Parni i neparni brojevi

Created by Inna Shapiro ©2008

Zadatak 1.
Zbroj dvaju prirodnih brojeva je paran broj. Što je sa umnoškom tih brojeva - je li on paran ili neparan?

a u drugom neparan. U prvom slučaju umnožak će biti paran.Rješenje Zbroj dvaju brojeva je paran ako vrijedi jedno od sljedećeg: (1) oba broja su parna. ili (2) oba broja su neparna. .

je li on paran ili neparan? . Što je sa umnoškom tih brojeva .Zadatak 2. Zbroj triju prirodnih brojeva je paran broj.

ili (2) dva broja su neparna. . U oba slučaja umnožak će biti paran (jer je barem jedan faktor paran).Rješenje Zbroj triju brojeva je paran ako vrijedi: (1) sva tri broja su parna. a jedan paran.

Može li broj A biti djeljiv sa brojem B? Može li broj B biti djeljiv sa brojem A? . U broju B sve su znamenke jednake 3. U prirodnom broju A sve su znamenke jednake 4. 33 333 ili 33. npr.Zadatak 3. npr. 4444 ili 444 444.

2) Broj B ne može biti djeljiv sa brojem A. a neparan broj ne može biti djeljiv sa parnim.Rješenje 1) Broj A može biti djeljiv sa B. jer je B neparan a A paran broj. . 444 444 : 33 = 13 468 . npr.

U razredu su 33 učenika. nakon što svi učenici izvrše zadatak (svaki točno jednom). Zatim je od učenika zatražio da redom dolaze pred ploču i da svaki učenik obriše broj sa ploče i umjesto njega napiše broj koji je za 1 veći ili manji od obrisanog broja. na ploči ostati broj 10? . Učitelj je na ploču napisao broj 20.Zadatak 4. Može li.

on će postati neparan. Naime. 2. učenik izmijeni. ne može. 3. učenik će ga pretvoriti u parnog. Kad ga 1. opet u neparnog itd. . rezultat će biti neparan broj.Rješenje Ne. 33. Evo zašto: Početni broj 20 je paran broj. učenik će napisati neparan broj.

1. 0. I tako dalje (dokle želiš). Učitelj je na ploču napisao četiri broja: 0. 0.Zadatak 5. Zatim možeš izabrati bilo koja druga dva broja i opet im dodavati broj 1 koliko puta želiš. Možeš li na taj način postići da sva četiri broja postanu jednaka? . Možeš izabrati bilo koja dva od ta četiri broja i dodavati im broj 1 koliko puta želiš.

Rješenje Zbroj zadana četiri broja je neparan. zbroj novodobivenih brojeva će i dalje također biti neparan. jer bi njihov zbroj bio pozitivan. Stoga ne možemo dobiti četiri jednaka broja. Dodavajući broj 1 dvojici brojeva. .

Gazda Marko ima puno praznih boca od 1.Zadatak 6. kako? . 3 i 5 litara. Može li on napuniti točno 10 takvih boca sa onih 25 litara mlijeka? Ako može. U kanti je 25 litara mlijeka.

1. 3 i 5 su neparni brojevi. Bilo koje dvije boce zajedno sadržavat će paran broj litara mlijeka. Stoga će i 10 boca zajedno također sadržavati paran broj litara mlijeka. Naime. ne može. .Rješenje Ne. a 25 je neparan broj.

Mate tvrdi da je pronašao četiri broja čiji su i zbroj i umnožak neparni brojevi. Ana tvrdi da je to nemoguće.Zadatak 7. tj. Tko je u pravu? . da ne postoje takva četiri broja.

onda im je zbroj paran. sva četiri broja moraju biti neparna. Dakle. No. ako je bilo koji od ta 4 broja paran.Rješenje Ana je u pravu. . onda je i umnožak paran. nemoguće je da im i zbroj i umnožak budu parni. Naime. Dakle.

Domaćica Marija želi raspodijeliti trešnje u tanjure tako da se brojevi trešanja u susjednim tanjurima razlikuju točno za 1. Na okruglom stolu nalazi se 11 tanjura.Zadatak 8. Može li se to učiniti? Kako? .

neparan. i tako dalje do 11. u 3. takva raspodjela ne zadovoljava zadane uvjete. tanjur su susjedni. . tanjuru imamo neparan broj trešanja. tanjura u kojem je neparan broj trešanja. tanjuru paran broj trešanja.Rješenje Nemoguće je tako raspodijeliti trešnje. Tada je u 2. 1. Isto vrijedi i ako u 1. pretpostavimo da u 1. No. a oba sadrže neparan broj trešanja. Dakle. i 11. Naime. tanjur stavimo paran broj trešanja.

Imamo brojeve od 1 do 17: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kako između njih staviti znakove + i .da bi rezultat bio 0 ? Može li se to? .Zadatak 9.

prvi broj. Itd. Ovdje imamo 9 neparnih brojeva. parnost rezultata mijenja se samo dodavanjem/oduzimanjem neparnih brojeva. Nakon toga dodajemo ili oduzimamo neparan broj 3. čime se parnost rezultata mijenja u paran. pa ne može biti 0. rezultat će postati neparan.Rješenje Nemoguće je tako postići rezultat 0. i ostaje takva i nakon dodavanja ili oduzimanja idućeg parnog broja (4). i rezultat će biti neparan. . Zbrajanjem/oduzimanjem zadnjeg. Naime. Dakle. broj 1 je neparan. Kad mu dodamo ili oduzmeno paran broj 2.

Zadatak 10. 1 2 3 4 5 6 ... Zadani su brojevi od 1 do 2005. 2003 2004 2005 Kako između njih staviti znakove + i da bi rezultat bio 0 ? Može li se to? .

Obrazloženje je slično kao u prošlom zadatku. Stoga on ne može biti 0..Ne može. neparnog broja (broja 2005) rezultat biti neparan. kod drugog neparnog broja (broja 3) je paran. Ovdje imamo 1003 neparna broja. pa će kod 1003. kod trećeg neparnog (broja 5) je neparan. Rješenje . Kod prvog od njih (broja 1) rezultat je neparan. Parnost rezultata mijenja se samo dodavanjem ili oduzimanjem neparnog broja. kod četvrtog je paran itd.

Antonija Horvatek http://public.net/ Prevela s engleskog: Antonija Horvatek Najtoplije zahvaljujem kolegici Inni Shapiro na dopuštenju da ovu prezentaciju stavim na svoje web stranice.Autorica prezentacije: Inna Shapiro Originalnu prezentaciju na engleskom jeziku možete naći na: http://www.raisesmartkids.carnet.hr/~ahorvate ahorvatek@yahoo.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful