Parni i neparni brojevi

Created by Inna Shapiro ©2008

Zadatak 1.
Zbroj dvaju prirodnih brojeva je paran broj. Što je sa umnoškom tih brojeva - je li on paran ili neparan?

ili (2) oba broja su neparna. a u drugom neparan. U prvom slučaju umnožak će biti paran. .Rješenje Zbroj dvaju brojeva je paran ako vrijedi jedno od sljedećeg: (1) oba broja su parna.

Što je sa umnoškom tih brojeva .je li on paran ili neparan? . Zbroj triju prirodnih brojeva je paran broj.Zadatak 2.

ili (2) dva broja su neparna. U oba slučaja umnožak će biti paran (jer je barem jedan faktor paran).Rješenje Zbroj triju brojeva je paran ako vrijedi: (1) sva tri broja su parna. . a jedan paran.

Zadatak 3. npr. npr. U broju B sve su znamenke jednake 3. U prirodnom broju A sve su znamenke jednake 4. 4444 ili 444 444. Može li broj A biti djeljiv sa brojem B? Može li broj B biti djeljiv sa brojem A? . 33 333 ili 33.

444 444 : 33 = 13 468 . a neparan broj ne može biti djeljiv sa parnim. . jer je B neparan a A paran broj. npr.Rješenje 1) Broj A može biti djeljiv sa B. 2) Broj B ne može biti djeljiv sa brojem A.

Učitelj je na ploču napisao broj 20. Zatim je od učenika zatražio da redom dolaze pred ploču i da svaki učenik obriše broj sa ploče i umjesto njega napiše broj koji je za 1 veći ili manji od obrisanog broja. Može li. nakon što svi učenici izvrše zadatak (svaki točno jednom).Zadatak 4. U razredu su 33 učenika. na ploči ostati broj 10? .

Kad ga 1. učenik izmijeni. Naime. 33. . rezultat će biti neparan broj. 2. on će postati neparan. učenik će napisati neparan broj.Rješenje Ne. učenik će ga pretvoriti u parnog. opet u neparnog itd. Evo zašto: Početni broj 20 je paran broj. 3. ne može.

Učitelj je na ploču napisao četiri broja: 0. 1. Možeš izabrati bilo koja dva od ta četiri broja i dodavati im broj 1 koliko puta želiš. I tako dalje (dokle želiš).Zadatak 5. Možeš li na taj način postići da sva četiri broja postanu jednaka? . Zatim možeš izabrati bilo koja druga dva broja i opet im dodavati broj 1 koliko puta želiš. 0. 0.

. Dodavajući broj 1 dvojici brojeva.Rješenje Zbroj zadana četiri broja je neparan. jer bi njihov zbroj bio pozitivan. Stoga ne možemo dobiti četiri jednaka broja. zbroj novodobivenih brojeva će i dalje također biti neparan.

U kanti je 25 litara mlijeka. Može li on napuniti točno 10 takvih boca sa onih 25 litara mlijeka? Ako može.Zadatak 6. kako? . Gazda Marko ima puno praznih boca od 1. 3 i 5 litara.

Stoga će i 10 boca zajedno također sadržavati paran broj litara mlijeka. Bilo koje dvije boce zajedno sadržavat će paran broj litara mlijeka. ne može. 3 i 5 su neparni brojevi. .Rješenje Ne. Naime. a 25 je neparan broj. 1.

Tko je u pravu? . Ana tvrdi da je to nemoguće. Mate tvrdi da je pronašao četiri broja čiji su i zbroj i umnožak neparni brojevi. tj.Zadatak 7. da ne postoje takva četiri broja.

nemoguće je da im i zbroj i umnožak budu parni. Dakle. . sva četiri broja moraju biti neparna. ako je bilo koji od ta 4 broja paran. Dakle. onda im je zbroj paran. No. onda je i umnožak paran.Rješenje Ana je u pravu. Naime.

Domaćica Marija želi raspodijeliti trešnje u tanjure tako da se brojevi trešanja u susjednim tanjurima razlikuju točno za 1. Može li se to učiniti? Kako? . Na okruglom stolu nalazi se 11 tanjura.Zadatak 8.

neparan. pretpostavimo da u 1. Naime.Rješenje Nemoguće je tako raspodijeliti trešnje. takva raspodjela ne zadovoljava zadane uvjete. i tako dalje do 11. a oba sadrže neparan broj trešanja. tanjur su susjedni. tanjur stavimo paran broj trešanja. Dakle. tanjuru imamo neparan broj trešanja. Isto vrijedi i ako u 1. u 3. . 1. tanjura u kojem je neparan broj trešanja. i 11. No. tanjuru paran broj trešanja. Tada je u 2.

Zadatak 9. Imamo brojeve od 1 do 17: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kako između njih staviti znakove + i .da bi rezultat bio 0 ? Može li se to? .

broj 1 je neparan. Zbrajanjem/oduzimanjem zadnjeg. pa ne može biti 0. Itd. Nakon toga dodajemo ili oduzimamo neparan broj 3. Dakle. prvi broj. rezultat će postati neparan. Kad mu dodamo ili oduzmeno paran broj 2. i ostaje takva i nakon dodavanja ili oduzimanja idućeg parnog broja (4). i rezultat će biti neparan. Ovdje imamo 9 neparnih brojeva. Naime. . čime se parnost rezultata mijenja u paran.Rješenje Nemoguće je tako postići rezultat 0. parnost rezultata mijenja se samo dodavanjem/oduzimanjem neparnih brojeva.

2003 2004 2005 Kako između njih staviti znakove + i da bi rezultat bio 0 ? Može li se to? .Zadatak 10. Zadani su brojevi od 1 do 2005.. 1 2 3 4 5 6 ..

Stoga on ne može biti 0. kod trećeg neparnog (broja 5) je neparan. kod četvrtog je paran itd. Kod prvog od njih (broja 1) rezultat je neparan. Obrazloženje je slično kao u prošlom zadatku. Parnost rezultata mijenja se samo dodavanjem ili oduzimanjem neparnog broja. pa će kod 1003. kod drugog neparnog broja (broja 3) je paran.. neparnog broja (broja 2005) rezultat biti neparan.Ne može. Ovdje imamo 1003 neparna broja. Rješenje .

net/ Prevela s engleskog: Antonija Horvatek Najtoplije zahvaljujem kolegici Inni Shapiro na dopuštenju da ovu prezentaciju stavim na svoje web stranice.hr/~ahorvate ahorvatek@yahoo.Autorica prezentacije: Inna Shapiro Originalnu prezentaciju na engleskom jeziku možete naći na: http://www.carnet.com . Antonija Horvatek http://public.raisesmartkids.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful