P. 1
Stanje Ljudske Bezbednosti u Srbiji 2006

Stanje Ljudske Bezbednosti u Srbiji 2006

|Views: 193|Likes:
Published by vitoo1

More info:

Published by: vitoo1 on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • PREDGOVOR
 • 2.1. Uvod
 • 2.2. Stanovništvo
 • 2.2.1. Demografski podaci od značaja za javno zdravlje
 • 2.2.2. Osnovna struktura stanovništva
 • 2.2.3. Prirodno kretanje stanovništva
 • 2.2.4. Stope fertiliteta
 • 2.2.5. Prosečna starost i očekivana dužina života
 • 2.2.6. Mortalitet stanovništva
 • 2.2.7. Obrazovni profl stanovništva
 • 2.2.8. Socijalno-ekonomski status
 • 2.3. Država i zdravstvo
 • 2.3.1. Zakonska regulativa
 • 2.3.2. Institucionalni kapaciteti
 • 2.3.3. Kadrovski kapaciteti
 • 2.3.4. Zdravstvena zaštita vulnerabilnih grupa
 • 2.3.5. Morbiditet stanovništva
 • 2.3.7. Prijavljeni slučajevi zaraznih bolesti i imunizacije
 • 2.3.8. Ishrana stanovništva
 • 2.4. Studija slučaja (Case Study) – Kragujevac
 • 2.4.1. Stanovništvo
 • 2.4.2. Zdravstvena zaštita i morbiditet stanovništva
 • 2.4.4. Epidemiološka situacija u vezi s HIV/AIDS-om u Kragujevcu
 • 2.4.5. Kvalitet zdravstvenih usluga
 • 2.4.6. Istraživanje o zdravstvenom statusu Romkinja u Kragujevcu
 • 2.5. Zaključci i preporuke
 • 2.6. Izvori podataka i literatura
 • 3.1. Uvod
 • 3.2. Opšti podaci
 • 3.3. Zakonodavno-pravni okvir
 • 3.4. Međunarodna/regionalna saradnja
 • 3.5. Vazduh i klimatske promene
 • 3.5.1. Kvalitet vazduha
 • 3.5.2. Klimatske promene i oštećenje ozonskog omotača
 • 3.5.3. Uticaj zagađenog vazduha na zdravlje
 • 3.6. Vodni resursi
 • 3.6.1. Kvalitet voda
 • 3.6.2. Vodosnabdevanje i kvalitet vode za piće
 • 3.7. Zemljište
 • 3.8. Biodiverzitet i zaštita prirode
 • 3.9. Stanje neobnovljivih prirodnih resursa
 • 3.9.1. Fosilna goriva (ugalj, nafa i gas)
 • 3.9.2. Metali i nemetali
 • 3.10. Stanje obnovljivih prirodnih resursa
 • 3.10.1. Šume
 • 3.10.2. Obnovljivi izvori energije
 • 3.11. Faktori rizika za bezbednost životne sredine
 • 3.11.1. Otpad
 • 3.11.2. Hemikalije
 • 3.11.3. Hemijski udesi
 • 3.11.4. Jonizujuće i nejonizujuće zračenje
 • 3.12. Uticaji ekonomskih sektora na bezbednost životne sredine
 • 3.12.1. Industrija
 • 3.12.2. Rudarstvo
 • 3.12.3. Energetika
 • 3.12.4. Saobraćaj
 • 3.12.5. Poljoprivreda
 • 3.13.1. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
 • 3.13.2. Čistija proizvodnja
 • 3.13.3. Ekološki znak
 • 3.14. Javna svest
 • 3.15. Zaključci i preporuke
 • 3.16. Literatura
 • 3.17. ANEKS: LISTA KORIŠĆENIH INDIKATORA
 • 4.1. Uvod
 • 4.1.1. Obrazovanje kao dimenzija ljudske bezbednosti
 • 4.1.2. Ciljevi istraživanja
 • 4.1.3. Indikatori i delovi izveštaja
 • 4.1.4. Metodologija
 • 4.2. Pregled stanja po indikatorima
 • 4.2.1. Indikatori kvantiteta
 • Obrazovna strategija i politika
 • Normativna regulativa
 • Principi sistema – dostupnost, pravednost, demokratičnost
 • Podsistemi vaspitno-obrazovnog sistema
 • Predškolsko vaspitanje i obrazovanje
 • Obavezno (osnovno) obrazovanje
 • Srednje obrazovanje
 • Više i visoko obrazovanje
 • Obrazovanje odraslih
 • 4.2.2. Indikatori kvaliteta
 • Postignuće učenika
 • Nastavni kadar
 • Relevantnost obrazovanja
 • Obrazovni program (kurikulum)
 • Inkluzivnost obrazovanja
 • Školsko okruženje
 • 4.3. Zaključci i preporuke
 • 4.4. Literatura
 • 5.1. Uvod
 • 5.3. Propuštena prilika: ustav i nacionalne manjine
 • 5.4. Nacionalni saveti nacionalnih manjina
 • 5.5. Problemi u informisanju i recepcija manjinskih kulturnih elita
 • 5.6. Incidenti, etničko podvajanje i promocija tolerancije
 • 5.7. Solidarnost i pitanje integracije
 • 5.8. Rizični potencijali
 • 5.9. Zaključci i preporuke
 • 5.10. Literatura
 • 6.0. Uvodna razmatranja
 • 6.1. Konceptualni okvir empirijskog istraživanja
 • 6.1.1. Metodološki pristup
 • 6.3. Lokalna zajednica kao mreža institucija – bezbedna zajednica
 • 6.5. Policija kao izvor bezbednosti lokalne zajednice
 • 6.5.1. Zakonski okvir i vanzakonske mogućnosti
 • 6.5.3. Partnerstva policije i drugih subjekata lokalne zajednice
 • 6.5.3.1. Savet za bezbednost/sigurnost
 • 6.5.3.2. Škole
 • 6.5.3.3. Mediji
 • 6.5.3.4. Građani
 • 6.5.4. Strategije – programi
 • 6.5.5. Poverenje građana
 • 6.5.6. Rad i organizacija policije u multietničkim društvima
 • 6.6. Lokalna samouprava
 • 6.6.1. Nadležnosti
 • 6.7. Potencijali opština
 • 6.7.1. Pokazatelji razvijenosti opština
 • 6.7.2. Starosna struktura
 • 6.7.3. Obrazovna struktura
 • 6.7.4. Polna struktura
 • 6.7.5. Nacionalna struktura
 • 6.8.1. Normativnopravna uređenost civilne zaštite u Republici Srbiji
 • 6.9. Rezultati empirijskog istraživanja
 • 6.9.1. Sastav i struktura operativnih snaga civilne zaštite
 • 6.9.1.1. Profl opštinskog štaba civilne zaštite
 • 6.10. Zaključak
 • 6.11. Predlozi
 • 6.12 Prilozi
 • Prilog I – Anketni upitnik

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

Izveštaj za 2005–2006.

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO - SRBIJA FUND FOR AN OPEN SOCIETY - SERBIA

STANJE LJUDSKE BEZBEDNOSTI U SRBIJI Izveštaj za 2005–2006. godinu

Izdavač Fond za otvoreno društvo Kneginje Ljubice 14, Beograd Tel: 3025 800 Fax: 3283 602 Email: office@fosserbia.org www.fosserbia.org Za izdavača Jadranka Jelinčić, izvršni direktor Urednik Tamara Lukšić-Orlandić Lektor Aleksandar Gordić Tiraž 400 primeraka ISBN 978-86-82303-21-3 Priprema i štampa Dosije, Beograd

STANJE LJUDSKE BEZBEDNOSTI U SRBIJI
Izveštaj za 2005–2006. godinu

Fond za otvoreno društvo mart 2007.

Učesnici na projektu: Prof. dr Dragana DULIĆ, koordinator ekspertskog tima Ljiljana PALIBRK dr Marina ILIĆ mr Nataša PANTIĆ Pavel DOMONJI mr Svetlana STANAREVIĆ Vesna NIKOLIĆ

. . . . . . . . .8. . . . . . . LJUDSKA BEZBEDNOST U SRBIJI: SAŽETAK . .5. . . . . . . . . . . . . . 2. . . .1. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . Zakonska regulativa . . . . . .2. .6. 2. . . . 2. 2. . . 2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . .2. . Socijalno-ekonomski status . . . . . . . . . 2. Stanovništvo . . . . . .4. . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institucionalni kapaciteti . . . . . Demografski podaci od značaja za javno zdravlje . . . . . . . . . . .2. . . . . Stope fertiliteta . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . Kadrovski kapaciteti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . Zdravstvena zaštita i morbiditet stanovništva. . . . . . . . . . . . . . . . . . .SADRŽAJ Predgovor . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . Zdravstvena zaštita vulnerabilnih grupa . . . . . . . . . . . . Obrazovni profil stanovništva . . . .3. . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . .3. . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . .4. Osnovna struktura stanovništva . . Procent fizičko-hemijski i mikrobiološki neispravnih namirnica i predmeta opšte upotrebe . . . . .8. . . 2. . .3. . . . . . .2. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prirodno kretanje stanovništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .2. . Mortalitet stanovništva.2. . . . . . . . . . . . . . . . . Ishrana stanovništva . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Država i zdravstvo . .2. . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . 2. . . . . 2. . Morbiditet stanovništva . .6. . . . . . . . . BEZBEDNOST I JAVNO ZDRAVLJE (Ljiljana PALIBRK) 2. . . . . . . . . . . 29 29 29 30 31 32 33 34 37 39 42 43 45 47 48 52 54 56 57 59 60 60 61 5 11 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . Epidemiološka situacija u vezi s HIV/AIDS-om . .3. . Studija slučaja (Case study) – Kragujevac . . . . Stanovništvo. 2. . . 2. . 2. . .3. .4. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1. . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . Prijavljeni slučajevi zaraznih bolesti i imunizacije .2. . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 2. . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosečna starost i očekivana dužina života . . . . . . . . . . .3. .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Uvod . . . . . . . .7. . . . .

. . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . .6. . . . Biodiverzitet i zaštita prirode. . . . . . . . . Izvori podataka i literatura. . BEZBEDNOST ŽIVOTNE SREDINE (Dr Marina ILIĆ) 3. . . . . . . .3. . . .1.2. . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istraživanje o zdravstvenom statusu Romkinja u Kragujevcu . . . . . . . Međunarodna/regionalna saradnja . . . . . . Kvalitet zdravstvenih usluga . . . .1. . .10. .7. . . . . Epidemiološka situacija u vezi s HIV/AIDS-om u Kragujevcu . . . . . . . . . Vazduh i klimatske promene . . 101 3. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . 108 3. . . . Kvalitet voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . 66 67 69 70 73 75 77 79 82 89 96 96 98 99 3.9. . .11. . . .5. . . . . . Metali i nemetali . . 108 3. . . . . . . . . . . . . . . . 106 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . Šume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3. . .4. . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . nafta i gas) . . . . . . . . . . . .4. . . . . 100 3. . . . . . . . . . . .5. 2. . . . 3. . . . . . . Opšti podaci . Faktori rizika za bezbednost životne sredine. . . . . Zemljište . . . . . . . . . . . 2. . . . . . .11. . . . . . .4. . . . . . . . . . Hemikalije . . . . . . . . . . Klimatske promene i oštećenje ozonskog omotača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3. . . . . . . 3. . . .11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . .5. . . . . . . .5. . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . Stanje neobnovljivih prirodnih resursa . . . . . Otpad . . . . . 108 3. . . . . . . . Obnovljivi izvori energije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemijski udesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11. . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . Uvod .4. . . . . . . . . . . .3. . 105 3. . . . . . Zaključci i preporuke . . .2. . 100 3.10. . . .9. . . . . . . . . . Stanje obnovljivih prirodnih resursa . . . . . . . . . . . . . .8. . . 3. . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . .11. .Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. . . . . . . . . . .1. . Fosilna goriva (ugalj. . . . . . . . . . . . . . . 110 3. . . . . 3. . . . . 2. . . .3 Najučestaliji razlozi korišćenja primarne zdravstvene zaštite . . . . . Uticaj zagađenog vazduha na zdravlje . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvalitet vazduha . . . . . . . . . . . . . .5. Jonizujuće i nejonizujuće zračenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. 3. . . . . . .1. Vodni resursi . . . . . .10. . . . . . . . . . Zakonodavno-pravni okvir . . . . . . .5. . . . 6 110 112 113 115 . . . . . . . . . . . . . . . . Vodosnabdevanje i kvalitet vode za piće . .2. . . . 3. . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . Ekološki znak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . 4. . . . 135 135 136 136 138 139 139 139 141 142 143 143 146 149 150 153 7 . . . . . Obavezno (osnovno) obrazovanje. . . . . . . .3. . . . . . . Obrazovanje odraslih . . . . . . . . . . . . . . . . . . demokratičnost . . . . . . .2. . . . Društveno odgovorno poslovanje kao faktor bezbednosti životne sredine. . . . . . 3. . . . . . . . .1. . . . . Srednje obrazovanje.12. . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . Pregled stanja po indikatorima . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . .13. . . 133 4. . . . . . . . . . . . . . . . pravednost. . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . 4.5. . . .13. .1. . klizišta. . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rudarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . 128 3. . . . . . . . . . . . . . . . .17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. .1. . . 130 3. . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . .1. . . . . Uvod . . . . . . . . . . . . . Normativna regulativa. . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . OBRAZOVANJE I BEZBEDNOST (Mr Nataša PANTIĆ) 4. . .Sadržaj 3. . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . Čistija proizvodnja . . . . 3. . . . . . . . Sistem upravljanja zaštitom životne sredine .14. . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . Poljoprivreda .2. . . . . . . . . . . . . .11. . . . . . . zemljotresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javna svest. . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsistemi vaspitno-obrazovnog sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. . . Indikatori kvantiteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obrazovna strategija i politika . 3. . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . 3. .12. . . . . . . . . . Saobraćaj . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. .12.2. Ciljevi istraživanja. . . . Aneks: Lista korišćenih indikatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaključci i preporuke . . . . . . . . . . . . . Indikatori i delovi izveštaja . . . . . Obrazovanje kao dimenzija ljudske bezbednosti . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Predškolsko vaspitanje i obrazovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energetika . . . Više i visoko obrazovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . Industrija . . . . . . .1. . . . . . . . . Prirodne katastrofe (poplave. . . . . . . . . . . . . . . . . . Metodologija . .3. 116 119 119 119 122 124 125 126 126 127 127 128 3. . . Uticaji ekonomskih sektora na bezbednost životne sredine . . . . . . . . . . . . . . . .12. Principi sistema – dostupnost. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 8 . . . . . . . .2. . . .2. . . . . . . . . . . . . 173 5. . Nastavni kadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemi u informisanju i recepcija manjinskih kulturnih elita. . . . . . . . . . . . . 203 6. . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rizični potencijali . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 4. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezbednost kao polje rada institucija i organizacija3 u lokalnoj zajednici .1. . . . . . . 179 5. . . . . . . . . . . . . . . Solidarnost i pitanje integracije .Metodološki pristup. Zaključci i preporuke . . . . 184 5. . . . . . . . . . . . 192 5. BEZBEDNOST U LOKALNOJ ZAJEDNICI (Mr Svetlana STANAREVIĆ i Vesna NIKOLIĆ) 6. . . . . . . . Obrazovni program (kurikulum) . . . . .Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. . . . . . . . . . . . . Propuštena prilika: ustav i nacionalne manjine . . . . . . . . . . . . . . . . 199 5. . . . . . . . . . Postignuće učenika . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . Uvodna razmatranja . . . . . . . . . . . . 210 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokalna zajednica kao mreža institucija – bezbedna zajednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 153 156 158 159 162 167 4. . . . . 207 6. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . .Konceptualni okvir empirijskog istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 6. . . . . . . . . . . . Literatura . . . . . .4. . . . . . . . Zaključci i preporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5. . . .3. . . . . . . . . 201 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5. . . . LJUDSKA BEZBEDNOST I NACIONALNE MANJINE (Pavel DOMONJI) 5. . . . . . . . . . . . Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . Osvrt na prethodni izveštaj o indikatorima ljudske bezbednosti u lokalnoj zajednici . . . . Disolucija Državne zajednice SCG i osnivanje Službe za ljudska i manjinska prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidenti. . . . .9. . . . . . . . . . . . . . Relevantnost obrazovanja . . . Školsko okruženje . . . . . . . . . . Indikatori kvaliteta .2. . . . . Inkluzivnost obrazovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. .8. . . . . . . . . . . . .0. . . . . . . . . 205 6. . . . . . . . . . . . . . . . . etničko podvajanje i promocija tolerancije . . . . . . . . 175 5. .4. . . . .5. . . . . . . . . . . . . Nacionalni saveti nacionalnih manjina . . . . . 209 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normativnopravna uređenost civilne zaštite u Republici Srbiji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strategije – programi . . . . . 6. . . . . . . . . . . Policija kao izvor bezbednosti lokalne zajednice . .9. . . . . 6. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . Postojanje pripremljenih planova za upravljanje vanrednim situacijama .5. . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . .7. .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . Zakonski okvir i vanzakonske mogućnosti . . 6. .2. . Partnerstva policije i drugih subjekata lokalne zajednice . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . Decentralizacija. . .1. . . . . . Profil opštinskog štaba civilne zaštite . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . 215 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5. Pregled elemenata funkcionisanja opštinskih štabova i saradnje sa institucijama . . . . . . . . . . . . . . . 262 6. Sastav i struktura operativnih snaga civilne zaštite . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . 6. . . . 265 267 277 277 278 9 . . .8. .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Građani . . . . . . . . . .9. . . . . . Rezultati empirijskog istraživanja . .5. . . .3. . . . . . . . . . . . Škole . 6. . . . .1. . . . . . . . .5. . . . . . . . Polna struktura . . . . . . . . 6. .2. . . . . .5. . . . . . . . . . . . Starosna struktura.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . 246 249 252 253 253 253 6. . . .1. . . . . . .3. . . . Rad i organizacija policije u multietničkim društvima . . . . . .9. . . .6. . . . . . . . depolitizacija i dekriminalizacija policije u lokalnoj zajednici. . Mediji . . . . . . . . . .1. . .3. . . . . . . . 6. . . . .Organizacija i funkcionisanje civilne zaštite u okvirima lokalne zajednice kao izvor bezbednosti. . . . . . . . . . . .9. . . .4. . . . 6. 244 6. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . .2.7. 262 6.3. . . . . . .2. 6. . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . 239 6. . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . .8.7.7. . . . 6. . . . .3. .5. . . . Poverenje građana. . . . .Sadržaj 6. . .7. . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . 6. . . . . Savet za bezbednost/sigurnost . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . Nacionalna struktura . 6. . . . 240 6. . . .Potencijali opština . . . . Nadležnosti . . .Lokalna samouprava . . . . .5. . . . .5. . . . . 218 220 221 222 223 226 227 229 230 231 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demilitarizacija. . . . . . . . Obrazovna struktura. . . . .4. . Pregled odabranih pokazatelja razvijenosti opština (demografska i ekonomska osnova) . . . . . . . . . . . . . . . .5. Pokazatelji razvijenosti opština . 6. . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocena saradnje sa institucijama u toku vanrednih (ili redovnih) aktivnosti . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . 264 6. . .2. . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . .

. .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . 311 6. . 6.9. . .9. . . . . . . . . . . Prilozi . . . . . 6. . . . . . . . i 2006. . . . . . . . . . . . . . . . 321 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . godine. . . . . . . . 314 6. . . .2. . . . Procena štete po opštinama kao posledice elementarnih nepogoda tokom 2005. Ocena opremljenosti štaba . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posledice na životnu sredinu usked elementarnih nepogoda koje su ugrozile opštine u Srbiji tokom 2005. . . . . . . . . . . . . . . .5. 6. . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . Predlozi . . . . . . 315 Prilog I – Anketni upitnik . . . . . . . . Identifikacija uspešnosti pojedinih elemenata u funkcionisanju štaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11. Primenjena rešenja u zbrinjavanju ugroženih ljudi (evakuacija i slične operacije) . . . 315 Prilog II – Pregled operativnih snaga CZ (štabova CZ i štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nepogoda) po opštinama RS . . . . 283 291 293 296 299 301 311 6.4. . . . .2. . . . . . . . . .12. . . . 331 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . .10.2. . . . . . . . . . . . . .9. .Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. . . . . 6.9.7. . . . . Nadoknada štete po opštinama (procentualno ili opisno) . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . i 2006. . . . .2. . . . . . . . . 6. . . . Zaključak . . . . . . . . . . . . .2. .2. . . . . . .3. . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pritužbe građana na rad štabova (ili proces rešavanja vanrednih situacija) . . . . . . . . . . . . godine . . .

kao partnerske organizacije civilnog društva. godine 11 . gde mu po logici treba tražiti uporište za njegov dalji razvoj i jačanje. Kroz ovo istraživanje i njegove rezultate. koji se nalaze pred čitaocem. na čelu sa profesorkom Draganom Dulić. Ideja kojom se Fond rukovodio bila je da se koncept ljudske bezbednosti promoviše i da se njegovo razumevanje i prihvatanje proširi van akademske zajednice u kojoj je začet. nadamo se da će se širiti krug organizacija civilnog društva koje će svoje aktivnosti modelovati i kroz prizmu zagovaranja ljudske bezbednosti. U tom smislu. godine objavio i dve zbirke tekstova inostranih autora o konceptu ljudske bezbednosti i njegovom implementiranju u praksi. kao dodatni impuls širenju polja delovanja i zagovornika ideje ljudske bezbednosti u Srbiji. koje je izvela grupa istraživača Centra za istraživanje ljudske bezbednosti Fakulteta civilne odbrane (sada: Fakultet bezbednosti). može se reći da su rezultati istraživanja objavljeni u ovoj publikaciji iskorak u odnosu na pilot-istraživanje o stanju ljudske bezbednosti u Srbiji (Izveštaj za 2004). nacionalne manjine i bezbednost u lokalnoj zajednici – svojom prisutnošću u svakodnevnom životu građana pomoći da koncept ljudske bezbednosti postane prihvatljiv način razmišljanja i donosilaca odluka na svim nivoima. Centar za obrazovne politike i Ambasadori životne sredine. Istovremeno. inicirao njegovo publikovanje. želeći da se rezultati tog pionirskog posla učine dostupnim najširoj javnosti. Koaliciju su činili: Fond za otvoreno društvo. pre svega unutar organizacija civilnog društva. Fond je stao iza tog projekta i u fazi istraživanja i. Fond je tokom 2006. obrazovanje. životna sredina. odnosno ukazivanja na ključne indikatore od kojih zavisi kvalitet života svakog građanina u Srbiji i ostvarivanje njegovih ljudskih prava.PREDGOVOR Fond za otvoreno društvo oformio je koaliciju organizacija civilnog društva u nameri da uspostavi sistematsko praćenje stanja ljudske bezbednosti u Srbiji. ta zamisao se polako i ostvaruje. mart 2007. Osim ova dva izveštaja o stanju ljudske bezbednosti u Srbiji. Smatramo da će teme odabrane u ovom izveštaju – javno zdravlje. potom. Fond za otvoreno društvo Beograd. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.

.

u Srbiji se on i dalje uporno vezuje za državnu bezbednost kao elementarnu supstanciju suvereniteta ili se. Ujedno. u kojem se prepliću odnosi moći. o ljudskoj bezbednosti govori isključivo u kontekstu ljudskih prava.1. da se u određenim stručnim krugovima sve više govori i piše na temu ljudske bezbednosti. sigurnost i nesigurnost – rečju. Pri takvom stanju stvari. izrada svakog Izveštaja o stanju ljudske bezbednosti u Srbiji u celini je. Dakle. institucije i politike. 13 . društveno i lično. Sen) i stoga je on podjednako usmeren na „slobodu od straha“ kao i na „slobodu od uskraćenosti“. a najčešće je predmet marginalizovanja. što će joj u dogledno vreme svakako obezbediti pun legitimitet. ovaj izveštaj upućuje na potrebu da se upravo pitanju bezbednosti priđe preko svakodnevnog života. Svi prilozi usvajaju jedinstven koncepcijski okvir ljudske bezbednosti. domen gde se susreću javno i privatno. jezik. rituale i simbole. uz obrazloženje o nužnosti bavljenja daleko višim prioritetima. ipak. Fond za otvoreno društvo je imao ovo u vidu kada je dao prednost istraživanju onih dimenzija koje najviše reflektuju potrebe pojedinca i njegovog življenja u zajedicama i porodicama. Iako koncept ljudske bezbednosti nije do kraja oblikovan i dovršen ni na globalnom nivou. godinu. grade individualni identitet i razliku. jer je to domen u kojem ljudi prisvajaju tradiciju. to je i domen u kojem se u najjačem svetlu pojavljuje specifična priroda pojma ljudske bezbednosti i koju obični ljudi najpre prepoznaju i cene. skopčana sa nerazumevanjem. na drugoj strani. iskušavaju rizike i osujećenja. svakodnevni život i dostojanstvo ljudskih bića (A. ali i po pojedinačnim segmentima. i šanse i opunomoćenja. Treba istaći. kulturu. s druge strane. onaj domen zajedništva u kojem se ispoljava kvalitet života jednog društva. sa jedne. Takva situacija je. LJUDSKA BEZBEDNOST U SRBIJI Sažetak Istraživački tim sastavljen od predstavnika Koalicije NVO za ljudsku bezbednost u Beogradu sačinio je uz podršku Fonda za otvoreno društvo godišnji izveštaj o stanju ljudske bezbednosti u Srbiji za 2005–2006. kao i onoga što najviše obavezuje državu da se bavi njihovim obezbeđenjem. shodno kojem se bezbednost fokusira na opstanak. normativno i stvarno. to je lokus njihovog nadgledanja i kontrole. iako pojam ljudske bezbednosti još uvek pati od teorijske nekoherentnosti i koncepcijske višesmislenosti. takođe. svojevrstan indikator ljudske bezbednosti. pa i otporima pojedinih državnih institucija i ustanova.

a pogotovu nestabilnog i nekoherentnog društva u Srbiji. I pored toga. S obzirom na brojne specifičnosti svakog. godinu. Jedan se bazira na empirijskim podacima iz različitih relevantnih baza podataka. Na pojedinim mestima su prezentovani i najnoviji podaci iz 2006. imajući u vidu izuzetnu važnost ranijih i novouvedenih indikatora ljudske bezbednosti u okviru ovog istraživanja učinjen je napor da se ponudi što sistematičniji prikaz koji će ne samo opisati stanje već i dati preporuke i predloge mera za popravljanje ljudske bezbednosti u Srbiji. Ako imamo u vidu da je reč o vrlo značajnim pokazateljima raznih pojava i stanja (bilo da govorimo o jav14 . Prethodni izveštaj je odredio model i format sadašnjem. naročito ako se zna da postoji zakonska obaveza njihovog kontinuiranog prikupljanja i dostavljanja referentnoj ustanovi na nivou države. godine. koji bi trebalo da sistem javnog zdravlja implementiraju kroz sve nivoe društva. godine. u kojoj se i institucije i pristup sistemskim nedostacima menjaju sporo i uz mnogo nedoumica. manjine). lokalna zajednica. ali zato koherentna metoda. s tim što je posebna pažnja posvećena onim dimenzijama ljudske bezbednosti koje ranije ili nisu istraživane ili pak to nisu na temeljitiji način (javno zdravlje. Termin „javno zdravlje“ tek se odskora upotrebljava. na šta ukazuju svi prilozi o dimenzijama ljudske bezbednosti koji su predstavljeni u ovom izveštaju. koji podrazumeva ukrštanje i/ili paralelno saglédanje dva sasvim različita. najveći deo tih podataka još uvek nije dostupan i nalazi se u fazi obrade.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. ali na žalost. Novina u odnosu na prethodni izveštaj jeste pokušaj saglédanja stanja ljudske bezbednosti u Srbiji u odnosu na neke nove indikatore. Nejasno je zašto državne institucije i ustanove u Srbiji toliko kasne sa ažuriranjem podataka. prilikom analize javnog zdravlja u kontekstu ljudske bezbednosti odlučili smo se za kombinovani pristup. već i nosiocima vlasti i javnih funkcija. uzroke i posledice uočenih problema. Imajući u vidu iznete napomene. slojevitoj ravni najrazličitijih ljudskih odnosa. Ovaj problem je i dalje prisutan. smatrali smo da jedino ovakva kombinacija može ukazati na sve nijanse. dok se drugi oslanja na sociološka zapažanja i uočena kretanja na višedimenzionalnoj. najvećim delom koristi podacima za 2004/2005. Bezbednost i javno zdravlje Kao zemlja koju tek očekuju teški tranzicijski izazovi. Izveštaj se. koji ranije nisu obuhvaćeni zbog kompleksnosti istraživačkog problema u vezi sa objektivnošću pokazateljâ i dostupnosti podataka. problemu ljudske bezbednosti i javnog zdravlja Srbija pristupa sa očiglednim deficitom na teorijskom i praktičnom nivou. uz povremeno navođenje pojedinih važnih statističkih podataka sa poslednjeg popisa stanovništva i domaćinstava iz 2002. inače. pri čemu je njegovo suštinsko značenje redukovano i još uvek nepoznato ne samo široj javnosti.

realnoj i fiktivnoj nezaposlenosti. stope fertiliteta. U okviru morbiditeta stanovništva posebno su obrađene vulnerabilne grupe (žene. kao što su prirodni priraštaj i stopa živorođenih. a možda najviše po odnosu društva i zdravstvenog sistema. Podaci su odabrani u zavisnosti od značaja i uticaja na javno zdravlje. urbanog i gradskog stanovništva. Empirijski i sociološki podaci se međusobno potkrepljuju.1. te se prezentiranje 15 . a smešteni su u ustanovama socijalne zaštite. Ovako dug period je obuhvaćen iz razloga što se prvi Izveštaj o ljudskoj bezbednosti u Srbiji iz 2004. pa je tako posebna pažnja posvećena polnoj strukturi. Druga celina je posvećena sistemskom uređenju zdravstva u Srbiji. podaci i stope za mrtvorođene i umrlu odojčad. Ove kategorije stanovništva po mnogim indikatorima jesu vulnerabilne grupe. Pored podataka o broju (uključujući migratorna kretanja tokom prethodne decenije) i starosnoj strukturi. prezentirani su i podaci koji se tiču obrazovnog profila i socijalno-ekonomskog statusa stanovništva. institucionalne i kadrovske kapacitete. obrazovanju. pa zaključno sa novembrom 2006. Prva tri poglavlja analiziraju zakonsku regulativu i nedostatke u njenoj praktičnoj primeni. a analizirana je i zaštita psihijatrijskih bolesnika u velikim zdravstvenim ustanovama. Ostala poglavlja u okviru ove celine bazirana su na opšteprihvaćenim indikatorima bezbednosti zdravlja i ljudskog razvoja. njihova upotrebna vrednost ipak nije sporna. Prilikom analize bezbednosti i javnog zdravlja. godine. Iako pomenuti podaci nisu korišćeni u prethodnom Izveštaju (za 2004. kao i dece i odraslih koji zahtevaju naglašen zdravstveni nadzor. mortalitet stanovništva i najčešći uzroci smrtnosti (prema modalitetima koje predviđa Međunarodna klasifikacija bolesti). Prvu celinu čine osnovni podaci o stanovništvu. prosečna starost. životnoj sredini itd). zbog čega je na njih i skrenuta posebna pažnja. indeks starenja i očekivana dužina života. kao posebnog segmenta ovog Izveštaja. godine (kada su zabeleženi prvi slučajevi zaraženih/obolelih). godinu). nije posebno bavio ovom izuzetno važnom temom. Ljudska bezbednost u Srbiji nom zdravstvu. i to sa podacima za period od 1984. maternalni mortalitet itd. S obzirom na alarmantan rast zaraznih bolesti u svetu. rashode za zdravstvenu zaštitu po glavi stanovnika itd. odnosu aktivnog i neaktivnog. jedno poglavlje je posvećeno epidemiološkoj situaciji pacijenata obolelih od HIV/AIDS-a u Srbiji. ali i nagoveštavajući nesumnjive demografske trendove u budućnosti. predškolska deca. takva administrativna lenjost i birokratska bahatost takođe ukazuju na odnos prema pojedincu-građaninu i ljudskoj bezbednosti uopšte. pružajući jasnu sliku prirodnog kretanja stanovništva. ostvarenim zaradama i sličnim obeležjima. pošlo se od konceptualnog okvira koji obuhvata četiri međusobno povezane celine. BDP i ulaganja u zdravstvo. Morbiditet odraslog stanovništva je prikazan kroz broj i vrste oboljenja koja su najviše zastupljena u ovom delu populacije. i deca i omladina školskog uzrasta). učešću mladog i starog stanovništva.

Kroz pregled osnovnih indikatora zdravlja. vulnerabilnih grupa (žene. Iako je urađeno na relativno malom uzorku. odlučili smo se za sažet prikaz osnovnih parametara institucionalnog sistema i stanja zdravlja stanovništva u jednom od većih gradova Srbije. navike. a bezbednost svakog pojedinca i celokupnog stanovništva podigla na prihvatljiviji nivo. najčešćih oboljenja (naročito među decom i mladima). dat je i pregled ostalih zabeleženih zaraznih bolesti. bezbednosnog aspekta. među korisnicima je i mnogo tzv. Takođe su navedeni i zvanični podaci o zastupljenosti fizičkohemijski i mikrobiološki neispravnih namirnica i predmeta opšte upotrebe na tržištu. epidemiološke situacije pacijenata obolelih od HIV/AIDS-a i stavove o kvalitetu zdravstvenih usluga. Ovaj grad je izabran kao „studija slučaja“ („case study“) iz više razloga: ima dovoljan broj različitih zdravstvenih ustanova. Na kraju ove celine predstavljeni su najnoviji podaci o ishrani stanovništva (vezani za kvalitet ishrane. 16 . Romi. već i stanovništvu drugih oblasti u centralnoj Srbiji. i pored brojnih specifičnosti i opšteg statusa romske populacije u zemlji. uz to je. sproveli smo terensko istraživanje o njihovom zdravstvenom statusu. ali ne kao Beograd ili glavni grad pokrajine Vojvodine Novi Sad. Pored ove. sâm grad je ekonomski osiromašen tokom ‘90-ih u meri da se posledice i danas osećaju u svakom segmentu života. ipak daje bar relevantne naznake stanja zdravlja i. sažetih podataka stručnoj i široj javnosti nametnulo kao neophodna osnova za dalje praćenje i istraživanje. izbeglice i raseljena lica. ustanove pružaju usluge ne samo lokalnom. higijenske i zdravstvene potrebe. Kragujevcu. Poslednju celinu čini istraživanje o zdravstvenom statusu Romkinja u Kragujevcu.). prema stepenu zagađenja piralenom. kao i stepen obavezne imunizacije stanovništva. koje se baziralo na uvidu u svakodnevne uslove života. koji ni u jednom drugom slučaju nije tako slab kao kod ove posmatrane grupe.. Na kraju ove analize javnog zdravlja u Srbiji date su preporuke na bazi uočenih nedostataka i najizraženijih potreba koje je neophodno preduzeti kako bi se sistem javnog zdravstva unapredio. U nameri da se segment javnog zdravlja i bezbednosti u Srbiji demonstrira na praktičnom primeru. ovo istraživanje. ova celina zapravo prikazuje sve realne probleme i izazove prosečnog stanovnika iz unutrašnjosti Srbije kada je reč o zdravlju. ali i zdrave životne navike) iz velikog istraživanja o zdravlju stanovništva u Srbiji koje je sprovelo Ministarstvo zdravlja uz podršku Svetske banke. Unapređenje položaja Roma predmet je mnogih deklaracija. Fokusirajući žene iz ove grupe kao višestruko ugrožene i elementarno nezaštićene. još šire..Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. najekspanzivnije i neizlečive infekcije. programa i akcionih planova donetih u poslednjih par godina. način i kvalitet ishrane. na žalost. nije daleko odmaklo ni u pristupu problemu. bio jedan od četiri najteže pogođenih bombardovanjem NATO-a itd. a ni u konkretnim aktivnostima. u praksi se. deca.

a ekološka bezbednost je usredsređena na prevenciju sukoba vezanih za ugrožavanje životne sredine. godine. mada u svetu trenutno ne postoji visok stepen saglasnosti o tome kako se ekološka bezbednost definiše. Degradacija životne sredine i nedostatak resursâ na lokalnom i regionalnom planu (pogoršani porastom broja stanovnika. koje su pretnje njenoj stabilnosti i koje su odgovornosti za preduzete mere. Evropske komisije. OSCE-a.) i međunarodnih organizacija. UNDP-a itd. Agencija za zaštitu životne sredine. godine i njihovu komparativnu i statističku analizu. Mada su održivi razvoj i ekološka bezbednost koncepti koji se međusobno dopunjavaju. termin je koji se koristi za probleme koji povezuju stanje životne sredine sa interesima nacionalne bezbednosti. Ovo istraživanje predstavlja dopunu prvobitne liste indikatora i ocenu stanja tri godine kasnije. Republički zavod za razvoj itd. oni ipak nisu jedno te isto. Republički zavod za statistiku Srbije. odnosno ugrožavanja ljudske bezbednosti. u periodu od 2004–2006. što vodi globalnom zagrevanju. ili da joj doprinesu. Prvo su definisani izvori rizika. 17 . Temelji pristupa obradi ove teme postavljeni su u izveštaju o Indikatorima ljudske bezbednosti iz 2004. koje nastaju zbog emisije gasova sa efektom staklene bašte (promena intenziteta padavina). Okvir istraživanja obuhvatio je prikupljanje podataka iz izveštaja o sektoru životne sredine nadležnih državnih organa i institucija (relevantna ministarstva. To je tema koja sve više dobija na značaju. a zatim indikatori praćenja stanja. Ekološka bezbednost je faktor ljudske bezbednosti. Ekološka bezbednost obuhvata razmatranje problema koji se tiču nedovoljnih količina prirodnih resursa. a koji mogu dovesti do sukoba. Svedoci smo sve većeg uticaja klimatskih promena na ekološku bezbednost u svetu. degradacije životne sredine i biološke opasnosti. Izveštaj prikazuje sveobuhvatan pregled stanja ekološke bezbednosti u Srbiji u periodu 2004–2006. na dodatnu potrebu oružanih snaga da se zaštite od ekoloških opasnosti i na sanaciju štete nanete životnoj sredini. a može se očekivati da će pojačati već postojeće tenzije. Migracije stanovništva prouzrokovane očiglednom degradacijom životne sredine sve se češće pojavljuju kao nov problem.1. Velika pretnja sa kojom će bezbednost životne sredine morati da se suoči jesu oštećenje ozonskog omotača i klimatske promene. Održivi razvoj se odnosi na ekološki razuman društveno-ekonomski razvoj. godine. odnosno bezbednost životne sredine. nepravičnom raspodelom bogatstava i globalnim promenama u oblasti životne sredine) bitni su faktori koji mogu da stvore ili pojačaju opasnost po nacionalnu bezbednost u smislu političke nestabilnosti ili nasilnog sukoba. Ljudska bezbednost u Srbiji Bezbednost životne sredine Ekološka bezbednost.

ali samo ukoliko ih racionalno koristi. posebno na površinskim kopovima. Zbog složenog i specifičnog biljnogeografskog položaja. Kvalitet voda u Srbiji je generalno nezadovoljavajući. dovodi do potpune degradacije zemljišta. Intenzivna eksploatacija mineralnih sirovina. odnosno gubljenje biodiverziteta. Takvo stanje u pogledu ratifikovanja međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine predstavlja problem za ostvarivanje ciljeva reforme politike životne sredine i ima uticaja na druge sektore. Veliko zagađenje vazduha potiče od saobraćaja. a potrošnja vode je povećana za 180%. Samo 8% voda potiče iz Srbije. Tisom i drugim vodotocima. Oko 56% šuma je u vlasništvu države. Za razliku od poljoprivrednih. a samo šume čine oko 26. dok je svetska populacija narasla za preko 150%. godine globalno snabdevanje vodom za piće po stanovniku palo je na 60%. pa se u procesu eksploatacije iscrpljuje. praškastih materija i drugih supstancija koje potiču iz termoenergetskih objekata i industrijskih postrojenja.300 biljnih vrsta određuje teritoriju Srbije i Balkana. Postoji značajno zaostajanje Srbije u ratifikovanju međunarodnih ugovora i učešću u međunarodnoj saradnji u oblasti životne sredine. a posebno na prekograničnom nivou. predstavlja pretnju koja mora biti minimizovana ili eliminisana.7%. U tom poslu potrebno je da budu angažovani svi. Očekuje se da u sledeće dve decenije potrošnja poraste za novih 40%. Postojanje crnih tačaka. Broj od 4. koji leži ispod najkvalitetnijih zemljišta. dok su preostala 92% tranzitne vode koje dotiču u zemlju Dunavom. gde se vrši eksploatacija lignita. U proteklih 50 godina bilo je više od 450 sukoba vezanih za vodu. Voda je dugo bila ključna ilustracija ekološke bezbednosti.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. šumskih i vodnih resursa. Stanje šuma karakteriše struktura nepovoljna po poreklu. Srbija je bogat izvor autohtonih biljnih i životinjskih resursa. zbog korišćenja goriva sa dodatkom olova. a i dalje se pogoršava. Rudarski baseni u Srbiji odlikovali su se dugogodišnjom masovnom eksploatacijom. većina mineralnih sirovina je neobnovljiva. Srbija raspolaže dovoljnim količinama voda za zadovoljavanje svojih potreba. dovela je do značajnog razaranja i degradacije zemljišta. kao jedan od najznačajnijih centara florističkog diverziteta Evrope. Kvalitet ambijentalnog vazduha u Srbiji uslovljen je emisijama SO2. Šume i šumska zemljišta čine 28% ukupne površine Srbije. SO. a u 37 slučajeva je došlo do oružanog sukoba između zemalja. čađi. od onih koji su direktno ugroženi 18 . odnosno mesta potencijalnih ekoloških akcidenata. Od 1950. pored iscrpljivanja neobnovljivih prirodnih resursa i zagađenja vode i vazduha. sa rizikom teških i nekontrolisanih zagađenja na lokalnom. Savom. NOx. Ova pojava je naročito izražena u Kolubarskom i Kostolačkom basenu. Pritisak na biodiverzitet Srbije najviše se odražava na stanje šumskih ekosistema i osetljivih ekosistema i uzrokuje smanjivanje. Eksploatacija mineralnih sirovina. Očuvanje životne sredine je bitan element bezbednosti u regionu.

neophodno ozbiljno 19 . pored pitanja kvantiteta. društvene kohezije. Osnovna pretpostavka ovog istraživanja glasi da je za saglédanje stanja obrazovanja sa aspekta bezbednosti. godine. U Srbiji se zbog erozije godišnje praktično gubi oko 25. Površina Srbije koja je ugrožena poplavama od 100-godišnjih voda iznosi 1.45 miliona ha nalazi u Vojvodini. korišćenju. Potrebno je unaprediti postojeće instrumente politike koji bi bili prilagođeni i efikasni u slučajevima ekološke pretnje regionalnoj stabilnosti. a oko 80% površine ugrožene poplavama čini poljoprivredno zemljište. Posledice akcidenta koji se desio pre sedam godina. saobraćaj i obrazovanje. sredstva za čišćenje. još uvek se osećaju. Poplave nastavljaju da budu uobičajena prirodna katastrofa širom sveta. Jasno je. te koji u sebi sadrže elemente održivog razvoja. Na kraju ove analize date su preporuke za intenzivnije angažovanje u određenim oblastima u narednom periodu.000 hektara obradivog zemljišta. pripisuje moć uticaja na razvoj demokratije. trgovinsku razmenu..57 miliona ha. lubrikanti. već zadiru duboko u ekonomske odnose i razvoj država na više planova (protokol iz Kjota. Udesi sa opasnim materijama u proizvodnji. transportu i odlaganju predstavljaju izvore zagađenja životne sredine i rizik za ljudsko zdravlje. kako bi se taj princip mogao iskoristiti kao dodatna podrška tranzicionim procesima. bolesti i druge nevolje. od čega se 1. Arhuska konvencija. kao što su gorivo. Državni organi Bugarske tražili su od Srbije nadoknadu za učinjenu štetu. nezaposlenost. koja je Dunavom stigla u Bugarsku. skladištenju. kada je kod Prahova u Dunav iscurela veća količina mazuta. PCB itd. da obrazovanje može značajno ublažiti pretnje ljudskoj bezbednosti kao što su siromaštvo. mada ne bez osporavanja. Oni kao posledicu imaju ispuštanje u životnu sredinu opasnih materija. Obrazovanje i bezbednost U ovom delu dat je pregled aktuelnog stanja obrazovanja u Srbiji u odnosu na indikatore relevantne za ljudsku bezbednost. kada je došlo do izlivanja cijanida u reku Tisu iz rudnika zlata u severnoj Rumuniji. ne samo na polju zaštite životne sredine. Obrazovanju se takođe.. konvencije i ugovore koji višeznačno određuju međunarodne odnose. Ljudska bezbednost u Srbiji do međunarodnih institucija čija je delatnost obezbeđivanje preduslova za bezbednost i saradnju. razređivači. borbe protiv raznih vidova diskriminacije. i nalazima istraživanja potvrđeno. Takav akcident se desio oktobra 2006. Posebnu pažnju bilo bi dobro usmeriti na međunarodne protokole.1. Minimizovanje rizika od akcidentalnog zagađenja i ustanovljavanje efikasnog sistema upozoravanja najvažnija su sredstva za sprečavanje uticaja na životnu sredinu od zagađenja.). Takođe je važno sagledati propise koji harmonizuju standarde proizvodnje.

razmatrati pitanja kvaliteta obrazovanja. – normativna regulativa. dugoročno efektniji način povećanja obuhvata. dok su u praksi ova pitanja nerazdvojiva. prelaznost).Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. koje još uvek nema obeležja podsistema. neophodno je postaviti pitanje kakvo je to obrazovanje. tj. Stagnacija obuhvata u odnosu na 2003/04. tj. Drugim rečima. smanjenjem osipanja. i kritično stanje institucionalizacije obrazovanja odraslih. utvrde pravilnosti i novine u sistemu obrazovanja u odnosu na pregled stanja iz prethodnog izveštaja. Još je manje uređeno neformalno obrazovanje. pravednost i demokratičnost. Na osnovu zaključaka koji se tiču kvaliteta obrazovanja date su sugestije za oblasti budućih istraživanja. tj. Posebno je izražena potreba za ekspanzijom podsistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Istraživanja su pokazala da bolje postignuće učenika rezultira njihovim dužim ostankom u obrazovanju. U trećem delu izveštaja dati su zaključci o trenutnom stanju kvantiteta i kvaliteta obrazovanja u Srbiji. U vezi sa obrazovanjem odraslih konstatovan je nedostatak zakonske regulative i standarda. postojanje infrastrukture i resursa koji omogućavaju jednako i pravedno upražnjavanje ovog prava svim građanima (mreže ustanova. Stanje resursâ i učešća sagledano je posebno na nivoima podsistema vaspitno-obrazovnog sistema (tj. s obzirom na aktuelnost uvođenja obaveznog pripremnog programa za školu od ove školske godine (2006/07). osnovnog. i preporuke za poboljšanje sistema obrazovanja. 20 . osipanje. da je ovakva podela uslovljena specifičnostima indikatora za potrebe ovog istraživanja. i drugi deo. – principi sistema – dostupnost. kvantiteta obrazovanja jeste upravo ulaganje u kvalitet. Indikatori kvantiteta su preuzeti iz prethodnog izveštaja iz 2004. Izveštaj je raščlanjen na prvi deo. školsku godinu konstatovana je na svim nivoima. koji se bavi pitanjima kvantiteta. srednjeg i visokog obrazovanja). koliko ono utiče na izgradnju potrebnih znanja i veština svih pojedinaca za učešće u aktuelnom svetu rada i društvu uopšte. Razvoj inkluzivnog sistema obrazovanja može značajno doprineti obuhvatu marginalizovanih grupa. godine u nastojanju da se sagleda kretanje vrednosti po istim indikatorima. međutim. koji se bavi pitanjima kvaliteta obrazovanja. opremljenost. pored pitanja dostupnosti obrazovanja svima i na svim nivoima. za koje se pretpostavlja da čine najveći deo isključenih iz sistema obrazovanja. predškolskog. aktuelno stanje učešća u obrazovnoj aktivnosti na različitim nivoima (obuhvat. Ovi indikatori obuhvataju: pravo na obrazovanje: – obrazovne strategije i politike. Uostalom. dostupnost kadra). Naglašeno je.

Ljudska bezbednost u Srbiji Novinu u odnosu na prethodni izveštaj čini pokušaj saglédanja stanja procesa obrazovanja u Srbiji u odnosu na indikatore kvaliteta. Već je napomenuto da su indikatori kvaliteta obrazovnog procesa metodološki kompleksni. Ipak. na primer. s obzirom na izuzetnu važnost indikatorâ vaspitno-obrazovnog procesa za ocenu kvaliteta i relevantnosti celokupne obrazovne aktivnosti. a dodatni problem u Srbiji je izostanak sistematskog prikupljanja i dostupnosti podataka koji bi omugućili pouzdanost rezultatâ istraživanja u ovoj oblasti. nastavni kadar (karakteristike i kvalifikacije). Ovo je slučaj i sa Srbijom. 21 . Takvi indikatori u ovom izveštaju obuhvataju: postignuće učenika (na međunarodnim testiranjima PISA i TIMSS 2003). u okviru ovog istraživanja pokušano je da se uspostavi polazište za dalje istraživanje upravo indikatora kvaliteta obrazovanja. Za stanje kvaliteta obrazovanja u Srbiji danas može se osnovano pretpostaviti da ne zadovoljava potrebe učenika za znanjima i veštinama potrebnim za efektivno učešće u tržišnoj privredi i demokratskom društvu. mnogi globalni i lokalni izveštaji ukazuju da metodološki problemi merenja postizanja ciljeva na svetskom nivou mogu značajno iskriviti sliku o osnovnim problemima obrazovanja u lokalnom kontekstu. inkluzivnost i školsko okruženje. na primer. relevantnost obrazovanja (tj. Indikatori vaspitno-obrazovnog procesa nisu obuhvaćeni prethodnim izveštajem zbog kompleksnosti istraživačkog problema u vezi sa objektivnošću pokazateljâ i dostupnosti podataka. Ovo je.1. Ovaj problem je i dalje prisutan. obrazovnih programa). Ovo je često slučaj upravo sa zemljama centralne i istočne Evrope. na kojima je globalni imperativ praćenja ostvarenosti milenijumskog cilja „Kvalitetnog obrazovanja za sve“. slučaj sa milenijumskim ciljem postizanja univerzalnog osnovnog obrazovanja. U prilog ovome govore nezadovoljavajući rezultati naših učenika na međunarodnim testiranjima. dok pokazatelji stanja u ovim zemljama zapravo upućuju na opadanje u odnosu na period 1990-ih. Tamo gde postoje međunarodni indikatori za postizanje određenih ciljeva koji su komplementarni ciljevima postizanja ljudske bezbednosti oni su korišćeni radi pozicioniranja stanja u Srbiji u odnosu na druge zemlje. Zato se u oceni stanja za potrebe ovog istraživanja nastojalo sagledati stanje u odnosu na specifične lokalne prilike. nepovoljne ocene opremljenosti škola modernim nastavnim sredstvima. nedovoljna saradnja škola s roditeljima i lokalnom zajednicom i slični parametri. Međutim. već samo da utvrdi moguće pravce budućih istraživanja ovog ključnog aspekta obrazovne aktivnosti. tranzicije i evropske integracije zemlje. koje se na svetskom nivou kotiraju visoko u postizanju univerzalnog osnovnog obrazovanja. Stoga ovaj izveštaj ne pretenduje da dâ sveobuhvatan prikaz stanja kvaliteta obrazovnog procesa u Srbiji. posebno u regionu.

klerikalne i antievropske snage. informisa22 . Osnovna pretpostavka izveštaja glasi da u Srbiji ne postoji koherentna i konzistentna manjinska politika. Istraživanje se zasniva na pregledu i analizi relevantnih globalnih i lokalnih izveštaja. godinu.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. omogućavanje sticanja kvalifikacija odraslim. izgradnja manjinskog zakonodavstva i institucionalnog poretka usporena. koje je potpuno marginalizovano i nalazi se u senci nerešenog „kosovskog pitanja“. a time i na ostvarivanje manjinskih prava – visok procent etničke homogenosti Srbije. tako i ostvarenog stepena ljudske bezbednosti. ojačane konzervativne. učešće marginalizovanih grupa i ravnomerna distribucija sredstava u sredinama. prepozna važnost manjinskog pitanja. Vladajuća politička elita nije u stanju da. s obzirom na njegove kapacitete. U izveštaju su markirani neki od faktora koji značajno utiču na manjinsko pitanje. manjkav institucionalni poredak. i 2001/02. strateških dokumenata i zakona. Preporuke su date u odnosu na probleme koji su identifikovani kao najznačajniji i najaktuelniji sa stanovišta ljudske bezbednosti. do 2005/06. Posebno su razmatrani izveštaji i dokumenti koji su usvojeni u periodu od objavljivanja prethodnog izveštaja (spisak ovih dokumenata dat je u poglavlju o metodologiji). godinu. a kreiranje javnog mnenja naklonjenog manjinama blokirano. za potrebe poređenja sa prethodnom stanjem obuhvaćeni su podaci iz pet školskih godina od 2001/02. Proces institucionalizacije te politike nedovršen je. i druga očekivanja. a. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine Potpuno i neometano uživanje manjinskih prava značajan je pokazatelj kako dosegnutog stepena demokratičnosti društva. snažno prisustvo (etno)nacionalizma. i nacionalnim savetima. pored toga. naročito delu koji se odnosi na nacionalne manjine. kriza identiteta većinske nacije. Kako su podaci u prethodnom izveštaju za školsku 2002/03. Statistički podaci su uglavnom uzeti iz biltena i izveštaja Republičkog zavoda za statistiku Srbije. nedemokratska politička kultura itd. Velika pažnja je posvećena novom srbijanskom ustavu. kao što su: produžavanje trajanja obaveznog obrazovanja. a pre svega Statističkog godišnjaka za 2006. a negde i 2004/05. nedovršen raspad bivše Jugoslavije. potreba za osposobljavanjem učenika i studenata da stiču funkcionalna znanja koja će im koristiti za snalaženje u savremenom poslovnom i društvenom okruženju. neblagovremene reakcije države na povrede manjinskih prava. godinu. modernizacija strukovnog obrazovanja u skladu sa potrebama privrede. Najnoviji podaci ovog godišnjaka jesu oni za školsku 2005/06.

koja mora počivati na konsenzusu reformistički nastrojenih političkih aktera. tako i onoj na nivou političke države – naročito kada su u pitanju marginalizovane i stigmatizovane manjine. Bezbednost u lokalnoj zajednici Sistemske promene u našem društvu ističu sve važniju poziciju lokalne zajednice u savremenim uslovima života i rada. U posebnom odeljku su markirani uzroci koji opterećuju rešavanje manjinskog pitanja i koji. S obzirom na činjenicu da za funkcionisanje manjinske medijske scene do sada nije iskazivan naročiti istraživački interes. U odnosu na prethodni. manjina i javnosti. a potom prikazuje recepcija problema informisanja iz ugla pripadnikâ manjinskih kulturnih elita.1. Potreba da se u uvodu na barem štur način ukaže na činjenicu da su manjine složene i heterogene strukture nametnut je nacionalističkim stereotipom da smo „Mi“ beznadežno podeljeni. posebno je apostrofirano i pitanje informisanja. političkih. kako onoj na nivou društva. Na kraju izveštaja ponuđene su preporuke čijim bi se uvažavanjem. Umesto da harmonizuju različite interese. zbog gorenavedenih razloga. neophodno je uspostaviti snažne i široko rasprostranjene institucije. integraciji. s obzirom na identifikovane probleme. ekonomskih. lokalna zajednica danas predstavlja ambijent u kojem se ljudi intenzivnije povezuju kroz zajedničke aktivnosti i institucije. radi zadovoljenja onog skupa i one vrste zajedničkih potreba koje su uslovljene prostornom bliskošću. 23 . a potom i usled toga što su. u radu je ukazano da je postojeći način njihovog izbora loš i nedemokratski. Potreba da se posebno apostrofiraju nacionalni saveti uslovljena je činjenicom da im sami pripadnici manjina pridaju stratešku važnost u promociji i zaštiti svojih vitalnih interesa. etničkom podvajanju. mogao unaprediti položaj manjina. sa stanovišta ljudske bezbednosti. Pored ostalih problema. u ovom izveštaju je akcent stavljen na političke momente. a „Oni“ potpuno monolitni i homogeni. ali i pokrenuti aktivnosti dovoljne da osiguraju rešavanje brojnih društvenih. dovedeni u situaciju da ne mogu na zakonit način nastaviti sa svojim radom. Najvažnija preporuka se odnosi na potrebu koncipiranja demokratske manjinske politike. U studiji se. socijalnih i svih drugih problema. poput Roma i Albanaca. najpre. nacionalni saveti su postali izvor podela i radikalizacije unutar manjinskih zajednica. Kao pojavni oblik komune. kriju u sebi rizične potencijale. Ljudska bezbednost u Srbiji nju. i čijem koncipiranju treba pristupiti kao jednom od najvažnijih državnih zadataka. navode samo neki od elementarnih rezultata istraživanja Fonda za otvoreno društvo. Da bi se dostigao duh zajedništva unutar jedne teritorije.

procene. ekonomska. nevladine organizacije. nameću potrebu da zaštita i bezbednost postanu prioritet i interes svih potencijala civilnog sektora društva. planiranja i rešavanja kriznih događaja na lokalnom nivou. uzimajući u obzir. u stvari nisu dorasle zadatku. gde je funkcionisanje svih subjekata ostvareno u kontinuitetu sa njihovim redovnim aktivnostima. zdravstvene ustanove. ekološki i drugi savremeni bezbednosni rizici) sa kojima se lokalna zajednica suočava. koje su zadužene (ili imaju mogućnosti) da ponude spoljnu podršku pojedincu. U Srbiji su složeni problemi u oblasti bezbednosti na prostoru lokalne zajednice (lokalne samouprave). „Značaj lokalnog nivoa za ljudsku bezbednost“. saveta. ekološke). te stoga zahtevaju maksimalnu iskorišćenost svih potencijala kojima ona raspolaže. 2. da spozna sopstvene mogućnosti i da ima uvid u potrebe građana u bezbednosnoj sferi. tehnička. tehnološki.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. s druge strane. pored kontinuiranog uticaja svakog pojedinačnog subjekta. metoda i sredstava. 2006. Zbog toga se ovo istraživanje usmerilo ka proceni stanja bezbednosti u lokalnoj zajednici. Civilno planiranje. a mnoge nisu ni razvijene. U okviru zajednice građani su ugrađeni u „infrastrukture“ – jedne koje nešto nude pojedincima i druge koje im nameću obaveze. socijalne. da dobije relevantne informacije i podršku. Modernizacija infrastruktura. Beograd. naglašava značaj percepcije. Da bi lokalna zajednica sa većinom svojih institucija mogla doprineti boljoj bezbednosti i sigurnosti građana. Formiranjem određenih odbora. 1 K. prihvatanje novih trendova i reformskih programa jesu uslovi da bezbednost i sigurnost građana dobiju nov kvalitet. Zato je za uspešno ostvarivanje i projektovanje željenog nivoa bezbednosti važno dobro poznavati i poštovati mogućnosti pojedinih subjekata. priredila Dragana Dulić. materijalne. socijalne institucije i ostali akteri). ona mora da uzme u obzir širi društveni okvir. a uključuje kako mnogobrojne institucije i organizacije tako i pojedince.) pružaju pojedincu mogućnost da integriše i profiliše svoje interese. pravna itd. lokalna samouprava. kao i da participira u donošenju odluka. potencijale kojima raspolaže i. Brojne opasnosti i rizici (elementarne nepogode. s jedne strane. Zbornik tekstova. str. knj. 216. kroz segment civilne zaštite. 24 . kao i uvažavati specifičnosti svakog od njih u pogledu sadržaja aktivnosti. komisija i drugih grupa uspostavljaju se bolje komunikacije na relaciji građani – drugi učesnici lokalnog života (policija. socijalna. štabova. Ljudska bezbednost. bitno utiče i kvalitet njihovih međusobnih odnosa i interakcije. Fond za otvoreno društvo. određene aktivnosti koje sprovodi i koje se projektuju kroz pojedine organizacione forme u oblasti bezbednosti na nivou lokalne zajednice.1 Infrastrukture (ljudska. kao i posebnost i osetljivost posledica koje izazivaju (zdravstvene. Kapuj. Na to koliko će se uspešno realizovati jedan bezbednosni projekt na prostoru lokalne zajednice. Mnoge institucije iz lokalnog okruženja.

rad policije u multietničkim sredinama i stepen poverenja građana u policiju). posebno fokusirana pažnja na segment civilne zaštite. ekonomskim. i 2006. modelima primenjenim u izabranim opština sa različitim socijalnim. društvenih tela i građana.2 S tim u vezi. koji na adekvatan način oslikavaju stanje bezbednosti na lokalnom nivou u Srbiji. uz podršku međunarodnih organizacija (OEBS. saradnja policije kroz partnerstvo ili neki drugi model sa pojedinim institucijama i organizacijama iz lokalne zajednice. participacija građana u opštinskim strukturama. pre svega: policija kao izvor bezbednosti u lokalnoj zajednici (stepen centralizovanosti policije. CIDA itd). Razvoj ovakvih projekata je esencijalan. demografskim i bezbednosnim karakteristikama. Utvrđivanje nivoa trenutne organizovanosti i sposobnosti državnih i lokalnih organa u domenu civilne zaštite važan je segment kodifikovane dužnosti i obaveze „sigurne“ države. menjajući njihovo razumevanje lične i bezbednosti zajednice.1. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. DFID. Istraživanjem je naglašena potreba da se kvalitet i efikasnost civilne zaštite i njenih struktura dovedu u vezu sa ciljevima ljudske i opšte bezbednosti. To su. uzimajući u obzir objektivne okolnosti za sastavljanje novog izveštaja za 2005/06. pokazatelji vezani za elemente i funkcionisanje sistema civilne zaštite odabrani su zbog primetne zapostavljenosti od strane države i njenih institucija. Za razliku od grupe indikatora koji se vezuju za rad policije u zajednici. organizaciju i funkcionisanje u uslovima elementarnih nepogoda koje su zadesile opštine u Srbiji tokom 2005. godinu. programi i projekti u okviru koncepta „policija u zajednici“. godine). pokrenulo je određene aktivnosti u cilju iniciranja i podrške partnerstva države. 25 . sa ciljem kreiranja „bezbedne zajednice“. 2 Konkretne aktivnosti su zabeležene već od 2002/03. Ljudska bezbednost u Srbiji Sa liste indikatora bezbednosti. izabrano je nekoliko. osnažujući kapacitete za izgradnju bezbedne zajednice i u drugim delovima Srbije. zahtevima za kvalitetno i efikasno vršenje poslova bezbednosti. godine. posebno u domenu jačanja partnerskih odnosa između policije i drugih subjekata zajednice. lokalna samouprava (zakonska rešenja i izvorna nadležnost u oblasti bezbednosti posmatrana kroz prizmu koncepta ljudske bezbednosti. tj. povećanje poverenja građana i mnogo aktivnije učešće svih subjekata društva u bezbednosnom sistemu. odnos policije i organa lokalne samouprave. što dalje znači da se moraju dovesti u vezu sa zahtevima prakse. već formirane u prethodnom izveštaju o Indikatorima ljudske bezbednosti u Srbiji. pokrenuta je serija aktivnosti sa ciljem razvoja bezbednosti u zajednici. Osnovni motiv za ovakav izbor indikatora bila je aktuelnost procesa reforme sistema bezbednosti. jer ima kao cilj poboljšanje odnosa u društvu.

Istraživanje je obuhvatilo 155 opština. godine u opštinama. uvid u evidencije nadležnih organa o procenjenom stanju u oblasti civilne zaštite. kao ni tri opštine sa teritorije centralne Srbije (Babušnica. Konkretna pitanja koja su postavljena ili su se nametnula tokom istraživanja jesu: Koliko su lokalne zajednice spremne da odgovore na bezbednosne rizike i pretnje u narednom periodu u oblasti civilne zaštite? Koje aktivnosti.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. požari. Bela Crkva i Šid). Niška Banja i Majdanpek). vrednovanje načina funkcionisanja. radi podizanja nivoa sigurnosti pojedinca. obradu formiranjem elektronske baze podataka i izradu izveštaja. Posebna pažnja posvećena je funkcionisanju štabova u domenu upravljanja vanrednim (kriznim) situacijama. zemljotresi i slične nepogode). ili 96% od ukupnog broja. 3 Uzete su u obzir opštine centralne Srbije (113) i Vojvodine (42). Podaci su prikupljani u nadležnim institucijama. Predmet empirijskog istraživanja predstavljalo je ostvarivanje uvida u stanje operativnih organa i snaga civilne zaštite u opštinama u Republici Srbiji. Prema: Statistički zavod Srbije. bez opština na prostoru Kosova i Metohije (29). ocenjivanje organizovanosti i operativnosti organa i snaga civilne zaštite. popis iz 2002. formiranje baze podataka sa mogućnošću da postane dobra osnova za neka buduća istraživanja. obučenosti i rešenjâ u zbrinjavanju ugroženih u slučajevima vanrednih situacija (poplave. godine. iskustva. koji je obuhvatio izradu odgovarajućeg upitnika. uključujući procene i nadoknade šteta. ministarstvima odbrane i unutrašnjih poslova. 26 . klizišta. Istraživanje nije obuhvatilo tri opštine sa teritorije Vojvodine (Opovo. treninga i seminara treba sprovesti u cilju upravljanja krizama i rizicima? Na osnovu statističkih pregleda opština3 i njihovih stručnih i operativnih organa (korišćenjem podataka Statističkog zavoda Srbije i SKGO [Stalne konferencije gradova i opština]) kreiran je konkretan projektni zadatak. kao i zaštite od različitih pretnji? Koje oblike usavršavanja. distribuciju i prikupljanje odgovora ispitanika. Određivanje „nivoa“ bezbednosti lokalnih zajednica u oblasti civilne zaštite podrazumevalo je: utvrđivanje postojanja. sa akcentom na aktivnostima sprovedenim tokom 2005. kao i u opštinskim organima i stručnim službama. formalnopravno i praktično. operativnih organa i snaga civilne zaštite. i 2006. mere i procedure treba preduzeti u cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti? Koje aktivnosti treba preduzeti u cilju očuvanja ljudske bezbednosti.

Smatrajući da predmet istraživanja predstavlja izuzetno važnu oblast u ostvarivanju bezbednosne funkcije i zaštiti stanovništva (posebno u vanrednim situacijama). Oba segmenta su posmatrana sa aspekta ljudske bezbednosti i predstavljena kroz vizuru bezbedne zajednice. Ljudska bezbednost u Srbiji Kao što je već naglašeno. brojni su subjekti koji učestvuju u aktivnostima na dostizanju projektovanog nivoa bezbednosti. jedan koji je definisao i objasnio funkcionisanje modela „policija u zajednici“ i drugi koji je predstavio i analizirao funkcionisanje civilne zaštite. Pažnja istraživača je ovog puta bila fokusirana na dva segmenta. počev od državnog do lokalnog nivoa.1. rezultati istraživanja su opravdali svrsishodnost realizovanog projekta. 27 .

.

najveći broj ljudi je zabrinut za sopstveno. BEZBEDNOST I JAVNO ZDRAVLJE 2. Velika razaranja i osiromašenje. niti se zaštita ljudskih života posmatra u kontekstu bezbednosti. briga za javno zdravlje suštinski je povezana sa civilizacijskim naporima za ostvarenje čovekove sreće i slobode. kao garancija da svaki pojedinac živi u punoj slobodi. pa. koja mu pruža šansu za ostvarenje sopstvenih i potencijala celokupne zajednice. Demografski podaci od značaja za javno zdravlje Za analizu javnog zdravlja i zdravstvenog sistema u Republici Srbiji bazičnu pretpostavku predstavljaju podaci o stanovništvu. kako iz razloga što ova oblast utiče na samu egzistenciju i kvalitet života građana. naravno. do obrazovnog i socijalno-ekonomskog statusa. godine. Stanovništvo 2. pak. 29 .1. sva istraživanja pokazuju da je među stanovništvom u Srbiji i dalje dominantan osećaj ugroženosti i različitih strahova. Postojeće zdravstvene potrebe ne nailaze na odgovarajuću zaštitu. i u Srbiji. i drugo.2. tako i zbog presudnog značaja koji na stanje zdravlja i funkcionisanje sistema imaju složeni sociološki odnosi i demografska struktura. i zdravlje svojih najbližih. o adekvatnoj. 2. bilo da je reč o preventivnom delovanju ili. pravovremenoj i efikasnoj reakciji. modifikovanih u skladu sa vremenom i aktuelnim problemima. dramatične i dalekosežne posledice za stanovništvo i društvene procese na ovim prostorima. naravno.2. To sugeriše najmanje dva ozbiljna zaključka: prvo. Imajući u vidu da zdravlje predstavlja prethodan uslov svake bezbednosti.1. preko vitalnih događaja. gubici ljudskih života i brutalni prekidi najrazličitijih veza i odnosa među ljudima prirodno su uslovili pojačan osećaj ugroženosti i egzistencijalnog straha. Pored straha od siromaštva (i svakako u vezi sa njim). pa i najsofisticiranijih vidova ljudskog dostojanstva i blagostanja. Uprkos postepenom relaksiranju nakon promena 2000. da zdravstveni sistem ne uliva dovoljno poverenja i ne garantuje bezbednost ljudi.2. Uvod Raspad ex-SFRJ imao je mnogobrojne. da su stepen oboljevanja i pretnja od raznih bolesti realno prisutni i ugrožavaju sámo vitalno jezgro naroda. Iz tog razloga su u ovoj analizi korišćeni i višestruko upoređivani različiti sociološki parametri i statistički podaci. od osnovne strukture stanovništva i značajnih migratornih kretanja.

starijih sa 60–69 godina 904.5 709. najzad. Učešće mladih do 19 godina starosti u ukupnom stanovništvu iznosi 22.016. ali i strani državljani koji u Srbiji borave duže od godinu dana.995.645. mladih 20–29 godina ukupno je 1.071 – 2. struktura stanovništva je sledeća: dece do četiri godine starosti ima ukupno 342.021 97.2. godine u sastav stalnog stanovništva ulaze građani čiji je boravak u inostranstvu kraći od godinu dana. Osnovna struktura stanovništva Prema poslednjem popisu iz 2002.426. U odnosu na prethodni popis iz 1991. 30 .233 3. dece 5–14 godina (predškolski i osnovnoškolski uzrast) 834.919.852.466. dece 15–19 godina (srednjoškolski uzrast) ima 495.2% od ukupnog broja.099.4% stanovništva. godine. godine. 40–59 godina 2.190 3.811.921 osobu ne zna starost.001 3.050 94. godine. emigriranje više stotina hiljada mladih u treće zemlje).009 2.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. a gotovo neprocenjiv na njegov zdravstveni status.001 osobu. ukupno stanovništvo Srbije broji 7. beleži blagi rast od 70.047. godine. dok se za 47.651. Zvanična procena broja stanovnika iz oktobra 2005. godine (unutrašnje migracije uslovljene ratovima u ex-SFRJ. Centralna Srbija 5. mada treba voditi računa da ne postoji potpuna uporedivost popisnih rezultata.942 1.344.930 3. Naime.2.660.992 984.521. Pri upoređivanju podataka posebno je značajno imati u vidu velika demografska kretanja u periodu 1991–2000.347 stanovnika.805.456.1% ukupne populacije.3%. u stalno stanovništvo su ubrajani i građani na privremenom radu u inostranstvu. kao i članovi njihovih porodica. tako ni ova procena ne uključuje stanovništvo Kosova. Kao ni popis iz 2002. Republika Srbija Stanovništvo – ukupno Muško Žensko Stanovnika na 1 km2 Domaćinstva Lica na 1 domaćinstvo 7. broj stanovnika je smanjen za 324. 2. starih preko 70 godina 780.7 1.988 2. od popisa 2002. odraslih 30–39 godina ima 962.794.0 Stanovništvo i domaćinstva Popis iz 2002. prema međunarodnim preporukama. zaključno sa popisom iz 1991. što je imalo značajan uticaj na strukturu stanovništva.031.0 Vojvodina 2. stanovništvo starije od 60 godina čini 23.498.9 Posmatrano prema velikim starosnim grupama.190. a oni sa 40–59 godina 28.113.498.957 2. odrasli sa 20–39 godina čine 26.

157 78. Bezbednost i javno zdravlje Budući da prosečna starost stanovništva prelazi 40 godina. odnosno 81. godine od ukupno 4. sredinom 2004. –3. 1998.2. 2001. a porast u urbanim (gradskim) naseljima. 11.847.9.0.6.000 živorođenih 8.1 Prirodno kretanje stanovništva.5% naseljenih mesta.5.4% ženskog.3.706 naselja pad broja stanovnika je zabeležen u čak 3. 8.4% žena.7% svih porođaja. povećanje prosečne starosti i učešća starih u ukupnom stanovništvu). 6.2. 2003. Izuzev u opštinama sa većinskim albanskim stanovništvom u južnoj Srbiji. 1971. a bez stručne pomoći se porodilo samo 0. u centralnoj Srbiji sa negativnim priraštajem čak 53% gradskih opština i 74.9. Na popisu 2002.2. 1991. –3. stanovništvo Srbije se smatra starim. g. Stručnu pomoć pri porođaju imalo je 99. god.0. Od 2001. –3. Takav odnos se zadržava i dalje. demografski trendovi su manje ili više nepovoljni u celoj zemlji.134 Na 1.6% žena.000 stanovnika Živorođeni 10. Od ogromnog je značaja podatak da je u zdravstvenim ustanovama izvršeno 98.5 Umrla odojčad na 1. a 48.8. godine 0. g. godine1 Ukupno Odojčad 7. god. U isto vreme. g. 2. odnos novorođenih i umrlih stanovnika dobija stabilnije kretanje.5 i 2005. –2. 1953.2. 2000.2% ostalih naselja. kombinovani sa lošim socijalno-ekonomskim položajem većine stanovnika i traumatičnim iskustvima života tokom poslednje decenije prošlog veka. godini 51. Još je nepovoljnija situacija u Vojvodini.0 Prirodni priraštaj –3. Od ukupnog broja živorođenih u 2004. odnosno 0. samo 834. godine 13. 1999. Prirodni priraštaj na 1. dok je bez promena bilo svega 25. može se očekivati dalje opadanje prirodnog priraštaja. odnosno 17.8% naselja. 1961. 1981.7% naselja imalo je porast broja stanovnika.000 stanovnika bio je 1948. godine beleži negativna stopa prirodnog priraštaja uz trend pogoršanja sve do 2000.320 633 Prirodni priraštaj –26. 31 . 2002. ali i dalje demografski nepovoljno. –4. Prirodno kretanje stanovništva Prirodni priraštaj na teritoriji Srbije je u kontinuiranom padu još od ‘60-ih godina. s tim što se od 1992. godine –3. Umrli Stanovništvo Živosredinom rođeni 2004. god. 2004. godine. gde čak 94. godine 14. g. Pri tom je pad broja stanovnika bio značajno veći u ruralnim naseljima. dok je na nekom drugom mestu izvršeno tek 1. u periodu do 2015.2% gradskih i 88% ostalih naselja ima negativan prirodni priraštaj. godine –4.5 Umrli 14.3.6% su muškog pola.3% porođaja.3. g.7.463.186 104. oni značajno uslovljavaju stanje zdravlja građana Srbije. Imajući u vidu nepovoljna kretanja u starosnoj strukturi na nivou cele zemlje (opadanje udela mlađe populacije. g. –3. pa je sredinom 2004.5.

02% (504. 1971. odnosno zbir specifičnih stopa fertiliteta). 4 Desni grafikon predstavlja prirodni priraštaj stanovništva.8. Naime. god. tokom jednogodišnjeg perioda) povećana je sa 43.0 na 44. 65. god.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. što delimično jeste odraz emancipacijskih procesa.181) tročlanih domaćinstava. 1971. koja je 1953. godinu.1. god. Stope fertiliteta U odnosu na 2002. godine bila 3.8% (625. To se može videti i ukrštanjem različitih podataka o stanovništvu.04% (480. 1961. 2. i 1997. pa je tako npr.8). 64. godine svega 1. 24.4 Mada su starenje stanovništva i negativni demografski trendovi karakteristični i za razvijene evropske države. 1981.1. god. 2.86% ukupnog broja domaćinstava u Srbiji.2.7.000 žena te iste starosti). 32 . kao i stopa ukupnog fertiliteta (ukupan broj živorođene dece na jednu ženu. god. popisom iz 2002. 1991. konstatovano je čak 20.5.8. opšta stopa fertiliteta (odnos između ukupnog broja živorođenih i ženskog fertilnog stanovništva od 15 do 49 godina. 1997. 2. 1. uključujući i unutrašnje migracije. što zajedno čini 63.301) dvočlanih. vrlo indikativno kretanje broja domaćinstava i članova. god. godine 49.4.7.5. ali prvenstveno ukazuje na teško ekonomsko stanje kao opredeljujući faktor pri zasnivanju porodice.775) jednočlanih domaćinstava. Još je upečatljiviji rast broja jednočlanih domaćinstava u odnosu na prethodne popise stanovništva. 1991. 80. ali je ona i dalje izrazito niska u odnosu na ranije periode (1953. 1961. god. god. 1981. 2.3.1. a 19. U skladu sa tim je i kretanje specifične stope fertiliteta (odnos između broja živorođenih rođenih od majki određene starosti prema 1. 60.4. god. i 2002. već navedenih) od dominantnog uticaja na populaciona kretanja.7.2. Prirodni priraštaj 1948–2004. godine opšta stopa fertiliteta bila je 98. u Srbiji su ekonomski faktori (pored drugih. 2.

2. Bezbednost i javno zdravlje

Opšta stopa fertiliteta Ispod 15 godina 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50 i više godina Stopa ukupnog fertiliteta

44,2 0,2 24,6 90,8 103,4 66,8 23,9 4,5 0,2 0,0 1,6

Opšta, specifične i stopa ukupnog fertiliteta, 2004.

2.2.5. Prosečna starost i očekivana dužina života
Prosečna starost stanovništva u Srbiji se neprestano povećava još od prvog posleratnog popisa 1953. godine, i to za oba pola. Tako je u navedenoj godini iznosila u proseku 29,4 godine, 1961. godine, bila je 30,5; 1971. godine 32,4; 1981. godine 33,7; 1991. godine 37,5; 2000. godine 39,8; 2001. godine 39,9; 2002. godine 40,2; 2003. godine 40,3. Na osnovu rasta indeksa starenja stanovništva u periodu 1953–2004. godine, nesporno je da se demografski proces starenja u Srbiji kreće u nezaustavljivom kontinuitetu. Budući da indeks starenja čija vrednost ne prelazi 20 indeksnih poena govori o izrazito mladom stanovništvu, a preko 40 indeksnih poena o starom stanovništvu, i prema ovom pokazatelju Srbija spada u red zemalja sa starim stanovništvom. Inače, indeks starenja predstavlja odnos između starog (60 i više godina) i mladog (0–19 godina) stanovništva.
Prosečna starost stanovništva Indeks starenja stanovništva, % ukupno 40,4 muško 39,1 žensko 41,7 ukupno 100,4 muško 84,9 žensko 116,6 Očekivana dužina života muške dece 69,9 ženske dece 75,4

Prosečna starost stanovništva, indeks starenja i očekivana dužina života, 2004.

33

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

2005–2006.

Istovremeno se povećavala i očekivana dužina života, kako živorođene muške, tako i ženske dece. U 2000. godini očekivano trajanje života za mušku decu bilo je 69,6 a za žensku decu 74,8 godina; 2001. za mušku decu takođe 69,6, a za žensku 74,9 godina; 2002. odnos je 69,7 naspram 75,0 godina za žensku decu; 2003. bilo je 69,9 za mušku i 75,1 godina za žensku decu, a 2004. godine očekivano trajanje života za mušku decu je bilo 69,9 a za žensku 75,4 godina.

2.2.6. Mortalitet stanovništva
Od ukupnog broja umrlih tokom 2004. godine (104.320) nešto je veći broj umrlih muškaraca (53.393) u odnosu na umrle žene (50.927), a vrlo mala razlika je i u oboljenjima koja su uzrokovala smrt. Ubedljivo najveći broj oboljenja sa smrtnim ishodom (26.390 umrlih muškaraca, odnosno 727 na 100.000 stanovnika i 30.478 žena, odnosno 795 na 100.000) pripada bolestima krvotoka (I00–I99);5 na drugom mestu su tumori (C00–D48), kao uzrok smrti 11.109 muškaraca (306 na 100.000) i 8.493 žene (222 na 100.000); potom slede simptomi, znaci i nenormalni klinički i laboratorijski nalazi neklasifikovani na drugom mestu (R00–R99), koji su uzrokovali smrt 5.081 muškarca i 4.509 žena; na četvrtom mestu po smrtnosti kod žena (ukupno 1.594 umrla) nalaze se bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma (E00–E88), dok su kod muškaraca u ukupno 2.841 slučaju smrt izazvale povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora (S00–T98). Slede bolesti disajnih organa, bolesti organa za varenje itd. Prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti posebno se obrađuju podaci o umrlima usled nesrećnog slučaja, od kojih se u Srbiji zasad prati nekoliko modaliteta. Podaci za 2004. beleže u ovoj grupi ukupno 1.496 umrlih, od kojih 1.125 muškaraca i 371 ženu. Najveći broj stradalih je u kategoriji stanovništva preko 65 godina, a od klasifikovanih modaliteta najzastupljeniji su saobraćajni udesi (V01–V99). Manji broj modaliteta se prati i kod umrlih usled samoubistva, kojih je u 2004. godini bilo 1.346 (979 muškaraca i 367 žena). I u ovoj kategoriji najviše smrtnih slučajeva je zabeleženo u populaciji starih preko 65 godina, a, pored njih, čak 55,5% samoubistava je u okviru radno aktivnog stanovništva, što takođe ukazuje na vrlo ozbiljne posledice teškog socijalno-ekonomskog položaja stanovništva. Što se tiče umrlih usled ubistava, koji su takođe predviđeni Međunarodnom klasifikacijom bolesti, njih je u 2004. bilo ukupno 138 (95 muškaraca i 45 žena), najveći broj opet među stanovništvom starijim od 65 godina. U odnosu na ukupan (procenjen) broj stanovnika u 2004. godini, koji iznosi 7.463.000, broj umrlih na 1.000 stanovnika iznosi 14,0 za teritoriju cele Srbije, za centralnu Srbiju 13,7 i za Vojvodinu 14,7.
5 Sve bolesti se obeležavaju prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, X revizija.

34

2. Bezbednost i javno zdravlje

I pored podatka da je vrlo veliki broj umrlih bio podvrgnut nekom medicinskom tretmanu (čak 92,5% ukupnog broja umrlih), oko 34,3% je umrlo u zdravstvenoj organizaciji, što ukazuje na brojne nedostatke u zdravstvenom sistemu. Najpre, nema podataka da li su građani umrli od bolesti od kojih su i lečeni (što bi verovatno značajno umanjilo ovako visok procent lečenih); dalje, postavlja se pitanje sistemskog uređenja i efikasnosti specijalističkih i kontrolnih pregleda pacijenata otpuštenih iz stacionarnih ustanova, kao i primarne zaštite (naročito ako se ima u vidu strategija smanjivanja bolesničkih dana u stacionarnim ustanovama); finansijske mogućnosti građana u participiranju troškova lečenja, zdravstvene navike stanovništva itd. Zastarela i nedovoljno razvijena zakonska regulativa u oblasti zdravstva (vezana za prava pacijenata, postojanje nezavisnih i stručnih kontrola u procesu lečenja i slične okolnosti) takođe otvara brojne nedoumice i omogućava sumnju ili nezadovoljstvo zdravstvenim uslugama.
2002 Ukupno Mesto smrti zdravstv. organizacija drugo mesto umrli u zdravstvenoj organizaciji, % Lečenje lečeni nisu lečeni lečeni, % Uzrok smrti dao lekar ili obduktor lekar pregledač mrtvih drugo lice umrli za koje je podatak o uzroku smrti dao lekar ili obduktor, % 102.785 2004 104.320

33.662 69.123 32,7

35.779 68.541 34,3

95.388 7.397 92,8

96.507 7.813 92,5

89.467 1.516 1.802

89.749 12.947 1.624

87,0

86,0

Umrli, prema mestu smrti i lečenju u 2002. i 2004.

35

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

2005–2006.

Razvoj medicine i zdravstva u Srbiji značajno je, na drugoj strani, umanjio smrtnost najosetljivije populacije – odojčadi. Broj mrtvorođene dece, kao i umrle odojčadi, poslednjih decenija se kontinuirano smanjuje. Tako je 1971. godine broj umrle odojčadi bio 5517, deceniju kasnije (1981) 5.309 itd, dok je 2002. zabeleženo 790, a 2004. još manje – ukupno 633 smrti odojčadi. Stopa smrtnosti odojčadi na 1.000 živorođene dece u 2004. godini iznosila je 8,1, a u 2005. godini 8,0. Isti trend prati i mrtvorođene.
Pol Muško 233 164 69 Žensko 186 136 50

Mrtvorođeni ukupno

Rep. Srbija Centr. Srbija Vojvodina

419 300 119

Mrtvorođeni u 2004.

Najčešći uzroci smrti odojčadi u 2004. godini bile su urođene nakaznosti, deformacije i hromozomske nenormalnosti (Q00–Q99) u 153 slučaja, zatim respiratorna ugroženost novorođenčeta (P22) u 102 slučaja, druga perinatalna stanja (P00–P05, P08–P15, P29–P96) u 86 slučajeva itd. Uporedno saglédanje uzrokâ smrti odojčadi u poslednjih nekoliko decenija takođe govori o poboljšanoj zdravstvenoj zaštiti trudnica i odojčadi. U odnosu na 1971. godinu, gotovo da su se sasvim izgubile bolesti disajnih organa iz grupe J00–J98, bolesti nervnog sistema i uha (G00–G98, H60–H93), zarazne i parazitarne bolesti (A00–B99), dok su neke bolesti značajno smanjene, npr. intrauterna hipoksija i porođajna asfiksija (P20–P21) i prevremeni porođaji (P07). Međutim, zdravstvenim ustanovama u Srbiji i dalje nedostaje veći broj inkubatora, s obzirom na postojanje respiratornih problema i anomalija kod velikog broja novorođene dece. Problem predstavljaju i tehničko-sanitarni uslovi u nekim porodilištima. Stopa maternalnog mortaliteta u 2005. godini iznosila je 13,85 na 100.000 živorođenih.

36

2. Bezbednost i javno zdravlje

Umrla odojčad prema uzroku smrti, 2004.

2.2.7. Obrazovni profil stanovništva
Kao jedan od najvažnijih resursa za opstanak i progres svakog društva, obrazovanost stanovništva u velikoj meri utiče na njegove potencijale, kvalitet, ali i ukupna demografska kretanja. Obrazovna struktura je, takođe, u važnoj korelaciji sa sistemom javnog zdravstva. S jedne strane, ona obezbeđuje adekvatne profesionalne kadrove za ovu oblast koja je od vitalnog značaja za narod i državu, a, s druge, utiče na zdravstvene navike i način života stanovništva, što se direktno reflektuje na zdravlje i sveukupni kapacitet kako pojedinaca, tako i većih grupa i populacije uopšte. Prema rezultatima popisa iz 2002. godine, ukupan broj stanovništva starijeg od 15 godina iznosi 6.321.231, od čega muško stanovništvo čini 48,12% populacije, a žensko 51,88%. U obrazovnoj strukturi stanovništvo sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem učestvuje sa 52,1%, dok je bez ikakve škole svega 5,66% stanovništva, a za 2,18% nisu poznati podaci. Međutim, zabrinjavajuće visok je broj stanovnika koji su završili samo osnovnu školu ili tek nekoliko razreda, koji omogućavaju elementarnu pismenost – njih je čak 40,06%. Nešto malo više od polovine ženskog stanovništva ima srednje, više ili visoko obrazovanje, ali je to ipak tek 24,02% od ukupnog broja stanovništva starijeg od 15 godina; u okviru ženske populacije čak 24,72% žena ima završenu samo osnovnu školu, a 15,94% ima nepotpuno osnovno obrazovanje; bez ikakvog obrazovanja je 8,55% žena, dok 2,70% ima samo prva tri razreda osnovne škole. U odnosu na muškarce daleko veći broj žena je bez škole i sa delimičnim ili potpunim osnovnim obrazovanjem, ali je zato manje žena sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem. Takvo stanje je srazmerno prisutno na teritoriji cele države. Iako je ovakva situacija svakako i posledica patrijarhalnog nasleđa 37

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

2005–2006.

iz ranijeg perioda, mnogi drugi pokazatelji potvrđuju da je položaj žene u srbijanskom društvu i dalje suštinski neravnopravan. Poslednjih godina aktuelna proklamacija o ženskim pravima i odgovornosti države da poboljša status žena i dalje je deklarativne prirode; uprkos društvenim promenama i delimičnoj emancipaciji, žene su još uvek manje obrazovane, lošije plaćene, maternalni status je bez dovoljne institucionalne i finansijske podrške društva, a zdravstvena zaštita nerazvijena i često nefunkcionalna. Govoreći o važnosti obrazovanja za izgrađivanje zdravih navika i načina života, posebno treba istaći potpuno odsustvo zdravstvenog vaspitanja u okviru školskog sistema, koje bez sumnje ima vrlo ozbiljne posledice. Izuzev osnovnih saveta o održavanju elementarne higijene, koje deca dobijaju u predškolskim ustanovama i tokom prva dva razreda osnovne škole (a i to je novija praksa), kreatori obrazovnih programa nisu prepoznali potrebu edukovanja dece i mladih o osnovnim zdravstvenim parametrima i očuvanju zdravlja. Ne umanjujući značaj genetskih predispozicija, kao ni ostalih faktora koji utiču na zdravlje, ovaj ozbiljni nedostatak u zdravstvenoj i obrazovnoj politici uveliko ishoduje zabrinjavajuće rezultate i trendove, naročito kod mladih. Sve ankete i istraživanja rađena poslednjih par godina ukazuju na veliku rasprostranjenost štetnih navika (konzumiranje alkohola, duvana i droga), kao i nezdravog načina života (slaba fizička aktivnost, neredovna i loša ishrana itd). Generalno loš i neodgovoran odnos prema zdravlju karakteriše i odraslu populaciju gde se, pored brojnih objektivnih uslova prvenstveno ekonomske prirode (loša finansijska situacija, preopterećenost radom, život pod stresnim okolnostima i slične okolnosti), takođe prepoznaju posledice neadekvatne zdravstvene edukacije.
R. Srbija Ukupno Ukupno Bez škole 1–3 razr. osn. škole 4–7 razr. osn. škole Osnovno obrazov. Srednje obrazov. Više obrazov. Visoko obrazov. Nepoznat Muško Žensko Centralna Srbija Ukupno Muško Žensko Ukupno Vojvodina Muško Žensko

6.321.231 3.041.667 3.279.564 4.611.453 2.222.062 2.389.391 1.709.778 819.605 890.173 357.552 126.127 896.847 76.995 37.517 374.016 280.557 88.610 522.831 282.175 91.401 651.184 57.417 27.013 282.559 224.758 64.388 368.625 578.035 856.099 97.987 147.508 51.991 75.377 34.726 245.663 425.564 751.182 73.485 88.596 15.185 19.578 10.504 91.457 55.799 24.222 154.206

1.509.462 698.692

810.770 1.083.898 505.863

192.829 232.735 412.616 338.566 36.604 47.257 8.760 36.881 41.339 6.425

2.596.348 1.401.683 1.194.665 1.845.166 989.067 285.056 411.944 137.895 150.188 223.097 79.479 134.868 188.847 58.416 211.571 323.348 122.710 113.584 175.840 70.719

Stanovništvo staro 15 i više godina, prema školskoj spremi i polu (popis iz 2002. godine)

38

preko materijalnih razaranja tokom bombardovanja.89% građana bez ikakvog obrazovanja ili sa nepotpunom osnovnom školom. a neminovne posledice tranzicije (pre svega. Stopa zaposlenosti žena je 32. 12. 11.52% u sektoru državne svojine. Takođe je smanjeno učešće poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu. 6 Anketa o radnoj snazi.85%) radi u sektoru privatne svojine. i to sa 54. Ovakve tendencije prisutne su na nivou cele Republike (u centralnoj Srbiji i Vojvodini) i ukazuju na nepovoljna demografska kretanja. 27.2. višegodišnjih sankcija međunarodne zajednice.81% muškarci. u sferi zaposlenosti i zarada) i dalje održavaju socijalno-ekonomski status najvećeg dela stanovništva na veoma niskom nivou.19% žene.9%. 21. Bezbednost i javno zdravlje 2. u 2002. Društvo je u politički stabilniji period ušlo potpuno iscrpljeno.733.6% aktivno (stopa aktivnosti). u Srbiji je bilo zaposleno 2. godini učešće aktivnog u ukupnom stanovništvu smanjeno je sa 48.5% u ostalim oblicima svojine. višom ili visokom školom. zabrinjavajući je podatak da je među ženskim stanovništvom starim 15 i više godina – čak 55. država i društvo su u sistemske promene ušli sa tragičnim nasleđem – od besmislenih i iscrpljujućih ratova tokom raspada bivše Jugoslavije. Od ukupnog broja zaposlenih muškaraca najveći procent (61. 2006. Beograd.68% u sektoru društvene svojine i 3. a istovremeno je došlo do rasta učešća gradskog u ukupnom stanovništvu. dobijenim Anketom o radnoj snazi krajem 2005. Socijalno-ekonomski status Srbija je u inače teške tranzicijske procese ušla sa čitavom decenijom zakašnjenja u odnosu na istočnoevropske zemlje. od kojih su 59.25% radi u sektoru privatne svojine.29% u sektoru društvene svojine i 4. Prema novijim podacima. do ozbiljnih demografskih promena usled priliva stotina hiljada izbeglica i raseljenih lica. Potpuni slom socijalističke privrede dodatno je doprineo ekonomskom osiromašenju i ozbiljno doveo u pitanje elementarnu egzistenciju najvećeg broja građana.3%.2.412 stanovnika.55% u ostalim oblicima svojine. Republički zavod za statistiku. koja se snažno odražavaju na socijalno-ekonomski status stanovništva. godine6.6% na 56. 39 . 16.82% građana koji su završili samo osnovnu školu i tek 9. godine. u svetskim okvirima nezabeležene hiperinflacije.4% neaktivno. uz istovremeni odlazak mladih i školovanih ljudi itd.9. pri čemu aktivno stanovništvo obuhvata zaposlena i nezaposlena lica. dok je 44. Međutim. Inače.4%.2% na 45. od ukupno zaposlenih žena 22.2% na 10. dok je stopa nezaposlenosti (po definiciji ILO) 26.2. Pored vremenskog zaostatka. U odnosu na popis iz 1991.36% u sektoru državne svojine.8. Neki vid zaposlenja koji donosi prihode uspelo je da ostvari 73. i to sa 17. Ista je struktura zaposlenosti i kod žena: od ukupnog broja zaposlenih žena 57. a 40.33% stiče prihode u poljoprivredi.29% građana sa srednjom.

koja jasnije odražava stepen tranzicijskih promena i najteže pogođene grupe stanovništva. odnosno nezaposlenima). oktobar 2005.589 1.418 795.550 153.169 533.710. Republika Srbija Ukupno stanovništvo Stanovništvo staro 15 i više godina Stanovništvo mlađe od 15 godina Ekonomski aktivno Zaposleno – ukupno u poljoprivredi Nezaposleno Ekonomski neaktivno Penzioneri Domaćice Učenici/studenti Nesposobni za rad Ostali Stopa aktivnosti Stopa zaposlenosti Stopa nezaposlenosti (po definiciji ILO) 7.775 53. Treba imati u vidu da pojam „zaposleni“ u ovom istraživanju podrazumeva lica koja su najmanje jedan sat u sedmici za koju se vršilo anketiranje obavljala neki posao u cilju sticanja sredstava za život.4 42.874 1.474 4.388 62. u Nacionalnoj službi za zapošljavanje registrovano je ukupno 895. kao i lica koja su imala zaposlenje mada su u toj sedmici bila odsutna s posla (prema međunarodnim definicijama).154 807.3% žena.112.1 19.421 186.8% građana sa srednjim.293 70.451.062. Poražavajući su podaci o obrazovnoj strukturi nezaposlenih.708 1.1 21. među kojima je čak 34.456. Prema stanju na dan 31.697 nezaposlenih lica. Zato ovo istraživanje prikazuje stepen realne uposlenosti stanovništva koja mu omogućava sticanje bilo kakvih prihoda približnije u odnosu na podatke Nacionalne službe za zapošljavanje.881 3.244 160.078.936 234.505.643 164. od kojih je 54. 2005.809 249.178 141. godine. 12.412 586.3 20.539 186.468 472.229 53.5 42.291 937.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.7 43.453.293 2. pod „poslom“ se podrazumeva svaki posao za čije se obavljanje dobija naknada u novcu ili naturi.862 433.727 2.733.347 3.708 719.491 594. ali zato ne obuhvata domen „sive ekonomije“. višim i visokim obrazovanjem. koji se oslanjaju na formalnopravne činjenice (zvanične evidencije o zaposlenima.2 Vojvodina 2. Podaci Nacionalne službe pokazuju daleko nepovoljniju sliku.8 Centralna Srbija 5.002.568.704 751.290 331.056 2. 40 .194.878 373. koji je u društvu i dalje vrlo rasprostranjen.001 1.745.247 434. Takođe.830 1.004 53.9 Stanovništvo prema aktivnosti.981.515.348 6.583 317.

pri čemu su indeksi prosečnih starosnih i invalidskih penzija bili 121.31% korisnika starosnih penzija. prema evidenciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.9 za srednju stručnu spremu i 121. pri čemu su indeksi prosečnih zarada na kraju 2005. 41 .2 za visoku stručnu spremu. Visokokvalifikovani radnici su prosečno zarađivali 405 USD.5 i za nekvalifikovane radnike 127. a indeks prosečne porodične penzije 122.2. srednju 350 i za nižu stručnu spremu 238 USD. Visina prosečne penzije na kraju 2004. 122. a nekvalifikovani radnici oko 209 USD.7. Podaci za 2006.8. godine. U posebno nepovoljnom položaju nalaze se penzioneri. godišnji prosek 2005. 12.2 za nižu. za kvalifikovane 126. ustanovama i organizacijama na kraju 2004.4 za višu. polukvalifikovane 129. 127. Bezbednost i javno zdravlje Nezaposlena lica prema stepenu stručnog obrazovanja. 28.98% korisnika invalidskih penzija i 24. na dan 31. višu 409. od kojih je 46. Kod svih navedenih kategorija zaposlenih zabeležen je rast prosečnih zarada u narednoj godini. polukvalifikovani 226. U 2005. kojih je. bile su: za visoku stručnu spremu 621.71% korisnika porodičnih penzija.573. preračunate u USD prema srednjem tržišnom kursu NBS.8. 2005. godinu još nisu objavljeni. bili: 126. kvalifikovani 280. invalidske 152 i porodične 119 USD.239. izražena u USD bila je: za starosne 195 USD. Indeks prosečnih zarada za visokokvalifikovane radnike bio je 129. godine bilo ukupno 1. Prosečne zarade zaposlenih u preduzećima. je došlo do malog rasta penzija.

Država i zdravstvo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je jedino ministarstvo na čijem čelu se nalazi isti ministar još od juna 2002. preko objektivno vrlo teškog stanja svih zdravstvenih ustanova.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. 2. iako spora i postepena. 42 . Problemi u zapošljavanju i izuzetno niske zarade. koja su za ovu delatnost vrlo velika. u zdravstvu je svakako učinjen značajan pomak. Budući da najčešće nisu u situaciji da izdvoje potrebna sredstva za zdravstvenu zaštitu. do otpora zaposlenih. ali su do sada postignutim rezultatima nezadovoljni i građani. socijalno-ekonomski status i stanje zdravlja čine zatvoreni. reforma u sistemu zdravstvene zaštite utiče na kontinuirano povećanje cena usluga koje nije moguće pokriti postojećim zdravstvenim osiguranjem. Imajući u vidu zatečeno stanje iz prethodne decenije. ali isto tako nema dileme da se moglo i više. na koje stanovništvo ili zdravstveni sistem često ne reaguju pravovremeno. višestruko utiču na zdravstveno stanje populacije. Prosečne penzije. Ta činjenica svakako omogućava neometani kontinuitet u procesu reforme zdravstvenog sistema. Pored toga. a naročito penzije. 1998–2005. Ništa manje su problematični i stavovi i nerealna očekivanja samih korisnika zdravstvenih usluga. Kontinuirana izloženost stresu i teškim uslovima života uzrok su mnogih bolesti. koji se teško prilagođavaju promenama i zahtevima odgovornog i održivog sistema zdravstva. a ni adekvatno. ali i zaposleni u zdravstvu. uzročno-posledični krug za najveći deo stanovništva. pa su građani sve više uslovljeni visokom participacijom u troškovima dijagnostikovanja i lečenja. Brojni su razlozi sporog i teškog restrukturiranja zdravstvenog sistema: od nedostatka potrebnih finansijskih sredstava. godine do danas.3.

za koje su kreditom kod Evropske investicione banke obezbeđena sredstva u iznosu od 50 miliona evra. implantati i druga sredstva). biti uložen u renoviranje četiri klinička centra (u Beogradu. i plate zaposlenih u zdravstvu beleže rast u poslednjih nekoliko godina. bilo 700 evra. Zakonska regulativa Zdravstveni sistem u Srbiji se. evra. 22. od kojih će sa 60 miliona biti finansirana obnova domova zdravlja širom Srbije. Primera radi. Za 2007. a na bolovanja oko 8%.3 mlrd. ali je takođe činjenica da su izdvajanja za ovu oblast neprimerena njenom značaju.8% za visoku stručnu spremu. I pored kontinuiranog rasta. Kragujevcu i Nišu). uprkos pokrenutoj reformi. dok će najveći deo. Sa privrednim rastom se povećava i učešće rashoda za zdravstvenu zaštitu u BDP-u. 348. 2004. Novom Sadu. potrošni i ugradni materijal. 01. na plate zaposlenih u zdravstvu odlazi oko 50% sredstava. u periodu 2006/2007. u Hrvatskoj je izdvajanje za zdravstvenu zaštitu po glavi stanovnika u 2006. 2007. 157 evra i 2006.6%.5 mlrd. ova izdvajanja su izuzetno niska u poređenju sa drugim zemljama. Beograd. ali još uvek daleko od optimalnog modela. zdravstvo se finansira sa preko 80% ukupnih prihoda iz sredstava budžeta i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Inače. dok se sa 24% sredstava finansiraju ostali troškovi zdravstvenih ustanova i zdravstvene zaštite (energenti. u iznosu od 150 miliona evra. plate medicinskih radnika su porasle za oko 46%.5%. godini zdravstvene ustanove prvi put nakon 15 godina beleže pozitivno poslovanje.6% za ostale stručne spreme. a nemedicinskih za 15. a u Sloveniji 1. Kao važan deo zdravstvenog sistema. U toku je i renoviranje 20 bolnica. koji bi obezbedio kvalitetnu i ekonomski racionalnu zdravstvenu zaštitu. god. Ekonomist. u zdravstvo će biti uloženo još 331 milion evra. Tako je izdvajanje za zdravstvenu zaštitu po glavi stanovnika u 2002.7 Od toga. u 2006. Pored investicija.700 evra. evra. u odnosu na neke druge društvene delatnosti.3. evra. godine 185 evra. i 9. 2005. na lekove 14%. 2. Shodno tome.1. Fond je u stalnom procesu reforme. Rashodi za zdravstvenu zaštitu po glavi stanovnika takođe su rasli u poslednjih nekoliko godina. 43 . 14% za višu i srednju. Bezbednost i javno zdravlje Kao jedna od najvažnijih društvenih delatnosti. br. Veći privredni rast bi svakako uticao na vidljivije promene u zdravstvu. iznosilo 124 evra. u Sloveniji 3 mlrd. god. koje je u 2005. 146 evra. budžet zdravstvenog fonda u Hrvatskoj je bio 2. naročito u delu 7 Suzana Bojadić: „Zdravlje“. Uz već uložena sredstva u rekonstrukciju ustanova i nabavku opreme. još uvek oslanja na veliki broj zakonskih propisa koji potiču iz perioda ex-SFRJ. godinu se planira povećanje zarada od 21. iznosilo 6.2. U 2006. u 2003. Istovremeno su u potpunosti isplaćena i višegodišnja dugovanja u zdravstvu u iznosu od oko 150 miliona evra. godini 131 evro. a u Srbiji samo 1.

ili ih prenebegava čak i sama vlada i resorno ministarstvo. poput drugih ministarstava. Zakon o vodama (osnovni tekst iz 1991. glasnik R. podzakonskih akata. Srbije. Zakon o komorama zdravstvenih radnika (Sl.yu 44 . bez kojih je nemoguće ozbiljno razmišljati o unapređenju sveukupnih životnih uslova i zdravlja romskog stanovništva. godine.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. br. Vlada je. nejasna ili arbitrarna zakonska rešenja.ac. 8 www. koju je Ministarstvo pokrenulo sa Medicinskim fakultetom u Beogradu8 i koja ima za cilj akademsku specijalizaciju u oblasti javnog zdravlja. I Ministarstvo zdravlja se. koja je pri tom devastirana u svakom pogledu. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. Slično je i sa Akcionim planom za zaštitu zdravlja Roma. do sad. Srbije. br. a i otvara mogućnosti za korupciju i upliv različitih političkih i interesnih grupa. 107/05). i za pacijente.bg. iz Plana se ne vidi uloga i odgovornost brojnih državnih institucija. glasnik R. br. Skupštine i Ministarstva zdravlja da se jasno i do kraja postavi zakonski okvir u kojem bi se reforma zdravstva odvijala fazno. usvojila nekoliko strategija iz oblasti zdravstva: Strategiju razvoja zdravlja mladih. rado koristi praksom uređivanja odnosa putem uredbi. u suštini. Nacionalnu strategiju za borbu protiv HIV/AIDS. poslednje izmene i dopune 1996). godine bazičnu zakonsku regulativu za zdravstvo čine: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Sl. Na kraju 2006. u meri u kojoj je to moguće u ovom trenutku. glasnik R. Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. br. Same strategije uglavnom nisu sporne po svojoj sadržini. godine. Pored toga što obiluje uopštenim ciljevima i merama.med. ne ugrožavajući elementarno funkcionisanje sistema. kao i na strukovnim udruženjima. 125/04). Svakako treba pomenuti i „Školu javnog zdravlja“. Srbije. 107/05). glasnik R. br. pravilnika i akata koji imaju manju pravnu snagu. 125/04).) i Zakon o sanitarnom nadzoru (Sl. Veliki broj inkriminisanih pojava i društveno štetnih ponašanja vezuje se upravo za loša. Srbije. Srbije. 84/04). Strategiju kontrole duvana i Strategiju zaštite mentalnog zdravlja. ali omogućavajući njegovu kontinuiranu transformaciju. poslednje izmene i dopune 1994. koji je lekarima sa stalnim radnim odnosom u državnoj zdravstvenoj ustanovi praktično omogućio da putem ugovora o dopunskom radu isti posao obavljaju u privatnoj praksi. Zakon o zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe (osnovni tekst iz 1977. Srbije. Budući da je reč o vrlo osetljivoj oblasti. Deo odgovornosti leži i na zdravstvenim radnicima koji se bave naučnoistraživačkim radom. koji pokazuju malu zainteresovanost da svojim profesionalnim znanjima kreiraju bolje uslove i za sebe. br. jer ima dosta pokazatelja koji potvrđuju da su strategije ili neprimenjive. 107/05). Problem je u njihovoj nameni. glasnik R. daje potpuno neopravdan legalitet i legitimitet resornom ministarstvu. glasnik R. Takva praksa. i u njima su inkorporirani savremeni trendovi. Tako je jedna od najvećih primedbi na Zakon o zdravstvenoj zaštiti proizišla iz člana 199. Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl. iznenađuju sporost i neefikasnost Vlade.

autonomna pokrajina. jer se na tom mestu nalazi osoba koja je zaposlena u samoj zdravstvenoj ustanovi i čija je funkcija u drastičnom sukobu interesa. ali su tamo drugim propisima onemogućene zloupotrebe i bitno smanjena korupcija. Ta oblast je i normativno neuređena. ugrožavajući samu ljudsku bezbednost.2. zaštita korisnika zdravstvenih usluga i stručna kontrola procesa lečenja i upotrebljenih medicinskih procedura gotovo da ne postoji. Nedovoljno jasan. Ovakvo rešenje bi takođe trebalo hitno promeniti. reći da ovakvo rešenje nije nepoznato ni u nekim daleko razvijenijim i bolje uređenim državama. dok se uloga moćnih farmaceutskih lobija u kreiranju zdravstvene zaštite samo naslućuje. veoma ozbiljne primedbe na Zakon o zdravstvenoj zaštiti tiču se prinudne hospitalizacije psihijatrijskih bolesnika. Posebno problematične su i odredbe pomenutog. Bezbednost i javno zdravlje To dovodi do brojnih zloupotreba i uzrokuje veliko nezadovoljstvo građana. međutim. koji se često bez opravdanog medicinskog razloga usmeravaju na privatne ordinacije i ustanove u kojima plaćaju visoke cene usluga. koje mogu biti u privatnoj i državnoj svojini (čiji su osnivači Republika. Svakodnevna praksa neprestano potvrđuje da je izbor ključnih pozicija u zdravstvu politički uslovljen.3. upravnih i nadzornih odbora itd. Na drugoj strani. Treba. predstavlja u praksi svojevrstan nonsens. Dobijanje specijalizacija i sticanje visokih zvanja među najškolovanijim kadrom takođe su predmet velikih manipulacija. mada su u svim zakonima ugrađena osnovna ljudska prava i proklamovani visoki etički principi. 2. što često vodi krupnoj korupciji i drugim kriminalnim pojavama. Povećani radovi na rekonstrukciji i izgradnji zdravstvenih ustanova.2. a naročito pri nabavci skupe medicinske opreme. grad ili opština). ali i drugih zakona koje se odnose na sastav i nadležnosti raznih stručnih tela. iako dobar korak. u vezi sa izricanjem mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi koja postoji kao krivična sankcija. Primera radi. Institucionalni kapaciteti Zdravstveni sistem u Srbiji baziran je na zdravstvenim ustanovama. umesto da dodatno zaštiti pacijenta i ojača garancije nepristrasne i složene procene više različitih struka o neophodnosti lišavanja slobode i prinudnog lečenja. i privatnoj lekarskoj praksi. Uvođenje „zaštitnika prava pacijenata“. pri čemu je važno napomenuti da je njihov zdravstveni sistem efikasnije i bolje organizovan. nepostojeći ili na političkim i drugim interesima baziran zakonski okvir direktno je suprotstavljen interesima zdravstva i stanovništva. koju mogu osnivati nezaposleni zdravstveni radnici sa položenim stručnim ispitom i zdravstveni ra45 . Novi Zakon je. omogućavajući neslućene zloupotrebe sa vrlo teškim posledicama. zapravo pojednostavio postupak i derogirao Krivični zakonik. izvor su neverovatnih mogućnosti za nelegalnu zaradu i druge zloupotrebe.

154 58.945 3. Tip ustanove Ukupno Domovi zdravlja Opšte bolnice Specijalne bolnice Zavodi Klinike Instituti Zdravstveni centri Kliničko-bolnički centri Klinički centri Dnevne bolnice Postelje 2004 45.562 1.091.576 1. antirabičnu zaštitu. i 2005.179 658.842. plućne bolesti i tuberkulozu i za kožno-venerične bolesti).461 337. Gotovo celokupna zdravstvena delatnost bazirana je na ustanovama u državnoj svojini i obavlja se na tri nivoa: primarnom.035.573 75.021 851.228 110.314 2.053.340 1.725 120.283 641 335 6. sedištima univerziteta. gerontologiju.579.847 Struktura posteljnog fonda i bolesnički dani prema tipu ustanove. Na primarnom nivou deluju i zavodi.356 99.186 Ispisani bolesnici 2004 1.134 17.999 121.828 17. Nosioci primarne zaštite su domovi zdravlja.300 329. te biocide i medicinsku ekologiju.424 1. vakcine i serume.830. 7 klinika i 22 instituta/zavoda za zaštitu zdravlja.725 11.969 1.686 182.722 6.812 6.881.177 4. Privatna praksa.058 109.074 3.559 1. kao ni zdravstvene ustanove osnovane sredstvima u privatnoj svojini.714 2005 1.931. radnika.744 51.095 1. još uvek ne čine značajan procent u strukturi zdravstvenog sistema Srbije.921 3.598 1.472 53. bilo ukupno 157 (83 samostalna i 74 u sastavu 36 zdravstvenih centara). koja se obavlja na više nivoa.053.551 Bolesnički dani 2004 12.142 645 335 6.691 478.138 2005 11. sudsku medicinu. za hitnu medicinsku pomoć. dnici korisnici starosne penzije. 46 . kojih je na kraju 2005.049 2005 44. Zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou obavljaju bolnice.915 52.344 69.116 482. stomatologiju.625 40. čine još i zavodi za: transfuziju krvi.158 1.285 1. Tercijarni nivo zdravstvene zaštite sprovodi se kroz 4 klinička centra.388 6.282 34. Zdravstvenu delatnost.178 73.266 1. 2004.159 5. i to 40 opštih bolnica (1 samostalna i 39 u sastavu 36 zdravstvenih centara) i 19 specijalnih bolnica. U sistem zdravstvene zaštite uključeno je i 28 apotekarskih ustanova sa sopstvenom mrežom apoteka.321 4.383 2. virusologiju. Rad zdravstvenih ustanova i privatne prakse regulisan je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i drugim važećim propisima.272 417.315 1.016. odnosno zdravstvenu delatnost iz pojedine oblasti zdravstvene zaštite (zavodi za zdravstvenu zaštitu studenata. medicinu rada. kojih ima 52 na teritoriji Republike i koji sprovode zdravstvenu zaštitu pojedinih grupacija stanovništva. Zavodi se osnivaju samo u gradovima.420 7.087.886 335.656 11.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. uz saglasnost komore zdravstvenih radnika. koji imaju fakultet medicinske struke. 4 kliničko-bolnička centra.316 37.822.728 97.759 180. sekundarnom i tercijarnom.488.415. psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju.

296 6.769.731 specijalisti. Kadrovski kapaciteti Zdravstveni radnici ukupno Viši i srednji zdravstv.3.01 na 100 stanovnika. u zdravstvenim ustanovama je zaposleno i 3. 47 .850 22. godini ostvareno je ukupno 50. Broj ljudi iz grupe aktivnog stanovništva po jednom lekaru iznosi 1. kao i specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti. bilo je zaposleno ukupno 3.211 19.533 7. 242 lekari opšte medicine.829 farmaceuta.144. U službama medicine rada zaposleno je ukupno 1. od kojih su 6. Stopa hospitalizacije (bolnički lečenih) u stacionarnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji u 2005.3. Zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom ima 2.388 specijalista i 1. a na jednu bolesničku postelju 169 stanovnika. 2. od kojih su 2.234 specijalisti. školske dece i omladine. Prema podacima iz 2005. radnici 23.981 7.473 viša i srednja medicinskih radnika.999 56. radnici 60.731. i 2005.2. a sa srednjom 19. ili prosečno 6.74 posete po 1 stanovniku.230 6.565. godine. u 2005.517 Niži zdravstv. Pored toga.955 viših i srednjih medicinskih radnika (odnosno 1. Bezbednost i javno zdravlje U primarnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva u oblasti opšte medicine i medicine rada. Bolničko-stacionarna zaštita zapošljava ukupno 7. a 230 lekari opšte medicine.961 lekar. na jednog lekara je bilo 378 stanovnika. broj viših i srednjih medicinskih radnika iznosi 4. U specijalističkim službama radi 2.79 na jednog lekara).230 lekara.954.685 15.188 poseta kod lekara. radnici 979 831 Bolnička zdravstvena zaštita Viši i srednji zdravstv. 20.336 lekara (od čega 1. 2005. od kojih 779 specijalista i 1. a prosečan broj pacijenata po lekaru iznosio je 1. U oblasti opšte medicine u 2005.948 lekara opšte medicine) i 5.234 Zdravstveni radnici zaposleni u zdravstvu.952.059 lekara. 2004.106 stomatologa i 1. godini iznosila je 13. zdravstvenoj zaštiti dece. a 754 lekara su na specijalizaciji. žena. radnici 392 472 Lekari Specijalisti Lekari Specijalisti 2004.891 Niži zdravstv.082 14.

i decu i omladinu školskog uzrasta. u kojima je radilo 505 lekara specijalista. 2.000 stanovnika). godine u „državnim“ zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji bilo je zaposleno ukupno 1.000 stanovnika.206 zdravstvenih radnika (visoka. godinu. slede trudnoća. 2006. i to kako u pogledu broja ginekoloških ordinacija i lekara specijalista. 2. predškolsku decu. poseban vid zdravstvene zaštite organizovan je kroz dispanzere i savetovališta za tri vulnerabilne kategorije stanovništva: žene.000 stanovnika).09). 34 lekara opšte medicine i 939 viših i srednjih zdravstvenih radnika.60 na 1. Broj žena starih 15 i više godina na jednog lekara iznosi 6.81). pozitivnog i angažovanog odnosa žena prema sopstvenom zdravlju. Ukupan broj poseta bio je. zaraznim i parazitarnim bolestima (sa stopom 16. zatim faktorima koji utiču na zdravstveno stanje (sa stopom 124. savetovalištima za planiranje porodice 86. 12. od kojih ginekološkim ordinacijama 748. rađanje i babinje (sa stopom 12.566. 2004. Zdravstvena zaštita vulnerabilnih grupa Pored opšte.29 na 1. beleže ukupno 246 dispanzera i savetovališta za žene. Prema proceni. naročito.53) i tumori (sa stopom 9. za 2005. u hiljadama. Najveći broj oboljenja utvrđenih u službama za zdravstvenu zaštitu žena pripada bolestima mokraćno-polnog sistema (sa stopom 178. Poslednji zvanični podaci. tako i u pogledu broja poseta i. viša i srednja stručna sprema) na 100.4.3.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. 48 . a savetovalištima za trudnice 78.043. na dan 31. Lekari u oblasti kliničko-bolničkog lečenja po tipu ustanove. Zdravstvena zaštita žena može se smatrati nezadovoljavajućom. specijalističke i bolničko-stacionarne.

zarazne i parazitarne bolesti (sa stopom 221.47).86) i bolesti kože i potkožnog tkiva (sa stopom 86. Obavljeno je. S obzirom na broj dece predškolskog i školskog uzrasta. ali i za medicinsko osoblje u psihijatrijskim ustanovama. Ubedljivo najveći broj oboljenja predškolske dece pripada grupi bolesti sistema za disanje (sa stopom 3.9 To važi i za pacijente.259. i psihijatrijske bolnice su smeštene u davno izgrađenim objektima. treba skrenuti pažnju na krajnje problematičan odnos države i zdravstvenog sistema prema psihijatrijskim bolesnicima. i štićenicima u ustanovama za socijalnu zaštitu odraslih. opšti kvalitet životnih uslova i loše zdravstvene navike. kao i 1. 401 sistematskih pregleda.87). bolesti uha i mastoidnog nastavka (sa stopom 204. Iako zvanična oblast medicine. Broj dece i omladine od 7–19 godina na jednog lekara iznosi 1497.333 više i srednje obrazovana zdravstvena radnika. Broj predškolske dece na jednog lekara iznosi 674.24 na 1. ukupno 5.441.10 na 1. Beograd. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. zatim faktorima koji utiču na zdravstveno stanje (stopa 315. dok uslovi i celokupno stanje u specijalnim psihijatrijskim bolnicama predstavljaju skandalozan primer diskriminacije i nečovečnog i ponižavajućeg postupanja prema pacijentima.881 prvih poseta (508 odojčadi. sistema za varenje (sa stopom 144.000 stanovnika) itd. 218 kontrolnih pregleda. postojeći kapaciteti i kadrovi su nedovoljni. ukupno 298 dispanzera i savetovališta. potom slede faktori koji utiču na zdravstveno stanje (sa stopom 553. svega 42 savetovanja sa roditeljima i 10 kućnih poseta. I u ovoj populaciji najveći broj utvrđenih oboljenja pripada bolestima sistema za disanje (stopa 1. konstatovano je.08). znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi (sa stopom 87.30). 195 lekara opšte medicine i 1. u hiljadama. Poseban problem predstavlja nedostatak elementarne zdravstvene edukacije dece.2.83). u hiljadama. Pored ovih.622 poseta dece od 3 i više godina) i 2. potom slede simptomi. psihijatrija je u Srbiji sasvim sigurno najviše marginalizovana oblast u zdravstvenom sistemu i društvu uopšte.08). kože i potkožnog tkiva (sa stopom 171. koju država nije sistemski organizovala. 1. a često i neadekvatni za lečenje ove osetljive populacije. 49 . Bezbednost i javno zdravlje Za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog uzrasta u 289 dispanzera i savetovališta angažovano je 646 lekara specijalista i 126 lekara opšte medicine. 2007. Tokom 2005.000 stanovnika). Poput mnogih drugih specijalizovanih ustanova u Srbiji. 751 poseta dece od 1–2 godine. zaraznim i parazitarnim bolestima (stopa 123. u kojima je radilo 500 lekara specijalista. opštepriznatih ugroženih kategorija stanovništva.500 ponovnih poseta.026 više i srednje obrazovanih zdravstvenih radnika. Školska deca i omladina školskog uzrasta imali su na raspolaganju u 2005.000 stanovnika).381 poseta. koji su u nekom trenutku 9 Videti: Ljudi na margini – Ljudska prava u psihijatrijskim bolnicama.000 stanovnika). od kojih je 2. štićenicima smeštenim u ustanovama za socijalnu zaštitu dece i omladine.23 na 1.43 na 1.

nip.000 postelja. ni kvalitetnu negu i zbrinjavanje. smeštaju daleko od očiju javnosti. da se lica. Poslednjih nekoliko godina država je obezbedila malo veća sredstva za rekonstrukcije u ovim objektima. U Nacionalnom investicionom planu (NIP)10 predviđena su dodatna sredstva (uglavnom za dalje rekonstrukcije i izgradnju jedne nove zgrade u okviru već postojećeg kompleksa u Kovinu). koja na bilo koji način „kvare“ sliku „najuspešnijeg i najhumanijeg društva u istoriji civilizacije“. a prostorno širenje opština doprinelo je da mnogi od njih postanu delovi novoformiranih urbanističkih celina. Uslovi za smeštaj. što znači da na jednog lekara ima 29 pacijenata. u najvećem broju slučajeva nije bilo daljih ulaganja. lečenje. Ne računajući psihijatrijska odeljenja pri opštim bolnicama i kliničko-bolničkim centrima (za kratkotrajnu hospitalizaciju) i Institut za mentalno zdravlje. kao ni značajnijih rekonstrukcija. Vršcu. Ne računajući početna sredstva koja su uložena tokom adaptacije objekata za novu svrhu. Uredbom o planu mreže zdravstvenih ustanova kapacitet ovih ustanova namenjenih dugotrajnoj hospitalizaciji psihijatrijskih bolesnika ovako je određen: u Beogradu 650 postelja. Imajući u vidu gotovo stalnu popunjenost bolničkih kapaciteta i specifičnost oboljenja. Tako su brojne kategorije stanovništva (stari i nemoćni o kojima nema ko da brine. Ukupan broj specijalista u ovim ustanovama iznosi 124. viših i srednjih medicinskih sestara ukupno je 724. njihovi korisnici i pacijenti ostali su izolovani. Kovinu. psihijatrijski bolesnici. adaptirani u skladu sa novom namenom. čak i tamo gde su se ovakve ustanove fizički spojile sa urbanom sredinom. beskućnici. deca ometena u razvoju i sl. Vršcu 900. a ignorantski i stigmatizujući stav društva nije se promenio. U međuvremenu su objekti dodatno ruinirani višedecenijskom upotrebom. lica sa posebnim potrebama. broj zaposlenih ne omogućuje ni adekvatno lečenje (sa individualnim pristupom svakom pacijentu). Smeštaj velikog broja različitih bolesnika na jednom mestu i njihovo izolovanje od porodice. ali je to bilo dovoljno samo za kozmetičke promene. Gornjoj Toponici 800 i u Kovinu 1. sanitarne i tehničke uslove. ali to ukazuje kako je Ministarstvo zdravlja očigledno ostalo pri stavu da postojeći sistem psihijatrijske zdravstvene zaštite treba da ostane isti. koji je počivao na praksi.gov. primenjivan je već davno prevaziđeni koncept tretiranja ovih grupacija u Evropi. između ostalog. Međutim.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.) praktično ekskomunicirane iz zajednice. ali i rad u ovim ustanovama nalaze se van svih civilizacijskih i zdravstvenih standarda.sr. prijatelja i zajednice odavno je prevaziđen i odbačen model u lečenju. Za smeštaj ovih lica su najčešće birani već postojeći objekti. pa je broj pacijenata po sestri 5. Novom Kneževcu 300. a najveći broj objekata ne ispunjava ni minimalne građevinske. u Srbiji postoji pet velikih psihijatrijskih ustanova: u Beogradu (sa odeljenjem u Padinskoj Skeli).yu 50 . uvek van velikih gradova i daleko od centra opštine kojoj pripadaju. umesto toga. Gornjoj Toponici (kod Niša) i Novom Kneževcu. sa10 www. Naime.

u Srbiji je bilo 20 ustanova za decu i omladinu lišenu roditeljskog staranja sa 1. porodice se često stide svojih bolesnih članova i odbijaju da učestvuju u njihovom lečenju ili zbrinjavanju. Tako su ove zdravstvene ustanove preuzele nametnutu ulogu socijalnog zbrinjavanja. Ovakvom stanju treba dodati i krajnje diskriminatorski odnos ostalih medicinskih oblasti prema psihijatrijskim bolesnicima. na drugoj strani. situacija u ovim ustanovama manje-više je slična onoj u pomenutim psihijatrijskim bolnicama. dok ostalo osoblje čine vaspitni radnici. Poseban problem u svim velikim psihijatrijskim ustanovama predstavljaju bolesnici čije zdravstveno stanje odavno ne zahteva bolničko lečenje ali oni nemaju gde da odu. ali ono za pacijente ima nesagledive posledice. ima pacijenata koji su u bolnici čak 10. tako i socijalne politike. a i kada to nije slučaj. budući da je cena b. država svoju socijalnu funkciju nikada nije razvijala u pravcu zaštite i zbrinjavanja lica obolelih od psihijatrijskih bolesti. o uključivanju pacijenata u društveni život (shodno individualnim mogućnostima i zdravstvenom stanju) nema ni govora. kao i odraslih.080 štićenika brine svega 495 zdravstvenih radnika (lekara i drugih zdravstvenih radnika). toliko je i skandalozan podatak da u Kovinu npr. Međutim. 51 . kao i Ministarstva zdravlja.544 štićenika. profesionalnim obučavanjem i edukovanjem shodno zdravstvenom stanju i mogućnostima svakog bolesnika itd. Situacija je naročito alarmantna u ustanovama za decu ometenu u razvoju i ne razlikuje se od psihijatrijskih bolnica za odrasle. S obzirom da je štićenicima ovih ustanova neophodna različita i kontinuirana zdravstvena zaštita. negativnog društvenog stava.2 evra. a tako je i danas. a po jednom pedagogu/psihologu/defektologu 15 štićenika. godinu. Destigmatizacija i promena odnosa prema psihijatriji uopšte (a naročito prema bolesnicima) i dalje su na margini interesovanja kako zdravstvene. što je moguće većoj komunikaciji i interakciji sa zajednicom. ali i prema psihijatrima i drugom osoblju. pedagoga i defektologa. zbog već pomenutog. i 6 ustanova za vaspitanje dece i omladine sa 240 štićenika. Prema podacima za 2004. administracija i ostali zaposleni. Koliko neverovatan. po jednom zdravstvenom radniku ima 10 štićenika. i 349 psihologa. takođe se može okarakterisati kao ignorantski i diskriminatoran. pa su kapaciteti socijalnih ustanova za smeštaj ovakvih bolesnika uvek bili nedovoljni. Ustanove za socijalnu zaštitu dece i omladine. za državu je to najjevtinije rešenje. Iako u manjoj meri. porodica nema nikakvu stručnu niti širu društvenu podršku da se o oboleloj osobi brine na adekvatan način. ovi slučajevi su prisutni i u drugim ustanovama. Na žalost. instruktori. 15 ustanova za decu ometenu u razvoju sa 3. zapošljavanja i socijalne politike. O zdravlju ukupno 5. odnos resornog ministarstva. pa i 20 godina. dana oko 9. Bezbednost i javno zdravlje vremeni pristup insistira na smeštaju pacijenata u malim stacionarima u okviru lokalnih zajednica.296 štićenika.2. o. u nadležnosti su Ministarstva rada. Dakle. Pri takvom stanju stvari.

bolesti mokraćno-polnog sistema (N00–N99).3. Istovetna su. instruktori i ostalo nemedicinsko osoblje. U službama medicine rada najveći broj utvrđenih oboljenja pripada bolestima sistema za disanje (sa stopom 184. U ovim ustanovama zaposleno je 886 zdravstvenih radnika različitih kvalifikacija (15 štićenika po jednom zdravstvenom radniku) i samo 25 psihologa/pedagoga/defektologa.229. autistične.17. sa stopom 72. kancerogenih bolesti.92 na 1.72. Ustanova za socijalnu zaštitu odraslih ima ukupno 74. Ovaj trend se uočava na teritoriji cele države. Ostale zaposlene čine socijalni radnici. bio 21. sa stopom 115. 52 . sa stopom 64. godine. i u široj javnosti nepoznatim sindromima itd.236 štićenika. zdravstvena zaštita nije adekvatna ni za obolele od genetskih malformacija.192.253 ukupno. Iz mnogobrojnih razloga. bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva (M00–M99). dok je broj ukupnih poseta u 2005.000 stanovnika. upućujući na generalno loš zdravstveni status populacije.5. i 2005. sa 1. kao i nedostatak ozbiljnih inicijativa za postepene. sa stopom 58. sa 12. ali je spisak stigmatizovanih i/ili marginalizovanih pacijenata i bolesti daleko veći. za paraplegičare. stanja i povreda utvrđenih u službama opšte medicine pokazuje rast tokom 2004. mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva (sa 11 Prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti. bolesti zavisnosti. ljude sa retkim. i najčešća oboljenja zbog kojih su se građani obraćali službama opšte medicine. takođe. X revizija. odnosno 6. godini konstatovana su ukupno 6. odražavaju svu ozbiljnost opšteg stanja u društvu i svedoče o porazu humanosti i solidarnosti. i 43 za smeštaj odraslih i starih lica. potom slede faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom (Z00–Z99).Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.32.69. bolesti sistema za varenje (K00–K99). pa na svakog od njih ima po 536 štićenika.000 stanovnika. sa stopom 197.160 štićenika. kao i na (ne)sposobnost zdravstvenog sistema da kroz edukaciju i prevenciju koriguje ponašanje stanovništva. bolestima sistema krvotoka (sa stopom 93. Pomenuti slučajevi su istaknuti kao primer. sa stopom 59. teških metaboličkih poremećaja.83). Ubedljivo najveći broj oboljenja pripada grupi bolesti sistema za disanje (J00–J99) sa stopom od 283.98 na 1. što ukazuje na veliku rasprostranjenost faktorâ rizika i uzrokâ bolesti.931.000 stanovnika). HIV/AIDS pacijente. ali suštinske promene u ovim oblastima. i to ne samo prema nemoćnima i bolesnima. 2.359. Dramatična situacija u psihijatrijskim i ustanovama za socijalnu zaštitu dece.11 itd. od toga 31 za profesionalnu rehabilitaciju.07 na 1.58. bolestima sistema krvotoka (I00–I99). a naredne godine gotovo dve stotine hiljada više. Morbiditet stanovništva Ukupan broj oboljenja. u Vojvodini i centralnoj Srbiji. U 2004.263 oboljenja. duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (F00–F99). omladine i odraslih.

000 stanovnika) itd. odeljenjima hirurgije. Zabrinjavajuće mali je broj poseta stomatološkim zdravstvenim ustanovama. To je posledica nedovoljne edukacije stanovništva o značaju prevencije bolesti usta i zuba. Uz povećanje broja usluga i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite (naročito u odnosu na period ‘90-tih). Najviše je stresu izloženo stanovništvo u starosnoj grupi sa 35–54 godine. kao i na osnovu merenja krvnog pritiska. slede faktori koji utiču na zdravstveno stanje (sa stopom 80. sa stopom 581.1% u 2006. ukupno 44%. pneumoftiziologije i tuberkuloze pluća. je poraslo korišćenje zdravstvene zaštite u službama opšte medicine pri domovima zdravlja. telesne mase i telesne visine. malog broja kadrova (2. kada je 43. uz podršku Svetske banke. i to kod 25.189.522 stanovnika starosti 20 i više godina i 2. između ostalog. U isto vreme. što je više nego 2000. 53 .9% na 19. godini. u 2006. čak 47% ispitanih je navelo da im je dijagnostikovana neka od navedenih hroničnih bolesti. i to sa 23. bolesti sistema za varenje (sa stopom 39.8% ispitanika.4%. U odnosu na 2000. i oboljevanje stanovništva. Međutim. ovo je verovatni razlog bolje 12 Istraživanje je sprovelo Ministarstvo zdravlja. ortopedije sa traumatologijom itd. ukupno 6. godine procenjivalo je. opšte rehabilitacije.2% odraslih.830. Stabilizovanje farmaceutskog tržišta tokom nekoliko poslednjih godina dovelo je do porasta procenta stanovništva koje lekove nabavlja putem recepta. Kao najvažniji razlog oboljevanja 73. pa svog lekara ima 50.721 dece i omladine uzrasta 7–19 godina). Istraživanje o zdravlju stanovništva Srbije12 iz 2006. potom na internim odeljenjima.3).4% stanovnika imalo svog lekara (broj poseta po stanovniku bio je 2.18). dečjoj pedijatriji. zatim u dnevnim bolnicama. Najveći broj bolesničkih dana u stacionarnim ustanovama ostvaren je u psihijatrijskim zdravstvenim ustanovama. Podaci su dobijeni anketiranjem 6.5%).7% stanovnika (prosečan broj poseta po stanovniku iznosi 3). od kojih je najčešće prisutna hipertenzija. kao i visokih cena stomatoloških usluga.150 domaćinstava i 17. ali i loše uređenog sistema. sa 39. Prema preliminarnim rezultatima.4% u 2000.403 stanovnika na jednog stomatologa). i to na osnovu izjava ispitanika o dijagnostikovanim oboljenjima i stanjima.243 člana domaćinstava (14. godinu. a slede teški životni uslovi i pogrešna ishrana.38 na 1. na reprezentativnom uzorku stanovništva. Istraživanje na terenu je obavila Agencija za ispitivanje javnog mnenja „Strategic marketing“ uz pomoć Instituta za javno zdravlje Srbije. na 54. Od bolesti i stanja utvrđenih u stomatološkim ordinacijama čak 99. merenje krvnog pritiska od strane lekara pokazalo je da hipertenziju ili potencijalnu hipertenziju ima 47. na ginekološkim i akušerskim odeljenjima.10). Najveći broj ispisanih bolesnika nalazi se na internim odeljenjima i hirurgiji.8% stanovnika je navelo stres. odeljenjima pneumoftiziologije i tuberkuloze pluća itd.48 na 1. godine (44. u 2005. Bezbednost i javno zdravlje stopom 88.2.000 stanovnika.44% pripada bolestima sistema za varenje. opalo je korišćenje privatne lekarske prakse.

Takođe. visoko aktivne antiretrovirusne terapije (HAART). 54 . dostupna i besplatna i u Srbiji.3%).7 na 1. ocene zdravstvenog sistema od strane građana: prema pomenutom istraživanju. Epidemiološka situacija u vezi s HIV/AIDS-om u Srbiji (1984–20. tako da je od 2002. U Srbiji je od 1984. 2006. raste i ukupan broj osoba koje žive sa HIV-om. a sledi uzrast od 40–49 godina (13%).000 stanovnika). od kojih je 1. uz produžen životni vek. što ukazuje na veću izloženost muškaraca infekciji i u skladu je sa podacima iz Evrope i sveta. s procenom da će se taj trend zadržati i tokom narednog perioda. od 1997. Međutim. 2. koja je od 1997.05–0.)13 Prema dostupnim podacima. kao i među mladima uzrasta od 15–24 godina (12.3. generalno zadovoljno 42.8%). Najviše HIV-pozitivnih osoba dijagnostikovano je u uzrastu od 25–39 godina (58%). Srbija spada u zemlje sa niskom prevalencijom HIV-infekcije. 2006. kao što je slučaj i u Evropi. 11. Najveći broj HIV-pozitivnih osoba registrovan je u centralnoj Srbiji. zaključno sa 20. prosečno oko 25 umrlih od AIDS-a na godišnjem nivou. zdravstvenim službama je u 2006. Međutim. godine registruje se i kontinuiran pad broja umrlih. Nakon kontinuiranog porasta registrovanih osoba sa kliničkom manifestacijom AIDS-a. praktično trostruko veća mogućnost transmisije HIV-infekcije sa zaraženog muškarca na ženu seksualnim kontaktom svakako uslovljava trend porasta učešća žena u ukupnom broju HIV-inficiranih i obolelih. sa procenjenom HIV-prevalencijom 0. obolelih i umrlih muškaraca trostruko je veći u odnosu na žene. godini stopa testiranja je iznosila 4.339 (64%) već obolelo od AIDS-a. Među decom uzrasta do 15 godina HIV-infekcija je retka (3. se zapaža postepeno opadanje broja obolelih. od 1999. Sledstveni porast rizika od prenosa HIV-a sa majke na potomstvo čini da HIV-infekcija sve više postaje problem opšte populacije. dok je 918 osoba umrlo od AIDS-a.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. pa. 13 Podaci su preuzeti od Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“. S druge strane.1% stanovništva. Pretpostavka je da su u glavnom gradu najzastupljenija rizična ponašanja.088 osoba inficiranih HIV-om. odnosno potencijalnih prenosilaca infekcije. 11. kao što je i činjenica da se u Beogradu vrši najveći broj testiranja.6. Pad oboljevanja i umiranja od AIDS-a svakako je rezultat primene kombinovane. a nešto više od 17% je nezadovoljno. godine zvanično registrovano 2. mali broj osoba se testira na HIV (u 2005. Broj inficiranih. ali to ne umanjuje sumnju da je i u drugim sredinama broj inficiranih daleko veći od registrovanog. pad oboljevanja i umiranja od AIDS-a nije istovremeno praćen i smanjenjem broja novootkrivenih osoba zaraženih HIV-om.1%. i to uglavnom na području Beograda (gotovo 80%).

11. odnosno 28%). na 49% u 2005.2. godine. U istom periodu registrovano je 8 osoba inficiranih HIV-om (11%) među intravenskim korisnicima droge. Većina novootkrivenih osoba zaraženih HIV-om pripada uzrastu od 20–49 godina (60 osoba. 40 osoba obolelih od AIDS-a i 21 osoba umrla od AIDS-a. 45 novoregistrovanih HIV-infekcija preneto je nezaštićenim seksualnim odnosom (63%.5%). premda se od 2002. zbog izražene stigmatizacije homoseksualizma i homofobije u Srbiji. koji. naročito izražen u poslednjih desetak godina (sa 15% u 1991. 2006. Pored već navedenog. Još uvek ne zadovoljava činjenica da je HIV-infekcija dijagnostikovana u svom terminalnom stadijumu. na 21% 2005. godine registruje kontinuiran pad otkrivanja pozitivnog HIV-statusa u trenutku oboljevanja od AIDS-a (56%). godine. tj. vodeći način prenošenja HIV-a među obolelim osobama predstavlja korišćenje zajedničkog pribora za injektiranje među intravenskim korisnicima droge (44%). naročito istočne Evrope. odnosno 85% od svih infekcija kod kojih je prijavljen način zaražavanja). otkada se svi dobrovoljni davaoci krvi. Prenos HIV-infekcije sa majke na dete je izuzetno redak (1. zaključno sa 20. uglavnom muškaraca. a sa druge strane. nije utvrđen ili prijavljen način zaražavanja. Drugu veliku transmisivnu grupu među obolelima čine osobe koje su HIV-om inficirane u nezaštićenom seksualnom odnosu. godini). Tokom 2006. bilo sa osobom istog ili suprotnog pola (35. verovatno kao rezultat veće dostupnosti i kontinuirane promocije besplatnog savetovanja i dobrovoljnog testiranja na HIV u većem delu Srbije. a 33 (46%) iz Beograda. odnosno krvnih derivata. od čega 28 seksualnim kontaktom među muškarcima. izrazit porast obolelih među heteroseksualcima i muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima. čine više od polovine svih obolelih od AIDS-a zaraženih putem krvi. registrovano je trostruko više muškaraca (54 muškarca naspram 17 žena). Ovaj trend je još izraženiji među novodijagnostikovanim osobama zaraženim HIV-om. što pobuđuje sumnju da. Slične pretpostavke postoje i za neke druge zemlje.4%). Bezbednost i javno zdravlje Ukupno posmatrano. ono što čini epidemiološku situaciju u Srbiji nesigurnom je trend opadanja oboljevanja među intravenskim korisnicima droge (sa 72% 1991. pri čemu je svaka treća osoba uzrasta od 20–29 godina (ukupno 20 osoba. muškarci često prikrivaju svoje rizično ponašanje. godine. dok za 18 osoba (25%) nije prijavljen način prenosa HIV-a. sa hemofiličarima i primaocima krvi (8%. Od 71 novootkrivene osobe inficirane HIV-om ukupno 12 osoba (17%) potiče sa teritorije Vojvodine. i to uglavnom pre 1987. odnosno 85%). u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“ registrovani su 71 novodijagnostikovana HIV-infekcija. godine). 55 . Što se tiče načina transmisije. tkiva i organa u Srbiji obavezno testiraju na HIV). dok za više od 10% obolelih. Ako se posmatra odnos polova. u trenutku oboljevanja od AIDS-a kod 28 osoba (39%).

8 (20%) među intravenskim korisnicima droge. Od 40 novoregistrovanih osoba obolelih od AIDS-a 30 su osobe muškog. Na teritoriji Vojvodine su registrovana 4 slučaja AIDS-a (10%). najveći broj umrlih je registrovan među osobama koje su HIV stekle nezaštićenim seksualnim kontaktom (10 osoba. dok je 10 umrlih obolelo tokom ranijih godina. intestinales bactericae al. ukupno 6. edukovanje mladih kao potencijalno najugroženije populacije i dalje je sporadično i prepušteno inicijativi pojedinih zdravstvenih ustanova. kao i prisutno rizično ponašanje. Među novoobolelima od AIDS-a tokom 2006. tj. Registrovano je 17 muškaraca umrlih od AIDS-a (odnos polova 4. (A04). Prijavljeni slučajevi zaraznih bolesti i imunizacije Pored HIV-infekcije. skoro 90% odraslog stanovništva zna gde može da se testira na HIV. a 10 ženskog pola (odnos polova 3:1). U starosnoj populaciji od 15–24 godine. a u Beogradu 25 (66%). godine.3.4% mladih. odnosno 48%). a kod 15 (38%) nije utvrđen način transmisije. to znalo samo 7. s obzirom na loše socijalno-ekonomske uslove. uočljiv je nedostatak javnih kampanja usmerenih protiv diskriminacije i stigmatizacije zaraženih i obolelih. sa tendencijom daljeg pogoršavanja. ali i jedno dete mlađe od 5 godina.7. a najveći broj umrlih je registrovan u uzrastu od 30–49 godina (19 osoba. tokom 2005. 22. godine Vlada Republike Srbije je usvojila Nacionalnu strategiju za borbu protiv HIV/AIDS-a za period 2005–2010. Premda Srbija spada u zemlje sa niskom prevalencijom HIV-infekcije. a 7 umrlih osoba (33%) registrovano је u populaciji intravenskih korisnika droge.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. prema kojima čak 42. godine u Srbiji je registrovano još 15 zaraznih bolesti. Najviše obolelih.440. dok je 2000. 2. 90%). epidemiološka situacija se može okarakterisati kao nesigurna. od kojih su neke imale i smrtni ishod. bilo je u grupi Infect. škola ili retkih nevladinih organizacija koje se bave ovim problemom. Mada je poslednjih godina poboljšano informisanje i edukovanje šire javnosti.1% odraslog stanovništva koje je imalo seksualne odnose sa neregularnim partnerom nije koristilo kondom. a 14 (67%) iz Beograda. Prema pomenutom istraživanju. U februaru 2005. Ukupno 56 . ali bez umrlih. Od 21 osobe umrle od AIDS-a 3 su sa teritorije Vojvodine. To potvrđuju i najnoviji rezultati istraživanja o zdravlju stanovništva Srbije. godine registrovano je 11 smrtnih ishoda.3:1). Najviše obolelih od AIDS-a registrovano je u grupi od 30–49 godina (29 osoba.5% mladih pravilno identifikuje načine prevencije seksualne transmisije HIV-a. Takođe. Po načinu transmisije 16 novoobolelih (40%) registrovano je među osobama koje su inficirane HIV-om seksualnim putem. godine. koje je HIV infekciju dobilo od majke. ili 73%). Na žalost. u odnosu na 40% stanovništva 2000.

811 (97%). naspram podataka iz 2000. oko 37% domaćinstava procenjuje svoje materijalno stanje kao loše. Iste godine su na teritoriji Srbije radila 162 dispanzera za borbu protiv tuberkuloze.8. Obavezne imunizacije u 2004. a na dan 31. 451 više i srednje obrazovani zdravstveni radnik i 16 nižih. Na kraju 2004. čiji će finalni rezultati biti objavljeni u aprilu 2007. odeću i obuću i zdravstvenu zaštitu.2. U 40.387 (96. a vakcinisano 69.1%). godini sprovedene su u visokom procentu. 2. Q febris 3 i Morbilli 2). od koje su obolela 2.1% domaćinstava u gradovima i 41. Međutim. sa 2. godinu smanjen je procent domaćinstava čije je učešće troškova za ishranu preko 70%. vakcinisano je 69.560 stanovnika planiranih za imunizaciju protiv difterije. vakcinisano je 69.5%) beba. od 40–49 godina (17. godine od tuberkuloze svih oblika registrovano je 2. umrlih 5.233 čoveka.997 stanovnika. od 73.1% u ruralnim sredinama. od 70. u kojima je zaposleno 248 lekara specijalista. Ostale zarazne bolesti su identifikovane u manjem broju slučajeva i uglavnom bez smrtnih ishoda (Gonorrhoea 141. godine. Registrovano je 960.326 poseta lekaru.040 bolesnika od aktivne tuberkuloze.230 (98. 2004.3.558 stanovnika obolelo je od Hepatitis virosa (B15–B19). Meningitis virosa (A87). Ishrana stanovništva Tokom 2006. Od 70. godine Ministarstvo zdravlja je sprovelo. virosa 8.973 živorođene vakcinacija BCG je sprovedena kod 71.782 stanovnika planirana za imunizaciju protiv poliomielitisa. Febris haemor.7%) itd. bilo je ukupno 4.7% na 10% u 2006.280 obolelih i 1 smrtnim ishodom. Syphilis 37. godini (34. 57 . od kojih je 18 umrlo.3% domaćinstava u gradovima i 34. među njima i oni koji se odnose na kvalitet ishrane i zdrave životne navike. i to sa 47. 22 lekara opšte medicine. Najveći broj bolesnika je uzrasta 60 i više godina (38. U odnosu na 2000. što je za samo 3% manje nego u 2000. Neki preliminarni podaci su već dostupni.1%). najzad. za imunizaciju protiv morbila bilo je planirano 71. godini. a 2 osobe umrle. tetanusa i pertusisa. Malaria 11.4%). ličnu higijenu i higijenu domaćinstva. kada je svoje materijalno stanje ocenilo kao loše 43.390 (98%). od 30–39 godina (11. a zatim u starosnim grupama od 50–59 godina (19. Shigelloses 106.1% domaćinstava u ruralnim sredinama). a umrla 61 osoba. Tuberculosis activa (A15–A19). Bezbednost i javno zdravlje 2. slede Salmoneloses (A02). Tetanus 15. Upoređeni sa rezultatima istog istraživanja iz bazne 2000. veliko istraživanje zdravlja stanovništva Srbije. već pomenuto. Pertussis 4.575 novoobolelih.5% domaćinstava ostvareni prihodi su bili dovoljni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba – ishranu. od koje je obolelo 490 ljudi. ali i na negativne tendencije u društvu. 12.7%). podaci ukazuju na izvesne pozitivne pomake.

jer svi drugi podaci pokazuju da je najveći broj odraslog stanovništva fizički neaktivan i najčešće se ne bavi nikakvom rekreacijom. Procent žena pušača se smanjio sa 33. većina dece je bila normalno uhranjena (69.2%. ne može se tvrditi da ovi ispitanici imaju hipertenziju. Manji procent dece je pothranjen (7.5%. niti održavanja higijene usta i zuba. međutim. kao i 61. Većina dece je imala normalan krvni pritisak.2% u 2000. bez kasnije kontrole. odnosno uhranjenost dece. je pušio svaki drugi muškarac. Svaki četvrti odrasli stanovnik bavi se fizičkim aktivnostima tri puta nedeljno u trajanju od bar 30 minuta. Prema istraživanju. mada se povećao procent onih koji redovno pohađaju časove fizičkog vaspitanja u školi. Očekivani su. na 18.3% na 93.3% u 2006. a 2006. dok 29.7% na 30. svaki četvrti stanovnik nema naviku redovnog pranja ruku. Procent gojaznog stanovništva starog 15 i više godina povećan je sa 16. Zube pere više od jednom dnevno 40. koje je značajan uzrok mnogih zdravstvenih problema. 2000. 55.3% odraslog stanovništva spada u kategoriju pušača. i to u većem procentu kod muškaraca nego kod žena. ražanog i sličnih vrsta hleba kod odraslog stanovništva. Više dečaka i mladića bilo je umereno gojazno (10. Prema najnovijim rezultatima.7% muške populacije. Istovremeno je porasla svest o 58 . Telesna masa i telesna visina dece mereni su na dan anketiranja.4% stanovništva svakodnevno puši. Takođe je povećano i konzumiranje crnog. Naime. godini.0%). odraslo stanovništvo više nego ranije konzumira povrće (54.7% dece i mladih. svaki ispitanik sa povišenim pritiskom u ovom uzrastu može biti potencijalna osoba sa hipertenzijom u odrasloj životnoj dobi. Što se tiče pušenja. ukupno 39.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.9% ispitanika.9% odraslog stanovništva i 56. ali podaci za 2006. Fizička aktivnost je u istraživanju. S obzirom da se vršilo jednokratno merenje pritiska.0%). Procent dece sa nižom telesnom masom u odnosu na telesnu visinu za određenu starost. što je značajno povećanje u odnosu na prethodno istraživanje. Međutim. godinu još nisu objavljeni. ali je zato značajno povećano konzumiranje slatkiša i slatkih bezalkoholnih pića. a povišena vrednost krvnog pritiska zabeležena je kod ukupno 4.8%) ili gojazno (5. podaci da deca i mladi sve više slobodnog vremena provode ispred televizora i kompjutera. Prema prethodnom istraživanju.7%) i voće (44.8%.3%) ili gojazan (5. Ukupan broj pušača je smanjen za 5.9% dece i mladih. najverovatnije. U populaciji dece i mladih do 19 godina svaki četvrti stanovnik ne upražnjava sva tri glavna obroka. sa 86. Inače. istraživanje procenjuje da 35. i to sa 6% na 14.9%).3% odraslih se tušira češće od tri puta nedeljno.65%) u odnosu na svoje vršnjakinje. procenjivana je na osnovu indeksa telesne mase. vrlo široko formulisana.3%. Najviše pothranjenih ili gojaznih bilo je u najmlađem uzrastu.

Neispravnih uzoraka je bilo 382.110.57%. je pušilo 22.9%. godine. 2. naspram 85.4% dece i omladine izloženo je duvanskom dimu u sopstvenoj kući. Anketa se odnosi na mesečni prosek raspoloživih i upotrebljenih sredstava po članu domaćinstva. godine ukupno su na teritoriji Srbije mikrobiološki ispitana 82.3%.7% maloletnika kupuje alkohol na javnim prodajnim mestima.000 stanovnika. 59 .1% raspoloživih sredstava (u urbanim područjima 35. Ni u ovom slučaju zakonski propisi nisu dali rezultat.2. jer čak 10.8%). Procent fizičko-hemijski i mikrobiološki neispravnih uzoraka namirnica i predmeta opšte upotrebe U toku 2005. Na fizičko-hemijsku ispravnost ispitano je 63.28% uzoraka. a iz uvoza 292.000 stanovnika.61% iz domaće proizvodnje i 1. Neispravnih uzoraka domaćeg porekla bila su 8. ili 1. Prema podacima dobijenim Anketom o potrošnji domaćinstava iz 2005. ILO i UN.88% i namirnica iz uvoza 4.74) uzorka predmeta opšte upotrebe.885 ili 2.0%.345 ili 10. i ona je usaglašena sa međunarodnim standardima i preporukama koje daju EUROSTAT.14%. u ruralnim 5.26%. je pušilo 15. uprkos izričitoj zakonskoj zabrani.78% iz uvoza. Rezultati su pokazali da je 3. godine. ili 8. ili 2.6% sredstava (u urbanim područjima 4.860 uzoraka namirnica.9. ili 11. i 5.8% sredstava. 14 Anketu je sproveo Republički zavod za statistiku. a u ruralnim 40. Mikrobiološki neispravnih uzoraka namirnica ukupno je bilo 8.322.87%. godini). Uprkos zakonskim odredbama i smanjenju za 5%.6% u 2000. Za zdravstvo je izdvajano 4.52 na 1.14 stanovništvo Srbije je na hranu i bezalkoholna pića upotrebilo 37.4% a seosko 3. Bezbednost i javno zdravlje štetnim posledicama duvanskog dima po zdravlje (56. i to namirnica domaćeg porekla 7.053. na 1. dok je na alkohol i duvan potrošeno 4. a u 2000.9% u 2006. pri čemu je gradsko stanovništvo izdvajalo 4.562 (0.2% raspoloživih sredstava. Smanjena upotreba duvana zabeležena je i kod mladih uzrasta od 15–19 godina: u 2006.3.94%) uzoraka iz uvoza. ili 4.000 stanovnika. Upotrebljena sredstva domaćinstava prikazuju se prema klasifikaciji COICOP.1% 2000.78% uzoraka. a 313 (81. Takođe.2%). Na fizičko-hemijsku ispravnost u toku 2005. ili 2.25 uzoraka predmeta opšte upotrebe. godine kontrolisano je 16. i to 11. Mikrobiološki neispravnih predmeta opšte upotrebe bilo je 99. a od toga je neispravno bilo 69 (18.98 uzoraka na 1. čak 50% zaposlenih navodi da su i dalje izloženi duvanskom dimu na radnom mestu. u odnosu na 34.7% mladih iz ove starosne grupe. Zabrinjavajući su podaci o konzumiranju alkohola među mladima: svaki treći stanovnik uzrasta od 15–19 godina povremeno pije alkohol. 71.87%.06%) uzoraka domaće proizvodnje. uzoraka namirnica bilo fizičko-hemijski neispravno. ili 10.

Procenjuje se da na teritoriji Grada ima oko 11.7 godina.252 stanovnika. dok se procenjuje da ih na teritoriji Grada ima oko 10.4. 60 . a muško 49%. Među njima je oko 8–10% onih koji nemaju nikakvu dokumentaciju.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.800 sa teritorije Grada. godine na akušerskom odeljenju Ginekološko-akušerske klinike Kliničkog centra Kragujevac bilo je oko 2.5%. Nema preciznih podataka ni o stanovništvu romske populacije. od ukupnog broja stanovnika 15% pripada grupi preko 60 godina starosti. U toku 2006.9 godina. dok po proceni iz 2006. od kojih se 1. godine Kragujevac ima 180. Proces restrukturiranja privrede je u toku.2%) i stanovništvo koje ima završeno osnovno obrazovanje (26. Prosečna starost stanovništva iznosi 40. dok radno sposobno stanovništvo u ukupnom stanovništvu učestvuje sa 65. a na seoskom 32. a ono sa visokim obrazovanjem 5. dezintegracijom ex-SFRJ najveći deo privrede je ostao bez tržišta što je ‘90-ih godina uzrokovalo enormnu nezaposlenost stanovništva.000 izbeglih i raseljenih lica. godine Grad Kragujevac ima 175. ali veliki broj radno sposobnog stanovništva i dalje stiče prihode u zoni tzv. dok je za žene 75. U strukturi stanovnika žensko stanovništvo čini 51%.8 godina. dok je udeo starijih od 65 godina 14%.039 osoba nema podataka o starosnoj strukturi.779. Studija slučaja (Case Study) – Kragujevac 2.802 stanovnika. Uz to. 2. Za 1. a četvrti u Republici Srbiji. od čega je oko 1. Grad je po veličini najveći u Šumadiji.4 godine.473 stanovnika.000–12.5 godina. Nedostaju podaci i za jedan broj lica koja verovatno nisu popisana i koja nemaju nikakvu dokumentaciju. Na gradskom području žive 147. Poslednjih godina dodatno se povećava procentualno učešće osoba starijih od 65 godina u strukturi stanovništva. Stanovništvo Prema popisu iz 2002.4.9.3.2%. dok je za žene 111. Očekivano trajanje dužine života na rođenju za muškarce iznosi 70.154 izjasnilo da su Romi.8%).1. U obrazovnoj strukturi stanovništva najveće učešće ima stanovništvo sa završenom srednjom stručnom spremom (38. indeks starenja za muškarce je 88. Budući da je Kragujevac strukturiran kao veliki industrijski centar baziran na proizvodnji automobila i oružja.315 porođaja. dok stanovništvo sa završenim višim obrazovanjem učestvuje sa 4. dok je za žene 41.4. „sive ekonomije“. Teritoriju Grada čini 57 naseljenih mesta sa 76 mesnih zajednica.1%. pa je socijalno-ekonomski status najvećeg broja građana vrlo težak. što je povoljnije od učešća radno sposobnog stanovništva u ukupnom u Republici Srbiji. U ukupnom broju stanovnika nepismeno stanovništvo (6261) učestvuje sa 3.3%.000. Indeks starenja iznosi 103. prosečna starost za muškarce jeste 39.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. Dom zdravlja Kragujevac obezbeđuje zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou odraslog stanovništva. sa telefonskim savetovalištem pri Polivalentnoj patronažnoj službi. Institut za zaštitu zdravlja Kragujevac (Institut za javno zdravlje). reumatolog. Bezbednost i javno zdravlje Mrtvorođeno je troje dece. Dve ambulante su u procesu otvaranja. od kojih je 550 lekara. 61 . Stopa perinatalne smrtnosti iznosila je 8.000 porođaja (mrtvorođeno je 3 dece. Odnedavno postoji i Centar za prevenciju bolesti zavisnosti. kao regionalnom zdravstvenom centru.1 lekar. dermatovenerolog.500 grama.2. otorinolaringolog. odnosno jedna žena sa teritorije Grada Kragujevca umrla je u toku trudnoće. Na 100.500 grama). odnosno 5.7 stanovnika po 1 lekaru. od kojih je 10 imalo telesnu masu manju od 1. U zdravstvu je ukupno zaposleno 3. postoje visoko organizovane zdravstvene ustanove. porođaja i puerperijuma. ambulanti i zdravstvenih stanica. Zdravstvena zaštita i morbiditet stanovništva U gradu. Maternalna smrtnost u protekloj godini iznosila je 1. i to: Dom zdravlja Kragujevac. sa 16 ogranaka. a pri Domu zdravlja radi i Škola za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj. oftalmolog. dok je u prvih 6 dana po rođenju umrlo 16 dece.000 stanovnika ima 305. dok je taj procent oko 80% među ženama koje su prošle školu. Apotekarska ustanova Kragujevac. U toku je proces opredeljivanja stanovništva za izabranog lekara u Domu zdravlja.4.29 na 1. Klinički centar Kragujevac. u kojoj rade internista. odnosno 327. Dom zdravlja ima i razvijenu specijalističko-konsultativnu službu. Zavod za stomatologiju Kragujevac. psihijatar. putem ankete. među kojima su 70% zdravstveni radnici. dobijeni su podaci da među trudnicama koje nisu prošle Školu za psihofizičku pripremu trudnica do 6 meseci decu isključivo doji oko 38% majki.62%.000 živorođene dece. stopa mrtvorođenosti iznosi 1. 2.2. Metodom slučajnog izbora. Zdravstvenu zaštitu stanovništva na teritoriji Grada obezbeđuje 6 zdravstvenih ustanova.335 radnika. koje po svom značaju predstavljaju stub zdravstvene zaštite Šumadijskog okruga i šireg područja. Od ukupnog broja živorođene dece 130 njih rođeno je sa telesnom masom manjom od 2.2 na 1. Zdravstveno stanje odojčadi i dece do 5 godina – Polivalentna patronažna služba obišla je oko 98% prijavljene novorođenčadi.

U toku 2006. Sporadično se javlja i izostajanje zbog boginja.81%.000 dece. ili 2. Morbiditet dece starosti do pet godina od dijareje iznosi 1288. još uvek značajan broj romske dece.0%.100 dece koja su dolazila u vrtić. Akutnih i hroničnih respiratornih infekcija kod dece do pet godina bilo je 41. Podaci su sakupljani anamnestički od roditelja i iz lekarskih izveštaja. godine alergija je dijagnostikovana kod 50 od 2.606. 17 3 7 5 18 50 2005–2006. dok je u 2005–2006. U Ustanovi za decu „Nada Naumović“ najčešće izostajanje dece je upravo zbog respiratornih infekcija. kod dece uzrasta od 1–6 godina u Ustanovi za decu „Nada Naumović“ urađeno je istraživanje za period od tri godine kojim je obuhvaćeno 13 vrtića.148%. – BCG na porodilištu 98. Prevalencija za kongenitalne poremećaje kod dece do 5 godina starosti iznosi 89 (grupa XVII MKB. što je 2. U ovom radu su tretirana deca kod kojih postoji nalaz lekara specijaliste da je potvrđena alergija na određenu vrstu namirnica. Iako je obuhvat vakcinacijom dece veliki i prelazi 90 i više procenata.000 dece. S obzirom na prisutnost alergije na hranu. U 2003–2004. Nema podataka o novootkrivenim slučajevima. godine alergija na neku od vrsta namirnica dijagnostikovana je kod ukupno 145 dece. odnosno 143 dece. acuta et rhinitis alergica UKUPNO Godina posmatranja 2003–2004.0%. godine umrlo je jedno dete do 5 godina starosti. ili 1.9%.38%.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.65%. – Polio 98. Obuhvat dece vakcinacijom u prvoj godini života iznosi za: – DTP 97. te izbeglih i interno raseljenih lica nije registrovan i obuhvaćen sistemom zdravstvene zaštite. do 2006. Q00–Q99). U periodu 2004–2005.898. što je normalno za ustanove kolektivnog tipa. Dijagnoza Asthma bronchiale Rhinitis alergica Atypic eczema Celiakia Bronch. godini alergija na hranu dijagnostikovana je kod 33 od 2.6 na 1. Stopa hospitalizacije dece od respiratornih infekcija iznosi 10.000 dece koja su dolazila u vrtić. Oko 89% dece primilo je sve vakcine po programu zakonski obavezne vakcinacije. dok je stopa morbiditeta 5. odnosno. godini alergija dijagnostikovana kod njih 62 od 2.200 dece koja dolaze u vrtić. U periodu od 2003. 21 2 10 12 17 62 TOTAL 52 5 22 21 45 145 Najčešće postavljene dijagnoze kod dece uzrasta 1–6 godina 62 . 14 0 5 4 10 33 2004–2005.3 na 1. stopa je 172.

63 roditelja se izjasnilo da su pušači. U septembru 2003.6 na 10.5%. zabrinjavajuća je sama pojava nekih ponašanja. U odnosu na godišnja doba najveći broj javljanja alergije bio je u leto (kod 27 dece). godine primećuje smanjen broj dece do 14 godina starosti koja su bila učesnici saobraćajnih nesreća (2000. Stopa povređivanja iznosi 201. Zdravstvena zaštita dece predškolskog uzrasta obezbeđuje se preko Dečjeg dispanzera. Rezultati ovog istraživanja su sledeći: – Duvan konzumira 4. godine u saobraćajnim nezgodama učestvovalo 58 dece starosti do 14 godina (shodno Zakonu o bezbednosti saobraćaja. dok je 45 dece zadobilo lakše telesne povrede. što znači da je 43. Tako je u toku 2003.2%. posledice delovanja spoljnih faktora i drugih činilaca) registrovano je 824 pogođene dece. naglo osiromašenje i besperspektivnost uzrokovali su kod mladih povećano konzumiranje alkohola i droga. Uznemirenje javnosti je rezultiralo reakcijom odgovarajućih službi. znanje i navike u pogledu štetnih navika i zloupotrebe psihoaktivnih supstancija. Prema popisu iz 2002. u kojem radi i Savetovalište za mlade. je bio 58.2.9% dece. škola i roditelja. Od spoljnih uzroka (povrede. i to kod 52.0%). statistički posmatrano. Kod jednog deteta evidentirana je alergija na kućnog ljubimca. trovanja. Opšta politička nestabilnost tokom ’90-ih godina. odnosno 35.9 na 10. 2004. godine. pa je stopa povređivanja u saobraćajnim nesrećama iznosila 21.4% dece u odnosu na ukupan broj postavljenih dijagnoza. Iako u nekim slučajevima.834. dok je dijagnoza rhinitis alergica postavljena kod 5 ili 3.4% dece bilo izloženo i štetnom dejstvu duvana. putem upitnika sa 53 pitanja koja su se odnosila na stavove. godine taj broj je iznosio 64. to je starosna grupa koju Zakon prepoznaje kao maloletne učesnike u saobraćaju). godine 39). Duvan puši skoro duplo više dečaka nego devojčica. dok se 50 roditelja izjasnilo da je. Atypic eczema je dijagnostikovan kod 22 dece ili 15.8% učenika I godine i 34.000 dece uzrasta do 19 godina. nije reč o alarmantnim podacima. Na osnovu anamnestičkih podataka uzetih od roditelja dece kod koje je dijagnostikovan neki tip alergije. a u prvih devet meseci 2004. pa se u periodu od 2000–IX. pored njih. u kojem postoji i razvojno savetovalište.000 dece. dece uzrasta do 14 godina ima 26. Zdravstvena zaštita dece starosti 7–19 godina sprovodi se u Školskom dispanzeru. 2003. zatim sledi bronchitis acuta et rhinitis alergica kod 45 dece (ili 31.9% učenika IV godine srednjih škola. zatim u proleće – kod 21 deteta. U odnosu na 63 . pri čemu je teške telesne povrede zadobilo 13 dece. Bezbednost i javno zdravlje Najčešće postavljena dijagnoza je bila asthma bronchiale. godine u pet srednjih škola na teritoriji Grada Kragujevca sprovedeno je istraživanje među učenicima I i IV godine. kao i upražnjavanje rizičnih ponašanja. još neko u kući pušač. celiacia kod njih 21 ili 14.

2. a od ukupnog broja devojčica 0. Dok su učenici IV godine marihuanu počeli da koriste sa šesnaest-sedamnaest godina. Sa konzumiranjem alkohola u proseku se počinje sa 14. Uprkos tome. – Kao najčešći razlog zbog kojeg su probali neku od psihoaktivnih supstanci (gde se ne podrazumevaju kafa. najveći procent učenika I godine probao je marihuanu sa četrnaest odnosno petnaest godina. Od učenika koji su se izjasnili da su koristili lepak najveći broj je prestao. oko 15% njih cigaretama snabdevaju roditelji. zatim neke druge razloge (ali bez objašnjenja koji su to razlozi).4%. Učenici najčešće kupuju cigarete od džeparca. – Neku kombinaciju droga.2% učenika I godine i 1.9% učenika IV razreda. Od ukupnog broja dečaka kokain je probalo 2. duvan i alkohol) deca navode radoznalost. Učenici najčešće koriste marihuanu jednom mesečno ili vikendom.7%. Najmlađi ispitanik je probao alkohol sa 8 godina. Od ukupnog broja dečaka neku kombinaciju je probalo njih 6. a od ukupnog broja devojčica kokain je probalo 0.6% učenika IV godine. Među njima je od ukupnog broja dečaka bilo 3. Kokain je najčešće proban sa 15 godina (33.9% učenika. Mladi ispitanici alkohol najčešće piju jednom mesečno. Marihuanu koristi 2. žurke i školska dvorišta.8% je probalo heroin.6%.0%. Međutim. Učenici su se izjasnili da su samo probali heroin i da niko nije nastavio da ga dalje koristi. Služba za kućno lečenje i negu u svom sastavu ima i posebnu organizacionu celinu – to je integrisana kućna nega starih lica. – Alkohol konzumira 31. a ima i onih koji cigarete kradu od roditelja. slede oni koji se odriču užine. probalo je 3.5 godina.7%. dok u IV godini najveći procent učenika u toku dana popuši do 20 cigareta. broj popušenih cigareta.2%. – Posle kafe. a od ukupnog broja devojčica 2. a na nagovor druga/drugarice drogu je probalo oko 5. – Od ukupnog broja učenika 1. Heroin se najčešće proba na mestima van uobičajenih sastajališta mladih ili u stanu.5% učenika IV godine alkohol piju svakodnevno.7%.0%. najveći procent dece ima ispravne stavove i smatra da duvan šteti zdravlju.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Iako dečaci piju više nego devojčice. Najčešća mesta na kojima se uživa marihuana jesu stanovi.4% anketiranih učenika IV godine marihuanu puši svakog dana. duvana i alkohola najčešće korišćena psihoaktivna supstancija jeste marihuana. a mali procent onih koji ga i dalje koriste to čini jednom mesečno. preko koje zdravstvenu pomoć 64 . ali 3.5 godina (učenici I godine počinju sa 13.0% učenika I razreda i 66.5 godina). uključujući i kombinaciju alkohola sa tabletama. dok je kokain sa 17 godina probalo njih 66.3%). dok su učenici IV godine počeli da piju u proseku sa 15.0%. najveći procent učenika I godine u toku dana popuši do 10 cigareta. taj odnos je daleko manji nego kod upotrebe duvana.4% anketiranih učenika I godine i čak 17. – Od ukupnog broja anketiranih učenika kokain je probalo 1.

U toku je proces odvajanja Službe za hitnu medicinsku pomoć i prerastanje u Zavod za hitnu pomoć Kragujevac. Klinika za internu medicinu. obrada rane. 18. kao i Služba medicine rada. U sastavu Kliničkog centra nalaze se: Centar za urgentnu medicinu.888 laboratorijskih analiza.787 bolesničkih dana.1%.784 (u malim salama).000 kartona.110 lica.521 usluga u nuklearnoj medicini.283 postelje. godine.4 dana. Klinika za otorinolaringologiju i Centar za oftalmologiju.341 razna ambulantna intervencija (previjanja. Klinika za pedijatriju.477 specijalističkih pregleda.) i 274. godini u specijalističkim ambulantama i dijagnostici ukupno je urađeno 337. Ovaj proces će trajati do 2009. 573. decembra 2006. Centar za neurologiju. Bezbednost i javno zdravlje i negu dobija preko 200 osoba starijih od 65 godina. velikih operacija. Pored tercijarnog nivoa nege. Odeljenje intenzivne nege i reanimacije.602 lica. dok je u operacionim salama urađeno 11. Klinika za hirurgiju. 9. sa izgradnjom nove zgrade i koncentrisanjem usluga na jednom mestu.909 doplerskih pregleda. Klinički centar Kragujevac ima posteljni fond od 1. davanje injekcija. godine ukupno su hospitalizovana 41. 65 . 870 EMG-a.2. 625 invazivno dijagnostičkih procedura. a ukupno su urađene 26.. od čega: 89. Klinika za ginekologiju i akušerstvo. Tokom 2005. Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. on sa 15% ostvaruje i zdravstvenu zaštitu stanovništva sekundarnog nivoa.567 radioloških usluga. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ušao je u plan mreže zdravstvenih ustanova od 2006. godine u KC Kragujevac operisano je 24. Centar za onkologiju. i ima oko 50. Klinički centar ima razvijenu polikliničko-dijagnostičku službu. pošto Grad nema odvojenu opštu bolnicu.269 endoskopskih usluga. Pri Domu zdravlja se nalaze i Služba sportske medicine i Služba za zdravstvenu zaštitu studenata. godine. Potrebe za ovom vrstom službe su daleko veće. Klinika za urologiju i nefrologiju. 28. Od ukupnog broja operacija ambulantno su urađene 14. U toku je proces restrukturiranja Kliničkog centra Kragujevac. dok je prosečna zauzetost postelja iznosila 76.415 ostalih usluga. 2.691 EEG-a. Klinika za infektivne bolesti. uz smanjenje posteljnog fonda i otvaranje dnevnih tretmana. Centar za dermatovenerologiju.519 tzv.445 snimanja na skeneru i 65. Odeljenje dečje hirurgije. 422 holtera. Zdravstvena zaštita žena obezbeđuje se preko Dispanzera za zdravstvenu zaštitu žena. ali za to ne postoje finansijske i kadrovske mogućnosti. 2. U toku 2005.989 EKG-a.303 operacije.. Prosečna dužina lečenja na nivou Kliničkog centra iznosila je 10. sa 24 postelje (otvoren 13. U 2005. Centar za ortopediju i traumatologiju. 2. a ostvareno je 327. Klinika za psihijatriju. 32. a u toku su tehničke pripreme za puštanje u rad magnetne rezonance.159 dijanostičkih i drugih procedura. godine).

Najučestaliji razlozi korišćenja primarne zdravstvene zaštite i utvrđeno oboljevanje odraslog stanovništva Grada Kragujevca (u periodu 2000–2004. NVO Centar za afirmaciju zdravlja i drugih subjekata. Institut ima razvijene službe higijene. Između ustanova postoje interni protokoli o saradnji.4. najveći broj ne izvršava zakonom propisanu obavezu i ne dostavlja podatke nadležnim službama.2% 71. Zdravstvenu zaštitu stanovnicima pruža i veliki broj privatnih ordinacija različitog profila delovanja. epidemiologije.5% 3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti ostvaruje se saradnjom Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac. mikrobiologije.5% Najučestaliji uzroci oboljevanja 66 . Zavod za stomatologiju pruža zdravstvenu zaštitu iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite. Posmatrano u odnosu na ukupan broj.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Centra za prevenciju bolesti zavisnosti. Zavoda za stomatologiju.3.0% 5. međutim. ali nema ovakvog dokumenta na nivou Grada.9% 4. Omladinom JAZAS-a Kragujevac. Gradskom organizacijom Crvenog krsta. prema podacima Službe opšte medicine Doma zdravlja Kragujevac) U analiziranom petogodišnjem periodu ukupno je ostvareno 548.9% 5. Ovaj problem je prisutan na nivou cele zemlje.916 poseta. Sugerisano je da se pri formiranju Zavoda za hitnu pomoć načini protokol o saradnji ovog Zavoda i Centra za urgentnu medicinu KC Kragujevac. zastupljenost grupa iz MKB-a je sledeća: o sta lo Ig ru pa V IIg ru pa I XI g ru pa I I g ru pa X X g ru pa 9. Institut za zaštitu zdravlja (u toku je procedura promene naziva u Institut za javno zdravlje) predstavlja referentnu ustanovu za ostale zdravstvene ustanove na teritoriji Grada i Šumadijskog okruga. službe za istraživanja u zdravstvu. Navedene ustanove ujedno predstavljaju i nastavnu bazu za studente Medicinskog fakulteta Kragujevačkog univerziteta. 2. godine. Doma zdravlja Kragujevac. kao i direktna telekomunikacija.

11.6% ispitanika. odnosno 43. prostata. Kod žena su primarne lokalizacije: dojka.6%. 67 . ali su podaci Registra za rak ažurirani tek za 2002. Bezbednost i javno zdravlje Dominantno je prisustvo dijagnoza iz X grupe bolesti (J00–J99) – Bolesti sistema za disanje. intravenozni narkoman. Starosna grupa se kreće od 19 do 65 godina. Po zastupljenosti potom slede angina pektoris. a 12. Analizom preventivnih karti – njih 250 (koje. 2. a rađena su i merenja: BMI. sa 87. jedan faktor rizika ima 60% ispitanika. godine Centar za unapređenje preventivnih aktivnosti Doma zdravlja i Institut za zaštitu zdravlja Kragujevac. debelo crevo. kao i hronična ishemijska bolest srca.4%. Druga po zastupljenosti je IX grupa bolesti – Bolesti sistema krvotoka (I00–I99). godinu. uradili su preventivne preglede zaposlenih u Ustanovi za decu „Nada Naumović“ (radno aktivno stanovništvo).4. od kojih je preminulo 14 osoba. najčešći faktor rizika je fizička neaktivnost (69. muškog pola. kod 8. Unutar X grupe u prethodnom petogodišnjem periodu ostvarene su ukupno 161. godine.4.pozitivne i obolele osobe.2.4% ima vrednosti dijastolnog pritiska iznad 110 mm Hg. i kod svih je prisutan rizik za obolјevanje od KVB-a. sadrže i podatke vezane za prisustvo faktorâ rizika. grlić materice. gojazno je njih 38. kojoj pripada više od polovine dijagnoza iz ove grupe. a u okviru realizacije Projekta „Unapređenje preventivnih usluga“.448 poseta. glikemije. abdominalne cirkumferencije) – dobijeni su sledeći rezultati: rizik za oboljevanje od neke od hroničnih nezaraznih bolesti ima njih 79. U ovoj grupi dominantna je dijagnoza I10 Hypertensio arterialis essentialis (primaria). 2006.182 posete. do 30. koji je iste godine i preminuo. konzumiranje duvana zastupljeno je kod 56% ispitanika. Epidemiološka situacija u vezi s HIV/AIDS-om u Kragujevcu Prva HIV-pozitivna osoba u Kragujevcu registrovana je 1987. dok su kod muškaraca najčešće lokalizacije: pluća. dva faktora rizika ima 13.4% su gojazni (BMI> 30). Prema podacima epidemiološke službe Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac. Na žalost. Krajem 2005. godine prijavljene su ukupno 32 HIV. od kojih 26% ima prekomernu TT. genetsko opterećenje. s tim da 51.2% je fizički neaktivno). komplikacije posle preležanog akutnog infarkta miokarda. pored opštih podataka. debelo crevo.4% ispitanika utvrđena je povišena vrednost krvnog pritiska za koju oni nisu znali. evidentan je porast malignih oboljenja.7%. i početkom 2006. dok tri faktora rizika ima 6%.

oboleo 1994. 12 20 Mu{karci @ene Polna struktura inficiranih i obolelih Posmatrano po opštinama na teritoriji Šumadijskog okruga. U toku 2004. dok je u ostalim. Batočini i Aranđelovcu po 3 osobe. a preminula 2001. Najveći broj prijavljenih HIV pozitivnih osoba nalazi se u starosnom uzrastu od 30–39 godina. godine. godine. kao i o reproduktivnom zdravlju. Na osnovu rezultata istraživanja koje je sprovedeno među učenicima I i IV godine srednjih škola na teritoriji Grada. na području Grada Kragujevca registrovano je najviše inficiranih. godine registrovane su 3 HIV pozitivne osobe. U starosnoj grupi od 0–19 godina registrovane su 3 HIV pozitivne i obolele osoba. pa tek onda kao sredstvo koje koristi u zaštiti od različitih polno prenosivih bolesti.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. ukupno 22 osobe. i do 30. godine. godište. 11. godine (dete intravenoznih narkomana). 2005. a jedna osoba u Topoli. ženskog pola. pod uslovom da nisu obolele i da se ne nalaze na VI odeljenju Infektivne klinike u Beogradu. godište. konstatuje se povećanje informisanosti mladih ljudi o HIV/AIDS-u. Jedino ispitivanje koje je rađeno sa rizičnim grupama bilo je istraživanje RAR15 2002. one i dalje kriju svoj HIV-status. muškog pola. 68 . s obzirom na znanja u vezi sa reproduktivnim zdravljem i HIV. Upotrebu prezervativa mladi još uvek uglavnom vezuju za HIV. 2006. Najmlađa registrovana osoba je 1994. a u ovoj grupi je i najveći broj umrlih. godine. Najstarija registrovana osoba je 1932. a preminuo 1996. brine činjenica da mladi ne preduzimaju dovoljno mera opreza pri stupanju u seksualne odnose. Iako se donekle povećao i stepen informisanosti vezan za odnos prema HIV-pozitivnim osobama (u smislu smanjenja raširenih predrasuda). obolela 1998. U RAR studiji obuhvaćeni su mladi intravenski korisnici 15 RAR Project – Brza procena stanja i odgovora na HIV i AIDS u populaciji posebno vulnerabilnih mladih ljudi u Srbiji – UNICEF 2002. godine. zatim kao kontraceptivno sredstvo. Međutim. Prema svetskim standardima i principima procenjuje se da na teritoriji Kragujevca ima oko 300–350 HIV pozitivnih osoba. manjim opštinama taj broj daleko niži – u Lapovu.

Staru i dotrajalo opremu postepeno su počeli da zamenjuju novi aparati. Neregulisani odnosi između zdravstvenih ustanova i Fonda za zdravstveno osiguranje u velikoj meri opterećuju i zdravstvene radnike. čija je delotvornost nekad i manja od drugih lekova novije generacije. a ne i na druge rizične grupe. nedovoljan je. kao i o posledicama u odnosu na postojeći rizik. Međutim. Niska je informisanost o reproduktivnom zdravlju. u odnosu na raniji period. pored državnog. ali i pacijente. ali još uvek nije definisan tzv. mada je to proces koji je u toku i koji će još dugo opterećivati zdravstveni sistem.5. jevtinije su u državnim u odnosu na privatne zdravstvene institucije. Brojne primedbe i nezadovoljstvo izaziva jedan veliki deo lekara koji. Liste se neretko formiraju i mesecima unapred. Pri tom su. kako onima koji se daju na recept. kako od strane građana. Participiranje u ceni leka takođe predstavlja problem pacijentima sa nižim primanjima. i sama participacija previsoka za siromašniji sloj stanovništva. Mnogi vidovi zdravstvenih usluga postali su pristupačniji pacijentima. već izrazi želju da neku proceduru uradi ranije. zbog čega se često pribegava jevtinijim lekovima. rade i u privatnom sektoru. takođe. onda mora da plati punu cenu usluge. stalno prisutne sumnje u regularnost takvih lista. Kršenja ljudskih prava i etičkih principa zdravstvene politike ima sa obe strane. „paket usluga“. pod izgovorom da neku uslugu ne mogu uraditi u državnoj zdravstvenoj ustanovi. tako i od strane zdravstvenih radnika. I pored realne opasnosti od širenja infekcije i pouzdane procene da je inficiranih/obolelih znatno više od zvanično registrovanih slučajeva. što potpuno obesmišljava samu medicinsku potrebu. Ukoliko pacijent iz nekog razloga ne želi da čeka. mlade seksualne radnice/radnici i mladi homoseksualci. i u ovom istraživanju je nedostajalo dovoljno relevantnih informacija o veličini posmatranih pojava. dobro snabdevene lekovima. Državne ustanove su. upućuju pacijente kod privatnika.4. u zavisnosti od vrste. dok sa uputom plaća samo participaciju koja je određena za tu vrstu usluge. Jedan od najvećih problema predstavljaju liste čekanja koje se formiraju u Kliničkom centru Kragujevac. 69 . naravno. 2.2. Usluge koje se naplaćuju. jer pacijenti nemaju u njih mogućnost uvida niti kontrole. tako i onima u čijem plaćanju građani učestvuju. Kvalitet zdravstvenih usluga Nema nikakve sumnje da je poslednjih nekoliko godina došlo do poboljšanja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova. Često je. Bezbednost i javno zdravlje droga. i zdravstveni nadzor nad rizičnim grupama. u Gradu nema dovoljno interesovanja za ove grupe. Sve tri grupe karakteriše prisustvo rizika koji su visoko i značajno povezani sa HIV-infekcijom. i koji često. Prevencija je isključivo usmerena na narkomaniju. međutim.

18 žena od 30–39 godina. 2. Što se tiče stavova građana o kvalitetu zdravstvenih usluga. povećao se broj stanovnika koji su zadovoljni uslugama u odnosu na prošlu godinu (2005). uprkos opšte raširenom mišljenju da je čitavo zdravstvo korumpirano.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. U analizi kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u Kragujevcu. već i uzroke povećanog morbiditeta i mortaliteta u okviru romske populacije. među pismeno dostavljenim primedbama građana u ustanovama gotovo da nema pritužbi na ovu pojavu. koja se dostavlja Ministarstvu zdravlja. rano stupanje u brak. uz korišćenje romskog jezika gde je to bilo potrebno. neadekvatna ishrana i higijena. Izrazito mlade devojke iz prve starosne grupe ušle su u uzorak zbog ranog stupanja u seksualne odnose i rađanja. Primera radi. ne mogu se izvesti neke validne procene. 20 žena od 21–29 godina. razne diskriminisane grupe itd. ishrani i opštem stanju zdravlja. žene. ali su dobijeni podaci vrlo simptomatični. mogu definisati različite osetljive kategorije stanovništva. medicinskim procedurama i lekovima itd).6. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 100 žena različite starosne dobi. 20 žena od 51–65 godina i 8 žena starosti preko 65 godina. brojni porođaji i prekidi trudnoće. Istraživanje o zdravstvenom statusu Romkinja u Kragujevcu U Kragujevcu se. mada se postavlja pitanje da li je analiza zaista izvršena prema iznetim stavovima građana – naročito ako se imaju u vidu svakodnevne pritužbe na rad zdravstvenih radnika u smislu dugog čekanja i neljubaznosti. U nameri da se prikupe neki osnovni podaci o zdravstvenim navikama i uslovima koji utiču na njihovo stvaranje ili upražnjavanje. neobrazovane i ekonomski ugrožene itd. Opredeljujući razlozi upravo za ovu grupu stanovništva višestruki su: od velikog broja. obavljeno je istraživanje o zdravstvenom statusu Romkinja u Kragujevcu. Tokom odabiranja ispitanica odlučeno je da pitanja i odgovore postavljaju i beleže anketari (lekarka socijalne 70 . navikama. kao i u drugim sredinama širom Srbije. od 15 do 70 godina. kao pripadnice romske populacije. nezaposleni ili najsiromašniji). 19 žena od 40–50 godina. nedovoljno razvijene zdravstvene navike i odgovornost prema sopstvenom zdravlju.) do brojnih negativnih faktora kojima je izloženo njihovo zdravlje (generalno loši uslovi života. karakterističnih za ovu populaciju. To mogu biti izbeglice ili raseljena lica. Upitnici su bazirani na jednostavnim i lako shvatljivim pitanjima. Oni omogućuju procenu zdravstvenog stanja ne samo posmatrane grupe. uzorak nije bio reprezentativan. preko različitih vidova diskriminacije kojima su izložene (kao žene. Budući da namera ovog istraživanja nije bila naučna sociološka ili medicinska ekspertiza. već prikupljanje osnovnih ličnih informacija i podataka o uslovima života. tokom decembra 2006. grupe lokalnog stanovništva (npr. i to: 15 mladih žena od 15–20 godina. ali i ograničen pristup pojedinim zdravstvenim ustanovama.4.

Anketiranje na terenu je omogućilo i neposredan uvid u uslove života i navike ovog stanovništva. Zbog teške materijalne situacije. urbanističko uređenje je donekle obuhvatilo i ova naselja. Kuće u kojima žive pripadaju tzv. a tek 7 najmlađih ispitanica ponekad upotrebljava jevtinije losione za negu tela. dok se preostalih 37 kupa „po potrebi“ ili zavisno od mogućnosti (kad nije hladno ili kad ima dovoljno vode). pa se stanovništvo (često nelegalno) priključuje na pojedine sisteme. kupanje jednom nedeljno praktikuje 37 žena. kod 67 žena su uočeni izraženi respiratorni problemi. 71 . Higijena se uglavnom svodi na redovno pranje ruku i umivanje. Iako je istraživanje rađeno na nekoliko lokacija na kojima je veća koncentracija Roma. Održavanje lične i higijene domaćinstava nalazi se na vrlo niskom nivou. jer se ispostavilo da većina Romkinja uopšte nije pismena ili se vrlo teško izražava pismeno. a u ukupno 26 domaćinstava zajedno živi po 2–3 porodice. Objekti su sazidani od najrazličitijeg materijala i raznog građevinskog otpada. bez izolacije. higijena domaćinstva se u najvećem broju slučajeva svodi na upotrebu vode i tečnog deterdženta za pranje sudova. odnosno. Tokom obrade upitnika ispostavilo se da se kod najvećeg broja odgovora ne može praviti razlika po starosnoj strukturi ispitanica. 26 se kupa jednom u 10–15 dana ali održavaju intimnu higijenu u međuvremenu. U 73 kuće zidovi su zahvaćeni vlagom. ali se nijedna ne leči. a dezinfekciju usta obavljaju mlakom vodom. struja). čajem ili alkoholom. Veći broj žena ima i probleme vezane za koštano-mišićni sistem. na mestima bez osnovnih sanitarno-tehničkih uslova (fekalna i kišna kanalizacija. a kod 29 različite kožne infekcije. podovi su betonski ili zemljani. Zbog nedostatka prostora i vrlo loših uslova za život. a bar poneki prozor nije zastakljen. tako i zbog nedostatka finansijskih sredstava. a nekad samo zagrejanu vodu. 12 povremeno koristi tečne gelove za tuširanje. sistem daljinskog grejanja. značajnije razlike gotovo da ne postoje. Samo 17 mladih žena u ličnoj higijeni koristi šampone za kosu. a njihovi stanovnici su tu trajno naseljeni. pa su generalni zaključci izvedeni na nivou cele grupe. vodovodna mreža. U malom broju prostorija žive višečlane porodice. mada žene ističu da su i tako primorane na štednju i racionalnu potrošnju. dok najveći broj žena vrlo retko koristi zubnu pastu. Bezbednost i javno zdravlje medicine i specijalista opšte medicine).2. sva postoje već decenijama. podignute su bez građevinskih i urbanističkih dozvola. pre svega vodovodni i elektrosistem. Treba napomenuti da nijedno naselje nije „kartonsko“. Higijeni usta i zuba pažnju poklanja tek 14 mlađih ispitanica (peru zube bar jednom dnevno i koriste zubnu pastu). „divljoj gradnji“. Kako se grad vremenom širio. sa navođenjem odstupanja gde su ona bila izrazitija. kako zbog pomenutih objektivnih uslova. Prva grupa pitanja odnosila se na opšte uslove života ispitanica. Za održavanje lične higijene ostale žene koriste isključivo sapun. pa su hladnoća i memla vrlo izraženi.

pa i ponižavajući tretman prilikom poseta ginekologu i u porodilištima. Unos svih namirnica je nedovoljan. Ovo istraživanje se po svojim rezultatima ni u čemu ne razlikuje od drugih. a 10 po dva deteta. Ukupno 14 žena iz starije populacije nema zdravstvenu knjižicu i uopšte ne idu kod lekara. Na drugoj strani. 6 imaju po jedno. neka vrsta mesa (obično je to živinsko meso) 1–2 puta mesečno. ili prikupljaju ostatke na tezgama. Takođe ističu neprijatna iskustva u odnosu sa lekarima i drugim zdravstvenim radnicima. ulje ili mast i kafu. ali prekid trudnoće prihvataju kao normalnu i uobičajenu pojavu. jaja u proseku jednom u 10–15 dana. ni sasvim mlade žene nemaju bitno drugačije stavove. prosek broja dece po ženi iznosi 3. a starije žene su imale po 6. Najveći broj žena posećuje samo ginekologa. Izuzev 16 žena iz starijih grupa. 31 samo ponekad.5 prekida trudnoće. što znači da je potrošnja cigareta uslovljena jedino količinom kojom raspolažu. Na žalost. Naprotiv. ali isključivo u trudnoći. Ukupno 13 mlađih žena posetilo je zbog različitih bolesti lekare drugih specijalnosti i bilo lečeno na zadovoljavajući način. Od namirnica koje se redovno kupuju žene navode so. 25 konzumira različite vrste alkoholnih pića uvek kada su u mogućnosti (mada ističu da je reč o malim količinama). radi prekida trudnoće ili porođaja. Navike u ishrani i opšti kvalitet hrane posebno su zabrinjavajući. Povrće i voće uglavnom dobijaju od pijačnih prodavaca. šećer. ono je samo mali doprinos alarmantnim ukazivanjima koja dolaze iz nevladinih i romskih organizacija.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. doduše malobrojnih ispitivanja opšteg stanja zdravlja i okolnosti koje utiču na život romskog stanovništva. na katastrofalan i neprihvatljiv položaj čitave populacije. ali priznaju i da nemaju potrebna znanja. a svega 7 žena uopšte ne konzumira alkohol. Posmatrano u odnosu na ukupan broj žena (izuzev najmlađih). Mleko i mlečni proizvodi takođe nisu zastupljeni u redovnoj ishrani. akcionih planova i drugih dokumenata koji bi trebalo da dovedu do konkretnih poboljšanja tokom trajanja „Dekade Roma“ prete da ostanu na nivou deklarativnih 72 . riba samo u slučaju posnih pravoslavnih slava. u ishrani se najčešće koristi krompir. Veliki je i broj žena koje konzumiraju alkohol: 16 žena svakog dana popije po čašicu nekog žestokog pića (obično rakije). Nedovoljno odgovoran odnos prema zdravlju većina žena vezuje za loše uslove života. Čak 72 žene sebe smatraju strasnim pušačima. 21 od mlađih žena izjavila je da pije retko. a žene ih najčešće i najviše koriste u trudnoći. brašno. a obroci se često zasnivaju samo na hlebu i proizvodima od brašna.5. U grupi mladih žena od 15–23 godine 4 nemaju nijedno dete. a takođe bi prisustvovale bilo kojem vidu zdravstvene edukacije. Korišćenje kontraceptivnih sredstava smatraju diskriminatornim. sve ostale žene bi se rado odazvale pozivu na sistematski ili bilo koji drugi pregled. Usvajanje različitih strategija. upotreba duvana i alkohola se upražnjava znatno više.

2. Bezbednost i javno zdravlje

zalaganja, ukoliko se hitno ne preduzmu konkretne akcije koje će Rome zaista uključiti u zajednicu i učiniti ih ravnopravnim građanima.

2.5. Zaključci i preporuke
Iz situacije potpuno razorenog društvenog i ekonomskog sistema tokom ’90-ih, zdravstvo je izašlo potpuno urušeno, sa dotrajalom opremom, lošom i nefunkcionalnom mrežom ustanova, praznim fondovima, neadekvatnim kadrovima i zahvaćeno korupcijom. Reforma zdravstvenog sistema će trajati dugo, pa su do sada postignuti rezultati značajni, a spektar zdravstvenih usluga i mogućnosti lečenja su svakako veće i pristupačnije širem sloju stanovništva nego u prethodnom periodu. Mnogobrojne donacije i sredstva obezbeđena kreditima omogućili su investiranje u objekte i opremu, pa je i u tom smislu vidljivo poboljšanje. Međutim, opšte stanje sistema javnog zdravstva ne može se okarakterisati kao dobro, pa čak ni zadovoljavajuće. Razloge treba tražiti kako u okviru samog zdravstva, tako i van njega, u institucionalno-političkim rešenjima i razvojnoj strategiji. Zdravstvo u Srbiji trenutno liči na kuću bez temelja; na prvi pogled je sve lepše i bolje, ali je sistem pun manjkavosti, nestabilan i neodrživ. Nedostaje čvrsta i jasna zakonska regulativa, a pri tom se ni postojeći zakoni ne sprovode i ne poštuju, i obiluju lošim rešenjima; mnoge oblasti i aktivnosti nisu normativno pokrivene, ili se oslanjaju na prevaziđena i neprimenjiva rešenja stara više decenija; voluntarizam je opšteprisutna pojava, kako iz nužde i nedostatka pravilâ, tako i zbog neprofesionalizma i grubog oglušivanja o osnovne etičke principe; iako se retko i teško dokazuje, korupcija u zdravstvu je nesumnjiva i prisutna na različitim nivoima – od „sitnog“ podmićivanja medicinskog i nemedicinskog osoblja za određene usluge, preko sticanja funkcija i stručnih zvanja, do pojedinih, krajnje sumnjivih tendera za nabavke skupe medicinske opreme ili izvođenje građevinskih radova. Zloupotreba zakonske mogućnosti rada lekara u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, manipulacije sa „listama čekanja“, nedozvoljen uticaj nekih farmaceutskih kuća na odabiranje farmakoterapija, loši i nejasni odnosi oko nadležnosti između ustanova na različitim nivoima zdravstvene zaštite, stalne promene u Fondu zdravstvenog osiguranja i ustanovljavanje gotovo stihijskih pravila koja zdravstvenu zaštitu sve više reduciraju bez alternative itd. – samo su deo pojava koje zdravstvo opterećuju u kontinuitetu. Poseban problem predstavlja pristup pojedinih kategorija stanovništva zdravstvenim ustanovama, kao i njihov tretman. Povezivanje i uticaj različitih nivoa vlasti i drugih segmenata društva u sistem javnog zdravstva za sad je daleko od bilo kakve uspešne realizacije... Zato čitav sistem, uprkos navedenim poboljšanjima, deluje nesolidno i neodrživo, a korisnici usluga se, s punim pravom, osećaju zapostavljeno i nebezbedno. 73

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

2005–2006.

Kako je delatnost zdravstva izuzetno važna i osetljiva oblast, za uspešnu reformu sistema neophodno je: – dodatno precizirati i dovesti u funkcionalan sklad različite nivoe zdravstvene zaštite (primarnu, sekundarnu i tercijarnu), kao i ustanove koje su nosioci ove zaštite; – izraditi jasnu i održivu strategiju razvoja sistema javnog zdravstva, sa precizno utvrđenim fazama, zadacima i nosiocima aktivnosti; – reformisati Fond zdravstvenog osiguranja u skladu sa usvojenom vizijom razvoja zdravstva; – poboljšati postojeću zakonsku regulativu i doneti nove, neophodne zakone i podzakonske akte uz aktivno učešće medicinskih radnika različitih profila; – hitno pristupiti izmeni spornih odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti i dovesti ga u skladu sa evropskim standardima i dokumentima; – pored povećanja investicija u infrastrukturu, u skladu sa projektovanim potrebama kontinuirano osposobljavati, dokvalifikovati i usavršavati postojeće i buduće kadrove, uključujući i zdravstveni menadžment; – u saradnji sa drugim državnim institucijama i ustanovama, kreirati programe edukacije i profesionalnog usavršavanja kadrova koji (na bilo koji način) imaju kontakt sa zdravstvom ili mogu da utiču na životne uslove i prava određenih grupa pacijenata (zaposleni u sudovima, policiji, socijalnim službama, prosveti, lokalnim upravama itd); – u cilju jačanja celokupnog zdravstvenog sistema, raditi na razvijanju ili unapređenju posebnih programa za specifične bolesti, bilo da je reč o retkim ili bolestima koje su u ekspanziji, ili pak o bolestima koje su stigmatizovane i marginalizovane; – osnovati državne fondove za lečenje pacijenata kojima su neophodne skupe i nedostupne medicinske procedure; – zakonskom regulativom, ali i adekvatnom kontrolom, obezbediti punu transparentnost nabavki i investicija u zdravstvu; – potpuno eliminisati političke i druge interesne lobije; depolitizovati zdravstvo i uspostaviti ga na isključivo profesionalnim referencama; – ustanoviti objektivan i nezavisan sistem kontrole rada zdravstvenih ustanova, medicinskog osoblja i medicinskih postupaka koji se primenjuju u lečenju, kako u državnim, tako i u privatnim ustanovama; – pitanje zdravstvene bezbednosti i zdravstvene zaštite stanovništva podići na nivo prioriteta za državu i društvo, i u tom smislu animirati i 74

2. Bezbednost i javno zdravlje

obezbediti sve postojeće potencijale na otklanjanju ili ublažavanju negativnih društvenih procesa i pojava, a koji posredno utiču na stanje zdravlja stanovništva (poboljšati obrazovni sistem, bezbednost i dostupnost hrane i vode, veće zapošljavanje, ravnopravnost polova, antidiskriminatorne mere, javno informisanje itd); insistirati na većem i odgovornijem učešću različitih društvenih aktera (državnih, pokrajinskih i lokalnih organa vlasti, obrazovnih ustanova, profesionalnih udruženja, privatnog sektora i drugih subjekata) u konstituisanju i razvijanju održivog sistema javnog zdravstva; ustanoviti sistem koordinacije među donatorima, zasnovan na prioritetnim potrebama ustanova i adekvatnoj pomoći, kao i sistem ozbiljnog monitoringa i revizorske kontrole nad obezbeđenim sredstvima ili opremom; uvesti princip evaluacije kao obavezan deo rada u svim segmentima zdravstvenog sistema.

2.6. Izvori podataka i literatura
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Statistički godišnjak Republike Srbije 2006, Republički zavod za statistiku. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, www.zdravlje.sr.gov.yu. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, www.minrzs.sr.gov. yu. Nacionalni investicioni plan, Vlada Srbije, www.nip.sr.gov.yu. Statistički godišnjak 2005, Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović-Batut“. Institut za javno zdravlje, Kragujevac. World Economic and Social Survey 2006, UN. David Bloom, David Canning and Jaypee Sevilla, „The effect of health on economic growth“, World Development, vol. 32, No. 1, 2004. Population below national and international poverty lines and poverty gap, World Development Indicators, World Bank, 2003. Eradicate extreme poverty and hunger, UNSD, 2003. The World’s Women 2005: Progress in Statistics, UN. Principles and Guidelines for a Human Rights approach to Power reduction strategies, OHCHR. Human Development Report 2006 and HDI Ranking, UNDP. 75

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

2005–2006.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23.

24. 25.

26. 27. 28.

29.

30. 31.

A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals, UNDP. The Millennium Development Goals Report, UN ECOSOC. Annual Report 2006, UNDP. Programme of Community Action in the Field of Public Health 2003–2008, European Union Public Health Programme. European health report, European Union Public Health Programme, 2005. Health at a Glance, OECD Indicators, 2005. UN Millennium Project: Combating AIDS in the developing world; Task Force on HIV/AIDS, Malaria, TB and Access to Essential Medicines, New York, 2005. Report on the Global HIV/AIDS Epidemic, UNAIDS, Geneva, 2004. Coordinated and Integrated Approach to Combat HIV/AIDS in the European Union and in its Neighbourhood, European Commission, 2004. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on combating HIV/AIDS within the EU and in its neighbouring countries 2005–2009, European Commission, 2005. Transforming the National AIDS Response: Mainstreaming Gender Equality and Women’s Human Rights into the „Three Ones“, UNIFEM, 2006. UN Millennium Project: Investing in strategies to reverse the global incidence of TB; Task Force on HIV/AIDS, Malaria, TB and Access to Essential Medicines, New York, 2005. Progress report on the global plan to stop tuberculosis, WHO, Geneva, 2004. Recommendations on the interim policy on collaborative TB/AIDS activities, WHO, 2004. UN Millennium Project: Prescription for healthy development-increasing access to medicines; Task Force on HIV/AIDS, Malaria, TB and Access to Essential Medicines, New York, 2005. Green Paper: Improving the Mental Health of the population: Towards a strategy on mental health for the European Union, European Commission, 2005. Mental health policies and legislation in south-eastern Europe, WHO, Regional office for Europe, Health Development Action for SEE. Mental health project for south-eastern Europe, WHO, Regional office for Europe, Health Development Action for SEE.

76

3. BEZBEDNOST ŽIVOTNE SREDINE
3.1. Uvod
Ekološka bezbednost (bezbednost životne sredine) predstavlja termin koji se koristi za probleme koji povezuju stanje životne sredine sa interesima nacionalne bezbednosti. To je tema koja sve više dobija na značaju, mada u svetu trenutno ne postoji visok stepen saglasnosti o tome kako se ekološka bezbednost definiše, koje su pretnje njenoj stabilnosti i koje su odgovornosti za preduzete mere. Problemi vezani za prirodne resurse i životnu sredinu, koji oslabljuju kvalitet života i uzrokuju rastuću konkurenciju i tenzije, mogu izazvati opasnost po nacionalnu bezbednost. Ekološka bezbednost obuhvata razmatranje problema koji se tiču nedovoljnih količina prirodnih resursa, degradacije životne sredine, biološke opasnosti, a koji mogu dovesti do sukoba. Metode rešavanja ovih problema podrazumevaju primenu ekološki opravdanih tehnologija (korišćenje obnovljivih resursa s ciljem smanjenja potrošnje resursâ uopšte, smanjenje nastajanja otpada i recikliranje nastalog otpada itd), politike održivog razvoja, pravnih i ekonomskih instrumenata u oblasti životne sredine itd. Mada su održivi razvoj i ekološka bezbednost koncepti koji se međusobno dopunjavaju, oni ipak nisu jedno te isto. Održivi razvoj se odnosi na ekološki razuman društveno-ekonomski razvoj, a ekološka bezbednost je usredsređena na prevenciju sukoba vezanih za ugrožavanje životne sredine, na dodatnu potrebu oružanih snaga da se zaštite od ekoloških opasnosti i na sanaciju štete nanete životnoj sredini. Uslov ekološke bezbednosti je stanje u kojem postoji održiva interakcija društvenih sistema i sistema životne sredine, u kojem svi pojedinci imaju ravnopravan i razuman pristup dobrima koja proističu iz prirodne sredine i u kojem postoje mehanizmi za rešavanje ekoloških kriza i konflikata (UNDP, 2003). Degradacija životne sredine i nedostatak resursa na lokalnom i regionalnom planu (pogoršani porastom broja stanovnika, nepravednom raspodelom bogatstava i globalnim promenama u oblasti životne sredine) bitni su faktori koji mogu da stvore ili pojačaju opasnost po nacionalnu bezbednost u smislu političke nestabilnosti ili nasilnog sukoba ili da joj doprinesu. Migracije stanovništva prouzrokovane očiglednom degradacijom životne sredine sve se češće pojavljuju kao nov problem, i može se očekivati da pojačaju već postojeće tenzije. 77

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

2005–2006.

Na primer, poplava i nuklearna havarija imaju jednu zajedničku osobinu: obe pojave predstavljaju pretnju bezbednosti štetom koju mogu naneti životnoj sredini. Pošto priroda ne poznaje veštački određene granice, verovatno je da se pretnje ovakve vrste šire preko državnih granica. Tada se pojavljuje međunarodni aspekt problema. Konflikti koji mogu biti u vezi sa pitanjima životne sredine (NATO, 1999) odnose se na: sukobe povezane sa migracijama (unutar zemlje, preko granica i demografski uzrokovana migracija); međunarodne konflikte oko resursa; ekološke konflikte usled fundamentalnih globalnih ekoloških promena. Najvažniju ulogu u osiguranju ekološke bezbednosti ima Vlada Republike Srbije kao glavni zakonski akter u međunarodnim odnosima. Vlada je po Ustavu dužna da preduzme različite mere: usvajanje politike zemlje, povećanje svesti javnosti, pokretanje zakonske inicijative za uvođenje ekološki razumnih promena itd. Republika je po Ustavu odgovorna za zaštitu i održivo korišćenje prirodnih resursa i unapređivanje životne sredine. Pretnje i izazovi sa kojima će bezbednost životne sredine morati da se suoči u bliskoj budućnosti uključuju i sledeće: porast broja stanovnika, oštećenje ozonskog omotača, klimatske promene zbog emisije gasova sa efektom staklene bašte (promena intenziteta padavina) i globalno zagrevanje, loše upravljanje radioaktivnim otpadom/pitanja nuklearne bezbednosti, prirodne katastrofe: poplave, klizišta, zemljotresi, zagađenje naftom i procurivanja, nedostatak i zagađenje voda, uključujući zagađenje podzemnih voda, povećano korišćenje međunarodnih reka, erozija zemljišta, nestajanje šuma, gubitak biodiverziteta, industrijski razvoj, zagađenje vazduha iz industrije, odlaganje opasnog otpada, bezbednost hrane, „ekološke izbeglice“, siromaštvo: povećanje razlika između bogatih i siromašnih. 78

Najveći gradovi su Beograd. Godine 2000. je 52% stanovništva živelo u urbanim sredinama. sa industrijom i biznisom. Da bi se osigurala bezbednost životne sredine. Bezbednost životne sredine je bezbednost građana od: neodgovornog zagađivanja vazduha. Vojvodina (21. uvažavanjem partnerstva građana sa institucijama vlasti na svim nivoima. Najznačajnija poljoprivre79 .2. realizaciji strateških procena uticaja na životnu sredinu u svim procesima planiranja. privrede i kulture (UNDP.3.5 miliona stanovnika.506 km2) na severu i Kosovo i Metohija (10. Kosovo i Metohija je pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija. riba. neefikasnih institucija za sprovođenje zakona. i obuhvata površinu od 88. uvažavanjem potrebe da se uvode čistije tehnologije i proizvodnje kroz mehanizme suzbijanja daljih klimatskih promena. rešavanjem problema decenijskog negativnog ekološkog nasleđa (pre svega u oblasti otpada i otpadnih voda). na Balkanskom poluostrvu. Prema popisu iz 2002. Bezbednost životne sredine se uspostavlja: uvažavanjem činjenice da je bezbednost životne sredine značajan deo regionalne saradnje i globalnih spoljnopolitičkih odnosa.361 km2. godine. sa nevladinim organizacijama. neodgovornog korišćenja prirodnih resursa (vode. Opšti podaci Republika Srbija se nalazi u jugoistočnoj Evropi.887 km2) na jugu. zemljišta i biljnog i životinjskog sveta. Novi Sad. neophodne su fundamentalne promene u shvatanju života. voda. Niš i Kragujevac. jačanjem sektora životne sredine i održivog korišćenja (a ne samo eksploatacije) prirodnih resursa. 2003). mineralnih sirovina). glavni grad Srbije. U Srbiji postoje dve autonomne pokrajine. Srbija ima 7. prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. i nije razmatrana u ovom izveštaju. 3. uvažavanjem potrebe za uspostavljanjem sistema za ranu najavu od prirodnih katastrofa i reagovanje u slučaju hemijskih udesa. Bezbednost životne sredine Neke od ovih pretnji sagledane su i regulisane postojećim međunarodnim konvencijama koje je Srbija ratifikovala ili je ratifikacija u pripremi.

dna područja se nalaze u Vojvodini. tekstil. što je dvostruko više nego u celoj prethodnoj godini. Teška industrija u Srbiji uglavnom je vezana za rudarstvo. i poljoprivreda (porast učešća za 1. zaostajanje sela. godine u Republici Srbiji ostvaren je značajan rast bruto domaćeg proizvoda po prosečnoj stopi od 5. uključuje prerađivačku. godini. restrukturiranja i privatizacije delimično privatizovanih mešovitih preduzeća. potrebno investiranje u životnu sredinu 2010. Ostala industrijska proizvodnja obuhvata cement i druge građevinske materijale. predivo i tkanine. 0. industrijskim zagađivačima. neodgovarajućom upotrebom hemijskih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji i relativno visokim učešćem drumskog teretnog u ukupnom saobraćaju. Međutim. dok je učešće industrije značajno opalo (za 4. godini. godine u Srbiji premašile 3. koji je svoje učešće u BDP-u povećao za 4%. godine iznosi 1.9%. Prema Nacionalnom investicionom planu u 2006. elektroopremu. U periodu januar-jul 2006. ostvaren je budžetski suficit. dok je stopa inflacije bila u projektovanim okvirima.4%.350 evra. U periodu 2001–2004. Zbog tranzicionih procesa. BDP u periodu januar–mart 2006. sadašnje stanje je još uvek nezadovoljavajuće. se nastavlja rast BDP-a. Finansiraće se sledeći projekti: 80 . godine 2. nepovoljna demografska kretanja. Srbija je suočena sa velikim energetskim intenzitetom (potrošnjom energije po jedinici proizvoda). inače. koji u prvih šest meseci iznosi 5. koja je. godini iznosi 2. a projekcije za 2006–2009. godine iznosi 6. Postoji i intenzivan uzgoj goveda. Investicije u infrastrukturu su u značajnijem porastu. godini Uprava za zaštitu životne sredine će finansirati 11 projekata u ukupnoj vrednosti od 20 miliona evra. i 2007. Regionalne disproporcije u Srbiji se produbljuju primetni su: višestruko slojevita teritorijalna neravnomernost u nivou razvijenosti. obim stranih direktnih investicija u prvih osam meseci 2006.3% BDP-a potrošeno je za zaštitu životne sredine iz budžeta.3%. Tranzicija privrede se odvija kroz paralelne procese privatizacije (privatizovano je 40% društvenih preduzeća).1% godišnje. godinu iznose 0.5%). U 2004. prehrambene proizvode i piće. obima prometa u trgovini.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. ovaca i svinja. gumu. Uprkos značajnim merama koje su poslednjih godina preduzimane na području zaštite životne sredine i ekološkog razvoja. sa negativnim uticajem na životnu sredinu. izvoza. U 2005. koji u 2004. kože i krzna. bila rekordna sa 1.6%). za ovaj rast najzaslužniji je sektor usluga.4% BDP-a. Udvostručen je BDP po stanovniku. metaluršku i hemijsku industriju i druge grane. krupni problemi razvoja nerazvijenih područja. a 2015. Prema Predlogu Nacionalnog programa zaštite životne sredine. godine nastavljena je tendencija rasta fizičkog obima industrijske proizvodnje.8:1 u 2003. preradu drveta. proizvode od papira. Razlike u stepenu razvijenosti opština mere se odnosom 21.48 milijardi dolara. đubriva.2% BDP-a.25 milijardi dolara. i 2005.

3. izgradnja sistema obaveštavanja i rukovođenja u slučaju hemijskog udesa na teritoriji Republike Srbije (830. zamene opasnih materija za proizvodnju manje opasnim. sistem rane najave radijacionog akcidenta (69.000 evra).000 evra). evra). evra).000 evra). Projekt koji će se izvesti u Boru obezbeđuje zaštitu životne sredine od zagađenja teškim metalima. sanacija jalovišta rudnika Veliki Majdan u opštini Ljubovija (156. evra). Stoga su od 11 projekata čak 3 vezana za ovu oblast. 81 .7 mil.04 mil. povećanje kapaciteta Centra za čistiju proizvodnju (300. Sanacijom jalovišta rudnika Veliki Majdan otkloniće se opasnost zagađenja reke Drine jalovinom. evra). sanacija postojećih smetlišta (2. evra). Prioritet predstavlja izgradnja regionalnih deponija i sanacija postojećih smetlišta. podrška lokalnim samoupravama za izgradnju regionalnih deponija (4. regulacija Kriveljske reke (kod Bora) saniranjem kolektora i konstrukcija novog tunela u flotacijskom jalovištu „Veliki Krivelj“ (2 mil. podrška lokalnim samoupravama za unapređenje prikupljanja komunalnog otpada (2 mil.9 mil. do kojeg može doći usled akcidentalnog izlivanja velikih količina jalovine iz flotacijskog jalovišta „Veliki Krivelj“. Povećanje kapaciteta Centra za čistiju proizvodnju ima kao cilj nabavku opreme za realizaciju demonstracionih projekata uštede sirovina. evra). Izgradnjom sistema rane najave vanrednog događaja (radijacioni akcident) ispunjavaju se uslovi propisani Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja i Odlukom o sistematskom ispitivanju sadržaja radionuklida u životnoj sredini.7 mil.000 evra). vode i energije. izgradnja integralnog sistema monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji Srbije (2. Jedan od prioriteta Uprave za zaštitu životne sredine jeste poboljšanje situacije u oblasti upravljanja komunalnim otpadom. Projekt izrade detaljnog inventara PCB-a i zamena transformatora i kondenzatora koji sadrže PCB predstavlja početak organizovanog uklanjanja ove štetne materije iz našeg okruženja. evra). Bezbednost životne sredine izgradnja sistema rane najave (2. izrada detaljnog inventara PCB (polihlorovani bifenili) i zamena transformatora i kondenzatora koji sadrže PCB i njihov izvoz radi tretmana (2.3 mil. Izgradnja sistema je obavezna i po osnovu standarda i preporuka Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča. smanjenja emisija i nastajanja otpada u toku proizvodnog procesa.

3. omogućiće blagovremeno otkrivanje zagađujućih materija u vodotocima. Nastaviti sprovođenje zakonodavstva o proceni uticaja na životnu sredinu. Svako. te će se uz odgovarajući sistem obaveštavanja omogućiti rana najava. radioaktivnih i drugih opasnih materija. Izgradnja sistema obaveštavanja i rukovođenja u slučaju hemijskog udesa na teritoriji Srbije čini projekt koji će obezbediti uspostavljanje efikasnog sistema obaveštavanja o hemijskom udesu na svim nivoima. Prioriteti definisani Evropskim partnerstvom Odlukom Saveta ministara Evropske komisije (2006/56/EC) od 30. Zakonodavno-pravni okvir Ustav Republike Srbije (Sl. promet i prevoz otrovnih.3. januara 2006. juna 1999. glasnik RS. dobra za koje je zakonom određeno da su od opšteg interesa i imovina koju koriste organi Republike Srbije u državnoj su imovini. „Prirodna bogatstva. sistem zaštite i unapređenja životne sredine. juna 1999. 83/06) utvrđuje pravo građana na zdravu životnu sredinu. Republika Srbija uređuje i obezbeđuje: održivi razvoj.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. kao i dužnost građana da štite i unapređuju životnu sredinu u skladu sa zakonom. uključujući Kosovo onako kako je ono definisano Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od 10. br. Članom 87. prioritetima i uslovima sadržanim u Evropskom partnerstvu sa Srbijom i Crnom Gorom. kao i na izlaznom profilu Dunava. 82 . proizvodnju. zapaljivih. Prirodna bogatstva koriste se pod uslovima i na način predviđen zakonom. godine) identifikovani su sledeći prioriteti u oblasti životne sredine: Nastaviti primenu i sprovođenje zakonodavstva usklađenog sa pravom EU. Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu. prioritetima i uslovima sadržanim u Evropskom partnerstvu sa Srbijom i Crnom Gorom (uključujući Kosovo. odnosno izdavanje upozorenja i sprovođenje mera zaštite.“ Prema članu 97. utvrđeno je da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno obaveštavanje o njenom stanju. Save i Tise. zaštitu i unapređivanje biljnog i životinjskog sveta. godine) i prestanku važenja Odluke 2004/520/EC (Odluka o principima. a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina. Projekt izgradnje sistema rane najave izgradnjom automatskih stanica na ulaznim profilima reka Dunava. utvrđuju se odredbe koje se odnose na prirodne resurse. odgovoran je za zaštitu životne sredine. godine o principima. eksplozivnih. Projekt izgradnje integralnog sistema monitoringa kvaliteta vazduha omogućiće praćenje kvaliteta vazduha u skladu sa EU propisima. Članom 74. prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od 10.

Postoji preko 150 propisa EU sa kojima je potrebno uskladiti domaće zakonodavstvo. praćenjem i upravljanjem projektima). radi boljeg upravljanja (planiranja. Obezbediti pouzdanu finansijsku mrežu za sprovođenje srednjoročne i dugoročne politike zaštite životne sredine. Imajući u vidu nadležnosti Uprave za zaštitu životne sredine. Nastaviti primenu Nacionalnog programa zaštite životne sredine i akcionog plana o vodama. moraju prilagoditi standardima EU u oblasti zaštiti životne sredine i jačanju integrisanja politike zaštite životne sredine sa sektorskim politikama u početnoj fazi njihove pripreme. složenost sektora zaštite životne sredine. Time će se unaprediti i inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisâ. Završiti izgradnju postrojenja za tretman i bezbedno odlaganje opasnog otpada. Zakonodavstvo u oblasti životne sredine Zaštita životne sredine je zbog svoje složenosti jedna od najzahtevnijih oblasti u procesu usaglašavanja sa propisima EU. Neophodno je prepoznati značaj sektora zaštite životne sredine. 83 . uz znatna ulaganja. Potrebno je raditi na izgradnji institucija za sprovođenje zakona (ojačati administrativne kapacitete u vezi sa planiranjem. godine usklađeni su sa odgovarajućim Direktivama EU.3. a sa kojima mora biti usklađeno domaće zakonodavstvo. Horizontalno zakonodavstvo Zakon o zaštiti životne sredine i ostali zakoni doneti 2004. Potpuna primena zakona postići će se donošenjem svih podzakonskih propisa. kao i veliki broj međunarodnih ugovora koji moraju biti implementirani. nadležnih za pitanja iz oblasti životne sredine. izdavanja dozvola. Početi primenu višegodišnjeg plana za finansiranje investicija. i uvedene nove procedure odnosno dozvole i saglasnosti. Navedenim zakonima je izvršena decentralizacija nadležnosti. Rok za potpuno usklađivanje sa Direktivama biće dogovoren za vreme pregovora o pristupanju EU. inspekcije i upravljanja projektima) zaštitom životne sredine potrebno je osnivanje posebnog ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. dozvolama. inspekcijom. Usvojiti i početi primenu Akcionog plana o kvalitetu vazduha. veliki broj propisa EU koji regulišu ovu oblast. Nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta institucija i tela. Očekuje se sličan tranzicioni period kao i u novim zemljama članicama. čije se aktivnosti. upravljanju otpadom i zaštiti prirode. Bezbednost životne sredine Ratifikovati i početi primenu protokola iz Kjota.

Obuhvat postrojenja odnosno delatnosti koje podležu proceni uticaja na životnu sredinu je utvrđen prema Listi projekata iz Direktive EU (85/337/EEC.. monitoring i informacioni sistem. Od tada se broj izrađenih studija o proceni uticaja na životnu sredinu kretao oko 1. rađeno je oko 50–60 studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Ministarstvo u što kraćem roku. Učešće javnosti je predviđeno u svim fazama procene uticaja..300 studija u 2001. Novi zakoni su usklađeni sa Direktivama EU o proceni uticaja na životnu sredinu (85/337/EEC). Procedura obuhvata postupak procene u tri faze za postojeća i buduća postrojenja i projekte: odlučivanje o potrebi procene uticaja. 135/04) u skladu sa Direktivom EU (2001/43/EC). projekat može imati značajan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može biti značajno ugrožena to zatraži. Strateška procena uticaja na životnu sredinu je uvedena Zakonom o strateškoj proceni uticaja (Sl.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. 3) roku u kome druga država može da saopšti svoju nameru da učestvuje u postupku procene uticaja. a najkasnije kada ono ili nadležni organ bude obavestio svoju javnost. U Srbiji se procedura procene uticaja na životnu sredinu primenjuje prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. sa jasno navedenim nadležnostima Agencije za zaštitu životne sredine.. ali je ova odredba uneta u tom očekivanju. mere i uslove zaštite životne sredine. godine Zakonom o zaštiti životne sredine.“ Republika Srbija još nije potpisnica Konvencije ESPOO. 2) prirodi odluke koja može biti doneta. sa izmenama i dopunama u 97/11/EC). Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu i Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja. Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja i odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju. Zakon se direktno primenjuje bez donošenja posebnih propisa.000 godišnje. inspekcije i kazne. Učešće javnosti je predviđeno u svim fazama strateške procene uticaja. a odnosi se na planove i programe na republičkom. glasnik RS. izveštavanje. Glavna pitanja koja obrađuje Zakon o zaštiti životne sredine obuhvataju: osnovna načela zaštite životne sredine. Novi zakonski okvir za zaštitu životne sredine koji je u saglasnosti sa Direktivama EU uveden je u Republiku Srbiju 2004. glasnik RS. učešće javnosti. integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja (96/61/EC) i učešću javnosti (2003/35/EC). u članu 32 postoji odredba koja se odnosi na to da „. Stupanjem na snagu novog Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu uvedena je decentralizacija organa nadležnih za izdavanje saglasnosti za studiju o proceni 84 . Takođe.. pokrajinskom i lokalnom nivou. industrijske udese. dostavlja drugoj državi na mišljenje obaveštenja o 1) projektu zajedno sa svim dostupnim podacima o njegovim mogućim uticajima. br. U godini 1994. strateškoj proceni uticaja (2001/43/EC). 135/04). finansiranje zaštite životne sredine. br. a taj broj je dostigao 1. upravljanje i zaštitu prirodnih resursa. programe i planiranje u oblasti zaštite životne sredine. godini.

u skladu sa Programom usklađivanja pojedinih privrednih grana. pokrajinski nadležni organ i opštine). potpuna uzajamna koordinacija nadležnih organa u postupku izdavanja dozvola. uticajima pojedinih sektora na životnu sredinu 85 . br. glasnik RS. Srbija nije ratifikovala Arhusku konvenciju. Bezbednost životne sredine uticaja na životnu sredinu (nadležno ministarstvo. kao i specifični ciljevi prema medijumima (vazduh. Zakonske garancije učešća javnosti u odlučivanju o pitanjima životne sredine postoje u Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu i Zakonu o strateškoj analizi uticaja. Donet je Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. Predlog Nacionalnog programa zaštite životne sredine pripremljen je i nalazi se u proceduri usvajanja. godine da postojeća postrojenja pribave integrisanu dozvolu. br. Neophodno je jačanje kapaciteta nadležnih organa za dosledno sprovođenje u praksi. odnosno. 120/04). Pravilnik o sadržini. Načelo informisanja i pristupa javnosti konkretizovano je odredbama Zakona o zaštiti životne sredine u skladu sa Arhuskom konvencijom. Prema Zakonu o zaštiti životne sredine predviđeno je da Skupština Republike Srbije u roku od godinu dana donese Nacionalni program zaštite životne sredine i Nacionalnu strategiju održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara. U implementaciji zakona potpuni i objektivni podaci o životnoj sredini podrazumevaju razvijen katastar zagađivača i informacioni sistem – što nije uspostavljeno. glasnik RS. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja (Sl. zemljište) i sektorima. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine ostavlja rok do 2015. izgledu i načinu vođenja javne knjige o sprovedenim postupcima i donetim odlukama o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. Programom su definisani strateški ciljevi politike zaštite životne sredine. Informisanje i učešće javnosti u donošenju odluka usklađeno je sa zahtevima Direktive EU (2003/35/EC). što će dati uvid u sprovedenim postupcima o proceni uticaja na životnu sredinu. Iz tog razloga trenutno nije poznato koliko je ukupno zahteva predato i koliko je postupaka za izradu studije o proceni uticaja na životnu sredinu kompletirano.3. Ovaj sistem obezbeđuje: integrisan pristup kontroli zagađivanja izdavanjem integrisane dozvole kojom se utvrđuju obaveze operatera i uslovi za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti. sa mnoštvom suvišnih normi i pravnih nedostataka. voda. Potpuna primena zakona će se postići donošenjem podzakonskih propisa. Do usvajanja Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine industrijske aktivnosti su bile regulisane velikim brojem zakona i propisa. ali postoje problemi u pogledu primene ovog zakona u praksi. 69/05) donet je i očekuje se njegova implementacija. dostupnost informacija i učešće javnosti pre donošenja odluke o izdavanju dozvole. 135/04) usklađen je sa Direktivom EU (96/61/EC). br. koji propisuju proceduru učešća zainteresovane javnosti kod usvajanja ovih dokumenata.

2002/215 i druge). Predložene reforme obuhvataju reforme regulatornih instrumenata. 99/30. 85/210. 94/63. 2002/159. Novi zakon treba da reguliše zaštitu vazduha od zagađenja. 97/68. Nacionalna strategija održivog razvoja i Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara sada su u fazi izrade. 86 . sistema finansiranja u oblasti zaštite životne sredine. Kvalitet vazduha i klimatske promene Predlog novog Zakona o zaštiti vazduha nalazi se u proceduri usvajanja. Obavezu prema Zakonu o zaštiti životne sredine čini i donošenje Akcionih planova kao ključnog mehanizma za sprovođenje Programa. 92/72. Takođe. Novi zakon treba da propiše obaveze i odgovornosti za pitanja upravljanja otpadom. (industrija. 66/91. 82/884. Zaštita vazduha od zagađenja trenutno je regulisana važećim odredbama „starog“ Zakona o zaštiti životne sredine (Sl. 80/779. ekonomskih instrumenata. Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara definisaće postojeću zavisnost korišćenja resursa i uticaje tog korišćenja na životnu sredinu i naznačiće gde je potrebno preduzeti akcije u cilju prevazilaženja eventualnih problema. Usvajanjem ovog zakona veliki broj direktiva EU će biti transponovan u pravni sistem (Direktive EU 96/62. 85/203. Na ovaj način vrši se usklađivanje propisa u ovoj oblasti sa Direktivama EEC 75/442. 91/689. 2000/76. 2002/96. kako bi se postigle sve promene potrebne za sprovođenje ciljeva. tako da je rano govoriti o implementaciji. sistema monitoringa i informacionog sistema. 93/12. rudarstvo. 99/32. 2000/69. Upravljanje otpadom Predlog Zakona o upravljanju otpadom trenutno je u proceduri usvajanja. Postojeće zakonodavstvo o kvalitetu vazduha nije usaglašeno za propisima EU. Listi ciljeva dodati su ciljevi iz relevantnih sektorskih strategija i zahtevi vezani za približavanje EU. 97/101. 94/62. 98/70. 2002/3. Program je u proceduri usvajanja. 99/31. 48/94 i 53/95). posebno kada je reč o emisiji i ambijentalnom kvalitetu vazduha. 53/93. br.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Ta dva dokumenta su veoma važna za bezbednost životne sredine. poljoprivreda. glasnik RS. 2001/839. propisivanje graničnih vrednosti emisija i imisija. 2000/53. utvrđeni su i prioritetni ciljevi i predložene su neophodne reforme. energetika. monitoring kvaliteta vazduha i rad referentne nacionalne laboratorije. saobraćaj itd). Cilj Strategije je da dovede do smanjenja negativnog uticaja korišćenja resursâ na životnu sredinu i da identifikuje načine korišćenja resursâ koji su u skladu sa zaštitom i unapređenjem životne sredine. 67/93. 75/439. 83/92. 91/157. Neophodno je pripremiti nacionalni program koji se odnosi na klimatske promene. institucionalna pitanja i zahteve vezane za infrastrukturu u oblasti zaštite životne sredine.

finansiranju vodoprivredne delatnosti. Zaštita prirode. Kvalitet voda i vodni resursi U pripremi je novi Zakon o vodama. odnosno usaglašavanje sa Direktivom o prečišćavanju gradskih otpadnih voda (91/271/ EC). 135/04). 83/92. br. 25/96). ali je potrebno donošenje 87 . Neophodno je pripremiti Zakon o šumama. vodoprivredne dozvole-potvrde). ograničenju prava sopstvenika odnosno korisnika. 67/93. br. usvojiti Politiku razvoja šumarstva Srbije i doneti Strategiju razvoja biodiverziteta. vodnim zadrugama. vodnim područjima. glasnik RS. glasnik RS. 48/94 i 53/95) i Zakon o nacionalnim parkovima (Sl. 96/61 i 259/93. br. Ovim zakonom uređuje se gajenje. odnosno nadzoru nad sprovođenjem zakona. 67/93 i 48/94). 54/96) nije u saglasnosti sa propisima EU. 53/93. vodoprivredne saglasnosti. nadležnostima za izdavanje vodoprivrednih akata (vodoprivredni uslovi. Standarde za vodu za piće potrebno je prilagoditi zahtevima Direktive o vodi za piće (98/83/EC) do 2007. godine). Važeći zakon koji reguliše ovu materiju jeste Zakon o postupanju sa otpadnim materijama (Sl. br. 66/91. ne omogućava praćenje modernih trendova u ovoj oblasti i nije usaglašena sa zakonodavstvom EU. kao i usklađivanje sa odredbama Konvencije o zaštiti flore. biodiverzitet i šume Nacrt Zakona o zaštiti prirode je pripremljen. 67/93. godine. divljih životinja i prirodne sredine Evrope 82/72/EC i Konvencije o migratornim vrstama koje pripadaju divljoj flori i fauni (82/461/EC). Bezbednost životne sredine 96/59. zaštita i promet riba. 53/93. čime će se izvršiti usklađivanje pravne regulative sa direktivama EU (79/409/EEC. Zakon o zaštiti životne sredine sadrži odredbe Direktive o zaštiti od udesa SEVESO 96/82. glasnik RS. br. U pripremi je i Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu. Zastarela zakonska regulativa (Uredba o kategorizaciji i klasifikaciji površinskih voda datira iz 1968. zaštita od udesa Potrebna je puna implementacija Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja (Sl. Pripremljen je nacrt Zakona o održivom korišćenju ribljeg fonda. Postojećim Zakonom o vodama konkretizovane su odredbe o vodnom režimu. 48/94. Neophodno je uvođenje standarda za kvalitet efluenta. Usvajanjem ovog zakona prestaće da važe dva zakona koja trenutno regulišu ova pitanja: Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. Zakonom o vodama treba da se uredi osnovni pravni okvir za integralno upravljanje vodama u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC). glasnik RS. Industrijsko zagađenje. a pripremljen je Zakon o finansiranju upravljanja vodama. 39/93. kao i upravnom nadzoru. 53/93. 46/91. glasnik RS. vodoprivrednoj delatnosti. Postojeći Zakon o vodama (Sl. 92/43/EC i 1999/22/EC).3.

list SRJ. Zakon o transportu opasnih materija (Sl. 46/96) i Zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana (Sl. Postupak za klasifikaciju opasnih materija nije u skladu sa EU. Ne postoje odredbe za klasifikaciju proizvoda. kojom se određuju granice izlaganja poljima zračenja. za ishranu bilja itd. br. 15/95) klasifikuje hemikalije (supstancije i proizvode) kao opasne. Buka Pripremljen je nacrt zakona o zaštiti od buke. kao i zaštite od jonizujućih zračenja. 1488/94 i 304/2004. a naročito klasifikaciju. koji je u pripremi. Postoji nekoliko graničnih vrednosti emisije za buku koje su utvrđene kao deo standarda za proizvode (određeni kućni aparati itd). list SRJ. 93/67. Relevantni propisi EU iz ove oblasti jesu: Direktive EU 92/32. br. 12/95). Ovim zakonom treba da se postavi adekvatan pravni okvir za poboljšanje nuklearne i radijacione sigurnosti. Zakon o proizvodnji i prometu otrovnih supstanci (Sl. odnosno uređivanje proizvodnje. u našem pravnom sistemu do sada nije bilo sličnog propisa. U pripremi su i zakon o biocidima. pakovanje i označavanje. 99/45. Dva postojeća zakona se trenutno odnose na upravljanje hemikalijama u najširem smislu. podzakonskih akata za implementaciju zakona. 81/437 i 76/769. Potrebno je doneti sanacione planove. 88 . kao i Uredbe EU 793/93. zakon o sredstvima za zaštitu bilja. Zakon o nejonizujućem zračenju će regulisati zaštitu od nejonizujućeg zračenja. na osnovu sistema klasifikacije OECD/EU. 2004/10. br. kao i procenu rizika hemikalije po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu. list SRJ. kao i sa preporukama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Naime. Upravljanje hemikalijama Zakon o upravljanju hemikalijama. Jonizujuće i nejonizujuće zračenje Novim nacrtom Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti treba da se izvrši usklađivanje propisa iz ove oblasti sa relevantnim evropskim direktivama.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Od propisa EU najznačajnija je Direktiva broj 1999/519. 87/71. 45/90) utvrđuje uslove za uvoz i tranzit opasnih materija i određuje mere za siguran transport i zahteve za dozvole za izvoz. br. treba da uredi upravljanje hemikalijama. Predlog Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja čini zakon koji će predstavljati novinu u našoj pravnoj regulativi za oblast životne sredine. Važeći propisi koji regulišu zaštitu od jonizujućeg zračenja jesu Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja (Sl. uslove za stavljanje na tržište hemikalija. prometa i korišćenja izvora nejonizujućih zračenja. list SRJ.

To se odnosi kako na neke međunarodne ugovore univerzalnog karaktera. kao i zbog činjenice da je većina država u regionu prihvatila ove međunarodne ugovore i najveći broj protokola. Bezbednost životne sredine 3. Postoji značajno zaostajanje Srbije u ratifikovanju međunarodnih ugovora i učešću u međunarodnoj saradnji u oblasti životne sredine. Ipak. Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog kretanja i odlaganja opasnog otpada (1989). može se reći da je najveći problem i najuočljivije zaostajanje u delu međunarodnih ugovora zaključenih u okviru Ekonomske komisije UN za Evropu. Prihvatanje i primena ovih protokola od velikog su značaja u procesu približavanja evropskim standardima i u međudržavnim odnosima susednih zemalja u regionu. Takvo stanje u pogledu ratifikovanja međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine predstavlja problem za ostvarivanje ciljeva reforme politike životne sredine i ima uticaja na druge sektore – ovo pre svega zbog značaja koji ovi međunarodni ugovori imaju za saradnju u oblasti životne sredine i održivog razvoja.4. Pretnje ekološkoj bezbednosti često podrazumevaju prekogranične i/ili globalne posledice za koje je neophodna međunarodna saradnja. Srbija je potpisala i ratifikovala napred navedene konvencije. Prihvatanje i primena međunarodne pravne regulative ukazuje na ozbiljnost državne uprave i na pouzdanog partnera koji je spreman da na sebe preuzme odgovornosti koje proističu iz međunarodnih pravila.3. Konvencija o biološkom diverzitetu (1992) Okvirna konvencija UN o klimatskim promenama (1992). tako i na one regionalnog i subregionalnog karaktera. zbog značaja koji pitanja koja oni regulišu imaju za većinu država u regionu. kao što su: Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima (1979). U tom poslu moguće je obezbediti pomoć međunarodnih institucija i organizacija kroz strukturne i bilateralne fondove. Međunarodna/regionalna saradnja Ekološka bezbednost takođe mora da bude deo spoljne politike svake države. Međunarodna saradnja Međunarodni ili regionalni ekološki sporazumi imaju posebno važnu ulogu u sprečavanju ekoloških sukoba. Usvojeni su brojni sporazumi i konvencije koji se bave pitanjima životne sredine. ali i da koristi prednosti i pogodnosti primene opšteprihvaćenih standarda. Za zemlje u tranziciji su od još većeg značaja sledeće konvencije UNECE (Ekonomska komisija UN za Evropu): 89 . Ona se ne može tretirati izolovano.

Pekinški amandman. 2003. Helsinki. Bern. 1979. B. 90 . (Konvencija je ratifikovana 2001. 2001). Ove tri konvencije su po svojoj prirodi preventivne i sadrže detaljno razrađene mehanizme rešavanja sporova (Bošnjaković. o Protokol o kontroli emisija azotnih oksida ili njihovih prekograničnih protoka. Pariz. Srbija. 1999. Protokol o biološkoj sigurnosti uz Konvenciju o biodiverzitetu. Konvencija o zaštiti i održivom razvoju Karpata. 1979. Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera. ESPOO. kao pravni naslednik bivše Jugoslavije. 1979. Konvencija o prekograničnim posledicama industrijskih incidenata. Konvencija o očuvanju evropske divljači i prirodnih staništa Evrope. učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu (1998). Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. 1992. Okvirni sporazum za sliv reke Save. Konvencija UN o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom. 1985. Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera. Bon. Helsinki.. 1991. 1997. Ženeva.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Kopenhagenski amandman. U procesu pripreme za ratifikaciju u prioritetu čeka još 26 međunarodnih ugovora: Konvencija o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja. Oko 40 ratifikovanih konvencija se direktno odnosi na životnu sredinu i Srbija je dužna da ih sprovodi. 1992.) Protokoli uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. 1988. godine) o Protokol o smanjenju emisija sumpora ili njihovih prekograničnih protoka za najmanje 30%. 1994. Protokol iz Kjota uz Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promenama. 2002. 1990. Sofija. Posebno je važna i Arhuska konvencija o pristupu informacijama. 2000. Amandmani na Bečku konvenciju o supstancijama koja oštećuju ozonski omotač (Londonski amandman. Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u međunarodnom kontekstu. ratifikovala je 64 međunarodne konvencije u oblasti životne sredine.

izvan njihove teritorije. između ostalog. Ženeva. i time što će nacionalno zakonodavstvo svih članica definisati procedure za procenu uticaja na životnu sredinu i omogućiti državama članicama da. Helsinki. 1998. koje mogu da imaju znatan negativan uticaj na životnu sredinu u tim državama. u pripremnoj fazi nekog predloženog poduhvata. utiču na pripremu aktivnosti. smanji i ograniči značajne prekogranične štete uzrokovane predloženom aktivnošću. Roterdamska konvencija o proceduri prethodnog informisanja o saglasnosti za neke hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini. Kada se ne uradi procena uticaja na životnu sredinu (EIA). Getenburg. strogo kvalifikovano. 1998. o Protokol o stalnim organskim zagađujućim materijama. 1992. o Protokol o daljem smanjenju emisija sumpora. moguće je da se negativni efekti jave u nekontrolisanom obliku i prouzrokuju štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi. 1991) Namera prisutna u osnovi koncepta o proceni uticaja na životnu sredinu jeste da se unapred. Ovo pitanje je identifikovano u okviru mera politike UNECE kao regionalni problem životne sredine koji zahteva međunarodnu saradnju. 2003.3. Konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancijama – POPs. eutrofikacije i prizemnog ozona. Arhus. Arhus. Kijev. administrativne i druge mere radi uspostavljanja procedure za izradu EIA 91 . 1999. razmotre mogući uticaji takve aktivnosti na životnu sredinu. Protokol uz Bazelsku konvenciju o odgovornosti za štetu usled prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovog odlaganja. U nekim slučajevima predložene aktivnosti su tako velikog dometa da utiču na životnu sredinu u više zemalja. Cilj Konvencije o izradi procene prekograničnog uticaja na životnu sredinu (Konvencija ESPOO) jeste da spreči. Prema odredbama Konvencije svaka članica je obavezna da preduzme potrebne pravne. o Konvencija o proceni prekograničnog uticaja na životnu sredinu (ESPOO. 1991. o Protokol o teškim metalima. Protokol o registru zagađenja i transfera zagađujućih materija – PRTR. Ovo treba da se ostvari. 1994. Oslo. 1998. U takvim slučajevima je dobro izraditi EIA na međunarodnom nivou. Bezbednost životne sredine Protokol koji se odnosi na kontrolu emisija isparljivih organskih jedinjenja ili na njihove prekogranične protoke. 2001. 1999. Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih udesa. o Protokol o smanjenju acidifikacije.

Cilj konvencije je jačanje saradnje među državama (na bilateralnom i multilateralnom nivou) s ciljem da se spreči. Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera Poslednjih decenija je primećeno dramatično pogoršanje stanja vodotokâ i jezerâ. Neki incidenti su posebno velika pretnja i negativno utiču na okolnu oblast. Konvencija takođe promoviše aktivnu međunarodnu saradnju između potpisnica pre. Ova zaštita treba da se ostvari smanjenjem učestalosti i ozbiljnosti ovih incidenata ili sanacijom posledica kada do njih dođe. Konvencija takođe ima cilj da 92 . od industrijskih incidenata njihovim sprečavanjem. Sistem obaveštavanja UNECE o industrijskim incidentima (usvojen 2000. smanjenje i kontrolu svakog značajnog negativnog prekograničnog uticaja neke predložene aktivnosti. godine. Članice su takođe obavezne da preduzmu odgovarajuće mere za sprečavanje. Cilj Konvencije o prekograničnim posledicama industrijskih incidenata (Konvencija o industrijskim incidentima) jeste zaštita ljudi i životne sredine. tokom i nakon industrijskih incidenata. UNECE je ovo identifikovao kao ozbiljan regionalni problem. Konvencija o prekograničnim uticajima industrijskih incidenata Industrijski incidenti uvek predstavljaju ozbiljnu pretnju životnoj sredini i kvalitetu života na lokalnom nivou. eutrofikacija i acidifikacija voda. uključujući i one prekogranične. Obaveze potpisnica su sprečavanje industrijskih incidenata ili hitno reagovanje na njih u najvećoj mogućoj meri. koji zahteva jačanje nacionalnih i međunarodnih napora da se spreče. i za omogućavanje učešća javnosti. jesu tek neki primeri štete koja se nanosi vodama. posebno u priobalnim oblastima. godine) jeste primer instrumenta koji je usvojen i funkcionalan. kontroliše i smanji prekogranično zagađenje sa stacionarnih i nestacionarnih izvora. dodatne informacije o incidentu nakon izvršene procene situacije. koliko god je to moguće. uglavnom usled industrijskog razvoja. kontrolišu i eliminišu pomenuti negativni procesi radi dobrobiti ljudi i životne sredine. koji zahteva usvajanje posebne konvencije. zahtev za svaku traženu pomoć da bi ublažile posledice incidenta. Ispuštanje opasnih supstancija u vode. UNECE je ocenio da sve veći broj prekograničnih industrijskih incidenata predstavlja ozbiljan regionalni problem. Do sada su samo neki od instrumenata predviđenih Konvencijom postali operativni. koja upozorava i informiše o industrijskom incidentu ili o opasnosti njegovog nastanka. Njegov cilj je da pomogne potpisnicama putem sledećih mehanizama: rana najava. Ratifikacija ove konvencije je ubrzana nekolikim industrijskim incidentima na reci Tisi 2000. usled zagađenja sa kopna. promene korišćenih metoda u poljoprivredi i rastuće urbanizacije. gubitak biodiverziteta i zagađenje morskih sredina.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.

do 2012. godine ratifikovala međunarodnu Konvenciju o saradnji radi zaštite i održivog korišćenja reke Dunav. Cilj Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama čini stabilizacija koncentracija gasova staklene bašte na nivou koji bi onemogućio opasne antropogene uticaje na klimatski sistem. godine. godine (član 3 i aneks B). kao što su šume. Konvencije.3. a stupio je na snagu 2005. mehanizam čistog razvoja i mehanizam trgovine emisijama). uključene su u Protokol iz Kjota. Konkretnije obaveze zemalja potpisnica. koje pripadaju Aneksu 1. Takođe su obavezne da uspostave sistem praćenja (inventure) emisija gasova „staklene bašte“ po izvorima i uklanjanja gasova „staklene bašte“ odgovarajućim sistemima. godine.2% u odnosu na referentnu 1990. Ova konvencija je uvela jedan koordiniran kooperativan koncept (zasnovan na jednakosti i reciprocitetu) razumnog korišćenja prekograničnih voda. 93 . Protokol iz Kjota uvodi mehanizme trgovine emisijama (mehanizam zajedničke implementacije. Taj nivo treba da se postigne u vremenskom okviru koji će omogućiti ekosistemima da se prirodno prilagode klimatskim promenama. obavezuju se da svoje ukupne emisije GHG smanje za 5. Od velikog je značaja razvijanje regionalne saradnje u oblasti upravljanja vodnim resursima. obnovljivi izvori energije i drugi segmenti). godinu. očuvanje vodenih resursa i životne sredine u celini. u prvom obavezujućem periodu od 2008. godine pridružila Savetu za crnomorsku ekonomsku saradnju (implementaciono telo je Komisija za saradnju u oblasti zaštiti životne sredine) i avgusta 2003. koji je usvojen 1997. Zemlje u razvoju mogu učestvovati u mehanizmu čistog razvoja. jer se ovi podaci moraju dostavljati konferenciji potpisnica. posebno zemalja iz Priloga I. Sve potpisnice su obavezne da usvoje nacionalne programe za ublažavanje klimatskih promena. Bezbednost životne sredine promoviše održivo gazdovanje vodama. posebno kada je reč o aktivnostima koje uzrokuju ili mogu da uzrokuju prekogranične uticaje. Zemlje koje su pristupile EU preuzele su iste obaveze iz UNFCCC-a i protokola iz Kjota kao i EU. Iz toga proističu klimatske promene koje negativno utiču na prirodne ekosisteme i na produktivnost. Regionalna saradnja Srbija se aprila 2003. EU je preuzela obavezu da svoje emisije smanji za 8%. koji će onemogućiti ugrožavanje proizvodnje hrane i koji će omogućiti da se privredni razvoj nastavi na održiv način. Industrijske zemlje i zemlje u tranziciji. i to na dobrovoljnoj osnovi (energetska efikasnost. Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama i Protokol iz Kjota Pojačani efekti gasova „staklene bašte“ uslovljeni njihovom snažnom emisijom (GHGs) izazivaju dodatno zagrevanje Zemljine površine i atmosfere. koja može da ugrozi bezbednost hrane i čovečanstva.

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. vodenih površina i celokupan opseg biodiverziteta u slivu Dunava. Konvencija o saradnji radi zaštite i održivog korišćenja reke Dunav Dunav i njegove pritoke predstavljaju jedinstven ekosistem sa brojnim vrednim prirodnim oblastima. koja utvrđuje sveukupnu politiku rada Konvencije. Regionalna saradnja u transportu i energetici poboljšana je kroz regionalnu saobraćajnu mrežu jugoistočne Evrope i Regionalno tržište energije. Oktobra 2005. Primećene su i značajne negativne promene kvaliteta vode u Crnom moru. Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav (Konvencija za zaštitu Dunava) ima cilj da omogući održivo i pravedno upravljanje vodom u slivu Dunava. kao i zakonodavstva u oblasti konkurencije i zakonodavstva koje se tiče obnovljivih izvora energije. Sliv reke Save spada u drugi najveći podsliv Dunava. Sporazum je u saglasnosti sa integracionim procesima EU. i Konferencija potpisnica. Za implementaciju ovog Sporazuma strane su osnovale međunarodnu komisiju za sliv reke Save. koji promoviše održivo upravljanje vodama. a ratifikacija je u pripremi. kao telo koje donosi odluke. Geografska oblast sliva obuhvata teritorije četiri zemlje članice Sporazuma. Sporazum o slivu reke Save Slovenija. regulisanjem korišćenja. decembra 2002. godine potpisan je Ugovor o osnivanju energetske zajednice jugoistočne Evrope. Postoje dva osnovna tela koja koordiniraju primenu Konvencije na međunarodnom planu: Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR). Hrvatska. Ovaj Sporazum treba da obezbedi održivi razvoj regiona koji treba da bude uspostavljen u saradnji zemalja sliva. održivom upravljanju vodama i prevencijom opasnosti po vode. zaštite voda i akvatičnog ekosistema i zaštite od štetnih uticaja. odmah posle sliva reke Tise. Srbija učestvuje i u Regionalnom programu za rekonstrukciju u oblasti životne sredine (REReP): 94 . Glavni cilj Sporazuma je jačanje saradnje navedenih strana na režimu plovidbe. a takođe uzima u obzir i zaštitu Crnog mora. sa osvrtom na zagađenje od poljoprivrede. Ona obuhvata zaštitu kvaliteta i količine vode. godine. Bosna i Hercegovina i Srbija su potpisale Međunarodni okvirni sporazum o slivu reke Save. Srbija je potpisala Sporazum. Pokrenute su međunarodne aktivnosti da bi se bolje zaštitile vode Dunava i Crnog mora. uzimajući u obzir Konvenciju o zaštiti reke Dunav (Sofija. kojim se naglašava potreba i rokovi za implementaciju odgovarajućeg zakonodavstva EU iz oblasti energetike i životne sredine. 1994). Inicijativa za reku Tisu započeta je pilot-projektom međunarodne Organizacije za hranu i poljoprivređu (FAO) o kvalitetu vode. Kako Dunav drenira područje od oko 817. propadanje rečnog basena može negativno uticati na stanovništvo.000 kvadratnih kilometara sa oko 85 miliona ljudi.

Postoje planovi za potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti zaštite životne sredine između Srbije i Mađarske i interes za zaključivanje Sporazuma između Srbije i Mađarske o saradnji i zajedničkom učešću u slučaju hitnih potreba. UNDP. postoje planovi za potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti zaštite životne sredine između Srbije i Rumunije. Zemlje jugoistočne Evrope predložile su pet za95 . godine potpisan je Sporazum SR Jugoslavije i Republike Makedonije u oblasti zaštite životne sredine i nalazi se u procesu ratifikacije. Dve zemlje takođe sarađuju na realizaciji programa REReP.27 – prekogranična saradnja – čišćenje reke Drine i jezera Perućac između Srbije i BiH.3.3. grad Venecija i provincija Ravena. Postoji inicijativa za zaključenje Sporazuma o saradnji sa Republikom Hrvatskom i Republikom BiH u oblasti zaštite od katastrofa i prirodnih nepogoda. Postoji saradnja na zaštiti reke Dunav. godine u Beogradu će se održati Ministarska konferencija „Životna sredina za Evropu“. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između nadležnih ministarstava Albanije i Srbije u oblasti zaštite životne sredine. Postoji saradnja na zaštiti reke Dunav i reke Save. U pripremi je i Sporazum o saradnji u oblasti zaštite životne sredine između Srbije i Hrvatske. Nadležna ministarstva potpisala su memorandum o osnivanju prekograničnog parka prirode „Stara planina“. Bilateralna saradnja Maja 2005. Japan pruža podršku sektoru životne sredine preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). kao i Sporazuma između Srbije i Rumunije o saradnji i zajedničkom učešću u slučaju hitnih potreba. U pripremi je Sporazum o saradnji u oblasti zaštite životne sredine između Republike Srbije i Republike Bosne i Hercegovine. program prioritetnih investicija za zaštitu životne sredine. Postoji inicijativa za potpisivanje Sporazuma u oblasti zaštite životne sredine između Srbije i Slovenije. Srbija takođe učestvuje u programu saradnje sa susedima. sa Mađarskom i Rumunijom. Oktobra 2007. Postoji saradnja na zaštiti reke Dunav. pomoć u izradi propisâ u oblasti životne sredine. Postoji saradnja na zaštiti reke Dunav i reke Save. U pripremi je Sporazum o saradnji u oblasti zaštite životne sredine između Srbije i Bugarske. ECENA (bivši BERCEN) – mreža inspektoratâ za zaštitu životne sredine. U sklopu procesa saradnje sa Bavarskom (Nemačka) osnovana je radna grupa za saradnju u oblasti životne sredine. Bezbednost životne sredine Projekt REReP 4. ustanovljavanje sistema monitoringa zagađenja vazduha u Pančevu koji finansira italijanska vlada. zaštiti reke Dunav i reke Save. Takođe. Jula 2002. Pilot-projekt u Pančevu „Monitoring životne sredine i održiva prekvalifikacija određenih industrijskih oblasti“ finansira italijansko Ministarstvo za zaštitu životne sredine i teritorije. UNOPS. Postoji saradnja na zaštiti reke Dunav.

5. Katastar zagađivača ne postoji. Kvalitet vazduha Glavne izvore zagađivanja vazduha čine: termoenergetski objekti (termoelektrane. od kojih je većina nedavno uvezena u velikom broju. Kvalitet ambijentalnog vazduha je uslovljen emisijama SO2. individualnim kotlarnicama. suspendovane čestice (dim. investicije u infrastrukturu životne sredine na lokalnom nivou i razvijanje kapaciteta za podršku velikim investicijama (na primer. Pitanje odgovornosti za zagađenje iz prošlosti. a posebno u odnosu na obrazovanje. kao što su: sumpor-dioksid. još uvek koriste olovni benzin i niskokvalitetna motorna goriva (dizel-gorivo sa visokim procentom sumpora). objekti hemijske industrije. Podaci o vrednostima parametara kvaliteta vazduha na području Republike Srbije rezultat su sistematskog sprovođenja Programa kontrole kvaliteta vazduha. produkti sagorevanja goriva u domaćinstvima. Specifične zagađujuće materije su one koje se emituju iz određenih 96 . azotovi oksidi. sumpornih i azotovih oksida. ugljen-monoksid i prizemni ozon. proširenje regionalne saradnje zemalja jugoistočne Evrope u oblasti klimatskih promena.1. usaglašavanje i sprovođenje propisa iz oblasti životne sredine. Stara vozila. obrazovanje i razvijanje svesti u oblasti životne sredine. građevinska delatnost. uključujući koncentracije čađi. rafinerije nafte. Najveće zagađenje vazduha potiče od procesa sagorevanja lignita lošeg kvaliteta (termoelektrane u Obrenovcu.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. a njegovim sagorevanjem nastaju velike količine pepela. tretman otpadnih voda. prašina). SO. Vazduh i klimatske promene 3. Termoelektrane su opremljene elektrofiltrima. neodgovarajuće skladištenje sirovina. Lignit ima nisku kaloričnu vrednost i visok sadržaj vlage. čađi. toplane). koje su široko rasprostranjene i neizbežno prisutne u svakodnevnim ljudskim aktivnostima. čađ. jedničkih prioriteta u oblasti životne sredine za razmatranje na konferenciji u Beogradu: jačanje kapaciteta i saradnja zemalja jugoistočne Evrope na održivom razvoju. upravljanje otpadom) i međunarodnim sporazumima. Lazarevcu i Kostolcu) i motornih goriva. 3. praškastih materija i drugo koje potiču iz termoenergetskih objekata i industrijskih postrojenja. istraživanje i razvoj. U porastu je zagađenje od saobraćaja. saobraćaju. ali ne postoje postrojenja za odsumporavanje ili smanjenje emisija azotovih oksida. NOx.5. razvijanje javne svesti itd. deponije otpada i drugi činioci. Prate se osnovne zagađujuće materije. industriji.

Učešće čvrstih goriva u potrošnji finalne energije (u milionima tona ekvivalentne nafte) Godina Ukupna potrošnja finalne energije Čvrsta goriva mil. pripremu hrane i sanitarne tople vode.40 15. pa ni u Srbiji. dok se ukupan broj stanova koji koriste čvrsta ili tečna goriva ili električnu energiju smanjio na oko 68%.0 2002. n. iako smanjena u odnosu na 1990.5 2006. Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. % 1990. Prema rezultatima Republičkog zavoda za statistiku iz popisa 2002.000 registrovanih putničkih vozila i taj broj se rapidno povećava.98 12. mil. Boru (119 dana) i Užicu (24 dana). Pb.900. može se zaključiti da je potrošnja čvrstih goriva (drveta i uglja).750. Veliko zagađenje vazduha potiče od saobraćaja zbog korišćenja goriva sa dodatkom olova. 4. za oko 400. godinu (oko 50% domaćinstava). ni regionalno. Do približne slike stanja može se doći poređenjem struktura domaćinstava i energenata za zadovoljenje toplotnih energetskih usluga. Cd.03 0. i 97 . Potrošnja čvrstih goriva u domaćinstvima ne prati se eksplicitno ni globalno. Cr. 8. Srbija je imala više od 1.000 stanova oko 32% domaćinstava je bilo priključeno na centralno grejanje (oko 26%) ili na gasovod (oko 6%). fluoridi. Ministarstvo rudarstva i energetike U Strategiji razvoja energetike Republike Srbije do 2015.4 1998.69 15.1. Uprkos nekoherentnosti podataka iz prethodnih izvora. Hg. a rezultati merenja u 2005.5.94 0. Veliki je broj automobila bez katalizatora.000 domaćinstava. od ukupno oko 2.000 odnosno 180.47 0. Bezbednost životne sredine industrijskih procesa proizvodnje: ugljovodonici. As itd). n. godini pokazuju da je srednja godišnja vrednost za SO2 bila iznad granične vrednosti imisije u Beogradu (51 dan). Sistematsko praćenje kvaliteta vazduha sprovodi se u mreži mernih mesta na teritoriji cele Republike.5 1994. odnosno za zagrevanje stambenog prostora. godine predviđa značajno povećanje individualnih potrošača prirodnog gasa. godine predviđa se opadanje potrošnje čvrstih goriva. kao i povećanje broja korisnika centralizovanog snabdevanja toplotnom energijom. godine.2 Izvor: Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. Godine 2004. dok električna energija i novi. t e. Mn. izuzimajući industrijska područja. 9. 7. Tabela 3. godine.31 0.70 11. teški metali iz procesa proizvodnje i sagorevanja (Ni.3. što će se svakako odraziti u odgovarajućem smanjenju potrošnje čvrstih goriva. 6. t e. obnovljivi izvori energije imaju trend povećanja učešća. 6. Nisu u velikoj meri rasprostranjene u vazduhu okoline.80 11.39 0. hlor.5 2003.03 1.91 12.

519 1999. nije značajniji emiter CO2. popis supstancija koje izazivaju oštećenje ozonskog omotača. Srbija i Crna Gora Godina Metričke tone 1996. odnosno ukupno 50. Potrošnja CFC u periodu 1996–2003. Potrošnja hlorofluorougljenika (CFC) u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji u toku 1986. 283 Izvor: Nacionalni program za eliminisanje iz upotrebe CFC u Srbiji i Crnoj Gori. prema Nacionalnom programu za eliminisanje iz upotrebe CFC-a u SCG prikazana je u sledećoj tabeli. Podaci u izveštaju o implementaciji Milenijumskih ciljeva iznose (za Srbiju i Crnu Goru) za 2003. Srbija ne proizvodi ni ostale materije koje oštećuju ozonski omotač. ovaj vid energije učestvuje sa oko 37% u strukturi ukupne potrošnje finalne energije.5.2. Usvojen je propis o naknadama za zagađenje vazduha. 920 1997. Ona je u rangu sa zemljama u razvoju.3 kg po glavi stanovnika. Srbija. Validni podaci biće prikupljeni za potrebe inicijalne nacionalne komunikacije. 412 2004. U Srbiji nema proizvodnje CFC-a i sva potrebna količina se uvozi.250–2. Klimatske promene i oštećenje ozonskog omotača Nedostaje nacionalni katastar emisije gasova sa „efekom staklene bašte“. Njihova potrošnja je u 1994.5. čija je procenjena godišnja potrošnja kontrolisanih materija koje oštećuju ozonski omotač manja od 0. 370 2003. Potrošnja CFC-a u periodu 1996–2004. Izveštaj o Milenijumskim ciljevima 98 . 262 2002. godine procenjena je na 2. godini opala na oko 900 metričkih tona. Naknade su prihod Fonda za zaštitu životne sredine. godinu 4.023 miliona metričkih tona CO2. godine broj domaćinstava koji ih koriste bio bi oko 30%. pogotovo sa stepenom industrijske aktivnosti tokom poslednjih desetak godina. budući da se na ovaj način još uvek greje 40% domaćinstava.2. Na teritoriji Srbije ovaj gas uglavnom nastaje pri sagorevanju fosilnih goriva u termoelektranama i toplanama i u jednom delu stanova koji se greju na ovaj način. ispuštanje otpadnih voda i generisanje otpada (primena principa „zagađivač plaća“). odnosno. 3. Tabela 3. Postojeća zakonska regulativa za emisiju i imisiju nije usklađena sa regulativom EU.800 metričkih tona. 307 2001. Raspoloživi brojčani podaci predstavljaju procenu i ne mogu se smatrati relevantnim. Sa svođenjem potrošnje ovih goriva na oko 10% do 2015. u okviru obaveza koje proističu iz članstva Srbije u Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime (UNFCCC). kao i podsticajne ekonomske mere za smanjenje emisije u vazduh.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. 832 1998. dalje visoka.76 metričkih tona CO2 po stanovniku. a nepotpun monitoring i njegovo nedovoljno sprovođenje utiču na sticanje nerealistične slike o stepenu zagađenja vazduha u Srbiji. 549 2000.

Posebno zabrinjava smog. azot-suboksid.5. isparljiva organska jedinjenja (VOCs). Čovek ne može direktno upravljati procesima u klimatskom sistemu i tako uticati na klimu. Jaka korelacija se obično pojavljuje između dnevnih stopa smrtnosti i akutnih epizoda zagađenja vazduha. potrošnja svih supstancija koje oštećuju ozonski omotač. godine pokazuje da je koncentracija olova u vazduhu u Beogradu bila 5. godine započeo je rast godišnje temperature u Srbiji. 3. godinu iznosila je 298 metričkih tona. smanjen imunitet itd. 1966–2000. što praktično znači da se otopljavanje na godišnjem nivou intenziviralo poslednjih decenija.5oC za 100 godina. Povišena koncentracija olova takođe može da se prenese u lanac ishrane preko kontaminacije zemljišta i poljoprivrednih useva duž glavnih saobraćajnica. One obuhvataju: slabljenje funkcije pluća. pogoršanje astme. a koji se završava 2000. ima pozitivnu vrednost. 1982. kontaminacija vode. Efektom staklene bašte se naziva prirodan proces vraćanja dela dugotalasnog zračenja Zemlje na njenu površinu. Nagli rast atmosferske koncentracije gasova staklene bašte u prethodnom veku. ulaskom u krvni i limfni sistem. doveo je do narušavanja energetskog bilansa atmosfere i njenog zagrevanja u globalnim razmerama. Po trendu vrednosti podataka u poslednjih 35 godina. Pojedini gasovi (vodena para. Kraći periodi imaju veće pozitivne vrednosti. koji može izazvati ozbiljne respiratorne smetnje. Sa skraćivanjem niza podataka koji se završava 2000. Uticaj zagađenog vazduha na zdravlje Zagađenje vazduha. Zagađenje vazduha može da utiče na ljudsko zdravlje direktnim oštećenjem respiratornog sistema. Trend vrednosti niza podataka godišnje temperature vazduha za Srbiju. upala sluzokože pluća. prvenstveno kod dece. uključujući CFC. koji i dalje traje. Praćenje podataka iz 2003. Radi održavanja radijacionog balansa Zemlja emituje dugotalasno zračenje u atmosferu i dalje u vasionu. intenzitet trenda raste. Većina zagađujućih materija ima negativan uticaj na zdravlje ljudi. Veoma bitna zagađujuća materija u Srbiji jeste olovo. Stanovništvo velikih urbanih područja naročito je izloženo ovim zagađujućim materijama. ugljen-dioksid. dužine 50 godina. uzrokovan ljudskim aktivnostima. Intenzitet mu je između 0. metan) imaju sposobnost da Zemljino dugotalasno zračenje apsorbuju i da potom deo emituju u vasionu. čestice i SO2.3.6 puta veća nego što je maksimalna dozvoljena vrednost. godišnja temperatura vazduha za područje Srbije povećavala se intenzitetom od 1oC za 100 godina. pogotovo azotni oksidi (NOx).3. zbog njegove široke upotrebe kao aditiva za gorivo. Bebe i mala deca naročito su osetljivi čak i na niske koncentracije olova. Bezbednost životne sredine Istovremeno. za 2004.2 i 0. Praktično. a deo vrate prema Zemljinoj površini. 99 . ozon. astmatičara i starijih. buka i zračenje glavni su uzroci narušavanja zdravlja zbog životne sredine.

poljoprivredu. Treba istaći da se u Vojvodini za industriju iz podzemnog akvifera zahvata oko 28% vode. 3. dok se kvalitet prati preko indikatora pristupa stanovništva sistemu odvođenja otpadnih voda. Srbija je bogata izvorima mineralne i termalne vode. Resursi podzemnih voda su od izuzetnog značaja za Srbiju. Tisom i drugim vodotocima. Reka Tisa ulazi u Srbiju kao reka III klase. Kvalitet voda Kvalitet voda u Srbiji je generalno loš i dalje se pogoršava. Skoro 80 zemalja. Lugomir. duž reke Đetinje. Prema stanju iz 1991. Kvantitet se prati količinom zahvatanja podzemne vode. s obzirom na to da podzemne vode treba čuvati za vodosnabdevanje stanovništva. a snabdevaju skoro 40% svetske populacije vodom za kućnu upotrebu. na primer. 48 kroz tri zemlje. Kvalitet voda je posebno ugrožen ispuštanjem neprerađenih otpadnih voda. uglavnom zahvaljujući velikom kapacitetu razblaživanja. Vodni resursi Voda je dugo bila ključna ilustracija ekološke bezbednosti. a u 37 slučajeva je došlo do oružanog sukoba između zemalja. Od 1950. a potrošnja vode je povećana za 180%. Očekuje se da potrošnja poraste za novih 40% u sledeće dve decenije. Studenice. kanal) Begej. Primeri veoma čiste vode – klase I i I/II –veoma su retki i nalaze se u planinskim područjima. od čega su najznačajnija aluvijalna izvorišta (oko 390 miliona m3/godina). učestvuju sa 60% u snabdevanju vodom za piće. Savom. Srbija raspolaže dovoljnim količinama voda za zadovoljavanje svojih potreba. Briga za vodne resurse odnosi se i na kvalitet i na kvantitet. a 37 kroz četiri ili više zemalja. Samo 8% voda potiče iz Srbije. kvalitet Dunava ostaje unutar klase II–III. Moravice i Mlave u centralnoj Srbiji.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Najmanje 261 svetska velika reka protiče kroz više zemalja. dok je svetska populacija narasla za preko 150%. što je neracionalno. a reka Begej ulazi u Srbiju kao reka IV klase. godine zahvaćene količine podzemne izdani korišćene su sa 80%. Veliki Lug. od kojih 176 reka protiče kroz dve zemlje. energetiku i druge svrhe. Kanal Dunav–Tisa–Dunav i 100 .6. Njihovi slivovi obuhvataju više od 45% površine kontinenata. Pored velikog zagađenja.1. sa blizu 3 milijarde ljudi. Toplica. Rzava. 3. Crni Timok i Borska reka. Pad kvaliteta vode se donekle pripisuje prekograničnom zagađenju voda koje ulaze u Srbiju. ili 2/5 svetskog stanovništva. kanal Vrbas–Bečej. Najzagađeniji vodotokovi su Stari i plovni (tj.6. U proteklih 50 godina bilo je više od 450 sukoba vezanih za vodu. a površinska izvorišta sa 66% ukupnog kapaciteta. već oseća ozbiljan deficit vode. ali samo ukoliko ih racionalno koristi. dok su preostala 92% tranzitne vode koje dotiču u zemlju Dunavom. Kapacitet izvorišta podzemnih voda bio je oko 714 miliona m3/godina. Površinske vode se zahvataju u količini od oko 250 miliona m3/godina. a u centralnoj Srbiji oko 18%. godine globalno snabdevanje vodom za piće po stanovniku palo je na 60%.

3. biološku obradu. omogućavaju i sekundarnu. Samo 28 gradova u Srbiji ima postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Bezbednost životne sredine sekundarni irigacioni i transportni kanali u Vojvodini veoma su zagađeni. odnosno nedovoljno održavanje i ulaganje proteklih godina dovelo je do značajnog pogoršanja stanja velikog dela kanalizacione infrastrukture. Izgrađenost i amortizacija kanalizacione infrastrukture znatno zaostaju za vodovodnom infrastrukturom.2.1. Posebno kritična mesta su glavni kolektori i crpne stanice. Neadekvatno. Beograd. odnosno oko 7%.6. Jedan od najznačajnijih uzroka zagađenja voda jeste neodgovarajuća kanalizaciona infrastruktura. pored primarne. Najveći gradovi u zemlji. Pored toga. Prema stanju iz 1991. neka od njih uopšte nisu u funkciji. usled ispuštanja neprečišćenih industrijskih i komunalnih otpadnih voda i drenažnih voda iz poljoprivrede.6. Tabela 3. godine zahvaćene količine podzemne izdani korišćene su 101 . Oko 33% stanovništva u Srbiji koristi javni kanalizacioni sistem. Vodosnabdevanje i kvalitet vode za piće Za vodosnabdevanje stanovništva koriste se i podzemne i površinske vode. Samo neka od ovih postrojenja. Stepen priključenosti gradskog i prigradskog stanovništva na javni kanalizacioni sistem iznosi 55% (45% gradskih sredina u Vojvodini. Izveštaj o milenijumskim ciljevima razvoja Ukupno opterećenje komunalnih i industrijskih otpadnih voda u Srbiji 1990. 3. a nijedno od njih i tercijarnu. a u ukupno oko 40 postrojenja za njihovo prečišćavanje obrađuje se samo oko 1 milion ekvivalentnih stanovnika. odnosno uklanjanje nutrijenata. azotnih i fosfornih jedinjenja. dok najveći deo preostalih funkcioniše sa značajno smanjenom efikasnošću. oko 87% se bez prečišćavanja ispušta u recipijente. Priključenost gradskog i prigradskog stanovništva na javni kanalizacioni sistem Teritorija Grad Beograd Centralna Srbija Vojvodina Ukupno Gradska i prigradska naselja (%) 68 55 45 55 Izvor: Vodoprivredna osnova 2002. Novi Sad i Niš nemaju komunalno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. godine procenjeno je na oko 14 miliona ekvivalentnih stanovnika. 55% u centralnoj Srbiji i 68% u Beogradu). odnosno sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. Od ukupne količine komunalnih otpadnih voda.

Opremljenost.2. Tabela 3.6. Procenjeno je da je 1991. godine javnim vodovodom bilo obuhvaćeno oko 63% ukupnog stanovništva.3. Tretman vode za piće na mnogim lokalitetima nije adekvatan.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Sanitarne zone izvorišta nisu propisno obezbeđene. Postoje 153 sistema javnog vodosnabdevanja. godine. Opremljenost stanova instalacijama vodovoda Godina 1991. Tabela 3. u% 70. primetna su regionalna odstupanja. dovodi do prekomerno visoke tražnje za vodom i prekomerne eksploatacije resursâ. Kvalitet vode za piće u Srbiji generalno je nezadovoljavajući. 2002. jer čak 29% uzoraka vode iz vodovodske mreže ne zadovoljava ni bakteriološke ni fizičke/ hemijske standarde. zajedno sa nedostatkom podsticaja za racionalnu potrošnju vode. sa vrlo visokim procentom gubitaka.0 72.1 88. Ovaj procent se u ruralnim područjima kreće čak oko 50%. a 5–7% njih svakodnevno. Oko 60% stanovništva u Srbiji ima pristup vodovodnom snabdevanju vodom za piće. a površinska izvorišta sa 66% ukupnog kapaciteta.4 Javni vodovod.1 15. sa 80%. dok još 15% stanovništva ima nekakav oblik vodosnabdevanja. Na osnovu podataka iz Vodoprivredne osnove Republike Srbije. Procenti uzoraka vode za piće koji ne zadovoljavaju standarde kvaliteta Više od 5% uzoraViše od 20% ka ne zadovoljava uzoraka ne bakteriološke zadovoljava fizičke/ standarde hemijske standarde 49% 41% 41% 75% 31% 75% Ne zadovoljava ni bakteriološke ni fizičke/hemijske standarde 29% 17% 67% Region Srbija ukupno Centralna Srbija Vojvodina Izvor: Republički zavod za zaštitu zdravlja „Milan Jovanović-Batut“ 102 . koja je usvojena 2002. u% 84. Distributivna vodovodna mreža je stara.9 Izvor: Republički zavod za zaštitu zdravlja „Milan Jovanović-Batut“ Poseban problem je nezadovoljavajući kvalitet vode za piće.6. u% 14. Ta činjenica. posebno u seoskim područjima (kojih ima oko 50%) u snabdevenosti stanovništva vodom za piće u stanovima ili dvorištima. Oko 30% gradskog stanovništva ima povremene prekide u snabdevanju.5 Hidrofor i slično.

jer su u pitanju štete ogromnih razmera. 103 . kojem se mora posvetiti značajna pažnja. Široka upotreba olovnog benzina izaziva zagađenje zemljišta olovom duž glavnih puteva. prema Statističkom godišnjaku 2005. pored ostalih faktora. dok u svetu erozija godišnje pojede vise od 50 miliona hektara. godine. godine na 36 kg/ha 2002. godine. U Vojvodini je oko 85% poljoprivrednog zemljišta ugroženo eolskom erozijom. kao i zagađivanje zemljišta otpadom. To je posledica erozije izazvane prirodnim procesima.9 t zemljišta/ha godišnje. Erozija zemljišta je prirodan proces koji se može ubrzati nekontrolisanom sečom šuma i pogrešnim korišćenjem zemljišta.3. Procenjuje se da će se snabdevanje vodom za piće u ruralnim područjima do 2015. uz prosečni gubitak veći od 0. Erozija zemljišta predstavlja ispiranje i odnošenje najsitnijih i najplodnijih čestica iz rastresite podloge. Srbija spada u red zemalja koje su veoma ugrožene erozijom. Pojava i razvoj erozionih procesa predstavljaju jedan od osnovnih uzroka degradacije zemljišta. dok su 2002. 3. zabeleženo 3.486 km2 erodiranog zemljišta. Informisanje o praksi dobrog upravljanja životnom sredinom na velikim stočarskim gazdinstvima vrlo je slabo. Loše upravljanje otpadom i hemikalijama izaziva degradaciju zemljišta. Trenutno su problemi zagađenja zemljišta i eutrofikacije u Srbiji povezani uglavnom sa nekontrolisanim ispuštanjem neprečišćenih otpadnih voda sa stočnih farmi. Na kvalitet zemljišta negativno utiče nekontrolisana i neadekvatna primena veštačkih đubriva i pesticida. samo su neki od akutnih problema. Zemljište Opasnost za svet danas predstavlja gubitak agro-biodiverziteta. godine zabeležena 284 km2 erodiranog zemljišta. Borbu sa erozijom i bujičnim poplavama treba shvatiti ozbiljno. pa čak i đubriva. kao i odsustvo kontrole kvaliteta vode za navodnjavanje. Bezbednost životne sredine Nezadovoljavajući kvalitet isporučene vode u mnogim područjima i dalje predstavlja veliki problem. Ovo najbolje potvrđuju činjenice da su mnogi naši krajevi potpuno ostali bez rastresitog pokrivača.7. U Srbiji je 1999. odnosno pogoršanja njegovog kvaliteta (boniteta). Prema tome. godine poboljšati za 15–20%. Jedan deo odgovornosti snose i mnogi objekti za odbranu od bujičnih poplava i erozije. a sa današnjeg aspekta imaju neadekvatne konstrukcione elemente za zaštitu i sprečavanje erozije. a za marginalizovane grupe za oko 30%. Potrošnja đubriva u Srbiji opala je sa 115 kg/ha 1991. zbog upotrebe pesticidâ. Erozija je osnovni razlog zbog kojeg se godišnje praktično gubi 25.000 hektara obradivog zemljišta samo na tlu Srbije. i to. doprinos kultivacije zemljišta eutrofikaciji vodenih masa značajno je smanjen. koji su izgrađeni pre više od četrdeset godina. a nekad i mnogostruko više. Upotreba pesticida i đubriva u poljoprivredi.

te vode smanjivanju. Pritisak na biodiverzitet Srbije najviše se odražava na stanje šumskih ekosistema i osetljivih ekosistema (akvatični ekosistemi. Tabela 3. kontinentalne slatine. Srbija je bogat izvor autohtonih biljnih i životinjskih resursa. stepe i šumostepe.5% teritorije Srbije. Površina zaštićenih prirodnih dobara 2000. dovodi do potpune degradacije zemljišta.300 biljnih vrsta određuje teritoriju Srbije i Balkana. Kao područja od međunarodnog značaja prema kriterijumima Ramsarske konvencije zaštićena su kao rezervat biosfere: Ludoško jezero. Procenjuje se da u Srbiji postoji oko 1. sredstva koja se izdvajaju za ovu svrhu sigurno nisu dovoljna. % 4.1. Ova pojava je naročito izražena u Kolubarskom i Kostolačkom basenu. Zaštićena prirodna dobra. visokoplaninska staništa i druga područja) i uzrokuje smanjivanje. Eksploatacija mineralnih sirovina. a lokalni endemiti 1.8. predela izuzetnih odlika (16).000 biljnih zajednica. odnosno gubitku biodiverziteta. rezervata prirode (98). Biodiverzitet i zaštita prirode Zbog složenog i specifičnog biljnogeografskog položaja. Na osnovu navedenih podataka ne može se zaključiti ništa o ostvarenom stepenu zaštićenosti. Obedska bara. Osim nacionalnih parkova (6).Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.5 Izvor: Izveštaj o stanju životne sredine i prirodnih resursa 2002. kao jedan od najznačajnijih centara florističkog diverziteta Evrope. saobraćaj i šumarske delatnosti u zaštićenim prirodnim dobrima) utiču na šumske i osetljive ekosisteme. odnosno vlažna i močvarna staništa. a prema Konvenciji o prirodnom i kulturnom nasleđu: Golija-Studenica. 6. Balkanski endemiti čine 8. Broj od 4. Ukupna površina zaštićenih prirodnih područja iznosi oko 6. ekonomski i drugi nedostaci (nelegalna i neplanska gradnja. odnosno gubljenje biodiverziteta. spomenika prirode (296) i parkova prirode (24). posebno na površinskim kopovima.6 2002. 3. 104 . Površina zaštićenih dobara je 5.8. peščare. zbog još uvek nezadovoljavajuće ekonomske situacije u zemlji.06% flore Srbije (287 taksona).0 2004. finansijski. Sa druge strane. 5.426 km2. ali su oni jedini kojima se raspolagalo. gde se vrši eksploatacija lignita koji leži ispod najkvalitetnijih zemljišta. Institucionalni. Stari Begej – Carska bara i Slano kopovo. u Srbiji je zaštićeno 215 biljnih i 426 životinjskih vrsta kao prirodne retkosti.5% (59 vrsta).

ugrožavanja fizičkog opstanka flore i faune. pa se u procesu eksploatacije iscrpljuje. a klisure i kanjoni istočne i zapadne Srbije predstavljaju najznačajnije refugijume tercijarne vegetacije na Balkanskom poluostrvu. Žeđ za resursima uslovljava eskalaciju lokalnih i regionalnih sukoba. čini oko 43. Crna Gora i Srbija započele su uspostavljanje Smaragdne [emerald] mreže oblasti od specijalnog interesa za konzervaciju za Evropu. implementacijom Okvirne konvencije o zaštiti i održivom razvoju Karpata. kao što su metali i fosilna goriva. Stanje neobnovljivih prirodnih resursa Održivi ekonomski i društveni razvoj. kserotermni ili stepski relikti. Globalni problem održivog razvoja čovečanstva svakako će dobrim delom zavisiti od gazdovanja mineralnim resursima. gmizavaca i vodozemaca i riba. kao i zaštita i unapređivanje životne sredine zavise od raspoloživosti prirodnih resursa. Postoji nekoliko projekata saradnje sa susednim zemljama u oblasti zaštite prirode. gmizavaca.3% ukupnog broja ovih grupa životinja u Evropi. Slično. Makedonija. U stvari. negativni uticaji na životnu sredinu korišćenja neobnovljivih resursa. a među životinjskim oko 500 vrsta sisara. Bezbednost životne sredine Brojnost i raznovrsnost faune je takođe izrazito visoka. većina mineralnih sirovina je neobnovljiva. vodozemaca i riba.3. Drina ili Tara (Bosna i Hercegovina i Srbija). odnosno od zaštite sirovina od iscrpljivanja i neracionalne eksploatacije. Bosna i Hercegovina. Nacionalni park Đerdap bi uskoro mogao da sarađuje ne samo sa susednim nacionalnim parkom u Rumuniji već i sa drugim zaštićenim parkovima u zemljama članicama konvencije. prerada. Stara planina je trenutno najveća zaštićena oblast u regionu koji obuhvata projekt saradnje Srbija–Bugarska. efikasnost iskorišćavanja resursa i odlaganje otpada) – nepravilno ekonomsko korišćenje prirodnih resursa može da umanji kvalitet životne sredine. ptica gnezdarica. Za razliku od poljoprivrednih. glacijalni. ptica. u 105 . ali i da negativno utiče na stanje ekosistema i ljudsko zdravlje. Hrvatska. kao što su: zapadna Stara planina (Bugarska i Srbija). Jednako značajan je i način na koji se resursi koriste (eksploatacija. Kao reakcija na takav razvoj događaja. Fizička oskudnost zaliha i iscrpljivanje prirodnih resursa umanjuju mogućnosti razvoja.9. Postoje i drugi primeri prekogranične saradnje u posebnim prekograničnim prirodnim oblastima. šumskih i vodnih resursa. predstavljaju veći problem od eventualne oskudnosti njihovih zaliha. i da bude uključen u Karpatsku mrežu zaštićenih oblasti. borealni. Ukupan broj sisara. Nepažnja prema sopstvenom prirodnom okruženju i neumerena eksploatacija resursâ doveli su do globalnih klimatskih promena. U Srbiji je među biljnim vrstama ugroženo oko 600. pa i ugrožavanja ljudi. Brojne vrste su tercijarni. Albanija. Godine 2002. 3.

5 miliona tona. godini eksploatisane su 682. Posle Banatske depresije Panonskog basena. Rembas i Krepoljinski (mrki ugljevi) i Ibarski (kameni ugalj). zbog teških razaranja tokom bombardovanja 1999. koji se prostire od granice Mađarske do Niša. Ugljeni baseni su: Kolubarski.000 tona. Ugalj je predstavljen uglavnom lignitima (95% svih raspoloživih rezervi). U oblasti domaćeg istražnog i eksploatacionog prostora nafte i gasa prisutan je stalni pad proizvodnje nafte i gasa. zaključuje se da se u većini depresija mogu naći nova ležišta nafte i gasa. razvijenim zemljama je počela da narasta svest o potrebi promena u pristupu razvoja ljudskog društva i do nastanka koncepta održivog razvoja. Na glavni magistralni gasovod. Prema Statističkom godišnjaku Srbije 2005.9. Transport nafte se dominantno vrši magistralnim naftovodom (Janaf – Jadranski naftovod) od Omišlja u Hrvatskoj do rafinerija nafte u Pančevu i Novom Sadu.8 miliona tona u Pančevu i 3 miliona tona u Novom Sadu). Novije studije istraženosti čitave Banatske depresije ukazuju na mogućnost da se njenim racionalnim istraživanjem može otkriti verovatno još oko 20% rezervi nafte i gasa u Srbiji. kao i malog intenziteta istražnih radova zbog nedostatka sopstvenih sredstava. u 2002. svedeni na 6. povezan je veći broj distributivnih mreža preko kojih se vrši snabdevanje potrošača prirodnim gasom. Znatna većina ovih mreža izgrađena je na teritoriji Vojvodine. Sokobanjski. Ukupni instalisani prerađivački kapacitet domaćih rafinerija iznosi 7. mada se prema dosadašnjim saznanjima u njima ne mogu očekivati značajnije rezerve. Sjenički. u Banatu i severnoj Bačkoj. Lignitska ležišta odlikuju povoljna tektonska struktura. velika debljina slojeva i mogućnost površinske eksploatacije. Ono što doista može biti pogubno za ljudski rod jeste zagađenje vode za piće i poljoprivrednog zemljišta.8 miliona tona godišnje (4.6 miliona tona (4. Iscrpljivost geoloških resursa je jedan od važnijih problema sa kojima se susreće savremeno čovečanstvo. Lubnički. Razmatrajući perspektivu budućih istraživanja nafte i gasa u našem delu Panonskog basena. 3. najveću perspektivnost za buduća istraživanja nafte i gasa u Srbiji imaju Sremska depresija i mali tercijarni baseni Srbije. čiji su trenutni operativni kapaciteti. ukupne dužine oko 400 km.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Rezerve nafte i gasa simbolične su i čine manje od 1% u ukupnim bilansnim rezervama Srbije. godine. Kovinski i Kostolački (lignit). a gasa na oko 200 milijardi m3. Ekonomske rezerve lignita u rudnicima Kolu106 .8 miliona tona u Novom Sadu). Fosilna goriva (ugalj.1. koji je posledica niskog nivoa ulaganja u održavanje postojeće proizvodnje. Bilansne rezerve nafte procenjuju se na oko 9. nafta i gas) Nafta i gas su pretežno koncentrisani u Vojvodini.8 u rafineriji u Pančevu i 1. Kolaps geoloških energetskih potencijala mogao bi izazvati veliki lom u trendovima razvoja čovečanstva.

rudno polje Cera – Iverak i druga ležišta). Bareški basen itd).9.) 2616 125 20 Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike 3753 130 60 U okviru valorizacije energetskih resursa Srbije dve sirovine nisu bilansirane. Cigankulja. Srednje Brdo).) ve (mil.Geološke rezerve (mil. Ograničene rezerve primarne energije nalažu potrebu izrade Plana geoloških istraživanja novih rezervi fosilnih goriva i verifikaciju obavljenih istraživanja. zbog nedovoljnih geoloških prospekcija terena.3. n. a druge su mineralne sirovine uljnih škriljaca. nafte i prirodnog gasa. Tabela 3. t e. n. Prve su nuklearne. 107 . Dalja istraživanja nuklearnih resursa Srbije su u okviru strateškog opredeljenja države za njihovo korišćenje kao energetskih sirovina. Ovo se posebno odnosi na lignit koji se eksploatiše u rudnicima sa površinskom eksploatacijom. koji učestvuje u ukupnim bilansnim rezervama sa preko 92%. Preko 95% ukupne proizvodnje uglja na površinskim kopovima koristi se za proizvodnju električne energije. Janja i druge. Bukulja. prikazane na Tabeli 6. Za finalnu potrošnju koristi se ugalj iz osam rudnika sa podzemnom eksploatacijom. Gabrovnica. sedimentne serije P-T starosti (Dojkinci–Lokve) i neogene basene u obodnim zonama granitoida (Vranjski.) i Srpsko-makedonske metalogenetske provincije (rudno polje Bukulje – Paun Stena. Disproporcije između geoloških i eksploatacionih rezervi uglja. t e. Eksploatacione i geološke rezerve (u milionima tona ekvivalentne nafte) Energetski resurs Lignit (površinska eksploatacija) Kameni i mrki ugalj (podzemna eksploatacija) Nafta i prirodni gas Eksploatacione rezer.1.1. basen Iverka. Ekonomski najinteresantnija su ležišta u oblasti Karpato-Balkanida istočne Srbije (rudno polje granitoida Janje – Mezdreja [kod Kalne]. Belanovački basen. u kojima se vrši eksploatacija kamenog i mrkog uglja. kao i znatno kvalitetnijeg lignita u odnosu na lignite iz rudnika sa površinskom eksploatacijom uglja. Srneći Do i dr. Bezbednost životne sredine bare i Kostolca dovoljne su za period od oko 50 godina. zbog ekonomski neizvesnih i ekološki neprihvatljivih tehnologija ekstrakcije kerogena. Najznačajnije koncentracije nuklearnih mineralnih resursa – urana – na prostoru Srbije su vezane za granitoidne komplekse tercijarne i hercinske starosti: Cer. ukazuju na moguće neizvesnosti u raspolaganju ovim rezervama u narednom periodu.

značajne rezerve cementnog laporca.7%. a šumovitost 26. Među ležištima molibdena Mačkatica je najveće ležište u jugoistočnoj Evropi.10. vazduha i zemljišta. što je 51. fluorit. Slično se može reći i za mangan. ima ograničene rezerve. tehnički i arhitektonski kamen itd. ležišta glina. lisničke šume) učestvuju s 8. boksit. Ostalom državnom šumskom površinom (oko 5%) gazduju privatni vlasnici. ali su rezerve uglavnom iscrpljene. srebra. Stanje šuma. dok ostali uzgojni oblici (šikare. što je nešto niže od prosečne šumovitosti Evrope. Najveći ekonomski značaj imaju: magneziti. jer postoji 13 aktivnih rudnika.5% udela u ukupnoj površini. Na teritoriji Srbije registrovano je oko 30 pojava i ležišta gvožđa. među kojima je tim metalom najbogatiji Đakovički masiv. fosforit. zbog čega danas nema nijednog aktivnog rudnika gvozdene rude. Rudarski baseni u Srbiji odlikovali su se dugogodišnjom masovnom eksploatacijom. Ležišta hroma su vezana isključivo za peridotitske masive. sa po oko 45. a eksploatiše se u Majdanpečko-borskoj i Ridanjsko-krepoljinskoj zoni. Površina državnih šuma kojima gazduju javna preduzeća iznosi 1. koja je.400 ha. Prisutna je i ruda žive. čija su ležišta takođe značajno zastupljena. sa malim rezervama i rudom niskog kvaliteta. šibljaci. društvena preduzeća i nacionalni parkovi. Najveći deo terena degradiran je površinskom eksploatacijom uglja i rude bakra.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. makije. Stanje obnovljivih prirodnih resursa 3. cinabarit. Ukupna površina šuma u Srbije iznosi 2.375. odložena na neodgovarajućoj lokaciji. krečnjaci. dolomit. Metali i nemetali Metalične sirovine (crni i obojeni metali) nalaze se na brojnim ležištima u Srbiji. Bakar je ekonomski najznačajniji. 3. Ruda aluminijuma. kao resursa. u većini slučajeva.8%.553 ha. Sličan ekonomski značaj imaju olovo i cink. Odnos površina visokih i izdanačkih šuma u Srbiji približno je ujednačen. pored iscrpljivanja neobnovljivih prirodnih resursa i zagađenja vode. Državne šume se nalaze u velikim kompleksima i karakterišu se boljom kvalitativnom i kvantitativnom strukturom u odnosu na privatne. ali zahtevaju podzemnu eksploataciju. Šume Šume i šumska zemljišta čine 28% ukupne površine Srbije. kvarcni pesak.7%. a samo šume čine oko 26. dovela je do značajnog razaranja i degradacije zemljišta.2.360. 3. Veliki prostori prekriveni su jalovinom. Intenzivna eksploatacija mineralnih sirovina. Pojave i ležišta zlata.1. platine i paladijuma vezane su za istočni region Srbije.10. Preostale ekonomske rezerve su znatne. Ležišta nemetaličnih sirovina su brojna i raznovrsna.4% površine šuma i šumskog zemljišta u Srbiji. Stanje šuma karakteriše struktura nepovoljna po poreklu. nezadovoljavajuće je u svakom pogledu i pre svega je posledica povećanog 108 .9.

920.0%. sa nepovoljnom starosnom strukturom i neodgovarajućim sastojinskim stanjem. 1. Stepen šumovitosti Srbije Godina Površina pod šumom ha % 1990.6 1999. hrastove 24. kao što su krađe. odnosno 1.2.220 m3 šuma. četinarske šume sa 6. hidroenergetski potencijal u Srbiji iznosi oko 7.6 Izvor: Republički zavod za statistiku i Zavod za zaštitu prirode Srbije. Šteta od požara 2004.819 25.7 miliona m3 drvne mase. godine je bespravno posečeno 12.6%. tako da ukupan preostali.10. 1. od čega je do danas iskorišćeno oko 10.500 m3. godini obuhvatila je 11. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.000 m3 šuma. ostali tvrdi lišćari 6%. Državne šume su. Obnovljivi izvori energije Najznačajniji obnovljivi energetski resurs Srbije jeste hidropotencijal (oko 17. Povećan je pritisak na šume.544 m3. Bezbednost životne sredine stepena zagađenja životne sredine. Izveštaj o Milenijumskim ciljevima razvoja U periodu 1996–2001.7% (šume bukve 27. dva puta više nego 2003.1.857 m3 šuma.8 1996. Ostale štete koje je naneo čovek. date na upravljanje javnim preduzećima. 1. što je. obuhvataju 3. U 2004.6 2002. Sadašnje stanje šuma u Srbiji može se oceniti kao nezadovoljavajuće.3%. najvećim delom JP „Srbijašume“ i JP „Vojvodinašume“ (oko 93%). Tabela 3.984. mešovite sastojine lišćara 30%).984.000 GWh). kao rezultat teških ekonomskih uslova i povećanih potreba za šumskim proizvodima. bespravno zauzeće zemljišta i drugo. prema zakonu.513 25. Od 2003. kao i neadekvatna infrastruktura šumskih puteva za eksploataciju. 2004. godine zahvatila je 202 ha šuma. godine. što uključuje i privatne šume.537 24.3.10. bespravne paše. godine došlo je do smanjenja aktivnosti na pošumljavanju i popunjavanju šuma. 3. ostali meki lišćari 0.931. 1.985.000 GWh.416 24. dovelo do stagnacije stepena šumovitosti Srbije.658 25.000 109 .6%. Smanjenje intenziteta pošumljavanja i popunjavanja. godine uvedeno je praćenje zdravstvenog stanja šuma po metodologiji ICP – Forests (Međunarodni kooperativni program za procenu i praćenje efekata zagađenog vazduha na šume) na preko 100 bioindikacijskih tačaka.9 2005. svakako utiču i na kvalitet i kvantitet šumskih područja. Šteta od biljnih bolesti u 2004. 1. U ukupnom šumskom fondu lišćari učestvuju sa 90. tehnički iskoristiv. godini posečeno je 2. Nije zanemarljiva ni šteta od elementarnih nepogoda: 9. topole 1. uz održavanje praktično istog obima seče i uz štete u šumama nastale u toku ovog perioda.6% ukupne površine. a mešovite šume lišćara i četinara 3.9%.

sa mogućom proizvodnjom od oko 1.4 mil.0 mil.900 GWh) i Dunavu (1. Ovaj potencijal se najvećim delom nalazi u slivu Morave (2. Oko 80% ukupnog potencijala nalazi se u iskorišćenju biomase. Energetski potencijal navedenih obnovljivih izvora energije u Srbiji veoma je značajan i iznosi preko 3 mil. intenzivnije korišćenje ovog i drugih obnovljivih izvora energije zavisiće prevashodno od društvenog podsticaja za zasnivanje i sprovođenje nacionalnog Programa obnovljivih izvora energije. n. t e. od oko 0. Energetski potencijal postojećih geotermalnih izvora u Srbiji iznosi blizu 0. čini poljoprivredna biomasa (ostaci poljoprivrednih i ratarskih kultura.300 GWh). Faktori rizika za bezbednost životne sredine 3. toplotne snage ispod 160 MJ/s.6% potrošnje finalne energije u 2003.800 GWh/godišnje. od čega oko 1. t e. transport i sanitarno odlaganje otpada. Mačve. zatim na Drini i Limu (1. zbog visokih troškova prijemnika Sunčevog zračenja toplote i prateće opreme. uključujući i male reke. Posavine. Procenjeno je da se u Srbiji organizovano sakuplja oko 60–70% komu110 . n. prostor i životnu sredinu.11. Podunavlja i šireg područja centralne Srbije kao i u postojećim banjama. uključujući i tečni stajnjak). t e. Glavni izazovi upravljanja otpadom u Srbiji još uvek se odnose na obezbeđivanje dobre pokrivenosti i kapaciteta za pružanje osnovnih usluga.200 GWh. godini. Na oko 900 potencijalnih lokacija na rekama Srbije. hidropotencijali malih vodnih tokova (sa objektima do 10 MW).1. Otpad Značajan problem u Srbiji već decenijama predstavlja neodrživo upravljanje otpadom.2 mil.5 mil. n. n. za gradnju pojedinačnih objekata snage veće od 10 MW i godišnjom proizvodnjom od oko 5.11. koji uglavnom završava na neuređenim odlagalištima i štetno utiče na zdravlje ljudi. utvrđene su mogućnosti izgradnje malih hidroelektrana (do 10 MW). kao što su sakupljanje.000 GWh). t e. GWh. 3.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.000 časova). iako dosadašnja istraživanja ukazuju da je stvarni potencijal geotermalnih izvora bar pet puta veći od ostvarenog. U obnovljive izvore energije spadaju biomasa. geotermalna energija i energije vetra i Sunčevog zračenja. čini potencijal drvne biomase (seča drveta i otpaci drvne mase pri njenoj primarnoj i/ili industrijskoj preradi). na teritoriji Vojvodine. Nesistematičnost u istražnim i pripremnim radovima za korišćenje geotermalnih izvora i odsustvo podsticaja za organizovano korišćenje ovog izvora energije osnovni su razlog simboličnog iskorišćenja energije tople vode iz stotinak postojećih bušotina. n. t e.). godišnje (sa potencijalom malih hidroelektrana. relativno niske temperature (retko preko 60°C). što predstavlja oko 8. a više od 1. Iako je na većini teritorije Srbije broj sunčanih dana znatno veći nego u mnogim evropskim zemljama (preko 2.

Ne vrši se bezbedno skladištenje otpada sa PCB. uključujući oko 9. Ne postoje pouzdani podaci o količini opasnog otpada koji stvara industrija. Procenjuje se da se u Srbiji proizvede 460. U Vojvodini postoji problem neodgovarajućeg skladištenja otpada iz naftnih bušotina. Još uvek nedostaje integralni Katastar otpada u Srbiji. U Srbiji još uvek svaka opština ima sopstvenu deponiju-smetlište. Termoelektrane u Srbiji kao izvor toplote koriste čvrsto niskokalorično gorivo (lignit) i stvaraju preko 6 miliona tona letećeg pepela godišnje. baterija i akumulatora. otpada od električnih 111 . odnosno iskorišćenja otpada. Iako postoji zakonska obaveza dostavljanja podataka o otpadu. sa reciklažnim centrima i transfernim stanicama. koji se neadekvatno skladišti. čija se količina procenjuje na oko 600. dok preduzeća generišu oko 20%. Kapacitet postojećih deponija-smetlišta već je popunjen u većini opština.000 t godišnje opasnog industrijskog otpada. Opasan otpad se privremeno skladišti u neodgovarajućim skladištima. ne postoji odziv svih zagađivača.000 m3. Ne postoje postrojenja za insineraciju otpada. dok ruralne oblasti nisu obuhvaćene. Trenutno u Srbiji postoji oko 180 zvanično registrovanih deponija za odlaganje komunalnog otpada.600 t godišnje opasnog medicinskog otpada. zbog visokog sadržaja organskih materija i teških metala. Postojeći stepen reciklaže. što dovodi do nekontrolisanih sekundarnih emisija. Za sada ne postoji organizovano odvojeno sakupljanje. sortiranje i reciklaža otpada. pretpostavlja se na nastajanje industrijskog i opasnog otpada stagnira. od kojih neka postoje i više decenija. neupotrebljivih starih automobila. Bezbednost životne sredine nalnog otpada (oko 2. Prema Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom. a u slučaju udesa dolazi do izlivanja pepela u vodotokove. Sakupljanje je organizovano u urbanim oblastima. U pojedinim trafo-stanicama još uvek se kao rashladni medijum koristi PCB (piralensko ulje) koji se mora zameniti odgovarajućim uljima koja ne sadrže PCB. Odlaganje otpada na deponije jedini je način organizovanog postupanja sa otpadom. Glavninu komunalnog otpada (oko 63%) proizvedu domaćinstva. Procenjena količina nastalog komunalnog otpada iznosi 0. Ne postoje pouzdani podaci o godišnjim količinama i sastavu otpada koji nastaje (nedostatak mostnih vaga na deponijama). predviđeni su zatvaranje i rekultivacija postojećih smetlišta i izgradnja 29 regionalnih (za više opština) sanitarnih deponija. a same lokacije ne zadovoljavaju ni minimum tehničkih uslova za sanitarne deponije. što može ugroziti podzemne i površinske vode i zemljište.3.8 kg po stanovniku na dan. neracionalno je korišćenje sirovina i niska je energetska efikasnost. Katastar zagađivača ne postoji. Zbog smanjene aktivnosti industrije. kao ni za mehanički ili biološki tretman komunalnog otpada. Neproporcionalno je visok stepen stvaranja industrijskog otpada po jedinici proizvoda. Na području Srbije ne postoje postrojenja za tretman i odlaganje opasnog industrijskog otpada. nedovoljan je.2 miliona tona godišnje). Nedostaje upravljanje posebnim tokovima otpada: sakupljanje iskorišćenih ulja.

pre svega. Zakonski okvir kojim se regulišu hemikalije uži je nego u EU i fokusiran je na otrove.000 evra u 2004. lekova sa isteklim rokom trajanja. Osim toga. Blace.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. 3. Bajina Bašta.000 evra). Fond za zaštitu životne sredine. Kriterijumi klasifikacije.11. i elektronskih proizvoda. Lapovo. Nepravilno upravljanje medicinskim otpadom predstavlja značajan problem. za više opština koje predvode Kikinda. Ne postoji sistem izveštavanja o tokovima otpada. Nije uveden postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštavanja o uticaju određene hemikalije na zdravlje ljudi i životnu sredinu (postupak PIC). Uprava za zaštitu životne sredine izdvojila je 800. Lučani. Zatim su finansirana dva projekta sanacije postojećih smetlišta u Užicu i Leskovcu. i to: pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju 3 regionalne deponije za ukupno 16 opština i pripremu tehničke dokumentacije za zatvaranje i rekultivaciju postojećih smetlišta u 22 opštine. Fond za zaštitu životne sredine učestvovao je u finansiranju tri projekta izgradnje regionalnih sanitarnih deponija. kao i priprema tehničke dokumentacije za izgradnju regionalne sanitarne deponije u Zrenjaninu. pesticida. Postojeće procedure toksikološke ocene hemikalija ne mogu se porediti sa procenom rizika. Bela Palanka. godini. nije ratifikovana Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancijama (POPs). ali nisu detaljno definisani.2. Tokom 2006. na osnovu javnog konkursa. koji su obuhvatili izradu projektne dokumentacije za sanaciju i remedijaciju opštinskih deponija i izradu projektne dokumentacije za izgradnju regionalnih deponija. Tokom 2005. Ovim sredstvima sufinansirano je 30 projekata u 61 opštini. fluorescentnih cevi. Učešće u finansiranju iznosilo je oko 40–60% ukupne vrednosti projekta. Takođe je podržana priprema tehničke dokumentacije za sanaciju smetlišta u opštinama Čajetina. Ne postoji nacionalna kompjuterska mreža (uključujući baze podataka o hemikalijama koje se nalaze na tržištu i njihovim svojstvima) što međusobno povezuje sve organe koji imaju udela u pojedinim delovima upravljanja hemikalijama. Uprava za zaštitu životne sredine učestvovala je u finansiranju 24 projekta (300. Hemikalije Ne postoje sveobuhvatni podaci o aktivnostima upravljanja hemikalijama. godine. Krupanj i Žitište. Inđija. koja nije ratifikovana. Početni registar opasnih materija pripremljen je 2000. Prijepolje. otpadnih guma itd. na osnovu javnog konkursa. godini. U cilju poboljšanja upravljanja otpadom. koji treba da obuhvati izradu. Nova Varoš i Leskovac. U pripremi je Nacionalni plan za sprovođenje ove konvencije. preliminarnog 112 . utvrđen u Roterdamskoj konvenciji. finansirao je sanaciju smetlišta u Kikindi u 2005. godine. već samo pokrivaju procenu opasnosti. označavanja i pakovanja hemikalija uporedivi su sa zakonima EU. godine.

koja uključuje sprečavanje i kontrolu akcidentalnog zagađenja od industrije i rudarstva (na primer. skladišti ili odlaže opasne materije. lubrikanti. pravno ili fizičko lice koje proizvodi. Za industrijske udese je karakteristično da su u najvećem broju slučajeva imali potencijal da se prošire izvan postrojenja ili kruga fabrike. Oni mogu za posledicu imati ispuštanje u životnu sredinu opasnih materija. ili je sve 113 . posebnu pažnju treba posvetiti odgovorima na ova pitanja. Udesi sa opasnim materijama u proizvodnji. Mnogi udesi koji izazivaju zagađenje životne sredine prijavljeni su tokom transporta opasnih materija. Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine. PCB itd. prerađuje. kao što su gorivo. rehabilitacija prioritetnih lokacija kod kojih postoji rizik od akcidenta). sa ciljem da se promovišu i ekonomski rast i ekološka održivost u regionu. kao i rizicima koje uključuju nova postrojenja. pokrajinskom i lokalnom nivou. 3. verovatno je njihov broj i veći.11. propisane su mere koje se preduzimaju na nacionalnom. Mobilna ekotoksikološka jedinica Gradskog zavoda za javno zdravlje zadužena je da reaguje u akcidentalnim situacijama na teritoriji Srbije. Bezbednost životne sredine inventara dvanaest hemikalija koje se nalaze na listi te konvencije i ostalih hemikalija koje se nalaze na listi protokola POPs uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikoj udaljenosti. koristi. transportu i odlaganju predstavljaju izvore zagađenja životne sredine i rizik po ljudsko zdravlje. Povećanju rizika od hemijskih udesa doprinose mali hemijski pogoni. korišćenju. kao i njihovo izbacivanje iz upotrebe i odlaganje. transportu (31%) i rukovanju otpadom (18%). skladištenju. br. U Srbiji se inače dogodi 10–15 hemijskih udesa godišnje koji imaju potencijal da ugroze širi prostor. razređivači. a zatim i nacionalni program smanjenja emisija pojedinih POPs. U vezi sa ogromnim uticajem na životnu sredinu i rizicima za ljudsko zdravlje koji su uzrokovani starim tehnologijama i tekućim aktivnostima. transportuje. u obavezi je da u slučaju udesa organizuje i primeni neophodne mere u saglasnosti sa planom zaštite od udesa. kojih ima u stambenim zonama svih gradova u Srbiji. Prema Zakonu o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS.3. Plan zaštite od udesa mora biti urađen za svaki deo teritorije Republike gde postrojenja mogu prouzrokovati udes. Hemijski udesi Glavna komponenta održivog razvoja treba da bude ekološka bezbednost. sredstva za čišćenje. sa ciljem ustanovljavanja spremnosti u slučaju hemijskog udesa. Pričinjena je znatna materijalna šteta. S obzirom na okolnost da se ne prijavljuju svi udesi.3. stavlja u promet. U poslednjih pet godina smrtno je stradalo 5 ljudi u hemijskim udesima. Analizom udesa prema vrsti i mestu događaja može se konstatovati da je najveći broj udesa u: industrijskim pogonima (38%). dok je oko 70 bilo povređeno i zatrovano. 135/04). U proseku se godišnje beleži do deset takvih udesa.

Akcident je za sobom ostavio ekološku katastrofu i dugotrajne posledice po ekosistem u Mađarskoj i Srbiji. nafta. Potrebno je sprovesti i studiju procene rizika od prekograničnog zagađenja za sve rudnike i industrije za preradu rude u slivu reke Tise. u izveštaju se navodi da su neophodne mnogo organizovanije aktivnosti u cilju odgovora na pretnje životnoj sredini i „nedostatak bezbednosti“. gde najčešće do ugrožavanja životne sredine dolazi zbog nepropisnog odlaganja. Od mesta ispuštanja do ušća u reku Kolubaru. sa znatnom količinom nanosa pepela. mazut). Efektivna kontrola i upravljanje poplavama u srednjim i gornjim delovima sliva reke Tise takođe treba da bude prioritet. Slovačku. Mađarsku i Srbiju. Prema novim podacima. Neophodne su koordinisane mere za ublažavanje poplava. posebno od poplava i rizika od akcidentalnog zagađenja (prema novom izveštaju UNEP-a). a zatim slede kiseline i baze. Podaci o učestalosti javljanja pojedinih hemikalija pokazuju da su najčešće u pitanju tečna goriva (benzin. Treba razviti i implementirati pilot-projekte za jačanje kapaciteta za sprečavanje akcidenata. preko sistema koji nije u funkciji već dvadeset godina. usled havarije na deponiji pepela – kaseta 1. a 12% u ranžirnim stanicama. a u postupku probnog rada novog sistema za deponovanje pepela i recirkulaciju vode. Broj udesa u drumskom saobraćaju praktično je jednak broju udesa u železničkom saobraćaju. Uprkos iskustvima iz katastrofe u Baja Mare (Rumunija) u januaru 2000. 80% udesa se zbilo prilikom manipulacije na kolosecima. s obzirom na ogromnu ekonomsku. ostalo na nivou operatera ili industrijskog kompleksa zbog adekvatnog odgovora na udes. Preporučuje se izrada integralne strategije održivog razvoja za ceo sliv reke Tise. Ukrajinu. Upravljanje poplavama i sprečavanje rizika od prekograničnog zagađenja imaće dvostruku vrednost: zaštitu stanovništva i životne sredine. 114 . Skoro sedam godina je prošlo od izlivanja cijanida u reku Tisu iz rudnika zlata u severnoj Rumuniji. Što se tiče železničkog transporta. Septembra 2006. ali i obezbeđenje regionalne stabilnosti duž nacionalnih granica. u TE „Kolubara A“ – došlo je do ispuštanja hidro-smeše (smeša vode i pepela u odnosu 15:1) u vodotok reke Turije (pritoke Kolubare). ekosistem sliva reke Tise sâm se regeneriše posle akcidenta sa cijanidom. propan/butan. amonijak itd. u dužini od oko 5 km voda reke Turije bila je crne boje.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. a priroda ponovo oživljava. sa ciljem da se dopune trenutni podaci i odrede prioritetne aktivnosti za implementaciju pilot-projekata. društvenu i ekološku štetu uzrokovanu čestim poplavama. što uključuje Rumuniju. Značajno je uočiti veliki broj udesa sa opasnim otpadom. a inicijativa EU nalaže da se mere uključe u predloženi plan upravljanja slivom radi minimizovanja uticaja varijacija vodotoka u slivu. godine. Ali. godine. bolju spremnost na hitne reakcije i mere za odgovor na udes u slučaju zagađenja vode. kako po osi korita tako i uz obalni prostor i smanjenim proticajnim profilom reke. stanovništvo i okruženje su ostali ugroženi.

tako da su preduzete mere zaštite beogradskog vodovoda. godine utvrđene su četiri lokacije na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije) koje su kontaminirane osiro115 . U januaru 2003. Fizičko-hemijske karakteristike radioaktivnog otpada nisu poznate. herbicidom za uništavanje korova. Austriji. godine. 3. Radioaktivni čvrsti i tečni otpad srednjeg kao i niskog stepena radioaktivnosti nije prethodno tretiran. Atrazin je jedan od retkih herbicida koji je štetan po zdravlje ljudi. Minimizovanje rizika od akcidentalnog zagađenja i ustanovljavanje efikasnog sistema upozoravanja najvažnija su sredstva za sprečavanje uticaja na životnu sredinu od zagađenja. Skladištenje radioaktivnog otpada nije u skladu sa zakonskim propisima.11. Voda iz reke Save koristi se za snabdevanje stanovništva Beograda vodom za piće nakon tretmana. Na osnovu Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. što je bila posledica padavina i povoljne hidrološke situacije u slivu reke Save.1 μg/l).3. u zoni Beograda. Nemačkoj. Jedno skladište je predviđeno za otpad niske radioaktivnosti. Sloveniji) njegova upotreba već zabranjena. a drugo za otpad srednje radioaktivnosti. U donjem toku reke Save.027 mg) i Ostružnici (0. Očekuje se da će ovaj problem uskoro biti rešen. Hidrometeorološki zavod Republike Srbije izmerio je nivo atrazina u Sremskoj Mitrovici (0.1 milijarditi deo). Jonizujuće i nejonizujuće zračenje Od ukupnog broja izvora jonizujućih zračenja koji se koriste u Republici Srbiji oko 80% se koristi u medicini. godine desilo se zagađenje reke Save atrazinom.085 mg).1μg/l (0. Nakon bombardovanja NATO-a 1999. Bezbednost životne sredine Decembra 2002. Konstatovano je da je ovako obimno zagađenje voda verovatno uzrokovano hemijskim akcidentom na uzvodnom delu reke Save iznad mesta ulaska u Srbiju. godine odobrila 4 miliona USD pomoći Srbiji za rešavanje problema radioaktivnog otpada u Vinči. nisu zabeležena povećanja koncentracije atrazina u rečnoj vodi. maksimalna dozvoljena koncentracija bilo kojeg pesticida u vodi za piće iznosi 0.4. godine registrovane koncentracije atrazina u svim ispitivanim uzorcima vode za piće bile u okviru maksimalno dozvoljenih koncentracija. Prema Direktivi Evropske unije o kvalitetu vode za piće (EU Directive on Drinking Water Quality) iz 1980. oko 15% u industriji i oko 5% otpada na ostale delatnosti. Najveći problem predstavlja radioaktivni otpad privremeno smešten u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“ u dva skladišta. 2 μg/l) od onih regulisanih našim propisima (0. pa je u većini zemalja (na primer. jedno za čvrst otpad i drugo za tečni radioaktivni otpad. MDK (maksimalna dozvoljena koncentracija) za atrazin iznosila je 2 μg/l. Preporuke WHO za vodu za piće glase da zdravlje ljudi nije ugroženo ukoliko se konzumira voda sa koncentracijama koje su 20 puta veće (tj. Šapcu (0. s obzirom na to da je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) septembra 2006.075 mg).

sprovođenje kompletne dekontaminacije zemljišta kontaminiranog osiromašenim uranom do 2008. kao i na lokacijama Bratoselce i Borovac kod Bujanovca. Oko 80% površine ugrožene poplavama čini poljoprivredno zemljište. u Banatu.000 km puteva i 680 km železničkih pruga. IRPA/INRI. JUS i drugi). WHO. Prema podacima UN. Površina Srbije koja je ugrožena poplavama od 100-godišnjih voda iznosi 1. a merenja se vrše samo po zahtevima zainteresovanih pravnih i fizičkih lica. Na teritoriji opštine Bujanovac to su lokacije Bratoselce i Borovac. Reke Tisa i Tamiš poznate su po ekstremnim obilnim poplavama u Mađarskoj. 4. Prethodne poplave zabeležene su februara 1999. Oblast nejonizujućeg zračenja u Srbiji nije bila zakonski regulisana. 260 naselja. Kontrola izvora nejonizujućih zračenja nije organizovana. uključujući i 512 većih naselja. Pripremljen je nacrt Zakona o nejonizujućem zračenju. prvenstveno vezanih za postavljanje i korišćenje baznih stanica mobilne telefonije. Prirodne katastrofe Poplave Poplave nastavljaju da budu uobičajena prirodna katastrofa širom sveta. U Vojvodini je to oko 1 milion ha poljoprivrednog zemljišta. U Srbiji. 6–8 km uzvodno od granice. 2002. 3. aprila 2005. godine zabeležene su 44 velike poplave u svetu. koji nemaju snagu propisa. Srbija nema ovlašćenih institucija za obavljanje merenja u oblasti nejonizujućih zračenja. a na teritoriji opštine Vranje lokacija Pljačkovica. godine. godine i uspostavljanje monitoringa i procena uticaja osiromašenog urana na životnu sredinu opština Bujanovac. Preševo i Vranje. godine. 515 industrija.840 km puteva i oko 150 km železničkih pruga. 3. mašenim uranom. 16 tajfuna/ciklona/orkana. što znatno otežava rešavanje problema koji se pojavljuju poslednjih godina. Reka Tamiš probila je branu u Rumuniji. godine obuhvatile su mnogo veće područje sa leve strane Tamiša nego poplava 2005. Rumuniji i Srbiji. Očekuje se da sanacija lokacije Reljan bude završena do kraja 2006. i 2002. I reka Brzava je probila branu u Rumu116 . na teritoriji opštine Preševo lokacija Reljan. Poplave koje su se desile aprila 2000. aprila 2000. u poređenju sa 20 zemljotresa.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. godine desile su se velike poplave. od čega se 1. Završena je sanacija kontaminiranog zemljišta od osiromašenog urana na lokaciji Pljačkovica kod Vranja.11.5.57 miliona ha. Trenutno se u praksi primenjuju postojeći međunarodni i nacionalni standardi (CENELEC. 5 klizišta i 3 velika šumska požara. Predviđeni su razvijanje programa upravljanja radioaktivnim otpadom. godine. Poplave su nastale topljenjem snega i obilnim kišama u regionu Karpata.45 miliona ha nalazi u Vojvodini.

kao i 2. Ostatak. nasipi i ustave duž mreže sistema DTD osnova su za kontrolu poplava u Vojvodini. a delimično je porušen most na putu Vučje–Žabljane.000 kuća. Poplave su uzrokovane obilnim kišama u Srbiji i Rumuniji. Mali Iđoš i Nova Crnja i duž reke Karaš (gde ne postoji nasip).000 ljudi raseljeno ili bez domova. iako je to bila najveća ikad zabeležena poplava (naneta šteta je procenjena na 20 miliona evra). godine prevazišla je po intenzitetu poplavu iz 1999.000 hektara. Sečanj i Zrenjanin u Vojvodini. Porečje i Vučje. U mestu Jaša Tomić. oštećeno 90 objekata za stanovanje. Bezbednost životne sredine niji i ugrozila opštinu Plandište. što je 5% od ukupnog obradivog zemljišta u Srbiji.420 hektara. dok je 3. Kanali. Jula 2005. plaveći nizvodne branjene oblasti u Srbiji.3. Ovaj sistem i manje reke mogu ublažiti poplave koje se pojavljuju na svakih 20 do 100 godina. godine. 117 . koji je za 12 cm prevazišao najvišu ikad zabeleženu kotu. Slabe tačke duž glavne odbrambene linije predstavljaju betonski prelazi i zapušteni rečni kanali.235 ljudi bilo prinuđeno da se evakuiše. Vrhovi nasipa su bili nadmašeni u Rumuniji.7 miliona evra. U oblasti Kruševca poplavljeno je 27 naseljenih mesta. godine pretrpele su opštine Sečanj. Godine 2000. reka Tamiš je probila branu u Rumuniji i dostigla svoj najviši nivo u istoriji. plaveći zemlju i presecajući puteve. evidentirana 23 oštećenja na putnim pravcima. Poplava koja se desila 2000. Nedostajala je voda za piće. Požarevac i Golubac.500 domaćinstava. Slabe tačke su blizu gradova Kikinda. kukuruzom i povrćem. pošto su Dunav i njegove pritoke dostigli najviši nivo u poslednjih 100 godina. Naneta šteta je zahvatila skoro polovinu poljoprivrednog zemljišta u regionu. Žitište i Plandište. U području Leskovca uništeno je oko 25. ali nije bilo ljudskih žrtava. više od 200 kuća je uništeno. Poplavljeno je 3.000 hektara pod pšenicom. ne zahteva dodatnu visinu.550 km su izgrađeni oko svih glavnih reka i njihovih glavnih pritoka. kao i Negotin. u donjem delu sliva Tise. evidentirana 82 oštećenja na objektima. Smederevo. a oko 800 poplavljeno. poplave su zahvatile opštine Žabalj. Dunav je bio zatvoren za plovidbu skoro mesec dana. Naneta šteta procenjena je na 12. Aprila 2006. a brodovima je u aprilu naloženo da transportuju manje od jedne trećine prosečne količine robe. Vojska Srbije i dobrovoljci pomagali su lokalnom stanovništvu u izgradnji nasipa. poplave su zadesile Leskovac. Oko 90% nasipa duž Tise rekonstruisani su za 100-godišnje vode. gde je višak vode kontrolisan sukcesivnim ispuštanjem u retencione bazene. Reka Tisa je tada dostigla novi rekordni nivo od 906 cm.6 miliona evra. kao i mesta blizu Niša i Kruševca na jugu Srbije. Najveće štete od poplava 2005. naročito naselje Jaša Tomić i selo Međa. ostavljajući 11. Veliko Gradište. godine. Procenjeno je da je bilo poplavljeno 225. Titel. Nasipi za zaštitu od poplava u ukupnoj dužini od oko 3. zahvaćeno poplavama oko 2. Naneta šteta je procenjena na 35. sa periodom ponovnog javljanja većim od 100 godina.

pojavila su se klizišta. Krajem marta 2006. Poplave koje su se desile 2005. Ministarstvo odbrane je. gde su oštećene 1.296. Šteta od klizišta u 2006. dogodio se zemljotres. evakuisale gotovo 360 ljudi iz ukupno 1. I u 2004. godini procenjena je na 25 miliona evra. odmah nakon izlivanja reka i pojave klizišta na području Srbije. ugroženo je bilo 87 hektara obradive površine. godini finansirani su radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata za odbranu od poplava na 13 reka. da zaustavi proizvodnju električne energije.000 klizišta. čime je bila ugrožena opština Loznica. U opštini Prijepolje je oko 70 kuća poplavljeno usled podizanja nivoa podzemnih voda i topljenja snega. usled velikih poplava i višegodišnje nekontrolisane seče šuma. pre svega brana i retenzija. koji rukovode akcijama zaštite i spasavanja na teritoriji okruga. Najugroženija je bila opština Sečanj. što je značajno uticalo na zasejane useve. godine na teritoriji nekoliko opština u Srbiji. a 6 potpuno uništeno. Tako je u 81 opštini u kojoj je došlo do ugrožavanja stanovništva angažovano 96 štabova civilne zaštite sa ukupno 626 članova. odnosno ugrožena pojavom više od 2. inače poznatoj po seizmičkoj aktivnosti. a tri mosta su bila oštećena. u saradnji sa organima lokalne uprave. Oko 130 kuća je oštećeno. pri čemu je 67 kuća oštećeno.067 naselja koja su poplavljena. na granici sa Rumunijom.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Poplave su prisilile HE Đerdap II.082 kuće u pet sela. štabovi civilne zaštite angažovali su 134 operativne ekipe sa 669 članova. Poplave u drugim opštinama najviše su oštetile poljoprivredno zemljište. U opštini Koceljeva se pojavilo 95 klizišta. Pored toga. U opštini Ljig se pojavilo 150 klizišta. 118 . od kojih 5 većih razmera. godini finansirani su slični radovi na značajnom broju lokacija. odnosno opštine za koju su formirani. opština Trstenik. angažovala svoje stručne kapacitete kako bi pomogla ugroženom stanovništvu i ubrzala proces sanacije nastale štete. Stanje uzbune je bilo proglašeno u opštinama Trstenik i Lučane. Na teritoriji opštine Aranđelovac evidentirano je 100 klizišta. Klizišta Aprila 2006. Najteža situacija je bila u selu Bogdanje. a lokalni putevi su bili oštećeni na više od 60 mesta. Isti problem se javio u Banatu. U opštini Novi Pazar je poplavljeno 300 kuća. Zemljotresi Srbija spada u seizmički aktivna područja. godine i reka Jadar (u zapadnoj Srbiji) dostigla je svoj maksimum. godine u opštini Mionica. Aprila 2006. Podzemne vode su poplavile oko 20 kuća. Klizišta su se pojavila i u opštini Osečina. Te ekipe su. pa je ukupan broj angažovanih pripadnika civilne zaštite na terenu bio 1. U 2003. godine u području Banata aktuelizovale su potrebe za većim ulaganjima u održavanje postojećeg sistema za odbranu od poplava. a evakuisano je više od 200 stanovnika.

S tim u vezi. 3. „Šamot“ (Aranđelovac). Industrijski pogoni najčešće predstavljaju velike i lako prepoznatljive tačkaste izvore zagađenja. godine desila se serija manjih zemljotresa sa epicentrom na planini Jadovnik. Industrije koje izazivaju najznačajnija zagađenja vazduha uključuju. Uticaji ekonomskih sektora na bezbednost životne sredine 3. prema Predlogu Nacionalnog programa zaštite životne sredine: Petrohemija (Pančevo).2. Fabrika kreča (Jelen Do) i „Toza Marković“ (Kikinda). niska je energetska efikasnost. Pored bakra. Nedostatak postrojenja i opreme za smanjenje zagađenja opšti je problem. Industrija vatrostalnih materijala i elektrotermičkih proizvoda „Magnohrom“ (Kraljevo). Azotara (Pančevo). „Zorka“ (Šabac). IHP (Prahovo).12.7%. Većina industrija nema obezbeđeno skladište za privremeno čuvanje opasnog otpada. železara „US Steel“ (Smederevo). epicentar zemljotresa je bio u oblasti planine Maljena. 3. Bezbednost životne sredine jačine 4.3. Prosečan sadržaj bakra u površinskim kopovima i podzemnim rudnicima dostiže 0. Zastarele su tehnologije. plati119 .1. kroz relativno pomeranje ka industrijama koje manje intenzivno koriste resurse. zlato. neracionalno korišćenje sirovina. Industrija Procesi industrijalizacije i ekonomskog razvoja mogu doneti poboljšanja u efikasnom korišćenju resursâ. Ozbiljnija oštećenja nisu zabeležena. vade se srebro. koji se eksploatiše na površinskim kopovima Kolubare i Kostolca. Intenzivno vađenje bakra je koncentrisano u području Borskog okruga. Najintenzivnija rudarska aktivnost se odnosi na lignit. Industrijska postrojenja u Srbiji su generalno u lošem tehničkom stanju.12. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. godine sa epicentrom u Sjenici. FSK (Elemir). Rudarstvo U Srbiji se eksploatiše više vrsta mineralnih sirovina. „Agrohem“ (Novi Sad). kao i usvajanjem čistih tehnologija i postepenim poboljšanjem u sprovođenju propisa za životnu sredinu. 2003.35% odnosno 0. RTB (Bor). Prema podacima Zavoda za seizmologiju Srbije.8 stepena Rihterove skale. Fabrike papira „Matroz“ (Sremska Mitrovica) i „Božo Tomić“ (Čačak) itd. skoro 90% industrijskih otpadnih voda ispušta se bez prethodnog tretmana. slaba tehnološka disciplina i visok nivo stvaranja otpada.12. a 2004.

na i paladijum. gvožđe. olova i cinka i bakra. u potpunosti zaustavljen rad na rekultivaciji. dijatomit. otkada je.000 ha. Šumadijska. Podrinjska i područje istočne Srbije. Do najvećeg zagađivanja vazduha kod površinskih kopova uglja dolazi pri otkopavanju. ako sadrže veće količine peska ili drugih rastresitih materijala. antimon. Najčešća zagađenja voda u rudarskim basenima nastaju erozijom nezaštićenih odlagališta jalovine. njihova odlagališta i odlagališta kopova podzemne eksploatacije iznosi oko 12. feldspati.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. fluoriti. Pošumljavanjem je rekultivisano oko 1. boksiti. olovo i cink. azbest. energetskih mineralnih sirovina (ugalj. Procenjuje se da se na odlagalištima u Srbiji nalazi: između 1. Od svih oštećenih površina do 1991.4 i 1.7 milijardi tona jalovine od otkrivke i oko 700 miliona tona flotacijske i separacijske jalovine. kalaj. transportu i pretovaru uglja i jalovine. godine rekultivisano je oko 2. zlato i drugi metali). gips. voćnjaci i rasadnici. vazduha i zemljišta dovela je do značajnog razaranja i degradacije zemljišta.000 ha. a preostale rekultivisane površine su njive. koje obuhvataju značajna bilansna i potencijalna ležišta obojenih i crnih metala. pored iscrpljivanja neobnovljivih resursa i zagađenja vode. iz ekonomskih razloga. odnosno rizik za bezbednost životne sredine. ali zahtevaju podzemnu eksploataciju. Ukupna površina koju su do sada zauzeli površinski kopovi. prirodni gas i drugi energenti) i nemetaličnih mineralnih sirovina (magneziti. krečnjak. Sledeće rudarske aktivnosti predstavljaju potencijalni prekogranični rizik za životnu sredinu. Srbija raspolaže značajnom sirovinskom bazom metaličnih mineralnih sirovina (bakar. Preostale ekonomske rezerve su znatne.370 ha. zeoliti itd). Posebno značajni zagađivači (naročito kada duvaju jaki vetrovi) mogu da budu odlagališta jalovine. odložena na neodgovarajućoj lokaciji. Veliki prostori prekriveni su jalovinom. barit. 120 . Najznačajnije metalogenetske oblasti su Kopaonička. kvarc. nafta. volastonit. To su rudnici i prerada antimona. livade. duniti. U više navrata došlo je do značajnog zagađenja vodotokâ i podzemnih voda usled havarijskih proboja flotacijskih brana i izlivanja flotacijske jalovine. koja je. Najveći deo terena degradiran je površinskom eksploatacijom rude bakra i uglja. fosfati. vatrostalne i keramičke gline. Rudarski baseni u Srbiji odlikovali su se dugogodišnjom masovnom eksploatacijom. Intenzivna eksploatacija. molibden. nikl i kobalt. dolomit. u većini slučajeva.

bakarnih legura i odlivaka Rizik Toksični kiseli efluenti. topionička šljaka i hemikalije Veliki Krivelj (RTB) rudnik Toksični kiseli efluenti. Prekogranično zagađenje vazduha Krupanj – Veliki Majdan. flotacija i Toksični čvrsti otpad. SO2 i gasovite toksične materije. Moguće tenzije sa Rumunijom i Bugarskom Prekogranično zagađenje zemalja nizvodno Dunavom preko reke Save. UNEP. otkrivi flotacija bakra ka. nestabilna flotacijska jalovina Prekogranično zagađenje Bosne i Hercegovine preko reke Drine (granica BiH i Srbije). emisija prašine i neobezbeđeni rad. ENVSEC Projects: Reducing Environment & Security Risks from Mining in South Eastern Europe. Moguće tenzije sa zemljama nizvodno (Rumunija i Bugarska). a zatim i Dunava preko reke Save. Timoka. topionica i rafinacija). otkrivflotacija bakra ka. Kriveljske reke i Dunava. proizvodnja sumporne kiseline. emisija prašine. otkrivka.3. toksičtopionica antimona ni kiseli efluenti. topionička šljaka i hemikalije Potencijalne prekogranične posledice Prekogranično zagađenje u zemljama nizvodno Dunavom preko Bora (Borska reka). nestabilna flotacijska jalovina i topionička šljaka i hemikalije Prekogranično zagađenje Bosne i Hercegovine preko reke Drine. flotacija. SO2 i gasovite toksične materije. topljenje i rafinacija bakra. emisija prašine i neobezbeđeni rad. a zatim Dunava. Zajača – rudnik. Tenzije sa Bosnom i Hercegovinom Prekogranično zagađenje u zemljama nizvodno Dunavom preko reke Pek. emisija prašine i neobezbeđeni rad. Potencijalni prekogranični rizici za bezbednost životne sredine Naziv lokacije Bor (RTB) (rudnik. otkrivrudnik i flotacija olova i ka.12. Tenzije sa zemljama nizvodno (Rumunija i Bugarska). 2004. tokelektrolitičkog cinka sični kiseli efluenti. plemenitih i retkih metala. Toksični i kiseli efluenti. koncentrovanje.1. 121 . nestabilna flotacijska jalovina Šabac – topljenje i rafinacija Toksični čvrsti otpad. toksični čvrsti otpad. Tenzije sa BiH i drugim zemljama nizvodno Dunavom (Rumunija i Bugarska) Izvor: OSCE. Tenzije sa zemljama nizvodno (Rumunija i Bugarska) Prekogranično zagađenje u zemljama nizvodno Dunavom preko Kriveljske reke. SO2 i gasovite toksične materije. bakarnih limova. Timoka i Dunava. emisija prašine i neobezbeđeni rad. nestabilna flotacijska jalovina. emisija prašine i neobezbeđeni rad. otkrivka. eksploatacija rude bakra. Bezbednost životne sredine Tabela 3. nestabilna flotacijska cinka jalovina niskim sadržajem olova i cinka Majdanpek (RTB) rudnik i Toksični kiseli efluenti.

potrebno je doneti program usaglašavanja sa zakonskim zahtevima do 2015. koji nastaju u radu energetskih objekata. Sunčeva energija. Obzirom na starost postrojenja u nekim termoelektranama. eventualno zbog privremeno bržeg ekonomskog razvoja.650 MW – i „Nikola Tesla B“ – 1. U emisiji dimnih gasova. zatim u sektoru nafte i gasa. kao i u proizvodnji.12.93 0. od kojih je trajno rekultivisano 125 ha.24 0.67 0. 8. pri sagorevanju nastaju velike količine pepela (300–500 g/kWh).27 0. 2002. Energetika Termoelektrane „Nikola Tesla A“ – 1.00 Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike 122 . 8. a da kasnije posledice i štete zahtevaju znatno veća sredstva. Zbog globalnog uticaja lokalnih energetskih izvora. odakle potiču i obaveze evropskih zemalja o poštovanju međunarodnih dogovora. godine treba izvršiti i zamenu svih transformatora i drugih energetskih uređaja punjenih uljima koja sadrže PCB.96 0. nijednoj zemlji nije dopušteno zanemarivanje ekoloških efekata uticajnih na održivi razvoj šire međunarodne zajednice. 3.67 0. pa se procenjuje da na deponijama termoelektrana u Srbiji ima 180 miliona tona pepela i šljake. prenosu i distribuciji električne energije. Termoelektrane na fosilna goriva i industrija nafte i naftnih derivata spadaju u najveće zagađivače životne sredine.494 ha. Zagađivanje životne sredine može se javiti praktično u svim delatnostima u okviru elektroprivrede: u proizvodnji uglja. geotermalna.27 0.00 2003.21 6. može da dovede do trajnog ugrožavanja životne sredine i zdravlja stanovništva. eksploatacije.34 0. Ukupna površina zemljišta pod deponijama obuhvata 1. azotni oksidi (NOx) i čestice prašine. Proizvodnja primarne energije (M ten) Ugalj Nafta Gas Hidropotencijal Ostalo (biomasa.3.2. Uzimajući u obzir kvalitet uglja. a posebno prerade i transporta nafte i njenih derivata.68 0. Svako zanemarivanje ekoloških aspekata. po okolinu su najopasniji sumpor-dioksid (SO2). ugljen-monoksid (CO). Tabela 3.00 2004. vetar) 7.12.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. počev od istraživanja. Do 2015. ugljen-dioksid (CO2).98 0.84 5. Struktura domaće proizvodnje primarne energije u periodu 2002–2004.240 MW – sagorevaju lignit iz Kolubarskog basena. godine (Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja).01 6. Sadašnji nivo emisija iz energetskih izvora i objekata višestruko je veći od međunarodnih standarda.87 0.18 0.

Povećanje energetske efikasnosti radi očuvanja resursâ i smanjenja zagađenja životne sredine posebno je značajno u periodu tranzicije: promene. opalo na 19%.67 1996. sa 25%.16 (kg e.63 * kilograma ekvivalentne nafte Izvor osnovnih podataka. 0. uslovili su značajno pogoršanje ekonomske efektivnosti i energetske efikasnosti korišćenja energije u Srbiji u odnosu na druge evropske zemlje u tranziciji tokom iste decenije./USD) – prema proračunima IEA. ovaj faktor je u EU–15 u 2001. uz zaostale.83 2000. čini Strategija razvoja energetike Srbije do 2015. pa je tako učešće fosilnih goriva povećano sa 50%.*/$ BDP 1994. godini. godini iznosio 0. tehnološka zastarelost i amortizovanost energetskih i proizvodnih kapaciteta i struktura raspoloživih energenata. u 2002.69 1998. dok je učešće električne i toplotne energije. potrebna dalja ulaganja u eneretski sistem radi poboljšanja i modernizacije energetske infrastrukture. nasleđeni iz prethodne decenije. 0. n. godine. Trenutno stanje energetske efikasnosti u Srbiji karakterišu: velika potrošnja energije u zgradama. energetski neefikasne i zagađujuće komunalne službe za snabdevanje energijom.87 2004. niska energetska efikasnost u industriji. 0. Tržište Balkana je ujedinjeno Ugovorom o osnivanju energetske zaje123 .25 (kg e. što ukazuje na značajan prostor za energetsku racionalizaciju. izmenjena je i struktura energenata.35 2002. Uvozna zavisnost je u 2004. a u razvijenim zemljama oko 0. godini 0.3.3. zbog cena energije koje ne održavaju stvarne troškove poslovanja. Tabela 3. 0. Bezbednost životne sredine Zbog značajnog opadanja obima i promene strukture proizvodnih aktivnosti u grupacijama industrije Srbije./USD). tehnički istrošene. 0. na osnovu kojih je obračunata efikasnost korišćenja energije. n. 1. znači da je u Srbiji trošeno oko 3. organizacione i proizvodne strukture kod mnogih preduzeća u svim industrijskim granama.59 1992. 1990.5 puta više energije po jedinici društvenog proizvoda nego u razvijenim zemljama ili oko 6 puta više nego u zemljama EU. 0./USD).12. godini.88 (kg e. iz 1990.68 1994. Potrošnja energije po jedinici BDP Godina Potrošnja energije kg e. Ministarstvo rudarstva i energetike RS Faktor energetske intenzivnosti u Srbiji iznosio je u 2004. u 1990. 0. na 62%. n. Ekonomsko stanje u privredi. n. nizak stepen korišćenja potencijala obnovljivih izvora energije. u 2002. energetski intenzivne proizvodne tehnologije. vlasničke. godini iznosila 40%. uz veliko učešće električne energije za grejanje. i potrebe razvoja i primene jedne sveobuhvatne politike unapređenja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. finansijski neodrživo poslovanje preduzeća za snabdevanje električnom energijom.

zbog visine dimnjaka. iz brojnih razloga. taloži na većim rastojanjima od izvora. koji nastaje prilikom sagorevanja lignita u termoelektranama. Slovačke. U strukturi teretnog prevoza. odnos između drumskog i železničkog transporta se u periodu 1995–1998. U odnosu na ukupni prevoz u Srbiji. pored štete za zemljište. U 2004. koje. u određenim vremenskim periodima. Ugovorom se naglašavaju potreba i rokovi za implementaciju odgovarajućeg energetskog zakonodavstva (Direktive EU 2003/54/EC i 2003/55/EC i Uredba 1288/2003). dnice jugoistočne Evrope. imaju i drugih negativnih posledica (biljni svet). Prema dostupnim podacima. takva odlagališta ukupno zauzimaju površinu od 1. jer pepeo iz dimnjaka se. zakonodavstva životne sredine (Direktiva EU 85/337/EEC sa odgovarajućim dopunama. 2001/80/EC i stav 2 člana 4 Direktive 79/409/EEC) itd. Saobraćaj Udeo drumskog teretnog transporta relativno je nizak u Srbiji i iznosio je u 2003.4%). 124 . izgrađeni su protočni sistemi hlađenja. Kroz rad regionalnih institucija koje će se obrazovati na osnovu Ugovora o osnivanju energetske zajednice utvrdiće se i lista standarda relevantnih normativnih tela koje Srbija i zemlje regiona moraju da implementiraju. sve količine pepela držati u vlažnom stanju.4. 1999/32/EC sa odgovarajućom dopunom.5%). godini 63.6% od ukupnog (drumskog.7% u 2003. dok je u EU iznosio preko 70% početkom devedesetih i 79. Od novih zemalja članica EU udeo drumskog teretnog transporta najveći je na Malti i Kipru (100%).12. razvodna postrojenja i drugo.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.800 hektara. i sa nedovoljnim stepenom efikasnosti elektrofiltara. Udeo koji je blizak Srbiji registrovan je kod Mađarske.3%. s obzirom na činjenicu da je to jedini vid saobraćaja. 3. Dešava se da su deponije pepela. Kod termoelektrana izgrađenih u blizini reka. Iako sve termoelektrane imaju hidraulički transport pepela. godini iznosio je 66. Kod prvih je u periodima nižeg vodostaja reka ugrožena flora i fauna reke. nemoguće je. godini. Zagađenje zemljišta je takođe prisutno od uticaja deponija pepela u većoj meri. jer temperatura vode u reci prelazi dozvoljene vrednosti. sa dovoljnim količinama vode. međunarodni drumski prevoz ima tendenciju povećanja. U sadašnjoj situaciji sva količina letećeg pepela (nusproizvoda sagorevanja uglja) odlaže se na pepelišta u blizini termoelektrana. Poljske i Slovenije (raspon 59–65. železničkog i rečnog) transporta. Cementara „Holcim“ u Popovcu počela je korišćenje alternativnih goriva kao zamenu za fosilna goriva. i Češke Republike (74. koje imaju veće korišćenje železničkih pruga. dok druge imaju rashladne kule (tornjeve). dok je ovo učešće najmanje kod baltičkih država. veći zagađivači nego dimnjaci. a za druge je to normalna pojava koja u zimskom periodu ima i drugih uticaja na puteve. Kao primer neodrživog korišćenja resursâ može se navesti leteći pepeo. a time i izazvati manje raznošenje u okolinu. Prisutna je i pojava „kiselih kiša“.

U periodu 2000–2004.2%).000 registrovanih putničkih vozila i taj broj se rapidno povećava. čije je učešće u 2004. Zagađenje vazduha usled saobraćaja povećano je tokom poslednjih pet godina. U istom periodu oživljava i rečni saobraćaj. Srbija je imala više od 1. za 2. Neophodno bi bilo da Srbija u svoje zakonodavstvo ugradi deo regulative EU i uvede značajne ekonomske mehanizme i instrumente za regulisanje proizvodne i tržišne operativnosti. U poljoprivrednom sektoru povećanje proizvodnje i povećanje prinosa vodi intenzivnom korišćenju đubriva. čije je učešće u 1998.05 kg/ha). Stanje voznog parka u Srbiji nezadovoljavajuće je. i značajan negativan uticaj na okolinu. u železničkom prevozu zabeleženo je izrazito povećanje obima tranzita. obavljajući obavezu javnog prevoza. Nema sumnje da ovi procesi doprinose značajnom povećanju poljoprivredne proizvodnje i smanjenju siromaštva na selu. u odnosu na 2000. Zagađenje sumporom i olovom je u Srbiji posebno problematično zbog lošeg kvaliteta goriva (visokosumporni dizel i olovni benzin). pored pozitivnih.5 puta.9% u strukturi prevoza robe. U teretnom transportu prisutna je tendencija smanjenja obima unutrašnjeg prevoza i povećanje obima međunarodnog prevoza. Bezbednost životne sredine menjao u korist železnice. zavisno od stepena intenziteta poljoprivredne proizvodnje. posebno u većim gradovima. pesticida i vode za navodnjavanje. CO. koji su dalje 125 . Poljoprivreda Poljoprivreda ima.2%) i insekticida (za 5. drumski saobraćaj i dalje ima dominantnu ulogu na transportnom tržištu sa udelom u prevozu robe od 57. NOx. O3.3%. za 5.4% i 2001/2000. za 22. Potrošnja NPK (azot. za 4.3. za 31. U istom periodu rečni saobraćaj je stagnirao (11%).2%. Međutim. U periodu 2000–2004. sa ciljem da se promoviše racionalna upotreba resursâ i smanje štetna zagađenja životne sredine. Imisiona koncentracija azotovih oksida i ugljen-monoksida redovno prelazi dozvoljeni nivo u Beogradu (posebno u centru grada).5. Međutim. dok je u naredne dve godine došlo do značajnog pada (2002/2001. ovaj odnos se menjao u korist železničkog saobraćaja. Smatra se da su drumska vozila jedan od glavnih zagađivača vazduha u Srbiji.1 kg/ha). Prodaja ostalih pesticida u 2001. dok se u narednim godinama ova potošnja smanjuje (2003.0%). Emisijom izduvnih gasova dolazi do oslobađanja SO2. – 0. intenzivna poljoprivreda u odnosu na potrošnju resursa stvorila je brojne probleme u životnoj sredini. beležila je porast (2000/1999. dodatno istrošila svoje kapacitete. 3. fosfor i kalijum) veštačkih đubriva u Srbiji u periodu 2000–2001.6% i 2003/2002. zbog uvoza velikog broja polovnih automobila.12. čestica i olova u atmosferu. godinu beleži rast za 46. iznosilo 17. koja je u kriznim godinama. Ukupna prodaja pesticida (u poljoprivredi i drugim aktivnostima) beleži najveći porast u 2001.8% u 2004.8%). godini (0. Godine 2004. kao i prodaja herbicida (rast za 10.900. iznosilo 31.

doprinos razvoju privrede zemlje.13. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine Zakonom o zaštiti životne sredine definisani su svi zahtevi za uspostavljanje i sprovođenje sistema EMAS u skladu sa EU. Društveno odgovorno poslovanje povećava bezbednost životne sredine. prekomerna eksploatacija resursâ pitke vode doprinosi isušivanju akvifera. transparentna komunikacija sa potrošačima. U praksi ove odredbe još uvek nisu implementirane. sponzorstva). fer odnos prema zaposlenima. obezbeđenje stabilnih poslova. poslovanje prema zakonu. Ono obuhvata više elemenata: sigurnost da se ne koristi dečji rad. U Srbiji su 43 preduzeća dobila certifikat ISO 14000. filantropske aktivnosti (donacije. a prekomerno korišćenje površinskih voda za navodnjavanje rezultuje iscrpljivanjem. Prednost uvođenja ove serije standarda može se videti u ostvarenim uštedama kroz smanjeno rasipanje sirovina i energije. što podrazumeva internalizaciju ekološke i socijalne odgovornosti u osnovnu poslovnu strategiju na način koji omogućava ostvarenje trajne koristi za sadašnje i buduće generacije.13. opšta etika poslovanja. 126 . Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14000. posredno. 3. kvalitet proizvoda i usluga po fer cenama. Društveno odgovorno poslovanje kao faktor bezbednosti životne sredine Društveno odgovorno poslovanje znači održivost preduzeća. zaštita zdravlja i bezbednosti radnika. kroz smanjenje mogućih izdataka po principu „zagađivač plaća“. 3. Treba podsticati firme da primenjuju sistem upravljanja zaštitom životne sredine i uspostaviti registar certifikovanih organizacija.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. ili. 44–50. Društveno odgovorno poslovanje se ne odnosi samo na zaštitu životne sredine i donacije lokalnoj zajednici. EMAS) treba široko promovisati kao dobrovoljnu meru. intenzivno korišćenje đubriva i pesticida doprinosi zagađenju voda. imali negativan efekt na poljoprivrednu produktivnost. Na primer. čl. Farme svinja i goveda nemaju prečišćavanje otpadnih voda što zagađuje rečne tokove u koje se otpadne vode ispuštaju.1. zaštita životne sredine.

3. Bezbednost životne sredine Poteškoće u primeni sistema upravljanja zaštitom životne sredine (što pogađa uglavnom zemlje u tranziciji) odnose na: nizak stepen svesti i kapaciteta za uvođenje i primenu ovog instrumenta. Što se tiče proizvoda.13. Jedan od ciljeva dodele znaka zaštite životne sredine jeste zainteresovati proizvođače da proizvode bolje i manje zagađuju. Čistija proizvodnja Jedan od dugoročnih ciljeva Nacionalnog programa zaštite životne sredine predstavlja uvođenje čistije proizvodnje i sistema upravljanja zaštitom životne sredine u industrijska postrojenja. smanjenja zagađenja životne sredine i racionalnijeg upravljanja sirovinama i energijom. postojeći visok nivo oporezivanja i loše finansijsko stanje mnogih privrednih preduzeća otežavaju porast ulaganja u zaštitu životne sredine. U pripremi je Nacionalna strategija čistije proizvodnje. zdravlje i bezbednost u celom životnom ciklusu proizvoda. eliminaciju toksičnih i opasnih sirovina. Dodela znaka zaštite životne sredine ustanovljena je radi podsticanja razvoja novih.2. čistija proiz+vodnja omogućava integrisanje pitanja životne sredine u projektovanje i pružanje usluga. nepostojanje zakonodavstva i politike koji podržavaju primenu sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Znak se može dodeliti samo proizvodima koji imaju bolje osobine od propisanih. Što se tiče usluga. upotrebom goriva). za koju je nadležno Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine – Uprava za zaštitu životne sredine. nespremnost rukovodstava organizacija da usvoje inovativne pristupe i uvedu nove načine upravljanja. i smanjenje količine i toksičnosti svih emisija i otpada pre nego što izađu iz procesa. od ekstrakcije sirovina do konačnog odlaganja proizvoda. korišćenjem pojedinih sirovina i.3. Nepostojanje podsticajnih mera za smanjenje zagađenja. Ulaganja privrede u smanjenje zagađenja i čistije tehnologije nedovoljna su. emisijom otpadnih gasova i vode). 3. upotrebe (npr. što se prepoznaje u svim fazama tzv. prevoza do prodavaca i potrošača (npr.13. čistija proizvodnja se fokusira na smanjenje uticaja na životnu sredinu. Ekološki znak Svaki proizvod ima više ili manje nepovoljan uticaj na životnu sredinu. nedostatak inicijalnih finansijskih sredstava. bacanjem ambalaže i ostataka iskorišćenih proizvoda) do odlaganja posle upotrebe (npr. zagađenja podzemnih voda štetnim sastojcima otpada). 127 . niskootpadnih tehnologija. sa tim u vezi. Čistija proizvodnja obuhvata očuvanje i recikliranje sirovina i energije. proizvodnje i potrošnje proizvoda manje štetnih za životnu sredinu.3. životnog ciklusa proizvoda: od proizvodnje (npr.

Uzroci tome su nedovoljno znanje i informisanost o problematici životne sredine. 3.14. tretmana otpadnih voda i bezbednog odlaganja komunalnog i opasnog otpada. parcijalno je i neplansko. već su aktivnosti periodične i pojedinačne. Inicijative imaju za cilj da podstaknu stanovništvo na odgovorniji odnos prema životnoj sredini. U Srbiji još nije implementiran program dodele ekološkog znaka. ugrožavanju zaštićenih prirodnih dobara. kao i o zaštitnim merama koje je potrebno preduzeti. sa nedostatkom tačnih informacija. zagađenje površinskih i podzemnih voda. 3. Na sporo razvijanje svesti o životnoj sredini uticali su sledeći faktori: nepostojanje strateškog pristupa obrazovanju za zaštitu životne sredine. Dodela i oduzimanje ekološkog znaka za proizvode.15. Javna svest Nizak nivo svesti građana o životnoj sredini i odsustvo ekološkog ponašanja posledica su nedovoljne informisanosti. poljoprivredne proizvodnje i nepropisnog odlaganja otpada. što zajedno utiče na ekonomski razvoj i javno zdravlje. 128 . Podzakonski akt je u pripremi. što je utvrđeno u Zakonu o zaštiti životne sredine. neracionalnom korišćenju prirodnih bogatstava. Na tržište treba uvesti program postavljanja ekološkog znaka na proizvode koji nisu štetni za životnu sredinu. nedovoljna dostupnost informacija. ali i niskog životnog standarda protekle decenije. kao značajan segment neformalnog obrazovanja stanovništva o bezbednosti životne sredine. ograničeni interes medijâ i ograničene mogućnosti za učestvovanje građana u odlučivanju o životnoj sredini. nerešenom pitanju odlaganja svih vrsta otpada i drugim posledicama. nepoverenje i nedovoljno učešće javnosti u procesima odlučivanja. raspoloživost i distribuciju.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Ne postoje kontinualne kampanje na razvijanju i jačanju svesti. zbog proizvodnje energije. Zakona o zaštiti životne sredine. procese i usluge koji manje zagađuju životnu sredinu generalno je regulisana članom 53. Zaključci i preporuke Pritisci na bezbednost životne sredine uključuju: odsustvo politike zaštite životne sredine i nedostatak finansijskih sredstava za održavanje zastarele industrije. Kampanje razvijanja javne svesti potrebne su radi podsticanja stanovništva na brigu o životnoj sredini i njenoj bezbednosti. a često i senzacionalističko. Suštinski je neophodno da javnost ima informacije o stepenu ugroženosti životne sredine i konačno uticaju ugrožene životne sredine na zdravlje. Ovakva situacija vodi sve većem narušavanju životne sredine. Informisanje.

ojačati prekograničnu saradnju kroz implementaciju projekata na lokalnom nivou. poboljšati kapacitete postrojenjâ za upravljanje vodama. degradacija zemljišta nepravilnim korišćenjem đubriva i pesticida. salinacijom i erozijom od vetra. uključujući i one koje izaziva čovek. uništavanje šuma i erozija neki su od uzroka siromaštva.3. implementacija Nacionalnog programa zaštite životne sredine i niza akcionih planova čije se donošenje očekuje. Bezbednost životne sredine zastarele industrijske tehnologije i manjak postrojenja za smanjenje zagađenja negativno utiču na zdravlje ljudi i regionalnu stabilnost prekograničnim zagađenjem vazduha i voda. sistem rane najave i informacioni sistem u oblasti životne sredine. prirodne katastrofe (poplave. klizišta i zemljotresi). i to primarno za tretman i odlaganje komunalnog i opasnog otpada. često rezultuje migracijom stanovništva. kao i postrojenja za tretman otpa- 129 . kao i na izlaznom profilu Dunava (to će omogućiti blagovremeno otkrivanje zagađujućih materija u vodotocima. realizacija infrastrukturnih projekata. izgradnja sistema obaveštavanja i rukovođenja u slučaju hemijskog udesa na teritoriji Republike Srbije. i njihov međusobni uticaj sa drugim rizicima. U narednom periodu potrebno je intenzivirati angažovanje na sledećim zadacima: harmonizacija zakonâ iz oblasti životne sredine sa propisima EU. dalje razvijati saradnju sa susednim zemljama na implementaciji potpisanih međunarodnih ugovora u oblasti zaštite životne sredine. jačanje ministarstva nadležnog za životnu sredinu i Agencije za zaštitu životne sredine. neophodno je izraditi mapu područja sa rizikom od poplava. te će se uz odgovarajući sistem obaveštavanja omogućiti rana najava odnosno izdavanje upozorenja i sprovođenje mera zaštite). ratifikacija i implementacija konvencija od značaja za Srbiju. iscrpljivanje prirodnih resursa. isušivanjem. realizacija projekta izgradnje sistema rane najave izgradnjom automatskih stanica na ulaznim profilima reka Dunava. Save i Tise. neophodno je uspostaviti prekogranični monitoring životne sredine.

odnosno mesta potencijalnih ekoloških akcidenata. kako bi se taj princip mogao iskoristiti kao dodatna podrška tranzicionim procesima. Literatura 1. procesu donošenja odluka i pravnoj zaštiti u pitanjima životne sredine. 6. 3. 7. Strategija razvoja energetike. sa rizikom teških i nekontrolisanih zagađenja na lokalnom. U tom smislu. sa druge strane. 2005. ali i prednosti razvojnih programa. Nacionalna strategija Srbije za pristupanje EU. i koji u sebi sadrže elemente održivog razvoja. već zadiru duboko u ekonomske odnose i razvoj država na više planova (protokol iz Kjota. saobraćaj i obrazovanje. 2003. 5. kao osnovnim elementima Arhuske konvencije. ne raspolažu kapacitetima za uklanjanje ovih opasnosti. konvencije i ugovore koji višeznačno određuju međunarodne odnose. 2. 4. Nacionalna strategija upravljanja otpadom. a posebno na prekograničnom nivou. predstavlja pretnju koja mora biti minimizovana ili eliminisana. 2006. Postojanje crnih tačaka. 2003. Lokalna strategija održivog razvoja. Jasno je da države ne mogu pojedinačno obezbediti potpunu ekološku bezbednost i da međunarodne organizacije. 2005.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. 8. Potrebno je unaprediti postojeće instrumente politike koji bi bili prilagođeni i efikasni u slučajevima ekološke pretnje regionalnoj stabilnosti. neophodno je da Srbija prihvati međunarodne standarde i pristupi međunarodnim ugovorima i konvencijama. dnih voda i problema rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture u vezi sa problemima životne sredine. 2004.16. trgovinsku razmenu. Arhuska konvencija itd). Takođe je važno sagledati propise koji harmonizuju standarde proizvodnje. izraditi mehanizme zaštite i kontrolisanog korišćenja. 2005. instrumenti procene uticaja na životnu sredinu moraju biti dorađeni i usklađeni sa pravilima Evropske unije. ne samo na polju zaštite životne sredine. Strategija razvoja poljoprivrede. mora biti učinjen napredak u pristupu informacijama. 130 Strategija smanjenja siromaštva. odnosno eksploatacije prirodnih resursa. 2003. od onih koji su direktno ugroženi do međunarodnih institucija čija je delatnost obezbeđivanje preduslovâ za bezbednost i saradnju. Životna sredina je bitan element bezbednosti u regionu. kako bi mogla da koristi mehanizme zaštite. Strategija održivog razvoja vodoprivrede. . Predlog Nacionalnog programa zaštite životne sredine. 3. U tom poslu potrebno je da budu angažovani svi. Bilo bi dobro posebnu pažnju usmeriti na međunarodne protokole.

24. T.. Environmental Protection Agency. 131 . 14. Zbornik tekstova. 2005. Republički biro za razvoj. 2006. 19.. 21. prevention and dispute settlement“. Koliko nam se menja klima. 4: 63–72. 2005.. Izveštaj o sprovođenju milenijumskih ciljeva razvoja. NVO Environmental ambassadors web site Izveštaj o stanju životne sredine i prirodnih resursa za 2002. U. 18. Vodoprivredna osnova Republike Srbije. 2002. Odluka Saveta o principima. 29. Za bolji put Srbije. „Environment and Security: Concepts and Definitions“. Ljudska bezbednost. godinu. Our Common Future. Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine. Beograd World Commission on Environment and Development. Izveštaj o razvoju Srbije 2005. New York. Životna sredina i održivi razvoj. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine. 2005.S.. 2006. Prvi izveštaj o sprovođenju Strategije smanjenja siromaštva. 2001. 22. Fakultet civilne odbrane i Fond za otvoreno društvo.S. R.. Beograd. 28. UNDP vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine. Environmental Security: Strengthening National Security through Environmental Protection.. 2006. 2006. Matthew. Environmental Protection Agency. 30.. 16. 2005. Akcioni plan Vlade Srbije za sprovođenje prioriteta iz Evropskog partnerstva. USA. Popović. 2005. Studija izvodljivosti za otpočinjanje procesa stabilizacije i pridruživanja EU. Jovanović. 12. 20. 10. „Conflicts between sectoral and transboundary freshwater uses: causes. 1999. USA. Nacrt Strategije ekonomskog razvoja Srbije 2006–2012. 2006. Globalization and water resources management: the changing value of water. Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji. Izveštaj EU o postignutom napretku Srbije. M. 13. prioritetima i uslovima sadržanim u Evropskom partnerstvu (2006/56/EC). 2005. Demokratska stranka. B. Beograd. godinu. Radulović. Agencija za zaštitu životne sredine. U. National Security Studies Quarterly 1998. Bezbednost životne sredine 9. 2003. Nacrt strategije razvoja šumarstva. Bosnjakovic. 15. Washington DC. 11. Oxford University Press. 1987. E. kakva će biti naša buduća klima. Izveštaj za 2004. Deklaracija UN o Milenijumskim ciljevima. 23. 27. 17. 25. 2006. 2003. 26.3.

33. OSCE.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. The Case of Central Asia and South Eastern Europe. Environment and Security – Transforming risks into cooperation. 2005. 2004. ENVSEC Projects: Cross-border Environmental Monitoring and Early Warning Systems. UNEP. 2004. 132 . 36. UNEP. ENVSEC Projects: Reducing Environment & Security Risks from Mining in South Eastern Europe. OSCE. practices and guidelines for sustainable mining and closure of mines. ENVSEC Projects: Rapid Environmental Assessment of the Tisza River Basin. Mining for Closure – policies. UNEP. ENVSEC Projects: Network Development of Local Actors from the Sava River Basin on Water Resource Management. OSCE. 35. UNEP. OSCE. OSCE. UNEP. 2003. ENVSEC Projects: Enhancing Transboundary Biodiversity Management in South Eastern Europe. 37. 34. UNEP. 31. UNEP. 32. 2004.

17. Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji 2004. Bezbednost životne sredine 3.3. higijenu i rekreaciju Indikatori su preuzeti iz publikacije prof.) Broj realizovanih programa zaštite životne sredine Sredstva utrošena za programe zaštite životne sredine (izraženo u evrima) Broj potpisanih međunarodnih ugovora u oblasti zaštite životne sredine Broj ratifikovanih međunarodnih ugovora u oblasti zaštite životne sredine Procent novosagrađenih objekata sa urađenom procenom uticaja na životnu sredinu (u odnosu na ukupan broj novosagrađenih objekata) Stavovi građana o stepenu ugroženosti životne sredine Stavovi građana o adekvatnosti zaštitnih mera vezanih za životnu sredinu Vazduh Emisija CO2 – MT (miliona tona) po glavi stanovnika Emisija NO2 – MT po glavi stanovnika Emisija SO2 – MT po glavi stanovnika Broj dana u godini sa prekoračenom emisijom zagađujućih materija Lokacije mernih mesta sa prekoračenom emisijom zagađujućih materija Broj identifikovanih zagađivača vazduha – katastar zagađivača Broj motornih vozila bez katalizatora Procent domaćinstava koja koriste daljinsko grejanje Procent ostvarene gasifikacije Broj obolelih od respiratornih oboljenja Potrošnja supstancija koje oštećuju ozonski omotač Emisija gasova sa efektom „staklene bašte“ Voda Dostupnost kontrolisane vode za piće (% ukupnog stanovništva) Dostupnost javnog kanalizacionog sistema (% ukupnog stanovništva) Mikrobiološka ispravnost vode za piće. 133 .. i dopunjeni. ANEKS: LISTA KORIŠĆENIH INDIKATORA Indikatori bezbednosti životne sredine16 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 16 Postojanje pravnih normi u oblasti zaštite životne sredine Adekvatnost propisa koji uređuju oblast zaštite životne sredine Usklađenost propisa koji uređuju oblast zaštite životne sredine u Srbiji sa propisima EU Dostignuti nivo standardizacije – broj preduzeća sa uvedenim standardom EMAS – ISO 14001 Pravne pretpostavke za dostupnost informacija o stanju životne sredine Budžetska izdvajanja države za zaštitu životne sredine (EUR/god. dr Dragane Dulić et al.

Biodiverzitet Procent zaštićenih biljnih vrsta u odnosu na ukupan broj Procent ugroženih biljnih vrsta u odnosu na ukupan broj Procent zaštićenih životinjskih vrsta u odnosu na ukupan broj Procent ugroženih životinjskih vrsta u odnosu na ukupan broj Šume Oblasti pod šumama (u milionima ha) Štete od šumskih požara izražene u ha Štete od bespravnih seča izražene u ha Procent deforestacije (obešumljivanja) u odnosu na ukupnu površinu pod šumom Proizvodnja i potrošnja energije 17 Korišćenje obnovljivih izvora energije (%) Intenzitet korišćenja energije Godišnja potrošnja energije po stanovniku17 Postizanje univerzalnog osnovnog obrazovanja do 2015. hepatitis B) Zemljište Obradivo zemljište (% od ukupnog zemljišta po glavi stanovnika) Procent obradivog zemljišta zahvaćenog erozijom izazvanom ljudskim aktivnostima Procent obradivog zemljišta zahvaćenog erozijom izazvanom prirodnim procesima Površina zemljišta sa sadržajem štetnih materija u odnosu na celokupno zemljište Godišnja potrošnja mineralnih đubriva (kg) po stanovniku Plavljeno zemljište u odnosu na celokupnu teritoriju Broj stradalih u razornim zemljotresima Zaštićene prirodne oblasti (% od ukupne površine) Otpad Količina generisanog otpada po domaćinstvu izraženog u kg Količina komunalnog otpada koji se organizovano prikuplja Procentualna zastupljenost biohazardnog otpada u ukupnom opasnom otpadu Broj uređenih deponija Količina otpada koji se reciklira u odnosu na ukupan generisan otpad izražena u m3 Količina generisanog opasnog otpada. godine jedan je od milenijumskih ciljeva UN-a. 134 . t/god. − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − Potrošnja vode za piće po glavi stanovnika (godišnja/dnevna – u l) Količina tretiranih otpadnih voda (% od ukupne količine) Broj obolelih od bolesti prouzrokovanih zagađenom vodom (npr.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.

broj i kvalitet nastavnog kadra. Kritike preterano kvantitativnog pristupa problemu ostvarenja globalnog cilja obezbeđenja „obrazovanja za sve“. 2005. Postoji ogroman broj istraživanja kojima se konstatuje pozitivna koleracija između godina školovanja i smanjenja siromaštva. bolesti.1. raspostranjenosti HIV-a. odnos javnog i privatnog obrazovanja i neformalno obrazovanje. srednje. S druge strane. obrazovnu politiku i normativnu regulativu. Fakultet civilne odbrane i Fond za otvoreno društvo.1. Prethodni izveštaj obuhvatio je sledeće indikatore vaspitno-obrazovnog sistema: obrazovnu koncepciju i strategiju. dovele su do postavljanja pitanja kvaliteta obrazovanja kao imperativa u skorijim izveštajima. obuhvata učeničke populacije na svim nivoima obrazovanja). Obrazovanje kao dimenzija ljudske bezbednosti Koncept ljudske bezbednosti u centar univerzalne akcije stavlja dostojanstvenu egzistenciju individue bez straha od oskudice. nasilja. Indikatori vaspitno-obrazovnog procesa nisu obuhvaćeni prethodnim izveštajem zbog kompleksnosti istraživačkog problema u vezi sa objektivnošću pokazateljâ i dostupnosti podataka. Uvod 4. i značaja viših nivoa obrazovanja za razvoj ljudskog kapitala i društvenu koheziju. u skorije vreme se sve češće ističe problematičnost shvatanja obrazovanja kao magične pilule koja može uticati na ekonomski rast i razvoj ili dostizanje ideala mira i socijalne pravde. više i visoko obrazovanje.4. 18 19 Education for All Global Monitoring Report 2005 – The Quality Imperative. 135 .1. Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji: Izveštaj za 2004. OBRAZOVANJE I BEZBEDNOST 4. gladi. poboljšanja ishrane i niza drugih pokazatelja kvalitetnijeg življenja. kriminala itd. U ovom svetlu posmatranje stanja obrazovanja u Srbiji sa aspekta ljudske bezbednosti obuhvata praćenje u odnosu na indikatore kvantiteta (npr.. pokazatelje efikasne upotrebe resursâ.19 Krupnu zamerku pojednostavljivanju veze između razvoja i obuhvata osnovnim obrazovanjem čini zanemarivanje aspiracija dece i njihovih roditelja. kao i indikatore kvaliteta (npr. obrazovanje odraslih. podsisteme vaspitno-obrazovnog sistema – predškolsko vaspitanje.18 koji se bazira prvenstveno na obuhvatu dece osnovnim školovanjem. principe sistema – demokratičnost i pravednost. obrazovnog postignuća. Beograd. Nije iznenađujuće što je za tako shvaćenu bezbednost obrazovanje prepoznato kao važan faktor za obezbeđenje ovakve dostojanstvene egzistencije. neželjenih trudnoća. osnovno. demokratičnosti sistema itd).

4. U prvom delu biće korišćeni indikatori iz prethodnog izveštaja.1. da utvrdi pravilnosti. Ovde odmah treba naglasiti da se pitanja kvantiteta i kvaliteta samo uslovno mogu razdvojiti radi utvrđivanja indikatorâ za ovakvo istraživanje.2.2. ovo istraživanje nastojaće da utvrdi koliko obrazovanja dobijaju učenici i studenti u Srbiji i kakvo je to obrazovanje. nove vrednosti i tendencije.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. tj. 4. U obrazovnoj praksi ona su neraskidivo povezana i ispreplitana. ciljevi ovog istraživanja su: da dâ pregled i ocenu stanja obrazovanja u Srbiji u odnosu na indikatore sistema postavljene u prethodnom istraživanju. Recimo. Ciljevi istraživanja Osnovni cilj ovog istraživanja jeste da dâ pregled trenutnog stanja obrazovanja u Srbiji kao faktora ljudske bezbednosti u odnosu na indikatore uspostavljenje prethodnim izveštajem. indikator osipanja đaka na nivou osnovnog ili srednjeg obrazovanja relevantan je za praćenje broja učenika koji dobiju određeni nivo obrazovanja. S obzirom na izuzetnu važnost indikatora vaspitno-obrazovnog procesa za ocenu kvaliteta i relevantnosti celokupne obrazovne aktivnosti. ali svakako govori mnogo i o kvalitetu obrazovanja.) obrazovanja treba shvatiti u kontekstu potrebe izbora indikatora za svrhu ovog istraživanja. Na primer. Dakle.3. Prema radnoj definiciji ljudske bezbednosti iz prethodnog izveštaja: „Ljudska bezbednost je postignuta kada i gde individue i zajednice: 136 .) i o kvalitetu (II. utvrđivanjem pravilnosti u društveno-ekonomskom ili kulturnom poreklu učenika koji napuštaju obrazovanje mogu se identifikovati nedostaci sistema da adekvatno odgovori na obrazovne potrebe određenih grupa. što zalazi u domen kvaliteta. Dakle. relevantnosti obrazovanja. godine kako bi se utvrdile pravilnosti i kretanje vrednosti u odnosu na indikatore sistema.1.1. tj. podelu drugog poglavlja ovog izveštaja na deo o kvantitetu (II. dodatni cilj ovog istraživanja je da pokuša uspostaviti polazište za uspostavljanje i dalje istraživanje upravo indikatora procesa. Težište istraživanja je na saglédanju novina u odnosu na pregled stanja u izveštaju iz 2004. da uspostavi polazište za saglédanje stanja na nivou procesa obrazovanja u Srbiji u odnosu na indikatore kvaliteta na kojima je globalni imperativ praćenja ostvarenosti milenijumskog cilja „Kvalitetnog obrazovanja za sve“. Indikatori i delovi izveštaja Grubo rečeno. uprkos i dalje prisutnom problemu objektivnosti i dostupnosti podaka.

normativna regulativa)..4. broj učenika po nastavniku.21 dok pokazatelji stanja u ovim zemljama zapravo predstavljaju opadanje u odnosu na period 1990-ih. aktivno participiraju u realizovanju tih opcija. odnos izdvajanja za obrazovanje i postignuća učenika i slični pokazatelji. kao što su: procent učenika koji stignu do 5. Otuda će. Kvalitet obrazovanja se u globalnim izveštajima takođe nastoji izraziti merljivim indikatorima. opremljenost. godine). Tamo gde postoje međunarodni indikatori za postizanje određenih ciljeva koji su komplementarni ciljevima postizanja ljudske bezbednosti oni će biti korišćeni radi pozicioniranja stanja u Srbiji u odnosu na druge zemlje. procent učenika koji završavaju osnovno. ublaže ili adaptiraju pretnje njihovim ljudskim. imaju mogućnost i slobodu da upražnjavaju te opcije. dostupnost kadra). Paris. environmentalnim i socijalnim pravima. EFA Global Monitoring Report 2002: „Is the World on Track?“. aktuelno stanje učešća u obrazovnoj aktivnosti na različitim nivoima (obuhvat. mnogi globalni i lokalni izveštaji ukazuju da metodološki problemi merenja postizanja ciljeva na svetskom nivou mogu značajno iskriviti sliku o osnovnim problemima obrazovanja u lokalnom kontekstu. Zato će ocena stanja za potrebe ovog istraživanja uzimati u obzir neophodnost saglédanja stanja u odnosu na specifične lokalne prilike. Ovo je slučaj i sa Srbijom. slučaj sa milenijumskim ciljem postizanja univerzalnog osnovnog obrazovanja. kao i u prethodnom izveštaju. 137 . prelaznost). Ovo je. postojanje infrastrukture i resursa koji omogućavavaju jednako i pravedno upražnjavanje ovog prava svim građanima (mreže ustanova. osipanje. UNESCO Publishing. str. ovo i biti pokazatelji dostupnosti i pravednosti postojećeg sistema obrazovanja u Srbiji. postoji niz makrostu20 21 Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji: Izveštaj za 2004.“20 Za oblast obrazovanja ova definicija će za potrebe ovog istraživanja biti prevedena u: pravo na obrazovanje (obrazovna politika. broj kvalifikovanih nastavnika. na primer. Međutim. posebno u regionu. Kako se naglasak na kvalitetu obrazovanja u gobalnim razmerama uglavnom sagleda u kontekstu razvoja i smanjenja siromaštva. Obrazovanje i bezbednost imaju na raspolaganju opcije koje su neophodne da se okončaju. 2002. 21. Ovo je često slučaj upravo sa zemljama centralne i istočne Evrope. odnosno kvantiteta obrazovanja na svim nivoima. a često i srednje obrazovanje. koje se na svetskom nivou kotiraju visoko u postizanju univerzalnog osnovnog obrazovanja (većinom među zemljama koje su već postigle ovaj cilj ili su na dobrom putu da ga postignu do 2015. postignuće učenika na međunarodnim testiranjima. razreda.

1. istrajnosti i pouzdanosti.4. „studije slučaja“.23 Obrazovanje za sve: Globalni izveštaj za 2006: Pismenost za život. Takođe postoje istraživanja čiji rezultati potvrđuju vezu između tržista rada i nekognitivnih veština koje su takođe relevantne za vrednovanje ljudskog kapitala. Neka potvrđuju korelaciju između kognitivnih veština i uspešnosti pojedinaca na tržištu rada. kao i preporuke za poboljšanje sistema obrazovanja. kojima se pitanja kvaliteta nastoje sagledati u odnosu na specifično okruženje pojedinačnih nacionalnih sistema.24 22 23 24 Education for all (EFA). visine zarada. 138 . iako značajno utiče na postignuća učenika u svim sredinama. društveno-ekonomski status porodica najčešće je izostavljan parametar u globalnim istraživanjima. dija koje istražujuju vezu između ishoda obrazovanja i ekonomskih kretanja. ekonomska isplativost obrazovanja u velikoj meri zavisi od naklonosti ekonomskog okruženja. iako se znatno razlikuju i po vrednostima globalnih indikatora i po parametrima okruženja. Na primer. Zbog metodološke kompleksnosti uporednog istraživanja kvaliteta obrazovanja na svetskom nivou. ekonomskog rasta itd. EFA Global Monitoring Report 2006 – Literacy for Life. 4 od kojih su na vrhu lestvice postignuća učenika u testiranju PISA (Finska. ali suštinski važnog aspekta obrazovne aktivnosti. U trećem delu izveštaja biće dati zaključci o trenutnom stanju kvantiteta i kvaliteta obrazovanja u Srbiji.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. merenje ovih pokazatelja na svetskom nivou problematično je iz više razloga. Prvo. na primer. Globalni izveštaj „Obrazovanje za sve“ za 2005: Imperativ kvaliteta sadrži rezultate takvih studija za 11 zemalja. EFA Global Monitoring Report 2005 – The Quality Imperative. Na osnovu zaključaka koji se tiču procesa obrazovanja biće date sugestije za oblasti budućih istraživanja ovog metodološki izazovnog. sve su češće tzv. međunarodna testiranja postignuća učenika nepotpuna su merila kvaliteta obrazovanja. posebno su konsultovani izveštaji i dokumenti koji su usvojeni u međuvremenu. Kanada. Pored zakona i konvencija navedenih u prethodnom izveštaju. Metodologija Istraživanje se zasniva na pregledu i analizi relevantnih globalnih i lokalnih izveštaja i dokumenta. motivacije. jer ne govore ništa o nekognitivnim ishodima i vrednostima koje su značajni ciljevi pojedinačnih sistema obrazovanja. Drugo. To su: Globalni izveštaji o praćenju postizanja cilja „obrazovanja za sve“:22 Obrazovanje za sve: Globalni izveštaj za 2005: Imperativ kvaliteta. 4. Kuba i Republika Koreja). ali će vrednosti po ovim indikatorima i njihova relevantnost u oceni kvaliteta biti razmatrani u aktuelnom kontekstu obrazovnog sistema i procesa Srbiji. Međutim. Iz istog razloga ovo istraživanje će koristiti globalne indikatore. Global Monitoring Reports. Dalje.

17 May 2006. Nacionalni plan akcije za decu do 2015. Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji. Helsinki. političkog. Kako su podaci u prethodnom izveštaju za 2002/03. Službeni glasnik Republike Srbije. 2005. Workshop Report. 2005. izveštaji: Strategija Ministarstva prosvete i sporta 2005–2010. Izveštaj je u pripremi za štampu i očekuje se da bude objavljen 2007. Politika i strategija razvoja stručnog obrazovanja u Srbiji. Helsinki. Službeni glasnik Republike Srbije. preporuke radne grupe Finskom predsedništvu EU. Vlada Republike Srbije.27 Zakon o visokom obrazovanju. do 2005/06. za potrebe poređenja sa prethodnom stanjem biće obuhvaćeni podaci iz pet školskih godina od 2001/02. godinu. a negde i na 2004/05. 139 .4. Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjene siromaštva u Srbiji. školsku godinu. maj 2006.2. Indikatori kvantiteta Obrazovna strategija i politika Prema Strategiji Ministarstva prosvete i sporta 2005–2010. reorganizacija i modernizacija sistema obrazovanja u Srbiji treba da doprinese bržem: 25 26 27 28 29 UNDP Human Development Report. Serbia 2005 „The Strength of Diversity“. Izveštaj „Monitoring procesa evropeizacije.1. 2006.28 nove politike. Srbija 2005: „Snaga raznovrsnosti“.29 Statistički podaci za potrebe ovog istraživanja biće uglavnom uzeti iz biltena i izveštaja Republičkog zavoda za statistiku Srbije. 58/04. Fond za otvoreno društvo. i 2001/02. Najnoviji podaci ovog godišnjaka odnose se na školsku 2005/06. Vlada Republike Srbije. 2005.2. br. Human Security Agenda for the Balkans. a pre svega Statističkog godišnjaka za 2006.25 Plan pristupa ljudskoj bezbednosti na Balkanu. društvenog. 76/05. 4. Strategija za unapređivanje obrazovanja Roma. Pregled stanja po indikatorima 4. br.26 novi zakoni (u odnosu na prethodni izveštaj): Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja. godinu. ekonomskog i pravnog prostora Srbije“. strategije. 17. Obrazovanje i bezbednost Izveštaj UNDP-a o ljudskom razvoju.

Oba ova dokumenta integrišu milenijumske ciljeve Ujedinjenih nacija koje se Vlada Republike Srbije obavezala da ispuni. donet u februaru 2004. integrisanju države u međunarodne tokove. na 4. ekonomskom oporavku zemlje. ne postoji. Njime su u skladu sa indikatorima milenijumskih ciljeva razvoja definisani sledeći strateški ciljevi obrazovanja u Srbiji: 140 . Iako ovakva sveobuhvatna strategija u Srbiji 2006. obezbeđenje sistemske mogućnosti sticanja kvalifikacija za odrasle.8% BDP-a u 2004. reorganizacija srednjeg stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama privrede. predviđeno je povećanje na 4% u 2006. reforma visokog obrazovanja u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. uvođenje devetogodišnjeg obaveznog obrazovanja. povećanje uključenosti i učešća marginalizovanih grupa. razvoju demokratije. Ovakvi rezultati su doprineli formulisanju sledećih mera za unapređenje sistema obrazovanja ovim dokumentom: povećanje nacionalnog izdvajanja za obrazovanje: sa 3. pokazali su da je 69% procenata siromašnih u Srbiji bilo sa završenom osnovnom ili nezavršenom srednjom školom. Takođe je utvrđeno da je siromaštvo najrasprostranjenije u ruralnim sredinama i među društveno marginalizovanim grupama. dok se među visokoobrazovanima našlo samo 2% siromašnih. društvenog i tehnološkog razvoja zemlje. revidiranje nastave i školskog programa u osnovnom obrazovanju. „Kvalitetno obrazovanje za sve“ pozicionirano je u pomenutoj strategiji Ministarstva prosvete i sporta kao osnovni prioritet. a do 2010. Jasno je da je za stvarni doprinos obrazovanja ovako ambicioznim ciljevima neophodno da strategija razvoja obrazovanja bude usvojena na nivou opštosti višem od Ministarstva prosvete i sporta. Rezultati ankete o životnom standardu korišćene prilikom izrade Strategije smanjenja siromaštva 2003. obrazovanju je pripalo značajno mesto u nacionalnim strateškim dokumentima. kao što su Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji i Nacionalni plan akcije za decu. godini. posebno Romima i licima s hendikepom.5% iz BDP-a (prosek u zemljama OECD-a iznosi 6%). Drugi strateški dokument Vlade koji posvećuje značajnu pažnju obrazovanju jeste Nacionalni plan akcije za decu do 2015. preusmerenje budžetskih sredstava u opravku objekata u siromašnijim regionima. kako bi bila usklađena sa potrebama ekonomskog.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.

glasnik RS. glasnik RS. 141 . Zakon o osnovama sistema obrazovanja (Sl. Visokoškolsko obrazovanje je besplatno za uspešne i nadarene učenike slabijeg imovnog stanja. br. povećanje procenta dece koja završavaju osnovnu školu do 2010. Predviđeno je u okviru višeg i visokog obrazovanja obezbeđenje katedara i fakulteta gde će se na jezicima nacionalnih manjina ili dvojezično obrazovati vaspitači. br. Normativna regulativa Pravo svih na obrazovanje pod jednakim uslovima zagarantovano je Ustavom Republike Srbije30 i relevantnim zakonima. Država se obavezala da će stvoriti uslove za obrazovanje na jeziku manjina. U pripremi su posebne strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja i strategija obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju. godine.4. metode nastave. i Strategija za unapređivanje obrazovanja Roma. osigurati da se sva deca koja završe osnovnu školu upišu u srednju školu i završe srednju školu koja ih osposobljava za dalje školovanje ili zapošljavanje.) dostupna je i Strategija razvoja obrazovanja odraslih. udžbenici. obuhvat sve dece kvalitetnim osnovnim obrazovanjem: upis sve dece. 76/05). 2005. koju je Vlada usvojila u decembru 2006. U skladu sa ovim nacionalnim strateškim pravcima i ciljevima obrazovanja. standardi.32 U međuvremenu se garantuje dvojezična nastava ili nastava manjinskog jezika s elementima nacionalne istorije i kulture za pripadnike nacionalnih manjina. poboljšanje kvaliteta osnovnog obrazovanja (programi. Obrazovanje i bezbednost povećanje izdvajanja iz BDP-a na 6% do 2015. 2005. 62/03. br. održanje u sistemu i smanjenje osipanja. Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (Sl. osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja. 83/06. povećanje obuhvata dece kvalitetnim predškolskim vaspitanjem sa posebnim merama za obuhvat dece iz neobuhvaćenih grupa. postignuća učenikâ). obuka nastavnikâ. 11/02).31 Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno. br. izgradnja škole po meri deteta (škola kao prijateljski ambijent za dete) – 2004/10. pod jednakim uslovima. učitelji i nastavnici jezika nacionalnih manjina. a srednje obrazovanje je besplatno. a svi građani imaju. 58/04). Ako se izuzme nedovoljna usaglašenost 30 31 32 Službeni glasnik RS. list SRJ. za sada su usvojeni posebni dokumenti Politika i strategija razvoja stručnog obrazovanja u Srbiji. pristup visokoškolskom obrazovanju. Zakon o visokom obrazovanju (Sl. Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na obrazovanje na svom jeziku u institucijama predškolskog. godine. U vreme finalne redakcije ovog izveštaja (februar 2007.

jednakosti (pravednosti) i demokratičnosti. str. ustavne i zakonske odredbe koje regulišu status etničkih.36 Prema ocenama domaćih i stranih stručnjaka. Principi sistema – dostupnost.34 usvojen u Skupštini Republike Srbije u aprilu 2006. tj. i pored adekvatnih zakonskih rešenja. demokratičnost Već je rečeno da „Kvalitetno obrazovanje za sve“ postavljeno kao osnovni prioritet u Strategiji Ministarstva prosvete i sporta 2005–2010. leže u nedoslednoj primeni zakona.33 Pravo lica sa hendikepom na obrazovanje i vaspitanje koje uvažava njihove posebne obrazovne potrebe takođe je zagarantovano zakonom. str. zabranjuje uskraćivanje prijema deteta s invaliditetom u obrazovno-vaspitnu ustanovu odgovarajućeg nivoa ili isključenje iz ustanove iz razloga vezanih za invalidnost deteta. kao i postavljanje neinvalidnosti kao posebnog uslova za prijem u ustanovu. Službeni glasnik RS. Teškoće.) nisu raspoloživi sistematski prikupljeni podaci o broju i statusu dece koja su isključena ili diskriminisana u sistemu obrazovanja. 33/06. br. U pregledu stanja obuhvata po nivoima obrazovanja biće evidentan nezadovoljavajući obuhvat dece predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem. Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji: Izveštaj za 2004. lingvističkih i verskih manjina u obrazovanju ocenjuju se u međunarodnim izveštajima kao primerni mehanizmi priznavanja i zaštite manjina. pravednost. 33 34 35 36 UNDP Human Development Report. Serbia 2005 – „The Strength of Diversity“. Serbia 2005 – „The Strength of Diversity“. 90. U ostvarivanju ovog prioriteta ministarstvo se obavezalo da se pridržava principa dostupnosti. nekih posebnih zakona. Dostupnost kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja nije obezbeđena svim korisnicima na svim nivoima. i izrazito nepovoljan položaj odraslih u pristupu obrazovanju. U prethodnom izveštaju je konstatovano da. ovi principi nisu zadovoljeni u postojećem sistemu obrazovanja u Srbiji. pravednosti i demokratičnosti obrazovanja u Srbiji. postoje pokazatelji da i dalje ima ozbiljnih poteškoća u ostvarivanju principa dostupnosti. i preporučeno je uspostavljanje sistema kontinuiranog praćenja ovih pokazatelja kako bi se obezbedilo pravovremeno sistemsko reagovanje u cilju stvarnog obezbeđivanja proklamovanih principa. o čemu će biti reči u sledećem poglavlju. otvorenosti sistema prema korisnicima i interesnim grupama. UNDP Human Development Report. međutim. Ovo ide u prilog tvrdnjama kritičara da u Srbiji postoji loša praksa deklarisanja principa i usvajanja regulativa bez stvarne rešenosti i ozbiljne namere njihovog sprovođenja u praksi.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.. 142 . kao i u slučaju zakona o zaštiti prava manjina. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba s invaliditetom.35 Ni u trenutku pisanja ovog izveštaja (novembar 2006. 146. Identifikovani su pokazatelji selektivnosti i isključivanja.

pospešuju kasniji kognitivni i društveni razvoj. EFA Global Monitoring Report 2005 – The Quality Imperative.39 zabeležio je izrazit pad ove vrste obrazovanja ‘90-ih godina u zemljama istočne Evrope. uz organizovanu negu i obrazovanje sa određenim materijalnim resursima i kvalifikovanim osobljem. Takođe se naglašava da u ovom periodu roditeljsko vaspitanje i podrška. određene grupe još uvek nemaju pristup obrazovanju koje bi se moglo smatrati kvalitetnim. pravednosti ili jednakosti obrazovnog sistema. ali je primetan na nivou poslediplomskih. citirana u Strategiji Ministarstva prosvete i sporta 2005–2010. deca sa posebnim obrazovnim potrebama i deca sa sela i iz nerazvijenih područja. ono se sve češće navodi kao važan faktor društvene uključenosti.“37 U izveštaju UNDP-a iz 2005. pristupa obrazovanju neraskidivo povezana sa pitanjem kvaliteta obrazovanja u smislu prilagođenosti posebnim obrazovnim potrebama sve dece. Zato se u rešavanju problema dostupnosti i pravednosti moraju uzimati u obzir specifičnosti obrazovnih potreba grupa koje su isključene ili ugrožene. a posebno doktorskih studija.4. Globalni izveštaj o postizanju milenijumskih ciljeva iz 2002. a ne na osnovu obrazovnih stereotipa. 37 38 39 Definicija Evropske komisije. tj. profesionalizacija kadrova. EFA Global Monitoring Report 2002: „Is the World on Track?“ 143 .38 Iako ne postoje opšteprihvaćeni indikatori za ovaj nivo obrazovanja i vaspitanja. Podsistemi vaspitno-obrazovnog sistema Predškolsko vaspitanje i obrazovanje Istraživanja korišćena u globalnim izveštajima sugerišu da su rane godine života ključni period za razvoj inteligencije. posebno za decu iz marginalizovanih grupa. „Pravednost definisana u domenu obrazovanja podrazumeva okruženje u kojem osobe imaju mogućnost izbora u skladu sa svojim razvojnim potencijalima. Mehanizmi ostvarenja ovog principa jesu decentralizacija. sposobnostima i talentima. Ovde je potrebno još jednom naglasiti da su pitanja kvantiteta. Ovo je pokazatelj nezadovoljenja sledećeg proklamovanog principa. tj. očekivanja sredine i diskriminacije. identifikovane su sledeće grupe posebno uskraćene za ovakvu mogućnost: deca interno raseljenih lica i izbeglica. Postizanje ovih ciljeva moguće je pratiti isključivo kvalitativnim pokazateljima. pre svega roditeljima i socijalnim parametrima. Obrazovanje i bezbednost Uprkos relativno visokom procentu obuhvata dece osnovnim i srednjim obrazovanjem. ličnosti i ponašanja. Romi i Vlasi. Posebno se ističu efekti programa ranog obrazovanja i nege za decu iz nepovoljnog društveno-ekonomskog okruženja. pa će o njima biti reči u drugom delu izveštaja. osiguranje kvaliteta i drugi. Rodni disparitet ne postoji u osnovnom i srednjem obrazovanju. Princip demokratičnosti sistema podrazumeva otvorenost prema različitim obrazovnim potrebama korisnika i za saradnju sa interesnim grupama.

Zlatiborskom (946).776 1.957 48. nekih etničkih manjina.76% 33.861 78. Broj predškolskih ustanova je povećan za 97 do 2005. školske godine situacija je izrazito nepovoljna na teritoriji Beograda. 2003.874 78.66% obuhvat predškolslog stanovništva* 32. podeljenost ingerencija između tri ministarstva (Ministarstvo prosvete i sporta.70% 48.804 1. Dostupnost predškolskog obrazovanja i vaspitanja i dalje je znatno povoljnija u Vojvodini u odnosu na centralnu Srbiju. Obuhvat dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem broj ustanova 2002. Na početku 2005/06.256 167. Ministarstvo za socijalna pitanja i Ministarstvo zdravlja) i centralizovanost sistema koja ograničava uticaj roditelja i okruženja. 144 .441 devojčice devojčice % 78. godine bio najniži u Evropi.44% 48.938 162.87% 32. što čini 53% od ukupnog broja dece koja nisu primljena u centralnoj Srbiji (10.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. dece iz neprivilegovanih društvenih grupa. neefikasna raspodela i nepovoljan status kadra u predškolskim ustanovama (čak 35% administrativnog i drugog osoblja). godine.80% * U odnosu na ukupnu populaciju predškolskog uzrasta po popisu iz 2002.183). dece iz ruralnih sredina. Kao ključni nedostaci ovog podsistema identifikovani su nedovoljno razvijena i neravnomerno raspoređena mreža ustanova (posebno nedostupnost predškolskoj populaciji u Beogradu i slabije razvijenim regionima centralne Srbije). godini planiranih Nacionalnim plan akcije za decu. zatim u Nišavskom (1. 2004. Ne postoje ni sistematski prikupljeni podaci o specifičnim kategorijama među decom koja nisu obuhvaćena predškolskim obrazovanjem. ovaj procent je i dalje kritično nizak u odnosu na 80% u 2007.69% 32. ali o tome još uvek ne postoje pouzdani podaci. posebno Roma.840 1. 1.380 dece nije primljeno u predškolske ustanove zbog popunjenog kapaciteta. gde 5.078). U prethodnom izveštaju o ljudskoj bezbednosti u Srbiji konstatovano je da je obuhvat predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem od 33% u Srbiji 2002. Može se pretpostaviti da je u porastu broj privatnih predškolskih ustanova. 2005. Mada je obuhvat dece predškolskim obrazovanjem u jedva primetnom porastu (manje od 1% za četiri godine).873 korisnici ukupno 162. tj. Moravičkom (612) i Raškom okrugu (603). ali se zbog malih razlika u obuhvatu može pretpostaviti da je i dalje izuzetno nizak obuhvat istih grupacija koje su identifikovane u izveštaju iz 2004.825 161.

4.78%) 2.840 (15. Poznato je da su privatni vrtići podnosili zahteve za odobrenje izvođenja obaveznog predškolskog programa. Minimalan broj dece za organizovanje vaspitne grupe jeste 5.70%) 682 (3.715 (49.69%) 2.752 (30.83%) 2. 13/04. Prema nacrtu zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju42 broj dece koja se upisuju u pripremnu vaspitnu grupu iznosi 26. 2004. 2003. velika razuđenost. Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjene siromaštva u Srbiji.72%) 640 (3.353 (30.16%) 2. nepristupačnost terena) Ministarstvo prosvete i sporta vrši procenu i daje saglasnost za organizovanje pripremne vaspitne grupe.731 (15.339 u odnosu na 2002. godine. 2005. godinu.40 za čije su sprovođenje zadužene lokalne samouprave.007 (50.306 (49. Pohađanje pripremnog programa je zakonska obaveza za decu starosti od pet i po do šest i po godina. br.41 Broj zaposlenih u predškolskim vaspitno-obrazovnim ustanovama povećan je za 1. uz preporuku da se organizacija pripremnog predškolskog programa prevashodno poveri dečijim vrtićima. str.335 17. 46.957 18.674 vaspitni radnici zdravstveni radnici administrativno ostalo osoblje osoblje 645 (3.58%) 5. 2005. Dakle.71%) Broj zaposlenih u predškolskim ustanovama Ove (2006/07.345 (30. 2006.33%) 5. privatni vrtići ne mogu da organizuju pripremni program. Planirano je da se preusmerenje budžetskih sredstava prema siromašnijim regionima i opštinama realizuje postupno i bude okončano do 2010. Organizacija pripremnog programa predviđena je isključivo u dečjim vrtićima čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili u osnovnim školama.98%) 9.65%) 5.446 (30. Jedan od osnovnih kriterijuma čini obezbeđenje „prava na dostupnost i jednake uslove za sticanje kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja i potrebe za obaveznim predškolskim obrazovanjem i devetogodišnjim obaveznim obrazovanjem“.66%) 664 (3. 145 . U skupštinskoj proceduri od 18.934 (15.797 (15.) školske godine uvodi se pripremni predškolski program u trajanju od najmanje šest meseci. ukupno 2002. U specifičnim uslovima (mali broj dece.614 (49.82%) 9. i pored činjenice da su kapaciteti državnih vrtića nedovoljni za obuhvatanje sve dece ovim programom. Nejasno je po kojim su kriterijima takvi zahtevi odbijeni. 17.75%) 8. 5. Obrazovanje i bezbednost Usvojena je Odluka o kriterijumima za utvrđivanje mreže vrtića i osnovnih škola. Vlada Republike Srbije.80%) 8.83%) 5. ali je udeo administrativnog i drugog osoblja u ukupnom broju radnika u predškolskim ustanovama i dalje je nesrazmerno visok u odnosu na broj vaspitnih i zdravstvenih radnika.507 17. 40 41 42 Službeni glasnik RS.

u skladu sa kojima stručni organi ustanove treba da izrade program pripreme za polazak u školu.75% 48. nejasno je sa kojim će kapacitetima ovaj obavezni i besplatan pripremni program biti realizovan u okviru predškolskog podsistema obrazovanja i vaspitanja. Iako je uvođenje obaveznog predškolskog programa predviđeno za školsku 2006/07.75% 48.74 99. S obzirom na to da je obuhvat dece uzrasta 5–7 godina u vrtićima svega 36%. razreda i stopa završavanja obaveznog osnovnog školovanja. Problem nedovoljnih kapaciteta državnih ustanova mogao bi biti ublažen uspostavljanjem kriterijuma za odobravanje izvođenja predškolskog programa koji bi važili kako za državne. 146 .11 stopa nastavljanja školovanja u % 97.59 Osnovno obrazovanje: obuhvat i osipanje Zaista.543 641.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. procent devojčica 43 44 United Nations Millennium Development Goals.612 učenice 338.374 680. godinu. tako i za privatne predškolske ustanove. školska godina učenici/-e ukupno 2001/02.80 1. obuhvat od oko 98% smatra se zadovoljavajućim i u razvijenim zemljama zapadne Evrope i Severne Amerike.03 stopa odustanka stopa završavau% nja u % 0.119 312. tj. odnos između devojčica i dečaka ocenjen je kao paritetan. 2002/03.99 96.72% Osnovno obrazovanje: broj učenika/-ca.612 učenice % 48. stopa odustanka do 5.570 659. podjednako od strane devojčica i dečaka“ jedan je od milenijumskih ciljeva razvoja.963 321.440 667.95 0. 2004/05. kao i odnos devojčica i dečaka u osnovnom obrazovanju.10 97. godine44 ocenjena kao zemlja koja je na dobrom putu ili je već postigla ovaj cilj.94 98. 696. Obavezno (osnovno) obrazovanje Univerzalno osnovno obrazovanje. 2003/04. usvojene su od strane Nacionalnog prosvetnog saveta tek u decembru 2006. godine.un.02 0.52 99.54% 48.39 91. Opšte osnove predškolskog programa. www.35 96.690 324. 2005/06. Prema ovim indikatorima Srbija je u izveštaju iz 2002.org/millenniumgoals/ The Millennium Development Goals: „How much is Serbia on Track“. školska godina 2001/02. 2002/03. Takođe.96 99.99 97.43 Globalni indikatori koji se koriste za merenje postignuća ovog cilja su najčešće obuhvat osnovnim obrazovanjem.87 94. 2004/05. „univerzalno završavanje osnovnog obrazovanja.005 331.69% 48. 2003/04. obuhvat u % 98.

ali neravnomerna u odnosu na priliv učenika u pojedinim sredinama. ovakvi globalni indikatori nisu adekvatni za Srbiju. 147 . Školske 2004/05. kao što je već napomenuto.592 3. pa se ne mogu ni praviti poređenja sa trenutnim stanjem.578 specijalne 236 240 249 Broj osnovnih škola osnovne škole za odrasle 17 17 16 Od ukupnog broja osnovnih škola 85% je u centralnoj Srbiji. godine45 naveden je podatak da je čak 85% dece s hendikepom izostavljeno iz sistema obrazovanja. raseljenim licima i decom s hendikepom. čak i preko mere održivosti.500 učenika. 2004/05. Prethodni izveštaj navodi procene od 15% realnog osipanja tokom osmogodišnjeg školovanja i 7% između osnovne i srednje škole. Osmogodišnje osnovno obrazovanje je od 1958. godine situacija u Srbiji nije bitno drugačija. Iako su retki primeri napuštanja škole pre 5. 2003/04. Indikatori kvaliteta obrazovanja biće razmatrani u drugom delu ovog poglavlja. U prethodnom izveštaju konstatovano je da je mreža osnovnih škola veoma razvijena. školska godina 2002/03. Prvo. još uvek ne postoji sistem praćenja upisa i osipanja po posebnim parametrima. zbog velikog broja malih seoskih škola 50% od ukupnog broja škola školovalo je svega 10% od ukupnog broja učenika. Poređenjem ukupnog broja upisanih u različite razrede osnovne škole može se pretpostaviti da najveći broj dece koja napuštaju školu to čine oko 5–6. U ocenama iz 2001. razreda. godine zakonska obaveza na teritoriji bivše Jugoslavije. trenutno dostupni podaci nisu pouzdan pokazatelj stanja u realnosti.589 3. U odnosu na broj učenika mreža škola je dvostruko gušća u centralnoj 45 Comprehensive Analysis of Primary Education in Federal Republic of Yugoslavia. kao i da je procent naročito visok među decom sa sela. a potpuni obuhvat je postignut 90-ih godina. iz više razloga. ove škole su radile u dve ili tri smene. razreda. koja je iz prethodnog sistema nasledila postignuća obrazovnog sistema koja se više ne mogu uzimati kao zajamčena. Od tada su faktori nestabilnosti. Obrazovanje i bezbednost Međutim. Romima. prikazanih u nacionalnoj statistici. redovne 3.4. godine. postoje procene da je stopa osipanja u osnovnoj školi znatno veća od 1–2%. Drugo. a preostalih 50% je školovalo 90% učenika. smanjenja materijalnih izdvajanja i odliva kadra u prethodnoj deceniji ozbiljno uticali na pad kvaliteta obrazovanja. Belgrade. Prema podacima iz 2002. ovakav plasman Srbije u globalnim ocenama treba uzimati s rezervom. UNICEF. 2001. Kako je broj učenika u nekim školama bio i do 2. a 15% u Vojvodini. Na žalost.

8% BDP-a u 2004.569 broj učenika po nastavniku 15 14 14 Broj nastavnika u osnovnim školama Stanje finansiranja obrazovanja je nešto povoljnije u odnosu na 2002/03.331.348. redovne 44. Interesantno je da je u porastu broj specijalnih škola kada se inkluzija dece s hendikepom u redovnan sistem obrazovanja proklamuje kao koncept reformi u obrazovanju dece s hendikepom.270 45. U prethodnom izveštaju posebno je naglašena potreba za investiranjem u informatičko-komunikacione tehnologije.000 dinara.000. a u nekim razredima i do 40 učenika. Još više zabrinjava činjenica da se integracija infor148 . a za školske objekte i opremu predviđeno je 452. odnos broja nastavnika i učenika u 2004/05. Od 2002/03. što čini oko 47% ukupnog izdvajanja za obrazovanje na svim nivoima. Srbiji (158 učenika po školi) nego u Vojvodini (329 učenika po školi). što čini nešto više od 1% rashoda za predškolsko i osnovno obrazovanje.000 računara. Oko 90% ovih sredstava obezbeđuje se preko republičkog budžeta. školska godina 2002/03. ali je procent još uvek nizak u odnosu na prosek od 6% u zemljama OECD-a. godini iznosi 1:14.600 osnovnih i srednjih škola u Srbiji dobiti 30.407. jer značajan broj škola nije imao nijedan kompjuter (broj kompjutera po školi iznosi 0. Izdvajanje iz BDP-a je u porastu (3. a za uvođenje informatičko-komunikacionih tehnologija kao nastavnog sredstva nema izgleda u skorije vreme ako se uzmu u obzir tehnička ograničenja i neobučenost nastavnog kadra. priključak na internet i provajdere. godini). Međutim. 2003/04.65. Nedavno je najavljeno da će iz nacionalnog investicionog plana 1.9% u 2005. Kako u isto vreme broj učenika konstantno opada. ukupan broj nastavnika se povećao za 1.624 1.900 47.000 dinara. daje prosek od 21–22 učenika po odeljenju.543) i odeljenja (31. Polovina rashoda predškolskog i osnovnog obrazovanja odlazi na plate zaposlenih. odnos broja učenika (659. a broj škola na jednu internet-vezu 31).072 45.669 osnovne škole za odrasle 216 204 223 ukupno 46. Za predškolsko i osnovno obrazovanje u 2006.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.677 specijalne 1. 2004/05.032) u 2004/05.564 1.050 46. 3. U nekim školama i dalje nisu obezbeđeni ni osnovni uslovi za funkcionisanje informatike kao predmeta. ali je poznato da se u gradskim sredinama ovaj broj penje i do preko 30. godini planirano je ukupno 36. Razvoj u ovoj oblasti još je na poražavajućem nivou. Ni danas sve škole u Srbiji nemaju kvalitetnu računarsku opremu. 4% u 2006.

4.44 1. pre svega četvorogodišnje i trogodišnje srednje stručne škole.46 Iako je obuhvat dece srednjoškolskim obrazovanjem u porastu u odnosu na 2001/02.18 62. 2003/04.78% 50. godinu. obuhvat od 77% u 2004/05.53 77. 2004/05.47 3.556 310.534 152.25 2. ukupno 314.15 77.763 157. Srednje obrazovanje Jedan od strateških ciljeva definisanih Nacionalnim planom akcije za decu do 2015. školskoj godini manji za 8 u odnosu na broj škola u 2003/04.56% Srednje obrazovanje: procent učenica Kao i u vreme pisanja prethodnog izveštaja.985 150. Odnos devojčica i dečaka obuhvaćenih srednjim obrazovanjem paritetan je. školskoj godini nezadovoljavajući je u odnosu na postavljenji cilj.09 Srednje obrazovanje: obuhvat i stopa odustanka školska godina 2001/02. oko 25% srednjoškolaca se upisuje u gimnazije. 21. broj 46 Nacionalni plan akcije za decu do 2015. Obrazovanje i bezbednost matičko-komunikacione tehnologije u celokupan nastavni proces ni ne nalazi među prioritetima strategije ministarstva prosvete za 2005–2010.612 297.235 302.508 učenice % 50. a oko 75% u ostale škole. str. U prošlom izveštaju se navodi da su upravo kapaciteti gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola nedovoljni u odnosu na broj učenika koji žele da se u njih upišu. glasi: „osigurati da se sva deca koja završe osnovnu školu upišu u srednju školu i završe srednju školu koja ih osposobljava za dalje školovanje ili zapošljavanje“. godinu.09 stopa odustanka u % 2. Iako je ukupan broj srednjih škola u 2004/05.708 učenice 159. 2003/04. a ne postoji ni neka dugoročnija politika promovisanja upotrebe ovakve tehnologije u obrazovnom procesu.79% 50. 2002/03. školska godina 2001/02. obuhvat u % 61. 149 . 2002/03. 2004/05.55% 50.

a za školske objekte i opremu predviđeno je 319. Više i visoko obrazovanje Uočljiva promena u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji 2005/06.007 42.114 56.000 dinara.401 39.464 36.231 35. što čini manje od 2% rashoda za srednje obrazovanje.387 35. Oko 90% ovih sredstava obezbeđuje se preko republičkog budžeta. što znači da devojčice u većem broju upisuju gimnazije i četvorogodišnje stručne škole ili da u manjem broju napuštaju srednje obrazovanje.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. škole gimnazije gimnazi. Procent učenika/ca koji/e su završili/e školska godina 2001/02. 150 . školsku godinu iz prethodnog izveštaja jeste značajan porast broja viših škola i fakulteta.19% 30.298 11 11 Broj srednjih škola i nastavnika Devojčice i dalje u znatno većem procentu završavaju četvorostepene škole nego dečaci.04% 33.54% 72. u odnosu na podatke za 2002/03.048 9.162 39. 1) ukupno 80.859 27.433 21.793 9. što čini oko 25% ukupnog izdvajanja za obrazovanje na svim nivoima.543.52% 66. gimnazija je porastao za 20 škola.762 7.28% Procent završavanja III i IV stepena Za finansiranje srednjeg obrazovanja u 2006.92% 50. godini planirano je ukupno 18.76% 27.607 83.700 76.093 9.914 57.531 učenice 2) učenice učenice % ukupno % 50. Približno 53% rashoda za srednje obrazovanje odlazi na plate zaposlenih.87% 69.99% 53.450 III stepen % 2/1 IV stepen 3) učenice učenice ukupno % % 3/1 učenice 40.639 57. školska godina 2003/04. ali odnos broja učenika i odeljenja u 2004/05.657 30.72% 52. Odnos broja nastavnika i učenika iznosi 1:11.143 25. 2004/05.96% 30.000 dinara.234 79.40% 33. a u Beogradu do 31.60% 55.25% 66. Stanje opremljenosti škola slično je onom u osnovnim školama. daje prosek od 27–28 učenika po odeljenju.65% 49. 2002/03.58% 33.306.04% 58.267 33.01% 31.144 57.003 26.112. 2003/04.55% 27.ostale ostale % specijalne broj broj ukupno je % nastavnika učenika po nastavniku 532 524 118 138 22% 26% 373 347 70% 66% 41 39 26. 2004/05.06% 50.

909 218.39% finansirani iz budžeta ukupno 100.047). ukupno 135 201 223 243 više škole 52 72 79 125 139 26 25 Broj viših škola i fakulteta Broj privatnih fakulteta i viših škola porastao je u odnosu na 2002/03. godini od ukupnog broja diplomiranih studenata (22. zbog visoke stope odustajanja ili produžavanja studiranja. 47 Plan pristupa ljudskoj bezbednosti na Balkanu.85% Upis studenata. Obrazovanje i bezbednost fakulteti nauka 75 fakulteti umetnosti 8 godina 2002/03. finansiranje iz budžeta. 2005/06. Pri tom.322 203.905 113. mašinstvo.558 107.28% 58. 17. godinu. 2004/05. godina ukupno 2002/03.765 63.161 110. ovo ne odražava stanje diplomiranih studenata u Srbiji.288).183). što je u odnosu na razvijene zemlje izrazito nizak procent (Finska 88%.355 broj studenata ženski 109.56% 55.373 108.580 62. ekonomski (26.271 62. Otvorena su 2 nova privatna univerziteta („Union“ i „Singidunum“) i 1 akademija (Privredna akademija). Francuska 56%). maj 2006. poljoprivreda i šumarstvo. Po broju studenata i dalje se ističu tehnički (29. 64%.520 ženski 58. Britanija. Helsinki.03% 57. U istoj studiji navodi se da je preko 50% studenata u Srbiji diplomiralo na društvenim naukama u odnosu na sve ostale oblasti: prirodne nauke i matematika.368 229. procent studentkinja Prema podacima iz studije o ljudskoj bezbednosti na Balkanu47 obuhvat visokim obrazovanjem u Srbiji 2001/02. Broj studenata je takođe u konstantnom porastu. U Srbiji trenutno postoji 51 privatni fakultet (24 nova) i 32 privatne više škole.70% 55. U 2004.4.939 ženski u % 57.95% 58. Slovenija 64%. često dvostruko u odnosu na rok predviđen za diplomiranje. 2003/04.773) i pravni fakulteti (20. medicina. I dalje je najviši broj fakulteta tehničkih nauka (35) i fakulteta za menadžment (16). 197.628 127.299 121. 2004/05. 2005/06. 2003/04. školske godine bio je 36%.70% 55. preporuke radne grupe Finskom predsedništvu EU. 151 .034 ženski u % 55.

Za finansiranje visokog obrazovanja u 2006.047 ženski 10.590 13.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.30% Broj (i procent) ženskih studenata koji su završili diplomske i poslediplomske studije Broj radnika koji se bave nastavnim i naučnim radom na višim školama i fakultetima u 2005/06.344 ženski% ukupno 58. godina 2002/03.729 broj studenata po nastavniku 30 29 29 30 broj studenata po saradniku 45 47 47 48 Visoko obrazovanje: broj nastavnika i saradnika Iako je prosečan broj studenata po nastavniku 2005/06. 2004. ukupno 2002. Broj poslediplomaca je u porastu u odnosu na prethodni izveštaj.60% 389 359 394 149 specijalisti magistri doktori nauka ženski u% 38. Na plate zaposlenih odlazi oko 50% ukupnih rashoda za visoko obrazovanje. 2005/06. 2004/05. 152 . Ovo je neprimereno potrebama reforme nastave ex cathedra u interaktivne seminare. godinu. 18.737 saradnici 4. prosečan broj studenata po saradniku na ekonomskim fakultetima iznosi 139.43% 58.748 22.101 978 469 48. 2003. ovaj odnos je na popularnim fakultetima dosta nepovoljniji. na društvenim naukama diplomiralo je 58% studenata (12. diplomci god. Na primer. Oko 75% ovih sredstava obezbeđuje se preko republičkog budžeta.534 7. godini planirano je ukupno 16.000 dinara. nastavnici 6. povećao se za 1.69% 60. a po saradniku 48.491. 2003/04. posebno na fakultetima iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka.226 nastavnika i 338 saradnika u odnosu na 2002/03.695).391 4. što čini oko 28% ukupnog izdvajanja za obrazovanje na svim nivoima. Prema podacima o upisu za 2005/06.366 4.992 7. o čemu će biti više reči u delu o kvalitetu visokog obrazovanja.564 11. što čini manje od 3% rashoda za visoko obrazovanje. vidi se da i dalje preovladava interesovanje za društvene nauke (60% od ukupnog broja upisanih studenata).97% 965 1.079 19.834.698. godine 30.53% 345 337 546 ženski ženski u % ukupno ženski ženski% ukupno ženski 200 57.653 4.000 dinara. a za objekte i opremu predviđeno je 458.511 6. Nacionalnim investicionim planom najavljena su investiciona ulaganja na univerzitetu i nabavka modernih nastavnih sredstava. a na pravnim i 156.

i krizom institucionalizacije obrazovanja odraslih. uprkos pomenutim metodološkim nedostacima ovakvih testiranja. ali i povećanja zapošljivosti kroz opšte obrazovanje i osnovne tzv. globalni izveštaji koriste rezultate međunarodnih testiranja postignuća učenika kao osnovno sredstvo merenja i poređenja ishoda obrazovanja. Srbija je učestvovala u dva ovakva međunarodna testiranja: TIMSS 2003 (Trends in International 48 http://www. u okviru programa EU VET pet srednjih stručnih škola transformisano je u regionalne centre za obrazovanje odraslih.pdf 153 . Izrada akcionog plana za sprovođenje ove strategije predviđena je do aprila 2007.) može se konstatovati da se materijalna situacija u oblasti obrazovanja odraslih u Srbiji nije promenila. nedostatkom zakonske regulative i standarda. Moguće je predvideti da će sprovođenje ove strategije naići na mnoge prepreke u aktuelnom administrativnom kontekstu i praksi formalnog obrazovanja koji još uvek ne pružaju dovoljno fleksibilnosti za integraciju ciljeva doživotnog učenja. prvenstveno u cilju opšteg opismenjavanja i stručnog osposobljavanja odraslih za tržište rada. U evaluaciji rada centara48 kao glavne pretnje održivosti ovakvih institucija navode se nedostatak zakonske regulative. Ostaje da se vidi na koji način će se odgovoriti ovim izazovima u zadacima predviđenim strategijom. godine. „meke“ veštine.yu/Zbirka%20doc/Finaldoc/RTC%20final%20evaluation%2025aug 2005. Pomak predstavlja činjenica da je usvojena pomenuta Strategija razvoja obrazovanja odraslih. pre svega za potebe inicijalne stručne obuke odraslih. 4. Broj osnovnih škola za obrazovanje odraslih se smanjuje (vidi tabelu broj osnovnih škola). Još je neizvesnije na koji će se način urediti neformalno obrazovanje odraslih. Indikatori kvaliteta Postignuće učenika U skladu sa nastojanjem uspostavljanja merljivih indikatora kvaliteta obrazovanja. U vreme pisanja ovog izveštaja (novembar 2006.4. usavršavanja zaposlenih za potrebe posla i prekvalifikacije nezaposlenih.2.2. nepostojanje mogućnosti akreditovanja programa. izdavanja certifikata i finansiranja kroz ostvarivanje profita. s obzirom na to da neformalno obrazovanje još uvek uopšte nema obeležja podsistema. Obrazovanje i bezbednost Obrazovanje odraslih U prethodnom izveštaju istaknuto je da je obrazovanje odraslih marginalizovano izostankom iz obrazovne politike. koja predviđa razvoj formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih.edu.vetserbia. Na primer. Posledice ovog nedostatka se vide u efektu koji imaju na izolovane pokušaje uvođenja i adaptiranja postojećih institucija za potrebe doživotnog učenja.

međutim. posle ovog 154 . U Srbiji je istraživanje realizovano u VIII razredu osnovne škole na uzorku od 4. mesto. Od evropskih zemalja učesnica u istraživanju učenici iz Srbije ostvarili su statistički značajno bolji uspeh samo od učenika iz Norveške (koji su bili u proseku godinu dana mlađi) i Moldavije i sa Kipra. U okviru ispitivanih znanja iz matematike naši učenici su ostvarili najbolji rezultat na zadacima iz algebre. odnosno. ali u proseku godinu dana mlađi učenici). u celini gledano. Ekonomski resursi porodice ostvaruju pozitivan uticaj na postignuće do nekog prosečnog nivoa. Pri odabiranju uzorka vodilo se računa o reprezentativnosti veličine škole. mestu od 47 zemalja učesnica. Devojčice iz Srbije su bile statistički značajno uspešnije od dečaka (480:473 poena). TIMSS 2003 obuhvatio je i istraživanje nekih relevantnih konteksta i resursa. regiona (centralna Srbija. Interesantno je da od ispitivanih kategorija „znanja činjenica“. dok su rezultati iz hemije. Najslabije rezultate postigli su u oblasti nauke o životnoj sredini i nauke o živim bićima. U odnosu na zemlje iz regiona i evropske zemalje učenici iz Srbije ostvarili su statistički značajno bolji uspeh samo od učenika iz Makedonije i sa Kipra. fizike i geografije bili na nivou međunarodnog proseka. Društveno-ekonomski status porodice predstavlja važan resurs za školsko postignuće. Značajno bolji uspeh iz matematike naši učenici imali su još od nekih afričkih. ali ovaj odnos nije linearan.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.296 učenika iz 149 škola. Vojvodina) i tipa naselja (grad i selo). nalaze se na 24. Značajno su uspešniji od učenika iz Makedonije. Dečaci iz Srbije su bili statistički značajno uspešniji u oblasti prirodnih nauka od devojčica (477:471 poena). Porodični resursi. u smislu isticanja vrednosti znanja i školskog postignuća pokazali su se kao primarni. zauzeli su 28. mesto). Mathematics and Science Study) and PISA 2003 (Programme for International Student Assessment). a još slabije na nivou „analize i rezonovanja“. dok je postignuće naših učenika bilo statistički značajno slabije na nivou „razumevanja pojmova“. koji bi trebalo da stoje u tesnoj vezi sa školskim postignućem. Jermenije i Italije (koji su bili u proseku godinu dana mlađi). a približno isti uspeh ostvarili su sa učenicima iz Bugarske. od kojih su obuhvaćeni biologija. hemija i nauka o životnoj sredini. U odnosu na zemlje iz regiona nisu se statistički značajno razlikovali od učenika iz Slovenije (21. fizika. a daleko slabiji od učenika iz Mađarske (9. Iz predmeta prirodnih nauka. odnosno. prosečan skor učenika iz Srbije bio je 479 u odnosu na međunarodni prosek od 472. a najslabiji u korišćenju podataka. Moldavije. „razumevanje pojmova“ i „analiza i rezonovanje“. Bugarske i Rumunije. TIMSS 2003 predstavlja istraživanje postignuća učenika osnovne škole u oblasti matematike i prirodnih nauka. Iz oblasti matematike učenici iz Srbije postigli su prosečan skor od 477 u odnosu na međunarodni prosek od 467. geografija. razlikâ između našeg i međunarodnog uzorka nije bilo na nivou „znanja činjenica“. Rumunije. bliskoistočnih i zemalja Latinske Amerike. mesto među 47 zemalja-učesnica. Beograd.

yu/bilten21/12. Ukupno je ispitano preko 270.ac. audio-vizuelna nastavna sredstva i tehnologije (softveri. na skali za merenje OECD-a prosečno postignuće učenika zemalja OECD-a iznosi 500 poena. Pozitivna veza utvrđena je i između postignuća i osećaja lične bezbednosti u školskoj sredini. Iz perspektive direktorâ škola materijalni resursi čiji nedostatak mnogo utiče na izvođenje nastave matematike i prirodnih nauka jesu laboratorijska oprema. ovakvi rezultati testiranja u velikoj meri upućuju na kvalitativno zaostajanje vaspitno-obrazovnog sistema i procesa. aspiracijâ učenika i povoljne školske klime. kompjuteri. Oko 53% naših učenika spada u nivoe 1 i 2 koji probleme postavljaju u jednostavne i relativno poznate situacije koje zahtevaju direktnu primenu matematičkog znanja. Postignuće naših učenika u ovom međunarodnom projektu nije nimalo ohrabrujuće. Utvrđeno je takođe da su postignuća iz oblasti matematike i prirodnih nauka u Srbiji u pozitivnoj vezi sa korišćenjem kompjutera. Ocenjuju se znanja i veštine potrebne za uspešno snalaženje u različitim realnim životnim situacijama. Obrazovanje i bezbednost praga uticaj ekonomskih resursa postaje negativan. proporcionalno njihovoj veličini. u celini gledano. po sadržaju.psc.50 Iako su postignuća učenika iz Srbije u nekim oblastima na nivou ili nešto iznad međunarodnog proseka.400 učenika I i II razreda iz 151 srednje škole.html 155 . razumevanja pročitanog i rešavanje problema (koji. internet). odnosno sposobnost učenika da koncepte naučene u školi koriste u svakodnevnom životu. prirodnih nauka. Iako se u obzir moraju uzeti i nepovoljne društvene i materijalne prilike u kojima su se školovale ispitivane generacije. izabranih tako da reprezentuju različite regione i različite tipove škola. ne pripadaju nijednom školskom predmetu.49 PISA 2003 je međunarodni projekt procene učeničkih postignuća u četiri oblasti: matematike. sa standardnom devijacijom od 100 poena (oko dve trećine učenika iz zemalja OECD-a osvojilo je između 400 i 600 poena). http://www. 49 50 Detaljniji podaci o istraživanju dostupni su u publikaciji Instituta za pedagoška istraživanja TIMSS 2003 u Srbiji. Ilustracije radi. Postignuća u oblasti matematike grupisana su u 6 nivoa prema vrsti pitanja odnosno kompetencijama potrebnim za rešenje. Ako se ranije izneti podaci o izdvajanju za obrazovanje od ukupnog BDP-a ukrste sa nalazima o značaju resursâ i informaciono-komunikacionih tehnologija za postignuće u matematici i prirodnim naukama nameće se pitanje efikasnosti upotrebe sredstava. Prosečan uspeh naših učenika varira od 412 (čitanje) do 437 (matematika).4. U našoj zemlji učestvovalo je 4.000 učenika iz 41 zemlje sa svih kontinenata. a za čije je rešavanje neophodno „upotrebiti“ znanja iz različitih oblasti). rezultati učenika iz Srbije na međunarodnim testiranjima daleko su od zadovoljavajućih.

156 . Uzrok ovome verovatno treba tražiti u činjenici da je značajan broj nastavnika na svim nivoima zaposlen s manjim fondom časova od punog radnog vremena. Kao što se može videti po kvantitativnim pokazateljima. promene rada u školi morale bi ići u smeru osposobljavanja učenika da stiču funkcionalna znanja. koja će im koristiti za snalaženje u savremenom poslovnom i društvenom okruženju. Međutim. veštine. Nastavni kadar U brojnim studijama nastavnici su identifikovani kao ključna varijabla u poboljšanju postignuća učenika i kvaliteta obrazovnog procesa uopšte. Posebno je zabrinjavajući nalaz oba istraživanja o neuspehu naših učenika u primeni teorijskog znanja u rešavanju praktičnih problema. Analizom podataka o nastavnicima čiji su učenici učestvovali u istraživanju TIMSS 2003 utvrđeno je da su učenici ženskih nastavnika matematike i 51 EFA Global Monitoring Report 2005 – The Quality Imperative. ovo je u Srbiji tradicionalno ženska profesija. 2004/05. bez obzira na zastupljenost u nastavnom planu i programu.51 Globalni izveštaji uglavnom koriste indikatore dostupnosti nastavnog kadra po učeniku i karakteristike nastavnika (pol. kao i u neravnomernoj raspoređenosti nastavnog kadra. posvećivalo manje pažnje u nastavi: upotreba podataka u matematici i nauka o životnoj sredini. Predškolsko Osnovno Srednje Visoko učenici/nastavnici 18 14 11 29 Broj učenika/studenata po nastavniku Što se tiče pola nastavnog osoblja. Rezultati učenika iz Srbije na TIMSS-u 2003 slabiji su od međunarodnog proseka iz oblasti kojima se. evidentno je takođe da na svim nivoima obrazovanja postoje neadekvatno velika odeljenja u pojedinim sredinama i za pojedime oblasti. ali ne i dovoljan uslov za uspeh na testu. Interesantno je da je zastupljenost ispitivanih tema u nacionalnom programu neophodan.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Jedino je upitno da li će broj i kapacitet vaspitača moći da zadovolji potrebe obaveznog pripremnog programa u okviru predškolskog obrazovanja. prosečan broj učenika po nastavniku u Srbiji kreće se u optimalnom okviru na svim nivoima obrazovanja. obrazovanje. starosnu strukturu. načine izvođenja nastave). Sa stanovišta ljudske bezbednosti.

uz jasno definisane izuzetke od ovog pravila. što se pripisuje većoj motivaciji i većem zalaganju nastavnica i negativnoj selekciji muškaraca za ovaj poziv. br.74% 62. 2004/05. Obrazovanje i bezbednost prirodnih nauka postigli bolje rezultate. savladan program uvođenja u posao nastavnika (pripravnički staž) i položen ispit za sticanje licence.737 32. ovo govori o iskustvu nastavnika. 62/03. ali i nameće pitanja o motivisanosti nastavnika za promene i stručno usavršavanje. Međutim.17% Procent ženskih nastavnika Što se tiče starosne strukture.298 žene 17. Prema važećem zakonu licenca se dobija trajno. Velika pažnja se posvećuje matičnoj nauci. na primer.769 16. u istom istraživanju konstatovana je tendencija „starenja“ nastavničke populacije (najviše između 50 i 59 godina – 40%. kao što je. br. vaspitač ili stručni saradnik koji ima odgovarajuće visoko obrazovanje. situacija kada se za određeni predmet ne obrazuju nastavnici s visokim obrazovanjem. U nekim budućim istraživanjima bilo bi interesantno sistematski prikupiti podake o kvalifikacijama nastavnika od tekuće školske godine (2006/07).957 45. Službeni glasnik RS. generalni utisak je da. Ovo obesmišljava instituciju licence. a nedovoljno i neadekvatno su zastuplje52 53 Službeni glasnik RS. oni ne osposobljavaju dobro buduće nastavnike za rad sa decom. u najvećem broju. Uvedena je i institucija licence. Zakonom o osnovama obrazovanja i vaspitanja52 predviđeno je da nastavnici moraju imati određeno fakultetsko obrazovanje. ne postoji zakonska obaveza određenog broja sati stručnog usavršavanja. godine. 58/04. u izmenama ovog zakona53 ukinuta je odredba o obavezi obnavljanja licence svakih pet godina (a za njeno produženje bilo je potrebno da nastavnik ima bar 100 sati stručnog usavršavanja u petogodišnjem periodu). S jedne strane. Prelaznim odredbama ovog zakona predviđeno je da lice bez licence može da zasnuje radni odnos najdalje do kraja 2005/06.677 27. tj. Predškolsko Osnovno Srednje ukupno nastavnici 17.972 žene u % 98. a upadljivo je mali broj nastavnika 25–29 godina). koja treba da podstiče nastavnika na kontinuirano stručno usavršavanje. 157 . Interesantni su podaci o kvalifikacijama i usavršavanju nastavnikâ.4. Što se tiče nastavničkih fakulteta u Srbiji.77% 71. odnosno dozvole za rad koju može dobiti nastavnik. zatim 30–59.

http://tempus. naročito među nastavnicima matematike. Dakle. u toku svojih studija.ac. Dobra vest u vreme pisanja ovog izveštaja (novembar 2006. U Evropskoj uniji je prepoznata značajna uloga obrazovanja 54 Science Teacher Education Revision and Upgrading. Među nastavnicima matematike i prirodnih nauka čiji su učenici učestvovali u testiranju (uzorak od 879 nastavnika) dominiraju nastavnici sa višom školom.54 Ovim projektom bi trebalo da se definišu zajednički okviri školovanja nastavnika navedenih oblasti u osnovnim i srednjim školama na osnovu potrebnih znanja i kompetencija. Novi Sad. dok se najmanje njih usavršavalo u korišćenju informatičke tehnologije u matematici (31%).Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. tj.) glasi da prirodno-matematički fakulteti četiri državna univerziteta (Beograd. čak ni obaveznu praksu u školi (tzv. Dominacija sadržaja i programa nad upotrebom tehnologije i razvojem kritičkog mišljenja govore o uticaju tradicionalnih pogleda na stručno usavršavanje. Relevantnost obrazovanja Među pokazateljima kvaliteta obrazovanja često se ističe važnost obrazovnih ishoda i procesa u kontekstu širih društveno-ekonomskih prilika. već je koncipiranje ovog dela nastave ostavljeno na volju samim fakultetima. informatika). psihološki i metodički sadržaji. i programe kvalifikacija najavljeno je i nacionalnim investicionim planom. Niš i Kragujevac) počinju rad na projektu TEMPUS Evropske komisije na temu „Revizija i unapređenje obrazovanja nastavnika prirodnih nauka“. geografija. I ovde se kao ilustracija odnosa kvalifikacija nastavnika i postignuća učenika mogu navesti podaci istraživanja TIMSS 2003.kg. 158 . ocenivanja (44%).yu. Ovo podrazumeva saglédanje kvaliteta obrazovanja u Srbiji u odnosu zajedničke evropske strateške ciljeve razvoja obrazovanja. a manje u programe metodike matematike (46%). hemija. praktična nastava nije sistemski rešena. Projekt traje tri godine. unapređivanja kritičkog mišljenja učenika i veština rešavanja problema (41%). većeg dela programa osnovne škole (matematika. Iz podataka o stručnom usavršavanju nastavnika matematike vidi se da je najveći broj njih bio uključen u programe usavršavanja koji se tiču sadržaja i programa nastave matematike (66%).pmf. Tako se u Srbiji relevantnost obrazovanja mora posmatrati u kontekstu tranzicije zemlje ka tržišnoj privredi i procesu evropskih integracija. ni pedagoški. a premalo sticanju veština koje će pomoći da se stečena znanja primene u praksi. Ovaj segment pati od zajedničke boljke univerzitetskog obrazovanja u Srbiji – mnogo se pažnje poklanja sticanju teorijskih znanja. fizika. a procent fakultetski obrazovanih među nastavnicima prirodnih nauka iznosi 44%. biologija. Studenti na nekim nastavničkim fakultetima nemaju. a njegov rezultat bi trebalo da budu savremeni nastavni programi za školovanje nastavnika prirodnih nauka i matematike. hospitovanje). Ulaganje u stručno usavršavanje nastavnika i profesora.

Za polazišta saglédanja uspešnosti obrazovnog procesa biće uzete oblasti oko čije važnosti za kvalitet obrazovanja postoji gotovo univerzalna saglasnost. U odnosu na potrebe demokratizacije društva biće komentarisani aspekti obrazovnog programa i procesa koji se tiču razvoja veština potrebnih za aktivno učešće u građanskom demokratskom društvu.56 Tu spadaju: relevantnost obrazovnih programa u odnosu na potrebe privrede i društva. Obrazovanje i bezbednost kao integralnog dela ekonomske i društvene politike i kao sredstva za jačanje evropske konkurentnosti u svetu. 11% srednjoškolaca u Beogradu. problem srednjeg strukovnog obrazovanja u Srbiji uočava se kada se pogleda struktura profila. U Lisabonu55 2000. Pre svega. Primera radi.htm.eu. već da utvrdi moguće pravce budućih istraživanja ovog ključnog aspekta obrazovne aktivnosti. Stoga ovaj izveštaj ne pretenduje da dâ sveobuhvatan prikaz stanja kvaliteta obrazovnog procesa u Srbiji. EFA Global Monitoring Report 2005 – The Quality Imperative. koja danas u velikoj meri zamenjuje kla55 56 Presidency Conclusions. Obrazovni program (kurikulum) Pojam školskog kurikuluma podrazumeva program obrazovanja u najširem mogućem smislu – od ciljeva i sadržaja obrazovanja do načina izvođenja nastave i organizacije aktivnosti. http://ue. dok se niko ne priprema u oblasti mehanotronike.en0. Lisbon. i ključni. u okviru kojih se očekuje sposobnost saglédanja kompleksnog problema. priprema se za gotovo nepostojeće poslove mašinstva i obrade metala.int/ueDocs/cms_Data/docs/ pressData/en/ec/00100-r1. i nedostatak čitavog niza profila neophodnih za potrebe savremene tehnologije. 23/24 March 2000. inkluzivnost školskog okruženja i saradnja sa lokalnom zajednicom. Već je napomenuto da su indikatori kvaliteta obrazovnog procesa metodološki kompleksni. U odnosu na potrebe privrede najrelevantnije je osvrnuti se na uspešnost i efikasnost srednjeg i visokog strukovnog obrazovanja koje direktno vodi ka zapošljivosti. mada ne treba zaboraviti da je za razvoj mnogih vansaznajnih veština relevantnih za rad od izuzetne važnosti i ranije opšte obrazovanje. 159 . a 14% u celoj Srbiji. koja će biti u stanju da ima održivi razvoj sa boljim i kvalitetnijim radnim mestima i većom društvenom kohezijom. godine Savet Evrope je postavio ambiciozan cilj da Evropa do 2010. godine postane najkonkurentnija i najdinamičnija svetska privreda zasnovana na znanju.4. što odgovaraju poslovima koji već odavno ne postoje. Poseban problem predstavlja nedopustiva zastarelost samih profila. Specifičan. a dodatni problem u Srbiji čini izostanak sistematskog prikupljanja i dostupnosti podataka koji bi omogućili pouzdanost rezultata istraživanja u ovoj oblasti. sâm enormni broj profila govori o tome da je srednje stručno obrazovanje izuzetno usko specijalizovano i nimalo prilagođeno savremenim poslovima.

međutim. izvođenja nastave ex cathedra na novije interaktivne metode tzv. godine. Razlog ovome se delimično može tražiti u nedovoljnoj osposobljenosti nastavnika za prelazak sa tzv. Detaljnija ocena obrazovanja u Srbiji u svetlu evropske integracije može se naći u izveštaju „Monitoring procesa evropeizacije društvenog. koji su još uvek u velikoj meri izraženi na svim nivoima obrazovnog procesa.58 Pored neadekvatnosti programa. u procesu prerastanja u škole strukovnih studija. kritičkog mišljenja i kreativnosti i dalje je stvar individualnog napora pojedinih nastavnika. po meri svojih učenika. sično mašinstvo. Osim toga. dok je uloga univerziteta svedena na uobičajeno davanje saglasnosti. a ne sistemska odlika kurikuluma. Ovaj procent je u značajnoj disproporciji ne samo sa trenutnim stanjem u većini evropskih zemalja. strukovno obrazovanje u Srbiji deli probleme zastarele metodike nastave. 160 . Razvoj praktičnih veština. Iako Zakon57 dozvoljava da se ovaj tip programa izvodi i na univerzitetima i na školama strukovnih studija. koji je pripremljen u okviru projekta Fonda za otvoreno društvo u Beogradu. Ako se ima u vidu ranije izneti podatak da 75% srednjoškolaca pohađa strukovne škole. nastave usmerene na studente. Budući da kapacitet viših škola predstavlja manje od jedne petine ukupnog kapaciteta u visokom obrazovanju. Promena studijskih programa de facto je prepuštena fakultetima. Ovako propisani programi uskraćuju slobodu nastavnicima da. već i sa uočljivom tendencijom planiranog povećanja upisa na strukovne studije. političkog. ekonomskog i pravnog prostora Srbije“. Na taj način su studijski programi ostali uokvireni uskim međama postojećih monodisciplinarnih fakulteta. Službeni glasnik Republike Srbije. izaberu sadržaje i metode svog rada. a ne na kompetencijama. kao odgovorni i kvalifikovani profesionalci. znanjima i veštinama koje student treba da stekne na određenom nivou obrazovanja. br. ovakav sistem ograničava moguć57 58 Zakon o visokom obrazovanju. Ovo ne omogućava praćenje evropskih tendencija da se široko postavljenim zvanjem obuhvate različiti interdisciplinarni i multidisciplinarni programi. trenutno samo postojeće više škole. Postojećim nastavnim planovima i programima preciziraju se sadržaji predmeta za pojedine razrede i daju detaljna uputstva za njihovo sprovođenje koja nastavnici treba da prate. Ovaj izveštaj je u pripremi za štampu i očekuje se da bude objavljen tokom 2007. U visokom obrazovanju poseban problem predstavlja formiranje strukovnih studijskih programa.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Ovome. tehnološki prekomponovanog društva. što umanjuje odgovornost nastavnika za postignuće učenika i vlastito stručno usavršavanje. uvode ovaj tip studijskih programa. realno je očekivati da će u doglednoj budućnosti manje od 20% studenata steći obrazovanje u domenu strukovnih studija. 76/05. značajno doprinosi činjenica da su sami programi zasnovani na sadržajima. a da u isto vreme statistike pokazuju kako raste broj nezaposlenih u mladoj populaciji. koje već odavno ne odgovaraju potrebama savremenog. onda je jasna potreba za revizijom programa ovog najskupljeg i najrasprostranjenijeg vida srednjeg obrazovanja.

adekvatnost višeg i visokog obrazovanja u odnosu na privredu ili državu kao poslodavce. Programi zasnovani na ishodima izuzetno su važni i u kontekstu relevantnosti višeg i visokog obrazovanja. godine. koja je veoma korisna za celovit pristup obrazovanju. pitanja relevantnosti obrazovanja za negovanje određenih društvenih vrednosti tiču se kako kurikuluma tako i šireg školskog okruženja. jednakosti i ravnopravnosti. br. Takve odlike sistema obrazovanja. EFA Global Monitoring Report 2005 – The Quality Imperative. naročito u nižim razredima osnovne škole. tj. kao što je već navedeno. decentralizacija i modernizacija obrazovno-vaspitnih programa u pravcu koncepta zasnovanog na ishodima morale bi se naći među prioritetima obrazovnih reformi. školske klime. već predstavlja i regresivnu tendenciju u odnosu na zakon iz 2003. poštovanje univerzalnih ljudskih prava. Ovo ne samo da nije u saglasnosti sa evropskim nastojanjima. Dakle. Na primer. da i privreda i država treba da aktivnije učestvuju u razvoju obrazovanja. decentralizacija i modernizacija obrazovno-vaspitnih programa u pravcu koncepta zasnovanog na ishodima morale bi se naći među prioritetima obrazovnih reformi. Globalni izveštaj o kvalitetu obrazovanja iz 2005. ne ispoljava doslednost u poštovanju ljudskih prava. 59 60 Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja. godine60 beleži neke zajedničke karakteristike obrazovnih programa velikog broja zemalja. tj.4. 62/03. tj. Dakle. a sve više i demokratije i učešća građana u demokratskim procesima. Ova izuzetno važna sprega nedovoljno je razvijena na nivou nacionalne politike razvoja obrazovanja. Na ovaj način se može olakšati horizontalna i vertikalna prohodnost studenata. odnosa u školi i između škole i zajednice. roditelja i lokalne zajednice) na obrazovni proces.59 kojim su bile ustanovljene opšte osnove školskog programa utemeljenog na ishodima obrazovanja sagledanim u celini od prvog razreda osnovne škole do kraja srednje škole. Značajno je sužena mogućnost uticaja interesnih grupa (učenika. tj. čine integralni deo kvaliteta obrazovanja. kao što su: promovisanje određenih društvenih i kulturnih vrednosti. prema ovom izveštaju. kao i povećanje njihove zapošljivosti. ne može se reći da je kvalitetan sistem obrazovanja. ne postoji na nekom nivou iznad Ministarstva prosvete koji bi omogućio usaglašavanje sa potrebama ukupnog razvoja društva. u svetlu potrebe za povećanjem efikasnosti obrazovanja u odnosu na ekonomski napredak i demokratizaciju društva. Službeni glasnik RS. 161 . za sistem koji diskriminiše određene grupe po etničkoj ili kulturnoj pripadnosti. Razvoj kritičkog mišljenja i kooperativnih socijalnih veština relevantan je i za izgradnju kapaciteta građana da učestvuju u demokratskim procesima preispitujući i transformišući nepravedne društvene strukture umesto da ih prihvataju. Obrazovanje i bezbednost nost koordinacije sadržaja različitih predmeta i tematske nastave. U svetlu potrebe za povećanjem efikasnosti obrazovanja u odnosu na ekonomski napredak i demokratizaciju društva. inkluzivnosti. koja. Ovde je važno naglasiti kako je ta veza dvosmernog karaktera. ukazujući na to koji su im i kakvi profili potrebni.

Osim toga. Međutim. kao jedan od obaveznih izbornih predmeta. pregovaranja i traženja konsenzusa u svakodnevnim situacijama školskog života. kao i sve ostale discipline. pored škole. s obzirom na ograničenu mogućnost učešća učenika. razumevanja razlika itd). međutim. stručnim saradnicima. Do sada su razvijeni programi za prvih šest razreda osnovne i za četiri razreda srednje škole po modelu Saveta Evrope. najbolje uči kroz praksu. posebno ako je ona izborna! Inkluzivnost obrazovanja Pravednost i inkluzivnost obrazovnog sistema i procesa takođe se navode kao odlike kvalitetnog obrazovanja. afektivni aspekt građanskog vaspitanja (etičke kompetencije i izbor vrednosti kao što su sloboda. Demokratija se. demokratija se.61 Ovde se posebno naglašva važnost upotre61 EFA Global Monitoring Report 2005 – The Quality Imperative. Teško je zamisliti da bi bez takvog stvarnog učešća i najbolje osmišljena nastava ODGD-a mogla odgovoriti ambicioznim ciljevima uticaja obrazovanja na generalnu demokratizaciju društva. već i demokratizaciju celokupnog obrazovnog sistema od zahteva za većom autonomijom ustanova i kadra do demokratizacije metoda nastave i odnosa među učenicima i nastavnicima. Upitno je. omogućava formiranje đačkih parlamenata itd. koji podrazumeva kognitivna znanja i sposobnosti (poznavanje ljudskih prava. programa i vrednovanja. sposobnost saradnje i učešća u javnoj debati). uvažavanje sebe i drugih) i sposobnost za delovanje u demokratičnom društvu (na primer. U Srbiji još postoji dosta prostora za poboljšanje u ovom smislu. Definisani ciljevi obrazovanja i programa ODGD-a obuhvataju jačanje demokratskog društva. u kojoj meri su ovi ciljevi ostvarljivi u postojećem sistemu. i lokalne zajednice u odlučivanju o obrazovnoj politici i programima. Načinjeni su koraci ka decentralizaciji i demokratizaciji obrazovnih institucija. jednakost. negovanje demokratske kulture i razvijanje osećanja pripadanja i posvećenosti demokratskom društvu.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. uz aktivno i konstruktivno učešće učenikâ i roditeljâ. važan preduslov za usvajanje vrednostî demokratije i veština potrebnih za njeno funkcionisanje. Ukratko. prvenstveno u izradi pravnog okvira koji obavezuje na školsko razvojno planiranje. građansko obrazovanje i vaspitanje ne podrazumeva samo uvođenje građanskog obrazovanja kao predmeta. 162 . direktorima i roditeljima. Zato je razvijanje prakse dijaloga. demokratskih institucija. obrazovanje za demokratsko građansko društvo treba da se nađe u centru celokupnog obrazovnog procesa. solidarnost. uči u porodici i u društvenoj zajednici. roditelja. tj. sposobnost kritičkog rasuđivanja i borbe argumentima. Obrazovanje za demokratiju i građansko društvo (ODGD) uvedeno je u formalno obrazovanje u Srbiji 2001. učenik se opredeljuje za jedan od dva izborna predmeta – versku nastavu ili građansko vaspitanje.

Obrazovanje i bezbednost be maternjeg jezika u nastavi. Što se tiče ostvarivanja prava dece pripadnika manjina na obrazovanje na svom jeziku u Srbiji. posebno u Vojvodini. U srednjim školama u Vojvodini postoje škole na istim jezicima manjina.761 rumunski 26 120 1. 163 . i važnost pitanja adekvatnog obrazovanja dece s hendikepom.62 zakoni se relativno dobro poštuju na nivou predškolskog i osnovnog obrazovanja. izuzev hrvatskog. Ipak. ali je broj učenika u ovim školama dosta manji. 62 UNDP Human Development Report. Osim sa aspekta učeničkog postignuća.768 1. posebno u nekoliko prvih godinama školovanja. gde postoji mogućnost obrazovanja na 5 manjinskih jezika. Serbia 2005 – „The Strength of Diversity“.4. jezici broj škola broj odeljenja uèenici nastavnici mađarski 32 301 6481 924 rumunski 2 8 174 52 rusinski 1 4 80 24 slovački 2 13 345 53 Srednje obrazovanje na jezicima manjina u Vojvodini 2004/05.500 196 rusinski 3 37 672 74 slovački 17 181 3. prema oceni UNDP-a.432 314 hrvatski 6 9 109 11 Osnovno obrazovanje na jeziku nacionalnosti u Vojvodini 2004/05. Još uvek je nerazrešena debata između zagovornika uključivanja dece s hendikepom u redovan sistem školstva i onih koji smatraju da su kvalitetne specijalne škole adekvatnije. jezici broj škola broj odeljenja učenici nastavnici mađarski 107 989 17. posebno za pojedine vrste hendikepa. U centralnoj Srbiji nastava u osnovnim i srednjim školama postoji na albanskom jedino u opštinama Bujanovac i Preševo. a na bugarskom samo u osnovnim školama u opštinama Bosilegrad i Caribrod (Dimitrovgrad). sve je više istraživanja na ovu temu koja potvrđuju da deca s hendikepom postižu bolje rezultate u inkluzivnom okruženju. ovo je izuzetno značajno za socijalizaciju svih učenika i zaustavljanje dugogodišnje segregacije i diskriminacije osoba s hendikepom.

Belgrade. br. O isključenosti dece s hendikepom iz sistema obrazovanja ne postoje pouzdani aktuelni podaci. U izveštaju UNDP-a takođe se navodi da. Zakon63 garantuje pravo pripadnika nacionalnih manjina da nastavni plan i program ostvaruju na maternjem jeziku ili dvojezično ukoliko se za upis u prvi razred prijavi najmanje 15 učenika. postije izborni predmeti nacionalnog jezika i kulture. jezici albanski osnovne srednje 4 84 2. najugroženije grupe u pogledu ostvarivanja prava na obrazovanje i u obrazovanju. Službeni glasnik RS. br. 50/92. Međutim. Upoznavanje većine sa kulturom i jezikom manjine od izuzetnog je značaja za sprečavanje paralelnog života u multietničkim sredinama. obrazovne vlasti poštuju zakon i omogućavaju ovakvu nastavu.64 veliki broj dece sa hendikepom ostaje van sistema obrazo63 64 Zakon o osnovnoj školi Republike Srbije. a pohađa je svega 425 učenika. Zakon o srednjoj školi Republike Srbije. gde postoji zahtev roditeljâ za organizovanjem nastave na maternjem jeziku.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. gde se nastava u celosti ili delimično odvija na mađarskom: Poljoprivredni i Ekonomski fakultet u Subotici. prikazanu u prvom delu ovog poglavlja. Comprehensive Analysis of Primary Education in Federal Republic of Yugoslavia. s obzirom na opštu stagnaciju obuhvata. i na nekim višim školama i fakultetima u Vojvodini. 2001. iako je ovo zakonom predviđena obaveza. Službeni glasnik RS. Odeljenja visokoškolskih ustanova gde se nastava odvija na jezicima manjina postoje jedino na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. a ovaj broj može biti i manji ukoliko se pribavi saglasnost ministra prosvete. ovakva nastava postoji u 10 vojvođanskih opština. gde se obrazuju nastavnici za izvođenje nastave na manjinskim jezicima. Za decu romske nacionalnosti. 164 . U istom izveštaju se navodi da obrazovne vlasti ne rade dovoljno na promociji multikulturnih programa.340 180 bugarski osnovne 28 66 776 92 broj škola broj odeljenja učenici nastavnici 55 400 9. Pedagoški fakultet u Somboru.372 603 Osnovno i srednje obrazovanje na jeziku manjina u centralnoj Srbiji 2004/05. Tamo gde deca ne pohađaju nastavu na svom maternjem jeziku. Viša tehnička škola u Subotici i Više škole za obrazovanje vaspitača u Subotici i Novom Sadu. 50/92. UNICEF. može se pretpostaviti da je i procent isključenih koji potiču iz marginalizovanih grupa sličan onom iz ranijih ocena (85% dece s hendikepom).

65 66 67 Kvalitetno obrazovanje za sve: Izazovi reforme obrazovanja u Srbiji. Centar za evaluaciju. Iskustva ustanova i učesnikâ u ovim projektima predstavljaju značajan resurs za sistemsko uvođenje inkluzivnog obrazovanja. u redovne škole. na primer.4. kao što su: nepostojanje zakonske obaveze redovnih škola da primaju ovu decu. http://www. može se konstatovati da sistemske promene u domenu obrazovanja dece s hendikepom još nisu ni počele.gov. što onemogućava horizontalnu prohodnost za decu s posebnim potrebama u redovni sistem obrazovanja. Zato je neophodno korišćenje ovih iskustava iz prakse prilikom oblikovanja nacionalne politike inkluzivnog obrazovanja i zakonske regulative koja bi omogućila inkluziju svih grupa dece s posebnim obrazovnim potrebama u svim školama. najpre one s lakšim hendikepom.aspx 165 . organizovana na lokalnom nivou u 10 gradova u Srbiji – Mreža inkluzivnog obrazovanja (mreža nastavnika i stručnih saradnika osnovnih škola i vrtića) i lokalnih inkluzivnih timova (sastavljenih od pripadnikâ lokalne zajednice).67 ali.zuov. 2006. Beograd. nedovoljna kvalifikovanost nastavnika za rad sa decom s hendikepom. Obrazovanje i bezbednost vanja (162. Ministarstvo prosvete i sporta RS. kao što je. Primetno je.000 učenika uzrasta do 18 godina). nepostojanje zakonskog osnova za izradu individualnih obrazovnih programa i ocenjivanja ove dece u skladu sa njihovim mogućnostima i postignućima.65 U nasleđenom sistemu specijalnih osnovnih i srednjih škola učenici sa hendikepom ne dobijaju kvalitetno obrazovanje prilagođeno njihovim posebnim obrazovnim potrebama. 2004.yu/Centar1projekti. da među kreatorima politika preovladava opredeljenje za model delimične inkluzije. Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji. Od strane britanske organizacije Save the Children formirana je mreža obrazovnih institucija koje podržavaju inkluzivno obrazovanje. testiranja i istraživanja.66 Trenutno se konkretne mere koje bi omogućile inkluzivno obrazovanje razmatraju u okviru pilot-projekata razvoja interaktivnih programa između redovnog i specijalnog sistema obrazovanja. a 80% dece Roma školovalo se u specijalnim školama za decu sa lakšim mentalnim problemima. U vreme pisanja ovog izveštaja (novembar 2006. Ovde postoji niz prepreka. tj.sr. s obzirom na okolnost da još nije usvojena ni strategija obrazovanja dece s hendikepom.) još nije usvojena strategija obrazovanja dece s hendikepom. međutim. Obrazovni programi su redukovani planovi i programi redovnog obrazovanja koji ne uvažavaju specifičnosti razvojnih teškoća i čak nisu ni kompatibilni sa planovima redovnog sistema. postepenog uključivanja dece. a u okviru projekata Fonda za otvoreno društvo osnovana je neformalna grupa nastavnika i stručnih saradnika osnovnih škola. projekt „1+1=1“ – novi model delimične inkluzije specijalne škole za decu sa oštećenim sluhom.

prema nalazima istraživanja.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.68 igra značajnu ulogu za školsko postigniće ovih učenika. osnovno Jezik udžbenici lektira udžbenici lektira srednje univerzitetski najznačajnija dela Ukupno udžbenici – posebna izdanja mađarski slovački rumunski rusinski romski albanski turski bugarski ukrajinski ukupno: 104 91 85 83 1 81 60 21 52 46 58 36 55 46 24 35 4 13 13 12 228 196 179 168 1 1 13 13 12 8 107 12 4 168 4 5 2 1 373 89 35 1 1270 526 225 283 5 168 63 Udžbenici na jezicima nacionalnih manjina 68 69 EFA Global Monitoring Report 2005 – The Quality Imperative. geografiju i umetnost. Do Srbije je stigao globalni trend liberalizacije izdavačke produkcije udžbenika. kao i da se uvoze udžbenici iz matičnih država. Službeni glasnik RS. jer se može desiti da izdavači ne budu finansijski zainteresovani za udžbenike malog tiraža ili da cene takvih udžbenika budu previsoke. Ovde je učinjen pomak da se sa prakse prevođenja udžbenika sa jezika većinske populacije pređe na izradu posebnih udžbenika za maternji jezik. br. Kod demonopolizacije izavačke produkcije javlja se problem dostupnosti udžbenika namenjenih specifičnim populacijama. istoriju. koja je tradicionalno bila ekskluzivna delatnost državnog izdavača. 29/93. Ovde je važno osvrnuti se i na pitanje dostupnosti udžbenika za decu iz neprivilegovanih grupa.886 besplatnih udžbenika. 166 . U školskoj 2003/04. koja. Što se tiče udžbenika na jezicima nacionalnih manjina. Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima Republike Srbije69 utvrđuje da se udžbenici štampaju i na jezicima nacionalnih manjina. godini za siromašnu romsku decu obezbeđeno je 5.

SAD. za kvalitetno obrazovanje neophodno je da škola bude bezbedno i zdravo mesto za učenje i razvoj svakog deteta. Proces decentralizacije obrazovnog sistema od ključne je važnosti za prilagođavanje školskog okruženja potrebama dece u određenoj školi. taj procent 70% u Mađarskoj. Prenošenje suštinskih nadležnosti obrazovanja na nivo škole može stvoriti uslove za lokalne investicije u škole i povećanje odgovornosti školskog osoblja za unapređenje rada škole. pored internih mogućnosti poboljšanja nastave i odnosa u školi. Ispitivanja direktora. u cilju efikasnije raspodele raspoloživih sredstava. dok je. koji.4. kako između nastavnika i učenika. koje. Ovo čini obrazovni proces izuzetno kompleksnim fenomenom. pokazuju interesantne percepcije o sveukupnom školskom okruženju. kao njegov osnovni „materijal“. Ukrštanjem podataka TIMSS 2003 o postignuću učenikâ i školskoj klimi utvrđen je očekivani pravac povezanosti: što je povoljnija procena klime. ali i saradnju sa lokalnom zajednicom. Ukratko. Iako bi u Srbiji slično istraživanje bilo korisno. Ovo navodi na razmišljanja o uslovljenosti percepcije bezbednosti kulturnim i društvenim navikama. Nalazi pokazuju da 42% naših učenika planira da završi fakultet. na primer. Hong Kon167 . tako i među školskim osobljem. mora imati u vidu porodične. društveno-ekonomske. Tokom ’60-ih godina u istraživanjima u oblasti obrazovanja bilo je rasprostranjeno kvantitativno istraživanje produktivnosti i efektivnosti rada škola nalik istraživanjima produktivnosti industrije. podrazumeva i podsticajnu školsku klimu u smislu pozitivnih međuljudskih odnosa. Retke su negativne percepcije bezbednosti okruženja (16%) i lične bezbednosti (10%). imaju svoje autonomno ponašanje i aspiracije koje su u velikoj meri određeni činiocima izvan obrazovanja. Povoljno je ocenjena (od strane nastavnika!) podrška koju nastavnici pružaju učenicima. pored već pomenutog nezadovoljstva opremljenošću škola. nastavnika i učenika škola koje su učestvovale u istraživanju TIMSS 2003. Pozitivna povezanost je utvrđena i između postignuća i obrazovnih aspiracija učenika. Bilo bi interesantno komparativno istraživati percepciju bezbednosti dece iz različitih sredina koja se školuju u sličnim uslovima. a manje povoljno zadovoljstvo nastavnikâ poslom. Ovim istraživanjima nastojale su se utvrditi pravilnosti u odnosu ulaganja u obrazovanje i povrata u smislu postignuća učenika i izgradnje ljudskog kapitala. kulturne i druge uslove iz kojih učenici potiču kako bi mogao kvalitetno zadovoljiti njihove obrazovne potrebe. pored materijalne opremljenosti škola. Procene su najmanje povoljne kada je reč o uključenosti roditeljâ u školske aktivnosti. to je i rezultat na testu veći. Obrazovanje i bezbednost Školsko okruženje Još jedan važan faktor za kvalitet obrazovanja jeste školsko okruženje. iako su učestale pojave agresivnosti i destruktivnosti u školi. ne treba zaboraviti da se obrazovni proces bitno razlikuje od industrijske proizvodnje po tome što učenici.

koja je ujedno i najviše vrednovan predmet (42% ispitanih visoko vrednuje matematiku. Rad na poboljšanju kvaliteta školskog okruženja. Naši učenici pokazuju tendenciju precenjivanja sopstvene uspešnosti: visoko samopouzdanje nije praćeno visokim rezultatima na testu.) nije nimalo ohrabrujuće. društvenog i tehnološkog razvoja zemlje. godinu) može se konstatovati stagnacija u većini kvantitativnih pokazatelja. predstavlja normativnu vaspitnu aktivnost koja igra važnu ulogu u socijalizaciji i izgradnji sistema vrednosti učenika. stanje kvantiteta i kvaliteta obrazovanja u Srbiji u trenutku pisanja ovog izveštaja (novembar 2006.3. Kao mogući razlog ovome navodi se mišljenje da naši učenici nisu „vaspitani“ da vrednuju sama školska znanja. 4. I pored deklarativnog naglašavanja važnosti obrazovanja u procesu ekonomskog i društvenog razvoja zemlje. pored osnovne funkcije razvijanja kognitivnih veština učenika. Ovakvu strategiju je potrebno usvojiti na opštenacionalnom nivou kako bi se kratkoročnije politike relevantnih ministarstava dosledno orijentisale na ostvarenje dugoročnih ciljeva razvoja. morao bi biti zasnovan na realnim podacima o odnosu postignuća učenika i uslova u kojima se odvijaju školske aktivnosti. Preliminarna ocena pokazatelja kvaliteta daje razlog za zabrinutost. Zaključci i preporuke U celini gledano. Ako se ozbiljno shvata značaj obrazovanja u profilisanju budućeg kadra i građana uopšte. dok su predmeti prirodnih nauka nisko ili osrednje vrednovani). kao i sveukupan rad na sistemskim promenama u procesu obrazovanja. Kao prioritetne potrebno je što pre usvojiti strategije i politike: predškolskog vaspitanja i obrazovanja. obrazovanja dece s hendikepom. planiranju obrazovnih politika moralo bi se pristupiti sa većom ozbiljnošću. ali bi iznošenje definitivnih sudova u ovoj oblasti bilo proizvoljno bez daljeg i dubljeg istraživanja. U poređenju sa stanjem prikazanim u prethodnom izveštaju (za 2004. Takođe je važno imati u vidu da obrazovanje. već da ih savladavaju zarad uspešnosti u školskom sistemu. U nekim ključnim segmentima obrazovanja još uvek ne postoje nacionalne strategiji i politike. 168 .Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. izuzev u matematici. u Srbiji još ne postoji sveobuhvatna opšta strategija razvoja obrazovanja koja bi bila usklađena sa potrebama ekonomskog. gu i na Tajvanu. upotrebe informatičko-komunikacionih tehnologija u obrazovanju i neformalnog obrazovanja. Značajna je i povezanost postignuća i učenikovog samopouzdanja u pojedinim predmetima i vrednovanja. O nedostatku istraživanja u ovoj oblasti u Srbiji najbolje govori podatak da studije obrazovanja još uvek ni ne postoje kao integrisana disciplina ni na jednoj visokoškolskoj ustanovi.

Dogoročno efektniji način povećanja obuhvata. Obuhvat srednjim i visokim obrazovanjem takođe je nizak u odnosu na zemlje OECD-a. 169 . Istraživanja su pokazala da bolje postignuće učenika rezultuje njihovim dužim ostankom u obrazovanju. sistematski prikupljeni podaci. kao i s obzirom na nalaz istraživanja da predškolsko obrazovanje značajno utiče na pripremu za kvalitetnije osnovno obrazovanje. Ekspanzija podsistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja urgentna je potreba. tj. Potrebno je: uspostaviti sistem prikupljanja podatka o društveno-ekonomskim. tako i za privatne predškolske ustanove.) školske godine. za koje se pretpostavlja da čine najveći deo isključenih iz sistema obrazovanja. Neophodno je što pre usvojiti zakonsku regulativu koja bi omogućila sprovođenje ove strategije u pogledu akreditacije i certifikacije programa. Obuhvat je i dalje izrazito nizak na nivou predškolskog obrazovanja. finansiranja i osiguranja kvaliteta. pa i u odnosu na neke zemlje iz okruženja. Hitno je potrebno: 70 Službeni glasnik RS. koji je uveden od ove (2006/07. tj. Razvoj inkluzivnog sistema obrazovanja može značajno doprineti obuhvatu marginalizovanih grupa. smanjenjem osipanja. mada o tome ne postoje pouzdani. Uočljiv problem srednjeg i visokog strukovnog obrazovanja predstavlja neprilagođenost obrazovnih profila i kvalifikacija koje se stiču ovim obrazovanjem. godinu primetna je na svim nivoima. kulturnim i zdravstvenim karakteristikama dece koja su isključena iz sistema obrazovanja. upravljanja i finansiranja škola kako bi se što bolje zadovoljile realne lokalne obrazovne potrebe i podstaklo ulaganje na lokalnom nivou (trenutno je 90% ulaganja iz budžeta.4. decentralizovati procedure upisa. Stagnacija obuhvata u odnosu na školsku 2003/04. Obrazovanje i bezbednost Strategija obrazovanja odraslih usvojena je u periodu finalne pripreme ovog izveštaja za štampu. uspostaviti kriterijume za odobravanje izvođenja obaveznog predškolskog programa koji bi važili kako za državne. br. savremenim potrebama privrede i poslovanja. kvantiteta obrazovanja jeste ulaganje u kvalitet. sistematski pratiti sprovođenje Odluke o kriterijumima za utvrđivanje mreže vrtića i osnovnih škola70 u lokalnim zajednicama i srazmerno prerasporediti ulaganja kako bi se stvorili jednaki uslovi za sticanje kvalitetnog obaveznog predškolskog i osnovnog obrazovanja za svu decu u svim sredinama. 13/04. a u zemljama EU oko 66% sredstava dolazi iz lokalnih i regionalnih izvora). etničkim. iako je ovo jedan od strateških ciljeva prema Nacionalom planu akcije za decu. s obzirom na uvođenje obaveznog pripremnog programa za školu.

tako i opšteg obrazovanja u Srbiji danas može se osnovano pretpostaviti da ne zadovoljava potrebe učenikâ za znanjima i veštinama potrebnim za efektivno učešće u tržišnoj privredi i demokratskom društvu. Od ključnog značaja za unapređenje kvaliteta obrazovanja jeste pitanje kompetencija i motivacije nastavnika. nedovoljna saradnja škola s roditeljima i lokalnom zajednicom i slični podaci. ali i što većem broju školskog upravljačkog i nastavnog osoblja. tj. potvrđenu iskustvima drugih zemalja. Ovo podrazumeva način odabiranja. a sa aspekta ljudske bezbednosti mogu se kao prioritetne izdvojiti sledeće teme za istraživanje: zapošljivost svršenih učenika i studenata. posebnu podršku novokvalifikovanim nastavnicima u prvoj godini prakse. Nivo zarade i nepovoljan društveni status ove profesije u Srbiji zasigurno utiču na motivaciju i negativnu selekciju nastavnog kadra. Još je češća negativna percepcija društvenog statusa. izraženo je nezadovoljstvo visinom zarade u apsolutnoj vrednosti. da se korišćenjem rezultata empirijskih istraživanja iz oblasti obrazovanja u planiranju i sprovođenju obrazovnih reformi mogu značajno unaprediti obrazovne prakse i racionalizovati trošenje sredstava. kako strukovnog. 170 . kao i kontinuiranu podršku usavršavanju nastavnikâ. nezadovoljstvo nastavnikâ gubitkom prestiža profesije. Iako 50% sredstava na svim nivoima ide na plate zaposlenih. definisati nacionalni okvir kvalifikacija u skladu sa evropskim okvirom kvalifikacija. pristupiti izmeni obrazovnih profila i njihovog usaglašavanja sa potrebama privrede. Rezultate ovakvih istraživanja potrebno je učiniti dostupnim pre svega kreatorima politika obrazovanja i savetnicima. Za stanje kvaliteta. Istraživanje je neophodno u svim segmentima obrazovne politike. uskladiti ishode strukovnih obrazovnih programa svih stepena sa okvirom kvalifikacija i povećati opšteobrazovni sadržaj na račun uske specijalizacije. Na kraju treba izneti pozitivnu činjenicu. nepovoljne ocene opremljenosti škola modernim nastavnim sredstvima. U Srbiji je evidentan nedostatak istraživanja u ovoj oblasti. inicijalnu obuku.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. U prilog ovome govore nezadovoljavajući rezultati naših učenika na međunarodnim testiranjima. inkluzivnost obrazovanja na svim nivoima. kompetencije nastavnika i programi inicijalne i kontinuirane obuku nastavnika.

Beograd. u pripremi za štampu i objavljivanje 2007. 2005. A. 19. UNDP 2002. Politika i strategija razvoja stručnog obrazovanja u Srbiji. 2002. Alternativna akedemska obrazovna mreža. Paris. Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji. Workshop Report. Is the World on Track?. European Council. Routledge Falmer. 23/24 March 2000. 7. Visoko obrazovanje u Srbiji na putu ka Evropi – Četiri godine kasnije.. 17 May 2006. 2005.. 2004. 15. 9.. UNESCO Publishing. Human Security Agenda for the Balkans. testiranja i istraživanja. Change Forces in Post-Communist Eastern Europe: Education in transition. 6.. 11. Ministarstvo prosvete i sporta RS. Beograd.. 1994. D. The Quality Imperative. Mimica. 2005. Fullan. P. 16. EFA Global Monitoring Report 2006. Literatura 1.4. Kvalitetno obrazovanje za sve: Izazovi reforme obrazovanja u Srbiji. 2. 2006. političkog. EFA Global Monitoring Report 2005. 171 . godine. Anchan. Beograd. EFA Global Monitoring Report 2002. UNESCO Publishing. Lisbon. UNESCO Publishing.. 2005. TIMSS 2003 u Srbiji. Monitoring procesa evropeizacije društvenog. 20. Konvencija UN o pravima deteta. Beograd. Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji: Izveštaj za 2004.. 2002. Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije. Literacy for Life. 12. Comprehensive Analysis of Primary Education in Federal Republic of Yugoslavia. 3. Janjetović. ekonomskog i pravnog prostora Srbije. E. Beograd. Ministarstvo prosvete i sporta RS. Presidency Conclusions. Beograd. Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji. Institut za pedagoška istraživanja. 18. Obrazovanje i bezbednost 4. 5. 2001. Vlada Republike Srbije. 10. Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji. London. Ministarstvo prosvete i sporta RS. UNICEF. Helsinki. Fond za otvoreno društvo. J. Beograd. Millennium Development Goals: „How much is Serbia on Track“. Polyzoi. Nacionalni plan akcije za decu do 2015. Beograd. Z.. Belgrade.4. M. Beograd. Paris. 17. Centar za evaluaciju. 2005. 14. 2004. 13. 2005. R. Grac. 2003. 2006. 4. Fakultet civilne odbrane. Paris 2006. Kvalitetno obrazovanje za sve: put ka razvijenom društvu. Antonijević. 8. Vlada Republike Srbije..

Službeni glasnik RS. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba s invaliditetom. 21. 2006. Službeni glasnik RS. Beograd. Službeni glasnik RS. br. br. The Strength of Diversity. Ministarstvo prosvete i sporta RS. 23. 2005. Službeni list SRJ. br. Zgaga. Zakon o osnovnoj školi. 11/02. Službeni glasnik RS. 58/04.. UNDP Human Development Report. 25. The Prospects of Teacher Education in South-East Europe. new dimensions of human security. UNDP. 33. 1994. 26. br. Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja. Strategija Ministarstva prosvete i sporta 2005–2010. UNDP. Serbia 2005. Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima Republike Srbije. 24. 33/06.. 76/05. 31. 32. 29.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Zakon o visokom obrazovanju. Zakon o srednjoj školi. br. P. br. 172 . Strategija za unapređivanje obrazovanja Roma. Statistički godišnjak Srbije. Službeni glasnik RS. Ministarstvo prosvete i sporta RS. Republički zavod za statistiku Srbije. 30. br. 50/92. Beograd. 50/92. 29/93. 28. UNDP Human Development Report. Ljubljana 2006. Službeni glasnik RS. Beograd. Centre for Educational Policy Studies. 62/03. Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. 2005. 2005. 22. 27.

dok su druge manjine. Etnička homogenizacija je posledica delovanja više faktora. Nada Raduški. Mađari su u strukturi stanovništva Srbije najviše. konverziju identiteta itd. ali je ta činjenica. Napokon. Jedan. neretko. U publikaciji Etnički mozaik Srbije. karakterističan proces etničke homogenizacije. a to je nastojanje da se ostvari političko načelo – jedna nacija. treba posebno apostrofirati. nego i najbolje organizovana manjina. a prosečna starost pripadnika romske zajednice iznosi 27 godina itd. kao i etnički većinska zajednica. Među pripadnicima jevrejske zajednice praktično nema nepismenih. opštini ili regiji.5. što je podsticalo njihovo iseljavanje. Osim po brojnosti. kulturno. Beograd 2003. identitetskoj infrastrukturi. 427. za Srbiju je. ekonomski. (interesno. u: Demokratija i multikulturalnost u jugoistočnoj Evropi (zbornik). U etnički mešovitim sredinama primena tog načela je vodila direktnom nasilju nad pripadnicima manjina. zamagljena nacionalističkim stereotipom da smo „MI“ podeljeni i antagonozovani.73 Između dva popisa udeo Srba u struk- 71 72 73 Mađari. politički. Uvod U Republici Srbiji žive pripadnici velikog broja nacionalnih manjina. uostalom. S druge strane. za romsku zajednicu je karakterističan visok natalitet. obrazovanju.) složene strukture. „Etnička homogenizacija stanovništva Srbije krajem XX i početkom XXI veka“. nisu samo najbrojnija. odveć malobrojne za ovu vrstu organizovanja. jedna država. Nacionalne manjine su. koju je 2004. u slučaju Roma nepismenost je jedno od markantnih obeležja.. i za sve novonastale države na prostoru bivše Jugoslavije. prosečnoj starosti itd. LJUDSKA BEZBEDNOST I NACIONALNE MANJINE 5.1. poseduju snažnu političku (i kulturnu) elitu. dok je centralna Srbija gotovo monolitno područje. a „ONI“ monolitni i homogeni. str. godine izdalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore. srbijanske je manjine moguće razlikovati i po čitavom nizu drugih kriterija – organizovanosti.72 Sledeća osobenost se odnosi na činjenicu da pripadnici različitih nacionalnosti žive u istom gradu. na primer. međutim. poput Čeha ili Nemaca..71 Jedna od važnih karakteristika Srbije odnosi se i na nejednaku distribuciju etniciteta – Vojvodina je u etničkom pogledu njen najpluralniji deo. iznose se statistički podaci za 29 etničkih zajednica. kao. Centar za istraživanje etniciteta. a Cincari najmanje zastupljena manjina. Prema podacima iz ove publikacije. 173 . što poziciju etničke većine i manjine čini vrlo promenljivom.

istorije i kulture“. jer u njoj prepoznaju povoljan okvir za ostvarivanje svojih prava. Naime. Treba imati u vidu i činjenicu da je Srbija još uvek veoma centralizovana država. Pripadnici manjina su veoma zainteresovani za decentralizaciju i što veći stepen autonomije Vojvodine. Tu.485). takođe. onda ne iznenađuju sve agresivniji nastupi desničarskih.76 Konačni status Kosova još nije određen. Kada već govorimo o demografskim kretanjima. Međutim. stvorile nove i osnažile stare predrasude. U tablici vrednosti srbijanske političke kulture ljudska i manjinska prava zapisana su negde pri dnu.93%. Krizu identiteta većinske nacije veoma uspešno koristi Srpska pravoslavna crkva u želji da se nametne kao vrhovni moralni. udeo manjina u strukturi stanovništva smanjio se za 4. Neke manjine. neonacističkih i rasističkih organizacija. broj stanovnika koji su vođeni u rubrici „Ostali“. Aškalija ili Egipćana. 427. a mogućnost srbijanske političke elite da snažnije utiče na njegovo definisanje limitirana je nesposobnošću da.74 što Srbiju svrstava među zemlje sa naglašeno homogenom strukturom stanovništva.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.78 Napori da se javno mnenje 74 Za razliku od Srba. Vidi prilog Nade Raduški u zborniku: Demokratija i multikulturalnost u jugoistočnoj Evropi. i sada iznosi 82. sem floskula „više od autonomije.67%. Sledeća stvar je višegodišnja kriza identiteta većinske nacije.483). ali i politički arbitar. Porastao je. tragična zbivanja u poslednjoj deceniji XX veka ojačale su antievropske.425: 75. razne paraklerikalne organizacije („Sv. što je na primeru novog ustava Srbije na „najbolji“ način i demonstrirano. beleže demografski rast. za skoro tri puta. Pažnju treba skrenuti i na autoritarnu političku kulturu. smanjuje broj pripadnika nacionalnih manjina.732) i stanovnika koji su iskazali „Regionalnu pripadnost“ (4. godinu).86 procenata. Uvodeći preko zakona o crkvama i verskim zajednicama diskriminatornu podelu verskih zajednica. tj.) uživaju podršku SPC. naglašeno homogeni sastav (80–89%). viša heterogenost (60–69%) i vrlo visoka heterogenost stanovništva (50–59%). ali je generalna tendencija da se. turi stanovništva uvećao se za 2. poput Roma. naročito u 75 76 77 78 174 . Justin Filozof “. Dalje. Beograd 2003. Smatrajući SPC „pravim spasiocem srpskog društva“ (vidi izveštaj Helsinškog odbora za 2005. niža homogenost. str. SPC se negativno odnosila i prema organizacijama civilnog društva koje su kritikovale njene političke ambicije. takođe. interesantno je uočiti još jednu činjenicu.75 Pored pomenutih. utiče na ostvarivanje manjinskih prava. u odnosu na popis stanovništva iz 1991. mislimo na činjenicu da proces raspada bivše Jugoslavije još uvek nije priveden kraju. istina. iz raznih razloga. postoji još nekoliko faktora čiji se uticaj na manjinsko pitanje ne bi smeo prevideti.717: 11. višestruko je uvećan broj „Neopredeljenih“ (9. manje od suverenosti“. S druge strane. „Obraz“ itd.77 Pokušaj da se ta kriza reši na osnovu etnonacionalističkog modela ne vodi integraciji. viša heterogenost (70–79%). Kada se tome doda i kriza autoriteta. i broj onih čija je etnička pripadnost ostala nepoznata (33. pre svega. „U literaturi se navodi podela na monolitni sastav (kada jedna etnička grupa čini preko 90%). nego daljem potiskivanju manjina.944: 107. kao i loša ekonomska situacija. pojedini sveštenici šire evrofobiju svojim porukama da ljudi sa Zapada traže da se „odreknemo svog identiteta. proizvede bilo kakvu strategiju racionalnog delovanja. konzervativne i klerikalne snage unutar srbijanskog društva. SPC dovodi u pitanje ekumenizam (jer želi da uništi pravoslavlje) i sekularizaciju (jer je Srbiju dovela do prosjačkog štapa). Centar za istraživanje etniciteta. što. godine smanjio se. U nastojanju da za sebe obezbedi privilegovani položaj u društvu.

tretiraju kao prepreka na putu ostvarenja nacionalnih ciljeva. godine formirala Savet za nacionalne manjine. kao. str. ni saglasnosti. ove organizacije doprinose naglašenoj etnizaciji takvih sredina. Pripadnici pojedinih manjina veoma su zainteresovani za saradnju sa Haškim tribunalom. treba ukazati i na činjenicu da u Srbiji. i najvećim delom 2004. na primer. čime je Srbija stekla (neželjenu) državnu samostalnost. nestankom državne zajednice prestali su da važe neki od ključnih pravnih dokumenata kojima su se. šest godina nakon promena na vlasti. Napadi sa kojima su pripadnici manjina bili suočeni krajem 2003. ali je u javnosti ostao gorak utisak da je to učinila u nameri da ublaži reakcije međunarodne zajednice. a ne da se pitanjem manjina pozabavi na način79 koji bi korespondirao sa njenim javno deklarisanim ciljevima. na kraju. kao Bošnjaci. Pošto su iskorišćeni njegovi krupni legitimacijski učinci. usled svoje polovičnosti. 55. Doduše. 79 80 175 . Nakon majskog referenduma i sticanja nezavisnosti Crne Gore državna zajednica je prestala da postoji. Na kraju. Nemoguće je ostvariti integraciju manjina ako oni koji su učestvovali u zločinima nad manjinama ne budu za svoja zlodela krivično kažnjeni. Centar za istraživanje etniciteta. godine govore da se manjine. nova srbijanska vlada je zaoštravanju interetničkih odnosa pristupila krajnje ignorantski. 5. problem saradnje sa Haškim tribunalom. manjinsko pitanje je marginalizovano i gurnuto u stranu.5. Politički konsenzus uspostavljen prilikom donošenja Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina raspao se već za vreme DOS-ovske administracije. 2004. Vidi prilog Gorana Bašića u zborniku Perspektive multikulturalizma u državama zapadnog Balkana. vlada je 2004. što je. naročito oni koji su bili izloženi etničkom nasilju i bili proganjani na etničkoj osnovi. Disolucija Državne zajednice SCG i osnivanje Službe za ljudska i manjinska prava Jedan od ključnih ciljeva na kojima je republička vlada gradila svoj autoritet odnosio se na očuvanje Državne zajednice Srbija i Crna Gora.80 ali su proizvedeni i neki novi. Neki od tih problema stari su i nasleđeni. doveli do očekivanih rezultata. kakva je Vojvodina. Naime. tako da za donošenje novih zakona više nije bilo ni političke volje. Motivisani netrpeljivošću prema Drugom. na primer. dovelo i do njihove internacionalizacije.2. garantovala multietničkim sredinama. poput Povelje o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. Izabrana uz pomoć Miloševićevih socijalista. Beograd. još uvek nema jasne i koherentne manjinske politike. Fridrih Ebert Stiftung. Sticanjem samostalnosti Srbija se suočila sa čitavim nizom problema. a njegov krajnje periferni status postao je očigledan u trenutku kada se Vojvodina suočila sa zaoštravanjem međuetničkih odnosa. od strane nacionalističkog dela populacije. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine senzibilizuje i učini osetljivim na pitanje manjina nisu.

Saopštenje se može naći na sajtu Beogradskog centra za ljudska prava: www. u punoj meri vratiti ustavu iz 1990. Štaviše. pomenuti apeli nisu 81 Budući da je nivo zaštite ljudskih i manjinskih prava propisan Poveljom veći od onog koji je propisan Ustavom Srbije. Teofilović je. da se obezbedi neposredna primenjivost međunarodnih ugovora. ljudska i manjinska prava. najveće mane postojećeg ustava nalaze se upravo u oblasti ljudskih prava. pre svega. disolucijom državne zajednice ugašene su i institucije koje su. koja će biti dovedena u pitanje nestankom Suda Srbije i Crne Gore“. takođe ćuti. kao što su pre svega ljudska i manjinska prava. „Stvoren je pravni vakuum i poremećaj u nivou zaštite ljudskih prava koji može imati ozbiljne posledice po ostvarivanje prava pojedinaca i kolektiviteta. godine. ali je država izgubila jednu od instanci pred kojom bi mogla da preispita svoju odluku pre rešavanja spora pred međunarodnim sudom“. jer je „građanima olakšan pristup Evropskom sudu za ljudska prava. bile zadužene za ostvarivanje i zaštitu manjinskih prava. a manjinska prava su daleko ispod onih garantovanih Poveljom. ukazujući na ozbiljne negativne posledice do kojih može doći usled smanjenog nivoa zaštite ljudskih i manjinskih prava. na Narodnu skupštinu. nivo zaštite ljudskih i manjinskih prava je smanjen. o kojoj Ustav od 1990.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. pa i ona koja su neprikosnovena prema međunarodnim ugovorima obavezujućim za Srbiju i prema međunarodnom običajnom pravu.83 Sa slično intoniranim upozorenjem oglasio se i Petar Teofilović. Na ove probleme i moguće veoma negativne posledice posebno su upozoravali Beogradski centar za ljudska prava i pokrajinski ombudsman. 19/20. U apelu Centra se ističe da će se Srbija. 19/20. „Dok Povelja SCG predstavlja savremen dokument koji precizno jamči osnovna prava čoveka i građanina i koji je za to dobio opšta priznanja. ako dopusti da Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama prestane da važi. na primer. Danas. uopšte ne zabranjuju ropstvo i prinudni rad! Pravo na slobodu je u njemu krnje. Danas.“82 Pozivajući sve društvene činioce da se pridruže apelu. yu/arhiva. ograniči SVA ljudska prava. vlast ima ‘pravo’ da.“ Petar Teofilović. 8. 2006. 82 83 84 176 . poput Ministarstva za ljudska i manjinska prava. ukazao i na jednu „dobru“ stranu nestanka suda SCG.org. Početkom juna Beogradski centar za ljudska prava je apelovao. pokrajinski ombudsman. I ono malo predviđenih prava mogu se vrlo lako ukidati i ograničavati. 2006. i očuva sudska zaštita ljudskih prava u najvišem stepenu. a potom i na druge državne organe da preduzmu sve mere kako Srbija ne bi ostala bez osnovnih ustavnih garantija ljudskih prava.bgcenter.81 Pored toga. Njime se. doduše. Isto. Beogradski centar za ljudska prava snažno je naglasio kako se „mora učiniti sve da Povelja o ljudskim i manjinskim pravima ostane na snazi. a njeni građani postati žrtve jednog anahronog shvatanja ljudskih prava. 8. proglasivši ratno stanje.84 Motivisani snažnim interesom da očuvaju ključne vrednosti demokratskog društva. pokrajinski ombudsman.

u članu 2. po funkciji 86 87 177 . godine. koji je po položaju i sekretar Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine.5. Njegovim radom predsedava predsednik Vlade. danom stupanja na snagu ovog zakona. kao i pažnja javnosti. a čine ga. prema delokrugu Službe i njenom pravilniku. U tom predlogu zakona se. Kada je reč o drugom problemu. usmereni su ka drugim temama. usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija koje usklađuju domaće propise s međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o zaštiti ljudskih i manjinskih prava. 2. na postojeća republička ministarstva (pravde. sredstva za rad i arhivsku građu.85 Služba. No. na novoformiranu Službu za ljudska i manjinska prava. primenjivati kao zakon Republike Srbije. Kancelarija u Bujanovcu. zastupa Republiku Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava. niti su se oni o njemu izjašnjavali. pored ostalog. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine doveli do očekivanog rezultata – donošenja posebnog akta kojim bi se potvrdilo važenje Povelje. interes političke elite. Umesto toga. Služba pruža stručnu i tehničku podršku Savetu Republike Srbije za nacionalne manjine. Savet Republike Srbije za nacionalne manjine osnovan je 2004. opremu. Zamenik direktora Službe je po položaju zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava. položaj nacionalnih manjina i ostvarivanje njihovih prava. nadležnosti koje je tokom postojanja Državne zajednice vršilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava odlukom republičke vlade prenete su. unutrašnjih poslova i državne uprave i lokalne samouprave). pre svega ka pregovorima o konačnom statusu Kosova i Metohije i novom ustavu. jednim delom. uspostavljanje veza nacionalnih manjina sa matičnim državama.87 85 Služba. Služba preuzima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava potreban broj zaposlenih. uključujući i poslove Sekretarijata za nacionalnu romsku strategiju i Kancelarije zastupnika Srbije i Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. između ostalog. praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima i iniciranje izmene domaćih propisa. a. ističe da će se Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. predmete. republička vlada je uputila skupštini predlog Zakona o važenju zakona Republike Srbije koji su prethodno važili kao zakoni Srbije i Crne Gore. koji su potrebni za obavljenje njenog delokruga.86 Radom službe rukovodi direktor. položaj i ostvarivanje nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina itd. kao i prava. nastavlja da radi kao unutrašnja jedinica Službe. za republičku vladu priprema akte kojima se nadzire. st. drugim delom. Pomenuta služba je osnovana uredbom Vlade radi obavljanja poslova koji se odnose na zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava. ovaj se predlog zakona nikada nije našao pred poslanicima Narodne skupštine. Doduše. izuzev u delu koji nije u saglasnosti sa ustavom Republike Srbije. koja je osnovana pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. obaveze. osim predsednika nacionalnih saveta. pripremu propisâ o ljudskim i manjinskim pravima. a obavlja i druge poslove koji su vezani za ljudska i manjinska prava koje joj poveri republička vlada.

unapređenja i zaštite nacionalnih..88 pogrešan potez89 i propuštena prilika da se učini konstruktivan korak u pravcu institucionalizacije države i uspostavljanja mehanizama zaštite pravne sigurnosti građana i građanki Srbije.90 Tim povodom treba ukazati i na nekoliko važnih činjenica: prvo. nijedan od nacionalnih saveta nije konsultovan prilikom donošenja odluke o formiranju Službe za ljudska i manjinska prava. lokalne samouprave. Saopštenje Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. nego je predloženom ustavnom definicijom Republike Srbije kao države srpskog naroda samo dobio na značaju. ali je vlast takve zahteve konstantno ignorisala. 8.. 2006. Na ovu je činjenicu podsetila Jelena Marković. te predsednik Saveta za integraciju Roma Izvršnog veća. 2006. zamenik predsednika i 8 članova predstavnici su Izvršnog veća. 8. Derogiranje zaštite ljudskih i manjinskih prava na nivo vladine službe. pokrajinskog ombudsmana. 8. a 9 članova su predsednici nacionalnih saveta. donelo odluku o formiranju Pokrajinskog saveta nacionalnih zajednica. Dnevnik. umesto posebnog ministarstva za ljudska i manjinska prava. „u njeno organizovanje niko od nacionalnih saveta nije ni uključen. 2006. na potrebu da se u Srbiji formira posebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava ukazivano je i ranije. 14. od strane jednog dela javnosti recipirano je kao velika greška. Tokom ove godine članovi Saveta sastali su se samo jedanput. ni pitan. vera i unutrašnjih poslova. umesto trećeg. treba istaći da. u skladu sa stavovima Evropske unije. verskih. koja je apelovala na državne organe Srbije da uspostave Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Dnevnik. 19. a nismo konsultovani čak ni kod izbora direktora Službe.“ Dnevnik. Teofilović je naglasio da je Srbiji neophodno ministarstvo koje bi se bavilo ljudskim i manjinskim pravima. Dnevnik. jezičkih i kulturnih zajednica. Savet se sastaje veoma retko. barem kada je reč o manjinama. po mišljenju Petra Teofilovića. 2006. Prvo telo je političkog i savetodavnog. „Lično mislim da nije u redu da se sa saveznog nivoa preuzmu samo ministarstva odbrane i spoljnih poslova. čije je sedište na nivou Pokrajine.. drugo. etničkih. uredbom Vlade osnuje nekakva služba koja je sama po sebi niži rang organizovanja. Saopštenjem je reagovala i Liga za dekadu Roma. Predsednik. koordinatorka nacionalnih saveta. pogrešan je potez. kada se radi o institucionalnom nivou ostvarivanja manjinskih prava. Štaviše“. prilikom stvaranja bivšeg ministarstva za ljudska i manjinska prava pošlo se. na republičkoj ravni postoje dva tela od značajnog interesa za nacionalne manjine – Savet Republike Srbije za nacionalne manjine i već pominjana Služba za ljudska i manjinska prava. 88 89 90 91 92 178 . Osnivanje pomenute službe. krajem avgusta. Jelena Marković. disolucijom Državne zajednice značaj ljudskih i manjinskih prava nije umanjen. od toga da je reč o instituciji od esencijalnog značaja za tranzicionu državu.91 treće. napokon. ministri kulture. kako bi ih srbijanski premijer (usmeno) upoznao sa sadržinom novog srbijanskog ustava.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. izjavila je Ana Tomanova Makanova. i. prosvete i sporta. peto. bivša zamenica ministra za ljudska i manjinska prava. Treba istaći da je i na nivou Vojvodine pokrajinsko izvršno veće. pravde. 14. 9. 8. a drugo stručnog karaktera. a da se.92 četvrto. u cilju očuvanja.

Teško je prevideti značaj ove činjenice. a Služba nakon disolucije Državne zajednice. Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Pored činjenice da nisu involvirani u pisanje ustava i da o njemu nije vođena nikakva javna rasprava. Osim toga. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine No. Koaliciju je činilo više nevladinih organizacija. kao što je to. U Novom Sadu je formirana i ad hoc koalicija nevladinih organizacija sa istim ciljem. takvom politikom će se manjinsko pitanje uvek postavljati kao nacionalno. hraniti i u životu održavati etnonacionalističke snage. jer je odvraćalo manjine od izlaska na biračka mesta.95 uverenje da ustav ništa ne 93 Liga socijaldemokrata Vojvodine.93 zatim agresivna proreferendumska kampanja Srpske radikalne stranke. odnosno nevladine organizacije. Propuštena prilika: ustav i nacionalne manjine Prilika da se manjinsko pitanje tematizuje kao demokratsko propuštena je prilikom donošenja novog srbijanskog ustava. Nezadovoljstvo postojećim 94 95 179 . manjine su odgovorile ignorisanjem poziva da učestvuju i na referendumu potvrde ustav. ali njihovi zahtevi nisu uvaženi od strane ustavotvoraca. ali nikada ne formiran Savezni savet za nacionalne manjine. Uprkos svojoj u više navrata eksplicitno izraženoj želji. Napokon. među kojima Centar za razvoj civilnog društva. na odluku manjina da bojkotuju referendum uticali su i pozivi koje su građanima upućivale pojedine političke stranke. Fond „Panonija“. a kao kompenzacija i jedna vrsta supstituta za zakonom o manjinama najavljen. Takva politika omogućava izvršnoj vlasti širok manevarski prostor. nudeći palijativna. treba istaći da su oba tela osnovana odlukom republičke vlade – Republički savet nakon serije incidenata u Vojvodini. uostalom. bez obzira na pomenute razlike. 5. jer ona sugeriše da u Srbiji. pre svega u očima manjinske javnosti. Liberalno-demokratska partija i Građanski savez Srbije samo su neke od političkih stranaka koje su pozivale građane na bojkot referenduma. Centar za regionalizam. improvizovana i ad hoc rešenja. neće postojati demokratski osmišljena. a ne kao demokratsko. na dugi rok planirana i sasvim koherentna manjinska politika. ona može intenzivirati podele unutar samih manjinskih zajednica. promoviše politiku nagodbenjaštva etničkih vrhova. za razliku od Vojvodine. Vladajuće stranke u vojvođanskom parlamentu postigle su konsenzus oko poželjnog stepena autonomije.5. što je u sredinama u kojima žive pripadnici manjina delovalo kontraproduktivno.94 dvostruki aršini u pogledu autonomije. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i druge. predstavnici manjina nisu učestvovali u izradi ustava.3. Ustavom se Kosovu. i do sada bio slučaj. pojačati nezdravu kompeticiju unutarmanjinskih frakcija. Kampanju Srpske radikalne stranke pratili su i bilbordi sa Šešeljevim likom. Isključene iz procesa konačnog uobličavanja ustavnog teksta. nego će se ta „politika“ prilagođavati raznim dnevnopolitičkim potrebama vlasti. njihovom postepenom ruiniranju i diskreditaciji. garantuje suštinska autonomija. vodi pritajenoj korupciji i oligarhizaciji manjinskih struktura.

97 „Mi smo tražili“. novembra.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. imaju pravo da se obrate i međunarodnim institucijama u cilju zaštite svojih ustavom zagarantovanih prava i sloboda. 99 Nije jasno o kakvoj je vladavini prava reč ako se zaštita prava i interesa Srba posebno izdvaja i ako su njihovi interesi i prava značajniji u odnosu na prava i interese državljana Srbije?! 100 Takvi propisi i mere se ne smatraju diskriminacijom i usmereni su na otklanjanje izrazito nepovoljnih uslova života koji posebno pogađaju pripadnike manjina. koji već svojim nazivom – Zaštita državljana i Srba u inostranstvu – upućuje na diskriminaciju. iako njihov državljanski status mora biti istovetan sa statusom svih ostalih državljana Srbije koji žive u inostranstvu.100 Garantovana ustavom. 98 Član 13 Ustava Srbije ima dva stava i glasi: „Republika Srbija štiti prava i interese svojih državljana u inostranstvu. Oni. te da je njima namenjena uloga građana drugog reda. „da se u Ustavu nađe autonomija Vojvodine u skladu sa Platformom Izvršnog veća. „Zahvaljujući tome. vidi se po tome što se posebno izdvajaju Srbi. ljudska i manjinska prava neposredno se primenjuju. socijalni. koordinatorka nacionalnih saveta. pre svega. 21. 9. Ako im je uskraćeno ili povređeno neko pravo zajamčeno ustavom pripadnici manjine imaju pravo na sudsku zaštitu. 2006.) stvorila je kod pripadnika manjina uverenje da u Srbiji postoje građani prvog i drugog reda. proglašenim na sednici Narodne skupštine 8. ali da se ljudska i manjinska prava zakonom mogu ograničavati. da Srbija bude definisana kao građanska država. Svrha ustavnog jamstva ljudskih i mastepenom autonomije svakako će biti jedan od faktora mobilizacije autonomašâ na budućim izborima. 180 . u kojem se izlažu načela ustava. pripadnicima manjina se jamči posebna zaštita manjinskih prava radi ostvarenja potpune ravnopravnosti i očuvanja njihovog identiteta (član 14). Mađari su imali prilike da se detaljno informišu o ustavu i shvate da on ništa ne donosi manjinama“. izjavio je Karolj Dudaš. U ustavu se izričito ističe da se dosegnuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati. potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima (član 18). vladavina prava99 i zaštita nacionalnih manjina. 96 Savez vojvođanskih Mađara (SVM) preveo je tekst predloga ustava na mađarski jezik i organizovao raspravu u sredinama u kojima žive Mađari kako bi ih upoznao sa sadržinom ustava. Novim ustavom Srbije. ako ograničenje dopušta Ustav (član 20). kulturni i politički život uvesti posebne propise i privremene mere (član 76). predložena definicija kojom je Republika Srbija određena kao „država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive“. pored ostalih. potpredsednik SVM. kao i da se manjinama dâ deset odsto zagarantovanih mesta u republičkom parlamentu. takođe. izjavila je Ana Makanova Tomanova. 1. 2006.“ Da je u pitanju diskriminatorska odredba. Takvo uverenje pojačano je i u članu 13. 11. U cilju ostvarenja pune ravnopravnosti Republika Srbija može u ekonomski. Republika Srbija razvija i unapređuje odnose Srba koji žive u inostranstvu sa matičnom državom.“ Građanski list.97 ali.96 da nisu usvojeni njihovi zahtevi.98 Interesantno je istaći da se pomenuti član nalazi u prvom delu ustavnog predloga. kao i prava zajamčena opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. donosi manjinama. Ovakva ustavna definicija države (član 1. Građanski list.

da u sredinama gde manjine čine značajnu populaciju državni organi. na školovanje na svom jeziku i osnivanje privatnih obrazovnih ustanova. da u sredinama gde čine značajnu populaciju tradicionalni lokalni nazivi. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine njinskih prava leži u očuvanju ljudskog dostojanstva i ostvarenju pune slobode i jednakosti svakog pojedinca (član 19). na korišćenje jezika i pisma. koja dobrovoljno finansiraju i kojima Republika Srbija priznaje posebnu ulogu u ostvarivanju njihovih prava. takođe. čuvanje. na osnivanje sopstvenih sredstava javnog obaveštavanja. Pod istim uslovima kao i ostali građani. Ustavne odredbe o ljudskim i manjinskim pravima tumače se u korist unapređenja vrednosti demokratskog društva. pored prava koja su zajamčena svim građanima. kao i praksi međunarodnih institucija koje nadziru njihovo sprovođenje (član 18). da na svom jeziku koriste svoje ime i prezime. U posebnom odeljku Ustava – „Prava pripadnika nacionalnih manjina“ – pripadnicima manjina se. pripadnici manjina imaju pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da stupaju na javne funkcije. pripadnici manjina mogu osnivati prosvetna i kulturna udruženja. u skladu sa zakonom. Prilikom zapošljavanja u državnim organima. organi autonomnih pokrajina i lokalne samouprave vode postupak i na njihovom jeziku. a na temelju zakona. Manjinama se jamči ravnopravnost pred zakonom i jednaka zakonska zaštita. Pripadnicima manjina se. Nasilna asimilacija pripadnika manjina ustavom je zabranjena. pokrajinskim propisima se mogu ustanoviti dodatna prava pripadnika nacionalnih manjina. na upotrebu simbolâ na javnim mestima. obaveštavanje i službenu upotrebu jezika i pisma (član 75). 181 . naselja i topografske oznake budu ispisane i na njihovom jeziku. obrazovanje. Pravom na očuvanje posebnosti (član 79) pripadnicima manjina se garantuje pravo: na izražavanje. blagovremeno i nepristrasno obaveštavanje na svom jeziku. slanje i razmenu obaveštenja i ideja. na potpuno. Zabranjena je svaka diskriminacija zbog pripadnosti nacionalnoj manjini (član 76). negovanje. uključujući i pravo na izražavanje. kao i mere koje bi vodile veštačkom menjanju nacionalne strukture stanovništva na područjima na kojima pripadnici manjina žive tradicionalno i u značajnom broju (član 78). imena ulica. etničke. Preko kolektivnih prava pripadnici manjina odlučuju ili učestvuju u odlučivanju o pojedinim pitanjima koja su vezana za njihovu kulturu. garantuju dodatna individualna i kolektivna prava. priznaje pravo da uspostavljaju veze i sarađuju sa sunarodnicima izvan teritorije Republike Srbije (član 80). primanje. kulturne i verske posebnosti. organizacije kojima su poverena javna ovlašćenja. Pored toga. saglasno važećim međunarodnim standardima u oblasti ljudskih i manjinskih prava.5. U skladu sa Ustavom. razvijanje i javno izražavanje nacionalne. javnim službama i organima pokrajine i lokalne samouprave vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti manjina (član 77).

kulture i informisanja podstiče duh tolerancije i međukulturnog dijaloga i preduzima efikasne mere za unapređenje uzajamnog poštovanja. u osnovnim načelima. nego u delu koji se bavi ljudskim pravima i slobodama. nisu našle svoje mesto u delu ustavnog teksta koji se bavi pravima pripadnika manjina. Poveljom zajamčeno (član 52). Rešenja na štetu manjina prisutna su i u članu 75 Ustava. 182 . zatim. dok se u članu 180 Ustava navodi da će se u pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u kojima živi stanovništvo mešovitog nacionalnog sastava omogućiti srazmerna zastupljenost nacionalnih manjina u skupštinama. većinom su preuzete odredbe iz odgovarajućeg (trećeg) dela Povelje o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. u skladu sa zakonom. U Povelji o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama data je šira formulacija. da bi se zajamčena prava neometano uživala. Umesto toga. U Ustavu. ali je samo u Povelji ustanovljena i jasno istaknuta dužnost države (članice i državne zajednice) da pripadnike manjina štiti od svake akcije usmerene ka nasilnoj asimilaciji (član 50). u skladu sa zakonom. ističe da se individualna i kolektivna prava pripadnika manjina ostvaruju u skladu sa Ustavom. Oba dokumenta. Neke odredbe iz Povelje. na primer. međutim. U Po101 U drugom delu Ustava. u odnosu na rešenje iz Povelje o ljudskim i manjinskim pravima. zabranu izazivanja rasne. Na kraju. poput odredbi koje se odnose na slobodu izražavanja nacionalne pripadnosti. bez obzira na njihov etnički. u članu 20. zabranjuju nasilnu asimilaciju pripadnikâ manjina. kulturni. pravo na „određeni broj mandata u skupštini države članice. a rešenja su izložena na pregledniji način nego što je to slučaj sa novim ustavom – odredbe Povelje su znatno povoljnije za pripadnike manjina. U Povelji je. ustavom je propisana obaveza Republike Srbije (član 81) da u oblasti obrazovanja. se ističe da se „dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati“. gde se u stavu 1. zakonom i međunarodnim ugovorima. što. u delu koji se bavi pravima pripadnika nacionalnih manjina. nacionalne i verske mržnje odnosno jamstva stečenih prava. na obuhvatniji način uređeno i pravo pripadnikâ manjina na očuvanje posebnosti. jer su njome obuhvaćena i individualna i kolektivna prava. jezički ili verski identitet. razumevanja i saradnje među svim ljudima koji žive na njenoj teritoriji. u Ustavu su prisutna različita rešenja.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Tako se u članu 100 ističe da se u Narodnoj skupštini obezbeđuje ravnopravnost i zastupljenost polova i predstavnika nacionalnih manjina...“. u zavisnosti od toga o kojoj je skupštini reč. U delu ustava koji se bavi očuvanjem posebnosti pripadnikâ manjina nema odredbe koja se odnosi na.101 Pored toga što je u zanatskom pogledu bolje urađena – jezik Povelje je precizniji. predstavlja sužavanje prava.

2006). da pozovu svoje sunarodnike da u što većem broju učestvuju na referendumu. 104 Zapravo. bošnjačke partije su optužile vladu Srbije zato što predstavnike Bošnjaka nije uključila u pisanje ustava. ta nastojanja nisu urodila plodom. 2006). U situaciji etnonacionalističke mobilizacije. optužbi i napada 102 U Ustavnoj povelji Državne zajednice SCG. ili su. poput Sandžačke demokratske partije. međutim. bili su znatno eksplicitniji u svojim stavovima od lidera SVM. Iako su predstavnici vlade i vladajućih stranaka nastojali da privole predstavnike manjina. u članu 16. prepuštajući sunarodnicima da. Tako je Sulejman Ugljanin. sasvim je razumljiva njihova odluka da se ogluše o pozive da učestvuju na referendumu. nalazi se potpuno drugačije rešenje: „Ratifikovani međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava imaju primat nad pravom Srbije i Crne Gore i pravom država članica. navodi da se individualna i kolektivna prava ostvaruju u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima. 183 .103 Imajući u vidu da rešenja ponuđena u ustavu zaostaju za onima iz Povelje o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. 2006. koje se sa trenutno najjačom partijom Savezom vojvođanskih Mađara bore za uticaj u mađarskom biračkom telu. lider „Liste za Sandžak“. 10. najčešće su zauzimali neutralnu poziciju. prisutan u delu Ustava kojim je predviđena mogućnost da se u cilju zaštite ljudskih i manjinskih prava izjavi ustavna žalba (član 170). Ljudska bezbednost i nacionalne manjine velji se.5. ne treba izgubiti iz vida da u ustavu ne postoji integrativna klauzula. 10. 23. naime. u slučaju Bošnjaka samo su produbljene političke podele. kao i uverenje pripadnika manjina da se ustavom pretvaraju u građane drugog reda. kao Stranka za Sanžak i Bošnjačka koalicija. dok su ostali predstavnici Bošnjake ili pozivali na bojkot. 16. pozvao Mađare da izađu na referendum i glasaju po svojoj savesti. Lideri dve mađarske stranke Demokratske stranke vojvođanskih Mađara i Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara. te da međunarodni ugovori ne smeju biti u suprotnosti sa Ustavom.“ 103 Skrećemo pažnju na i to da Ustavni sud de facto ne funkcioniše. poput bošnjačke i mađarske. Nezadovoljne načinom na koji je donet Ustav. izbegle da se jasno odrede prema tome kako bi građani trebalo da se ponašaju na referendumu. Dok je Jožef Kasa. shodno svojoj savesti odluče hoće li izaći na referendum i kako će glasati. 105 Dnevnik.104 Predstavnici manjina. kao što je to učinilo Hrvatsko nacionalno vijeće. jer među nadležnostima Ustavnog suda nema one koja bi se odnosila na odlučivanje u takvim slučajevima. 10. lider SVM. ali nije jasno kome se ona izjavljuje.102 Pravi je cinizam ustavotvoraca. naročito onih brojnijih. Pri tome. pozvao svoje sunarodnike da „obuku svečano odelo“ i na referendumu glasaju za Ustav. a potom i narodne poslanike iz redova koalicije „Lista za Sandžak“ da nisu hteli da se uključe u taj posao zbog svojih ličnih interesa i nade da će na taj način zadobiti naklonost i nekih drugih vlada u Beogradu (Danas. 26. dotle su Andraš Agošton i Pal Šandor poručivali svojim sunarodnicima da na referendumu glasaju protiv ponuđenog ustavnog rešenja (Dnevnik.105 Motive za ovakvo ponašanje nije teško odgonetnuti. ako se već nisu eksplicitno određivali.

ističe se da će organi države. 20.109 5. međutim. predsednik Socijaldemokratske partije. prilikom odlučivanja o pitanjima iz gorenavedenih oblasti zatražiti mišljenje saveta. treba pomenuti da se njime uvažava i pravo manjina da radi ostvarenja prava na samoupravu u kulturi. obrazovanju. Kao organi kulturne samouprave manjina. dodeljene su simbolične nagrade za doprinos nezavisnoj albanskoj državi Kosovo. 107 Nebojša Čović. Problem je. a sredstva potrebna za njihovo vršenje dužna je da obezbedi država. teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave.04 odsto od ukupnog broja upisanih birača. obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika izaberu svoje nacionalne savete. 10. 10. i to pripremom predloga zakona o ovlašćenjima i načinu izbora nacionalnih saveta.4. nacionalni saveti su prvi put pomenuti u Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.108 predstavnici manjina su želeli da izbegnu optužbe za mogući neuspeh referenduma. iz opravdanog razloga.110 U jednom od prvih intervjua koje je kao direktor Službe za ljudska i manjinska prava dao medijima. po Lađevićevim rečima. Danas. ako se na referendumu ne potvrdi novi ustav. oktobra) glasalo je 53. a čelnici pojedinih stranaka i nevladinih organizacija nazivani su Šiptarima. jer je u drugoj polovini septembra Nacionalnom savetu Mađara 106 Zagovornici bojkota su u javnosti optuživani da deluju po nalogu stranih nalogodavaca. Danas. U pomenutom zakonu se ističe da saveti predstavljaju nacionalne manjine u napred pomenutim oblastima i učestvuju u procesu odlučivanja ili odlučuju o pitanjima iz tih oblasti. Danas. nekoliko dana pre održavanja referenduma. kao i da osnivaju ustanove iz tih oblasti. 25.93 odsto građana. 25. na protivnike referenduma. Nacionalnim savetima se može poveriti i deo ovlašćenja iz navedenih oblasti. U javnosti je. mogao nastati haos. On je upozorio da postoje domaće i međunarodne snage kojima uspeh referenduma ni ne odgovara i postavio pitanje ko finansira promotere antireferendumske kampanje. Petar Lađević je izjavio da će Služba nastaviti rad na stvaranju manjinskog zakonodavstva. Nacionalni saveti nacionalnih manjina Kada je o ustavu reč. i 29. 108 Dragan Šutanovac. 110 U Zakonu o manjinama. iskazivana sumnja da je izlaznost birača na referendumu bila onolika kakvom je predstavljaju zvanični rezultati. Dnevnik. potpredsednik Demokratske stranke je najavu bojkota referenduma od strane Albanaca i drugih manjina ocenio kao lošu stvar i izrazio žaljenje to će nacionalne manjine ispasti čuvari ustava Slobodana Miloševića. 7. član 19. međutim. 2006.107 kao i spočitavanja da čuvaju Miloševićev ustav. Kao takav opravdani razlog Lađević je naveo referendum u Crnoj Gori. ocenio je da bi u zemlji. 2006.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. da razbijaju državu i rade u korist onih koji hoće da nam otmu Kosovo.106 katastrofičnih upozorenja. 111 Sa izradom ovih zakona kasni se. 2006. 109 Za novi ustav na referendumu (28. 2006. 10. 184 . Na beogradskom Trgu Republike. u tome što se u praksi pomenutih organa ovaj član slabo primenjivao.111 Apostrofiranje pomenutih zakona nije slučajno. Za potvrdu novog ustava u Vojvodini je glasalo svega 43. 10.

glasilo Centra za multikulturalnost. 2006. 10. u nedostatku boljeg rešenja.112 Na obavezu da se ovaj zakon donese proteklih godina ukazivali su. usled čega nacionalni saveti neće imati zakonskog osnova za svoj rad. Nacionalni saveti u ovom slučaju postaju stecište interesnih grupa unutar jedne manjine. ali vlada. 113 Utisak je. str. načina finansiranja. 2006. jer za njegovo donošenje nije postojala politička volja. „Sâm način izbora i funkcionisanja saveta ne . pokrajinski sekretar za upravu.. Elektorski način izbora . Tako je početkom maja Laslo Joža.114 Uprkos obećanjima.116 Da bi izbegla takav. 2005. 59/60. 185 . koje su najčešće zatvorene i nepropustljive za drugačija mišljenja i poglede. zakon nije donet. 116 Građanski list. ukoliko se do septembra ne donese zakon o nacionalnim savetima. u političkoj agendi pitanje manjina se nalazi na dnu liste interesovanja državnih vlasti. do okončanja tog postupka. iz različitih razloga. da ni sami članovi nacionalnih saveta nisu. Bez precizno definisanih nadležnosti. Na probleme sa kojima će zbog toga biti suočene manjine. naglašavajući da se. 117 Isto se odnosi i na održavanje vanredne elektorske skupštine Nacionalnog saveta Roma. pre svega vlade. 176. Skrećemo pažnju na činjenicu da u ovom slučaju jedan državni organ preuzima vršenje poslova organizacije koju nije osnovao.. upozorio vladu Srbije da će. te da će Služba. pogoduje dobro organizovanim i politički profilisanim strankama nacionalnih manjina.. po republičku vladu krajnje neprijatan razvoj događaja. Novi Sad. br. pored nacionalnih saveta. ali i Republika Srbija. 114 Vidi: Informator. Centar za istraživanje etniciteta. 8. modernizuje nekadašnju uredbu Ministarstva za ljudska i manjinska prava. 8. 118 Građanski list..115 Istim povodom se oglasio i Tamaš Korhec. jasno na temelju ko112 Ovo je veoma ilustrativan primer neodgovornosti države u odnosu na pripadnike nacionalnih manjina i odsustva bilo kakve državne strategije. 10. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine istekao mandat. tako i civilni akteri. takođe je upozoravano u više navrata. Jednostavno rečeno. iz Službe za ljudska i manjinska prava saopšteno je da će redovna elektorska skupština za izbor Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine117 biti odložena do stvaranja pravnih pretpostavki i prenošenja funkcija sa bivše Državne zajednice Srbija i Crna Gora na Srbiju. kako je izjavio Joža.“ Vidi prilog Gorana Bašića u: Demokratija i multikulturalnost u jugoistočnoj Evropi. 2006. podstiče širu participaciju manjinskih predstavnika. vršili dovoljno snažan pritisak da se pomenuti zakon donese. 2003. Vladi je predloženo i da. međutim. propise i nacionalne manjine. 8. predsednik Nacionalnog saveta Mađara.113 kako politički.118 Nije. a pitanje izbora novog (odnosno novih) saveta nije zakonom regulisano. 1. nije reagovala na pomenutu inicijativu.5. Beograd. izbora i odlučivanja nacionalni saveti su jedna vrsta sinekuralnih institucija. preuzeti stručne poslove koji se odnose na položaj i ostvarivanje nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina. nastati pravni vakuum. 115 Građanski list. međutim. u pogledu izbora nacionalnih saveta. ali ne i malobrojnim ili teritorijalno disperziranim i nedovoljno organizovanim manjinama. krećemo ka „stanju faktičkog bezakonja“.

Dnevnik. prilikom osnivanja određene institucije“. Kada je o nacionalnim savetima i politici Vlade reč.121 Ono što je. 186 . Po mišljenju Tamaša Korheca. proporcionalnosti i demokratičnosti. 2002. svaki od 14 nacionalnih saveta.122 još uvek nije donet.120 Napokon. to jest nepostojanja institucije“. nego su oni o njoj obavešteni putem medijâ. st. međutim. 2006. predsednik vlade. 2006. Ona je istakla kako bi bilo „sasvim logično da direktor Službe Petar Lađević. a ne datumom održavanja osnivačke skupštine. izabran nacionalni savet Mađara. izbornosti. sazove predstavnike svih nacionalnih saveta makar na blic sastanak i da nas. manipulišući datumima. 120 Neugodno sam iznenađena što ovo saznajem iz medija. makar pita za mišljenje koje može i ne mora uvažiti“. svojom politikom marginalizacije. kao savetodavna tela u ovoj problematici. dovela nacionalne savete. godine donelo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. ali i pripadnike manjina – prve da ne mogu na zakonit način nastaviti sa radom. u koju je. izjavila je Ana Tomanova Makanova. birati skupštine elektora.123 U Zakonu o manjinama još dva stava zaslužuju pažnju. nacionalni saveti nisu ni dobili pomenutu odluku. 19. 10. jasno zašto se Služba za ljudska i manjinska prava nije o ovakvoj svojoj odluci prethodno konsultovala sa nacionalnim savetima. a upis u registar se obavlja samo jedanput. koliko ih je do sada izabrano. jer se izbori održavaju redovno i postoji mandat koji od njih počinje da teče. do donošenja zakona. predsednica Slovačkog nacionalnog saveta. propise i nacionalne manjine. 9. da će nacionalne savete. jeg je to pravnog akta Služba za ljudska i manjinska prava ovlašćena da preuzima poslove nacionalnih saveta. U članu 19. februara biti donet zakon. „datum upisa u registar teško se može uzimati kao validna odrednica. treba istaći nekoliko važnih momenata: Prvi. predsednica Nacionalnog saveta Slovaka i koordinatorka svih nacionalnih saveta. izjavili da će do 15. a druge (sa mogućnošću) da ostanu bez svojih ključnih reprezentativnih struktura. pokrajinskog sekretara za upravu. stoji da će se saveti formirati na principima dobrovoljnosti. jasno jeste da srbijanska vlada preko svojih agencija nastoji da. st. 8. Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina predviđeno je da se pitanje izbora nacionalnih saveta uredi posebnim zakonom. Po rečima Makanove. pre donošenja takve odluke. takođe. izjavila je da su Vojislav Koštunica. 12. Svi nacionalni saveti izabrani 119 Tamaš Korhec je u prvoj polovini avgusta upozorio da će pravi problemi nastati „ukoliko do isteka mandata ne bude pokrenut postupak za izbor novog saveta.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. nije jasno ni na osnovu čega je Savet Republike Srbije zauzeo stav da početak trajanja četvorogodišnjeg mandata nacionalnih saveta počinje trenutkom upisa u Registar nacionalnih saveta. 123 Početkom januara Ana Tomanova Makanova. 2006. jer bi onda nastupilo stanje faktičkog bezakonja. kao prvi. 121 Dnevnik. Građanski list. 10. izabran je na temelju uredbe koju je 2002. i Petar Lađević. izbegne krajnje nezavidnu situaciju. jer smatram da nacionalni saveti treba da budu makar obavešteni da Služba za ljudska i manjinska prava preuzima nadležnosti nacionalnih saveta. 1. 8. četiri godine pošto je. sekretar vladinog saveta za nacionalne manjine.119 Nije. ali taj zakon. 122 Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine konstituisan je dana 21. 9. a u članu 24.

124 Drugi. umesto interesa nacionalne zajednice. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine su pomoću eletorskih skupština. ali ne i legitiman način i da.125 Poslednji. vanredni izbori za odbornička mesta u lokalnom parlamentu okončane su na najtragičniji način – gubitkom ljudskog života. grupa građana mađarske nacionalnosti svojevremeno je pokrenula inicijativu i na 400 adresa uputila predlog da se formira nova organizacija koja bi. Legitimnost Nacionalnog saveta Mađara. 125 Programski udaljene.5. a sudeći prema poslednjem popisu stanovništva. prema kazivanju samih Bošnjaka. kao i poznati intelektualci. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji snažno je osudio svaku upotrebu nasilja u političkom procesu i pozvao političke lidere dve najuticajnije stranke da deluju u pravcu smirivanja strasti. njima je. političke stranke su. Po mišljenju inicijatora. Nacionalno vijeće više nije imalo legitimitet da zastupa interese Bošnjaka. 126 Izražavajući najdublje žaljenje zbog ubistva odborničkog kandidata „Liste za Sandžak“ Ruždije Đurovića i ranjavanja Sulejmana Đurovića tokom održavanja lokalnih izbora u Novom Pazaru. godine sedam bošnjačkih partija je pokrenulo inicijativu za sazivanje vanredne elektorske skupštine. Upravo zbog takvog posrednog i nedemokratskog načina izbora. Nezadovoljstvo radom nacionalnih saveta iskazuje se i unutar drugih etničkih zajednica. postali izvor podela i radikalizacije unutar samih manjinskih zajednica. prema uredbi bivšeg Ministarstva za ljudska i manjinska prava. pripadnici nacionalnih manjina prepoznali su u nacionalnim savetima strateški važne institucije za afirmaciju i zaštitu svojih vitalnih interesa. na primer. jedan od uzroka podela i sukoba unutar bošnjačke manjine. sa većim legitimitetom.126 124 Ovde se misli na Nacionalni savet grčke nacionalne manjine. jer je „Listi za Sandžak“ opao uticaj u biračkom telu. dakle na posredan i nedemokratski način. Prema podacima iz publikacije Etnički mozaik Srbije. kada unutar zajednice koju reprezentuju. osporava se od trenutka njegovog konstituisanja. Pri tome je potpuno nejasno kako su neki od nacionalnih saveta uopšte i mogli biti izabrani. potrebno tri hiljade potpisa punoletnih pripadnika grčke manjine sa pravom glasa. ali je sâm način izbora bio predmet brojnih kritika i primedbi. zastupala interese njihove zajednice. sa oskudnim demokratskim kapacitetima i viškom političke volje da govore i deluju kao jedini i autentični predstavnici zajednice. Pojedine stranke unutar mađarske zajednice. liderski ustrojene. a republičku vladu – koju smatra odgovornom za radikalizaciju političkih 187 . nacionalni saveti su. smatraju da je nacionalni savet formiran na legalan. Interesi dve suprotstavljene političke grupacije unutar bošnjačke zajednice naročito se snažno manifestuju prilikom lokalnih izbora. nema punoletnih pojedinaca u broju dovoljnom za formiranje nacionalnog saveta. zastupa interese najjače mađarske stranke. Sama institucija saveta nikada nije dovođena u pitanje. u Srbiji žive 572 pripadnika grčke nacionalne manjine. Nezadovoljna radom nacionalnog saveta. Da bi mogli formirati nacionalni savet. umesto da harmoniziraju različite interese. Početkom maja 2005.

8. moraju zatražiti mišljenje saveta. složio se sa Lađevićem da takva eksplicitna odredba ne postoji i dodao da je „ovim postupkom RRA prekršen ustavni princip o zaštiti prava manjina“. međutim.130 Tim povodom je od RRA zatraženo da preispita svoju odluku. 8. 31. često nije respektovano od strane državnih organa. te muzičku i likovnu umetnost (Građanski list.127 Ovo pravo. Treći. 2006. ističući da se to ne odnosi samo na jezik nacionalne manjine. ali ne i u upravnim odborima. U članu 19. 8. Naime. 4. Ona je protestovala zato što „nacionalni saveti nisu ni videli odredbe koje se menjaju“ i što „o svemu saznajemo iz medija“. odnosno da mu se zabrani rad. pokrajinski sekretar za upravu. lišava pripadnike manjina uticaja i dovodi u pitanje i samu ideju manjinske samouprave. sekretar Republičkog saveta za nacionalne manjine. već i na istoriju. 24. bez obzira na njihova politička uverenja i stranačku pripadnost. Na probleme u implementaciji zakonskih rešenja ukazano je i u nacionalnoj strategiji za priključivanje EU. za njih je. Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina predviđeno je da nacionalni saveti učestvuju u procesu odlučivanja ili odlučuju o pitanjima iz oblasti službene upotrebe jezika. a ako o izmenama nismo čak ni obavešteni. nacionalni saveti su jedan od elemenata koji doprinosi zaoštravanju unutaretničkih odnosa. Petar Lađević. geografiju.“129 Slično ponašanje je zabeleženo i prilikom imenovanja članova upravnih i programskih odbora javnih servisa Srbije i Vojvodine. smatra Lađević. prilika u Novom Pazaru – da se okrene suštinskim pitanjima od kojih zavisi budućnost Srbije i osigura miran i bezbedan život svih građana. Danas. stoji da organi države. 2006. 10.128 Tako je. Međutim. 127 128 129 130 188 . Sadašnji posredan način izbora saveta putem elektorskih skupština pokazao se kao veoma loš. teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave. jer favorizuje partijske frakcije nacionalne elite. različiti interesi unutar romske manjine došli su do izražaja i u zahtevu da se Nacionalni savet smeni. Ana Makanova Tomanova je zatražila da ministar obrazovanja ubuduće pribavi mišljenje nacionalnih saveta o svim predmetima koji imaju sadržaje vezane za očuvanje nacionalnog identiteta. predstavnici nacionalnih saveta izrazili su nezadovoljstvo time što Republička radiodifuzna agencija (RRA) nijednog od 11 kandidata koje su saveti zajednički predložili nije imenovala u sastav upravnih i programskih odbora javnih servisa Srbije i Vojvodine.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. povodom predloženih izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje je republička vlada uputila skupštini na usvajanje po hitnom postupku. onda ne vidim o kakvoj saradnji i učešću može biti reči. st. Tamaš Korhec. Napokon. od predsednika Skupštine Srbije da se na sednici parlamenta preispita sastav RRA. upozorio je da ne postoji eksplicitna zakonska odredba koja bi obavezivala RRA da imenuje kandidate nacionalnih saveta. protestom reagovala Ana Tomanova Makanova. moralo biti mesta u programskim savetima. Danas. „U zakonu je važna svaka rečenica. 2006). prilikom odlučivanja o gorenavedenim pitanjima. propise i nacionalne manjine. kulture i informisanja na jeziku manjine. Suočeni sa deficitom legitimnosti. obrazovanja. koordinatorka nacionalnih saveta.

potpredsednik Saveta RRA. godine. dobijeni rezultati predstavljaju važan materijal za koncipiranje promišljene manjinske medijske politike. 2006) kako je netačno da u Upravnom i Programskom odboru radio-difuzne ustanove Vojvodine nema predstavnika manjina. maternjem jeziku. 4. hitno sazove sednicu saveta na kojoj bi bilo razmotreno pitanje odsustva predstavnika manjina u pomenutim telima.131 Upozoravajući da će o svemu biti obavešteni visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine. tako i sa stanovišta građanske kompetencije. inače. što je. izjavio je za Građanski list (12. predsednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog saveta. Najveći broj medijskih proizvoda nalazio se u AP Vojvodini – 143. što znači da je sasvim legitiman interes manjina ispoljen prilikom izbora tela koje treba da odlučuju o javnom informisanju. poručio je: „Naš stav je da. najpre. kao i Evropski parlament. 6. ističe se da je pravo na informisanje na maternjem jeziku jedno od ključnih manjinskih prava i važan resurs identiteta. nisu samoukinuli. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine a od premijera Koštunice da.5. Savet Evrope. godine u Srbiji su postojala 162 medijska proizvoda preko kojih su se pripadnici manjina na svom maternjim jeziku informisali o pitanjima od javnog značaja. Tokom 2005. koje je Fond za otvoreno društvo realizovao u prvoj polovini 2006. u tome što ta dva imenovana predstavnika nisu predložena od strane nacionalnih saveta. nego ćemo se ograničiti samo na to da markiramo neke elementarne nalaze. Esad Džudžević. značajan kako sa stanovišta integracije. U ovom izveštaju nećemo iscrpnije navoditi rezultate pomenutog istraživanja. kao predsednik Republičkog saveta za nacionalne manjine. istraživanju dalo na značaju. utvrđeno je da je manjinska medijska scena veoma dinamična. 133 Preko javnog servisa ostvaruje se informisanje manjina na njihovom. 2006. 132 Danas. Ponajpre. kao indikativna činjenica. 189 . Problem je. ukoliko se ove adrese ogluše o naše zahteve. Ne vidimo razlog njihovog postojanja ako legitimni predstavnici manjina ne učestvuju u kreiranju programa javnih servisa Vojvodine i Srbije. Iako istraživanjem nisu obuhvaćeni svi medijski proizvodi na jezicima manjina. Problemi u informisanju i recepcija manjinskih kulturnih elita Krajnje zaoštrena izjava Esada Džudževića jasno govori o značaju koji manjine pridaju pitanju informisanja. ali je isto tako od istraživača zahtevalo napor da.5. Nacionalni saveti se.133 U istraživanju o informisanju nacionalnih manjina. međutim.“132 5. mapiraju manjinsku medijsku scenu u skladu sa kriterijima utvrđenim istraživačkim projektom. nego samo oni koji imaju redovne i obuhvatne informativne sadržaje. donesemo odluku o samoukidanju svih nacionalnih saveta. 24. a u 131 Aleksandar Vasić. Treba istaći i činjenicu da za funkcionisanje medijske manjinske scene do sada nije iskazivano naročito istraživačko interesovanje.

190 .135 Kao i sami medijski proizvodi. a informacije koje se odnose na većinski narod 20–25%. medijske ustanove čiji je osnivač organ državne uprave u velikoj meri zavise od subvencija određenih tela državne vlasti. zbog toga trpe kvalitet i količina informativne ponude. generalno gledano. tako i potpuno samostalni medijski proizvodi na jeziku manjine. na primer. emisija na jeziku manjine u okviru programa na jeziku etničke većine. u Srbiji postoje 34 medijska proizvoda. dok je svega 5% napisa posvećeno drugim manjinama. centralnoj Srbiji 19. 138 Etnocentričnost manjinskih medija registrovana je i u jednom od istraživanja Novosadske novinarske škole. informacije o vlastitoj zajednici zauzimaju 70–80% informativnog prostora. nepovoljne tehničko-tehnološke uslove u kojima se obavlja informisanje na jezicima manjina. Kada je reč o ovim drugim proizvodima. 136 Postoje medijske ustanove koje broje više od 150 zaposlenih (Magyar szó. veoma razlikuju. jer visina prihoda koje ostvaruju prodajom lista ne učestvuje u ukupnim prihodima u procentu većem od 30 odsto. Naime. Najveći broj zaposlenih – 48% – nalazi se u dobi između 35 i 55 godina starosti. kao i ustanove čiji se rad zasniva na entuzijazmu pojedinaca (polusatni nedeljni program na nemačkom jeziku u okviru Radio-Subotice) 137 Medijske ustanove. Stanje u manjinskim medijskim ustanovama ne može se oceniti kao povoljno ni kada su u pitanju kadrovi. Nešto je povoljnija situacija u pogledu ustanova u privatnom vlasništvu. i to 19 štampanih i 15 elektronskih medija (12 radija i tri televizije). njene informativne tradicije. No.136 Ostavljajući po strani podatke koje se odnose na statusna pitanja. visine donacija itd. jer se velika pažnja posvećuje sadržajima komercijalne prirode. tako se i medijske ustanove. budući da je najčešće reč o kompjuterima prve i druge generacije. na primer). ali su oni zastareli.137 Kada su u pitanju finansije. gde se od prodaje medijskog proizvoda ostvari i 70 posto ukupnih prihoda. 31% novinara je starije od 55 godina. a samo 21% je mlađe od 35 godina. Konkretno govoreći.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. recimo. poseduju računare. javila se potreba da se mediji u Sandžaku izdvoje kao zasebna celina. Ni u pogledu stručne spreme situacija nije mnogo bolja – srednju stručnu spremu poseduje 49%. manjinski mediji veliki prostor posvećuju događajima unutar vlastite etničke zajednice.134 Navedenim brojem obuhvaćeni su kako medijski proizvodi koji se javljaju kao delovi u okviru neke veće celine. Jedan od značajnih istraživačkih nalaza glasi da su svojim sadržajem manjinski medijski proizvodi u značajnoj meri monoetnički. izuzimajući medije u Sandžaku. 135 Najviše manjinskih medija funkcioniše na mađarskom jeziku – devet: osam novina i jedna radio-stanica. višu 18% a visoku 33% novinara.138 134 S obzirom na okolnost da je tokom istraživanja bilo teško utvrditi medije na bosanskom jeziku. u zavisnosti od brojnosti manjine. treba ukazati na. a istraživači nisu želeli da se u tako delikatnoj stvari arbitrarno postavljaju.

osnivači (41. obezbediti stabilne izvore finansiranja (72. tehnička zastarelost opreme.4% manjinske kulturne elite iskazalo svoje nezadovoljstvo.8%).2%). a potpuno zadovoljstvo svega 5. Znatno veće nezadovoljstvo nego u odgovorima na prethodno pitanje pripadnici manjiskih kulturnih elita iskazali su odgovarajući na pitanje: „Da li i u kojoj meri mediji na srpskom jeziku zadovoljavaju vaše potrebe za informisanjem o zbivanjima unutar vaše nacionalne zajednice?“ Više od polovine ispitanika – 56. uticajni pojedinci unutar manjinskih zajednica (3. lokalni finansijeri (13.4%).5. 58. redakcija (svojom profesionalnošću) (23. pristrasnost u izveštavanju (35. Istraživanjem je registrovano da pripadnici manjinskih elita u najvećem broju dele uverenje da na jezicima nacionalnih manjina ne postoji samostalna uređivačka politika. donatori (9. Na pitanje: „Šta najviše zamerate medijima na vašem jeziku?“ pripadnici manjinske kulturne elite su najčešće navodili sledeće: nespremnost da se otvore „osetljive“ teme (51. ali nisu zadovoljni kako se u njima tretiraju manjinske zajednice.8% ispitanika iskazalo je potpuno.1%).1%).4% anketiranih.5%). neobjektivnost informacija.8%). obezbediti tematsku raznovrsnost emisija (43. Na pitanje koje pretpostavke treba obezbediti da bi mediji na manjinskim jezicima u potpunosti odgovorili postavljenim zadacima ispitanici su najčešće isticali da je potrebno: „kadrovski ojačati redakcije (75. nisu odgovorili na postavljeno pitanje.1%).9% ispitanika.9% – izjavilo je da je u ovom pogledu informativni učinak medija 191 . problemi sa kadrovima. neažurnost.9% ispitanika. a reč je o vrlo malom postotku (1.4%). dok je 30.7%). a kao „potpuno autonomnu i nezavisnu“ tek 11.4%) i odsustvo jasnog stava (32. postavljeno im je i pitanje da identifikuju činioce koji najviše utiču na uređivačku politiku medija. nevladine organizacije (5.7% ispitanika. slabo pokrivanje teritorije i drugi.8% delimično zadovoljstvo. povećati dostupnost (42. delimično zadovoljstvo iskazalo je 55. Sa ocenom da je uređivačka politika potpuno pod uticajem centara moći složilo se 27.7%).5%). a 60.1%). površnost i nepotpunost informacija (47.3% uređivačku politiku je ocenilo kao naklonjenu pomenutim centrima. Više od trećine anketiranih pripadnika kulturnih elita (36.9%) izjavilo je da je nezadovoljno kako mediji na srpskom jeziku tretiraju nacionalne manjine. Pripadnici manjiske elite u velikom procentu prate medije na srpskom jeziku.4%) itd. insistirati na profesionalim standardima i kodeksima novinarstva (66%). kulturna udruženja unutar manjinskih zajednica (9. Po njihovom mišljenju. tehnički ojačati medije (48. Preostali ispitanici.8%).5%).8%) itd. na uređivačku politiku najviše utiču: političke stranke (48. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine Na pitanje upućeno pripadnicima manjinskih kulturnih elita: „Da li ste zadovoljni medijima koji vas informišu na vašem jeziku?“ 7. Kao glavni uzroci nezadovoljstva navedeni su sledeći razlozi: neprikladno vreme trajanja programa. lokalne vlasti (2.8%). reprezentativna tela – nacionalni saveti itd. (32. nekompetentnost.7%). S obzirom na to.

Gde god je to moguće. delimično je zadovoljno 28. koji su se tim problemom bavili površno i nesistematski. pak. žrtvama je pružana prilika da iznesu vlastitu interpretaciju događaja. a potpuno zadovoljno 4.. etničko podvajanje i promocija tolerancije Osim na manjkavosti medija. U zavisnosti od medija. Incidenti. mediji su tada većinom koristili „Betin“ servis.7%) izjavio je da ne prati ove medije.5%. na primer. ne funkcionišu na zadovoljavajući način. 141 Kada je reč o većinskim medijima. na srpskom jeziku nezadovoljavajući. povodom zaoštravanja međuetničkih odnosa. što znači da je vlastita novinarska obrada takvog slučaja bila veoma retka. što je. a samo jedan procent ispitanika izjavio je da je u potpunosti zadovoljan kako mediji na srpskom jeziku izveštavaju o zbivanjima unutar njihove nacionalne zajednice. incidenti su ukazali i na činjenicu da neke institucije. po njihovom mišljenju.141 Za razliku od beogradskih medija.139 Nezadovoljstvo manjina medijima na srpskom jeziku140 posebno je uočeno u periodu zaoštravanja međuetničkih odnosa u Vojvodini. tematizuje kontekst i svi njegovi bitni aspekti. No. samo ohrabrivalo nasilnike i podsticalo nove incidente. nastojali su da objave i fotografije žrtava.8% ispitanika. Proteklih godina nezadovoljstvo manjina često je. manjinski mediji su registrovali gotovo svaki incident nad pripadnicima vlastite grupe. posvećivao pažnju svakom napadu. oštećenih objekata ili. grafita. Jedna od često iznošenih primedbi odnosila se i na nacionalni sastav 139 U velikom procentu pripadnici kulturnih elita negativno su odgovorili i na pitanje: „Da li ste zadovoljni kako programi RTS (radijske i TV stanice Beograd i Novi Sad) informišu o položaju vaše nacionalne zajednice i zbivanjima unutar nje?“ Na ovo pitanje negativno je odgovorilo čak 65. zbog neefikasnosti u radu. izuzetno važne sa stanovišta ljudske bezbednosti. nego i da se na njega reaguje racionalnije. 192 . Mali broj broj ispitanika (1. pa se slučajevi izazivanja nacionalne mržnje vode kao slučajevi remećenja javnog reda i mira.1%. a vrlo često ga je najavljivao i na naslovnoj stranici.7% anketiranih. ono što je zajedničko za medije na jeziku manjina i etničke većine jeste odsustvo napora da se.6. upućivano na adresu policije i pravosuđa. postoji razlika u praćenju pomenute problematike između pokrajinskih i beogradskih medija. U razgovorima sa saradnicima Helsinškog odbora pripadnici manjina su ukazivali na manir policije da „pogrešnom kvalifikacijom“ menja prirodu incidenata. 140 Tokom minulih godina u više navrata je konstatovano da u redakcijama ne postoje novinari specijalizovani za manjinsku problematiku.142 U slučaju da su napadi bili usmereni prema pripadnicima neke druge etničke zajednice. delimično zadovoljstvo iskazalo je 41.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. niti se manjinska prava koriste kao uobičajeni žurnalistički obrazac kojim se propituju službene verzije stvarnosti. 142 Mađar so je. što bi doprinelo ne samo da se problem zahvati složenije i diferenciranije. u korist ovih prvih. da se ova problematika ne prati na sistematski način. 5.

Po mišljenju sagovornika Odbora. Dnevnik.8 procenata. drugačiji nacionalni sastav policije – više pripadnika manjina i zastupljenost u skladu sa nacionalnim strukturom stanovništva – kao i formiranje posebne policijske uprave za Vojvodinu. predsednika vojvođanske skupštine. kao predmet izveštaja i debata u evropskim institucijama. od predstavnika ministarstva za ljudska prava. mržnja 193 . 146 „Uzroke ove pojave svakako treba tražiti u politici koja je vođena u Srbiji krajem XX veka i koja je ostavila duboke tragove u međuetničkim odnosima. tako i na osećaj sigurnosti manjina. 2006. ne samo za „pristanak Evropskog parlamenta da zaključi Sporazum o stabilizaciji i asocijaciji“. istakla smanjenje broja incidenata. Pošto je. Najveći stepen etničke distance iskazan je prema Albancima.5. tako i međunarodnih. predsednica delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa zemljama jugoistočne Evrope. efikasnost pomenutih organa mogla biti još veća. kao pozitivnu činjenicu. Građanski list. dakle. smatra Kostreš. 4. rasli i socijalizovali u društvu koje je bilo duboko involvirano u rat i u kome su netolerancija. kako na međuetničke odnose. vojvođanska administracija je zainteresovana za stabilizaciju prilika. 2006.146 U izveštaju se ističe da etnička distancija i nedovoljno međusobno poznavanje vode. o ljudima koji su se rađali. Među onima koji imaju pozitivan odnos prema ovoj vrsti razlika daleko je više pripadnika manjina nego Srba – 85. pitanje međuetničkih odnosa internacionalizovano i nakon jasnih i nedvosmislenih poruka predstavnika Evropske unije da je „poštovanje ljudskih prava i fundamentalnih sloboda“ preduslov. po mišljenju Bojana Kostreša. 4. 13.4 u odnosu na 56. 144 U izveštaju Petra Teofilovića. značajno bi uticali.143 Na činjenicu da se broj incidenata nakon 2004. Drugačiji etnički sastav policije. pokrajinskog ombudsmana.144 Učestvujući u radu konferencije „Uloga pograničnih regiona u procesu evropskih integracija“. ali se pažnja javnosti skreće na još jedan važan aspekt problema – „na etničko podvajanje i segregaciju“. i Doris Pak. kako redovnog. tužilaštva i sudova. Prema rezultatima istraživanja UNDP-a o humanom razvoju u Srbiji 2005. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine policije. takođe je. 13. Reč je. a tome bi. nešto više od polovine ispitanika – 50. godine. nacional143 Svojevremeno je formirana komisija. pored uočljivih pomaka. s jedne strane. doprineo poboljšanju međuetničkih odnosa. 145 Po prirodi stvari. ali do danas javnosti nisu poznati učinci pomenute komisije. što se odrazilo i na smanjenje broja incidenata uperenih protiv pripadnika manjina.145 U izveštaju Helsinškog odbora manji broj incidenata se ističe kao jedna od pozitivnih činjenica. Navodeći da je primetan veći broj prekršajnih i krivičnih postupaka nego 2004. Teofilović je naglasio da bi. nacionalnih saveta i nevladinih organizacija koja je trebalo da istraži i podnese kompletan izveštaj o incidentima. u značajnoj meri doprinelo formiranje posebne vojvođanske policijske uprave i veće nadležnosti Pokrajine u oblasti pravosuđa. nego „i za svaki budući partnerski odnos sa Evropskom zajednicom uopšte“. ističe se da je efikasniji rad policije i pravosuđa jedan od razloga manjeg broja incidenata. došlo je izvesnog pomaka u radu policije. kako domaćih. a najveći stepen etnocentrizma registrovan je u populaciji mladih (od 20 do 23 godine). tako i rukovodećeg dela. ali i upozorila da vlasti u Srbiji nisu ispunile dato obećanje da će pripadnici manjina biti u većoj meri uključeni u sastav policije. značajno bi.5 odsto – smatra da etno-kulturalne razlike neizbežno dovode do tenzija i da su zemlje bez nacionalnih manjina u boljem položaju. godine smanjio ukazivali su predstavnici političkih i civilnih institucija.

što je pojava registrovana u nekoliko vojvođanskih opština. ako se žele pozitivni učinci i stabilnost u međuetničkim odnosima. 148 Realizaciju ovog projekta donirala je sa 150 hiljada evra vlada Republike Mađarske. na primer. predstavljaju pogodno tlo za širenje predrasuda i izazivanje incidenata. zbog povreda opasnih po život nanetih Novosađaninu Zoranu Petroviću. U „temerinskom“ slučaju. Sigurnost građana u nedovršenoj državi. 194 . otklanjaju uzroci incidenata. Beograd. kulturom. Dvojica vojnika koja su pretukla Kočiša i nanela mu teške telesne povrede. a ne izvan njega. 451. Zajednički projekt dva parlamenta je naišao na zavidni publicitet u javnosti i podršku liberalno orijentisanog građanstva. pokrajinska vlada je aplicirala projekt „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“ kako bi. 147 Kada je reč o incidentima. tradicijom i načinom života. kao i njihovo proširivanje sadržajima koji se odnose na istoriju i kulturu manjinskih zajednica. pre svega.149 Kao jedan od prvih koraka koji bi u tom pravcu trebalo učiniti pomenuto je ponovno uvođenje jezika društvene sredine u školske programe. te se aktivnosti moraju odvijati unutar podsistema.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. nom podvajanju i paralelnom životu pripadnika različitih etničkih zajednica. doprinela razvijanju svesti o vrednosti i važnosti etnokulturalne različitosti. osuđena su na 61 godinu zatvora. poznavanje istorije ili organizaciju izložbi. treba istaći i Kamp tolerancije koji za srednjoškolce srpske i mađarske zajednice zajednički organizuju parlamenti Srbije i Mađarske sa ciljem da se mladi iz dve susedne zemlje približe i jedni druge što bolje upoznaju sa vlastitom istorijom. Visina kazne je u lokalnom mađarskom javnom mnenju ocenjena kao drakonska i primer nejednake primene propisa. a. petorica mladića. Međutim. 149 Društveni podsistemi mogu potpomagati aktivnosti raznih nevladinih organizacija. Ne umanjujući njegov značaj. pažnju treba skrenuti i na reakcije manjinskog javnog mnenja koje je u nekoliko navrata reagovalo upozorenjem na nejednak tretman međuetničkih incidenata. kroz različite sadržaje – sportska tamičenja. 2005. Polazeći od toga da su neznanje i predrasude osnovni uzrok problema u međuetničkim odnosima. u javnosti je isticano da se afirmacija vrednosti multikulturalizma i tolerancije mora učiniti sadržajem sistematičnog i kontinuiranog delovanja važnih društvenih podsistema. s druge strane. i etnički motivisane nasilne prakse predstavljale jednu vrstu patriotske službe. etničke i verske netrpeljivosti mora posegnuti za onim sredstvima i merama kojima se. osuđeni su na ukupno dve godine i četiri meseca zatvora. Jednu od takvih preventivnih mera poduzela je pokrajinska vlada u želji da među mladim Vojvođanima protežira multikulturalizam i toleranciju. jer se u sličnim slučajevima (Kočiš) učiniocima krivičnih dela druge nacionalnosti (čitaj: srpske) nisu izricale tako visoke kazne. str. u želji da stabilizuje međuetničke odnose.“ Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.147 Sugerišući da su incidenti jedna vrsta informacija o onome što se zbiva u dubini društva u pomenutom se izveštaju ističe da se društvo. Kao primer nejednakih standarda navođen je slučaj premlaćivanja vojnika Maćaša Kočiša. koje vode ka boljem poznavanju i zbližavanju pripadnika nacionalnih manjina. nego se u suzbijanju rasne.148 Pored ovih aktivnosti. inače mađarske nacionalnosti. ne može oslanjati samo na primenu represije.

zdravstvenu zaštitu. preko stipendija. Često ih zlostavljaju i oni kojima profesionalna dužnost nalaže da im pruže zaštitu. rasistima pruži decidiran otpor. ali i iz međunarodnih obaveza Srbije. između ostalih i romske. Solidarnost i pitanje integracije Informisanje i obrazovanje su izuzetno značajni kanali integracije manjina. osudio odluku pokrajinskog izvršnog veća da. Sâm proces integracije je veoma složen i ne odvija se bez otpora. poput onih iz novobeogradskog naselja Dr Ivan Ribar. oslanjanjem na vlastite resurse. 152 Problemi sa kojima su susreću Romi potpuno su atipični u odnosu na druge manjine.5. stanovanje i položaj interno raseljenih lica153 – posebno su markirane kao prioritetne. na kojima počivaju savremena društva. unapred su osuđeni na ulogu tranzicionog gubitnika. koji su protestovali zbog odluke gradskih vlasti da se u njihovom naselju postave kontejneri za privremeni smeštaj Roma. zapošljavanje. koji je. budući da snažno zadire u raspodelu društvenih dobara. U slučaju Roma društvena solidarnost je neophodna. 195 . obrazovanje itd. 153 Položaj interno raseljenih Roma sa Kosova posebno je težak. Romi su čest objekt rasno motivisanih napada nacionalističkih i neonacističkih organizacija. Pomenuta činjenica ukazuje na manjak etničke solidarnosti unutar romskle zajednice. da bi bila što potpunija. Činjenica da govore albanski i pripadaju islamskoj veri dodatno otežava njihov položaj. a bez pomoći društva. Lišeni konkurentske sposobnosti da se nose sa obrazovanijim i kvalifikovanijim društvenim grupama. Dok se ostale manjine zalažu za svoja kulturna ili politička prava. Preciznije rečeno. recimo. Netrpeljivost prema iskazuju i „obični“ građani. U nameri da utiče na poboljšanje nezavidnog socio-ekonomskog položaja Roma vlasti bivše Savezne Republike Jugoslavije izradile su. a četiri oblasti – obrazovanje. pošto je rešavanje njihovog položaja jedan od uslova za ulazak u EU. Reakcija je indikativna. 151 Pored lošeg socio-ekonomskog položaja. ne nailazi na podršku i razumevanje ostalih etničkih zajednica. da steknu akademsko obrazovanje. a integracija.152 U pomenutom dokumentu identifikovano je 14 oblasti preko kojih treba delovati kako bi se položaj Roma poboljšao.151 oni ulaze u složene procese transformacije društva i privrede potpuno nespremni. upućuje na činjenicu da su resursi solidarnosti srbijanskog društva istanjeni.7. jer ukazuje na značaj solidarnosti. da reši probleme sa kojima je suočena. posebno od strane romskih sunarodnika pravoslavne i katoličke veroispovesti. Od izuzetne je važnosti da društvo bude osetljivo na ovakve slučajeve. strategiju za integraciju Roma. a samim Romima neophodnu zaštitu. obrazovanje Roma. poput jednakosti svih ljudi. ne može biti uspešna ako rešavanje tako važnog problema kakav je. zato što je reč o zajednici koja ne može. Romi su prinuđeni da se bore za elementarna prava. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine 5. uz pomoć međunarodnih eksperata i predstavnika Roma. svojevremeno. godine republička Vlada je usvojila akcione planove za 150 Dužnost da se pomogne Romima proizlazi pre svega iz prihvatanja fundamentalnih vrednosti. Bez pomoći Romi su osuđeni na reprodukciju vlastitog siromaštva. Početkom 2005. U tom pogledu je ilustrativna i reakcija Saveza Srba Vojvodine. poput prava na rad.150 Kao izuzetno ranjiva grupa. omogući jednom broju pripadnika manjinskih zajednica.

složen je proces koji se ne odvija samo na ravni društva (obrazovanje. koji će kao jedinstvena romska partija učestvovati na narednim izborima. a sami pripadnici zajednice ne pokazuju interesovanje da se na aktivniji način bave politikom. Goran Bašić. Gde i kako žive Romi u Srbiji. 2. unapređenje položaja Roma i donela odluku kojom se obavezala da će ih sprovoditi. Na ovakav zaključak upućuju i činjenice da Vlada nije usvojila i budžete potrebne za implementaciju akcionih planova. ali ne i realnosti lišenim podacima. najbrojnija manjinska zajednica u Srbiji. 7.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. „Međutim.155 Drugi razlog su interesi stranaka većinske nacije. može se spekulisati da je Vlada to učinila više zbog učvršćivanja svoje pozicije u međunarodnoj zajednici. Jedan od tih razloga krije se u činjenici da romski politički preduzetnici nemaju potrebno političko iskustvo. 156 Prema pisanju dnevne štampe (Danas. Stoga je od izuzetnog značaja političko organizovanje manjina i njihovo učešće u radu kako predstavničkih. zbog toga što im pruža priliku da utiču na kreiranje. napokon. nego i poseban poslanički klub. Beograd. nego i na ravni političke države. opravdano je pretpostaviti. ne samo prisustvo u parlamentu. str. Pored navedenih. Naime. godinu. ali i na zbivanja od značaja za njihovu zajednicu i. Kasnije su još dve političke organizacije Roma iskazale želju da učestvuju na izborima – Unija Roma Srbije i 196 . iz više razloga. 85. Umetnost preživljavanja. tako i izvršnih organa vlasti – ponajpre zbog toga što participiranje u procesima odlučivanja snažno utiče na njihovu lojalnost. Institut za filozofiju i društvenu teoriju. a preko njega i delotvoran uticaj na poboljšanje svog položaja u društvu. jer jača uverenje pripadnika manjina da su jednaki sa pripadnicima većine. vođenje i primenu kakve-takve manjinske politike. određenoj romskoj partiji ili koaliciji partija mogla obezbediti. Mogućnosti koje pruža političko participiranje nisu od strane Roma. str. 175–176. Bašić skreće pažnju i na problem nepostojanja neophodne institucionalne infrastrukture za razvoj i implementaciju strategije. stambeno obezbeđivanje itd). a manje zbog jasne vizije o tome kako će sprovoditi kakav-takav program rešavanja problema Roma. separat godišnjeg izveštaja za 2004. ona bi. godine pospešivati proces uključivanja Roma u društvo. ali i ostalih manjina. Helsinški odbor za ljudska prava.“154 Integracija Roma. zatim zbog toga što im omogućava da utiču na globalne procesu u društvu čiji su neodvojiv deo. prema nezvaničnim. s obzirom da je i ovaj akt donet nekoliko dana pre održavanja regionalne konferencije na kojoj je osam država u neposrednom okruženju prihvatilo da će do 2015. koje koriste neorganizovanost Roma da uvećaju svoju glasačku mašinu i koje. iskorišćene. sa preko 250 hiljada potencijalnih glasača. 2006) predstavnici romske manjine iz više gradova u Srbiji pokrenuli su inicijativu za formiranje Pokreta za političku emancipaciju Roma. njihove stranke nemaju razvijenu infrastrukturu. 2005. 155 „U sukobu sa etničkim identitetom države: nacionalne manjine u Srbiji“. zaziru od političkog organizovanja Roma. ali i manir da se problemima manjina bavi samo u situacijama kada je to neophodno. zapošljavanje. imajući u vidu da je romska manjina.156 Napo154 Vidi: Božidar Jakšić.

Građanski list. kao što je to javnosti poznato. koja je uputila poziv manjinama. 9. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine kon. što. mada je već u toku referendumske kampanje bilo očito da se (budući) ustav koristi za predizborno stranačko pozicioniranje. 157 158 159 160 197 . da pristupe „Listi za toleranciju“. broj potrebnih potpisa u slučaju partija nacionalnih manjina smanjen sa deset na tri hiljade. zahtevali da se novim ustavom manjinama garantuje 10 odsto mesta u republičkom parlamentu.005 odsto potpisa građana srpske nacionalnosti. takođe. ako su u pitanju Mađari. nije smanjio i broj potpisa koje manjinske stranke moraju prikupiti da bi predale svoje liste. na konkretnim primerima je ilustrovao Pal Šandor. lider Demokratskog saveza vojvođanskih Mađara. takođe.157 Na poslednjim vanrednim parlamentarnim izborima (decembar 2003. pre svega onima koje nisu politički organizovane. po rečima Srđana Šajna. ako je o njima reč. 21. 5. 6/7. 6. jer se preko njega pripadnicima manjina može olakšati odnosno otežati prisustvo u predstavničkim telima. 2006.160 Proglašenjem novog ustava otvoreno je pitanje parlamentarnih izbora. Šta za manjinske stranke znači prikupiti 10 hiljada potpisa. To je. Stvorena je apsurdna situacija. zarad lakšeg učešća na izborima. nego što je to prethodno bio slučaj. godine) predstavnici manjina su. ali je njihovo nezadovoljstvo ostalo. visina cenzusa. zbog visokog izbornog cenzusa u manjem broju prisutni u radu republičkog parlamenta. Građanski list. U periodu pred donošenje ustava nacionalni saveti su.158 Izmenama izbornog zakona (2004) smanjen je. utiče na to hoće li u parlamentu biti predstavnikâ manjina. Danas. onda je potrebno prikupiti samo 0. jer Romi „više ne žele da ih druge partije obmanjuju“. učinjeno bez ikakvog pravnog osnova i suprotno Zakonu o izborima.5. odnosno svih Rusina. navodeći da je potrebno. pri čemu su manjine ispoljavale zabrinutost da unutar koalicije neće biti razumevanja za njihove zahteve. takođe. Na naredne izbore Romska partija će. zbog čega je stranka pokrenula inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti pomenute odluke. Ulazak romskih političkih stranaka u srbijanski parlament predstavljao bi istorijski značajan događaj i u velikoj meri bi mogao uticati na emancipaciju i modernizaciju romske zajednice u Srbiji. praktično. lidera stranke. prema oceni Demokratske stranke vojvođanskih Mađara. 2006. Ne krijući da računa na glasove Romska partija. Ako su u pitanju Srbi. Izborna rešenja su. No. Visina cenzusa je izuzetno značajno pitanje u višeetničkim društvima. uvođenjem prirodnog praga. samostalno izaći na izbore.159 Zahtevajući da se pomenuta odredba poništi. Demokratski savez Hrvata Vojvodine predložio je da se pitanje reprezentacije manjina u parlamentu reši po modelu kakav postoji u Republici Hrvatskoj. jer zakonodavac. za stranke nacionalnih manjina. 2006. prikupiti potpise 4 odsto Mađara. 11. može radikalizovati manjine i podsticati njihovu (ne)lojalnost. Među prvima je reagovala „Lista za toleranciju“ bivšeg ministra za ljudska i manjinska prava Rasima Ljajića. onemogućavala stranke nacionalnih manjina da samostalno nastupaju na izborima i gurala ih u koalicije sa većinskim strankama. a potom i manjinskim strankama koje ne mogu samostalnim nastupom obezbediti mesta u parlamentu. treba istaći da je u međuvremenu. gde je za pripadnike manjina u Saboru rezervisan određeni broj mesta. izborni cenzus.

Vidi o tome: Dušan Janjić. Srpsko nacionalno veće. Slovaka.161 Spremnost Albanaca da participiraju u političkom životu Srbije nagovestio je i Skender Destani. kako je procenila i u svom saopštenju istakla Partija za demokratski progres (PDP). Ljajić je. zato što smatraju da preko njega lokalni albanski političari ne žele da rešavaju socijalne. našao na listi Demokratske stranke. 2006.. za razliku od Partije za demokratsko delovanje i Demokratske unije Doline. neće promeniti stav srpske vlade da je Kosovo integralni deo Srbije. albanske partije sa juga Srbije formiraće svoj stav o izborima u Srbiji tek kada oni budu raspisani. Halimi je Ljajićevu inicijativu ocenio kao dobru. u okviru koalicije „Preševska dolina“. nije dogodilo.. ističući da „treba učiniti sve da se nacionalne manjine. Prisustvo Albanaca u republičkoj skupštini. Rusina i Ukrajinaca. „neće negativno uticati na ovaj region.163 Demokratska partija Albanaca i Pokret za demokratski progres odlučile da na izborima ne učestvuju. Iskazujući skepsu u mogućnosti Koordinacionog tela da doprinese poboljšanju situacije. ali da na realizaciji tih zahteva ništa nije učinjeno. Bugara. 427. Destani je izjavio da se u regionu. a prisustvo PDP u republičkom 161 Danas. prema pisanju štampe. ukoliko je to uopšte moguće. nađu na jednoj zajedničkoj listi“. Rusina. lidera Partije za demokratsko delovanje. zato što Albanci nisu formirali svoj nacionalni savet. jer vlasti u Beogradu ne prihvataju osnivanje nacionalnog saveta mimo zakona o manjinama. Iako se u jednom trenutku činilo gotovo izvesnim da će. koji su tamo formirali svoje. 10. nakon izvesnog vremena Ljajić je odustao od namere da preko „Liste za toleranciju“ pridobije glasove manjina i sâm se. to se. Na pitanje kako će događaji oko konačnog statusa Kosova uticati na jug Srbije Destani je odgovorio da status Kosova.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. sem imena. samo ako se međunarodna zajednica bude pridržavala proklamovanih principa o nepromenljivosti granica. nego žele da albansku zajednicu postave na isti nivo sa Srbima na Kosovu. najmlađe partije među Albancima na jugu Srbije. ništa zajedničko sa predstavničkim telom čije je osnivanje predviđeno zakonom o manjinama.“ Lider DUD-a je podsetio i na činjenicu da su u prvoj polovini januara (2006) odbornici albanske nacionalnosti iz tri lokalna parlamenta usvojili političku platformu u kojoj su taksativno nabrojali svoje zahteve. ekonomske. niko ni ne usuđuje da investira. Na ovu činjenicu treba posebno skrenuti pažnju. 163 Tokom decembra ove dve partije su. Bugara. jer su. Hrvata.162 predsednik Demokratske unije Doline. zbog prisustva velikog broja snaga bezbednosti. 2006) ocenio da vlada Srbije nije zainteresovana da rešava nagomilane probleme i da zapostavlja prava Albanaca u Preševskoj dolini. 162 Destani je u intervjuu datom agenciji „Vranje press“ (10. kao i pripadnici drugih manjina (Slovaka. već će doprineti njegovoj stabilnosti. 2006. krenule sa prikupljanjem potpisa potrebnih za učešće na parlamentarnim izborima. Samim tim i nas Albance će obavezati da svoja prava tražimo u institucijma sistema. 3. započeo pregovore i sa albanskim partijama na jugu Srbije. u državi u kojoj živimo. Međutim. albanske stranke postići dogovor i u okviru „Koalicije Albanaca iz Preševske doline“ učestvovati na izborima. str. 11. I sve to mirnim putem.). međutim. što kod njih stvara osećaj da ih vlada ne doživljava kao svoje građane. Beograd. Treba reći da savet koji je Destani pominje u svom intervjuu AVP-u nema. Prema rečima Rize Halimija. 198 . uz posredovanje OEBS-a. Draslar partner. Zapisi iz Srbije. obrazovne i druge probleme.

Tako je Vuk Drašković u razgovoru sa Karlom Biltom. šefom švedske diplomatije. s tim u vezi. naročito nakon rešenja statusa Kosova kao nezavisne države“. međutim. treba imati u vidu činjenicu da proces raspada bivše Jugoslavije još uvek nije priveden kraju. ni spoljašnja integracija. zavisi od više činilaca. najvažnije uzroke: Ponajpre. očekivala. da je Srbija nedovršena i neefikasna država. pre svega na Albance. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine parlamentu „moglo bi biti veoma destruktivno. a potom i svojim promišljenim delovanjem sprečila destabilizaciju i predupredila zaoštravanje međuetničkih odnosa. iskazivali su i predstavnici srbijanske političke elite. govori već duže vreme. vezujući ustav za pitanje Kosova. 199 . ustavna definicija Srbije kao države srpskog naroda može političke predstavnike manjina prinuditi da odlučnije zatraže specijalni status za svoju za164 Dnevnik. Drugo. izjavio da bi priznanje nezavisnosti Kosova izazvalo osećaj nacionalnog poniženja i pretvorilo Srbiju u faktor nestabilnosti u regionu. da srbijanska vlada. dođe do egzodusa Srba sa Kosova. ali i druge. frustriranog brojnim porazima.5. Rizični potencijali U prethodnom tekstu nagovešteni su. 22. ništa ne čini kako bi. sa stanovišta ljudske bezbednosti. te da se na principima etnonacionalizma ne može izvršiti ni unutrašnja. U kojem će pravcu ti etnohomogenizujući potencijali biti usmereni i na kakav će način biti korišćeni. Treće.8. referendumska kampanja za novi ustav Srbije pokazala je da pitanje Kosova još uvek poseduje izvesne mobilizacijske potencijale. najpre. Ne treba. U javnosti je u više navrata iskazivana bojazan da će pripadnici manjina biti suočeni sa pojačanim pritiskom. ali ne i onakve kakve je politička elita. javno mnenje pripremila (i) na takvu soluciju.164 Zabrinutost da bi odluka o nezavisnosti Kosova mogla dovesti do zaoštravanja međuetničkih odnosa i pojačanog pritiska na manjine. ako konačni status Kosova bude rešen mimo očekivanja političke elite i ako. kao posledica nezadovoljavajućeg rešenja. Nastojaćemo da u nastavku teksta markiramo njihove. 12. po našem sudu. kao jednom od mogućih ishoda pregovora o statusu Kosova. smetnuti sa uma ni reakcije srbijanskog javnog mnenja. 2006. izvesni i potencijalno veoma rizični potencijali. ako već ne želi da ide korak unapred i Albancima ponudi jednu vrstu istorijskog sporazuma i prva prizna nezavisnost Kosova. Interesantno je. 5. iako se o nezavisnosti Kosova.

Incident koji se.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. nacionalizam etničke većine još uvek je jedan od ključnih problema u suštinskom rešavanju manjinskog pitanja. njihove imovine ili. a nadležnosti već formiranih institucija. suočila se sa internacionalizacijom problema. Umesto da je pravovremenim reagovanjem radila na njihovom otklanjanju. favorizuju interkulturalni sadržaji. dogodio početkom novembra 2006. recimo. nosi sa sobom izvesne rizike. frustrirajući potencijali kriju se i u nedovršenom institucionalnom okviru manjinske politike. kao. u Novom Pazaru. aktivne i diferencirane manjinske politike. Potiskivanje i marginalizacija manjinskog pitanja. Osim pomenutih. uostalom. takođe. 200 . ni način njihovog izbora. jednicu. violentne reakcije nacionalista i dovesti do ugrožavanja pripadnika manjina. po svemu sudeći neće ni biti formirane. veoma je upozoravajući. Zahtev za. Četvrto. može voditi zaoštravanju etničkih odnosa između pripadnika različitih pravoslavnih crkava. pak. Peto. Za slab odziv pripadnika manjina na referendumu postoji više razloga. treba imati na umu da se nacionalne frustracije na ovim prostorima lako transformišu u sukobe. Sedmo. Neke institucije. poput ministarstva za ljudska i manjinska prava. Suočena sa zaoštravanjem međuetničkih odnosa vlast je tokom najvećeg dela 2004. teritorijalnom etničkom autonomijom može izazvati burne. tokom verske službe. godine ignorisala probleme. konfliktni potencijali su prisutni i u odnosima između pripadnika iste (islamske) verske zajednice. za račun multikulturalizma i paralelnog suživota pripadnika različitih etničkih zajednica. u nacionalnom pogledu važnih institucija. Opreza radi. To samo snaži uverenje pripadnika manjina da su institucije koje treba da služe reprezentovanju interesâ i očuvanju njihovog identiteta stvar od marginalnog interesa za državne vlasti. U društvu nema političke volje da se nacionalizam dovede u pitanje. a jedan od njih je i uverenje da su Ustavom svrstani među građane drugog reda. Snažno protivljenje SPC namerama pripadnika crnogorske. odnosno makedonske manjine da u Lovćencu i Novom Sadu podignu svoje hramove. takođe. separatnim aranžmanima. niti da se. Poseban problem leži u tome što je zapostavljen tako važan segment manjinske politike kakav je mehanizam upravljanja krizom. Šesto. nepostojanje koherentne. u kojem je došlo i do upotrebe vatrenog oružja. poput nacionalnih saveta. posebnu pažnju treba obratiti na ponašanje pojedinih crkvenih krugova. nisu zakonski normirane. reagovanje na probleme sa stanovišta oportunizma lišava manjine izvesnosti. Osećaj da je narušen princip jednakopravnosti može svoju političku satisfakciju potražiti u gorepomenutim zahtevima i posebnim.

osetljivo na pojavu kršenja manjinskih prava. zabrinutost (ne samo) manjina izazivaju i tendencije političke restauracije. Osnovni razlog tome nalazi se u nesposobnosti srbijanske političke elite da učini radikalan raskid sa politikom fiksiranom na teritorije i etničko objedinjavanje i državu zasnuje na principima vladavine prava. pristupiti kao jednom od najvažnijih državnih zadataka. razvojne i integrativne potencijale. olakšalo integraciju i povratno uticalo na njihovu lojalnost. u završnom delu izveštaja. čas na drugu opciju unutar manjina. jednakosti. ali neiskorišćene. Budući da u sebi krije značajne. nego i do nasilja. kreiranje promišljene i konzekventne manjinske politike nameće se kao jedan od strateških ciljeva. niti. problematičan. To nije dovelo samo do opasnog zaoštravanja intraetničkih odnosa. produbljivala postojeće političke rascepe i radikalizovala oponentne opcije.5. 201 . koje bi. čak sa tragičnim ishodom. da je značajna kako sa stanovišta demokratičnosti. modus faciendi aktuelne vlade je. na primer. I. nadasve. Zaključci i preporuke U Srbiji. nadležne institucije promptno reaguju na takve pojave. napokon: Deveto. manjina i javnosti. U želji da osigura podršku. 5. poštovanja ljudskih prava. pluralizma. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine Osmo. takođe. s obzirom na njene potencijale. još uvek ne postoji koherentna i konzistentna manjinska politika. S tim u vezi treba istaći da u Srbiji ne postoji snažno demokratsko javno mnenje. a ne kao teret i smetnja. nego bi ojačalo osećaj manjina da su prihvaćene. Stoga. čime je. u slučaju Sandžaka. Kreira pozitivnu atmosferu u društvu i takav politički ambijent u kojem će manjine biti tretirane kao partneri. vlada se oslanja(la) čas na jednu.9. odgovornog vršenja vlasti i. Koncipiranju aktivne manjinske politike treba. kao i pojava (nekažnjenog) govora mržnje. tako i stabilnosti društva i bezbednosti njegovih članova. šest godina nakon oktobarskog prevrata. pak. Ova politika mora biti zasnovana na konsenzusu reformističkih političkih aktera. Stvaranje pozitivne atmosfere ne samo što bi smanjilo etničku distanciju i oslabilo dejstvo snažnih etničkih stereotipa. izvršilo pritisak na nadležne institucije da primenom pravnih propisa spreče napade na pripadnike manjina. formulisanje preporuka započinjemo snažnim naglašavanjem potrebe da se u Srbiji: Koncipira aktivna demokratska manjinska politika.

Proširiti kompetencije vojvođanske administracije i omogućiti formiranje posebne policijske uprave na nivou pokrajine. umesto sadašnje Službe za ljudska i manjinska prava. razumevanja i kooperacije pripadnika različitih manjina. Izbornim zakonodavstvom potrebno je predvideti olakšice na osnovu kojih bi predstavnici manjina birali svoje predstavnike. Izvršiti reviziju zakona kojima se ograničavaju prava pripadnika nacionalnih manjina. Unapređivati oblike saradnje između državnih i institucija manjina koji počivaju na partnerskom odnosu u procesima rešavanja problema. Identifikacija takvih zakona mora biti jedan od prioriteta sadašnje Službe za ljudska i manjinska prava. na institucionalni način bi se iskazala važnost ljudskih i manjinskih prava. promociju tolerancije treba učiniti sastavnim delom aktivnosti važnih društvenih podsistema – prosvetnog. ovlašćenjima i načinu finansiranja nacionalnih saveta. Formiranjem policijske uprave pokrajina bi mogla efikasnije nego do sada delovati u slučaju etničkih napetosti. Buduća vlada bi ovaj zakon morala uputiti Skupštini na usvajanje po hitnom postupku.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Umesto dosadašnjih kampanja. Za vođenje demokratske manjinske politike neophodno je doneti i zakon o sprečavanju diskriminacije. imajući u vidu da će do trenutka njegovog usvajanja mandati nekoliko nacionalnih saveta biti okončani. a građanima uputila poruka da se od strane Vlade ljudskim i manjinskim pravima pridaje veliki značaj. Izborom ombudsmana na nivou Republike unapredio bi se sistem zaštite manjinskih i ljudskih prava u Srbiji. Omogućiti adekvatnu zastupljenost pripadnika manjina u predstavničkim telima vlasti. 202 . pored sadržaja koji se odnose na istoriju i kulturu manjina. Doneti zakon o izboru. Usvajanje ovog zakona bilo bi značajan argument da je Vlada opredeljena da podrži koncept kulturne autonomije manjina. Doneti republički zakon o nacionalnim manjinama. inovirati učenjem jezika društvene sredine. ako i kada bude formirano. Nastavne planove i programe. Formirati republičko ministarstvo za ljudska i manjinska prava. u cilju što boljeg upoznavanja. odnosno odgovarajućeg ministarstva. Formiranjem posebnog ministarstva. informativnog i kulturnog.

Literatura Etnički mozaik Srbije. 203 . Goran Bašić. Beograd. bez godine izdanja. Službeni list SRJ. Ljudska bezbednost i nacionalne manjine Povećati efikasnost pravosudnih organa. Umetnost preživljavanja. Pospešivati procese evropskih integracija kako bi se njegove posledice pozitivno reflektovale na pravno uređenje manjinskog pitanja i razvijanje manjinskih politika u Srbiji. godinu. Izgraditi mehanizme za upravljanje krizom u međuetničkim odnosima i raditi na merama jačanja međuetničkog poverenja. 2003. 2006. efikasno delovati. tužilaštva i sudovi moraju. Antal. Beograd. 5. Beograd. Ustav Republike Srbije. 59/60. Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Informator. Beograd. Beograd. 2004. Gde i kako žive Romi u Srbiji. 2003. Beograd. Visio mundi academic press. 2004. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. 2006. Sigurnost građana u nedovršenoj državi. Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica.10. 2005. Bozoki.5. Božidar Jakšić. Ljudska i manjinska prava u Srbiji i Crnoj Gori. 2005. Izveštaj za 2005. Centar za multikulturalnost. kada se takvi napadi dogode. Novi Sad. Friedrich Ebert Stiftung. Ne dovodeći u pitanje važnost preventivnog delovanja u sprečavanju etnički motivisanih napada na pripadnike manjina. Beograd. Novi Sad. br. Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Perspektive multikulturalizma u državama zapadnog Balkana. Centar za istraživanje etniciteta. Demokratija i multikulturalnost u jugoistočnoj Evropi (zbornik). Centar za istraživanje etniciteta. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore.

.

uključeni i ekonomska bezbednost. U novijim definicijama zajednice naglasak se stavlja na socijalnopsihološki aspekt zajednice.166 Lokalnu zajednicu. pa se govori o „osećaju zajedništva“ (sense of community). određen teritorijom sa svim karakteristikama opšte društvene sredine. kao što je lokalna. između ostalog. jer zajednicu čine i pojedinci koji žive na istom području ili u naselju. ali koji se po nekim karakteristikama. i na proceni onoga što čini njegov kvantitet. 167 Zajednica se može definisati na različite načine i to nije samo zakonski konstituisano područje grada ili okruga. 205 . tinejdžeri. pre svega.0. pored bezbednosti zajednice. ona se ne odnosi na neki stepenovani spektar koji popunjava prostor između toplog ili hladnog. 166 Nastojanja da se odredi lokalni nivo treba da se zasnivaju. rade u istoj organizaciji ili imaju iste interese (članovi etničke ili verske grupe. ali se u većini slučajeva lokalna zajednica posmatra u granicama delokruga rada lokalne samouprave. tj. može i razlikovati od nje. Boulder. često poistovećuju sa mesnom zajednicom. U ovom slučaju zajednica se razmatra kao određena i ograničena teritorija. tradicionalnim običajima i drugim obeležjima. malim gradom. pri čemu se to značenje dodatno određuje atributom „lokalna“ i bitno je označeno nadležnošću lokalne samouprave kao najnižeg nosioca političke vlasti. nivou kulturne i obrazovne razvijenosti. tj.167 Ljudska bezbednost je rezultat uspešnog razvojnog procesa. 1991. broja stanovnika. Buzan.6. u kojem se vodi briga o jednakosti i socijalnoj pravdi. 2006. Fond za otvoreno društvo. kada su manje društvene zajednice ili pojedinci u pitanju. ljudi je doživljavaju i kao kvart gde žive. treća opcija ne postoji. Zbornik tekstova I. BEZBEDNOST U LOKALNOJ ZAJEDNICI 6.165 Lokalna zajednica se može posmatrati kao deo globalne društvene sredine koji je. analizirati i meriti upravo je bezbednost zajednice. u smislu veličine oblasti. priredila Dragana Dulić. Co. str. States and Fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era. Specifičnosti se ogledaju u različitom stepenu industrijalizacije. People. Beograd.“ – B. U celinu ovog pojma su. željeni nivo. prema: Ljudska bezbednost. i u skladu sa tim ponude nova rešenja koja bi stepen bezbednosti. Značajna dimenzija ljudske bezbednosti koja se može istraživati. podigla na viši. kao i njegovog kvaliteta. što znači da ili jesmo bezbedni ili nismo. seoskom zajednicom. stepenu ili nivou bezbednosti. koji se meri strukturama. „Sama bezbednost implicira apsolutni uslov – nešto je ili bezbedno ili nebezbedno – dakle. 165 Mada je opravdana konstatacija nekih autora da nema višeg ili nižeg stepena bezbednosti. penzioneri i slične kategorije). opštine (političko-administrativna dimenzija). Uvodna razmatranja Promena koncepta bezbednosti poslednjih decenija omogućila je da se na kvalitativno drugačiji način razmatra bezbednost u manjim zajednicama. 25.

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

2005–2006.

bezbednost u pogledu hrane, zdravstvena bezbednost, bezbednost životne sredine, lična bezbednost i politička bezbednost. Da bi ljudska bezbednost imala potrebnu meru, ona se često postavlja i kao uslov koji proističe iz efikasne političke, ekonomske, društvene, kulturne i prirodne sredine, a ne iz vršenja niza administrativnih procedura. Ali, da bi se ljudska bezbednost podržala na efikasan način, od suštinske je važnosti proaktivan odnos prema pretnjama, ma kakva bila njihova priroda i bez obzira da li su posredi iznenadne pretnje, kao što su zemljotres ili, pak, neke tekuće pretnje sa kojima se suočavaju siromašni. Šira percepcija bezbednosti u savremenom svetu uključuje elementarnu i legitimnu brigu običnih ljudi u pogledu bezbednosti u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Bez obzira na osporavanja pojma ljudska bezbednost koja se javljaju na akademskom nivou ili nerazumevanja kod „običnog“ čoveka, mnogi se ipak slažu da on predstavlja sveobuhvatan način za analiziranje i bavljenje određenim problemima. Ljudska bezbednost je usredsređena na ljude i nju interesuje kako ljudi žive, koliko i da li imaju mogućnost izbora, koliko su im dostupni tržište i društvene šanse, kao i da li žive u konfliktnom okruženju ili miru. Cilj ljudske bezbednosti je, dakle, da garantuje skup vitalnih prava i sloboda za sve ljude, ne ugrožavajući nepotrebno njihovu sposobnost da ostvaruju svoje ciljeve. U okvirima ovog rada značenje ljudske bezbednosti se posebno preispituje u delu koji se odnosi na „slobodu od oskudice“, jer potencijali kojima jedna lokalna zajednica raspolaže odrediće da li će nivo te slobode biti viši ili niži. Za potrebe istraživanja važno je još naglasiti da se o ostvarenju ljudske bezbednosti u zajednici može govoriti ako lokalna zajednica i pojedinci u toj zajednici: raspolažu potencijalima (resursima) koji su neophodni da se dostigne i održi zadovoljavajuće stanje bezbednosti (željeni, projektovani nivo); da nema ograničenja u njihovom eksploatisanju za potrebe bezbednosti zajednice; da svi relevantni subjekti aktivno participiraju u realizaciji ovih aktivnosti. Pristup ljudske bezbednosti navodi institucije da obezbede institucionalizovanu zaštitu, umesto povremene zaštite; koja će biti u skladu sa potrebama, a ne šablonska; koja će biti preventivna, a ne reaktivna. Na ovaj način se ljudi mogu suočiti sa neizbežnim „padom bezbednosti“. Prateći metodološki okvir prethodnog „Izveštaja ljudske bezbednosti u Srbiji“, a uzimajući u obzir šta je u bezbednosnom smislu obeležilo 2005. godinu, a posebno 2006. godinu, na prostoru Republike Srbije, sve aktivnosti na izradi novog izveštaja u oblasti bezbednosti u lokalnoj zajednici razvijale su se u dva pravca: prvi (uglavnom kroz teorijska razmatranja), koji je dao relevantne informacije o izabranim pokazateljima, stanju bezbednosti na lokalnom 206

6. Bezbednost u lokalnoj zajednici

nivou, predstavljen delimično i kroz uporedni prikaz u odnosu na skup indikatora koji je u prethodnom izveštaju već postavljen i koji zapravo predstavlja „uvod“ za drugi, empirijski deo, koji je identifikovanim predmetom istraživanja, ciljevima i izabranim metodološkim pristupom prikazao stanje bezbednosti u ugroženim opštinama tokom 2005/06. godine na prostoru Republike Srbije kroz segment funkcionisanja civilne zaštite. Da bi se u potpunosti sagledao okvir u čijim se razmerama može pratiti problematika bezbednosti (ljudske) u lokalnoj zajednici, u prvom delu, bilo je potrebno obuhvatiti mnoge dimenzije, aspekte i parametre. Istraživanjem su obuhvaćene neke od njih: Policija u zajednici kao jedan od identifikovanih izvora bezbednosti zajednice. Od suštinske važnosti za razvoj koncepta „policija u lokalnoj zajednici“ jeste partnerski odnos, tj. formiranje zajedničkih tela policije i građana u okviru lokalne zajednice, na kojima se vrši analiza bezbednosnih problema, opredeljuju načini njihovog rešavanja, dogovaraju zajedničke strategije, utvrđuju nosioci poslova i zadataka (ključni igrači/ stakeholders) i ocenjuju kriterijumi uspeha – očekivani rezultati. Kao bitni pokazatelji razvijenosti ovog koncepta mogu se izdvojiti: stepen centralizovanosti policije, odnos policije i organâ lokalne samouprave, saradnja policije kroz partnerstvo ili neki drugi model sa pojedinim institucijama i organizacijama iz lokalne zajednice, rad policije u multietničkim sredinama i u vezi sa tim pregled etničkih sukoba u navedenom periodu i stepen poverenja građana u policiju. Aktivnosti predstavnika lokalnih zajednica u odlučivanju o pitanjima koja se tiču njihove bezbednosti. Kada je reč o drugom delu, odabrani su indikatori kojima se odslikava stanje u oblasti civilne zaštite, kao važnom delu sistema odbrane, u funkciji zaštite i spasavanja građana, materijalnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda i drugih većih nesreća (ratnih, tehničko-tehnoloških i ostalih). Stanje u praksi predstavljeno je na osnovu analize sastava operativnih organa i snaga civilne zaštite, funkcionisanja sistema i saradnje sa institucijama.

6.1. Konceptualni okvir empirijskog istraživanja
Civilna zaštita ima posebnu ulogu u oblasti prevencije i sprovođenju mera kojima se umanjuju negativni događaji i posledice nesreća po stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu. U uslovima vanrednih (kriznih) situacija, bez obzira na to da li su izazvane prirodnim, tehničko-tehnološkim ili drugim većim nesrećama, civilna zaštita predstavlja organizovani odgovor države i društva u 207

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

2005–2006.

odnosu na ove opasnosti koje ugrožavaju ljude, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu. Da bi odgovorila savremenim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, civilna zaštita, kao složen sistem, mora planirati, organizovati, obučavati i osposobljavati subjekte i sprovoditi čitav niz mera i aktivnosti kako bi ljudi bili bezbedni, sigurni i zaštićeni. Pri tom, izmeriti bezbednost znači i utvrditi odnos, tj. balans koji postoji između rizika i pretnji koji ugrožavaju društvo i sposobnosti zajednice da se na njih odgovori. Nacionalna struktura civilne zaštite mora uzeti u obzir određene parametre, kao što su analiza rizika i opasnosti, definisanje prioritetâ i nadležnosti određenih subjekata u sistemu bezbednosti i u civilnom sektoru, a koje se odnose na spasavanje stanovništva, materijalnih dobara i životne sredine. Sistem civilne zaštite ima određene funkcije i one se pre svega, odnose na zaštitu (kako kroz preventivne aktivnosti usmerene ka prevenciji nesreća, tako i kroz ograničenje njihovih posledica), pružanje pomoći (kako bi se smanjile posledice nesreće, spasli ljudi i materijalna dobra) i rehabilitaciju, koja kroz specifične mere i aktivnosti uspostavlja neophodne uslove za normalan život i rad stanovništva na ugroženom području. Predmet istraživanja je predstavljalo ostvarivanje uvida u stanje operativnih organa i snaga civilne zaštite opština u Republici Srbiji. Jedan od bitnih razloga za ovakav izbor čini prevaziđena zakonska regulativa, neusklađena sa potrebama savremenog društva. U sadejstvu sa drugim faktorima, ona je proizvela stavljanje sistema civilne zaštite na margine državnih (društvenih) dešavanja. Samim tim je u uslovima kada se očekivalo njeno blagovremeno i adekvatno delovanje (intervencija NATO-a, niz elementarnih nepogoda i nesreća poslednjih godina) došlo do mnogih propusta i nepravovremene i nekoordinirane upotrebe ovih snaga. Određivanje „nivoa“ bezbednosti lokalnih zajednica u oblasti civilne zaštite odnosilo se na utvrđivanje sledećih elemenata: postojanje, formalnopravno i praktično, operativnih organa i snaga civilne zaštite; organizovanost i operativnost organâ i snaga civilne zaštite; način funkcionisanja, iskustvo, obučenost, rešenja u zbrinjavanju ugroženih u slučajevima kriza (poplave, klizišta, požari, zemljotresi i slične nepogode); uvid u evidencije nadležnih organa o procenjenom stanju u oblasti civilne zaštite, uključujući procene aktivnosti i štete u 2005. i 2006. godini; formiranje baze podataka o štabovima civilne zaštite i drugim uspostavljenim operativnim štabovima (za upravljanje vanrednim situacijama) u opštinama Srbije. 208

6. Bezbednost u lokalnoj zajednici

Projektom istraživanja, u skladu sa predloženim projektnim zadatkom, dobijeni su odgovori na neka konkretna pitanja, kao što su: Koliko su lokalne zajednice spremne da odgovore bezbednosnim rizicima i pretnjama u narednom periodu u oblasti civilne zaštite? Kakve bi aktivnosti trebalo preduzeti u cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti? Koje aktivnosti treba preduzeti u cilju očuvanja ljudske bezbednosti, radi podizanja nivoa sigurnosti pojedinca, kao i zaštite od različitih pretnji? Da li postoji potreba za stručnim usavršavanjem u oblasti civilne zaštite, u cilju efikasnijeg upravljanja krizama i rizicima?

6.1.1. Metodološki pristup
Projektni zadatak je, pre svega, obuhvatio prikupljanje podataka, putem anketnog upitnika, u svim opštinama Republike Srbije iz oblasti civilne zaštite. Upitnik je u pismenom obliku upućen svim nadležnim stručnim organima opštine, referatima za odbranu Ministarstva odbrane168 i kriznim štabovima. Paralelno sa ovom aktivnošću vršilo se prikupljanje podataka u ministarstvima odbrane i unutrašnjih poslova, kao i Statističkom zavodu Republike Srbije, Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) i drugim relevantnim organima i institucijama, kako bi se dobila jasnija slika o funkcionisanju civilne zaštite na lokalnom nivou. Upitnikom su obuhvaćeni i podaci sakupljeni od štabova o pričinjenoj šteti i proceni nadležnih tela, kao i vrstama elementarnih nepogoda kojima su opštine bile izložene tokom 2005. i 2006. godine. Poseban deo upitnika odnosio se na posledice na životnu sredinu u ugroženim područjima (na inicijativu saradnika na projektu Bezbednost životne sredine). Uzorak je formiran na osnovu statističkog pregleda opština169 u Srbiji, uvidom u evidencije Statističkog zavoda Srbije. Projektni zadatak vezan za anketni upitnik obuhvatio je izradu upitnika, sprovođenje istraživanja, obradu podataka i izradu odgovarajućeg izveštaja. Kreirana je baza podataka za elektronsko evidentiranje upitnika i odabran statistički alat za kreiranje izveštaja. U prvoj fazi projekta konstruisan je upitnik, koji predstavlja instrument za prikupljanje odgovora, upotrebom formulara koji respondent popunjava sâm, u
168 Ovom prilikom ističemo vrlo korektnu saradnju sa Upravom za odbranu Ministarstva odbrane RS, kao i zahvalnost koju dugujemo visokom odzivu navedenih organa na sprovedeno anketiranje. 169 Uzete su u obzir opštine centralne Srbije (113) i Vojvodine (42), bez opština na prostoru Kosova i Metohije (29). Istraživanje nije obuhvatilo tri opštine sa teritorije Vojvodine (Opovo, Bela Crkva i Šid), kao i tri opštine sa prostora centralne Srbije (Babušnica, Niška Banja i Majdanpek). Istraživanjem je obuhvaćeno 155 opština ili 96% od ukupnog broja. [10]

209

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

2005–2006.

poludirigovanoj formi (Prilog I). Usmenim kontaktom su ispitanicima detaljno objašnjeni svrha anketiranja i ciljevi projekta. U okviru analize stanja pojave uključeni su elementi deskriptivne statistike – nivo, sastav, konfiguracija, prostorna raspodela, jačina, gustina. Koristila se komparacija i eventualna korelacija između opštih podataka po opštinama (broj stanovnika, polna i obrazovna struktura, starosna struktura, pokazatelji razvijenosti) i konkretnih podataka o strukturi i funkcionisanju štaba za vanredne situacije.

6.2. Osvrt na prethodni izveštaj o indikatorima ljudske bezbednosti u lokalnoj zajednici
Prethodni Izveštaj o indikatorima ljudske bezbednosti u Srbiji, bar kada je u pitanju bezbednost u lokalnoj zajednici, manje se bavio statističko-analitičkim kvantifikovanjem. Lokalna zajednica je predstavljena kroz administrativno-političku formu lokalne samouprave, koja je u Zakonu o lokalnoj samoupravi definisana kroz pitanja organizacije, načina funkcionisanja i nadležnosti, kao i uvođenje određenih/poželjnih demokratskih standarda koji obeležavaju evropsku regulativu u ovoj oblasti. Renesansa lokalne vlasti omogućila je bolje uključivanje lokalnih zajednica i građana u evropsku zajednicu, i to kroz formu bratimljenja, prekogranične i regionalne saradnje. Pored ovih aktivnosti i analize rešenja koja je dao Zakon, na kraju prethodnog Izveštaja predstavljena je i lista indikatora koji bi se ubuduće mogli meriti i analizirati kada je u pitanju bezbednost u lokalnoj zajednici. U međuvremenu su se pojavili i novi indikatori (zapravo su naknadno prepoznati), tako da je lista indikatora bezbednosti u lokalnoj zajednici sada bogatija. U skladu sa tom činjenicom, pitanja koja se mogu postaviti, pri nekim budućim istraživanjima odnosila bi se na to: koje indikatore postaviti kao prioritete, po kojim kriterijumima ih odrediti i na koji način meriti? Koliko će lista indikatora biti bogata i raznovrsna, zavisi od okvira ljudske bezbednosti koji se postavi u odnosu na druge zemlje, ali i unutar granica jedne zemlje, gde je opet moguća neusklađenost u prostoru i vremenu, kontekstualnoj prikladnosti i vremenskoj korisnosti. To se naročito uočava u odnosu na indikatore koji su merljivi periodično i uslovljeni su pre svega regionalnim,170 a još bliže i lokalnim problemima. Kao što je naglašeno i u prethodnom Izveštaju, najkrupniji problemi društva se mogu prepoznati baš u lokalnoj zajednici, ali nije retka pojava da pojedine lokalne zajednice obiluju specifičnim, teškim i kompleksnim problemima koji nisu prisutni u većini drugih. U tom slučaju, ako izuzmemo državu, lokalna zajednica je najpozvanija i najzainteresovanija da rešava te probleme.
170 Odnosi se na regiju u nacionalnim okvirima.

210

6. Bezbednost u lokalnoj zajednici

6.3. Lokalna zajednica kao mreža institucija – bezbedna zajednica
Ukoliko se lokalna zajednica razmatra u okvirima administrativno-političke dimenzije, neizbežno se uočava prisustvo mnogobrojnih institucija i organizacija, što sámo po sebi otvara mogućnost da se između njih uspostave različiti oblici saradnje. Saradnja koja se uspostavlja da bi se rešili problemi bezbednosti na lokalnom nivou, podrazumeva činjenicu da je to zajednički interes svih aktera. Čak i kada nije propisana posebnim pravnim aktima, dozvoljava aranžmane koji se zasnivaju na dobrovoljnosti, podrazumeva građenje partnerskog odnosa između subjekata, a da bi se bezbednost dostigla, sačuvala i unapredila, važno je upravo zajednički delovati na smanjivanju pretnji i razvijanju poverenja. Sadržaji života i rada u lokalnoj zajednici raznovrsni su i bogati. Što je lokalna zajednica razvijenija, po svojim aspiracijama, potrebama i interesima, to je i kompleksnija i raznovrsnija njena institucionalna i organizacijska struktura. Samim tim je složenije i upravljanje tom zajednicom, u formalnom i neformalnom smislu, i to po svim bitnim elementima upravljanja: planiranju, odlučivanju, organizovanju, koordiniranju, rukovođenju i kontrolisanju. Uspeh lokalne zajednice171 da koristi svoje potencijale, da rešava probleme, da se razvija i napreduje ogleda se u velikom broju formalnih i neformalnih inicijativa i mreža koje razmenjuju informacije i mišljenja o trenutnom stanju u lokalnoj zajednici. Takođe se ogleda i u formalnim ili neformalnim oblicima udruživanja građana u zajednici, koji pojedince i domaćinstva povezuju s organizacijama, mrežama organizacija i uticajnim građanima u zajednici, kreativnim pojedincima ili skupinama koji mogu generisati ideje i inicijative od „baze“ prema vrhu. Značajan broj pojedinaca u zajednici koji su upućeni u stavove i mišljenje stanovništva mogu pokrenuti pozitivnu energiju u zajednici, posebno ako poznaju i mehanizme delovanja lokalne uprave i samouprave i drugih institucija. Stvorena dugoročna partnerstva između javnosti, zajednice, dobrovoljnog i privatnog sektora i tela uprave i samouprave dodatni su činilac i pokazatelj uspešne lokalne zajednice. Posmatranje lokalne zajednice kroz vizuru mreže172 institucija podrazumeva da postoje jake, stabilne veze između organizacija, institucija i pojedinaca, da postoji sinhronizacija u njihovom radu, posebno kada su zaokupljene aktivno171 www.mreza-lokalni-razvoj.net/pages/pojmovnik, novembar 2006. godine. 172 Mreža je zajednica – okuplja ljude oko pojedinih tema, projekata, akcija; uglavnom, one koji stvaraju i imaju potrebu da se povežu sa drugim ljudima, organizacijama koji isto to čine u svojoj oblasti, kao i da razmene svoja dela, razmišljanja i pogled na svet sa drugima. Obično postoji nekoliko konkretnih ciljeva kada se kreira mreža: ona je najčešće odgovor na neophodnost uzajamne pomoći, potrebu razbijanja izolacije, uspostavljanje kontakta i formulisanje

211

Policija u Srbiji je pokrenula određene aktivnosti u cilju iniciranja i podrške partnerstva aktivnosti države i društvenih tela i građana sa ciljem kreiranja bezbedne zajednice. koordinirana aktivnost državnih i društvenih tela i građana na poboljšanju bezbednosti u zajednici. napisanom 2003. a predstavljena je kao proaktivna. norme i vrednosti. 212 . jer ima kao cilj poboljšanje odnosâ u društvu.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. zajedničkog pristupa bezbednosti zajednice. koja kao cilj ima rešavanje određenog problema. Razvoj ovog projekta je esencijalan. definisati ulogu spoljnih stručnjaka i regionalnih savetodavnih kapaciteta. organizacijama i institucijama koje su odgovorne za bezbednost. razvijati i poštovati institucionalnu kompetentnost. i konačno. Da bi se konstituisala mreža institucija. ekonomskim. zakonske. koja je uslovljena i omogućena socijalnim promenama i trendovima u jačanju demokratskih institucija. U skladu sa tim. 173 Bezbedna zajednica je inspirisana uputstvima prezentiranim u dokumentu koji tretira reformu MUP-a Republike Srbije. stima na istom projektu. razvijati bezbednosnu kulturu. uz neophodne uslove za bolju prevenciju svih negativnih događaja. A sâm pojam zajednice navodi nas na razmišljanje da je sve što se dešava na prostoru koji ona zauzima od zajedničkog interesa i nema pojedinačnog aktera društvenih zbivanja koji to ne prepoznaje i koji isključuje sebe iz tih zbivanja. izgradnja odgovarajuće infrastrukture i jačanje kapaciteta zajednice u skladu sa vrednostima i principima bezbedne zajednice. Nove inicijative usmerene ka povećanju ljudske bezbednosti na nivou lokalne zajednice podrazumevaju ne samo rešenja koja potenciraju stvaranje mreže već i razvijanje koncepta koji vodi stvaranju bezbedne zajednice. u ovom slučaju bezbednosnog predznaka. godine i zvanično odobrenom kao koncept za dalju tranziciju policijskog servisa u skladu sa vrednostima performansi transparentne. naravno. povećanjem poverenja i mnogo aktivnijem učešću zajedničke akcije. profesionalne i pozdane policije i razvoja policijskog servisa kao javnog servisa građana. modela u nekoliko različitih opština sa različitim socijalnim. gde je prepoznat zajednički interes. Potreba savremenog civilnog društva za bezbednošću. prevazilaziti finansijska ograničenja. da teže zajedničkim ciljevima. vršiti razmenu informacija kroz kontinuiranu komunikaciju. poštovati horizontalne i vertikalne odnose. Bezbedna zajednica173 je pojam koji je ušao u istraživačko polje mnogih institucija poslednjih godina. kreirajući kapacitete za izgradnju bezbedne zajednice u drugim delovima Srbije – u narednom izlaganju će se to i videti. kao što su: imati prikladno zakonodavstvo. sigurnost. potrebno je zadovoljiti neke uslove. S tim u vezi započeta je serija aktivnosti sa ciljem razvoja bezbednosti u zajednici. očekuju se implementacija novog. demografskim i bezbednosnim karakteristikama. Razvoj ovog koncepta u modernim demokratijama usmerio je pažnju ka onim državnim i društvenim telima. ogleda se upravo u razvijanju i promociji bezbedne zajednice. javni red i mir i opšti kvalitet života. Minimum preduslova za funkcionisanje mreže predstavlja uspostavljanje klime saradnje i otvorenosti koja proizlazi iz sličnosti stavova u odnosu na suštinska pitanja.

mobilna telefonija. Jedan takav primer je specijalizovana i Internet-lokacija Stalne konferencije gradova i opština. koja virtuelno spaja sve zainteresovane radi razmene informacija ili internet-prezentacija PPU Zrenjanin. odnosno primenu njihovih mogućnosti u praksi. menjajući njihovo razumevanje lične i bezbednosti zajednice. tako i lokacija na internet-mreži) i projektovanje specijalizovanih baza podataka (resursa bitnih za zajednicu. problemski orijentisati rad. Bezbednost u lokalnoj zajednici svih subjekata društva u bezbednosnom sistemu. Da bi zajednica bila bezbedna. ustupanjem neophodnih informacija za kreiranje proaktivnih mehanizama i instrumenata sa ciljem prevencije i redukcije. gde su takvi subjekti često otuđeni i nepoznati jedni drugima. operativnog i strateškog. Kao bitan segment umrežavanja lokalnih zajednica ili umrežavanja u okviru zajednice treba izdvojiti razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (računari. lokalnih relevantnih informacija. relacije bezrezervnog poverenja i odgovornosti u poboljšanju bezbednosti i sigurnosti.6. Izgradnja mrežne infrastrukture (kako lokalnih mreža. u opštem smislu reči. osavremenilo poglede na potencijale zajednice i približilo bezbednosnu problematiku posebno mladoj populaciji. 213 . pri čemu partnerstvo ne samo da sublimira nivo saradnje. 6.4. ali i svim drugim zainteresovanim ili ranjivim osobama. Bezbednost kao polje rada institucija i organizacija u lokalnoj zajednici Lokalna zajednica. u okviru svog domena. posebno u većim gradovima. mora: razvijati partnerstva akterâ zajednice. između ostalog. Evaluacija. uspostaviti komunikacijski proces kroz aktivnu razmenu informacija među akterima. već esencijalno utiče na volju aktera zajednice da grade. ima pravo da doprinosi i donosi odluke o svojoj bezbednosti i sigurnosti. radio-komunikacije i drugi mediji). putem koje građani mogu da se upoznaju sa aktivnostima. preventivno pristupiti problemima u zajednici. bezbednosnih događaja. što znači ostvariti sintezu interaktivnog pristupa više aktera u prepoznavanju i rešavanju konkretnih bezbednosnih problema. pošalju važnu informaciju ili se raspitaju o pravima i obavezama. upravljanje i poboljšanje bezbednosnog okruženja jeste interes svakog građanina i svake zajednice. rizika i drugih parametara) značajno bi podiglo nivo kvaliteta informisanja. bezbednost okruženja.

kao i obavezom učešća u aktivnostima u vezi sa kreiranjem i poboljšanjem boljeg okruženja za život građana. ali i sportske. s posebnim akcentom na bezbednosti. Veoma važno pitanje koje se u ovom delu postavlja glasi: koje su odgovornosti i nadležnosti organizacija i institucija na prostoru lokalne zajednice. čišćenje.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. prikazane su nadležnosti lokalne samouprave. Kao poseban predmet istraživanja može se predstaviti i rad pravosudnih organa. i analizirano je funkcionisanje operativnih organa civilne zaštite u uslovima elementarnih nepogoda. zapošljavanje. rad zdravstvenih ustanova. posebno ako još uvek razmišljaju o bezbednosti kroz njen tradicionalni okvir. a koje mogu imati direktan ili indirektan odraz na bezbednost u zajednici? U istraživanju je predstavljen rad policije. jer svaka ima svoje mesto u toj raspodeli nadležnosti za ostvarivanje bezbednosti na tom prostoru. morale bi prihvatiti stanovište da je bezbednost uslov za sve drugo i vrednost koja nema cenu. centra za socijalni rad. pa i za ostvarivanje bezbednosti. poštovati specifičnosti lokalne zajednice i mogućnost da različite lokalne zajednice imaju specifične potrebe. Ako uzmemo za primer sámo polje nadležnosti lokalne samouprave. Pri identifikovanju svih organizacija i institucija u lokalnoj zajednici koje su od značaja za funkcionisanje i normalno odvijanje života na tom prostoru. primećuje se da je bogato i da tu ulaze svi oni javni poslovi koji se nedvosmisleno tiču kvaliteta života građana. biblioteka.174 Zakonska i podzakonska rešenja uglavnom definišu te nadležnosti i određuju poziciju u odnosu na to koliko doprinose bezbednom življenju na prostoru lokalne zajednice. zdravstvene ustanove. razvijati visok nivo tolerancije između subjekata zajednice. kao 174 Među najpozvanije i najznačajnije svakako spadaju: policija. Iako ne prepoznaju sve one konekciju sa pojmom bezbednosti. javni i privatni transport. što predstavlja proces koji kreira uslove za razvoj i poboljšanje poverenja koje ti subjekti imaju međusobno. centri za socijalni rad. lokalna samouprava. komunalni poslovi. vrtića. kao i pojedinci. postojati odgovornost svih subjekata zajednice za bezbednosne uslove u zajednici. snabdevanje električnom energijom. kulturne organizacije i institucije. gasom i sličnim energentima. Upravo zato je potrebno da shvate značaj uključivanja svih prisutnih aktera lokalnog života na zajedničkim projektima rešavanja bezbednosnih problema. škola. To bi bili: poslovi obezbeđivanja zdrave životne sredine. crveni krst. 214 . stanovnika te zajednice. izgradnja i održavanje rekreativnih objekata i zelenih površina. što se izražava savesnijim pristupom događajima i fenomenima. održavanje javnog reda i mira. Crvenog krsta. NVO. nevladinih organizacija i mnogih drugih. teško je odrediti koja je značajnija. nabavka prehrambenih proizvoda.

Upravo kroz ovu lepezu poslova/nadležnosti lokalne samouprave prepoznaju se i sve dimenzije ljudske bezbednosti. koje se mogu analizirati upravo na prostoru lokalne zajednice. Policijski službenik koji se u tradicionalnom načinu policiranja smatra samo izvršiocem. Što su usklađenija očekivanja zakona. organizacije i okoline. kako bi zajedničkim snagama mogli rešavati probleme koji ugrožavaju javnu bezbednost. John Crank. Bezbednost u lokalnoj zajednici i podsticanje ekonomskog razvoja. poverenja. ali i celokupno društvo i državu. Zbog primarne orijentacije policije ka problemima lokalne zajednice i potrebama građana.175 Policija u lokalnoj zajednici jeste koncept čija je osnovna ideja razvijanje saradnje između policije i građana. nivo samog policajca. a to je postići što viši stepen objektivne bezbednosti društva i jačati subjektivni osećaj sigurnosti kod građana. ali i nosilac službe potrebne čitavom društvu. 175 Roy Roberg. prepoznaje se osnovna uloga policije. str.6. s jedne strane. Možemo konstatovati da se dimenzija ljudske bezbednosti. Ona je instrument vlasti. Zadatak policije je da štiti istovremeno i građane kao pojedince. omogućava uspeh policije kako na njihovom represivnom. manje ima sukoba zbog uloge policije u demokratskom društvu. 6. U svojoj osnovi ovaj koncept se zasniva na idejama i vrednostima liberalno-demokratskog društva. Policija i društvo. Sarajevo. koja oličava bezbednost zajednice. Jack Kuykendall. ali kojoj je država dala opšte pravo da koristi silu prilikom sprovođenja zakona. Office of Public Affairs Embassy of the United States of America. zapravo ukršta sa svim drugim njenim dimenzijama. konsultacija. postaje tako aktivni učesnik procesa odlučivanja i rešavanja problema od najvećeg značaja za bezbednost građana. tako i na preventivnom planu. Policija kao izvor bezbednosti lokalne zajednice Činjenica da je policija jedan dinamičan sistem. Ulogu policije i ono što se smatra odgovarajućim aktivnostima i ponašanjem određuju zakon. između ostalog. Promena se odvija u pravcu organizacione decentralizacije i prenošenja moći odlučivanja sa vrha na niže nivoe. menja se i organizaciona struktura i filozofija upravljanja policijom. U suštini. a što se jasno i potvrđuje kroz skup indikatora koji se predstavljaju dalje u radu. 2004.5. podrazumeva da postoji interakcija policije i njenog okruženja. na taj način. Saradnja policije i građana. saradnje. po principima: partnerstva. a njen primarni zadatak je da interveniše kada problemi koje ima pojedinac ili sukobi unutar grupe uključuju nezakonite radnje. 31. a s druge strane. 215 . odgovornosti i međusobnog uvažavanja. policijska uprava i zajednica. Policija je po definiciji organizacija koja nije vojnog tipa. U skladu sa tim polazi od potreba i očekivanja građana i posmatra policiju kao njihov uslužni servis. tj. građani se ne posmatraju samo kao partneri u saradnji već i kao krajnji korisnici policijskih usluga.

Britansko odeljenje za međunarodni razvoj 176 Isto. 216 . do sada dominantnog. javno nadgledanje policije je bolje. a ne da samo reaguje na njega. na prevenciju kriminala se više ne gleda samo kao na odgovornost policije. javlja se potreba uključivanja partnerstva sa zajednicom putem vladinih. uvođenje programa praćenja zajednice. str. policajci su odgovorni za svoje postupke ne samo svojim nadređenim.176 jesu sledeće: policija se obavezuje da spreči kriminal. socijalnih i obrazovnih institucija. Policija u lokalnoj zajednici je dominantan pristup u gotovo svim savremenim policijama sveta. Švajcarska agencija za razvoj u Požegi. a koje su zabeležene pri brojnim istraživanjima. većim učešćem građana u aktivnostima policije zajednica će postati organizovanija. Pored Misije OEBS-a. Uporedo sa širenjem policijske uloge u modelu rada policije u saradnji sa zajednicom. da javnost prihvati patrolnu policiju. i nastojanja da se pridobije javno poverenje. Projekt se izvodi i u većini zemalja u tranziciji. koji daje očigledno bolje rezultate od represivnog pristupa.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Prednosti i dobrobit koje zajednica ima od modela policije u zajednici. U cilju zajedničkog ostvarenja javne bezbednosti sa zajednicom. Kao osnovni elementi rada policije u zajednici ističu se: povratak pešačkim patrolama po reonima (podjednako su i velike i male policijske institucije počele da oživljavaju ovaj oblik rada policije u urbanim sredinama. iako patroliranje nije uvek ekonomično). pa i u našem okruženju. Svaka lokalna zajednica u implementaciji ovakvog pristupa preduzima sve one potrebne aktivnosti koje su odgovor na bezbednosne probleme. još četiri međunarodne organizacije učestvuju u pružanju pomoći policiji Republike Srbije u oblasti rada policije u lokalnoj zajednici. jer više građana zna šta policija radi i zašto. nego i građanima. Preventivni policijski rad na nivou lokalne zajednice i promenjen odnos policije i javnosti pokazali su se kao prihvaćen pristup. čime se značajno poboljšavaju rezultati zaštite zajednice od kriminala i straha od njega. decentralizacija policije u urbanim sredinama u manje geografske zone odgovornosti patrolne policije. usluge policije su prilagođene tako da su određene reakcije osmišljene na osnovu potreba svakog naselja. Preševu i Medveđi. godine. Angažovani su kancelarija Misije OEBS-a u Bujanovcu. Programi rada policije u lokalnoj zajednici u Srbiji započeli su 2002. a zbog toga i efikasnija u reagovanju na problem. 93.

178 Projekt „Policija u lokalnoj zajednici“ zapravo sadrži niz potprojekata i programa koji se realizuju u Srbiji u navedenim opštinama. br. 177 Primetna je neusklađenost naziva ovih tela. Odbor za bezbednost i slične. sa tendencijom da obuhvate sve opštine. U uslovima našeg društva realizacija ovog koncepta je otežana ne samo usled nedemokratske prirode društveno-političkog nasleđa. Prava slika o rezultatima i potencijalima koncepta „Policija u zajednici“ ističe i dobre i loše strane primene u praksi. Zvezdari. Kragujevcu i Novom Bečeju) razvijaju sopstvene projekte za rad policije u zajednici i bezbednost lokalne zajednice. pa se u različitim izvorima nailazilo na termine: Savet za sigurnost. sigurnosti i dostupnosti pravde na Balkanu“ vlade Velike Britanije u svojoj podršci programu rada policije u lokalnoj zajednici i inicijativama bezbednosti u zajednici dao značajne rezultate. Savet za bezbednost. potrebna je kako politička podrška. koji nije moguće precizno vremenski odrediti. počiva ovaj koncept. način odvijanja i rezultati koje daje. pa zbog toga projekciju planiranih promena treba gledati kao dugotrajan proces. koji nepovoljno utiču na stepen poverenja između građana i policije u zajednicama sa mešovitom etničkom strukturom. godine sve lokacije u kojima je sprovođenje projekta rada policije u lokalnoj zajednici podržala vlada Velike Britanije (odabrane lokacije su u Vrnjačkoj Banji. uostalom. Za ostvarenje zadatog cilja i uspešnu realizaciju projekta i mnogobrojnih potprojekata i programa. Ovo iz razloga što je u takvim sredinama izuzetno otežano postizanje odgovarajućeg stepena poverenja i saradnje između policije i građana. u skladu sa pozitivnim rezultatima i ispunjenim očekivanjima i nadležnih institucija i građana. i policija Kraljevine Norveške u Bačkoj Palanci i Novom Sadu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Od 2004. 178 Prema: Reforma policije – najnovija događanja u Srbiji i Crnoj Gori. 2005. Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Novi Sad. 4. Na osnovu iskustva zemalja koje su sprovele proces implementacije predviđeno optimalno razdoblje za planiranje i sprovođenje promena iznosi više godina (prema nekim procenama najmanje 5 godina). Bezbednost u lokalnoj zajednici (DFID) u beogradskoj opštini Zvezdara. pri čemu je posvećenost projektima od strane policije i zajednice vrlo velika. 217 . već i u celokupnoj društvenoj zajednici. već i zbog složene prirode međuetničkih odnosa. to se potvrđuje i u opštinama na prostoru Republike Srbije. Novom Bečeju. Realizacija koncepta „policija u zajednici“ gotovo je nemoguća u sredinama gde postoje izražene međuetničke podele i netrpeljivosti. koji takođe aktivno participiraju. Ako se prate tempo. OSCE. Tako je i „Program bezbednosti. nisu dovoljne samo promene u radu policije. objektivno gledano.6. na čemu. tako i promena svesti onih koji obavljaju policijske poslove. Da bi se u potpunosti primenio i zaživeo. Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA) takođe pruža podršku uspostavljanju opštinskih saveta za sigurnost177 u Smederevu i Kruševcu.

stav 1). uvođenje novih elemenata u organizaciju policije. Kada je reč o osnovnim ciljevima. neophodna (stav 3) i uz izričitu zabranu nečovečnih postupaka (član 12) – tako da je predviđena mogućnost fleksibilnije organizacije policije u određenim područjima. sloboda i bezbednosti svim građanima u primeni zakona i podršci vladavini prava (član 11. određenje prema pravu na štrajk i profesionalno organizovanje pripadnika policije. delimično ukidanje činova u policiji i uvođenje sistema zvanja umesto činova. ocenjeno da uloga naše policije u društvu. niti potrebe pružanja efikasnog odgovora policije na ogromne izazove koje su nametnuli novi oblici kriminaliteta u zemlji i njenom okruženju. ali je uzeta u obzir i domaća policijskopravna tradicija. godine. U skladu sa tim pripadnici policije dužni su da iste poslove izvršavaju poštujući utvrđene standarde (nacionalne i međunarodne). a posebno da eventualna upotreba sredstava prinude bude legalna. konkretnog. prema radnoj problematici i saglasno potrebama neposrednog.179 Rešenja koja su data u Zakonu prate rešenja iz evropske pravne prakse. načinima i načelima vršenja policijskih poslova. U okviru istog poglavlja dalje su uređeni drugi važni poslovi i ovlašćenja policije. i pozivanje na određena načela i standarde kao vrednosti kojih se policija pridržava u svom radu. Zakonski okvir i vanzakonske mogućnosti Novi Zakon o policiji na jedan drugačiji način normativnopravno uređuje koncept bezbednosti.5. 6. u službi zajednice ljudi i bez diskriminacije (stav 2). Među najvažnije novine Zakona mogle bi se ubrojati sledeće: preciznije uređivanje sredstava prinude. hitnog i humanog postupanja na svakom mestu i gde to zahtevaju razlozi bezbednosti (članovi 20–26). u jesen 2001. uređivanje mehanizama unutrašnje kontrole u policiji i procedure za rešavanje pritužbi na rad policije. policijske poslove i sva druga pitanja koja proizlaze iz ovih. Zakon donosi detaljnije i za vladavinu prava pouzdanije pravno uređenje policije.1. Generalno posmatrano. ukidanje policijske rezerve i uvođenje pomoćne policije. 218 . kao što su: pripreme i delovanje za vreme vanrednog ili ratnog stanja 179 Značajno je napomenuti da je već u prvim izveštajima eksperata Saveta Evrope i OEBS-a. uočava se pružanje jednake zaštite prava. koje ne odražava potrebe efikasne zaštite i doslednog poštovanja ljudskih prava i sloboda.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. njena struktura i način funkcionisanja počivaju na zastarelom zakonodavstvu. odnosno uslovâ i pravilâ za upotrebu nekih od tih sredstava.

to se i vanzakonske mogućnosti slabo ili gotovo nikako ne uzimaju u razmatranje. podnosi predloge rukovodiocu nadležne organizacione jedinice policije. mere privremenog ograničenja. Posmatrano u funkcionalnom smislu. a posebno u veoma osetljivoj oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova. kao što će se u daljim razmatranjima i uočiti. pružanje pomoći pri izvršenjima (član 16. br. ali i rada policije. Sama činjenica da je policija institucija koja je u mnogim segmentima još uvek rigidna i ne „dozvoljava“ improvizacije. pa se u tom smislu mora i dalje raditi na njegovim izmenama. 219 . zauzima stavove o prioritetima za bezbednost ljudi i imovine u pokrajini. policijski poslovi su u celini posvećeni ostvarenju zaštite i bezbednosti svih ljudi. Zakon ima i određene propuste/manjkavosti. Novi koncept bezbednosti. 139. istog zakona takođe se kaže da skupština odnosno organ teritorijalne autonomije i lokalne samouprave: razmatra stanje bezbednosti u pokrajini odnosno gradu i opštini. tačnosti. S tim u vezi član 6. istinitosti. na dobrobit zajednice i u zaštiti prava na život i ostalih univerzalnih vrednosti. Bezbednost u lokalnoj zajednici (član 14). zabrane kretanja ili nastanjivanja na određenim područjima usled narušenog javnog reda i mira (član 15). donekle po samoj prirodi posla (načela zakonitosti. 101/05. Međutim. Mogućnosti koje proizlaze iz Zakona o policiji promovišu zakonit i profesionalan rad pripadnika policije. a posebno onim subjektima koji se nalaze na prostoru lokalne zajednice. verskih i drugih grupa sa područja organizacione jedinice. takođe upućuje na sve veći značaj saradnje policije sa drugim državnim. i s tim u vezi. Zakona o policiji Republike Srbije predviđa saradnju policije sa organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave na preduzimanju mera radi ostvarivanja bezbednosti ljudi i imovine. kao i afirmaciji prihvaćenih univerzalnih vrednosti razvijenog sveta. subordinacije i drugi principi). kulturnih. ali i ne-državnim subjektima. str. Takođe je utvrđeno da policija sarađuje i sa drugim organizacijama. Rukovodilac nadležne organizacione jedinice policije.180 Novi Zakon o policiji Republike Srbije predstavlja značajan korak ka ujednačavanju pravnih normi Republike Srbije sa standardima EU i Saveta Evrope. Službeni glasnik Republike Srbije.6. u saradnji sa organima lokalne samouprave. obezbeđuje informisanje o stanju bezbednosti i vodi računa o zastupljenosti u saradnji pripadnika nacionalnih manjina i različitih etničkih. U članu 17. u vezi sa članom 3) i drugo. odnosno gradu i opštini. 180 Zakon o policiji. manjinskim i drugim organizovanim grupama i samoorganizovanim pojedincima radi razvijanja partnerstva u sprečavanju ili otkrivanju delikata i njihovih učinilaca i ostvarivanja drugih bezbednosnih ciljeva.

ovlašćenja policije i slične teme. ne samo kod viših. Kada je reč o decentralizaciji policije. demilitarizacija. a neophodan preduslov jeste usvajanje Zakona o glavnom gradu. a finansirala bi se iz republičkog i gradskog budžeta. posebno kada su u pitanju inicijative. depolitizacije. koju je izradio i početkom ove godine predstavio Centar za studije bezbednosti i istraživanje terorizma Instituta za političke studije u Beogradu. dok bi vrh policijskog aparata trebalo da bude stavljen pod kontrolu opštinskih i gradskih uprava. Očekivanja idu u pravcu rešenja po kojem bi nacionalna/državna vlast trebalo da zadrži određene policijske snage za specifične namene. a izveštaje o svom radu podnosili bi i gradskim i republičkim vlastima. dakle. već i nižih policijskih nivoa. jer i problemi vezani za ovaj proces nisu tako jednostavni. Prema ovom predlogu. gradovi u Srbiji imali bi pravo da sami odluče da li je njima ovakav vid policije potreban ili ne. Naime. gradska policija bi i dalje bila pod ingerencijom MUP-a. ističe upravo potrebu formiranja gradske policije. da služi interesima većine građana i samim tim bi bilo teže staviti ga pod monopolsku kontrolu jedne političke elite. novi Ustav omogućava formiranje ovakvog vida policije. Lokalna policija bi bila formirana i u skladu sa standardima Evropske unije i na osnovu iskustva velikih evropskih gradova.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. standardi. kada imamo izražene velike probleme u lokalnoj zajednici. ljudska prava. u okviru koje je nužno sprovesti reformu lokalne vlasti i njenog odnosa sa državnom vlašću. Broj policajaca određivali bi zajedno MUP i Grad Beograd. gradski policajci bi imali pravo da nose oružje. Ovaj princip u razvoju koncepta policije u zajednici svake sredine veoma je značajan.181 Na ovaj način bi se obezbedilo da rad policije bude demokratičniji. 6.2. Decentralizaciji treba dati prednosti u onim oblastima gde je to moguće i u elementima koji doprinose razvoju policije u zajednici. Decentralizacija. U skladu sa ovim jasno je da je i depolitizacija. odgovornosti. Čitava reforma policije se mora odvijati u skladu sa politikom decentralizacije. što nije sporno. jer omogućava da lokalna policija u dogovoru sa lokalnom samoupravom prilagodi strategiju prema sopstvenim potrebama-specifičnostima i da odlučivanje bude tamo gde se preduzimaju određene aktivnosti. a odnose se na procese decentralizacije. treba postaviti veoma važna pitanja o kojima se mora raspravljati i koja se urgentno moraju rešavati. takođe. Prema ovoj studiji.5. a ograničen je i prostor za manevar kod specifičnih lokalnih situacija i radnji koje nameću potrebu stvaranja lokalne policije. još uvek veoma daleko od ideala. mada je sada još uvek teško dati odgovor na pitanje šta znači decentralizacija u odlučivanju. demilitarizacije i dekriminalizacije policije u lokalnoj zajednici. 220 . mora se konstatovati da od perioda „demokratskih promena“ nisu postignuti značajni rezultati. depolitizacija i dekriminalizacija policije u lokalnoj zajednici Da bi se koncept „policija u zajednici“ mogao uspešno razvijati i u našoj zemlji. Još uvek je izraženo centralizovano upravljanje. 181 Studija „Bezbednost na lokalnom nivou“. Decentralizacija podrazumeva daleko veći obim autonomnosti u odlučivanju i organizaciji rada.

što se vidi. iako su njene manifestacije očigledne u celoj Srbiji. Suštinska depolitizacija.6. uočava se kako je važno da se ostvare dva najbitnija zadatka: identifikovati. Partnerstva policije i drugih subjekata lokalne zajednice Razmatrajući mogućnosti saradnje kroz partnerstvo i integraciju mnogobrojnih institucija i organizacija iz lokalne zajednice (u kojima je policija gotovo uvek jedan od partnera).5. s obzirom na visok nivo korupcije u društvu u celini. a zatim i odstraniti sve „štetne“ uticaje (različiti oblici ugrožavanja i pretnji). odvojena je politička uprava od profesionalne. u potpunosti iskoristiti sve raspoložive (finansijske. zapostavljajući nacionalne zakone. što dovodi do deprofesionalizacije policije. između ostalog.3. Nerazjašnjena teška krivična dela. pa tako i policijskog školstva. Korupcija policije predstavlja jedan od najvećih problema kada je reč o ovom obliku ugrožavanja. 221 . Korupciju unutar policije veoma je teško dokazati. zbog čega svi subjekti moraju da prate promene koje se dešavaju u njihovoj sredini. decentralizacija i profesionalizacija će po mišljenju OEBS-a i Saveta Evrope nastupiti kada se zakonskim rešenjima odvoji politička uprava koju predstavlja uprava policijske službe. prostorne. i po ovlašćenjima koja ima ministar u upravljanju kadrovima. ključno pitanje je još uvek zastupljen vojni način razmišljanja i odnosa između viših i nižih nivoa odlučivanja. veze koje postoje između pripadnika policije i „kontroverznih biznismena“ (naročito prisutno na lokalnom nivou) dodatno čine problem kompleksnim i udaljavaju sve zainteresovane od konačnog rešenja. Kriminalizacija policije predstavlja veliki problem. Prema novom Zakonu o policiji. u skladu sa zahtevima OEBS-a i SE-a. Takođe. iako novi Zakon o policiji predviđa ukidanje činova (zadržani su samo kod specijalnih jedinica – žandarmerije). Tim povodom se još mnogo mora raditi i na poboljšanju zakonskog rešenja i na doslednoj primeni rešenja koja su već predviđena zakonom. Korupcija u policiji je naročito rasprostranjena u situacijama kada policajci povređuju ljudska prava i zanemaruju prihvaćene principe rada policijske profesije. OEBS i Savet Evrope insistiraju na demilitarizaciji. predstavljaju značajne indikatore snažnog međuuticaja kriminalnih grupa i policije. 6. kao i sve ozbiljniji organizovani kriminal. institucionalne) potencijale zajednice. Bezbednost u lokalnoj zajednici Kada je reč o demilitarizaciji. koji postoje u toj sredini. a pre svega u državnim institucijama. ali samo formalno. depolitizaciji i profesionalizaciji policije u celini. Zakon o policiji još uvek sadrži vojni koncept rada u policiji. i to prema identifikovanim bezbednosnim problemima (svaki problem zahteva angažovanje odgovarajućih subjekata u preveniranju tog ili sličnih/srodnih problema). kadrovske.

Kao što predviđa i novi Zakon. Pored toga.3. a koji će omogućiti da se lokalni problemi i prioriteti rešavaju kroz saradnju i partnerski odnos. vandalizam i slični ekscesi). izrada godišnjeg lokalnog plana za bezbednu zajednicu. Zadaci opštinskih saveta za bezbednost. krađa poljoprivrednih useva. policija pre svega sarađuje sa organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. predstavnik saveta za međunacionalne odnose (tamo gde takav savet postoji). nevladinog sektora. to mogu biti i problemi koji nastanu u školi. „sumnjivim“ mestima gde se okupljaju mladi.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. načelnik OUP-a ili komandir policijske stanice. ali isto tako i neobavezne/neformalne. jesu: analiza lokalne bezbednosne situacije.5. Priroda posla policije kao državne institucije sama po sebi podrazumeva kontakt sa svim akterima društvenog života i u redovnom obavljanju dužnosti i kada to nalažu posebne okolnosti. uspostavljene na osnovu ličnih inicijativa subjekata u zajednici. lokalitetima gde postoji značajno narušavanje životne sredine. bezbednost u saobraćaju. osnivanje radnih grupa koje se bave rešavanjem pojedinačnih problema i u vezi sa tim projektuju akcione planove koji jasno definišu pristup rešavanju određenog problema. 6. Članovi Saveta za bezbednost su: predsednik opštine/gradonačelnik. predstavnik Opštinskog suda. ako su propisane zakonom ili nekim drugim normativom. koji je zasnovan na rezultatima analiza. Savet za bezbednost/sigurnost Osnovni cilj formiranja ovakvih tela čini to da se kroz partnerski odnos u Savetu rešavaju lokalni problemi koji utiču na bezbednost i osećaj sigurnosti u zajednici. predstavnici opštinskih tela.1. kroz konsultaciju sa lokalnom zajednicom i analizu raspoloživih podataka. zdravstvenih i inspekcijskih službi. na preduzimanju mera radi povećanja bezbednosti ljudi i imovine. obavezne. operacionalizovane u formiranju Saveta za bezbednost/sigurnost. između ostalih. socijalnih. 222 . za ovo telo je bitno da ga svojom odlukom obrazuje skupština opštine i da ima svoju strategiju pre svega u praćenju i procenjivanju. tako da se identifikuju problemi i prioriteti koji utiču na bezbednost građana (pored ostalih. obrazovnih institucija. Zakonska neobaveznost ne znači istovremeno da neformalni oblici saradnje gube na kvalitetu i značaju koji mogu imati za zajednicu gde i nastaju. odnosno. U nekim opštinama (pre svega onim gde se sprovodi projekt „policija u zajednici“) došlo se do stvaranja određenih preventivnih strategija i artikulacija bezbednosne procene lokalne zajednice. Relacije koje nastaju ili se grade između policije i pojedinih subjekata društva mogu biti labavije ili čvršće. vlasnici lokalnih preduzeća i predstavnici lokalne zajednice koji odslikavaju etnički sastav te zajednice. predsednici mesnih zajednica.

2–3. izrada lokalnog plana komunikacije. Bezbednost u lokalnoj zajednici analiza i revizija lokalnih resursa/budžeta. neki od pojedinaca s kojima su obavljeni razgovori smatraju da su saveti isuviše politizovani i da ne predstavljaju zajednicu na pravi način – po njihovom mišljenju je za imenovanje u savet bitnije kako se neko zove nego kakav doprinos može da pruži. pri čemu treba jasno naglasiti njegovu asistenciju pri identifikovanju lokalnih bezbednosnih problema. kako bi se obezbedila finansijska pomoć radnim grupama u savetu za bezbednost. policija. IX. Na mestima gde su uspostavljene podgrupe u Savetu nema komunikacije i nadgledanja od strane glavnog saveta. pružanje pomoći u formulisanju multiagencijskih rešenja. identifikuju nedostaci i daju preporuke za dalji rad. Neki saveti se više od godinu dana nisu ni sastali. pa krajnji rezultat ukazuje na ozbiljnu neefikasnost. U skladu sa tim. No. uz praćenje i ocenjivanje aktivnosti preduzetih u cilju rešavanja tih problema. 215–236. Uopšteno govoreći. vol. a neke od njih su: preispitati funkcionisanje saveta za bezbednost. Policija sprovodi ili organizuje edukaciju školske omladine u pogledu opasnosti od zavisnosti i ponašanja u saobraćaju. a odnose se na savete za bezbednost.5. 223 . Kada su rezultati ove evaluacije u pitanju. autori evaluacije daju i preporuke.2. rukovođenje. „Rezultati evaluacije projekta policija u lokalnoj zajednici i bezbedna zajednica u Srbiji“. Koordinacija rada opštinskog saveta za bezbednost i njegovih radnih tela najčešće se vrši od strane predstavnika opštinskih vlasti i policije. koordinacija. Beograd. u slučajevima kada je neophodna. Edukaciju najčešće prolazi sva 182 Svrha evaluacije je bila da se proceni do kojeg su stepena principi rada policije u lokalnoj zajednici i bezbedne zajednice primenjeni na pilot-lokacijama.6. Nauka. bezbednost. određivanje radnog rasporeda i davanje povratne informacije predstavljaju slabe tačke u funkcionisanju saveta. zatim da savet za bezbednost snosi odgovornost za svoje funkcionisanje i da postoje mehanizmi koji obezbeđuju efikasnu komunikaciju i izveštavanje. 6. kako bi se pomoglo Ministarstvu unutrašnjih poslova u pripremi za dalje implementiranje ovog koncepta rada na ostale delove Republike Srbije. Škole Kada je reč o saradnji policije i škole. i slično.183 Tako na primer. Zoran Đurđević. 183 Dave Mellish. činjenica je da ukazuju na postojanje ozbiljnih problema u vezi sa funkcionisanjem Saveta za bezbednost. 2004. danas postoje i razvijaju se mnogi programi koji tu saradnju čine složenijom i kvalitetnijom u odnosu na raniji period. godine evaluaciju182 pilot-projekta „Policija u lokalnoj zajednici i bezbednost zajednice u Srbiji“. Ministrastvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Odeljenje za međunarodni razvoj britanske vlade (DFID) sproveli su tokom 2004.3.

Za razliku od opšteg. i tzv. posebno u uslovima novih bezbednosnih rizika i pretnji. Bezbednost. odnosno. nadležnog tela. 5–6/2000. u većim gradovima. audio-vizuelna. 224 . U okviru ovog priručnika je dato uputstvo o neophodnosti postojanja plana u slučaju podmetanja bombe. uz pravovremeno pozivanje broja 92. organizuju saobraćajne školske patrole da bi se povećao stepen bezbednosti škole i školskog okruženja. Nama je posebno značajan nivo planiranja preventivnih akcija na lokalnom nivou. 184 Zapravo. donet od strane direktora škole. tj.184 Uspeh ovakvih aktivnosti podrazumeva da se policija na nivou lokalne zajednice dogovara i sa lokalnim ekspertima iz te oblasti. Prema: Želimir Kešetović. godine je izdala priručnik za edukaciju „Oblici pretnji o podmetanju bombe – pozovite ‘92’ i odmah počnite evakuaciju“. pretraživanja i evakuisanja svih lica. pojedinačnom nivou. posebni/lokalni nivo planiranja preventivnih aktivnosti više je orijentisan na utvrđivanje konkretnih mera. a projektuju se i dijapozitivi i filmovi o saobraćaju. Opšti/globalni nivo planiranja proističe iz potrebe da se utvrde modeli i osnove. 2004. Zemun. posebnom. raznih simulacija i slično. Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije. Edukacija pokriva širok spektar prezentovanja ovih programa. primena formulara koji se popunjava u slučaju pretnje o podmetnutoj bombi. br. konceptualni okvir prevencije na nacionalnom nivou. kako na sprovođenju programa.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. U nekim belgijskim gradovima uređeni su specijalni saobraćajni parkovi. na primer. „Odnos policije i javnosti“. Policija deli i komentariše prospekte koje su sačinili stručni organi. takmičenja u poznavanju propisâ iz oblasti bezbednosti saobraćaja i saobraćajnih veština itd. deca se uče ponašanju na ulici. u delovima lokalne zajednice koji više pripadaju ruralnim sredinama i gde se pogrešno procenjuje da zbog nerazvijenosti saobraćajne infrastrukture nema ni potrebe za tim.185 Velika pažnja se posvećuje saobraćajnom vaspitanju omladine za koju se organizuju kursevi za sprečavanje saobraćajnih nezgoda. odnosno lokalnom. 186 U nekim zemljama se.186 Prevencija delinkvencije mladih planira se i programira na više nivoa opštosti. 541. Viša škola unutrašnjih poslova. naročito na raskrsnicama. ali se dešava da u nekim lokalnim zajednicama ona nije organizovana. Značajno je i uvođenje novih oblika edukacije kojima se potencijalne žrtve uče da izbegnu. preko štampanog materijala. gde se policija zajedno sa ostalim subjektima pojavljuje kao nosilac mnogobrojnih akcija na pripremi i izradi programa prevencije delinkvencije mladih. Tako se može govoriti o planiranju na opštem/globalnom nivou. tako i na obezbeđivanju potrebne literature. dakle. preduprede „kritične situacije“ i da se racionalno ponašaju. aktivnosti i njihovih nosilaca radi efikasnijeg sprečavanja vršenja odgovarajućih vrsta krivičnih dela odstranjivanjem uslovâ kriminalnog ponašanja lokalnog nivoa. školska omladina. str. da se prave program i plan edukacije i sa više ekipa kvalitetno uključuju sve škole. sa roditeljima dece. 185 Jedan od oblika edukacije odnosi se na pretnju o podmetanju bombe. Naravno da se veća efikasnost u edukaciji ostvaruje ukoliko svi učesnici (nadležna ministarstva) daju veći doprinos u izradi i donošenju ovih programa i ako se na njihovoj realizaciji angažuju eksperti.

mogu se izdvojiti još neke aktivnosti koje policija sprovodi prema školi. prestupništva mladih i krivičnopravne 187 Kao što je i novi Zakon o policiji definisao primenu ovlašćenja prema maloletnim i mlađim punoletnim licima i u predmetima krivičnopravne zaštite dece i maloletnika. prati aktivnosti lokalnih bandi i analizira kakva je njihova veza sa pojedincima iz škole. roditelja i osoblja škole). koordinacija grupa za prevenciju kriminala. koordinacija rada bezbednosnih agencija u školskom okruženju. dakle. Izuzetno. sprovodi češće patrole u zoni škole. Neki od seminara koji su organizovani (u obavezi su da prisustvuju na najmanje 3). poredi trenutno važeće podatke sa sličnim iz prethodnih godina i ukazuje na trend ili tendencije širenja pojedinih bezbednosnih problema na tom prostoru. analizira i daje na uvid podatke odgovarajućem školskom telu o stanju kriminala u lokalnoj zajednici. sveobuhvatnom analizom utvrđuje koji su najčešći prestupi i vrši lociranje njihovog „žarišta“. što se na primeru mnogih policijskih stanica i poštovalo.6. vodi evidencije učenika sa više prekršaja. roditelja i školskog osoblja za praktičan rad. jesu: animiranje učenika. Njegovi zadaci. ako zbog okolnosti slučaja ne može da postupa ovlašćeno službeno lice posebno osposobljeno za rad sa maloletnicima. organizuje edukaciju o prevenciji kriminala (edukacija učenika. u saradnji sa građanima. modifikovanje planova obezbeđenja škole. imaju svog „školskog policajca“. policijska ovlašćenja može primeniti drugo ovlašćeno službeno lice. a često i UNICEF-a. ova ovlašćenja. primenjuju ovlašćena službena lica posebno osposobljena za rad sa maloletnicima. prikupljanje i analiza izveštajâ o kriminalnim aktivnostima. Policijski službenici. angažuju se radi rešavanja problema delinkvencije realizovanjem preventivnih programa koji su u skladu sa socijalnim problemima lokalne zajednice. 225 . školskog osoblja i školske imovine. Policijski službenici koji su stekli posebna znanja187 iz oblasti prava deteta. čiji problemi sa kriminalom ne mogu biti rešeni uobičajenim „povremenim“ radom školskog osoblja i „policajaca posetilaca“. koji se odvijaju u organizaciji Pravosudnog centra Beograd za obuku i stručno usavršavanje. između ostalih. prema članu 38. Neke škole. sa ulogom savetnika i nadzornika u okruženju škole i koji brinu o bezbednosti učenika. i to: prikuplja. Bezbednost u lokalnoj zajednici Pored već nabrojanih. naročito u periodu između dve smene i za vreme odmora. s posebnim osvrtom na učesnike kriminalnih radnji koji potiču iz školske populacije.

zaštite maloletnih lica. 226 .Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. aktivne i redovne medijske i javne kampanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije uspostavlja osnovne standarde u oblasti komunikacije sa medijima. posebno organizovanog. omogućavanje i realizovanje susretâ sa medijima kako bi se objasnio rad policije. u saradnji sa direktorima škola i psihološko-pedagoškim službama obrazovno-vaspitnih ustanova na teritoriji Republike Srbije realizuju preventivne aktivnosti kod školske dece i omladine po modelu radionica. pri čemu se mora razvijati dvosmerna efektivna saradnja. između ostalog. a to su: Prestupništvo mladih i postupanje prema maloletnim učiniocima krivičnih dela.3.5. 2004. a ono se stiče. Glavni ciljevi policije Republike Srbije u oblasti odnosa sa javnošću jesu: informisanje na otvoren i korektan način o događajima koji uključuju policiju. U periodu do oktobra iste godine održano je ukupno 11 okruglih stolova u sledećim sekretariodnose se na prava deteta. 6. i 2006/07. godine započeta je realizacija projekta Unapređenje odnosa policije i medija u Srbiji. a u saradnji sa Biroom za informisanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Beograd. Policija i mediji predstavljaju značajne društvene institucije koje u velikoj meri utiču na kvalitet života građana. važno je uspostaviti kontinuirano poverenje građana u policiju. kao i Psihološki i etički aspekti uspostavljanja odnosa saradnje policije i dece u sukobu sa zakonom. Proces tranzicije u Srbiji praćen je porastom stope kriminala. godine na poslovima školskog policajca angažovano je oko 250 radnika MUP-a RS. poboljšanje razumevanja uloge i odgovornosti policije kroz transparentne. Uprava kriminalističke policije MUP-a RS. Mediji U skladu sa obavezama policije koje proizlaze iz člana 5. člana 3. U organizaciji Misije OEBS-a. Zakonika o krivičnom postupku.188 Tokom školske 2005/06. nastavnicima i roditeljima. 188 Podsetnik za realizaciju edukativnih radionica sa učenicima.3. Jedan u nizu realizovanih programa jeste i „Prevencija kriminala nad školom i učenicima“. Zakona o javnom informisanju i Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. visokim nivoom korupcije i nizom drugih bezbednosnih problema. informisanje građana o radu policije. Da bi se celokupno društvo suprotstavilo ovim problemima. u februaru 2005. U tom kontekstu su veoma značajni partnerski odnosi policije i medija. i afirmativnim odnosom policije prema medijima i načinu na koji komuniciraju. uspostavljanje principa vladavine prava i funkcionisanje pravne države. primena standardne procedure u odnosima sa medijima. od čega 110 u Beogradu. Zakona o policiji.

Osnovni zaključci na kraju prve faze projekta189 glase: policija nije dovoljno otvorena i nema strategiju odnosa sa javnošću i politike prema medijima.5. opredeljuju načini njihovog rešavanja. Novi Pazar. ne postoji izgrađena svest o neophodnosti izgradnje istinskog partnerstva ni kod predstavnikâ policije ni kod predstavnikâ medija. Bezbednost u lokalnoj zajednici jatima unutrašnjih poslova: Vranje. Zaječar. na kojima se vrši analiza bezbednosnih problema. Požarevac. Takođe su neophodni veća otvorenost policije. utvrđuju nosioci poslova i zadataka i ocenjuju kriterijumi uspeha – očekivani rezultati. nedefinisanost procedura. odgovarajuća rešenja načina efikasne komunikacije na lokalnom nivou.6. jasno izražen hijerarhijski mentalitet i nemogućnost samostalnog donošenja odluka na nižim nivoima (lokalni). 189 Završni izveštaj prve faze projekta Unapređenje komunikacije između medija i policije. velike oscilacije u procesu reformi policije utiču na sistemska rešenja koja otežavaju poboljšanje odnosa policije i medija. Beograd. organizaciono postavljanje službe za odnose sa medijima u celoj Republici. češće konferencije za štampu. pre svega ovlašćenja predstavnikâ OUP-a da daju početne informacije. koja će doprineti većoj brzini informisanja. Građani Kao što je već i naglašeno. Niš. ali i druge projekte povezane sa tim. nedovoljna obučenost novinara koji prate problematiku policije i bezbednosti i policajaca u delu koji se odnosi na prirodu. odnosno formiranje zajedničkih tela policije i građana u okviru lokalne zajednice. neodgovornost za javnu reč. ovlašćenja i odgovornosti policajaca na lokalnom i regionalnom nivou. a tu su i birokratske procedure. OEBS. Bujanovac. Kragujevac.4. kao što je i „policija u zajednici“. U skladu sa ovim rezultatima očekuje se izgradnja strategije koja će regulisati odnose MUP-a Republike Srbije sa medijima. od suštinske važnosti za razvoj koncepta „policija u lokalnoj zajednici“ jeste partnerski odnos. odgovarajuća edukacija i policije i medija i slično. dogovaraju zajedničke strategije. Kikinda. nejasni propisi kojima se reguliše stepen tajnosti informacija. model organizacije policije još uvek je visoko centralizovan. formulisanje konkretne politike odnosa sa medijima. decembar 2005. uspostavljanje savremene i jasne procedure međusobne komunikacije policije i medija. 227 . uz neophodnu decentracizaciju.3. Subotica. 6. karakter i ciljeve medija. Užice i Beograd. Šabac.

Problemi u drugim opštinama su slični. nasilje u porodici. još preciznije. a neki od njih su: krađe iz vozila. džeparenje u gradskom prevozu. kvartova i kućnih saveta. na svim nivoima. Javnost od policije očekuje da rešava brojne probleme. presretanje po mračnim haustorima i ulazima zgrada i 190 Moguće je probleme definisati u smislu problematičnih područja (parking. godine. ekonomski i komunalni problemi. maloletnička delinkvencija i bezbednost u školama. ukažu na probleme i traže njihovo rešavanje u pogledu svih bezbednosnih problema i drugih pitanja koja su u nadležnosti policije. kao što su organizovanje rekreativno-sportskih i kulturnih druženja. stambena četvrt i slične zone). razgovaraju o njihovim problemima i načinima njihovog rešavanja. od opštinskih saveta za bezbednost. Realizacija projekta „Od vrata do vrata“ u Kragujevcu. lokalne zajednice. Često se stvarni problemi od strane građana definišu kao policijski problemi i policija se prepoznaje kao subjekt koji rešava sve nepoželjne aspekte i oblike života u zajednici. organizovani kriminal. U okviru savetovališta građani mogu da dobiju informacije i savete. problem narkomanije i slični. koja se sprovodi od 2003. nalaže da se u svim lokalnim zajednicama. do mesnih zajednica. neosvetljenost parkinga. dala je značajne rezultate u smislu identifikovanja najčešćih problema koje imaju građani. Međutim. korupcija. policajci redovno sastaju sa građanima. prisutni su drugi oblici neformalne saradnje građana i policije. problemi sa skitnicama. problem brze vožnje u nekim tranzitnim ulicama. Policijski oficir odgovara na zahteve građana odmah ili nakon prikupljanja potrebnih informacija. uništavanje privatne i društvene imovine. ali imaju i određenu meru specifičnosti. pa i drugih sličnih aktivnosti.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. u ugostiteljstvu) ili specifičnoj društvenoj grupi (maloletničke bande). remećenje javnog reda i mira. Savetovalište za građane se organizuje u prostorijama policijskih uprava i policijskih stanica u gradovima Srbije. ta ista javnost očekuje od policije rešavanje takvih problema kao što su tuče u ugostiteljskim objektima. S obzirom na to da se ovi problemi mogu definisati na različit način. pa su tako problemi koji se javljaju još i: psi lutalice. kroz koju se oni u potpunosti obaveštavaju o značaju i mogućnostima koje pruža ovaj oblik saradnje i organizovanja policije i građana. Sektorski način rada. Pored ovog. Doprinos razvoju ovakvog modela rada čini prethodna obuka policije i građana. Međutim. kao što su: zloupotreba droga. ili u terminima konkretnih profesija (na primer. 228 . školskog policajca i drugih oblika neposredne saradnje policije i građana. mnogo preciznije je ako se ti problemi definišu kao društveni problemi odnosno kao problemi društvene ili. Ovo su primeri samo nekih svakodnevnih problema sa kojima se policija susreće u svom radu.190 mora se uvažiti i činjenica da se svi problemi ne opisuju kao pogrešna ili nelegalna ponašanja. osobama pod dejstvom alkohola i sličnim izgrednicima. rad policajca pozornika.

u cilju pronalaženja lokalnih rešenja za lokalne probleme. narkomana ili drugih „problematičnih“ osoba itd. zdravstvene ustanove. ovlašćenja. Davanje prava građanima Preševa. Bezbednost u lokalnoj zajednici pljačkanje. nakon evidentiranja problema od strane policije i rešavanja istog u domenu njenih nadležnosti otvara mogućnost uključivanja svih drugih „zainteresovanih“ subjekata u zajednici i stvaranje mreže. a odnose se na prevenciju pojedinih formi kriminaliteta. godine tim Misije OEBS-a za rad policije u lokalnoj zajednici organizuje sastanke savetodavnih grupa građana na jugu Srbije u cilju otvaranja puteva za dijalog između policije i građana i unapređenja saradnje između predvodnika lokalnih zajednica i predstavnika lokalne policije. Bujanovca i Medveđe da doprinose svojoj budućnosti putem pune saradnje sa policijom i aktivnosti vezanih za sigurnost lokalne zajednice u skladu je sa razvojem istinski promišljene i delotvorne policije. projekt prevencije narkomanije. projekti edukacije potencijalnih žrtava razbojništva. 229 . imovine i poslovanja. opasnosti usled neregulisanog saobraćaja u delovima naselja. Tokom 2005. ne-državni sektor bezbednosti. Strategije – programi Projekt „policija u zajednici“ po svojoj je sadržini složen i čine ga mnogobrojni potprojekti i programi koji se sa različitim rezultatima sprovode u opštinama u Srbiji. centri za socijalni rad. a kao značajni se ističu još i sudstvo i tužilaštvo. oštećenja automobila na parkinzima. krađe automobila.191 nevladine organizacije (posebno u domenu bavljenja nekim vidom bezbednosti građana u zajednici) i mnoge druge. Važno je primetiti da se. motora. naročito oko škola.4. Partnerstvo policije se očekuje i sa drugim subjektima iz lokalne zajednice. projekt prevencije kriminaliteta dece. gde će se svi važni akteri uključiti u konstruktivno rešavanje problemâ. Neki od njih koji se sprovode u Kragujevcu. 191 Posebno je zanimljiv tzv. projekt prevencije maloletničke delinkvencije. Savetodavne grupe građana predstavljaju forume na kojima sve strane mogu da iznesu svoje probleme vezane za lokalnu sigurnost. kao i da razgovaraju o njima. s obzirom na okolnost da još nije donet adekvatan zakon. projekt edukacije i zaštite školske omladine.5. vojske i žandarmerije. bicikala.6. tuče na fudbalskim utakmicama. sadržaj rada. privatne agencije i preduzeća za obezbeđenje lica. kao i uslove pod kojima ne-državni subjekti ostvaruju saradnju sa policijom. 6. usklađen sa bezbednosnim potrebama zajednice. jesu: projekt prevencije nasilja u porodici. kršenje javnog reda i mira od strane alkoholičara. koji reguliše način delovanja. krađe mobilnih telefona.

To su veoma pozitivni pokazatelji jednog odnosa koji. Na pilot-lokacijama gde se sprovodi projekt „policija u zajednici“ primenjuje se princip višestrukog pristupa slučajevima nasilja u porodici i pružanju podrške žrtvama nasilja. socijalnih službi. Poverenje građana Upoznavanje sa opštim stavom zajednice prema policiji i uzrocima takvog stava može da pomogne policiji u uspostavljanju konstruktivnijeg odnosa sa članovima zajednice. ipak nije po definiciji negativan. Višestruki pristup uključuje angažovanje policije. iako još izgleda nestabilan. Tokom 2003. 30% tvrdi da je nezadovoljno ili vrlo nezadovoljno. Ovo pokazuju i dosta kontradiktorne brojke. a otprilike isto toliko (43%) traži bolju kulturu komunikacije sa građanima. godine započela su i prva istraživanja o stavovima građana prema policiji u opštinama gde su se sprovodili pilot-projekti i potprojekti „policije u zajednici“. Primer Požege daje sliku koja se ne razlikuje mnogo od one u drugim mestima gde se sprovode ovi pilot-projekti Misije OEBS-a. U Vrnjačkoj Banji pripadnici policije se redovno sastaju sa vlasnicima restorana. U Kragujevcu je održan serijal predavanja o nasilju u porodici u romskim zajednicama.5. predstavnicima pošta i banaka i razgovaraju o bezbednosti i mogućnostima za njeno poboljšanje. tužilaca.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. sudija. U opštini Zvezdara je u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom objavljen protokol o angažovanju službi prilikom rešavanja navedenih problema. a mnogo građana u Požegi nije previše zainteresovano za aktivnosti policije – 60% njih nema „građansku svest“ i ima malo ili nimalo kontakta sa policijom. čime se omogućavaju bliža saradnja sa građanima. Generalno posmatrano. projekt prevencije korupcije. Treba naglasiti kako gotovo dve trećine ispitanika smatraju da policija ne tretira sve ljude jednako. Na svim lokalitetima se sprovodi i akcija „od vrata do vrata“. Oko 45% ispitanika preporučuje bolji kontakt između policije i građana. a 91% ne samo da je sigurno da će u slučaju potrebe dobiti pomoć od policije. 56% ispitanika je zadovoljno ili vrlo zadovoljno sposobnošću policije da rešava probleme. Veliki deo datih odgovora još uvek odslikava percepciju „stare“ policije. kao i jačanje mehanizama za izgradnju poverenja kao i pružanje mogućnosti za partnerski odnos u radu. nego bi i sami pružili pomoć policajcu ukoliko bi za tim bilo potrebe. 230 .5. projekt „Video-nadzora i kontrola ključnih tačaka u gradu“. lokalnim preduzetnicima. kafića. nastavnika i zdravstvenih službi. prema kojima 72% ispitanika ima poverenje u policiju. 6. projekti „Saobraćajna policija u zajednici“.

6.194 192 U međuvremenu je započela realizacija projekta „Odnos policije i manjinskih i socijalno ranjivih grupa“. U kombinaciji sa nedostatkom odgovarajuće obuke za delovanje u multietničkim društvima.5. Opšti trend je karakterisalo smirivanje etničkih tenzija u Vojvodini i u Srbiji posle uključivanja međunarodnih činilaca u rešavanje problema.6. bavi se i pitanjima policije u multietničkim društvima. godine skup preporuka za organizaciju policijskog sistema u multietničkim sredinama. Od tog vremena je situacija u vezi sa etnički motivisanim incidentima u Srbiji. kao izrazito multietničkom delu Srbije. u delu koji sledi hronološki će se predstaviti međunacionalni incidenti u Srbiji. Rad policije u multietničkim sredinama značajan je i zbog toga što su to sredine gde se pod određenim okolnostima javljaju međunacionalni incidenti ili incidenti nastali po verskoj osnovi i stoga se postavljaju specifični zahtevi organizacije i rada policije u takvim sredinama. Zbog toga je važno da se ulaže određeni napor kako bi se policija učinila reprezentativnijom za samu društvenu zajednicu kojoj služi i da se osnaži komunikacija između policije i nacionalnih manjina ne samo u smislu osnaživanja međuetničkih odnosa već i u cilju povećanja operativne efikasnosti policije. čiji se rezultati tek očekuju. često se dešava da monoetnički sastav policije generiše negativne reakcije između nacionalnih manjinskih grupa. između ostalih tema vezanih za nacionalne manjine. 193 www. već i druge manjinske i socijalno ranjive grupe. manjinskih političkih i religijskih uverenja.org. marta 2004.193 Mnogi analitičari konstatuju da postoji veza između etničkih odnosa na Kosovu i etničkih incidenata na području pod kontrolom vlade u Beogradu. godine. monitoring OSCE-a (kraj oktobra 2004) i EU 231 . oktobra 2004. Međuetničke incidente u Vojvodini. nastao kao „instrument za sprečavanje konflikata u najranijoj fazi“ još 1992. zajedno sa Upravom policije MUP-a Republike Srbije. a u velikom broju slučajeva čak postaje i katalizator za konflikte. godine. a posebno u Vojvodini. Projektom su obuhvaćene ne samo nacionalne manjine.cdcs. Koristeći kao izvor pre svega medije i analize događaja koje su oni izvršili u periodu 2005/2006. godine. kao što su pripadnici manjinskih seksualnih opredeljenja. Sâm proces smirivanja imao je neujednačen ritam i spiralni tok. specijalnog izvestioca generalnog sekretara UN 19. lica sa fizičkim ili mentalnim invaliditetom. Rad i organizacija policije u multietničkim društvima Visoki predstavnik za nacionalne manjine pri OEBS-u. koji se sprovodi u organizaciji Odeljenja za sprovođenje zakona Misije OEBS u Srbiji i Britanskog saveta.192 S tim u vezi visoki predstavnik za nacionalne manjine (HCNM) pripremio je tokom 2005. U izvesnom broju država ova institucija je naišla na odsustvo institucionalnih mehanizama koji bi podržali interakciju i saradnju između policije i osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama. prošla kroz nekoliko faza. u izvesnom smislu je najavio nemački list Špigl već 16. Bezbednost u lokalnoj zajednici 6. dan pre eskalacije incidenata na Kosovu i njihovog prelivanja na Vojvodinu. oktobra 2004.yu 194 Intervencije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope od 3.

oktobar 2006. prema drugom vladinom zakonskom predlogu – o prestanku važenja zakona SCG – delovi nasleđenih akata koji nisu u skladu sa Ustavom i propisima Srbije neće se ni primenjivati (to se odnosi i na delove Povelje o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama). ali je vlast u Srbiji pokušavala da pronađe način kako da eliminiše ovu Povelju iz pravnog poretka Srbije. Tokom 2006. u kojoj je došlo do prelivanja etnički motivisanog nasilja sa Kosova na ostali deo Republike Srbije. na institucionalnoj ravni su smanjene mogućnosti organa uprave da adekvatno reaguju u slučaju neželjenih promena na planu zaštite pravâ pripadnika nacionalnih manjina. kapacitete novoosnovane službe. godinu. Proglašenjem nezavisnosti Crne Gore 3. godine. nastavljena je pojačana pažnja međunarodnih organizacija (OSCE. Neki stručnjaci za ustavno pravo tvrdili su. prema tvrdnjama nekih eksperata. februara 2005. godine i s tim u vezi reagovanja/nereagovanja nadležnih institucija (policije pre svega). Tokom 2006. Incidenata usmerenih prema Romima ima u značajnom broju. godini. bilo preko misija za monitoring. EU). Uredbom Vlade Srbije (stupila na snagu 9. No. postale su.yu. prema mesečnim dešavanjima:196 (početak februara 2005). doveli su do pozitivnih promena vezanih kako za broj incidenata tako i za stav organâ vlasti prema njima. juna 2006. Ipak. integralni deo ustavnog sistema samostalne Srbije – čak i formalno. februara 2003. koje čuvaju dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava. danas. poseta visokog komesara OSCE-a za nacionalne manjine Vojvodini 16. i bez deklaracije. Prema tumačenju većine pravnih eksperata. juni.co. i vanredno zasedanje Komisije za jugoistočnu Evropu Evropskog parlamenta 6. ključni razlog zbog kojeg se incidenti prema Romima ovde ne pominju jeste što oni ne predstavljaju specifičnost samo u Srbiji. Ipak. juna 2005. posebno. decembra 2004. ukida Ministarstvo za ljudska i manjinska prava SCG. kada je konstatovano smanjenje broja incidenata u odnosu na prethodnu. već evropsku i naročito 232 .Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. da je Srbija iz pravnog poretka državne zajednice nasledila Povelju o ljudskim i manjinskim pravima. 195 Zaštita nacionalnih manjina oslabila je i na ravni zakonske regulative u nezavisnoj Srbiji. Prema: www. juna 2006. što je dovelo do snižavanja nivoa ljudskih prava i stepena njihove zaštite. Imajući u vidu ovu reorganizaciju i. Treba pomenuti da je Srbija jedna od učesnica Dekade inkluzije Roma (2005–2015) i da je vlada Srbije izradila posebne akcione planove za unapređivanje položaja Roma.) osniva se Služba za ljudska i manjinska prava. Ovaj povoljan trend zapažen je već u 2005. 2004. jer je Narodna skupština Srbije Ustavnu povelju SCG i Povelju o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama SCG usvojila još 27. odredbe ustavnih akata nekadašnje Srbije i Crne Gore. a njihovim monitoringom se bavi više organizacija. juna 2006. izveštaj generalnog sekretara Saveta Evrope od 16.195 Sledi hronologija dešavanja međunacionalnih incidenata u Srbiji tokom 2006. godine u Srbiji nastavio se trend opadanja broja i intenziteta međunacionalnih incidenata. 196 Ovaj hronološki pregled ne obuhvata incidente usmerene prema Romima kao nacionalnoj manjini. prestala je da postoji Državna zajednica Srbija i Crna Gora. prestala je da važi Ustavna povelja i Povelja o ljudskim i manjinskim pravima. međutim. CoE. januara odnosno 28. poseta specijalnih izvestilaca ili na druge načine. kao i gotovo potpuno odsustvo bilo kakvog rada Saveta Vlade Srbije za nacionalne manjine. Vlada Srbije 8.

S obzirom na to da spadaju u najranjivije društvene grupe. na kojoj učestvuje i član opštinskog veća (organ lokalne samouprave) zadužen za kulturu. u Vrbasu održana promocija antisemitske knjige. rasistički i antisemitski grafiti na spomen-logoru u Nišu. nema daljih saznanja. a posle reagovanja brojnih stranaka i NVO odluka o imenovanju je poništena. April 2006. Februar 2006. Romi su posebno diskriminisana kategorija i od strane policije. – Distribuirani udžbenici iz mađarskog jezika sa neprimerenim nacionalističkim sadržajima. policija podnela krivičnu prijavu za izazivanje nacionalne. nakon odluke vlade Srbije o uvođenju istočnoevropsku pojavu. inače i predsednik Saveta za međunacionalne odnose opštine Vrbas. susret predstavnika iredentističke mađarske organizacije „Pokret 64 županije“. predsednik SO Vrbas (iz Srpske radikalne stranke). fizički napad na dvojicu diplomata hrvatske ambasade u Beogradu. socijalnoj zaštiti i zapošljavanju. nacionalistički grafiti u Novom Sadu – policija je podnela krivičnu prijavu za izazivanje nacionalne. bez daljih saznanja. provala i razbojništva (prema podacima Saveza vojvođanskih Mađara. bez saopštenja policije. – U delu Subotice građani organizovali civilne straže tokom noći zbog učestalih krađa. napadači privedeni. u Novoj Crnji fizički napadnuta trojica mladića mađarske nacionalnosti. policija reagovala. u Bajmoku (opština Subotica) ispisani grafiti „uvredljive sadržine“. jedinog nedeljnika na hrvatskom jeziku u Srbiji. policija izdala saopštenje. povučeni nakon intervencije pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu AP Vojvodine. ali se diskriminacija uočava i u pristupu državnim službama. pojavio se na javnom skupu u majici JSO (deo Miloševićeve tajne policije čiji su pripadnici osumnjičeni da su ubili predsednika vlade Srbije). koji su u decembru 2005. za desetak dana 120 građana je ovoj stranci prijavilo provale). policija iznosi podatak da su u ovoj godini zabeležena 104 krivična dela manje nego u prvom tromesečju prošle godine (2005). lokalna vlast u Rumi imenovala za sekretara jedne mesne zajednice čoveka protiv kojeg je bio vođen postupak za progon hrvatskog stanovništva u toj opštini tokom 1992. – U banatskom selu Srpski Itebej iscrtani kukasti krstovi na kućama. nastavljaju se pozivi na informativne razgovore meštana Beške (opština Inđija). bez saopštenja policije. potpisali inicijativu za smenu radikalske vlasti u Savetu Mesne zajednice. rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. anonimne pretnje smrću novinarima redakcije „Hrvatske riječi“. obrazovanju. u Zrenjaninu razbijena stakla na mađarskom KUD „Petefi“. rasne i verske mržnje. Mart 2006. pri čemu se poseban pritisak vrši na nesrpsko stanovništvo (Hrvate i Mađare).6. policija traga za počiniocima. Bezbednost u lokalnoj zajednici Januar 2006. zdravstvu. bez saopštenja policije. Sprega policijskih i pravosudnih struktura dovodi do toga da u slučajevima policijske torture nad Romima niko ne odgovara. 233 . Romi su ponekad i žrtve policijske torture. – Na ambasadu Albanije bačena manja eksplozivna naprava. ekstremno desne Srpske radikalne stranke i Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara u Novom Bečeju.

bez saopštenja policije. radikalski poslanik vređao sa skupštinske govornice ministarku I. u Vršcu grafiti nacionalističke sadržine. oskrnavljeno 10 spomenika na katoličkom groblju u Temerinu. nekoliko stotina Albanaca zatražilo je na protestnom skupu u Preševu. ali ne i policija. protiv osobe koja je lažno prijavila napad na nacionalnoj osnovi. što nije kažnjeno. kroz nove inicijative ostvarili separatističke zahteve“. oštećenje nadgrobnih spomenika na slovačkom groblju u Dobanovcima u dva navrata. bez saopštenja policije. Sandžačka demokratska partija (SDP) uputila protest Ministarstvu pravde jer su u zatvoru u Nišu pretučeni zatvorenici bošnjačke nacionalnosti. Juli 2006. prijava Fonda za humanitarno pravo. Opštinski odbor SRS u Kuli izdao saopštenje u kojem za neuspeh svog kandidata na izborima za predsednika opštine optužio „nekih 17% nacionalistički nastrojenih Rusina i Mađara. – U Subotici maloletnici delili ulaznice za zabavu sa znakom „Mađari stop“. rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. napadači privedeni. eksplodirale tri bombe. bez daljih informacija. odbijena inicijativa Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva iz Vrbasa (gde je na vlasti SRS) da se na opštinskom radiju emituje emisija na hrvatskom. podneta krivična prijava za izazivanje nacionalne. u Pirotu napad na kuću hrvatskih državljana. uprkos pojačanim bezbednosnim rizicima. Dulić-Marković. – Nisu zabeleženi incidenti na etničkoj osnovi. četvrti put za godinu dana. 234 . pretnje Slovacima na utakmici u Bačkom Petrovcu. – Nepoznate osobe su uništile opremu na predajniku RTV Preševo. bez saopštenja MUP-a. počinioci prethodnog kamenovanja otkriveni. bez saopštenja policije. kamenovanje Katoličke crkve u Smederevu. rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. gde ekstremisti iz redova nacionalnih manjina zloupotrebljavaju aktuelne političke procese kako bi prikriveno. podneta krivična prijava protiv jednog lica za izazivanje nacionalne. koji određuju predsednika opštine Kula“. u Nišu napadnuti aktivisti NVO koji su izvodili akciju povodom godišnjice masakra u Srebrenici. jugu Srbije. vehabije (radikalna islamistička grupa) i navijači fudbalskog kluba „Novi Pazar“ sprečili održavanje koncerta „Balkanike“ u Novom Pazaru. regionalnu samoupravu za tri opštine juga Srbije. antisrpski grafiti u Senti.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. nazivajući je „ustašom“. u Subotici policija podnela krivičnu prijavu po članu 134. u dva banatska sela ispisane poruke „Smrt Mađarima“. na internetu se pojavila pesma koja otvoreno veliča genocid u Srebrenici i poziva na dalje istrebljenje bošnjačkog naroda. oglasila se lokalna samouprava u Zrenjaninu. odbor za bezbednost Skupštine Srbije usvojio izveštaj BIA o bezbednosnoj situaciji u kojem se kaže da je „bezbednosna situacija u Srbiji stabilna. koje nisu kažnjene. pod nazivom „Stop diskriminaciji i marginalizaciji Albanaca u Preševskoj dolini“. Maj 2006. Juni 2006. privremenih mera u opštini Novi Pazar. Raškoj oblasti i Vojvodini. pre svega na Kosovu i Metohiji. bez reakcije organa vlasti. u Somboru prebojena ploča s natpisom Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva „Vladimir Nazor“.

policija potvrdila navode. avgusta do 5. pokrenut pretkrivični postupak. policija u Novom Sadu zbog prijave episkopa SPC da je reč o satanističkoj manifestaciji. Septembar 2006. Avgust 2006. u Beogradu na fudbalskoj utakmici između beogradskog i novopazarskog kluba navijači uzvikivali „Nož. Bezbednost u lokalnoj zajednici poslanik SRS i predsednik SO Leskovac u lokalnom parlamentu nazvao ministarku I. takođe je proizvoljno podigao zakonski cenzus sa 75 na 100 građana potrebnih za registrovanje verske zajednice. u Čačku na fudbalskoj utakmici rasističko divljanje navijača upereno protiv tamnoputog igrača. dekan Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru optužio aktiviste koalicije „Lista za Sandžak“ da su tokom predizbornog mitinga oštetili prostorije Islamske zajednice. a počinitelj se prijavio policiji. pojavile se nove table sa nazivima ulica samo na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. podneta prijava zbog izazivanja nacionalne. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu G 17+ protiv republičkog poslanika SRS za izazivanja nacionalne. rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. žica.6. Oktobar 2006. policija reagovala. politička stranka G 17+ podnela krivičnu prijavu. na putu kod Gornjeg Milanovca policija zaustavila vozilo sandžačkog muftije i 95 minuta vršila pretres vozila bez razloga. bez reakcije organa vlasti. policija reagovala. ministar vera u vladi Srbije izjavio da se Crnogorska pravoslavna crkva ne može registrovati u Srbiji niti graditi objekte na njenoj teritoriji. mađarski i rusinski jezik. Dulić-Marković „ustašom“. novosadska policija saopštila da je 235 . napolje sa Turcima“. Tokom vanrednih lokalnih izbora u Novom Pazaru ubijen kandidat za odbornika koalicije „Lista za Sandžak“. prekinula performans italijanskih umetnika. u beogradskom tabloidu pojavljuju se dva teksta protiv potpredsednice vlade zbog njenog hrvatskog porekla. javni tužilac odbio zahtev Ministarstva kulture RS da reaguje. rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. zbog „njenog mešanja u politički život u Novom Pazaru“ i prozvalo SDP zbog štetnog političkog delovanja. podneta prijava zbog izazivanja nacionalne. u opštini Vrbas. u kojoj su u službenoj upotrebi srpski. u Novom Pazaru pucano na kuću aktiviste SDP. jer „nije učinjeno krivično delo izazivanja nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti“. – Okružno tužilaštvo u Leskovcu odbacilo je krivičnu prijavu potpredsednice vlade Dulić-Marković protiv predsednika SO Leskovac. – Radio-televizija Vojvodine odustala od tužbe koju je pre dve godine protiv urednice i producenta emisije na hrvatskom jeziku „Tragom hrvatskim“ podigla zbog navodnog govora mržnje. „pomirili se uz posredovanje OEBS-a i lokalnih vlasti“. – Novosadska policija saopštila da traga za nepoznatim osobama koje su na rimokatoličkoj crkvi u Bačkoj Palanci u periodu od 5. rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Srebrenica“ i „Srbija Srbima. uhapšen član SDP. tuča u Medveđi između mladih Srba i Albanaca. u Beogradu zbog jevrejskog porekla napadnut izraelski državljanin. septembra ispisivali grafite „uvredljive sadržine na nacionalnoj osnovi“. Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) prekinulo saradnju sa Islamskom zajednicom Sandžaka.

godine izostala je decentralizacija MUP-a. aktivisti profašističkog „Nacionalnog stroja“ delili po Nišu proglas u kojem dominiraju poruke „Srbija Srbima“. rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. policija privela dva lica i podnela prijavu zbog izazivanja nacionalne. bez reakcije organa vlasti. Takođe. zbog sumnje da je izazivalo nacionalnu. rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. u Novom Sadu teče proces protiv 18 pripadnika neonacističke organizacije „Nacionalni stroj“. rasnu i versku mržnju i netrpeljivost. nacionalistički grafiti u Vrbasu. S druge strane. bez reakcije policije. – nulta tačka za merenje budućih promena? Nesporno je da je posle intervencije međunarodnih organizacija (EU. zbog ispisivanja grafita „neprimerene sadržine“ podnela prijavu protiv N. a i kada donesu presude. antialbanski protest u Beogradu. uvredljive poruke na račun Albanaca. osumnjičeni priveden. što umanjuje osećaj sigurnosti u manjinskim zajednicama i ostavlja prostor za manipulaciju. tokom 2006. u policiji novinarima nisu mogli reći da li se vodi istraga. N. rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Pravosudni organi i dalje ne reaguju uvek. Terezije Avilske u Subotici. oštećena katolička crkva u Kaću i ispisani nacionalistički grafiti u Futogu (Grad Novi Sad). čiji je autor prvooptuženi u tom procesu. bez saopštenja policije. Decembar 2006. „Srbin za Srbina“. policija izdala saopštenje. i 2004. Saveta Evrope i OEBS) ne samo opao broj etnički motivisanih incidenata u Srbiji. bez saopštenja policije. a vidljivo je da i pravosudni organi rade svoj posao znatno ažurnije nego 2003. Novembar 2006. bačena bomba na kuću aktiviste SDA u Novom Pazaru. – Okružno javno tužilaštvo u Novom Sadu podnelo je zahtev za sprovođenje istrage protiv jednog lica iz Bečeja. govor mržnje na konferenciji za štampu SRS u Somboru usmeren protiv Ivane Dulić-Marković zbog njenog porekla. policija reagovala. nevladinih organizacija i političkih partija koje se zalažu za bojkot referenduma. Policija i tužilaštvo ne izlaze u javnost sa zvaničnim podacima o broju incidenata na etničkoj osnovi. u više navrata oštećuje se katedrala sv. Ne postoji komunikacija između nadležnih državnih institucija na temu broja međunacionalnih incidenata. godine. MUP i dalje ne izdaje pravovremeno zvanična saopštenja o incidentima sa etničkom pozadinom. policija reagovala. kako u ustavnom rešenju tako i u Zakonu o policiji. istovremeno iz štampe izlazi i u javnosti se reklamira knjiga „Slučaj Nacionalni stroj“. nego i da je policija počela da podnosi krivične prijave. lica zbog izazivanja nacionalne.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. maltretiranje trojice Albanaca na benzinskoj pumpi u blizini Novog Sada. one su isuviše blage. u Nišu dve osobe vređale i pretile vernicima u džamiji. okružno javno tužilaštvo podnelo krivičnu prijavu protiv nepoznatih lica za izazivanje nacionalne. 236 . policija podnela krivične i prekršajne prijave. urinirajući na ulazna vrata džamije i u njenu unutrašnjost. oružani sukob u Arab-džamiji u Novom Pazaru između vernika i vehabija – islamskih ekstremista. neonacistički grafiti na Telepu (deo Novog Sada nastanjen etničkim Mađarima).

upravu i nacionalne manjine Vojvodine.000.197 a njihova struktura pokazuje opadanje udela fizičkih napada. MUP-a. Pregled broja incidenata može se naći na veb-adresi www. 199 Propuštena je prilika da se novim Zakonom o crkvama i verskim zajednicama legalizuje rad Rumunske pravoslavne crkve. koji je izložen brzom procesu. Podaci dobijeni od tužilaštava i sudova za krivično delo izazivanja nacionalne i rasne mržnje za 2004.yu. Između etnički raznorodne omladine postoji visoka međuetnička distancija. što je u praksi i do sada bio slučaj. godinu mogu se naći u YIHR. mada se još uvek javljaju grafiti i natpisi sa nacionalističkom sadržinom. skupštinskih odbora za bezbednost ili iz izveštaja NVO poput „Human Rights Watch“-a potpuno bi zbunilo čitaoca. ne reagujući na oštećenje ili vandalsko uklanjanje. Izvršno veće Vojvodine već godinama unazad pruža finansijsku podršku RPC. narastaju od aprila 2006.cdcs. „življenje paralelnih života“. između 1. sa severnog dela Vojvodine na njen centralni deo. UnutarBošnjačke tenzije u Sandžaku. dok druge (npr. de facto izbacuju višejezične table iz upotrebe.org. 198 Broj etničkih Vlaha u istočnoj Srbiji varira. Osnov za tenzije na nacionalnoj osnovi stvara i spor srpske. navođenje međusobno veoma različitih podataka nekadašnjeg Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Beograd. crnogorske i makedonske pravoslavne crkve. Republika Rumunija je. Bezbednost u lokalnoj zajednici Broj incidenata opada. Državni organi u sporovima između bošnjačkih 197 Podaci o broju etnički motivisanih incidenata u pojedinim razdobljima u znatnoj su meri različiti. i pored spora između srpske i rumunske crkve i otvorenog pitanja etničkog sastava stanovništva istočne Srbije. Lokalne samouprave različito reaguju na pojavu oštećenja ovih tabli. i 2005. Rumunska pravoslavna crkva nije priznata ni novim Zakonom o crkvama i verskim zajednicama (usvojen aprila 2006). Terenski nalazi ukazuju na sve češća oštećivanja tabli sa tradicionalnim nazivima mesta u Vojvodini. Na poslednjem popisu (2002) registrovano ih je dva puta više nego na prethodnom. kao i oštećenja nadgrobnih spomenika.199 Jedna od pojava za koju različita ranija terenska iskustva upućuju da je neposredno povezana sa etničkim incidentima jeste podvojenost mladih po etničkoj osnovi u nacionalno mešovitim sredinama. tretirajući je kao tradicionalnu crkvu na teritoriji Vojvodine. doduše sve malobrojnijih. i dalje je primetan trend geografskog pomeranja incidenata. Pažnje vredna činjenica je da. Pokrajinskog sekretarijata za propise. Kada je reč o Vojvodini. Implementation of Transitional Laws in Serbia 2006. koja se ne registruju u medijima. infrastrukturno najnerazvijenijem području Srbije.6.198 blokirala inicijativu moldavskih i litvanskih poslanika u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope da se Srbija stavi pod monitoring. u zavisnosti od konkretnog popisa stanovništva. I pored apela rumunskog predsednika.500 i 100. nije suvišno ponoviti. Ovaj nalaz. 237 . za razliku od Vlade Srbije. položaj ove crkve ni do danas nije zakonski regulisan. korespondira i sa činjenicom da su mladi ljudi akteri navećeg broja (oko devet desetina) međunacionalnih incidenata. novocrnjanska). zrenjaninska) odmah reaguju javnom osudom i dovode ih u prvobitno stanje. Neke (npr.

bez koje slika ne može biti potpuna. oštećenje crkava i grobalja 6. Tužilaštva su propustila da reaguju u 4 slučaja. Zvanični podaci i pisanje štampe ponekada govore više o željenom i nameravanom nego o ostvarenom. Islamske zajednice i Bošnjačkog nacionalnog vijeća ne nastupaju nepristrasno. Kriminalističko-policijska akademija u Zemunu beleži podatak da je u školskoj 2006/07. Često prisutna pojava svođenja hrvatstva na „ustaštvo“ za govornicom Skupštine Srbije i u nekim lokalnim parlamentima i tabloidima u 2006. U Novom Pazaru je zabeleženo 7. od toga najviše u Novom Sadu – 9. I pored napora da se poveća udeo pripadnika nacionalnih manjina u posebno senzitivnim službama (policija. kada su u pitanju policijske škole (srednji. i to na sednicama Narodne skupštine Srbije i u brojnim medijskim nastupima. Tako.69% studenata pripadnika nacionalnih manjina. Albanci 5. čak i u opštinama u kojima manjinski živalj predstavlja 80–90% ukupnog stanovništva (npr. 238 . oštećenje imovine 6. ako uzmemo u obzir činjenicu da neki studenti koriste ustavnu/zakonsku slobodu da se ne opredele po nacionalnoj osnovi. Kanjiža. a da nije reagovala u 20 slučajeva.200 tužilaštva. sudovi). Različiti napori državnih organa Republike Srbije (Izvršno veće Vojvodine je dobar primer) na razvijanju međunacionalnog poverenja zaslužuju poseban izveštaj i temeljitu analizu. viši i visoki nivo). Posmatrano prema nacionalnosti oštećenih.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Ovakva analiza morala bi. grafite u 15. U unutarbošnjačkim sukobima bilo je 7 žrtava. pretnje smrću 2. pre svega na Mađare i Hrvate. a ostale frekvencije su: Hrvati 12. Prikazana građa pokazuje da je policija reagovala u 24 slučaja. Senta) gotovo da nema službenika koji govore jezikom većine sta200 Postoji zahtev iz nadležnog ministarstva da se tokom poslednjih nekoliko godina. i pored deklarativne osude u najvećem delu političke javnosti. na jugu Srbije nastanjenom Albancima – 3. Slovaci 2. da kombinuje korišćenje zvaničnih podataka sa aktivnim prikupljanjem informacija na terenu. 1–2% studenata upiše principom pozitivne diskriminacije. Rusini 1. Posmatrana prema vrsti incidenata. ukoliko zadovolje osnovne kriterijume propisane konkursom. a u Srbiji na Albance i Bošnjake. Upadljivo je oživljavanje i intenziviranje govora mržnje prema Hrvatima od strane Srpske radikalne stranke. kao i u prethodne dve godine. ostaje nekažnjena od strane pravosudnih organa. Jevreji 3. Uopšte uzev. partija. godini upisala 1. Incidenata i dalje najviše ima u Vojvodini (33. njih 4. među njima je 12 Mađara. kao i kada su u pitanju sami incidenti. na primer. Visoki funkcioneri SRS su kao „ustaše“ prozivali ne samo pripadnike hrvatske manjine već i političke neistomišljenike. u Beogradu takođe 7. njihova struktura na osnovu navedene građe pokazuje govor mržnje u 17 slučajeva. fizički napadi imaju frekvenciju 11. incidenti su tokom 2006. a u preostalom delu Srbije još 9 incidenata. Bošnjaci 5. što opet nije potpuno pouzdan podatak. bili periodično fokusirani u Vojvodini. i u Subotici – 6). od toga u vreme vanrednih lokalnih izbora u Novom Pazaru u septembru 2006. Crnogorci 1. godini.

6.6. imaju sličnu strukturu i čine ih uglavnom veće urbano mesto kao centar i više manjih naselja (pretežno ruralnih). njen je pokazatelj i mera njene delotvornosti. U ovakvoj organizaciji postoji višestepena autonomija. jer kod većine zemalja postoje oblici povezivanja osnovnih lokalnih jedinica. Mladenović M. Kada je reč o autonomiji lokalne samouprave.202 Baš zato se i postavlja pitanje njihove samostalnosti u rešavanju određenih pitanja.6. Gostović D.. Bezbednost u lokalnoj zajednici novnika lokalne zajednice. Sve opštine. 239 . Da bi jedna lokalna samouprava mogla pružati usluge građanima. Prelaz na politipski model podrazumevao bi realizovanje promena i modernizaciju političkog. jer ako neka jedinica ostvaruje taj status. srez. mada ovaj izraz nije najprikladniji kada je reč o istinskoj samoupravi. U čistom vidu. ali i ekonomskog sistema kako bi se stvorili preduslovi za uklučivanje ovih. može se govoriti o organizacionoj. Finansijska autonomija lokalne samouprave predstavlja jedan od najznačajnijih preduslova autonomije lokalne vlasti. Monotipski oblik lokalne samouprave imaju one zemlje201 koje u svojoj političko-teritorijalnoj organizaciji imaju samo jedan tip jedinica. VIZ. rešavati probleme i realizovati poslove iz svoje nadležnosti. Sistem lokalnih finansija je veoma raznovrstan i uglavnom zavisi od tradicije ekonomskih institucija u određenoj zemlji ili tipa i tradicije lokalne samo201 U Srbiji postoji monotipski model sa opštinom kao jedinom jedinicom. Kanada). Politički sistem. prema Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi (član 9). Beograd. teritorijalne jedinice lokalne samouprave u Srbiji jesu opštine. retka je jednostepena i monotipska organizacija lokalne samouprave (u nekim kantonima Švajcarske). str. Za takve zemlje je karakterističan i jednostepeni sistem povezivanja jedinica lokalne samouprave sa centralnom vlašću. jer između njih ne postoji nikakav drugi oblik koji bi posredovao (npr. 345. gradovi i Grad Beograd. ona mora da ima dovoljno sredstva ili. odnos departmana i opština u Francuskoj). 2001.. veoma korisnih oblika organizacije i funkcionisanje lokalnih zajednica.. Kao osnovni nivo organizacije lokalne vlasti prilično je velika (najveća u Evropi) i u proseku ima oko 50.000 stanovnika (precizan podatak je dat u empirijskom delu istraživanja). a to je najčešće opština. sa statusom lokalne samouprave. funkcionalnoj i finansijskoj autonomiji. Ovo je posebno izrazito u dve južne opštine (Preševo i Bujanovac) u kojima etnički Albanci čine većinu stanovništva. 202 Todorić S. precizno zakonom utvrđene. bez obzira na veličinu. sigurne i dovoljne izvore prihoda. Lokalna samouprava Kao što je već naglašeno i u prethodnom Izveštaju o indikatorima ljudske bezbednosti. okrug i slične celine). ali se pravi i razlika između gradskih i seoskih opština (SAD. a i definisano novim ustavom Republike Srbije. stalne. ona ne može biti „viša“ ili „niža“. Kod višestepene organizacije pre je reč o oblicima administrativne decentralizacije nego o lokalnoj samoupravi (npr.

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. in: The Tools of Government. ili decentralizovani poslovi u osnovi državni poslovi oni koji se opštini poveravaju zakonom. 64–65. da su to poslovi koji se vrše u blizini korisnika (direktno zainteresovanih). dok su preneti. jer ukazuje na realnu autonomiju. Opština ima dve vrste nadležnosti: samoupravnu. 205 Lokalne vlasti se danas skoro svuda suočavaju sa dve grupe problema: ekonomskim (odliv i nedostatak kapitala. obezbeđuje adekvatna finansijska sredstva za realizaciju projekata pružanja usluga i rešavanjem tih problema obezbeđuje zadovoljstvo građana i podršku biračkog tela. zdravlja. Beograd. u osnovi. ili decentralizovanu. Nadležnosti Pitanje nadležnosti. Fakultet političkih nauka. i prenetu. onda mora da bude zaštićen i krug pitanja koji potpada u njenu ingerenciju i finansije koje lokalna samouprava ubira da bi realizovala te projekte i poslove. ili izvornu. Oxford University Press. a to podrazumeva mrežu obrazovnih institucija. Čigoja. prenetu od građana. str. Renesansa lokalne vlasti – uporedni modeli. str. kao i odgovarajuće oblike i mogućnosti organizovanja lokalnih zajednica. kriminal. uprave (centralistički ili decentralistički). Čigoja. 39. ali i potencijale i kapacitete lokalnih vlasti u realizovanju važnih socijalnih programa u rešavanju problema i obezbeđenju skupa usluga. Samoupravna. 2002. Beograd. Samom propisivanju lokalne nadležnosti prethodi postupak postizanja odgovarajuće saglasnosti o prirodi poslova koji se mogu okarakterisati kao lokalni. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. funkcija i poslova lokalne vlasti uvek je aktuelno i važno. Svaka lokalna vlast pravi listu prioritetnih problema koje treba rešavati. Renesansa lokalne vlasti: uporedni modeli. Postoje različita tumačenja ovog pitanja i kriterijumi na osnovu kojih se identifikuju. odnosno na onom nivou na kojem su obezbeđeni interesni razlozi njihovog vršenja.6. stanovanja. nezaposlenost) i socijalnim (loš kvalitet obrazovanja. Ako lokalna vlast ima izvornu suverenost. 204 Snežana Đorđević. Ovi problemi su ujedno i najveći problemi društva. kao i 203 Lesley Salamon.204 Suštinu lokalne samouprave. U današnjim uslovima lokalne vlasti postaju sve samostalnije i kompleksu ranijih tradicionalnih poslova dodaju naglašeno važnu funkciju inicijatora za ubrzavanje mnogih razvojnih i ekonomskih procesa u lokalnim zajednicama. ili izvorna nadležnost opštine obuhvata poslove u čijem obavljanju opština ima autonomiju u odnosu na državu. koji i opredeljuju način prikupljanja i način distribucije lokalnih poreza i drugih davanja. etnički i rasni sukobi. U cilju boljeg ostvarivanja ovih funkcija i rešavanja kompleksnih problema. prema: Snežana Đorđević.203 6.1. 2002. ali sigurno da treba uzeti u obzir: činjenicu da se određeni poslovi obavljaju na geografski omeđenom prostoru. zagađenje sredine itd). Sposobnost lokalnih vlasti da rešavaju probleme i nude spektar usluga koji podiže kvalitet života građana važan je indikator uspešnosti lokalne vlasti. 2002. 240 . čine nadležnosti opštine kao osnovne lokalne jedinice. saobraćaja. „The New Governance and the Tools of Public Action“.205 aktivno koriste znanja profesionalaca.

donosi budžet i završni račun. kao i organizacione. 8. rehabilitaciju i rekonstrukciju. donosi urbanističke planove. Bezbednost u lokalnoj zajednici njene demokratičnosti i efikasnosti. 6. donosi programe uređenja građevinskog zemljišta. sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama. a ne samo da leče posledice (kriminal. odnosno lokalne akcione i sanacione planove. javnih parkirališta. donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine. 7. održavanje i korišćenje pijaca. Lokalna samouprava. parkova. uređivanje i održavanje groblja i sahranjivanje i drugi poslovi). opština je odgovorna da preko svojih organa. koriste prednosti strategijskog razmišljanja i upravljanja. razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima. materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje. 9. 10. uređivanje.6. održavanje. uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju. 241 . bolesti itd). u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine. CeSIDova Mala biblioteka. održavanje deponija. Beograd. Zakona o lokalnoj samoupravi207 naše zemlje. održavanje čistoće u gradovima i naseljima. utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora. stara se o zaštiti životne sredine. u skladu sa Ustavom i zakonom: 1. neuspesi na tržištu. korišćenje. neadekvatno stanovanje. 206 Snežana Đorđević. proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom. uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (prečišćavanje i distribucija vode. 4. i da vrše prevenciju izvesnih socijalnih i drugih problema. stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada. linijski gradski i prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju. 25. uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta. 2002. br. 9/02. transport. pored angažovanja znanja profesionalaca. korupcija. Savremene lokalne vlasti su zbog toga prinuđene da. 207 Zakon o lokalnoj samoupravi.206 Prema članu 18. donosi programe razvoja. rekreacionih i drugih javnih površina. kao i ulicama u naselju. zelenih. uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja. 2. javna rasveta. 3. Službeni glasnik RS. zaštitu. 5. str.

kao što i određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti. javnim bunarima i česmama. uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju auto-taksi prevoza putnika. stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva. 20. radi zadovoljenja potreba lokalnog stanovništva. 12. 24. organizuje po potrebi. određuje erozivna područja. uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi koji se vrši na teritoriji opštine. mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad. korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima. fizičke kulture. organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa. 11. 15. uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima. 17. 16. stara se o korišćenju pašnjakâ i odlučuje o privođenju pašnjakâ drugoj kulturi. podstiče razvoj kulturno-umetničkog amaterizma i stvara uslove za rad muzejâ i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač. organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za opštinu. 21. 26. dečje i socijalne zaštite i turizma. organizuje zaštitu od elementarnih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za otklanjanje odnosno ublažavanje njihovih posledica. kulture. donosi osnove zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju. 27. 18. stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje. 13. uređuje radno vreme. službu pravne pomoći građanima. uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja. prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje. koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju. utvrđuje vodoprivredne uslove. 23. 19. izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja. obrazuje organe. uz saglasnost nadležnog ministarstva. 22. podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva. osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja. osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu. podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse. 242 . zanatstva i trgovine.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. 25. 14. sporta. organizacije i službe za potrebe opštine i uređuje njihovu organizaciju i rad. primarne zdravstvene zaštite.

208 Zakon o osnovnom obrazovanju preneo je deo nadležnosti iz ove oblasti na lokalnu samoupravu (osnivanje škola. materijalno održavanje. propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa. grba i drugog obeležja opštine. Po prirodi stvari. Uz obavezu da se nerazvijenim opštinama pomogne preko Fonda za ujednačavanje. uglavnom se i potencira neophodnost decentralizacije. 29. svakako. 30. Suprotno od toga. adekvatna podela uloga u odlučivanju i obezbeđivanju i raspolaganju sredstvima izraz je demokratske strukture društva i mobilizator svih potencijala kojima raspolažu lokalne zajednice. primarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite. uređuje organizaciju i rad mirovnih veća. obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane. pored održavanja javnog reda i mira. 243 . čime bi država svim zaposlenima u datoj oblasti garantovala minimalnu zaradu. Bezbednost u lokalnoj zajednici 28. uređuje i obezbeđuje upotrebu imena. 208 Kada je reč o obrazovanju. intervenisala pri iseljavanju ili rušenju bespravno izgrađenih objekata. Tek tada bi se moglo reći da se prenošenjem nadležnosti. kao što su modernizacija i profesionalizacija. alternativni obrazovni programi). upravljanje kroz izbor školskih odbora i direktora. 31. Iako Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srbije daje nadležnosti u oblasti osnovnog obrazovanja. lokalnim vlastima. redukovalo kršenje zakona. obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisâ i drugih opštih akata iz nadležnosti opštine. Imobilizacija lokalnih resursa imanentna je visokom stepenu centralizacije. zakonom i statutom. to rađa probleme sporosti. kao izvorne. stara se o zaštiti i ostvarivanju ličnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina i etničkih grupa. Naredni potezi u smislu sprovođenja reformi u sve tri spomenute oblasti bili bi prenošenje nadležnosti na opštine u vezi sa ličnim primanjima. 34.6. 32. Nadležnost u oblasti bezbednosti još uvek nije preneta na opštine i tim povodom se još uvek i odlaže formiranje lokalne policije. Lokalna policija bi. 33. što bi omogućilo veću efikasnost i efektivnost rada lokalnih organa vlasti i. Postoji opravdano insistiranje na postepenosti u prenošenju poslova na lokalne vlasti. Koncentracija poslova i ovlašćenja na nivou državnih organa znači visok stepen centralizacije u odlučivanju i obezbeđivanju i raspolaganju finansijskim sredstvima. ali se zato za oblast zdravstva i socijalne zaštite više pominju drugi činioci. nekreativnosti i slabljenja odgovornosti. one još nisu dovoljno decentralizovane. utvrđuje jezike i pisma nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine. u skladu sa Ustavom. preduzete promene su ipak još uvek skromne. finansija i upravljanja sistemom decentralizacija uspešno sprovodi. neefikasnosti. obezbeđuje javno informisanje od lokalnog značaja. 35.

a propisom teritorijalne autonomije obavljanje određenih poslova iz okvira prava i dužnosti oblika teritorijalne autonomije. tj. a kako koriste raspoloživi potencijali/resursi. Preneti ili povereni poslovi određuju se zakonom. radi utvrđivanja odgovornosti za vršenje poslova koji iz tih odnosa proizlaze. mogu usmeriti ka korisnicima. Moguće je ili izvodljivo da lokalni organi mogu signalizovati centralnom nivou potrebu za regulisanjem pojedinih društvenih odnosa. Kao poverene poslove opština obavlja pojedine poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti prometa robe i usluga. na koji način. drugih propisa i opštih akata kao i obavljanje drugih poslova državne uprave Prema članu 19. tj. 244 . Potencijali opština Lokalna zajednica. a o tome je već bilo reči. opština. ukoliko zadovolji prethodno istaknute kriterijume uspešne zajednice. obavljaju i niz poslova koje im prenesu viši organi i po pravilu za obavljanje tih poslova dobijaju sredstva od strane državnih organa koji su im te obaveze i preneli.7. Veoma je važno prepoznati način na koji će se izvršiti identifikacija i procena čime raspolaže lokalna zajednica.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. ako postoji saznanje čime raspolaže lokalna zajednica. Dobri rezultati i efekti ovih opština predstavljaju najbolji pritisak na centralnu vlast da i sama ubrza reforme. Poveravanje ovih poslova vrši se svim ili pojedinim opštinama u interesu efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i dužnosti građana i zadovoljavanja njihovih potreba od neposrednog interesa. već su same krenule u promene. vodoprivrede i šumarstva i druge inspekcijske poslove u skladu sa zakonom (član 20). konkretnije aktivnosti koje se već sprovode u nekim opštinama u Srbiji (pre svega u Vojvodini). organizacije i institucije prepoznaju i eksploatišu postojeće potencijale i koje su to objektivne i subjektivne okolnosti koje eventualno ometaju te aktivnosti. sledeće pitanje koje se mora razmatrati glasi koliko pojedinci. Sredstva za obavljanje poverenih poslova obezbeđuju se u skladu sa vrstom i obimom poslova. Međutim. može da doprinese bezbednijem i sigurnijem životu svih na tom prostoru. Da bi se sagledali potencijali jedne lokalne zajednice i da bi se na pravi način iskoristili. njeni organi. Osim poslova iz sopstvene nadležnosti. a odnose se na izvršavanje zakona. opštini se može poveriti obavljanje određenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike. Zakona o lokalnoj samoupravi naše zemlje. Drugačije rečeno. poljoprivrede. Mogućnosti za zadovoljenje potreba u lokalnoj zajednici predstavljaju važan element i pokazatelj ukupnog kvaliteta života svih na tom prostoru. te kako se. 6. kako se upravlja. Činjenica je i da su najbolje efekte reformi ostvarile one opštine koje nisu čekale instrukcije. odobrenja i ideje sa nivoa Republike. odnose se na formiranje opštinskih saveta za bezbednost.

da ih zadovolji. otvorenost za saradnju). kapaciteta prenosa. u zajedničkim akcijama prema rešenju nekog problema. radno sposobnog kontingenta stanovništva. objekti i ustanove kao što su škola. tj. napuštena zgrada ili stan koji može dobiti novu namenu za opšte dobro („sigurna kuća“. klub za mlade. koje objektivne okolnosti (uslovi) i koje zahteve postavlja. vrlo je važno utvrditi i koje su potrebe te zajednice (bilo pojedinaca. već i kroz potencijal ljudskih resursa u smislu socijalnog i duhovnog kapitala (kreativnost. on se može sagledati kroz sledeću listu relevantnih pokazatelja. park ili neki drugi otvoreni prostor. Potrebe i zahtevi pojedinca ili određene društvene grupe za bezbednošću i očekivanja pomoći od lokalne zajednice mogu biti nerealistični i u neskladu sa uslovima i mogućnošću zajednice da na njih odgovori. Kada je reč o potencijalu u prostoru. timskom duhu i poverenju koje proizlazi iz njih. stacionarnih i regenerativnih. kapaciteta objekata društvene infrastrukture kao pretpostavke razvoja socijalnog života. bolnica. Bezbednost u lokalnoj zajednici pored već rečenog. Socijalni dijalog se ogleda i u razmeni informacija.6. tj. Potencijali lokalne zajednice se ne mogu sagledati samo kroz materijalna dobra. biološkog stanja šumskoprivrednih područja. U ovom slučaju socijalni kapital bi se odnosio na kolektivnu vrednost svih socijalnih mreža (ko koga poznaje) i spremnosti mreža da čine nešto jedna za drugu. nivoa razvijenosti skupa uslužnih delatnosti i komunalne privrede. ideje. biblioteka. kroz norme reciprociteta (uzajamne pomoći). igraonica za decu. finansijska sredstva. sportski centar. poljoprivrednih površina. opšteg prikaza: geoloških eksploatacionih rezervi rudnih tela. odnosno propusne moći infrastrukture. kapaciteta proizvodnih fondova. 245 . dom za starije ljude i slične ustanove). Takođe se mogu predstaviti potencijali zajednice kao sve ono što se može iskoristiti za poboljšanje života u zajednici. regenerativnih i stacionarnih elemenata nacionalnog bogatstva dela ekonomsko-teritorijalne celine (opštine). energetskog bilansa voda i drugih izvora prirode. bilo institucija). prostor koji predstavlja javnu površinu i već pripada zajednici. koji motivi. To mogu biti: pojedinačni preduzetnik koji zapošljava lokalne ljude i podržava lokalnu privredu.

Integrisanjem identifikovanih ekonomskih indikatora i sa njima povezanih indikatora iz oblasti institucionalne bezbednosti. tako da se ekonomski pokazatelji iz publikacije statističkog zavoda mogu smatrati relevantnim i približnim stanju u analiziranom periodu (2005/2006. kao što su: demografska struktura (broj stanovnika. ekonomska moć (zaposlenost. starosna struktura (učešće pojedinih kontingenata u ukupnom broju stanovnika – dece. tog zakona definisane nedovoljno razvijene opštine. starih lica [starijih od 65 godina]. 53/95). potrebno je razjasniti šta oni podrazumevaju i sa kojeg su aspekta analizirani. [10] 246 . gustina naseljenosti. obrazovanja i socijalne sigurnosti sa utvrđenim indikatorima Statističkog zavoda Srbije209 došlo se do sledeće liste. glasnik RS. Zakona o nedovoljno razvijenim područjima Republike Srbije do 2005. kapaciteti operativnih snaga i organa u domenu zaštite i spasavanja građana (broj. Kada je reč o potencijalima. 6. broj naselja. funkcionisanje štabova civilne zaštite). [10] 3) Procene prometa trgovine na malo. dok su čl. godine utvrđeni su pokazatelji za merenje stepena razvijenosti. To znači da svako u zajednici može doprineti poboljšanju kvaliteta života u zajednici ukoliko znamo njegove ili njene mogućnosti i možemo ih iskoristiti. sa srednjom. sastav. kontingenta u fertilnom uzrastu [15–49 godina]). godina). višom ili visokom stručnom spremom). [10] 2) Korekcija narodnog dohotka izvršena je dvogodišnjim prosekom narodnog dohotka poljoprivrede iz 2003. odnosno najnerazvijenije opštine (Sl. prihod po članu porodice i slična obeležja). broj mesnih kancelarija i drugi parametri). a ne sa pretenzijom da se ograniči izbor pokazatelja ili opišu svi identifikatori. br. radnog kontingenta [od 15–64 godina]. na nivou opština. urađene su na osnovu podatka o ukupnom iznosu prometa u trgovini na malo za Republiku Srbiju i procentualnog učešća pojedinačne opštine u ukupnom društvenom proizvodu trgovine na malo kao privredne grane. odabrani tako da se u njima ukrštaju. i 6. obrazovna struktura (učešće pojedinih kategorija u ukupnom broju – nekvalifikovanih. svako ko živi u zajednici je resurs zajednice. prosečna zarada. koji opisuju opštine u segmentima. polna struktura (odnos broja muškaraca i broja žena). kako je to rečeno ranije. U pravom smislu reči. godine. nepismenih. koja bi se na opštinskom nivou koristila kao pokazatelj stanja u oblasti bezbednosti: 209 1) Članom 2. sve dimenzije ljudske bezbednosti. broj mesnih zajednica. kombinacijom parametara iz tabele 9. kupovna moć. Istraživanje obuhvata pre svega identifikovanje relevantnih statističkih pokazatelja. Pokazatelji razvijenosti opština Makroekonomska stabilizacija omogućila je ponovno sticanje ekonomske sigurnosti građana. i 2004.7.1. zdravstva.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. 3. površina.

davanja prema raznim oblastima lokalnih nadležnosti) Indeks siromaštva Prosečna cena na malo Indeksi troškova života Broj privrednih preduzeća i JKP Učešće donacija u opštinskom budžetu Prirodni priraštaj Stopa fertiliteta Učešće dece u ukupnom broju stanovnika Učešće radnog kontingenta u ukupnom broju stanovnika Broj i tipovi zdravstvenih ustanova Broj stanovnika na 1 lekara. 1 farmaceuta Obrazovna struktura stanovništva (učešće stanovnika sa SSS.6. broj stambenih objekata (legalno i nelegalno sagrađenih) Obuhvatnost i efikasnost sprovedenih reformi MUP-a Stepen centralizovanosti policije Stepen militarizovanosti policije Procena raširenosti korupcije u policijskim organima Odnos medijâ prema policiji Otvorenost policije prema medijima Stepen poverenja građana u policiju Stepen decentralizovanosti upravne vlasti (obim nadležnosti prenetih na organe lokalne samouprave) Prisustvo i razvijenost kapaciteta drugih subjekata koji se bave bezbednošću i zaštitom stanovništva (štabovi CZ. 1 stomatologa. štabovi za zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda. VS. VSS. struktura po zanimanjima) Broj i kapacitet obrazovnih ustanova Procent izbeglih i raseljenih lica Broj i tipovi škola namenjenih obrazovanju odraslih Polna struktura Starosna struktura Broj i tipovi NVO. privatne agencije za obezbeđenje i zaštitu itd. humanitarnih organizacija i udruženja građana Broj urbanih i ruralnih naselja. saveti za bezbednost.) 247 . kao i nekvalifikovanih. Bezbednost u lokalnoj zajednici – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Stopa rasta zaposlenosti i nezaposlenosti Narodni dohodak po stanovniku Promet u trgovini na malo po stanovniku Broj telefonskih pretplatnika na 100 stanovnika Budžetska sredstva (deficit.

Slika 1 – Republika Srbija – okruzi i opštine 248 .Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.

od 50. 249 . Pregled odabranih pokazatelja razvijenosti opština (demografska i ekonomska osnova) Istraživanjem je obuhvaćeno 155 opština Srbije. koje bi brojale od nekoliko stotina u ruralnim sredinama.000 građana percipira bezbednosne događaje i probleme na isti način? U prilog ovoj dilemi ide činjenica da postoje opštine sa preko 100. ako se želi razviti osećaj pripadnosti lokalnoj zajednici.6. broju stanovnika. tipa mesne zajednice ili bloka stambenih zgrada.7.000 stanovnika ima svega 6 opština (4%). Za razmatranje je pitanje: da li u okviru ovako organizovane lokalne samouprave oko 50. ima prosečno 46. Savet za sigurnost/ bezbednost.000. Demografska osnova (infrastruktura) ukazuje da srpska opština. dakle sa 33 do 42 stanovnika po km2. broju stanovnika po km2 i razvijenosti lokalne uprave u smislu broja mesnih zajednica i mesnih kancelarija (približavanje i olakšanje upravnih poslova građanima).000 – njih 67 (41%).000 do 50. U opđtini je u proseku 26 mesnih zajednica sa 12 mesnih kancelarija.1.000 do 25. od 10. na prostoru od 300 do 600 km2. U tabelama 1–8 prikazane su opštine posebno interesantne po demografskoj (infra)strukturi – najveće i najmanje po površini. na prostoru od 478 km2. te stoga možemo reći da istraživanje pruža pregled stanja u 96% opština centralne Srbije i Vojvodine. što navodi na zaključak da ovako velike opštine ne možemo smatrati lokalnom zajednicom u izvornom tumačenju te reči (sense of community). Najveći broj opština je sa brojem stanovnika od 10. odnosno 64 stanovnika na jednom kvadratnom kilometru.000 stanovnika – njih 27 (17%). a sa manje od 10. sa 25. Bezbednost u lokalnoj zajednici 6.000 do 25. kvarta. problemski orijentisan polising i aktivno participiranje građana u formalnim i neformalnim oblicima samouprave i udruživanje (npr.000 – njih 43 (27%). Projekti poput modela policije u zajednici stoga moraju biti spušteni na manje teritorijalne celine.1. do nekoliko hiljada ljudi u urbanim sredinama.329 stanovnika.000 stanovnika – njih 18. od ukupno 190. Podaci nisu bili dostupni za 29 opština sa područja Kosova i Metohije. Ove činjenice ukazuju na neravnomeran raspored teritorijalne organizacije. ili 11%. u radu tretirana kao lokalna zajednica.000 do 100. udruženje građana).

294 235.159 217.773 175.089 1.059 1.839 8.090 1.228 6.178 1.202 1.802 168.768 148.324 1.902 152.920 151.372 2.913 8.252 155. Tabela 1 – Opštine sa najvećim brojem stanovnika NOVI SAD Niš Novi Beograd Kragujevac Čukarica Leskovac Palilula Zemun Voždovac Subotica 299.016 10.464 9.530 1.755 10.232 1.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.931 9.563 Tabela 3 – Opštine sa najvećom površinom KRALJEVO Zrenjanin Pirot Knjaževac Sombor Ivanjica Negotin Zaječar Sjenica Leskovac 1.508 156.401 Tabela 2 – Opštine sa najmanjim brojem stanovnika OPOVO Medveđa Ćićevac Gadžin Han Bosilegrad Golubac Sremski Karlovci Lapovo Trgovište Crna Trava 11.068 1.025 Tabela 4 – Opštine sa najmanjom površinom ĆIČEVAC Lapovo Sremski Karlovci Smederevo Novi Beograd Zvezdara Rakovica Savski Venac Stari Grad Vračar 121 55 51 474 41 32 31 14 5 3 250 .760 10.

025 520 210 Tabela 6 – Opština sa najmanjim brojem stanovnika po kvadratnom kilometru MAJDANPEK Dimitrovgrad Čajetina Kuršumlija Medveđa Žagubica Boljevac Bosilegrad Trgovište Crna Trava 25 24 24 23 21 20 19 17 17 8 Tabela 7 – Opštine sa najvećim brojem mesnih kancelarija210 Zaječar Šabac Negotin Kragujevac Petrovac Čačak Kraljevo Smederevo Despotovac Leskovac 39 38 38 35 33 30 29 27 27 26 Tabela 8 – Opština sa najvećim brojem mesnih zajednica Leskovac Prokuplje Pirot Kragujevac Knjaževac Aleksinac Čačak Kraljevo Jagodina Šabac 142 93 87 78 76 71 69 69 62 61 210 Preuzeto iz registra pravnih lica RS.6.462 11.312 4.194 3. 251 .144 3.080 1.109 5. Bezbednost u lokalnoj zajednici Tabela 5 – Opštine sa najvećim brojem stanovnika po kvadratnom kilometru VRAČAR Stari Grad Novi Beograd Zvezdara Rakovica Savski Venac Smederevo Čukarica Voždovac Niš 19.036 2.496 1.

a čine je Malo Crniće.7. 6. koja do sada nije korišćena kao specifična vrsta odnosa sa javnošću. Knjaževac –14. Bosilegrad i Nova Crnja –12. dakle slabljenje potencijala u pravcu kapaciteta iskorišćenja energije i snage. Starosna struktura Prema popisu izvršenom 2002. a po ovom pokazatelju posebno su kritični smanjeni ljudski potencijali opština: Gadžin Han –19. koju čine opštine Crna Trava. dok je u nekoliko opština on jedva pozitivan: Vranje (1.3‰) postoji značajan pozitivni prirodni priraštaj. i opštine Malo Crniće. Novi Pazar (12. Babušnica –18. Grocka (0. Potencijal svakako leži u ovoj sferi. sa približno jednom mesnom kancelarijom na 1. Druga grupa opština je ona koja ima najbolji (nizak) odnos broja mesnih kancelarija i broja stanovnika.1‰. partnerstava i kontakata sa privatnim (tzv. nema 252 . što češće i intenzivnije. Šid. Negotin. Veliko Gradište.000 stanovnika.5‰. Ražanj i Petrovac. koji u razvijenim demokratijama postaje po broju ravnopravan sa državnim sektorom. ideja i znanja mladih ljudi.2‰). godine.4‰).000 stanovnika. rasturanje propagandnih materijala.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.7‰.6‰. u kojoj bi aktivnosti lokalne samouprave u saradnji sa policijom i drugim subjektima iz mreže prešle na proaktivni pristup. stvara i brine o drugim kategorijama.2‰.5‰). Crna Trava –18. koristeći redovne kontakte. ranjivim i ugroženim grupama stanovnika. kao i broj programa. Kada nema radnog kontingenta stanovništva (definisano kao stanovništvo staro 15 do 64 godine) da privređuje. za razgovore i uključivanje u tematiku bezbednosti i sigurnosti. Tutin (19.000 stanovnika.0‰. Razvijenost lokalne zajednice zanimljivo bi bilo propratiti i po sledećim indikatorima: broj registrovanih pravnih lica – udruženja građana (aktivnost lokalnog stanovništva). Posebno se ističe grupa opština koja ima odnos mesnih kancelarija i mesnih zajednica 1:1. najveći problem Srbije i skoro svih njenih lokalnih zajednica jeste nizak priraštaj. Boljevac i Knić –13‰. akcije u lokalnim medijima. Žabari. specijalizovane internet-sajtove–forume i slična sredstva. Rekovac –15. Pokazatelji upućuju na prepoznate potencijale opština u pravcu razvoja što većeg broja mesnih kancelarija koje bi pokrivale kontakte sa građanima.4‰) i Kragujevac (0. Prirodni priraštaj u Srbiji iznosi –3. posećujući registrovane grupa građana. Petrovac i Sopot. ne-državnim) sektorom bezbednosti.7‰). posebno u segmentu bezbednosti.5 na 1. Boljevac.4‰. Despotovac. Svakako da odsustvo uvećanja „kapitala u ljudima“ stoji kao ogromna prepreka razvoju koncepta ljudske bezbednosti. sa 2 mesne kancelarije na 1. Lapovo.1‰) i Bujanovac (9. Jedino u opštinama Preševo (22.2. gde bi se koristile situacije poseta građana upravi i policijskim stanicama radi rešavanja obavezujućih stvari (poput identifikacionih dokumenata). Ražanj –14.

Bezbednost u lokalnoj zajednici ni napretka društva. Kuršumlija. profitni sektor). Prosečna starost stanovnika je 40 godina. i to u proseku u odnosu 1. sa višim obrazovanjem 5% i sa visokim obrazovanjem 7% (za 2% stanovnika je podatak nepoznat). Bujanovac. koje je i obavezno) svakom građaninu. 6. političkom životu (npr. i u poslovima zaštite i spasavanja. a takvih je čak 27%. odnosno sa više pripadnika manjina od srpskog stanovništva 211 Najnerazvijenije opštine u Srbiji su: Bojnik. Žagubica. Polna struktura U opštinama Srbije preovlađuju u najvećem broju stanovnici ženskog pola. dok je „slika“ najlošija u Crnoj Travi i Gadžinom Hanu (prosečna starost preko 50 godina).7. koje su u većem broju od muškaraca bez školske spreme ili sa osnovnom školom. aktivisti stranaka). Tutin i Crna Trava. Nacionalna struktura Prema popisu stanovništva iz 2002. u Srbiji (bez Kosova i Metohije) živi 83% Srba. Participacija žena u zapošljavanju.5% građana čine pripadnici drugih nacionalnosti ili etničkih pripadnosti. Teorijski modeli bez ljudskog kapaciteta za realizaciju. sasvim je neadekvatna brojnosti populacije. Uprkos tome prosečno je bez školske spreme 6%. Potencijali opština su opisani i udelom radnog kontingenta stanovništva u ukupnom. odbornici. 253 . motivisanih da grade sigurnu zajednicu i obezbede kvalitetan život za potomstvo. Struktura je posebno nepovoljna za žene.4. prepostavka je. Samo u 17 opština (10% od ukupnog broja) postoji više stanovnika muškog nego ženskog pola. a udeo fertilnog stanovništva u ukupnom broju 23%. 6. osim pomenutih najnerazvijenijih. sa 1–7 završenih razreda osnovne škole 16%. Bosilegrad. sa završenim osnovnim obrazovanjem 24%. Najpovoljnija starosna „slika“ jeste u nerazvijenim opštinama:211 Sjenica. 1% je neopredeljenih ili neizjašnjenih građana. gube osnovni smisao.5. Gadžin Han. 2% Bošnjaka.7. 6. po 1% Roma i Jugoslovena. Obrazovna struktura Obrazovna struktura opština je još uvek nepovoljna. Medveđa. 4% Mađara. godine. Tutin i Bujanovac.6. a.7. Preševo. poslovima bezbednosti (policija. sa završenim srednjim obrazovanjem 41%. Situacija je uglavnom ravnomerna u svim opštinama Srbije.3. udruženjima građana. Trgovište. uprkos naporima tokom poslednjih decenija na približavanju školovanja (bar osnovnog.06: 1. U opštinama koje su izrazito multinacionalne. Žitorađa. u kojima je nedostatak obrazovanih kadrova dramatičan. a ostalih oko 6. dok je taj udeo kod starog stanovništva 17%. sa najmlađim stanovništom (prosečna starost ispod 35 godina). Udeo dece (0–7 godina) u ukupnom broju stanovnika iznosi 7%. a prosečna slika opštine kaže da on čini svega 67%.

6 68.9 39. radi formiranja najpoželjije bezbednosne politike: efikasno. koji ukazuju na značajnu neravnomernost razvijenosti lokalnih zajednica. Sjenica. Mali Iđoš.3 63.8 44.7 86. U tabelama 9 i 10 prikazani su samo neki odabrani pokazatelji [10]. kao primer kvantifikacije određenih pokazatelja: korigovani narodni dohodak po stanovniku.7 254 . Preševo.8 48.3 44.9 38.0 101.7 43.3 54. Dimitrovgrad.2 117.0 96. Topola. Čoka.3 39.1 Rang – – – Broj telefonskih pretplatnika na 100 stanovnika nivo RS 100.0 30. Bosilegrad).6 57.1 20.000 stanovnika Promet u trgovini na malo po stanovniku Rang – – – nivo RS 100.6 84. Bač.8 43. broj zaposlenih lica na 100 stanovnika. koja dovodi (uzročno-posledično) i do odražavanja na stanje nivoa bezbednosti.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.2 71. pratićemo i ovaj indikator kao relevantan u istraživanju: participacija nacionalnih manjina u aktivnostima na bezbednosti zajednice.7 49. Kovačica.4 31.0 104. Bečej. Tabela 9 Korigovani narodni dohodak po stanovniku nivo RS REPUBLIKA SRBIJA Centralna Srbija Vojvodina Nedovoljno razvijene opštine Babušnica Blace Bojnik Bosilegrad Brus Bujanovac Vladimirci Vlasotince 47. Novi Pazar. Senta. Tutin. Bačka Ada.2 29. (Subotica. Vrbas.6 127 74 140 160 130 149 115 151 70.2 96.9 34. Ovakve specifičnosti upravo ukazuju na pravilnu tendenciju lokalizacije problema. efektivno i ekonomično rešenje.7 76.3 48.4 109.0 20 14 155 154 95 159 85 152 100. Bujanovac. uvažavanja specifičnosti zajednica.9 132 102 144 158 112 126 115 139 112. Kovin.8 53.7 95.4 98 117 125 83 143 132 152 92 36.7 Rang – – – Broj zaposlenih na 1. Kanjža.4 88.0 101. promet u trgovini na malo po stanovniku i broj telefonskih priključaka na 100 stanovnika. Bački Petrovac.4 Rang – – – nivo RS 100.2 18.9 45.3 33.

2 45.3 21.7 89.4 44.4 255 .8 Rang 32 107 139 54 150 126 97 143 138 134 155 78 133 124 158 128 84 95 118 161 144 148 131 Broj zaposlenih na 1.5 57.7 78.8 75.9 59.9 52.4 25.0 51.3 35.2 67.4 80.1 56.6 44.5 45.4 69.0 35.6 89.4 36.5 46.8 27.3 45.6 61.9 Rang 70 151 129 75 108 115 104 146 82 66 148 149 131 114 157 107 90 119 77 160 126 138 68 nivo RS 130.3 34.4 44.7 59.5 57.2 46.1 Rang 43 64 93 107 148 71 75 138 79 89 143 156 85 137 134 133 83 111 48 151 53 154 149 Broj telefonskih pretplatnika na 100 stanovnika nivo RS 91.1 53.3 18.1 39.2 29.7 82.5 47.7 25.1 35.5 71.8 80.3 55.1 21.1 67.9 66.8 92.4 87.2 63.1 47.4 66.4 80.6.4 91.7 67.8 53.9 66.3 36.2 72.2 31.2 31.7 49.3 53.2 31.8 38.0 52.3 56.6 72.8 58.1 50.4 50.5 27.3 78.4 46.0 26.3 70.3 71.9 28.0 33.0 23.6 27.6 35.2 84.7 39.9 34. Bezbednost u lokalnoj zajednici Korigovani narodni dohodak po stanovniku nivo RS Gadžin Han Golubac Doljevac Žabari Žagubica Žitorađa Koceljeva Krupanj Kuršumlija Kučevo Lebane Ljubovija Mali Zvornik Malo Crniće Medveđa Merošina Mionica Osečina Petrovac Preševo Prijepolje Ražanj Rekovac 91.000 stanovnika Promet u trgovini na malo po stanovniku Rang 9 146 157 158 145 161 131 149 66 111 107 106 88 162 128 159 150 147 109 153 95 154 140 nivo RS 78.9 34.3 67.1 54.9 43.5 60.1 78.

5 238.000 stanovnika Promet u trgovini na malo po stanovniku Rang 136 31 59 160 4 122 nivo RS 19.7 98.7 52.6 110.5 104.7 160.6 67.6 Rang 154 79 156 159 119 55 Broj zaposlenih na 1.6 10.4 39.6 78.7 129.7 61.6 89.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji Korigovani narodni dohodak po stanovniku nivo RS Sjenica Surdulica Trgovište Tutin Crna Trava Žitište Ostale opštine Aleksandrovac Aleksinac Aranđelovac Arilje Bajina Bašta Batočina Bela Palanka Barajevo Voždovac Vračar Grocka Zvezdara Zemun Lazarevac Mladenovac Novi Beograd 61.0 95.4 75.2 Rang 159 70 157 122 160 77 2005–2006.7 88.3 87.3 280.7 42.7 73.1 95.8 23.1 81.2 65.5 77.8 92.3 140.4 54.0 85.1 77.0 151.6 157.4 92.7 65 127 87 19 98 103 116 13 64 3 122 6 53 80 102 7 256 .1 261.2 63.6 252.3 95 109 55 90 98 117 141 76 32 4 82 6 10 88 28 1 28.3 34.6 65.4 45.9 89.3 81.0 203.8 88.2 21.3 82.3 92.9 93.0 92 116 38 36 77 53 146 152 24 3 122 37 13 6 61 4 61.5 63.3 336.1 63.9 82.0 107. Broj telefonskih pretplatnika na 100 stanovnika nivo RS 36.4 86.8 608.0 120 124 27 42 114 119 68 116 45 3 139 33 30 6 70 10 50.1 60.1 18.4 101.1 58.4 132.8 58.2 32.0 50.0 Rang 158 145 161 162 140 44 nivo RS 52.2 113.3 232.7 29.3 19.0 49.1 137.5 83.7 25.6 55.4 53.6 30.6 52.4 52.8 66.8 71.6 50.0 102.5 119.6 55.

6 739.3 104.7 109.9 104.2 55.9 339.6 111.1 49.6 73.8 122.0 58.0 111.6 66.6 136.6 76.0 512.0 53.8 39.8 61.4 52.5 400.7 51.6 95. Bezbednost u lokalnoj zajednici Korigovani narodni dohodak po stanovniku nivo RS Obrenovac Palilula Rakovica Savski Venac Sopot Stari Grad Čukarica Bogatić Boljevac Bor Valjevo Varvarin Velika Plana Veliko Gradište Vladičin Han Vranje Vrnjačka Banja Gornji Milanovac Despotovac Dimitrovgrad Zaječar Ivanjica Jagodina 89.4 101.9 52.1 108.7 87.9 110.5 54.9 84.2 120.2 39.4 49.9 Rang 66 19 73 3 21 2 33 120 128 49 29 110 62 113 136 97 40 99 72 87 86 121 51 Broj telefonskih pretplatnika na 100 stanovnika nivo RS 46.3 105.4 584.3 57.4 89.9 69.4 105.7 58.3 40.2 90.2 118.5 116.3 44.1 104.2 106.6 80.5 105.5 34.5 89.7 43.9 80.7 75.1 94.000 stanovnika Promet u trgovini na malo po stanovniku Rang 89 7 118 1 13 2 75 134 130 25 12 148 103 142 50 26 14 29 84 16 34 21 11 nivo RS 60.5 61.6 75.6 45.0 34.0 40.6.8 150.9 84.3 111.2 68.6 122.5 127.1 49.2 73.5 53.7 61.8 63.6 79.6 64.8 655.5 69.9 79.9 280.6 38.5 94.6 69.1 108.1 Rang 153 8 21 1 56 2 11 124 76 29 59 143 92 54 132 111 27 31 86 30 22 105 28 nivo RS 72.7 35.2 257 .4 83.1 150.9 478.9 103.4 Rang 34 9 137 1 23 2 65 111 121 147 57 136 91 60 145 43 62 25 46 120 101 83 71 Broj zaposlenih na 1.6 75.4 86.

9 68..4 46.5 120.8 103.8 22.9 34.6 85.0 65.9 111.0 117.6 78.5 90.6 .9 77.6 66. Broj telefonskih pretplatnika na 100 stanovnika nivo RS 89.1 111.8 133.3 52.5 26.3 161.7 111.4 Rang 29 56 117 12 109 87 59 52 49 113 132 67 96 162 51 19 15 157 105 142 50 39 16 Broj zaposlenih na 1.4 65.7 75.8 Rang 74 130 23 37 26 25 88 89 93 134 109 62 33 141 38 12 15 5 73 142 91 9 39 nivo RS 69.0 110.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji Korigovani narodni dohodak po stanovniku nivo RS Kladovo Knić Knjaževac Kosjerić Kragujevac – grad Kraljevo Kruševac Lajkovac Lapovo Leskovac Loznica Lučani Ljig Majdanpek Negotin Grad Niš Niš Niška Banja Nova Varoš Novi Pazar Paraćin Pirot Požarevac 101.3 99.6 45.0 85.8 56.3 258 .6 23.1 88.6 136.6 93.6 54.3 37.1 67.8 64.9 Rang 57 54 59 39 61 44 103 23 56 68 67 100 84 108 26 17 16 155 24 116 47 150 5 2005–2006.5 99.7 86.1 125.6 72.5 88.0 81.2 120.5 58.7 81.9 131.6 78.5 80.3 106.0 95.2 62. 80.0 77.1 101.0 116.9 73.000 stanovnika Promet u trgovini na malo po stanovniku Rang 99 155 78 110 15 37 52 100 38 69 87 104 105 28 71 24 18 108 54 81 57 8 23 nivo RS 65.9 99.1 80.2 126.3 111.7 105.4 67.0 97.0 84.7 42.5 60.3 89.5 70.7 69.8 117.0 62.0 82.2 161..5 79.0 81.0 62.2 68.0 49.9 72.4 100.3 101.1 59.2 114.4 63.9 84.1 54.0 57.5 48.

8 82.2 62.0 259 .6 78.8 84.2 56.9 82.8 258.6 83.9 56.8 166.6 88.2 56.0 100.1 25.8 58.2 86.8 61.8 76.7 91.5 85.8 37.4 90.5 117.6 48.7 67.9 41.3 58.9 54.9 96.5 96.6.7 87.2 64.8 Rang 58 118 24 156 43 52 144 99 69 36 137 133 78 48 123 16 4 18 47 147 40 81 nivo RS 80.2 110.8 64.6 55.8 Rang 66 141 123 114 102 72 153 75 89 104 44 110 99 90 108 41 64 33 26 76 112 5 Broj zaposlenih na 1.0 68.5 84.6 95.3 54.6 85. Bezbednost u lokalnoj zajednici Korigovani narodni dohodak po stanovniku nivo RS Požega Priboj Prokuplje Rača Raška Svilajnac Svrljig Smederevo Smederevska Palanka Sokobanja Topola Trstenik Ćićevac Ćuprija Ub Užice Čajetina Čačak Šabac Ada Alibunar Apatin 72.7 62.2 71.6 17.8 50.2 98.6 83.5 54.8 113.1 98.6 85.5 138.1 47.3 69.4 47.4 73.9 58.9 23.6 115.3 119.7 42.7 63.9 85.7 100.9 101.5 112.9 66.5 57.0 109.000 stanovnika Promet u trgovini na malo po stanovniku Rang 74 60 58 129 63 91 43 36 94 35 126 62 61 77 144 20 65 39 64 49 115 76 nivo RS 37.6 106.6 79.9 67.8 90.5 73.2 85.0 100.3 38.3 71.6 85.4 29.8 96.8 57.7 106.7 123.8 95.3 Rang 129 130 74 153 9 15 161 18 80 58 25 118 60 35 104 38 14 34 12 105 152 20 Broj telefonskih pretplatnika na 100 stanovnika nivo RS 94.

1 74. Korigovani narodni dohodak po stanovniku nivo RS Bač Bačka Palanka Bačka Topola Bački Petrovac Bela Crkva Beočin Bečej Vrbas Vršac Žabalj Zrenjanin Inđija Irig Kanjiža Kikinda Kovačica Kovin Kula Mali Iđoš Nova Crnja Novi Bečej Novi Kneževac 69.7 94.9 57.0 105.5 111.9 51.1 38.6 86.3 97.2 100.2 65.0 79.9 43.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.6 260 .8 100.9 76.8 91.5 51.9 80.8 82.3 147.6 52.5 76.2 72. 61.9 92.2 82.1 112.6 46.1 88.9 123.5 96.0 55.8 75.8 99.3 67.6 62.0 113.8 120.1 64.7 96.5 81.5 99.1 32.9 151.3 71.6 29..0 52.0 84.6 77.9 84.6 35.3 115.3 79.3 76.6 60.7 75.0 72.6 94.4 132.7 83.3 114.9 .1 95.1 32.1 106.9 81.7 96.3 67.6 51.000 stanovnika Promet u trgovini na malo po stanovniku Rang 82 44 56 48 123 67 40 19 22 112 46 97 133 72 41 138 90 73 127 137 113 80 nivo RS 36.9 170.3 70.1 Rang 73 22 48 88 86 30 8 17 11 47 21 98 63 28 18 94 58 27 129 69 82 45 Broj zaposlenih na 1.6 48.4 65.9 70.5 82.2 59.2 94.8 89.2 51.9 Rang 72 49 136 17 121 150 110 50 117 106 41 120 94 125 60 42 96 101 79 51 128 57 nivo RS 77.4 80.6 Rang 131 41 46 145 135 50 96 142 37 91 7 78 127 22 30 140 114 11 92 162 63 101 Broj telefonskih pretplatnika na 100 stanovnika nivo RS 90.6 58..0 50.0 82.6 62.

6. Bezbednost u lokalnoj zajednici

Korigovani narodni dohodak po stanovniku nivo RS Novi Sad – grad Opovo Odžaci Pančevo Pećinci Plandište Ruma Senta Sečanj Sombor Srbobran Sremska Mitrovica Sremski Karlovci Stara Pazova Subotica Temerin Titel Čoka Šid 148,9 93,6 88,0 191,0 70,6 57,1 89,8 129,6 66,8 85,5 61,3 65,3 41,9 63,3 116,7 58,6 48,3 57,5 71,9 Rang 10 31 40 7 70 106 35 14 80 42 93 81 135 85 20 100 125 103 68

Broj zaposlenih na 1.000 stanovnika

Promet u trgovini na malo po stanovniku Rang 5 151 53 32 101 86 96 51 121 47 102 79 156 55 17 85 141 135 93 nivo RS 144,7 39,1 46,6 95,6 51,5 41,3 61,0 88,4 28,1 83,9 79,4 66,1 39,0 58,3 121,9 77,0 28,6 38,9 54,7 Rang 8 123 106 27 94 119 65 31 147 36 42 52 124 69 13 45 146 125 81

Broj telefonskih pretplatnika na 100 stanovnika nivo RS 132,6 83,3 103,4 87,6 67,3 95,1 79,4 93,8 97,8 103,9 65,3 94,2 103,3 79,4 97,1 92,3 91,7 86,7 82,6 Rang 10 97 34 83 135 55 113 63 45 32 139 61 35 112 46 67 71 84 100

nivo RS 157,2 39,9 89,3 101,8 69,7 73,8 70,9 90,0 61,7 92,1 69,2 77,7 33,4 88,0 114,2 74,4 49,5 52,1 71,1

261

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

2005–2006.

6.8. Organizacija i funkcionisanje civilne zaštite u okvirima lokalne zajednice kao izvor bezbednosti
6.8.1. Normativnopravna uređenost civilne zaštite u Republici Srbiji
Civilna zaštita se planira, organizuje i osposobljava u skladu sa potrebama i materijalnim mogućnostima društva, a na osnovu procena ugroženosti i povredljivosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i drugih većih nesreća i opasnosti u miru i ratu. Potreba za CZ i ukupnim sistemom zaštite i spasavanja u Srbiji posebno je aktuelna posle agresije NATO-a 1999. godine, kada je razvoj ratne tehnike u pogledu dometa, razorne moći i posledica mogućih dejstava na stanovništvo, materijalna i druga dobra dostigao visok stepen. Tome su doprinele i elementarne nepogode i specifični akcidenti poslednjih godina, koji su na prostoru Republike Srbije doveli do značajnih, pre svega, materijalnih razaranja i onemogućavanja povoljnijih uslova za siguran, bezbedan i kvalitetan život građana. Civilna zaštita je danas upravno smeštena u okviru Ministarstva odbrane, a normativno uređena zastarelim zakonskim rešenjima Zakonom o odbrani iz 1994. godine i Uredbom o organizaciji i osposobljavanju jedinica CZ i o merama zaštite i spasavanja civilnog stanovništva i materijalnih dobara, takođe iz 1994. godine. Civilna zaštita dobija sve više na značaju i sa porastom ugroženosti od elementarnih nepogoda i akcidenata u miru, kao i novih bolesti, koje su za sada uglavnom regionalnog i lokalnog značaja, ali koje prema predviđanjima stručnjaka u bliskoj budućnosti mogu dobiti i pandemijske razmere (ptičji grip i slično). Zakonska regulativa Republike Srbije, koja tretira problematiku civilne zaštite, dakle, zastarela je i prevaziđena, posebno ako sa poredi sa naprednim zakonskim rešenjima evropskih zemalja, ali i ako se posmatra u odnosu na potrebe i zahteve savremenog čoveka i društva u celini u Srbiji. Pregled osnovnih normativnih rešenja na kojima se zasniva sistem civilne zaštite u Srbiji danas bi izgledao ovako: 1. Zakon o odbrani,212 Službeni list SRJ, br. 43/94;
212 Iako su postojećom normativnom regulativom dati neki elementi civilne zaštite (mere, jedinice, rukovođenje) uočljivo je da se Zakonom o odbrani u delu koji se odnosi na civilnu zaštitu ignorisalo organizaciono-funkcionalno ostvarenje i stručno realizovanje iskustva u funkcionisanju civilne zaštite. Zakonom je, od pojmovnog određenja „Civilna odbrana i zaštita“ do sadržaja članova Zakona, krajnje površno obuhvaćena oblast civilne zaštite, ne uređujući delatnost u skladu sa prirodom svojih zadataka, stranim iskustvima i postulatima međunarodnog prava. Između ostalih spornih rešenja, značajno je uočiti da su štabovi civilne zaštite na svim nivoima organizovanja, kao rukovodeći organ u sprovođenju zaštite i spasavanja, ukinuti a da pri tome nisu predviđeni drugi oblici rukovođenja i koordiniranja akcija zaštite i spasavanja. Takođe nisu utvrđene obaveze organizovanja, pripremanja i sprovođenja

262

6. Bezbednost u lokalnoj zajednici

Zakon o odbrani Republike Srbije, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 45 i 85/91; 3. Zakon o Vojsci Jugoslavije, Službeni list SRJ, br. 43/94, izmene i dopune: Službeni list SRJ, br. 28/96, 44/99 i 74/99; 4. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 20/77, 24/85, 27/85, 52/89, 61/89, 53/93, 67/93, 48/94, 20/97; 5. Uredba o organizovanju i osposobljavanju jedinica Civilne zaštite i o merama zaštite i spasavanja civilnog stanovništva i materijalnih dobara, Službeni list SRJ, br. 54/94; 6. Uredba o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 21/92. Na polju razvoja strukture civilne zaštite u Srbiji nije se, kao što se iz ovog pregleda vidi, ništa značajno pokrenulo više od 10 godina, iako su okolnosti nalagale urgentne aktivnosti i preduzimanje opsežnih mera kako bi se u svakom trenutku građani osećali sigurno i bezbedno. Tamo gde je država „zatajila“, ukoliko to nije značilo kršenje zakona, lične inicijative ili inicijative u okviru zajednice (lokalna je sasvim prihvatljiv nivo) pružile su ili mogu pružiti dobra rešenja, na kojima u svakom slučaju treba još raditi i uobličavati ih. Pošto je uočen problem u rukovođenju civilnom zaštitom i nije postojala mogućnost da se supstituišu štabovi civilne zaštite za određenu teritoriju, Naredbom ministra odbrane neposredno pre otpočinjanja NATO agresije, obrazovani su štabovi civilne zaštite za teritoriju okruga i opštine. Za komandante su postavljeni načelnici okruga i predsednici izvršnih odbora opština. Štab civilne zaštite za teritoriju Republike Srbije obrazovan je u drugom mesecu rata, čime je globalno zaokrugljena organizacija rukovođenja civilnom zaštitom u Republici Srbiji. Tokom agresije NATO-a civilna zaštita je funkcionisala onoliko efikasno koliko su se uspela u praksi primeniti rešenja koja su bila poznata na ovim prostorima do donošenja Zakona o odbrani iz 1994. godine (štabovi civilne zaštite, poverenici, obaveze opštine u civilnoj zaštiti, angažovanje preduzeća, organizacija i službi opremljenih i osposobljenih za zaštitu i spasavanje itd). Kao što i član 16. Zakona o lokalnoj samoupravi predviđa da lokalna samouprava organizuje zaštitu od elementarnih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica, većina opština u Srbiji je formirala posebne štabove za zaštitu od elementarnih nepogoda, koji funkcionišu nezavisno od ranije formiranih štabova civilne zaštite. U tekstu koji sledi videće se brojčani odnos ovih štabova.
preventivnih i operativnih mera civilne zaštite, a nisu u potpunosti razgraničena prava i obaveze, prema civilnoj zaštiti preduzeća, organizacija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem kao svojom redovnom delatnošću.

2.

263

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

2005–2006.

Štabovi za zaštitu i spasavanje i poverenici civilne zaštite predstavljaju operativno-stručne organe koji se obrazuju za operativno rukovođenje pripremama i upotrebom civilne zaštite u akcijama zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara u uslovima vanrednih (kriznih) situacija. Takođe, važni su za koordinaciju aktivnosti ostalih učesnika pri realizaciji zadataka zaštite i spasavanja na teritoriji svoje odgovornosti. Kada je reč o upravnom situiranju civilne zaštite, iskustva stranih zemalja su različita, ali, bez obzira na upravni položaj civilne zaštite, ona se definiše kao kompleksna međuresorna delatnost neomeđena nikakvim upravnim okvirom bilo kojeg društvenog podsistema. To im omogućava postojanje Zakona o civilnoj zaštiti kojim se definiše sistem zaštite i spasavanja i centralno mesto i uloga civilne zaštite u tom sistemu. Sadašnji upravni položaj civilne zaštite u Srbiji u okviru ministarstva odbrane nije nepoznat međunarodnoj praksi, ali zahteva drugačiji pristup rešavanju ovog pitanja. To pre svega podrazumeva priznavanje specifičnosti delovanja civilne zaštite kao međuresorne delatnosti, njene mirnodopske funkcije i potrebe regulisanja ove oblasti jednim sistemskim zakonom. Bez želje da prejudiciramo konačno rešenje i upravno postavljanje civilne zaštite, želeli smo samo da ukažemo na to da civilna zaštita kao sistem mora imati određenu ulogu, načela organizovanja, zadatke i elemente koje je potvrdila dosadašnja teorija i praksa, kao i međunarodna iskustva i standardi. To su nam potvrdili i rezultati istraživanja do kojih smo došli, a čije šire predstavljanje sledi.

6.9. Rezultati empirijskog istraživanja
Istraživanje o strukturi i funkcionisanju štabova civilne zaštite (CZ) i postojanju, strukturi i funkcionisanju drugih štabova iz domena zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda obavljeno je putem poludirigovanog anketnog upitnika, koji je dat u prilogu I. Distribuiranje i prikupljanje podataka obavljeno je tokom novembra i decembra 2006. godine, na teritoriji opština Republike Srbije (bez podataka sa Kosova i Metohije). Ispitanici iz opština, referati za odbranu MO, nadležni za funkcionisanje štabova civilne zaštite, i opštinske uprave, nadležne za funkcionisanje štabova za zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda, u najvećem broju su se odazvali istraživanju, tako da je 155 opština dostavilo podatke za štabove CZ, a 47 opština i za druge štabove iz ove oblasti. Obrada podataka je, dakle, obuhvatila 202 upitnika. Anketnim upitnikom su obuhvaćene sledeće oblasti: A) sastav operativnih organa i snaga civilne zaštite (postojanje štabova, pravni osnov formiranja); 264

6. Bezbednost u lokalnoj zajednici

B) struktura štaba (broj članova, dodatno angažovani članovi, obrazovna struktura, nacionalna struktura, starosna struktura, stručna osposobljenost); C) funkcionisanje i saradnja sa institucijama na državnom i lokalnom nivou (ocena saradnje, ocena organizacije i funkcionisanja štabova u praksi, opremljenost); D) posledice elementarnih i drugih većih nepogoda tokom 2005. i 2006. godine (procena štete, nadoknada štete, pritužbe građana, zbrinjavanje ljudi); E) zaštita životne sredine (posledice elementarnih i drugih većih nepogoda tokom 2005. i 2006. godine na životnu sredinu).213

6.9.1. Sastav i struktura operativnih snaga civilne zaštite
Na grafikonu 2 prikazan je opšti pregled stanja u opštinama Srbije, koji pokazuje da iz uzorka od 155 opština prepoznajemo 70% u kojima funkcioniše samo štab CZ, dok u 30% opština funkcioniše (ili je funkcionisao u vanrednim situacijama) još i štab za zaštitu od elementarnih nepogoda.
Grafikon 2

Najčešći naziv koji nosi štab formiran na inicijativu lokalne samouprave jeste Operativni/Opštinski štab za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća ili Operativni/Opštinski/Krizni štab za odbranu (zaštitu) od poplava. U tabeli u prilogu II dat je pregled identifikovanih štabova po opštinama, kao prvog indikatora u istraživanju: utvrđivanje postojanja i organizacionih formi štabova koji funkcionišu u oblasti zaštite i spasavanja. Referati za odbranu MO ukazuju na
213 Podaci su dati na raspolaganje istraživačima iz oblasti ekološke bezbednosti, tako da neće biti predmet šireg razmatranja.

265

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji

2005–2006.

to da je internim aktima (koji su nedostupni, jer su klasifikovani kao poverljivi) uređeno postojanje štaba za svaku opštinu u Srbiji poimenično, sa profilisanim brojem članova i specifikovanim materijalno-tehničkim formacijskim sredstvima (MTS) i načinom funkcionisanja. Sa druge strane, lokalna samouprava je svojim odlukama, u 99 opština, pozivajući se na Zakon o lokalnoj samoupravi (član 18), a oslanjanjući se na resurse lokalnih organa i institucija, dodatno formirala štabove koji funkcionišu u slučajevima vanrednih situacija (prilog II). Iz tabele je vidljivo da su odluke o formiranju operativnih štabova donosile Skupštine opštine, odnosno Predsednik opštine. U daljem pregledu rezultata zastupljeni su podaci za 47 opštinskih operativnih štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda, koji funkcionišu u praksi. Na grafikonu br. 3 prikazana su mišljenja ispitanika u pogledu pravnih okvira, u opštinskim propisima koji definišu postojanje i delovanje drugog štaba iz domena zaštite i spasavanja, osim štaba CZ. Uočljiva je razlika u mišljenju članova štabova, jer 71% ispitanika iz štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda smatra da je delovanje štabova definisano opštinskim propisima.
Grafikon 3
Definisanost postojanja {taba za za{titu od elementarnih nepogoda (kriznih, za odbranu od poplava i sličnih) u op{tinskim propisima 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Štab CZ Štab za zaštitu od element. nepogoda 43% 29% 57% 71%

Da

Ne, ali smo ga formirali po pojavi krizne situacije

Navedeni štabovi, namenjeni zaštiti i spasavanju ljudi, dobara i životne sredine, rade u sadejstvu u lokalnim zajednicama, uglavnom zahvaljujući pojedincima, dakle ljudskom potencijalu. Sadejstvo je uglavnom bazirano na ličnim kontaktima ili su pak članovi štaba CZ ujedno i članovi drugog operativnog štaba (dajući mu na taj način podršku, jačajući vezu sa građanima, štiteći interese građana). Sistemski, u pravnim okvirima postojećeg rešenja, oni ne moraju sarađivati, štaviše, u nekim krugovima smatrano je da su lokalni štabovi „kontra“ 266

Profil opštinskog štaba civilne zaštite Cilj ovog dela istraživanja bio je formiranje pregleda o sastavu štabova. Blace sa 6 članova. obrazovnoj. Surdulica sa 6 članova i Trgovište sa 7 članova. dobijen dominantnom frekvencijom pojave. Grafikon 4 Struktura {tabova CZ po broju članova 5% 5% 2% 1% 5% 1% 1% 6% 23% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26% 14 15 preko 15 10% 15% 267 . nasuprot tome. a to se manifestovalo značajnom raspravom kod predlaganja Zakona o zaštiti i spasavanju. dok. jer je primetan ogroman interval varijacije.1. Irig sa 7 članova. stručnoj i nacionalnoj strukturi. od čak 22 člana. Posebno se istuču slučajevi opština Ljig. Na grafikonu 4 prikazana je struktura štabova CZ po broju članova. njihovoj polnoj. starosnoj. Profil prosečnog opštinskog štaba CZ. neki opštinski štabovi funkcionišu sa vrlo velikim brojem: 27 članova u Užicu. U pregledu su izdvojeni rezultati za štabove CZ i štabove za zaštitu od elementarnih nepogoda. 20 članova u Vršcu.9. odslikati stanje u segmentu zaštite i spasavanja u lokalnim zajednicama. A) Struktura štabova CZ Prosečan broj članova štaba iznosi 9. Novoj Crnji i Rekovcu ili Požarevcu sa 19 članova. gde štab broji 5 članova. Bezbednost u lokalnoj zajednici zvaničnom sistemu odbrane.1.6. Osečina sa 6 članova. kao kompozitni indikator. 6. odnosno štaba za zaštitu od elementarnih nepogoda. najpre će.

U radu štabova CZ najčešće su dodatno angažovani inženjeri: građevinski. koje ukazuje na to da ženskog stanovništva ima bar 50% (a u većini opština i nekoliko procenata više žena od muškaraca). Topola. ali je i u ovom slučaju izražen veliki interval varijacije tog broja. ali i sa 37% štabova u kojima uopšte nema članova ženskog pola (grafikon 6). Učešće veće od 30% žena u sastavu zabeleženo je samo u opštinama Pećinci. Štabovi su dodatno angažovali u svom radu prosečno još 5 članova.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. poljoprivredni. 268 . Plandište. Kovin. Rakovica i Trstenik (u kojem jedinom preovladavaju žene. Na grafikonu 5 prikazana je struktura štabova po dodatnom broju anagažovanih članova. Grafikon 5 Struktura {tabova CZ po broju dodatno anga`ovanih članova 6% 0% 8% 1% 3% 0% 2% 10% 2 3 4 5 6 3% 23% 7 8 9 10 11 12 13 8% 10% 26% preko 13 Polna struktura štabova CZ ukazuje na prosečan sastav štaba od 88% muškaraca i 12% žena. sa 89% članova). geodetski. mašinski. Čajetina. geološki. Kučevo. 16 u Novom Sadu ili Golupcu. te nešto manje lekari i rukovodioci iz državne uprave i JKP. od 2 pa dok čak 20 u Arilju. Stara Pazova. a potom inspektori: komunalni i za zaštitu životne sredine. naročito uzevši u obzir prethodno izneto stanje u opštinama. kada su u pitanju aktivnosti štabova. Stoga se jasno uočava neuključenost žena u aktivnosti CZ.

Bezbednost u lokalnoj zajednici Grafikon 6 Polna struktura {tabova CZ 6% 21% 37% 0% `ena 1-10% `ena 10-20% `ena 20-30% `ena preko 30% `ena 26% 10% Obrazovna struktura štabova opisana je kroz zastupljenost članova štaba sa srednjom stručnom spremom (SSS).6. sa najmanje članova sa visokom stručnom spremom. Grafikon 7 Obrazovna struktura {tabova CZ 1% 35% 10% 18% 36% 0-20% sa VS 20-40% sa VS 40-60% sa VS 60-80% sa VS 80-100% sa VS Najlošija struktura. Batočina. što ukazuje na zaključak da se vodilo računa o važnosti formalnog obrazovanja članova štaba CZ (grafikon 7). Ova struktura prevazilazi obrazovne strukture celokupnog stanovništva po opštinama. Nova Crnja i Petrovac (25% 269 . što ukazuje na solidnu platformu za rad štabova kada je u pitanju stepen stručne spreme. U štabovima CZ je aktivno 71% članova sa VSS. 16% sa VŠS i 13% članova sa SSS. pojavljuje se u opštinama Žabalj (13% VS). višom (VŠS) i visokom stručnom spremom (VSS) u ukupnom broju članova.

shodno popisnim rezultatima). Mladenovac (0% članova starosti od 20–40 godina. Starosna struktura štabova opisana je zastupljenošću pojedinih starosnih kategorija: članova starosti od 20 do 30 godina – prosečno ih je 1%. Grafikon 8 Prosečna starosna struktura {taba CZ 2% 1% 33% 14% 20-30 god 31-40 god 41-50 god 51-60 god preko 60 god 50% 270 . 22% članova starosti 41–50 godina i 56% članova starosti od 51–60 godina i 22% članova sa preko 60 godina). dok je najviše članova sa 41 do 50 godina. kako je i očekivano. a najbolja struktura je u Brusu. VS). kojih je u proseku 14%. Loznici. Novom Pazaru. 25% starosti od 31 do 40 godina i 25% članova starosti od 41 do 50 godina. 12% članova su pripadnici nacionalnih manjina (najviše je Mađara i Bošnjaka. Valjevu. Paliluli. Nacionalna struktura štabova CZ ukazuje na adekvatnu zastupljenost nacionalnih manjina u štabovima. Pirotu. adekvatna starosnoj strukturi stanovništva po opštinama. Vlasotincu. Svakako treba poboljšati učešće starosnih grupa od 20–30 godina i 31–40 godina u ukupnom broju članova štaba (grafikon 8). a sa 51 do 60 godina starosti ima 33% članova. Kao opštine sa najnepovoljnijom starosnom strukturom ističu se Vladimirci (0% članova starosti od 20–40 godina. Malom Iđošu. Šapcu. poput obrazovne. njih 50%. Uzimajući u obzir sve štabove. 12% članova starosti 41–50 godina i 88% članova starosti od 51–60 godina). Starosna struktura je. Ćupriji. Najbolju starosnu strukturu ima opština Vranje. Žagubici i Žitištu (100% VS).Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Kuršumliji. 20% članova starosti 41–50 godina i 80% članova starosti od 51–60 godina) i Bajina Bašta (0% članova starosti od 20–40 godina. sa 50% članova starosti od 20 do 30 godina. Članova sa preko 60 godina svega je 2%. koja je proporcionalna strukturi stanovništva svake opštine. članova starosti 31 do 40 godina. Nišu. Vranju.

do 10 godina. a neki oblik stručne edukacije (seminar. magistraturu ili doktorat 1% članova. Ovakva struktura se može smatrati dobrom platformom za nadograđivanje i usavršavanje mladih kadrova u oblasti CZ. trening) pohađalo je 14% članova štabova (grafikon 10). Prosečna struktura štaba CZ govori da je u njemu 56% članova sa relativno malim iskustvom. od 11–20 godina. Bezbednost u lokalnoj zajednici Struktura članova štaba prema prethodnom iskustvu u oblasti zaštite i spasavanja. tako da 90% njih iskazuje stav da su zainteresovani za neku vrstu edukacije iz stručne oblasti. preko 30 godina iskustva. 271 . dok je iz te oblasti završilo specijalizaciju 4% članova. Članovi štaba su veoma svesni te potrebe. 16% članova sa 21 do 30 godina iskustva i 3% sa preko 30 godina iskustva (grafikon 9). life long learning) edukacijom članova u navedenim oblastima. rizicima i sličnim procesima. kurs. a koja sada ne postoji u nekom značajnijem i formalizovanom obliku. odnosno upravljanja vanrednim (kriznim) situacijama i rizicima. Ovakva prosečna slika opštinskog štaba ukazuje na neophodne potrebe za dodatnom (kontinuiranom. zatim 25% sa iskustvom od 11 do 20 godina. prikazana je formiranjem sledećih kategorija: do 10 godina iskustva.6. 21–30 godina. Grafikon 9 Prosečna struktura {taba CZ po iskustvu članova 16% 3% 0-10 god 11-20 god 26% 55% 21-30 god preko 30 god Struktura članova štaba prema stručnoj osposobljenosti pokazuje da je u okviru štaba prosečno 29% članova sa završenim fakultetom iz oblasti civilne zaštite ili upravljanja vanrednim (kriznim) situacijama.

Palilula – 18 članova i Valjevo – 17 članova.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Kovačica. Grafikon 10 B) Struktura štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih većih nesreća Prosečan broj članova štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda iznosi 6. dok su najbrojniji štabovi u opštinama Ćuprija – 22 člana. s obzirom na veliki interval varijacije od čak 19 članova (grafikon 11). Grafikon 11 Struktura {tabova za za{titu od elementarnih nepogoda po broju članova 3 14% 5% 2% 15% 7% 2% 2% 4 5 6 7 8 9% 7% 5% 9% 9% 14% 9 10 11 12 13 14 preko 15 Prosečan broj dodatno angažovanih članova iznosi 5. Kikinda i Dimitrovgrad. ali ponovo sa izraženim intervalom varijacije do 19 članova (grafikon 12). izražen dominantnom frekvencijom pojavljivanja. Ističu se slučajevi opština 272 . Postoje štabovi sa samo 3 člana. u opštinama Novi Beograd.

a Kikinda 15 članova. Sopot i Vrnjačka Banja po 6 članova. Smederevska Palanka. Podaci jasno govore o nedovoljnoj uključenosti žena u rad operativnih/rukovodećih organa CZ. rukovodioci iz državne uprave i JKP. hemijski. sanitarni i za zaštitu životne sredine. Grafikon 13 Polna struktura {tabova za elementarne nepogode 19% 33% 20-30% `ena 10-20% `ena 1-10% `ena 30-40% `ena 9% 13% 0% `ena 26% 273 . geodete. lekari. Bezbednost u lokalnoj zajednici Ada. veterinari.6. Zvezdara. pripadnici MO i MUP. ali i na 33% štabova u kojima uopšte nema članova ženskog pola (grafikon 13). Grafikon 12 Struktura {tabova za za{titu od elementarnih nepogoda po broju dodatno anga`ovanih članova 0% 3% 3% 11% 8% 13% 8% 8% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3% 5% 5% 8% 17% 8% 13 preko 13 U radu štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda najčešće su dodatno angažovani inženjeri: građevinski. a potom inspektori: komunalni. koje su angažovale samo po 1 člana. profesori civilne odbrane. veterinarski. Bela Palanka. dok su opštine kao Čoka anagažovale 20 članova. poljoprivredni. Polna struktura štabova ukazuje na prosečan sastav štaba od 86% muškaraca i 14% žena. Valjevo i Ub. mašinski. tehnološki. geološki. Učešće veće od 30% žena u sastavu štaba zabeleženo je samo u opštinama Senta.

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Tutinu. Despotovac i Kruševac (0% članova starosti od 20–40 274 . javlja se u Paraćinu i Žabarima (0% VS). dok je najviše članova starosti 41 do 50 godina. Paliluli. Grafikon 14 Obrazovna struktura {tabova za za{titu od elementarnih nepogoda 9% 0-20% sa VS 20-40% sa VS 40-60% sa VS 60-80% sa VS 80-100% sa VS 15% 24% 35% 17% Najlošija obrazovna struktura. članovi starosti od 31 do 40 godina. njih 47%. Starosna struktura opisana je zastupljenošću pojedinih starosnih kategorija: članovi od 20 do 30 godina starosti – prosečno ih je 3%. Ova struktura prevazilazi obrazovne strukture po opštinama u odnosu na ukupno stanovništvo. kojih je u proseku 16%. 16% sa VS i 18% članova sa SSS. Pirotu. iako je stanje nešto bolje nego kod štabova CZ. a sa 51 do 60 godina starosti ima 32% članova. Novom Pazaru i Kruševcu (100% VS). Zvezdari. Osečini (18% VS) i Ljigu (20% VS). Svakako treba poboljšati učešće starosnih grupa od 20–30 godina i 31–40 godina u ukupnom broju članova. sa najmanje članova sa visokom stručnom spremom. Članova sa preko 60 godina ima 2% (grafikon 15). Starosna struktura je. što ukazuje na zaključak da se i ovde vodilo računa o važnosti formalnog obrazovanja članova štaba. U štabovima za zaštitu od elementarnih nepogoda učestvuje 66% članova sa VSS. što ukazuje na solidnu platformu za rad štabova kada je u pitanju stepen stručne spreme (grafikon 14). adekvatna starosnoj strukturi stanovništva po opštinama. 31% članova starosti 41–50 godina i 69% članova starosti od 51–60 godina). a najbolja u Savskom Vencu. Kao opštine sa najlošijom starosnom strukturom ističu se Niš (0% članova starosti od 20–40 godina. poput obrazovne.

ovakva struktura po iskustvu članova može se smatrati dobrom platformom za nadograđivanje i usavršavanje mladih kadrova u stručnoj oblasti. 21–30 godina i preko 30 godina iskustva. 275 . do 10 godina. rizicima i sličnim procesima. Najbolju starosnu strukturu ima opština Vranje sa 28% članova starosti od 20 do 30 godina. Prosečna struktura štaba govori da je u njemu 64% članova sa relativno malim iskustvom. Grafikon 15 Prosečna starosna struktura {taba za za{titu od elementarnih nepogoda 2% 32% 3% 16% 20-30 god 31-40 god 41-50 god 51-60 god 47% preko 60 god Struktura štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda prema prethodnom iskustvu u oblasti zaštite i spasavanja. koja je proporcionalna strukturi stanovništva svake opštine. 22% članova starosti od 31 do 40 godina i 50% članova sa 41 do 50 godina starosti. kako je i očekivano shodno popisnim rezultatima). 12% članova sa 21 do 30 godina iskustva i 2% članova sa preko 30 godina iskustva (grafikon 16). odnosno upravljanja vanrednim (kriznim) situacijama. prikazana je formiranjem sledećih kategorija članova: sa manje od 10 godina iskustva. 37% članova starosti 41–50 godina i 63% članova starosti od 51–60 godina). Uzimajući u obzir sve štabove. zatim 22% članova štaba sa iskustvom od 11 do 20 godina. 14% članova su pripadnici nacionalnih manjina (najviše je Mađara i Bošnjaka. Iako za nijansu nepovoljnija od strukture štabova CZ. Nacionalna struktura štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda ukazuje na adekvatnu zastupljenost nacionalnih manjina u štabovima. Bezbednost u lokalnoj zajednici godina.6. sa 11–20 godina.

Ovakva prosečna slika opštinskog štaba za zaštitu od elementarnih nepogoda ukazuje na neophodnu dodatnu (stalnu) edukaciju članova u navedenim oblastima. rizicima i sličnim fenomenima). a neki oblik stručne edukacije (seminar. Članovi štaba su veoma svesni te potrebe. a koja sada ne postoji u nekom značajnijem i/ili obavezujućem obliku. trening) pohađalo je 9% članova. kurs. Grafikon 17 Pregled zastupljenosti oblika edukacije za {tab za za{titu od elementarnih nepogoda 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% sa za v r{ za v r{ en im fak ul t et o m en as za v r{ pe cij a liz a en am ag za v r{ ist ra t ur a/ d ok en ne ki iz ob la cij a ob lik ed u sti tor ka c at ije CZ 276 . kriznim situacijama.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. tako da 95% njih iskazuje stav da su zainteresovani za neku vrstu edukacije iz stručne oblasti. magistraturu ili doktorat 0.2%. dok je iz navedene oblasti specijalizaciju završilo 3%. Grafikon 16 Prosečna struktura {taba za za{titu od elementarnih nepogoda prema iskustvu članova 2% 12% 0-10 god 22% 64% 11-20 god 21-30 god preko 30 god Struktura po stručnoj osposobljenosti članova štaba pokazuje da je prosečno u okviru štaba 28% članova sa završenim fakultetom iz oblasti civilne zaštite (ili upravljanja vanrednim.

1. stručnih kurseva i seminara. nemamo ni sada 78% 277 .2. a da je 8% njih formiralo planove nakon pojave krizne situacije. Primetno je da planove za upravljanje vanrednim situacijama nemaju ne samo nerazvijene opštine. područja sa visokim potencijalima. njih 22%. literature. Kraljevo i Zrenjanin. već ni gradovi Novi Sad i Kragujevac. razmene iskustava u zemlji i inostranstvu i sličnih aktivnosti). To možemo delimično tumačiti i kompleksnoću izrade planova. poput Trgovišta.2. sa niskim potencijalima (ekonomskim.6.9. Grafikon 18 Struktura ocene postojanja pripremljenih planova za upravljanje vanrednim situacijama po podacima iz {tabova CZ 14% Da 8% Formirani su nakon pojave krizne situacije Ne. Pregled elemenata funkcionisanja opštinskih štabova i saradnje sa institucijama 6. ali i nedovoljnom agilnošću. značajan broj štabova.9. U tabeli 10 dat je spisak opština u kojima su štabovi CZ izrazili stav da nemaju planove za upravljanje vanrednim situacijama. do sada je delovao reaktivno. demografskim i drugim). Gadžinog Hana ili Ražnja. bez planova za upravljanje. Postojanje pripremljenih planova za upravljanje vanrednim situacijama Sa grafikona 18 je vidljivo da je 14% opštinskih štabova „ušlo“ u vanredne situacije nepripremljeno. post festum. ali i svoje okruženje za moguće vanredne prilike koje bi ugrozile bezbednost i sigurnost. stručnih poseta. umesto da preventivno planira i priprema tim. Dakle. kadrovskim. Bezbednost u lokalnoj zajednici 6. slabom opremljenošću i osposobljenošću štabova (u smislu nedostatka računarske opreme.

nepogoda 16% Da Formirani su nakon pojave krizne situacije 21% 63% Ne.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. najviša ocena – 5) a) Saradnja na državnom nivou – Ministarstvo odbrane Štab CZ: Saradnju sa Ministarstvom odbrane (MO) ocenio je (očekivano) najveći broj štabova (137). Dimitrovgrad. na to da ni opštine Aleksandrovac. Ocena saradnje sa institucijama u toku vanrednih (ili redovnih) aktivnosti Ocena saradnje sa institucijama u toku vanrednih (ili redovnih) aktivnosti (najniža ocena – 1. Čoka. i to najvišom ocenom. Očigledna je. Pirot. tako važnom pitanju za zaštitu i spasavanje (grafikon 19). 278 . Nova Crnja i Zvezdara nemaju planove za upravljanje vanrednim situacijama. nedovoljna koordinacija i interoperabilnost štabova. Tabela 10 Naziv opštine/grada Naziv opštine/grada Naziv opštine/grada Naziv opštine/grada Aranđelovac Batočina Beočin Bojnik Čajetina Čoka Gadžin Han Grad Kragujevac Grad Novi Sad Knić Kraljevo Kuršumlija Nova Crnja Požarevac Rača Ražanj Sremski Karlovci Trgovište Veliko Gradište Zrenjanin Štabovi za zaštitu od elementarnih nepogoda ukazuju. dakle.9. Grafikon 19 Struktura ocene postojanja planova za upravljanje kriznim situacijama po podacima iz {tabova za za{titu od element. koji daju različite stavove o postojanju kriznih planova i postupanja u vanrednim situacijama.nemamo ih ni sada 6. međutim. odličan (4.2.2. Stari Grad.58).

00. – Ministarstvo zdravlja Štab CZ: Saradnja sa Ministarstvom zdravlja ocenjena je. prosečnom ocenom 3. – Ministarstvo poljoprivrede Štab CZ: Saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede ocenjena je.57. od strane 36 štabova. prosečnom ocenom 3. – Ministarstvo za kapitalne investicije Štab CZ: Saradnja sa Ministarstvom za kapitalne investicije ocenjena je.97. policing). odličan (4. koje u centar pažnje stavlja problem manje grupe ljudi – lokalnog karaktera. prosečnom ocenom 3. što ukazuje na česte i dobre kontakte navedenih institucija. Bezbednost u lokalnoj zajednici Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnju sa Ministarstvom odbrane (MO) ocenio je (očekivano) najveći broj štabova (42). Ovakva ocena ukazuje na potrebu jačanja kvantiteta i kvaliteta saradnje štabova CZ i ministarstva. prosečnom ocenom 4. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnja sa Ministarstvom zdravlja ocenjena je od strane 31 štaba. Ovakva ocena ukazuje na potrebu jačanja kvantiteta i kvaliteta saradnje štabova CZ i ministarstva.58. poput ptičjeg gripa. prosečnom ocenom 3.41). od strane 131 opštinskog štaba. 279 . sa druge strane. prosečnom ocenom 3.6. Smederevo. i to ocenom vrlo dobar (4.59. od strane 63 štaba. Pretpostavka je da poboljšanu saradnju utiču i primenjeni koncepti „policije u zajednici“ i problemski orijentisanog policiranja (patroliranja.61. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnju sa MUP ocenio je 41 štab. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnja sa Ministarstvom za kapitalne investicije okvalifikovana je.52). jer je reč o jednoj od lošijih ocena. jer je posredi jedna od najlošijih ocena. Požega) govore. čiju frekvenciju treba pojačati.03). i to najvišom ocenom. od strane 23 štaba. jer je u pitanju jedna od lošijih ocena. o nedovoljnoj pažnji posvećenoj upravo potencijalima kooperacije štabova i organâ civilne zaštite sa policijskim stanicama. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede vrednovana je. Ovakva ocena ukazuje na potrebu jačanja kvantiteta i kvaliteta saradnje štabova CZ i ministarstva. od strane 97 štabova. Ovakva ocena ukazuje na dobre osnove saradnje štabova CZ i ministarstva. Nešto slabije ocene saradnje u opštinama u kojima se sprovode projekti po modelima policije u zajednici (Užice. – Ministarstvo unutrašnjih poslova Štab CZ: Saradnja sa ministarstvom unutrašnjih poslova dobila je ocenu vrlo dobar (4. posebno u pravcu prognoziranih eventualnih pandemija. od strane 95 štabova.

50 3.00 2. – Ministarstvo finansija Štab CZ: Saradnja sa Ministarstvom finansija ocenjena je.50 0.50 1.00) i Ministarstvom za lokalnu samoupravu (4.81. od strane 21 štaba. prosečnom ocenom 2.00 4. pogledati pitanje br.50 4. ist. Nekoliko štabova (manje od 10% uzorka) dalo je najbolje ocene saradnji sa Vojskom Srbije (5. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnja sa Ministarstvom finansija ocenjena je.65).00 1. ista ist. prosečnom ocenom 2. s obzirom na limite budžeta i ekonomije. s obzirom na okolnost da su štabovi CZ upravo delovi Ministarstva odbrane.95.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. što nije bilo očekivano. za šta će štabovima trebati najviše truda. učestalosti i intenzitetu saradnje (na ovaj deo je bilo i najviše pritužbi građana).00 3. kao i druge zakonske „kočnice“.00 Min MU P ista rstv oo dbr an Štab za zaštitu od elem.50 2. koje sa državnog nivoa još uvek značajno centralizovano upravlja radom.00 0. učestalosti i intenzitetu saradnje (na ovaj deo je bilo i najviše pritužbi građana. Najslabija ocena navodi na zaključak da se moraju izvršiti hitne promene u oblicima. s obzirom na limite budžeta i ekonomije i druge zakonske „kočnice“. Nepogoda Štab CZ e Min Min Min Min ist. Grafikon 20 Uporedni prikaz ocena saradnje sa institucijama na dr`avnom nivou 5. Najslabija ocena navodi na zaključak da se moraju sprovesti hitne promene u oblicima. od strane 53 štaba. za šta štabovima treba najviše truda. Na grafikonu 20 je prikazana komparacija ocena saradnje sa aspekta operativnih snaga za zaštitu i spasavanje. 21). za za rstv zdr kap pol avl o fi j op ja ital n an rivr ne sija edu ive stic ije 280 . u kojima je vidno nešto veće zadovoljstvo saradnjom sa državnim organima štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda.

prosečnom ocenom 4.93. prosečnom ocenom 3. što ukazuje na korektnu saradnju štabova i osoblja domova zdravlja. Ovakva ocena ukazuje na jasnu potrebu jačanja kvantiteta i kvaliteta saradnje štabova CZ i NVO.31. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Ovo je takođe jedna od boljih ocena.10. 281 . datoj od strane malog broja štabova koji su uopšte imali prilike da sarađuju sa NVO. od strane 146 štabova. prosečnom ocenom 4. – Mediji Štab CZ: Saradnja sa medijima ocenjena je.24.42. – NVO Štab CZ: Saradnja sa nevladinim organizacijama ocenjena je od strane 46 štabova. Ovakva ocena govori o korektnoj saradnji štabova i škola u okvirima lokalne zajednice. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnja sa nevladinim organizacijama ocenjena je.65. prosečnom ocenom 4. prosečnom ocenom 4. kako po kvalitetu tako i po obimu. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnja sa školama vrednovana je. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnja sa medijima ocenjena je od strane 37 štabova. Bezbednost u lokalnoj zajednici b) Saradnja na lokalnom nivou – Dom zdravlja Štab CZ: Saradnja sa domovima zdravlja vrednovana je. Ovakva ocena govori o solidnoj saradnji štabova i škola u okvirima lokalne zajednice. – Škole Štab CZ: Saradnja sa školama okvalifikovana je. od strane svega 15 štabova. od strane 134 štaba. jer je reč o najlošijoj oceni. prosečnom ocenom 4. koja govori o dobroj saradnji štabova CZ i lokalnih ispostava Crvenog krsta. ali i na potrebe većeg iskorišćenja kapaciteta. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnja sa domovima zdravlja ocenjena je od strane 40 štabova. prosečnom ocenom 4.32. od strane 31 štaba.55.6. od strane 105 štabova. – Crveni krst Štab CZ: Saradnja sa Crvenim krstom ocenjena je.58. Ovo je jedna od boljih ocena. prosečnom ocenom 4. prosečnom ocenom 2. od strane 38 štabova.

prosečnom ocenom 4. prosečnom ocenom 4. jer je reč o jednoj od lošijih ocena. Na grafikonu 21 izložen je komparativni prikaz ocena saradnje operativnih organa za zaštitu i spasavanje. od strane 34 štaba. – Javna komunalna preduzeća (JKP) Štab CZ: Saradnja sa JKP ocenjena je.94.82. od strane 33 štaba. od strane 141 štaba. prosečnom ocenom 4. a vrlo važnoj u fazi sanacije šteta i konkretnoj pomoći građanima. Ocena govori o odličnoj saradnji štabova sa medijima kod štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda. 282 . ali i u fazi pripreme i planiranja. koji po tradiciji slabije razvijaju veštine PR (odnosâ s javnošću) i komunikacije. sa kojeg uočavamo opisane slabe tačke saradnje: koordinaciju i učestalost aktivnosti sa NVO i građevinskim firmama. a nešto slabije kod štabova CZ. posebno u vanrednim situacijama. – Centar za osmatranje i obaveštavanje (Centar za OiO) Štab CZ: Saradnja sa centrima za osmatranje i obaveštavanje vrednovanja je. Vrlo dobra i odlična ocena kazuju da saradnju treba nastaviti. što govori o odličnoj saradnji štabova i lokalnih centara za OiO. U javnosti je vidno uglavnom delovanje u domenu podrške radu štaba tokom kriznih situacija. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnja sa centrima za osmatranje i obaveštavanje ocenjena je. – Građevinske firme Štab CZ: Saradnja sa građevinskim firmama ocenjena je. od strane 108 štabova. od strane 125 štabova. – Centar za socijalni rad Štab CZ: Saradnja sa centrima za socijalni rad odmerena je. koju je dalo manje štabova.05.32. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnja sa centrima za socijalni rad ocenjena je. od strane 39 štabova. Ovakva ocena ukazuje na uspostavljenu platformu za saradnju. od strane 111 štabova. koju treba jačati u narednom periodu. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnja sa građevinskim firmama ocenjena je.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.27.37. prosečnom ocenom 4.64. prosečnom ocenom 4. od strane 31 štaba. Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda: Saradnja sa JKP okvalifikovana je. prosečnom ocenom 3. više nego tokom preventivnih akcija. Ovakve ocene ukazuju na potrebu jačanja kvantiteta i kvaliteta saradnje štabova i građevinskih firmi. Ova ocena saradnje je najviša.70. prosečnom ocenom 4. prosečnom ocenom 4.

moraju pružati ključnu pozitivnu podršku ostvarenju bezbednosne funkcije lokalne zajednice. koje možemo smatrati solidnom.26. civilne zaštite i ekonomskih. ali i uz ograničenje da je faktor subjektivnosti u ocenjivanju sigurno odigrao svoju ulogu (kakva je ocena građana za rad štabova).9. 6. Na grafikonima 22 i 23 prikazana je struktura prosečnih ocena ukupnog 283 . hidrometeorološki zavodi i privatna preduzeća.3. ljudskih. socijalnih. Identifikacija uspešnosti pojedinih elemenata u funkcionisanju štaba Identifikacija uspešnosti pojedinih elemenata u funkcionisanju štaba (1 – najniža ocena.08. što jasno govori o potencijalima i prednostima „spuštanja“ nadležnosti i aktivnosti. od prikazanih demografskih.2. koordinacije i realizacije na lokalni nivo. upravo integrisanim pristupom rešavanju problema. iz domena zdravstva. inspekcijske službe. dok je ukupna prosečna ocene saradnje na lokalnom nivou 4. Ukupna prosečna ocena saradnje sa institucijama na državnom nivou iznosi 3. s obzirom na uslove u okruženju (pogledati odgovore na pitanje o opremljenosti štabova).6. takođe vrlo dobro. Bezbednost u lokalnoj zajednici Grafikon 21 Najveći broj posebnih pohvala za kvalitet saradnje od štabova dobila su vodoprivredna preduzeća (posebno u Vojvodini). Svi potencijali infrastrukture lokalne zajednice.91. ekološke organizacije i fondovi. 5 – najviša ocena) Ukupna prosečna ocena za funkcionisanje štaba CZ iznosi 3.95 – vrlo dobro – a štaba za zaštitu od elementarnih nepogoda 4.

ali svoj rad ocenjuju loše: opština Čoka sa prosečnom ocenom 2.67.5. ocena zadovoljava – prosek od 1. Od štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda ističu se primeri: štabovi sa najnižom prosečnom ocenom u opštinama Čoka (2.50.5. ocena vrlo dobar – prosek od 3. ocena dobar – prosek od 2.5 do 2. veštine. funkcionisanja štabova. dakle.75. podrška okruženja. efikasnost i efektivnost). postoje i opštine koje spadaju u kategoriju relativno razvijenih. Stoga je jasno da na indikator uspešnosti funkcionisanja štaba u odabranim segmentima utiče i ljudski faktor (znanja. sačinjena po kriterijumu: ocena ne zadovoljava – prosek niži od 1. Barajevo i Palilula (grad Beograd) sa prosekom 2.00).60) i Smederevska Palanka i Kruševac (3. motiv. i sa najvišom prosečnom ocenom štabovi opština Sopot. jer se niske ocene uspešnosti rada štaba pojavljuju i kod opština Preševo ili Crna Trava. ovakvo funkcionisanje može se tumačiti nerazvijenošću ovih opština južne Srbije.33. i ocena odličan – prosek viši od 4. Stari Grad.5 do 4. Grafikon 22 Struktura ukupne ocene rada {taba CZ 0% 1% 18% 21% ne zadovoljava zadovoljava dobro vrlo dobro odlično 60% 284 . drugom u kategoriji najnižih ocena.83.00). Savski Venac (5.5. najnižom u Srbiji. osim tehničke. pravne i ekonomske infrastrukture u lokalnoj zajednici. OŠ CZ Surdulica sa prosečnom ocenom 2. značajno su niže od proseka za Srbiju. Sa druge strane.5 do 3.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.5. S jedne strane. Subotica sa prosečnom ocenom 2.5. obučenost. Kao specifične slučajeve izdvojićemo: OŠ CZ Trgovište sa prosečnom ocenom 1.

Bezbednost u lokalnoj zajednici Grafikon 23 Struktura ukupne ocene rada {taba za za{titu od elementarnih nepogoda 0% 33% zadovoljava dobro vrlo dobro 55% odlično 12% ne zadovoljava a) Odnos sa građanima Prosečna ocena koju su štabovi CZ dali odnosu sa građanima iznosi 3.6. Struktura ocena prikazana je na grafikonu 24.57. što ukazuje na (i kvantitativno i kvalitativno) nedovoljno razvijenu komunikaciju sa pojedincima i grupama u lokalnoj zajednici. Grafikon 24 Struktura ocene – odnos sa građanima {taba CZ 0% 14% 18% 1 3 33% 35% 2 4 5 285 .

Prosečna ocena koju su štabovi za zaštitu od elementarnih nepogoda dali odnosu sa građanima iznosi 3. Struktura ocena prikazana je na grafikonu 25.99.26. u smislu pravovremenog obaveštavanja. preduzećima i organizacijama. Grafikon 25 Struktura ocene – odnos sa građanima {taba ua za{titu od elementarnih nepogoda 3% 3% 32% 26% ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 36% b) Komunikacije (pravovremeno obaveštavanje) Prosečna ocena koju su štabovi CZ dali odnosu sa građanima jeste 3. što ukazuje na solidno razvijenu komunikaciju.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. tako i sa organima vlasti. što potvrđuje izrečenu tezu o (i kvantitativno i kvalitativno) nedovoljno razvijenoj komunikaciji sa pojedincima i grupama u lokalnoj zajednici. To se posebno ističe kao slaba tačka u radu štabova. jer je to najniža ocena kojom štabovi ocenjuju neki svoj domen funkcionisanja. Grafikon 26 Struktura ocene – komunikacije {taba CZ 1% 34% 7% 20% 1 3 5 2 4 38% 286 . kako sa pojedincima i grupama u lokalnoj zajednici.

kako sa pojedincima i grupama u lokalnoj zajednici. u smislu pravovremenog obaveštavanja. što ukazuje na dobro razvijenu razmenu informacija. čini osnov za dobar rad tima.6. tako i sa organima vlasti. Grafikon 27 Struktura ocene – komunikacije {taba za za{titu od elementarnih nepogoda 0% 0% 21% 34% ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 45% ocena 5 c) Koordinacija tima Prosečna ocena koju su štabovi CZ dali koordinaciji unutar tima glasi 4. što ukazuje na solidno razvijenu komunikaciju. Bezbednost u lokalnoj zajednici Prosečna ocena koju su štabovi za zaštitu od elementarnih nepogoda dali odnosu sa građanima dostiže 4. uz solidnu komunikaciju. raspodelu poslova i aktivnosti. preduzećima i organizacijama.12. koja. Grafikon 28 Struktura ocene – koordinacija tima {taba CZ 0% 39% 3% 21% 1 3 5 37% 2 4 287 .21.

Grafikon 29 Struktura ocene – koordinacija tima {taba za za{titu od elementarnih nepogoda 0% 0% 13% 43% ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 44% ocena 5 d) Procena vrste opasnosti Prosečna ocena koju su štabovi CZ dali proceni vrste opasnosti glasi 4.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. koja. raspodelu poslova i aktivnosti. odnosno deo područja rada štabova CZ u kojem pokazuju najveći uspeh. što ukazuje na vrlo dobro razvijenu razmenu informacija. čini osnov za dobar rad tima. Ovo je ujedno najjača komponenta štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda. osećaju ga kao svoju „najjaču tačku“. što je ujedno i najviša ocena. Grafikon 29 Struktura ocene – procena vrste opasnosti {taba CZ 1% 37% 1% 19% 1 3 5 42% 2 4 288 .35. uz solidnu komunikaciju. Prosečna ocena koju su štabovi za zaštitu od elementarnih nepogoda dali koordinaciji unutar tima jeste 4.14.

6.33. uz činjenicu da je prethodno pitanje pokazalo vrlo dobru ocenu u domenu procene vrste opasnosti. Grafikon 30 Struktura ocene – procena vrste opasnosti {taba za za{titu od elementarnih nepogoda 0% 3% 13% 45% ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 39% ocena 5 e) Procena stepena (obima) opasnosti Prosečna ocena koju su štabovi CZ dali proceni stepena (obima) opasnosti iznosi 4. Stoga. Grafikon 31 Struktura ocene – procena stepena (obima) opasnosti 1% 35% 1% 18% 1 3 5 45% 2 4 289 . možemo konstatovati da štabovi CZ izražavaju mišljenje kako su vrlo spremni da reaguju na opasnost korektnom procenom stepena ugroženosti.13. odnosno deo područja rada štabova CZ u kojem pokazuju vrlo dobar uspeh. Bezbednost u lokalnoj zajednici Prosečna ocena koju su štabovi za zaštitu od elementarnih nepogoda dali proceni vrste opasnosti glasi 4.

Grafikon 33 Struktura ocene – koordinacija sa spoljnim subjektima 1% 22% 5% 23% 1 3 5 49% 2 4 290 .85. Grafikon 32 Struktura ocene – procena stepena (obima) opasnosti {taba za za{titu od elementarnih nepogoda 0% 3% 11% 35% ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 51% ocena 5 f) Koordinacija sa spoljnim subjektima Koordinacija sa eksternim subjektima vrednovana je prosečnom ocenom 3. Prosečna ocena koju su štabovi za zaštitu od elementarnih nepogoda dali proceni stepena (obima) opasnosti je 4.24.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. što će reći da spada u kategoriju „slabih tačaka“ u funkcijama štaba. uz činjenicu da je prethodno pitanje pokazalo vrlo dobru ocenu u domenu procene vrste opasnosti. da se štabovi osećaju vrlo spremnim da reaguju na opasnost. korektnom procenom stepena ugroženosti. Stoga možemo konstatovati.

Procena po pojedinačnim opštinama data je u tabeli. štetu po zdravlje ljudi i po životnu sredinu. a podatke je dostavilo 100 opštinskih štabova (oko 2/3 ukupnog uzorka). već. kontakti i odnos sa javnošću. jer su posao preuzele Komisije formirane za procene štete na opštinskom nivou ili drugi štabovi u opštini – Operativni ili krizni.9.06. za zaštitu od elementarnih nepogoda i slični organi. pogotovo u pravcu naglašene potrebe štabova da imaju jedinstvene baze podataka sa relevantnim. ali svi služe ostvarivanju bezbednosne funkcije. Može se čak generalizovati problem nedovoljne saradnje subjekata koji su formirani po drugačijim zakonskim osnovama.4. Neki opštinski štabovi nisu dali kvantifikovan podatak. Kao zaključak se nameće činjenica da korišćenje potencijala opština. Kao slabost u radu štabova CZ treba istaći činjenicu da neki štabovi nemaju podatke o proceni štete. uključujući materijalnu štetu. ažurnim i lako dostupnim informacijama.6. godine U 77% opština u Srbiji izvršena je procena štete. što će reći da spada u kategoriju „slabih tačaka“ u funkcijama štaba. Ova situacija ukazuje na nekoordinirnost akcija ova dva štaba (Komisije) i nedovoljnu komunikaciju. ima mesta za edukaciju i obuku o tome. povoljnog pravnog okvira delovanja. Štabovi moraju. već samo opisni komentar. u obliku mreže institucija. 291 . Bezbednost u lokalnoj zajednici Koordinacija sa eksternim subjektima okvalifikovana je prosečnom ocenom 4. nisu područja gde operativni štabovi pokazuju zavidan uspeh. dakle i u ovom segmentu sarađivati i deliti informacije i resurse. kao posledice vanrednih situacija. Procena štete po opštinama kao posledice elementarnih nepogoda tokom 2005. Grafikon 34 Struktura ocene – komunikacija sa eksternim subjektima {taba za za{titu od elementarnih nepogoda 0% 3% 22% 16% ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 ocena 1 59% 6. naprotiv. i 2006.2.

Bojnika i Osečine. Ostali štabovi su samo opisno izrazili vrstu i obim štete. poplave – 91 milion dinara. gde štete uveliko prevazilaze celokupne budžete opština.000.000. poplave: 155 stambenih objekata i 45 ekonomskih objekata poplavljeno. Kraljevo 397.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.000.00 200.000 dinara.000.5 km puteva uništena.00 177. poplavljenog poljoprivrednog zemljišta 200 hektara. Od klizišta: 355 klizišta.000.00 Novi Pazar 224.080.000.000.000. 28 miliona dinara na objektima.000 dinara.00 926.080. 3.00 din. oštećenih kuća 53.000. Od klizišta 200. a 19 oštećeno. 22 miliona na putnoj mreži. objektima oko 1. Šteta od klizišta procenjena na 926. a posebno dramatično izražene u nedovoljno razvijenim opštinama.000. Grafikon 35 Struktura procene {tete 23% Da Ne 77% U tabeli 11 prikazane su opštine sa najvećom procenjenom štetom. poplavljenih kuća 80. građ. Od klizišta 36 miliona dinara na poljoprivredi.000.976. porušenih kuća – 17.00 292 . za zemljotres nema zbirnih podataka.000 dinara od klizišta. puteva oštećenih – 54 lokacije.000. a 48 oštećeno. Ukupna šteta – 224 miliona dinara.000.000. OPISNI PODACI O PROCENJENOJ ŠTETI Materijalna šteta na gradevinskom području.000. 424.000.000.000. poput Mionice. Štete su vrlo velike. koje su u upitniku dostavile podatak o proceni izražen u dinarima (100 opština)..00 Valjevo Knić Čačak 200. jedno seosko groblje uništeno.00 544.796.000. 24 pomoćna objekta uništena.000.00 120.000.000 dinara.000 dinara od poplava Od klizišta: 22 stambena objekta uništena. Tabela 11 OPŠTINA Sečanj Lazarevac Palilula Ub PROCENJENA MATERIJALNA ŠTETA 1.00 658.000.000. 14 bunara uništeno – šteta 397. pa se mogu smatrati katastrofalnim.

00 98.035. kazuju podaci iz upitnika.300.000 dinara. Ukupna šteta na gradevinskim objektima.894.66% Ne Prosečno učešće nadoknađene štete u ukupnoj jeste 35%.519. izračunato samo za opštine koje su dostavile podatak o tome (gde postoji u upitniku procentualno izražena nadoknada štete).000 od klizišta.5.000. Oštećenja na putnim pravcima u vrednosti 150.000 107. Izdato je 35 naloga za rušenje.000. izrazito neravnomerna nadoknada od opštine do opštine.228. Procena štete od poplava poljoprivrednom zemljištu 31. Ona se čak kreće od 293 . štete na objektima 18.00 Mionica 90.401.000. Brus Čoka Bojnik Osečina Kruševac 96.34% 49.2. Ovako niska stopa nadoknade štete stoga izaziva opravdane pritužbe građana na funkcionisanje nadležnih organa (ministarstava poljoprivrede i finansija.500 dinara. a od zemljotresa još neprocenjivo 6. Nadoknada štete po opštinama (procentualno ili opisno) Nadoknada štete je izvršena (ili je u toku) u 50% opština u Srbiji.733.000 dinara. lokalni putevi i mostovi – 80.000 dinara.000 dinara.855.00 103. Svakako se zapaža na prvi pogled.9.300 dinara Od klizišta – 18 stambenih objekata – 18. šteta na pojoprivrednom zemljištu i drugo – 198 zahteva. objektima infrastrukture i u poljoprivredi iznosie 103.471.000.6. Bezbednost u lokalnoj zajednici OPŠTINA PROCENJENA MATERIJALNA ŠTETA 150. iz tabele 12. Grafikon 36 Struktura izvr{ene nadoknade {tete Da 50.894.240 dinara. što se nikako ne može smatrati iole povoljnim pokazateljem. Ministarstva za kapitalne investicije). štete od klizišta na poljoprivrednom zemljištu 21. štete na putnoj infrastrukturi 25.740.000.000.000 dinara.000 OPISNI PODACI O PROCENJENOJ ŠTETI Prijava oštećenja objekata.

tako i infrastrukturnih objekata (gde je situacija solidna).Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. 214 Posebnim rešenjima na republičkom nivou regulisana je nadoknada štete za svaku opštinu pojedinačno. kao što su opštine Sečanj ili Mionica.41% u opštini Lazarevac.000. ali i Bele Palanke ili Bojnika. ali i nadoknadom od simboličnih 5% ili 3%. sa ne tako visokom štetom. građani su ostavljeni da do perioda ugrožavanja objekta žive u njemu i.5% 15% za štetu na građevinskim stambenim objektima 40% 3%. do 100% u Lajkovcu ili Apatinu. ali nadoknađenom u 70% slučajeva. od slučaja Sjenice. nije bilo drugih nadoknada za klizišta.000 dinara Napravljeni stambeni objekti za 14 porodica.214 Lokalne samouprave takođe veoma različito učestvuju u nadoknadi štete. jer tamo gde je ona u stotinama miliona skoro da nema visokog procenta nadoknade štete. razlike ima u odnosu na ukupnu procenjenu štetu. U nekim komentarima se zapaža problem nadoknade šteta kada su u pitanju ilegalno izgrađeni građevinski objekti (stambeni ili pomoćni). Naravno. u kojoj je nizak stepen nadoknade od 5% postignut samo sredstvima opštine. osećajući se sigurno. To posebno pokazuju slučajevi nerazvijenih sredina. ulažu u njegovo održavanje i gradnju. kao jedan od načina borbe protiv siromaštva. Neravnomerna nadoknada svakako može biti jedan od izvora nezadovoljstva i nesigurnosti. do Mionice sa ogromnom štetom. gde je odnos opština/republika 5:1. podrazumeva i podjednak tretman u domenu nadoknade štete i sanacije objekata. Ravnomeran razvoj društva.000. za koje republički propisi ne nalažu obavezu nadoknade štete. Izgrađene su 24 kuće za najugroženije i sanirane značajnije saobraćajnice. kako privatnih (gde je situacija lošija). što je 6% od ukupne štete 20% 100% naplaćena šteta 25% od ukupno procenjene štete izgrađeni stambeni objekti (dve kuće) 5. 294 . oko 3.000 dinara nadoknade. preko slučaja opštine Užice. sa ogromnim štetama od elementarnih nepogoda. a sa druge strane. simboličnih 0. što je logična posledica opšteg ekonomskog stanja Srbije. nepoverenja u želju države da pomaže i podiže kvalitet života u svim sredinama. Tabela 12 OPŠTINA Aleksinac Alibunar Apatin Aranđelovac Bajina Bašta Bela Palanka Beočin Bogatić Bojnik Brus Čačak OPIS STANJA NADOKNADE ŠTETE 2.

putevi i mostovi 100% Izvršeno je renoviranje građevinskih objekata. – 4. a za poljoprivredne je u toku Izvršena je nadoknada štete na stambenim objektima u 80% slučajeva.6. Grad Beograd 60% Grad Kragudelimično jevac Grocka 70% 85% u specijalnoj bolnici u Starom Slankamenu.7%. Kovačica 30% Kraljevo za klizišta oko 25%. Naknada štete nije izvršena u punom obimu još od bombardovanja NATO-a Ćuprija 1999.000. Bezbednost u lokalnoj zajednici OPŠTINA Ćićevac OPIS STANJA NADOKNADE ŠTETE Iz budžeta RS usmereno je 2. Lučani drugi oštećeni nisu obešteceni. što je oko 30% procenjene sume.000 dinara. samo iz opštinskog budžeta 0. Gornji Milanovac Po slobodnoj proceni.099.00 dinara Koceljeva 45% Kosjerić Nadoknada je izvršena približno 15% u odnosu na ukupnu štetu.000 dinara. Obrenovac oko 40% za stambene objekte. 60% na poljoprivrednom zemljištu Ivanjica izvršena nadoknada oko 5% nastalih šteta Knić 3. Ljig stambeni objekti 100%.000.41%. 60% na privatnim kućama. urađeni su novi objekti. vrtići.000 dinara je realizovan. – 3. u odnosu na ukupnu štetu navedena gradnja bi bila 20% od ukupne štete. nakon eksplozije u vojnom skladištu (u toku je naknada šteta građanima i pravnim licima). infrastrukturni objekti 100% Simbolično.883 dinara. Lebane Deo od 100.883 dinara.9% Za poplave je izvršena nadoknada štete oko 70%. realizovano 3. Mali Zvornik 50% Mionica oko 70% Novi Bečej U toku je nadoknada štete samo registrovanim domaćinstvima. 2006. Podatke o nadoknadi štete nije dostavio operativni štab za zaštitu od poplava Novi Beograd i erozija. 295 . za poplave oko 15% Krupanj 2005. ukupno 3. Ljubovija a gde nije bilo moguće. Kučevo za klizišta nije izvršena nikakva nadoknada.000. Lazarevac nerealizovano 700. Nadoknada štete nije izvršena za poljoprivredne kulture i zemljište. Inđija 100% na infrastrukturnim objektima. nadoknada štete je realizovana sa oko 20%. na javParaćin nim objektima 100% (škole. ustanove kulture) i na privrednim objektima 100%.799. Kuršumlija nije poznato Lajkovac stambeni objekti 100%. nakon poplava i klizišta (oko 40%). godine (oko 30%). a ostalo je u toku – procena i realizacija.000. Leskovac oko 15% Loznica podaci u lokalnoj samoupravi U toku je izgradnja 14 kuća za domaćinstva čiji objekti nisu za stanovanje.

što čini 22. od slučaja do slučaja.640.000 budžet Republike.000. Pritužbe građana na rad štabova (ili proces rešavanja vanrednih situacija) Pritužbe na rad štaba CZ postoje u 22% slučajeva. 296 . što iznosi 5% od ukupne štete. za ostale nije bilo nadoknade.000 dinara Teritorija opštine spada u grupu opština koje ne nose veliki rizik po zdravlje i život ljudi. o kojoj štabovi treba da brinu. Pomoći sa strane nije bilo. izgradnjom 365 stambenih jedinica za potrebe stanovanja u vlasništvu države.000.22%.000. infrastruktura sanacija je u toku. Vlada Srbije je izdvojila 2.2. delimično 70% nije poznat obim Sjenica Smed. nisu u potpunosti zadovoljni radom štabova CZ.6.000 dinara – budžet Opštine. Sredstva su obezbeđena isključivo iz opštinskog budžeta.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006.000.000. Isplaćeno sredstava MZ Jaša Tomić za oštećene stambene objekte oko 85. Izvršena je nadoknada štete u iznosu od 2. Stambeni objekti nadoknađeni 100% za 26 domaćinstava. delimično Do sada je isplaćena nadoknada štete u visini od 4. neravnomerne i/ili neblagovremene nadoknade štete. međutim.000. 25% 20% 40% Samo u MZ Jaša Tomić. podaci nisu poznati. Za ublažavanje šteta nastalih u prolećnim nepogodama organi lokalne samouprave uplaćeno je samo 2 miliona dinara.00.00 dinara. Očuvanje i poštovanje principa ljudske bezbednosti posebno je važna funkcija. Palanka Sopot Subotica Užice Valjevo Veliko Gradište Vladimirci Vrnjačka Banja Zrenjanin Žagubica Žitorađa 6. i to u domenu: neadekvatne. Građani.00 dinara.9.000. 50% samo od strane lokalne samouprave na sanaciji lokalnih puteva U manjem obimu.174. Obim naknade štete za ovaj period bio je minimalan i kreće se oko 5%. a opština Užice 10. Nadoknada se vrši na nivou lokalne samouprave. procentualno 9%.000. iako su zahtevi postojali. jedna kuća – Ministarstvo za kapitalne investicije. 300.00 dinara. Delimično – oko 3. OPŠTINA Plandište Požarevac Požega Priboj Prijepolje Raška Ražanj Rekovac Savski Venac Sečanj OPIS STANJA NADOKNADE ŠTETE 60–70% podaci nepoznati U iznosu od pet miliona dinara (objekti koji su srušeni klizanjem terena).

Stoga se mora ukazati na jasnu potrebu promene ponašanja i mišljenja u štabovima CZ. pre svega.6. što izvorno ni ne spada u delatnosti štaba. Iako štabovi CZ u opštinama nisu nadležni za realizaciju finansijske pomoći. što sámo po sebi govori o nedovoljnom tretiranju oblasti odnosa sa građanima. vrlo jasno i plastično (doduše. u retkim situacijama za građane). Bezbednost u lokalnoj zajednici sporosti u pružanju pomoći ili sanaciji šteta. odnosno nadoknade štete. Grafikon 36 Struktura postojanja pritu`bi na rad {taba 22% Da Ne 78% 297 . „neosnovani zahtevi za pomoć“. njihovo nezadovoljstvo rešavanjem pitanja nadoknada (žalbe na račun ministrarstava poljoprivrede i finansija ili Ministarstva za kapitalne investicije). njihovog zadovoljstva radom štabova. jer suština civilnog (civilizovanog) i sigurnog društva jeste briga i pomoć pojedincu (porodici). fizičkoj bezbednosti i bezbednosti zdravlja. Posebno treba istaći mišljenja da su žalbe „želje pojedinaca da budu prioritetno rešavani“. a u pravcu preventivne delatnosti. što raznovrsnijeg i frekventnijeg. oni očigledno trpe značajan pritisak javnosti. obrazovanja i rada sa građanima. pa stoga njegovo mišljenje u ovim slučajevima mora biti posebno cenjeno (tabela 13). sporosti u proceni šteta. Štab CZ jeste jedno od mesta gde se ogleda. Mišljenja po ovom pitanju dostavila su 33 opštinska štaba (ili 21%). neravnomerne raspodele pomoći ili prioritizaciji nadoknada i/ili pomoći ugroženima. slika o brizi društva o pojedincu. njegovom osećaju sigurnosti i. ali građani od članova očekuju bar informacije i savete.

sporost u sanaciji. Palanka Smederevo Stara Pazova Valjevo Varvarin Vlasotince Voždovac Zrenjanin Žitište OPIS PRITUŽBI GRAĐANA zbog neizvršene naknade štete neadekvatna nadoknada štete neadekvatna nadoknada štete. nisu dobili pomoć nije izvršena nadoknada štete nadoknada štete nadoknada štete nadoknada štete neadekvatna nadoknada štete. izlaskom na teren nadoknada štete neadekvatna Uvek postoje pojedinci koji misle da je njihov problem prioritetan. neblagovremena sačinjeni zapisnici. Uvek ima negodovanja pojedinaca kada su u pitanju štete i novac koji treba dobiti za sanaciju nastale štete. neravnomerna pomoć neadekvatna nadoknada štete samo zahtevi za nadoknadu štete Šteta nije nadoknađena. Tabela 13 OPŠTINA Aleksandrovac Aleksinac Alibunar Barajevo Beočin Čačak Gornji Milanovac Grad Beograd Inđija Ivanjica Jagodina Kovin Lajkovac Lazarevac Leskovac Ljig Mionica Novi Bečej Novi Pazar Pančevo Plandište Priboj Savski Venac Sečanj Smed. neblagovremena. o načinu i obimu zaštite i sanacije.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. na neadekvatno obeštećenje neodgovarajuća nadoknada štete obim isplaćene štete nedovoljna. naknada štete. prioritet u pomaganju na isplatu štete sporost u radu komisija za procenu šteta. neravnomerna. mala i neblagovremena finansijska pomoć. neravnomerna raspodela pomoći 298 . Najčešće su političke pritužbe u Skupštini. sporost u potpunoj sanaciji šteta pojedinačne žalbe u vezi s pružanjem trenutne pomoći u sprečavanju ili saniranju posledica na rangiranje na listi prioriteta nadoknada štete neadekvatna sporost rešavanja i nadoknade štete neodgovarajuća procena. nemogućnost evakuacije uglavnom neosnovani zahtevi za pomoć. rang-lista prioriteta neadekvatna nadoknada nadoknada štete neadekvatna naknada štete nadoknada štete pojedinačne pritužbe zbog pozivanja ljudi.

Opštinski štab za vanredne prilike izvršio je zbrinjavanje ljudi koji su ostali bez stanova zbog oštećenja. zbog klizišta. u kraćem periodu. vikendicama ili odmaralištima. sredstava za higijenu i sličnih stvari. pribavljanja hrane. u školama. data je mogućnost zakupa stanova Kod oštećenja objekata za stanovanje od zemljotresa.7. evakuacija u škole i domove kulture Preseljeno je jedno domaćinstvo. gerontološkim centrima. od poplava 2006. MZ Nekoliko porodica je zbrinuto kod rođaka. jedno domaćinstvo je moralo da se iseli iz vlastitog stambenog objekta i smešteno je kod rodbine u istom selu. Tabela 14 OPŠTINA Arilje Bačka Palanka Beočin Bogatić Čačak Čukarica Ćuprija Gornji Milanovac Grad Beograd Grad Kragujevac Inđija Ivanjica Jagodina Koceljeva Kosjerić PRIMENJENA REŠENJA ZBRINJAVANJA UGROŽENIH LJUDI Po rešenju opštinskog građevinskog inspektora. Ova činjenica ukazuje na jasne potrebe definisanja smeštajnih kapaciteta.2. a pravdano željama samih ugroženih lica. kada je to neophodno radi očuvanja zdravlja i bezbednosti ljudi. Određeni broj građana privremeno je smešten u OŠ. Bezbednost u lokalnoj zajednici 6. prikolicama ili šatorima. kontejnerima. Dve porodice su evakuisane do popravke stambenih objekata. mesna kancelarija). ugrožene porodice su privremeno smeštene kod rodbine ili komšija dok im se objekti ne osposobe za stanovanje. domovima učenika.6. Informacije o vršenom nekom obliku zbrinjavanja dala je 51 opština. Primenjena rešenja u zbrinjavanju ugroženih ljudi (evakuacija i slične operacije) Iz pregleda podataka prikazanih u tabeli 14 zapaža se je najčešće rešenje prilikom zbrinjavanja ugroženih boravak kod rodbine ili prijatelja. ili 33% ukupno anketiranog broja opština u Srbiji. u domovima učenika. kamp-kućice Zbog klizišta evakuacija je izvršena kod 3 domaćinstva u kolektivni smeštaj ili privatni smeštaj kod rođaka. Obezbeđen je transport ljudi i sredstava. smeštaj. Samostalno i neorganizovano zbrinjavanje kod rođaka i prijatelja. centru za socijalni rad. U slučajevima masovnijih vanrednih situacija. nesreća ili elementarnih nepogoda ne može se računati na rešenje u obliku boravka kod rodbine i prijatelja. 299 .9. oblika i vidova evakuacije. individualni smeštaj kod rođaka na teritoriji opštine smeštaj kod rođaka i prijatelja evakuacija u domove kulture. ishrana i medicinska pomoć. koje je do sada primenjivano. boravka u prostorijama Crvenog krsta ili bar korišćenja ishrane kod ove organizacije. dok su se u manjem broju primenjivala rešenja u formi: boravka u društvenim prostorijama (dom kulture.

zbrinjavanje ugroženih od klizištâ takođe kod rodbine i prijatelja kod rodbine i komšija evakuacija u škole i domove kulture u vikendicama i društvenim odmaralištima Izvršeno je pomeranje materijalnih sredstava i stoke u okvirima svojih gazdinstava i izvršena je delimična priprema za eventualnu evakuaciju zbrinjavanje uglavnom kod rodbine i prijatelja Vršeno je zbrinjavanje ljudi čije su kuće uništene usled pojave klizišta – opština za 10 domaćinstava. Plan evakuacije postoji prema važećim uputstvima. kao i u privatnim objektima Obezbeđen je stambeni prostor. uz podelu po svakom članu domaćinstva paketa za ishranu i higijenu od OOCK-a. smeštaj kod familije kod komšija i rodbine zbrinjavanje u turističkim objektima i objektima za odmor i rekreaciju radnika zbrinjavanje ugroženih ljudi od poplava. škole i slične zgrade) Plandište Požega Prijepolje Raška Savski Venac Sečanj Smed. a troškove snosila opština. dve porodice evakuisane kod komšija i rodbine saradnja sa Crvenim krstom i Centrom za socijalni rad evakuacija dve porodice u Pančevu Prilikom evakuacije dela stanovnika naselja „7 juli“. a inače za zbrinjavanje štabu uvek stoje na raspolaganju dva javna skloništa kapaciteta 500 ležaja sa opremom. Primenjeno je privremeno rešenje – iseljavanje 1 domaćinstva od 6 članova i smeštaj u društvenom objektu do trajnog rešenja porodične kuće. OPŠTINA Kraljevo Krupanj Lajkovac Leskovac Lučani Ljig Mali Zvornik Medveđa Negotin Nova Crnja Novi Pazar Obrenovac Osečina Palilula Pančevo Paraćin PRIMENJENA REŠENJA ZBRINJAVANJA UGROŽENIH LJUDI Izvršeno je samozbrinjavanje kod rođaka. sem pojedinačnih zbrinjavanja ugroženih porodica usled rušenja kuća. podela pomoći je organizovana preko opštinske organizacije Crvenog krsta Paraćin. kao i zdravstveno zbrinjavanje. Palanka Smederevo Stara Pazova Šabac 300 . objekti domova za stare i drugi objekti za smeštaj evakuisanih lica. Smeštena je jedna porodica privremeno u učiteljskom objektu na račun budžeta Opštine. trajno napravljena je kuća – budžet Srbije. pokretni centar CK. kod rodbine i prijatelja izvan ugroženog područja. ishrana je organizovana u kuhinji Crvenog krsta Paraćin. domovi kulture.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Zbrinjavanje vršeno devedesetih godina sa raseljenim i prognanim u objektima koji su planirani za smeštaj navedenih lica. 10 porodičnih kuća za navedene. a u vreme elementarnih nepogoda zbrinjavanje se vršilo kod komšija i rodbine. smeštaj u kolektivne centre zbrinjavanja. Evakuacija nije vršena. zbrinjavanje u okviru mesnih kancelarija kolektivni smeštaj po školama. izgradnja montažnih kuća za raseljavanje u prihvatni centar u organizaciji Crvenog krsta. smešteni su kod rođaka i prijatelja. hotelu. privatnim kućama rođaka i prijatelja kolektivni smeštaj u školama i MZ (1999).

konstatuje odličnu opremljenost. Do rešenja konačnog statusa iseljenih oni su privremeno zbrinuti u domaćinstva sa kojima su u rodbinskoj vezi. zbrinjavanje za one bez krova nad glavom. kao i 11 grla krupne i sitne stoke. Kuća u kojoj su živeli bila im je ustupljena na korišćenje. Prosečna ocena opremljenosti štabova iznosi 2. u organizaciji štaba za zaštitu od elementarnih nepogoda smeštaj u šatore i društvene prostorije pomeranje stanovništva i stoke zbrinjavanje u kuće u selu.9. Grafikon 37 Struktura ocene opremljenosti op{tinskih {tabova CZ 10% 1% 14% ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 38% 37% ocena 5 301 . kao i druga materijalna dobra. tj. smeštaj starih i iznemoglih u gerontološki centar Topola Ub Užice Valjevo Vrnjačka Banja Zemun Zrenjanin Žabalj Žitište 6. što jasno govori o vrlo slaboj opremljenosti opštinskih štabova civilne zaštite u Srbiji.8. ribnjaci i drugi objekti ispred nasipa. privremena evakuacija ljudi i stoke sa poplavljenog područja Izvršena je evakuacija jedne porodice (sa 7 članova). radilo se o salašima pored Tise evakuacija ugroženih. kao i da je samo 10% onih štabova koji kvalifikuju opremljenost vrlo dobrom ocenom 4 (a i to se obično pokriva sredstvima lokalnih organa vlasti). inače izbeglica iz Bosne. 5 – najviša ocena) vršila se računajući sa nabrojanim nedostacima u opremljenosti.46. u prihvatni centar Zabučje. u kontejner prikolice da. stoka. a uništena je od posledica klizišta.2. odbrambene linije Zbog oštećenja na stambenim i drugim objektima iseljena su dva domaćinstva sa ukupno 6 članova. Ocena opremljenosti štaba Ocena opremljenosti štaba (1 – najniža ocena.6. Bezbednost u lokalnoj zajednici OPŠTINA Titel PRIMENJENA REŠENJA ZBRINJAVANJA UGROŽENIH LJUDI delimična evakuacija iz ugroženih reona – ljudstvo. salaši. Najbolje o tome govori činjenica da samo 1% štabova daje ocenu 5.

Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. za korišćenje savremene literature u elektronskom obliku i administrativno-dokumentalističke poslove. ali isto tako nezadovoljavajuća u smislu uspešne borbe protiv nepogoda i drugih nesreća. radio-veze i slični kanali komunikacije). Prosečna ocena opremljenosti štabova za zaštitu elementarnih nepogoda glasi 2. kao što je to slučaj u opštinama Vrbas i Novi Beograd. sredstava veze (mobilni telefoni. Grafikon 38 Struktura ocena opremljenosti {tabova za za{titu od elementarnih nepogoda 5% 26% 2% 34% ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 33% 302 . odnosno resursima za upravljanje kriznim situacijama. baze podataka o vanrednim situacijama i relevantnim bezbednosnim događajima. opreme sa spasavanje i zaštitu (tehnička oprema u vidu pumpi. nešto je bolja od štabova CZ. Izuzetak predstavljaju operativni štabovi koji su uglavnom sredstvima lokalne samouprave odlično opremljeni. u opštini Inđija. kontakt sa građanima i druge aktivnosti). računarske i komunikacione opreme (tako da ne postoje baze podataka o potencijalima. alata. Ovakvu lošu sliku stanja opremljenosti štabova štabovi najčešće obrazlažu činjenicama da im nedostaju materijalno-tehnička i finansijska sredstva. stručne literature (tabela 15). Na sličan potpomognuto je delovanje i nekih štabova CZ sa ocenom opremljenosti 5. u obliku: sredstava za ličnu zaštitu. dakle. npr. vozila (posebno terenskih).95.

Apatin Nedostaje oprema. sredstava veze Batočina Bela Palanka Nedostatak birotehničke opreme i sredstava za rad – kompjuter. centar obaveštavanja ne radi. Arilje Nema terenskog vozila. vozila itd. Aleksinac ne poseduje sredstva. Bački Petrovac Opremljenost zavisi od dobre volje pojedinaca. Beočin nedostatak adekvatnih MTS i opreme Blace Nema skoro nikakvu opremu i MTS. Aranđelovac Neadekvatna i neispravna vozila. Aleksandrovac Sva oprema je nabavljena pre 20 godina. nedovoljna i neupotrebljiva. Uglavnom se oslanja na opremu profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljno vatrogasno društvo. a sâm referat za odbranu neadekvatno je i nedovoljno opremljen. nedostak terenskog motornog vozila za terenske uslove rada. posebno pokretnih i ličnih sredstava zaštite. nedostatak sredstava veze za rad na terenu (motorole. sirene neispravne. računara. već angažuje od lokalne samouprave. ocena: 2 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 1 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 3 OCENA ocena: 1 303 . privatnika. Sredstva veze neupotrebljiva. Bač zastarela oprema Bačka Palanka Postojeća oprema za rad štaba i angažovanje jedinica CZ stara. jer nije adekvatno uređena oblast materijalne obaveze. dnevnice i slična sredstva za rad štaba). nema finansijska sredstva Alibunar Primetan je nedostatak adekvatnih sredstava za zaštitu u datim situacijama. mobilni telefoni). kamere. sredstva veze. finansijska sredstva nisu obezbeđena. sredstava veze. nedostatak birotehničke opreme.6. obuka štabova i jedinica CZ nije izvršena. preduzeća i ustanova. Bajina Bašta nedostatak m/v. nije vršeno servisiranje opreme i sredstava. ne postoji materijalna osnova – podrška (gorivo. Bezbednost u lokalnoj zajednici Tabela 15 OPŠTINA / OBRAZLOŽENJE NEDOSTATAKA U OPREMLJENOSTI ŠTABA Ada Nepostojanjem materijalne formacije OŠCZ konstatuje da je potpuno neopremljen za krizne situacije. Bačka Topola Oprema je zastarela. računari. dotrajala i nefunkcionalna. kancelarijski materijal.

Čoka nedostatak terenskog vozila. nedostatak goriva Bojnik Izražena je nedovoljna tehnička opremljenost preduzeća. MTS Crna Trava nedostatak opreme. Čačak Preduzeća koja se angažuju koriste svoju opremu i mehanizaciju. zahvaljujuci lokalnoj samoupravi. OCENA ocena: 3 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 3 ocena: 4 ocena: 1 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 1 ocena: 3 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 4 ocena: 3 ocena: 2 ocena: 3 ocena: 4 ocena: 5 304 . a sâm štab ima opremu kojoj je istekao rok trajanja ili je neupotrebljiva. računarske opreme. neizvođenje obuke. nedostaju administrativna lica koja treba da prate rad štaba. Boljevac neobučenost članova štaba. potpuna zastarelost opreme Bor Nedostaju računarska oprema. radio-veze. nedostatak finansijskih sredstava Čukarica opština nema Centar za OJO Ćuprija Struktura opštinskog štaba CZ neprimerena je potrebama. nedostatak materijalnih sredstava za rad. sredstva za komunikaciju. opremljenost svojih jedinica sa opremom i zaštitnim sredstvima i MTS Doljevac Golubac Gornji Milanovac Grad Niš Grad Novi Sad Sve je staro i prevaziđeno. Despotovac Dimitrovgrad nema sredstava veze. Ćićevac Oprema i MTS kojima štab raspolaže neadekvatni su za krizne situacije. nedostaju vozila i sredstva komunikacije (mobilni telefoni i radio-stanice). Grocka poboljšati MTS Inđija Opremljenost je. nema termina „krizna situacija“ (to je pogrešno i protivzakonito). neopremljenost uopšte formacijskim sredstvima. mobilna sredstva. zastarela postojeća oprema. organa i službi za zaštitu i spasavanje – crpne pumpe. kancelarijski materijal i slično. OPŠTINA / OBRAZLOŽENJE NEDOSTATAKA U OPREMLJENOSTI ŠTABA Bogatić nedostatak opreme i sredstava za rad. na maksimalnom nivou. Bosilegrad Brus Nedostaju terensko vozilo. a oprema je zastarela. ako je bilo. građevinska mehanizacija i druga oruđa. finansijska sredstva.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. sredstava veze. stručne literature. to je čista improvizacija.

sredstva veze. a sve ono što je postojalo uništeno je u agresiji NATO-a na opštinu Kula u 1999. računarska oprema. Kuršumlija Štab CZ nema nikakvu opremu. TV. Krupanj Nedostaju terensko vozilo. niti MTS. pohabana i zastarela. Bezbednost u lokalnoj zajednici OPŠTINA / OBRAZLOŽENJE NEDOSTATAKA U OPREMLJENOSTI ŠTABA Ivanjica Opremljenost štaba je dosta loša. Koceljeva nedostatak opreme i sredstava za rad Kosjerić Nedostaje računarska oprema. zastarelost opreme i nemogućnost nabavke nove i savremene opreme Kučevo nedostatak osnovnih MTS. nema fonda za hitne intervencije Kraljevo Nedostaju sredstva za AOP (kompjuter. Nema nikakve informatičke opreme. većina nije za upotrebu. OCENA ocena: 2 ocena: 2 ocena: nema ocena: 1 ocena: 3 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 3 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 3 ocena: 4 ocena: 2 ocena: nema ocena: 1 305 . faks i slične aparate). nedostatak vozila. terenska vozila. Kanjiža Nedostatak materijalne formacije za štab ne ukazuje na vrstu opreme i MTS kojima bi trebalo da bude opremljen. vrši se rashodovanje. lična sredstva zaštite . sredstva su stara.6. slaba opremljenost za gašenje šumskih požara. Kovačica Sva oprema CZ je zastarela. godini. nedostatak opreme za zaštitu od poplava (od lične opreme do građevinskih mašina) Knić male količine zastarele opreme i sredstava Knjaževac Sva oprema je zastarela i dotrajala. Kikinda niti ima MTS. Jagodina Nedostaju sredstva veze. oprema za rad na terenu. zastarela sredstva veze (koriste se sredstva MO). Kula Nedostatak MTS. nema sopstvena sredstva za prevoz (teretno vozilo). nedovoljno finansijskih sredstava. a po potrebi koristi opremu i MTS odreda CZ. Kruševac nedovoljna obučenost i opremljenost štaba za delovanje u kriznim situacijama izazvanim hemijskim akcidentima i elementarnim nepogodama u poslednjim godinama. nedostatak sredstava veze i vozila. niti raspolaže finansijskim sredstvima Kladovo zastarela oprema CZ. Kovin tehnička neopremljenost. vozilo. pumpi i dr. goriva. niti sredstava komunikacije.

Nova Crnja Izražen je nedostatak vozila. neizvršena obuka Mionica nedostatak informatičke opreme za bazu podataka. Lapovo materijalna i tehnička neopremljenost. prevaziđena u tehničkom smislu i već dosta neupotrebljiva oprema Novi Bečej OCENA ocena: 3 ocena: 3 ocena: 2 ocena: 4 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 3 ocena: 2 ocena: 3 ocena: nema ocena: 3 ocena: 4 ocena: 2 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 3 306 . neopremljenost jedinica CZ Ljubovija Nedostaju mobilna sredstva radio-veze. lap top računari i PC računari za potrebe CZ. neopremljenost preduzeća. zastarela. neopremljenost i neobučenost jedinica CZ. adekvatni gumeni čamci sa vanbrodskim motorima. megafoni. neupotrebljiva Ljig nedostatak informatičke opreme. nepostojanje birotehničke opreme (računar i slična sredstva). gorivo. neobučenost članova štaba Lebane nedostatak opreme i tehnike Leskovac nedostatak terenskih vozila. neopremljenost jedinica CZ. organa i službi za zaštitu i spasavanje. bonova za gorivo. druga MTS za funkcionisanje štaba. veza (sredstva veze).Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. dotrajala. službi i organa za zaštitu i spasavanje Mladenovac Nedostatak terenskog vozila. radio-stanica za uvezivanje sa HE Bajina Bašta i HE Zvornik. sredstva veze Merošina nedostaju MTS. gorivo. neopremljenost JKP. Mali Iđoš zastarela oprema Mali Zvornik nedostatak opreme i sredstava za rad Malo Crniće Medveđa Nedostaje kancelarijski materijal. OPŠTINA / OBRAZLOŽENJE NEDOSTATAKA U OPREMLJENOSTI ŠTABA Lajkovac Nedostaje informatička oprema. najveći broj članova štaba nije opremljen i nije prošao obuku. neopremljenost intendantskom opremom. Nova Varoš stara. sredstava veze Loznica Nedostaju vozila. preduzeća. Lučani nedostajuća oprema. oprema.

obuća) Pančevo Nema vozila. nedostatak pogonskog goriva – benzina. sredstva koja posedujemo kupljena pre 20 godina. prevozna sredstva. materijalno-tehnička sredstva iz formacije. a njihovi rukovodioci su upravo i članovi štaba. mobilnih telefona. nedostatak finansijskih sredstava. preduzeća i organa i službi opremljenih i osposobljenih za zaštitu i spasavanje Palilula ne raspolaže nikakvom opremom (vozilo. ovaj štab je u više navrata od nadležnih institucija proglašavan za štab koji izvanredno funkcioniše. finansijskih sredstava.6. Obrenovac nedostatak terenskog vozila Odžaci Oprema je zastarela usled dugogodišnjeg korišćenja pohabana i u velikoj meri nije za upotrebu. prevoz i finansijska sredstva. OCENA ocena: 2 ocena: 3 ocena: 2 ocena: 4 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 1 ocena: 4 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 2 ocena: 1 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 1 307 . građani u ovom štabu vide neku vrstu sigurnosti u slučaju nepogoda Pirot nedostatak MTS i opreme Plandište Nedostaju lična i kolektivna zaštitna sredstva. Osečina nedostatak informatičke opreme za bazu podataka. Pećinci Štab se oslanja na organizacije koje mogu da pomognu u odredenim kriznim situacijama. nema specijalnih vozila za vanredne situacije. nema creva za pumpe za vodu Novi Kneževac nedostatak lične opreme. nedostatak MTS (pumpe. Požega Obučenost i opremljenost štaba je nezadovoljavajuća. nedovoljna opremljenost jedinica CZ. sredstva za rad. nedostatak službenog vozila. agregati) Novi Pazar Nedostaju MTS za delovanje (spasavanje) u slučaju delovanja prirodnih i drugih većih nesreća. sredstva veze. nedostatak finansijskih sredstava (fond) za nabavku i opremanje) Priboj Neopremljenost štaba sredstvima i opremom. a oprema jedinica CZ zastarela je i neupotrebljiva. goriva. Paraćin Nedostaje savremena računarska tehnika. Preševo sredstva za rad (automatska obrada podataka). lična sredstva zaštite. finansijska sredstva. nedostaju savremena sredstva veze. potreba za terenskim vozilom – vozilo nije bilo registrovano i ispravno. agregata. Petrovac bez obzira na opremljenost štaba. odeća. Požarevac Nedostaju oprema. Bezbednost u lokalnoj zajednici OPŠTINA / OBRAZLOŽENJE NEDOSTATAKA U OPREMLJENOSTI ŠTABA Novi Beograd nedovoljan broj pumpi.

sredstva za rad. Sečanj Štab ne poseduje specifična sredstva za sve situacije. Nema savremenih sredstava komunikacije i informatičke opreme. sredstva za dezinfekciju i slična. prenosni rezervoari vode za piće.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Sokobanja zastarela i neispravna sredstva i oprema Sombor Nedostaju adekvatne uniforme. Rača postojeća oprema zastarela i neupotrebljiva Rakovica Raška Nedostaju materijalna sredstva (finansije i specijalna mehanika). OCENA ocena: 1 ocena: 2 ocena: 3 ocena: 4 ocena: 2 ocena: 3 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 1 ocena: 2 ocena: 2 ocena: 1 ocena: 2 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 1 ocena: 3 ocena: 3 308 . oprema za intervencije (pumpe). od preduzeća i stanovništva. već su korišćena iz popisa. Smederevo Nije opremljen formacijskim sredstvima. OPŠTINA / OBRAZLOŽENJE NEDOSTATAKA U OPREMLJENOSTI ŠTABA Prokuplje Štab nema opremu i MTS. Smed. savremena sredstva veze. mobilni telefoni i kartice. koja je stara više od 25 godina. Sremski Karlovci Stara Pazova vozila. Senta Nepostojanje materijalne formacije OŠCZ – konstatuje se da je on u potpunosti neopremljen za upravljanje krizama Sjenica Štab uglavnom ne poseduje nikakvu opremu i sredstva za uspešan rad. radio-veza). Rekovac nedostatak birotehničkih sredstava. pumpe za izvlačenje vode Stari Grad Nedostaju lična zaštitna oprema. kopir-mašina i slični aparati). kao što su: kuhinja. a koristi opremu i sredstva odreda za CZ. Savski Venac Nedostaje oprema za članove štaba i za zbrinjavanje. faks. nepostojanje adekvatnih propisa iz ove oblasti Ruma Štab se oslanja na preduzeća koja su opremljena i osposobljena za zaštitu i spasavanje od elementarnih i drugih nepogoda u vanrednim situacijama. automobil. sredstva za dezinfekciju. prostorije za rad. lap top računari i sredstva veze Sopot zastarela oprema Sremska Mitrovica Nema tehničkih sredstava (kompjuterska oprema. Ostala sredstva koriste se od građana i privrednih subjekata. magacin. sredstva za sanaciju terena. HTZ oprema. adekvatnih sredstava veze. Palanka Nedostaju sredstva komunikacije (prostorija.

Ub nedostatak informatičke opreme za bazu podataka. Surdulica sve zastarelo Svilajnac oprema i MTS zastareli Svrljig Sem kvalitetnog ljudstva. štab ne raspolaže nikakvim sredstvima i opremom. Varvarin zastarela oprema i nedovoljno opreme Velika Plana Štab ničim nije opremljen. nedostatak računara. veći problem nepripremljenost jedinica CZ. neophodna je nabavka 1 kompjutera za potrebe štaba. preduzeća. neobučenost jedinica CZ. motorna vozila neispravna i aktuelan je nedostatak goriva. pa je angažovanje sredstava i opreme zavisilo od mogućnosti i kapaciteta MO – referata za odbranu i opštinske uprave. prevozna sredstva. Trgovište nedostatak tehničkih sredstava i savremene opreme Trstenik Tutin MTS i oprema kojom raspolaže Opštinski štab CZ davno su nabavljeni i van su svakog roka upotrebe. U slučaju potrebe koriste se sredstva preduzeća u kojima su članovi štaba rukovodioci. Veliko Gradište neadekvatna sredstva veze.6. neopremljenost. Bezbednost u lokalnoj zajednici OPŠTINA / OBRAZLOŽENJE NEDOSTATAKA U OPREMLJENOSTI ŠTABA Subotica Sva namenska oprema je zastarela i dotrajala. birotehnicčka sredstva. Šabac Materijalno-tehnička sredstva su zastarela. Temerin dotrajala i zastarela MTS i nedostatak finansijskih sredstava Titel Zastarela oprema Topola Materijalno-tehnička formacija Opštinskog štaba civilne zaštite nije definisana od strane nadležnog organa. neodržavana. organa i službi za zaštitu i spasavanje Užice Valjevo Nema savremene informatičke opreme. neodgovarajuće smeštena. finansijska sredstva OCENA ocena: 3 ocena: 2 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 4 ocena: 3 ocena: 3 ocena: 2 ocena: 3 ocena: 4 ocena: 1 ocena: 1 309 .

Žitorada Nema nikakvu opremu. Zrenjanin Nedostaju vozila. nedostatak terenskog motornog vozila. obuću i sličnu opremu). tako da bi teško pomogla u kriznim situacijama Vranje nedovoljna opremljenost materijalno-tehničkim sredstvima Vrbas Potrebna je informatička podrška kroz formiranje objedinjene baze podataka svih snaga i sredstava na teritoriji opštine. obučene i osposobljene za sve krizne situacije. Vrnjačka Banja nedostatak finansijskih sredstava. Žabalj Žabari Nedostaju finansijska sredstva i oprema (odgovarajuća). koje će biti opremljene. odeću. druga oprema. Žagubica Sva postojeća oprema je zastarela i većim delom nefunkcionalna. ni MTS. nedostatak opreme. nedostatak kompjutera Vršac Zastarela oprema. vozila. sredstva veze.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. potrebno je doneti novu organizaciju štaba i jedinica CZ. OCENA ocena: nema ocena: 1 ocena: 4 ocena: 2 ocena: 3 ocena: nema ocena: 4 ocena: 2 ocena: 2 ocena: nema ocena: 2 ocena: 3 ocena: 1 ocena: nema ocena: 2 ocena: 1 ocena: 1 310 . nedostatak sredstava za komunikaciju. sredstva veze. Zaječar pojedini članovi štaba nisu završili obuku za rad u štabu Zemun Nedostaju MTS za realizaciju mera CZ. OPŠTINA / OBRAZLOŽENJE NEDOSTATAKA U OPREMLJENOSTI ŠTABA Vladičin Han nedovoljna stručna osposobljenost članova štaba i neopremljenost MTS – i opremom Vladimirci u potpunosti neopremljen Vlasotince Nedostaju MTS i finansijska sredstva Voždovac nedostatak finansijskih sredstava i MTS Vračar nedostatak sredstava za obuku jedinica CZ. građevinska preduzeća su u stečajnom ili predstečajnom stanju. Žitište Štab nema nikakva sredstva za rad u kriznim situacijama (računar.

Bojnik. Kuršumlija. sa posebnim osvrtom na policiju u zajednici i ujedno otvorio nova polja za istraživanje i razvijanje liste indikatora. čiji izbor za proučavanje predstavlja svojevrsni izazov. Posledice na životnu sredinu usled elementarnih nepogoda koje su ugrozile opštine u Srbiji tokom 2005. godine Ispitanici su ukazali na kritične situacije u kojima je životna sredina bila zagađena u ukupno 16 opština (10% od ukupnog broja opština). u svakom slučaju moraju da osnažuju jedna drugu. ne ugroze ljudski život. Kraljevo. konceptualizuju i vrednuju.2. Vlasotince. s tim da institucionalni akteri moraju da planiraju svoje delatnosti tako da one. ekonomsku i svaku drugu politiku pružiće zadovoljavajuće rezultate u vidu osećaja sigurnosti građana ukoliko i lokalna zajednica zauzme značajnu poziciju u tim aktivnostima.215 215 Lista se ne sme proširivati do beskonačnosti. prioriteta i resursa sa ciljem pomaganja svojim članovima da poboljšaju kvalitet sopstvenog života. ali je pokušao da identifikuje probleme u oblasti reforme sistema bezbednosti. Ćićevac. čak ni nenamerno. i to: Bačka Palanka. 6. Ovo je posebno značajno pri rešavanju i prevazilaženju kriznih situacija i situacija gde može biti značajno ugrožena bezbednost svih aktera lokalne zajednice. Zaključak Instrumenti kojima država vodi svoju socijalnu. ali i bezbednosne politike na prostoru lokalne zajednice. Kruševac. Izbor koji je u ovom slučaju načinjen motivisan je željom da se promeni način na koji se bezbednosna pitanja saopštavaju. Sečanj. obrazovnu. a samim tim i života svoje zajednice. Preševo i Smederevska Palanka (ugrožavanje zagađivača životne sredine nepogodama).9. Državna bezbednost i/ili ljudska bezbednost.6.9. Leskovac. u zavisnosti od toga iz kojeg se ugla percipiraju i kojoj se daje prednost. Prvi deo istraživanja nije dao mnogo kvantifikovanih podataka. Lokalna zajednica mora da se aktivno uključi u identifikovanje i povezivanje potreba. U tom smislu i reforma sektora bezbednosti predstavlja neodložnu potrebu i jedan od vodećih ciljeva unutrašnje i spoljne politike države. 311 . zdravstvenu. i 2006.10. Vrnjačka Banja i Žitorađa (odlagališta komunalnih otpada ugrožena nepogodama). Bezbednost u lokalnoj zajednici 6. Istraživanje dimenzije ljudske bezbednosti koja se odnosi na bezbednost u zajednici uključuje mnoštvo pokazatelja. već se moraju utvrditi prioriteti. To podrazumeva i institucionalnu odgovornost da se razvijaju programi i usluge koje odgovaraju potrebama lokalne zajednice i u interesu su članova zajednice. Crna Trava. Negotin. Varvarin.

često je prisutna lična inicijativa. konstruktivnu i kontinuiranu saradnju policije sa svim subjektima zajednice. i slično. Najvažniji zaključci do kojih se došlo ističu: zakonska rešenja se moraju i dalje dorađivati i usaglašavati sa evropskim standardima i preporukama koje se dobijaju od relevantnih međunarodnih organizacija. nacionalnu strukturu i strukturu prema iskustvu članova. nemotivisani su i nespremni za saradnju u toku vanredne situacije (ujedno i najslabiji element funkcionisanja štabova – odnos sa građanima). sprovesti decentralizaciju i sve druge procese koje ona povlači za sobom u policiji i u domenu rada lokalne uprave i samouprave. i kroz prepoznavanje autentičnog javnog interesa u zaštiti ljudi. U skladu sa tim civilna zaštita je obaveza čitave društvene zajednice. između ostalog. pored značaja koji ima u odbrambeno-zaštitnom sistemu Srbije. preventivne aktivnosti smanjuju štete u materijalnim dobrima (npr. posebnu ulogu u multietničkim sredinama i rešavanje problema multietničkih zajednica. materijalnih dobara i životne sredine. predstavlja i socijalno integralnu i prevashodno humanitarnu delatnost. dok se u polnoj strukturi zapaža nedovoljno uključivanje žena. angažovanje i entuzijazam pojedinaca. Prepoznavanjem opisnih i kvantifikovanih indikatora. a posebno uvidom u stanje na terenu. mora postojati politička volja da se reforma sektora bezbednosti sprovodi kontinuirano i sa efikasnim i efektivnim rešenjima. specijalizacijama i drugim stručnim kursevima. a u strukturi po stručnoj osposobljenosti nedostatak ljudstva sa završenim fakultetima. mera i procedura. ali i svakodnevna potreba. građani nemaju obuku.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Civilna zaštita. došlo se do sledećih zaključaka: štabovi smešteni u sistemu odbrane zapostavljeni su čak i u novim nacrtima zakonskih rešenja oblasti zaštite i spasavanja. s obzirom na okolnost da ne postoje zadovoljavajuća zakonska rešenja. seminari312 . potreba pokretanja inicijative od lokala ka državnom vrhu. u realizaciji neophodnih aktivnosti. otvorenost policije prema zajednici. koja se razvija. klizišta na područjima gde su ljudi izgradili stambene objekte bez građevinske dozvole). profil prosečnog opštinskog štaba ukazuje na zadovoljavajuću starosnu. obrazovnu.

štabovi imaju i problema i u komunikaciji sa eksternim subjektima. štabovima nedostaje.6. a sa punom kadrovskom formacijom). kao najčešći oblik nezadovoljstva građana u kriznim i postkriznim situacijama. čija sigurnost mora biti u srži svake aktivnosti. 313 . koja bi omogućila savremeno komuniciranje i uspostavljanje u tom domenu mreže lokalnih institucija. Bezbednost u lokalnoj zajednici ma. ali ima i opština sa skoro nikakvom pomoći. osim sredstava za ličnu zaštitu i komunikaciju. sa izrazito nehomogenim stanjem po opštinama: neke su opštine lokalnim sredstvima i donacijama rešavale probleme. hemijsko-bioloških incidenata. sa ciljem održavanja nivoa znanja i veština ukorak sa rastućim pretnjama i izazovima savremenog doba (elementarne nepogode se očekuju sve češće. što. naravno. što sámo po sebi govori o nedovoljno razvijenoj komunikaciji unutar lokalne zajednice i nerazumevanju potreba građana. sporo i neadekvatno izlazila u susret lokalnim organima kada su u pitanju nadoknade štete. očigledno nerazumevanje države za probleme lokalnih samouprava ispoljava se posebno prepoznatom najlošijom saradnjom sa ministarstvima finansija i poljoprivrede. i računarsko-komunikaciona oprema. a ujedno pogođene najtežim nepogodama poput Mionice ili Sečnja). potom pretnje od tehničko-tehnoloških nesreća. dok se relativno dobro snalaze kada je reč o komunikaciji unutar tima. nadoknada šteta se kreće u obimu od 0% do 100%. neke su čekale i dobile nekakvu pomoć države (posebno nerazvijene opštine. profil prosečnog štaba ukazuje na veliku nehomogenost u brojnosti i dodatnom angažovanju članova. ali i o nedovoljnoj bezbednosnoj svesti i kulturi pojedinaca. odnosno efektivnosti štabova sa 3 ili 4 člana. koja su neravnomerno. što povrđuju i ocene saradnje. u proseku najviše problema štabovi imaju u odnosu sa građanima. kao i Ministarstvom za kapitalne investicije. treninzima i sličnim aktivnostima obuke. pumpi i drugih tehničkih pomagala. iziskuje širu diskusiju o efikasnosti štabova sa 20 članova. opremljenost štabova je ocenjena vrlo loše i ukazuje na skoro katastrofalno stanje. gde ima štabova skoro bez ikakve opreme. nastalo totalnim zanemarivanjem oblasti CZ u poslednje skoro dve decenije (posebno loše u štabovima CZ. koja je značajno bolja na lokalnom nivou u odnosu na državni. terorističkih akata i sličnih nezgoda). vozila. agregata. proceni vrste i stepena opasnosti.

adekvatna i pravovremena pomoć države lokalnim zajednicama. procenjuje prioritete i raspoređuje pomoć. organizovanje (ili čak obavezivanje na to) kontinuirane obuke za članove štaba (i saradnike) iz oblasti zaštite i spasavanja. već u prvom redu i na kapacitet za sprečavanje vanredne situacije. kao što su Zakon o zaštiti od požara. u kojem je delatnost svih operativnih organa usmerena na ostvarenje sigurnosti pojedinca. hitno opremanje štabova. a posebno izgradnju računarsko-komunikacione mreže i aplikacija sa bazama podataka. osnažiti zakonsku regulativu stvaranjem normativnih pretpostavki za objedinjavanje svih sistema zaštite i premostiti zakonske nejasnoće i praznine. preventivne kampanje i druge aktivnosti). a posebno u segmentu preventivnog rada (upravljanje rizicima. ideje. Nedostatak se ogleda u nepostojanju jednog sistemskog zakona koji bi objedinio sve mirnodopske sisteme zaštite i spasavanja. prepuštanajem zajednici da koordinira aktivnosti. jačanje strukture štabova CZ ne treba da se odnosi samo na njihovu sposobnost reagovanja na vanredne situacije. razvoj preventivnih mera i radnji. bar propisanim materijalno-tehničkim sredstvima.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. PR. 314 . motivi. odnosno njihove humanitarne kapacitete. Predlozi jasno upravno i organizaciono smestiti i postaviti sistem civilne zaštite. uvažavajući predloge i konstatacije stručnih lica (članova štabova i komisija za procenu šteta). upravljanja krizama.11. kao primer korišćenja potencijala ljudske infrastrukture opština (energija. Zakon o zaštiti od poplava i niz drugih propisa. saradnja sa međunarodnim organizacijama (poput USAID-a). modernizacija i transformacija sistema CZ zahteva redovne kontakte i saradnju sa stručnjacima iz raznih delatnosti u naučno razvijenim centrima radi stručne obuke i upoznavanja novih tehnologija. komunikologija. koje moraju pomoći i država (centralna vlast) i lokalna zajednica (sadejstvo svih operativnih snaga i organa). sposobnosti. uspostavljanje sistema zaštite i spasavanja usredsređenog na građanina. i jasno definisao ulogu civilne zaštite u društvu.216 jasno definisati mesto i ulogu lokalne samouprave u sistemu lokalne zaštite. 216 Različiti oblici zaštite regulišu se određenim zakonskim rešenjima. nepoverenja i „kočnica“. 6. sa što manje administrativnih prepreka. a to možemo shvatiti kao vrh piramide (ili možda osnovu) umrežavanja lokalnih institucija. koje bi poslužile praćenju svih relevantnih bezbednosnih događaja i komunikaciji štabova i eksternih subjekata. Zakon o zaštiti životne sredine. osveženje metoda komunikacije i funkcionisanja). uključivanje žena i što više mlađih ljudi (20–40 godina) u rad štabova. transfer kontrola i nadležnosti na lokalni nivo. postupanja u vanrednim situacijama.

Navedite njegovo ime: __________________________________________ 4.6. Bezbednost u lokalnoj zajednici 6. Koje je najčešće zanimanje kadrova koje ste dodatno uključivali u rad štaba? ______________________________________________________________ 8.12 Prilozi Prilog I – Anketni upitnik Struktura i funkcionisanje štabova civilne zaštite (i štabova za zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda) u opštinama Republike Srbije Poštovani. Molimo Vas da što preciznijim i potpunijim popunjavanjem ovog upitnika pomognete saglédanju stanja u oblasti civilne zaštite u Republici Srbiji – reagovanja na krizne (vanredne) situacije izazvane elementarnim nepogodama – i na taj način date prilog istraživanju ove oblasti. Koliko članova ste prosečno dodatno uključivali u rad štaba? _____________________ član(ov)a 7. Kakva je polna struktura štaba? __________ član(ov)a muškog pola __________ član(ov)a ženskog pola 315 . Ne 2. e-mail: ______________________________________ _____________________________________________________________ Zvaničan naziv štaba za koji dostavljate podatke: _______________________ _________________________ I Sastav operativnih organa i snaga 1. Navedite ko ga je formirao: ______________________________________ 5. Koliko članova ima štab? _____________________ stalnih član(ov)a 6. Da b. Da li u opštini postoji štab civilne zaštite? a. Opšti podaci Naziv opštine: ________________________________________________ Lice za eventualne dalje kontakte: Ime i prezime: ________________________________________________ Kontakt-adresa.Ne 3. Da li u opštini postoji ili je postojao još neki štab iz oblasti zaštite i spasavanja? a. Da b. telefon.

Ne. Da b. Kakva je nacionalna struktura štaba (članovi štaba po nacionalnoj pripadnosti)? ______________________________________________________________ _____________________________________________________________ ______________________________________________________________ 11. nemamo ih ni sada c. Da b. Kakva je starosna struktura štaba? 20–30 godina ________________ član(ov)a 31–40 godina ________________ član(ov)a 41–50 godina ________________ član(ov)a 51–60 godina ________________ član(ov)a preko 60 godina ________________ član(ov)a 12. zaštita i spasavanje. Da li ste već imali pripremljene planove za upravljanje vanrednih situacija? a.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Kakva je obrazovna struktura štaba? Sa visokom stručnom spremom ________________ član(ov)a Sa višom stručnom spremom ________________ član(ov)a Sa srednjom stručnom spremom ________________ član(ov)a 10. 9. upravljanje krizom. Da li ste zainteresovani (članovi štaba) da pohađate neku vrstu edukacije iz navedene oblasti? a. završen fakultet iz navedenih oblasti _____________ član(ov)a b. Kakva je stručna osposobljenost članova štaba (civilna zaštita. Koliko je iskustvo članova štaba u oblasti CZ. Ne II Funkcionisanje i saradnja sa institucijama 15. odnosno upravljanja vanrednim sutuacijama? 0–10 godina ________________ član(ov)a 11–20 godina ________________ član(ov)a 21–30 godina ________________ član(ov)a preko 30 godina ________________ član(ov)a 13. magistratura/doktorat iz navedenih oblasti _____________ član(ov)a d. vanrednim situacijama i rizicima)? a. završen kurs/seminar/trening iz navedenih oblasti _____________ član(ov)a 14. završena specijalizacija iz navedenih oblasti _____________ član(ov)a c. Formirani su nakon pojave krizne situacije 316 .

humanitarne) ___________ Škole ___________ Mediji ___________ Centar za socijalni rad ___________ Centar za osmatranje. s. Ocenite saradnju sa insitucijama u toku vanrednih situacijama (tokom redovnih aktivnosti. i. dobrovoljnost. Bezbednost u lokalnoj zajednici 16. t. f. h. o. 5 – najviša ocena): a. g. c. l. e. Ministarstvo odbrane ___________ Ministarstvo unutrašnjih poslova ___________ Ministarstvo poljoprivrede ___________ Ministarstvo zdravlja ___________ Ministarstvo za kapitalne investicije ___________ Ministarstvo finansija ___________ _____________________________________________ ocena ___________ _____________________________________________ ocena ___________ _____________________________________________ ocena ___________ – na lokalnom nivou j. m. p.6. odnos sa građanima (odziv. bezbednosna kultura i svest) ___________ b. javljanje i obaveštavanje ___________ Javna komunalna preduzeća ___________ Građevinske firme ___________ _____________________________________________ ocena ___________ _____________________________________________ ocena ___________ _____________________________________________ ocena ___________ 17. q. Dom zdravlja ___________ Crveni krst ___________ Nevladine organizacije (npr. k. ako niste imali vanredne situacije u Vašoj opštini) od 1 do 5 (1 – najniža ocena. r. u. Identifikujte elemente u funkcionisanju štaba i vrednujte ih ocenom od 1 do 5 (1 – najniža ocena. b. problemi u funkcionisanju štaba – komunikacije (pravovremeno obaveštavanje) ___________ – koordinacija tima ___________ – procena vrste opasnosti ___________ – procena stepena (obima) opasnosti ___________ 317 . d. n. 5 – najviša ocena) – na državnom nivou a.

Ne Ako je bilo pritužbi. posledice po životnu sredinu. Da b. – – – – koordinacija sa spoljnim subjektima ___________ __________________________________________ ocena _________ __________________________________________ ocena _________ __________________________________________ ocena _________ III Vanredne situacije (elementarne nepogode i druge nesreće) tokom 2005/2006. godine (posledice po zdravlje ljudi. Ne U kojem obimu (ako je moguće. Da li je izvršena nadoknada štete? a. koja rešenja su primenjena? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 318 . Da b. Da li je bilo pritužbi građana na rad štaba? a.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. kojeg su najčešće oblika (npr. Da b. nepravovremeno obaveštavanje. Ako ste vršili zbrinjavanje ugroženih ljudi (evakuaciju i slične operacije). izrazite je u procentima u odnosu na ukupnu štetu)? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 20. molim Vas da upišete podatke: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 19. neadekvatna pomoć i drugi propusti)? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 21. Ne Ako je procena izvršena. materijalna šteta)? a. godine u opštini 18. Da li je u opštini izvršena procena štete. kao posledice vanrednih situacija tokom 2005/06.

klizišta c. Ne Ako jesu. Ocenite kakva je opremljenost štaba za upravljanje vanrednim situacijama (ocenom od 1 do 5: 1 – najniža ocena. poplave b. kakve su posledice: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 25. zemljotres d. Ne Ako jesu. kakve su posledice: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 24. nešto drugo: ___________ ___________________________________________________ Ako jesu. Bezbednost u lokalnoj zajednici 22. Da b. Da li su odlagališta komunalnog otpada bila poplavljena? a. Da li su i koji najveći zagađivači životne sredine bili ugroženi? a. Da b. kakve su posledice? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 319 . godini? a. i 2006. Ne Ako jeste. Da li su i koje elementarne nepogode zadesile vašu opštinu u 2005. Da b. 5 – najviša ocena)? Ocena: ___________ Nabrojte nedostatke u opremljenosti štaba: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ IV Zaštita životne sredine 23. Ne 26.6. Da b. Da li je urađena hemijska analiza poljoprivrednog zemljišta posle poplava? a. da li su rezultati poznati i dostupni? a.

štab: Štab CZ Štab za sanaciju posledica izazvanih elementarnim nepogodama na području opštine Aleksandrovac Štab CZ VRSTE ŠTABOVA I PRAVNI OKVIR Formirao ga organ: SO Aleksandrovac Aleksinac Drugi oper. štab: Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda (nikada se nije sastajao) Formirao ga organ: Izvršni odbor opštine Bački Petrovac Štab CZ Drugi oper.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. klizišta i elementarnih nepogoda Formirao ga organ: Predsednik opštine Batočina Štab CZ 320 . štab: Opštinski štab za zaštitu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: SO B. Štab za odbranu od poplava Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Operativni štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: SO Ada Aleksandrovac Drugi oper. štab: Štab za odbranu od poplava. Prilog II – Pregled operativnih snaga CZ (štabova CZ i štabova za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nepogoda) po opštinama RS OPŠTINA Ada Štab CZ Drugi oper. štab: Krizni štab za prihvat i smeštaj izbeglih i raseljenih lica (postojao) Formirao ga organ: Skupština opštine Arilje Bač Bačka Palanka Štab CZ Štab CZ Štab CZ Drugi oper. Štab za odbranu od elementarnih nepogoda. štab: Štab CZ Štab CZ. štab: Operativni štab za zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda Formirao ga organ: SO Alibunar Drugi oper. štab: Opštinski štab civilne zaštite Bački Petrovac Formirao ga organ: MO i SO B. Bačka Topola Štab CZ Drugi oper. Petrovac Bajina Bašta Barajevo Štab CZ Štab CZ Formirao ga organ: Predsednik opštine Alibunar Apatin Aranđelovac Drugi oper. P.

štab: Komisija za odbranu od poplava Formirao ga organ: opština Ćuprija Štab CZ Drugi oper. štab: Štab/komisija za elementarne nepogode Formirao ga organ: VO 321 . Bezbednost u lokalnoj zajednici OPŠTINA Bečej Štab CZ Drugi oper.6. štab: Štab za elementarne nepogode Formirao ga organ: Predsednik opštine Čoka Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda Formirao ga organ: SO Dimitrovgrad Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za odbranu od poplava i drugih elementarnih nepogoda Formirao ga organ: Stručni kolegijum opštinske uprave Beočin Blace Bogatić Štab CZ Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za odbranu od poplava opštine Čoka Formirao ga organ: SO Crna Trava Čukarica Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za vanredne prilike opštine Ćuprija Formirao ga organ: Predsednik opštine Despotovac Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: SO Bečej Bela Palanka Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za elementarne nepogode Formirao ga organ: SO Bojnik Boljevac Bor Bosilegrad Brus Bujanovac Čačak Čajetina Ćićevac Štab CZ Štab CZ Štab CZ Štab CZ Štab CZ Štab CZ Štab CZ Štab CZ Štab CZ VRSTE ŠTABOVA I PRAVNI OKVIR Drugi oper.

2002. štab: Štab za elementarne nepogode 322 . Štab za praćenje ptičjeg gripa Formirao ga organ: Predsednik opštine Knić Knjaževac Koceljeva Štab CZ Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Krizni štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: Predsednik opštine Kladovo Štab CZ Drugi oper. više ne funkcioniše Jagodina Drugi oper. štab: Opštinski štab za zaštitu od štetnog dejstva voda. 5.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji OPŠTINA Doljevac Gadžin Han Golubac Štab CZ Štab CZ Štab CZ VRSTE ŠTABOVA I PRAVNI OKVIR 2005–2006. sa mandatom od 4 godine. štab: Štab za zaštitu od poplava Formirao ga organ: Grad Beograd Grad Kragujevac Grad Niš Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za odbranu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: SO Jagodina Kanjiža Kikinda Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za odbranu od poplave Formirao ga organ: Gradonačelnik Grocka Inđija Irig Ivanjica Drugi oper. štab: Štab CZ Štab CZ Štab CZ Štab CZ Operativni štab za odbranu od poplava i elementarnih nepogoda na području opštine Ivanjica Štab CZ Formirao ga organ: Skupština opštine 9. Drugi oper. štab: Gradski štab za upravljanje kriznim situacijama Formirao ga organ: Skupština grada Grad Novi Sad Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: SO Gornji Milanovac Grad Beograd Štab CZ Štab CZ Drugi oper.

štab: Operativni štab za odbranu od poplava na teritoriji opštine Kruševac Formirao ga organ: SO Kruševac Kučevo Štab CZ Drugi oper. štab: Operativni štab za elementarne nepogode i druge veće nesreće Formirao ga organ: SO Lajkovac Lapovo Štab CZ Drugi oper.6. štab: Štab za elementarne nepogode Formirao ga organ: SO Loznica – Izvršni odbor Lučani Štab CZ 323 . štab: Krizni štab Formirao ga organ: Predsednik opštine Lebane Leskovac Loznica Štab CZ Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za elementarne nepogode opštine Krupanj Formirao ga organ: Predsednik opštine Kruševac Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za odbranu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: Predsednik opštine Kovin Štab CZ Drugi oper. štab: Povremeno se formira komisija za procenu šteta od elementarnih nepogoda. štab: Štab za odbranu od poplava i elementarnih nepogoda Formirao ga organ: SO Kučevo Kula Kuršumlija Lajkovac Štab CZ Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za odbranu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: opština Lazarevac Štab CZ Drugi oper. Bezbednost u lokalnoj zajednici OPŠTINA VRSTE ŠTABOVA I PRAVNI OKVIR Formirao ga organ: Predsednik SO Koceljeva Kosjerić Kovačica Štab CZ Štab CZ Drugi oper. Formirao ga organ: Kraljevo Krupanj Štab CZ Štab CZ Drugi oper.

štab: Operativni štab za zaštitu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: Skupština opštine Nova Crnja Nova Varoš Novi Bečej Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Krizni štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: Opštinsko veće Mionica Drugi oper. štab: Krizni štab za elementarne nepogode Formirao ga organ: SO Mali Zvornik Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za zaštitu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: SO Medveđa Merošina Štab CZ Štab CZ Drugi oper. Drugi oper. štab: Operativni štab za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih većih nesreća Formirao ga organ: SO Ljig Ljubovija Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za elementarne nepogode Formirao ga organ: Predsednik SO Mali Zvornik Malo Crniće Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za odbranu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: SO Mali Iđoš Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za intervencije u vanrednim uslovima Formirao ga organ: Izvršni odbor SO Lučani Ljig Štab CZ Drugi oper. štab: Štab CZ Operativni štab za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća SO Mionica Štab CZ Formirao ga organ: SO Mladenovac Drugi oper.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji OPŠTINA VRSTE ŠTABOVA I PRAVNI OKVIR 2005–2006. štab: Štab za spasavanje od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: Opština Mladenovac Negotin Nova Crnja Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: Predsednik opštine Novi Bečej (na osnovu odluke SO i Zakona o vodama) 324 .

štab: Operativni štab za odbranu od poplava i zaštitu od erozije Formirao ga organ: OV Odžaci Osečina Štab CZ Štab CZ Drugi oper. Bezbednost u lokalnoj zajednici OPŠTINA Novi Beograd Štab CZ VRSTE ŠTABOVA I PRAVNI OKVIR Drugi oper. štab: Operativni štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: Opštinski štab civilne zaštite Obrenovac Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za sprovođenje mera zaštite od požara Formirao ga organ: Predsednik opštine Paraćin Štab CZ Drugi oper. štab: Operativni štab za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih većih nesreća Formirao ga organ: SO Palilula Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za upravljanje u kriznim situacijama Formirao ga organ: Opštinsko veće 325 .6. štab: Opštinski štab za elementarne nepogode Formirao ga organ: Skupština opštine Pećinci Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za odbranu od elementarnih i drugih nepogoda Formirao ga organ: Skupština opština Petrovac Pirot Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: SO Plandište Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda Formirao ga organ: Opština Pančevo Štab CZ Drugi oper. štab: Operativni štab za zaštitu od poplava i zaštitu od erozije Formirao ga organ: SO (nadležnost IO SO) Novi Kneževac Štab CZ Drugi oper. štab: Operativni štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: SO Novi Pazar Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: Opština Pećinci Petrovac Štab CZ Drugi oper.

Drugi oper. list grada Beograda. i 30/04. štab: Štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: SO Sečanj Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za zaštitu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: Predsednik opštine Sečanj Senta Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za upravljanje u kriznim situacijama Formirao ga organ: SO Ražanj Rekovac Ruma Štab CZ Štab CZ Štab CZ Drugi oper. rešenje u: Sl. 14/04. štab: Štab za odbranu od poplava i zaštitu od erozije Formirao ga organ: Grad Beograd. štab: Štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: Opština Ruma Savski Venac Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za elementarne nepogode Formirao ga organ: Opštinski štab CZ Preševo Priboj Prijepolje Prokuplje Rača Rakovica Štab CZ Štab CZ Štab CZ Štab CZ Štab CZ Štab CZ Drugi oper. Raška Štab CZ Drugi oper.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji OPŠTINA Požarevac Štab CZ VRSTE ŠTABOVA I PRAVNI OKVIR 2005–2006. br. štab: Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: Predsednik opštine Požega Štab CZ Drugi oper. štab: Operativni štab za odbranu od poplava opštine Senta Formirao ga organ: SO Sjenica Smederevska Palanka Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: SO Smederevo Štab CZ 326 .

štab: Štab CZ Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda. Bezbednost u lokalnoj zajednici OPŠTINA VRSTE ŠTABOVA I PRAVNI OKVIR Drugi oper. štab: Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: Skupština opštine Svrljig Štab CZ Drugi oper.6. Opština Sremska Mitrovica Sremski Karlovci Stara Pazova Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Operativni štab za odbranu od poplava i zaštitu od erozije opštine Sopot Formirao ga organ: Izvršni odbor SO Srbobran Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: Predsednik opštine Stari Grad Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za elementarne nepogode Formirao ga organ: SO Temerin Titel Štab CZ Štab CZ 327 . štab: Krizni štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: SO Šabac Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za odbranu od poplava i leda Formirao ga organ: Predsednik opštine Sokobanja Sombor Sopot Štab CZ Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za odbranu od poplava SO Srbobran Formirao ga organ: SO Srbobran Sremska Mitrovica Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: Sremski okrug. štab: Operativni štab za odbranu od poplava i zaštitu od erozija Formirao ga organ: Opštinsko veće Subotica Drugi oper. Opštinski štab za žetvu i protivpožarnu zaštitu Štab CZ Štab CZ Formirao ga organ: Predsednik opštine Surdulica Svilajnac Drugi oper.

štab: Opštinski štab za upravljanje u kriznim situacijama Formirao ga organ: SO Tutin Ub Drugi oper. štab: Opštinski štab za odbranu od poplava i leda Formirao ga organ: Izvršni savet SO Vladičin Han Štab CZ Drugi oper. štab: opštinski štab za odbranu od bujičnih poplava i klizišta Formirao ga organ: Opština Užice Valjevo Drugi oper. štab: Štab CZ VRSTE ŠTABOVA I PRAVNI OKVIR 2005–2006. štab: Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: OV Voždovac Štab CZ Drugi oper. štab: Operativni štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: Predsednik opštine Veliko Gradište Štab CZ Drugi oper. Krizni štab Formirao ga organ: Opština Voždovac. Operativni štab za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća opštine Ub Štab CZ Formirao ga organ: SO Užice Drugi oper. objedinjen sa Štabom CZ Vračar Vranje Štab CZ Štab CZ 328 . štab: Štab za zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji OPŠTINA Topola Trgovište Trstenik Tutin Štab CZ Štab CZ Štab CZ Štab CZ Drugi oper. štab: Štab CZ Operativni štab za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća opštine Valjevo Štab CZ Štab CZ Formirao ga organ: SO Valjevo Varvarin Velika Plana Drugi oper. štab: Štab za elementarne nepogode Formirao ga organ: SO Vladimirci Vlasotince Štab CZ Štab CZ Drugi oper.

štab: Štab za zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda Formirao ga organ: SO Zemun Drugi oper. štab: Opštinski štab za zaštitu od poplava Formirao ga organ: SO Zaječar Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: Skupština opštine Žabari Žagubica Štab CZ Drugi oper. Bezbednost u lokalnoj zajednici OPŠTINA VRSTE ŠTABOVA I PRAVNI OKVIR Drugi oper. štab: Štab za zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda Formirao ga organ: SO Vršac Štab CZ Drugi oper. štab: Štab CZ Operativni štab za zaštitu od poplava i erozija na području gradske opštine Zemun Štab CZ Formirao ga organ: Opština Zrenjanin Drugi oper. štab: Štab CZ za teritoriju opštine Vranje Formirao ga organ: Predsednik SO Vrbas Štab CZ Drugi oper. štab: Opštinski štab za zaštitu od elementarnih nepogoda Formirao ga organ: Predsednik opštine Zrenjanin Zvezdara Štab CZ Drugi oper.6. štab: Opštinski štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: Opštinsko veće SO Žitište Žitorađa Štab CZ Štab CZ 329 . štab: Štab za otklanjanje elementarnih nepogoda Formirao ga organ: Predsednik opštine Vrnjačka Banja Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za odbranu od poplava i zaštitu od erozije Formirao ga organ: Predsednik opštine Žabalj Štab CZ Drugi oper. štab: Štab za odbranu od poplava Formirao ga organ: Skupština opštine Žabalj Žabari Štab CZ Drugi oper.

Zakon o lokalnoj samoupravi. br. 28/96. Živka Đurić. 2005. 13. Zbornik tekstova 2. Roy Roberg. 330 . 2002. Literatura 1. Beograd. br. 54/94. John Crank. Fakultet civilne odbrane Univerziteta u Beogradu.. 2006. 2006. Ustav Republike Srbije. priredila Dragana Dulić. 20. rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2003. Uputstvo – osnovni standardi u postupanju sa medijima. Beograd. 14. Ustav Republike Srbije. Jack Kuykendal. 7. Beograd. Indikatori ljudske bezbednosti – Izveštaj za 2004. 16. Fond za otvoreno društvo. Službeni glasnik Republike Srbije. Službeni glasnik RS. Beograd. 21. 45 i 85/91. 4. Čigoja. Office of Public Affairs Embassy of The United States of America. Fakultet civilne odbrane Univerziteta u Beogradu. Sarajevo. br. 15. Službeni list SRJ. Ljudska bezbednost. 11. Službeni glasnik RS. Ljudska bezbednost. 2006. Lokalna uprava u Srbiji i Crnoj Gori. Biro za saradnju sa medijima. 83/06. 5. Uredba o organizovanju i osposobljavanju jedinica CZ i o merama zaštite i spasavanja civilnog stanovništva i materijalnih dobara. Zakon o odbrani Republike Srbije. 6.Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji 2005–2006. Beograd. 2005. CeSIDova Mala biblioteka. 18. 8. Vladimir Jakovljević. 6. 19. Uredba o organizovanju i osposobljavanju jedinica civilne zaštite i o merama zaštite i spasavanja civilnog stanovništva i materijalnih dobara. Zakon o policiji. Zakon o odbrani. 44/99. Nacrt Zakona o zaštiti i spasavanju 2. Uredba o utvrđivanju programa izgradnje. Policija i društvo. 43/94. Sistem civilne odbrane. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. 43/94. br. 17. 15/03. Fond za otvoreno društvo. Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije. 12. Lokalna samouprava. br. 101/05. Snežana Đorđević. 74/99. Službeni glasnik Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije. Dokument vizije za reformu MUP-a Srbije 3. br. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. godinu. br. Službeni glasnik. priredila Dragana Dulić. Zbornik tekstova 1. Beograd. 9.13. br. Beograd. Snežana Đorđević. oktobar 2006. Zakon o Vojsci Jugoslavije. Službeni list SRJ. 2004. Renesansa lokalne vlasti: uporedni modeli. 10. br. 54/94. 2002. 9/02. Beograd. Službeni list SRJ. Službeni list SRJ.

yu 5. br.danas. www. decembar 2005.sr. Zoran Đurđević.. Politički sistem. 2004. br. www.org.6.mreza-lokalni-razvoj.co. OSCE. Službeni glasnik Republike Srbije.yu 2. 25. Gostović D.. www. 2–3. str. „Rezultati evaluacije projekta Policija u lokalnoj zajednici i bezbedna zajednica u Srbiji“. 2001. Beograd. Opšti plan za odbranu od poplava za period 2003–2008. www.gov. 23. www. vol. IX.mod. Reforma policije – najnovija događanja u Srbiji i Crnoj Gori. 2005.yu 6. 26. Bezbednost u lokalnoj zajednici 22. Misija OEBS-a. časopis Stalne konferencije gradova i opština. Mladenović M.net/pages/pojmovnik 3. 27.org/hcnm 4. godine. No. Beograd.cdcs. 34/03. Beograd.mup. 24. www. Nauka.. 345. Lokalna samouprava. policija. Novi Sad. Dave Mellish. Todorić S. 215–236.yu 331 .gov. VIZ. Internet-adrese: 1. bezbednost. Završni izveštaj prve faze projekta „Unapređenje komunikacije između medija i policije“.osce.sr. 4. Beograd.

– 331 str..37(497.CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. 11.11)”2005/2006” STANJE ljudske bezbednosti u Srbiji : izveštaj za 2005–2006. – Bibliografija uz svako poglavlje. urednik Tamara Lukšić-Orlandić]. : graf. Београд 364. 2007 (Beograd : Dosije). godinu / [učesnici na projektu Dragana Dulić .SR-ID 139898380 .2::316.. tabele . . – Beograd : Fond za otvoreno društvo. ISBN 978-86-82303-21-3 a) Људска безбедност – Србија – 2005–2006 COBISS. – Predgovor: str. prikazi. et al. 24 cm Tiraž 400. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

.

ISBN 978-86-82303-21-3 9 788682 303213 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->