Parni i neparni brojevi

Created by Inna Shapiro ©2008

Zadatak 1.
Zbroj dvaju prirodnih brojeva je paran broj. Što je sa umnoškom tih brojeva - je li on paran ili neparan?

.Rješenje Zbroj dvaju brojeva je paran ako vrijedi jedno od sljedećeg: (1) oba broja su parna. ili (2) oba broja su neparna. U prvom slučaju umnožak će biti paran. a u drugom neparan.

je li on paran ili neparan? . Zbroj triju prirodnih brojeva je paran broj. Što je sa umnoškom tih brojeva .Zadatak 2.

a jedan paran. ili (2) dva broja su neparna. U oba slučaja umnožak će biti paran (jer je barem jedan faktor paran). .Rješenje Zbroj triju brojeva je paran ako vrijedi: (1) sva tri broja su parna.

Zadatak 3. npr. Može li broj A biti djeljiv sa brojem B? Može li broj B biti djeljiv sa brojem A? . U prirodnom broju A sve su znamenke jednake 4. U broju B sve su znamenke jednake 3. npr. 33 333 ili 33. 4444 ili 444 444.

jer je B neparan a A paran broj. . npr. 2) Broj B ne može biti djeljiv sa brojem A. a neparan broj ne može biti djeljiv sa parnim. 444 444 : 33 = 13 468 .Rješenje 1) Broj A može biti djeljiv sa B.

na ploči ostati broj 10? . Učitelj je na ploču napisao broj 20. Može li.Zadatak 4. U razredu su 33 učenika. Zatim je od učenika zatražio da redom dolaze pred ploču i da svaki učenik obriše broj sa ploče i umjesto njega napiše broj koji je za 1 veći ili manji od obrisanog broja. nakon što svi učenici izvrše zadatak (svaki točno jednom).

Evo zašto: Početni broj 20 je paran broj. Naime. 2. Kad ga 1. ne može. učenik će ga pretvoriti u parnog. 3. učenik će napisati neparan broj. rezultat će biti neparan broj. . opet u neparnog itd. on će postati neparan. 33.Rješenje Ne. učenik izmijeni.

Učitelj je na ploču napisao četiri broja: 0. 1. I tako dalje (dokle želiš). 0. Možeš izabrati bilo koja dva od ta četiri broja i dodavati im broj 1 koliko puta želiš. 0.Zadatak 5. Možeš li na taj način postići da sva četiri broja postanu jednaka? . Zatim možeš izabrati bilo koja druga dva broja i opet im dodavati broj 1 koliko puta želiš.

jer bi njihov zbroj bio pozitivan. Stoga ne možemo dobiti četiri jednaka broja. . zbroj novodobivenih brojeva će i dalje također biti neparan.Rješenje Zbroj zadana četiri broja je neparan. Dodavajući broj 1 dvojici brojeva.

Može li on napuniti točno 10 takvih boca sa onih 25 litara mlijeka? Ako može. Gazda Marko ima puno praznih boca od 1. kako? .Zadatak 6. 3 i 5 litara. U kanti je 25 litara mlijeka.

Stoga će i 10 boca zajedno također sadržavati paran broj litara mlijeka. 3 i 5 su neparni brojevi. a 25 je neparan broj. 1.Rješenje Ne. . Naime. Bilo koje dvije boce zajedno sadržavat će paran broj litara mlijeka. ne može.

Tko je u pravu? . da ne postoje takva četiri broja. Mate tvrdi da je pronašao četiri broja čiji su i zbroj i umnožak neparni brojevi. tj. Ana tvrdi da je to nemoguće.Zadatak 7.

Dakle. nemoguće je da im i zbroj i umnožak budu parni. . sva četiri broja moraju biti neparna. No. onda je i umnožak paran. ako je bilo koji od ta 4 broja paran.Rješenje Ana je u pravu. Dakle. Naime. onda im je zbroj paran.

Na okruglom stolu nalazi se 11 tanjura. Može li se to učiniti? Kako? . Domaćica Marija želi raspodijeliti trešnje u tanjure tako da se brojevi trešanja u susjednim tanjurima razlikuju točno za 1.Zadatak 8.

Naime. 1. tanjuru imamo neparan broj trešanja. Dakle. Isto vrijedi i ako u 1. Tada je u 2. takva raspodjela ne zadovoljava zadane uvjete. i tako dalje do 11. pretpostavimo da u 1. neparan. a oba sadrže neparan broj trešanja. No. tanjura u kojem je neparan broj trešanja. tanjur su susjedni. tanjur stavimo paran broj trešanja.Rješenje Nemoguće je tako raspodijeliti trešnje. . u 3. i 11. tanjuru paran broj trešanja.

Zadatak 9.da bi rezultat bio 0 ? Može li se to? . Imamo brojeve od 1 do 17: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kako između njih staviti znakove + i .

. pa ne može biti 0. i ostaje takva i nakon dodavanja ili oduzimanja idućeg parnog broja (4).Rješenje Nemoguće je tako postići rezultat 0. rezultat će postati neparan. Itd. Kad mu dodamo ili oduzmeno paran broj 2. Dakle. prvi broj. Naime. Zbrajanjem/oduzimanjem zadnjeg. čime se parnost rezultata mijenja u paran. i rezultat će biti neparan. parnost rezultata mijenja se samo dodavanjem/oduzimanjem neparnih brojeva. broj 1 je neparan. Nakon toga dodajemo ili oduzimamo neparan broj 3. Ovdje imamo 9 neparnih brojeva.

Zadatak 10.. 1 2 3 4 5 6 . 2003 2004 2005 Kako između njih staviti znakove + i da bi rezultat bio 0 ? Može li se to? . Zadani su brojevi od 1 do 2005..

. Ovdje imamo 1003 neparna broja. neparnog broja (broja 2005) rezultat biti neparan.Ne može. Rješenje . Stoga on ne može biti 0. kod četvrtog je paran itd. kod drugog neparnog broja (broja 3) je paran. kod trećeg neparnog (broja 5) je neparan. pa će kod 1003. Kod prvog od njih (broja 1) rezultat je neparan. Parnost rezultata mijenja se samo dodavanjem ili oduzimanjem neparnog broja. Obrazloženje je slično kao u prošlom zadatku.

raisesmartkids.net/ Prevela s engleskog: Antonija Horvatek Najtoplije zahvaljujem kolegici Inni Shapiro na dopuštenju da ovu prezentaciju stavim na svoje web stranice. Antonija Horvatek http://public.Autorica prezentacije: Inna Shapiro Originalnu prezentaciju na engleskom jeziku možete naći na: http://www.com .hr/~ahorvate ahorvatek@yahoo.carnet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful