Izrekao ih je neposredno posle »Buđenja«. iz kog je sela ili grada. Biti razdvojen od onoga što se voli [ . a to su četiri plemenite istine [Madđhimanikaja (Majjhimanikaya) I. Zapravo. ] . a od jogina kontemplativne tehnike. a tako će umreti i svaki onaj koji odbija da pođe svetim putem pre nego što reši ovaj ili onaj filozofski problem. ] . . kao i za većinu indijskih postupanišadskih mislilaca i vernika. ] . znači patiti. starost je patnja. smrt je patnja. Njegovo odbijanje da se prepusti spekulacijama bilo kog reda — kategorično je. . 426]. ] . od čega joj je bio šiljak. Prva istina govori o patnji ili bolu (pali: dukha). .) Što se tiče sankhje i joge. niti odricanju od njega. Četiri »Plemenite istine« i »Srednji put« Te četiri »Plemenite istine« čine srž njegovog učenja. Buda mu na to odgovara pričom o čoveku pogođenom otrovnom strelom. ] . sve je patnja. Za Budu. a ako ne zna. dubokom poniranju. znači patiti. da to i prizna. smirivanju. u svom prvom govoru u Benaresu pred petoricom svojih učenika (§ 149). iz kakve je porodice. . ideju o Sopstvu (puruši). pre svega. . . . već i čitav Univerzum propada. . Malunkjaputa moli učitelja da mu tačno odgovori šta misli o svemu tome. ali čovek uzvikuje: »Ne dam da mi strelu izvade pre nego što saznam ko me je ustrelio. kao na primer: da li je Univerzum večan ili nije? konačan ili beskonačan? da li je duša isto što i telo ili je nešto drugo? da li Tathagata postoji posle smrti ili pak ne postoji? itd. Buda od učitelja prve preuzima i razvija njihovu analizu.78 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i dobrim i rđavim delima ljudi. Malunkjaputa je zamerao Blaženom što ne daje odgovore na neka pitanja. bolest je patnja. što ne doprinosi obustavljanju želja. ali odbacuje teorijske postavke i jednih i drugih. ne dam da mi je izvade sve dok ne budem znao iz kakvog je luka odapeta [ . nirvani!« Na kraju Buda podseća Malunkjaputu da je on učio ljude samo jednoj stvari. Kada se neznanje i gresi nagomilaju. mali ili srednjeg rasta. nemati ono što se želi. Zašto je Buda odbijao da raspravlja o ovim stvarima? »Zato što to nije korisno. da li je to neki kšatrija ili brahman [ . je li visok. ne samo da se ljudski vek skraćuje. kakvo je pero bilo na streli [ . To izvrsno ilustruje čuveni dijalog s Malunkjaputom (Malunkyaputta). .« I čovek umire ne saznavši ništa od onog što je želeo da sazna. Prijatelji i rođaci mu dovode lekara. što nije vezano za svetački i duhovni život i zato što ne doprinosi stvaranju građenja prema svetu.

želja za obnavljanjem i želja za ugasnućem (ili samoponištenjem). 40). ne predstavlja rešenje. apetitu ili »žeđi« (tanha) koja determiniše reinkarnacije. odnosno dukha« (Mađđhima. Formulišući četiri istine. 7) pravilno usmerene pažnje. Zapravo. zatim otkriva njene uzroke. u stvari. izbegava dve krajnosti: traganje za srećom putem čulnih zadovoljstava i. . jer ne zaustavlja večni krug transmigracija. budući da se obraćao različitim sredinama. Ono je ravno nirvani. opisana su kao dukha. budući i sama jedan »apetit«. sve je i dukha. četvrta istina otkriva puteve koji vode otklanjanju patnje. 2) pravilnog mišljenja. 141).3 Druga plemenita istina otkriva poreklo patnje (dukha). Buda primenjuje jednu metodu indijske medicine koja n a j p r e utvrđuje bolest. 90). u stvari. jedan tekst Mađđhimanikaje (I. pa čak i izvesna stanja duha. Pošto je najpre odao hvalu duhovnom blaženstvu takvih jogističkih stanja. Ali. Budinu terapiju. Ona. ni ta želja. s tekstovima koje navodi Rahula. Tako. na primer. 6) ispravnog nastojanja. podložna promeni. U stvari. Treća plemenita istina obznanjuje da se oslobođenje od boli (dukha) sastoji u otklanjanju apetita (tanha). objašnjavajući ih na različite načine. Ta »žeđ« ili želja neprestano traži nova zadovoljenja: postoji želja za čulnim uživanjima. i u smislu uslovljenog stanja (Visuddhimagga. mnogo šire značenje. ima. Otkriva ga u želji. Dukha su upravo zbog svoje nepostojanosti. 4) pravilnog delanja. I najzad. 499. Buda i za njih kaže da su »nepostojana. up. ono što je suprotno tome. 3) pravilnog govorenja. ona prepisuje recepte kojima se leči bolest egzistencije i ta metoda je poznata pod imenom »Srednji put«. str. Različiti oblici sreće. jer se sastoji od: 1) pravilnog (ili ispravnog) stava ili pogleda.BUDINA PORUKA 79 Ukratko. koja može voditi samoubistvu. 301) 1 Budistička sholastika je razlikovala dukha u smislu obične patnje. jedno od imena za nirvanu je i »gašenje žeđi«. 8) pravilne koncentracije. . L'Enseignement du Bouddha.Up. Zapazimo da se i želja za samoponištenjem osuđuje zajedno sa ostalim oblicima ispoljavan j a »žeđi«. dukha. 5) pravilnog življenja. »Srednji put« se drukčije naziva i »putem od osam članova«. ostvarena meditacijom. str. zapravo. I. Buda svodi »ja« na kombinaciju od pet agregata (skandha) fizičkih i psihičkih sila i navodi da su tih pet agregata. sačinjava. 41. I. u smislu patnje uzrokovane promenom. četvrta istina. u k r a j n j o j liniji. Ponekad ih i razvrstava prema onima kojima su upućena. str. potom odlučuje da ih otkloni i na k r a j u nudi pogodna sredstva kojima se ona može otkloniti. kontakt s bilo kojom od pet skandha. podrazumeva patnju« (Mađđhima. traganje za duhovnim blaženstvom kroz preterano strogi asketizam. najčešće prevođen sa »bol« ili »patnja«. Rahula. Napomenimo da termin dukha (dukkha). kako je sve u krajnjoj liniji »uslovljeno«. Buda se neumorno vraća na osam pravila »Puta«. tanhakhaja (tanhakkhaya). 1 Kao što ćemo kasnije videti.

Nepostojanost stvari i doktrina anate Meditirajući o prvim dvema plemenitim istinama — bolu i poreklu bola — monah otkriva nepostojanost. sažima i ilustruje niz međusobno povezanih uzroka i posledica koji upravljaju ciklusom života i ponovnog rađanja. Jedan drugi čuveni obrazac. Bespoštednom analizom Buda je pokazao da se sve što postoji na svetu može svrstati u pet kategorija. koje sadrže psihičkti. 5) misli (viđnjana). ispravno govorenje označava uzdržavanje od laži. »Osmočlanog puta«. dakle. sanskrit: pradnjaj. ona je rezultat prva dva pravila: pravilnog stava ili pogleda i ispravnog mišljenja. odnosno saznanja. jer predstavljaju suštinu budističke poruke. prema tome. ružne i zlonamerne reči. aktivnost. Reč je o asketskim vežbama jogističkog tipa. 3 . 3) percepcije i pojmove koji proističu iz oseta (tj.80 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i definiše budističko učenje kao: 1) etičko ponašanje (sila). poput vedantinca. a pre svega duha (manas) čije je sedište u srcu i koji organizuje čulna iskustva. ogovaranja. zasnovano na ljubavi i saosećanju prema svim bićima. na kojima ćemo se kasnije više zadržati. nezakonite seksualne odnose. Ti »agregati« ili »skupine« ukratko predstavljaju materijalni svet i ljudsku uslovljenost. 3) mudrost [ p a n j n j a (panna). na još dinamičniji način od prethodnog. 2) mentalnu disciplinu (samadhi). pravilno usmerene pažnje i pravilne koncentracije. poznat pod imenom međuNa primer. Pravilo ispravnog delanja zabranjuje budisti uništavanje života. čula i njihove objekte). kleveta i uopšte od bilo kakve grube. u ovom slučaju podrazumeva upražnjavanje triju pravila (br. na primer. 2) osete (koji se stvaraju u kontaktu s čulima). bezličnost (pali: anata) stvari i u isti mah bezličnost sopstvenog bića. orfičara ili gnostika. kognitivne fenomene). naime pravilnog govorenja. »nesastavljena«. ne može svrstati u »agregate«. 6—8): ispravnog nastojanja. Taj obrazac. 157. itd. »skupina« ili »agregata« (skandha): 1) skup »privida« ili svega onog što se opaža (koji sadrži sveukupnost materijalnih stvari. Etičko ponašanje. već da u potpunosti deli njihov način postojanja. pravilnog delanja i pravilnog življenja. On ne saznaje. krađu. itd. Moglo bi se nabrojati mnogo tekstova koji objašnjavaju šta se pod ovim formulama 3 podrazumeva. sastoji od upražnjavanja triju poslednjih pravila »Osmočlanog puta« (br. Jedino je nirvana neuslovljena. Mentalna disciplina (samadhi) se. da je zalutao među stvari. Ispravno življenje isključuje zanimanja koja su škodljiva za druge. kao i od praznog brbljanja. proizvedena sposobnostima čula. svesnu i nesvesnu. pa se. 4) psihičke tvorevine (sanskara). jer kosmički totalitet i psihomentalna aktivnost sačinjavaju jedan jedini i isti Univerzum. Što se mudrosti (prađnja) tiče. 3—5).

a potom i analize pretklasične joge i sankhje. Već su spekulacije Brahmana i Upanišada. negiranje »Sopstva«. pali: patiććasamuppada (paticcasamuppáda)]. e. umiranja i transmigracija.Sopstva' znači pasti u jeres neprekidnog t r a j a n j a . U jednom od svojih govora Učitelj izjavljuje da je »potpuno bezumna« svaka doktrina koja tvrdi: »ovaj Univerzum je ovaj atman.) zaključuje: »verovati u postojanje . posle smrti biću to što je stalno. one proizvode »psihičke« tvorevine (sanskara). vitalnog principa (diva). poput tolikih drugih). tačnije do seksualne želje. znači pasti u jeres potpunog predavanja smrti. slagao bi: osim toga. 138. 108. a ove pak uslovljavaju psihičke i mentalne fenomene i tako redom — ponovo do želje. Buda bi još više povećao njegovu zbunjenost: »jer bi pomislio: ranije sam imao atman. Jer. Ova metoda analize i klasifikacije nije Budino otkriće. Vasubandhu (V vek n. što se ne menja i kao takav postojaću večito«. subjekta transmigracija. 4 Jasna nam je asketska intencija i funkcija ove negacije: meditirajući o irealnosti ličnosti. razdvojile i razvrstale kosmički totalitet i psihomentalnu aktivnost u izvestan broj elemenata ili kategorija. Tako je jednom prilikom i lutajućeg vernika Vaććhagotu ostavio bez odgovora kada mu je postavio takvo pitanje. Međutim. Ali Upanišade. koja stvara novi život. S druge strane. ali sposobnog da se oslobodi i dostigne nirvanu. kasnije je Anandi objasnio zašto je tako učinio: da je odgovorio da »Sopstvo« postoji. i što je još gore. što opstaje. ili atmana. a sada ga više nemam« (Samjuta-nikaja. Navedeno prema L. veliki broj tekstova za koje se smatra da gdražavaju izvorno Učiteljevo učenje poriče realnost ljudskog bića (pudgala). III. Osim toga. Neznanje proizvodi želje. I. stvaralo je probleme. negirati ga. Komentarišući ovu čuvenu epizodu. A Buda. U stvari. osuđen takođe da se završi starošću i smrću. 400).BUDINA PORUKA 81 sobno uslovljenog nastajanja [pratitjasamutpada (pratityasamutpada). sadrži dvanaest faktora (»članova«) od kojih je prvi neznanje. neznanje. 6 . što traje. atmana ili puruše. negira ili bar prećutkuje postojanje takvog principa. str. Vaććhagota bi ga svrstao među pobornike »eternalističke teorije« (odnosno načinio bi od njega filozofa. Nirvana. kao i sankhja i joga. de la Vallée-Poussin. već od postvedskih vremena želja i neznanje su bili proglašeni glavnim uzrocima patnje i transmigrad je. uništava se egoizam u samim svojim korenima. želja i egzistencija su međusobno zavisni i dovoljni da objasne neprekidan lanac rađanja. proglasio bi ga pristalicom »anihilističke teorije«.« 5 4 8 Majjhimanikâya. priznaju i postojanje jednog autonomnog duhovnog principa. reklo bi se. Zbog toga je Buda u više mahova odbio da odgovori na pitanja u vezi s postojanjem ili nepostojanjem atmana. A da je odgovorio da »Sopstva« nema.

on nije želeo da učestvuje u polemici između »pobornika ličnosti« (pudgalavadin) i »pobornika agregata« (skandhavadin): ostao je »na sredini«. Vallée-Poussin. str. Drugim recima.«6 Takva kolebanja i dvosmislenost odražavaju zbunjenost koju je Buda stvorio odbijajući da otvoreno odgovori na neka sporna pitanja. recimo t a j poštovani vernik. tačno je da jedine škole čije Rukopise posedujemo i o kojima nešto više znamo. dolazi se do sledećeg paradoksa: doktrina koja veliča značaj čina i njegovih »plodova«. Uostalom. iz te i te porodice. 7 Međutim. neprestano podsećajući na to. A razlog. materija. up. budućnost pripasti pobornicima duša-tok. propovedao otklanjanje patnje i sredstava kojima se to otklanjanje postiže. to je pet skandha. i sami pudgalavàdini su se približili svojim protivnicima. samo rečeno s više nijansi: »Onaj koji jede plodove čina u jednoj egzistenciji. On je. negira agens. podstiče intelektualnu oholost i konačno sprečava postizanje Buđenja. 513). 66 i si.82 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i Negiranjem realnosti »Sopstva« [nairatmja (nairatmya) ]. ležao je u tome što je znao da verovanie u atman za sobom povlači beskrajne metafizičke rasprave. 22). str. oni su pak na kraju »personalnost« transformisali u jedan »tok« [santana (sa^tana)] uzroka i posledica. Međutim. ali nije ni neko drugi. nagrade za učinjena delu. i identitet njihovih ličnosti je uvek prepoznatljiv. Rešenja bezbrojnih polemika oko »Sopstva« i »prirode nirvane« nalazila su se u iskustvu Buđenja: polemike te vrste nisu se mogle rešavati misaonim i verbalnim putem. zbog kojeg je negirao postojanje nesvodljivog i neuništivog Sopstva. oseti. verovanje u kontinuitet ličnosti zadržalo se. čije jedinstvo. što čini da liči na »dušu«. Nirvana. u istoriji budističke misli. Nirvana. Osim toga. ali nema nikoga da pati. tog i tog imena. kao što kaže jedan od kasnijih čuvenih učitelja. želje.« (Samjuta. o njegovoj porodici i njegovim sledbenicima. A što se tiče »pobornika agregata«. III. a pogrešno je i razlikovati je od njih«. Dela su tu. svojom paradoksalnom definicijom ličnosti: »Pudgalu je pogrešno izjednačavati sa skandha. 46. spoznaja — nosač tereta je pudgala. I u drugim tekstovima nailazimo na isto. ako se negira kontinuitet »stvarne ličnosti« (čak i ako postoji kolebanje da se ona nazove «Sopstvo« ili pudgala)? Navedeno prema Vallée-Poussin. str. nije onaj koji ga je počinio u nekoj od ranijih egzistencija. mada nepostojano. »onoga koji plodove jede«. Pa ipak bi se reklo da je Buda prihvatao izvesno jedinstvo i kontinuitet »ličnosti« (pudgala). propovedaju nairatmju (nairàtmya). itd. U jednoj propovedi o teretu i nosaču tereta on tvrdi: »Teret. ali će. Kasnije škole će dalje razvijati ove interpretacije. ideje. nije i diskontinuirano. Ali. ali nema onoga koji ih čini« (Visudhimaga. Mnogobrojne đatake pričaju o prethodnim Budinim životima. 7 8 . Budhaghoša (Buddhagho§a): »Postoji samo patnja. kako shvatiti reči koje izgovara tek rođeni Sidharta: »Ovo je moje poslednje rođenje« (§ 147). i to ne samo u narodu.

»već u ovom životu isključen iz njega. Ove dve poslednje istine izričito tvrde da: 1) nirvana postoji. Sve u svemu. odnosno jogin identifikovan s Brahmanom. I. odnosno nirvane dostupne u ovom životu i parinibane. ostvarljirve nakon smrti. (Pod on treba podrazumevati ne samo njega. radost i svetlost samo unutar sebe. nirvanizovan (nibuta). On tvrdi da su arhati (oslobođeni sveci) »dostigli sreću koju više ništa ne može pomutiti« (Udana. I. dakle. II.BUDINA PORUKA 83 158. osećajući sreću u sebi samom. da bi postao svestan svih činova 8 Anguttara. . A drugi jedan budistički tekst ovako opisuje oslobođenog sveca: »O takvom monahu kažem da neće ići ni na istok. u stvari. navedeni prema Vale-Pusenu. u kanonu nazvana »okom svetaca« [arija ćakhu (ariya cakkhu)]. nirvanizovan. * Treba ipak praviti razliku između »vidljive« nirvane. Arhat. ali razrađenih i interpretiranih onako kako ih je shvatao religijski genije Blaženog. 141). »ostvarljiva«. da je on. navedeno prema Vale-Pusenu. nap. to znači da. 341. itd. 24: »Onaj koji nalazi sreću. Majjhima. dostiže nirvanu koja je Brahman«. A zatim se utvrđuje da su putevi koji vode obustavljanju bola izrečeni u »Osmočlanom putu«. Monah se najpre vežba da neprestano razmišlja o svom fiziološkom životu. str. bilo kakva rasprava u vezi s prirodom nirvane i načinom života »nirvanizovanog« nema nikakvog smisla. ma kakva bila »priroda« nirvane. odnosno da je »od ovoga sveta«. na čije paralele nailazimo i u starom Iranu. . ali da 2) se može postići samo specijalnim tehnikama koncentracije i meditacije. IV. u ovom životu on je već odvojen od njega. 206.) Kontakt sa neuslovljenim. Put koji vodi ka nirvani Poslednje dve istine treba da budu meditirane zajedno. »dostigao besmrtnost« i da je i drugi monasi mogu dostići: »Možete je se domaći u ovom životu i živeti u njoj« (Mađđhima. Buda ne daje nikakvu »definiciju« nirvane. Tekstovi. odricanjem. 8 Za nirvanu Buda. VIII. da je nirvana »blaženstvo« (Angutara. 72—73. naime »udaljavanjem. ni na jug. sadrži niz meditacija i koncentracija. poznatih već od pre dosta vekova. ali se neprestano vraća na neke od njenih »atributa«. sigurno je da j o j se može pristupiti jedino metodom koju je Buda učio. za onoga koji još nije stigao do praga tog neiskazivog stanja. ohlađen. ] . 6* . primenjivanim još od vedskih vremena. odbacivanjem i oslobađanjem od nje. str. odnosno sa nirvanom omogućuje »vizija«. 9 A ta »transcendentalna« »vizija« postiže se izvesnim kontemplativnim tehnikama. logistička struktura te metode je očigledna: ona. koji podseća na Bhagavad-Gttu V. I. Ali podvlači da je među joginima jedino on može »videti« i posedovati. već i sve druge koji slede njegov put. 10). njegovu »metodu«. 414). identifikovan s Brahmanom (brahmibhuta)«. 73. 172). ni na zapad [ . ne vezivanjem za nju« (Mađđhima. Blaženi. 1. sa nesastavljenim. provodi vreme s Brahmanom«. Najpre se utvrđuje da se ukidanje bola postiže potpunim obustavljanjem žeđi (tanha). kaže da je »vidljiva još u ovom životu«. a implicitno. prisutna.

koji je uspeo tog stanja da se domogne. U trećoj đhani odvaja se od radosti. I. Eliade. Zapravo. izdahnuvši kratko. 291 i dalje). monah nastoji da »postane savršeno svestan« onoga što radi kad hoda. pa na »ništavnost«. . itd. on kao da je u kataleptičkom stanju. navedeno u Le Yoga. »udahnuvši duboko. sa izvesnim poverenjem. str. itd. str. Ispražnjena od svih sadržaja. bhikhu treba da ode još dalje. to su 10 Komentar Sumangala Viläsina o meditaciji u vezi s pokretima tela izvlači sledeći zaključak: »Kažu da je to što hoda i što se odmara živi entitet. Ta neprekidno prisutna lucidnost potvrđuje mu krhkost pojavnog sveta i irealnost »duše«: 10 ona. tako što će ostvariti prestanak svakog percipiranja i svakog poimanja (nirodhasamapati). str. . 173.). da pristupi tehnikama u pravom smislu reći. " Šantideva (VII vek pre Hr. i Majjhima. Isto tako.«. 276. 11 Proces »pročišćenja« misli nastavljaju četiri samapatija (»usredsređivanja« ili »osvajanja«). postaje ravnodušan. u četvrtom stadijumu.84 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i koje je do tada vršio automatski i nesvesno. itd. Bez obzira u kojoj meri kasnije napredovao. postaje potpuno svestan svog dubokog udisaja. »usredsređivanja« (samapati) i »koncentracije« (samadhi). objedinjuje svoje misli i oseća »radost i sreću« zbog te koncentracije. Bhikhu otkriva da su »izdisaji i udisaji zasnovani na materiji. oslobodivši se želja. zatim na beskonačnost svesti. monah oseća »radost i sreću« koje su praćene intelektualnom aktivnošću (rasuđivanjem i razmišljanjem). . (jhana). postaje potpuno s v e s t a n . 11 Digha. doprinosi preobražavanju profanog iskustva. da bi na kraju. . 182 i dalje. Up. . i da uspori udisaej [ . sanskrit: dhyana). I. tekst navedeen u Le Yoga. Le Yoga. on postiže stanje apsolutne pročišćenosti. a materija je materijalno telo. Monah tada može. I najzad. monah spoznaje unutrašnju smirenost. ] i izdisaje« (Digha. to su četiri elementa. kad diže ruku. »bhikhu. dostigla stanje koje »nije ni svesnost ni nesvesnost«. učinio je sve što se dalo učiniti«. prema recima jednog od poznijih autora. II. ] svih svojih udisaja. Tako se vežba da postane svestan svih svojih izdisaja [ . U fiziološkom smislu. Na primer. neprekidno predanim takvim meditacijama. U prvoj meditaciji (đhani). misao se n a j p r e koncentriše na beskonačnost prostora. U drugoj đhani nestaje intelektualne aktivnosti. govori ili pak ćuti. bhikhu već i samim savladavanjem četiri đhane obezbeđuje sebi ponovno rođenje među »bogovima«. u četvrtom stadij umu. pitanje je da li živi entitet koji hoda i koji se odmara stvarno postoji. . Te tehnike budistička tradicija svrstava u 3 kategorije: »meditacije« [đhana. međutim. 12 Što se tiče »koncentracija« (samadhija). odagnavši svako osećanje i radosti i bola. ali savršeno svestan i u telu oseća blaženstvo. ravnodušnosti i pribranosti svesti. jede. kaže da »svojim telom dodiruje nirvanu«. 177. . Up. pre svega. pokušaćemo da objasnimo šta monah njima postiže. u procesu duhovnog pročišćenja. 174—75. Pošto ih ukratko budemo opisali. On ne postoji«. . Ali.

zahvaljujući svojim nadnormalnim iskustvima. 2) »jedan jedini povratak« je stadijum onoga koji je odagnao strasti. verovanja u realnost »ličnosti« ili pak u jedinstvo materije. monaha očišćenog od svih nečistoća i strasti. sumnji i želja. Upražnjavanjem i savladavanjem pomenutih jogističkih vežbi i nekih drugih. stadijum monaha koji se konačno i potpuno oslobodio zabluda. koji je van svakog pojmovnog sistema i koji se nikakvim recima ne može opisati.). mržnju i glupost i koji će imati samo još jedno ponovno rođenje. 2) »Razumevanjem« jogističkih iskustava. hoda. zapamtimo ipak nekoliko bitnih tačaka: 1) pre svega. savršeno razumevanje psihičkih i parapsihičkih stanja koja bhikhu iskušava. Njihovu strukturu i funkciju kadra je otkriti jedino praksa i to pod vodstvom učitelja. Monah se. Poznate su različite vrste samadhija od kojih svaka ima tačno određeni cilj. Misao se usredsređuje na neki predmet ili neki pojam da bi se postiglo objedinjavanje svesti i obustavljanje racionalne aktivnosti. obdarenog natprirodnim znanjima i čudotvornim moćima (sidhijama). itd. 3) »bez povratka«. pre svega. . Tehnike meditacije i njihovo »mudrošću« prosvetljenje Naivno bi bilo verovati da možemo do k r a j a »shvatiti« jogističke tehnike samo na osnovu proučavanja originalnih tekstova i njihovih komentara. Istovetni napor koji je ulagao u to da »postane svestan« svojih najintimnijih fizioloških aktivnosti (disanja. 159. on doseže nivo poimanja. gurua. Međutim. itd. imaju svrhu psihomentalnih vežbi. nedostižnih profanoj svesti. oslobođen zabluda i sumnji. oslobađa zabluda koje su sastavni deo strukture neprosvetljene svesti (npr. a s druge. 13 nja« Setimo se osam »prevazilaženja« (vimokša) i osam »etapa ovladava(abhibhajatana). spremnog da posle smrti uđe u nirvanu. na kojima se ne možemo zadržavati. Tako je bilo u vreme Upanišada i tako je i danas. koji će se na Zemlji roditi samo sedam puta. t j . s jedne strane. pokreta ruku. tim jogističkim vežbama upravlja »mudrost« (pradnja). takav će se ponovo roditi u »božanskom« telu i posle toga dostići oslobođenje. 4) »stadijum« »zaslužnog« (arhat).) jogin mora da nastavi da ulaže vežbajući se u otkrivanju stanja. obična svest se preobražava. pa ma koliki broj takvih tekstova proučili.BUDINA PORUKA 84 jogističke vežbe ograničenijeg t r a j a n j a od đhani i samapatija i one. 13 bhikhu napreduje na svom putu ka oslobođenju i može dostići četiri stadijuma: 1) »ulazak u tok« je etapa koju dostiže monah.

o kojoj se pak ništa drugo ne može reci osim da postoji. on uzvikuje: . Jogin koji je ušao u stanje usredsređenosti postaje svestan njene prirode i njenih efekata. III. kako je valjalo i očekivati. ] . kao što su retki i oni koji mogu da uoče suštinsku realnost prosvetlivši je prađnjom (mudrošću). kao što se otkrivaju boje.« 15 Sve istine koje je Buda otkrio morale su biti »proverene« na jogistički način. Već i u najstarijim tekstovima nailazimo na pokušaje da se oni međusobno izmire. osuđuju monahe koji se vezuju za doktrinu (dhamajogini) i obrnuto. II. ali Narada sebe ne smatra arhatom zbog toga 14 Samghabhadra. nirvana. n e m a j u pravo da kažu za one koji vide da ne vide boje i da boje ne postoje. »Tvrditi da nirvana ne postoji zbog toga što nije predmet nečije spoznaje. mir.. Visuddhimagga: »Ne može se reći da nešto ne postoji zato što ga budale ne opažaju«. str. uništenje. že izvesnim stepenom budističkog savršenstva. . . obojica poseduju podjednako znanje. otkriva očevidnost »Apsolutnog«. blaženstvo. 73—74. inače najomiljeniji Učiteljev učenik i bez premca u poznavanju doktrine. kako se spoznaju čula. Up. Jedan čuveni tekst iz Sanjute (Samyutta. odnosno što nije posedovao savršeno »jogističko iskustvo«. To potvrđuje i činjenica da je asketskoj meditaciji jogističkog tipa i razumevanju doktrine pridavao podjednaku vrednost. jogističko) poreklo verovanja u realnost nirvane. koje prevazilazi sve modalitete. dva puta. posredstvom svoga delovanja. Tačno je da se ona ne spoznaje na direktan način. »Monasi koji se odaju jogističkoj meditaciji (đhaini). »ne-sastavljenog«. 178. pre svega. A trebalo bi jedni druge da poštuju.0. itd. retko je mogla savladati jedna ista osoba. 115) suočava Musilu i Naradu od kojih svaki raspola. otkriva očevidnu realnost »Besnirtnosti« (ili nirvane). Jer retki su ljudi koji sve vreme ostvaruju telesni kontakt (odnosno postižu ga iskustvom) s besmrtnim elementom (tj. što će reći meditacijom i »iskustvom«. navedeno u Le Yoga. Jedan od kasnijih istaknutih učitelja veoma lepo rezimira iskustveno (tj. nirvanom). koji ne vide ni plavo ni žuto. bio isključen iz Koncila (§ 185): isključen je zato što nije bio arhat. spasenje!' Slepci. uzaludno je. str.86 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i 3) Napredovanjem u praksi monah dolazi do novih potvrda svoje doktrine. Međutim.« 14 Verovatno da je Budin najveći doprinos u tome što je razradio takvu metodu meditacije u kojoj je uspeo da ujedini asketsku praksu i jogističke tehnike sa specifičnim postupcima njihovog razumevanja. oseti. pristupačne neprosvetljenoj svesti. ] jesu predmet s p o z n a j e [ . 355. . njena priroda i njeni e f e k t i [ . koja po svojoj prirodi odgovaraju dvema različitim tendencijama duha. Ali. . . tačno je i to da se ne spoznaje ni indirektno. isto. Iz tog razloga je Ananda. navedeno prema Vale-Pusenu. 15 Anguttara. Kada iziđe iz kontemplacije.

do kojih je monah u toku svoje prakse neizbežno dolazio. str. de la Vallée-Poussin. Ali ne zaboravlja da doda da posedovanje takvih »moći« krije u sebi opasnost koja monaha može odvući s pravog cilja. 191 i dalje. tj. Pomenimo još i to da je put ka nirvani — kao i put ka samadhiju u klasičnoj jogi — vodio sticanju »čudotvornih moći« (sidhi. u koja su spadala: 1) sidhi. 2) božansko oko. profani mogu poverovati da je reč o običnoj magiji. 78 i dalje) Buda tvrdi da bhikhu. hoda po vodi. pali: idhi). Stoga je Buda izričito zabranio ispoljavanje »čudotvornih moći« pred laicima. zaustavio zakonitosti prirode. da prolazi kroz čvrstu zemlju. predstavljale su pokazatelje njegovog duhovnog napredovanja: za onoga koji je bio na putu »dekondicioniranja« (»otkidanja od uslovljenosti«) predstavljale su dokaz da je u mehanizmu. Neki istaknuti učitelji su čak tvrdili i to da i sama pradnja.BUDINA PORUKA 87 što nije iskustvom ostvario »kontakt s nirvanom«. i drugo. postaje sposoban da se prikazuje u više obličja. navedene u L. budući da i drugi jogini i ekstatičari mogu da čine istovetna čuda. naslućuje se »antimistička tendencija«. bez pomoći jogističkog iskustva. 3) božanski sluh. kada se preda meditaciji. ispoljavanje takvih moći nimalo ne služi propagandi spasenja. str. I što je još opasnije od toga. Paradoks \ neuslovljenog Ako imamo u vidu potpuno preobraženje profane svesti koje bhikhu postiže i sva jogistička i parapsihološka iskustvena preterivanja kojima se izlaže. odnosno kontradikcije kanonskih tekstova u vezi s »prirodom« nirvane i »statusom« oslobođenog. a to je Budu (kao kasnije i Patanjđalija) suočilo s jednim novim problemom. Mnogo je bilo rasprava o tome da li se način postojanja »nirvanizovanog« može izjednačiti Up. Zapravo te moći. »Čudotvorne moći« su činile jednu od pet klasa Visokih znan j a (abhidnja). Videti i druge tekstove. 160. otpor »metafizičara« jogističkim preterivanjima. 16 . osvajanja nirvane. Osim toga. leti po nebu. može da osigura postizanje nirvane. koji ga je do tada mrvio. da bude nevidljiv. U Digha-nikaji (I. U ovoj apologiji »suvog sveca«. oslobođenog prađnjom. 4) spoznavanje misli drugih i 5) sećanje na prethodne živote. Međutim. »Musïla et Naräda«. što su stvarale zabune među profanima. Le Yoga. 16 Ova dihotomija se kroz istoriju budizma sve više pooštravala. postaju nam shvatljivija kolebanja. one su se istovremeno pokazivale i dvostruko opasnim: prvo. zbog toga što su bhikhua zavodile stvarajući mu iluzorni utisak »magičnog vladan j a svetom«. 180. da čuje nebeske zvuke ili da spoznaje misli drugih i da se seća svojih prethodnih egzistencija.

88

ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i

s potpunim ugasnućem, ili s jednom potonjom egzistencijom čije se blaženstvo ne može opisati. Buda je postizanje nirvane poredio s gašenjem plamena. A poznato je da za indijsku misao gašenje plamena ne predstavlja nestajanje, već povlačenje u jedno potencijalno stanje. 17 S druge strane, ako nirvanu shvatimo kao prvorazrednu neuslovljenost, Apsolut, ona ne samo da prevazilazi kosmičke strukture, već i sve postojeće kategorije spoznaje. U tom slučaju moguće je tvrditi da »nirvanizovan« više ne postoji (shvatajući egzistenciju kao način postojanja u našem svetu), ali je isto tako moguće tvrditi i da »postoji«, da postoji u nirvani, u neuslovljenom, odnosno u jednom načinu egzistiranja koji mi nismo kadri da zamislimo. To je bio razlog zbog kojeg je Buda ovaj problem ostavio otvorenim. Jer, jedino oni koji slede Put i koji p r i m e n j u j u bar izvesna jogistička iskustva, prosvetlivši ih, razume se, prađnjom, shvataju da su, s preobražavanjem svesti i verbalne konstrukcije, i misaone strukture uništene. Tako se stiže do jednog paradoksalnog i naizgled kontradiktornog plana, gde biće koincidira s nebićem pa se, prema tome, može tvrditi da »Sopstvo« istovremeno i postoji i ne postoji i da je oslobođenje u isti mah i ugasnuće i blaženstvo. U izvesnom smislu, i pored toga što između sankhja-joge i budizma postoje znatne razlike, »nirvanizovan« se može porediti sa »oslobođenim za života«, s đivanmuktom (§ 146). Značajno je, međutim, podvući da je izjednačavanje nirvane sa apsolutnim prevazilaženjem Kosmosa, tj. njegovim razaranjem, takođe ilustrovano brojnim slikama i simbolima. Pomenuli smo već kosmološku i temporalnu simboliku »Sedam Budinih koraka« (§ 147). Tome treba dodati parabolu »razbijenog jajeta« kojom se Buda koristio da bi objavio kako je uništio večni krug egzistencija (sansara), drugim recima kako je prevazišao Kosmos i ciklično vreme. Ne m a n j e izražajne su i slike »kuće koju ruši Buda« ili »krova koji slamaju arhati«; to su slike koje dočaravaju razaranje čitavog sveta uslovljenosti. 18 Ako se podsetimo koji značaj za indijsku (i uopšte arhajsku tradicionalnu) misao ima homologija »Kosmos-kuća-ljudsko telo« možemo proceniti koliku je revolucionarnu novinu predstavljao cilj koji je Buda postavio. Prastarom idealu čoveka da »nađe sigurno utočište« (odnosno da sebi obezbedi sigurnu egzistenciju u jednom svršenom Kosmosu) Buda suprotstavlja ideal duhovne elite svoga vremena: uništenje sveta i prevazilaženje svake uslovljene »situacije«.
A. B. Kit (Keith) je istovetnu predstavu otkrio u Upanišadama, a Senar (Sénart) u Epu; up. Vallée-Poussin, Nirvana, str. 146. 18 Vid. tekstove navedene u Images et Symboles, str. 100 i dalje i u »Briser le toit de la maison«, svuda.
17

BUDINA

PORUKA

88

Međutim, on nikada nije tvrdio da je propovedao originalnu doktrinu. Više puta je ponovio da je samo sledio »stari put«, vanvremensku doktrinu (akaliko) »svetaca« i »do k r a j a probuđenih« iz prošlih vremena. 19 Na taj način je podvukao večnu istinitost i univerzalnost svoje poruke.

" »Video sam prastari put, put koji su utrli svi nekadanji do kraja probuđeni i to je staza koju hoću da sledim« (Sartiyutta-nikaya), II, 106). A to zbog toga »što su i oni nekadanji sveci, do kraja probuđeni, sva ta uzvišena bića, vodili svoje učenike takvom cilju kakvom ja danas vodim moje, a siguran sam da će i sveci i oni do kraja probuđeni, uzvišena bića koja dođu posle mene, takođe voditi svoje učenike tako kako ja danas vodim moje« (Majj. II, 3—4; up. II, 112; III, 134).

XX POGLAVLJE

RIMSKA RELIGIJA: OD POČETAKA DO BAHANTSKIH SVETKOVINA 186)

161. Romul i žrtva Prema starim istoričarima, Rim je osnovan 754. godine pre Hr.; to potvrđuju i arheološki nalazi prema kojima Urbs počinje da se naseljava od sredine VIII veka. Mit o osnivanju Rima i legende o prvim kraljevima od izuzetnog su značaja za razumevanje rimske religije, no svi ti mitovi značajni su i zbog toga što odslikavaju izvesne etnografske i društvene realnosti. Među najznačajnije događaje u priči o nastanku Rima spadaju: 1) okupljanje izbeglica različitog porekla na jednom mestu i 2) spajanje dve sasvim različite etničke grupacije; dakle, latinski etnos iz kojeg je nastao rimski narod rezultat je mešanja autohtonih neolitskih populacija i indoevropskih osvajača koji su se spustili iz prekoalpskih zemalja. Ta prva sinteza predstavlja uzorni model rimske nacije i njene kulture. U stvari, proces asimilacije, praćen etničkom, kulturnom i religijskom integracijom, nastaviće se sve do k r a j a Imperije. Po predanju koje prenose istoričari, Numitora, kralja Albe, zbacio je s prestola njegov brat Amulije. Da bi učvrstio svoju vladavinu, Amulije je pobio Numitorove sinove, a njihovu sestru Reu Silviju primorao da postane vestalka. Međutim, Silvija zatrudni s bogom Marsom i rodi dva dečaka, Romula i Rema. Ostavljene na obali Tibra, blizance je čudom podojila vučica, a malo potom uzeo ih je jedan čobanin i poverio svojoj ženi da ih odgaja. Kada su odrasli, Romula i Rema je prepoznao njihov deda Numitor, koga su ovi, svrgnuvši uzurpatora, ponovo doveli na presto. Međutim, oni napustiše Albu sa namerom da osnuju grad baš na onome mestu gde su proveli detinjstvo. Da bi saznali volju bogova, Romul je izabrao Palatin, dok se Rem smestio na brdu Aventin. Rem je prvi primetio proročko znamenje: ugledao je šest kraguja u letu. Ali Romul ih je video dvanaest, pa je njemu pripala čast da bude osnivač grada. On je plugom uzorao brazdu oko Palatina: iskopana zemlja je predstavljala zidove, a brazda rov, a na jednome mestu je podigao plug da bi obeležio buduća

RIMSKA RELIGIJA

91

vrata. Da bi se narugao ekstravagantnoj terminologiji svog brata, Rem je u jednom skoku preskočio »zid« i »rov«. Romul se tada bacio na njega i ubio ga vičući: »Tako će ubuduće proći svako ko preskoči moje zidine!« 1 Mitološki karakter ovog predanja je očigledan. Legende o Sargonu, Mojsiju, Kiru i drugim slavnim ličnostima takođe sadrže temu o napuštanju novorođenčeta (up. §§ 58, 105). Vučica, koju je Mars poslao da podoji blizance, predskazuje ratničke sklonosti Rimljana. To što je bio napušten i što ga je dojila ženka divlje zveri bilo je prvo inicijacijsko iskušenje koje je trebalo da savlada budući junak. Potom je usledilo sazrevanje mladića koji ne zna svoj identitet među prostim i siromašnim ljudima (npr. Kir). Tema »braće (blizanaca) neprijatelja«, kao i ona o svrgavanju strica (ili dede), takođe je veoma rasprostranjena. Što se tiče rituala osnivanja grada pomoću jedne brazde (sulcus primigenius), slični su otkriveni u mnogim kulturama. (Recipročno, neprijateljski grad se ritualno uništava kada mu se sruše zidovi i kada se oko ruševina uzore brazda. 2 ) Kao i u mnogim drugim predanjima, osnivanje grada predstavlja, u stvari, ponavljanje kosmogonije. Žrtvovanje Rema odražava kosmogonijsku pražrtvu tipa Puruše, Imira i Pan-Kua (up. § 75). Rem, koji je žrtvovan tamo gde će nastati Rim, obezbeđuje Gradu srećnu budućnost, rađanje rimske nacije i Romulu kraljevski presto. 3 Teško je tačno utvrditi hronologiju, a naročito modifikacije ove mitološke legende pre nego što su je zabeležili prvi istoričari. Neosporna je njena arhaičnost i utvrđene su izvesne analogije sa indoevropskim kosmogonijama. 4 Za našu svrhu znatno je instruktivniji odjek koji ovo predanje ima u svesti Rimljana. »Narod će zauvek sačuvati strašnu uspomenu na tu krvavu žrtvu, prvu koja je prineta božanstvu Rima. Više od sedam stotina godina posle osnivanja, Horacije će je smatrati nekom vrstom praghera čija će neizbežna posledica biti pad grada i međusobni pokolj njegovih sinova. U svakom kritičnom trenutku njegove istorije Rimu će se činiti da na sebi oseća težinu nekog prokletstva. Već na samom rođenju je bio u zavadi i s ljudima i s bogovima. Taj sujeverni strah ostaće bitno obeležje njegove sudbine.« 5
1 Up. Tit Livije, I, 3 i dalje; Ovidije, Fasti, II, 381 i dalje; Denys d'Halicamasse, Antiquit. Rom., I, 76 i dalje; Plutarh, Romulus, III—XI; itd. 2 Servius, Aeneis IV, 212. 3 Up. Floras, Rerum Romanorum epitome, I, 1, 8; Propertius, IV, 1, 31; vid. takođe Jaan Puhvel, »Remus et frater«, str. 154 i dalje. 4 Up. Puhvel, nav. delo, 153 i dalje; Bruce Lincoln, »The Indo-European Myth of Creation«, str. 137 i dalje. 5 Pierre Grimai, La Civilisation Romaine, str. 27. U svojoj Epodi VII, 17—20, Horacije podseća na posledice prvog bratoubistva.

92 162.

ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i

»Istorizacija«

indoevropskih

mitova

Predanje kazuje da su Grad najpre naselili okolni pastiri, a potom izgnanici i skitnice iz Lacija. Da bi došli do žena, Romul se poslužio sledećom strategijom: za vreme svetkovine koja je privukla porodice iz susednih gradova, njegovi drugovi su oteli mlade Sabinjanke i odvukli ih u svoje kuće. Rat Sabinjana i Rimljana koji je zbog toga izbio trajao je dugo, bez izgleda na pobedu jedne ili druge strane, sve dok se žene nisu postavile između svojih roditelja i svojih otmičara. Posle pomirenja, mnogi Sabinjani su se nastanili u Rimu. Pošto je formirao senat i narodnu skupštinu i tako ustanovio politički sistem, Romul je nestao za vreme jedne snažne nepogode. Narod ga je proglasio za boga. Uprkos počinjenog bratoubistva, lik Romula će zauvek ostati uzor u svesti Rimljana: bio je istovremeno osnivač i zakonodavac, ratnik i sveštenik. Što se tiče njegovog naslednika, tradicija je jednodušna. Prvi od njih, Sabinjanin Numa, posvetio se organizaciji verskih institucija; istakao se, pre svega, obožavanjem Fides Publicae, boginje dobre volje, koja upravlja odnosima između ljudi i odnosima između naroda. Među kraljevima koji ga slede najznačajniji je šesti, Servije Tulije; njegovo ime se vezuje za reorganizaciju rimskog društva, administrativne reforme i širenje Grada. Dugo se raspravljalo o istinitosti ovog predanja, od osnivanja Rima do svrgavanja poslednjeg kralja, Etrurca Tarkvinija Oholog i proglašenja Republike, s obzirom na toliko neverovatnih događaja koje ono u sebi sadrži. Vrlo je verovatno da su sećanja na izvestan broj istorijskih događaja i ličnosti, koja su već bila modifikovana nagonima kolektivne memorije, bila organizovana i interpretirana u skladu sa određenom istoriografskom koncepcijom. žorž Dimezil (Georges Dumézil) je pokazao na koji način su Rimljani »istorizovali« velike teme indoevropske mitologije (up. §63); moglo bi se reći da se najstarija rimska mitologija, ona u koju još nisu počeli da prodiru etrurski i grčki uticaji, nalazi prikrivena u prve dve knjige Tita Livija. Tako, u vezi s ratom Rimljana i Sabinjana, Dimezil uočava začuđujuću simetriju s centralnom epizodom skandinavske mitologije, tj. sa sukobom između Azâ i Vanâ, dva naroda bogova. Prvi su grupisani oko Odina i Tora. Njegov poglavar Odin je istovremeno bog, kralj i čarobnjak; Tor je bog s topuzom, veliki nebeski borac. Nasuprot njima, Vani su bogovi obilja i plodnosti. Napadnuti od Aza, Vani se odupiru, no, kao što kaže Snori Stirlison (Snorri Sturlusson) »pobeda pripada čas jednima, čas drugima«. Umorni od tih preskupih polovičnih uspeha, Azi i Vani sklapaju mir: vrhovna božanstva Vanâ nastanjuju se kod Azâ i tako obiljem i plodnošću koje predstavljaju, u p o t p u n j u j u klasu bogova okupljenih oko Odina. Na t a j način je obavljeno

RIMSKA RELIGIJA

93

spajanje dva naroda bogova i nikada više neće doći do sukoba između Aza i Vana (§ 174). žorž Dimezil podvlači analogiju s ratom Rimljana i Sabinjana. Na jednoj strani Romul, sin Marsa i štićenik Jupitera, sa svojim drugovima, hrabrim ratnicima, ali siromašnim i bez žena; na drugoj strani Tacije i Sabinjani, koje karakteriše bogatstvo i plodnost (jer poseduju žene). Ove dve strane su doista komplementarne. Rat se ne okončava pobedom već zahvaljujući inicijativi supruga. Posle izmirenja, Sabinjani odlučuju da pristupe Romulovim drugovima i na t a j način ovima donose i obilje. Postavši savladaoci, dva kralja uvode kultove: Romul samo kult Jupitera, a Tacije kultove bogova povezanih s plodnošću i zemljom, među kojima i kult boga Kvirina. »Nikada više u Rimu, ni za vreme ovog dvovlašća, a ni kasnije, nije bilo pomena 0 neslozi između građana sabinjanskog i građana latinskog i albanskog* porekla. Stvorena je zajednica.« 6 Moguće je, u stvari, kao što smatra znatan broj istoričara, da t a j rat, praćen izmirenjem, odražava izvesnu istorijsku realnost, a posebno sjedinjavanje »autohtonih« sa indoevropskim osvajačima. 7 No, značajno je to da su »istorijski događaji« cenzurisani 1 organizovani u skladu sa mitološkom shemom koja odgovara indoevropskim društvima. Kada se ispituje ukupno indoevropsko nasleđe u Rimu, naročit značaj ima zapanjujuća simetrija jedne epizode skandinavske mitologije i jedne rimske istorijske legende. Podsetimo se pre svega da najstarija rimska trijada — Jupiter, Mars, Kvirin — izražava ideološko trojstvo uočeno i kod drugih indoevropskih naroda, to jest: funkcija vrhovnog maga i sudije (Jupiter; Varana i Mitra; Odin), funkcija bogova ratničke moći (Mars; Indra; Tor) i najzad, božanstva plodnosti i ekonomskog uspona (Kvirin; blizanci Nasatja; Freja). Ova funkcionalna trijada predstavlja idealni model podele indoevropskih društava u tri klase: sveštenici, ratnici i zemljoradnici-stočari (brahmani, kšatrije i vajšje, da navedemo samo primer Indije; up. § 63). U Rimu je raslojavanje društva u tri sloja obavljeno dosta rano; no, sećanje na t a j proces može se otkriti u predanju o tri plemena. Međutim, ono što je od indoevropskog nasleđa najvažnije, sačuvano je u izrazito istorizovanoj formi. Komplementarne nadležnosti prve funkcije — vrhovna magijska i sudska vlast, koje ilustruje par Varana—Mitra — nalaze se kod dva osnivača Rima: Romula i Tacija. Prvi, siloviti polubog, štićenik je Jupitera
* Albanci — doseljenici iz Albe, prim. prev. 0 Georges Dumézil, L'héritage indo-européen à Rome, str. 127—142; La religion romaine archaïque, str. 82—88. 7 No, bilo bi neoprezno identifikovati etničke sastavne delove društva prema njihovim pogrebnim obredima, pripisujući Sabinjanima ukopavanje mrtvih, a Latinima spaljivanje; up. H. Miler-Karpea (H. Miiller-Karpe) koga navodi Dumézil, Rel. Rom. arch., str. 10.

94

ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i

Feretrija; drugi, odmeren i mudar, utemeljivač je sacra i leges i poklonik je Fides Publicae. Posle njih dolaze Tul Hostilije, kralj-ratnik, a zatim Ank Marcije, pod čijom se vladavinom Grad obogatio i počeo trgovati s dalekim zemljama. 8 Sve u svemu, božanski predstavnici triju funkcija pretvoreni su u »istorijske ličnosti«, to jest, u niz prvih rimskih kraljeva. Prvobitna hijerarhijska formula — sveto trojstvo — bila je izražena svetovnim jezikom, kao hronološki niz. Zorž Dimezil navodi i druge primere istorizacije indoevropskih mitova u Rimu. Setimo se pobede trećeg Horacija nad trojicom Kurijacija koja preslikava pobedu Indre i Trita nad Troglavom. Ili legende o dva bogalja, Koklea i Scevole (»Kiklopa« i »Levaka«) i odgovarajuće skandinavske legende o dva boga, Ćoravog i Sakatog, odnosno Odina i Tora. 9 Rezultati ovih uporednih istraživanja veoma su značajni. Oni pokazuju, pre svega, da izvore rimske religije ne treba tražiti u verovanjima »primitivnog« 10 tipa, jer je u vreme nastanka rimske nacije uticaj indoevropske religijske ideologije još bio vrlo veliki. To nasleđe ne sadrži samo mitologiju i specifičnu ritualnu tehniku, već takođe i koherentnu, jasno formulisanu teologiju: treba samo pročitati Dimezilove analize izraza maiestas, gravitas, mos, augur, augustus itd. 11 »Istorizacija« mitoloških tema, kao i mitsko-ritualnih scenarija indoevropskog porekla, značajna je i zbog nečeg drugog. Taj proces ukazuje na jednu od karakterističnih osobina rimskog religijskog duha, posebno na njegove nemetafizičke tendencije i njegovu »realističku« vokaciju. U stvari, zapanjujući su strasno, religiozno interesovanje Rimljana za neposrednu realnost kosmičkog života i istorije, kao i izuzetna važnost koju su pripisivali neobičnim fenomenima (koje su smatrali predskazanjima), a naročito njihovo duboko poverenje u moć obreda. Sve u svemu, opstanak indoevropskog mitološkog nasleđa prikrivenog u najstarijoj istoriji Grada predstavlja sam po sebi religijsku kreaciju koja može da nam ukaže na specifičnu strukturu rimske religioznosti.
8 Videti na primer, G. Dumézil, Mythe et épopée, I, str. 271 i dalje; III, str. 211 i dalje. 9 Dumézil, La religion romaine archaïque, str. 90, s pozivanjem na njegove ranije radove. 10 Ovo se naročito odnosi na H. J. Rouza (Rose), koji je izjednačavao numen i nana,_ zanemarujući činjenicu »da je numen vekovima značilo numen dei, to jest, volju koju je izražavao jedan određeni bog« (Dumézil, La rel. rom. arch., str. 47). 11 Up. Idées romaines, str. 31—152. Uistinu, pored tog opšteg sistema teorijskog objašnjavanja, a istovremeno i empirijskog ovladavanja svetom, postojao je čitav niz verovanja i božanskih likova stranog porekla; no, u vreme etnogeneze rimskog naroda, to alogeno religijsko nasleđe bilo je od značaja uglavnom kod seoskog stanovništva.

RIMSKA RELIGIJA

95 religioznosti

163.

Glavne

odlike

rimske

Nemetafizičke sklonosti i veoma živo zanimanje (religiozne prirode!) za neposrednu realnost, kako kosmičku tako i istorijsku, mogu se otkriti veoma rano u stavu Rimljana prema odstupanjima, slučajnostima i novotarijama. Za Rimljane, kao i za seoska društva uopšte, idealna pravilnost ogledala se u urednosti godišnjeg ciklusa, kao i u redovnom nizanju godišnjih doba. Svaka temeljna promena predstavljala je povredu pravila; u k r a j n j e m slučaju, ona je nosila opasnost da ponovo nastane haos (up. slična stanovišta u starom Egiptu, §25). U skladu s tim, svako odstupanje — čuda, neobjašnjivi fenomeni (rađanje čudovišta, kiša u vidu kamenja itd.) — nagoveštavalo je krizu u odnosima između bogova i ljudi. Čuda su ukazivala na nezadovoljstvo, pa čak i na gnev bogova. Prirodne pojave koje odstupaju od pravila izjednačavane su sa enigmatičnim izražavanjem bogova; moglo bi se reći da su one predstavljale »negativne teofanije«. Jehova je takođe najavljivao svoje namere uz pomoć kosmičkih pojava i istorijskih događaja: proroci su ih neprestano komentarisali, podvlačeći strašne pretnje koje su oni predskazivali (up. § § 1 1 6 i dalje). Tačno značenje čuda Rimljanima nije bilo baš sasvim jasno; odgonetanje su morali obaviti profesionalci kulta. To objašnjava veliku važnost koja je pridavana tehnici proricanja i strahopoštovanje koje su Rimljani gajili prema etrurskim haruspicima, a kasnije prema Sibilskim knjigama i drugim proročanskim zbirkama. Proricanje se sastojalo u odgonetanju predznaka primljenih posredstvom čula vida (auspicia) ili sluha (omina). To su smeli da čine samo državni službenici i vojne starešine. No, Rimljani su bili zadržali pravo i da proročanstvo odbace (up., između ostalog, Ciceron, De divinatione, I, 29). Jedan konzul koji je istovremeno bio i prorok, putovao je samo u zatvorenoj nosiljci da ne bi viđao predznake koji bi mogli biti u suprotntosti s njegovim planovima (De div., II, 77). Pošto bi značenje predskazanja jednom bilo odgonetnuto, pristupalo se lustracijama i drugim obredima očišćenja; jer ove »negativne teofanije« su ukazivale na to da je u pitanju neko sagrešenje i bilo je veoma važno pomno ga suzbijati. Na prvi pogled, neumereni strah od čuda i grehova mogao bi se pripisati sujeverju. Reč je, međutim, o jednom posebnom tipu religioznosti. Jer, posredstvom tih neobičnih manifestacija odvija se dijalog između bogova i ljudi. Takav stav prema svetinji jeste direktna posledica religijskog vrednovanja prirodnih pojava ljudskih aktivnosti i istorijskih događaja, ukratko — konkretnog, posebnog i neposrednog. Drugi vid ovakvog ponašanja predstavlja povećavanje broja obreda. Pošto se volja bogova manifestuje hic i nunc u neograničenom nizu znakova i neobičnih događaja, važno je znati koji će ritual biti najefikasniji. Neophodnost da se do detalja upoznaju specifičnosti pojavljivanja svih

96

ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i

božanskih entiteta podstakla je dosta složen proces personifikacije. Potreba za razlikovanjem mnogobrojnih epifanija nekog božanstva, kao i njegovih raznovrsnih funkcija, dovodi do težnje da joj se pripišu karakteristike »osobe«. U izvesnim slučajevima, ove personifikacije ne uspevaju da stvore božanstvo u pravom smislu reči. Prizivaju se jedno za drugim, ali uvek zajedno. Tako se, na primer, poljoprivredna aktivnost odvija pod znakom određenog b r o j a entiteta od kojih svaki dela onda kad na njega dođe red, od ugara i dubokog oranja, pa do žetve, prevoženja i smeštanja letine u koševe. Isto tako, kao što zajedljivo podseća sveti Avgustin (Raj, VII, 3), prizivani su Vatikan i Fabulin da bi pomogli novorođenčetu da zaplače i progovori, Edulika i Polina, da ga nateraju da jede i pije, Abeona, da ga nauči hodanju i tako dalje. No, ovi natprirodni entiteti su prizivani samo u vezi s poljoprivrednim radovima ili kada su bili u pitanju domaći obredi. Nedostajala im je stvarna personalnost, a njihova »moć« nije prevazilazila ograničeni delokrug. 12 Morfološki, ti entiteti ne spadaju među bogove. Svoju osrednju mitološku maštu i nezainteresovanost za metafiziku Rimljani, kao što smo videli, nadoknađuju strasnim interesovanjem za konkretno, posebno i neposredno. Rimski religijski duh se odlikuje pragmatizmom, traganjem za efikasnošću, a naročito »sakralizacijom« organskih zajednica: porodice, gens — a i otadžbine. Slavna rimska disciplina, držanje reči i postojanost (fides13), odanost Državi, pobožna vera u Pravo, sve se to izražavalo potiskivanjem ljudske ličnosti: pojedinac je bio važan samo u meri u kojoj je pripadao svojoj grupi. Tek kasnije, pod uticajem grčke filozofije i kultova spasenja koji su došli sa istoka, Rimljani su otkrili religijski značaj ljudske ličnosti; no, to otkriće s veoma ozbiljnim posledicama (up. § 206), našlo je svoj odraz pre svega u urbanim sredinama. Društveni karakter rimske religioznosti, 14 na prvom mestu važnost odnosa s bližnjima, jasno se vidi kod reči pietas. Uprkos vezi s glagolom piare (umiriti, otkloniti greh, neku slutnju itd.), pietas znači savesno obavljanje obreda, ali i poštovanje prirodnih (to jest, utvrđenih) odnosa među ljudskim bićima. Za jednog sina, pietas predstavlja poslušnost prema ocu; neposlušnost je isto što i zločin, nešto što je u suprotnosti s prirodnim poretkom, i krivac se može iskupiti samo sopstvenom smrću. Pored pietas prema bogovima, postoji pietas prema članovima grupe kojoj
12 štaviše, ni u tim ograničenim zonama, ovi entiteti nisu značajni; up. Dumézil. Rel. rom., str. 52 i dalje. 13 O reči fides, vid. Dumézil, Rel. rom. arch., str. 156, nap. 3 (najnovija bibliografija). 14 Slično nastojanje otkriva se u naporu nekih hrišćanskih crkava da ponovo postanu »aktuelne« za desakralizovano društvo XX veka (vidi III tom).

RIMSKA RELIGIJA

97

se pripada, prema gradu i, najzad, prema svim ljudskim bićima. »Međunarodno pravo« (jus gentium) propisivalo je čak i obaveze prema strancima. Ovakvo shvatanje se potpuno razvija »pod uticajem helenske filozofije kada je jasno formulisana koncepcija o humanitasu, ideji da sama pripadnost ljudskoj vrsti predstavlja istinsko srodstvo, analogno onom koje je povezivalo članove istog gensa ili istog grada, uslovlj avaj ući obaveze za solidarnošću, prijateljstvom ili bar poštovanjem«. 15 »Humanitarističke« ideologije XVIII i XIX veka samo su preuzele i razradile, odvajajući je od religije, koncepciju pietas starih Rimljana.

164. Domaći kult: penati, lari, mani Sve do k r a j a paganizma, domaći kult — kojim je rukovodio pater familias — održao je svoju autonomiju j svoj značaj uporedo sa zajedničkim kultom, čiji su prvosvešteiJci bili profesionalci zavisni od Države. Za razliku od zajedničkog kulta koji se neprestano menjao, izgleda da se domaći kult koji se obavljao oko ognjišta nije osetnije promenio tokom dvanaest vekova rimske istorije. U pitanju je zaista jedan drevni obredni sistem, jer je on uočen i kod drugih indoevropskih naroda. Baš kao i u arijskoj Indiji, centar kulta je bilo domaće ognjište: njemu su prinošene žrtve u obliku svakodnevne hrane, cveće triput mesečno, itd. Kult je bio namenjen penatima i larima, mitsko-obrednim personifikacijama predaka, kao i genijima, nekim vrstama »dvojnika« i zaštitnicima ljudskih bića kao pojedinaca. Krizne situacije prilikom rođenja, venčanja i smrti nametale su potrebu za specifičnim kratkim obredima koje su zahtevali izvesni duhovi i m a n j a božanstva. Napred su pomenuti (str. 96) božanski entiteti koji su prizivani oko novorođenčeta. Religijska ceremonija venčanja obavljala se pod pokroviteljstvom htonskih i domaćih božanstava (boginje Telus, kasnije Cerere, itd.), kao i Junone, zaštitnice bračne zakletve, a sastojala se u prinošenju žrtava i igranju u kolu oko vatre. Pogrebni obredi, koji su se završavali devetog dana posle sahranjivanja pokojnika, po pravilu su se produžavali kultom »preminulih predaka« (divi parentes) ili mana. Ovim božanstvima su bile posvećivane dve svetkovine: Parentalije, u februaru, i Lemurije, u maju. Za vreme prve, državni službenici su prestajali da nose svoja znamenja, hramovi su bili zatvarani, vatre na oltarima gašene i nisu se sklapali brakovi (Ovidije, Fasti, II, 533, 557—67). Mrtvi su se vraćali na zemlju i gostili hranom na
15 P. Grimai, nav. delo, str. 89. Protiv »političke« hipoteze Lata (Latte) o Pietas (Romische Religionsgeschichte, str. 236—39), vidi P. Boyancé, La religion de Virgile (1963), str. 58, i Dumézil, Rel. rom. arch., str. 400.

7

98

ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i

grobovima (isto, II, 565—76). Ali, pretke je najviše umirivao pietas (animas placere paternas: isto, II, 533). Pošto je po starom rimskom kalendaru februar bio poslednji mesec u godini, on je bio pun izvesnog previranja i »haotičnosti« koji karakterišu intervale između dva vremenska ciklusa. Pošto su pravila prestajala da važe, mrtvi su se mogli vraćati na zemlju. Obred Luperkalije (§ 165) uvek se obavljao u februaru: on je predstavljao kolektivno čišćenje od grehova koje je pripremalo univerzalno obnavljanje simbolizovano »Novom godinom« (tj. ritualnim ponovnim stvaranjem sveta). 16 Tokom tri dana svetkovanja Lemurija (9, 11. i 13. maja), mrtvi (lemures; etimologija nepoznata) ponovo su se vraćali i posećivali domove svojih potomaka. Da bi ih umirio i sprečio da sa sobom povedu nekog od živih, domaćin bi napunio usta zrnima crnog boba, a zatim ih bacao, devet puta ponavljajući: »Ovim bodom iskupljujem sebe i sve svoje.« Najzad bi, praveći buku nekim bronzanim predmetom, kako bi uplašio duhove, devet puta izgovorio: »Mani mojih otaca, odlazite odavde!« (isto, V, 429—444). Ritualno isterivanje mrtvih, posle njihovih periodičnih poseta zemlji, široko je rasprostranjen običaj (up. Antesterije, § 123). U vezi s manima treba se podsetiti i obreda devotio. l i t Livije (VIII, 9—10) ga, prikazujući jednu bitku sa Samnićanima, detaljno opisuje. Videći da njegovim legijama preti poraz, konzul Decije »žrtvuje« svoj život za pobedu. U p r a t n j i jednog pontifeksa, on recituje ritualnu formulu, prizivajući veliki broj bogova, počev od Janusa, Jupitera, Marsa i Kvirina, pa do mana i boginje Telus. Zajedno sa svojim životom, Decije manima i Zemlji nudi i neprijateljsku vojsku. Ritual devotio ilustruje drevnu koncepciju ljudske žrtve u smislu »kreativnog ubijanja«. Sve u svemu, reč je o obrednom predavanju žrtvovanog života u korist preduzetog poduhvata; u Decijevom slučaju, vojne pobede. Priziva se skoro ceo panteon, ali baš žrtva prineta manima — to jest, Decijev sopstveni život, kao i masovni pokolj Samnićana — spasava rimsku vojsku. Nije poznato kakve su predstave o kraljevstvu mrtvih imali stari stanovnici Lacija; ono što nam je preneto sadrži u sebi uticaje grčkih i etrurskih shvatanja. Vrlo je verovatno da stara pogrebna mitologija Latina sledi tradicije evropskih neolitskih kultura. Uostalom, docniji grčki, etrurski i helenistički uticaji veoma su malo izmenili predstave o zagrobnom životu koje je delio seoski živalj u Italiji. Nasuprot tome, podzemni svet koji opisuje Vergilije u VI pevanju Enejide, pogrebni simbolizam sarkofaga iz vremena carstva, kao i shvatanja istočnjačkog i pitagorejskog porekla o nebeskoj besmrtnosti, postaće neobično
16

mena«.

Up. Eliade, Le Mythe de l'éternel retour, gl. 11: »Obnavljanje Vre-

RIMSKA RELIGIJA

99

popularne počev od I veka pre Hr., kako u Rimu, tako i u ostalim gradovima Imperije.

165.

Sveštenstvo, auguri i verska bratstva

Javni kult koji je kontrolisala država bio je u nadležnosti izvesnog b r o j a sveštenika-vršitelja obreda i religijskih bratstava. Za vreme monarhije kralj je zauzimao prvo mesto u svešteničkoj hijerarhiji: on je bio Rex sacrorum (»kralj svetinja«). Načini obavljanja verskih obreda danas su, na žalost, nepoznati. Ipak se, međutim, zna da su u palati Regia, »kraljevoj kući«, obavljane tri vrste obreda, posvećenih Jupiteru (ili Junoni i Janusu), Marsu i boginji obilja i plodnosti zemlje Opi Konsini. Na t a j način su se, kao što ispravno primećuje Dimezil,17 kroz kraljevu ličnost i u njegovoj kući, objedinjavale tri osnovne funkcije, koje su inače, videćemo to malo dalje, flamines maiores (prvosveštenici kulta, prim, prev.) obavljali posebno. Može se pretpostaviti da je već u predrimskom periodu, rex bio okružen svešteničkom svitom, baš kao što je vedski radan (räjan) imao svog mlađeg sveštenika (purohita) a irski ri svoje druide. No, rimska religija se odlikuje težnjom ka komadanju i specijalizaciji. Za razliku od vedske Indije ili Kelta, kod kojih su sveštenici razmenjivali funkcije, pa su, prema tome, svi mogli obavljati sve vrste obreda, u Rimu je svaki sveštenik, svako versko udruženje ili bratstvo, imalo svoju specifičnu kompetenciju. 18 Rex je, dakle, bio na vrhu svešteničke hijerarhijske lestvice, a potom je dolazilo 15 flamina na čelu s tri vrhovna flamina: Jupiterovim (Flamines Dialis), Marsovim i Kvirinovim. Njihovo ime može se porediti sa sanskritskim nazivom brahman, no flamini nisu predstavljali kastu; štaviše, ni versko udruženje; svaki flamin je bio samostalan i povezan jedino s božanstvom od kojeg mu je poticalo ime. Institucija je, bez sumnje, arhaična; flamini su se razlikovali po obrednim odorama, kao i po velikom b r o j u različitih zabrana. Zahvaljujući pasiji starinara Aula Gela (Aullus Gellus), danas je nešto bolje poznat statut flamen Dialis: flamin se nije smeo udaljavati iz Rima, a na sebi nije smeo imati nikakav čvor (ako bi vezan čovek ušao u njegovu kuću, morao je biti oslobođen); nije se smeo obnažiti pod nebom, ni videti vojsku, ni uzjahati konja; morao je izbegavati dodir s prljavštinom, s mrtvima, kao i svim onim što je bilo u vezi sa smrću itd. (Noctes Atticae, X, 15; up. Plutarh, Quest. Rom. III). Manje su stroge bile prinude i zabrane za flamine Marsa i Kvirina. Nemamo neposredne podatke o načinu obavljanja
17 18

Rel. rom. archaïque, str. 576; vidi takode isto, str. 184—85. Isto, str. 571.

7*

100

ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i

obreda, koji su vršili flamen Martialis, ali je verovatno da se on sastojao u žrtvovanju konja bogu Marsu 15. oktobra. Što se tiče flamen Quirinalis, oni su obavljali tri ceremonije: prve dve (Konsualije u leto, 21. avgusta, i Robigahje, 25. aprila) bile su, bez sumnje, u vezi sa žitom! 18 Malo je poznato poreklo kolegijuma prvosveštenika. Prema jednoj informaciji koja potiče od Cicerona. (De domo 135 i Har. resp. 12), može se zaključiti da su kolegijum, osim pontífices, sačinjavali i rex sacrorum i vrhovni flamini. Dimezil je, nasuprot mišljenju Kurta Latea (Kurt Latte), 20 uspeo da dokaže da je ova institucija veoma stara. U sviti posvećenih koja je okruživala kralja, pontifex je, pored flamen dialis, imao jednu komplementarnu funkciju. Zaduženja flamina bila su u neku ruku »van istorije«; oni su redovno obavljali propisane ceremonije, no tumačenje i rešavanje nepredviđenih situacija bili su van njihove moći. Uprkos svojim prisnim vezama s nebeskim bogovima, flamen dialis nije tumačio njihovu volju; za to su bili zaduženi auguri. Nasuprot tome, collegium pontifex ili preciznije pontifex maximus, jer su ostali predstavljali samo njegove produžene ruke, raspolagao je i slobodom i inicijativom. Prisustvovao je svim skupovima na kojima se odlučivalo o verskim pitanjima, obezbeđivao je vršenje onih obreda za koje niko posebno nije bio zadužen i nadgledao je svetkovine. Za vreme Republike, pontifex maximus je »davao zvanja vrhovnih flamina i vestalki i nad n j i m a je imao nadzornu vlast, pri čemu je drugima bio savetnik, a ponekad i predstavnik«. 21 Prema tome vrlo je verovatno da institucije vrhovni flamini i pontifex nisu tvorevine kraljevskog Rima; »da se strogi statut prvih i sloboda drugog ne mogu objasniti postepenim stvaranjem i evolucijom, već time što i jedni i drugi odgovaraju različitim predrimskim definicijama, na šta ukazuju i njihova imena; i da je, najzad, bilo prirodno što je najveći deo religijskog nasleđa s kraljevske nadležnosti prešao na pontifeksa«.22 Šest vestalki bilo je povezano s kolegijumom prvosvestenikâ. Veliki prvosveštenik ih je birao pri uzrastu između šest i deset godina, da bi potom bile posvećene na 30 godina. One su čuvale rimski narod održavajući vatru Grada kojoj nisu smele nikada dopustiti da se ugasi. Njihova religijska moć je bila povezana s njihovom nevinošću: vestalka koja izgubi čednost bila bi živa
Dumézil, Reí. rom., str. 166 i dalje, 225—239; 168 i dalje, 277—280. Dvanaest flamines minores bili su povezani s božanstvima koja su u klasičnoj epohi pala u zaborav: Vulkan, Volturno, Palatua, Karmenta, Flora, Pomona, itd. 80 Ovaj autor pretpostavlja revoluciju »koja je na čelo religijske organizacije Rima dovela velikog prvosveštenika i njemu podređeni kolegijum« (Römische Religionsgeschichte, str. 195). Vidi kritiku Dimezila, nav. délo, str. 116 i dalje. 21 Dumézil, nav. delo, str. 574. ** Isto, str. 576.
19

RIMSKA RELIGIJA

101

zakopana u grobnicu, a njen partner bio bi pogubljen. Kao što primećuje Dimezil, u pitanju je dosta neobičan tip svešteničkog reda »kojem etnografija nije otkrila mnogo sličnih« (str. 576). Kolegijum augura je takođe stara institucija i isto tako nezavisna kao i kolegijum prvosveštenika. Međutim, tajne njihove nauke bile su dobro čuvane. Zna se samo da augur nije bio pozivan da otkriva budućnost. Njegova uloga se svodila na to da utvrdi da li je određeni poduhvat (izbor mesta za obavljanje obreda ili, pak, izbor nekog verskog funkcionera, itd.) bio fas (dopušten, po volji bogova, prim. prev.). On bi, dakle, pitao boga: »Si fas e s t . . . , pošalji mi takav i takav znak!« Međutim, već pred k r a j kraljevstva Rimljani počinju da konsultuju i druge, autohtone ili strane specijaliste (§ 167). S vremenom u Rim prodiru i neke grčke i etrurske tehnike proricanja budućnosti. Metoda prorican j a haruspika (koji su predskazivali budućnost ispitujući utrobu žrtvovane životinje) bila je u potpunosti preuzeta od Etruraca. 2 3 Pored ovih kolegijuma, u javnom kultu su učestvovale i brojne zatvorene grupe ili »sodalicije« (od reči sodalis = drug) od kojih je svaka imala određenu, usko specijalizovanu religijsku tehniku. Dvadesetorica fecijala (Fetiales) sakralizovalo je objave rata i mirovne ugovore. Dve grupe od po 12 članova, zvane salijci (Salii), »igrači« Marsa i Kvirina, stupale su na scenu u oktobru, svake godine u kojoj je dolazilo do objave rata ili zaključenja mira. Sodalicija Fratres Arvales štitila je obrađena polja. Bratstvo Luperci organizovalo je svetkovine o prazniku Luperkalija, 15. februara. Obred se obavljao u okviru ceremonija održavanih u vreme kriznih perioda nastalih zbog približavanja k r a j a godine (up. § § 12, 22).24 Pošto bi žrtvovali jarca u pećini Lupanar, Luperkovi sveštenici, svi goli sem jednog koji je bio opasan kozjom kožom, otpočinjali su svoju t r k u oko Palatina, čiji je cilj bio očišćenje od grehova. Trčeći, oni su udarali prolaznike kaiševima isečenim od kože žrtvenog jarca. Žene su se izlagale ovim udarcima da bi postale plodne (Plutarh, Romulus, 21, 11—12; itd.). Obredi su istovremeno bili namenjeni očišćenju od grehova i sticanju plodnosti, kao i mnoge druge ceremonije koje su svetkovane uoči Nove godine. Neosporno, reč je o skupu drevnih obreda koji sadrže i tragove posvećenja tipa Mannerbund; no, izgleda da je značenje celokupnog scenarija bilo zaboravljeno p r e nastanka Republike.
Što se tiče predskazivanja budućnosti, delatnosti koja implicira direktnu inspiraciju od strane nekog boga, ono je bilo sumnjivo iz jednostavnog razloga što je izmicalo kontroli Države. Zbornik proročanstava poznat pod imenom Libri Sibyllini morao je biti prihvaćen jer se smatralo da u sebi sadrži tajne budućnosti Rima. No, sveštenici su ga dobro čuvali i korišćen je samo u slučajevima izuzetne opasnosti. 84 Reč februum, od koje je nastao naziv meseca februarius, Varon (Varron) (De lingua latina, VI, 13) prevodi s »purgamentuim«; glagol februare znači »očistiti«.
83

102

ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i

Na žrtvu su se, kako u javnom, tako i u porodičnom kultu prinosile životne namirnice: prve žitarice, grožđe, slatko vino, a ponajviše životinje (goveda, ovce, svinje i, za vreme ida u oktobru, konj). Žrtvovanje životinja, sa izuzetkom žrtvovanja konja u oktobru, uvek se obavljalo prema istom scenariju. Pokretno ognjište (foculus), koje je predstavljalo ognjište prinosioca žrtve, prethodno je zalivano žrtvenim vinom, a zatim po stavljano ispred hrama, pored žrtvenika. Potom bi onaj što prinosi žrtvu simbolično zaklao životinju prelazeći žrtvenim nožem po njenom telu, od glave do repa. Prvobitno, prinosilac je i ubijao žrtvu, ali su se u klasičnom obredu time bavili posebni sveštenici (victimarii) kojima je to bila dužnost. Delovi namenjeni bogovima — jetra, pluća, srce itd. — potom su spaljivani na žrtveniku. Što se tiče mesa žrtvene životinje, ono je u privatnom kultu pripadalo prinosiocu žrtve i njegovima, a ako je bio u pitanju javni kult — sveštenicima.

166. Jupiter, Mars, Kvirin i kapitolska trijada Za razliku od Grka koji su vrlo rano stvorili dobro organizovan panteon, Rimljani su na početku istorijske epohe imali samo jednu hijerarhijski uređenu grupu božanstava, drevnu trijadu, Jupiter, Mars, Kvirin, dopunjenu Janusom i Vestom. Kao bog-otac »početaka«, Janus se nalazio na čelu liste, a Vesta, zaštitnica Grada, na začelju. Književni izvori, međutim, govore 0 velikom broju božanstava nasleđenih od starosedelaca ili, pak, preuzetih od Grka i Etruraca. No ti bogovi i boginje niti su bili klasifikovani, niti je među njima postojala nekakva hijerarhija. 2 5 Neki stari autori razlikuju di indigetes i di novensiles. Prva božanstva su bila nacionalna (patrii), dok su druga prihvaćena kasnije (Varon, De lingua latina, V, 74; Vergilije, Georg. I, 498). Dragoceniji je poredak koji uz formulu za čin devotio prenosi Tit Livije: posle četiri velika boga (Janus, Jupiter, Mars, Kvirin) slede Belona i lari (boginja rata i zaštitnici zemlje), potom divi novensiles i di indigetes i na k r a j u dolaze mani 1 Telus (§ 164). U svakom slučaju, ne može se sumnjati u drevni karakter trijade Jupiter, Mars, Kvirin. Status i funkcije trojice vrhovnih flamina dovoljno jasno ukazuju na strukturu božanstva za čije su kultove oni bili zaduženi. Jupiter 26 je bez sumnje vrhovni bog,
_ 25 Varon ih deli na one koji su certi (= sigurni, određeni) i one koji su incerti, među kojima je razlikovao dvadeset najvažnijih bogova koji su bili selecti; up. Augustin, Ctv. dei, VII, 2. M Njegovo ime nalazi se u jeziku Oska, Umbrijaca, kao i u latinskim narečjima.

RIMSKA RELIGIJA

103

nebeski gromovnik, izvor svetinja i vršilac pravde, garant sveopšte plodnosti i kosmokrata, mada rat nije u njegovoj nadležnosti. Za to je zadužen Mars (Mavors, Mamers), koji je za sve Italike bog-ratnik. Ponekad se Mars povezuje i s mirovnim obredima; reč je o fenomenu dosta poznatom u istoriji religija koji predstavlja totalitarističke, odnosno »imperijalističke« težnje nekih bogova da prekorače područja svoje aktivnosti. To, pre svega, važi za Kvirina. 27 Međutim, videli smo (§ 165) da flamen Quirinalis obavlja obrede samo tokom tri ceremonije povezane sa žitom, štaviše, posmatrano etimološki, Kvirin je zadužen za zajednicu viri, to jest, za zajednicu (covirites) rimskog naroda; sve u svemu, on predstavlja »treću funkciju« u trojnoj indoevropskoj podeli. S druge strane, u Rimu, kao i drugde, veoma je izražena podeljenost treće funkcije, što se može objasniti njenom polivalentnošću i njenim dinamizmom. Što se tiče Janusa i Veste, njihova veza^sa drevnom trijadom verovatno samo produžava indoevropsku tradiciju. Prema Varanu, Janusu pripadaju prima, a Jupiteru summa. Jupiter je, dakle, rex, jer su summa, u pogledu dignitas,28 superiornije od prima, čija je prednost jedino u vremenskom poretku. Prostorno, Janus se nalazi na pragovima domova i kod vrata. U vremenskom ciklusu on vlada »počecima godine«. U skladu s tim, Janus je i u istorijskom vremenu smešten na početak: on je bio prvi kralj Lacija, vladalac u zlatnom dobu, kada su ljudi i bogovi živeli zajedno (Ovidije, Fasti, I, 247—48).29 Zamišljan je bijrons (s dva lica, prim, prev.), jer »sve što počinje pretpostavlja dva mesta, dva stanja, ono koje se napušta i ono u koje se ulazi« (Dimezil, str. 337). Njegova arhaičnost je van svake sumnje, jer su Indoiranci i Skandinavci takođe znali za »prve bogove«. Ime Vesta je indoevropskog porekla i izvedeno je iz korena koji znači »goreti«; večna vatra ignis Vestae predstavlja ognjište Rima. Činjenica da su svi ostali hramovi četvorougaonog, a jedino Vestin kružnog oblika, može se objasniti, kao što je pokazao Dimezil, indijskom doktrinom o simbolizmu Zemlje i Neba. Posvećivanje hramova i njihove orijentacije morali su slediti četiri nebeska pravca; no Vestino obitavalište ne treba posvećivati jer je sva moć ove boginje na zemlji; njeno svetilište je aedes sacra, a ne templum.30 Vestu nisu prikazivali na slikama jer
Ovaj bog se ponegde priključuje Marsu Gradivusu: oba poseduju svete štitove (ancilia, Tit Livije, V, 52); Romul, sin Marsa koji predstavlja magično kraljevstvo i ratnika, pripojen je posle smrti Kvirinu. 28 Varon, prema citatu svetog Avgustina, Civ. dei, VII, 9, 1; vidi komentar kod Dimezila, Rel. rom., str. 333. 29 štaviše, Janus upravlja i nekim prirodnim »počecima«: on obezbeđuje začeće deteta, za njega se smatra da je osnivač religije, da je izgradio prve hramove, uveo svetkovanje Saturnalija, itd.; vid. izvore koje citira Dumézil, nav. delo, str. 337. 30 Up. kod Dimezila, str. 323; na sličan je način Vatra u Iranu, Atar, bila smeštena na kraj liste Ameša Spenta (isto, str. 329).
27

Ali to je gotovo sve što znamo. pored toga. štaviše. pošto rimska božanstva u početku nisu likovno predstavljana. VI. Kvirin gubi svoju aktuelnost. 299). 32—34. Ona upravlja većim brojem svetkovina koje su u vezi s plodnošću žena (kao Lucina prizivana je pri porođajima). u odori boga. uvedeno za vreme Tarkvinija. U k r a j n j o j liniji kapitolska trijada nije uopšte produžetak nekakve rimske tradicije. I sam Jupiter predstavlja indoevropsko nasleđe. jedini gospodar je Jupiter. Junonu i Minervu pridodali su mu Etrurci. 31 Servius. s predstavom boginje koja u sebi objedinjuje tri funkcije i kao takva predstavlja model žene u društvu. Očigledan je etrursko-latinski uticaj. unosi i izvesne grčke elemente. no istovremeno ona najviše zbunjuje raznovrsnošću svojih funkcija« (str. kako primećuje Dimezil. n j u zamenjuje trojstvo Jupiter. Njegov kult je pretrpeo izmene. jer je bila prihvaćena i u doba Republike. Jupiter Optimus Maksimus. »Junona je«. komentar Dimezila. Za vreme ceremonije. vezivala se za tri funkcije indoevropske ideologije: sveto kraljevstvo. Junona. Minerva. 32 Što se tiče Minerve. nav. što ukazuje na veoma jaku tradiciju. trijumf koji Senat priređuje generalima pobednicima odvija se pod Jupiterovim znakom. »ponovnim rađanjem« lune. detaljno opisuje slavni triumf Pavla Emilija posle pobede kod Pidna (~168). njemu su upućeni zavet i posveta. a zatim i počecima meseci. Još jedan dokaz arhaičnosti i konzervativizma. kako će se ubuduće nazivati. da je osnivanje hramova bilo pod njegovim nadzorom (up. delo. str. Znamo. 422). 18 Up. Na Kapitolu je nazivana Reginom. analiza funkcije Sarasvati i Anahita. IV. no Rimljani su ga preuzeli od Etruraca. itd. . Ime j o j je verovatno italičkog porekla (izvedeno od indoevropskog korena *men. »najznačajnija među rimskim boginjama. Sada božanstva imaju statue. tj. I kod njih je božansko trojstvo igralo važnu ulogu u hijerarhiji panteona. 299). prikazan je Rimljanima u etrurskoj varijanti grčkog Zevsa. stara trijada Jupiter. Mars. ratničku moć i plodnost U toj njenoj polivalentnosti Dimezil vidi sličnost s predstavom koju otkrivamo i u vedskoj Indiji i Iranu. Servius. str. Ime j o j je izvedeno iz korena Juno što znači »životna snaga«. ona je bila zaštitnica umetnosti i zanatlija. 296—98. I. već kod Etruraca Menrva (Minerva) je predstavljala jednu varijantu Atene Palade. što označava svaku duhovnu aktivnost). Sve u svemu. Aemilius Paulus. koji. Pod etrurskom dominacijom. Plutarh. up.104 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i n j u dovoljno dobro predstavlja vatra (Fasti. 27. 307 i dalje. trijumfator je postajao Jupiterov dvojnik: vozio se u kočiji krunisan lovorovim vencem. Ecl. na primer. ad Aen. 31 Uprkos prisustvu Junone i Minerve u njegovom hramu. Međutim.

Mogu se naći takođe Artumes (Artemida) i Aplu (Apolon). oblast koja je u VI veku pre n. Althajm (Altheim) primećuje da se azijatsko i mediteransko nasleđe mogu bolje uočiti na kraju nego na početku etrurske istorije. tako i u religiji. Povrh toga. La Religion romaine antique. Osnovna politička organizacija im je bila federacija gradova. kada je prvobitno nasleđe već bilo pretrpelo helenističke uticaje. Etrurci: enigme i hipoteze Rim se veoma rano suočio sa etrurskim svetom. Najzad. Kelte ili Germane. a posebno religiju.: maestrna) izvedeno je iz latinske reči magister. pored boginja Semle (Semele) i Areathe (Arijadne). Veneti. Etrurski bog Fufluns bio je prikazivan kao Dionis. nijedan antički istoričar nije prikazao religiju. elementarne informacije o etrurskoj religiji latinski autori počinju da iznose tek od I veka pre Hr. Dakle. Mariš (Mars). ali etrurski jezik nam je nepoznat. Ali nama su nepoznate etrurska mitologija i teologija. 33 Sigurno je da se radi o jednoj originalnoj sintezi. No. 42. Arheološki podaci (grobovi. freske. Izvesna je samo veoma rana simbioza prekomorskih osvajača i starosedelaca koji su naseljavali oblast između reka Poa i Tibra.. S druge strane. izgleda da nekoliko natpisa otkrivenih na Lemnu potvrđuju njihovo azijatsko poreklo. Ime mitološkog heroja Mastarna (etr. koristili gvožđe i gradili utvrđene gradove. up. Minerva i Neptun postali su Hera. kulturu i istoriju Etruraca. Liguri i drugi italski narodi. Međutim. Etrurci su potomci Lidijaca. 94). oblici kulture koji se razvijaju u Etruriji nisu odraz azijatske realnosti. kako u umetnosti. str. Satres (Saturn). tj. i samo poreklo etrurskog naroda ostalo je sporno. Pri tome se čak ne bismo usudili da izuz83 F. Međutim. što takođe smanjuje vrednost uporednih zaključaka. e. Asimilacija rimskih božanstava s grčkim imala je za model prethodnu asimilaciju etrurskih božanstava: Junona. kao što je to učinjeno za Tračane.RIMSKA RELIGIJA 105 167. Atena i Posejdon. predstavljala Etruriju. ostatak su sačinjavali Umbrijci. metropola ih je brojala dvanaest. Etrurska civilizacija je u svakom slučaju bila na visokom nivou: Etrurci su raspolagali moćnom flotom. statue. karakteriše prerana asimilacija italskih i grčkih elemenata. S druge strane. oponašajući etrurske Uni. . trgovali su. jer etrurski duh razvija pozajmljene ideje u skladu sa sopstvenom vokacijom. Grčki uticaji su se osetili dosta rano. Po predanju koje prenosi Herodot (I. str. 50. U stvari. etrursku kulturu. Menrva i Nethuns. stanovništvo ovih gradova bilo je samo delom etrursko. teško je tačno utvrditi recipročne uticaje ovih dveju kultura. Nethuns (Neptun). izvestan broj autentičnih etrurskih božanstava ima latinska ili falijska imena: Uni (Junona). A History of Roman Religion. različiti objekti) svedoče o tome da je u pitanju jedna visoko razvijena civilizacija.

nastale gladijatorske borbe. 31 Što se tiče teologije. 1926. kasnije. 46. ovaj drugi je iziša. on ih je poučavao. A History of Rom. up. 51. pravi gradovi mrtvih. rom. Žena je bila inkarnacija doma. up.106 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i memo ni Herakla (Herkula). II. Prinošene su bile ljudske žrtve. Žene su zajedno s muškarcima učestvovale na gozbama. 34 J. str. podizane su pored naselja. a iz tog običaja su.. prema tome. pa. str. one pred muškarcima ne kriju lice velom. ponajviše oružjem. Rel. 61 i dalje. a pogrebne freske ih prikazuju u providnoj odeći.. 51 i dalje). La rel. »Héraclès-Herclé dans le domaine étrusque« (u delu: Les origines de l'Hercule romain. pak. Dok su grobovi muškaraca obeležavani falusom. . Arhaična struktura kulta mrtvih i htonskih boginja podseća na grobove i statue Malte. Bayet. § 34). 79—120)... ali mudrost starca. bilo bi uzaludno verovati da bi se ona mogla rekonstruisati na osnovu nekoliko informacija iz poznijeg vremena o etrurskim »knjigama«. imao je izgled deteta. Etrurci beleže ime oca i ime imajčine porodice: »na majku se u manjoj meri gledalo kao na ličnost za sebe. te informacije se skoro isključivo odnose na različite tehnike proricanja budućnosti. na grobovima žena su bili kipusi u obliku kuće. U stvari. De div. Herclé. 38 Pred k r a j Republike. o njemu znamo jedino to da je bio neobično popularan u Etruriji i da je imao originalnu mitologiju koja se razlikovala od grčkog predanja i koja je. uprkos naporima Žana Bajea (Jean Bayet). 36 Altheim. izgleda da je jedino nesporno to da je žena u etrurskom društvu zauzimala istaknuto mesto. Grčki autori s čuđenjem primećuju da etrurske supruge uživaju slobodu kakva se u Grčkoj dopušta samo heterama. A History. La rel. 37 Ciceron. Nekropole. 48. a grobovi žena nakitom. U nedostatku tekstova. a oni su se potrudili da njegovo učenje zabeleže i tako je nastala haruspicinae disciplina. sadržavala elemente orijentalnog porekla (Melkart). sadržaj neke tajne doktrine) može se naći još u Egiptu i Mesopotamiji. jer. str. kako uzvicima i gestovima podstiču borbe golih atleta. str.. Grobovi muškaraca bili su bogato snabdeveni. Rimljani su znali da u etrurskoj religiji postoje »knjige« koje su dospele do njih posredovanjem natprirodnih bića. rom. a u većoj kao na člana njenog roda« (Altheim. 85 Falusi na grobovima počinju da se pojavljuju od IV veka. nimfe Vego i dečaka Tageta.3'' Mitski motiv u kojem neko natprirodno biće otkriva »svetu knjigu« (ili. Pogrebni natpisi ukazuju samo na poreklo po majci umrlog. Prema legendi. str. i porodice. antique. isti.o iz jedne uzorane brazde. štaviše. Oko Tageta su se brzo okupili ljudi. naučnici su se koncentrisali na detaljno proučavanje arheološkog materijala. Sicilije i Egejide (up. dok je običaj postavljanja kipusa u obliku kuće znatno stariji. Kao što će se videti. Lidos precizira da Grci asimiluju dečaka Tageta u htonskog Hermesa.. étude critique des principaux moments relatifs à l'Hercule étrusque (1926). 35 Bahofen (Bachofen) je govorio o »matrijarhatu«.

»proučavali« etrursko predanje. u obliku koji je dospeo do nas. Sasvim opravdano isticane su analogije s haldejskom doktrinom. Učenje o homologiji makro-mikrokosmos pruža informaciju i o onome što bi se moglo nazvati etrurskom koncepcijom istorije. otkrivenom 1877. Na bronzanom modelu ovčije jetre. str. Svojstva različitih delova organa služila su kao indikacija odluke bogova i samim tim proricala odvijanje predstojećih istorijskih događaja. Naturalis Historia. čovek »napušta svoj duh« 38 Naturales quaestiones. . »Les Étrusques. Osnovna ideja. A. Ti tekstovi se uglavnom mogu klasifikovati u libri fulgurales (teorija gromova). haruspicina. za svaki dan u godini. smatralo da su Etrurci u svojim »knjigama« sačuvali izvesna otkrića natprirodnog porekla. naročito homologija makrokosmos-mikrokosmos. posle dvanaeste. pretpostavljala je da postoji veza između tri referentna nivoa: božanskog. jedan ljudski život odvijao se kroz dvanaest hebdomada. jeste arhajska. Piganiol. Prema libri fatales. Epifanija Tageta u obliku puer aeternusa podseća na hermetizam (up. 40 Vidi pre svega S. znatno kasnije. libri rituales (kojima treba priključiti i acherontici) i libri haruspicini (koje dopunjavaju libri fatales). to ne implicira kao obavezno da su alhemičari. Razni bogovi slali su jedanaest različitih tipova munja. kao i imena četrdesetak božanstava. II. §209). 31—41 i 47—51. nauka koja interpretira znake upisane u utrobi žrtvovane životinje. Na sličan način. »Libri Fulgurales«.RIMSKA RELIGIJA 107 pa sve do srednjovekovne Indije i Tibeta. haruspici. Na značenje m u n j e ukazivali su delovi neba na kojima se ona pojavljivala i završavala. objašnjenja značenja udara gromova. prema onome što nam prenose Seneka i Plinije. pa do koncepcija »haldejskih maga«. 38 sadržalo je. 41 Model jednovremeno predstavlja strukturu sveta i podelu panteona. t j . dakle. 41 Starost modela je još predmet rasprave. počev od pseudo-Aristotelovih spisa Meteorologica. nalazi se urezan izvestan broj strelica. Taj scenario je postao naročito popularan u helenističkoj eposi. Očigledne su veze s mesopotamskom hepatoskopijom. 39 Međutim. verovatno datira iz III ili II v. bila božanskog porekla. 39 Nedavno izišlo iz štampe. peuple d' Orient«. str. koji je svoju aktuelizaciju nalazio u meteorološkim pojavama. iako je prenošena »tajnim jezikom« koji su razumevali samo specijalizovani sveštenici. 340—342. ovi uticaji su uglavnom preinačili jezik prilagođavajući ga stilu savremenog Zeitgeista. II. teorija gromova odaje izvesne uticaje helenističke nauke. Poruka je. 40 No ipak. kosmičkog i ljudskog. Za nas je ovde značajna činjenica da se početkom I veka pre Hr. Drugim recima. podelom neba na 16 delova ustanovljen je jedan mogući jezik. 126 i dalje. docniji uticaji su te veze samo još pojačali. godine u Plezansu. Weinstock. kada se sve uzme u obzir. pre Hr. Učenje o gromovima. 137—146.

str. str. 42 Na sličan način. Servije dodaje jednu važnu informaciju: posle prinošenja izvesnih žrtava. uzor koji im otkriva ciklična pitanja Života. Nekoliko fragmenata Libri Acherontici ne omogućavaju nikakvo poređenje sa egipatskom Knjigom mrtvih. umrlog očekuje novi život pun zadovoljstava. Šarun. 676—77. kao i Rimu. arch. . II. spremnu da raskomada svoj plen. démon étrusque de la mort. podseća na hijenu. reč o deifikaciji koja je ostvarena uz pomoć krvavih žrtava. de Ruyt. Etrurcima se obećava da će krv određenih životinja. istorijski. te će na t a j način izbeći sudbinu smrtnika« (Adversus Nationes. 168). rom. učiniti njihove duše božanskim. Međutim. Charun. 62). zbog snažnih. naročito u vezi s njihovim verovanjem u snažan kosmički i egzistencijalni determinizam. nav. str. 44 F. Dumézil. 87 i dalje. tačno je utvrđen k r a j u skladu sa istim normama koje važe za čitav kosmos. Reí. nepravilnih zuba. dakle. Govorilo se o pesimizmu Etruraca. na svom specifičnom referentnom nivou. Počev od IV veka na slikama u grobovima počinje da se prikazuje Donji svet »koji se razlikuje od grčkog. 43 Dumézil. No reč je o drevnoj koncepciji uočenoj kod mnogih tradicionalnih društava: čovek je usklađen s velikim ritmovima Stvaranja sveta. prema prizorima na slikama koje su nađene na zidovima grobnica. Bila bi. Šarun bi je potom otpratio u Donji svet. koja se nazivaju animales da bi se naznačilo njihovo poreklo (Aen. Glavna ličnost. priređuje mu se gozba kojom rukovode Had i Persefona. razume se. a zbog šiljatih ušiju na konja. prema tekstu koji je naveo i komentarisao Buše-Leklerk (Bouché-Leclerc) u Histoire de la divination. IV. na konju ili u kolima. délo. 146—147. duše se preobražavaju u božanstva. Etruriji. § 217). koje na spomenicima otkriva surova grimasa njegovih usana. na ulazu u drugi svet njegova funkcija prestaje i tamo. U svakom slučaju.. III. narodima i državama. možda njegovi preci. ali i kao žrtveni sakrament koji bi se mogao uporediti s posvećivanjem u Mitrine misterije (up. na drugome svetu ga dočekuje grupa ljudi. predstavlja originalnu tvorevinu etrurske mitologije. Teško je rekonstruisati etrurska verovanja o smrti i zagrobnom životu. to jest.108 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i i bogovi mu više ne šalju nikakve znake. uprkos grčkom imenu. »Ako zbog kukastog nosa liči na pticu grabljivicu. Prema hrišćanskom piscu Arnobiju (IV vek): »U njihovim Libri Acherontici. 42 Varon. ali je inspirisan njime: umrli putuje. žrtvovanih određenim bogovima. što bi se moglo protumačiti kao znak arhaizma. kod Etruraca Eita i Phersipnai«. str. slike prikazuju jednu kompletnu demonologiju koja nije grčkog porekla. ljudski — slede. jer svi načini postojanja — kosmički. »divinizacija duša« dodaje jednu novu dimenziju etrurskoj eshatologiji.« 44 Pošto bi n a j p r e dokrajčio svoju žrtvu. 653 i dalje.4S S druge strane.

podignut je. To što je postojao flamen Cerialis. koji se sada naziva Bah. . 47 Sa širenjem Dionisovog kulta. nav. Rimu su bili poznati grčki bogovi. dolazi do brzog asimilovanja grčkih božanstava: Dioskura 499. Međutim. VII. držani su bestidni govori. ukazuje na arhaičnost boginje. Apolona 431 (za vreme kuge. čije je značenje »onaj koji osigurava klijanje i obezbeđuje rod i žetvu«. »Liber et liberi«. aei. kratko vreme posle proterivanja poslednjeg etrurskog kralja i proglašenja Republike. izgleda da je ono izvedeno iz indoevropskog korena *leudh. »oslobađajući« seme za vreme seksualnog čina (isto. 46 Prema svetom Avgustinu (Civ. Vrlo je verovatno da su ova shvatanja doprinela sazrevanju rimske religije.RIMSKA RELIGIJA 109 Sve u svemu. no reč je o anahronizmu. Liber i Libera asimilovana je (interpretatio graeca!) trojstvom Demetra. 168. »Les . VII. aprila). dei. 21). Ugled koji su uživali u Rimu. koje je već duže vremena bilo namenjeno poljoprivrednim kultovima. među prvima je. 109 i dalje. 112). 45 Etimološki. par Liber—Libera podsticao je rađanje i sveopštu plodnost. izmiče nam ono najvažnije u etrurskoj religijskoj misli. sadržavalo je izvesne elemente razuzdanosti: u procesiji su nošeni falusi i najčestitije gospe morale su ih javno kititi vencima. u podnožju Aventina. njihovi metodi proricanja budućnosti. postaje izuzetno veliki (vidi dalje. Još u VI veku. hram posvećen jednoj novoj trijadi: Cereri. Merkura 495. građenja gradova i svetilišta. J. Dumézil. kao i specifičan karakter obreda prilikom svetkovanja Cerealija (19. Liberalije (17. Cerera označava personifikaciju »napretka«. dakle. altération d' un culte latin par le mythe grec« (= Croyances et rites dans la Rome antique). marta). Što se tiče imena Liber. mesto. (Civ. posebno str. godine. odmah posle proglašenja Republike. 383. Dionis (Bah) i Persefona (Prozerpina). 9). 3). sve to ukazuje na kosmološku strukturu teologije Etruraca i izgleda da objašnjava njihove napore da proniknu u enigmu istorijskog vremena. trijada Cerera. Moguće je da je politika odigrala važnu ulogu u osnivanju kulta namenjenog trima božanstvima. prestiž Libera. Liberu i Liberi. Ali. itd. zaštitnicima plodnosti. od njegovog osnivanja. Krize i katastrofe: od galskog sizerenstva do Drugog punskog rata Godine —496. veština orijentisanja. pripadalo je predstavnicima plebsa. 48 E. dok je bio pod etrurskom prevlašću. Svetilište. str. uveden »bog-lekar«). čije je ime 45 Prema predanju. Bayet. U nekim mestima Italije svetkovanje ovih božanstava. VII. veoma brzo. Venera. delo str. Benveniste. 47 Up. hram je nastao kao rezultat prvog konsultovanja Sibilskih knjiga.Céralia'.

* bila je ceremonijalno pozvana da se nastani u Rimu. 3—22) Tit Livije opisuje t a j ritualni evocatio. tradicionalne verske institucije će biti pod. naterao je Senat da pošalje Fabija Piktora da potraži savet od proročišta u Delfima. nisu ni znali da žive svoj poslednji dan . bez obzira na njihovo poreklo. Dijana je preuzeta od Albanjana i docnije pripojena Artemidi. Galskog sizerenstva Rim i Italija su se oslobodili tek posle pobede kod Sentinuma (~295). u naš grad koji će uskoro biti tvoj i koji će ti posvetiti hram dostojan tvoje veličine. Za jedan narod koji je bio svikao da u svakom istorijskom događaju pronalazi božansku epifaniju. uz pomoć čarolija napadača. U skladu sa uputstvima iz Sibilskih knjiga. Drugi punski rat ugrozio i sam opstanak rimske države.). Sibilske knjige su prepisale kao lek ljudske žrtve: dva Grka i dva Gala bili su živi * Stari etrurski grad (prim. Veze s grčkim svetom opet su uspostavljene. nakon upada Hiksa (up. bila je identifikovana s grčkom Afroditom. pa čak i sa žrtvovanjem ljudi.« Vejani »nisu ni znali da su ih. . § 30). Katastrofalni poraz kod Kana (~216). ** Opsedao. Godine ~396. godine) bio u tolikoj meri opustošen da su mnogi pomišljali kako bi trebalo napustiti ruševine i preći u Vej. Kada je. vojne pobede ili porazi bili su puni religijskih značenja. kao i incest što su počinile dve vestalke. uticajem političkih promena. Otada pa nadalje. ali struktura boginje je kasnije izmenjena pod uticajem legende o Troji. neuobičajenim procesijama i ceremonijama. pobednicima. Senat je preduzeo spasonosne mere: otpočelo se sa prinošenjem žrtava. Rimljani su posle spaljivanja grada potpuno izgubili veru u svoju istorijsku sudbinu.110 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i prvobitno označavalo magičnu lepotu. boginja zaštitnica Veja. ponekad dosta izrazitim.« Invazija Kelta u prvoj četvrtini IV veka prekinula je veze s helenizmom. prev. U čuvenom odeljku svoje knjige (V. lustracijama. Rim je pozvao u pomoć sve bogove. koja si danas naklonjena Veju. Rim je bio najmoćnija država u Italiji. Haruspici i Sibilske knjige otkrili su da uzroci vojnih poraza leže u grehovima ritualnog reda. religija je pretrpela duboke promene. Pred k r a j III veka. već počeli da bacaju poglede ka hramovima i novim boravištima koja su ih očekivala kod neprijatelja: ukratko. molim da pođeš za nama. 21. neznatno kasnije. a da su ostali. prev. Kao i Egipćani. Diktator Kamil** obratio se boginji opsednutih: »A tebe. Rim je (oko ~390. zavetima prizvani iz njihovog grada. Junona Regina. koji je pao još teže jer su ga pratile mnogobrojne čudne pojave. Junona Regina. U Rimu.. njihova sopstvena božanstva već bila napustila.). da su bogovi već bili pozvani da i sami učestvuju u pljački. . a kasnije i osvojio grad Vej (prim. a Rimljani su nastavili sa svojom osvajačkom politikom. Slični procesi karakterišu i asimilaciju latinskih i italskih božanstava.

Them. bez oklevanja.. živi pokopani par Grka i jedan Gal (Plutarh. O ovoj mitsko-ritualnoj temi vid. kao i sjajne konačne pobede. orgijastički karakter kulta i. Slične žrtve prinošene su i krajem II veka (Plutarh. 50 Ne treba zaboraviti da. u Rimu su se koncentrisali strani robovi. Senat je stoga. posle velikih patnji i strahota Drugog punskog rata. Žrtve su se mogle prinositi isključivo unutar hrama. nisu se mogle izbeći. str. sledeći proročanstvo. uvođenje prvog azijskog božanstva u rimsku religiju bilo je delo aristokrata. No. za Rim su azijska božanstva postala dvaput privlačnija. Patriciji su smatrali da je Rim pozvan da odigra značajnu ulogu na istoku. 4).9 7 . 49 Najzad. U k r a j n j o j liniji. Jean Bayet. Jedna rimska eskadra prenela je iz Pergama slavni crni kamen koji je simbolično predstavljao boginju. 154. prisustvo sveštenika evnuha. XXII. Do invazije istočnjačkih kultova dolazi tek posle više od jednog veka. potreban da se strani kultovi drže pod kontrolom i strah da se ne izgubi korist od njih. njihova glavna funkcija se svodila na priređivanje gozbi u slavu Kibele. Marcellus. godine ~204. Ipak. 51 Međutim. Rom.. Rimskim građanima je bilo zabranjeno da prinose žrtve Kibeli prema anadolskom ritualu. Kserks je. a procesija je obavljana samo jedanput godišnje kada je sveti kamen (betil) nošen na kupanje. Quest. jednu sveštenicu i njihove pomoćnike.. Ali ovde se opet nailazi na specifičnu rimsku ambivalentnost: istovremeno. prineo na žrtvu tri mlada zarobljenika (Plutarh. Što se tiče rimskog državnog kulta. brižljivo propisao pravila obrednih manifestacija. 178 i dalje. ali te funkcije nisu mogli obavljati ni Rimljani ni njihovi robovi. kao i mnogobrojni 48 Godine ~ 226. Vita. De Zalmoxis a Gengis-Khan. III.48 Vrlo je verovatno da je posredi jedan obred arhaične strukture: bilo je to »kreativno ubijanje«.. još dugo je Kibela predstavljala izuzetak. uoči bitke kod Salamine. Histoire. Eliade. poznato je da je Temistokle. još više. 49 Da bi sebi osigurao pobedu.RIMSKA RELIGIJA 111 zakopani (Tit Livije. nikako nisu odgovarali rimskoj strogosti. XIII). 6). str. uoči pobede nad Hanibalom. naredio da se devet dečaka i devet devojčica živi sahrane. zahvaljujući legendi o Eneju. XXIX 10 i dalje). U svakom slučaju. da bi se otklonila opasnost od galske invazije. njega je kontrolisao jedan gradski sveštenik. Kibela više nije bila strana boginja. a sledeći jednu sugestiju iz Sibilskih knjiga. Senat je dao saglasnost za formiranje sodalicija koje su okupljale isključivo pripadnike aristokratije. posledice ova dva rata. Senat je zabranio prinošenje ljudi na žrtvu . Rimljani uvode prvo azijsko božanstvo. opet su. posle konsultovanja Sibilskih knjiga. S jedne strane. 51 Up. 83). godine ~205—204. god. 50 Međutim. 57. . de la religion romaine. kada je ukrcao vojsku na brodove i pošao na Grčku. Pored toga. Kibela je potom ostavljena u svome hramu na Palatinu. Kibelu. Osoblje u hramu svedeno je na jednog sveštenika. Svečano dočekana u Ostiji. Veliku m a j k u iz Pesinunta (Tit Livije.

To je bio razlog zbog kojeg je Senat zabranio učešće rimskih građana. kao bahantkinje«. sve više dolazi do izražaja potreba za jednim ličnim religijskim iskustvom. štaviše. uređen prema njenim sopstvenim pravilima. unezvereni ljudi. uvela je u Rimu jedan tajni kult. Svetkovanje kulta obavljalo se u najstrožoj tajnosti.. u anadolskom svetkovanju Kibele. str. 12). Liber Pater. S druge strane. Jasno je da ovim Bahov kult nije bio u potpunosti ukinut. izgovarali su reči predskazanja. Zapravo. kao i u drugim mediteranskim zemljama. ukazuju na politički karakter procesa. morala se dobiti Ćak su ih optuživali da su na stravičan način uklanjali sve one koji su odbijali da im se pridruže u njihovim zločinačkim i gnusnim delima (ibid. otkrile u samom Rimu svetkovanje bahanalija. noćnih »orgijastičkih misterija«. Adrien Brühl.000. 82—116. Brzina i strogost s kojima je istraga sprovedena. jedino je rimskim građanima bilo zabranjeno da u njemu učestvuju. 39. a potom ih izvlačile sve u plamenu. kao i njegov orgijastički karakter. poreklom iz Kampanje. u Rimu. Godine ~186. kao i surovost represije (nekoliko hiljada pogubljenja širom zemlje). Pristalice. Počev od IV veka. Posle jedne prijave koju je konzul odmah obnarodovao. u vezi sa bahanalijama. koji je u sebi sadržavao izvesne obrede slične onim u Misterijama. 52 Neke od optužbi podsećaju na obrasce koji su docnije korišćeni u procesima protiv jeretika i veštica. smatrajući da su ona u stanju da organizuju zaveru i pokušaju da izvrše državni udar. Za iscrpniju analizu teksta Tita Livija i Senata i Konzulata iz 186. neka vidovita sveštenica. bili su optuženi za brojne zločine: ne samo da su polagali zakletvu da nikome ništa neće reći. drugim recima. Dionisov kult se veoma raširio po mediteranskim zemljama. 62 . već su upražnjavali i pederastiju i uz to organizovali ubistva da bi se dokopali bogatstva. Posledica rimske dominacije nad Velikom Grčkom bilo je formiran j e brojnih ezoteričnih društava na poluostrvu. trčale su ka Tibru »mašući užarenim bakljama« koje su potapale u vodu. istraga je otkrila razmere kulta. za svaku Bahovu svetkovinu. »jer se živi sumpor mešao s krečom«. Do takvog verskog iskustva moglo se doći pre svega posredstvom konventikula i zatvorenih društava tipa »posvećenih u Misterije«. »raspuštenih kosa. 13). to jest. preko tajnih udruženja koja su izmicala kontroli države. Vlasti su proglasile tajna društva opasnim. sa iznenađenjem i gnušanjem. čineći nekontrolisane pokrete. 13. njih preko 7. pa čak i njihovih robova. pre svega u Kampanji. Prema Titu Liviju (XXXIX. vid. 13.112 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i begunci iz svih krajeva Italije. žene. pojedini delovi stanovništva postepeno su napuštali tradicionalnu religiju. naročito u helenističkoj epohi (§206). koja je ograničena na svega pet učesnika. vlasti su.

koja je ovom prilikom primenjena.RIMSKA RELIGIJA 113 dozvola od Senata. Sve ove panične mere pokazuju koliko je Senat bio podozriv prema verskim udruženjima koja su izmicala njegovoj kontroli. poslužila je tri veka kasnije kao uzor za proganjanje hrišćana. represija. sem onih koji su sadržali »neku svetinju«. Bahanalije nisu nikada smele da nadjačaju Senat i Konzulat. 7 . Sva zdanja i svi kultni predmeti bili su uništeni.

arheološki podaci od izuzetnog značaja za razumevanje keltske religije. Halštatska kultura koju karakteriše izrazito socijalno raslojavanje. nad kojom je potom bila podignuta humka. Ocenjeno je da iskopan zlatni nakit i mnogobrojni metalni predmeti »služe na čast varvarskom svetu 1 Nazvana tako zato što su mrtve najpre spaljivali. Posle toga. Međutim. na šta dovoljno ukazuju razlike u nogrebnim obredima. koristili su bronzu i spaljivali svoje mrtve. pa do pljačke Apolonovog svetilišta u Delfima ~279. Postojanost preistorijskih elemenata Uticaj Kelta u staroj istoriji Evrope t r a j a o je m a n j e od dva veka: od osvajanja severne Italije u V veku (Rim je napadnut ~ 390. za vreme drugog gvozdenog doba. kao što ćemo videti docnije. već su zajedno s oružjem i drugim dragocenostima polagana u kočije s četiri točka i tako sahranjivana u grobnicu. i ~700. godine). godine. * Prema arheološkom lokalitetu Laten u Švajcarskoj (prim. Kelti su nasledili jednu izuzetno bogatu i kreativnu protoistoriju. Tela mrtvih (bar tela starešina) nisu više spaljivana.) .XXI POGLAVLJE KELTI. godine. to je tzv. GERMANI. Prilikom prvih seoba (između X i IX veka). Oni su stanovali po selima. Španiju i Veliku Britaniju. umetnička kreativnost keltskog duha dostiže svoj vrhunac. Moguće je da su te promene bile rezultat iranskih kulturnih uticaja. godine. i ~600. Veoma je verovatno da su najstariji Kelti tvorci tzv. kulture »polja urni« (Urnfield). Oko ~500. godine. Stoga su. TRAČANI I GETI 169. bavili se poljoprivredom. dospeli su u Francusku. istorijska sudbina Kelta je zapečaćena: našavši se izloženi nadiranju germanskih plemena s jedne strane i pritisku Rima s druge strane. koje su prenosili Kimeri (poreklom s Crnog mora). poznatog kao Latensko* doba. u centralnoj Evropi počinje da se širi upotreba gvožđa.1 koja se razvijala u centralnoj Evropi između ~1300. U tom periodu je nastala keltska vojna aristokrati]a. oni su sve više slabili. Između ~700. prev. a potom njihove urne pokopavali na grobljima.

Za Kelte je lobanja predstavljala savršeno stecište svete snage božanskog porekla. delo. Otkrivene su lobanje poredane u niše ili ugrađene u zidove svetilišta. a koji je u više azijskih kultura preživeo sve do XIX veka. nav. još su stari autori pisali o ritualnom obeležavanju svetih mesta i o simbolizmu »Središta sveta«. 4 U svakom slučaju. The Druids. str. bogatstvo i pobedu u isti mah. 101 i dalje. reč je o kultu čiji koren zadire u preistoriju. na dubini od dva do tri metra. čija je starost varirala od XVIII veka pre Hrista pa sve do srednjeg veka. str. Hatt. 5 Up. postavljane raznovrsne žrtve. 2 S obzirom na nedostatak pisanih izvora. ponekad su bili ispunjeni zlatnim i srebrnim predmetima polaganim u bogato ukrašene obredne posude. Neki od ovih bunara potiču iz drugog milenijuma pre n. Le Chamanisme. ove obredne jame su obezbeđivale vezu s božanstvima podzemnog sveta. tako i u britanskom i irskom folkloru. 299. 339 i dalje. Ancient Europe. 4 Vid. GERMANI. sveta mesta koja su se u skladu sa strogo određenim pravilima nalazila oko oltara na kojem su prinošene žrtve. arheološka otkrića ukazuju. lobanje i prikazi »odsečenih glava« pronađeni su na svim područjima koje su naseljavala keltska plemena. 8* . Baš kao grčki brothros ili rimski mundus. danas se zna da su Kelti neobično poštovali sakralni prostor. Sve u svemu. si. kao i u keltskom folkloru. TRACANI I GETI 115 i predstavljaju značajan. 5 Prvobitnu magijsko-religijsku vrednost »odsečene glave« docnije su još uvećala verovanja koja su u lobanji lokalizovala prvi izvor semen virile. na arhaičnost keltske kulture. a s druge. str. J. uprkos zabrani crkve. nepoznatog porekla. str. 3 (Sećanje na te bunare koji su povezani s drugim svetom i na zakopano blago može se naći u srednjovekovnim legendama. A na religijski značaj lobanja ukazuju još klasični autori. 25—86 i bakroreze 1—23. Otkako su u Jorkširu otkriveni cilindri od krečnjaka ukrašeni stilizovanim ljudskim glavama. (Kao što ćemo videti. Zahvaljujući iskopavanjima. koja je vlasnika štitila od svakog zla i obezbeđivala mu zdravlje. kao i sedište »duha«. str. Le Yoga. glave isklesane od kamena. da su u obredne bunare. Anne Ross. isti.) Podjednako je važan i doprinos koji daje arheologija u pogledu rasprostranjenosti i kontinualnosti kulta lobanja. Vid. Les Celtes et les Gallo-Romains. kako u srednjovekovnim legendama. kao i bezbroj duboreza sa ovim motivom. 62 i dalje. 2 Anne Ross. 401—402. 97—164. Pagan Celtic Britain. to jest. 3 Stuart Piggot. 215 i dalje. e. str. 35. a na istu temu nailazimo i u irskoj mitologiji. veličanje »odsečene glave« igra značajnu ulogu. iako po obimu mali doprinos Kelta evropskoj kulturi«. od protoistorije.) Iskopavanja takođe pokazuju. pa do srednjeg veka. izbor reprodukcija u knjizi J. arheološki dokumenti koji svedoče o religiji ovog naroda dobijaju neocenjivu vrednost. s jedne strane. str.KELTI. na kontinuitet izvesnih centralnih religijskih ideja..

a u Indiji sve do danas. koncentrisani u 6 The Druids. od istog autora. »The Court Poet in Medieval Ireland«. str. druidi su memoriji pridavali izuzetno veliki značaj (np. Celt and Aryan. Der Totenkult in Irland. Proučavajući irske i indijske pogrebne običaje. Vid. 9 G. na prvom mestu irskih tekstova nastalih između VI i VIII veka. 9 Zbog ritualne zabrane pisanja. str. A. J. 8 umetanje delova u stihovima u epsku narativnu prozu. reč je. U Irskoj se i danas mogu naći mnoge ideje i običaji stare Indije. ostrvski Kelti. up. str. str. up. koji navodi Dillon. Prema Majlsu Dilonu (Myles Dillon). Binchy. E. str. Stari irski zakoni su bili izraženi u stihovima. 246. Wagner. Hans Hartman (Hans Hartmann) procenjuje da je struktura irskog mentaliteta bliža staroj Indiji nego mentalitetu Engleske ili Nemačke. »The Archaism of Irish Tradition«. Nasuprot tome. str. važnosti barda i njihovih veza s Vladaocima. 7 D. »The Archaism«. Servius et la Fortune. 8 Vid. »o fragmentima zajedničkog nasleđa iz II milenijuma«. 247. 6 i dalje. str.116 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i Mnoge od tih ideja i običaja predstavljaju staru religijsku zaostavštinu neolita. kako bi se lakše upamtili. a prozodija je slična sanskritskoj i hititskoj. i svuda. »Studies in the Origins of Early Celtic Tradition«. Ističemo da se isto tako mogu naći analogije i sa sumero-akadskim svetom i da se te analogije mogu objasniti vezama Indoevropljana s antičkim narodima na Bliskom istoku. str. 6 Baš kao i brahmani. 99 i dalje. § 172). Naši jedini izvori su nekoliko opisa grčko-latinskih pisaca i brojni spomenici u obliku ljudskih figura. kao što kaže Stjuart Pigot (Stuart Piggot). reference kod Dilona. 52 i dalje. 253 i dalje. H. Caerwyn Williams. magijsko-religijske vrednosti istine. »The Linguistic and Historical Value of the Irish Law Tracts«. Vid. ali njih su Kelti veoma rano asimilovali i delom pripojili teološkom sistemu koji su nasledili od svojih indoevropskih predaka. takođe Celt and Aryan. Začuđujuća kontinualnost kulture koju obelod a n j u j e arheologija omogućuje istoričaru keltske religije korišćenje poznijih izvora. pre svega u dijaloge. up. ne raspolažemo nijednim tekstom o religiji kontinentalnih Kelta u redakciji nekog od autohtonih. 88. 207. već katkad i u načinu izražavanja. 247. . druidi i brahmani su sačuvali indoevropske običaje koji su se u galskom svetu održali do XVIII veka. 170. Paralelizam između irskih i indijskih sudskih ugovora ne ogleda se samo u njihovoj formi i tehnici. Dumézil. takođe. i svuda. 7 Setimo se i drugih primera indo-keltskog paralelizma: posta kao načina da se sudskom zahtevu prida veći značaj. 221 i dalje. »The Archaism«. Indoevropsko nasleđe Na arhaičnost keltske kulture ukazuju i drugi tekstovi. ali isto tako i epskih predanja i folklora koji su se u Irskoj sačuvali sve do kraja XIX veka. str. većim delom iz galsko-rimske epohe.

str. Međutim. žorž Dimezil i Jan de Vris (Jan de Vries) su pokazali da su vladari legendarnog naroda Tuata De Danan (Tuatha De Dannan). reg). No. . Up. »bo-airig. koji se definišu kao vlasnici krava (bo)«.KELTI. ona je opstala u irskoj tradiciji. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. slobodne ljude (airig). što doslovno znači »vlast« i predstavlja tačno fonetski ekvivalent sanskritskog kšatra) i stočare. Mnogo se raspravljalo o autentičnosti. Za sada ističemo samo to da se »ovo nasleđe. koja odražava dobro poznatu indoevropsku ideologiju (§ 63). Mythe et Épopée. 13). GERMANI. Dumézil. Pre nego što je otpočeo svoj pohod na Transalpinsku Galiju. des Celtes. U n j e m u oni vide pronalazača svih veština. zajedničko indo-iranskim i italo-keltskim društvima« može objasniti »postojanjem moćnih svešteničkih bratstava koja su čuvala i negovaia svete tradicije s formalističkom strogošću« .10 Kasnije ćemo imati prilike da ukažemo i na druge ostatke indoevropskog religijskog sistema kod Kelta. 157 i dalje. koju predstavlja »narod«. »jeste Merkur. otkriva se u Irskoj odmah po prelasku u hrišćanstvo: društvo kojim vlada rig (fonetski ekvivalent sanskritskog rad. 11 10 Dumézil. smatraju ga vodičem putnika i onim koji najviše može da pomogne u sticanju novca i u trgovini. Jupitera i Minervu. zemlji Gala i naročito u Irskoj. pisao je konzul. Jan de Vries. Cezar je prilično dobro poznavao keltske običaje i verovanja. on je već bio prokonzul Cisalpinskoj Galiji. u Što se tiče trojne indoevropske ideologije. dok je treću predstavljao narod Fomore. u stvari. idalje. Uprkos činjenici da je pisana posle prelaska u hrišćanstvo. deli se na klasu druida. pošto nam je mitologija kontinentalnih Kelta nepoznata. Apolon progoni bolesti. pa samim tim i o vrednosti ove rimske interpretacije galskog panteona. smatran starosedeocima ostrva. TRAČANI I GETI 117 Kaledoniji (Škotskoj). E. U svome delu De bello Gallico (VI. 12 Cezar prikazuje keltski panteon u stilu intervretatio romana. II. Ista takva trojna podela društva. Jupiterovo carstvo je na nebesima. vojnu aristokratiju (flaith. I. 38. 12 Up. 11. isto to važi i za bogati irski folklor. potlačenu. 10. radikalno. mi znamo veoma malo o G. Cezar tvrdi da Gali imaju dve privilegovane klase — druide i plemiće — i treću. a Mars upravlja ratom« (De bello Gallico. Minerva uči radu i zanatima. str. obožavaju Apolona. to jest. Marsa. Vandrijeova (Vendryes) razmatranja. O tim božanstvima imaju gotovo istu predstavu kao i ostali narodi. »Bog kojeg oni najviše poštuju«. predstavljali bogove koji objedinjuju prve dve funkcije. 289. 17). L'idéologie tripartie des Indo-Européens. stvorili su veoma obimnu epsku literaturu. Njegovih kipova ima najviše. ova literatura dobrim delom predstavlja nastavak prehrišćanske mitske tradicije. Pored njega. VI. ona se može uočiti i na listi bogova koju prenosi Cezar. str. lat. Irski dokumenti često potvrđuju podatke koje d a j u klasični autori. Benveniste. istorizovana. La religion str. n.

118 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i bogovima koje pominje Cezar. 51. pre svega simbolizma Vrhovnog nebeskog bića. de Vries. 46 i dalje. Odmah se može primetiti da oni ne slave vojnu pobedu. 15 Arheologija potvrđuje konzulov iskaz u vezi s popularnošću »Merkura«: pronađeno je preko 200 njegovih kipova i bareljefa. ovaj bog igra važnu ulogu kod ostrvskih Kelta. magijsko-spiritualne sposobnosti i u tome leži objašnjenje činjenice da je izjednačavan s Merkurom-Hermesom. taj fenomen se može uočiti svuda. Njegovo galsko ime nam je nepoznato. delo. gospodari godinom. a koje su podizala i neka germanska plemena. kao obelisci Trajana i Marka Aurelija. Veoma je čudno da on ne postavlja »Jupitera« na čelo svoje liste. zvani »džinovski Jupiter«. igrao važnu ulogu kod Kelta. dodaje: »No ne treba zaboraviti da se prilikom ove asimilacije vodilo računa samo o jednom aspektu njegove izuzetno složene ličnosti. indikacije Venera Milera u: Die Jupitergigantensäulen und ihre Verwandten. Njegovo ime nose mnogi gradovi (npr. to jest. irski tekstovi govore o »dobrome bogu« Dagdi i smatra se da njega treba identifikovati s galskim bogom kojeg Cezar opisuje teonimom »Jupiter«. str. u vedskoj Indiji (§ 62). predstavljaju nastavak arhajskog simbolizma. Mozela i Saone. annus je takođe prikazivana kao točak s četiri ili dvanaest žbica koji nosi neko božansko biće. kojih je pronađeno najviše na prostoru između Rajne. Oni nisu podignuti u forumu ili na ulicama. 16 13 Vid. str. delo. 62. Karakterišu ga. delo. a da obelisk simbolizuje axis mundi. str. već daleko od grada. u keltskom jeziku se za »godinu« i »točak« koristi ista reč. S druge strane. 15 Jan de Vries. 45 i dalje. kao što dobro zaključuje Verner Miler (Werner Miiller). baš kao i Odin-Vodana (§ 175). Lugdunom=Lion). 14 Up. ovaj keltski Jupiter se dosta često prikazuje s točkom. 14 Iz svega toga sledi. n a j m a n j e četiri veka. Verovatno da je veliki keltski nebeski bog izgubio svoj primat kod gradskog stanovništva izloženog. kao i skoro 500 natpisa. primere koje navodi Miler. 13 točak je.« . 52 i dalje. U istoriji religija. ciklus od četiri godišnja doba. nav. Te osobine ga čine sličnim Vodan-Odinu kojeg Tacit takođe poistovećuje s Merkurom. vid. 18 J. ali verovatno je Lug. na antičkom Bliskom istoku (up. nebeski bog i kosmokrata. štaviše. Iz toga se može zaključiti da Lug predstavlja magijski i vojni aspekt vrhovne vlasti: on je žestok i neustrašiv. §§ 48 i dalje). U srednjem veku. Irski tekstovi prikazuju Luga kao vojnog zapovednika koji na bojnom polju koristi svoju magijsku moć. Točak s četiri žbice predstavljao je godinu. Naime. reprodukcije nekih od crteža koje daje Miler. nav. što zajedno s činjenicom da je svetkovan u Irskoj ukazuje na to da je ovaj bog bio poznat u svim keltskim zemljama. nav. str. str. da t a j keltski Jupiter. doista. mediteranskim uticajima. kao i kod starih Germana (§ 176). ali štiti ratnike. ali i kao izvanrednog pesnika i mitskog pretka jednog značajnog plemena. Ali mnogobrojni obelisci. isto kao i barde i čarobnjake.

»Le Dieu celtique aux liens: de l'Ogmios de Lucien. Verovatno je keltski »Mars« prisvojio neke specifične atribute boga Vladaoca i čarobnjaka. »majstora vezivanja« [F. ali koju Cezar definiše kao boginju veština i zanata (prema tome Neke od tih interpretacija razmatrala je Françoise Le Roux. Neki nadimci su nerazumljivi. Ovaj tekst je izazvao protivurečne interpretacije. Kada se uzmu u obzir i druge informacije. ali ni oni koji su prevedeni ne obogaćuju mnogo naše znanje. naprotiv. No. str. S druge strane pronađena je sličnost između Ogmiosa i Varune. no epiteti u natpisima uglavnom d a j u potvrdu isceliteljskog karaktera ovog boga. Ogmiosu odgovara bog Ogma. 17). on se priziva i u jednoj staroj formuli egzorcizma. a l'Ogmios de Dürer«. nav.). de Vris). dobij a se dosta složena struktura ovog boga. pominju se nazivi: Albioris. J. kao i s družinom Einherjar koja je išla za Odin-Vodanom (J. TRAČANI I GETI 119 Marsu su. a sve ostalo bacali su na jednu gomilu«. Isto se može reći i za preko stotinu natpisa posvećenih Herkulu. Kelti. VI. štaviše. vezanih za njegov jezik zlatnim i ćilibarskim nitima. smežurane kože. Hercule. Segomo. Odin delimično istisnuo boga rata. kao Grci. »Kralj bitke«. čije je galsko ime takođe nepoznato. Što se tiče »Minerve«. dakle. njemu se takođe pripisuje i pronalazak pisma zvanog »ogamika«. Mada su bili tako slabo vezani.KELTI.) U irskoj epici. U mnogobrojnim zavetnim natpisima upućenim Marsu. baš kao i natpisi posvećeni Marsu. Njegovo galsko ime je nepoznato. GERMANI. možemo smatrati predstavnikom onih bogova kojima Dimezil pripisuje »treću funkciju«. str. oni su mu prinosili na žrtvu živi plen. »Vrlo kraljevski«. Cezar prikazuje »Apolona« kao boga-lekara. Lucije je video jednu sliku ovog boga: bio je to ćelavi starac. 216 i dalje. irski tekstovi govore o Dijankeht (Diancecht) koji je oživeo i iziečio Tauta De Danana. (Videćemo u § 175 da je kod Germana. »Kralj sveta«. Prema grčkom istoričaru Lukijanu iz Samosate (II vek posle Hr. »jer je Herkul mnogo jači« (Discours. S druge strane. Njega. zasipajući ga hvalama«. Rigisamos. borac bez straha i mane. već Herkulu. moglo bi se reći da on objedinjuje ratničku snagu s »naukom« odinskog tipa. ne pripisuju govorničku veštinu Hermesu. Kamulus. 73 i dalje. Gali »pred bitku zavetovali sve što u borbi steknu: posle bitke. delo. 17 Ljudi vezani nitima poređeni su s Marutima koji su pratili Indru. »Moćni«. oni nisu pokušavali da pobegnu. »Pobednički« itd. Katuriks. proširivši tako svoju funkciju pratioca duša u podzemni svet. oni jedino pokazuju da je bog rata postojao. Njegovo ime se pominje zajedno sa imenom Grobniua (Grobniu). već su ga pratili »veseli i razdragani. de Vris. prema Cezarovom pisanju (De bello Gallico. Nije poznato keltsko ime galskog boga rata. 17 . le Ru (Le Roux)]. boga kovača. keltsko ime Herkula bilo je Ogmios. 1—7). Neki čovek iz tog k r a j a objasnio mu je sliku: oni. koji je za sobom vukao veliki b r o j ljudi i žena.

Za K. poređenje s predanjima ostrvskih Kelta. za Ezusa. koji nema veze s Teutatesom. koji se u užarenoj kući davi u kaci u koju je bio skočio da bi izbegao požar. 51 i dalje. (Irska epska poezija u više navrata obrađuje temu kralja. prinete na kraju jedne vladavine.120 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i i n j o j pripada treća funkcija). prikriva jednu religijsku realnost do koje se može dopreti. n j u su izjednačavali s boginjom Brigancijom (Brigantia). Fontes historiae religionis Celticae. kovača i lekara. . str. prenosi nam pesnik Lukan. ili jednog ciklusa vladavina. Da li je moguće rekonstruisati keltski panteon? Panteon. Jan de Vris (nav. posle Hrista. pa onda zaklana. On pominje one »koji strašnom žrtvom umiruju okrutnog Teutatesa i strašnog Ezusa (Esus) na žrtvenicima divljaka. Ramnoux). str. omogućavale su regeneraciju proteklog vremena (u stvari. jedan čovek bi bio udavljen u buretu. žrtva bi bila obešena o drvo. Jedna od slika na kotlu iz Gundestrupa prikazuje osobu sa ogrtačem kako gura ljudsku žrtvu okrenutu naglavačke u neki sud. delo. u I v. žrtvovanje se poklapalo s određenim kalendarskim datumima). w M. Jedinu informaciju o galskim nazivima bogova. oni. str. prerušen Cezarovom interpretatio romana. iznad njih. Dieux et Héros des Celtes (str. »La morte sacrificielle du Roi«. L. Što se tiče teonima otkrivenih na spomenicima. ćerkom Dagde i zaštitnicom pesnika. ali samo delimično. up. Taranuknusa (Taranucnuš) (ili Jupitera Taranukusa) i Marsa Tutatisa (Toutatis). ove žrtve. 19 ) Od XVIII veka ime Teutates je prevođeno sa »Otac 18 Commenta Bernensia. 444—46). za Taranisa — »koji upravlja bitkama i predstavlja najvećeg boga na nebu« — ljudi su spaljivani u lutkama načinjenim od drveta. no njegove glose su kontradiktorne. kao i Taranisov oltar koji je podjednako surov kao i oltar skitske Dijane« (Pharsalia. Autentičnost ovih imena potvrđuju galsko-rimski natpisi koji pominju Ezusa. I. Više ratnika korača ka sudu. 75). Sjested (Sjoestedt) navodi neke odgovarajuće primere s kontinenta. 171. najvećim delom predstavljaju opisane ili topografske epitete. I. kao i natpisa iz galsko-rimskog perioda. Zwicker. koje je reprodukovao J. Reč je svakako o jednom ritualu koji u sebi sadrži ljudsku žrtvu. Komentar ipak daje precizne informacije o vrsti žrtve koja je prinošena svakome od ovih bogova: za Teutatesa. Autor jednog srednjovekovnog komentara 1 8 pokušao je da ih rastumači. vide se konjanici koji se udaljavaju. pridavane bogovima koji su sačinjavali panteon: pojedini naučnici su pogrešno smatrali da oni označavaju autonomna božanstva. 217. Ramnua (C. 55) misli da je možda u pitanju obred posvećenja.

zmiju s glavom ovna. »Veliki mag« ili »Gospodar životinja« iz pećine Tri brata. 22 Bareljefi na dva oltara prikazuju Ezusa kako udara po drvetu. rezultati takvih analiza su često nejasni. 34—35. delo. 104 i dalje. delo. »Essai sur l'evolution de la religion gauloise«. Tanaros. Slične slike su pronađene i u Velikoj Britaniji. Hat (Hatt) mu pripisuje »dvostruko lice. Kasniji oblik njegovog imena. 106). Podsetimo se jednog veoma poznatog primera: bareljefa koji se zove Kernunos (Cernunnos) i koji prikazuje vremešnog. 24 A. 53). a drugom. str. »Teutates. ne znamo ništa određeno. Ross. znači »energija. str. str. Esus. značenje njegovog imena je jasno: koren mu je *taran. TRAČANI I GETI 121 plemena«. za J. sa ušima i rogovima jelena. Teonim Ezus može se naći u vlastitim imenima. ikonografija i natpisi otkrili su imena i likove i drugih galsko-rimskih božanstava. 29 i dalje (bog rata). 25 20 Duval. 22 J. 21 Up. bilo je moguće utvrditi njihovu strukturu i otkriti njihovu religijsku funkciju. ako ništa drugo. GERMANI. 108. 97 i dalje (ne mnogo ubedljiv). zahvaljujući mitologiji koja se krije u predanjima ostrvskih Kelta. Taranis«. toliko i neki Mars« (str. Zato je verovatno da su obelisci »džinovskog Jupitera« bili posvećeni Taranisu »Gromovniku«. to navodi na pomisao o prinošenju žrtve vešanjem. držeći jednom rukom ogrlicu.«. prirodno. Jan de Vris smatra da bi se galski bog Ezus mogao uporediti sa skandinavskim Odinom. starome bogu keltskog neba. 50. J. koji. delo. u istom smislu Duval. »Teutates. upravljao je ratovima. strast« (nav. str. str. legende koje navodi A. Germanen und Kelten. str. Birkhan. ali mu je etimologija neodređena. 313 i dalje. 51 i dalje. 310 i dalje. Međutim.«. koji prikazuje boga s jelenskim rogovima i rogatu zmiju. No. On se odmah. blizak je germanskom bogu Donaru. up. 20 Što se tiče Taranisa. ratnika i mirotvorca«. ali je obavljao još mnoge dužnosti. 24 Poznato je da su ikonografija i religijski simbolizam jelena arhajski. I.. 183. . str. možda ćelavog čoveka.. otprilike. Les dieux de la Gaule. 21 Poput Donara i on je bio izjednačen s Jupiterom. Ros. »Essai. baš zbog konzervativnog smera kojim se odlikuje religijski duh Kelta. H. »grmljavina«. Bog je sigurno imao važnu ulogu u životu plemena. oko n j e su divlje životinje i jedan veoma lep jelen. 23 U stvari. 25 Vid. de Vrisa »on je mogao biti koliko neki Merkur. de Vris mu pripisuje koren *eis. str. U izvesnim slučajevima. Les Dieux de la Gaule. J. Reljefi. str. str.. Prema tome. 23 Nav. nav. kao što smo videli (§ 5). Kernunos bi se mogao uvrstiti u onu grupu bogova koji predstavljaju »Gospodare divljih životinja«. U Val Kamoniki je pronađen reljef iz IV veka pre Hr. up. takođe je imao glavu jelena s velikim rogovima. povezuje sa scenom prikazanom na kotlu iz Gandestrupa: osoba s jelenskim rogovima sedi na način koji je brzopleto nazvan »Budina poza«. 90.KELTI. itd. takođe Hatt. str.

122 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i Međutim.. S jedne strane. 32 i dalje. on je i jedan od najizrazitijih simbola plodnosti. VI. rog obilja. tekstovi ostrvskih Kelta d a j u neke značajne pojedinosti. treba se samo setiti duge i teške borbe koju je vodila Crkva protiv ritualnog prerušavanja u jelena (cervulo facere). »Siegfried. 28 Üp. zbog periodičnog obnavljanja svojih rogova. jelen je. da bi neko postao irski kralj (Eriu). S druge strane. De Zàlmoxis. 27 Up. str. Povrh toga. str. jedini zaključak koji se može izvući jeste da veliki broj pronađenih statua i ex voto potvrđuje njihov značaj. jelen je smatran mitskim pretkom Kelta i Germana. suverenitet se mogao ostvariti jedino putem hieros gamosa sa boginjom Zemlje. drugim recima. Arminius und der Symbolik«. a u Galiji. 28 Zbog svega toga je verovatno da je Kernunos imao i druge funkcije sem funkcije »Gospodara divljih životinja«. 57.. morao se najpre oženiti boginjom koja je nosila to ime. Proinsias Mac Cana. U njihovoj literaturi t a j mitsko-ritualni scenario predstavlja jednu od najpostojanijih i najviše korišćenih tema. 146 i dalje. nap. 27 pored toga.. O religijskoj ulozi jelena. deca na grudima ili u krilu itd. str. 146 i dalje. vid. 454 i dalje. 30 Verovatno je reč o staroj varijanti mitsko-ritualnog scenarija Bliskog istoka. »one su možda bile istovremeno anonimna i mirionimna (mnogoznačna) božanstva kojima se ne daje ime i koja imaju stotine epiteta«. str. napomene 66—94. 42. 29 Histoire de la Gaule. povrh svega. Kao što piše Kamij Žiiijan (Camille Jullian). Jedna od boginja bila je majka svih bogova: u Irskoj. to je bila Danu. Rachel Bromwich. De Zàlmoxis à Gengis Khan. Otto Höfler. religijski simbolizam jelena je izuzetno složen.). »Celtic dynastic themes and the Breton Law«. 2. Taj hieros gamos je tokom M Up. ona se zvala Dôn. Birkhan. M Vid. koji u sebi sadrži obred venčanja boga neba (oluje ili sunca) i Majke Zemlje. H. str. on je najprivlačnija divljač koju love kraljevi i heroji: ubijanje jelena u lovu simbolično je odgovaralo tragičnoj smrti heroja. Plastika koja prikazuje Maires et matronae ističe njihove kvalitete boginja plodnosti i materinstva (korpa s voćem. ali uz to i pogrebna životinja i vodič mrtvih. 216. Images et Symboles. 26 jedan od simbola neprekidnog stvaranja i obnavljanja (renovatio). 29 No. str. Primer Kernunosa pokazuje koliko je teško tačno protumačiti jedan multivalentni religijski kompleks u nedostatku njegovog specifičnog mitsko-ritualnog konteksta. . u oblastima u kojima se javlja tokom protoistorijskog perioda. str. personifikovanih u ličnostima vladara i jedne boginjine sveštenice. Da bi se shvatio verski značaj jelena (najomiljenije divljači vojne aristokratije!) u narodu. prema navodu Divala (Duval). od Kine pa sve do zapadne Evrope. »Aspects of the Theme of King and Goddess in Irish Literature«. Les dieux. Na sličnu teškoću se nailazi u pokušaju da se ispitaju arheološki podaci u vezi sa ženskim božanstvima.

»kraljica«) takođe je hipomorfna. itd. up. »On the loathly Bride«. 393 i dalje. VII: »The Hateful Fée who represents Sovereignity«.KELTI. Što se tiče višestrukih funkcija nekih boginja.* koji je u Evropi uočen samo kod Kelta i Baska (preindoevropska populacija) jasno ukazuje na magijsko-religijsku važnost žene. F. sudbinom i bogat31 Geraldus Cambriensis. 32 Up. starica bi se pretvorila u mladu. Ostatak drevnog nasleđa u Irskoj ilustruje obred posvećenja kralja. 33 J. običaj da otac prilikom rođenja deteta obavi neke obredne radnje u vezi s rođenjem (prim. ukazuje na veze Maše i konja. »Epona — Rhiannon — Macha«. heroj je dobijao vlast. uočena je u britanskim romanima o Gralu. ili je pak između dva ili više konja. 32 njen irski pandan Rijanon (Rhiannun) (<*Rigantona. A galska boginja Epona (Regina) prikazivana je na spomenicima kako sedi na konju ili stoji ispred njega. »Le mythe d'Epona«. a i sprovodnika duša u Donji svet. Šreder (Schroder) je prvi skrenuo pažnju na tu ritualnu vedsku epizodu asvamedhe. Pošto bi je uzeo za ženu. a to znači da je pripadala svim kraljevima Irske. za koje se smatralo da upravljaju plodnošću. zabeležen u XII veku: kralj se. Najpoznatije su tri Maše (Macha). 35 Mitsko-obredna tema starice koju jedan poljubac pretvara u devojku. sparivao s jednom belom kobilom. 34 Da bi se dospelo do trona moralo se spavati s jednom od Maša. prev. treba dodati i to da je žena u keltskim društvima uživala veliku slobodu kao i značajan religijski i društveni prestiž. R. 31 Drugim recima. C. kraljica Mab (Medb) je prikazana s velikim brojem ljubavnika. * »Couvade«. delo. koje su personifikovale boginju zaštitnicu grada Ulstera. The Origin of the Grail Legend.). str. izuzetno lepu devojku. ratom. pogl. Tumačeno je da Epona predstavlja Boginju Majku. do vlasti se dolazilo uz pomoć hieros gamosa između kralja i hipomorfne Terra Mater. mitologija smrti. pred svojim podanicima. . »Ein altirischer Kronungsritus und das indogermanische Rossopfer«.) i »kuvad« je jedan od elemenata zadržan iz preindoevropske epohe. 26 i dalje. u domaćoj literaturi preovlađuju boginje-majke grupisane u trijade. Hubert. TRAČANI I GETI 123 određenog perioda obezbeđivao plodnost zemlji i sreću vladavini. čim bi on legao k r a j nje. Braun (Brown). nav. Pored drugih arhajskih običaja (kao što su izvesni pogrebni rituali. 34 Gricourt. a bila je poznata još u Indiji iz vremena Brahmana?6 U epu. L. koja bi potom bila ubijena i ispečena. koja bi tražila da spava s mladim herojem. Gricourt. koji je verovatno baština autohtonog neolitskog stanovništva. H. meso su dobijali kralj i njegova svita. Ritual »kuvad«. Ponekad se boginja pojavljivala kao grozna starica. str. No. K. Topographia Hibernica. str. 35 Izvore je analizirao A. Međutim. 36 Up. 25 i dalje. Coomaraswamy. A. 3 3 Baš kao i u britanskoj ikonografiji za vreme rimskog perioda. GERMANI.

mogli zapostaviti svoju memoriju. 13) predstavljaju najvažnije izvore kojim raspolažemo o keltskoj religiji. koje se smatra centrom Galije. 172. str. »vode računa o božanskim stvarima. mnogi hrle da slušaju njihova učenja. Druidi »rešavaju sve javne i privatne sporove«. a katkad se potegne i oružje. nasledi ga najdostojniji među njima. već da posle smrti prelaze iz jednog tela u drugo: to im je naročito korisno kada treba da podstaknu hrabrost i potisnu strah od smrti. uzdavši se u pisanje.« Cezar tvrdi da su druidi ustanovili tu praksu »jer ne žele da se njihovo učenje širi u narodu«. jedan jedini starešina ima vrhovnu vlast. Posejdonijeve (II v. Za procenu keltskog religijskog duha neophodno je da se istovremeno ima u vidu i postojanost s kojom su očuvani izvesni arhajski elementi — pre svega običaji i verovanja u vezi s »misterij ama« žene. 37 Tom religijskom kompleksu koji vuče poreklo iz evropske preistorije i keltske protoistorije postepeno su se priključivali razni spoljni uticaji: mediteranski. 542. druidi se o prvenstvu izjašnjavaju glasanjem. smrti i zagrobnog života — a i neprestana revalorizacija tih elemenata od antičke pa sve do premoderne epohe. »Priča se da oni tamo uče napamet veliki broj stihova: zbog toga neki ostaju u toj školi i po dvadeset godina.« Druidi su oslobođeni vojne službe. Po njima. onima koji njihovu presudu ne prihvate. . ali je on. kao što su javni i privatni računi. Prokonzul koristi. oni se okupljaju na jednom svetom mestu u zemlji Karnuta (Carnutes). zabranjuje se prinošenje žrtava. bave se prinošenjem javnih i pojedinačnih žrtava i upravljaju svime što je u vezi s verom. upućuje na indoevropsko nasleđe. što svakako. U određeno doba godine. ako takav postoji. Druidi. druidi-učenici. kao i obaveze da plaćaju poreze. Oni su uvereni »da duše ne umiru. Privučeni ovim značajnim povlasticama. raspolagao i drugim informacijama. rimski (tačnije sinkretizam helenističke epohe) i hrišćanski. one su uočene i u nekim germanskim verovanjima. a sve ostalo. Germanen und Kelten. pre Hr. Veliki broj mladih ljudi dolazi da uči od njih i oni uživaju veliko poštovanje«. sudbine. ne citirajući ga. pri čemu koriste grčko pismo. a to praktično predstavlja građansku smrt. a i zato što bi. Oni takođe mnogo raspravljaju o zvezdama i njihovim " Up. ako je više jednakih kandidata. »Kada on umre.124 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i stvom. Druidi i njihovo ezoterično učenje Stranice koje je Julije Cezar posvetio druidima (De bello Gallico. VI. može se beležiti. pri tom.) podatke. vera ne dozvoljava da se ta učenja zapišu. Birkhan. bar delimično. piše Cezar.

140 i nap. kosmološki i eshatoioški simbolizam. 38 Njihovo godišnje okupljanje na jednom »svetom m e s t u . str. . de Vries. druidi su sveštenici (oni obavljaju prinošenje žrtava). ima izuzetan značaj. nav. VI. 39 Taj simbolizam. koje se smatra centrom Galije«. niti na duhovno siromaštvo naroda koji su ga upražnjavali. § 12). 16) iznosi da su »teški bolesnici ili. prema podacima koje daje Posejdonije. . Geto-Dačana. uprkos neizbežnoj raznolikosti kada su u pitanju imena bogova. 40 Kelti su takođe žrtvovali ljude. 11. Kao i brahmani. Navedimo samo jedan primer: Ngadju Dajake (Ngadju Dayak) s Bornea. primere koje navodi Françoise Le Roux. 0 jednom obrednom centru koji treba da predstavlja »Središte sveta«. str. a koriste ih Diodor sa Sicilije (V. uostalom. kao što smo videli (up. napred. Očigledno je da su godišnja okupl j a n j a druida pretpostavljala jedinstvenost njihovih religijskih ideja. GERMANI. Les druides. uklapa se u religijski koncept sakralnog prostora. pri čemu su. 40 Up. prinosili ljudske žrtve ili su se zavetovali da će ih prineti i da su se u vezi s tim obraćali savetu druida«.KELTI. kao i »primitivnog«. Taj krvavi ritual nikako ne ukazuje na intelektualnu inferiornost. još u protoistorijsko vreme: vid. koji su stvorili jednu od najkoherent88 Vandrije (Vendryès) je ukazao na jedinstvenost religijskog rečnika (pre svega izraza koji označavaju apstraktne pojmove) vedskih Indijaca. 31) 1 Strabon (IV. svakako. Kelta i Rimljana (koji su je. § 137). Cezar (De bello Gallico. ali u isto vreme i učitelji. naučnici i filozofi. str. No. Ta činjenica ukazuje na spekulativne sposobnosti »specijalista za sakralno« kod ove tri ariofonske grupe. delo. strelama i nabijanjem na kolac. ljudska žrtva je sadržala jedan izuzetno moćan i složen. Latina i Kelta. 4). za sva tradicionalna društva. 218. Reč je. Verovatno je model za javne žrtve koje su obavljali druidi na teritoriji Galije bilo bogosluženje prilikom velike žrtve svetkovane na locus consecratus. što objašnjava njen opstanak kod starih Germana. pak. oni kojima prete velike opasnosti u bitkama. i u isto vreme divljačkog i nezrelog karaktera druidske teologije. Cezarov podatak o jednom jedinom »starešini« koji ima »vrhovnu vlast« među druidima ne potvrđuju ostali klasični autori. o snazi i moći besmrtnih bogova i ta svoja razmišljanja prenose mladima«. o veličini sveta i zemlje. u »centru« zemlje Karnuta. kao i u tehnike posvećivanja takvih mesta: a Kelti su. 109 i dalje. zabranili tek ~97). o prirodi stvari. . 39 Vid. praktikovali formiranje sakralnog prostora još od protoistorije. J. Za neke erudite ove činjenice su bile dokaz keltskog »varvarstva«. na koji se nailazi gotovo po ćelom svetu (up. kao i specifična verovanja različitih plemena. TRAČANI I GETI 125 kretanjima. žrtve ubijane na različite načine: mačem (pa je onda prema grčenju i načinu pada žrtve proricana budućnost).

362). Međutim. reč je o koncepciji koja podseća na ezoterizam Upanišada (§§ 80 i dalje) i tantrike. fragment kalendara koji je pronađen u Kolinjiju ukazuje na 41 Up. Po svoj prilici. Pomponije Mela (III. gde se komentariše delo Hansa Šerera (Hans Schàrer). I. 9. 28. samo oni učenici. pak. 8) tvrde da su. 42 U nedostatku bilo kakvog direktnog podatka. Autor. o veličini sveta i zemlje« itd. Les druides. XV. stari autori su se setili Pitagore baš zato što su koncepcije Geta i Kelta podsećale na orfičko-pitagorejsku doktrinu. koji su pripremani za druidski poziv i koji su morali temeljno da izuče teologiju i nauke. 41 Svi izvori naglašavaju veliku ulogu d r u i d i u obrazovanju omladine. . Poučavanje je bilo tajno. Prema Keltima. Međutim. str. u irskoj literaturi. teško je utvrditi da li je opstanak duše posle smrti za druide značio »besmrtnost«. takođe. Die Gottesidee der Ngadju Dajak in Siid-Borneo (Lajden. 159 i dalje. koje. 3) i Timagen (kojeg navodi Amijan Markelin. neki stari autori podsetili orfičko-pitagorejske doktrine o metempsihozi. 42 Vid. U stvari. Le Roux. priimećuje da je u Irskoj metempsihoza rezervisana za nekoliko mitskih ili božanskih bića. 130. Diodor sa Sicilije (V. u vezi s Keltima. grčki istoričar i ne odbacuje (§ 179). str. str. 6) prenosi da su »duše ljudi besmrtne i da se posle određenog broja godina vraćaju u drugom telu«. predstavlja produžetak indoevropske tradicije (up. oni mnogo raspravljaju o zvezdama i njihovim kretanjima. La nostalgie des origines. Zabrana pisanja (zbog koje nam je druidska doktrina i ostala nepoznata) i značaj koji je pridavan pamćenju i usmenom prenošenju učenja. a u isto vreme i psihosomatozu (kao kod Upanišada). Što se tiče verovanja u metempsihozu. Verovanje u metempsihozu sreće se. bili su lovci na glave (baš kao i Kelti) i prinosili su ijudske žrtve.126 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA nijih i najrazrađenijih teologija poznatih u istoriji religija. »isti duh vlada telom i u jednom drugom svetu«. prema učenju druida. str. neke primere u knjizi F. Cezarovo objašnjenje da je to doktrina — »naročito korisna kada treba da se podstakne hrabrost i potisne strah od smrti« — nije ništa drugo do racionalistička interpretacija jednog verovanja u besmrtnost duše. brojni savremeni naučnici su zaključili da su grčko-latinski pisci izlagali keltska verovanja Pitagorinim jezikom. jer je nauka bila ezoterična. uostalom. 128—29. ili. da su oni »izmislili« verovanje za koje Kelti nisu ni znali. to jest. samo beskrajno »preživljavanje«. školovali su se kod svojih učitelja dvadeset godina. piše Lukan (Pharsalia. Herodot objašnjava na isti način — to jest uticajem Pitagore — verovanje Geta u »besmrtnost« duše. u V veku pre Hrista. Posumnjalo se i u Cezarovu informaciju o interesovanju druida za nauke: »takođe. »duše besmrtne«. up. drugim recima. 450 i dalje). 1946). Pošto su se. tom I. nepristupačna onima koji nisu posvećeni. međutim.

obaveštenja u vezi s verovanjima norveških naseljenika na Islandu ne možemo smatrati važećim za sva germanska plemena. Zatim. kao i osnovne religijske strukture. uprkos ozbiljnim prazninama (o Gotima i Burgunđanima ne raspolažemo nikakvim podacima) i uprkos heterogenosti verovanja. III t. hrišćanskih) kojima su bila izložena razna plemena tokom njihovog širenja preko polovine Evrope. oni su stvorili ciklus od 19 solarnih godina kojem je odgovaralo 235 lunarnih meseci. Osim toga kreativnost keltskog religijskog duha dostići će novi uspon u literaturi o herojima koji su se posvetili traganju za Gralom. kao što ćemo dalje videti (§ 179) u Sarmizecetuzi i Kostešti (Sarmizecetuza. kada je rimski pritisak bitno oslabio. godine) primio hrišćanstvo. pri čemu druidi ponovo stiču ugled. međutim. sveto trojstvo. Naime. orijentalnih. Izvori su različite prirode i nejednake vrednosti: arheološki dokumenti. Mnogi autori su sa sličnom rezervom primali Strabonove tvrdnje u vezi s astronomskim znanjima Geto-Dačana. bez dodatnih dokaza.KELTI. Kada su. rimskih. 173. zapisi iz rimske epohe (pre svega Tacitova Germanija). Germani usvojili nedelju od . Pa ipak. baš u ceremonijalnim centrima Geto-Dačana. u III veku. iskopani su ostaci dva »kalendarska hrama«. istoričari germanske religije ističu da je poduhvat koji su preduzeli veoma složen. Međutim. odnosno. druidi. TRAC ANI 1 GET1 127 dosta visok stepen astronomskih znanja. jedino se na Islandu. GERMANI. Coste§ta). i nazivi dana ukazuju na to da su sva germanska plemena poštovala istovetne velike bogove. Tiberijem i Klaudijem. u predanjima većine plemena još se mogu naći brojni elementi specifični za indoevropsko nasleđe (tu spadaju. U stvari. sačuvalo dovoljno koherentno usmeno predanje koje nam omogućuje da bar u najgrubljim crtama rekonstruišemo mitologiju i kult. severnoazijskih. koje dopunjuje osobito dragocen kompilatorski priručnik Snorija Sturiusona iz XIII veka. Pre svega. antagonistički i komplementaran par vrhovnih bogova. koji je dosta kasno (tek 1000. U Irskoj su se. u IV veku. čije pisanje počinje od XII veka (vid. eshatologija). pre svega. dolazi do iznenadnog obnavljanja keltske religije. opisi hrišćanskih misionara i naročito pesme islandskih skalda. Ipak. imalo je za cilj uništenje galskog nacionalizma. Kažnjavanje druida pod carevima Avgustom. zadržali sve do srednjeg veka. No.). Igdrasil i kosmogonija starih Germana Mada raspolažu mnogo bogatijim fondom informacija od keltista. čime se postizalo uklapanje dva kalendarska sistema (solarnog i lunarnog). ne može se sumnjati u izvesno fundamentalno jedinstvo germanske religije. što je posledica različitih uticaja (keltskih.

na holandskom woensdag i na staroskandinavskom Odhinsdagr. Niflhejm (Niflheimr). up. reč je o jednom veoma r a s p r o s t r a n j e n o m fenomenu. Najkompletniju priču o S t v a r a n j u preneo je Snori (Gylfaginning.43 Ta slika. u Iranu. Tako je. ona je I m i r a hranila svojim mlekom. na primer. U stvari. Tri b r a t a odluče da u b i j u I m i r a . o Puruši (§ 73) i o Pan-kuu (§ 129). u Drelaznoj zoni rodilo se a n t r o p o m o r f n o biće Imir (Ymir). 44 Snori u tančine izlaže kako se na severu pruža zemlja leda i izmaglice. na engleskom Wednesday. Prema tim »Proročanstvima« (strofa 3). u južnoj Nemačkoj. Audhumbla mu je dala oblik čoveka. 44 Prema »Molitvi Vesobruna«. u Palestini. P r e m a tome. Veličanstveno more nije postojalo«. .128 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA sedam dana. sem jednog koji se na misteriozan način spasao sa svojom ženom. t j . Kao posledica sudara vatre i leda. dies Mercuri (francuski — mercredi) zamenjen »danom Odin-Vodana«: na starom gornjenemačkom jeziku Wuotanestac. Ližući slani led. Potom su braća odnela Imira nasred velike provalije i od njegovog tela. napravili su Svet: od njegovog mesa oblikovali su zemlju. To dokazuje da je Merkur bio identifikovan s jednim bogom koji je u ćelom germanskom svetu bio poznat pod istim imenom: Odin-Vodan. ni svoda nebeskog. poznata još iz orijentalnih komogonija. oni su imena rimskih božanstava zamenili imenima sopstvenih. Kosmogonija koja se zasniva na u b i j a n j u i k o m a d a n j u jednog antropomorfnog Bića podseća na mitove o Tijamat (§ 21). tako je nastao Buri koji se oženio ćerkom jednog diva i s n j o m imao t r o j e dece: Odina. u velikom talasu njegove krvi podavili su se svi divovi. na Mediteranu i. No. k o j a je identifikovana sa svetom mrtvih i u k o j o j jedanaest reka i m a j u zajedničko izvorište. 41 i dalje. koji se od II veka p r e Hrista može uočiti na Bliskom istoku. dok se na jugu nalazi žarka zemlja Muspel (Muspell) k o j u čuva džin S u r t r (»Crni«). od kose oblake. iz znoja.. ni drveta ni planine. od krvi more. odnosno kao »čarolija. Primećeno je da je tokom poslednje faze u germanskoj religiji preovlađivalo veoma veliko interesovanje za mit o propasti sveta. »Vidovite«) k o j a je napisana pred k r a j paganske epohe. »nije bilo ni zemlje. koje su isekli na komade. jedan vek kasnije. a od lobanje nebo. od kostiju stene. u Rimskom carstvu. nalazi se i u drugim tekstovima. »Ginnungagap«. str. njegov glavni izvor bila je zadivljujuća poema Voluspa (»Proročanstvo Volpe«. za germansku religiju je karakteristično to što je propast sveta najavljena već u kosmogoniji. sunce nije sijalo.. a njegova dva stopala začela su sina. stvaranje Sveta 43 Prema Janu de Vrisu. pod njegovim pazuhom su se. magija«. poemi hrišćanskog porekla napisanoj u IX veku. 4—9). na početku nisu postojali »ni zemlja ni nebeski svod«. Ginungagap. Vilija i Vea. niti je mesec svetleo. već samo jedan »džinovski ponor«. reč ginnunga treba prevesti kao magična varka. Dok je Imir spavao. rodili čovek i žena. Iz otopljenog leda nastala je krava Audhumbla.

Univerzum. nalazimo je i kod Indoevropljana. preti mu propast: jedan orao mu kida lišće. koja nije ništa drugo do ponavljanje prvobitnog božanskog čina. . povezuje sa švedskim tvistra. drugi do staništa divova. Antropogonija koja vodi poreklo od drveća predstavlja dosta rasprostranjenu temu u drevnim mitovima. u koji će Odin. Odin je od dva drveta.harbru. Prema Snoriju. Zemlja. prema kojima je Imir. obezbeđivala je obnavljanje Sveta. a Lodur čula i antropomorfni oblik. simbolizuje. a u isto vreme i predstavlja. up. kao zalogu. GERMANI. Nastavivši svoje kosmogonijsko delo. tri brata su stvorila zvezde i nebeska tela od varnica koje su vrcale iz Muspela. a njegove grane obavijaju svet. a potom uredila njihova kretanja. opet. bila je opasana velikim okeanom. Aske i Embla. preživeće propast sveta i naseliće jednu novu zemlju koja će se docnije pojaviti. Mimira. TRACANI I GETI 129 je rezultat krvave žrtve. »brest«. »Microcosmo e macrocosmo nel mito indoeuropeo«. dvopolnost je smatrana najsavršenijim izrazom potpunosti. ćutljivog boga i Lodura (Lodhur). Kod starih Germana. 46 koja je našao na obali.nnr). U unutrašnjosti su načinili Midgard (Midhgardh) (dosl. Drvo Igdrasil. Imir je bio biseksualan: 45 on je potpuno sam rodio par ljudi. 47 Otkako je drvo Igdrasil niklo (što će reći otkako su bogovi stvorili svet). svet ljudi koji su zaštitili ogradivši ga Imirovim trepavicama. Jedan drugi mit govori o dva ljudska bića koja su nikla na Kosmičkom drvetu. str. a zmija Nidhog (Niddhog) grize mu 10 45 Ime Imir odgovara sanskritskom Jima. utvrdivši tako dnevni ciklus (dan i noć). mitski predak Germana je bio Tuisto. kao i smenjivanje godišnjih doba. Henir im je dao razum. to ime se. 41 Aska podseća na kosmički jasen. svaki od tri korena prodire u jedan bunar. što znači »dvopolan«. Bonfante. od kojih su najpoznatiji bunar najmudrijeg boga. No. rodio i divove demone (koji će ugrožavati Kosmos sve do konačne katastrofe). kao i bunar sudbine (Urd. koji će se spasti u Kosmičkom drvetu. Vrh drveta dodiruje Nebo. obale su bogovi naselili divovima. verovatno je u originalnom predanju postojao samo jedan podzemni izvor. u centru Sveta. o kojem ne znamo skoro ništa. regeneraciju života i koheziju društva. kružnog oblika.KELTI. načinio prvi par ljudi: on ih je oživeo. 2). kao i Imir. Uz pomoć Henira (Hoenir). oni će se sakriti u duplji Igdrasila i hraniti rosom s njegovih grana. opravdavala ljudsku žrtvu. Prema Tacitu CGermania. što označava. jedna takva žrtva. kao i kod drugih naroda. 47 Prema Snoriju. i naselila svet. »razdvojen«. Za vreme Velike zime ragnaroka (§ 177). postaviti svoje oko (§ 174). ta drevna i široko rasprostranjena religijska ideja je kod Germana. a treći do sveta koji naseljavaju ljudi. Zapravo. Igdrasilu (Yggdrasill). jedno androgino biće. ideju o prvobitnoj potpunosti izražavaju i druga mitološka predanja. stablo mu truli. ovaj par. predak bogova. Jedan od njegovih korenova probija se do zemlje mrtvih (Hel). »srednje boravište«. Embla je možda isto što i reč elmla. 1 i dalje. A kao što je poznato.

zadovoljstvima i mirom. Reč je. život. t j . Asgard (Asgardh). Freja (Freyr) i Freju (Freya) — karakteriše njihovo bogatstvo. Kosmos.130 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA korenje. o dobro poznatoj slici Kosmičkog drveta u Središtu sveta koje povezuje tri kosmička nivoa: Nebo. Analizujući mitsku strukturu rata između Rimljana i Sabinjana (§ 162). Taj dugi i teški rat u kojem nije bilo pobednika završen je potpunim izmirenjem. 174. već smo pomenuli spor koji je doveo do sukoba Aza i Vana. ne samo ljudi nego i bogova i divova. prema verovanjima Saksonaca. zastupnika različitih verovanja: autohtonih zemljorad48 Isti simbolizam predstavlja i stub Irminsul. S druge strane. očigledno. Azi i Vani. kao i veze s plodnošću. Brojni autori su se trudili da ovu drevnu legendu objasne kao sećanje na istorijski sukob predstavnika dveju raznorodnih kultura. sudbina. magiju i vojnu moć. Verovatno je da su na sliku i init o Igdrasilu uticale izvesne orijentalne i severnoazijske koncepcije. podupire nebo. Odin i Tor (Thorr). Najvažnija božanstva Vana nastaniše se kod Aza i tako plodnošću i bogatstvima kojim su vladala doprineše uticaju koji su ovi drugi imali posedujući vrhovnu sudsku vlast. prva dva odgovaraju binomu vrhovnih bogova (u vedskoj Indiji to su Mitra i Varana). No. Urda. Moglo bi se reći da je Igdrasil egzemplarna i univerzalna inkarnacija sudbine bivanja. pa ipak se može očekivati. Odin i njegove izuzetne »šamanske« sposobnosti Pošto su Midgard naselili parom predaka. svojim ratničkim karakterom podseća na Indru.48 Više puta smo ukazali na arhaičnost i veliku rasprostranjenost ovog kosmičkog simbola. Tor. zasnovanu na imaginarnoj geometriji. bogovi. najveći neprijatelj divova. da će se jednom. sve što postoji — Svet. opet u središtu sveta. najreprezentativnije među Vanima — Njordra (Njordhr). 49 Panteon je podeljen između dve grupe bogova: Aza i Vana. Zemlju i Donji svet. od samog svog nastanka najavl j u j e propadanje i konačan kraj. boginja sudbine određuje živote svih bića. dok bog s maljem. ali na velikim visinama. Jednoga dana Igdrasil će se srušiti i to će biti smak sveta (ragnarok). obnoviti. topografske indikacije Središta sveta odražavaju jednu mitsku geografiju. koji. u samom centru Univerzuma. 4 » Kao što je poznato. krije se u podzemnim izvorima u koje prodiru korenovi Igdrasila. važno je istaći ono što je u tom mitu specifično germansko: Drvo. Najpoznatiji među Azima su Tir (Tyr). bogovi su izgradili i svoje boravište. ljudi — izloženo je propadanju. U proročanstvu Voluspa (strofa 20). drugim rečima. na početku novog kosmičkog ciklusa. .

Za vešala se kaže da su »konj« obešenog. str. a zna se da su žrtve Odinu bile vešane o drveće. Verovatno je t a j mit služio kao uzor i opravdanje za mnoge lokalne ratove koji su se završavali mirenjem protivnika i njihovim spajanjem u jednu zajednicu. videti našu knjigu Chamanisme. Odin opisuje kako je došao do runa. Ovde se svakako radi o obredu posvećenja parašamanske strukture. 22 i dalje. Odin visi obešen o kosmičko drvo. uostalom. Odin i Tor — zadržavaju neke specifične crte bogova prvih dveju funkcija. 49 i dalje. 17 i dalje (str. Du mythe au roman. 145 i dalje. a drasil je konj). No. Šamanski aspekt Odina potvrđuju njegov osmonogi k o n j Sleipnir.KELTI. 52 Igdrasil. jer ona čini sastavni deo indoevropskog predanja. oni »vezuju« i paralizuju svoje protivnike. s druge. Ranivši sam sebe kopljem i uzdržavajući se od vode i hrane. U jednom delu poeme Havamal (»Reči s najvećih visina«. pojaviše se rane«. 62 i dalje. 51 Up. vrhovne vlasti i rata. bibliografija). oni su uobličeni. ja sam žrtvovan samome sebi. 50 Tačno je da invazije teritorija nastanjenih neolitskim zemljoradničkim stanovništvom i potčinjavanje starosedelaca vojno superiornijim osvajačima. u skladu s germanskim religijskim duhom. Les Dieux des Germains. naime. kod mrtvih on traži i pronalazi m Ako ništa drugo. lakomi su na ljudske žrtve. s jedne strane. str. to su. ako glavni Azi -— Tir. strofe 139—142). Odin može da m e n j a lik i u stanju je da svoj duh. Baš kao i šamani. str. prilagođeni mediteranskim i severnoazijskim uticajima. vid. Dumézil. TRACANI I GETI 131 nika (neki su ih nazvali »Megalithenvolker«) i njihovih osvajača (»Streitaxtvolker« ili ariofonski osvajači). na k r a j u krajeva. Odin-Vodan je najznačajniji među bogovima. Jasno se uočavaju njegove sličnosti s Varunom: obojica su vrhovni vladari bez premca i gospodari magije. uputi kuda želi. na m o j poziv. Tako je on došao do okultne nauke i do pesničkog dara. specifični fenomeni evropske protoistorije koji se. Obešen devet noći o drvo Igdrasil. str. njihovi likovi trpe znatne promene. predstavljaju činjenice koje potvrđuje arheologija. videćemo malo dalje da se ni ono što ih razlikuje ne može zanemariti. Les Dieux des Germains. kao i dva gavrana koji ga obaveštavaju o svemu što se događa u svetu. Dodajmo ipak da. ponavljaju sve do srednjeg veka. 52 O ulozi Kosmičkog drveta prilikom inicijacije severnoazijskih šamana. njihov otac i vrhovni vladar. GERMANI. znači »Igov konj« (jer je Ig — jedno od Odinovih imena. Žorž Dimezil je pokazao da je reč o jednoj indoevropskoj mitološkoj temi koju je Snori. 39. u svom pripovedanju. 9* . u izvesnim krajevima. dok su. bez hrane i pića i evo. 163 i dalje. »ranjen kopljem i žrtvovan Odinu. u obliku neke životinje. bog se izložio ritualnoj smrti i tako stekao t a j n u mudrosti inicijacijskog tipa. 51 No. simbola mudrosti i magijske moći. dva različita etnosa. praćeno simbiozom dva tipa društva. veoma istorizovao. Ali mitološka tema rata između Aza i Vana dopire iz vremena koje je prethodilo germanizaciji.

Neki naučnici ukazuju na indoevropsko nasleđe iako ne treba isključiti ni severnoazijske uticaje. kao i verovanjima šamanske strukture. Rat. žrtvovanja oka (čime je stekao pravo da pije na Mimirovom izvoru) i krađe medovine. 201. 175. na mestu do kojeg je bilo teško dospeti. Odin je postao neosporni gospodar mudrosti i svih okultnih nauka. iz te ceremonijalne pljuvačke rodilo se biće izuzetne mudrosti po imenu Kvažir. »u ideologiji i praksi Germana. str. zanesenjaka i ratnika. Voluspa. Mimir je bio čuvar izvora mudrosti u podnožju Igdrasila. Piće je bilo sakriveno na drugom svetu. ali je Odinu pošlo za rukom da ga se dokopa i otada je ono dostupno svim bogovima. 53 I drugi mitovi govore o strategijama koje Odin koristi. Međutim. kao i o ceni koju je spreman da plati kako bi došao do mudrosti. u svakom slučaju. up. ali isto tako i »medovina patuljaka«. Mvth and Religion of the North. Jedan značajan mit govori o poreklu »napitka poezije i mudrosti«: u trenutku kada je sklapan mir između Vana i Aza. kao što piše Dimezil. 65). u tradi53 Teško je tačno utvrditi »poreklo« šamanskih elemenata u verovanjima starih Germana. Orfejevu glavu (§ 180). 34 Prema Snoriju (Gylfaginning. 53 Reč je o personifikaciji jednog opojnog pića koje obezbeđuje slogu dve socijalne grupe. 8). Dimezil je otkrio indijsku paralelu: Loki.. Bogovi mu odrubiše glavu i poslaše je Odinu. Međutim. strofa 25). on izjavljuje da raspolaže čarolijom pomoću koje može da natera obešenog da siđe s vešala i s njim porazgovara. str. 54 Šamani Jukagirâ pitaju za savet lobanje svojih predaka—šamana. on je ekspert u veštini seidhr. »Kvazirova krv« itd. . »Igova medovina«.. povezuje germansku religiju s azijskim šamaniamom. str. Mimir. Le Chamanisme. u poemi Hcivamcil (strofa 158). važnost koja je pridavana ekstatičkim tehnikama. 31 i dalje. a naročito u mitologiji i kultu Odina-Vodana. Jedan od divova. 38.. 55 Dva patuljka ga ubiše. bio je slavan kao poznavalac okultnih nauka. okultnoj tehnici šamanskog tipa. ekstaza i smrt Za razliku od Varune. Les dieux des Germains. sakrivši ga u izvor (up. str. pomešaše njegovu krv s medom i tako napraviše medovinu. str. Up. Ovaj ju je konzervirao pomoću različitog bilja i od tada se on savetuje s glavom diva svaki put kad želi da sazna neke tajne. 56 Da zaključimo: posle posvećenja (koje mu je omogućilo da dođe do runa). Onaj koji je pije postaje pesnik ili učen čovek. svi bogovi su pljunuli u jedan sud. 102 i dalje. Poetsku inspiraciju skaldi nazivaju »Igov pehar«. znanja i poetske inspiracije. Odin-Vodan je bog rata: jer. 56 Na izvore ukazuje Tirvil-Petr (Tuirville-Petre). rat je važniji od svega i svemu daje boju« (Dieux. Odin je stekao pravo da se na njemu napije tek pošto je žrtvovao oko. On je istovremeno bog pesnika i mudraca.132 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA tajna saznanja.

njegova neustrašivost je postajala utoliko veća ukoliko se on više ponaša kao zver. 57 Vid. To je nazivano bes bersekirä« (dosl. kandidat nije sebi sekao ni kosu ni bradu sve dok ne ubije jednog neprijatelja. VI). Verovanje u likantropiju koja se ostvarivala ritualnim oblačenjem u vučju kožu. piše Tacit (Germanija. postalo je naročito popularno u srednjem veku. U stvari. ali na kraju izdaje i ubija svoje štićenike. kao »armiju fantoma« (exercitus feralis) čiji je izgled u svakom neprijatelju izazivao paničan strah (Germania. kao i svaki ekstatični i ratnički društveni sloj. dok je kod Herilija (Heruli) morao da se bori bez oružja. Prema Inglinga-sagi (pogl. koji je. . 43). Izgleda da objašnjenje za to neobično i protivurečno ponašanje boga leži u njegovoj potrebi da. proroku i vidovitom mudracu. Pomoću čarolija. 175 i nap. Mladić je postajao berserkr posle bitke posvećenja. Tako kod Šatija (Chatti).KELTI. mladić je morao da ubije divljeg vepra ili medveda. Nazivani su i imenom ülfhedhnar. a ni vatra ni čelik im nisu mogli nauditi. posebno. pripremajući se za odlučnu bitku. U njemu se. Reč je o specifičnom iskustvu mladih ratnika: dovedeni do zastrašujuće. vojni sukob poistovećuje sa žrtvenim obredom: i pobednik i poraženi prinose bogu krvavu žrtvu. grizući svoje štitove. Naissances mystiques. 57 Kroz te probe kandidat bi upoznavao dušu divlje životinje. a naročito kod starih Germana. GERMANI. oko sebe okupi najhrabrije borce. TRAC ANI 1 GET1 133 cionalnim društvima. herojska smrt postaje religijsko iskustvo privilegovanih. a u nordijskim zemljama ono se održalo sve do XIX veka. ekstatička priroda smrti približava ratnika nadahnutom pesniku. Zaštitnik Männerbünda. »Les Daccs et les Loups« (u knjizi De Zalmoxis à Gengis-Khan. on štiti velike junake. Prema tome. 58 Dočekivao ih je Odin. odvodile su Valkire u nebeski dvorac Valhalu. terorisao sela. »dvorana poginulih«. medvedä«). Odinovi pratioci su »išli bez oklopa. Staviše. Ljude su masakrirali. snažni kao medvedi ili bikovi. Eliade. kao divlji psi ili vuci. a zatim su provodili svoje dane na borilištu. rat predstavlja jedan ritual koji teologija opravdava. serkr. s njihovim crnim štitovima i telima obojenim a crno. Valkire (čije ime označava »one koji odabiraju mrtve na bojištu«) u početku su bile duhovi koji prate mrtve u podzemni svet. Ime Vodan (Wodan) izvodi se iz reči wut koja doslovno znači »bes. ali isto tako i šamanu. 17 i dalje). pale u borbi. Odin-Vodan nikako nije mogao postati omiljeni bog seoskog stanovništva. Bog rata Odin-Vodan je u isto vreme i bog mrtvih. oni bi prosto gubili ljudska obeležja i postajali pobesnele zveri. gnev«. 59 Valhala. 31). uoči eshatološke bitke prilikom ragnaroka. istaknute ratnike. 4. str. Tacit opisuje Harije (koji šu naseljavali okolinu gornjih tokova Odre i Visle). ekstazom i smrću leži specifičnost karaktera Odina-Vodina. Kod Tefalija (Taifali). str. agresivne jarosti. »ratnici u košuljici. »ljudi u vučjoj koži«. Njegov kult. Baš u toj egzaltaciji ratom. pre svega.

udaranjem mačem po štitu. Verovatno su bar neka germanska plemena nastavila da slave nebeskog boga pod imenom Irmin-Hermin. kojeg je jedna div-žena rodila s Lokijem. Istina je. pak. tako i verske valorizacije smrti na bojnom polju. najbleđi je. »s germanskog stanovišta. dalje. Jupiter. Tor i Balder Lik prvog od Aza. vojnih starešina i onih koji su ih okruživali. porodice kraljeva. Bogovi saznadoše da treba da ih proguta vuk Fenrir. bogovi su uspeli da vežu mladog vuka čarobnim remenom koji je bio toliko tanak da se nije mogao videti. predstavlja množinu imena Tir. odnosno sa skupom ljudi koji donose presudu u nekom procesu. Ipak su pronađeni brojni toponimi koji u sebi sadrže reč Odin. Njegovi atributi boga — vrhovnog vladara. III). koncepcije koje karakterišu germansku kulturu ranog srednjeg veka (up. Azi: Tir. Odin je najvažniji stvaralac Sveta. bogova i čoveka. 60 Karakteristična. 13).134 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA u kome su ljudi žrtvovani vešanjem.) Pored toga. vid. On je organski povezan s thingom. njemu je namenjena glavna uloga u odsudnom boju ragnaroka. već njegov »imperijalistički« karakter«. t j . a odluke odobravali mahanjem mačevima i sekirama ili. pa čak i u složenicama s recima koje označavaju »polja« i »livade«. Tira (Tyr) (*Tiwaz. 80 Kao što primećuje Jan de Vris. slavile su. 176. Podozrivi Fenrir je prihvatio igru pod Njegovo ime *Tiwaz srodno je drugim indoevropskim imenima Neba (bogova Neba): Diaus. Pošto ga interpretatio romana identifikuje kao Marsa. a u isto vreme boga rata i boga smrti. No. 59 .bog prava'«. predstavljaju objašnjenje. pojmovi . u kolektivnom pamćenju ostala su samo njihova imena. i za razumevanje Tirovog lika najznačajnija mitska epizoda odigrala se još na prapočetku. nisu u suprotnosti (Altgermanische Religionsgeschichte. Ziu). njegovu težnju da se dokopa funkcija i atributa drugih božanstava. str. II. Značajna uloga Odina-Vodana u verskom životu Germana objašnjava se ogromnim ugledom koji mu je donosila njegova magijska vrhovna vlast. ali je ipak neosporno da je njegova prvobitna vokacija »bog sudija« (sličan Mitri). tiwar.bog rata' i . to ne dokazuje Odinovu »agrarnu« strukturu. 59 jer jedan od naziva bogova. jer su ljudi na njih dolazili naoružani. Zevs. pre svega. da su takvi skupovi u doba mira bili slični onima iz doba rata. međutim. (Od ostalih božanskih ličnosti koje su delovale u mitska vremena početaka. obično ga svrstavaju među bogove rata. on je bio vrhovni bog. Njegove ratničke osobine su zaista prilično izražene. t. kako svetog karaktera institucije kraljevstva. Ubedivši ga da je u pitanju igra. Prvobitno.

bdi nad zadatom reči. analogom Indrinog vađra (up. gde takođe nije sve savršeno. U stvari. Istina. pogl. . Kao boga ratnika potisnuo ga je Odin. a samim tim i degradaciju Vrhovnog boga — sudije. »najbolji i svi ea vole. 75: »ono što je božansko društvo tako dobilo u efikasnosti. Najmudriji je. takav jedan gest. najbolje ume da govori. na primer. Les Dieux des Germains. prerušavanje Tora u mladu da bi prevario diva koji mu je ukrao čekić. Erotske sklonosti. Sin Odinov i boginje Frige (Frigg). Tor je zaštitnik Aza i njihovog božanskog boravišta. ali je očigledno da je bio veoma omiljen. mogu se možda otkriti u ritualnoj ulozi čekića za vreme venčanja. mitskim simbolom groma. 62 Teško je utvrditi kakve veze postoje između Tora i lika koji maše sekiram. on je obezbeđivao žetvu i štitio sela od demona. pružajući blistav božanski primer«. Postoji znatno više svedočanstava o tim slikama nego o slikama drugih bogova. Tor je bio popularan mada nije bio bog poljoprivrede. pogl. kako piše Snori. Jedino se Tir usudio da to učini i čim je vuk osetio da ne može da se oslobodi. . Međutim. Kako su značenja napuštenih obreda zaboravljena. ili Fides. ali u kojem Mitra. mada neophodan da bi se spasao panteon. Mjolnir i divovi. Osim toga. ali bar teologija opisuje jedan božanski Poredak. Lepota koja ga krasi tolika je da se oko njeea širi s v e t l o s t . 62 Njegov najveći neprijatelj je kosmička zmija Jornungen (Jornungan) koja obavija svet i koja će ugroziti bogove kad nastupi ragnarok. 21). U mnogobrojnim hramovima nalazile su se njegove slike na kojima je uvek prikazivan s čekićem. Uočena je »folklorizacija« nekih mitoloških priča u kojima glavne uloge imaju Tor. kao što primećuje žorž Dimezil. predstavlja kršenje zakletve. Više tekstova i nekoliko crteža prikazuju ga kako izvlači zmaja iz mora. a naoružan je čekićem Mjolnirom (Mjollnir) (»razbijačem«). Slični procesi objašnjavaju »poreklo« brojnih literarnih tema. . Malo se zna o njegovom kultu. Kao gospodar nepogoda. 61 Tor (Donar) je bio jedan od najpopularnijih bogova. TRAC ANI 1 GET1 135 uslovom da jedan od bogova stavi ruku u njegovu čeljust kao zalogu i garanciju da mu neće biti naneto zlo. U mnogim pričama je prikazan kako se suprotstavlja divovima i uništava ih svojim čekićem. ove mitološke priče su se održale samo zahvaljujući svojim narativnim kvalitetima. on je. 11). izgubilo je na božanskoj i mističnoj moći. sav Balderov značaj u drami sveta otkriva baš njegova 61 Up. postalo je samo verna projekcija zemaljskih država i družina čiji je jedini cilj dobitak i pobeda. karakteristične za Indru. najzanimljiviji od svih bogova je Balder.KELTI. § 68). život svih ljudskih zajednica pun je nasilja i lukavstava. Ime mu znači »grmljavina«. a osim toga je i najmilosrdniji od svih Aza« (Gylfaginning. odgrizao mu je ruku (Gylfaginning. Po svojoj čestitosti i plemenitosti. 13. str. Zbog crvene brade i neverovatnog apetita još je sličniji vedskom ratniku. kao i po svojoj tragičnoj sudbini. GERMANI. prikazanim na skandinavskim pećinskim crtežima iz bronzanog doba.

pošto su se nalazili na svetom mestu. ljudi i životinje. Balderova dobrota i milosrđe ostali su dosad bez rezultata jer se zbog nekakve zle sreće. no Loki mu dade grančicu i reče: »Učini kao i ostali. »a to je verovatno bio Loki«.« Uza sve to. naljuti se. Kad se sud napuni.« Loki ga ubra i ode s njim na thing.« 63 Pošto nije pao na bojnom polju. udari ga ovom grančicom. Prema njoj. Balder nije pošao u Valhalu. tada se on grči. »»Kad to vide Loki. oženio se svojom sestrom i s n j o m izrodio blizance Freja i Freju. mirom i bogatstvom. pokazaću ti gde je. Balder je imao zloslutne snove. ni ostvario'. »Grana preseče Baldera i on pade mrtav.« Prema Lokijevom uputstvu. kamenje i drveće. Balderov brat Hoder (Hodhr). ode do Frige i upita je da li su se baš sva bića zaklela da će poštedeti Baldera. Toru polazi za rukom da uhvati Lokija i bogovi ga vezuju lancem za stenu. već u predeo kojim je vladala Hela (Hel). ali u međuvremenu na njegovo lice pada otrov.136 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA smrt. današnjoj osrednjosti nema leka.« Prerušen u ženu. 33—35). Uostalom. stajao je po strani. njegova žena koja skuplja otrovnu tečnost u jedan sud. . ona ga prazni. Loki će uspeti da se oslobodi. str. To je bila najveća nesreća koja se mogla dogoditi bogovima i ljudima. Bogovi Vani. Prema Snorijevoj verziji. Najzad. Pošto su se stari 83 Dumézil. 95—96. Friga mu odgovori: »Ima u šumi jedan izdanak imele mistilteinn. Potom se Azi okupiše oko Baldera na trgu thinga. piše Snori. učinio mi se suviše mlad da bih od njega tražila zakletvu. 177.nijedan od njegovih sudova nije ni održao. . K r a j njega je. no ipak je i to što je postojao pružalo nadu i utehu. Najstariji od njih. I zaista. Lokija niko nije mogao kazniti (Gylfaginning pogl. svi zaridaše. Iznad njega vešaju jednu otrovnicu koja lagano ispušta otrov na Lokijevo lice. Njordr. Samo jedna veštica ne htede da zaplače za Balderom. »Struktura Voluspe jasno pokazuje da ova drama predstavlja osnov za razumevanje istorije sveta. a Hela odgovori da će ga pustiti ako za njim zaplače »sve na svetu«. Saznavši to od bogova. pa bogovi odlučiše da ga učine nepovredivim. Odin j o j pošalje glasnika s molbom da oslobodi Baldera. udarajući ga mačevima i bacajući na njega razne predmete da bi se zabavili. mit koji opisuje taj događaj je najdirljiviji u celokupnoj germanskoj mitologiji. kada nastupi ragnarok. Međutim. Njegova m a j k a je primila zakletvu od svih stvari na svetu da mu neće naneti zlo. više ili manje. Les Dieux des Germains. Loki. Smak sveta Svi Vani su. Hoder baci granu imele na brata. a zemlja se trese. direktno povezani s plodnošću. uoči smaka sveta. koji je bio slep.

ćerka mu je Hela. on će ubiti Hejmdala. divovima. Snori dodaje da je Freja. On se hvali svojim ljubavnim uspesima: napravio je M Vana. 17 Zajedno s Torom kreće u zemlju demona i divova. Iako je i sam jedan od Aza. dodaje rimski istoričar. Postoji obilje mitova o Lokiju. njegov kult ima mnoge orgijastičke osobine. koja je prva naučila Aze tehnici proricanja budućnosti zvanoj seidhr.5 . Ona je bila u stanju da komunicira s drugim svetom i da se pretvori u pticu. Freitag. 93 i dalje. amoralni zločinac: on je prouzrokovao Balderovu smrt i time se hvališe. TRAC ANI 1 GET1 137 Germani gnušali incesta. boginja ljubavi i razmnožavanja. Neizvesna je etimologija njegovog imena. a robovi koji su obavljali obred bivali su udavljeni u istoj vodi.KELTI. Njegova slika u hramu u Upsali je falusnog izgleda. on se trudi da im nanese zlo. Tacit (Germania. Njegovo ponašanje je nepredvidljivo: s jedne strane. ali oni često liče na narodne bajke i šale. S druge strane. a sadrži i ljudsku žrtvu. on se druži s bogovima 67 i rado se bori s njihovim neprijateljima. •• Ona je asimilovana u Veneru: dies Veneris. međutim. ona je kao i Friga (*Frija) 66 — što je možda samo nadimak — bila. Loki je zagonetan i prevrtljiv bog. »to je jedini period u kojem je vladao mir i kada se mogao osetiti spokoj«. 63 U poslednjoj fazi skandinavskog paganizma. No njegova mitologija nije zanimljiva. Potom su kola i statua boginje kupani u jednom jezeru. čekić za Tora itd. Boginja je vožena od plemena do plemena u kolima koje je vukla jedna krava. nije imao kulta i nisu mu posvećivani hramovi. itd. friday. I njegovi potomci predstavljaju potvrdu demonske prirode ovog boga: sinovi su mu vuk Fenrir i Velika zmija. to mitološko predanje se može tumačiti ili kao odraz običaja preindoevropskih starosedelaca. u stvari. boreći se protiv njih. tera patuljke da kuju neke magične predmete koji predstavljaju prave atribute bogova (prsten Dropnir za Odina. ona je bila jedino božanstvo koje je narod još slavio u vreme kada je on pisao svoje delo. Prema Snoriju. 40) govori o boginji Nertus. a kada nastupi smak sveta. jedna priča koja je sačuvana u sagi o kralju Olafu potvrđuje postojanje kulta ove vrste. isto značenje ima i ime Njordr. on je zao. str. a mnogobrojni toponimi koji u sebi sadrže ime Freje to potvrđuju. 1. Majci-Zemlji«. Na Tacitov opis je verovatno uticalo i ono što je znao o kultu Kibele u Rimu. prati Odina i Henira i pomaže im da skinu kožu s patuljka Andvarija. gospodarica tužne zemlje u koju odlaze oni mrtvi koji nemaju prava da idu u Valhalu.). a naročito poljoprivrednog obilja. pre svega. Što se tiče Freje. GERMANI. Gods and Myths of Northern Europe. njen kult je slavljen u svetoj šumi na jednom ostrvu u »Okeanu« — i. »to jest. prvobitno bila sveštenica Vana. 64 ili potrebom da se istakne orgijastički karakter bogova plodnosti. Snori tvrdi da je brak između brata i sestre bio uobičajen kod Ukratko izložio Dejvidson (Davidson). Njordra istiskuje Frej.

ali će odmah potom umreti od njenog otrova. Tu se nalaze svi dobro poznati klišei apokaliptičke literature: ljudi potpuno gube moral i počinju da se ubijaju među sobom. Svaki od bogova će napasti po jednog od protivnika. boravište bogova. 97 i dalje. u poslednjem periodu paganizma Germani su bili veoma opsednuti eshatologijom. 1933. Tek je pojava Tora prekinula ove njegove bezobrazluke. njegov mladi sin Vidar će ubiti Vuka. heroja-prosvetitelja. str. godine. Les Dieux des Germains. 238 i dalje. prikazali su Jan de Vries. The problem of Loki. 6 8 Jan de Vris ga. Loki. str. No ima i nekih specifičnih detalja trogodišnja zima (fimbulvetr). Najpotpuniji i najdramatičniji opis dat je u poemi Voluspa. Mythe et Épopée. Več više od jednog stoleča naučnici. spavao je s Torovom ženom itd. na veoma drzak način. kao i svrstavanje među neprijatelje bogova za vreme eshatološke bitke. njegova zloba. 109 i dalje. unapred su bili poznati scenario i glavni učesnici apokalipse. grmljavine. Hodera i Baldera sa smakom sveta. povezuje s tricksterom. čudovišta. zvezde počin j u da p a d a j u s neba. sunce tamni. kao odraz hrišćanskog đavola ili. 69 Kao što smo napomenuli (§ 173). Smak sveta je bio sastavni deo kosmologije. ali će zatim i sam poginuti.138 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA sina Tirovoj ženi. pod komandom Surtra nadirati kopnom. jer povezuje Lokija. a zatim. čine ga sličnim Durjodhani. kao i u Snorijevoj parafrazi. koji se može uporediti s Prometejem. § 101). godine. Dumézil. napasti i uništiti Asgard. koji predstavlja izvanrednu inkarnaciju demona našeg doba (up. Jedna slavna i strašna poema. penjući se po duginom luku. I. pak. zlokobnoj ličnosti iz Mahabharate. Najzad će se vojska bogova i heroja i vojska čudovišta i divova naći na jednom velikom polju i otpočeće odlučujuća bitka. str. Iranu ili Izraelu. počeo da ih vređa. Odi88 Najvažnije teorije. kao i propašću sveta. . to što su Mahabharata i Edda u tolikoj meri i tako harmonično usklađene govori u prilog postojanju velikog eshatološkog mita koji se bavio odnosima Dobra i Zla. drugi će. Tor će krenuti na Kosmičku zmiju i ubiti je. smrti. oslobođena lanaca počinju da napadaju zemlju. redom. str. opisuje ga kako je ušao u dvoranu u kojoj su se bogovi gostili da bi. 10—22 i Dumézil. baš kao i u Indiji. Ima svoju ulogu u skoro svim šalama i pripovetkama o bogovima i divovima. Velika zmija izlazi iz okeana izazivajući katastrofalne poplave. Lokasenna. Zorž Dimezil je ponudio jednu prihvatljiviju interpretaciju. predložene do 1932. Lokijev prevrtljivi karakter. mita koji je bio raširen među indoevropskim narodima još pre nego što su se oni razišli po svetu. •• Up. zemlja drhti. ambivalentnom ličnošću karakterističnom za severnoameričku mitologiju. Hejmdal će napasti Lokija i oni će se međusobno poubijati. Odina će pojesti Fenrir. pokušavaju da objasne Lokija kao boga vatre. horda divova koja će stići brodom načinjenim od noktiju mrtvih. Prema Dimezilu.

Religijski prestiž kraljevske vlasti u k r a j n j o j liniji vodi poreklo od stare koncepcije Germana prema kojoj je kralj predstavnik božanskog Praoca: vladareva »moć« zavisi od osvete nadzemaljske sile koja je istovremeno i osnov i garancija univerzalnog poretka. XII i dalje. Gods and Myths. izuzev Surtra. 70 Neki autori su poverovali da su u mitu o ragnaroku uspeli da otkriju različite istočnjačke uticaje (iranske. Pojaviće se nova zemlja. u toj eshatološkoj bici će pasti svi bogovi. istočnjačkih ili severnoazijskih rasa. ovaj jedini preživeli izazvaće kosmički požar i tako će iščeznuti svaki trag života. 350 i dalje. Berg. kao i svi njihovi napadači. na drugoj strani spomenika prikazano je raspeće. izlečena od svih patnji. kao rezultat simbioze ili u opoziciji s hrišćanstvom. potpunije i dublje predstavlja herojsku mitologiju nego ijedno odgovarajuće književno delo s kontinenta. Jedna od najlepših epskih poema. A. . mediteranskih. Davidson. na k r a j u će Okean progutati Zemlju. 71 Up. isto. ona se nastavlja. »The Heroic Pattern«. onakav kakav je prikazan u Heldensagen. 149. može se reći da je germanska religija jedna od najkompleksnijih i najoriginalnijih u Evropi. 72 U stvari. Međutim. I. TRAC ANI 1 GET1 139 sta. 164 i dalje. III). Upadljiva je njena spremnost da obogati i obnovi indoevropsko nasleđe asimilovanjem brojnih religijskih ideja i tehnika drugih. Pa ipak. manihejske itd. A par ljudi koje je spasao Igdrasil izrodiće jedno novo čovečanstvo. 27 i dalje. Sinovi bogova će se vratiti u Asgard. Germanische Sakralkdningtum. str. reč je o skandinavskoj verziji indoevropskog eshatološkog mita. plodnija no ikada. Slični procesi se primećuju u sintezi hinduizma (135).). kod Germana i posle prelaska u hrišćanstvo nije došlo do paralize religijske kreativnosti. »The Gosforth Cross«. str. izvesne germanske religijske tvorevine razvijaju se tokom ranog srednjeg veka. engleski spev Beovulf. Sudeći po delovima koji su sačuvani. hagiografska literatura oponaša model života heroja. eventualni docniji uticaji samo su dodali neke živopisne slike i patetične detalje. Balder i Hoder će izmireni izići iz pakla. lepa. 73 Što se tiče herojske mitologije. baš zahvaljujući uticaju hrišćanskih ideja. 165. U istoj crkvi je pronađen kamen (verovatno deo nekog krsta) na kojem je prikazan Tor kako lovi Veliku zmiju. sjajnije sunce. 70 Poslednji detalj je u suprotnosti sa eshatološkim scenarijem koji smo izneli: smak sveta se završava rušenjem Igdrasila. Otto Hofler. Margaret Arent. Nebom će početi da kruži jedno novo. kao što je pokazao Dimezil.KELTI. zelena. GERMANI. obogaćuje i revalorizuje u instituciji viteštva. 72 K. hrišćanske. str. ser Galahadu i Parsifalu (up. Međutim. kao i u legendama o svetom Đorđu. str. kao i kod stvaranja rimske religije (§ 161). a Nebo će se srušiti. t. 71 Up. S druge strane. 207 i dalje. 71 Jedan od najupečatljivijih prikaza ragnaroka izvajan je na kamenom krstu u Gosfortu (Kumberland). str. to neće biti kraj. nastao u VIII veku.

o njihovoj ulozi u političkoj istoriji sveta danas se ne zna gotovo ništa. zajedno s velikim delom mitologije o Orfeju (§ 180). njihovi kraljevi su slavili »Hermesa«. mitsko-ritualni scenario Zalmoksisa. Izgleda da je slična zlosrećna sudbina pratila i religijsko stvaralaštvo Tračana i Geto-Dačana. Aleksandar Veliki je nastavio osvajačku politiku svog oca: godine ~335. razume se. ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA Tračani. Grci su dosta rano upoznali originalnost. počeci dionisijskog pokreta (§ 122). god. ali u nedostatku pisanih svedočanstava. koji su znanjem i praksom nadmašivali grčke lekare. Međutim.140 178. Ono malo što znamo o mitologiji. Prema nekim predanjima. naročito iz perioda Rimske imperije. godine. Etnogeneza Tračana se obavila na dosta širokom prostoru između Dnjestra. izgubila je svoju samostalnost nepunih sto godina kasnije. pa čak i ime Gebeleizisa ostali bi nepoznati. Da Herodot nije zabeležio neke razgovore s helespontskim Grcima. Prema Herodotu (V. analiza evropskih folklornih tradicija u perspektivi opšte istorije religija još je u povoju. teologiji i obredima ovih naroda preneli su nam grčki i latinski autori. 7). posle Indijaca. lokalizovani su u Trakiji (ili Frigiji). Uz to. n. Svakako da se i tračansko religijsko nasleđe. Upadi Kimerijaca pred k r a j VIII veka unose izvesne kavkaske elemente u naoružanje i umetnost. no. severnih delova Karpata i Balkana. Sokrat sa divljenjem govori o lekarima »tračanskog kralja Zalmoksisa«. starim Germanima i Keltima. prešao je Dunac da bi pobedio i potčinio Geto-Dačane. Istina je da postoji veliki broj religijskih spomenika. kao što je to bio slučaj sa Slovenima. Neuspeh ratnog pohoda omogućiće ovim tračanskim plemenima da ostanu nezavisna i da unaprede organizovanje svoje nacije. Međutim. Dok su južni Tračani konačno integrisani ušli u orbitu helenizma. Kraljevina Odrizi (u dolini reke Marice). Dionisa i Artemidu«. e. »veliki neznanci« istorije Najstarija tračanska kultura pojavila se kao sinteza jednog važnog supstrata iz bronzanog doba i onoga što su sobom doneli polunomadski narodi prispeli iz Ukrajine. Tračani najbrojniji narod na svetu. U V veku Herodot tvrdi da su. Tračani su obožavali »Areja. baltičkim narodima. izuzev nekoliko dragocenih podataka koje prenosi Herodot u vezi s mitsko-ritualnim scenarijem Zalmoksisa. za vreme Filipa II. dovoljno snažna da napadne Makedoniju ~429. s neizbežnim izmenama održalo u narodnim običajima i folkloru Rumuna i balkanskih naroda. njihove interpretacije ostaju neubedljive i provizorne. u skladu sa svojom interpretatio graeca et latina. No. tračanski i geto-dačanski sveštenici su prezirali pisanje. kojeg su . Poput keltskih. u svome delu Harmid (156 b). podaci o tračanskoj i tračansko-getskoj religiji malobrojni su i samo približno tačni. kao i snagu uticaja tračanske religioznosti. Dakija će postati rimska provincija tek 107.

Up. uz svetlost baklji. Međutim. str. »rikati. u planinama. GERMANI. 87. Tračani su bili poznati kao dobri ratnici koji se nisu bojali smrti. »Artemida« je prvobitno bila neko htonsko božanstvo. po tradiciji se smešta u Trakiju. pa je zatim postao bog oluje i rata. tutnjati«. 77 Vid. 1. prema tome. Psyché.. I. No. pri tome bi plod ovog sjedinjavanja bio »Dionis«. Rode (Rohde). 1—5. nav. str. Na osnovu ovog oskudnog obaveštenja kojeg je interpretatio graeca učinila još zagonetnijim. pa sve do Vergilija (Enejida. noževe ili tirse. t. boga rata. čije je značenje »odeven u dugu lisičiju kožu«. itd. 357). izveden iz korena *suer. 301. str. Osim toga. 75 Vid. Herodot je izabrao da je nazove »Artemida« (umesto. Od Homera (Ilijada. otadžbina Areja. TRAC ANI 1 GET1 141 smatrali svojim pretkom. De Zalmoxis à Gengis-Khan. kao kod grčkih bahantkinja. Ceremonije su se odvijale noću. -surdos. Ako se tumačenje prihvati. videli smo (§ 176) da su starog germanskog boga neba Tivaza Rimljani prisvojili kao Marsa. one bi grabile životinje namenjene žrtvovanju i komadajući ih i kidajući. izvore koje navodi Rode.77 Sigurno je da se radi. na primer. str.« 76 U rukama su držale zmije posvećene Sabaziosu.7"1 Tračanski kult »Dionisa« podseća na obrede koje Euripid prikazuje u Bahantkinjama (up. Dospevši do vrhunca. XIII. 275. 1. § 124). preko njih su prebacivale jareće kože. Prema tome. onda se takođe može pretpostaviti da je kod najstarijih Tračana postojao uzorni mit o hijerogamiji između boga oluje i Majke-Zemlje. Drugi teonim je bio Basareus. »Uglavnom su se žene predavale ovim razuzdanim i iscrpljujućim igrama. 381. pokušalo se sa rekonstrukcijom izvornog tračanskog panteona. 0 obredima Sabaziosa u Atini. moglo bi se prihvatiti da je na čelu njihovog panteona bio bog »Arejevog« kova. str. zvuči cimbala i frula) izazivala je kod vernika radosnu vrisku i pomamnu igru u uskovitlanom kolu. delo. podudarno tračanskim boginjama Bendis ili Koti ti (Kotys). dakle. moguće je da je tračanski »Arej« najpre bio nebeski bog. 74 . čiji je dragi deo imena. divlja muzika (udaranje u tucane kotlove. izvore koje navodi E. Ritualna omofagija se završavala identifikacijom s bogom. III. odeća im je bila neobična. a na glavi su verovatno nosile rogove. nosile su bessares. nap. 274. 269. nap.KELTI. proždirale njihovo sirovo meso. »Demetra«) zbog divljih šuma i planina Trakije. duge lepršave haljine od tkanina koje su podsećale na lisičje kože. 76 Rohde. videti Histoire des croyances. O »entuzijazmu« s kojim se obavljalo ekstatično sjedinjavanje s bogom. učesnici su počinjali da se nazivaju Sabos ili Sabazios.). str. o privremenoj »divinizaciji«. do stanja »božanske ludosti«. zna se da je postojao i bog Zbelsundos.. 74 U tom slučaju. 279. M. 58 i nap. ekstatični doživljaj je bio u stanju da Uostalom. on je. Grci su znali i tračanska imena Dionisa: najviše su upotrebljavana Sabos i Sabazios. videti reference kod Rodea. bio bog oluje i Grci su ga ispravno nazivali Zevs Keraunos. Eliade. nap.

do skoro morbidne egzaltacije smrću i potcenjivanja života. jer se »njima čini da je lepo umreti«. 79 Zrna konoplje kod Tračana (Pomponije Mela. kao posledice »divinizacije«. 78 a prilikom proricanja budućnosti. post itd. askezom (usamljenost. 3). U vezi s tračanskom mantikom. elementarnu dvojnost čoveka. to jest. kao i uverenje koje je vladalo o večnom blaženstvu dezinkarnirane duše. §§ 180 i dalje). kao i nekih naroda jugoistočne Evrope. . orgijastičkog tipa. Misijani uopšte ne jedu meso. počela razvijati verska shvatanja poznata pod imenom orfizam (up. nav. Strabon (VII. Ovi izrazi verovatno označavaju izvesne poznate verske ličnosti a ne ceo narod. II. Ekstatični doživljaj pojačavalo je uverenje ne samo u to da je duša autonomna. proročica je bila u »ekstazi«. vegetarijanska dijeta. tračanska mantika je bila povezana s »Dionisovim« kultom. IV. prema Herodotu. mogućnost čisto duhovne egzistencije posle smrti. V i VIII. kao Pitija iz Delfa.) prikazuju ih. Strabon dodaje da kod Tračana ima pobožnih ljudi zvanih ktistai koji izbegavaju žene. već se zadovoljavaju medom. kod nekih tračanskih plemena. De Zalmoxis a Gengis-Khan. str. Plinije itd. dovodile su. 80 Što se tiče »Hermesa« kojeg su. đelo. V. otkrivalo je. ali su zato svoje mrtve ukopavali radosni i veseli (Herodot.) i molitvom. 111). Članovi plemena Trauza oplakivali su rođenje deteta. 50—67). u Grčkoj. hram se nalazio na jednoj visokoj planini. Strabon. 3) prenosi da. Nejasna i aproksimativna drevna verovanja u preživljavanje duše postepeno su se menjala. Do ekstaze se moglo dospeti i korišćenjem nekih trava ili. 80 Up. posvećuju se bogu i žive »oslobođeni svakog straha« (VIII. prema Posejdoniju. da bi na k r a j u krajeva prerasla u ideju o metempsihozi ili.142 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA podstakne i specifične verske vokacije. pogl. a s druge. to jest vojna aristokratija. ali drugi autori (Polibije. s jedne strane. Verovatno da ekstatični doživljaji koji su utrli put takvim shvatanjima nisu uvek bili »dionisijskog«. »Dionisovim« proročištem upravljalo je pleme Besa. pre svega sposobnost proricanja budućnosti. miris nekog »voća« kod Masageta (Herodot. vid. 4). njega je teško 78 Herodot smatra da su Besi jedna familija plemena Šatra (VII. 3. Martijan Kapela (Martianus Capella) (VI. 202). mlekom i sirom i da ih zato nazivaju »onima koji se boje boga« (theosebeis). I. str. do kojeg je dolazilo tokom ekstaze. Odvajanje duše od tela. 73). Ovakva verska valorizacija smrti može se uočiti u izvesnim folklornim kreacijama Rumuna. pak. Kapnobatani bi mogli biti igrači i »šamani« koji koriste dim od konoplje da bi izazvali ekstatični trans (up. De Zalmoxis a Gengis-Khan. 656) im je pripisao »pravu glad za smrću« (appetitus maximus mortis). 79 U takvim sredinama su se. kao i »onima koji kroče kroz dim« (kapnobatai). Rohde. njihovim eshatološkim ubeđenjima. što je ispravnije. 3. pak. Mnogi antički autori objašnjavaju izuzetnu hrabrost Tračana u borbi. 21) i Skita (Herodot. u različite koncepcije o besmrtnosti duše. slavili isključivo »kraljevi«. Za razliku od grčkog dionisizma. Vera u besmrtnost. 281 i dalje. već i da je u stanju da obavi unio mystica s božanstvom. kao nezavisan narod.

KELTI. str. Nekoliko vekova kasnije. Zalmoksis nema ničeg zajedničkog s jednim bogom oluje. a evo u kom smislu: »Oni misle da uopšte ne umiru i da će se onaj koji premine samo pridružiti jednom božanskom biću (daimon). str. prev. 528. »blistati«. Die Denkmaeler des Thrakischen Reitergottes in Bulgarien. 73. Herodot ne pravi nikakvu aluziju na boga sunca. 93). već demonskim silama koje su se pojavljivale u oblacima. nav. Up. II. Gebeleizis bi bio bog oluje ili. 94. Pettazzoni. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. dakle. str. Charakteristik der Thrakischen Sprache. mora se reći. 84 i dalje. u pitanju je bio jedan pozitivan kultni čin: odapinjanjem Vid. koji njegovo ime izvode iz korena guer. Kao što ćemo videti dalje. Dečev. a ni njihovi kultovi ne liče. I. 81 82 . mogao biti neko solarno božanstvo.. ti isti Tračani odapinju strele prema nebu preteći ovom bogu. str. teško je uzeti zdravo za gotovo da su Zalmoksis i Gebeleizis jedan isti bog. I. »The Religion of ancient Thrace«. 81 Tračanski »Hermes« bi. To je prvi i poslednji put da se u literaturi pojavljuje ime Gebeleizis. 84 A. Pettazzoni. 83 »Die alten Thrakern«. Međutim. 179. br. 62. neki stari bog neba. po ćelom Balkanu počinju da se umnožavaju spomenici nazvani »Heroji-konjanici«. nastavlja Herodot. 359. Legran). s neobičnom stilskom i gramatičkom nemarnošću). kada grmi i sevaju munje. Pokorny. delo. još pre. E. Walde — J. Zalmoksis i »imortalizacija« Isti istoričar tvrdi da su Geti »najhrabriji i najpravedniji od svih Tračana« (IV. Uprkos Herodotovom svedočanstvu (izraženom. 94. Drugim recima. »Considérations philologiques et linguistiques sur Gebeleizis«. Zalmoksisu. 81. D. 84 Pošto je naveo da je jedan glasnik žrtvovan Zalmoksisu (o tom obredu ćemo govoriti kasnije). 83 Poput Zbelsurdosa. treba takođe videti C. reč je o jednoj poznijoj koncepciji koja uopšte ne razjašnjava »kraljevsku« teologiju koju pominje Herodot. Što se tiče odapinjanja strela u vazduh. prema Valdeu — Pokornom (Walde — Pokorny) i Dečevu. 643. 835 itd. 87 i dalje. GERMANI. na franc. jer misle da ne postoji drugi bog nego samo njihov« (IV. str. prev. 82 Međutim. Poghirc. a Heroj-konjanik je identifikovan s Apolonom. mada se u mnogobrojnim izvorima navodi postojanje jednog takvog boga. Legran). Zbelsiurdosom (Zbeltiurdos). »Oni veruju da su besmrtni«. neki od njih to isto božanstvo nazivaju Gebeleizis« (IV. Njihove strukture su potpuno različite. Herodot dodaje: »A opet. pitanje je da li je Herodot dobro shvatio smisao tog rituala. Već je Tomašek (Tomaschek) u ovom teonimu prepoznao paralelu s tračanskim bogom Zbelsurdosom. TRAC ANI 1 GET1 143 identifikovati. odnosno. Vrlo je verovatno da pretnja nije bila upućena bogu (Gebeleizisu). Gavril Kazarow.

bez obzira kako se on u to vreme nazivao. U međuvremenu. neko božansko biće iz zemlje Geta« (IV. za vreme gozbi. integrisali su ono što su saznali o Zalmoksisu. str. 175). dodaje Herodot. na kraju sjedinio Zalmoksisa i Gebeleizisa u istog boga (vid. De Zalmoxis a Gengis-Khan. pak. Četvrte godine. uz podršku sveštenstva na čelu s velikim sveštenikom. Činjenica da rumunska narodna mitologija o proroku Iliji sadrži brojne elemente koji odgovaraju bogu oluje pokazuje u najmanju ruku da je Gebeleizis bio poštovan u vreme pokrštavanja Dakije. piše Herodot. bili neprosvećeni«. prev. Geti »veruju da su besUp. ostavio snažan utisak na antički svet. Legran). ni njegovi saplemenici. Tračani su oponašali i indirektno pomagali boga munja. Takođe bi se moglo prihvatiti da je verski sinkretizam. . kao ni njegovu funkciju. Nemojmo se sada upuštati u to da li je on bio čovek ili. ni njihovi potomci. Zabeležena priča je koherentna: Grci s Helesponta. dakle. nego će otići na jedno mesto gde će. njegovom učenju i njegovom kultu u duhovni horizont pitagorejske strukture. sledi zaključak da je kult geto-dačanskog boga sadržao verovanje u besmrtnost duše. Zalmoksis je bio stari Pitagorin rob koji je: »postavši slobodan. no ipak mislim da se ovaj Zalmoksis pojavio mnogo pre Pitagore. Činjenica da Gebeleizis posle Herodota više nije pominjan ne predstavlja dokaz da se njegov kult ugasio. uživati u savršenoj sreći«. došao do velikog bogatstva. Zalmoksis je odlučio da ih civilizuje. uglavnom. Pošto su Tračani živeli bedno i. Prema onome što je ovaj istoričar saznao od Grka s Helesponta i Crnog mora. vratio u svoj zavičaj. ili sam Herodot. gde je kao u nekoj krčmi gostio svoje najuglednije sunarodnike. kao i neke obrede posvećenja. »ja niti odbijam da poverujem u ono što se priča o podzemnom boravištu. »on je sebi načinio jedno boravište pod zemljom«. 87 To je možda razlog zbog kojeg Herodot okleva da iznese detalje (ako ih je — što nije baš sigurno — dobio od svojih obaveštača): dobro je poznata njegova diskrecija kada su u pitanju Misterije. 87 U stvari. 95—96. str. 8 5 Kako god bilo. učio ih je da ni on.144 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA strela na sile mraka. njihove oči ga ponovo ugledaše: i tako oni poverovaše u sve ono što im je Zalmoksis govorio [ . ] Što se mene tiče«. . naslućuje se misterijski karakter kulta. Moguća objašnjenja su utapanje u neko drugo božanstvo ili. gde je »sišao i živeo čitave tri godine. pak. Uprkos racionalizmu i euhemerizmu Herodota ili njegovih obaveštača. najdragoceniji su oni koji su u vezi s mitom i kultom Zalmoksisa. 59 i dalje. Herodot priznaje da 85 88 . 86 Od podataka koje prenosi Herodot. Tračani su žalili za njim oplakujući ga kao da je mrtav. prirodno. od Herodotovih savremenika pa sve do poslednjih neopitagorejaca i neoplatonista. bogat. moramo se pomiriti sa sudbinom: na osnovu jednog jedinog podatka. opstanak pod nekim drugim imenom. niti u to mnogo verujem. pa se tako. nikada neće umreti. Ovaj tekst je. »Dao je da mu sagrade dvoranu za prijeme. dalje. Iz toga. No. mi nismo u stanju da rekonstruišemo »priču« o Gebeleizisu. besmrtni.

88 Do te »imortalizacije« se dolazilo posredstvom jednog obreda posvećenja. Hermotim iz Klazomene. 4) ne znači »verovati u sopstvenu besmrtnost«. reaktualizovana je Zalmoksisova epifanija posle trogodišnje okultacije sa svim njenim implikacijama. verovanja. povezuju Zalmoksisa s Dionisom i Orfejem s jedne strane. ali podaci koje je preneo Herodot ukazuju na mitsko-ritualni scenario »smrti« (okultacije) i »povratka na zemlju« (epifanije). najkarakterističniji elementi njegovog kulta (andreon i ceremonijalne gozbe. 5) daje jednu novu verziju mita o Zalmoksisu. drugim recima. § 205). up. Nekoliko ljudi držalo je tri koplja. već da je. »imortalizacija« duše i učenje o životu i blaženstvu na drugom svetu) približavaju Zalmoksisa Misterijama. 1918. što kult koji je ustanovio Zalmoksis približava grčkim i helenističkim Misterij ama (up. Linforth.). 94) ritual koji je specifičan za Zalmoksisa: svake pete godine bogu su slali glasnika zaduženog da mu prenese »ono što su u određenim okolnostima želeli«. Žrtvovanje i slanje glasnika predstavljalo je. 93—94« (Classical Philology. V. on se uvek može upoređivati s Dionisom. Neki stari autori. 89 Abarid. str. 93). str. Grčki istoričar takođe navodi (IV. I. u neku ruku. Zalmoksis je bio Pitagorin rob. dok se Zalmoksis nalazio među njima. simbolično (jer je bilo ritualno) ponovno osnivanje kulta. TRACANI I GETI 145 mrtni« (IV. nije on od svog gospodara prene veruje u priču o tome kako je Zalmoksis bio Piftagorin rob. uveren u to da je getski daimon bio stariji — a taj detalj je veoma značajan. 189 i dalje. 93. videćemo to dalje. a onaj kojeg je sudbina odredila bio bi bačen uvis. koristeći pre svega podatke koje je sakupio Posejdonije (oko 135 — oko 50. padajući. Naprotiv. preko Dionisijskih misterija.. Strabon (Geografija. ono što nam Herodot prenosi o Zalmoksisu ne uklapa se u sistem mitologija. okultacija u »podzemnom boravištu« i epifanija posle četiri godine.KELTI. U tom smislu. Pitagora itd. Eipimenid s Krita. glagol athanatizein (up. no. No. reaktualizaciju neposrednog komuniciranja Geta s njihovim bogom. a s druge. Same ceremonije. silasci u Podzemlje. to jest. ali isto tako i brojni savremeni naučnici. a pre svega obezbeđivanjem besmrtnosti i blaženstva duše. 94). »jer misle da uopšte ne umiru i da će se onaj koji premine pridružiti Zalmoksisu« (IV. GERMANI. naprotiv. 88 Up. M. već »načiniti sebe besmrtnim«. onakvog kakvo je postojalo u početku. ostaće nam nepoznate. 10 . M Početkom hrišćanske ere. § 206. Žrtva je omogućavala prenošenje poruke ili. s mitskim ili izrazito mitologizovanim ličnostima 89 koje karakterišu šamanska tehnika. pak. a ni šamanskih ili šamanizovanih postupaka. u pravom smislu reči. VII. pre Hr. 3. Aristej sa Prokonesa. up. Herodotus IV. mantika ili. 23—33). bio bi proboden vrhovima kopalja. Međutim. »katabaze«. »Oi athanatizontes.

nauku koja omogućava proricanje budućih događaja prema nebeskim znacima. 3. »II Tempio — Calendario dacico di Sarmizegetuza«. Strabon tu dodaje i putovanje u Egipat. star. n. dok dužnost prvosveštenika obavlja Dekaenej i da se. Baš zahvaljujući svom astronomskom znanju i ugledu koji je uživao kao čarobnjak i prorok. Insistiranje na njihovom dobrom poznavanju nebeskih tela možda odražava tačne informacije. De Zalmoxis a Gengis-Khan. oslanjajući se na stare izvore. Jordan (Jordanes) je s dosta preterivanja opisao zanimanje dačanskih sveštenika za astronomiju i prirodne nauke (Getica. Vid. Strabon dodaje da »Getima vlada Berebista. izgleda da imaju funkciju kalendara. do identifikacije boga Zalmoksisa i njegovog prvosveštenika. jer isključuje meso iz ishrane. njegov kult je »pitagorejski«. 69—71). .. Hadrian Daicoviciu. što će reći. II stvari. Došlo je. 67 i dalje. 194 i dalje. bio u stanju da sazna božiju volju. pa su kasnije »počeli da mu se obraćaju kao bogu«. XI. 11) gde daje život Berebiste (70—44). nema više nikakvih aluzija na neki kult misterijske strukture o kojem je govorio Herodot. prema Zalmoksisovom učenju i dalje održava«. prema sopstvenom tvrđenju. već »neka znanja u vezi s nebeskim telima«. Za Strabona još jedan detalj izgleda isto toliko važan: to što je Zalmoksis — baš kao docnije Dekaenej — postigao uspeh u životu zahvaljujući svojim astronomskim i mantičkim znanjima. pitagorejsko pravilo uzdržavanja od hrane poreklom od živih bića. gde je primao samo kralja i svoje sluge. Strabon opisuje Dekaeneja kao »čarobnjaka (goes). isti. Zalmoksisovim kultom upravlja prvosveštenik koji živi usamljenički na vrhu planine. 91 U novoj etapi religije Geto-Dačana o kojoj nas obaveštavaju Posejdonije i Strabon. str. hramovi u Sarmizegetuzi i u Kostešti čiji je urano-solarni simbolizam očigledan. već je uz to dobro izučio neke znake pomoću kojih je. No. Postavši vrhovni sveštenik i prorok »najpoštovanijeg boga u njihovoj zeirilji«. a koji je istovremeno i savladar i kraljev savetnik.146 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA uzeo doktrinu o besmrtnosti. Dacii. pre svega. Povrh toga.. koji je potom divinizovan pod istim imenom. Mi ne znamo u kolikoj je meri inicijacijska i eshatološka struktura Zalmoksisove »misterije« opstala u Strabonovo vreme. Ukratko. pa su ljudi stoga za kratko vreme i njega samog počeli smatrati bogom«. čoveka koji ne samo da je putovao u Egipat. U VI v. pa je sasvim moguće da su ovi »specijalisti za svete stvari« bili nastavljači »misterijskih« tradicija Zalmoksisovog kulta. Zalmoksis se povukao u jednu pećinu na vrhu svete planine Kogenon (Kogainon). 62 Up. zemlju koja ima vodeće mesto kada je u pitanju magija. 210 i dalje. osobine Zalmoksisa su bitno izmenjene. u ovom ili onom obliku. e. 92 61 U jednom drugom odeljku (VII. Zalmoksis je uspeo da postigne to da ga kralj prihvati i podeli vlast s njim. negdašnji autori govore o nekim pobožnim ljudima i iskušenicima.

i Ivan M. čije je ime slavno«. To nadvlačenje oko dve metodologije odgovara jednoj dubljoj filozofskoj opoziciji. pak. 357 i dalje). ali i obožavaoci i »entuzijasti« koji ovom pokretu pridaju veliki značaj. K. 10» . Pevača i harfistu prvi put pominje u VI veku pesnik Ibik (Ibykos) iz Regija. koja pripada riznici Sikionaca u Delfima. koja je uočena u Grčkoj još u VI veku. verovanja i običaje koji se smatraju »orfičkim«. Guthrie. drugi smatraju da ne treba mešati datum redakcije nekog dokumenta sa starošću onog što taj dokument sadrži i da je. 2) ideje. Orpheus and Greek Religion. 1 Analiza različitih izvora dopušta nam da religijske realnosti razdvojimo na dve grupe: 1) mitove i legende u vezi s Orfejem. Mitovi o Orfeju: harfista. 29 i dalje. Od V veka Orfejeva ikonografija se neprekidno obogaćuje: možemo ga videti kako svira na harfi okružen pticama. prikazan je. otac melodičnih pesama« (Pyth.XXII POGLAVLJE ORFEJ. C. moguće doći do osnovne poruke orfizma. s jasno upisanim imenom. ako se svakom vrednijem svedočanstvu ispravno priđe. 177). str. »Orfej« i »orfizam« predstavljaju jednu od tema koje skoro automatski podstiču polemičke strasti. prema tome. pevač i »osnivač inicijacija« Izgleda da je nemoguće pisati o Orfeju i orfizmu. The Arts of Orpheus. on je »svirač citre (phorminx). Eshil za njega kaže da je »onaj što očarava prirodu svojim čarima« (Agamemnon. kao i pozni datum njihovog nastanka. a može se osetiti i danas. 2 Izvore su analizovali W. PITAGORA I NOVA ESHATOLOGIJA 180. Za Pindara. kako plovi u barci s harfom u ruci. IV. Iz V veka datiraju i prve aluzije na njegov silazak u podzemlje po suprugu Euridiku (Euripid. vernim Tračanima. a ne naljutiti određenu kategoriju naučnika: tu spadaju skeptici i »racionalisti« koji uticaj orfizma na istoriju grčke duhovnosti svode na minimum. Rastržu ga menade ili je u Hadu pored drugih božanstava. 1830). Na jednoj metopi iz VI veka. divljim životinjama ili. Linforth. koji govori o »Orfeju. Nije uspeo jer se prerano osvrnuo 2 ili zato što su se podzemne sile 1 Cak i valorizacija izvora razdvaja jednu kategoriju od druge: skeptici podvlače siromaštvo dokumenata. Alkesta.

Orpheus. Muze su sakupile udove i sahranile ih na Leibetirji. Malo je važno što je. Eliade. no. što je u skladu s predanjem. 3 Prema legendi. 7 U trenutku kada su nešto bolje upoznati »varvarski« narodi u Trakiji. Sympos. str. La religion dans la Grèce antique.. bačena u Hebar. Le Chamanisme et les techniques archaiques de l'extase (drugo izd. Primetimo za sada da Orfejev ugled. 307—308. 114.) Značajna je činjenica da su brižljivo odabrani najarhaičniji elementi koji su bili dostupni Grcima u VI veku. 8 Up. prev. str. . * Rêka Marica (prim. 40 i dalje. možda. njegova odsečena glava je sačuvana da bi proricala budućnost. ali je uspeo da živ prodre u Had. službene religije. mi ne znamo njihovu . tabla 6. * Up. a njegove udove pobacale na razne strane. pa čak i Skiti koji su živeli nomadski na severnim obalama Crnog mora. pa čak i simbol.protoistoriju u staroj Grčkoj. nap. Orfej se svakog jutra peo na brdo Pangej da bi se divio suncu. str. one su harfistu rastrgle. propovedi. 66 i si. razljućen. kao i njegova tragična smrt u Trakiji. neobično podsećaju na šamane i njihova delà. on začarava i potčinjava divlje zveri. 8 potvrđuje »primordijalnu« strukturu njegove ličnosti. Tamo je pobožno prihvaćena i potom korišćena za proricanja. to jest. on živi u Trakiji. 5 Njegova glava. — koje takođe karakterišu ekstatična iskustva šamanškog ili parašamanskog tipa. svuda je prikazivan u grčkoj odeći kako svojom muzikom očarava divlje životinje ili varvare. Sve bi to bilo dovoljno da se legendarni pevač smesti u »prehomerovsko« vreme.). 16. str. Zbog toga je morao biti kažnjen i bogovi su odlučili da umre od ženskih ruku« (Platon. Guthrie. to jest Apolonu. 8 Svi su ti elementi arhaični i u suprotnosti s grčkom duhovnošću od VI—V veka. (U stvari. u masivu Olimpa.* otplovila je pevajući do Lezba. Aristej itd. ali na keramici iz V veka. sva ta mitologija ne uspeva da prikrije želju da se Orfeju dâ ugledno mesto u vremenu. kao i najvažnije epizode iz njegovog životopisa. da se smesti na sam »prapočetak« i tako proglasi »Homerovim pretkom«. 179 d). spisak lokalizacija Orfejevog kulta u Trakiji kod R. Pettazzoni. 9. čak u XIX veku. up. silazi u Podzemlje da bi vratio Euridiku. Biće prilike da podsetimo i na druge aluzije na Orfeja u literaturi VI i V veka. kao i onim što ponavlja orfička propaganda. 1968). »jednu generaciju pre Homera«. ta arhaizovana mitologija delom nastala i kao izraz izvesne pristrasnosti. njihovu eventualnu mitsko-religijsku funkciju pre nego što su postali deo orfičke legende. Orphicorum fragmenta. Kern. Prema izgubljenom Eshilovom komadu Basaride. on je vidar i muzičar. 5 O. Orfej je bio u vezi s nizom mitskih ličnosti — kao što su Abarid. * M. Kao i šamani. Od važnosti je i to da je 3 »On se nije usudio da (umre od ljubavi kao ALkesta. str. Dionis je na njega poslao menade. baš kao i glave jukagirskih šamana. 4 Smrt ga je zadesila u Trakiji. 33. 113. br. čime bi postao stariji i vredniji poštovanja no što je to kao predstavnik.148 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA suprotstavile njegovom poduhvatu. 7 Insistiranje s kojim se evociraju njegov boravak. štaviše.

dakle. on se približava Zalmoksisu (§ 179) koji je takođe osnivač Misterija (prema tumačenju jedne katabaze) i najveći civilizator Geta. u nekoj »varvarskoj« oblasti. on je »pokazao s j a j neopisivih misterija« (Rhesos.. »Homerovim pretkom« je proglašen isključivo zato da bi se istakla važnost njegove religij9 Katabasis eis Hadou (Kern. No. sparagmos boga u obliku životinje (up. jer se. Katabaza u Odiseji (XI. bilo geografski (što će reći. on među varvarima ponaša kao Grk. ali je očigledno da Orfej ne pripada ni homerovskom predan ju ni mediteranskom nasleđu. 293 i dalje. Orfejev muzički instrument bila je apolonska lira.. Vita Apoll. Ti odnosi su. 9 Katabaza spada u obrede posvećenja. Orfej je pridavao veliki značaj očišćenju od grehova. str. poznato je da je Orfej bio verni pristalica Apolona. bio poznat i kao »osnivač inicijacija« i Misterija. 10 Konačno. str. 25. stih 578. 3) Orfej je prikazan kao neosporni osnivač inicijacija. 11 Apolon osuđuje Orfejeva proročanstva na Lezbu (Filostrat. Najzad. 4. 10 Gatri (Guthrie) ukazuje na jedan odeljak Alkeste. tin Tračana »koji su verovali da su besmrtni«. § 124). Diodor (IV. ekstaze različitih. Zbog svoje predanosti Apolonu kažnjen je nasilnom smrću. Orph. dok je. 943). Orfejev postao najpopularniji. U tome što Dionis izvlači iz Hada svoju m a j k u Semelu. Po jednoj legendi on je čak bio sin ovoga boga i nimfe Kaliope. šamanska katabaza). u kojem je prikazan Apolon okružen risovima i lavovima. 4) uočava analogiju s Orfejevim silaskom po Euridiku. Njegove veze s Tračanima su dosta zagonetne. Morfološki. Nije teško prihvatiti da je živeo »pre Homera«. s jedne strane. i njegov odnos prema Dionisu i Apolonu potvrđuje njegovu reputaciju »osnivača Misterija«. Prema Euripidu. fr. imajući verovatno u vidu Eleusinske misterije. The Greeks and their Gods. PITAGORA I NOVA ESHATOLOGIJA 149 među retkim silascima u Podzemlje koje pominju grčka predanja. Ljubomora boga ili inkompatibilnost dve tehnike proricanja. Naš pevač je. 315. Isto tako. još od antičkih vremena. naročito stihovi 566—631) verovatno sadrži »orfičku« interpolaciju. uzimajući t a j izraz bilo hronološki. jer su to jedini grčki bogovi čiji su kultovi sadržavali posvećenje i »ekstazu« (razume se. pa čak i antagonističkih tipova). predmet polemika. 2) Njegovo »poreklo« i njegova preistorija su nam nepoznati. 304 i dalje). komadanje ovog od strane menada može se interpretirati kao dionisijski ritual. Autor dela Protiv Aristogitona A (§ 11) tvrdi da je Orfej taj »koji nam je pokazao najsvetije obrede posvećenja«. a katarza je bila specifično apolonska tehnika. Orfej jeste religijska ličnost arhajskog tipa. fr. s druge.ORFEJ. 11 Trebalo bi zapamtiti sledeće činjenice: 1) mada se njegovo ime i prve aluzije na njegov mit javljaju tek u VI veku. do koje još nisu bile doprle duhovne vrednosti svojstvene homerovskoj civilizaciji). »šamanske« i pitijske? . magijsko-religijski ugled koji on uživa prehelenski (vladanje životinjama. pored toga što je bio »osnivač inicijacija«. 14). kao i košutom koja je »igrala uz zvuke njegove lire«.

inspirišući se tradicionalnim posvećenjima. Ovo zbližavanje dva antagonistička boga nije nevažno. str. iako »miljenik Apolona«. Pored toga. Orfej eva figura deluje pod združenim znamenjima Apolona i Dionisa. Možda je na t a j način grčki duh izražavao nadu da će kroz koegzistenciju ova dva boga pronaći izlaz iz kriza nastalih rušenjem homerovskih religijskih vrednosti? 181. A History of Greek Philosophy. poznati su i teološki postulati: transmigracija pa. Uostalom. Prihvativši bahantsku pouku o tome da čovek može da učestvuje u božanskom. osnovni cilj eleusinskih inicijacija. pokazao im kako se ovom bogu prinose žrtve i kako se obavljaju procesije falosa« (Herodot. I. str. takođe od istog autora. koje religija nije mnogo privlačila. ali to je bilo privremeno i postizalo se snižavanjem praga svesti.150 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA ske poruke. To nije jedini primer. postavljali su sebi filozofsko pitanje: »Kakav je odnos između višestruke raznovrsnosti sveta u kojem živimo i jedinstvene prasupstance iz koje je sve nastalo?« Vid. on je na k r a j u sklopio mir s Dionisom koji je primljen na Olimp. 49). kao što smo videli (§ 97). knjige). S druge strane. prema tome. »orfičari« su iz nje izvukli logičan zaključak o besmrtnosti i. Apolon je imao izvesne veze s Hadom. predlagao jednu prihvatljivu inicijacijsku disciplinu koja je imala u vidu transmigraciju i besmrtnost duše. kao što smo videli (§ 90). vrač iz Pila. 12 . II. Jonjani. i besmrtnost duše. The Greeks and their Gods. pročišćenje i versko obrazovanje (hieroi logoi. 316 i dalje. »Orfizam« će se razvijati u istom smeru. U tim inicijacijama za nas će ostati t a j n a ono najvažnije što se može uzeti da je »osnovao« Orfej. Stoga izgleda prihvatljivo da su ljudi u VI i V veku u mitskoj figuri Orfeja videli osnivača Misterija koji je. Poruke koja predstavlja temeljni raskid s olimpskom religijom. Poznato je samo ono što je inicijaciji prethodilo: vegetarijanstvo. Melampod. Religijski duhovi tog vremena postavljali su sebi pitanje: »Kakva veza postoji između pojedinca i božanstva kojem ovaj oseća da pripada? Kako ostvariti potencijalno jedinstvo koje isto tako postoji u čoveku kao i u bogu?« 12 Neka vrsta sjedinjavanja božanskog i ljudskog ostvarivana je za vreme dionisijskih orgija. no Dionisov i Apolonov kult takođe su u vezi sa sudbinom duše. Od samog početka. bio je takođe i »onaj koji je Grcima objasnio Dionisovo ime. Orfička teogonija i antropologija: duše transmigracija i besmrtnost Religijsku i filozofsku misao Grčke u VI veku pretežno je zaokupljao problem Jednog i Mnoštva. asketizam. Sudbina duše posle smrti predstavljala je. u Guthrie. 132.

Pored autora teogonija ili asketa i vizionara.. u klasičnoj epohi. U to mnoštvo ne u b r a j a m o obične čudotvorce. S jedne strane. PITAGORA I NOVA ESHATOLOGIJA 151 skladu s tim. Orph. već i čitave Države. bio je upoznat s teorijama o duši koje sadrže »takozvani orfički stihovi«. 364 b—365 a). 410 b 28. a ta posvećenja. 223). a Aristotel.ORFEJ. Crat.. to jest »knjigama«. Hipp. Moulinier. pak.. Treba se samo setiti lažnih asketa kojima vrvi Indija još od vremena Upanišada ili. poznat pod imenom orfizam. . Prinosioci žrtava i vračevi koji opsedaju vrata bogatih moljakajući i ubeđujući ih da su žrtvama i udvaranjima dobili od bogova moć da im obezbede oproštaje od grehova koji su možda počinili oni ili njihovi preci [ . koji je bio jednovremeno »inicijacijski« i »narodni«.]. na sve strane izazivaju paklene nerede« (Rep. Imitatora je bilo najviše onda kada se insistiralo na otkrovenju i inicijaciji neke soteriološke gnose. 13 Izgleda prihvatljivo da je Platon neke od tih tekstova poznavao (mogli su se kupiti kod knjižara). u kojima je bilo govora 0 očišćenju od grehova. 74 i dalje. kao i »tajna društva« koji niču širom zapadne Evrope u vezi s pojavom slobodnog zidarstva ili. On takođe navodi neke heksametre teogonijske prirode kao »Orfejeve«. .. 402 b. takvi ekstatici. 14 To je dobro poznat fenomen u istoriji religija: svaki asketski. grotesknih imitatora joge i tantrizma. Suidas daje dugu listu delà pripisanih Orfeju (Kem. mnogi od tih 13 Platon. još od nastarijih vremena: oni predstavljaju jednu od karakteristika »narodnih religija«. koji nije verovao da je Orfej istorijska ličnost. oni uspevaju da ubede ne samo pojedinca. Ono što već dovoljno izdvaja ovaj verski pokret od ostalih jeste. Teofrast nazvati orfeotelestima (»orfički inicijatori«).. počev od VI veka. ] Da bi ih uverili u vrednost svojih obreda. Platon se poziva na veliki broj knjiga koje se pripisuju Orfeju i Muzaju (za kojeg su smatrali da je pevačev sin ili. Za ilustraciju mogu poslužiti bezbrojni pokreti »posvećenja«. kao i očišćenje od grehova [. tehnikom očišćenja prema Apolonovom učenju. 364 e. Euripid. De an. Fr. kao i o životu posle smrti.. Phileb. 66 c. gnostički i soteriološki pokret izaziva bezbrojne pseudomorfoze i katkad detinjaste inicijacije. Koristeći autoritet ove dvojice. Orpheé et l'Orphisme à l'époque classique. 954. važnost koja je pridavana pisanim tekstovima. S druge strane. pak. purifikatore i vračare koje opisuje Platon u jednom poznatom odeljku. br. Rep. da je ?a žive i mrtve moguće pribaviti oproštaj.. sin Lune i Muza. tu su 1 oni koje će kasnije. jer oni ih tako nazivaju. pre svega. učenik). . Aristotel. up. Stoga bi bilo naivno podleći utisku da su nosioci pokreta bili orfeotelesti i čudotvorci i posumnjati u stvarno postojanje orfičkih ideja i rituala. Druga karakteristika orfizma je izrazita raznolikost samozvanih »orfičara«. A zatim su orgije zamenili katarzom. donose gomile knjiga koje su sastavili Muzaj i Orfej. činjenica da su se. 14 ». pak... kritičku analizu kod L. I Euripid govori o orfičkim »tekstovima«. o božanskoj prirodi duše. »misterije Ruže i Krsta«. str. Pevač i harfista postao je simbol i rodonačelnik celog jednog pokreta. vračevi i nadrilekari postojali su uvek..

69 i dalje. 197 i dalje. Phedon. istovremeno. vid. do tog »pravog života« ne dolazi se automatski. To odbijanje je svakako značilo odvajanje od građanskog života i. Ti odeljci su bili povod beskrajnih rasprava. Rezervišući meso za ljude. aksetizam i brojna specifična pravila. 62 b. da prisvoje slavu imena te legendarne ličnosti. Da bi bila kažnjena za prvobitni greh. time je. osuđene na transmigraciju do konačnog oslobođenja. Saggio sul misticismo greco. makar delimično. Aristofana. I za Empedokla je besmrtnost podrazumevala metempsihozu. 110 i dalje. duši se sudi prema njenim gresima ili zaslugama i posle izvesnog vremena ona se ponovo inkarnira. objašnjavao svoje vegetarijanstvo (životinja koju ubijamo mogla bi u sebi imati dušu nekog našeg bliskog pretka). str. Nekoliko Platonovih aluzija omogućuje nam da nazremo kontekst orfičke koncepcije besmrtnosti. 14 Hésiode. na k r a j u krajeva. »odricanje od sveta«.152 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA čudotvoraca. to jest. 18 Povratak vegetarijanstvu označavao je.). o »tamnici« ili »zatvoru« duše. dostigne prvobitno blaženstvo. posebno interpretaciju Sabatučija (Sabbatucci). i koje su se oni trudili da oponašaju. odevena »u čudnu tuniku načinjenu od mesa« (fr. Orpheus. 782 c) sadržavalo je očišćenje od grehova.15 U skladu s tim. takođe Detienne. str. tekstove koje navodi Gatri. vračeva i purifikatora pozivali na Orfeja. ono je pre svega proklamovalo odbacivanje grčkog verskog sistema u celini. sistema koji je bio zasnovan na prvoj žrtvi koju je uspostavio Prometej (§ 86). str. Ono što se nazivalo »orfički život« (Zakoni. Odbijajući da jedu meso. up. ako ništa drugo. uostalom. odluku da se ispravi greh predaka i nadu da se. moguće je u glavnim crtama rekonstruisati ono što bi se moglo u nedostatku boljeg imena nazvati »orfička dok15 Cratyle. 400 c. itd. Već za Empedokla. time je. orfičari (i pitagorejci) uzdržavali su se od krvavih žrtvi obaveznih u zvaničnom kultu. Up. pre svega. reč je o verovanju u neuništivost duše. Prometej je navukao Zevsov gnev. putem »inicijacije«. no. uslovio razvoj događaja koji je označio k r a j »rajske« epohe u kojoj su ljudi živeli u zajednici s bogovima. B. Upoređivanjem nekih svedočanstava i aluzija starih autora (Eshila. proterana daleko od Blaženih. dokazuje postojanje izvesnih gnosa i soterioloških tehnika koje su izgledale superiornije. 90 i dalje. Platona. kao i poznije datiranih dokumenata. ili. O mističkim i eshatološkim vrednostima vegetarijanstva. ali do spasenja se dolazilo. duša je zatvorena u telo (soma) kao u grob (sema). VI. Kao u Indiji posle Upanišada. 115 i 126). Međutim. efikasnije i uticajnije. Međutim. inkarnirana egzistencija više liči na smrt. a bogovima namenivši kosti žrtve. otkrovenjem kosmološkog i teozofskog reda. Pindara. Travaux. a smrt tela predstavlja početak novog života. 148 i dalje. vegetarijanska praksa imala je dublje i složenije religijsko opravdanje. štaviše. Empedokla. »La cuisine de Pythagore«. koji je vodio »orfički život«. duša je bila zatvorenik u telu. .

progutao svoju ženu Metidu. sredina i k r a j svih stvari« (st. iz kojeg je nastalo Vreme (Hron). 17 zadržava samo neke detalje genealogije koju je preneo Hesiod. Guthrie. 19 Otkriven 1962. str. »Kad ljudi kažu: . Jedan stih pripisan Orfeju tvrdi da je »Zevs početak. Jedno. 137—142. koje je izrodilo Nered tokom kojeg se Zemlja odvojila od Vode i Neba. Reč je o komentaru jednog orfičkog teksta. čitao delo koje se zvalo Orfejeve rapsodije. mit je zadržao svoju arhajsku strukturu. pak. 15. Reja i Hera samo različita imena iste boginje (st. zvana »Rapsodije«. Uočava se teogonija koja se proširuje na kosmogoniju. 319. 13. The Greeks and their Gods. 18 Guthrie. Ali tekst ne pominje partnerku.ORFEJ. a i što će prestati da bude« (st. Orfičku eshatologiju pre svega čini antropogonijski mit koji je istovremeno u suprotnosti i sa homerovskim i sa eleusinskim. 18 Uprkos obradi. Druga predanja postuliraju kao prvobitni princip Noć (Niks) koja je rodila Urana i Geju. kao i dosta neobična antropologija. tvrdeći da je logos sveta isto što i logos Zevsa (st. Ali. To da Zevs proguta neko božanstvo. koji se zvao i Fanes. 1—3). No Zevs proguta Fanesa s ćelom njegovom tvorevinom da bi stvorio jedan novi svet. on s jedne strane pokazuje da su 17 Damaskije je još u V veku pre Hr. a potom Eter (vazduh) i Haos. ili. davnašnji (VI vek pre Hr. oni tada podrazumevaju da je Zevsova misao odredila ono što jeste. 18. 12). Majka. što predstavlja ješ jednu potvrdu starosti i visokih spekulativnih kvaliteta tih spisa. kao princip stvaranja. pored Soluna. pomenuta epizoda je odraz filozofske spekulacije o stvaranju višestrukog Univerzuma od jednog jedinstvenog. potom stvorio druge bogove i svet. Orpheus. Okean je samo jedna od Zevsovih hipostaza. dobro je poznata mitska tema. Pored toga. 10 Taj tip kosmogonije podseća na memfisku teologiju (§ 26). 7—11). u orfičkoj teogoniji ovaj mit ima suptilnije značenje: u njemu se uočava napor da se od boga kosmokrate načini stvoritelj sveta kojim on vlada. Eros je. Hesiod navodi da je gospodar Olimpa. fr. B 1. kao što su Geja (Demetra). 5—7). 2 0 Autor objavljuje jedinstvo postojanja. B 32). i vremenski smešten u IV vek pre Hr. .). Vreme (Hron) načinilo je u Eteru (Aither) p r a j a j e iz koga je izišao prvi bog Eros. Orfej kaže da je Mojra (sudbina) Zevsova misao. Iz toga sledi da ime »Zevs« označava »svet« (up. PITAGORA I NOVA ESHATOLOGIJA 153 trina«.Mojra je tkala'. 15. Heraklit. str. ili Okean. pre čudesnog rođenja Atene (§ 84). Teogonija. Kosmogonija istovremeno ima seksualnu i monističku strukturu: Zevs je stvorio svet vodeći ljubav »u vazduhu« (ili »odozgo«). 77 i dalje. bez sumnje. Nedavno je papirus iz Dervenija 19 otkrio još jednu orfičku teogoniju u čijem je središtu Zevs. kraj grada Dervenija. Tekst sačuvan na papirusu iz Dervenija važan je iz više razloga. Neki odlomci su. na sistem Ferekida i na autogenu kreaciju Prađapatija (§ 76). S pravom se ukazuje na analogije s egipatskom i feničanskom kosmogonijom. up. što će biti.

Schr. Prema jednom podatku Olimpiodora. pogl. Or. učestvuje u božanskom. s Dionisom i titanima. Najpotpunija verzija se može naći kod Klementa Aleksandrijskog. Dion Hrisostom. on ilustruje monističku. Ali. zahvaljujući sopstvenom načinu postojanja. uz pomoć purfikacija (katharmoi).). kao što smo pokušali da pokažemo u vezi s mitsko-obrednom temom Dionisa-Zagreja (§ 125). 55. Uprkos skepticizmu nekih naučnika. kao i u odeljku Zakona (701 c) o onima koji »pokazuju staru titansku prirodu«. može se smatrati da je Platonov učenik Ksenokrat povezivao pojam tela. II. 2. 18. XXX. jer se u pepelu titana nalazilo i telo deteta-Dionisa. skupina mitova. I.. Prema tom mitu. ponašanja i inicijacija koja omogućuje izdvajanje »orfičara« od njemu sličnih i konačno vodi odvajanju duše od Kosmosa. drugim recima. od tela pračudovišta Tijamat) i od krvi arhidemona Kingua (up. . kojeg nema ni u mesopotamskom Weltanschauungu. u Pkidarovom izrazu: »ispaštanje zbog starog poraza« (fr. paradoksalno. Sve to podseća na brojne indijske tehnike i soteriologije (§ 195) i anticipira razne gnostičke sisteme (§§ 229 i dalje). s druge strane. kao »zatvora«. na t a j način se izdvajalo i ostvarivalo ono božansko. odgovarajuće aluzije se nalaze u znatno starijim izvorima. « Plutarh. dionisijsko u čoveku. a s druge strane. Podsetimo se one prethodne. 2. sumorna i tragična kakva izgleda.. može se razlikovati dualizam (telo—duh).154 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA u ranoj epohi postojale prave orfičke konventikule. Fr. obreda posvećenja (teletai). Protrept. 84. on se u jasnom obliku pojavljuje tek kod nekih kasnijih autora (I—II vek posle Hr. In Phaed. 22 Bez obzira na to kako se interpretiraju neke neodređene aluzije. Što se tiče mita o nastanku čoveka iz pepela titana. a Olimpiodor. § 21). čovekova priroda je istovremeno sadržala i titansko i božansko. dopušteno je videti reference na ono što je titansko u čoveku.. 210). mesopotamske: Marduk je stvorio čoveka od zemlje (to jest. 133.). čak »monoteističku« tendenciju jedne od orfičkih teogonija. 21 No. mesožderstvo. orfička antropogonija sadrži u sebi element nade. izvesno je da se u antičko vreme mit o titanima smatrao »orfičkim«.. S jedne strane. ni u homerovskoj koncepciji. kao i »orfičkog načina« življenja. br. 22. bilo je moguće eliminisati titanski element i postati bakhos. On je čak u stanju da se oslobodi »demonskog« elementa koji se javlja u svakoj profanoj egzistenciji (neznanje. itd. 17. Međutim. koji je veoma blizak Platonovom. uprkos svom titanskom poreklu. De esu carn. Ne treba podvlačiti novinu i originalnost ove koncepcije. verovanja.). VII (Kern. Jer čovek.

000 godina ponovo vratila na zemlju.« A boginja odgovara: »O srećni. Analogne indikacije su otkrivene u stihovima koji su upisani na zlatnim tablicama. ni prost. Orpheus. i novu interpretaciju Cunca (Zuntz). 23 Tablice iz Petelije i Eleuterne. Ali sudbina i drugi besmrtni bogovi nisu mi bili naklonjeni. da bi se posle 1. Eukleju. 24 Početak teksta je veoma značajan. Up. 318). Posle smrti duša odlazi u Had. Reci im: . .. o. . 171 i dalje. »Preskočio sam ciklus teških muka i bolova i kročio hitrom nogom prema željenoj nagradi. 364 i dalje. Pozdravljam te.« Tekst sadrži precizna uputstva: »Levo od Hadovog boravišta. privremeno šalje na mesto gde ispašta grehe ili živi u blaženstvu. PITAGORA I NOVA ESHATOLOGIJA 155 182. No. o bezgrešni vladaoče Podzemnog sveta. zavisno od presude.« Boginja ga prima blagonaklono: »Pozdrav tebi koji si izdržao patnje kakve nikada ranije n i s i . pođi desnim putem ka svetim livadama i šumama Persefone« (nav. pa se potom. delo.. a n j u čuvaju budni stražari.« 23 U mitu o Eru Platon kaže da sve duše koje su određene za reinkarnaciju obavezno piju vodu na izvoru reke Lete da bi zaboravile sve što su iskusile na onom svetu. Jedna druga tablica otkriva važne detalje: »Izdržao sam kaznu koju sam zaslužio svojim nepravednim d e l i m a . . kraljice Podzemlja. vi to znate. str. dušama »orfičara« je bilo zabranjeno reinkarniran je. Našao sam utočište u naručju Gospe. Sada pristupam veličanstvenoj Persefoni s molbom da me.Ja sam dete Zemlje i zvezdanog Neba. Empedokle i Pindar. Guthrie. Jer je meni čast da pripadam vašoj blaženoj rasi. Persephone. Prema Fedonu (108 a) i Gorgiji (524 a). ali gorim i umirem od žeđi. str. zbog toga su one morale izbegavati vodu sa izvora Lete. Dajte mi brzo sveže vode koja ističe iz jezera Pamćenja'. uputi tamo gde borave sveti. naći ćeš tamo i drugi izvor: iz jezera Pamćenja (Mnemosina) ističe sveža voda. Euboleju i vi ostali besmrtni bogovi. na njemu je mnogo zavijutaka i prepreka«. str. put »nije ni jedinstven.« (videti ipak i tumačenje Cunca. nav. I stražari će ti dopustiti da piješ vodu sa svetog izvora. U Državi (614 c—d) precizira se da je pravedniku dozvoljeno da krene desnim putem. dok su grešnici upućeni da idu levim. 40). od kojih neke potiču čak iz V veka. Običan smrtnik.«24 »Ciklus teških muka« sadrži izvestan b r o j reinkarnacija. a potom ćeš vladati sa ostalim junacima. delo. Posle smrti duši se sudi. blaženi! Bio si čovek. nađenim u grobovima južne Italije i Krita. n j u je moguće u grubim crtama rekonstruisati na osnovu nekih podataka koje d a j u Platon. Međutim. pre konačnog spasenja. mora deset puta da prođe kroz t a j ciklus. . pozdravljam te. str. nemoj mu se suviše približavati. »Pozdrav tebi koji putuješ desnim putem prema svetim pašnjacima i šumama Persefone. Posvećeni se obraća bogovima Podzemlja: »Dolazim iz zajednice bezgrešnih. .ORFEJ. a moguće je da su i starije. a postao si bog. naići ćeš na jedan izvor k r a j kojeg raste beli čempres. Nova eshatologija Što se tiče »orfičke« eshatologije. u svojoj dobroti.

Lux perpetua. Le Chamanisme. v. 363 d. »Mysterien«. Eliade. prev. Kimon (Cumont) je sklon da u orfizmu vidi početak sve »te halucinantne literature« koja.. u stvari. 363 e). poput svinja koje vole da se valjaju u blatu (up. 26 U stvari. »beskrajna ispaštanja koja čekaju proklete«. dakle. zastupnik Boga (§ 22). nav. među svima onima koji su bili opsednuti eshatološkim enigmama. 246.«. rezultatu hiljadugodišnjih razmišljanja o ekstazama. sve će to. zadesiti one bezumnike koji se neprestano predaju nezajažljivim strastima. 395 i dalje. delo. 245). međutim. Realencyklopädie. to je možda kazna za one koji se nisu čistili od grehova. nasleđu koje je. I. pitagorejcima i. prema Platonu. s. Pevačeva katabaza u potrazi za Euridikom opravdavala je sve tadašnje opise podzemnog sveta. orfizam je prvi stvorio Podzemlje.). 28 Vid. smrt je izjednačena sa zaboravom. Značajnija je. »Locum refrigerii. Ne treba isključivati izvesne istočnjačke uticaje. da donose vodu za svoje pročišćenje« (F.. razradili i popularisali opširnu i spektakularnu geografiju podzemlja. o oniričkim avanturama i zamišljenim putovanjima. razume se. u činjenici da se koncepcija zagrobnog života duše koju one d a j u bitno razlikuje od one iz homerovskog predanja. Dri. ali uzaludno. pak. ispaštati zasluženu kaznu za svoju moralnu nečistotu (Država. 6). 493 b. put koji vodi udesno — kao i »žeđ umrlog«. No. pa sada moraju u Hadu neprestano. Ponovo nailazimo na »šamanski« element. 69 c). mrtvi su ti koji sve zaboravljaju. Moguće je da se radi o arhajskim mediteranskim i orijentalnim mitologijama i verovanjima koja su do tada bila čuvana u »narodnim« ili ekscentričnim sredinama i koja su od nekog vremena stekla izvestan ugled među »orfičarima«. n j o j u Mesopotamiji odgovara vrt sa svetim drvetom i izvorom koji čuva Kralj-Baštovan. str. 1287. Cummont. Pogrebne libacije. ili će se uzalud truditi da napune probušeno bure ili. Drvo k r a j izvora ili česme predstavlja uzornu sliku »raja«. uopšte. vizijama i zanosima. mogu se naći u mnogim drugim mitologijama i pogrebnim geografijama. 2 8 Verovanje da »Voda života« obezbeđuje uskrsnuće heroja podjednako je rašireno u mitovima kao i u folkloru. prepričavajući s beskrajno mnogo detalja svoje ekstatičke silaske u Donji svet. 25 Prema Kernu. * Žrtve u vinu (prim.* prinošene da bi se ugasila žeđ mrtvih. Eliade. kao što su 25 »Bačeni u kaljugu. uočene su u mnogobrojnim kulturama. . po svoj prilici je reč o zajedničkom nasleđu iz prastarih vremena. Religijski značaj tablica leži. u različitim predanjima različito vrednovano. Samo neki privilegovani. 27 Pejzaž i maršruta opisani na tablicama — izvor i čempres. preo vladu juću crtu Orfejevog mita: poznato je da su u celoj centralnoj i severnoj Aziji šamani ti koji su. str. 27 Up. str. 6. oni će. Fedon. nova interpretacija »žeđi duše«. vodi sve do Dantea. da prenose vodu u rešetu (Gorgija. Pauly-Wissowa. Za Grke. Plotin. str. preko Plutarhovih mitova i Petrove Apokalipse.156 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA »Orfičari« su detaljno opisali sva mučenja kojima su izloženi grešnici.

da se smatralo kako se tokom obreda posvećenja sibirskih šamana njihovi organi obnavljaju. Vežbanje i usavršavanje pamćenja imalo je važnu ulogu u pitagorejskim bratstvima (Diodor. koji je bio istorijska ličnost. Leta briše sećanje na nebeski svet u duši koja se vraća na zemlju da bi se reinkarnirala. i bez obzira gde se nalazio. 150 i dalje. Precizirajmo ipak da eventualni doprinos Pitagore i pitagorejaca. Pitagora. Vita Pyth. Apolonije Rođanin. I. 29 No. Sigurno je da su analogije između legendi o Orfeju i Pitagori očigledne. (Poznato je. Jamblique. Eliade. Burkert (Burkert) objašnjava čuvenu Pitagorinu »butnu kost od zlata« poredeći je s jednom inicijacijom šamanskog tipa. zapravo. X. Argonauti. ali i smele revalorizacije asketskih i kontemplativnih tehnika. za potrebe uvođenja doktrine o transmigraciji. a ipak »božanski čovek« u pravom smislu te reči. on zauvek čuva sećanje na ono što je video«. na njegovo vladanje životinjama i na njegovu sposobnost da se istovremeno pojavljuje na više mesta. Hermes mu je podario »neuništivo pamćenje«. i Pitagoru. Funkcija Lete je izmenjena: njene vode više ne primaju dušu koja je upravo napustila telo zato da bi iz n j e izbrisale sećanje na zemaljski život već. str. igrala je značajnu ulogu u indijskim kontemplativnim i spekulativnim tehnikama. 248 c). Platon. uspeli su da sačuvaju sećanje posle smrti. Aspects du mythe. Tema »zaborava« i ponovnog sećanja. u stvari. zaborav nije obuzeo njegovu dušu. već povratka u život. Duša koja je bila toliko neoprezna da pije vodu na izvorištu Lete (»koja se prepila zlobe i zaborava«. ne menja naše shvatanje »orfičkog« fenomena. neku vrstu vodiča za onaj svet. 463. Da bi svog sina Etalida učinio besmrtnim. drugim rečima. Fedar. nju će ponovo uvesti gnosticizam (§ 130). u boravištu seni ili pod svetlošću sunca. 50 Up. kao i to da se neosporno mogu povući paralele između ugleda ovih dveju ličnosti. »Zaborav« više nije simbol smrti. da su tokom boravka na onome svetu uspeli da sačuvaju pamćenje. karakterišu grandiozna sinteza arhajskih elemenata (od kojih su neki »šamanskog« tipa). Empedokle i drugi koji su zastupali doktrinu metempsihoze tvrdili su da se sećaju svojih ranijih života. 30 Izgleda da odlomci ispisani na zlatnim tablicama predstavljaju deo kanonskog teksta.) I Pitagorina katabaza 58 »čak i kada je prešao Aheront. Problem je ipak daleko složeniji da bi se mogao rasvetliti na nekoliko stranica. smatrajući da je njihovo poreklo pitagorejsko. Čak su podvlačili da je većina pojmova i rituala s »orfičkom« reputacijom. U stvari. . pitagorejska tvorevina ili njena obrada. Neki naučnici su osporavali njihov »orfički« karakter. nanovo se inkarnira i opet uključuje u ciklus postojanja. Baš kao i drevnog osnivača inicijacija. a njihove kosti ponekad spajaju gvožđem. 78 i dalje). čija se prva svedočanstva vezuju za neke poznate grčke ličnosti iz VI veka. nasuprot tome. koji se može upoređivati s egipatskim ili tibetskim »knjigama mrtvih«.ORFEJ. PITAGORA I NOVA ESHATOLOGIJA 157 Tiresija i Amfijaraj. legende o Pitagori aludir a j u na njegove veze s bogovima i duhovima. pa bio on i znatan. 5. mitologija Pamćenja i Zaborava je modifikovana.

velika Pitagorina zasluga leži u tome što je postavio temelje jednoj »sveobuhvatnoj nauci« holističke strukture u kojoj su naučna znanja bila integrisana u skup etičkih. važnost koja se pridaje očišćen j u od grehova i asketizam. samo legende o Orfeju i Pitagori. verovanja i obrede izmislio Pitagora ili njegovi učenici. bio je u stanju da dugo vremena boravi van svog tela. može se naći kod Walter Burkert. Lista legendi o čudima. Ali. u vezi s Pitagorom. Jednom reči. De. krajnji cilj ovih disciplina bio je mističnog reda. U stvari. neko vreme oni su čak držali vlast u brojnim gradovima južne Italije. kojeg su neki stari autori smatrali jednom od prethodnih inkarnacija Pitagore. Hijeronim sa Roda priča da je Pitagora silazio u Had i da je tamo video duše Homera i Hesioda kako ispaštaju za sve ono ružno što su rekli o bogovima. ü međusobnom srodstvu. 118 i dalje. 163 i dalje (= Love and Science in Ancient Pythagoreanism. Moguće je da je određeni b r o j »orfičkih« spisa delo pitagorejaca. leteo je na streli (§ 91). 82 Vid. pitogorejci nisu prezirali ni aktivnu politiku. sa izvorima i najnovijom literaturom. str. Hermotim iz Klazomene. prema direktivama svog osnivača. nije bio autonoman. 45 — 46. egzistencijalnu i soteriološku funkciju. 117. 33 Staviše. Hiperborejac Abarid. znanje je istovremeno imalo gnoseološku. vegetarijanstvo. jer i on »diše«). kao pokret. kao i zbog metamorfoze u gavrana. Aristej sa Prokonesa bio je slavan zbog svoje ekstaze koja je ličila na smrt.158 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA u k r a j n j o j liniji predstavlja šamanski element. Apolonov sveštenik. 15 Dopunjavajući svoje asketske i moralne propise proučavanjem muzike. isto. 31 Takvi »šamanski« detalji ne karakterišu. Eliade. Zalmoxis ä Gengis-Khan. zbog bilokacija. kao što je poznato. No. i druge slične primere. no. 166 i dalje). bilo bi naivno verovati da je »orfičke« eshatološke mitove. . 45. S tom razlikom što se. ispaštanje u Hadu i konačno vraćan j e duše na nebo. To je »sveobuhvatna nauka« tradiSI Eliade. nap. već je razradila i jedan sistem »kompletnog obrazovanja«. Weisheit und Wissenschaft. metafizičkih i verskih principa kojima su bile priključene razne »tehnike tela«. 44—45. postoje i analogije između doktrina i prakse »orfičara« i pitagorejaca: verovanje u besmrtnost i metempsihozu. 141 i dalje. str. De Zalmoxis ä Gengis-Khan. onda su sva živa bića (uključujući i Kosmos. 133 i dalje. Među tim legendama ipak nedostaju opisi ekstatičkih putovanja šamanskog tipa. uostalom. ako je »sve broj« i »sve jedna harmonija suprotnosti«. 120 i dalje. Up. kao izraz jednog istog Zeitgeista. Ali sve te sličnosti i analogije ne predstavljaju dokaz da »orfizam«. 32 Pored sličnosti legendarnih biografija. str. Dva verska pokreta razvila su se paralelno. str. matematike i astronomije. str. pitagorejska »sekta« ne samo organizovala u zatvoreno društvo ezoteričnog tipa.

međutim. Neki autori su skloni da orfički pokret smatraju vrstom »crkve« ili. pak. Što se tiče Orfejevog lika. vračevi. U pitanju je. da bi potom. koribanti i daktili. besmrtnost. nisu prestajale da zaokupljaju grčku misao. što. Ipak je. ukazuje na to koliki je domet »orfičkog« iskustva. uticaji nekih orfičkih koncepcija mogu se identifikovati u religijama Misterija. ali i vidari. . malo verovatno da se orfizam bio konstituisao u »crkvu« ili neku tajnu organizaciju koja bi bila slična verskim pokretima Misterija. baš kao i u slučaju tantrizma.ORFEJ. kod Paracelzusa ili. »Totalna nauka« kakvu su ostvarile. može biti tačno.). uostalom. Orfej je jedna 34 činjenica da posle Aristotela ovaj tip »sveobuhvatne nauke« počinje da gubi svoj prestiž i da se naučno istraživanje orijentiše ka metodologiji koja će. njega su nastavili da tumače. početkom hrišćanske ere. njegove glavne ideje — dualizam. pa prema tome i ideja o božanskom elementu u čoveku. Kasnije. kureti. PITAGORA I NOVA ESHATOLOGIJA 159 cionalnog tipa. ali su obuhvatali »škole« koje su na sličan način raspolagale obimnom literaturom 3 5 i koje je proslavio niz ponekad legendarnih učitelja. 34 onakva kakva se može naći u Platonovoj misli. Baš ta sposobnost da se razvija i obnavlja. S druge strane. »inicijacije«. učitelji inicijacija itd. ali isto tako i kod humanista italijanske renesanse. ali i privlačnost za elitu. eshatologija — naročito u Platonovoj interpretaciji. pesnici od Policijana do Poupa i od Novalisa pa sve do Rilkea i Pjera Emanuela. među »orfičarima« se mogu naći i sledbenici inicijacijskih grupa koje su u drevnim vremenima obavljale različite funkcije pod imenima kabiri. Ni ti verski pokreti nisu predstavljali »crkve«. Opstala je takođe i verska s t r u j a na svom »popularnom« nivou (»orfeotelesti«). hermetisti i filozofi renesanse. orfizam ponovo ušao u modu. bar u izvesnim slučajevima. neki docniji orfički tekstovi se pojavljuju u obliku revelacija jedne stare doktrine. uopšte ne implicira slabost holističkog pristupa. pre svega. čiji je cilj bio drukčiji od onog koji sebi postavlja hernija. ali i »knjige« — ovaj pokret povezuje s neotaoizmom i indijskim tantrizmom. jevrejski i hrišćanski teolozi. indijska i kineska medicina i alhemija. jednostavno. u Evropi. »poslovne tajne« u vezi s ovladavanjem raznim oblastima delatnosti zamenile su »tajne« povezane sa sudbinom duše posle smrti. Iako je posle medskih ratova prestiž orfizma opao. već disciplinu koja je odgovarala jednom drugom sistemu značenja. sekte koja bi se mogla uporediti s pitagorejskom. Jednostavno. Pre bi se moglo reći da ono što ga karakteriše — »popularnost«. u helenističkoj epohi. neoplatonistima i neopitagorejcima. telhini. pak. dati prve spektakularne rezultate u XVI i XVII veku. nova perspektiva i drugi telos. a zahvaljujući. uvek nanovo i nezavisno od »orfizma«. kod alhemičara XVI veka. 35 I. i da se na kreativan način uklapa u brojne verske sinkretizme. pre svega. grupa čiji su članovi ljubomorno čuvali neke »poslovne tajne« (oni su bili topioničari i kovači. Alhemija nije predstavljala začetak hernije.

Opčinjavala ga je pitagorejska koncepcija nepromenljivog i univerzalnog jedinstva Kosmosa. Ali. romantična ili moderna. Platon je težio da stvori idealan grad. naročito počev od IV veka. kako s pravom primećuje Burkert (Lore and Science. No. Za našu svrhu nije od značaja to što Platon katkad govori o svetu ideja kao o modelu našeg sveta — u kojem materijalni objekti »oponašaju« ideje. 10 i dalje). Vajtheda (Whitehead). kao i do ovladavanja sopstvenom dušom. za Pitagoru stvari predstavljaju brojeve. N. Platon se potrudio da upotpuni svog učitelja. Pitagora i orfizam Prema slavnoj definiciji A. Sve je njih duboko. 183. koliko je to u njihovoj moći — i ponekad tvrdi da svet realnosti koje se čulima mogu osetiti »učestvuje« u ** Aristotel zlobno piše da je jedina razlika između Platona i Pitagore u terminologiji (Metafizika. i da bi vrednost spoznaje zasnovao na nauci.160 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA od retkih mitskih ličnosti stare Grčke koju Evropa. moguća. samo niz infrapaginalnih opaski u Platonovoj filozofiji. Platon. Istraživanje sveta prirode nije ga zanimalo. Da bi ukazao na greške u njihovom razmišljanju. kao i harmonija koja reguliše i kretanja planeta i muzičku lestvicu. istorija zapadne filozofije predstavlja. sve u svemu. U stvari. proučavao je matematiku. grad čiji će svaki stanovnik imati preciznu i specifičnu funkciju. Atinu i druge grčke gradove u to vreme su već poduže nagrizale političke. 44). Činjenica je utoliko značajnija što Platonova najizrazitija vokacija uopšte nije bila religijska. Negirajući postojanje apsolutnog i nepromenljivog principa. objektivna spoznaja je. metodu koja dovodi do upoznavanja samog sebe. hrišćansku teologiju. . 987 b. ismaelitsku gnosu. bila ona hriščanska ili iluminatska. str. italijansku renesansu. Sokrat je osnovne uzroke dezintegracije video u relativizmu sofista. dakle. Sokrat se koncentrisao na majeutiku. sofisti su prećutno osporavali mogućnost objektivne spoznaje. obeležila Platonova religijska vizija. nije htela da zaboravi (videti III tom). mada na različite načine. kao i u uopštenom skepticizmu. organizovan u skladu sa zakonima i osnovan na pravdi i harmoniji. već politička. Platon je isto tako značajan i za istoriju verskih ideja: poznu antiku. verske i moralne krize koje su ugrožavale same temelje društvenog uređenja. 36 Razrađujući teoriju ideja koje predstavljaju nepromenljive i vanzemaljske uzore zemaljskih realnosti. Platon je istovremeno davao odgovor i sofistima i skepticima: pošto se oslanja na večne modele iz vremena pre nego što je postojanje i počelo.

The Greeks and their Gods. s » Podsetimo se da_ je indijska metafizika detaljno razvila doktrinu o transmigraciji (samsara). iz »orfičko«-pitagorejskog predanja pozajmljuje doktrinu o transmigraciji duše i ponovnom sećanju (anamnesis). On. 329 i dalje. str. Suprotstavljajući se tradicionalnom načinu mišljenja koji je uspostavio Homer. str. duša pije na izvorištu Lete i tako zaboravi spoznaju koju je stekla direktnom kontemplacijom Ideja. t. može je aktuelizovati. neprekidno zadrži u svetu Ideja i na t a j način izbegne novu reinkarnaciju. Između dve zemaljske egzistencije. Platon se poslužio nekim »orfičkim« i pitagorejskim doktrinama o sudbini duše. str. 377). Aspects du mythe. c. prilikom reinkarnacije. takođe Le Mythe de l'Éternel retour. 154 i dalje neke napomene o analogiji između Platonove teorije o Idejama i anamnesisu i ponašanja čoveka u arhajskim društvima (up. koje se periodično gubi reinkarnacijom duše. Jednom reči. 81. trebalo je objasniti kada i kako su ljudi uspeli da spoznaju te ideje. str. 153—54. d). pa tako ponovo dođe do prvobitne spoznaje kojom je raspolagala u vanzemaljskim uslovima. 39 Eshatološke spekulacije su bile u velikoj modi. pravovaljana spoznaja i jedina politika koja je bila kadra da spase grčke gradove od propasti osnivale su se na filozofiji koja je postulirala idealni i večni Univerzum. jednom kada bude odvojena od tela. 38 Filozofija je »pripremanje za smrt« s obzirom na to da ona uči dušu kako da se. str. povratak u primarno i savršeno stanje. »vrati unazad«. Za Platona se spoznaja. 345 (= Les Grecs et leurs Dieux. svodi na sećanje (videti pre svega Menon. Guthrie. Platon ide mnogo dalje: za njega je najdragocenija duša — a ne život! — jer ona pripada idealnom i večnom svetu. Ferekid sa Sira je prvi ustvrdio da je duša besmrtna i da se ona sukcesivno vraća na 87 Up. Vid. Da bi razrešio t a j problem. prema tome. Fizički objekti pomažu duši da se povuče u sebe i da se. Sokrat je isticao da »treba negovati svoju dušu«. duša proučava Ideje: na t a j način ona učestvuje u čistoj i savršenoj spoznaji. Svakako da doktrine o besmrtnosti duše. jer je jedino ona izvor spoznaje. A History of Greek Philosophy. na neki način. ali ne povezujući je s teorijom spoznaje i uopšte ne pominjući politiku (§ 80). PITAGORA I NOVA ESHATOLOGIJA 161 svetu ideja. prilagođavajući je sopstvenom sistemu. IV. Ta spoznaja ipak postoji u latentnom stanju u inkarniranom čoveku i ako se ovaj bavi filozofijom. isti. 37 No. isto. U stvari. a posebno tome da je duša »kao dim«. Međutim. str. u . na k r a j u krajeva. 48 i dalje). 88 Eliade. već je Sokrat insistirao na neprocenjivoj vrednosti duše. dakle.ORFEJ. kao i transmigraciju duše. Smrt je. U VI veku. kada je jednom t a j univerzum večnih modela bio propisno postuliran. transmigraciji i metempsihozi nisu predstavljale nikakve novine.

93 i dalje. On podržava postojanje »jednog boga nad svim bogovima i ljudima. delo. popularisali i u isto vreme sistematizovali doktrinu o transmigraciji i metempsihozi. nav. U Ferekidovo vreme ono je bilo jasno formulisano samo u Indiji. On je razradio novu i koherentniju »mitologiju duše«. 41 Herodot. 25. ali objedinjujući sve te elemente u jednu ličnu viziju. 34 i dalje). str. druge reference kod M.42 Postepeno se nametnula nova eshatologija i nova pogrebna geografija: drugi svet je sada lokalizovan među zvezdama. str. za koja se smatralo da leže na k r a j n j e m zapadu. Čak i jedan tako duboko religiozni autor kao što je Pindar odbacuje »neverovatne« mitove (Prva olimpika. ni njegov oblik. Ferekid je koristio »tajne knjige Feničanat. ali kod njih nema ni traga o nekoj opštoj teoriji transmigracije. Ferekidova eshatologija nije imala odjeka u grčkom svetu. Jedna pitagorejska maksima proglašava da su »Ostrva blaženih«. Pitagorina učenja. Pri tome. 43 Uostalom. A 5). ni »Ostrva blaženih«. nisu više mogli biti lokalizovani u mitskoj geografiji Zemlje. on zanemaruje »klasičnu« mitologiju. obznanjeno je da duša vodi poreklo s neba (prema Leukipu i Demokritu. Prema jednom predanju. 1—2. 38 (= Diels. koja se osniva na Homeru i Hesiodu. Vid. 40 Teško je utvrditi odakle potiče to verovanje. kao i neke orijentalne izvore. Tuscul. iz temelja su izmenili koncepcije o opstanku duše. 28 i dalje). ni za transmigraciju. Geti su takođe verovali u mogućnost »da se postane besmrtan«. već u svom remek40 Ciceron. u stvari. IV. a naročito antropomorfizam bogova. (Up. »mitologija duše« ne bi mogla pronaći nikakvog oslonca u homerovskom predanju. u najboljem slučaju. Najznačajniji doprinos toj eshatologiji dao je Platon. ni Homerov podzemni Had. kosmološke spekulacije Leukipa i Demokrita. Tek su »orfizam«. Međutim. § 179). S druge strane i sam Platon je. 3). no oni nisu znali ni za metempsihozu. nova astronomska otkrića i. Na k r a j u je dugotrajni proces erozije lišio homerovske mitove i bogove njihovih prvobitnih značenja. godine) otvoreno i bez ustezanja napao homerovski panteon. Međutim. posebno. 42 Pa ipak. Egipćani su smatrali da je duša besmrtna i da je u stanju da poprimi oblike različitih životinja. 23). o klišeu bez dokumentarne vrednosti (West. ni njegova misao nemaju ničeg zajedničkog sa smrtnicima« (fr. ona je načinjena »od vatre«. Early Greek Philosophy and the Orient. jedno drugo predanje koje opisuje Pitagorinu katabazu uključuje i verovanje u podzemni Had. iako izgleda da su orijentalni uticaji na Ferekidovu misao bili veoma veliki (West. mit je mešavina fikcije i istine. međutim. Vesta (West). reč je. . B. 4 1 Bilo kako bilo. I. pa samim tim i strukture drugog sveta. kao Sunce i Mesec) i na k r a j u se ponovo vraća na nebo. koristeći »orfičko«-pitagorejsko predanje.162 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA zemlju da bi se ponovo inkarnirala. a naročito Pitagora. u svojim dijalozima iz mladosti. nap. »Sunce i Mesec«. str. suprotstavljao mythos i logos. njegovi učenici i njegov savremenik Empedokle. L. 43 Već je Ksenofon (rođen oko ~ 565. Pošto se sada znalo da je zemlja sfera.

Transmigracija se tu samo podrazumeva. Značajno je da se u istom dijalogu upotrebljavaju dva egzotična simbolizma: mitska predstava duše upoređene s kočijašem koji upravlja kolima. U Fedonu (107 e) se precizira da se duša vraća na zemlju posle dugog perioda vremena. Država preuzima arhajski simbolizam »makrokosmos—mikrokosmos« i razvija ga u specifičnom platonističkom smislu. O australijskim vračevima-vidarima. 189 e i 193 d). Države i Kosmosa. Međutim. »Onaj koji razume ima krila« (Panćavišma Brahmana. 3. o kosmogonijskom Erosu i. 45 Slika je usklađena s koncepcijom duše kao bestelesne. analizuje u Menonu (81 a—e). naročito. v. reč je o mitovima arhajske strukture. 121 i dalje. 3—6). vid. Što se tiče »krila duše«. ona »počin j u da rastu« kada čovek »razmišlja o lepoti toga sveta. kod taoista. Mćphistophšles45 et l'Androgyne. Platon tome dodaje jedno novo značenje: sferni oblik i kretanja antropomorfnog bića slični su nebeskim telima. Platon »nanovo otkriva« i razvija ono što bi se moglo nazvati arhajskom ontologijom: teorija Ideja pred44 Ta koncepcija će biti uporno preuzimana. isparljive supstance. No.ORFEJ. 46 Ne bi trebalo da čudi korišćenje ovog prastarog simbolizma. Izriče se tvrdnja da je osnovni princip kosmosa identičan s osnovnim principom duše. 44 Poruka mita o androginom biću jasna je: ljudsko savršenstvo je shvaćeno kao jedinstvo bez pukotine. Platon se ne usteže da opširno raspravlja o dva mitska motiva. o prvobitnom čoveku. Najvažnije je bilo objasniti nebesko poreklo čoveka. ali se ta. VII). Androginija Prvog čoveka može se pronaći u mnogim starim predanjima (na primer. .. s kojih je to prvobitno biće i sišlo. M. Eshatološka vizija dostiže svoj vrhunac u Fedru: tu se prvi put sudbina duše dovodi u vezu s kretanjima nebeskih tela (246 b i dalje). Eliade. ukazujući na homologiju između duše. 13). No. na njegovom telu pocmje da raste perje. str. zamišljenom kao biseksualno biće sfernog oblika (Symp. 1. o Platonovoj moćnoj mitologijskoj kreativnosti ponajviše svedoči tema pećine (Država. str. 48 »Inteligencija (manas) je najbrža od svih ptica«. IV. počev od neoplatonizma i hrišćanske gnose pa sve do nemačkog romantizma. kaze Rigveda (VI 9. Taoisti veruju da kada čovek stekne tao. telo je grob duše. koja bi se mogla uporediti s pticom ili leptirom. Les religions australiennes. kao i onaj o »krilima duše«. Eliade. Na prvi se nailazi u Katha Upanišadi (I. za platonističku eshatologiju najvažnija tema. ali s tom razlikom što kod Platona kočijaševe teškoće leže u antagonizmu između dva konja. Up. Te predstave će preuzeti i razviti neoplatonisti. Rašćenje krila posle inicijacije može se naći u Kini. (i) počne da misli o lepom u sebi« (249 e). PITAGORA I NOVA ESHATOLOGIJA 163 -delu Gozba. kod Indoevropljana). »Let« simbolizuje inteligenciju i razumevanje tajni ili metafizičkih istina. crkveni oci i gnostici. Na eshatološki mit se prvi put nailazi u delu Gorgija (493). u* . jer je ono bilo osnova za »mitologiju duše«. 5). 136 i dalje. a i u predanjima australijskih vračeva-vidara. Sokrat brani tu eshatologiju pozivajući se na Euripida i na »orfičko«-pitagorejska predanja.

zahvaljujući toj grandioznoj platonističkoj sintezi. str. Ta doktrina. »gospodar sveta« je morao da popusti. kada je Aleksandar izdao naredbu da otpočne povlačenje. svojstvene tradicionalnoj spiritualnosti. brojni isto47 Up. no u pitanju je ipak jedna nova tvorevina. Međutim. 13. grčki gradovi-države raspali su se pod snažnim naletima Aleksandra Velikog. 184. Pitagora i Platon spadaju u izvorišta inspiracije nove religioznosti. u kojoj se takođe može uočiti i jasno izražen vavilonski uticaj (božansko poreklo zvezda). komunikacije između Istoka i Zapada više nikada neće biti potpuno prekinute. W. uprkos svom geniju i oreolu polubožanstva — jer. Važna je činjenica da Orfej. a naročito posle pojave knjige V. Aleksandar Veliki i helenistička kultura Kada je Aleksandar. ubuduće. Tarn) (1926). on je smatran sinom Zevsa-Amona — kod Beasa je došao do spoznaje gde se nalaze granice njegove moći. a takođe i budućnost istorijskog sveta u celini. odbijajući da pređe reku i nastavi s pohodom na Indiju. Posle biografije J. njegova kraljevina se prostirala od Egipta od Pendžaba. Vojska se pobunila. Burkert. juna ~323.164 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA stavlja nastavak doktrine uzornih modela. on je pokorio gradove-države Grčke. G. . Tokom dvanaest godina i osam meseci svoje vladavine. pa čak i to da ona dolazi s neba i da se na njega ponovo vraća. neposredna budućnost Indije. Sigurno su još od vremena Anaksagore i Heraklita jonski filozofi verovali da je duša povezana s nebom i zvezdama. srušio je carstvo Ahemenida i pobedio je Pora (Porus. str. preminuo u Vavilonu. Lore and Science. ne napunivši ni 33 godine. Platonovi učenici potom dovršavaju doktrinu o »astralnoj besmrtnosti«. 41 d i dalje). Kosmogonijski mit razvijan u Time ju razrađuje neke indikacije iz Protagore i Gozbe. dolazi do najvećeg širenja integrisanih »orfičkih« i pitagorejskih elemenata. Tarna (W. To je bio najveći poraz i slom njegovog grandioznog plana o osvajanju Azije sve do »spoljnog Okeana«. male Azije i Fenikije. 47 Politička reforma o kojoj je sanjao Platon nikada nije ostvarena. Značajno je što je u toj poslednjoj Platonovoj kosmogonijskoj viziji baš pitagorejac Timej t a j koji tvrdi da je Demijurg stvorio onoliko duša koliko ima zvezda (Timej. Drojzena (Droysen) (1833). 362. 360. Paurava). Burkert. bila je već trasirana: Azija je postala »otvorena« za mediteranske uticaje. Pa ipak. Jednu generaciju posle njegove smrti. Bio je to jedan od retkih trenutaka svetske istorije kada se propast jednog sveta skoro poklopila s početkom jedne civilizacije novog tipa. V. civilizacijom koja će se razvijati tokom helenističke epohe. Međutim. preovladaće s početkom helenističke epohe.

Nasuprot tome. Aristotel. odnosno. »Pre toga je rekao da su svi ljudi sinovi jednog Oca i da je ta molitva izraz njegove vere da mu je Bog poverio misiju da postane Izmiritelj Sveta. Kada su se kod Opija Makedonci pobunili. Političke i verske strukture koje su ranije postojale — gradovi-države i njihove kulturne institucije. Piter Grin (Peter Green) i R. antropologija razrađena na osnovi uverenja o nepremostivoj razlici koja postoji između Grka i »varvara« — sve te strukture su se srušile. polis. 50). oženivši pri tom. u Suzi. D. Međutim. Foks (Fox). Da bi obezbedio mešanje Grka i Persijanaca. kao »središte sveta« i izvor egzemplarnih modela. prema istom obredu. uporediti monografije koje su napisali: A.ORFEJ. Milns. slavljeno venčanje deset hiljada makedonskih vojnika.000 zvanica. otkriće fundamentalnog jedinstva ljudskog roda bilo je neizbežno. Poželeo je. istorijski profil sveta iz osnova se izmenio. a ne čovek sa specifičnim etničkim poreklom (Panegirik. prema predanju. F. Pobednici i osvajači su u »varvarima« videli samo pobeđeni narod. pozvano 3. Aristotelov suparnik Isokrat smatra da je došlo vreme da se pod nazivom »helen« podrazumeva neko ko raspolaže određenim obrazovanjem. Althajm (Altheim). štaviše. Bern (Burn). uveo je iranski ceremonijal »po48 Dovoljno je. Šahermajer (Schachermeyr). Na k r a j u je Aleksandar izgovorio molitvu za mir i poželeo da svi narodi njegovog carstva postanu saradnici u upravljanju zajednicom. PITAGORA I NOVA ESHATOLOGIJA 165 ričari su. tumačili cilj koji je Aleksandar želeo da ostvari osvajanjem Azije. Jednovremeno je. Platon. Up. Alexander the Great. Uprkos otporima. na primer. R. Uskoro su Persijanci dobili prva mesta u vojsci i tako bili uključeni u falangu. devedeset svojih najbližih prijatelja devojkama iz plemenitih iranskih porodica. Njihovo mesto su postepeno preuzeli pojam ekumene (oikumene) i »kosmopolitske«. 50 Tarn. kako reče jedan od njih: »Orodio si se s Persijancima« — Aleksandar je povikao: »Orodio sam se s vama svimal« Pobuna je završena gozbom izmirenja na koju je. prihvatio je tu titulu kada su mu je drugi ponudili. .« 50 Alekandar se nikada nije proglasio Zevsovim sinom: međutim. str. Dri 470 C-471 A. Aleksandrov učitelj. R. da svi narodi sveta mogu da žive u harmoniji i u jedinstvu srca i duha (homonoia). »univerzalističke« tendencije. F. pa čak i kontradiktorne perspektive. bez obzira na perspektivu kroz koju se gleda na Aleksandrove pohode. fr. postoji saglasje o tome da su njihove posledice bile duboke i sudbonosne. L. koristeći različite. Makedonci su bili daleko od toga da prihvate političku koncepciju svog suverena. 117. tvrdio je da su robovi to što jesu zato što im je priroda takva. Posle Aleksandra. 658 Rose. 49 Međutim. Aleksandar se venčao s dve ahemenidske princeze. jer. a da su »varvari« naturaliter robovi. prema persijskom obredu. 4 » Aristotel.48 Bilo bi naivno i pokušati s analizom ove polemike koja traje već jedno i po stoleće.

od ~ 212. Grci su dizali hramove. No. bio je kasnije umešan u jednu i pogubljen. Italije i E g i p t a . O »proskynesis-plami«. Herodot tvrdi da su podanici nižeg ranga pred suverenom klečali. Međutim. Zajedničkim grčkim jezikom (koine) govorilo se i pisalo od Indije i Irana do Sirije. bili oni stari ili novi. (Već je bio usvojio odeću i dvorske običaje ahemenidskih vladara. Nikada više u istoriji znanje nije bilo toliko traženo. 5 2 5 | da taj zaveru Grina. Tarn. Palestine. Oktavi jan osvojio Egipat. ali i kao instrument duhovnog usavršavanja. 372 i dalje. gradili pozorišta i osnivali svoje gimnazije. novim . str. on istovremeno odustaje od zamisli da postane bog svoje Imperije. U gradovima. Znanje — uvek zasnovano na određenoj filozofiji — uživalo je tako reći religijski ugled. godine. kao i širenjem grčkog jezika i helenističke kulture. 51 Moguće je da su ga na tu ideju naveli primeri faraona. koji je Aleksandru savetovao običaj ostavi isključivo Azijatima. Na jednom bareljefu iz Persepolisa prikazan je Darije I kako sedi na prestolu dok mu jedan plemeniti Persijanac ljubi ruku. ovog puta »novom naukom«. Unifikacija istorijskog sveta. duboko pognuti. da bi na k r a j u apsorbovao sav mediteranski svet. u stvari. koju je započeo Aleksandar.) Za Irance. u prvo vreme se obavljala posredstvom masovnih migracija Helena prema istoku. godine. ono što je ostalo od Carstva bilo je podeljeno između tri makedonske dinastije: Azija je pripala Seleukidima. Ipak. Egipat Lagidima (Ptolemejima). pogledati bar knjigu Pitera Alexander of Macedon. str. proskjnesis je varirala zavisno od društvenog položaja onog ko ju je obavljao. No. 13.166 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA služnosti« (proskynesis) prema kralju. po svemu sudeći. isto. 52 U zapadnoj i centralnoj Evropi trebalo je sačekati XVII vek. istovremeno kao sredstvo za napredovanje u društvu. na umu Aleksandra — da kada dođe Vrhovni vladar. Postepeno je grčki sistem obrazovanja prihvaćen od strane bogatih i privilegovanih slojeva svih azijskih zemalja. to jest. nova oikumene se pružala od Egipta i Makedonije do Anadolije i Mesopotamije. . Rim počinje da se meša u poslove helenističkih kraljevina. ali treba uzeti u obzir i neke tendencije koje su se u to vreme počele javljati u Grčkoj. Navedimo samo jedan primer: Aristotel je pisao — imajući. Posle dvadeset godina ratova između diadoka. Kada je ~ 30. kada je nastalo slično oduševljenje. uspostavljanje Rimskog carstva istovremeno je označilo i k r a j helenističke civilizacije. iznenađen otporom svojih drugova. . U svakom slučaju. Aleksandar ukida proskjnesis. III. Filozof Kalisten. 80. S k r a j a na k r a j helenističkog sveta ljudi su bili egzaltirani vrednošću i značajem »znanja« i »mudrosti«. on će postati bog među ljudima (Politika. a Makedonija Antigonidima. 1284 a). Aleksandrovi naslednici u Aziji i Egiptu prihvataće deifikaciju bez ustezanja.

str. god. Prihvatao je postojanje bogova. 53 ali isto tako i doktrine Epikura i kinika. svet je nastao posle prve epifanije Boga u obliku vatrene klice iz koje se rodilo »seme razuma« (logos spermatikos). Ljubav. Up. 107 i dalje. u kojem će vladati jedan jedini božanski Zakon. Hadas. 54 Diogen Laertije. Ono što je nazvano »helenističkim iluminizmom« jednovremeno je podsticalo i individualizam i kosmopolitizam. nasuprot tome. Prema tome. univerzalni Zakon. 79. Zenon je pružio čoveku opsenjujuću nadu. ti bogovi nisu imali nikakve veze s Kosmosom. koja ga otada više nije napuštala. Tarn. 53 Došao u Atinu oko ~315. kinici se nisu interesovali za društvo. Stoici su se trudili da pomognu pojedincu ukazujući mu na homologiju između grada i Vasione. nijedne zemlje). od oca Atinjanina. III. Međutim. 59 w. W. on je sanjao o svetu koji više neće biti izdeljen na države. Hellenistic Culture. izjavio za sebe da je »kosmopolita«. prihvaćene su po svim gradovima oikumene. kako se izražavao Zenon. »From Nationalism to Cosmopolitism«. ali je njegov glavni cilj bio sreća čoveka kao jedinke. Diogen sebe nije smatrao građaninom nijednog grada. Životi i mišljenja istaknutih filozofa. t. koji je uveo jedan Semit s Kipra. Isto tako iz jedne božanske varnice stvorena je i ljudska egzistenmetodama učenja i naučnih istraživanja. 55 M. Već je Diogen. Prema Zenonu i njegovim učenicima. isti. Aleksandrov savremenik. čovek raspolaže punom slobodom da izabere egzistenciju koja mu najviše odgovara. grad čije podanike neće sjedinjavati ljudski zakoni već njihova dobra volja ili. »građanin sveta« 54 (drugim recima.« 56 I Epikur je propagirao »kosmopolitizam«. rođen na Samu. Kosmosa — bez obzira na njihovo socijalno poreklo i na to u kom k r a j u sveta žive. No.ORFEJ. na prvom mestu stoicizam. to oslobađanje ga je otuđilo i osamilo u jednom Kosmosu koji ga je zastrašivao svojom tajanstvenošću i beskrajem. po njemu. već će predstavljati jedan jedini veliki Grad. 16 i dalje. PITAGORA I NOVA ESHATOLOGIJA 167 Filozofije u modi. zaokupljeni isključivo srećom pojedinaca. poučavao u Atini od ~306. Međutim. ~300. stoici su bili ti koji su popularisali ideju da su svi ljudi kosmopolite — građani jednog grada. bio mašina koja je nastala potpuno mehanički. Epikur. . str. Hellenistic Civilisation. bez tvorca i bez plana. to jest. ni s ljudima. pomoću kojih se verovalo da je moguće izlečiti i reformisati hrišćanski svet. Propadanje polisa oslobodilo je pojedinca nekadašnje solidarnosti građanskog i religijskog reda. Sistem osnivača stoicizma stajao je u opoziciji sa Epikurovom doktrinom. Zenon iz Kitiona. Epikurova filozofija se trudila da pokaže da spokojstvo i mir ostvareni uz pomoć ataraksije predstavljaju najbolji mogući naćin življenja. Svet je. godine. godine otvorio svoju školu u atinskom »Šarenom portiku« (stoa poikile).55 »U svojoj Idealnoj državi. str. 6:22.

pogl. § 81). mudrac dokazuje svoju slobodu i prevazilazi determinizam. a posebno na jogu i budizam (§§ 143 i dalje. Carl Schneider. Istok se veliča kao postojbina prvih i najznačajnijih »mudraca«. Slično tome. up. Kosmos je »živo biće puno mudrosti« (Stoicorum veterum fragmenta. II. Međutim. Takva božanstva su bila bliža čoveku. samim tim što neguje vrline i obavlja dužnosti. jedino sam sebi čovek može naneti zlo. inovacije helenističkih religija imale su za cilj spasenje individue. Ta egzaltacija dušom istovremeno potvrđuje da su. dakle. II. U veku pre i veku posle Hrista analogije između metafizika. Kosmos je. Herakle i Asklepije štitili su i pomagali individuu. u osnovi. zanimala su se za njegov duhovni napredak i obezbeđivala su njegovo spasenje. ljudi jednaki. Baš kao i nove filozofije. IV. svojinu. no. on je inkarnacija »živog zakona« (nomus empsyhos). potrebno je osloboditi se emocija i odbaciti sve — »telo. Mudrac. 171 i dalje. kao i soteriologija mediteranskog sveta i Indije. Preuzima se inicijacijska tradicija Eleusinskih misterija (up. pristupačan i shvatljiv. str. Kulturgeschichte des Hellenismus. Sloboda (autarkes) odgovara otkrivanju nepovredivosti duše. Docnije ćemo se ponovo vratiti na značenje tog duhovnog fenomena. U tom monističkom panteizmu koji postulira jedinstveni Razum. 838 i dalje. Ozirisa. Jednačina: svojina i želje = ropstvo podseća na indijske doktrine. . Ravan sam tebi!« (II. čovek je »rob drugih« (Epiktet. 4. još više će se namnožiti. 800 i dalje. 156 i dalje). nap. slavu. Iziđe. Spoljni svet nije u stanju da povredi dušu. Istina je da se svet i ljudski život odvijaju prema jednom tačno utvrđenom planu. 33). XII) da bi se proširila putem raznih misteriozofija. Kibele. usredsređenih oko božanstava koja su imala reputaciju da su spoznala i pobedila smrt (§ 205). da bi se ostvarila sloboda. znači. što u potpunosti ispunjava božansku volju. Stvaraju se mnogobrojne zatvorene organizacije koje impliciraju inicijaciju i eshatološke revelacije. 16. usklik Epikteta koji se obraća Bogu: »Delimo isti Razum. 869 i dalje. kao zemlja u kojoj su učitelji mudrosti najbolje sačuvali ezoterične doktrine i metode 67 Up. Grčko-orijentalni sinkretizam koji karakteriše nove religije Misterija jednovremeno ilustruje snažnu duhovnu reakciju Istoka pobeđenog od strane Aleksandra.168 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA cija. Ćovek se mudrošću identifikuje s božanskim i tako oslobođen prihvata sopstvenu sudbinu. moć« — jer čovek je »rob svega što želi«. knjige. I.57 Ćak i divinizovani kraljevi su izgledali efikasniji od tradicionalnih bogova: kralj je »spasitelj« (sdter). 441—444 i dalje). 42) podseća na brojne indijske paralele. Pored bogova i boginja helenističkih Misterija — Dionisa. otkriva na dnu svoje duše da je njegov logos identičan onom koji daje život i vlada Kosmosom (koncepcija koja podseća na najstarije Upanišade. Atisa i Mitre — iz istih razloga su postala popularna i druga božanstva: Helios. Pošto je prožet Razumom. nap.

koja se održala milenijumima. U poređenju s tom očiglednom fundamentalnom ujednačenošću seoskih populacija Evrope i Azije. u prvom milenijumu pre Hrista. ujedinjavanje istorijskog sveta koje je otpočeo Aleksandar. predstavlja odraz skoro religioznog divljenja prema indijskoj »mudrosti«. tradicija nasleđena iz neolita obezbeđivala je njihovu uniformnost. Na nivou seoskih društava. (Treba samo uporediti verske strukture nekih istočnjačkih. uz brojne »revelacije« ostvarene ekstatičkim putovanjima na nebo i u drugi svet (up. a dovršila Rimska imperija. kao i nove magijske formule i angelologije. § 202). Legenda o Aleksandrovim raspravama s indijskim brahmanima i asketama. religijske razlike urbanih društava. može uporediti sa sjedinjavanjem neolitskog sveta obavljenim putem širenja zemljoradnje. religioznost oikumene je na kraju našla zajednički jezik.) No. Dodajmo na ovome mestu da se. bez obzira na uticaje koje su dolazili iz urbanih centara. u perspektivi istorija religija. Sa Istoka se šire neke apokalipse (koje odgovaraju specifičnim konceptima istorije).ORFEJ. . postaju još uočljivije. za vreme helenističke epohe. legenda koja će postati naročito popularna u hrišćanskoj epohi. Kasnije ćemo analizovati važnost verskih tvorevina helenističke epohe (§ 205). PITAGORA I NOVA ESHATOLOGIJA 169 spasenja. grčkih i rimskih gradova.

Većina izvora pominje da je između Mahakašjape i Anande vladala velika netrpeljivost. ali se on povukao u samoću i za kratko vreme postao svetac. 1 Ananda. koji je umro samo šest meseci pre Blaženog. Vinaja. bili su već mrtvi. Šariputra i Maudgaljajana. § 150). u toku kišnog perioda koji je usledio posle Učiteljeve smrti i potrajao čitavih sedam meseci. uostalom. on je kazivao Budine besede i ti njegovi odgovori sačinjavaju celinu Sutri. bilo zabranjeno da prisustvuje koncilu. takođe visoko cenjen od strane Blaženog. Anandi je. Veliki učenici. izložio drugi Budin učenik. dok je tekstove koji čine »kotaricu« (pitaka) propisa. odnosno sakupiti sve govore i utvrditi kanon. Budizam do prve šizme Buda nije mogao imati naslednika. jer nije uspeo da savlada tehnike meditacije. za razliku od blagog Anande. Koncil. nije stigao do arhata. Odgovarajući na Mahakašjapina pitanja. dosta k r u t i netolerantan. On je otkrivao Zakon (dharmu) i osnovao zajednicu (sanghu): posle njegove smrti trebalo je kodifikovati zakon. prema drugim verzijama. odnosno. kojem je prisustvovalo 500 arhata. izvršio je veliki uticaj na bhikhue: prevazilazio ih je sve. Ananda je morao 1 Šariputra. i neophodno jer je jedini čuo i zapamtio sve Učiteljeve govore. ali. Neke škole ga smatraju najznačajnijim svecem posle Blaženog. sazvao je Mahakašjapa. kako u »mudrosti«. po imenu Upali. Mahakašjapa je optužio Anandu za nekoliko grehova (pet do šest). počinjenih u vreme dok je služio Blaženog. Ubrzo potom. tako i u erudiciji. Njegovo prisustvo koncilu bilo je. zbog toga što nije bio arhat. Sva predanja se slažu u tome da je koncil održan u jednoj velikoj pećini pored Rađagrihe. Posle toga je primljen u pećinu. Najteži među njima su bili to što se svojevremeno zauzeo za uključivanje monahinja u sanghu i što nije zamolio Blaženog da poživi do k r a j a kosmičkog perioda (up.XXIII POGLAVLJE ISTORIJA BUDIZMA OD MAHAKAŠJAPE DO NAGARĐUNE 185. i pored toga što je dvadeset pet godina verno služio Blaženog. na čudotvoran način se obreo u n j o j i tako svima dokazao da je ovladao logističkim sposobnostima. .

2) da može i on posedovati neznanje. Različiti izveštaji onih koji su tokom sledećeg veka vodili sanghu ne pružaju nam neka značajnija obaveštenja. Tvrdio je naime da: 1) arhat može biti zaveden u snu (odnosno da Maraove lepotice mogu kod njega izazvati izlivanje semena). Istorija budizma posle koncila u Rađagrihi slabo nam je poznata. Indiju su zadesila dva događaja čiji se uticaj na njen budući razvoj ne može Taj drugi koncil je poslednji istorijski događaj o kojem govore knjige o disciplini (Vinayapitaka). sazvan u Pataliputri. Za kratko vreme zajednice su se podelile na Mahadevine pristalice i protivnike. u Pataliputri. a možda i 40 posle ulaska u parinirvanu) proživeo je sledeći primer svoga Učitelja. Sto ili sto deset godina posle parinirvane došlo je do ozbiljnije krize koja je stvorila potrebu za sazivanjem novog koncila.ISTORIJA BUDIZMA OD MAHAKAŠJAPE DO NAGARĐUNE 171 javno da prizna svoje grehe. nije mogao da spreči cepanje sanghe na pobornike »pet tačaka« — koji su. Ono što bismo sa sigurnošću mogli zaključiti to je da se budizam širio prema Zapadu i da je prodro na Dekan. Jedinstvo sanghe bilo je nepopravljivo narušeno. ogorčilo je ponašanje monaha iz Vaišalija. 4) da može napredovati na Putu uz tuđu pomoć i da 5) koncentraciju može postići i putem izgovaranja određenih reči. Mahadeva je javno izložio pet dosta neobičnih teza u vezi s ponašanjem arhata. pretendujući na to da čine većinu. Samo nekoliko godina posle koncila u Vaišaliju. odnosno putujući i propovedajući Put. U periodu od 250 godina. 186. Od Aleksandra Velikog do Ašoke Ta prva šizma bila je presudna i poslužila je kao primer. E . Takvo umanjivanje vrednosti arhata tumači se reakcijom protiv preteranog samouvažavanja onih koji su se smatrali »oslobođenim za života«. Reklo bi se takođe da su različita tumačenja doktrine i propisa postala brojnija. Preostali deo života (25 godina. 3) i sumnje. Koncil je osudio nedolične postupke optuženih i oni su bili primorani da priznaju svoje greške. Uspeo je da okupi 700 monaha u samom Vaišaliju. Koncil. pre svega to što su počeli da p r i m a j u zlato i novac. O kasnijem razvoju budizma biće govora u delima iz poznijeg perioda. 2 Ali nesuglasice su postajale sve ozbiljnije i izgleda da su se već polovinom IV veka pre Hrista počele pojavljivati i različite »sekte«. ali samo fragmentarno. smatrajući da zastupaju mišljenje doajena (sthavira). Jednog od Anandinih učenika. ali je na k r a j u odneo pobedu i postao prva ličnost u sanghi. prozvali Sthavirama. ali to nije omelo dalje širenje budizma. koji su se. koji je usledio za šizmom. jer su ubrzo za n j o m usledile i druge. Jašasa. prozvali sebe Mahasamghikama — i njihove protivnike.

Međutim. Kada je video da će mu otac. kao i buduće (sarvam as ti). razlog je bio t a j što su neki od njih počeli da zastupaju teoriju da »sve postoji«. prijatelj bogova. naredio je da mu se ubije rođeni brat ne bi li se tako dočepao vlasti. urezanom u steni. čineći im .000 mrtvih i 150. princ Ćandragupta (? 320—296). Ali. koja je neprijatelja koštala 100. Jedino je njen folklor. prema drugom računanju.172 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA meriti ni s jednim do tada. Tako je postavio temelje prvog indijskog »Carstva« koje će njegov unuk Ašoka kasnije proširiti i učvrstiti. zadržao nešto od ovog najneobičnijeg događaja stare istorije. § 157) i uspeo da osnuje dosta moćnu sektu. Ašoka se pokazao kao veoma tolerantan i plemenit i prema drugim religijama svoga carstva. Tri godine posle pobede nad Kalingama prihvatio je budizam. pobedio Nande i postao kralj Magadhe. ni na njegova velika osvajanja. Indija nije sačuvala nikakvu uspomenu ni na Aleksandra. uskoro umreti. još za Ašokine vladavine. Ali trinaest godina pre toga. Ašoka je duboko bio potresen svojom pobedom nad Kalingama. šamane kao i laike. Tim povodom Ašoka je sazvao koncil. neosetljiva za istoriju. po imenu Vatsiputra. Prvi je bio osvajanje Aleksandra Velikog. od 268. do 236. Grčko-budistička statua Gandhare samo je jedan. kralj Bindusara. Veliki događaj u istoriji budizma bilo je Ašokino preobraćenje. u svojoj mladosti upoznao Aleksandra. a samo malo kasnije. on je počinio jedno još gnusnije zlodelo. On je osvojio nekoliko severozapadnih oblasti. čiji je rodonačelnik. koji. Objavio je svoje preobraćenje i potom nekoliko godina proveo kao hodočasnik obilazeći sveta mesta. lišena istoriografske svesti. i pored svoje duboke odanosti Budi. on kaže: »Kralj. novatori. do 234. sadašnje. Sarvastivadini. posledice tog prvog istinskog susreta Indije sa Zapadom uskoro su se osetile. toliko i u politici. U dvanaestom ediktu. Međutim. godine. prošlo. On je vladao od 274. jer predstavlja prvo prikazivanje Bude u antropomorfnom obliku. pak. povukli su se u Kašmir i tako proširili budizam i na ove oblasti Himalaja. on će »postati najplemenitiji među vladarima Indije i jedna od najvećih figura u istoriji uopšte« (Filliozat). preobraćen u Sthavire. dharma koju je propovedao bila je u isto vreme budistička i brahmanistička. Početkom trećeg veka jedan brahman.000 zarobljenika. želi da poštuje sve sekte. čije su posledice za Indiju bile od odlučujuće važnosti jer su je otvorile helenističkim uticajima. Zbog netrpeljivosti koju je prema njima pokazivao vladar. posle tog bratoubistva i nemilosrdnog osvajanja. ali značajan primer. Međutim. koliko u njenoj kulturi. ili. Drugi događaj od izuzetne važnosti bio je ustoličenje dinastije Maurja. nije dao nikakve rezultate. Prema sopstvenom priznanju (zapisanom u XIII ediktu. kroz legende (takozvani Roman o Aleksandru) koje su kružile. među Sthavirama je došlo do novog razilaženja. zastupao je doktrinu kontinuiteta ličnosti (pudgala) kroz transmigracije (up.

niti pak obuhvatiti krutim okvirima jedne sholastike. Tu najpre treba pomenuti trvenja između »spekulativaca« i »jogističara« koja su i kod jednih i kod drugih podstakla veliki broj tumačenja i u znatnoj meri doprinela produbljivanju naučne misli. U k r a j n j o j liniji. J. I kao mojoj deci. a preko centralne Azije dospeo je do Kine (I vek posle Hr. dokaz da se Učiteljevo učenje nije moglo iscrpsti »ortodoksijom«. »Svi ljudi su moja deca. Njegov san o Carstvu — odnosno Svetu. jer je smatrao da on najbolje odgovara ljudskoj prirodi. Ali je stvaralački polet budističke misli imao svoje izvore na drugoj strani. govorio je Ašoka. u stvari. Ali ni dobročinstva. Ali je taj proces sistematizacije polazio od autentičnih filozofskih kreacija i njima se hranio. jedinu univerzalnu religiju spasenja koju je Azija prihvatila. Sogdiane i Cejlona. to je ono što želim svim ljudima«. Bloch). 4 Tačno je da se svaka škola i svaka sekta smatrala obaveznom da izgradi sopstvenu sholastiku. ujedinjenom religijom. bio je i vatreni propagator Zakona. Po svim krajevima širio je budizam upućujući svoje misionare sve do Baktrijane. Trvenja oko doktrina i nove sinteze Svojom mesijanskom politikom Ašoka je obezbedio opšti trijumf budizma. jer je posle njegove smrti carstvo Mau r j a naglo počelo da slabi. Po predanju.ISTORIJA BUDIZMA OD MAHAKAŠJAPE DO NAGARĐUNE 173 dobročinstva i ukazujući im sve vrste počasti. t a j poslednji od velikih Maurja. 187. to je još jedan dokaz da je budizam veliki broj osnovnih ideja prihvatio od tradicionalne indijske misli. Od Kašmira budizam se proširio na istočni Iran. i t a j događaj je imao dalekosežne posledice. jer je ovo ostrvo sve do danas ostalo budističko. to je stara ideja kosmičkog poretka čiji je uzorni predstavnik bio kosmokratski vladar. iščezao je zajedno s njim. 4 3 Indirektno. odnosno teorijske kontradikcije kanonskih tekstova. Posledica tog hermeneutičkog napora bio je razvoj misli. Od Bengala i Cejlona prodro je u toku prvih vekova naše ere u Indokinu i Insulind. Ali su njegova mesijanska vera i energija u širenju Zakona omogućile transformaciju budizma u univerzalnu religiju. Zamah koji je Ašoka dao misionarskom širenju budizma nastavio se i u sledećim vekovima. ni počasti prijatelj bogova ne ceni toliko koliko ceni suštinski napredak svake sekte« (prev. Cejlon je preobratio njegov sin. . 3 Međutim. vladar gotovo čitave Indije. koje su učenike primoravale da se neprestano vraćaju izvoru. želim i n j i m a da imaju sva dobra i budu srećni kako na ovom tako i na drugom svetu. ili mlađi brat. osnovnim principima Učiteljeve nauke.) i Japana (VI vek). na fr. tj. »Šizme« i »sekte« predstavljaju. zatim neslaganja. uprkos proganjanjima od strane kasnijih Maurja i invazije skitskih plemena. Eto.

bio »sinkretistički« u tom smislu što je neprekidno asimilovao i objedinjavao i nebudističke vrednosti. dharme. relikvije nekog drugog sveca ili pak izvesne posvećene predmete. U vezi sa stupama rođen je jedan kosmološki simbolizam. Zbog toga što je veliki broj arhitektonskih i umetničkih dela iščezao i znatan deo stare budističke literature izgubljen. proces »sinkretizacije« i objedinjavanja. i jedan drugi. nema nikakve sumnje da su brojni simboli. koje je obuhvatalo predvorje i deambulatorijum. ritualnog kruženja i prinošenja darova u vidu cveća. ukazivan Budinim statuama. Tako se uporedo s filozofskom aktivnošću. Ćaitja (caitya) je bila svetilište. sigurno je imao svoje preteče u obožavanju nekih čuvenih jogina. Kult se sastojao od metanisanja. uspostavljen neposredno posle parinirvane. Ona se postepeno zamenjivala hramom i na k r a j u iščezla. itd. razvijao. Paradoks obožavanja jednog bića. kao i svaki drugi indijski religijski pokret. Ali. podignuta s namenom da čuva Budine relikvije. Tako je sasvim moguće da je tradicionalna kosmologija sa bezb r o j neba i paklova i njihovim žiteljima bila prihvaćena već u Budino vreme. Sarnath. verovatno je imala svog pretka u tumulusu u koji je polagan pepeo posle kremiranja. simbole i mitološke teme da bi ih zatim nanovo interpretirao u skladu sa sopstvenim pogledom na svet. na sredini zaravnjenog uzvišen ja podizana je kupola. što je predstavljala stupa. sa izvesnim brojem stubova. koje više nije imalo nikakve veze s ovim svetom. suncobrana. odnosno upijanja njegovog »teoretičkog tela«. a u maloj ozidanoj prostoriji čuvalo tekstove ispisane na raznim materijalima.174 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA I najzad. itd. ideje i rituali ponekad i nekoliko vekova stariji i od najstarijih dokumenata koji ih potvrđuju. ili njegovom »arhitektoničkom telu«. naročito karakterističan za laičke mase. i to ne samo doktrinu karmana i sansare. 5 Stupa. mada nešto sporije. samo je prividan. već i mnoge panindijske predstave. što je pak simbolizovala struktura hrama. Jer. približavanje ostacima Budinog »fizičkog tela«. ali je on svoje korene imao u vremenu koje je prethodilo budizmu. kojem se ne bi mogla poreći izvesna originalnost. predstavljali su ekvivalente asimilovanja njegove doktrine. opasana hodnikom koji je služio za ritualno kružno kretanje. Primer za to dao je sam Buda prihvativši veliki deo indijskog nasleđa. Kasniji kult. ne treba ispustiti iz vida ni to da je budizam.). hronologije su aproksimativne. ali isto tako stvaralački proces. ritualnog pozdravljanja. jogističke tehnike i analize tipa Brahmana i sankhje. tumače se istom dijalektikom: različiti predmeti ili aktivnosti samsare 5 Ne treba ga smatrati »popularnim« jer su ga pre svega inspirisali predstavnici tradicionalne indijske kulture. ili hodočasnički pohodi u mesta osvećena njegovim prisustvom (Bodh-Gaja. Kult relikvija. ilustrovanom novim »školama«. . mirisa.

s malim brojem izuzetaka. put (marga) i pratit jasamutpadu. dok su druge i samo njegovo telo smatrale vrhunski čistim. potiče od jednog prototipa iz ahemenidske epohe.) U slučaju budističke ikonografije. I—V vek. drvo pod kojim je doživeo buđen j e ili »pokretanje točka Zakona«. budući da je nova predstava Bude [kako je to dokazao Pol Mis (Paul Mus)] nasledila religijske vrednosti vedskog oltara. budistička literatura na paliju i sanskritu 7 zadivljuje svojom obimnošću. čiji stil prilično odudara od Sutri. i 100. na nivo »nesastavljenog« uzdigle. . Ali autori se trude da razjasne kontradikcije kojima obiluju Sutre. svetlost je još od Rigvede bila smatrana najpogodnijim načinom da se slikovito predstavi »duh«. god. IV. Ti simboli. treću »kotaricu«. pa čak i neke jogističke »koncentracije«. Abhidharma-pitaku. didaktička. dok su nove škole. suvoparna i bezlična književnost. (A t a j prototip bio je opet nastavak starih mesopotamskih koncepcija. prostor i Četiri Istine. § 20. To je racionalistička. up. no takva učenja su bila oštro kritikovana. dočaravali su Zakon. Evo samo jednog primera: prvobitno »nesastavljena [asanskrita (asarpskfta)] bila je samo nirvana.® Vekovima. posle Hr. god. zbog čega o mnogim školama i sektama ne znamo gotovo ništa. Buda je pre parinirvane odobrio darove. A što se tiče arhata. za nas je ovde jedino zanimljiv osetan porast dela o doktrini i erudiciji. str. zračnog oreola Ahura Mazde. S druge strane. 236—246. Budina poruka je reinterpretirana i predstavljena u vidu jednog filozofskog sistema. 8 Po najstarijem predanju. Kada su početkom hrišćanske ere izvajane prve Budine statue (grčko-indijska statua Gandhare). kao i počasti koje će mu vernici vekovima ukazivati. a verovatno i neposredno posle smrti. bilo je i onih koji su tvrdili da se arhatom može postati još u stadijumu embriona ili u snu. napisani su između 300. Očigledno je svaka sekta posedovala sopstvenu Abhidharma-košu i te razlike u interpretiranju »vrhunske doktrine« postale su uzrok novih polemika. oživljavajući Budinu misionarsku aktivnost. Abhidharmakoša. Međutim. pomenuti simbolizam pre svega podvlači identičnost Budine prirode i svetlosti. Tekstovi koji sačinjavaju »vrhunsku doktrinu«. A kao što smo imali prilike da vidimo (§ 81).ISTORIJA BUDIZMA OD MAHAKAŠJAPE DO NAGARĐUNE 175 mogli su da olakšaju spasenje vernika. Blaženi je predstavljan — i obožavan — u anikoničnom obliku: obliku otiska njegova stopala. Vasubandhu. neke škole su ga počele potpuno omalovažavati. 7 Sačuvan je samo jedan deo i to u kineskim i tibetanskim prevodima. drveta ili točka. pre Hr. zračni oreol oko Budine glave (poput oreola oko Hristove u hrišćanskoj umetnosti istog perioda. up. Sa podizanjem manastira (vihara) monaški život se dosta izmenio. od svih promena koje su ga zadesile. takođe. zahvaljujući veličanstvenom i neponovljivom soteriološkom delovanju Probuđenog. ljudska figura nije umanjila njihovu osnovnu simboliku. I pored mnoštva izgubljenih knjiga. Novine su katkada bile i veoma velike.

međutim. Digha-nikaya. koji u nedogled odlaže svoje oslobođenje. Treba. a s druge. Prema Mađđhimanikaji (I. rođen u Kapilavastuu. koji podseća na Ramu i Krišnu. a da je onaj. koji je postao Buda. Za druge učitelje. jer 8 Mogli bismo navesti i druge tekstove. međutim. Dharnmapada. tipa bhakti. ne zahteva od vernika da se drže starog monaškog puta. odnosno »bog«. Lokotara. i Mahasanghike su se delile. već Bodhisatva. Podelile su se najpre na tri sekte. 8 Sada. kako bi na t a j način olakšao spasenje drugih. 288 (»Onaj koji svoje utočište nalazi u Budi. 142).. već puta lične pobožnosti. uzor samilosti i saosećajnosti. Opšte je prihvaćeno da te novine predstavljaju uticaj laičkog kulta. Tako se došlo do toga da je jedna od škola. a potom na toliko da bi b r o j bilo potpuno iluzorno navoditi. postaje dovoljno samo doneti odluku o postajanju Budom »za dobro drugih«. doslovno Veliki put. . nikada nije napuštao nebo. Sakjamuni je bio čovek koji je ličnim naporom postao Buda. bilo je nemoguće zamisliti da je jedan već veliki bog mogao postati bogom. Termini Mahajana i Hinajana (doslovno »Mali put« kojim se označava stari budizam. Ono što treba podvući kao značajno to je da su upravo one uzrokovale. dela nejednake dužine i teško razumljiva. laička ličnost. Za Sthaviravadine. ali su podele i umnožavanja škola naročito pogađali kontinent i postajali sve češći. 188. to su Prađnjaparamitasutre. poznatu pod imenom Mahajana. Ideal više nije bio usamljeni arhat u traganju za sopstvenom nirvanom. koja uvode potpuno novi stil kako u budističku misao tako i u književnost. Tu iz mudrovanu budologiju prihvatiće i dalje je razvijati Mahajana. One su se odlikovale većom tolerancijom u pogledu discipline i budologijom mističnije strukture. Poput njihovih protivnika Sthavira. Taj religijski junak. proglasila da Sakjamuni.. Ni Thervadini s Cejlona nisu bili pošteđeni šizmatičkih razdora. sam Buda je izjavio da će svaki onaj koji prema n j e m u ispoljava »jednostavno osećanje vere i privrženosti otići u raj«. odnosno omogućile radikalnu obnovu budizma. pridnižiće se bogovima«). Pristalice novog puta nazivale su ga »putem Bodhisatvi«. theravada) verovatno su kasnijeg datuma. bio samo fantazma (nirmita) istinskog Sakjamunija. II. nije se mogao prihvatiti Spasitelj koji se izgubio u sopstvenoj nirvani..176 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA Još ozbiljnije posledice imala je nova interpretacija budologije. 40. »Put Bodhisatvi« Najstariji dokumenti iz kojih saznajemo nešto o Mahajani potiču s kraja I veka pre Hr.. tradicionalno usvojeno shvatanje da je od Sakjamunija postao Buda smatrano je ponižavajućim: s jedne strane. up. koji se molio i umro. podsetiti da je za takav tip pobožnosti znao i stari budizam.

no Mahajana u tome ide dalje i objavljuje njegovu superiornost nad arhatom: jer arhat se još nije potpuno oslobodio svoga »ja« i stoga traga za sopstvenom nirvanom. str. Bodhisatva Maitreja (od maitri. Vajracchedikà. njegova ostrva. Irealnost duše [nairatmja (nairatmya)] podvlačio je i stari budizam. one ne drhte pred rođenjem-i-smrću. Najznačajnije među njima su Maitreja. 11 Kao što je to katkad slučaj s Hinajanom. već i prema izmišljenim. postajući Bude. navedeno prema Conze. E. Sve budističke škole priznaju značaj Bodhisatvi. Ova dva nastojanja nisu ni u kakvom konfliktu 11 već. njegovo odmorište i mesto njegovog vrhunskog spokojstva. prev. ali ne i saosećajnost. 3. a s druge je to neobična vizionarska i. kako to često ponavljaju Prađnjaparamitasutre.« 9 Ova doktrina spasenja utoliko je smelija što je Mahajana razradila novu i još radikalniju filozofiju »sveopšte praznine« [šunjata (šunyata)]. sredstva njegovog spasenja. u suštini. Ali. međusobno se d o p u n j u j u i jedna na drugu utiču. Postoje brojne Bodhisatve. sve stvari prazne. Prema onima koji ga kritikuju. Jer ono što. prema životinjama i biljkama — čitav svet bude »ispražnjen« od realnosti. zavetovali da će Buđenje postići zarad spasenja drugih. XV. proklamuje irealnost. stavile su se u službu toga sveta. dok Bodhisatve.«10 Izgleda paradoksalno da u trenutku samilosti prema svim bićima — ne samo ljudskim. »ne teže ostvarivanju sopstvene nirvane. Conre. str. Bodhisatvi i njegovoj mudrosti potrebne su zapravo dve stvari: »Nikada ne napustiti drilga bića i ostati svestan da su. njegovi vodiči. 128. jer su se sažalile na njega i njihova odluka je: hoćemo da postanemo zaklon i utočište sveta. 126. naprotiv. karakteriše Veliki put to je neograničeni polet laičke pobožnosti i soteriološke mitologije koju ona podrazumeva. kada bhikhui izgledaju zbunjeni preteranostima laičkog kulta. Avalokitešvara i Manjđušri. Prema mahajanskom učenju. Za sada razmotrimo samo ono specifično što je u religiji stvorila Mahajana. 293. »doAshtasâkasrikâ. istovremeno. Mahajana. S ovim problemom srešćemo se ponovo kada budemo govorili o filozofiji šunjate. olakšava odvajanje od sveta i vodi brisanju sebe — što je prvi cilj Bude Sakjamunija i starog budizma. k r a j n j e stroga metafizika njenih učitelja. već oponašanje Bude. a željan vrhunskog prosvetljenja. nepostojanje »stvari« u samoj njihovoj biti. Međutim. on je razvio mudrost. 10 9 12 . isto. proterujući Univerzum iz »realnosti«. i pored toga što su upoznale svet. unesrećen egzistencijom. jer su odvajkada postojali Spasitelji koji su se. jer doktrina sveopšte ništavosti.ISTORIJA BUDIZMA OD MAIIAKASJAPE DO NAGARĐUNE 177 je Mahajana potpuno izmenila ideal adepta: cilj više nije bio nirvana. proklamuje nepostojanje dharmi (dharma šunjata). Le Bouddhisme. s jedne strane. njegova prosvetljenost. paradoks je samo prividan. i pored sveg veličanja životnog puta Bodhisatvi.

Manjđušri (»Ljupka Fortuna«). ako u samrtnom času pomisle na Budu. 13 Svakako da r a j Sukhavati nije nirvana. na njegovo doktrinarno opravdanje nailazimo već u najstarijem budizmu. personifikacija je mudrosti i zaštitnik erudicije. postignu i vrhunsko oslobođenje. Za takve rajeve Indija je znala i ranije. Avalokitešvara predstavlja sintezu tri velika hinduistička boga. Ako se setimo ekstremne strogosti Puta. zajedno s Budom Akšobhjem (Ak§obhya). koji su propovedali Buda i stari budizam. 18 Prev. Version chinoise du Milinda-panha. »svaka pora njegove kože zatvara jedan sistem sveta« — a to su sve obrasci koje srećemo u vezi sa Šivom i Višnuom. Njeni žitelji zapravo su besmrtni. a iz usta vetar. bez ikakvog napora. Bodhisatva Avalokitešvara je u mističnim vezama s Budom Amitabhom koji će u Indiji postati poznat mnogo docnije. oni koji u njega stignu. zato što njegova mitologija i kult označavaju iznenađujuću novinu. nalazi se daleko na zapadu: okupana svetlošću i prepuna dragulja. 12 On je sigurno poznija kreacija. Paul Demieville. možemo sagledati koliko je bila velika 12 Postoje neslaganja u vezi sa značenjem njegovog imena: »Vladar (išvara) koji posmatra s visina« (Burnouf) ili »koji samilosno gleda svet« (Conze). sve do svog ulaska u nirvanu. do tog vremena biće poštovan jedino zbog svojih veza sa Avalokitešvarom. uz sve ostale divote u kojima uživaju. U kineskoj verziji Milinda-panjha rečeno je da »će se svi oni koji su grešili čak i do svoje stote godine. naslađuju se i Amitabhinim besedama. Smatramo da ga treba predstaviti već sada. On je vladar Univerzuma. 166. iz nogu Zemlja. No. Posebno uvaženo mesto zauzimaće u kineskom budizmu. Avalokitešvara štiti od svih mogućih opasnosti.178 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA brota«) jeste budući Buda. Još kao običan monah. u kontekstu mahajanske religioznosti. specifična za religioznost (ne samo budističku) prvih vekova naše ere. zahvaljujući jednoj jedinoj svojoj misli ili reči. Verzija na paliju je prerađena pod uticajem sinhaleskog monaštva i sadrži interpolacije. Kini i Japanu. ne odbija da usliši ničiju molitvu. liči na rajsku. a od VIII veka uživaće izuzetan ugled i u Tibetu. To je apsolutni trijumf religioznosti. što izgleda uverljivije. predodređeni su da kasnije. cveća i ptica. Međutim. iz njegovih očiju nastali su Sunce i Mesec. čiji će žitelji. pa čak ni molitvu nerotkinja da im d a r u j e decu. str. vinuti u nebeske visine«. Dovoljno je bilo da neko čuje za Amitabhu i misli na njega. Ta zemlja. uživati u neizmernoj sreći. ono što je Sukhavati razlikovalo od prethodnih bila je krajnja lakoća s kojom su vernici u nju mogli ući. zahvaljujući njegovim zaslugama. Amitabha se zavetovao da će postati Buda i da će osvojiti »Čudesnu zemlju«. pa da u smrtnom času sam bog siđe po njega i povede ga u r a j Sukhavati. . tek u VII veku. on »drži svet u ruci«. Najčuveniji je Avalokitešvara. sledbenik Sakjamunija. ali. Sukhavati (»Srećna«).

Na prvi pogled bi se reklo da protivureči zakonu karmana. Ona takođe odgovara i jednoj drugoj originalnoj interpretaciji prirode Budd: doktrini triju Budinih tela [trikaja (trikaya)]. dok god ih bude b i l o . nastale u mislima preobraćenih ljudi. prev. Moj život sa svim svojim ponovnim rođenjima. Sve te Budine zemlje »proizvod su mašte i njihovi oblici su bezbrojni«. 14 Tekstovi često podvlače njihov imaginarni karakter.« 15 Druga nova teorija otkriva da »Budinu prirodu« poseduje svako ljudsko biće. hoću da ublažim patnje svih stvorenja. nav. obožavajući božanstvo. telo Zakona (dharmakaja). koji nastoji da postane arhatom. očigledno. iz samilosti«. ne oklevajući. reč je bila o mističkoj i obrednoj teologiji koja je u svakodnevnoj praksi. dvorilja svih bolnih. 6 i dalje. ponikle takođe iz brige da se unište egocentrični nagoni. odnosno namene prosvetljenju svih bića. svim onim što poseduje. To je ideja koja odgovara upanišadskom otkriću (identifikacija atman-Brahman) i hinduističkoj aksiomi da čovek. postaje i sam božanstvo. drage Bodhisatvinom duhu. »Budina polja« su mentalne konstrukcije. . . 154. iscelitelj. str. Nagarđuna i doktrina sveopšte praznine Uporedo s pomenutim mitološkim teologijama javljaju se i nove teorije. Kao što ima bezbroj Buda. Od vernika se zahteva da svoje zasluge prenesu. kao što kaže Šantideva (VII vek) u svom čuvenom delu. što znači da Bude postajemo zato što nas na to nagoni sopstveno »budinstvo«. sve to ostavljam. tako postoji i bezbroj »Budinih zemalja« ili »Budinih polja« lb uda kšetra (buddha k$etra)]. 14 15 Avatarpsaka-sutra. da budem vidar. 12* . No. koje zrače iz svih mojih plemenitih dela. ona produžava uverenje starog budizma da primer bhikhua. Avatamsaka ih ovako opisuje: »bezbroj poput atoma prašine«. ne očekujući nikakvu naknadu za sebe sama. Mahajana tu teoriju interpretira u skladu sa specifičnim težn j a m a svoga vremena. primenjivala metafizička otkrića velikih učitelja Mahajane. kako bih doprineo spasenju svih bića. To su transcendentalni univerzumi. Prva od njih je doktrina transfera zasluga (parinama). stvoreni zaslugama ili mislima Spasitelja. Prvo telo. Bodhićarjavatara: »Zaslugama.ISTORIJA BUDIZMA OD MAHAKASJAPE DO NAGARĐUNE 179 ta teološka novina. pa čak i svaka čestica peska. međutim. Ali. pomaže laicima i nadahnjuje ih. Ovom teorijom Mahajana će se dosta baviti i razvijati je naročito u čuvenoj teoriji o »embrionu Tathagate« (tathagatagarbha). Boddh. navedeno prema Conze. III. delo. oni se rađaju »iz misli. Tako je indijski duh i ovoga puta uspeo da stvaralačku imaginaciju uzdigne do sredstva spasenja. 189.icaryavata. Sukhavati je samo jedna od bezbrojnih.ra. Finot. svim zaslugama koje sam stekao ili ću steći.

). bilo »popularnih« (kultovi. duhovno telo Dharme.). Kao što smo već videli. (Misli se na telo Prađapatija. A to su. . dakle. a da ga pri tom nije izneveravala. bilo učenih. bhakti. § 77. paradoksalnu dijalektiku. koja ide do coincidentia oppositorum. koja je jedina kadra da dovede do oslobođenja. koje imaju praktičnu vrednost. zapravo. Magarđunini protivnici u Indiji. jer je predstavljala repliku »srednjem putu« koji je propovedao Sakjamuni. ono je. cilj svih ovih doktrina i mitoloških konstrukcija. koja pretenduje na to da saopštava »vrhunsku nauku«. Prvo: da se sve čuvene postavke starog budizma. pristupačna jedino Bodhisatvama. jeste da olakšaju spasenje laika. sačinjeno — u izvesnim slučajevima — od svetih slogova i magijskih formula. »srednja«. ili »telo blaženstva«. apsolutno. on dolazi do sledećih zaključaka. doktrina praznine (šunjavada) odlikovala se izuzetnom filozofskom dubinom i složenošću. itd. što u neku ruku podseća na Nikolu de Kuesa (Nicolas de Cues). zavisnih od jezika: šunjavada koristi. Mahajana je obnavljala i bogatila budističko nasleđe. sanbhogakaja (saqibhogakäya). koju je razradio veliki Nagarđuna (II vek posle Hr. jer su ljudi jedino njenim posredstvom kadri da prime Zakon i dosegnu spasenje.). Prihvatajući i objedinjujući izvestan b r o j hinduističkih elemenata. ili što se može osetiti. u stvari. up. Dokazujući prazninu. odnosno ne-realnost svega što izgleda da postoji. karakterističnih za Mahajanu. a i neki zapadni naučnici izjavljivali su za šunjavadu da je nihilistička filozofija zato što im se činilo da negira osnovne postavke budizma. I najzad. itd. Abhidharma. što je još gore. jeste čuvena epifanija Bude. svojim bezbrojnim definicijama i egzistencijalnim kategorijama (kao što su skandhe. što znači istovremeno i Zakon koji je propovedao Buda i apsolutna realnost. zamagljuje put ka oslobođenju. ali ta fantazma igra presudnu ulogu.180 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i transcendentalno je. čisto biće. »telo majijske kreacije« (nirmanakaja) je fantazma duhovnog tela koju judi suprotstavljaju na Zemlji i koja na njih liči. ili »skrivene u svetu« [lokasanvritisatja (lokasaqnjtisatya)]. beskonačno. Nagarđuna postavlja sebi zadatak da mentalne energije zarobljene u mreži jezika oslobodi i povede pravim putem. jer je materijalna i efemerna. udružene ontologija i soteriologija koje nastoje da se oslobode iluzornih struktura. On najpre podseća da postoje dve vrste »istina«: konvencionalne. dokazujući da je Vrhunsku istinu nemoguće izraziti recima. i Vrhunska istina. Nagarđuna kritikuje i odbacuje svaki filozofski sistem. misliti i zamisliti. Sigurno zbog toga da bi poslužila kao protivteža tendenciji ka očevidnoj »lakoći« u mahajanskoj religioznosti. večno. i donekle na Hegela i Vitgenštajna (Wittgenstein).) Drugo telo. doktrina sveopšte praznine [šunjatavada (sünyatävadaJ]. dhatu. koje u suštini nisu ništa drugo do proizvodi mašte. barata konvencionalnim saznanjima i. bila je takođe poznata i pod imenom Madhjamika. Zapravo.

kao što ne postoje ni ska. »prazninom« (isto. već transformisana u »istinu koja ne postoji«. jer praznina u isto vreme prevazilazi i biće i nebiće. »trajanje« i »prestajanje« — ne postoje. 14). Frederich J. nav. tri stadijuma produkcije stvari — »postajanje«. Kada se izjavljuje da je praznina. ona je način postojanja koji je otkrio adept kada je postao potpuno ravnodušan prema »stvarima« i njihovom prestajanju. jer niti postoji »akt« u pravom smislu reči. zapravo. delo. Što se tiče čuvenog zakona međusobno uslovljenog nastajanja (pratit jasamudpada). . 17 Up. str.he. već predstavljaju konvencionalne istine. Streng. niti njegov »počinilac«. koje je propovedao Buda. »Realizovanje« mišlju sveopšte praznine odgovara. 17 Nagarđuna ne smatra šunjatavadu nikakvom »filozofijom«: za njega je ona jedan postupak. Mentalna konstrukcija je i sam karman. odnosno između sansare i nirvane. Prema tome. Oni ne postoje zato što su lišeni vlastite prirode. to ne znači da postoji neka apsolutna suština« na koju se šunja (ili nirvana) odnosi. Streng. lišeno »vlastite prirode«. XXV. pojam nepostojanosti (anilya) ne može biti smatran istinitijim od pojma postojanosti« (Mulamadhajamakakarika. oslobođenju. Emptiness. sa stanovišta Vrhunske istine. 19). na primer. 13. niti pak situacija onoga koji želi. koji adeptu omogućuje da. neobjašnjiva. Drugi zaključak je još radikalniji: Nagarđuna negira razliku između »sputanog« i »oslobođenog«. Nirvana je »tvorevina duha«. ni nesvodljivi elementi (dhatu). time se ne želi implicitno reći da postoji jedna »transcendentalna realnost« koju karakterišu ovi atributi. ni želja ni subjekt želje. ni sam Tathagata ne uživa autonomni i stvarni način postojanja. Drukčije rečeno. šunja. i njega zovemo šunjom (sunya). i kada se tako kaže. I najzad. uključujući tu i spasenje. neopisiva. Tako. u isto vreme dijalektički i kontemplativni. treći zaključak sveopšte praznine zasniva jednu od najoriginalnijih ontologija u istoriji razvoja duha. Sve je »prazno«. upotrebljive jedino na planu jezika. »Ne postoji ništa što razlikuje sansaru od nirvane« (isto. Vid.18 To ne znači da su svet (sansara) i oslobođenje (nirvana) »isto«. pošto se oslobodio svake teoretske konstrukcije sveta. 74 i dalje. dosegne 16 Glava XXV Mulamadhymakakarika čitava je posvećena analizi nirvane.nd. Nagarđuna isto tako negira i razliku između sveta sastavljenog (samskrita) i ne-sastavljenog (asamskrita). Ali onaj koji je dosegao nirvanu ne može to »znati«. ni Četiri svete istine. Vrhunska istina ne skriva »Apsolut« vedantinskog tipa.ISTORIJA BUDIZMA OD MAHAKAŠJAPE DO NAGARĐUNE 181 kao i kasnije sistematske definicije autora abhidharme. XXIV. Vrhunsku istinu otkriva mudrost (prađnja) služeći se »istinom skrivenom u svetu«: ova poslednja nije odbačena. neshvatljiva. 96. »Sa stanovišta Vrhunske istine. pokazuju pogrešnim. on je koristan samo sa praktičnog stanovišta. nemaju sopstvenu prirodu. 18). već da su neizdiferencirani. XXIII. str. U suštini.

jer su jedini znali celokupne svete tekstove.is »ostajući u nirvani. navedeno prema E. prema tome. kako predanje kaže. Njih dvojica su. niti da istovremeno i postoji i ne postoji. mada se. mada u prvo vreme one nisu bile naročito vidljive. Osim toga. bio je i svedok. Na prigovore da je i njegovo negiranje prazna postavka ako je sve prazno. Kako je Bharabahu jedini znao neke od 18 Kineski prevod šikšanande. nem a j u autonomnu egzistenciju: postoje jedino na nivou konvencionalne istine (Mulamadh. ispoljavao u sansari. koji je umro 170 (ili 162) godina posle Mahavire. a verovatno i jedan od vinovnika krize koja je dovela do podele đainske crkve. kao ni njegove. Kroz nekoliko godina sazvan je Koncil u Pataliputri da bi se sakupili sveti tekstovi. Urođenu težnju indijskog duha prema coincidentia oppositorum Nagarđuna je doveo do k r a j n j i h granica. predvideo glad od 12 godina. ali se ispoljavao na svakom mestu. . XIV. Za šunju se ne može reći ni da postoji. ni da ne postoji. ali je uživao i u onome za čim je žudeo«. što znači u III veku pre Hr. On je utvrdio đainski kanon pa čak i redigovao nekoliko drugih dela. među kojima se kao najznačajniji izdvaja Ćandraguptin savremenik. bili poslednji sveznajući (kevalin). Budizam. za kojeg se smatra da je učiteljeve reči preneo učeniku Đambuu. 190. Nagarđuna odlučno odbacuje ideju da su njegovi ili bilo koji drugi filozofski argumenti važeći iz nekog ontološkog razloga koji postoji izvan ili s druge strane jezika. kao i celokupna indijska misao posle Nagarđune. ali je pri tom uspeo da pokaže da životni put Bodhisatve. i pored činjenice da je »sve prazno«. Lamotte. a svoga učenika Sthulabhadru ovlastio da u vreme njegovog odsustvovanja brine o preostalom delu zajednice. kako kaže Avatansaka. Bio je neprekidno u dubokoj ekstazi [dhjana (dhyana)~\. Poznata su nam imena i drugih sthavira. Pošto je. Đainizam posle Mahavire: erudicija. Živeo je u telu Zakona (dharmakaja). Nagarđuna odgovara da ni tvrdnje njegovih protivnika. Postao je definitivno spokojan [kleša (kleša)~\. Bhadrabahu se s jednim delom zajednice povukao na Dekan.182 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA nepomućeno spokojstvo i slobodu. pretrpeli su duboke promene. Bhadrabahu. dotad prenošeni usmeno. L'Enseignement de Vimalaklrti. 29). str. ali je nastojao da ih preobrati. u telima bezbrojnih živih bića. itd. Znao je da bića ne postoje. soteriologija kosmologija i Direktni Mahavirin sledbenik bio je sthavira (»stari«) Sudarman. 36. Đambuovih naslednika. i dalje ostaje uzvišen i t a j ideal je nastavio da inspiriše milosrđe i altruizam.

jedini je Sthulabhadra upamtio deset od ukupno četrnaest tekstova. Ovo poslednje obuhvaćeno je isključivo primenom monaških propisa. U njegovoj bogatoj filozofskoj i obrednoj literaturi nalazimo malo novih i kreativnih ideja. Digambare su osporavale oslobođenje svima koji su se odrekli potpune nagosti (znači osporavale su ga i ženama). pre Hr. nećemo analizovati ni svih pet vrsta »pravilnog saznanja«. ne računajući didaktičku i naučnu literaturu. ovi monasi. Ona je koncentrisana u »Tri đainistička dragulja«: pravilan pogled. đainistički tekstovi se ipak izdvajaju svojom nerazumljivošću i suvoparnošću. na legendarne biografije Tirthamkara. Isto tako. organizovale su ga Švetambare da bi utvrdile konačnu redakciju svetih tekstova. Dovoljno će biti da podsetimo na dve specifične teze 19 Pored filozofskih rasprava. ali se zna da je mlađi od Kundakundinog dela). po svoj prilici.ISTORIJA BUDIZMA OD MAHAKAŠJAPE DO NAGARĐUNE 183 starih tekstova. đainizam je sačuvao prvobitne strukture. 20 Doktrina o kojoj je reč istovremeno je i soteriologija. razlikuju se četiri vrste. Ova. »odeveni u vazduh«. nailazimo i na epove (adaptirane prema hinduističkim epskim poemama i Puranama). pa i na priče. Izuzev narativne književnosti (u kojoj takođe ima dosadne didaktike). u suštini su samo sholastičke sistematizacije koncepcija koje je formulisao ili sam Mahavira. romane i drame. U drugoj polovini V veka. Zajednica se podelila na Švetambare. poslali su mu izaslanike. ili neki od njegovih neposrednih sledbenika. obimno đainsko stvaralaštvo je monotono i suvoparno. bili su zaprepaščeni raspuštenošču monaha zatečenih na starom tlu. to da je bio ženjen). Kada su se iseljenici. a pošto su stare tekstove smatrali izgubljenim. vratili u Magadhu. No. Osim toga. koji su zadržali običaj da idu nagi. od kojih je prva čisto vizuelna a poslednja predstavlja neograničenu transcendentalnu percepciju. kao ni o postkanonskim tekstovima čiji je b r o j isto tako zamašan. rascep je postao neminovan. M Takav tip »konzervativizma« odlikuje tradicionalnu Indiju i. Čak i najčuveniji traktati. »u belo odevene« i Digambare. Usled neslaganja u vezi s nekim ritualnim pojedinostima i razmimoilaženjima u pogledu doktrine. a u to vreme se nalazio na putu za Nepal. Nećemo raspravljati o različitim kategorijama koje sačinjavaju obimnu đainističku kanonsku literaturu. odbacivale su i neke elemente iz Mahavirine biografije (npr. 19 Za razliku od budizma. u Valabhiju je sazvan drugi koncil. pravilno saznanje i pravilno ponašanje. izmišljena epizoda poslužiće kasnije kao opravdanje za razlike između dva kanona. »u vazduh odevene«. No. . sam po sebi. Što se tiče »pravilnog pogleda«. Kundakundina Pravaćanasara (I vek naše ere) i Umasvatina Tatvartha (čiji datum nastanka nije utvrđen. netrpeljivost se među sledećim generacijama još više zaoštrila i 77. sumnjali su i u autentičnost kanona koji su utvrdile Švetambare. ne predstavlja neku negativnu odliku. oni ga nisu pažljivo slušali i od izvornih tekstova zapamtili su samo neke delove.

Ista tvrdnja. kao što ćemo malo kasnije videti. u zavisnosti od toga da li je duša. te dve logičke metode ostaju jedna od najoriginalnijih tvorevina đainističke misli. da bi služila duši. u klasifikaciji bića prema njihovim duhovnim kvalitetima. koje je Mahavira možda pozajmio od Makhali Gosale. oslobođenje samo po sebi ne znači i konačno napuštanje Kosmosa.. duše. žuto. ružičasto i belo zemaljska bića. postavljenih jedan iznad drugog i obo21 Verovatno je Buda mislio na sjad-vadu kada je napadao vernike koji izbegavaju odgovor na bilo koje pitanje (Digha. Ekvivalentnost boja-stadijum duha može se sresti i u drugim indijskim kao i vanindijskim tradicijama. zaslužna ili grešna. nazvan je takođe i »prvim belim usredsređivanjem«. Doktrina »mogućeg« (sjad) podrazumeva relativnost i dvosmislenost realnog. stisnutih pesnica. istinita s jednog stanovišta. sačuvala i dala im novu vrednost. Pomenutu doktrinu osuđivale su mnoge indijske filozofske škole. Kosmos (loka) predstavljen je u obliku čoveka. i u kojoj meri. prostora i vremena (poslednje dve uzimane su kao »supstance«). dok čisto i bleštavo belo pripada isključivo onima koji dosežu do samih vrhova Univerzuma. 3) ovo može i biti i ne biti takvo. ali ostaje kompatibilna s celinom iskaza.184 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA đainske logike: »doktrinu gledišta [naja-vada (naya-vada)~\ i »doktrinu mogućeg« [sjad-vada (syad-vada)]. Drukčije se još naziva »pravilom od sedam delova«. prolazi kroz sve tri kosmičke zone. Ona je tradicionalne indijske koncepcije. Univerzum postoji zato da bi duše mogle da se oslobode svojih struktura. Kao i Priroda (prakriti) u koncepciji sankhja-joge. materija se organizuje sama od sebe i nesvesno. prestaje to da bude ako je posmatramo iz druge perspektive. »karmičke materije«. jeste verovanje da nam činovi različitim bojama \lešja (lešya)~\ obeležavaju dušu i da nam te iste boje prožimaju i tela. osmi stadij um. podbočen. Jedno karakteristično zapažanje. koji stoji. . Ali. jer sadrži sedam različitih oblika tvrdnji: 1) ovo može biti takvo. Jedna vertikalna osa. u kojem se vrši »prvo usredsređivanje duše na svoju čistu suštinu«. Naime. Podzemni svet sadrži sedam »delova« (bhumi). 21 No. itd. Originalnost đainske kosmologije sadržana je upravo u njenoj arhaičnosti. I. Kategorije materije. tamnoplavo i sivo karakterišu stanovnike podzemnog sveta. poput axis mundi. Mada bez početka i kraja. itd. tela mogu biti obeležena sa šest boja: crno. analizovane su i sistematizovane putem brojnih klasifikacija i nabrajanja. Reč je svakako o jednoj drevnoj koncepciji koja odgovara izvesnim jogističkim praksama. 39—42). Prva od njih tvrdi da se u vezi sa svakom stvari može izraziti više komplementarnih sudova. Tako. zanemarene u budističkoj i hinduističkoj kosmologiji. Taj makrantrop je sastavljen od podzemnog sveta (donji udovi). srednjeg (delovi oko pasa) i višeg (grudi i glava). i pored toga. 2) ovo može ne biti takvo.

. Oslobođena duša uživa u neizrecivom i večnom blaženstvu obitavajući. dok je budizam iz svoje postojbine potpuno iščezao. njen uticaj je veoma veliki.000 članova i. planinskim lancima je izdeljen na sedam transverzalnih zona. vrh Univerzuma. od najzagasitije crne do svetle koja nastaje usled odsjaja 16 vrsta gema. nigroda. deli se na pet superpoziranih zona.ISTORIJA BUDIZMA OD MAHAKAŠJAPE DO NAGARĐUNE 185 jenih različitim bojama. kojih je ukupno 8. a Švetambare zapadne oblasti. Ljudi žive samo u srednjoj zoni. Ali. čija osnova uronjava u podzemni svet. Svaka od zona sadrži nekoliko »rajeva«. u vidu koncentričnih krugova. Potom su Digambare naselile Dekan. opasuje petnaest kontinenata (nazvanih »ostrva«. sidha-kšetra. slučaj s budističkom »nirvanom«). pekući se na vatri ili smrzavajući se na najgoroj studeni. Poput svih drugih indijskih religija i đainizam je tokom svoje istorije pretrpeo brojna muslimanska nasilja (pljačkanja.000. odnosno makrantropova punđa. smešten iznad planine Meru. čije različite zone — identifikovane sa organima kosmičkog čoveka — n a s t a n j u j u različito obojena bića. u društvu sebi sličnih. Središnji kontinent. Peta zona. Najviše zone prvog »dela« nast a n j u j e 18 kategorija božanstava. u kojima žive različite klase prokletih. između kojih se prostiru okeani. Tu kosmičku planinu. vratu. zatvoreni su za večna vremena u najstrašnijem ponoru. pak. »polja savršenih«. Bharatavarša (Indija). Zločinci. koje odgovaraju makrantropovim rebrima. što znači da oslobođeni ne prevazilaze Kosmos (što je. zahvaljujući njihovom društvenom položaju i visokoj kulturi. podsećaju na tradicionalne klišee. đainizam je prodro u Bengal i Orisu. Za razliku od budizma. Predanja obeju crkava među svojim preobraćenicima i simpatizerima s velikim ponosom pominju nemali b r o j kraljeva i prinčeva. delu lica koji obuhvata pet otvora i njegovoj punđi.500. Takva antropomorfna predstava Univerzuma. Na njima takođe borave i zvezdana božanstva. za koje nema oproštaja. zagasitoplave i crne boje. Šest ostalih »delova« sačinjavaju pravi paklovi. niti je uspeo da pređe granice potkontinenta. 22 Ima oblik diska s planinom Meru u sredini. Ostala ostrva-kontinenti predstavljaju »zemlje uživanja« (bhogabhumi) jer njihovi stanovnici ne moraju da rade da bi živeli. Još za vreme Bhadrabahua. rezervisana je za duše oslobođenih. nastanjenih različitim vrstama božanstava. bio je i meta hinduističke kontraofanzive. no ona i dalje ostaje unutar makrantropovog Univerzuma. a. pored toga. već samo njegove mnogobrojne nivoe. Njihova izobličena tela i muke. arhaična je. naročito Guđerat. Đambudvipa. đainska zajednica i danas broji 1. Nigde u Indiji ona nije bolje sačuvana i bolje spojena sa iskustvima »mističnih svetlosti« nego u đainizmu.400. sive. koji se nalazi ispod makrantropovih nogu. razaranja hramova. dvipa). tako da je od XII veka počeo nepovratno da slabi. bradi. 22 A viši svet. zabrane nagosti). koje su osuđeni da trpe. on u Indiji nikad nije postao široko prihvaćena ni pretežna religija. Srednji svet uglavnom odgovara svetu opisanom u hinduističkoj ili budističkoj kosmologiji.

Osnovna tema speva je sukob između dve loze plemena Bharata. Durjodhana poziva Judhišthira da se . on je. Renou)]. Arđuna. provukavši se kroz podzemni prolaz. Durjodhanu. zajedno s majkom. Nakula i Sahadeva — sinovi su mlađeg Dhritaraštrinog brata Pandua. Bhima. inkarnacija demona Kali. Pet Pandava — Judhišthira. Vajua. Posle Panduove smrti. Pretpostavlja se da je bio završen već između VII i VI veka pre Hr. Međutim.« I tako princeza postaje zajednička supruga sve petorice. kraljevinom treba da vlada Dhritaraštra. zapravo. najopasnija je požar.000 stihova Mahabharata je najduži ep u svetskoj književnosti. No. nagriza demonska mržnja prama rođacima. krišom se povlače u šumu. Bitka od osamnaest dana Sa svojih 90. Prerušen u brahmana. Indre i dva Ašvina. Ali se Durjodhana ne miri s tim. a docnije ćemo videti značenje tog njihovog božanskog porekla. ovih poslednjih naročito u »enciklopedijskim« delovima (XII i XIII pevanje). Pandave uspevaju da se spasu i. Najstarijeg Kauravu. slepi kralj Dhritaraštra odlučuje da im ustupi polovinu kraljevstva. »to za ep nije od bitne važnosti« [L. a da je današnji oblik dobio između IV veka pre i IV veka posle Hrista [Vinternic (Winternitz)]. sve dok Judhišthira ne stasa da preuzme vlast. sadrži dosta prerada i interpolacija. Slede njihovi brojni neobični doživljaji. vođa klana Jadava. m a j k a uzvikuje: »Uživajte svi u njoj. sina slepog kralja Dhritaraštre. Što se tiče njenog vremena nastanka. Renu (L. Oni podižu prestonicu Indraprasthu i tu im se pridružuje rođak Krišna. zapravo. izazvan u kući u koju ih je nagovorio da se usele.XXIV POGLAVLJE HINDUISTIČKA SINTEZA: MAHABHARATA I BHAGAVAD-GITA 191. oni su sinovi bogova Dharme. ovaploćenja praiskonskog zla.. Ne primetivši da je to devojka i poverovavši da Arđuna donosi hranu dobijenu kao milostinju. Kada je saznao da Pandave nisu nastradale u požaru. iluzorno je verovati da bi se »prvobitna forma« speva mogla rekonstruisati. Onakav kakav je do nas stigao. Među brojnim zamkama koje postavlja svojim rođacima. Arđuna uspeva da osvoji ruku princeze Draupadi (inkarnacija boginje Šri) koju dovodi u njihovo usamljeno šumsko prebivalište. potomaka Kurua (100 Kaurava) i potomaka Pandua (5 Pandava).

Pošto je vladao još petnaest godina zajedno sa svojim nećakom. No. sa svojih 17. Eshatološki rat i kraj sveta Taj k r a j n j e surovi istrebljivački rat izazvao je Brahma da bi proredio stanovništvo na zemlji koje se preterano namnožilo. i sa braćom. Zemlja je pokrivena mrtvima i ranjenima. ili bar pet sela. najduže pevanje. kraljevstvo. braća uspevaju da ga nagovore da istraje i on svečano žrtvuje konja (ašvamedha. Trideset šest godina posle velike bitke. Kralj poništava partiju i vraća Pandavama njihova dobra. Svi njegovi saputnici jedan za drugim umiru na putu. posle kojeg uzleće u Nebo. Da bi takav stravičan rat započeo. braću i zajedničku suprugu. Judhišthira ponovo gubi i povlači se u šumu zajedno s braćom i Draupadi. Pandave šalju Krišnu kao ambasadora: zahtevaju da im se vrati kraljevstvo. ali Durjodhana to ne prihvata. Ep se završava opisom kratkog Judhišthirinog silaska u Pakao. Dhritaraštra se s malobrojnom p r a t n j o m povlači u šumu i tu ubrzo svi gube život u požaru. Pevanje koje sledi opisuje doživljaje izgnanika dok žive kao nepoznati. up. Osetivši da je ostario. Brahma je od nekih bogova . U petom pevanju (»knjizi priprema«) vidi se da je rat neizbežan. ujedno je i najbogatije književnim epizodama: tu pustinjaci pripovedaju Pandavama uzbudljive priče o Nalu i Damajanti.HINDUISTIČKA SINTEZA: MAHABHARATA I BHAGAVAD-G1TA 187 kockaju i pošto je jedna od kocki bila obeležena. Ogromne vojske pritiču i jednoj i drugoj strani i rat otpočinje. § 73). Judhišthira predaje vlast svome unuku Parikšitu (kojeg je Krišna svojevremeno oživeo pošto je na svet došao kao mrtvorođenče). Prestonica se ruši i nestaje u okeanu. Judhišthira hoće da se odrekne prestola i ode u pustinjake. na čudotvoran način pretvorenim u buzdovane. Ašvathaman ulazi u logor zaspalih Pandava i uspeva sve da ih poubija. ali uskoro daje pristanak za novu: dogovor je da će pobeđeni dvanaest godina živeti u šumi. Rami i Siti. Savitri. Vanaparvan (»šumska knjiga«).500 distiha. S hordom svojih demona. U sledećim pevanjima razni trenuci bitke koja besni čitavih osamnaest dana. uz pomoć Krišne i nekoliko mudraca. Šesto pevanje sadrži najčuveniju epizodu epa: to je Bhagavad-gita o kojoj ćemo govoriti kasnije. izuzev petorice braće koji su u tom trenutku bili odsutni. Pogođen tolikim ubistvima. Judhišthira i pas (koji je u stvari njegov otac Dharma) jedini izdržavaju do kraja. a trinaestu provesti u tajnosti. izazvanom sopstvenim svetim vatrama. Treće pevanje. Judhišthira u toj igri gubi sve — svoja dobra. Vođe Kurua ginu jedan za drugim. koje je. ispričani su sa puno pojedinosti. Krišna i njegovi ljudi ginu na čudan način: međusobno se poubijaju trskama. Spašavaju se jedino tri Kaurave i među njima Ašvathaman u koga je ušao Šiva. Draupadi i jednim psom kreće ka Himalajima. 192. Durjodhana poslednji.

na trenutno služenje bogovima. I. čiji su im mitski podvizi iz prošlosti garancija« Dumézil. 2 »Misao vedskih pevača koncentrisana je na dati trenutak. Mahabharata opisuje k r a j jednog sveta [pralaja (pralaya)] i rađanje novog pod vladavinom Judhišthire ili Parikšita. a šest Ameša Spenta ščepaće svako po jednog arhidemona i tako će inkarnacije zla biti zauvek potisnute u tamu (up. str. smatra da »novo doba« počinje vladavinom Parikšita. § 216). I. sadrži izvesne vedske. up. Indra (= Vaju i Indra) i dva Ašvina. Mythe et Épopée. već o svršetku čitavog kosmičkog perioda. Ta lista ne odražava ni religijsku situaciju vremena u kojem je ep bio završen (kada su dominirali Višnu i Šiva). »The Mahabharata and Hindu Eschatology«. str. no to je i sasvim razumljivo kada se imaju u vidu različite orijentacije. pa čak i prevedske elemente. Eshatologiju sličnog tipa (§ 177) sreli smo i kod starih Germana: u završnom boju (ragnarok) svaki će se bog uhvatiti ukoštac s po jednim demonskim bićem ili čudovištem (razlika je samo u tome što će se oni na k r a j u međusobno do poslednjeg poubijati). specifične za tri indoevropske religije. s tim što u ovom slučaju nije reč o svršetku jedne »godine«. Njegova koncepcija je prastara i široko rasprostranjena. Indra i Blizanci — odgovaraju trofunkcionalnoj listi vedskih bogova: Mitra-Varuna (= Dharma). 102. ali to ne predstavlja dokaz da nije ni postojao. * Stig Vikander je primetio da očevi petorice Pandava — Dharma. 152 i dalje. I. Vaju. a Alf Hiltebajtel (Hiltebaitel). rađanje novog i pročišćenog sveta. ali će iz vodene mase izroniti novo čovečanstvo koje će živeti srećno pod mladim bogom Balderom. naime onoga što hinduistička mitologija naziva krajem jedne jugge (yuga). Analogni mitovi potvrđeni su takođe u Iranu i Skandinaviji. Po zaratustrijskom predanju. razaranje kosmičkih proporcija vatrom i vodom. 2 Prema onome što kaže Dimezil (Mythe et Épopée. 42 i dalje. Ciklična teorija je postala popularna s Puranama. str. U izvesnom smislu moglo bi se govoriti i o veličanstvenoj revalorizaciji starog mitsko-obrednog scenarija Nove godine. str. 3 i stoga bi se mit o svršetku 1 žorž Dimezil vidi obnovu sveta u Judhišthirinoj vladavini: up. Mythe et Épopée. a zatim potopljena. Divergencije između tri analizovana rata su svakako osetne. Ormuzd će na k r a j u uhvatiti Ahrimana. a ni vedskam vremenu kada . simbolizovanog čudotvornim vaskrsavanjem Parikšita. Mahabharata je »epska transpozicija jedne eshatološke krize«. Ona. zemlja će biti spaljena. Tačno je da eshatološki mit nije potvrđen u vedsko vreme. prema tome. prihvatajući tradicionalno indijsko tumačenje. 1 Struktura epa je eshatološka: divovska borba između snaga »dobra« i »zla« (analogna borba između deve i asure). ali to ne znači da eshatološki mit treba smatrati isključivo hinduističkom tvorevinom.188 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i demona zatražio da se pretvore u ljude. 218 i dalje). Izvrsne analize strukturalnih analogija ova tri eshatološka rata dali su Stig Vikander i 2orž Dimezil. Iz njihovih analiza proizlazi da je mit o svršetku sveta indoevropskog porekla.

kao što su to. i potom zemaljskih katastrofa. Kao što je već primećeno. Shvatiti tu strukturu božanstva ravno je otkrovenju i predstavlja model postizanja oslobođenja. Revelacija (Krišne-) Višnua. J. str. III. i drugi bogovi. drugi je odsutan. Uz sve veličanje Višnua. Durga) dominiraju hinduizmom. Još značajnije su njene teološke razvojne linije i novine. koja u neku ruku anticipira »kraj sveta«. Kali. uostalom. ep ističe komplementarnost između njega i Šive. str. i ep i Purane ističu negativan aspekt ovog boga. »Mesijanska« ideja o avataru izložena je ubedljivo i dosledno. Uostalom. M. 238. kao takav. teološkim i metafizičkim konsekvencama. 87 i dalje. Ali. 54. »Through fhe looking glass«. može se naslutiti opozicija i komplementarnost između Višnua (-Krišne) i Šive. opisan u poslednjim pevanjima epa. Mahabharata opisuje i veliča borbu između Dobra i Zla. « U vezi s različitim aspektima ove komplementarnosti. 28). »lud«. dakle. No i sam Višnu (-Krišna) vinovnik je »razaranja« i »ponovnog stvaranja«. izvan je i dobra i zla. Mythe et Épopée. up. S jedne strane. U čuvenoj teofaniji Bhagavad-gite (XI. koje prima neograničene razmere. nasuprot tome. Mahabharata pozajmljuje b u j n u slikovitost iz Puranâ. Kada je jedan od njih — ili njihovih predstavnika — u razvojnom toku događaja epa prisutan. Kralju. on upravlja koliko stvaranjem toliko i uništavanjem sveta. itd. Biardeau. Gonda.HINDUISTIČKA SINTEZA: MAHABHARATA I BHAGAVAD-GITA 189 jednog doba mogao u b r a j a t i u drevne arijske tradicije. »Études de mythologie hindoue«. bremenita je. »vrlina i greh postoje. I. Iz toga sledi da Mahabharata odslikava pravedsko i prevedsko stanje stvari. o. up. vrhunska realnost. od Bhagavad-gite — ona postaje dostupna i široko prihvaćena u svim slojevima indijskog društva. u svojstvu Vladara pralaje. treba odmah dodati da spev predstavlja izvanrednu i znatno bogatiju sintezu od indoevropske eshatološke tradicije koju nastavlja. U opisima uništenja ljudstva. kao vrhunsko biće. 42 i dalje. kao vrhunskog bića. U stvari. Višnu je obično predstavljen kao neukrotiv. dharme i adharme. iza dramatičnih događaja koji čine potku Mahabharate. a od Mahabharate — tačnije. 4 i ova teofanija sadrži jednu pralaju. Komplementarnost Šiva—Višnu u neku ruku odgovara komplementarnosti antagonističkih funkcija uopšte. Šiva često opisivan kao onaj koji uspeva da ga obuzda. . 12 i dalje) Krišna se Arđuni prikazuje kao inkarnacija Višnua. Up. 4 Up. neodgovoran. dok je. jer od prvih vekova naše ere pa sve do danas ta dva boga zajedno s Velikom boginjom (Šakti. tekstove koje navodi David Kinsley. Vismdsme and Sivaism. str. pre svega. samo među ljudima« (XII. opasan. pridavanih velikim bogovima (stvaranje—uništavanje.). 176 i dalje. borbe koja dobija težinu su Soma i Agni igrali najznačajnije uloge. Joginima i misliocima ta ideja je bila bliska još od vremena Upanišada. Jer.' To znači da je Višnu. 5 U Puranama.6 U tom pogledu Mahabharata se može smatrati kamenom temeljcem hinduizma. tim pre što je bio poznat i Irancima. Dumézil. i. str.

a koji put »meditaciju«. Prva označava »istinsku spoznaju« [tatva đnjana (tattva jnäna)~\. a istovremeno daruje i brojne »moći«. Druga označava svaku aktivnost koja Sopstvo vodi Brahmanu. 8 Ova raznovrsnost značenja odgovara i stvarnoj morfološkoj raznovrsnosti. Mahabharata. Upanišadski monizam je negirao valjanost neposredne realnosti. ona podseća da je vrhunska realnost — upanišadski Brahman—atman — izvan tog para dharma—adharma. . Najčešće se ta aktivnost izjednačuje sa askezom. društvenom i egzistencijom pojedinca. Težnja ka izmirenju suprotnosti. drugim recima. a s druge. predlaže jednu širu doktrinu: s jedne strane. sankhje i joge. 193. a završava se otkrovenjem ljudske uslovljenosti i »puteva« oslobođenja. Suštinski gledano. karakteristična za indijsku misao već od brahmanä. Ko je doista ovladao jednom od njih. Ta čuvena epizoda počinje Arđuninom »egzistencijalnom krizom«. odnosno istorijski uslovljene. pokazuje svoje rezultate tek u Mahabharati. izraženih ritualizmom. prihvata svako soteriološko rešenje koje nije eksplicitno suprotstavljeno pisanoj tradiciji. . 157 i dalje. ili »spoznaju Sopstva« [atmabodha (ätmaboddha)~\. i one vrhunske. u isto vreme predstavlja uzor hinduističke duhovne sinteze.). 8 Te dve daršane smat r a j u se ekvivalentnim. 4) objavljuje superiornost četvrtog soteriološkog »puta«: odanosti Višnuu (-Krišni). naročito u svojim didaktičkim delovima. kao i izvan bilo kog drugog para suprotnosti. str. doktrine Upanišada). i u tom pogledu ona nastavlja upanišadsku spekulaciju. Sankhju i jogu poema uzima u njihovim presistematskim stadijumima. Eliade. Krišnino otkrovenje Na prvi pogled izgleda paradoksalno da književno delo koje opisuje strahote istrebljivačkog rata i k r a j jedne fuge. ubraće plodove o b e j u . up. Prema Bhagavad-giti. da valorizuje istoričnost ljudske uslovljenosti. može se reći da spev: 7 1) postavlja ekvivalentnost između vedante (tj. mudri (pandita) to ne čine. oslobođenje podrazumeva shvatanje odnosa između dva »modusa« realnosti: one neposredne. obojen teističkim (višnuističkim) iskustvima. 4—5). Sankhja i joga su jedno« (V. reafirmiše upanišadski monizam. a s druge strane. Videvši da uoči bitke pati što će morati 7 Posebno u »pseudoepskim« i didaktičkim odeljcima (XII i XIII knjiga itd. »samo ograničeni duhovi suprotstavljaju sankhju jogi. . 3) nastoji da opravda izvestan način postojanja u vremenu. metafizičkom spoznajom i jogističkom praksom. Upravo u Bhagavad-giti dokazana je i homologija tri soteriološka »puta«.190 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA jedne univerzalne norme. Drugim recima. katkad »moć«. 2) ustanovljava paritet tri »puta« (marga). Sam termin joga katkad označuje »metodu«. Le Yoga. budući da upravlja kosmičkim životom.

prikazuje kao »nova« duhovna sinteza. . »ta vrhunska misterija«. Arđuna. I odmah zatim otkriva duboko značenje svog delanja: »Kada ne bih bio u neprestanoj akciji. (To je doktrina akvatara. sadrži u ovom sažetom obrascu: Shvati-Me i Podražavaj-Me. U svojim glavnim linijama Krišnino otkrovenje se odnosi na: 1) strukturu Univerzuma. Krišna se pojavljuje lično (IV. . no s vremenom je ta joga iz našeg sveta iščezla« (IV. 1). on ju je otkrio Manuu. Ukoliko bih prestao da delam. kšatra (kshatra). koju otkriva Krišna. I dodaje. koju Krišna bez sumnje zastupa. ] . svetovi bi prestali da postoje i ja bih postao uzrok opšte pometnje i nestajanja svih stvorenja« (III. sve što on otkriva o svom sopstvenom biću i o svom »ponašanju« u Kosmosu i Istoriji treba da posluži kao uzor koji će slediti Arđuna: ovaj treba da nađe smisao svoje egzistencije i ujedno postigne izbavljenje shvativši šta je Krišna i šta on čini. svi ljudi podražavaju. 2). Eliade. Svaki put kada sveopšti poredak (dharma) dolazi u pitanje. ako se Bhagavad-gita. Ali da bi mogao da deluje »na Krišnin način«. jer. odnosno na način prilagođen datom »istorijskom trenutku« i otkriva tu vanvremensku mudrost. Upravo iz tog razloga Krišna se i • Ovo je svakako uticalo na sveukupnu zapadnu interpretaciju indijske duhovnosti. govoreći o sebi: »U ova tri sveta ne postoji ništa što sam prinuđen da radim [ . n j u je već učio Vivasvat. njihove razvojne tokove i sukcesivne modifikacije. da ne bi svojom pasivnošću doprineo »sveopštoj pometnji«. Jer. svi ljudi bi pošli mojim primerom. ne može nam ništa reći o njegovom »poreklu«. a da se pri tom ne oseti sputanim karmom. 161 i dalje. 2) modalitete postojanja. ona se takvom pokazuje samo u našim očima. Ali Krišna dodaje i to da »antička joga« (IV. 7). nije nikakva novina. ono što on postavlja kao pravilo. čitav svet sledi« (III. ukoliko imamo pravo da rekonstruišemo istoriju indijskih doktrina i tehnika. E. nastojeći da tačno odredimo šta su novo donele. 9 Moglo bi se reći da se suština doktrine. a Manu ju je preneo Ikšvakuu (IV. Le Yoga.) Drugim recima. u očima bića uslovljenih Vremenom i Istorijom. . prema tome. 3). prev. Prema indijskoj tradiciji. Up. ne treba da zaboravimo da s indijskog stanovišta istorijski kontekst jednog »otkrovenja« ima ograničen domet. »Pojavljivanje« ili »iščezavanje« jednog soteriološkog obrasca na planu istorije. 21). i sam Krišna ističe primer i soteriološku vrednost božanskog modela: »ono što Vrhovni vladar čini. pa ipak. 3) puteve koje treba slediti da bi se postiglo konačno oslobođenje. ne odričem se akcije« (III. gledano sa istorijskog stanovišta.HINDUISTIČKA SINTEZA: MAHABHARATA I BHAGAVAD-GITA 191 da ubija prijatelje i rođake. Krišna Arđuni otkriva kako može da izvrši svoju dužnost. Uostalom. »istorijski momenti« — koji su istovremeno i momenti kosmičkog razvoja — ne stvaraju doktrinu. već samo otkrivaju trenutno prihvaćene obrasce vanvremenske poruke. str. 23—24. Senart). treba da oponaša Krišnu: a to pre svega znači da nastavi da dela. 23). treba isto tako dobro da shvati i suštinu božanstva kao i njegove načine ispoljavanja. »Na isti način n j u su saznali kraljevi-rišiji.

Bolje je. makar i nesavršeno. 4—5). XIII. dakle. 9). čovek će naučiti da isto tako postupa: »Da bi se čovek oslobodio čina. Ali Krišna otkriva da usavršavanju božanskog dela može doprineti i čovek. 23 i dalje). ali da ga ne sputavaju: »nisam ja u njima. ističe da samo činovi.192 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA pojavljuje: spoznajući Boga. već one u meni« (VII. Osuđen na to da bude aktivan — jer »je aktivnost iznad neaktivnosti« (III. odnosno u transpersonalnu dinamiku koja doprinosi održanju kosmičkog poretka. naizgled paradoksalno. jer mu te činove propisuje situacija u kojoj se nalazi. već svakim svojim činom. Te specifične aktivnosti uslovljene su gunama (XII. dužnost koja nekom drugom pripada« (paradharma: III. čovek ne treba da vrednuje svoje činove. nego izvršiti. 4—5. 4—6. Čak i ako se odrekne čina. 194. naime. vrednovanje aktivnosti (karmana) čini glavnu pouku Krišninog otkrovenja: po uzoru na Boga koji stvara i održava svet ne učestvujući u njemu. izvršiti sopstvenu dužnost (svadharma). Kada razne askete i jogini »prinose na žrtvenik« svo- . čak i savršeno. odnosno »dužnosti«. u pravom smislu reči. Krišna u više navrata ponavlja da gune proizlaze iz njega. 8 i dalje. itd. i to ne samo žrtvama u pravom smislu reči (onima koje sačinjavaju verski kult).). On neprekidno stvara svet iz svoje prakriti ali ta neumorna aktivnost ne sputava ga: on je samo posmatrač svog sopstvenog stvaranja (IX. Prađapati je ustanovio žrtvu da bi Kosmos mogao da se manifestuje i da bi ljudski rod mogao da živi i da se razmnožava (II. 10 i dalje). Krišna n a j p r e otkriva da se u n j e m u nalaze i Biće i Nebiće i da svaka Tvorevina — od bogova pa sve do minerala — potiče od njega (VII. ni da pridaje apsolutnu vrednost sopstvenom položaju. u odricanju od plodova svojih činova. »Odreći se plodova svojih činova« U tom smislu. Pouka koja se iz toga može izvući jeste sledeća: i pored toga što prihvata »istorijsku situaciju« stvorenu gunama (a n j u mora da prihvati jer i same gune proizlaze iz Krišne) i deluje onako kako data »situacija« zahteva. čiji je cilj žrtva. ma kakve prirode on bio. prema tome. IX. ne sputavaju (III. nastavlja da ga vezuje za svet i da ga uključuje u karmički ciklus. To. pa. 12). 8—10). 35). svaka nesvesna aktivnost. izazvana gunama (IH» 5). čovek istovremeno spoznaje i uzor koji treba da sledi. 8) — čovek mora da izvrši propisane činove. Krišna. može se reći da Bhagavad-gita nastoji da »spase« sveukupnu ljudsku aktivnost i da »opravda« svako profano delanje: jer samim tim što ne uživa u njihovim »plodovima« čovek transformiše svoje činove u žrtve. nije dovoljno odreći se akcije: neaktivnost sama ne vodi savršenstvu« jer »svako je osuđen na akciju« (III.

čiji je cilj bio da se izmire sve vokacije: asketska. čak i onda kada. svaki čovek moći da se nada izbavljenju. Jedina stvar koju treba da ima u vidu jeste to da se mora odvojiti od svojih činova i njihovih rezultata. Jer će ubuduće. Ali jogističkom meditacijom postiže se konačni cilj jedino onda kada je učenik koncentrisan na Boga: »On treba da upražnjava jogu duše nepomućene i oslobođene s t r a h a . . izvršene u Bhagavad-giti. ne dela«. delati impersonalno. Velika originalnost Bhagavad-gite leži u insistiranju na »jogi akcije« koja se ostvaruje »odricanjem od plodova sopstvenih činova«.. »Ravnodušan prema plodovima svog delanja. lišen strasti i želja. Krišna otkriva Arđuni da se »čovek od akcije« 10 može spasti.« Eto. kao da radi po nalogu nekog drugog i umesto nekog drugog. . da ima porodicu. »Onoga koji Me vidi svuda i sve stvari vidi u Meni nikada neću napustiti. odnosno onaj koji ne može da se povuče iz društvenog života da bi postigao spasenje spoznajom. 46). mistička i ona posvećena svetovnoj aktivnosti. 20). iz različitih razloga. oni se od njih odvajaju. Delovati mirno. on ostaje veran jogi. Krišna izričito kaže: »Joga je iznad askeze (tapas). drugim rečima. niti će njega više potčinjavati karmičkom ciklusu. pa čak i da čini »nemoralna« dela (poput Arđune koji mora u boju da ubija svoje protivnike). Osim te joge. takvo tumačenje jogističke tehnike karakteristično je za grandiozni pokušaj sinteze. 25 i dalje). pridaju im trans personalnu vrednost (IV. njihovi činovi neće stvarati nove karmičke potencijale. brige i da vrši funkcije. iznad žrtve« (IV. U tome je i glavni razlog njenog uspeha. koja se sastojala u odricanju od »plodova sopstvenih aktivnosti«. a da pri tom nastavi da dela. Tu transmutaciju profane aktivnosti u ritual omogućila je joga. oslobođen svih veza. koji se ne može meriti ni s jednim prethodnim u Indiji. uvek zadovoljan. odnosno: »da se mora odreći plodova svoje aktivnosti« [phalatrišnavairagja (phalat r$navairagya)~\. II i dalje). dostupne svim ljudima. namenjenu kontemplativcima (VI. neuznemiravan »željom za plodovima«. intelekta usredsređena. niti će on napustiti Mene. pa čak i iznad nauke (đnjana). znači postići vladanje sobom i vedrinu koju je jedino joga kadra da podari. 30). on. zahvaljujući phalatrišnavairagji. 14). Onaj koji se čvrsto sjedinio sa Mnom i koji Me obožava. askezom. Kao što kaže Krišna: »Samo ako deluje nesputano. i čineći to.. u stvari. neprestano misleći o Meni i imajući Mene kao svoj vrhunski cilj« (VI. Ako se strogo pridržava tog pravila.HINDUISTIČKA SINTEZA: MAHABHARATA I BHAGAVAD-GITA 193 je psihofiziološke aktivnosti. da može izbeći posledicama učestvovanja u svetovnom životu. . Mene 10 »Covek od akcije«. »svi znaju šta žrtva znači i njome brišu sopstvenu nečistotu« (IV. bude bio primoran da i dalje živi društvenim životom. Bhagavad-gita ukratko izlaže i jogističku tehniku u pravom smislu te reči. (IV. ili mističkim kultom. koliko god bio aktivan.

zna da će biti »proklet« ako se potpuno prepusti temporalnosti i svojoj vlastitoj istoričnosti. odnosno verovati da izvan toga sveta i temporalnosti ne postoji ništa drugo. 195. mora po svaku cenu u svetu da pronađe put koji izlazi na jedan transistorijski i vanvremenski plan? Videli smo rešenje koje predlaže Krišna: izvršavati svoje svetovne dužnosti (svadharma). joga i budizam. ovo smo mi podvukli). treba se podsetiti rešenja koja predlažu sankhja. prema tome.194 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA koji obitavam u svim bićima. 11 Otkrivanje »sveopšte patnje« i beskonačnog ciklusa reinkarnacija 1 2 orijentisali su traženje spasenja u tačno određenom pravcu: ono je obavezno impli»Klasična« etapa darsana sankhje i joge svakako je nekoliko vekova mlađa od redakcije Bhagavad-gite. nalazi u vremenu i učestvuje u Istoriji. no u Bhagavad-giti ona je dobila svoj n a j koherentni j i izraz. 12 Napomenimo da je fatalnost transmigracija činila uzaludnim samoubistvo. Vrednost ovog jedinstvenog dela. vreme i istorija raspolažu nezavisnom i vlastitom realnošću. problem sa kojim se Gita suočava je sledeći: kako rešiti paradoksalnu situaciju čoveka. »Rđavo delo« je verovati da svet. čak negiranje ljudskog života kao načina postojanja u Istoriji. a. takav jogin boravi u Meni ma kakav bio život koji on vodi« (VI. 30—31. pri tom. može se proceniti u odnosu na brojne kontekste. ali ne dopustiti. trijumf jogističke prakse i uzdizanje mističkog kulta (bhakti) na nivo vrhunskog »puta«. presudna uloga koju je Bhagavad-gita odigrala u razvoju teizma ne iscrpljuje sav njen značaj. prevedeno terminima zapadnjačkih teoretičara. Prema svim tim školama oslobođenje je zahtevalo kao uslov sine qua non odvajanje od sveta. i. Ideja je svakako panindijska. čak epifanija Krišne (-Višnua). živeti u svetu i činiti deo njegovih struktura ne predstavlja »rđavo delo«. No. »Razdvajanje« i »spajanje u jedno« Da bi se procenio značaj Bhagavad-gite u religijskoj istoriji Indije. već uključenu u »ciklus istorije«. da nas ometa želja za ubiranjem plodova tog delanja (phalatrišnavairagja). u Bhagavad-giti rađa se i koncept milosti (božje) najavljujući svoj bogat razvoj u srednjovekovnoj višnuističkoj književnosti. To je. pa. sigurno da je bilo najrazumljivije. s jedne strane. Osim toga. Rešenje koje ona nudi. Pošto je čitav Univerzum tvorevina. n a j adekvatni je za modernu Indiju. istovremeno. stvorenu dvostrukom činjenicom da se. Jer. što je takođe značajno. s druge. Ali njihove karakteristične tendencije — pre svega metode koje se tiču odvajanja duha od psihomentalnog iskustva — potvrđene su već u vreme Upanišada. oslonca čitave indijske duhovnosti. stavljajući akcenat na istoričnost čoveka. 11 .

puruša).14 Za Zaratustru i mazdaizam Univerzum je bio delo Ahura Mazde. S druge strane. nagoveštena u Upanišadama. Devalorizacija Kosmosa i života. on to pitanje čak nije ni postavljao: ali. zdravlje/bolest. dobija svoj najpotpuniji izraz u »dualističkim« ontologijama i metodama razdvajanja sankhja-joge i budizma. »oslobađanjem od stega«. str. Povlačenje u usamljenost i askeza činili su njegove neophodne preliminarne korake. tip. 14 18 n* . Za sankhja-jogu Univerzum je nastao zahvaljujući »teleološkom instinktu« prvobitne materije (prakriti). te. § 104. Svet je kasnije iskvario Ahriman. jedan od brojnih primera dijada i polariteta — kosmičkih. I Zaratustra je posmatrao svet kao »mešavinu« duhovnog i materijalnog. društvenih. Za njih su svet. itd. život/smrt. koji je kineska misao formulisala alternacijom dva principa: janga i jina (§ 130). religijskih — koji su obezbeđivali ritmičku alternaciju u životu i svetu. prema tome. prvobitno je bila samo jedna među brojnim formulama koje su izražavale antitetičke i komplementarne aspekte realnosti: dan/noć. stecišta patnje i tamnice krcate robovima. postojanje Boga poricao. § 136). spasenje gnosom poređeno je s »buđenjem«. u toku dugog perioda svog postojanja. 18 i dalje. Kao što smo već u nekoliko navrata primetili. vršeći na ispravan način žrtvovanje. i ljudskog. Vernik je. Eliade. 13 Drugim recima. odnosno Sopstva (atman. Light and Seed«. Nasuprot tome. Progresivno jačanje dualizma Duh—Materija podseća na razvoj religijskog dualizma čiji je k r a j n j i ishod izražen iranskim obrascem dva suprotstavljena principa. Eliade. u stvari. spasenje je pretpostavljalo jedan čin raskidanja: odvajanje od sveta. oslobođenje se moglo postići jednim naporom »duhovne« prirode. Njolija. život i sam čovek bili proizvod niza dramatičnih. Religijsko obezvređivanje sveta išlo je uporedo sa uzdizanjem duha. opozicija između Dobra i Zla bila je. kobnih i zločinačkih aktivnosti Vid. Ukratko. Pratimo interpretaciju Đ. (up. principa Dobra i Zla. Sve u svemu. Up. A što se tiče Bude. »Špirit. manihejstvo i brojne gnostičke sekte smatrale su svet tvorevinom demonskih sila. razdvajao njegovu nebesku suštinu (menok) od materijalnog ispoljavanja (gete). str. »skidanjem koprene s očiju«. plodnost/jalovost. Religijsko obezvređivanje sveta bilo je olakšano iščeznućem Boga stvoritelja.HINDUISTIČKA SINTEZA: MAHABHARATA I BHAGAVAD-GITA 195 ciralo odbijanje da se prihvati uobičajeni tok života i društvene norme. itd. I za samog Budu. muško/žensko. 332 i dalje. je u svakom slučaju. principa Dobra i Zla. mada je atman kao autonomnu nesvodljivu monadu odbacivao. Dobro i Zlo činili su deo istog kosmičkog ritma. Proces krutog razdvajanja koji karakteriše te etape indijske religijske misli može se porediti sa istim takvim razvojem iranskog dualizma počev od Zaratustre pa do manihejstva. ono što se izdvojilo kao posebno u dva antagonistička principa. La Nostalgie des origines.

odnosno svetlost od tame koja je ovu držala u ropstvu. Ćovek nije više talac Kosmosa-tamnice koji je nastao sam od sebe. počev od njegovih materijalnih kosmičkih struktura pa do ljudske svesti. 15 No ipak. Sa izvesnog stanovišta moglo bi se reći da Bhagavad-gita krije arhajsku koncepciju sveukupne realnosti. 15 . dakle. tako karakteristična za indijsku misao. aktivan na svim nivoima. Stvoritelju sveta i Vladaru istorije. t a j isti Višnu periodično. Prema tome. pa čak i periodičnim sveopštim razaranjima Univerzuma. uslovljene društveno-političkim strukturama i istorijom. koje su nastojale da oslobode duh nizom sve radikalnijih »separacija«. Jer odricanje od života. seksualnost. zanimljivo je primetiti da. shvaćene kao alternacija suprotnih ali komplementarnih principa. pre svega od egzistencije. nastojeći da neke organske funkcije (uzimanje hrane. Izvršena u uslovima koje je pružao jedan personalizovani bog. U prvim vekovima naše ere tantrizam će pokušati da učini nešto slično. Drugim rečima. pošto je svet delo jednog personalizovanog i svemoćnog Boga. Višnu (-Krišna) nije samo Tvorac i Vladar sveta. tako su i propovedi jevrejskih proroka nastale u vreme najvećih »istorijskih strahota« kada je njihovom narodu pretilo neizbežno istrebljenje. najznačajnije posledice u religijskoj istoriji Indije imala je ponovna sakralizacija života i ljudske egzistencije. postalo je posle Upanišada jedno čudotvorno soteriološko rešenje. one su. Uostalom. Sigurno je da su razne indijske metode i tehnike. To je ono što Boga iz Bhagavad-gite približava Jehovi. Kao što smo upravo imali prilike da vidimo. Težnja ka totalizaciji realnog. Opštim kosmičkim i istorijskim katastrofama. već nastavlja da bude u njemu. kao što je do otkrovenja u Giti došlo u vreme najvećih užasa jednog istrebljivačkog rata. našla je u Bhagavad-giti jedan od svojih najubedljivijih izraza. uništava Univerzum. Međutim. I što je još važnije: jednog boga koji nije napustio svet kada ga je stvorio. imale svoje pristalice još dugo vremena posle pojave Bhagavad-gite. Ali najvažnije od svega je to što je ona izvršila ponovnu sakralizaciju Kosmosa i života uopšte. već on svojim prisustvom osvećuje čitavu prirodu. S druge strane. upravlja Višnu (-Krišna). ta totalizacija dala je religijsku vrednost čak i manifestacijama »zla« i »nesreće«. izdaja ili ubistvo. što znači i asketske prakse koje su podrazumevale napuštanje zajednice i društvenih obaveza. individualne egzistencije i Istorije dobijaju religijsko značenje. pa čak i čovekove istorijske egzistencije. Bhagavad-gita je uspela da u jednu smelu sintezu uključi sve indijske religijske orijentacije. teofanije. onakvom kakvim su ga shvatali proroci (up. Oslobođenje je trebalo da bude rezultat dugotrajnih i teških napora da se duh odvoji od materije. § 121). i »negativni aspekti« kosmičkog života. Bog stvara sve i upravlja svim stvarima. kao što su rat.196 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i ta čudovišna i besmislena kreacija bila je osuđena na propast. krajem svakog cikličnog perioda.

dok se poruka Bhagavad-gite obraćala svim kategorijama ljudi i podsticala sve religijske vokacije. inkarniranom i transcendentnom. istovremeno ličnom i bezličnom. Bila je to privilegija kulta. posvećenog jednom Bogu. Stoga je ostao rezervisan samo za elitu. Međutim. . t a j tip sakralizacije tela i života mogao se ostvariti jednom k r a j n j e složenom i teškom jogističkom tehnikom.) preobrazi u sakralne.HINDUISTIČKA SINTEZA: MAHABHARATA I BHAGAVAD-GITA 97 itd. kreativnom i destruktivnom.

takođe 45 : 18—22). u stvari.« Reč je o najradikalnijoj potvrdi jednog sistematskog monoteizma. dakle. Namesto t r n j a izrašće čempresi. nećete bežati. putanje kroz bespuća« (43 : 19). Izrael će uvek imati privilegovan položaj nacije koja dominira. Tekst je napisao u poslednjim godinama vavilonskog Izgnanstva nepoznati autor. ići Jehova i vaša zaštitnica biće bog Izrailja« (52—12). Samo je Jehova bog: »Ja sam prvi i poslednji.). Stvaranje i istorija. Pred vama će. jer ja sam bog nad bogovima« (45 : 22. jer se negira čak i postojanje drugih bogova. nestanak Judinog carstva i Izgnanstvo. do 55. bili su. isto kao i Izgnanstvo i Oslobođenje. pre svega svojim optimizmom. Njegova poruka se veoma razlikuje od drugih proročanstava. Is. . da bi u dubini mora načinio put kojim će iskupljeni proći?« (51 : 9—10). Oslobođenje prognanika objašnjeno je kao novi Egzodus. vode velikog ponora. božje kazne koje su najavljivali veliki proroci. »Ja sam bog kome nema ravna. Novi Egzodus neće se obaviti u žurbi: »Nećete izlaziti u žurbi. svi prognani na svetu. 11. Počeci eshatologije Poglavlja od 40. . »Okrenite se meni da biste bili spaseni. Propast Jerusalima. oruđe Jehove (41 :42). ovoga puta reč je o trijumfalnom povratku: »Obeležiću put u pustinji. itd. 4 0 : 9 . umesto kopriva nići će mirta« (55:12—13. jer su ti bogovi nepokretni i nemoćni idoli (40 : 19 ss. I drugi narodi biće uključeni u spasenje koje se priprema. a zatim i smelim tumačenjem onovremene istorije. Knjige Isaije predstavljaju posebno delo. up. »Planine i brda klicaće pred vama od r a d o s t i . Veliki kralj Kir. nema drugih bogova osim mene« (44: 6. »Nisi li ti onaj koji je rasporio Rahaba i proburazio zmaja? Nisi li ti onaj koji je isušio more. Ali.XXV POGLAVLJE ISKUŠENJA JUDAIZMA: OD APOKALIPSE DO VELIČANJA TORE 196. Uz sve to. poznato pod nazivom Deuteroisaija (»Drugi Isaija«). . u stvari. 56 : 1—7 o preobraćenicima Jehove). delo su Jehove. 54:11—14). po svoj prilici pogubljen posle jednog suđenja (up. 44 : 12—20. priprema uništenje Vavilona. 52 : 13—53 : 12). up. kome nema slična. Oni koji su mogli da veruju u nadmoć vavilonskih bogova ubrzo će biti pokolebani.

Oze. ali nijedan neće uspeti da dostigne vizionarsku snagu i duhovnu dubinu Drugog Isaije. Ali. Drugi Isaija prikazuje početak nove epohe kao dramu u kojoj će se odigrati niz neobičnih događaja. Ispaštanje koje nam vraća mir je njegovo ispaštanje i blagodareći njegovim ranama mi smo ozdravili« (53 : 5). na originalan i dramatičan način izražavaju stradanja jevrejskog naroda. nego k r a j nemoralnog vladanja Izraela i njegovu regeneraciju putem iskrenog vraćanja Bogu. nametnutih voljom Božjom: 1) Jehovino rušenje Vavilona (43 : 14—15. dolazak u Jerusalim (40 : 9—11) i okupljanje svih onih koji su se bili razišli po svetu (41 : 8—9). itd. »Sluga Jehove« je prihvatio sve muke: »Podmetnuo sam leđa onima koji su me udarali. 328 i dalje. Jer. Brojni odeljci navodili su na ovo mišljenje. Prognani koje je oslobodio Jehova vratiće se u Sion »kličući od radosti.) ili Izrailja (41 : 14—16). blagodareći kojoj su zaboravljeni gresi Izraela. . ] 1 Up. »Naše patnje on je podnosio i naše bolove on je t r p e o [ . Nasuprot njima. itd. pošto je kazna izvršena.. prelaz preko pustinje (55 : 12—13). 1 Ovaj eshatološki scenario prihvatiće i razvijati potonji proroci (§ 197). savršenog i srećnog doba. Nisam sklanjao svoje lice od uvreda i pljuvanja« (50 : 6). 50 : 49. nazvane Pesme Sluge (42 : 1—4. Između dveju epoha — one koja je upravo okončana i nove koja je nastajala — postoji značajna razlika.ISKUŠENJA JUDAIZMA 199 Sada. Novi zavet i hrišćanska egzegeza videli su u »Slugi Jehove« anticipaciju Mesije. 49 : 1—6. Iskušenje progonstva je žrtva. a žalost i bol nestati« (51 : 11). Večito blaženstvo nadviće se iznad njihovih glava. Ovoga puta savez će biti večit (55—3) i iskupljenje neopozivo (45 : 17. autor Deuteroisaije prvi je prorok koji razrađuje jednu eshatologiju. on najavljuje početak nove ere. . . 3) povratak Jehove na Sion (40 : 9 —11). Jehova je obnavljao savez. veselje i sreća će ih pratiti. History of Israelite Religion. Vrlo je verovatno da naziv »Sluga Jehove« (ebhed yahveh) personifikuje elitu judejskih izgnanika. ] Razdirali su ga naši gresi. odnosno oslobođenje prognanih (49 : 25—26). . »u večnoj ljubavi smilovao sam se na tebe. Fohrer. 52 : 13. 4) preobražaj zemlje obnovama (44 : 26) i umnožavanjem zajednice (44: 1—5) pa čak i promenama edenskog tipa (51 : 37). zanosa i vizija izazvanih uverenjem o predstojećem spasenju. tvoj Spasitelj« (54 : 8). tištali su ga naši zločini. U ranijoj literaturi nema sličnog entuzijazma. U stvari. Njene patn j e su uzete kao ispaštanje grehova celog naroda. veli Jehova. . . Jer. Jeremija i Jezekilj proklamuju svoju veru u spasenje Jerusalima. 51 : 6. 2) iskupljenje Izraela. 53 : 12). 8). »Jehova je učinio da se na njega svale gresi sviju nas [ . Njihovo tumačenje dalo je povoda brojnim polemikama. Četiri poeme. str. 5) okretanje drugih naroda Jehovi i odbacivanje njihovih bogova (51 :4—5).) uz pomoć njegovog oruđa Kira (41 : 24. Drugi proroci nisu propovedali k r a j jednog tragičnog i pojavu drugog.

Proklamovanje opšteg spasenja kroz iskušenja »Sluge Jehove« najavljuje hrišćanstvo. itd. koji je naimenovan za velikog namesnika. .200 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA Kao jagnje privedeno na klanje [ . starog i novog. postavljalo se pitanje kada će nastati eshatološko doba koje najavljuje Deuteroisaija. . Kamen temeljac postavljen je ~ 537. Malo kasnije procenićemo posledice ovog razočaranja na potonju istoriju Izraela. godine. I kao što se to dešavalo bezbroj puta u istoriji. pred prognanike se. nakon jedne političke promene. . Prema Zahariju. Jedan od odgovora koji se najlakše mogao prihvatiti objašnjavao je kašnjenje korupcijom zajednice. 197. »Sluga«. ] za naše grehe. odlaganje opšteg preobražaja. pošto je hram najzad bio posvećen. štaviše. Novo svetilište nije više pripadalo dinastiji već narodu koji je na sebe preuzeo troškove gradnje. već bio otišao. Tek ~ 520. postavio i problem obnove hrama. koji je prorokovao Drugi Isaija. međutim. Pošto je božanska kazna izvršena. Za one ponesene. uništenje njihovih vojski i ustoličenje Zorovavelja za mesijanskog kralja (2 : 20—23). . I za dan dovršenja radova on je najavljivao zemljotres. pad »careva naroda«. Godine ~515. Kriza koja je potresala Persijsko carstvo podstakla je novi talas eshatološkog zanosa. Eshatološki proroci Agej i Zaharija Još od njihovog povratka. . Međutim. ] i s moćnima on će podeliti pobede« (52 : 11—12). uložili su sve svoje snage u obnovu svetilišta. prvo doba kas Slične ideje mogu se naći kod Zaharija (8 : 9—13. on će ugledati svetlost i biće ushićen [ . pored ostalih hitnih problema. postavljalo se pitanje zašto eshaton pušta da ga čekaju. jer je primila na sebe grehe mnogih i zauzimala se za grešnike« (52 : 12). bio je to početak novog niza razočaranja. Jehova će od svoga »Sluge« načiniti »svetlost naroda da bi moje spasenje doseglo do krajeva zemlje« (49 : 6). ali je Zorovavelj. Dobrovoljna žrtva. . modifikovalo je koncepciju spasenja i eshatološka nada se polako gasila. Agej i Zaharija ističu bitnu razliku između dva doba.). . ~538. hram je osvećen. godine. ubrzo potom radovi su obustavljeni. opijene novim proročanstvima. Zorovavelj. Ali posle »iskušenja njegove duše. nova era je počela u trenutku kada je Zorovavelj postavio kamen temeljac (2 : 15—19). i prvosveštenik Jošua. podržani od strane proroka Ageja i Zaharija. Ovi tekstovi se svrstavaju u vrhunske domete jevrejske religijske misli. građenje je nastavljeno. on je stradao« (53 : 6—8).2 Ali. ne može se potceniti značaj ovog eshatološkog proročanstva. Za Ageja. ] i ne otvarajući usta [ . ubrajana je »među žrtve grešnika. kao nedovoljno pouzdan za persijski režim.

25 : 6 i dalje. itd. delo. 340. oslobađanje Izraela.). Međutim. jer »su vaše nepravde iskopale jaz između vas i vašega Boga« (59 : 2). sadrži ove motive: uništenje naroda. Slična proročanstva nalaze se u zapisu nazvanom Apokalipsa Izraela (Is. Zah. Osnovno je da svako sebe pripremi. 62 : 7). 8 : 20 i dalje). ipak se smatralo da će biti dostupno samo u Jerusalimu. U tim edenskim predstavama može se uočiti eshatološka modifikacija poruke »proroka-optimista« pre Izgnanstva. jer »dan njegova prispeća« (3 : 2) može nastupiti bilo kada. 56 : 7. Is. str. § 12) u vezi s 8 Bog će kazniti sve neprijatelje Izraela. 10 : 3—12) i prorok Joel. 4 Posle eshatološkog boja protiv naroda. njihove prestonice će razoriti. religijskom i nacionalnom središtu Izraela (Is.3 Iste teme u IV veku preuzimanju Deuterozaharija (9 : 11—17.6 Za Drugog Isaiju.. upregnuti u ista kola. a oni koji budu preživeli učestvovaće zajedno s Jehovom u mesijanskom slavlju na Sionskoj gori (24 : 21—25.. • Prorok Malahija (V vek) odbija da precizira datum »dana Jehove-'. 2 : 5—9. praćen njihovim uništenjem). U Deuteroisaiji (Is.ISKUŠENJA JUDAIZMA 201 rakteriše volja Jehove da uništi. Najpre će biti uništeni narodi. a zatim će nastupiti »obilje dobroga« kojim će Jehova obasuti Jerusalim (1: 17. s Fohrer. 2 : 15). konačno. Širenje eshatološkog iskupljenja na druge narode ima veoma značajne posledice za dalji razvoj religije Izraela. služiti istog gospodara. 4 Eshatološki scenario. 4: 2—3. obraćajući se svim narodima. nastaće rajsko doba blagostanja i mira (Joel. Jer. 12). uspostavljanju nove ere prethodiće veliki istorijski potresi (propast Vavilona. 56 : 1—2. 2 : 2—4.). govori o svome »spasenju« koje će »doći kao svetlost«. up. 12. . 51 : 4—6) Jehova. a drugo njegova želja da spase (1 : 1—6. rajski preobražaj zemlje. Konačno će u Jerusalimu biti uspostavljeno mesijansko kraljevstvo i narodi će dolaziti »da traže Jehovu Savaota u Jerusalimu i da se mole Jehovi« (8 : 20—22. 4:18—21). bilo u potpunosti bilo delimično. nav. grešnih prema Jehovi i Izraelu. 24 — 27). okupljanje izgnanika u Jerusalimu. 8 : 14—15). Pored sličnih proročanstava. od interesa samo za istoričare. on zna da je krivica do grešnika. preobraćanje naroda. »Toga dana čovek će upraviti pogled prema Tvorcu i potom će okrenuti oči prema Svetinji Izraela« (17:7). uspostavljanje božanske vladavine ili mesijanskog kraljevstva i. 5 Posle Deuteroisaije smatralo se da početak eshatona neposredno predstoji (up. ja ću tada narodima načiniti usta čistim da mogu svi prizivati ime Jehove i da mogu. odgovorni za tragediju Izraela (1 : 15)..« I pored toga što je spasenje bilo obećavano svima.. 3 : 17. 61 : 2). napad nacija na Jerusalim. Sveopšte spasenje još jasnije proglašava Sofonija (3 : 9): »Da. mogu se naći i predviđanja arhaičnijeg tipa (up. Ponekad se prorok usuđuje da podseti Jehovu kako on kasni sa obnovom Jerusalima (Is. Bog će istrebiti Judine grešnike (5 : 1—4).. oteraće iz zemlje nepravične (5 : 5—11) i okupiti prognanike (6 : 1—8. itd. kao i za kasnije proroke posle Izgnanstva. pogl.

Ori7 Is. Mesija je smrtnik. potomak Davida.. nestanak boleština. dok ih čuva dete« (11 : 6). ® Up. Zaharija 9:1—8. more i kopno«. ostali verni davidovskoj monarhiji. S. Neki istoričari su zaključivali da je iščekivanje Mesije nastalo u krugovima koje je zahvatio eshatološki entuzijazam. Zaharija deli mesijansko dostojanstvo na svetovnu vlast i duhovnu moć. delo. sišlo s neba da spase svet. složeniji. str. Čak će i Jerusalim biti obnovljen (Zdh. »Tada će Jehova zavladati nad njima sa gore Siona« (Michee. potomak loze Davidove. Iščekivanje mesijanskog kralja Prema eshatološkim proročanstvima. Ali. 44 : 6. Mowinckel. obnovljenim svetom će vladati Jehova. Isaija govori o »detetu«. 10 : 6—14). ponovno Stvaranje sadržaće u sebi izvesne rajske elemente: neizmerna bogatstva. Iskupljenje je isključivo delo Jehove. Ali takve grupe su predstavljale manjinu i zato mesijansko iščekivanje nije imalo neki značajniji uticaj. 56 i dalje. dugovečnost. a koji su. . večni mir između ljudi i životinja. 8 Vid. Eshatološka ličnost je. nav. Jehova će stvoriti »nova nebesa i novu zemlju i niko se više neće sećati prošlosti« (Is. 65 : 17). biće Jerusalim. međutim. Fohrer. 9 Problem je. Kao i u tolikim drugim eshatološkim scenarijima. Agej (2 : 6) najavljuje da će Jehova »potresti nebo i zemlju. 7 ili kralj naimenovan od Boga koji će upravljati u njegovo ime. 2 : 5—9) i nosiće »jedan novi naziv koji budu izgovorile Jehovine usne« (Is. Ali stožer Univerzuma. Novo delo će biti neuništivo (66 : 22) i Jehova će biti »večita svetlost« (60 : 20).202 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA Kosmosom u celini. plodnost kojoj nema ravne. 4 :7). Ali u Starom zavetu eshatološki »Mesija« nije natprirodno biće. Smatralo se da je ovaj kralj. pri tom. upoređivana s kraljem.. Treba precizirati da se izraz: »Miropomazanik Jehove« u početku primenjivao na kralja. o »jednom izdanku Jesejeve loze« (11 : 1) koji će pravedno vladati u rajskom svetu gde »vuk živi s jagnjetom. koji će sesti na Davidov presto i pravično vladati. 24 : 23. 34 : 4. 43 :15. itd. stvarni »Centar sveta«. He That Cometh. proroka i rodozačetnika. o »sinu za božji presto« (9 : 1—6). 198. obično nazivan »Miropomazani« (masiah). U jednom drugom predskazanju on opisuje ulazak mesijanskog kralja u Jerusalim predstavljajući ga kako »pravedan i pobedonosan skromno jaše na magarcu« (9 : 9—10). obnovljenog na najsavršeniji način. str. Kasnije se govorilo o miropomazanju sveštenika.. tele i lavić zajedno pasu. itd. panter leže pored jareta. dakle. 350. Strašni sud će biti praćen kosmičkim katastrofama koje će uništiti svet (Is. uklanjanje svake nečisti. 8 Biti »miropomazan« od strane Jehove ukazivalo je na veću prisnost s Bogom. 33 : 22. 51 : 6). Zorobabela i sveštenika Jošuu (4 : 1—6). 62 : 2).

legalistička reforma. str. on propisuje žrtvovanje životinja. U Vavilonu je obrezivanje ponovo uzimano kao najvažniji znak pripadnosti narodu Jehove. §§ 12 i dalje). detalje kulta uz insistiranje na čistoti i nečistoti obreda. Ringgren. dakle. 58 : 13— 14). 76). . »König und Messias«. Nazvan »Zakonom Svetosti«. 11 Treba. čovek će biti preobražen posredno i u neku ruku automatski uz pomoć Jehovinih čuda. osnovna koncepcija arhajske religioznosti. Istina je da je odlaganje eshatona na k r a j u ojačalo suprotne orijentacije. seksualne odnose i zabrane. radilo se o odricanju od nade u duhovno savršenstvo ostvarljivo ličnim naporima.ISKUŠENJA JUDAIZMA 203 ginalnost jevrejske misli je van sumnje. koja će obuhvatiti vraćanje čoveka njegovom prvobitnom jedinstvu. kako bi se ostvarilo novo osvajanje zemlje koje je obećao Jehova. str. pa. 280 i dalje i svuda. najzad se konsolidovala. Napredovanje legalizma Tokom dva stoleća mira pod persijskim sizerenstvom. kalendar svetkovina. a u isti mah o učvršćivanju svemoći Boga i njegova obećanja spasa. itd. inter alia G. Zbornik obrednih propisa.. ali kraljevska ideologija koju je ona razrađivala sadržala je i analogije sa ulogom kralja »spasitelja« u velikim istočnim monarhijama. Widengren. sadržanih u Levitskom zakonu (pogl. eshatološke nade nikada nisu konačno iščezle (up. produžava i revalorizuje ideju da je stvaranje najveće božansko delo i da je samo ono u stanju da obnovi i osvešta ljudsko postojanje. Svaka eshatologija prihvata. 56 : 1—8. Sakrales Königtum. Kao i Brahmane (up. Mowinckel. skrivala izvesno neslaganje između poruke velikih proroka i optimističke iluzije u pogledu volje Boga da spase Izrael. str. He That Cometh. ritualnog i legalističkog tipa. prema tome. pripisivan Mojsiju. »Zakon Svetlosti« ritualizuje životne funkcije i društvena ponašanja. Eshatološka proročanstva su. 352. 1 0 Upoređivana su eshatološka proročanstva s porukom velikih proroka pre Izgnanstva: prvi nisu očekivali neki koreniti preobražaj čoveka i novi kvalitet postojanja. Fohrer. dobija svoj konačan oblik tokom izgnanstva. započeta pre izgnanstva i nastavljena u ropstvu. § 203). međutim. 11 Up. podvući da je nada u kosmičku obnovu. 17—26). 199. naročito religioznosti paleozemljoradnika (up. Svakako da je eshatološko iščekivanje posle izgnanstva poteklo iz jednog drukčijeg religijskog iskustva nego što je bilo iskustvo velikih proroka. ali zato nije bilo manje značajno. Ali. Opstanak naroda će biti moguć samo u onoj meri 10 Up. Njegov cilj je da se sačuva čistota Izrailja. već jedno novo doba. 30 i dalje. i stvaranje novog sveta. Svetkovanje Sabata postalo je dokaz vernosti Savezu (Is. Na k r a j u krajeva.

Ovaj A. a više na veličanje »svetosti« Izraela. malo-pomalo rodila se nova ideja. 208. up. Javno pokajanje dobija veliki značaj što potvrđuje uvođenje Velikog oproštaja (yom kippurim). No ipak je Jezdrina reforma vodila etničkoj segregaciji i konsolidaciji legalizma koji će ubuduće dominirati religijom Izraela. neprestano ugrožavane gresima. str. Tumač je postao pravi uzor religijskog ponašanja. Nehemija će nastaviti reformu koju je započeo Jezdra. što će reći na veličanje ritualne čistote. Jezdra je smatran prvim »tumačem« ili »doktorom Zakona«. 126 i dalje. Jevrejin koji je živeo na dvoru kralja Artakserksa I. str. Manje je poznata povest o jednom drugom verskom starešini Jezdri koji je nastavio 13 — po svoj prilici u prvim godinama V veka — Nehemijinu misiju. »Le judaïsme depuis la captivité de Babylone«. Hijerokratija koja je dominirala u verskom životu za vreme persijskog perioda izgradila je svoju strukturu još u izgnanstvu. isto.204 u kojoj se. 120 i dalje Vid. Caquot. sačuva njegov etnički i duhovni identitet. 12 Sveštenstvo je smatrano jedinim autoritetom sposobnim da nadgleda primenu Zakona. posle ovog svečanog čitanja. Ali. kao kod velikih proroka. Kult se koncentriše manje na slavljenje Boga. ideja o usmenoj Tori. U propovedima sveštenstva nema ni traga o eshatologiji ili mesijanizmu. 143. Jezdra je organizovao skupove »ljudi i žena zrelih godina« na kojima im je čitao »knjigu Mojsijevih Zakona«. usred jednog stranog i nečistog sveta. Palestinian parties and politics that shaped the Old Testament. str. Prema predan ju (Nehemija. Izrael raspolaže svim ustanovama potrebnim za njegovo spasenje i opstanak kroz vekove«. analiza dela koju je preduzeo Nehemija. Nemoguće je tačno utvrditi da li se radilo o Petoknjizju ili. godine guverner Judeje i dobija odobrenje da podigne zidove Jerusalima. »Institucija p o k a j a n j a tako je dobro organizovana da gotovo ne ostavlja mesta nadi u jedan nov i bolji poredak. Pored pisanog Zakona. Mojsije je morao od Boga primiti i dopunska objašnjenja koja su od tada predavana usmeno. Veoma rano Zakon (tora) je pomešan s knjigama Petoknjizja. religija Izraela »službeno« raspolaže Svetim knjigama. On je takođe sproveo i verske reforme (između ostalog zahtevao je isključenje sveštenika oženjenih neizraelskim ženama). samo o nekom odeljku tog dela.) Ali. Svakako da nije bila reč o jednoj rasnoj meri. Ali. Za njih. Usmeno prenošenje predanja zamenjeno je proučavanjem i tumačenjem pisanih tekstova. postaje ~430. prema Mortonu Smitu (koji je prihvatio Kelermanove zaključke). Nehemija. On je takođe pridavao veliku važnost »ritualnoj čistoti« Izrailja i propisivao je raskidanje mešovitih brakova. pak. str. Opasnost je bila religijskog reda jer su mešoviti brakovi ugrožavali jedinstvo jehovizma. 12 13 . Preobražaj života nacije nije se više očekivao. (Videti dalje. od unutrašnjeg duhovnog preobražaja. nego od efikasne organizacije društva pod apsolutnim autoritetom Zakona (tdrdh). 8). Ben Širinu pohvalu tumača.

inicijacijsko prenošenje tajnih doktrina. u osnovi. Palestinian parties and politics that shaped the Old Testament. kultura i grčke ustanove (škole. 18 njihov priliv se stalno povećavao. bila je bremenita verskim značenjima. 200. 65 i dalje. puna razrada i prepravki. nacionalisti su proklamovali ekskluzivni karakter otkrovenja i usredsredili su svoje napore na odbranu etničkog integriteta Izraela. apokaliptičkih i gnostičkih »otkrovenja«. str. Već od početka kasnog bronzanog doba Grci su neprekidno održavali veze s Palestinom. priznajući ga kao jedinog Boga. Hellenistic Civilization and Jews. izdavana u stolećima koja su usledila posle Jezdrine reforme. pa čak i za vreme persijskog sizerenstva. odbrana Izraela. ne samo u dijaspori. str.) širili su se svuda. Međutim. Judaism and Hellenism. jedan oblik ozakonjenja onoga što bi se moglo označiti kao »ezoterizam«. tekstovi. nego i u Palestini. Martin Hengel. 59 i dalje. naročito posle Aleksandrovih pobeda. Za našu svrhu bilo bi nekorisno navoditi mnogobrojna dela. kojom su posle Aleksandrove smrti (~323) vladali Seleukidi (egipatski vladari). Slična egzegeza opravdavala je valjanost mahajanskih doktrina i tantrističkih tehnika. I. str. a teto tako i henmetičkih. Personifikacija božanske Mudrosti Najvažniji događaj koji je uz to imao i znatne posledice u istoriji judaizma bilo je suočenje s helenizmom. sukob je bio složeniji i iznijansiraniji. itd. Bio je to. V. koji su oblikovali i menjali političku sudbinu Izraela. gimnazije. dakle. Bickermann. 10 Up. Nasuprot njima. istovremeno su mogli da predstave važne trenutke u istoriji spasenja. Tcherikover. mnogo stariji. izvestan broj Psalama i proročkih knjiga 1 5 i prerađeni brojni. Za Jevreje se nacionalna politika nije razlikovala od religijske aktivnosti: ritualna čisto ta. t j . U tom periodu sastavljeni su Knjiga kronika. Drugim recima. 58 i dalje. U tom istom periodu došao je do izražaja antagonizam između dveju suprotnih religijskih tendencija koje bi se mogle nazvati »univerzalističkom« i »nacionalističkom«. 14 . istorijski događaji. 15 Podsetimo da su Knjigu o Jovu mnogi istoričari datovali u vreme posle izgnanstva. Der Goth der Makkabaer. 90 i dalje. uticaj helenističke kulture je poprimao značajne razmere. Prva je produžavala nade eshatoloških proroka da će dočekati dan kada će »narodi« obožavati Jehovu. str.ISKUŠENJA JUDAIZMA 205 zbornik egzegeze sačinjavao je Misnu (Misna — »ponavljanje«). Jezik. 14 S vremenom delo »doktora« steklo je skoro isto toliki ugled koliki je imala i Tora (up. Morton Smith. § 201). U stvari. 17 E. istorija. 228 i dalje. 17 Baš kao i za Rimljane. naročito u periodu posle proroka. Tokom prvog milenijuma.

. javila se relativno kasno. u raznim političkim. 18 Drugi naučnici su. str. . up. Personifikovanje Mudrosti (hokmä) u b r a j a se u najoriginalnija religijska ostvarenja tog perioda. . 20 Neke škole mudrosti unapredile su hokmu na stepen vrhunskog autoriteta. treba istaći da je moć Zeitgeista bila tolika da se na tragove helenističkih koncepcija nailazi čak i u tekstovima redigovanim s namerom da bi se one kritikovale ili odbacile. Stvorena sam od kada svet postoji. kao posrednika u Otkrovenju. pak. 19 Prethodnice hokme takođe su tražene u kultu Boginje-Majke (Iziđe ili Astarte). 129. Aristokrati ja i neki građanski krugovi nastojali su da uvedu neke ideje i institucije koje je isticao helenistički Aufklärung. ja sam se r o d i l a . 154 i dalje. I. Neki autori su u ovom shvatanju videli uticaj grčke filozofije. »Jehova me je stvorio kada je odlučio da započne sa Stvaranjem. verskim i kulturnim orijentacijama. 298 (stari19 izvori i bibliografija). Ali. Međutim. ona izlazi iz njegovih usta. Donera (Donner). Ovu »liberalnu« i kosmopolitsku politiku. izd. Judaism and Hellenism.206 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA bila je u skladu s političkom autonomijom. Up. K. str. Judaism and Hellenism. ostavile su traga u brojnim delima sačinjenim u Jerusalimu ili u dijaspori. Hengel. n j u Gospod rađa. Bossuet—H. isticali semitske paralele koje su prethodile grčkim uticajima. Gressmann. Razne ideološke i religijske orijentacije koje su. 99. delile jevrejski narod. 342 i dalje. Devet prvih poglavlja Poslovica (knjiga napisana verovatno sredinom III veka pre Hr. I. Međutim. kao što ćemo malo 18 Hengel. studije V. A. kod Plutarha i neoplatonista. A. sofija. . na n j u se najčešće nailazi u hermetičkim spisima. i II str. Olbrajta (W. str. II. . posebno »Mudrost Ahikara« Elefantinskog. na samom početku. koje je analizirao Hengel. pre pojave Zemlje. C. koristeći se n j o m e »kraljevi vladaju [ . Storija (Story) i H. starešine upravljaju i veliki sude na celoj zemlji« (8 : 12 i dalje). nav. odbacivale su druge socijalne sredine. nap. Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter (3. str. Mudrost je »izmislila znan j e i inteligenciju«. I.). u Palestini. Albright). Kada bezdana još nije bilo. Sve veći uticaj helenizma osećao se. Zategnuti odnosi među dvema suprotnim tendencijama dovešće do pobune Makabejaca (§ 202). kao božanski i personifikovani entitet. pre svega sredine verskih konzervativaca i seoskog stanovništva. 319. ali Mudrost nije nikakva saputnica Boga. 98.) veličaju božansko poreklo Mudrosti i n a b r a j a j u njene kvalitete. koja je ugrožavala nacionalni identitet. I. 154. delo. još od Aleksandrovog osvajanja (~332) pa sve do pretvaranja Palestine u rimsku provinciju (~69). naročito u helenističkoj eposi. « (8 : 22—24). pre svih drugih svojih dela. ] . str. Buse i Gresman (Bousset i Gressmann) su s punim pravom podvukli važnost »bića posrednika« između čoveka i Boga u jevrejskom religijskom shvatanju. 80 W.

Kohelet može da se odnosi na »učitelja skupa« ili na »govornika«. Kohelet insistira na neobjašnjivosti Božjih dela.). međutim. »Hajde. itd. ni nagrade. više se ne može govoriti o Božjoj »pravdi« (5 : 7. 9 : 2 ) . Ne samo da ista sudbina očekuje ludog i pametnog (2 : 15 i dalje). a ni milosrđe. . na mestti pravednika. str. zajedno s Knjigom o Jovu. a bezbožnik živi u svom bezbožništvu« (7 : 15). up. Eklezijast (ili Kohelet21). drugi takođe«. On više ne šalje ni izlive svoga gneva. a naročito »onoga ko još ne živi« (4 :2—3). jer nema ni dela. različite i protivurečne interpretacije i revalorizacije Mudrosti odražavaju jednu duboku krizu koja je mogla radikalno izmeniti profil judaizma. ni mudrosti u šeolu u koji ideš« (8 : 7—10). 21 . Refren koji je postao slavan. »sve je taština i gonjenje vetra!«. Jer. štaviše. on se neprestano vraća toj temi: »ima pravednika koje stiže ono što zaslužuju grešnici« (8 : 14. nego »na mestu pravde je zločin. Miran. Autor sudi po sopstvenom iskustvu: on je video i jedno i drugo. Osećaj krivice. 9 : 11). brojni istoričari i egZnačenje termina je nesigurno. nalazi svoje opravdanje u otkriću nepostojanosti i grešnosti čovekove egzistencije. Počev od Voltera. Sve što smisliš da uradiš. Judaism and Hellenism. Živi sa ženom koju voliš . ne ustaje protiv Boga. Eklezijast. Naprotiv.ISKUŠENJA JUDAIZMA 207 dalje videti. rezervisan gotovo kao filozof. Od beznađa do nove teodiceje: Kohelet i Eklezijastika Uopšteno posmatrano. učini onako kako možeš. njega više njihova sudbina ne zanima. . predstavlja neku vrstu patetičnog svedočanstva o razočaranju izazvanom slomom doktrine o nagradi. jedi svoj hleb u veselju i pij svoje vino u dobrom raspoloženju . 201. Autor smatra »srećnijim mrtve no žive«. . 2 : 15. čoveka i životinju (»prvi umire. jer to je tvoje . i nada u oproštaj podjednako su uzaludni. postaju nerazumljivi i značenje Stvaranja i smisao života: »Ne može se otkriti šta se dešava pod suncem i ko bi objasnio zašto se čovek muči tragajući za nečim što nikada ne može dostići« (8 : 17). Ovaj pesimistički racionalizam upoređivan je s nekim grčkim filozofskim školama. zločinac« (3 : 16). I sama mudrost je taština (1 : 16—17. nemoguće je »do kraja shvatiti ono što Bog čini« (3 : 11). I. Bog se udaljio od ljudi. »kako pravednik strada zbog svoje pravičnosti. up. 129. kako je sudbina ljudi »u Božjoj ruci« (9 : 1) čovek treba da koristi »dane koje mu Bog daje. ni znanja. Jedina »sreća koja pripada čoveku« hedonističke je prirode. Suprotno teologiji koju zastupaju knjige mudrosti. . 3 : 19). . Imajući sve to u vidu. Hengel. . jer to je njegovo« (5 : 17).

18 : 23). On napada bogate (13 : 3. bez obzira na njihovu religiju. uzvikuje on (1 : 1). 77. Već na početku svoje knjige Ben Sira ustaje protiv svetovne ideologije helenizma: »Sva mudrost dolazi od Gospoda«. jer su oni najaktivnije pristalice kosmopolitizma i univerzalizma.. Suprotno mišljenju koje su branili »kosmopoliti«. i iz pera jednog pisca (sOper). II. njih u Koheletu nema. I. sastavljeno po svoj prilici između —190—175. interesujući se za tajne parabola«. nav. No. Taj poziv na uživanje u životu sasvim je opravdano poređen s egipatskom pesmom harfiste (§ 30) i sa savetom koji Siduri daje Gilgamešu (§ 23). predstavlja vrhunac u njegovoj knjizi. Velika himna u 24. posle izgnanstva. Staviše. Ben Sira odbacuje takvo »univerzalističko« tumačenje poistovećujući mudrost s pobožnošću i kultom. Mudrost bi bila dostupna svim ljudima. izazvano spoznajom da je Bog ravnodušan. posebno u poslovicama i nekim Psalmima. To mu dopušta da identifikuje Mudrost (koja je najpre postojala u Bogu) sa Torom. delo. već jedno duhovno stanje između beznađa i rezignacije. daleko od negiran j a Boga. Mudrost u isti mah proklamuje i svoju uzvišenost (»Ja potičem iz usta Svevišnjeg. ali i politički) čistote Zakona.. god. Ovde. itd. . odnosno pohvala mudrosti. 124. Sira opisuje i veliča učitelja mudrosti kao vrhunskog tumača Zakona i naučnika koji se usredsredio na proučavanje Knjiga: »svu svoju dušu i misao on posvećuje studiranju Zakona Svevišnjeg. istinski »pravednik« je mudrac koji prihvata božansko poreklo kosmičkog poretka i moralnog života. uveren u nepobitni značaj (verski.«) i silazak u Jerusalim (»Tako sam se smestila na Sionu [ . ] da u Jerusalimu vladam«: 24 : 11). (39 : 1). str. bili su jaki i dugotrajni (up. naprotiv. poglavlju. On istražuje mudrost starih i sve slobodno vreme koristi proučavajući proroke. ipak bolje otkriva krizu koja muči Izrael. dakle nije u pitanju ateizam. . Jer. m a n j e patetično od Koheleta. bibliografske reference kod Hengela. str. Ben Sira je patriota. ono je namenjeno mladim Jevrejima. a svaka mudrost sadrži primenu Zakona« (19 : 20). Grčki filozofi i pisci oštro su napadali tradicionalne mitologije i teologije. Tora »nije ništa drugo nego zakon koji je obznanio Mojsije« 22 Vid. » Up. učitelja škole mudrosti. Epikura ili hedonista iz Kirene. Jedno drugo delo. Sudeći po tome. .208 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA zegete isticali su uticaj stoicizma. »sva mudrost leži u strahu od Gospoda. Kohelet ne odbacuje ni kultne obrede ni pobožnost. međutim. U knjigama mudrosti. § 202). tražeći skriveni smisao izreka. poznato pod nazivom Eklezijastika (ili Siracida). čiji je autor Ben Sira. predstavnici »Svetlosti«. 22 Uticaji helenističke kulture na judaizam. Hengel. on proklamuje njegovu realnost i njegovu svemoć 23 i neprestano ponavlja da treba koristiti njegove darove. Autor Koheleta je. opčinjenim helenističkim Aufklarungom. Međutim.

izlij svoju srdžbu. str. pobedi protivnika. isto je što i Zevs« (Zenon. delo. Posebno se trudi da opravda doktrinu o nagradi: veliča savršenstvo božanskog dela (39 : 16. . uništi n e p r i j a t e l j a . a tako isto i nevaljalci za zlo« (39:25). jer »dobri su od početka stvoreni za dobro. prirodu i čovečanstvo (ne samo Jevreje)«. poistovećenih s otpadnicima i »razularenim« helenofilima. 42 : 15. Posle dugog »razmišljanja« on zaključuje: »sva dela Gospodnja su dobra« (39 : 33). . str. VII. Ovu smelu obnovu tradicionalne teodiceje pratila je stroga kritika »protivnika mudrosti«. a4 Drugim rečima. Die Chokma (Sophia) in der jüdischen Hypostasenspekulation. a na kraju i monotona. po celoj zemlji. up. glavi Mudrost podseća: »Samo sam ja obišla nebesa. Neka ugnjetači tvoga naroda budu osuđeni na propast« (36. Jer. drukčije rečeno. M J. on u isti mah odbacuje i Koheleta i grčku filozofiju koja je bila u modi u kosmopolitskim sredinama Jerusalima.s0 24 U »pohvali praotaca« (44:1—49: 16) Ben Sira veliča velike ličnosti biblijske istorije: Henoha. . Mojsija. 127. To je jedinstven tekst. 14 . podseća da pobožni imaju drukčiju sudbinu od bogohulnih. U oblasti teologije. Mudrost je dar koji je Bog dao isključivo Izraelu. Važnost hokme u formiranju jevrejske religije. ja sam prošla kroz ponore. 25 W. Isaka. Mudrost je prikazana kao »moć koja ispunjava svet. I. On kritikuje mišljenje da je Bog ravnodušan prema ljudskoj sudbini. Jakova. U prepirci s helenizmom i njegovom Sofijom »Mudrost se mogla primeniti na judaizam samo uz pomoć faktora koji je imao odlučujuću ulogu u toj borbi: (uz pomoć) Z a k o n a . Fichtner. (Hengel ga upoređuje s glorifikovanjem heroja u helenističkoj literaturi. Hengel. 136). u čuvenoj 24. Noja. I na k r a j u »samo će Gospod biti proglašen pravednikom« (18 :2). koji prožima i daje oblik Kosmosu: »Univerzalni Zakon (logos). koji je istinska Mudrost što prodire svuda. . 160) podseća na Logos stoičkih filozofa. Hengel (I. ne postoji sličan u biblijskoj literaturi. 162. I. »ali Izrael je deo Gospoda« (17 : 17). u ovom sukobu s helenizmom i njegovom Sofijom. 6. Sira moli za oslobođenje Izraela od »stranih naroda«: »razbudi svoj gnev. Avrama. Schencke. Drugim rečima. Ali autor gubi dah i »pohvala« postaje didaktična. navedeno prema Diogenu Laertiju. nav. 29. str. ne sme se potceniti« . 88). itd. 22—25). str. 8). de viriš illustribus. Die altorientalische Weisheit in ihrer israelitischjüdischen Ausprägung. 25 Ali Ben Sira je bio primoran da ograniči i na k r a j u krajeva zanemari univerzalističke dimenzije Mudrosti.ISKUŠENJA JUDAIZMA 209 (24:23). kod svih naroda i nacija ja sam vladala« (24 : 5). U valima mora. Ben Sira se vraća na tradicionalne pozicije. Pa ipak. Bog je svakom narodu postavio vladaoca.

Hengel. Jud. Antioh je bio odgovoran za mnoga svetogrđa (u prvom redu politeistički karakter kulta zavedenog u Jerusalimu). Simon.29 Slično poređenje. str. delo. I. str. str. I. 28 Bickermann. vođenje rata je preuzeo jedan od njegovih sinova. 49. nasilje Antioha Epifana bilo je mnogo teže. str. Prve apokalipse: Danilo i Henoh I Sukob s helenizmom dostigao je vrhunac pod vladavinom Antioha IV Epifana (—175—164). pljačke. Svuda po Palestini podizani su žrtvenici bogovima Gentila i stanovništvo je bilo primoravano da im prinosi žrtve. Posle Matatijeve smrti. Dekret je pod pretnjom smrti zabranjivao praznovanje Sabata i drugih praznika. Godine 167. brojni grčki i rimski autori povezivali su Jehovu i Zevsa. nav. up. njihovi protivnici su posavetovali Antioha da jednim kraljevskim dekretom ukine Toru. str. st. M. 92 i dalje. netrpeljivost i naročito za proganjanje Jevreja. on je zauzeo hram i obnovio kult. Već duže vremena suprotnosti između dveju stranaka — Tobijada i Oni jada — pretile su da pređu u nasilje. kraljevi su sada bili 27 Prema Bikermanu (Biokermarui) Antioha su na užasne represije naveli helenofilski ekstremisti u Jerusalimu. skrnavljenje za tradicionaliste. Hengel. Uz to. 30 Sveštenik Matatija. Helenofili su tražili radikalnu reformu koja bi biblijski judaizam preobratila u religiju »modernog« tipa sličnu drugim onovremenim sinkretističkim tvorevinama. on nije hteo da Jehovu zameni Zevsom Olimpskim. Izraelci su upoznali iskušenja i opasnosti koje su im pretile od religijskog sinkretizma (up. 320 i 253). poistovećenog s feničanskim Baalom. 80 Up. a naročito za vreme kraljevstva. 87 Hram u Jerusalimu bio je pretvoren u sinkretističko svetilište Zevsa Olimpskog. Već od osvajanja Kanaana. kako to kasnije priznaje istoričar Josif Flavije (Ant. »Jupiter—Jahve«. Juda Makabejac. obrezivanje i posedovanje biblijskih knjiga. up. M. Ali su Makabejci nastavili borbu i za političko oslobođenje koje su uspeli da ostvare ~ 128. »pobožnih« [hasidi (hassidim)]. . nav.210 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA 202. delo. i svuda. godine. opčinjene grandioznom religijskom i filozofskom vizijom stoicizma. 51. Der Gott der Makkabder. Posle više stoleća. §§ 113 i dalje). 261 i dalje. Od samog početka podržavala ga je jedna grupa zelota. I. Simon. 289. Tvorci ukaza o progonu bili su upravo Tobijanci. koristeći jedan neuspeli pokušaj pobune stranke Onijada. mogao je prihvatiti veliki deo helenofilske inteligencije. U suštini. iz porodice Hasmonejaca. 12. 28 Pored toga. takva filozofska intepretacija nije dopirala do većine Izraelaca: oni su u Zevsu videli samo jednog od mnogih bogova koje su slavili Gentili. 29 Up. Međutim. Godine ~ 164. dao je znak za oružani ustanak. 120 i dalje. Ali. već da Bogu nađene ime koje je neznabošcima bilo nepoznato. Smatralo se da će ova pobeda religijskog reda zadovoljiti haside.

str. »pobožni« se moraju pripremiti za Božji sud koji predstoji. S. posle Pompejevog osvajanja. nastali su u sredini »pobožnih« (hasida). Kralj je video nekakav kip: glava mu je bila od zlata. str. up. 175—234. takođe Hengel. ovoga puta protiv Rimljana. 177 i dalje. Up.ISKU3ENJA JUDAIZMA 211 jevrejskog roda. Hellenistic Civilization and Jews. grudi i ruke su mu bili od srebra. Svoj sadašnji oblik Danilova knjiga je dobila ~164. 3 1 Njihova vladavina bila je stravična i ~63. noge od gvožđa i pečene zemlje. pečena zemlja. Tcherikover. 33 Up. V. 33 S druge strane. Strah od istorije dostigao je dotad neviđene razmere. pokušaj nasilne paganizacije izazvao je takav potres koji Jevreji iz Palestine nisu uspevali da zaborave: više nisu mogli da veruju u nevinost mnogobožaca i ubuduće će ih čitav jaz deliti od helenističke kulture. No nas u ovoj knjizi pre svega zanimaju religijska ostvarenja te epohe. Proročanstva Histapa i Sibile. Harizmatični lik Jude Makabejca podstakao je docnije i druge vojne pobune. Ali. koju je predvodio Bar Kohba od 132—135. Danilo i najstariji deo knjige Henoha I. bio je presudan za istoriju i religiju jevrejskog naroda. 33 on snaži veru u proročanstva i time pomaže vernima da podnesu svakodnevna iskušenja. surovo je ugušio Hadrijan. vojni uspeh Makabejaca imao je za posledicu začuđujuće jačanje političkog uticaja jevrejskog kraljevstva. Tada se iznenada odvojio jedan kamen i udario u kip: »u istom trenutku sve se razbilo. str. Taj postupak (vaticinia ex eventu) karakterističan je za apokaliptičke spise. K. nav. I. stomak i bedra od bronze. »Pobožni« su sačinjavali jednu veoma zatvorenu sredinu: oni su insistirali na bespogovornom poštovanju Zakona i brzom pokajanju. istorijski događaji toga vremena su preobraženi. Danilova knjiga priča o jednom Nabukodonosorovom snu (~605—562). 32 Ali sinkretističke tendencije razvijale su se i dalje u Samariji i Transjordaniji. The King is dead. Eddy. gvožđe. delo. Vek koji je protekao između nasilja Antioha Epifana i pretvaranja Palestine u rimsku provinciju. ustanak od 66—70. Danilo i Henoh I predskazivali su da se svet približavao svome kraju. te ćemo se stoga na njima najviše i zadržati. prepuni su šifrovanih poruka i integrisani u jednu specifičnu viziju univerzalne istorije. itd. godine narod je s olakšanjem prihvatio rimsko sizerenstvo. Sledstveno tome. str. godine okončan je razaranjem drugog hrama kao i Jerusalima od strane Titovih legija. godine. 14* . Tako. 31 Makabejske progone i rat analizovali su Bickermann. egipatsko »Lončarevo proročanstvo«. S jedne strane. I. Prvi apokaliptični spisi. a pobunu. a posebno u grekofonskoj dijaspori. Veliki značaj pridavan p o k a j a n j u bio je direktna posledica apokaliptičnog shvatanja istorije. birani iz porodice Hasmonejaca. 213—256. Kao što se moglo i očekivati. Autor opisuje događaje svoga vremena ili zbivanja koja su im neposredno prethodila u obliku proročanstava datih nekoliko vekova ranije. Hengel. 308.

Izrael ima centralnu ulogu. Sve u svemu. 8i : 1 i dalje). najzad. Tema o četiri kraljevstva. osobito na niz katastrofa koje su uništile vojne imperije. Životinje predstavljaju četiri kraljevstva kojima je suđeno da propadnu: posle toga. 27 i dalje. Baumgartner. koje će vladati ćelom zemljom. 133 i dalje. . Danilo prepričava još jedan od svojih snova u kome je video četiri ogromne životinje kako izlaze iz mora. »čvrsto kao gvožđe«. Lacoque. Što se tiče četiri životinje. O istom motivu up. str. str. Bentzen. Persijanaca i. sreće se kod Hesioda i u Iranu. 36 U toku svog ekstatičkog putovanja na nebo Henoh je video tablice na kojima je bila ispisana celokupna istorija (Henoh. Le Livre de Daniel. bronzano. Ali je opstanak izraelskog naroda ipak najviše bio ugrožen u vreme četvrtog kraljevstva (tj. i to kraljevstvo neće pripasti nijednom drugom narodu« (2:55). drugim recima konačni trijumf Izraela je neminovan. Danilo. Tada će »Nebeski bog osnovati jedno kraljevstvo koje nikada neće biti razoreno. 35 Pa ipak Danilo i jevrejske apokalipse donose jedan element nepoznat drugim tradicijama: događaji koji čine univerzalnu istoriju ne odražavaju više večni ritam kosmičkog ciklusa i ne zavise od zvezda. str. simbolizovana metalima. podsećajući na prelomne događaje prošlosti. njihovi prethodnici su dosta brojni. a zatim treće. ali će na k r a j u i samo biti uništeno.212 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA bronza. Widenggren. Ali. Le Mythe de l'éternel retour. str. iranske. okončanje istorije poistovećuje se sa spasom Izraela. dramatično n a b r a j a n j e sudbina četiri kraljevstva izražava u isto vreme i jedinstvenu koncepciju univerzalne istorije. Hengel. srebro i zlato postadoše slični plevi na gumnu u leto: vetar ih raznese ne ostavljajući traga« (2 : 32—36). u stvari. 35 Up. I. 34 Up. koja se nižu jedno za drugim. W.26 Po tom unapred utvrđenom planu. 49 i dalje. 34 Takođe i »veliki eon« o kojem govori Henoh I (16 : 1) može se uporediti s doktrinom o »velikoj godini«. vladavina nad svim carstvima biće podarena »svetom narodu Svevišnjeg« (7 : 27). za vreme Antioha Epifana). Tačno je da se u mitološkim predstavama uočava orijentalno poreklo. U nizu predstavljenih kraljevstava. A. neohaldejskog). str. 214—222. Eliade. istorija ide ubrzano ka svome kraju. Medejaca. Četvrto. spasom odvajkada određenim od strane Boga i upisanim u plan Istorije. Danilo tumači san: glava od zlata — to je sam Nabukodonosor. Aleksandrovog kraljevstva. »Danielforschung«. I. Asiraca (tj. pomenimo: haldejske. oni se odvijaju po Božjem planu. feničanske. uočljiv je proces sve bržeg propadanja. 57—67. uprkos gresima njegovog naroda. Daniel. A. Taj trijumf neće biti samo političkog reda. uništiće ostale. Pored pomenutog. posebno str. tvrdi da se bliži k r a j grešnog sveta i da je došlo vreme kada će Bog stvoriti večno kraljevstvo. slabije kraljevstvo. 291 i dalje. The Ascension of the Apostle. autor Danila je imao sasvim određen cilj: ohrabriti i osnažiti svoje suvernike. posle njega nastaće drugo. međutim.

62 : 14 i dalje. knjige su bile otvorene«. pokvarenost će biti pobeđena i svuda će zavladati istina (Jezdra. koji sedi na ognjenom prestolu: »sudilo se. str. . Volz. § 104). na k r a j u sveta doći će do sveopšteg suđenja. video Gospoda na tronu i »zapečaćene knjige« i prisustvovao je suđenju palim anđelima i apostatima. dostojanstvo i kraljevstvo (7 : 13—14). najavljuju brojne kataklizme i pojave kosmičkih nepravilnosti: sunce će svetleti noću. 150 i dalje. nastaće suša i glad. i Henoh je. preuzeti i Isus. Taj naziv će imati velikog uspeha u prvom veku pre naše ere. Jedina nada: kraj sveta K r a j sveta u jevrejskim apokalipsama. pa prema tome i do uskrsnuća mrtvih. slično tome. Le Mythe de l'éternel retour. Od Isusove propovedi. I. vatra će izbijati iz utrobe zemlje. a čestiti su nagrađeni da borave u »raju blaženih« (7 : 33—37. redigovano ubrzo posle smrti Jude Makabejca. 61 : 5.38 U pitanju je verovatno iranski uticaj. U svom ekstatičnom snu. U »Čovekovom sinu« (tj. IV. Charles. II. 259—60). Eshatološko shvatanje suđenja vatrom verovatno je iranskog porekla (up. 37 I baš kao u iranskoj tradiciji. str. 6 : 26—28. IV. Henoh. ali isto tako treba imati u vidu i paleoorijentalnu koncepciju bogova vegetacije (up. Charles. 149 i dalje. str. uostalom. kamenje će propištati. ljudi će se međusobno poubijati. njihova tela će uskrsnuti«). I. § 118). Charles. 5 : 4—12). 583). II.ISKUŠENJA JUDAIZMA 213 203. Danilo (7 : 9—14) ga opisuje kako se odvija u prisustvu jednog »Starca« »obučenog u kao sneg belo odelo«. vode poreklo od prastarog mitsko-ritualnog scenarija: kraj jednog sveta praćen je Stvaranjem novog (§ 12. IV: grešnici su namenjeni »peći Gehenea«. 90 : 33 i delo Jasona iz Kirene. 576—77). P. sa drveća će kapati krv. Što se tiče Poslednjeg suda. 51 : 1—3. itd. Eschatologie str. no t a j odeljak je teško datovati. str. iz izvora će poteći krv. (IV. Slika »Svevišnjeg« na »prestolu Suda ponovo se pojavljuje kod Jezdre. Ti klišei. L'Apocalipse syriaque de Baruch) a isto tako i fariseji. Aspects du Mythe. up. »Čoveku«) Danilo u sudnjem času eshatološkog t r i j u m f a simbolično prikazuje narod Izraela. Godina će postati kraća. kao i u drugim tradicijama. Radi se o jednoj mitološ37 Up. Već je i knjiga Isaije (26: 19) pravila aluziju na uskrsnuće (»mrtvi će oživeti. gl. IV—V). osuđenim da budu gurnuti u užarenu provaliju (90 : 20 i dalje. str. up. Posle Suđenja zlo će zauvek nestati. 196. Jezdra. itd. zvezde će napustiti svoje putanje. Hengel. Apocripha. Doktrinu uskrsnuća objavljuje čitava apokaliptička literatura (Jezdra. njega će. svojstveni apokaliptičkoj literaturi. 38 Iz iste epohe je Henoh I. Prvo neosporno pominjanje uskrsnuća nalazimo kod Danila 12 : 13: »kada bude došao kraj. ti ćeš ustati po svoje«. U istoj viziji Starca i suđenja Danilo prisustvuje silasku s neba jednog bića koje se prikazuje »kao Čovekov sin«: njega dovode pred Starca i njemu se poveravaju vlast. a mesec danju. n j u su prihvatili svi osim saduceja. I.

Za svet i istoriju smatra se da su pod vlašću sila Zla. 10 : 12. Henoh I. što će reći demonskih sila kojima zapoveda Sotona. The Son of Mati in Myth and History. str. zapisano je: »Svevišnji nije stvorio jedno doba već dva« (Jezdra IV. Njegova će moć dostići vrhunac kada se približi mesijanska era. Jezdra II. uništiti ili savladati sve demone i potom osnovati svoje Kraljevstvo. 257). up. 89 i dalje. Zaharija. up. Gajomard) ali neposredne prethodnike »Čovekovog sina« (»Čoveka«) treba tražiti u irano-»Radejskom« religijskom sinkretizmu (up. P. odnosno kada nastupe brojne katastrofe i dođe do već pomenutih aberacija (str. Odista. Bog ostaje centralna ličnost: zlo je još uvek nejasno personifikovano u Protivniku Jehove. judaizam nije znao da je Čovekov sin predstavljao varijantu mita o Prvobitnom čoveku. 90. izd. 38 U stvari. str. U knjigama Danila i Henoha I. 141 i dalje. 41 Neki tekstovi govore o povratku u r a j pa prema tome i ukidanju smrti (Jezdra IV. 1 : 3 i dalje) prikazuju ga kao pripadnika Jehovinog nebeskog dvora. 3 9 Koncepcija jedinstva opšte istorije mogla je da dešifruje onovremeno značenje eshatologije. 17. 89. 420 i dalje. 48 U istom delu nalazi se prastara ideja o neminovnom propadanju sveta: »Kreacija je već stara. 7 : 50). Međutim. Volz. 14 : 11. str. Štavile. izgubila je snagu mladosti« (Jezdra IV. ali ne pravi nikakvu aluziju na njegovu prethodnu egzistenciju. str. u n j o j se precizira i jedna nova ideja: ideja o dva doba (ili o dva Kraljevstva): »ova vladavina« i »druga vladavina«. Religion des Judentums. između ostalog. . 8 : 52—54). Suprotno starim kosmologijama koje su objašnjavale progresivno i neizbežno propadanje sveta teorijom cikličnog tipa (najdoslednije izraženoj kroz indijsku doktrinu o četiri fuge) Hasidi su proglasili Jehovu za jedinog vladara Istorije. 2. He That Cometh. Smatran je »neprijateljem« zato što je predstavljao nebesku ličnost neprijateljski raspoloženu prema čoveku (up. izd. o Antroposu ili Prvobitnom čoveku. 4 : 5. Mowinckel. ono se tu rađa iz ljudske nepokornosti (Henoh I. Ali u eshatološkom boju. šireći život. Sveti Pavle označava Sotonu kao »Boga ovoga sveta« (Korinćanima poslanica druga. 41 Datum eshatona mogu da izračunaju »mudraci«: vid. W.. Ideja o Prvom čoveku kojem je data eshatološka nadležnost nije biblijska. itd. 7 : 55). A. 2. U apokaliptičnoj literaturi Sotona inkarnira princip Zla: on postaje protivnik Boga. Tek će se u poznom judaizmu govoriti o Adamu koji je postojao pre Stvaranja. Borsch) je dobro ukazao na orijentalni mitologem Kralja kao Sina prvobitnog čoveka. Prve napomene o Sotoni (Jov. Jehova će pobediti Sotonu. 283 i dalje. Daniel. Up. 2 : 1 i dalje. § 216). Mit je indoiranskog porekla (up. 9 : 22 i dalje. § 115). u apokaliptičnoj literaturi osnovna slika se znatno menja. Jevrejska apokaliptika veliča eshatološku ulogu Čovekovog sina.214 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA koj ličnosti prilično odomačenoj u helenističkom svetu.. Bousset. 1 : 6 i dalje.40 U ovom dobu trijumf je namenjen »Kraljevstvu Sotone«. 98 : 4 i dalje) i pobune palih anđela. Puruša. Eschatologie. 4 : 4). Borš (F. radost i večni mir.

»dualizam« se očituje kao posledica duhovne krize koja jednovremeno dovodi u pitanje i jezik i tradicionalne teološke postulate i koja. tj. o tome apokaliptična literatura nema neku jedinstvenu koncepciju. između ostalog. 280 i dalje. . itd. Mowinckel. ubuduće postaje izolovano. jednog dobrog i jednog rđavog (up. Što se tiče eshatona i novog Stvaranja. S druge strane. He That Cometh. taj ponovo stvoreni svet ostaje fizički svet. i pored sveg svog savršenstva i večnog trajanja. koji prenose jednu molitvu za brži dolazak Mesije. što podseća na zervanizam (§ 213). dolazeći od Jehove. Svi sastavljači tekstova onovremene velike nesreće i nevolje opisuju kao »stvaralačke muke« ili »Mesijanske muke«. 30). 43 Setimo se samo jednog primera. 45 Up. dovodi i do personifikovanja negativnih vidova života. i Zlo (up. § 59). kao inkarnacije Zla. ] i u njegovoj vladavini neće biti nepravde. koji treba da uništi »nepravedne vladare i očisti Jerusalim od prisustva neznabožaca« (17: 22—24). treba voditi računa i o jednoj starijoj tradiciji koja je Jehovu shvatila kao apsolutni totalitet realnog. 16:14). 29. Ličnost Sotone se po svoj prilici razvila pod uticajem iranskog dualizma. jer će svi biti posvećeni i njihov kralj biće Mesija« (17: 26 i dalje. . život/smrt. kao coincidentia oppositorum u kojoj koegzistiraju sve suprotnosti pa. str. što predstavlja posledicu razmišljanja o misteriji božanstva i upliva iranskih dualističkih doktrina. Kraljevstvo Mesije treba da se ostvari još u sadašnjem eonu. Ono što se do tada smatralo kao trenutak u univerzalnom procesu (zasnovanom na alternaciji suprotnosti: dan/noć. jer one prethode dolasku Mesije i najavljuju ga. . »On je pravedan kralj [ . Verovatno da je Sotona istovremeno rezultat »cepanja« drevne predstave o Jehovi.ISKUŠENJA JUDAIZMA 215 Međutim. ono je u neku ruku privremeno. lik sotone. pre svega funkcija Zla (up. Pomenimo samo čuveni primer Samuila: »Duh Jehove se bio povukao iz Samuila i jedan zao duh. u njemu izazva užase« (Samuilo I. dobro/zlo. 42 U svakom slučaju reč je o umerenom dualizmu. odigraće značajnu ulogu u formiranju i daljem razvoju hrišćanstva. Solomonovih Psalama (delo redigovano u I veku pre Hr. Za neke. realnosti i božanstva. personifikovano i daje mu se specifična i isključiva funkcija. Kao i u drugim religijama.). § 195). Kao kod Isaije i drugih proroka posle izgnanstva. U svakom slučaju. sina Davidova. on je upravo kralj božjeg naroda.). pre nego što postane čuvena ličnost u evropskoj literaturi XVIII i XIX veka. 223). jer Sotona ne koegzistira od samog početka s Bogom i on nije večit. posebno ovaj mile42 Kumranski rukopisi ukazuju na postojanje dva duha koje je stvorio Bog. sa bogatom bibliografijom. prema tome. Mesija je uvek smatran ljudskim bićem.

] i Posvećenima dati da jedu sa Drveta života« (18 : 9— 12). Mesija će doći u trenutku koji Bog odabere. 382. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. II. str. II. da će on lično otvoriti vrata R a j a [ . 340. Sam Mesija će umreti i sve će se vratiti prvobitnom »miru«. str. Charles. str. up. Do sličnih revalorizacija patnji. II. 45 Sanhédrin 99a. Jehovu (Moore. La Religion d'Israël. Sve dotle vernici se moraju kajati. str.4* Toj mesijanskoj kraljevini je namenjeno da traje 400. 500. Za n j o m će uslediti sveopšti sud i uništenje sveta. Neki tekstovi dodaju da će se toga dana svi narodi preobratiti i početi da obožavaju jednog jedinog Boga. izvore koje navodi Moore. Elije i drugih ličnosti koje je Bog uzdigao na Nebo. 345 i dalje). 7 : 28 i dalje. Mowinckel. II. gde su navedena različita rabinska mišljenja. uništiće posledice greha. str. Judaisme. blaženstvo koje će Bog darovati vernicima. § 224). Prema nekim rabinskim izvorima.216 I STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA nijum. Mesija je neposredno po svom rođenju sakriven u Raju. II. 45 Više tekstova svrstava Mesiju među večna bića. . takođe Moore. . 375 i dalje. (vid. ili pak zajedno sa Elijem. 47 Dodajmo da Isusove propovedi i uspon hrišćanstva u potpunosti odgovaraju duhovnom zametku. 371). i to ne samo kod Jevreja i hrišćana. kao i u drugim tradicijama. U njima se neprestano ponavljaju isti motivi: uništenje bezbožnika. Što se više pogoršavao položaj jevrejskog naroda. str. . na Nebu. II. up. jednog sveštenika i jednog kralja. 375 i dalje. Ali uverenje koje su autori Apokalipsa tako revnosno zastupali. 44 Tu ideju će razrađivati rabinske spekulacije. pri čemu prvenstvo d a j u svešteničkom Mesiji. Ukratko rečeno. uskrsnuća i večnog blaženstva. 47 Ringgren. bilo je napušteno. Spekulacije u vezi s dolaskom Mesije nastavljene su u rabinskim krugovima u toku prvih vekova posle Hr. izazvanih istorijskim događajima. Zavet Levija jasno kaže da će pod Mesijom sveštenikom »iščeznuti svaki g r e h . Judaism. »Ali posle sedam dana usnuli eon će se probuditi« (Jezdra IV. delo. ili 1. pored Henoha. 46 Zavet dvanaest rodozačetnika i Kumranski rukopisi pominju dvojicu Mesija. 350. Reakcija jariseja: veličanje Tore U judaizmu. II. povećanje terora najavljivalo je spas. str. sve je više rasla uverenost da se sadašnji eon približavao svom kraju. str. 582). nav. trijumf Jevreja. itd. apokaliptičke vizije su podsticale na snažniji otpor protiv nasilja istorije. ispaštati i pokoravati Zakonu (isto. Onovremene katastrofe su odgonetane kao podsticajni predznaci. dolaziće mnogo puta i docnije. . 204. drugim rečima doći će do novog Stvaranja. Moore. . karakterističnom za mesijanske nade i jevrejske duhovne spekulacije ponikle između pobune Makabejaca i razaranja drugog hrama (up. str. Ukratko. Judaism. 350 i dalje). 46 Strack i Billerbeck.000 godina. Haosu. t j . da se datum eshatona može izračunati.

61 autori apokalipsa su detaljno razradili.«» Tu koncepciju o Mudrosti. »Onaj koji otkriva dubine i tajne i koji zna šta je (skriveno) u tami«. otkrio t a j n a saznan j a . one su postepeno bogatile i nauku otkrovenja u celini. 5« U Indiji. Vizije i ekstaze potvrđivale su autentičnost istinskog »proroka i mudraca«. ali je najviše razrađeno u tantričkoj literaturi (up. 385 i dalje. »sve tajne mudrosti poteći će iz njegovih usta« (isto. 48 sada postaje veoma popularan: on je predvideo neminovno suđenje pokolenju pre Potopa i palim anđelima. Vizije i ekstatička iskustva odigrali su kapitalnu ulogu u apokaliptičnoj literaturi (kao i u drugim domenima helenističkog sveta). nazvani »Henohovim predanjem«. 93 : 1 i dalje). Kao i Danilo. učenje o tajnoj gnosi. 14: 1. t. nedostupna profanima. Ta poruka je bila ezoterična. Ali. ona je potom prenesena nekim izuzetnim bićima. Hengel. 204 i dalje. nav. Kada on bude došao na presto. Anđeli ga uvode u nebeske misterije i on preduzima ekstatička putovanja na Nebo (gl. U praskozorje sveta Bog je nekim ličnostima. delo. Knjiga Danila je otkrivala samo opštu istoriju. 137 nap. astronomiju i astrolo18 Prema predanju Henoh je bio jedan od Rodozačetniika pre Potopa: on je »išao uz Boga. čuvenim po svojoj pobožnosti i vizionarskim sposobnostima. kao i uvek. . Pored toga. drugim rečima. U Henohu I ( 1 : 6 ) Čovekov sin je opisan kao uzor posvećenog. kod Mowinckel. II. 51 : 3). božanskog porekla i sadržaja. 375 i dalje. nav. Bog je onaj »koji mudrima daje mudrost«. " Druge primere vid. Kao što piše autor Danila (2 : 20—22). Henoh dolazi do svetlih saznan j a kroz svoje snove i vizije (Henoh /. str. 13 : 8. Apokaliptička literatura je predstavljala jednu svetu nauku. niti o optimizmu pothranjivanom priviđenjima. legendarni mudrac i prorok prvobitne epohe. 5 :24). 12—36) gde mu Bog dopušta da vidi tablice na kojima je ispisana celokupna istorija od početka do kraja. sada se sveta nauka ponovo otkriva i to. 49 Dodajmo da je tema o »skrivenom (spasonosnom) učenju« bila veoma popularna u helenističkoj epohi (§ 209) i da je opravdavala postojanje svih gnostičkih škola (§ 229). str. 83 : 1 i dalje. Slavni Henoh. 630.ISKUŠENJA JUDAIZMA 217 Nije reč o bekstvu od pritiska istorije. 206 ii dalje. Sada on objavljuje novo otkrovenje i traži pokajanje. »zapečaćena«. postoji do upainišadsike epohe. 51 Up. u velikoj meri se oslanja na Hengelove analize. Ono što sledi. skrivenoj na nebu i nedostupnoj ljudima. Njegove n a j karakteristični je osobine su mudrost i inteligencija. delo. obuhvatali ceo vidljiv i nevidljiv svet: zemaljsku i nebesku geografiju. pošto se prvobitna epoha približila svome k r a j u (eshaton). jer se približava drugo Suđenje. str. samo jednoj ograničenoj grupi posvećenih. I. dok su tekstovi. III). prenošenoj putem inicijacija. jer ga je Bog uzdigao na nebo« (Postanje. »učitelj svih tajni«. a zatim je nestao.

ali te ideje su obogatile judaizam i ojačale nadu jevrejskog naroda u jednom izuzetno teškom periodu. 52 53 . U stvari. str. Pa i pored toga. a uz to i sudbinu čoveka u trenutku eshatona. sačinjen od 248 delova i 365 vena. I. Hengel. Čovek. Eliezer B. I. podstakao je »oduševljenje za Toru« i konačno doveo do konsolidovanja ontologije Zakona. 266 i dalje. 240 i dalje. Uostalom analogni proces se može otkriti i u drugim verskim strujama. a deliće je i antičko hrišćanstvo. 312). Juđaisme. I. da nije bilo tako. str. potpunoj i spasonosnoj nauci koja se može steći kroz ekstatičke vizije ili preneti putem inicijacija. 53 R. I. str. 208). 55 Svaka od 248 zapovesti i 365 zabrana koje čine Toru ima kosmičko značenje. Eshatologija. Up. 54 Tora je uzdignuta na stepen jedne apsolutne i večne realnosti. potvrđena je takođe i u drugim religijskim tradicijama. oni su raspolagali naukom koja je bila superiornija od grčke. god. tvorci prvih apokalipsa. druga grupa potekla od hasida. njihova nauka je obuhvatala Kosmos. str. Prema Simonu ben Lakišu (Simon ben Laquisch) (III vek n. 53 U k r a j n j o j liniji bezbožničko nasilje Antioha Epifana i pobedonosna pobuna Makabejaca bili su odlučujući za orijentaciju i buduću strukturu judaizma. 312. meteorologiju i medicinu. str. u stvari. Vid.) poznat je po tome što je rekao: »Da nije bilo Tore. hasidska grupa. »eseni«.53 U pitanju je veoma važan duhovni fenomen. hasidi. saznanja običnom razumu nedostupna. Nebo i Zemlja "ne bi postojali. Prema »Henohovom predanju« kosmološke misterije su u isti mah i otkrivale i uzdizale Božje delo. Hasidi. n. potpomognuti »apokaliptičnim revelacijama«. uvrstili brojne helenističke ideje u svoje učenje o Zakonu. i druge izvore kod Moore. pre svega religijska kreativnost izazvana sinkretizmom. intenzivniji razvoj verovanja i ideja koje su Jevreji preuzeli iz orijentalno-helenističke baštine. 172.218 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA giju. U stvari. vratio bi se Haosu.« Tekst naveden prema Hengelu. 251. nego Ben Sira. Pod vodstvom »Učitelja Pravde«. e. e. predstavljala je jedinu snagu koja je bila u stanju da ograniči sveprisutnost Tore. učitelji mudrosti. odnosno »drugi front« u konfrontaciji s helenizmom. Ćak su i fariseji. izdvojila se od ostalog dela zajednice i odlučila da živi u pustinji monaškim životom (§ 223). 292 i dalje. a najbliža analogija senobitske organizacije esena jeste zatvorena konventikula grčkog tipa. Jer. »Nepomirljivi otpor prema Tori« koji su tako revnosno zastupale pristalice Antioha. apokaliptička osnova ostaje starozavetno shvatanje istorije spasa. otpočeli su još oštriju raspravu s helenizmom. uzorni model Stvaranja. isto. Hyrcanus (oko 100. prihvatili su i asimilovali ideje izvedene iz više sinkretističkih sistema. I. str. Istoriju i nebeski svet. Hengel. Vid. Kao što primećuje Hengel (I. Ta koncepcija o jednoj ezoteričnoj.). 34 Hengel. str. svet je opstao zahvaljujući tome što je Izrael prihvatio Toru. Nijedan drugi tok jevrejske misli nije pozajmio toliko mnogo helenističko-orijentalnih ideja kao apokaliptički. Tora će na kraju zavladati i onovremenom istorijom i kosmičkim ritmovima (isto.

pri tom. kao i trijumf legalizma takođe su doprineli okončanju eshatoloških nada. I. zamenila je ontologiju Tore. Ali. . Treba međutim dodati da je. a malo vremena zatim i u nejevrejsku Antiohiju (Delà. Nije posredi bio samo »nacionalizam«. 57 a takvo »usredsređivanje« sputavalo je razvoj jedne religije koja je pretendovala na to da postane univerzalna. oni su bili istorijska realnost. Božje otkrovenje u istorijskom kontekstu. proglašeno je univerzalno važećim. kao izraz slobodnog i spasonosnog otkrovenja Boga. Hengel. judaizam je bio na putu da postane univerzalna religija. 56 Kao apsolutna realnost. t. koji je zahtevalo usredsređivanje na Toru. Čak i u dijaspori primat Tore nije bio osporavan. puno je i života« (Pirkê Abbot. 58 Hengel. blagodareći izuzetnom razvoju dijaspore. Izraelci su bili njegov narod. i dalje smatralo isključivo namenjenim Izraelcima. Uzrok ove snažne i stvaralačke opozicije bio je pre svega paradoksalni karakter Otkrovenja. Otuđenje od naroda izjednačavano je sa otpadništvom. U k r a j n j o j liniji najvažniji je bio istorijski opstanak jevrejskog naroda. veličanje Tore korenito je modifikovalo sudbinu judaizma. 7). Od vremena Proroka jevrejska religioznost je bila stimulisana sukobom »univerzalističkih« i »partikularističkih« tendencija. dakle. a da se. I.« 58 Napor. Tora je izvor života. 11 : 19 i dalje). napuštanje univerzalne misije bilo cena koja se morala platiti da bi se očuvala izraelska zajednica. U drugoj polovini II veka pre Hrista. 56 Dva veka kasnije tantrizam će dati jedan sličan antropo-kosmički sistem i ritual. To uostalom objašnjava odluku prvobitne hrišćanske crkve. Kao što piše Hilel (Hillel). sanktifikovana Božjom voljom. U stvari. već pre svega teologija zasnovana na pojmu »izabranog naroda«. Ali. odnosno obesvečenjem jedne etničke strukture posvećene samim svojim poreklom.ISKUŠENJA JUDAIZMA 219 i samom svojom strukturom istovremeno je odraz Božanskog delà (Kosmosa) i Njegovog otkrovenja (Zakona). drugim recima. da večito ostane na raspolaganju Bogu. Prema tome. i delimično misionarskoj propagandi. »Hristologija. Alegorično tumačenje nije poništavalo doslovni smisao svetih knjiga i Filon je priihvatalo i zakone i propisane zabrane. ali svest o univerzalnoj misiji nije se mogla nesmetano razvijati ukorak sa snažnim nacionalističkim i narodnim strujama. 175). I. 312. str. koje nije priznavalo nacionalne i istorijske granice. da sve do k r a j a istorije očuva svoj identitet netaknutim. Jehova je izabrao Izrael. 8 : 4 i dalje). »onde gde ima puno Tore. reakcija na Antiohovo bezbožništvo dovela je do onoga što se naziva »usredsređivanjem na Toru«. Zakon je svakako imao odlučujuću ulogu u odbrani nacionalnog identiteta. 57 Up. odnosno ograničeno na jevrejski narod. u perspektivi judaizma. III. Prvi zadatak jevrejskog naroda bio je. 314. da pošlje misionare Samarićanima koje su Izraelci toliko mrzeli (Delà. up. nadahnute duhom jevrejskih proročanstava. »Cak je i apokaliptička literatura postepeno iščezla i bila zamenjena jevrejskom mistikom« (Hengel. str. III.

nada u spasenje razvijala se pod znakom sinkretizma. reč je u prvom redu o individualnom spasenju. Serapisa u Egiptu u doba Ptolemeja — imali su isti cilj. Ali. Pripadanje jednoj zajednici nimalo nije sprečavalo uključivanje vernika u druga t a j n a bratstva. Videli smo već koliki je značaj imao u judaizmu posle izgnanstva (§ 202). lat. Fortuna). Ćudljiva i ne1 Na primer. ono po čemu se sinkretizam helenističke i rimske epohe izdvaja od ostalih. kult vladalaca — da navedemo samo neke primere — takođe ilustruju značaj i snagu sinkretističke misli. uzdizanje nekog tradicionalnog boga na stepen zaštitnika dinastije: Apolona kod Seleukida. posle koje je novi vernik priman u zajednicu. Moglo bi se reći da obećanja spasa nastoje da odstrane opasni uticaj boginje Tihe (»Sreća«. Divinizacija suverena i sinkretistički državni kultovi — npr. Zevsa kod Lagida. Ali. grčke i rimske religije. grčko-istočnjačke Misterije. Kao i svi onovremeni duhovni tokovi. religijski sinkretizam je glavno obeležje helenističkog vremena. obrede. Religije Misterija Kao što smo već napomenuli (§ 184). Ta prastara i široko rasprostranjena pojava odigrala je važnu ulogu u obrazovanju hititske. koji su došli do saznanja o smrti i vaskrsu. upućivanje u »tajne«). ali i kultovi dinastija usmereni su ka analognom cilju. eshatološke i apokaliptične teorije. on se pojavljuje kao neophodan uslov stvaralačkog razvoja bilo koje religije. Daleko od toga da bude neplodan. obećanje spasa čini novinu i glavnu karakteristiku helenističkih religija. 1 Ugledni svetitelji. U stvari. Atene kod Atalida. a kasnije ćemo videti da su sličnim procesom nastale i neke tvorevine iranske religioznosti (§ 212). Istina je da je u doba koje mi razmatramo jedino bog Serapis bio rezultat sklad nog sjedinjavanja dveju božanskih figura. I prvobitno hrišćanstvo razvijalo se u sinkretističkoj sredini. bliži su čoveku od tradicionalnih bogova.XXVI POGLAVLJE SINKRETIZAM I KREATIVNOST U DOBA HELENIZMA: OBEĆANJE SPASA 205. Svakako. . kao i u religiji Izraela. budizmu Mahajane i taoizmu. Njihov kult sadržavao je jednu više ili m a n j e razrađenu inicijaciju (katihizis. to su njegove široke razmere i iznenađujuća kreativnost.

Nock. kao i u nekim drugim azijskim zemljama. 1 . 9). 4 § 202. D. Bergman. 39 i dalje. Ova doktrina i astrologija — tehnika koja primenjuje n j e n a načela — razvile su se pod uticajem opservacija Vavilonaca. da su čak iznad nje. to Proviđenje je stvorilo planete. 101. iranskog (Mitra). njihove strukture Up. Met. Svi ti kultovi posvećivanja upućivali su na drevnu prošlost. 3 Ta pesimistička koncepcija mogla se opovrći jedino uverenjem da su izvesna božanska bića izvan Sudbine. Tarn. 4 Brojni misteriozofski i hermetički tekstovi tvrde da za posvećene prestaju da važe sudbinska određenja. Bel je proglašen Gospodarem sreće.« štaviše. Gnostici nisu više robovi fatuma (Lactantius. isto kao i vek gradova i država. no. Ta nova kosmo-istorijska vizija dovela je do stvaranja izvesnih eshatoloških teorija (npr. čovek ne samo da se osećao vezanim za kosmičke ritmove.® Sudbina se na k r a j u povezuje s astralnim fatalizmom. egipatskog (Izida i Oziris). 340. str. Conversion. 15). posvećenja u druge religije spasenja mogla su se ostvariti bilo gde i bilo kada. Zlatno doba za vreme Avgusta posle građanskih ratova. str. Tiha (ili Fortuna) postaje jedan od Izidinih atributa. nav. pa čak i onda kada su se redovno počeli upražnjavati pre m a n j e od jednog veka. Nock. đelo. Hellenistic Civilisation. u stvari. str. Fate Harkens to Me«. koje se moglo obaviti isključivo na ielesterionu i određenog dana (up. Tiha donosi i sreću i nesreću. u ovom slučaju. »I Overcome Fate. jer duh (nous) je gospodar sudbine (heimarmene) isto kao i zakona (Corp. feničanskog (Adonis). kao što ćemo kasnije videti. određen je zvezdama. § 97). XI. Fortuna rector. Up. treba reći da je na osnovu vavilonskog astronomskog računanja i buduća istorija sveta bila podeljena na periode blagostanja i kriza kojima vladaju planete.. S druge strane. str. 5 Up. 12. A. oni su tumačili Sudbinu kao Proviđenje koje vodi računa o moralu. Radilo se svakako o jednom specifičnom klišeu Zeitgeista helenističke i rimske epohe. U Hvalospevima Iziđe i Ozirisa. J. primenjenih na kruženje zvezda.SINKRETIZAM I KREATIVNOST U DOBA HELENIZMA 221 predvidljiva. ® Stoici su se trudili da isprave amoralnost astrologije. Institutiones. ti istočnjački kultovi gube svoj etnički karakter. 102. u helenističkoj epohi. jevrejska apokalipsa. ispoljava se kao ananke (»nužnost«) ili kao heimarmene (»sudbina«) i pokazuje svoju moć naročito u životima najvećih. sve Misterije su istočnjačkog porekla: frigijskog (Kibela i Atis).® Za razliku od posvećivanja u Eleusinske misterije. 288—89. naročito u vreme Carstva. 16). Život pojedinica. Svakako. U misterijama Iziđe boginja uverava posvećenika da mu može produžiti život preko granice koju mu je sudbina predodredila. boginja izjavljuje: »Ja sam Sudbinu pobedila i ona me sluša. itd). već odavno poznata (§ 24). teorija o podudarnosti makrokosmosa i mikrokosmosa bila je u Mesopotamiji. Ali.. sve te religije spasenja ponovo su oživljavale izvesne elemente drevnih religija. Međutim. Sa izuzetkom dionisizma. već je otkrivao i to da mu sudbinu određuje kretanje zvezda. Sreća (casus infestus) ne može više biti protiv onih koji služe i slave Iziđu (Apuleius. Herm. kakav je Aleksandar. II.

Ova drevna praksa u to doba imala je pre svega eshatološko značenje. Potom mu je prenošena sveta mitska povest (hieros logos) o poreklu kulta. str. nove vernike su »hranili mlekom kao da su ponovo rođeni« (De diis et mundo. tu raspolažemo samo nekim uopštenim i zagonetnim podacima. . U određenom momentu svog posvećivanja. Većina delimičnih podataka kojima raspolažemo odnosi se na simboličnu smrt ili vaskrsenje mista.6 Toj mističnoj smrti sledilo je novo. piše Salustije. 21. navedeno u Naissances Mystiques. Religions orientales. Posvećenju je prethodio period posta i mučenja posle kojeg je budući vernik izlagan purifikacijama i lus traci jama. 219. Ono što je sačinjavalo suštinu njihovih javnih kultova poznato nam je. 8 U Mitrinim misterijama hleb i vino su posvećenom davali snagu i mudrost u ovom životu a slavu i besmrtnost • Firmicus Maternus. ali koji je prožet hermetičkom gnosom. U frigijskom ritualu. mist je uzimao učešća u ritualnoj gozbi. izlaže se »dobrovoljnoj smrti« i »približava carstvu smrti« kako bi nastupio »dan njegovog duhovnog rođenja« (XI. ponovo rodi i postade besmrtan. 256. odnosno posvećenja u pravom smislu reči.222 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA i soteriologije proklamuju univerzalistički cilj. 236. novi vernik je smatran kao moniturus. što je bilo ravno otkrovenju suštinskog smisla božanske drame. Na još neobjašnjen način novi vernik je učestvovao u ritualu liturgijskog scenarija.7 Tokom ceremonije novi vernik je posmatrao ili se služio nekim svetim predmetima. međutim. Druge primere vid. dokumenta koja navodi F. 4). Tokom svog posvećivanja u Misterije Iziđe. Cumont.. 24). poznatom pod imenom Mitrina liturgija. Sve u svemu. str. De errore profanorum. 18. junak Apulejevih Metamorfoza. nap. U Misterij ama Mitre i Atisa na žrtvu su prinošeni bikovi i ovnovi i to iznad jame prekrivene rešetkom: krv je kapala na mista koji se nalazio ispod rešetke.«. str. 43. vezanog za smrt i vaskrsenje (ili ponovno rađanje) božanstva. 7 A. duhovno rađanje. može se pročitati: »Danas se preko Bebe. str. str. 10. U isto vreme saopštavali su mu ili objašnjavali njihovu simboliku. .. koja je n j e m u verovatno već bila poznata. ali mu se tom prilikom saopštavala nova ezoterična interpretacija. 52. . Poznato je da se posvećenik zaklinjao da će čuvati tajnu o svemu što bude video ili čuo u toku ceremonije. Dieterich. među njih bezbroj. 236. Eine Mithrasliturgie. U Misterijama Kibele. A u tekstu. što se tiče tajnih rituala. 8 Vid. na putu ka smrti. reč je bila verovatno o nekom ezoteričkom tumačenju koje je u eksplicitnoj formi objašnjavalo i potvrđivalo njihovu spasonosnu vrednost.« ili »Rođen ponovo da bi se njegovim rođenjem obnovilo stvaranje života. posvećivanje se obavljalo kao neka vrsta imitatio dei. Naissances Mystiques. u Eliade. Lucije. nap.

320 i dalje. 802). a pri tom su brojni spomenici predstavljali njegovo uskrsnuće. delo. 11 Njegova mitologija bila je najbliža životu. tajna posvećenja je bila dobro čuvana. Izuzev nekih orfičkih himni iz poznijeg vremena. 106 i dalje. Jeanmaire. Cumont. Reitzenstein. " F. Textes et Monuments figurés relatifs aux Mystères de Mithra. 12 Up.« — »Kakvu korist od toga imaju oni koji ih slave?« — pitao je Pantej. Reč je o parareligioznzim bratstvima 1 2 koja nisu imala karakter misterija. I. udruženja koja su postojala u Atini već oko ~300. a naročito ukrasa na sarkofazima. Podsećamo da u Bakanalijama Dionis proklamuje misterioznu strukturu svog kulta i objašnjava neophodnost tajne posvećivanja: »Njihova tajna štiti od mešanja sa onima koji nisu bahanti. U Delfima je prikazivana njegova grobnica. ali to su stvari koje vredi upoznati« (redovi 470—74). ne uspeva da osvetli inicijaciju u pravom smislu reči. gonjenog a ipak pobednika. deifikacija. ali objašnjenje njihove simbolike. Carl Schneider. te. sve je to u velikoj meri podsećalo na dvojaku prirodu Dionisa. inspirisan je čuvenim događajima iz njegova života. 29 i dalje. II. čak i u slučaju kada ga prihvata većina naučnika. tekstovi koji se odnose na liturgiju gotovo su sasvim nestali. Arheološki nalazi helenističke i rimske epohe su dosta brojni. 452 i dalje. kultna mesta. ubijenog i vaskrslog. Mistični Dionis U helenističko i rimsko doba najpoznatiji grčki bog bio je Dionis. 801. Mitologija. 9 Blagodareći posvećenju. na prvom mestu njegovim detinjstvom (čudesno rođenje. kotarica) i izbavljenjem Arijadne koje prati hieros gamos. str. Kulturgeschichte des Hellenismus. On je uspeo da svoju m a j k u dovede do Olimpa i da Arijadnu vrati iz Podzemlja i oženi se njome. rođenog od Zevsa i jedne smrtnice. demortalizacija (apathanismos) zajedničke su koncepcije svih Misterija. Eliminisanjem ekstaze (koja se u dionizijskim misterij a m a i dalje zadržala) njegov javni kult je postao »očišćen« i oduhovljen. str. Veliki b r o j skulptura.11 S. — »Nije ti dopušteno da to saznaš. Apoteoza. str. H. 10 Up. prema tome. nav. novi vernik je postajao ravan bogovima. R. Dionysos. str.SINKRETIZAM 1 KREATIVNOST U DOBA HELENIZMA 223 u drugom. Dionis nije samo oslobađao dušu smrti nego se s n j o m i združivao u mističnim svadbama (Schneider. 10 206. Up. The Mystery Religions and Christianity. A u helenističko doba figura Arijadne bila je simbol ljudske duše. spomenici. Popularnost Dionisa se takođe širila i preko društava Tehnita ili dionizijskih Artista. već smo prikazali jezgro njihovih problema (§ 125). II. Die Hellenistische Mysterienreligionen. Angus. * . str. Sve u svemu. Što se tiče dionizijskih misterija stricto senso. str. godine.

str. 2. osim vernika Bahovih misterija. str. jedna kotarica nosi oznaku: Mysteria. str. prikazuju Dionisa kako spava u pećini ili bahantkinju (menadu) kako igra pred velikom maskom boga. »Dionysîaka«. Les Religions orientales. odnosno ritualnoj inicijacijskoj strukturi dionizijskih tijada. 16. 4 0 5 ^ 0 6 . o zatvorenoj. O crepundia vid. si. str. koji pominju liknon. 45.224 I STORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA Reč je. tu raspolažemo jedino hipotezama. str. Glavni čin inicijacije bio je ostvarivanje božan" Vid. V veka) dokazuje da su bratstva imala sopstvena groblja na koja nisu primani drugi. oni preciziraju da se ceremonije održavaju noću. 16 Boyancé. Eliade. nap. A tekstovi aludiraju na svete igre i ritualne gozbe ispred dionizijskih pećina. isto. takođe R. s druge strane. 16 Boajanse smatra da »ono što je u mistu moglo roditi veru. 14 F. . ali je on bio poznat i dvojici posvećenih u Misterije — Plutarhu i Apuleju — kao i orfičkim bratstvima helenističkog Egipta. 12. bez sumnje. smeštenom u unutrašnjosti pećine. Turcan. 45). koji je bio uvijen u mrežu (liknon). t j . Up. 35. ali Boajanse (Boyance) je umesno ukazao na to da su tekstovi. str. § 125). 384 i dalje. str. up. Dionysiake télété. odnosno »mistične igračke« (čigra. hvalisavo prikazivanje falusa izgleda da je činilo deo »tih pomalo zastrašujućih rituala koji su prethodili pristupanju bogu«. str. koščice i ogledalo) koje se pominju još u III veku pre Hr. 13 Moglo se dokazati (suprotno mišljenju nekih naučnika koji su u njima videli samo povoljna mesta za gozbe i profana veselja) da su dionizijske pećine bile obredna mesta. gde su Dionis i tri druge ličnosti označene poimence. koja vode poreklo iz VI veka. si. Dionisa-Zagreja. izražavajući uverenje i nekih drugih naučnika. I. Cumont. Ovaj mit su nam preneli samo neki hrišćanski pisci. Turcan. u papirusu Goruba.u Verovatno da je ova često ilustrovana scena imala ritualni značaj. nije moglo biti samo viđenje jednog takvog predmeta« (str. 197. Les sarcophages romains à représentation dionysiaque. u vezi sa svim oblicima inicijacija. Mac). S druge strane na jednom gipsanom reljefu. str. »Dionysiaca«. Histoire des croyances et des idées religieuses. kadru da mu obezbedi povlašćenu sudbinu na onome svetu. Jedan natpis iz Kume (poč. 15 Boyancé. sačuvanom u muzeju Ostije (tabla XXV. »Du nouveau sur l'initiation dionysiaque«. 108. 6. Najstarija ikonografska svedočanstva. koje su posle ubili i isekli na komade (up. sigurnost u božansku podršku. 55. S tim igračkama su titani uspeli da namame dete. str. 15 Sudeći po spomenicima. 252. A kotarica sadrži crepundia ili signa. zaključuje da se glavni čin posvećenja svodio na odmotavanje falusa. čegrtaljka. Up. Lux perpetua. Boyancé. ne samo s dionizijskim. U svome eseju o predstavljenim scenama Fridrih Mac (Friedrich Matz). Što se tiče rituala posvećenja. kako bi se obezbedila tajnost. 407 i dalje. Matz.

Zevs mu je dao da vlada nad svim bogovima Univerzuma (fr... up. Symbolisme Funéraire. kada su se posvećeni. kao simbol ponovnog rađanja i obnavljanja produžava religijski simbolizam falusa. Dionysos. U svakom slučaju mora se prihvatiti da je prikazivanje falusa predstavljalo religiozni obred. Epifanija božanskog Deteta najavljuje novu mladost Univerzuma. »On the Dionysiac Fresco in the Villa dei Misteri«. prepuštali radosnom pijanstvu. 203. 372. orph. okićeni cvećem. odražavajući orfičku eshatologiju. 207). u isti mah i boga i smrtnika koji je pobedio smrt. koje su smatrali božanskim. neki autori smatraju dia se one ne odnose na Misterije i ne prikazuju mit boga a ni etape posvećivanja.) Nade. vezane za trijumf Dionisa.SINKRETIZAM I KREATIVNOST U DOBA HELENIZMA 225 skog prisustva putem muzike i igre. jer je bila reč o organu koji je rodio Dionisa. str. Cumont. 413—14). 433 i dalje. insistir a j u na ulozi Dionisa kao Vladara novog doba. Jer. isti.. F. Les sarcophages. isti. 19 »Koncept polingeneze i ideja da se novi bog pojavljuje periodično nisu bili samo koncepti na očigledan način usklađeni sa shvatanjem koje je impliciralo smenjivanje epifanija i nestajanja (aphanismoï) boga koji se manifestuje kroz svoje godišnje ili dvogodišnje parusije (trietèrides). Zuntz. str. 20 " Boyancé. tako. Na planu kosmičkog trajanja ovaj koncept se lako može transponovati u obliku kružnog ciklusa takođe kosmičkih razmera« (Jeanmaire.. 275 i dalje. . Nama je teško da razumemo čega ima svetog u takvom uživanju. trijumvira Antonija i. Trajana. 416) navodi Ptolemeja XI. str. dakle. 402 i dalje. str. 20 Žanmer (Jeanmaire) (str. svakako. koje su budile »veru u prisnu vezu. sasvim opravdana zapažanja. no ona ne doprinose našem boljem poznavanju rituala posvećenja. Les sarcophages. suprotno mišljenju onih koji smatraju da freske prikazuju epizode posvećivanja.. Dovoljno je setiti se sakralnosti pridavane lingamu Šive pa da shvatimo da u kontekstima nekih religija organ oplođavanja jednog boga ne simbolizuje samo njegovu stvaralačku moć već i njegovo prisustvo. Druge scene posvećivanja analizovao je Turcan. Religions orientales. 18 Pozniji tekstovi. 405 i dalje. 44. implicirale su verovanje u neizbežni povratak Zlatnog doba. Čuvene freske vile Item ( »Villa dei Misteri«) u Pompejima po svoj prilici takođe se oclnose na dionizijski kult. G. nade u periodičnu regeneraciju sveta. str. Mada je bio dete. To je ono što objašnjava popularnost naziva Novi Dionis koji se davao nekim ličnostima (ili su ga one samo usvajale) početkom naše ere. 180—181. str. 18 Up. U savremenom zapadnom svetu takav religiozni doživljaj verovatno nije moguć. međutim. 17 To su. 394 i dalje. ostvarenu s bogom«. O dionizijskom simbolizmu Deteta vid. hrišćanstvo ne zna za svetu vrednost seksualnosti. Ali. 19 (Dete. takođe Turcan. za razliku od Misterija. kosmičku palingenezu. kasnije. Lux perpétua. 15 . ono je anticipiralo obećano blaženstvo posvećenima u Dionisove misterije. Isto zapažanje moglo bi se primeniti i na ritualne dionizijske gozbe. str. Hadrijana i Antoniusa. str.

predstavljaju poreklo jedne religije spasenja koja će postati veoma rasprostranjena u prvim stolećima hrišćanske ere po ćelom Rimskom carstvu. odbojnost prema krvavim ritualima kastracije i sveštenicima evnusima potiskivala je Atisa u drugi plan. Prema jednoj drugoj varijanti iz hermafroditove krvi nikao je badem.21 Bogovi su odlučili da ga uškope i preobraze u Kibelu. Očajni Agditis pokuša da ga oživi. ozbiljno ugrožene vojnom silom Kartaginjana (§ 168). koji ga je voleo. Kada je ovaj odrastao. Pošto je pojela jedan od njegovih plodova. Crni kamen kojim je Kibela ritualno prikazivana. rečnog boga Sangarija. a Atis pobegne. Nana. gde je verovatno pretrpeo izvesne modifikacije. Uz to Atis i njegov kult takođe vode poreklo od stene. kao i u Rimu. rođeno je iz stene koju je oplodio Zevs. Boginja žali zbog svoje ljubomore. 28 Nana je druga epifanija Majke (dakle Agditisa). svedoči o arhaičnosti njenog kulta: stena je jedan od najstarijih simbola Zemlje-Majke. Hepding. Le culte de Cybele. osakati sebe pod jednim borom i umre. Ova drevna mitologija i krvavi rituali. Agditis. njegovi krvavi rituali postali su sredstva iskupljenja. koje ćemo malo dalje pomenuti. radi spasa Republike. to je veoma staro predanje pošto ga Herodot (I. Prisutne zahvati ludilo. U Pesinuntu je postojalo t a j n o bratstvo tipa Misterija. 17 : 10—12). »Otac bogova«. oplodio je stenu. hermafroditsko čudovište.226 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA 207. U Grčkoj. Atis je u isti mah i sin i ljubavnik i žrtva Kibele. 22 kći reke. zatrudni i rodi dete Atisa. . 396 i dalje. Verovatno da je soteriološka uloga kulta bila poznata već od ranije. kaje se i oplakuje ljubljenog. Attis. žrtvovani Kibeli. kralj sebi odseče genitalije. 81 Ova epizoda podseća na jedan hurito-hititski mit: Kumarbi. Ali tokom vremena ovaj prastari kult se uklopio u nove religijske simbole. obezbeđuju plodnost Zemlje-Majke. 46. str. M Up. ali se Zevs tome usprotivi. 13 Prema drugoj varijanti Atisa je usmrtio divlji vepar. str. 34 i dalje) prepričava u euhemerizovanom obliku. Atis i Kibela Kult Kibele i »Misterije« vezane za Atisa još bolje od drugih onovremenih religijskih formi ilustruju strukturalnu raznovrsnost sinkretističkih tvorevina. Agditis. Sasvim je sigurno da mitsko-ritualni scenario ilustruje »misteriju« vegetacije (up. Prema mitu koji prenosi Pausanija (VII. Graillot. 202 i dalje. 23 Kako Agditis nije ništa drugo do epifanija androgine Velike Majke. Istorija frigijske boginje. § 12). uđe u svečanu dvoranu. isprosi kraljevu kćer i dok je proslavljao svadbu. bila je stara više hiljada godina. kult Atisa i Kibele širio se po Grčkoj. drugim recima od Velike Majke Kibele. 24 Daleko ranije no što je uveden u Rimu. on jedino dopusti da telo Atisa ostane nepokvarljivo i da mu kao jedini znak života ostane kosa koja raste i pokretan mali prst. up. prihvaćene u Rimu ~ 205—204. krv i polni organi. H.

Vermaseren. ostavljeno na obali reke Sangarije. 22). Prema nekim piscima. ali njegov opis izgleda da pre odgovara Ozirisu. marta. do 25. Loisy. delo. do 23. Posle jednodnevnog »odmora« (requietio). 26 To je bio dan »veselja«. up. Očajničkom jadikovanju u toku noći od 24. Atisa. Tek pod Klaudijem i njegovim sledbenicima Atis i obredi vezani za njega dospeli su u prvi plan. bratstvo dendrofora donosilo je iz šume jedan posečen bor (arbor intrat). delo. up. 190 i dalje. cimbala i talambasa predavali jednoj mahnitoj igri. situacija se razvedrava. jer je ovaj boginji prikazivao genitalne organe žrtava. Hepding. 102. Vermaseren. bog je spasen. Hepding. Cybele and Attis. »prispeće trske«) bratstvo kanofora donosilo je u hram posečenu trsku. Verovatno je ovo žrtvovanje zamenjivalo samosakaćenje posvećivanog. premda brojne statuete od pečene gline iz II veka pre Hr. str. Posle sedam dana. dolazi jedan sveštenik koji teši vernike: »Hrabro. prema legendi. 27 25 Podaci koji se odnose na kalendar svetkovina potiču iz poznijeg perioda (III i IV vek posle Hr. Ali za nas je bitna struktura kulta dok je on bio na vrhuncu. str. pantos (doslovno: »boginjina soba«) bila je pećina ili podzemna odaja u samoj crkvi ili u neposrednoj blizini. str. Attis. Firmik Materno se ne izjašnjava jasno o kom kultu se radi. Prvog dana (canna intrat. str. 27. mart je bio dan velike procesije na reku gde je kupana statua Kibele (lavatio). Iznenada. Kibela je našla dete. posvećivanje pojedinaca slavilo se 28. Praznici su svetkovani o prolećnoj ravnodnevici 25 od 15. 106. ne treba zaboraviti da između ta dva kulta postoji strukturalna analogija. vid. a u sredini je bila obešena slika Atisa. Priman je u »svadbenu sobu« (pantos cubiculum) ili »pod baldahin« u svojstvu mističnog supruga Kibele baš kao što gal ulazi u svetilište da Majci ponudi na žrtvu ostatke svog sakaćenja. vernik je ostvarivao jedan descensus ad inferos. silazeći u nju. Hilaria. Prema jednom drugom tumačenju. Ove žrtve su prinošene i za zdravlje imperatora. marta. novi vernici su posvećivani krvlju žrtvovanog bika ili ovna (taurobolium i criobolium). marta. 116. J. šibajući se do krvi i ranjavajući ruke noževima: na vrhuncu ludila novi vernici su odsecali svoje polne udove i prinosili ih kao žrtvu boginji.). up. 27 Up. marta sledila je nagla eksplozija radosti. »dana krvi« (dies sanguinis). Međutim. Les mystères paiens et le mystère chrétien. Treba dodati da se u vreme carstva taurobolium i criobolium mogu obavljati u bilo koje doba. potvrđuju da se za njega znalo. važnost tog događaja nećemo propustiti da pomenemo. 28 Više autora uz ovu scenu navodi odlomak hrišćanskog pisca Firmika Materna (IV vek) koji opisuje noćne jadikovke oko jedne božanske statue stavljene na nosila. Drvo je predstavljalo mrtvog boga. vernici. 117—118. Stablo je bilo prekriveno zavojima kao kakva lešina. nav. Na dan 24. a i vašim inuikama doći će kraj« (De errore profanorum religionum.SINKRETIZAM I KREATIVNOST U DOBA HELENIZMA 227 Dugo vremena ovaj bog u Rimu nije imao nikakav javni kult. str. sveštenici (gali) i neofiti su se uz zvuke frula. 15* . M. Etat des questions (§ 207). nav. kada se u j u t r u najavljivalo »vaskrsenje« boga.

Helenističke misterije su i pored svoje »produhovljenosti« sačuvale brojne arhajske elemente. delo. pio uz zvuke cimbala. str.228 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA Što se tiče samog posvećivanja u pravom smislu reči. A što se tiče inicijacija u Eleusinske misterije. navedeno prema Loisy. Talambas i cimbalo su omiljeni Kibelini instrumenti. 28 Kao što ćemo videti. bar u poznije vreme. Sličnost sa Eleusinskom sintemom je očigledna (up.. Up. takođe Vermaseren. sastojao se uglavnom u uzdržavanju od hleba 29 jer je bog »klas. Za sada je važno da bliže ispitamo značenje njihovih glavnih obreda. verovatno da i u kultu posvećenja Atisu ovaj vrč od pečene gline nije bio korišćen kao sud za prinošenje žrtve u hrani. uostalom. t j . 190 i dalje. Les mysteres païens. jedan od glavnih dionizijskih obreda. odnosno ostvarila unio mystica. korišćene u mnogim misterijama helenističke eDohe. str. " Što nije povlačilo za sobom uzdržavanje od fazana. § 98): može se objasniti ili kao pozajmica. 18) tumači ga kao demonski i kobni ekvivalent hrišćanskog pričešća. Ta formula je svakako u vezi sa inicijacijskim obredima. ušao sam pod baldahin« (Protrept. i tumačenje Loazija (Loisy). one su omogućavale vraćanje nekim arhajskim svetim običajima. nav. delo. zapravo Firmik Materno (Firmicus Maternus) (De errore. post. Pošto su Atisa nazivali »požnjeveni zeieni klas« (Philosophoumena. II. ili religijske uloge »tajne« (§ 99). pridavanju sakralne vrednosti žitu i hlebu (§ 99). ili kao derivacija jedne opšte formule. V. verovatno je da se ritualni obed uglavnom sastojao od hleba i vina. 109 i dalje. Uopšte uzev. neke zabrane u vezi sa ishranom i samokastraciju gala (sveštenika). nap. Reč je. 15). frenetičnu igru. Helenističke Misterije koriste arhajske rituale — divlju muziku. Setimo se samo noža načinjenog od kremena. nav. nav. U Atisovim Misterijama. nego za prinošenje polnih organa bika ili ovna Majci »pod baldahin«. 4. tetoviranje. počeće posvećenima da obećavaju »besmrtnost«. delo. može se reći da obredi inicijacijske strukture ponovo otkrivaju neke arhajske postupke i revalorizuju veliki b r o j zaboravljenih ritualnih objekata. jedini podatak kojim raspolažemo jeste formula navedena kod Klementa Aleksandrijskog. u prvom redu. »gurmansko uzdržavanje«. udisanje halucinogenog bilja — da bi se privuklo božanstvo. 8). nosio sam kernos. Misterije Atisa i Kibele. ili uloge čegrtaljke (bull-roarer) u orfičkoj mitologiji i inicijaciji. ad Lactam). CVII. s jedne ili druge strane. 89. Prvi M Sledimo tumačenje Hepdinga. nametnut neofitu. 118. kako ga je nazvao sveti Jeronim (Êp. korišćenog za obrezivanje posvećenih. . požnjeven zelen«. Omofagija. str. Što se tiče kernosa. bila je kadra da oživi specifični religijski doživljaj primitivnih lovaca (§ 124). str. o jednoj karakteristici religijskih pokreta koji su zahtevali individualnu inicijaciju. a koja je posvećenima služila kao lozinka: »jeo sam uz zvuke talambasa.

ali obred je bio čisto duhovni. drugim recima. str. Što se tiče samosakaćenja gala i nekih vernika tokom njihovog ekstatičkog transa. omogućavalo im je potpuno predavanje božanstvu. Precizirajmo da apsolutno predavanje božanstvu nije impliciralo. i teolozi misterija počeli da ističu ideju o besmrtnosti kao posledicu spasenja koje nudi Atis. 119 i dalje. Kako god bilo. I ovoga p u t a pred nama je jedna pojava. Verovatno da su. zatim želju da se putem neobične i spektakularne nemoći uvećaju »svete moći«. up. 30 Vid. fizičke patnje i krvi. Nasuprot tendenciji ka vraćanju prastarim iskustvima. 31 Taurobolio criobolioque in aeternum renatus. kao obavezno. Prvo značenje inicijacije — mistično sjedinjavanje s bogom — obogaćeno je novim vrednostima. Vermaseren. 297. veoma rasprostranjene pred k r a j paganizma. str. a možda čak i vernikovu težnju da kroz jednu totalnu imitatio dei oseti kako se našao van svih tradicionalnih struktura. nav. suočeni sa uspehom hrišćanstva. nav. 106. nav. Loisy. Jedan rimski natpis iz 376. pokazuje se napor da se božanski par Atis — Kibela »sublimira« i da se njihovi kultovi interpretiraju na nov način. str. svojstvena onovremenom religijskom sinkretizmu: želja da se istovremeno povrate vrednosti iz najstarije prošlosti i ispolje najnovije duhovne tvorevine. 31 Radi se verovatno o hrišćanskom uticaju. mist je postajao božja supruga. Čednost se u toku svetkovine mogla ostvariti simboličnim venčanjem. uz m a n j e ili više nesvesne porive koji vladaju novim vernikom. Alegorična interpretacija. treba imati u vidu i nostalgiju za ritualnom androginijom. sigurno je da su rimski imperatori. Atis je na k r a j u pripojen suncu da bi postao centar solarne teologije. snažno podržavali frigijski kult u nadi da će zaustaviti uspon hrišćanstva. naročito poslednji Antonini. godine proklamuje da će onaj ko ispuni žrtvovanje bika ili ovna biti »ponovo rođen i to za večnost«. Paradoksalno. str. dobra zapažanja Mišela Meslena (Michel Meslin). đelo. 30 Takav jedan doživljaj je teško analizovati. Sve u svemu. up. i u izvesnom smislu on je predstavljao otkrivanje slobode. đelo. identifikovala je Atisa sa samim principima stvaranja i dijalektičkim procesom život—smrt—novo rađanje. što je bilo iskustvo retko dostupno žiteljima gradova. 89. ono ih je oslobađalo svih grehova. Zanos je oslobađao vernike autoriteta normi i konvencija. Ali obećanje »uskrsnuća« ili »ponovnog rađanja« bilo je sadržano u mitsko-ritualnom scenariju Hilaria. seksualno samosakaćenje. đelo. Meslen. .SINKRETIZAM I KREATIVNOST U DOBA HELENIZMA 229 obed posvećivanja svodio se uglavnom na upoznavanje sa sakralnim vrednostima hleba i vina. »Réalités psychiques et valeurs religieuses dans les cultes orientaux«. Ali se katkad taurobolija ponavljala posle 20 godina. 302—303. kult Atisa i Kibele je omogućavao da se ponovo otkrije religijsko značenje seksualnosti. veoma često korišćena od strane teologa i filozofa iz prvih stoleća hrišćanske ere. natpis navodi Hepding. str. Drugi stepen posvećenja bogu Mitri nazivan je Nymphus.

on ih je izjednačavao s grčkim Misterijama i to je razlog što se uzdržavao da ih opisuje (II.32 Što se tiče njegovog kulta. neke bibliografske indikacije kod F. da aretalogije Iziđe ne predstavljaju nešto novo: već da. str. Ruth Stiehl. »The Origin of the Cult of Serapis«. ubijen. up. str. teško je poverovati da jedan teolog kao što je Maneton nije uključio u Izidine misterije i starije verske tradicije. jer je on bio jedini egipatski bog koji. obavljani unutar hramova. odnosili na budući život. nap. Etimologija Serapisa i njegova postojbina još su kontroverzne. U Abidosu i drugim mestima ispred hramova. u početku su ih smatrali kao komplementarne.3S Nema sumnje da su se izvesni ritualni oziriski obredi. str. kao i kako su se širile po Aziji i Evropi. 171)) misterijama.230 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA 208. M Vid. Les religions orientales. drugi. 35 Osim toga. izvođeni su obredni scenariji koji su prikazivali razne epizode iz legendi o njemu. Ozirisova popularnost nije prestajala da raste. Misterije » Ali vid. 51) i Eleusinskim (II. M Istoričar je pokazao istu uzdržanost u vezi sa Samotračkim (II. Ptolemej je video kip boga u snu. »The 'Misteries' of Osiris in Ancient Egypt«. preuzimaju formule starih rituala u vezi s kraljevskom ideologijom. Ptolemej Soter donosi odluku da učvrsti svoju vlast uz pomoć jednog božanstva koje će. Njegovo ime obično se izvodi iz Oserapis. Ich bin Isis. 136 i dalje. Nagel. prihvatiti i Egipćani i Grci. >5 Jan Bergman. 34 Ali bilo bi rizično objašnjavati ove tajne obrede kao prave ceremonije posvećenja. naprotiv. 243—44. kao najviše. . 28). kao što ćemo kasnije videti. Les Mystères païens. Kao što smo videli (§ 33). dobro je poznavao grčku kulturu. 96—101. Početkom II veka pre Hrista. G. Ptolemej Soter zadužuje dvojicu učenih teologa da ustanove njegovu strukturu: egipatskog sveštenika Manetona i Grka Timoteja. član slavne porodice Eumolpida iz Eleusine. Dokazano je. Godine ~286 (ili ~278) kip je preneo Sinop da bi bio postavljen u h r a m u koji je upravo podignut u Aleksandriji. Herodot je prisustvovao sličnim ceremonijama u Saisu. 124 i dalje (tekstovi hrama u Abidosu). Cumont. 61). Tako je on uzdigao Serapisa kao velikog narodnog boga. t r i j u m f u j e nad smrću i biva »oživljen« uz pomoć Iziđe i Horusa. da bi na k r a j u ta dva velika boga postala istovetna. Uspeh novog kulta bio je obezbeđen blagodareći velikom ugledu koji su uživali Izida i Oziris. teolozi Novog Carstva razradili su grandioznu religijsku sintezu spojivši Ozirisa i Raa. Prema predanju koje prenosi Plutarh (de Iziđe. Prvi. str. autor više dela od kojih je jedno Istorija Egipta. kao i u vezi s orfizmom (II. Loisy. 121—240. na primer. bio je posvećen u više misterija. takođe A. što znači »Oziris-Apis«. vršene u cilju »spasenja« žive individue. Izida i egipatske Misterije Egipatske misterije se razlikuju od drugih sličnih verskih društava po tome što nam je poznato »kako su nastale«. 123). S druge strane.

odvodi u najskrovitiju kapelu svetilišta. sledili su radost i veselje vernika kada im je saopštavano da je telo boga pronađeno. Inventio Ozirisa. . novembra. ali. nanovo sastavljeno i oživljeno. jer govorim istinu.. prvosveštenik škropi vodom neofita i saopštava mu »tajno neka uputstva koja nisu stvorena za nedostojni ljudski glas«. XI. a što se tiče inicijacije imamo Apulejevo svedočanstvo iz XI knjige Metamorfoza koje se sasvim opravdano smatra najdragocenijim dokumentom celokupne stare literature o Misterijama. Prema Apuleju. a na početku I veka i u Rim. svakodnevni kult i tajne rituale koji su činili pravu inicijaciju. Iste večeri brojni vernici mu uručuju razne darove. § 29). kojima je trebalo predstaviti traganje za masakriranim i raskomadanim Ozirisom i Izidine pogrebne obrede (up. ] Pa ipak. Posle tri dana posta. 23). ostaje nepoznat njegov specifični sadržaj. egipatski kult u II stoleću prodire u Italiju. oktobra do 1. iz radoznalosti upitati šta je potom rečeno i učinjeno. dakle. Prva. praktikovane u starom Egiptu. na dan koji je boginja unapred odredila. Kao i druge Misterije helenističke i imperijalne epohe. Prva dva sistema ceremonija u glavnim crtama su nam poznata. možda te tvoja pobožnost čini radoznalim. Za naše razmatranje nije od značaja utvrđivanje hronologije niti pak raznih nepredviđenih okolnosti koje su pratile širenje kulta van granica Egipta. počev od XII dinastije. 58 Slične svetkovine vode poreklo od sakralnih predstava prikazivanih u Abidosu. obučenog u lanenu tuniku. . Rekao bih ti. označavala je početak plovidbe u proleće. On postaje toliko popularan da se narod u više navrata ogorčeno suprotstavlja odlukama Senata o rušenju hramova. Mogao sam da gledam podzemne i nebeske bogove i da im se divim izbliza« (Met. Reč je očito o doživljaju smrti i uskrsnuća. da je to moguće. Neofit se spušta u Podzemni svet i vraća prolazeći kroz četiri kosmička elementa. vraćen sam nazad kroz četiri elementa. Od ranog jutra otvarana su vrata svetilišta i posmatrači su mogli gledati kipove bogova i prisustvovati obredu koji su obavljali sveštenici. U ponoć sam video sunce kako blista. saznao bi kada bi to bilo dopušteno saznati [ . stoga te neću dugo držati u neizvesnosti. Dosegao sam samu smrt. Navigium ili »Izidin brod«. a potom ga sveštenik. pri tome. »Sigurno ćeš me. Zatim mu pred svima preporučuje da se tokom deset dana uzdržava od mesa i vina. pošto sam stao na Prozerpinin prag. jadikovanja i pantomime. . 36 Svakodnevne službe vršene su zorom i po podne. Dve velike narodne svetkovine obnavljale su izvesne epizode mita Ozirisa i Iziđe. održavala se od 29. Šireći se na samom početku po Maloj Aziji i Grčkoj. Druga. ali mi veruj. Misterije Iziđe i Serapisa sadržavale su javne svetkovine.SINKRETIZAM I KREATIVNOST U DOBA HELENIZMA 231 Iziđe su produžavale i neke druge ceremonije. Slušaj. pažljivi čitaoče.

§ 33). a ne veštački i zastareli revival. silazak mista u Podzemni svet i njegovo uspin j a n j e kroz kosmičke elemente odaje jednu specifično helenističku koncepciju. koje pruža Apulej. on se pojavljuje pred očima gomile. Nije nam poznato kakav je bio mistov »ovozemaljski život«. on se penje na podijum u samom središtu hrama glave ovenčane palminom krunom. Kao što smo videli (§ 33). i rituale posvećivanja. međutim. Bogove misterija treba smatrati novim epifani- . drugim recima »divinizovana« je i živa individua. omogućuju nam da shvatimo sinkretističku strukturu novog kulta. boginja mu preporučuje još jedno posvećenje. Jer ujutro. t a j dan je postajao »dan godišnjice njegova ponovna rađanja u okrilju Misterija«. uzdizanje Iziđe na stepen univerzalne. U stvari. sasvim je sigurno da nijedan od posvećenih nije sumnjao u svoj privilegovan status kod bogova. Posvećivanje se okončavalo trećeg dana ritualnom gozbom.232 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA on vidi sunce gde svetli u mrkloj noći. što se tiče inicijacija u pravom smislu reči. neofit je već tu dole sticao mističnu identifikaciju s bogom. pojavivši se i po treći put. a verovatno. nastavlja tendenciju. zatim se približava bogovima. »Tako ukrašen. i potom njegov iznenadni ulazak u jednu jako osvetljenu odaju. no o tom poslednjem inicijacijskom doživljaju Apulej nam ne saoDŠtava ništa. podaci. »divinizacija« neofita je bila u suštini boginjino delo. sve što se može utvrditi to je da mist na k r a j u stiče osećaj da se poistovetio sa Ozirisom-Ra i Horusom. postavljen tamo kao kakav kip«. uočenu još u arhajskoj eposi (up. Na isti način kao što je Oziris bio »oživljen« uz pomoć Iziđe. Velika popularnost egipatskih Misterija u prvim stolećima hrišćanske ere i činjenica da su izvesni ikonografski i mitološki elementi Device Marije pozajmljeni od Iziđe ukazuju na to da je posredi jedno autentično religijsko stvaralaštvo. ukrašene kipovima bogova koji prikazuju Podzemni svet. Međutim. Bilo je pokušaja da se u ovoj enigmatičnoj rečenici otkrije aluzija na prolaz neofita kroz razne dvorane. Ali posvećivanju u Misterije. to je po svoj prilici bila ceremonija vezana za Inventio Ozirisa. pa čak i jedine boginje. posmatra ih i divi im se izbliza. Najzad. Za heroja Metamorfoza. o uzdizanju raznih božanstava na viši nivo. da podražava sunce. Ako smo. Egipatski elementi imaju vrlo važnu ulogu: mitsko-ritualni scenario Iziđe i Ozirisa inspirisao je dve javne svetkovine. u starom Egiptu je postojala nada u posthumnu identifikaciju sa Ozirisom. bar delimično. obučen u dvanaest ritualnih odora koje simbolišu dvanaest zodijaka. S druge strane. a ne samo njen duh posle smrti. posle godinu dana. opet na zahtev boginje. posle smrti. primorani da činimo pretpostavke. i Ozirisa na nivo vrhovnog Boga. 28). slika koja bi se mogla odnositi na Ozirisa-Ra dok plove tokom noći Podzemnim svetom. neofit je bio uvođen u »noćne misterije vrhovnog boga« (XI. ispred statue Iziđe. Drugi naučnici pominjali su parapsihološka stanja i hipnozu.

magija. 12. dekoru i mitovima. »Sudeći po protagonistima. Corpus hermeticum. jedna »Savršena rasprava« (Logos téleios). A što se tiče Iziđe i Ozirisa. u n j o j postepeno preovlađuje gnostički dualizam. Hronološki. čiji je original izgubljen. a od II veka n. kao rastapanje Jednog u Mnoštvo. sastavljenih između III veka pre i III veka posle Isusa Hrista. Otkrovenje Hermesa Trismegista Pod nazivom hermetizam podrazumeva se sveukupnost verovanja. " Osim toga. Značajno je da takav »monoteistički« univerzalizam posebno uzdiže izrazito patetične bogove. godina sačuvano je u Anthologiumu u Stobima. Izjednačen s Dionisom (takođe ubijenim.39 I pored razlika u nameni. neki od njih potiču čak iz III veka pre Hrista. koje su dali teolozi misterija i neoplatonski filozofi. neoorfički i neoolatonski teolozi razvijaće upravo te helenističke interpretacije. a tridesetak izvoda iz približno 500. nejednake vrednosti. Macrobe. tj. ova literatura se predstavlja kao egipatska.SINKRETIZAM I KREATIVNOST U DOBA HELENIZMA 233 jama Iziđe i Ozirisa. I. Reč je o jednom zborniku tekstova. oslanja se na poznavanje Ptolemejskog ili rimskog Egipta. omiljenog teozofima poznije antike. Što se tiče naučnog hermetizma. Kao što se može pretpostaviti. za kojim sledi »vaskrsenje«. prenesenih u hermetičku literaturu. " Up. stapanje Mnoštva u prvobitno Jedinstvo. . ova literatura uglavnom odražava judejsko-egipatski sinkretizam (znači i izvesne iranske elemente). Ta njena pretenzija. raskomadanim i ponovo oživljenim). zatim pomalo uticaj platonizma. 38 209. tekstovi narodnog hermetizma su stariji. ono podseća na odnose koji postoje između narodnog (§ 133) i filozofskog taoizma i na kontinuitet između »klasične« i »barokne« joge. alhemija) i naučna hermetička literatura koja pre svega podrazumeva sedamnaest rasprava na grčkom. bar u nekim starim tekstovima. ideja i praksa. kakvi su Dionis i Oziris. štaviše. znanja " Up. među ovim dvema grupama ipak postoji izvesno jedinstvo. postoji još jedan latinski prevod. biće vekovima smatrane za najvernije i najdublje ilustracije egipatskog religijskog duha. okultna znanja. Među njima se razlikuju dve kategorije: spisi koji pripadaju narodnom hermetizmu (astrologija. In Somnium Scipionis. shvaćenu kao samožrtvovanje božanstva. 37 Međusobnim poistovećivanjem svih bogova na k r a j u se dolazi do jednog »monoteizma« sinkretističkog tipa. Oziris je savršeno ilustrovao neoorfičku teologiju: kosmogoniju. e. sadržaju i stilu. tom III. on se naročito razvio u II veku hrišćanske ere. poslednje njihove interpretacije i revalorizacije. poznat pod nazivom Asclepius.

Međutim. ono što je važno to je kako da se srećno proživi na Zemlji. Doresse. došao je iza njega. gde Tot Hermes igra izvesnu ulogu. str. pojava prvobitnih nadgrobnih humki u Tebi ili Hermopolisu) 41 indikacije su 0 kojima se mora voditi računa. saznanje. Trismegist. Važnost ove »popularne« hermetičke književnosti ne bi trebalo potcenjivati. njene kosmologije i njene osnovne ideje (doktrina o simpatijama i podudarnostima. U Kore Kosmou (14 —18) stvaranje duša je opisano kao kakva alhemijska operacija. upoznavanje suštine postiže se molitvom i kultom. 45 Isto. živeo »pre potopa«. 44 Festugière. 71 i dalje. na prvom mestu Jean Doresse. Za pisce helenističke epohe Tot je bio zaštitnik svih nauka. Agatodemon. blagodareći kojima je magus sebi prisvajao njihove tajne moći. Poistovećivanje Tota s Hermesom bilo je poznato već Herodotu (II. odnosno ovladavanje prirodom. odnosi »simpatije« između raznih kosmičkih nivoa). u jednom magijskom receptu. Festugière. 43. magijskom silom. Sais. str. »Pošto je reč o otkrivanju čitavog spleta simpatija i antipatija koje priroda drži u tajnosti. »L'hermetisme égyptianisant«. Genealogija je autentično egipatska. 45 U ovom amorfnom corpusu magijskih recepata i rasprava koje razmatraju magiju prirode i okultne nauke. A. Sve ove ličnosti su navedene u raspravi Kore Kosmou. I. drugi Hermes. La Révélation d'Hermes Trismegiste. npr. naročito zbog svog »podsticajnog karaktera«: u vreme kada se smatralo da je sve u rukama Sudbine.« 40 Ličnosti (Tot. up. kako ući u tu tajnu ako je kakav bog ne otkrije?« 44 Sledstveno tome. omogućavalo je božanstvo. 442. ili na nižem nivou. str. ovi tekstovi su otkrivali »tajne Prirode« (doktrina analogije.43 nema nikakve aluzije na problem smrti i budućeg života. U jednom od astroloških spisa. Hermopolis. prvi Hermes. nav. 42 J. U stvari. On je bio stvorio svet pomoću reči. 122 i dalje. Asuan. Molitva. Teba. str. nauka hermetičkog tipa predstavlja u isti mah i misteriju i inicijatičko prenošenje te misterije. Amon itd. Hermétisme et mystique paienne. Čak se mogao koristiti 1 astralni fatalizam. karakteristične za naučnu literaturu. pronalazač hijeroglifa i opasan čudotvorac.234 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA čiju vrednost ne treba potcenjivati. delo. I.. Jedno predanje koje vodi poreklo od prvih Ptolemeja navodi da je Tot.) ambijent (Memfis. str. na grčkom. i stoici su identifikovali Hermesa i logos. Liber Hermetis. " Grčki original potiče iz III v.) i izvesni motivi faraonske teologije (na primer. mita o Tefnut. kojom se završava Asklepije nalazi se. neki put se naiđe na koncepcije. pre Hr. 449. itd.i2 Spisi narodnog hermetizma odigrali su značajnu ulogu u doba imperije. 41 40 . 44. up. Festugière. na papirusima se nalaze obnovljene verodostojne helenske verzije nekih mitova. Ona je nadahnjivala i pothranjivala Plinijevu Istoriju prirode i čuveno srednjovekovno delo Fiziolog. a za njim njegov sin Agatodemon i njegov unuk Tat. 152). str.

ovde dole treba se ponašati kao stranac«. H. 181 i dalje. one se mogu naći ne samo kod italijanskih platonista i Paracelzusa nego i kod tako različitih naučnika kao što su Džon Di (John Dee). jer je prožet Bogom. up. V. Od tada božanski Antropos prestaje da postoji kao posebna ličnost jer svoj život daje čoveku: njegov život se pretvara u dušu čovečju. 2). H. Za prvu je Kosmos lep i dobar. 1). Zbog toga je. Flad (Fludd) i Njutn. Poimandres: iz superiornog. 147 i dalje. kao primer. str. Ove rasprave međusobno se razlikuju po književnom rodu. naprotiv. baš kao i božanstvo.SINKRETIZAM I KREATIVNOST U DOBA HELENIZMA 235 o podudarnosti makrokosmosa i mikrokosmosa) imale su puno uspeha počev od ranog srednjeg pa do XVIII veka. Već je 1914. iza Boga i Kosmosa. čovečija duša (nus) se ispoljava kroz život i kroz znanje. zatim Antroposa. 37. Ovaj dualizam. Njegov zadatak je »da se divi i da obožava nebeske stvari. a naročito po doktrini koju izražavaju. prerađeno i prošireno izdanje. čovek može »postati bog«. spisi koji čine naučnu literaturu smatrani su otkrovenjem Hermesa Trismegista. . H. genezu sveta i patetičnu dramu čoveka prema prvoj raspravi Corpusa. 2). 48 Festugière. U pesimističkoj doktrini. str. on je »živo smrtno biće. gde se. up. 48 Da pomenemo. nebeskog čoveka: ovaj se spušta u niže sfere. itd. svet je u osnovi rđav. čovek je neophodna dopuna Kreacije. II. koji u m a n j u j e vrednost sveta i tela. godine Buse (Bousset) zapazio da Corpus Hermeticum prikazuje dve nepomirljive religije: jednu optimističku (monističko-panteističkog tipa) i drugu pesimističku koju karakteriše veoma izraženi dualizam. Kako je svet »sveukupnost Zla« (C. § 8). Hermétisme et mystique païenne. on je nazvan »bog«. VIII. str. Bog. »on nije delo Boga. H. 41 Svet je jedan »živi besmrtnik« (Corpus Hermeticum. tom III. Međutim. uz pomoć saznanja. 47 Posmatranjem lepote Kosmosa dospeva se do božanstva. IV. čovek u isti mah i smrtan i besmrtan. 84 i dalje.) i Sve (XII. on je skriven u misteriji svoga postojanja: Bogu se nikako ne može prići ako se ne beži od sveta. Révélation. podvlači istovetnost između onog što je božansko i duhovnog elementa u čoveku. jedini među zemaljskim bićima. XI. Čovek zauzima treće mesto u trijadi. Sve u svemu. jedini s Prirodom (Physis) i rađa zemaljskog čoveka. jeste stvoritelj i naziva se »Ocem«. ili »veliki bog«. 4 6 Baš kao i kategorije narodnih tekstova. a njegova svetlost u nus. Ašmol (Ashmole). koji je u isti mah i Jedno (C. VI. 22). I. za sada Forgerons et Alchimistes (2. androginog Intelekta nus (notis) rađa se u početku jedan Demijurg koji uobličava svet. da se brine i da upravlja stvarima zemaljskim« (Asklepije. ni u kom slučaju Prvog boga. 1977). 4). »nevidljivi bog« ispoljava se kroz svet (C. jer se Prvi bog drži beskrajno iznad svake materije. ukras živog besmrtnog Bića« (C. u njemu se treba osećati " Vid. »zaveden ljubavlju«.

Trebalo je ponoviti reči iz Asklepija (§ 25) u vezi sa religio tnentis: Bog »prima čiste duhovne žrtve« (C. lzvesni mitološki i filozofski elementi »gnostičkog« tipa čine Zeitgeist epohe: na primer. ni hijerarhijske organizacije. Ova teologija. preporođeni čovek stiče božansko telo. jer se u literaturi pominje već od vremena Parmenida. up. druga koja je odbacuje. 2). str. Pre svega. 3). Dodajmo da pridavanje presudnog značaja znanju. ima izrazito »gnostičku« strukturu (up. spasonosna vrednost prvobitne spoznaje koju. I. Međutim. § 229). Inicijacijski aspekti hermetizma Naučnici Rajcenštajn (Reitzenstein) i Gefken (Geffcken). Festižijer (Festugiere) je odbacio ovu pretpostavku. Nema ni sveštenstva. niti bilo kakvih inicijacijskih stupnjeva. sankhja.40 Međutim. povezana sa specifičnom kosmogonijom i soteriologijom. A ta razlika među njima postala je beznačajna.236 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA »strancem« (XIII. on je »sin Božji. 7). R. Krolom (W. hijerarhijski organizovanom bratstvu neodrživa. Révélation. složivši se sa Buseom. da bi se postiglo »rođenje božanskog« (XIII. Postoje samo dve klase ljudi. 1). ni pričesti. poseduje dogme. otkriva neki Bog ili Natčovečansko biće. niti o bilo čemu što bi podsećalo na svetinje gnostičkih sekti: ni krštenja. kao tajnu. . vedanta). Sve u Svakoj stvari« (XIII. značajne naučne rasprave hermetizma navode na zaključak da su ipak postojale zatvorene grupe čiji bi se način posvećivanja mogao porediti sa onim koji je primenjivan kod alhemičara i tantrika. ni ispovedanja. str. koje se putem inicijacije prenosi izvesnom b r o j u učenika. 38. H. formiranog od »skupa ljudi koji se dobrovoljno opredeljuju za jedan sistem mišljenja i življenja«. ako je hipoteza o tajnom. u hermetičkoj literaturi nema pomena o »bilo kakvim posebnim ceremonijama Hermesovih vernika. isto kao što »besmrtno telo« preporođenog čoveka ukazuje na sličnosti sa hatha-jogom. P. Ali. Otkrivaju se ipak izvesna specifična religiozna atmosfera i izvesna ritualna ponašanja: učenici se " Festugière. rituale i liturgiju. podseća na indijsku tradiciju (Upanišade. jedna koja prihvata reč. 210. Hermétisme. smatrali su hermetizam pravim bratstvom koje. zatim. prihvatanje dveju nepomirljivih doktrina nikako se ne slaže s pojmom bratstva. bilo bi nesmotreno gnosticizmu u pravom smislu reči pripisati i hermetičke rasprave koje izražavaju dualizam i pesimizam. niti rukopoloženja verskih vođa. preziranje sveta. taoizmom i indijskom i kineskom alhemijom. I. 81 i dalje. poput svih ostalih. ako ne i ranije« . Kroll) i Kimonom (Cumont). u stvari. a Ćorpus Hermeticum njegovim Svetim rukopisom.

H. a s druge strane. Moglo bi se reći da smo se sreli s jednim novim modelom prenošenja ezoterične mudrosti. str. prev. Prenošenje hermetizma predstavlja jedno uzbudljivo poglavlje u istoriji ezoterizma: ono je ostvareno kroz sirijsku i arapsku literaturu. odnosi između učitelja i učenika imaju religiozan karakter.). u svojstvu metafore. iščezavanja Misterija. Bila je to s jedne strane posledica znatnog uticaja Svetih rukopisa. Mit 0 krštenju u krateru* upućuje na srodnost s ritualima Misterija. za koje se smatralo da su božanskog porekla.SINKRETIZAM I KREATIVNOST U DOBA HELENIZMA 237 okupljaju u jedno svetilište. Ali takva transpozicija uvek skriva i određenu religijsku vrednost: ona podstiče maštovitost čitaoca i otkriva mu duboki smisao Misterije. do kojeg je došlo posle V veka. već sama činjenica da je shvaćeno i prihvaćeno predstavlja »inicijaciju«. u ono što autor naziva »Literarna Misterija«. 100—112). »Le Baptême dans le Cratère« (ponovo objavljeno u Hermétisme et mystique paienne. kateheza se završava ceremonijalnom ozbiljnošću. koji su se u islamu održali sve do XI * Kod starih Grka: sud sa dve drške u kome su mešali vino s vodom (prim. 51 Ovaj tip individualne i čisto duhovne inicijacije. prenošenih i interpretiranih od strane jednog »učitelja« nekolicini brižljivo pripremljenih učenika (a p o d tim se podrazumevalo. kao i alhemija. meditacije i određenih kultnih običaja). s inicij arijskim ritualima 1 postupnim revelacijama tajne doktrine. »pročišćenih« putem askeze. oni koji u njega zarone postaju »savršeni ljudi«. Ne treba izgubiti iz vida da otkrovenje. hermetizam. pa da njegova poruka postane razumljiva i aktuelna. a tome su posebno doprineli Sabinjani iz Harana u Mesopotamiji. U perspektivi ovog novog modela inicijacije prenošenje ezoteričnih doktrina nije više uključivalo »inicijacijski lanac«. 13). . XIII. i u slučaju da sveti tekst bude tokom nekoliko vekova zaboravljen. koji se mogao ostvariti putem pažljivog čitanja i razmišljanja o jednom ezoteričnom tekstu. up. str. implicira jedino izvestan b r o j tekstova otkrovenja. predstavlja vrhunsku gnosu. Za razliku od zatvorenih bratstava s hijerarhijskom organizacijom. 81 Festižijer je sasvim dobro analizovao jedan karakterističan kliše helenističke epohe: transpoziciju jednog rituala kultnih Misterija. Hermes otkriva svom učeniku Tatu jedan svoj ekstatički doživljaj koji mu omogućuje da svoje »telo učini besmrtnim« i ovaj uspeva da ga oponaša (C. Festižijer je dokazao da je reč o kombinaciji dva rituala. oni poštuju pravilo ćutanja i čuvaju tajnu otkrovenja. 50 Može se takođe pretpostaviti da su im bili poznati načini kako se dolazi do ekstaze. 50 Prema IV raspravi Corpusa Hermeticuma bog je duhom (noûs) ispunio jedan krater. dovoljno je da ga ponovo otkrije kakav kompetentni čitalac. koja su oba bila primenjivana u Misterijama: 1)) ispijanja svetog napitka iz kratera i 2) kupanja u cilju očišćenja i posvećivanja. 3. razvio se u doba Imperije a naročito posle trijumfa hrišćanstva. sadržano u velikim raspravama Corpusa Hermeticuma. kao i gašenja drugih tajnih organizacija. a posebno ezoteričko učenje koje je obezbeđivalo spasenje. 108.

Ali. Koji su istorijski uslovi doveli do nastanka alhemije? To. " R. Ali. i H. prava »renesansa« hermetizma u zapadnoj Evropi postala je kada je Marsilio Fičino na zahtev Kozima Medičija. najzad.). pripisanoj Demokritu. Forgerons et Alchimistes (2. 53 Međutim. Analognu pojavu otkrivamo u vezi s taoizmom i neotaoizmom u Kini..238 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA veka. Iako problem istorijskog porekla alhemije aleksandrijske epohe još nije rešen.. 2) filozofsku epohu koja po svoj prilici počinje s Bolos de Mendesom (II vek pre Hr. karakteriše sve veće interesovanje za tehnike i znanja u vezi sa supstancama. III t. nagla pojava alkemijskih tekstova negde početkom hrišćanske ere mogla bi se objasniti kao rezultat susretanja ezoteričkog toka. 3) i. magije i odgovarajućih tehnika. papirusi iz Lajdena i Stokholma koji datiraju iz III veka pre Hr. dragim kamenjem i biljkama. odnosno ezoteričke struje koja je pre svega bila delo obrazovanih ljudi. Helenistička alhemija Istoričari nauke razlikuju tri epohe u razvoju grčko-egipatske alhemije: 54 1) epohu tehničkih recepata koji se odnose na spravljanje. čuvara prastarih tajnih zanata. s latinskog preveo Corpus Hermeticum. The Krater and the Grail: Hermetic Sources of the Parzifal. apokrifnoj raspravi. bojenje i podražavanje zlata (na primer. isti. astrologijom. U mediteranskom svetu te »narodne« tradicije podsticale su i održale duhovno ponašanje arhaične strukture sve do helenističke epohe. neoorfizmom. 1977). smelu i kreativnu interpretaciju hermetizma. Kahane. jednu novu. Eliade. inteligencije — i s druge strane »narodnih« tradicija. . predstavljenog Misterijama. »Hermetism in the Alfonsine Tradition«. gnosticizmom. koja je nosila naslov »Krater«. 52 Novija istraživanja otkrila su izvesne elemente hermetizma u Parsifalu Volframa fon Ešenbaha (Wolfram von Eschenbach) kao i u više španskih tekstova iz XIII veka. malo je verovatno da se alhemija. 211. kao što smo imali prilike da vidimo (§ 209). izd. kao i u Indiji u vezi s tantrizmom i hathajogom. kao samostalna disciplina.) i svoj najpotpuniji izraz nalazi u delu Physika kai Mystika. Prema Henri ju i Rene Kaanu »krater« je isto što i Gral. str.). u stvari. 1463. 123 i dalje. itd. nikada nećemo saznati. kao što ćemo videti (up. neopitagorizmom. M. epohu Zosima (III—IV vek) i njegovih komentatora (IV—VI vek). 54 Vid. epohu alkemijske literature u pravom smislu reči. to ponovno otkrivanje Corpusa Hermeticuma predstavlja. »istočnjačkim mudrostima otkrovenja«. bez sumnje. rodila iz pokušaja da se dođe 82 Sabinjani su imali kao »proroke« Hermesa i Agatodemona i poznavali su dosta dobro IV raspravu Corpusa Hermeticuma. Ovu epohu starog veka.

168). bili usavršili metodu spravljanja zlata. . u stvari. To je u tolikoj suprotnosti sa klasičnim grčkim naučnim duhom da nam ne ostaje drugo do da zaključimo kako alhemičare nisu zanimale druge prirodne pojave. . grčki duh u službi nauke pokazuje izuzetan smisao za zapažanje i rasuđivanje. veru u veštačku transmutaciju. Nastojanje da se disciplina. jer pobožni i mistični ton koji se oseća. posebno u njihovim delima iz poznijeg perioda. primorani smo da »poreklo« ove discipline sui generis potražimo na drugoj strani. iako se sumpor pominje na stotinu mesta. nisu govorili o pravom zlatu. . str. A Survey of Greek Alchemy. nema nikakve aluzije na neko drugo njegovo svojstvo. A Survey. a isto tako i potceniti njihove intelektualne i duhovne sposobnosti. jer je jedinstvo materije već duže vremena predstavljalo dogmu grčke filozofije. Transmutacija. prilikom zagrevanja tečnosti. Pa ipak. značilo bi zaboraviti da su stari izvanredno poznavali metale i legure. odnosno u transmutaciju obavljenu u labo55 F. odsustvo naučnog duha. t j . koja je 2. Kao što kaže Šervud Tejlor (Sherwood Taylor): »Svi oni koji su koristili sumpor nisu mogli da ne primete zanimljive pojave koje nastaju posle njegova topljenja i potom. ] U alhemiji se neće naići ni na kakav začetak n a u k e [ . 42 i aalje. Ako se. teško je poverovati da je alhemija proizišla iz pokušaja da se potvrdi ova dogma i da se ogledima dokaže jedinstvo materije. Međutim. Ne prolaze dobro duhovna tehnika i soteriologija koje se osnivaju na filozofskoj teoriji. osnovni cilj helenističke alhemije. osim onih koje su služile njihovim ciljevima. str. osim na to kako deluje na metale. S druge strane.SINKRETIZAM I KREATIVNOST U DOBA HELENIZMA 239 do veštačkog zlata ili njegove imitacije. alhemija nije mogla roditi iz želje da se dođe do veštačkog zlata (jer se za takve pokušaje znalo bar dvanaest vekova ranije) niti pak iz grčke naučne tehnike (upravo smo videli da alhemičare nisu zanimale fizičko-hemijske pojave). . str. . nije u naročitom skladu sa duhom nekoga koji traga za b o g a t s t v o m [ .« 55 Tekstovi starih alhemičara pokazuju »da ovi ljudi nisu bili zainteresovani da prave zlato i da. a poznato je da su Mesopotamci još u XIV veku pre n. to je upravo nedostatak interesovanja za fizičko-hemijske pojave. dovede u vezu s naporima da se proizvede lažno zlato. nije bila za ondašnju nauku nikakav apsurd. A ono što nas zapanjuje kad čitamo grčke alhemičarske tekstove. bilo bi pogrešno u njima videti samo tragače za zlatom. Hemičar koji bi ispitivao ova dela došao bi do istog utiska koji bi stekao zidar tražeći praktična uputstva u delu nekog od slobodnih zidara« (Sherwood Taylor.000 godina zaokupljala zapadni svet. Up. Međutim. takode od istog autora »Origins of Greek Alchemy«. Sherwood Taylor. ] Alhemičar nikada ne primenjuje naučne postupke. Daleko pre nego filozofske teorije. 110. dakle. Svu svoju metaluršku tehniku helenistički Istok je nasledio od Mesopotamije i Egipta. e.

citronitas. mada doživljavana u »drugom stanju«. mora da je odigralo presudnu ulogu. leükosis (bela). 2—3) Zosim govori o viziji koju je doživeo u snu: neka osoba. rubedo. odgovaraju postupku separatio. Osim toga: na Materiju. G. smrti i vaskrsu »Duha žita«). da joj je bila odsečena glava i da je bila spaljena na vatri. koja dovodi do »kamena mudrosti«. oderana. . Zosim se pita da li se sve to što je video u snu ne odnosi na vodu. »umiru« i »ponovo se rađaju« za jedan drugi svet.56 Zapazićemo da ono što opisuje Zosim ne samo da podseća na komadanje Dionisa i drugih »bogova« Misterija »koji su iskusili smrt« (čije bi stradanje na izvesnom planu bilo homologno nekim momentima ciklusa vegetacije. ksantosis (xanthosis) (žuta) i iosis (crvena). U bezbrojnim varijantama četiri (ili pet) faze postupka (nigredo. U stvari.). nazvane po bojama koje dobijaju sastojci melansis (crna). smrt i vaskrsenje. nekad cauda pavonis) održavaju se kroz celu arapsku i zapadnjačku alhemijsku istoriju. livaca i kovača doveo je po svoj prilici do prvih alhemičarskih operacija. Na scenario »patnji«. Probudivši se. str. dakle. što znači da se preobražavaju. ta voda je aqua permanens alhemičara. Taj susret sa simbolizmima. po imenu Ion. Sasvim je moguće pretpostaviti da je doživljaj dramatičnog života Materije omogućilo upoznavanje s grčko-istočnjačkim Misterijama. s kakvim su došle u dodir zanatlije. već da neverovatno podseća i na inicijacijske vizije šamana i uopšte na osnovnu shemu svih arhajskih inicijacija. mogla je stvoriti stara koncepcija o Zemlji-Majci. 153 i dalje. alhemičar tretira Materiju isto onako kako je u Misterijama bilo tretirano božanstvo: mineralne supstance »pate«. opus magnum. njegovo stradanje. U svom Traktatu o veštini (III. katkad su k r a j n j e " C. pre svega mučenju. a njene »torture«. Ali treba napomenuti: četiri faze opusa spominju se već u Pseudo-Demokritovom delu Physika kai Mystika. »Crna« (nigredo kod srednjovekovnih pisaca) simboliše »smrt«. mitologijama i tehnikama starih rudara. Jung. otkriva mu kako je bila probodena mačem.240 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA ratoriji. projektuje se mistična drama boga. Ukratko. raskomadana. koju treba preobraziti. nosilji minerala-embriona (up. § 15). prvom čisto alhemijskom spisu (II vek pre Hr. pomenuta koncepcija složenog i dramatičnog života Materije i čini alhemiju originalnom u odnosu na grčku klasičnu nauku. Transmutacija. odnosno da li Ion ne predstavlja savršeni model vode. albedo. Iskustva kroz koja prolazi budući šaman u toku inicijacije. »smrti« i »uskrsnuća« nailazi se već u prvim delima grčke alhemičarske literature. a da je sve to podnela zato »da bi mogla svoje telo da preobrazi u duh«. nekad viriditas. izazvane vatrom. postiže se provođenjem materije kroz četiri faze. Kao što je pokazao Jung. »Die Visionen des Zosimus«. iskustveno otkrivanje žive materije. U svemu tome. 1.

U starodrevnim kulturama minerali i metali su smatrani živim bićima: govorilo se o njihovoj bremenitosti. prema tome. gnostičkog porekla i strukture. Ta radikalna revalorizacija prastarog mitsko-ritualnog scenariju (sazrevanje i rašćenje minerala u utrobi Zemlje-Majke već poistovećena s novom zemnom matricom u kojoj minerali dovršavaju svoje dozrevanje. Le chamanisme. Materija istovremeno preuzima i sudbinu duha. kovača i šamana. koji zamenjujući Zemlju-Majku ubrzavaju i dovršavaju rašćenje minerala) mogla bi se porediti s »transmutacijom« starih agrarnih kultova u Misterije. Sva ta prastara verovanja usvojili su i obnovili grčko-istočnjački alhemičari. »smrću« i »vaskrsavanjem« mista. kao u perspektivi arhajskog čoveka. 59 Vid. rađanju. na planu duha. to što su na Materiju projektovali inicijacijsku funkciju patnje. ovog dela. bar u najranijem stadijumu svog razvoja. prosvetljenost i besmrtnost. C. ako se veruje da su i stara mediteranska bratstva metalurga. Ali je taj brak istovremeno označavao i mistično jedinstvo između dva kosmološka principa. poprimivši inicijatičko značenje drame i patnje. 58 a za alhemičara predstavlja ostvaren j e njegove »inicijacije«. na planu Materije dovode do njene transmutacije. govori o spasenju anima mundi. 416 i dalje. rastu. dolazi se do toga da se Zosimova vizija može smestiti u duhovni svet tradicionalnih bratstava. mada se ova. M. drugim rečima. Kakve je posledice imao ovaj napor da se Materija »oduhovi« i »preobrazi«. Blagodareći alhemijskim operacijama. a samim tim sagledava se i značajna novina koju su alhemičari ostvarili. Alhemijska t r a n s m u t a d ja. Eliade. svakako su delili i neki alhemičari: ono se inače uklapa u ceo tok eshatološke misli koja je morala dovesti do koncepcije apokatastaze Kosmosa. do Kamena mudrosti. 1» 57 58 . str. odnosno stiče transcendentalni način postojanja: ona postaje »zlatna«. 5 7 Ako se ima u vidu univerzalnost ove sheme posvećivanja i s druge strane međusobna povezanost livaca. kovača i šamana vrlo verovatno imala sopstvene misterije. supstanca se preobražava. Za alhemijsko mešanje sumpora i žive gotovo se uvek upotrebljavao termin »venčanje«. § 15). Ovo shvatanje. poistovećenim sa »mučenjem«. označava da je Materija postigla svoje savršenstvo. simbol besmrtnosti. alhemija nije postulirala da je anima mundi zarobljena u Materiji. G. I upravo u tome i jeste novina alhemijske perspektive: život Materije nije više. rudar i metalurg. zarobljene u Materiji putem alhemije. »Inicijacijska iskušenja« koja. Psychologie und Alchemie. Jung. već dobija i »duhovnu« dimenziju. pa čak i o njihovom venčanju (up. sagledaćemo kasnije. 59 Up. obezglavljivanju i svom umiranju. obezbeđuju slobodu. još uvek nejasno. označen terminima »hijerofanije«. III t. A zlato je. str 52 i dalje i svuda. osećala kao Terra Mater.SINKRETIZAM 1 KREATIVNOST U DOBA HELENIZMA 241 surova: on u snu prisustvuje sopstvenom komadanju. kao što znamo. Ali.

Parćani.XXVII POGLAVLJE NOVE IRANSKE SINTEZE 212. D. Vrlo je verovatno da su neki elementi carske ideologije. § 205).) Posle pada ahemenidskog carstva (~330). izvori iz tog vremena nam pokazuju sledeće: 1) Mitru obožavaju po celome Carstvu i t a j bog je posebno povezan s carevima. Uglavnom. Duchesne-Guillemin. Verski pravci pod Arsakidima (~ 247—220. 1 2) Magi predstavljaju svešteničku kastu koja prinosi 1 Divinizacija živih vladara. 225. fenomen koji je karakterističan za helenističku epohu. bio stil čitave epohe: posle bezb r o j konfrontacija i kulturnih razmena. versku i kulturnu tradiciju. doneli su sobom jednu potpuno novu. . J. novcem. Taj proces nije zaustavilo ni ponovno oslobađanje dela Irana koje je ostvario parćanski vođa Arsakes. koji je. karakterističan za helenističku epohu (up. iz starih koncepcija nicale su nove religijske forme. Novija istraživanja su pokazala da tekstovi koji su nastali kasnije izražavaju verovanja i ideje koji su formulisani ili korišćeni tokom parćanske epohe. da se privlačnosti helenizma nije moglo odoleti i. postojala je takođe i kod Arsakida. nasleđeni od onih neukrotivih plemena koja su vekovima lutala duž granica imperija. godine za cara. Pokazalo se. str. ti stepski konjanici. A. Ali informacije koje nam oni pružaju o iranskim verovanjima i religijskim idejama u priličnoj meri su nepouzdane. treba ipak imati na umu da je model koji su pokušavali oponašati. proglasivši se ~247. iranska religija je bila uvučena u širok i kompleksan sinkretistički pokret. ranije već i sam apsorbovao brojne semitske i azijatske elemente. koji su ustanovljeni s dolaskom Arsakida. spomenicima. natpisima. zasnovao novu nacionalnu dinastiju Arsakida. Danas raspolažemo mnogobrojnim i veoma raznovrsnim dokumentima iz tog perioda: grčkim i latinskim rukopisima. uostalom. Versko stvaralaštvo pod Arsakidima se mnogo bolje može razumeti uz pomoć poznijih dokumenata. bar do I veka posle Hrista. To je. aleksandrijski helenizam. Istini za volju. njima svojstvenu. s literaturom. No. La religion de l'Iran ancien. up. poznata su bar tri primera. Arsakidi su podsticali helenizaciju (na njihovom novcu su otiskivani likovi grčkih bogova). međutim.

str. 7 metala. u teološkim spekulacijama. 4) u II i I veku pre Hrista. ona ostaju »otvorena«. Cumont. »The Zoroastrian doctrine of salvation«. str. Ono što je zajedničko za sva ta ostvarenja je činjenica da.) koji će biti razrađeni u pahlavijskim apokalipsama sasanidske epohe. Uzaludno bi. 3 F. Widengren. G. Važno je ne gubiti iz vida suštinski sklad između svih tih religijskih formi. 217. kružila je jedna apokalipsa na grčkom jeziku pod nazivom Histapova proročanstva (Histap je grčki naziv Vištaspe) uperena protiv Rima (kome proriče propast). no ima pokazatelja da su učestvovali i u kultu Mitre (imali su izvesnu ulogu u njegovim Misterijama). str. 147 i dalje. I. dobro poznati niz: 7 planeta. »La Fin du monde selon les mages occidentaux«. koji vlada u sedmom milenijumu. boga sunca (= Apolon. pak. bez obzira na kontroverze. nastao u vreme Arsakida.). planete gube svoju moć i nakon opšteg požara obnavlja se svet. Comont. J. velika verska ostvarenja iz parćanske epohe druge su vrste. opšte uništenje. Les Mages hellénisés. 7 boja itd. 16" . kao i ideje o apsolutnom dualizmu. opet povezana s mitsko-ritualnim scenarijem razrađenim oko Mitre. nekoliko vekova kasnije. na primer. str. Les Mages hellénisés. pod Sasanidima. ponekad prastarih koncepcija. Proročanstva osnivaju svoja predskazanja na eshatološkoj hronoiogiji od 7. verovatno indoiranskog porekla (skraćenje godine. Bidez — F. Mitrine misterije počinju da se šire po mediteranskom svetu (prvi nađeni dokument je iz 67. izgleda kao što je pokazao Videngren. 2 Ipak. Ali interpretacija ove hronološke sheme je iranska: tokom prvih šest milenijuma. godine pre Hr. Najzad. I. da je mit o Spasitelju. 3) kult vatre je veoma popularan. Les religions de l'Iran. pre svega u Bahman Jaštu. U prvom veku pre Hrista. izgleda da Zlo pobeđuje. 3 3 J. Bog šalje Mitru. tako da nastavljaju da se razvijaju u toku sledećih vekova. str. s tim što svakim milenij umom gospodari jedna planeta. Bidez — Cumont. a to odaje vavilonski uticaj (up. zatim ideje o tome da »duhovno« stvaranje prethodi fizičkom. Strabon je pisao da su Magi slavili kult Anahita. Raznolikost u načinima izražavanja objašnjava se različitošću ciljeva koji se žele ostvariti. 93 i dalje. može se zaključiti da se u to vreme oblikuje ideja o mesiji — Kralju. R. na k r a j u tog poslednjeg perioda. S druge strane. a razrađuju se i ideje u vezi s Vremenom i Večnošću. bilo tražiti elemente carske ideologije u svakidašnjim manifestacijama narodne religije ili. 228 i dalje. iako predstavljaju nastavke starih. koncepcije koje će biti sistematizovane i ponekad uz veliki napor organizovane. konačna bitka itd. u obliku u kojem se pojavljuje u gnostičkoj Himni o biseru. Histapova proročanstva preuzimaju klasične eshatološke motive. Hinnells.NOVE IRANSKE SINTEZE 243 žrtve. ali usklađena sa iranskom eshatološkom literaturom. tokom te epohe razvija se takođe i zervanitska teologija. Helios). Bog i Duh Zla bore se za prevlast. 218 i dalje. pre svega krvave žrtve (krave i konje).).000 godina.

tek rođeno dete pogađa munja. smatralo da predstavlja inkarnaciju Mitre. delo. 1936.244 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA Te mito-hronologije. Zervan i poreklo Zla Problemi koje postavljaju Zervan i zervanizam još su daleko od rešenja.Vreme'. Widengren. Sve. up. str. ali ona na n j e m u ostavlja samo ožiljak. . 7 Eudemov tekst objavio Bidez — Cumont. u toku njegovog krunisanja. Tradicionalna koncepcija božanskog Kralja i kosmokratora. čiji su ciljevi eshatološki. nap. kao zajedničkom izvoru dva principa. što je jedno i shvatljivo. I. Sigurno je da je Zervan veoma stari bog. XXXVII. str. Les Mages htllénisês. Quaest. 47—48. 62 i dalje. za Mitridata se. 146. može se lako razumeti. 310) je verovao da je prepoznao njegovo ime na tablicama iz Nucija (XIII—XII vek). 99. izjednačenom s Mitrom. Conviv. up. postaće veoma popularne u zapadnom svetu na početku hrišćanske ere. »La légende royale de l'Iran antique«. obogaćuje se novim soteriološkim značenjima. tri povorke. 7 Ova informacija je vrlo značajna: ona nas uverava da su Iranci. Dobra i Zla. 5 Videngren (Hochgottglaube im alten Iran. kao uostalom i za mnoge druge kraljeve. Ali je E. str. a neki put . Spajser (Speiser) pokazao da je to ime trebalo da se čita kao Zarva(n). nazivali neki put . I. * Ghirshman. svuda. simboli tri čovekova doba. str. Avestanski naziv za »vreme« je thwđša. Plutarh. . inkarniranih u Ormuzdu i Ahrimanu. delo. posrednika između ljudi i bogova. 1958. str. Prema zapisu Eudema s Roda (druga polovina IV veka pre Hrista). Duchesne-Guillemin nav. prinose mu barsom u znak počasti. 266 i dalje. »Magi su . 6. 5 Giršman (Girschman) smatra da je Zervana identifikovao na jednoj bronzanoj statui iz Luristana koja prikazuje krilatog i androginog boga kako rađa dva blizanca (koji mu izlaze iz ramena). nav. isti. II. 213. pred k r a j ahemenidske epohe. Eshatološka nada se takođe može otkriti i u predanjima u vezi s rođenjem Kralja-Spasitelja. 2. 4 Analogni mesijanski scenario prenosi i hrišćanska legenda o Rođenju. 37 i dalje. a Videngren smatra da je u početku 4 Justin. A. . Annual of the American Schools of Oriental Research. XVI. 6 Ako je to tumačenje ispravno. Artibus Asiae. 2.Prostor'. ocu Ormuzda i Ahrimana bio poznat još u epohi koja je znatno prethodila prvim pisanim svedočanstvima. iz njega su rođeni Ormuzd i Ahriman ili Svetlost i Tama«. u epohi koja je obuzeta iščekivanjem Spasitelja. što doslovno znači »svetac« ili »onaj što hita«. vaspitavanje budućeg kralja sastoji se iz dugog niza inicijacijskih iskušenja. str. 69—70. Tu eshatološku nadu na zadivljujući način ilustruje drevni životopis Mitridata Eupatora: jedna kometa najavljuje njegovo rođenje. a to je naziv jedne huritske boginje. t a j proces. razmišljali o pojmu Prostor-Vreme. str. onda je mit o Zervanu.

što je epitet nebeskog boga koji gospodari sudbinama. Na verovanje da će t r a j a n j e sveta iznositi 9. str. Zurvan. nailazi se u jednom poznijem rukopisu. u jednom tekstu (yašt 72 : 10) pravi se razlika između Zervan akarana. Menok i Khrat ( V I I : 11). ponovo ulilo u njega (Bundahišn. teorija milenijuma doživljava naročiti uspon u Iranu. rođen iz najčistije svetlosti« i »Aremanos. pa možda čak i odsustvo tog boga Vremena i Sudbine iz Prorokove sredine. Zaehner. podeljenih u tri jednaka perioda (vladavinu Ormuzda smen j u j e dominacija Ahrimana. drugim recima. »Vremena bez kraja« i Zervan darego hvadhata.000 godina. koga je rodila tama«.000 godina. a zatim nastupa 3. 232 i dalje. rukopisi zervanista obiluju razmišljanjima o Vremenu i Sudbini: oni su istovremeno korišćeni i za objašnjenje porekla Zla i njegove prevlasti u savremenom svetu. bio obožavan od Maga. a Zoroastrian Dilemma. U pahlavijskim delima. posle t r a j a n j a od 12. U stvari.000 godina. 282). Iranu i Mesopotamiji bile različite. 1 : 20. a i za dobijanje preciznijeg rešenja problema dualizma. Iako je postala popularna već pred k r a j antičkog perioda i potom su je koristile bezbrojne apokalipse i proročanstva.NOVE IRANSKE SINTEZE 245 t a j termin označavao nebeski svod. kao i najraznovrsniji antagonizmi. Denkart. . delilac sreće i nesreće i. U jednom drugom odeljku. 9 U svakom slučaju. na k r a j u krajeva. a potom r a t u j u još 3. • Pošto je Zervan. 19 : 13 i 16). teško je odlučiti da li Zaratustrino ćutanje treba objašnjavati polemičkim razlozima ili ono jednostavno ukazuje na skroman značaj. »Vreme odavno nezavisno« ističe iz »Vremena bez kraja«. Jedan tekst (Videvdat 19 :29) precizira da. 8 Stoga je verovatno da je Zervan prvobitno bio nebeski bog. ali uvek u vezi sa sudbinom i vremenom.000 godina borbe). gospodar sudbine.000 godina. Hochggottglaube. posebno u sredinama zervanista. Zervan je predstavljen kao Vreme bez k r a j a (Videvdat. U svojoj raspravi I zida i Oziris (46—47). prvobitno u zemlji Međana. ali su njene formulacije u Indiji. pre nego što stignu na most Ćinvat (?) (§ 103) »koji je načinio Mazda«. str. vladaju po 3. izvorište Vremena. bogatom zervanitskim elementima. 89 i dalje. jasno je podvučena. Teorija ciklusa koji t r a j u određeni b r o j milenijuma je prastara.). da bi se. prema izvorima iz IV veka pre Hrista. vremenskog t r a j a n j a dodeljenog svakoj individui ponaosob. Eshatološka funkcija pojma vreme-sudbina. Zervan se pominje retko. U novijim tekstovima Aveste (redigovanim verovatno u IV veku pre Hr. Plutarh prenosi doktrinu »Zaratustrijskih Maga«: »Oromazdes. prema Eudemu. to jest. »Vremena odavno nezavisnog«. Sve to ukazuje na postojanje jedne teorije o izviranju vremenskog t r a j a n j a iz nedara večnosti. duše pravednika i bezbožnika stupaju »putem koji je napravio Zervan«. struktura Zervana je arhajska: on podseća na neka primitivna božanstva u kojima koegzistiraju kosmički polariteti. Pošto zaratustrizam isključu8 Widengren.

Međutim. Zatim. Da ne bi pogazio reč. 20). 54 i dalje). nav. njihovu diskusiju. str. neki pozniji autori govore o »majci« ili o Zervanovoj »ženi«. 421 i dalje (up. nav. 63 i dalje 423. Zervan odluči da prvorođenog učini kraljem. Rel. 438—39. 13 gde god je neprijatelj Boga imao neku ulogu. I sve što je Ormuzd načinio bilo je dobro i ispravno. str. u De Zalmoxis a Gengis-Khan. 428. jer se takođe mogu naći i u Indiji. a sve što je napravio Ahriman bilo je zlo i podmuklo«. str. 89—92 i kod Zehnera. glava 8. No. koji se nalazi između Ormuzda i Ahrimana (zbog čega je kvalifikovan kao »posrednik«). 244 i dalje. životinje štetočine i tako dalje) predstavlja najvažniji element brojnih popularnih kosmogonijskih mitova i legendi koji su širili od Istočne Evrope. kada je Zervanu rekao da je on njegov sin. Ali ga tada Ahriman podseti na zavet koji je dao. našu studiju »Le Diable et Bon Dieu«. str. tekst preveo R. Zaehner.sudbina' ili .246 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA je ideju o periodu Ahrimanove vladavine. up. knj. »što znači . u vreme kada ništa nije postojalo. Contre les sectes. str. ovaj mu odgovori: »Moj sin je mirisan i svetao. delo.« Tada se rodi »svetao i mirisan« Ormuzd i Zervan htede da ga posveti za kralja. 11 I samo što je posumnjao u efikasnost svoje žrtve (»Od kakve koristi mi je žrtva koju prinosim?«). 12 Eznik je dobro razumeo da je Zervan bio hermafrodit.slava'«) je hiljadu godina prinosio žrtvu da bi dobio sina. »celokupno Stvaranje je stvoreno prinošenjem žrtve«. delo. Zaehner. on zače dva sina: Ormuzda. Kao što je rečeno u značajnoj pahlavijskoj raspravi. »za prinetu žrtvu«. Zurvan. isto. II. Veliki Bundahišn (III. No t a j negativni doprinos kosmogonijskom stvaranju (planine. mada Ahriman stvara samo zlo. de l'Iran. Zervan (Zrwan. str. str. posle čega će vladati Ormuzd. moguće je da se izvori koje koristi Plutarh odnose na zervanističke koncepcije. indoiranski. Ovaj pocepa matericu 12 i iziđe. pa sve do Sibira. 15 Vid. Vid. tekstove Eznika i Teodora bar Konaija reprodukovane kod Bidez-Cumont. Vidimo da oba boga predstavljaju tvorce. C. Izvesno je da su ta koncepcija. 10 Plutarh ne pominje Zervana. »za izraženu sumnju«.000 godina. Plutarh piše da je Mitra. Pored toga. Da bi stekao sina. znači i jednu vrstu htonično infernalne žrtve namenjene »Zlom demonu« — što takođe predstavlja zaratustrijsku koncepciju. Prema jednom jermenskom crkvenom ocu. kao i mit o Zervanu. da će kraljem načiniti prvorođenog. 81—230. no mit o dvojici blizanaca i objašnjenje njihove naizmenične vladavine mnogi izvori iz kasnijeg perioda prikazuju kao specifično zervanističke. a ti si mračan i smrdljiv. 11 Eznik. nav. Ormuzd saznade za misao svoga oca i otkri je Ahrimanu. Ormuzd i Ahriman »otpočeše sa stvaranjem. II. Ezniku de Kolbu. Zervan mu dade kraljevstvo za prvih 9. nastavlja Eznik. 19 O Plutarhovom tekstu je raspravljao Widengren. učio Persijance da ovim bogovima prinose posebne žrtve. i Ahrimana. zmije. delo. koji takođe navodi i noviju literaturu. .

on zavisi od svog tvorca. La doctrine du sacrifice dans les Brâhmanas (1898). predstavlja grešku u ritualu. 214. vremenskom ciklusu (§ 76). »jednu spravu načinjenu od materije koja je svojstvena tami«. A Prađapati je Veliki bog koji od sopstvenog tela stvara Univerzum. Up. U stvari. nepažljivosti božanskog prinosioca žrtve.NOVE IRANSKE SINTEZE 247 Prađapati prinosi žrtvu 14 dakšayana. dakle. 15 Videngren je istakao veze između zcrvanizma i međanskih Maga. rezultat tehničke omaške. odnosno personifikacija Vremena. Rel. str. Postojanje Sotone nije ontološki čisto: bez sopstvene volje. s njenim kobnim posledicama. mada nevoljno. ali Zao duh slobodno bira svoj način postojanja (up. Trajanje istorije sveta od 9. de llran. str. Sumnja. U svakom slučaju. Zervanu se uopšte ne prinose žrtve. Vrhovno biće sadrži u sebi coinciđentia oppositorum. bar u predanju koje prenosi Eznik. 138. štaviše. prilikom tog čina. jer ono objedinjuje celokupnu realnost. Zervan ne igra nikakvu ulogu u kosmičkom stvaran j u : za njega samog on je deus otiosus jer svojim bliznacima nudi simbole suvereniteta (barsom Ormuzdu i. Zlo stvara. S. uvek podrazumeva ili da je Zervan kosmički bog Vremena ili prosto simbol. koji se pri tome unapred stara da mu ograniči trajanje. 14 . pojavljuje sumnja (»Treba li da prinosim žrtvu? Ne treba li da prinosim žrtvu?«). Ali u zervanitskom mitu. pa čak i posle pobede muslimana) za zervanizam bi se pre moglo reći da predstavlja sinkretističku teologiju koju su razradili međanski Magi.000 godina tumači se u vezi sa samom Zervanovom ličnošću.000 ili 12. up. ali se i u njemu. Eshatološka funkcija Vremena Koliko je moguće orijentisati se u slojevitim pahlavijskim tekstovima i njihovim prepravkama (koje su obavljene kada je mazdaizam postao zvanična religija Sasanidskog carstva [226— 635]. Mitološka tema nesrećnih posledica sumnje ima mnogobrojne paralele u mitovima — ima ih skoro svuda po svetu — koji objašnjava poreklo Smrti ili Zla nedostatkom budnosti ili dalekovidosti Tvorca. § 103). Mudri Gospod nije direktno odgovoran za nastanak Zla. prema pahlavijskoj knjizi Zatspram. 320 i dalje. Zlo je. Ahrimanu). a uz to se takođe pojavljuje i u Godini. Precizirajmo da učenje o milenijumima. t a j vrhovni bog se uvek pominje zajedno sa Ormuzdom i Ahrimanom. na jedan ili drugi način. kao i u drugim analognim mitovima. I u mnogim drugim arhajskim religijama. Levi.15 nego nezavisnu religiju. sam Veliki bog. Uočava se razlika između ove i starije koncepcije koju je delio i Zaratustra: Ahura Mazda rađa dva Duha.

zrelost i starost. Widengren. 97 i dalje. delo. Ilijada I. Zurvan. 325. bio je i biće« i kaže se da je »vreme Ormuzda«. svaki od ta tri vremenska trenutka može se povezati s periodom od 3. str. zaman i Ormuzd. str. 11 Up. Stoga je razumljivo zašto i za mazdejce Vreme i učenje o milenijumima imaju prvorazredni značaj. »Questions de cosmogonie«. nav. 440 i dalje. jeste i biće uvek«. a Denkart (M 829. up. 318 i dalje. nap. 18 S druge strane. Homer. str. up. str. koji su. Sasvim je prirodno što je u jednom odeljku Denkarta osuđena ideja da su Ormuzd i Ahriman braća. Ta »formula tri vremena« postoji takođe u Upanišadama i kod Homera. isto. 186 i dalje. jer se proklamuje: »Vreme je moćnije od dva stvaranja . 221 i dalje. frašokara (»koji čini veličanstvenim«) i maršokara (koji čini starim«). 435. 54. a različite kosmološke tetrade služe zato da bi se njima obuhvatilo sve ono što pripada jednom drevnom nebeskom bogu vremena i sudbine. na primer. dclo.000 godina. Duchesne-Guillemin. Taj ciklus ima svoju ulogu u zervanitskim razmišljanjima. nav. 70. Mflv. analogni obrazac se koristi i u pahlavijskim tekstovima. 57. nav. str. 185 i dalje. u vezi sa egzegezom gatičkog teksta o dva Duha (Yasna. Zervan je prikazan kao bog s četiri lica. Ormuzd »jeste. onakvom na kakvo se mogu svesti tri etape ljudskog postojanja: mladost. str. E Fragment prve glave Bundahišna. »Question de cosmogonie et de cosmologie mazdeermes«. 1—5). Frašokar i Zarokar. 16 Zervana okružuju tri boga. 232 i 283. prevod Videngrena. delo. " Vid. 17 Nyberg. 81 Ako se prihvati da je Zervan u »Vremenu bez kraja«. delo. 4. str. 439.«a2 Moguće je slediti polemike između mazdejske ortodoksije čiji se dualizam progresivno učvrstio i zervanitske teologije. str. Slično je i s ciklusom od 12. delo. »bilo.000 godina. 19 Ali Zervan (= Zaman) je takođe onaj »koji je bio i koji će biti svaka stvar«. u stvari. 38 Tekstovi kod Cenera. Ašokar. nav. 23 Zbog toga se u ortodoksnim pahlavijskim knjigama problem porekla dva protivnika ne postavlja. str. Widengren. 319.247 ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA Prema nekim sirijskim izvorima. zaman i akanarak. Zurvan. nav. onda izlazi da on prevazilazi Ormuzda i Ahrimana. str. delo. 89 i dalje. Zaehner. Widengren. 278. njegove hipostaze. Ta imena se objašnjavaju avestinskim epitetima aršokara (»koji čini muškim«). Zaehner. Tekstove je preveo Zehner. predstave i vremenski simbolizmi pronalaze se kako u zaratustrijskim. Na kosmičkom planu. komentare. 11 . 20 Sve u svemu. 17 Očigledno je da se radi o proživljenom vremenu. . Videngrena. Ormuzd i Ahriman postoje oduvek no Neprijatelj će jednom u budućnosti prestati da egzistira. 317 i dalje. up. Nyberg. str.. delo. Up. tekstove koje je preveo Cener. Duchesne-Guillemin. " Vid. tako i u zervanitskim kontekstima. 317 i dalje. str. 30 : 3). str. nav. str.

Bog je u mazdejstvu prvobitno ograničen postojanjem njegove suprotnosti. već ono takođe omogućuje uništenje Ahrimana. već i sama kosmogonija pretpostavlja postojanje jedne eshatologije i soteriologije. što mu omogućuje da postane neograničen i u prostoru. Dakle. Vremensko t r a j a n j e je indirektna posledica Ahrimanovog napada.NOVE IRANSKE SINTEZE 249 Prema mazdejskoj teologiji. ono što je menok. Četvorstvo je adaptirano iz zervanizma. 30. no. Ormuzd mu je istovremeno dao smisao (eshatologiju) i jednu dramatičnu strukturu (neprekidna borba do konačne pobede). Prostor i Vera. str. savršeno je. vreme ne samo da je neophodno za Stvaranje. koliko je trajalo Stvaranje.5 ) tvrdi da je Svet u početku bio besmrtan. str. Bundahišn (I. up. 309—310. Ormuzd i Ahriman postoje oduvek. 15 Zaehner. pomaže pobedi Dobra.84 U stvari. Ahrimana. Može se reći da na taj način Zlo. dok nije dostignuto stanje meU Bunđahišnu (gl. jer će u određenom trenutku prestati da egzistira. ograničeno Vreme koje je on stvorio ima značenje svete istorije. kao i iskorenjivanje Zla. Drugim recima. ali ono je bilo neophodno da bi se objasnilo Stvaranje. Dva stvaranja: menok i getik Prema prvoj glavi Bundahišna. Ahriman doprinosi Ormuzdovom savršenstvu. nesvesno i nevoljno. kosmičko Vreme nije više cirkularno. teško se može prevesti. Upotrebljeni izraz. menok. Drugačije rečeno. U tome. Sveznajući Ormuzd predviđa napad i stvara jedno »idealno« ili »spirituelno« delo. Teachings of the Magi. Ahriman je ograničen i u prostoru i u vremenu. Stvaranjem linearnog i ograničenog vremena kao intervala u kojem će se voditi borba protiv Zla. a Denkart (9 : 37. antropogoniju i predskazanje Zaratustre kao konstitutivne elemente jedne iste svete istorije. Duchesne-Guillemin. Ormuzd još uvek ima tri imena: Vreme. Prema knjizi Datastan i Denik (37 : 3 i dalje). Ormuzd odgovara na napad stvaranjem Sveta.000 godina. Zbog toga. dok je Ormuzd neograničen u vremenu. Teachings of the Magi. i leži velika originalnost mazdejske misli koja interpretira kosmogoniju. S druge strane. Zaehner. 25 Takva situacija bi se produžila u večnost da Ahriman nije otpočeo napad. 1. 35). što predstavlja koncepciju koja se dosta često sreće u ¡storiji i koja je zaokupljala i Getea. 1. Ormuzd je i stvorio Svet da bi pobedio i uništio Zlo. str. uostalom. 6) kaže da su 3. Na taj način. 215. a ograničen u prostoru od strane Ahrimana. jer istovremeno znači savršen svet i svet u zametku. već linearno: ono ima svoj početak i imaće kraj. 54 .

S. 1. Zurvan. prema nekim tekstovima.®9 U stvari. upropastio. U stvari. prevod u delu. Shaked. Ahriman će biti izbačen sa celog sveta«. Ahriman ne odgovara na Ormuzdovo materijalno stvaranje tvorevinom getik negativnog reda: da bi upropašćavao svet. Cenerov prevod. dobro i savršeno. stanje koje će nestati tek posle konačnog očišćenja. za rad i. str. »Some notes on Ah roman«. 264. nav. 30 Denkart VI. neosetno«. strofa 2. Yasna. Tek ga je Ahrimanov napad kojim je uvedeno Zlo. vid. moje prvobitno stanje nije zemaljsko«. U kosmičkoj drami i istoriji Sveta razlikuju se četiri etape. . 151. A Historv of Zoroastranism. 336. str. 27 Precizirajmo. posebno se naglašava nebeski i duhovni karakter stanja menok. prodire u materijalni svet (getik). Ormuzd pita Fravaše (duhovi koji su prvobitno boravili na Nebu) da li prihvataju telesno postojanje na zemlji. Ahriman i njegove demonske čete kvare materijalni svet prodirući u njega i prljajući ga svojim štetnim delima. To je potvrda vezanosti za telesni život. Očigledna je razlika između ovog učenja i gnostičkog i manihejskog pesimizma. Tokom prvog perioda dolazi do agresije Ahrimana i mraka protiv Ormuzdovog sveta svetlosti. »Došao sam sa sveta nebeskog (menok)«. Pre transponovanja Stvaranja iz duhovnog (menok) u materijalno (getik) stanje. Manijev radikalni dualizam predstavljao je najizrazitiji primer jeresi. samo po sebi. đclo. kada za njega više ne bude staništa u telima ljudi. prevod H. piše u jednom tekstu iz IV veka. 30 Ahrimanova agresija opisana je na patetičan način: on čepa k r a j Neba. ostale tekstove koje navodi i komentariše Dišan-Gijmen. str. »nisam počeo da postojim na svetu zemaljskom (getik). 44 : 5). Ahura Mazda tvorac i svetlosti i mraka. Najpre sam se pojavio u duhovnom stanju. »Zato. 27 Pand Nâmak i Zartusht (= Le Livre de conseils de Zartusht). za materiju. materijalno stvaranje (getik) bilo je. bez pokreta. pre Ahrimanove agresije. postojanje u svetu platonističkih ideja: stanje menok se može definisati kao način egzistiranja koji je istovremeno produhovljen i konkretan. truVid. Korbena (Corbin). da nije u pitanju neko apstraktno postojanje. 26 Međutim. (Radi se o dualizmu akosmičkog tipa. 29 Za mazdejstvo. 229 i dalje. takođe Mary Boyce. 58 Bundahishn. u k r a j n j o j liniji. Rezultat toga je »izmešano« stanje (gumecišn) u kojem se celokupno Stvaranje otada nalazi. dovoljno mu je da uđe u njega i u njemu se nastani. 230.250 i storija verovanja i religijskih ideja nok. 310—311. kako bi se borili protiv sila Zla23 i Fravaši pristaju. što je specifična crta Zaratustrine poruke. »Le Temps cyclique dans le mazdeisme«. a posebno time što se nastanjuju u telima ljudi. ipak. str. glava 1. protekle »bez misli. jer je prema učenju Zaratustre. str. zagađuje vode.

270. Trideset dana oni žive bez hrane. Zurvan. nav. Zaehner. Teachings of the Magi. 323—24. 138 i dalje. str. 189d i dalje). na k r a j u Vremena. Kada on umre. da ne obožavaju demone i da se uzdržavaju od hrane. u stvari. 145. 33 Posle još trideset dana. bogovima. zatvorivši se. str. prvobitni par vodi poreklo od mitskog Pretka (Gayomarta) i Majke Zemlje i njihova prvobitna forma je vegetalna — što predstavlja u svetu dosta rasprostranjenu mitologemu. Symp. Cenerov prevod. (Odmah potom. up. sunčeva svetlost prečišćava njegovo seme od kojeg jedna trećina pada na zemlju. jer ga je. str. Ovo podseća na mit tipa »Hainuvele«. armije kopljanika. 32 Ahriman viiše ne -može napasti Nebo jer fravaši. Ta mitska epizoda se može objasniti dvojako: kao ilustracija 1) greha »laganja« ili 2) greha što su jeli i na taj način ustanovili stanje ljudske uslovljenosti. Nebo zarobilo na Tvorčevom Delu. Ahriman je zarobljenik materijalnog sveta. Marv Boyce. Duchesne-Guillemin. štaviše. Gajomart je bio predodređen da posle napada živi još 30 godina. Mašje i Mašjane ubijaju jedno grlo stoke i peku ga na vatri. a potom sisaju mleko jedne koze. Zbog te »laži« par je proklet i njihove duše će ostati u paklu sve do Uskrsnuća. a njegova sperma daje korisne životinje. kojeg potom kalja Prostitutka. (Međutim. vodu i biljke. Tokom pedeset godina. .) Posle toga Ahriman se baca na svetu vatru koju prlja stvarajući dim. up. Dawn and Twilight of Zoroastrianism. up. Zemlje. Mašje i 51 Iz njegove srži niče hranljivo i lekovito bilje. Prvog čoveka. u mnogim drevnim mitovima prvobitni par nema potrebe za hranom. isti. vid. str. O ubistvu Bika. kao u nekoj klopci. 11 On napada Gajomarta. Mašje i Mašjane priznaju Ormuzda za Tvorca. da bi nikla rabarbara iz koje će se roditi prvi par ljudi. 13 Bundahishn. on je okruglog oblika i »blista kao sunce« (up. ali podležu Ahrimanovim iskušenjima i uzvikuju da je on t a j koji je načinio Zemlju. 32 216. praveći se da im se ne dopada. Od Gajomarta do Saošjanta Gajomart je sin Ormuzda i Spandarmate. ali ptica grabljivica odnosi taj deo. Ormuzd im naređuje da čine dobra dela. jedan pas je prvi jeo meso). bacajući ga u vazduh. Platon. to je bila druga laž koja je ojačala demone. a preko njega kalja i sve ljude. sada brane »Nebesku tvrđavu«.nove iranske sinteze 251 je bilje i na t a j način izaziva smrt Prabika. prema iranskom verovanju. Jedan deo žrtvuju vatri. ljudi će potpuno napustiti običaj da uzimaju hranu i piće. Međutim. kao i drugi mitski makrantropi. a drugi. To je moglo značiti da Bog nije prihvatio žrtvu. ali isto tako i da čovek ne treba da bude mesožder. Drugim recima. Mašje i Mašjane. 231. na vrhuncu svoje moći. str. od njegovog tela nastaju metali. delo. 352. § 11. I zaista.

str. Ali oni se sparuju i rađaju dva »tako divna« blizanca. . § 14. str. posle greha praotaca. »život smrtni«) veoma jasno ukazuje na trud koji su zaratustrijski teolozi uložili da bi tradicionalnu mitologiju interpretirali na svoj način. nav. odeljke Denkarta koje je preveo i komentarisao Cener. egzaltacija Gajomartom dovodi do iskupljenja ljudske sudbine. delo. Ahriman nije uspeo da ubije Gajomartovu dušu. već samo metali — drugim recima. koja rađa prvi par ljudi. Međutim. ni dušu ljudi. telo je bilo sjajno i mirišljavo. U mazdejskoj svetoj istoriji. 273 i dalje. a više greška u prosuđivanju: praoci su se prevarili. Kao i Imir ili Puruša. str. čovek je stvoren dobar i imao je besmrtnu dušu i telo. duša će ponovo naći jedno veličanstveno uskrslo telo. telo nije načinjeno od mraka (kao što tvrde gnostici). str. 19—20. Smrt je u materijalni svet uveo Ahriman. pa. ali je zbog pohote počelo da zaudara. štaviše. da m a j k a proždire jednog. XIV. ravan Žaratustri i Saošjantu. I. 35 A pošto je poživeo trideset godina posle Ahrimanovog napada. U stvari. 36 U delima poznijih teologa. 4. Gajomart predstavlja prvobitnog androginog makrantropa. 88 Vid. planete i. 38 84 Greater Bundahishn. str. koji postaju praroditelji svih ljudskih rasa. tako je i Gajomartu dat veoma visok položaj. tekstove koje navodi Mole i njegove komentare. najmoćniji Ormuzdov saveznik. uzimajući da je Ahriman Tvorac. str. M Vid. delo.252 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja Mašjane nisu uopšte imali nikakve seksualne želje. za vreme materijalnog Stvaranja (gete). telo je instrument ili »odelo« duše. da bi ga dalje preneli na svoje potomke. od njegovog semena. 73. jer u materijalnom svetu čovek jedini raspolaže slobodnom voljom. 521. drugi prevod kod A. već od iste supstance od koje je i duša. Culte. Mašje i Mašjane su mogli od njega primiti to otkrovenje. Duša je. Baš kao što u kasnijim jevrejskim spekulacijama Adam istovremeno raspolaže i kosmološkim atributima i izuzetnim duhovnim vrlinama. 485 i dalje. 267. 7 : 1 .37 za zaratustrizam prvi greh je manje akt neposlušnosti. Mit o Gajomartu (avestanski gaja maretan. No. Međutim. Teachings. samim tim. nav. kao što primećuje Cener. rabarbara. preveo Mole (Molé). 504. Mazdejska teologija ističe da je Gajomart bio primer i savršenog Čoveka. Tada Ormuzd oduzima deci svaki ukus da bi ih ubuduće njihovi roditelji ostavljali u životu. Le premier homme et le premier roi. dakle. Christensen. s tim što je njegovo ubijanje drukčije ocenjeno. posle eshatološkog Sudnjeg dana. 87 The Dawn and Twilight of Zoroastrinism. on se svrstava pored Zaratustre i Saošjanta. Gajomart prvi prima revelaciju o Dobroj veri. Od njegovog tela ne nastaje ceo Svet. baš kao i Gajomart. 84 Dënkart. Cenerov prevod. a otac drugog. 34 Zatim su Mašje i Mašjane izrodili druge parove blizanaca. Ali duša je u stanju da deluje samo kroz telo u kojem je nastanjena. U stvari. mythe et cosmologie dans l'Iran ancien. u početku.

) Kao što smo videli (§§ 104. pre zapadnih »filozofa — hemičara« XVII veka (up. Aždahaka i Fretona.).. 112). načiniće uskrsle ljude besmrtnim. 314 i dalje. up §§ 177. 8:11—15. Zbog toga će demon Az (Žudnja). materija i život — sama po sebi je dobra i zaslužuje da se očisti i obnovi. prema drugim. čovek ne samo da sebi obezbeđuje blaženstvo. 309 i dalje. Kao što smo videli (§ 104). Jer. Najpre. delo. up. str. nav. Widengren. 39 Prema nekim izvorima. Zaehner. 192. od kojih su najvažnije vladavine Jima. Reč je. 350 i dalje. . 34 : 23. Saošjanta. to je upravo ono što se dešava starim ljudima kada im se bliži kraj. Bundahishn. pod udarcima Ormuzda i Sroza. U stvari. materijalna Kreacija — to jest. time što u sopstvenoj ličnosti uspostavlja čistotu koja je prethodila »mešavini« (gumecišn) nastaloj zbog Ahrimanovog napada.nove iranske sinteze 253 Sve u svemu. sukobiće se dve vojske i svaki će borac imati tačno određenog protivnika. talasi tog jezera čuvaju u sebi. Tokom 3. Kao Prvi čovek. za vreme poslednja tri milenijuma. U pitanju je najstrože i najsmelije religijsko vrednovanje Materije za koje se zna. Zaratustra se pojavljuje u središtu istorije. delo. ostale izvore koje navodi Dišan-Gijemen. eshatologija preuzima. str. G. mleka i biljne hrane i hraniće se samo vodom. (Prema jednom predanju iz IV veka posle Hr. Saošjanta će roditi jedna devica koja će se kupati u jezeru Kasaoja. 351. ponoviće se: pojaviće se zmaj Aždahak i to će usloviti uskrsnuće Fretona koji ga je pobedio in illo tempore. Prema Bundahišnu. str.000 godina. izmešanih s belim haoma. III t. svaki prinosilac žrtve doprinosi »transfiguraciji« sveta. na čudesan način. 40 Ogroman požar će topiti metale i s planina 38 Vid. Ahrimanovom ubistvu Prabika odgovara eshatološka žrtva bika Hathajosa koju su prineli Saošjant i Ormuzd. Ahriman zauvek ostaje nemoćan. U konačnoj borbi. Zaratustrino seme. Zaehner. *« Menok i Xrat. str. Pahlavijske knjige još detaljnije opisuju epizodu tog eshatološkog scenarija. de l'Iran. on je bačen u procep kroz koji se uvukao u svet i tamo je uništen. Duchesne-Guillemin. najpre će uskrsnuti Gajomart. konačno Obnavljan j e (frašo-kereti) će nastati kao posledica žrtve koju prinosi Saošjant. Doktrina o uskrsnuću tela uistinu je proglašenje neocenjive vrednosti Kreacije. na jednakim rastojanjima od Gajomarta i budućeg Spasitelja. ljudi će se postepeno odreći mesa. 230 i dalje. koliko je prošlo od Gajomartove smrti i nastanka prvog para ljudi do Zaratustrinog dolaska na presto. o indoevropskom eshatološkom mitu koji je sačuvan do danas i u brahmanskoj Indiji i kod Germana. biti primoran da proždire demone. nav. Rel. i 351. str. kako bi ih poništila. Piće pripremljeno od njegove masti i njegove srži. dela i postupke praotaca. Denkart XII. zahvaljujući svojoj slobodi izbora između Dobra i Zla. Dawn and Twilight. već je u stan j u da pomaže Ormuzdu koji radi na njegovom spasenju. izgubivši moć nad ljudima. za mazdaizam. Poslednji će pasti Ahriman i Az. Bitke koje su vođene u početku. 13 : § 297. odvija se niz legendarnih vladavina. u stvari.

gusari Kilikije »tajno su svetkovali Misterije« Mitre. 356. Mitra je postao zaštitnik parćanskih vladara. str. 10. zahvaljujući skulpturama. tačnije.) prikazuje boga kako se rukuje s kraljem. baš kao i antropomorfni Ulikumi (§ 46). 24.254 istorija verovanja i religijskih ideja će poteći vatrena reka — usijana za grešnike. Mihr. Légendes sur les Nartes. 6. ljudi će živeti večno. u požaru nestaju planine. ustanovljenoj u Mesopotamiji i Maloj Aziji. . frigijski Agditis (§ 207) i jedan slavni junak osetske mitologije. 180 i nap. II. velike ceremonije Mithrakana javno su slavljene. 217. 43 Jermenska predan ja govore o pećini u koju se zatvarao Meher (to jest. od kraja epohe Ahemenida. tako i eshatološkog. prema jednom predanju koje prenosi Al-Biruni. kao i na hijerarhiju inicijacijskih stupnjeva. Nadgrobni spomenik Antioha I iz Komagena (69 — 34. Gayômart. pošto više neće biti izloženi opasnosti da greše. India (prev. Hartman. novi kralj je bio reinkarnirani. (Ravna zemlja odgovara. 65. str. epigrafski i arheološki izvori o ovom kultu i njegovom prodoru na Zapad. Mitrine misterije Prema Plutarhu (Pomp. 2. a kao mleko za pravedne — tela uskrslih će za tri dana biti očišćena. To je prvo mesto na kojem se eksplicitno pominju Mitrine misterije. Vid. Posle Obnavljanja. kao dete natprirodnog porekla. Iranisch-semitische Kulturbegegnung. 44 G. U stvari. Les religions de l'Iran. druge primere kod S. Jedan od mitova govori o tome kako se Mitra rodio iz stene (de petra natus). pre svega. a njegovi podanici su mu pristupali. str. 43 Al-Bîrûni. doline se popunjavaju i otvori koji vode u pakao se začepljuju. Mitra) i iz koje je izlazio jedanput godišnje. Međutim. str. str. izgleda da kraljevski kult Mitre nije sadržavao nikakav tajni ritual. str. 44 Na tu iransku temu se ponovo nailazi 41 Svi ostali literarni. Sachau). Dumézil. Do mitologije i teologije mitraičkih Misterija u stanju smo da dopremo. pre Hr. 60. predstavi rajskog sveta. str. kao što je poznato. uživajući i u telesnim blaženstvima (jer će se porodice ponovo okupiti) i u duhovnim. god. slaveći ga kao novorođenče. nap. parćanski kralj se povlačio u jednu pećinu. Literarni dokumenti su malobrojni i uglavnom se odnose na obrede. 192 i dalje. § 111) u Mitru iz Misterija.5). dopiru samo do prvih vekova hrišćanske ere. 41 Nepoznat je proces transformacije iranskog boga kojeg je veličao Mihrjašt (vid. Njegov kult se verovatno razvio u sredini magoi. Gerševiča (Gershevitch) u delu Mithraic Studies. kako prvobitnog. isti. 42 G. str. ponovo rođeni Mitra. pobeđeni od Pompeja i odvedeni u ropstvo. pre nego što bi stupio na presto. Vid1. 169. Widengren. 42 To je razlog zbog kojeg je pećina igrala najvažniju ulogu u Mitrinim misterijama. 85 i dalje. Na kraju. oni su proširili taj kult na Zapadu. S druge strane. Moćni bog bez premca. takođe I.

čudesno rođenje Mitre je predstavljalo integralni deo jednog velikog iransko-sinkretističkog mita o Kosmokrati-Spasitelju. Videngren podseća na jedan kasniji haldejski obred. obučeni kao Mitra. Mitrino žrtvovanje bika izgleda zagonetno. Kao što smo videli (§ 215). . De Zalmoxis à Gengis-Khan. svaki sa zapaljenom buktinjom u ruci pažljivo posmatraju šta bog radi. Jedan pozniji tekst (Bundahišn. str. R. 47 S druge strane. 51 i dalje. 4 « F. Pored toga. 132 reference). Mitra se u natpisima naziva Sol 45 Up. 48 Ubijanje bika obavlja se u pećini. glava mu je okrenuta na drugu stranu. ] Iz njegove kičmene moždine nići će žito koje daje hleb. 113. drugim recima. Vid. Cumont. dok jednom rukom drži životinju za nozdrve. str.« 46 U zaratustrijskom kontekstu. kao što smo videli (§ 216). bar Hinelsa. Cautopates). oni predstavljaju dve druge epifanije Mitre kao boga sunca (i zaista. Eliade. 186 i dalje. str. Mitrino delo bi se. I. a iz njegove krvi. dakle. Up. 37 i dalje.nove iranske sinteze 255 u hrišćanskoj legendi o Rođenju u Vitlejemskoj pećini ispunjenoj svetlošću. Méphistophelés et l'Artdrogyne. 47 G. spravljen od njegove masti i srži. moglo povezati s tom eshatološkom žrtvom. VI.). blagotvorne posledice tog ubijanja: iz semena Prabika. međutim. vinova loza koja daje sveti napitak za Misterije. spasenje mista. Sol mu naređuje da žrtvuje bika. Vindišmana (Windischmann) (1859). vid. . a iz njegovog tela niče bilje. Mitra bezvoljno obavlja svoju dužnost. isti. 1—4) saopštava. to »stvaralačko ubistvo« se može lakše objasniti u nekoj religiji zemljoradničkog tipa nego u jednom inicijacijskom kultu. Les Mystères de Mithra (II izd. Mithraic Studies. 61 i dalje. s jedne strane. a napitak. u tom slučaju. s druge strane. Na kosmičku strukturu žrtve ukazuje 12 zodijačkih znakova ili 7 planeta i simboli vetrova i četiri godišnja doba. nav. M. str. 179 i dalje. koji sadrži žrtvovanje bika u cilju obezbeđivanja kosmičke plodnosti. Pseudo-Dionisije govori o »trostrukom Mitri«. a drugom joj zariva nož u slabinu. posle H. Saošjant i Ormuzd će žrtvovati vola Hathajosa. r a đ a j u se životinjske vrste. u prisustvu Sunca i Meseca. na k r a j u Vremena. Hinnels. Dve ličnosti. »Iz tela ubijene životinje nastaće sve trave i lekovito bilje [ . 305 i dalje. . 311 (nap. sudeći prema nekim izvorima. Odnosi između Sola i Mitre nameću problem koji još nije razrešen. isti. Osnovna mitološka epizoda sadrži krađu i žrtvovanje bika koje je. 45 Sve u svemu. Ubijanje bika je prikazano skoro na svakom mitraičkom bareljefu ili slici. str. načiniće ljude besmrtnim. Epist. delo. 7). J. Textes et Monuments figurés relatifs aux Mystères de Mithra. Iranisch-semitische Kulturbegegnung. 48 U vezi s analognom interpretacijom taurohtonije. iako je podređen Mitri. E. Kalu. koje je pročistila svetlost meseca. ubistvo prvobitnog bika je delo Ahrimana. str. Mitra obavio po naređenju Sunca (Sol). up. brojni iranolozi uočavaju upadljivu sličnost između Mitre i Saošjanta. Kotes i Kotopates (Cautes. moglo bi se reći da posvećenje u Misterije anticipira konačno Obnavljanje. S morfološkog stanovišta. str.

ta scena je prikazana na više bareljefa. služe starešinu (patera) konventikule. Pre posvećivanja. abst. 15 (= Textes et Monuments.M Nepoznati su nam detalji obreda posvećivanja u različite inicijacijske stupnjeve. a u nekima se bogovi rukuju. 50). supruga (nymphus). II. str. De preascr. Iz toga se može zaključiti da mitraički scenario inicijacija nije u sebi sadržao iskušenja koja su evocirala smrt i uskrsnuće. a drugi »učesnici«. lav (leo). 51). ali je mist morao da je odbije. Textes et Monuments. »gavrani« su pomoćnici. Prve stupnjeve inicijacija mogla su dostići čak i deca starija od sedam godina. 16). De abstinentia IV. 107. Menippus. Nije poznat specifični inicijatički ispit za stupanj corax. 317. str. 173. U nekim scenama. haeret. Jedan tekst svetog Jeronima (Ep. haeret. verovatno. I. Mitra je jedini bog koji ne deli tragičnu sudbinu božanstava Misterija. vojnik (miles). Gozba se odvija u kosmičkoj pećini. govoreći da je Mitra »njegova jedina kruna.51 Poznato je da mu je tom prilikom nuđena kruna. 40) ili je bio izložen čišćenju od grehova pomoću upaljene baklje (Lukijan. ona su verovatno dobijala određeno versko obrazovanje i učila da pevaju pesme i himne. Pretpostavlja se da se malo potom Sol uspinje na nebo. dijadema (aluzija na Veneru) i kandilo. De corona. (Setimo se da je gavran glasnik koji prenosi Mitri naređenje Sunca da ubije bika.256 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja invictus. 49 . ukrašeni maskama koje ukazuju na njihove inicijacijske stupnjeve. na kojem misti. prema Porfiriju (De. 42. Persijanac (Perses). U svakom slučaju. 40 (up. Mystères paiens et mystère chrétien. gde je naveden jedan odlomak iz Porfirija. postulant se obavezivao zakletvom (sacramentum) da će čuvati tajnu Misterija. De preascr. Taj banket predstavlja model ritualnog obeda.« 52 Potom bi mu se na čelo nanosio beleg usijanim gvožđem (Tertulian. sunčev glasnik (heliodromus) i otac (pater). 52 Tertullien. Cumont. drugu grupu sačinjavali su posvećenici počev od stupnja leo.50 Postoji mogućnost da je t a j obred bio namenjen neofitu koji se pripremao za zvanje miles. 16. Zajednica mista bila je podeljena na dve grupe: jedni su bili »sluge«. I Mitra se penje na nebo. Textes et Monuments figurés. str. ad Laetam) i brojni natpisi prenose nam nomenklaturu sedam inicijacijskih stupnjeva: gavran (corax). on trči za Sunčevim kolima. 51 Loisy. str. str. na ruke Up. na nekim slikama. IV. Sol je prikazan kako kleči pred Mitrom. Mitra i Sol potvrđuju svoje prijateljstvo gozbom na kojoj dele meso bika. 7). II. neofit uvođen u novi život. Kod posvećenja u inicijacijski stupanj leo. hrišćanski apologeti aludiraju na »krštenje« kojim je. i II.) Specifični amblemi za stupanj nymphus bili su plamen (plamen venčanih). U svojim polemikama protiv mitraičkih »sakramenata« (koje je inspirisao Satana!). 50 Tertulian. Dva boga dvore osobe koje nose maske životinja. simbol »nove svetlosti« koju će mist ubuduće moči da vidi.

ruku vezanih kokošijim crevima. 8). kalaja. et novi Test. nav. str. 57 Ferrua. dok je trebalo samo da se pretvara da ga je ubio. Jedan od najbolje sačuvanih prizora Kimon opisuje ovako: »Goli mist sedi. Potom bi došao neko. str. »njen surovi karakter svedoči o njenoj autentičnosti. kandidate vezanih očiju okružavala je frenetična gomila ljudi od kojih su jedni oponašali graktanje gavranova i lepršanje krila. da je mist morao da učestvuje u jednom simuliranom ubistvu i da mu je potom pokazivan mač premazan krvlju žrtve. ali. Pojedini kandidati su morali. leo Jupitera. sadrži jasno ilustrovane astralne veze. 17 . legure. 320). bronze. 183). 40). 114. ruku verovatno vezanih na leđima. Vrlo je verovatno da je jedna takva lestvica igrala — nama nepoznatu — ritualnu ulogu i pri tome služila kao simbol mitraičke konventikule. str. gvožđa. si. 35 F. 53 Prema jednom hrišćanskom autoru iz IV veka. kao da hoće da ga gurne napred. Cumont. Les religions orientales. Les Mystères de Mithra. I. 51—53. Scavi di Ostia. Svaki od sedam inicijacijskih stupnjeva bio je pod zaštitom jedne planete: corax je bio pod zaštitom Merkura. S leđa mu prilazi mistagog. navodi na pomisao da smisao simbolizma tog obreda on ili nije znao ili se nije potrudio da ga ponovi« {nav. Cumont. 15 (= Textes et Monuments. G. 142. s visokom frigijskom kapom na glavi. str. da preskaču preko jame napunjene vodom. 1954). nymphus Venere. 22) govori o jednoj lestvici od sedam stepenika načinjenih od različitih metala (olova. 54 Pseudo-Avgustin. ono što naš autor kaže. str. Druge crteže iz mithreuma u Kapui reprodukovao je Vermaseren. a potom su medom premazivali i jezik. bakrorez XIII. 108 i dalje. Pretpostavlja se da je. Il mitreo sotto la chiesa di Santa Prisca. verovatno predstavljaju neke od tih inicijacijskih proba. delo. 21). bio hrana blaženih i novorođenih. Origen (Contra Celsum VI. dok su drugi rikali kao lavovi. takođe. 56 Cumont. Quaest.57 S druge strane. 54 Prizori posvećivanja na slikama u mithreumu u Kapui. obavljajući posvećenje jednog miles u zvanje »oca«.nove iranske sinteze 257 kandidata sipali su med. str. 132—133. kao što kaže Loazi. Na jezik navorođenčadi stavljan je med. Bacatti. Komod ubio kandidata. Mithreum u Santa Priski.« 55 Zna se. 72 i dalje. mačem presecao creva i proglašavao sebe oslobodiocem. itd. miles Marsa. II. vet. Neki autori sumnjaju u autentičnost te informacije. goli mist kleči ili čak leži na zemlji. 135. 53 Porphyre. Mithras. dakle. II: I Mitrei (Rim. Up. U drugim scenama. str. povezanih očiju. heliodromus Sunca i Pater Saturna. str. kao i onaj u Ostiji. Istoričar Lamprid piše da je imperator Komod ukaljao Mitrine misterije pravim ubistvom (Commodus. med je došao sa Meseca. srebra i zlata) i povezanih s raznim božanstvima (olovo s Hronosom. Med je. Spreda mu se približava sveštenik u istočnjačkoj odori. 12 (= Textes et Monuments.). pružajući prema mistu mač. De antro nymph. Perses Meseca. Prema iranskom predanju. kalaj s Afroditom. 9 = Textes et Monuments II. delo. 56 Vrlo je verovatno da su neki inicijacijski obredi obuhvatali i borbu kandidata sa nekim strašilom. II.

258 i storija verovanja i religijskih ideja 218. I zaista. str. patres. »Da je hrišćanstvo bilo zaustavljeno. koji nije primao žene. treba imati na umu da je jedna konventikula primala najviše 100 članova.. Mitra je bio jedini bog Misterija koji nije spoznao smrt. U epohi. iz naroda rimskih provincija. Uz to. starešine Misterija. Severne Afrike i Španije. Renan je verovatno bio opčinjen uticajem i popularnošću Mitrinih misterija u III i IV veku. .) Međutim. Uprkos iranskom nasleđu. str. gde je u jednom trenutku postojalo stotinak svetilišta. »The Mithraic Mysteries«. Mitrine misterije su asimilovale i integrisale duhovne tokove specifične za epohu Imperije: astrologiju. jedna takva zabrana ne samo da je otežavala već je činila i neverovatnim preobraćenje sveta u mitraizam. nego na one iz egipatskih ili frigijskih Misterija. eshatološke spekulacije. kao i solarnu religiju (koju su filozofi interpretirali kao solarni monoteizam). Widengren. uspeh mitraizma je bio neobičan: zahvatio je oblasti od Ekosa u Mesopotamiji. a obične ljude je impresionirala svojom disciplinom. izgleda da je nemoguće ne navesti onu slavnu rečenicu Ernesta Renana: »Da je širenje hrišćanstva zaustavila neka smrtonosna bolest. I što se tiče širenja kulta. svet bi bio mitraizovan« (Mare Aurele. feničansko). 58 Up. 579). ta nova vera u Misterije izazivala je divljenje svojom snagom i originalnošću.000. njegovo širenje je pratilo kretanja legija. A mitraizam. vrlinama koje su podsećale na staru rimsku tradiciju. u kojoj je učešće žena u kultovima spasenja dostiglo do tada neviđeni stupanj. Najveći broj svetilišta otkriven je u starim rimskim provincijama kao što su Dalcija. Ono malo što se zna o obredima posvećenja više podseća na inicijacije indoevropskih »udruženja ljudi« (§ 175). Pored toga. pa sve do centralne Evrope i Balkana. čak i u Rimu. Jer. 453.58 Mitraizam je bio tajni kult skoro isključivo rezervisan za vojsku. kao što smo rekli.« Kada se raspravlja o Mitrinim misterijama. broj vernika nije mogao biti veći od 10. Za razliku od drugih istočnjačkih religija spasenja kojima je rukovodilo strano sveštenstvo (egipatsko. Prema tome. sirijsko. Tajni kult Mitre uspeo je da ujedini iransko nasleđe i grčko-rimski sinkretizam. mitraizam se razlikovao od ostalih misterija i po tome što u sebe nije uključivao orgastičke i čudovišne rituale. U njegovom panteonu. regrutovane su iz italskih naroda ili. (Izgleda da kult nije bio prodro u Grčku i Malu Aziju. najvažniji bogovi klasičnog sveta stajali su rame uz rame sa Zervanom i drugim istočnjačkim božanstvima. Bila je to prava religija za vojnike. Panonija i Germanija. jedini među tajnim kultovima. liturgijski jezik je bio latinski. umerenošću i moralnošću njenih privrženika. i . začelo je bio iznenađen njihovom rasprostranjenošću po svim provincijama Rimske imperije. pak.

počev od II veka. koje su im se činile vrednim i čiji su uspeh uočili (već smo naveli slučaj frigijskih Misterija.nove iranske sinteze 259 Pa ipak. mitraičkim gozbama (kao. predstavljao je podsećanje na gozbu Mitre i Sola posle žrtvovanja bika. Počev od III veka. Međutim. otkrivani kroz preobraćenje i inicijacijska iskušenja (dovoljno je setiti se brojnih valorizacija svetinja kod nehrišćana i u istoriji hrišćanstva). 343 i dalje. U Karnutumu su. ali Gracijanov edikt. I. 17" . njega su praktikovali i drugi kultovi. tajni kult Mitre. John R. Teško je utvrditi da li su te svetkovine za posvećene predstavljale sakramentalni obed ili su više ličile na druge obredne gozbe. Justin (Apol. 20. I sama činjenica da su ih apologeti toliko napadali kao dijabolično oponašanje euharistije. kao i teološko tumačenje mitsko-ritualnog scenarija. 363. »dobrotvoru Imperije«. ili 308. posvetili oltar. »Christianity and the Mystery Cults«. pre svega iz političkih razloga.. Po svoj prilici se teolozi raznih sinkretističkih religija spasenja nisu ustručavali da pozajm l j u j u određene ideje i formule. str. u svet koji je upravo prelazio u hrišćanstvo. nastavile su da prodiru druge tvorevine iranskog religijskog duha. ritualni obed posvećenih. ukida zvaničnu podršku mitraizmu. decembra) a pri tome su im i verovanja o k r a j u Sveta. 60 Up. nanošenje belega na čelo usijanim gvožđem podsećalo ih je na signatio. dosta uobičajene u doba Carstva. Kane. ukazuje na njihov sveti karakter. Mitri. U stvari. 382. Kult je ponovo zadobio ugled tokom veoma kratke vladavine Julijana. pobeda Konstantina kod mosta Milvija je. važni su bili lični doživljaj. jer se njima sledio božanski uzor. 59 U svakom slučaju. Dioklecijan i ostali Augusti. zabranjen i proganjan. Kao sve religije spasenja i ezoterične konventikule. Međutim. »The Mithraic cult meal in its Greek and Roman environment«. Što se tiče inicijacijskog krštenja. strašnom sudu i uskrsnuću tela bila slična. nastupa period tolerancije. prestao je da postoji kao istorijska realnost. Tertulijan (De praescr. godine. uostalom. P. Posle njegove smrti. Međutim. str. godine. jer su u Misterijama videli dijabolično oponašanje euharistije. 40) je govorio o »žrtvovanju hleba«. Na kraju krajeva. obred kojim se okončavala svetinja krštenja. hrišćanski apologeti su strahovali od eventualne »konkurencije« mitraizma. Ali ta verovanja i ti mitsko-ritualni scenariji pripadali su Zeitgeistu helenističke i rimske epohe. za hrišćanske teologe posle II i III veka sličnost sa mitraizmom je postala još nezgodnija. i gozbama drugih kultova Misterija) ne može se odricati njihov verski značaj. 312. dve religije su proslavljale rođenje svog boga istog dana (25. § 207). 66) je optuživao »zle demone« da propisuju sakramentalno korišćenje hleba i vode. zapečatila sudbinu mitraizma. štaviše. Hinnels. 307. 60 Mnogi imperatori su podržavali mitraizam. t a j imperator-filozof se deklarisao kao mitrik. godine. godine. uspeh manihejstva potresa sve slojeve Crkve i uticaj manihejskog dualizma produžava 58 Up..

angelologija.260 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja se kroz ceo srednji vek. mogu prepoznati. . njihovi tragovi se. od ranog srednjeg veka do renesanse i epohe prosvećenosti. tema magusa. teologija Svetlosti i neki elementi gnostičke mitologije — na k r a j u bivaju preuzeti od strane hrišćanstva i islama. u pojedinim slučajevima. III t. ovog delà. brojne iranske religijske ideje — a posebno nekoliko motiva iz Rođenja. S druge strane. 81 " Vid.

jer čujahu glas. kojega ti goniš. u citatu G. koji se beše istakao revnošću u proganjanju hrišćana. 18 — 19. a posebno hrišćanstva svetog Pavla. stavio ruke na Savia i ovaj je ponovo progledao. Autor Dela govori još u dva maha o susretu s uskrslim Hristom na putu za Damask. A Gospod reče: . ! U Korinćanima poslanici prvoj (15 : 1 — 2) on veoma brižljivo navodi sve one kojima se uskrsli Hristos prikazao. pisao je veliki helenista Vilamovic-Melendorf (Willamowitz-Moelendorf). i pošto pojede.« 3 "* Za sve knjige Novog zaveta korišćen je prevod Vuka Stef. 1 Dela apostola. »I odmah progleda i ustavši krsti se. Savle. pa prema tome i u spasenje koje donosi Hristos.) Kao što ćemo videti. 26: 12 — 20. A Savle usta od zemlje i otvorenijim očima svojim nikoga ne viđaše. nalazio se na putu iz Jerusalima u Damask. jedan mladi farisej po imenu Savle. str. naše ere. 9: 3 —5. (Nije poznat tačan datum pogubljenja Isusa: bila je to godina 30. Sve su Poslanice. Paul.Ko si ti. ili 33.Ja sam Isus. 3 Willamowitz-Moelendorf. obasja ga svjetlost s neba.Savle. dakle. Ananije. 9 — 10. pa će ti se kazati šta ti treba činiti. A oni ga uzeše za ruku i uvedoše u Damask. godine. a ne viđahu nikoga. »najzad grčki jezik izražava jedno gorljivo i živo duhovno iskustvo. 22 :4 — 21. 2 Ta činjenica je veoma značajna. ili 33. okrepi se. Gospode?'. ustani i uđi u grad. No. preobraćenje Pavla je obavljeno najranije 32.XXVIII POGLAVLJE RAĐANJE HRIŠĆANSTVA 219. prev. vera u Hristovo uskrsnuće predstavlja osnovni element hrišćanstva. ispunjene neviđenim žarom: verom u uskrsnuće. Prema tome.).' A ljudi koji iđahu s njim stajahu i čuđahu se. prema uputstvu Isusa koji mu je došao u obliku priviđenja. niti pi. zašto me goniš' — A on reče: . I bješe tri dana slep i ne jede. Bornkama (Bornkamm). »Ujedanput. Jedan »beznačajni« Jevrejin: Isus iz Nazareta Godine 32. jer njegove Poslanice predstavljaju prve dokumente istorije hrišćanske zajednice. »Najzad«. Karadžića osim u slučajevima kada se francuski prevod razlikuje od našeg (prim. »*Najzad je jedan učenik. . I padnuvši na zemlju ču glas gdje mu govori: .«1 To se dogodilo dve ili tri godine posle razapinjanja na krst. a najkasnije 36.

262

is t o r i j a v e r o v a n j a i religijskih ideja

Važno je da se istakne jedna druga činjenica, a to je kratko vreme — svega nekoliko godina — proteklo od događaja koji je otkrio Isusovu vokaciju do Pavlovog ekstatičkog doživljaja. U petnaestoj godini Tiberijevog carevanja (znači, leta Gospodnjeg 28—29), jedan isposnik zvani Jovan Krstitelj, počeo je da obilazi oblast Jordana »propovedajući krštenje i pokajanje za oproštaj grehova« (Jevanđelje po Luki,* 3 : 1 i dalje). Istoričar Josif Flavije opisuje ga kao »poštenog čoveka« koji zahteva od Jevreja da žive čestito, pravedno i pobožno (Ant. Jud. 18, st. 2, §§ 116—119). U stvari, on je bio istinski vizionar, plahovit i žestok prorok, u otvorenom sukobu s jevrejskim političkim i verskim hijerarhizmom. Vođa jedne sekte milenarista, Jovan Krstitelj je, ne tražeći za sebe zvanje Mesije, objavljivao neizbežnost nastanka Carstva. Njegov poziv je imao znatan uspeh. Među hiljadama osoba koje su dotrčale iz cele Palestine da bi bile pokrštene bio je i Isus, poreklom iz Nazareta u Galileji. Prema hrišćanskom predanju, Jovan Krstitelj je u njemu prepoznao Mesiju. Ne zna se razlog zbog kojeg je Isus kršten. Ali je izvesno da mu je prilikom krštenja otkriveno njegovo mesijanstvo. U jevanđeljima, misteriju te revelacije prikazuje slika Duha Gospodnjeg koji silazi u obliku golubice i glasa s neba koji govori: »Ovaj ovde je Sin m o j v o l j e n i . . . « (Matej 3 : 16; up. Marko, 1 : 16; Luka, 3 : 22). Odmah posle krštenja, Isus se povukao u pustinju. Jevanđelja navode da ga je »u pustinju odveo Duh« kako bi ga iskušavao Satana (Marko, 1 : 12; Matej, 4 : 1—10; Luka, 4 : 1—13). Mitološki karakter ovih iskušavanja je očevidan, ali njihov simbolizam otkriva specifičnu strukturu hrišćanske eshatologije. Morfološki, scenario se sastoji iz niza inicijacijskih proba, analognih onim kroz koje je prošao Gautama Buda (up. § 148). Isus posti četrdeset dana i četrdeset noći, a Satana ga »iskušava«: najpre traži od njega da čini čuda (»reci ovom kamenu da postane hleb«; potom ga odvodi na krov hrama u Jerusalimu i kaže mu: »Ako si sin božji, skoči odavde dole«), a zatim mu nudi apsolutnu moć: »svu vlast ovu i slavu njihovu«. Drugim recima, đavo mu nudi moć da sruši Rimsko carstvo (to jest, nudi mu vojnu pobedu Jevreja koju su najavljivale apokalipse), pod uslovom da mu se Isus potčini. 4 Izvesno vreme Isus obavlja pokrštavanje, kao Jovan Krstitelj i, verovatno, s više uspeha (up. Jovan, 3 : 22—24; 4 : 1—2). Međutim, saznavši da je Irod proroka bacio u tamnicu, Isus na* dalje: Luka i si. (prim. prev.). Svakako da je scenario »iskušavanja« bio docnije, posle propasti ustanka od 66 — 70 godine, to jest, posle rušenja Hrama od strane Rimljana, integrisan u legendama predanja uneta u jevanđelja. No, u simboličkom horizontu u kojem se Crkva razvijala, »iskušavanja« pripremaju I s u s o v * čuda (jer će ubrzo potom on pretvoriti vodu u vino i umnožiti hlebove i ribe), kao i trijumf hrišćanstva (jer, iako Rimsko carstvo nije srušila vojna pobuna, ona je ipak, na kraju, pobeđena, pošto je postala hrišćanska).
4

Rađanje

hriscanstva

263

pušta Judeju i odlazi u svoju rodnu zemlju. Josif Flavije objašnjava Irodov postupak strahom: strahovao je od Krstiteljevog uticaja na narodne mase i plašio se pobune. Bilo kako bilo, t a j događaj je bio povod da Isus izrekne svoju poruku. Čim je stigao u Galileju, Isus je proglasio Jevanđelje, odnosno Dobru vest: >Došlo je vreme, približi se carstvo Božje: pokajte se i verujte u jevanđelje.« 5 Poruka izražava eshatološku nadu koja je potom, s malo izuzetaka, dominirala jevrejskom religioznošću više od jednog veka. Posle proroka i posle Jovana Krstitelja, Isus je predviđao neminovan preobražaj sveta: to je suština njegovog proročanstva (up. § 220). Okružen svojim prvim učenicima, Isus je propovedao i poučavao po sinagogama, i pod vedrim nebom, obraćajući se pre svega ugnjetavanima i siromašnima. U skladu sa svetom istorijom i najpopularnijim biblijskim ličnostima, upotrebljavao je tradicionalna didaktička sredstva koristeći pri tom prastare slike i simbole i, naročito, figurativni jezik parabola. Kao i toliki drugi »božanski ljudi« helenističkog sveta, Isus je bio vidar i čudotvorac koji je lečio sve vrste bolesti i pomagao ljudima poremećenog duha. Zbog nekih od tih čuda osumnjičen je za čarobnjaštvo, zločin koji je povlačio smrtnu kaznu. »Pomoću Veelzevula kneza đavolskoga izgoni đavole«, govorili su jedni. »A drugi, kušajući ga, iskahu od njega znak s neba.« 8 Jevreji nisu zaboravili njegovu slavu egzorciste i čudotvorca; jedno predanje iz prvog ili drugog veka pominje Jevrejina koji se »bavio vradžbinama« i koji je »zaveo Izrael.« 7 Isusovo proročanstvo je odmah uznemirilo dve politički i verski uticajne grupe, fariseje i saduceje. Prvima je smetala sloboda s kojom se Nazarećanin odnosio prema Tori. š t o se tiče saduceja, oni su želeli da izbegnu nevolje do kojih bi mogla dovesti sva ta mesijanska propaganda. U stvari, Carstvo božije koje je propovedao Isus podsećalo je neke na verski fanatizam i političku netrpeljivost zelota. Ovi poslednji su odbijali da priznaju rimsku vlast, jer je za njih, »samo Bog bio vladar i gospodar« (Josif, Ant, Jud. 18, 1, 6, § 23). Bar jedan od dvanaest apostola. Simeon Revnosni, 8 bio je nekadašnji zelot (Marko, 3 : 18). A Luka iznosi da je, posle razapinjanja Hrista, jedan njegov
r ' Marko 1 : 15; Mateja, 4 : 17 govori o Kraljevstvu nebeskom, ali dve formule su sinonimi. 6 Luka, 11 : 15—16. Luka je dobro video da zahtev za davanje »znaka« i optužba za čarobnjaštvo čine narativno jedinstvo; ostali jevanđelisti to iznose odvojeno: ¡Marko, 3 : 22; 8 : 11; Matej, 12 : 28, 38; 16 : 1; up. Dodd, The Founder of Christianity, str. 179, nap. 11. 7 Up. B. Sanhedrin 43 a. Isti tekst daje i druge informacije čiji će značaj moći proceniti docnije, jer one nisu u zavisnosti od hrišćanskih izvora (up. str. 322, nap. 12). Rabinske izvore navodi i o njima raspravlja J. Klausner, Jesus of Nazareth, str. 17—47. * Up. Brandon, Jesus and the Zealotes, str. 44—47, 243—45.

264

i storija verovanja i religijskih ideja

učenik rekao: »A mi se nadasmo da je on onaj koji će izbaviti Izrailj« (24:21). Uostalom, jedna od najmisterioznijih i najspektakularnijih epizoda među onima koje navode jevanđelja osvetljava nesporazum nastao u vezi s Carstvom koje je najavio Isus. 9 Pošto je deo dana proveo propovedajući, Isus je saznao da 5.000 ljudi koji su došli za n j i m na obalu. Tiberijskog jezera nemaju šta da jedu. Tada im je on rekao da posedaju i, pošto je na čudesan način umnožio nekoliko hlebova i nekoliko riba, svi su zajedno jeli. Reč je o arhajskom obrednom činu kojim se utvrđuje ili obnavlja mistično jedinstvo grupe. U ovom slučaju zajednički ručak je mogao označavati simboličnu anticipaciju eshatona, jer Luka (9 : 11) navodi da im je Isus pre toga govorio o Carstvu Božijem. Međutim, oduševljena tim novim čudom, gomila nije razumela njegovo duboko značenje, već je u Isusu počela da gleda dugo očekivanog »proroka-cara«, onog koji će osloboditi Izrael. »Isus je razumeo da oni hoće da ga uhvate i učine carem« (Jovan, 6 : 15). Stoga je rasterao svetinu, ušao sa svojim učenicima u barku i prevezao se na drugu obalu Tiberijskog jezera. Nesporazum bi se mogao protumačiti kao neuspela pobuna. U svakom slučaju, posle tog događaja svetina je napustila Isusa. Prema Jovanu (6 : 66—77), samo njih dvanaestorica su mu ostali verni. S njima je Isus odlučio da, u proleće 30 (ili 33) godine, proslavi Pashu u Jerusalimu. Dugo se rasDravljalo — i još se raspravlja — o cilju tog pohoda. Verovatno je Isus hteo da objavi svoju poruku u verskom centru Izraela, kako bi iznudio konačan odgovor u jednom ili drugom smislu. 10 Kada je stigao blizu Jerusalima, ljudi »mišljahu da će se odmah javiti carstvo Božije« (Luka 19: 11). Isus je ušao u grad kao mesijanski car, rasterao prodavce i kupce iz Hrama i održao propoved narodu (11 : 15 i dalje). Sutradan je ponovo došao u Hram i ispričao parabolu o vinogradarima ubicama koji su, pobivši sluge koje im je poslao njihov gospodar, ubili i njegovog sina. »Šta će učiniti gospodar od vinograda? zaključio je Isus. Doći će, pogubiće vinogradare i daće vinograd drugima« (12 : 9). Za sveštenike i tumače Mojsijevih zakona značenje parabole je bilo providno: proroci su bili pobijeni, a i poslednjem koji je poslat, Jovanu Krstitelju, predstojalo je pogubljenje. Po Isusu, Izrael je oduvek bio vinograd Božji, ali je njegova verska hijerarhija osuđena na propast; novi Izrael će imati druge vođe. 11 štaviše, Isus je stavljao do znanja da je on, »voljeni sin« gospodara, naslednik vinograda, a to je bila mesijanska poruka koja je
• Epizoda je prepričana u četiri jevanđelja (Marko i Matej, je navode po dva puta); Marko, 6 : 30—44; 8 : 1—10; Matej, 14 : 13—21, 15 : 32—39; Luka, 9 : 10—17; Jovan, 6 : 1—15. Dodd, nav. delo, str. 139 i dalje; R. M. Grant, Augustus to Constantine, str. 43. 11 Up. Dodd, str. 150.

rađanje

hrišćanstva

265

mogla izazvati krvave represalije vlastodržaca. Stoga je, kao što reče prvosveštenik Kajafa, »bolje da jedan čovek umre za narod, nego da narod sav propadne« (Jovan 11 : 50). Trebalo je intervenisati brzo, pre nego što Isusove pristalice stignu da reaguju. Hapšenje je trebalo obaviti noću i to tajno. Proslavu poslednje večere uoči Pashe obavio je Isus u društvu svojih učenika. Taj poslednji zajednički obred postaće centralni hrišćanski obred: euharistija na čijem ćemo se značenju zadržati nešto docnije »I otpojavši hvalu iziđoše na goru Maslinsku« (Mate], 26 : 30). Iz te tužne noći predanje je sačuvalo sećanje na dva događaja koji još uvek more savest hrišćana. Isus saopštava Petru da će ga se ovaj, »noćas dok petao ne zapeva«, tri puta odreći (Matej, 26 : 34; up. Marko 14 : 26—31). A Isus je Petra smatrao svojim najodanijim učenikom koji je trebalo da bude najveća uzdanica zajednice vernih. Sigurno je da je njegovo odricanje samo ukazivalo na ljudsku nepostojanost. Taj čin nimalo ne u m a n j u j e Petrovo dostojanstvo, niti njegove harizmatične vrline. Značenje tog mučnog događaja je jasno: kada je u pitanju spasenje, ni vrline ljudi, ni njihovi grehovi se ne računaju; važno je pokajati se i ne gubiti nadu. Da nema Petra, teško bi bilo opravdati veliki deo istorije hrišćanstva; njegovo odricanje i pokajanje (Matej, 26 : 74) postali su, u neku ruku, model celog hrišćanskog života. Ništa manje ne služi kao uzor ni sledeća scena koja se događa na »mestu zvanom Getsemani«. Isus je sa sobom poveo Petra i još dva učenika i tamo im rekao: »Žalosna je duša moja do smrti; počekajte ovdje i stražite sa mnom« (Matej, 26 : 38). Potom se udalji nekoliko koraka i »pade na lice svoje moleći se i govoreći: ,Oče moj! ako je moguće da me mimoiđe čaša ova; ali opet ne kako ja hoću nego kako ti'« (26 : 39). No, kada se vratio, našao je svoje učenike kako spavaju. On reče Petru: »Zar ne mogoste jedan čas postražiti sa mnom?« (26 : 40) »Stražite i molite se Bogu«, posavetovao im je ponovo. Uzalud; vrativši se »nađe ih opet gdje spavaju; jer im bijahu oči otežale« (26:43; up. Marko 14 : 32—42: Luka 22 : 40—46). Poznato je, međutim, još od priče o Gilgamešu (§ 23), da nadvladati san i ostati »budan« predstavlja najveću inicijacijsku probu, jer ona postavlja kao cilj preobraženje ljudske uslovljenosti i osvajanje »besmrtnosti«. U Getsemaniju se pokazalo da je »inicijacijsko bdenje« — mada ograničeno na samo nekoliko časova — iznad ljudske moći. Taj neuspeh će takođe postati uzorni model za većinu hrišćana. Malo vremena potom Isusa je lišila slobode Prvosveštenikova garda kojoj su se verovatno pridružili i rimski vojnici. Teško je tačno odrediti redosled događaja. Jevanđelja govore o dva odvojena suđenja. Sinedrion je našao da je Isus kriv za bogohuljenje. Jer, kada ga je Prvosveštenik upitao: »Jesi li ti Hristos [to jest, Mesija], sin Blagoslovenoga?«, ovaj je odgovorio: »Je(§ 220).

266

i storija verovanja i religijskih ideja

sam« (Marko 14:61—62; UD. Matcj, 26:57—68; Luka 2 2 : 5 4 , 66—71). Bogohuljenje se kažnjavalo kamenovanjem, ali je neizvesno da li je Sinedrion u to vreme imao pravo da dosudi s m r t n u kaznu. U svakom slučaju, Isusu je potom sudio namesnik Judeje, Pontije Pilat. Optužen za pobunu (»Jesi li ti car judejski?«), osuđen je na tipično rimsku kaznu — razapinjanje na krst. Izložen podsmehu (ogrnutog p u r p u r n o m togom i krunisanog vencem od t r n j a vojnici ga pozdravljahu: »Zdravo, care judejski!«), Isus je razapet na krst između dvojice »razbojnika«. Tim imenom — testes — Josif Flavije često naziva pobunjenike. »Iz toga jasno sledi da je kontekst Isusovog pogubljenja bio gušenje ustanka Jevreja protiv rimske vlasti i njenih kolaboracionista u Judeji. Za vlastodršce u Jerusalimu, svaka proklamacija n a s t u p a n j a carstva božijeg implicirala je restauraciju jevrejskog carstva.« 12 Zatvaranje, suđenje i pogubljenje Isusa rasteralo je vernike. Ubrzo pošto je lišen slobode, njegov najdraži učenik, Petar, odrekao ga se tri puta. Sigurno je da bi Isusove propovedi pa možda i samo njegovo ime iščezli u zaboravu da se nije dogodila neobična i, van domena vere, neshvatljiva epizoda: uskrsnuće pogubljenog. Predanje koje prenose Pavle i jevanđelja p r i d a j u presudan značaj praznom grobu, kao i b r o j n i m prikazanjima uskrslog Isusa. Bez obzira na to kakva je priroda tih dođivljaja, oni predstavljaju izvor i osvetu hrišćanstva. Vera u uskrslog Isusa pretvorila je šaku demoralisanih begunaca u grupu odlučnih ljudi sigurnih da ne mogu biti pobeđeni. Gotovo bi se moglo reći da su i sami apostoli prošli kroz inicijacijsku probu beznađa i duhovne smrti, da bi p o t o m stupili u novi život; postavši prvi misionari jevanđelja.

220.

Dobra

vest:

približilo

se

carstvo

Božije

Rudolf Bultman (Bultmann) je govorio o »nepodnošljivoj banalnosti« Isusovih biografija. I doista, svedočanstva su malobrojna i neuverljiva. N a j s t a r i j e — Pavlove Poslanice — skoro potpuno z a n e m a r u j u Isusov istorijski život. Sinoptička jevanđelja, redigovana između 70. i 90. godine, predstavljaju zbirku usmenih pred a n j a prvih hrišćanskih zajednica. No, ta n r e d a n j a se odnose koliko na Isusa, toliko i na uskrslog Hrista. To ne u m a n j u j e neminovno njihovu dokumentarnu vrednost; jer, najvažniji element hrišćanstva, kao, uostalom, i svake religije koja je zahtevala jednog osnivača, jeste baš memorija. Uzor svakog hrišćanina je sećanje na Isusa. Međutim, p r e d a n j e koje su nrenosili prvi svedoci bilo je »egzemplarno«, a ne isključivo »istorijsko«; ono je
15 Grant, Augustus to Constantine, str. 43. Rabinsko predanje prenosi da su Isusu sudile jevrejske vlasti i da je bio osuđen na vešanie na dan uoči pashe; Klausncr, Jesus of Nazareth, str. 18 i dalje.

rađanje

hrišćanstva

267

očuvalo značajne strukture događaja i pronovedi, ali ne i tačno sećanje na Isusovu aktivnost. To je dobro poznat fenomen i to ne samo u istoriji religija. S druge strane, treba uzeti u obzir činjenicu da su prvi hrišćani, Jevreji iz Jerusalima, predstavljali jednu apokaliptičku sektu unutar palestinskog judaizma. Oni su odmah počeli da iščekuju drugi dolazak Hrista, parusiju; njih je zaokupljao kraj istorije, a ne istoriografija eshatološkog očekivanja, štaviše, kako se moglo i očekivati, oko lika uskrslog Gospoda dosta se rano iskristalisala prava mitologija, koja podseća na mitologije bogova spasitelja i božanski inspirisanog čoveka (theios anthropos). Ta mitologija koju ćemo izložiti malo dalje (§ 222), naročito je značajna: ona nam pomaže da shvatimo specifičnu versku dimenziju hrišćanstva, a istovremeno i potonju istoriju ove religije. Mitovi koji su Isusa iz Nazareta uveli u univerzum arhetipova i transcendentalnih likova onoliko su »istiniti« koliko su istiniti i njegovi postupci i reči: u stvari, ti mitovi su potvrda moći i kreativnosti njegove originalne poruke. Uostalom, zahvaljujući toj mitologiji i univerzalnoj simbolici, verski jezik hrišćanstva postaje ekumenski i tako se, svima pristupačan, širi van svoje postojbine. Opšte je prihvaćeno da sinoptička jevanđelja prenose suštinu poruke, na prvom mestu najavu carstva Božijeg. Kao što smo naveli (str. 318), Isus otpočinje svoju službu u Galileji propovedajući dobru vest koju šalje Gospod: »Iziđe vrijeme i približi se carstvo Božije« (Marko 1 : 15).13 Predstoji eshaton: »imaju neki među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije da dođe u sili« (Marko, 9 : 1 ; up. 13:30). »A o danu tome ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni sin, do otac« (Marko, 13 : 32). Međutim, druge Isusove formulacije dopuštaju da se shvati kako je Carstvo već zavladalo. Posle jednog egzorcizma, on kaže: »A ako li ja prstom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo Božije« (Luka 11 : 20). Drugom prilikom, Isus tvrdi da se »od vremena Jovana Krstitelja dosad carstvo nebesko na silu uzima i silnici dobijaju sa« (Mat., 11 : 12). Izgleda da je smisao tog stava sledeći: carstvo je već nastupilo, ali su sa silnici podjarmili. 14 Za razliku od sindroma apokalipse toliko često evociranog u literaturi tog vremena, Carstvo nastupa bez kataklizme, pa čak i bez nekih spoljnih znakova. »Carstvo Božije neće doći da se vidi; niti će se kazniti: evo ga ovdje ili ondje; jer sle, carstvo je Božije unutra u vama« (Luka, 17 : 20—21). U parabp'' Savremena egzegeza prihvata kao autentična četiri iskaza u vezi s carstvom Božijim: Marko, 1:15a; Luka, 11:20; 17:20—21; Mat. 11:12. Up. Perrin, Rediscovering the teachings of Jesus, str. 63 i dalje; isti, The New 14 Testament: An Introduction, str. 288 i dalje. Up. Ernst Kasemann, »The Problem of the Historical Jesus«, str. 42 i dalje; Perrin, Rediscovering, str. 76 i dalje.

268 lama Carstvo se upoređuje sa semenom koje postepeno sazreva, niče i raste samo od sebe (Marko 4 : 26—29), sa zrnom gorušice (30—32), s kvascem od kojeg narasta testo (Mat. 13 : 33). Moguće je da ove dve divergentne najave Carstva — u bliskoj budućnosti, a zatim u sadašnjosti — odgovaraju dvema uzastopnim fazama Isusovog učenja. 15 Takođe je prihvatljiva pretpostavka da su u pitanju dve interpretacije jedne iste poruke: 1) Carstvo, koje su najavili proroci, neizbežno će nastupiti, drugim recima, »kraj istorijskog sveta« je neminovan i 2) Carstvo je već zavladalo za one koji, zahvaljujući Isusovim molitvama, žive u vanvremenskoj sadašnjosti vere. 16 Posebno ova druga moguća interpretacija poruke ističe Isusovu mesijansku veličinu. Nema sumnje da su ga njegovi učenici priznali za Mesiju, jer na to ukazuje naziv »Hristos« (što na grčkom znači »Miropomazani« ili »Mesija«). Isus nikada ne upotrebljava to ime sam za sebe; on ga, međutim, prihvata kada ga drugi izgovore (Marko, 8 : 29; 14 : 61). Moguće je da Isus izbesava naziv Mesije zato da bi istakao razliku između Dobre vesti koju je on propovedao i nacionalističkih formi jevrejskog mesijanstva. Carstvo Božije nije predstavljalo teokratiju koju su zeloti oružjem hteli da uspostave. Isus je najčešće sebe definisao kao Čovekovog sina. Taj izraz koji je u početku predstavljao samo sinonim za »čoveka« (up. § 203) na k r a j u je — implicitno, preko Isusove propovedi, i eksplicitno, putem hrišćanske teologije — postao izraz za Sina Božijeg. No, u meri u kojoj je to bar u grubim crtama moguće, Isusova »ličnost« se može porediti sa Slugom mučenikom (Isaija 40—55; up. § 196). »Nema nikakvog razloga da se stihovi u kojima on govori o iskušenjima što ga očekuju odbace kao neautentični. Bez verovanja u to da je on predviđao i prihvatao mogućnost ispaštanja, ponižavanja, pa nesumnjivo i same smrti, celokupno njegovo učenje bi Dostalo neobjašnjivo. Ulazeći u Jerusalim, on je sigurno, ne isključujući potpuno eventualnu pobedonosnu intervenciju Boga, bio svestan rizičnosti svog poduhvata.« 17 »Ne mislite da sam ja, kaže Isus, došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim« (Mit., 5 : 17). Baš kao i proroci, on veliča čistotu srca na račun formalizma rituala; neumorno se vraća na ljubav prema Bogu i prema bližnjem. U svojoj Besedi na gori (Mat., 5 : 3—12; Luka. 6 :20—23), Isus navodi blaženstva koja očekuju one koji su milosrdni i čistog srca, one koji su krotki i grade mir, one koji
Marcel Simon, Le Judaisme et le Christianisme antique, str. 86. Sledeći Biltmana, Peren (Perrin) govori o »doživljaju egzistencijalne realnosti«; up AJew Testament, str. 290. 17 Simon, nav. delo, str. 87. O spajanju dva idealizovana lika Mesije i Sluge mučenika u Isusovu ličnost, up. Dodd, nav. delo, str. 103 i dalje.
15 16

rađanje

hrišćanstva

269

su ucveljeni, kao i one koji su nepravedno proganjani. To je najpopularniji jevanđelski tekst van hrišćanskog sveta. Pa ipak, za Isusa Jevreji uvek ostaju narod izabran od Boga. On je poslan »izgubljenijem ovcama doma Izrailjeva« (Mat., 15 : 24) i samo se u izuzetnim slučajevima obraća mnogobošcima: svojim učenicima savetuje da ih izbegavaju (Mat., 10 : 5—6). Međutim, izgleda da je on u uspostavljeno Carstvo prihvatao »sve narode« sveta (Marko 13:10; Mat., 8 : 1 1 ) . Posle proroka i Jovana Krstitelja, i Isusovo učenje imalo je za cilj temeljni preobražaj jevrejskog naroda, drugim recima, stvaranje novog Izraela, jednog novog Božjeg naroda. Očenaš (Luka 11 : 2—4; Mat., 6 : 9—13), na zadivljujući način sažima »metod« za ostvarenje tog cilja. Kao izraz hebrejske smernosti, molitva za prvo lice ne upotrebljava jedninu, već isključivo množinu: Oče naš, hleb naš notrebni daj nam danas, oprosti nam dugove naše, izbavi nas od Zla. Sadržaj potiče iz molitve kadiš (kaddish) stare Sinagoge; odraz je nostalgije za ponovnim otkrivanjem prvobitnog verskog doživljaja: epifanije Jehove kao Oca. Međutim, tekst koji je predložio Isus dirljiviji je i koncizniji. 18 No cela molitva mora biti prožeta istinskom verom, onakvom kakvu je pokazivao Avram (up. § 57). »Jer je sve moguće Bogu« (Marko 10:27). Isto tako, »sve je moguće onome koji veruje« (Marko, 9 : 23). Zahvaljujući misterioznoj vrlini avramovske vere, način života grešnog čoveka iz osnova se izmenio. »Sve što ištete u svojoj molitvi vjerujte da ćete primiti; i biće vam« (Marko, 11 : 24; up. Mat., 21 : 22). Drugim rečima, Novi Izrael nastaje misteriozno, snagom avramovske volje. To, uostalom, objašnjava uspeh hrišćanske misije koja je propovedala veru u uskrslog Isusa Hrista. Slaveći Poslednju večeru sa svojim učenicima, Isus »uze hljeb i blagoslovivši prelomi ga, i dade im, i reče: 'Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje'. I uze čašu i davši hvalu, dade im; i piše iz nje svi. I reče im: 'Ovo je krv moja novoga zavjeta koja će se proliti za mnoge'«. 19 Jedan savremeni egzegeta, napisao je bez ustezanja: »od Isusovih reči koje su sačuvane, ove su najsnažnije«. 20 Samo Luka prenosi Isusov nalog: »ovo činite za m o j spomen« (22 : 19). Iako Pavle potvrđuje autentičnost ovog predan ja Korinćanima poslanica prva, 11 : 24), nema nikakvog načina da se dokaže da je Isus izgovorio te reči. Obred, a posebno blagosiljanje hleba i vina, predstavlja produžetak domaće jevrejske
18 Egzegete taikođe insistiraju na razlici između najstarije formulacije teksta kadiša (»Neka Bog uspostavi svoje carstvo za tvog života i tvojih dana...«) i one koju koristi Isus: »Neka dođe carstvo tvoje...«; Perrin, Teachings, str. 57 i dalje, navedena literatura u istom delu. 19 Marko, 14 : 22—24; up. Mat., 26 : 26; Luka, 22 : 19; Korinćanima poslanica prva 11 : 24. Jovan (6 : 51) prenosi jednu paralelnu verziju koja je verovatno zasnovana na drukčijem prevodu aramejskog originala. 20 Dodd, nav. delo, str. 10.

270

i storija verovanja i religijskih ideja

liturgije. Isus ga je često obavljao; za prisutne sledbenike i grešnike, obed je verovatno trebalo da znači obznanu Carstva. 21 Za prve hrišćane, »lomljenje hleba« (Dela apostolska, 2 : 42) predstavljalo je najvažniji obredni čin. S jedne strane, t a j čin je reaktuelizovao prisustvo Hristosa, pa samim tim i Carstva koje je on bio ustanovio; s druge strane, ritual je anticipirao mesijansku gozbu i k r a j Vremena. No Isusove reči otkrivaju jedno dublje značenje: neophodnost njegove dobrovoljne žrtve kako bi se obezbedio »novi savez«,22 kao osnova Novog Izraela. To ukazuje na uverenje o tome da novi verski život može otpočeti samo preko žrtvene smrti; ova koncepcija je, kao što je poznato, arhajska i univerzalna. Teško je utvrditi da li je to ritualno pričešćivanje njegovim telom i njegovom krvlju Isus smatrao misterioznom identifikacijom s njegovom ličnošću. To navodi Pavle Korinćanima poslanica prva, 10 : 16; up. 12 : 27; Posl. Rimljanima, 12 : 5; Posl. Efešanima, 4: 12) i uprkos originalnosti njegove misli i njegovog teološkog jezika, moguće je da on prenosi autentično jerusalimsko predanje. 2 3 U svakom slučaju, zajednički obed prvih hrišćana oponaša poslednji Isusov čin; to je istovremeno bila svečanost u znak sećanja na Tajnu večeru, a i obredno ponavljanje dobrovoljne Spasiteljeve žrtve. Euharistija morfološki podseća na kultne obede koji su upražnjavani u mediteranskoj antici, posebno u okviru religija Misterija. 24 Njihov cilj je bio posvećenje, pa prema tome i spasenje učesnika, kroz pričest s nekim božanstvom misteriozofske strukture. Konvergencija s hrišćanskim obredom je značajna: ona ilustruje tada dosta rasprostranjenu veru u mogućnost mistične identifikacije s božanstvom. Neki autori su pokušali da objasne euharistiju uticajima orijentalnih religija spasenja, ali ta hipoteza je bez osnove (up. str. 332). Onoliko koliko im je cilj bio imitatio Christi, prvobitne agape* su praktično predstavljale sakrament. Recimo već ovde da je t a j centralni obred — uz krštenje, najznačajniji u hrišćanskom kultu — tokom vekova inspirisao brojne i divergentne teologije; sve do naših dana, interpretacija euharistije deli rimski katolicizam od reformisanih crkvi (up. III t.). 221. Rođenje Crkve

Na dan Duhova, godine 30, na okupu bejahu Isusovi učenici, kad »ujedanput postade huka s neba kao duhanje silnoga vjetra,
S1 Svakako da je prisustvo »nedodirljivih« vređalo preterano stroge Jevreje i izazivalo njihovo ogorčenje. 22 I Kumranska zajednica je sebe smatrala učesnicom Novog saveza; up. 223. 23 Pavle razrađuje i produbljuje tu ideju; on identifikuje hrišćansku zajednicu i Novi Izrael s »telom Hrista«, jer je svaki hrišćanin »u Hristu«, baš kao što je i Hrist »u njemu«; vid. str. 332.

rađanje hrišćanstva

271

i napuni svu kuću gdje seđahu; i pokazaše im se razdijeljeni jezici kao ognjeni; i sjede po jedan na svakoga od njih. I napuniše se svi Duha svetoga, i stadoše govoriti drugijem jezicima ...« (Dela apostolska, 2 : 1—4). Vatrene epifanije Svetog Duha predstavljaju dosta poznatu temu u istoriji religija: mogu se sresti u Mesopotamiji (§ 20), u Iranu (§ 104) i Indiji (Buda, Mahavira itd.; § 152). Ali kontekst Duhova je precizniji: silni vetar, ognjeni jezici i glosolalija, podsećaju na neka jevrejska predanja u vezi s teofanijom na Sinaju 2 5 (up. § 59). Drugim recima, silazak Svetog Duha se interpretira kao nova revelacija Boga, analogna onoj na Sinaju. Na dan Duhova rodila se hrišćanska Crkva. Tek kada je u njih ušao Sveti Duh, apostoli su počeli propovedati jevanđelje i »činiti mnoga čudesa i znake« (Dela, 2 : 43). Tog dana je Petar uputio prvi poziv narodu na preobraćenje. On i njegovi drugovi su svedoci uskrsnuća Isusa Hrista: »Ovoga Isusa vaskrse Bog« (2 : 24, 32 itd.). Čudo je predvideo još David (2 :31); uskrsnuće je, dakle, eshatološki događaj koji su najavili proroci (2 : 17—21). Petar zahteva od Jevreja: »pokajte se i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijeha; i primičete dar svetoga Duha« (2 : 38). Te prve besede koje su postale prototip hrišćanske »proklamacije« zvane kerjgma, izazvale su brojna pokrštavanja (3.000, prema Delima, 2:41). Drugom prilikom (pošto je iscelio jednog od rođenja nemoćnog čoveka; 3 : 1—9), Petar savetuje Jevrejima da priznaju grešku koju su iz neznanja učinili osudivši Isusa i da se pokaju, prihvatajući krštenje (3 : 13—19). Dela apostolska nam omogućuju da naslutimo kako je živela prva hrišćanska zajednica u Jerusalimu (za koju autor upotrebljava grčki naziv eklezija). Vernici očigledno još uvek slede tradicionalne verske propise (obrezivanje muške dece, obredna očišćenja od grehova, praznik odmora sabat, kao i molitve u Hramu). Međutim, često se okupljaju da slušaju propovedi, lome hleb, zajednički obeduju ili pevaju himne Bogu (2 : 42, 46). Ipak, Dela (koja navode brojne primere propovedi nevernicima) ne govore ništa o tim propovedima članovima zajednice. Što se tiče ekonomske organizacije, Dela preciziraju da »svi koji vjerovaše bijahu zajedno, i imahu sve zajedno; i tečevinu i imanje prodavahu i razdavahu svima kao što ko trebaše« (2 :44—45). Čekali su drugi Hristov dolazak. Uprkos tome što su se hrišćani strogo pridržavali Mojsijevih propisa, raspoloženje Prvosveštenika i saduceja prema njima bilo
* Grč.: zajedničke večere kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i ljubavi (prim. prev.). 24 Vid. između ostalog A. D. Nock, Early Gentile Christianity and its Hellenistic Background, str. 73 i dalje, 138 i dalje. 25 Izvore navodi E. Trokme (Trocme), Le livre des Actes et l'histoire, str. 202 i dalje.

272

istorija verovanja i religijskih ideja

je neprijateljsko (4 : 1—3). Dok su držali propoved u Hramu, Petar i Jovan su uhapšeni, izvedeni na sud pred Sinedrion (Veliko veće), ali su ipak potom pušteni na slobodu (4 : 1—3). Drugom prilikom, Sinedrion je zatvorio sve apostole, a potom ih oslobodio (5 : 17—41). Kasnije, verovatno godine 43, jedan od apostola je pogubljen mačem po naređenju Irona Agripe I (12: 1 i dalje), koji je time sebi želeo da osigura podršku kuće Ana. U držanju fariseja bilo je više nijansi. Gamalil — Savlov gospodar — brani apostole pred Sinedrionom. Ali su se fariseji, naklonjeni pokrštenicima iz Jerusalima (»Hebrejima«), neprijateljski ponašali prema prozelitima, regrutovanim među Jevrejima iz dijaspore (»Helenistima«); prebacivali su im da su se odvojili od Crkve i Zakona (6 : 13—14). Zbog toga je 36—37. godine kamenovan Stefan, prvi hrišćanski mučenik (7 : 58—60); »Savle pak bješe pristao na njegovu smrt« (8 : 1). Istoga dana, prognani iz Jerusalima, »Helenisti« se raziđoše po selima Judeje i Samarije (8 : 1). Ubuduće će Crkvom u Jerusalimu upravljati apostoli sa svojim starešinom Jakovom, »bratom Gospodnjim«. Već u to vreme je dolazila do izražaja izvesna netrpeljivost između »Hebreja« i »Helenista«. Prvi su znatno konzervativniji i veći verski formalisti, uprkos tome što su iščekivali parusiju. Strogo se pridržavaju jevrejskih obrednih zakona i izraziti su predstavnici pokreta koji se naziva judeohrišćanstvo. 26 Baš to njihovo strogo poštovanje Zakona Pavle odbija da prihvati (vid. str. 441). U stvari, teško je razumeti to da baš oni, koji za sebe tvrde da su svedoci Hristovog uskrsnuća, upražnjavaju rabinski legalizam. »Helenisti« su predstavljali malu grupu pokrštenih Jevreja, nastanjenih u Jerusalimu. Oni nisu naročito marili za kult koji je slavljen u Hramu. U svojoj propovedi, Stefan uzvikuje: »Ali Najviši ne živi u rukotvorenim crkvama« (Dela, 7 :48). Odlazak »Helenista« ubrzava proces širenja vere među Jevrejima dijaspore, a naročito među mnogobošcima u Antiohiji (11 : 19). Upravo u dijaspori je počela da se razvija hristologija. Titula »Sin čovečiji« koja na grčkom gubi smisao, zamenjena je nazivom »Sin Božiji«, ili »Gospod« (Kirios); izraz »Mesija« je preveden na grčki, Hristos, da bi na k r a j u postao vlastito ime: Isus Hristos. Vrlo rano, misija se okreće mnogobošcima. U Antiohiji, u Siriji, formira se prva značajnija zajednica pokrštenih mnogobožačkog porekla; tu je prvi put počeo da se upotrebljava naziv
i
M Norman Peren im pripisuje Isusove priče i izreke sačuvane u jevanđeljima; pored toga, judeohrišćane karakteriše i njihovo interesovanje za proročanstva; up. The New Testament, str. 45 i dalje. Ali problem je složeniji; up. Jean Daniélou, Theologie du Judeo-Christianisme, str. 17 i dalje; M. Simon i A. Benoit, Le Judcäsme et le christianisme antique, str. 258 i dalje.

rađanje

hrišcanstva

273

»hrišćani« (Dela, 11:26). 27 Iz Antiohije je hrišćanska misija počela da se širi na sve strane po helenističkom svetu. Suočenje jednog jevrejskog mesijskog pokreta i grčke religioznosti i filozofije biće od presudne važnosti za razvoj hrišćanstva. Neocenjiva je zasluga svetog Pavla što je dobro shvatio suštinu problema i što je imao hrabrosti da mu se dosledno suprotstavi, kako bi izborio jedino rešenje koje je smatrao pravednim i koherentnim. Rođen verovatno početkom I veka u Tarsu, u Kilikiji, 28 učio je u Jerusalimu s Gamalijelom, koji je bio »veliki znalac Zakona 1 poštovan od svog naroda« (Dela, 5 : 34). Sam sebe opisuje kao »Jevrejina od Jevreja; po zakonu farisej; po revnosti gonih crkvu Božiju« (Filibljanima, 3 : 5; up. Galaćanima, 1 : 13—14). Dok je učestvovao u protivničkoj misiji, prikazao mu se Hristos na putu za Damask. On je jedini među apostolima koji nije poznavao živog Isusa. U stvari, njegovo pokrštenje je obavio uskrsli Hristos: do jevanđelja koje je propovedao nije došao posredstvom čoveka, »nego otkrivenjem Isusa Hrista« (Gal., 1 : 11—12, Kor., I 2 : 16). Postavši »apostol neznabožaca«, Pavle preduzima duga misionarska putovanja po Maloj Aziji, Kipru, Grčkoj i Makedoniji. Propoveda u mnogim gradovima, osniva crkve, dugo boravi u Korintu i u Rimu. Potkazan od Jevreja i lišen slobode u Jerusalimu, posle dve godine zatočenja izveden je pred imperatorov sud. Dve godine je živeo u Rimu na slobodi, ali pod prismotrom, no Dela se naglo prekidaju, pa k r a j apostola ostaje nepoznat. Umire kao mučenik u Rimu između 62. i 64. godine. Uprkos tome što mu je u Delima posvećeno petnaest (od dvadeset osam) glava i uprkos četrnaest Poslanica koje mu se pripisuju, 29 naše poznavanje života, apostolata i misli svetog Pavla ostaje fragmentarno. Svoje duboko i lično viđenje jevanđelja izlagao je usmeno i, verovatno, na jedan način vernicima a na drugi nevernicima. Poslanice uopšte ne predstavljaju niz poglavlja jedne sistematski vođene rasprave. One produžavaju, rasvetljavaju i utvrđuju određena pitanja doktrine i prakse; pitanja kojima on posvećuje puno pažnje u svom učenju, ali koja u zajednici nisu ispravno shvatana ili čija su, tipično pavlovska rešenja, kritikovali, pa često odbacivali ostali misionari. Stoga odmah treba dodati da Poslanice predstavljaju najstarije i naj27 E. Peterson je ukazao na politički odjek njihovog imena: »Les partisans de Chrestos«: up. Priihkirche, Judentum und Gnosis, str. 64 i dalje. Svetonije, prvi latinski autor koji pominje novu sektu, prenosi da je 49. godine imperator Klaudije proterao Jevreje iz Rima jer su se bunili »podsticani od strane hrišćana (Judaei impulsore Chresto tumultuantes). 88 On svom biblijskom imenu Savle dodaje rimski nadimak Pavle, jer mu je otac bio rimski građanin. 28 Prihvaćena je autentičnost 5 ili 6 poslanica, među kojima su najznačajnije: Poslanica Rimljanima, I i II Poslanica Korinćanima i Poslanica Galaćanima. Međutim i ostale Poslanice izražavaju ili produžavaju istovetnu pavlovsku misao.

18

274

is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja

značajnije dokumente prvobitne Crkve; one odražavaju najozbiljnije krize hrišćanstva u stadijumu njegovog rađanja, ali istovremeno i kreativnu smelost prvog hrišćanskog teologa.

222.

Apostol

neznabozaca

Teologija i kerigma svetog Pavla posledice su njegovog ekstratičkog doživljaja na putu za Damask. S jedne strane, on u uskrslom 30 Mesiji vidi Sina kojeg je Bog poslao radi spasenja ljudi od grehova i od smrti. S druge strane, pokrštenje uspostavlja neku mističnu vezu s Hristom. Prema Pavlu, njegov doživljaj ima sličnosti s razapinjanjem na krst (Galaćanima, 2 : 19); on sada »um Hristov« (Kor. I, 2 : 16), odnosno »duh Božiji« (7 : 40) ima. Bez ustezanja se poziva na »Hrista što u meni govori!« (Kor. II, 13 : 3; Rimljanima, 15 : 18). Pravi aluzije na mistično očaranje »do trećeg neba« i na »otkrovenja« koja mu je pružio Gospod (Kor. II, 12 : 1—4, 7). Te »znake i čudesa« mu je dao duh Božiji »za poslušanje neznabožaca rečju i delom« (Rim., 15 : 18). Uprkos tom privilegovanom doživljaju, Pavle uopšte ne traži neki povlašćen položaj koji bi ga izdvajao od drugih. Kroz sveto krštenje svaki vernik stupa u mističnu vezu s Hristom. Jer, »svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstismo se«; »s n j i m se pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvijeh slavom očinom, tako i mi u novom životu da hodimo« (Rim., 6 : 3—4). Uz pomoć krštenja, hrišćanin »u Hristu, nova je tvar« (Kor. II, 5 : 17); on je postao deo jednog mističnog tela. Kršteni jednim Duhom »mi se svi krstismo u jedno telo, bili Jevreji ili Grci, ili robovi ili sami svoji; svi se jednim Duhom napojismo« (Kor. I, 12 : 13). Smrt i uskrsnuće nakon potapanja u vodu predstavlja dobro poznat mitsko-ritualni scenario koji odgovara veoma rasprostranjenom akvatičkom simbolizmu.®1 No, sveti Pavle povezuje sakrament krštenja s jednim bliskim istorijskim događajem: sa smrću i uskrsnućem Isusa Hrista. štaviše, ne samo da krštenje obezbeđuje novi život vernika, već i njegovu transformaciju u deo mističnog Hristovog tela. Takva jedna koncepcija je bila nezamisliva za tradicionalni judaizam. S druge strane, ona se razlikovala od svih praksi krštenja koje su se u to vreme primenjivale, na primer, od prakse esena kod kojih su brojne ilustracije omogućavale očišćenje od grehova (vid. str. 448). Podjednako strana judaizmu je i sveta tajna euharistije. Baš kao i krštenje,
30 Pavle je bio poslednji čovek pred kojim se pojavio uskrsli Hristos (Kor. I. 15 : 8). 31 Up. Traité d'Histoire des Religions, §§ 64 i dalje; Images et Symboles, poglavlje V.

Euharističkim pričešćivanjem on u stvari asimiluje telo i krv Gospoda (Kor. Drugim recima. Iskupljenje. 7 : 7 i dalje). 1 : 20—32). Prema tome. čovek je tek kroz instituciju Zakona postao svestan greha. 6 : 14. Spasen j e je za svetog Pavla ravno mističkoj identifikaciji s Hristom. Ogroman značaj koji Pavle pridaje milosti Božjoj (Rim. Mnogi teolozi tu poslanicu smatraju najznačajnijom knjigom Novog zaveta. 6 : 23) 3 2 Takva jedna teologija morala je neizbežno suprotstaviti svetog Pavla judeo-hrišćanima iz Jerusalima. II. Verovatno je ta odluka doneta u Pavlovom odsustvu. 4 : 3). Apostol neznabožaca je svakako ne bi prihvatio. misija u Palestini nije postigla bogzna šta. izazivajući brojne krize koje su tokom petnaest vekova jednovremeno i razdirale i obnavljale hrišćanstvo. a posebno ovaploćenje. I.rađanje hriscanstva 275 euharistija integriše vernika u Crkvu koja predstavlja mistično telo Hristovo. Oni koji ueruju imaju Isusa Hrista u sebi (Kor. život večni u Hristu Isusu Gospodu našem« (Rim.. 3 : 10). smrt i uskrsnuće Isusa Hrista. 23 itd. predstavljaju dar Božiji.. čovek ne može steći oproštaj. oni »gradeći se mudri. Što se tiče mnogobožaca. Istinu govoreći. 13 : 5). Smela i enigmatična egzegeza tog dubokog teksta podstakla je mnoge na razmišljanje. U svakom slučaju. 18* . od krvi. Uopšte. to jest. Ovi su zahtevali prethodno obrezivanje pokrštenih mnogobožaca i zabranjivali im prisustvovanje zajedničkim obedima i proslavama euharistije.. i Jevreji i mnogobošci do spasenja mogu doći samo uz pomoć vere i svetog pričešća. poludeše«. up. jer su u n j o j jednim delom očuvani jevrejski propisi. Jedna od najznačajnijih savremenih teologija osniva se na slavnom komentaru Karla Barta (Barth) (videti III tom). Obraćeni mnogobošci su jedino imali da se uzdržavaju »od mesa žrtvovanog idolima. tonući u idolatriju koja je izvor svakog zla i pokvarenosti (Rim. 10 : 16—17. nasuprot tome. dve strane su se sastale u Jerusalimu da bi došle do kompromisnog rešenja. Biti podložan Zakonu isto je što i biti »pod stihijama sveta zarobljen« (Gal. sastanak u Jerusalimu je potvrdio neočekivani uspeh hrišćanske misije među neznabošcima. 3 : 24.. dok nije poznavao Zakon.) verovatno je rezultat njegovog sopstvenog iskustva: uprkos svemu što je mislio i činio — pa čak i za pristanak na kamenovanje Stefana — Bog mu je dao oproštaj. Međutim.. »svi koji se samo u Zakon uzdaju. od mesa udavljenog i od bluda« (Dela. on nije mogao znati da li je grešnik ili nije (Rim. 11 : 27—29). Posle sukoba o kojem Pavle u Poslanici Galaćanima (2 : 7—10) i Delima (15) daje suprotne iskaze. iako su mogli poznati Boga kroz dela njegova. Oproštaj je »dar Božji«. pod kletvom su« (Gal. sveti Pavle je bio prinuđen da se suprotstavi i nekim opasnostima koje su ugrožavale njegove Crkve. 15 : 29). za jednog Jevrejina je uzaludno da sledi obredne i moralne propise Tore: sam od sebe.. za82 Treba istaći da je Poslanica Rimljanima — u kojoj su razrađene teologija milosti Božije i soteriologija krsta — najznačajniji rukopis svetog Pavla.

15 : 12 i dalje). up. {Kor. II. Međutim. Originalnost svetog Pavla je u tome što je povezao besmrtnost i uskrsnuće. »duhovno telo« (pneumatikos) je ono što proživljava smrt (ili. Reč je. Pored toga što često koristi helenistički religijski rečnik (gnosis. misterion.276 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a jednice koje je on osnovao. uostalom. pa onda ona kojom raspolaže prorok. i ako imam svu vjeru da i gore premještam. 15 : 44 i dalje). 5 : 8). Jevrejima dakle sablazan. Tibet itd. u stvari. . U »harizme« su spadale dar viđanja. 34 Uskrsnuće Spasitelja obezbeđuje uskrsnuće hrišćana (Kor. sve m a n j e govori o eshatološkom iščekivanju. Verovatno je sveti Pavle prihvatio traženje harizmi shvatajući neophodnost prevođenja poruke jevanđelja na jedan verski jezik. § 146) i gnosticizma (§ 230). u potpunosti prihvata dualističku ideju. on razrađuje hijerarhiju harizmi: najznačajnija je apostolska. III tom). život posle smrti nije u potpunosti bestelesan. grčkog porekla. koja spada u vrhunce misli ovog apostola: »Ako jezike čovječije i anđelske govorim. štaviše. soter). stvorilo druge probleme. ali dodaje: »Ja ću vam još bolji put pokazati« (12 : 31). čak i prostitucija (6 : 15— 16). čudotvorna moć. vernici priželjkuju da posredstvom svetog Duha dođu do duhovnih darova ili »harizmi«. glosolalija. I. prevodilački dar itd. smatrali su da im je ubuduće sve dopušteno (6 : 12). 14 : 1—5). o »fizičkom 33 Taj fenomen se može pronaći na mnogim mestima u istoriji indijske religije (up. susreće se takođe i kod nekih hrišćanskih i islamskih mističkih struja (up. I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sve znanje. Kor. dar proricanja. da upotrebimo njegov izraz: što »vaskrsava«. Pavle takođe prihvata i koncepciju. a Grcima bezumlje« {Kor. Tako on. I. Grci su. Sve u svemu. ništa sam«. itd. on je upoznao teškoće propovedanja »Hrista razapeta. naprotiv. tražili najsigurnije načine da se oslobode materije. a ljubavi nemam. Bolje nego iko. Apostol pokušava da se prilagodi. međutim. U Korintu. Sledi himna ljubavi prema bližnjem. sofia. I. Pavle čak usvaja i neke koncepcije koje su potpuno strane judaizmu i ranom hrišćanstvu. potom slede duhovni darovi učitelja i iscelitelja (12 : 28. kyrios. o besmrtnosti stečenoj neposredno posle smrti (Filibljanima. osnovnu u gnosticizmu. Uskrsnuće tela u koje je verovala većina Jevreja činilo se besmislenim Grcima koje je zanimala isključivo besmrtnost duše. 34 Podjednako teško je bilo razumeti i nadu u eshatološko obnavljanje sveta. blizak helenističkim sredinama. I. to rešenje je. Kor. 12 :4 i dalje). (13 : 1—13). up.). a ljubavi nemam. štaviše. što dublje zalazi u helenističku sredinu.33 Pavle ih podseća da su tela »Hristovi udovi« (6: 15). pa time i slobodu. 1 : 23. onda sam kao zvono koje zvoni. ili praporac koji zveči. neki vernici su poverovali da su stekli Duh. o verskoj praksi koja je bila dosta popularna u helenističkom svetu: traganje za verskim ushićenjem — entuzijazmom. Opijeni svojim ekstazama i svojim moćima. na primer. Doktrina »duhovnog tela« se može pronaći i u nekim drugim religijskim tradicijama (Indija. Pavle ne odbacuje aspiracije za superiornom obdarenošću. mogu se uočiti dosta značajne novine. 1 : 23).

kojim sada vladaju »kneževi« (Kor. Šest godina docnije. a potom se vraćaju na nebo. kako bi postao čisto duhovno biće (pneumatikos). i tako ćemo svagda s Gospodom biti« (4 : 16—17). zemljan. U svoju najstariju poslanicu. Noć prođe a dan se približi« (Rim. drugim recima »stihije« (Gal. novo stvaranje posle kojeg će svet opet steći prvobitno savršenstvo. On insistira na tome da hleb koji se jede treba zaslužiti radom (Sol.. između svemogućeg Boga snasitelja i zlog demijurga koji je stvorio svet. 2 : 8). 39 U arhajskim mitologijama postoji više tipova natprirodnih bića (sinovi Božji. on podseća Rimljane da je »sad bliže spasenije negoli kad vjerovasmo. Međutim. Kor. godine razaranjem Jerusalima i rušenjem Hrama. njegov uticaj je bio dosta skroman. Tokom života ovog apostola. »Prvi je čovek od zemlje. ili.. i s trubom Božijom sići s neba. pisanu 51. mesijanske i milenarističke ličnosti itd. godine. rat je završen 70. Pavlova teologija u osnovi ostaje biblijska. Pavle unosi »besedu o Gospodu« 37 u vezi s parusijom: »Jer će sam Gospod sa zapoviješću. i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najprije. 2 : 14—15. Solunjanima poslanicu prvu. Kosmosom vlada zlo zbog čovečjeg pada. Veliki ugled koji je sveti Pavle stekao u staroj Crkvi dobrim delom je posledica katastrofe koja je uzdrmala judaizam i sprečila razvoj judeo-hrišćanskih tendencija. 15 : 5l: »Evo vam kazujem tajnu. malo posle njegove smrti.. t a j događaj otkriva ko je Hrist: on je sin Božji i Spasitelj. 35 Hrišćanin se trudi da se oslobodi telesnog. Analogne koncepcije se mogu naći u teologijama hinduista (avatar) i budista (Bodhisatva).rađanje hrišćanstva 277 čoveku« koji je inferioran i suprotstavljen »duhovnom čoveku«. 13 : 1—7). problem istorijske sadašnjosti i dalje opterećuje savremenu hrišćansku misao. iščekivanje parusije ne treba da ometa normalni život u hrišćanskim zajednicama. 66.9).) koja silaze na zemlju da bi poučila ili spasla ljude. Kor. 37 Up. 3 : 8—10). On odbacuje razliku. i traži strogo poštovanje zakona. pokoravanje vlastima i plaćanje poreza (Rim. s glasom aranđelovijem.. na koj o j insistiraju gnostici. Međutim. 13 : 11—12).« 35 . I. demijurzi. Hristološka drama podseća na soteriološki scenario koji je tada bio dobro poznat ali čiji su prvi izrazi mnogo stariji: 3 6 Spasitelj silazi s neba na zemlju da pomogne ljudima i zatim se ponovo vraća na nebo pošto je obavio svoju misiju. a potom mi živi koji smo ostali zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo. u stvari. Jevreji su otpočeli rat protiv Rimljana. 57. drugi je čovek Gospod s neba« (15 : 47). I. ali spasenje je. Uprkos bezbrojnim rešenjima predloženim počev od k r a j a I veka. 4 : 3. Pavlova hristologija se razvija oko uskrsnuća. Posledice te ambivalentne valorizacije sadašnjosti (u očekivanju parusije istorijslco vreme protiče i mora se poštovati) veoma brzo su se osetile. godine u Korintu. II. heroji civilizatori. I. Pa ipak. Drugo dualističko obeležje je suprotstavljanje Boga svetu.

Navedimo najznačajnije: »Svitak o ratu između Sinova Svetlosti i Sinova Tame«. Les écrits esséniens. Osnivač kumranske zajednice. osnivanjem eshatološke zajednice u Kumranu. složenošću te apokaliptičke sekte. Branioci su verovatno pobijeni. no. bacilo je novu svetlost na sve ono što znamo o jevrejskim apokaliptičkim pokretima i o korenima hrišćanstva. kojeg su njegovi sledbenici nazivali »Učitelj pravde«. a s druge. Krosa (Cross). Eseni iz Kumrana Za vreme rata. U stvari. M. i nekoliko originalnih rasprava. Okolnosti pod kojima je umro »Učitelj pravde« ostale su nam nepoznate. up. Kada je Simon (142—134) predložen za »večitog vođu i velikog sveštenika« i prvosvešteničko zvanje od zadokita zauvek prešlo Hasmonejcima. Filon i Plinije Mlađi. 157—160. na obali Mrtvog mora. analizu tekstova F. 39 A. § 202). u dokumentima nema eksplicitnih podataka o tom zločinu. 39 Njegovi učenici i vernici slavili su ga kao glasnika Božijeg. a potom i neki drugi istraživači. koji se s toliko mržnje pominje u kumranskim tekstovima. 38 Među dosad dešifrovanim i izdatim rukopisima nalazi se. smešten u srcu pustinje. i 1951. verovatno bi trebalo da bude Simon. »Učitelj pravde« ga je obnovio. 375 i dalje. do tada poznatu samo iz šturih informacija koje daju Josip Flavije. početkom leta 68. The ancient library of Qumran. Dipon-Somer (Dupont-Sommer). pored komentara nekih od knjiga Starog zaveta. on je anticipirao sijansku eru. čini se izvesnim da su i u drugim oblastima Palestine postojala esenistička jezgra. s jedne strane. imali su dovoljno vremena da uoči poraza znatan deo svojih rukopisa sakriju u velike glinene ćupove. »Psalmi zahvalnosti« i »Komentar o Habakuku«. Njene preteče su bili hasidi. on je proganjao »Učitelja pravde« i u njegovom egzilu. poznati po svom verskom žaru. str. Otkrivanje tih rukopisa između 1947. godine. pripadnik legitimnog i k r a j n j e ortodoksnog svešteničkog reda. Dok je Mojsije omogućio stvaranje Starog saveza. »Rasprava o disciplini«. »Učitelj pravde« je s grupom vernika napustio Jerusalim i sklonio se u Judejsku pustinju. . jedan odred Vespazijanove vojske napao je i razrušio Kumranski »manastir«. str.278 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja 223. kao i ulozi koju su imali u ratu Makabejaca (up. Zajednica u Kumranu ne predstavlja esenizam u potpunosti. naučnici su identifikovali monašku zajednicu na obali Mrtvog mora kao misterioznu sektu esena. 16 : 11 i dalje). Međutim. godine. nedovoljnom informisanošću ovih poslednjih. »Opaki sveštenik«. optužuju »bezbožnog Sveštenika« da je podstakao njegovo ubistvo. bio je jedan zadokit. vid. ali ga je ubio guverner Jerihona (Prva knjiga o Makabejcima. 38 Protivurečnosti između dve kategorije dokumenata — kumranskih rukopisa i svedočanstava klasičnih autora — mogu se objasniti. Ti dokumenti omogućavaju da se u grubim crtama rekonstruiše istorija sekte. pa čak i pripremao napad na Kumran. prema tome.

Yadin. istovremeno i kao cara i sveštenika »Melhisedekova reda« (6 : 20. jeste onaj koji komentariše Brojeve. No. Njegovi učenici su mu pripisivali mesijanski rang: on je Učitelj koji otkriva pravi. a biće ojačana velikim brojem anđela. oni nisu delili ideologiju Svetog rata. 40 I hrišćani su takođe očekivali drugi dolazak Hrista u sjaju i slavi. 221 i dalje. tačnije. u stanju da shvatimo istorijsku i duhovnu sredinu (Sitz im Leben) jedne jevrejske apokaliptičke sekte.). rat koji će sam Bog trijumfalno okončati. bile i apokaliptičke i mesijanske: eseni su sebe. poseduje moć proricanja. delo. Međutim.000 pešadijskih vojnika i 6. The Scroll of the War of the Sons of Light against the Sons of Darkness. 226 i dalje. str. 42 Najznačajniji odeljak »Dokumenta iz Damaska«. »Učitelj pravde« je zaveo Novo doba. jedan od stručnjaka. carski i proročki elementi. 41 Cross. isto kao i hrišćani. koji će povesti Izrael u rat protiv nevernika. kao i za hrišćane. Međutim. prof. 221). nav. da kroz jednu ličnost ponudi ostvarenja svih mesijanskih nostalgija iz prošlosti (nav delo. Poslanica Jevrejima prikazuje Isusa kao Mesiju. u oba mesijanska učenja koegzistiraju sveštenički. među njima postoje isto tako i velike razlike. povrh toga. vid. kao što je to učinjeno u hristologiji prvobitne Crkve.000 konjanika. u stvari. plan te eshatološke borbe. delo. Kros u toj interpretaciji vidi napor prvobitne Crkve da hristologiju prilagodi esenima i njihovom očekivanju Mesije ili. Mobilizacija će trajati 6 godina. . Mesija će se pojaviti na k r a j u vremena i njemu će zauvek pripasti Carstvo. Danas smo. prevode i analize kod Dipon—Somera. ¡145 i dalje. Sin čovečiji). nav. str. no. u literaturi iz Kumrana ne može se naći Mesija koji je već postojao (drugi Adam. prvi hrišćani su živeli među svetom i predstavljali su jednu misionarsku zajednicu. oni su očekivali dolazak jednog eshatološkog proroka (koji se prema Novom zavetu već bio pojavio u liku Jovana Krstitelja) i dva Mesije: Mesije-sveštenika koji će ih posvetiti i Mesije-cara. Obe su sekte. str. Esenske paralele osvetljavaju izvesne aspekte Isusovih propovedi. zahvaljujući tim novim dokumentima. Kumranska zajednica je bila strogo monaška.rađanje hrišćanstva 279 Već posle objavljivanja prvih tekstova. specijalisti su zapazili velike sličnosti između esenskih i ranohrišćanskih religijskih koncepcija i prakse. 1 Krosa. 369 i dalje. ezoterični smisao Svetih rukopisa i koji. »Svitak o ratu između Sinova svetlosti i Sinova tame« predstavlja. str. 42 No. Kros. 21: 18. prema Isusovom učenju. 41 Kao eshatološka ličnost. štaviše. itd. smatrali narodom Novog saveza. delo. Mesija još nije postao Spasitelj nebeski i dva mesijanska lika nisu sjedinjena. kao i brojne izraze koje često koriste autori Novog zaveta. 7 : 1—25. Za esene. Y. str. Vojska Sinova svetlosti sastojaće se od 28. a potom će otpočeti rat koji će trajati 29 godina. podjednako. a ujedno i odeljak 0 kojem se najviše raspravljalo. Iz nekih tekstova se može zaključiti da će Učitelj na k r a j u vaskrsnuti. Dipon—Somer. smatra da »ako su eseni očekivali povratak 40 Vid. nav. ali Hrista kao sudije i spasitelja.

. Uostalom. prva 7:29—31: » .. Isto tako. kao svešteničkog Mesije.44 Treba podvući još jednu činjenicu: sličnost hermeneutičkih metoda egzegeze esena i autora Novog zaveta. 235—236.280 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja njihovog učitelja. to jest. Za esene. da će i oni koji imaju žene biti kao i oni koji nemaju. 15 : 12). posvećeni u apokaliptičku gnosu koju je otkrivao »Učitelj pravde«. 85—91. predstavljala otkrovenje eshatološkog reda. Kor. up. Njegova funkcija podseća na funkciju »pastira« ili episkoposa kod hrišćana. j e r je ostalo vrame prekraćeno. Dela. videli smo (§ 202) da sva jevrejska apokaliptička literatura veliča ezoterično znanje. Nije se radilo o asketizmu u pravom smislu te reči. Up. verska spoznaja je. kao i u jevanđeljima po Mateju i po Jovanu. Grupa koja je upravljala zajednicom zvala se rabim (rabbim) (što doslovno znači »mnoštvo«). Jer ' Up. 237—238. Zajednica esena je bila istovremeno i sveštenička i laička. koje je imalo za cilj uvođenje krštenog u zajednicu. Upućivanje u viši red. hrišćani su pridavali izuzetan značaj gnosi: nestrpljivo su tražili predznake parusije. a t a j izraz se može naći i u Novom zavetu (»skupština« koja bira svoje predstavnike. 299) što je u suprotnosti sa upornošću s kojom Novi zavet razvija tu ideju. kultom i egzegezom) rukovodili su sveštenici koji su to postajali po naslednom pravu. 96—99. posl. zajednički obed je za esene značio anticipaciju mesijanske gozbe. metoda kakve se ne mogu naći ni u rabinskom judaizmu. Organizacija i obredni sistemi dve aookaliptičke sekte začuđujuće su slični.4® Članovi zajednice su se uzdržavali od ženidbe jer su sebe smatrali ratnicima u svetom ratu. Takve koncepcije mogu se naći i u Pavlovim Poslanicama. pre svega. Primenjujući specijalni postupak pešer (pesher). ni kod Filona. Tekstove je analizovao Kros. Verskim aktivnostima (propovedima. str. U Kumranu je inicijacijsko krštenje. bilo praćeno godišnjim obrednim ilustracijama. onda su oni svoju nadu izražavali na k r a j n j e indirektan način« (str. ali se među njima isto tako uočavaju i neke veoma značajne razlike. Najviši položaj imao je »starešina« [mbaken (mbaqqen)]. 13 : 7—9). tekstove ikoje navodi i komentariše Kros. laici su bili zaduženi za sticanje materijalnih dobara. vrhovni vođa morao se ponašati kao »pastir« (»Dokument iz Damaska«. str. pa čak i sakramenti zajednice. smatrani su ezoteričnim. već o privremenoj askezi čiju je potrebu nametnuo neizbežni eshaton. Oni koji su imali pristup »saznanju«. naročito počev od druge generacije. Baš kao »lomljenje hleba« za hrišćane. Taj unutrašnji krug bio je formiran od dvanaest laika i tri sveštenika.« 44 4 . eseni su u proročanstvima Starog zaveta otkrivali precizne informacije o savremenoj istoriji i na t a j način predviđali događaje koji neposredno predstoje.. . znali su da veliki rat upravo treba da otpočne.

W. 4 : 13). posebno str. str. već samo »duh«. neki od begunaca su se verovatno priključili hrišćanskim jezgrima u Palestini. die iranische Religion«. itd. jer je Isus Hrist već nadvladao Zlo. sam Belial. gnose) u kumranskoj literaturi i u Novom zavetu. Eliade. Deca pravde ponekad padaju u greh. .. po Jovanu. Eshatološki scenario esena poređen je s nekim Jovanovim tekstovima. str. str. Knez svetlosti ili Duh istine se iskazuje kao pomagač Sinova svetlosti. »ko uistinu čini ide k videlu« (3 :21). str. 207. istovremeno. ali da Paraklet neće govoriti u svoje ime. »Knowledge' in the Dead Sea Scrolls and Mt. pod uticajem Anđela tame. Tipik (3 : 17— 23) podseća da. 3 : 5: »ako se ko ne rodi vodom i Duhom. 4 : 1—6). nap. kao npr. 45 Sve u svemu. Izgleda. K. kriza prošla. Ali. Dualizam svetlost — tama. No. U vezi sa ezoteričkim svojstvom »spoznaje« (tj. između ljudi. 4 : 6). uglavnom. D. ali i u srcu svakog »Sina svetlosti« [Priručnik o disciplini (Tipik) 4:23—26]. videti F. 299 i dalje. savetujući vernicima da ne dopuste da ih zavede đavo (31 : 7—10. ukazuju na uticaj iranskih ideja. 15 : 26. § 228). Davies. vodi se. kao i kod hrišćana. u jovanovskoj literaturi je. Analogije između teološkog jezika esena i jevanđelja po Jovanu takođe su veoma upadljive. Satana. ne može ući u carstvo Božije«. Kuhn. U svakom slučaju. Jev. kod Jevreja. Slično tome. 58 i dalje. 13—17. u Tipiku. Takva 45 Up. iako ih vodi Knez svetlosti. a posebno egzaltacija svetlošću kao najvišom epifanijom Duha. Posle razaranja Kumrana i rasterivanja esena. tokom prva dva veka u hrišćanstvu su bile prisutne apokaliptičke i ezoteričke tradicije i one su podsticale gnostičke tendencije (up. odnosno. međutim da ličnost parakleta. ovaj drugi je. 11 :25—30». specifično Jovanovi izrazi. Zur theologische Terminologie der Qumranische Texte. Nötcher. Die Abendmahlworte Jesu. a i u ostalim semitskim religijama. ne treba zaboraviti da se slične slikovite predstave mogu pronaći u Starom zavetu. 16 : 13. svet je poprište borbe između dva duha koje je Bog u početku stvorio: Duha istine (koji se još zove i »Knez svetlosti« ili »Anđeo istine«) i Duha zla ili pokvarenosti. »svetlost života (8 : 12). Prva poslanica Jovanova govori o »deci Božijoj« i »deci đavolovoj«. « Odgovarajuće pojmove u kumranskim tekstovima navodi Kros. Mephistophäles et l'Androgyne. uprkos činjenici da borba još traje. 15 i dalje. dok eseni očekuju eshatološki rat.rađanje hrišćanstva 281 »telo« ne može stupiti u carstvo Božije. u stvari.46 Prema doktrini esena. J. koju pominje Jovan (14 : 17. Treba istaći još jednu razliku: u jovanovskoj literaturi pod Duhom se. t a j n a gnosa i ezoteričnost čine sastavni deo apokaliptičke »metode«. G. 64 i dalje. »duh istine i duh prevare« (Prva poslanica Jovanova. Hristos je obećao da će ga poslati da svedoči i posreduje u korist vernika. »Knez tame«. Borba između ta dva Duha i njihovih duhovnih armija. podrazumeva Božiji ili Hristov duh (Prva poslanica Jovanova. up. »Die Sektenschrift u. »sinovi svetlosti« (12 : 36). Jeremias.) vodi poreklo iz jedne teologije koja je analogna onoj u Kumranu. U spisima iz Kumrana nalaze se mnogi.

Eseni su isključivali iz svoje mesijanske gozbe sve nečiste i fizički ili duhovno deformisane. morfološki. Eshatologija esena je stvorena iz tradicije koju je prenosilo sveštenstvo. 48 224. 241 i dalje. za hrišćane je jedan od znakova da je nastupilo Carstvo baš ozdravljenje invalida (slepi koji progledaju. Ovo odbijanje je za ustanike značilo da hrišćani 49 neće da se solidarišu s nacionalnom sudbinom Izraela (Eusebije. . nav. nap. str. delo. duhovna sloboda koja je zamenila disciplinu koju je propisivao Zakon. str. III. Međutim. 5. Eseni. nemi koji progovore itd. pre svega religijski dualizam i angelologija. dele tu teologiju i eshatologiju palestinskih sinkretista. Rušenje Hrama. koji su bili pod jakim uticajem iranskog dualizma. 48 Cross. oduvek je mučila egzegete. Jakov.282 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a jedna funkcija. Zahvaljujući toj školi koju je osnovao R. R. predstavljaju centralni »događaj« koji razdvaja ta dva mesijanska društva. hrišćani se trude da dopru do svih društvenih slojeva.) i uskrsnuće mrtvih. Jokanan ben Zakai (Jochanan ben Zaccai). 82. iranski uticaji. on odgovara jednoj ličnosti s Jehovinog nebeskog dvora. 203) u inkarnaciju dva suprotna principa: dobro/zlo. nasuprot njima. Najveći verski vođa tog veka. Uprkos brojnim sličnostima koje smo pomenuli. istina/laž. ostali su pobegli u sirijske i maloazijske gradove i u Aleksandriju. kao što su različiti i ciljevi koje ovi pokreti sebi postavljaju. spasene su duhovne 47 Cross. selu u blizini Jafe. Malo vremena potom. bio je za vreme opsade Grada evakuisan u mrtvačkom kovčegu.. preobratili su dva anđela s Jehovinog dvora (up. deo judeo-hrišćana je 66. Eseni održavaju i učvršćuju sveštenički separatizam. uskrsnuće Isusa i dar Svetog Duha. umro je kao mučenik starešina judeo-hrišćanske zajednice u Jerusalimu. Kašnjenje parusije Pošto je odbio da učestvuje u mesijanskom ratu protiv Rimljana. koja se nije mogla očekivati od svetog Duha. Najzad. Eklezijastička istorija. 40 četiri godine ranije. 62. koreni hrišćanske eshatologije pružaju se do proročanstava Starog zaveta. 214. anđelu ili božanskom glasniku. strukture esenizma i ranog hrišćanstva su različite. podseća na prototip anđela — glasnika iz Kane. kao i autor jovanovskih spisa. koji se snažno suprotstavljao oružanom ustanku. svetlost/tama. Taj događaj označava raskid Crkve i judaizma. Jokanan. i judaizam je opstao baš zahvaljujući jednom sličnom gestu. tj. godine proteran u Pelu u Transjardaniji. 3). Tit mu ie dopustio da osnuje versku školu u Jabnehu. Spisi iz Kumrana nam omogućuju da razumemo poreklo Parakleta. 47 Međutim.

to jest. str. to su prva jevanđelja. jačanje Zakona i Sinagoge.. kojem je. Nasuprot tome. Posledice te odluke bile su. sir. Jevanđelje po Marku predstavlja odraz i produžetak te apokaliptičke nade. 51 Posle katastrofe 70. a za to odlaganje se nudi teološko opravdanje: potreban je određeni period vremena za misionarsko delovanje Crkve (npr. najzad. . oni su istovremeno otkrivali i njen uzrok: Jehova se spremao da kazni svoj narod zbog njegovih bezbrojnih neverstava. jer razapinjanje na krst i uskrsnuće Isusa predstavljaju.. Perrin. Pa ipak. Njime se. Odgovori koji su davani na njih mogu se svrstati.rađanje hrišćanstva 283 vrednosti jevrejskog naroda. »On change and adaptation in Judaism«.. potvrda njegovog božanskog porekla. smrti i uskrsnuću Isusa. Jer. Isus—Mesija se uopšte ne razlikuje od ostalih ljudskih bića. uostalom. Introduction. to jest. jedinog mesta na kome je bilo moguće upražnjavati kult. Poslanica Petrova). pre svega. vernici su bili primorani da se ograniče na molitve i versko obrazovanje. Talmuda. kašnjenje parusije izazivalo je neugodna pitanja. Odgovor na tu neočekivanu i nerazumljivu katastrofu bio je dat u Jabnehu: judaizam će nastaviti da postoji. oslobođen praznih apokaliptičnih nada i mesijanizma i isključivo sledeći učenja fariseja (up. § 204). Jevanđelja po Mateju i po Luki). 52 Na k r a j u se nametnulo ovo treće objašnjenje. godine. lišeni svetilišta. iako Božji sin. pretila opasnost da potpuno iščezne. u tri kategorije: 1) još odlučnije se tvrdi da u neposrednoj budućnosti predstoji parusija (npr. 3) parusija je već nastupila. (Za većinu Jevreja je dolazak Mesije podrazumevao nacionalno oslobođenje so Judah Goldin. istinski »poslednji čin« (eshaton) i hrišćani već mogu da stupe u »novi život« (npr. nadali su se da će on ubrzati druci Hristov dolazak. 2) parusija se pomera u dalju budućnost. kada su proroci predskazivali katastrofu. uglavnom. Jevanđelje po Jovanu). ovog puta su apokalipse najavile kao potpuno izvesnu konačnu pobedu Boga u eshatološkoj bici protiv sila zla. hrišćani su počeli da prikupljaju i beleže jerusalimska predanja o životu. Razaranje Svetog grada i rušenje Hrama naglo su izmenili versku orijentaciju. pošto je pobeđen na nacionalnom planu. Prvima je rušenje Hrama postavilo još ozbiljniji problem od onog pred kojim su se bili našli njihovi preci šest vekova ranije. Uskrsnuće je. kao i veća valorizacija Misne i. produžavaju paradoksi s kojim su se susretali prvi vernici: u suštini. t a j nepobitni dokaz ne prihvataju svi. 41. kako Jevreja tako i hrišćana. u stvari. 51 Međutim. međutim.50 Za vreme rata je i među samim hrišćanima došlo do ponovnog izbijanja apokaliptičkog entuzijazma: nadali su se intervenciji boga. ali »reformisan«. 52 Up. delovanju. 290 i dalje. Ali drugo rušenje Hrama ostavilo je duboku belegu u razvoju judaizma. on je izložen poruzi i umire na krstu.

jer ono što je sveto nije očigledno za svakog koji pristupi objektu u kojem se sveto objavljuje. . umanjivanje značaja verskog simbolizma. produžava se sve do naših dana. ali ona se očituje.) Od tog doba od parusije se očekivalo da će primorati nevernike da pristupe hrišćanstvu. Ovog puta se svetinja. kako u ispovedanju vere. isto kao što ni Mesiju. Autor Jevanđelja po Jovanu i njegov krug vernika su na veoma smeo način objašnjavali odlaganje parusije. posvećivanje izuzetne pažnje etičkim vrednostima. Istina. njega ne mogu odmah i svi da vide. »obesvećenjima« koja se privode kraju u savremenom hrišćanskom svetu (videti III tom). antimističke tendencije. u brojnim »obesvećenjima« (demitizacija jevanđelja i tradicije. izgleda paradoksalno. Carstvo Božije je već uspostavljeno. kao konkretnog ispoljavanja Božjeg trijumfa.). Reč je. dobro poznatom u istoriji religija: epifanija svetog u nekom profanom objektu koji jednovremeno predstavlja i kamuflažu. ali celokupna hrišćanska zajednica može postati primer svetiteljskog života i na taj način podsticati druge na preobraćenje. unrošćavanje sakramentalnog života. potvrđenog uništenjem Zla i okončanjem Istorije — sve više preovladava uverenje da se duhovni život može unaprediti i usavršiti na ovome svetu i da se istorija može preobraziti. carstvo Božije. nije mogla da vidi većina Jevreja — i kao što božansko poreklo Hristovo ne mogu da shvate nevernici. kao i društvenoj funkciji Crkve itd.284 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja i vidljivu promenu ustrojstva sveta. drugim recima. banalizacija liturgije. o onom istom dijalektičkom procesu. Ova nova interpretacija dijalektike svetog. tako i u teološkim spekulacijama. na k r a j u krajeva. tj. da istorijska egzistencija može dostići savršenstvo i blaženstvo carstva Božijeg. pre svega. do koje se došlo kroz identifikaciju Carstva i Crkve. inkarniranog u istorijskoj ličnosti Isusa. Carstvo će Dostati »vidljivo« pre svega za one koji veruju. Umesto poznatog scenarija — parusije. Ta revalorizacija parusije otvara mnogobrojne mogućnosti. objavila u istorijski usko ograničenoj ljudskoj zajednici — Crkvi.

Za vreme građanskih ratova širio se veliki b r o j apokalipsi orijentalnog porekla. kasnije prihvaćenih orijentalnih religija učvrstio se uz pomoć gradskog proletarijata. . poznata pod nazivom Sibilska proročanstva. recimo. moglo se ustanoviti da se nije radilo o »Velikoj godini« u kojoj bi svaka godina Grada trebalo da odgovara jednom danu i uzelo se da je sudbina namenila Rimu jednu drugu vrstu »Velike godine« sastavljenu od dvanaest. Izvesne svešteničke službe (na primer flamen Dialis) i b r o j n a bratstva potisnuti su kao zastareli. 157). 639. čega su se mnogi bojali. Dok je rimska aristokratija negovala kult Velike Majke Kibele (up. uspeh drugih. 134). HRIŠĆANSTVO I GNOSA U DOBA IMPERIJE 225. uvažavali astrologiju). ta učenja. Ali. izgledalo je da je vaspostavila pax aeterna. 642—45). Tokom dva poslednja veka Republike tradicionalna religija — tj. Po isteku 365 godina. str. novo izdanje. koja je usledila posle mnogih drugih i užasnih građanskih ratova. Pored toga stara opsesija o k r a j u Rima 1 kao da je tom prilikom dobila potvrdu u krvavim događajima onovremene istorije. Kada je Cezar prelazio Rubikon. 1 »U svim istorijskim krizama dva sumorna mita su opsedala rimski narod: 1) život Grada se gasi budući da je njegov vek ograničen na određeni broj godina (»mističan« broj koji je otkrilo dvanaest orlova koje je video Romul) i 2) »Velika godina« okončaće celokupnu istoriju. Sama istorija Rima je opovrgavala ova strahovanja. Jam redit et Virgo. Kao i svuda u doba helenizma. religioznost se ispoljavala u znaku boginje Fortune (Tihe) i astralnog fatalizma (§ 205). ne znače 120 godina njegovog istorijskog života. javni kultovi — malo-pomalo gubila je svoj uticaj. Magija i astrologija nisu privlačile samo svetinu već i neke filozofe (stoici su. jednim sveopštim ekpyrosisom. str.. a i ljudskog roda (Lukan.. kao i velikog b r o j a stranaca nastanjenih u Rimu. po sto godina dugih meseci« ( Le Mythe de l'eternel retour. najavljivala su skori pad rimske moći.XXIX POGLAVLJE PAGANSTVO. pa i istoriju Rima. vladavina Avgusta. Pharsalia. 120 godina posle osnivanja Grada shvaćeno je da dvanaest orlova koje je video Romul. Jer. Horacije nije krio svoje strahovanje za skoru sudbinu Grada (Epode XVI). neopitagorejac Nigid Figul je najavio početak kosmičko-istorijske drame koja će označiti k r a j Rima.

« Jedna »zlatna rasa« se širi svuda po svetu. Evo gde se ponovo vraća Devica (iam redit et Virgo) i vraća vladavinu Saturna. već oni sami čine taj prelaz. to je i pokušaj da se istorija uklopi u kosmički plan. Posle objavljivanja Enejide. Njegov rođendan. U stvari. 23. oslobođen mitova o dvanaest orlova i o ekpyrosisu. istorija se obnavlja i nastaje jedan novi svet. razaranja. kako najavljuje Vergilije (Enejida. a njen Vladar je Apolon (5—10). 159—160. U Enejidi (I. tj. Jer. Te tako. Rim se može širiti. Jupiter se obraća Veneri i uverava je da neće Rimljanima određivati nikakvo ni prostorno ni vremensko ograničenje: »Podario sam im Imperiju bez kraja« (imperium sine fine dedi).3 U svojoj IV Eklogi Vergilije najavljuje da će Zlatno doba otpočeti pod konzulatom Asinija Poliona (~ 40. a Avgust je proglašen drugim osnivačem Grada. »To je rađanje novog ciklusa sto leća (magnus ab integro saeculorum nascitur or do). Reč je o k r a j n j e m naporu da se istorija oslobodi astralne sudbine ili zakona kosmičkih ciklusa i da se preko mita o večnom obnavljanju Rima otkrije arhajski mit o godišnjoj regeneraciji Kosmosa putem njegove periodične rekreacije (uz pomoć onih koji prinose žrtve ili Vladara). str. str. * Le mythe de l'éternel retour. Vladar ponavlja stvaranje Kosmosa.286 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja Bojazan koju su inspirisala dva mita — »starost« Rima i Velika godina — pokazala se neosnovanom. Virgile et le mystère de la IV éclogue. U isti mah. a same građanske ratove proglasio znakom prelaska sa gvozdenog na zlatno doba. vek Sunca — koji je trebalo da izazove sveopšti požar — stolećem Apolona. Vergilije je zamenio poslednji saeculum. VI. septembar. u k r a j n j o j liniji (kao što pokazuje mit stvoren oko Avgusta). Avgust je upravo ponovo osnovao Rim. 798) sve do oblasti »koje leže iza putanja Sunca i godine« (extra anni solisque vias). 255 i dalje). tj. Rim je nazvan urbs aeterna. 200. . a s druge prelaz sa gvozdenog na zlatno doba ostvario se bez kosmičke katastrofe. ali 2 J. s jedne strane. pa stoga nije trebalo razmišljati o tome koliko će trajati. pre konačne pobede Oktavijana). smatran je »polaznom tačkom Univerzuma kome je Avgust obezbedio opstanak i izmenio lice«. Dakle. Ratovi. patn j e izazvane istorijom nisu više predznaci prelaženja iz jednog kosmičkog veka u drugi. što znači da se istorijske katastrofe prihvate kao stvarne posledice kosmičkih požara i sveopštih razaranja koji periodično nužno dovode do k r a j a Univerzuma kako bi se omogućila njegova regeneracija. Na taj način. Vergilije nastoji da uspokoji Rimljane u pogledu veka t r a j a n j a Grada. kada se činilo da je Avgustova vladavina zaista ostvarila zlatno doba. Vergilije sve ove specifične znake povratka u Zlatno doba povezuje s rođenjem deteta čiji se identitet ne zna.2 Rađa se nada da se Rim može periodično obnavljati. Kasnije. na taj način je izbegao ekpyrosis. u svako doba mira. Carcopino. ad infinitum.

štaviše. up. prateći manifestacije bogova. 6 Avgust je dobijao božanske počasti samo u provincijama. . religiozno ponašanje 1 ideali iz rimske prošlosti svesno su ponovo prihvaćeni i obnovljeni. na primer. »Ta religija. str. Pa ipak.« 5 Avgust ukazom restauriše porušena svetilišta i gradi brojne nove hramove. 4 Prema Svetoniju (Avg. str. Za nas je ona zanimljiva po tome što ističe vizionarsku snagu Vergilija: kao pravi vates (prorok). »Dolazak nove ere slavljen je pesmama pesnika i javnim manifestacijama« (Altheim. Dugo se raspravljalo i još se raspravlja o značenju ove nadahnute i zagonetne poeme. nav. kako u odnosu na bogove tako i na ljude. a ne stoička teologija. uvek je upravljala presudnim postupcima vladaoca. Vergilije. flamen Dialis) a takođe obnavlja i poštovana bratstva. I umetnička dela Avgustova veka očigledno izražavaju obnavljanje religijske tradicije i misli. ali su odbijali njihovu divinizaciju za života. vodeći računa 0 snovima i drugim upozorenjima. 241. str. Cezar je imao svoju statuu na Kapitolu i jednu drugu u Kvirinovom hramu s natpisom: Deo invicto. 226. u Rimu je bio tek »božji sin«. vladavina Avgusta označava kreativnu renesansu tradicionalne rimske religije.. on je shvatio jednovremeni kosmički i religijski kontekst okončanja građanskih ratova i otkrio eshatološku ulogu mira učvršćenog pobedom Oktavijana Avgusta. bratstva Titija. 350 i dalje. Kroz pietas i religio. nadahnuli su teološku literaturu i uopšte teološku kulturu srednjeg veka koja je opstala i u renesansi. Oko 44. Iskušenja jedne religio illicita Julije Cezar je posle smrti proglašen bogom među bogovima i —29. 238). Naredne stranice duguju mnogo ovim analizama. primenjujući pietas. Savremenici nisu sumnjali u autentičnost promena. 90—92). Istorija se potrudila da opovrgne »zlatno doba« odmah posle Avgustove smrti i Rimljani su ponovo počeli da žive u očekivanju bliskih velikih nesreća. godine njemu je posvećen hram na Forumu. Divi filius. On nanovo uspostavlja svešteničke službe. Rimljani su prihvatali posmrtnu apoteozu velikih vladara. 6 Međutim. Ali Avgustov vek je ostao uzor hrišćanskoj civilizaciji Zapada... delo. 4 Zasluga je Franca Althajma (Franz Altheim) što je insistirao na religijskoj autentičnosti Avgustove reforme. 5 Altheim.287 za koje brojni naučnici pretpostavljaju da je Polionov sin. godine on je i zvanično stekao titulu »Božanski Julije«. Avgust se ponašao kao pravi nekadašnji Rimljanin. Luperaka i Alvara. U stvari. 230 i dalje. imperijalni genius je bio obožavan prilikom službenih i privatnih gozbi. str. A History of Roman Religion. La religion romaine antique. La religion romaine. dugo vremena ukinute (napr. a delimično i Ciceron.

Što se samog Kaligule tiče. Progon je bio kratkotrajan ali vrlo okrutan. godine prati dug period mira (260—303. kao što ćemo viaeti str. 8 Izvore je naveo Robert Grant. Poslednji progon. hrišćani su bili proganjani jer su ispovedali tajnu veru. Tokom prva dva veka. bez zvaničnog odobrenja. on je nastojao da postane deifikovan i pre smrti i njegov zahtev su senatori osudili. štaviše. Ali uticaj Avgustovih reformi se postepeno već izgubio.) Hrišćanstvo uspeva da prodre u sve oblasti Imperije i u sve društvene slojeve (sve do imperatorove porodice). Ali. Godine ~ 202. 27). Sol invictusa. Septimije Sever je objavio prvi antihrišćanski dekret. Klaudije. a nije ni Domicijan kao neprijatelj Senata. ali Galba. Sve do vladavine Decija. II. a sirijski bog prognan iz Grada. stvaranje imperijalnog kulta posle Avgusta postaje uobičajeno. Posledica pojave zagarantovanog nasleđa dovela je do toga da su svi veliki imperatori II stoleća proglašeni bogovima. Elagabal je ubijen 222. godine. Maksimin napada crkvenu hijerarhiju. Represiju po odluci Valerijana 257—58. nije bilo toliko neprijateljski raspoloženo prema hrišćanima. zabranjujući prozelitizam. Međutim. god. 8 Počev od II veka. Ubrzo potom. 17. Komod (~ 185—192) se posvetio u Misterije Iziđe i Mitre. Augustus to Consiantine. i sam sveštenik boga Emeze. No. sa izuzetkom pokolja po naredbi Nerona. Na početku. on je želeo da oživi stare rimske religijske tradicije i pre svega da obnovi predstavu o kvazibožanskom Imperatoru. javno mnenje. Vespazijan i Tit su doživeli apoteozu. a Karakala (211—217) je podstakao kult sirijskog boga sunca. uvodi njegov kult u Rim. oni su uživali i zaštitu Carstva. 7 No. Međutim. onaj pod Dioklecijanom (303—305). jer je nisu ni zaslužili.288 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a Deifikacija »dobrih« imperatora i. toga puta. str. prema tome. blagodareći pre svega svojim vernicima i svojim stradanjima. kada su se imperatori vrlo brzo smenjivali. odbijanje da se slavi kult imperatora postalo je osnovni povod za proganjanje hriščana. hrišćanstvo je smatrano kao religio illicita. Već je i Ciceron pisao da su »duhovi dobrih i hrabrih ljudi u biti božanski« (De Zegg. ali bez uspeha. jer je Kaligula propustio da podnese zahtev Senatu. godine 250. Crkva je iz ovih iskušenja izišla kao pobednica. Nekoliko godina kasnije sirijski imperator Elagabal. jedan Decijev edikt obavezuje sve građane na prinošenje žrtava bogovima Imperije. 11. to se nije nastavilo u I I I stoleću. Oton i Vitelije nisu. . Tiberije nije bio deifikovan. Crkva se razvija u miru. Uprkos dramatičnom položaju Imperije. čime se mogu objasniti brojna odricanja od vere. Kultovi Egipta i Male Azije stekli su neobičnu popularnost. Dioklecijan je doneo odluku da uništi tu stranu i antinacionalnu religiju baš u cilju učvršćenja ideje o Imperiji. bio je najduži i najkrvaviji. antihrišćanske mere su bile podsticane pre svega neprijateljstvom javnog mnenja. Aurelijan (270— 7 Nije reč o uticaju helenističkog Orijenta. 321).

mnogo skrivenija opasnost pretila je Crkvi iznutra: razne jeresi. jedinom religijom koja je u to vreme imala izgleda da postane univerzalna. Međutim. oba načina prenošenja apostolskih predanja — i pisani i usmeni — bili su podložni prihvatanju m a n j e ili više sumnjivih inovacija. Ali. orgije. godine svi apostoli su bili mrtvi. Za mnogobožačku elitu. Za hrišćansku misiju najveću opasnost su predstavljali progoni. mnogi hrišćanski teolozi i polemičari pokušali su da ozakone i zaštite svoju veru pred vlastima i mnogobožačkom inteligencijom. predstavljali su opasne protivnike. Jevanđelje po Pseudo-Mateju. fanatična nepomirljivost ove nove religije spasenja činila je iluzornom nadu da će moći u miru da koegzistira s politeističkim religijama. osnovno u hrišćanskoj teologiji — inkarnacija Spasitelja. U očima vlasti hrišćanstvo je bilo krivo ne samo za ateizam i vređanje veličanstva. Uz to. njihovi pokušaji su bili osuđeni na propast. no pri tom je podsećao da je ona inspirisana biblijskim otkrovenjem. Naivni i nevešti. kao i usmenim predanjem. njegove muke i njegovo vaskrsenje — bili su naprosto neshvatljivi. Justin je tvrdio da su Platon i drugi grčki filozofi znali za propovedanu doktrinu mnogo pre njih preko »proroka« Mojsija. Prihvatajući argumente aleksandrijskog judejstva. Dela Jovanova i dr. Veći deo tih 9 Značajno je da su ove tekstove u dirugoj polovini II veka prihvatale sve ondašnje velike Crkve kao jedine spise koji predstavljaju apostolsku tradiciju. Pored četiri Jevanđelja i Dela apostolskih. Oko 150. tim pre što su uživali zvaničnu zaštitu. jedini način da se verifikuju autentičnost verovanja i ritualnih obreda bila su apostolska predanja. 19 . Poraz apologeta ipak se mogao predvideti. kult Sol invictusa i solarni monoteizam. ubijanje dece i antropofagija. već da bi osim toga trebalo spojiti tradicionalna rimska verovanja sa solarnom teologijom monoteističke strukture. ali to nije bila i jedina opasnost koja je ugrožavala Crkvu. Aurelijan je shvatio da je uzaludno slaviti jedino veliku religijsku prošlost Rima. Najznačajniji među njima. Od tada hrišćanstvo ima svoj kanon — Novi zavet — i postaje »religija Knjige«. Misterije Iziđe i Mitre. Još pre velikih progona. neki od ovih apologeta (Tatijan. U nedostatku Kanona. Justin (pogubljen oko 165) nastojao je da dokaže kako hrišćanstvo ne prezire mnogobožačku kulturu. hvalio je grčku filozofiju. Dela Petrova. prihvaćenih od svih hrišćanskih zajednica.faganstvo. Jevanđelje Istine. U svakom slučaju. hr1scanstv0 1 gnosa u doba imperije 289 —275) uspeva da ponovo vrati kult Sol invictusa. negde pred k r a j II stoleća. incest. ali prenošenje njihovih svedočenja bilo je obezbeđeno izvesnim brojem tekstova koje su oni redigovali ili inspirisali. u prvom redu gnosticizam. nego su mu pripisivane i mnoge druge vrste zločina. Tertulijan) žestoko su napadali helenistički paganizam i kulturu. Jeresi i gnosticizam pojavili su se već na samom početku hrišćanstva. 9 i drugi tekstovi su kružili kao apostolski: Jevanđelje po Tomi.

200. zakletva na ćutanje. do tada čuvana kao »tajna«) odnosio se na ezoteričnu doktrinu. 198). koji saopštava Eusebije. crkveni Oci. IX. Petra. On se priseća svojih učitelja koji su očuvali »istinsko predanje blagoslovenih učenja poteklih neposredno od svetih apostola. 11. To je bilo t a j n o učenje. 4 : 10 i dalje. uočava se u svim religijama helenističke epohe i u svim epohama bliskim hrišćanskoj eri.) može se naći u normativnom judejstvu. 2). 197—199. poricali su postojanje ezoteričnog Isusovog učenja koje su potom prenosili njegovi učenici. 3). m o r a j u ostati tajna. drugim recima inicijacijsko prenošenje doktrine i prakse ograničenom broju posvećenih. II. tumačenja koja je Isus dao za veći broj parabola (apokryphan)« (Com. IV. 13—23). u prvom redu tekstovi Hekatat (isto. naročito i najpre tokom krize koju je izazvao gnosticizam. Tipik. U većoj ili m a n j o j meri. Hrišćanska gnosa Problem ezoterizma. 16 i dalje. kod Samarićana i fariseja. kod esena (npr. a potom i najveći broj starih i modernih istoričara. kao i u judejskim sektama. čuvano i prenošeno usmenim putem. str. ovakvo shvatanje protivreči činjenicama.« 11 10 Vid. prenesena usmeno (13. 10: 10 i dalje). ova učenja čine gnostičku tradiciju (15. predao gnosu. itd. Clement of Alexandria and Secret Gospel of Mark. pa time i inicijacije. kao tajnu. Prema Origenu. Jovana i Pavla. 227. Mth. Još eksplicitniji od njega je Klement Aleksandrijski. 2). Ezoterizam. up. Gospod je. »Les traditions secrètes des Apotres«. izvore koje navodi i komentariše Morton Smith. unutar zajednice se razlikuju tri inicijacijske kategorije: »početnici«.290 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja dela. 2). »jevanđelisti su čuvali. . Oslanjajući se na tvrdnje nekih ekstravagantnih gnostika. Reč je o učenjima namenjenim izvesnom broju vernika. str. Hist. 7 : 17 i dalje. U drugom delu Klement precizira: »Jakovu Pravednom. »napredniji« i »savršeni«. Upravo iz te tradicije tajnih doktrina i praksi judaizma nastaće literatura Merkabah. inicijacijski scenario (učenja i tajni rituali. str. I. kvalifikovan kao »apokrifna (jer su sadržavala otkrovenja. Od samog nastanka Crkve. I. prenošenih sa oca na sina [i koja] su dospela sve do nas blagodareći Bogu« (Stromates. 1. a ovi drugi su je predali njima sedamdesetorici među kojima je bio Varnava. Eccl. Jakova. XIV. odabiranje vernika. koje su prisvajali gnostici. Jean Daniélou. Jovanu i Petru. koju je apostolima poverio vaskrsli Hrist u vezi sa skrivenim smislom događaja iz njegovog života. 11 Fragment iz Hipostases. dovešće do izazivan j a brojnih kontroverzi. No. koja. posle njegovog vaskrsenja. ovi su je preneli drugim apostolima. 10 Praksa izvesnog ezoteričnog učenja pominje se takođe i u Jevanđelju po Marku (up. 3—4.

Ali te iste doktrine nalaze se i kod Mandejaca. Što se tiče tajni. Pored drugih ideja i verovanja. one se podudaraju s izvesnim egipatskim (up. gnosticizam i ezoterizam postaju sumnjivi u očima crkvene hijerarhije. što znači mistični put duše posle smrti. smrt i uskrsnuće Sina. hriscanstvo i gnosa u doba imperije 291 Nemoguće je utvrditi kriterijum koji je rukovodio izborom učenika dostojnih da budu posvećeni u učenje. 208 i dalje. otkrivanih »savršenima« i onima koji su bili na putu da to postanu. počev od izvesnog momenta. nav. str. 228. pogrešno tumačenje jevanđeljske poruke — bila je očigledna. Približavanje gnosticizmu Teško je precizirati poreklo duhovnog toka poznatog pod imenom »gnosticizam«. Isto tako. »Tako saznajemo za postojanje jednog niza gnostičkih ili duhovnih učitelja. različitih od onih koje su delili judejstvo i hrišćanstvo. Pavle smatrao da ovim svetom vlada Sotona i da jevrejske i hrišćanske apokalipse proriču neminovnu propast zemlje. ono se odnosilo na simboliku krštenja. § 53) i iranskim eshatološkim shvatanjima. kada se okrivljavao Svet i ocrnjivao život kao slučajne ili demonske kreacije. delo. treba praviti razliku između brojnih ranijih i savremenih gnosa. izvesni gnostičari mogli su uneti u hrišćanstvo doktrine i obrede radikalno suprotne etici jevanđelja. Istina je da je čak i sv. a naročito okolnosti i etape posvećivanja. ni tvorci apokalipsa. nisu osporavali božansko poreklo Stvaranja. onih koje su obuhvaćene raznovrsnim 1: Danielou. na tumačenje Apokalipse. Otud je razumljivo zašto. 19* . ali koji je nastavljao harizmatičnu tradiciju apostola i njihovih vremena. moglo je izgledati neosnovano proglašavanje jeretičnim izvesnih smelih interpretacija Hristovog učenja.paganstvo. ili kada se poricali. na arhanđele. Ali. Pozivajući se na usmena i t r a j n a apostolska predan ja. Nisu se toliko »ezoterizam« i »gnosticizam« činili opasnim. Izvesno obrazovanje »ezoteričnog« tipa davalo se postepeno svim vernicima. »jeres« — t j .« 12 Međutim. ezoterične tradicije apostola produžavaju jevrejski ezoterizam koji se odnosi na misteriju uspona duše i tajne nebeskog sveta. kada se odbacivala istina Starog zaveta i Bog-Otac uzimao za zlonamernog i zatucanog demijurga. Svakako. euharistije i krsta. A t a j se mistični put po Pseudo-Dionisiju povezuje sa usmenim predanjem apostola. Ephesiens. 4 : 9) i na individualnu eshatologiju. one su se verovatno odnosile na misterije silaska i uspeća Hristova kroz sedam nebesa nastanjenih anđelima (up. koji se razlikovao od niza episkopa i koji je prenosio apostolsku v e r u . dok »Pismo« i dogme nisu bili utvrđeni. ali ni on. njih susrećemo kod brojnih paganskih i heterohrišćanskih gnostičara. koliko »jeretici« infiltrirani pod okriljem »tajne posvećivanja«. Ali u nizu slučajeva. Štaviše. . npr. .

da brzo napreduje ka spasenju i da će na k r a j u biti oslobođen svog telesnog zatvora. Zadržimo se na osnovnim idejama: dualizam duh/materija. više ili manje. božanske čestice). a šta regeneracija« (Teodotovi odlomci. veliki gnostici daju sasvim novo tumačenje mita Hristovog silaska u svet. on otkriva da. ali da je potom bačen u ovaj donji svet. 78. na primer. ističući naročito onaj najgrandiozniji. kakvom cilju težimo i iz čega ćemo biti iskupljeni. Da se vratimo valentinskoj formuli: po n j o j gnostik uči da je njegovo stvarno biće (tj. koje. ili jednom demonskom Biću. »ponovno rođenje« će biti čisto duhovne prirode. odvajajući ga od njegovog biblijskog koncepta — Mesiju je poslao Bog stvoritelj — i povezujući ga s jednom drugom »tajnom povešću« (Stvaranje predstavlja strašnu nesreću i zbog toga se mora pripisati jednom Demijurgu. odnosno inkarnacija u telu 13 Tako. organsko uključivanje izvesnog b r o j a disparatnih elemenata. biblijsko i intertestamentalno judejstvo ili početke hrišćanstva. vrlo rasprostranjenih u to doba. šta je to rođenje. sadrže u sebi ezoterično učenje. pobede koja će dovesti do okončanja Istorije i uništenja Kosmosa. prethodnice gnosticizma stricto sensu. Ostale karakterišu sinkretizam helenističkog tipa. ono što definiše gnosticizam stricto sensu nije.292 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a religijama tog vremena (zaratustrizam. hrišćanstvo) i gnosa. a ponekad i pesimistička interpretacija izvesnih mitova. Međutim. . ako je njegovo rođenje bilo pad u materiju. koje su autori gnosa koristili. Taj sveobuhvatni mit poznat nam je iz brojnih verzija. ideja i teologumena. u orfizmu i platonizmu. od početka sveta do današnjih dana. nego smela. dokazujući njihovu međusobnu zavisnost i učvršćuje verovanje u eshaton. konačno. 13 Jedna od formula valentinskog gnosticizma. duhovno) božanskog porekla i prirode iako se ono trenutno nalazi zarobljeno u telu. obznanjuje da se oproštaj od grehova postiže spoznajom onoga »što smo bili i šta smo postali. U daljem izlaganju pomenućemo neke od njih. porekla Zla. božanski (uzvišen)Zantibožanski. judejstvo. kao što smo videli. drame božanskog Spasitelja koji je sišao na Zemlju da spase ljude i konačne pobede transcendentnog Boga. Za razliku od Upanišada. mit koji je obradio Mani (§ 233). pravoj inkarnaciji Zla). koju prenosi Klement Aleksandrijski. njit o padu duše (= duha. Neke su otkrivene u starom Iranu i Indiji iz doba Upanišada. Misterije. Dodajmo da su gotovo sve mitološke i eshatološke teme. on isto tako uči da je živeo u jednoj transcendentalnoj sferi. gde smo bili i kamo smo bačeni. Reč je o jednom sveobuhvatnom mitu: on iznosi sve presudne događaje. 2). sankhja-joge i budizma koji uporno izbegavaju rasprave o prvom uzroku ljudskog pada — spasonosno saznanje po učenju gnostika sastoji se pre svega u otkrovenju »tajne povesti« (tačnije rečeno one koja ostaje tajna za neposvećene): porekla i stvaranja Sveta.

dakle. 1). Kao što smo videli (§ 181 i dalje). već prikazuje i potvrđuje pad duše. Stvaranje je delo podzemnih. § 230). Zapisi otkriveni 1945. 65 i svuda. njihove teologije i njihova učenja veoma se razlikuju od onih koja ispovedaju judejstvo i hrišćanstvo. tj. koje se postiže blagodareći gnosi. Podsetimo se da za Platona Demijurg nije oličenje zla. u Nag Hamadiju. 7. Svet je jedan »Kosmos«. manihejski mit § 233). zvezde su bogovi čije posmatranje olakšava približavanje inteligentnim bićima. Drama čovečanstva — naročito pad i izbavljenje — odraz je božanske drame. »pad« čoveka. neposredni uzor Spasitelja. En quête de la-Gnose. 14 U stvari. zaboravlja sopstveni identitet. Pre svega. 16). isto kao i za stoike. pre konačnog povratka na nebo. up. na zadivljujući način ispričan u Himni o biseru. utopivši se potpuno u materiju. savršen i harmoničan. Puech. Ovo transcendentno biće podleže svim ponižavajućim posledicama inkarnacije. II. orfičko-platoničkom dualizmu. 15 Pa ipak. koje se pripisuju Isusu u papirusima Okyrhyncha. Što se tiče ovaploćenja duše. str. Pored nekih iranskih paralela. kako su zamišljali Jevreji i hrišćani. 9. očigledno je Isus Hrist. za gnostike Istinski Bog nije Bog Stvoritelj. Na prvi pogled reklo bi se da je reč o jednom preteranom. Bog šalje u svet Prvobitno biće ili sopstvenog Sina da bi spasao ljude. H. Za Piotina. hrisćanstvo i gnosa u doba imperije 293 (poistovećenom sa zatvorom). predstavlja kompletnu verziju Logia. božjeg glasnika. već se ono objašnjava jednom nesrećom. Jevanđelje po Tomi. poznatim od 1897.paganstvo. antikosmičkom i pesimističkom. nije Jehova. itd. ali uspeva da. II. § 181 i dalje. Ali gnostici idu još dalje. inkarnacija duše. i sigurnost u oslobađanje (»spasenje«). A što se tiče inkarnacije. 5. up. ona ne samo da ne čini deo »svete istorije«. čak dijaboličnih sila. jer duša gubi svoju duhovnu punoću i samostalnost (IV. Enneades. IV. . u Gornjem Egiptu. nekim izabranicima otkrije gnosu spasenja. a Kosmos više ili m a n j e demonska kopija jednog savršenijeg sveta. Za gnostika jedini cilj kojem vredi stremiti jeste oslobađanje te božanske čestice i njeno uzdizanje prema nebeskim sferama. Ne samo da Stvaranje sveta ne predstavlja dokaz o svemoći Božijoj. 8. Bog šalje glasnika koji »ga budi« i pomaže mu da ponovo spozna sebe (to je mit o »spasenom Spasitelju«. nastalom u višim sferama. ono je za Piotina »pad«. up. ali je isto tako slobodno odabrani silazak da bi se pomoglo životu u donjem svetu (IV. 8. otkriveno u Nag Hamadiju. Svakako da je u poznom paganizmu kosmogonija izgubila svaki pozitivni religijski značaj. zaokupljao je već orfičke i pitagorejske teologe: objašnjavao se. 8. svedoče o judeohrišćanskom poreklu izvesnih značajnih gnostičkih škola. takvo shvatanje podjednako je neprihvatljivo i za Jevreje i za hrišćane. ili kao posledica prvobitnog napada Tame na Svetlost (up. bilo 14 Up. Pojedine varijante na još dramatičniji način prikazuju silazak Sina ili transcendentnog Bića: njega hvat a j u demonske sile i on. na primer. 33 i dalje.—-Ch. 15 Tako. bilo kao kazna za greh učinjen prema nebu. fenomen je složeniji.

. povratak i rušenje sadašnje situacije. svoje konačno ispunjenje«. tom III. Puech. up. 16 Pošto je svet posledica nesrećnog slučaja ili katastrofe i pošto u njemu gospodari neznanje i vladaju sile Zla. kosmos uzet u celini osuđeni su da nađu u noći »Velikog neznanja«. svaka stvar. što se tiče dobrovoljnog silaska duše. snažnom. donjeg i gornjeg. Dodds. 18 Više od kakve kritike ili osporavanja. Od Simona Čudotvorca do Valentina Hrišćanski apologeti prikazuju Simona Čudotvorca kao prvog jeretika i preteču svih jeresi.istorija verovanja x religijskih ideja kao posledica nesrećnog izbora koji je izvršila sama duša. ovda je reč o jednom revoltu. oslobođeni svakog prirodnog i moralnog zakona. Pagan and Christian in an Age of Anxiety. kod pisca Poimandresa. ali njegovi učenici su to postali 16 Orfičko-pitagorejskiu ideju o inkarnaciji kao kazni. »telesni« (somatični ili hilični). I. do nihilizma: nihilizma »slobodoumnih gnostičara« koji. Bardesan). Gnostik čini deo elite koja nastaje kao rezultat Božje selekcije.. Njima bi bilo uzaludno prenositi tajno. treća klasa. koriste i zloupotrebljavaju svoja tela i svet da bi ih omalovažili. stečena gnosom. podrazumeva one koji imaju dušu (psyché) i kao takvi pogodni su da budu uzdignuti u nebeske sfere. On pripada klasi pneumatičara ili »Duhovnika« — »savršenih«.. Markion. psihičari. Ch. En quête de la Gnose. i verovatno Origen. kako gnostički. u miru »nepostojanja«. ezoterično učenje. Simon nije neki gnostik stricto sensu. H. revolutio. 229. str. ali su lišeni duha (pneuma). kod Plotina. 11 Druga jedna klasa. »iscrpli«. Unutrašnja oslobođenost. 17 Baš kao i rišiji. sanjasi i jogini. ono je izazvano narcisoidnošću — duša se zaljubila u sopstvenu sliku reflektovanu na materijalni svet — ili zbog slavoljublja. Najzad. protiv samoga Boga. Ovo shvatanje je potvrđeno kod Numenija iz Apameje. . recipročna supstitucija levog i desnog. pomenimo i to da su seksualnim tehnikama i orgijastičkim ritualima tantrističkih škola »levog usmerenja« (up. t. gnostik se oseća oslobođenim od zakona koji štite društvo: on se stavlja s one strane Dobra i Zla. zatim Kore Kosmou. Prema nekim istoričarima. str. širokog raspona i s teškim posledicama: protiv ljudske uslovljenosti. dopušta mu potpunu slobodu u ponašanju i delovanju. U prvim stolećima hrišćanske ere ova dva mita su dopunili i modifikovali mnogi autori. sakupljene reference kod E. Kada smo već kod poređenja s onim što se dešavalo u Indiji. porekli i uništili. spoljašnjeg i unutrašnjeg. XXXVIII poglavlje) u potpunosti odgovarale orgije nekih slobodoumnih gnostičkih sekta (u prvom redu fabionista 18 ). upornom. »Carskim sinovima« — jedinima koji će biti spaseni. sveta. tako i oni drugi. egzistencije. kambinovanu sa biblijskim mitom o padu Anđela. 23—24. gnostik postaje potpuno otuđen od sopstvene kulture i odbacuje sve njene norme i institucije. nihilizma jednog Bazilida za koga sve što postoji. On se isto tako može tumačiti kao zamišljanje jednog krajnjeg ishoda koji će biti eversio. potpuno su utopljeni u materiju i osuđeni da nestanu. R. pozajmili su izvesni hrišćanski i poluhrišćanski gnostici (Valentin. Mani. XXII.

a njegova pratilja. Iako nije materijalan. Kao izvanredan organizator. Daniélou. On je rođen otprilike 85. Simon je u Rimu najavio da će se pred velikom gomilom gledalaca uspeti na nebo. Grant. R. arhetipu čarobnjaka. on uspeva da preobrati veliki b r o j članova hrišćanske zajednice mediteranske oblasti. koju je Simon pronašao u jednoj javnoj kući u Tiru. Međutim. ali u tome nije uspeo. Ovaj drugi je poslao ljudima svog sina Isusa Hrista da bi ih oslobodio robovanja Zakonu. Ta nova teologija je imala znatnog uspeha i zbog toga je bila neprestano napadana od strane ortodoksnih pisaca. Primer Markiona može nam mnogo šta otkriti. str. M. Simon je u Rimu bio poznat kao Faustus (»Obdareni«). Jelena. ali je zbog molitve. Godine 144. 8—10. on razrađuje svoju doktrinu koja i dalje ostaje radikalna i osniva pravu crkvu. od sredine III veka markionizam sve više gubi uticaj da bi se na Zapadu potpuno ugasio za manje od sto godina. godine. Štaviše. na tužan način ponovo pao na zemlju. sjedinjavanje Boga i božanske Mudrosti. nije sigurno da su Čudotvorac i Simon iz Delà jedno isto lice. str. 103. Gnosticism and Early Christianity. Jelena-Ennoia postala je sredstvo sveopšteg spasenja. The Gnostic Religion. str. Simon Čudotvorac interesuje istoričare religija naročito zbog uzdizanja Jelene i zbog mitologije koju je ona inspirisala. Tome je dodao jedan priručnik. gde je Simon sebe proglasio »Svemoćnim Bogom prozvanim Veliki«. . Antiteze. Prema legendi. Nouvelle histoire de l'Église. 70 i dalje J. pošto ju je Simon izbavio. Jones. jer je ta veza. pokušao je da u Rimu pridobije prezbiterijum. on je i slavljen kao »prvi Bog«. u kojem je izložio principe svoje teologije. U stvari. ljubavi i jevanđelju. isticao se kao vatreni pristalica pavlovskog antijudaizma. Jehova iz Isusovog učen j a saznaje za postojanje jednog uzvišenijeg boga. 20 Delà. iako je bio sin episkopa iz Sinope. Isus uzima telo koje je u stanju da oseća i da pati. No. koje je ustanovio bog stvoritelj. hrisćanstvo i gnosa u doba imperije 295 posle katastrofe 70. smatrana je za poslednju i najgrešniju inkarnaciju božje »Misli« (Ennoia). a njegova žena je u prethodnom životu bila Jelena iz Troje. koju je izgovorio apostol. Veza između čarobnjaka i prostitutke obezbeđuje sveopšte spasenje. Odbacio je Stari zavet i ustanovio sopstveni kanon sveden na Jevanđelje po Luki i deset Pavlovih poslanica. 87. U svom učenju Isus veliča dobrog Boga. iz Starog zaveta. 20 U stvari. ali se dobro čuva da ne precizira kako nije reč o bogu iz Starog zaveta. Spomen na ovaj ekscentrični par je po svoj prilici stvorio legendu o Faustu. godine u Pontu. u stvari. On se sveti 19 Up. Međutim. u prvim vekovima hrišćanske ere najviše je pominjano oštro suočavanje apostola Petra i Čudotvorca.paganstvo. up. Markion deli ono osnovno iz gnostičkog dualizma. Njegov dualistički sistem suprotstavlja Zakon i Pravdu. 19 Apostol Petar se sukobio s pokretom simonjana u Samariji. ali pri tome ne uključuje apokaliptičke implikacije. Ekskomuniciran. koje je ljudima otkrio dobri Bog.

str. Vid. ne samo protiv jevrejskog Boga. III. I. uveo je gnosticizam u Antiohiju. str. Judeohrišćanski gnosticizam. Njegov sledbenik Satornil (koji je bio aktivan u Antiohiji otprilike između 100. On je razradio široku i kompleksnu kosmologiju gnostičkog tipa. Svetom ipak i dalje vlada Jehova i sve dok takav svet traje vernici će biti proganjani. Karpokrat objavio jednu analognu doktrinu: Isus je Josifov sin. Gnosticism and early Christianity. Jean Daniélou. oko 120. Prema Irineju. a zatim se. tekstove koje navodi i komentariše H. dok će svi ostali ljudi. daje prvu sintezu doktrina koje su propovedali učenici Simona Čudotvorca.. Satornil je prvi podelio ljude u dve kategorije. Nouvelle histoire de l'Eglise. ali ga je »viša sila« posvetila (Irinej. Jovanov savremenik (Irinej. takođe umesne Grantove (Grant) primedbe. 142 i dalje. 24. On se predstavljao kao Izbavitelj koji je sišao s neba da bi spasao ljude (Irinej. Međutim. mada on neprekidno nastoji da potčini sve ostale i njima zavlada (Adv. prilikom krštenja deteta Hrist je sišao na njega u obliku golubice i pokazao mu nepoznatog Oca. prodro je takođe i u Egipat. 4). Adversus haereses. 1). 2). I. koji se širio po Aziji i Siriji. 24. pred početak njegovih muka. 23. 23. Bazilid. godine. I. La Gnose. već i protiv zakona«. 4). Prema Cerintu. jer on svojom žrtvom iskupljuje čovečanstvo od boga stvoritelja. 143 i dalje. a isto tako materija i stvoritelj. 3. 28). I.296 i storija verovanja i religijskih ideja izručujući Isusa njegovim progoniteljima. Jedan drugi Samarićanin. koji je bio samo zapovednik anđela stvoritelja. Cerint. Isus je sin Josifa i Marije. one na koje pada i one na koje ne pada svetlost nebeska. Oni koje je on krstio postajali su dostojniji od anđela. Cerint je za svoje boravište izabrao Aleksandriju u kojoj je. judeo-hrišćanin. biti definitivno uništeni. Menandar. I. On je osuđivao instituciju braka kao izrazitu tvorevinu Satane (Irinej. godine). i 130. suprotstavljao je skrivenog Boga jevrejskom Bogu. umnožavajući na spektakularan način broj nebesa i anđela koji njima vladaju: nabrojao ih je 365!22 Bazilid u potpunosti odbacuje jevrejski Zakon: Jehova je samo jedan od anđela stvoritelja sveta. učio je da je svet stvorio jedan demijurg koji nije znao za postojanje pravog Boga: to je prvi izraz gnosticizma stricto sensu. Specifično obeležje Karpokratovog gnosticizma je njegov radikalni amoralizam »koji izgleda da otkriva revolt gnostika. Isusova smrt na krstu donosi ljudima spasenje. str. Haer. Lajzegang (Leisegang). 22 21 . Tek tada će se dobri Bog pojaviti i primiti vernike u svoje Carstvo. 96. 8). ponovo uspeo do Boga-Oca (Irinej. 21 Jedan drugi Aleksandrijac i Karpokratov savremenik. Up. I. Onaj koji je izložen toj sili postaje ravan Isusu i sposoban da počini jednako čudesna dela. Njegovom teologijom dominira dualizam.

a isto tako i broj posrednika između Apsolutnog i različitih klasa realnosti. 1950. 24 Prema Valentinu. Međutim. kao i nizovima uzastopnih manifestacija. kod Plotina). on raskida s Crkvom i napušta grad. svakako predstavlja njegovu misao. str. Klement Aleksandrijski i Hipolit. Boga Geneze. koji se takođe naziva Isus. . Spasitelj od hiličkih (materijalnih) elemenata Razuma nižih sfera stvara »nevidljivu materiju«. Ovaj ne zna da postoji jedan superioran svet i sebe smatra jedinim bogom. Najzad. Jevanđelje Istine. Plerom rađa Spasitelja. iako nije Valentinovo delo. Rođen u Egiptu i obrazovan u Aleksandriji. Tendencija da se umnožava broj prelaznih etapa. oživljavajući ih svojim dahom.paganstvo. izaziva krizu posle koje su se prvi put pojavili zlo i strast. to jest. »mnoštvo«) označava duhovni svet koji okružuje prvobitno božanstvo. »emanacije« i »projekcije« koje se iznose s patetičnom monotonijom da bi se objasnilo porekio i ostvarila veza u drami između svih vitalnih kosmičkih. up. otprilike. On i njegova žena Misao (Ennoia) rađaju 15 parova eona koji svi zajedno predstavljaju Plerom. otkriveno u Nag Hamadiju. Silazeći u niže regione. Valentin. 356. 23 U razradi svog veličanstvenog sistema. Nikakav rezime nije u stanju da prikaže svu veličinu i smelost valentinske sinteze. No. bez njegovog znanja. Sofija. kako nije uspeo dobiti zvanje episkopa. 25 Poslednji od eona. godine. dve kategorije ljudi. Valentina i Manija — ona predstavlja jednovremeno opsesiju i kliše. Ostali tekstovi iz Nag Hamadija (npr. -r> Izraz Plerom (= pleroma. On stvara materijalni svet i pravi. on je propovedao u Rimu između 135. zaslepljena željom da upozna Oca. a oni su se oslanjali pre svega na dela njegovih učenika. koji spada među najveće teologe i mistike svog vremena. predstavlja jednu od specifičnosti te epohe. obnovljen u prvobitnom savršenstvu. bez sumnje. Međutim. izbačeni su iz Pleroma i predstavljaju razum nižih sfera. hrisćanstvo i gnosa u doba imperije 297 Najznačajniji gnostički učitelj je. Tamo gore. prednost rezimea je u tome što se u njemu mogu izostaviti bezbrojne genealogije. može se naći kod filozofa (npr. Sveti Duh. a od psihičkih elemenata stvara Demijurga. Rasprava o tri prirode i Pismo Regiusu o uskrsnuću) nadovezuju se na valentinsku školu. što predstavlja verovanje koje dele svi gnostičari. i 160. 21 To je objašnjenje postojanja tri klase ljudi. uvlače se. Hristos i njegov ženski partner. ali kod gnostičkih autora — naročito kod Bazilida. »hilike« i »psihike«. 26 Da bi spasao te duhovne čestice koje su zarobljene u 29 Sve do. 24 Opsednutost takvim genealogijama. nevidljiv i nepojmljiv. Valentin nije ponudio objašnjenje postojan j a Zla i pada duše kroz dualističku perspektivu — to jest. Otac je. njega sačinjavaju svi eoni zajedno. kroz intervenciju jednog anti-Boga — već uz pomoć drame nastale unutar samog božanstva. u dah Demijurga i izazivaju rađanje »pneumatika«. kao apsolutni i uzvišeni prvi Princip. stvoren je novi par. No i duhovni elementi superiorne Sofije. godine. naši jedini izvori o Valentinovoj teologiji bili su izvodi i rezimei koje su sačuvali Irinej. Sofija. psihičkih i spiritualnih realnosti. kao i druga stvorenja koja su pod njenim uticajem zastranila.

tačnije. Jonas. otkriva spasonosnu istinu. pročitah [. str. »Čuvši njegov glas i njegovo šuštanje. Iskupljenje poslednjeg »pneumatika« biće propraćeno uništenjem Sveta. Gnostički mitovi. Neznanje (»zaslepljenost« Sofije) glavni je uzrok nastanka Sveta 07 — to je ideja koja podseća na indijske koncepcije (dele ih neke vedantinske škole. zaboravljanje sopstvenog identiteta). neznanje je posledica nereda nastalog unutar samog Apsolutnog. Seti se da si kraljev sin. Jonas. ] Setih se bisera zbog kojeg sam bio poslat u Egipat i počeh da opčinjavam zmiju koja glasno šišti. Hrist silazi na zemlju i. I. uzdižu se do Oca. 63. duša zaboravlja sopstveni identitet. obamrlost. Spoznaja predstavlja prvobitno stanje Apsolutnog. Sa istoka u Egipat stiže princ u potrazi za »jedinstvenim biserom koji se nalazi usred mora i oko kojeg je obmotana zmija što veoma glasno šišti«. -1 28 . »Probudi se iz sna. i to samo oni. »Zaboravih da sam bio kraljev sin i služih njihovog kralja. delo. U stvari. Oni mu daju da jede njihovu hranu i princ zaboravlja svoj identitet. sačuvanoj u Delima Tome. Kao što primećuje Hans Jonas (Hans Jonas). svoje pravo središte. svoje večno biće. Egipćani ga zarobe.istorija verovanja x religijskih ideja materiji. karakteristike dvaju tipova ontologija jesu neznanje i spoznaja. Podigoh ga. 230. pad. . Seti se bisera zbog kojeg si poslan u Egipat. . Međutim. Doktrina jedne poznije gnostičke sekte. The Gnostic Religion. probuđeni gnosom. spadaju u specifične gnostičke simbole i slike. kao i sankhja-joga). str.« Pismo je poletelo kao orao i sletevši na njega postalo reč. baš kao i u Indiji. . san. . Opčinivši Hans Jonas. str. spasenje koje omogućuje spoznaja odgovara jednom kosmičkom zbivanju (up. »Ona zaboravlja svoje prvobitno boravište. nostalgija. nav. Okrećući se materiji i želeći da upozna telesna zadovoljstva. »spoljna očvrsla manifestacija« tog stanja. zaboravih biser po koji me roditelji poslaše i pod teretom njihove hrane padoh u dubok san. 174. haranita. u tom Valentinovom sistemu materija ima duhovno poreklo i objašnjava se božanskom istorijom. materija je stanje ili »bolest« apsolutnog Bića. Vidi u kakvo si ropstvo pao. poljubih. ustani i slušaj reči našeg pisma.« Ali prinčevi roditelji saznadoše šta se ovome desilo i napisaše mu jedno pismo. slike i metafore Amnezija (drugim recima. Na t a j način.«38 Najdramatičnija i najpotresnija predstava gnostičkog mita nalazi se u Himni o biseru. mada ne predstavljaju tvorevine učitelja gnose.] Setih se da sam kraljevski sin [ . pijanstvo. polomih njegov pečat. ja se probudili i napustili svoj san. up. pneumatici. ne inkarnirajući se u pravom smislu te reči. 175). ropstvo.

takođe H. ja je uspavah. 30 Nije teško razumeti značenja pojedinih slika. A source book. Goraknath mu objašnjava da je »zaborav«. delo. Ch. str. up. »Slika« (eikon). da je njegov »zaborav« u suštini predstavljao zaboravljanje sopstvene besmrtne prirode i da su »čari zemlje Kadali« bile obmane profanog života. 1962—63). o zmiji. to jest sopstveno biće (transcendentno Ja). 142 i dalje. M. . pesmama ili recima nekog glasnika. 30 Jonas ukazuje na izvestan broj primera u kojima se takođe govori o »odeći ovog sveta« i »nebeskoj odori«. zarobile su ga žene »u zemlji Kadali«. takođe se opisuje i kao »anđeo«. La Gnose. delo. koja izlazi pred umrlog trećeg dana posle njegove smrti (up. Silazeći s nebeskih visina. str. Puech. to je »telesni omotač« u koji se on inkarnira. nav. njegov učenik Goreknath. up. U Jevanđelju po Tomi (logion 84). Leisegang. delo. str. II. Gnosticism. 130 i dalje. Jedna od najpopularnijih legendi govori o amneziji Matsjendranatha. otkriće tog transcendentalnog principa unutar sebe samog predstavlja centralni element gnostičke religije. izazvala boginja Durga. Ta čarobnica. 112—124. More i Egipat predstavljaju zajedničke simbole materijalnog sveta u kojima bivaju zarobljeni čovečija duša i Spasitelj koji je poslan da je izbavi. 124. tekst su preveli i komentarisali H. Isus kaže svojim učenicima: »Zamislite samo kako ćete se osećati kada pred sobom ugledate svoje besmrtne slike koje se inače ne mogu videti!« (prev. se pojavljuje pred svojim učiteljem u obličju igračice koja počinje da igra pred njim pevajući zagonetne pesme. str. Dodajmo da svaki mitski motiv ima svog dvojnika u raznim gnostičkim tekstovima. Taj učitelj joge zaljubio se u kraljicu i nastanio se u njenom dvorcu potpuno zaboravivši svoj identitet. a zatim izgovorih nad n j o m ime svog oca. prema drugoj varijanti. Susret transcendentnog ja i »anđela« može se uporediti s neopisivim doživljajem jedinstva atman — Brahman. da se ne bi razlikovao od stanovnika Zemlje. 343 i dalje. Grant. uzeh biser i dadoh se na put da nađem dvor svoga oca. pismu i uspenju na nebo. može se takođe pronaći u religijskom folkloru srednjovekovne Indije. zbog kojeg umalo nije izgubio besmrtnost. Vid. delo. str. En quête de la Gnose. 118 i dalje (= Annuaire du Collège de rance.. Saznavši da je Matsjendranath pao u ropstvo. dodaje Goraknath. nav. Jonas. Malo-pomalo. R. 116 i dalje.299 je. str. 31 Nav. II. 31 Tema amnezije uzrokovane utapanjem u »život« (— materiju) i anamneze ostvarene getsovima. nav. Matsjendranath se priseća svog stvarnog identiteta: on shvata da »telesni put« vodi u smrt. Puech.«E9 To je mit o »spasenom Spasitelju« Salvadoru savatusu u njegovoj najuspelijoj verziji. tokom uspenja dočekuje ga njegova sjajna odora slave »slična njemu« i on shvata da je taj »dvojnik« njegovo pravo Ja. simbo29 Pored drugih. 247—48. 472). heroj se oslobađa svoje »odore slave« i oblači »prljavu odeću«. Kao što primećuje Jonas. str. Piješ). I tom. str. 116 i dalje. Susret s transcendentnim »dvojnikom« podseća na iransku koncepciju nebeske slike duše-dana. U određenom trenutku.

daleko od njegovog grada) i Šankarinog komentara. Treba se setiti priče iz Ćhandogja Upanišade (o čoveku kojeg su zarobili lopovi i odveli ga.Si Kao što ćemo videti. 14. a takođe i u gnosticizmu. Le Yoga. 32 »Poreklo« ove folklorne teme može se smestiti čak u epohu Upanišada. ili im se. kandidati za inicijacije ne smeju spavati tri dana. u Indiji. § § 136 i dalje). str. Jonas. 35 Setimo se inicijacijskog ispita na kojem je onako tužno posrnuo slavni heroj Gilgameš: nije uspeo da ostane Up. zabranjuje da legnu pre zore. U jednom drugom kontekstu. Pobeda nad snom i produženo bdenje predstavljaju dosta tipičnu inicijacijsku probu. Nisu isključeni uticaji u jednom ili drugom smeru. Jonasov navod. lopovi i prevez na očima predstavljaju neznanje i iluziju. nego i vole da spavaju. 227. str.« Pošto je San (Hipnos) brat blizanac Tanatosa (Smrti). J. 1). str. str. u Grčkoj. isti motiv postoji i u manihejstvu. »Ja sam glas koji budi iz sna u noćnom Eonu«. M Up. u Grčkoj i na istočnom Mediteranu (orfizam i pitagorejstvo). *5 Eliade. pa čak i predistorije. ali pre će biti da su u pitanju paralelni duhovni tokovi prouzrokovani krizama nastalim nekoliko vekova ranije u Indiji (Upanišade). 74. »Zašto ćete uvek voleti san i zašto ćete posrtati sa onima koji posrću?«. Ginza govori o tome kako se Adam »probudio iz svog sna i podigao oči ka svetlosti«. delo. Brahmanom (videti napred. Sopstvo (Duh. Doresse. Međutim. kao i u helenističkom svetu. čin »buđenja« je imao »soteriološko« značenje (u širokom smislu te reči: Sokrat »budi« svoje sagovornike. Durga) bacila na ljudsko biće. U nekim australijskim plemenima. Poslanica Efešanima sadrži ovaj anonimni citat (5 : 14): »Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvijeh. indiferentan. Mnoge od slika i metafora koje koriste gnostički autori bile su veoma rasprostranjene i imale su drevne istorije. 44. Reč je o arhajskom i po ćelom svetu raširenom simbolizmu. up. Naissances mystiques. tako počinje jedan gnostički odlomak koji je sačuvao Hipolit (Refut. I. vezanih očiju. Eliade. pak. 70. jednostavno neaktivni posmatrač« u drami života i istorije (up. identično sa apsolutnim Bićem. nav. Les livres secrets des gnostiques d'Êgypte. ö M . Baš kao i za gnostike. Jedna od omiljenih slika bio je san izjednačen s neznanjem i smrću. ponekad i protiv njihove volje). 50). zapisano je u Apokalipsi po Jovanu. njegovo Sopstvo. str. onaj što mu skida prevez je Učitelj koji mu otkriva pravu spoznaju. Gnostici ističu da ljudi ne samo što spavaju. u Iranu. pita GinzaP »Neka se onaj koji čuje probudi iz dubokog sna«. 311 i dalje. ono i Svet (prakriti) nemaju ničeg zajedničkog. njegova kuća u koju uspeva da se vrati simbolizuje njegov atman.300 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a lizuje večno prokletstvo neznanja koje je »priroda« (to jest. str. pneuma) »je izolovan. V. i obasjaće te Hristos. Sankhja-joga zauzima sličan stav: Sopstvo (puruša) je »stranac« u pravom smislu reči. te formule nisu monopol gnostičkih autora.

došla k sebi. čovek ne uspeva da budan dočeka zoru. osnovana 100. san. str. veličanstvena dušo. pijanstvo — postaju u gnostičkom učenju metafore čije je značenje duhovna smrt. npr. delo. str. § 23). hrisćanstvo i gnosa u doba imperije 301 budan i time je propustio priliku da postane besmrtan (up. nebeski glasnik kaže Adamu. u zemlji Parćana od strane Elvaja. Paraklet mučenik Mani se rodio 14. Ostati »budan«. Uznemiren.. da bi opet ispoljavala svoju pravu ličnost«. jedan čovek uspeva da siđe u Pakao gde nalazi svoju tek umrlu ženu. Međutim. iako je prespavao dan da bi ostao odmoran. The Nag Hammadi Library. gde si na početku boravila. U jednom severnoameričkom mitu. to jest. M Heterodoksna judeo-hrišćanska sekta. .paganstvo. ] « . Isus neprestano nalaže svojim učenicima da bdiju (up. Up. 22 : 18—20. da »ne spavati« ne znači samo pobedu nad fizičkim umorom. odnosno. delo. Patek pristupi jednoj baptističkoj gnostičkoj sekti. Pateku. 24 : 42). 265). Jevanđelje Istine. Po predanju. str. spasenje i besmrtnost.« 38 Sve u svemu. vid. 210—211. piše u jednom manihejskom tekstu. Jonas. . str. Puech. dakle. 36 Očigledno je. U gnostičkoj literaturi se za neznanje i san upotrebljava i izraz »pijanstvo«. str. 39 Dete se rodi kao bogalj (u stvari. takođe Eliade. 281 i dalje. godine. biti potpuno svestan znači: biti prisutan u duhovnom svetu.« U mandejskom predanju. godine. amnezija. bilo je hromo). 231. nav. Mac Rae). str. ropstvo. Jevanđelje istine upoređuje onog »koji poseduje Gnosu« sa »osobom koja se posle pijanstva otreznila. nav. ne zaboravljaj ono što ti je Gospod naložio da učiniš. 159 i dalje. »Probudi se. Kada je dečak napunio četiri godine. 38 47 . 40 (tekst preveo Džordž Mak Re (George W. Le Chamanisme. većina ovih slika — neznanje. pošto ga je probudio iz njegovog dubokog sna: »Ne dremaj više i ne spavaj. u Haldeji u Seleuciji — Ktesifonu. Aspects du mythe. prepoznavanje sopstvenog nebeskog porekla. ne pije vino i da izbegava žene. Gospodar Pakla mu obećava da će moći povesti svoju ženu na zemlju ako je u stanju da probdi celu noć. 83—84. 38 Up. II. Posebno je noć u Getsemaniju dobila tragično obeležje zbog nesposobnosti učenika da ostanu budni sa Isusom (vidi napred. Gnosa pruža istinski život. već pre svega predstavlja dokaz duhovne snage. 37 »Buđenje« podrazumeva anamnezu. aprila 216. Jevanđelje po Mateju. njegovom ocu. »pođi za mnom na divotno mesto. iz sna i pijanstva u koje si zapala [ . u dva navrata. elkasaitima. neki glas je tri dana uzastopce nalagao da ne jede meso. nalik na mit o Orfeju i Euridici. otac ga uze sebi. James Robinson. otkriće stvarnog identiteta duše.

« 40 Ne znamo gotovo ništa o duhovnom radu koji je ovog kržljavog mladića preobratio u neumornog apostola jedne nove religije spasenja. Manijeva verska vokacija stoji u opoziciji s teologijom. od 242. prevod H. Dva otkrovenja koja je doživeo. »preobraćenje« Šapura) i k r a j a (nemilost. (Puech. . Pošto ga je pozvao novi car Šapur I. Više od dvadeset godina (od 219—220. Mani hita da se sretne s njim. Aprila 272. str. str. eshatologijom i obredima hrišćana. od 240—241.). a drugo u svojoj 24. on je odašiljao brojne misije. smrt). Pa ipak. godini. 41 »Da li je to bilo zato da bi izbegao neke mere koje su vlasti. Prorok je ostavio snažan utisak na Šapura i on mu je dopustio da. godine Šapur umire. tako i na stranu (u Egipat. Baktriju itd. Ch. Dvanaest godina kasnije (240. Novi vladalac mu obnavlja zaštitne povelje i dopušta mu da ode u Haldeju. mart 242 (ili. Ne znamo mnogo o Manijevoj biografiji u toku vladavine Šapura I. april 243). Sam Mani nam je preneo sadržaj tih otkrovenja. U prvoj poruci od njega je zahtevano da napusti zajednicu svog oca. verovatnije je da su ga iz sekte isključili crkveni velikodostojnici. uznemirene manihejskom propagandom. izuzev njegovog početka (dva otkrovenja. godine. već i na Indiju. propoveda po celoj carevini. 50. Ono što izgleda sigurno. prestonici Sasanida. Na taj način je nova religija zvanično priznata i datum je pobožno sačuvan: 21. preduzele protiv njega? Ili zato da bi upoznao budistička verovanja ili je baš naprotiv. kako u unutrašnjost zemlje. Prema manihejskom predanju. dospevajući tako sve do njegovih istočnih granica. godine. jeste da je održavao dosta dobre odnose s carem i da je preduzimao duga propovednička putovanja po celome carstvu. Puech. Međutim. do 240. Među40 Fihrist. a na presto dolazi njegov sin Hermizd. ili 243. str. 9. Prorok je napustio baptističku sektu svojevoljno. ne treba potcenjivati udeo hrišćanskih elemenata u manihejskoj sintezi. godine) Mani je rastao i formirao se u jednoj veoma revnosnoj judeo-hrišćanskoj sredini.302 i storija verovanja i religijskih ideja da bi ga odgajao u elkasaitskoj zajednici. ne znamo gotovo ništa o životu proroka. zajedno sa svojim misionarima. 44). Mani se obreo u Belapatu (Gundešahpur). 41 U svakom slučaju. pošao putevima apostola Tome kako bi svojim propovedanjem pridobio već formirane hrišćanske zajednice u toj zemlji0-. Jedan anđeo mu je preneo poruku »Kralja Raja svetlosti« (vrhovnog i dobrog Boga manihejstva). njegovi kontakti s nekim predstavnicima indijske duhovnosti odrazili su se ne samo na Manija. prema drugačijem računu. godine) stigla je druga poruka koja mu je naređivala da pređe u akciju: »Sada je došlo vreme da se javno pokažeš i glasno obznaniš svoje učenje. godine do početka 242. Takođe su nam nepoznati razlozi zbog kojih se odlučio da preduzme svoj prvi apostolski put u Indiju. do 273. Prema tome. Le manichéisme. pomogla su mu da shvati kakva je njegova misija i osnažila ga da raskine sa sektom elkasaita. 43. Zapravo. jedno kada je imao 12. Pored toga.

François Decret. III. Po predanju. Le manichéisme. ali je smatrao da su one bile nepotpune. 12 U stvari. str. da bi se proširila do Iberijskog poluostrva na zapadu i do Kine na istoku. da ne vidim više lice neprijatelja i da ne čujem više njihov moćni glas. Mani je izdahnuo 26. godine. Mani moli svog Boga: »Pokazao sam put sinovima neba. Mani se trudio da stvori univerzalnu. upornog mobeda Kartera: učenja Manija idu na ruku mazdejskoj netoleranciji i odvraćaju podanike od zvanične religije. Telo mu je isečeno na komade. I Pozvan da iziđe pred cara. S druge strane. Bahram je prasnuo: »A zašto bi to otkrovenje bilo učinjeno tebi. on je okovan u lance i bačen u tamnicu. kao takva. brojne poučne epizode. ona je nastavila da napreduje tokom vekova. a njihova težina (otprilike dvadeset kilograma) stvara mu užasne patnje. 51. 232. Mani se obratio svojim pratiocima: »Gledajte me i nagledajte me se. delo. zbog koje sam poslan na ovaj svet. nav. Lanci (tri na rukama. 44 U jednoj dirljivoj molitvi. predstavlja deo gnostičke struje koju smo prikazali. 68. Podari mi. deco moja. str. Međutim. jer će ono što čini moje telo otići od vas« (up. Andréas. svima pristupačnu religiju. Mani et la tradition manichéenne. 43 Puech.« 43 Osuđen. posle nepunih godinu dana Hormizd umire i presto pripada njegovom bratu Bahramu. on je obnarodovao da njegova Crkva obuhvata ono Puech. Razgovor s carem odvija se u burnoj atmosferi. 863). On je priznavao vrednosti nekih prethodnih religija. str. u svojoj šezdesetoj godini. Kada je Mani obznanio božanski karakter svoje misije. Mitteliranische Manichaica aus Chinesisch-Turkestan. Manihejska gnosa Manihejstvo je pre svega gnosa i. u nešto izmenjenom obliku. glava izložena na kapiji grada. ne ograničavajući se na ezoterično učenje namenjeno isključivo posvećenima. 67). Decret. Manijevo stradanje — za koje su manihejci upotrebljavali hrišćanski izraz »raspeće« — trajalo je 26 dana. Mani stiže u Gundešahpur posle puta za koji bi se moglo reći da je bio »njegov najveći pastirski pohod« i »oproštajna poseta apostola mestima u kojima je proveo mladost i crkvama koje je osnovao«. čim je stigao bio je izložen optužbama vrhovnog maga.303 tim. tri na nogama i jedan na vratu) onemogućavaju mu da učini i n a j m a n j i pokret. gospodarima zemlje?« Na to je Mani jedino mogao da odgovori: »Takva je volja Božja. 50. Međutim. za razliku od drugih osnivača sekti. Odmah posle prorokove smrti. Bahram je naredio nemilosrdno suzbijanje pokreta. Ispunio sam tvoju zapovest. Izgledalo je da će manihejska Crkva konačno prestati da postoji. C. februara 277. 44 Proroku je ipak dozvoljeno da prima svoje jednovernike i u predanju su sačuvane. Dopusti mi sada da nađem mir u oslobođenju. veliku krunu pobede« (F. a ostaci bačeni psima. ovoga puta. a ne Nama. 42 . str. str. up.

Ono što je najvažnije u manihejskoj doktrini moguće je rezimirati u dve formule: dva principa i tri trenutka. U skladu s gnostičkom doktrinom. str. Al-Beruni. propovednik je dužan da »neprestano luta svetom. kao budizam i hrišćanstvo. dakle. Puech. 1913. Kosmos kojim vlada Zlo ne može biti delo transcendentnog i dobrog Boga. Sabuhragan (Shabuhragan). budizam i hrišćanstvo. dakle. 69). I pored svega. Mani pridaje Isusu veliki značaj i usvaja njegovu ideju o parakletu. Prema jednom tekstu Turfana (Tourfan). čovek pati. tako su se u mojim Knjigama sakupile stare knjige. nav. kao i tri trenutka: prethodni. no brojnost i raznolikost jezika na kojima su ti fragmenti stigli do nas (sogdijski. potonji. jedno prethodno. Stoga je. u njima se sakupila velika Mudrost. Zbog proste činjenice da živi na ovoj zemlji. Oslobođenje se može postići samo kroz gnosu. kakve nije bilo među ljudima koji su do sada živeli« (Kephalia. turski. propovedajući učenje i vodeći ljude Istini«. 190.*6 Međutim. a posebno ideju o dualizmu Svetlost — Tama. str. uprkos očigledno heterogenih elemenata. Prema Maniju. i najzad. kao i eshatološki mit. On je želeo da se njegova Crkva raširi s k r a j a na k r a j Persijskog carstva. Izuzev prve.304 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a što je osnovno u svim svetim Knjigama i u svim mudrostima: »Kao što se reka spaja s drugom rekom da načini jedan moćni tok. ostale su pisane na sirijskom ili istočnoaramejskom jeziku. str. onaj koji je hteo da »pristupi veri« morao je znati da postoje dva potpuno različita principa. a isto tako je i u sankhja-jogi i budizmu. 46 45 . prekosmičko stanje. koji je nastao kada je Tama napala carstvo Svetlosti. koju je napisao na srednjepersijskom jeziku. u najvećoj meri preuzima centralne iranske ideje. Pošto je bilo univerzalna religija. on je uz to bio i taktička neophodnost. Sinkretizam je bio karakterističan sindrom te epohe. iz Indije pozajmljuje teoriju o transmigraciji duša. 64. Mani je sam redigovao sedam rasprava koje predstavljaju kanon. CLIV. misionarska religija. manihejstvo ima unutrašnje jedinstvo jedne moćne i originalne tvorevine. koji će nastati kada se dva principa budu ponovo razdvojila. U slučaju Manija. kada svet još nije bio stvoren. kao i te dve Crkve. put ka oslobođenju vodi kroz dosledno ispitivanje ljudske uslovljenosti. manihejstvo je »religija knjige«.) ukazuju na to da je manihejsko učenje imalo uspeha kao nijedno pre njega. Chronology. bio primoran da koristi religijski jezik koji je bio pristupačan i istočnim i zapadnim oblastima. što će reći da je on žrtva Zla. Da bi izbegao nesuglasice i jeresi koje su potresale zaratustrizam. 110 i dalje). 45 Najzad. Postojanje sveta podrazumeva. to jest da egzistira inkarniran. koptski. koji je preveo Pelio (Pelliot) (JA. Svetlost i Tama. manihejstvo je moralo biti. baš kao što patetična i grešna ljudska uslovljenost podrazumeva prvobitno stanje blaženstva. i ovde u skladu s Zeitgeistom. srednji ili prelazni. str. prevod Pijek. jedinu pravu nauku. delo. onu koja spasava. Veoma malo je sačuvano iz tog ogromnog opusa i to jedino u obliku prevoda. već njegovog protivnika. kineski itd. ali. Kao u svim gnosama.

s druge. u iranskim transpozicijama). u »Vremenu prethodnom«.faganstvo. a njegove sinove proždiru demoni (arhonti). Đavo). »Naučno objašnjenje« nekih kosmičkih fenomena. Vernicima manihejstvo nije pružalo samo pouke i soteriološke metode. Međutim. Videvši Svetlost u svom njenom sjaju. Bog i Materija. koji su. No. Sa svojih pet sinova. to jest. istovremeno priprema i svoju pobedu nad Tamom. Priroda i Život igraju značajnu ulogu: drama duše se odražava na morfologiju i sudbinu života u celini. ostavljalo je snažan utisak na savremenike. kao i u kontrametode koje je razradio Otac Svetlosti. to jest. on počinje da gori od želje da je pokori. pored toga i pre svega. spasonosna gnosa je sadržala i znanje tajne (ili zaboravljene istorije kosmosa. Suprotstavlja se Tami. svoju božansku prirodu. Otac tada odlučuje da sam. judeo-hrišćanske i gnostičke). Spasenje je neminovna posledica gnose. počev od V veka pre Hrista). a ova opet. . jedan »oklop« načinjen od pet svetiljki. deo božanske duše. dakle. vidi. u velikom kosmogonijskom i eshatološkom mitu koji je razradio Mani. Spoznaja je isto što i anamneza: posvećeni vidi sebe kao česticu svetlosti. U stvari. na jugu — »Vladar Tame« (Ahriman. kao i za druge gnostičke učitelje. Stoga bi se moglo reći da manihejstvo predstavlja iransko izražavanje gnose u sinkretističkoj epohi. duha i materije (što je preovlađujuća koncepcija u Indiji i drugde. za hrišćane. u uzrok zbog kojeg je čovek stvoren. Mani je nanovo interpretirao neke tradicionalne iranske koncepcije. jer između Boga i duša postoji jedinstvo. Taj poraz obeležava početak kosmičkog »mešanja«. Jer sada Tama (materija) sadrži i deo Svetlosti. Svetlost i Tama. već je ono. Neznanje je rezultat mešanja duha i tela. Posvećeni će biti izbavljen jer je on upućen u poreklo Univerzuma. jedno novo biće. za njih predstavljalo totalnu i apsolutnu nauku. »komešanje« Materije primorava Vladara Tame da priđe gornjim granicama svog carstva. Prvobitni čovek silazi na granicu. rađa »Majku Života«. ili. On priziva. Veliki mit: pad i iskupljenje božanske duše U početku. odbije protivnika. ali u isto vreme i obezbeđuje konačni trijumf Boga. ali biva pobeđen. hr1scanstv0 1 gnosa u doba imperije 305 te dve formule predstavljaju takođe i osnov iranske postgatičke religioznosti. i Otac. Na severu vlada »Uzvišeni Otac« (koji je kod hrišćana izjednačen s Bogom Ocem. u stvari njegova »duša«. »Prvog Čoveka« (Ormuzda. starajući se o njenom oslobođenju. 19 233. on je u svoj sistem integrisao brojne elemente raznovrsnog porekla (indijske. a posebno mesečnih mena. S jedne strane. u metode koje koristi Vladar Tame. lično. za Manija. Dobro i Zlo. a u iranskim zemljama sa Zervanom). koegzistiraju razdvojene granicom dve »Prirode« ili »Supstance«.

Povrh toga. na k r a j u krajeva. jedu pupoljke drveća i na t a j način asimiluju svetlost koju ovi sadrže. koji silazi u mrak. koji dolazi da u Adamu spase njegovu zabludelu i Mrakom okovanu dušu (Pijek. personifikovana u »požudi«. Uznemirena taktikom Trećeg glasnika. dok ga ženski demoni vide kao lepog golog mladića (pojednostavljena. pre svega. Eshatološki scenario se ponavlja: baš kao što Prvobitnog čoveka spasava Živi Duh. Međutim. Najzad. Otac »priziva« Živog Duha. on dovršava prvo oslobađanje Svetlosti stvarajući Sunce. najzad. Otac pristupa poslednjoj evokaciji. Stoga se Glasnik prikazuje muškim demonima u obličju zanosne gole devojke. proždiru svu tu nedonoščad kako bi apsorbovali svu svetlost i potom se sparuju. On je inkarnacija Spasonosnog Razuma (»boga Nousa«. 81). požudu. bačena na zemlju. . tipa Tiamat. posrnulog. da u skladu s planom Materije. Uništivši demonske arhonte. delo. a drugi ženski. Raspaljeni požudom. Tako su se rodili Adam i Eva. »naša vrsta se. Što se tiče demonki. (Ovde se prepoznaje stari mit o stvaranju kroz žrtvovanje prvobitnog Diva ili Čudovišta. oslobađa one čestice Svetlosti koje su još ostale zarobljene. . jedan muški. ugledavši lepog mladića. Mesec i zvezde od onih čestica koje nisu mnogo propatile od dodira s Mrakom. njemu i njegovom potomstvu. iz tela u telo« (nav. spasenje je namenjeno. koji tako postaje pun. pošto je najveći deo svetlosti sada sakupljen u Adamu. koje su već bile trudne one. »Sin Božji«. koje predstavlja animalni oblik jednog arhonta i libido. Ovaj organizuje Kosmos u vidu neke vrste mašine koja crpi i. muževni arhonti prosipaju svoje seme i s n j i m svetlost koju su progutali. to jest. koji se naziva još Ormuzd ili »Isus Svetlost«. koja se rađanjem prenosi. Živi Duh oblikuje nebo od njihovih koža. »demonska« interpretacija androgine prirode nebeskog Glasnika). zadrži zauvek zarobljenu svoju svetlu dušu. usnulog Adama budi Spasitelj. str. a od njihovog mesa i njihovog izmeta zemlju. Kao što piše Anri-Šarl Pijek (Henri-Charles Puech). Dva demona. Imira i Puruše). rađaju nedonoščad koja.preliva'. hvata Prvobitnog čoveka za ruku 47 i podiže ga u nebesku postojbinu. Iz semena prosutog po zemlji nastaju sve biljne vrste. Materija. No. rađa iz niza odvratnih činova kanibalizma i seksualnosti. Ona zadržava obeležje tog dijaboličnog porekla: telo. Kao i u drugim gnostičkim sistemima. Svetlost se prenosi s meseca na sunce i. str. 82). Tokom prvih petnaest dana u mesecu te čestice se uzdižu do meseca. oslobađanje 47 Rukovanje će postati najvažniji manihejski ritual. ostale su bile još one čestice koje su demoni progutali.306 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja U jednom drugom Stvaranju. planine od njihovih kostiju. donosi odluku da načini sigurniji zatvor za one čestice svetlosti koje je još držala zarobljene. stvarajući emanacijom »Trećeg glasnika«. dakle. u Raj Svetlosti. u svoju nebesku postojbinu. »Nous«). koji čoveka nagoni da se i sam sparuje i reprodukuje. za vreme drugih petnaest dana.

koja prethode t r i j u m f u Pravedne crkve i Strašnom sudu. deo Svetlosti. na k r a j u krajeva.. izvestan broj duša će večno ostati zarobljen u Materiji. Jer. sa svim svojim personifikacijama. neće sve čestice Svetlosti biti spasene. Odabrani. Kao što kaže manihejac Faustus. 234. koja će potom biti zatvorena jednom stenom. 82. a preveo Pijek str. svako dete koje dospe na svet samo produžava ropstvo jedne božanske čestice. Pri opisivanju »Trećeg doba«. S velikim trudom i s mnogo detalja Mani »objašnjava« uzroke čovekovog neuspeha Teodor bar Konai (Théodore bar Kônai) u delu Fr. Dokle god t r a j e svet. 49 Razapinjanje i agonija istorijskog Isusa produžavaju postojanje sveta. otkrovenje spasonosne nauke i anamnesis. trudiće se da »probudi« i. Contra Faustum. ovaj soteriološki scenario postaće model svakog spasenja uz pomoć gnose. hriscanstvo i gnosa u doba imperije 307 ima tri stadijuma: buđenje. 19* 48 . Drama otpočinje nizom strahovitih iskušenja (manihejci ih zovu »Veliki Rat«). 2. str. konačno spasenje odlažu svi oni koji ne slede put na koji ukazuje Mani. Posle kratkotrajne vladavine. oslobodi drugi deo koji je utamničen na svetu. drugim recima. jer Tama nikada više neće moći da zavlada Carstvom Svetlosti.paganstvo. što će reći.. Godine 1468. kao i u svim vrstama bilja. odnosno oni koji ne izbegavaju prokreaciju. s obzirom na to da je Svetlost koncentrisana u spermi. izbice požar koji će očistiti svet i ovaj će potom biti uništen. XX. u telima ljudi i životinja. to jest. kao i sve personifikacije Dobra uzdići će se na Nebo. Hristos. Apsolutni dualizam kao mysterium tremendum U toj veličanstvenoj mitologiji prepoznaju se osnovne teme iranske duhovnosti. za eshatološki finale. Naročito se u drveću. nalazi velika količina božanske duše. 4 * Misao koju prenosi sveti Avgustin. »brodovima« Meseca i Sunca.« 48 Tada i ubuduće. Razdvajanje dve supstance će ovog puta biti konačno. biće zatvorena u nekoj vrsti »lopte« (bolos) i bačena na dno džinovske jame. Međutim. kao i helenističke gnose. »na Svakome drvetu su obešeni Isus. Život i Spasenje ljudi«. svojim demonima. kada će duše izići pred Hristov sud (bemu). 47: odlomak o Turfanu S 9. Jesus Patibilis. drveću koje je upotrebljeno za krst Hrista mučenika. njihovim žrtvama. Recherches sur le Manichéisme. duše blaženih pokojnika neprekidno prenose u nebeski Raj. božanske duše. Mani pribegava pozajmicama iz apokaliptičke slikovnice poznate po celoj zapadnoj Aziji i u helenističkom svetu. Kimona (Cu mont). Poslednje čestice Svetlosti biće sakupljene u jednom »kipu« koji će se uspeti na Nebo. duša blaženog uskrsnu.« »Postavši razumna. s druge strane. 50 Međutim. 50 Materija. prema učenjima nekih manihejskih škola. sa svima onima koji su prokleti. »Adam pogleda samog sebe i shvati ko je. objavio Hening. Istina je da se čestice Svetlosti. I.

ni život. U stvari. Malo je verovatno da postoji tragičniji. Svet je stvoren od jedne demonske supstance. Neki manihejski Psalmi su izvanredne lepote. Čovek je takođe tvorevina demonskih sila i to u njihovoj najodvratnijoj inkarnaciji. između manihejstva i starog i novog naučnog materijalizma postoji izvesna sličnost: i za jednog i za drugog. život i čovek. I.) Ljudsko postojanje. počev od nastanka sveta. .308 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a opisujući različite epizode pada božanske duše u ropstvo materije. da je na početku Prvobitni čovek pobedio. o nesporazumu. kao što smo videli. uostalom. već duša čije je poreklo božansko i koja prethodi pojavi ljudske vrste. U stvari. 51 Reč je. kako je to Aleksandar Likofron nazvao. Razumljivo je zbog čega su manihejci smatrali da je njihova doktrina »istinitija«. i ovde se može govoriti o »spasenom Spasitelju«. ni čovek ne bi postojali. na primer. na primer. 51 Ta božanska čestica je. sva »stvaranja«. čini toliko patetičnim. pa čak i s ćutanjem indijskih gnosa (sankhja-joge i budizma) izgleda da su manihejska teologija. uvek je u pitanju napor Boga da spase sebe samog. Upoređene. a u isto vreme i uvredljiviji antropogonijski mit. a posebno himne koje opisuju pad i pitanje duše. za Frojda su. »komešanja« Materije. s lakonizmom. čovek postaje središte i predmet drame. To je. ni kosmos. Uprkos nedostojnom poreklu. Jednom reči. nastali su slučajno. To je ono što manihejsku literaturu. kosmogonija i antropogonija u stanju da odgovore na bilo koje pitanje u vezi s »poreklom«. Kosmogonija predstavlja očajničko delo Boga čiji je cilj bio da spase deo Sebe samog. jer on u sebi nosi česticu božanske duše. smeštena u spermi. kao lik. Mani preuzima arhajsku indoiransku ideju o identičnosti Duh — Svetlost — semen virile. baš kao i sveopšti život. pa do pojave čoveka. predstavljaju u stvari samo odbrambene gestove jednog ili drugog protagoniste. ljudožderstvo i incest u velikoj meri doprineli da čovek postane ovakav kakav je. Retko će kad docnije neka akosmička filozofija ili gnosa dostići tragični pesimizam kojem uči Manijev sistem. a Jesus Patibilis. međutim. jedini trenutak u kojem je božanstvo aktivno. Čak je i sukob između dva Principa izbio slučajno: Vladar Tame se našao u blizini Svetlosti zbog. jer je inače inicijativa uvek na strani Vladara Tame. svet. spada među najdirljivije tvorevine ljudske pobožnosti. (I u tome se može uočiti analogija sa savremenom naukom. baš kao što je i stvaranje čoveka očajnički pokušaj Materije da zadrži utamničene čestice svetlosti. paradoksalno. samo su beleg božanskog poraza. jer Boga ne zanima čovek takav kakav je. što će reći »naučnija« od ostalih religija: zbog toga što je ona celokupnu realnost objašnjavala lancem uzroka i posledica. od tela arhonata (mada je kosmogonijsko delo obavilo božansko Biće).

Obredi su nepotrebni. Magi. Štaviše. direktno ili indirektno. Najvažnija svečanost. izvesna »manihejska tendencija« i dalje predstavlja sastavni deo evropske duhovnosti. U stvari. u VII veku. života i čoveka. a »religija Svetlosti« je na marginama taoizma i budizma ostala aktivna sve do XIV veka (Puech. kao što su Mandejci ili filozofi poput jednog Plotina. tokom VIII veka u Africi). mada predstavlja spomen na Manijeve muke. to jest. str. sem nekih simboličnih gestova (poljubac mira. bratski pozdrav. pri čemu zabranjuje samoubistvo. kagan Ujgura je prihvatio novu veru i manihejstvo je postalo državna religija u ćelom Ujgurskom carstvu. Ne može se i ne treba religijski vrednovati ono što pripada protivniku Boga: priroda. ne samo hrišćani. Severnoj Africi i Maloj Aziji. kao i bogumili u Bugarskoj. rukovanje). »Prosvetljenje« koje pruža gnosa dovoljno je za spasenje jer podstiče određeno ponašanje koje vernika odvaja od sveta. »Prava vera« se sastoji u težnji da se izbavi iz tamnice koju su izgradile demonske sile i u tome da se doprinese definitivnom uništenju sveta. sve dok ga nisu srušili Kirgizi 840. manihejske kosmologijske ideje imale određeni uticaj u Indiji i u Tibetu (up. XXXVI poglavlje). i na elitu. bema. Ako se prihvate premise — dva Principa i prvobitna agresija Zla — konstrukcija celokupnog sistema izgleda vrlo solidna. širenje gnose spasenja.paganstvo. . U Kini su manihejski »hramovi« podizani u VII veku. 53 Godine 763. III tom). manihejske misije se množe po celoj Evropi. godine. no ono ipak i dalje opstaje u nekim centrima (npr. novi i snažni podsticaji dovode do širenja ovog učenja po Centralnoj Aziji i Kini. preuzeli neke manihejske teme (up. gde se manihejstvo održalo do XIV veka. 64—67 i nap. »Odabrane«. 64 Baš kao i druge gnostičke sekte. a verovatno je da su i pavlisti u Armeniji. već i gnostičari. Mani. U III veku. u X veku. krajem VII veka. istinska manihejska verska aktivnost sastoji se u propovedima i »učenju«. 52 propisuje najstrožu askezu. život i ljudsko postojanje. Slušaoce ili Katekumene. Jevreji i muslimani. Zbog svih tih uspeha ovog učenja ne treba izgubiti iz vida činjenicu da je manihejstvo smatrano izrazitim primerom jeresi i da su ga silovito napadali i kritikovali. 257). manihejstvo deli vernike na nižu klasu. 53 Dodajmo da su. hrisćanstvo i gnosa u doba imperije 309 Pošto telo ima demonsku prirodu. a naročito u IV. štaviše. a u IV čini se da je manihejstvu u Evropi zapretilo potpuno iščezavanje. molitvi i pesama. veliča Apostolovu »propovedaonicu«. U V veku dolazi do izvesnog uzmicanja. u Sasanidskom carstvu manihejstvo inspiriše pokret Mazdaka. bar za »Odabrane«. S druge strane.

smrti i uskrsnuća Isusa — Oci su postepeno razradili ortodoksnu doktrinu. Stvaranje. Kritikujući »jeresi« gnostičkih sekti — na prvom mestu antikosmički dualizam. Jeres i ortodoksija Prva sistematska teologija nastaje kao posledica kriza koje su. nova je tvar« (Druga posl. I — II. U stvari. gl. između gnostičkih ideja — prethodni život duše u prvobitnom Jednom. ni neobrezivanje »nego nova tvar« (Posl. telesnog. prema slici i prilici Tvorca. čovek je stvoren s mogućnostima boga. nema ni govora o vraćanju našoj prethodnoj. Drugim recima.XXX POGLAVLJE SUMRAK BOGOVA 235. »u toj perspektivi. »Istorija« je vreme tokom kojeg čovek uči da koristi svoju slobodu. već. Ortodoksija se. naprotiv. »novi čovek« (Posl. primitivnoj uslovljenosti. str. Gal. ne pomaže ni obrezivanje. kao u gnostičkom mitu. drugim recima. Najveći jeretici su bili gnostici. U tome je značaj privremenog t r a j a n j a istorije i odlučujuće uloge ljudske slobode. Sveti Pavle veliča ponovno rođenje koje će obezbediti Hrist: »Ako je ko u Hristu. 53 i dalje i njegov Essai sur la pensée hébraïque. Hrišćanstvo je usvojilo ove koncepcije. pre svega. kao posledica slučaja. tokom II veka opasno potresale Veliku Crkvu. La métaphysique du christianisme. 5 : 17). sastojala u privrženosti teologiji Starog zaveta. jer čovek se ne može učiniti bogom protiv svoje volje. Ef. to je period izučavanja božjeg zanata za koji je čovek predodređen.. kosmogonije i antropologije. o stremljenju 1 Držimo se interpretacije izvanrednog egzegete hebrejske misli Kloda Tremontana. 2 : 15).. Niko za sebe nije mogao reći da je hrišćanin ako nije prihvatao doktrine Starog zaveta u vezi s nastankom sveta i prirodom čoveka: Bog je otpočeo kosmogonijsko delo stvarajući materiju. kao i odbacivanje inkarnacije. Kor. seksualnog i slobodnog. baš zato što su delom ili u potpunosti odbacivali osnovne principe hebrejske misli. vreme posvećivanja. vid. postojala je inkompatibilnost. 6 : 15). 1 Jer posvećeno čovečanstvo predstavlja cilj Stvaranja. a dovršio ga je stvarajući čoveka. .. — i biblijske teologije. Kao što piše Klod Tremontan. pad duše u materiju itd.

pobeda ortodoksije u antičko Up.. up. 5 Nemački naučnik pre svega. iz 1964. godine kritikovao Valter Bauer (Walter Bauer). Dodds. uprkos kašnjenju parusije i sve žešćim progonima. 2 . Jokanan ben Zakai. u »zlatnom veku« Antonina. Le Judäisme et le Christianisme antique. godine. Za Oce je ortodoksija bila nastavljanje apostolskog nasleđa: apostoli su primili učenje direktno od Hrista. ukazuje na to da je do opozicije ortodoksija-jeres došlo prilično kasno. Crkva takođe gleda u budućnost s poverenjem i nadom.). ortodoksija je uvedena kasnije. ni markionista pre Markiona«. no Oci su odbacivali to tobožnje nasleđe. Međutim. blagosilja Život i prihvata istoriju čak i onda kada se ova svodi isključivo na teror. kao gnosa ili neoplatonizam. 2 Paradoksalno. str. Značajno je da su Oci uglavnom sledili principe normativnog judaizma. Irinej i Hipolit ih nalaze u kontaminaciji Svetih tekstova grčkom filozofijom. koji će u svojoj školi u Jabni obezbediti kontinuitet judaizma. teologija i praksa Crkve izdvajale su se svojom uravnoteženošću. Jedini ortodoksni centar od samog početka bio je Rim. a ponekad i veličani u različitim Crkvama. Valter Bauer dolazi do zaključka da su tri velika hrišćanska centra — Edesa. »nije bilo valentinista pre Valentina. Baš kao R. 4 Što se tiče uzroka pojave jeresi. ništa m a n j e antikosmičke i pesimističke 3 od gnostičke. 4 Jeretici su se takođe pozivali na jednog apostola (tj. 71. U stvari. 3). 3 Podsećamo na taj paradoks koji su istoričari često prećutkivali: najznačajniji gnostički učitelj. Tu tezu je 1934. Prema tome. Drugo izdanje. Petrovog tumača. 5 Rechtglaubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum. takođe su prihvatani.sumrak bogova 311 bez osvrtanja ka onome što je napred koje se stvara i koje dolazi. videćemo malo dalje. Videti kratak. Kao što je pisao Irinej (Adv. u jednoj epohi u kojoj je preovladavalo beznađe i koju su karakterisale filozofije. 4. nego doktrina stvaranja«. ali pregledni prikaz u André Benoit. 3. razradili su svoje tragione i izrazito pesimistične filozofije u epohi mira i prosperiteta. Bazilida. prve hrišćanske forme su bile bliže onima koje su kasnije smatrane jeretičkim. na početku II veka. monaštvo. kao i Markion i neki klasični autori (Epiktet. Istini za volju. Pagan and Christian in an Age of Anxiety. i neki suprotni stavovi koji podrazumevaju odbacivanje života (askeza.-Hzer. pa time i na samog Petra). Aleksandrija i Mala Azija — tokom prva dva veka bila jeretička. 4. prevedeno je na engleski: Ortodoxy and Heresy in Earliest Christianity (1971). da bi ga preneli episkopima i njihovim sledbenicima. Rano hrišćanstvo je bilo dosta složeno i izražavalo se na mnogobrojne i različite načine. pohvale očuvanja nevinosti itd. Hrišćanstvo nije doktrina vraćanja. str. hrišćanstvo se prikazuje kao »optimistička religija«. 297 i dalje. Plutarh). jer je bilo tajno i nije se moglo proveriti. Teologija razrađena protiv gnostika veliča Stvaranje. La métaphysique du christianisme. ignorišući jevrejske spekulacije gnostičkog tipa. str.

normativnom načinu mišljenja. s jednom doktrinom. ortodoksija se pojavljivala povezana s jednom zakonskom institucijom. jednom reči. ona je takođe ispoljavala i povezanost s jednim sistemom mišljenja. ukratko. nav. nedovršenih i. u ranom hrišćanstvu brojnih i promenljivih formi. Turner. Ali je isto tako svaki od ovih elemenata doprineo osiromašenju prvobitne tradicije i ne tako retko u određenim trenucima istorije hrišćanstva izazivao veoma ozbiljne krize. . predstavlja pobedu koherentnog nad nekoherentnim. dok je jeres. W. str. koja se poziva na dokumente. H. ono ne uzima u obzir specifične doktrinalne sadržaje ortodoksije i jeresi. 7 Prema Tarneru. »Ortodoksija se pojavljivala kao sistem koherentnog i dobro koordinisanog mišljenja. pobedu naučno razrađene teologije nad neorganizovanim doktrinama [ . sakaćenja. 303). E. 4) važnost koja se pridaje društvenim i političkim institucijama. Sa stanovišta hrišćanske misli. s jednim društvom koje ima svoju istoriju i svoju politiku. Benoa. str. kao što primećuje André Benoa (André Benoit). s jedne strane po tome što odbacuje doktrine koje je Crkva eksplicitno definisala. Sve u svemu. ortodoksiju definiše: 1) vernost Starom zavetu i određenoj apostolskoj tradiciji. krivljenja. Rim uspeo da učvrsti jednu specifičnu formu. 300. 307). pobedu istinske logike nad buncanjima zanesenjaka. Međutim. delo koje A. »Tako je. str. »pobeda ortodoksije.« 6 Međutim. trijumfu Velike Crkve. Tarnera (Turner) što se prihvatio teološke analize ovih dveju suprotnih pozicija. A. 7 6 . Benoit. str. u većoj ili m a n j o j meri. zajedno s raznim arhaizmima. str. po razornom delovanju na specifični sadržaj hrišćanske vere. udaljavajući se progresivno od prvobitnih doktrinalnih osnova i uvodeći faktore razvodnjavanja. Zasluga je H. na kraju. Benoa navodi u svojoj raspravi. Bauerovo objašnjenje ostaje čisto istorijsko. 306). ] U svom nastupanju. jeres »se razlikuje od ortodoksije. koja je uspela da se nametne i prisvoji naziv ortodoksija. ona predstavlja devijaciju u odnosu na tradicionalnu veru« (A. nekoherentnih teorija« (isto. delo. grčke filozofije). a s druge. što je kategorija specifična za rimski duh. predstavljala skup fragmentarnih.312 istorija verovanja i religijskih ideja doba predstavljala je pobedu rimskog hrišćanstva. Ona u isti mah ima karakteristike i zakonske institucije i teologije« (isto. The Pattern of the Christian Truth. različitih i često suprotnih struja. pred kojom će sva ostala nastojanja biti kvalifikovana kao jeretička. 3) poštovanje sistematskog načina mišljenja (prema tome. . E. 2) odbijanje preterano mitologizovane imaginacije. Svaki od ovih elemenata podstakao je stvaranje značajnih teoloških delà i pridoneo je. 302 i dalje.

(Kasnije će crkvena hijerarhija ispoljiti sličnu sumnjičavost i u vezi s mističnim iskustvima.). silazak na dno ponora je inicijacijsko iskušenje junaka. 385). a naročito uz pomoć neoplatonske metafizike. Za ovo poglavlje nije od interesa insistiranje na nekim od teškoća na koje je nailazila ranohrišćanska Crkva. azijatskih i okeanijskih mitologija. kao i tradicije hrišćanske gnose. za hrišćanina krštenje . Ozbiljnije i značajnije za opštu istoriju religija jesu protivrečnosti i krize izazvane dogmatičnim formulacijama hristologije. str. Ubuduće. hrišćanska gnosa i ezoterično učenje jedva da će egzistirati u prikrivenom obliku na marginama zvaničnih institucija. Prema Justinu. Prvi teolozi razrađuju scenario: krštenje je silazak u ponor s vodom zbog duela s morskim čudovištem. na oproštaju vernicima krivim za ozbiljne grehe nakon njihovog krštenja itd. izišao iz vode kao pobednik i postao poglavar jedne nove rase. reklo bi se. novo rođenje u Hristu. Prva i starija tendencija se manifestuje u asimilaciji i revalorizaciji simbolizama i mitoloških scenarija biblijskog. Krst i Drvo Zbog antignostičke polemike. pa samim tim i »habanja« (arhetipska slika Vremena). Svakako. sve te teme mogu se naći i na drugim mestima: »Vode smrti« su lajtmotiv paleoorijentalnih.sumrak bogova 313 života 236. Napomenimo. da se mogu razlučiti dve paralelne tendencije čiji je zajednički cilj integrisanje prehrišćanskog religijskog nasleđa. Hrist. na primer. na kontroverzama u pogledu uskrsa (pred k r a j II veka) ili na pitanjima discipline (tj. III tom). u Velikoj Crkvi je došlo skoro do potpunog gušenja ezoteričnog učenja. Druga tendencija. Čudovište iz ponora sreće se u mnogim predanjima. Neka ezoterična predanja (na prvome mestu ona koja su sačuvana u apokalipsama i apokrifima) ipak će se širiti u narodnim sredinama. ali uporedo s mitovima i legendama izvedenim iz sistema jeretičkih gnosa. Međutim. za sada. je kao novi Noje. a naročito iz manihejstva (up. To je možda najviša cena koju je hrišćanstvo moralo platiti da bi očuvalo jedinstvo Crkve. odeće koju je obukao Adam posle svog pada. uzor je Hristov silazak u Jordan. Ritualna nagost odgovara integritetu i potpunosti: »raj« podrazumeva odsustvo »odeće«. uočljivi su. up. tim problemom ćemo se pozabaviti malo dalje. trudi se da »univerzalizuje« hrišćanstvo uz pomoć grčke filozofije. Već je sveti Pavle uneo u svetinju krštenja simbolizam arhaične strukture: smrt i ritualno uskrsnuće. orijentalnog i mnogobožačkog porekla. različiti i uzastopni napori da se Hristovoj poruci obezbedi univerzalna dimenzija. Nagost pri krštenju istovremeno sadrži i obredno i metafizičko značenje: u pitanju je odbacivanje stare odeće pokvarenosti i greha. koja je postala poznata naročito po teološkim spekulacijama počev od III veka. Druga valorizacija je krštenje kao antitypos potopa.

Krst načinjen od Drveta dobra ili zla predstavlja identifikaciju ili supstituciju Kosmičkog drveta. Verovatno je sveti Pavle. 199—212. Mitologija androginije se ponovo pojavljuje sa Skotom Erigenom (Scot Érigène). Pojam spasenja. Eliade. univerzalne i. str. Images et Symboles. dakle. 8 regeneracije. Wayne A. Drugim recima. ali to ne znači da se istovremeno ne smatra inicijacijskim obredom iskušavanja (= borba sa čudovištem). Baderom (Baader) i nemačkim romantizmom. simboličnom smrću i uskrsnućem (= rađanje novog čoveka). Méphistophèles et l'Androgyne. izmiruju suprotnosti: »nema roba. ni gospodara. Krst (= Središte) služi i za komunikacije s nebom i za »spasenje« celog univerzuma. muško i žensko. 213 i dalje. krštenje obnavlja prvobitno stanje androginije. Pošto je Isus Hrist razapet u Središtu sveta. takođe prema svetom Pavlu. ¡prevod Puech. sa stubom ili planinom. svih onih pojmova koji koegzistiraju u simbolizmu Drveta sveta. budete jedna ista stvar. kao besmrtna biljka »koja se diže u središtu neba i zemlje kao čvrst oslonac Univerzuma«. up. . Meeks. 10 Vid. Brojni patristički i liturgijski tekstovi upoređuju krst sa stepenicama. ] tada ćete stupiti u Carstvo. §§ 64.« 9 Nepotrebno je objašnjavati arhaizam i univerzalnu rasprostranjenost simbola androginije kao uzora ljudskog savršenstva. na k r a j u k r a j e v a . 11 Up. logion 106. M. Međutim. ni žensko žensko [ . I u ovom slučaju je u pitanju arhajski i širom sveta rasprostranjeni simbol. posefcno str. §§ 99 i dalje. To je dokaz Istina. 3 : 28). a nastavlja sa Jakovom Bemeom (Boehme). da bi postala ponovo aktuelna u nekim savremenim teologijama. Eliade. opisuje se kao drvo koje »raste od zemlje do neba«.313is t o r i j a verovanja i r e l i g i j s k i h ideja predstavlja sveti čin u prvom redu zato što ga je ustanovio Hrist. M. slika Krsta kao Drveta dobra ili zla i Kosmičkog drveta vuče poreklo iz biblijskog predanja. 10 Još je smelija asimilacija simbolizma Drveta sveta u hrišćanskim likovnim predstavama. 11 I druge arhajske teme su se postepeno integrisale u scenario Razapinjanja na krst. zbog velikog značaja koji su gnostici pridavali androginiji. a sve su to karakteristični načini predstavljanja »Središta sveta«. 180 i dalje. postaćete sin čovekov«. 129 i dalje. besmrtnosti. Images et Symboles. tako da muško ne bude muško. liturgiji i teologiji. . on nikada nije u potpunosti iščezao iz istorije hrišćanstva. nema muškog roda. . »Kad od vas dvoje postane jedno. str. 8 Krštenjem se. sve manje pominjao t a j simbolizam. Traité d'Histoire des Religions. samo preuzima i u p o t p u n j u j e pojmove večnog obnavljanja i kosmičke plodnosti i sakralnosti. Međutim. Ideja je jasno izražena u Jevanđelju po Tomi: »I kada vi. kao »drvo života posađeno na Golgoti«. Traité d'Histoire des Religions. Galaćanima. »The Image of the Androgyne: Some uses of a Symbol in earliest Christinity«. apsolutne realnosti da se slika Središta prirodno nametala hrišćanskoj imaginaciji. str. 65. 9 Logion 22. ni ženskog« (Posl.

Krst (= Drvo života) postaje izvor svetinja (koje simbolizuju maslinovo ulje. već ovde treba istaći ono što mi zovemo »univerzalizacija« hrišćanske poruke kroz mitološke likovne predstave. The Book of the Cave of Treasures. Sa padina su/krv i voda tekli. 23 i dalje. žito.. miro. I pade telo moje/tamo gde je palo/dobro žito niče. Vid. Ponekad su posredi (npr. U rumunskoj narodnoj poeziji. No. Bezbrojne legende i narodne pesme govore o cveću i lekovitim travama koje rastu pod Krstom ili na Isusovom grobu. str. . kao i kroz neprekidni proces asimilacije nasleđa iz prehrišćanskog perioda. VII. Pobeda. 15 Vid. XII. U drugim slučajevima. 126 i dalje (Drvo života). kao i lekovite trave). No. XII—XI u knj. 14 Tekstovi navedeni u »La Mandragore«. ptica. XII.sumrak bogova 3^5 tamo gde je stvoren a potom pokopan Adam. str. žito — koje vode poreklo iz krvi Spasiteljeve) produžavaju i razvijaju neke simbole koji se mogu naći u normativnom judaizmu ili u intertestamentarnim apokrifima. te je ovaj tako pokršten i iskupljen za njegov greh. st. Ka »kosmičkom hrišćanstvu« Značenje hrišćanskog folklora i njegovu važnost za opštu istoriju religija proučićemo u poslednjim poglavljima III toma. Kosmičko drvo. vid. Klinove zabiše/krv mi prokapa'gde god krvca kanu/dobro vino teče. stekli neobičnu popularnost u religijskom folkloru Evrope. reference u našoj studiji. . orao. str. školjka. 12 18 . 53. broj mnogobožačkih simbola koje je asimilovao judaizam znatno je veći: bik. 136 i dalje.« ./Loza daje voće«/Voće daje vino:/krv Gospoda za hrišćane. . koje hrišćanski autori naročito počinju da razrađ u j u počev od III veka. Goodenough. figure i Up. 15 Najzad. »La Mandragore et les mythes de la naissance miraculeuse«. 132—183. korišćenje vina u odredbama. 12 A kako je krv Spasiteljeva iskupila prvobitni greh. na primer.« » . ovde je važno podvući da su ti scenariji i arhajske predstave. str. rezime pozajmica. Međutim. lav. njegova krv je poškropila »glavu Adamovu«. mnoge mitološke slike. str. čamac itd. Krst poistovećen s Drvetom života. rastu čudesne biljke. XII. miro i vinova loza. imaju dugu i složenu predistoriju: iz krvi i tela pogubljenog boga ili nekog prvobitnog bića. 87 i dalje.. Drvo života) arhajski simboli koji su postojali još u neolitskoj epohi i koji su. . u pitanju je religijska praksa mnogobožačkog porekla koju su Jevreji pozajmili iz grčko-rimske epohe (npr. E. jasno valorizovani na Bliskom istoku. svete supstance — ulje. simbol Drveta života u jevrejskoj umetnosti itd. 123 i dalje (korišćenje vina u verske svrhe).). iz krvi Spasiteljeve raste žito. vino. str. Drvo života. .. » . str. vinova loza.. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period./Krv i voda — loza. Podsetimo se n a j p r e da većina pomenutih simbola (krštenje. .. 13 Te mitološke teme. VI. od vremena sumerske kulture. 24—26. otkako su ih preuzeli hrišćanski autori...« 14 237.

Reč je. O njemu bi se moglo govoriti kao o jednom »kosmičkom hrišćanstvu«. jer se hristološka misterija projektuje na Prirodu u celini. 322. u judaizmu (u epohi osvajanja Kanaana i u srednjem veku) i u islamskoj religiji. već u toku III veka širom Imperije se primećuju razne tendencije za autarhijom i autonomijom koje prete jedinstvu rimskog sveta. a naročito u ranom srednjem veku — u preobraćenju mitoloških bogova i heroja u hrišćanske svece. proces usaglašavanja i unifikacije prehrišćanskih verskih tradicija postao je neobično važan. La crise de VEmpire romain (1970). od Grčke do Irske i od Portugalije do Urala. zbog ratova i njihovih užasa. mistika i umetnika. Analogni proces se uočava — već krajem antičkog perioda. Jednom reći. hrišćani su samo produžili proces koji je otpočeo sa osvajanjem Kanaana (up. i III tom ovog dela. hrišćanska mitološka imaginacija pozajmljuje i razvija motive i scenarije specifične za kosmičku religioznost. koja nije uspela da privuče pažnju istoričara religija. Reč je 0 vokaciji svojstvenoj svakom verskom univerzalizmu: prevazilaženju provincijalizma. o fenomenu usaglašavanja različitih i raznolikih religijskih svetova. Roger Remondon. naročito str. omogućavala je da se. ubica zmajeva. Isusa. Na teološkom jeziku moglo bi se reći da su brojna arhajska predanja integracijom u hrišćanski scenario i sama doživela svoja »iskupljenja«. 241 i dalje. istorijski svet bio lišen. XXXII poglavlje). 17 Posle raspada urbanih civilizacija. . Mi ćemo docnije analizovati značenje kulta svetaca i njihovih svetinja (up. str. makar sporadično i simbolično. Ali. § 60). Dodajući svoju sopstvenu valorizaciju. u stvari. našu knjigu De Zalmoxis a Gengis-Khan. ali koji su već pretrpeli novu interpretaciju u biblijskom kontekstu. Da navedemo samo primer bezbrojnih heroja i bogova. vode poreklo od jevrejskih apokrifa. insistira se na liturgijskoj dimenziji egzistencije na svetu.316 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a teme. vid. koji svi do jednog postaju isti svetac: sveti Đorđe. koje koriste hrišćanski autori i koje će postati najomiljeniji motivi popularnih knjiga i religijskog folklora Evrope. VII. U pitanju je kreativnost koja se razvija uporedo sa stvaralaštvom teologa. 16 Međutim. 17 Up. Koncepcija kosmosa iskupljenog smrću i uskrsnućem Spasitelja i posvećenog postupcima Boga. 18 O »Kosmičkom hrišćanstvu«. u Kini (naročito u narodnom taoizmu). ponovo otkrije jedan svet pun vrlina i lepota kojih je. Taj fenomen je značajan jer karakteriše versku kreativnost folklornog tipa. već sada se treba podsetiti jedne od posledica tog kulta: »pokrštavanje« mnogobožačkih verskih tradicija — odnosno produžavanje njihovog života u okviru hrišćanskog iskustva i imaginacije — doprinosi ekumenskoj kulturnoj unifikaciji. a istorijski elementi hrišćanstva zanemaruju. 18 16 Slični procesi se mogu pronaći u Indiji (hinduizacija božanskih likova i obreda starosedelaca). Device 1 svetitelja. teologiju i mitološku imaginaciju. pogl.

u evropskom folkloru (up. kao i kod nekih drugih istočnoevropskih naroda. Međutim. no čije je poreklo verovatno sumersko. 2 1 A u religijskom folkloru i pogrebnim običajima Rumuna. dvanaest kraljeva Maga živeli su u blizini »Planine pobeda«. Drugim recima. Mesopotamian Elements in Manicheism. La religion de l'Iran ancien. Navedimo neke od iranskih simbola i scenarija koje su asimilovali i hrišćanski teolozi i hrišćanska mitologija. str. da je biblijska kosmogonija nestala iz evropskog folklora. pogl. 21 Up. up. na primer. kao i iz jevrejskih. str. njena dela i verske zasluge) na tom nebeskom putovanju. tekstove koje navode Geo Widengren. J e d i n a uočena. pojavilo se Dete Isus. Značajno je. veoma čest u mandejstvu i manihejstvu. A činjenica da će tela pravednika blistati najbolje se objašnjava persijskom religijom svetlosti. Mandejski i manihejski rukopisi govore o »carinama« na svakome od sedam neba i o »carinicima« koji pregled a j u »robu« koju duša nosi (to jest. str. Paul Sebillot. Symbols of Church and Kingdom. Iranska ideja o uskrsnuću tela primljena je s judejskim nasleđem. Oni su bili upozRadi se o mitu koji neki naučnici opisuju kao: »uranjanje u kosmogoniju«. dakle. na primer. Svetlost je bila konsupstancijalna sa Isusom ili je bila jedna od njegovih epifanija. da hrišćanski folklor inspirišu i. na poj a m unapređivanja kojim obiluje mazdejska teologija. »Upoređivanje uskrslog tela s nebeskom odorom podseća. da jedan mitološki motiv. Protojevanđelje po Jakovu (18 : 1 i dalje) govori o zaslepljujućoj svetlosti koja je ispunjavala Vitlejemsku pećinu. bez sumnje. Postojanost s kojom su se ove vrste arhajskih tradicija održale sve do XX veka ukazuje na to koliki su značaj imale u religijskom svetu seoskog stanovništva. ima najvažniju ulogu u mitologiji smrti 1 pogrebnim obredima Rumuna. jeretički izvori. 182. I I I tom). 247 i dalje. ne postoji nata u jugoistočnoj Evropi ima dualističku strukturu: ona pominje Boga i Đavola. 174 i dalje. Duchesne-Guillemin. III. 82 i dalje (»The Customers and the Merchandise«) i R. Folklore de France. w »narodna« k o s m o g o n i j a pozmit. kao i to da on ponekad ne vodi računa 0 mitovima. više ili manje. hrišćanskih i jeretičkih apokrifa. (1905). Neobično je značajno.sumrak bogova 3^5 Utvrdimo. Prema njemu.« 22 Predstava rođenja — zvezda ili stub svetlosti koji blista nad pećinom — pozajmljen je iz iranskog (parćanskog scenarija o rođenju Kosmokrate — Spasitelja. anonimni autor dela Opus imperfectum in Mathaeum uvodi nove elemente u legendu.20 gonija nije nikakav kosmogonijski . u pitanju je »put mrtvih« koji prolazi kroz sedam »carina u vazduhu« (vamile vazduhului). s J. 265. mi smo ga proučili u knjizi De Zalmoxis a Gengis-Khan. Murray. str. 80 Primer za to je Francuska. dogmama i scenarijima koji imaju primarni značaj za teologiju. str. Kada je počela da se povlači. 81—130. 19 U evropskim predanjima gde ta kosmoDocnije ćemo se vratiti na problem opstanka likova i scenarija iz apokalipsi.

Hara Barzaiti. 61 i dalje. koja predstavlja Axis mundi što povezuje Nebo i Zemlju. 24 Up. Irinej traži — i nalazi — antitetičke paralele između Adama i Hrista: prvi je stvoren od devičanske zemlje. M. »Planina pobeda« odgovara iranskoj Kosmičkoj planini. Prve strukture svetog kalendara. Justin opisuje nedelju kao »prvi dan«. s bibliografijom. kvarna koja sjaji nad svetom Planinom najavljuje Saošjanta. povezujući je istovremeno i sa uskrsnućem i sa stvaranjem 23 sveta. 637—638. Hrist je poslušao i izložio se mukama na drvetu Krsta itd. Hristos ponavlja Adamov životni put da bi oslobodio čovečanstvo posledica greha. napor da se biblijsko otkrovenje asimiluje kao celina. inkarnaciju Isusa Hrista. 62—64. ta legenda se nalazi u jednom sirijskom delu. formulisanu tokom gnostičke krize u II veku. Hrista je rodila devica. kao nastavak i dovršenje dela započetog stvaranjem Adama. pre svega. 23 S nekim vrlo sugestivnim dodacima. kraljevi Maga putovali su dve godine. t j . up. . vernost Starom zavetu. u »Središtu sveta« i na tom mestu će Zvezda najaviti rođenje Kosmokrate — Spasitelja. da se inkarnacija opravda kao dovršenje tog istog otkrovenja. Iz n j e se saznaje da je dvanaest »kraljeva-mudraca« došlo iz Šira. Polet teologije Kao što smo već rekli. no otežanog padom. A prema iranskim predanjima. str. dakle. definiše. st. Irinej. kraljevi Maga su zatražili da budu pokršteni. liturgijskog rasporeda predstavljaju produžetak jevrejskih institucija. Ona se najzad pojavila u obličju malog deteta.318 i storija verovanja i religijskih ideja nati s tajnim otkrovenjem Seta o dolasku Mesije i peli su se svake godine na Planinu gde se nalazila pećina puna izvora i sva obrasla drvećem. što je iskvareni naziv za Šiz. odnosno. Međutim. Adam nije poslušao i jeo je plod zabranjenog drveta. LVII. I kada je apostol Toma stigao u njihovu zemlju. koje im naloži da idu u Judeju. Tamo su se tri dana molili Bogu čekajući da se pojavi Zvezda. pričali su o čudu koje su doživeli. Vođeni Zvezdom. rodno mesto Zaratustre. Spasitelja koji se na čudesan način rodio iz Zaratustrinog semena. dok je Adam prototip grešnog čovečanstva i osuđen na smrtnost. Patrología Graeca. Hrist je stvoritelj i uzor jednog novog blagoslovenog čovečanstva kome je obećana besmrtnost. Doktrina ponavljanja životnog puta može se tumačiti kao dvostruki napor. interpretira spasenje. str. hrišćansku teologiju. 24 238. i s druge strane. Eliade. Vrativši se domu. ali tu uvek postoji hristološki novum. u Zukninovoj (Zuqnin) kronici. Setova knjiga s proročanstvom o dolasku Mesije krije se. Méphistophélés et l'Androgyne. Méphistophélés et l'Androgyne. jedan od prvih i najvažnijih hrišćanskih teologa.

otvara razmišl j a n j u perspektive koje su bile nedostupne na nivou Starog zaveta. Arije. odnosno dokaz njihove valjanosti. na dramatičan način ilustruje otpor koji je pružan ideji o inkarnaciji. na Saboru u Nikeji 325. u teologiji Trojstva. Moglo bi se čak reći da kenosis Isusa Hrista nije samo vrhunac svih hijerofanija od početaka vremena. U perspektivi istorije religija. Za doketiste (od glagola dokeo. tačnije. »pojaviti se«). ali je negirao konsupstancijalnost tri božanske ličnosti. božanskog u kosmičkim objektima i ritmovima.sumrak bogova 3^5 Taj napor koji se čini da bi se podvukao univerzalni karakter hrišćanske poruke njenim povezivanjem sa svetom istorijom Izraela — s jedinom stvarno univerzalnom istorijom — obavlja se paralelno s naporima čiji je cilj asimilacija grčke filozofije. početkom IV veka. Međutim. Bog je jedini i on nije stvoren. predložio je koherentniju i filozofski osnovaniju interpretaciju Trojstva — Arije nije odbacivao Trojstvo. priznaje se i nepobitnost univerzalne dijalektike svetog. a s druge. jedan Aleksandrijski sveštenik. međutim. ali je. usvojen kanon koji je odbacio ari- . izvorište teoloških spekulacija je svakako bilo hrišćansko iskustvo. Uskrsli. »izgledati«. koji je bio u stanju da obnovi život i da dovrši stvaranje Carstva. ta smela inovacija povlačila je za sobom i izvesne opasnosti. Prema njemu. pa su. Bog je za hrišćane imao tri obličja: 1) Otac. Drukčije rečeno. drugim recima. imali razloga da po svaku cenu brane dogmu o inkarnaciji. stradao je i u m r o neko drugi (čovek Isus ili Simon iz Kirene). Tvorac i Sudija. dakle. već u isto vreme i opravdanje. prema tome. Arije preuzima. Teologija Logosa. neke Origenove teze prema kojima se Sin prikazuje kao drugorazredno božanstvo. Arijeva interpretacija je imala izvesnog uspeha čak i među episkopima. o Hristu koji je identifikovan sa arhanđelom svetim Mihajlom (ova doktrina se pojavila u Rimu početkom II veka). po njima. oni njemu podređeni. u još ozbiljnijem obliku. Hristos je samo »izgledao« kao čovek jer se bio prerušio u ljudsko obličje. inkarnacija predstavlja poslednju i najsavršeniju hijerofaniju: Bog se u potpunosti inkarnirao u jedno konkretno i istorijsko ljudsko biće — to jest. kakav je prikazan u Starom zavetu. godine. Oci su. priznaje se da bezbrojne prehrišćanske generacije nisu bile u zabludi kada su objavile prisustvo svetog. Istina. Međutim. u biće koje je bilo aktivno u jednom jasno određenom i ireverzibilnom istorijskom trenutku — ne zatvorivši se pri tom u svoje telo (jer je Sin konsupstancijalan s Ocem). Teškoće koje je nametala dogma o inkarnaciji Logosa pojavl j u j u se ponovo. 3) Sveti Duh. s jedne strane. to jest. Spasitelj nije mogao prihvatiti poniženje inkarnacije i mučenja na Krstu. doktrinu o Hristu-Anđelu. Od nastanka Crkve. 2) Gospod Isus-Hrist. Doketizam. misterija njene inkarnacije. jedna od prvih jeresi gnostičkog porekla i strukture. Otac je kasnije stvorio Sina i Svetog Duha. Ako se prihvati mogućnost inkarnacije Apsolutnog u jednoj istorijskoj ličnosti.

Ali pri tome se uvek podrazumevala Majka-Devica i dogma o Marijinom večnom devičanstvu obznanjena je na Saboru u Efesu. pošto su ga monofiziti 27 koristili u jeretičkom smislu. Pred k r a j I veka. sofijanologija će odigrati. III tom). Međutim. još od vremena preistorije. § 93). god. . . verskoj misteriji žene.2® Postepeno posvećivanje i konačna divinizacija Marije rezultat su u prvom redu pobožnosti narodnih masa. preuzima i dopunjuje prastare azijske i mediteranske koncepcije o partenogenezi (moći samooplođenja) Velikih boginja (vidi. za intelektualne elite istočnog hrišćanstva. 25 Atanas (umro 373. Nije se radilo o kontraverzi među teolozima: dogma o Trojstvu uzbuđivala je mase. u kojoj se ispoljava ženski lik Svetog Duha. s Kabalom i metodama učitelja Zena (up. 25 S l .320 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a janizam. Arijeva teologija je i dalje imala svoje dosta moćne zastupnike. Značaj Marije posledica je' njenog materinstva: ona je Deipara. ] Potom reče učeniku: eto ti matere!« (Jev. Mnogo vekova kasnije. Jer ako je Isus Hrist bio samo božanstvo drugog reda. mogla bi se porediti s metafizikom Nagairđune (§ 189). kako je onda bilo moguće verovati u njegovu moć da spase svet? Teologija Trojstva nikada nije prestala da stvara probleme: od vremena renesanse. 28 I ovde se odmah uočava rad na asimilaciji i revalorizaciji jedne arhajske i širom sveta raširene religijske ideje. što znači »Božija Majka«. U stvari. po Jovanu. Hera. eto ti sina [ . pa se tako polemika produžila još više od pola veka. na primer. sličnu ulogu onoj koju je odigrao neotomizam prilikom obnavljanja katoličke filozofije. »ona koja je rodila Boga«. Devica Marija će u zapadnjačkom hrišćanstvu biti identifikovana s predstavom božanske Mudrosti. Marijinska teologija predstavlja preobražaj starijeg i značajnijeg poštovanja pridavanog. 27 Jeretički pokret (početak V veka) čiji članovi smatraju da su u Hristu ljudsko i božansko stopljeni u jedan jedini entitet ( f i s i s ) . > S tog stanovišta. može pronaći dogmi po kojoj je Devica začela bez greha. 19 : 26 i dalje). u vreme nastanka Jevanđelja po Jovanu Crkva je već priznala verski značaj Marije. Arijanizam je konačno pobeđen 388. doktrinu koju je sveti Avgustin sažeo u formuli: una substantia — tres personae. Isus kaže svojoj majci: »Ženo. godine. zasluga teologije Trojstva leži u tome što je podsticala na smelija razmišljanja primoravajući hrišćanina da iziđe iz okvira iskustva i logike svakodnevnog života. Međutim. racionalističke filozofije su se definisale pre svega svojim antitrinitarizmom (up. Deipara je zamenjen izrazom Theotokos. 28 Ali na Zapadu se tek negde oko 1000. Nasuprot tome. Ovaj izraz je prvi put upotrebljen početkom I I I veka. teologija Marije. III tom). Device-Majke. no. godine) je razradio doktrinu o konsupstancijalnosti (homousios) Oca i Sina. Istočna crkva će uporedo s teologijom Theotokosa razvijati doktrinu nebeske Mudrosti Sofiju. Razapet na krst.

za razliku od Aurelijana. On je ponovo uveo boga iz Emeze u Rim. kao obožavaoci Mitre i sirijskog Baala. " Up. . La religion romaine antique. u kojoj je njegovog protivnika Maksentija zadesila smrt. ali je pri tome iz osnova promenio njegovu strukturu i njegov kult. ilustruju opčinjenost pojmom Jednog i mitologijom Jedinstva. međutim. decembra. iznosi drugačiju priču: »Usred dana. Međutim. Prema Laktantiju. Međutim. Kao što smo videli (str. 21 . u svom delu Vita Constantini (1. solarni simbolizam primenjen istovremeno i na Imperatora i na Imperium. kada je sunce počelo da zalazi. na novcu. Podređivanje Sunca Vrhovnom bogu bila je. on i njegovi vojnici koji su ga pratili preneraziše se od iznenađenja [ . Konstantin je smatrao da je sunce najsavršeniji simbol Boga. sv. a služba bogu je bila poverena rimskim senatorima. Eusebije. Kada su to videli. Pre svog pokrštavanja. sa istim onim natpisom koji mu je pokazao na nebu. pojavi u snu. Univerzalistički karakter solarnog kulta i solarne teologije shvatili su ili predosetili već grčki i rimski vernici Apolona-Heliosa. ] Konstantin se pitao šta može značiti to priviđenje. u natpisima. prva konsekvenca njegovog preobraćan ja u hrišćanstvo. 28—29). 29 Svedočanstva se ne slažu u tome koji je znak video Konstantin pre odlučne bitke kod mosta Milijusa. sa ovim natpisom: uz njegovu pomoć ćeš pobediti. Između Sol invictusa i in hoc signo vinces . U stvari.. Mnogobrojni verski sinkretizmi. Povrh toga. brojni filozofi i teozofi bili su pristalice monoteizma solarne strukture. biskup iz Cezareje. postaju preovlađujuće u IV veku. str. F. na javnim spomenicima. nalažući mu da načini vojne oznake prema uzoru koji je video na nebu i da ih upotrebi u borbi kao pobedničko oružje«. kada mu se. Der unbesiegte Gott. sopstvenim očima je video — sam Konstantin je to potvrdio — znak krsta koji je sijao jače od sunca. tu ideju je ranije formulisao neoplatonista Porfir. Altheim. polet hrišćanske teologije Logosa. koje karakterišu k r a j III veka. koji je predstavljao »dan rođenja« svih istočnjačkih solarnih božanstava. monoteističke i univerzalističke tendencije. Svuda se prikazuje sunce. . Deus Sol invictus je dobio svoju godišnjicu na dan 25. V. sledeće noći. vrlo verovatno. . 323 i dalje. isti.sumrak bogova 321 239. 349). Misterije. Aurelijan (270—275) je dobro procenio značaj solarne teologije monoteističke strukture za obezbeđivanje jedinstva Imperije. Bog Hristos. kome je Sol invictus bio vrhovni bog. Konstantin (306—337) je bio vernik solarnog kulta i video je u Sol invictusu osnovu svoje Imperije. Sirijski elementi su bili pažljivo eliminisani. 48). Konstantin je »u snu upozoren da štitove obeleži nebeskim znakom i da tako otpočne bitku: on je poslušao i naredio da se na štitovima ispiše Hristovo ime« (De mortibus persecutorum.

Pošto nije bilo socijalnih.322 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a Još uvek se raspravlja o autentičnosti ovih svedočanstava. str. I. svojim bivšim robom. zajednica je preuzimala na sebe staranje o udovicama. Za sve one u Carstvu koji su bili otrgnuti od svojih ognjišta. Culture et Sainteté. Crkva je predstavljala jedinu nadu za ostvarenje sopstvenog identiteta i nadu da će pronaći ili ponovo naći smisao života. toliko milosrđa i bratske ljubavi. hrišćani su predstavljali najveću i najbolje organizovanu versku zajednicu. u Antiohiji i Aleksandriji. Laktantije (240 — oko 320) i Eusebije iz Cezareje (263 — oko 339). Vôôbus. proklam u j u da u hrišćanstvu leži jedina nada za spas Imperije. a rasprava se vodi i oko toga da li je znak koji je Konstantin video bio hrišćanski ili mnogobožački. solidarnost hrišćana bila je bez premca. Les hommes ivres de Dieu. ni posle — nije bilo takve jednakosti. hrišćanstvo je pokazalo svoju snagu i vitalnost još i pre Konstantinovog preobraćenja. Za vreme epidemija i opsada gradova. hrišćani su jedini negovali ranjenike i sahranjivali mrtve. Festugière. 308 i dalje. da ni u jednom istorijskom društvu — ni pre. kao u hrišćanskim zajednicama tokom prva četiri veka. Lacarrière. hrabrost koja je izazivala divljenje i njihovih najvećih neprijatelja. 31 A. za mnoge koji su patili zbog usamljenosti. Le judaïsme et le christianisme antique. J. Uz to se antagonizam između Crkve i Imperije progresivno smanjivao. Pre svega. klečao pred episkopom. . 31 Ovaj fenomen se ispoljio nezavisno. svako je mogao postati član te zajednice. kulturnoj i društvenoj istoriji Evrope. siročadi i starima i otkup zarobljenika od gusara. 30 Bilo kako bilo. nepokolebljiva vera i moralna snaga hrišćana. Inovacija koja se n a j m a n j e mogla očekivati i koja je imala značajne posledice u religijskoj. Lukijana iz Samosate. History of ascetism in the Syrian Orient. Crkva dobij a privilegovan pravni status. Imperatorov komornik. Marka Aurelija. u kojoj je moćni građanin. Mnogobrojni su uzroci konačne pobede hrišćanskog učenja. godine. istovremeno optimističke i paradoksalne. Poslednje apologete. Les Moines d'Orient. a poslednje mnogobožačke slike iščezavaju 323. A. a restriktivne mere protiv mnogobožaca postaju sve brojnije. Prvi hrišćanski simboli počinju da se pojavljuju na novcu od 315. u 30 Videti spisak pitanja kod A. S druge strane. I—II. J. za one koji su bili žrtve kulturnog i socijalnog otuđenja. Benoit. konverzija Konstantinova obezbedila je zvanično pokrštavanje Imperije. Vrlo je verovatno. bila je isposništvo koje karakteriše odvajanje od sveta i veoma strogi asketizam. godine. rasnih ili intelektualnih prepreka. kao i hrabrost koju su ispoljavali prema mučenjima i pred smrću. godine. Hrišćani dobijaju čak i najviše položaje. Oko 300. hrišćanstvo postaje državna religija i paganizam je definitivno zabranjen. U stvari. progonjeni su postali progonitelji. što znači da Država priznaje presude episkopskog suda čak i u građanskim sporovima. Galena i Kelsa. Pod Teodosijem Velikim (379—395).

a s druge. Stojeći na svome stubu. kralj Gota. M Peter Brown. ne samo u Egiptu. nema boljeg primera za ilustraciju okultacije i kontinu52 Istina je da se egipatsko isposništvo brzo razvilo i. od istog autora. uzvišenu ženu-filozofa iz Aleksandrije. koje se njen učenik. njihovog gospodarenja divljim životinjama. imalo velikog uticaja. Autobus koji staje u Eleusini. »ti neobični ljudi su pretvorili hrišćanstvo u jednu narodnu religiju« (nav. ali u pustinji Tebaide (gde je krajem IV veka živelo nekih 7. III tom). ti pravi »sveci«. vid. već i Palestini. godine organizovao Pakom (oko 290—347)). No. episkopi su. štitili monahe. monasi su dobrovoljno izabrali »antikulturu« — pustinju i pećine. Utoliko danas više zadivljuju dela koja su. dovoljno su moćni da zapovedaju đavolima. delo. U stvari. ostvarili njihovi sledbenici. XVI). od spaljivanja svetilišta u Eleusini.000 monaha) monaški život je 320. 101 i dalje.I sumrak bogova 323 III veku. Pred k r a j IV veka od Mesopotamije pa sve do Severne Afrike počinje da se širi talas nasilja počinjenih od strane monaha: godine 388. Kao što primećuje Piter Braun (Peter Brown).. naročito na Zapadu. oni nasilno ulaze u domove mnogobožaca. episkop Sinesije seća kao »majke. oni spaljuju sinagogu u Kalinikumu k r a j Eufrata i terorišu sirijska sela u kojima postoje mnogobožanski hramovi. takođe. tražeći idole. godine. Da bi učvrstili sopstveni položaj. jedna grupa fanatičnih monaha počinila je jedan od najgnusnijih zločina u istoriji: linčovanjem su usmrtili Hipatiju. sestre. predskazivao budućnost. Siriji i Mesopotamiji. učiteljice i dobročiniteljke« (Ep. str. A 415. 33 Njihov veliki ugled je posledica. 240. »The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity«. godine 391. s druge strane. kao što se doskora verovalo. Kao što primećuje Piter Braun. monasi ranog srednjeg veka (up. a njihove molitve su kadre da izmene Božju volju. lečio. Istovremeno. u kome se nalazio veliki Serapisov hram. na Istoku. i Nema istorijskog događaja koji bi mogao bolje poslužiti da označi »zvanični« k r a j paganstva. njihove pobede nad demonima. koje je izvršio 396. poziva ih aleksandrijski patrijarh Teofil da »očiste« grad Serapeum. s jedne strane. 38 Egipatsko monaštvo osnovao je sveti Anton. The World of Late Antiquity. 21* . zahvaljujući literaturi koja ga je proslavila. godine Alarik. sveti Simeon Stilit je sudio u sporovima. Razvilo se jedno novo uverenje: isposnici. jedino su monasi imali hrabrosti da se odupru nekim Imperatorovim odlukama. str. episkopi i monasi su se zajedno postavljali na čelo naroda i nametali mu svoje mišljenje.. 107). korio i savetovao visoke funkcionere.

ali s velikim i veoma živim očima«. 35 J. u selu je postojala statua boginje koju su seljaci ritualno prekrivali cvećem. G. a za njima »ljudi u crnom«. Zbog tog profanisanja. »Demeter. Sve do početka XIX veka. a i danas se govori. U stvari. što je još gore. opet u Eleusini. svetici za koju se ni na jednom drugom mestu ne zna i koja nikada nije bila kanonizovana. Kerényi. str. Ali u Eleusini se govorilo. Demetra nije napustila mesto svoje najdramatičnije teofanije. 1822). Eleusis. neki sveštenik je ispričao arheologu F. ali je jedan hrabri palikar uspeo da je oslobodi — a 1928. u autobus je ušla neka starica »mršava. Lawson. Boissade. Lenormanu (Lenormant) istoriju svete Demetre. Tada im je starica rekla: »To je tre34 Eunapios. iako je inicijacijski obred iščezao u Eleusini. februara 1940. Ali vozač više nije mogao da pokrene autobus. 37 Na jednoj od stanica između Atine i Korinta. Monographie de la voie sacrée éleusinienne. str. str. Klark (Clarke) i poklonio Univerzitetu u Kembridžu. bila je to baš stanica u Eleusini. str. nastavlja Eunapije. Modem Greek Folkolore and Ancient Greek Religion. delo. hijerofant je prorekao da će njegov sledbenik biti nelegitiman i bezbožan. hrišćanski monasi — i tako je najstariji i najznačajniji verski centar u Evropi bio konačno pretvoren u ruševine. na k r a j u su putnici odlučili da se udruže i plate staričinu kartu. Pošto nije imala novca da plati kartu. D. istoričar Eunapije. 37 Koristimo članak koji je 7. nav. 35 Godine 1860. Lawson. 34 Međutim. Međutim. neće čak biti ni Atinjanin. 8. jer su ubrzo potom Alarikovi Goti prošli kroz Termopilski tesnac. uprkos oružanom otporu stanovništva. Bio i Sophiston. Istina je da je u ostalim delovima Grčke njeno mesto zauzeo sveti Demetrije. i sam upućen u Eleusinske misterije. Mylonas. 102—103. o svetoj Demetri. nav. 17—18. str. ovog puta. koji je tako postao zaštitnik poljoprivrede. C. delo.324 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a iteta mnogobožačke religije. navodi proročanstvo poslednjeg legitimnog hijerofanta. str. Ona se opet popela u autobus koji je. kao osušena. zakletva će obavezivati »isključivo na rukovođenje njihovim ceremonijama«. jer je ona poljima davala plodnost. 12. neki »Turčin« joj je oteo ćerku. godine i o n j o j se veoma opširno pisalo i raspravljalo u atinskoj štampi. Picard. U prisustvu Eunapija. bila je to jedna starica iz Atine. hijerofant je postao jedan visoki posvećenik u misterije Mitre (koji je imao rang Patera). godine Milonas (Mylonas) je čuo istu priču od jednog devedesetogodišnjaka iz Eleusine. 399 i dalje. . puissance oraculaire«. 42 i dalje (izd. E. a preveden je u knjizi Ch. tu ličnost. kondukter ju je naterao da na sledećoj stanici siđe iz autobusa. 36 F. up. statuu je 1820. On je bio poslednji hijerofant u Eleusini. izišao u listu »Hestia«. Mylonas. str. »posvećenu drugim bogovima«. Eleusis. godine uzeo E. krenuo. 80 i dalje. 81 i dalje. C. str. Lenormand. 36 Najuzbudljivija epizoda hrišćanske mitologije Demetre odigrala se početkom februara 1940. svetilište će biti uništeno i kult Dve Boginje će iščeznuti zauvek. U V veku.

nastavlja autor članka u listu »Hestija«. bićete kažnjeni. str. prebacujući ljudima da su bezbožni — objavljuje još onda strašne katastrofe po celoj oblasti« (isto. proriče budućnost i — u jednom nastupu gneva. reći ću vam još nešto: zbog načina na koji živite. 103—104). [ . ] Niko je nije video da izlazi. . . pregledali su karnet s kartama kako bi se uverili da je karta zaista izdata. nećete imati čak ni trave. »starica je nestala. Gledali su jedni druge. ali ste vi sebični. čak ni vode!« »Još pre nego što je dovršila svoju pretnju«.sumrak bogova 3^5 a balo da učinite ranije. . navedimo mudru opasku Šarla Pikara (Charles Picard): »Verujem da će helenisti. kad sam već među vama. prerušena u staricu. uglavnom. i.« Kao zaključak. teško smoći snage da laka srca odbace ovu noviju pričicu koja izaziva sećanje na slavnu Homersku himnu u kojoj Korina majka. na dvoru eleusinskog kralja Keleja.

.

= Wôrterbuch der Mythologie (Stutgart) . M. Pritchard. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Prinston. 1950. Pariz) BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African Studies (London) CA = Current Anthropology (Cikago) HJAS = Harvard Journal of Asiatic Studies HR = History of Religions (Cikago) IIJ = Indo-Iranian Journal (Hag) JA = Journal Asiatique (Pariz) JAOS = Journal of the American Oriental Society (Baltimor) JAS = Bombay Journal of the Asiatic Society.SKRAĆENICE ANET = J. Bombay Branch JIES = Journal of Indo-European Studies (Montana) JNES = Journal of Near Eastern Studies (Cikago) JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society (London) JSS = Journal of Semitic Studies (Mancester) OLZ = Orientalistische Literaturzeitung (Berlin/Lajpcig) RB = Revue Biblique (Pariz) REG = Revue des Études Grecques (Pariz) RHPR = Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses (Strazbur) RHR = Revue de l'Histoire des Religions (Pariz) SMSR = Studi e Materiali di Storia delle Religioni (Rim) VT = Vêtus Testamentum (Lajden) W. d. 1955) Ar Or = Archiv Orientdlni (Prag) ARW = Archiv fiir Religionswissenschaft (Frajburg/Lajpcig) BJRL = Bulletin of the John Rylands Library (Mancester) BEFEO = Bulletin de l'École Française de l'Extrême-Orient (Hanoj. drugo izdanje. B.

.

Anderson. 2. »Zur Religion in der chinesischen Vorgeschichte«. metalurgije i kineskog pisma. U svakom slučaju sigurno je da je kineska kultura. New Zealand and China«. Basin. Ping-ti Ho. Early Civilization in China. . The Beginnings of Chinese Civilisation Prehistoric China (Kembridž. b r . up. str. Li Chi. 1968). 5000— 1967. međutim. delo. str. između ostalog. str. Carl Hentze. 1959). str. (Geringen. (Hongkong i Cikago. C. pridružujući se nekim drugim arheolozima. ona je bila. 1934). ( S i j e t l i London. Od obimne literature o praistoriji Kine izdvojićemo: William Watson. delo. Horn-Beč. S t o k b o l m . Bernhard Karlgren. 1—54). Uticaj njenog kosmološkog simbolizma i umetnosti može se prepoznati u religijskim umetnostima nekih naroda s Bornea. Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und XV. mesopotamske) uticaje u ikonografiji Anjanga i(Anyang) (nav. Monumenta Sérica. Archaelogy in China: I. »A Note on relation between the Art Style of the Maori and of Ancient China«. 188—214. U svom nedavno objavljenom delu Ho podržava autohtono poreklo zemljoradnje.KRITIČKA BIBLIOGRAFIJA 126. Two Studies of Art in the Pacific Area (I: Mino Badner. Li öi (Li Chi). The Cradle of the East. postepeno dosta ideja i tehnika primila sa zapada. Das in ältesten ponovljeno izdanje 1968). 279 i dalje. Cheng Ték'un. 1966). kao što je to često isticano. 26 i dalje). 1949—55. Early Chinese Art and the Pacific Photographic exibition (Njujork. Cultural Frontiers in Ancient East Asia (Edinburg. »Neolithic frontiers in East Asia«. »Some fecundity Symbols in Andient China« (Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. 14. William Watson. G. 1957. 1975). Ping-ti Ho. glavlje. II: Robert Heine-Geldern. An Inquiry into the indigenous Origins of Techniques and Ideas of Neolithique and Early Historic China. Videti. Children of the Yellow Earth (London. severa i juga. »prozor ka Pacifiku«. Sumatre i Novog Zelanda. nav. »The Protruding Tongue and Related Motifs in the Art Style of the American North-westeim Coast. 1000 B. 1966. (London. A O religijskim koncepcijama up: Hermann Köster. izvrstan uvod). Linguistik. naročito China prvo poFunde in Alt-China. ukazuje na izvesne zapadne (tj. 1930. videti J. kao uostalom i neke druge. Welterleben 1971. rezime autorovih gledišta iz nekoliko ranijih dela). kao i kod izvesnih plemena sa severozapadniih obala Amerike. O otkrivanju kineskog neolita (kulture Jang-čao). 9—37). s druge strane. str.

195 i dalje. 174—216. 17. 1976. 1961). str. Carl Hentze. Chang.). Hanna Rydh. 66 i dalje. str. 60.. 1978. Serruys. 211—225. proročanski natpisi na kosti i na oklopu kornjače). Nebeska . Cheng Te-k'un. nav. isti. str. Stokholm. III: Chou China (Kembridž. i delà navedena u dva sledeća paragrafa. . 1970. 1960). str. Hentze. Tsung-tung Chang. 42 i d. 185—225. simbola tame). Christian Deydier. Der kult der Shang-Dynastie im Spiegel der Orakelinschriften: Eine palëographische Studie zur Religion im archaischen China (Vizbaden. »Studies in the Language of the Shang Oracle Inscriptions«. str. str. 12—120). II. »Symbolism in Mortuary Ceramics« (Bulletin . O simbolizmu maske tao-tieh videti radove Karla Hencea. str. str. O religijskim idejama vidi: Herlee G. O religiji epohe Čua up. d d. »Zur Religion dim ältesten China«. str. str. delo. 1 (bibliografija). O kulturi Čua vidi Ch'eng Tê-k'un. Les Jiaguwen. Ali u osnovi svih tih teonima ponavljaju se nazivi ti (Vladar) ili tjen (Nebo). Das Haus als Weltort der Seele (Stutgart. str. Archaeology in China. Le Chamanisme (2. Stilizovani crteži cvrčka naslikani su na jeziku maske tao-t'ieh. delo. IPEK. 1974. 171 i dalje. Ping-ti Ho. I. der Shang-Zeit. 33—53. 1951). Hentze. Tiberi. Kultbauten. Bronzegerät. str. str. str. izdanje. Bronzegerät. str. zbog toga je stavljen na usta umrloga. 71—121). str. 1963). Ping-ti Ho. W. Keinghtley. 322 i dalje. Pošto njegova larva izlazi iz zemlje (dakle. 1968). isti.. David N. str. br. Funde in Alt-China. demona tame koji je stvorio svetlost i život. . O »death pattern«. 215 i dalje. 127. 1963. kritika Paul L. T'oung Pao. The Birth of China: A Study of the formative period of Chinese civilization (Njujork. O kulturama bronzanog doba videti: Cheng Tê-k'un. M. Annali del Pontificio Museo Missionario Etnologico. »The religious commitment: Shang Theology and the Genesiis of Chinese political Culture«. delo. Eichhorn. 2. nav. 37 i dalje. 142. 263 i dalje. O skapulamciji videti Eliade. str. Wiener Zeitschrift für indische Philosophie. 23. 218 i dalje. 289 i dalje. Funde in Alt-China. Archaeology in China: II. 256 i dalje.330 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a Carl Hentze. i »Antithetische T'ao-t'ieh-motive«. Religion im ältesten China der Shang-Zeit {Anvers. Creel. William Watson. Frühchinesische Bronzen und Kultdarstellungen (Anvers. Archaeology in China. »Der Ahnenkult in China«. 251 i dalje. 1—20. 283—475.. U »klasičnim knjigama« može se naići na desetak imena kojima je označen vrhovni bog. 219. Kwang-Chih Chang. HR. 128.. str. Ništa manje značajna je i simbolika cvrčka. Religion im ältesten China der Shang-Zeit. 213 i dalje. 1970/73. Kultbauten. The Archaeology of Ancient China. 1958. naročito Bronzegerät. nap. up. 27. Essai bibliographique et synthèse des études (Pariz. među njima su najpoznatija Šang-ti (»Vladar s visina«) i Huang-ti (»Uzvišeni vladar«). 1937). The Archaelogy of Ancient China. cvrčak je amblem vaskrsenja. up. 1937). str. 38 i dalje (posebno str. Funde in Alt-China. Cultural Frontiers in Ancient East Asia. nav. up. M. 1929. F. str. 20 i dalje. Kwang-Chih Chang. Shang China (Kembridž.

5. 1969—70. novo izdanje 1955). Asia Major: Introductory volume. str. 1) i sve čuje (V. Smith. 5) on sve shvata i opaža (IV. personifikovanje Tla. B. de Groot. Jade. La pensée chinoise (1934). 1923. I (1970). 9. 1964. Torino. Ti je bio vrhovni bog. »Some fecundity symbols in ancient China«. 1974. i zatim ponovo u knjizi Études sociologique de la Chine. 6 t. Pomenimo one najkorisnije: L. 1967. Paris. koje stoga treba koristiti oprezno). Religion and Ritual in Chinese Society. 520—525). str. Arthur P. 2. str. Essai de monographie d'un culte chinois. Karlgren. 539 i dalje. str. 1. The Religious System of China. Schindler. 1. »La religion de la Chine antique« i »Le Taoïsme religieux«. a Tjen lični bog. (Lajden. Chinese Religions (Njujork. T'oung Pao. prikazuje pre svega ideje i religijsku praksu posle dinastije Han). str. 9. Prema Džozefu Siju. »Tihe Notion of God in the Ancient Chinese Religion«. 3. 16. 298—366. »The development of Chinese conceptons of Supreme Beings«. up. nezamenljivo zbog svoje dokumentacije). 3. 99—138. U doba dinastije Ču oba pomenuta teonima u podjednakoj su upotrebi i označavaju istog boga. 1950). 1973. 3. itd. delo ne mnogo objektivno. njegova volja je neopoziva (Chu-King. 159—202). 1958. on vidi i čuje (III. Kratak ali briljantan prikaz dao je Max Kaltenmark. H. IV. 1892—1910. 47. Tajpej. A Study of Chinese archaeology and religion (Field Museum. Fêtes et chansons anciennes de la Chine (1919). priv. M. 3). 2. odnosno u II veku pre Hr. str. 144 i dalje (protiv njegovih gledišta up. Die Religionen Chinas (Štutgart. Marcel Granet. kristalisani o k o božanstava tla . 1922. C. 1971. Chinese Religion: An Introduction (Belmont. 11—12). D. Shih. 1953. Prema Edouard Chavannes (Le T'ai Chan. 3). Jan J. Religion in Chinese Society i(Berkli. Histoire des croyances religieuses et des opinions philosophiques en Chine depuis l'origine jusqu'à nos jours (Hjen-thjen. »II Dio Supremo« (»La Religione della Cina« u: Storia delle Religioni. J. 14). kadar je u sve da pronikne (Chi-Kirtg. 1969. 1912). 927—957. Yang. 3. čikago. 1216—1248. T'jen bdi nad ljudima (Chu-King. Numen. O kultu vrhovnog inebeskog boga videti: B. str. 497—577). Dubs. knjige o opštoj istoriji kineske religije malobrojne su. izvrstan prikaz). Les Religions Chinoises (t. Pre toga vremena postojali su samo lokalni kultovi. 217—259. 7. I des Mélanges posthumes.). 1922). 7). Rites anciens et ordalies mythiques« (članak objavljen u Revue Archéologique. K. »The Archaic Royal Jou Religion«. Henri Maspero. str. up. Za razliku od drugih religija. 8. La religion des Chinois (Pariz. III. Velikom Boginjom-Zemljom navija je pojava: do nje je po svoj prilici došlo na početku vladavine dinastije Han. 256—260). Marcel Granet. 1910. 1968. značajno delo. str. O Zemlji-Majci videti Berthold Laufer. Wieger. Thompson. HR. 14 i dalje). ali videti saopštenje: Daniel Overmyer. i pored toga što ne daje opšti pregled kineske religije). »Le dépôt de l'enfant sur le sol. 1917. 2. Wolf (Stenford. naročito str. 16. La Chine antique (1927. V. Danses et légendes de la Chine ancienne (1926). Werner E i c h h o m . Dobre analize kineskih verovanja i religijskih institucija mogu se naći u knjigama Marsela Granea (Marcel Granet). Laurence G.kritička bibliografija 331 struktura Vrhovnog boga je očigledna: Čang-ti sve vidi (Chi-Kirtg. ponovljeno izdanje. takođe Henri Maspero. Historié des Religions (izdatom pod rukovodstvom Anri-šarla Pijeka. H. Pariz. takođe od istog autora. 1969. str. H.

442—443. O prekidanju veza između Zemlje i Neba videti Maspero. Les Religions Chinoises. str. 355—64). The Local Cultures. 9. str. 368 i dalje. N. 355—368. str. »Légendes mythologiques«. (2. Bodde. 349 i dalje. str. str. vidi ipak kritiku Karlgrenove metode u saopštenju W. 47 i dalje. I. str. A preliminary enquiry into the origins and character of ancient Chinese City (Cikago. Bodde. Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. izražena su različita gledišta: Henri Maspero. »La Terre-Mère et les Mérogamies cosmiques« (1953. 1968. Kultur und Siedlung der Randvolker Chinas (Dodatak. »The problem of Creation Mythology«. T'oung Pao. O niitu o Pan Kuu videti Maspero. Monografija br. sr. ukroti tel ju pomahnitalih voda. 129. str. 95—96. Najvažnije kosmogonijske tekstove preveo je Max Kal tenmark. 1946. Lajden.332 istorija verovanja i religijskih ideja (nav. str. Mythes. Lokalkulturen im alten China. 382 i dalje. [u: S. »Research priority in the Study of Ch'u religion«. T'oung Pao. dokazao da su i pre tih božanstava tla postojala još m n o g o starija božanstva ženskog i »srednjeg« roda. str. 28. 1971). N. Eberhard. 1943). koja su ova potom zamenila. 1969. str. delo. Edouard Erkes. Sinologika. up. Detaljnu analizu raznih provincijskih d marginalnih kultura koje su delimično ušle u sastav kineske kulture dao je Wolfram Eberhard. »Myth of ancient China«. John S. br. Lajden. J. 453—468. Eliade. str. rêves et Mystères 1957. O Niu-Kua up. Derk Bodde. str. »Legends and Cults of Ancient Chdna«. 298 i dalje. up. »The Ancient Chinese Cosmogony«. Peking. 1931. str. »Schamanismus im alten China«. 186 i dalje. 1946. str. t. 149—204. 1978. Girardot. up. 304 i dalje. t. The Local Cultures. Reč je o jednoj prilično opštoj pojavi. 199—365 (nezamenljivo zbog bogate dokumentacije.) str. 36. str. 226—243. »Légendes mythologiques«. Eberhard. Bermhard Karlgren. Grane je. Major. up. 37. str. 30 . HR. 1959). Prerađena i proširena verzija II toma Lokalkulturen objavljena je pod naslovom The Local Cultures of South and East China (Lajden 1968). 1924. 289—318 (kritička analiza nekoliko novijih poduhvata). 466 i dalje. Danses et légendes. JA. Joseph Thiel. Artibus Asiae. HR. 1961. 236 i dalje. 1—100. »Légendes mythologiques dans le Chou-king«. O poreklu i ceremonijalnoj strukturi kineskih gradova videti Paul Wiheatley. Shiih. 10. (Dodatak. 437). Eliade. ponovo objavljeno u Mythes. isti. The Pivot of the Four Quarters. 204. 1976. 207—253). str. 77 i dalje. str. Le Chamanisme. Paris. str. O kineskom šamaniizmu videti Eberhardt. Gurardot. Marcel Granet. 1942). U raspravama o kineskoj mitologiji. 18. »Myths of Ancient China«. str. delo str. II (Monumenta Serica. 1943). 15. 17. 80 i dalje. Eliade. 468 i dalje. O m i t u koji govori o Velikom Juu (Yu). str. J. 3. Kramer (prir. 389 i dalje. posebno o kosmogonijskim mitovima. T'oung Pao. međutim. sr. Ill—130. W. I.) Mythologies of the Ancient World. Studia Missionaria. nav. 369—408]. str. »Spuren ehinesisoher Weltschopfungsmythen«. izd. str. Bodde. 18. »The (Problem of Creation Mythology in the Study of Chinese Religion«. posebno str. »La Naissance du monde en Chine« (u: La naissance du monde. rêves et mystères. Njujork. Sources Orientales. 482 i dalje.

JA. O morfologiji različitih simbolizama polariteta i alternacije videti našu studiju »Remarques sur le dualisme religieux: dyades et polarités« (1957. . Symbolik. 149 i dalje. 192 i dalje. str. Hermann Köster. La pensée chinoise. 1957. 1957. rasturali su se po poljima i nastanjivali u malim kolibama. sačuvane u najstarijoj »klasičnoj knjizi«. »Types of Symols in Chinese Art« (u: Studies in Chinese Thought. 149 i dalje. postojala je izvesna veza: budući da su i jedna i druga bila smatrana predačkim centrima. str. posebno str. Weltordung (Cirih. str. predstavljali su. isti. Tod. vezane za proslave svadbenih svečanosti: dve grupe mladića i devojaka iz različitih sela. s jedne strane. okupljale su se i nadmetale u sastavljanju stihova čije su teme obavezno bile u vezi s pejzažom u kojem se odvijao ritual. Auferstehung. 36 i dalje. i posvećenih planina. Symbolik. HR. Analizujući ljubavne pesme. temple. »The Magic Square of three in old Chinese philosophy and religion«. 37—74. 411 i dalje. Arthur F. 249—336). str. str. isti. 116—24. 178 i dalje. 57—82). ponovo objavljenu u La nostalgie des origines. Symbolik des chinesischen Universismus (Štutgart. str. 150 i dalje. 195—221). str. str. »L'habitat. Köster. 1957. hramom predaka. s druge. str. »Bile su to. H. sr. 1961. str. 300 i dalje.kritička bibliografija 333 i dalje. 48 i dalje. pre svega svetkovine mladeži. 34 i dalje. La pensée. 17 i dalje. O p o j m u Tao videti Granet. a zimi su se vraćali u svoja stalna porodična naselja. R. Wriïght. glavnim svetilištima feudalnog kulta. La pensée chinoise. »Architecture et pensée religieuse«. Pariz. Mairsel Grane je rasvetlio strukturu sezonskih seljačkih svetkovina koje su ovi slavili verovatno već od neolitskog doba (up. 1953. La pensée chinoise. Fêtes et Chansons anciennes de la Chine). Izd. R. trenucima kada su zemljoradnici menjali svoj način življenja. O ming t'angu videti Granet. i mnogi kraljevski kultni običaji nisu bili ništa drugo do transpozieija seljačkih svetkovina« (Max Kaltenmark. 250 i dalje. U skladu s tim. 51 i dalje. Eliade. Stein. str. 163—186. 1960. II (1956). 342 d dalje. 0 kosmologiji i prostornom simbolizmu videti Granet. up. »Not- . i svuda. str. 86 i dalje. str. 164 i dalje:. 14 i dalje. diversifikaciju prastarih svetilišta. str. 102 i dalje. Schuyler Camman. str. le monde et le corps humain en Extrême-Orient et en Haute Asie«. »Centre du monde. str. Ši Kingu (Che Kingu). str. a to je obično bila obala reke ili neki planinski kutak i svaki i najsitniji detalj koji ga je činio. 48 i dalje. str. taikođe Weimer Müller. čikago. O polaritetu u kineskoj kosmologiji videti Granet. u stvari. str. JAOS. »Religion de la Chine antique«. 14. »Evolution of Magic Squares in China«. Kada je nastupalo lepo vreme. Ellen Marie Chen. 130. A. Die Heilige Stadt (Štutgart. budući da je bio poštovan princip egzogamije. isti. Rim. Između tih posvećenih seljačkih boravišta. maison« (u: Le Symbolisme cosmique des monuments religieux. 80. 1958). A. Symbolik. Carl Hentze. oltarima bogova Tla i 2etvi. H. 4. Science and Civilisation in China. 1955). 1961). Köster. 245. u stvari. 37—80. 1971. Joseph Needham. bio je smatran s v e t i m . Köster. I. ßronzegerät. . Vreme (svetkovina) poklapalo se s presudnim trenucima u seljačkom životu. reka i šuma. »Architecture et pensée religieuse en Extrême-Orient«. str. Stein. Arts Asiatiques. 952). Série Orientale Roma. 16 i dalje.

The Wisdom of Confucius (Njujork. U šezdesetoj godini. Lao tseu et le taoïsme (Pariz. obnovljeno izdanje 1965) str. 30 i dalje. 1967). Confucius and Chinese Way (Njujork. The Parting of the Way (1957. ali dragocemi knjigu. Herbert Fingarette. Nije držao nikakve časove u pravom smislu reči. (»The Confucian Concept of Man«). Od obimne literature o Konfuciju navešćemo: H. a sumnja se čak i u to da ih je objavio. The Sayings of Confucius (novo izdanje. 391—405. Ware. 294—328 i bibliografija navedena u § 129. Ali u odlomcima koje s m o navodili u tekstu. pre svega »klasične knjige«. 1955). His Life and Times (Njujork. Holmes Welch. 132. 50 ii dalje. ali ga je vrlo brzo napustio. Daniel Leslie. Mi s m o koristili prevode Artura Vejlija (Arthur Waley). bez datuma). S. p o d naslovom Lun ju (»Razgovori«. Confucius (Pariz. ali n a m ne omogućuje da ga razumemo« (La pensée chinoise. 1969) str. 1977. James R. G. Confucius. na engleski najčešće prevođeno p o d naslovom Analects) kasnije su sakupili i izdali njegovi učenici. Wing-tsit Chan. Confucius (Pariz. pošto se uverio da mu ono ne pruža nikakvu mogućnost za delovanje. 1955). Entretiens de Conficius et de ses disciples (Pariz. The Analects of Confucius (novo izdanje. Etiemble. Vidi takođe F. Confucianism and Chinese Civilisation (Njujork. 1). str. str. ponovljeno izdanje 1960). nap. Mi s m o koristili prevode J. 1969. Leggea. 1956). 9. . zamoljen od starih učenika. J. Max Kaltenmark. Lin Yutang. E. Girardot. The concept of man in Early China (Stenford. ali je vrlo malo verovatao da je te knjige on napisao. Wright. 1934) zbog visokih književnih kvaliteta i Ving-cit Čana (Wing-tsit Chan). koristeći njegovu malu. Konfucije je bio prvi učitelj koji je svoje učenje koristio kao sredstvo za sprovođenje duhovne i poMtiičke reforme. str. 1965) str. The Way and its Power (London. služili s m o se prevodom Maksa Kaltenmarka. 31 i dalje. 1949. L. The Analects (London. § 132. 1958). Norman J. 1963) str. Taoism. The Sayings of Confucius (Njujork. Confucius — the Secular as Sacred (Njujork. Postoji veoma veliki broj prevoda Tao-te-kinga (samo na engleskom. U pedesetoj godini dobio je mesto u kraljevskoj administraciji. Zbirku njegovih beleški i razgovora. više od deset godina proveo je krstareći širom Kine. 49—83. Couvreur. Njujork. The Way of Lao tzu (Njujork. i izbor kritičkih studija koje je objavio Artbur F. vratio se u svoj rodni Lu. »Myth and Meaning of tihe Tao te ching: Chapters 25 and 42« HR. gde je poživeo još pet godina. Soothilla. objavljeno ih je 35) i ne jednom setili s m o se reči Marsela Granea kojima je propratio prevod Stanislasa Žilijena (Stanislas Gilien) iz 1842: »savršeno savestan. Greel. Njujork. Liu Wu-chd. »Misteiiozaioj ženki« up. 1962). ne izneverava tekst. 1961) i W. 1962) zbog bogatstva i preciznosti komentara.334 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a hiingness and Mother Principle in Early Chinese Taoism«. O kosmogonijskim delovima Tao-tô-kinga up. 1966). novo izdanje. International Philosophical Quarterly. 16. ali se sastajao i razgovarao sa svojim učenicima. 1938). 131. Gilesa. O »božanstvu Val«. 503. Munro. Tradicija mu pripisuje veliki broj delà. The Way of Lao Tzu (Njujork. 1972). Razočaran. u periodu od 1868 do 1955.

1967. 1965). 327—397. »The Bellagio Conference on Taoist Studies«. »On the . 22. str. Bibliothèque de l'Institut des Hautes Etudes Chinoises. s. »The Silk manuscripts on Taoism«. L. n. Suprotno ovim gledištima. pre svega. izraženog u Tao-te-kingu i delima Čuang Cea. diskusiju o nekim novijim delima koja ¿ u s t r a j u pomenuta dva metodološka postupka u deki Normana Giirardota. 37 i dalje. C. 117—139. Prema njima [npr. G. 17. nav. Pariz. Od opštili prikaza navešćemo: Henri Maspero. 248—255. str. »The Immortality of Soul in Chinese Thought«. 1978. Arthur F. Ho-shang-Kung's Commentary on Lao-tse. 107—136. 107— 255. 81—102. 1952). Walter Liebenthal. Navedimo i nekoliko nedavno objavljenih studija: Donald Munro. str. A. T'oung Pao. str. The Book of Leih-tzu (London. 11. Fung Yu-lan. ponovljeno izdanje. takođe Jan Y un Hua. 1970). 1950). O trenutnim orijentacijama u proučavanju taoizma videti Norman J. Problem odnosa između »filozofskog taoizma«. i dr. Girardot. Herrlee G. Michel Strickmann. 1—24. francuski sinolozi i njihovi učenici [Grane. C. Up. delo. 1947. Etiemble. str. str. 1969—70. Holmes Welch. str. Pariz. J.kritička bibliografija 335 Lao tseu et le taoïsme (Pariz. 10 i dalje [videti K. 1972. isti. Asiatische Studien. 457—476. str. »En relisant Lao-Tseu«. H. 1960). »The Philosophy of Wu-wei«. Monumenta Niponica. Videti pre svega: Holmes H. Rezultat te degradacije bio je »neo-taoizam« ili »taoistička religija«. Fung Ju4anu] prvobitni veliki period filozofskog taoizma bio je degradiran invazijom predrasuda (magijom i popularnom religijom) kao i koncepcijama i praksama budista. str. Kimura Elichi. 1968) objavljen je u History of Religion. i »religijskog taoizma« ili traganja za besmrtnošću putem raznih prefinjemih fizioloških tehnika i alhemija. Neki autori insistiraju na razlikama između »filozofskog taoizma« i kulta besmrtnosti. translated and annotated (Askona. Wright. II. 288—292]. Vejlijevo i č a n o v o delo sadrže opširne uvode koji tretiraju probleme u vezi sa istorijom teksta. I (Prinston. History of Chinese Philosophy. Sivin. str. 1950). 63. str. Maks Kaltenmark. Maspero. A. »Problems of Tao and Tao-Te Ching«. 170 i dalje. The Parting of the Way (Boston. HR. »Ling-Pao: Note sur un terme du taoisme religieux«. 551—588. Le Taoïsme (Mélanges poshumes. Komentar Ho Šang Kunga preveo je Edouard Erkes. Graham. Welch. Duyvendak. 1974. »Taoism and Chinese Thought« u: Acta Asiatica. 66—84 (o nedavno otkrivenim rukopisima u jednoj grobnici iz ~ 168). Le Taoïsme (Pariz. str. str. »The Taoist Concept of Man« u: The Concept of Man in Early China (Stenford. Rumen. What is Taoism? (Čikago. Creel. 1960. 7—14 sept. XIV. Šiiperovu (Schilpper) kritiku ovog gledišta u njegovom saopštenju u T'oung Pao. 27. 8. Velču (Welch). Creel. 51 1964. »The longest Taoist Scriptures«. Grejema (Graham). str. 1975. str. I. Up. 319—337. Lao Tseu et le taoïsme. Up. Nicole Vandier-Nicolas. šiper.. H. »Part of the Way: Four Studies on Taoism«. Max Kaltenmark. 331—354. str. 171. »Part of the Way: Four Studies on Taoism«. 1—8. Max Kaltenmark.] ističu strukturalnu povezanost dveju »taoističkih škola«. Taoism. u članku N. 1957. str. 1977. između ostalog. 1969). 320—324 i. 9. Jedan deo saopštenja sa Kolokvijuma o taoizmu (Belađo. str. La Nouvelle Revue Française. 1963). 1965). Ana Zajdel (Anna Seidel). 208—234 (autor prikazuje najnovija istraživanja Fung Ju-lana (Fung Yu-lan o starom taoizmu). j o š je predmet rasprava. 1952. J. »A historian's reflections on the Taoist tradition«. HR.

niti pak njihovu pojavu identifikovata s p o č e t k o m inekog novog naučnog pokreta: up: »On the word 'Taoist'«. 1973. Džozef Nidem (Joseph Needham) je podvukao »magijski. II. Lao tzu and Chuang tzu. London. 12. dok ljudi do tih planina j o š ne behu stigli. A Gallery of Chinese Immortals (London. a kada su došli. Fung Yu-lan. str. str. O taoistima besmrtnicima videti: Lionel Giles. Elen Marie Chen. 1969—70. taoisti su bili neprijateljski raspoloženi ne samo prema konfucijanizmu. već i prema feudalnom sistemu uopšte. A. Le Taoisme. survale su se u more i od tog dioba postale su nedostupne« (vidi t. Arthur Waley. str. 303—330 (up. Max Kaltenmark. Cuang Ceovi spisi bili su više puta prevođeni na glavne evropske jezike. 1968). With special reference to the relations of Science and Religion in traditional China«. up. 9. C. O legendi koja govori o tri svete planine usred okeana kojim niko nije mogao prići. vidi: Henri Maspero. 231—239. to su bila mesta. Max Kaltenmark. 17. Forgerons et alchimistes (novo izdanje 1977). 1964—65. 313 i dalje. naučni. . 80—92. Taoism. Le Lie-sien Tchouan. str. 108 i dalje. izdanje) str. 1948). ispitivanje novijih tumačenja nekih japanskih naučnika). sv. 439 i dalje. Međutim. Three Ways of Thought in Ancient China (London. 1956). 152—53). 402 i dalje. 133. O taoističkim tehnikama čiji je cilj bio ostvarivanje fizičke besmrtnosti. one su se na horizontu pomaljale u vidu oblaka. 169—170. isti. 1939. O kineskim koncepcijama besmrtnosti videti Ying Shih Yu. 39 i 40. sva bića. str. 1953. Biographies légendaires des Immortels taoistes de l'antiquité (Peking. 89—116. Najpoznatiji je prevod Jamesa Leggea. str. str. str. . videti Le Yoga. HJAS. istovetnim je smatrano i jezero Anavatapta do kojeg su mogli stići jedino oni koji su posedovali natprirodnu moć letenja. HR. 309 i dalje. Mémoires. 3—79. Od novijih vidi Burton Watson. str. tamo su beli. 146 d dalje. str. II. 98 i dalje. Le Yoga. ponovljeno izdanje Njujork. videti Sse-ma Ts'ien. 97 i dalje. niko ne može dokazati antifeudalističku nastrojenost taoista. Reč je o zemljama mitske geografije. HR. ikoje su iskristalisaila prastara ekstatička iskustva. 1891). dostupna ljudima: tamo su blaženi i droga besmrtnosti. Le Chamanisme (2. 436— 437: » N e k a d a . str. str. HR. III. Graham. H. hinduističke legende o rišijima koji su leteli prema tajanstvenim severnim zemljama. Buda i arhati su do njega stizali u jednom trenu. Welch. The Complete Works of Chuang Tzu (Njujork. str. str. str. Si vin je osporio osnovanost takvih tvrdnji. .336 i storija verovanja i religijskih ideja World 'Taaist' as a source of perplexity. O Ouasng Ceu up. 1956. Svetadvipa. Lao tseu et le taoisme. 137—159. prevod i komentar). 1978. O »oslobađanju leša« videti: H. Le Taoisme. 1947). Maspero. Holmes Welch. The Writing of Kwanzze ( S B E . »Is there a doctrine of physical Immortality in the Tao te Ching?«. Taoism. 25. str. 397 i dalje. a dvored. The Spirit of Chinese Philosophy (London. demokratski i političko-revoluoionarni« karakter taoizma (Science and Civilisation in China. Chuang tzu's essay on Seeing things as equal. A. 35). str. srebrni i zlatni. ptice i četvoronošci. O »magičnom letu« jogina i alhemičara videti Eliade. »Life and Immortality in the Mind of Han China«. str. Prema Nidemu.

nav. taoista. The Tao of Sex. statue su stekle moć govora i kretanja i izrodile su ljude različitih rasa. O igri ždrala up. Granet. str. 385) ovako opisuje tehniku »vraćanja semena i obnavljanja mozga«: »postupak. O tehnioi čiji je cilj bio »ishranjivanje vitalnih snaga« rasprava Anrija Masperoa ¡i dalje ostaje najznačajnija: »Les procédés de 'nourir le principe vital' dans la religion taoiste ancienne«. str. ali dah koji ga oživljava je onaj koji struji između neba i zemlje. § 181. de Groot. Monumenta Sínica. 216 i dalje. koji se hrani dahovima. u stvari. Huang-ti. odnosno tehnikom kojom se disanje usporava i koju su se taoisti trudili da oponašaju« ((Kaltenmark. . 177—252. se sastoji u tome da se najpre u cilju pokretanja suštine 22 . str. napominjemo da analizovane tehnike nisu isključivo taoističke). str. 71—78. 91 i dalje. ti dahovi su se razdvojili: čisti i fini ispeli su se gore ï od njih je postalo nebo. O seksualnim taoističkim tehnikama videti: Joseph Needham.kritička bibliografija 337 2dral je bio smatran pre svega pticom besmrtnika. O komparativnoj analizi indijskih. 232—33. O tome koliko je staro primenjivanje disajnih tehnika u Kini videti Hellmut Wilhelm. i teži embrionalno disanje.. »Eine Chan-Inschrift über Atemtechnik«. islamskih i hrišćanskih '(isihazam) disajnih tehnika videti Le Yoga. Levy. str. Welch. kada je Haos iščezao. str. Nasuprot običnom čoveku koji. isto. up. Prvi i najviši bogovi nastali su sjedinjavanjem dahova i oni su onda stvorili one niže. Prema tome. Verovalo se da živi više od hiljadu godina i da »ume da diše povijena vrata. videti talkođe Le Taoïsme. »Embrionalnom disanju je pradavan poseban značaj zbog toga što je čovečje telo načinjeno od dahova. Science and Civilization in China. 114). 395. hraneći se žitaricama. u njemu treba nečiste dahove zameniti potpuno čistim. naikon 300 godina. materiju svoga tela svakodnevno zamenjuje tim tako prostim materijama. Na prapočetku sveta Haos je činilo devet pomešanih dahova. 146—152. 295. str. The Religious System of Chinese. Obratimo pažnju na paralelizam s orfičkom antropogon/ijom i eshatologijom. novo izdanje Njujork. a to je ono čemu. str. 385—88. 1968. O Cinober poljima i »Trima crvima«. 13. 1948. Da bi ljudsko telo postalo besmrtno. 106—109. str. Videti takođe J. đelo. ljudsko telo je nastalo od nečistih dahova onih od kojih je stvorena i zemlja. 137—147. Lao Tseu. Sa tim bogovima može se stupiti u vezu putem mistične meditacije i ekstaze. 1937. zamenjuje je sve čistijim materijama« (Maspero. pošto su ih dahovi dobro proželi. « . videti Maspero. Za taoistu je čitavo ljudsko telo ispunjeno božanstvima i transcendentalni bićima. 121. Le Taoisme. 130—132. Le Taoisme. Danses et légendes. JA. 107—114. 353—430. 1970. str. str. . An annotated translation of the XXVIII section of the Essence of Medical Prescriptions (Tokio. i to tako što je na četiri strane sveta postavio zemljane statue i izložio ih delovanju svih dahova. . Akira Ishihara i Howard S. 1956). str. a nečisti i grubi spustili su se dole i postali zemlja. načinio i ljude. str. II (Kemhridž. A potom je Žuti car. str. opis toga panteona videti kod Masperoa. 116—137. 153). IV. Jedan tekst koji je preveo Maspero (»Les p r o c é d é s . Le Taoïsme.

381 i dalje. 1—24.. 3. II. tek pošto to postignu. . Alchemy and Immortality (London. str. i da se potom u trenutku. »Les procédés. Science and Civilization. takođe van Gulik. čuvajući dobro suštinu (tj. 134. a potom. 1969. Cinober polja smeštenog u glavi). str. 339 i dalje. p u t e m kičmenog stuba. muškarci i žene m o g u primeniti m e t o d u Večnog života. 1961). str. 178—182).«.. 41—88. . odnosno kreće se u suprotnom smeru od normalnog toka. uz škrgutanje zubima. to je engleski prevod knjige jednog modernog autora. Taoism. V. s dva srednja prsta leve ruke. . Taoist Yoga. u predelu između mošnice i čmara.vraćanjem na početak' huan-juan. 400 i dalje. Sexual Life in Ancient China (Lajden. 425 i dalje. str. Waley. Tako se suština koja je potekla neće izliti. to je ono što se naziva .TA. 1976 (o istoriji alhemije hice govora i u sledeća dva toma koja su trenutno u pripremi). Science and Civilization in China. Kad god se upražnjava (ovaj postupak) najpre se pristupa meditaciji: gubi se svest o sopstvenom telu i spoljašnjem svetu. 6. . str.transformisanjem realnog'. kada seme treba da se izlije. videti naše saopštenje u HR. 1977) str. str. žene će (svoj duh) usredsrediti na srce. V. »Taoisme et Yoga«. »Notes of Chinese Alchemy«. Postupak o kojem je reč treba čuvati u apsolutnoj tajnosti i otkrivati ga samo mudrima! . Up. nap. 10. spermu) i destilujući dah koji se putem kičmenog stuba penje do Ni-huana (tj. Sivin. semena) pristupi kopulaciji. metoda vraćanja semena ubrojana je m e đ u pet recepata besmrtnika Cijanga. 1968. Dubs. 1947. J. ispusti sav vazduh. a pre svega u knjizi Joseph Needham. Needham. Ako se tako postupa sto dana postiže se Transcendentnost. iNathan Sivin.. str. takođe do Ni-huana. 120 i dalje. 38. Chinese Alchemy: Preliminary Studies (Kembridž Mas. 1954. 319. 17. to je ono što se naziva . Taj postupak besmrtnici prenose jedan drugome i uz obred ispijanja krvi zaklinju da ga neće odavati nepromišljeno«. str. 108 i dalje. Ma&pero.338 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja (tj. Vidi takođe Lu K'uan Yu. 253 i dalje. već će se kroz Stabljiku od žada (penis) popeti i u ć i u mozak. O odnosima između taoistiokih tehnika d tantrističke joge videti Eliade. HR. 62—86. 1970. str. Erotic colour prints. Needham. »No evidence of Taoist origin or particular association is given«. 167—168. 1970. O »misterioznom embrionu« novog besmrtnog tela videti: Welch. 1930. Pomenimo najznačajnija m e đ u tim delima: A.« Pošto izgovore molitve »muškarci (svoj duh) potpuno usredsređuju na bubrege. Najvažnija bibliografija u vezi s kineskom alhemijom može se naći u našim knjigama Le Yoga (Pariz. »The Begginings of Alchemy«. To je metoda ne-umiranja« (prev. 2 (Kembridž. J. 27). 386—87). za koju Maspero smatra da bi mogla poticati iz V veka. BSOAS. str. a ako se sa istim postupkom produži postaje se Pravi čovek i osvojivši besmrtnost prolazi kroz vekove. 257. str. Homer H. Isis. koje će hraniti duhove. Le Yoga. huan-čen. str. naglo i čvrsto stisne penis i da se istovremeno. U Biografiji Pravog čoveka čiste transcendentnosti. Filliozat. R. »Savršenom meditacijom treba odagnati (svaku) spoljašnju misao. 404—406) i u Forgerons et Alchimistes (novo prerađeno i prošireno izdanje. destilovati žar i usmeriti dah i to najpre na dode iz dojki u bubrege. novo izdanje 1972. 2 i dalje. 78. 1974) str. H. van Gulik. Science and Civilization.

sv. 82. 320: The Nei P'ien of Ko Hung (Kembridž Mas. nav. Wang. Ali. O prodoru mediteranskih ideja u Kinu videti Dubs. Ware je dao kompletan prevod Nei P'ien Ko Hunga u: Alchemy. O kvalitetu prevoda T. i Nathan Sivin. str. 6. sv. Prema o v o m autoru. up. mada iz sasvim drugih razloga. 84—:$5). 15 i dalje. 44 i dalje) uprkos činjenici da i sam. »The Inner chapters of Pao-pu-tzu« (Procedings of American Academy of Arts and Science. Laufer. 1941. k a o vrhunsko delo hemičara (str. 6. alhemija se mogla roditi u civilizaciji u kojoj je zlato bilo malo poznato i u kojoj se nije znalo za metode doziranja količine čistog metala. a Chinese Alchemical Recipe« (Isis. delo. te godine izdat je carski edikt koji je pod pretnjom smrtne kazne zabranjivao spravljanje veštačkog zlata (Dabs navodi taj tekst u »The Beginnings of Alchemy«. podržava mišljenje da je alhemija kineski pronalazak. str. The Alchemists. 114—115). 1966. Prema o v o m naučniku. E. kako je to pokazao N e e d h a m (Science and Civilization. 71. pak. Monumenta Serica. »The Divine Nine Turn Tan Sha Method.. Stapleton. James R. »iKo Hung on the Yellow and White« (Proceedings of the American Academy of Arts and Science. Medicine and Religion in the China of A. L. V.. 63). Dejvisa i njegovih saradnika videti J. Poslednje pomenuto delo sadrži prevod IV i VI glave rasprave Ko Hunga (Pao P'u Tzu). str. 1949. str. I. 221—284). 1932. V. 2. beleške 122—123. H. 47 i dalje) veštačko spravljanje zlata ne predstavlja alhemijsku »metodu« u pravom smislu reoi. 1944. str. pre Hr. U svojoj kratkoj raspravi u vezi s kineskim poreklom alhemije (str. H.) Videti takođe. 2. alhemiju su na zapad preneli putnici iz Kine (nav. str. Science and Civilization. dela pripisanog Sun Cu-mou (VI vek posle iHr. str. 71. a VII i XI glavu preveli su T. str. D. 38. 82—83. 1940— 42. 1929. 74. 9. F. sadrži prevod i komentare Tan ching yao chuch {»Essential formulas f r o m the alohemical classics«). 235—242). god.kritička bibliografija 339 Od prevoda alhemičarskih tekstova ističemo sledeće: Lu-Ch'iang Wu i Tenney L. Prema H. »An ancient Chinese treatise on alchemy entitled Ts'an T'ung Ch'i. V. najoštriju kritiku uputio mu je Nidem (t. Isis. 18. 80 i dalje). V. 15. sv. 8. up. Roy C. str. Sajvenovo (Sivin) delo Chinese Alchemy. naše opservacije u HR. writen by Wei Po-Yang about 142 A. 210—289). »The Antiquity of Alchemy« (Ambix. kultura stare Kine je bila jedino pogodno tlo na kojem se moglo iskristalisati verovanje u eliksir protiv smrti. što ukazuje na malu verovatnoou da poreklo alhemije može biti mediteransko (Dubs. str.« (Isis. str. sv. 1935. ne isključuje mogućnost da se ona u Kini javila p o d nekim uticajem sa strane (up. Needham. str. 145—214. međutim. str. str. Prema Dobsovom mišljenju. sv. L. Međutim. 22—23). 1—43). 113—211 (vidi isto. delo. str. Dabsu. ne prihvata ju istoričari alhemije (vidi inter alia. Chinese Alchemy. Davis i K. H. a u Mesopotamiji se za te metode uveliko znalo već u XIV veku pre Hr. 2. To mišljenje. isti. Njujork. Davis. F. 287—325). Te dve koncepcije — koncepcija o eliksiru i o alhemijskom spravljanju zlata — prvi put su u istoriji 22* . 75). O m o g u ć e m mesopotamskom poreklu kineske alhemijske ideologije. str. 1947. Dabs smatra da poreklo alhemije treba tražiti u Kini IV veka pre Hr. D. sa novim Fajfelovim prevodom IV glave). str. 1953. Spooner i C.. str. H. H. najstariji dokument bi m o g a o poticati iz 144. str. Chen. 330—331). II i III glavu preveo je Eugen Feifel. 84). Sherwood Taylor. 19—30) i Sajven odbacuje Dabsovu hipotezu (str. Laufer. sv. 1968.

R. 146—48. prema Sivinovom prevodu.«. La divinisation de Lao tseu dans le Taoisme des Han (Paris. J. 120 i dalje.). Le Yoga. Sve do pre k o j u godinu zapadni naučnici su »eksternu alhemiju« ili jatrohemiju (wai-tan) smatrali »egzoteričkom«. Carpenter. predstavnik »eksterne alhemije« u potpunosti pripada taoističkoj tradiciji: up. str. videti takođe od istog autora »The image of the Perfect Ruler in Early Taoist Messianisme. I. Stein. takođe poglavlje X X X V (bibliografija). up. videti: Eliade. L'Hindouisme (kolekcija »Que sais-je?«. 76. nav. van Gulik. delo.). 1. već je tako tumačeno i njegovo rođenje. str. Gonda. »Yellow Turban Religion and Rebellion at the end of the Han«. str. Anne-Marie Esnoul. H. Howard S. Up. 2. naveden u Forgerons et Alchimistes. p o d rukovodstvom H. Peng Hsiao (IX—X v. A. 323 i dalje. O divinizaciji Lao Cea videti Anna K. str. istinski podvajali ove dve alhemije. Gonda. 1969). 381—667. 236 i dalje. Aspects . str. J. T'oung Pao. 115 i dalje. Videti takođe: J. Postoji dosta obimna literatura o morfologiji i istoriji hinduizma. 257—421. L. pri tom. U stvari. 9. Immortalité et liberté (1954) str. O alhemijskoj simbolici disanja i seksualnog čina up. HR. »Description of the Rebellion of Sun En and earlier taoist rebellions«. J. 316 i dalje. str. 47—127. Les religions de l'Inde. 214—227. Renou. O taoističkim pokretima mesijanske strukture videti: Paul Michaud. wai-tan je u početku »bila isto toliko ezoterička koliko i njen jogistički pandan« (Sivin. R. I (1947). 118 i dalje). str. E. 206 — A. nap. J. 17. videti Kristofer Schipper. 377 i dalje (bibliografija). str. Chinese Alchemy. Seidel. Puecha. Levy. itd. »L'Hindouissme« (u: Histoire des religions. 355—386. Sajven skreće pažnju na »pankineSki« karakter taoističkih tehnika i alhemije. 1954. Nidem priznaje da se u Indiji zlato povezivalo s besmrtnošću još pre VI veka pre n. Pariz. C. 50. Werner Eichhorn. naročito 361—374. delo dragoceno zbog dokumentacije). 996—1104). kao npr. (str. 216—247. JAOS. 1978. str. 1—78. I. 268 (bibliografija). e. str. Monumenta Serica. Gonda. (str. 18). str. 325—52. 1962. 15. Mitteilungen des Instituts fiir Orientforschung. 98. str. isti L'Hindouisme (antologija. 1973). Ne samo da je Lao Ceova smrt tumačena kosmogonijski. B.340 istorija verovanja i religijskih ideja objedinjene u Kini u IV veku pre Hr. D. Erotic colour prints of Ming period with an essay on Chinese sex life from the Han to the Ch'ing dynasty. U istom članku on na zanimljiv način analizuje i Ko Hunga. 1956. »Remarques sur les mouvements du Taoisme politico-religieux au II siecle ap. O hinduizaciji potkontinenta i objedinjavanja lokalnih elemenata. 1951). »On the word 'taoist' as source of per plexity«. Renou et Jean Filliozat. Theism in Mediaeval India (London. veliki jatrohemičar VII veka. 135. 12 i dalje. 1926. delo. str. Označimo najkorisniju: L. Ch. up. str. 17. 1969—70. str. Iako su neki pozniji autori. »The Yellow Turbans«. 1963. kojeg većina naučnika smatra »najvećim alhemičarem u kineskoj istoriji« (Needham). a »internu« ili jogističku (nei-tan) »ezoteričkom«. C. 1970. 1958. odlomak. 1951) str. Ali. »The Taoist body« HR. Sun Ou-mo. L'Inde classique. U jednom svom nedavno objavljenom članku N. Les religions de l'Inde. nav. Lao tzu and Li Hung«. 1644 (Tokio.

isti. The Great God (Benares. § § 191—194. itd. Agrawala. Visnuisme and šivaisme: A Comparison (London. Edgerton. 38 i dalje. Heestermann. The Vision of Self in Earlv Veddnta (Delhi. Videti takođe bibliografije X X I V glave. uopšte. de Glasenapp. Roger Lipsey. 1975). 1976). Šiva Mahàdeva. 126 i dalje. i nekih aspekata gnostičke mitologije. 1966. nezavisan od istorijskih veza) karakter indijske metafizike. and why«. 227 i dalje. 142 i dalje (»Mythologie de la Mémoire et de l'Oubli«). Wiener Zeitschrift zur Kunde des Siiđ — u. 104 i dalje. 1970). I—II (izd. str. Aspects du mythe (1963). »The Indian Great Goddess«. i kao njeno rešenje »teleološki instinkt« koji podstiče kosmičku sup s tancu (prakriti) da pomoene oslobođenju duha (puruša). 228 i dalje. Wendy Doniger O'Flaherty. Asceticism and Eroticism in the Mythology of Šiva (London. F. § 140. str. isti. Gonda. Herman. 1964. 1—37. str. Prinston. drugim recima. up. str. S. C. o s i m toga ukazali s m o i na mitološke začetke ove metafizičke spekulacije (§ 68). J. 263 (Devi). Myth. Stella Kramrisch. JAOS. naročito u onima koji se odnose na ljudsku uslovljenost. naročito 258 i dalje (androgin i boginja). Problem kontinuiteta. 14. Selected Papers. u indijskoj religiji obrađivao je J. 1972). William Beidler. Arthur L. 138. Madeleine Biardeau. str. i zlo je . 1951) str. O presistematskoj Vedanti videti odgovarajuća poglavlja u istorijama indijske filozofije S. 97—121. 146 i dalje. O kontinuitetu vedskih ideja u Upanišadama. Patna. 1977). naročito. Radhakrishnan. (III tom). 235—265. II. 100 i dalje. Le Yoga. 1929. Continuity and Change (videti naročito str. M. str. 136. 137. Kumarasvami je više puta ukazao na »tradicionalan« (tj. manifestacije zla (demoni. Up. Na analognu tendenciju prema coinciđentia onnositorum nailazimo i u filozofiji Samkhje. naročito str. na primer. videti Eliade. Dodajmo još da je coinc'dentia oppositorum. 1973). A Study of the Indian Mother Goddess (Lajden. Clefs pour la pensée hindou (Pariz. N. La philosophie indienne (prevod A. »The Upanishads: What do they seek. »Brahmin. H. videti Eliade. Wendell Charles Beane. Ostasien. Ritual and Renouncer«. Paradoks između »telesnog« (»smrtnog«) i »vantelesnog« (»besmrtnog«) Brahmana u srednjim Upanišadama razmatrali smo u § 82. 72 i dalje. p o s e b n o str. O lajtmotivu »osloboditi se patnje«. Ananda K. takođe izražena u brojnim mitovima. 315 i dalje). koja karakteriše Brahman (u smislu totaliteta realnog ili apsolutnog Bića). 1977). Cult and Symbols in Šakta Hinduism. HR. O analogijama između indijskog simbolizma zarobljavanja ii oslobađanja stega.) izlaze iz tela samog Boga (pre svega iz njegovog izmeta). Benares. 1954). Dasgupta i S. 1964). 27 i dalje. 1975. str. Prikaz različitih faza šivaizma i višnuizma daćemo u X X X I i X X X I I pogl. Tako.kritička bibliografija 341 of Early Visnuisme (Utreht. The Problem of Evil and Indian Thought (Delhi—Varanasi—Patna. V. Change and Continuity in Indian Religion (Hag. 49. up. čudovišta. Esnul.

855—78. PuMnbihari Chakravarti. Larson. 15—25. Dok je prema jogi uzrok njegovog nastanka nepoznavanje stvarne strukture duha (up. 1952). 1960). . 1969). skoro magična m o ć »gnose« (vidja. treba istaći razliku između sankhje i joge.342 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a kao i dobro. 30 i dalje. Johnston. 100 i dalje. delo. § 80). II. Yoga-sûtra. Early Sâmkhya (London. 181 i dalje. 17—56. 139. H. Treba reći i to da na isti motiv nailazimo i u drugim mitologijama: sotona ili smrt rađaju se iz ispljuvka. Videti takođe Corrado Pensa. up. Tekst na sanskritu i prevod s objašnjenjima (Pariz. 1957. isti. The Beginnings of Indian Philosophy (London 1965) str. 23—24). O' Flaherty. Strukturen yogischer Meditation (Beč. 1971. up. str. Anne Marie Esnoul (prev. Up. str. Lajden. 361—364. O ontološkoj strukturi puruše (»Sopstva«). str. 1976) str. 102—122) str. 7—76). 80. Eliade. JAOS. ili s »čudotvornim moćima«. str. J. brahmanske i puranske mitove koje komentariše W. The Origins of Evil in Hindu Mythology (Berkli. D. 87 i dalje (bugarska legenda) 87 (miordvinska legenda) 101 (vogulski mit). B. De Zalmoxis à Gen gis Khan. Gerald James Larson. str.). Le Yoga. nav. 88 i dalje. str. I još: J. posebno str. 364. videti Le Yoga. 139 i dalje. 81. A. Pored toga videti: Corrado Pensa (prev). str. »Some Sâmkhya and Yoga Conceptions of the Svetâsvatara Upanishad«. Origin and Development and the Sâmkhya Sistem of Thought (Kalkuta. Classical Sâmkhya An Interpretation of its History and Meaning (Delhi—Varanasi—Patna. autori sankhje smatraju da je do razvoja (parinama) materije (prakriti) . Kao što s m o videli. 227 i dalje. »Some Internai and Comparative Problems in the field of Indian Religions« (u: Problems and Methods of History of Religions. 140. 27 i dalje. § § 76 i dalje). 1930. videti: Eliade: Le Yoga. đnjarui) bez prestanka je veličana u Upanišadama i(up. 1956. E. str. To je ono u čemu Samkhja produžava vedsku i upanišadsku tradiciju. van Buitenen »Studies in Sâmkhya«. Što se tiče tumačenja nastanka sveta. Les strophes de Sâmkhya (Sâmkhya-Kârikâ) sa Gaudapadinim komentarima. str. F. O idejama sankhje u Upanišadama. « . str. Bibliografija tekstova i komentara o Samfchji uneta je u našu knjigu Le Yoga. 22 i dalje. 88—107. O modalitetima i »razvoju materije (prakriti). nav. str. Za najvažniju bibliografiju. van Buitenen. Zapravo samo zahvaljujući metafizičkom (ezoteričkom) saznanju rišiji su mogli da pobede neznanje (avidja) i stignu do oslobođenja. 1964). str. Meditaciju tipa Sâmkhje analizovao je Gerhard Oberhammer. Larsonovo delo sadrži kritički pregled interpretacija sankhja filozofije od Riharda Garbea do Radakrišnana (str. » S t u d i e s . 1977). koje se postižu askezom ili upražnjavanjem joge (up. str. Egerton je sasvim opravdano podvukao »magijski« karakter saznanja u Upanišadama. JRAS. Immortalité et Liberté. božanskog porekla: čini sastavni deo božanstva. Išvara Krsna. B. odnosno da prevaziđu ljudsku uslovljenost. 114 i dalje. Ta tako reći magična m o ć gnose može se porediti sa silama koje pokreću rituali. 181 i dalje. A. up. videti Le Yoga. delo. 153—57. izmeta ili senke Tvorca. 1937). Sâmkhya-Kârikâ con il commento di Gaudapada {Torino. . Larson.

str. isti. isti. Mas. 1971). . Yoga. Vidi isto. Le Yoga. up. 109 i dalje. H. a ni pronalasci njegovog vremena. Eliade. pre Hr. nama poznati. 42. treća. o n e nisu njegovi pronalasci. prevod Yoga-darshana Upanishad objavljen je u knjizi Le Yoga et la tradition hindoue (str. Ma koje bilo vreme u kome je živeo Paranjđali (II v. usled uklapanja u nove »filozofske tokove«. O njemu su meditirali i dali svoje komentare brojni autori. druga obuhvata pedeset i pet aforizama i nazvana je sadhanapada (»glava o realizaciji«)..1963). 109—148 (joga i brahmanizam). Žan Varen (Jean Varenne) je preveo Huit Upanishads du Yoga (Pariz. 1930). 31. isto. Yoga. navedene u Le Yoga. Taj napor sankhja filozofije da prevaziđe dualizam purušafprakriti može se porediti sa spekulacijama Upanišada. 232—235). n. up. 100 i dalje. up. str. P. Die Anfange der Yoga-Praxis (Štutgart. A Study of Patañjali (Kalkuta. Der Yoga als Heilweg (Štutgart.. itd. Ta dva tekstva ubrajaju se u najznačajnije do- . The Yoga-System of Patañjali (Kembridž. njihovom poreklu i is tori j i. ili III. 42 i dalje. 57—108 (tehnike autonomije).) tehnike askeze i meditacije koje izlaže ovaj autor Joga-sutri veoma su stare. Der Yoga. Uostalom. 1958). Ein indischer Weg zum Selbst (Štutgart. Le Yoga. Maitri) o dva modaliteta Brahmana. § 82. J. 1932). m e đ u kojima ističemo kao najznačajnija: S. četvrta i poslednja. švetašvatara. takođe od pedeset i pet sutri.kritička bibliografija 343 došlo usled delovanja »teleološkog instinkta«. e. Woods. objavljenih do 1954. str. naročito o n i h srednjih (Katha. Filliozat: La nature du yoga dans la tradition. 149—167 (joga i hinduizam). str. 1922). W. Joga-sutre s Vjasinim i Vaćaspatimišrinim komentarima preveo je J. 1973). objavljeni pod rukovodstvom ž a k a Masija Pariz. 1920). isti. »apsolutnom« i »relativnom«. 364—366. Le Yoga et la tradition hindoue (Pariz. 34 i dalje. Joga-sutre sastoje se od četiri glave ili četiri knjige (pada): prva sadrži pedeset jedan aforizam (pedeset jednu sutru) i »poglavlje o jogističkom enstazisu« ( samadhipada) . 1953). Jacques Masui. 1924). pa možda i V v. The Method of Reintegration (London. Masson Oursei. »duhovnom« i »materijalnom«. O Patanjđaliju i tekstovima klasične joge. T. Hauer. 142. Dasgupta. Jean Varenne. 1914). već predstavljaju iskustva. Alain Daniélou. itd. O jogističkim praksama. Yoga. Videti tekstove i komentare. Études experimentales du techniques du Yoga (s predgovorom J. Najstariji.. Brosse. 366. Le Yoga (Pariz. 1949). Videti takođe C. isti. science de l'homme integral (tekstovi i studije. govori o »čudotvornim moćima« (vibhuti). spisak déla o jogi. usmerenog ka dobrobiti puruše« (Sämkhya Kärikä). u njegovom delu Tatvavaisaradi. i ina kraju. Pensa. philosophy in relation to other Systems of Indian Thought (Kalkuta. 141. »Some internal and comparative problems«. str. N. takvi tekstovi su Vjasina Joga-bhašja (IV—VII vek) i Vaćaspatimišrin komentar iz 850. up. 1954). nije isključeno da je originalni tekst Joga-sutri. doživeo i više prerada. god. Pariz. str. kaivatjapada (kaivalfa=izolovanje). Yoga as Philosophy and Religion (London. ima samo trideset četiri sutre i verovatno predstavlja dodatak iz poznijeg vremena. proverena mnogo vekova pre njega.

144 i dalje {u Upanišadama i Bhagavad. Akad. 122 i dalje <niz poznatih učitelja koji s-u podučavali Sondan ga yogu). 58 i dalje. Paíañjali et le Yoga (Pa- 143. Gonda. up. up. str. 71 i dalje. tom III. 1965) str. Up.344 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a prinose razumevanju Joga-sutri. Minhen. Wiss. Oberhammer. Varenne. "posebno str. 62—75. 514—567. 169—182. str. Le Yoga. nav. str. Oberhammer. O jogističfeim tehnikama videti Eliade. 121 i dalje. Die Methoden des Yoga (Lund. 85 i dalje. 1963. 1977). Der Yoga. A. Varenne. 135 i dalje. »The Methodical Principle in Yoga according to Patanjali's Yoga-Sütra«. Le Yoga. »Osservazzioni e riferimenti per 10 studio dello sadanga-yoga« (Istituto Orientale di Napoli. 19. 10 i dalje. niyama. Videti: A. 1932). N. str. 19. 94 i dalje. up. t. str. Odsutan u Rigvedi. str. str. pominje šest puta. äsana). 521—528). Pensa. Strukturen yogischer Meditation (österr. J. Zigmund-Cerbu. Corrado Pensa. 135 i dalje. Eliade. 551 i dalje. Eine Studie über die klassischen Wunder des Yoga (Upsala. up. 375 (bibliografija). 145. 19. 57—108: Patañjali et le Yoga. str. naročito str. HR. a u najstarijim Upanišadama i Bhagavad-Giti postaje glavni cilj svih onih koji tragaju za oslobođenjem. O Išvarinoj ulozi u klasičnoj jogi. 1969. delo. Ar Or. O sidhijima ili »čudotvornim moćima« videti S. Change and Continuity of Indian Religion (Hag. Yoga as Philosophy and Religion. Varenne. str. koji. str. 139 i dalje i(Išvara u Atharvavedi). isti. »On the Purification Concept in Indian Tradition«. Beč. S. 374—75. 100 i dalje.. str. J. Annali. meditacija i »obuzdavanja« koji dovode do samädhija) indijska tradicija zna i za »jogu od šest članova« (sadanga-voga). Lindquist. »rasuđivanje«. 1—35). Hauer. O samadhiju. 70. 1951. Klasse. Janaček. 1962). Der Yoga. ali se pojavljuje jedan »novi« kojeg -nema u patanđalijskoj tradiciji: tarka (doslovno. O »obuzdavanjima« (jama) i telesmm i psihičkim »ovladavanjima« (nijama) videti Eliade. O jogističkim položajima {asana) i savladavanju tehnike disanja (promajama) videti Le Yoga. Le Yoga. 16 i dalje. 83 •i dalje. Le Yoga. str. nav. str. međutim. C. 374. . nav. Phil-hist. Dasgupta. 169 i dalje. »The Sandangayoga«. 5—7. C. delo. Siddhi und Abhinna. up. str. str. d. Taj jogistički sistem od »šest članova« odigrao je značajnu ulogu u poznom budizmu i tantrizmu. 6 i dalje. Patanjali et le Yoga str. Pensa. nav. 126—133. 11 i dalje. Samavedi i Jadurvedi. 114—150. str. Osim joge »od o s a m članova«. Hauer. Le Yoga et la tradition hinđoue. str. delo. Tom nizu nedostaju prva tri »člana« (vama.. str. 326 i dalje. 158 i dalje -(Išvara u filozofiji i klasičnoj jogi). 322. str. str. kakvu opisuje atanjđali (odnosno niza vežbi. str. 316 i dalje. str. Sad-anga-yoga (Inaugural Dissertation. 75—82. str. B. str. str. Varenne. Varenne. 118 i dalje (Kalaćakra-Tantra). 1969).. 1969. Eliade. delo. Le Yoga. Strukturen yogischer Meditation. O jogističkoj »koncentraciji« (dharana) i »meditaciji« (dhjana). 128—134. W. tu ima smisao »vrhunskog saznanja«). 1935). Le Yoga. Išvara se u Atharvavedi. 141 i dalje. J. 53—101. naročito str. Vidi Gunter Gronbold. 144. »On the Purification Concept in Indian Tradition w i t h special regard to Yoga« (East and West.Giti). riz.

kritička bibliografija 345 146. H. E. d. Reynolds). K. Foucher. tako i izvan zla'. str. 64. Varanne. Roger Godel. Metafizičko opravdanje za takvo njihovo po našanje leži u tome što su im svi činovi u isto vreme lišeni i uzroka i tposledica. BEFEO. a lišen posledica zato što na oslobođeni duh karman više ne može imati uticaja. Studies in Honor of Mircea Eliade (Čikago. isti. 37—61. 1970: Publication de l'École Française d'Extrême Orient). »La Légende du Bouddha«. »La Légende de la jeunesse du Bouddha dans les Vinayapitaka ancien«. ovi nadljudi ne moraju više da vode računa o svetovnirn vrednostima. Kern. delo. 162). 134. Senart. 37—71.apsolutne izolovanosti« (Varenne. 9—21. Coomaraswamy) i »orijentisanih na istoriju« (H. str. A Studv of Sacred biography and Theravâda Tradition«. Schwartz) je sasvim umesno skrenuo pažnju na nepouzdan karakter socioloških tumačenja pojave budizma. in Gôttingen. Lamotte. »Stigavši. 16 i dalje. Svaki čin u đivanmuktinom položaju postaje bezrazložan i zbog toga se za njega kaže da je u stanju . u: Franck E. as Prof. 1976). po definiciji.kako izvan dobra. Poslednje interpretacije analizovao je Frenk E Rejnolds (Franck E. The Life of Buddha as Legend and History (London. isti. 1974. 9. 275—99. La vie de Bouddha d'après les textes et les monuments de l'Inde (Pariz. 1947. isti. 1949). Oriens Extremus. str. 29 i 30. sve im je dozvoljeno i pretpostavlja se da mnogi od njih postaju jogini koji. Thomas. 100 i dalje. Akad. »Die Ueberlieferung vom Lebensende des Buddha« (Abh. 1950). 1963). II: Les derniers mois. Istorijsku vrednost tradicija analizovali su Ernst Valdšmit (Ernst Waldschmidt). lišen želja (budući da su u njemu vasane potpuno uništene). 1969) str. Phil-hist. W. André Bareau. Bendžamen I. I: De la Qûete de l'Éveil à la Conversion de Sariputra et de Maudgâlayana '(Pariz. Thapar . The Biographical Process (Hag. H. str. koriste taj položaj da bi . von Glasenapp. 1962. up. kao i svih drugih pokreta spasenja. i Caroline A. »The Superhuman Personality of the Buddha and its Symbolisme in the Mahàparinirvàna-Sûtra of the Dharmaguptaka«. »Le Parinirvâna du Bouddha et la naissance de la religion bouddhique«. nav. Recherches sur la biographie du Bouddha dans les Sutra-pitaka et les Vinayapitaka anciens. A. Lišeni uzroka zbog toga što je đivanmukta. »The Many Lives of Buddha. str. T. serija. Essai sur l'experience libératrice (Pariz. Buddha: Geschichte und Legende (Cirih. Od mnogobrojnih delà koja govore o Sakjamunijevoj biografiji pomenimo kao najznačajnija: E. 1944. Reynolds et Donald Capps. 1958). RHR. 3. pretendujući na to (ili pak iskreno verujući) da su ostvarili samadhi. Pošto je podsetio na karakteristična metodološka stanovišta druge polovine X I X i početka XX veka — »myth oriented« (orijcntisanih na mitove) (E. str. O konačnom oslobođenju i položaju đivanmukte (»oslobođenog za života«). 1927).). Myths and Symbols. J. 1948). Rhys-Davids) — Rejnolds je analizovao nekoliko novijih pokušaja. Švarc (Benjamin I. Histoire du Bouddhisme indien des origines à l'ère Saka (Luven. . 162—63. F. der Wiss.živeli u svom raju' na zemlji. A. isti. br. (prir. prema definiciji. le parinirvâna et les Funérailles (Pariz. »If Buddhisme did indeed emerge within an urban commercial environment. Oldenberg. str. 147. videti Le Yoga. 6—33. str. usmereniih ka objedinjavanju dveju pomenutih perspektiva: »mitološke« i »istorijske«. Klasse. 1951).

La vie du Bouddha. Wayman. koji takođe navodi i odgovarajuću ikonografiju. Roy (Sino-Indian Studies. Festschrift F. Santiniketan. str. Na temu »Sedam koraka« nailazimo i u Marijinom rođenju. II. A. 1—34. Asiatica. Brinktrine. »Studies in Yyma and Mära«. A. O. 132—34. 112 i dalje. A. 112—131. 38. 1975. delo. navedenu u Le Yoga. and Doubt: Perspectives on the First Millenium B. Luka. it hardly strikes us as a particularly 'bourgeois' philosophy. 358. Journal of Indian Society for Oriental Art (Kalkuta). 204—205. 55 i dalje. 101 i dalje. 148. svi idoli su popadali ničice pred njom«. hair and usnïça crown«. While she stresses the political and social doctrine of early Boddhism. JRAS. 1954. up. K. « . blagosilja Boga (»jer m o j e su oči videle spasenje koje n a m s p r e m a š . Deadalus. Przyluski. isto. Boyd. Coomaraswamy. Epizoda o rišiju Asiti opširno je ispričana u Lalita-Vistara. Spring. 1951). nap. 1927. koji je preveo veliki broj opisa (str. str. Windsch. Zeit. 103—113 i E. str. 4. Videti takođe: J. komparativna analiza sa iskušenjem Isusa (Luka 4 : 1—13). 148—160. str. Maisson. 1957). Religionswissenschaft. 1—7) str. 1928. O Maraovom iskušavanju videti E. 44—73. . A Study in Ancient Indian Materialism ( N j u Delhi. Fouoher. str. str. T. M e đ u t i m . 27.. »The Buddha's cüda. Ling. 8—20.346 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja suggests. 312—325. Lokäyata. te dve epizode stoje u suprotnosti: dok su egipatski idoli pali zauvek. Aspects du Bouddhisme (Pariz. str. Weller (Lajpcig. Regamey. Sa Asitinim predskazanjem poređena je epizoda u kojoj stari Simeon. La Vie du Bouddha. W. Missionswissenschaft u. O simbolizmu »Velikog Čoveka« (mahapuruša) videti: A. 366—67.) K. »Emblems of the Universal Being«. str. 87 i dalje). de Yong. 1959. »La place de Màra dans la mythologie bouddhique«. Wayman. C. O materijalistima (Lokajata) videti bibliografiju. 1942). str. Videti takođe J. VI i komentar Henri de Lubac. nav. str. up. 1973. 3. 815—840. 214 i dalje. L'Enseignement de Vimalakirti (Luven. »The Age of Transcendence« (u: Wisdom. Budističke izvore o Märau naveo je i komentarisao J. primajući u ruke malog Hrista. up. 1962). X X I I I ) : »Kada je Blažena Marija ušla u hram (egipatski) s malim detetom. 55 i dalje. str. pošto je Hrist srušio kult lažnih bogova. Satan and Mära. Ulazak Bodhisatve u hram poređen je s jednom epizodom iz Pseudo-Mateja (gl. Foucher. J. »Contributions regarding the thirty-two characteristics of the Great Person«. Christian and Buddhist Simbols of . str. »Die buddhistische Asita — Erzählung als sog.. C. F. Buddhism and the mythology of evil (London. III. nav. 63—64. str. one has the feeling that the heart of Buddhism does not lie there«. f. 1959). up. Pored toga videti i: Debiprasad Chattopadhyaya. Le Protoévangile de Jacques. pogl. 243—260. Asiatische Studien. 25—35). up. W. prevod tog odlomka kod Foucher. dotle su brahmanska božanstva pala ničice u znak odavanja počasti budućem Spasitelju. »Encore à propos du Lalitavistara et de l'épisode d'Asita«. str. delo. »L'épisode d'Asita dans Lalitavistara«. 3. str. Liebenthal Festschrift. G. str. Stella Krainrisch. 5. (prir. Lamotte. 1954). Revelation. 126—127. str. 121. Paralelle zum Darstellung Jesu im Tempel«. J. str. 1962) str. Mara and Buddha (Lajpcig. 1895). 1935. 210. . str. La religion populaire dans le canon bouddhique pâli (Luven. 115—123. videti Fušeov komentar. O traganju za prosvetljenjem videti: A.

Prince. Fussman) je nedavno dokazao da je Mara u davna vremena u nekim krajevima bio smatran vrhovnim bogom. 265. 1975). 1964. str. Bareau. Lamotte. L'Enseignement de Vimalakirti. Die Ueberlieferung von Devadatta. A. Soundara Rajan. u: Mélanges d'Indianisme. 1938. »La transformation miraculeuse de la nourriture offerte au Bouddha par le brahmane Kasibhâradvâja«. V. str. 1957. H. Izvore. O »rope-trick« koji je koristio Buda. BEFEO. Indian Antiquary. Law. Histoire. delo. 30. map. Fisman (G. Foucher. 107—115. up. Palijske i sanskritske izvore o besedi u Benaresu naveo je Lamotte. BSOAS. nap. Louis Renou (Pariz. 267—272. str. 1—10. up. 71—91. str. Journal of Oriental Research (Madras). C. Istorija prve budističke zajednice (samgha) ispričana je u Mahâvagga. 1977. 1952. i infra 159. 241—250.. V. »La Légende de Sundara et les funérailles de Bouddha dans l'Avadanašataka«. Hocart. 26—36. M. str. str. 552 i dalje. up. 368—371. 28. Przylu&ki. str. prev. O Devadatinom otcepljenju videti A. 1966). O arhatima. 1962. str.. der Widersacher des Buddha. 33. Vaudeville. »The Symbolism of sovereignity in Indian according to iconographv«. Aubover. 52. 52 i dalje. O »čudotvor nim moćima« (siddhi) i Budinoj zabrani njihovog ispoljavanja vidi Le Yoga. O »božanskom oku« (divjaćakšu) videti reference u tekstovima palijskog kanona i poznije literature E. i 149. 193—204. Journal of Indian History. I. I '(Oksford. Waldschmidt. 7. Waldschmidt. 54. u: Journal of the Oriental Society of Australia. IIJ. »The Concepts of Buddhahood in earlier and later Buddhism«. O Budinim relikvijama videti: J. str. isti. str. str. G. J. 181 i dalje. str. posebno str. 363—64. str. videti talkođe: A. »An account of the Six Hair Relies of the Buddha (Chakesadhatuvamsa)«. 1964. 1. O simbolizmu ćakravartina ( = Vladar sveta) videti: J. 211—240. 123. Indian Art and Letters. 98—99. 61—71. 200 i dalje. 21—70. 4. u: Études tibetaines dédiées à Marcel Lalou (Pariz. 53. Mukherjee. E. 1881). »La nourriture offerte au Bouddha lors de son dernier repas«. B. O simbolici drveta Buđenja. T. de Lubac. Bareau. »Der Buddha preist die Verehrungswurdig- . O prvim preobraćenjima videti A. str. Valdšmita (E. str. up. nav. 1968). str. Vinava Texts. 12. 87—118. »The Chakravarti concept and the Chakra (wheel)«. str. up. Lamotte. str. koji govore o prosvetljenju. »Buddha and Devadatta«. Ris Dejvids i Herman Oldenburg. 1935—36. »Reste von Devadatta-Episoden«. Niz stanja o kojima priča legenda o Budi analizovao ie Lamotte. str. 85—90. 1923. »Pour une problématique nouvelle des religions indiennes anciennes« (JA.kritička bibliografija 347 Evil (Lajden. ZDMG. Aspects du Bouddhisme. delo. 55 i dalje. str. naveo je Foucher. nav. 1971). 1970. 27. Histoire. Videti i studije E. 168—169. K. O poslednjem Budinom obedu videti A. 1925. 718—756. E. »Le partage des reliques du Bouddha«. Mélanges Chinois et boudiques. EKade. str. 341—367. »Le Bouddha insulta-t-il Devadatta?«. 1970. B. »Les controverses relatives à la nature de l'Arhant dans le bouddhisme ancien«. Mephistopheles et VAndrogyne. 150. str. Waldschmidt) navedene supra 147. 57. O Budinom pogrebu videti: C. E. in den Kanonischen Schriften (Minhen.

str. »dug kao život«.348 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h ideja keit seines Reliquien«. Heinrich Zimmer. 270—273. L. Videti takođe bibliografije § 190. Đainsku umetmost i ikonografiju naročito je inspinisalo dvostruko Mahavirino »rođenje«. O mitologiji . XXII. Jacobi. von Glasenapp. N. Kalkuta. 181—234. Smithsonian Institution. 1926). str. Jacobi. 1962). str. 1965). SBE. État présent et tâches futures (Pariz. Histoire. Bibliografija i opšte studije: C. 1884. 1926). up. Berlin. Philosophies of India. 155. T. 389. Worte Mahaviras (Getingen. 1887. Buddha und Mahävira (Minhen. navedenu vi Le Yoga. str. Pariz. 1105—1145). délia Casa.. up. pt. 1945). 417—427. po kojoj treba proći kroz puno egzistencija pre nego što se stigne do oslobođenja. 7. II. Religionsgeschichte. Najznačajniji prevodi đainskih tekstova: H. napisanih na paliju. Jozef Deleu. 1935). Schubrig. L'Inde classique. »Die Mythologie des Jinismus« u: Wörterbuch der Mythologie. Pored toga. I. indo-arischen Philologie u. isti. među kojima možemo izdvojiti kao naj- . X X I I . isti. »Die Mythologie des Jinismus«. Leumann. 1—18). Schubring. 1970. Le Canon jaina). Coomaraswamy. 1925). sv. Bashama. Les études jaina. up. N.i ikonografiji Paršvi i Tirthankara. 1926. E Lamotte. À vanished Indian religion {London. C. 7 [ = Gat«a Sütras. Jozef Deleu. str. C. Alsdorf. II Gianismo (Torino. Guériinot. Caillat. »Le Jinisme« (Histoire des religions. Jain. Ramachandran. prev. Oksford. str. 191]. ponovo objavljeno u Turfan (Getingen. 7). str. Najpotpuniji izvor o Gosali je đainski spis Bhagavati. Ananda K. I. III. Jaina Bibliography (Kalkuta. Veliki broj tekstova. videti i J. Les expiations dans le rituel ancien des religieux jaina (Pariz. L. Gaina Sütras (Oksford. Die Jainas (Tibingen. 388—89. 511—516. Altertumskunde. H. 212—213. W. Brown. »The Conqueror's Life in Jaina Painting« (Journal of Indian Societv of Oriental Art. knjizi Von Ceylon bis 151. videti bibliografiju. 1951). a najbolja monografija ù kojoj su karišćem i tamulski izvori jeste monografija autora A. Quellen z. A. 15. 1935. ali bi isto tako mogao poticati od izraza a đivat. str. E. Opšte studije: H. Miniatures paintings of the Jaina Kalpasütra (Vašington. 207—284 (isto. što predstavlja aluziju na osnovnu doktrinu. Akaränea Sutra. O svetlosti koja je obasjala noć Mahavirinog rođenja. La religion djaina. 1934). Budinim savremenicima. O asketama i drugim vernioima. Termin ađivika objašnjavan je korenom ađiva. 14). I. str. navedenu u Le Yoga. 6 i dalje. 152—153. XLV). Religionsgeschichtliches Lesebuch. sv. O Makhaliju Gosâli i ađivikama videti bibliografiju. II. str. SBF. W. str. Tiruparuttikunram and its temples (Madras. Filliozat. fasc. dec. Government Press. II. Der Jainismus (Berlin. 1934). W. 1927. 154. Die Lehre der Jainas nach den alten Quellen dargestellt ( = Grundriss d. što znači »način življenja ili opredeljivanje jedne klase za određeni način života«. str. sv. može se koristiti u engleskim prevodima. 252—253. History and Doctrines of the Ajîvikas. 1967). 1965). L.

T. nav. Przyluski. 156. Early Buddhist Scriptures (London. V. 13—82. »The Formulation of the Prattîtyasamutpâda«. W. 16). 1966. i K. prev. Walleser. pt. str. S. nav. BEFEO. Edward Conze. str. 9. Minor Anthologies. L. A. 1956. 1926—27. 9—67).. Law. O obrascu dvanaest uzroka videti: Surendranath Dasgupta. Ris Dejvids. 1932. Théorie des douze causes (Gent. Sacred Books of Buddhists. Buddhisme: its essence and development (Oksford. Najbolji opšti pregledi su: Ed. Među antologijama izdvojmo kao najkorisnije: H. Translation Series. E. prev. nekoliko izdanja). 1946). 13—14. str. Woodward i E. T. Bareau. str. 240—243. 2 toma (Oksford. 1931. »Le bouddhisme indien«. » B o u d d h i s m e et Upanishad«. A. 18. L'Enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens (Pariz. delo. Le bouddhisme. 227—234. T. 1937. Rahula. BSOAS. Buddhism in translation (Kembridž. 1932—36. izdanje 1921). Payot. Lamotte i J. Sacred Books of Buddhists. 158—175. str. A. III (Payot. W. 1959. 32. Harper Torchbooks. J. 7.kritička bibliografija 349 važnije: Dialogues of Buddha (Dïghanikâya). Die Philosophische Grundlage des alteren Buddhismus (Hajdelberg. isti. franc. 10. 1922) str. B. M. Pali texts Society. »Le bouddhisme indien«. 1899—1921: Sacred Books of The Buddhists. Khuddakapatha. 1917—1930. str. Warder. Bibliografiju prevoda dao je André Bareau. E. Njujoik. 261—264. I (Kembridž. 3 toma (Oksford. prev. prev. 1915). Warren. A. str. de la Vallée Poussin. 40 i dalje. 1896. isti. Udana. 1913). 11—69. Mas. »Pratityasamutpada«. 9—246) str. Vidi isto str. K. Woodward (Oksford. L. Sacred Books of Buddhists. delo. delo. J RSA. str. 8). Bouddhisme. Law Volume. Minor Anthologies I. Buddhist Thought in India (London. 1959).Lilian Silburn. 1881. Conze. str. 34 i dalje. 5—6). Further Dialogues of Buddha (Majjhimanikâya) prev. Rhys Davids i F. C. Thomas. 1954. 141—169. Etudes et matériaux. F. Buddha sein Leben. 43—63. 7). II (Puna. C. 1952. 1965. 157. Ed. Lord Chalmers. str. 1962). Hermann Oldenberg. nav. Literatura o osnovnim načelima Budinog učenja dosta je obimna. 77 . str. Le Bouddhisme (Pariz. Conze. L. Walpola Rahula. 79 i dalje. str. »Kamma. Thera Narada. prev. 1925). Videti takođe M. takođe L. Harper Torchibooks. W. Indian Historical Quarterly (Kalkuta). Le Bouddhisme dans son Essence et son Dévelopment. A History of Indian Philosophy. »Verses of uplift« and Itivuttaka »As it was said«. C. The Book of Gradual Saying (Anguttaranikâya. u: Les Religions de I Inde«. Hare (London. Banerjee. O doktrini anatte videti L. A. »On the Relationship between Early Buddhism a n d other Contemporary Systems«. Nirvana (Pariz. 1951. 1961). F. Up. Conze. The Book of Kindred Sayings (Samyuttanikâya). II. B. F. Die Lehre der Upanishaden und die Anfange des Buddhismus (Getingen. A Barreau. Buddhist Scriptures (Harmondsvorth. C. E. 2—4). 84 i dalje. Rahula. P. str. 1935). 1904). de la Vallée Poussin. 1977). 1935. Woodward (London. Dhammapada. Buddhist Texts through the Ages (Oksford. C. str. 16 i dalje. 32. or the Buddhist Law of Causation«. Translation Series 22. 1964). Rhys Davids (Oksford. 24—27). »l'Histoire de l'étude du bouddhisme indien«. prev. seine Lehre und seine Gemeinde (Berlin. 287—292.

273 i dalje. 1975) str. 1918). naročito poglavlja o Hermanu Oldeiibergu (str. str. O problemima koje postavlja najstariji budizam videti Frank Reynolds. Ščerbackog (Th. L. W. 159. i The Conception of Budhist Nirvana (Lenjingrad. de la Vallée Poussin. A. 178 i dalje. Conze. videti još Gerhard Oberhammer. 44. »Le Bouddha et les Abhijnàs«. 3. 1972. Le Bouddhisme. bez datuma). Pensilvanija. Eliade. 1917). »Le bouddhisme et le Yoga de Patanjali« (Mémoires chinois et Bouddhiques. 1956). 223—252). »The Two Wheels of Dhamma: A Study of Early Buddhism« (u: The two weels of Dhamma. 1—37). 347—48. 382—83. O arhatima videti Le Yoga. str. 194—220). . Cambersburg. 248—296). Buddhist Meditation in the Southern School (London. Stcherbatsky) (str. 183 i dalje. Međutim. i C. 384 {bibliografija o »čudotvornim moćima«). A gledišta ščerbackog videti u: The Central Conception of Buddhisme and Meaning of the World »Dharma« (London. »Die drei Richtungen in der hilosophie des Buddhismus« (Rocznik Orjentalistyczny. 335—342. O »putu ka nirvani« i simbolizmu inicijacije videti M. 158. Le Yoga. 60 1 dalje. Th. takođe Maryla Falk. str. 6—30. str. 1950). od istog autora. i navedenu bibliografiju. str. up. E. 1925) i u članku »Nirvana« u Indian Historical Quarterly. (HJAS. 1927). Museon. delà Vale Pusena i T. Brisel. up. Immortalité et Liberté (Pariz. Eïïade. Prva tumačenja de la Vallée Poussin videti u The way to Nirvâna: Six lectures on Ancient Buddhisme as a Discipline of Salvation (Kembridž. 10. Conze. posle duge polemike svaki od ove dvojice naučnika prihvatio je tumačenje njegovog protagoniste. bibliografija. str. 429—464. up. 383 a dalje. »Buddhica«. Bareau. 1937. de la Vallée Poussin. 160. str. »Nairatmya and Karman«. 1931. E. isto. 221—248) i polemike između L. Strukturen yogischer Méditation (Beč. de la Vallée Poussin. isto. Stciherbatsky. A. Rhys Davids (str. 123 i dalje. isto. 1923). Fridrih Hajler (Friedrich Heiler) je analizovao pojam nirvane kao religioznog iskustva: up. str. 1934. The Buddhist Nirvana and its western Interpreters (Čikago i London. takođe: Isaline Horner. izdanje. »Musila et Narada« (Mémoires chinois et bouddhiques. str. str. str. »A bibliographical Essay on Works related to Early Theravada and Sinhalese Buddhism«. 1937. 1977). T. str. EMade. u: Louis de la Vallée Poussin Mémorial Volume (Kalkuta. »Le bouddhisme indien«. F. Izvrstan istorijski pregled zapadnih tumačenja nirvane dao je Guy Richard Welbon. up. O budističkim tehnikama meditacije videti Le Yoga. 137—160). str. 0 »Vrhunskoj spoznaji« (abhiđnja) videti L. O đainama i dhamajogi videti L. str. Buddhist Meditation (London.350 i storija verovanja i religijskih ideja i dalje. O odnosima između Joge i budizma vidi L. 1954. de la Vallée Poussin. Up. str. 1928. The Early buddhist Theory of Man Perfected: A Study of the Arhat (London.. 189—222). str. Grace Constant Loimsberry. 91 i dalje. 5. 169 i dalje. 6. 173 i dalje. up. M. 107—121). str. 1938. Le Yoga. 4. 102 i dalje. 1936). 1968). Nirvana (Pariz. str. Le Yoga. Die Buddhistische Versenkung (Minhen.

str. Contribua alio studio del diritto auguróle. 1938. 1972). str. ali videti kritiku A. G. 7—50. Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'aux guerres puniques (1969) str. 1967. 161. La Religione di Roma antica (1939). . Scholem. i zapažanja Pierangelo Catalano.kritička bibliografija 351 O mističnoj strukturi asamskrita videti André Bareau. Izbor prevedenih latinskih tekstova možemo naći u Religionsgeschichtliches Lesebuch. Histoire psychologique et politique de la religion romaine (1957. I. iako korisne zbog dokumentacije. 131—139). 154). La religion romaine archaique (1961. Les religions étrusque et romaine (1948). Évolution de la notion d'asamskrta (doktorska teza 1951). A History of Roman Religion (London. 5: K. isti. Histoire de Rome (V izdanje. 1951). Religion und Kultus der Rômer (II izdanje. str. 1959). Pierre Boyancé. Phases in the Religion of Ancient Rome (1932). II 'izdanje 1974). Storia di Roma. Od opštih istorija treba pomenuti: A. 1961. Pareti. sadrži nekoliko poglavlja o društvenim strukturama i arhajskim religijskim idejama (str. Cyril Bailey. naselio je severnu Italiju u II milenijumu: ti narodi su bili tvorci civilizacije. Romische Religionsgeschichte (1960. Storia dei Romani. 67 i dalje. Jacques Heurgon. 311—354 i brojne Dimezilove primedbe koje s m o ovde naveli). 64). Revue Belge de Philologie et d'Histoire. Pariz. Dumézil. koje je i danas pouzdano. pre svega. Torino. 542 i dalje. ove stranice se ipak moraju čitati veoma oprezno (videti kritiku G. isti. II izdanje 1973). Posle objavljivanja delà G. Palmer. str. 107—405). Drugi talas je stigao krajem II milenijuma i to su bili Vilanovijanci: oni su znali za upotrebu gvožđa i pepeo pokojnika polagali su u u m e od pečene zemlje koje su zakopavali na dnu bunara. Jean Bayet. Die Religion der Rômer . »Briser le toit de la maison: Symbolisme architectoniques et physiologique subtile« (u: Studies in Mysticism and Religion. BreMch. Firenca. Kurt Latte. Wissowa. Grenier. L. izdato je još nekoliko opštih pregleda religija u doba carstva i republike. milenijuma Lacijem je vladala civilizacija vilanovijanskog tipa. L'Absolu en philosophie bouddhique. str. nemačko izdanje 1931). La religion romaine antique (1955). nazvane »teramara« (»po terra mar(n)a. 1956—1960). inter alia str. 1961. fasc. Delo: Pietro de Francisci. Primordia civitatis (Rim. 1960. The Archaic Community of the Romans (Kembridž. presented to Gershom G. O slikama uništenja uslovljenog sveta (Budinog »razaranja kuće« i »rušenja krova« koje čine arhiati) videti Eliade. Rome et la Méditerranée occidentale. 1970) — gde autor kritikuje Dimezila a da ga nije čitao (up. I—II: La Conquista del primato in Italia (II izdanje. koje su znale za metalurgiju bakra i primenjivale spaljivanje. Latte. iz koje su seljaci. Études sur la religion romaine (Rim. A. A. Nicola Turchi. 1962). JerusaMm. Images et symboles. 402 i dalje. Robert E.masnoj zemlji'. SMSR. Piganiol. 39. Minhen. Izuzetno bogatu literaturu o prvobitnoj Italiji i poreklu Rima naveo je Jacques Heurgon. Početkom I. 1912). Dumézil. videti. G. Prvi talas ariofonskih populacija. crpli đubrivo«. de Sanctis. koja je takav naziv dobila zbog bogatstva u organskim materijama. 32. 100 i dalje. I (Torino. str. prema predanju. Franz Altheim.

0 mitološkom modelu rata sa Sabinjanima up. Plutarque. Torino. a drugi žrtvujući svoju desnu ruku pred etrurskim poglavarom u jednom heroj- . Osim najpoznatije verzije — da je nestao za vreme jedne oluje — jedno drugo predanje saopštava da su ga zbog tiranskog ponašanja ubili senatori koji su ga potom raskomadali i k o m a d e tela. Religio Iguvina. izneli. Mythe et Epopée. 157 i dalje. 1957). antique. takođe F. čiji tekst detaljno opisuje rituale jednog svešteničkog kolegijuma (očišćenje grada i lustracija stanovništva) videti J. diretta da Giuseppe Castellani. up. 137 i dalje. A History of Roman Religion. Horace et lès Curiaces (1942) i La rel. Romulus. Pivel ovu verziju poredi s komadanjem Puruše. str. Religion romaine archaique. I—V (London. G. Kokles i Scevola Kiklop i Levak naizmenično spasavaju Rim. 27. Dumézil. str. Granta. gde su analizovana predanja o prva četiri kralja. O italskim. kao i antičkim sicilijanskim religijama vidi opšti pregled Aldo Luigi Prosdocimi. »Reimus et Frater« (HR. La rel. 499—500. 1969. Bruce Lincoln. str. »The Indo-Europeain myth of creation« (isto. J. 1921) str. prikrivenim u »priči« o Horaciju i Kirijasima i u priči o Koklesu i Scevoli videti G. str. Dumézil. L'héritage indo-europeen à Rome (1949) i naročito Mythe et Epopée. Jaan Puhvel. »Le religioni dell' Italia antica«. 1961). str. reprodukcija jednog članka objavljenog 1955). str. 1919). str. Poultney. G. otkrivenim u Gubiju u Umbriji. 56. I (1968). 146—157). str. str. 155). W. 91 i dalje. str. 127 1 dalje. takođe Les dieux souverains des Indo-Europeens (1977). u: Storia delle Religioni (fondata da P. 162. 1969) str. Werner Müller. »Les trois grands dieux d'Iguvium« (u: Idées romaines. archaique. 167—178.352 is t o r i j a v e r o v a n j a i r e l i g i j s k i h i d e j a u. Le mythe de l'éternel retour. str.. 121—145). 1975. O indoevropskim mitološkim motivima. I. G. O mitologiji Romula i Rema videti Michael Grant. 1971). Philologische und Religionsgeschichtliche Studien zu den Tabulae Iguvinae (Beč. 1964). Den y s d' Halicarnasse. delo. Dumézil. tekst i komentar 1962). Eliade. u rimskom mitu ta epizoda je s Rema preneta na njegovog brata blizanca »zato što jedan čovek može biti ubijen samo jedanput« (nav. Tabulae Iguvinae (Rim. Ancient Roman Religion (Njujork. rom. 16. Devoto. The Fasti of Ovid. II. 90 (gde autor navodi i ranije svoje radove). rom. III izd. Frazer. O indoevropskom nasleđu vidi G. Le mythe de l'éternel retour (novo izd. str. 1927) i u delu Fredericka C. VI izdanje. str. Tacchi Venturi. rom. 18—33 (Rel. Jmira. Prevod sa komentarima J. paleovenetskim. opsednut Parćandma: »jedan zahvaljujući vidovitosti svoga oka.. str. 30 i dalje. 259—437. O simbolizmu predskazanja (dvanaest orlova koje je video Romul) videti Jean Hubeaux. Eliade. O kosmogonijskom značenju osnivanja gradova up. Up. mesapijskim. Altheim.. Rom arch. 9—51 (Roma quadrata). Dumézil. skrivene pod odećom. up. str. 673—724 (dobra bibliografija). str.. Ovide. Pfiffig. 2. sadrži neiscrpan majdan informacija. A. The Bronze Tables of Iguvium (Baitimor. 497.. d Gajomarta. Les grands mythes de Rome (1949). str. Roman Myths (London i Njujork. naročito str. archaique. 82 i dalje. L'Héritage. Die Heilige Stadt (štutgart. 158 i dalje. itd. 2. der Synkretismus der Kaiserzeit (Tibingen. 290 i dalje. O Iguvinskim pločama. 7—33). 1—26. Fasti. 1959: tekst i komentar. Dva bogalja.

1951. de Saint-Denis. 1971. 164. 62) priča o čudima koja su se desila u toku jedne od najdramatičnijih zima u periodu punskih ratova. U Picenumu pljuštalo je kamenje. augur maiestas i gravitas. Junoraino koplje s â m o se premestilo. de Marchi. žorž Dimezil je dao briljantnu analizu izvesnog broja rimskih religijskih pojmova. str. p o t o m je Junoni bilo darovano zlato. O religijskoj ulozi cudâ videti J. 584 i dalje (str. Dumézil. 1942. 91—101). 85 i dalje. bibliografija). 44—63). »Magie et religion à Rome«. Occator (za drljanje). R. J. a zatim prinošenju žrtava. 31—152. Bayet. str. Oburator (za površinske radove). Ve section. 1936. Georg. »Sacer« (SMSR. »Les Feriae Sementinae« (RHR. 2 t.. str. god. rom. str. credo i fides. itd. R o s e (up. Connecter (za prevoženje). arch. »Préssages figuratifs déterminants dans l'antiquité gréco-latine« (Hommages à F. Conditor (slaganje). »Čitav grad predao se pokajničkim ceremonijama«: najpre lustracijama. Sibilinske knjige su naredile devet žrtvenih dana. Dumézil. 21). Cummont. 141—55.. Ljudi su po poljima u daljini videli utvare odevene u belo. Harvard Theol. Jedan spisak koji n a m prenosi Varan nabraja božanske entitete koji upravljaju pojedinim trenucima zemljoradničke aktivnosti: Veruactor je bio zadužen (za ugar). La rel.kritička bibliografija 353 skom činu lažnog zaklinjanja«. 16. Annuaire de l'École Pratique des Hautes Etudes. naročito »Numen and Mana«. 1950. . O domaćem kultu videti A. 23. str. 1. »Les énumerations de prodiges dans 1' oeuvre de Tite-Live« (Revue de Philologie. 163. 109—130) i H. archaïque. nap. I. R. rom. žrtvujući desnu rubu čeljustima demona-vuka. ~ 218. takođe P. u Rel.. arch. str. rom. H. La Civilisation romaine (1960) str. Brisel. 27—51.: »Na Forumu boariumu jedan vo se sam u s p e o do trećeg sprata i odatle stropoštao«. Promitor (za smeštanje letine u koševe). str. Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine (1963). 126—142). 90). težine 40 Mvri i uneto u n j e n hram. arch. 177—205). 31—55. Subruncinator (za okopavanje). ] u hram Spes«. rom. str. arch. a drugi. Tit Livije ( X X I . Ćoravog i Sakatog. . ponovo objavljeno u Croyances et rites dans la Rome antique. Bayet. u nizu svojih studija koje su ponovo objavljene u Idées romaines (1969). str. itd. Blooh. a n a v e o ga je Varon u tekstu koji je sačuvao Servije (ad. M essor (za žetvu). Up. a na Aventinu posvećena je njena bronzana statua. Fugier. 22 . Vidi E. G. Zapitane šta da se radi. Grom je udario [ . up. RHR. spasava bogove (Dumézil.. G. Sarritor (za plevljenje). II culto privato di Roma antico. Review. 1951—52. 1967—68. str. 590. objavljeno ponovo u Croyances et rites dans la Rome antique. J. str. 172—206. La rel. Ova legenda i m a svoju para