P. 1
Patofiza Moja Skripta

Patofiza Moja Skripta

|Views: 2,943|Likes:
Published by caba_pataki

More info:

Published by: caba_pataki on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

PATOFIZA – MOJA SKRIPTA SPECIJALNA PATOFIZA 1.OPŠTI POREMEĆAJI APETITA I POVRAĆANJE.

*Glad*-neprijatan osećaj u epigastrijumu(deo iznad želuca)koji je praćen jakom željom za uzimanjem hrane.Predstavlja kvantitativan osećaj.Uzimanje hrane regulisano je aktivnošću centra koji je u hipotalamusu: →lateralni delovi hipotalamusa-glad →ventromedijalni delovi hipotalamusa-sitost *Glavni stimulusi centra za osećaj gladi su: 1.niska konc glukoze »nadražaj glukoreceptora 2.lučenje HCl želuca »neprijatnost i 3.ritmičke kontrakcije želuca »bolovi u stomaku. *Glavni stimulusi za osećaj sitosti a inhibiciju gladi su: 1.povećanje konc glukoze u ventromedijalnom hipotalamusu 2.rastegnutost želuca *APETIT*prijatan osećaj koji se ispoljava prohtevom za uzimanjem određene vrste hrane.On je kvalitativan osećaj i pomaže čoveku da uzme određenu vrstu hrane. 1.Anoreksija-potpuni gubitak osećaja gladi i apetita.Javlja se kod karcinoma želuca zbog toga što tumorsko tkivo rasteže zid želuca pa je prisutan stalni nadražaj n.vagusa i centra za sitost. 2.Anoreksija neurosa-predstavlja psihički poremećaj u čijem središtu se nalazi preovlađujući strah za debljanjem.Ispoljava se gubitkom osećaja gladi(tj borbom da se glad ne oseti),padom telesne težine,opstipacijom,anemijom,amenorejom.Javlja se kod devojaka uzrasta od 12 do 25 godina. 3.Hiporeksija-predstavlja smanjenje osećaja gladi i apetita. Može da se javi kod: *oštećenja organa za varenje *povišene telesne temperature *gripa *kod tumora-luči se TNF koji deluje inhibitorno na centar za glad. 4.Hiperoreksija-je poremećaj u kojem postoji povećan osećaj apetita i gladi.Javlja se želja za uzimanjem velike količine hrane-polifagija. Javlja se kod: *dijabetičara *pacijenata sa crevnim parazitima *nakon anoreksije 5.Bulimija-u pitanju je poremećaj osećaja gladi i sitosti.Javlja se kod psihoneurotičnih osoba i povezan je sa anoreksijom.Javlja se kod mladih devojaka i prisutno je prejedanje,tj.vučja glad dok nakon toga uglavnom sledi namerno povraćanje i opet jak osećaj gladi.Smatra se da može nastati i usled veoma brzog pražnjenja želuca. 6.Akarija-potpuno odsustvo osećaja sitosti.Javlja se kod tumora mozga,operacija i oštećenja hipotalamusa. 7.Paroreksija-javlja se patološka potreba za jedenjem stvari koje nisu svarljive(pesak,papir,boja,malter).Često se javlja kod duševnih bolesnika. Muka(Nausea) je neprijatan osećaj u epigastrijumu koji prethodi povraćanju.Mehanizam povraćanja nije potpuno jasan ali verovatno nastaje zbog rastezanja duodenuma i njegovim kontrakcijama,uz inhibiciju pokretljivosti želuca. Povraćanje(emesis,vomitus) predstavlja refleksni čin u kom se želudačno-crevni sadržaj kroz jednjak izbacuje u spoljašnju sredinu. Iritacija,rastegnutost→impuls→n.vagus i simpatička aferentna vlakna→ produžena moždina→motorni impulsi→kranijalni i spinalni nervi→ antiperistaltika i draženje dijafragme i abdominalnih mišića→duboko se udahne vazduh→otvara se ezofarinks i podiže glotis→snažna kontrakcija→povraćanje Biološki posmatrano,povraćanje predstavlja pozitivan čin kojim se organizam oslobađa od štetnih stvari iz želuca.Međutim,ono je češće uzrok nekih drugih bolesti.Kod bolesnika bez svesti može biti opasno jer ne dolazi do zatvaranja glotisa i sadržaj se onda može udahnuti i dolazi do gušenja. Vomitas matutinus-jutarnje povraćanje kod obolelih od hroničnog gastritisa usled nadražajnog dejstva sluzi. Centralno-usled krvarenja,zapaljenja,tumora mozga. Voljno-mehaničkim nadražajem receptora u ždrelu. Upala uha-povraćanje kao posledica nadražaja unutrašnjeg uha. Povraćanje kod: *stenoze(suženja lumena creva)-nema prelaska hrane iz želuca u duodenum;zbog rastezanja i kompresije dolazi do povraćanja.

*ileusa(začepljenje creva)-kontinuitet creva je prekinut i creva su prepunjena;zbog rastezanja creva dolazi do povraćanja.

2.POREMEĆAJI REGULACIJE SEKRECIJE ŽELUCA, HIPER I HIPOSEKRECIJA ŽELUDAČNOG SOKA Želudac-građa,sekrecija,kontrola. Želudac predstavlja središnji deo organa za varenje,tj GIT-a.On povezuje jednjak sa duodenumom(tankim crevom).Uloga mu je da primi,usitni hranu i da je izmeša sa izlučenim sokom koji počinje razgradnju materija. Građa želuca.(slika) Želudačne žlezde se međusobno razlikuju po građi,mestu i produktima koje luče: 1.Gastrične-nalaze se u fundusu i unutrašnjem zidu korpusa. Postoje: a)glavne-pepsinogen b)mukozne-sluz c)parijetalne-HCl,unutrašnji faktor(IF),antigene krvnih grupa. 2.Pilorusne-nalaze se u antralnom i pilorusnom delu.Luče uglavnom sluz i gastrin,pepsinogena malo. 3.Kardijalne-nalaze se kod kardije,malo ih je. Sekrecija žlezdi nalazi se pod uticajem: a)nervnih, b)hemijskih i c)hormonskih stimulusa. N.vagus→gastrične žlezde→kiseo sok bogat HCl ili pepsinogenom Splanhicus→pilorusne žlezde→alkalan sok bogat sluzi Supstance koje utiču na sekreciju su: 1)acetilholin(stimuliše sekreciju svih žlezdi) 2)gastrin » uglavnom utiču na 3)histamin » sekreciju kiselina a jako malo na druge. Hrana bogata proteinima i drugim→stimulacija G ćelija u pilorusnim žlezdama→lučenje gastrina→deluje na enterohromafilne ćelije→one luče histamin→on stimuliše parijetalne ćelije→luči se HCl HCl+Acetilholin→lučenje pepsinogena→nije aktivan→aktivira se kontaktom sa HCl i pepsinom→pepsin Uloga sekreta: *pepsin*→počinje razgradnju belančevina *gastrin*→kontrola želudačne sekrecije *unutrašnji faktor*→za apsorpciju vitamina B12 *HCl*→ konverzija pepsinogena;redukcija Fe²+→Fe³+;baktericidna uloga. *mukoza*→alkalna sluz koja štiti zid želuca od pH;natapa hranu i štiti želudac od enzima. Hiposekrecija predstavlja poremećaj u kom se luči manje HCl.To je stanje kada uprkos dejstvu histamina nema lučenja HCl i želudačni sok ne prelazi vrednost od 2-5mEq/l. Ahloridija-potpuni prestanak lučenja HCl. Ahlija i ahloridija-pored prestanka lučenja HCl prestaje i lučenje enzima.Posle maximalne stimulacije,pH ne pada ispod 6,5 a inače je ispod 1. (1)Hronični atrofijski gastritis je gastritis koji zahvata sluznicu fundusa i on je autoimunog porekla.Dolazi do stvaranja auto At na parijetalne ćelije.Samim tim dolazi do smanjenog lučenja HCl i IF.To dovodi do nastanka hipoaciditeta i perniciozne anemije.Usled smanjenog lučenja HCl dolazi do hiperplazije G ćelija i hipergastrijemije.Gastritis koji zahvata antrum nastaje zbog vraćanja žučnog sadržaja iz duodenuma u želudac i uništavanja antralnih ćelija i žlezdi→nema gastrina pa nema ni HCl. (2)Karcinom želuca-nastaje na fundusu i korpusu i prisutna je ↓HCl. (3)Hirurškim putem-usled različitih oboljenja,dolazi do toga da se mora vršiti hirurško odstranjivanje dela želuca i tako se smanjuje površina koja luči HCl.Takođe,može doći do presecanja n.vagusa.

(4)Psihička stanja-dolazi do inhibicije lučenja sokova.Do toga dovode strah,tuga,žalost.Ne postoji patologija na sluznici. Hipersekrecija predstavlja povećano lučenje HCl i nastanak hiperaciditeta.Može da nastane i stimulacijom prve cefalične faze(miris,ukus)a i drugih gastričnih faza sekrecije.Želudačni sok je izrazito kiseo. (1)Zolinger-Elisonov sindrom-u pitanju je tumor ćelija pankreasa-gastrinom.On luči velike količine gastrina koji dovodi do hiperplazije sluznice i parijetalnih ćelija.HCl se luči i u interdigestibilnoj fazi dovodeći do nastanka ulkusa u više organa.Dolazi do prelaska kiselog sadržaja u duodenum,ometa se apsorpcija hranljivih materija. (2)Tkivna mastocitoza-dolazi do velikog oslobađanja histamina iz mastocita;histamin stimuliše lučenje HCl. (3)Hiperplazija G ćelija-dolazi do lučenja velikih količina gastrina i do lučenja histamina i HCl. Ulkusna bolest-ulkus je oštećenje sluznice u želucu ili duodenumu.Ulkusi u želucu nazivaju se ventrikularni ulkusi-koji nastaju zbog odbrambene sposobnosti sluznice,i ulkusi u duodenumu su duodenalni ulkusi-koji nastaju zbog povećanje aktivnosti agresora.Jednim imenom,oni se nazivaju peptički ulkusi. Sluznicu normalno štite: 1.prirodna otpornost sluznice 2.bikarbonati-daju joj alkalitet i smanjuju kiselost 3.očuvana normalna cirkulacija u sluznici. Peptički ulkus nastaje kada se u dovoljnoj meri poremeti postojeća fiziološka ravnoteža u želucu.Mogu da se oslabe odbrambene i pojačaju agresivne nokse. Ulcerogeni faktori su:stres,gastritis,refluks,lekovi. Smanjenje odbrane:alkohol,jaki začini,neki lekovi. 3. POREMEĆAJI SEKRECIJE EGZOGENOG PANKREASA Pankreas se sastoji od: 1.Acinusa-sekretuju digestivne enzime. Za proteine:tripsinogen,himotripsinogen,karboxipeptidaza. Za ugljene hidrate:pankreasna amilaza. Za masti:pankreasna lipaza,holesterol esteraza,fosfolipaza. 2.Langerhansova ostrvca-luče insulin,glukagon. 3.Mali i veliki kanali-Na-bikarbonat za neutralizaciju kiselog mukusa. Tripsinogen i himotripsinogen prelaze u aktivne forme tek pod dejstvom enzima koji se luče u crevnoj sluznici a produkuju se tek kad himus dođe u dodir sa sluznicom. Pošto su u pitanju veoma jaki enzimi,da ne bi došlo do autodigestije pankreas,oni se: *luče u neaktivnom obliku *luče se i inhibitori tripsina u pankreasu ali i u krvi. Regulacija lučenja: 1.Acetilholin-luči se iz n.vagusa,završetak u cefaličnoj fazi; 2.Gastrin-u toku gastrične faze; 3.Holecistokinin-luči se u sluznici duodenuma i gornjeg jejunuma i luči se u intestinalnoj fazi; 4.Sekretin-luči se kada kiseli sadržaj himusa uđe u crevo,utiče samo na lučenje bikarbonata. Pankreasni sok,sačinjen od enzima i bikarbonata protiče dugim pankreasnim kanalima gde se kroz Vaterovu papilu uliva u duodenum. Akutni pankreatitis-u pitanju je akutna nagla upala pankreasnog tkiva koja se manifestuje delimičnim odumiranjem tkiva pankreasa i pojedinačnim krvarenjima.Takođe,može da dođe i do masovnog propadanja tkiva sa obilnim krvarenjima i oštećenjem lokalnih krvnih sudova.Ishod ovoga može da bude i smrt. Patofiziološki gledana,osnova bolesti je autodigestija pankreasa enzimima,odnosno samosvarivanje pankreasnog i okolnog tkiva usled aktivacije pankreasnih enzima. Postoje osnovni razlozi nastanka: 1.žučni kamenac, »90 2.alkohol, » % 3.traume,lekovi,virusi→jako retko. (1)Žučni kamenac-dolazi do blokade Vaterove papile žučnim kamencem.Vaterova papila predstavlja zajednički izlaz za žuč i pankreasni sok u duodenum.Kada je ona blokirana,dolazi do nagomilavanja pankreasnog soka i enzima u acinusima i kanalićima.Takođe,dolazi i do vraćanja žuči u pankreasne kanaliće.U jednom momentu nagomila se toliko tripsinogena da nema dovoljno inhibitora tripsina i tripsinogen počinje da se pretvara u aktivnu formu-tripsin.On aktivira još tripsinogena a i himotripsinogena i karboxipeptidaze.Ova reakcija aktivacije ide u krug i aktivira se sve više i više enzima i počinje svarivanje sopstvenog tkiva.U zavisnosti koliko je enzima aktivirano,takva će da bude i jačina pankreatitisa-može da nastupi smrt i za nekoliko sati.Žuč takođe potpomaže i destrukcijom tkiva i aktivacijom enzima.

(2)Alkohol-dovodi do edema duodenalne sluznice koja postaje dosta propustljivija.Zatim se preko limfotoka apsorbuje žuč i duodenalni sok(u kom se već nalaze aktivirani enzimi)i limfotokom dolaze do pankreasa.Aktiviraju se pankreasni enzimi.Alkohol povećava lučenje gastrina,HCl,sekretina,bikarbonata.Dolazi i do povećanog lučenja enzima i njihove aktivacije.Povećana količina belančevina taloži se u kanalićima i dolazi do kalcifikacije i stvaranja kamenca-još pogoršava stanje. Postoje: 1.Edemsko-intersticijalni-blagi simptomi 2.Hemoragijsko-nekrotični-bolovi,teški šok,hiperenzinemija,hiperglikemija,hiperbilirubinemija 3.Akutni-supurativni-septičko stanje,nema šoka. Dolazi do: *tripsin aktivira bradikinin-vaskularna permeabilnost,edem,šok,gubitak tečnosti; *elastaza-razgradnja krvnog suda; *fosfolipaza A-napada fosfolipidne komponente ćelijske membrane; *lipaza-masna nekroza; *pritisak-u pankreasnim kanalićima aktivira enzime. Zbog svega ovoga može doći i do resorpcije enzima u krvotok i oštećenja udaljenih tkiva kao što su:pluća,bubrezi,jetra. Kod akutnog pankreatitisa tipične su i: *hipokalcijemija-taloži se u zonama masne nekroze; *hiperglikemija-nema insulina jer je pankreas uništen. Hronični pankreatitis-postoji trajno zapaljensko oštećenje pankreasa koje se karakteriše: 1.lokalizovanim ili difuznim oštećenjima; 2.fibroznim promenama-nestanak acinusnih ćelija i njihova zamena vezivnim tkivom; 3.kanalići opstruisani proteinskim ugrušcima,kamencem i fibroznim tkivom; 4.kalcifikacija-taloži se Ca u masnim nekrozama i pankreas postaje manji i tvrđi. Dijagnoza: *pankreasna bol *dijabetes melitus zbog fibroze Langerhansovih ćelija *masna stolica Oštećenje acinusa→smanjen nivo digestivnih enzima→otežano varenje→mršavost (problemi nastaju tek kad je oštećeno više od 80% ćelija) 4.MOTORNI POREMEĆAJI ŽELUCA. Motorne funkcije želuca su: *deponovanje hrane *mešanje hrane sa želudačnim sokom *sporo pražnjenje hrane iz želuca Pokreti želuca su: 1.Konstriktorni talasi mešanja-počinju u spoljašnjem delu tela želuca i idu prema antrumu.Izaziva ih različiti električni ritam koji se sastoji od sporih talasa koji nastaju spontano.Frekvencija im je 3 u minuti.Smatra se da ovi spori talasi nastaju usled spore talasaste aktivnosti Na-K pumpe.Gde god se javi mali akcioni potencijal,on će se zbog povezanosti mišića tj.vlakana širiti svuda i to se naziva sincincijum. 2.Propulzivni talasi-spori peristaltički talasi se pojačavaju u antrumu u snažne peristaltičke prstenove.Sadržaj ide od antruma ka pilorusu koji je pod pritiskom malo otvoren i malo hrane izlazi napolje.Zatim se on zatvori kada talas dođe do njega i hrana se vraća nazad u želudac. Na pokrete želuca utiču: (ubrzavaju): 1.istezanje mišića 2.acetilholin 3.GIT hormoni (usporavaju): 1.noradrenalin 2.adrenalin Na pražnjenje želuca utiču: 1.napunjenost želuca, 2.gastrin(HCl), 3.napunjenost creva,

4.sadržaj creva(HCl). Hipomotilitet-usporenje pokreta želuca. Javlja se kod: *oštećenja mišića usled mišićne opstrukcije *atrofijskog gastritisa *sklerodermije-sistemskog oboljenja vezivnog tkiva *autonomne neuropatije-oštećenje autonomnih nervnih vlakana usled nekontrolisanog dijabetesa *morfin i njegovi derivati Hipermotilitet-brzi i duboki peristaltički pokreti. Javlja se kod: *tuge,straha,jakih emocija,stresa *ulkusa Otežano pražnjenje nastaje zbog oboljenja koja dovode do opstrukcije: *tumor,ulkus,zapaljenja *dijabetesna gastropareza *urođena stenoza pilorusa-složen pilorus i najčešće kod novorođenčadi se javlja Kod otežanog pražnjenja želuca usled nakupljanja velikih sadržaja hrane u njemu može doći do antiperistaltike i povraćanja sadržaja.Ovo može da izazove dehidrataciju sa narušavanjem ravnoteže elektrolita. Ubrzano pražnjenje:hrana brzo dospeva u tanko crevo i pošto je nedovoljno svarena ona je i hiperosmolarna i povlači za sobom vodu i može doći do hipovolemije. Javlja se kod: *hirurške resekcije pilorusa *spajanja želuca i creva 5.POREMEĆAJI MOTORNE FUNKCIJE TANKOG I DEBELOG CREVA. Motorne funkcije tankog creva su: 1.mešanje hrane sa crevnim sokovima 2.omogućavanje apsorpcije 3.sporo pražnjenje debelog creva Pokreti creva su: 1.Segmentacione kontrakcije-lokalne prstenaste kontrakcije.Određuje ih frekvencija sporih talasa.Frekvencija im je 8-12 u minutu.Generišu se u mienteričkom pleksusu-to je skup nerava koji se nalaze između longitudalnih cirkularnih mišića duž celog GIT i obezbeđuje sincicijum. 2.Propulzivni pokreti-idu duž creva u pravcu anusa.Prosečna brzina im je 1cm/min. Kontrola peristaltike creva: (ubrzavaju) *istezanje mišića *gastrin *insulin *holecistokinin *acetilholin (usporavaju) *sekretin *glukagon *adrenalin *noradrenalin Motorne funkcije debelog creva su: *apsorpcija vode i elektrolita→čvrsta stolica *deponovanje fekalnih materija Pokreti debelog creva su: 1.Haustracije-pokreti mešanja.Pomeraju sadržaj prema anusu.Obezbeđuju mešanje fecesa i apsorpciju. 2.Propulzivni pokreti-nazivaju se još i masovni pokreti.Čine je velike prstenaste kontrakcije.Ovim se fekalna masa kompletno potiskuje prema rektumu.Javljaju se obično 2-3 puta na dan i one prethode aktu defekacije. Poremećaj motiliteta tankog i debelog creva dovodi do tri osnovne patološke pojave: 1.dijareje 2.opstipacije 3.ileusa Sva oboljenja creva koja su praćena mukom,povraćanjem,dijarejom,opstipacijom,crevnim grčevima-prate i poremećaje u peristaltici.

Bol koji se javlja u GIT je uglavnom tup.limbički→kora velikog mozga→obrada informacija i percepcija bola Sam osećaj i lokalizacija bola pre svega zavise od količine nocioreceptora.(1)Muka i povraćanje-nastaju usled draženja i rastezanja drugog dela duodenuma.a kako je njih malo u sistemu za varenje.to je bol intezivniji u ishemiji.Bol je uglavnom jak ujutru zbog HCl i praznog stomaka ali neutralizacijom kiselosti soka bol nestaje.BOL.ILEUS. Dijareja-ako postoji difuzna zapaljenska lezija. Dijareja i opstipacija-ako postoji segmentna zapaljenska lezija. Gastroezofagealni refluks-oštećenje sluznice jednjaka usled vraćanja želudačnog soka u jednjak i dejstva HCl.Zapaljenska reakcija prelazi i na parijetalni peritoneum(zid trbušne maramice) i tada bol postaje jak.Ako je cela prekrivena krvlju-hemoroidi.Prekomerno istezanje može da dovede i do kolapsa krvnih sudova koji taj organ okružuju i kroz koji prolaze.HCl može direktno da deluje na nervne završetke. Netolerancija-posebno značajna ona na laktozu gde usled nedostatka enzima laktaze ona se ne razgrađuje i bakterije je onda pretvaraju u mlečnu kiselinu i mk kratkih lanaca koje deluju na nervne završetke.Bol nastaje usled rastezanja slepog creva i on je tup. 6.dejstva hemijskih supstanci 2. (6)Sindrom spru-dolazi do konstantne iritacije i propadanja crevne sluznice. »staltike da bi se štetni »agens što pre izbacio.Što je metabolička aktivnost tkiva veća.Takođe.dubok i nejasan. (4)Dijabetesna gastropareza-ubrzani pokreti tankog creva (5)Tireotoksikoza-dolazi do hipermotiliteta.jasan i lokalizovan zbog velikog broja receptora.nejasan.dijareje.čestih stolica. Sam bol u GIT nastaje zbog: 1.talamus.morfin. (7)Grčevi-kada postoji nedovoljno snabdevanja krvlju. (3)Spazam šupljih organa-usled spazma šupljih organa prvenstveno dolazi do direktnog draženja mehanoreceptora.Crevne kontrakcije izazivaju bolove jer nemaju dovoljno kiseonika. . (2)Rastezanje šupljih organa nastaje upravo zbog prekomernog rastezanja. 7.derivati-hipomotilitet. Određeni nadražaj→električni impuls→aferentna vlakna→zadnji rogovi kičmene moždine→spinotalamički ascedentni put→centar za bol u CNS.ishemije organa (1)Ishemijske supstance direktno mogu da oštećuju sluznicu GIT i da deluju na receptore za bol.krvarenja.Takvi su različiti bakterijski toxini kao najčešći uzročnik oštećenja.malo ubrzan. Ulkusne bolesti-zbog oštećenja sluznice želuca ili duodenuma.spazma šupljih organa 4.dolazi do spazma krvnih sudova i do slabijeg protoka krvi. (8)Atropin.To je zaštitni mehanizam tela i javlja se uvek kada postoji neko oštećenje tkiva i izaziva reakciju pojedinca kako bi uklonio bolni osećaj.ako dođe do spazma mišića. Bol predstavlja subjektivni osećaj koji nastaje draženjem slobodnih nervnih završetaka. Krvarenje-crna ili tamno crvena krv ako je iz desne polovine kolona. (4)Ishemija organa-usled oštećenja ili zastoja krvotoka u GIT dolazi do ishemije.Ona predstavlja nedovoljno snabdevanje tkiva krvlju i kiseonikom. (9)Fizostigmin. Bol nastaje iz dva razloga: a)nakupljanje velikih količina mlečne kiseline usled aerobne glikolize b)usled oštećenja tkiva dolazi do oslobađanja bradikinina i proteolitičkih enzima koji direktno draže receptore Apendicitis-upala slepog creva. (2)Iritacija sluznice bakterijskim toxinima »dovode do ubrzane peri(3)Iritacija sluznice hemijskim supst.Dolazi do povećanog stvaranja serotonina i nekontrolisane crevne peristaltike-malo usporen.dijareja.tj generalno u unutrašnjim organima to se on baš i ne može lokalizovati.teškoće u defekaciji.pa tako i do smanjenog protoka krvi.grčevi.hipotalamus.Dolazi do pojačanog lučenja sluzi i do još većeg rastezanja pa je bol jasniji sada.neostigmin-povećavaju motilitet.rastezanja šupljih organa 3.Može biti tropski i netropski.Poseban je bol koji nastaje dok peristaltički talas putuje duž spazmičkog creva i javlja se u vidu grčevagastroenteritisu.Svetlije crvena ako je iz leve polovine. Najčešći znaci oboljenja debelog creva su:opstipacija.

bruh. Opstipacija može biti: (1)Funkcionalna opstipacija.dolazi do nakupljanja sve veće količine tog sadržaja.pojava krvi i sluzi.i traje nekoliko meseci.meteorizam.Bolovi.čovek ima 2-3 stolice dnevno.Ne postoji tonus. *gubitak refleksa defekacije.Izluči se i oko 8l tečnosti što može da dovede do šoka.Zbog smanjenog prolaska sadržaja zbog prepreke.hernije.mekonijum kod novorođenčadi koji se zalepi za creva.Može dovesti do infarkta tog dela creva.šok. . c)atonična-kod starijih osoba.povraćanje. Postoji: a)proktogena-gubitak refleksa defekacije. *povrede. Opstipacija-teška konstipacija u kojoj ne postoji spontana defekacija. 2.U široj populaciji je označen kao zavezana creva. b)Inkanceracija-uklještenje creva u lumen creva čime se prekida i krvotok pa može doći do gangrene.Uzroci ovog mogu da budu: *trovanje olovom.Peristaltika je slaba i usporena.Dolazi do nagle dilatacije creva uz osećaj bola koji je tup i stalan. *crevni paraziti.povraćanje usled limfoma.Usled odlaganja defekacije.pa postoje i simptomi teškog šoka i intoxikacije.štucanje.Dolazi do blokiranja lumena creva bez cirkulatornog poremećaja.psihička napetost) *spazma sigmoidnog kolona-neki opijati.mehanički ileus-prekid prolaska postoji usled neke prepreke u crevima.usled dugotrajne upotrebe laksativa. c)Volvulus-uvrtanje segmenta creva.invaginacije creva. *urođene stenoze creva. Mehanički ileus deli se na: (1)Opstruktivni ileus-ovde je blokiran samo kontinuitet prolaska sadržaja. Ileus se deli na: 1.Postoji veliki gubitak vode i elektrolita.pankreasnog i bilijarnog soka-dolazi do širenja i rastezanja creva.Može se javiti u bilo kom životnom dobu.Bol.polipa. Predstavlja dugo zadržavanje fekalnih masa u crevima uz povremeno izbacivanje manje količine suve stolice. *spoljni pritisci na creva-tumori.peristaltika je usporena. Konstipacija-ako je pražnjenje ređe od 3 puta nedeljno a zapremina je manja nego obično.usled fisura pa je bolno.Prepreka postoji zbog: *tumora creva. Oni se dele na: a)Invaginacija-prodiranje jednog segmenta creva sa crevnom opnom u lumen distalnog dela creva. Normalno kada hrana uđe u želudac dolazi do gastrokoličnog refleksa koji zbog peristaltičkih pokreta dovodi do punjenja rektuma.dolazi do nakupljanja vazduha i gasova i do pojačanog lučenja želudačnog.On predstavlja potpuni ili delimični prekid prolaska crevnog sadržaja kroz creva i može biti uzrokovan različitim pojavama.kičmene moždine *hipokalijemijom *trombozama crevnih arterija (2)Spastički ileus-dolazi do stvaranja nenormalnih peristaltičkih talasa tj spastičkih kontrakcija.dinamički ileus-ne postoji prolazak sadržaja zbog prekida peristaltike.hematoma. OPSTIPACIJA.Dolazi do otežanog krvotoka i smanjenih apsorptivnih sposobnosti i crevni zid postaje otečen pa zbog toga umesto apsorpcije dolazi do lučenja vode u lumen.napetost rektuma. *adhezije od ranijih operacija.Normalno. (2)Strangulacioni ileus-dolazi i do otežanog snabdevanja crevnog zida krvlju.šok.kada se napuni rektum usled njegovog zatezanja aktivira se mientrički plexus i dolazi do akta defekacije. Do nje dolazi usled: *gašenja gastrointestinalnog refleksa(gladovanje. b)spastička-kod mlađih nervoznih osoba. Do njega dolazi usled: *dejstva bakterijskih toksina *ozledama mozga. Dinamički ileus deli se na: (1)Paralitički ileus-dolazi do prestanka peristaltike.

Dolazi do pojave ulceracija i otoka. 9.(2)Organska opstipacija-ređa je od funkcionalne. *pseudomembranozni kolitis. *zbog promena na zidu creva-oštećena sluzokoža.APSORPCIJA I NJENI POREMEĆAJI.SINDROM LOŠE APSORPCIJE.sluzi. (1)Osmotska dijareja-nastaje usled zadržavanja osmotski aktivnih supstanci u crevima koje povlače vodu. *neapsorbovanih masti koje oštećuju sluznicu.proteina plazme u stolici. *korišćenja veštačkih zaslađivača.žućkasto-zelene.tj..meseci. Da bi patološki proces mogao da se lokalizuje. 4. Može biti: a)akutna-kada nastupi iznenada.tumori.coli. *Hiršungove bolesti-urođeni nedostatak ganglija mineteričkog pleksusa u zidu kolona.Ovde snažna stimulacija parasimpatikusa dovodi do povećanja i motiliteta i sekrecije.U stolici se nalaze sterkobilin. *tumora. (4)Psihogena dijareja-nastaje u trenucima povećane nervne napetosti.Mogu da se nađu nesvarena vlakna.proteini.masti. Nastaje zbog: *posledica lošeg varenja-nedostatak enzima.vitamini.kratko traje i uglavnom prolazi bez posledica.Ovo mogu da izazovu: *različite bakterije-enteritis.malapsorpcija. 2.Međutim.Često je praćena mukom i povraćanjem. *hipotireoze. *limfomi.Upotrebom antibiotika širokog spektra dolazi do uništavanja te normalne flore što za posledicu ima razmnožavanje patogenih sojeva bakterija i gljivica kao što su-st.poremećaj apsorpcije bilo kog sastojka hrane je SLA. *enteropatogenih virusa.Može da bude usled: *zapaljenja zida creva.Ovo nastaje kod: *intolerancije na laktozu.Dovodi do ozbiljne neuhranjenosti organizma.polutečnih i kašastih stolica.antacida.alkalne reakcije. Posledice dijareje su: 1.gubitak bikarbonata i narušavanje acido ravnoteže.braon boje. 3.gubitak vode.sterkobilinogen.može doći i do gubitka većih količina vode i bikarbonata-acidoza.važnu ulogu ima makroskopski izgled koji može biti: *iz tankog creva-tečne.Dolazi do promena u zidu creva i postoje lezije na kolonu.Dolazi do povećanja lumena creva. (6)Upotreba antibiotika-u crevima postoje normalne bakterije koje ne dozvoljavaju razmnožavanje drugih patogenih bakterija.Nastaje zbog: *hipertireoze. (2)Sekretorna dijareja-dolazi do poremećaja razmene elektrolita u crevu. *povećane aktivnosti parasimpatikusa-puno acetilholina.nelepljive. 8. *povećaja gastričnih hormona-gastrin.shigella.masti.serotonin.aureus. SLA-loša apsorpcija hrane u tankom crevu je najčešće kombinovani sindrom koji obuhvata smanjenu apsorpciju neke od komponenti kao što su ugljeni hidrati. *megakolona-dilatiran kolon sa zadebljanim zidom. *iz debelog creva-kašasta masa.Tačnije. b)hronična-traje po nekoliko nedelja. Dijareja-učestalo izbacivanje tečnih. . *upotrebe laksativa. (5)Motorna dijareja-nastaje kao posledica ubrzane peristaltike i brzog prolaska hrane kroz GIT.Može da dođe do pojave krvi.minerali ili neku kombinaciju ovih sastojaka hrane. (3)Upalna dijareja-nastaje usled oboljenja sluznice creva i zapaljenske reakcije.rastezanja i ubrzavanja peristaltike.dovode do pojave dijareje.candida.gubitak elektrolita..kisele reakcije. *oštećenja crevnog zida.DIJAREJA.e.Samim tim nema dovoljno apsorpcije ni vode i stolica je tečna i česta.Ovo nastaje zbog: *dejstva enterotoxina-cholera. do njihove sekrecije u lumen.

a dolazi do uništavanja i atrofije crevnih resica.iznad podlaktica. d)kolonizacija creva-dolazi do nakupljanja različitih mikroorganizama u crevu koji dovode do upale crevne sluznice.a to se dešava zbog: *prekomerne produkcije bilirubina. b)bilijarna opstrukcija-postojanje žučnog kamenca u kanalićima onemogućava delovanje žučnih soli i smanjena je apsorpcija masti.smanjena i apsorpcija.Kada nema IF onda nema ni apsorpcije B12-perniciozna anemija.METABOLIZAM BILIRUBINA U INSUFICIJENCIJI JETRE.Ako se odstrani jejunum.rastvorljiv u vodi.oštećenja.Dnevno se izluči 200-250mg od 7g hema. Konjugovani-netoxičan.paraziti-lamblia.dijareje i smanjene apsorpcije.zavisi i kolika će biti malapsorpcija.Prilikom unosa mleka ako nema ovog enzima doći će do pojave grčeva. .ileum može zameniti njegovu ulogu a obrnuto ne može.dolazi i do hipohloridije i smanjene kiselosti što onemogućava redukciju Fe-smanjena apsorpcija.naročito beonjača. Normalan metabolizam: Eritrocit živi oko 120 dana→puca i oslobađa se hgb→ fagocitiraju ga makrofagi ili RES→hgb se cepa na hem i globin→od hem nastaje→ Fe koje se veže za transferin+bilirubin koji se otpušta iz makrofaga→ to je nekonjugovani ili slobodni bilirubin→odmah se veže za albumin→ cirkulacijom odmah dolazi do hepatocita→oslobađa se albumina→ ulazi u hepatocite→vezuje se za ligandin→dolazi do glatkog ER→konjuguje se sa glukuronskom kis i sulfatima→izlučuje se u žučne kanaliće→u creva→ deluju crevne bakterije→urobilinogen(veoma rastvoran)→sterkobilinogen i sterkobilin(u tim oblicima se gubi stolicom dajući joj boju) Urobilinogen-jedan deo se apsorbuje.hrana se kraće zadržava a to uzrokuje smanjenu produkciju sekretina i dalje smanjeno lučenje paknkreasnih enzima-loše varenje.Žutica se javlja kada je ravnoteža između produkcije i ekskrecije bilirubina poremećena.HIPERBILIRUBINEMIJA.Dolazi do razvoja patogenih bakterija koje uništavaju crevnu sluznicu-smanjena apsorpcija. a)sindrom kratkog creva-dolazi do smanjenja apsorptivne površine usled odstranjivanja većeg dela creva u zavisnosti koji je deo odstranjen. Žutica-jedan od kliničkih i laboratorijskih znakova insuficijencije jetrenih ćelija.(1)Loše varenje-usled različitih nedostataka u organizmu dolazi do toga da se hrana ne može variti ili se ne može apsorbovati.ide opet do jetre pa konjugacija i u creva. 10.Gljivice-aktinomicete.kandida.Uništene su bakterije koje produkuju vitamin K. Bilirubin-zelenkasto-žuti pigment koji predstavlja glavni raspadni produkt eritrocita. (2)Oštećenje creva-ovim se smanjuje ili površina kojom se hrana apsorbuje ili se smanjuje sposobnost apsorpcije zbog oštećenja sluznice. f)usled bolesti-dijabetes. e)upotreba antibiotika-dovodi do narušavanja normalne flore creva.Takođe.izaziva toxična oštećenja CNS.Naziva se još i celijačna bolest i javlja se još u ranom detinjstvu.drugi deo. c)glutenska enteropatija-u pitanju je autoimuna reakcija na glutein.grudima. a)hronični pankreatitis-varenje u lumenu creva je defektno jer nema ili je mala količina pankreasnih enzima koji vrše razgradnju proteina a i UH. d)atrofijski gastritis-dolazi do autoimune reakcije.stvaranja At na parijetalne ćelije želuca i unutrašnji faktor.dijareja-povećan motilitet. Bilirubin-je toxičan. c)alaktazija-laktaza predstavlja enzim koji učestvuje u razgradnji mlečnog šećera.cistična fibroza.pojavljuje se u mokraći ako pređe prag od 35-50μmol/l. SLA uzrokuje: *gubitak vode i elektrolita » *dijareju » sve zavisi koja *gubitak telesne mase » od hranljivih materija *steatoreju » se ne apsorbuje.rastvoran u mastima.Žutica se manifestuje žućkastim obojenjem tkiva. b)resekcija želuca-usled odstranjivanja dela želuca.hipertireoidizam. *anemiju » *Steatoreja-velike količine masti u stolici.mali odlazi u opštu cirkulaciju i izlučuje se mokraćom.trbuhu.na koži. g)opstrukcija krvotoka-usled smanjene prokrvljenosti.

Dolazi do porasta nekonjugovanog bilirubina.ciroza.Javlja se kada su hepatociti oštećeniciroza. *smanjenog izlučivanja bilirubina iz hepatocita.Val. Žutica može biti: 1)Hemolizna-hemoliza eritrocita je toliko povećana da su hepatociti prebukirani.Stolica je neobojena i hipotonična a urobilinogena nema u urinu. Najvažniji sastojci su: *laktat. *glicerol i *glukogene ak kao što su Ala. Nastaje zbog: *prekomerne produkcije bilirubina(hemolizne anemije. *konjugovani→do 3.*smanjene mogućnosti hepatocita za preuzimanjem bilirubina.Prevaziđen je i kapacitet glukuronidacije i kapaciteti za izlučivanjem.Pod dejstvom insulina dolazi do aktiviranja glikogen sintetaze i glukoza se u procesu glikogeneze deponuje u hepatocitima i kasnije može biti iskorišćena.Konjugovani bilirubin se vraća u krv i limfu a ne ide u creva.Gly.Ovaj proces se odvija dok ima dovoljno insulina i glukoze u krvi.jetra može da izvrši glukoneogenezu.ali konjugovani više.Najznačajniji enzimi za njihov metabolizam smešteni su u mitohondrijama. 2)Opstruktivna-posledica otežanog izlučivanja bilirubina iz hepatocita. 5)Konjugovane hiperbilirubinemije-ovde je više od 50% bilirubina konjugovano u serumu. Insuficijencija jetre predstavlja oslabljenu funkcionalnu sposobnost jetre kao posledicu akutnog ili hroničnog oboljenja jetre.Urin je taman zbog mnogo konjugovanog bilirubina.luči se glukagon koji stimuliše razgradnju glikogena pojačanom aktivnosti enzima glikogen fosforilaze i nastaju molekuli glukoze koji se otpuštaju u krvotok.Nekoliko sati nakon obroka kada padne koncetracija insulina i glukoze. *smanjeno prihvatanje od hepatocita.Ovde dolazi do vraćanja konjugovanog bilirubina u cirkulaciju i limfu.resorpcije krvi. Ona radi: a)deponovanje glikogena-kada glukoza uđe u enterohepatičku cirkulaciju i dođe do jetre. *smanjene glukuronidacije.Zahvaljujući enzimima koji se ovde nalaze.Žilberov sindrom(urođeni nedostatak glukuronil transferazedominantno). 4)Nekonjugovane hiperbilirubinemije-ovde 80% serumskog bilirubina nije konjugovano. To od onih jedinjenja koja mogu da daju piruvat. 11.POREMEĆAJI METABOLIZMA BELANČEVINA. *nekonjugovani→do 13μmol/l.hepatitis. *oštećene konjugacije-hepatitis.Dolazi do anemije.Ser. *ekstrahepatička kolostaza-žučni kamenac. Najčešći uzroci su: *virusi.Ovde postoje poremećaji prihvatanja. Metabolizam ugljenih hidrata-u njihovom metabolizmu jetra igra važne funkcije. *fosfoenolpiruvat-karboxi-kinaza.krvarenje).Ti enzimi su: *piruvat karoxilaza.tu joj se dalje određuje sudbina.MASTI I UGLJENIH HIDRATA U INSUFICIJENCIJI JETRE.splenomegalije.Nastaje zbog zastoja u oticanju žuči kroz intra i ekstrahepatične kanale. 3)Hepatocelularna-naziva se još i mešoviti tip žutice.tumor Vaterove papile.Oba bilirubina su povišena. *alkohol. Nastaje zbog: *intrahepatičke kolostaze-Rotorov sindrom(defekt u prolazu bilirubina i drugih organskih jona kroz membranu hepatocita). b)glukoneogeneza-predstavlja proces sinteze glukoze iz neugljeno-hidratnih jedinjenja. *lekovi. Koncetracije bilirubina u serumu: *ukupni→17μmol/l.Krigler-Najarov sindrom(isti nedostatak samo je recesivno).Intenzitet hiperbilirubinemije zavisi od stepena oštećenja jetre.Povećan urobilinogen u urinu jer ga jetra ne može prihvatiti.prebojenosti stolice. .konjugacije i izlučivanja.42μmol/l.Nastaje i mnogo urobilinogena koji se vraća u cirkulaciju i izlučuje mokraćom. *oštećenja ekstrahepatičke ekskrecije.

c)Sinteza masti iz ugljenih hidrata-kada se prevaziđe kapacitet za skladištenje glikogena onda dolazi do sinteze masti iz UH i njenog deponovanja u obliku triglicerida u masnom tkivu. Ovaj proces se odvija pod dejstvom male koncetracije glukoze.Na taj način one postaju rastvorljive i mogu se izlučiti iz organizma putem mokraće i žuči.one koje se izlučuju iz organizma putem urina.Masna jetra-dolazi do preteranog difuznog nakupljanja triglicerida u hepatocitima pa je jetra obično uvećana.fosfolipida. 3.U jetri postoje enzimi koji omogućavaju ovu konverziju. Posledice koje mogu nastati usled insuficijencije jetre a vezane su za metabolizam lipida su: 1. 3.U jetri od 2 molekula NH3 i 1 CO2 dolazi do nastanka uree koja nije toxična i izlučuje se bubrezima.VODE.ak se ne mogu iskoristiti kao izvor energije niti se mogu konvertovati u glukozu ili masti.međutim.jer je oslabljena glukoneogeneza.lipoproteina-fosfolipidi i holesterol se transportuju lipoproteinima do ćelija koje ih koriste za izgradnju membrana.ne razgrađuju se i ne metabolišu uvek u jetri.On je extremno toxičan.Hipoglikemija-ukoliko se jave potrebe za glukozom iz neugljenohidtratnih jedinjenja.Ukoliko ne dođe do terminacije. 4.intracelularnih struktura kao i brojnih hemijskih supstanci.To se prvenstveno odnosi na one supstance koje su hidrosolubilne.Akumulacija fruktoza-1-P u ćelijama. 2. *Stavke 3.*glukoza-6-fosfataza. Ukoliko postoji insuficijencija jetre. b)uklanjanje NH3-amonijak nastaje u procesu dezaminacije iz amino grupe ili ga sintetišu bakterije u crevima pa se absorbuje.Hipoalbuminemija 2.ona to ne radi već se slobodno otpušta u krv.Hiperglikemije-smanjena sposobnost jetre da sintetiše glikogen i glukoza se stalno oslobađa u krvotok. c)sinteza proteina plazme-svi proteini plazme sem imunoglobulina se sintetišu u jetri kao i faktori koagulacijeprotrombin.Usled insuficijencije jetre TG se ne mogu koristiti za energiju i razgrađivati dovoljno već se talože.Intolerancija fruktoze-nedostatak fosfofruktokinaze. POREMEĆAJI METABOLIZMA MINERALA.ciroza jetre.fibrinogen. Poremećaji proteina koji nastaju usled insuficijencije jetre su: 1.Sintetiše ih se do 30g na dan.a do tamo se prenose lipoproteinima. c)pretvaranje galaktoze i glukoze u fruktozu.Na ovaj način nastaju keto kiseline koje se mogu oksidovati. .mentalna retardacija.Ovaj proces se odvija u svim ćelijama ali je naročito brz u jetri. 2.a zatim se masne kiseline cepaju procesom β-oksidacije i nastaje acetil-CoA koji ulazi u Krebsov ciklus i dobija se ogromna energija.Fruktozurija-nedostatak fruktokinaze i izlučivanje mokraćom. Metabolizam proteina: a)Terminacija ak-dešava se i u bubrezima ali je mnogo obimnija u jetri. Različite štetne materije koje se stvore u organizmu čoveka ili se u njega unesu.nemanja insulina i pod dejstvom glukagona.Hiperglikemija-usled viška glukoze koja bi trebala da se skladišti u masnom tkivu. 5.To su: *fosfofruktokinaza *fosfofruktoaldolaza *galaktokinaza Ovo predstavlja važne procese za metabolizam ugljenih hidrata koji se odvijaju u jetri.Cij biotransformacije je pretvaranje liposolubilnih u hidrosolubilne i smanjenje njihove eventualne toxičnosti.faktor VII.liposolubilne supstance moraju da prođu biotransformaciju u jetri. d)transaminacija-predstavlja proces sinteze jednih aminokiselina od drugih.DETOKSIKACIONA ULOGA JETRE.VITAMINA U INSUFICIJENCIJI JETRE.Poremećaj koagulacije 47.Hepatička koma 3. Metabolizam lipida-većina ćelija u čovekovom organizmu ima mogućnost da metaboliše masti.neki posebni vidovi metabolizma lipida odigravaju se baš u jetri: a)Razgradnja masnih kiselina-neutralne masti se cepaju na glicerol i masne kiseline.Ona nastaje ako TG predstavljaju više od 5% ukupne mase jetre.Prvo nastaje odgovarajuća α-keto kiselina na koju prelazi amino-radikal neke druge ak.4 i 5-ovo su oboljenja koja uglavnom nastaju kao nasledne i urođene bolesti ali i u insuficijenciji jetre ako se konzumiraju veće količine može doći do ovih pojava. b)Sinteza holesterola.može da dođe do: 1.Smanjena je sinteza HDL i njegova koncetracija u krvi što znači da on više ne može da uklanja štetne masti iz krvotoka.Međutim.Galaktozemija-nedovoljno dejstvo galaktokinaze i galaktoza transferaze-katarakta.Povećanje TG i sniženje HDL-trigliceridi koji nastaju razgradnjom masti se ne mogu oxidovati već se slobodni otpuštaju u krvotok.

redukcije 3. Glavna karakteristika ove faze je izmena hemijske strukture molekula a to se radi uvođenjem funkcionalnih grupa na osnovnu strukturu.oksidacije 2. Inhibitori enzima su: *sok od grejpa *disulfiram-za lečenje alkoholizma *eritromicin (II)FAZA.Grupe koje se najčešće uvode su:-OH. Može biti: 1.Najveći broj oksidacija ide preko ovog ili drugih enzimskih sistema.konzervansi. R-OH→(alkohol dehidrogenaza)→ACETALDEHID→ (aldehidna dehidrogenaza)→ACETAT→Ac-CoA→CO2+H2O Alkohol sam po sebi indukuje enzime ako se unosi akutno.On predstavlja enzimski sistem koji se nalazi na GER-u.Liposolubilna štetna materija→vezuje se za albumin→do hepatocita→glatki ER Može se vršiti detoxikacija egzogenih materija(lekovi.hloramfenikol 2. Predstavlja konjugaciju i za zadatak ima da poveća rastvorljivost supstance.U ovu fazu spadaju reakcije: 1.. Sama detoxikacija tj.NH3).uzrast 3.Ovim se jedinjenje priprema za II fazu. *oxidativna deaminacija.acetilacija Često u metabolizmu i biotransfrormaciji u jetri mogu nastati još više toxični produkti kao što je slučaj sa: *CCl4→CCl3→toxični radikal *paracetamol→N-acetil benzokinin Na detoksikacionu ulogu jetre utiču: 1.bolesti jetre .hormoni. *aldehidna dehidrogenacija.glukuronidacija-bilirubin.)ili materija koje nastaju u organizmu a štetne su(bilirubin. b)Cyt nezavisne: *alkoholna dehidrogenacija.biotransformacija teče u 2 faze: (I)FAZA.hidrolize Najčešća reakcija koja se odvija je reakcija oksidacije koja podrazumeva uvođenje kiseonika ili oduzimanje vodonika. Reakcije oksidacije mogu biti: a)Cyt zavisne b)Cyt nezavisne a)Cyt zavisne-ove reakcije se odvijaju preko izoenzima Cyt-P450. *dekarboxilacija.sulfatacija-steroidni hormoni 3.-CH3.genetski faktori 2.a ako se unosi hronično dolazi do slabije indukcije enzima i do: R-OH→masne kiseline→nema sinteze proteina→TG ostaju u jetri→masna infiltracija jetre Aktivnost biotransformacije smanjuje: *alkoholizam *bolesti jetre *hipoksija Postoje induktori enzima: *sama štetna supstanca *fenobarbitoni *rifampicin.tj konjugaciju..aditivi.

HEPATIČKI EDEMI.Fe se nalazi u obliku feritina i predstavlja rezervu gvožđa.Nastaje zbog toxičnog delovanja povećanih koncetracija NH3 i drugih azotnih jedinjenja.Nastanak hemoroida.U oštećenju jetre smanjen je kapacitet deponovanja što može uzrokovati probleme a naročito deficit vitamina B12(anemija je čest nalaz kod bolesnika koji imaju alkoholno oštećenje jetre).bilo ciroza bilo hepatitis.POREMEĆAJ KRVOTOKA.U njoj je normalan pritisak 9mm Hg ili 0.POREMEĆAJ VODE I SOLI.Sinusoidnu: *ciroza jetre *virusni hepatitis (najčešći uzročnici nastanka hipertenzije.želuca.Pošto se aldosteron pojačano luči a zbog insuficijencije jetra ne može da ga metaboliše.to je paradox.Uzrokovan je kombinacijom insuficijencije jetre i portalne hipertenzije.dolazi do nastanka hiperaldosteronizma.4-08kPa a pritisak u veni hepatici je 0mm Hg.Ovim stanjem se može završiti svaka bolest jetre.Dolazi i do hipersplenizma-usled pojačane aktivnosti RES dolazi do smanjenja određenih krvnih elemenata.Iako postoji edem voda se i dalje zadržava.caput medusae.anemije-zbog hipertrofije RES Hepatička koma-predstavlja najteži i najnepovoljniji znak insuficijencije jetre. Vena porte→grananje u jetri→terminacija portna vena→grana se u sinusoidnu mrežu→ oni se dreniraju→u venu centralis→počinje sistem hepatičkih vena→vena hepatica→ vena cava→desno srce Vena porte dovodi krv iz trbušne duplje u jetru.ASCITES.B12. Krvarenje iz jednjaka. 3.Dolazi do teških nervnih i psihičkih poremećaja.Fe se oslobađa iz feritina i stiže do kosne srži. Portni sistem čine vene koje vode krv iz trbušnog dela u GIT. Poremećaj krvotoka-portna hipertenzija. Jetra je organ u kom se deponuju vitamini A.NEUROPSIHIČKI POREMEĆAJI–HEPATIČKA KOMA U INSUFICIJENCIJI JETRE.U jetri se deponuje prvenstveno Fe ali i Cu.postoje i pojačane vrednosti ADH.Kada je ubrzana eritropoeza.smanjuje se protok krvi kroz bubrege što za rezultat ima aktiviranje sistema RAAS zbog kog dolazi do još većeg produbljivanja samog ascitesa jer se zadržavaju voda i Na+.Usled vraćanja Na+ i H2O dolazi do gubitka K+. 48. Portna hipertenzija se deli na: 1. c)ascites-zbog pritiska i zbog hipoalbuminemije. POREMEĆAJ METABOLIZMA MINERALA I VITAMINA.Edem creva i prodor tečnosti kroz serozu creva u šupljinu.Usled insuficijencije jetre.Posthepatičku: *tromboza vene hepatice-Bad-Kairi sindrom *insuficijencija desnog srca Najčešći uzročnik portne hipertenzije je sinusoidna ili intrahepatička portna hipertenzija.Dužim trajanjem dolazi do hiperplazije RES.Ovde oštećene hepatocite zamenjuje fibrozno tkivo koje potiskuje i pritiska krvne sudove jetre i tako povećava vaskularni otpor). Portna hipertenzija predstavlja povećanje pritiska u sistemu vene porte preko 15mm Hg.a ako dođe.Zbog pojačanog hepatičkog pritiska uspostavlja se kolateralni protok sa promenom smera protoka krvi a krv se usmerava ka trbušnom zidu. Ona se manifestuje: a)splenomegalija-uvećanje slezine koje nastaje zbog prekomernog nakupljanja krvi u slezini.To pokazuje koliko je mali vaskularni otpor i koliko svaka.Prehepatičnu *tromboza vene porte ili njenih pritoka *kompresije tumorskih masa na venu porte 2.Manjak Fe retko nastaje zbog insuficijencije jetre ali inače često dođe do manjka Fe. Komplikacije: *krvarenje iz jednjaka i želuca zbog ruptura vena na koje deluje još i kiselina *sekundarni hipersplenizam *ascites *trombocitopenije. b)proširenje vena-naročito u zidu abdomena. Ascites-predstavlja edem.rektumu u ezofarinks.D.Takođe.pa i mala promena pritiska može drastično da promeni stanje.trbušnoj duplji.Predstavlja nakupljanje tečnosti u peritonealnoj šupljini.tankog creva→krv u crevnom traktu→ .onda nastaje anemija.Može doći i do toga da postoji manjak Fe ali je to retko.

2. U proteinuriji 40-60% proteina čine proteini plazme a ostatak su iz bubrega i urogenitalnog trakta.pa je primarna mokraća oslobođena i celularnih elemenata kao što su eritrociti. (2)Tubularna proteinurija-javlja se kao posledica oštećenja tubulskih ćelija.tubularija 3.uglavnom udružena sa glomerularnim oštećenjima.retinol vezujući protein. Proteinurija-predstavlja pojavu belančevina u mokraći koja je veća od fiziološke 0.Ovde dolazi do pojave u mokraći onih proteina koji se normalno i nalaze u primarnoj mokraći.IgM.glomerularni 3.mikroglobulini.Veoma retko se javlja sama. 2)Povremene ili intermitentne-u ovoj grupi su: .pospanost. *električnog naboja.Pojavljuju se:albumin. Proteoglikan i epitelni sloj su izrazito negativno naelektrisani što onemogućava prolaz proteina plazme.Kao i većina kapilara i ovi kapilari su relativno nepropusni za proteine. Proteini ne prolaze zbog: *njihove veličine.CITURIJE I CILINDRURIJE.koma. (3)Proteinurija zbog suviška-nastaje kada u plazmi cirkulišu velike količine niskomolekularnih proteina.prerenalni 2. *dejstva neurotoxičnih lekova. Ovo se prvenstveno javlja kod primarnog ili sekundarnog glomerulonefritisa.epitelnog sloja.zbog suviška Prema poreklu proteina: 1. 24. 3.Koncetracija ostalih supstanci plazme i primarne mokraće je relativno ista.pojačan mišićni tonus.niskomolekularni imunoglobulini IgA. Količine proteina u urinu su:>1.IgG.akutnog pankreatitisa. Može nastati usled: *opekotina.Porteini oji se javljaju su:albumin.sistemski eritemski lupus *minimalnim promenama-dolazi do gubitka negativnog naelektrisanjabazalne membrane ili epitelnih produžetaka. Glomerularni kapilari se sastoje od: 1.proteinurije se mogu podeliti na: 1)Stalne-nastaju usled postojanja oštećenja bubrega.endotela-veoma porozan.želuca→mozak NH3 ili jetru zaobilazi kolateralama ili se ne detoxira u njoj jer su hepatociti propali.Stvaranje mokraće počinje filtracijom velikih količina kroz glomerularne kapilare u Boumanovoj čauri. Prema mehanizmu nastanka: 1.Tam-Morsfalov protein.5g/dan.Ovde količina proteina koji se nalaze u mokraći zavisi od samog oštećenja.bazalne membrane-sačinjena je od mreže kolagena i proteoglikana. Povećana propustljivost može biti uzrokovana: *organskim oštećenjem kapilara-dijabetes.pa nema adekvatne reapsorpcije.postrenalni (1)Glomerularna proteinurija-nastaje usled povećane propustljivosti zida glomerularnih kapilara.jer filtracija nije oštećena samo resorpcija.15g/dan. Niskomolekularne belančevine ispod 60 000 mogu da prođu u primarnu mokraću ali se i one u najvećoj meri resorbuju u proximalnom tubulu tako da u mokraći ima samo malo proteina i to su: *albumin.Ovo se naziva glomerularna filtracija i tim procesom nastaje primarna mokraća.PROTEINURIJA. One postoje u: *plazmocittomu-Bence-Jonesovi proteini *hemoliznim anemijama-hgb Po učestalosti.intelektualni poremećaji. Manifestacija: *promena ličnosti.C4 komponente komplementa.C3.bilo da se radi o oštećenju glomerula ili tubulskog sistema.spor isprekidan govor.dejstvo bakterija→NH3→apsorpcija→ne ide u jetru zbog hepatične hipertenzije→ putem kolaterala jednjaka.tj od veličine oštećenja.pa i uz očuvanu filtraciju i reapsorpciju dolazi do pojave proteina u mokraći i to zato što je prevaziđen kapacitet reapsorpcije tubula.tubulski 4.glomerulacija 2.transferin.

kontrakcija vena.epitelni->teže oštećenje bubrega->akutno zapaljenje bubrega 4. . Mogu nastati zbog: 1. Mikrohematurija-eritrociti nisu vidljivi golim okom.Dolazi do zadržavanja krvi u venama donjih ekstremiteta i samim tim do relativne bubrežne ishemije.U tečnom stanju zbog urokinaze.ateroskleroza 2.Oni nastaju izvan bubrega.tumori.spoljni pritisak tumorom.3.upale bešike.Ređi uzročnici su:embolija.Bence-Jonesov protein. Cilindri-predstavljaju istaložene belančevine u obliku odlivka distalnih kanala. Makrohematurija-krv vidljiva golim okom. Usled okluzije ili stenoze smanjena je količina krvi u bubrezima i dolazi do smanjenog dotoka kiseonika.mora biti najmanje 60% suženja lumena arterije.retencija vode i Na+.obrok bogat proteinima. 2)Glomerulski-se javlja usled: *povećanja pora i propustljivosti.Ovde dolazi do promene u naelektrisanju. Renalna hipertenzija-sekundarna hipertenzija izazvana okluzivnom bolešću glavnih renalnih arterija ilii njenih grana.U sedimentu ima više od 5 eritrocita.fosfata a i hgb bakterija.traume.Za renalnu hipertenziju karakteristično je i povećanje arterijskog pritiska. Dolazi ili do stenoze ili do okluzije krvnog suda.mioglobin. Podela: 1. *usled promene naelektrisanja. 3)Tubulski-sastav proteina odlikuje se većim brojem globulinskih frakcija nego što je to u plazmi-to ukazuje na tubulsku sekreciju belančevina.Hgb.Mogu da sadrže IgA i IgG. 1)Prerenalni-proteini iz plazme.postoji i proteinurija.Sastoje se od:Tam-Horsfalovog ili drugog proteina a mogu imati i eritrocite. Ishemija u bubrezima→lučenje renina→angiotenzinogen iz jetre→angiotenzin I→(ACE pluća)→angiotenzin II(1.Luči se i angiotenzin II. Proteini su proteini plazme.poremećaja koagulacije i hemostaze->vanbubrežni uzrok 2.toploti.fibromuskularna displazija Aterosklerozne promene se javljaju češće kod starijih osoba a fibromuskularna displazija kod mlađih.široki->granulirani su->stvaraju se u sabirnim kanalićima->hronična bubrežna insuficijencija 7.bubrežna oboljenja i oboljenja mokraćnih puteva *glomerulonefritisi *policistične bolesti.aldosteron.Pojavljuju se niskomolekularni koji lako prolaze.preko 115.leukocitni->leukociturija->pijelonefritis 3.mokraćnih puteva.voštani->nastaju od granuliranih koji su se dugo nalazili u lumenu tubula i pretvorili se u masu sive boje->u slučajevima izrazitog smanjenja protoka urina. Pseudocilindri ili cilindroidi-oni samo podsećaju na cilindre ai ne nastaju taloženjem belančevina već nastaju od mokraćne kiseline.Za nastanak cilindra neophodna je:proteinurija.cistom. Da bi došlo do renalne hipertenzije. CILINDURIJA.leukocite.pH>7.Ako su eritrociti poreklom iz glomerula.Eritrocitni cilindri.On uzrokuje bubrežnu ishemiju koja je dalje pokretač procesa.traume.epitelne ćelije.Najčešće nastaju usled upalnih procesa u bubrezima.*-funkcionalna proteinurija-nastaje usled fizičkog napora.sve ovo dovodi do pojačane arterijske hipertenzije).Usled suviška proteina u plazmi.2. *ortostatska proteinurija-nastaje kod mlađih visokih osoba u uspravnom položaju.Mogu biti i ugrušci ako nema puno krvi.oštro ograničene formacije sa zadebljalim krajevima.BUBREŽNA HIPERTENZIJA.Mogu biti iz bešike.Ovde dolazi do promena koncetracijskog gradijenta i nastanka proteinurije.do promene u protoku krvi kroz bubrege. Hematurija-prisustvo mokraće u krvi.hijalini-Tam->Horsfalov protein i drugi->proteinurija 6.Bezbolna je i javlja se kod tumora i tuberkuloze.granularni->raspadnute ćelije epitela tubula->tubulska lezija 5.Veći broj proteina se taloži u kapilarima.povećanje soli.Tam-Horsfalov protein.eritrocitni->eritrociturija->ružičasti->glomerulonefritis 2.posebno distalnog koji je praćen i glavoboljom.4.febrilna stanja.Oni su duguljaste .pri izlaganju orgnizma hladnoći. 4)Postrenalni-potiču iz povređenih ili obolelih mokraćnih puteva.ADH. *dužeg vremena proticanja plazme.Uzroci su brojni ali su dva vodeća a to su: 1.Na bubrežnu hipertenziju kao uzrok hipertenzija otpada svega 2% hipertenzija.masni->masne kapljice->nefrotski sindrom 8. 26.kamenac.

Postrenalna akutna bubrežna insuficijencija-postoji prepreka koja može biti od bubrežne čašice pa sve do izlaska iz bešike.Normalno. *kasna diureza-nekoliko dana kasnije. Ima tri stadijuma: *oliganurija-samo nekoliko ml/dan.povraćanje. b)Akutna nekroza tubula usled: *ishemije *uzrokovana lekovima i toxinima Ukoliko je ishemija teška.hipertenzija 3. 1.Dobijaju toliko mnogo zbog toga da bi se obezbedilo dovoljno plazme koja prečišćava i kojoj se vrši regulacija koncetracije.proteinurija makrohematurija-ako je malignog porekla. 3. *podešavanja rada odnosno smanjenja reapsorpcije. Hronična bubrežna insuficijencija-nastaje zbog ireverzibilnog gubitka velikog broja nefrona.Maziva se još i parenhimska akutna bubrežna insuficijencija. ABI može dovesti do: 1.BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA-AKUTNA I HRONIČNA.Karakteristike bubrežne hipertenzije: 1.Dolazi do: *pojačanog rada tj povećanja protoka krvi i filtracije. 2.Mogu nastati:krupniji kamenac.azotermija.kada količina minutnog volumena koji prolazi kroz njih padne ispod 20% što je minimum za njihov bazalni metabolizam.zadržavanja vode i soli-edemi.dijareja.onda dolazi do hipoksije.Period između 2 zamaha je stabilna faza HBI.tumor bešike.Ozbiljni klinički simptomi nastaju kada je propalo >70% nefrona a prvi poremećaji u koncetraciji eritrocita kada je oko 25-30% propalo.Nefroni koji su ostali mogu da nadomeste odsustvo propalih donekle.Pb. 27.Intrarenalna akutna bubrežna insuficijencija(hipoosmolarna ili izoosmolarna)-poremećaji koji nastaju unutar samog bubrega i naglo smanjuju stvaranje urina.insekticidi.Bolest se dešava u zamasima.gde od jednog do drugog zamaha može da prođe i nekoliko meseci ili godina.dolazi do oštećenja i smrti ćelija.acidoza-zbog neizlaska H+ 4.progresivna azotermija. .Svako smanjenje količine plazme koja dolazi do bubrega smanjuje i filtraciju i dolazi do oligurije ili anurije.tetraciklini. Akutna bubrežna insuficijencija-ovde dolazi do iznenadnog potpunog ili gotovo potpunog prestanka rada bubrega ali uz mogućnost oporavka bubrežne funkcije do skoro normalne.Prerenalna akutna bubrežna insuficijencija-nastaje usled smanjenog snabdevanja bubrega krvlju.hiperkalijemije-loša za rad srca>8mmol/l 2.neočekivana pojava-pre puberteta ili posle 50-te godine.ugrušak krvi. Bubrežne ćelije mogu dobro da podnesu kada padne protok krvi kroz njih smanjenjem svog metabolizma.Dolazi do postepenog propadanja nefrona.rezistentna hipertenzija-ne odgovara na standardnu terapiju 4.Ona je hiperosmolarna sa pojavom azotnih materija.što ukazuje na smanjenu filtraciju 5.azotemija-pojava povišenih nebelačevinastih NH3 u krvi kao što su kreatin. Uzroci su: *hipovolemija-opekotine.teška hipertenzija-distolni 115 mmHh ili više 2. 3.hiperkalijemija.Hg.bubrezi dobijaju oko 110 ml/min krvi ili oko 20-25% minutnog volumena srca.Međutim.Ako se ovo nastavi.urea.Velika diureza jer ima mnogo soli i vode.hipertrofija prostate.krvarenje.Glomeruli postaju zapušeni imunskim reakcijama ili previše propusni usled nakupljanja leukocita i drugih ćelija i dolazi do njihovog uništenja isto.dolazi do uništavanja i smrti ćelija tubula i uništene ćelije se odlepe i mogu da začepe mnoštvo nefrona i spreče oticanje urina.Dolazi do abnormalne imune reakcije na komplex(Ag je streptokok).Isto se dešava i pod uticajem hemijskih supstanci:CCl4. *srčana insuficijencija sa smanjenim minutnim volumenom i hipotenzijom.U urinu ima i krvi i leukocita.U početku bez ikakvih problema pa sve do završnog stadijuma bolesti. *hiperkalijemija jer se smanjeno izlučuje *rana diureza-naglo povećanje diureze i normalizacija.pa i hipoksija. a)Oštećenja na nivou glomerula *akutni glomerulonefritis *holesterolske embolije *maligna hipertenzija Akutni glomerulonefritis predstavlja nakupljanje kompleksa Ag-At u glomerulima i sitnim kapilarima.

H+ i vode više. 5.opšte slabosti.ishrana-kakav kamenac će da nastane 2. *prekompenzovana retencija*-glomerularna filtracija je oko 10ml/min i postoji oligurija. 2.geografski predeo-kakva je hrana.oksalati.fosfati.Jedino očuvai Na+.može nastati kamenac.pospešiti nastanak infekcije. *zbog azotemije dolazi do:glavobolje.Dolazi do hipertonijske dehidratacije-edemi. Kamen od Ca-oxalata-dosta mleka. Dolazi do zadržavanja azotnih materija u serumu.hipokalcijemija zbog neapsorpcije iz creva i nemobilizacije iz kostiju.leži poremećaj ravnoteže između dve osnovne funkcije bubrega.Njihov normalan broj iznosi 7-10ˆ9/l.UROLITIJAZA. *oxalata-biljna ishrana *uratni-pretežno meso *fosfatni-infekcije Na nastanak kamenca utiču različiti faktori a to su: 1.H2O.azotemijom.pospanosti. 28.I faza HBI-laboratorijski nalazi ne ukazuju na postojanje poremećaja.Rastu koncetracije HPO4-.Očuvana je koncetracijska moć bubrega.cistin.asimptomatski *bubrežna insuficijencija U osnovi nefrolitijaze bez obzira iz kog uzroka potiče i kakav je kamen.organske-mokraćna kiselina.produkata.oko jezgra-neorganske-kalcijum.uremija.inhibitori stvaranja kamenca-pirofosfatna kiselina i neki glikoproteini(smanjenje ima u idiopatskoj kalcijumskoj kalkulozi).slabost u mišićima.metaboličkom acidozom. Nefrokalcinoze-nastaju u mokraći i sastoje se od Ca.Osmolarnost mokraće je skoro kao osmolarnost plazme. *latentna*-preostali nefroni su u stanju da nadomeste sav rad oštećenih. 16. Leukociti su mobilne jedinice odbrambenog sistema čovekovog organizma i delom nastaju u kosnoj srži a delom u limfnom tkivu. Tegobw: *bubrežne kolike *bol *krv u mokraći *oligurija *kolike prati mučnina i povraćanje *može proći i potpunoi bezbolno.oligurija i smanjen protok mokraće a čak i zastoj.K+. *GIT oštećenja dovode do:anoreksije.0mmol/l). Uremija-skup kliničkih manifestacija koje nastaju zbog znatnog oštećenja funkcije bubrega u HBI.štucanja.promene raspoloženja. II faza HBI-kada ostane oko 800 000 nefrona ili 50% *kompenzovana retencija*-kada se gube koncetracijske sposobnosti bubrega. *nema stvaranja aktivnog vitamina D-smanjena konc Ca. *uremija*-dolazi do sloma svih bubrežnih funkcija.H+.od mukoproteina-Tam-Horsfalov protein.hiperkalcijemija-hipervitaminoza D.voda za piće 3.Glomerularna filtracija je 5ml/min i postoji oligoanurija.povraćanja.odustva.izazvati jake bolove. *KV oštećenja dovode do:perikarditisa.hipoksijom.oni su istaloženi u sabirnim kanalićima. IV faza HBI-ovo je završna faza bubrežne insuficijencije. *hiperkalijemija:arefleksija.Cl-. Kušingov sindrom-povećano lučenje aldosterona i zadržavanje vode je povećano.5-7. . Nefrolitijaza-predstavlja prsisutvo kamena u bubrežnoj karlici i bubrežnoj čašici.Sa kliničke tačke gledišta kamenci su izuzetno značajni jer mogu izazvati opstrukciju normalnog protoka mokraće. III faza HBI-bubreg je oštećen oko 90%.mokraćna kiselina pa tek onda kreatin(40140mmol/l).umora.a to su čuvanje vode i izlučivanje nefrotskih sastojaka.jezgro-od razgrađenih ćelija.bradikardija.hiperparatireoidizam i druge bolesti 6.Nema održavanja ni Na+.Urea(2. Sastav kamenca: 1.magnezijum.Ako pređu u karlicu i čašicu.Oni su izazvani:nagomilavanjem toxičnih supstanci.Oni se specifično transportuju putem krvi do mesta infekcije i upale.rasna pripadnost 4.PATOFIZIOLOGIJA MALIGNIH POREMEĆAJA BELE LOZE.

malaksalost.vrtoglavica) Dijagnoza: 1. Mogu nastati zbog: 1.Nastaje nenormalno dugačak 9.Ipak.trombocitopenija 5.nasleđa Akutna leukemija-nastaje zbog insuficijencije kosne srži koja nastaje kao posledica maligne infiltracije leukemijskih ćelija.granulocita(infekcije) Leukemijske ćelije→dolaze do raznih organa.počinje neprimetno 2.malaksalost 3.paraziti) *monociti(prelaze u makrofage-fagocitoza) U limfnom tkivu: *limfociti *plazma ćelije Leukemija-predstavlja nekontrolisanu masovnu produkciju leukocita usled maligne promene. 1.razmaz periferne krvi koji pokazuje leukemijske ćelije 2.Može zahvatiti ljude bilo kog doba ili pola.broj leukocita može biti normalan. i nenormalno kratak 22.jonizujućeg zračenja 2.Dolazi do odvajanja segmenata na dugim kracima.U kosnoj srži se sintetišu: *granulociti(polimorfonukleari) *neutrofili *bazofili(heparin.trombocita(hemoragijski sindrom) 3.Nije pronađena veza ni sa zračenjem.jetru. Ovde dolazi do proliferacije i akumulacije limfocita u:kosnu srž.uvećanje čvorića.slezinu.anemija 3.neaktivan oblik-bez simptoma 2.limfociti čine više od 40% svih ćelija kosne srži 5.hloramfenikol 3. i 22.Kod 30% pacijenata prisutan je Filadelfija hromozom.krvarenje.limfne žlezde.virusa-posebno RNK onkogeni virusi 4.tkiva→uvećanje limfnih žlezdi→bolovi u zglobovima i kostima→hepatosplenomegalija→meningealni znaci(glavobolja.hemikalijama. Maligna proliferacija leukocita praćena je poremećajem u sazrevanju i diferentovanju ćelija. Ima dva oblika: 1.broj limfocita je veći od 10ˆ9/l 4.vazoaktiv) *eozinofili(alergije.virusima.Naziva se još i klonska bolest jer novi klon koji nastaje ima prednost u razmnožavanju.hemijskih jedinjenja-benzen. *Filadelfija hromozom-translokacija između 9.Ovo je bolest nastala malignom transformacijom ćelija mijeloidne ili limfocitne loze.hromozoma.hromozom. Karakteristike: 1.broj limfoblasta ne sme biti veći od 5% u kosnoj srži (2)Hronična granulocitna leukemija—maligna bolest ćelija kosne srži u kojoj postoji produkcija nenormalnih granulocita u velikom broju.smanjen ili povećan.Uzrok nastanka ove leukemije nije poznat.eritrocita(anemija) 2. .nespecifične tegobe-mršavljenje. Leukemijske ćelije→infiltracija kosne srži→potiskivanje drugih loza→ 1.u oko 50% bolesnika pronađena je hromozomska anomalija.znojenje.Na ovaj način nastaje i novi gen koji vrši sintezu proteina koji aktivira druge proteine koji kontrolišu ćelijski ciklus i tako dolazi do stalne deobe.aktivan oblik-smanjenje telesne težine. Nekontrolisano bujanje leukemijskih ćelija dovodi do potiskivanja normalne hematopoeze i smanjenja broja eritrocita.Hronična limfocitna leukemija-u pitanju je bolest za koju je karakteristično monoklonsko umnožavanje B-ly akod nekih bolesnika i T-ly.Dolazi do umnožavanja jedne od matičnih ćelija hematopoeze koje vodi nenormalnom i nezadrživom razmnožavanju.smanjen broj eritrocita i hgb 4.povećan metabolizam-mršavljenje.više članova porodice). Karakteristike: 1.anemija.trombocita.trizomija 12tog hromozoma pa se smatra da nasleđe ima značajnu ulogu u njenom nastajanju(blizanci oboljevaju.infekcije.

Bolest može zahvatiti i kosnu srž.Dolazi i do povećane produkcije Benek-Džonsonovih proteina što uzrokuje oštećenje bubrega i tubula stvaranjem cilindara i dolazi do poremećaja resorpcije.mozak. NEHOČKINOVI LIMFOMI-mnogo su češći od Hočkinovog limfoma.Karakteriše ga nenormalan broj plazma ćelija u kosnoj srži kao i njihovo nakupljanje u slezini.Dolazi do uvećanja limfnih žlezdi vrata .Dolazi do stvaranja samo delova Ig tj samo teškog lanca i to uglavnom koji potiče od IgA ili IgG.Prisutna je anemija.Dolazi i do povećanja gustine krvi i smanjene perfuzije u organe od čega su posebno ugroženi mozak i bubrezi.težak protok krvi.Oni su najveći IgM i dovode do povećanja viskoznosti i slepljivanja krvnih elemenata za njih.U pitanju su višejedarne ćelije.a ovde više od 90%.anemija.Predstavlja progresivnu malignu bolest plazma ćelija koje su inače vcažan deo imunog sistema i stvaraju imunoglobuline.ćelija 4.imunosupresivne terapije 4.predominacija limfocita-mnogo malih ly 2. Trauma→agregacija trombocita→(Van Vilbranov faktor)→adhezija trombocita→menjaju svoje osobine→ispuštaju aktivne supstance→trombocitni čep 1.prepona a može postojati i povišena temperatura.crevni trakt.mešoviti-mnogo Red-S.Često dolazi do zahvatanja limfnog tkiva želudačnocrevnog trakta pa postoji loša apsorpcija.Takođe postoji deficit T-imuniteta što za sobom povlači i deficit B-ly. 3. Koagulopatija je poremećaj zgrušavanja krvi koji može biti nasledni ili stečeni. IMUNOGLOBULINSKI POREMEĆAJI Multipli mijelom-naziva se još i plazmacitom.Uzrok je u smanjenoj količini ili funkcionalnoj abnormalnosti faktora koagulacije.limfocitni deficit-skoro samo Red-S ćelije.splepomegalija 5. Mehanizam koagulacije: Trauma→stvara se aktivator protrombina→protrombin(Ca)→(u jetri uz pomoć vit K)→trombin→fibrinogen→fibrin→fibrinske niti *trombin je faktor stabilizacije fibrina.trombocitopenija.povećan broj leukocita u perifernoj krvi-100-200*10ˆ9/l 3.Normalno IgM čine 5% Ig.nodulska skleroza-ly.propadanje malih kapilara.limfocitni dobro diferentovani tip 2.Nenormalne plazma ćelije preterano stvaraju neku od klasa imunoglobulina a ređe stvaraju teške lance Ig.splenomegalija. Postoji pet grupa: 1.leukociti mogu biti nezreli a često su i zreli 4.noćno znojenje.nediferentovani limfom Generalno svi limfomi nastaju zbog: 1.Hemofilija A-najteži poremećaj koji se nasleđuje preko X hromozoma recesivno i zbog toga muškarci češće oboljevaju.Dolazi do bezbolnog progresivnog uvećanja limfnih žlezdi vrata.medijastinum i retroperitonemua-dolazi do kompresije različitih organa.mešoviti histiocitno-limfocitni tip 4.prepona.2.Uzrokuju usporenu cirkulaciju.dolazi do krvarenja iz GIT.uvećanje limfnih čvorića. Primarna makroglobulinemija-maligno oboljrnjr plazma ćelija u kojoj dolazi do sinteze velikih količina IgM.histiociti i malo Hočkinove ćelije.histiocitni limfom 5.krvarenje (3)Hronična monocitna leukemija-povećan broj monocita u perifernoj krvi i kosnoj srži>2*10ˆ9/l. Što više preovlađuju ly i histiociti to je prognoza povoljnija.virusa 2.Nastaje usled nedovoljnog stvaranja faktora VIII-antihemofilijski globulin A.nasleđa 17.imunodeficijencije 3. ↓ faktora VIII→nema dovoljno tromboplastina→nedovoljno pretvaranje protrombina u trombin→nedovoljno pretvaranje fibrinogena u fibrin .PATOFIZIOLOGIJA HEMOFILIJA I DRUGIH SRODNIH KOAGULOPATIJA. Bolest teških lanaca-Franklinova bolest i to je maligna bolest plazma ćelija.limfnim čvorovima.jetri.Anemija. Postoje 4 histološka tipa: 1.limfocitni slabo diferentovani tip 3. LIMFOMI Hočkinov limfom-maligno oboljenje limfnog tkiva koje se karakteriše bujanjem ćelija koje se zovu RedSternbergove ćelije čiji nalaz u limfnom tkivu već pokazuje i dokaz je ove bolesti.

postoji krvarenje. Smanjenje faktora X-nasleđuje se autozomno recesivno.Afibrinogemija i hipofibrinogemija-dolazi do krvarenja usled smanjenog ili potpunog nedostatka fibrinogena.U pitanju je nasledno oboljenje preko X hromozoma ali je ređa od hemofilije A.a usled toga dolazi do smanjenja stvaranja tromboplastina.modrice po koži 4.hipoksije tkiva 5. Oštećenje tkiva i endotela krvnih sudova→aktivacija i prelazak u krv tkivnog tromboplastina→započinje koagulacija→troše se faktori koagulacije(fibrinogen.Udruženo sa nedostatkom V. *osoba koje boluju od autoimunih bolesti.intramuskularno.povećane potrošnje.masovne povrede tkiva 2.Velika krvarenja i dolazi do smrti.ukočeni).VII.Krvarenja su obilna i sprečavajuj se davanjem sveže krvi a stečeni oblik zbog nedostatka vit K i bolesti jetre.ispoljava se kasnije.V.Inhibitori koagulacionih činilaca-dolazi do stvaranja At koja su po svojoj strukturi IgG.XI.povećana fibrinolitička aktivnost plazme. 3.malignih tumora 4.Krvarenja su u zglobovima(otekli.opekotina 3.bolesti jetre.pothranjenosti.bolni.Hemofilija B-naziva se još i Kristmasova bolest.Von Vilbrandova bolest-faktor VIII se sastoji iz dva dela: 1)Von Vilbrandov deo 2)manji deo.kod žena nakon porođaja. Hipoprotrombinemija-nasleđuje se autozomno dominantno.krvarenja iz desni 3. Inhibitori V. 6.krvarenja iz uterusa Hipoproakcelerinemija-smanjen faktor V-proakcelerin.Potpuno odsustvo fibrinogena. 4. Laboratorija: *normalan broj limfocita *smanjena aktivnost faktora VIII *produženo parcijalno vreme tromboplastina-faktor III 2.Stečena kod teške insuficijencije jetre.Stečena je usled nedostatka vitamina K.U slučaju tromboznog delovanja ispoljava se trombozni karakter i obrnuto.Imunitet pre svega zavisi od stepena funkcionalne sposobnosti VIII faktora.Ovde je smanjena agreagcija i adhezija trombocita. Nasledna hipofibrinogemija-mnogo blažeg intenziteta. Stečena hipofibrinogemija-nastaje usled smanjene sinteze usled insuficijencije jetre.IX. *potpuno zdravih osoba.iz digestivnog trakta.protrombin.DIK.Postoji defekt antihemofilnog globulina A-faktor IX.X.VII.stvaranjem modrica.krvarenjem iz nosa.Bolest se ispoljava od ranog detinjstva. 5.DIK-disaminovana intravaskularna koagulacija je stečeni poremećaj u kom postoji istovremeno i proces tromboze i hemoragije.bubrega.XII)→stvaranje tromba u mikrocirkulaciji→začepljenje krvnog suda→ishemija tog dela tkiva *trombozni proces* Trošenje faktora koagulacije→prevaziđen kapacitet za njihovu sintezu u jetri→potrošeni su→plus je dosta aktiviran plazmin→razgrađuje faktore koagulacije i fibrin→razgradni produkti imaju jak antikoagulatorni efekat→krvarenja *hemoragijski proces* DIK nastaje zbog: 1.VII.protrombina.prostate DIK se manifestuje: 1.Krvarenja su i kod najmanjih povreda.malapsorpcije.XII su retki.Mogu da nastanu kod: *osoba koje imaju nasledne koagulopatije.krvarenja iz rana 5.Stečeno usled nedostatka vitamina K i bolesti jetre. Postoje: *inhibitori VIII faktora-kod hemofiličara A.X faktora izaziva . Afibrinogemija-urođeni poremećaj koji se nasleđuje autosomno recesivno.Krvarenja su kao kod hemofilije A ali u glažem obliku.ređe IgA.Urođeni oblik sa nedostatkom VII. Inhibitor Von Vilbrandovog faktora.Urođena.vađenja zuba.ispoljava se nakon povreda. Hipokonvertinemija-smanjen faktor VII-prokonvertin. Von Vilbrandov faktor je neophodan za adhziju trombocita za kolagen a i za aktivaciju manjeg dela koji učestvuje u koagulaciji.Urođena se nasleđuje autozomno dominantno.krvarenja iz nosa 2.operacije pluća.trombociti.

pojačane potrošnje faktora koagulacije i do hemoragijskog sindroma koji je najčešće u GIT. *lekovi-supresija stvaranja-citostatici.Glancmanova bolest-enzimski poremećaj u kom je defektna membrana trombocita i ne dolazi do adhezije. Trombocitopenija-predstavlja prisustvo veoma malog broja trombocita u perifernoj krvi.vankomicin.Stečene trombocitoastenije-uzrokuju ih različite bolesti:ciroza jetre.Ovde postoje ogromni megakariociti u kosnoj srži.agregacije.urođene 2.Nasledna distrofija trombocita-džinovski trombociti i produženo je vreme krvarenja 4.Dolazi do razgradnje trombocita usled stvaranja autoantitela na Ag opne trombocita a mogu se stvoriti i na opnu megakariocita.Može iskrvariti i na mozak pa izazvati smrt.Imuna trombocitopenija izazvana lekovima-određeni lekovi predstavljaju važan uzrok nastanka trombocitopenije.Broj trombocita je <50*10ˆ9/l kada počinju krvarenja. PATOFIZIOLOGIJA TROMBOCITOPENIJA. Dijagnoza trombocitopenije je kada je broj trombocita <100*10^9/l.hloramfenikol *hemolitično uremični sindrom. 2.deficit trombopoetina-usporeno stvaranje trombocita a može i zbog ozbiljnih bolesti jetre.Primarna trombocitoza-mijeloproliferativna bolest-dolazi do pojačanog umnožavanja megakariocita.Dolazi do nastanka rasejanih tromboza.posle napora.Dolazi do njegovog raspadanja u jetri. *DIK-pojačana potrošnja.Neimuna trombocitopenija-nastaju u sklopu različitih bolesti. 3.hemoragijsku bolest novorođenčadi koja se ispoljava 2-3 dana nakon porođaja. 2.PATOFIZIOLOGIJA VASKULARNIH HEMORAGIJSKIH SINDROMA. *hronična-kod starijih iz nepoznatih razloga.njihovog kratkog veka života i pojavom hemoragijskog sindroma. 1.Predstavljaju takozvane krvne pločice koje nastaju u kosnoj srži od multipotentne hematopoezne ćelije.TROMBOCITEMIJA I TROMBOCITOASTENIJA. Trombocitoastenija-dolazi do hemoragijskog sindroma ali je broj trombocita normalan.Lekovi su heparin.Osnovna uloga im je u procesu koagulacije krvi. *kongenitalna-senzibilizacija majke trombocitima fetusa.slezini.stečene Do trombocitopenija može doći usled: *smanjenog stvaranja trombocita u kosnoj srži *pojačane potrošnje odnosno ubrzane razgradnje *poremećaja preraspodele-hipersplenizma-zbog uvećanja slezine oko 90% trombocita odlazi tamo pa u periferiji ima jako malo. Mogu da budu: 1.Megakariociti su normalne veličine i izgleda.Može biti: *akutna-uglavnom kod dece nakon preležane virusne infekcije i sama prolazi za 2-6 nedelja. 3.Fankonijev sindrom-urođena aplazija krvne srži 2.Uočava se tek kad broj trombocita padne toliko da na koži ima modrica.krvarenja.dolazi do hemoragije.Idiopatska trombocitopenijska purpura-dolazi do smanjenja broja trombocita.sulfonamid. 3.U pitanju su kvalitativni poremećaji trombocita-adhezije. Urođene: 1.estrogen.Naglo nastaje. Osnovne uloge hemostaznog sistema su: *zaustavljanje krvarenja *sprečavanje nastanka tromba . Takve su npr: *leukemije-zbog potiskivanja trombocitopoeze.azotermija.odstranjivanje slezine.tumori.Krvarenja mogu da budu letalna ako je <10*10^9/l.Normalna koncetracija 300*10ˆ9/l.At se vezuju za površinu trombocita i dovode do njegove lize.Lek se veže za belančevine i postaje Ag na koji organizam stvara At.Konstituciona-nedovoljno oslobađanje tromboplastina koji je osnov za apsorbovanje ostallih faktora koagulacije. 19.Aldrihov sindrom-degenerativne promene megakariocita Trombocitoza-poremećaj koji karakteriše povećan broj trombocita. Trombociti-nastaju rasparčavanjem citoplazme megakariota.Sekundarne trombocitoze-zbog različitih drugih bolesti kao što su:hronična zapaljenja.preko 500*10 9/l 1. StečeneL: 1. 2.

Koagulacijski hemoragijski sindrom a)nedostatak nekog od faktora koagulacije b)At na faktore koagulacije 4.Angiom je maligna promena krvnog suda ili urođena malformacija krvnog suda. Tačkasta krvarenja vidljiva na površini kože i sluznica su petehije. Hemoragijski sindrom-nasledni ili stečeni poremećaj koji se odlikuje pojavom spontanih ili izazvanih krvarenja koja mogu biti duga i obilna.iz bubrega.Krvarenja su dugotrajna i dolazi do gubitka dosta Fe i do nastanka hiposideremijske anemije.Fibrinolizni hemoragijski sindrom a)nedostatak plazmina b)povećano oslobađanje tkivnog aktivatora plazminogena Vaskularni hemoragijski sindrom Urođeni: 1.mali krvni sudovi se aneurizmatski šire usled promene u građi a usled aneurizme oni lako pucaju.Postoji poremećaj građe zida kapilara. 3.*održavanje krvi u vaskularnom bazenu Ovo se odvija sinhronim delovanjem 3 osnovne komponente: *vaskularne *trombocitne *koagulacione Trauma.Dolazi do nastanka hematoma.organa za varenje.postaju lepljivi→stvara se aktivator protrombina→protrombin→trombin→fibrinogen→fibrin→fibrinske niti Hemostazni mehanizam se nastavlja aktivacijom plazmina koji je proteolizni enzim i on razgrađuje koagulum u samom krvnom sudu i tako obezbeđuje rekanalizaciju i njegovu normalnu funkciju.Može da raste i hrani se krvlju.Kada su mrljasta krvarenja široko rasprostranjena to je purpura. Pojačana hemostaza-lokalizovani koagulum(tromboza). *telesnim šupljinama-hematoperikard.Von Hipel-Cindova bolest-nasleđuje se autozomno dominantno.Veća mrljasta krvarenja su ekhimoze.sitnih vena.Uslovljen je poremećajem adhezivnosti trombocita za kolagen a to sve zbog nedostatka vezivnog tkiva oko krvnog suda.CNS. . 2.opšta koagulabilnost(DIK). Lokalne posledice: *mogu biti sasvim trivijalne-modrice kao estetski problem *a mogu biti i jako ozbiljne-u vitalnim delovima mozga Sistemski efekti: *pre svega zavise od količine izgubljene krvi *može doći do smrti ako je gubitak velik *hipovolemijskog šoka-nadoknada tečnosti *dolazi do anemije *anemija podstiče sintezu eritrocita u kosnoj srži *ako su krvarenja mala i dugotrajna nastaje anemija i to je sindrom koji dominira. Hemostaza-je zbir fizičko-hemijskih reakcija koje sprečavaju spontana krvarenja i omogućavaju brzo zaustavljanje krvarenja iz povređenih malih krvnih sudova.menjaju oblik.Dolazi do lokalizovanog proširenja krvnih sudova kapilara.Vaskularni hemoragijski simptom a)povećana propustljivost sitnih krvnih sudova i kapilara b)smanjena otpornost zida kapilara prema pritisku c)nesposobnost grčenja pri povredi 2.Bolesti trombocitne loze a)trombocitopenije b)trombocitoze c)trombocitoastenije 3. Hemoragijski simptomi su izazvani: 1. Nedovoljnost hemostaze-hemoragijski sindrom.Manifestuje se pojavom angioma na mrežnjači.Eler-Danslov sindrom-nasleđuje se autozomno dominantno.Nasledna hemoragijska teleangiektazija-naziva se još i Rendu-Osler-Veberova bolest.Postoje blaga proširenja i angiomi zida krvnih sudova.Krvarenja su najčešće iz:nosa.Nasleđuje se autozomno dominantno. Hemoragija-izlazak krvi iz kardiovaskularnog sistema sa akumulacijom u: *tkivima-hematom.mokraćnih puteva.oštećenje endotela→vazokonstrikcija kao posledica reakcije→slepljivanje cirkulišućih trombocita na ogoljen kolagen→to je adhezija trombocita→oslobađanje ADP i tromboxan A iz njih→agregacija i slepljivanje još trombocita→bubre.disanje.hematotorax *ili izvan organizma.

mada je najčešće izazvan povećanjem neutrofilnih granulocita.limfociti Granulociti i monociti se sintetišu u kosnoj srži iz mijeloblasta koji nastaje diferencijacijom multipotentne hematopoezne matične ćelije.Purpura u toku infekcije Mikroorganizmi i njihovi toxini→direktno dejstvo na krvni sud→smanjena otpornost zida→krvarenja u koži. .uremija→štetno delovanje supstanci nastalih u metabolizmu→povećana propustljivost→krvarenja u nosu.Postoje različite vrste leukocita a to su: 1.5*10^9/l nastaje agranulocitoza i onda u perifernoj krvi ima malo nezrelih granulocita a ostalo su limfociti.Nastaje najčešće kao uzrok oštećenja kosne srži.Purpura zbog poremećaja metabolizma Dijabetes.Oni su uglavnom skladišteni u kosnoj srži ili limfnom tkivu.limfocita ili monocita.sluznicama a i u organima 3.o.Alergijska purpura-krvarenja su izazvana imunoalergijskim pojavama na malim krvnim sudovima.želucu.zglobovima.granulociti *neutrofili *eozinofili *bazofili 2. Leukocitoza-predstavlja povećan broj leukocita iznad 10*10ˆ9/l. Nastaje kod: *akutne bakterijske upale *infarkta miokarda *stresa *intoksikacije Relativna neutrofilija-povišen je samo % neutrofila u udelu jer je smanjen broj ukupnih leukocita.timusu.Kao posledica toga dolazi do prelaska eritrocita u ptokožno i submukozno tkivo uz prolaz i plazme.ali i neki sastojci hrane koji dovode do stvaranja At.Neutrofili su štapićasti sa jedrom u obliku „s“ ili potkovice. Skretanje u levo:pojava nezrelih neutrofila u krvi koja nastaje kao posledica preuranjenog otpuštanja neutrofila iz kosne srži a uzrokovano bakterijskom infekcijom najčešće.Normalna količina je 58*10ˆ9/l. Javlja se kao posledica: *piogenih infekcija *drugih infekcija *krvarenja *opekotina *tumora *uremija Leukopenija-predstavlja smanjen broj leukocita ispod 4*10ˆ9/l.a limfociti nastaju u limfnim žlezdama.Ako je oštećenje baš veliko i ako je broj leukocita manji od 1.Može da bude izazvan povećanjem broja granulocita.tonzilama iz limfoblasta.Na njima se kao Ag mogu naći neki lekovi.Toxična purpura Streptomicin preparati joda→oštećenje zida krvnog suda→krvarenja 4.šake.Normalno čine oko 60% svih leukocita. 2.mrežnjači 21.Mehaničke purpure Stare osobe→krvni sudovi nisu zaštićeni potkožnim masnim tkivom→petehije→stopala.Stečeni: 1. Javlja se kao posledica: *hemoterapije *radijacije *lekova *HIV infekcija *sepse *nedostatka B12 Neutrofilija-povišen broj neutrofilnih granulocita u krvi iznad 7*10^9/l.najčešće donjih ekstremiteta koja je praćena svrabom.monociti 3.m.Oni vrše fagocitozu odmah čak i u cirkulaciji jer su odmah zreli.bubrezima.LEUKEOCITOZE I LEUKOPENIJE.KVANTITATIVNI POREMEĆAJ BELE LOZE. Leukociti-bele krvne ćelije koje nastaju u kosnoj srži i limfnim čvorićima.podlaktice 5.tj oko 3 puta više ih ima tamo nego u krvi.Krvarenja mogu da se jave na organima za varenje.Dolazi do pojave purpure.

ETIOPATOGENEZA I PODELA ANEMIJA.alergijska stanja *astma *polenska kijavica *preosetljivost na lekove 2.nedovoljnog unosa: *retko samostalan uzrokuje anemiju ali može doprineti težini anemije *ipak može biti kod dece i trudnica jer su kod njih potrebe povećane 2.7±0. 3.3*10^12/l i 140g/l Sideropenijska anemija-predstavlja anemiju koja nastaje zbog nedostatka Fe u organizmu.infekcije parazitima 3.3% ukupnih leukocita.Oni čine normalno oko 30% ukupnih leukocita. Javlja se kod: *stresa *akutne bakterijske infekcije *hipersekrecije glukokortikoida Monocitoza-predstavlja povećan broj monocita preko 0. Anemija-jedan od najčešćih poremećaja u hematologiji.dejstvo X-zraka Eozinopenija-smanjen broj eozinofila.Monociti su u cirkulaciji i neaktivni a kad pređu u tkivo postaju makrofagi i tamo mogu da čekaju mesecima na novu aktivaciju.nedovoljna apsorpcija: *resekcija duodenuma *malapsorpcija *a najčešće nastaje kod hroničnog atrofijskog gastritisa jer postoji manja količina HCl i smanjena kiselost koja pretvara Fe3+ u Fe2+.a kod žena je:4. Nastaje kod: *virusnih infekcija *gljivičnih infekcija *hroničnih infekcija intracelularnim bakterijama *limfocitne leukemije Limfocitopenija-predstavlja pad broja limfocita ispod 1. Javlja se kod: *hepatitisa *mononukleoze *tifusa *malarije *sifilisa Limfocitoza-predstavlja povećanje ukupnog broja limfocita preko 4*10^9/l.Najteži oblik je agranulocitoza.Neutropenija-predstavlja smanjenje broja neutrofila ispod 2*10^9/l.Normalna količina eritrocita i hgb kod muškaraca je:5.povećano gubljenje: *pojačana krvarenja *ulkusi želuca i creva .04*10^9/l.5*10^9/l.95*10^9/l.a i u medicini uopšte.Predstavlja smanjenu količinu eritrocita ili hgb u volumenu krvi. Sam nedostatak Fe može nastati zbog: *1.Normalno oni iznose oko 5-6% ukupnih leukocita.Posebno su aktivni tokom alergijskih reakcija.2±0. Nastaje kod: *stresa *Kušingovog sindroma 22. Javlja se: 1.najčešće i jednog i drugog.3*10^12/l i 160g/l.Normalno oni čine oko 2.kožne infekcije-psorijaza 4. Nastaje zbog: *lekova-najčešći uzročnik direktnom supresijom matičnih ćelija *virusne i bakterijske infekcije *sepsa *zračenje Eozinofilija-predstavlja porast eozinofila preko 0.

fiziološka-kada se normalno javlja u toku rada.To je jedino moguće kod striktnih vegetarijanaca.ujednačenog ritma i tiho.u kom je frekvencija disanja ispod <10 a normalne je dubine. Nema dovoljno B12 ili folne kiseline→nema dovoljno timidin trifosfata→smanjena količina DNK→sporo i produženo sazrevanje eritrocita→zbog produženog vremena i nepravilnog DNK→velike ćelije nepravilnog oblika→makrocitna normohromna anemija Najčešći oblik megaloblastne anemije je perniciozna anemija.bolan jezik.smanjena fizička i umna sposobnost. Frekvencija disanja-normalan broj respiracija u 1min-14-18 Kvantitativni poremećaji disanja Eupneja-predstavlja disanje normalne dubine i normalne frekvencije. Bradipneja-predstavlja jako usporeno disanje.emotivnih uzbuđenja.patološka-restriktivne plućne bolesti.*krvarenje hemoroida Mnogo češće se javlja kod žena zbog menstruacije i tokom trudnoće jer su tad prohtevi za Fe veći i češće su kod vegetarijanaca jer je meso ipak osnovni izvor Fe. Ona može biti: 1.lupanje srca. 2.srce prošireno.KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI POREMEĆAJ DISANJA. Eritroblast kao diferencirana ćelija→nema dovoljno Fe za sintezu hema→usporeno je i smanjeno stvaranje hgb→duže delovanje eritropoetina na eritroblaste→povećava se broj deoba→mali eritrociti sa malo hgb→mikrocitna hipohromna anemija Nema dovoljno Fe→dolazi do pražnjenja rezervi iz makrofaga slezine.neurološka oštećenja. *najčešći uzrok ovome je hronični atrofijski gastritis koji je verovatno autoimuna reakcija na parijetalne ćelije koje ga luče.Povećanje telesne temperature. Disajni volumen-volumen vazduha koji se udahne ili izdahne prilikom normalne respiracije 500ml.Predstavlja kompezatorni mehanizam.postaje manifestna sideropenijska anemija i javlja se:malaksalost.Kardiovaskularne bolesti-manje kiseonika tkivima. Može nastati još i zbog: *gastrektemije-nema ko da luči IF *resekcije ileuma-nema gde da se apsorbuje *ciroze jetre-propadaju zalihe *tumora želuca-nema ko da ga luči *gluteinske enteropatije-loša apsorpcija 1.oštećenja.trudnoće. Tahipneja-predstavlja ubrzano disanje u kome dolazi do povećanja frekvencije a dubina je uobičajena i ne menja se disajni volumen. Ona je: *izazvana deficitom B12 *ona je posledica nestvaranja unutrašnjeg faktora u sluznici želuca koji je neophodan za apsorpciju B12 u terminalnom ileumu. *simptomi su takvi da su pre svega usled nedostatka vitamina i oni nastali a to su:GIT tegobe. Minutni volumen-ukupna količina vazduha koja u svakom minutu dospe u disajne puteve. Kod pacijenata su pronađena različita At: *IgA na parijetalne ćelije *IgG-blokirajuća At koja se vezuju za IF umesto za B12 *IgG-taložeća At koja se vezuju u komplexe Posledice neunošenja vitamina B12 jako retko mogu da dovedu do megaloblastne anemije jer u jetri postoje rezerve za nekoliko godina.peckanje jezika.Poremećena acido-bazna ravnoteža. .fizičkih aktivnosti.jetre→održavanje normalnih vrednosti serumskog Fe i zasićenosti transferina→njegovo zasićenje ispod 16%→sideropenijska anemija Kada hgb padne ospod donjih vrednosti za normalu.Ona je jednaka proizvodu disajnog volumena i frekvencije disanja 8l/min.U 95% slučajeva uzrok ove anemije je nedostatak B12 ili folne kiseline a ostatak je posledica stečenog ili urođenog poremećaja sinteze DNk. Laboratorija: *anulociti-kao prsten.obojeni samo pri kraju *mikrociti-eritrociti manjeg prečnika *polikilocitoza-eritrociti izmenjenog oblika *transferin ispod 16% zasićenje Megaloblastan anemija-nastaje usled poremećaja sinteze DNK u matičnoj ćeliji kosne srži.glavobolja.jetra i slezina malo povećane.

disfunkcija pluća *lekovi-beta agonisti Oligopneja-plitko disanje sa smanjenom frekvencijom.pospanosti.neraspoloženja.Predstavlja osećaj nedostatka vazduha i otežanog disanja.zapaljenje pluća *acidoza.Može da nastane iz brojnih razloga: *stariji ljudi usporeno dišu *pad telesne temperature-usporava se i metabolizam pa tako svega 2-3 udisaja u minuti zadovoljava potrebe.dekoncetracije.Karakteriše ga smenjivanje apneje i postepenog sve jačeg.Javlja se prvenstveno u ležećem položaju. 2. Javlja se kao posledica: *oboljenja i povreda mozga *meningitisa *povišenog intrakranijalnog pritiska Kusmaulovo disanje-to je ustvari polipneja:u pitanju je duboka intenzivna respiracija i dosta je čujno. Mogu da je izazovu: *boravak na visini-nema dovoljno O2 *astma. Postoje dispneje: 1. Nastaje kod: *sportista-povećane metaboličke potrebe *na visinama-razređen vazduh i ima manje O2 *anemije *sepse Hipopneja-u pitanju je plitko disanje koje karakteriše smanjen disajni volumen ispod 50% a frekvencija može biti normalna.tumora mozga *boravka na visinama *ateroskleroze *arterijske hipertenzije Biotovo disanje-odlikuje se pojavom više različitih dubina disanja.primarnog plućnog porekla *opstruktivni bronhitis *bronhijalna astma *emfizem pluća (ovde edem sluznice bronha. .tumori.Nastaje kada se od pluća traži više nego što mogu da pruže.Kada je smanjena aktivnost CNS iz bilo kog razloga.upalna stanja *različiti lekovi kao što su hipnotička i narkotička sredstva Hiperpneja-predstavlja disanje koje je normalne.Nastaje zbog nedostatka kiseonika. Javlja se kod: *dijabetesne ketoacidoze *uremijskih stanja Nastoji se izlučiti CO2 i normalizovati pH krvi. Javlja se u: *snu *kod oboljenja respiratornih mišića Dugotrajna hipopneja može dovesti do:hrkanja. *poremećaj u centru za disanje(produžena moždina) i povrede mozga-krvarenja. Polipneja-predstavlja produbljeno disanje sa povećanom frekvencijom. Nastaje kao posledica: *moždanog udara.a često i ubrzane frekvencije koje se karakteriše većim protokom vazduha kroz alveole.Njome dolazi do oslobađanja većih količina CO2 iz krvi i pojava alkaloze a to za posledicu ima suženje krvnih sudova.spazam bronha i hipersekrecija bronha povećava otpor strujanju vazduha što zahteva više energije da se to savlada). Čein-Stoksovo disanje-predstavlja periodično disanje.dubljeg disanja koje se opet postepeno vraća u apneju i tako ciklično.Javlja se prilikom hiperventilacijeprekomerno disanje tj kada nema potrebe za toliko O2. Kvalitativni poremećaji disanja: Dispneja-predstavlja „glad za vazduhom“.primarno srčanog porekla-nastaje zbog insuficijencije levog srca-ortopneja.

Iznosi oko 4600 ml.KAŠALJ.smanjuju se i vrednosti maksimalnog disajnog kapaciteta i maksimalnog ekspiratornog volumena.a iskašljavanje krvi je najviše oko 500ml/24h-hronični bronhitis.RESTRIKTIVNI POREMEĆAJ VENTILACIJE.suv Normalna sluz je prozračna i bezbojna dok je sluz kod bakterijske infekcije žuto zelene boje i neprijatnog mirisa.ali bez znakova opstrukcije u malim disajnim putevima.Ležeći položaj→veći venski priliv u desno srce→veća količina krvi u plućima→zastoj krvi u plućima jer zbog insuficijencije srce ne može da ispumpa→smanjena rastegljivost plućnog tkiva→potreban veći disajni rad→dispneja 2.može nastati hipovolemija. Širenje i skupljanje pluća je prisutno usled: . Hemoptoja-predstavlja teži oblik hemoptizije. Reflex potiče sa: *sluznice iz bronha *traheja *larinksa A čine ga: *sluz *čestice prašine *zapaljenske promene Iskašljavanje-izbacivanje sluzi ili gnoja kroz usta u spoljašnju sredinu.5l vazduha→epiglotis se zatvori a glasnice se pribiju→vazduh zarobljen u plućima→kontrakcija trbušnih interkostalnih mišića→podizanje dijafragme→pritisak u plućima povećan→otvaranje glasnica→vazduh explozivno izlazi napolje→brzina i do 200km/h Na isti način nastaje i kijanje samo što je stimulans u nosnoj šupljini.RESPIRATORNI BOL I RESPIRATORNO KRVARENJE. Ona je inervisana: *interkostalnim živcima *n. Ekspiratorni rezervni volumen-onaj volumen vazduha koji se može još izdahnuti forsiranim ekspirijumom nakon normalnog ekspirijuma.iznosi 1000ml. Kašalj-predstavlja refleksnu radnju u mehanizmu čišćenja disajnog stabla.phrenicus Bol je najjači: *pri kraju inspirijuma-kad dođe do stezanja mišića *pri kašlju 3.Pošto je došlo do smanjenja vitalnog kapaciteta. Hemoptizija-podrazumeva iskašljavanje krvi iz pluća i traheobronhalnog stabla.Ali ovo je uvek proporcionalno smanjenju vitalnog kapaciteta.vlažan Kašalj bez iskašljavanja-neproduktivan. Obuhvata različita stanja u kojima je smanjena mogućnost normalnog širenja ili skupljanja plućnog tkiva.Krv je najčešće u vidu končića u krvi.Ovo se odlikuje smanjenjem vitalnog kapaciteta. Vitalni kapacitet-maksimalna količina vazduha koju čovek može da izdahne a da pri tome maksimalno udahne.Ovde je iskašljavanje krvi 150-200ml/h. Određena iritacija→impuls→vagusni nervi→produžena moždina→počinje automatski tok zbivanja→udahne se naglo oko 2.Nekada mogu biti toliko masovna da bolesniku preti gušenje ili da iskrvari. Totalni plućni kapacitet-maksimalni volumen do kog se pluća mogu rastegnuti i jednak je zbiru vitalnog kapaciteta i rezidualnog volumena i iznosi oko 5800ml. Kašalj sa iskašljavanjem-produktivan. Rezidualni volumen-onaj volumen vazduha koji ostaje u plućima uvek i nakon najsnažnijeg izdisaja.iznosi 1200ml.iznosi 3000ml.ISKAŠLJAVANJE. Nastaje kod: *tuberkuloze *tumora *aspergiloze *povrede pluća Respiratorni bol-bol koji se javlja potiče iz parijetalne pleure-pleura grudnog koša.Najčešće nastaje kao posledica oštećenog zida velikih krvnih sudova. VC=VT+IRV+ERV Inspiratorni rezervni volumen-onaj maksimalni volumen vazduha koji se može udahnuti nakon normalnog inspirijuma.

4.Kod restriktivnog poremećaja ventilacije distribucija vazduha nije smanjena.promena na pleuri 3.spazam mišića bronhijalnog zida U poodmaklim slučajevima oboljenja ovome se još pridružuju i fibrozne promene. Dolazi do: *otežanog pražnjenja *produženog ekspirijuma *nepotpunog ekspirijuma Ovo za posledicu ima da posebno u toku fizičke aktivnosti kada je skraćeno trajanje disajnih ciklusa.što uzrokuje njihovu nemogućnost širenja. Sva oboljenja pluća koja se odlikuju povećanim otporom kretanja vazduha kroz pluća a naročito u ekspirijumu predstavljaju opstruktivni respiratorni sindrom.A opstruktivni može biti usled potpune opstrukcije parenhima.Ovde može doći do opstrukcije i pojave sekreta ali taj sekret može preći i u međumaramični prostor i onda taj gnoj pritiska pluća i ne dozvoljava širenje. Najčešće su to: 1.srčane insuficijencije *operativno odstranjenje zida pluća *deformacije grudnog skeleta.Tako može biti usled pritiska koji neki tumor vrši na pluća.već je u najvećem broju slučajeva udružen sa opstruktivnim poremećajima disanja.pa zbog nemogućnosti rastezanja tu nema vazduha.hronični opstruktivni bronhitis 2. Fibroza pluća-dolazi do zamene oštećenog plućnog tkiva vezivnim tkivom.posledica je opstrukcija strujanja vazduha koja može biti uzrokovana različitim patološkim stanjima.prodiranje vazduha u alveole u inspirijumu gotovo da i nije otežani-jer je inspirijum aktivan proces i povećani otpor se savlađuje povećanjem negativnog intrapleuralnog pritiska.1.ekspirijum predstavlja pasivan proces i otpor koji postoji se jasno odražava na protok vazduha.ili na zidu grudnog koša Kod restriktivnog poremećaja ventilacije brzina strujanja vazduha je smanjena zbog smanjenog vitalnog kapaciteta.Dolazi do propadanja samog plućnog tkiva ali takođe dolazi i do zadebljavanja i stvrdnjavanja tkiva.bronhijalna astma 3.rebara Ekstrapulmonalni uzroci: *depresija centra za disanje *neuromuskularne bolesti-miastenia gravis *abdominalni tumori *dijafragmalna hernija Sam restriktivni poremećaj se retko javlja kao pojedinačan.obimnih promena na parenhimu 2.emfizem pluća Mehanizam nastanka je komplexan ali najvažniji činioci su: 1.edem sluznice 2.pojačano lučenje sluzi 3.pa ekspiracija nije u stanju da izbaci sav udahnuti vazduh i dolazi do zadržavanja vakuma u plućimahiperinflacije.Tako npr kombinovani poremećaji ventilacije postoje u: *atelektazi *pneumoniji *fibrozi pluća Atelektaza-predstavlja poremećaj koji karakteriše smanjenje ili nedostatak vazduha u zahvaćenom delu pluća.destrukcija plućnog tkiva čime se narušava tonus zida disajnih puteva. Pneumonija-zapaljenje plućnog tkiva uzrokovano najčešće bakterijama.Naravno.Hiperinflacija dovodi do povećanja rezidualnog volumena a samim tim i do smanjenja totalnog kapaciteta pluća. Zbog spomenutih promena u disajnim putevima. Pulmonalni uzroci: *fibroza pluća *tumor pluća *pneumotorax-nakupljanje vazduha u pleuri *pleuralni izlivi-usled povrede.OPSTRUKTIVNI POREMEĆAJI VENTILACIJE. Za celokupnu funkciju pluća značajni su: *rasprostranjenost opstrukcije *stepen opstruktivnih promena .Međutim.

Normalno postoje sile koje teže da uzrokuju kretanje tečnosti iz kapilara u plućni intersticijum a to su: *kapilarni pritisak-to je hidrostatski pritisak koji vrši krv na zidove kapilara i iznosi 7mmHg. Edem koji može da nastane može biti: 1. 5. Iz ovih podataka se dolazi do toga da je ukupni pritisak koji teži da tečnost napusti kapilare oko 1mmHg i dolazi u intersticijumsku tečnost.Normalno je 80%. Emfizem-karakteriše se kao trajno uvećanje disajnih puteva. Akutni plućni edem-predstavlja stanje u kom intersticijumski prostor i alveole naglo bivaju preplavljene tečnošću iz plućnih kapilara.disanje je ubrzano i veoma čujno a ispljuvak je penušav.sa povećanjem tog pritiska dolazi do povećanja pritiska i u plućnim kapilarima-normalno je 7mmHg a povećava se i do 15mmHg i više. Kod restriktivnih poremećaja brzina protoka je smanjena ali zbog smanjenog vitalnog kapaciteta.kardiogenog porekla 2.ireverzibilno.pušenju.Opstrukcija postoji samo u napadu bronhijalne astme i reverzibilna je.Ta tečnost koja se nalazi izvan kapilara i alveola drenira se limfnim sistemom u kom je pritisak oko -5mmHg tako da tečnost ne ulazi u alveole.trajno.Što je više vrednost pritiska intersticijumskog prostora veća tj što više ide od – ka + i to omogućava da i alveole.Nakupljanje velikih količina sluzi.sada i one budu preplavljene tečnošću. Ako su pak opstrukcijom zahvaćeni veći delovi bronhijalnog sistema i u većem stepenu.poremećaj plućne funkcije u celini ne postoji mnogo jer je preostali deo zdravog tkiva u stanju da kompenzacijom to nadoknadi.Pošto je ovo smanjenje proporcionalno tako i koeficijent FEV1%/VC ostaje nepromenjen.kardiogenog porekla: *insuficijencija levog srca *mitralna stenoza U ovim oboljenjima dolazi do toga da je pritisak u levoj pretkomori znatno povećan a normalno iznosi 23mmHg.Dolazi do zastoja krvi u plućima i do težnje da se tečnost izlučuje u intersticijumski prostor.nekardiogenog porekla 1.heroin . 2.Dolazi i do uništenja periferne plućne cirkulacije kapilara i uništenja intraalveolarnih septi.Naravno.Dolazi do trajne dilatacije alveolarnog zida i nemogućnosti njihovog skupljanja pri ekspirijumu tj kontrakciji. *koloidno-osmotski pritisak intersticijumske tečnosti-14mmHg *negativan pritisak intersticijumske tečnosti-8mmHg Ovo čini da ukupna vrednost ovih pritisaka bude oko 29mmHg Takođe. Bronhijalna astma-opstrukcija nastaje pretežno zbog spazma glatke muskulature.Ako su zahvaćeni manji delovi pluća i u manjem stepenu. Hronični bronhitis-karakteriše se prekomernom sekrecijom i samom hipertrofijom sekretornih žlezdi.koje inače površinskim naponom izbacuju vodu iz sebe. Osnovna razlika između opstruktivnih i restriktivnih poremećaja je u Tifnoovom indeksu: FEV1% VC*100 FEV1%-koliko % vazduha od vitalnog kapaciteta se ubaci u jednoj sekundi.PLUĆNA EMBOLIJA I PLUĆNI INFARKT. Upravo kada dođe do poremećaja u pritiscima. Kod opstruktivnih poremećaja VC je normaalan a FEV1% je smanjen zbog opstrukcije i to uzrokuje da FEV1%/VC bude smanjen.Hronično je.Uzrok je poremećaj proteolitičkih enzima i njihovih inhibitora a to se dešva pri upalnim procesima.nastaje čitav niz poremećaja funkcije pluća kao što su: *poremećaj raspodele vazduha *oštećena alveolarna ventilacija *poremećaj difuzije gasova Da bi savladao otpor vazduha da prolazi nastaje dispneja.nekardiogeno poreklo: *infekcije *hipoalbuminemija *udisanje toxičnih supstanci *opekotine.Pacijent zauzima ležeći položaj jer tako lakše diše.opstrukcija <50%.kada iz bilo kog razloga dođe do povećanja pritiska u intersticijumu pluća to će prouzrokovati i iznenadno punjenje intersticijuma i alveola tečnošću.odnosno.normalno.dolazi i do edema sluznice i hipersekrecije.postojii pritisak koji teži da zadrži tečnost u kapilarima a to je: *koloidno-osmotski pritisak plazme-28mmHg.

Ako je pP O2 80mmHg saturacija je smanjena svega na 80%. 2. Normalan pP O2: *u plućnim kapilarima 40mmHg *u alveolama 104mmHg Normalan pP CO2: *u plućnim kapilarima 45mmHg *u alveolama 40mmHg Kod pP CO2 je ovako mala razlika jer je 20 puta rastvorljiviji. Alveolarna hipoventilacija dovodi do toga da u alveolama postoji: *snižen parcijalni pritisak O2. U slučaju alveolarne hipoventilacije nastaju: *hipoksemija *hiperkapnija Alveolarna hipoventilacija nastaje usled: 1.Tromb koji se odvoji od svog primarnog mesta predstavlja embuluse koji se nose krvlju i zapušavaju arteriju srca. Respiratorna jedinka obuhvata: *respiratornu bronhiolu *alveolarni duktus *atrijum *alveolu A mrtav prostor predstavlja sve od nosa pa do početka respiratorne bronhiole.restriktivnih bolesti pluća . Pošto je obnavljanje vazduha u alveolama otežano zbog slabije alveolarne ventilacije.tako se menja i sastav arterijske krvi jer je on direktno zavisan od parcijalnih pritisaka O2 i CO2 u alveolama i krvi-razmena se odvija iz prostora većeg u prostor manjeg pritiska. Plućna hipertenzija: *embolija *emfizem-propadanje periferne kapilarne plućne mreže. 6. U ovim slučajevima dolazi do alveolarne hipoventilacije.Ovo uzrokuje isticanje vode napolje.Usled toga dolazi do opterećenja desnog srca-više 60% opstrukcije srce ne može da ispumpa dovoljno krvi-kardiogeni šok.Osnovni cilj alveolarne ventilacije je da omogući adekvatnu razmenu gasova između alveolarnih prostora plućnih kapilara.dolazi do povećanja pritiska ostalih kapilara.Rizik za nastajanje tromba jeste dugotrajno ležanje nakon operativnih zahvata.a ređe može dolaziti iz srca. *bronhitis-dolazi do smanjenja parcijalnog pritiska kiseonika u alveolarnom vazduhu ispod polovine i hipoksija izaziva vazokonstrikciju.pa i smrti.POREMEĆAJI ALVEOLARNE VENTILACIJE I DIFUZIJE GASOVA.U ovim slučajevima dolazi do povećane propustljivosti kapilarno-alveolarne membrane pa postoje i oštećenja endotela plućnih kapilara. Alveolarna ventilacija predstavlja onu količinu vazduha koja udisajem dođe do alveola.da obezbedi adekvatnu oksigenaciju arterijske krvi kiseonikom i da eliminiše CO2. Emboliju mogu uzrokovati: *tromb *masne kapljice *mehuri vazduha *odlomljeni delovi tumora Najčešći uzročnik je tromboza tj stvoreni krvni ugrušak najčešće u venama donjih ekstremiteta ili karlice.Mrtvi prostor je mesto gde se ne vrši razmena gasova.Kako se oni menjaju.Ona iznosi 350ml vazduha jednim udisajem a to je ustvari između disajnog volumena(350ml) i mrtvog prostora(150ml). Plućna embolija i plućni infarkt.Uglavnom su manjeg obima i prolaze sa minimalnim simptomima.tačnije.dolazi do toga da se ovi pritisci još više menjaju.Dolazi i do hipoksije na koju pogođeni krvni sud reaguje konstrikcijom a time se stanje još pogoršava jer se povećava pritisak.smanjenu ventilaciju pluća uopšte-smanjen minutni volumen a i alveolarni. Sniženje vrednosti pP O2 u alveolarnoj hipoventilaciji uzrokuje i smanjenu oksigenaciju krvi tj smanjenu saturaciju hgb.Sami poremećaji alveolarne ventilacije odnose se na: 1.Označava zečepljenje plućne arterije ili njenih manjih grana.ali ako se začepi najveća arterija može doći i do ozbiljnih simptoma.a kada padne blizu 40mmHg saturacija se značajno smanjuje. *snižen parcijalni pritisak CO2.smanjena efikasnost minutne ventilacije-postoji normalan minutni volumen ali vazduh iz nekih razloga stiže sav do alveola. Začepljena arterija pluća izaziva naglo povećanje otpora i pritiska u cirkulaciji.

Latentna respiratorna insuficijencija-kada u mirovanju ne postoji poremećaj respiracije gasova u arterijskoj krvi.Najpre se može javiti pri naporu a kasnije i u stanju mirovanja.poremećen odnos ventilacije i perfuzije alveola(Va/Q) Va/Q-odnos alveolarne ventilacije i perfuziji (protok krvi kroz pluća).Kod hipoventilisanih gotovo da i nema razmene gasova dok kod hiperventilisanih saturacija saturacija može samo neznatno da se poveća ali zato se razmena CO2 može nadoknaditi.neuromuskularne bolesti-miastenia gravis 5. Uzroci respiratorne insuficijencije su: 1. Respiratorna insuficijencija-predstavlja stanje kada pluća nisu u stanju da adekvatno snabdevaju organizam potrebnom količinom kiseonika i da pri tome održavaju normalan i konstantan parcijalni pritisak O2 i CO2 u arterijskoj krvi. Respiratorna insuficijencija postoji ako osoba na nivou mora pri disanju sobnog vazduha u mirovanju ima u arterijskoj krvi pO2↓ od 60mmHg(hipoksemija) i pCO2↑ od 50mmHg(hiperkapnija).morfin Kod opstruktivnih bolesti često dolazi do neravnomerne raspodele vazduha u plućnom tkivu.depresija disajnih centara : *predoziranje sedativima. Osnovni uzroci za nastanak respiratorne insuficijencije su: 1.i dolazi do poremećaja distribucije) 3.Da bi došlo do difuzije gasa.2.respiratorna insuficijencija se može podeliti na: 1.surfaktanta 2.U tom slučaju.bazalne membrane epitela 4.intersticijuma 5. U zavisnosti od pCO2 u arterijskoj krvi. Hiperkapnija je udružena samo kada je hipoksemija izazvana: *hipoventilacijom-transfer CO2 je poremećen isto kao i transfer O2. Sama hipoksemija bez hiperkapnije: *manjak kiseonika u atmosferi *smanjena količina hgb *trovanja cijanidima (smanjena je količina O2 i njegovo iskorištavanje u tkivima pa samim tim se ne stvara ni toliko CO2 koji bi izazvao hiperkapniju.poremećajem distribucije udahnutog vazduha 4.CNS smanjena osetljivost na CO2-barbiturati.U ovim slučajevima zato dolazi do smanjenja pP O2 i normalnim pP CO2 u arterijskoj krvi.on mora da prođe kroz respiratornu membranu koja se sastoji od: 1.antihistaminicima *narkotici *oboljenja CNS .već se on samo ispoljava u toku fizičkog rada. Hipoksemija-stanje u kojem je pO2 u arterijskoj krvi manji od 60mmHg. 2.RESPIRATORNA INSUFICIJENCIJA-ETIOPATOGENEZA I PODELA.dolazi do nastanka velikih količina fibroznog tkiva i do zadebljavanja zida kapilara. Hiperkapnija-stanje u kojem je pCO2 veći od 50mmHg u arterijskoj krvi. *insuficijencijom cirkulacije-hiperkapnija postoji jer je smanjenim protokom krvi kroz tkiva smanjena i količina CO2 koja se odstranjuje. –nedovoljno primanja vazduha zbog širenja.Dolazi do nakupljanja tečnosti u intersticijumu.opstruktivnih bolesti pluća (tačke 1. Fiziološki šant-kada je odnos Va/Q niži od normalnog-veći je protok krvi od Va tako da postoji krv koja nije oxigenisana.dodirna površina-u emfizemu dolazi do stapanja zida alveola 3.bazalne membrane kapilara 6. Difuzija gasova-obuhvata razmenu gasova između alveolarnih prostora i krvi u plućnom tkivu.smanjen broj kapilara-embolija.debljine membrane-u nekim bolestima. i 2.parcijalnu-samo pO2 je manji od 60mmHg a sam pCO2 je uglavnom normalan ili jedva pomeren.smanjen je plućni parenhim.globalnu-i pO2 je manji od 60mmHg a i pCO2 je veći od 50mmHg.endotela kapilara Difuzija zavisi od: 1.epitela alveole 3.emfizem 7.postoje alveole koje su hipoventilisane i one koje su hiperventilisane. 2.nedovoljna alveolarna ventilacija 2.

2.uz kliničku sliku. Postoje dva osnovna oblika respiratorne insuficijencije: I OBLIK:javlja se u oboljenjima koja imaju restrikciju poremećaja ventilacije i smanjenu prolaznost alveolarnokapilarne membrane(fibroze.Kada nastane. Sa viškom CO2 sledi: 1.vazodilatacije krvnih sudova u mozgu.sarkoidoze) ili smanjenu respiratornu površinu(emfizem).hronična opstruktivna bolest: *bronhitis.Dolazi do plućne fibroze. *edem papile zbog povećanog intrakranijalnog pritiska(tako radi ↑pCO2). c)deformitet grudnog koša-skolioza. Respiratorna insuficijencija.bronhitis.nekontrolisane primene O2.dolazi do povećavanja bikarbonata i pH ostaje normalna.dovodi do poremećaja razmene gasova između alveola i kapilarne krvi.sedativi.odsutan. Nastaje zbog: 1.akutne infekcije. Terapija je poboljšanje ventilacije radi izbacivanja što više CO2.POSLEDICE RESPIRATORNE INSUFICIJENCIJE-HIPOKSIJA.tj CO2 i O2.dejstvo morfina).naglo dolazi do smanjenja pH jer je povećanje pCO2 praćeno samo malim povećanjem bikarbonata.Zbog povećanog intrakranijalnog pritiska pacijent je dezorjentisan.raste krvni pritisak a zbog acidoze smanjen je udarni volumen srca i pad krvnog pritiska.proteini plazme-hgb i albumin se puferizuju sa CO2 i predstavljaju najsnažniji puferski sistem.*ovde dolazi do alveolarne hipoventilacije sa hipoksemijom i hiperkapnijom.respiratorna acidoza.RESPIRATORNA ACIDOZA. Respiratorna acidoza-predstavlja patološki proces u kome je primarno smanjena alveolarna ventilacija u odnosu na metaboličku produkciju CO2.sama pluća-stimuliše se centar za disanje u hipotalamusu i dolazi do hiperventilacije kojom se pokušava izbaciti višak CO2 iz organizma.Nastaje zbog opstruktivnih i restriktivnih oboljenja pluća.zbog redukcije vaskularne mreže. d)neuromišićni poremećaji-miastenia gravis.CIJANOZA.bolesti.Pomaže samo davanje O2 da bi se popravila saturacija hgb.pCO2 iznosi preko 45 i 50mmHg i postoji hiperkapnija.plućni edem.Smanjena Va/Q(hronični bronhitis. Akutna respiratorna insuficijencija-ne postoje prethodne plućne bolesti.astma *ovde dolazi do smanjene hipoventilacije alveolarne sa smanjenom Va/Q 3.vazokonstrikcija plućnog krvotoka.poremećenog odnosa Va/Q. b)poremećaj u razmeni gasova-pneumotorax.mišićne distrofije.Nastaje pozitivan bilans CO2 i povećanje njegove koncetracije u krvi i tkivima. Laboratorija: *povišen pCO2 i povećanje bikarbonata uz sniženu vrednost pH i sniženje Cl-.postoji smanjena prolaznost alveolarno-kapilarne membrane. 2. *tkivna hipoksija.bilo da je hronična ili akutna.poremećaj vida.hiperkapnija.Nastaje kao posledica:intoxikacije. Manifestacije i poremećaji: *bolesnik je zbunjen.dezorjentisan. Akutna respiratorna acidoza-izaziva je svaka nagla insuficijencija respiracije: a)oštećenje respiratornog centra-opijati. Hronična respiratorna acidoza-nastaje kod hroničnih bolesti pluća.traume glave.emfizem.teško disanje kod gojaznih ljudi. 3. 2. 8.reaguje bubrežni kompezatorni mehanizam.bubrezi-dolazi do povećane sekrecije H+ jona a dolazi i do reapsorpcije bikarbonata. Normalan pH krvi je 7.restriktivna plućna bolest-postoji restrikcija ventilacije. Hronična respiratorna insuficijencija-nastaje kao posledica oboljenja plućnog parenhima. II OLBIK-javlja se kod oboljenja koja karakteriše alveolarna hipoventilacija.hipoventilacije-dolazi do hiperkapnije koja nastaje zbog smanjenog minutnog ventilisanja i povećane ventilacije mrtvog prostora. 9.35 i prilikom svakog smanjenja dolazi do nastanka acidoze.HIPERKAPNIJA.Emfizem.atelektaze. .Postoje i:hipoksemija. *često se javljaju glavobolja.Kada nastane sporo.Ovde je karakteristično postojanje funkcionalnih šantova i prelaska plućne krvi sa visokim pCO2 u vene što izaziva nadražaj respiratornog centra i nastaje hiperventilacija čime se višak CO2 donekle i elminiše ali snižen pO2 se ne može popraviti ovde.neuromuskularnih bolesti. *povećanje cerebralnog protoka krvi.odsutan.

ili zbog njegove nesposobnosti da primi O2(dolazi do nastanka karboksihemoglobina što predstavlja CO vezan za hgb koji ima visok afinitet za njega i teško se utiskuje a može samo davanjem O2 pod pritiskom. Na osnovu nastanka hipoksije ona se može podeliti na: a)hipoksičnu hipoksiju-posledica je nedovoljne oksigenacije arterijske krvi u plućima a razlozi mogu biti različiti-nedovoljan pO2 u vazduhu koji udišemo.Tek kada pCO2 pređe 60mmHg javljaju se promene a ako je 80mmHg govori se o CO2 narkozi.psihomotorni nemir. *umerena-poremećaj vida.sluznicama. Izraženost cijanoze zavisi od: a)ukupne količine hgb b)stepena zasićenosti hgb<75% c)mreže kapilara d)debljine i pigmentacije kože Podela cijanoze: 1. Cijanoza-vazospastički poremećaj arteriola sa proširenim kapilarima.poremećaj ventilacije pluća-astma. HIPOKSEMIJA+HIPERKAPNIJA+RESPIRATORNA ACIDOZA= *kao kompezatorni mehanizam javlja se vazokonstrikcija u plućnom krvotoku.razdražljivost. *kao kompezatorni mehanizam dolazi i do većeg korišćenja pomoćne respiratorne muskulature kao i do povećanog stvaranja eritropoetina što stimuliše kosnu srž da proizvodi više eritrocita pa krv postaje viskoznija.Retko se javlja sama već je udružena sa hipoksijom i acidozom.Svi uzročnici koji dovode do respiratorne insuficijencije mogu da dovedu i do nastanka hiperkapnije.nosu.edem mozga.Sam nedostatak O2 u tkivima je hipoksemija.otežana difuzija kroz respiratornu membranu kod kardiovaskularnih oboljenja.centralno-promene vidljive na usnama.CNS. b)KVS-srčane mane.prstima. *akutna-emocionalne reakcije.bronhospazam.ekstrapulmonalni poremećaj ventilacije-prelomi. Hiperkapnija-predstavlja stanje povišenog pCO2 iznad 45mmHg a normalno je od 35-45mmHg.dezorjentacija.opstruktivne bolesti. 2.a normalno iznosi 75-95mmHg.u organima. Delovanje hipoksije: a)na mozak: *hronična-zbunjenost. *početak je praćen cijanozom i povećanjem krvnog pritiska a kasnije se smanjuje udarni volumen srca i dolazi do pada krvnog pritiska i to dovodi do smanjene perfuzije tkiva i još više dolazi do hipoksije samog tkiva što oštećuje organe i javljaju se krvarenja iz GIT.gubitak koordinacije.odnosno do slabije saturacije hgb.Predstavlja jedan od najznačajnijih znakova hipoksije.povišen minutni volumen i širi periferni sudovi c)na pluća-vazokonstrikcija.plućima.nedovoljna plućna ventilacija(depresija centra za disanje.Deoxihemoglobin nastaje od oxidovanog hgb kada on preda O2 tkivima jer je tamo manji pO2 nego u plućima.policitemija. c)zastojna hipoksija-zbog poremećaja u perifernoj cirkulaciji i kod insuficijencije srca i dolazi do ometanja tkiva da primi dovoljno O2. Najčešći uzročnici hipotoxične hipoksije su: 1.Hipoksija-predstavlja stanje smanjenog pO2 u arterijskoj krvi ispod 60mmHg.Nastaje i methemoglobin što predstavlja hgb u kom je Fe sada u 3+ valentnom stanju a ne 2+.ćelijama.a to je kada zasićenost padne ispod 90% a normalno je preko 95%.sudari.aritmije.periferno-promene na ekstremitetima.paraliza muskulature). Uzroci cijanoze mogu biti i van respiratornog sistema: a)CNS-krvarenja.plućna hipertenzija d)jetra-oštećenje hepatocita.udisanje vazduha sa malim pO2-požari.delirijum.koma pa smrt.ovaj izraz znači smanjenje pO2 u venskoj i arterijskoj krvi.insuficijencija : c)krvni sistem-methemoglobinemija. 2.U pitanju je znak bolesti koji se karakteriše pojavom modre boje kože nastalom kao posledica povećane količine redukovanog hgb-deoxihemoglobina. b)na srce-ubrzan rad srca.dolazi i do smanjenog zasićenja krvi kiseonikom. b)anemična hipoksija-nastaje zbog toga što nema dovoljne količine hgb-anemije.ušima.poremećaj oksigenacije pluća-pneumonija.infarkt. *dolazi do vazodilatacije krvnih sudova mozga i do povećanog protoka krvi kroz mozak a samim tim i do povišenja pritiska u mozgu što može izazvati razvoj moždanog edema. . d)histotoxična hipoksija-kada tkivni enzimi ne mogu da prime dovoljno O2 jer su ili blokirani ili oštećeni.mišići.odsutnost.plućni edem.Potrebno je da 5g redukovanog hgb bude na 100ml krvi da bi nastala cijanoza.Ukoliko postoji hipoksija.U širem smislu. 3. 4.

poremećaj u menstruaciji i amenoreja. Kod odraslih: 1.Najznačajnija uloga je regulacija aktivnosti drugih endrokrinih žlezdi.To je mala endokrina žlezda koja se nalazi u bazi mozga.velika donja vilica.Simondsova bolest-potpun deficit sekrecije hormona. Poremećaji lučenja mogu nastati i zbog: 1.znojenje.Akromegalija-dugotrajno i preterano lučenje hormona rasta.21.intelektualno neometena.atrofija genitalija.Nastaje zbog tromboze krvnih sudova hipofize u toku porođaja.HIPERFUNKCIJA PREDNJEG REŽNJA HIPOFIZE.Svi imaju i hiperglikemiju i dolazi do razvoja dijabetesa. Hipofiza-naziva se još i pituitarna žlezda.adenohipofize-prednji režanj.Dolazi do pojačanog lučenja prolaktina.Uzrok je povećano lučenje ACTH tj adenokortikotropina.hipotenzija.Može doći i do povećanog lučenja tireotropina i adenokortikotropina pa nastaje i hipertireoza i hiperplazija kore nadbubrežne žlezde.zračenje 5.Pojava mleka iz bradavica(galaktoreja). Ona luči hormone pod dejstvom: *hipotalamusa *autonomnog nervnog sistema *mehanizmom povratne sprege Sastoji se iz dva dela: 1.amenoreja.0m a retko su preko 135cm.5-1.Posledice nedostatka bilo kog hormona su opsežne jer obuhvata kontrolu mnogo funkcija u organizmu.Gigantizam-uzrok je takođe adenom eozinofilnih ili acidofilnih ćelija.Najčešći uzrok je adenom eozinofilnih ćelija(adenom-benigni tumor). 2.Dolazi do pojačanog lučenja hormona rasta pre puberteta kada još nisu zatvorene epifize koje igraju značajnu ulogu za rast kostiju. Može biti: *panhipopituaritizam-nedostatak lučenja svih hormona *monotropni hipopituaritizam-nedostatak samo jednog hormona.Nastaje zbog adenoma bazofilnih ćelija hipofize.Najčešće se javlja između 30-50. Kod dece: *nastaje usled zapaljenskih procesa. 1.tumora 2.opstipacija.Kušingova bolest-hiperplazija kore nadbubrežne žlezde i dolazi do povećanog lučenja kortizola.traume. godine života i dolazi do prekomernog rasta šaka.Čest uzrok može biti i tumor acidofilnih ćelija. 3. . *deca su neotporna na infekcije.usporene reakcije.gubitak dlakavosti. Hiperpituaritizam-predstavlja prekomerno lučenje hormona hipofize.Tumor zbog kog nastaje može da razori celu hipofizu i da dođe do nastanka opšteg deficita hormona-smrt. Luči: a)vazopresin-antidiuretski hormon b)oksitocin-isticanje mleka Hipopituaritizam-predstavlja nemogućnost lučenja jednog ili više hormona hipofize.Dolazi do povećanog rasta u visinu a javljaju se i dlakavost.Najčešće se ogleda u nedostatku somatotropina ali i drugih hormona.prolaktina i adenokortikotropina.blede staračke kože.tumora.stopala. *tumora-nesekretorni tumori koji rastu u hipofizi i dovode do potiskivanja žlezdanog tkiva i kompresije hipofize *deca su zaostala u razvoju. Luči: a)hormon rasta(somatotropni hormon)-pokreće rast celog organizma b)adenokortikotropin-na hormone nadbubrega c)tireotropin-kontroliše lučenje štitne žlezde d)prolaktin-razvoj mlečih žlezdi e)FSH.Ređe se javlja zbog tumora.Nastaje usled zapaljenja.hirurški zahvati 4.Najčešće dolazi do pojačanog lučenja hormona rasta.tbc) 3.HIPOFUNKCIJA PREDNJEG REŽNJA HIPOFIZE.gruba tamna koža.sa nerazvijenim polnim žlezdama.uglavnom visine 0.bleda koža. 4.Nedostatak laktacije.neurohipofiza-zadnji režanj.kostiju lica.infekcije(sifilis.unutrašnjih organa.meningitis.LSH-kontroliše rast testisa i jajnika 2.Prolaktinom-sekretorni adenom hipofize.Kod muškaraca hipogonadizam. 2.Šihanov sindrom-predstavlja nekrozu hipofize.Mršavost.poremećaji na nivou hipotalamusa 22.

Smanjuje koncetraciju Ca u krvi što podstiče ugradnju Ca u kosti.Njega štitna žlezda najviše luči.Građena je od folikularnih i parafolikularnih ćelija. Hipotireoza predstavlja stanje smanjene funkcije tiroidne žlezde što za posledicu ima i smanjenje hormona štitne žlezde u krvi i njihovo delovanje na ciljna tkiva.tiroksin(T4)-neaktivan oblik hormona koji ima 4 atoma joda-T4.umor.Odvajanjem joda nastaje tironin.Ta At nazivaju se imunoglobulini koji stimulišu štitnu žlezdu.U pitanju je autoimuna bolest na tkivo štitne žlezde jer u jednom momentu je verovatno iz štitne žlezde oslobođeno mnogo Ag na koje na koje je organizam stvorio At. *povećavaju bazalni metabolizam.Hašimotov sindrom-u pitanju je autoimuna bolest gde dolazi do stvaranja autoAt na Ag štitne žlezde a najčešće na tireoglobulin.Kalcitonin-luče ga parafolikularne ćelije. Primarna hipotireoza: *hirurško odstranjivanje » bez strume i kao *zračenje » posledica lečenja . 24.Ovo su imunoglobulini IgG koji se vezuju za iste receptore kao i TSH s tim što imaju produženo delovanje koje traje čak i do 12h za razliku od TSH koji deluje svega 1h.Štitna žlezda pojačano luči T3 i T4 pa se povećava i njihova koncetracija u krvi.glukokortikoida *povećava se aktivnost Na-K pumpe *podstiče se glikoliza i glukoneogeneza *povećana razgradnja masti *povećava se minutni volumen srca.učestale stolice.tironin(T3)-trijodtironin-aktivna forma hormona kog sama žlezda luči jako malo. *ubrzan rad srca-tahikardija. *ubrzana peristaltika. Štitna žlezda luči: 1. *periferni krvni sudovi dilatirani-topla i vlažna koža sa pojačanim znojenjem.Sastoji se od dva režnja(levi i desni). *razdražljivost.On predstavlja benigni tumor(jedan ili više)koji se javljaju u štitnoj žlezdi i nezavisno luče tireoidne hormone. Uloga hormona štitne žlezde: *vezuju se za receptore u jedru ćelije i dovode do intenzivne transkripcije. *povećana razgradnja masti i nastanak velikih količina slobodnih masnih kiselina u krvi sa mogućnošću nastanka i razvoja ketoze i masne infiltracije jetre.HIPERTIREOZA. Najčešći uzroci nastanka su: 1.malaksalost.lomljiva. 3.Najčešći oblik je Bazdovljeva bolest-predstavlja autonomno oslobađanje velikih količina tireoidnih hormona.Vezivanjem za TSH receptor oni izazivaju stalnu aktivaciju cAMP što dovodi do pojačanog sekretornog dejstva.dolazi i do povećanog nakupljanja joda u njoj.Nastaje u periferiji iz tiroxina. 2. Promene pri hipertireozi: *povećan metabolizam belančevina sa negativnim azotnim bilansom. *neopdnošljivost vrućine. *povećan apetit.potrošnju energije.HIPOTIREOZA. Drugi uzrok nastanka hipertireoze je adenom.frekvencija i snaga srca *povećava se snaga mišićne kontrakcije Hipertireoza-predstavlja stanje pojačane funkcije štitne žlezde.Koncetracija TSH u krvi je snižena zbog povratne sprege.T3 se više povećava jer se više i luči a i pretvara se više od T4.Takođe. 2.sintezu proteina *povećava se sekrecija insulina. *kosa tanka. Bazdovljevu bolest karakteriše egzoftalmus-izbuljenost očnih jabučica koji nastaje kao posledica stvaranja At koja dovode do infiltracije ekstraokularnih mišića limfocitima.Pojačano lučenje hormona rasta može nastati i kod: *stresa *hipotalamusnih poremećaja 23. Tireoidna(štitna)žlezda-žlezda sa unutrašnjim lučenjem koja se nalazi u vratu.opada.nedovoljan unos joda-nastaje najčešće u nerazvijenim zemljama jer se u razvijenim jod dodaje soli za kuvanje pa se na taj način izbegava nedostatak joda.redukcijom mišićne mase i hipoalbuminemijom.

Štitna žlezda je uvećana. b)Hašimotov tireoiditis-hronični oblik tireoiditisa koji nastaje kao posledica virusne infekcije.pneumokoka. a)akutni bakterijski tireoiditis-najčešće nastaje kao posledica širenja infekcije sa krajnika.Nastaje usled dejstva gram (+) koka.U toku infekcije dolazi do otpuštanja male količine koloida koji sadrži tireoglobin a on je Ag i samim tim dolazi do nastanka autoAt na tireoglobin i do uništavanja štitne žlezde.vlažna.uvećana.Predstavlja svako uvećanje štitne žlezde koje nije rezultat inflamatornog ili malignog procesa a ne mora biti vezana za hiper.Oni su često imbecili.depresija.Fibrozni proces može biti jako invazivan i može zahvatiti i okolne organe-traheju.STRUMA I TIREOIDITISI-ETIOPATOGENEZA I FUNKCIJA TIREOIDEJE U NJIMA. (1)endemska struma-nastaje kada više od 10% stanovništva ima uvećanu štitnu žlezdu.vrat.*zapaljenja štitne žlezde » hipertireoze *nesposobnost vezivanja joda za tirozin » sa *nesposobnost oslobađanja joda iz žlezde » strumom *lekovi.ždrela.extremiteti. 27. Endemski kretenizam-javlja se u Švajcarskoj i na Himalajima.mobilizacija Ca iz kostiju 2.povećanje reapsorpcije Ca iz bubrega . Nedovoljan unos joda→nedovoljno joda u štitnoj→nedovoljna sinteza T3 i T4→ nedovoljno T3 i T4 u cirkulaciji→šalje se informacija hipofizi da ih nema dovoljno→pojačana aktivnost TSH hipofize→stalna stimulacija štitne žlezde→ hipertrofija i hiperplazija štitne→struma Postoji i određena vrsta hrane(kupus.supstance koje koče transport joda-perhlorat.plastičan izgled lica *koža je suva.tvrda.tireostatici.kelj)koji mogu da u sebi sadrže supstance koje onemogućavaju korišćenje joda u sintezi hormona. c)Reidelov tireoiditis-fibrozni invazivni tireoiditis. Paratireoidea-predstavlja malu žlezdu u vratu.čvonrovata.spore misli. Struma-naziva se još i gušavnost. To su: 1.Može da nastane kod ljudi koji imaju tuberkulozu i koriste dosta antituberkulotika.ili hipo.sprečavanje jodiranja tireoglobulina-tiourea 3.To se javlja u oblastima gde voda za piće ima manje od 8μg/l joda.Niskog rasta.tireoidizam.U pitanju je kongenitalno oboljenje. Promene pri hipotireozi: *natečeno lice i očni kapci.Nesposobnost iskorišćavanja tiroidnih hormona na ciljnom mestu.Kratak trup.Ova žlezda luči *paratireoidni hormon koji se deponuje u vezikulama.tiocijanat 2.umor.veliki jezik koji viri iz usta.bolna.stafilokoka.okolnih limfnih čvorova.Nastaje kao posledica nedovoljnog unosa joda.sprečavanje lučenja hormona-velike količine joda (2)sporadična struma-nastaje kod ljudi koji uzimaju normalne i dovoljne količine joda.gluvonemi.bezbolna i javlja se otežano disanje i gutanje jer je i uvećana. Strumogene supstance-sve one supstance koje koče sintezu hormona i na taj način posredno stimulišu lučenje TSH.beta hemolitičnih streptokoka.jednjak. 25.metimazol » Sekundarna hipotireoza-nedovoljna aktivnost hipofize(TSH) i hipotalamusa(TRH).koža je crvena.PRIMARNI I SEKUNDARNI HIPERPARATIREOIDIZAM. Uloge PTH: 1.perutava *pacijentima je hladno *dolazi do opstipacije i malo se mokri *bradikardija zbog smanjene sinteze beta adrenergičkih receptora *hipertenzija *pospanost.Žlezda je tvrda. Tireoiditis-predstavlja zapaljenje štitne žlezde koje može da bude kratkotrajno ili dugotrajno.Dnevni unos joda 100-250μg.Hronično oboljenje štitne žlezde koje se karakteriše zamenom žlezdanog parenhima vezivnim tkivom.Glavni faktor sekrecije PTH je nivo Ca u plazmi.Žlezda je tvrda.

su sekundarne) Osnovne karakteristike bolesti su: 1. .hiperkalciurija ↑PTH→↑vitamina D→povećana mobilizacija Ca iz kostiju. i 4.slučajno hirurško odstranjivanje prilikom operacije tireoidee 2.polidipsija *kod 60% pacijenata postoji kamen u bubregu. Osnovni uzroci za nastajanje su: 1.vrtoglavica Pseudohipoparatireoidizam-predstavlja stanje u kojem primarno postoji rezistencija na PTH. su primarne.glavobolja. 28. 2.atrofija i aplazija paratireoidne žlezde 3.3.poliurija.Nedrolitilijaza je pojava kamenca u bubregu dok je nefrokalcinoza taloženje soli Ca u papilama bubrega.3. i 2.ubrzava ekskreciju fosfata Primarni hiperparatireoidizam-predstavlja oboljenje paratireoidee koje se karakteriše povećanom funkcijom ove žlezde i poremećajima u metabolizmu kostiju i metabolizmu Ca i P.nefrolitijaza.nefrokalcinoza. Uzroci nastanka: *adenom *hiperplazija žlezde *tumor žlezde (sva tri uzroka dovode do pojačanog lučenja PTH).preosetljivost na buku i svetlost 3.hipervitaminoze D 4.hipokalcijemija-pojačana neuromišićna razdražljivost 4.nemir 4.smanjena ekskrecija P-usled ovoga dolazi do povećanja konc P u plazmi i do smanjenja Ca u plazmi što je znak za pojačanu aktivnost paratireoidee. Dugotrajno ↑PTH→pojačana aktivnost osteoklasta→demineralizacija kostiju→kompezatorno se povećava aktivnost osteoblasta→promene u građi kosti→fibrozni cistični osteitis→prelomi kostiju Sekundarni hiperparatireoidizam-ovaj poremećaj se najviše javlja kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom.poremećaja metabolizma vit D-usled ovoga postoji smanjena apsorpcija Ca iz creva što predstavlja stalan nadražaj za pojačano lučenje PTH što za posledicu može da ima hiperplaziju paratireoidne žlezde. Hipoparatireoidizam-predstavlja smanjenu sekreciju ili nedostatak paratireoidnog hormona. Kod HBI dolazi do: 1. Zbog pojačanog lučenja PTH primarno dolazi do: 1.hiperfosfatemija-povećana konc P u krvi 2.hipofosfatemije 2.stimuliše sintezu vitamina D koji povećava intestinalnu apsorpciju Ca 4.hipokalciurija--II— Manifestacije bolesti: 1.2.povećana intestinalna apsorpcija hiperkalciurija→povećana osmoza→1.hiperkalcijemije Smanjena reapsorpcija P u bubrezima→ smanjena konc P u krvi→hipofosfatemija→razgradnja kostiju→ ulazak Ca3(PO4)2→povećanje konc Ca u plazmi→hiperkalcijemija.Može da se razvije iz sekundarnog hiperparatireoidizma.tetanija lica i ekstremiteta 5.hipofosfaturija-smanjeno izlučivanje P mokraćom 3.tumora (1.Nastaje zbog defekta na receptorskim mestima ciljanih ćelija. Tercijarni hiperparatireoidizam-nastaje zbog dugotrajne stimulacije paratireoidee niskim konc Ca što za posledicu ima autonomno lučenje PTH.trnjenje u prstima i usnama 2.nevezano od nivoa Ca u plazmi.HIPOPARATIREOIDIZAM I PSEUDOHIPOPARATIREOIDIZAM.

hipervitaminoza D-dolazi do povećane apsorpcije iz creva i do povišene imobilizacije Ca iz kostiju. Hiperkalcijemija predstavlja povećanje konc Ca preko 1.Povećana konc Ca dovodi do hiperkalcijemije.Njegovo određivanje u mokraći je jasan pokazatelj primarnog hiperparatireoidizma.ometanje apsorpcije-različite materije iz hrane kao što su fitini.bubrežna insuficijencija-dolazi do smanjenja funkcije bubrega u kojoj dolazi i do produkcije manje količine vitamina D što izaziva i smanjenu apsorpciju iz creva i smanjenu reapsorpciju iz kostiju.Takođe.32mmol/l. Hiperkalcijemija dovodi do hiperkalciurije što predstavlja pogodnu sredinu za razvoj nefrolitijaze i nefrokalcinoze a zbog osmotske aktivnosti dolazi i do poliurije sa polidipsijom.kod dece koja rastu može da dođe do hipokalcijemije.vezan za anjone 3.oxalati-oni vežu Ca u nerastvorne komplexe i nema apsorpcije.vezan za proteine 2.Kod bolesnika sa primarnim hiperparatireoidizmom on je gotovo 100% povećan. 3.mada. 4.smanjuje reapsorpcija P u bubrezima i povećava sinteza vitamina D.akromegalija-zbog povećanja nivoa hormona rasta dolazi do povećane crevne apsorpcije.fosfati.adrenalna insuficijencija-dolazi do povećanog gubitka Na urinom i samim tim do povećane reapsorpcije Ca.tip 1A-karakterističan izgled lica. 7.hipokalcijemija 2. On je u plazmi raspoređen u tri osnovne frakcije: 1. 6.5mmol/l. 2.hipertireoidizam-dolazi do ubrzavanja metabolizma pa samim tim i do povećane mobilizacije Ca iz kostiju a i do povećane apsorpcije iz creva.zbog svih uzročnika koji dovode do malapsorpcije Ca iz digestivnog trakta.dojenju.0mmol/l a ukupnog od 1.Koncetracija jonizovanog Ca iznosi 1.Usled povećanja konc PTH.svaki tumor može da deluje na svoj način.Bolest karakterišu: 1. Osnovni simptomi hiperkalcijemije su: *gubitak apetita *zatvor *mučnina i povraćanje *bolovi u stomaku *slabost skeletne muskulature *emocionalna labilnost *konfuzija *psihoze Hipokalcijemija-predstavlja stanje u kom dolazi do sniženja nivoa Ca u plazmi.jonizovan Jonizovani Ca je jedini fiziološki aktivan i zbog toga je značajan za:rad srca.povećane potrebe za Ca-u trudnoći.maligni poremećaji-generalno gledano.hiperparatireoidizam-dolazi do povećanog lučenja PTH i poevćanja njegove koncetracije(PTH)u plazmi kao posledica adenoma.hiperfosfatemija 3.dolazi do povećane reapsorpcije iz kostiju.nervnog sistema i za formiranje kostiju. 2.60mmol/l.smanjen unos Ca-usled nedovoljnog unosa Ca hranom-mleko i mlečni proizvodi.POREMEĆAJI METABOLIZMA KALCIJUMA I FOSFATA.mali zaostao rast. 25.hiperplazije ili tumora.tip 1B Bolesnici pokazuju određen stepen duševne zaostalosti.hipotireoidizam-smanjeno je odlaganje Ca u kosti i povećava se crevna apsorpcija.Povećana sinteza vit D povećaće mobilizaciju Ca iz kostiju i povećaće intestinalnu apsorpciju a ova dva za posledicu imaju hiperkalcijemiju.Tako. 4. 2. Važna karakteristika kod dejstva PTH na ćelije bubrežnih kanalića se povećava stvaranje nefrotskog cAMP. Uzroci hipokalcijemije su: 1. .neki sintetišu PTH sličnu supstancu koja onda deluje na povećanu reapsorpciju iz bubrega a neki(limfomi)luče D-hormon pa dolazi do povećane apsorpcije iz GIT. Kalcijum(Ca)-normalna koncetracija Ca je 2. Uzroci hiperkalcijemije su: 1.smanjena reapsorpcija P u bubrezima dovešće do hipofosfatemije a zatim povećanog izlazka Ca3(PO4)2 iz kostiju i na kraju dolazi do hiperkalcijemije.Koncetracija jonizovanog je manje od 1.20-2. 3. 5.7mmol/l kod ukupnog.povećava se mobilizacija Ca iz kostiju.16-1.4mmol/l kod jonizovanog i preko 2.povišenje paratireoidnog hormona Bolest se nasleđuje i postoje: 1.

5.Može se reći da kosti predstavljaju depoe Ca.ta ravnoteža između resorpcije i formiranja kostiju.parathormon-stimuliše dejstvo osteoklasta 3.Oni aktiviraju proteolitičke enzime koji razgrađuju kost.nedostatak vit D-zbog nedovoljnog izlaganja suncu. Osteoblasti-oni su odgovorni za sintezu koštanog matrixa u kojem će da se istalože soli Ca. Osteomalacija-predstavlja generalizovano metaboličko oboljenje kostiju.Suština je poremećaj metabolizma Ca i P. Osteoporoza-ovo je metabolička bolest kostiju koju karakteriše smanjena gustina koštanog tkiva.Ovaj poremećaj nastaje i u bolestima bubrega.Takođe i kod insuficijencije jetre dolazi do smanjene hidroxilacije i nastanka vit D.mada najčešće zahvata kičmene pršljenove i karlične kosti.Između Ca u kosti i Ca u ekstracelularnoj tečnosti postoji stalna ravnoteža.KINETIKA MINERALA KOŠTANOG TKIVA I NJENI POREMEĆAJI: OSTEOMALACIJA I OSTEOPOROZA Kosti i remodelovanje kostiju-osnovnu strukturu kosti čine soli Ca-hidroxiapatita koji se nalazi u matrixu od proteina.smanjenom fizičkom aktivnošću.Hiperalbuminemijom dolazi do povećanog vezivanja Ca za proteine plazme i smanjenja koncetracije jonizovanog Ca.upotrebom antikonvulziva.bolesti GIT-smanjena apsorpcija Ca 4.I kod hipoparatireoidizma ista je stvar.Ovo izaziva to.vitamin D-stimuliše dejstvo osteoklasta 4. Osteoklasti-odgovorni su za dekalcifikaciju i razgradnju koštanog matrixa.polni hormoni-stimulišu dejstvo osteoblasta.kalcitonin-inhibiše dejstvo osteoklasta 2.loše apsorpcije ili nedovoljnog izlaganja suncu što izaziva hipovitaminozu vit D.Tako.bubrežne bolesti-povećano izlučivanje Ca 3.lekovi-antikonvulzivi 29.estrogena. Ona može biti: 1.da kosti postanu meke i savitljive.Samim tim osteoblasti nisu aktivirani a aktivnost osteoklasta je nepromenjena.senilna osteoporoza-najčešće se javlja posle 65-te godine kod osoba oba pola.Indirektno do smanjenja sinteze vit Ddalje sve poznato.Do bolesti dolazi kada osteoklasti napadaju i razaraju kost a osteoblasti nisu u mogućnosti da je obnove.poremećaj metabolizma vitamina D-prvenstveno može nastati kod smanjenog unosa.Kod indukcije jetrenih enzima(fenobarbiton)dolazi do povećane razgradnje 25-hidroksikalciferola i smanjenja koncetracije u organizmu.Javlja se godinama.Dolazi do taloženja Ca u mestima masne nekroze kod pankreatitisa. 7.Vremenom dolazi do smanjenja telesne visine.Remodeliranje kostiju predstavlja izgradnju koštanog tkiva koja se dešava u procesima mineralizacije i demineralizacije tkiva kosti. Uzroci nastanka su: 1.odnosno postoji nedovoljna ugradnja Ca u koštani matrix. 8. Pravilan odnos između osteoblasta i osteoklasta je ključan za normalan metabolizam kostiju odnosno.sve do momenta kada kost ne postane veoma sklona frakturama.U ovome. Hiperfosfatemija: *hipervitaminoza D-↑apsorpcija creva *hipoparatireoidizam-↑reapsorpcija bubrega *bubrežna insuficijencija-smanjeno izlučivanje Hipofosfatemija: *rahitis *osteomalacija *hiperparatireoidizam Sve ono što izaziva povećanje koncetracije Ca dovodi do sniženja koncetracije P i obrnuto.smanjenje plazmatskog Ca dovodi do toga da je povećana razgradnja kosti a povećanje plazmatskog Ca dovodi do mineralizacije kosti.tiho. .PRIMARNI I SEKUNDARNI HIPERALDOSTERONIZAM.najvažniju ulogu igraju osteoblasti i osteoklasti.postmenopauzalna-javlja se kod žena u menopauzi jer nema sinteze polnih hormona.Može biti uzrokovana generalno smanjenim metabolizmom.bez simptoma.zbog nedostatka u ishrani 2.nedovoljnim unosom Ca.Oni praktično prave šupljinu u kosti gde treba da se izgradi nova kost. 2. 6. Hormoni koji utiču na metabolizam kostiju: 1.Ona je generalizovana. 26.bolesti jetre i pankreasa-može da dođe do povećanih količina slobodnih masnih kiselina i dolazi do vezivanja Ca za njih.hipoparatireoidizam-dolazi direktno do smanjene reapsorpcije iz kostiju.hipoalbuminemija i hiperalbuminemija-hipoalbuminemijom dolazi do smanjenja količine vezanog Ca.

Na i Cl se vraćaju u cirkulaciju i dolazi do pojačanog gubitka K.Ovo je bolest u kojoj nema nastanka edema.Često dolazi i do povećanog lučenja androgena.povišene koncetracije K u krvi Osnovna uloga mu je regulacija vode i elektrolita u telu čoveka a to postiže na taj način što podstiče zadržavanje vode i Na u organizmu a povećava izlučivanje K.tetanusni grčevi.K za sobom vuče i vodu i Cl.Regulacija metabolizma ugljenih hidrata i proteina.Sintetiše se od holesterola i spada u mineralokortikoide. Primarni hiperaldosteronizam(Konov sindrom)-zbog pojačanog lučenja aldosterona. Nadbubrežna žlezda-u pitanju je mala žlezda koja se nalazi iznad svakog bubrega.kore a)zona glomeruloza *mineralokortikoidi-aldosteron.dolazi do aktiviranja sistema renin-angiotenzinaldosteron što za posledicu ima pojačano i stalno lučenje aldosterona.produžen S-T segment *alkaloza *nema edema *normalno lučenje renina-jer je protok krvi normalan Sekundarni hiperaldosteronizam-prvenstveno nastaje zbog smanjenog snabdevanja bubrega krvlju tj.angiotenzin II 2. *Androgeni i estrogeni-utiču na razvoj polnih organa. Karakteristike: *arterijska hipertenzija-zbog hipervolemije *hipokalijemija-mišićna slabost. .Vezuje se za receptore u tubulima bubrega i povećava aktivnost Na/K pumpe čime dolazi do retencije Na i izlučivanja K. b)zona fascikulata *glukokortikoidi-kortizol.kortikosteron. Hiperkorticizam(Kušingov sindrom)-predstavlja stanje koje karakteriše pojačano lučenje kortizola.skladištenje glukoze *povećava iskorištavanje masnih kiselina kao izvora energije *uzrokuje razgradnju proteina *deluje antizapaljenski *luči se pri stresu *pod kontrolom je hipofiznog ACTH Primarni i sekundarni hiperaldosteronizam u prethodnom pitanju. Aldosteron-prethodno pitanje. Sastoji se od: 1.podižu krvni pritisak).adenokortikotropin-ACTH 3.Regulacija prometa vode i minerala.Aldosteron-predstavlja hormon koga luči kora nadbubrežne žlezde. Izazivaju ga: *srčana insuficijencija *maligne hipertenzije *hipovolemija *ciroza jetre *ateroskleroza bubrega Karakteristike: *nema hipertenzije *edemi *↑renina *↑aldosterona 30. Kortizol: *u jetri povećava procese glukoneogeneze *povećava količinu glukoze u krvi.HIPERSEKRECIJA NADBUBREŽNIH ŽLEZDI. kada je volumen plazme koja dolazi do bubrega smanjen. 2.srži *adrenalin *noradrenalin (ubrzavaju rad srca.Zbog toga. Izlučivanje podstiču: 1.pa nastaje poliurija i alkaloza.

Može biti: 1. Oni imaju dve uloge: 1.atrofična sa crvenim strijama 5.androgenih hormona.ACTH mogu da produkuju i neki tumori.egzokrinu-da stvaraju spermatozoide Testisi se nalaze pod kontrolom hormona hipofize: 1.vratu i licu-moguć nastanak ateroskleroze.kortizola.hipovolemija 5.Postoji manjak kortizola. Posledice: *nema aldosterona: 1.Dolazi do smanjenog lučenja ACTH.FSH-reguliše spermatogenezu 2. 2.povećano lučenje ACTH iz hipofize 4.redukcija mišićne mase.prerenalna azotemija-smanjen protok krvi kroz bubrege pa je smanjena i filtracija *nema kortizola: 1.pojave dijabetesa 4.autoimune reakcije na hidroksilaciju Postoji hronični deficit lučenja tri hormona:aldosterona.ACTH zavisni-ovde dolazi do hiperplazije kore nadbubrega zbog pojačanog dejstva ACTH hormona hipofize i njegovog pojačanog lučenja koje najčešće nastaje kao posledica adenoma bazofilnih ćelija hipofize.odstranjivanja oba nadbubrega.amenoreje.povećano lučenje MSH(melanostimulirajućeg hormona)-mrka pigmentacija kože Sekundarna hronična insuficijencija kore nadbubrega-nastaje usled hipofunkcije adenohipofize. 2.ali ne postoji manjak aldosterona.kod žena dolazi do pojačane dlakavosti.POREMEĆAJI ENDOKRINE FUNKCIJE MUŠKIH POLNIH ŽLEZDI.pojačana razgradnja kostiju-osteoporoza 6. Posledice su: *dehidratacija i pad krvnog pritiska usled nedostatka aldosterona *cijanoza i koma Akutna insuficijencija može nastati i kod:tromboze nadbubrežne vene. Akutna insuficijencija-predstavlja nagli nedostatak dejstva hormona kore nadbubrega.Ne postoji mrka pigmentacija kože.ako se pojačano luče i androgeni hormoni.povećanje masnih naslaga 3. 3.hiperkalijemija-može dovesti do prestanka rada srca ako je visoka 3.tuberkuloze nadbubrega 2.INSUFICIJENCIJA KORE NADBUBREŽNE ŽLEZDE.gubitak Na.Cl i vode 2.ACTH nezavisni: *adenom kore nadbubrega *karcinom kore nadbubrega *dugotrajna upotreba glukokortikoida Dolazi do: 1.hipotenzija 4.kortizola i polnih hormona.LH-reguliše lučenje androgena . Testisi-predstavljaju parne muške žlezde koje su smeštene u skrotumu.razgradnje belančevina-slabost mišića. Uzročnici ovog su: *infekcija meningokokom-usled toga dolazi do hiperemije.Stalnom stimulacijom žlezde nadbubrega dolazi do njene hiperplazije.difuzije nekroze kore *infekcije streptokokom-kao posledica toga dolazi do insuficijencije lučenja sva tri hormonaaldosterona.hipoglikemija 2.krvarenja.endokrinu-da luče androgene hormone od kojih nastaje testosteron 2.dubokog glasa a kod muškaraca do atrofije testisa. Adisonova bolest-predstavlja primarnu insuficijenciju kore nadbubrega. Nastaje kao posledica: 1.koža je tanka.povećane mobilizacije masti iz periferije i njenog nagomilavanja u trupu. 31. 32.

raspodela krvi-krv koja ističe iz leve komore održava protok kroz srce.do povećanja frekvencije i pojačane kontraktibilnosti 2.15-28.Luče se pod dejstvom FSH i maksimum dostižu neposredno pred ovulaciju.tj može doći do smanjene spermatogeneze u tubulima i do smanjene sinteze hormona u intersticijumu Lejdigovih ćelija.Hipertrofija i dilatacija u početku predstavljaju kompezatorne mehanizme koji vremenom dovode do insuficijencije. 3. Primarna amenoreja-ako se menstruacija ne javi do 17-te godine.Grafovih folikula-luče estrogene hormone 2.Manifestuje se gojaznošću.PATOGENEZA I PODELA SRČANE INSUFICIJENCIJE. ETIOLOGIJA. Sastoje se iz: 1. 2.estranol.Nema lučenja ni FSH ni LH.Povećana dlakavost žena.Kod hipertrofije krvni sudovi ostaju isti a istovremeno dolazi do zadebljanja mišićnih vlakana koja zahtevaju veću količinu O2 i rad srca postaje neekonomičan. Srčana insuficijencija je stanje u kom srce i pored odgovarajućeg venskog priliva krvi i korišćenja kompezatornih mehanizama nije sposobno da pumpa onu količinu krvi koja bi u određenom momentu mogla da zadovolji metaboličke potrebe tkiva.Postoji i sterilnost i slabo izražene sekundarne polne karakteristike.XO.hipogonadotropni hipogonadizam-nastaje kod hipofunkcije hipofize.tj do pucanja folikula i oslobađanja jajne ćelije.Postoje sekundarne polne karakterisitke. dana se najviše luči. Sekundarna amenoreja-odsustvo menstruacije posle redovnih ciklusa.oligomenorejom.Ako ne dođe do oplođenja. a)policistični jajnici-fibrozne promene i kolagena zadebljanja kapsule ovarijuma pa nema pravilne ovulacije. Ovarijumi-predstavljaju parne ženske polne žlezde. f)kombinovana insuficijencija-istovremeno oštećeni i kanalići i Lejdigove ćelije pa nema ni spermatogeneze ni testosterona.hipogonadotropni hipogonadizam 1.žutog tela-luče gestagene Estrogeni-estradiol.Uloga im je da regulišu razvoj primarnih i sekundarnih polnih karakteristika.u hroničnim stanjima dolazi do hipertrofije a zatim do dilatacije miokarda.u akutnim srčanim insuficijencijama dolazi do stimulacije adrenergičkog sistema srca tj.Hipogonadizam-predstavlja i endogenu i egzogenu hipofunkciju muških polnih žlezdi.45. b)tumori hipotalamusa i hipofize-mogu da dovedu do deficita estrogena i trajne amenoreje a ovo nastaje zbog: *inhibicije sekrecije gonadotropnih ćelija zbog dejstva prolaktina *smanjenog broja gonadotropnih ćelija zbog Šihanovog sindroma Hirzuitizam-povećano stvaranje androgenih hormona. On može biti: 1.slabo razvijeni mišići. d)tubulska insuficijencija-samo oni oštećeni i dolazi do sterilnosti jer nema spermatogeneze.hirzuitizmom.Nema brade.nema ni spermatogeneze ni testosterona.Povećan je FSH a LH je normalan. e)intersticijumska insuficijencija-predstavlja smanjen broj i funkciju Lejdigovih ćelija i najčešće se viđa kod karakterističnih muškaraca.mozak i bubrege a smanjuje se na manje kritičnim mestima.koncetracija se smanjuje. 34.Samim tim.hipergonadotropni hipogonadizam-predstavlja primarnu insuficijenciju testisa tj.Usled insuficijencije testisa može doći do pojačane sekrecije FSH. Amenoreja-nedostatak menstruacije i znak poremećaja funkcije jajnika. Gestageni-progesteron.aneuploidija polnih hromozoma XXY.Utiče na pripremanje materice za trudnoću dok traje ovulacija.POREMEĆAJI ENDOKRINE FUNKCIJE ŽENSKIH POLNIH ŽLEZDI.Broj Lejdigovih ćelija je povećan i naglo pada posle 35-te godine.hipergonadotropni hipogonadizam 2. hipofunkciju testisa.estriol.Postoji oštećenje tubula koje se karakteriše promenama i postoji nedostatak spermatogeneze.Insuficijencija može biti kombinovana ili pojedinačna.Dolazi do smanjenog lučenja testosterona i stvaranja spermatozoida. Postoje: a)kongenitalna anomalija-dete se rađa bez testisa b)stečena atrofija testisa-kao posledica traume i parotitisa c)Klinefelterov sindrom-genetska nenormalnost. .Tarnerov sindrom.Luči se pod dejstvom LH koji ustvari dovodi do ovulacije.nerazvijeni polni organi. Kompezatorni mehanizmi1.

Insuficijencija desnog srca Uzroci insuficijencije desnog srca su najčešće posledice hroničnih plućnih bolesti i insuficijencije levog srca.zbog vazodilatacije krvnih sudova uz gubitak svesti.izliv u srčannu kesu) 2.Simptomi ovoga su:kardiomegalija. Sistolni-120mmHg Dijastolni-80mmHg Srednji otprilike 60% dijastolnog i 40% sistolnog.Ovo dovodi do nagomilavanja krvi u sistemskom venskom krvotoku.dehidratacija.Hronične plućne bolesti dovode vremenom do promena i redukcije plućne vaskularne mreže što dovodi do težeg protoka krvi kroz ovakve krvne sudove i do plućne hipertenzije što dovodi do insuficijencije desnog srca.Minutni volumen srca opada. 2.poremećaj srčanog ritma) 3.vremenom dolazi do globalne srčane insuficijencije. Kako su obe polovine srca funkcionalno povezane.vazomotorna sinkopa-iznenadni nagli pad pritiska zbog smanjenog perifernog otpora tj.oligurija.nabreklost vena na vratu.bubrezi učestvuju u kompenzaciji retencije Na i H2O. Šok-je opšti poremećaj krvotoka.Sniženi su sistolni i dijastolni pritisak a srednji pritisak pada na 80mmHg ili niže.hipovolemija(krvarenje. Insuficijencija levog srca Najčešći uzroci su: *aortne mane(stenoza) *arterijska hipertenzija *bolesti miokarda *bolesti koronarnih arterija Postoji nesposobnost da se izbaci sva primljena krv u sistemski krvotok što dovodi do porasta pritiska u plućnom krvotoku pa se plućna kapilarna mreža može prepuniti krvlju što daje najvažniji simptom insuficijencije levog srca-dispneu.kardiogeni šok(infarkt. Osnovna hemodinamska odlika insuficijencije perifernog krvotoka je akutna arterijska hipertenzija.Mogu se javiti još otrhopnea.ako se pritisak ne normalizuje.može se javiti hiperventilacija kao kompezatorni mehanizam *bubreg-smanjena je glomerularna filtracija što iizaziva oliguriju i anuriju sa azotemijom *kateholamin-povećane količine mogu biti korisne u početku šoka jer povećava srčanu kontrakciju a perifernom vazokonstrikcijom održava krvni pritisak.ETIOLOGIJA I PATOGENEZA ŠOKA I SINKOPE.plućna embolija.anestezija.perfuzija krvi se remeti što može da dovede do oštećenja funkcije mnogih organa.4. 1.anafilaktički šok) Ishod šoka zavisi od stepena oštećenja vitalnih organa a ovo zavisi od životnog doba i dužine trajanja šoka.akutni plućni edem.testasti edemi donjih ekstremiteta.srčana sinkopa-kada srce ili krvni sudovi uzrokuju nagli pad udarnog volumena što dovodi do smanjenog protoka krvi kroz mozak. Sinkopa-je jedan od vidova insuficijencije perifernog krvotoka a manifestuje se kao iznenadan i prolazan gubitak svesti što je posledica nedovoljnog protoka krvi kroz mozak.Najčešći uzroci su: *aortna stenoza *asistolija *extremna tahikardija 2. 1.uvećanje jetre.neurogeni šok(trauma.dalja vazokonstrikcija stvara hipoksiju tkiva.Uzroci su: *nagli pad krvnog pritiska zbog krvarenja *gubitak plazme kod opekotina *lekovi koji šire krvne sudove .Međutim. *Srce-rano može postati insuficijentno i u nekardiogenom šoku zbog smanjenog koronarnog protoka *pluća-funkcija je obično dugo očuvana.kardijalna astma.

Hronična reumatska groznica-jedan napad reumatske groznice ili manji broj njenih napada najčešće ne ostavlja trajna oštećenja na srcu.početne delove arterije i završne delove vena na bazi srca.Česti i ponovljeni napadi reumatskog karditisa dovode do promena na valvularnom aparatu što dovodi do izmene dinamike srca i to se završava insuficijencijom. Akutna reumatska groznica je akutna sistemska bolest infektivne prirode koju odlikuju: *promene na zglobovima *karditis *neurološki poremećaji *subkutani čvorići *promene na koži Bolest se javlja 2-3 nedelje nakon preležane infekcije gornjih disajnih puteva uzrokovane beta hemolitičnim streptokokom grupe A.anoksična sinkopa-kod urođenih srčanih mana sa desno-levim šantom zbog nedovoljnog zasićenja arterijske krvi kiseonikom Klinička slika sinkope:pad krvnog pritiska.Promene na perikardu obično ne dovode do većih poremećaja srčane gunkcije.HEMODINAMSKI POREMEĆAJI U SRČANIM MANAMA. Endokarditis-uzrokuje promene na mitralnim i aortnim zaliscima dovodeći do insuficijencije zalistaka ili stenoze ušća.ona obavija srce.Ponekad dolazi do stvaranja perikardnih izliva.znojenje i gubitak svesti.ETIOLOGIJA I PATOGENEZA KVS POREMEĆAJA KOD REUMATSKE GROZNICE.To su srčane valvularne mane i dele se u 2 grupe: . 4.cerebralna sinkopa-iznenadni prolazni gubitak svesti zbog spazma arterija kod pada konc CO2 u krvi zbog hiperventilacije 4. Miokarditis-može da bude lokalizovan ili difuzni. Reumatski karditis je zapaljenski proces endokarda.Bolesnik je nepokretan sa usporenim i plitkim disanjem. 3.bledilo.miokarda. Perikarditis-u toku akutne reumatske groznice dolazi do postojanja teškog karditisa.perikarda ili kombinacije ovih promena. Epikard-spoljna opna Miokard-srčani mišić Endokard-unutrašnja opna Perikard-srčana kesa.*antihipertenzivi 3.Sam streptokok ne uzrokuje promene na srcu već svojim prisustvom senzibiliše organizam na Ag beta hemolitičkog streptokoka grupe A na koji organizam stvara At koja zbog sličnosti strukture reaguju sa ćelijama srca stvarajući komplex Ag-At dovodeći do slike reumatske groznice.tj da zahvata ceo miokard što može da dovede do znakova srčane insuficijencije najčešće levog srca sa simptomima zastoja u plućima.

minutni volumen može da ostane normalan samo u mirovanju.Kada je površina manja od 1cm2.zato se nazivaju insuficijencije a njihov hemodinamski efekat je regurgitacija ili vraćanje krvi.Vremenom dolazi do zadebljanja endotela krvnih sudova pluća što štiti pluća od edema ali ovo povećava otpor u arteriolama i dovodi do daljeg povišenja pritiska u plućnoj arteriji što dovodi do oštećenja desnog srca.proširenja i hipertrofije leve pretkomore i komore pa se u ovim slučajevima naglo povećava pritisak u levoj pretkomori što se prenosi na plućne krvne sudove i brzo se razvija akutni plućni edem. Mane mogu da postoje izolovane ili se mogu kombinovati jedna sa drugom na jednom ili više otvora.1. Kompezatorni mehanizmi: a)hipertrofija miokarda zbog povećanog rad b)povećan otpor u perifernim krvnim sudovima koji duže vreme uspeva da održi normalan srednji pritisak u aorti.zbog skraćivanja i uvijanja ivica zalistaka ili njihove destrukcije dolazi do nemogućnosti potpunog zaklapanja u trenutku kada treba da su zatvoreni.stenoza je kritična jer tada pritisak u levoj pretkomori dovodi do povećanja pritiska i u plućnim venama i kapilarima što može da dovede do edema pluća.kalcifikacije mitralnog prstena. Stenoza aortinog ušća-podrazumeva suženje aortinog otvora koji sprečava prolaz krvi iz leve pretkomore u aortu.Jedino u akutnoj rupturi horde ili rupturi papilarnog mišića naglo nastaje hemodinamski poremećaj pa nema kompezatornih mehanizama.najvažniji hemodinamski poremećaj je povećanje pritiska u levoj pretkomori za vreme sistole komora zbog regurgitovane krvi.postoji međusobno srastanje zalizaka po komnišurama(ivicama) što dovodi do suženja otvora.Nastaje zbog prolapsa mitralnog zaliska i disfunkcije papilarnih mišića u okviru ishemijske bolesti srca...Normalna površina ovog otvora je 4-6cm2.5cm2 javljaju se simptomi bolesti prvo samo pri naporu.Zbog toga dolazi do vraćanja krvi u levu pretkomoru u sistoli. Najvažniji hemodinamski poremećaj je porast sistolnog pritiska u levoj komori zbog stenoze tj zbog prepreke koju stvara stenoza.Kada je manji od 1. 2.koronarne bolesti.Potrebno je da komora radi pod većim pritiskom da bi zadržala normalni minutni volumen i zadovoljila potrebe perifernih organa.Ako je suženje manje od 2.Može nastati i usled reumatske groznice. Mitralna insuficijencija-je srčana mana nastala zbog neadekvatnog zatvaranja mitralnog otvora putem mitralnih zalistaka.5cm2. Osnovni hemodinamski poremećaj u mitralnoj stenozi je nalaz razlike u pritiscima između leve pretkomore i komore u dijastoli.Ovo su stenoze a kao posledica se javlja nedovoljno pražnjenje krvi zbog mehaničke prepreke.To su: *mitralna stenoza *aortna stenoza *mitralna i aortna insuficijencija Mitralna stenoza-je nastala suženjem mitralnog otvora(otvor između leve pretkomore i komore)usled čega dolazi do otežanog pražnjenja leve pretkomore u levu komoru.Može biti: *urođena *stečena.ali on u dijastoli brzo opadne zbog toga što se u mitralnoj insuficijenciji ne nalazi onaj stepen plućne hipertenzije koji se nalazi u mitralnoj stenozi. .dilatacije leve komore.

Podrazumeva smetnju u koronarnom krvotoku.kada je povećana potreba srca za hranljivim materijama i kiseonikom.Nesklad najjčešće nastaje zbog smanjenog koronarnog protoka(ishemije)a ovo zbog suženja krvnih sudova koje može biti: 1.sistola leve komore je produžena a dijastola je skraćena. Uzroci: 1. 5.Nastaje kada potrebe srčanog mišića za krvlju prevaziđu mogućnost kooronarnih arterija tj. Insuficijencija semilunarnih zalistaka aorte-je hemodinamski poremećaj nastao zbog nedovoljnog zatvaranja ovih zalistaka pri čemu dolazi do vraćanja krvi iz aorte u levu komoru u toku dijastole leve komore. .Hipertrofisani srčani mišić ima veću potrebu za kiseonikom.Smanjen je minutni volumen zbog stenoze i manja količina krvi dospeva u koronarne arterije što može da dovede do hipoksije miokarda i simptoma angine pectoris.Totalni udarni volumen je povećan dok efektivni udarni volumen zavisi od količine regurgitovane krvi. b)nestabilna-bol je vremenom sve jači. a)stabilna angina-bolovi se šire od grudnog koša duž leve ruke sve do malog prsta.Bol traje 2-5 minuta(ređe do 15min).Nastaje kao posledica manjih lezija ateroskleroznih pločica. Kada nastane nesklad između ponude i potrošnje kiseonika javlja se bol.funkcionalno-spazam koronarnih arterija 2.Nestabilna angina pectoris ubrzava pojavu infarkta.ETIOLOGIJA I PATOGENEZA KORONARNE INSUFICIJENCIJE.duži.najčešće je blag a nastaje zbog povećanih metaboličkih potreba miokarda u fizičkom naporu. Anemija-neodvoljna količina kiseonika zbog smanjene saturacije hgb.Da bi se prilagodila.Najčešći uzroci su: *reumatska groznica *sifilisni artritis *bakterisjki endokarditis Leva komora prima krv iz leve pretkomore ali i krv koja se vratila iz aorte. Dotok kiseonika zavisi od veličine koronarnog protoka i kapaciteta krvi za prenos kiseonika.leva komora se proširi u dijastoli a u sistoli izbaci znatno veću količinu krvi u aortu. Posle dužeg vremena.poremećaj električne aktivnosti i metabolički i hemodinamski poremećaji.pri uzbuđenju.organsko-funkcionalno Angina pectoris-je oblik koronarne insuficijencije koji se manifestuje bolovima u grudnom košu a izazivaju ga prolazne ishemije miokarda bez znakova nekroze.zatim relativne mitralne insuficijencije i na kraju insuficijencije levog srca.razvija se hipertrofija leve komore.češći.Krvotok nije u stanju da zadovolji metaboličke potrebe miokarda.može se javiti i u mirovanju.oboljenje krvnih sudova(ateroskleroza) 2.teške anemije) Šok-smanjena je zapremina i protok krvi kroz krvne sudove.posle boravka na hladnom ili posle obilnog obroka.organsko-aterom ili tromb 3.vankoronarni uzroci(šok.

povišena temperatura 2. Poremećaji mogu biti: *funkcionalni *organski. Vazomotorni centar održava arteriole u stanju delimične vazokonstrikcije.ubrzana sedimentacija 4.Protok krvi kroz organ zavisi od njegovih trenutnih potreba.bradikinin).stvaranje tromba u zidu leve komore 4. Lokalni mehanizmi rezultat su stvaranja metabolita koji deluju direktno na arteriole(histamin.aortne stenoze i stenoze mitralnih zalistaka.Može da nastane i usled:embolije koronarnih arterija. 1. .umerena hiperglikemija 5.Vazospazam nastaje u napadima a nestaje spontano ili zagrevanjem. Opšte reakcije organizma: 1. 6.ruptura papilarnog mišića 3. Komplikacije: 1.znojenje.Ako se aktivnost centra poveća. Pored srčane insuficijencije. Simptomi: Iznenadni jak bol iza grudne kosti.malaksalost. Zbog ishemije oštećenog dela.bledilo.Može da traje satima a i danima.PATOLOŠKI POREMEĆAJI KRVNIH SUDOVA.a može da dođe i do pada krvnog pritiska i do razvoja šoka.obično noću uvek u isto vreme.a ako se smanji do vazodilatacije.snaga kontrakcije slabi što može da dovede do šoka a pošto najčešće nastaje u levoj komori obično se zastoj ispoljava u plućima i može da nastane edem pluća.uz česte znake šoka.Najčešće je prekid uzrokovan trombom i to na onim delovima koji su ranije bili patološki izmenjeni.Krvni pritisak je u početku povišen a zatim postepeno opada.povećan broj leukocita 3.u mirovanju.INFARKT MIOKARDA.dolazi do vazokonstrikcije.povećana konc enzima Hemodinamski:smanjeni minutni volumen i udarni volumen.ruptura srčanog mišića 2.aneurizam srca 7. Predstavlja ograničenu nekrozu miokarda uzrokovanu naglim prekidom koronarne cirkulacije u ograničenom delu srca.najčešći uzrok nedovoljnog snabdevanja tkiva krvlju su oboljenja perifernih vena i arterija.Može se javiti i kad ne postoje vidljive promene na krvnim sudovima.c)oscilirajuća angina-nastaje zbog spazma koronarnih arterija i javlja se pri minimalnom naporu.funkcionalni-Rejnov fenomen-manifestuje se u početku bledilom prstiju ruku i nogu zbog vazokonstrikcije koje zbog slabijeg protoka krvi zameni cijanozu.

Supraventrikularne aritmije-poremećaj u pretkomori i AV čvoru. .ritmu. Bradikardija-frekvencija manja od 60 u minuti. Suženje lumena arterije dovodi do potpune okluzije i ishemije tkiva.lekovi i tumori.Zapaljenski procesi ili ishemijske i degenerativne promene.2. Ubzano sprovođenje-javlja se sklonost za napade paroksimalne tahikardije.Često se javlja i kod zdravih ljudi sa dobrom fizičkom kondicijom.Pri radu.uglavnom su izazvani nenormalnostima u A-V čvoru ili još češće ispod njega. Poremećaj stvaranja nadražaja: a)ili se nadražaj stvara na normalnom mestu(u sinusnom čvoru)ali na poremećen način b)ili se nadražaj stvara izvan sinusnog čvora. 8.Blokovi mogu biti različitog stepena(I.a praktično je ravan nuli ako dođe do srčanog zastoja. Hemodinamske posledice aritmije-praktično sve aritmije uzrokuju smanjenje minutnog volumena srca. Aritmije mogu nastati zbog poremećaja u stvaranju nadražaja za kontrakciju ili zbog poremećaja njegovog sprovođenja. Svaki poremećaj u frekvenciji. U početku postoji samo edem ekstremiteta sa cijanozom i proširenim kolateralama na površini a kasnije se javljaju bledi testasti edemi. Tahikardija-frekvencija veća od 100 u minuti.Izuzev veoma retkog S-A bloka.bol je intezivniji jer se stvara više produkata. Poremećaj u perifernom venskom krvotoku-tromboza vena-ovo se manifestuje samo ako su zahvaćeni veliki venski sudovi jer su kolaterale dobro razvijene.Ako ishemija traje duže. Normalan ritam frekvencija je 60-80 u minuti. Usporeno sprovođenje-to je produženje A-V sprovođenja. Tahiaritmija-ritam ubrzan Bradiaritmija-ritam usporen Aloaritmija-postoji nepravilnost u aritmiji.najčešći su uzroci ovog poremećaja.Nastaje kao posledica hemijskih agenasa ili kao prolazna pojava nakon infarkta miokarda.II ili III stepena)i različite lokalizacije.To je blok I stepena.To je fiziološka pojava koja produžava pretkomorsku sistolu a to za oko 20% povećava punjenje komora.mestu nastanka ili sprovođenju srčanog ritma naziva se aritmija. Minutni volumen se kritično smanji pri frekvenciji većoj od 200 u minuti odnosno manjoj od 40 u minuti.ETIOLOGIJA I PODELA SRČANOG RITMA.Kod hroničnog okluzivnog oboljenja simptom je bol koji nastaaje zbog nakupljanja metabolita distalno od okluzije.a ako se javlja u mirovanju ili u snu bolest napreduje. Akutna okluzija arterija nastaje usled embolije ili tromboze.organski-95% ateroskeroznog porekla. Poremećaj sprovođenja nadražaja u velikoj meri podrazumeva usporeno sprovođenje koje se naziva blok.tj na drugom mestu.nastaje nekroza.

Treperenje komore od 250-350 u minuti a treperenje pretkomore 350-600. Pri promeni položaja tela iz ležećeg u stojeći položaj kod nekih ljudi dolazi do blagog pada sistolnog krvnog pritiska a dijastolni je neznatno povišen. Prvi i drugi blok ne izazivaju poremećaje koji bi remetili krvotok. Hemodinamski poremećaji-nepotpuno punjenje komora i smanjenje udarnog volumena.PRIMARNA I SEKUNDARNA HIPO I HIPERTENZIJA.sinusna bradikardija-frekvencija veća od 60 u minuti.Viđa se kod dece i mlađih osoba.komorska paroksizmna tahikardija-brzom frekvencijom rade samo komore a pretkomore su i dalje u sinusnom ritmu.Obično su udružene sa težim oboljenjiima srca 3.160-240 u minuti.Ne menjaju mnogo izgled QRS komplexa jedino nedostaje P-talas. 3.hipotenzija.60 u minuti.EKG naizmenično povećanje i smanjenje srčane frekvencije. 1.naglog povišenja krvnog pritiska.EKG nalaz je normalan sa sporijom frekvencijom. Prevremene sistole mogu postojati pojedinačno ili u grupama ako polaze iz istog fokusa one su monotopne a ako su iz više fokusa onda su politopne. Blok III stepena-potpuni prekid A-V sprovođenja ili potpuni A-V blok.Stimulacija simpatikusa ili blokada parasimpatikusa mogu da izazovu ovu vrstu poremećaja. Heterotropne tahikardije-nastaju kada prevremene sistole brzo i pravilno slede jedna za drugom i nazivaju se paroksizmne tahikardije. .Pretkomore rade dobro a komore imaju smanjenu frekvenciju od 30-36 u minuti.hipoksija.sinusna(respiratorna)aritmija-povremeno povećanje frekvencije srca u inspirijumu i opadanje u ekspirijumu.sinusna tahikardija(više od 100 po minuti)Najčešći uzroci su:emocije. Nomotropni poremećaji srčanog ritma-nastaju zbog poremećaja stvaranja nadražaja u sinusnom čvoru. 9. Opšta patofiziologija krvnog pritiska Arterijska hipertenzija je stanje trajnog povišenja sistolnog pritiska iznad 140mmHg i dijastolnog iznad 90mmHg.mogu brzo dovesti do srčane insuficijencije.febrilnost.napor.Na EKG-u vidi se pravilan QRS komplex.lepršanje i fibrilacija pretkomora i komora-hemodinamski poremećaji zavise od frekvencije i stanja srčaanog mišića.Frekvencija srca je pravilna i veoma brza.javlja se kod:hipotireoze.veće frekvencije od 100 u minuti i normalnim P-talasima. b)ventrikularne prevremene sistole-iznad ili ispod mesta račvanja Hissovog snopa..OPŠTA PATOFIZIOLOGIJA KRVNOG PRITISKA. a)supraventrikularne prevremene sistole nastaju ili u vlaknima pretkomora ili u A-V čvoru.supraventrikulska paroksizmna tahikardija-pretkomore i komore rade isto veoma brzom frekvencijom 2.treći izaziva niz poremećaja.To su: 1.Ako je mišić već ranije bio oštećen. 2. Heterotropne prevremene kontrakcije-najčešće se radi o prevremenim sistolama ili extrasistolama.povišenog intrakranijalnog pritiska.Ima nenormalne Ptalase QRS normalni.Blok II stepena-odlikuje se ispadanjem sprovođenja pojedinih nadražaja.

hronični bronhitis. Vrste: 1.To je efektivni pritisak.aterosklerozne promene-aterosklerozne promene na aorti i ostalim velikim arterijama dovode do smanjene elastičnosti krvnih sudova što može izazvati hipertenziju 4.Mehanizmi za održanje sistemskog arterijskog pritiska-održavanje proporcionalnog odnosa između minutnog volumena srca i perifernog otpora(arterijski pritisak je proizvod minutnog volumena i ukupnog perifernog otpora).Kod Kušingovog sindroma-povećana sekrecija kortizola.hipertenzija u trudnoći-povećano stvaranje aldosterona. Javlja se kod: 1.oboljenja bubrega-kod bubrežne insuficijencije.oboljenja koja izazivaju slabost miokarda. Srednji arterijski pritisak-potiskuje krv kroz cirkulaciju i osigurava zadovoljavajući protok krvi kroz tkiva. Gojaznost.Kod tumora srži nadbubrežne žlezde-povećano lučenje adrenalina i noradrenalina.pasivna plućna hipertenzija-nastaje kada postoje smetnje u oticanju krvi iz pluća kod:postojanja prepreka.pojačano je lučenje aldosterona.Prekomerno unošenje Na je odlučujuće za hipertenziju. 3. Plućna hipertenzija-smatra se povećanjem pritiska u plućnoj arteriji. Mehanizmi za brzu regulaciju pritiska su: *nervna kontrola-baroreceptori *humoralna kontrola-sistem renin-angiotenzin-aldosteron Mehanizmi za dugotrajnu regulaciju pritiska su: *mehanizam za kontrolu pritiska u bubrezima *mehanizam za kontrolu pritiska promenom volumena tečnosti Primarna opšta hipertenzija-genetski uslovljena. 3.Ova hipertenzija može da nastane i kao posledica raznih oboljenja pluća-emfizem.dijabetesne nefropatije 2. Zbog savladavanja povećanog pritiska u plućnoj vaskularnoj mreži dolazi do hipertrofije i dilatacije desne komore srca i na kraju dolazi do njene insuficijencije.kada su sužene zbog patohistoloških promena. Sekundarna arterijska hipertenzija-to su hipertenzije poznatog uzroka.ređe od primarnih i čine 6-10%. 2.Veliki značaj pridaje se retenciji soli i vode.Nikotin deluje hipertenzivno jer dovodi do oslobađanja noradrenalina koji deluje vazokonstriktorno čime povećava periferni vaskularni otpor.oboljenja nadbubrežne žlezde-kod hiperplazije ili tumora kore nadbubrega. .estrogena i kortizola što dovodi do hipovolemije.povećano uzimanje alkohola i duvana doprinose nastanku hipertenzije. Povećanje aktivnosti renina je odgovorno za nastanak reno-vaskularne hipertenzije.Izostavljanje soli i upotrebe salidiuretika dovode do sniženja krvog pritiska.hiperkinetska plućna hipertenzija-nastaje kada se znatno poveća količina krvi koja stalno protiče kroz pluća.opstruktivna plućna hipertenzija-kada se poveća otpor protoka krvi u arterijskom delu plućne mreže:kada su arterije sužene zbog vazokonstrikcije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->