Parni i neparni brojevi

Created by Inna Shapiro ©2008

Zadatak 1.
Zbroj dvaju prirodnih brojeva je paran broj. Što je sa umnoškom tih brojeva - je li on paran ili neparan?

Rješenje Zbroj dvaju brojeva je paran ako vrijedi jedno od sljedećeg: (1) oba broja su parna. U prvom slučaju umnožak će biti paran. a u drugom neparan. . ili (2) oba broja su neparna.

je li on paran ili neparan? . Zbroj triju prirodnih brojeva je paran broj. Što je sa umnoškom tih brojeva .Zadatak 2.

ili (2) dva broja su neparna. U oba slučaja umnožak će biti paran (jer je barem jedan faktor paran). . a jedan paran.Rješenje Zbroj triju brojeva je paran ako vrijedi: (1) sva tri broja su parna.

U broju B sve su znamenke jednake 3. 33 333 ili 33. Može li broj A biti djeljiv sa brojem B? Može li broj B biti djeljiv sa brojem A? . npr. 4444 ili 444 444. U prirodnom broju A sve su znamenke jednake 4.Zadatak 3. npr.

2) Broj B ne može biti djeljiv sa brojem A.Rješenje 1) Broj A može biti djeljiv sa B. 444 444 : 33 = 13 468 . a neparan broj ne može biti djeljiv sa parnim. . jer je B neparan a A paran broj. npr.

na ploči ostati broj 10? . Učitelj je na ploču napisao broj 20. Može li. U razredu su 33 učenika.Zadatak 4. Zatim je od učenika zatražio da redom dolaze pred ploču i da svaki učenik obriše broj sa ploče i umjesto njega napiše broj koji je za 1 veći ili manji od obrisanog broja. nakon što svi učenici izvrše zadatak (svaki točno jednom).

3. učenik izmijeni. on će postati neparan. Kad ga 1. Naime. rezultat će biti neparan broj. opet u neparnog itd. 2. 33. Evo zašto: Početni broj 20 je paran broj.Rješenje Ne. učenik će napisati neparan broj. učenik će ga pretvoriti u parnog. ne može. .

I tako dalje (dokle želiš). 1. Učitelj je na ploču napisao četiri broja: 0. Zatim možeš izabrati bilo koja druga dva broja i opet im dodavati broj 1 koliko puta želiš. Možeš izabrati bilo koja dva od ta četiri broja i dodavati im broj 1 koliko puta želiš. 0.Zadatak 5. 0. Možeš li na taj način postići da sva četiri broja postanu jednaka? .

Dodavajući broj 1 dvojici brojeva. jer bi njihov zbroj bio pozitivan. Stoga ne možemo dobiti četiri jednaka broja. . zbroj novodobivenih brojeva će i dalje također biti neparan.Rješenje Zbroj zadana četiri broja je neparan.

kako? . 3 i 5 litara. Može li on napuniti točno 10 takvih boca sa onih 25 litara mlijeka? Ako može.Zadatak 6. U kanti je 25 litara mlijeka. Gazda Marko ima puno praznih boca od 1.

3 i 5 su neparni brojevi. Bilo koje dvije boce zajedno sadržavat će paran broj litara mlijeka. Naime. a 25 je neparan broj.Rješenje Ne. 1. Stoga će i 10 boca zajedno također sadržavati paran broj litara mlijeka. ne može. .

Ana tvrdi da je to nemoguće. Tko je u pravu? . da ne postoje takva četiri broja. tj.Zadatak 7. Mate tvrdi da je pronašao četiri broja čiji su i zbroj i umnožak neparni brojevi.

onda im je zbroj paran. Naime. onda je i umnožak paran. Dakle. . ako je bilo koji od ta 4 broja paran.Rješenje Ana je u pravu. Dakle. nemoguće je da im i zbroj i umnožak budu parni. sva četiri broja moraju biti neparna. No.

Zadatak 8. Domaćica Marija želi raspodijeliti trešnje u tanjure tako da se brojevi trešanja u susjednim tanjurima razlikuju točno za 1. Na okruglom stolu nalazi se 11 tanjura. Može li se to učiniti? Kako? .

.Rješenje Nemoguće je tako raspodijeliti trešnje. pretpostavimo da u 1. neparan. Tada je u 2. 1. tanjura u kojem je neparan broj trešanja. Isto vrijedi i ako u 1. i tako dalje do 11. a oba sadrže neparan broj trešanja. No. u 3. tanjuru imamo neparan broj trešanja. Naime. tanjuru paran broj trešanja. takva raspodjela ne zadovoljava zadane uvjete. tanjur stavimo paran broj trešanja. i 11. Dakle. tanjur su susjedni.

da bi rezultat bio 0 ? Može li se to? .Zadatak 9. Imamo brojeve od 1 do 17: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kako između njih staviti znakove + i .

parnost rezultata mijenja se samo dodavanjem/oduzimanjem neparnih brojeva. i ostaje takva i nakon dodavanja ili oduzimanja idućeg parnog broja (4). Naime. čime se parnost rezultata mijenja u paran. rezultat će postati neparan. i rezultat će biti neparan. Ovdje imamo 9 neparnih brojeva. prvi broj. broj 1 je neparan. Nakon toga dodajemo ili oduzimamo neparan broj 3. Zbrajanjem/oduzimanjem zadnjeg. Kad mu dodamo ili oduzmeno paran broj 2. . pa ne može biti 0. Itd. Dakle.Rješenje Nemoguće je tako postići rezultat 0.

.Zadatak 10. Zadani su brojevi od 1 do 2005. 2003 2004 2005 Kako između njih staviti znakove + i da bi rezultat bio 0 ? Može li se to? .. 1 2 3 4 5 6 .

Rješenje .. Stoga on ne može biti 0.Ne može. kod četvrtog je paran itd. pa će kod 1003. kod trećeg neparnog (broja 5) je neparan. Parnost rezultata mijenja se samo dodavanjem ili oduzimanjem neparnog broja. neparnog broja (broja 2005) rezultat biti neparan. kod drugog neparnog broja (broja 3) je paran. Obrazloženje je slično kao u prošlom zadatku. Kod prvog od njih (broja 1) rezultat je neparan. Ovdje imamo 1003 neparna broja.

Autorica prezentacije: Inna Shapiro Originalnu prezentaciju na engleskom jeziku možete naći na: http://www.raisesmartkids.carnet.hr/~ahorvate ahorvatek@yahoo.com . Antonija Horvatek http://public.net/ Prevela s engleskog: Antonija Horvatek Najtoplije zahvaljujem kolegici Inni Shapiro na dopuštenju da ovu prezentaciju stavim na svoje web stranice.