P. 1
Seminar Ski Rad

Seminar Ski Rad

|Views: 522|Likes:
Published by Milos Lalevic

More info:

Published by: Milos Lalevic on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2014

pdf

text

original

Seminarski rad

Predmet: Kriminalistička taktika
Tema: Uviđaj i kriminalističke verzije

Student: Lalević Dragana 10/107

Profesor: Stanko Bejatović

Podgorica, 15.05.21012. godine

..3 Pojam uviđaja………………………………………….….Sadržaj Uvod……………………………………………………….…..4 Kriminalističke verzije…………………………...5 Zaključak…………………………………………….6 Literatura………………………………………….…..5 Uviđaj i kriminalističke verzije…………….7 2 ..4 Dokazna snaga uviđaja………………………….….3 Predmet uviđaja………………………………………3 Svrha uviđaja…………………………………………......

uviđaj je radnja dokazivanja koja se može vršiti prije formalnog pokretanja krivičnog postupka. objektivno se može utvrditi i veza činjeničnog stanja sa posledicama oštedenog. dok bi shvatanje uviđaja u širem smislu obuhvatalo i kriminalističke sadržaje. 2 Vladimir Krivokapid. Pod licem mjesta se podrazumijeva kako samo mjesto izvršenja krivičnog dijela. Pojam „lice mjesta„ često se pominje u literaturi i često se postavlja pitanje njegovog značaja. Definisanje uviđaja je dvojako. Radi lakše elaboracije rad je podijeljen u dva dijela. tako i svako drugo mjesto na kojem se mogu pronadi tragovi krivičnog dijela. stvari. ako je za utvrđivanje neke činjenice neophodno neposredno opažanje. Beograd. 3 . Na osnovu uviđaja. zbog hitnosti očuvanja nekih tragova. U tom smislu se jednom riječju može redi da je predmet uviđaja lice mjesta. Međutim. Ova radnja dokazivanja najčešde se preduzima u pretkrivičnom postupku. fiksirali i obezbijedili dokazi značajni za krivični postupak. na osnovu koje se može zaključiti veza između određenog činjeničnog stanja i krivičnog djela. a u drugom o kriminalističkim verzijama. Str.Uvod Tema mog seminarskog rada je uviđaj i kriminalističke verzije. Kriminalistička taktika. neposredno pred izvršenje krivičnog dijela kada je potrebno da se dođe na mjesto krivičnog događaja da bi se uočili. moglo bi se redi da je predmet uviđaja neposredno opažanje lice mjesta. U odnosu na vrijeme preduzimanja. lica i leševi. fiksiranje i na trajan način čuvanje tragova od velikog značaja za rasvetljenje krivične stvari. Uviđaj je dokazana radnja. Pojam uviđaja Uviđaj je radnja dokazivanja koja se preduzima radi utvrđivanja neke činjenice. 2008. najčešde se preduzima u pretkrivičnom postupku. Prema 1 Milijana lepir:značaj uviđaja kao kriminalističke radnje u krivično procesnom pravu. Tim prije što se uviđaj definiše u širem i užem smislu. Cilj mi je da objasnim ulogu samih verzija u uviđaju kao jednom od značajnih sredstava kojim se utvrđuju činjenice od bitnog značaja za rasvjetljavanje krivičnih stvari. ako je on nepoznat. U prvom dijelu govoridu o pojmu uviđaja. Uviđaj se preduzima i vrši po odredbama Zakinika o krivičnom postupku.2 Međutim. Gog. 402. Banja Luka 2007. uviđaj se definiše kao uviđaj koji je zasnovan na procesnoj regulativi. 1 Osnovni radni sadržaj uviđaja je priklupljanje. u toku istrage i na glavnom pretresu. a krajnji cilj je otkrivanje učinioca krivičnog djela. 403. U užem smislu. Predmet uviđaja Predmet uviđaja mogu biti: mjesto krivičnog djela. str 265. prikupili.

uviđaj je kriminalističko operativna i procesna radnja koja se kao neposredno opažanje preduzima na mjestu krivičnog događaja čiji se rezultati dalje razrađuju i koriste za otkrivanje bitnih okolnosti i pravno relevantnih činjenica koje su od značaja za razrjašnjavanje krivičnog događaja. da se utvrde bitni elementi krivičnog djela.tome. da se utvrdi identitet žrtve.3 Svrha uviđaja Može se redi da je osnovni cilj uviđaja da pokaže na vezu između određenih tragova i dokaza sa posledicom krivičnog djela i samom krivičnom stvari. 2008. str. 324 4 . imaju veliku dokaznu vrijednost u daljem postupku. Kvantitet dokazne snage uviđaja zavisi od vremenskog perioda u kojem se uviđaj preduzima. • • • • Dokazana snaga uviđaja Rezultati prikupljeni uviđajem. sam zapisnik o uviđaju predstavlja jedno od najznačajnih dokaznih sredstava. 4 3 4 Vladimir Krivokapid. zakonsko dokazno sredstvo. pa ga uz primjenu kriminalističko taktičkih i tehničkih metoda treba otkriti. jer je u vedini krivičnih djela izvršilac nepoznat. nađeni na licu mjesta. svrha uviđaja je: • da se utvrdi da li je određeni događaj krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.. Kriminalistička taktika. str. da se otkriju. Pa tako. fiksiraju i protumače svi tragovi. Ipak.266 B. Simonovic.CiT. Op. Pa stoga. Uviđaj ima i operativni karakter. Rezultati prikupljeni uviđajem. itd. predstavljade značajnu dokaznu vrijednost u postupku. U Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore je predviđen zapisnik o uviđaju kao dozvoljeno. da se utvrde indicije po osnovu kojih de se pronadi izvršilac. Naime. svrha uviđaja se moze podijeliti i prezentovati u nekolko stavki. Beograd. vedu dokazanu vrijednost ima uviđaj koji se preduzima u kradem vremenskom razmaku od izvršenja krivičnog dijela. ili ne. samo ukoliko su dobijeni na Zakoniku o krivičnom postupku predviđen način i ako su u skladu sa osnovnim pravilima kriminalistike.

Pa se postavlja pitanje koje su to činjenice na osnovu kojih nadležni organi stvaraju kriminalističke verzije. Najčešde se polazilo od teološkog značenja pa sve do psiholoških. Naime. može se redi da se verzije zasnivaju i na pravno relativnom činjeničnom stanju. 2009.rs Drago Radulovič. U toku i pretkrivičnog i krivičnog postupka na osnovu 5 6 www. oštedenog.Kriminalističke verzije Kriminalističke verzije se mogu poistovjetiti sa planom. Obzirom da je Zakonom o krivičnom postupku predviđeno da činjenično stanje predstavlja skup odlučujudih činjenica. saučesnici).6 Ipak te činjenice se prvenstveno indicije i dokazi. posljedice krivičnog djela. koji se odnose na ved saznajne činjenice o datoj stvari. ved na cijelu krivičnu stvar. Ukoliko ti rezultati nisu vjerodostojni u svakom pogledu. žrtvu i sl. Veza između uviđaja i kriminalističkih verzija je uzajamnog karaktera. u kojoj je sadržan cjelishodan plan o svim elementima krivičnog djela i preduzimanju svih neophodnih radnji. obuhvatajudi tu i učesnike u vršenju krivičnog dijela (izvršilac. Verzije u ekonomiji predstavljaju svjesno regulisane raspodjele ukupnog proizvodnog rada na razne oblasti proizvodnje.pravopedija. one predstavljaju određenu misaonu proceduru. str 149 5 . Prvo. Kriminalistička verzija bi se mogla odrediti kao misaona konstrukcija. Krivično procesno pravo. pretkrivičnog i krivičnog postupka na osnovu svih kriminalističkih. Dakle. Iz ved navedenih definicije sam ukazala da su to kriminalističke krivičnomaterijalne i krivično-procesne pravno relevantne činjenice. jer se na osnovu rezultata uviđaja stvaraju određene kriminalističke verzije. od samog uviđaja zavisi ishod cijelog postupka. krivični postupak može početi da skrede sa puta. postavlja se pitanje ko je „tvorac“ kriminalističke verzije? Kriminalističke verzije stvaraju nadležni organi pretkrivičnog i krivičnog postupka. Uviđaj i kriminalističke verzije Kao jedno od obilježja kriminalističkih verzija jesu upravo činjenice na osnovu kojih se verzije postavljaju. krivičnom događaju. Verzija u kriminalistici bi predstavljala svjesno planiranje svih bududih poteza u postupku. to može biti državni tužilac. Podgorica. ti planovi se ne odnose samo na krivično djelo. odnosno radna pretpostavka o kriminalnoj djelatnosti. One i predstavljaju neku pretpostavku bududeg djelovanja. krivično-materijalnih i krivično-procesnih pravno relevantnih činjenica5. Konačno. U literaturi je postojao različit stav o definisanju kriminalističkih verzija. koje stvaraju nadležni organi. Drugo. dok se u literaturi može nadi definicija činjeničnog stanja kao skup krivično-materijalnih i krivičnoprocesnih pravno relevantnih činjenica. Iz nevedene definicije bi se moglo zaključiti i nekoliko osnovnih obilježja kriminalističke verzije. pa čak i da se parališe. sudija za istragu ili drugi ovlašdeni organ. učiniocu djela.

međutim. a i provjere vjerodostojnosti rezultata dobijenih uviđajem. Kolko god bili dobri rezultati uviđaja. 6 . Rezultati uviđaja predstavljaju osnov za stvaranje kriminalističkih verzija. može se ustanoviti da na stvaranje verzije utiču i druge okolnosti. oni se mogu protumačiti drugačije i samim tim stvoriti potpuno drugačiju verziju od realne. Zaključak Kriminalističke verzije u mnogo čemu zavise od rezultata koji su dobijeni uviđajem.rezultata dobijenih uviđajem. Prilikom stvaranja verzija. mogu se stvarati kriminalističke verzije. neophodno je postupiti sa velikom objektivnošdu uz redovne provjere tih verzija.

me 7 .google.pravopedia.rs www.LITERATURA Drago Radulovid: Krivično procesno pravo Vladimir Krivokapič: Kriminalistička taktika www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->