50

dinara

MUŠKE TEGOBE : KOPRIVA I SEME PISKAVICE VRAĆAJU POTENCIJU

broj 63

Oktobar 2011. izlazi svakog meseca

BILJE OLAKŠAVA NUSPOJAVE HEMOTERAPIJE
Reč travara: Goran Radojević

Bokvica i med spas za astmatičare
50 din. • CG 0,70 € • BiH 1,50 KM • MK 30 den. • SLO 1,50 € • CH 3,00 CHF • EU 2,00 €

Najbolja prirodna terapija reume
morska apoteka

Ispovest čitaoca - Aleksa Milutinović:

ALGE

Čajne mešavine tope kamen u bubregu

Sadržaj Lekovito Bilje Oktobar 2011.
6 8
15

Bilje
OSNIVA^-IZDAVA^: Color Media Special
Adresa redakcije: Po{tanski fah: Tel./fax: E-mail:
Glavni i odgovorni urednik: Pomoćnik urednika: Art direktor:

Lekovito

Temerinska 102, 21000 Novi Sad 269 021/489-71-00, 021/489-71-26 lekovitobilje�color.rs
Dijana [korić (dijana.skoric�color.rs) Ranka Bulatović (ranka.bulatovic�color.rs) Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo�color.rs)

REDAKCIJA

SARADNICI
Milena Pilipovi}, Ivana \urovi}, Sandra @ivanovi}, Milena Nikolić

GRAFIČKA PRIPREMA
Grafički urednik: Obrada fotografija: Branka Žarković (branka.zarkovic�color.rs) Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo�color.rs)

LEKTURA I KOREKTURA
Slobodanka [atara (slobodanka.satara�color.rs) Bojana Popovi} (bojana.popovic�color.rs) Angelina ^ak{iran (angelina.caksiran�color.rs)

REDAKTURA PRETPLATA

Polugodi{nja 300 din., godi{nja 600 din.
Tel: E-mail: 021/489-71-00 pretplata�color.rs

[IPAK

HEMOTERAPIJA

REUMA

Direktor:
Advertajzing direktor:

Senior advertajzing menad`er izdanja: Tehni~ki direktor: Direktor korporativnih komunikacija:

Nemanja Vujovi} (nemanja.vujovic�color.rs ) Nenad Meseld`ija (nenad.meseldzija�color.rs) Ivana Petrovi} (ivana.petrovic�color.rs) Sr|an Plav{i} (srdjan.plavsic�color.rs) Milica Mili} (milica.milic�color.rs)

"Color Media Special" je ~lanica

ADVERTAJZING
Advertajzing direktor grupe: Goran Radulovi} (goran.radulovic�color.rs) Strahinja Antoni}, advertajzing menad`er grupe (strahinja.antonic�color.rs) Sne`ana Topoli}, advertajzing menad`er grupe (snezana.topolic�color.rs) Dragan Vu~evi}, advertajzing menad`er grupe (dragan.vucevic�color.rs) Sa{a Ma}e{i}, advertajzing menad`er grupe (sasa.macesic�color.rs) Jelena Nikolin, advertajzing menadžer speciala (jelena.nikolin@color.rs)

18

IMPOTENCIJA

24

GORU[ICA

36

Beograd Adresa marketinga: Tel./fax: Novi Sad Adresa marketinga: Tel./fax:

Obili}ev venac 6/II 011/303-60-68; 334/23-28
Mileve Simić 27 021/6338-321; 6338-456; 6338-677; 6338-222

BRADAVICE

[tampa: Adresa: Tel./fax.: E-mail:

Color Print d.o.o. Mileve Simić 27, 21000 Novi Sad 021/6417-333; 6417-335 colorprint�color.rs

DISTRIBUCIJA
Distri Press d.o.o.
Adresa: Tel/fax: Dunavska 57, Beograd - Stari grad 011/312-93-71; 312-94-46; 312-95-02

CIP � Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 582.099(497.113 Novi Sad) LEKOVITO bilje / glavni urednik Nata{a Veleti}. – 2006, br. 1 – Novi Sad : Color Media Special, 2009, – 30 cm – Mesečno. ISSN 1452-5852 COBISS.SR-ID 214561287

50

ALGE

58

PARFEMI

63

Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax.: E-mail:
Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax: E-mail: Predstavni{tvo i distribucija u Sarajevu: Adresa: Tel: Direktor:

CRNA GORA

"Monte Color" d. o. o. \oka Mira{evića 15, Podgorica Milivoje Ćalić 020/269-029, 206-155, 206-156 montecolor�cg.yu

BOSNA I HERCEGOVINA
"Svet Print" d.o.o. Slobodana Jovanovića 28, Banja Luka Ibojka Milo{ević 051/308-349 svetprint�color.co.ba "Svijet Print" d.o.o. Senada Poturka Sencija 120,Sarajevo 033/768-986 D`afer Olevi}

KOKOS

Prvi put u istoriji štampanih medija na ovim prostorima, čitaoci magazina ”Lekovito bilje” imaju jedinstvenu mogućnost da iz 80 zemalja sveta jednostavnim slanjem SMS poruke lokalnom operatoru mobilne telefonije dobiju na e-mail kompletno izdanje svog omiljenog magazina – od prve do poslednje strane!!! Više informacija potražite na

”LEKOVITO BILJE” U 80 ZEMALJA ŠIROM SVETA!

Novi broj ”Lekovitog bilja” potra`ite na kioscima svakog 25. u mesecu!

NACIONALNA BIBLIOTEKA SARAJEVO – ISSN 1840-2089
Re{enjem Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske br: 6-01-407-28/06, od 28. 12. 2006. godine, "Lekovito Bilje" Banja Luka, upisano je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 534.

Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax.: E-mail: SR Nema~ka: Austrija: [vajcarska:

MAKEDONIJA

"Svet Press" dooel Debarca 3, 10000 Skoplje Kolja Miladinov 02/322-30-64 svet�colormedia.com.mk Axel Springer Vertriebsservice GmbH, Süderstraβe 77, D - 20097 HAMBURG MORAWA PRESSEVERTRIEB GmbH & Co KG, Hackingerstraße 52, A – 1140 WIEN VALORA AG, Hofackerstraße 40, CH – 4132 MÜTTENZ

DISTRIBUCIJA ZA EVROPU

www.portali.rs/kiosk

IZABERITE TEME ZA NAREDNI BROJ
Ukoliko želite da učestvujete u izboru tema za naredni broj magazina ”Lekovito bilje”, ukucajte BILJE (razmak) naziv oboljenja ili biljke o kojoj želite da pišemo (razmak) ime, prezime i adresu i pošaljite SMS na 6945. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. + porezi, dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. + cena osnovnog SMS-a + porezi. Oglašivač A&K d. o. o. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa.

Color Media Special i redakcija Lekovitog bilja ne odgovaraju za sadržaj i istinitost objavljenih reklamnih poruka i preuzetih sadržaja sa pomenutih ili ogla{avanih elektronskih lokacija. Redakcija ”Lekovitog bilja” nije obavezna da vraća i odgovara na primljene rukopise, fotografije i Internet po{tu. Uredni{tvo ne snosi odgovornost za nenamerne i {tamparske gre{ke. Zabranjeno je reprodukovati i koristiti u komercijalne svrhe {tampane sadržaje izdanja ”Lekovito bilje” bez pismenog odobrenja izdavača.
CPG je ekskluzivni partner fonda ECOTOPIA

D. B3 i B6. a drugi put belu da bi se utvrdio uticaj avanola na njihov vid. a deluju blagotvorno u slučaju astme i alergije. semenke rogača snižavaju visok krvni pritisak. CRNA ^OKOLADA pobolj{ava vid Blagotvornost crne čokolade na zdravlje dokazale su brojne naučne studije: poznato je da ova poslastica snižava krvni pritisak i nivo lošeg holesterola. crnom vinu. ali naučnici su nedavno otkrili i to da poboljšava vid i funkcionisanje nervnog sistema. . dok ga bela sadrži samo u tragovima. Rogač je bogat vitaminima A. B2. pa se ovo povrće preporučuje osobama koje muči višak kilograma. probiotik koji pospešuje razvoj korisnih bakterija u crevima (bi dobakterije i acido la). rogač deluje blagotvorno i u slučaju povišenog holesterola u krvi i ubrzava metabolizam. Pored toga. te poboljšava dotok krvi u mozak i mrežnjaču oka. prenosi nervne impulse i podstiče rad mišića i srca. Pored toga. brašno ovog ploda sadrži tanine. ova supstanca povećava elastičnost arterija i podstiče cirkulaciju. ispitanici su pokazali mnogo bolje rezultate na testovima za proveru vida i mentalnih sposobnosti. kalijumom. Naime. Nakon što su pojeli crnu čokoladu. normalizuje varenje. zelenom čaju i jabukama. a može se još naći i u grejpfrutu. ali i u terapiji digestivnih problema. brašno se koristi i kao zamena za kakao prilikom pripremanja raznih poslastica. oporavlja crevnu oru nakon terapije antibioticima. Kakao obiluje avanolom i njegova koncentracija mnogo je veća u crnoj čokoladi. B1. obiluje fosforom koji ulazi u sastav kostiju i zuba. Osim što olakšavaju varenje. S obzirom na to da prilikom razgardnje inulina ne dolazi do porasta nivoa šećera i insulina u krvi.spas za DIJABETI^ARE Čičoka ili divlji krompir sadrži inulin. Naime. Istraživači sa Univerziteta Riding u Engleskoj testirali su grupu od 30 muškaraca i žena.LB INFO Roga~ otklanja STOMA^NE TEGOBE Semenke rogača hiljadama godina koriste se u ljudskoj ishrani. 4 Lekovito Bilje 10/11 ^i~oka . Zahvaljujući visokom procentu lignina i polifenola. magnezijumom i proteinima. gvožđem. te reguliše metabolizam. otklanja opstipaciju i sprečava crevne infekcije. pa se preporučuje osobama sa viškom kilograma. uzrasta između 18 i 35 godina nekoliko sati nakon što bi pojeli tablu čokolade. Ispitanici su prvi put konzumirali crnu čokoladu. pektine i lignine koji deluju blagotvorno u slučaju mučnine i proliva. kao i kalcijumom. reguliše nivo triglicerida i holesterola u krvi. čime sprečava kardiovaskularna oboljenja i postepeno smanjuje masne naslage. neutrališu štetno dejstvo slobodnih radikala. Ovo povrće odličan je izvor kalijuma koji reguliše krvni pritisak. čičoka je odlična namirnica za dijabetičare. Inače.

Zbog obilja kalijuma i niskog sadržaja natrijuma. sadrži i glikozid. dijabetes i razna kardiovaskularna oboljenja. poboljšava cirkulaciju i deluje kao antibiotik. Međutim. antimikrobne lekove i benzodiazepine. te izaziva pojačanu sekreciju želudačnih i crevnih žlezda. fosforom. Obiluje vitaminom C. Ovo naročito treba da imaju u vidu osobe koje koriste antihistaminike. Ovo voće deluje blagotvorno i u slučaju bakterijskih infekcija. te razne vitamine. Ren sprečava bolesti disajnih organa i naročito je e kasan u suzbijanju prehlade i gripa. a koristi se i kao oblog. ovaj začin podstiče varenje. lososu. B2. Rusa Ova lekovita biljka prepoznatljiva je po žutom. podstiče varenje i 1) Sandra Sabo iz Novog jača imunitet. acai bobice sadrže proteine. kupinu treba što češće da konzumiraju osobe obolele od hipertenzije jer snižava krvni pritisak. mlečnom soku veoma oštrog ukusa. ali ima ga i u ribljem ulju. usporavaju starenje i sprečavaju širenje malignih oboljenja. Vitamin D Nedostatak ovog vitamina može da uzrokuje osteoporozu. morozin. kao i medikamente za snižavanje povišenog nivoa masnoća u krvi. tako da osobe koje uzimaju neku terapiju mogu u određeno vreme bezbrižno da ih uzimaju. kontraceptivne pilule. Ovaj lekoviti začin čisti krv. koji sadrži etarsko ulje i razne alkaloide. pa ulazi u sastav raznih čajeva i sirupa. Ren ubla`ava REUMATSKE BOLOVE Sada – tema ”Kako ublažiti posledice hemoterapije” 2) Mirjana Malušević iz Vršca – tema ”Alge – lekoviti dar iz mora” Ova začinska biljka ljutkastog ukusa ima široku primenu u toterapiji. pohvale i zanimljive informacije o lekovitom bilju možete slati na lekovitobilje@color. minerale i esencijalne masne kiseline koje pomažu u borbi protiv lošeg holesterola. glutamin. a poseduje i diuretička svojstva. kiseli sulfat. Rusa ublažava nesanicu i nervozu. između ostalog. haringi i skuši. LB podsetnik Acai Egzotične bobice bogate su antioksidantima koji. treba imati u vidu da negativan efekat voćnih sokova na apsorpciju lekova traje najviše četiri sata. podstiče izbacivanje toksina.VO]NI SOKOVI umanjuju dejstvo lekova Istraživanja su pokazala da uzimanje pojedinih lekova sa voćnim sokom značajno smanjuje njihovu e kasnost. Dragi čitaoci. kalcijumom. primedbe. Centru zdravlja Kupinovo vino ublažava Izvor anemiju. Pretpostavlja se da su za to odgovorni avonoidi (jedinjenja koja su inače veoma korisna za zdravlje) koji blokiraju enzime u organizmu zadužene za apsorpciju lekova u krvotok. glukozu. Sok od grejpfruta povećava koncentraciju nekih lekova u krvi do potencijalno toksičnih vrednosti. .rs Lekovito Bilje 10/11 5 Kupina – ~uvar krvnih sudova Zahvaljujući visokom procentu gvožđa. a ustanovljeno je da se to odnosi na gotovo 50 medikamenata. magnezijumom. kalijum. pomorandže i jabuke. ubrzava metabolizam. ekcema i psorijaze. sinigrin. Ren je poznat po svom antiin amatornom dejstvu. otklanja grčeve bronhija. kao i eterična ulja koja mu daju ljutinu. Naučnici sa univerziteta Zapadni Ontario otkrili su negativan efekat konzumiranja sokova od grejpfruta. a upotrebljava se i u slučaju bradavica. a koristi se i kao antinagradnog septik u terapiji angine. artritis. Sugestije. dojiljama i deci. Najveću količinu ovog vitamina stvara sam organizam prilikom izlaganja kože sunčevim zracima. Međutim. gingivitisa i kožnih bolesti. takođe. ova biljka sprečava razmnožavanje bakterija. a sadrži i fenolane koji sprečavaju oksidaciju LDL holesterola i nastanak ateroskleroze i drugih kardiovaskularnih bolesti. žuljeva. u periodu dok se uzimaju lekovi. kao i vitaminima B1. creva i žučne kese i pospešuje lučenje žuči. kao i žuči i pankreasa. pospešuje izbacivanje kamena i peska iz bubrega. Ovaj sočni plod obiluje i kalijumom. jajima. C i PP. Pored toga. rusa se ne preporučuje trudnicama. pa ga treba što češće koristiti u jesenjem i zimskom periodu. faringitivikenda u sa. kupina se pokazala kao odlično sredstvo u lečenju anemije. kao i Dobitnici hemoroida. Pored toga. Pored toga. te se upotrebljava za ublažavanje bolova u slučaju reume i artritisa.

na rubovima šuma i livada. dok su još tvrde i imaju tamnonarandžastu boju. limunsku i jabučnu kiseline. sa nazubljenim listićima i gusto raspoređenim ružičastim ili belim cvetovima. zbog ega se od davnina koriste kao lek protiv infekcija disajnih organa plodovi ove biljke. Takođe. oporog ukusa. B2. Pored toga. ali i za obnavljanje suve i oštećene kose. a zatim im se odstranjuju semenke koje se. aromatične bobice kiselkastog. pa se koristi u aromaterapiji za ublažavanje anksioznosti i depresije. Često se presecaju napola. Grane su mu tanke. ova lekovita biljka u svom sastavu ima i flavonoide. kojoj vraća neophodnu vlagu i elastičnost. a zbog izuzetno blagog dejstva odlično je sredstvo za negu nežne kože beba.BILJKA MESECA Šipak uništava vir GRIPA I PREHLADE Latinski naziv: Rosa canina Blagotvorni sastojci Narodni nazivi: divlji šipak. u slučaju prehlade i gripa. pasja drača. plodovi šipka imaju široku primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. gde se prvenstveno koristi za negu suve kože. i provitamin A. šipak je nezaobilazan ipak (divlja ruža) je višegodišnji razgranati grm koji dostiže visinu preko dva metra i raste pored puteva. B1. Eterično ulje šipka ima široku primenu u kozmetici. međusobno isprepletene. ublažava bore i štetne posledice prekomernog izlaganja UV zracima. Ulje šipka upotrebljava se i u lečenju akni i ekcema. šipurina. naročito nakon hirurških intervencija. šipurak. divlja ruža. U fitoterapiji se koriste za jačanje imuniteta. koji se noću zatvaraju. melju i mešaju sa ostalim lekovitim biljkama. a zatim se suše u tankom sloju na tamnom mestu izloženom promaji. kada se potpuno osuše. Ulje iz semena hidrira ko`u . regeneriše oštećenu kožu i pospešuje proizvodnju novog tkiva. Pored toga. U fitoterapiji se koriste 6 Lekovito Bilje 10/11 Š Opori crveni plodovi obiluju vitaminom C. zahvaljujući visokom procentu retinoične kiseline (vitamina A). ovaj preparat poznat je i kao blag sedativ. zbog čega se se koristi i u slučaju ožiljaka. šepurika Plodovi divljeg šipka obiluju vitaminom C. K. pasja ruža. a sadrže i vitamine P. pektin i etarska ulja. tanine. Pored toga. koje se beru početkom jeseni. B3. Lekovito dejstvo Zahvaljujući visokom procentu vitamina. kao i prolećnog umora. duge i bodljikave.

a zatim ih osušiti. Piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. adolescentima i osobama koje se oporavljaju nakon bolesti. lista i cveta kantariona. lista rastavića. ručka i večere. nadzemnog dela Lekovito Bilje 10/11 7 . te procediti i piti u toku dana. * Pomešati po 2 supene kašike sitno iseckanog korena sa rizomom pirevine. lečenje urinarnih infekcija i detoksikaciju organizma. pupoljaka bora i lista i cveta plućnjaka. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. pa sve preliti sa 1. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. Sirup od šipka se naročito preporučuje deci. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. korena koprive. sipati čaj u aše i ostaviti ga da odstoji na sobnoj temperaturi tokom noći. lista i cveta hajdučice. Kamen u `u~i * Pomešati 2 kašike sitno iseckanih cvetnih glavica smilja i po kašiku lista rastavića. naučna istraživanja pokazala su da ekstrakt divljeg šipka blagotvorno deluje u slučaju reume i artritisa. U tom slučaju. Plodovi divljeg šipka mogu da se konzumiraju sveži ili sirovi. mlade kukurzne svile. procediti i ostaviti preko noći u zatvorenoj aši. najpre treba odvojiti opore semenke. pa sve preliti sa 1. pa sve preliti sa 2 l ključale vode. mlade kukuruzne svile. Latice divlje ruže takođe su jestive i mogu da se konzumiraju sveže ili kuvane. šipka. lista žal je i cveta zove. ručka i večere. ploda šipka.6 l ključale vode. korena sa rizomom pirevine. pa sve preliti sa 1. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. procediti i piti u toku dana.4 l ključale vode. * Pomešati kašiku sitno iseckanog ploda šipka i 2 kašike sitno iseckanog cveta podubice. Procediti i piti pre jela po 1 dl čaja. ručka i večere. a koriste se za pripremu sokova. pa procediti. lista i cveta podubice. nadzemnog dela troskota. U Kini se koriste kao dodatak salatama ili se od njih priprema veoma ukusan džem. a nakon toga procediti i sipati u aše koje treba ostaviti preko noći na sobnoj temperaturi. ručka i večere. ljoskavca. Piti 10 dana. kompota.5 l ključale vode. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista žal je. lista i cveta kičice. Pored toga. pa su idealni za konzumiranje i bez prethodne termičke obrade. plodova šipka i lista matičnjaka. Ono što je naročito važno jeste to da se vitamin C iz šipka ne gubi termičkom obradom. a zadržavaju se i ostali hranljivi sastojci. koje inače obiluju vitaminom E. troskota. plodova šipka. lista koprive i po 2 kašike sitno iseckanih iglica bora. Interesantno je i to da plodovi izloženi mrazevima postaju mekši i mnogo slađi. plodova šipka i cveta zove. cvetova zove. džemova i raznih drugih poslastica. procediti i sipati u aše koje treba ostaviti da prenoće na sobnoj temperaturi. te da je nekoliko puta efikasniji od standardnih lekova protiv bolova u kolenu. Procediti i zasladiti medom po želji. Akutni bronhitis * Pomešati po kašiku sitno iseckanog šipka.ruse Zdrave poslastice od {ipka sastojak biljnih mešavina koje se upotrebljavaju za izbacivanje kamena iz žuči i bubrega. lista matičnjaka. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. bobica kleke i korena pirevine s rizomom. Recepti Dalekovidost * Pomešati po kašiku sitno iseckanog lista peršuna. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. pa sve preliti sa 1. Kamen u bubregu Bronhijalna astma * Nakon svakog obroka piti po 2 dl čaja čaja od šipka. izmrvljenih bobica kleke. samleti i dodavati jelima. Ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta. Preliti 3 kašike iseckanih plodova šipka sa 7 dl ključale vode i ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta.5 l ključale vode. korena koprive i po supenu kašiku lista i cveta bosiljka. Akutna upala jetre * Pomešati po kašiku sitno iseckanog lista koprive. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata.

a to su najčešće opekotine koje nastaju na koži i sluzokoži. ali u tradicionalnoj kineskoj medicini važi i kao moćan lek protiv bolesti organa za varenje. Kašičicu koncentrovanog rastvora sveže biljke (može se nabaviti u biljnim apotekama) razrediti u vodi i po potrebi piti do tri puta dnevno. a koji lek iz ove grupe će se primeniti zavisi.. Po potrebi. ova oštećenja najčešće su prolazna i u većini slučajeva dolazi do regeneracije tkiva. zbog čega dolazi do pada vrednosti krvnih parametara . Osobe koje imaju kamen u žuči trebalo bi obazrivo da koriste đumbir jer podstiče lučenje žuči. Zračna terapija takođe uzrokuje neželjena dejstva. pod uslovom da sadrže dovoljnu količinu praha ove biljke. Uz njih je preporučljivo uzimati i preparate na bazi lekovitog bilja koji će umnogome doprineti da se što lakše prebrode tegobe izazvane terapijom citostaticima. Citostatici (lekovi koji se koriste u hemoterapiji) uništavaju zloćudne ćelije i usporavaju širenje malignog procesa. Prah đumbira mnogo je ljući od soka (trećinu kašičice Pacijentima koji se podvrgavaju hemoterapiji mučnina se može pojačati i zbog stresne prirode bolesti. Gotovo svi pacijenti koji se podvrgnu hemoterapiji osećaju tegobe kao što su mučnina. To se prvenstveno odnosi na delove organizma čije se ćelije ubrzano dele. I kolači sa đumbirom dobro su sredstvo protiv mučnine od koje pate pacijenti na hemoterapiji. zračenja i hemoterapije. gubitak apetita. od vrste kancera. Na sreću.. pa kašičicu žute tečnost razrediti u 1 dl vode i popiti (postupak sprovoditi tri puta dnevno i uvek se koristi svež sok). tatistike pokazuju da se broj obolelih od kancera iz godine u godinu drastično povećava. međutim.. bolove u mišićima i zglobovima . Klinički je dokazano da je ova biljka ljutkastog ukusa odlično sredstvo protiv mučnine. Đumbir najefikasnije deluje ako se uzima u vidu soka: sitno naribani koren iscediti prstima. razmutiti u 1 dl vode). kao ni sa lekovima za spavanje. mogu se koristiti i biljke koje deluju umirujuće. creva. koštane srži. želuca. naročito one koju izazivaju citostatici.mogu se ublažiti preparatima od đumbira. gađenje. stradaju i ćelije krvi. koprive. malaksalost. a uz to prepisuju i lekove koji će ublažiti nuspojave ovih medikamenata.Le^enje te[kih boLesti Biljem protiv posledica S Neprijatne nuspojave citostatika: malaksalost. koji će uz maksimalan učinak izazvati minimalne neželjene efekte. osim psihoterapije. Nije preporučljivo piti nerazređen sok jer je veoma ljutog ukusa. povraćanje. već i zdravo tkivo. Agresivni citostatici Postoje brojne vrste citostatika. Prve na udaru su ćelije korena dlake. Pasiflora umiruje napete nerve \umbir smanjuje mu~ninu Koren ove biljke hiljadama godina koristi se kao začin. zbog čega se najređe i koristi. Osim malignih. ovaj preparat može se uzimati i dok traje hemoterapija. smanjujući psihogene stimulatore mučnine. Preparati od pasiflore ne smeju se uzimati sa barbituratima i drugim sedativima. gubitak apetita. citostatici napadaju i ćelije koštane srži.. Eterično ulje đumbira daleko slabije deluje nego ostali preparati od ove biljke. Cilj je da se unište maligne ćelije i spreči njihova deoba i širenje. Najbolji izbor je pasiflora koja umiruje napete nerve i olakšava san. pa ga neki pacijenti uzimaju u kapsulama.eritrocita (crvenih krvnih zrnaca). ali izazivaju i mnoštvo neprijatnih nuspojava koje dodatno opterećuju organizam bolesnika. mono- Koprivom i ehinaceom protiv anemije i infekcija 8 Lekovito Bilje 10/11 . sikavice. ali i limfocita. ehinacee. moderna medicina još uvek nema pravi odgovor na ovu pošast savremenog doba. pre svega. bolovi u mišićima i zglobovima. zbog čega je opadanje kose najčešća posledica hemoterapije.. Lekar-onkolog određuje kombinaciju citostatika. što je karakteristika i svih malignih tumora. čije se lečenje sastoji od hirurškog odstranjivanja tumora. ovi medikamenti vrlo su agresivni i ne napadaju samo zloćudno. U tom slučaju. povraćanje.. Uz to. sluzokože usta. jednjaka. Nažalost.

Biljni oblozi za ubla`avanje opekotina U terapiji opekotina izazvanih zračenjem koriste se dva tipa preparata: * Vodeni rastvori lekovitih biljaka sa sluzima i protivupalnim supstancama koje štite od isušivanja i iritacije kože. jačajući imunološki sistem i podstičući stvaranje krvnih ćelija. ali tegobe se ipak javljaju i to u vidu upale i crvenila kože. Zajedničkim delovanjem koprive i ehinacee očuvaće se opšte stanje organizma. Koncentrovani rastvor lista koprive i tinktura sveže ehinacee pomešajte 100 ml preparata od koprive sa podjednakom količinom preparata od ehinacee i sipajte mešavinu u bočicu. 2. List koprive vraća organizmu gvožđe i minerale. najbolje između obroka. Oblozi od slezovog cveta Zagrejati do ključanja 1-1. Postupak izvoditi dva puta dnevno. List maline otklanja dijareju Ovo je relativno retka nuspojava hemoterapije i lako se sanira čajem od lista maline ili kupine: supenu kašiku listova preliti sa 2-2. odnosno ekstrakt semenki ove biljke. idealna biljka je sikavica. To je ponekad toliko izraženo da je neophodan prekid hemoterapije. prolazna oštećenja uglavnom nisu prioritet među brojnim nuspojavama hemoterapije. Potom procediti u staklenu bocu i piti tokom dana. koji oštećuju njihov DNK i tako ih uništavaju. koji se uzimaju istovremeno: 1.5 dl vode. nepovoljno deluje na jetru. naravno. ostavite da odstoji poklopljeno 10 minuta. gama zraci uništavaju i zdrave ćelije. tri puta dnevno između obroka. Ne preporučuje se upotreba ovog preparata tokom trajanja hemoterapije. Ehinacea stimuliše imunološki sistem. Posledica toga je umor (usled anemije. odnosno smanjenja broja eritrocita) ili sklonost ka infekcijama (zbog smanjenja broja imunoloških ćelija). Uzima se supena kašika zajedno sa posnim sirom ili pahuljicama od žitarica. koja se uzima u dozi od 5 ml u pola čaše vode. obavi tek nakon završetka svih ciklusa hemoterapije. S čajem se mogu piti i probiotici. podstičući stvaranje belih krvnih zrnaca. Međutim. Ukaže li se potreba za intenzivnijom regeneracijom tkiva jetre. osim u slučaju težih toksičnih reakcija. U prohlađen čaj tri puta dnevno može se sipati po jedna kašičica tinkture sveže (nesušene) ehinacee. Arti~oka i sikavica ~uvaju jetru Hemoterapija. skloniti sa vatre. podstiče eritropoezu (stvaranje eritrocita). omega-3 kiseline poboljšavaju opšte stanje organizma. Kura se može izvesti sa ekstraktom artičoke. zbog čega su pojačano osetljive na dejstvo gama zraka. pola sata pre jela.a HEMOTERAPIJE cita. poklopiti i ostaviti da odstoji 10-15 minuta. doza se može povećati. osećaja pečenja i zatezanja. što dodat* Protivupalni uljni macerati biljaka. skloniti s vatre i dodati 5-6 kašika listova koprive. Većina preparata sikavice registrovana je kao lek u vidu kapsula ili tableta (uzima se 4-5 tableta ili kapsula dnevno). jer može doći do interakcije sa lekovima koji opterećuju jetru. Današnji uređaji. dok nemačka kamilica i neven imaju snažno protivupalno dejstvo. Ovi preparati nanose se svakodnevno nakon zračenja. Piti topao čaj 2-3 puta dnevno do prestanka dijareje. Voditi računa da ulje bude sveže. kao i citostatici. Medikamenti koji se koriste u terapiji malignih bolesti usporavaju regeneraciju jetre. organ koji je zadužen za ”obradu” lekova. Alkohol iz ovih preparata ne šteti organizmu. 2-3 puta dnevno. a nakon toga namazati kožu uljem koje se priprema po sledećoj recepturi: 100 ml macerata nevena (badem. ali i doze koje se propisuju u ovoj terapiji mnogo su bezbedniji nego oni od pre nekoliko decenija. Blagotvorno laneno ulje Esencijalne masne. Stoga je sugestija da se čišćenje biljkama koje deluju na jetru i žuč. Zajedničkim djelovanjem kopriva i ehinacea optimalno će održati krvnu sliku i poboljšati stanje organizma. deluje povoljno na funkciju bubrega i sprečava njihovo oštećenje izazvano hemoterapijom. pa procediti. Lekovito Bilje 10/11 9 Ćelije raka ubrzano se dele. na mesta koja su najviše izložena gama zracima. Infuzija (čaj) od lista koprive i tinktura sveže ehinacee Čaj se spravlja na sledeći način: zagrejati do ključanja 1 l vode. slične onima koje izaziva UV zračenje. Pošto se ovaj organ brzo obnavlja. NAPOMENA: Ehinacea i kopriva ne smeju se uzimati u dane kada se prima hemoterapija! no opterećuje ”laboratoriju organizma”. . dodati supenu kašiku cvetova sleza. granulocita i trombocita. Namočiti gazu i držati 10-15 minuta na mestima izloženim zračenju.5 dl proključale vode. ostaviti da odstoji 10 minuta pa procediti. U slučaju težih protokola hemoterapije ili kada je potrebno brže poboljšati krvnu sliku. Postoji nekoliko efikasnih preparata na bazi ovih biljaka. kokos…) 10 kapi eteričnog ulja nemačke kamilice 30 kapi eteričnog ulja prave lavande 30 kapi eteričnog ulja niaulija Eterično ulje prave lavande podstiče regeneraciju kože. poklopiti. Piti 1-2 kašičice (5-10 ml) rastvorene u vodi. ali bi pacijenti osetljiviji na etanol ipak trebalo da se opredele za prvu varijantu. a najčešća nuspojava jesu opekotine na koži.

U njegovoj biljnoj apoteci mogu da se nađu preparati protiv anemije. Sirup od bokvice povoljno deluje i na želudac. Takođe. stomačnih tegoba i bolesti respiratornog sistema. bronhitisa. regeneriše sluzokožu creva i daje energiju. upale mokraćnih puteva. Potpuno je neškodljiv i ne izaziva neželjene efekte ni nakon dugotrajnog korišćenja. gojaznosti. a zatim preko njih staviti lanenu krpu natopljenu ovom tečnošću. bebe.” Goran Radojević 032/ 55-70-656 063/ 89-22-540 Goran Radojevi} savetuje Terapija ko`nih infekcija Bolesne delove kože izmasirati jabukovim sirćetom. Tretman ponavljati na svaka 3-4 sata. se apifitoterapijom. naglašava travar iz Beršića koji proizvodi i razne vrste sirćeta od divljeg voća. hormonalnih poremećaja. sprečavaju i leče brojne bolesti. ublažava artritis i reguliše hormonalne poremećaje”. obnavljaju oštećene ćelije i uspostavljaju optimalno funkcionisanje organa. alergijskog rinitisa. pušačima i ljudima slabog imuniteta. Efikasni biljni napici Blagodet za respiratorne organe Sirup od bokvice i meda ”Ovaj lekoviti napitak efikasno je sredstvo protiv astme. bronhitisa. Osim što čisti krv od patogenih klica i ’jača’ krvnu sliku. ”Sirup od koprive obiluje vitaminima i mineralima. vije osobe. koristeći tehnologiju koja se primenjivala u stara vremena. Zbog toga bez bojazni smeju da ga uzimaju čak i najosetljireguliše lučenje hormona i umiruje upalu zglobova. laringitisa. ”Sirće od divlje jabuke snižava nivo masnoća u krvi. reguliše krvni pritisak i smanjuje rizik od nastanka ateroskleroze. kaže Goran Radojević mikrobe i sprečava pojavu respiratornih infekcija. alergijskog rinitisa.RE^ FITOTERAPEUTA: GORAN RADOJEVI] ”Sirup od bokvice i meda ima snažno antibakterijsko dejstvo pa brzo i efikasno otklanja upalne procese”. otkriva Goran. ubrzava metabolizam i sagoreva masne naslage pa pomaže u borbi protiv gojaznosti. tuberkuloze pluća i upale mokraćnih puteva. koje obiluje vitaminom C. ovaj preparat poboljšava cirkulaciju. dok sirće od šipurka. pneumonije i angine. dok se epiderm potpuno ne regeneriše. astavljajući porodičnu tradiciju. Goranovi preparati deluju višestruko: otklanjaju simptome. povećava otpornost disajnih organa na Zahvaljujući visokokvalitetnim prirodnim sastojcima. po proverenoj recepturi. Uz to. Odlično je sredstvo protiv anemije. zbog čega je prava blagodet za organizam. a preporučuje se i u prevenciji respiratornih infekcija”. Goran Radojević iz Beršića kod Gornjeg Milanovca već trinaest godina bavi N Budući da aktivni sastojci Goranovog sirupa podstiču izlučivanje sekrecije iz nosa i pluća. regenerišu bronhije i oštećenu sluzokožu ždrela. ”Ali. Sirće od drenjina uspostavlja normalan rad probavnih organa. a posebno plućnim bolesnicima. neutrališe OLAKŠAVA diSAjne tegObe slobodne radikale i poboljšava funkciju nadbubrežnih žlezda. laringitisa. ubrzava varenje i otklanja čireve. ističe Radojević. 10 Lekovito Bilje 10/11 . Ovi prirodni eliksiri jačaju imunitet. ovaj napitak uspešno otklanja simptome astme. to nije sve. Lekovite preparate spravlja od pčelinjih proizvoda i planinskih trava. Preporučujem ga svima. trudnice i dojilje”. pneumonije i angine. viška holesterola.

a od biljnih nanu. šumsko voće i jagodu. a ima i snažno antiupalno dejstvo na tkivo prostate. kreme. virusnim i bakterijskim infekcijama urinarno-genitalnog trakta. zeleni čaj i hibiskus. Posle konzumiranja ”Amer čaja” čak 89% pacijenata uspelo je da smanji hronične tegobe. Ovaj čaj ublažava probleme sa mokrenjem kod muškaraca.. Od ukupno 65 ispitanika sa urinarnom infekcijom. Spas za hemoroide Smiruje upalu prostate Terapijska efikasnost ”Amer čaja” ispitana je 1997. a veliki broj njih više nije imao problema sa hemoroidima. Lekovito Bilje 10/11 11 . kod četrdeset dvoje došlo je do sterilisanja urinokulture ili je broj klica bio dosta smanjen. a njih deset značajno je popravilo nalaz spermokulture.LB INFO ČAJ ZA ZDRAV urogenitalni trakt Kompanija ”Amer Prom” iz Vlahova jedan je od vodećih proizvođača fitoterapeutskih i dijetetskih proizvoda. Godinu dana kasnije kliničko ispitivanje obavio je i KBC Zvezdara. što znači da svi proizvodi podležu strogoj kontroli kvaliteta sirovina. Uspeh njenog najčuvenijeg proizvoda podstakao je pre dve godine firmu ”Amer” iz Vlahova da na tržište plasira paletu novih čajeva koji sadrže 40% ”Amer čaja”. mokraćnim kanalima i bešikom. a većina njih imala je hronične probleme sa hemoroidima. kamilicu. masti. Kompanija posluje po standardima ISO 9001 i HACCP sistema. a studija je obuhvatila 100 pacijenata sa infekcijama urogenitalnog trakta. prostatom. imali problema sa upalom prostate zauvek su se rešili subjektivnih smetnji. rtanjski čaj. a informacije možete potražiti i direktno kod proizvođača. čiji asortiman obuhvata čajeve. ambalaže i proizvodnog procesa. ”Amer Prom” ima tradiciju dugu dve decenije i nudi proizvode vrhunskog kvaliteta što potvrđuje mnoštvo zlatnih medalja sa raznih sajmova. Ova linija obuhvata devet posebnih kombinacija ukusa i mirisa: brusnicu. borovnicu. Ovaj put javilo se 48 pacijenata. Većina pacijenata koji su Tokom ispitivanja nisu registrovane nikakve nuspojave niti poremećaji u biohemijskom sastavu krvi. tablete. godine u Institutu za urologiju i nefrologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Proizvodi iz AMEROVOG programa mogu se naći u svim apotekama.. Čuveni AMER ČAJ već dve decenije ostvaruje odlične rezultate u rešavanju problema sa hemoroidima. dok je kod pet od deset bolesnika koji su bolovali od infekcije pseudomonasom upala znatno ublažena. Svi su godinama bez većeg uspeha koristili terapiju koja je uključivala brojne lekove.

Šiljasti kamen prilikom pomeranja oštećuje sluzokožu bubrega i mokraćne kanale. Aleksi su prepisali lekove i otpustili ga na kućno lečenje. Jedva stojeći na nogama. Od bola pao u nesvest Zdravstveni problem Alekse Milutinovića kulminirao je kada je jednog dana na radnom mestu iznenada dobio napad bola od čije se jačine onesvestio. a bolovi su skoro prestali. ali oskudno mokrenje. otišao sam tamo po pomoć. a u mokraći su primetni tragovi krvi. ukoliko se kamen nalazi niže u ureteru. ”Setio sam se da mi je kolega sa posla pričao o svom bratu koji je sličan problem rešio čajevima čuvene travarke Matije Paunovski. ”Moji problemi sa bubrezima počeli su sa infekcijom ešerihijom koli koje nikako nisam mogao da se rešim. to nije dalo nikakve rezultate”. pio razne čajeve. Pozvao sam ga i on mi je rekao da u Novom Sadu postoji biljna apoteka u kojoj se prodaju njeni biljni preparati. kao i ’Petestil’ kapi i sirup. kao i učestalo. Novosađanin Aleksa Milutinović godinama je patio od kamena u bubregu. Lekari su konstatovali da se kamen u bubregu pokrenuo i da hirurški zahvat nije potreban. Posle nekoliko meseci kamen se toliko smanjio da sam ga sa lakoćom izbacio putem urina”.ISPOVEST ^ITAOCA: AlEkSA MIluTInOVI] Čajne mešav ”Već prve večeri nakon uzimanja Matijine biljne terapije osetio sam poboljšanje. Dobio sam lekove. Posle nekoliko meseci kamen se o stvaranja kamena u bubregu dolazi usled zastoja mokraće i raznih infekcija. priča Aleksa. od stomaka ka kičmi. ustanovljeno je da imam dva kamena u 12 Lekovito Bilje 10/11 D kamen u bu bubregu. ali uzalud. opisuje Aleksa svoje neprijatno iskustvo. uzrokujući veoma jake bolove koji mogu da izazovu povraćanje i gubitak svesti. Prvi simptomi bolesti obično se javljaju nakon tridesete godine života i najčešće je u pitanju bol koji može da bude izazvan fizičkim naporom ili udarcem. međutim. Lečio sam se antibioticima. priča Aleksa i da ne mogu da stojim. neophodna je operacija jer pritisak urina u bubregu može uzrokovati potpuno propadanje ovog organa. Godinama sam osećao peckanje pri mokrenju i povremene bolove sa strane. Kada sam otišao na snimanje. Zaposleni u apoteci preporučili su mi dve mešavine. koji se piju tri puta dnevno. koje se uzimaju naizmenično. a bolovi su skoro prestali. stanje se samo pogoršavalo. Pao sam u nesvest i sledeće čega se sećam bila je bolnička soba u kojoj sam bio priključen na infuziju”. ”Bolovi u donjem delu stomaka bili su nesnosni i u jednom trenutku samo sam osetio da su mi se noge ’odsekle’ . Ponekad se javljaju nadutost. Već prve večeri nakon uzimanja terapije osetio sam poboljšanje. Ako se kamen zaglavi u mokraćovodu. gasovi i opstipacija.

sirupi. smanjuju osetljivost organa za varenje na alergene i podstiču izbacivanje suvišne tečnosti iz organizma. dijabetesa. intelektualni i duhovni razvoj dečjeg i odraslog organizma. Iskustvo korisnice “Zbog obilnog krvarenja tokom porođaja. dijagnostikovana mi je anemija. a nakon dva meseca krvna slika mi se normalizovala i znatno sam ojačala”. Njen rad nije ostao nezapažen ni u svetu. pa se može pohvaliti time da je počasni član Američke asocijacije prirodne medicine. priča Aleksa. U tom momentu. štitne žlezde. a u Matijinoj apoteci mogu se naći preparati koji rešavaju probleme u vezi sa ženskim reproduktivnim organima. a serumskog gvožđa na 7. Jedan od naših čitalaca takođe će imati priliku da isproba čudesni PRIMED 5. PRIMED 5 blagotvorno deluje na probavni trakt i ublažava simptome gihta. ali i oni namenjeni terapiji bolesti jetre. Osim što mu se istopio kamen u bubregu.med sa biljnim dodacima koji pomaže u slučaju upale prostate. u prirodi nema leka. kao i Svetske organizacije za preventivnu i alternativnu medicinu. ubrzavaju cirkulaciju i jačaju zidove krvnih sudova. reume.vine tope potpuno istopio pa sam ga sa lakoćom izbacio putem urina”. ističe Danijela Huđec iz Inđije. Zahvaljujući tome. ali Matija nije ustuknula pred opakom bolešću. tablete. nivo hemoglobina spustio se na 92. nisam smela da koristim veštačke preparate protiv anemije pa sam uzela PRIMED 5. Prognoze lekara bile su veoma loše. potpuno regenerisao mokraćne i bubrežne kanale koji su godinama bili izloženi infekcijama. U četrdesetoj godini dijagnostikovan joj je tumor materice u poodmakloj fazi. Lekovito Bilje 10/11 13 . koji podstiče fizički. ”Eden” biljni eliksir za dug i zdrav život. biljna kapi. Uz to. Pošto sam dojila. sinusa. Više o tome saznajte na našoj stranici sa poklonima. Počela je da koristi prirodne preparate na bazi lekovitog bilja i već nakon osam meseci lekari su konstatovali da se tumor potpuno povukao. Svako jutro pre doručka otapala sam u ustima kašičicu tog melema. Milutinović je koristeći preparate Matije Paunovski. Sve informacije se mogu dobiti putem brojeva telefona: 021/6338-510 i 063/8044-770 ubregu Riznica zdravlja U biljnoj apoteci ”Matija Paunovski” koja se u Novom Sadu nalazi na Bulevaru oslobođenja 15. mogu se pronaći svi čuveni preparati ove travarke: ”Petersil” . ali i brojni drugi čajevi. Njegovi sastojci stimulišu stvaranje eritrocita. pre pola godine. ulja. astme. alergije. povećavaju nivo hemoglobina i gvožđa u krvi. Matija je odlučila da ceo svoj život posveti proučavanju lekovitog bilja i da pomaže ljudima da rešavaju zdravstvene probleme. poboljšavaju rad želuca. Nema oboljenja za koje Pobedite malokrvnost PRIMED 5 je potpuno prirodan preparat protiv anemije. žuči. probave i brojnih drugih.3. indirektno. bubrega i bešike. Travarka svetskog glasa Matija Paunovski je najpoznatiji fitoterapeut na prostoru bivše Jugoslavije i jedan od retkih koji su svoje znanje o lekovitom bilju i travama usavršili izlečivši sami sebe. Broj eritrocita pao mi je na dva i po miliona. napravljen od visokokvalitetnih pčelinjih proizvoda i organskog bilja. poremećaja cirkulacije krvi.

14 Lekovito Bilje 10/11 .

a najčešće se javlja između tridesete i pedesete godine života. Ovu bolest karakterišu otečeni i bolni zglobovi.strujati. koji ukoliko bolest poprimi ozbiljniji tok. Osim lekova koje propisuje zvanična medicina. simptomi reume . teći). nepovoljno utiču na receptore za bol. vlažan vazduh i hladnoća.TEMA BROJA Najbolja prirodna TERAPIJA REUME R S prvim jesenjim kišama i hladnoćama. Promena atmosferskog pritiska i spoljne temperature.postaju mnogo izraženiji. i melemima i čajevima od lekovitog bilja Za reumatizam se znalo još u antičko doba i smatralo se da ga uzrokuju bolesni telesni sokovi koji se slivaju iz mozga u telo. proticati. mogu da se deformieuma je bolest motoričkog sistema koja napada kosti.bolovi i otežana pokretljivost udova . zbog čega su tegobe reumatiLekovito Bilje 10/11 15 . Otuda i potiče naziv reumatizam (grčki . zglobove. tetive. tegobe se mogu ublažiti odgovarajućom ishranom. nakupljajući se u zglobovima i mišićima. mišiće i nerve. šu i postanu nepokretni.

Nije preporučljivo oblog držati preko noći.Tema bRoja: bolesTi moToRi^kog sisTema čara najizraženije u jesen i zimu. Neophodno je izbegavati ”jaku hranu”. Ujutro promešati rastvor drvenom kašičicom i popiti pre jela. U 3 dl vode 10 minuta kuvati 2 supene kašike korena gaveza.kašičicu gospine trave (Macerata kantariona). . kao što su orto- Va`nost ishrane U lečenju reume važnu ulogu ima i ishrana. masaža i kupke.10 kapi eteričnog ulja borovnice. tegobe postaju sve neprijatnije. crvenilo i velika osetljivost na pokret ili dodir. Ponekad je prisutan i bol u leđima. Reumatičari moraju da vode računa o načinu na koji se kreću . Pojedine namirnice ubrzavaju izbacivanje kalcijuma iz kostiju. dodati: . Postoje novi lekovi koji deluju direktno na upalni proces tako što blokiraju citokine (prenosioce nervnih impulsa koji podstiču upalu). Ostaviti da se u toku noći sama rastopi. jer višak kilograma dodatno opterećuje zglobove kukova i nogu. pa ćelije koštane srži dospevaju do njih stvarajući novu hrskavicu usled čega prestaju bolovi. terapija koju propisuje savremena medicina.u zglobu se izbuše male rupe. . naneti na bolno mesto. a njen cilj je da se spreči upala.10 kapi eteričnog ulja limunskog eukaliptusa. jer ~ak i bezazlena `urba uz stepenice mo`e uzrokovati nesnosne bolove je slabija. * Efikasna tronedeljna kura Stari narodni recept preporučuje veoma efikasnu tronedeljnu kuru glinom. bez mešanja i treskanja. ublaže bolovi i očuva pokretljivost. jer može da iziritira kožu. pa mešati dok ne nastane fina. pedska pomagala. Oboleli ne sme da dozvoli da mu zglobovi dugo budu nepokretni. * Sa eteričnim uljima U pastu spremljenu prema prethodnoj recepturi (gavez i glina). neke doprinose okoštavanju zglobova. poput punomasnih sireva i suhomesnatih proizvoda (naročito salamu). Iako reuma ne može da se izleči. a potom isprati. držati dvadesetak minuta. a osim adekvatne garderobe preporučuje se i nošenje vunenog zavoja oko bolesnog zgloba. Smesu dobro izmešati. a potom procediti i dodati 100 g zelene gline. Naneti toplu pastu na bolno mesto. Reumatska oboljenja u poodmaklom stadijumu mogu da izazovu velike deformacije zglobova ili kostiju. koriste se metode za rasterećenje obolelog zgloba. a ne bi trebalo jesti ni žumance. Kura podrazumeva i oblog: glina se izmeša sa toplom vodom dok se ne dobije fina masa poput testa za krofne. Svake večeri drvenom kašičicom sipati zelenu glinu u čašu hladne vode.ne smeju da prave nagle i brze pokrete. vežbe. jer čak i bezazlena žurba uz stepenice može uzrokovati nesnosne bolove. umotati zavojem ili gazom i držati dvadesetak minuta. koje na kraju dovode do nepokretnosti pacijenta. u kombinaciji sa tradicionalnim metodama pomoći će da tegobe budu podnošljivije. koji se obično javljaju ujutro. Naneti oblog dok je topao. Bolesnik ne obraća pažnju na ove signale jer bol tokom dana prestaje. što otežava hod. zajedno sa fizikalnom terapijom. šlag i svinjsku mast. nakon ustajanju iz kreveta. saunom. naročito kupus i 16 Lekovito Bilje 10/11 . Pacijentima sa blažim oblikom reume stručnjaci savetuju da smanje opterećenje bolesnog zgloba i ne nose teret u ruci u kojoj se javlja bol. javljaju se otok. . uvije gazom i peškirom i ostavi da stoji cele noći. u novije vreme primenjuje se hirurška intervencija . Bolest u početnoj fazi ne Glina ubla`ava tegobe * Sa lekovitim biljem Ovaj oblog ublažava reumatske bolove. gusta pasta. ali mnogo je onih koje pomažu u ublažavanju tegoba.ne smeju da prave nagle i brze pokrete. toplim oblozima i podvodnom masažom. Masa se nanese na bolno mesto. koji se širi duž noge. Obolelom je ponekad teško da izvodi i najjednostavnije radnje kao što su umivanje i tuširanje. daje izražene simptome: uglavnom se radi o slabijim bolovima u zglobovima. koji su po sastavu belančevine i pacijentima se najčešće daju u obliku injekcija. fizička aktivnost (osim odgovarajućih vežbi preporučuje se i plivanje u toploj vodi) ima veliki značaj u terapiji reume. Takođe. Ujutro se ispere mlakom vodom. a za tretman je dovoljno izdvojiti pola sata. Gojazne osobe treba postepeno da smanje telesnu težinu. Le~enje reume Terapija reume traje do kraja života.10 kapi eteričnog ulja ruzmarina cineola. Prvo mesto na listi poželjnih namirnica zauzima povrće. U slučaju oštećenja hrskavice. Vremenom. pokretljivost zgloba sve Simptomi Reumati~ari moraju da vode ra~una o na~inu na koji se kre}u . Korisno je i utopljavati se.

* Kantarion i ruzmarin . Sve zajedno sipati u staklenu ašu i držati mesec dana na sunčanom mestu. tetiva i zglobova. kao i mikroelement bakar. odgovornu za nastanak reume. drenjine. prijatno hladi kožu i ublažava neprijatni osećaj peckanja u obolelom zglobu. bolovima i otokom usled nagnječenja i iščašenja. neophodan je redovan san (minimum šest sati dnevno). zatvoriti i čuvati 30 dana na suncu. U antireumatske masti često se stavlja i etarsko ulje ruzmarina. skušu i tunu. Osobe koje imaju genetsku predispoziciju za reumu. vožnja biciklom i plivanje pospešuju rad mišića. Lekovito Bilje 10/11 17 . ribizle. Ovim oblogom previti bolno mesto i ostaviti da odstoji 12 sati. dobro zatvoriti i držati na suncu 15 dana. šljive) i jezgrasto voće (orah. kao i povećanja pokretljivosti. pa dopuniti do vrha hladno ceđenim maslinovim uljem.U litru vode nekoliko minuta kuvati 40 g celerovog lišća. a potom ga izvaljati ašom i priviti na obolelo mesto. Suvi plodovi (smokve. Preporučuje se i svež krastavac koji treba jesti sa korom. Poklopiti i ostaviti da se prohladi. a potom tu tečnost utrljavati na obolela mesta.Teglu od 1. * Jorgovan .U svež kvasac dodati slabo zaslađeno mleko i brašno pa umesiti meko testo. kleke i sibirske jele. badem) obiluju vitaminom E i nezasićenim masnim kiselinama koji ublažavaju upalne procese. a potom procediti i piti mlako. povremeno promućkati. mente i bora. Reumatičari bi trebalo da konzumiraju što više integralnih žitarica i da izbegavaju proizvode od belog brašna. kao i kamfor.Litarsku ašu do četvrtine napuniti cvetom i listovima lavande. Ovim melemom se masiraju bolna mesta. koja se pretvara u mokraćnu kiselinu. Mentol ima blago analgetsko dejstvo. Pored toga. Kapsaicin iz ljute paprike stimuliše cirkulaciju i pruža prijatan osećaj toplote. limun. kafe i cigareta. sočivo i iznutrice. Svaki dan ašu promućkati nekoliko puta.U litar maslinovog ulja staviti 100 g suvog lista i cveta kantariona i 50 g lista ruzmarina. * Tinktura za masažu . urme.Odstraniti debele žile sa lista. kupine. borovnice) blagotvorno deluje na reumatičare. * Lavandino ulje .5 l (bez sabijanja) napuniti cvetovima jorgovana. pre svega konzumiranje alkohola. trčanje. Umotati bolno mesto (preko lista) suvom lanenom krpom i pričvrstiti zavojem. išijasom. sportskim povredama. pasulj. smanjenja bola i otoka. Preventiva Antireumatske masti Da bi se sprečila pojava reume. Razviti ga oklagijom. kajsije. * Kupus . * Paprika . uz povremeno mućkanje. Ovi preparati primenjuju se u slučaju bolova u ^ajevi i oblozi * Čičak . nekoliko puta dnevno. lumbagom. mišićima i zglobovima izazvanih artritisom. Ulje procediti i koristiti za masiranje obolelih mesta. kao i goveđe i svinjsko meso. Dobijenim uljem mazati i masirati obolela mesta.Izmešati 40 g tinkture đumbira. neophodno je iskoreniti loše životne navike. zbog čega dolazi do bolje ishranjenosti tkiva. Čaj piti po dve kašike ujutro i uveče. Oblog menjati tri puta dnevno. jer sadrži dosta vitamina E. * Orah . Dobijenim uljem masirati bolna mesta. naliti do vrha maslinovim uljem. trebalo bi bar pola sata dnevno da provode na suncu i svežem vazduhu i da svakodnevno upražnjavaju fizičku aktivnost: jutarnja gimnastika. * Celer . kao i citrusi (pomorandža. Ostaviti poklopljeno 10-15 minuta i procediti. jer sadrže supstancu purin.mahunarke. pre svega losos. dok etarska ulja eukaliptusa. obezbeđujući im optimalnu pokretljivost. grejpfrut. grašak. neuralgijama. a to važi i za morsku ribu.U litar hladno ceđenog maslinovog ulja dodati deset kašika sitno iseckanog svežeg orahovog lišća.Pomešati litar nera nisanog maslinovog ulja i 10 velikih kašika isitnjenog orahovog lista i usuti u staklenu bodu. raširiti na vunenu krpu i na to gusto posuti ljutom paprikom i preliti maslinovim uljem. Dobro zatvoriti i držati na toplom mestu 40 dana.Kašiku sitno naseckanog korenja i lišća čička kuvati pet minuta u 1/2 l vode. lešnik. Držati je na osunčanom ili toplom mestu mesec dana i mućkati je više puta dnevno. Kuru sprovoditi mesec dana. Nipošto se ne smeju zanemariti lična higijena i adekvatna odeća koja ne sme da bude tesna niti napravljena od veštačkih materijala. 2 g ulja origana i 60 g tinkture ruzmarina. Postoje brojne antireumatske masti od lekovitog bilja čiji aktivni sastojci ubrzavaju cirkulaciju. mandarine). Ulje procediti i pomešati sa jednakim delom dobre lozove rakije i time masirati obolela mesta. Bobičasto voće (maline. Postupak ponavljati nekoliko dana dok bolovi ne prestanu. koji zbog svog sastava blagotvorno utiču na rad zglobova. Ulja za masa`u * Orah . deluju protivupalno i antiseptički.

Učestalost se povećava sa životnom dobi: oko 5% muškaraca u četrdesetim godinama i 15-25% onih koji su prevalili šezdesetu suočava se s ovim problemom. Postoje primarna. uprkos očuvanoj seksualnoj želji i pokušajima sa jednom ili više partnerki. najčešće izazivaju erektivnu disfunkciju kod mlađih osoba. pušenje i preterano konzumiranje alkoholnih pića. od psihičkih do zdravstvenih. Sekundarna ili stečena impotencija javlja se nakon dužeg ili kraćeg razdoblja uspešnih seksualnih odnosa sa zadovoljavajućom erekcijom. najčešće tokom operativnog . kao što su oštećenje arterija. kako tvrde stručnjaci. Osim toga. a s drugima ne. ali dešava se i da je uzrokovan određenom bolešću. Zbog ~ega nastaje? Kopriva i seme piska I Ovaj problem pogađa sve veći broj muškaraca i najčešće je psihogenog porekla. živaca i arterija u blizini penisa. glatkih mišica i fibroznog tkiva. u terapiju svakako treba uključiti i lekovito bilje Uzrokuju je mnogi faktori. sekundarna i selektivna impotencija. Osim lekova koje propisuje zvanična medicina. Ukoliko muškarac nikada nije ostvario seksualni odnos ili ima smetnje erekcije od početka polne zrelosti ili seksualne aktivnosti. Psihološki problemi. postoji i selektivna impotencija kada muškarac s nekim ženama može imati zadovoljavajuću erekciju i seksualni odnos. reč je o primarnoj impotenciji.Mu[ke tegobe uglavnom u pitanju zdravstveni problemi. dok su kod starijih muškaraca Impotencija može da bude posledica raznih bolesti i LEČE impotEnc mpotencija ili erektivna disfunkcija označava nesposobnost održavanja erekcije koja je dovoljna za polni odnos. a neretko su to i gojaznost. 18 Lekovito Bilje 10/11 stanja.

lekovima. naročito testosterona. Za bolju potenciju koristi se i seme piskavice. Ku}ni test Za dobro seksualno zdravlje. Napomena: vino mora da bude od grožđa. stručnjaci savetuju što više sna. Narodni lek Simptomi CIJU avice Impotencija ” na psihičkoj bazi” nastaje iznenada. a osim toga snižavaju nivo holesterola i sprečavaju sužavanje krvnih sudova. Svakodnevno se uzimaju po 2 kašičice ribljeg ulja ili jedna supena kašika ulja semena lana. Jedan od indikatora impotencije izazvane nekim organskim poremećajem jeste izostanak erekcije nakon jutarnjeg buđenja. U rešavanju problema sa impotencijom. antidepresiva.. alkoholom ili zdravstvenim stanjem. šoka ili neprijatnog događaja. a ako traje duže od tri meseca i ne može se dovesti u vezu sa nekim stresnim događajem. sve dok se ne popije cela količina. Da bi se utvrdilo da li je erekcija izazvana psihogenim ili organskim faktorima. Smatra se da ova biljka podstiče požudu i da njeno seme. kao i kičmene moždine. vakuum terapiju. Druge nedelje po 20 kapi. Ujutro kuvati na tihoj vatri 15 minuta. Impotenciju mogu izazvati i hormonalni poremećaji. anksioznost i ljutnja dovode do povećanog lučenja adrenalina koji onemogućava postizanje erekcije. Osim terapije medikamentima. Ohladiti i piti po 1/2 dl pre spavanja.zahvata na prostati.. postojala je noćna erekcija. Uzeti 4 kašičice samlevene kore smreke.5 dl alkohola. ukuvano sa vinom ili dodato u neko jelo sa lukom i jajima. jer umor de nitivno smanjuje sposobnost postizanja erekcije. a uzima se sat vremena pre ili dva sata nakon obroka. obezbeđujući veći dotok krvi u penis. kao posledica neke traume. Stres. procedi kroz gustu tkaninu i na 1. a počevši od pete po 50 kapi. u većini slučajeva pate od erektivne disfunkcije. Smreka je takođe efikasno sredstvo za lečenju potencije.5 dl tri puta dnevno. kopriva se često koristila kao lek protiv polne nemoći. koja može nastati i usled upotrebe određenih lekova poput antihipertenziva. na je intervencija urologa. Pogrešno se veruje da alkohol opušta i jača potenciju . Homeopatija U homeopatiji se za lečenje impotencije koristi esencija od svežeg donjeg dela stabljike žutog lokvanja koja se melje u mašini za mlevenje mesa. Zdrav muškarac imaju nekoliko erekcija tokom sna. Piti po 1-1. a zatim spojiti njene krajeve. za razliku od polne nemoći uzrokovane psihogenim faktorima. pomažu suplementi koji sadrže ulje žutog noćurka zbog esencijalnih masnih kiselina koje pospešuju cirkulaciju. potopiti u pola litra vode i ostaviti da odstoji preko noći. Zatim se ostavi da odstoji dve nedelje. Lekovito Bilje 10/11 19 Ni{ta bez relaksacije . cimetidina (lekova protiv čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu). Dnevna doza ovog suplementa iznosi 15-30 mg dnevno. U šolju kipuće vode potopiti 12-15 crvenih bobica sakupljenih nakon što biljka uvene. ali i povrede penisa. u lečenju impotencije koriste se i biljni preparati. a dobijena smeša meša se sa podjednakom količinom 40-procentnog alkohola. ali smanjuje polnu moć. pre spavanja napraviti traku od jednoslojne papirne maramice i obmotati je relativno čvrsto oko penisa. treće po 30. vekovima zastupljeni u tradicionalnoj medicini mnogih naroda. Ako je papir ujutro pocepan. sredstava za smirenje. ali i pušenje i preterano konzumiranje alkohola. U našem narodu. alkoholičari i osobe koje boluju od multiple skleroze i ateroskleroze.5 dl dobijene mase dodaje se 3. potreb- Impotenciju karakterišu nemogućnost postizanja određene čvrstine penisa i sposobnost održanja erekcije. kod koje je jutarnja erekcija konstantno prisutna. vitamini. zbog čega se oni lakše šire. Specijalista će u tom slučaju prepisati određene lekove. Prve nedelje pije se po 10 kapi razblaženih sa kašikom vode. Omega-3 masne kiseline iz ribljeg ulja ili ulja semena lana takođe poboljšavaju cirkulaciju. Preparati na bazi cinka pozitivno utiču na proizvodnju hormona. bubrežni bolesnici. Ostaviti da stoji preko noći. Preporučuje se doza od 500 mg vitami- na C dva puta dnevno. Suplementi i vitamini U terapiji polne nemoći koriste se i suplementi. nikako veštačko. injekcije koje šire krvne sudove. a dovoljno je posvetiti im nekoliko minuta dnevno. pre svih manjak testosterona. Neke od meditativnih tehnika relaksacije mogu da budu od velike pomoći. hormone. jača polnu moć. što je dobar znak. bar 6-8 sati dnevno.on samo povećava libido. Vitamin C vraća krvnim sudovima elastičnost. 3 puta dnevno. Lečenje traje dugo. Piti po 1/4 čaše. U 1/2 l vina sipati 5 kašika semena koprive i kuvati 5 minuta. Uzima se uvek uz obroke zbog lakše apsorpcije. Dijabetičari. a ponekad se praktikuje i hirurški zahvat. minerali.

bolom i napetošću u stomaku. ”U tom slučaju preporučujem mešavinu hajdučke trave. a što je najgore. Knjiga je namenjena svima koji veruju da u prirodi leži tajna večne mladosti.RE^ TRAVARA: LEPOSAVA MIRI] čest problem. pije se tokom celog dana . što je uz dugogodišnji rad sa decom iznedrilo knjigu ”Prirodno lečenje dece biljem”. petoprsta. dve do tri šolje čaja. teškim metalima. prvenstveno na probavu. Kada se ohladi. matičnjaka. ali u malim gutljajima. dve do tri šolje čaja. bolesnici koji godinama pate od kolitisa moraju bar pola godine koristiti čajeve. u gutljajima.valja koristiti isključivo med”. godine završila je kurs za fitoterapiju. tvrdi Leposava. nane i kima.. alkohola. Nepravilna ishrana priziva bolest Uprkos tome što živi u izobilju. koju je Leposava izdala 2008. u gutljajima. godine. Ne bi ga trebalo sladiti. arsenom ili lekovima. Uzimati ovaj čaj i narednih 3 do 7 dana i proliv će pre nestati. slatkiši. mesne prerađevine pune konzervansa i aditiva. poslom koji je tradicija u njenoj porodici. ^aj protiv proliva Osobe koje imaju problem sa probavom. ali i voditi računa o ishrani”. Glavni razlog za poremećaj metabolizma i varenja jeste nepravilna ishrana. ali sadrži priličnu količinu sluzi.. uglavnom nije obilan. U želji da usavrši znanje koje su joj preneli roditelji. kore hrasta i lista ili ploda borovnice. a probava će se sasvim regulisati. kamilice. često pate i od proliva. naglašava Leposava. Ukoliko se pacijent javi na vreme i Hajdučica i sladić MELEM ZA probAvnE orGAnE Lenja creva mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. pije se tokom celog dana pomalo.. ali i čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu”. Supena kašika ove mešavine prelije se vodom i kratko prokuva. ”Lenja creva veoma su 20 Lekovito Bilje 10/11 Upala debelog creva Kolitis ili upalu debelog creva karakterišu bolovi u stomaku i proliv koji . Za ublažavanje tegoba Leposava savetuje sledeću biljnu kombinaciju: 20 g borovnice 25 g divlje jabuke list divlje kruške suv šipurak drača Supenu kašiku mešavine preliti šoljom vrele vode i ostaviti da odstoji dva sata. i odraslih i dece. Sve to može uzrokovati hroničnu upalu debelog ili tankog creva. kantariona. ali ukoliko se baš mora . Međutim. ”Protiv upale tankog creva propisujem čaj od bokvice. Leposava problem rešava za 21 dan. Kada se ohladi. Supena kašika ove mešavine prelije se vodom i kratko prokuva. Ni ovaj čaj ne bi trabalo sladiti. Pravilna ishrana i upotreba lekovitih trava od ključnog su značaja za rešavanje ovog problema ako je upala u početnom stadijumu. ali i prekomerno uzimanje lekova. a najčešći izazivač ove bolesti je trovanje hranom. 1991. negativno utiču na celokupno zdravlje. Brza hrana. Ako je upala u početnoj fazi. ne sadrži gnoj i krv. ishrana savremenog čoveka nipošto se ne bi mogla nazvati izbalansiranom. loše navike prenosi i na svoje potomstvo. P Upala tankog creva Katar ili upala tankog creva manifestuje se prolivom. situacija se smiruje za nekoliko nedelja. Procediti i prvi dan piti umesto vode.. zbog čega se ovaj poremećaj ne sme zanemarivati. pušenje. edijatrijska sestra u penziji Leposava Mirić iz Niša već 30 godina uspešno se bavi travarstvom.

U nadi da ćemo produžiti saradnju. ali i kao preventivno sredstvo. kijavicom. Ono na šta smo posebno ponosni jeste prisan i interaktivan odnos sa korisnici- crvenilom u licu i očima. reume. odmah sam počeo da je uzimam i mogu vam reći da su se prvi rezultati pokazali veoma brzo. Mislim da je dobro i to što sam nastavio da koristim ’Ivinu mast’. Do sada je pokazala veliki uspeh u terapiji akutnih i hroničnih infekcija disajnih puteva. opekotina. apsolutno sam zdrav i srećan čovek. jer mi prevencija uliva sigurnost. vina mast” ima potpuno prirodan sastav i širok spektar dejstava. srdačno vas pozdravljam. da bi sa nama podelili svoja iskustva. psorijaze. Dugo sam se mučio sa čestim prehladama. kombinovane u zavisnosti od vrste zdravstvenog problema. Ključ je u redovnom korišćenju preparata i verujem da mom organizmu ’Ivina mast’ izuzetno prija. Sadrži odabrano lekovito bilje i pčelinje proizvode.blagodet za DISAJNE PUTEVE I Ovaj preparat. ’Ivinu mast’ po preporuci prijatelja koristim već tri godine. posle tri godine. što nas motiviše da budemo još bolji. visokom temperaturom. napravljen od najkvalitetnijeg lekovitog bilja i p elinjih proizvoda. a prilikom promene vremenskih prilika i godišnjih doba više ne osećam tegobe. ali sam se u poslednjem trenutku predomislio. čak sam u jednom trenutku odlučio da se podvrgnem operaciji krajnika. gripa i prehlade. upalom krajnika i sličnim tegobama. čak i kada su se simptomi povukli. a sve moje tegobe postale su prošlost. S poštovanjem Mikica Usianović” Lekovito Bilje 10/11 21 .LB INFO Ivina mast . Danas. uspešno le i grip i prehladu ma koji nas redovno zovu i šalju pisma. Tako smo u februaru primili pismo od gospodina Usianovića koji je naš korisnik već tri godine: ”Poštovani gospodine Martinoviću. Kada mi je stigla prva porudžbina ’Ivine masti’. Zbog specifičnosti posla (po profesiji sam vojno lice) ’Ivinu mast’ uvek nosim sa sobom.

a sa tim osećanjima gradili smo pristup u proizvodnji naših čajeva. onu koja se prenosila sa kolena na koleno i kojoj se zbog dobrih rezultata i danas veruje. odlučio je da se osim prodajom zdrave hrane bavi i proizvodnjom domaćih organskih čajeva i time još više doprinese misiji da naš kraj. region i celu zemlju okrenemo lepšem i zdravijem životom. Sve se vrti oko prirode. kako bi napravila najkvalitetnije proizvode i ulepšala vam život delatnosti. nikako da naškodi.ČAJEVI OD SRCA! ogat program čajeva pod brendom SRCULENCE specijalno je dizajniran da bi otklonio zdravstvene tegobe koje muče modernog čoveka. jer verujemo da nešto što nas je stvorilo može samo da nam pomogne. Tako su i naše mešavine protiv dijabetesa i prekomerene težine. energiju i entuzijazam. ženske bolesti.LB INFO . 100% zasnovane na prirodnim sirovinama i možete ih konzumirati bez bojazni. Aktivne komponente bilja iz naših mešavina blagotvorno deluju na celokupan organizam. hemoroide. oslabljenu potenciju. a odabrane trave i njihovo pažljivo kombinovanje usmerene su na pojedinačne tegobe. Sve sirovine za čajeve potiču sa obronaka planine Jastrebac i pažljivo su upakovane u mešavine koje deluju na različite tegobe: probleme sa jetrom. Prilikom spravljanja čajeva. mokraćne infekcije i dijabetes. Vaše SRCULENCE 22 Lekovito Bilje 10/11 . Samo ime asocira na posvećenost. snagu. visok krvni pritisak. zatvor. pa smo u proizvodnju uključili recepturu sa vekov- nom tradicijom. uvek pun želje za dokazivanjem i širenjem NOVO NA TRŽIŠTU B Leskovačka firma ”Srculence-lux” objedinjuje mladost. Vaše je samo da sa osmehom sačekate rezultate. energiju i optimizam. rukovodili smo se starom mudrošću da mladi treba da uče od starijih i iskusnijih. viškom kilograma. Od srca. holesterol. ali i sve druge koje smo pažljivo spravljali za vas. bolesti prostate. Mladi tim.

obezbeđuje redovno sprovođenje hemoterapije. i to onog koji je u poslednjem stadijumu.pomaže protiv dobroćudnih tumora mozga. produžava i poboljšava njegovu funkciju. Kordiceps je idealno sredstvo u borbi ISKUSTVO KORISNICE ”Pre tri godine obolela sam od raka pluća. zbog čega sam operisana i podvrgnuta hemoterapiji. naročito toksičnih ostataka lekova. srca i disajne puteve. vrati vitalnost. pokazuje odli ne rezultate u terapiji malignih oboljenja u slučaju raka. shodno tome. Zahvaljujući tome. PRIMED 13 KORDICEPS izuzetno je delotvoran i u slučaju kašlja i otežanog disanja. iz Beograda. Preparat ne izaziva neželjene reakcije. Takođe. tvrdi Vera K.LB INFO Primed 13 .jetru. Kordiceps poboljšava dinamiku jetrenih ćelija. što omogućava izbacivanje toksina iz tela. bubrega i pluća. Gljiva kordiceps ima veoma snažno. PRIMED 13 KORDICEPS pomaže da se u veoma kratkom roku poboljša opšte stanje organizma. koronarnih bolesti i oštećenja jetre. kamena u bubregu. Odlučila sam da terapiju dopunim PRIMEDOM 13 sa dodatkom gljive kordiceps. Lekovito Bilje 10/11 23 . maligni proces se povukao 90%. pokazuje odlične rezultate i P Idealno izbalansirana kombinacija p elinjih proizvoda i gljive kordiceps. ne remeti dejstvo onkoloških lekova i ne stvara rezistentnost pa se bez bojazni može koristiti u neograničenom vremenskom periodu. blagotvorno dejstvo na ključne organe . U LEČENJU RAKA RIMED 13 KORDICEPS je melem na bazi pčelinjih proizvoda i gljive kordiceps. Osim što se preporučuje obolelima od raka. bubrege. Njegovi aktivni sastojci zaustavljaju razvoj malignih ćelija. ali i razmenu supstanci u celom organizmu. a pritom je i odlična preventiva ciroze. koji pomaže u lečenju svih vrsta kancera. ali ostao je delić tumora veličine lešnika. Osim toga utiče na povećanje broja leukocita i. krvne žile. Kordiceps uništava glavno žarište zloćudne bolesti koja je zahvatile organ. uništavaju ih i doprinose oporavku oštećenog tkiva. Preparat sam konzumirala svakog dana pre glavnih obroka i posle dva i po meseca kancer je sasvim nestao”. snaga i raspoloženje.

ublažavaju bol i peckanje u grudima. otežano gutanje. Ponovljene epizode gorušice (gastroezofagealni refluks . a terapiju sprovoditi 3 nedelje.BOLESTI ORGANA ZA VARENJE Kako suzbiti goruš U prevenciji neprijatnog vraćanja želudačne kiseline u jednjak. Pije se po čašica rakije 20 minuta pre jela. crnu i katranastu stolicu. pušenje.skraćeno GERB) posledica su slabosti mišića koji obuhvata donji deo jednjaka i omogućava prolazak hrane u želudac. trudnoće ili gojaznosti. povraćanje krvi. te napraviti pauzu. Neke vrste lekova. nedovoljno sažvakana hrana ili ležanje nakon jela spadaju u najčešće uzročnike gorušice. a u lečenje. koje se najčešće javljaju otprilike sat vremena posle jela. 24 Lekovito Bilje 10/11 . treba popiti 2 dl vode zaslađene kašičicom meda.najbolji prijatelj `eluca Svakodnevno konzumiranje pčelinjih proizvoda jača imunološki sistem. U tom periodu bocu češće promućkati. uviti u tamnu hartiju i ostaviti da se ekstrahuje oko 2 nedelje. mogu se uključiti čajevi od lekovitog bilja. a s obzirom na to da je veoma gorka. * Rakija: Usitniti 20-30 g korena lincure. a naročito se preporučuje u slučaju digestivnih tegoba. Piti 3 puta dnevno pre jela po kašiku vina. * Vino od pelina: Potopiti 30 g pelina u 6 dl čistog alkohola ili jake domaće rakije i ostaviti da odstoji 24 sata. kiselina može da ošteti jednjak. * Belo vino: Da bi se smanjilo lučenje želudačne kiseline. pritom sprečavajući da kiselina dospe u jednjak. i to gorušice. Med . naravno. može se razblažiti vodom. pa procediti. ukoliko se koriste u strogo propisanim količinama. Ukoliko gorušica potraje duži vremenski period. Terapiju sprovoditi 10 dana. te stvaraju zaštitni sloj na ne u jednjak. koje se javlja zbog vraćanja (refluksa) želudačne kiseli- Blagotvorno vino i rakija Iako se u slučaju tegoba sa varenjem savetuje izbegavanje alkoholnih pića. korisno je piti po 1 dl domaćeg belog vina 3 puta dnevno posle jela. stres. kao i određene namirnice. ključnu ulogu imaju umerena ishrana i fizička aktivnost. pre jela. osim medikamenata koje propiše lekar. Ujutru. što uzrokuje krvarenje i ulceracije na koro da ne postoji osoba koja bar jednom u životu nije osetila neprijatno žarenje u predelu grudne kosti. nastaju tegobe u vidu bolnog peckanja u grudima. pa preliti sa 1 l domaće rakije. nošenja tesne odeće. U slučaju da se ova funkcija poremeti. Takođe. Le~enje S U slučaju gorušice lekar prepisuje lekove antacide koji neutrališu želudačnu kiselinu. domaće vino i rakija pokazali su se veoma blagotvornim u slučaju gorušice. ovaj problem se javlja i kao posledica preteranog konzumiranja hrane. te sokovi od povrća i voća [ta je uzrok? jednjaku. Nakon toga dodati 1 l belog vina i ostaviti da odstoji 10 dana uz češće mućkanje.

Sažvakati prvi dan 3 ploda borovnice. * Šargarepa: U slučaju gorušice preporučuje se kaša koja se priprema na sledeći način: 500 g šargarepe skuvati u 2 dl vode. a između ostalog.Ispasirati 10 plodova borovnica. Piti po 1 dl soka 3 puta dnevno pre jela. Sveže ceđeni sokovi od voća i povrća deluju veoma blagotvorno u slučaju gorušice. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. pomešanog sa kašikom soka od lista divlje kupine. procediti i piti 3 puta dnevno po jednu kašiku posle jela. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. pa ih treba izbegavati. Rasol od kiselog kupusa poznat je po lekovitim svojstvima. Recepti * Pre doručka. pomaže i u slučaju gorušice. kafu i cigarete. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i korena jagode. . tako do 15. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista ranjenika i lista kupine. Pojedine namirnice. Mere opreza Prevencija je najbolji način borbe protiv želudačne kiseline. a potom svaki dan jednu manje. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. * Mušmula: Tri puta dnevno pojesti po 200 g mušmula ili popiti po 1 dl sveže ceđenog soka od ovog voća. Sirup uzimati 3 puta dnevno po kašiku. procediti i piti samo kada se javi gorušica. lista maline i lista i cveta vidca. preliti ih sa 1.25 dl vode i kuvati oko 6 minuta. * Preliti 30 g svežih ili osušenih listova kupine sa 1 l hladne vode i prokuvati nekoliko minuta. Pored toga. kao veoma efikasni pokazali su se i H2 blokatori u obliku šumećih tableta. hrastove kore i lista koprive. pa dodati 1 l goveđe supe. * Krompir: Ukoliko su tegobe izazvane re uksom veoma izražene. korena vodopije. * Jabuke: Sveže ceđeni sok od jabuka reguliše probavu i smanjuje količinu želudačne kiseline. Procediti i piti nekoliko šolja dnevno. Ovaj recept primenjuje se i u slučaju opstipacije. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. Pije se 1 kašika razređena vodom na svakih sat vremena. lista gorke deteline i lista ranjenika. Svakodnevno piti 5 dl svežeg soka od kupusa. pa povoljno deluje na sluzokožu želuca i creva. procediti i piti po 2 dl čaja na jedan sat pre ručka i večere. Pored toga.ŠICU sluzokoži želuca. pre svakog obroka treba piti po 50 ml soka od sveže isceđenog krompira. Pre svega. procediti i piti po 2 dl čaja pre doručka. a pritom ne remete sekreciju zaštitne sluzi i enzima u procesu varenja. drugi dan 4. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. savetuje se uzimanje četiri ili pet manjih obroka umesto tri velika. popiti sok od limuna pomešan sa vodom. lista bokvice i lista ranjenika. pa procediti i po želji zasladiti medom. te sve preliti sa 5 dl ključale vode. ručka i večere pojesti po 6 badema. * Borovnica: .efikasni lekovi . do 3 bobice. ručka i večere. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. te sve preliti sa 7 dl ključale vode. kao što su agrumi. Ostaviti poklopljeno da odstoji dva sata. * Kupus: Ovo povrće podstiče razmenu materija u ćelijama. . procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. a obroke konzumirati lagano.Potopiti 10 bobica borovnice u 2 dl vode i ostaviti da odstoje 1 sat. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista matičnjaka. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. ljuta papričica mogu da uzrokuju gorušicu. beli luk. lista kupine. * Limun: Čim se javi gorušica. bez žurbe i svaki zalogaj dobro sažvakati. Lekovito Bilje 10/11 25 Povr}e i vo}e . * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta kičice. lista ili cvasti sa pupoljcima pelina. jer deluje već posle 15 minuta. obavezno u gutljajima. Ostaviti da se prohladiti. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta kičice. treba izbegavati alkohol.

”Ova podmukla bolest može iznenada da se pogorša. ne remete mikrooru creva. odlučio da uzimam kapsule ’Cowen’ do kraja života. podliva i neestetskih čvorića”. su prestali grčevi i bolovi. naš sagovornik i dalje sprovodi biljnu terapiju. mogu da ih uzimam u bilo koje vreme. preventive radi. ističe Nikola. Veoma je važno i to što kapsule ’Cowen’ ne izazivaju neželjene efekte.otoka. Međutim. nutrijente i medicinske čarape.LB INFO bog dugotrajnog sedenja karakterističnog za njegovu profesiju. Zaključio sam da je preparat delotvoran i samoinicijativno povećao dozu. pedesettrogodišnjem vozaču Nikoli Lakušiću iz Smedereva. DIVLJI KESTEN I HAMAMELIS ZA PROŠIRENE VENE Lekoviti divlji kesten Nakon tri godine bezuspešnog lečenja raznim preparatima. ne sadrže hemijske i toksične materije. Nikola je po preporuci jednog poznanika počeo da koristi kapsule ”Cowen”. pa sam. ali ništa Z Prirodni preparat ”Cowen” na bazi lekovitog bilja e kasno otklanja vaskularne tegobe nije pomagalo. da se tegobe ne bi ponovo javile. pa sam naredna tri meseca uzimao po četiri kapsule dnevno. a koža me više nije svrbela i pekla. niti izazivaju zavisnost i rezistentnost”. napravljene od divljeg kestena. nezavisno od rasporeda obroka. Zahvaljujući tome. koje uvozi rma ”Sliv Produkt”. veprine i hamamelisa. Koristio je razne kozmetičke preparate. neprijatne simptome uspeo je da otkloni kapsulama od divljeg kestena. na bilo kom mestu. Iako je prošlo više od dve godine otkako se oslobodio muka sa bolesnim venama. veprine i hamamelisa. završava svoju ispovest Nikola Lakušić. nakon čega 26 Lekovito Bilje 10/11 . zaustavio sam tegobe izazvane ovom upornom bolešću i rešio se ostalih simptoma . ”Prvih desetak dana uzimao sam po jednu kapsulu pre doručka i večere. oslabili su krvni sudovi nogu i godinama je patio od tegoba izazvanih proširenim venama. To mi ne predstavlja problem jer se jednostavno koriste.

svojstvo diuretika . pa je tako i put do pronalaska idealne čajne mešavine.kalcijum. hlorofil.com gp@ozdravite. Koristi se za jačanje imuniteta. nasledio od svojih roditelja. Naravno. na primer. eterično ulje i vanilin. jod. 100% 92 83 75% 67 51 42 I ČAJ ČUVEN D NAS! NO KO KONAČ MATE ČAJU PRIPISUJE SE ODREĐENA LEKOVITOST: .stimulisanje nerava i mišića .. a sadrži kofein.. Za više informacija možete se obratiti Goranu Poletanu na telefon ili e-mail: 065/43-819-43 www. i ublažava stres. a uspeh je još značajniji ako se zna da su bili tretirani samo slučajevi gde su svi postojeći antibiotici bili nee kasni te je bilo prisutno preko 100. U nekim evropskim zemljama. depresija. oboljenja štitne žlezde. sa istom e kasnošću deluje i kod svih ostalih vrsta urinarnih infekcija. nakon sedam dana korišćenja čaja.antibakterijsko i antikancerogeno delovanje . Mate osvežava organizam. Goran je. povišeni šećer i holesterol. Ovaj čaj smanjuje apetit pa je pogodan za mršavljenje – treba ga piti 60 minuta pre jela. Naime. smanjuje umor i napetost mišića. magnezijum. BIO BI DOBAR SVAKI ČAJ“. a kontroliše apetit i čisti organizam. teobromin. koja osim već pomenutog.ubrzavanje metabolizma . testovi urinokulture bili su rađeni pre tretmana.pojačava znojenje . Da bi se stekla prava slika o delovanju navedene čajne mešavine.ozdravite. cink. godine. vitamine B1.KLINIČKI ISPITAN ČAJ KOJI LEČI EŠERIHIJU KOLI ZA 21 DAN Ovih dana svedoci smo još jedne epidemije trovanja ešerihijom koli. tokom kliničkog ispitivanja u Pokrajinskoj bolnici u Novom Sadu. zbog koje je Evropa ponovo u panici. B2 i C. čaj za lečenje urinarnih infekcija uzrokovanih ešerihijom koli (u nekim slučajevima ešerihija koli hemolitika) pokazao je sto procentnu uspešnost nakon korišćenja maksimalno 21 dan (u nekim slučajevima posle samo nedelju dana). trajao više generacija jer se znanje o lekovitom bilju u porodici Gorana Poletana prenosi sa kolena na koleno.com YERBA MATE ČAJ ZA MRŠAVLJENJE Zeleno zlato Južnoameričkih indijanaca Mate sadrži praktično sve vitamine i minerale nužne za normalno funkcionisanje organizma . bakar.. još davne 1992. nadohvat ruke. nervoza. čiji je tvorac širom sveta poznati toterapeut Goran Poletan.000 klica ešerihije koli u urinokulturi. kanala i mehura te peska u bubrezima. usporava starenje i pojačava lekovitost drugih biljaka ukoliko se uzima zajedno s njima. a lek je tu. tako da njegov sin Daniel već desetak godina uređuje rubriku o lekovitom bilju u australijskom nedeljniku SRPSKI GLAS. I FAKS SRB: 021 472 05 12 / DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU: BIH ICM PHARM: +387 0 55 210 290 / CG FARMEGRA: +382 0 20 622 410 Biljni čaj Kafa Čaj Lekovito Bilje 10/11 27 . gvožđe.podstiče varenje . Yerba Mate Instant kafa TEL. Ešerihija koli smatra se najrasprostranjenijom i najupornijom bakterijom od koje u svetu svake godine umiru milioni ljudi.. ni do jednog velikog otkrića ne dolazi se preko noći. pa posle 15 dana i na kraju nakon 21 dana tretmana. a preneo ih je svojoj deci. ne samo ovu. problemi sa prostatom.s obzirom na sadržaj kofeina. podiže radnu sposobnost Ledeni čaj 50% 25% 0% 2 Analiza potrošnje različitih pića u domaćinstvima u Južnoj Americi U latinoameričkim zemljama koristi se zanimljiva poslovica koja kaže: “DA NEMA MATE ČAJA. gojaznost. Tradicionalno se koristi u slučaju poremećaja varenja. registrovan je kao lek. alergije. kalijum... kao i u slučaju upale bubrega. Napitak je žućkastozelene boje. fosfor. kao što su. nego i recepture za lečenje brojnih drugih bolesti. na primer u Nemačkoj. ženske bolesti.

jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u svetu. ljudi koji pate od ovog poremećaja postaju smireni i utešeni. a gojaznost. regulisati nivo šećera u krvi i poboljšati varenje. Uzroci 28 Lekovito Bilje 10/11 Ljudi koji se kompulzivno . emocionalnim konfliktima i svakodnevnim problemima. a da ne pomislite na određeni proizvod ili ga kupite. nom previše slanu.Vraćate u kuhinju sve dok ono što je ostalo od ručka ne nestane. Dešava se da ljudi koji pate od ovog poremećaja u roku od pola sata unesu 3. psihologa i nutricioniste.PSIHIJATRIJA prejedanja ”na nervnoj ve veći broj ljudi suzbija nervozu. ili čim stignete kući gde vas niko ne vidi. Balansirane porcije i obroci u određeno vreme sprečiće prejedanje. emocije i ponašanje naučeno u detinjstvu. Prejedanje ne podrazumeva samo činjenicu da osoba mnogo jede. * Terapijska masaža pomaže u opuštanju nerava i oslobađanju od stresa. slatku ili masnu hranu. . nisko samopoštovanje . koji su česti prateći simptomi kompulzivnog prejedanja. . masa`a. nastala usled takvog poremećaja ishrane (stručni naziv je LEKOVITE TRAVE PR Osim stru njaka. nerešeni sukobi. mati njaka.Ne možete da prođete pored mesta gde obično kupujete neku hranu. pri čemu čovek jede brže nego što je normalno i obično to čini sam. a upravo jedete ili ste se tek najeli. napetost i nesigurnost konzumiranjem ogromne količine hrane.Razmišljate o tome što ćete jesti kasnije. a to su pre svih geni. već i nedostatak kontrole za vreme konzumiranja obroka.000 kalorija (dnevni prosek je 2. frustracija. i to uglav- S Kako prepoznati zavisnost o hrani? .najčešća su stanja koja se javljaju kao uzroci kompulzivnog prejedanja. U kratkom roku unosi se ogromna količina hrane. Posle toga mogu se osećati posramljeno jer bivaju Akupunktura. . * Nutritivna terapija podrazumeve savladavanje veština koje će pomoći da se osoba izbori sa zavisnošću od hrane i uspostavi ravnotežu unosa namirnica. potištenost. Dok uzimaju hranu. Većina stručnjaka smatra da je potreban spoj različitih unutrašnjih i spoljnih faktora da bi se razvio ovakav poremećaj ishrane. ajevi na bazi nane. oni tako blokiraju negativna osećanja i loše raspoloženje. prejedaju koriste hranu kao način suočavanja sa stresom. *Akupunktura može pomoći u smanjenju anksioznosti i nesanice. Naje kasnija je ukoliko se koristi u kombinaciji sa drugim metodama lečenja..Ono što ste kupili zagrizete istog trena.500). Usamljenost. dok rezultati nekih studija pokazuju da zavisnost o hrani može da bude posledica niskog nivoa serotonina (hormona sreće) u organizmu. dobri ice i kamilice mogu da pomognu u slu aju poja anog apetita izazvanog psihogenim faktorima kompulzivno prejedanje).. mada ima i onih koji tokom celog dana nešto grickaju.

dijabetes. Procediti. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. apneju za vreme spavanja.. Procediti. ali i brzo vrate. pa sve preliti sa 1. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. pritom su skloni ekstremnim dijetama koje ne daju željene efekte. lista i cveta bosiljka. lista nane. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. učestalost simptoma bulimičnog ponašanja mora se ponoviti bar dva puta nedeljno tokom tri meseca. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka.. Osobe obolele od ovog poremećaja u ishrani često su zbunjene svojim osećanjima te ne znaju jesu li gladni ili siti. Ako se ne leči. nakon čega ih muči depresija i osećaj griže savesti. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog rizoma odoljena. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. važno je promeniti pristup i odnos prema hrani. a katkad i noću. ^ajevi protiv depresije * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista nane. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. ručka i večere. kao i da odaberete fizičku aktivnost koja vam najviše leži. bolesti srca. a potom procediti i zasladiti medom. Napici za smirenje * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista ili korena pitome ili šumske jagode. lista ruzmarina i matičnjaka. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. iscrpljujuće dijete ili nezadovoljstvo ličnim izgledom. Birajte raznoliku hranu. Procediti. Napadaji prejedanja često nisu planirani. tako ćete shvatiti kako vaše telo ili viljušku. a potom procediti i zasladiti medom. što ih dovodi do osećaja beznađa i depresivnosti. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog peršunovog lista. ali i do težeg oblika depresije. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. ponekad hladna) i začine. ručka i večere. psihoterapeutom i nutricionistom. moždanog udara. Piti po 2 dl čaja pre doručka. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata.ROTIV Posledice Recepti Napici za ubla`avanje nervoze * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta hajdučke trave.. Gotovo svi ljudi koji imaju problem kompulzivnog prejedanja prekomerne su težine ili gojazni.2 l ključale vode. najčešće stojeći. upotrebljavaju laksative i diuretike. bubrežne bolesti. Jedite više voća i povrća i isprobavajte namirnice koje do sada niste konzumirali . ali nastavljaju i dalje da se ”teše” hranom. Bulimičari svoj ritual prejedanja obično obavljaju u samoći. a po 2 dl posle doručka i ručka. j bazi” svesni abnormalnosti svojih prehrambenih obrazaca. i preterano vežbaju. količine. Usporite prilikom unosa hrane: između svakog zalogaja spustite kašiku Kako se izboriti sa problemom? Bulimia nervosa Reč je o poremećaju koji obično započinje nepravilnom ishranom a osobe koje pate od ove bolesti imaju neodoljivu potrebu za hranom. Krug se ponovo zatvara pribegavanjem hrani kao načinu da se izbore sa svojim osećanjima. ručka. ključale vode. Lekovito Bilje 10/11 29 .). Ovako ćete daleko manje pojesti. svaki zalogaj neka bude što manji i stavite novi u usta tek kad ste prethodni dobro sažvakali i progutali. a pokreće ih uglavnom loše raspoloženje. lista matičnjaka. prejedanje ”na nervnoj bazi” može dovesti do ozbiljnih medicinskih stanja. ručka i večere. lista i cveta majčine dušice. pa sve preliti sa 6 dl troši hranu i moći ćete da se ”obuzdate” kada je to potrebno. rizoma sa korenom celera i lista imele sa kruške ili topole. a od velike pomoći mogu da budu i preparati od lekovitog bilja. Jede im se slatka i energetski bogata hrana. hipertenziju.tako ćete obraćati više pažnje na to što unosite. šišarki hmelja. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista koprive. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. Za početak. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. Većina dijeta zahvaljujući kojima se za kratko vreme kilogrami jednostavno ”tope”. što važi i za razne tablete koje suzbijaju apetit. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. propadanja kostiju. Procediti. nije rešenje za ovaj poremećaj ishrane. cveta kamilice i lista i cveta bosiljka. večere i spavanja. u čemu od velike pomoći može da bude vođenje dnevnika ishrane . različite temperature (ponekad topla. lista gorke deteline.. vreme kada ste to konzumirali. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. A onda izazivaju nasilno povraćanje. cveta kamilice i lista matičnjaka. dobro bi bilo da se posavetujete sa stručnjacima. artritisa. Merite težinu ujutro i uveče. Piti po 2 dl čaja pre doručka.šta ste sve pojeli i popili (sve namirnice. ručka i večere. Kako bi se mogla postaviti dijagnoza bulimije. stresne situacije. Naravno. zbog osećaja stida. a ta zbunjenost im otežava održavanje prehrambenih navika. dobričice i lista nane. uključujući visok holesterol.

ali moja najuža specijalnost jesu hormonalni poremećaji Jajnicima vra}ena funkcija Četrdesetjednogodišnja Snežana iz Novog Sada pozvala me je početkom oktobra 2010. Nekad je potreban samo mali pomak da bi se rodilo toliko željeno dete! Moj savet. pa sam htela da ih poklonim nekome kome su potrebni. da bi u oktobru 2008. ukoliko je kod drugog sve u redu. sve bolesti reproduktivnog sistema žene i bračna neplodnost. 25. (samo rozikasto krvarenje). zbog godina. što je velika retkost! Ostalo mi je 12 kesica vašeg čaja. TERATOSPERMIJA i ASTENOSPERMIJA nestaju! Jedino sam nemoćna ukoliko je reč o TOTALNOJ AZOSPERMIJI i u tom slučaju predlažem svoju terapiju koja će samo delimično popraviti spermogram. nije čekala prirodnu oplodnju. Sneža iz N. Pila sam vaše čajeve tri meseca i nisam sačekala da popijem celu dozu. Sada. Mojoj kćerki beogradski lekari rekli su da nema gotovo nikakve šanse da postane majka. onda zajedno primenjuju terapiju. godine i rekla da od tridesete ima hormonalni poremećaj i ciklus na tri i šest meseci. kao i paletu prirodnih vitamina i minerala. godine rodila kćerkicu Janu koja je upravo krenula u treći razred. Poslala sam joj svoju terapiju i upozorila je da treba vremena da bi se jajnici pokrenuli. osim poslom prosvetnog radnika. ciklus joj se sve više proređivao. Dobro razmislite koju ćete metodu izabrati i kome pokloniti svoje poverenje! Ne idite od jednog do drugog lekara ili fitoterapeuta. dolazi do potpune revitalizacije kompletnog organizma. stvaraju se zdravi i kvalitetni folikuli. imala je veliki odjek u široj javnosti. imajte strpljenja. Moja terapija je sveobuhvatna i traje šest meseci: pacijent pije čaj i eliksir. M Ranka Vladi} oja prva ispovest u medijima. kao što je.u malim stvarima leže velike tajne. kao majke i bake dve unučice. Samo mi se jednom javila posle mesec dana i rekla da se oseća bolje. travarka iz Me aša kod Bijeljine u Republici Srpskoj. Veliki pozdrav. Ni slutila nisam da ću se. Kako je vreme odmicalo. bez ijedne tablete. Ako oboje imaju problem. recimo. Bračna neplodnost je sve prisutniji problem (oko 20 odsto parova bori se sa sterilitetom). potpuno nestao. a OLIGOSPERMIJA. koji me je usmerio da se posvetim lekovitim svojstvima bilja i otkrijem spasonosnu formulu za ženske bolesti. jer je došlo do njihove atrofije. o teškom hormonalnom poremećaju starije kćerke. a ona je posle moje terapije. glasi: problemu neplodnosti priđite bez stresa i presije. već sam se podvrgla vantelesnoj oplodnji i sada sam u četvrtom mesecu trudnoće. te svakodnevno usrećiti po nekoliko ljudi i postati druga majka mnogim bebama. bez konsultacije sa mnom. karcinom pankreasa. godini. pred kojim je nemoćna i zvanična medicina. Ako mi bračni par prijavi neplodnost. Nedavno. Verujem da u lečenja neplodnosti važi pravilo .” Pomoću mojih preparata uspeli smo da vratimo funkciju jajnicima. 2003. ali do oplodnje može doći samo veštačkim putem. nikada ne lečim oba partnera. ima delotvornu recepturu ajnih mešavina koja pomaže u le enju steriliteta i bolesti reproduktivnih organa kod devojaka i žena. avgusta.ISPOVEST: Svetlana Kne`evi} Neplodnost se MO Ranka Vladi . ali i pomagati u rešavanju problema sa najtežim oblicima maligniteta. Počela je da pije ”primolutnor” i dobila je dva puta nešto nalik na ciklus 30 Lekovito Bilje 10/11 . a posebno zabrinjava činjenica da sve više muškaraca ima oslabljenu moć oplodnje. a pritom vodi računa o tome šta jede! Zahvaljujući ovoj kompleksnoj terapiji. vraća se vegetativni život svakoj ćeliji. pre sedam godina. Upustila sam se ukoštac sa svim oblicima maligniteta. Uspela sam iz prvog pokušaja u 42. ali pacijentkinja. ciklus se normalizuje. stigla mi je od nje poruka sledeće sadržine: ”Jednostavno želim da vam se javim. baviti i fitoterapijom. što hladnije glave. nego se odlučila za vantelesnu.

ciste na oba jajnika. U 24. rekla je da je to druga vest o bebi koju je dobila tog meseca. se podvrgnuti hirurškoj suprugu je dijagnostikointervenciji. vaša iskustva pomoći će drugim ljubiteljima životinja da odgoje zdrave i srećne ljubimce! Na kioscima svakog 20. koja je osetila poboljšanje već mesec dana nakon što je počela da uzima terapiju.” Tekst napisala Ranka Vladić Kontakt telefoni: +387/65/366-400 i 00387/55-330-006 www. ciklus izostao i konstatovana je trudnoća. ranije suva. Ciklusi su mi se Božana i pitala da li da javljali na šest nedelja. Svetlana Kne`evi} jer je jedna Mirjana takođe javila da je zahvaljujući njenoj terapiji ostala trudna. mojom terapijom ukoliko ispričala je Svetlana se dosledno primenjuje. kao i višak muških javila Svetlanina majka hormona. a njena koža. jedna gau. vana oligospermija. Knežević. Odgovorila je da prekinem i ubuduće slušam svog ginekologa. kako su joj pred. Na sve to.travarkaranka. postala je meka i svilenkasta. pa sam u avgustu prakse o Svetlani i Gora2009. u mesecu OSVOJITE 800 DINARA ZA OBJAVLJENI PRILOG Lekovito Bilje 10/11 31 . godini imala sam da Svetlana sama sam valunge kao da sam treba da odluči da li će ušla u klimaks.OŽE POBEDITI! Ciste su nestale ”Konsultovala sam se sa majkom i odlučila da poEvo još jedne od mnokušam sa Rankinom teragobrojnih priča iz moje pijom. Nisam ni završila terapiju! Moja majka nazvala je Ranku da pita da li da nastavim sa čajevima. ”Sve vreme išla sam na kontrole kod svog ginekologa. u mestu Strendelbah. Ciklusi su joj se normalizovali. mogu čega posle četiri godine se sasvim ukloniti braka nemamo dece”. da bi mi u januaru 2010. koji žive u nje sa mužem. Mnogo se obradovala. je imala prečnik tri centiNajpre mi se telefonom metra. godine došla kod nu Kneževiću. i to posle osam godina braka. Imala sam švajcarskom kantonu Ar. zbog a što se cista tiče. a njena kći ide na operacipo savetu lekara pila sam ju cista. Odgovorila rate.razne hormonske prepaložili lekari.com KUĆNI LJUBIMAC o sam 2i0ra d na Dragi čitaoci! Pišite nam.

savladala je multiplu sklerozu. epilepsijom.50 CH F • BiH 0.3 0 € • MK 15 DEN POŠALJITE: fotografije svoje bašte. koju je je ovaj uspeh motivisao da se posveti travarstvu. balkona ili kućnih biljaka (fotografišite se i vi sa svojim cvećem!) savet kako gajite i negujete biljke popunjen ugovor Naša adresa je: Temerinska 102. Lidija Vučković iz Niša odlučila je da pokuša da se izleči pomoću toterapije i uskoro se uverila čudesnu moć bilja. ili na e-mail: cveceudomu@color.I ZAR ADITE! CVETNA RA DIONICA Dekorativn i stubovi u bašti (str. počela sam njime da lečim obolele od neurodegenerativnih bolesti. • naših čitala ca NAJBOL JI SAVETI Cena: 20 din ara • EU 1. pa sam odlučila da uzmem stvari u svoje ruke i počela sam da se lečim sama.50 € • Vesna Miloš ević iz Niša CH 2. za ”Cveće u domu”.50 KM • CG 0. otkriva Lidija. Desna strana tela ostala mi je oduzeta. a e kasnost njenog preparata kasnije su potvrdili mnogi ljudi oboleli od neurodegenerativnih bolesti. lazarkinje i još nekoliko zlatiborskih trava i četiri puta dnevno. U MESECU! 32 Lekovito Bilje 10/11 DIN AR A ZA SVAK I OB JAVL JE NI PR ILO G 700 OSVOJ I TE . 31) + KREATIVNE IDEJE JE RUŽE NA KIOSCIMA SVAKOG 5. 4) 700 ZARADITE SVAKI DINARA ZA ILOG! PR OBJAVL JEN HRIZANTE ME LJUPKE JESE N POŠALJITE NA M FOTOGRAFI JE SVOJE BA BILJAKA. ”Pošto sam se uverila u e kasnost melema. godine i odmah sam se podvrgla vitaminskoj i pulsnoj terapiji. OPI ŠTE. mnogi su zahvaljujući mom preparatu uspeli da se reše tegoba uzrokovanih multiplom sklerozom. Po starom ruskom receptu.. međutim. sve dok nisam obuzdala bolest. ”Razbolela sam se u martu 2002. Zahvaljujući melemu od zlatiborskih trava. HIT SEZONE Bobovnik – radost poznog let a (str.rs. BALKONA ŠITE KAKO IH ILI KUĆNIH GAJITE I NEG UJETE . anđelike. stanje se nije popravilo.Zlatiborske trave ublažavaju neurodegenerativne bolesti Suočena sa teškom bolešću. Za ovih osam godina. koliko se bavim toterapijom. uzimala sam po kašiku te mešavine. demencijom. tokom pet meseci. napravila sam melem od vučjeg korena. 21000 Novi Sad. ponosno ističe Lidija Vučković.. Lidija Vučković Kontakt telefoni: 065/602-32-60 VO! NO SA MO 20 dinara! SA MO 20 dinara! 20 dinara SA MO 20 dinara! SA MO 20 d Broj 14 • Sep tembar 201 1. Ponovo sam prohodala i nastavila normalan život”.”. Parkinsonovom bolešću.

Lekovito bilje Neven Majoran Napravite svoju zbirku lekovitog bilja Zaceljuje rane i ublažava psorijazu i ekcem Bilje Lekovito Otklanja glavobolju. ublažava reumatske bolove i sprečava grčeve Bilje Lekovito Li{ajevica Bora`ina Pospešuje izbacivanje kamena iz bubrega i ublažava bronhitis Bilje Lekovito Snižava visoku temperaturu. čisti organizam od toksina i ublažava disajne tegobe Bilje Lekovito Bilje 10/11 33 Lekovito .

ova biljka pomaže u smanjenju očnog pritiska. promrzlina i upale vena. a koristi se i za masažu u slučaju gihta i reumatizma jer ublažava bolove u zglobovima. migrene. Odlično je sredstvo za podsticanje koagulacije. Neven (Borago officinalis) Izgled: Jednogodišnja zeljasta biljka s okruglom i sočnom stabljikom dostiže visinu do 50 cm. pospešuje mokrenje i izbacivanje peska i kamenca. peteljki trešnje i supenu kašiku lista matičnjaka pa sve preliti sa 1 l ključale vode. U slučaju nervne napetosti koristiti tinkturu: 200 g majorana preliti litrom 70-procentnog alkohola i ostaviti da odstoji 30 dana na sobnoj temperaturi. ožiljaka. a zatim procediti. Primena: Eterično ulje majorana otklanja glavobolju. Kada se prohladi i stisne. Kada se bere?: Za lek se beru cvetovi i cela biljka u vreme cvetanja. podstiče znojenje i iskašljavanje zbog čega se upotrebljava u slučaju kašlja. Pored toga. ali uzgaja se i u povrtnjacima i baštama. Cvetovi su plave boje. Bora`ina (Hieracium pilosella) Izgled: Ova trajna. prehlade. Li{ajevica 34 Lekovito Bilje 10/11 . Kada se bere?: U fitoterapiji se koristi cela biljka koja se bere tokom cvetanja. žutice i početnog stadijuma vodene bolesti. naneti mast na platnenu krpu i obložiti ranu ili čir. Gde raste?: U veoma toplim krajevima ova višegodišnja biljka uzgaja se u vrtovima.4 l ključale vode. Mast za rane: Pomešati i zagrejati šoljicu sveže isceđenog soka od lišća i cveta nevena i 2 šoljice nesoljene domaće masti koja je prethodno isprana 9 puta. pokriti gazom i učvrstiti zavojem ili flasterom. sladića. što kod nas nije moguće jer ne podnosi mraz. posekotina i opekotina.Napravite svoju zbirku lekovitog bilja (Majorana hortensis) Izgled: Majoran je grmolika biljka koja dostiže visinu do 40 cm. po želji zasladiti medom. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. a samoniklo raste po livadama i blizu naseljenih mesta. Piti tri puta dnevno uvek sveže pripremljen čaj. a deluje i kao diuretik. Procediti i piti 2-3 šolje čaja u toku dana. nadutosti. ekcema. majčine dušice. obrasli grubim dlakama. elipsastih. kao i cela stabljika. Opušta mišiće disajnih puteva. Piti 3 puta dnevno po 20 kapi tinkture razblažene sa malo čaja ili vode. a sakuplja se u vreme cvetanja. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Procediti i piti 3 puta dnevno uvek sveže pripremljen čaj. Primena: Upotrebljava se u lečenju bolesti srca i pospešuje izlučivanje otrovnih materija iz organizma. ekcema i dermatitisa. Ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta. a blagotvorno deluje i u slučaju psorijaze. poklopiti i ostaviti da odstoji 5 do 10 minuta. pa piti u toku dana. da bi se ubrzalo zaceljenje. a cvetne glavice mogu biti žute. strija. dok se na vrhu stabljike formira glavičasta cvast svetložute boje. Majoran (Calendula officinalis) Izgled: Ova jednogodišnja biljka razgranate stabljike dostiže visinu do 60 cm. malokrvnosti i bolova u želucu preporučuje se čaj koji se priprema na sledeći način: supenu kašiku majorana preliti sa 2 dl ključale vode. komorača. ostaviti da odstoji 10 minuta. Primena: Neven pomaže u zaceljivanju rana. kao i za čišćenje krvi. nesanice i trovanja hranom. a listovi su joj široki i elipsasti. sivo-baršunastih listova sa kratkim peteljkama. Od listova se priprema čaj koji pomaže u lečenju grčeva. obratno jajastih listova. Sirup od boražine koristi se za čišćenje organizma od toksina i u slučaju respiratornih infekcija. Gde raste?: Najbolje uspeva na suvom i posnom zemljištu. Sveži listovi lišajevice privijaju se na rane. Recept za čaj koji podstiče iskašljavanje: Pomešati po kašiku sitno iseckane lišajevice. tamnožute ili narandžaste boje. a cvetne glavice beru se pre nego što se rascvetaju. Recept: Protiv neuralgije. Kada se bere?: U vreme cvetanja skupljaju se listovi. Boražina se pokazala kao veoma blagotvorna u slučaju osipa na koži i artritisa. grčeva. Recept: U slučaju visoke temperature preliti kašičicu sitno iseckane boražine sa 2 dl ključale vode. a blagotvorno deluje i u slučaju bolesti jetre. Recept za čaj protiv čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu: Kašičicu usitnjenog nevena preliti sa 2 dl vrele vode. Cvetovi su beli ili bledoružičasti. Kada se bere?: Upotrebljava se cela biljka s korenom. poklopiti i ostaviti da odstoji 15 minuta. Na zemlji obrazuje rozetu od duguljastih. pa se koristi u lečenju bolesti bubrega. pa sve preliti sa 1. a razvijaju se u pršljenastim cvastima. a koristi se i u lečenju čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Gde raste?: Često se sadi u baštama kao ukrasna biljka. Ulje boražine spada u najlekovitija biljna ulja. a delotvorna je i u slučaju menstrualnog krvarenja i hemoroida. zeljasta biljka obložena dlačicama dostiže visinu do 25 cm. U slučaju otoka nogu pomešati po 2 supene kašike sitno iseckanog lista i cveta ili korena lišajevice. ova biljka suzbija bakterije i gljivice. bronhitisa i upale pluća. Gde raste?: Raste samoniklo u primorskim krajevima. Primena: Lišajevica je poznata kao izvrstan diuretik. suve kože. psorijaze. bokvice i lipe. Listovi nevena su duguljasti. a upotrebljava se u slučaju upalnih procesa. Takođe. Tonik od sušenih listova boražine ima umirujući i osvježavajući efekat i efikasno snižavaju povišenu temperaturu. malenih. nervoze.

kamilice ili hipermangana. biljna ulja. karfiol. Takođe. jabuke. Čaj piti u toku dana umesto vode. paprike. Upalu karakterišu Lekar op{te medicine Fitoterapeut Nutricionista Dr Vladimir Petrovi} savetuje Pre svega. koštunjavo voće. pa je neophodno uraditi detaljne preglede. šargarepu i luk. pravilna ishrana i preparati na bazi lekovitog bilja. ženama koje pate od ovog poremećaja savetuje se korišć enje vaginalnih globula ili pasta koje sadrže estrogen. kruške. Nakon uspostavljanja dijagnoze. treba konzumirati namirnice bogate vitaminom E koji usporava proces starenja. kao i semenke bundeve i suncokreta. treba identifikovati uzročnike upale. a potom sprovesti pojačane higijenske mere. svakodnevno treba jesti sveže voće i povrće. Neophodno je i konzumiranje biljnih čajeva u što većim količinama. korisno je piti sledeći čaj: pomešati jednake delove virka. dok je sekret pojačan uz primesu gnoja ili sukrvice. uveče pre spavanaja bolno mesto treba mazati kantarionovim uljem. Senilni kolpitis često se javlja uporedo sa karcinomom materice. Pored toga. te uspostavljaju normalnu mikrofloru vagine svrab i pečenje u vagini. zeleno lisnato povrće. Preporučuje se da se u ishranu uvedu i tofu sir. naročito šljive. Marko Jovanovi} savetuje Da bi se ublažile tegobe izazvane senilnim kolpitisom. grožđe. nevena i hajdučke trave. pasulj i nemasni jogurt. kupine. pa 3 supene kašike mešavine preliti sa 7 dl ključale vode i ostaviti da odstoji 30 minuta. pacijentkinji se propisuje adekvatna terapija. grejp. namirnice i higijenske mere koje otklanjaju neprijatan svrab i peckanje. pustiti da se prohladi i koristiti za ispiranje. zbog čega se menja reakcija vaginalnog sadržaja koji iz kiselog prelazi u neutralni ili čak bazni. Površinski sloj sluznice sastoji se iz ćelija siromašnih glikogenom. i to u obliku tableta ili praha. nakon toga procediti.LB SAVETI Ublažite senilni kolpitis Stručnjaci ”Lekovitog bilja” preporučuju preparate. neophodno je svakodnevno ispirati vaginu odvarom od žalfije (pomoću irigatora): preliti 5 supenih kašika žalfije sa 1. primenjuju se estrogeni (estradiol ili stilbestrol). S enilni kolpitis javlja se kod žena u menopauzi kao posledica slabe otpornosti sluznice vagine koja atrofira zbog izostanka estrogene stimulacije.5 l ključale vode i ostaviti da odstoji poklopljeno 30 minuta. Takođe. Da bi se poboljšala otpornost sluznice. Pored toga. brokoli. Branka Mirkovi} savetuje Pravilna ishrana od velike je važnosti u slučaju senilnog kolpitisa. pomorandže. Lekovito Bilje 10/11 35 . kao i bol prilikom polnih odnosa. Takođe. u vaginu se lokalno aplikuju antibiotici ili antimikotici u zavisnosti od uzročnika kolpitisa. maline. Pre svega. a sadrže ga pšenične klice. U slučaju senilnog kolpitisa preporučuje se ispiranje blagim rastvorom mlečne ili borne kiseline. sojine ljuspice.

* Mladalačke bradavice javljaju se kod dece. Terapija bradavica zavisi od njihove vrste. Na osnovu obimnih studija sprovedenih u sve- Vrste Humani papiloma virus (HPV) uzrokuje stvaranje kondiloma. Najčešće se prenosi seksualnim odnosom.DERMATOLOGIJA Maslačak i mlečika Osim metoda koje primenjuje zvanična medicina. obuće i drugih predmeta koje koristi zaražena osoba. Prenose se direktnim kontaktom. * Obične bradavice najčešće nastaju na šakama. šakama. a u tim slučajevima se i mnogo teže uklanjaju. neravne. bradavice se neretko javljaju kod obolelih od leukemije i AIDS-a. tvrde izrasline na površini kože. do svetlosmeđe. i jedan je od glavnih izazivača raka grlića materice. što izaziva ljuštenje. Polne bradavice . Ravne su. u boji kože ili sivkaste. U većini slučajeva javljaju se tri meseca nakon seksualnog kontakta sa obolelom osobom. Shodno tome. Ove izrasline su tvrde. U pitanju su mekane. * Bradavice na stopalima većinom se pojavljuju na onoj strani koja je izložena pritisku. još uvek nije otkriven razlog zbog čega dolazi do aktiviranja ovih virusa. Le~enje radavice su neravne. ekskohleacija ili premazivanje 40%-tnom salicilnom kiselinom. pa se savetuju redovna kontrola kod ginekologa. u terapiji neestetskih izraslina na koži ne bi trebalo izostaviti ni lekovito bilje na obrvama. Duboko su utisnute u kožu. odnosno zaleđivanje tečnim azotom koje je ponekad potrebno ponoviti. polnih bradavica. a javljaju se pojedinačno ili u grupi. odeće. koje nastaju usled infekcije određenom vrstom virusa. Bolne su i mogu otežati hodanje. Međutim. prstima. šiljate. duge nekoliko milimetara. na licu. preko peškira. * Končaste bradavice su tanke. ali i godina bolesnika. prstima i kolenima. Ukoliko se virus ne otkrije na vreme. izdužene papilomatozne tvorevine beličaste ili ružičaste boje. ali smatra se da do toga najverovatnije dolazi usled slabljenja imuniteta. oko noktiju ili ispod njih (u tom slučaju veoma su bolne). ponekad praćene svrabom. a simptomi HPV infekcije mogu izostati dosta dugo. 36 Lekovito Bilje 10/11 B u boji kože ili žućkastomrke i neravne. starosti. kao i elektrokoagulacija. U njihovom lečenju primenjuju se krioterapija. Maslačak UKLANJAJU BRADAVICE Uzrok nastanka Naučnici su do sada identifikovali preko 80 papiloma virusa koji izazivaju različite vrste bradavica. ponekad i godinama. bradi i u kosi. ali i sa vlažnih podova u sportskim salama ili na bazenima. može da uzrokuje rak grlića materice. sa crnim tačkama i oivičene prstenom. mestu gde se nalaze. a najčešće nastaju oko usnog i nosnog otvora.

Prema nekim istraživanji- ma. Recepti * Pomešati supenu kašiku soka čuvarkuće sa 1 dl vode i 200 g svinjske masti. * Isprati u 9 voda 100 g svinjske masti. Ponavljati postupak svaki dan. Lekovito Bilje 10/11 37 Ja~anje imuniteta Tokom lečenja bradavica preporučuje se upotreba suplemenata koji sadrže antioksidante (vitamine A. * Ulupati belance pa mazati bradavicu više puta u toku dana. ravensare . Mazati bradavicu svako jutro i veče. koja će postepeno dobijati tamniju boju i na kraju otpasti ne ostavljajući ožiljak. da bi uspeh lečenja bio veći. veoma je važno ojačati imunološki sistem. Pomešajte 20 kapi eteričnog ulja ravensare. od koristi može da bude i uzimanje cinka. a zatim je skloniti sa šporeta. Pomoću ove metode. pa ovom tečnošću dva puta dnevno mažite bradavice. treba maksimalno voditi računa o ličnoj higijeni. dok izraslina ne nestane.lekovite biljka poreklom sa Madagaskara i klinčića. 15 kapi čajevca i 5 kapi klinčića.Aromaterapija Eterična ulja pokazala su se kao vrlo efikasna u uklanjanju neestetskih kožnih izraslina. ali i izbegavanje dodirivanja bradavica drugih osoba. kao i pušenje i alkohol. Najčešće se koriste preparati od čajevca. * Iscediti sveže ubranu biljku rosopas i naneti sok na bradavicu. kao i trljanje i čupanje bradavica koje se lako mogu preneti i na druge delove tela. Činiti to 2-3 puta dnevno. Međutim. sve dok bradavica ne nestane. Bradavicu mazati nekoliko puta dnevno. za samo nekoliko minuta moguće je odstaniti čak 20 do 30 ovih izraslina. * Sok od listova i cvetova maslačka mazati svakodnevno na bradavicu. * Propolis namazati na bradavicu pa zalepiti flasterom da ne ulazi vazduh. Tako držati 2-3 dana bez skidanja. jednom dnevno uz obrok. Može se koristiti i samo sok čuvarkuće. procediti i ostaviti da se ohladi. * Iseckati i posoliti glavicu crnog luka. pa dodati 7 sitno iseckanih cvetova mlečike. * Natopiti gazu pivskom penom i previti njome bradavicu. bez krvi i ožiljaka. * Otkinuti list ili plod nedozrele smokve i nakapati mleko na bradavicu. Pustiti da se osuši i isprati mlakom vodom. . Ovo je najbolje rešenje i u estetskom smislu jer se bradavice otklanjaju u potpunosti samo jednom intervencijom koja traje nekoliko sekundi. pa ostaviti da odstoji preko noći da pusti sok. Grejati dok se mast ne otopi. radiotalasna metoda pokazala je najveću efikasnost .procenat izlečenja iznosi čak 97%. bezbolna je. Mlečika Pored toga. C i E). ali nikako zajedno sa mlekom ili mlečnim proizvodima. odliti u staklenu posudu i čuvati u frižideru. Tom tečnošću mazati bradavicu 2 puta dnevno. beta-karoten i ekstrakt zelenog čaja. Postupak ponavljati dok bradavica ne otpadne. Ponavljati postupak dok se ne uništi i koren bradavice. što podrazumeva često pranje ruku. Za jačanje imuniteta veoma je važna pravilna i uravnotežena ishrana koja obiluje svežim voćem i povrćem. Masu kuvati 3 sata na tihoj vatri. tu i kod nas. * Mazati bradavicu ujutro i uveče ricinusovim uljem dok ne nestane. najbolje u obliku kapsula. * Svako veče bradavicu umotati u zavoj prethodno umočen u jabukovo sirće. Postupak ponavljati dok bradavica ne otpadne. Neophodno je izbegavati namirnice životinjskog porekla koje sadrže mnogo masti.

Poznati pevač bio je jedan od učesnika rijalitija ”Farma” i proveo je puna tri meseca na imanju u Lisoviću. san mu je. ne može da se poredi ni sa jednim drugim. Ako vam se jede slanina. već onoliko koliko je potrebno da biste istinski uživali u omiljenom delikatesu. gde odlazim kada mi to obaveze dozvoljavaju. mada znam da je dobar za metabolizam. * Vodite li računa o ishrani? Supruga se trudi da nam trpeza bude raznovrsna. jabuke. * Da li ste ikada ranije priuštili sebi tako dug boravak u prirodi? Posedujem imanje u jednom selu pored Gornjeg Milanovca. kruške. a ako je ikako moguće. U takvoj situaciji čoveku ne preostaje ništa drugo nego da se usredsredi na sebe. Iako je spavao na slamarici. a šira familija i danas se tu okuplja. na sopstvene misli i plavo nebo koje je iznad njega. Kaže da mu je period koji je proveo na seoskom imanju pored Barajeva ostao u divnom sećanju. * Gajite li voće na imanju? Moj pokojni otac zasadio je razne voćke koje i danas rađaju. pa uživamo u dobrom zalogaju i prisećamo se starih vremena. zdravije je i ima mnogo bolji ukus. s tim što valja biti umeren. ali nemojte pojesti pola kilograma odjednom. uzmite je. zbog čega se naša druženja uvek pretvore u pravo veselje”. preko leta nađem nekoga ko će pokositi travu i obaviti neophodne poslove. ubeđen sam. nabavljam ga na selu. boranija ili spanać. Ivan voli da jede sve osim sataraša. čak i mušmule. * Da li insistirate na tome da vaš sin jede isključivo zdravu hranu ili mu ponekad ”progledate kroz prste”? Srećom. U Engleskoj sam probao veliki broj čajeva. ^aj od {ipka bez konkurencije Omiljeni čaj mi je od šipka jer je bogat vitaminom C. koji je mnogima omiljen. gde uživaju u čarima prirode. samo ubranog i osušenog na suncu. ali i to je dovoljno da se nadišem čistog vazduha i obnovim energiju. Grašak.INTERVJU: ACA ILI] NADNASLOV LJUTA PAPRIČICA za ”Kada se sa drugarima nađem na ručku u restoranu. koju mnoga deca izbegavaju. na čistom vazduhu. kako kaže. Međutim. u čijem hladu smo nekada slavili slave. Paradajz iz mog sela. bio čvrst i budio se odlično raspoložen. Raduje me što dok gleda TV program ili igra igrice radije gricka voće nego slatkiše. obično se radi o nekom produženom vikendu. kamilicom ili šipkom. Na tom imanju nekada su živeli moji deda i baba. Više od tri meseca boravio je u prirodi. Pošto nemam dovoljno slobodnog vremena. tamo sam provodio mnogo vremena i odatle nosim predivne uspomene. Osim toga. 38 Lekovito Bilje 10/11 . ali slobodno mogu da kažem da nijedan ne može da se poredi sa nanom. obavezno naručujemo ljutu papričicu koja podstiče lučenje serotonina hormona sreće. nikada nismo imali problema te vrste. Nažalost. pre svega.i treba mu to dati. Jednostavno je zaboravio šta znači stres. njemu su ukusni. u izgledu. bez mobilnog telefona i dnevne štampe. ali ne insistiramo na tome da sve bude u skladu sa načelima zdrave ishrane. * Po čemu se razlikuje voće koje se gaji za svoje potrebe od onog koje se prodaje na pijaci? Razlika je. a na meni je samo da to održavam. Sve što na ovom svetu služi za jelo organizam će tražiti . svaki slobodan trenutak koriste za odmor na imanju nadomak Gornjeg Milanovca. pevač Aca Ilić i njegova porodica ne znaju šta znači prehlada ili grip. neobrađenog. Ponosan sam na vinovu lozu ispred kuće. trešnje. Ne dopada mi se mnogo zeleni čaj. kaže popularni folk pevač ahvaljujući ishrani koja se bazira prevashodno na voću i povrću. što mu je pomoglo da ”do Z vrha” napuni baterije. Neprskano voće i povrće nije tako lepo kao ono koje se kupuje u tržnim centrima i na pijacama.

ali smo se ujutru budili skoro zdravi. dok leti preferiram belo vino. koje su kod nas praktično nepoznate i retko ćete ih videti na pijaci ili u supermarketu. a to se odnokada je reč o povrću najviše si i na članove moje porodivolim mladi luk koji. to je dobar lek protiv mamurluka. ali smatram da treba biti umeren u svemu.. Kada bismo se razboleli. supama vrsta biljaka. poznato mi je favorit mi je sitno iseckani da se žutica leči melemom peršun. Zatim sledi lagani doručak. Inače. ponevno. ali ne sumnjam u nekim začinom. Eva Čubrović Lekovito Bilje 10/11 39 . Konkretno. ukuse i gde god otputujem probam lokalne specijalitete. * Imate li neki savet kako sačuvati glas? Osam sati kontinuiranog spavanja od presudne je važnosti za dobar glas. Obožavam lubenice i dinje. Poželjno je izbegavati crno vino jer ne prija glasnim žicama. ni lekova. kao dodatak ishrani? do sada nije bilo potrebe da Zahvaljujući mojoj supruzi se za pomoć obraćam trakoja svako jelo oplemeni varima. kima. a čuo sam i da je blago* Da li povrće radije jedete tvorno za organizam jer sirovo ili kuvano? smanjuje napetost. Ipak. pričica podstiče lučenje pijemo mnogo limunade. (smeh) * Kako započinjete dan? Ranije sam imao običaj da ujutro prvo uzmem slatko i vodu. papripamtim kada sam poslednji ka. jer u suprotnom tradiciji naručujemo papri. Oslu{kujte {ta tra`i va{ organizam i to mu ponudite. baba nam je skidala temperaturu pomoću obloga od rakije i mekinja. u čiji sastav ulaze Apsolutno. za one koji ne znaju. mirođije. Kada sam bio na početku karijere neko mi je rekao da je za bolji glas dobro popiti živo jaje. zimi rado popijem čašu crnog vina posle dobrog ručka. Prednost dajem svežem povrću koje kombinujem u * Može li se reći da je praraznim salatama. tako da sad imamo lepu zalihu do proleća. koji je čuven po proizvodnji meda. Osluškujte šta traži vaš organizam i to mu ponudite. a obavevilna ishrana koja se bazizan sastojak je maslinovo ra na voću i povrću ključ ulje. vora. (smeh) * Kažu da je čašica domaće rakije ili crnog vina dobra za krvotok? Ranije sam redovno uzimao rakijicu pred ručak.vitamin C dobrim delom čicu kako bismo osigurali gubi lekovita svojstva. ali i je poznato. hormona sreće. * Kako glasi vaš savet za dug i zdrav život? Hedonista sam po prirodi. krastavac. čiji ukus volim da koji sadrži med i nekoliko osetim u salatama. jer je najbolji. Ne znam da li vam morandži i mandarina. Zahvaljujući baki od malih nogu pio sam surutku. koje su najzdravije voće. ali istraživanja suvo grožđe ili smokve. naravno. Ovog leta smo sa Tasosa. Za svaki slučaj. jedem svakodjedemo dosta limuna. U toku zimskih meseci je sezona. Reč je o izuzetno ukusnom povrću koje sam tada jeo sa sosom. lo. (smeh) * Verujete li u lekovitu moć biljaka? * Koristite li začinsko bilje Verujem. Za sada sam ili čorbama. Svakodnevno pojedem bar jednu krušku jer je to dobro za varenje. nezamisliv to da imaju rešenje za mnomi je ručak bez bosiljka. Tokom boravka u Nemačkoj prvi put sam probao špargle. Veliki sam hedonista. a sada je to med. koji su pokazala da ljuta papospešuju probavu. ali poslednjih godina to ne činim. doneli nekoliko tegli. kao i crni hamburg. pa tek onda kafa. dozu dobrog raspoloženja za taj dan. ali put imao grip. Osećaj nije bio prijatan. koje nam je stavljala na tabane. Ujutru obavezno popijem i čašu ceđenog soka od pomorandže. se uverio u lekovitost brojnih čajeva. Pokušajte da izbegnete stres i živite opušteno. serotonina. kada ce. ni u piću.a bolje raspoloženje * Koje voće obavezno imate na trpezi? U kući uvek imamo jabuka. Malo je poznato da limunaKada sa prijateljima odem du treba praviti sa toplom u restoran na ručak. Ne preterujte ni u hrani. koliko se to može u današnje vreme. sir i maslinovo ulje.. tim pre što ne paradajz. ali smatram da treba biti umeren u svemu. već po vodom. koja je izuzetno zdrava. * Da li ste tokom putovanja po svetu probali neke * Poznajete li neke recepte specijalitete koji su vam se narodne medicine u čiju toliko dopali da ste požeefikastnost ste se i sami leli da ih jedete i kod kuće? uverili? Volim da otkrivam nove U vreme kada sam bio dete. Omiljena mi je grčka vašeg dobrog zdravlja? salata. koji je . U kući uvek imamo bagremov med. dok čašica rakije ili belog vina neće škoditi. uoči snimanja prve ploče popio sam četiri-pet komada. Ipak. Nije dobro preterivati ni u hrani ni u pi}u u blizini nije bilo ni lekara. Srećom. Taj napitak obavezno kupim kada ga nađem u prodavnici. limuna i grejpa. Takođe.prirodni antioksidant.da istaknemo .ge zdravstvene probleme.

U kojim slu~ajevima se primenjuje? Hidroterapija se koristi u slučaju povrede mekih tkiva. čime se poboljšavaju cirkulacija krvi i apsorpcija hranljivih materija. Pored toga. a blagotvoran efekat postiže se i u slučaju artritisa. pa se preporučuju u slučaju nesanice. Pimenjuje se i tokom pripreme pacijenta za hirurški zahvat jer jača kardiovaskularni sistem. reumatskih tegoba. hemijski i termički. Postupak se ponavlja četiri do pet puta. na ovaj način se pospešuje detoksikacija organizma. koštanog i mišićnog sistema Šta sve leči HI periodu strogo ograničeno kretanje. ali i drugih ortopedskih zahvata. jača muskulaturu. Hemijsko delovanje hidrote- rapije sastoji se u resorpciji mineralnih materija koje iz vode prodiru u tkivo. smanjuje telesnu težinu. a poznato je da pre svega blagotvorno deluje u slučaju bolesti nervnog. Takođe. 40 Lekovito Bilje 10/11 . Mehanički uticaj zasniva se na hidrostatičkom pritisku i potisku koji podstiču limfnu i vensku cirkulaciju i omogućavaju lakše kretanje u vodi. dok termički efekat podrazumeva korišćenje vode niže ili više temperature od telesne. hidroterapija predstavlja gotovo jedini način vežbanja i održavanja pokretljivosti tela. koja opušta mišiće. olakšava bol i ubrzava izlečenje. nakon čega se telo 60 sekundi poliva hladnom vodom.Voda se već hiljadama godina koristi u terapeutske svrhe. poboljšava prokrvljenost. * Kontrastne kupke U pitanju je naizmenično korišćenje tople i hladne vode. Kupke deluju umirujuće. LEKOVITA MO] VODE Vrste hidroterapije P ozitivno dejstvo vode na ljudski organizam poznato je još od davnina. što su sve preduslovi za uspešnu operaciju. za ubrzavanje oporavka nakon preloma kostiju. Tretman započinje tuširanjem toplom vodom u trajanju od tri minuta. poboljšava funkciju pluća. nervoze i depresije. te za lečenje anksioznosti. kada je u postoperacijskom Najčešći oblici primene vode u terapijske svrhe * Topla kupka Ovaj oblik hidroterapije svima je dostupan: telo je do vrata uronjeno u kadu sa toplom vodom u koju se dodaju mirišljave soli. eterična ulja ili odvarci od lekovitog bilja. Naučna istraživanja pokazala su da kratkotrajno tuširanje hladnom vodom pospešuje proizvodnju hormona noradrenalina. koristi se i u procesu rehabilitacije: nakon operacija kuka i kolena. grčenja mišića. Hidroterapija je pomoćno sredstvo u lečenju raznih tegoba. a njenu lekovitost potvrdila su i brojna naučna istraživanja. pa se preporučuje osobama koje pate od depresije. a na telo deluje mehanički. depresije i anksioznosti.

stimulativni i tonizirajući efekat. Pored toga. ulceroznog kolitisa. Prvi sloj tretmana. a tretman traje od 30 do 40 minuta. Terapija se preporučuje ortopedskim bolesnicima. Međutim. pre odlaska u saunu moraju se posavetovati sa lekarom. srčanih tegoba ili proširenih vena. U tom slučaju. Razni prirodni preparati i povećan unos vitamina i minerala mogu da pomognu u poboljšanju opšteg stanja organizma. Na primer. kao ni osobe koje pate od upale bubrega. hormona koji je ”zadužen” za dobro raspoloženje. hroničnog reumatizma i bolesti mišićnog i koštanog sistema. * Oblozi i zavoji Svaki oblog se u osnovi Razlikuju se po veličini sastoji od dva sloja platna. osobama sa hroničnim reumatoidnim artritisom. Na ovaj način podstiče se cirkulacija. jer se na taj način aktivira oslobađanje endorfina. infekcije parazitima. Takođe. * Podvodna masaža Mlaz vode usmerava se na tretirano područje pod određenim uglom i po potrebi se približava ili udaljava. Naučno je potvrđeno da sauna podstiče razmenu materija u organizmu. Lekovita sauna Sauna se koristi u slučaju respiratornih tegoba. uglavnom kao posledica nezdravog načina života. kao i hroničnih bolesti zglobova. pada imuniteta. astme. Kolon hidroterapija U pitanju je potpuno bezbedna i bezbolna metoda kojom se otklanja otpadni materijal iz debelog creva bez upotrebe medikamenata. Mokri zavoji drže se no mesto. U telu svakog čoveka u manjoj ili većoj meri vremenom se nagomilavaju razne otrovne materije. odnosno hvataju. relaksirajući. hronične dijareje. ukoliko se telo pre toga ne očisti od otrova. a ima analgetički. ekcema. kao i po dužini toplog i hladnog. ”lenjih” creva. Naizmenični prelazak iz vrućeg u hladno pozitivno deluje i na psihu. za razliku od laksativa. gljivičnih infekcija. a preko toga se 10-15 minuta i služe za sni. ture od 3 do 10 ˚C. ne stvara zavisnost. podstiče se oslobađanje i izlučivanje odbrambenih materija u krv. uspostavlja pokretljivost zglobova.IDROTERAPIJA? * Hladan tuš Na ovaj način jača se muskulatura i ublažavaju upalni procesi. jačaju mišići i poboljšava psihičko stanje. mišića i disajnih puteva. alergije. osobe koje imaju bilo kakvih zdravstvenih problema. koje štite od delovanja različitih virusa i bakterija. Osim toga. hemoroida. kao kao i nervnim bolesnicima. i u slučaju neuroloških i psihičkih oboljenja. rektoskopiju ili neke hirurške zahvate koji se izvode u području abdomena. nadutosti. Filtrirana topla voda koja se ubacuje u kolon omekšava feces i olakšava njegovo izbacivanje. Kolon hidroterapija. a koriste se za se potapa u vodu temperazagrevanje ili hlađenje. pre svega nepravilne ishrane. a zahvaljujći pojačanom znojenju ubrzano se izbacuju štetne materije iz organizma. zatim se mada imaju i tonizirajući dobro ocedi. glavobolje. boravak u ovoj prostoriji. žavanje temperature. migrene. gojaznosti. usled povišene temperature. * Terapijski bazen Terapija se sastoji u kombinovanju fizikalnih svojstava vode s terapijskim vežbama. hranljive materije neće biti u potpunosti iskorišćene pa efekti terapije bivaju znatno umanjeni.stavlja suvo laneno platno. pribegava se kolon hidroterapiji koja ubrzava detoksikaciju i pospešuje apsorpciju vitamina i minerala. * Inhalacija Ovaj oblik hidroterapije veoma često se koristi u kućnim uslovima a primenjuje se u slučaju respiratornih tegoba jer otvara disajne puteve i podstiče izbacivanje sekreta. saunu ne bi trebalo da koriste trudnice. Tuširanje hladnom vodom otklanja umor i sprečava upalu mišića nakon napornog vežbanja. a dolazi i do poboljšanja imunološkog sistema. podstiče cirkulaciju i jača kardiovaskularni sistem. prekomerne telesne težine. međutim. odnosno naizmenični prelazak iz vrućeg u hladno. površine tela koju obusuvog i vlažnog. Postupak traje od 10 do 20 minuta. Kronove bolesti. Lekovito Bilje 10/11 41 . Ova metoda preporučuje se u slučaju opstipacije. privije na bolefekat. koristi se i kao priprema za kolonoskopiju. iritabilnog kolona.

ove tegobe mogu se ublažiti i primenom fitoterapije G otovo da nema osobe kojoj se nije desilo da nakon dužeg sedenja ne može da ustane jer joj je utrnula noga.pre svega kalcijuma. jaja. srčani i moždani udar. a među uzročnike spadaju i sindrom nemirnih nogu i proširene vene. a zatim procediti sadržaj i sipati ga u flašicu. Svakodnevno blago utrljavati u listove nogu. ova pojava ponekad ukazuje i na neka teža oboljenja. migrena. Teglu ostaviti na suncu 7 nedelja. međutim. stopala i prstiju koje može da se javi i usled povrede vrata ili leđnog dela kičme. ujedi životinja i insekata. Međutim. pogotovo B12 takođe mogu uzrokovati trnjenje udova. te nedostatak vitamina. Osim lekovima i vežbama. kada im je telo sasvim opušteno. u narodu poznati i kao ”mravinjanje”. Dugo se smatralo da vitamin B12 sadrži samo hrana životinjskog porekla (džigerica. Nedostatak minerala i vitamina Nedovoljna količina minerala . Nakon intenzivnijeg pokretanja ekstremiteta. riba) i pivski kvasac. multipla skleroza. Nekim osobama to se dešava ”iz čista mira”. kalijuma ili natrijuma. novija istraživanja pokazala su da su ovim vitaminom bogate i neke vrste povrća (cvekla. degenerativne promene na kičmi i diskusima izazivaju i trnjenje šake. a mogu je uzrokovati i izlaganje radijaciji. krv počinje brže da struji i trnci polako prolaze. Trnjenje udova ponekad ukazuje i na ozbiljna stanja i bolesti kao što su dijabetes. a zatim ih samleti i staviti u manju teglu pa smesu preliti sa 2 dl alkohola ili još bolje . Ova pojava česta je kod pušača jer konzumiranje cigareta usporava krvnu cirkulaciju. Priprema melema od ovog ploda vrlo je jednostavno: u jesen ubrati 10 većih plodova divljeg kestena. Plod divljeg kestena najbolje je sredstvo protiv trnjenja nogu ukoliko je ono uzrokovano proširenim venama. U većini slučajeva ovi simptomi. Melem od kestena Uzroci Osim bolova. kao i euforična stanja ili upotreba lekova i droge. ili da nije u stanju da pomera ruku koju je prilikom ležanja držala pod glavom.TRNJENJE U UDOVIMA Kupke i napici sprečavaju TRNJENJE UDOVA Osećaj ”mravinjanja” u rukama i nogama najčešće je posledica loše krvne cirkulacije i problema sa nervima.komovom rakijom. ukazuju na lošu cirkulaciju ili probleme sa nervima. što se može otkriti jedino detaljnim lekarskim pregledom. morske alge) i pojedine žitarice (naročito nji- 42 Lekovito Bilje 10/11 . čak i tokom sna.

Osoba ima utisak da joj ”mravi šetaju po telu” i nikako ne može da se opusti i zaspi. Potom stanite na prste i polako se spuštajte na pete. Kalijumom su najbogatiji žitarice. ali i susam. Kalcijumom obiluju orasi. potrebno je više vremena posvetiti fizičkoj aktivnosti. Vrtite i šakama u oba smera po 15 puta da biste razgibali zglobove. ostaviti poklopljeno 20 minuta.. Popiti šolju pre spavanja. a ukoliko je ”mravinjanje” posledica nedovoljnog kretanja. cvekli. da bi se podstakla cirkulacija. Takođe.. rotkvicama. ali ukoliko je učestalo. U tom slučaju savetuje se konzumiranje biljnog čaja koji će opustiti telo i umiriti nerve: 30 g odoljena 40 g plodova hmelja 15 g metvice . Potom ustanite. lešnik.nane 15 g matičnjaka Supenu kašiku mešavine preliti sa 2 dl ključale vode. Napuniti kadu vodom zagrejanom na 38 *C i dodati biljnu tečnost. Dijagnoza se postavlja i na osnovu drugih simptoma.. sok od paradajza i pečurke.Recepti Mešavina trava za kupanje U slučaju učestalog trnjenja ekstremiteta preporučuje se biljna kupka koja će umiriti nerve i ublažiti problem sa ”mravinjanjem”: 40 g lavande 40 g valerijane 20 g matičnjaka Mešavinu preliti sa 2 litra ključale vode. U zavisnosti od uzročnika. Kupati se oko 15 minuta. Dijagnoza i le~enje Nije svako trnjenje udova razlog za uzbunu. u oba smera. Vežbu ponovite 10 puta i svake nedelje povećavajte broj ponavljanja. napravite raskorak u širini ramena i 15 puta vrtite ruku iz ramena. hove klice). šargarepi. soja. mahunarke i mlečni proizvodi. a zatim na drugu stranu.. pa procediti. a u proceduru se ponekad uključuju magnetna rezonanca ili kompjuterska tomografija (CT). dobri izvori ovog vitamina jesu kiseli kupus i povrće iz turšije. Potom stanite na levu nogu i po 15 puta vrtite stopalo prvo na jednu. pa ponovite vežbu i sa drugom nogom. Lekovito Bilje 10/11 43 . krompir. Čaj za čvrst san Ukoliko se trnjenje ruku i nogu javlja tokom noći. sprovodi se odgovarajuće lečenje. nakon buđenja. listovima maslačka. neophodno je što pre otkriti uzrok ove pojave da bi se isključilo postojanje ozbiljnih bolesti. Ve`be za bolju cirkulaciju Stručnjaci savetuju da ujutro. prvo jednu pa drugu. ne treba odmah ustajati iz kreveta već je dobro protezati se. može izazvati probleme sa snom. poklopiti i posle 2 sata procediti. dok natrijuma ima u celeru.

komadići drveta. te pomaže brži oporavak od bolesti i povreda. bez termičke obrade. za ”Noli 45”. jer pospešuje regeneraciju kože i ubrzava isceljenje. čisti krvne sudove i smanjuje nivo holesterola. pa se bolno mesto oblaže gazom. ”Napitak se dobija hladnim ceđenjem 46 lekovitih biljaka među kojima je najzastupljenija kopriva. ”U slučaju opekotina ili nekog drugog oštećenja kože. koje treba previjati samo jednom dnevno”. da bi ojačao imunološki sistem i podstakao samoisceljenje”. direktno na ranu stavlja se tečnost protiv bolova. godine. za koje je dobila brojne nagrade. Čim se opekotina malo sanira. Često se dešava da se u ranama nalaze strana tela. Ona ističe da je kopriva jedna od najkorisnijih biljaka i da jača ceo organizam čineći ga otpornim na razne bolesti. na kojima je osvajala prestižne nagrade za pronalazaštvo: * Zlatna medalja na Međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu 2002. U zavisnosti od stepena oštećenja. niti bilo kakve druge hemijske supstance. zajedno sa specijalnom kremom. Njeni proizvodi ne sadrže veštačke boje.soka od koprive i još 45 biljaka. Sok deluje preventivno tako što jača imunitet. smola. * Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle 2005. ”Noli Zar” je biljna krema koja se nanosi na opekotine. prestaje krvarenje i započinje dubinsko čišćenje povrede. Najviše uspeha postiže svojim preparatima za lečenje opekotina i drugih kožnih oboljenja ”Noli 45” i ”Noli Zar”. Takođe. pacijentu se savetuje da pije sok ‘Noli 45’ u kombinaciji sa medom. emulgatora i veštačkih boja. Trave sa na{eg podneblja Suzana tvrdi da je glavni preduslov za dobro zdravlje konzumiranje namirnica sa podneblja u kojem se živi. pa blagotvorno deluje na ceo organizam”. kao i u slučaju preloma i dubokih povreda. godine * Srebrna plaketa na Međunarodnom sajmu tehnike i pronalazaštva ”Nikola Tesla”. kaže Suzana. reguliše metabolizam i probavu. godine. ali ni drugi zagađivači. površinske rane i posekotine. nema hemijskih supstanci. Nagrade za kvalitet Suzana Radivojević više od 10 godina izlaže na sajmovima u zemlji i regionu. a osim toga poboljšava varenje. U ‘Noliju 45’ Prirodne kreme i melemi ”Noli 45” se pokazao kao veoma efikasno sredstvo za lečenje opekotina. a to važi i za lekovite trave. nanosi se krema. a ceo proces odvija se bez termičke obrade. sanira povrede kože. stabilizatore. objašnjava Suzana. ”Kada se na takvu ranu privije gaza sa ovom kremom. ’Noli Zar’ deluje blagotvorno i u slučaju problema sa venama. Upravo je ova trava glavni sastojak čuvenog Suzaninog preparata ”Noli 45” . gde u prečniku od 50 km ne postoje industrijska postrojenja. zbog čega je sok zadržao sve neophodne vitamine i minerale. a pritom pozitivno deluje na ceo organizam OPEKOTINE S uzana Radivojević iz Bele Crkve već četvrt veka spravlja preparate na bazi lekovitog bilja koristeći jedinstvenu tehnologiju hladnog ceđenja. objašnjava travarka. metala ili stakla. reguliše krvni pritisak. čisti organizam od toksičnih materija. * Specijalna diploma za kvalitet na Izložbi proizvoda od lekovitog bilja. Soko Banja 2003. Suzana sakuplja lekovito bilje u ekološki čistim predelima južnog Banata. koji 24 sata posle nanošenja preparata izbijaju na površinu rane. emulgatore. Novi Sad 2003. čiji je glavni sastojak borova 44 Lekovito Bilje 10/11 . ali u njenom asortimanu ima biljnih mešavina i za terapiju mnogih drugih bolesti.RE^ TRAVARA: SUZANA RADIVOJEVI] Super tandem zaceljuje Sok na bazi koprive i još 45 lekovitih trava.

Super cena! Potražite u bolje snadbevenim prodavnicama zdrave hrane. antivirusno.Mali. virusa. potpuno prirodnog preparata. bakar.Divlji origano . parazita GURMANLUCI BEZ GRANICA! NAJBOLJI DOMAĆI RECEPTI! Probajte pikantne. u mesecu! Lekovito Bilje 10/11 45 . antigljivično. juna časopis ”Dobra hrana” u novom ruhu! . topikalno i inhalatorno. što objašnjava njegovu moć (26 puta je jači od fenola). bor. A i B3. otklanja posledice ujeda insekata i blagotvorno deluje u slučaju zubobolje. sočne. salmonelom. kandide. kao i vitaminima C. dok klasični antibiotici zaustavljaju njihov metabolizam. reumatizma. potpu Pored toga. Ulje divljeg Origana Uz pomoć prirode podignite otpornost vašeg organizma na najviši nivo ! Antioxidant 5x jači od borovnice Antialergen Najjači prirodni antiseptik i antibiotik dokazan kod ešerihije. Naučna istraživanja potvrdila su postojanje širokog spektra an dejstva ulja divljeg origana . gvožđe. cink. protiv čega se mikroorganizmi bore mutacijama. Divlji origano je prava riznica minerala. ogleda se u tome što blokira ”disanje” bakterija. Ovaj prirodni preparat koristi se i u slučaju digestivnih tegoba. kalijum. magnezijum. kao što su kalcijum. Ovaj preparat pokazao se kao veoma efikasan u slučaju infekcije ešerihijom koli. apotekama ili direktno od uvoznika dina 25o ra Sam Telefon za poručivanje: 021 66 10 170 Uvozi: TERRA CO doo Zmaj Jovina 26 TC LUPUS/II 21000 Novi Sad Potražite na kioscima svakog 1. kašlja i bronhitisa. praktični format! . neodoljive specijalitete! Od 1. kandidom i stafilokokom. antiseptičko i antiparazitsko. Ključni sastojci origano ulja jesu karvakrol i timol koji deluju sinergijski. kao što su otežano varenje i dijareja.nepobedivi borac protiv infekcija Ulje divljeg origana ubraja se u najmoćnije prirodne lekove: izvanredan je antibiotik koji efikasno suzbija bakterije. Koristi se oralno. pa čak i one koje su rezistentne na klasične medikamente. Prednost ovog biljnog. ulje divljeg origana u potpunosti eliminiše alergije i probleme sa sinusima te efikasno otklanja upale i bolove.antibakterijsko.

zuba. Neki ga piju da bi sprečili mučninu izazvanu putovanjem – po tome je ovaj čaj dobio ime. Iako neki ljudi cede čaj kroz cediljku ili gazu i bacaju pirinač pre serviranja. noktiju i kostiju. blagi su. Prilikom prženja koristiti drvenu kašiku i neprestano mešati dok zrna ne počnu da pucketaju. Eksperimentišite s različitim količinama dok ne postignete željenu snagu čaja. Protiv glavobolje. Recept: Oprati pšenicu u vodi i prosušiti je na papirnoj salveti. a sve imaju slične hranljive vrednosti – veoma su bogate vitaminima B kompleksa. proliva. Veoma je važno odabrati čiste. dobar je za jačanje korena kose. Recept: Oprati pirinač u hladnoj vodi. Staro je pravilo: mera od 1 šoljice žitarica na litar vode. Vekovima su travari preporučivali preparate od pšenice i pšenične čajeve protiv artritisa. pa se mogu držati u frižideru i do nedelju dana ako su dobro zatvoreni. dok prepržene daju gorak ukus sličan kafi. gripa. konzumira se na celom kontinentu i pije se po toplom vremenu da bi regulisao temperaturu tela. Zahvaljujući sadržaju minerala u pirinču. ocediti ga i prosušiti na papirnoj salveti. Ostaviti da odstoji 5 minuta. mučnine i želudačnih problema. Zagrejati tiganj (po mogućnosti od livenog gvožđa zbog ujednačene temperature) i pržiti pirinač. reumatske groznice. Skinuti sa šporeta i pokriti. Ovi čajevi su dobri i kada su hladni. ali žitarice možete ispržiti u većoj količini i čuvati ih u hermetički zatvorenoj posudi. visokokvalitetnog sojinog sosa. snižava krvni pritisak. dodati u čaj prstohvat mlevenog čilija. Kuvati na laganoj vatri 25 minuta. pa čak i nekih vrsta raka. Po želji dodati med. Drugo važno pravilo jeste prženje. Iako se žitarice mogu pržiti u tavi s debelim dnom. Poznat kao ”putnički čaj”. neškodljivi i jeftini Č aj je najefikasniji ukoliko se pripremi od sveže prženih zrna. u Japanu se zrna pojedu. koja je posledica začepljenosti nosa zbog prehlade. To je dobro za lečenje proliva. a posle toga gube aromu. 46 Lekovito Bilje 10/11 . ekološki uzgojene žitarice. Dobro je sredstvo za čišćenje creva. a koristi se i protiv glavobolje kao i u slučaju menstrualnih tegoba. Pšenični sok sadrži antibiotske supstance koje se uspešno bore protiv virusa. nepre- stano ga mešajući dok ne dobije zlatnožutu boju. Ovaj čaj ublažava nervnu napetost. Dugovečnost Azijata često se pripisuje ishrani bogatoj pirinčem. Pržene žitarice mogu da se čuvaju oko mesec dana. Prženo zrnevlje pšenice dobro je za čišćenje celog tela. Skinuti s vatre i ostaviti da odstoji 3 minuta. Bljutav je čaj od slabo prženih žitarica. Piju se umesto obične vode tokom dana da bi se podstakao priliv energije. Možete povećavati ili smanjivati količinu žitarica ili vode za jači ili slabiji čaj. Tradicionalni putnički čaj začiniti pre serviranja prstohvatom soli i sa nekoliko kapi tamarija. Čaj od pirinča bogat je hranljivim sastojcima uključujući kompleks B vitamina i vlakna koja deluju kao neutralizator kiseline tako da je dobar protiv gorušice – u tom slučaju nemojte koristiti čili! P{eni~ni ~aj Pšenica je najrasprostranjenija žitarica na svetu. najbolje rezultate postići ćete koristeći tavu od livenog gvožđa koja ravnomerno raspoređuje toplotu. Postoji nekoliko vrsta pšenice. ^aj od pirin~a U prošlosti se smatralo da ovaj omiljeni azijski napitak podmlađuje dušu i telo.STARINSKI RECEPTI Čajevi od ŽITARICA Ovi napici veoma su delotvorni u lečenju prehlade. pa se preporučuje osobama koje pate od kardiovaskularnih oboljenja. zatvora kao i nervne napetosti. zaustavlja proliv. Kuvati ga pokrivenog na laganoj vatri dvadesetak minuta. Staviti pirinač u lonac i dodati ključalu vodu. Staviti ih u čajnik i preliti vrelom vodom. Njihova prednost ogleda se u tome što se lako pripremaju.

Stvoreni kristali treba da se zadrže dovoljno dugo u mokraćnim organima da bi agregacijom dostigli veličinu koja može izazvati opstrukciju mokraćnih puteva. Pomaže u slučaju kalkuloze. Vidapharm d. hiperkalcurija. uzrast i pol). ishrana. zaustavlja se njihov dalji rast i agregacija. * Spoljašnji faktori rizika geografski i klimatski uticaji. Direktnim vezivanjem citrata za površinu već prisutnih kristala kalcijum-oksalata i kalcijum-fosfata u urinu. Na ovaj način oko 70% urinarnog kalcijuma može biti isključeno iz procesa kristalizacije. pa se može reći da je urolitijaza multifaktorijalna bolest. je karotenoid normalno prisutan u paradajzu i drugom povræu. Epigalokatehin galat je jedan od najvažnijih sastojaka zelenog èaja. . tel. Inhibitorno delovanje citrata sastoji se u njegovom vezivanju za slobodne jone kalcijuma i smanjenju stepena zasićenosti urina. ”Nutri Mag kapsule” sadrže prirodne supstance. spreèava formiranje i rast kristala kalcijum oksalata i kalcijum fosfata koji èine najèešæu formu kamena u bubrezima i mokraænim kanalima ZA OÈUVANJE I OPORAVAK KVALITETNE FUNKCIJE PROSTATE PROXANA™ sadrži: Proxana poboljšava zdravlje prostate i jaèa antioksidativnu odbranu tkiva prostate i celog organizma.net. visok sadržaj inhibitora kristalizacije i očuvan balans elektrolita. Nebojšina 53. a nedostatak inhibitora kristalizacije omogućava rast i agregaciju (slepljivanje) kristala.rs Lekovito Bilje 10/11 47 . Idealna kombinacija Uzro~nici Ne postoji samo jedan uzročnik pojave kamena.o. a pritom su antialergijske i pogodne za vegetarijance. urolitijaza se većinom javlja u srednjim godinama./fax: 011 2430 553 vidaph@drenik. www.primarna (enzimski poremećaji.LB INFO Nutri mag kapsule SPRE^AVAJU STVARANJE KAMENCA U BE[ICI Stvaranje kamena u urinarnom traktu (urolitijaza).. odnosno povećana koncentracija kalcijuma u mokraći) i sekundarni ( hronična urinarna infekcija. 11000 Beograd telefon: 063 880 72 70. Deficit inhibitora kristalizacije olakšava ove procese. česta je pojava koja prema statistikama više pogađa muškarce. Postoje brojni faktori rizika za nastanak ove bolesti.vidapharm. Proces kristalizacije Kamenci od mokraćne kiseline i cistina formiraju se kada je mokraća prezasićena ovim materijama. koji se dele u dve grupe: * Unutrašnji faktori rizika . Elagièna kiselina je polifenol koji se nalazi prirodno u voæu. On pomaže u održavanju zdrave funkcije prostate i smanjuje oksidativna ošteæenja æelija i tkiva prostate. Inhibitorno delovanje citrata Magnezijum sa citratom povećava inhibitorni potencijal urina i sprečava proces stvaranja i agregacije (slepljiva- kapsule . zanimanje. Jedna bočica ”Nutri Maga” sadrži 90 kapsula. Njihovim korišćenjem obezbeđuje se istovremeni unos magnezijuma i citrata. Ima veoma jako antioksidativno dejstvo i štiti organizam od slobodnih radikala.o. neka hronična gastrointestinalna oboljenja i hirurški zahvati na crevima. nja) kalcijum-oksalatnih i kalcijum-fosfatnih kristala. Svi oblici kalkuloze mogu se svrstati u dve velike grupe . unošenje tečnosti. . izolovana ili kombinovana sa zastojem mokraće). pre svega u naru. Smanjuje rizik od moguæeg nastanka karcinoma prostate. giht. Iako može nastati i kod dece i starih osoba.nasledne biohemijske i anatomske osobenosti organizma (rasne i familijarne karakteristike. dok se struvitno kamenje (magnezijum-amonijum-fosfat) formira u mokraći koja duže vreme ostaje alkalna. ali i uratne i cistinske kalkuloze zbog alkalizacije urina. On pomaže u jaèanju odbrane organizma od oksidativnih ošteæenja od strane slobodnih radikala i smanjuje propadanje æelija zbog oksidativnog štetnog uticaja.

naročito uveče ili nakon fizičke aktivnosti. Ako je mesto ”borbe” na primer koža. njen imunološki sistem postaje preosetljiv na manje-više bezopasne materije iz okoline (prašina. godine razbolela supruga. otkriva dečakova baka MOG UNUKA ALERGIJE lergije. mislili su da je reč o prehladi. počela je da joj se suši leva noga i posle nekog vremena na njoj nije osećala ni ubod igle. Ono što medicinski lekovi nisu uspeli za dve godine. a zatim i cistu na jajniku koja je pukla zajedno sa jajnikom. Tada je mališanu prepisana nova medicinska terapija koja je. otkriva dečakova baka Ana Jovanović. ”Problemi sa kašljanjem. polen. a često ima napade suvog kašlja.).. a mališan ih stalno trlja ili češe. terapija nije davala razultata te smo posumnjali na alergiju i odveli dete na testiranje. Spasila se i potpuno oporavila zahvaljujući preparatima svog supruga. što je izazvalo sepsu. dete diše na usta.imunoglobin E. Usled uklještenja nerva. najčešći zdravstveni problem modernog sveta. ali je zbog prevelike doze antibiotika dobila veliku anemiju pred leukemijom. pojedini sastojci hrane. koje registruje kao pretnju. Međutim. a u oku alergijski konjunktivitis. Deca su. 48 Lekovito Bilje 10/11 SPASAO SUPRUGU . samo delimično ublažila simptome. oči su crvene i suze. nažalost. Prehlada se obično povlači posle desetak dana. Oni izazivaju određene alergijske bolesti koje nastaju na mestima gde se ”odigrava bitka” antitela i alergena. U slučaju da osoba pati od alergije.ISPOVEST ^ITATELJKE: ANA JOVANOVI] Lekovi iz prirode OSLOBODILI SU ”Naš Darko bio je alergičan na mnoge supstance. Posle operacije bilo joj je malo bolje. nastaje astma. najpodložnija alergijama. Budući da je nos začepljen. među kojima je najpoznatiji histamin. A Borba antitela i alergena Kada se alergen veže za posebnu vrstu antitela odgovornog za alergijsku reakciju. posledica su poremećaja u imunološkom sistemu koji ima zadatak da štiti telo od bolesti.... pokreće se složen proces oslobađanja različitih supstanci. Ako simptomi ne jenjavaju. preparati travara Jugoslava Momčilovića postigli su za dva meseca”. Darkove tegobe Simptomi Kod deteta je ponekad teško prepoznati simptome alergije jer veoma podsećaju na prehladu: nos je stalno zapušen i izlučuje vodenastu tečnost. čija je funkcija da ”hvata” alergen. lekar. pojaviće se koprivnjača. U tome. a onda pristupiti lečenju. osim terapije koju propisuje Porodica četvorogodišnjeg Darka Vuka nije odmah posumnjala da mališan pati od alergije. Vodili smo ga kod lekara koji je te simptome pripisivao prehladi pa je dete lečio antibioticima. najbolje je uraditi alergo-test i odrediti na šta je osoba alergična. Ispostavilo se da je alergičan na mnoge supstance”. Iako su pčelarstvo i fitoterapija porodična tradicija. Dolazi do imunološke reakcije i organizam stvara antitela . na sluznici se javljaju otok ili zapušen nos. Jugoslav Momčilović ozbiljnije se posvetio tom poslu kada mu se 1995. takozvanih medijatora alergijske reakcije. ali to nije slučaj sa alergijom. kako tvrde stručnjaci. mogu da pomognu i prirodni preparati od bilja i meda. Ukoliko je reč o malim i srednjim disajnim putevima. curenjem nosa i šlajmom počeli su oko Darkove druge godine.

nalaz je bio uredan . uzima matični mleč. a naročito sam ponosan na onu sa Novosadskog sajma: 2008. ali i optimalne doze čajeva i pčelinjih proizvoda. ljudi su uspeli da pobede tu smrtonosnu bolest. nije mogao da diše. priča Ana Jovanović. Srećom. a 2011. kaže na kraju razgovora travar Jugoslav Momčilović iz Prokuplja. Snažno keratolitičko dejstvo preparata poboljšava i salicilna kiselina koja se dodaje u određenom procentu. Tretman ”Staroplaninskim melemom” apsolutno je bezbolan i efikasan. Darka smo često odvodili na inhalaciju. Darko je počeo da uzima matični mleč. ali terapijom čajnim mešavinama i matičnim mlečom. da ne dozvoli tumoru da nadvlada”. ističe travar Jugoslav. U svojoj dugogodišnjoj praksi imao sam dosta slučajeva karcinoma. STAROPLANINSKI MELEM Blagotvorno bilje Osnovu za izradu ”Staroplaninskog melema” sačinjavaju eterična ulja i macerati tri vrste biljaka .”Uprkos medikamentima. Ne napada zdravo tkivo i pokožicu. dok cveta ambrozija. godine proglašen sam za najboljeg pčelara. ne sluteći da će tu pronaći lek za svog miljenika. Nosilac melema je prirodna celuloza rastvorena u acetonu. naš mališan se preporodio”. O tome svedoče i brojne nagrade. Eterična ulja destilišu se vodenom parom dok se macerat čuvarkuće dobija metodom hladnog presovanja ručno napravljenom aparaturom. nismo saznali za preparate travara i pčelara Jugoslava Momčilovića iz Prokuplja”. Svi su srećni jer se dete konačno oslobodilo alergije. PREDNOSTI U ODNOSU NA DRUGE PREPARATE: Terapija je bezbolna. virusnih kondiloma i žuljeva na stopalima. jer se gušio. Darko je počeo još više da kašlje. Posebna terapija za svakog bolesnika Jugoslav naglašava da insistira na tome da mu se donesu nalazi lekara. ”Samo pravilna kombinacija bilja i meda daje pravi efekat u lečenju. ”Tokom terapije prvim čajem. koliko je trajala terapija.bršljana. ponosno ističe baka i dodaje da je od tada prošlo dve godine. te da Darko samo tokom avgusta. Priroda ima lek za svaku bolest Kod pčelara i travara Jugoslava naša sagovornica otišla je sasvim drugim povodom. moj preparat za jačanje imuniteta koji se koristi u slučaju alergije osvojio je zlatnu medalju”.  JugoslavMomčilović  027/331 712. pa smo ga čak odveli na snimanje. a svoje preparate spravljam uspešno spajajući znanje o lekovima iz prirode i naučna dostignuća iz ove oblasti. Suši se brzo u roku od 7 do 8 minuta. Zatražio je da mu dostavim dijagnozu lekara i rezultate analiza i na osnovu toga propisao je terapiju koja se sastojala od tri čajne mešavine i matičnog mleča”. Za njegovo spravljanje koriste se probrane sorte lekovitog bilja sa Stare planine ubrane na preko 1. Lekovito Bilje 10/11 49 . Pomislili smo da mu se zbog čaja sekret spustio u pluća. Kasnije nam je Jugoslav objasnio da je takva reakcija uobičajena tokom terapije i da će od drugog čaja još više da kašlje jer se sekret odvaja i izlazi napolje. Poenta je u tome da se organizam sam regeneriše i ojača. Fitoterapijom se bavim godinama. ”Videla sam kod gospodina Momčilovića mnoge preparate. čuvar- kuće i divlje nane. bradavica. Nije potrebno stavljati hanzaplast koji dodatno opterećuje bolno mesto. 064/25 66 976 otklanja kurje oči i bradavice na stopalima Ovaj preparat apsolutno je prirodan i stoprocentno efikasan losion za negu i lečenje kurjih očiju. sasvim slučajno. Za ukupno dva meseca.200 m nadmorske visine. ”Biljno-medne mešavine pomažu u lečenju mnogih oboljenja. pa sam ga pitala da li ima nešto protiv alergije koja mesecima muči mog unuka. da bi na osnovu dijagnoze precizno odredio najbolju kombinaciju bilja. koja fiksira lekovito dejstvo biljaka na obolelo mesto. pa i onih najtežih. kaže gospođa Jovanović. Cilj je da se ojača imunitet i podstakne regeneracija ćelija.pluća su bila potpuno čista. Nakon što smo potrošili treću mešavinu. Tako smo se zlopatili sve dok.

u malo vode. zbog čega su i dobile ime morski hrast (sea oak). što znači da ovi jedinstveni vodeni organizmi spadaju među najstarija bića na planeti. stakla ili nerđajućeg čelika. a onda staviti alge. plavo-zelene i žuto-zelene. čiste limfu. B12 i C. bubrege i reproduktivne organe. vlaknima. Brokoli razdvojiti na cvetove. Kuvaju se poklopljene. lakše će se variti). natrijuma. blago iz M staci algi pronađeni su u fosilnim naslagama čija je starost procenjena na tri milijarde godina. smeđe. tofu sirom. te vitaminima A. šargarepu po sredini. pospešuju metabolizam vode. Međutim. poput šargarepe. Poklopiti i kuvati 15 minuta na laganoj vatri. pozitivno deluju na rad tiroidne žlezde. kalcijumom. Maslinovo ulje zagrejati u tiganju pa minutdva dinstati gljive. ISHRANA O Zahvaljujući izuzetnom nutritivnom sastavu. B1 i B2. creva. ali i vitamina A. na hladnom i suvom mestu gde mogu da stoje godinama. tek toliko da ih tečnost prekrije. Arame su bogate ugljenim hidratima. Kao i njihovi kopneni srodnici. pojačati vatru i ostaviti da 50 Lekovito Bilje 10/11 Ukoliko nabavite sveže alge. a pojedine vrste. Pre upotrebe. pa tako postoje crvene. Da bi se poboljšao njihov slatkasti ukus dodaje se soja sos i nekoliko kapi pirinčanog sirćeta. a oblikom podsećaju na list hrasta. tržištu uglavnom se mogu naći sušene alge koje treba držati u zatamnjenoj staklenoj posudi. čiste od toksičnih materija i jačaju krv Bogatstvo hranljivih materija Alge sadrže skoro dvadeset puta više minerala od kopnenih biljaka. te uklanjaju radijaciju iz organizma. gvožđem i jodom. Dodati brokoli i nastaviti sa kuvanjem dok povće ne omekša. kao i spektra sunčeve svetlosti koji transformišu. a kupus na drugi kraj. dodati tamari i pustiti još malo da se dinsta. mirin i tamno susamovo ulje. pa dobro promešati. ove morske biljke obavljaju fotosintezu. da se ukusi ne bi izmešali. sojom i semenkama.Alge. magnezijuma. dok arame sadrže šest stotina puta više joda od mesa morskih riba. ali imaju jednostavniju građu i neuporedivo su bogatije mineralima. poput arame i vakame. Arame se odlično slažu sa korenastim povrćem. zelene. koja se kasnije može iskoristiti za zalivanje cveća. U zavisnosti od dubine na kojoj rastu. treba ih postepeno uvoditi u ishranu jer je organizmu potrebno vremena da se prilagodi i počne da stvara enzime koji vare ove vodene biljke. ove vodene biljke poboljšavaju metabolizam. na našem Ove smeđe alge rastu u većim dubinama i imaju blag ukus. Ovo morsko bilje pomaže razgradnju masti i sluzi nakupljene usled preteranog unosa mesa. Ipak. Prekriti poklopcem i peći u rerni na temperaturi od 200 *C dok ne omekša (oko 35 minuta). Osim toga. Lekovito dejstvo od kancerogenih oboljenja. ubrzavaju lečenje Kako se pripremaju? Recepti Dinstane arame alge Sastojci: 50 g arame algi 1 glavica brokolija 1 kašičica hladno ceđenog maslinovog ulja 125 g svežih šampinjona 1 kašičica tamarija 1 kašičica sirćeta od smeđeg pirinča 1 kašičica mirina 1 kašičica tamnog susamovog ulja Oprati arame alge i držati ih 15 minuta u dosta vode. Pripremaju se na sledeći način: isprati biljke pod mlazom hladne vode. alge poprimaju određenu boju. mlečnih proizvoda i šećera. . Naliti vodom i posoliti. vodeći računa o tome da budu prekrivene tečnošću. U tradicionalnoj medicini arame se koriste za ublažaArame ostatak tečnosti ispari. vitaminima i drugim hranljivim materijama. Alge imaju i rashlađujući efekat. dvadesetak minuta na umerenoj vatri. razbijaju i transformišu gnoj i sekrete. Vakame imaju četiri puta više gvožđa nego goveđe meso. Arame alge Alge jačaju probavni sistem. B1. dva do tri puta. snižavaju krvni pritisak. nijacinom. bogatije su kalcijumom od mleka. poređati luk na jedan kraj posude. dovoljno ih je samo dobro isprati i spremne su za upotrebu. Skinuti poklopac. Dodati sirće. vanje menstrualnih tegoba i snižavanje krvnog pritiska. sušene alge neophodno je potopiti u vodu (što se duže natapaju. Musaka od kombu algi i povr}a Sastojci: 2 trake kombu alge dužine 8 cm 1 glavica crnog luka 2 šargarepe isečene na štapiće 1/2 glavice kupusa sečenog na tračice 1/2 šolje vode na vrh noža morske soli U posudu za pečenje staviti alge kombu. Alge je najbolje kuvati u posudi od keramike. te fluora koji jača zube i kosti. ovo morsko bilje odličan je izvor fosfora.

MORSKIH DUBINA ke trake pa kuvati oko pola sata. Njihove grube crne niti postaju vrlo nežne ako se pravilno kuvaju. Hidžiki zadržavaju jak. ostaviti da odstoje 3-4 minuta pa kuvati dok tečnost ne provri. Staviti u posudu. a tvrdu žilu sitno naseckati da se može ravnomerno kuvati. Lekovito Bilje 10/11 51 . Služiti se sa korenastim povrćem. Dodati sos. skinuti poklopac i ostaviti da se krčkaju dok ne ispari višak vode. Vakame Hid`iki Tanke smeđe igličaste alge beru se u proleće. koji je vrlo cenjen među ljubiteljima japanske kuhinje. a onda smanjiti temperaturu. olovo. u kombinaciji sa susamom postaju pikantan začin mahunarkama i žitaricama. a beru se krajem leta u hladnim morima oko ostrva Hokaido.). kao i kalcijumom koji ojačava skelet. Japanci ih stavljaju u čaj. uništavaju bakterije i poboljšavaju funkciju creva. snižavaju nivo holesterola i krvni pritisak. arsenik. gorkast ukus. naročito leti. Mekane spoljne delove usitniti na komade veličine zalogaja. nijacinom koji jača zidove krvnih sudova i sprečava nastanak ateroskleroze. Priprema: Treba ih brzo oprati pod hladnom vodom da bi se uklonila nečistoća sa površine. Najvažnije terapeutsko svojstvo kombu algi jeste zaštita od degenerativnih bolesti. Mogu se pržiti u dubokom ulju a ako se zapeku i izmrve u prah. Narezati na vrlo sitne kvadrate ili dugačKombu Najnovija istraživanja pokazala su da kiselina iz vakame algi vezuje toksine i teške metale (stroncijum. alge treba raširiti i isprati. Kombu alge pripremaju se na sledeći način: prebrisati ih suvom ili vlažnom krpom ili oprati pod mlazom hladne vode. a kada isplivaju na površinu. Vakame sadrže i supstancu koja utiče na viskoznost krvi (sprečava stvaranje tromba) čak dva puta jače nego zvanični lek heparina. Takođe. Mogu se poslužiti kao prilog uz mahunarke. Kada je reč o lekovitim svojstvima. Japanci ih često. poklopiti i ostaviti da se lagano kuva još pola sata.. te poboljšavaju probavu. Vakame alge neizostavan su sastojak miso supe i odličan su prilog povrću. Hidžiki alge mogu se pržiti i peći u dubokom ulju. koji poboljšavaju funkcije mozga i nervnog sistema. pojačavaju seksualnu moć. Bele tačkice koje se pojavljuju na površini osušenih kombu algi sadrže minerale i složene šećere koji im daju izvanredan ukus. dodaju u salate. Ove morske biljke bogate su vitaminima B1 i B2. suše na suncu i pakuju. korenasto povrće ili žitarice jer olakšavaju probavu. a potom iseći po sredini uz debelu žilu. Kombu Pripremaju se na sledeći način: dve supene kašike hidžiki algi oprati pod mlazom hladne vode i ocediti. sakupljaju se drvenim grabuljama. a zatim namočiti i ostaviti da stoje 3-5 minuta Vakame (vodu od namakanja možete koristiti za kuvanje). Dodati glavnom jelu i na laganoj vatri kuvati još desetak minuta. kisela jela i grickalice. na tradicionalan način: seku se pomoću oštrih sečiva pričvršćenih na krajeve bambusovih štapova. Kada omekšaju. Hidžiki vode. a potom potopiti od 3 do 5 minuta. nakon čega se obrađuju tradicionalnom metodom. ove alge jačaju krv i zidove kapilara. sipati šolju Imaju široke sočne listove poput celerovih. Kada se kuvaju sa tamari sosom..

”Dešavalo mi se da ne zaspim do jutra. kamen u bubregu i žuči. gljivične infekcije i bolesti jetre. povišena masnoća u krvi. Isključuje svaku mogućnost zaraze ili povrede. pa je osećaj težine u stomaku nakon obroka potpuno nestao. hiperaktivnost kod dece. U centru ”Remedio Natura Vera” sa velikim uspehom rešavaju se sledeći zdravstveni problemi: poremećaj funkcije štitne žlezde. a već nakon tri dana uspela sam da zaspim ranije i nisam se budila u toku noći. malokrvnost. ZBOGOM nesa Nestali su napetost i glavobolja Četrdesetogodišnja Ljubica Vasić iz Novog Sada mesecima je patila od nesanice. pogodna je za decu. Njen suprug je na sve načine pokušavao da joj pomogne. psorijaza. kaže Ljubica. virusna i bakterij- Vratila se u `ivot Pedesetdvogodišnja Jovana Stojković iz Obrenovca godinama je patila od depresije i redovno je odlazila kod psihijatra i uzimala propisanu terapije. Iako sam u početku bila prilično skeptična. tinkture i macerate) koji brzo poboljšavaju opšte stanje organizma. a otkrili su i nepravilnosti u radu štitne žlezde i želuca. Postala sam veoma napeta i uznemirena. maka i lovora. nesanice i problemi sa varenjem bili su i dalje prisutni. afte. Irena Anđelković me je posavetovala da promenim način ishrane i preporučila mi je preparate protiv mojih zdravstvenih tegoba. glavobolja. Počela sam da pijem tablete ne bih li ublažila bolove. a kada je . ali i osobe kojima je ugrađen pejsmejker ili imaju fobiju od igle. koriste i najsavremniju kompjutersku dijagnostiku . odlučila sam da odem tamo. povišen i snižen krvni pritsak. Međutim. Na osnovu dobijenih rezultata. poremećaj cirkulacije. Još uvek pijem ulje oraha i maka iako više ne osećam nikakve tegobe jer su mi u centru ’Remedio Natura Vera’ objasnili da je produženje terapije neophodno zbog regeneracije tkiva. bezvoljnost. malokrvnost. disajne tegobe. rekla mi je da je čula od koleginice koja je bila u centru ’Remedio Natura Vera’ da su joj tamo pomogli da reši sličan problem. prekomerno znojenje. U centru ’Remedio Natura Vera’ podvrgla sam se AMP analizi na osnovu koje je ustanovljeno da je moje probleme uzrokovala loša cirkulacija. trudnice i starije ljude. jednostavno nisam znala šta da radim. Preporučila bih svima da posete ovaj centar”. a redovno sam se budila umorna i nervozna. šećerna bolest. poremećaj u radu bubrega. gojaznost. sa glavoboljama koje su trajale po ceo dan. poremećaj moždane cirkulacije. a nije se više javljala ni glavobolja. a može se po potrebi ponavljati i više puta u toku jednog dana. 52 Lekovito Bilje 10/11 S lekari Centra preporučuju adekvatan režim ishrane i odgovarajuće preparate (hladnoceđena ulja. Počela sam da pijem ulje oraha. Ubrzo su nestale napetost i nervoza. Ova metoda stoprocentno je bezbedna. bolovi u kostima i mišićima. menstrualne tegobe. upala krajnika.AMP analizator krvne slike pomoću kojeg se za samo šest minuta proverava kompletno stanje organizma i to bez vađenja krvi. ali su one delovale samo trenutno. digestivne tegobe. Dr ISPOVEST ^ITATELJKI: Ljubica Vasi} i Jovana tručnjaci u centru ”Remedio Natura Vera”.U efikasnost preparata centra ”Remedio Natura Vera” uverile su se i naše čitateljke Ljubica i Jovana koje su zahvaljujući dobro postavljenoj dijagnozi i lekovitim uljima uspele da reše ozbiljne zdravstvene probleme ska oboljenja. Ishrana koja je podrazumevala samo povremeno konzumiranje namirnica životinjskog porekla veoma mi je prijala. kao i tinkturu rastavića. pa šta bude. ubrzo su se sve moje sumnje raspršile. ekcemi. pored prirodnih preparata. Kada sam se požalila drugarici. celulit. reumatski artritis. Međutim. srčana oboljenja. ali i zato da se problemi ne bi vratili.

.

DREVNA FITOTERAPIJA

Ruski samovar - IZVOR
Tradicionalni ruski dom ne može se zamisliti bez specijalnog metalnog čajnika u kojem se pripremaju okrepljujući napici ili lekoviti biljni čajevi za ublažavanje zdravstvenih tegoba

U

Rusiji su se fitoterapijom bavili vidari i magovi, koji su sakupljali biljke iz neposrednog okruženja, a način njihove obrade i pripreme usmeno se prenosio sa kolena na koleno. Prva zbirka pisanih recepata i saveta o lekovitom bilju datira još iz 16. veka i u njoj se može pročitati izreka ”Postoji 77 bolesti i u prirodi se nalazi lek za svaku od njih.” Lekovito bilje koristilo se u različitim oblicima, a obično su se pripremali

odvari, sokovi, eterična ulja, tinkture i melemi. Centralno mesto u svakom domu zauzimao je samovar, specijalni čajnik koji je služio za pripremu blagotvornih napitaka. U Rusiji se najčešće spravljaju vitaminski čajevi koji jačaju organizam, ili lekoviti biljni napici.

su potvrđena, a njen sok se, pre svega, preporučuje dijabetičarima, ali i za poboljšanje varenja, podsticanje rada želuca i creva, te u slučaju gastritisa i čira. Plod aronije povoljno utiče na respiratorni i kardiovaskularni sistem i

jača zidove krvnih sidova. Redovno konzumiranje aronije jača imunitet i sprečava infekcije.

Dunja le~i dijareju

Aronija - spas za dijabeti~are

Lekovita svojstva rjabine (aronije), biljke koja je opevana u ruskim pesmama, i naučno

Od davnina se mirisni žuti plodovi upotrebljavaju u lečenju stomačnih tegoba, a pre svega za zaustavljazaustavlja nje dijareje. Sem toga, semenke dunje odlično su sredstvo protiv kašlja i hroničnih respi respiratornih tegoba. Od

54 Lekovito Bilje 10/11

R VITALNOSTI
svežih plodova priprema se ekstrakt koji obiluje gvožđem, pa se koristi u slučaju malokrvnosti. Kuvana dunja upotrebljava se u lečenju bolesti jetre. konzumirati sveže pripremljen čaj.

Bombe zdravlja Vitaminski ~ajevi

Breza - izvrstan diuretik

Miro|ija protiv hipertenzije

Ova začinska biljka upotrebljava se širom Rusije, a osim što daje specifičan ukus jelima, poznata su i njena lekovita svojstva. Infuzija od mirođije koristi se u početnom stadijumu hipertenzije, jer snižava krvni pritisak, proširuje krvne sudove, poboljšava rad srca i podstiče mokrenje. Napitak od ploda ove biljke poboljšava apetit, ali je i dobar sedativ pa se koristi u slučaju nesanice, a njegovo konzumiranje savetuje se dojiljama jer podstiče lučenje mleka. Takođe, seme ove začinske biljke sprečava nadimanje. Recept: Čaj za snižavanje krvnog pritiska * Supenu kašiku sitno iseckane mirođije preliti sa 2 dl prokuvane vode i ostaviti da odstoji jedan sat. Procediti i piti u gutljajima tokom dana.

U ruskoj fitoterapiji koriste se pupoljci, mladi listovi i sok breze, a preparati od ove biljke pokazali su se vrlo efikasnim u slučaju gastritisa, čira na želucu i reumatizma. List breze poznat je i kao odličan diuretik, a uz to reguliše metabolizam i olakšava menstrualne tegobe. U narodnoj medicini veoma je popularan sok od ove biljke koji takođe podstiče izbacivanje viška vode iz organizma, a preporučuje se i u slučaju gihta, otoka i oboljenja bronhija i pluća. Recept: Čaj za izbacivanje viška vode iz organizma * Preliti supenu kašiku pupoljaka breze sa 2 dl ključale vode. Ostaviti poklopljeno da odstoji jedan sat, a potom procediti. Piti 4 puta dnevno, 30 minuta pre jela, uvek sveže pripremljen čaj.

Ovi napici pripremaju se od šumskih biljaka i plodova, poljskih trava i voća. Rusi su smatrali da je najbolji onaj čaj od biljaka koje osoba sama ubere, pa se mnogo pažnje poklanjalo sakupljanju, sušenju i čuvanju bilja. * Pomešati 30 g sušenih plodova rjabine, 5 g sušenih malina i 2 g suvih listova crne ribizle. Staviti u porcelanski čajnik, preliti sa 2 dl vruće vode i ostaviti da odstoji 7-10 minuta.

Lekoviti napici

U ruskoj tradicionalnoj medicini lekoviti čajevi pripremaju se od jedne ili više trava, po strogo utvrđenoj recepturi i uz striktno poštovanje procedure. Ukoliko u receptu nije naznačen način pripreme, čaj se spravlja na sledeći način: propisana doza usitnjene mešavine sipa se u zagrejanu emajliranu posudu, preliva ključalom vodom i kuva na tihoj vatri (infuzija se kuva 15 minuta, a odvar 30 minuta). Zatim se skida sa vatre i ostavlja da odstoji određeno vreme (odvar 10-15 minuta, infuzija 45-50 minuta). Nakon toga, cedi se kroz gazu ili cediljku, pa se u gotov čaj dodaje još vode. Izbor biljaka zavisi od zdravstvene tegobe koju treba lečiti.

Bor olak{ava reumatske bolove

Detelina ubla`ava ka{alj

Ova biljka se u drevnoj ruskoj fitoterapiji koristila u slučaju prehlade, hroničnog kašlja, bronhitisa i bronhijalne astme. Takođe, napici od deteline ublažavaju bolove u zglobovima. Recept: Čaj protiv prehlade * Preliti kašiku sitno iseckane deteline sa 2 dl vruće vode i ostaviti da odstoji jedan sat. Procediti i piti 3-4 puta dnevno. Uvek

U Rusiji se od davnina za lečenju disajnih tegoba koriste pupoljci bora od kojih se priprema čaj ili se od njih pravi rastvor za inhalaciju. Pored toga, koriste se i za smirivanje napetosti i ublažavanje kožnih oboljenja i reumatskih bolova. Recept: Blagotvorna kupka * Sipati u veću šerpu 500 g pupoljaka bora, pa ih preliti sa 5 l vode i kuvati 30 minuta. Procediti i odvar sipati u vodu za kupanje.

Samovar je metalna posuda namenjena zagrevanju vode za čaj, koja se najviše upotrebljava u Rusiji, Iranu i Turskoj. Rusi su ga toliko cenili da im je broj samovara u kući bio pokazatelj imovnog stanja domaćina. Tradicionalni samovar sastoji se od velike metalne posude sa slavinom blizu dna i cevi koja vertikalno prolazi kroz sredinu i napunjena je čvrstim gorivom za zagrevanje vode u posudi. Mali otvor na vrhu obezbeđuje prolazak dima i protok vazduha. Kada se vatra ugasi, čajnik se postavlja na vrh da bi ostao zagrejan toplim vazduhom. Koristi se za pripremu ”zavarke”, jakog koncentrata čaja, koji se razređuje ključalom vodom iz glavne posude samovara. U zavisnosti od ukusa, u čaj se dodaju šećer, limun, med, slatko, ali i mleko i krem (slivki).
Lekovito Bilje 10/11 55

Kako se koristi samovar?

ISHRANA

Jelovnik za DIJABETIČARE
Šećerna bolest nije izlečiva, ali se može držati pod kontrolom uz odgovarajuće lekove i prilagođenu, pravilnu ishranu. Koje namirnice se preporučuju, a šta treba izbegavati?
izbegavati, naročito mozak, jezik i bubrege, jer sadrže previše masnoća.

Mleko i mle~ni proizvodi

Preporučuje se konzumiranje obranog i acidofilnog mleka, jogurta (može i voćnog ako je dijetalan), kefira i posnih sireva.

Riba

Preporučuju se sve vrste rečne i morske ribe, dok morske plodove, a naročito školjke treba izbegavati.

Jaja

Dijabetičarima se savetuje konzumiranje belanaca jer su žumanca bogata mastima.

hidrata, pa se njihov unos mora ograničiti (pasulj, grašak, šargarepa, krompir, cvekla, crni luk). Ali zato se zelje, spanać, blitva, list vinove loze, boranija, tikvice, paprika, paradajz, krastavac, razne vrste zelenih salata, plavi patlidžan, celer, peršun, rotkvice, kupus, kelj, keleraba, prokelj, pečurke, praziluk, beli luk, brokoli i karfiol mogu konzumirati u neograničenim količinama. Povrće može da se koristi kao sirovo (salate), kuvano (variva) ili pečeno (krompir, cvekla, plavi patlidžan, paprika).

Vo}e i prera|evine od vo}a

Zdrave masno}e

U

ishrani dijabetičara veoma je važan izbor pravih namirnica i dijete koja će omogućiti da se unose svi neophodni nutritivi, a da se u isto vreme nivo šećera u krvi održi u granicama normale. Jelovnik obolelih od šećerne bolesti veoma je raznovrstan i sadrži sve vrste namirnica (kao i kod zdravih ljudi). Iz ishrane se jedino izostavljaju šećer i slatkiši (bombone, kolači,

keks, med...), ograničava se upotreba hleba i proizvoda od brašna (testenine), a razlog za to je činjenica da ove namirnice imaju visok sadržaj ugljenih hidrata (šećera i skroba).

Namirnice koje sadrže nezasićene masne kiseline trebalo bi da budu redovno zastupljene na meniju dijabetičara - plava morska riba, maslinovo, sojino, laneno i kikirikijevo ulje...

Hleb i testenine
Proizvode od belog brašna trebalo bi zameniti onima od integralnog, čiji unos takođe mora biti strogo kontrolisan.

Oboleli od šećerne bolesti morali bi da izbegavaju trešnje, kruške, grožđe, banane, sveže smokve, ananas, mango, avokado... Suvo voće (grožđe, šljive, smokve, urme, kruške, borovnice...) sadrži 5-6 puta više ugljenih hidrata od sirovog voća, pa se ne preporučuje u ishrani dijabetičara. Upotreba raznih vrsta veštačkih zaslađivača dijabetičarima je dozvoljena, pod uslovom da se pridržavaju uputstva o ograničenju količine koje se nalazi na pakovanju takvih proizvoda.

Meso, riba i jaja

Zasla|iva~i

Dijabetičari mogu da jedu sve vrste mesa, ali u njihovoj ishrani trebalo bi da preovladavaju ona posnija - teleće, juneće, konjsko, pileće, kokošje i ćureće. Iznutrice treba

Povr}e najva`nija hrana za dijabeti~are

Neke vrste povrća sadrže veću količinu ugljenih

56 Lekovito Bilje 10/11

18000 NIŠ Lekovito Bilje 10/11 57 . Dragiše Cvetkovića 31a.LB INFO Foto-gravura TEHNIKA.

bez sintetičkih dodataka koji mogu štetno uticati na zdravlje. i to onu koja će imati vaš lični pečat.BILJNA KOZMETIKA Napravite parfem PO SV LB kozmetičarka Marija Pušelja otkriva recepte koji će vam pomoći da sami napravite mirisne mešavine od eteričnih ulja u njegov sastav. 8 kapi timijana. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. limuna. Ukoliko se pojavi talog. žalfije i kedra. * Biljni mirisi: bosiljak. 5 kapi nerolija i kap mirte. žalfije i limuna. i 2 ml eteričnog ulja palmarose. na kožu. možete da kreirate mirisnu notu. 6 kapi eteričnog ulja ylang-ylanga. đumbir i karanfilić. drvenaste ili citrusne arome. poželjno je da se pomeša nekoliko vrsta eteričnih ulja. a nakon toga parfem držati na hladnom i tamnom mestu. kod kuće. procediti toaletnu vodu kroz filter za kafu. voćne. trebalo bi pre svega voditi računa o osnovi koja može da bude neko biljno ulje (preporučuje se osobama sa osetljivom kožom). * Drvenasti mirisi: čempres. * Začinski mirisi: cimet. * Cvetni mirisi: neroli. pa dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. mandarine. Osim što lepo mirišu. Promućkati i čuvati u flašici od tamnog stakla. * Baza za ovu toaletnu vodu priprema se tako što se pomeša 80 ml alkohola i 10 ml hidrolata lavande. Potom se dodaje po 1 ml eteričnog ulja grejpfruta. a nakon toga držati na hladnom i tamnom mestu. Naravno. geranijuma i ružinog drveta. lavanda i ruzmarin. i po 1 ml eteričnog ulja kedra. Da biste odabrali notu koja će vam se najviše dopasti. ali i na psihu. bor i sandal. . mešavina alkohola i hidrolata (biljne vodice koja će razblažiti alkohol) ili čist alkohol. Imajte na umu da kvalitet i postojanost parfema zavise od koncentracije ulja koja ulaze * U 30 ml biljnog ulja ili alkohola staviti po 12 kapi eteričnog ulja slatke i gorke pomorandže i 6 kapi eteričnog ulja kedra. Parfem koji pove}ava samopouzdanje * U 30 ml biljnog ulja staviti 6 kapi ylang-ylanga i Toaletna voda * U 10 ml biljnog ulja jojobe sipati po 5 kapi eteričnog ulja bergamota i geranijuma. promućkati i parfem je spreman za upotrebu. Prilikom izrade ”sopstvene mirisne linije”. kao i votka. * Voćni mirisi: grejpfrut. Ostaviti da odstoji dve nedelje. sledite intuiciju i birajte mirise koji odgovaraju vašem temperamentu. eterična ulja koja se koriste u izradi parfema deluju blagotvorno 58 Lekovito Bilje 10/11 N Timijan i mirta * U flašicu sipati po 11 ml alkohola (votke) i baznog ulja jojobe. limun i pomorandža. Promućkati i čuvati u flašici od tamnog stakla. Ostaviti da odstoji dve nedelje. a pritom će vaša aromatična vodica biti potpuno prirodna. 10 kapi limuna. 6 kapi mandarine. 3 kapi eteričnog ulja pačulija i kap eteričnog ulja mente. Flašicu dobro zatvoriti. a zatim dodati eterična ulja: 4 kapi slatke pomorandže. Parfem koji podi`e energiju i ubla`ava stres Parfemi e morate da trošite velike sume na kupovinu parfema jer i sami. Sandal i geranijum * U 90 ml akohola dodati po 2 ml eteričnog ulja sandala. geranijum i ruža.

i 4 kapi eteričnog ulja pomorandže. Lekovito Bilje 10/11 59 . Dobro zatvoriti. Dobro promućkati i ostaviti da odstoji 4 dana. Parfem koji pobolj{ava koncentraciju i podsti~e samopouzdanje Marija Pu{elja po 12 kapi eteričnog ulja lovora i mente. a nakon toga mešavinu dodati još 10 ml cvetne vodice pomorandže. * U flašicu sipati 1dl baznog ulja jojobe. Napomena: U ovoj mešavini koristi se eterično ulje cimeta koje može da iritira kožu. po 15 kapi eteričnog ulja limuna. * U 30 ml biljnog ulja staviti po 8 kapi eteričnog ulja grejpfruta i čempresa. 12 kapi eteričnog ulja sandalovine i 4 kapi eteričnog ulja đumbira. 22 kapi eteričnog ulja sandala. bosiljka i belog bora i 2 kapi eteričnog ulja ružinog drveta. a nakon toga ga držati na hladnom i tamnom mestu. 6 kapi eteričnog ulja bergamota. gorke i slatke pomorandže. pa ponovo promućkati. a zatim koristiti. pa ukoliko se pojavi crvenilo treba odmah prestati sa korišćenjem ovog parfema. a nakon toga držati na hladnom i tamnom mestu. 23 kapi eteričnog ulja kedrovine i 5 kapi eteričnog Parfem ”Marokanska mistika” * U 50 ml biljnog ulja jojobe sipati 2 kapi eteričnog ulja palmarose. Promućkati i odmah koristiti. po 3 kapi eteričnog ulja korijandera i kleke. po 3 kapi eteričnog ulja bergamota i ruže i 4 kapi eteričnog ulja sandala. Ostaviti da odstoji dve nedelje. Ostaviti da odstoji dve nedelje. te ih ne treba nanositi pre sunčanja. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. * U 50 ml čistog biljnog ulja od badema dodati 2 kapi eteričnog ulja cimeta. kap eteričnog ulja jasmina i 3 kapi eteričnog ulja ruže. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. Ostaviti da odstoji dve nedelje.VOJOJ MERI Kolonjska voda U flašicu sipati 230 ml alkohola ili votke. Dobro zatvoriti i promućkati. ostaviti da odstoji nedelju dana. 4 kapi eteričnog ulja ruže i 5 kapi ylang-ylanga. mirisi koji sadrže eterična ulja citrusa mogu da izazovu fototoksičnost. pa dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. Parfem ”Egipatska kraljica” Senzualni `enski parfem Parfem koji umiruje nervozu i ubla`ava depresiju * U 30 ml alkohola dodati po kap eteričnog ulja timijana i cimeta. 3 kapi eteričnog ulja limete. i po 5 kapi eteričnog ulja lavande i nerolija. po 4 kapi eteričnog ulja slatke pomorandže. Ostaviti kolonjsku vodu da odstoji najmanje dve nedelje i svakodnevno mućkati. Zatvoriti i promućkati pre upotrebe. 4 kapi eteričnog ulja nerolija. ulja timijana. Senzualni parfem za mu{karce * U flašicu sipati 1 dl alkohola ili votke i dodati 10 kapi eteričnog ulja lavande. a zatim dodati 5 kapi eteričnog ulja korijandera. a zatim dodati 16 kapi eteričnog ulja bergamota. Zatvoriti flašicu i dobro promućkati. a nakon toga ga držati na hladnom i tamnom mestu. promućkati i parfem je spreman za upotrebu. Parfem ”Arapske no}i” * U 50 ml biljnog ulja od badema dodati kap eteričnog ulja timijana. 20 kapi eteričnog ulja korijandera. Pored toga.

Osim toga. u zavisnosti od veličine posude). vid i mentalne sposobnosti. Osobama koje pate od disajnih tegoba. dodati kašičicu meda i dobro izmešati. sastojaka namirnica iz kojih nastaje (recimo.5 dl mlake vode razmutiti 2 kašičice jabukovog sirćeta. neuroze. Ostaviti na toplom mestu da odstoji 5-6 nedelja i svakodnevno. i dva puta dnevno popiti čašu vode u kojoj su razmućene dve kašičice sirćeta. uvek sveže napravljen. pa sipati hladne vode do vrha.. ako nema dovoljno soka. štiti od sunčevih zraka i odličan je čistač organizma. Opet prekriti burence čistom krpom i ostaviti na toplom mestu tri do četiri nedelje. ocediti sok i presuti ga u drugu posudu. organske kiseline.BAKINA KUHINJA NADNASLOV Sirće. kao i obilje enzima i korisnih amino-kiselina S Ova tečnost od davnina je cenjen začin u mnogim tradicionalnim kuhinjama. U slučaju visokog krvnog pritiska piju se tri puta dnevno po dve kašičice jabukovog sirćeta razmućenog u decilitru mlake vode. a pritom je i baza za proizvodnju i drugih vrsta sirćeta. koji potiču iz jabuka. glavobolje. Dodati isečenu koru od pola kilograma jabuka ili 300 g jabuka narezanih na šnite.. proširenih vena. I danas se često uključuje u terapiju gojaznosti. vina. ali malo je poznato da se koristila i kao lek. jabukovo sirće sadrži pektin. O isceliteljskim svojstvima sirćeta zna se od antičkih vremena. Sir}e sa koprivom Sir}e od divljih jabuka Ova tečnost jača metabolizam i otklanja mnoge tegobe. prehlade. Uzeti 7 velikih grančica ruzmarina i dobro opra- 60 Lekovito Bilje 10/11 . koji se odvija zahvaljujući prisustvu bakterije sirćetno-kiselog vrenja. kašlja. dobro istucati drvenim čekićem. prehlade. minerale. kašlja. dobro promućkati. žitarica. maju svako veče pred spavanje. Vrenje se pospešuje dodavanjem jabukovog sirćeta (do jedna litra. piva ili nekog drugog blažeg alkoholnog pića. Nakon vrenja. otvor povezati pergamentnim papirom i probušiti iglom na nekoliko mesta. može da pomogne stari recept: u 2. mučnine. Tokom tog procesa. delimično isparava i pretvara u sirćetnu kiselinu i vodu. a deluje blagotvorno u slučaju anemije. flavonoide i polifenole. Pije se tri puta dnevno. sočnim (ili osušenim i usitnjenim) listovima koprive. Sir}e s ruzmarinom Ovo aromatično sirće dobar je začin za salate i odličan je lek za opuštanje prenapregnutih nerava i eliminisanje stresa. mučnine i gojaznosti. grlobolje. Talog koji je ostao na dnu burenceta ne treba bacati. eliksir zdravlja irće nastaje kiselim vrenjem voća (najčešće jabuke). nego ga sipati u vino kako bi se dobilo vinsko sirće. dom tako da sok bude dva prsta iznad jabuka.. alkohol se meša sa kiseonikom iz vazduha. a kao lek se koristilo još u drevnom Egiptu. nastalih vrenjem. Nakon toga. Ova terapija traje mesec dana. 100-200 g šećera Stari recept Priprema: Jabuke dobro oprati i ukloniti trule delove.. preporučuje se da pomešaju tri kašičice jabukovog sirćeta sa šoljom meda i da dve kašičice ove smese uzi- Napuniti staklenu teglu (do tri četvrtine visine) mladim. pa neoljuštene staviti u drveno ili plastično burence. a potom pokriti čistom krpom i ostaviti na sunčanom i toplom mestu da odstoji do dva dana. Sastojci: 10 kg divljih.5 dl vode. beta-karoten i natrijum). poboljšava sluh. U slučaju proširenih vena svakog jutra i večeri noge dobro istrljati čistim jabukovim sirćetom. kada se verovalo da obezbeđuje dugovečnost. Sirće sadrži mnoštvo hranljivih elemenata. Tečnost pažljivo procediti i sipati u staklene flaše. infekcija. a i danas se koristi u terapiji proširenih vena. kominu preliti hladnom vo- Jabukovo sirće sadrži vitamine. prekriti suvom krpom i pustiti da odstoji nekoliko dana dok ne nastane sirće. glavobolje. bar dva puta. Osobama koje pate od hroničnog umora. Ovaj napitak opušta zidove bronhija i olakšava izlučivanje sluzi. kiselih i sočnih jabuka. Sirće od kopriva pije se razblaženo sa vodom (na 1 dl idu 2 kašičice sirćeta).

prekriti belom platnenom krpom. sipati u čistu flašu i dobro zatvoriti.5 kg bobica crne zove. pomaže oblog od ovog sirćeta. a priprema se na sledeći način: u čaši vode razmutiti po 2 kašike ovog sirćeta i meda pa popiti ujutro posle jela. U slučaju reumatskih bolova. Naliti litrom vinskog sirćeta (6%). 2 lista lovora. Sipati u šerpu 6 dl jabukovog sirćeta i pustiti da proključa. Potom sadržaj procediti i dobro zatvoriti. preliti sirćetom.pola kašičice razmućene u 2 dl vode. sitno ih iseckati i staviti u činiju. Dve vezice bosiljka pažljivo oprati. staviti na vatru i kuvati desetak minuta nakon što se šećer rastopi. zatvoriti i ostaviti na hladnom mestu dve do tri nedelje. Ono je odličan lek protiv glavobolje. dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji najmanje 14 dana na hladnom mestu dok sirće ne postane crvenkasto. Skinuti sa vatre. Sirće procediti. pa potom preliti po ruzmarinu i ostaviti da odstoji 3 dana. Iskidati listiće sa šest grančica. Sir}e sa belim lukom Sir}e od meda U litar vode staviti 200 g meda i ostaviti na toplom mestu 20-25 dana dok se ne dobije sirće. preliti sa 1. 3 čena belog luka. Ovaj eliksir odličan je protiv prehlade i kijavice. osušiti i poslagati u dobro očišćenu i opranu flašu sa širokim grlom. ohladiti i procediti kroz gazu u staklene flaše. Ovo sirće odlično je sredstvo za jačanje imuniteta. Ovo sirće odlično je sredstvo za jačanje imuniteta.5 l jabukovog sirćeta. a najbolje se konzumira kao začin za salatu od rukole ili paradajza. Staviti u flašu 2 grančice svežeg ruzmarina. Sir}e od bosiljka Sir}e od zove U sud staviti 1. dobro povezati i ostaviti da odstoji desetak dana.ti. a pije se ujutro . pomoći će ispiranje ovim sirćetom. Ako je u pitanju upaljeno grlo. Sirće pocediti u čistu flašu i u nju ubaciti grančicu rumarina. Lekovito Bilje 10/11 61 . Nakon toga sipati u lonac 800 g žutog šećera.

tikvice. mahunarkama . Batake poređati u tepsiju i naneti pripremljen pirinač sa povrćem. posuti naseckanim belim lukom i posoliti. a najviše je ima u iznutricama. jer ovu supstancu sadrže gotovo sve namirnice. biber 300 ml obranog mleka 200 g crnog hleba Priprema: Svinjsku džigericu iseći. dodati isečenu šargarepu. ublažava bolove u slučaju opekotina. orasima. pilećem i ćurećem mesu. Usled nedostatka vitamina B5 javljaju se depigmentacija kože i anemija. nutrijent neophodan Vitamin B5 J ima u džigerici i mahunarkama. boraniji. ruzmarin 300 g raženog hleba Priprema: Na ulju propržiti iseckan crni luk. stvaranje crvenih krvnih zrnaca i žuči. te smanjuje upalu kože i ubrzava zarastanje rana. D`igerica sa varivom Potrebni sastojci: 600 g svinjske džigerice 300 g šargarepe 300 g graška 100 g crnog luka 2 čena belog luka 3 kašike brašna 3 kašike ulja so. dodati pirinač.KUHINJICA ČUVA kiseline najviše NERVE Pantotenske edan od najrasprostranjenijih vitamina B grupe jeste vitamin B5 ili pantotenska kiselina. pasulju. Zape~eni bataci u pirin~u Potrebni sastojci: 500 g pilećih bataka i karabataka 150 g crnog luka 100 g šargarepe 150 g paprike 150 g tikvice 200 g krompira 200 g paradajza 100 g integralnog pirinča 4 čena belog luka 3 kašike maslinovog ulja mešavina začina mlevena crvena paprika biber. krompiru. a njena uloga je da štiti nervni i kardiovaskularni sistem metabolizmu ugljenih hidrata. a pritom je i moćno sredstvo u borbi protiv stresa. Promešati. nedostatak pantotenske kiseline gotovo je nemo- za pretvaranje hrane u energiju. jajima (žumancetu). Poznato je da pantotenska kiselina. Staviti u zagrejanu rernu da se zapeče na 200 oC oko 20 minuta. integralnim žitaricama. kao i usporen rast. Uz to. papriku. za žene od 4 do 7 mg/d (u trudnoći i za vreme laktacije 10 mg/d). malo propržiti.grašku. Servirati džigericu na tanjir uz varivo i crni hleb. masti i proteina. začiniti i naliti sa malo vode. kukuruzu i pivskom kvascu. Džigericu ocediti od mleka. krompir. proizvodnji steroida. zatim u integralnom pirinču. dodati šargarepu i grašak. Preporučena doza za muškarce iznosi od 4 do 7 mg dnevno. paradajz i beli luk. naliti vodom i ostaviti da se kuva. pečurkama. potopiti u mleko i ostaviti da odstoji pola sata. Ostatak brašna pomešati sa malo vode i zgusnuti varivo. Kada je pečena. vitamin B5 sprečava povećanje nivoa triglicerida i lošeg (LDL) holesterola u krvi. Na malo ulja propržiti iseckan crni luk. uvaljati u brašno i ispeći na preostalom ulju. posekotina i ogrebotina. sintezi steroidnih hormona i razvoju nervnog sistema. džigerici. 62 Lekovito Bilje 10/11 . Ako se pravilno hranite. Ovaj vitamin sastavni je deo koenzima A koji ima vrlo važnu ulogu u guć. kao sastojak specijalnih losiona i krema. Jelo servirati na tanjir i poslužiti uz raženi hleb.

izliti tečnost u flašu i ostaviti u frižideru da odstoji 48 sati. pre svega zahvaljujući laurinskoj kiselini koja dokazano suzbija toksične mikroorganizme poput stafilokoke. folnom kiselinom. bubrežnog kamenca. sapuna i emulzija. a na dnu ima tri rupe. dizenterije. gvožđem. Ovaj preparat sadrži fitosterole. vitaminima grupe B. nešto svetlija koža koja obavija belu pulpu. pa ga stanovnici tropskih područja koriste za lečenje opekotina od sunca i negu oštećenih i popucalih bradavica kod dojilja. K okosov orah je plod kokosove palme. koji deluju protivupalno i regenerišu tkivo. a važi i kao moćan lek protiv kancera svakoj rađa stotinak plodova godišnje. Ispod kore je tanka. pa se istuca čekićem. bronhitisa. Otvoriti dva zrela kokosa. astme. pa nakrenuti plod i sipati sok. raskošne biljke koja raste u tropskim primorskim krajevima. zatvora. groznice. Nakon toga skinuti gornji sloj . Kako kokosov orah sazreva. Kokosov orah ima nekoliko slojeva: spoljašnji. Pulpa se isecka nožem i može da se gricka ili da se samelje u kokosovo brašno. popularnim kokosovim mlekom. vlaknima. Pretpostavlja se da potiče sa Malezijskog arhipelaga i da se prvo rasejala na područja sa Zbog tvrde opne. U tri mala udubljenja s gornje strane pomoću većeg eksera treba napraviti rupe. Dok je orah zelen. U tradicionalnoj medicini koristi se u terapiji svih vrsta upala. zahvaljujući tome što su njegovi plodovi padali u more. veneričnih bolesti. plod se stavi na dasku ili čistu platnenu vreću. bolesti grla. Dokazano je da kokos ima i antikancerogena svojstva koja naročito pomažu u slučaju raka debelog creva i dojke. Životni vek ovih palmi je sedamdesetak godina. Sadrži više hranljivih sastojaka od punomasnog mleka. Nakon toga. u jezgru se stvara oko tri litra soka bogatog kalijumom i drugim mineralnim materijama. Ovaj napitak sadrži istu količinu elektrolita kao krv i ima identičan sastav kao ljudska krvna plazma. a njegov sok ima identičan sastav kao ljudska krvna plazma. žutice i želudačnih tegoba. pa komadiće pulpe staviti u blender i dodati malo vode. kako se delovi ne bi razleteli. kao i vitaminom E i C. Važna je sirovina i u kozmetičkoj industriji u kojoj se upotrebljava za izradu finih krema. Smešu procediti kroz gazu. dok se brašno napravljeno od pulpe preporučuje za ishranu trudnica. plod razbiti. cinkom. streptokoke i enterobakterije.LEKOVITI PLODOVI Čudesna TROPSKA APOTEKA Kokosov orah obiluje vitaminima i mineralima. tako mesnati deo ploda upija sok. Lekovito Bilje 10/11 63 . dovoljno je pred spavanje popiti čašu kokosove vode i izostaće sve tegobe uzrokovane pijanstvom). U narodnoj medicini preparati od kokosovog ulja koriste se za lečenje menstrualnih problema. pecivo. Antitumorsko delovanje Recepti Liker od kokosa Maslac 1/2 l mleka 300 g šećera 100 g kokosovog brašna 1/2 l ruma Mleko i šećer kratko prokuvati. Kokosovo ulje ima antibakterijska svojstva. koja je prisutna u majčinom mleku. crvenog vetra. gripa. jodom. Ulje kokosa ubrzava metabolizam pa je odlično sredstvo za skidanje suvišnih kilograma. tamnosmeđi koji je tvrd i dlakav. Osušena i naribana pulpa koristi se kao brašno za hleb ili kao osnova za keks. kao i laurinsku kiselinu. dodati kokos i nakon nekoliko minuta procediti. selenom. a poznat je po tome što sadrži optimalan odnos magnezijuma i natrijuma. plutali do udaljenih obala i tamo puštali izdanke. Smatra se najboljim sredstvom za prevenciju mamurluka (ukoliko se pretara sa alkoholom. a na Kako se pravilno otvara plod? ^udesni sok Središnji deo ploda ispunjen je tečnošću. Ubrzava metabolizam Kokosov orah obiluje esencijalnim amino-kiselinama. U ohlađenu masu dodati 1/2 l ruma. kokosov orah prilično je nezgodan za otvaranje. magnezijumom. ispustiti tečnost.maslac. ulje i maslac. sličnom klimom.

Supa od bundeve Sastojci: 700 g očišćene bundeve 4 čena belog luka 1 praziluk 50 g pirinča 2 l supe od povrća iz kocke 1 kašika seckanog peršuna 1 dl neutralne pavlake 1 dl maslinovog ulja mešavina začina. 2. vitamina C. krvni pritisak i odlična su fotografiju jela. a sprečava i preterano znojenje. osim što pozitivno deluju u slučaju klimakteričnih tegoba. nervozu. održava zdravlje ženskih reproduktivnih organa i reguliše menstrualni ciklus. lako je svarljivo i reguliše probavu. jabučast ili kruškast oblik i sočno. neslane bundeve sa malo paradajza i seckanog crnog luka koji je začinjen kašikom pavlake. adresu. upalom mokraćnih puteva.B1. gihtom. Sok ublažava tegobe u menopauzi oblozima od sveže nastrugane bundeve. Dodati supu od povrća i pirinač. začiniti po ukusu i kratko prokuvati. žuči. Preliti sa pola predviđene količine masli- FEMISAN A-ublažava ženske tegobe HERBA SVET poklanja! Proizvod ”Femisan A”. Bundeva je odličan diuretik i preporučuje se osobama s reumatskim tegobama. Pečenu bundevu ohladiti. nesanicu. U terapiji oboljenja prostate preporučuje se svakodnevna upotreba bundevinog semena. može se koristiti i za pripremanje osvežavajuće i hranljive maske za lice.prebrodite klimaks Femisan B ublažava preosetljivost nervnog sistema. jajnicima i materici. Recept Dragane Zari} iz Beograda Priprema: 1. Ulje iz semenki ovog povrća pomaže u lečenju upalnih procesa prostate. 3. pa staviti kriške bundeve i neoljuštene čenove belog luka. Energetska vrednost bundeve vrlo je niska. na bazi odabranog lekovitog bilja. prezime.karotena ili provitamina A. Bolovi uzrokovani proširenjem vena ublažavaju se BUNDEVA NADNASLOV LB JELOVNIK Ovo povrće odličan je diuretik. Protiv upale jajnika i problema u menopauzu preporučljivo je svakodnevno konzumiranje soka od bundeve. Ovaj preparat sadrži biljke koje. a celer očistiti i izrendati na krupno rende. B2. gvožđa. i recept na adresu: Temerinska 102. kao i minerala .lekovita kraljica jeseni novog ulja. te ih zajedno izmiksati. za ”Lekovito ili na imejl lekovitobilje@color. posebno na masnu i sklonu miteserima.rs . imaju blagotvoran uticaj i na štitnu žlezdu i kardiovaskularni OSVOJITE POKLON sistem i ublažavaju za svaki objavljeni recept jela sa hormonski disbalans lekovitim biljem! izazvan padom estrogena u menopauzi. te doprinosi lečenju cista i mioma. lupanje srca. slatkasto meso izrazito narandžaste boje. B6. Biljne kapi ”Femisan A” efikasne su i u borbi protiv steriliteta. zbog čega je ovaj plod pogodan za dijetalnu ishranu a dobro ga podnose i osobe s oboljenjima želuca i tankog creva. te kuvati dok ne omekša. ali i dijabetičarima. bubuljicama i aknama. bubrega. Zatim dodati pire od bundeve i belog luka. Praziluk iseći na štapiće. svoju fotografiju prevencija ateroskleroze. a preventivno deluje i na nastanak i razvoj kanceroznih promena na prostati. U slučaju zapaljenja bubrega ili bešike savetuje se svakodnevni obrok od dinstane. 64 Lekovito Bilje 10/11 FEMISAN B . 5. Budući da veoma dobro deluje na kožu. Deluje umirujuće i reguliše probavu zbog visokog sadržaja celuloze i pektina. Takođe. fosfora. Bilje” 21000 Novi Sad. regulišu Pošaljite ime. najbolje presnog. pokriti folijom i peći u zagrejanoj rerni na 200 *C dok bundeva ne omekša. kalcijuma. koje je prava riznica korisnih sastojaka . Sastojak apiol poboljšava mikrocirkulaciju u mokraćnoj bešici. 4. Tepsiju obložiti papirom za pečenje. ima malu energetsku vrednost. E i K te vitamina B grupe . ”Herba svet” Beograd . zbog čega se uspešno primenjuje u slučaju hormonskog disbalansa.kalijuma. razdražljivost i nagle ”napade” toplote. biber Info Jestiva bundeva ima dinjast. Na preostalom maslinovom ulju propržiti praziluk i celer. beli luk očistiti. U gotovu čorbu neposredno pred služenje umešati neutralnu pavlaku.

a zatim je skloniti sa šporeta i procediti. Apatin Zbog ovih tegoba morali biste da odete kod lekara. SMS pošaljite na 6945. za savet možete pitati naše vrsne fitoterapeute. Ukucajte BILJE (razmak) svoje pitanje (razmak) svoje ime i ime grada u kojem živite. Branislav Dimitrijevi} savetuje: ^ajna me{avina smiruje tahikardiju U poslednje vreme često imam tahikardiju i brzo se zamaram. a simptome koje ste naveli možete ublažiti čajem koji se priprema po sledećem receptu: dobro izmešati Lekovito Bilje 10/11 65 Cana Stojanovi} savetuje: Tinktura od sremu{a ubla`ava sklerozu Godinama bolujem od skleroze. . Posle svakog obroka piti po 3 dl ovog lekovitog napitka. A.PITANJA ^ITALACA LB fitoklinika Ako imate zdravstvenih problema. L. Nakon toga svako jutro na prazan stomak uzimati po 14 kapi tinkture. Ujutru prokuvati. pa dve nedelje držati pored izvora toplote ili na suncu. V. Smederevo Po supenu kašiku žalfije. rastavića i troskota preliti litrom ključale vode. ali ništa mi ne pomaže. Interesuje me da li se u terapiji ovog oboljenja može koristiti i neko lekovito bilje? N.. dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa. Smesu dinstati još 15 minuta uz stalno mešanje. poklopiti i ostaviti da odstoji oko pola sata. poklopiti i ostaviti da odstoji preko noći. nažalost. U. R. 10 g valerijane i po 30 g matičnjaka. Dve supene kašike mešavine preliti sa 4 dl hladne vode. koprive. Tri puta dnevno mazati groznicu ovim melemom. a posle fizičkog napora osećam probadanja u grudima i vrtoglavicu. o. petrovca. Dragi{a Jovanovi} savetuje: ^aj za le~enje uve}ane prostate Već pet godina imam problema sa uvećanom prostatom. + cena osnovnog SMSa + porezi. Milivoje Tmu{i} savetuje: Neven protiv herpesa Postoji li neki prirodan preparat za uklanjanje groznice sa usne? J. 2 šake sitno iseckaisecka nog nevena i po šaku cveta dan i noć. Postoji li biljni preparat koji bi mogao da ublaži moje tegobe? O. Oglašivač A&K d. vravra nilovke i vratiča.. Isprobao sam bezbroj lekova i melema. u gutljajima. Nakon toga čaj procediti i zasladiti ga kašičicom livadskog meda. Užice Svež koren sremuša očistiti i preliti litrom kvalitetne domaće rakije. Novi Sad Na tihoj vatri istopiti po 200 g kozjeg loja i pčelinjeg voska. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. mlečike. samo privremeno ublažavaju tegobe. srdačice i steze. Molim vas da mi preporučite neki čaj kojim se mogu otkloniti ove tegobe... pa tome dodati 2 dl maslinovog ulja. o. Zbog toga redovno koristim lekove koji mi. + porezi. Piti po šolju čaja dnevno. procediti i zasladiti livadskim ili planinskim medom.

Vrčin 6945 Pošaljite SMS na Svi proizvodi darovi su komitenata ”Lekovitog bilja”. 00387 55 330 006. Proizvođač: ”Cortex labs”. Prijatnog je mirisa i ukusa. viruse i gljivice. ”SrebroSept sprej” otklanja neugodan zadah koji izazivaju bakterije te blagotvorno deluje na desni i sluzokožu usne šupljine. kao i upale bubrega. bešike i mokraćnih kanala. Oglašivač A&K d. ”Devi melem za regeneraciju” koristi se u lečenju ekcema.o. ožiljaka. Beograd Goran Radojević 032/55 70 656. www. ublažava nadutost i smanjuje količinu kiseline u želucu.com Branka Mirković 063/355 747 Marko Jovanović 064/197 72 46 Milivoje Tmušić 062/890 5105 Dragiša Jovanović 010/371 094. rana. +387 61/170 661 Jugoslav Momčilović 027/331 712.OSVOJITE VREDNE POKLONE Ovaj egzotični začin koristi se u pripremi salata. Proizvođač: ”Amer Prom”. koji blagotvorno deluje u slučaju raznih kožnih oboljenja. Vlahovo SREBROSEPT sprej Ovaj preparat namenjen je za negu i održavanje higijene usne šupljine. kao dodatak jelima od pirinača. i pošaljite SMS na broj 6945. pega i fleka.o. 063/1277 194 Branislav Dimitrijević 064/375 5826 ”Remedio Natura Vera” 011/26 29 051. dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. mahunarki. dobitnica nagrade ”Shitaki lecitin” Milica Šljivić iz Smedereva. Rastvor se primenjuje nekoliko puta dnevno i može da se proguta jer ne sadrži štetne sastojke. vitiliga. ali i mlečnim proizvodima. Beograd. upala. + cena osnovnog SMS-a + porezi. dobitnica nagrade ”Sapun za opuštanje” Gordana Paunović iz Kostolca. Uvoznik: ”Eko Iko”. Koloidno srebro u kombinaciji sa eteričnim uljima suzbija bakterije. iritacija. Da biste došli do njih. 063 424 044 Matija Paunovski +387 36 / 341 376. 064/4934 714 Cana Stojanović 014/277 194. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa. Proizvođač: ”Herba Svet”. dobitnica nagrade ”Devi melem za pete” . Sprečava stvaranje gasova i stomačne grčeve. keratoze. variva.devi. + porezi.travarkaranka. peciva.rs AMER ~aj & HIBISKUS ”Amer čaj sa dodatkom hibiskusa” blagotvorno deluje u slučaju bakterijskih infekcija. www. 063/89 22 540 Ranka Vladić +38765 366 400. ukucajte BILJE (razmak) poklon (razmak) svoje ime. psorijaze. +387 36/341 377. opekotina. dobitnica nagrade ”Madras kari” Bosa Krković iz Padinske Skele. 064/25 66 976 Suzana Radivojević 064/234 3533 Leposava Mirić 063/749 8 334 66 Lekovito Bilje 10/11 ADRESAR DOBITNICI IZ PRETHODNOG BROJA: Biljana Paunović iz Beograda. Mleveni kumin DEVI melem za regeneraciju Reč je o potpuno prirodnom biljnom preparatu bez kortikosteroida. prezime i adresu. Kumin blagotvorno deluje i u slučaju bolesti prostate i urinarnog trakta.

SEPTIMA DOOEL: +389 (0)2 3060175 / WWW.ICM PHARM: +387 (0) 55 210 290.FARMEGRA: +382 (0) 20 622 410. MAK .DIRECTSHOP.RS .kineski čaj za mršavljenje Već 6 godina najprodavaniji čaj za mršavljenje u regionu! PROVERITE ZAŠTO U svim bolje snabdevenim apotekama! TEL. CG . I FAKS SRB: (021) 472 05 12 / DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU: BIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful