50

dinara

MUŠKE TEGOBE : KOPRIVA I SEME PISKAVICE VRAĆAJU POTENCIJU

broj 63

Oktobar 2011. izlazi svakog meseca

BILJE OLAKŠAVA NUSPOJAVE HEMOTERAPIJE
Reč travara: Goran Radojević

Bokvica i med spas za astmatičare
50 din. • CG 0,70 € • BiH 1,50 KM • MK 30 den. • SLO 1,50 € • CH 3,00 CHF • EU 2,00 €

Najbolja prirodna terapija reume
morska apoteka

Ispovest čitaoca - Aleksa Milutinović:

ALGE

Čajne mešavine tope kamen u bubregu

Sadržaj Lekovito Bilje Oktobar 2011.
6 8
15

Bilje
OSNIVA^-IZDAVA^: Color Media Special
Adresa redakcije: Po{tanski fah: Tel./fax: E-mail:
Glavni i odgovorni urednik: Pomoćnik urednika: Art direktor:

Lekovito

Temerinska 102, 21000 Novi Sad 269 021/489-71-00, 021/489-71-26 lekovitobilje�color.rs
Dijana [korić (dijana.skoric�color.rs) Ranka Bulatović (ranka.bulatovic�color.rs) Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo�color.rs)

REDAKCIJA

SARADNICI
Milena Pilipovi}, Ivana \urovi}, Sandra @ivanovi}, Milena Nikolić

GRAFIČKA PRIPREMA
Grafički urednik: Obrada fotografija: Branka Žarković (branka.zarkovic�color.rs) Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo�color.rs)

LEKTURA I KOREKTURA
Slobodanka [atara (slobodanka.satara�color.rs) Bojana Popovi} (bojana.popovic�color.rs) Angelina ^ak{iran (angelina.caksiran�color.rs)

REDAKTURA PRETPLATA

Polugodi{nja 300 din., godi{nja 600 din.
Tel: E-mail: 021/489-71-00 pretplata�color.rs

[IPAK

HEMOTERAPIJA

REUMA

Direktor:
Advertajzing direktor:

Senior advertajzing menad`er izdanja: Tehni~ki direktor: Direktor korporativnih komunikacija:

Nemanja Vujovi} (nemanja.vujovic�color.rs ) Nenad Meseld`ija (nenad.meseldzija�color.rs) Ivana Petrovi} (ivana.petrovic�color.rs) Sr|an Plav{i} (srdjan.plavsic�color.rs) Milica Mili} (milica.milic�color.rs)

"Color Media Special" je ~lanica

ADVERTAJZING
Advertajzing direktor grupe: Goran Radulovi} (goran.radulovic�color.rs) Strahinja Antoni}, advertajzing menad`er grupe (strahinja.antonic�color.rs) Sne`ana Topoli}, advertajzing menad`er grupe (snezana.topolic�color.rs) Dragan Vu~evi}, advertajzing menad`er grupe (dragan.vucevic�color.rs) Sa{a Ma}e{i}, advertajzing menad`er grupe (sasa.macesic�color.rs) Jelena Nikolin, advertajzing menadžer speciala (jelena.nikolin@color.rs)

18

IMPOTENCIJA

24

GORU[ICA

36

Beograd Adresa marketinga: Tel./fax: Novi Sad Adresa marketinga: Tel./fax:

Obili}ev venac 6/II 011/303-60-68; 334/23-28
Mileve Simić 27 021/6338-321; 6338-456; 6338-677; 6338-222

BRADAVICE

[tampa: Adresa: Tel./fax.: E-mail:

Color Print d.o.o. Mileve Simić 27, 21000 Novi Sad 021/6417-333; 6417-335 colorprint�color.rs

DISTRIBUCIJA
Distri Press d.o.o.
Adresa: Tel/fax: Dunavska 57, Beograd - Stari grad 011/312-93-71; 312-94-46; 312-95-02

CIP � Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 582.099(497.113 Novi Sad) LEKOVITO bilje / glavni urednik Nata{a Veleti}. – 2006, br. 1 – Novi Sad : Color Media Special, 2009, – 30 cm – Mesečno. ISSN 1452-5852 COBISS.SR-ID 214561287

50

ALGE

58

PARFEMI

63

Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax.: E-mail:
Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax: E-mail: Predstavni{tvo i distribucija u Sarajevu: Adresa: Tel: Direktor:

CRNA GORA

"Monte Color" d. o. o. \oka Mira{evića 15, Podgorica Milivoje Ćalić 020/269-029, 206-155, 206-156 montecolor�cg.yu

BOSNA I HERCEGOVINA
"Svet Print" d.o.o. Slobodana Jovanovića 28, Banja Luka Ibojka Milo{ević 051/308-349 svetprint�color.co.ba "Svijet Print" d.o.o. Senada Poturka Sencija 120,Sarajevo 033/768-986 D`afer Olevi}

KOKOS

Prvi put u istoriji štampanih medija na ovim prostorima, čitaoci magazina ”Lekovito bilje” imaju jedinstvenu mogućnost da iz 80 zemalja sveta jednostavnim slanjem SMS poruke lokalnom operatoru mobilne telefonije dobiju na e-mail kompletno izdanje svog omiljenog magazina – od prve do poslednje strane!!! Više informacija potražite na

”LEKOVITO BILJE” U 80 ZEMALJA ŠIROM SVETA!

Novi broj ”Lekovitog bilja” potra`ite na kioscima svakog 25. u mesecu!

NACIONALNA BIBLIOTEKA SARAJEVO – ISSN 1840-2089
Re{enjem Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske br: 6-01-407-28/06, od 28. 12. 2006. godine, "Lekovito Bilje" Banja Luka, upisano je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 534.

Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax.: E-mail: SR Nema~ka: Austrija: [vajcarska:

MAKEDONIJA

"Svet Press" dooel Debarca 3, 10000 Skoplje Kolja Miladinov 02/322-30-64 svet�colormedia.com.mk Axel Springer Vertriebsservice GmbH, Süderstraβe 77, D - 20097 HAMBURG MORAWA PRESSEVERTRIEB GmbH & Co KG, Hackingerstraße 52, A – 1140 WIEN VALORA AG, Hofackerstraße 40, CH – 4132 MÜTTENZ

DISTRIBUCIJA ZA EVROPU

www.portali.rs/kiosk

IZABERITE TEME ZA NAREDNI BROJ
Ukoliko želite da učestvujete u izboru tema za naredni broj magazina ”Lekovito bilje”, ukucajte BILJE (razmak) naziv oboljenja ili biljke o kojoj želite da pišemo (razmak) ime, prezime i adresu i pošaljite SMS na 6945. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. + porezi, dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. + cena osnovnog SMS-a + porezi. Oglašivač A&K d. o. o. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa.

Color Media Special i redakcija Lekovitog bilja ne odgovaraju za sadržaj i istinitost objavljenih reklamnih poruka i preuzetih sadržaja sa pomenutih ili ogla{avanih elektronskih lokacija. Redakcija ”Lekovitog bilja” nije obavezna da vraća i odgovara na primljene rukopise, fotografije i Internet po{tu. Uredni{tvo ne snosi odgovornost za nenamerne i {tamparske gre{ke. Zabranjeno je reprodukovati i koristiti u komercijalne svrhe {tampane sadržaje izdanja ”Lekovito bilje” bez pismenog odobrenja izdavača.
CPG je ekskluzivni partner fonda ECOTOPIA

normalizuje varenje. probiotik koji pospešuje razvoj korisnih bakterija u crevima (bi dobakterije i acido la). prenosi nervne impulse i podstiče rad mišića i srca.spas za DIJABETI^ARE Čičoka ili divlji krompir sadrži inulin.LB INFO Roga~ otklanja STOMA^NE TEGOBE Semenke rogača hiljadama godina koriste se u ljudskoj ishrani. ispitanici su pokazali mnogo bolje rezultate na testovima za proveru vida i mentalnih sposobnosti. Nakon što su pojeli crnu čokoladu. kalijumom. Osim što olakšavaju varenje. Naime. Ovo povrće odličan je izvor kalijuma koji reguliše krvni pritisak. ova supstanca povećava elastičnost arterija i podstiče cirkulaciju. Kakao obiluje avanolom i njegova koncentracija mnogo je veća u crnoj čokoladi. Istraživači sa Univerziteta Riding u Engleskoj testirali su grupu od 30 muškaraca i žena. Pored toga. a može se još naći i u grejpfrutu. semenke rogača snižavaju visok krvni pritisak. pektine i lignine koji deluju blagotvorno u slučaju mučnine i proliva. te poboljšava dotok krvi u mozak i mrežnjaču oka. čičoka je odlična namirnica za dijabetičare. otklanja opstipaciju i sprečava crevne infekcije. obiluje fosforom koji ulazi u sastav kostiju i zuba. Rogač je bogat vitaminima A. dok ga bela sadrži samo u tragovima. uzrasta između 18 i 35 godina nekoliko sati nakon što bi pojeli tablu čokolade. brašno ovog ploda sadrži tanine. neutrališu štetno dejstvo slobodnih radikala. S obzirom na to da prilikom razgardnje inulina ne dolazi do porasta nivoa šećera i insulina u krvi. pa se preporučuje osobama sa viškom kilograma. te reguliše metabolizam. Ispitanici su prvi put konzumirali crnu čokoladu. magnezijumom i proteinima. B3 i B6. D. crnom vinu. Zahvaljujući visokom procentu lignina i polifenola. oporavlja crevnu oru nakon terapije antibioticima. Inače. 4 Lekovito Bilje 10/11 ^i~oka . . gvožđem. a deluju blagotvorno u slučaju astme i alergije. CRNA ^OKOLADA pobolj{ava vid Blagotvornost crne čokolade na zdravlje dokazale su brojne naučne studije: poznato je da ova poslastica snižava krvni pritisak i nivo lošeg holesterola. čime sprečava kardiovaskularna oboljenja i postepeno smanjuje masne naslage. ali i u terapiji digestivnih problema. kao i kalcijumom. brašno se koristi i kao zamena za kakao prilikom pripremanja raznih poslastica. pa se ovo povrće preporučuje osobama koje muči višak kilograma. B1. rogač deluje blagotvorno i u slučaju povišenog holesterola u krvi i ubrzava metabolizam. a drugi put belu da bi se utvrdio uticaj avanola na njihov vid. B2. zelenom čaju i jabukama. Pored toga. ali naučnici su nedavno otkrili i to da poboljšava vid i funkcionisanje nervnog sistema. reguliše nivo triglicerida i holesterola u krvi. Naime.

Pored toga. sadrži i glikozid. gingivitisa i kožnih bolesti. lososu. poboljšava cirkulaciju i deluje kao antibiotik. a koristi se i kao antinagradnog septik u terapiji angine. pospešuje izbacivanje kamena i peska iz bubrega. Pretpostavlja se da su za to odgovorni avonoidi (jedinjenja koja su inače veoma korisna za zdravlje) koji blokiraju enzime u organizmu zadužene za apsorpciju lekova u krvotok. Pored toga. jajima. fosforom. Ovo voće deluje blagotvorno i u slučaju bakterijskih infekcija. Međutim. Ovo naročito treba da imaju u vidu osobe koje koriste antihistaminike. . kontraceptivne pilule. pohvale i zanimljive informacije o lekovitom bilju možete slati na lekovitobilje@color. Sugestije. faringitivikenda u sa. a poseduje i diuretička svojstva.VO]NI SOKOVI umanjuju dejstvo lekova Istraživanja su pokazala da uzimanje pojedinih lekova sa voćnim sokom značajno smanjuje njihovu e kasnost. kalijum. treba imati u vidu da negativan efekat voćnih sokova na apsorpciju lekova traje najviše četiri sata. pa ga treba što češće koristiti u jesenjem i zimskom periodu. primedbe. a upotrebljava se i u slučaju bradavica. glukozu. pomorandže i jabuke. Najveću količinu ovog vitamina stvara sam organizam prilikom izlaganja kože sunčevim zracima. acai bobice sadrže proteine. Rusa ublažava nesanicu i nervozu. u periodu dok se uzimaju lekovi. kao i žuči i pankreasa. sinigrin. te se upotrebljava za ublažavanje bolova u slučaju reume i artritisa. ali ima ga i u ribljem ulju. morozin. tako da osobe koje uzimaju neku terapiju mogu u određeno vreme bezbrižno da ih uzimaju. mlečnom soku veoma oštrog ukusa. dojiljama i deci. kao i Dobitnici hemoroida. takođe. Ovaj sočni plod obiluje i kalijumom. dijabetes i razna kardiovaskularna oboljenja. usporavaju starenje i sprečavaju širenje malignih oboljenja. kupina se pokazala kao odlično sredstvo u lečenju anemije. LB podsetnik Acai Egzotične bobice bogate su antioksidantima koji. B2. Sok od grejpfruta povećava koncentraciju nekih lekova u krvi do potencijalno toksičnih vrednosti. kao i eterična ulja koja mu daju ljutinu. a ustanovljeno je da se to odnosi na gotovo 50 medikamenata. minerale i esencijalne masne kiseline koje pomažu u borbi protiv lošeg holesterola. kupinu treba što češće da konzumiraju osobe obolele od hipertenzije jer snižava krvni pritisak. a koristi se i kao oblog. ekcema i psorijaze. Obiluje vitaminom C. Međutim. Ren ubla`ava REUMATSKE BOLOVE Sada – tema ”Kako ublažiti posledice hemoterapije” 2) Mirjana Malušević iz Vršca – tema ”Alge – lekoviti dar iz mora” Ova začinska biljka ljutkastog ukusa ima široku primenu u toterapiji. a sadrži i fenolane koji sprečavaju oksidaciju LDL holesterola i nastanak ateroskleroze i drugih kardiovaskularnih bolesti.rs Lekovito Bilje 10/11 5 Kupina – ~uvar krvnih sudova Zahvaljujući visokom procentu gvožđa. ova biljka sprečava razmnožavanje bakterija. između ostalog. Dragi čitaoci. magnezijumom. Vitamin D Nedostatak ovog vitamina može da uzrokuje osteoporozu. Naučnici sa univerziteta Zapadni Ontario otkrili su negativan efekat konzumiranja sokova od grejpfruta. ubrzava metabolizam. Pored toga. podstiče varenje i 1) Sandra Sabo iz Novog jača imunitet. Centru zdravlja Kupinovo vino ublažava Izvor anemiju. artritis. ovaj začin podstiče varenje. te razne vitamine. glutamin. kao i vitaminima B1. podstiče izbacivanje toksina. otklanja grčeve bronhija. Zbog obilja kalijuma i niskog sadržaja natrijuma. Ovaj lekoviti začin čisti krv. haringi i skuši. kiseli sulfat. koji sadrži etarsko ulje i razne alkaloide. rusa se ne preporučuje trudnicama. Ren sprečava bolesti disajnih organa i naročito je e kasan u suzbijanju prehlade i gripa. Rusa Ova lekovita biljka prepoznatljiva je po žutom. te izaziva pojačanu sekreciju želudačnih i crevnih žlezda. pa ulazi u sastav raznih čajeva i sirupa. antimikrobne lekove i benzodiazepine. C i PP. creva i žučne kese i pospešuje lučenje žuči. kalcijumom. kao i medikamente za snižavanje povišenog nivoa masnoća u krvi. žuljeva. Ren je poznat po svom antiin amatornom dejstvu.

šipak je nezaobilazan ipak (divlja ruža) je višegodišnji razgranati grm koji dostiže visinu preko dva metra i raste pored puteva. zbog ega se od davnina koriste kao lek protiv infekcija disajnih organa plodovi ove biljke. pa se koristi u aromaterapiji za ublažavanje anksioznosti i depresije. a zatim im se odstranjuju semenke koje se. regeneriše oštećenu kožu i pospešuje proizvodnju novog tkiva. ublažava bore i štetne posledice prekomernog izlaganja UV zracima. dok su još tvrde i imaju tamnonarandžastu boju.BILJKA MESECA Šipak uništava vir GRIPA I PREHLADE Latinski naziv: Rosa canina Blagotvorni sastojci Narodni nazivi: divlji šipak. duge i bodljikave. i provitamin A. B2. K. naročito nakon hirurških intervencija. a zbog izuzetno blagog dejstva odlično je sredstvo za negu nežne kože beba. plodovi šipka imaju široku primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. B3. a sadrže i vitamine P. U fitoterapiji se koriste 6 Lekovito Bilje 10/11 Š Opori crveni plodovi obiluju vitaminom C. ovaj preparat poznat je i kao blag sedativ. pasja ruža. divlja ruža. međusobno isprepletene. ali i za obnavljanje suve i oštećene kose. tanine. melju i mešaju sa ostalim lekovitim biljkama. Takođe. kao i prolećnog umora. Pored toga. šipurak. koji se noću zatvaraju. oporog ukusa. Grane su mu tanke. ova lekovita biljka u svom sastavu ima i flavonoide. U fitoterapiji se koriste za jačanje imuniteta. šepurika Plodovi divljeg šipka obiluju vitaminom C. Pored toga. a zatim se suše u tankom sloju na tamnom mestu izloženom promaji. Često se presecaju napola. Pored toga. sa nazubljenim listićima i gusto raspoređenim ružičastim ili belim cvetovima. B1. koje se beru početkom jeseni. šipurina. u slučaju prehlade i gripa. na rubovima šuma i livada. pasja drača. zbog čega se se koristi i u slučaju ožiljaka. gde se prvenstveno koristi za negu suve kože. aromatične bobice kiselkastog. kojoj vraća neophodnu vlagu i elastičnost. kada se potpuno osuše. Ulje iz semena hidrira ko`u . Eterično ulje šipka ima široku primenu u kozmetici. Ulje šipka upotrebljava se i u lečenju akni i ekcema. limunsku i jabučnu kiseline. pektin i etarska ulja. zahvaljujući visokom procentu retinoične kiseline (vitamina A). Lekovito dejstvo Zahvaljujući visokom procentu vitamina.

Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. a zatim ih osušiti. Interesantno je i to da plodovi izloženi mrazevima postaju mekši i mnogo slađi. samleti i dodavati jelima. pa su idealni za konzumiranje i bez prethodne termičke obrade. Pored toga. plodova šipka i cveta zove. te da je nekoliko puta efikasniji od standardnih lekova protiv bolova u kolenu. * Pomešati po 2 supene kašike sitno iseckanog korena sa rizomom pirevine. a koriste se za pripremu sokova. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. pa sve preliti sa 1. lista matičnjaka. mlade kukurzne svile. lista žal je i cveta zove. Procediti i zasladiti medom po želji. mlade kukuruzne svile. Akutni bronhitis * Pomešati po kašiku sitno iseckanog šipka. Ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. nadzemnog dela troskota. lista rastavića. koje inače obiluju vitaminom E. ručka i večere. pa sve preliti sa 1. kompota. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. Kamen u bubregu Bronhijalna astma * Nakon svakog obroka piti po 2 dl čaja čaja od šipka. ploda šipka. korena sa rizomom pirevine. pupoljaka bora i lista i cveta plućnjaka. Ono što je naročito važno jeste to da se vitamin C iz šipka ne gubi termičkom obradom. ručka i večere. Recepti Dalekovidost * Pomešati po kašiku sitno iseckanog lista peršuna. ručka i večere. troskota. procediti i piti u toku dana. procediti i ostaviti preko noći u zatvorenoj aši. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. nadzemnog dela Lekovito Bilje 10/11 7 . džemova i raznih drugih poslastica. pa sve preliti sa 2 l ključale vode.4 l ključale vode. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista žal je. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. bobica kleke i korena pirevine s rizomom. lečenje urinarnih infekcija i detoksikaciju organizma. izmrvljenih bobica kleke. šipka. Akutna upala jetre * Pomešati po kašiku sitno iseckanog lista koprive. korena koprive i po supenu kašiku lista i cveta bosiljka. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. lista koprive i po 2 kašike sitno iseckanih iglica bora. lista i cveta kantariona. adolescentima i osobama koje se oporavljaju nakon bolesti. naučna istraživanja pokazala su da ekstrakt divljeg šipka blagotvorno deluje u slučaju reume i artritisa. Sirup od šipka se naročito preporučuje deci. plodova šipka i lista matičnjaka. a nakon toga procediti i sipati u aše koje treba ostaviti preko noći na sobnoj temperaturi. sipati čaj u aše i ostaviti ga da odstoji na sobnoj temperaturi tokom noći.5 l ključale vode. a zadržavaju se i ostali hranljivi sastojci. Piti po 2 dl čaja pre i posle doručka.6 l ključale vode. te procediti i piti u toku dana. pa procediti. U tom slučaju. Procediti i piti pre jela po 1 dl čaja. Preliti 3 kašike iseckanih plodova šipka sa 7 dl ključale vode i ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta. lista i cveta kičice. plodova šipka. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Latice divlje ruže takođe su jestive i mogu da se konzumiraju sveže ili kuvane. Piti 10 dana. pa sve preliti sa 1. pa sve preliti sa 1. ručka i večere. lista i cveta hajdučice. ljoskavca.5 l ključale vode. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. lista i cveta podubice. Plodovi divljeg šipka mogu da se konzumiraju sveži ili sirovi. procediti i sipati u aše koje treba ostaviti da prenoće na sobnoj temperaturi. Kamen u `u~i * Pomešati 2 kašike sitno iseckanih cvetnih glavica smilja i po kašiku lista rastavića. U Kini se koriste kao dodatak salatama ili se od njih priprema veoma ukusan džem. * Pomešati kašiku sitno iseckanog ploda šipka i 2 kašike sitno iseckanog cveta podubice. korena koprive.ruse Zdrave poslastice od {ipka sastojak biljnih mešavina koje se upotrebljavaju za izbacivanje kamena iz žuči i bubrega. cvetova zove. najpre treba odvojiti opore semenke.

Prah đumbira mnogo je ljući od soka (trećinu kašičice Pacijentima koji se podvrgavaju hemoterapiji mučnina se može pojačati i zbog stresne prirode bolesti. Pasiflora umiruje napete nerve \umbir smanjuje mu~ninu Koren ove biljke hiljadama godina koristi se kao začin.. I kolači sa đumbirom dobro su sredstvo protiv mučnine od koje pate pacijenti na hemoterapiji. stradaju i ćelije krvi. mono- Koprivom i ehinaceom protiv anemije i infekcija 8 Lekovito Bilje 10/11 . pa ga neki pacijenti uzimaju u kapsulama. pod uslovom da sadrže dovoljnu količinu praha ove biljke. a to su najčešće opekotine koje nastaju na koži i sluzokoži. od vrste kancera. gađenje.mogu se ublažiti preparatima od đumbira. creva. zbog čega je opadanje kose najčešća posledica hemoterapije. kao ni sa lekovima za spavanje. već i zdravo tkivo. čije se lečenje sastoji od hirurškog odstranjivanja tumora. povraćanje. ali i limfocita. tatistike pokazuju da se broj obolelih od kancera iz godine u godinu drastično povećava. pre svega. koprive. jednjaka. smanjujući psihogene stimulatore mučnine. osim psihoterapije. Nije preporučljivo piti nerazređen sok jer je veoma ljutog ukusa. Kašičicu koncentrovanog rastvora sveže biljke (može se nabaviti u biljnim apotekama) razrediti u vodi i po potrebi piti do tri puta dnevno. Osim malignih. koji će uz maksimalan učinak izazvati minimalne neželjene efekte. želuca. ova oštećenja najčešće su prolazna i u većini slučajeva dolazi do regeneracije tkiva.Le^enje te[kih boLesti Biljem protiv posledica S Neprijatne nuspojave citostatika: malaksalost. Uz to. ovi medikamenti vrlo su agresivni i ne napadaju samo zloćudno. a koji lek iz ove grupe će se primeniti zavisi. međutim. ali izazivaju i mnoštvo neprijatnih nuspojava koje dodatno opterećuju organizam bolesnika. Osobe koje imaju kamen u žuči trebalo bi obazrivo da koriste đumbir jer podstiče lučenje žuči. Klinički je dokazano da je ova biljka ljutkastog ukusa odlično sredstvo protiv mučnine. sluzokože usta. To se prvenstveno odnosi na delove organizma čije se ćelije ubrzano dele.. Cilj je da se unište maligne ćelije i spreči njihova deoba i širenje. Prve na udaru su ćelije korena dlake. Zračna terapija takođe uzrokuje neželjena dejstva. Uz njih je preporučljivo uzimati i preparate na bazi lekovitog bilja koji će umnogome doprineti da se što lakše prebrode tegobe izazvane terapijom citostaticima. Eterično ulje đumbira daleko slabije deluje nego ostali preparati od ove biljke. a uz to prepisuju i lekove koji će ublažiti nuspojave ovih medikamenata. Đumbir najefikasnije deluje ako se uzima u vidu soka: sitno naribani koren iscediti prstima. ehinacee. bolovi u mišićima i zglobovima. Preparati od pasiflore ne smeju se uzimati sa barbituratima i drugim sedativima. malaksalost. razmutiti u 1 dl vode). gubitak apetita. bolove u mišićima i zglobovima . naročito one koju izazivaju citostatici. U tom slučaju. povraćanje. ovaj preparat može se uzimati i dok traje hemoterapija. Najbolji izbor je pasiflora koja umiruje napete nerve i olakšava san. Lekar-onkolog određuje kombinaciju citostatika. mogu se koristiti i biljke koje deluju umirujuće. zračenja i hemoterapije. gubitak apetita. Na sreću. koštane srži. ali u tradicionalnoj kineskoj medicini važi i kao moćan lek protiv bolesti organa za varenje.. Nažalost. Gotovo svi pacijenti koji se podvrgnu hemoterapiji osećaju tegobe kao što su mučnina. Po potrebi. što je karakteristika i svih malignih tumora. zbog čega se najređe i koristi. sikavice.. zbog čega dolazi do pada vrednosti krvnih parametara . Citostatici (lekovi koji se koriste u hemoterapiji) uništavaju zloćudne ćelije i usporavaju širenje malignog procesa.eritrocita (crvenih krvnih zrnaca).. citostatici napadaju i ćelije koštane srži.. pa kašičicu žute tečnost razrediti u 1 dl vode i popiti (postupak sprovoditi tri puta dnevno i uvek se koristi svež sok). moderna medicina još uvek nema pravi odgovor na ovu pošast savremenog doba. Agresivni citostatici Postoje brojne vrste citostatika.

dodati supenu kašiku cvetova sleza. kao i citostatici. ali tegobe se ipak javljaju i to u vidu upale i crvenila kože. Postoji nekoliko efikasnih preparata na bazi ovih biljaka. Posledica toga je umor (usled anemije. Piti topao čaj 2-3 puta dnevno do prestanka dijareje. Uzima se supena kašika zajedno sa posnim sirom ili pahuljicama od žitarica. Alkohol iz ovih preparata ne šteti organizmu. kokos…) 10 kapi eteričnog ulja nemačke kamilice 30 kapi eteričnog ulja prave lavande 30 kapi eteričnog ulja niaulija Eterično ulje prave lavande podstiče regeneraciju kože. podstičući stvaranje belih krvnih zrnaca. Arti~oka i sikavica ~uvaju jetru Hemoterapija.5 dl vode. ostaviti da odstoji 10 minuta pa procediti. NAPOMENA: Ehinacea i kopriva ne smeju se uzimati u dane kada se prima hemoterapija! no opterećuje ”laboratoriju organizma”. idealna biljka je sikavica. ostavite da odstoji poklopljeno 10 minuta. Današnji uređaji. a nakon toga namazati kožu uljem koje se priprema po sledećoj recepturi: 100 ml macerata nevena (badem. koji oštećuju njihov DNK i tako ih uništavaju. doza se može povećati. Namočiti gazu i držati 10-15 minuta na mestima izloženim zračenju. 2-3 puta dnevno. 2. List koprive vraća organizmu gvožđe i minerale. jer može doći do interakcije sa lekovima koji opterećuju jetru. ali bi pacijenti osetljiviji na etanol ipak trebalo da se opredele za prvu varijantu. ali i doze koje se propisuju u ovoj terapiji mnogo su bezbedniji nego oni od pre nekoliko decenija. skloniti sa vatre. slične onima koje izaziva UV zračenje. koji se uzimaju istovremeno: 1. Međutim. Stoga je sugestija da se čišćenje biljkama koje deluju na jetru i žuč. Zajedničkim djelovanjem kopriva i ehinacea optimalno će održati krvnu sliku i poboljšati stanje organizma. koja se uzima u dozi od 5 ml u pola čaše vode. pola sata pre jela.a HEMOTERAPIJE cita. Voditi računa da ulje bude sveže. organ koji je zadužen za ”obradu” lekova. Većina preparata sikavice registrovana je kao lek u vidu kapsula ili tableta (uzima se 4-5 tableta ili kapsula dnevno). dok nemačka kamilica i neven imaju snažno protivupalno dejstvo. Ukaže li se potreba za intenzivnijom regeneracijom tkiva jetre. Piti 1-2 kašičice (5-10 ml) rastvorene u vodi. skloniti s vatre i dodati 5-6 kašika listova koprive. deluje povoljno na funkciju bubrega i sprečava njihovo oštećenje izazvano hemoterapijom. tri puta dnevno između obroka. Postupak izvoditi dva puta dnevno. podstiče eritropoezu (stvaranje eritrocita). zbog čega su pojačano osetljive na dejstvo gama zraka. što dodat* Protivupalni uljni macerati biljaka. Potom procediti u staklenu bocu i piti tokom dana. Pošto se ovaj organ brzo obnavlja. jačajući imunološki sistem i podstičući stvaranje krvnih ćelija. List maline otklanja dijareju Ovo je relativno retka nuspojava hemoterapije i lako se sanira čajem od lista maline ili kupine: supenu kašiku listova preliti sa 2-2. Lekovito Bilje 10/11 9 Ćelije raka ubrzano se dele. Infuzija (čaj) od lista koprive i tinktura sveže ehinacee Čaj se spravlja na sledeći način: zagrejati do ključanja 1 l vode. U slučaju težih protokola hemoterapije ili kada je potrebno brže poboljšati krvnu sliku. omega-3 kiseline poboljšavaju opšte stanje organizma. nepovoljno deluje na jetru. gama zraci uništavaju i zdrave ćelije. Oblozi od slezovog cveta Zagrejati do ključanja 1-1. S čajem se mogu piti i probiotici. osećaja pečenja i zatezanja. Ovi preparati nanose se svakodnevno nakon zračenja. osim u slučaju težih toksičnih reakcija. obavi tek nakon završetka svih ciklusa hemoterapije. a najčešća nuspojava jesu opekotine na koži. Koncentrovani rastvor lista koprive i tinktura sveže ehinacee pomešajte 100 ml preparata od koprive sa podjednakom količinom preparata od ehinacee i sipajte mešavinu u bočicu. To je ponekad toliko izraženo da je neophodan prekid hemoterapije. granulocita i trombocita. najbolje između obroka. naravno. odnosno smanjenja broja eritrocita) ili sklonost ka infekcijama (zbog smanjenja broja imunoloških ćelija). Biljni oblozi za ubla`avanje opekotina U terapiji opekotina izazvanih zračenjem koriste se dva tipa preparata: * Vodeni rastvori lekovitih biljaka sa sluzima i protivupalnim supstancama koje štite od isušivanja i iritacije kože.5 dl proključale vode. Blagotvorno laneno ulje Esencijalne masne. pa procediti. poklopiti i ostaviti da odstoji 10-15 minuta. U prohlađen čaj tri puta dnevno može se sipati po jedna kašičica tinkture sveže (nesušene) ehinacee. Ehinacea stimuliše imunološki sistem. odnosno ekstrakt semenki ove biljke. Ne preporučuje se upotreba ovog preparata tokom trajanja hemoterapije. na mesta koja su najviše izložena gama zracima. Kura se može izvesti sa ekstraktom artičoke. Medikamenti koji se koriste u terapiji malignih bolesti usporavaju regeneraciju jetre. poklopiti. prolazna oštećenja uglavnom nisu prioritet među brojnim nuspojavama hemoterapije. Zajedničkim delovanjem koprive i ehinacee očuvaće se opšte stanje organizma. .

otkriva Goran. Odlično je sredstvo protiv anemije. Uz to. neutrališe OLAKŠAVA diSAjne tegObe slobodne radikale i poboljšava funkciju nadbubrežnih žlezda. obnavljaju oštećene ćelije i uspostavljaju optimalno funkcionisanje organa. ”Sirup od koprive obiluje vitaminima i mineralima. Osim što čisti krv od patogenih klica i ’jača’ krvnu sliku. koristeći tehnologiju koja se primenjivala u stara vremena. ovaj napitak uspešno otklanja simptome astme. ublažava artritis i reguliše hormonalne poremećaje”. Takođe. a preporučuje se i u prevenciji respiratornih infekcija”. naglašava travar iz Beršića koji proizvodi i razne vrste sirćeta od divljeg voća. regenerišu bronhije i oštećenu sluzokožu ždrela. Preporučujem ga svima. pušačima i ljudima slabog imuniteta. 10 Lekovito Bilje 10/11 . Potpuno je neškodljiv i ne izaziva neželjene efekte ni nakon dugotrajnog korišćenja. pneumonije i angine. bronhitisa. astavljajući porodičnu tradiciju. trudnice i dojilje”. upale mokraćnih puteva. vije osobe.RE^ FITOTERAPEUTA: GORAN RADOJEVI] ”Sirup od bokvice i meda ima snažno antibakterijsko dejstvo pa brzo i efikasno otklanja upalne procese”. sprečavaju i leče brojne bolesti. tuberkuloze pluća i upale mokraćnih puteva. a zatim preko njih staviti lanenu krpu natopljenu ovom tečnošću. alergijskog rinitisa. to nije sve. Sirće od drenjina uspostavlja normalan rad probavnih organa. ”Sirće od divlje jabuke snižava nivo masnoća u krvi. Lekovite preparate spravlja od pčelinjih proizvoda i planinskih trava. povećava otpornost disajnih organa na Zahvaljujući visokokvalitetnim prirodnim sastojcima. hormonalnih poremećaja. zbog čega je prava blagodet za organizam. ubrzava metabolizam i sagoreva masne naslage pa pomaže u borbi protiv gojaznosti. Efikasni biljni napici Blagodet za respiratorne organe Sirup od bokvice i meda ”Ovaj lekoviti napitak efikasno je sredstvo protiv astme. gojaznosti. regeneriše sluzokožu creva i daje energiju. U njegovoj biljnoj apoteci mogu da se nađu preparati protiv anemije. pneumonije i angine. reguliše krvni pritisak i smanjuje rizik od nastanka ateroskleroze. viška holesterola. ”Ali. Tretman ponavljati na svaka 3-4 sata. laringitisa. dok se epiderm potpuno ne regeneriše. Zbog toga bez bojazni smeju da ga uzimaju čak i najosetljireguliše lučenje hormona i umiruje upalu zglobova.” Goran Radojević 032/ 55-70-656 063/ 89-22-540 Goran Radojevi} savetuje Terapija ko`nih infekcija Bolesne delove kože izmasirati jabukovim sirćetom. a posebno plućnim bolesnicima. kaže Goran Radojević mikrobe i sprečava pojavu respiratornih infekcija. koje obiluje vitaminom C. stomačnih tegoba i bolesti respiratornog sistema. se apifitoterapijom. dok sirće od šipurka. alergijskog rinitisa. bebe. Goranovi preparati deluju višestruko: otklanjaju simptome. ističe Radojević. Ovi prirodni eliksiri jačaju imunitet. bronhitisa. Goran Radojević iz Beršića kod Gornjeg Milanovca već trinaest godina bavi N Budući da aktivni sastojci Goranovog sirupa podstiču izlučivanje sekrecije iz nosa i pluća. po proverenoj recepturi. Sirup od bokvice povoljno deluje i na želudac. ovaj preparat poboljšava cirkulaciju. ubrzava varenje i otklanja čireve. laringitisa.

Uspeh njenog najčuvenijeg proizvoda podstakao je pre dve godine firmu ”Amer” iz Vlahova da na tržište plasira paletu novih čajeva koji sadrže 40% ”Amer čaja”. tablete. rtanjski čaj.LB INFO ČAJ ZA ZDRAV urogenitalni trakt Kompanija ”Amer Prom” iz Vlahova jedan je od vodećih proizvođača fitoterapeutskih i dijetetskih proizvoda. Čuveni AMER ČAJ već dve decenije ostvaruje odlične rezultate u rešavanju problema sa hemoroidima. kreme. Od ukupno 65 ispitanika sa urinarnom infekcijom. a većina njih imala je hronične probleme sa hemoroidima. mokraćnim kanalima i bešikom. šumsko voće i jagodu. kod četrdeset dvoje došlo je do sterilisanja urinokulture ili je broj klica bio dosta smanjen. a od biljnih nanu. a ima i snažno antiupalno dejstvo na tkivo prostate. virusnim i bakterijskim infekcijama urinarno-genitalnog trakta... čiji asortiman obuhvata čajeve. Kompanija posluje po standardima ISO 9001 i HACCP sistema. kamilicu. Većina pacijenata koji su Tokom ispitivanja nisu registrovane nikakve nuspojave niti poremećaji u biohemijskom sastavu krvi. Posle konzumiranja ”Amer čaja” čak 89% pacijenata uspelo je da smanji hronične tegobe. Ova linija obuhvata devet posebnih kombinacija ukusa i mirisa: brusnicu. zeleni čaj i hibiskus. borovnicu. što znači da svi proizvodi podležu strogoj kontroli kvaliteta sirovina. godine u Institutu za urologiju i nefrologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Svi su godinama bez većeg uspeha koristili terapiju koja je uključivala brojne lekove. ”Amer Prom” ima tradiciju dugu dve decenije i nudi proizvode vrhunskog kvaliteta što potvrđuje mnoštvo zlatnih medalja sa raznih sajmova. Lekovito Bilje 10/11 11 . imali problema sa upalom prostate zauvek su se rešili subjektivnih smetnji. Ovaj čaj ublažava probleme sa mokrenjem kod muškaraca. a informacije možete potražiti i direktno kod proizvođača. Spas za hemoroide Smiruje upalu prostate Terapijska efikasnost ”Amer čaja” ispitana je 1997. a veliki broj njih više nije imao problema sa hemoroidima. a studija je obuhvatila 100 pacijenata sa infekcijama urogenitalnog trakta. Ovaj put javilo se 48 pacijenata. masti. Proizvodi iz AMEROVOG programa mogu se naći u svim apotekama. prostatom. Godinu dana kasnije kliničko ispitivanje obavio je i KBC Zvezdara. ambalaže i proizvodnog procesa. dok je kod pet od deset bolesnika koji su bolovali od infekcije pseudomonasom upala znatno ublažena. a njih deset značajno je popravilo nalaz spermokulture.

ukoliko se kamen nalazi niže u ureteru. stanje se samo pogoršavalo. uzrokujući veoma jake bolove koji mogu da izazovu povraćanje i gubitak svesti. međutim. ”Bolovi u donjem delu stomaka bili su nesnosni i u jednom trenutku samo sam osetio da su mi se noge ’odsekle’ . a bolovi su skoro prestali. Posle nekoliko meseci kamen se o stvaranja kamena u bubregu dolazi usled zastoja mokraće i raznih infekcija. Ponekad se javljaju nadutost. Zaposleni u apoteci preporučili su mi dve mešavine. Aleksi su prepisali lekove i otpustili ga na kućno lečenje. Ako se kamen zaglavi u mokraćovodu. Kada sam otišao na snimanje. Lekari su konstatovali da se kamen u bubregu pokrenuo i da hirurški zahvat nije potreban. priča Aleksa i da ne mogu da stojim. Od bola pao u nesvest Zdravstveni problem Alekse Milutinovića kulminirao je kada je jednog dana na radnom mestu iznenada dobio napad bola od čije se jačine onesvestio. kao i učestalo. Šiljasti kamen prilikom pomeranja oštećuje sluzokožu bubrega i mokraćne kanale. ustanovljeno je da imam dva kamena u 12 Lekovito Bilje 10/11 D kamen u bu bubregu. a bolovi su skoro prestali. koje se uzimaju naizmenično. ”Setio sam se da mi je kolega sa posla pričao o svom bratu koji je sličan problem rešio čajevima čuvene travarke Matije Paunovski.ISPOVEST ^ITAOCA: AlEkSA MIluTInOVI] Čajne mešav ”Već prve večeri nakon uzimanja Matijine biljne terapije osetio sam poboljšanje. priča Aleksa. Novosađanin Aleksa Milutinović godinama je patio od kamena u bubregu. pio razne čajeve. ali oskudno mokrenje. gasovi i opstipacija. Već prve večeri nakon uzimanja terapije osetio sam poboljšanje. kao i ’Petestil’ kapi i sirup. Jedva stojeći na nogama. to nije dalo nikakve rezultate”. Lečio sam se antibioticima. a u mokraći su primetni tragovi krvi. neophodna je operacija jer pritisak urina u bubregu može uzrokovati potpuno propadanje ovog organa. ”Moji problemi sa bubrezima počeli su sa infekcijom ešerihijom koli koje nikako nisam mogao da se rešim. Pao sam u nesvest i sledeće čega se sećam bila je bolnička soba u kojoj sam bio priključen na infuziju”. Pozvao sam ga i on mi je rekao da u Novom Sadu postoji biljna apoteka u kojoj se prodaju njeni biljni preparati. opisuje Aleksa svoje neprijatno iskustvo. Posle nekoliko meseci kamen se toliko smanjio da sam ga sa lakoćom izbacio putem urina”. otišao sam tamo po pomoć. ali uzalud. Prvi simptomi bolesti obično se javljaju nakon tridesete godine života i najčešće je u pitanju bol koji može da bude izazvan fizičkim naporom ili udarcem. Dobio sam lekove. Godinama sam osećao peckanje pri mokrenju i povremene bolove sa strane. koji se piju tri puta dnevno. od stomaka ka kičmi.

alergije. Više o tome saznajte na našoj stranici sa poklonima. U četrdesetoj godini dijagnostikovan joj je tumor materice u poodmakloj fazi. sinusa. u prirodi nema leka. Jedan od naših čitalaca takođe će imati priliku da isproba čudesni PRIMED 5. pre pola godine. biljna kapi. ulja. Nema oboljenja za koje Pobedite malokrvnost PRIMED 5 je potpuno prirodan preparat protiv anemije. sirupi. U tom momentu. Njegovi sastojci stimulišu stvaranje eritrocita. Sve informacije se mogu dobiti putem brojeva telefona: 021/6338-510 i 063/8044-770 ubregu Riznica zdravlja U biljnoj apoteci ”Matija Paunovski” koja se u Novom Sadu nalazi na Bulevaru oslobođenja 15. Pošto sam dojila. nisam smela da koristim veštačke preparate protiv anemije pa sam uzela PRIMED 5. a serumskog gvožđa na 7. koji podstiče fizički. Broj eritrocita pao mi je na dva i po miliona. Travarka svetskog glasa Matija Paunovski je najpoznatiji fitoterapeut na prostoru bivše Jugoslavije i jedan od retkih koji su svoje znanje o lekovitom bilju i travama usavršili izlečivši sami sebe. pa se može pohvaliti time da je počasni član Američke asocijacije prirodne medicine. žuči. Iskustvo korisnice “Zbog obilnog krvarenja tokom porođaja. Zahvaljujući tome. ali i oni namenjeni terapiji bolesti jetre. Osim što mu se istopio kamen u bubregu. smanjuju osetljivost organa za varenje na alergene i podstiču izbacivanje suvišne tečnosti iz organizma. povećavaju nivo hemoglobina i gvožđa u krvi. Njen rad nije ostao nezapažen ni u svetu. Prognoze lekara bile su veoma loše. dijabetesa. mogu se pronaći svi čuveni preparati ove travarke: ”Petersil” .med sa biljnim dodacima koji pomaže u slučaju upale prostate. Svako jutro pre doručka otapala sam u ustima kašičicu tog melema. ubrzavaju cirkulaciju i jačaju zidove krvnih sudova. ističe Danijela Huđec iz Inđije. Matija je odlučila da ceo svoj život posveti proučavanju lekovitog bilja i da pomaže ljudima da rešavaju zdravstvene probleme. ”Eden” biljni eliksir za dug i zdrav život. štitne žlezde. priča Aleksa. astme. probave i brojnih drugih. tablete. Uz to. poremećaja cirkulacije krvi. intelektualni i duhovni razvoj dečjeg i odraslog organizma. dijagnostikovana mi je anemija.vine tope potpuno istopio pa sam ga sa lakoćom izbacio putem urina”. ali i brojni drugi čajevi. Počela je da koristi prirodne preparate na bazi lekovitog bilja i već nakon osam meseci lekari su konstatovali da se tumor potpuno povukao. potpuno regenerisao mokraćne i bubrežne kanale koji su godinama bili izloženi infekcijama. PRIMED 5 blagotvorno deluje na probavni trakt i ublažava simptome gihta.3. kao i Svetske organizacije za preventivnu i alternativnu medicinu. poboljšavaju rad želuca. napravljen od visokokvalitetnih pčelinjih proizvoda i organskog bilja. Milutinović je koristeći preparate Matije Paunovski. Lekovito Bilje 10/11 13 . reume. nivo hemoglobina spustio se na 92. indirektno. ali Matija nije ustuknula pred opakom bolešću. a u Matijinoj apoteci mogu se naći preparati koji rešavaju probleme u vezi sa ženskim reproduktivnim organima. a nakon dva meseca krvna slika mi se normalizovala i znatno sam ojačala”. bubrega i bešike.

14 Lekovito Bilje 10/11 .

zbog čega su tegobe reumatiLekovito Bilje 10/11 15 . šu i postanu nepokretni.bolovi i otežana pokretljivost udova . mišiće i nerve.postaju mnogo izraženiji.strujati. teći). nakupljajući se u zglobovima i mišićima. a najčešće se javlja između tridesete i pedesete godine života. i melemima i čajevima od lekovitog bilja Za reumatizam se znalo još u antičko doba i smatralo se da ga uzrokuju bolesni telesni sokovi koji se slivaju iz mozga u telo. Promena atmosferskog pritiska i spoljne temperature. Osim lekova koje propisuje zvanična medicina. vlažan vazduh i hladnoća. zglobove. proticati.TEMA BROJA Najbolja prirodna TERAPIJA REUME R S prvim jesenjim kišama i hladnoćama. mogu da se deformieuma je bolest motoričkog sistema koja napada kosti. tetive. koji ukoliko bolest poprimi ozbiljniji tok. nepovoljno utiču na receptore za bol. Ovu bolest karakterišu otečeni i bolni zglobovi. Otuda i potiče naziv reumatizam (grčki . tegobe se mogu ublažiti odgovarajućom ishranom. simptomi reume .

a potom isprati. tegobe postaju sve neprijatnije. Kura podrazumeva i oblog: glina se izmeša sa toplom vodom dok se ne dobije fina masa poput testa za krofne. Pojedine namirnice ubrzavaju izbacivanje kalcijuma iz kostiju. pa ćelije koštane srži dospevaju do njih stvarajući novu hrskavicu usled čega prestaju bolovi. a potom procediti i dodati 100 g zelene gline. uvije gazom i peškirom i ostavi da stoji cele noći. . .ne smeju da prave nagle i brze pokrete. * Sa eteričnim uljima U pastu spremljenu prema prethodnoj recepturi (gavez i glina). terapija koju propisuje savremena medicina. javljaju se otok. a osim adekvatne garderobe preporučuje se i nošenje vunenog zavoja oko bolesnog zgloba. crvenilo i velika osetljivost na pokret ili dodir. Reumatičari moraju da vode računa o načinu na koji se kreću .kašičicu gospine trave (Macerata kantariona). Nije preporučljivo oblog držati preko noći. Prvo mesto na listi poželjnih namirnica zauzima povrće. držati dvadesetak minuta. Bolesnik ne obraća pažnju na ove signale jer bol tokom dana prestaje. Oboleli ne sme da dozvoli da mu zglobovi dugo budu nepokretni. Naneti toplu pastu na bolno mesto. a za tretman je dovoljno izdvojiti pola sata. naročito kupus i 16 Lekovito Bilje 10/11 . pokretljivost zgloba sve Simptomi Reumati~ari moraju da vode ra~una o na~inu na koji se kre}u . vežbe. jer ~ak i bezazlena `urba uz stepenice mo`e uzrokovati nesnosne bolove je slabija.10 kapi eteričnog ulja ruzmarina cineola. bez mešanja i treskanja. jer čak i bezazlena žurba uz stepenice može uzrokovati nesnosne bolove. umotati zavojem ili gazom i držati dvadesetak minuta. u kombinaciji sa tradicionalnim metodama pomoći će da tegobe budu podnošljivije. ali mnogo je onih koje pomažu u ublažavanju tegoba. šlag i svinjsku mast.Tema bRoja: bolesTi moToRi^kog sisTema čara najizraženije u jesen i zimu. masaža i kupke.u zglobu se izbuše male rupe. koji se obično javljaju ujutro. što otežava hod. Obolelom je ponekad teško da izvodi i najjednostavnije radnje kao što su umivanje i tuširanje. kao što su orto- Va`nost ishrane U lečenju reume važnu ulogu ima i ishrana. Le~enje reume Terapija reume traje do kraja života. Takođe. Naneti oblog dok je topao. Smesu dobro izmešati. zajedno sa fizikalnom terapijom. toplim oblozima i podvodnom masažom. Gojazne osobe treba postepeno da smanje telesnu težinu.ne smeju da prave nagle i brze pokrete. jer može da iziritira kožu. Ostaviti da se u toku noći sama rastopi. Ponekad je prisutan i bol u leđima. neke doprinose okoštavanju zglobova. Vremenom. koji se širi duž noge. pa mešati dok ne nastane fina. dodati: . saunom. U slučaju oštećenja hrskavice. daje izražene simptome: uglavnom se radi o slabijim bolovima u zglobovima. nakon ustajanju iz kreveta. gusta pasta. Masa se nanese na bolno mesto. fizička aktivnost (osim odgovarajućih vežbi preporučuje se i plivanje u toploj vodi) ima veliki značaj u terapiji reume. Svake večeri drvenom kašičicom sipati zelenu glinu u čašu hladne vode. koriste se metode za rasterećenje obolelog zgloba. a njen cilj je da se spreči upala. U 3 dl vode 10 minuta kuvati 2 supene kašike korena gaveza. u novije vreme primenjuje se hirurška intervencija . .10 kapi eteričnog ulja limunskog eukaliptusa. koje na kraju dovode do nepokretnosti pacijenta. Reumatska oboljenja u poodmaklom stadijumu mogu da izazovu velike deformacije zglobova ili kostiju. Ujutro promešati rastvor drvenom kašičicom i popiti pre jela. koji su po sastavu belančevine i pacijentima se najčešće daju u obliku injekcija. ublaže bolovi i očuva pokretljivost. Neophodno je izbegavati ”jaku hranu”. jer višak kilograma dodatno opterećuje zglobove kukova i nogu. Postoje novi lekovi koji deluju direktno na upalni proces tako što blokiraju citokine (prenosioce nervnih impulsa koji podstiču upalu). poput punomasnih sireva i suhomesnatih proizvoda (naročito salamu). pedska pomagala. Pacijentima sa blažim oblikom reume stručnjaci savetuju da smanje opterećenje bolesnog zgloba i ne nose teret u ruci u kojoj se javlja bol. naneti na bolno mesto. Korisno je i utopljavati se. a ne bi trebalo jesti ni žumance.10 kapi eteričnog ulja borovnice. Ujutro se ispere mlakom vodom. * Efikasna tronedeljna kura Stari narodni recept preporučuje veoma efikasnu tronedeljnu kuru glinom. Iako reuma ne može da se izleči. Bolest u početnoj fazi ne Glina ubla`ava tegobe * Sa lekovitim biljem Ovaj oblog ublažava reumatske bolove.

kao i mikroelement bakar.U litru vode nekoliko minuta kuvati 40 g celerovog lišća. Dobijenim uljem masirati bolna mesta. borovnice) blagotvorno deluje na reumatičare. naliti do vrha maslinovim uljem. odgovornu za nastanak reume. neuralgijama. * Kupus . ribizle. badem) obiluju vitaminom E i nezasićenim masnim kiselinama koji ublažavaju upalne procese. Suvi plodovi (smokve. * Celer . U antireumatske masti često se stavlja i etarsko ulje ruzmarina. šljive) i jezgrasto voće (orah. jer sadrži dosta vitamina E. pasulj. grašak. a potom tu tečnost utrljavati na obolela mesta. limun. zatvoriti i čuvati 30 dana na suncu. Poklopiti i ostaviti da se prohladi. Dobro zatvoriti i držati na toplom mestu 40 dana. prijatno hladi kožu i ublažava neprijatni osećaj peckanja u obolelom zglobu.Odstraniti debele žile sa lista. deluju protivupalno i antiseptički. Osobe koje imaju genetsku predispoziciju za reumu. Mentol ima blago analgetsko dejstvo. Ovi preparati primenjuju se u slučaju bolova u ^ajevi i oblozi * Čičak . Oblog menjati tri puta dnevno.U litar hladno ceđenog maslinovog ulja dodati deset kašika sitno iseckanog svežeg orahovog lišća.5 l (bez sabijanja) napuniti cvetovima jorgovana. kao i kamfor. pre svega konzumiranje alkohola. zbog čega dolazi do bolje ishranjenosti tkiva. 2 g ulja origana i 60 g tinkture ruzmarina. Kapsaicin iz ljute paprike stimuliše cirkulaciju i pruža prijatan osećaj toplote. lumbagom. dobro zatvoriti i držati na suncu 15 dana. Ulje procediti i pomešati sa jednakim delom dobre lozove rakije i time masirati obolela mesta. pa dopuniti do vrha hladno ceđenim maslinovim uljem. pre svega losos. kajsije. * Orah . * Jorgovan .Teglu od 1. Preventiva Antireumatske masti Da bi se sprečila pojava reume. obezbeđujući im optimalnu pokretljivost. Ulja za masa`u * Orah . Sve zajedno sipati u staklenu ašu i držati mesec dana na sunčanom mestu. tetiva i zglobova.mahunarke. koji zbog svog sastava blagotvorno utiču na rad zglobova. kao i citrusi (pomorandža. lešnik. Postupak ponavljati nekoliko dana dok bolovi ne prestanu. kao i povećanja pokretljivosti. sportskim povredama. kao i goveđe i svinjsko meso. neophodan je redovan san (minimum šest sati dnevno). dok etarska ulja eukaliptusa. jer sadrže supstancu purin. drenjine. mente i bora. * Kantarion i ruzmarin . Dobijenim uljem mazati i masirati obolela mesta. Razviti ga oklagijom. Reumatičari bi trebalo da konzumiraju što više integralnih žitarica i da izbegavaju proizvode od belog brašna. Držati je na osunčanom ili toplom mestu mesec dana i mućkati je više puta dnevno. neophodno je iskoreniti loše životne navike.Litarsku ašu do četvrtine napuniti cvetom i listovima lavande. grejpfrut. Svaki dan ašu promućkati nekoliko puta. Postoje brojne antireumatske masti od lekovitog bilja čiji aktivni sastojci ubrzavaju cirkulaciju. Preporučuje se i svež krastavac koji treba jesti sa korom. kupine. Umotati bolno mesto (preko lista) suvom lanenom krpom i pričvrstiti zavojem. uz povremeno mućkanje. mišićima i zglobovima izazvanih artritisom.Pomešati litar nera nisanog maslinovog ulja i 10 velikih kašika isitnjenog orahovog lista i usuti u staklenu bodu.U litar maslinovog ulja staviti 100 g suvog lista i cveta kantariona i 50 g lista ruzmarina. raširiti na vunenu krpu i na to gusto posuti ljutom paprikom i preliti maslinovim uljem. skušu i tunu. Ostaviti poklopljeno 10-15 minuta i procediti. trebalo bi bar pola sata dnevno da provode na suncu i svežem vazduhu i da svakodnevno upražnjavaju fizičku aktivnost: jutarnja gimnastika. Pored toga. Kuru sprovoditi mesec dana. Bobičasto voće (maline. smanjenja bola i otoka. nekoliko puta dnevno. a potom ga izvaljati ašom i priviti na obolelo mesto. Lekovito Bilje 10/11 17 . * Lavandino ulje .Kašiku sitno naseckanog korenja i lišća čička kuvati pet minuta u 1/2 l vode. * Tinktura za masažu . povremeno promućkati. vožnja biciklom i plivanje pospešuju rad mišića. * Paprika . a to važi i za morsku ribu. kafe i cigareta. Ovim oblogom previti bolno mesto i ostaviti da odstoji 12 sati. mandarine).U svež kvasac dodati slabo zaslađeno mleko i brašno pa umesiti meko testo. urme. koja se pretvara u mokraćnu kiselinu. kleke i sibirske jele. bolovima i otokom usled nagnječenja i iščašenja. Nipošto se ne smeju zanemariti lična higijena i adekvatna odeća koja ne sme da bude tesna niti napravljena od veštačkih materijala. Ovim melemom se masiraju bolna mesta. a potom procediti i piti mlako. Čaj piti po dve kašike ujutro i uveče. trčanje. sočivo i iznutrice.Izmešati 40 g tinkture đumbira. Ulje procediti i koristiti za masiranje obolelih mesta. išijasom.

Zbog ~ega nastaje? Kopriva i seme piska I Ovaj problem pogađa sve veći broj muškaraca i najčešće je psihogenog porekla. reč je o primarnoj impotenciji. Postoje primarna. ali dešava se i da je uzrokovan određenom bolešću. 18 Lekovito Bilje 10/11 stanja. Osim lekova koje propisuje zvanična medicina. sekundarna i selektivna impotencija. od psihičkih do zdravstvenih. postoji i selektivna impotencija kada muškarac s nekim ženama može imati zadovoljavajuću erekciju i seksualni odnos. dok su kod starijih muškaraca Impotencija može da bude posledica raznih bolesti i LEČE impotEnc mpotencija ili erektivna disfunkcija označava nesposobnost održavanja erekcije koja je dovoljna za polni odnos. najčešće izazivaju erektivnu disfunkciju kod mlađih osoba. uprkos očuvanoj seksualnoj želji i pokušajima sa jednom ili više partnerki. a neretko su to i gojaznost. Sekundarna ili stečena impotencija javlja se nakon dužeg ili kraćeg razdoblja uspešnih seksualnih odnosa sa zadovoljavajućom erekcijom. Učestalost se povećava sa životnom dobi: oko 5% muškaraca u četrdesetim godinama i 15-25% onih koji su prevalili šezdesetu suočava se s ovim problemom. Osim toga. Psihološki problemi. živaca i arterija u blizini penisa. u terapiju svakako treba uključiti i lekovito bilje Uzrokuju je mnogi faktori. kao što su oštećenje arterija. glatkih mišica i fibroznog tkiva.Mu[ke tegobe uglavnom u pitanju zdravstveni problemi. najčešće tokom operativnog . a s drugima ne. kako tvrde stručnjaci. pušenje i preterano konzumiranje alkoholnih pića. Ukoliko muškarac nikada nije ostvario seksualni odnos ili ima smetnje erekcije od početka polne zrelosti ili seksualne aktivnosti.

5 dl tri puta dnevno. Ujutro kuvati na tihoj vatri 15 minuta. za razliku od polne nemoći uzrokovane psihogenim faktorima. U šolju kipuće vode potopiti 12-15 crvenih bobica sakupljenih nakon što biljka uvene. Preporučuje se doza od 500 mg vitami- na C dva puta dnevno.zahvata na prostati. kod koje je jutarnja erekcija konstantno prisutna. Napomena: vino mora da bude od grožđa. bubrežni bolesnici. injekcije koje šire krvne sudove. pomažu suplementi koji sadrže ulje žutog noćurka zbog esencijalnih masnih kiselina koje pospešuju cirkulaciju. procedi kroz gustu tkaninu i na 1. Pogrešno se veruje da alkohol opušta i jača potenciju . Druge nedelje po 20 kapi. Vitamin C vraća krvnim sudovima elastičnost. Zatim se ostavi da odstoji dve nedelje. pre spavanja napraviti traku od jednoslojne papirne maramice i obmotati je relativno čvrsto oko penisa. a dovoljno je posvetiti im nekoliko minuta dnevno. Zdrav muškarac imaju nekoliko erekcija tokom sna. Suplementi i vitamini U terapiji polne nemoći koriste se i suplementi. Uzima se uvek uz obroke zbog lakše apsorpcije. hormone. Uzeti 4 kašičice samlevene kore smreke. sve dok se ne popije cela količina. Piti po 1-1. Ostaviti da stoji preko noći. sredstava za smirenje. Omega-3 masne kiseline iz ribljeg ulja ili ulja semena lana takođe poboljšavaju cirkulaciju. ali i povrede penisa. Smreka je takođe efikasno sredstvo za lečenju potencije. ali i pušenje i preterano konzumiranje alkohola. Lekovito Bilje 10/11 19 Ni{ta bez relaksacije . koja može nastati i usled upotrebe određenih lekova poput antihipertenziva. ali smanjuje polnu moć. Smatra se da ova biljka podstiče požudu i da njeno seme. bar 6-8 sati dnevno. cimetidina (lekova protiv čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu). pre svih manjak testosterona. Da bi se utvrdilo da li je erekcija izazvana psihogenim ili organskim faktorima. antidepresiva.5 dl alkohola. vekovima zastupljeni u tradicionalnoj medicini mnogih naroda. šoka ili neprijatnog događaja.on samo povećava libido. a dobijena smeša meša se sa podjednakom količinom 40-procentnog alkohola. Za bolju potenciju koristi se i seme piskavice. Preparati na bazi cinka pozitivno utiču na proizvodnju hormona. vitamini. anksioznost i ljutnja dovode do povećanog lučenja adrenalina koji onemogućava postizanje erekcije. U 1/2 l vina sipati 5 kašika semena koprive i kuvati 5 minuta. nikako veštačko. jer umor de nitivno smanjuje sposobnost postizanja erekcije. Ako je papir ujutro pocepan. Narodni lek Simptomi CIJU avice Impotencija ” na psihičkoj bazi” nastaje iznenada. stručnjaci savetuju što više sna. potopiti u pola litra vode i ostaviti da odstoji preko noći. a ponekad se praktikuje i hirurški zahvat. u lečenju impotencije koriste se i biljni preparati. potreb- Impotenciju karakterišu nemogućnost postizanja određene čvrstine penisa i sposobnost održanja erekcije. a uzima se sat vremena pre ili dva sata nakon obroka. Specijalista će u tom slučaju prepisati određene lekove. minerali. a ako traje duže od tri meseca i ne može se dovesti u vezu sa nekim stresnim događajem. treće po 30. obezbeđujući veći dotok krvi u penis. što je dobar znak. U rešavanju problema sa impotencijom. postojala je noćna erekcija. a zatim spojiti njene krajeve. Impotenciju mogu izazvati i hormonalni poremećaji. Piti po 1/4 čaše. Prve nedelje pije se po 10 kapi razblaženih sa kašikom vode. Homeopatija U homeopatiji se za lečenje impotencije koristi esencija od svežeg donjeg dela stabljike žutog lokvanja koja se melje u mašini za mlevenje mesa. Svakodnevno se uzimaju po 2 kašičice ribljeg ulja ili jedna supena kašika ulja semena lana. na je intervencija urologa.. 3 puta dnevno. ukuvano sa vinom ili dodato u neko jelo sa lukom i jajima. vakuum terapiju. alkoholom ili zdravstvenim stanjem. Dnevna doza ovog suplementa iznosi 15-30 mg dnevno. Jedan od indikatora impotencije izazvane nekim organskim poremećajem jeste izostanak erekcije nakon jutarnjeg buđenja. alkoholičari i osobe koje boluju od multiple skleroze i ateroskleroze. lekovima.5 dl dobijene mase dodaje se 3. Osim terapije medikamentima. u većini slučajeva pate od erektivne disfunkcije. U našem narodu. Stres. Neke od meditativnih tehnika relaksacije mogu da budu od velike pomoći. jača polnu moć.. kao posledica neke traume. kao i kičmene moždine. Lečenje traje dugo. a osim toga snižavaju nivo holesterola i sprečavaju sužavanje krvnih sudova. naročito testosterona. Ku}ni test Za dobro seksualno zdravlje. kopriva se često koristila kao lek protiv polne nemoći. Ohladiti i piti po 1/2 dl pre spavanja. Dijabetičari. a počevši od pete po 50 kapi. zbog čega se oni lakše šire.

pušenje. dve do tri šolje čaja. slatkiši. ali ukoliko se baš mora . Pravilna ishrana i upotreba lekovitih trava od ključnog su značaja za rešavanje ovog problema ako je upala u početnom stadijumu. dve do tri šolje čaja. godine. i odraslih i dece. pije se tokom celog dana pomalo. koju je Leposava izdala 2008. ”Protiv upale tankog creva propisujem čaj od bokvice. nane i kima. Međutim. loše navike prenosi i na svoje potomstvo. bolesnici koji godinama pate od kolitisa moraju bar pola godine koristiti čajeve. Supena kašika ove mešavine prelije se vodom i kratko prokuva. poslom koji je tradicija u njenoj porodici. naglašava Leposava. ”Lenja creva veoma su 20 Lekovito Bilje 10/11 Upala debelog creva Kolitis ili upalu debelog creva karakterišu bolovi u stomaku i proliv koji . Ukoliko se pacijent javi na vreme i Hajdučica i sladić MELEM ZA probAvnE orGAnE Lenja creva mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. ishrana savremenog čoveka nipošto se ne bi mogla nazvati izbalansiranom. edijatrijska sestra u penziji Leposava Mirić iz Niša već 30 godina uspešno se bavi travarstvom. petoprsta. a što je najgore. što je uz dugogodišnji rad sa decom iznedrilo knjigu ”Prirodno lečenje dece biljem”.. matičnjaka. Ne bi ga trebalo sladiti. alkohola. ^aj protiv proliva Osobe koje imaju problem sa probavom. a najčešći izazivač ove bolesti je trovanje hranom.. kore hrasta i lista ili ploda borovnice. P Upala tankog creva Katar ili upala tankog creva manifestuje se prolivom. mesne prerađevine pune konzervansa i aditiva. ne sadrži gnoj i krv. Knjiga je namenjena svima koji veruju da u prirodi leži tajna večne mladosti. Kada se ohladi.. Kada se ohladi. Procediti i prvi dan piti umesto vode. godine završila je kurs za fitoterapiju. Brza hrana. ali i voditi računa o ishrani”. u gutljajima. 1991. ”U tom slučaju preporučujem mešavinu hajdučke trave. Uzimati ovaj čaj i narednih 3 do 7 dana i proliv će pre nestati. kamilice.. pije se tokom celog dana . situacija se smiruje za nekoliko nedelja. prvenstveno na probavu. ali sadrži priličnu količinu sluzi. u gutljajima. Za ublažavanje tegoba Leposava savetuje sledeću biljnu kombinaciju: 20 g borovnice 25 g divlje jabuke list divlje kruške suv šipurak drača Supenu kašiku mešavine preliti šoljom vrele vode i ostaviti da odstoji dva sata.valja koristiti isključivo med”. arsenom ili lekovima. a probava će se sasvim regulisati. zbog čega se ovaj poremećaj ne sme zanemarivati. Sve to može uzrokovati hroničnu upalu debelog ili tankog creva. ali i čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu”. Ni ovaj čaj ne bi trabalo sladiti. U želji da usavrši znanje koje su joj preneli roditelji. Supena kašika ove mešavine prelije se vodom i kratko prokuva. ali i prekomerno uzimanje lekova. bolom i napetošću u stomaku. često pate i od proliva. Ako je upala u početnoj fazi. tvrdi Leposava. ali u malim gutljajima. Leposava problem rešava za 21 dan. uglavnom nije obilan. negativno utiču na celokupno zdravlje. teškim metalima.RE^ TRAVARA: LEPOSAVA MIRI] čest problem. kantariona. Glavni razlog za poremećaj metabolizma i varenja jeste nepravilna ishrana. Nepravilna ishrana priziva bolest Uprkos tome što živi u izobilju.

napravljen od najkvalitetnijeg lekovitog bilja i p elinjih proizvoda. a prilikom promene vremenskih prilika i godišnjih doba više ne osećam tegobe. Ključ je u redovnom korišćenju preparata i verujem da mom organizmu ’Ivina mast’ izuzetno prija. uspešno le i grip i prehladu ma koji nas redovno zovu i šalju pisma. što nas motiviše da budemo još bolji. ’Ivinu mast’ po preporuci prijatelja koristim već tri godine. da bi sa nama podelili svoja iskustva. Mislim da je dobro i to što sam nastavio da koristim ’Ivinu mast’. gripa i prehlade. kijavicom. jer mi prevencija uliva sigurnost. čak i kada su se simptomi povukli. a sve moje tegobe postale su prošlost. psorijaze. visokom temperaturom. srdačno vas pozdravljam. Ono na šta smo posebno ponosni jeste prisan i interaktivan odnos sa korisnici- crvenilom u licu i očima. čak sam u jednom trenutku odlučio da se podvrgnem operaciji krajnika. ali i kao preventivno sredstvo. Danas. U nadi da ćemo produžiti saradnju. Sadrži odabrano lekovito bilje i pčelinje proizvode. reume. kombinovane u zavisnosti od vrste zdravstvenog problema. upalom krajnika i sličnim tegobama. Do sada je pokazala veliki uspeh u terapiji akutnih i hroničnih infekcija disajnih puteva. Kada mi je stigla prva porudžbina ’Ivine masti’. opekotina. Dugo sam se mučio sa čestim prehladama. S poštovanjem Mikica Usianović” Lekovito Bilje 10/11 21 . odmah sam počeo da je uzimam i mogu vam reći da su se prvi rezultati pokazali veoma brzo. vina mast” ima potpuno prirodan sastav i širok spektar dejstava. Tako smo u februaru primili pismo od gospodina Usianovića koji je naš korisnik već tri godine: ”Poštovani gospodine Martinoviću. Zbog specifičnosti posla (po profesiji sam vojno lice) ’Ivinu mast’ uvek nosim sa sobom.blagodet za DISAJNE PUTEVE I Ovaj preparat. posle tri godine. apsolutno sam zdrav i srećan čovek.LB INFO Ivina mast . ali sam se u poslednjem trenutku predomislio.

a odabrane trave i njihovo pažljivo kombinovanje usmerene su na pojedinačne tegobe. jer verujemo da nešto što nas je stvorilo može samo da nam pomogne. viškom kilograma. odlučio je da se osim prodajom zdrave hrane bavi i proizvodnjom domaćih organskih čajeva i time još više doprinese misiji da naš kraj. ženske bolesti. nikako da naškodi. ali i sve druge koje smo pažljivo spravljali za vas. onu koja se prenosila sa kolena na koleno i kojoj se zbog dobrih rezultata i danas veruje. kako bi napravila najkvalitetnije proizvode i ulepšala vam život delatnosti. Sve sirovine za čajeve potiču sa obronaka planine Jastrebac i pažljivo su upakovane u mešavine koje deluju na različite tegobe: probleme sa jetrom. Samo ime asocira na posvećenost. region i celu zemlju okrenemo lepšem i zdravijem životom. Aktivne komponente bilja iz naših mešavina blagotvorno deluju na celokupan organizam. Vaše je samo da sa osmehom sačekate rezultate. bolesti prostate. uvek pun želje za dokazivanjem i širenjem NOVO NA TRŽIŠTU B Leskovačka firma ”Srculence-lux” objedinjuje mladost. energiju i entuzijazam. holesterol. pa smo u proizvodnju uključili recepturu sa vekov- nom tradicijom. zatvor. Sve se vrti oko prirode. Prilikom spravljanja čajeva. hemoroide. a sa tim osećanjima gradili smo pristup u proizvodnji naših čajeva. oslabljenu potenciju. rukovodili smo se starom mudrošću da mladi treba da uče od starijih i iskusnijih. snagu. Mladi tim. Od srca. 100% zasnovane na prirodnim sirovinama i možete ih konzumirati bez bojazni. energiju i optimizam. mokraćne infekcije i dijabetes. visok krvni pritisak. Vaše SRCULENCE 22 Lekovito Bilje 10/11 .LB INFO . Tako su i naše mešavine protiv dijabetesa i prekomerene težine.ČAJEVI OD SRCA! ogat program čajeva pod brendom SRCULENCE specijalno je dizajniran da bi otklonio zdravstvene tegobe koje muče modernog čoveka.

bubrega i pluća. ne remeti dejstvo onkoloških lekova i ne stvara rezistentnost pa se bez bojazni može koristiti u neograničenom vremenskom periodu. Njegovi aktivni sastojci zaustavljaju razvoj malignih ćelija. Odlučila sam da terapiju dopunim PRIMEDOM 13 sa dodatkom gljive kordiceps. PRIMED 13 KORDICEPS izuzetno je delotvoran i u slučaju kašlja i otežanog disanja. Lekovito Bilje 10/11 23 . krvne žile. zbog čega sam operisana i podvrgnuta hemoterapiji. ali i razmenu supstanci u celom organizmu. a pritom je i odlična preventiva ciroze. koronarnih bolesti i oštećenja jetre. kamena u bubregu. Gljiva kordiceps ima veoma snažno. ali ostao je delić tumora veličine lešnika. tvrdi Vera K. Takođe. srca i disajne puteve. naročito toksičnih ostataka lekova. bubrege. Osim što se preporučuje obolelima od raka. Preparat ne izaziva neželjene reakcije. pokazuje odlične rezultate i P Idealno izbalansirana kombinacija p elinjih proizvoda i gljive kordiceps. vrati vitalnost. Zahvaljujući tome. uništavaju ih i doprinose oporavku oštećenog tkiva. Preparat sam konzumirala svakog dana pre glavnih obroka i posle dva i po meseca kancer je sasvim nestao”. pokazuje odli ne rezultate u terapiji malignih oboljenja u slučaju raka. PRIMED 13 KORDICEPS pomaže da se u veoma kratkom roku poboljša opšte stanje organizma. shodno tome. što omogućava izbacivanje toksina iz tela. Osim toga utiče na povećanje broja leukocita i. maligni proces se povukao 90%. koji pomaže u lečenju svih vrsta kancera. iz Beograda. Kordiceps uništava glavno žarište zloćudne bolesti koja je zahvatile organ. U LEČENJU RAKA RIMED 13 KORDICEPS je melem na bazi pčelinjih proizvoda i gljive kordiceps.jetru. Kordiceps je idealno sredstvo u borbi ISKUSTVO KORISNICE ”Pre tri godine obolela sam od raka pluća.LB INFO Primed 13 . obezbeđuje redovno sprovođenje hemoterapije. Kordiceps poboljšava dinamiku jetrenih ćelija. blagotvorno dejstvo na ključne organe . i to onog koji je u poslednjem stadijumu. snaga i raspoloženje. produžava i poboljšava njegovu funkciju.pomaže protiv dobroćudnih tumora mozga.

te napraviti pauzu. te stvaraju zaštitni sloj na ne u jednjak. pa procediti. * Belo vino: Da bi se smanjilo lučenje želudačne kiseline. osim medikamenata koje propiše lekar. koje se najčešće javljaju otprilike sat vremena posle jela. nedovoljno sažvakana hrana ili ležanje nakon jela spadaju u najčešće uzročnike gorušice. može se razblažiti vodom. mogu se uključiti čajevi od lekovitog bilja. * Vino od pelina: Potopiti 30 g pelina u 6 dl čistog alkohola ili jake domaće rakije i ostaviti da odstoji 24 sata. naravno. a s obzirom na to da je veoma gorka. treba popiti 2 dl vode zaslađene kašičicom meda. pritom sprečavajući da kiselina dospe u jednjak. Le~enje S U slučaju gorušice lekar prepisuje lekove antacide koji neutrališu želudačnu kiselinu. U tom periodu bocu češće promućkati. ključnu ulogu imaju umerena ishrana i fizička aktivnost. Takođe. Pije se po čašica rakije 20 minuta pre jela. koje se javlja zbog vraćanja (refluksa) želudačne kiseli- Blagotvorno vino i rakija Iako se u slučaju tegoba sa varenjem savetuje izbegavanje alkoholnih pića. stres. nastaju tegobe u vidu bolnog peckanja u grudima. * Rakija: Usitniti 20-30 g korena lincure. pa preliti sa 1 l domaće rakije. a u lečenje. U slučaju da se ova funkcija poremeti. nošenja tesne odeće. korisno je piti po 1 dl domaćeg belog vina 3 puta dnevno posle jela. Ponovljene epizode gorušice (gastroezofagealni refluks .BOLESTI ORGANA ZA VARENJE Kako suzbiti goruš U prevenciji neprijatnog vraćanja želudačne kiseline u jednjak. otežano gutanje. a terapiju sprovoditi 3 nedelje. i to gorušice. ukoliko se koriste u strogo propisanim količinama. povraćanje krvi. kao i određene namirnice. pre jela.skraćeno GERB) posledica su slabosti mišića koji obuhvata donji deo jednjaka i omogućava prolazak hrane u želudac. kiselina može da ošteti jednjak. ovaj problem se javlja i kao posledica preteranog konzumiranja hrane. ublažavaju bol i peckanje u grudima. što uzrokuje krvarenje i ulceracije na koro da ne postoji osoba koja bar jednom u životu nije osetila neprijatno žarenje u predelu grudne kosti. Piti 3 puta dnevno pre jela po kašiku vina. uviti u tamnu hartiju i ostaviti da se ekstrahuje oko 2 nedelje. Neke vrste lekova. Nakon toga dodati 1 l belog vina i ostaviti da odstoji 10 dana uz češće mućkanje. domaće vino i rakija pokazali su se veoma blagotvornim u slučaju gorušice. crnu i katranastu stolicu. te sokovi od povrća i voća [ta je uzrok? jednjaku. a naročito se preporučuje u slučaju digestivnih tegoba. Ujutru. pušenje. 24 Lekovito Bilje 10/11 . trudnoće ili gojaznosti. Terapiju sprovoditi 10 dana. Med .najbolji prijatelj `eluca Svakodnevno konzumiranje pčelinjih proizvoda jača imunološki sistem. Ukoliko gorušica potraje duži vremenski period.

bez žurbe i svaki zalogaj dobro sažvakati. a potom svaki dan jednu manje. pa procediti i po želji zasladiti medom. * Kupus: Ovo povrće podstiče razmenu materija u ćelijama. Procediti i piti nekoliko šolja dnevno. * Preliti 30 g svežih ili osušenih listova kupine sa 1 l hladne vode i prokuvati nekoliko minuta. pa povoljno deluje na sluzokožu želuca i creva. procediti i piti po 2 dl čaja pre doručka. Ovaj recept primenjuje se i u slučaju opstipacije. procediti i piti po 2 dl čaja na jedan sat pre ručka i večere. Ostaviti da se prohladiti.Ispasirati 10 plodova borovnica. pa dodati 1 l goveđe supe. * Limun: Čim se javi gorušica. Rasol od kiselog kupusa poznat je po lekovitim svojstvima. preliti ih sa 1. Mere opreza Prevencija je najbolji način borbe protiv želudačne kiseline. korena vodopije. . Pored toga. Lekovito Bilje 10/11 25 Povr}e i vo}e .ŠICU sluzokoži želuca. Pre svega. Pored toga. kao veoma efikasni pokazali su se i H2 blokatori u obliku šumećih tableta. Piti po 1 dl soka 3 puta dnevno pre jela. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. ljuta papričica mogu da uzrokuju gorušicu.Sažvakati prvi dan 3 ploda borovnice. Ostaviti poklopljeno da odstoji dva sata. obavezno u gutljajima. do 3 bobice.Potopiti 10 bobica borovnice u 2 dl vode i ostaviti da odstoje 1 sat. tako do 15. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. lista bokvice i lista ranjenika. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta kičice. te sve preliti sa 7 dl ključale vode. * Mušmula: Tri puta dnevno pojesti po 200 g mušmula ili popiti po 1 dl sveže ceđenog soka od ovog voća. Sirup uzimati 3 puta dnevno po kašiku. a između ostalog. pomešanog sa kašikom soka od lista divlje kupine. treba izbegavati alkohol.efikasni lekovi . Svakodnevno piti 5 dl svežeg soka od kupusa. procediti i piti samo kada se javi gorušica. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta kičice. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i korena jagode. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. Pojedine namirnice. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. kafu i cigarete. . kao što su agrumi. hrastove kore i lista koprive. jer deluje već posle 15 minuta. savetuje se uzimanje četiri ili pet manjih obroka umesto tri velika. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. ručka i večere pojesti po 6 badema. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. Recepti * Pre doručka. Pije se 1 kašika razređena vodom na svakih sat vremena.25 dl vode i kuvati oko 6 minuta. * Krompir: Ukoliko su tegobe izazvane re uksom veoma izražene. lista kupine. procediti i piti 3 puta dnevno po jednu kašiku posle jela. te sve preliti sa 5 dl ključale vode. * Borovnica: . Sveže ceđeni sokovi od voća i povrća deluju veoma blagotvorno u slučaju gorušice. pomaže i u slučaju gorušice. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. pa ih treba izbegavati. * Jabuke: Sveže ceđeni sok od jabuka reguliše probavu i smanjuje količinu želudačne kiseline. * Šargarepa: U slučaju gorušice preporučuje se kaša koja se priprema na sledeći način: 500 g šargarepe skuvati u 2 dl vode. popiti sok od limuna pomešan sa vodom. a pritom ne remete sekreciju zaštitne sluzi i enzima u procesu varenja. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista matičnjaka. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. lista gorke deteline i lista ranjenika. lista ili cvasti sa pupoljcima pelina. beli luk. pre svakog obroka treba piti po 50 ml soka od sveže isceđenog krompira. a obroke konzumirati lagano. drugi dan 4. ručka i večere. lista maline i lista i cveta vidca. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista ranjenika i lista kupine.

odlučio da uzimam kapsule ’Cowen’ do kraja života. naš sagovornik i dalje sprovodi biljnu terapiju. Veoma je važno i to što kapsule ’Cowen’ ne izazivaju neželjene efekte. ističe Nikola. zaustavio sam tegobe izazvane ovom upornom bolešću i rešio se ostalih simptoma . na bilo kom mestu. To mi ne predstavlja problem jer se jednostavno koriste. da se tegobe ne bi ponovo javile. neprijatne simptome uspeo je da otkloni kapsulama od divljeg kestena. podliva i neestetskih čvorića”. ne sadrže hemijske i toksične materije. veprine i hamamelisa. koje uvozi rma ”Sliv Produkt”. nakon čega 26 Lekovito Bilje 10/11 . ”Ova podmukla bolest može iznenada da se pogorša. ne remete mikrooru creva. preventive radi. Nikola je po preporuci jednog poznanika počeo da koristi kapsule ”Cowen”.otoka. pedesettrogodišnjem vozaču Nikoli Lakušiću iz Smedereva. oslabili su krvni sudovi nogu i godinama je patio od tegoba izazvanih proširenim venama. nezavisno od rasporeda obroka. Koristio je razne kozmetičke preparate.LB INFO bog dugotrajnog sedenja karakterističnog za njegovu profesiju. veprine i hamamelisa. mogu da ih uzimam u bilo koje vreme. Iako je prošlo više od dve godine otkako se oslobodio muka sa bolesnim venama. su prestali grčevi i bolovi. ali ništa Z Prirodni preparat ”Cowen” na bazi lekovitog bilja e kasno otklanja vaskularne tegobe nije pomagalo. Zaključio sam da je preparat delotvoran i samoinicijativno povećao dozu. ”Prvih desetak dana uzimao sam po jednu kapsulu pre doručka i večere. DIVLJI KESTEN I HAMAMELIS ZA PROŠIRENE VENE Lekoviti divlji kesten Nakon tri godine bezuspešnog lečenja raznim preparatima. završava svoju ispovest Nikola Lakušić. niti izazivaju zavisnost i rezistentnost”. a koža me više nije svrbela i pekla. Međutim. pa sam. napravljene od divljeg kestena. nutrijente i medicinske čarape. Zahvaljujući tome. pa sam naredna tri meseca uzimao po četiri kapsule dnevno.

.s obzirom na sadržaj kofeina. ženske bolesti. Tradicionalno se koristi u slučaju poremećaja varenja.ozdravite. eterično ulje i vanilin. pa je tako i put do pronalaska idealne čajne mešavine.pojačava znojenje . problemi sa prostatom. Goran je.. 100% 92 83 75% 67 51 42 I ČAJ ČUVEN D NAS! NO KO KONAČ MATE ČAJU PRIPISUJE SE ODREĐENA LEKOVITOST: .. koja osim već pomenutog. nervoza. tokom kliničkog ispitivanja u Pokrajinskoj bolnici u Novom Sadu.. jod. vitamine B1.. na primer. Ovaj čaj smanjuje apetit pa je pogodan za mršavljenje – treba ga piti 60 minuta pre jela. tako da njegov sin Daniel već desetak godina uređuje rubriku o lekovitom bilju u australijskom nedeljniku SRPSKI GLAS. alergije. Za više informacija možete se obratiti Goranu Poletanu na telefon ili e-mail: 065/43-819-43 www. Napitak je žućkastozelene boje. kalijum.kalcijum. Ešerihija koli smatra se najrasprostranjenijom i najupornijom bakterijom od koje u svetu svake godine umiru milioni ljudi. cink. a lek je tu. a kontroliše apetit i čisti organizam. Yerba Mate Instant kafa TEL. gvožđe. smanjuje umor i napetost mišića. U nekim evropskim zemljama. depresija. kao i u slučaju upale bubrega. registrovan je kao lek.. B2 i C. ni do jednog velikog otkrića ne dolazi se preko noći. BIO BI DOBAR SVAKI ČAJ“. magnezijum. I FAKS SRB: 021 472 05 12 / DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU: BIH ICM PHARM: +387 0 55 210 290 / CG FARMEGRA: +382 0 20 622 410 Biljni čaj Kafa Čaj Lekovito Bilje 10/11 27 . trajao više generacija jer se znanje o lekovitom bilju u porodici Gorana Poletana prenosi sa kolena na koleno. nasledio od svojih roditelja.svojstvo diuretika . usporava starenje i pojačava lekovitost drugih biljaka ukoliko se uzima zajedno s njima. Koristi se za jačanje imuniteta.000 klica ešerihije koli u urinokulturi. Naime.com gp@ozdravite. nakon sedam dana korišćenja čaja. povišeni šećer i holesterol. još davne 1992. godine.stimulisanje nerava i mišića . a preneo ih je svojoj deci. nego i recepture za lečenje brojnih drugih bolesti. testovi urinokulture bili su rađeni pre tretmana. a sadrži kofein.podstiče varenje . podiže radnu sposobnost Ledeni čaj 50% 25% 0% 2 Analiza potrošnje različitih pića u domaćinstvima u Južnoj Americi U latinoameričkim zemljama koristi se zanimljiva poslovica koja kaže: “DA NEMA MATE ČAJA. ne samo ovu. fosfor. čaj za lečenje urinarnih infekcija uzrokovanih ešerihijom koli (u nekim slučajevima ešerihija koli hemolitika) pokazao je sto procentnu uspešnost nakon korišćenja maksimalno 21 dan (u nekim slučajevima posle samo nedelju dana). na primer u Nemačkoj.KLINIČKI ISPITAN ČAJ KOJI LEČI EŠERIHIJU KOLI ZA 21 DAN Ovih dana svedoci smo još jedne epidemije trovanja ešerihijom koli. Mate osvežava organizam. zbog koje je Evropa ponovo u panici. oboljenja štitne žlezde. Naravno. sa istom e kasnošću deluje i kod svih ostalih vrsta urinarnih infekcija. Da bi se stekla prava slika o delovanju navedene čajne mešavine.ubrzavanje metabolizma . a uspeh je još značajniji ako se zna da su bili tretirani samo slučajevi gde su svi postojeći antibiotici bili nee kasni te je bilo prisutno preko 100. pa posle 15 dana i na kraju nakon 21 dana tretmana. bakar. kao što su. gojaznost. hlorofil.antibakterijsko i antikancerogeno delovanje . kanala i mehura te peska u bubrezima.com YERBA MATE ČAJ ZA MRŠAVLJENJE Zeleno zlato Južnoameričkih indijanaca Mate sadrži praktično sve vitamine i minerale nužne za normalno funkcionisanje organizma . i ublažava stres. čiji je tvorac širom sveta poznati toterapeut Goran Poletan. teobromin. nadohvat ruke.

jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u svetu. ili čim stignete kući gde vas niko ne vidi.. frustracija. emocije i ponašanje naučeno u detinjstvu. koji su česti prateći simptomi kompulzivnog prejedanja. Posle toga mogu se osećati posramljeno jer bivaju Akupunktura.500). mada ima i onih koji tokom celog dana nešto grickaju.Razmišljate o tome što ćete jesti kasnije. . Usamljenost. napetost i nesigurnost konzumiranjem ogromne količine hrane. Većina stručnjaka smatra da je potreban spoj različitih unutrašnjih i spoljnih faktora da bi se razvio ovakav poremećaj ishrane. *Akupunktura može pomoći u smanjenju anksioznosti i nesanice. prejedaju koriste hranu kao način suočavanja sa stresom. oni tako blokiraju negativna osećanja i loše raspoloženje.najčešća su stanja koja se javljaju kao uzroci kompulzivnog prejedanja. psihologa i nutricioniste. mati njaka. emocionalnim konfliktima i svakodnevnim problemima.Ne možete da prođete pored mesta gde obično kupujete neku hranu. i to uglav- S Kako prepoznati zavisnost o hrani? . pri čemu čovek jede brže nego što je normalno i obično to čini sam. * Terapijska masaža pomaže u opuštanju nerava i oslobađanju od stresa. Uzroci 28 Lekovito Bilje 10/11 Ljudi koji se kompulzivno . . slatku ili masnu hranu. Dešava se da ljudi koji pate od ovog poremećaja u roku od pola sata unesu 3.000 kalorija (dnevni prosek je 2. a gojaznost. potištenost.Vraćate u kuhinju sve dok ono što je ostalo od ručka ne nestane. U kratkom roku unosi se ogromna količina hrane. a to su pre svih geni. dok rezultati nekih studija pokazuju da zavisnost o hrani može da bude posledica niskog nivoa serotonina (hormona sreće) u organizmu. masa`a.Ono što ste kupili zagrizete istog trena. regulisati nivo šećera u krvi i poboljšati varenje. a upravo jedete ili ste se tek najeli. Prejedanje ne podrazumeva samo činjenicu da osoba mnogo jede. ljudi koji pate od ovog poremećaja postaju smireni i utešeni. nom previše slanu. Naje kasnija je ukoliko se koristi u kombinaciji sa drugim metodama lečenja. Balansirane porcije i obroci u određeno vreme sprečiće prejedanje. . dobri ice i kamilice mogu da pomognu u slu aju poja anog apetita izazvanog psihogenim faktorima kompulzivno prejedanje). nerešeni sukobi. ajevi na bazi nane.PSIHIJATRIJA prejedanja ”na nervnoj ve veći broj ljudi suzbija nervozu. nisko samopoštovanje . a da ne pomislite na određeni proizvod ili ga kupite. * Nutritivna terapija podrazumeve savladavanje veština koje će pomoći da se osoba izbori sa zavisnošću od hrane i uspostavi ravnotežu unosa namirnica. nastala usled takvog poremećaja ishrane (stručni naziv je LEKOVITE TRAVE PR Osim stru njaka.. Dok uzimaju hranu. već i nedostatak kontrole za vreme konzumiranja obroka.

kao i da odaberete fizičku aktivnost koja vam najviše leži. Krug se ponovo zatvara pribegavanjem hrani kao načinu da se izbore sa svojim osećanjima. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. lista gorke deteline. Bulimičari svoj ritual prejedanja obično obavljaju u samoći. što ih dovodi do osećaja beznađa i depresivnosti. ručka i večere. ali nastavljaju i dalje da se ”teše” hranom. dobro bi bilo da se posavetujete sa stručnjacima. dijabetes. i preterano vežbaju. bolesti srca. uključujući visok holesterol. učestalost simptoma bulimičnog ponašanja mora se ponoviti bar dva puta nedeljno tokom tri meseca. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog peršunovog lista. važno je promeniti pristup i odnos prema hrani. a od velike pomoći mogu da budu i preparati od lekovitog bilja. lista ruzmarina i matičnjaka. Procediti. cveta kamilice i lista i cveta bosiljka. Piti po 2 dl čaja pre doručka. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog rizoma odoljena. Kako bi se mogla postaviti dijagnoza bulimije. ali i do težeg oblika depresije. ručka i večere. a potom procediti i zasladiti medom.2 l ključale vode. a potom procediti i zasladiti medom. Ovako ćete daleko manje pojesti. Usporite prilikom unosa hrane: između svakog zalogaja spustite kašiku Kako se izboriti sa problemom? Bulimia nervosa Reč je o poremećaju koji obično započinje nepravilnom ishranom a osobe koje pate od ove bolesti imaju neodoljivu potrebu za hranom. A onda izazivaju nasilno povraćanje. pa sve preliti sa 1.tako ćete obraćati više pažnje na to što unosite.).. psihoterapeutom i nutricionistom. lista matičnjaka. nakon čega ih muči depresija i osećaj griže savesti. upotrebljavaju laksative i diuretike. apneju za vreme spavanja. Merite težinu ujutro i uveče. Procediti.ROTIV Posledice Recepti Napici za ubla`avanje nervoze * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta hajdučke trave. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. ali i brzo vrate. iscrpljujuće dijete ili nezadovoljstvo ličnim izgledom. Jedite više voća i povrća i isprobavajte namirnice koje do sada niste konzumirali .. artritisa. Osobe obolele od ovog poremećaja u ishrani često su zbunjene svojim osećanjima te ne znaju jesu li gladni ili siti. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. ključale vode. vreme kada ste to konzumirali. Lekovito Bilje 10/11 29 . bubrežne bolesti. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. cveta kamilice i lista matičnjaka. Napici za smirenje * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista ili korena pitome ili šumske jagode. šišarki hmelja. moždanog udara. Procediti.. Gotovo svi ljudi koji imaju problem kompulzivnog prejedanja prekomerne su težine ili gojazni. tako ćete shvatiti kako vaše telo ili viljušku. u čemu od velike pomoći može da bude vođenje dnevnika ishrane . Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. prejedanje ”na nervnoj bazi” može dovesti do ozbiljnih medicinskih stanja. a ta zbunjenost im otežava održavanje prehrambenih navika. Ako se ne leči. lista i cveta bosiljka. najčešće stojeći. svaki zalogaj neka bude što manji i stavite novi u usta tek kad ste prethodni dobro sažvakali i progutali. lista nane. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. količine. Procediti. lista i cveta majčine dušice. ^ajevi protiv depresije * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista nane. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. propadanja kostiju. ručka i večere. hipertenziju. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. ručka i večere. Piti po 2 dl čaja pre doručka. Birajte raznoliku hranu. različite temperature (ponekad topla. večere i spavanja. Većina dijeta zahvaljujući kojima se za kratko vreme kilogrami jednostavno ”tope”. zbog osećaja stida. Naravno. rizoma sa korenom celera i lista imele sa kruške ili topole.. stresne situacije. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. pritom su skloni ekstremnim dijetama koje ne daju željene efekte. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. a po 2 dl posle doručka i ručka. dobričice i lista nane. što važi i za razne tablete koje suzbijaju apetit. a katkad i noću. Jede im se slatka i energetski bogata hrana. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista koprive. nije rešenje za ovaj poremećaj ishrane.šta ste sve pojeli i popili (sve namirnice. a pokreće ih uglavnom loše raspoloženje. Za početak. ručka. ponekad hladna) i začine. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. Napadaji prejedanja često nisu planirani. j bazi” svesni abnormalnosti svojih prehrambenih obrazaca. pa sve preliti sa 6 dl troši hranu i moći ćete da se ”obuzdate” kada je to potrebno.

Sneža iz N. ciklus se normalizuje. Verujem da u lečenja neplodnosti važi pravilo . kao i paletu prirodnih vitamina i minerala. vraća se vegetativni život svakoj ćeliji. zbog godina. Počela je da pije ”primolutnor” i dobila je dva puta nešto nalik na ciklus 30 Lekovito Bilje 10/11 . recimo. bez ijedne tablete. Ako mi bračni par prijavi neplodnost. Upustila sam se ukoštac sa svim oblicima maligniteta.” Pomoću mojih preparata uspeli smo da vratimo funkciju jajnicima. ima delotvornu recepturu ajnih mešavina koja pomaže u le enju steriliteta i bolesti reproduktivnih organa kod devojaka i žena. ukoliko je kod drugog sve u redu. te svakodnevno usrećiti po nekoliko ljudi i postati druga majka mnogim bebama. što je velika retkost! Ostalo mi je 12 kesica vašeg čaja. Uspela sam iz prvog pokušaja u 42. sve bolesti reproduktivnog sistema žene i bračna neplodnost. pred kojim je nemoćna i zvanična medicina. baviti i fitoterapijom. već sam se podvrgla vantelesnoj oplodnji i sada sam u četvrtom mesecu trudnoće. Ako oboje imaju problem. što hladnije glave. nikada ne lečim oba partnera. ali pacijentkinja. Veliki pozdrav. o teškom hormonalnom poremećaju starije kćerke. dolazi do potpune revitalizacije kompletnog organizma. kao što je. 25. Samo mi se jednom javila posle mesec dana i rekla da se oseća bolje. godine i rekla da od tridesete ima hormonalni poremećaj i ciklus na tri i šest meseci. a posebno zabrinjava činjenica da sve više muškaraca ima oslabljenu moć oplodnje. osim poslom prosvetnog radnika. M Ranka Vladi} oja prva ispovest u medijima. imajte strpljenja. avgusta. koji me je usmerio da se posvetim lekovitim svojstvima bilja i otkrijem spasonosnu formulu za ženske bolesti. nego se odlučila za vantelesnu.u malim stvarima leže velike tajne. TERATOSPERMIJA i ASTENOSPERMIJA nestaju! Jedino sam nemoćna ukoliko je reč o TOTALNOJ AZOSPERMIJI i u tom slučaju predlažem svoju terapiju koja će samo delimično popraviti spermogram. karcinom pankreasa. jer je došlo do njihove atrofije. Mojoj kćerki beogradski lekari rekli su da nema gotovo nikakve šanse da postane majka. bez konsultacije sa mnom. Nedavno. a ona je posle moje terapije. onda zajedno primenjuju terapiju. godine rodila kćerkicu Janu koja je upravo krenula u treći razred. pre sedam godina. Dobro razmislite koju ćete metodu izabrati i kome pokloniti svoje poverenje! Ne idite od jednog do drugog lekara ili fitoterapeuta. Pila sam vaše čajeve tri meseca i nisam sačekala da popijem celu dozu. Poslala sam joj svoju terapiju i upozorila je da treba vremena da bi se jajnici pokrenuli. a pritom vodi računa o tome šta jede! Zahvaljujući ovoj kompleksnoj terapiji. Kako je vreme odmicalo. nije čekala prirodnu oplodnju. travarka iz Me aša kod Bijeljine u Republici Srpskoj. imala je veliki odjek u široj javnosti. ciklus joj se sve više proređivao. Nekad je potreban samo mali pomak da bi se rodilo toliko željeno dete! Moj savet. ali moja najuža specijalnost jesu hormonalni poremećaji Jajnicima vra}ena funkcija Četrdesetjednogodišnja Snežana iz Novog Sada pozvala me je početkom oktobra 2010. kao majke i bake dve unučice. godini. da bi u oktobru 2008. stvaraju se zdravi i kvalitetni folikuli. potpuno nestao. glasi: problemu neplodnosti priđite bez stresa i presije. stigla mi je od nje poruka sledeće sadržine: ”Jednostavno želim da vam se javim. a OLIGOSPERMIJA.ISPOVEST: Svetlana Kne`evi} Neplodnost se MO Ranka Vladi . ali i pomagati u rešavanju problema sa najtežim oblicima maligniteta. Bračna neplodnost je sve prisutniji problem (oko 20 odsto parova bori se sa sterilitetom). pa sam htela da ih poklonim nekome kome su potrebni. ali do oplodnje može doći samo veštačkim putem. Moja terapija je sveobuhvatna i traje šest meseci: pacijent pije čaj i eliksir. Ni slutila nisam da ću se. Sada. 2003. (samo rozikasto krvarenje).

ranije suva. zbog a što se cista tiče. u mestu Strendelbah. Ciklusi su mi se Božana i pitala da li da javljali na šest nedelja. u mesecu OSVOJITE 800 DINARA ZA OBJAVLJENI PRILOG Lekovito Bilje 10/11 31 .OŽE POBEDITI! Ciste su nestale ”Konsultovala sam se sa majkom i odlučila da poEvo još jedne od mnokušam sa Rankinom teragobrojnih priča iz moje pijom. se podvrgnuti hirurškoj suprugu je dijagnostikointervenciji. kako su joj pred. Knežević. Odgovorila je da prekinem i ubuduće slušam svog ginekologa. Mnogo se obradovala. koja je osetila poboljšanje već mesec dana nakon što je počela da uzima terapiju.razne hormonske prepaložili lekari. mogu čega posle četiri godine se sasvim ukloniti braka nemamo dece”. pa sam u avgustu prakse o Svetlani i Gora2009. kao i višak muških javila Svetlanina majka hormona. Odgovorila rate.ciste na oba jajnika. ”Sve vreme išla sam na kontrole kod svog ginekologa. i to posle osam godina braka. postala je meka i svilenkasta. Na sve to.com KUĆNI LJUBIMAC o sam 2i0ra d na Dragi čitaoci! Pišite nam. Nisam ni završila terapiju! Moja majka nazvala je Ranku da pita da li da nastavim sa čajevima. jedna gau. Svetlana Kne`evi} jer je jedna Mirjana takođe javila da je zahvaljujući njenoj terapiji ostala trudna.” Tekst napisala Ranka Vladić Kontakt telefoni: +387/65/366-400 i 00387/55-330-006 www. a njena koža. Imala sam švajcarskom kantonu Ar. koji žive u nje sa mužem. je imala prečnik tri centiNajpre mi se telefonom metra. Ciklusi su joj se normalizovali. da bi mi u januaru 2010. vaša iskustva pomoći će drugim ljubiteljima životinja da odgoje zdrave i srećne ljubimce! Na kioscima svakog 20. godine došla kod nu Kneževiću. godini imala sam da Svetlana sama sam valunge kao da sam treba da odluči da li će ušla u klimaks. vana oligospermija. a njena kći ide na operacipo savetu lekara pila sam ju cista. rekla je da je to druga vest o bebi koju je dobila tog meseca. mojom terapijom ukoliko ispričala je Svetlana se dosledno primenjuje. U 24. ciklus izostao i konstatovana je trudnoća.travarkaranka.

demencijom. koliko se bavim toterapijom. • naših čitala ca NAJBOL JI SAVETI Cena: 20 din ara • EU 1.Zlatiborske trave ublažavaju neurodegenerativne bolesti Suočena sa teškom bolešću. 4) 700 ZARADITE SVAKI DINARA ZA ILOG! PR OBJAVL JEN HRIZANTE ME LJUPKE JESE N POŠALJITE NA M FOTOGRAFI JE SVOJE BA BILJAKA. sve dok nisam obuzdala bolest. godine i odmah sam se podvrgla vitaminskoj i pulsnoj terapiji.. tokom pet meseci. Za ovih osam godina. epilepsijom. 31) + KREATIVNE IDEJE JE RUŽE NA KIOSCIMA SVAKOG 5. koju je je ovaj uspeh motivisao da se posveti travarstvu.”. 21000 Novi Sad. BALKONA ŠITE KAKO IH ILI KUĆNIH GAJITE I NEG UJETE .. međutim.50 CH F • BiH 0. uzimala sam po kašiku te mešavine. mnogi su zahvaljujući mom preparatu uspeli da se reše tegoba uzrokovanih multiplom sklerozom.rs. ”Pošto sam se uverila u e kasnost melema. ”Razbolela sam se u martu 2002. Po starom ruskom receptu. balkona ili kućnih biljaka (fotografišite se i vi sa svojim cvećem!) savet kako gajite i negujete biljke popunjen ugovor Naša adresa je: Temerinska 102. pa sam odlučila da uzmem stvari u svoje ruke i počela sam da se lečim sama. stanje se nije popravilo. počela sam njime da lečim obolele od neurodegenerativnih bolesti. savladala je multiplu sklerozu. Ponovo sam prohodala i nastavila normalan život”.3 0 € • MK 15 DEN POŠALJITE: fotografije svoje bašte. Zahvaljujući melemu od zlatiborskih trava.50 KM • CG 0. Desna strana tela ostala mi je oduzeta.I ZAR ADITE! CVETNA RA DIONICA Dekorativn i stubovi u bašti (str. za ”Cveće u domu”. otkriva Lidija. lazarkinje i još nekoliko zlatiborskih trava i četiri puta dnevno.50 € • Vesna Miloš ević iz Niša CH 2. OPI ŠTE. Lidija Vučković iz Niša odlučila je da pokuša da se izleči pomoću toterapije i uskoro se uverila čudesnu moć bilja. ponosno ističe Lidija Vučković. HIT SEZONE Bobovnik – radost poznog let a (str. napravila sam melem od vučjeg korena. Parkinsonovom bolešću. a e kasnost njenog preparata kasnije su potvrdili mnogi ljudi oboleli od neurodegenerativnih bolesti. U MESECU! 32 Lekovito Bilje 10/11 DIN AR A ZA SVAK I OB JAVL JE NI PR ILO G 700 OSVOJ I TE . ili na e-mail: cveceudomu@color. anđelike. Lidija Vučković Kontakt telefoni: 065/602-32-60 VO! NO SA MO 20 dinara! SA MO 20 dinara! 20 dinara SA MO 20 dinara! SA MO 20 d Broj 14 • Sep tembar 201 1.

ublažava reumatske bolove i sprečava grčeve Bilje Lekovito Li{ajevica Bora`ina Pospešuje izbacivanje kamena iz bubrega i ublažava bronhitis Bilje Lekovito Snižava visoku temperaturu. čisti organizam od toksina i ublažava disajne tegobe Bilje Lekovito Bilje 10/11 33 Lekovito .Lekovito bilje Neven Majoran Napravite svoju zbirku lekovitog bilja Zaceljuje rane i ublažava psorijazu i ekcem Bilje Lekovito Otklanja glavobolju.

dok se na vrhu stabljike formira glavičasta cvast svetložute boje. komorača. Cvetovi su beli ili bledoružičasti. Boražina se pokazala kao veoma blagotvorna u slučaju osipa na koži i artritisa. ekcema i dermatitisa. a zatim procediti. nervoze. Odlično je sredstvo za podsticanje koagulacije. Primena: Upotrebljava se u lečenju bolesti srca i pospešuje izlučivanje otrovnih materija iz organizma. Primena: Lišajevica je poznata kao izvrstan diuretik. kao i za čišćenje krvi. a delotvorna je i u slučaju menstrualnog krvarenja i hemoroida. poklopiti i ostaviti da odstoji 15 minuta. ova biljka pomaže u smanjenju očnog pritiska. Gde raste?: Najbolje uspeva na suvom i posnom zemljištu. Na zemlji obrazuje rozetu od duguljastih. a razvijaju se u pršljenastim cvastima. Gde raste?: Često se sadi u baštama kao ukrasna biljka. sladića. Kada se bere?: U fitoterapiji se koristi cela biljka koja se bere tokom cvetanja. Cvetovi su plave boje. tamnožute ili narandžaste boje. a cvetne glavice beru se pre nego što se rascvetaju. peteljki trešnje i supenu kašiku lista matičnjaka pa sve preliti sa 1 l ključale vode. Neven (Borago officinalis) Izgled: Jednogodišnja zeljasta biljka s okruglom i sočnom stabljikom dostiže visinu do 50 cm. a listovi su joj široki i elipsasti. a blagotvorno deluje i u slučaju psorijaze. a deluje i kao diuretik. a upotrebljava se u slučaju upalnih procesa. migrene. Primena: Eterično ulje majorana otklanja glavobolju. malokrvnosti i bolova u želucu preporučuje se čaj koji se priprema na sledeći način: supenu kašiku majorana preliti sa 2 dl ključale vode. a samoniklo raste po livadama i blizu naseljenih mesta. Procediti i piti 3 puta dnevno uvek sveže pripremljen čaj. Gde raste?: U veoma toplim krajevima ova višegodišnja biljka uzgaja se u vrtovima. Recept za čaj koji podstiče iskašljavanje: Pomešati po kašiku sitno iseckane lišajevice. Piti tri puta dnevno uvek sveže pripremljen čaj. ali uzgaja se i u povrtnjacima i baštama. sivo-baršunastih listova sa kratkim peteljkama. a blagotvorno deluje i u slučaju bolesti jetre. Kada se bere?: Upotrebljava se cela biljka s korenom. ožiljaka. ostaviti da odstoji 10 minuta. Recept: Protiv neuralgije. Opušta mišiće disajnih puteva. Kada se bere?: Za lek se beru cvetovi i cela biljka u vreme cvetanja. a koristi se i za masažu u slučaju gihta i reumatizma jer ublažava bolove u zglobovima. Od listova se priprema čaj koji pomaže u lečenju grčeva. Sveži listovi lišajevice privijaju se na rane. Recept: U slučaju visoke temperature preliti kašičicu sitno iseckane boražine sa 2 dl ključale vode. malenih. Li{ajevica 34 Lekovito Bilje 10/11 . psorijaze. podstiče znojenje i iskašljavanje zbog čega se upotrebljava u slučaju kašlja. Procediti i piti 2-3 šolje čaja u toku dana. Primena: Neven pomaže u zaceljivanju rana. bronhitisa i upale pluća. a koristi se i u lečenju čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu. a sakuplja se u vreme cvetanja. pa piti u toku dana. Piti 3 puta dnevno po 20 kapi tinkture razblažene sa malo čaja ili vode. da bi se ubrzalo zaceljenje. poklopiti i ostaviti da odstoji 5 do 10 minuta. kao i cela stabljika. grčeva. Kada se bere?: U vreme cvetanja skupljaju se listovi. elipsastih. Ulje boražine spada u najlekovitija biljna ulja. Recept za čaj protiv čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu: Kašičicu usitnjenog nevena preliti sa 2 dl vrele vode. Listovi nevena su duguljasti. zeljasta biljka obložena dlačicama dostiže visinu do 25 cm. strija. a cvetne glavice mogu biti žute. što kod nas nije moguće jer ne podnosi mraz. naneti mast na platnenu krpu i obložiti ranu ili čir. Sirup od boražine koristi se za čišćenje organizma od toksina i u slučaju respiratornih infekcija. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. Bora`ina (Hieracium pilosella) Izgled: Ova trajna. promrzlina i upale vena. obratno jajastih listova. nesanice i trovanja hranom. bokvice i lipe. Gde raste?: Raste samoniklo u primorskim krajevima. Takođe. Ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Mast za rane: Pomešati i zagrejati šoljicu sveže isceđenog soka od lišća i cveta nevena i 2 šoljice nesoljene domaće masti koja je prethodno isprana 9 puta. Tonik od sušenih listova boražine ima umirujući i osvježavajući efekat i efikasno snižavaju povišenu temperaturu. U slučaju nervne napetosti koristiti tinkturu: 200 g majorana preliti litrom 70-procentnog alkohola i ostaviti da odstoji 30 dana na sobnoj temperaturi. nadutosti. suve kože. ekcema. po želji zasladiti medom. pa se koristi u lečenju bolesti bubrega.Napravite svoju zbirku lekovitog bilja (Majorana hortensis) Izgled: Majoran je grmolika biljka koja dostiže visinu do 40 cm. majčine dušice. ova biljka suzbija bakterije i gljivice. Majoran (Calendula officinalis) Izgled: Ova jednogodišnja biljka razgranate stabljike dostiže visinu do 60 cm. posekotina i opekotina. Pored toga. U slučaju otoka nogu pomešati po 2 supene kašike sitno iseckanog lista i cveta ili korena lišajevice. pa sve preliti sa 1. obrasli grubim dlakama. žutice i početnog stadijuma vodene bolesti. pospešuje mokrenje i izbacivanje peska i kamenca.4 l ključale vode. prehlade. Kada se prohladi i stisne. pokriti gazom i učvrstiti zavojem ili flasterom.

brokoli. pravilna ishrana i preparati na bazi lekovitog bilja. Da bi se poboljšala otpornost sluznice. zeleno lisnato povrće. Lekovito Bilje 10/11 35 . U slučaju senilnog kolpitisa preporučuje se ispiranje blagim rastvorom mlečne ili borne kiseline. neophodno je svakodnevno ispirati vaginu odvarom od žalfije (pomoću irigatora): preliti 5 supenih kašika žalfije sa 1. kao i semenke bundeve i suncokreta. ženama koje pate od ovog poremećaja savetuje se korišć enje vaginalnih globula ili pasta koje sadrže estrogen. a potom sprovesti pojačane higijenske mere. Takođe. pa je neophodno uraditi detaljne preglede. u vaginu se lokalno aplikuju antibiotici ili antimikotici u zavisnosti od uzročnika kolpitisa. primenjuju se estrogeni (estradiol ili stilbestrol). grejp. kupine. Senilni kolpitis često se javlja uporedo sa karcinomom materice. svakodnevno treba jesti sveže voće i povrće. Preporučuje se da se u ishranu uvedu i tofu sir. Takođe. koštunjavo voće. uveče pre spavanaja bolno mesto treba mazati kantarionovim uljem. korisno je piti sledeći čaj: pomešati jednake delove virka. dok je sekret pojačan uz primesu gnoja ili sukrvice. naročito šljive. grožđe. a sadrže ga pšenične klice. pa 3 supene kašike mešavine preliti sa 7 dl ključale vode i ostaviti da odstoji 30 minuta. Pored toga. S enilni kolpitis javlja se kod žena u menopauzi kao posledica slabe otpornosti sluznice vagine koja atrofira zbog izostanka estrogene stimulacije. nakon toga procediti. Branka Mirkovi} savetuje Pravilna ishrana od velike je važnosti u slučaju senilnog kolpitisa. treba konzumirati namirnice bogate vitaminom E koji usporava proces starenja. te uspostavljaju normalnu mikrofloru vagine svrab i pečenje u vagini. kao i bol prilikom polnih odnosa. sojine ljuspice. Pored toga. kruške. Pre svega. pustiti da se prohladi i koristiti za ispiranje. Neophodno je i konzumiranje biljnih čajeva u što većim količinama. Čaj piti u toku dana umesto vode. Takođe.5 l ključale vode i ostaviti da odstoji poklopljeno 30 minuta. Marko Jovanovi} savetuje Da bi se ublažile tegobe izazvane senilnim kolpitisom. šargarepu i luk. Nakon uspostavljanja dijagnoze. biljna ulja. Površinski sloj sluznice sastoji se iz ćelija siromašnih glikogenom.LB SAVETI Ublažite senilni kolpitis Stručnjaci ”Lekovitog bilja” preporučuju preparate. nevena i hajdučke trave. pacijentkinji se propisuje adekvatna terapija. karfiol. zbog čega se menja reakcija vaginalnog sadržaja koji iz kiselog prelazi u neutralni ili čak bazni. pasulj i nemasni jogurt. kamilice ili hipermangana. Upalu karakterišu Lekar op{te medicine Fitoterapeut Nutricionista Dr Vladimir Petrovi} savetuje Pre svega. namirnice i higijenske mere koje otklanjaju neprijatan svrab i peckanje. i to u obliku tableta ili praha. pomorandže. jabuke. maline. treba identifikovati uzročnike upale. paprike.

i jedan je od glavnih izazivača raka grlića materice. Le~enje radavice su neravne. obuće i drugih predmeta koje koristi zaražena osoba. Ove izrasline su tvrde. neravne. U većini slučajeva javljaju se tri meseca nakon seksualnog kontakta sa obolelom osobom. ponekad i godinama. Na osnovu obimnih studija sprovedenih u sve- Vrste Humani papiloma virus (HPV) uzrokuje stvaranje kondiloma. a simptomi HPV infekcije mogu izostati dosta dugo. tvrde izrasline na površini kože. odeće. sa crnim tačkama i oivičene prstenom. koje nastaju usled infekcije određenom vrstom virusa. ali i sa vlažnih podova u sportskim salama ili na bazenima. preko peškira. Prenose se direktnim kontaktom. prstima. još uvek nije otkriven razlog zbog čega dolazi do aktiviranja ovih virusa. duge nekoliko milimetara. * Mladalačke bradavice javljaju se kod dece. Bolne su i mogu otežati hodanje. prstima i kolenima. što izaziva ljuštenje. u boji kože ili sivkaste. odnosno zaleđivanje tečnim azotom koje je ponekad potrebno ponoviti. ali i godina bolesnika. šakama. mestu gde se nalaze. U njihovom lečenju primenjuju se krioterapija. Shodno tome. ponekad praćene svrabom. polnih bradavica. a najčešće nastaju oko usnog i nosnog otvora. * Končaste bradavice su tanke. šiljate. pa se savetuju redovna kontrola kod ginekologa. a javljaju se pojedinačno ili u grupi. izdužene papilomatozne tvorevine beličaste ili ružičaste boje. Duboko su utisnute u kožu. bradi i u kosi. * Obične bradavice najčešće nastaju na šakama. može da uzrokuje rak grlića materice. Polne bradavice . kao i elektrokoagulacija. ekskohleacija ili premazivanje 40%-tnom salicilnom kiselinom. Terapija bradavica zavisi od njihove vrste. do svetlosmeđe. Najčešće se prenosi seksualnim odnosom. a u tim slučajevima se i mnogo teže uklanjaju. ali smatra se da do toga najverovatnije dolazi usled slabljenja imuniteta. Ravne su. * Bradavice na stopalima većinom se pojavljuju na onoj strani koja je izložena pritisku. na licu. Ukoliko se virus ne otkrije na vreme. bradavice se neretko javljaju kod obolelih od leukemije i AIDS-a. oko noktiju ili ispod njih (u tom slučaju veoma su bolne). Međutim. 36 Lekovito Bilje 10/11 B u boji kože ili žućkastomrke i neravne. u terapiji neestetskih izraslina na koži ne bi trebalo izostaviti ni lekovito bilje na obrvama. starosti. U pitanju su mekane. Maslačak UKLANJAJU BRADAVICE Uzrok nastanka Naučnici su do sada identifikovali preko 80 papiloma virusa koji izazivaju različite vrste bradavica.DERMATOLOGIJA Maslačak i mlečika Osim metoda koje primenjuje zvanična medicina.

Za jačanje imuniteta veoma je važna pravilna i uravnotežena ishrana koja obiluje svežim voćem i povrćem. Prema nekim istraživanji- ma. kao i trljanje i čupanje bradavica koje se lako mogu preneti i na druge delove tela. * Otkinuti list ili plod nedozrele smokve i nakapati mleko na bradavicu. što podrazumeva često pranje ruku. Činiti to 2-3 puta dnevno. Ponavljati postupak svaki dan. Bradavicu mazati nekoliko puta dnevno. 15 kapi čajevca i 5 kapi klinčića. * Sok od listova i cvetova maslačka mazati svakodnevno na bradavicu. Pomoću ove metode. Mazati bradavicu svako jutro i veče. procediti i ostaviti da se ohladi. Recepti * Pomešati supenu kašiku soka čuvarkuće sa 1 dl vode i 200 g svinjske masti. Međutim. da bi uspeh lečenja bio veći. pa ostaviti da odstoji preko noći da pusti sok. Najčešće se koriste preparati od čajevca. Neophodno je izbegavati namirnice životinjskog porekla koje sadrže mnogo masti. pa dodati 7 sitno iseckanih cvetova mlečike. * Svako veče bradavicu umotati u zavoj prethodno umočen u jabukovo sirće. ali i izbegavanje dodirivanja bradavica drugih osoba. Tako držati 2-3 dana bez skidanja. Postupak ponavljati dok bradavica ne otpadne. odliti u staklenu posudu i čuvati u frižideru. Postupak ponavljati dok bradavica ne otpadne. najbolje u obliku kapsula. Mlečika Pored toga. Lekovito Bilje 10/11 37 Ja~anje imuniteta Tokom lečenja bradavica preporučuje se upotreba suplemenata koji sadrže antioksidante (vitamine A. C i E). Ponavljati postupak dok se ne uništi i koren bradavice. * Propolis namazati na bradavicu pa zalepiti flasterom da ne ulazi vazduh. Ovo je najbolje rešenje i u estetskom smislu jer se bradavice otklanjaju u potpunosti samo jednom intervencijom koja traje nekoliko sekundi. a zatim je skloniti sa šporeta. dok izraslina ne nestane. Pustiti da se osuši i isprati mlakom vodom. beta-karoten i ekstrakt zelenog čaja. sve dok bradavica ne nestane. * Iscediti sveže ubranu biljku rosopas i naneti sok na bradavicu. * Mazati bradavicu ujutro i uveče ricinusovim uljem dok ne nestane. Tom tečnošću mazati bradavicu 2 puta dnevno. pa ovom tečnošću dva puta dnevno mažite bradavice. bez krvi i ožiljaka.Aromaterapija Eterična ulja pokazala su se kao vrlo efikasna u uklanjanju neestetskih kožnih izraslina.lekovite biljka poreklom sa Madagaskara i klinčića. * Ulupati belance pa mazati bradavicu više puta u toku dana. bezbolna je. radiotalasna metoda pokazala je najveću efikasnost . ravensare . * Iseckati i posoliti glavicu crnog luka. .procenat izlečenja iznosi čak 97%. Grejati dok se mast ne otopi. * Natopiti gazu pivskom penom i previti njome bradavicu. Može se koristiti i samo sok čuvarkuće. Masu kuvati 3 sata na tihoj vatri. koja će postepeno dobijati tamniju boju i na kraju otpasti ne ostavljajući ožiljak. tu i kod nas. od koristi može da bude i uzimanje cinka. jednom dnevno uz obrok. za samo nekoliko minuta moguće je odstaniti čak 20 do 30 ovih izraslina. veoma je važno ojačati imunološki sistem. kao i pušenje i alkohol. ali nikako zajedno sa mlekom ili mlečnim proizvodima. Pomešajte 20 kapi eteričnog ulja ravensare. * Isprati u 9 voda 100 g svinjske masti. treba maksimalno voditi računa o ličnoj higijeni.

pa uživamo u dobrom zalogaju i prisećamo se starih vremena. kako kaže. Ne dopada mi se mnogo zeleni čaj. bio čvrst i budio se odlično raspoložen. preko leta nađem nekoga ko će pokositi travu i obaviti neophodne poslove. Jednostavno je zaboravio šta znači stres. koji je mnogima omiljen. U Engleskoj sam probao veliki broj čajeva. gde odlazim kada mi to obaveze dozvoljavaju. a šira familija i danas se tu okuplja. ubeđen sam. Nažalost. nikada nismo imali problema te vrste. * Vodite li računa o ishrani? Supruga se trudi da nam trpeza bude raznovrsna. Ivan voli da jede sve osim sataraša. čak i mušmule. što mu je pomoglo da ”do Z vrha” napuni baterije. trešnje. na sopstvene misli i plavo nebo koje je iznad njega. * Da li ste ikada ranije priuštili sebi tako dug boravak u prirodi? Posedujem imanje u jednom selu pored Gornjeg Milanovca. obavezno naručujemo ljutu papričicu koja podstiče lučenje serotonina hormona sreće. kaže popularni folk pevač ahvaljujući ishrani koja se bazira prevashodno na voću i povrću. u izgledu. a ako je ikako moguće. jabuke. na čistom vazduhu. Osim toga. mada znam da je dobar za metabolizam. Poznati pevač bio je jedan od učesnika rijalitija ”Farma” i proveo je puna tri meseca na imanju u Lisoviću. ne može da se poredi ni sa jednim drugim. pevač Aca Ilić i njegova porodica ne znaju šta znači prehlada ili grip. pre svega. samo ubranog i osušenog na suncu. Grašak. Pošto nemam dovoljno slobodnog vremena. Neprskano voće i povrće nije tako lepo kao ono koje se kupuje u tržnim centrima i na pijacama. Paradajz iz mog sela. Ako vam se jede slanina. * Po čemu se razlikuje voće koje se gaji za svoje potrebe od onog koje se prodaje na pijaci? Razlika je. Na tom imanju nekada su živeli moji deda i baba. Ponosan sam na vinovu lozu ispred kuće. Više od tri meseca boravio je u prirodi. * Gajite li voće na imanju? Moj pokojni otac zasadio je razne voćke koje i danas rađaju. kruške. bez mobilnog telefona i dnevne štampe. zbog čega se naša druženja uvek pretvore u pravo veselje”. ali slobodno mogu da kažem da nijedan ne može da se poredi sa nanom. ali i to je dovoljno da se nadišem čistog vazduha i obnovim energiju.INTERVJU: ACA ILI] NADNASLOV LJUTA PAPRIČICA za ”Kada se sa drugarima nađem na ručku u restoranu. Iako je spavao na slamarici. Raduje me što dok gleda TV program ili igra igrice radije gricka voće nego slatkiše. u čijem hladu smo nekada slavili slave. već onoliko koliko je potrebno da biste istinski uživali u omiljenom delikatesu. ^aj od {ipka bez konkurencije Omiljeni čaj mi je od šipka jer je bogat vitaminom C. gde uživaju u čarima prirode. U takvoj situaciji čoveku ne preostaje ništa drugo nego da se usredsredi na sebe. zdravije je i ima mnogo bolji ukus. njemu su ukusni. neobrađenog. Međutim. koju mnoga deca izbegavaju. * Da li insistirate na tome da vaš sin jede isključivo zdravu hranu ili mu ponekad ”progledate kroz prste”? Srećom. svaki slobodan trenutak koriste za odmor na imanju nadomak Gornjeg Milanovca. Sve što na ovom svetu služi za jelo organizam će tražiti . Kaže da mu je period koji je proveo na seoskom imanju pored Barajeva ostao u divnom sećanju. kamilicom ili šipkom. s tim što valja biti umeren. boranija ili spanać. san mu je. nabavljam ga na selu. tamo sam provodio mnogo vremena i odatle nosim predivne uspomene. uzmite je.i treba mu to dati. obično se radi o nekom produženom vikendu. a na meni je samo da to održavam. ali nemojte pojesti pola kilograma odjednom. ali ne insistiramo na tome da sve bude u skladu sa načelima zdrave ishrane. 38 Lekovito Bilje 10/11 .

za one koji ne znaju. Ne preterujte ni u hrani. ni u piću.ge zdravstvene probleme. a čuo sam i da je blago* Da li povrće radije jedete tvorno za organizam jer sirovo ili kuvano? smanjuje napetost. (smeh) * Kažu da je čašica domaće rakije ili crnog vina dobra za krvotok? Ranije sam redovno uzimao rakijicu pred ručak. mirođije. Veliki sam hedonista. ali istraživanja suvo grožđe ili smokve. tako da sad imamo lepu zalihu do proleća. sir i maslinovo ulje. Kada sam bio na početku karijere neko mi je rekao da je za bolji glas dobro popiti živo jaje. ali smatram da treba biti umeren u svemu. * Kako glasi vaš savet za dug i zdrav život? Hedonista sam po prirodi. ukuse i gde god otputujem probam lokalne specijalitete. krastavac. ali put imao grip. ali poslednjih godina to ne činim. Oslu{kujte {ta tra`i va{ organizam i to mu ponudite. doneli nekoliko tegli. lo. Taj napitak obavezno kupim kada ga nađem u prodavnici. tim pre što ne paradajz. Ovog leta smo sa Tasosa. Eva Čubrović Lekovito Bilje 10/11 39 . ali i je poznato. supama vrsta biljaka. poznato mi je favorit mi je sitno iseckani da se žutica leči melemom peršun. koja je izuzetno zdrava. koje su kod nas praktično nepoznate i retko ćete ih videti na pijaci ili u supermarketu. pa tek onda kafa. koji su pokazala da ljuta papospešuju probavu. jedem svakodjedemo dosta limuna. (smeh) * Verujete li u lekovitu moć biljaka? * Koristite li začinsko bilje Verujem. dok čašica rakije ili belog vina neće škoditi. kima. U toku zimskih meseci je sezona. ali smo se ujutru budili skoro zdravi.a bolje raspoloženje * Koje voće obavezno imate na trpezi? U kući uvek imamo jabuka. ali ne sumnjam u nekim začinom. se uverio u lekovitost brojnih čajeva. Tokom boravka u Nemačkoj prvi put sam probao špargle. * Da li ste tokom putovanja po svetu probali neke * Poznajete li neke recepte specijalitete koji su vam se narodne medicine u čiju toliko dopali da ste požeefikastnost ste se i sami leli da ih jedete i kod kuće? uverili? Volim da otkrivam nove U vreme kada sam bio dete.. kada ce. Ne znam da li vam morandži i mandarina. Pokušajte da izbegnete stres i živite opušteno. Osluškujte šta traži vaš organizam i to mu ponudite. a to se odnokada je reč o povrću najviše si i na članove moje porodivolim mladi luk koji. dozu dobrog raspoloženja za taj dan. a sada je to med. Za svaki slučaj. serotonina. kao dodatak ishrani? do sada nije bilo potrebe da Zahvaljujući mojoj supruzi se za pomoć obraćam trakoja svako jelo oplemeni varima. Poželjno je izbegavati crno vino jer ne prija glasnim žicama. Ipak. dok leti preferiram belo vino. a obavevilna ishrana koja se bazizan sastojak je maslinovo ra na voću i povrću ključ ulje. u čiji sastav ulaze Apsolutno. (smeh) * Kako započinjete dan? Ranije sam imao običaj da ujutro prvo uzmem slatko i vodu. Zatim sledi lagani doručak. Srećom. ponevno. naravno.da istaknemo . Obožavam lubenice i dinje. koliko se to može u današnje vreme. Inače. baba nam je skidala temperaturu pomoću obloga od rakije i mekinja. jer je najbolji.prirodni antioksidant. koji je čuven po proizvodnji meda. Prednost dajem svežem povrću koje kombinujem u * Može li se reći da je praraznim salatama. nezamisliv to da imaju rešenje za mnomi je ručak bez bosiljka. to je dobar lek protiv mamurluka. koje nam je stavljala na tabane. * Imate li neki savet kako sačuvati glas? Osam sati kontinuiranog spavanja od presudne je važnosti za dobar glas. Za sada sam ili čorbama. papripamtim kada sam poslednji ka. pričica podstiče lučenje pijemo mnogo limunade. limuna i grejpa. ali smatram da treba biti umeren u svemu.vitamin C dobrim delom čicu kako bismo osigurali gubi lekovita svojstva. zimi rado popijem čašu crnog vina posle dobrog ručka. U kući uvek imamo bagremov med. Takođe. Ujutru obavezno popijem i čašu ceđenog soka od pomorandže. čiji ukus volim da koji sadrži med i nekoliko osetim u salatama. Konkretno. koje su najzdravije voće. vora. koji je . ni lekova. Ipak. Svakodnevno pojedem bar jednu krušku jer je to dobro za varenje.. jer u suprotnom tradiciji naručujemo papri. Reč je o izuzetno ukusnom povrću koje sam tada jeo sa sosom. hormona sreće. Nije dobro preterivati ni u hrani ni u pi}u u blizini nije bilo ni lekara. Osećaj nije bio prijatan. Omiljena mi je grčka vašeg dobrog zdravlja? salata. Malo je poznato da limunaKada sa prijateljima odem du treba praviti sa toplom u restoran na ručak. Zahvaljujući baki od malih nogu pio sam surutku. već po vodom. uoči snimanja prve ploče popio sam četiri-pet komada. kao i crni hamburg. Kada bismo se razboleli.

pa se preporučuju u slučaju nesanice. koja opušta mišiće. Pored toga. te za lečenje anksioznosti. Tretman započinje tuširanjem toplom vodom u trajanju od tri minuta. a njenu lekovitost potvrdila su i brojna naučna istraživanja. depresije i anksioznosti. čime se poboljšavaju cirkulacija krvi i apsorpcija hranljivih materija. Takođe. na ovaj način se pospešuje detoksikacija organizma. pa se preporučuje osobama koje pate od depresije. a poznato je da pre svega blagotvorno deluje u slučaju bolesti nervnog. poboljšava funkciju pluća. Pimenjuje se i tokom pripreme pacijenta za hirurški zahvat jer jača kardiovaskularni sistem. Postupak se ponavlja četiri do pet puta. ali i drugih ortopedskih zahvata. dok termički efekat podrazumeva korišćenje vode niže ili više temperature od telesne. U kojim slu~ajevima se primenjuje? Hidroterapija se koristi u slučaju povrede mekih tkiva. Hemijsko delovanje hidrote- rapije sastoji se u resorpciji mineralnih materija koje iz vode prodiru u tkivo. a na telo deluje mehanički. za ubrzavanje oporavka nakon preloma kostiju. LEKOVITA MO] VODE Vrste hidroterapije P ozitivno dejstvo vode na ljudski organizam poznato je još od davnina. hidroterapija predstavlja gotovo jedini način vežbanja i održavanja pokretljivosti tela.Voda se već hiljadama godina koristi u terapeutske svrhe. 40 Lekovito Bilje 10/11 . olakšava bol i ubrzava izlečenje. kada je u postoperacijskom Najčešći oblici primene vode u terapijske svrhe * Topla kupka Ovaj oblik hidroterapije svima je dostupan: telo je do vrata uronjeno u kadu sa toplom vodom u koju se dodaju mirišljave soli. smanjuje telesnu težinu. nakon čega se telo 60 sekundi poliva hladnom vodom. Hidroterapija je pomoćno sredstvo u lečenju raznih tegoba. poboljšava prokrvljenost. * Kontrastne kupke U pitanju je naizmenično korišćenje tople i hladne vode. Kupke deluju umirujuće. koristi se i u procesu rehabilitacije: nakon operacija kuka i kolena. grčenja mišića. a blagotvoran efekat postiže se i u slučaju artritisa. koštanog i mišićnog sistema Šta sve leči HI periodu strogo ograničeno kretanje. eterična ulja ili odvarci od lekovitog bilja. reumatskih tegoba. nervoze i depresije. jača muskulaturu. Naučna istraživanja pokazala su da kratkotrajno tuširanje hladnom vodom pospešuje proizvodnju hormona noradrenalina. hemijski i termički. što su sve preduslovi za uspešnu operaciju. Mehanički uticaj zasniva se na hidrostatičkom pritisku i potisku koji podstiču limfnu i vensku cirkulaciju i omogućavaju lakše kretanje u vodi.

boravak u ovoj prostoriji. jer se na taj način aktivira oslobađanje endorfina. odnosno naizmenični prelazak iz vrućeg u hladno. osobe koje imaju bilo kakvih zdravstvenih problema. U telu svakog čoveka u manjoj ili većoj meri vremenom se nagomilavaju razne otrovne materije. glavobolje. pada imuniteta. srčanih tegoba ili proširenih vena. infekcije parazitima. Osim toga. Postupak traje od 10 do 20 minuta. mišića i disajnih puteva. koristi se i kao priprema za kolonoskopiju. a ima analgetički. ”lenjih” creva. Na ovaj način podstiče se cirkulacija. hronične dijareje. ekcema. Razni prirodni preparati i povećan unos vitamina i minerala mogu da pomognu u poboljšanju opšteg stanja organizma. za razliku od laksativa. Prvi sloj tretmana. kao i po dužini toplog i hladnog. Kolon hidroterapija U pitanju je potpuno bezbedna i bezbolna metoda kojom se otklanja otpadni materijal iz debelog creva bez upotrebe medikamenata. uspostavlja pokretljivost zglobova. astme. ulceroznog kolitisa. gojaznosti. * Inhalacija Ovaj oblik hidroterapije veoma često se koristi u kućnim uslovima a primenjuje se u slučaju respiratornih tegoba jer otvara disajne puteve i podstiče izbacivanje sekreta. površine tela koju obusuvog i vlažnog. hranljive materije neće biti u potpunosti iskorišćene pa efekti terapije bivaju znatno umanjeni.stavlja suvo laneno platno. a koriste se za se potapa u vodu temperazagrevanje ili hlađenje. Naučno je potvrđeno da sauna podstiče razmenu materija u organizmu. podstiče se oslobađanje i izlučivanje odbrambenih materija u krv. kao ni osobe koje pate od upale bubrega. odnosno hvataju. usled povišene temperature. Kolon hidroterapija. žavanje temperature. Terapija se preporučuje ortopedskim bolesnicima. * Podvodna masaža Mlaz vode usmerava se na tretirano područje pod određenim uglom i po potrebi se približava ili udaljava. pre svega nepravilne ishrane. hormona koji je ”zadužen” za dobro raspoloženje. podstiče cirkulaciju i jača kardiovaskularni sistem. saunu ne bi trebalo da koriste trudnice. relaksirajući. hemoroida. iritabilnog kolona. jačaju mišići i poboljšava psihičko stanje. nadutosti. kao kao i nervnim bolesnicima. Naizmenični prelazak iz vrućeg u hladno pozitivno deluje i na psihu. međutim. hroničnog reumatizma i bolesti mišićnog i koštanog sistema. U tom slučaju. a preko toga se 10-15 minuta i služe za sni. Lekovito Bilje 10/11 41 . Mokri zavoji drže se no mesto. Takođe. koje štite od delovanja različitih virusa i bakterija. prekomerne telesne težine.IDROTERAPIJA? * Hladan tuš Na ovaj način jača se muskulatura i ublažavaju upalni procesi. zatim se mada imaju i tonizirajući dobro ocedi. Pored toga. Lekovita sauna Sauna se koristi u slučaju respiratornih tegoba. uglavnom kao posledica nezdravog načina života. migrene. * Terapijski bazen Terapija se sastoji u kombinovanju fizikalnih svojstava vode s terapijskim vežbama. pribegava se kolon hidroterapiji koja ubrzava detoksikaciju i pospešuje apsorpciju vitamina i minerala. Kronove bolesti. Međutim. ukoliko se telo pre toga ne očisti od otrova. gljivičnih infekcija. i u slučaju neuroloških i psihičkih oboljenja. Tuširanje hladnom vodom otklanja umor i sprečava upalu mišića nakon napornog vežbanja. stimulativni i tonizirajući efekat. Na primer. rektoskopiju ili neke hirurške zahvate koji se izvode u području abdomena. a zahvaljujći pojačanom znojenju ubrzano se izbacuju štetne materije iz organizma. ture od 3 do 10 ˚C. privije na bolefekat. kao i hroničnih bolesti zglobova. alergije. ne stvara zavisnost. osobama sa hroničnim reumatoidnim artritisom. a tretman traje od 30 do 40 minuta. * Oblozi i zavoji Svaki oblog se u osnovi Razlikuju se po veličini sastoji od dva sloja platna. Ova metoda preporučuje se u slučaju opstipacije. Filtrirana topla voda koja se ubacuje u kolon omekšava feces i olakšava njegovo izbacivanje. pre odlaska u saunu moraju se posavetovati sa lekarom. a dolazi i do poboljšanja imunološkog sistema.

Melem od kestena Uzroci Osim bolova. jaja. ove tegobe mogu se ublažiti i primenom fitoterapije G otovo da nema osobe kojoj se nije desilo da nakon dužeg sedenja ne može da ustane jer joj je utrnula noga. krv počinje brže da struji i trnci polako prolaze. stopala i prstiju koje može da se javi i usled povrede vrata ili leđnog dela kičme. Trnjenje udova ponekad ukazuje i na ozbiljna stanja i bolesti kao što su dijabetes. u narodu poznati i kao ”mravinjanje”. srčani i moždani udar. kao i euforična stanja ili upotreba lekova i droge.TRNJENJE U UDOVIMA Kupke i napici sprečavaju TRNJENJE UDOVA Osećaj ”mravinjanja” u rukama i nogama najčešće je posledica loše krvne cirkulacije i problema sa nervima. riba) i pivski kvasac. Plod divljeg kestena najbolje je sredstvo protiv trnjenja nogu ukoliko je ono uzrokovano proširenim venama. pogotovo B12 takođe mogu uzrokovati trnjenje udova. te nedostatak vitamina. a zatim ih samleti i staviti u manju teglu pa smesu preliti sa 2 dl alkohola ili još bolje . ili da nije u stanju da pomera ruku koju je prilikom ležanja držala pod glavom. Dugo se smatralo da vitamin B12 sadrži samo hrana životinjskog porekla (džigerica. Nedostatak minerala i vitamina Nedovoljna količina minerala . Svakodnevno blago utrljavati u listove nogu. morske alge) i pojedine žitarice (naročito nji- 42 Lekovito Bilje 10/11 . ukazuju na lošu cirkulaciju ili probleme sa nervima. ova pojava ponekad ukazuje i na neka teža oboljenja. degenerativne promene na kičmi i diskusima izazivaju i trnjenje šake. a mogu je uzrokovati i izlaganje radijaciji. U većini slučajeva ovi simptomi. a zatim procediti sadržaj i sipati ga u flašicu. migrena. Međutim. ujedi životinja i insekata. Nekim osobama to se dešava ”iz čista mira”. Nakon intenzivnijeg pokretanja ekstremiteta. multipla skleroza. kalijuma ili natrijuma. a među uzročnike spadaju i sindrom nemirnih nogu i proširene vene. Osim lekovima i vežbama. što se može otkriti jedino detaljnim lekarskim pregledom. Priprema melema od ovog ploda vrlo je jednostavno: u jesen ubrati 10 većih plodova divljeg kestena. kada im je telo sasvim opušteno. međutim.pre svega kalcijuma. Teglu ostaviti na suncu 7 nedelja. novija istraživanja pokazala su da su ovim vitaminom bogate i neke vrste povrća (cvekla.komovom rakijom. čak i tokom sna. Ova pojava česta je kod pušača jer konzumiranje cigareta usporava krvnu cirkulaciju.

Dijagnoza se postavlja i na osnovu drugih simptoma. U zavisnosti od uzročnika. Kalcijumom obiluju orasi. listovima maslačka. neophodno je što pre otkriti uzrok ove pojave da bi se isključilo postojanje ozbiljnih bolesti. a ukoliko je ”mravinjanje” posledica nedovoljnog kretanja. napravite raskorak u širini ramena i 15 puta vrtite ruku iz ramena.Recepti Mešavina trava za kupanje U slučaju učestalog trnjenja ekstremiteta preporučuje se biljna kupka koja će umiriti nerve i ublažiti problem sa ”mravinjanjem”: 40 g lavande 40 g valerijane 20 g matičnjaka Mešavinu preliti sa 2 litra ključale vode. ostaviti poklopljeno 20 minuta. sprovodi se odgovarajuće lečenje. da bi se podstakla cirkulacija. Vežbu ponovite 10 puta i svake nedelje povećavajte broj ponavljanja. krompir. soja. potrebno je više vremena posvetiti fizičkoj aktivnosti. nakon buđenja. šargarepi. pa procediti. lešnik. rotkvicama.. Osoba ima utisak da joj ”mravi šetaju po telu” i nikako ne može da se opusti i zaspi. Takođe. prvo jednu pa drugu. ali i susam. Čaj za čvrst san Ukoliko se trnjenje ruku i nogu javlja tokom noći. pa ponovite vežbu i sa drugom nogom. Ve`be za bolju cirkulaciju Stručnjaci savetuju da ujutro. a zatim na drugu stranu. Kalijumom su najbogatiji žitarice. Potom stanite na levu nogu i po 15 puta vrtite stopalo prvo na jednu.. poklopiti i posle 2 sata procediti. ne treba odmah ustajati iz kreveta već je dobro protezati se. dok natrijuma ima u celeru. hove klice). a u proceduru se ponekad uključuju magnetna rezonanca ili kompjuterska tomografija (CT). Dijagnoza i le~enje Nije svako trnjenje udova razlog za uzbunu. sok od paradajza i pečurke. može izazvati probleme sa snom. mahunarke i mlečni proizvodi. U tom slučaju savetuje se konzumiranje biljnog čaja koji će opustiti telo i umiriti nerve: 30 g odoljena 40 g plodova hmelja 15 g metvice .nane 15 g matičnjaka Supenu kašiku mešavine preliti sa 2 dl ključale vode. Popiti šolju pre spavanja. u oba smera... dobri izvori ovog vitamina jesu kiseli kupus i povrće iz turšije. cvekli. Potom ustanite. Napuniti kadu vodom zagrejanom na 38 *C i dodati biljnu tečnost. Lekovito Bilje 10/11 43 . ali ukoliko je učestalo. Potom stanite na prste i polako se spuštajte na pete. Vrtite i šakama u oba smera po 15 puta da biste razgibali zglobove. Kupati se oko 15 minuta.

U ‘Noliju 45’ Prirodne kreme i melemi ”Noli 45” se pokazao kao veoma efikasno sredstvo za lečenje opekotina. Često se dešava da se u ranama nalaze strana tela. a to važi i za lekovite trave. ”U slučaju opekotina ili nekog drugog oštećenja kože. bez termičke obrade. Takođe. reguliše krvni pritisak. nanosi se krema. smola. da bi ojačao imunološki sistem i podstakao samoisceljenje”. * Specijalna diploma za kvalitet na Izložbi proizvoda od lekovitog bilja. ”Napitak se dobija hladnim ceđenjem 46 lekovitih biljaka među kojima je najzastupljenija kopriva. površinske rane i posekotine. objašnjava travarka. čiji je glavni sastojak borova 44 Lekovito Bilje 10/11 . ’Noli Zar’ deluje blagotvorno i u slučaju problema sa venama. a pritom pozitivno deluje na ceo organizam OPEKOTINE S uzana Radivojević iz Bele Crkve već četvrt veka spravlja preparate na bazi lekovitog bilja koristeći jedinstvenu tehnologiju hladnog ceđenja. metala ili stakla. Njeni proizvodi ne sadrže veštačke boje. sanira povrede kože.RE^ TRAVARA: SUZANA RADIVOJEVI] Super tandem zaceljuje Sok na bazi koprive i još 45 lekovitih trava. te pomaže brži oporavak od bolesti i povreda. Soko Banja 2003. na kojima je osvajala prestižne nagrade za pronalazaštvo: * Zlatna medalja na Međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu 2002. godine * Srebrna plaketa na Međunarodnom sajmu tehnike i pronalazaštva ”Nikola Tesla”. U zavisnosti od stepena oštećenja. godine. prestaje krvarenje i započinje dubinsko čišćenje povrede. zajedno sa specijalnom kremom. zbog čega je sok zadržao sve neophodne vitamine i minerale. čisti organizam od toksičnih materija. koji 24 sata posle nanošenja preparata izbijaju na površinu rane. reguliše metabolizam i probavu. komadići drveta. pa se bolno mesto oblaže gazom. ali ni drugi zagađivači. ”Noli Zar” je biljna krema koja se nanosi na opekotine. godine. Novi Sad 2003. a osim toga poboljšava varenje. emulgatora i veštačkih boja. niti bilo kakve druge hemijske supstance. ali u njenom asortimanu ima biljnih mešavina i za terapiju mnogih drugih bolesti. ”Kada se na takvu ranu privije gaza sa ovom kremom. Najviše uspeha postiže svojim preparatima za lečenje opekotina i drugih kožnih oboljenja ”Noli 45” i ”Noli Zar”. Ona ističe da je kopriva jedna od najkorisnijih biljaka i da jača ceo organizam čineći ga otpornim na razne bolesti. direktno na ranu stavlja se tečnost protiv bolova. gde u prečniku od 50 km ne postoje industrijska postrojenja. pa blagotvorno deluje na ceo organizam”. koje treba previjati samo jednom dnevno”. kao i u slučaju preloma i dubokih povreda. Trave sa na{eg podneblja Suzana tvrdi da je glavni preduslov za dobro zdravlje konzumiranje namirnica sa podneblja u kojem se živi. pacijentu se savetuje da pije sok ‘Noli 45’ u kombinaciji sa medom. Čim se opekotina malo sanira. kaže Suzana. emulgatore. jer pospešuje regeneraciju kože i ubrzava isceljenje. Nagrade za kvalitet Suzana Radivojević više od 10 godina izlaže na sajmovima u zemlji i regionu. čisti krvne sudove i smanjuje nivo holesterola. Suzana sakuplja lekovito bilje u ekološki čistim predelima južnog Banata. objašnjava Suzana. nema hemijskih supstanci. stabilizatore. a ceo proces odvija se bez termičke obrade. za ”Noli 45”. Sok deluje preventivno tako što jača imunitet. za koje je dobila brojne nagrade. * Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle 2005. Upravo je ova trava glavni sastojak čuvenog Suzaninog preparata ”Noli 45” .soka od koprive i još 45 biljaka.

što objašnjava njegovu moć (26 puta je jači od fenola). apotekama ili direktno od uvoznika dina 25o ra Sam Telefon za poručivanje: 021 66 10 170 Uvozi: TERRA CO doo Zmaj Jovina 26 TC LUPUS/II 21000 Novi Sad Potražite na kioscima svakog 1. A i B3. topikalno i inhalatorno.Divlji origano . potpu Pored toga. Ovaj prirodni preparat koristi se i u slučaju digestivnih tegoba. Ulje divljeg Origana Uz pomoć prirode podignite otpornost vašeg organizma na najviši nivo ! Antioxidant 5x jači od borovnice Antialergen Najjači prirodni antiseptik i antibiotik dokazan kod ešerihije. potpuno prirodnog preparata. Divlji origano je prava riznica minerala. kao što su kalcijum. parazita GURMANLUCI BEZ GRANICA! NAJBOLJI DOMAĆI RECEPTI! Probajte pikantne. ogleda se u tome što blokira ”disanje” bakterija. ulje divljeg origana u potpunosti eliminiše alergije i probleme sa sinusima te efikasno otklanja upale i bolove. praktični format! . Ovaj preparat pokazao se kao veoma efikasan u slučaju infekcije ešerihijom koli.antibakterijsko. cink. antiseptičko i antiparazitsko. Prednost ovog biljnog. kao i vitaminima C. reumatizma. virusa. dok klasični antibiotici zaustavljaju njihov metabolizam. antigljivično. Koristi se oralno. gvožđe. protiv čega se mikroorganizmi bore mutacijama.nepobedivi borac protiv infekcija Ulje divljeg origana ubraja se u najmoćnije prirodne lekove: izvanredan je antibiotik koji efikasno suzbija bakterije. neodoljive specijalitete! Od 1. antivirusno. Ključni sastojci origano ulja jesu karvakrol i timol koji deluju sinergijski. pa čak i one koje su rezistentne na klasične medikamente. salmonelom. sočne. kašlja i bronhitisa. kao što su otežano varenje i dijareja. otklanja posledice ujeda insekata i blagotvorno deluje u slučaju zubobolje. Naučna istraživanja potvrdila su postojanje širokog spektra an dejstva ulja divljeg origana . kandidom i stafilokokom. bakar.Mali. juna časopis ”Dobra hrana” u novom ruhu! .Super cena! Potražite u bolje snadbevenim prodavnicama zdrave hrane. kandide. u mesecu! Lekovito Bilje 10/11 45 . magnezijum. bor. kalijum.

Recept: Oprati pirinač u hladnoj vodi. zaustavlja proliv. gripa. Postoji nekoliko vrsta pšenice. Tradicionalni putnički čaj začiniti pre serviranja prstohvatom soli i sa nekoliko kapi tamarija. Zagrejati tiganj (po mogućnosti od livenog gvožđa zbog ujednačene temperature) i pržiti pirinač. zuba. Vekovima su travari preporučivali preparate od pšenice i pšenične čajeve protiv artritisa. Staviti ih u čajnik i preliti vrelom vodom. neškodljivi i jeftini Č aj je najefikasniji ukoliko se pripremi od sveže prženih zrna. Ovaj čaj ublažava nervnu napetost. Veoma je važno odabrati čiste. Bljutav je čaj od slabo prženih žitarica.STARINSKI RECEPTI Čajevi od ŽITARICA Ovi napici veoma su delotvorni u lečenju prehlade. Iako se žitarice mogu pržiti u tavi s debelim dnom. Skinuti s vatre i ostaviti da odstoji 3 minuta. proliva. blagi su. Pšenični sok sadrži antibiotske supstance koje se uspešno bore protiv virusa. Piju se umesto obične vode tokom dana da bi se podstakao priliv energije. Eksperimentišite s različitim količinama dok ne postignete željenu snagu čaja. u Japanu se zrna pojedu. a koristi se i protiv glavobolje kao i u slučaju menstrualnih tegoba. noktiju i kostiju. Iako neki ljudi cede čaj kroz cediljku ili gazu i bacaju pirinač pre serviranja. a sve imaju slične hranljive vrednosti – veoma su bogate vitaminima B kompleksa. Možete povećavati ili smanjivati količinu žitarica ili vode za jači ili slabiji čaj. dodati u čaj prstohvat mlevenog čilija. Njihova prednost ogleda se u tome što se lako pripremaju. ^aj od pirin~a U prošlosti se smatralo da ovaj omiljeni azijski napitak podmlađuje dušu i telo. snižava krvni pritisak. visokokvalitetnog sojinog sosa. Zahvaljujući sadržaju minerala u pirinču. pa se mogu držati u frižideru i do nedelju dana ako su dobro zatvoreni. mučnine i želudačnih problema. Prženo zrnevlje pšenice dobro je za čišćenje celog tela. Drugo važno pravilo jeste prženje. 46 Lekovito Bilje 10/11 . ekološki uzgojene žitarice. Poznat kao ”putnički čaj”. Dobro je sredstvo za čišćenje creva. Neki ga piju da bi sprečili mučninu izazvanu putovanjem – po tome je ovaj čaj dobio ime. nepre- stano ga mešajući dok ne dobije zlatnožutu boju. ocediti ga i prosušiti na papirnoj salveti. Staro je pravilo: mera od 1 šoljice žitarica na litar vode. Ovi čajevi su dobri i kada su hladni. najbolje rezultate postići ćete koristeći tavu od livenog gvožđa koja ravnomerno raspoređuje toplotu. a posle toga gube aromu. Kuvati ga pokrivenog na laganoj vatri dvadesetak minuta. Skinuti sa šporeta i pokriti. Dugovečnost Azijata često se pripisuje ishrani bogatoj pirinčem. ali žitarice možete ispržiti u većoj količini i čuvati ih u hermetički zatvorenoj posudi. Protiv glavobolje. Po želji dodati med. pa se preporučuje osobama koje pate od kardiovaskularnih oboljenja. pa čak i nekih vrsta raka. To je dobro za lečenje proliva. Čaj od pirinča bogat je hranljivim sastojcima uključujući kompleks B vitamina i vlakna koja deluju kao neutralizator kiseline tako da je dobar protiv gorušice – u tom slučaju nemojte koristiti čili! P{eni~ni ~aj Pšenica je najrasprostranjenija žitarica na svetu. dok prepržene daju gorak ukus sličan kafi. reumatske groznice. dobar je za jačanje korena kose. koja je posledica začepljenosti nosa zbog prehlade. Prilikom prženja koristiti drvenu kašiku i neprestano mešati dok zrna ne počnu da pucketaju. Staviti pirinač u lonac i dodati ključalu vodu. Recept: Oprati pšenicu u vodi i prosušiti je na papirnoj salveti. Pržene žitarice mogu da se čuvaju oko mesec dana. Ostaviti da odstoji 5 minuta. konzumira se na celom kontinentu i pije se po toplom vremenu da bi regulisao temperaturu tela. Kuvati na laganoj vatri 25 minuta. zatvora kao i nervne napetosti.

11000 Beograd telefon: 063 880 72 70. uzrast i pol). Iako može nastati i kod dece i starih osoba. Nebojšina 53. Vidapharm d.primarna (enzimski poremećaji. pre svega u naru. Pomaže u slučaju kalkuloze. dok se struvitno kamenje (magnezijum-amonijum-fosfat) formira u mokraći koja duže vreme ostaje alkalna. Inhibitorno delovanje citrata Magnezijum sa citratom povećava inhibitorni potencijal urina i sprečava proces stvaranja i agregacije (slepljiva- kapsule . Postoje brojni faktori rizika za nastanak ove bolesti.LB INFO Nutri mag kapsule SPRE^AVAJU STVARANJE KAMENCA U BE[ICI Stvaranje kamena u urinarnom traktu (urolitijaza). Svi oblici kalkuloze mogu se svrstati u dve velike grupe . Inhibitorno delovanje citrata sastoji se u njegovom vezivanju za slobodne jone kalcijuma i smanjenju stepena zasićenosti urina. Ima veoma jako antioksidativno dejstvo i štiti organizam od slobodnih radikala. je karotenoid normalno prisutan u paradajzu i drugom povræu. Stvoreni kristali treba da se zadrže dovoljno dugo u mokraćnim organima da bi agregacijom dostigli veličinu koja može izazvati opstrukciju mokraćnih puteva. Direktnim vezivanjem citrata za površinu već prisutnih kristala kalcijum-oksalata i kalcijum-fosfata u urinu. Njihovim korišćenjem obezbeđuje se istovremeni unos magnezijuma i citrata. Idealna kombinacija Uzro~nici Ne postoji samo jedan uzročnik pojave kamena.rs Lekovito Bilje 10/11 47 . On pomaže u održavanju zdrave funkcije prostate i smanjuje oksidativna ošteæenja æelija i tkiva prostate. On pomaže u jaèanju odbrane organizma od oksidativnih ošteæenja od strane slobodnih radikala i smanjuje propadanje æelija zbog oksidativnog štetnog uticaja. izolovana ili kombinovana sa zastojem mokraće). Deficit inhibitora kristalizacije olakšava ove procese. zaustavlja se njihov dalji rast i agregacija. a pritom su antialergijske i pogodne za vegetarijance. urolitijaza se većinom javlja u srednjim godinama. ali i uratne i cistinske kalkuloze zbog alkalizacije urina. www. Jedna bočica ”Nutri Maga” sadrži 90 kapsula. zanimanje. pa se može reći da je urolitijaza multifaktorijalna bolest. neka hronična gastrointestinalna oboljenja i hirurški zahvati na crevima.nasledne biohemijske i anatomske osobenosti organizma (rasne i familijarne karakteristike.. giht. * Spoljašnji faktori rizika geografski i klimatski uticaji./fax: 011 2430 553 vidaph@drenik.o. unošenje tečnosti. Epigalokatehin galat je jedan od najvažnijih sastojaka zelenog èaja. a nedostatak inhibitora kristalizacije omogućava rast i agregaciju (slepljivanje) kristala. spreèava formiranje i rast kristala kalcijum oksalata i kalcijum fosfata koji èine najèešæu formu kamena u bubrezima i mokraænim kanalima ZA OÈUVANJE I OPORAVAK KVALITETNE FUNKCIJE PROSTATE PROXANA™ sadrži: Proxana poboljšava zdravlje prostate i jaèa antioksidativnu odbranu tkiva prostate i celog organizma. . . ishrana. nja) kalcijum-oksalatnih i kalcijum-fosfatnih kristala.net. koji se dele u dve grupe: * Unutrašnji faktori rizika . Na ovaj način oko 70% urinarnog kalcijuma može biti isključeno iz procesa kristalizacije. ”Nutri Mag kapsule” sadrže prirodne supstance. odnosno povećana koncentracija kalcijuma u mokraći) i sekundarni ( hronična urinarna infekcija. hiperkalcurija. Proces kristalizacije Kamenci od mokraćne kiseline i cistina formiraju se kada je mokraća prezasićena ovim materijama.vidapharm. česta je pojava koja prema statistikama više pogađa muškarce.o. visok sadržaj inhibitora kristalizacije i očuvan balans elektrolita. Elagièna kiselina je polifenol koji se nalazi prirodno u voæu. tel. Smanjuje rizik od moguæeg nastanka karcinoma prostate.

polen. najbolje je uraditi alergo-test i odrediti na šta je osoba alergična. godine razbolela supruga. A Borba antitela i alergena Kada se alergen veže za posebnu vrstu antitela odgovornog za alergijsku reakciju. Dolazi do imunološke reakcije i organizam stvara antitela . a u oku alergijski konjunktivitis. oči su crvene i suze. samo delimično ublažila simptome. U tome. najpodložnija alergijama. posledica su poremećaja u imunološkom sistemu koji ima zadatak da štiti telo od bolesti. Tada je mališanu prepisana nova medicinska terapija koja je. ali to nije slučaj sa alergijom. što je izazvalo sepsu. pojaviće se koprivnjača. otkriva dečakova baka Ana Jovanović. osim terapije koju propisuje Porodica četvorogodišnjeg Darka Vuka nije odmah posumnjala da mališan pati od alergije.ISPOVEST ^ITATELJKE: ANA JOVANOVI] Lekovi iz prirode OSLOBODILI SU ”Naš Darko bio je alergičan na mnoge supstance. Ono što medicinski lekovi nisu uspeli za dve godine. Spasila se i potpuno oporavila zahvaljujući preparatima svog supruga.. Ako je mesto ”borbe” na primer koža. dete diše na usta. ali je zbog prevelike doze antibiotika dobila veliku anemiju pred leukemijom. počela je da joj se suši leva noga i posle nekog vremena na njoj nije osećala ni ubod igle. curenjem nosa i šlajmom počeli su oko Darkove druge godine. U slučaju da osoba pati od alergije. njen imunološki sistem postaje preosetljiv na manje-više bezopasne materije iz okoline (prašina. lekar. Iako su pčelarstvo i fitoterapija porodična tradicija. Prehlada se obično povlači posle desetak dana. otkriva dečakova baka MOG UNUKA ALERGIJE lergije. Ako simptomi ne jenjavaju. koje registruje kao pretnju.. Međutim. mogu da pomognu i prirodni preparati od bilja i meda. a zatim i cistu na jajniku koja je pukla zajedno sa jajnikom. čija je funkcija da ”hvata” alergen. terapija nije davala razultata te smo posumnjali na alergiju i odveli dete na testiranje. Oni izazivaju određene alergijske bolesti koje nastaju na mestima gde se ”odigrava bitka” antitela i alergena. preparati travara Jugoslava Momčilovića postigli su za dva meseca”.. naročito uveče ili nakon fizičke aktivnosti.imunoglobin E. Posle operacije bilo joj je malo bolje. Ispostavilo se da je alergičan na mnoge supstance”. Deca su. mislili su da je reč o prehladi. a onda pristupiti lečenju.). Usled uklještenja nerva. Darkove tegobe Simptomi Kod deteta je ponekad teško prepoznati simptome alergije jer veoma podsećaju na prehladu: nos je stalno zapušen i izlučuje vodenastu tečnost. a mališan ih stalno trlja ili češe. pokreće se složen proces oslobađanja različitih supstanci. među kojima je najpoznatiji histamin. ”Problemi sa kašljanjem. kako tvrde stručnjaci. 48 Lekovito Bilje 10/11 SPASAO SUPRUGU . najčešći zdravstveni problem modernog sveta. Vodili smo ga kod lekara koji je te simptome pripisivao prehladi pa je dete lečio antibioticima. nažalost. a često ima napade suvog kašlja. pojedini sastojci hrane.. Ukoliko je reč o malim i srednjim disajnim putevima. Budući da je nos začepljen. takozvanih medijatora alergijske reakcije. na sluznici se javljaju otok ili zapušen nos. Jugoslav Momčilović ozbiljnije se posvetio tom poslu kada mu se 1995. nastaje astma.

Nakon što smo potrošili treću mešavinu. bradavica. čuvar- kuće i divlje nane. PREDNOSTI U ODNOSU NA DRUGE PREPARATE: Terapija je bezbolna. nismo saznali za preparate travara i pčelara Jugoslava Momčilovića iz Prokuplja”. dok cveta ambrozija. jer se gušio.200 m nadmorske visine. sasvim slučajno. 064/25 66 976 otklanja kurje oči i bradavice na stopalima Ovaj preparat apsolutno je prirodan i stoprocentno efikasan losion za negu i lečenje kurjih očiju. ne sluteći da će tu pronaći lek za svog miljenika. uzima matični mleč. Darko je počeo još više da kašlje. ”Biljno-medne mešavine pomažu u lečenju mnogih oboljenja. Lekovito Bilje 10/11 49 . Pomislili smo da mu se zbog čaja sekret spustio u pluća. koliko je trajala terapija. Nosilac melema je prirodna celuloza rastvorena u acetonu. Zatražio je da mu dostavim dijagnozu lekara i rezultate analiza i na osnovu toga propisao je terapiju koja se sastojala od tri čajne mešavine i matičnog mleča”. Suši se brzo u roku od 7 do 8 minuta. pa smo ga čak odveli na snimanje. ponosno ističe baka i dodaje da je od tada prošlo dve godine. ljudi su uspeli da pobede tu smrtonosnu bolest. STAROPLANINSKI MELEM Blagotvorno bilje Osnovu za izradu ”Staroplaninskog melema” sačinjavaju eterična ulja i macerati tri vrste biljaka . Eterična ulja destilišu se vodenom parom dok se macerat čuvarkuće dobija metodom hladnog presovanja ručno napravljenom aparaturom. ”Samo pravilna kombinacija bilja i meda daje pravi efekat u lečenju. pa i onih najtežih. pa sam ga pitala da li ima nešto protiv alergije koja mesecima muči mog unuka. Kasnije nam je Jugoslav objasnio da je takva reakcija uobičajena tokom terapije i da će od drugog čaja još više da kašlje jer se sekret odvaja i izlazi napolje. ali i optimalne doze čajeva i pčelinjih proizvoda.”Uprkos medikamentima. Za njegovo spravljanje koriste se probrane sorte lekovitog bilja sa Stare planine ubrane na preko 1. kaže na kraju razgovora travar Jugoslav Momčilović iz Prokuplja. Nije potrebno stavljati hanzaplast koji dodatno opterećuje bolno mesto. Priroda ima lek za svaku bolest Kod pčelara i travara Jugoslava naša sagovornica otišla je sasvim drugim povodom. Za ukupno dva meseca. nalaz je bio uredan . Darka smo često odvodili na inhalaciju.pluća su bila potpuno čista. moj preparat za jačanje imuniteta koji se koristi u slučaju alergije osvojio je zlatnu medalju”. a 2011. da ne dozvoli tumoru da nadvlada”. koja fiksira lekovito dejstvo biljaka na obolelo mesto. te da Darko samo tokom avgusta. nije mogao da diše. ”Videla sam kod gospodina Momčilovića mnoge preparate. a svoje preparate spravljam uspešno spajajući znanje o lekovima iz prirode i naučna dostignuća iz ove oblasti.bršljana. Darko je počeo da uzima matični mleč. Snažno keratolitičko dejstvo preparata poboljšava i salicilna kiselina koja se dodaje u određenom procentu. Tretman ”Staroplaninskim melemom” apsolutno je bezbolan i efikasan. Svi su srećni jer se dete konačno oslobodilo alergije. ali terapijom čajnim mešavinama i matičnim mlečom. priča Ana Jovanović. ističe travar Jugoslav. U svojoj dugogodišnjoj praksi imao sam dosta slučajeva karcinoma. Tako smo se zlopatili sve dok. ”Tokom terapije prvim čajem. Srećom.  JugoslavMomčilović  027/331 712. Ne napada zdravo tkivo i pokožicu. Fitoterapijom se bavim godinama. O tome svedoče i brojne nagrade. Cilj je da se ojača imunitet i podstakne regeneracija ćelija. virusnih kondiloma i žuljeva na stopalima. naš mališan se preporodio”. a naročito sam ponosan na onu sa Novosadskog sajma: 2008. Poenta je u tome da se organizam sam regeneriše i ojača. da bi na osnovu dijagnoze precizno odredio najbolju kombinaciju bilja. kaže gospođa Jovanović. godine proglašen sam za najboljeg pčelara. Posebna terapija za svakog bolesnika Jugoslav naglašava da insistira na tome da mu se donesu nalazi lekara.

Vakame imaju četiri puta više gvožđa nego goveđe meso. vitaminima i drugim hranljivim materijama. čiste limfu. Pripremaju se na sledeći način: isprati biljke pod mlazom hladne vode. U zavisnosti od dubine na kojoj rastu. creva. Osim toga. B1 i B2. Alge je najbolje kuvati u posudi od keramike. Ipak. Pre upotrebe. kao i spektra sunčeve svetlosti koji transformišu. vlaknima. ubrzavaju lečenje Kako se pripremaju? Recepti Dinstane arame alge Sastojci: 50 g arame algi 1 glavica brokolija 1 kašičica hladno ceđenog maslinovog ulja 125 g svežih šampinjona 1 kašičica tamarija 1 kašičica sirćeta od smeđeg pirinča 1 kašičica mirina 1 kašičica tamnog susamovog ulja Oprati arame alge i držati ih 15 minuta u dosta vode. ali i vitamina A. da se ukusi ne bi izmešali. blago iz M staci algi pronađeni su u fosilnim naslagama čija je starost procenjena na tri milijarde godina. vodeći računa o tome da budu prekrivene tečnošću. alge poprimaju određenu boju. pospešuju metabolizam vode. pojačati vatru i ostaviti da 50 Lekovito Bilje 10/11 Ukoliko nabavite sveže alge. dok arame sadrže šest stotina puta više joda od mesa morskih riba. tek toliko da ih tečnost prekrije. dvadesetak minuta na umerenoj vatri. Kuvaju se poklopljene. plavo-zelene i žuto-zelene. te uklanjaju radijaciju iz organizma. u malo vode. sojom i semenkama. Kao i njihovi kopneni srodnici. što znači da ovi jedinstveni vodeni organizmi spadaju među najstarija bića na planeti. Naliti vodom i posoliti. pozitivno deluju na rad tiroidne žlezde. na hladnom i suvom mestu gde mogu da stoje godinama. poput šargarepe. kalcijumom. zbog čega su i dobile ime morski hrast (sea oak). Skinuti poklopac. dovoljno ih je samo dobro isprati i spremne su za upotrebu. ISHRANA O Zahvaljujući izuzetnom nutritivnom sastavu. Poklopiti i kuvati 15 minuta na laganoj vatri. sušene alge neophodno je potopiti u vodu (što se duže natapaju. Arame su bogate ugljenim hidratima. te vitaminima A. bogatije su kalcijumom od mleka. . Arame alge Alge jačaju probavni sistem. B1. Maslinovo ulje zagrejati u tiganju pa minutdva dinstati gljive. Musaka od kombu algi i povr}a Sastojci: 2 trake kombu alge dužine 8 cm 1 glavica crnog luka 2 šargarepe isečene na štapiće 1/2 glavice kupusa sečenog na tračice 1/2 šolje vode na vrh noža morske soli U posudu za pečenje staviti alge kombu. Međutim. zelene. snižavaju krvni pritisak. dva do tri puta. a pojedine vrste. dodati tamari i pustiti još malo da se dinsta. ove vodene biljke poboljšavaju metabolizam. Ovo morsko bilje pomaže razgradnju masti i sluzi nakupljene usled preteranog unosa mesa. te fluora koji jača zube i kosti. šargarepu po sredini. razbijaju i transformišu gnoj i sekrete. Alge imaju i rashlađujući efekat. a oblikom podsećaju na list hrasta. poređati luk na jedan kraj posude. čiste od toksičnih materija i jačaju krv Bogatstvo hranljivih materija Alge sadrže skoro dvadeset puta više minerala od kopnenih biljaka. mlečnih proizvoda i šećera. pa dobro promešati. tržištu uglavnom se mogu naći sušene alge koje treba držati u zatamnjenoj staklenoj posudi. a kupus na drugi kraj. tofu sirom. B12 i C. Brokoli razdvojiti na cvetove. Dodati sirće. stakla ili nerđajućeg čelika. Lekovito dejstvo od kancerogenih oboljenja. lakše će se variti). Arame se odlično slažu sa korenastim povrćem. poput arame i vakame. gvožđem i jodom. treba ih postepeno uvoditi u ishranu jer je organizmu potrebno vremena da se prilagodi i počne da stvara enzime koji vare ove vodene biljke. Prekriti poklopcem i peći u rerni na temperaturi od 200 *C dok ne omekša (oko 35 minuta). U tradicionalnoj medicini arame se koriste za ublažaArame ostatak tečnosti ispari. a onda staviti alge. Dodati brokoli i nastaviti sa kuvanjem dok povće ne omekša. pa tako postoje crvene. vanje menstrualnih tegoba i snižavanje krvnog pritiska. ali imaju jednostavniju građu i neuporedivo su bogatije mineralima. nijacinom. natrijuma. na našem Ove smeđe alge rastu u većim dubinama i imaju blag ukus. koja se kasnije može iskoristiti za zalivanje cveća. bubrege i reproduktivne organe.Alge. smeđe. mirin i tamno susamovo ulje. magnezijuma. ovo morsko bilje odličan je izvor fosfora. ove morske biljke obavljaju fotosintezu. Da bi se poboljšao njihov slatkasti ukus dodaje se soja sos i nekoliko kapi pirinčanog sirćeta.

gorkast ukus. alge treba raširiti i isprati. a potom iseći po sredini uz debelu žilu. a tvrdu žilu sitno naseckati da se može ravnomerno kuvati. Kombu Pripremaju se na sledeći način: dve supene kašike hidžiki algi oprati pod mlazom hladne vode i ocediti. dodaju u salate. arsenik. Staviti u posudu. Dodati glavnom jelu i na laganoj vatri kuvati još desetak minuta. Hidžiki zadržavaju jak. Takođe. Njihove grube crne niti postaju vrlo nežne ako se pravilno kuvaju.). sakupljaju se drvenim grabuljama. Kada se kuvaju sa tamari sosom. uništavaju bakterije i poboljšavaju funkciju creva. a onda smanjiti temperaturu.. Hidžiki vode. Vakame sadrže i supstancu koja utiče na viskoznost krvi (sprečava stvaranje tromba) čak dva puta jače nego zvanični lek heparina. na tradicionalan način: seku se pomoću oštrih sečiva pričvršćenih na krajeve bambusovih štapova. Kada je reč o lekovitim svojstvima. Vakame Hid`iki Tanke smeđe igličaste alge beru se u proleće. Lekovito Bilje 10/11 51 . Narezati na vrlo sitne kvadrate ili dugačKombu Najnovija istraživanja pokazala su da kiselina iz vakame algi vezuje toksine i teške metale (stroncijum. Mekane spoljne delove usitniti na komade veličine zalogaja.MORSKIH DUBINA ke trake pa kuvati oko pola sata. a kada isplivaju na površinu. a zatim namočiti i ostaviti da stoje 3-5 minuta Vakame (vodu od namakanja možete koristiti za kuvanje).. u kombinaciji sa susamom postaju pikantan začin mahunarkama i žitaricama. a beru se krajem leta u hladnim morima oko ostrva Hokaido. olovo. Japanci ih stavljaju u čaj. kisela jela i grickalice. pojačavaju seksualnu moć. ostaviti da odstoje 3-4 minuta pa kuvati dok tečnost ne provri. a potom potopiti od 3 do 5 minuta. kao i kalcijumom koji ojačava skelet. koji je vrlo cenjen među ljubiteljima japanske kuhinje. Dodati sos. poklopiti i ostaviti da se lagano kuva još pola sata. suše na suncu i pakuju. te poboljšavaju probavu. ove alge jačaju krv i zidove kapilara. Vakame alge neizostavan su sastojak miso supe i odličan su prilog povrću. sipati šolju Imaju široke sočne listove poput celerovih. skinuti poklopac i ostaviti da se krčkaju dok ne ispari višak vode. Priprema: Treba ih brzo oprati pod hladnom vodom da bi se uklonila nečistoća sa površine. Služiti se sa korenastim povrćem. naročito leti. Mogu se pržiti u dubokom ulju a ako se zapeku i izmrve u prah. Najvažnije terapeutsko svojstvo kombu algi jeste zaštita od degenerativnih bolesti. Kombu alge pripremaju se na sledeći način: prebrisati ih suvom ili vlažnom krpom ili oprati pod mlazom hladne vode. Kada omekšaju. koji poboljšavaju funkcije mozga i nervnog sistema. korenasto povrće ili žitarice jer olakšavaju probavu. Ove morske biljke bogate su vitaminima B1 i B2. nakon čega se obrađuju tradicionalnom metodom. Mogu se poslužiti kao prilog uz mahunarke. nijacinom koji jača zidove krvnih sudova i sprečava nastanak ateroskleroze. Japanci ih često. Hidžiki alge mogu se pržiti i peći u dubokom ulju. Bele tačkice koje se pojavljuju na površini osušenih kombu algi sadrže minerale i složene šećere koji im daju izvanredan ukus. snižavaju nivo holesterola i krvni pritisak.

ZBOGOM nesa Nestali su napetost i glavobolja Četrdesetogodišnja Ljubica Vasić iz Novog Sada mesecima je patila od nesanice. a kada je . Međutim. malokrvnost. srčana oboljenja. ekcemi. maka i lovora. Postala sam veoma napeta i uznemirena. poremećaj cirkulacije. pored prirodnih preparata. Na osnovu dobijenih rezultata. poremećaj u radu bubrega. ali i zato da se problemi ne bi vratili. a nije se više javljala ni glavobolja. virusna i bakterij- Vratila se u `ivot Pedesetdvogodišnja Jovana Stojković iz Obrenovca godinama je patila od depresije i redovno je odlazila kod psihijatra i uzimala propisanu terapije. pa je osećaj težine u stomaku nakon obroka potpuno nestao. Dr ISPOVEST ^ITATELJKI: Ljubica Vasi} i Jovana tručnjaci u centru ”Remedio Natura Vera”. pa šta bude. povišena masnoća u krvi. Počela sam da pijem tablete ne bih li ublažila bolove. reumatski artritis. ”Dešavalo mi se da ne zaspim do jutra. prekomerno znojenje. pogodna je za decu. bolovi u kostima i mišićima. Irena Anđelković me je posavetovala da promenim način ishrane i preporučila mi je preparate protiv mojih zdravstvenih tegoba. menstrualne tegobe. a otkrili su i nepravilnosti u radu štitne žlezde i želuca. a već nakon tri dana uspela sam da zaspim ranije i nisam se budila u toku noći. glavobolja. malokrvnost. Ishrana koja je podrazumevala samo povremeno konzumiranje namirnica životinjskog porekla veoma mi je prijala. trudnice i starije ljude. gljivične infekcije i bolesti jetre. nesanice i problemi sa varenjem bili su i dalje prisutni. celulit. jednostavno nisam znala šta da radim. ali su one delovale samo trenutno. a redovno sam se budila umorna i nervozna. U centru ”Remedio Natura Vera” sa velikim uspehom rešavaju se sledeći zdravstveni problemi: poremećaj funkcije štitne žlezde. Iako sam u početku bila prilično skeptična. upala krajnika. kaže Ljubica. šećerna bolest. odlučila sam da odem tamo. Ubrzo su nestale napetost i nervoza. Kada sam se požalila drugarici. a može se po potrebi ponavljati i više puta u toku jednog dana. digestivne tegobe. psorijaza. Ova metoda stoprocentno je bezbedna.U efikasnost preparata centra ”Remedio Natura Vera” uverile su se i naše čitateljke Ljubica i Jovana koje su zahvaljujući dobro postavljenoj dijagnozi i lekovitim uljima uspele da reše ozbiljne zdravstvene probleme ska oboljenja. koriste i najsavremniju kompjutersku dijagnostiku . Međutim. Još uvek pijem ulje oraha i maka iako više ne osećam nikakve tegobe jer su mi u centru ’Remedio Natura Vera’ objasnili da je produženje terapije neophodno zbog regeneracije tkiva. Preporučila bih svima da posete ovaj centar”. disajne tegobe. bezvoljnost. gojaznost.AMP analizator krvne slike pomoću kojeg se za samo šest minuta proverava kompletno stanje organizma i to bez vađenja krvi. tinkture i macerate) koji brzo poboljšavaju opšte stanje organizma. U centru ’Remedio Natura Vera’ podvrgla sam se AMP analizi na osnovu koje je ustanovljeno da je moje probleme uzrokovala loša cirkulacija. Počela sam da pijem ulje oraha. Isključuje svaku mogućnost zaraze ili povrede. hiperaktivnost kod dece. kao i tinkturu rastavića. ubrzo su se sve moje sumnje raspršile. afte. povišen i snižen krvni pritsak. ali i osobe kojima je ugrađen pejsmejker ili imaju fobiju od igle. poremećaj moždane cirkulacije. sa glavoboljama koje su trajale po ceo dan. Njen suprug je na sve načine pokušavao da joj pomogne. rekla mi je da je čula od koleginice koja je bila u centru ’Remedio Natura Vera’ da su joj tamo pomogli da reši sličan problem. kamen u bubregu i žuči. 52 Lekovito Bilje 10/11 S lekari Centra preporučuju adekvatan režim ishrane i odgovarajuće preparate (hladnoceđena ulja.

.

DREVNA FITOTERAPIJA

Ruski samovar - IZVOR
Tradicionalni ruski dom ne može se zamisliti bez specijalnog metalnog čajnika u kojem se pripremaju okrepljujući napici ili lekoviti biljni čajevi za ublažavanje zdravstvenih tegoba

U

Rusiji su se fitoterapijom bavili vidari i magovi, koji su sakupljali biljke iz neposrednog okruženja, a način njihove obrade i pripreme usmeno se prenosio sa kolena na koleno. Prva zbirka pisanih recepata i saveta o lekovitom bilju datira još iz 16. veka i u njoj se može pročitati izreka ”Postoji 77 bolesti i u prirodi se nalazi lek za svaku od njih.” Lekovito bilje koristilo se u različitim oblicima, a obično su se pripremali

odvari, sokovi, eterična ulja, tinkture i melemi. Centralno mesto u svakom domu zauzimao je samovar, specijalni čajnik koji je služio za pripremu blagotvornih napitaka. U Rusiji se najčešće spravljaju vitaminski čajevi koji jačaju organizam, ili lekoviti biljni napici.

su potvrđena, a njen sok se, pre svega, preporučuje dijabetičarima, ali i za poboljšanje varenja, podsticanje rada želuca i creva, te u slučaju gastritisa i čira. Plod aronije povoljno utiče na respiratorni i kardiovaskularni sistem i

jača zidove krvnih sidova. Redovno konzumiranje aronije jača imunitet i sprečava infekcije.

Dunja le~i dijareju

Aronija - spas za dijabeti~are

Lekovita svojstva rjabine (aronije), biljke koja je opevana u ruskim pesmama, i naučno

Od davnina se mirisni žuti plodovi upotrebljavaju u lečenju stomačnih tegoba, a pre svega za zaustavljazaustavlja nje dijareje. Sem toga, semenke dunje odlično su sredstvo protiv kašlja i hroničnih respi respiratornih tegoba. Od

54 Lekovito Bilje 10/11

R VITALNOSTI
svežih plodova priprema se ekstrakt koji obiluje gvožđem, pa se koristi u slučaju malokrvnosti. Kuvana dunja upotrebljava se u lečenju bolesti jetre. konzumirati sveže pripremljen čaj.

Bombe zdravlja Vitaminski ~ajevi

Breza - izvrstan diuretik

Miro|ija protiv hipertenzije

Ova začinska biljka upotrebljava se širom Rusije, a osim što daje specifičan ukus jelima, poznata su i njena lekovita svojstva. Infuzija od mirođije koristi se u početnom stadijumu hipertenzije, jer snižava krvni pritisak, proširuje krvne sudove, poboljšava rad srca i podstiče mokrenje. Napitak od ploda ove biljke poboljšava apetit, ali je i dobar sedativ pa se koristi u slučaju nesanice, a njegovo konzumiranje savetuje se dojiljama jer podstiče lučenje mleka. Takođe, seme ove začinske biljke sprečava nadimanje. Recept: Čaj za snižavanje krvnog pritiska * Supenu kašiku sitno iseckane mirođije preliti sa 2 dl prokuvane vode i ostaviti da odstoji jedan sat. Procediti i piti u gutljajima tokom dana.

U ruskoj fitoterapiji koriste se pupoljci, mladi listovi i sok breze, a preparati od ove biljke pokazali su se vrlo efikasnim u slučaju gastritisa, čira na želucu i reumatizma. List breze poznat je i kao odličan diuretik, a uz to reguliše metabolizam i olakšava menstrualne tegobe. U narodnoj medicini veoma je popularan sok od ove biljke koji takođe podstiče izbacivanje viška vode iz organizma, a preporučuje se i u slučaju gihta, otoka i oboljenja bronhija i pluća. Recept: Čaj za izbacivanje viška vode iz organizma * Preliti supenu kašiku pupoljaka breze sa 2 dl ključale vode. Ostaviti poklopljeno da odstoji jedan sat, a potom procediti. Piti 4 puta dnevno, 30 minuta pre jela, uvek sveže pripremljen čaj.

Ovi napici pripremaju se od šumskih biljaka i plodova, poljskih trava i voća. Rusi su smatrali da je najbolji onaj čaj od biljaka koje osoba sama ubere, pa se mnogo pažnje poklanjalo sakupljanju, sušenju i čuvanju bilja. * Pomešati 30 g sušenih plodova rjabine, 5 g sušenih malina i 2 g suvih listova crne ribizle. Staviti u porcelanski čajnik, preliti sa 2 dl vruće vode i ostaviti da odstoji 7-10 minuta.

Lekoviti napici

U ruskoj tradicionalnoj medicini lekoviti čajevi pripremaju se od jedne ili više trava, po strogo utvrđenoj recepturi i uz striktno poštovanje procedure. Ukoliko u receptu nije naznačen način pripreme, čaj se spravlja na sledeći način: propisana doza usitnjene mešavine sipa se u zagrejanu emajliranu posudu, preliva ključalom vodom i kuva na tihoj vatri (infuzija se kuva 15 minuta, a odvar 30 minuta). Zatim se skida sa vatre i ostavlja da odstoji određeno vreme (odvar 10-15 minuta, infuzija 45-50 minuta). Nakon toga, cedi se kroz gazu ili cediljku, pa se u gotov čaj dodaje još vode. Izbor biljaka zavisi od zdravstvene tegobe koju treba lečiti.

Bor olak{ava reumatske bolove

Detelina ubla`ava ka{alj

Ova biljka se u drevnoj ruskoj fitoterapiji koristila u slučaju prehlade, hroničnog kašlja, bronhitisa i bronhijalne astme. Takođe, napici od deteline ublažavaju bolove u zglobovima. Recept: Čaj protiv prehlade * Preliti kašiku sitno iseckane deteline sa 2 dl vruće vode i ostaviti da odstoji jedan sat. Procediti i piti 3-4 puta dnevno. Uvek

U Rusiji se od davnina za lečenju disajnih tegoba koriste pupoljci bora od kojih se priprema čaj ili se od njih pravi rastvor za inhalaciju. Pored toga, koriste se i za smirivanje napetosti i ublažavanje kožnih oboljenja i reumatskih bolova. Recept: Blagotvorna kupka * Sipati u veću šerpu 500 g pupoljaka bora, pa ih preliti sa 5 l vode i kuvati 30 minuta. Procediti i odvar sipati u vodu za kupanje.

Samovar je metalna posuda namenjena zagrevanju vode za čaj, koja se najviše upotrebljava u Rusiji, Iranu i Turskoj. Rusi su ga toliko cenili da im je broj samovara u kući bio pokazatelj imovnog stanja domaćina. Tradicionalni samovar sastoji se od velike metalne posude sa slavinom blizu dna i cevi koja vertikalno prolazi kroz sredinu i napunjena je čvrstim gorivom za zagrevanje vode u posudi. Mali otvor na vrhu obezbeđuje prolazak dima i protok vazduha. Kada se vatra ugasi, čajnik se postavlja na vrh da bi ostao zagrejan toplim vazduhom. Koristi se za pripremu ”zavarke”, jakog koncentrata čaja, koji se razređuje ključalom vodom iz glavne posude samovara. U zavisnosti od ukusa, u čaj se dodaju šećer, limun, med, slatko, ali i mleko i krem (slivki).
Lekovito Bilje 10/11 55

Kako se koristi samovar?

ISHRANA

Jelovnik za DIJABETIČARE
Šećerna bolest nije izlečiva, ali se može držati pod kontrolom uz odgovarajuće lekove i prilagođenu, pravilnu ishranu. Koje namirnice se preporučuju, a šta treba izbegavati?
izbegavati, naročito mozak, jezik i bubrege, jer sadrže previše masnoća.

Mleko i mle~ni proizvodi

Preporučuje se konzumiranje obranog i acidofilnog mleka, jogurta (može i voćnog ako je dijetalan), kefira i posnih sireva.

Riba

Preporučuju se sve vrste rečne i morske ribe, dok morske plodove, a naročito školjke treba izbegavati.

Jaja

Dijabetičarima se savetuje konzumiranje belanaca jer su žumanca bogata mastima.

hidrata, pa se njihov unos mora ograničiti (pasulj, grašak, šargarepa, krompir, cvekla, crni luk). Ali zato se zelje, spanać, blitva, list vinove loze, boranija, tikvice, paprika, paradajz, krastavac, razne vrste zelenih salata, plavi patlidžan, celer, peršun, rotkvice, kupus, kelj, keleraba, prokelj, pečurke, praziluk, beli luk, brokoli i karfiol mogu konzumirati u neograničenim količinama. Povrće može da se koristi kao sirovo (salate), kuvano (variva) ili pečeno (krompir, cvekla, plavi patlidžan, paprika).

Vo}e i prera|evine od vo}a

Zdrave masno}e

U

ishrani dijabetičara veoma je važan izbor pravih namirnica i dijete koja će omogućiti da se unose svi neophodni nutritivi, a da se u isto vreme nivo šećera u krvi održi u granicama normale. Jelovnik obolelih od šećerne bolesti veoma je raznovrstan i sadrži sve vrste namirnica (kao i kod zdravih ljudi). Iz ishrane se jedino izostavljaju šećer i slatkiši (bombone, kolači,

keks, med...), ograničava se upotreba hleba i proizvoda od brašna (testenine), a razlog za to je činjenica da ove namirnice imaju visok sadržaj ugljenih hidrata (šećera i skroba).

Namirnice koje sadrže nezasićene masne kiseline trebalo bi da budu redovno zastupljene na meniju dijabetičara - plava morska riba, maslinovo, sojino, laneno i kikirikijevo ulje...

Hleb i testenine
Proizvode od belog brašna trebalo bi zameniti onima od integralnog, čiji unos takođe mora biti strogo kontrolisan.

Oboleli od šećerne bolesti morali bi da izbegavaju trešnje, kruške, grožđe, banane, sveže smokve, ananas, mango, avokado... Suvo voće (grožđe, šljive, smokve, urme, kruške, borovnice...) sadrži 5-6 puta više ugljenih hidrata od sirovog voća, pa se ne preporučuje u ishrani dijabetičara. Upotreba raznih vrsta veštačkih zaslađivača dijabetičarima je dozvoljena, pod uslovom da se pridržavaju uputstva o ograničenju količine koje se nalazi na pakovanju takvih proizvoda.

Meso, riba i jaja

Zasla|iva~i

Dijabetičari mogu da jedu sve vrste mesa, ali u njihovoj ishrani trebalo bi da preovladavaju ona posnija - teleće, juneće, konjsko, pileće, kokošje i ćureće. Iznutrice treba

Povr}e najva`nija hrana za dijabeti~are

Neke vrste povrća sadrže veću količinu ugljenih

56 Lekovito Bilje 10/11

Dragiše Cvetkovića 31a. 18000 NIŠ Lekovito Bilje 10/11 57 .LB INFO Foto-gravura TEHNIKA.

Osim što lepo mirišu. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. ali i na psihu. Da biste odabrali notu koja će vam se najviše dopasti. žalfije i kedra. Ukoliko se pojavi talog. * Drvenasti mirisi: čempres. 8 kapi timijana. Imajte na umu da kvalitet i postojanost parfema zavise od koncentracije ulja koja ulaze * U 30 ml biljnog ulja ili alkohola staviti po 12 kapi eteričnog ulja slatke i gorke pomorandže i 6 kapi eteričnog ulja kedra. trebalo bi pre svega voditi računa o osnovi koja može da bude neko biljno ulje (preporučuje se osobama sa osetljivom kožom). * Biljni mirisi: bosiljak. * Voćni mirisi: grejpfrut. možete da kreirate mirisnu notu. 10 kapi limuna. promućkati i parfem je spreman za upotrebu. Flašicu dobro zatvoriti. a nakon toga parfem držati na hladnom i tamnom mestu. đumbir i karanfilić. Parfem koji podi`e energiju i ubla`ava stres Parfemi e morate da trošite velike sume na kupovinu parfema jer i sami. Promućkati i čuvati u flašici od tamnog stakla. Ostaviti da odstoji dve nedelje. * Začinski mirisi: cimet.BILJNA KOZMETIKA Napravite parfem PO SV LB kozmetičarka Marija Pušelja otkriva recepte koji će vam pomoći da sami napravite mirisne mešavine od eteričnih ulja u njegov sastav. 6 kapi mandarine. drvenaste ili citrusne arome. na kožu. geranijuma i ružinog drveta. kod kuće. 5 kapi nerolija i kap mirte. i po 1 ml eteričnog ulja kedra. kao i votka. bez sintetičkih dodataka koji mogu štetno uticati na zdravlje. * Cvetni mirisi: neroli. Promućkati i čuvati u flašici od tamnog stakla. a nakon toga držati na hladnom i tamnom mestu. limuna. lavanda i ruzmarin. voćne. Prilikom izrade ”sopstvene mirisne linije”. geranijum i ruža. procediti toaletnu vodu kroz filter za kafu. a pritom će vaša aromatična vodica biti potpuno prirodna. mandarine. pa dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. Potom se dodaje po 1 ml eteričnog ulja grejpfruta. eterična ulja koja se koriste u izradi parfema deluju blagotvorno 58 Lekovito Bilje 10/11 N Timijan i mirta * U flašicu sipati po 11 ml alkohola (votke) i baznog ulja jojobe. žalfije i limuna. bor i sandal. Naravno. Ostaviti da odstoji dve nedelje. a zatim dodati eterična ulja: 4 kapi slatke pomorandže. poželjno je da se pomeša nekoliko vrsta eteričnih ulja. * Baza za ovu toaletnu vodu priprema se tako što se pomeša 80 ml alkohola i 10 ml hidrolata lavande. i 2 ml eteričnog ulja palmarose. 6 kapi eteričnog ulja ylang-ylanga. limun i pomorandža. i to onu koja će imati vaš lični pečat. Sandal i geranijum * U 90 ml akohola dodati po 2 ml eteričnog ulja sandala. 3 kapi eteričnog ulja pačulija i kap eteričnog ulja mente. . mešavina alkohola i hidrolata (biljne vodice koja će razblažiti alkohol) ili čist alkohol. Parfem koji pove}ava samopouzdanje * U 30 ml biljnog ulja staviti 6 kapi ylang-ylanga i Toaletna voda * U 10 ml biljnog ulja jojobe sipati po 5 kapi eteričnog ulja bergamota i geranijuma. sledite intuiciju i birajte mirise koji odgovaraju vašem temperamentu.

Parfem koji pobolj{ava koncentraciju i podsti~e samopouzdanje Marija Pu{elja po 12 kapi eteričnog ulja lovora i mente. Ostaviti kolonjsku vodu da odstoji najmanje dve nedelje i svakodnevno mućkati. Zatvoriti i promućkati pre upotrebe. Pored toga. i po 5 kapi eteričnog ulja lavande i nerolija. Promućkati i odmah koristiti. Dobro zatvoriti. mirisi koji sadrže eterična ulja citrusa mogu da izazovu fototoksičnost. 3 kapi eteričnog ulja limete. Senzualni parfem za mu{karce * U flašicu sipati 1 dl alkohola ili votke i dodati 10 kapi eteričnog ulja lavande. a zatim dodati 16 kapi eteričnog ulja bergamota. Ostaviti da odstoji dve nedelje. pa ukoliko se pojavi crvenilo treba odmah prestati sa korišćenjem ovog parfema. 4 kapi eteričnog ulja ruže i 5 kapi ylang-ylanga. 20 kapi eteričnog ulja korijandera. a nakon toga ga držati na hladnom i tamnom mestu.VOJOJ MERI Kolonjska voda U flašicu sipati 230 ml alkohola ili votke. kap eteričnog ulja jasmina i 3 kapi eteričnog ulja ruže. i 4 kapi eteričnog ulja pomorandže. pa ponovo promućkati. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. a zatim dodati 5 kapi eteričnog ulja korijandera. Ostaviti da odstoji dve nedelje. a nakon toga mešavinu dodati još 10 ml cvetne vodice pomorandže. Lekovito Bilje 10/11 59 . Dobro promućkati i ostaviti da odstoji 4 dana. 22 kapi eteričnog ulja sandala. a nakon toga ga držati na hladnom i tamnom mestu. * U 50 ml čistog biljnog ulja od badema dodati 2 kapi eteričnog ulja cimeta. po 15 kapi eteričnog ulja limuna. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. te ih ne treba nanositi pre sunčanja. a nakon toga držati na hladnom i tamnom mestu. Parfem ”Egipatska kraljica” Senzualni `enski parfem Parfem koji umiruje nervozu i ubla`ava depresiju * U 30 ml alkohola dodati po kap eteričnog ulja timijana i cimeta. po 3 kapi eteričnog ulja bergamota i ruže i 4 kapi eteričnog ulja sandala. 12 kapi eteričnog ulja sandalovine i 4 kapi eteričnog ulja đumbira. 4 kapi eteričnog ulja nerolija. Napomena: U ovoj mešavini koristi se eterično ulje cimeta koje može da iritira kožu. pa dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. bosiljka i belog bora i 2 kapi eteričnog ulja ružinog drveta. * U 30 ml biljnog ulja staviti po 8 kapi eteričnog ulja grejpfruta i čempresa. Zatvoriti flašicu i dobro promućkati. a zatim koristiti. po 3 kapi eteričnog ulja korijandera i kleke. 6 kapi eteričnog ulja bergamota. Ostaviti da odstoji dve nedelje. promućkati i parfem je spreman za upotrebu. ostaviti da odstoji nedelju dana. * U flašicu sipati 1dl baznog ulja jojobe. gorke i slatke pomorandže. ulja timijana. 23 kapi eteričnog ulja kedrovine i 5 kapi eteričnog Parfem ”Marokanska mistika” * U 50 ml biljnog ulja jojobe sipati 2 kapi eteričnog ulja palmarose. Dobro zatvoriti i promućkati. Parfem ”Arapske no}i” * U 50 ml biljnog ulja od badema dodati kap eteričnog ulja timijana. po 4 kapi eteričnog ulja slatke pomorandže.

Nakon vrenja. Ostaviti na toplom mestu da odstoji 5-6 nedelja i svakodnevno. maju svako veče pred spavanje. nego ga sipati u vino kako bi se dobilo vinsko sirće. Sirće od kopriva pije se razblaženo sa vodom (na 1 dl idu 2 kašičice sirćeta). nastalih vrenjem. dodati kašičicu meda i dobro izmešati. uvek sveže napravljen. sastojaka namirnica iz kojih nastaje (recimo. žitarica. i dva puta dnevno popiti čašu vode u kojoj su razmućene dve kašičice sirćeta. glavobolje. ocediti sok i presuti ga u drugu posudu. Tokom tog procesa. Pije se tri puta dnevno. u zavisnosti od veličine posude). Osobama koje pate od disajnih tegoba. prekriti suvom krpom i pustiti da odstoji nekoliko dana dok ne nastane sirće. kominu preliti hladnom vo- Jabukovo sirće sadrži vitamine.5 dl vode. beta-karoten i natrijum). Opet prekriti burence čistom krpom i ostaviti na toplom mestu tri do četiri nedelje. pa sipati hladne vode do vrha. preporučuje se da pomešaju tri kašičice jabukovog sirćeta sa šoljom meda i da dve kašičice ove smese uzi- Napuniti staklenu teglu (do tri četvrtine visine) mladim. minerale. Sastojci: 10 kg divljih. piva ili nekog drugog blažeg alkoholnog pića. U slučaju visokog krvnog pritiska piju se tri puta dnevno po dve kašičice jabukovog sirćeta razmućenog u decilitru mlake vode. dobro istucati drvenim čekićem.. organske kiseline. infekcija. mučnine. koji potiču iz jabuka. I danas se često uključuje u terapiju gojaznosti. a pritom je i baza za proizvodnju i drugih vrsta sirćeta. Uzeti 7 velikih grančica ruzmarina i dobro opra- 60 Lekovito Bilje 10/11 . a potom pokriti čistom krpom i ostaviti na sunčanom i toplom mestu da odstoji do dva dana. Ova terapija traje mesec dana. flavonoide i polifenole. jabukovo sirće sadrži pektin. proširenih vena. U slučaju proširenih vena svakog jutra i večeri noge dobro istrljati čistim jabukovim sirćetom. kašlja. ali malo je poznato da se koristila i kao lek. eliksir zdravlja irće nastaje kiselim vrenjem voća (najčešće jabuke). Vrenje se pospešuje dodavanjem jabukovog sirćeta (do jedna litra. dobro promućkati.BAKINA KUHINJA NADNASLOV Sirće. pa neoljuštene staviti u drveno ili plastično burence.. delimično isparava i pretvara u sirćetnu kiselinu i vodu. sočnim (ili osušenim i usitnjenim) listovima koprive. Osim toga. alkohol se meša sa kiseonikom iz vazduha. vina.. Tečnost pažljivo procediti i sipati u staklene flaše. Sirće sadrži mnoštvo hranljivih elemenata. kada se verovalo da obezbeđuje dugovečnost.. kašlja. prehlade. Dodati isečenu koru od pola kilograma jabuka ili 300 g jabuka narezanih na šnite. a deluje blagotvorno u slučaju anemije. otvor povezati pergamentnim papirom i probušiti iglom na nekoliko mesta. bar dva puta. može da pomogne stari recept: u 2. glavobolje. ako nema dovoljno soka.5 dl mlake vode razmutiti 2 kašičice jabukovog sirćeta. kao i obilje enzima i korisnih amino-kiselina S Ova tečnost od davnina je cenjen začin u mnogim tradicionalnim kuhinjama. Sir}e s ruzmarinom Ovo aromatično sirće dobar je začin za salate i odličan je lek za opuštanje prenapregnutih nerava i eliminisanje stresa. poboljšava sluh. O isceliteljskim svojstvima sirćeta zna se od antičkih vremena. a i danas se koristi u terapiji proširenih vena. 100-200 g šećera Stari recept Priprema: Jabuke dobro oprati i ukloniti trule delove. grlobolje. kiselih i sočnih jabuka. koji se odvija zahvaljujući prisustvu bakterije sirćetno-kiselog vrenja. a kao lek se koristilo još u drevnom Egiptu. štiti od sunčevih zraka i odličan je čistač organizma. dom tako da sok bude dva prsta iznad jabuka. Talog koji je ostao na dnu burenceta ne treba bacati. neuroze. mučnine i gojaznosti. Ovaj napitak opušta zidove bronhija i olakšava izlučivanje sluzi. Sir}e sa koprivom Sir}e od divljih jabuka Ova tečnost jača metabolizam i otklanja mnoge tegobe. vid i mentalne sposobnosti. Osobama koje pate od hroničnog umora. Nakon toga. prehlade.

Nakon toga sipati u lonac 800 g žutog šećera. Staviti u flašu 2 grančice svežeg ruzmarina. staviti na vatru i kuvati desetak minuta nakon što se šećer rastopi. pomaže oblog od ovog sirćeta.5 kg bobica crne zove. Skinuti sa vatre. Sirće procediti. pomoći će ispiranje ovim sirćetom. zatvoriti i ostaviti na hladnom mestu dve do tri nedelje. a najbolje se konzumira kao začin za salatu od rukole ili paradajza. preliti sirćetom.ti. preliti sa 1.pola kašičice razmućene u 2 dl vode. Ovo sirće odlično je sredstvo za jačanje imuniteta. a priprema se na sledeći način: u čaši vode razmutiti po 2 kašike ovog sirćeta i meda pa popiti ujutro posle jela. sitno ih iseckati i staviti u činiju. U slučaju reumatskih bolova. Dve vezice bosiljka pažljivo oprati. 2 lista lovora. Ako je u pitanju upaljeno grlo. Ovo sirće odlično je sredstvo za jačanje imuniteta. Ovaj eliksir odličan je protiv prehlade i kijavice. Naliti litrom vinskog sirćeta (6%).5 l jabukovog sirćeta. dobro povezati i ostaviti da odstoji desetak dana. Lekovito Bilje 10/11 61 . Sir}e sa belim lukom Sir}e od meda U litar vode staviti 200 g meda i ostaviti na toplom mestu 20-25 dana dok se ne dobije sirće. dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji najmanje 14 dana na hladnom mestu dok sirće ne postane crvenkasto. Potom sadržaj procediti i dobro zatvoriti. prekriti belom platnenom krpom. ohladiti i procediti kroz gazu u staklene flaše. sipati u čistu flašu i dobro zatvoriti. Ono je odličan lek protiv glavobolje. a pije se ujutro . Sirće pocediti u čistu flašu i u nju ubaciti grančicu rumarina. Sipati u šerpu 6 dl jabukovog sirćeta i pustiti da proključa. Iskidati listiće sa šest grančica. 3 čena belog luka. pa potom preliti po ruzmarinu i ostaviti da odstoji 3 dana. osušiti i poslagati u dobro očišćenu i opranu flašu sa širokim grlom. Sir}e od bosiljka Sir}e od zove U sud staviti 1.

Džigericu ocediti od mleka. Promešati. masti i proteina. te smanjuje upalu kože i ubrzava zarastanje rana. ruzmarin 300 g raženog hleba Priprema: Na ulju propržiti iseckan crni luk. krompiru. a najviše je ima u iznutricama. nedostatak pantotenske kiseline gotovo je nemo- za pretvaranje hrane u energiju. papriku. pečurkama. Ostatak brašna pomešati sa malo vode i zgusnuti varivo. pasulju. vitamin B5 sprečava povećanje nivoa triglicerida i lošeg (LDL) holesterola u krvi. za žene od 4 do 7 mg/d (u trudnoći i za vreme laktacije 10 mg/d). nutrijent neophodan Vitamin B5 J ima u džigerici i mahunarkama. posekotina i ogrebotina. dodati isečenu šargarepu. Batake poređati u tepsiju i naneti pripremljen pirinač sa povrćem. Uz to. integralnim žitaricama. proizvodnji steroida. orasima. Usled nedostatka vitamina B5 javljaju se depigmentacija kože i anemija. jajima (žumancetu). pilećem i ćurećem mesu. biber 300 ml obranog mleka 200 g crnog hleba Priprema: Svinjsku džigericu iseći. boraniji. a njena uloga je da štiti nervni i kardiovaskularni sistem metabolizmu ugljenih hidrata. posuti naseckanim belim lukom i posoliti. kao sastojak specijalnih losiona i krema. uvaljati u brašno i ispeći na preostalom ulju. D`igerica sa varivom Potrebni sastojci: 600 g svinjske džigerice 300 g šargarepe 300 g graška 100 g crnog luka 2 čena belog luka 3 kašike brašna 3 kašike ulja so. tikvice. 62 Lekovito Bilje 10/11 . krompir. zatim u integralnom pirinču. džigerici. kukuruzu i pivskom kvascu. malo propržiti. mahunarkama . Staviti u zagrejanu rernu da se zapeče na 200 oC oko 20 minuta. Zape~eni bataci u pirin~u Potrebni sastojci: 500 g pilećih bataka i karabataka 150 g crnog luka 100 g šargarepe 150 g paprike 150 g tikvice 200 g krompira 200 g paradajza 100 g integralnog pirinča 4 čena belog luka 3 kašike maslinovog ulja mešavina začina mlevena crvena paprika biber. Kada je pečena. Ako se pravilno hranite. naliti vodom i ostaviti da se kuva. jer ovu supstancu sadrže gotovo sve namirnice. Preporučena doza za muškarce iznosi od 4 do 7 mg dnevno. potopiti u mleko i ostaviti da odstoji pola sata. paradajz i beli luk. Poznato je da pantotenska kiselina. dodati pirinač. Na malo ulja propržiti iseckan crni luk. ublažava bolove u slučaju opekotina.grašku. a pritom je i moćno sredstvo u borbi protiv stresa. Servirati džigericu na tanjir uz varivo i crni hleb.KUHINJICA ČUVA kiseline najviše NERVE Pantotenske edan od najrasprostranjenijih vitamina B grupe jeste vitamin B5 ili pantotenska kiselina. stvaranje crvenih krvnih zrnaca i žuči. kao i usporen rast. sintezi steroidnih hormona i razvoju nervnog sistema. Ovaj vitamin sastavni je deo koenzima A koji ima vrlo važnu ulogu u guć. začiniti i naliti sa malo vode. dodati šargarepu i grašak. Jelo servirati na tanjir i poslužiti uz raženi hleb.

Ulje kokosa ubrzava metabolizam pa je odlično sredstvo za skidanje suvišnih kilograma. pa nakrenuti plod i sipati sok. vlaknima. bubrežnog kamenca. Važna je sirovina i u kozmetičkoj industriji u kojoj se upotrebljava za izradu finih krema. streptokoke i enterobakterije. Smatra se najboljim sredstvom za prevenciju mamurluka (ukoliko se pretara sa alkoholom. U narodnoj medicini preparati od kokosovog ulja koriste se za lečenje menstrualnih problema. gvožđem. jodom. dodati kokos i nakon nekoliko minuta procediti. Ispod kore je tanka. kako se delovi ne bi razleteli. a poznat je po tome što sadrži optimalan odnos magnezijuma i natrijuma. a na Kako se pravilno otvara plod? ^udesni sok Središnji deo ploda ispunjen je tečnošću. K okosov orah je plod kokosove palme. dizenterije. Nakon toga. Kokosov orah ima nekoliko slojeva: spoljašnji. a na dnu ima tri rupe. magnezijumom. pa se istuca čekićem. selenom. U tri mala udubljenja s gornje strane pomoću većeg eksera treba napraviti rupe. popularnim kokosovim mlekom. folnom kiselinom. ulje i maslac. Životni vek ovih palmi je sedamdesetak godina.maslac. sličnom klimom. crvenog vetra. tako mesnati deo ploda upija sok. Pretpostavlja se da potiče sa Malezijskog arhipelaga i da se prvo rasejala na područja sa Zbog tvrde opne. Kokosovo ulje ima antibakterijska svojstva. vitaminima grupe B. tamnosmeđi koji je tvrd i dlakav. pa komadiće pulpe staviti u blender i dodati malo vode. veneričnih bolesti. žutice i želudačnih tegoba. Otvoriti dva zrela kokosa. Ovaj preparat sadrži fitosterole. Lekovito Bilje 10/11 63 . zatvora. plod razbiti. Osušena i naribana pulpa koristi se kao brašno za hleb ili kao osnova za keks. a važi i kao moćan lek protiv kancera svakoj rađa stotinak plodova godišnje. astme. Dokazano je da kokos ima i antikancerogena svojstva koja naročito pomažu u slučaju raka debelog creva i dojke. ispustiti tečnost. Ovaj napitak sadrži istu količinu elektrolita kao krv i ima identičan sastav kao ljudska krvna plazma. koja je prisutna u majčinom mleku. dok se brašno napravljeno od pulpe preporučuje za ishranu trudnica. pecivo. Smešu procediti kroz gazu. Pulpa se isecka nožem i može da se gricka ili da se samelje u kokosovo brašno. cinkom. zahvaljujući tome što su njegovi plodovi padali u more. a njegov sok ima identičan sastav kao ljudska krvna plazma. kao i vitaminom E i C. Sadrži više hranljivih sastojaka od punomasnog mleka. dovoljno je pred spavanje popiti čašu kokosove vode i izostaće sve tegobe uzrokovane pijanstvom). groznice. U tradicionalnoj medicini koristi se u terapiji svih vrsta upala. sapuna i emulzija. plod se stavi na dasku ili čistu platnenu vreću. nešto svetlija koža koja obavija belu pulpu. kokosov orah prilično je nezgodan za otvaranje. Ubrzava metabolizam Kokosov orah obiluje esencijalnim amino-kiselinama. Kako kokosov orah sazreva. izliti tečnost u flašu i ostaviti u frižideru da odstoji 48 sati.LEKOVITI PLODOVI Čudesna TROPSKA APOTEKA Kokosov orah obiluje vitaminima i mineralima. Dok je orah zelen. raskošne biljke koja raste u tropskim primorskim krajevima. koji deluju protivupalno i regenerišu tkivo. bronhitisa. kao i laurinsku kiselinu. bolesti grla. u jezgru se stvara oko tri litra soka bogatog kalijumom i drugim mineralnim materijama. Nakon toga skinuti gornji sloj . gripa. pre svega zahvaljujući laurinskoj kiselini koja dokazano suzbija toksične mikroorganizme poput stafilokoke. plutali do udaljenih obala i tamo puštali izdanke. pa ga stanovnici tropskih područja koriste za lečenje opekotina od sunca i negu oštećenih i popucalih bradavica kod dojilja. U ohlađenu masu dodati 1/2 l ruma. Antitumorsko delovanje Recepti Liker od kokosa Maslac 1/2 l mleka 300 g šećera 100 g kokosovog brašna 1/2 l ruma Mleko i šećer kratko prokuvati.

zbog čega se uspešno primenjuje u slučaju hormonskog disbalansa. Sok ublažava tegobe u menopauzi oblozima od sveže nastrugane bundeve. nervozu. pokriti folijom i peći u zagrejanoj rerni na 200 *C dok bundeva ne omekša. 3. te ih zajedno izmiksati. Zatim dodati pire od bundeve i belog luka. ima malu energetsku vrednost. E i K te vitamina B grupe . imaju blagotvoran uticaj i na štitnu žlezdu i kardiovaskularni OSVOJITE POKLON sistem i ublažavaju za svaki objavljeni recept jela sa hormonski disbalans lekovitim biljem! izazvan padom estrogena u menopauzi. Tepsiju obložiti papirom za pečenje.prebrodite klimaks Femisan B ublažava preosetljivost nervnog sistema. 5. Budući da veoma dobro deluje na kožu. Biljne kapi ”Femisan A” efikasne su i u borbi protiv steriliteta. slatkasto meso izrazito narandžaste boje. kao i minerala . Deluje umirujuće i reguliše probavu zbog visokog sadržaja celuloze i pektina. nesanicu. bubrega. krvni pritisak i odlična su fotografiju jela. i recept na adresu: Temerinska 102.karotena ili provitamina A. prezime. na bazi odabranog lekovitog bilja. te doprinosi lečenju cista i mioma. U terapiji oboljenja prostate preporučuje se svakodnevna upotreba bundevinog semena. ali i dijabetičarima. upalom mokraćnih puteva. začiniti po ukusu i kratko prokuvati. U gotovu čorbu neposredno pred služenje umešati neutralnu pavlaku. beli luk očistiti. vitamina C. kalcijuma. Dodati supu od povrća i pirinač. adresu. najbolje presnog. svoju fotografiju prevencija ateroskleroze. neslane bundeve sa malo paradajza i seckanog crnog luka koji je začinjen kašikom pavlake. ”Herba svet” Beograd . Bolovi uzrokovani proširenjem vena ublažavaju se BUNDEVA NADNASLOV LB JELOVNIK Ovo povrće odličan je diuretik. Ulje iz semenki ovog povrća pomaže u lečenju upalnih procesa prostate. 4. Sastojak apiol poboljšava mikrocirkulaciju u mokraćnoj bešici. Protiv upale jajnika i problema u menopauzu preporučljivo je svakodnevno konzumiranje soka od bundeve. jajnicima i materici. B2. Preliti sa pola predviđene količine masli- FEMISAN A-ublažava ženske tegobe HERBA SVET poklanja! Proizvod ”Femisan A”. Recept Dragane Zari} iz Beograda Priprema: 1. Praziluk iseći na štapiće. zbog čega je ovaj plod pogodan za dijetalnu ishranu a dobro ga podnose i osobe s oboljenjima želuca i tankog creva. te kuvati dok ne omekša. a celer očistiti i izrendati na krupno rende. osim što pozitivno deluju u slučaju klimakteričnih tegoba. pa staviti kriške bundeve i neoljuštene čenove belog luka. lako je svarljivo i reguliše probavu. bubuljicama i aknama. Supa od bundeve Sastojci: 700 g očišćene bundeve 4 čena belog luka 1 praziluk 50 g pirinča 2 l supe od povrća iz kocke 1 kašika seckanog peršuna 1 dl neutralne pavlake 1 dl maslinovog ulja mešavina začina. a sprečava i preterano znojenje. Pečenu bundevu ohladiti. U slučaju zapaljenja bubrega ili bešike savetuje se svakodnevni obrok od dinstane. može se koristiti i za pripremanje osvežavajuće i hranljive maske za lice. održava zdravlje ženskih reproduktivnih organa i reguliše menstrualni ciklus. Energetska vrednost bundeve vrlo je niska. regulišu Pošaljite ime. a preventivno deluje i na nastanak i razvoj kanceroznih promena na prostati. razdražljivost i nagle ”napade” toplote. Takođe. B6.kalijuma. posebno na masnu i sklonu miteserima. žuči. jabučast ili kruškast oblik i sočno. gvožđa. Ovaj preparat sadrži biljke koje. Na preostalom maslinovom ulju propržiti praziluk i celer. Bundeva je odličan diuretik i preporučuje se osobama s reumatskim tegobama.rs . za ”Lekovito ili na imejl lekovitobilje@color.B1. lupanje srca. fosfora. 2. koje je prava riznica korisnih sastojaka . biber Info Jestiva bundeva ima dinjast. 64 Lekovito Bilje 10/11 FEMISAN B . Bilje” 21000 Novi Sad.lekovita kraljica jeseni novog ulja. gihtom.

pa dve nedelje držati pored izvora toplote ili na suncu. srdačice i steze. Postoji li biljni preparat koji bi mogao da ublaži moje tegobe? O. samo privremeno ublažavaju tegobe. U. o. V. + cena osnovnog SMSa + porezi. Užice Svež koren sremuša očistiti i preliti litrom kvalitetne domaće rakije. Smesu dinstati još 15 minuta uz stalno mešanje. 2 šake sitno iseckaisecka nog nevena i po šaku cveta dan i noć. Posle svakog obroka piti po 3 dl ovog lekovitog napitka. A. Tri puta dnevno mazati groznicu ovim melemom. a posle fizičkog napora osećam probadanja u grudima i vrtoglavicu. nažalost. Dve supene kašike mešavine preliti sa 4 dl hladne vode. Nakon toga čaj procediti i zasladiti ga kašičicom livadskog meda. vravra nilovke i vratiča. Novi Sad Na tihoj vatri istopiti po 200 g kozjeg loja i pčelinjeg voska. mlečike. Smederevo Po supenu kašiku žalfije. Interesuje me da li se u terapiji ovog oboljenja može koristiti i neko lekovito bilje? N.. rastavića i troskota preliti litrom ključale vode. Branislav Dimitrijevi} savetuje: ^ajna me{avina smiruje tahikardiju U poslednje vreme često imam tahikardiju i brzo se zamaram. Isprobao sam bezbroj lekova i melema. Apatin Zbog ovih tegoba morali biste da odete kod lekara. Nakon toga svako jutro na prazan stomak uzimati po 14 kapi tinkture. a simptome koje ste naveli možete ublažiti čajem koji se priprema po sledećem receptu: dobro izmešati Lekovito Bilje 10/11 65 Cana Stojanovi} savetuje: Tinktura od sremu{a ubla`ava sklerozu Godinama bolujem od skleroze. pa tome dodati 2 dl maslinovog ulja. + porezi.. Molim vas da mi preporučite neki čaj kojim se mogu otkloniti ove tegobe. procediti i zasladiti livadskim ili planinskim medom. za savet možete pitati naše vrsne fitoterapeute. Oglašivač A&K d.PITANJA ^ITALACA LB fitoklinika Ako imate zdravstvenih problema. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa.. u gutljajima. o. L. koprive. poklopiti i ostaviti da odstoji oko pola sata. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. Ujutru prokuvati. dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. a zatim je skloniti sa šporeta i procediti. Piti po šolju čaja dnevno. 10 g valerijane i po 30 g matičnjaka. SMS pošaljite na 6945. Zbog toga redovno koristim lekove koji mi. poklopiti i ostaviti da odstoji preko noći. ali ništa mi ne pomaže. Dragi{a Jovanovi} savetuje: ^aj za le~enje uve}ane prostate Već pet godina imam problema sa uvećanom prostatom.. Ukucajte BILJE (razmak) svoje pitanje (razmak) svoje ime i ime grada u kojem živite. R. Milivoje Tmu{i} savetuje: Neven protiv herpesa Postoji li neki prirodan preparat za uklanjanje groznice sa usne? J. petrovca. .

kao i upale bubrega. dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. 064/25 66 976 Suzana Radivojević 064/234 3533 Leposava Mirić 063/749 8 334 66 Lekovito Bilje 10/11 ADRESAR DOBITNICI IZ PRETHODNOG BROJA: Biljana Paunović iz Beograda. vitiliga. dobitnica nagrade ”Sapun za opuštanje” Gordana Paunović iz Kostolca.OSVOJITE VREDNE POKLONE Ovaj egzotični začin koristi se u pripremi salata. ”Devi melem za regeneraciju” koristi se u lečenju ekcema. prezime i adresu. + cena osnovnog SMS-a + porezi. Koloidno srebro u kombinaciji sa eteričnim uljima suzbija bakterije.com Branka Mirković 063/355 747 Marko Jovanović 064/197 72 46 Milivoje Tmušić 062/890 5105 Dragiša Jovanović 010/371 094. variva. ublažava nadutost i smanjuje količinu kiseline u želucu. Mleveni kumin DEVI melem za regeneraciju Reč je o potpuno prirodnom biljnom preparatu bez kortikosteroida. i pošaljite SMS na broj 6945. 063 424 044 Matija Paunovski +387 36 / 341 376. www. Oglašivač A&K d.travarkaranka. ožiljaka. Vrčin 6945 Pošaljite SMS na Svi proizvodi darovi su komitenata ”Lekovitog bilja”. Vlahovo SREBROSEPT sprej Ovaj preparat namenjen je za negu i održavanje higijene usne šupljine. 064/4934 714 Cana Stojanović 014/277 194.o. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. Sprečava stvaranje gasova i stomačne grčeve. ali i mlečnim proizvodima. Rastvor se primenjuje nekoliko puta dnevno i može da se proguta jer ne sadrži štetne sastojke. dobitnica nagrade ”Shitaki lecitin” Milica Šljivić iz Smedereva. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa. Prijatnog je mirisa i ukusa. Da biste došli do njih. Beograd Goran Radojević 032/55 70 656. keratoze. Beograd. 063/89 22 540 Ranka Vladić +38765 366 400. 063/1277 194 Branislav Dimitrijević 064/375 5826 ”Remedio Natura Vera” 011/26 29 051. pega i fleka.rs AMER ~aj & HIBISKUS ”Amer čaj sa dodatkom hibiskusa” blagotvorno deluje u slučaju bakterijskih infekcija. Proizvođač: ”Herba Svet”. +387 36/341 377. dobitnica nagrade ”Madras kari” Bosa Krković iz Padinske Skele. bešike i mokraćnih kanala. www. mahunarki. iritacija. upala. psorijaze. rana. Uvoznik: ”Eko Iko”. ukucajte BILJE (razmak) poklon (razmak) svoje ime.o. ”SrebroSept sprej” otklanja neugodan zadah koji izazivaju bakterije te blagotvorno deluje na desni i sluzokožu usne šupljine. opekotina. dobitnica nagrade ”Devi melem za pete” . 00387 55 330 006. Proizvođač: ”Amer Prom”. koji blagotvorno deluje u slučaju raznih kožnih oboljenja. Proizvođač: ”Cortex labs”. Kumin blagotvorno deluje i u slučaju bolesti prostate i urinarnog trakta. viruse i gljivice. + porezi. peciva. kao dodatak jelima od pirinača. +387 61/170 661 Jugoslav Momčilović 027/331 712.devi.

CG .ICM PHARM: +387 (0) 55 210 290.SEPTIMA DOOEL: +389 (0)2 3060175 / WWW.RS .DIRECTSHOP. MAK .kineski čaj za mršavljenje Već 6 godina najprodavaniji čaj za mršavljenje u regionu! PROVERITE ZAŠTO U svim bolje snabdevenim apotekama! TEL. I FAKS SRB: (021) 472 05 12 / DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU: BIH .FARMEGRA: +382 (0) 20 622 410.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful