Parni i neparni brojevi

Created by Inna Shapiro ©2008

Zadatak 1.
Zbroj dvaju prirodnih brojeva je paran broj. Što je sa umnoškom tih brojeva - je li on paran ili neparan?

ili (2) oba broja su neparna. a u drugom neparan. U prvom slučaju umnožak će biti paran.Rješenje Zbroj dvaju brojeva je paran ako vrijedi jedno od sljedećeg: (1) oba broja su parna. .

Što je sa umnoškom tih brojeva .je li on paran ili neparan? .Zadatak 2. Zbroj triju prirodnih brojeva je paran broj.

ili (2) dva broja su neparna. a jedan paran.Rješenje Zbroj triju brojeva je paran ako vrijedi: (1) sva tri broja su parna. U oba slučaja umnožak će biti paran (jer je barem jedan faktor paran). .

U prirodnom broju A sve su znamenke jednake 4. 4444 ili 444 444.Zadatak 3. npr. Može li broj A biti djeljiv sa brojem B? Može li broj B biti djeljiv sa brojem A? . 33 333 ili 33. U broju B sve su znamenke jednake 3. npr.

. 444 444 : 33 = 13 468 .Rješenje 1) Broj A može biti djeljiv sa B. npr. jer je B neparan a A paran broj. 2) Broj B ne može biti djeljiv sa brojem A. a neparan broj ne može biti djeljiv sa parnim.

Zatim je od učenika zatražio da redom dolaze pred ploču i da svaki učenik obriše broj sa ploče i umjesto njega napiše broj koji je za 1 veći ili manji od obrisanog broja. Može li.Zadatak 4. nakon što svi učenici izvrše zadatak (svaki točno jednom). na ploči ostati broj 10? . U razredu su 33 učenika. Učitelj je na ploču napisao broj 20.

učenik izmijeni. Naime. 3. opet u neparnog itd. 2.Rješenje Ne. Evo zašto: Početni broj 20 je paran broj. ne može. učenik će napisati neparan broj. 33. on će postati neparan. učenik će ga pretvoriti u parnog. rezultat će biti neparan broj. Kad ga 1. .

Možeš li na taj način postići da sva četiri broja postanu jednaka? . 1. Učitelj je na ploču napisao četiri broja: 0.Zadatak 5. I tako dalje (dokle želiš). Možeš izabrati bilo koja dva od ta četiri broja i dodavati im broj 1 koliko puta želiš. Zatim možeš izabrati bilo koja druga dva broja i opet im dodavati broj 1 koliko puta želiš. 0. 0.

Rješenje Zbroj zadana četiri broja je neparan. Dodavajući broj 1 dvojici brojeva. zbroj novodobivenih brojeva će i dalje također biti neparan. . Stoga ne možemo dobiti četiri jednaka broja. jer bi njihov zbroj bio pozitivan.

U kanti je 25 litara mlijeka. 3 i 5 litara. Gazda Marko ima puno praznih boca od 1. kako? . Može li on napuniti točno 10 takvih boca sa onih 25 litara mlijeka? Ako može.Zadatak 6.

a 25 je neparan broj.Rješenje Ne. Bilo koje dvije boce zajedno sadržavat će paran broj litara mlijeka. Stoga će i 10 boca zajedno također sadržavati paran broj litara mlijeka. ne može. 1. . Naime. 3 i 5 su neparni brojevi.

Mate tvrdi da je pronašao četiri broja čiji su i zbroj i umnožak neparni brojevi. tj. da ne postoje takva četiri broja.Zadatak 7. Ana tvrdi da je to nemoguće. Tko je u pravu? .

Naime.Rješenje Ana je u pravu. Dakle. No. Dakle. nemoguće je da im i zbroj i umnožak budu parni. onda je i umnožak paran. . sva četiri broja moraju biti neparna. ako je bilo koji od ta 4 broja paran. onda im je zbroj paran.

Može li se to učiniti? Kako? . Na okruglom stolu nalazi se 11 tanjura. Domaćica Marija želi raspodijeliti trešnje u tanjure tako da se brojevi trešanja u susjednim tanjurima razlikuju točno za 1.Zadatak 8.

Isto vrijedi i ako u 1. i tako dalje do 11. Tada je u 2. Dakle. . tanjura u kojem je neparan broj trešanja. tanjur stavimo paran broj trešanja. 1. u 3.Rješenje Nemoguće je tako raspodijeliti trešnje. No. a oba sadrže neparan broj trešanja. i 11. tanjuru paran broj trešanja. takva raspodjela ne zadovoljava zadane uvjete. tanjur su susjedni. pretpostavimo da u 1. neparan. tanjuru imamo neparan broj trešanja. Naime.

da bi rezultat bio 0 ? Može li se to? .Zadatak 9. Imamo brojeve od 1 do 17: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kako između njih staviti znakove + i .

prvi broj. Naime.Rješenje Nemoguće je tako postići rezultat 0. rezultat će postati neparan. Kad mu dodamo ili oduzmeno paran broj 2. čime se parnost rezultata mijenja u paran. i rezultat će biti neparan. Nakon toga dodajemo ili oduzimamo neparan broj 3. parnost rezultata mijenja se samo dodavanjem/oduzimanjem neparnih brojeva. Zbrajanjem/oduzimanjem zadnjeg. Dakle. . broj 1 je neparan. pa ne može biti 0. i ostaje takva i nakon dodavanja ili oduzimanja idućeg parnog broja (4). Ovdje imamo 9 neparnih brojeva. Itd.

. Zadani su brojevi od 1 do 2005. 2003 2004 2005 Kako između njih staviti znakove + i da bi rezultat bio 0 ? Može li se to? .Zadatak 10. 1 2 3 4 5 6 ..

Rješenje . kod trećeg neparnog (broja 5) je neparan. pa će kod 1003. Obrazloženje je slično kao u prošlom zadatku. Stoga on ne može biti 0. kod četvrtog je paran itd.. kod drugog neparnog broja (broja 3) je paran. Kod prvog od njih (broja 1) rezultat je neparan. Ovdje imamo 1003 neparna broja. Parnost rezultata mijenja se samo dodavanjem ili oduzimanjem neparnog broja. neparnog broja (broja 2005) rezultat biti neparan.Ne može.

carnet.com .Autorica prezentacije: Inna Shapiro Originalnu prezentaciju na engleskom jeziku možete naći na: http://www. Antonija Horvatek http://public.hr/~ahorvate ahorvatek@yahoo.raisesmartkids.net/ Prevela s engleskog: Antonija Horvatek Najtoplije zahvaljujem kolegici Inni Shapiro na dopuštenju da ovu prezentaciju stavim na svoje web stranice.