50

dinara

MUŠKE TEGOBE : KOPRIVA I SEME PISKAVICE VRAĆAJU POTENCIJU

broj 63

Oktobar 2011. izlazi svakog meseca

BILJE OLAKŠAVA NUSPOJAVE HEMOTERAPIJE
Reč travara: Goran Radojević

Bokvica i med spas za astmatičare
50 din. • CG 0,70 € • BiH 1,50 KM • MK 30 den. • SLO 1,50 € • CH 3,00 CHF • EU 2,00 €

Najbolja prirodna terapija reume
morska apoteka

Ispovest čitaoca - Aleksa Milutinović:

ALGE

Čajne mešavine tope kamen u bubregu

Sadržaj Lekovito Bilje Oktobar 2011.
6 8
15

Bilje
OSNIVA^-IZDAVA^: Color Media Special
Adresa redakcije: Po{tanski fah: Tel./fax: E-mail:
Glavni i odgovorni urednik: Pomoćnik urednika: Art direktor:

Lekovito

Temerinska 102, 21000 Novi Sad 269 021/489-71-00, 021/489-71-26 lekovitobilje�color.rs
Dijana [korić (dijana.skoric�color.rs) Ranka Bulatović (ranka.bulatovic�color.rs) Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo�color.rs)

REDAKCIJA

SARADNICI
Milena Pilipovi}, Ivana \urovi}, Sandra @ivanovi}, Milena Nikolić

GRAFIČKA PRIPREMA
Grafički urednik: Obrada fotografija: Branka Žarković (branka.zarkovic�color.rs) Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo�color.rs)

LEKTURA I KOREKTURA
Slobodanka [atara (slobodanka.satara�color.rs) Bojana Popovi} (bojana.popovic�color.rs) Angelina ^ak{iran (angelina.caksiran�color.rs)

REDAKTURA PRETPLATA

Polugodi{nja 300 din., godi{nja 600 din.
Tel: E-mail: 021/489-71-00 pretplata�color.rs

[IPAK

HEMOTERAPIJA

REUMA

Direktor:
Advertajzing direktor:

Senior advertajzing menad`er izdanja: Tehni~ki direktor: Direktor korporativnih komunikacija:

Nemanja Vujovi} (nemanja.vujovic�color.rs ) Nenad Meseld`ija (nenad.meseldzija�color.rs) Ivana Petrovi} (ivana.petrovic�color.rs) Sr|an Plav{i} (srdjan.plavsic�color.rs) Milica Mili} (milica.milic�color.rs)

"Color Media Special" je ~lanica

ADVERTAJZING
Advertajzing direktor grupe: Goran Radulovi} (goran.radulovic�color.rs) Strahinja Antoni}, advertajzing menad`er grupe (strahinja.antonic�color.rs) Sne`ana Topoli}, advertajzing menad`er grupe (snezana.topolic�color.rs) Dragan Vu~evi}, advertajzing menad`er grupe (dragan.vucevic�color.rs) Sa{a Ma}e{i}, advertajzing menad`er grupe (sasa.macesic�color.rs) Jelena Nikolin, advertajzing menadžer speciala (jelena.nikolin@color.rs)

18

IMPOTENCIJA

24

GORU[ICA

36

Beograd Adresa marketinga: Tel./fax: Novi Sad Adresa marketinga: Tel./fax:

Obili}ev venac 6/II 011/303-60-68; 334/23-28
Mileve Simić 27 021/6338-321; 6338-456; 6338-677; 6338-222

BRADAVICE

[tampa: Adresa: Tel./fax.: E-mail:

Color Print d.o.o. Mileve Simić 27, 21000 Novi Sad 021/6417-333; 6417-335 colorprint�color.rs

DISTRIBUCIJA
Distri Press d.o.o.
Adresa: Tel/fax: Dunavska 57, Beograd - Stari grad 011/312-93-71; 312-94-46; 312-95-02

CIP � Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 582.099(497.113 Novi Sad) LEKOVITO bilje / glavni urednik Nata{a Veleti}. – 2006, br. 1 – Novi Sad : Color Media Special, 2009, – 30 cm – Mesečno. ISSN 1452-5852 COBISS.SR-ID 214561287

50

ALGE

58

PARFEMI

63

Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax.: E-mail:
Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax: E-mail: Predstavni{tvo i distribucija u Sarajevu: Adresa: Tel: Direktor:

CRNA GORA

"Monte Color" d. o. o. \oka Mira{evića 15, Podgorica Milivoje Ćalić 020/269-029, 206-155, 206-156 montecolor�cg.yu

BOSNA I HERCEGOVINA
"Svet Print" d.o.o. Slobodana Jovanovića 28, Banja Luka Ibojka Milo{ević 051/308-349 svetprint�color.co.ba "Svijet Print" d.o.o. Senada Poturka Sencija 120,Sarajevo 033/768-986 D`afer Olevi}

KOKOS

Prvi put u istoriji štampanih medija na ovim prostorima, čitaoci magazina ”Lekovito bilje” imaju jedinstvenu mogućnost da iz 80 zemalja sveta jednostavnim slanjem SMS poruke lokalnom operatoru mobilne telefonije dobiju na e-mail kompletno izdanje svog omiljenog magazina – od prve do poslednje strane!!! Više informacija potražite na

”LEKOVITO BILJE” U 80 ZEMALJA ŠIROM SVETA!

Novi broj ”Lekovitog bilja” potra`ite na kioscima svakog 25. u mesecu!

NACIONALNA BIBLIOTEKA SARAJEVO – ISSN 1840-2089
Re{enjem Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske br: 6-01-407-28/06, od 28. 12. 2006. godine, "Lekovito Bilje" Banja Luka, upisano je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 534.

Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax.: E-mail: SR Nema~ka: Austrija: [vajcarska:

MAKEDONIJA

"Svet Press" dooel Debarca 3, 10000 Skoplje Kolja Miladinov 02/322-30-64 svet�colormedia.com.mk Axel Springer Vertriebsservice GmbH, Süderstraβe 77, D - 20097 HAMBURG MORAWA PRESSEVERTRIEB GmbH & Co KG, Hackingerstraße 52, A – 1140 WIEN VALORA AG, Hofackerstraße 40, CH – 4132 MÜTTENZ

DISTRIBUCIJA ZA EVROPU

www.portali.rs/kiosk

IZABERITE TEME ZA NAREDNI BROJ
Ukoliko želite da učestvujete u izboru tema za naredni broj magazina ”Lekovito bilje”, ukucajte BILJE (razmak) naziv oboljenja ili biljke o kojoj želite da pišemo (razmak) ime, prezime i adresu i pošaljite SMS na 6945. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. + porezi, dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. + cena osnovnog SMS-a + porezi. Oglašivač A&K d. o. o. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa.

Color Media Special i redakcija Lekovitog bilja ne odgovaraju za sadržaj i istinitost objavljenih reklamnih poruka i preuzetih sadržaja sa pomenutih ili ogla{avanih elektronskih lokacija. Redakcija ”Lekovitog bilja” nije obavezna da vraća i odgovara na primljene rukopise, fotografije i Internet po{tu. Uredni{tvo ne snosi odgovornost za nenamerne i {tamparske gre{ke. Zabranjeno je reprodukovati i koristiti u komercijalne svrhe {tampane sadržaje izdanja ”Lekovito bilje” bez pismenog odobrenja izdavača.
CPG je ekskluzivni partner fonda ECOTOPIA

Naime. ali naučnici su nedavno otkrili i to da poboljšava vid i funkcionisanje nervnog sistema. B1. te poboljšava dotok krvi u mozak i mrežnjaču oka. oporavlja crevnu oru nakon terapije antibioticima. Nakon što su pojeli crnu čokoladu. uzrasta između 18 i 35 godina nekoliko sati nakon što bi pojeli tablu čokolade. Istraživači sa Univerziteta Riding u Engleskoj testirali su grupu od 30 muškaraca i žena. ispitanici su pokazali mnogo bolje rezultate na testovima za proveru vida i mentalnih sposobnosti. . B3 i B6. rogač deluje blagotvorno i u slučaju povišenog holesterola u krvi i ubrzava metabolizam. pektine i lignine koji deluju blagotvorno u slučaju mučnine i proliva. prenosi nervne impulse i podstiče rad mišića i srca. Zahvaljujući visokom procentu lignina i polifenola. gvožđem. Ovo povrće odličan je izvor kalijuma koji reguliše krvni pritisak. brašno ovog ploda sadrži tanine. kao i kalcijumom. D. a drugi put belu da bi se utvrdio uticaj avanola na njihov vid. probiotik koji pospešuje razvoj korisnih bakterija u crevima (bi dobakterije i acido la). zelenom čaju i jabukama. ali i u terapiji digestivnih problema. kalijumom. Kakao obiluje avanolom i njegova koncentracija mnogo je veća u crnoj čokoladi. Inače. brašno se koristi i kao zamena za kakao prilikom pripremanja raznih poslastica. neutrališu štetno dejstvo slobodnih radikala. Rogač je bogat vitaminima A. Pored toga. čime sprečava kardiovaskularna oboljenja i postepeno smanjuje masne naslage. čičoka je odlična namirnica za dijabetičare.LB INFO Roga~ otklanja STOMA^NE TEGOBE Semenke rogača hiljadama godina koriste se u ljudskoj ishrani. S obzirom na to da prilikom razgardnje inulina ne dolazi do porasta nivoa šećera i insulina u krvi. Ispitanici su prvi put konzumirali crnu čokoladu. crnom vinu. a može se još naći i u grejpfrutu. pa se ovo povrće preporučuje osobama koje muči višak kilograma. normalizuje varenje. Naime. Pored toga. semenke rogača snižavaju visok krvni pritisak. reguliše nivo triglicerida i holesterola u krvi. Osim što olakšavaju varenje. B2. CRNA ^OKOLADA pobolj{ava vid Blagotvornost crne čokolade na zdravlje dokazale su brojne naučne studije: poznato je da ova poslastica snižava krvni pritisak i nivo lošeg holesterola. obiluje fosforom koji ulazi u sastav kostiju i zuba.spas za DIJABETI^ARE Čičoka ili divlji krompir sadrži inulin. a deluju blagotvorno u slučaju astme i alergije. magnezijumom i proteinima. ova supstanca povećava elastičnost arterija i podstiče cirkulaciju. dok ga bela sadrži samo u tragovima. 4 Lekovito Bilje 10/11 ^i~oka . pa se preporučuje osobama sa viškom kilograma. te reguliše metabolizam. otklanja opstipaciju i sprečava crevne infekcije.

kalijum. kalcijumom. dojiljama i deci. antimikrobne lekove i benzodiazepine. između ostalog. pomorandže i jabuke. Obiluje vitaminom C. jajima. kao i Dobitnici hemoroida. Pored toga. poboljšava cirkulaciju i deluje kao antibiotik. kontraceptivne pilule. minerale i esencijalne masne kiseline koje pomažu u borbi protiv lošeg holesterola. Ren ubla`ava REUMATSKE BOLOVE Sada – tema ”Kako ublažiti posledice hemoterapije” 2) Mirjana Malušević iz Vršca – tema ”Alge – lekoviti dar iz mora” Ova začinska biljka ljutkastog ukusa ima široku primenu u toterapiji. Zbog obilja kalijuma i niskog sadržaja natrijuma. pohvale i zanimljive informacije o lekovitom bilju možete slati na lekovitobilje@color. a upotrebljava se i u slučaju bradavica. takođe. rusa se ne preporučuje trudnicama. Ren je poznat po svom antiin amatornom dejstvu. Međutim. sadrži i glikozid. ekcema i psorijaze. podstiče varenje i 1) Sandra Sabo iz Novog jača imunitet. ovaj začin podstiče varenje. Ovaj lekoviti začin čisti krv. Rusa Ova lekovita biljka prepoznatljiva je po žutom. ali ima ga i u ribljem ulju. pospešuje izbacivanje kamena i peska iz bubrega. Ovaj sočni plod obiluje i kalijumom. Ren sprečava bolesti disajnih organa i naročito je e kasan u suzbijanju prehlade i gripa. Pretpostavlja se da su za to odgovorni avonoidi (jedinjenja koja su inače veoma korisna za zdravlje) koji blokiraju enzime u organizmu zadužene za apsorpciju lekova u krvotok. a sadrži i fenolane koji sprečavaju oksidaciju LDL holesterola i nastanak ateroskleroze i drugih kardiovaskularnih bolesti. otklanja grčeve bronhija. Sok od grejpfruta povećava koncentraciju nekih lekova u krvi do potencijalno toksičnih vrednosti. Vitamin D Nedostatak ovog vitamina može da uzrokuje osteoporozu. te izaziva pojačanu sekreciju želudačnih i crevnih žlezda. a ustanovljeno je da se to odnosi na gotovo 50 medikamenata. te se upotrebljava za ublažavanje bolova u slučaju reume i artritisa. magnezijumom. artritis. . Ovo voće deluje blagotvorno i u slučaju bakterijskih infekcija. mlečnom soku veoma oštrog ukusa. treba imati u vidu da negativan efekat voćnih sokova na apsorpciju lekova traje najviše četiri sata. creva i žučne kese i pospešuje lučenje žuči. Ovo naročito treba da imaju u vidu osobe koje koriste antihistaminike. kao i medikamente za snižavanje povišenog nivoa masnoća u krvi. B2. kupinu treba što češće da konzumiraju osobe obolele od hipertenzije jer snižava krvni pritisak. pa ulazi u sastav raznih čajeva i sirupa. podstiče izbacivanje toksina. koji sadrži etarsko ulje i razne alkaloide. glutamin. primedbe. kao i vitaminima B1. dijabetes i razna kardiovaskularna oboljenja. tako da osobe koje uzimaju neku terapiju mogu u određeno vreme bezbrižno da ih uzimaju. Najveću količinu ovog vitamina stvara sam organizam prilikom izlaganja kože sunčevim zracima. a koristi se i kao oblog. Centru zdravlja Kupinovo vino ublažava Izvor anemiju. Sugestije. Dragi čitaoci. a koristi se i kao antinagradnog septik u terapiji angine. lososu.VO]NI SOKOVI umanjuju dejstvo lekova Istraživanja su pokazala da uzimanje pojedinih lekova sa voćnim sokom značajno smanjuje njihovu e kasnost. haringi i skuši. C i PP. kupina se pokazala kao odlično sredstvo u lečenju anemije. glukozu. ova biljka sprečava razmnožavanje bakterija. kao i žuči i pankreasa.rs Lekovito Bilje 10/11 5 Kupina – ~uvar krvnih sudova Zahvaljujući visokom procentu gvožđa. žuljeva. usporavaju starenje i sprečavaju širenje malignih oboljenja. sinigrin. morozin. faringitivikenda u sa. Pored toga. acai bobice sadrže proteine. te razne vitamine. a poseduje i diuretička svojstva. ubrzava metabolizam. Naučnici sa univerziteta Zapadni Ontario otkrili su negativan efekat konzumiranja sokova od grejpfruta. kao i eterična ulja koja mu daju ljutinu. Pored toga. fosforom. u periodu dok se uzimaju lekovi. LB podsetnik Acai Egzotične bobice bogate su antioksidantima koji. gingivitisa i kožnih bolesti. Međutim. kiseli sulfat. Rusa ublažava nesanicu i nervozu. pa ga treba što češće koristiti u jesenjem i zimskom periodu.

a zatim im se odstranjuju semenke koje se. aromatične bobice kiselkastog. Takođe. duge i bodljikave. divlja ruža. limunsku i jabučnu kiseline. K. šepurika Plodovi divljeg šipka obiluju vitaminom C. a zbog izuzetno blagog dejstva odlično je sredstvo za negu nežne kože beba. kao i prolećnog umora. Eterično ulje šipka ima široku primenu u kozmetici. pasja drača. koji se noću zatvaraju. Pored toga. Ulje šipka upotrebljava se i u lečenju akni i ekcema. pasja ruža. dok su još tvrde i imaju tamnonarandžastu boju. B3. međusobno isprepletene. gde se prvenstveno koristi za negu suve kože. koje se beru početkom jeseni. zbog ega se od davnina koriste kao lek protiv infekcija disajnih organa plodovi ove biljke. u slučaju prehlade i gripa. U fitoterapiji se koriste za jačanje imuniteta. Lekovito dejstvo Zahvaljujući visokom procentu vitamina. Ulje iz semena hidrira ko`u . pektin i etarska ulja. melju i mešaju sa ostalim lekovitim biljkama. B1. kada se potpuno osuše. na rubovima šuma i livada. Pored toga. a sadrže i vitamine P. zahvaljujući visokom procentu retinoične kiseline (vitamina A). ova lekovita biljka u svom sastavu ima i flavonoide. pa se koristi u aromaterapiji za ublažavanje anksioznosti i depresije. zbog čega se se koristi i u slučaju ožiljaka. plodovi šipka imaju široku primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. šipurak. Pored toga. naročito nakon hirurških intervencija. oporog ukusa.BILJKA MESECA Šipak uništava vir GRIPA I PREHLADE Latinski naziv: Rosa canina Blagotvorni sastojci Narodni nazivi: divlji šipak. ali i za obnavljanje suve i oštećene kose. tanine. šipak je nezaobilazan ipak (divlja ruža) je višegodišnji razgranati grm koji dostiže visinu preko dva metra i raste pored puteva. Često se presecaju napola. ovaj preparat poznat je i kao blag sedativ. i provitamin A. a zatim se suše u tankom sloju na tamnom mestu izloženom promaji. šipurina. kojoj vraća neophodnu vlagu i elastičnost. ublažava bore i štetne posledice prekomernog izlaganja UV zracima. Grane su mu tanke. U fitoterapiji se koriste 6 Lekovito Bilje 10/11 Š Opori crveni plodovi obiluju vitaminom C. B2. sa nazubljenim listićima i gusto raspoređenim ružičastim ili belim cvetovima. regeneriše oštećenu kožu i pospešuje proizvodnju novog tkiva.

Ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta. Akutna upala jetre * Pomešati po kašiku sitno iseckanog lista koprive.ruse Zdrave poslastice od {ipka sastojak biljnih mešavina koje se upotrebljavaju za izbacivanje kamena iz žuči i bubrega. adolescentima i osobama koje se oporavljaju nakon bolesti. lista koprive i po 2 kašike sitno iseckanih iglica bora. Akutni bronhitis * Pomešati po kašiku sitno iseckanog šipka. Procediti i piti pre jela po 1 dl čaja. Recepti Dalekovidost * Pomešati po kašiku sitno iseckanog lista peršuna. samleti i dodavati jelima. Pored toga. lista i cveta kantariona. Preliti 3 kašike iseckanih plodova šipka sa 7 dl ključale vode i ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta. Interesantno je i to da plodovi izloženi mrazevima postaju mekši i mnogo slađi. najpre treba odvojiti opore semenke. U Kini se koriste kao dodatak salatama ili se od njih priprema veoma ukusan džem. bobica kleke i korena pirevine s rizomom. ručka i večere. a zadržavaju se i ostali hranljivi sastojci. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. mlade kukuruzne svile. pa procediti. Plodovi divljeg šipka mogu da se konzumiraju sveži ili sirovi. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. džemova i raznih drugih poslastica. ljoskavca. lečenje urinarnih infekcija i detoksikaciju organizma. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista žal je. troskota. Kamen u `u~i * Pomešati 2 kašike sitno iseckanih cvetnih glavica smilja i po kašiku lista rastavića.4 l ključale vode. Latice divlje ruže takođe su jestive i mogu da se konzumiraju sveže ili kuvane. nadzemnog dela troskota. Piti 10 dana. te procediti i piti u toku dana. ručka i večere. šipka. a nakon toga procediti i sipati u aše koje treba ostaviti preko noći na sobnoj temperaturi. a koriste se za pripremu sokova. ploda šipka. * Pomešati po 2 supene kašike sitno iseckanog korena sa rizomom pirevine. plodova šipka. mlade kukurzne svile. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. lista i cveta kičice. lista matičnjaka. pa su idealni za konzumiranje i bez prethodne termičke obrade. pa sve preliti sa 1. Sirup od šipka se naročito preporučuje deci. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. Procediti i zasladiti medom po želji.6 l ključale vode.5 l ključale vode. korena koprive i po supenu kašiku lista i cveta bosiljka. nadzemnog dela Lekovito Bilje 10/11 7 . procediti i sipati u aše koje treba ostaviti da prenoće na sobnoj temperaturi. koje inače obiluju vitaminom E. naučna istraživanja pokazala su da ekstrakt divljeg šipka blagotvorno deluje u slučaju reume i artritisa. Piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. pa sve preliti sa 1. Ono što je naročito važno jeste to da se vitamin C iz šipka ne gubi termičkom obradom. sipati čaj u aše i ostaviti ga da odstoji na sobnoj temperaturi tokom noći. lista i cveta podubice. korena koprive. plodova šipka i cveta zove. kompota. pa sve preliti sa 1. a zatim ih osušiti. pupoljaka bora i lista i cveta plućnjaka. lista rastavića. plodova šipka i lista matičnjaka. ručka i večere. procediti i piti u toku dana. korena sa rizomom pirevine. procediti i ostaviti preko noći u zatvorenoj aši. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. * Pomešati kašiku sitno iseckanog ploda šipka i 2 kašike sitno iseckanog cveta podubice. te da je nekoliko puta efikasniji od standardnih lekova protiv bolova u kolenu. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. cvetova zove.5 l ključale vode. pa sve preliti sa 1. pa sve preliti sa 2 l ključale vode. ručka i večere. izmrvljenih bobica kleke. Kamen u bubregu Bronhijalna astma * Nakon svakog obroka piti po 2 dl čaja čaja od šipka. lista žal je i cveta zove. U tom slučaju. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. lista i cveta hajdučice.

. Klinički je dokazano da je ova biljka ljutkastog ukusa odlično sredstvo protiv mučnine. ovaj preparat može se uzimati i dok traje hemoterapija.. gađenje.. ali izazivaju i mnoštvo neprijatnih nuspojava koje dodatno opterećuju organizam bolesnika. povraćanje. ova oštećenja najčešće su prolazna i u većini slučajeva dolazi do regeneracije tkiva.. kao ni sa lekovima za spavanje. U tom slučaju.. citostatici napadaju i ćelije koštane srži. Lekar-onkolog određuje kombinaciju citostatika. koprive. pre svega. Agresivni citostatici Postoje brojne vrste citostatika.mogu se ublažiti preparatima od đumbira. želuca. Đumbir najefikasnije deluje ako se uzima u vidu soka: sitno naribani koren iscediti prstima. Po potrebi. a to su najčešće opekotine koje nastaju na koži i sluzokoži. ali i limfocita. sluzokože usta. a koji lek iz ove grupe će se primeniti zavisi. jednjaka. Gotovo svi pacijenti koji se podvrgnu hemoterapiji osećaju tegobe kao što su mučnina. razmutiti u 1 dl vode). pa ga neki pacijenti uzimaju u kapsulama. sikavice. međutim. Osim malignih. zračenja i hemoterapije. gubitak apetita. ehinacee. I kolači sa đumbirom dobro su sredstvo protiv mučnine od koje pate pacijenti na hemoterapiji. bolove u mišićima i zglobovima . Prve na udaru su ćelije korena dlake. ali u tradicionalnoj kineskoj medicini važi i kao moćan lek protiv bolesti organa za varenje. malaksalost. naročito one koju izazivaju citostatici. smanjujući psihogene stimulatore mučnine. moderna medicina još uvek nema pravi odgovor na ovu pošast savremenog doba. Eterično ulje đumbira daleko slabije deluje nego ostali preparati od ove biljke. Na sreću. osim psihoterapije. tatistike pokazuju da se broj obolelih od kancera iz godine u godinu drastično povećava. zbog čega je opadanje kose najčešća posledica hemoterapije. Citostatici (lekovi koji se koriste u hemoterapiji) uništavaju zloćudne ćelije i usporavaju širenje malignog procesa. Kašičicu koncentrovanog rastvora sveže biljke (može se nabaviti u biljnim apotekama) razrediti u vodi i po potrebi piti do tri puta dnevno.eritrocita (crvenih krvnih zrnaca). stradaju i ćelije krvi. koštane srži. Osobe koje imaju kamen u žuči trebalo bi obazrivo da koriste đumbir jer podstiče lučenje žuči. zbog čega se najređe i koristi. Uz njih je preporučljivo uzimati i preparate na bazi lekovitog bilja koji će umnogome doprineti da se što lakše prebrode tegobe izazvane terapijom citostaticima. pa kašičicu žute tečnost razrediti u 1 dl vode i popiti (postupak sprovoditi tri puta dnevno i uvek se koristi svež sok). već i zdravo tkivo. Cilj je da se unište maligne ćelije i spreči njihova deoba i širenje. zbog čega dolazi do pada vrednosti krvnih parametara . Preparati od pasiflore ne smeju se uzimati sa barbituratima i drugim sedativima. čije se lečenje sastoji od hirurškog odstranjivanja tumora.. Zračna terapija takođe uzrokuje neželjena dejstva. gubitak apetita. Nažalost. od vrste kancera. ovi medikamenti vrlo su agresivni i ne napadaju samo zloćudno. a uz to prepisuju i lekove koji će ublažiti nuspojave ovih medikamenata. Pasiflora umiruje napete nerve \umbir smanjuje mu~ninu Koren ove biljke hiljadama godina koristi se kao začin.Le^enje te[kih boLesti Biljem protiv posledica S Neprijatne nuspojave citostatika: malaksalost. Uz to. Najbolji izbor je pasiflora koja umiruje napete nerve i olakšava san. pod uslovom da sadrže dovoljnu količinu praha ove biljke. To se prvenstveno odnosi na delove organizma čije se ćelije ubrzano dele. mono- Koprivom i ehinaceom protiv anemije i infekcija 8 Lekovito Bilje 10/11 . što je karakteristika i svih malignih tumora. mogu se koristiti i biljke koje deluju umirujuće. koji će uz maksimalan učinak izazvati minimalne neželjene efekte. bolovi u mišićima i zglobovima. Prah đumbira mnogo je ljući od soka (trećinu kašičice Pacijentima koji se podvrgavaju hemoterapiji mučnina se može pojačati i zbog stresne prirode bolesti. creva. Nije preporučljivo piti nerazređen sok jer je veoma ljutog ukusa. povraćanje.

naravno.a HEMOTERAPIJE cita. na mesta koja su najviše izložena gama zracima. ali bi pacijenti osetljiviji na etanol ipak trebalo da se opredele za prvu varijantu. dodati supenu kašiku cvetova sleza. skloniti s vatre i dodati 5-6 kašika listova koprive. U slučaju težih protokola hemoterapije ili kada je potrebno brže poboljšati krvnu sliku.5 dl proključale vode. Posledica toga je umor (usled anemije. Alkohol iz ovih preparata ne šteti organizmu. dok nemačka kamilica i neven imaju snažno protivupalno dejstvo. gama zraci uništavaju i zdrave ćelije. Arti~oka i sikavica ~uvaju jetru Hemoterapija. poklopiti i ostaviti da odstoji 10-15 minuta. 2. kokos…) 10 kapi eteričnog ulja nemačke kamilice 30 kapi eteričnog ulja prave lavande 30 kapi eteričnog ulja niaulija Eterično ulje prave lavande podstiče regeneraciju kože. Zajedničkim delovanjem koprive i ehinacee očuvaće se opšte stanje organizma. . odnosno ekstrakt semenki ove biljke. Namočiti gazu i držati 10-15 minuta na mestima izloženim zračenju. Ehinacea stimuliše imunološki sistem. Međutim. prolazna oštećenja uglavnom nisu prioritet među brojnim nuspojavama hemoterapije. Lekovito Bilje 10/11 9 Ćelije raka ubrzano se dele. granulocita i trombocita. NAPOMENA: Ehinacea i kopriva ne smeju se uzimati u dane kada se prima hemoterapija! no opterećuje ”laboratoriju organizma”. pola sata pre jela. organ koji je zadužen za ”obradu” lekova. omega-3 kiseline poboljšavaju opšte stanje organizma. a nakon toga namazati kožu uljem koje se priprema po sledećoj recepturi: 100 ml macerata nevena (badem. Ne preporučuje se upotreba ovog preparata tokom trajanja hemoterapije. skloniti sa vatre. Uzima se supena kašika zajedno sa posnim sirom ili pahuljicama od žitarica. poklopiti. Biljni oblozi za ubla`avanje opekotina U terapiji opekotina izazvanih zračenjem koriste se dva tipa preparata: * Vodeni rastvori lekovitih biljaka sa sluzima i protivupalnim supstancama koje štite od isušivanja i iritacije kože. Piti 1-2 kašičice (5-10 ml) rastvorene u vodi. odnosno smanjenja broja eritrocita) ili sklonost ka infekcijama (zbog smanjenja broja imunoloških ćelija). List koprive vraća organizmu gvožđe i minerale. doza se može povećati. Današnji uređaji. podstičući stvaranje belih krvnih zrnaca. ostaviti da odstoji 10 minuta pa procediti. Koncentrovani rastvor lista koprive i tinktura sveže ehinacee pomešajte 100 ml preparata od koprive sa podjednakom količinom preparata od ehinacee i sipajte mešavinu u bočicu. Medikamenti koji se koriste u terapiji malignih bolesti usporavaju regeneraciju jetre. kao i citostatici. To je ponekad toliko izraženo da je neophodan prekid hemoterapije. S čajem se mogu piti i probiotici. 2-3 puta dnevno. što dodat* Protivupalni uljni macerati biljaka. a najčešća nuspojava jesu opekotine na koži. deluje povoljno na funkciju bubrega i sprečava njihovo oštećenje izazvano hemoterapijom. Kura se može izvesti sa ekstraktom artičoke. Stoga je sugestija da se čišćenje biljkama koje deluju na jetru i žuč. Voditi računa da ulje bude sveže. Većina preparata sikavice registrovana je kao lek u vidu kapsula ili tableta (uzima se 4-5 tableta ili kapsula dnevno). obavi tek nakon završetka svih ciklusa hemoterapije. podstiče eritropoezu (stvaranje eritrocita). jačajući imunološki sistem i podstičući stvaranje krvnih ćelija. Postoji nekoliko efikasnih preparata na bazi ovih biljaka. Pošto se ovaj organ brzo obnavlja. U prohlađen čaj tri puta dnevno može se sipati po jedna kašičica tinkture sveže (nesušene) ehinacee. Blagotvorno laneno ulje Esencijalne masne. Ovi preparati nanose se svakodnevno nakon zračenja. zbog čega su pojačano osetljive na dejstvo gama zraka. idealna biljka je sikavica. osim u slučaju težih toksičnih reakcija. Postupak izvoditi dva puta dnevno. nepovoljno deluje na jetru. Ukaže li se potreba za intenzivnijom regeneracijom tkiva jetre. koji oštećuju njihov DNK i tako ih uništavaju. pa procediti. koja se uzima u dozi od 5 ml u pola čaše vode. jer može doći do interakcije sa lekovima koji opterećuju jetru. ostavite da odstoji poklopljeno 10 minuta. koji se uzimaju istovremeno: 1. Potom procediti u staklenu bocu i piti tokom dana. ali tegobe se ipak javljaju i to u vidu upale i crvenila kože. osećaja pečenja i zatezanja. Oblozi od slezovog cveta Zagrejati do ključanja 1-1. najbolje između obroka. ali i doze koje se propisuju u ovoj terapiji mnogo su bezbedniji nego oni od pre nekoliko decenija. List maline otklanja dijareju Ovo je relativno retka nuspojava hemoterapije i lako se sanira čajem od lista maline ili kupine: supenu kašiku listova preliti sa 2-2. slične onima koje izaziva UV zračenje. Infuzija (čaj) od lista koprive i tinktura sveže ehinacee Čaj se spravlja na sledeći način: zagrejati do ključanja 1 l vode. Piti topao čaj 2-3 puta dnevno do prestanka dijareje. Zajedničkim djelovanjem kopriva i ehinacea optimalno će održati krvnu sliku i poboljšati stanje organizma. tri puta dnevno između obroka.5 dl vode.

bronhitisa. Tretman ponavljati na svaka 3-4 sata. 10 Lekovito Bilje 10/11 . laringitisa.RE^ FITOTERAPEUTA: GORAN RADOJEVI] ”Sirup od bokvice i meda ima snažno antibakterijsko dejstvo pa brzo i efikasno otklanja upalne procese”. ovaj preparat poboljšava cirkulaciju. laringitisa. Sirup od bokvice povoljno deluje i na želudac. vije osobe. reguliše krvni pritisak i smanjuje rizik od nastanka ateroskleroze. Goran Radojević iz Beršića kod Gornjeg Milanovca već trinaest godina bavi N Budući da aktivni sastojci Goranovog sirupa podstiču izlučivanje sekrecije iz nosa i pluća. stomačnih tegoba i bolesti respiratornog sistema. alergijskog rinitisa. to nije sve. povećava otpornost disajnih organa na Zahvaljujući visokokvalitetnim prirodnim sastojcima. zbog čega je prava blagodet za organizam. regenerišu bronhije i oštećenu sluzokožu ždrela. Preporučujem ga svima. astavljajući porodičnu tradiciju. ”Ali. ubrzava varenje i otklanja čireve. Uz to. obnavljaju oštećene ćelije i uspostavljaju optimalno funkcionisanje organa. trudnice i dojilje”. dok se epiderm potpuno ne regeneriše. dok sirće od šipurka. neutrališe OLAKŠAVA diSAjne tegObe slobodne radikale i poboljšava funkciju nadbubrežnih žlezda. hormonalnih poremećaja. kaže Goran Radojević mikrobe i sprečava pojavu respiratornih infekcija. U njegovoj biljnoj apoteci mogu da se nađu preparati protiv anemije. ovaj napitak uspešno otklanja simptome astme. bebe. alergijskog rinitisa. Efikasni biljni napici Blagodet za respiratorne organe Sirup od bokvice i meda ”Ovaj lekoviti napitak efikasno je sredstvo protiv astme. otkriva Goran. Zbog toga bez bojazni smeju da ga uzimaju čak i najosetljireguliše lučenje hormona i umiruje upalu zglobova.” Goran Radojević 032/ 55-70-656 063/ 89-22-540 Goran Radojevi} savetuje Terapija ko`nih infekcija Bolesne delove kože izmasirati jabukovim sirćetom. ubrzava metabolizam i sagoreva masne naslage pa pomaže u borbi protiv gojaznosti. sprečavaju i leče brojne bolesti. tuberkuloze pluća i upale mokraćnih puteva. ublažava artritis i reguliše hormonalne poremećaje”. Odlično je sredstvo protiv anemije. pneumonije i angine. Takođe. a preporučuje se i u prevenciji respiratornih infekcija”. regeneriše sluzokožu creva i daje energiju. po proverenoj recepturi. Lekovite preparate spravlja od pčelinjih proizvoda i planinskih trava. viška holesterola. ”Sirup od koprive obiluje vitaminima i mineralima. naglašava travar iz Beršića koji proizvodi i razne vrste sirćeta od divljeg voća. koje obiluje vitaminom C. pneumonije i angine. se apifitoterapijom. koristeći tehnologiju koja se primenjivala u stara vremena. a posebno plućnim bolesnicima. a zatim preko njih staviti lanenu krpu natopljenu ovom tečnošću. pušačima i ljudima slabog imuniteta. upale mokraćnih puteva. ”Sirće od divlje jabuke snižava nivo masnoća u krvi. Ovi prirodni eliksiri jačaju imunitet. Goranovi preparati deluju višestruko: otklanjaju simptome. gojaznosti. Sirće od drenjina uspostavlja normalan rad probavnih organa. bronhitisa. Potpuno je neškodljiv i ne izaziva neželjene efekte ni nakon dugotrajnog korišćenja. ističe Radojević. Osim što čisti krv od patogenih klica i ’jača’ krvnu sliku.

zeleni čaj i hibiskus. ambalaže i proizvodnog procesa.LB INFO ČAJ ZA ZDRAV urogenitalni trakt Kompanija ”Amer Prom” iz Vlahova jedan je od vodećih proizvođača fitoterapeutskih i dijetetskih proizvoda. mokraćnim kanalima i bešikom. Od ukupno 65 ispitanika sa urinarnom infekcijom. a informacije možete potražiti i direktno kod proizvođača. Kompanija posluje po standardima ISO 9001 i HACCP sistema. čiji asortiman obuhvata čajeve. prostatom. Spas za hemoroide Smiruje upalu prostate Terapijska efikasnost ”Amer čaja” ispitana je 1997. a od biljnih nanu.. Lekovito Bilje 10/11 11 . masti. dok je kod pet od deset bolesnika koji su bolovali od infekcije pseudomonasom upala znatno ublažena. Svi su godinama bez većeg uspeha koristili terapiju koja je uključivala brojne lekove. a većina njih imala je hronične probleme sa hemoroidima. a veliki broj njih više nije imao problema sa hemoroidima. imali problema sa upalom prostate zauvek su se rešili subjektivnih smetnji. borovnicu. kod četrdeset dvoje došlo je do sterilisanja urinokulture ili je broj klica bio dosta smanjen. Ova linija obuhvata devet posebnih kombinacija ukusa i mirisa: brusnicu. Ovaj čaj ublažava probleme sa mokrenjem kod muškaraca. a studija je obuhvatila 100 pacijenata sa infekcijama urogenitalnog trakta. Godinu dana kasnije kliničko ispitivanje obavio je i KBC Zvezdara. kamilicu. rtanjski čaj. virusnim i bakterijskim infekcijama urinarno-genitalnog trakta. Proizvodi iz AMEROVOG programa mogu se naći u svim apotekama. šumsko voće i jagodu. Većina pacijenata koji su Tokom ispitivanja nisu registrovane nikakve nuspojave niti poremećaji u biohemijskom sastavu krvi. tablete. ”Amer Prom” ima tradiciju dugu dve decenije i nudi proizvode vrhunskog kvaliteta što potvrđuje mnoštvo zlatnih medalja sa raznih sajmova. a ima i snažno antiupalno dejstvo na tkivo prostate. što znači da svi proizvodi podležu strogoj kontroli kvaliteta sirovina. Čuveni AMER ČAJ već dve decenije ostvaruje odlične rezultate u rešavanju problema sa hemoroidima.. Uspeh njenog najčuvenijeg proizvoda podstakao je pre dve godine firmu ”Amer” iz Vlahova da na tržište plasira paletu novih čajeva koji sadrže 40% ”Amer čaja”. Posle konzumiranja ”Amer čaja” čak 89% pacijenata uspelo je da smanji hronične tegobe. kreme. godine u Institutu za urologiju i nefrologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Ovaj put javilo se 48 pacijenata. a njih deset značajno je popravilo nalaz spermokulture.

Jedva stojeći na nogama. Već prve večeri nakon uzimanja terapije osetio sam poboljšanje. Prvi simptomi bolesti obično se javljaju nakon tridesete godine života i najčešće je u pitanju bol koji može da bude izazvan fizičkim naporom ili udarcem. ”Bolovi u donjem delu stomaka bili su nesnosni i u jednom trenutku samo sam osetio da su mi se noge ’odsekle’ . ukoliko se kamen nalazi niže u ureteru. Dobio sam lekove. Ponekad se javljaju nadutost. Posle nekoliko meseci kamen se toliko smanjio da sam ga sa lakoćom izbacio putem urina”. koji se piju tri puta dnevno. Novosađanin Aleksa Milutinović godinama je patio od kamena u bubregu. priča Aleksa i da ne mogu da stojim. gasovi i opstipacija. ali uzalud.ISPOVEST ^ITAOCA: AlEkSA MIluTInOVI] Čajne mešav ”Već prve večeri nakon uzimanja Matijine biljne terapije osetio sam poboljšanje. neophodna je operacija jer pritisak urina u bubregu može uzrokovati potpuno propadanje ovog organa. Ako se kamen zaglavi u mokraćovodu. međutim. od stomaka ka kičmi. Šiljasti kamen prilikom pomeranja oštećuje sluzokožu bubrega i mokraćne kanale. otišao sam tamo po pomoć. a bolovi su skoro prestali. Godinama sam osećao peckanje pri mokrenju i povremene bolove sa strane. Od bola pao u nesvest Zdravstveni problem Alekse Milutinovića kulminirao je kada je jednog dana na radnom mestu iznenada dobio napad bola od čije se jačine onesvestio. opisuje Aleksa svoje neprijatno iskustvo. ali oskudno mokrenje. kao i ’Petestil’ kapi i sirup. ustanovljeno je da imam dva kamena u 12 Lekovito Bilje 10/11 D kamen u bu bubregu. stanje se samo pogoršavalo. Lekari su konstatovali da se kamen u bubregu pokrenuo i da hirurški zahvat nije potreban. Aleksi su prepisali lekove i otpustili ga na kućno lečenje. Pozvao sam ga i on mi je rekao da u Novom Sadu postoji biljna apoteka u kojoj se prodaju njeni biljni preparati. Pao sam u nesvest i sledeće čega se sećam bila je bolnička soba u kojoj sam bio priključen na infuziju”. to nije dalo nikakve rezultate”. Posle nekoliko meseci kamen se o stvaranja kamena u bubregu dolazi usled zastoja mokraće i raznih infekcija. koje se uzimaju naizmenično. a u mokraći su primetni tragovi krvi. pio razne čajeve. Zaposleni u apoteci preporučili su mi dve mešavine. a bolovi su skoro prestali. ”Moji problemi sa bubrezima počeli su sa infekcijom ešerihijom koli koje nikako nisam mogao da se rešim. ”Setio sam se da mi je kolega sa posla pričao o svom bratu koji je sličan problem rešio čajevima čuvene travarke Matije Paunovski. Lečio sam se antibioticima. kao i učestalo. Kada sam otišao na snimanje. uzrokujući veoma jake bolove koji mogu da izazovu povraćanje i gubitak svesti. priča Aleksa.

vine tope potpuno istopio pa sam ga sa lakoćom izbacio putem urina”. tablete. štitne žlezde. bubrega i bešike. Više o tome saznajte na našoj stranici sa poklonima. priča Aleksa. reume. Uz to. ulja. astme. Zahvaljujući tome.med sa biljnim dodacima koji pomaže u slučaju upale prostate. ubrzavaju cirkulaciju i jačaju zidove krvnih sudova. Njen rad nije ostao nezapažen ni u svetu. u prirodi nema leka. a u Matijinoj apoteci mogu se naći preparati koji rešavaju probleme u vezi sa ženskim reproduktivnim organima. kao i Svetske organizacije za preventivnu i alternativnu medicinu. smanjuju osetljivost organa za varenje na alergene i podstiču izbacivanje suvišne tečnosti iz organizma. ”Eden” biljni eliksir za dug i zdrav život. ali i brojni drugi čajevi. nisam smela da koristim veštačke preparate protiv anemije pa sam uzela PRIMED 5. sinusa. ali i oni namenjeni terapiji bolesti jetre. U četrdesetoj godini dijagnostikovan joj je tumor materice u poodmakloj fazi. koji podstiče fizički. pa se može pohvaliti time da je počasni član Američke asocijacije prirodne medicine. povećavaju nivo hemoglobina i gvožđa u krvi. biljna kapi. intelektualni i duhovni razvoj dečjeg i odraslog organizma. Iskustvo korisnice “Zbog obilnog krvarenja tokom porođaja. Prognoze lekara bile su veoma loše. Travarka svetskog glasa Matija Paunovski je najpoznatiji fitoterapeut na prostoru bivše Jugoslavije i jedan od retkih koji su svoje znanje o lekovitom bilju i travama usavršili izlečivši sami sebe. Nema oboljenja za koje Pobedite malokrvnost PRIMED 5 je potpuno prirodan preparat protiv anemije. Počela je da koristi prirodne preparate na bazi lekovitog bilja i već nakon osam meseci lekari su konstatovali da se tumor potpuno povukao. Milutinović je koristeći preparate Matije Paunovski. Lekovito Bilje 10/11 13 . Svako jutro pre doručka otapala sam u ustima kašičicu tog melema. dijagnostikovana mi je anemija. ističe Danijela Huđec iz Inđije. a serumskog gvožđa na 7. a nakon dva meseca krvna slika mi se normalizovala i znatno sam ojačala”. poboljšavaju rad želuca. sirupi. U tom momentu. dijabetesa. Broj eritrocita pao mi je na dva i po miliona. indirektno. poremećaja cirkulacije krvi. mogu se pronaći svi čuveni preparati ove travarke: ”Petersil” . PRIMED 5 blagotvorno deluje na probavni trakt i ublažava simptome gihta. potpuno regenerisao mokraćne i bubrežne kanale koji su godinama bili izloženi infekcijama. Sve informacije se mogu dobiti putem brojeva telefona: 021/6338-510 i 063/8044-770 ubregu Riznica zdravlja U biljnoj apoteci ”Matija Paunovski” koja se u Novom Sadu nalazi na Bulevaru oslobođenja 15. pre pola godine. probave i brojnih drugih. Osim što mu se istopio kamen u bubregu. Njegovi sastojci stimulišu stvaranje eritrocita.3. žuči. Matija je odlučila da ceo svoj život posveti proučavanju lekovitog bilja i da pomaže ljudima da rešavaju zdravstvene probleme. Jedan od naših čitalaca takođe će imati priliku da isproba čudesni PRIMED 5. alergije. ali Matija nije ustuknula pred opakom bolešću. nivo hemoglobina spustio se na 92. napravljen od visokokvalitetnih pčelinjih proizvoda i organskog bilja. Pošto sam dojila.

14 Lekovito Bilje 10/11 .

strujati.bolovi i otežana pokretljivost udova . nepovoljno utiču na receptore za bol. a najčešće se javlja između tridesete i pedesete godine života.TEMA BROJA Najbolja prirodna TERAPIJA REUME R S prvim jesenjim kišama i hladnoćama. koji ukoliko bolest poprimi ozbiljniji tok. i melemima i čajevima od lekovitog bilja Za reumatizam se znalo još u antičko doba i smatralo se da ga uzrokuju bolesni telesni sokovi koji se slivaju iz mozga u telo. mogu da se deformieuma je bolest motoričkog sistema koja napada kosti. tetive. tegobe se mogu ublažiti odgovarajućom ishranom. šu i postanu nepokretni. teći). mišiće i nerve. Ovu bolest karakterišu otečeni i bolni zglobovi.postaju mnogo izraženiji. zglobove. proticati. Osim lekova koje propisuje zvanična medicina. simptomi reume . zbog čega su tegobe reumatiLekovito Bilje 10/11 15 . nakupljajući se u zglobovima i mišićima. Otuda i potiče naziv reumatizam (grčki . vlažan vazduh i hladnoća. Promena atmosferskog pritiska i spoljne temperature.

poput punomasnih sireva i suhomesnatih proizvoda (naročito salamu). ublaže bolovi i očuva pokretljivost. naneti na bolno mesto. uvije gazom i peškirom i ostavi da stoji cele noći. pa mešati dok ne nastane fina. toplim oblozima i podvodnom masažom. Vremenom. zajedno sa fizikalnom terapijom. što otežava hod. ali mnogo je onih koje pomažu u ublažavanju tegoba. a za tretman je dovoljno izdvojiti pola sata. terapija koju propisuje savremena medicina. koji se obično javljaju ujutro. Obolelom je ponekad teško da izvodi i najjednostavnije radnje kao što su umivanje i tuširanje. crvenilo i velika osetljivost na pokret ili dodir. U 3 dl vode 10 minuta kuvati 2 supene kašike korena gaveza. a potom procediti i dodati 100 g zelene gline. kao što su orto- Va`nost ishrane U lečenju reume važnu ulogu ima i ishrana. Korisno je i utopljavati se. U slučaju oštećenja hrskavice. Smesu dobro izmešati. Naneti oblog dok je topao. Ujutro promešati rastvor drvenom kašičicom i popiti pre jela. Prvo mesto na listi poželjnih namirnica zauzima povrće. jer čak i bezazlena žurba uz stepenice može uzrokovati nesnosne bolove. a potom isprati. masaža i kupke. šlag i svinjsku mast.10 kapi eteričnog ulja borovnice. . Postoje novi lekovi koji deluju direktno na upalni proces tako što blokiraju citokine (prenosioce nervnih impulsa koji podstiču upalu). pokretljivost zgloba sve Simptomi Reumati~ari moraju da vode ra~una o na~inu na koji se kre}u . . Reumatičari moraju da vode računa o načinu na koji se kreću . jer višak kilograma dodatno opterećuje zglobove kukova i nogu. jer može da iziritira kožu. a njen cilj je da se spreči upala. Kura podrazumeva i oblog: glina se izmeša sa toplom vodom dok se ne dobije fina masa poput testa za krofne. javljaju se otok. * Efikasna tronedeljna kura Stari narodni recept preporučuje veoma efikasnu tronedeljnu kuru glinom.10 kapi eteričnog ulja ruzmarina cineola. koriste se metode za rasterećenje obolelog zgloba. Bolest u početnoj fazi ne Glina ubla`ava tegobe * Sa lekovitim biljem Ovaj oblog ublažava reumatske bolove. Bolesnik ne obraća pažnju na ove signale jer bol tokom dana prestaje. saunom. jer ~ak i bezazlena `urba uz stepenice mo`e uzrokovati nesnosne bolove je slabija. nakon ustajanju iz kreveta. Reumatska oboljenja u poodmaklom stadijumu mogu da izazovu velike deformacije zglobova ili kostiju. . Nije preporučljivo oblog držati preko noći. a osim adekvatne garderobe preporučuje se i nošenje vunenog zavoja oko bolesnog zgloba. u novije vreme primenjuje se hirurška intervencija . gusta pasta. Pacijentima sa blažim oblikom reume stručnjaci savetuju da smanje opterećenje bolesnog zgloba i ne nose teret u ruci u kojoj se javlja bol. u kombinaciji sa tradicionalnim metodama pomoći će da tegobe budu podnošljivije. umotati zavojem ili gazom i držati dvadesetak minuta. Takođe.ne smeju da prave nagle i brze pokrete. bez mešanja i treskanja. vežbe. pedska pomagala. Masa se nanese na bolno mesto. držati dvadesetak minuta. koje na kraju dovode do nepokretnosti pacijenta. naročito kupus i 16 Lekovito Bilje 10/11 . fizička aktivnost (osim odgovarajućih vežbi preporučuje se i plivanje u toploj vodi) ima veliki značaj u terapiji reume. daje izražene simptome: uglavnom se radi o slabijim bolovima u zglobovima.Tema bRoja: bolesTi moToRi^kog sisTema čara najizraženije u jesen i zimu. a ne bi trebalo jesti ni žumance. Pojedine namirnice ubrzavaju izbacivanje kalcijuma iz kostiju. koji su po sastavu belančevine i pacijentima se najčešće daju u obliku injekcija. Ponekad je prisutan i bol u leđima. tegobe postaju sve neprijatnije. * Sa eteričnim uljima U pastu spremljenu prema prethodnoj recepturi (gavez i glina). Ostaviti da se u toku noći sama rastopi.ne smeju da prave nagle i brze pokrete. Oboleli ne sme da dozvoli da mu zglobovi dugo budu nepokretni. Iako reuma ne može da se izleči. Le~enje reume Terapija reume traje do kraja života.kašičicu gospine trave (Macerata kantariona).10 kapi eteričnog ulja limunskog eukaliptusa. Gojazne osobe treba postepeno da smanje telesnu težinu.u zglobu se izbuše male rupe. neke doprinose okoštavanju zglobova. Naneti toplu pastu na bolno mesto. Neophodno je izbegavati ”jaku hranu”. Ujutro se ispere mlakom vodom. pa ćelije koštane srži dospevaju do njih stvarajući novu hrskavicu usled čega prestaju bolovi. koji se širi duž noge. dodati: . Svake večeri drvenom kašičicom sipati zelenu glinu u čašu hladne vode.

Oblog menjati tri puta dnevno. jer sadrži dosta vitamina E. dok etarska ulja eukaliptusa. nekoliko puta dnevno. Postoje brojne antireumatske masti od lekovitog bilja čiji aktivni sastojci ubrzavaju cirkulaciju. obezbeđujući im optimalnu pokretljivost. raširiti na vunenu krpu i na to gusto posuti ljutom paprikom i preliti maslinovim uljem. pre svega konzumiranje alkohola. a potom ga izvaljati ašom i priviti na obolelo mesto. kafe i cigareta. tetiva i zglobova. Pored toga. povremeno promućkati. Čaj piti po dve kašike ujutro i uveče. Ulje procediti i pomešati sa jednakim delom dobre lozove rakije i time masirati obolela mesta. jer sadrže supstancu purin. kao i goveđe i svinjsko meso. pre svega losos. kao i mikroelement bakar. 2 g ulja origana i 60 g tinkture ruzmarina. prijatno hladi kožu i ublažava neprijatni osećaj peckanja u obolelom zglobu. skušu i tunu. * Kantarion i ruzmarin . kao i kamfor. Kapsaicin iz ljute paprike stimuliše cirkulaciju i pruža prijatan osećaj toplote. Preporučuje se i svež krastavac koji treba jesti sa korom. neophodno je iskoreniti loše životne navike. šljive) i jezgrasto voće (orah.U litar maslinovog ulja staviti 100 g suvog lista i cveta kantariona i 50 g lista ruzmarina. drenjine.Odstraniti debele žile sa lista.5 l (bez sabijanja) napuniti cvetovima jorgovana. koja se pretvara u mokraćnu kiselinu. Svaki dan ašu promućkati nekoliko puta.U svež kvasac dodati slabo zaslađeno mleko i brašno pa umesiti meko testo. Umotati bolno mesto (preko lista) suvom lanenom krpom i pričvrstiti zavojem. lumbagom. Ovi preparati primenjuju se u slučaju bolova u ^ajevi i oblozi * Čičak . grašak. bolovima i otokom usled nagnječenja i iščašenja. * Kupus . * Orah . sočivo i iznutrice. kajsije. smanjenja bola i otoka. Nipošto se ne smeju zanemariti lična higijena i adekvatna odeća koja ne sme da bude tesna niti napravljena od veštačkih materijala. Dobijenim uljem mazati i masirati obolela mesta. Dobijenim uljem masirati bolna mesta. neophodan je redovan san (minimum šest sati dnevno). Poklopiti i ostaviti da se prohladi. a potom procediti i piti mlako. Suvi plodovi (smokve. trčanje. ribizle. trebalo bi bar pola sata dnevno da provode na suncu i svežem vazduhu i da svakodnevno upražnjavaju fizičku aktivnost: jutarnja gimnastika. Razviti ga oklagijom. mente i bora. Reumatičari bi trebalo da konzumiraju što više integralnih žitarica i da izbegavaju proizvode od belog brašna. uz povremeno mućkanje. urme.Pomešati litar nera nisanog maslinovog ulja i 10 velikih kašika isitnjenog orahovog lista i usuti u staklenu bodu. naliti do vrha maslinovim uljem. a potom tu tečnost utrljavati na obolela mesta. koji zbog svog sastava blagotvorno utiču na rad zglobova. mandarine). Preventiva Antireumatske masti Da bi se sprečila pojava reume. Ulja za masa`u * Orah . Ulje procediti i koristiti za masiranje obolelih mesta. borovnice) blagotvorno deluje na reumatičare. U antireumatske masti često se stavlja i etarsko ulje ruzmarina. limun. kupine. * Tinktura za masažu . odgovornu za nastanak reume. mišićima i zglobovima izazvanih artritisom. * Paprika . deluju protivupalno i antiseptički. neuralgijama. Osobe koje imaju genetsku predispoziciju za reumu. kao i citrusi (pomorandža. Bobičasto voće (maline. * Jorgovan . Mentol ima blago analgetsko dejstvo. išijasom. Držati je na osunčanom ili toplom mestu mesec dana i mućkati je više puta dnevno.mahunarke. sportskim povredama. Ovim melemom se masiraju bolna mesta.Kašiku sitno naseckanog korenja i lišća čička kuvati pet minuta u 1/2 l vode. Dobro zatvoriti i držati na toplom mestu 40 dana. vožnja biciklom i plivanje pospešuju rad mišića. zbog čega dolazi do bolje ishranjenosti tkiva. badem) obiluju vitaminom E i nezasićenim masnim kiselinama koji ublažavaju upalne procese. pa dopuniti do vrha hladno ceđenim maslinovim uljem. * Lavandino ulje . pasulj. Ostaviti poklopljeno 10-15 minuta i procediti.Izmešati 40 g tinkture đumbira.Teglu od 1. Lekovito Bilje 10/11 17 . zatvoriti i čuvati 30 dana na suncu. dobro zatvoriti i držati na suncu 15 dana. Sve zajedno sipati u staklenu ašu i držati mesec dana na sunčanom mestu. * Celer . kao i povećanja pokretljivosti.U litru vode nekoliko minuta kuvati 40 g celerovog lišća. lešnik. grejpfrut. kleke i sibirske jele. a to važi i za morsku ribu. Kuru sprovoditi mesec dana. Postupak ponavljati nekoliko dana dok bolovi ne prestanu.Litarsku ašu do četvrtine napuniti cvetom i listovima lavande.U litar hladno ceđenog maslinovog ulja dodati deset kašika sitno iseckanog svežeg orahovog lišća. Ovim oblogom previti bolno mesto i ostaviti da odstoji 12 sati.

Sekundarna ili stečena impotencija javlja se nakon dužeg ili kraćeg razdoblja uspešnih seksualnih odnosa sa zadovoljavajućom erekcijom. živaca i arterija u blizini penisa. najčešće izazivaju erektivnu disfunkciju kod mlađih osoba. a neretko su to i gojaznost.Mu[ke tegobe uglavnom u pitanju zdravstveni problemi. uprkos očuvanoj seksualnoj želji i pokušajima sa jednom ili više partnerki. postoji i selektivna impotencija kada muškarac s nekim ženama može imati zadovoljavajuću erekciju i seksualni odnos. Psihološki problemi. u terapiju svakako treba uključiti i lekovito bilje Uzrokuju je mnogi faktori. pušenje i preterano konzumiranje alkoholnih pića. Ukoliko muškarac nikada nije ostvario seksualni odnos ili ima smetnje erekcije od početka polne zrelosti ili seksualne aktivnosti. Osim toga. sekundarna i selektivna impotencija. reč je o primarnoj impotenciji. Zbog ~ega nastaje? Kopriva i seme piska I Ovaj problem pogađa sve veći broj muškaraca i najčešće je psihogenog porekla. Postoje primarna. kao što su oštećenje arterija. a s drugima ne. dok su kod starijih muškaraca Impotencija može da bude posledica raznih bolesti i LEČE impotEnc mpotencija ili erektivna disfunkcija označava nesposobnost održavanja erekcije koja je dovoljna za polni odnos. ali dešava se i da je uzrokovan određenom bolešću. od psihičkih do zdravstvenih. Učestalost se povećava sa životnom dobi: oko 5% muškaraca u četrdesetim godinama i 15-25% onih koji su prevalili šezdesetu suočava se s ovim problemom. kako tvrde stručnjaci. glatkih mišica i fibroznog tkiva. Osim lekova koje propisuje zvanična medicina. 18 Lekovito Bilje 10/11 stanja. najčešće tokom operativnog .

Dnevna doza ovog suplementa iznosi 15-30 mg dnevno. Ku}ni test Za dobro seksualno zdravlje. Za bolju potenciju koristi se i seme piskavice. Smatra se da ova biljka podstiče požudu i da njeno seme. Jedan od indikatora impotencije izazvane nekim organskim poremećajem jeste izostanak erekcije nakon jutarnjeg buđenja. a počevši od pete po 50 kapi. Ujutro kuvati na tihoj vatri 15 minuta. nikako veštačko. alkoholom ili zdravstvenim stanjem. minerali. zbog čega se oni lakše šire. Napomena: vino mora da bude od grožđa. Homeopatija U homeopatiji se za lečenje impotencije koristi esencija od svežeg donjeg dela stabljike žutog lokvanja koja se melje u mašini za mlevenje mesa. Impotenciju mogu izazvati i hormonalni poremećaji. Da bi se utvrdilo da li je erekcija izazvana psihogenim ili organskim faktorima. Preporučuje se doza od 500 mg vitami- na C dva puta dnevno. Svakodnevno se uzimaju po 2 kašičice ribljeg ulja ili jedna supena kašika ulja semena lana. u većini slučajeva pate od erektivne disfunkcije. Ohladiti i piti po 1/2 dl pre spavanja. potopiti u pola litra vode i ostaviti da odstoji preko noći. Piti po 1-1.5 dl tri puta dnevno. a uzima se sat vremena pre ili dva sata nakon obroka. Dijabetičari. šoka ili neprijatnog događaja. pre spavanja napraviti traku od jednoslojne papirne maramice i obmotati je relativno čvrsto oko penisa. kopriva se često koristila kao lek protiv polne nemoći. U našem narodu. bubrežni bolesnici. na je intervencija urologa. za razliku od polne nemoći uzrokovane psihogenim faktorima. Neke od meditativnih tehnika relaksacije mogu da budu od velike pomoći. sve dok se ne popije cela količina. vekovima zastupljeni u tradicionalnoj medicini mnogih naroda. Specijalista će u tom slučaju prepisati određene lekove. postojala je noćna erekcija. Narodni lek Simptomi CIJU avice Impotencija ” na psihičkoj bazi” nastaje iznenada. anksioznost i ljutnja dovode do povećanog lučenja adrenalina koji onemogućava postizanje erekcije. Piti po 1/4 čaše. Uzima se uvek uz obroke zbog lakše apsorpcije. a dobijena smeša meša se sa podjednakom količinom 40-procentnog alkohola. alkoholičari i osobe koje boluju od multiple skleroze i ateroskleroze. hormone. što je dobar znak.. kao i kičmene moždine. potreb- Impotenciju karakterišu nemogućnost postizanja određene čvrstine penisa i sposobnost održanja erekcije. Ako je papir ujutro pocepan.5 dl alkohola. injekcije koje šire krvne sudove. Lečenje traje dugo. ali i povrede penisa. Stres. kao posledica neke traume. jača polnu moć. Vitamin C vraća krvnim sudovima elastičnost. U 1/2 l vina sipati 5 kašika semena koprive i kuvati 5 minuta. lekovima. Smreka je takođe efikasno sredstvo za lečenju potencije. pomažu suplementi koji sadrže ulje žutog noćurka zbog esencijalnih masnih kiselina koje pospešuju cirkulaciju.. Ostaviti da stoji preko noći. a ponekad se praktikuje i hirurški zahvat. Suplementi i vitamini U terapiji polne nemoći koriste se i suplementi. cimetidina (lekova protiv čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu). treće po 30.zahvata na prostati. ukuvano sa vinom ili dodato u neko jelo sa lukom i jajima. a zatim spojiti njene krajeve. stručnjaci savetuju što više sna. procedi kroz gustu tkaninu i na 1.5 dl dobijene mase dodaje se 3. Prve nedelje pije se po 10 kapi razblaženih sa kašikom vode. 3 puta dnevno. sredstava za smirenje. vakuum terapiju. a ako traje duže od tri meseca i ne može se dovesti u vezu sa nekim stresnim događajem. kod koje je jutarnja erekcija konstantno prisutna. Osim terapije medikamentima. ali i pušenje i preterano konzumiranje alkohola. Zatim se ostavi da odstoji dve nedelje. vitamini. Lekovito Bilje 10/11 19 Ni{ta bez relaksacije . u lečenju impotencije koriste se i biljni preparati. ali smanjuje polnu moć.on samo povećava libido. U rešavanju problema sa impotencijom. pre svih manjak testosterona. Omega-3 masne kiseline iz ribljeg ulja ili ulja semena lana takođe poboljšavaju cirkulaciju. Pogrešno se veruje da alkohol opušta i jača potenciju . Uzeti 4 kašičice samlevene kore smreke. obezbeđujući veći dotok krvi u penis. a dovoljno je posvetiti im nekoliko minuta dnevno. U šolju kipuće vode potopiti 12-15 crvenih bobica sakupljenih nakon što biljka uvene. jer umor de nitivno smanjuje sposobnost postizanja erekcije. a osim toga snižavaju nivo holesterola i sprečavaju sužavanje krvnih sudova. Druge nedelje po 20 kapi. Zdrav muškarac imaju nekoliko erekcija tokom sna. antidepresiva. Preparati na bazi cinka pozitivno utiču na proizvodnju hormona. naročito testosterona. bar 6-8 sati dnevno. koja može nastati i usled upotrebe određenih lekova poput antihipertenziva.

alkohola. Pravilna ishrana i upotreba lekovitih trava od ključnog su značaja za rešavanje ovog problema ako je upala u početnom stadijumu. kore hrasta i lista ili ploda borovnice. što je uz dugogodišnji rad sa decom iznedrilo knjigu ”Prirodno lečenje dece biljem”. Glavni razlog za poremećaj metabolizma i varenja jeste nepravilna ishrana. slatkiši. Ako je upala u početnoj fazi. Ni ovaj čaj ne bi trabalo sladiti. teškim metalima. ”U tom slučaju preporučujem mešavinu hajdučke trave. pije se tokom celog dana pomalo. nane i kima. ali i čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu”. ali u malim gutljajima. edijatrijska sestra u penziji Leposava Mirić iz Niša već 30 godina uspešno se bavi travarstvom. Uzimati ovaj čaj i narednih 3 do 7 dana i proliv će pre nestati. Ukoliko se pacijent javi na vreme i Hajdučica i sladić MELEM ZA probAvnE orGAnE Lenja creva mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. u gutljajima.. Supena kašika ove mešavine prelije se vodom i kratko prokuva. zbog čega se ovaj poremećaj ne sme zanemarivati. Međutim. P Upala tankog creva Katar ili upala tankog creva manifestuje se prolivom. Procediti i prvi dan piti umesto vode. naglašava Leposava. i odraslih i dece. koju je Leposava izdala 2008. Brza hrana. bolom i napetošću u stomaku. ”Protiv upale tankog creva propisujem čaj od bokvice. Nepravilna ishrana priziva bolest Uprkos tome što živi u izobilju. tvrdi Leposava. ali i voditi računa o ishrani”. Leposava problem rešava za 21 dan. a najčešći izazivač ove bolesti je trovanje hranom. Supena kašika ove mešavine prelije se vodom i kratko prokuva. a probava će se sasvim regulisati. Knjiga je namenjena svima koji veruju da u prirodi leži tajna večne mladosti. kantariona. situacija se smiruje za nekoliko nedelja.. Ne bi ga trebalo sladiti. godine. negativno utiču na celokupno zdravlje. Kada se ohladi. godine završila je kurs za fitoterapiju. ali i prekomerno uzimanje lekova.. mesne prerađevine pune konzervansa i aditiva. Za ublažavanje tegoba Leposava savetuje sledeću biljnu kombinaciju: 20 g borovnice 25 g divlje jabuke list divlje kruške suv šipurak drača Supenu kašiku mešavine preliti šoljom vrele vode i ostaviti da odstoji dva sata. ali ukoliko se baš mora . poslom koji je tradicija u njenoj porodici. uglavnom nije obilan. ”Lenja creva veoma su 20 Lekovito Bilje 10/11 Upala debelog creva Kolitis ili upalu debelog creva karakterišu bolovi u stomaku i proliv koji . pije se tokom celog dana . matičnjaka. ^aj protiv proliva Osobe koje imaju problem sa probavom. U želji da usavrši znanje koje su joj preneli roditelji. pušenje. a što je najgore. dve do tri šolje čaja. dve do tri šolje čaja. loše navike prenosi i na svoje potomstvo. ne sadrži gnoj i krv. ishrana savremenog čoveka nipošto se ne bi mogla nazvati izbalansiranom. bolesnici koji godinama pate od kolitisa moraju bar pola godine koristiti čajeve. Kada se ohladi. petoprsta. često pate i od proliva. u gutljajima. arsenom ili lekovima. ali sadrži priličnu količinu sluzi. Sve to može uzrokovati hroničnu upalu debelog ili tankog creva.RE^ TRAVARA: LEPOSAVA MIRI] čest problem. prvenstveno na probavu. 1991. kamilice.valja koristiti isključivo med”..

a prilikom promene vremenskih prilika i godišnjih doba više ne osećam tegobe. Dugo sam se mučio sa čestim prehladama. čak sam u jednom trenutku odlučio da se podvrgnem operaciji krajnika.blagodet za DISAJNE PUTEVE I Ovaj preparat. Sadrži odabrano lekovito bilje i pčelinje proizvode. Kada mi je stigla prva porudžbina ’Ivine masti’. jer mi prevencija uliva sigurnost. reume. Mislim da je dobro i to što sam nastavio da koristim ’Ivinu mast’. srdačno vas pozdravljam. Tako smo u februaru primili pismo od gospodina Usianovića koji je naš korisnik već tri godine: ”Poštovani gospodine Martinoviću. Ono na šta smo posebno ponosni jeste prisan i interaktivan odnos sa korisnici- crvenilom u licu i očima. napravljen od najkvalitetnijeg lekovitog bilja i p elinjih proizvoda. uspešno le i grip i prehladu ma koji nas redovno zovu i šalju pisma. U nadi da ćemo produžiti saradnju. Ključ je u redovnom korišćenju preparata i verujem da mom organizmu ’Ivina mast’ izuzetno prija. Do sada je pokazala veliki uspeh u terapiji akutnih i hroničnih infekcija disajnih puteva. apsolutno sam zdrav i srećan čovek. a sve moje tegobe postale su prošlost. da bi sa nama podelili svoja iskustva. visokom temperaturom. kijavicom. Zbog specifičnosti posla (po profesiji sam vojno lice) ’Ivinu mast’ uvek nosim sa sobom. psorijaze. kombinovane u zavisnosti od vrste zdravstvenog problema. upalom krajnika i sličnim tegobama. čak i kada su se simptomi povukli. ali sam se u poslednjem trenutku predomislio. ali i kao preventivno sredstvo. Danas. gripa i prehlade. posle tri godine. vina mast” ima potpuno prirodan sastav i širok spektar dejstava. ’Ivinu mast’ po preporuci prijatelja koristim već tri godine. što nas motiviše da budemo još bolji. opekotina.LB INFO Ivina mast . odmah sam počeo da je uzimam i mogu vam reći da su se prvi rezultati pokazali veoma brzo. S poštovanjem Mikica Usianović” Lekovito Bilje 10/11 21 .

Vaše SRCULENCE 22 Lekovito Bilje 10/11 . Mladi tim. oslabljenu potenciju. odlučio je da se osim prodajom zdrave hrane bavi i proizvodnjom domaćih organskih čajeva i time još više doprinese misiji da naš kraj. rukovodili smo se starom mudrošću da mladi treba da uče od starijih i iskusnijih. hemoroide. nikako da naškodi. zatvor. uvek pun želje za dokazivanjem i širenjem NOVO NA TRŽIŠTU B Leskovačka firma ”Srculence-lux” objedinjuje mladost. Sve sirovine za čajeve potiču sa obronaka planine Jastrebac i pažljivo su upakovane u mešavine koje deluju na različite tegobe: probleme sa jetrom. Vaše je samo da sa osmehom sačekate rezultate. region i celu zemlju okrenemo lepšem i zdravijem životom. kako bi napravila najkvalitetnije proizvode i ulepšala vam život delatnosti. Prilikom spravljanja čajeva.LB INFO . ženske bolesti. bolesti prostate. holesterol. 100% zasnovane na prirodnim sirovinama i možete ih konzumirati bez bojazni. viškom kilograma. mokraćne infekcije i dijabetes. energiju i entuzijazam. Sve se vrti oko prirode. Tako su i naše mešavine protiv dijabetesa i prekomerene težine. ali i sve druge koje smo pažljivo spravljali za vas. energiju i optimizam. Aktivne komponente bilja iz naših mešavina blagotvorno deluju na celokupan organizam. onu koja se prenosila sa kolena na koleno i kojoj se zbog dobrih rezultata i danas veruje. jer verujemo da nešto što nas je stvorilo može samo da nam pomogne. visok krvni pritisak. snagu. pa smo u proizvodnju uključili recepturu sa vekov- nom tradicijom. Od srca. a odabrane trave i njihovo pažljivo kombinovanje usmerene su na pojedinačne tegobe. Samo ime asocira na posvećenost. a sa tim osećanjima gradili smo pristup u proizvodnji naših čajeva.ČAJEVI OD SRCA! ogat program čajeva pod brendom SRCULENCE specijalno je dizajniran da bi otklonio zdravstvene tegobe koje muče modernog čoveka.

kamena u bubregu. tvrdi Vera K. PRIMED 13 KORDICEPS izuzetno je delotvoran i u slučaju kašlja i otežanog disanja. srca i disajne puteve. obezbeđuje redovno sprovođenje hemoterapije. koji pomaže u lečenju svih vrsta kancera. ali i razmenu supstanci u celom organizmu. maligni proces se povukao 90%. krvne žile. Osim toga utiče na povećanje broja leukocita i. Takođe. shodno tome. koronarnih bolesti i oštećenja jetre. pokazuje odli ne rezultate u terapiji malignih oboljenja u slučaju raka. i to onog koji je u poslednjem stadijumu. PRIMED 13 KORDICEPS pomaže da se u veoma kratkom roku poboljša opšte stanje organizma. bubrega i pluća. iz Beograda. bubrege. Preparat ne izaziva neželjene reakcije. a pritom je i odlična preventiva ciroze. U LEČENJU RAKA RIMED 13 KORDICEPS je melem na bazi pčelinjih proizvoda i gljive kordiceps. blagotvorno dejstvo na ključne organe . produžava i poboljšava njegovu funkciju. ne remeti dejstvo onkoloških lekova i ne stvara rezistentnost pa se bez bojazni može koristiti u neograničenom vremenskom periodu. Kordiceps poboljšava dinamiku jetrenih ćelija. naročito toksičnih ostataka lekova.pomaže protiv dobroćudnih tumora mozga. pokazuje odlične rezultate i P Idealno izbalansirana kombinacija p elinjih proizvoda i gljive kordiceps. Odlučila sam da terapiju dopunim PRIMEDOM 13 sa dodatkom gljive kordiceps. što omogućava izbacivanje toksina iz tela. Osim što se preporučuje obolelima od raka. Njegovi aktivni sastojci zaustavljaju razvoj malignih ćelija. ali ostao je delić tumora veličine lešnika. zbog čega sam operisana i podvrgnuta hemoterapiji. Zahvaljujući tome. Kordiceps uništava glavno žarište zloćudne bolesti koja je zahvatile organ. Kordiceps je idealno sredstvo u borbi ISKUSTVO KORISNICE ”Pre tri godine obolela sam od raka pluća.jetru. Gljiva kordiceps ima veoma snažno.LB INFO Primed 13 . vrati vitalnost. snaga i raspoloženje. Preparat sam konzumirala svakog dana pre glavnih obroka i posle dva i po meseca kancer je sasvim nestao”. uništavaju ih i doprinose oporavku oštećenog tkiva. Lekovito Bilje 10/11 23 .

* Vino od pelina: Potopiti 30 g pelina u 6 dl čistog alkohola ili jake domaće rakije i ostaviti da odstoji 24 sata. a terapiju sprovoditi 3 nedelje. Med . Ukoliko gorušica potraje duži vremenski period. mogu se uključiti čajevi od lekovitog bilja. a naročito se preporučuje u slučaju digestivnih tegoba. U slučaju da se ova funkcija poremeti. korisno je piti po 1 dl domaćeg belog vina 3 puta dnevno posle jela. pre jela. Neke vrste lekova. ključnu ulogu imaju umerena ishrana i fizička aktivnost. Pije se po čašica rakije 20 minuta pre jela. Ponovljene epizode gorušice (gastroezofagealni refluks . povraćanje krvi. može se razblažiti vodom. a u lečenje. te napraviti pauzu.BOLESTI ORGANA ZA VARENJE Kako suzbiti goruš U prevenciji neprijatnog vraćanja želudačne kiseline u jednjak. nošenja tesne odeće. Takođe. i to gorušice. stres.skraćeno GERB) posledica su slabosti mišića koji obuhvata donji deo jednjaka i omogućava prolazak hrane u želudac. kiselina može da ošteti jednjak. Piti 3 puta dnevno pre jela po kašiku vina. ukoliko se koriste u strogo propisanim količinama. domaće vino i rakija pokazali su se veoma blagotvornim u slučaju gorušice. te sokovi od povrća i voća [ta je uzrok? jednjaku. otežano gutanje. Terapiju sprovoditi 10 dana. pritom sprečavajući da kiselina dospe u jednjak. treba popiti 2 dl vode zaslađene kašičicom meda. nastaju tegobe u vidu bolnog peckanja u grudima. * Belo vino: Da bi se smanjilo lučenje želudačne kiseline. 24 Lekovito Bilje 10/11 .najbolji prijatelj `eluca Svakodnevno konzumiranje pčelinjih proizvoda jača imunološki sistem. ublažavaju bol i peckanje u grudima. U tom periodu bocu češće promućkati. te stvaraju zaštitni sloj na ne u jednjak. pa preliti sa 1 l domaće rakije. pa procediti. a s obzirom na to da je veoma gorka. Nakon toga dodati 1 l belog vina i ostaviti da odstoji 10 dana uz češće mućkanje. koje se najčešće javljaju otprilike sat vremena posle jela. Ujutru. trudnoće ili gojaznosti. koje se javlja zbog vraćanja (refluksa) želudačne kiseli- Blagotvorno vino i rakija Iako se u slučaju tegoba sa varenjem savetuje izbegavanje alkoholnih pića. nedovoljno sažvakana hrana ili ležanje nakon jela spadaju u najčešće uzročnike gorušice. Le~enje S U slučaju gorušice lekar prepisuje lekove antacide koji neutrališu želudačnu kiselinu. pušenje. * Rakija: Usitniti 20-30 g korena lincure. kao i određene namirnice. što uzrokuje krvarenje i ulceracije na koro da ne postoji osoba koja bar jednom u životu nije osetila neprijatno žarenje u predelu grudne kosti. ovaj problem se javlja i kao posledica preteranog konzumiranja hrane. osim medikamenata koje propiše lekar. naravno. crnu i katranastu stolicu. uviti u tamnu hartiju i ostaviti da se ekstrahuje oko 2 nedelje.

do 3 bobice. * Jabuke: Sveže ceđeni sok od jabuka reguliše probavu i smanjuje količinu želudačne kiseline. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. lista bokvice i lista ranjenika. Pored toga. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista matičnjaka. lista maline i lista i cveta vidca. Ovaj recept primenjuje se i u slučaju opstipacije. procediti i piti po 2 dl čaja pre doručka. ljuta papričica mogu da uzrokuju gorušicu. procediti i piti samo kada se javi gorušica.ŠICU sluzokoži želuca. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i korena jagode. . ručka i večere pojesti po 6 badema. te sve preliti sa 5 dl ključale vode. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista ranjenika i lista kupine. lista ili cvasti sa pupoljcima pelina. drugi dan 4. Pije se 1 kašika razređena vodom na svakih sat vremena. Ostaviti da se prohladiti. * Borovnica: . hrastove kore i lista koprive. pomešanog sa kašikom soka od lista divlje kupine. te sve preliti sa 7 dl ključale vode. * Limun: Čim se javi gorušica. Piti po 1 dl soka 3 puta dnevno pre jela. jer deluje već posle 15 minuta. ručka i večere. a između ostalog. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. Pored toga. beli luk. savetuje se uzimanje četiri ili pet manjih obroka umesto tri velika. Pre svega. bez žurbe i svaki zalogaj dobro sažvakati. lista kupine. popiti sok od limuna pomešan sa vodom. a obroke konzumirati lagano. . a pritom ne remete sekreciju zaštitne sluzi i enzima u procesu varenja. Ostaviti poklopljeno da odstoji dva sata. pa procediti i po želji zasladiti medom. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta kičice. * Šargarepa: U slučaju gorušice preporučuje se kaša koja se priprema na sledeći način: 500 g šargarepe skuvati u 2 dl vode. Pojedine namirnice. lista gorke deteline i lista ranjenika. kafu i cigarete. pa ih treba izbegavati.Potopiti 10 bobica borovnice u 2 dl vode i ostaviti da odstoje 1 sat. Recepti * Pre doručka. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. Mere opreza Prevencija je najbolji način borbe protiv želudačne kiseline. Sveže ceđeni sokovi od voća i povrća deluju veoma blagotvorno u slučaju gorušice. procediti i piti 3 puta dnevno po jednu kašiku posle jela. * Preliti 30 g svežih ili osušenih listova kupine sa 1 l hladne vode i prokuvati nekoliko minuta. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta kičice. Rasol od kiselog kupusa poznat je po lekovitim svojstvima. * Krompir: Ukoliko su tegobe izazvane re uksom veoma izražene. Procediti i piti nekoliko šolja dnevno. obavezno u gutljajima. pa dodati 1 l goveđe supe. Svakodnevno piti 5 dl svežeg soka od kupusa. kao veoma efikasni pokazali su se i H2 blokatori u obliku šumećih tableta. Lekovito Bilje 10/11 25 Povr}e i vo}e . a potom svaki dan jednu manje. preliti ih sa 1. * Mušmula: Tri puta dnevno pojesti po 200 g mušmula ili popiti po 1 dl sveže ceđenog soka od ovog voća. procediti i piti po 2 dl čaja na jedan sat pre ručka i večere. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. treba izbegavati alkohol. pre svakog obroka treba piti po 50 ml soka od sveže isceđenog krompira. kao što su agrumi. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode.25 dl vode i kuvati oko 6 minuta. korena vodopije. * Kupus: Ovo povrće podstiče razmenu materija u ćelijama.efikasni lekovi . pa povoljno deluje na sluzokožu želuca i creva.Sažvakati prvi dan 3 ploda borovnice. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. tako do 15. pomaže i u slučaju gorušice.Ispasirati 10 plodova borovnica. Sirup uzimati 3 puta dnevno po kašiku.

Međutim. koje uvozi rma ”Sliv Produkt”. Iako je prošlo više od dve godine otkako se oslobodio muka sa bolesnim venama. mogu da ih uzimam u bilo koje vreme. nakon čega 26 Lekovito Bilje 10/11 . Veoma je važno i to što kapsule ’Cowen’ ne izazivaju neželjene efekte. oslabili su krvni sudovi nogu i godinama je patio od tegoba izazvanih proširenim venama. niti izazivaju zavisnost i rezistentnost”. pa sam naredna tri meseca uzimao po četiri kapsule dnevno. su prestali grčevi i bolovi. odlučio da uzimam kapsule ’Cowen’ do kraja života. ne sadrže hemijske i toksične materije. Zaključio sam da je preparat delotvoran i samoinicijativno povećao dozu. To mi ne predstavlja problem jer se jednostavno koriste. nutrijente i medicinske čarape. da se tegobe ne bi ponovo javile. pa sam. Koristio je razne kozmetičke preparate. završava svoju ispovest Nikola Lakušić.otoka. neprijatne simptome uspeo je da otkloni kapsulama od divljeg kestena. naš sagovornik i dalje sprovodi biljnu terapiju. pedesettrogodišnjem vozaču Nikoli Lakušiću iz Smedereva. a koža me više nije svrbela i pekla.LB INFO bog dugotrajnog sedenja karakterističnog za njegovu profesiju. ”Prvih desetak dana uzimao sam po jednu kapsulu pre doručka i večere. nezavisno od rasporeda obroka. preventive radi. podliva i neestetskih čvorića”. ističe Nikola. veprine i hamamelisa. ne remete mikrooru creva. veprine i hamamelisa. napravljene od divljeg kestena. na bilo kom mestu. ”Ova podmukla bolest može iznenada da se pogorša. Zahvaljujući tome. Nikola je po preporuci jednog poznanika počeo da koristi kapsule ”Cowen”. zaustavio sam tegobe izazvane ovom upornom bolešću i rešio se ostalih simptoma . ali ništa Z Prirodni preparat ”Cowen” na bazi lekovitog bilja e kasno otklanja vaskularne tegobe nije pomagalo. DIVLJI KESTEN I HAMAMELIS ZA PROŠIRENE VENE Lekoviti divlji kesten Nakon tri godine bezuspešnog lečenja raznim preparatima.

Ovaj čaj smanjuje apetit pa je pogodan za mršavljenje – treba ga piti 60 minuta pre jela. U nekim evropskim zemljama. B2 i C. depresija. Naime. a sadrži kofein. na primer. sa istom e kasnošću deluje i kod svih ostalih vrsta urinarnih infekcija. još davne 1992. Ešerihija koli smatra se najrasprostranjenijom i najupornijom bakterijom od koje u svetu svake godine umiru milioni ljudi. gvožđe. bakar. a lek je tu. ni do jednog velikog otkrića ne dolazi se preko noći. fosfor. BIO BI DOBAR SVAKI ČAJ“. podiže radnu sposobnost Ledeni čaj 50% 25% 0% 2 Analiza potrošnje različitih pića u domaćinstvima u Južnoj Americi U latinoameričkim zemljama koristi se zanimljiva poslovica koja kaže: “DA NEMA MATE ČAJA.ozdravite. teobromin. kao i u slučaju upale bubrega. nervoza.ubrzavanje metabolizma . Yerba Mate Instant kafa TEL. koja osim već pomenutog. povišeni šećer i holesterol. usporava starenje i pojačava lekovitost drugih biljaka ukoliko se uzima zajedno s njima. ženske bolesti. godine. kao što su. registrovan je kao lek. testovi urinokulture bili su rađeni pre tretmana.podstiče varenje . nakon sedam dana korišćenja čaja. smanjuje umor i napetost mišića. na primer u Nemačkoj.. problemi sa prostatom.s obzirom na sadržaj kofeina. nasledio od svojih roditelja. I FAKS SRB: 021 472 05 12 / DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU: BIH ICM PHARM: +387 0 55 210 290 / CG FARMEGRA: +382 0 20 622 410 Biljni čaj Kafa Čaj Lekovito Bilje 10/11 27 .. čiji je tvorac širom sveta poznati toterapeut Goran Poletan.. Naravno. Napitak je žućkastozelene boje.svojstvo diuretika . 100% 92 83 75% 67 51 42 I ČAJ ČUVEN D NAS! NO KO KONAČ MATE ČAJU PRIPISUJE SE ODREĐENA LEKOVITOST: . a uspeh je još značajniji ako se zna da su bili tretirani samo slučajevi gde su svi postojeći antibiotici bili nee kasni te je bilo prisutno preko 100. pa je tako i put do pronalaska idealne čajne mešavine. nego i recepture za lečenje brojnih drugih bolesti. magnezijum. zbog koje je Evropa ponovo u panici. jod. a preneo ih je svojoj deci. Tradicionalno se koristi u slučaju poremećaja varenja. Goran je. Mate osvežava organizam. Koristi se za jačanje imuniteta.stimulisanje nerava i mišića .com YERBA MATE ČAJ ZA MRŠAVLJENJE Zeleno zlato Južnoameričkih indijanaca Mate sadrži praktično sve vitamine i minerale nužne za normalno funkcionisanje organizma . tokom kliničkog ispitivanja u Pokrajinskoj bolnici u Novom Sadu. cink. čaj za lečenje urinarnih infekcija uzrokovanih ešerihijom koli (u nekim slučajevima ešerihija koli hemolitika) pokazao je sto procentnu uspešnost nakon korišćenja maksimalno 21 dan (u nekim slučajevima posle samo nedelju dana). tako da njegov sin Daniel već desetak godina uređuje rubriku o lekovitom bilju u australijskom nedeljniku SRPSKI GLAS.. kalijum. Za više informacija možete se obratiti Goranu Poletanu na telefon ili e-mail: 065/43-819-43 www.000 klica ešerihije koli u urinokulturi. oboljenja štitne žlezde. pa posle 15 dana i na kraju nakon 21 dana tretmana. gojaznost.pojačava znojenje . ne samo ovu. hlorofil. a kontroliše apetit i čisti organizam. Da bi se stekla prava slika o delovanju navedene čajne mešavine. trajao više generacija jer se znanje o lekovitom bilju u porodici Gorana Poletana prenosi sa kolena na koleno.KLINIČKI ISPITAN ČAJ KOJI LEČI EŠERIHIJU KOLI ZA 21 DAN Ovih dana svedoci smo još jedne epidemije trovanja ešerihijom koli.kalcijum.antibakterijsko i antikancerogeno delovanje . alergije.. nadohvat ruke. i ublažava stres. vitamine B1.com gp@ozdravite. eterično ulje i vanilin. kanala i mehura te peska u bubrezima..

Ono što ste kupili zagrizete istog trena. koji su česti prateći simptomi kompulzivnog prejedanja. dobri ice i kamilice mogu da pomognu u slu aju poja anog apetita izazvanog psihogenim faktorima kompulzivno prejedanje). Dok uzimaju hranu. Uzroci 28 Lekovito Bilje 10/11 Ljudi koji se kompulzivno . napetost i nesigurnost konzumiranjem ogromne količine hrane. emocionalnim konfliktima i svakodnevnim problemima. a gojaznost. Većina stručnjaka smatra da je potreban spoj različitih unutrašnjih i spoljnih faktora da bi se razvio ovakav poremećaj ishrane. ajevi na bazi nane. mati njaka. i to uglav- S Kako prepoznati zavisnost o hrani? . pri čemu čovek jede brže nego što je normalno i obično to čini sam. U kratkom roku unosi se ogromna količina hrane. ljudi koji pate od ovog poremećaja postaju smireni i utešeni. nom previše slanu. *Akupunktura može pomoći u smanjenju anksioznosti i nesanice. Balansirane porcije i obroci u određeno vreme sprečiće prejedanje. nisko samopoštovanje . a da ne pomislite na određeni proizvod ili ga kupite.najčešća su stanja koja se javljaju kao uzroci kompulzivnog prejedanja.. masa`a. nerešeni sukobi. slatku ili masnu hranu. ili čim stignete kući gde vas niko ne vidi. Usamljenost. emocije i ponašanje naučeno u detinjstvu. . potištenost.PSIHIJATRIJA prejedanja ”na nervnoj ve veći broj ljudi suzbija nervozu.Razmišljate o tome što ćete jesti kasnije.000 kalorija (dnevni prosek je 2.. oni tako blokiraju negativna osećanja i loše raspoloženje. Prejedanje ne podrazumeva samo činjenicu da osoba mnogo jede. Posle toga mogu se osećati posramljeno jer bivaju Akupunktura. frustracija. .500). a upravo jedete ili ste se tek najeli. već i nedostatak kontrole za vreme konzumiranja obroka.Ne možete da prođete pored mesta gde obično kupujete neku hranu.Vraćate u kuhinju sve dok ono što je ostalo od ručka ne nestane. Naje kasnija je ukoliko se koristi u kombinaciji sa drugim metodama lečenja. mada ima i onih koji tokom celog dana nešto grickaju. a to su pre svih geni. jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u svetu. psihologa i nutricioniste. * Terapijska masaža pomaže u opuštanju nerava i oslobađanju od stresa. prejedaju koriste hranu kao način suočavanja sa stresom. nastala usled takvog poremećaja ishrane (stručni naziv je LEKOVITE TRAVE PR Osim stru njaka. Dešava se da ljudi koji pate od ovog poremećaja u roku od pola sata unesu 3. dok rezultati nekih studija pokazuju da zavisnost o hrani može da bude posledica niskog nivoa serotonina (hormona sreće) u organizmu. * Nutritivna terapija podrazumeve savladavanje veština koje će pomoći da se osoba izbori sa zavisnošću od hrane i uspostavi ravnotežu unosa namirnica. regulisati nivo šećera u krvi i poboljšati varenje. .

tako ćete shvatiti kako vaše telo ili viljušku. učestalost simptoma bulimičnog ponašanja mora se ponoviti bar dva puta nedeljno tokom tri meseca. ali nastavljaju i dalje da se ”teše” hranom. j bazi” svesni abnormalnosti svojih prehrambenih obrazaca. Krug se ponovo zatvara pribegavanjem hrani kao načinu da se izbore sa svojim osećanjima. propadanja kostiju. ^ajevi protiv depresije * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista nane. ali i do težeg oblika depresije. a od velike pomoći mogu da budu i preparati od lekovitog bilja. pritom su skloni ekstremnim dijetama koje ne daju željene efekte. zbog osećaja stida. Procediti. ručka i večere. ručka i večere. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Procediti. lista i cveta majčine dušice. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. bubrežne bolesti. dobro bi bilo da se posavetujete sa stručnjacima. cveta kamilice i lista i cveta bosiljka. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. Za početak. upotrebljavaju laksative i diuretike. prejedanje ”na nervnoj bazi” može dovesti do ozbiljnih medicinskih stanja.. ponekad hladna) i začine. večere i spavanja. Kako bi se mogla postaviti dijagnoza bulimije. Birajte raznoliku hranu. što ih dovodi do osećaja beznađa i depresivnosti. Bulimičari svoj ritual prejedanja obično obavljaju u samoći.ROTIV Posledice Recepti Napici za ubla`avanje nervoze * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta hajdučke trave. kao i da odaberete fizičku aktivnost koja vam najviše leži. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista koprive. lista i cveta bosiljka. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. a pokreće ih uglavnom loše raspoloženje. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. različite temperature (ponekad topla. A onda izazivaju nasilno povraćanje. a katkad i noću. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. nije rešenje za ovaj poremećaj ishrane. važno je promeniti pristup i odnos prema hrani. hipertenziju. rizoma sa korenom celera i lista imele sa kruške ili topole. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Ovako ćete daleko manje pojesti. i preterano vežbaju. Lekovito Bilje 10/11 29 . pa sve preliti sa 6 dl troši hranu i moći ćete da se ”obuzdate” kada je to potrebno. a potom procediti i zasladiti medom. dobričice i lista nane. lista nane. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog rizoma odoljena. lista matičnjaka. a po 2 dl posle doručka i ručka. a potom procediti i zasladiti medom. moždanog udara. a ta zbunjenost im otežava održavanje prehrambenih navika. ali i brzo vrate. pa sve preliti sa 1. Napici za smirenje * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista ili korena pitome ili šumske jagode.2 l ključale vode. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. Procediti.. Gotovo svi ljudi koji imaju problem kompulzivnog prejedanja prekomerne su težine ili gojazni. što važi i za razne tablete koje suzbijaju apetit. uključujući visok holesterol. stresne situacije. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata.tako ćete obraćati više pažnje na to što unosite. najčešće stojeći. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog peršunovog lista. ključale vode. Većina dijeta zahvaljujući kojima se za kratko vreme kilogrami jednostavno ”tope”. artritisa. Osobe obolele od ovog poremećaja u ishrani često su zbunjene svojim osećanjima te ne znaju jesu li gladni ili siti. Ako se ne leči. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. nakon čega ih muči depresija i osećaj griže savesti. iscrpljujuće dijete ili nezadovoljstvo ličnim izgledom. Jedite više voća i povrća i isprobavajte namirnice koje do sada niste konzumirali . svaki zalogaj neka bude što manji i stavite novi u usta tek kad ste prethodni dobro sažvakali i progutali. cveta kamilice i lista matičnjaka. lista gorke deteline. Merite težinu ujutro i uveče. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. Napadaji prejedanja često nisu planirani. ručka i večere. količine. Piti po 2 dl čaja pre doručka. Procediti. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. Naravno. apneju za vreme spavanja. bolesti srca. vreme kada ste to konzumirali. Usporite prilikom unosa hrane: između svakog zalogaja spustite kašiku Kako se izboriti sa problemom? Bulimia nervosa Reč je o poremećaju koji obično započinje nepravilnom ishranom a osobe koje pate od ove bolesti imaju neodoljivu potrebu za hranom. šišarki hmelja. Piti po 2 dl čaja pre doručka. lista ruzmarina i matičnjaka. ručka.).. psihoterapeutom i nutricionistom. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode.. u čemu od velike pomoći može da bude vođenje dnevnika ishrane .šta ste sve pojeli i popili (sve namirnice. ručka i večere. Jede im se slatka i energetski bogata hrana. dijabetes.

avgusta. Ni slutila nisam da ću se. sve bolesti reproduktivnog sistema žene i bračna neplodnost. Ako mi bračni par prijavi neplodnost. Samo mi se jednom javila posle mesec dana i rekla da se oseća bolje. što hladnije glave. Poslala sam joj svoju terapiju i upozorila je da treba vremena da bi se jajnici pokrenuli. M Ranka Vladi} oja prva ispovest u medijima. koji me je usmerio da se posvetim lekovitim svojstvima bilja i otkrijem spasonosnu formulu za ženske bolesti. pred kojim je nemoćna i zvanična medicina. Sneža iz N. Verujem da u lečenja neplodnosti važi pravilo . karcinom pankreasa. Počela je da pije ”primolutnor” i dobila je dva puta nešto nalik na ciklus 30 Lekovito Bilje 10/11 . ali moja najuža specijalnost jesu hormonalni poremećaji Jajnicima vra}ena funkcija Četrdesetjednogodišnja Snežana iz Novog Sada pozvala me je početkom oktobra 2010. godine i rekla da od tridesete ima hormonalni poremećaj i ciklus na tri i šest meseci. nije čekala prirodnu oplodnju. stvaraju se zdravi i kvalitetni folikuli. Sada. Nekad je potreban samo mali pomak da bi se rodilo toliko željeno dete! Moj savet. imala je veliki odjek u široj javnosti. osim poslom prosvetnog radnika. Upustila sam se ukoštac sa svim oblicima maligniteta. ciklus joj se sve više proređivao. te svakodnevno usrećiti po nekoliko ljudi i postati druga majka mnogim bebama. a pritom vodi računa o tome šta jede! Zahvaljujući ovoj kompleksnoj terapiji. recimo. nego se odlučila za vantelesnu. bez ijedne tablete. Nedavno. kao što je. potpuno nestao. pre sedam godina. Pila sam vaše čajeve tri meseca i nisam sačekala da popijem celu dozu. travarka iz Me aša kod Bijeljine u Republici Srpskoj. glasi: problemu neplodnosti priđite bez stresa i presije.” Pomoću mojih preparata uspeli smo da vratimo funkciju jajnicima. ali i pomagati u rešavanju problema sa najtežim oblicima maligniteta. dolazi do potpune revitalizacije kompletnog organizma. a posebno zabrinjava činjenica da sve više muškaraca ima oslabljenu moć oplodnje. jer je došlo do njihove atrofije. da bi u oktobru 2008. onda zajedno primenjuju terapiju. TERATOSPERMIJA i ASTENOSPERMIJA nestaju! Jedino sam nemoćna ukoliko je reč o TOTALNOJ AZOSPERMIJI i u tom slučaju predlažem svoju terapiju koja će samo delimično popraviti spermogram. o teškom hormonalnom poremećaju starije kćerke. baviti i fitoterapijom. Veliki pozdrav. 25. Mojoj kćerki beogradski lekari rekli su da nema gotovo nikakve šanse da postane majka. a ona je posle moje terapije. Bračna neplodnost je sve prisutniji problem (oko 20 odsto parova bori se sa sterilitetom).ISPOVEST: Svetlana Kne`evi} Neplodnost se MO Ranka Vladi . imajte strpljenja. pa sam htela da ih poklonim nekome kome su potrebni. 2003. nikada ne lečim oba partnera. zbog godina. kao i paletu prirodnih vitamina i minerala. ima delotvornu recepturu ajnih mešavina koja pomaže u le enju steriliteta i bolesti reproduktivnih organa kod devojaka i žena. Uspela sam iz prvog pokušaja u 42. ali do oplodnje može doći samo veštačkim putem. godini. što je velika retkost! Ostalo mi je 12 kesica vašeg čaja. Ako oboje imaju problem. Moja terapija je sveobuhvatna i traje šest meseci: pacijent pije čaj i eliksir. Kako je vreme odmicalo. ciklus se normalizuje. bez konsultacije sa mnom. ukoliko je kod drugog sve u redu. a OLIGOSPERMIJA. stigla mi je od nje poruka sledeće sadržine: ”Jednostavno želim da vam se javim. ali pacijentkinja.u malim stvarima leže velike tajne. Dobro razmislite koju ćete metodu izabrati i kome pokloniti svoje poverenje! Ne idite od jednog do drugog lekara ili fitoterapeuta. godine rodila kćerkicu Janu koja je upravo krenula u treći razred. (samo rozikasto krvarenje). već sam se podvrgla vantelesnoj oplodnji i sada sam u četvrtom mesecu trudnoće. vraća se vegetativni život svakoj ćeliji. kao majke i bake dve unučice.

Mnogo se obradovala. Knežević.travarkaranka. je imala prečnik tri centiNajpre mi se telefonom metra. zbog a što se cista tiče. i to posle osam godina braka. Na sve to. da bi mi u januaru 2010. a njena kći ide na operacipo savetu lekara pila sam ju cista. postala je meka i svilenkasta. koja je osetila poboljšanje već mesec dana nakon što je počela da uzima terapiju. mojom terapijom ukoliko ispričala je Svetlana se dosledno primenjuje.OŽE POBEDITI! Ciste su nestale ”Konsultovala sam se sa majkom i odlučila da poEvo još jedne od mnokušam sa Rankinom teragobrojnih priča iz moje pijom. rekla je da je to druga vest o bebi koju je dobila tog meseca. Ciklusi su mi se Božana i pitala da li da javljali na šest nedelja. godine došla kod nu Kneževiću. pa sam u avgustu prakse o Svetlani i Gora2009. u mesecu OSVOJITE 800 DINARA ZA OBJAVLJENI PRILOG Lekovito Bilje 10/11 31 .com KUĆNI LJUBIMAC o sam 2i0ra d na Dragi čitaoci! Pišite nam. Ciklusi su joj se normalizovali. kako su joj pred. u mestu Strendelbah.ciste na oba jajnika. godini imala sam da Svetlana sama sam valunge kao da sam treba da odluči da li će ušla u klimaks. kao i višak muških javila Svetlanina majka hormona. Odgovorila rate. se podvrgnuti hirurškoj suprugu je dijagnostikointervenciji. ciklus izostao i konstatovana je trudnoća. Svetlana Kne`evi} jer je jedna Mirjana takođe javila da je zahvaljujući njenoj terapiji ostala trudna. vaša iskustva pomoći će drugim ljubiteljima životinja da odgoje zdrave i srećne ljubimce! Na kioscima svakog 20. Imala sam švajcarskom kantonu Ar. jedna gau. a njena koža. mogu čega posle četiri godine se sasvim ukloniti braka nemamo dece”. ranije suva. Odgovorila je da prekinem i ubuduće slušam svog ginekologa.razne hormonske prepaložili lekari. Nisam ni završila terapiju! Moja majka nazvala je Ranku da pita da li da nastavim sa čajevima. U 24.” Tekst napisala Ranka Vladić Kontakt telefoni: +387/65/366-400 i 00387/55-330-006 www. koji žive u nje sa mužem. vana oligospermija. ”Sve vreme išla sam na kontrole kod svog ginekologa.

za ”Cveće u domu”. OPI ŠTE. savladala je multiplu sklerozu. 4) 700 ZARADITE SVAKI DINARA ZA ILOG! PR OBJAVL JEN HRIZANTE ME LJUPKE JESE N POŠALJITE NA M FOTOGRAFI JE SVOJE BA BILJAKA. anđelike. Za ovih osam godina. • naših čitala ca NAJBOL JI SAVETI Cena: 20 din ara • EU 1. demencijom. sve dok nisam obuzdala bolest. BALKONA ŠITE KAKO IH ILI KUĆNIH GAJITE I NEG UJETE . ili na e-mail: cveceudomu@color. 21000 Novi Sad. stanje se nije popravilo. mnogi su zahvaljujući mom preparatu uspeli da se reše tegoba uzrokovanih multiplom sklerozom.50 KM • CG 0. Ponovo sam prohodala i nastavila normalan život”. Desna strana tela ostala mi je oduzeta. Lidija Vučković iz Niša odlučila je da pokuša da se izleči pomoću toterapije i uskoro se uverila čudesnu moć bilja. koju je je ovaj uspeh motivisao da se posveti travarstvu. epilepsijom. ponosno ističe Lidija Vučković. koliko se bavim toterapijom. uzimala sam po kašiku te mešavine. pa sam odlučila da uzmem stvari u svoje ruke i počela sam da se lečim sama.50 CH F • BiH 0. ”Pošto sam se uverila u e kasnost melema. Parkinsonovom bolešću. balkona ili kućnih biljaka (fotografišite se i vi sa svojim cvećem!) savet kako gajite i negujete biljke popunjen ugovor Naša adresa je: Temerinska 102. otkriva Lidija. međutim.50 € • Vesna Miloš ević iz Niša CH 2.. Po starom ruskom receptu. lazarkinje i još nekoliko zlatiborskih trava i četiri puta dnevno.. godine i odmah sam se podvrgla vitaminskoj i pulsnoj terapiji. HIT SEZONE Bobovnik – radost poznog let a (str.3 0 € • MK 15 DEN POŠALJITE: fotografije svoje bašte. ”Razbolela sam se u martu 2002. U MESECU! 32 Lekovito Bilje 10/11 DIN AR A ZA SVAK I OB JAVL JE NI PR ILO G 700 OSVOJ I TE .”. počela sam njime da lečim obolele od neurodegenerativnih bolesti. Zahvaljujući melemu od zlatiborskih trava. tokom pet meseci.rs. Lidija Vučković Kontakt telefoni: 065/602-32-60 VO! NO SA MO 20 dinara! SA MO 20 dinara! 20 dinara SA MO 20 dinara! SA MO 20 d Broj 14 • Sep tembar 201 1.I ZAR ADITE! CVETNA RA DIONICA Dekorativn i stubovi u bašti (str. napravila sam melem od vučjeg korena.Zlatiborske trave ublažavaju neurodegenerativne bolesti Suočena sa teškom bolešću. a e kasnost njenog preparata kasnije su potvrdili mnogi ljudi oboleli od neurodegenerativnih bolesti. 31) + KREATIVNE IDEJE JE RUŽE NA KIOSCIMA SVAKOG 5.

ublažava reumatske bolove i sprečava grčeve Bilje Lekovito Li{ajevica Bora`ina Pospešuje izbacivanje kamena iz bubrega i ublažava bronhitis Bilje Lekovito Snižava visoku temperaturu. čisti organizam od toksina i ublažava disajne tegobe Bilje Lekovito Bilje 10/11 33 Lekovito .Lekovito bilje Neven Majoran Napravite svoju zbirku lekovitog bilja Zaceljuje rane i ublažava psorijazu i ekcem Bilje Lekovito Otklanja glavobolju.

Na zemlji obrazuje rozetu od duguljastih. a delotvorna je i u slučaju menstrualnog krvarenja i hemoroida. Bora`ina (Hieracium pilosella) Izgled: Ova trajna. a razvijaju se u pršljenastim cvastima. ekcema i dermatitisa. nadutosti. elipsastih. psorijaze. po želji zasladiti medom. Recept: Protiv neuralgije. posekotina i opekotina. nesanice i trovanja hranom. pa se koristi u lečenju bolesti bubrega. Gde raste?: Često se sadi u baštama kao ukrasna biljka. Piti tri puta dnevno uvek sveže pripremljen čaj. Od listova se priprema čaj koji pomaže u lečenju grčeva. grčeva. Kada se bere?: U vreme cvetanja skupljaju se listovi. Recept za čaj koji podstiče iskašljavanje: Pomešati po kašiku sitno iseckane lišajevice. Recept: U slučaju visoke temperature preliti kašičicu sitno iseckane boražine sa 2 dl ključale vode. Ulje boražine spada u najlekovitija biljna ulja. Recept za čaj protiv čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu: Kašičicu usitnjenog nevena preliti sa 2 dl vrele vode. Takođe. bokvice i lipe. ova biljka suzbija bakterije i gljivice. obrasli grubim dlakama. zeljasta biljka obložena dlačicama dostiže visinu do 25 cm. Majoran (Calendula officinalis) Izgled: Ova jednogodišnja biljka razgranate stabljike dostiže visinu do 60 cm. komorača. U slučaju otoka nogu pomešati po 2 supene kašike sitno iseckanog lista i cveta ili korena lišajevice. malenih. podstiče znojenje i iskašljavanje zbog čega se upotrebljava u slučaju kašlja. Kada se bere?: U fitoterapiji se koristi cela biljka koja se bere tokom cvetanja. Mast za rane: Pomešati i zagrejati šoljicu sveže isceđenog soka od lišća i cveta nevena i 2 šoljice nesoljene domaće masti koja je prethodno isprana 9 puta. a cvetne glavice beru se pre nego što se rascvetaju. a zatim procediti. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Sirup od boražine koristi se za čišćenje organizma od toksina i u slučaju respiratornih infekcija. ekcema. peteljki trešnje i supenu kašiku lista matičnjaka pa sve preliti sa 1 l ključale vode. U slučaju nervne napetosti koristiti tinkturu: 200 g majorana preliti litrom 70-procentnog alkohola i ostaviti da odstoji 30 dana na sobnoj temperaturi. a listovi su joj široki i elipsasti. naneti mast na platnenu krpu i obložiti ranu ili čir.4 l ključale vode. a koristi se i u lečenju čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Procediti i piti 2-3 šolje čaja u toku dana. Primena: Neven pomaže u zaceljivanju rana. Sveži listovi lišajevice privijaju se na rane. što kod nas nije moguće jer ne podnosi mraz. Kada se prohladi i stisne. Piti 3 puta dnevno po 20 kapi tinkture razblažene sa malo čaja ili vode. dok se na vrhu stabljike formira glavičasta cvast svetložute boje. Gde raste?: U veoma toplim krajevima ova višegodišnja biljka uzgaja se u vrtovima. pospešuje mokrenje i izbacivanje peska i kamenca. Tonik od sušenih listova boražine ima umirujući i osvježavajući efekat i efikasno snižavaju povišenu temperaturu. a blagotvorno deluje i u slučaju bolesti jetre. Primena: Lišajevica je poznata kao izvrstan diuretik. malokrvnosti i bolova u želucu preporučuje se čaj koji se priprema na sledeći način: supenu kašiku majorana preliti sa 2 dl ključale vode. bronhitisa i upale pluća. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. a cvetne glavice mogu biti žute. Primena: Upotrebljava se u lečenju bolesti srca i pospešuje izlučivanje otrovnih materija iz organizma. obratno jajastih listova. pa piti u toku dana. ožiljaka. a blagotvorno deluje i u slučaju psorijaze. sivo-baršunastih listova sa kratkim peteljkama. poklopiti i ostaviti da odstoji 15 minuta. Neven (Borago officinalis) Izgled: Jednogodišnja zeljasta biljka s okruglom i sočnom stabljikom dostiže visinu do 50 cm. žutice i početnog stadijuma vodene bolesti. sladića. a koristi se i za masažu u slučaju gihta i reumatizma jer ublažava bolove u zglobovima. Gde raste?: Najbolje uspeva na suvom i posnom zemljištu. nervoze. pa sve preliti sa 1. a upotrebljava se u slučaju upalnih procesa. migrene. Kada se bere?: Upotrebljava se cela biljka s korenom. ali uzgaja se i u povrtnjacima i baštama. Cvetovi su beli ili bledoružičasti. promrzlina i upale vena. majčine dušice. a deluje i kao diuretik. Gde raste?: Raste samoniklo u primorskim krajevima. Pored toga. a sakuplja se u vreme cvetanja. Procediti i piti 3 puta dnevno uvek sveže pripremljen čaj. Boražina se pokazala kao veoma blagotvorna u slučaju osipa na koži i artritisa. ova biljka pomaže u smanjenju očnog pritiska. Li{ajevica 34 Lekovito Bilje 10/11 . Listovi nevena su duguljasti. Primena: Eterično ulje majorana otklanja glavobolju. Opušta mišiće disajnih puteva. kao i za čišćenje krvi. tamnožute ili narandžaste boje. poklopiti i ostaviti da odstoji 5 do 10 minuta. Ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta. Odlično je sredstvo za podsticanje koagulacije. kao i cela stabljika. a samoniklo raste po livadama i blizu naseljenih mesta. prehlade. Cvetovi su plave boje. ostaviti da odstoji 10 minuta. suve kože. pokriti gazom i učvrstiti zavojem ili flasterom. strija. da bi se ubrzalo zaceljenje. Kada se bere?: Za lek se beru cvetovi i cela biljka u vreme cvetanja.Napravite svoju zbirku lekovitog bilja (Majorana hortensis) Izgled: Majoran je grmolika biljka koja dostiže visinu do 40 cm.

svakodnevno treba jesti sveže voće i povrće. dok je sekret pojačan uz primesu gnoja ili sukrvice. pustiti da se prohladi i koristiti za ispiranje. namirnice i higijenske mere koje otklanjaju neprijatan svrab i peckanje. nakon toga procediti. te uspostavljaju normalnu mikrofloru vagine svrab i pečenje u vagini. Preporučuje se da se u ishranu uvedu i tofu sir. pravilna ishrana i preparati na bazi lekovitog bilja. Da bi se poboljšala otpornost sluznice. Lekovito Bilje 10/11 35 . pa je neophodno uraditi detaljne preglede. pasulj i nemasni jogurt. naročito šljive.5 l ključale vode i ostaviti da odstoji poklopljeno 30 minuta. brokoli. pomorandže. Upalu karakterišu Lekar op{te medicine Fitoterapeut Nutricionista Dr Vladimir Petrovi} savetuje Pre svega. biljna ulja. korisno je piti sledeći čaj: pomešati jednake delove virka. Takođe.LB SAVETI Ublažite senilni kolpitis Stručnjaci ”Lekovitog bilja” preporučuju preparate. i to u obliku tableta ili praha. sojine ljuspice. pacijentkinji se propisuje adekvatna terapija. zeleno lisnato povrće. neophodno je svakodnevno ispirati vaginu odvarom od žalfije (pomoću irigatora): preliti 5 supenih kašika žalfije sa 1. grožđe. kao i semenke bundeve i suncokreta. treba konzumirati namirnice bogate vitaminom E koji usporava proces starenja. kupine. U slučaju senilnog kolpitisa preporučuje se ispiranje blagim rastvorom mlečne ili borne kiseline. pa 3 supene kašike mešavine preliti sa 7 dl ključale vode i ostaviti da odstoji 30 minuta. maline. Pored toga. a potom sprovesti pojačane higijenske mere. Takođe. Senilni kolpitis često se javlja uporedo sa karcinomom materice. Nakon uspostavljanja dijagnoze. u vaginu se lokalno aplikuju antibiotici ili antimikotici u zavisnosti od uzročnika kolpitisa. koštunjavo voće. karfiol. paprike. kruške. Čaj piti u toku dana umesto vode. Takođe. zbog čega se menja reakcija vaginalnog sadržaja koji iz kiselog prelazi u neutralni ili čak bazni. kao i bol prilikom polnih odnosa. kamilice ili hipermangana. grejp. Neophodno je i konzumiranje biljnih čajeva u što većim količinama. Pored toga. ženama koje pate od ovog poremećaja savetuje se korišć enje vaginalnih globula ili pasta koje sadrže estrogen. Površinski sloj sluznice sastoji se iz ćelija siromašnih glikogenom. treba identifikovati uzročnike upale. Marko Jovanovi} savetuje Da bi se ublažile tegobe izazvane senilnim kolpitisom. primenjuju se estrogeni (estradiol ili stilbestrol). S enilni kolpitis javlja se kod žena u menopauzi kao posledica slabe otpornosti sluznice vagine koja atrofira zbog izostanka estrogene stimulacije. Pre svega. nevena i hajdučke trave. šargarepu i luk. jabuke. uveče pre spavanaja bolno mesto treba mazati kantarionovim uljem. a sadrže ga pšenične klice. Branka Mirkovi} savetuje Pravilna ishrana od velike je važnosti u slučaju senilnog kolpitisa.

Ravne su. neravne. Međutim. šakama. pa se savetuju redovna kontrola kod ginekologa. a simptomi HPV infekcije mogu izostati dosta dugo.DERMATOLOGIJA Maslačak i mlečika Osim metoda koje primenjuje zvanična medicina. u terapiji neestetskih izraslina na koži ne bi trebalo izostaviti ni lekovito bilje na obrvama. a javljaju se pojedinačno ili u grupi. 36 Lekovito Bilje 10/11 B u boji kože ili žućkastomrke i neravne. Terapija bradavica zavisi od njihove vrste. i jedan je od glavnih izazivača raka grlića materice. na licu. * Končaste bradavice su tanke. ali i godina bolesnika. prstima. ponekad praćene svrabom. ali i sa vlažnih podova u sportskim salama ili na bazenima. odnosno zaleđivanje tečnim azotom koje je ponekad potrebno ponoviti. oko noktiju ili ispod njih (u tom slučaju veoma su bolne). ponekad i godinama. Prenose se direktnim kontaktom. do svetlosmeđe. u boji kože ili sivkaste. Najčešće se prenosi seksualnim odnosom. * Obične bradavice najčešće nastaju na šakama. starosti. sa crnim tačkama i oivičene prstenom. bradavice se neretko javljaju kod obolelih od leukemije i AIDS-a. polnih bradavica. Ove izrasline su tvrde. što izaziva ljuštenje. bradi i u kosi. tvrde izrasline na površini kože. kao i elektrokoagulacija. izdužene papilomatozne tvorevine beličaste ili ružičaste boje. a u tim slučajevima se i mnogo teže uklanjaju. koje nastaju usled infekcije određenom vrstom virusa. Duboko su utisnute u kožu. Le~enje radavice su neravne. U njihovom lečenju primenjuju se krioterapija. U većini slučajeva javljaju se tri meseca nakon seksualnog kontakta sa obolelom osobom. još uvek nije otkriven razlog zbog čega dolazi do aktiviranja ovih virusa. ali smatra se da do toga najverovatnije dolazi usled slabljenja imuniteta. odeće. Bolne su i mogu otežati hodanje. Polne bradavice . * Bradavice na stopalima većinom se pojavljuju na onoj strani koja je izložena pritisku. prstima i kolenima. preko peškira. može da uzrokuje rak grlića materice. duge nekoliko milimetara. šiljate. * Mladalačke bradavice javljaju se kod dece. ekskohleacija ili premazivanje 40%-tnom salicilnom kiselinom. Maslačak UKLANJAJU BRADAVICE Uzrok nastanka Naučnici su do sada identifikovali preko 80 papiloma virusa koji izazivaju različite vrste bradavica. Ukoliko se virus ne otkrije na vreme. mestu gde se nalaze. obuće i drugih predmeta koje koristi zaražena osoba. Na osnovu obimnih studija sprovedenih u sve- Vrste Humani papiloma virus (HPV) uzrokuje stvaranje kondiloma. Shodno tome. a najčešće nastaju oko usnog i nosnog otvora. U pitanju su mekane.

Pustiti da se osuši i isprati mlakom vodom.procenat izlečenja iznosi čak 97%. Grejati dok se mast ne otopi. od koristi može da bude i uzimanje cinka. * Mazati bradavicu ujutro i uveče ricinusovim uljem dok ne nestane. tu i kod nas. * Ulupati belance pa mazati bradavicu više puta u toku dana. najbolje u obliku kapsula. * Sok od listova i cvetova maslačka mazati svakodnevno na bradavicu. Pomoću ove metode. sve dok bradavica ne nestane. što podrazumeva često pranje ruku. Najčešće se koriste preparati od čajevca. treba maksimalno voditi računa o ličnoj higijeni. Ponavljati postupak svaki dan. * Natopiti gazu pivskom penom i previti njome bradavicu. beta-karoten i ekstrakt zelenog čaja. Ponavljati postupak dok se ne uništi i koren bradavice. * Otkinuti list ili plod nedozrele smokve i nakapati mleko na bradavicu. veoma je važno ojačati imunološki sistem. Može se koristiti i samo sok čuvarkuće. Masu kuvati 3 sata na tihoj vatri. Prema nekim istraživanji- ma. da bi uspeh lečenja bio veći. dok izraslina ne nestane. Postupak ponavljati dok bradavica ne otpadne. procediti i ostaviti da se ohladi. Mlečika Pored toga. bezbolna je. kao i trljanje i čupanje bradavica koje se lako mogu preneti i na druge delove tela. a zatim je skloniti sa šporeta. * Propolis namazati na bradavicu pa zalepiti flasterom da ne ulazi vazduh. Međutim. Lekovito Bilje 10/11 37 Ja~anje imuniteta Tokom lečenja bradavica preporučuje se upotreba suplemenata koji sadrže antioksidante (vitamine A. Postupak ponavljati dok bradavica ne otpadne. Tom tečnošću mazati bradavicu 2 puta dnevno. Za jačanje imuniteta veoma je važna pravilna i uravnotežena ishrana koja obiluje svežim voćem i povrćem. * Isprati u 9 voda 100 g svinjske masti. pa ovom tečnošću dva puta dnevno mažite bradavice. Neophodno je izbegavati namirnice životinjskog porekla koje sadrže mnogo masti.lekovite biljka poreklom sa Madagaskara i klinčića. Ovo je najbolje rešenje i u estetskom smislu jer se bradavice otklanjaju u potpunosti samo jednom intervencijom koja traje nekoliko sekundi. ravensare . Mazati bradavicu svako jutro i veče. pa dodati 7 sitno iseckanih cvetova mlečike. 15 kapi čajevca i 5 kapi klinčića. Činiti to 2-3 puta dnevno. Recepti * Pomešati supenu kašiku soka čuvarkuće sa 1 dl vode i 200 g svinjske masti. ali i izbegavanje dodirivanja bradavica drugih osoba. za samo nekoliko minuta moguće je odstaniti čak 20 do 30 ovih izraslina. odliti u staklenu posudu i čuvati u frižideru. * Iseckati i posoliti glavicu crnog luka. . C i E). bez krvi i ožiljaka. pa ostaviti da odstoji preko noći da pusti sok. * Svako veče bradavicu umotati u zavoj prethodno umočen u jabukovo sirće.Aromaterapija Eterična ulja pokazala su se kao vrlo efikasna u uklanjanju neestetskih kožnih izraslina. koja će postepeno dobijati tamniju boju i na kraju otpasti ne ostavljajući ožiljak. Pomešajte 20 kapi eteričnog ulja ravensare. ali nikako zajedno sa mlekom ili mlečnim proizvodima. jednom dnevno uz obrok. radiotalasna metoda pokazala je najveću efikasnost . Bradavicu mazati nekoliko puta dnevno. * Iscediti sveže ubranu biljku rosopas i naneti sok na bradavicu. Tako držati 2-3 dana bez skidanja. kao i pušenje i alkohol.

Neprskano voće i povrće nije tako lepo kao ono koje se kupuje u tržnim centrima i na pijacama. čak i mušmule. kako kaže. u izgledu. gde uživaju u čarima prirode. njemu su ukusni. Kaže da mu je period koji je proveo na seoskom imanju pored Barajeva ostao u divnom sećanju. mada znam da je dobar za metabolizam. jabuke. * Po čemu se razlikuje voće koje se gaji za svoje potrebe od onog koje se prodaje na pijaci? Razlika je. Sve što na ovom svetu služi za jelo organizam će tražiti . kruške. pevač Aca Ilić i njegova porodica ne znaju šta znači prehlada ili grip. obavezno naručujemo ljutu papričicu koja podstiče lučenje serotonina hormona sreće. na sopstvene misli i plavo nebo koje je iznad njega. ali slobodno mogu da kažem da nijedan ne može da se poredi sa nanom. a na meni je samo da to održavam. pa uživamo u dobrom zalogaju i prisećamo se starih vremena. a šira familija i danas se tu okuplja. * Da li ste ikada ranije priuštili sebi tako dug boravak u prirodi? Posedujem imanje u jednom selu pored Gornjeg Milanovca. Na tom imanju nekada su živeli moji deda i baba. gde odlazim kada mi to obaveze dozvoljavaju. zbog čega se naša druženja uvek pretvore u pravo veselje”. ali i to je dovoljno da se nadišem čistog vazduha i obnovim energiju. uzmite je. na čistom vazduhu. tamo sam provodio mnogo vremena i odatle nosim predivne uspomene. samo ubranog i osušenog na suncu. boranija ili spanać. Ako vam se jede slanina.i treba mu to dati. Pošto nemam dovoljno slobodnog vremena. san mu je. pre svega. bio čvrst i budio se odlično raspoložen. Osim toga. kamilicom ili šipkom. koji je mnogima omiljen. što mu je pomoglo da ”do Z vrha” napuni baterije. Međutim. preko leta nađem nekoga ko će pokositi travu i obaviti neophodne poslove. * Gajite li voće na imanju? Moj pokojni otac zasadio je razne voćke koje i danas rađaju. nikada nismo imali problema te vrste. Nažalost. trešnje. neobrađenog. svaki slobodan trenutak koriste za odmor na imanju nadomak Gornjeg Milanovca. Iako je spavao na slamarici. ali nemojte pojesti pola kilograma odjednom. 38 Lekovito Bilje 10/11 . Ne dopada mi se mnogo zeleni čaj. Više od tri meseca boravio je u prirodi.INTERVJU: ACA ILI] NADNASLOV LJUTA PAPRIČICA za ”Kada se sa drugarima nađem na ručku u restoranu. U Engleskoj sam probao veliki broj čajeva. ne može da se poredi ni sa jednim drugim. ^aj od {ipka bez konkurencije Omiljeni čaj mi je od šipka jer je bogat vitaminom C. s tim što valja biti umeren. koju mnoga deca izbegavaju. Poznati pevač bio je jedan od učesnika rijalitija ”Farma” i proveo je puna tri meseca na imanju u Lisoviću. bez mobilnog telefona i dnevne štampe. u čijem hladu smo nekada slavili slave. obično se radi o nekom produženom vikendu. U takvoj situaciji čoveku ne preostaje ništa drugo nego da se usredsredi na sebe. ubeđen sam. Raduje me što dok gleda TV program ili igra igrice radije gricka voće nego slatkiše. zdravije je i ima mnogo bolji ukus. nabavljam ga na selu. Ivan voli da jede sve osim sataraša. * Da li insistirate na tome da vaš sin jede isključivo zdravu hranu ili mu ponekad ”progledate kroz prste”? Srećom. Jednostavno je zaboravio šta znači stres. ali ne insistiramo na tome da sve bude u skladu sa načelima zdrave ishrane. a ako je ikako moguće. kaže popularni folk pevač ahvaljujući ishrani koja se bazira prevashodno na voću i povrću. * Vodite li računa o ishrani? Supruga se trudi da nam trpeza bude raznovrsna. Paradajz iz mog sela. Grašak. već onoliko koliko je potrebno da biste istinski uživali u omiljenom delikatesu. Ponosan sam na vinovu lozu ispred kuće.

Malo je poznato da limunaKada sa prijateljima odem du treba praviti sa toplom u restoran na ručak. ali put imao grip. Srećom.. (smeh) * Kako započinjete dan? Ranije sam imao običaj da ujutro prvo uzmem slatko i vodu. vora. doneli nekoliko tegli. a čuo sam i da je blago* Da li povrće radije jedete tvorno za organizam jer sirovo ili kuvano? smanjuje napetost. ali smo se ujutru budili skoro zdravi. koji je . Ipak. koje su najzdravije voće. Eva Čubrović Lekovito Bilje 10/11 39 . za one koji ne znaju. ali smatram da treba biti umeren u svemu. Ujutru obavezno popijem i čašu ceđenog soka od pomorandže. Zahvaljujući baki od malih nogu pio sam surutku. ni lekova. Omiljena mi je grčka vašeg dobrog zdravlja? salata. hormona sreće. poznato mi je favorit mi je sitno iseckani da se žutica leči melemom peršun. Tokom boravka u Nemačkoj prvi put sam probao špargle. dok leti preferiram belo vino. se uverio u lekovitost brojnih čajeva. Zatim sledi lagani doručak. serotonina. pa tek onda kafa. (smeh) * Verujete li u lekovitu moć biljaka? * Koristite li začinsko bilje Verujem. U toku zimskih meseci je sezona. limuna i grejpa. koje nam je stavljala na tabane. * Imate li neki savet kako sačuvati glas? Osam sati kontinuiranog spavanja od presudne je važnosti za dobar glas. Obožavam lubenice i dinje.. mirođije. * Kako glasi vaš savet za dug i zdrav život? Hedonista sam po prirodi. Veliki sam hedonista. kada ce. ali poslednjih godina to ne činim. Za svaki slučaj. koji su pokazala da ljuta papospešuju probavu. dok čašica rakije ili belog vina neće škoditi.da istaknemo . koliko se to može u današnje vreme. Oslu{kujte {ta tra`i va{ organizam i to mu ponudite. ukuse i gde god otputujem probam lokalne specijalitete. koji je čuven po proizvodnji meda. Takođe. zimi rado popijem čašu crnog vina posle dobrog ručka. ali i je poznato. supama vrsta biljaka.prirodni antioksidant. naravno. koja je izuzetno zdrava. a to se odnokada je reč o povrću najviše si i na članove moje porodivolim mladi luk koji. ali istraživanja suvo grožđe ili smokve. Ne preterujte ni u hrani. koje su kod nas praktično nepoznate i retko ćete ih videti na pijaci ili u supermarketu. Nije dobro preterivati ni u hrani ni u pi}u u blizini nije bilo ni lekara. Prednost dajem svežem povrću koje kombinujem u * Može li se reći da je praraznim salatama. Reč je o izuzetno ukusnom povrću koje sam tada jeo sa sosom. Ne znam da li vam morandži i mandarina. uoči snimanja prve ploče popio sam četiri-pet komada. jedem svakodjedemo dosta limuna. dozu dobrog raspoloženja za taj dan. jer u suprotnom tradiciji naručujemo papri. kima. kao i crni hamburg. Kada sam bio na početku karijere neko mi je rekao da je za bolji glas dobro popiti živo jaje. sir i maslinovo ulje. Ovog leta smo sa Tasosa. Poželjno je izbegavati crno vino jer ne prija glasnim žicama. Konkretno. Taj napitak obavezno kupim kada ga nađem u prodavnici. to je dobar lek protiv mamurluka. U kući uvek imamo bagremov med. tim pre što ne paradajz. ponevno. Osećaj nije bio prijatan. Ipak. tako da sad imamo lepu zalihu do proleća.ge zdravstvene probleme. pričica podstiče lučenje pijemo mnogo limunade. baba nam je skidala temperaturu pomoću obloga od rakije i mekinja. Pokušajte da izbegnete stres i živite opušteno. Osluškujte šta traži vaš organizam i to mu ponudite. lo. Za sada sam ili čorbama. kao dodatak ishrani? do sada nije bilo potrebe da Zahvaljujući mojoj supruzi se za pomoć obraćam trakoja svako jelo oplemeni varima.a bolje raspoloženje * Koje voće obavezno imate na trpezi? U kući uvek imamo jabuka. nezamisliv to da imaju rešenje za mnomi je ručak bez bosiljka. ali ne sumnjam u nekim začinom. u čiji sastav ulaze Apsolutno. Inače. već po vodom. papripamtim kada sam poslednji ka. (smeh) * Kažu da je čašica domaće rakije ili crnog vina dobra za krvotok? Ranije sam redovno uzimao rakijicu pred ručak. * Da li ste tokom putovanja po svetu probali neke * Poznajete li neke recepte specijalitete koji su vam se narodne medicine u čiju toliko dopali da ste požeefikastnost ste se i sami leli da ih jedete i kod kuće? uverili? Volim da otkrivam nove U vreme kada sam bio dete. čiji ukus volim da koji sadrži med i nekoliko osetim u salatama. Svakodnevno pojedem bar jednu krušku jer je to dobro za varenje.vitamin C dobrim delom čicu kako bismo osigurali gubi lekovita svojstva. Kada bismo se razboleli. ni u piću. ali smatram da treba biti umeren u svemu. jer je najbolji. krastavac. a sada je to med. a obavevilna ishrana koja se bazizan sastojak je maslinovo ra na voću i povrću ključ ulje.

za ubrzavanje oporavka nakon preloma kostiju. koristi se i u procesu rehabilitacije: nakon operacija kuka i kolena.Voda se već hiljadama godina koristi u terapeutske svrhe. olakšava bol i ubrzava izlečenje. koja opušta mišiće. kada je u postoperacijskom Najčešći oblici primene vode u terapijske svrhe * Topla kupka Ovaj oblik hidroterapije svima je dostupan: telo je do vrata uronjeno u kadu sa toplom vodom u koju se dodaju mirišljave soli. eterična ulja ili odvarci od lekovitog bilja. Hemijsko delovanje hidrote- rapije sastoji se u resorpciji mineralnih materija koje iz vode prodiru u tkivo. * Kontrastne kupke U pitanju je naizmenično korišćenje tople i hladne vode. grčenja mišića. Hidroterapija je pomoćno sredstvo u lečenju raznih tegoba. nakon čega se telo 60 sekundi poliva hladnom vodom. hidroterapija predstavlja gotovo jedini način vežbanja i održavanja pokretljivosti tela. ali i drugih ortopedskih zahvata. te za lečenje anksioznosti. LEKOVITA MO] VODE Vrste hidroterapije P ozitivno dejstvo vode na ljudski organizam poznato je još od davnina. Pimenjuje se i tokom pripreme pacijenta za hirurški zahvat jer jača kardiovaskularni sistem. poboljšava prokrvljenost. dok termički efekat podrazumeva korišćenje vode niže ili više temperature od telesne. čime se poboljšavaju cirkulacija krvi i apsorpcija hranljivih materija. Postupak se ponavlja četiri do pet puta. Takođe. depresije i anksioznosti. Pored toga. reumatskih tegoba. jača muskulaturu. U kojim slu~ajevima se primenjuje? Hidroterapija se koristi u slučaju povrede mekih tkiva. Mehanički uticaj zasniva se na hidrostatičkom pritisku i potisku koji podstiču limfnu i vensku cirkulaciju i omogućavaju lakše kretanje u vodi. a njenu lekovitost potvrdila su i brojna naučna istraživanja. nervoze i depresije. Tretman započinje tuširanjem toplom vodom u trajanju od tri minuta. što su sve preduslovi za uspešnu operaciju. a blagotvoran efekat postiže se i u slučaju artritisa. Kupke deluju umirujuće. 40 Lekovito Bilje 10/11 . pa se preporučuje osobama koje pate od depresije. a na telo deluje mehanički. koštanog i mišićnog sistema Šta sve leči HI periodu strogo ograničeno kretanje. poboljšava funkciju pluća. a poznato je da pre svega blagotvorno deluje u slučaju bolesti nervnog. pa se preporučuju u slučaju nesanice. Naučna istraživanja pokazala su da kratkotrajno tuširanje hladnom vodom pospešuje proizvodnju hormona noradrenalina. hemijski i termički. smanjuje telesnu težinu. na ovaj način se pospešuje detoksikacija organizma.

privije na bolefekat. uspostavlja pokretljivost zglobova. Kronove bolesti. * Oblozi i zavoji Svaki oblog se u osnovi Razlikuju se po veličini sastoji od dva sloja platna. Pored toga. a zahvaljujći pojačanom znojenju ubrzano se izbacuju štetne materije iz organizma. uglavnom kao posledica nezdravog načina života. podstiče cirkulaciju i jača kardiovaskularni sistem. hormona koji je ”zadužen” za dobro raspoloženje. površine tela koju obusuvog i vlažnog. jačaju mišići i poboljšava psihičko stanje. * Inhalacija Ovaj oblik hidroterapije veoma često se koristi u kućnim uslovima a primenjuje se u slučaju respiratornih tegoba jer otvara disajne puteve i podstiče izbacivanje sekreta. odnosno hvataju. Međutim. Kolon hidroterapija. Naizmenični prelazak iz vrućeg u hladno pozitivno deluje i na psihu. srčanih tegoba ili proširenih vena. ukoliko se telo pre toga ne očisti od otrova. gojaznosti. međutim. koje štite od delovanja različitih virusa i bakterija. pribegava se kolon hidroterapiji koja ubrzava detoksikaciju i pospešuje apsorpciju vitamina i minerala. Razni prirodni preparati i povećan unos vitamina i minerala mogu da pomognu u poboljšanju opšteg stanja organizma. za razliku od laksativa. Takođe. mišića i disajnih puteva. Lekovita sauna Sauna se koristi u slučaju respiratornih tegoba. * Podvodna masaža Mlaz vode usmerava se na tretirano područje pod određenim uglom i po potrebi se približava ili udaljava. podstiče se oslobađanje i izlučivanje odbrambenih materija u krv. iritabilnog kolona. gljivičnih infekcija. alergije. ”lenjih” creva. rektoskopiju ili neke hirurške zahvate koji se izvode u području abdomena. nadutosti. Prvi sloj tretmana. kao i po dužini toplog i hladnog. Na ovaj način podstiče se cirkulacija. relaksirajući. Ova metoda preporučuje se u slučaju opstipacije. jer se na taj način aktivira oslobađanje endorfina. pre svega nepravilne ishrane. Tuširanje hladnom vodom otklanja umor i sprečava upalu mišića nakon napornog vežbanja. a ima analgetički. kao i hroničnih bolesti zglobova. Kolon hidroterapija U pitanju je potpuno bezbedna i bezbolna metoda kojom se otklanja otpadni materijal iz debelog creva bez upotrebe medikamenata. a tretman traje od 30 do 40 minuta. Osim toga. prekomerne telesne težine. ture od 3 do 10 ˚C. i u slučaju neuroloških i psihičkih oboljenja. ulceroznog kolitisa. kao ni osobe koje pate od upale bubrega. Naučno je potvrđeno da sauna podstiče razmenu materija u organizmu. migrene. saunu ne bi trebalo da koriste trudnice. U tom slučaju. Na primer. hemoroida. U telu svakog čoveka u manjoj ili većoj meri vremenom se nagomilavaju razne otrovne materije. Terapija se preporučuje ortopedskim bolesnicima. kao kao i nervnim bolesnicima. stimulativni i tonizirajući efekat. hronične dijareje. Mokri zavoji drže se no mesto. pada imuniteta. hroničnog reumatizma i bolesti mišićnog i koštanog sistema. Filtrirana topla voda koja se ubacuje u kolon omekšava feces i olakšava njegovo izbacivanje.IDROTERAPIJA? * Hladan tuš Na ovaj način jača se muskulatura i ublažavaju upalni procesi. Postupak traje od 10 do 20 minuta. usled povišene temperature. boravak u ovoj prostoriji. ekcema. zatim se mada imaju i tonizirajući dobro ocedi. Lekovito Bilje 10/11 41 . koristi se i kao priprema za kolonoskopiju. glavobolje.stavlja suvo laneno platno. a preko toga se 10-15 minuta i služe za sni. žavanje temperature. astme. a dolazi i do poboljšanja imunološkog sistema. pre odlaska u saunu moraju se posavetovati sa lekarom. infekcije parazitima. osobe koje imaju bilo kakvih zdravstvenih problema. osobama sa hroničnim reumatoidnim artritisom. hranljive materije neće biti u potpunosti iskorišćene pa efekti terapije bivaju znatno umanjeni. ne stvara zavisnost. odnosno naizmenični prelazak iz vrućeg u hladno. * Terapijski bazen Terapija se sastoji u kombinovanju fizikalnih svojstava vode s terapijskim vežbama. a koriste se za se potapa u vodu temperazagrevanje ili hlađenje.

Trnjenje udova ponekad ukazuje i na ozbiljna stanja i bolesti kao što su dijabetes. Melem od kestena Uzroci Osim bolova. krv počinje brže da struji i trnci polako prolaze. kada im je telo sasvim opušteno. jaja. Plod divljeg kestena najbolje je sredstvo protiv trnjenja nogu ukoliko je ono uzrokovano proširenim venama. međutim. te nedostatak vitamina. Dugo se smatralo da vitamin B12 sadrži samo hrana životinjskog porekla (džigerica. ove tegobe mogu se ublažiti i primenom fitoterapije G otovo da nema osobe kojoj se nije desilo da nakon dužeg sedenja ne može da ustane jer joj je utrnula noga. novija istraživanja pokazala su da su ovim vitaminom bogate i neke vrste povrća (cvekla. degenerativne promene na kičmi i diskusima izazivaju i trnjenje šake. migrena. Teglu ostaviti na suncu 7 nedelja. kao i euforična stanja ili upotreba lekova i droge.pre svega kalcijuma. u narodu poznati i kao ”mravinjanje”. Nedostatak minerala i vitamina Nedovoljna količina minerala . Nakon intenzivnijeg pokretanja ekstremiteta. a mogu je uzrokovati i izlaganje radijaciji. pogotovo B12 takođe mogu uzrokovati trnjenje udova. ili da nije u stanju da pomera ruku koju je prilikom ležanja držala pod glavom. Osim lekovima i vežbama. Priprema melema od ovog ploda vrlo je jednostavno: u jesen ubrati 10 većih plodova divljeg kestena. Međutim. U većini slučajeva ovi simptomi. stopala i prstiju koje može da se javi i usled povrede vrata ili leđnog dela kičme. čak i tokom sna.TRNJENJE U UDOVIMA Kupke i napici sprečavaju TRNJENJE UDOVA Osećaj ”mravinjanja” u rukama i nogama najčešće je posledica loše krvne cirkulacije i problema sa nervima. riba) i pivski kvasac. kalijuma ili natrijuma. a među uzročnike spadaju i sindrom nemirnih nogu i proširene vene. morske alge) i pojedine žitarice (naročito nji- 42 Lekovito Bilje 10/11 . Nekim osobama to se dešava ”iz čista mira”. ukazuju na lošu cirkulaciju ili probleme sa nervima. a zatim ih samleti i staviti u manju teglu pa smesu preliti sa 2 dl alkohola ili još bolje . ujedi životinja i insekata. ova pojava ponekad ukazuje i na neka teža oboljenja. što se može otkriti jedino detaljnim lekarskim pregledom. Ova pojava česta je kod pušača jer konzumiranje cigareta usporava krvnu cirkulaciju.komovom rakijom. srčani i moždani udar. multipla skleroza. Svakodnevno blago utrljavati u listove nogu. a zatim procediti sadržaj i sipati ga u flašicu.

rotkvicama. ne treba odmah ustajati iz kreveta već je dobro protezati se. hove klice). a ukoliko je ”mravinjanje” posledica nedovoljnog kretanja. Dijagnoza i le~enje Nije svako trnjenje udova razlog za uzbunu. U tom slučaju savetuje se konzumiranje biljnog čaja koji će opustiti telo i umiriti nerve: 30 g odoljena 40 g plodova hmelja 15 g metvice .nane 15 g matičnjaka Supenu kašiku mešavine preliti sa 2 dl ključale vode. neophodno je što pre otkriti uzrok ove pojave da bi se isključilo postojanje ozbiljnih bolesti. sok od paradajza i pečurke.. Takođe. ali ukoliko je učestalo.. Popiti šolju pre spavanja. pa ponovite vežbu i sa drugom nogom. Potom ustanite. Kalcijumom obiluju orasi.Recepti Mešavina trava za kupanje U slučaju učestalog trnjenja ekstremiteta preporučuje se biljna kupka koja će umiriti nerve i ublažiti problem sa ”mravinjanjem”: 40 g lavande 40 g valerijane 20 g matičnjaka Mešavinu preliti sa 2 litra ključale vode. a zatim na drugu stranu. ali i susam. Kalijumom su najbogatiji žitarice. krompir. Vrtite i šakama u oba smera po 15 puta da biste razgibali zglobove. mahunarke i mlečni proizvodi. prvo jednu pa drugu. nakon buđenja. Napuniti kadu vodom zagrejanom na 38 *C i dodati biljnu tečnost. potrebno je više vremena posvetiti fizičkoj aktivnosti. sprovodi se odgovarajuće lečenje. Čaj za čvrst san Ukoliko se trnjenje ruku i nogu javlja tokom noći. dobri izvori ovog vitamina jesu kiseli kupus i povrće iz turšije.. Ve`be za bolju cirkulaciju Stručnjaci savetuju da ujutro. dok natrijuma ima u celeru. lešnik. ostaviti poklopljeno 20 minuta.. cvekli. Potom stanite na levu nogu i po 15 puta vrtite stopalo prvo na jednu. Osoba ima utisak da joj ”mravi šetaju po telu” i nikako ne može da se opusti i zaspi. Potom stanite na prste i polako se spuštajte na pete. u oba smera. da bi se podstakla cirkulacija. Vežbu ponovite 10 puta i svake nedelje povećavajte broj ponavljanja. Lekovito Bilje 10/11 43 . a u proceduru se ponekad uključuju magnetna rezonanca ili kompjuterska tomografija (CT). može izazvati probleme sa snom. napravite raskorak u širini ramena i 15 puta vrtite ruku iz ramena. Dijagnoza se postavlja i na osnovu drugih simptoma. listovima maslačka. poklopiti i posle 2 sata procediti. Kupati se oko 15 minuta. soja. pa procediti. U zavisnosti od uzročnika. šargarepi.

* Specijalna diploma za kvalitet na Izložbi proizvoda od lekovitog bilja. ”Noli Zar” je biljna krema koja se nanosi na opekotine. stabilizatore. za ”Noli 45”.RE^ TRAVARA: SUZANA RADIVOJEVI] Super tandem zaceljuje Sok na bazi koprive i još 45 lekovitih trava. Soko Banja 2003. čisti krvne sudove i smanjuje nivo holesterola. koje treba previjati samo jednom dnevno”. a osim toga poboljšava varenje. Upravo je ova trava glavni sastojak čuvenog Suzaninog preparata ”Noli 45” . smola. Suzana sakuplja lekovito bilje u ekološki čistim predelima južnog Banata. direktno na ranu stavlja se tečnost protiv bolova. objašnjava travarka. * Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle 2005. Najviše uspeha postiže svojim preparatima za lečenje opekotina i drugih kožnih oboljenja ”Noli 45” i ”Noli Zar”.soka od koprive i još 45 biljaka. kaže Suzana. U zavisnosti od stepena oštećenja. ’Noli Zar’ deluje blagotvorno i u slučaju problema sa venama. te pomaže brži oporavak od bolesti i povreda. nema hemijskih supstanci. zbog čega je sok zadržao sve neophodne vitamine i minerale. nanosi se krema. godine. a to važi i za lekovite trave. Takođe. kao i u slučaju preloma i dubokih povreda. ali u njenom asortimanu ima biljnih mešavina i za terapiju mnogih drugih bolesti. a pritom pozitivno deluje na ceo organizam OPEKOTINE S uzana Radivojević iz Bele Crkve već četvrt veka spravlja preparate na bazi lekovitog bilja koristeći jedinstvenu tehnologiju hladnog ceđenja. gde u prečniku od 50 km ne postoje industrijska postrojenja. ”U slučaju opekotina ili nekog drugog oštećenja kože. bez termičke obrade. za koje je dobila brojne nagrade. niti bilo kakve druge hemijske supstance. metala ili stakla. zajedno sa specijalnom kremom. čisti organizam od toksičnih materija. ”Kada se na takvu ranu privije gaza sa ovom kremom. emulgatora i veštačkih boja. Nagrade za kvalitet Suzana Radivojević više od 10 godina izlaže na sajmovima u zemlji i regionu. površinske rane i posekotine. objašnjava Suzana. emulgatore. jer pospešuje regeneraciju kože i ubrzava isceljenje. Novi Sad 2003. komadići drveta. da bi ojačao imunološki sistem i podstakao samoisceljenje”. Njeni proizvodi ne sadrže veštačke boje. na kojima je osvajala prestižne nagrade za pronalazaštvo: * Zlatna medalja na Međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu 2002. prestaje krvarenje i započinje dubinsko čišćenje povrede. Trave sa na{eg podneblja Suzana tvrdi da je glavni preduslov za dobro zdravlje konzumiranje namirnica sa podneblja u kojem se živi. godine * Srebrna plaketa na Međunarodnom sajmu tehnike i pronalazaštva ”Nikola Tesla”. ali ni drugi zagađivači. pa se bolno mesto oblaže gazom. reguliše metabolizam i probavu. a ceo proces odvija se bez termičke obrade. ”Napitak se dobija hladnim ceđenjem 46 lekovitih biljaka među kojima je najzastupljenija kopriva. koji 24 sata posle nanošenja preparata izbijaju na površinu rane. Čim se opekotina malo sanira. sanira povrede kože. Često se dešava da se u ranama nalaze strana tela. Sok deluje preventivno tako što jača imunitet. godine. Ona ističe da je kopriva jedna od najkorisnijih biljaka i da jača ceo organizam čineći ga otpornim na razne bolesti. čiji je glavni sastojak borova 44 Lekovito Bilje 10/11 . U ‘Noliju 45’ Prirodne kreme i melemi ”Noli 45” se pokazao kao veoma efikasno sredstvo za lečenje opekotina. reguliše krvni pritisak. pa blagotvorno deluje na ceo organizam”. pacijentu se savetuje da pije sok ‘Noli 45’ u kombinaciji sa medom.

praktični format! . salmonelom.nepobedivi borac protiv infekcija Ulje divljeg origana ubraja se u najmoćnije prirodne lekove: izvanredan je antibiotik koji efikasno suzbija bakterije. kašlja i bronhitisa. Ovaj prirodni preparat koristi se i u slučaju digestivnih tegoba. juna časopis ”Dobra hrana” u novom ruhu! . topikalno i inhalatorno. A i B3.antibakterijsko. Ključni sastojci origano ulja jesu karvakrol i timol koji deluju sinergijski. dok klasični antibiotici zaustavljaju njihov metabolizam. Prednost ovog biljnog.Mali. kalijum. magnezijum. antiseptičko i antiparazitsko. cink. bor. pa čak i one koje su rezistentne na klasične medikamente. otklanja posledice ujeda insekata i blagotvorno deluje u slučaju zubobolje. bakar. kao što su otežano varenje i dijareja. parazita GURMANLUCI BEZ GRANICA! NAJBOLJI DOMAĆI RECEPTI! Probajte pikantne. Divlji origano je prava riznica minerala. antivirusno. gvožđe. potpuno prirodnog preparata. što objašnjava njegovu moć (26 puta je jači od fenola). neodoljive specijalitete! Od 1. reumatizma. ulje divljeg origana u potpunosti eliminiše alergije i probleme sa sinusima te efikasno otklanja upale i bolove. kandide. virusa. Naučna istraživanja potvrdila su postojanje širokog spektra an dejstva ulja divljeg origana . apotekama ili direktno od uvoznika dina 25o ra Sam Telefon za poručivanje: 021 66 10 170 Uvozi: TERRA CO doo Zmaj Jovina 26 TC LUPUS/II 21000 Novi Sad Potražite na kioscima svakog 1. ogleda se u tome što blokira ”disanje” bakterija. sočne. kandidom i stafilokokom.Super cena! Potražite u bolje snadbevenim prodavnicama zdrave hrane. antigljivično. Ovaj preparat pokazao se kao veoma efikasan u slučaju infekcije ešerihijom koli. Koristi se oralno. kao što su kalcijum. u mesecu! Lekovito Bilje 10/11 45 . Ulje divljeg Origana Uz pomoć prirode podignite otpornost vašeg organizma na najviši nivo ! Antioxidant 5x jači od borovnice Antialergen Najjači prirodni antiseptik i antibiotik dokazan kod ešerihije. kao i vitaminima C.Divlji origano . potpu Pored toga. protiv čega se mikroorganizmi bore mutacijama.

Vekovima su travari preporučivali preparate od pšenice i pšenične čajeve protiv artritisa. reumatske groznice. Piju se umesto obične vode tokom dana da bi se podstakao priliv energije. neškodljivi i jeftini Č aj je najefikasniji ukoliko se pripremi od sveže prženih zrna. Ovaj čaj ublažava nervnu napetost. Pržene žitarice mogu da se čuvaju oko mesec dana. a sve imaju slične hranljive vrednosti – veoma su bogate vitaminima B kompleksa. mučnine i želudačnih problema. Ovi čajevi su dobri i kada su hladni. pa čak i nekih vrsta raka. Veoma je važno odabrati čiste. Skinuti sa šporeta i pokriti. ^aj od pirin~a U prošlosti se smatralo da ovaj omiljeni azijski napitak podmlađuje dušu i telo. Zahvaljujući sadržaju minerala u pirinču. zatvora kao i nervne napetosti. pa se mogu držati u frižideru i do nedelju dana ako su dobro zatvoreni. Zagrejati tiganj (po mogućnosti od livenog gvožđa zbog ujednačene temperature) i pržiti pirinač. Poznat kao ”putnički čaj”. Drugo važno pravilo jeste prženje. Čaj od pirinča bogat je hranljivim sastojcima uključujući kompleks B vitamina i vlakna koja deluju kao neutralizator kiseline tako da je dobar protiv gorušice – u tom slučaju nemojte koristiti čili! P{eni~ni ~aj Pšenica je najrasprostranjenija žitarica na svetu. Prženo zrnevlje pšenice dobro je za čišćenje celog tela. dodati u čaj prstohvat mlevenog čilija. najbolje rezultate postići ćete koristeći tavu od livenog gvožđa koja ravnomerno raspoređuje toplotu. Staro je pravilo: mera od 1 šoljice žitarica na litar vode. Tradicionalni putnički čaj začiniti pre serviranja prstohvatom soli i sa nekoliko kapi tamarija. Recept: Oprati pirinač u hladnoj vodi. Postoji nekoliko vrsta pšenice. ali žitarice možete ispržiti u većoj količini i čuvati ih u hermetički zatvorenoj posudi. proliva. Kuvati ga pokrivenog na laganoj vatri dvadesetak minuta. Po želji dodati med. nepre- stano ga mešajući dok ne dobije zlatnožutu boju. To je dobro za lečenje proliva. Iako neki ljudi cede čaj kroz cediljku ili gazu i bacaju pirinač pre serviranja. Skinuti s vatre i ostaviti da odstoji 3 minuta. Pšenični sok sadrži antibiotske supstance koje se uspešno bore protiv virusa. ekološki uzgojene žitarice. Kuvati na laganoj vatri 25 minuta. Dobro je sredstvo za čišćenje creva. Neki ga piju da bi sprečili mučninu izazvanu putovanjem – po tome je ovaj čaj dobio ime. visokokvalitetnog sojinog sosa. Iako se žitarice mogu pržiti u tavi s debelim dnom. konzumira se na celom kontinentu i pije se po toplom vremenu da bi regulisao temperaturu tela. Recept: Oprati pšenicu u vodi i prosušiti je na papirnoj salveti. ocediti ga i prosušiti na papirnoj salveti. Eksperimentišite s različitim količinama dok ne postignete željenu snagu čaja. a koristi se i protiv glavobolje kao i u slučaju menstrualnih tegoba. snižava krvni pritisak. Protiv glavobolje. dobar je za jačanje korena kose. blagi su. dok prepržene daju gorak ukus sličan kafi. Dugovečnost Azijata često se pripisuje ishrani bogatoj pirinčem. Možete povećavati ili smanjivati količinu žitarica ili vode za jači ili slabiji čaj. u Japanu se zrna pojedu. koja je posledica začepljenosti nosa zbog prehlade. Ostaviti da odstoji 5 minuta. noktiju i kostiju. Staviti ih u čajnik i preliti vrelom vodom. zaustavlja proliv. pa se preporučuje osobama koje pate od kardiovaskularnih oboljenja. Njihova prednost ogleda se u tome što se lako pripremaju. a posle toga gube aromu. gripa. Staviti pirinač u lonac i dodati ključalu vodu. Prilikom prženja koristiti drvenu kašiku i neprestano mešati dok zrna ne počnu da pucketaju.STARINSKI RECEPTI Čajevi od ŽITARICA Ovi napici veoma su delotvorni u lečenju prehlade. Bljutav je čaj od slabo prženih žitarica. zuba. 46 Lekovito Bilje 10/11 .

. Pomaže u slučaju kalkuloze. ”Nutri Mag kapsule” sadrže prirodne supstance.net. Njihovim korišćenjem obezbeđuje se istovremeni unos magnezijuma i citrata. je karotenoid normalno prisutan u paradajzu i drugom povræu. urolitijaza se većinom javlja u srednjim godinama. . unošenje tečnosti.LB INFO Nutri mag kapsule SPRE^AVAJU STVARANJE KAMENCA U BE[ICI Stvaranje kamena u urinarnom traktu (urolitijaza). uzrast i pol). giht. Direktnim vezivanjem citrata za površinu već prisutnih kristala kalcijum-oksalata i kalcijum-fosfata u urinu. izolovana ili kombinovana sa zastojem mokraće). Stvoreni kristali treba da se zadrže dovoljno dugo u mokraćnim organima da bi agregacijom dostigli veličinu koja može izazvati opstrukciju mokraćnih puteva. Inhibitorno delovanje citrata Magnezijum sa citratom povećava inhibitorni potencijal urina i sprečava proces stvaranja i agregacije (slepljiva- kapsule . Proces kristalizacije Kamenci od mokraćne kiseline i cistina formiraju se kada je mokraća prezasićena ovim materijama. tel.nasledne biohemijske i anatomske osobenosti organizma (rasne i familijarne karakteristike. Elagièna kiselina je polifenol koji se nalazi prirodno u voæu. hiperkalcurija. On pomaže u održavanju zdrave funkcije prostate i smanjuje oksidativna ošteæenja æelija i tkiva prostate. * Spoljašnji faktori rizika geografski i klimatski uticaji. On pomaže u jaèanju odbrane organizma od oksidativnih ošteæenja od strane slobodnih radikala i smanjuje propadanje æelija zbog oksidativnog štetnog uticaja. dok se struvitno kamenje (magnezijum-amonijum-fosfat) formira u mokraći koja duže vreme ostaje alkalna. koji se dele u dve grupe: * Unutrašnji faktori rizika . visok sadržaj inhibitora kristalizacije i očuvan balans elektrolita. spreèava formiranje i rast kristala kalcijum oksalata i kalcijum fosfata koji èine najèešæu formu kamena u bubrezima i mokraænim kanalima ZA OÈUVANJE I OPORAVAK KVALITETNE FUNKCIJE PROSTATE PROXANA™ sadrži: Proxana poboljšava zdravlje prostate i jaèa antioksidativnu odbranu tkiva prostate i celog organizma. Postoje brojni faktori rizika za nastanak ove bolesti. zanimanje. zaustavlja se njihov dalji rast i agregacija. Na ovaj način oko 70% urinarnog kalcijuma može biti isključeno iz procesa kristalizacije. pa se može reći da je urolitijaza multifaktorijalna bolest. Iako može nastati i kod dece i starih osoba. a pritom su antialergijske i pogodne za vegetarijance.rs Lekovito Bilje 10/11 47 . . Deficit inhibitora kristalizacije olakšava ove procese. česta je pojava koja prema statistikama više pogađa muškarce. ishrana. Nebojšina 53. a nedostatak inhibitora kristalizacije omogućava rast i agregaciju (slepljivanje) kristala. neka hronična gastrointestinalna oboljenja i hirurški zahvati na crevima. ali i uratne i cistinske kalkuloze zbog alkalizacije urina. 11000 Beograd telefon: 063 880 72 70. www. Epigalokatehin galat je jedan od najvažnijih sastojaka zelenog èaja. Jedna bočica ”Nutri Maga” sadrži 90 kapsula.primarna (enzimski poremećaji. Idealna kombinacija Uzro~nici Ne postoji samo jedan uzročnik pojave kamena.o.o./fax: 011 2430 553 vidaph@drenik. odnosno povećana koncentracija kalcijuma u mokraći) i sekundarni ( hronična urinarna infekcija. pre svega u naru. Inhibitorno delovanje citrata sastoji se u njegovom vezivanju za slobodne jone kalcijuma i smanjenju stepena zasićenosti urina. nja) kalcijum-oksalatnih i kalcijum-fosfatnih kristala.vidapharm. Smanjuje rizik od moguæeg nastanka karcinoma prostate. Svi oblici kalkuloze mogu se svrstati u dve velike grupe . Ima veoma jako antioksidativno dejstvo i štiti organizam od slobodnih radikala. Vidapharm d.

Dolazi do imunološke reakcije i organizam stvara antitela . godine razbolela supruga. Tada je mališanu prepisana nova medicinska terapija koja je. a onda pristupiti lečenju. kako tvrde stručnjaci. pojedini sastojci hrane. ali to nije slučaj sa alergijom. 48 Lekovito Bilje 10/11 SPASAO SUPRUGU . terapija nije davala razultata te smo posumnjali na alergiju i odveli dete na testiranje.). dete diše na usta. Ukoliko je reč o malim i srednjim disajnim putevima. U tome. a često ima napade suvog kašlja. koje registruje kao pretnju. njen imunološki sistem postaje preosetljiv na manje-više bezopasne materije iz okoline (prašina. Budući da je nos začepljen. a u oku alergijski konjunktivitis. posledica su poremećaja u imunološkom sistemu koji ima zadatak da štiti telo od bolesti. najpodložnija alergijama. nastaje astma. Deca su. što je izazvalo sepsu.imunoglobin E. preparati travara Jugoslava Momčilovića postigli su za dva meseca”. Međutim. Ispostavilo se da je alergičan na mnoge supstance”. osim terapije koju propisuje Porodica četvorogodišnjeg Darka Vuka nije odmah posumnjala da mališan pati od alergije. naročito uveče ili nakon fizičke aktivnosti. pojaviće se koprivnjača. pokreće se složen proces oslobađanja različitih supstanci. Vodili smo ga kod lekara koji je te simptome pripisivao prehladi pa je dete lečio antibioticima. Prehlada se obično povlači posle desetak dana.. samo delimično ublažila simptome. Ako je mesto ”borbe” na primer koža. a mališan ih stalno trlja ili češe.. Jugoslav Momčilović ozbiljnije se posvetio tom poslu kada mu se 1995.ISPOVEST ^ITATELJKE: ANA JOVANOVI] Lekovi iz prirode OSLOBODILI SU ”Naš Darko bio je alergičan na mnoge supstance. na sluznici se javljaju otok ili zapušen nos. čija je funkcija da ”hvata” alergen. curenjem nosa i šlajmom počeli su oko Darkove druge godine. ali je zbog prevelike doze antibiotika dobila veliku anemiju pred leukemijom. otkriva dečakova baka MOG UNUKA ALERGIJE lergije. najbolje je uraditi alergo-test i odrediti na šta je osoba alergična. a zatim i cistu na jajniku koja je pukla zajedno sa jajnikom. polen. A Borba antitela i alergena Kada se alergen veže za posebnu vrstu antitela odgovornog za alergijsku reakciju... Iako su pčelarstvo i fitoterapija porodična tradicija. Posle operacije bilo joj je malo bolje. Oni izazivaju određene alergijske bolesti koje nastaju na mestima gde se ”odigrava bitka” antitela i alergena. oči su crvene i suze. mislili su da je reč o prehladi. počela je da joj se suši leva noga i posle nekog vremena na njoj nije osećala ni ubod igle. među kojima je najpoznatiji histamin. Ono što medicinski lekovi nisu uspeli za dve godine. najčešći zdravstveni problem modernog sveta. nažalost. U slučaju da osoba pati od alergije. otkriva dečakova baka Ana Jovanović. Darkove tegobe Simptomi Kod deteta je ponekad teško prepoznati simptome alergije jer veoma podsećaju na prehladu: nos je stalno zapušen i izlučuje vodenastu tečnost. Ako simptomi ne jenjavaju. Spasila se i potpuno oporavila zahvaljujući preparatima svog supruga. mogu da pomognu i prirodni preparati od bilja i meda. takozvanih medijatora alergijske reakcije. ”Problemi sa kašljanjem. lekar. Usled uklještenja nerva.

nismo saznali za preparate travara i pčelara Jugoslava Momčilovića iz Prokuplja”. godine proglašen sam za najboljeg pčelara. U svojoj dugogodišnjoj praksi imao sam dosta slučajeva karcinoma.200 m nadmorske visine. ”Tokom terapije prvim čajem. 064/25 66 976 otklanja kurje oči i bradavice na stopalima Ovaj preparat apsolutno je prirodan i stoprocentno efikasan losion za negu i lečenje kurjih očiju. moj preparat za jačanje imuniteta koji se koristi u slučaju alergije osvojio je zlatnu medalju”. sasvim slučajno. a naročito sam ponosan na onu sa Novosadskog sajma: 2008. koliko je trajala terapija. te da Darko samo tokom avgusta. naš mališan se preporodio”. Kasnije nam je Jugoslav objasnio da je takva reakcija uobičajena tokom terapije i da će od drugog čaja još više da kašlje jer se sekret odvaja i izlazi napolje. čuvar- kuće i divlje nane. koja fiksira lekovito dejstvo biljaka na obolelo mesto. Lekovito Bilje 10/11 49 . kaže gospođa Jovanović. ”Samo pravilna kombinacija bilja i meda daje pravi efekat u lečenju. Darka smo često odvodili na inhalaciju. Nije potrebno stavljati hanzaplast koji dodatno opterećuje bolno mesto. ne sluteći da će tu pronaći lek za svog miljenika. kaže na kraju razgovora travar Jugoslav Momčilović iz Prokuplja. priča Ana Jovanović. Nosilac melema je prirodna celuloza rastvorena u acetonu. dok cveta ambrozija. ljudi su uspeli da pobede tu smrtonosnu bolest. Posebna terapija za svakog bolesnika Jugoslav naglašava da insistira na tome da mu se donesu nalazi lekara. virusnih kondiloma i žuljeva na stopalima. Za njegovo spravljanje koriste se probrane sorte lekovitog bilja sa Stare planine ubrane na preko 1. Cilj je da se ojača imunitet i podstakne regeneracija ćelija. nije mogao da diše. ali terapijom čajnim mešavinama i matičnim mlečom. da bi na osnovu dijagnoze precizno odredio najbolju kombinaciju bilja.  JugoslavMomčilović  027/331 712. Poenta je u tome da se organizam sam regeneriše i ojača. uzima matični mleč. Srećom.”Uprkos medikamentima. pa sam ga pitala da li ima nešto protiv alergije koja mesecima muči mog unuka. Darko je počeo još više da kašlje. pa smo ga čak odveli na snimanje. O tome svedoče i brojne nagrade. Fitoterapijom se bavim godinama. a 2011. Tako smo se zlopatili sve dok. pa i onih najtežih. Darko je počeo da uzima matični mleč.bršljana. Snažno keratolitičko dejstvo preparata poboljšava i salicilna kiselina koja se dodaje u određenom procentu. Za ukupno dva meseca. ističe travar Jugoslav. STAROPLANINSKI MELEM Blagotvorno bilje Osnovu za izradu ”Staroplaninskog melema” sačinjavaju eterična ulja i macerati tri vrste biljaka . Suši se brzo u roku od 7 do 8 minuta. Zatražio je da mu dostavim dijagnozu lekara i rezultate analiza i na osnovu toga propisao je terapiju koja se sastojala od tri čajne mešavine i matičnog mleča”. nalaz je bio uredan . ”Biljno-medne mešavine pomažu u lečenju mnogih oboljenja. da ne dozvoli tumoru da nadvlada”. Tretman ”Staroplaninskim melemom” apsolutno je bezbolan i efikasan. jer se gušio. ali i optimalne doze čajeva i pčelinjih proizvoda. Priroda ima lek za svaku bolest Kod pčelara i travara Jugoslava naša sagovornica otišla je sasvim drugim povodom. Svi su srećni jer se dete konačno oslobodilo alergije.pluća su bila potpuno čista. Eterična ulja destilišu se vodenom parom dok se macerat čuvarkuće dobija metodom hladnog presovanja ručno napravljenom aparaturom. ponosno ističe baka i dodaje da je od tada prošlo dve godine. Nakon što smo potrošili treću mešavinu. PREDNOSTI U ODNOSU NA DRUGE PREPARATE: Terapija je bezbolna. Ne napada zdravo tkivo i pokožicu. Pomislili smo da mu se zbog čaja sekret spustio u pluća. a svoje preparate spravljam uspešno spajajući znanje o lekovima iz prirode i naučna dostignuća iz ove oblasti. ”Videla sam kod gospodina Momčilovića mnoge preparate. bradavica.

dva do tri puta. blago iz M staci algi pronađeni su u fosilnim naslagama čija je starost procenjena na tri milijarde godina. Maslinovo ulje zagrejati u tiganju pa minutdva dinstati gljive. Dodati sirće. Arame su bogate ugljenim hidratima. Dodati brokoli i nastaviti sa kuvanjem dok povće ne omekša. a kupus na drugi kraj. čiste limfu. mirin i tamno susamovo ulje. magnezijuma. Brokoli razdvojiti na cvetove. ali imaju jednostavniju građu i neuporedivo su bogatije mineralima. gvožđem i jodom. Ipak. te vitaminima A. Alge imaju i rashlađujući efekat. alge poprimaju određenu boju. Arame se odlično slažu sa korenastim povrćem. Poklopiti i kuvati 15 minuta na laganoj vatri. poređati luk na jedan kraj posude. kao i spektra sunčeve svetlosti koji transformišu. bogatije su kalcijumom od mleka. vodeći računa o tome da budu prekrivene tečnošću. zbog čega su i dobile ime morski hrast (sea oak). sojom i semenkama. Skinuti poklopac. . dok arame sadrže šest stotina puta više joda od mesa morskih riba. B1. tofu sirom. čiste od toksičnih materija i jačaju krv Bogatstvo hranljivih materija Alge sadrže skoro dvadeset puta više minerala od kopnenih biljaka. poput arame i vakame. dvadesetak minuta na umerenoj vatri. Ovo morsko bilje pomaže razgradnju masti i sluzi nakupljene usled preteranog unosa mesa. stakla ili nerđajućeg čelika. tržištu uglavnom se mogu naći sušene alge koje treba držati u zatamnjenoj staklenoj posudi. smeđe. U zavisnosti od dubine na kojoj rastu. kalcijumom. a pojedine vrste. Pre upotrebe. a oblikom podsećaju na list hrasta. pa tako postoje crvene.Alge. mlečnih proizvoda i šećera. Kao i njihovi kopneni srodnici. Arame alge Alge jačaju probavni sistem. natrijuma. zelene. da se ukusi ne bi izmešali. lakše će se variti). razbijaju i transformišu gnoj i sekrete. B1 i B2. vitaminima i drugim hranljivim materijama. a onda staviti alge. Lekovito dejstvo od kancerogenih oboljenja. ovo morsko bilje odličan je izvor fosfora. pozitivno deluju na rad tiroidne žlezde. ove vodene biljke poboljšavaju metabolizam. creva. nijacinom. treba ih postepeno uvoditi u ishranu jer je organizmu potrebno vremena da se prilagodi i počne da stvara enzime koji vare ove vodene biljke. snižavaju krvni pritisak. bubrege i reproduktivne organe. pojačati vatru i ostaviti da 50 Lekovito Bilje 10/11 Ukoliko nabavite sveže alge. tek toliko da ih tečnost prekrije. u malo vode. sušene alge neophodno je potopiti u vodu (što se duže natapaju. koja se kasnije može iskoristiti za zalivanje cveća. ISHRANA O Zahvaljujući izuzetnom nutritivnom sastavu. na hladnom i suvom mestu gde mogu da stoje godinama. Osim toga. te uklanjaju radijaciju iz organizma. ove morske biljke obavljaju fotosintezu. Vakame imaju četiri puta više gvožđa nego goveđe meso. dovoljno ih je samo dobro isprati i spremne su za upotrebu. na našem Ove smeđe alge rastu u većim dubinama i imaju blag ukus. vanje menstrualnih tegoba i snižavanje krvnog pritiska. pospešuju metabolizam vode. Prekriti poklopcem i peći u rerni na temperaturi od 200 *C dok ne omekša (oko 35 minuta). Međutim. Kuvaju se poklopljene. Musaka od kombu algi i povr}a Sastojci: 2 trake kombu alge dužine 8 cm 1 glavica crnog luka 2 šargarepe isečene na štapiće 1/2 glavice kupusa sečenog na tračice 1/2 šolje vode na vrh noža morske soli U posudu za pečenje staviti alge kombu. dodati tamari i pustiti još malo da se dinsta. Naliti vodom i posoliti. poput šargarepe. vlaknima. ali i vitamina A. te fluora koji jača zube i kosti. Pripremaju se na sledeći način: isprati biljke pod mlazom hladne vode. ubrzavaju lečenje Kako se pripremaju? Recepti Dinstane arame alge Sastojci: 50 g arame algi 1 glavica brokolija 1 kašičica hladno ceđenog maslinovog ulja 125 g svežih šampinjona 1 kašičica tamarija 1 kašičica sirćeta od smeđeg pirinča 1 kašičica mirina 1 kašičica tamnog susamovog ulja Oprati arame alge i držati ih 15 minuta u dosta vode. što znači da ovi jedinstveni vodeni organizmi spadaju među najstarija bića na planeti. Da bi se poboljšao njihov slatkasti ukus dodaje se soja sos i nekoliko kapi pirinčanog sirćeta. šargarepu po sredini. pa dobro promešati. Alge je najbolje kuvati u posudi od keramike. U tradicionalnoj medicini arame se koriste za ublažaArame ostatak tečnosti ispari. B12 i C. plavo-zelene i žuto-zelene.

Japanci ih stavljaju u čaj. snižavaju nivo holesterola i krvni pritisak. Kombu alge pripremaju se na sledeći način: prebrisati ih suvom ili vlažnom krpom ili oprati pod mlazom hladne vode. pojačavaju seksualnu moć. te poboljšavaju probavu. Hidžiki alge mogu se pržiti i peći u dubokom ulju. Mogu se pržiti u dubokom ulju a ako se zapeku i izmrve u prah. Vakame alge neizostavan su sastojak miso supe i odličan su prilog povrću. alge treba raširiti i isprati. a tvrdu žilu sitno naseckati da se može ravnomerno kuvati. koji je vrlo cenjen među ljubiteljima japanske kuhinje. Lekovito Bilje 10/11 51 . korenasto povrće ili žitarice jer olakšavaju probavu. Staviti u posudu. Priprema: Treba ih brzo oprati pod hladnom vodom da bi se uklonila nečistoća sa površine. u kombinaciji sa susamom postaju pikantan začin mahunarkama i žitaricama. Mekane spoljne delove usitniti na komade veličine zalogaja. kao i kalcijumom koji ojačava skelet. Ove morske biljke bogate su vitaminima B1 i B2. Dodati sos. a potom iseći po sredini uz debelu žilu. Kombu Pripremaju se na sledeći način: dve supene kašike hidžiki algi oprati pod mlazom hladne vode i ocediti. Kada je reč o lekovitim svojstvima. sipati šolju Imaju široke sočne listove poput celerovih.MORSKIH DUBINA ke trake pa kuvati oko pola sata. skinuti poklopac i ostaviti da se krčkaju dok ne ispari višak vode. nijacinom koji jača zidove krvnih sudova i sprečava nastanak ateroskleroze. Japanci ih često. a zatim namočiti i ostaviti da stoje 3-5 minuta Vakame (vodu od namakanja možete koristiti za kuvanje). naročito leti. Služiti se sa korenastim povrćem. Kada omekšaju.). na tradicionalan način: seku se pomoću oštrih sečiva pričvršćenih na krajeve bambusovih štapova. a kada isplivaju na površinu. a potom potopiti od 3 do 5 minuta. Narezati na vrlo sitne kvadrate ili dugačKombu Najnovija istraživanja pokazala su da kiselina iz vakame algi vezuje toksine i teške metale (stroncijum. Vakame Hid`iki Tanke smeđe igličaste alge beru se u proleće. sakupljaju se drvenim grabuljama. ostaviti da odstoje 3-4 minuta pa kuvati dok tečnost ne provri. Hidžiki zadržavaju jak. Najvažnije terapeutsko svojstvo kombu algi jeste zaštita od degenerativnih bolesti. a onda smanjiti temperaturu. gorkast ukus. Vakame sadrže i supstancu koja utiče na viskoznost krvi (sprečava stvaranje tromba) čak dva puta jače nego zvanični lek heparina.. Takođe. arsenik. a beru se krajem leta u hladnim morima oko ostrva Hokaido. olovo. Hidžiki vode. dodaju u salate. Dodati glavnom jelu i na laganoj vatri kuvati još desetak minuta. uništavaju bakterije i poboljšavaju funkciju creva. kisela jela i grickalice. Mogu se poslužiti kao prilog uz mahunarke. suše na suncu i pakuju.. Bele tačkice koje se pojavljuju na površini osušenih kombu algi sadrže minerale i složene šećere koji im daju izvanredan ukus. nakon čega se obrađuju tradicionalnom metodom. poklopiti i ostaviti da se lagano kuva još pola sata. Kada se kuvaju sa tamari sosom. Njihove grube crne niti postaju vrlo nežne ako se pravilno kuvaju. koji poboljšavaju funkcije mozga i nervnog sistema. ove alge jačaju krv i zidove kapilara.

šećerna bolest. Irena Anđelković me je posavetovala da promenim način ishrane i preporučila mi je preparate protiv mojih zdravstvenih tegoba. gljivične infekcije i bolesti jetre. pogodna je za decu. poremećaj u radu bubrega. reumatski artritis. a već nakon tri dana uspela sam da zaspim ranije i nisam se budila u toku noći. ali i osobe kojima je ugrađen pejsmejker ili imaju fobiju od igle. virusna i bakterij- Vratila se u `ivot Pedesetdvogodišnja Jovana Stojković iz Obrenovca godinama je patila od depresije i redovno je odlazila kod psihijatra i uzimala propisanu terapije. koriste i najsavremniju kompjutersku dijagnostiku . srčana oboljenja. bezvoljnost. malokrvnost. a može se po potrebi ponavljati i više puta u toku jednog dana. a kada je . 52 Lekovito Bilje 10/11 S lekari Centra preporučuju adekvatan režim ishrane i odgovarajuće preparate (hladnoceđena ulja. Međutim. Isključuje svaku mogućnost zaraze ili povrede. pa je osećaj težine u stomaku nakon obroka potpuno nestao.U efikasnost preparata centra ”Remedio Natura Vera” uverile su se i naše čitateljke Ljubica i Jovana koje su zahvaljujući dobro postavljenoj dijagnozi i lekovitim uljima uspele da reše ozbiljne zdravstvene probleme ska oboljenja. Počela sam da pijem ulje oraha. upala krajnika. Njen suprug je na sve načine pokušavao da joj pomogne. a nije se više javljala ni glavobolja. nesanice i problemi sa varenjem bili su i dalje prisutni. ”Dešavalo mi se da ne zaspim do jutra. ali su one delovale samo trenutno. disajne tegobe. trudnice i starije ljude.AMP analizator krvne slike pomoću kojeg se za samo šest minuta proverava kompletno stanje organizma i to bez vađenja krvi. U centru ’Remedio Natura Vera’ podvrgla sam se AMP analizi na osnovu koje je ustanovljeno da je moje probleme uzrokovala loša cirkulacija. poremećaj cirkulacije. sa glavoboljama koje su trajale po ceo dan. Međutim. prekomerno znojenje. rekla mi je da je čula od koleginice koja je bila u centru ’Remedio Natura Vera’ da su joj tamo pomogli da reši sličan problem. povišen i snižen krvni pritsak. Na osnovu dobijenih rezultata. Dr ISPOVEST ^ITATELJKI: Ljubica Vasi} i Jovana tručnjaci u centru ”Remedio Natura Vera”. afte. a otkrili su i nepravilnosti u radu štitne žlezde i želuca. ZBOGOM nesa Nestali su napetost i glavobolja Četrdesetogodišnja Ljubica Vasić iz Novog Sada mesecima je patila od nesanice. maka i lovora. povišena masnoća u krvi. ekcemi. menstrualne tegobe. psorijaza. Još uvek pijem ulje oraha i maka iako više ne osećam nikakve tegobe jer su mi u centru ’Remedio Natura Vera’ objasnili da je produženje terapije neophodno zbog regeneracije tkiva. Iako sam u početku bila prilično skeptična. Preporučila bih svima da posete ovaj centar”. pa šta bude. kao i tinkturu rastavića. U centru ”Remedio Natura Vera” sa velikim uspehom rešavaju se sledeći zdravstveni problemi: poremećaj funkcije štitne žlezde. a redovno sam se budila umorna i nervozna. Ova metoda stoprocentno je bezbedna. malokrvnost. Kada sam se požalila drugarici. kaže Ljubica. ali i zato da se problemi ne bi vratili. jednostavno nisam znala šta da radim. Postala sam veoma napeta i uznemirena. kamen u bubregu i žuči. poremećaj moždane cirkulacije. digestivne tegobe. celulit. bolovi u kostima i mišićima. Ishrana koja je podrazumevala samo povremeno konzumiranje namirnica životinjskog porekla veoma mi je prijala. odlučila sam da odem tamo. Počela sam da pijem tablete ne bih li ublažila bolove. tinkture i macerate) koji brzo poboljšavaju opšte stanje organizma. pored prirodnih preparata. Ubrzo su nestale napetost i nervoza. gojaznost. glavobolja. ubrzo su se sve moje sumnje raspršile. hiperaktivnost kod dece.

.

DREVNA FITOTERAPIJA

Ruski samovar - IZVOR
Tradicionalni ruski dom ne može se zamisliti bez specijalnog metalnog čajnika u kojem se pripremaju okrepljujući napici ili lekoviti biljni čajevi za ublažavanje zdravstvenih tegoba

U

Rusiji su se fitoterapijom bavili vidari i magovi, koji su sakupljali biljke iz neposrednog okruženja, a način njihove obrade i pripreme usmeno se prenosio sa kolena na koleno. Prva zbirka pisanih recepata i saveta o lekovitom bilju datira još iz 16. veka i u njoj se može pročitati izreka ”Postoji 77 bolesti i u prirodi se nalazi lek za svaku od njih.” Lekovito bilje koristilo se u različitim oblicima, a obično su se pripremali

odvari, sokovi, eterična ulja, tinkture i melemi. Centralno mesto u svakom domu zauzimao je samovar, specijalni čajnik koji je služio za pripremu blagotvornih napitaka. U Rusiji se najčešće spravljaju vitaminski čajevi koji jačaju organizam, ili lekoviti biljni napici.

su potvrđena, a njen sok se, pre svega, preporučuje dijabetičarima, ali i za poboljšanje varenja, podsticanje rada želuca i creva, te u slučaju gastritisa i čira. Plod aronije povoljno utiče na respiratorni i kardiovaskularni sistem i

jača zidove krvnih sidova. Redovno konzumiranje aronije jača imunitet i sprečava infekcije.

Dunja le~i dijareju

Aronija - spas za dijabeti~are

Lekovita svojstva rjabine (aronije), biljke koja je opevana u ruskim pesmama, i naučno

Od davnina se mirisni žuti plodovi upotrebljavaju u lečenju stomačnih tegoba, a pre svega za zaustavljazaustavlja nje dijareje. Sem toga, semenke dunje odlično su sredstvo protiv kašlja i hroničnih respi respiratornih tegoba. Od

54 Lekovito Bilje 10/11

R VITALNOSTI
svežih plodova priprema se ekstrakt koji obiluje gvožđem, pa se koristi u slučaju malokrvnosti. Kuvana dunja upotrebljava se u lečenju bolesti jetre. konzumirati sveže pripremljen čaj.

Bombe zdravlja Vitaminski ~ajevi

Breza - izvrstan diuretik

Miro|ija protiv hipertenzije

Ova začinska biljka upotrebljava se širom Rusije, a osim što daje specifičan ukus jelima, poznata su i njena lekovita svojstva. Infuzija od mirođije koristi se u početnom stadijumu hipertenzije, jer snižava krvni pritisak, proširuje krvne sudove, poboljšava rad srca i podstiče mokrenje. Napitak od ploda ove biljke poboljšava apetit, ali je i dobar sedativ pa se koristi u slučaju nesanice, a njegovo konzumiranje savetuje se dojiljama jer podstiče lučenje mleka. Takođe, seme ove začinske biljke sprečava nadimanje. Recept: Čaj za snižavanje krvnog pritiska * Supenu kašiku sitno iseckane mirođije preliti sa 2 dl prokuvane vode i ostaviti da odstoji jedan sat. Procediti i piti u gutljajima tokom dana.

U ruskoj fitoterapiji koriste se pupoljci, mladi listovi i sok breze, a preparati od ove biljke pokazali su se vrlo efikasnim u slučaju gastritisa, čira na želucu i reumatizma. List breze poznat je i kao odličan diuretik, a uz to reguliše metabolizam i olakšava menstrualne tegobe. U narodnoj medicini veoma je popularan sok od ove biljke koji takođe podstiče izbacivanje viška vode iz organizma, a preporučuje se i u slučaju gihta, otoka i oboljenja bronhija i pluća. Recept: Čaj za izbacivanje viška vode iz organizma * Preliti supenu kašiku pupoljaka breze sa 2 dl ključale vode. Ostaviti poklopljeno da odstoji jedan sat, a potom procediti. Piti 4 puta dnevno, 30 minuta pre jela, uvek sveže pripremljen čaj.

Ovi napici pripremaju se od šumskih biljaka i plodova, poljskih trava i voća. Rusi su smatrali da je najbolji onaj čaj od biljaka koje osoba sama ubere, pa se mnogo pažnje poklanjalo sakupljanju, sušenju i čuvanju bilja. * Pomešati 30 g sušenih plodova rjabine, 5 g sušenih malina i 2 g suvih listova crne ribizle. Staviti u porcelanski čajnik, preliti sa 2 dl vruće vode i ostaviti da odstoji 7-10 minuta.

Lekoviti napici

U ruskoj tradicionalnoj medicini lekoviti čajevi pripremaju se od jedne ili više trava, po strogo utvrđenoj recepturi i uz striktno poštovanje procedure. Ukoliko u receptu nije naznačen način pripreme, čaj se spravlja na sledeći način: propisana doza usitnjene mešavine sipa se u zagrejanu emajliranu posudu, preliva ključalom vodom i kuva na tihoj vatri (infuzija se kuva 15 minuta, a odvar 30 minuta). Zatim se skida sa vatre i ostavlja da odstoji određeno vreme (odvar 10-15 minuta, infuzija 45-50 minuta). Nakon toga, cedi se kroz gazu ili cediljku, pa se u gotov čaj dodaje još vode. Izbor biljaka zavisi od zdravstvene tegobe koju treba lečiti.

Bor olak{ava reumatske bolove

Detelina ubla`ava ka{alj

Ova biljka se u drevnoj ruskoj fitoterapiji koristila u slučaju prehlade, hroničnog kašlja, bronhitisa i bronhijalne astme. Takođe, napici od deteline ublažavaju bolove u zglobovima. Recept: Čaj protiv prehlade * Preliti kašiku sitno iseckane deteline sa 2 dl vruće vode i ostaviti da odstoji jedan sat. Procediti i piti 3-4 puta dnevno. Uvek

U Rusiji se od davnina za lečenju disajnih tegoba koriste pupoljci bora od kojih se priprema čaj ili se od njih pravi rastvor za inhalaciju. Pored toga, koriste se i za smirivanje napetosti i ublažavanje kožnih oboljenja i reumatskih bolova. Recept: Blagotvorna kupka * Sipati u veću šerpu 500 g pupoljaka bora, pa ih preliti sa 5 l vode i kuvati 30 minuta. Procediti i odvar sipati u vodu za kupanje.

Samovar je metalna posuda namenjena zagrevanju vode za čaj, koja se najviše upotrebljava u Rusiji, Iranu i Turskoj. Rusi su ga toliko cenili da im je broj samovara u kući bio pokazatelj imovnog stanja domaćina. Tradicionalni samovar sastoji se od velike metalne posude sa slavinom blizu dna i cevi koja vertikalno prolazi kroz sredinu i napunjena je čvrstim gorivom za zagrevanje vode u posudi. Mali otvor na vrhu obezbeđuje prolazak dima i protok vazduha. Kada se vatra ugasi, čajnik se postavlja na vrh da bi ostao zagrejan toplim vazduhom. Koristi se za pripremu ”zavarke”, jakog koncentrata čaja, koji se razređuje ključalom vodom iz glavne posude samovara. U zavisnosti od ukusa, u čaj se dodaju šećer, limun, med, slatko, ali i mleko i krem (slivki).
Lekovito Bilje 10/11 55

Kako se koristi samovar?

ISHRANA

Jelovnik za DIJABETIČARE
Šećerna bolest nije izlečiva, ali se može držati pod kontrolom uz odgovarajuće lekove i prilagođenu, pravilnu ishranu. Koje namirnice se preporučuju, a šta treba izbegavati?
izbegavati, naročito mozak, jezik i bubrege, jer sadrže previše masnoća.

Mleko i mle~ni proizvodi

Preporučuje se konzumiranje obranog i acidofilnog mleka, jogurta (može i voćnog ako je dijetalan), kefira i posnih sireva.

Riba

Preporučuju se sve vrste rečne i morske ribe, dok morske plodove, a naročito školjke treba izbegavati.

Jaja

Dijabetičarima se savetuje konzumiranje belanaca jer su žumanca bogata mastima.

hidrata, pa se njihov unos mora ograničiti (pasulj, grašak, šargarepa, krompir, cvekla, crni luk). Ali zato se zelje, spanać, blitva, list vinove loze, boranija, tikvice, paprika, paradajz, krastavac, razne vrste zelenih salata, plavi patlidžan, celer, peršun, rotkvice, kupus, kelj, keleraba, prokelj, pečurke, praziluk, beli luk, brokoli i karfiol mogu konzumirati u neograničenim količinama. Povrće može da se koristi kao sirovo (salate), kuvano (variva) ili pečeno (krompir, cvekla, plavi patlidžan, paprika).

Vo}e i prera|evine od vo}a

Zdrave masno}e

U

ishrani dijabetičara veoma je važan izbor pravih namirnica i dijete koja će omogućiti da se unose svi neophodni nutritivi, a da se u isto vreme nivo šećera u krvi održi u granicama normale. Jelovnik obolelih od šećerne bolesti veoma je raznovrstan i sadrži sve vrste namirnica (kao i kod zdravih ljudi). Iz ishrane se jedino izostavljaju šećer i slatkiši (bombone, kolači,

keks, med...), ograničava se upotreba hleba i proizvoda od brašna (testenine), a razlog za to je činjenica da ove namirnice imaju visok sadržaj ugljenih hidrata (šećera i skroba).

Namirnice koje sadrže nezasićene masne kiseline trebalo bi da budu redovno zastupljene na meniju dijabetičara - plava morska riba, maslinovo, sojino, laneno i kikirikijevo ulje...

Hleb i testenine
Proizvode od belog brašna trebalo bi zameniti onima od integralnog, čiji unos takođe mora biti strogo kontrolisan.

Oboleli od šećerne bolesti morali bi da izbegavaju trešnje, kruške, grožđe, banane, sveže smokve, ananas, mango, avokado... Suvo voće (grožđe, šljive, smokve, urme, kruške, borovnice...) sadrži 5-6 puta više ugljenih hidrata od sirovog voća, pa se ne preporučuje u ishrani dijabetičara. Upotreba raznih vrsta veštačkih zaslađivača dijabetičarima je dozvoljena, pod uslovom da se pridržavaju uputstva o ograničenju količine koje se nalazi na pakovanju takvih proizvoda.

Meso, riba i jaja

Zasla|iva~i

Dijabetičari mogu da jedu sve vrste mesa, ali u njihovoj ishrani trebalo bi da preovladavaju ona posnija - teleće, juneće, konjsko, pileće, kokošje i ćureće. Iznutrice treba

Povr}e najva`nija hrana za dijabeti~are

Neke vrste povrća sadrže veću količinu ugljenih

56 Lekovito Bilje 10/11

18000 NIŠ Lekovito Bilje 10/11 57 .LB INFO Foto-gravura TEHNIKA. Dragiše Cvetkovića 31a.

mandarine. drvenaste ili citrusne arome. žalfije i limuna. limuna. trebalo bi pre svega voditi računa o osnovi koja može da bude neko biljno ulje (preporučuje se osobama sa osetljivom kožom). Promućkati i čuvati u flašici od tamnog stakla. Da biste odabrali notu koja će vam se najviše dopasti. Imajte na umu da kvalitet i postojanost parfema zavise od koncentracije ulja koja ulaze * U 30 ml biljnog ulja ili alkohola staviti po 12 kapi eteričnog ulja slatke i gorke pomorandže i 6 kapi eteričnog ulja kedra. pa dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. žalfije i kedra. * Cvetni mirisi: neroli. 10 kapi limuna. možete da kreirate mirisnu notu. eterična ulja koja se koriste u izradi parfema deluju blagotvorno 58 Lekovito Bilje 10/11 N Timijan i mirta * U flašicu sipati po 11 ml alkohola (votke) i baznog ulja jojobe. promućkati i parfem je spreman za upotrebu. Ostaviti da odstoji dve nedelje. * Drvenasti mirisi: čempres. voćne. sledite intuiciju i birajte mirise koji odgovaraju vašem temperamentu. mešavina alkohola i hidrolata (biljne vodice koja će razblažiti alkohol) ili čist alkohol. Potom se dodaje po 1 ml eteričnog ulja grejpfruta. geranijum i ruža. na kožu. bor i sandal. đumbir i karanfilić. lavanda i ruzmarin. 6 kapi mandarine. 3 kapi eteričnog ulja pačulija i kap eteričnog ulja mente. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. poželjno je da se pomeša nekoliko vrsta eteričnih ulja. ali i na psihu. kod kuće. i to onu koja će imati vaš lični pečat. Osim što lepo mirišu. a pritom će vaša aromatična vodica biti potpuno prirodna. kao i votka. geranijuma i ružinog drveta. * Baza za ovu toaletnu vodu priprema se tako što se pomeša 80 ml alkohola i 10 ml hidrolata lavande. . 5 kapi nerolija i kap mirte. i 2 ml eteričnog ulja palmarose. 6 kapi eteričnog ulja ylang-ylanga. limun i pomorandža. bez sintetičkih dodataka koji mogu štetno uticati na zdravlje. Sandal i geranijum * U 90 ml akohola dodati po 2 ml eteričnog ulja sandala. Ostaviti da odstoji dve nedelje. * Začinski mirisi: cimet. * Biljni mirisi: bosiljak. Promućkati i čuvati u flašici od tamnog stakla. a zatim dodati eterična ulja: 4 kapi slatke pomorandže.BILJNA KOZMETIKA Napravite parfem PO SV LB kozmetičarka Marija Pušelja otkriva recepte koji će vam pomoći da sami napravite mirisne mešavine od eteričnih ulja u njegov sastav. a nakon toga držati na hladnom i tamnom mestu. Ukoliko se pojavi talog. Naravno. * Voćni mirisi: grejpfrut. Flašicu dobro zatvoriti. Prilikom izrade ”sopstvene mirisne linije”. procediti toaletnu vodu kroz filter za kafu. Parfem koji podi`e energiju i ubla`ava stres Parfemi e morate da trošite velike sume na kupovinu parfema jer i sami. a nakon toga parfem držati na hladnom i tamnom mestu. Parfem koji pove}ava samopouzdanje * U 30 ml biljnog ulja staviti 6 kapi ylang-ylanga i Toaletna voda * U 10 ml biljnog ulja jojobe sipati po 5 kapi eteričnog ulja bergamota i geranijuma. 8 kapi timijana. i po 1 ml eteričnog ulja kedra.

i po 5 kapi eteričnog ulja lavande i nerolija. Dobro zatvoriti i promućkati. te ih ne treba nanositi pre sunčanja.VOJOJ MERI Kolonjska voda U flašicu sipati 230 ml alkohola ili votke. po 3 kapi eteričnog ulja bergamota i ruže i 4 kapi eteričnog ulja sandala. * U 50 ml čistog biljnog ulja od badema dodati 2 kapi eteričnog ulja cimeta. 3 kapi eteričnog ulja limete. Dobro zatvoriti. Senzualni parfem za mu{karce * U flašicu sipati 1 dl alkohola ili votke i dodati 10 kapi eteričnog ulja lavande. Ostaviti da odstoji dve nedelje. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. ulja timijana. po 15 kapi eteričnog ulja limuna. 20 kapi eteričnog ulja korijandera. promućkati i parfem je spreman za upotrebu. Ostaviti da odstoji dve nedelje. a nakon toga ga držati na hladnom i tamnom mestu. * U 30 ml biljnog ulja staviti po 8 kapi eteričnog ulja grejpfruta i čempresa. ostaviti da odstoji nedelju dana. 12 kapi eteričnog ulja sandalovine i 4 kapi eteričnog ulja đumbira. pa dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. Napomena: U ovoj mešavini koristi se eterično ulje cimeta koje može da iritira kožu. a nakon toga držati na hladnom i tamnom mestu. po 4 kapi eteričnog ulja slatke pomorandže. Parfem ”Arapske no}i” * U 50 ml biljnog ulja od badema dodati kap eteričnog ulja timijana. 4 kapi eteričnog ulja nerolija. 4 kapi eteričnog ulja ruže i 5 kapi ylang-ylanga. Zatvoriti i promućkati pre upotrebe. Ostaviti kolonjsku vodu da odstoji najmanje dve nedelje i svakodnevno mućkati. a nakon toga mešavinu dodati još 10 ml cvetne vodice pomorandže. Promućkati i odmah koristiti. gorke i slatke pomorandže. a zatim dodati 5 kapi eteričnog ulja korijandera. mirisi koji sadrže eterična ulja citrusa mogu da izazovu fototoksičnost. a zatim dodati 16 kapi eteričnog ulja bergamota. Zatvoriti flašicu i dobro promućkati. po 3 kapi eteričnog ulja korijandera i kleke. a zatim koristiti. pa ponovo promućkati. 23 kapi eteričnog ulja kedrovine i 5 kapi eteričnog Parfem ”Marokanska mistika” * U 50 ml biljnog ulja jojobe sipati 2 kapi eteričnog ulja palmarose. kap eteričnog ulja jasmina i 3 kapi eteričnog ulja ruže. 22 kapi eteričnog ulja sandala. Dobro promućkati i ostaviti da odstoji 4 dana. * U flašicu sipati 1dl baznog ulja jojobe. bosiljka i belog bora i 2 kapi eteričnog ulja ružinog drveta. 6 kapi eteričnog ulja bergamota. pa ukoliko se pojavi crvenilo treba odmah prestati sa korišćenjem ovog parfema. Pored toga. i 4 kapi eteričnog ulja pomorandže. Ostaviti da odstoji dve nedelje. Parfem koji pobolj{ava koncentraciju i podsti~e samopouzdanje Marija Pu{elja po 12 kapi eteričnog ulja lovora i mente. Lekovito Bilje 10/11 59 . a nakon toga ga držati na hladnom i tamnom mestu. Parfem ”Egipatska kraljica” Senzualni `enski parfem Parfem koji umiruje nervozu i ubla`ava depresiju * U 30 ml alkohola dodati po kap eteričnog ulja timijana i cimeta.

5 dl mlake vode razmutiti 2 kašičice jabukovog sirćeta. otvor povezati pergamentnim papirom i probušiti iglom na nekoliko mesta. Osobama koje pate od disajnih tegoba. u zavisnosti od veličine posude). Sirće sadrži mnoštvo hranljivih elemenata. kašlja.5 dl vode. alkohol se meša sa kiseonikom iz vazduha. mučnine i gojaznosti. dobro promućkati. dobro istucati drvenim čekićem. koji se odvija zahvaljujući prisustvu bakterije sirćetno-kiselog vrenja. Sirće od kopriva pije se razblaženo sa vodom (na 1 dl idu 2 kašičice sirćeta). Pije se tri puta dnevno. infekcija. sastojaka namirnica iz kojih nastaje (recimo. Ostaviti na toplom mestu da odstoji 5-6 nedelja i svakodnevno. nego ga sipati u vino kako bi se dobilo vinsko sirće. vina. kao i obilje enzima i korisnih amino-kiselina S Ova tečnost od davnina je cenjen začin u mnogim tradicionalnim kuhinjama. glavobolje. Sir}e s ruzmarinom Ovo aromatično sirće dobar je začin za salate i odličan je lek za opuštanje prenapregnutih nerava i eliminisanje stresa. ali malo je poznato da se koristila i kao lek. maju svako veče pred spavanje. bar dva puta. sočnim (ili osušenim i usitnjenim) listovima koprive.. pa sipati hladne vode do vrha. Sir}e sa koprivom Sir}e od divljih jabuka Ova tečnost jača metabolizam i otklanja mnoge tegobe. flavonoide i polifenole. žitarica.. beta-karoten i natrijum). prehlade. piva ili nekog drugog blažeg alkoholnog pića. Talog koji je ostao na dnu burenceta ne treba bacati. a potom pokriti čistom krpom i ostaviti na sunčanom i toplom mestu da odstoji do dva dana. minerale. nastalih vrenjem. poboljšava sluh. prekriti suvom krpom i pustiti da odstoji nekoliko dana dok ne nastane sirće. Osobama koje pate od hroničnog umora. Dodati isečenu koru od pola kilograma jabuka ili 300 g jabuka narezanih na šnite. Opet prekriti burence čistom krpom i ostaviti na toplom mestu tri do četiri nedelje. jabukovo sirće sadrži pektin. delimično isparava i pretvara u sirćetnu kiselinu i vodu. kominu preliti hladnom vo- Jabukovo sirće sadrži vitamine. Nakon vrenja. organske kiseline. proširenih vena. grlobolje. Tokom tog procesa. vid i mentalne sposobnosti.. preporučuje se da pomešaju tri kašičice jabukovog sirćeta sa šoljom meda i da dve kašičice ove smese uzi- Napuniti staklenu teglu (do tri četvrtine visine) mladim. ako nema dovoljno soka. mučnine. dom tako da sok bude dva prsta iznad jabuka. eliksir zdravlja irće nastaje kiselim vrenjem voća (najčešće jabuke). neuroze. kiselih i sočnih jabuka. ocediti sok i presuti ga u drugu posudu. Ova terapija traje mesec dana. Ovaj napitak opušta zidove bronhija i olakšava izlučivanje sluzi. Vrenje se pospešuje dodavanjem jabukovog sirćeta (do jedna litra. a pritom je i baza za proizvodnju i drugih vrsta sirćeta. dodati kašičicu meda i dobro izmešati. Uzeti 7 velikih grančica ruzmarina i dobro opra- 60 Lekovito Bilje 10/11 . glavobolje. O isceliteljskim svojstvima sirćeta zna se od antičkih vremena. Osim toga. 100-200 g šećera Stari recept Priprema: Jabuke dobro oprati i ukloniti trule delove. prehlade. Nakon toga. a i danas se koristi u terapiji proširenih vena.. I danas se često uključuje u terapiju gojaznosti.BAKINA KUHINJA NADNASLOV Sirće. uvek sveže napravljen. Tečnost pažljivo procediti i sipati u staklene flaše. U slučaju visokog krvnog pritiska piju se tri puta dnevno po dve kašičice jabukovog sirćeta razmućenog u decilitru mlake vode. koji potiču iz jabuka. može da pomogne stari recept: u 2. kašlja. U slučaju proširenih vena svakog jutra i večeri noge dobro istrljati čistim jabukovim sirćetom. kada se verovalo da obezbeđuje dugovečnost. a kao lek se koristilo još u drevnom Egiptu. i dva puta dnevno popiti čašu vode u kojoj su razmućene dve kašičice sirćeta. Sastojci: 10 kg divljih. pa neoljuštene staviti u drveno ili plastično burence. a deluje blagotvorno u slučaju anemije. štiti od sunčevih zraka i odličan je čistač organizma.

sipati u čistu flašu i dobro zatvoriti. a pije se ujutro . pa potom preliti po ruzmarinu i ostaviti da odstoji 3 dana. pomaže oblog od ovog sirćeta. Ovaj eliksir odličan je protiv prehlade i kijavice.5 kg bobica crne zove.5 l jabukovog sirćeta. Sirće procediti. U slučaju reumatskih bolova. Nakon toga sipati u lonac 800 g žutog šećera. osušiti i poslagati u dobro očišćenu i opranu flašu sa širokim grlom. prekriti belom platnenom krpom. Staviti u flašu 2 grančice svežeg ruzmarina. Sir}e sa belim lukom Sir}e od meda U litar vode staviti 200 g meda i ostaviti na toplom mestu 20-25 dana dok se ne dobije sirće. 3 čena belog luka.ti. Sirće pocediti u čistu flašu i u nju ubaciti grančicu rumarina. Ono je odličan lek protiv glavobolje. zatvoriti i ostaviti na hladnom mestu dve do tri nedelje. preliti sirćetom. Dve vezice bosiljka pažljivo oprati. Naliti litrom vinskog sirćeta (6%). ohladiti i procediti kroz gazu u staklene flaše. Sipati u šerpu 6 dl jabukovog sirćeta i pustiti da proključa. Ovo sirće odlično je sredstvo za jačanje imuniteta. Iskidati listiće sa šest grančica. pomoći će ispiranje ovim sirćetom. staviti na vatru i kuvati desetak minuta nakon što se šećer rastopi. dobro povezati i ostaviti da odstoji desetak dana. Lekovito Bilje 10/11 61 . a najbolje se konzumira kao začin za salatu od rukole ili paradajza.pola kašičice razmućene u 2 dl vode. Ako je u pitanju upaljeno grlo. preliti sa 1. sitno ih iseckati i staviti u činiju. a priprema se na sledeći način: u čaši vode razmutiti po 2 kašike ovog sirćeta i meda pa popiti ujutro posle jela. Potom sadržaj procediti i dobro zatvoriti. Ovo sirće odlično je sredstvo za jačanje imuniteta. Skinuti sa vatre. 2 lista lovora. dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji najmanje 14 dana na hladnom mestu dok sirće ne postane crvenkasto. Sir}e od bosiljka Sir}e od zove U sud staviti 1.

proizvodnji steroida. posekotina i ogrebotina. kao i usporen rast. Ovaj vitamin sastavni je deo koenzima A koji ima vrlo važnu ulogu u guć. naliti vodom i ostaviti da se kuva. pečurkama. za žene od 4 do 7 mg/d (u trudnoći i za vreme laktacije 10 mg/d). kukuruzu i pivskom kvascu. zatim u integralnom pirinču. a najviše je ima u iznutricama. Ostatak brašna pomešati sa malo vode i zgusnuti varivo. džigerici. orasima. ruzmarin 300 g raženog hleba Priprema: Na ulju propržiti iseckan crni luk. stvaranje crvenih krvnih zrnaca i žuči. jajima (žumancetu). D`igerica sa varivom Potrebni sastojci: 600 g svinjske džigerice 300 g šargarepe 300 g graška 100 g crnog luka 2 čena belog luka 3 kašike brašna 3 kašike ulja so. dodati šargarepu i grašak. vitamin B5 sprečava povećanje nivoa triglicerida i lošeg (LDL) holesterola u krvi. Kada je pečena. biber 300 ml obranog mleka 200 g crnog hleba Priprema: Svinjsku džigericu iseći. papriku. Usled nedostatka vitamina B5 javljaju se depigmentacija kože i anemija. dodati isečenu šargarepu.grašku. mahunarkama . Poznato je da pantotenska kiselina. a pritom je i moćno sredstvo u borbi protiv stresa. paradajz i beli luk. Servirati džigericu na tanjir uz varivo i crni hleb. tikvice. Staviti u zagrejanu rernu da se zapeče na 200 oC oko 20 minuta. te smanjuje upalu kože i ubrzava zarastanje rana.KUHINJICA ČUVA kiseline najviše NERVE Pantotenske edan od najrasprostranjenijih vitamina B grupe jeste vitamin B5 ili pantotenska kiselina. nedostatak pantotenske kiseline gotovo je nemo- za pretvaranje hrane u energiju. Jelo servirati na tanjir i poslužiti uz raženi hleb. pasulju. boraniji. jer ovu supstancu sadrže gotovo sve namirnice. krompir. posuti naseckanim belim lukom i posoliti. a njena uloga je da štiti nervni i kardiovaskularni sistem metabolizmu ugljenih hidrata. dodati pirinač. kao sastojak specijalnih losiona i krema. Zape~eni bataci u pirin~u Potrebni sastojci: 500 g pilećih bataka i karabataka 150 g crnog luka 100 g šargarepe 150 g paprike 150 g tikvice 200 g krompira 200 g paradajza 100 g integralnog pirinča 4 čena belog luka 3 kašike maslinovog ulja mešavina začina mlevena crvena paprika biber. Preporučena doza za muškarce iznosi od 4 do 7 mg dnevno. Promešati. Batake poređati u tepsiju i naneti pripremljen pirinač sa povrćem. pilećem i ćurećem mesu. Na malo ulja propržiti iseckan crni luk. potopiti u mleko i ostaviti da odstoji pola sata. 62 Lekovito Bilje 10/11 . sintezi steroidnih hormona i razvoju nervnog sistema. uvaljati u brašno i ispeći na preostalom ulju. začiniti i naliti sa malo vode. nutrijent neophodan Vitamin B5 J ima u džigerici i mahunarkama. masti i proteina. Ako se pravilno hranite. integralnim žitaricama. krompiru. malo propržiti. Uz to. ublažava bolove u slučaju opekotina. Džigericu ocediti od mleka.

sličnom klimom. Lekovito Bilje 10/11 63 . Otvoriti dva zrela kokosa. zatvora. plod razbiti. a važi i kao moćan lek protiv kancera svakoj rađa stotinak plodova godišnje. Ubrzava metabolizam Kokosov orah obiluje esencijalnim amino-kiselinama. dodati kokos i nakon nekoliko minuta procediti. plutali do udaljenih obala i tamo puštali izdanke. u jezgru se stvara oko tri litra soka bogatog kalijumom i drugim mineralnim materijama. pa nakrenuti plod i sipati sok. a na Kako se pravilno otvara plod? ^udesni sok Središnji deo ploda ispunjen je tečnošću. Smešu procediti kroz gazu. Ispod kore je tanka. U narodnoj medicini preparati od kokosovog ulja koriste se za lečenje menstrualnih problema. Smatra se najboljim sredstvom za prevenciju mamurluka (ukoliko se pretara sa alkoholom. pa se istuca čekićem. Ovaj preparat sadrži fitosterole. Dokazano je da kokos ima i antikancerogena svojstva koja naročito pomažu u slučaju raka debelog creva i dojke. pecivo. žutice i želudačnih tegoba. tako mesnati deo ploda upija sok. pa ga stanovnici tropskih područja koriste za lečenje opekotina od sunca i negu oštećenih i popucalih bradavica kod dojilja. pre svega zahvaljujući laurinskoj kiselini koja dokazano suzbija toksične mikroorganizme poput stafilokoke. Pretpostavlja se da potiče sa Malezijskog arhipelaga i da se prvo rasejala na područja sa Zbog tvrde opne. popularnim kokosovim mlekom. Važna je sirovina i u kozmetičkoj industriji u kojoj se upotrebljava za izradu finih krema. Kokosovo ulje ima antibakterijska svojstva. koji deluju protivupalno i regenerišu tkivo. kao i laurinsku kiselinu. dizenterije. selenom. zahvaljujući tome što su njegovi plodovi padali u more. Ulje kokosa ubrzava metabolizam pa je odlično sredstvo za skidanje suvišnih kilograma. Pulpa se isecka nožem i može da se gricka ili da se samelje u kokosovo brašno. kokosov orah prilično je nezgodan za otvaranje. Nakon toga skinuti gornji sloj . gripa. U tradicionalnoj medicini koristi se u terapiji svih vrsta upala. U tri mala udubljenja s gornje strane pomoću većeg eksera treba napraviti rupe. K okosov orah je plod kokosove palme. groznice. ispustiti tečnost. plod se stavi na dasku ili čistu platnenu vreću. streptokoke i enterobakterije. ulje i maslac. U ohlađenu masu dodati 1/2 l ruma. astme. gvožđem. bronhitisa. pa komadiće pulpe staviti u blender i dodati malo vode. a njegov sok ima identičan sastav kao ljudska krvna plazma. a na dnu ima tri rupe. Antitumorsko delovanje Recepti Liker od kokosa Maslac 1/2 l mleka 300 g šećera 100 g kokosovog brašna 1/2 l ruma Mleko i šećer kratko prokuvati. vitaminima grupe B. bolesti grla. sapuna i emulzija. Nakon toga. koja je prisutna u majčinom mleku. folnom kiselinom. Životni vek ovih palmi je sedamdesetak godina. magnezijumom. Dok je orah zelen.maslac. izliti tečnost u flašu i ostaviti u frižideru da odstoji 48 sati. cinkom. bubrežnog kamenca. Kako kokosov orah sazreva. tamnosmeđi koji je tvrd i dlakav.LEKOVITI PLODOVI Čudesna TROPSKA APOTEKA Kokosov orah obiluje vitaminima i mineralima. raskošne biljke koja raste u tropskim primorskim krajevima. kao i vitaminom E i C. Kokosov orah ima nekoliko slojeva: spoljašnji. Ovaj napitak sadrži istu količinu elektrolita kao krv i ima identičan sastav kao ljudska krvna plazma. dok se brašno napravljeno od pulpe preporučuje za ishranu trudnica. jodom. Sadrži više hranljivih sastojaka od punomasnog mleka. a poznat je po tome što sadrži optimalan odnos magnezijuma i natrijuma. kako se delovi ne bi razleteli. crvenog vetra. dovoljno je pred spavanje popiti čašu kokosove vode i izostaće sve tegobe uzrokovane pijanstvom). veneričnih bolesti. vlaknima. Osušena i naribana pulpa koristi se kao brašno za hleb ili kao osnova za keks. nešto svetlija koža koja obavija belu pulpu.

osim što pozitivno deluju u slučaju klimakteričnih tegoba. najbolje presnog. žuči. te kuvati dok ne omekša. adresu. 2. vitamina C.kalijuma. gvožđa. Praziluk iseći na štapiće. Ulje iz semenki ovog povrća pomaže u lečenju upalnih procesa prostate. zbog čega se uspešno primenjuje u slučaju hormonskog disbalansa. zbog čega je ovaj plod pogodan za dijetalnu ishranu a dobro ga podnose i osobe s oboljenjima želuca i tankog creva. 5. kao i minerala . Protiv upale jajnika i problema u menopauzu preporučljivo je svakodnevno konzumiranje soka od bundeve. Takođe. 4. Dodati supu od povrća i pirinač. pokriti folijom i peći u zagrejanoj rerni na 200 *C dok bundeva ne omekša. jabučast ili kruškast oblik i sočno. imaju blagotvoran uticaj i na štitnu žlezdu i kardiovaskularni OSVOJITE POKLON sistem i ublažavaju za svaki objavljeni recept jela sa hormonski disbalans lekovitim biljem! izazvan padom estrogena u menopauzi. jajnicima i materici. U gotovu čorbu neposredno pred služenje umešati neutralnu pavlaku. Bolovi uzrokovani proširenjem vena ublažavaju se BUNDEVA NADNASLOV LB JELOVNIK Ovo povrće odličan je diuretik. Bundeva je odličan diuretik i preporučuje se osobama s reumatskim tegobama. slatkasto meso izrazito narandžaste boje. posebno na masnu i sklonu miteserima. Bilje” 21000 Novi Sad. održava zdravlje ženskih reproduktivnih organa i reguliše menstrualni ciklus. pa staviti kriške bundeve i neoljuštene čenove belog luka. prezime. Na preostalom maslinovom ulju propržiti praziluk i celer.B1. nervozu. nesanicu. te doprinosi lečenju cista i mioma. Recept Dragane Zari} iz Beograda Priprema: 1. i recept na adresu: Temerinska 102. gihtom. Tepsiju obložiti papirom za pečenje. krvni pritisak i odlična su fotografiju jela. B6. Budući da veoma dobro deluje na kožu. svoju fotografiju prevencija ateroskleroze.rs . Zatim dodati pire od bundeve i belog luka. ima malu energetsku vrednost. a preventivno deluje i na nastanak i razvoj kanceroznih promena na prostati. Ovaj preparat sadrži biljke koje. regulišu Pošaljite ime. neslane bundeve sa malo paradajza i seckanog crnog luka koji je začinjen kašikom pavlake. može se koristiti i za pripremanje osvežavajuće i hranljive maske za lice. za ”Lekovito ili na imejl lekovitobilje@color. 3. Deluje umirujuće i reguliše probavu zbog visokog sadržaja celuloze i pektina. Sok ublažava tegobe u menopauzi oblozima od sveže nastrugane bundeve. ”Herba svet” Beograd . te ih zajedno izmiksati.lekovita kraljica jeseni novog ulja. Energetska vrednost bundeve vrlo je niska. Pečenu bundevu ohladiti. fosfora. Supa od bundeve Sastojci: 700 g očišćene bundeve 4 čena belog luka 1 praziluk 50 g pirinča 2 l supe od povrća iz kocke 1 kašika seckanog peršuna 1 dl neutralne pavlake 1 dl maslinovog ulja mešavina začina. ali i dijabetičarima. B2. biber Info Jestiva bundeva ima dinjast. Preliti sa pola predviđene količine masli- FEMISAN A-ublažava ženske tegobe HERBA SVET poklanja! Proizvod ”Femisan A”. E i K te vitamina B grupe . Biljne kapi ”Femisan A” efikasne su i u borbi protiv steriliteta. a sprečava i preterano znojenje. bubuljicama i aknama. lupanje srca. razdražljivost i nagle ”napade” toplote. začiniti po ukusu i kratko prokuvati. Sastojak apiol poboljšava mikrocirkulaciju u mokraćnoj bešici. U terapiji oboljenja prostate preporučuje se svakodnevna upotreba bundevinog semena. lako je svarljivo i reguliše probavu. kalcijuma.prebrodite klimaks Femisan B ublažava preosetljivost nervnog sistema. a celer očistiti i izrendati na krupno rende. bubrega. 64 Lekovito Bilje 10/11 FEMISAN B . na bazi odabranog lekovitog bilja. U slučaju zapaljenja bubrega ili bešike savetuje se svakodnevni obrok od dinstane. koje je prava riznica korisnih sastojaka . upalom mokraćnih puteva.karotena ili provitamina A. beli luk očistiti.

10 g valerijane i po 30 g matičnjaka. mlečike.PITANJA ^ITALACA LB fitoklinika Ako imate zdravstvenih problema. nažalost. koprive. samo privremeno ublažavaju tegobe. petrovca. + porezi. U.. Isprobao sam bezbroj lekova i melema. SMS pošaljite na 6945. a posle fizičkog napora osećam probadanja u grudima i vrtoglavicu. pa dve nedelje držati pored izvora toplote ili na suncu. Tri puta dnevno mazati groznicu ovim melemom. Piti po šolju čaja dnevno. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. Novi Sad Na tihoj vatri istopiti po 200 g kozjeg loja i pčelinjeg voska. o. Nakon toga svako jutro na prazan stomak uzimati po 14 kapi tinkture. Smederevo Po supenu kašiku žalfije. srdačice i steze. Zbog toga redovno koristim lekove koji mi. Postoji li biljni preparat koji bi mogao da ublaži moje tegobe? O. a simptome koje ste naveli možete ublažiti čajem koji se priprema po sledećem receptu: dobro izmešati Lekovito Bilje 10/11 65 Cana Stojanovi} savetuje: Tinktura od sremu{a ubla`ava sklerozu Godinama bolujem od skleroze. Posle svakog obroka piti po 3 dl ovog lekovitog napitka. pa tome dodati 2 dl maslinovog ulja. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa. ali ništa mi ne pomaže. vravra nilovke i vratiča. Oglašivač A&K d. Ujutru prokuvati. procediti i zasladiti livadskim ili planinskim medom. poklopiti i ostaviti da odstoji oko pola sata. Nakon toga čaj procediti i zasladiti ga kašičicom livadskog meda. Interesuje me da li se u terapiji ovog oboljenja može koristiti i neko lekovito bilje? N. rastavića i troskota preliti litrom ključale vode. + cena osnovnog SMSa + porezi. L. . Ukucajte BILJE (razmak) svoje pitanje (razmak) svoje ime i ime grada u kojem živite. V. poklopiti i ostaviti da odstoji preko noći. Užice Svež koren sremuša očistiti i preliti litrom kvalitetne domaće rakije. u gutljajima. Dragi{a Jovanovi} savetuje: ^aj za le~enje uve}ane prostate Već pet godina imam problema sa uvećanom prostatom. za savet možete pitati naše vrsne fitoterapeute.. R. dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. a zatim je skloniti sa šporeta i procediti. A. 2 šake sitno iseckaisecka nog nevena i po šaku cveta dan i noć... Molim vas da mi preporučite neki čaj kojim se mogu otkloniti ove tegobe. Milivoje Tmu{i} savetuje: Neven protiv herpesa Postoji li neki prirodan preparat za uklanjanje groznice sa usne? J. Branislav Dimitrijevi} savetuje: ^ajna me{avina smiruje tahikardiju U poslednje vreme često imam tahikardiju i brzo se zamaram. Smesu dinstati još 15 minuta uz stalno mešanje. o. Apatin Zbog ovih tegoba morali biste da odete kod lekara. Dve supene kašike mešavine preliti sa 4 dl hladne vode.

com Branka Mirković 063/355 747 Marko Jovanović 064/197 72 46 Milivoje Tmušić 062/890 5105 Dragiša Jovanović 010/371 094. kao i upale bubrega.o. www. ”SrebroSept sprej” otklanja neugodan zadah koji izazivaju bakterije te blagotvorno deluje na desni i sluzokožu usne šupljine. 064/4934 714 Cana Stojanović 014/277 194. dobitnica nagrade ”Devi melem za pete” . prezime i adresu. + cena osnovnog SMS-a + porezi. ”Devi melem za regeneraciju” koristi se u lečenju ekcema.OSVOJITE VREDNE POKLONE Ovaj egzotični začin koristi se u pripremi salata. bešike i mokraćnih kanala. Vrčin 6945 Pošaljite SMS na Svi proizvodi darovi su komitenata ”Lekovitog bilja”. dobitnica nagrade ”Sapun za opuštanje” Gordana Paunović iz Kostolca. Proizvođač: ”Herba Svet”. 063/1277 194 Branislav Dimitrijević 064/375 5826 ”Remedio Natura Vera” 011/26 29 051. opekotina. Rastvor se primenjuje nekoliko puta dnevno i može da se proguta jer ne sadrži štetne sastojke. ukucajte BILJE (razmak) poklon (razmak) svoje ime. pega i fleka.travarkaranka. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa. rana. +387 61/170 661 Jugoslav Momčilović 027/331 712. Koloidno srebro u kombinaciji sa eteričnim uljima suzbija bakterije. 064/25 66 976 Suzana Radivojević 064/234 3533 Leposava Mirić 063/749 8 334 66 Lekovito Bilje 10/11 ADRESAR DOBITNICI IZ PRETHODNOG BROJA: Biljana Paunović iz Beograda. Prijatnog je mirisa i ukusa. Proizvođač: ”Cortex labs”.rs AMER ~aj & HIBISKUS ”Amer čaj sa dodatkom hibiskusa” blagotvorno deluje u slučaju bakterijskih infekcija. koji blagotvorno deluje u slučaju raznih kožnih oboljenja. viruse i gljivice. i pošaljite SMS na broj 6945. Uvoznik: ”Eko Iko”. peciva. dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. Da biste došli do njih. Beograd. Proizvođač: ”Amer Prom”. Vlahovo SREBROSEPT sprej Ovaj preparat namenjen je za negu i održavanje higijene usne šupljine.o. iritacija. ublažava nadutost i smanjuje količinu kiseline u želucu. ožiljaka. Mleveni kumin DEVI melem za regeneraciju Reč je o potpuno prirodnom biljnom preparatu bez kortikosteroida. + porezi. dobitnica nagrade ”Madras kari” Bosa Krković iz Padinske Skele. psorijaze. keratoze. 00387 55 330 006. kao dodatak jelima od pirinača. variva. upala. Sprečava stvaranje gasova i stomačne grčeve.devi. Beograd Goran Radojević 032/55 70 656. vitiliga. dobitnica nagrade ”Shitaki lecitin” Milica Šljivić iz Smedereva. www. 063 424 044 Matija Paunovski +387 36 / 341 376. +387 36/341 377. Kumin blagotvorno deluje i u slučaju bolesti prostate i urinarnog trakta. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. Oglašivač A&K d. mahunarki. 063/89 22 540 Ranka Vladić +38765 366 400. ali i mlečnim proizvodima.

RS .ICM PHARM: +387 (0) 55 210 290.FARMEGRA: +382 (0) 20 622 410. I FAKS SRB: (021) 472 05 12 / DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU: BIH . MAK .DIRECTSHOP.kineski čaj za mršavljenje Već 6 godina najprodavaniji čaj za mršavljenje u regionu! PROVERITE ZAŠTO U svim bolje snabdevenim apotekama! TEL.SEPTIMA DOOEL: +389 (0)2 3060175 / WWW. CG .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful