Parni i neparni brojevi

Created by Inna Shapiro ©2008

Zadatak 1.
Zbroj dvaju prirodnih brojeva je paran broj. Što je sa umnoškom tih brojeva - je li on paran ili neparan?

a u drugom neparan. U prvom slučaju umnožak će biti paran. ili (2) oba broja su neparna.Rješenje Zbroj dvaju brojeva je paran ako vrijedi jedno od sljedećeg: (1) oba broja su parna. .

Zadatak 2. Zbroj triju prirodnih brojeva je paran broj.je li on paran ili neparan? . Što je sa umnoškom tih brojeva .

U oba slučaja umnožak će biti paran (jer je barem jedan faktor paran). a jedan paran.Rješenje Zbroj triju brojeva je paran ako vrijedi: (1) sva tri broja su parna. ili (2) dva broja su neparna. .

33 333 ili 33. U prirodnom broju A sve su znamenke jednake 4. U broju B sve su znamenke jednake 3. 4444 ili 444 444.Zadatak 3. npr. Može li broj A biti djeljiv sa brojem B? Može li broj B biti djeljiv sa brojem A? . npr.

jer je B neparan a A paran broj.Rješenje 1) Broj A može biti djeljiv sa B. a neparan broj ne može biti djeljiv sa parnim. 444 444 : 33 = 13 468 . . npr. 2) Broj B ne može biti djeljiv sa brojem A.

Učitelj je na ploču napisao broj 20. nakon što svi učenici izvrše zadatak (svaki točno jednom). na ploči ostati broj 10? .Zadatak 4. U razredu su 33 učenika. Može li. Zatim je od učenika zatražio da redom dolaze pred ploču i da svaki učenik obriše broj sa ploče i umjesto njega napiše broj koji je za 1 veći ili manji od obrisanog broja.

učenik izmijeni. učenik će napisati neparan broj. Naime.Rješenje Ne. . 33. 3. rezultat će biti neparan broj. Kad ga 1. 2. učenik će ga pretvoriti u parnog. opet u neparnog itd. ne može. Evo zašto: Početni broj 20 je paran broj. on će postati neparan.

0. 1. Zatim možeš izabrati bilo koja druga dva broja i opet im dodavati broj 1 koliko puta želiš.Zadatak 5. Možeš li na taj način postići da sva četiri broja postanu jednaka? . 0. Učitelj je na ploču napisao četiri broja: 0. Možeš izabrati bilo koja dva od ta četiri broja i dodavati im broj 1 koliko puta želiš. I tako dalje (dokle želiš).

jer bi njihov zbroj bio pozitivan. zbroj novodobivenih brojeva će i dalje također biti neparan. .Rješenje Zbroj zadana četiri broja je neparan. Stoga ne možemo dobiti četiri jednaka broja. Dodavajući broj 1 dvojici brojeva.

Zadatak 6. 3 i 5 litara. U kanti je 25 litara mlijeka. Može li on napuniti točno 10 takvih boca sa onih 25 litara mlijeka? Ako može. Gazda Marko ima puno praznih boca od 1. kako? .

3 i 5 su neparni brojevi. Bilo koje dvije boce zajedno sadržavat će paran broj litara mlijeka. . Stoga će i 10 boca zajedno također sadržavati paran broj litara mlijeka. a 25 je neparan broj. 1.Rješenje Ne. Naime. ne može.

Zadatak 7. Ana tvrdi da je to nemoguće. da ne postoje takva četiri broja. Mate tvrdi da je pronašao četiri broja čiji su i zbroj i umnožak neparni brojevi. Tko je u pravu? . tj.

sva četiri broja moraju biti neparna. nemoguće je da im i zbroj i umnožak budu parni.Rješenje Ana je u pravu. . ako je bilo koji od ta 4 broja paran. Dakle. Naime. onda je i umnožak paran. onda im je zbroj paran. Dakle. No.

Domaćica Marija želi raspodijeliti trešnje u tanjure tako da se brojevi trešanja u susjednim tanjurima razlikuju točno za 1. Može li se to učiniti? Kako? .Zadatak 8. Na okruglom stolu nalazi se 11 tanjura.

. Tada je u 2. neparan. Isto vrijedi i ako u 1. takva raspodjela ne zadovoljava zadane uvjete. u 3. a oba sadrže neparan broj trešanja. tanjuru imamo neparan broj trešanja. No. Dakle. i tako dalje do 11. tanjur su susjedni. 1. Naime.Rješenje Nemoguće je tako raspodijeliti trešnje. pretpostavimo da u 1. tanjur stavimo paran broj trešanja. tanjuru paran broj trešanja. tanjura u kojem je neparan broj trešanja. i 11.

da bi rezultat bio 0 ? Može li se to? .Zadatak 9. Imamo brojeve od 1 do 17: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kako između njih staviti znakove + i .

parnost rezultata mijenja se samo dodavanjem/oduzimanjem neparnih brojeva.Rješenje Nemoguće je tako postići rezultat 0. Kad mu dodamo ili oduzmeno paran broj 2. Naime. prvi broj. . Nakon toga dodajemo ili oduzimamo neparan broj 3. Zbrajanjem/oduzimanjem zadnjeg. i rezultat će biti neparan. Dakle. i ostaje takva i nakon dodavanja ili oduzimanja idućeg parnog broja (4). Itd. broj 1 je neparan. čime se parnost rezultata mijenja u paran. rezultat će postati neparan. Ovdje imamo 9 neparnih brojeva. pa ne može biti 0.

2003 2004 2005 Kako između njih staviti znakove + i da bi rezultat bio 0 ? Može li se to? .. Zadani su brojevi od 1 do 2005. 1 2 3 4 5 6 ..Zadatak 10.

Obrazloženje je slično kao u prošlom zadatku. kod četvrtog je paran itd.Ne može. Kod prvog od njih (broja 1) rezultat je neparan. kod drugog neparnog broja (broja 3) je paran. neparnog broja (broja 2005) rezultat biti neparan. Ovdje imamo 1003 neparna broja. kod trećeg neparnog (broja 5) je neparan.. Rješenje . Stoga on ne može biti 0. pa će kod 1003. Parnost rezultata mijenja se samo dodavanjem ili oduzimanjem neparnog broja.

Autorica prezentacije: Inna Shapiro Originalnu prezentaciju na engleskom jeziku možete naći na: http://www.net/ Prevela s engleskog: Antonija Horvatek Najtoplije zahvaljujem kolegici Inni Shapiro na dopuštenju da ovu prezentaciju stavim na svoje web stranice.com .carnet. Antonija Horvatek http://public.raisesmartkids.hr/~ahorvate ahorvatek@yahoo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful