50

dinara

MUŠKE TEGOBE : KOPRIVA I SEME PISKAVICE VRAĆAJU POTENCIJU

broj 63

Oktobar 2011. izlazi svakog meseca

BILJE OLAKŠAVA NUSPOJAVE HEMOTERAPIJE
Reč travara: Goran Radojević

Bokvica i med spas za astmatičare
50 din. • CG 0,70 € • BiH 1,50 KM • MK 30 den. • SLO 1,50 € • CH 3,00 CHF • EU 2,00 €

Najbolja prirodna terapija reume
morska apoteka

Ispovest čitaoca - Aleksa Milutinović:

ALGE

Čajne mešavine tope kamen u bubregu

Sadržaj Lekovito Bilje Oktobar 2011.
6 8
15

Bilje
OSNIVA^-IZDAVA^: Color Media Special
Adresa redakcije: Po{tanski fah: Tel./fax: E-mail:
Glavni i odgovorni urednik: Pomoćnik urednika: Art direktor:

Lekovito

Temerinska 102, 21000 Novi Sad 269 021/489-71-00, 021/489-71-26 lekovitobilje�color.rs
Dijana [korić (dijana.skoric�color.rs) Ranka Bulatović (ranka.bulatovic�color.rs) Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo�color.rs)

REDAKCIJA

SARADNICI
Milena Pilipovi}, Ivana \urovi}, Sandra @ivanovi}, Milena Nikolić

GRAFIČKA PRIPREMA
Grafički urednik: Obrada fotografija: Branka Žarković (branka.zarkovic�color.rs) Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo�color.rs)

LEKTURA I KOREKTURA
Slobodanka [atara (slobodanka.satara�color.rs) Bojana Popovi} (bojana.popovic�color.rs) Angelina ^ak{iran (angelina.caksiran�color.rs)

REDAKTURA PRETPLATA

Polugodi{nja 300 din., godi{nja 600 din.
Tel: E-mail: 021/489-71-00 pretplata�color.rs

[IPAK

HEMOTERAPIJA

REUMA

Direktor:
Advertajzing direktor:

Senior advertajzing menad`er izdanja: Tehni~ki direktor: Direktor korporativnih komunikacija:

Nemanja Vujovi} (nemanja.vujovic�color.rs ) Nenad Meseld`ija (nenad.meseldzija�color.rs) Ivana Petrovi} (ivana.petrovic�color.rs) Sr|an Plav{i} (srdjan.plavsic�color.rs) Milica Mili} (milica.milic�color.rs)

"Color Media Special" je ~lanica

ADVERTAJZING
Advertajzing direktor grupe: Goran Radulovi} (goran.radulovic�color.rs) Strahinja Antoni}, advertajzing menad`er grupe (strahinja.antonic�color.rs) Sne`ana Topoli}, advertajzing menad`er grupe (snezana.topolic�color.rs) Dragan Vu~evi}, advertajzing menad`er grupe (dragan.vucevic�color.rs) Sa{a Ma}e{i}, advertajzing menad`er grupe (sasa.macesic�color.rs) Jelena Nikolin, advertajzing menadžer speciala (jelena.nikolin@color.rs)

18

IMPOTENCIJA

24

GORU[ICA

36

Beograd Adresa marketinga: Tel./fax: Novi Sad Adresa marketinga: Tel./fax:

Obili}ev venac 6/II 011/303-60-68; 334/23-28
Mileve Simić 27 021/6338-321; 6338-456; 6338-677; 6338-222

BRADAVICE

[tampa: Adresa: Tel./fax.: E-mail:

Color Print d.o.o. Mileve Simić 27, 21000 Novi Sad 021/6417-333; 6417-335 colorprint�color.rs

DISTRIBUCIJA
Distri Press d.o.o.
Adresa: Tel/fax: Dunavska 57, Beograd - Stari grad 011/312-93-71; 312-94-46; 312-95-02

CIP � Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 582.099(497.113 Novi Sad) LEKOVITO bilje / glavni urednik Nata{a Veleti}. – 2006, br. 1 – Novi Sad : Color Media Special, 2009, – 30 cm – Mesečno. ISSN 1452-5852 COBISS.SR-ID 214561287

50

ALGE

58

PARFEMI

63

Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax.: E-mail:
Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax: E-mail: Predstavni{tvo i distribucija u Sarajevu: Adresa: Tel: Direktor:

CRNA GORA

"Monte Color" d. o. o. \oka Mira{evića 15, Podgorica Milivoje Ćalić 020/269-029, 206-155, 206-156 montecolor�cg.yu

BOSNA I HERCEGOVINA
"Svet Print" d.o.o. Slobodana Jovanovića 28, Banja Luka Ibojka Milo{ević 051/308-349 svetprint�color.co.ba "Svijet Print" d.o.o. Senada Poturka Sencija 120,Sarajevo 033/768-986 D`afer Olevi}

KOKOS

Prvi put u istoriji štampanih medija na ovim prostorima, čitaoci magazina ”Lekovito bilje” imaju jedinstvenu mogućnost da iz 80 zemalja sveta jednostavnim slanjem SMS poruke lokalnom operatoru mobilne telefonije dobiju na e-mail kompletno izdanje svog omiljenog magazina – od prve do poslednje strane!!! Više informacija potražite na

”LEKOVITO BILJE” U 80 ZEMALJA ŠIROM SVETA!

Novi broj ”Lekovitog bilja” potra`ite na kioscima svakog 25. u mesecu!

NACIONALNA BIBLIOTEKA SARAJEVO – ISSN 1840-2089
Re{enjem Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske br: 6-01-407-28/06, od 28. 12. 2006. godine, "Lekovito Bilje" Banja Luka, upisano je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 534.

Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax.: E-mail: SR Nema~ka: Austrija: [vajcarska:

MAKEDONIJA

"Svet Press" dooel Debarca 3, 10000 Skoplje Kolja Miladinov 02/322-30-64 svet�colormedia.com.mk Axel Springer Vertriebsservice GmbH, Süderstraβe 77, D - 20097 HAMBURG MORAWA PRESSEVERTRIEB GmbH & Co KG, Hackingerstraße 52, A – 1140 WIEN VALORA AG, Hofackerstraße 40, CH – 4132 MÜTTENZ

DISTRIBUCIJA ZA EVROPU

www.portali.rs/kiosk

IZABERITE TEME ZA NAREDNI BROJ
Ukoliko želite da učestvujete u izboru tema za naredni broj magazina ”Lekovito bilje”, ukucajte BILJE (razmak) naziv oboljenja ili biljke o kojoj želite da pišemo (razmak) ime, prezime i adresu i pošaljite SMS na 6945. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. + porezi, dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. + cena osnovnog SMS-a + porezi. Oglašivač A&K d. o. o. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa.

Color Media Special i redakcija Lekovitog bilja ne odgovaraju za sadržaj i istinitost objavljenih reklamnih poruka i preuzetih sadržaja sa pomenutih ili ogla{avanih elektronskih lokacija. Redakcija ”Lekovitog bilja” nije obavezna da vraća i odgovara na primljene rukopise, fotografije i Internet po{tu. Uredni{tvo ne snosi odgovornost za nenamerne i {tamparske gre{ke. Zabranjeno je reprodukovati i koristiti u komercijalne svrhe {tampane sadržaje izdanja ”Lekovito bilje” bez pismenog odobrenja izdavača.
CPG je ekskluzivni partner fonda ECOTOPIA

B2. probiotik koji pospešuje razvoj korisnih bakterija u crevima (bi dobakterije i acido la). Ispitanici su prvi put konzumirali crnu čokoladu. B3 i B6. ali i u terapiji digestivnih problema. CRNA ^OKOLADA pobolj{ava vid Blagotvornost crne čokolade na zdravlje dokazale su brojne naučne studije: poznato je da ova poslastica snižava krvni pritisak i nivo lošeg holesterola.LB INFO Roga~ otklanja STOMA^NE TEGOBE Semenke rogača hiljadama godina koriste se u ljudskoj ishrani. dok ga bela sadrži samo u tragovima. oporavlja crevnu oru nakon terapije antibioticima. Zahvaljujući visokom procentu lignina i polifenola. Naime. pa se ovo povrće preporučuje osobama koje muči višak kilograma. čičoka je odlična namirnica za dijabetičare. B1. . Pored toga. normalizuje varenje. te poboljšava dotok krvi u mozak i mrežnjaču oka. Kakao obiluje avanolom i njegova koncentracija mnogo je veća u crnoj čokoladi. brašno ovog ploda sadrži tanine. Ovo povrće odličan je izvor kalijuma koji reguliše krvni pritisak. a deluju blagotvorno u slučaju astme i alergije. pektine i lignine koji deluju blagotvorno u slučaju mučnine i proliva. Rogač je bogat vitaminima A. ova supstanca povećava elastičnost arterija i podstiče cirkulaciju. ali naučnici su nedavno otkrili i to da poboljšava vid i funkcionisanje nervnog sistema. 4 Lekovito Bilje 10/11 ^i~oka . pa se preporučuje osobama sa viškom kilograma. Nakon što su pojeli crnu čokoladu. zelenom čaju i jabukama. a može se još naći i u grejpfrutu. crnom vinu. obiluje fosforom koji ulazi u sastav kostiju i zuba. kalijumom. Osim što olakšavaju varenje. magnezijumom i proteinima. čime sprečava kardiovaskularna oboljenja i postepeno smanjuje masne naslage. Pored toga. a drugi put belu da bi se utvrdio uticaj avanola na njihov vid. brašno se koristi i kao zamena za kakao prilikom pripremanja raznih poslastica. te reguliše metabolizam. rogač deluje blagotvorno i u slučaju povišenog holesterola u krvi i ubrzava metabolizam. Naime. semenke rogača snižavaju visok krvni pritisak. gvožđem. Istraživači sa Univerziteta Riding u Engleskoj testirali su grupu od 30 muškaraca i žena. S obzirom na to da prilikom razgardnje inulina ne dolazi do porasta nivoa šećera i insulina u krvi. ispitanici su pokazali mnogo bolje rezultate na testovima za proveru vida i mentalnih sposobnosti. prenosi nervne impulse i podstiče rad mišića i srca. neutrališu štetno dejstvo slobodnih radikala. uzrasta između 18 i 35 godina nekoliko sati nakon što bi pojeli tablu čokolade. kao i kalcijumom. reguliše nivo triglicerida i holesterola u krvi.spas za DIJABETI^ARE Čičoka ili divlji krompir sadrži inulin. otklanja opstipaciju i sprečava crevne infekcije. D. Inače.

kao i medikamente za snižavanje povišenog nivoa masnoća u krvi. C i PP. kao i Dobitnici hemoroida. pa ga treba što češće koristiti u jesenjem i zimskom periodu. Pored toga. ali ima ga i u ribljem ulju. Ren ubla`ava REUMATSKE BOLOVE Sada – tema ”Kako ublažiti posledice hemoterapije” 2) Mirjana Malušević iz Vršca – tema ”Alge – lekoviti dar iz mora” Ova začinska biljka ljutkastog ukusa ima široku primenu u toterapiji. pospešuje izbacivanje kamena i peska iz bubrega. pomorandže i jabuke. pa ulazi u sastav raznih čajeva i sirupa. fosforom. Najveću količinu ovog vitamina stvara sam organizam prilikom izlaganja kože sunčevim zracima. lososu. kupinu treba što češće da konzumiraju osobe obolele od hipertenzije jer snižava krvni pritisak. usporavaju starenje i sprečavaju širenje malignih oboljenja. glutamin. te razne vitamine. a sadrži i fenolane koji sprečavaju oksidaciju LDL holesterola i nastanak ateroskleroze i drugih kardiovaskularnih bolesti. Ovaj lekoviti začin čisti krv. a poseduje i diuretička svojstva. poboljšava cirkulaciju i deluje kao antibiotik. acai bobice sadrže proteine. pohvale i zanimljive informacije o lekovitom bilju možete slati na lekovitobilje@color. Ovo naročito treba da imaju u vidu osobe koje koriste antihistaminike. Pored toga. . antimikrobne lekove i benzodiazepine. podstiče varenje i 1) Sandra Sabo iz Novog jača imunitet.VO]NI SOKOVI umanjuju dejstvo lekova Istraživanja su pokazala da uzimanje pojedinih lekova sa voćnim sokom značajno smanjuje njihovu e kasnost. u periodu dok se uzimaju lekovi. sadrži i glikozid. rusa se ne preporučuje trudnicama. Sok od grejpfruta povećava koncentraciju nekih lekova u krvi do potencijalno toksičnih vrednosti. kao i eterična ulja koja mu daju ljutinu. dijabetes i razna kardiovaskularna oboljenja. kiseli sulfat. morozin. kao i žuči i pankreasa. a koristi se i kao oblog. Pored toga. LB podsetnik Acai Egzotične bobice bogate su antioksidantima koji. dojiljama i deci. faringitivikenda u sa. Sugestije. mlečnom soku veoma oštrog ukusa. Ovaj sočni plod obiluje i kalijumom. jajima. Vitamin D Nedostatak ovog vitamina može da uzrokuje osteoporozu. magnezijumom. Ovo voće deluje blagotvorno i u slučaju bakterijskih infekcija. haringi i skuši. Dragi čitaoci. primedbe. ova biljka sprečava razmnožavanje bakterija. žuljeva. B2. Centru zdravlja Kupinovo vino ublažava Izvor anemiju. Obiluje vitaminom C. između ostalog. Međutim. Ren sprečava bolesti disajnih organa i naročito je e kasan u suzbijanju prehlade i gripa. glukozu. ovaj začin podstiče varenje. gingivitisa i kožnih bolesti. treba imati u vidu da negativan efekat voćnih sokova na apsorpciju lekova traje najviše četiri sata. takođe. otklanja grčeve bronhija. kalijum. te izaziva pojačanu sekreciju želudačnih i crevnih žlezda. podstiče izbacivanje toksina. kao i vitaminima B1. a ustanovljeno je da se to odnosi na gotovo 50 medikamenata. artritis. ubrzava metabolizam. kontraceptivne pilule. sinigrin. Rusa ublažava nesanicu i nervozu. ekcema i psorijaze. Rusa Ova lekovita biljka prepoznatljiva je po žutom. kupina se pokazala kao odlično sredstvo u lečenju anemije. Pretpostavlja se da su za to odgovorni avonoidi (jedinjenja koja su inače veoma korisna za zdravlje) koji blokiraju enzime u organizmu zadužene za apsorpciju lekova u krvotok. creva i žučne kese i pospešuje lučenje žuči.rs Lekovito Bilje 10/11 5 Kupina – ~uvar krvnih sudova Zahvaljujući visokom procentu gvožđa. Ren je poznat po svom antiin amatornom dejstvu. tako da osobe koje uzimaju neku terapiju mogu u određeno vreme bezbrižno da ih uzimaju. Zbog obilja kalijuma i niskog sadržaja natrijuma. Naučnici sa univerziteta Zapadni Ontario otkrili su negativan efekat konzumiranja sokova od grejpfruta. Međutim. a koristi se i kao antinagradnog septik u terapiji angine. a upotrebljava se i u slučaju bradavica. koji sadrži etarsko ulje i razne alkaloide. kalcijumom. minerale i esencijalne masne kiseline koje pomažu u borbi protiv lošeg holesterola. te se upotrebljava za ublažavanje bolova u slučaju reume i artritisa.

dok su još tvrde i imaju tamnonarandžastu boju. gde se prvenstveno koristi za negu suve kože. i provitamin A. Često se presecaju napola. Ulje iz semena hidrira ko`u . ovaj preparat poznat je i kao blag sedativ. ublažava bore i štetne posledice prekomernog izlaganja UV zracima. sa nazubljenim listićima i gusto raspoređenim ružičastim ili belim cvetovima. K. šipurak. limunsku i jabučnu kiseline. Grane su mu tanke. šipurina. tanine. ali i za obnavljanje suve i oštećene kose. divlja ruža. plodovi šipka imaju široku primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. U fitoterapiji se koriste 6 Lekovito Bilje 10/11 Š Opori crveni plodovi obiluju vitaminom C. koje se beru početkom jeseni. kada se potpuno osuše. zbog čega se se koristi i u slučaju ožiljaka. u slučaju prehlade i gripa. zbog ega se od davnina koriste kao lek protiv infekcija disajnih organa plodovi ove biljke. aromatične bobice kiselkastog. pasja drača. ova lekovita biljka u svom sastavu ima i flavonoide. regeneriše oštećenu kožu i pospešuje proizvodnju novog tkiva. šipak je nezaobilazan ipak (divlja ruža) je višegodišnji razgranati grm koji dostiže visinu preko dva metra i raste pored puteva. B3. a zatim se suše u tankom sloju na tamnom mestu izloženom promaji. B2. pektin i etarska ulja. Pored toga. pa se koristi u aromaterapiji za ublažavanje anksioznosti i depresije. Takođe. U fitoterapiji se koriste za jačanje imuniteta. kao i prolećnog umora. a sadrže i vitamine P. međusobno isprepletene. šepurika Plodovi divljeg šipka obiluju vitaminom C. Pored toga. B1. melju i mešaju sa ostalim lekovitim biljkama. koji se noću zatvaraju. naročito nakon hirurških intervencija. oporog ukusa. Eterično ulje šipka ima široku primenu u kozmetici. Lekovito dejstvo Zahvaljujući visokom procentu vitamina. Ulje šipka upotrebljava se i u lečenju akni i ekcema.BILJKA MESECA Šipak uništava vir GRIPA I PREHLADE Latinski naziv: Rosa canina Blagotvorni sastojci Narodni nazivi: divlji šipak. kojoj vraća neophodnu vlagu i elastičnost. na rubovima šuma i livada. a zbog izuzetno blagog dejstva odlično je sredstvo za negu nežne kože beba. Pored toga. duge i bodljikave. zahvaljujući visokom procentu retinoične kiseline (vitamina A). a zatim im se odstranjuju semenke koje se. pasja ruža.

a nakon toga procediti i sipati u aše koje treba ostaviti preko noći na sobnoj temperaturi. troskota. plodova šipka i cveta zove. sipati čaj u aše i ostaviti ga da odstoji na sobnoj temperaturi tokom noći. a zatim ih osušiti. izmrvljenih bobica kleke. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. Ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta.6 l ključale vode. a koriste se za pripremu sokova. korena sa rizomom pirevine. Procediti i zasladiti medom po želji. te procediti i piti u toku dana.4 l ključale vode. naučna istraživanja pokazala su da ekstrakt divljeg šipka blagotvorno deluje u slučaju reume i artritisa. ručka i večere. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. cvetova zove. korena koprive i po supenu kašiku lista i cveta bosiljka. Ono što je naročito važno jeste to da se vitamin C iz šipka ne gubi termičkom obradom. bobica kleke i korena pirevine s rizomom. procediti i sipati u aše koje treba ostaviti da prenoće na sobnoj temperaturi. a zadržavaju se i ostali hranljivi sastojci. lista matičnjaka. ručka i večere. plodova šipka i lista matičnjaka. kompota. ljoskavca. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. Kamen u `u~i * Pomešati 2 kašike sitno iseckanih cvetnih glavica smilja i po kašiku lista rastavića. adolescentima i osobama koje se oporavljaju nakon bolesti. ploda šipka. * Pomešati kašiku sitno iseckanog ploda šipka i 2 kašike sitno iseckanog cveta podubice. Preliti 3 kašike iseckanih plodova šipka sa 7 dl ključale vode i ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta. Procediti i piti pre jela po 1 dl čaja. pupoljaka bora i lista i cveta plućnjaka. Pored toga. Akutni bronhitis * Pomešati po kašiku sitno iseckanog šipka. Latice divlje ruže takođe su jestive i mogu da se konzumiraju sveže ili kuvane. Recepti Dalekovidost * Pomešati po kašiku sitno iseckanog lista peršuna. ručka i večere. Interesantno je i to da plodovi izloženi mrazevima postaju mekši i mnogo slađi. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. lista koprive i po 2 kašike sitno iseckanih iglica bora.5 l ključale vode. Piti 10 dana. lista i cveta kičice. ručka i večere.5 l ključale vode. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. pa sve preliti sa 1. lista i cveta podubice. mlade kukurzne svile. Sirup od šipka se naročito preporučuje deci. pa sve preliti sa 1. mlade kukuruzne svile. džemova i raznih drugih poslastica. korena koprive. Plodovi divljeg šipka mogu da se konzumiraju sveži ili sirovi. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. plodova šipka. U Kini se koriste kao dodatak salatama ili se od njih priprema veoma ukusan džem. lista i cveta hajdučice. lista žal je i cveta zove. samleti i dodavati jelima. pa procediti. koje inače obiluju vitaminom E. procediti i piti u toku dana. pa sve preliti sa 2 l ključale vode. Akutna upala jetre * Pomešati po kašiku sitno iseckanog lista koprive. pa su idealni za konzumiranje i bez prethodne termičke obrade. lista i cveta kantariona. procediti i ostaviti preko noći u zatvorenoj aši. * Pomešati po 2 supene kašike sitno iseckanog korena sa rizomom pirevine. najpre treba odvojiti opore semenke.ruse Zdrave poslastice od {ipka sastojak biljnih mešavina koje se upotrebljavaju za izbacivanje kamena iz žuči i bubrega. šipka. U tom slučaju. pa sve preliti sa 1. te da je nekoliko puta efikasniji od standardnih lekova protiv bolova u kolenu. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista žal je. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. pa sve preliti sa 1. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. nadzemnog dela Lekovito Bilje 10/11 7 . Kamen u bubregu Bronhijalna astma * Nakon svakog obroka piti po 2 dl čaja čaja od šipka. lista rastavića. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. nadzemnog dela troskota. Piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. lečenje urinarnih infekcija i detoksikaciju organizma.

kao ni sa lekovima za spavanje. Osim malignih. zbog čega je opadanje kose najčešća posledica hemoterapije. zračenja i hemoterapije. Najbolji izbor je pasiflora koja umiruje napete nerve i olakšava san. već i zdravo tkivo. povraćanje. međutim.. Zračna terapija takođe uzrokuje neželjena dejstva.mogu se ublažiti preparatima od đumbira. Agresivni citostatici Postoje brojne vrste citostatika. Kašičicu koncentrovanog rastvora sveže biljke (može se nabaviti u biljnim apotekama) razrediti u vodi i po potrebi piti do tri puta dnevno. Po potrebi.. creva. pa kašičicu žute tečnost razrediti u 1 dl vode i popiti (postupak sprovoditi tri puta dnevno i uvek se koristi svež sok). mono- Koprivom i ehinaceom protiv anemije i infekcija 8 Lekovito Bilje 10/11 . moderna medicina još uvek nema pravi odgovor na ovu pošast savremenog doba. Klinički je dokazano da je ova biljka ljutkastog ukusa odlično sredstvo protiv mučnine. Cilj je da se unište maligne ćelije i spreči njihova deoba i širenje. čije se lečenje sastoji od hirurškog odstranjivanja tumora. gubitak apetita. Nije preporučljivo piti nerazređen sok jer je veoma ljutog ukusa. Prah đumbira mnogo je ljući od soka (trećinu kašičice Pacijentima koji se podvrgavaju hemoterapiji mučnina se može pojačati i zbog stresne prirode bolesti. ova oštećenja najčešće su prolazna i u većini slučajeva dolazi do regeneracije tkiva. povraćanje. I kolači sa đumbirom dobro su sredstvo protiv mučnine od koje pate pacijenti na hemoterapiji. Preparati od pasiflore ne smeju se uzimati sa barbituratima i drugim sedativima. Nažalost. ovaj preparat može se uzimati i dok traje hemoterapija. koji će uz maksimalan učinak izazvati minimalne neželjene efekte. od vrste kancera. Pasiflora umiruje napete nerve \umbir smanjuje mu~ninu Koren ove biljke hiljadama godina koristi se kao začin. zbog čega se najređe i koristi.. ali i limfocita. sluzokože usta. zbog čega dolazi do pada vrednosti krvnih parametara . Na sreću. To se prvenstveno odnosi na delove organizma čije se ćelije ubrzano dele. malaksalost.Le^enje te[kih boLesti Biljem protiv posledica S Neprijatne nuspojave citostatika: malaksalost. mogu se koristiti i biljke koje deluju umirujuće. gubitak apetita. Citostatici (lekovi koji se koriste u hemoterapiji) uništavaju zloćudne ćelije i usporavaju širenje malignog procesa. jednjaka. smanjujući psihogene stimulatore mučnine. sikavice. što je karakteristika i svih malignih tumora. Đumbir najefikasnije deluje ako se uzima u vidu soka: sitno naribani koren iscediti prstima. koprive. Eterično ulje đumbira daleko slabije deluje nego ostali preparati od ove biljke. Uz njih je preporučljivo uzimati i preparate na bazi lekovitog bilja koji će umnogome doprineti da se što lakše prebrode tegobe izazvane terapijom citostaticima.. osim psihoterapije.. tatistike pokazuju da se broj obolelih od kancera iz godine u godinu drastično povećava. Gotovo svi pacijenti koji se podvrgnu hemoterapiji osećaju tegobe kao što su mučnina. pod uslovom da sadrže dovoljnu količinu praha ove biljke. razmutiti u 1 dl vode). Lekar-onkolog određuje kombinaciju citostatika. pre svega. Osobe koje imaju kamen u žuči trebalo bi obazrivo da koriste đumbir jer podstiče lučenje žuči. ovi medikamenti vrlo su agresivni i ne napadaju samo zloćudno. koštane srži. stradaju i ćelije krvi.eritrocita (crvenih krvnih zrnaca). ali u tradicionalnoj kineskoj medicini važi i kao moćan lek protiv bolesti organa za varenje. gađenje. bolove u mišićima i zglobovima . Prve na udaru su ćelije korena dlake. U tom slučaju. a koji lek iz ove grupe će se primeniti zavisi. ali izazivaju i mnoštvo neprijatnih nuspojava koje dodatno opterećuju organizam bolesnika.. bolovi u mišićima i zglobovima. naročito one koju izazivaju citostatici. citostatici napadaju i ćelije koštane srži. ehinacee. Uz to. a to su najčešće opekotine koje nastaju na koži i sluzokoži. a uz to prepisuju i lekove koji će ublažiti nuspojave ovih medikamenata. želuca. pa ga neki pacijenti uzimaju u kapsulama.

Namočiti gazu i držati 10-15 minuta na mestima izloženim zračenju. 2-3 puta dnevno. Kura se može izvesti sa ekstraktom artičoke. Ne preporučuje se upotreba ovog preparata tokom trajanja hemoterapije. koja se uzima u dozi od 5 ml u pola čaše vode. podstiče eritropoezu (stvaranje eritrocita). kokos…) 10 kapi eteričnog ulja nemačke kamilice 30 kapi eteričnog ulja prave lavande 30 kapi eteričnog ulja niaulija Eterično ulje prave lavande podstiče regeneraciju kože. U prohlađen čaj tri puta dnevno može se sipati po jedna kašičica tinkture sveže (nesušene) ehinacee. Današnji uređaji.a HEMOTERAPIJE cita. List koprive vraća organizmu gvožđe i minerale. ali bi pacijenti osetljiviji na etanol ipak trebalo da se opredele za prvu varijantu. kao i citostatici. ali i doze koje se propisuju u ovoj terapiji mnogo su bezbedniji nego oni od pre nekoliko decenija. slične onima koje izaziva UV zračenje. deluje povoljno na funkciju bubrega i sprečava njihovo oštećenje izazvano hemoterapijom. Koncentrovani rastvor lista koprive i tinktura sveže ehinacee pomešajte 100 ml preparata od koprive sa podjednakom količinom preparata od ehinacee i sipajte mešavinu u bočicu. doza se može povećati. nepovoljno deluje na jetru. što dodat* Protivupalni uljni macerati biljaka. pa procediti. naravno. Piti topao čaj 2-3 puta dnevno do prestanka dijareje. gama zraci uništavaju i zdrave ćelije. prolazna oštećenja uglavnom nisu prioritet među brojnim nuspojavama hemoterapije. poklopiti. S čajem se mogu piti i probiotici. To je ponekad toliko izraženo da je neophodan prekid hemoterapije. Oblozi od slezovog cveta Zagrejati do ključanja 1-1. Blagotvorno laneno ulje Esencijalne masne. Međutim. Lekovito Bilje 10/11 9 Ćelije raka ubrzano se dele. Piti 1-2 kašičice (5-10 ml) rastvorene u vodi. na mesta koja su najviše izložena gama zracima. Potom procediti u staklenu bocu i piti tokom dana. skloniti s vatre i dodati 5-6 kašika listova koprive. Ukaže li se potreba za intenzivnijom regeneracijom tkiva jetre. omega-3 kiseline poboljšavaju opšte stanje organizma. Arti~oka i sikavica ~uvaju jetru Hemoterapija. Većina preparata sikavice registrovana je kao lek u vidu kapsula ili tableta (uzima se 4-5 tableta ili kapsula dnevno). odnosno ekstrakt semenki ove biljke. Ovi preparati nanose se svakodnevno nakon zračenja. tri puta dnevno između obroka. ostaviti da odstoji 10 minuta pa procediti. 2. Alkohol iz ovih preparata ne šteti organizmu. a najčešća nuspojava jesu opekotine na koži. Biljni oblozi za ubla`avanje opekotina U terapiji opekotina izazvanih zračenjem koriste se dva tipa preparata: * Vodeni rastvori lekovitih biljaka sa sluzima i protivupalnim supstancama koje štite od isušivanja i iritacije kože. Zajedničkim djelovanjem kopriva i ehinacea optimalno će održati krvnu sliku i poboljšati stanje organizma. Posledica toga je umor (usled anemije. granulocita i trombocita. pola sata pre jela. Zajedničkim delovanjem koprive i ehinacee očuvaće se opšte stanje organizma. Pošto se ovaj organ brzo obnavlja. poklopiti i ostaviti da odstoji 10-15 minuta. obavi tek nakon završetka svih ciklusa hemoterapije. jer može doći do interakcije sa lekovima koji opterećuju jetru. U slučaju težih protokola hemoterapije ili kada je potrebno brže poboljšati krvnu sliku. organ koji je zadužen za ”obradu” lekova. Infuzija (čaj) od lista koprive i tinktura sveže ehinacee Čaj se spravlja na sledeći način: zagrejati do ključanja 1 l vode. zbog čega su pojačano osetljive na dejstvo gama zraka.5 dl vode. Ehinacea stimuliše imunološki sistem. Stoga je sugestija da se čišćenje biljkama koje deluju na jetru i žuč. dodati supenu kašiku cvetova sleza. a nakon toga namazati kožu uljem koje se priprema po sledećoj recepturi: 100 ml macerata nevena (badem. . Medikamenti koji se koriste u terapiji malignih bolesti usporavaju regeneraciju jetre. jačajući imunološki sistem i podstičući stvaranje krvnih ćelija. NAPOMENA: Ehinacea i kopriva ne smeju se uzimati u dane kada se prima hemoterapija! no opterećuje ”laboratoriju organizma”. dok nemačka kamilica i neven imaju snažno protivupalno dejstvo. odnosno smanjenja broja eritrocita) ili sklonost ka infekcijama (zbog smanjenja broja imunoloških ćelija). osećaja pečenja i zatezanja. koji oštećuju njihov DNK i tako ih uništavaju. skloniti sa vatre. Uzima se supena kašika zajedno sa posnim sirom ili pahuljicama od žitarica. Voditi računa da ulje bude sveže. idealna biljka je sikavica. ali tegobe se ipak javljaju i to u vidu upale i crvenila kože.5 dl proključale vode. List maline otklanja dijareju Ovo je relativno retka nuspojava hemoterapije i lako se sanira čajem od lista maline ili kupine: supenu kašiku listova preliti sa 2-2. ostavite da odstoji poklopljeno 10 minuta. osim u slučaju težih toksičnih reakcija. podstičući stvaranje belih krvnih zrnaca. Postoji nekoliko efikasnih preparata na bazi ovih biljaka. najbolje između obroka. koji se uzimaju istovremeno: 1. Postupak izvoditi dva puta dnevno.

ovaj preparat poboljšava cirkulaciju. alergijskog rinitisa. vije osobe. a posebno plućnim bolesnicima. ubrzava metabolizam i sagoreva masne naslage pa pomaže u borbi protiv gojaznosti. Sirće od drenjina uspostavlja normalan rad probavnih organa. povećava otpornost disajnih organa na Zahvaljujući visokokvalitetnim prirodnim sastojcima. po proverenoj recepturi. koristeći tehnologiju koja se primenjivala u stara vremena. pušačima i ljudima slabog imuniteta. gojaznosti. Odlično je sredstvo protiv anemije. otkriva Goran. hormonalnih poremećaja. dok sirće od šipurka. ublažava artritis i reguliše hormonalne poremećaje”. stomačnih tegoba i bolesti respiratornog sistema. se apifitoterapijom. Zbog toga bez bojazni smeju da ga uzimaju čak i najosetljireguliše lučenje hormona i umiruje upalu zglobova. alergijskog rinitisa. Potpuno je neškodljiv i ne izaziva neželjene efekte ni nakon dugotrajnog korišćenja. Goran Radojević iz Beršića kod Gornjeg Milanovca već trinaest godina bavi N Budući da aktivni sastojci Goranovog sirupa podstiču izlučivanje sekrecije iz nosa i pluća. Ovi prirodni eliksiri jačaju imunitet. zbog čega je prava blagodet za organizam. ubrzava varenje i otklanja čireve. ističe Radojević. Efikasni biljni napici Blagodet za respiratorne organe Sirup od bokvice i meda ”Ovaj lekoviti napitak efikasno je sredstvo protiv astme. koje obiluje vitaminom C. Uz to. Lekovite preparate spravlja od pčelinjih proizvoda i planinskih trava. pneumonije i angine. Takođe. a zatim preko njih staviti lanenu krpu natopljenu ovom tečnošću. ”Ali. ”Sirup od koprive obiluje vitaminima i mineralima. a preporučuje se i u prevenciji respiratornih infekcija”. trudnice i dojilje”. bronhitisa. regeneriše sluzokožu creva i daje energiju. laringitisa. bebe. regenerišu bronhije i oštećenu sluzokožu ždrela. viška holesterola. tuberkuloze pluća i upale mokraćnih puteva. naglašava travar iz Beršića koji proizvodi i razne vrste sirćeta od divljeg voća. kaže Goran Radojević mikrobe i sprečava pojavu respiratornih infekcija. ovaj napitak uspešno otklanja simptome astme. bronhitisa.” Goran Radojević 032/ 55-70-656 063/ 89-22-540 Goran Radojevi} savetuje Terapija ko`nih infekcija Bolesne delove kože izmasirati jabukovim sirćetom. astavljajući porodičnu tradiciju. Tretman ponavljati na svaka 3-4 sata. reguliše krvni pritisak i smanjuje rizik od nastanka ateroskleroze. obnavljaju oštećene ćelije i uspostavljaju optimalno funkcionisanje organa.RE^ FITOTERAPEUTA: GORAN RADOJEVI] ”Sirup od bokvice i meda ima snažno antibakterijsko dejstvo pa brzo i efikasno otklanja upalne procese”. Sirup od bokvice povoljno deluje i na želudac. Osim što čisti krv od patogenih klica i ’jača’ krvnu sliku. Preporučujem ga svima. laringitisa. pneumonije i angine. 10 Lekovito Bilje 10/11 . sprečavaju i leče brojne bolesti. U njegovoj biljnoj apoteci mogu da se nađu preparati protiv anemije. neutrališe OLAKŠAVA diSAjne tegObe slobodne radikale i poboljšava funkciju nadbubrežnih žlezda. upale mokraćnih puteva. to nije sve. Goranovi preparati deluju višestruko: otklanjaju simptome. ”Sirće od divlje jabuke snižava nivo masnoća u krvi. dok se epiderm potpuno ne regeneriše.

. što znači da svi proizvodi podležu strogoj kontroli kvaliteta sirovina. prostatom. Ova linija obuhvata devet posebnih kombinacija ukusa i mirisa: brusnicu. Svi su godinama bez većeg uspeha koristili terapiju koja je uključivala brojne lekove. čiji asortiman obuhvata čajeve. kod četrdeset dvoje došlo je do sterilisanja urinokulture ili je broj klica bio dosta smanjen. a veliki broj njih više nije imao problema sa hemoroidima. kamilicu. kreme. a njih deset značajno je popravilo nalaz spermokulture. šumsko voće i jagodu. virusnim i bakterijskim infekcijama urinarno-genitalnog trakta. tablete. Proizvodi iz AMEROVOG programa mogu se naći u svim apotekama. Uspeh njenog najčuvenijeg proizvoda podstakao je pre dve godine firmu ”Amer” iz Vlahova da na tržište plasira paletu novih čajeva koji sadrže 40% ”Amer čaja”. borovnicu. a studija je obuhvatila 100 pacijenata sa infekcijama urogenitalnog trakta.. Od ukupno 65 ispitanika sa urinarnom infekcijom. a informacije možete potražiti i direktno kod proizvođača. Lekovito Bilje 10/11 11 . Ovaj put javilo se 48 pacijenata. ”Amer Prom” ima tradiciju dugu dve decenije i nudi proizvode vrhunskog kvaliteta što potvrđuje mnoštvo zlatnih medalja sa raznih sajmova. Većina pacijenata koji su Tokom ispitivanja nisu registrovane nikakve nuspojave niti poremećaji u biohemijskom sastavu krvi. Spas za hemoroide Smiruje upalu prostate Terapijska efikasnost ”Amer čaja” ispitana je 1997. Ovaj čaj ublažava probleme sa mokrenjem kod muškaraca. dok je kod pet od deset bolesnika koji su bolovali od infekcije pseudomonasom upala znatno ublažena. masti. imali problema sa upalom prostate zauvek su se rešili subjektivnih smetnji. a od biljnih nanu.LB INFO ČAJ ZA ZDRAV urogenitalni trakt Kompanija ”Amer Prom” iz Vlahova jedan je od vodećih proizvođača fitoterapeutskih i dijetetskih proizvoda. Kompanija posluje po standardima ISO 9001 i HACCP sistema. Posle konzumiranja ”Amer čaja” čak 89% pacijenata uspelo je da smanji hronične tegobe. godine u Institutu za urologiju i nefrologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. mokraćnim kanalima i bešikom. a većina njih imala je hronične probleme sa hemoroidima. a ima i snažno antiupalno dejstvo na tkivo prostate. rtanjski čaj. zeleni čaj i hibiskus. Godinu dana kasnije kliničko ispitivanje obavio je i KBC Zvezdara. ambalaže i proizvodnog procesa. Čuveni AMER ČAJ već dve decenije ostvaruje odlične rezultate u rešavanju problema sa hemoroidima.

to nije dalo nikakve rezultate”. kao i ’Petestil’ kapi i sirup. Od bola pao u nesvest Zdravstveni problem Alekse Milutinovića kulminirao je kada je jednog dana na radnom mestu iznenada dobio napad bola od čije se jačine onesvestio. Kada sam otišao na snimanje. priča Aleksa. Pao sam u nesvest i sledeće čega se sećam bila je bolnička soba u kojoj sam bio priključen na infuziju”. Prvi simptomi bolesti obično se javljaju nakon tridesete godine života i najčešće je u pitanju bol koji može da bude izazvan fizičkim naporom ili udarcem. Ako se kamen zaglavi u mokraćovodu. koje se uzimaju naizmenično. Posle nekoliko meseci kamen se o stvaranja kamena u bubregu dolazi usled zastoja mokraće i raznih infekcija. kao i učestalo. ”Setio sam se da mi je kolega sa posla pričao o svom bratu koji je sličan problem rešio čajevima čuvene travarke Matije Paunovski. priča Aleksa i da ne mogu da stojim. Godinama sam osećao peckanje pri mokrenju i povremene bolove sa strane. pio razne čajeve. od stomaka ka kičmi. opisuje Aleksa svoje neprijatno iskustvo. uzrokujući veoma jake bolove koji mogu da izazovu povraćanje i gubitak svesti. Već prve večeri nakon uzimanja terapije osetio sam poboljšanje. međutim. stanje se samo pogoršavalo. otišao sam tamo po pomoć. ali uzalud. ali oskudno mokrenje. a bolovi su skoro prestali. Ponekad se javljaju nadutost. Posle nekoliko meseci kamen se toliko smanjio da sam ga sa lakoćom izbacio putem urina”. Pozvao sam ga i on mi je rekao da u Novom Sadu postoji biljna apoteka u kojoj se prodaju njeni biljni preparati. ”Bolovi u donjem delu stomaka bili su nesnosni i u jednom trenutku samo sam osetio da su mi se noge ’odsekle’ . Lečio sam se antibioticima. Novosađanin Aleksa Milutinović godinama je patio od kamena u bubregu. ustanovljeno je da imam dva kamena u 12 Lekovito Bilje 10/11 D kamen u bu bubregu. a u mokraći su primetni tragovi krvi. gasovi i opstipacija. Šiljasti kamen prilikom pomeranja oštećuje sluzokožu bubrega i mokraćne kanale. koji se piju tri puta dnevno. Lekari su konstatovali da se kamen u bubregu pokrenuo i da hirurški zahvat nije potreban. Aleksi su prepisali lekove i otpustili ga na kućno lečenje. ”Moji problemi sa bubrezima počeli su sa infekcijom ešerihijom koli koje nikako nisam mogao da se rešim. Zaposleni u apoteci preporučili su mi dve mešavine. ukoliko se kamen nalazi niže u ureteru.ISPOVEST ^ITAOCA: AlEkSA MIluTInOVI] Čajne mešav ”Već prve večeri nakon uzimanja Matijine biljne terapije osetio sam poboljšanje. Dobio sam lekove. a bolovi su skoro prestali. Jedva stojeći na nogama. neophodna je operacija jer pritisak urina u bubregu može uzrokovati potpuno propadanje ovog organa.

U četrdesetoj godini dijagnostikovan joj je tumor materice u poodmakloj fazi. dijabetesa. Travarka svetskog glasa Matija Paunovski je najpoznatiji fitoterapeut na prostoru bivše Jugoslavije i jedan od retkih koji su svoje znanje o lekovitom bilju i travama usavršili izlečivši sami sebe. poboljšavaju rad želuca. Više o tome saznajte na našoj stranici sa poklonima. Nema oboljenja za koje Pobedite malokrvnost PRIMED 5 je potpuno prirodan preparat protiv anemije. priča Aleksa.med sa biljnim dodacima koji pomaže u slučaju upale prostate. Pošto sam dojila. Jedan od naših čitalaca takođe će imati priliku da isproba čudesni PRIMED 5. Počela je da koristi prirodne preparate na bazi lekovitog bilja i već nakon osam meseci lekari su konstatovali da se tumor potpuno povukao. povećavaju nivo hemoglobina i gvožđa u krvi. štitne žlezde. a u Matijinoj apoteci mogu se naći preparati koji rešavaju probleme u vezi sa ženskim reproduktivnim organima. potpuno regenerisao mokraćne i bubrežne kanale koji su godinama bili izloženi infekcijama. nivo hemoglobina spustio se na 92. dijagnostikovana mi je anemija. ali i brojni drugi čajevi. Prognoze lekara bile su veoma loše. U tom momentu. ističe Danijela Huđec iz Inđije.vine tope potpuno istopio pa sam ga sa lakoćom izbacio putem urina”. ali i oni namenjeni terapiji bolesti jetre. Iskustvo korisnice “Zbog obilnog krvarenja tokom porođaja. biljna kapi. žuči. Njen rad nije ostao nezapažen ni u svetu.3. napravljen od visokokvalitetnih pčelinjih proizvoda i organskog bilja. ulja. Osim što mu se istopio kamen u bubregu. Uz to. reume. ”Eden” biljni eliksir za dug i zdrav život. indirektno. ubrzavaju cirkulaciju i jačaju zidove krvnih sudova. a nakon dva meseca krvna slika mi se normalizovala i znatno sam ojačala”. poremećaja cirkulacije krvi. probave i brojnih drugih. intelektualni i duhovni razvoj dečjeg i odraslog organizma. astme. pa se može pohvaliti time da je počasni član Američke asocijacije prirodne medicine. smanjuju osetljivost organa za varenje na alergene i podstiču izbacivanje suvišne tečnosti iz organizma. u prirodi nema leka. kao i Svetske organizacije za preventivnu i alternativnu medicinu. sirupi. Lekovito Bilje 10/11 13 . Sve informacije se mogu dobiti putem brojeva telefona: 021/6338-510 i 063/8044-770 ubregu Riznica zdravlja U biljnoj apoteci ”Matija Paunovski” koja se u Novom Sadu nalazi na Bulevaru oslobođenja 15. PRIMED 5 blagotvorno deluje na probavni trakt i ublažava simptome gihta. nisam smela da koristim veštačke preparate protiv anemije pa sam uzela PRIMED 5. Njegovi sastojci stimulišu stvaranje eritrocita. Matija je odlučila da ceo svoj život posveti proučavanju lekovitog bilja i da pomaže ljudima da rešavaju zdravstvene probleme. Broj eritrocita pao mi je na dva i po miliona. a serumskog gvožđa na 7. pre pola godine. koji podstiče fizički. sinusa. Zahvaljujući tome. Svako jutro pre doručka otapala sam u ustima kašičicu tog melema. Milutinović je koristeći preparate Matije Paunovski. mogu se pronaći svi čuveni preparati ove travarke: ”Petersil” . bubrega i bešike. alergije. tablete. ali Matija nije ustuknula pred opakom bolešću.

14 Lekovito Bilje 10/11 .

Osim lekova koje propisuje zvanična medicina. mišiće i nerve. Promena atmosferskog pritiska i spoljne temperature. nakupljajući se u zglobovima i mišićima.postaju mnogo izraženiji. Otuda i potiče naziv reumatizam (grčki . zglobove.bolovi i otežana pokretljivost udova . teći). tegobe se mogu ublažiti odgovarajućom ishranom. nepovoljno utiču na receptore za bol. proticati. mogu da se deformieuma je bolest motoričkog sistema koja napada kosti.strujati. zbog čega su tegobe reumatiLekovito Bilje 10/11 15 .TEMA BROJA Najbolja prirodna TERAPIJA REUME R S prvim jesenjim kišama i hladnoćama. a najčešće se javlja između tridesete i pedesete godine života. Ovu bolest karakterišu otečeni i bolni zglobovi. i melemima i čajevima od lekovitog bilja Za reumatizam se znalo još u antičko doba i smatralo se da ga uzrokuju bolesni telesni sokovi koji se slivaju iz mozga u telo. koji ukoliko bolest poprimi ozbiljniji tok. simptomi reume . šu i postanu nepokretni. vlažan vazduh i hladnoća. tetive.

Ujutro promešati rastvor drvenom kašičicom i popiti pre jela. a osim adekvatne garderobe preporučuje se i nošenje vunenog zavoja oko bolesnog zgloba. terapija koju propisuje savremena medicina. toplim oblozima i podvodnom masažom. Pacijentima sa blažim oblikom reume stručnjaci savetuju da smanje opterećenje bolesnog zgloba i ne nose teret u ruci u kojoj se javlja bol. tegobe postaju sve neprijatnije. neke doprinose okoštavanju zglobova.kašičicu gospine trave (Macerata kantariona). Takođe. Vremenom. Oboleli ne sme da dozvoli da mu zglobovi dugo budu nepokretni. a ne bi trebalo jesti ni žumance. fizička aktivnost (osim odgovarajućih vežbi preporučuje se i plivanje u toploj vodi) ima veliki značaj u terapiji reume. . crvenilo i velika osetljivost na pokret ili dodir. Prvo mesto na listi poželjnih namirnica zauzima povrće. što otežava hod. jer ~ak i bezazlena `urba uz stepenice mo`e uzrokovati nesnosne bolove je slabija. Kura podrazumeva i oblog: glina se izmeša sa toplom vodom dok se ne dobije fina masa poput testa za krofne. U slučaju oštećenja hrskavice. držati dvadesetak minuta. jer čak i bezazlena žurba uz stepenice može uzrokovati nesnosne bolove. a za tretman je dovoljno izdvojiti pola sata. a potom procediti i dodati 100 g zelene gline. uvije gazom i peškirom i ostavi da stoji cele noći. pa ćelije koštane srži dospevaju do njih stvarajući novu hrskavicu usled čega prestaju bolovi. javljaju se otok. Iako reuma ne može da se izleči. koji su po sastavu belančevine i pacijentima se najčešće daju u obliku injekcija.ne smeju da prave nagle i brze pokrete. Bolesnik ne obraća pažnju na ove signale jer bol tokom dana prestaje. bez mešanja i treskanja. pa mešati dok ne nastane fina. šlag i svinjsku mast.10 kapi eteričnog ulja limunskog eukaliptusa. Naneti oblog dok je topao. . masaža i kupke. Pojedine namirnice ubrzavaju izbacivanje kalcijuma iz kostiju. Ostaviti da se u toku noći sama rastopi. vežbe. koji se širi duž noge. u kombinaciji sa tradicionalnim metodama pomoći će da tegobe budu podnošljivije.10 kapi eteričnog ulja borovnice. zajedno sa fizikalnom terapijom. Postoje novi lekovi koji deluju direktno na upalni proces tako što blokiraju citokine (prenosioce nervnih impulsa koji podstiču upalu). Reumatičari moraju da vode računa o načinu na koji se kreću . Obolelom je ponekad teško da izvodi i najjednostavnije radnje kao što su umivanje i tuširanje. a njen cilj je da se spreči upala. . nakon ustajanju iz kreveta. Smesu dobro izmešati. Svake večeri drvenom kašičicom sipati zelenu glinu u čašu hladne vode. pokretljivost zgloba sve Simptomi Reumati~ari moraju da vode ra~una o na~inu na koji se kre}u . ublaže bolovi i očuva pokretljivost. dodati: . koriste se metode za rasterećenje obolelog zgloba. naneti na bolno mesto. Nije preporučljivo oblog držati preko noći. Neophodno je izbegavati ”jaku hranu”. Reumatska oboljenja u poodmaklom stadijumu mogu da izazovu velike deformacije zglobova ili kostiju. * Efikasna tronedeljna kura Stari narodni recept preporučuje veoma efikasnu tronedeljnu kuru glinom. daje izražene simptome: uglavnom se radi o slabijim bolovima u zglobovima. a potom isprati. Ponekad je prisutan i bol u leđima. Ujutro se ispere mlakom vodom. umotati zavojem ili gazom i držati dvadesetak minuta. Bolest u početnoj fazi ne Glina ubla`ava tegobe * Sa lekovitim biljem Ovaj oblog ublažava reumatske bolove. Korisno je i utopljavati se. gusta pasta. kao što su orto- Va`nost ishrane U lečenju reume važnu ulogu ima i ishrana. pedska pomagala. koje na kraju dovode do nepokretnosti pacijenta. poput punomasnih sireva i suhomesnatih proizvoda (naročito salamu). Naneti toplu pastu na bolno mesto. u novije vreme primenjuje se hirurška intervencija . naročito kupus i 16 Lekovito Bilje 10/11 . ali mnogo je onih koje pomažu u ublažavanju tegoba. Le~enje reume Terapija reume traje do kraja života. Masa se nanese na bolno mesto.Tema bRoja: bolesTi moToRi^kog sisTema čara najizraženije u jesen i zimu. saunom. * Sa eteričnim uljima U pastu spremljenu prema prethodnoj recepturi (gavez i glina). koji se obično javljaju ujutro. jer višak kilograma dodatno opterećuje zglobove kukova i nogu.u zglobu se izbuše male rupe.ne smeju da prave nagle i brze pokrete. jer može da iziritira kožu. U 3 dl vode 10 minuta kuvati 2 supene kašike korena gaveza. Gojazne osobe treba postepeno da smanje telesnu težinu.10 kapi eteričnog ulja ruzmarina cineola.

Držati je na osunčanom ili toplom mestu mesec dana i mućkati je više puta dnevno. povremeno promućkati.U svež kvasac dodati slabo zaslađeno mleko i brašno pa umesiti meko testo. sportskim povredama. kao i citrusi (pomorandža. Ulje procediti i pomešati sa jednakim delom dobre lozove rakije i time masirati obolela mesta. Ovim oblogom previti bolno mesto i ostaviti da odstoji 12 sati. Preporučuje se i svež krastavac koji treba jesti sa korom. Umotati bolno mesto (preko lista) suvom lanenom krpom i pričvrstiti zavojem. Reumatičari bi trebalo da konzumiraju što više integralnih žitarica i da izbegavaju proizvode od belog brašna. pa dopuniti do vrha hladno ceđenim maslinovim uljem. * Lavandino ulje . drenjine. neuralgijama.U litar maslinovog ulja staviti 100 g suvog lista i cveta kantariona i 50 g lista ruzmarina. * Paprika . borovnice) blagotvorno deluje na reumatičare. * Tinktura za masažu . sočivo i iznutrice. Svaki dan ašu promućkati nekoliko puta. Preventiva Antireumatske masti Da bi se sprečila pojava reume.Izmešati 40 g tinkture đumbira. zbog čega dolazi do bolje ishranjenosti tkiva. kleke i sibirske jele.5 l (bez sabijanja) napuniti cvetovima jorgovana. a potom ga izvaljati ašom i priviti na obolelo mesto.Litarsku ašu do četvrtine napuniti cvetom i listovima lavande.Kašiku sitno naseckanog korenja i lišća čička kuvati pet minuta u 1/2 l vode. koja se pretvara u mokraćnu kiselinu. šljive) i jezgrasto voće (orah. neophodno je iskoreniti loše životne navike. naliti do vrha maslinovim uljem. Postoje brojne antireumatske masti od lekovitog bilja čiji aktivni sastojci ubrzavaju cirkulaciju. tetiva i zglobova. obezbeđujući im optimalnu pokretljivost. kajsije. kao i kamfor. 2 g ulja origana i 60 g tinkture ruzmarina. nekoliko puta dnevno. skušu i tunu. kafe i cigareta. * Jorgovan . smanjenja bola i otoka. Ovim melemom se masiraju bolna mesta. kupine. Nipošto se ne smeju zanemariti lična higijena i adekvatna odeća koja ne sme da bude tesna niti napravljena od veštačkih materijala. trčanje. koji zbog svog sastava blagotvorno utiču na rad zglobova. jer sadrže supstancu purin. Osobe koje imaju genetsku predispoziciju za reumu. a potom procediti i piti mlako. a to važi i za morsku ribu. vožnja biciklom i plivanje pospešuju rad mišića.Pomešati litar nera nisanog maslinovog ulja i 10 velikih kašika isitnjenog orahovog lista i usuti u staklenu bodu. Lekovito Bilje 10/11 17 . raširiti na vunenu krpu i na to gusto posuti ljutom paprikom i preliti maslinovim uljem. Oblog menjati tri puta dnevno. Ovi preparati primenjuju se u slučaju bolova u ^ajevi i oblozi * Čičak . grašak. kao i povećanja pokretljivosti. Mentol ima blago analgetsko dejstvo.Teglu od 1. Čaj piti po dve kašike ujutro i uveče. urme. Bobičasto voće (maline. Kapsaicin iz ljute paprike stimuliše cirkulaciju i pruža prijatan osećaj toplote. pre svega konzumiranje alkohola. Ulje procediti i koristiti za masiranje obolelih mesta. lešnik. lumbagom. odgovornu za nastanak reume. Pored toga. jer sadrži dosta vitamina E. Postupak ponavljati nekoliko dana dok bolovi ne prestanu. * Orah . Ostaviti poklopljeno 10-15 minuta i procediti. Razviti ga oklagijom.mahunarke. kao i mikroelement bakar. * Kupus . * Kantarion i ruzmarin . Dobro zatvoriti i držati na toplom mestu 40 dana. grejpfrut. Sve zajedno sipati u staklenu ašu i držati mesec dana na sunčanom mestu. prijatno hladi kožu i ublažava neprijatni osećaj peckanja u obolelom zglobu. Ulja za masa`u * Orah . uz povremeno mućkanje. * Celer . ribizle. dobro zatvoriti i držati na suncu 15 dana.U litar hladno ceđenog maslinovog ulja dodati deset kašika sitno iseckanog svežeg orahovog lišća.Odstraniti debele žile sa lista. kao i goveđe i svinjsko meso. Dobijenim uljem masirati bolna mesta. U antireumatske masti često se stavlja i etarsko ulje ruzmarina. Poklopiti i ostaviti da se prohladi. neophodan je redovan san (minimum šest sati dnevno). badem) obiluju vitaminom E i nezasićenim masnim kiselinama koji ublažavaju upalne procese. Suvi plodovi (smokve. a potom tu tečnost utrljavati na obolela mesta. deluju protivupalno i antiseptički. mandarine). limun. Dobijenim uljem mazati i masirati obolela mesta. pasulj. dok etarska ulja eukaliptusa.U litru vode nekoliko minuta kuvati 40 g celerovog lišća. mišićima i zglobovima izazvanih artritisom. Kuru sprovoditi mesec dana. išijasom. zatvoriti i čuvati 30 dana na suncu. mente i bora. pre svega losos. trebalo bi bar pola sata dnevno da provode na suncu i svežem vazduhu i da svakodnevno upražnjavaju fizičku aktivnost: jutarnja gimnastika. bolovima i otokom usled nagnječenja i iščašenja.

a s drugima ne. ali dešava se i da je uzrokovan određenom bolešću. najčešće tokom operativnog . pušenje i preterano konzumiranje alkoholnih pića. a neretko su to i gojaznost. sekundarna i selektivna impotencija. Učestalost se povećava sa životnom dobi: oko 5% muškaraca u četrdesetim godinama i 15-25% onih koji su prevalili šezdesetu suočava se s ovim problemom. Postoje primarna. živaca i arterija u blizini penisa. u terapiju svakako treba uključiti i lekovito bilje Uzrokuju je mnogi faktori. postoji i selektivna impotencija kada muškarac s nekim ženama može imati zadovoljavajuću erekciju i seksualni odnos. Ukoliko muškarac nikada nije ostvario seksualni odnos ili ima smetnje erekcije od početka polne zrelosti ili seksualne aktivnosti. Zbog ~ega nastaje? Kopriva i seme piska I Ovaj problem pogađa sve veći broj muškaraca i najčešće je psihogenog porekla. Psihološki problemi. Osim toga. Sekundarna ili stečena impotencija javlja se nakon dužeg ili kraćeg razdoblja uspešnih seksualnih odnosa sa zadovoljavajućom erekcijom. 18 Lekovito Bilje 10/11 stanja.Mu[ke tegobe uglavnom u pitanju zdravstveni problemi. Osim lekova koje propisuje zvanična medicina. najčešće izazivaju erektivnu disfunkciju kod mlađih osoba. kao što su oštećenje arterija. dok su kod starijih muškaraca Impotencija može da bude posledica raznih bolesti i LEČE impotEnc mpotencija ili erektivna disfunkcija označava nesposobnost održavanja erekcije koja je dovoljna za polni odnos. od psihičkih do zdravstvenih. reč je o primarnoj impotenciji. glatkih mišica i fibroznog tkiva. uprkos očuvanoj seksualnoj želji i pokušajima sa jednom ili više partnerki. kako tvrde stručnjaci.

Zdrav muškarac imaju nekoliko erekcija tokom sna.zahvata na prostati. za razliku od polne nemoći uzrokovane psihogenim faktorima. a uzima se sat vremena pre ili dva sata nakon obroka. sredstava za smirenje. Uzima se uvek uz obroke zbog lakše apsorpcije. potreb- Impotenciju karakterišu nemogućnost postizanja određene čvrstine penisa i sposobnost održanja erekcije. pre spavanja napraviti traku od jednoslojne papirne maramice i obmotati je relativno čvrsto oko penisa. naročito testosterona. injekcije koje šire krvne sudove. Omega-3 masne kiseline iz ribljeg ulja ili ulja semena lana takođe poboljšavaju cirkulaciju. Stres. vekovima zastupljeni u tradicionalnoj medicini mnogih naroda. ukuvano sa vinom ili dodato u neko jelo sa lukom i jajima. anksioznost i ljutnja dovode do povećanog lučenja adrenalina koji onemogućava postizanje erekcije.. kao i kičmene moždine. Piti po 1-1. postojala je noćna erekcija. Za bolju potenciju koristi se i seme piskavice. vakuum terapiju. a dovoljno je posvetiti im nekoliko minuta dnevno. a osim toga snižavaju nivo holesterola i sprečavaju sužavanje krvnih sudova. alkoholičari i osobe koje boluju od multiple skleroze i ateroskleroze. Narodni lek Simptomi CIJU avice Impotencija ” na psihičkoj bazi” nastaje iznenada. ali i povrede penisa. Ostaviti da stoji preko noći. šoka ili neprijatnog događaja. a ponekad se praktikuje i hirurški zahvat. ali i pušenje i preterano konzumiranje alkohola. nikako veštačko. a počevši od pete po 50 kapi. Ku}ni test Za dobro seksualno zdravlje. u lečenju impotencije koriste se i biljni preparati. Suplementi i vitamini U terapiji polne nemoći koriste se i suplementi. Osim terapije medikamentima. Piti po 1/4 čaše. 3 puta dnevno.5 dl tri puta dnevno. obezbeđujući veći dotok krvi u penis. Preporučuje se doza od 500 mg vitami- na C dva puta dnevno. Lečenje traje dugo. Smreka je takođe efikasno sredstvo za lečenju potencije. lekovima. što je dobar znak. Specijalista će u tom slučaju prepisati određene lekove. stručnjaci savetuju što više sna. kopriva se često koristila kao lek protiv polne nemoći. Napomena: vino mora da bude od grožđa. zbog čega se oni lakše šire. Smatra se da ova biljka podstiče požudu i da njeno seme. Dnevna doza ovog suplementa iznosi 15-30 mg dnevno. Preparati na bazi cinka pozitivno utiču na proizvodnju hormona. potopiti u pola litra vode i ostaviti da odstoji preko noći. sve dok se ne popije cela količina. Da bi se utvrdilo da li je erekcija izazvana psihogenim ili organskim faktorima. treće po 30.5 dl alkohola. Prve nedelje pije se po 10 kapi razblaženih sa kašikom vode. Vitamin C vraća krvnim sudovima elastičnost. na je intervencija urologa. Druge nedelje po 20 kapi. a zatim spojiti njene krajeve. Dijabetičari. Jedan od indikatora impotencije izazvane nekim organskim poremećajem jeste izostanak erekcije nakon jutarnjeg buđenja. antidepresiva. Pogrešno se veruje da alkohol opušta i jača potenciju . Svakodnevno se uzimaju po 2 kašičice ribljeg ulja ili jedna supena kašika ulja semena lana. Homeopatija U homeopatiji se za lečenje impotencije koristi esencija od svežeg donjeg dela stabljike žutog lokvanja koja se melje u mašini za mlevenje mesa. minerali. u većini slučajeva pate od erektivne disfunkcije. ali smanjuje polnu moć. U našem narodu. hormone. alkoholom ili zdravstvenim stanjem.5 dl dobijene mase dodaje se 3. pomažu suplementi koji sadrže ulje žutog noćurka zbog esencijalnih masnih kiselina koje pospešuju cirkulaciju.. cimetidina (lekova protiv čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu). kao posledica neke traume. a dobijena smeša meša se sa podjednakom količinom 40-procentnog alkohola. Lekovito Bilje 10/11 19 Ni{ta bez relaksacije . koja može nastati i usled upotrebe određenih lekova poput antihipertenziva. Ohladiti i piti po 1/2 dl pre spavanja. procedi kroz gustu tkaninu i na 1. jača polnu moć. U šolju kipuće vode potopiti 12-15 crvenih bobica sakupljenih nakon što biljka uvene. U 1/2 l vina sipati 5 kašika semena koprive i kuvati 5 minuta. jer umor de nitivno smanjuje sposobnost postizanja erekcije. Neke od meditativnih tehnika relaksacije mogu da budu od velike pomoći. a ako traje duže od tri meseca i ne može se dovesti u vezu sa nekim stresnim događajem.on samo povećava libido. Uzeti 4 kašičice samlevene kore smreke. bubrežni bolesnici. bar 6-8 sati dnevno. vitamini. Impotenciju mogu izazvati i hormonalni poremećaji. pre svih manjak testosterona. U rešavanju problema sa impotencijom. Ako je papir ujutro pocepan. Zatim se ostavi da odstoji dve nedelje. kod koje je jutarnja erekcija konstantno prisutna. Ujutro kuvati na tihoj vatri 15 minuta.

kamilice. ali i voditi računa o ishrani”. P Upala tankog creva Katar ili upala tankog creva manifestuje se prolivom. ali u malim gutljajima. ali ukoliko se baš mora . ^aj protiv proliva Osobe koje imaju problem sa probavom. mesne prerađevine pune konzervansa i aditiva. i odraslih i dece. u gutljajima. kore hrasta i lista ili ploda borovnice. Knjiga je namenjena svima koji veruju da u prirodi leži tajna večne mladosti. petoprsta. dve do tri šolje čaja.. 1991. kantariona.. Leposava problem rešava za 21 dan. Glavni razlog za poremećaj metabolizma i varenja jeste nepravilna ishrana. ”U tom slučaju preporučujem mešavinu hajdučke trave. pije se tokom celog dana pomalo. Kada se ohladi. što je uz dugogodišnji rad sa decom iznedrilo knjigu ”Prirodno lečenje dece biljem”.. uglavnom nije obilan. negativno utiču na celokupno zdravlje. nane i kima. Ukoliko se pacijent javi na vreme i Hajdučica i sladić MELEM ZA probAvnE orGAnE Lenja creva mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. slatkiši. a najčešći izazivač ove bolesti je trovanje hranom. Brza hrana. Supena kašika ove mešavine prelije se vodom i kratko prokuva. arsenom ili lekovima. koju je Leposava izdala 2008. poslom koji je tradicija u njenoj porodici. ne sadrži gnoj i krv. dve do tri šolje čaja. pušenje. Ako je upala u početnoj fazi. Pravilna ishrana i upotreba lekovitih trava od ključnog su značaja za rešavanje ovog problema ako je upala u početnom stadijumu. bolesnici koji godinama pate od kolitisa moraju bar pola godine koristiti čajeve. godine završila je kurs za fitoterapiju. u gutljajima. ali sadrži priličnu količinu sluzi. Za ublažavanje tegoba Leposava savetuje sledeću biljnu kombinaciju: 20 g borovnice 25 g divlje jabuke list divlje kruške suv šipurak drača Supenu kašiku mešavine preliti šoljom vrele vode i ostaviti da odstoji dva sata. Sve to može uzrokovati hroničnu upalu debelog ili tankog creva. ”Protiv upale tankog creva propisujem čaj od bokvice. alkohola. zbog čega se ovaj poremećaj ne sme zanemarivati. U želji da usavrši znanje koje su joj preneli roditelji.valja koristiti isključivo med”. Ne bi ga trebalo sladiti. Međutim. Nepravilna ishrana priziva bolest Uprkos tome što živi u izobilju. tvrdi Leposava. ali i čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu”. teškim metalima. često pate i od proliva. Ni ovaj čaj ne bi trabalo sladiti. Kada se ohladi. edijatrijska sestra u penziji Leposava Mirić iz Niša već 30 godina uspešno se bavi travarstvom. ishrana savremenog čoveka nipošto se ne bi mogla nazvati izbalansiranom. Supena kašika ove mešavine prelije se vodom i kratko prokuva. matičnjaka. bolom i napetošću u stomaku. prvenstveno na probavu.. a probava će se sasvim regulisati.RE^ TRAVARA: LEPOSAVA MIRI] čest problem. naglašava Leposava. loše navike prenosi i na svoje potomstvo. pije se tokom celog dana . Uzimati ovaj čaj i narednih 3 do 7 dana i proliv će pre nestati. ”Lenja creva veoma su 20 Lekovito Bilje 10/11 Upala debelog creva Kolitis ili upalu debelog creva karakterišu bolovi u stomaku i proliv koji . Procediti i prvi dan piti umesto vode. ali i prekomerno uzimanje lekova. godine. a što je najgore. situacija se smiruje za nekoliko nedelja.

’Ivinu mast’ po preporuci prijatelja koristim već tri godine. Dugo sam se mučio sa čestim prehladama. opekotina. da bi sa nama podelili svoja iskustva. U nadi da ćemo produžiti saradnju. odmah sam počeo da je uzimam i mogu vam reći da su se prvi rezultati pokazali veoma brzo. Tako smo u februaru primili pismo od gospodina Usianovića koji je naš korisnik već tri godine: ”Poštovani gospodine Martinoviću. što nas motiviše da budemo još bolji. upalom krajnika i sličnim tegobama. kombinovane u zavisnosti od vrste zdravstvenog problema. napravljen od najkvalitetnijeg lekovitog bilja i p elinjih proizvoda.LB INFO Ivina mast . posle tri godine. gripa i prehlade. Zbog specifičnosti posla (po profesiji sam vojno lice) ’Ivinu mast’ uvek nosim sa sobom. Do sada je pokazala veliki uspeh u terapiji akutnih i hroničnih infekcija disajnih puteva. visokom temperaturom. ali sam se u poslednjem trenutku predomislio. reume. Sadrži odabrano lekovito bilje i pčelinje proizvode. vina mast” ima potpuno prirodan sastav i širok spektar dejstava. a prilikom promene vremenskih prilika i godišnjih doba više ne osećam tegobe.blagodet za DISAJNE PUTEVE I Ovaj preparat. uspešno le i grip i prehladu ma koji nas redovno zovu i šalju pisma. psorijaze. kijavicom. apsolutno sam zdrav i srećan čovek. čak sam u jednom trenutku odlučio da se podvrgnem operaciji krajnika. srdačno vas pozdravljam. Danas. Mislim da je dobro i to što sam nastavio da koristim ’Ivinu mast’. jer mi prevencija uliva sigurnost. S poštovanjem Mikica Usianović” Lekovito Bilje 10/11 21 . a sve moje tegobe postale su prošlost. Ključ je u redovnom korišćenju preparata i verujem da mom organizmu ’Ivina mast’ izuzetno prija. ali i kao preventivno sredstvo. Ono na šta smo posebno ponosni jeste prisan i interaktivan odnos sa korisnici- crvenilom u licu i očima. Kada mi je stigla prva porudžbina ’Ivine masti’. čak i kada su se simptomi povukli.

holesterol. energiju i optimizam. a sa tim osećanjima gradili smo pristup u proizvodnji naših čajeva. Sve se vrti oko prirode. pa smo u proizvodnju uključili recepturu sa vekov- nom tradicijom. mokraćne infekcije i dijabetes. energiju i entuzijazam. Samo ime asocira na posvećenost. a odabrane trave i njihovo pažljivo kombinovanje usmerene su na pojedinačne tegobe. rukovodili smo se starom mudrošću da mladi treba da uče od starijih i iskusnijih. kako bi napravila najkvalitetnije proizvode i ulepšala vam život delatnosti. snagu. nikako da naškodi. odlučio je da se osim prodajom zdrave hrane bavi i proizvodnjom domaćih organskih čajeva i time još više doprinese misiji da naš kraj. Tako su i naše mešavine protiv dijabetesa i prekomerene težine.LB INFO . Od srca. Vaše SRCULENCE 22 Lekovito Bilje 10/11 . onu koja se prenosila sa kolena na koleno i kojoj se zbog dobrih rezultata i danas veruje. Aktivne komponente bilja iz naših mešavina blagotvorno deluju na celokupan organizam. region i celu zemlju okrenemo lepšem i zdravijem životom.ČAJEVI OD SRCA! ogat program čajeva pod brendom SRCULENCE specijalno je dizajniran da bi otklonio zdravstvene tegobe koje muče modernog čoveka. Prilikom spravljanja čajeva. ženske bolesti. zatvor. uvek pun želje za dokazivanjem i širenjem NOVO NA TRŽIŠTU B Leskovačka firma ”Srculence-lux” objedinjuje mladost. bolesti prostate. ali i sve druge koje smo pažljivo spravljali za vas. Vaše je samo da sa osmehom sačekate rezultate. jer verujemo da nešto što nas je stvorilo može samo da nam pomogne. Mladi tim. viškom kilograma. visok krvni pritisak. 100% zasnovane na prirodnim sirovinama i možete ih konzumirati bez bojazni. oslabljenu potenciju. Sve sirovine za čajeve potiču sa obronaka planine Jastrebac i pažljivo su upakovane u mešavine koje deluju na različite tegobe: probleme sa jetrom. hemoroide.

bubrega i pluća. vrati vitalnost.LB INFO Primed 13 . i to onog koji je u poslednjem stadijumu.pomaže protiv dobroćudnih tumora mozga. U LEČENJU RAKA RIMED 13 KORDICEPS je melem na bazi pčelinjih proizvoda i gljive kordiceps. krvne žile. shodno tome. Njegovi aktivni sastojci zaustavljaju razvoj malignih ćelija. tvrdi Vera K. Preparat sam konzumirala svakog dana pre glavnih obroka i posle dva i po meseca kancer je sasvim nestao”. koronarnih bolesti i oštećenja jetre. koji pomaže u lečenju svih vrsta kancera. što omogućava izbacivanje toksina iz tela. naročito toksičnih ostataka lekova. kamena u bubregu. produžava i poboljšava njegovu funkciju. Kordiceps je idealno sredstvo u borbi ISKUSTVO KORISNICE ”Pre tri godine obolela sam od raka pluća. Preparat ne izaziva neželjene reakcije. ali i razmenu supstanci u celom organizmu. Osim što se preporučuje obolelima od raka. ne remeti dejstvo onkoloških lekova i ne stvara rezistentnost pa se bez bojazni može koristiti u neograničenom vremenskom periodu. Odlučila sam da terapiju dopunim PRIMEDOM 13 sa dodatkom gljive kordiceps. Kordiceps uništava glavno žarište zloćudne bolesti koja je zahvatile organ. Osim toga utiče na povećanje broja leukocita i. zbog čega sam operisana i podvrgnuta hemoterapiji. ali ostao je delić tumora veličine lešnika. PRIMED 13 KORDICEPS izuzetno je delotvoran i u slučaju kašlja i otežanog disanja. pokazuje odlične rezultate i P Idealno izbalansirana kombinacija p elinjih proizvoda i gljive kordiceps. iz Beograda. srca i disajne puteve. snaga i raspoloženje. Takođe. uništavaju ih i doprinose oporavku oštećenog tkiva. Gljiva kordiceps ima veoma snažno. obezbeđuje redovno sprovođenje hemoterapije. bubrege. a pritom je i odlična preventiva ciroze. Kordiceps poboljšava dinamiku jetrenih ćelija.jetru. blagotvorno dejstvo na ključne organe . maligni proces se povukao 90%. Zahvaljujući tome. pokazuje odli ne rezultate u terapiji malignih oboljenja u slučaju raka. PRIMED 13 KORDICEPS pomaže da se u veoma kratkom roku poboljša opšte stanje organizma. Lekovito Bilje 10/11 23 .

otežano gutanje. U slučaju da se ova funkcija poremeti. * Vino od pelina: Potopiti 30 g pelina u 6 dl čistog alkohola ili jake domaće rakije i ostaviti da odstoji 24 sata. korisno je piti po 1 dl domaćeg belog vina 3 puta dnevno posle jela. kao i određene namirnice. Terapiju sprovoditi 10 dana. ključnu ulogu imaju umerena ishrana i fizička aktivnost. ublažavaju bol i peckanje u grudima. trudnoće ili gojaznosti. 24 Lekovito Bilje 10/11 . Neke vrste lekova. što uzrokuje krvarenje i ulceracije na koro da ne postoji osoba koja bar jednom u životu nije osetila neprijatno žarenje u predelu grudne kosti. domaće vino i rakija pokazali su se veoma blagotvornim u slučaju gorušice. stres. i to gorušice. ovaj problem se javlja i kao posledica preteranog konzumiranja hrane. te napraviti pauzu. Med . Ujutru.najbolji prijatelj `eluca Svakodnevno konzumiranje pčelinjih proizvoda jača imunološki sistem. koje se javlja zbog vraćanja (refluksa) želudačne kiseli- Blagotvorno vino i rakija Iako se u slučaju tegoba sa varenjem savetuje izbegavanje alkoholnih pića. ukoliko se koriste u strogo propisanim količinama. koje se najčešće javljaju otprilike sat vremena posle jela. kiselina može da ošteti jednjak. nedovoljno sažvakana hrana ili ležanje nakon jela spadaju u najčešće uzročnike gorušice. pritom sprečavajući da kiselina dospe u jednjak. treba popiti 2 dl vode zaslađene kašičicom meda. pušenje. nastaju tegobe u vidu bolnog peckanja u grudima. * Rakija: Usitniti 20-30 g korena lincure. * Belo vino: Da bi se smanjilo lučenje želudačne kiseline. naravno. a terapiju sprovoditi 3 nedelje.BOLESTI ORGANA ZA VARENJE Kako suzbiti goruš U prevenciji neprijatnog vraćanja želudačne kiseline u jednjak. a s obzirom na to da je veoma gorka. uviti u tamnu hartiju i ostaviti da se ekstrahuje oko 2 nedelje. Ponovljene epizode gorušice (gastroezofagealni refluks . može se razblažiti vodom. mogu se uključiti čajevi od lekovitog bilja. nošenja tesne odeće. a u lečenje. Nakon toga dodati 1 l belog vina i ostaviti da odstoji 10 dana uz češće mućkanje. Pije se po čašica rakije 20 minuta pre jela. pa procediti. osim medikamenata koje propiše lekar.skraćeno GERB) posledica su slabosti mišića koji obuhvata donji deo jednjaka i omogućava prolazak hrane u želudac. crnu i katranastu stolicu. te sokovi od povrća i voća [ta je uzrok? jednjaku. a naročito se preporučuje u slučaju digestivnih tegoba. pa preliti sa 1 l domaće rakije. U tom periodu bocu češće promućkati. Le~enje S U slučaju gorušice lekar prepisuje lekove antacide koji neutrališu želudačnu kiselinu. Piti 3 puta dnevno pre jela po kašiku vina. te stvaraju zaštitni sloj na ne u jednjak. povraćanje krvi. pre jela. Takođe. Ukoliko gorušica potraje duži vremenski period.

Lekovito Bilje 10/11 25 Povr}e i vo}e . popiti sok od limuna pomešan sa vodom. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. pomaže i u slučaju gorušice. lista maline i lista i cveta vidca.Sažvakati prvi dan 3 ploda borovnice. Procediti i piti nekoliko šolja dnevno. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista matičnjaka. procediti i piti samo kada se javi gorušica. Pored toga. pa ih treba izbegavati. pa dodati 1 l goveđe supe. pa procediti i po želji zasladiti medom. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i korena jagode. * Preliti 30 g svežih ili osušenih listova kupine sa 1 l hladne vode i prokuvati nekoliko minuta. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista ranjenika i lista kupine. * Limun: Čim se javi gorušica. kafu i cigarete. a potom svaki dan jednu manje.Potopiti 10 bobica borovnice u 2 dl vode i ostaviti da odstoje 1 sat. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta kičice. lista bokvice i lista ranjenika. Rasol od kiselog kupusa poznat je po lekovitim svojstvima. procediti i piti 3 puta dnevno po jednu kašiku posle jela.efikasni lekovi . drugi dan 4. savetuje se uzimanje četiri ili pet manjih obroka umesto tri velika. pomešanog sa kašikom soka od lista divlje kupine. * Krompir: Ukoliko su tegobe izazvane re uksom veoma izražene. Mere opreza Prevencija je najbolji način borbe protiv želudačne kiseline.Ispasirati 10 plodova borovnica. ručka i večere. te sve preliti sa 5 dl ključale vode. a obroke konzumirati lagano. * Mušmula: Tri puta dnevno pojesti po 200 g mušmula ili popiti po 1 dl sveže ceđenog soka od ovog voća. Ostaviti da se prohladiti. lista kupine. Sirup uzimati 3 puta dnevno po kašiku. korena vodopije. . Pored toga. te sve preliti sa 7 dl ključale vode. do 3 bobice. * Kupus: Ovo povrće podstiče razmenu materija u ćelijama. Pre svega. pre svakog obroka treba piti po 50 ml soka od sveže isceđenog krompira. * Šargarepa: U slučaju gorušice preporučuje se kaša koja se priprema na sledeći način: 500 g šargarepe skuvati u 2 dl vode. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. tako do 15. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata.ŠICU sluzokoži želuca. Pojedine namirnice.25 dl vode i kuvati oko 6 minuta. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. jer deluje već posle 15 minuta. kao što su agrumi. treba izbegavati alkohol. ručka i večere pojesti po 6 badema. a između ostalog. kao veoma efikasni pokazali su se i H2 blokatori u obliku šumećih tableta. preliti ih sa 1. beli luk. procediti i piti po 2 dl čaja na jedan sat pre ručka i večere. * Jabuke: Sveže ceđeni sok od jabuka reguliše probavu i smanjuje količinu želudačne kiseline. obavezno u gutljajima. lista ili cvasti sa pupoljcima pelina. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. . Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. Piti po 1 dl soka 3 puta dnevno pre jela. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. Sveže ceđeni sokovi od voća i povrća deluju veoma blagotvorno u slučaju gorušice. hrastove kore i lista koprive. Recepti * Pre doručka. * Borovnica: . * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta kičice. ljuta papričica mogu da uzrokuju gorušicu. bez žurbe i svaki zalogaj dobro sažvakati. pa povoljno deluje na sluzokožu želuca i creva. Ostaviti poklopljeno da odstoji dva sata. Svakodnevno piti 5 dl svežeg soka od kupusa. lista gorke deteline i lista ranjenika. procediti i piti po 2 dl čaja pre doručka. a pritom ne remete sekreciju zaštitne sluzi i enzima u procesu varenja. Pije se 1 kašika razređena vodom na svakih sat vremena. Ovaj recept primenjuje se i u slučaju opstipacije.

pedesettrogodišnjem vozaču Nikoli Lakušiću iz Smedereva. ističe Nikola. oslabili su krvni sudovi nogu i godinama je patio od tegoba izazvanih proširenim venama. ali ništa Z Prirodni preparat ”Cowen” na bazi lekovitog bilja e kasno otklanja vaskularne tegobe nije pomagalo. Međutim. Zahvaljujući tome. na bilo kom mestu. nakon čega 26 Lekovito Bilje 10/11 . su prestali grčevi i bolovi. nezavisno od rasporeda obroka. veprine i hamamelisa. koje uvozi rma ”Sliv Produkt”. neprijatne simptome uspeo je da otkloni kapsulama od divljeg kestena.otoka.LB INFO bog dugotrajnog sedenja karakterističnog za njegovu profesiju. mogu da ih uzimam u bilo koje vreme. naš sagovornik i dalje sprovodi biljnu terapiju. nutrijente i medicinske čarape. Veoma je važno i to što kapsule ’Cowen’ ne izazivaju neželjene efekte. da se tegobe ne bi ponovo javile. napravljene od divljeg kestena. Koristio je razne kozmetičke preparate. podliva i neestetskih čvorića”. preventive radi. odlučio da uzimam kapsule ’Cowen’ do kraja života. To mi ne predstavlja problem jer se jednostavno koriste. a koža me više nije svrbela i pekla. DIVLJI KESTEN I HAMAMELIS ZA PROŠIRENE VENE Lekoviti divlji kesten Nakon tri godine bezuspešnog lečenja raznim preparatima. Zaključio sam da je preparat delotvoran i samoinicijativno povećao dozu. veprine i hamamelisa. ne sadrže hemijske i toksične materije. niti izazivaju zavisnost i rezistentnost”. Iako je prošlo više od dve godine otkako se oslobodio muka sa bolesnim venama. ”Prvih desetak dana uzimao sam po jednu kapsulu pre doručka i večere. pa sam. ne remete mikrooru creva. Nikola je po preporuci jednog poznanika počeo da koristi kapsule ”Cowen”. završava svoju ispovest Nikola Lakušić. ”Ova podmukla bolest može iznenada da se pogorša. pa sam naredna tri meseca uzimao po četiri kapsule dnevno. zaustavio sam tegobe izazvane ovom upornom bolešću i rešio se ostalih simptoma .

tako da njegov sin Daniel već desetak godina uređuje rubriku o lekovitom bilju u australijskom nedeljniku SRPSKI GLAS. gvožđe. depresija.podstiče varenje . testovi urinokulture bili su rađeni pre tretmana. a uspeh je još značajniji ako se zna da su bili tretirani samo slučajevi gde su svi postojeći antibiotici bili nee kasni te je bilo prisutno preko 100. nervoza. Za više informacija možete se obratiti Goranu Poletanu na telefon ili e-mail: 065/43-819-43 www. godine. Naravno. bakar. a sadrži kofein..kalcijum. registrovan je kao lek. trajao više generacija jer se znanje o lekovitom bilju u porodici Gorana Poletana prenosi sa kolena na koleno. nego i recepture za lečenje brojnih drugih bolesti. hlorofil. Napitak je žućkastozelene boje. Ešerihija koli smatra se najrasprostranjenijom i najupornijom bakterijom od koje u svetu svake godine umiru milioni ljudi.000 klica ešerihije koli u urinokulturi.ozdravite.. još davne 1992. nadohvat ruke. Da bi se stekla prava slika o delovanju navedene čajne mešavine.. B2 i C..stimulisanje nerava i mišića . eterično ulje i vanilin. pa posle 15 dana i na kraju nakon 21 dana tretmana. Yerba Mate Instant kafa TEL. oboljenja štitne žlezde. sa istom e kasnošću deluje i kod svih ostalih vrsta urinarnih infekcija. na primer u Nemačkoj. kalijum. cink. i ublažava stres.pojačava znojenje . teobromin. U nekim evropskim zemljama.ubrzavanje metabolizma . Goran je. usporava starenje i pojačava lekovitost drugih biljaka ukoliko se uzima zajedno s njima. čiji je tvorac širom sveta poznati toterapeut Goran Poletan. Mate osvežava organizam. povišeni šećer i holesterol. problemi sa prostatom. nasledio od svojih roditelja. koja osim već pomenutog. BIO BI DOBAR SVAKI ČAJ“. Naime. a lek je tu.com gp@ozdravite.com YERBA MATE ČAJ ZA MRŠAVLJENJE Zeleno zlato Južnoameričkih indijanaca Mate sadrži praktično sve vitamine i minerale nužne za normalno funkcionisanje organizma . gojaznost. a preneo ih je svojoj deci. magnezijum. I FAKS SRB: 021 472 05 12 / DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU: BIH ICM PHARM: +387 0 55 210 290 / CG FARMEGRA: +382 0 20 622 410 Biljni čaj Kafa Čaj Lekovito Bilje 10/11 27 .. Koristi se za jačanje imuniteta. ženske bolesti. fosfor. pa je tako i put do pronalaska idealne čajne mešavine. čaj za lečenje urinarnih infekcija uzrokovanih ešerihijom koli (u nekim slučajevima ešerihija koli hemolitika) pokazao je sto procentnu uspešnost nakon korišćenja maksimalno 21 dan (u nekim slučajevima posle samo nedelju dana). tokom kliničkog ispitivanja u Pokrajinskoj bolnici u Novom Sadu. Ovaj čaj smanjuje apetit pa je pogodan za mršavljenje – treba ga piti 60 minuta pre jela. alergije.KLINIČKI ISPITAN ČAJ KOJI LEČI EŠERIHIJU KOLI ZA 21 DAN Ovih dana svedoci smo još jedne epidemije trovanja ešerihijom koli. Tradicionalno se koristi u slučaju poremećaja varenja.svojstvo diuretika . 100% 92 83 75% 67 51 42 I ČAJ ČUVEN D NAS! NO KO KONAČ MATE ČAJU PRIPISUJE SE ODREĐENA LEKOVITOST: .antibakterijsko i antikancerogeno delovanje . vitamine B1. zbog koje je Evropa ponovo u panici. jod. a kontroliše apetit i čisti organizam. kao što su. kao i u slučaju upale bubrega. podiže radnu sposobnost Ledeni čaj 50% 25% 0% 2 Analiza potrošnje različitih pića u domaćinstvima u Južnoj Americi U latinoameričkim zemljama koristi se zanimljiva poslovica koja kaže: “DA NEMA MATE ČAJA. smanjuje umor i napetost mišića. ni do jednog velikog otkrića ne dolazi se preko noći. kanala i mehura te peska u bubrezima. nakon sedam dana korišćenja čaja. ne samo ovu. na primer.s obzirom na sadržaj kofeina..

Posle toga mogu se osećati posramljeno jer bivaju Akupunktura. već i nedostatak kontrole za vreme konzumiranja obroka. * Terapijska masaža pomaže u opuštanju nerava i oslobađanju od stresa. a da ne pomislite na određeni proizvod ili ga kupite. nom previše slanu. Dešava se da ljudi koji pate od ovog poremećaja u roku od pola sata unesu 3. masa`a. dobri ice i kamilice mogu da pomognu u slu aju poja anog apetita izazvanog psihogenim faktorima kompulzivno prejedanje). dok rezultati nekih studija pokazuju da zavisnost o hrani može da bude posledica niskog nivoa serotonina (hormona sreće) u organizmu. Dok uzimaju hranu. prejedaju koriste hranu kao način suočavanja sa stresom. frustracija. a gojaznost. Većina stručnjaka smatra da je potreban spoj različitih unutrašnjih i spoljnih faktora da bi se razvio ovakav poremećaj ishrane. mada ima i onih koji tokom celog dana nešto grickaju. emocionalnim konfliktima i svakodnevnim problemima. regulisati nivo šećera u krvi i poboljšati varenje. *Akupunktura može pomoći u smanjenju anksioznosti i nesanice. nerešeni sukobi.000 kalorija (dnevni prosek je 2. U kratkom roku unosi se ogromna količina hrane. jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u svetu. Balansirane porcije i obroci u određeno vreme sprečiće prejedanje. psihologa i nutricioniste. mati njaka. nastala usled takvog poremećaja ishrane (stručni naziv je LEKOVITE TRAVE PR Osim stru njaka.Ne možete da prođete pored mesta gde obično kupujete neku hranu. ajevi na bazi nane. koji su česti prateći simptomi kompulzivnog prejedanja.500). pri čemu čovek jede brže nego što je normalno i obično to čini sam. potištenost.. Uzroci 28 Lekovito Bilje 10/11 Ljudi koji se kompulzivno .. emocije i ponašanje naučeno u detinjstvu. Prejedanje ne podrazumeva samo činjenicu da osoba mnogo jede. a to su pre svih geni. .PSIHIJATRIJA prejedanja ”na nervnoj ve veći broj ljudi suzbija nervozu.Razmišljate o tome što ćete jesti kasnije.Vraćate u kuhinju sve dok ono što je ostalo od ručka ne nestane. Usamljenost. napetost i nesigurnost konzumiranjem ogromne količine hrane.Ono što ste kupili zagrizete istog trena. . nisko samopoštovanje . a upravo jedete ili ste se tek najeli. oni tako blokiraju negativna osećanja i loše raspoloženje.najčešća su stanja koja se javljaju kao uzroci kompulzivnog prejedanja. . slatku ili masnu hranu. ljudi koji pate od ovog poremećaja postaju smireni i utešeni. Naje kasnija je ukoliko se koristi u kombinaciji sa drugim metodama lečenja. * Nutritivna terapija podrazumeve savladavanje veština koje će pomoći da se osoba izbori sa zavisnošću od hrane i uspostavi ravnotežu unosa namirnica. ili čim stignete kući gde vas niko ne vidi. i to uglav- S Kako prepoznati zavisnost o hrani? .

Većina dijeta zahvaljujući kojima se za kratko vreme kilogrami jednostavno ”tope”. Ako se ne leči. Procediti.ROTIV Posledice Recepti Napici za ubla`avanje nervoze * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta hajdučke trave. Procediti. važno je promeniti pristup i odnos prema hrani. Naravno. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. lista gorke deteline. a od velike pomoći mogu da budu i preparati od lekovitog bilja. vreme kada ste to konzumirali. večere i spavanja. u čemu od velike pomoći može da bude vođenje dnevnika ishrane . lista nane. cveta kamilice i lista i cveta bosiljka. pa sve preliti sa 1. apneju za vreme spavanja. šišarki hmelja. Ovako ćete daleko manje pojesti. prejedanje ”na nervnoj bazi” može dovesti do ozbiljnih medicinskih stanja. pa sve preliti sa 6 dl troši hranu i moći ćete da se ”obuzdate” kada je to potrebno. Procediti. bolesti srca. Birajte raznoliku hranu. a potom procediti i zasladiti medom. j bazi” svesni abnormalnosti svojih prehrambenih obrazaca. učestalost simptoma bulimičnog ponašanja mora se ponoviti bar dva puta nedeljno tokom tri meseca. ^ajevi protiv depresije * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista nane.. propadanja kostiju. Lekovito Bilje 10/11 29 . Napici za smirenje * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista ili korena pitome ili šumske jagode. različite temperature (ponekad topla. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata.. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode.šta ste sve pojeli i popili (sve namirnice. ručka i večere. lista matičnjaka. a pokreće ih uglavnom loše raspoloženje.tako ćete obraćati više pažnje na to što unosite. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. pritom su skloni ekstremnim dijetama koje ne daju željene efekte. cveta kamilice i lista matičnjaka.. Piti po 2 dl čaja pre doručka. lista ruzmarina i matičnjaka. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. ručka. Jedite više voća i povrća i isprobavajte namirnice koje do sada niste konzumirali . Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. bubrežne bolesti. kao i da odaberete fizičku aktivnost koja vam najviše leži. iscrpljujuće dijete ili nezadovoljstvo ličnim izgledom. nije rešenje za ovaj poremećaj ishrane. ponekad hladna) i začine. što ih dovodi do osećaja beznađa i depresivnosti. Osobe obolele od ovog poremećaja u ishrani često su zbunjene svojim osećanjima te ne znaju jesu li gladni ili siti. stresne situacije. a po 2 dl posle doručka i ručka. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. A onda izazivaju nasilno povraćanje. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog rizoma odoljena. Jede im se slatka i energetski bogata hrana. što važi i za razne tablete koje suzbijaju apetit. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista koprive. ručka i večere. a katkad i noću. psihoterapeutom i nutricionistom. dobro bi bilo da se posavetujete sa stručnjacima. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. Piti po 2 dl čaja pre doručka. Usporite prilikom unosa hrane: između svakog zalogaja spustite kašiku Kako se izboriti sa problemom? Bulimia nervosa Reč je o poremećaju koji obično započinje nepravilnom ishranom a osobe koje pate od ove bolesti imaju neodoljivu potrebu za hranom. ručka i večere. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. uključujući visok holesterol. ali i brzo vrate. Kako bi se mogla postaviti dijagnoza bulimije. i preterano vežbaju. dobričice i lista nane. lista i cveta majčine dušice. ali i do težeg oblika depresije. a potom procediti i zasladiti medom. najčešće stojeći. lista i cveta bosiljka. ručka i večere. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. hipertenziju. svaki zalogaj neka bude što manji i stavite novi u usta tek kad ste prethodni dobro sažvakali i progutali. tako ćete shvatiti kako vaše telo ili viljušku.. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog peršunovog lista. Merite težinu ujutro i uveče. Napadaji prejedanja često nisu planirani. moždanog udara. Za početak. zbog osećaja stida. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. Bulimičari svoj ritual prejedanja obično obavljaju u samoći. nakon čega ih muči depresija i osećaj griže savesti. ali nastavljaju i dalje da se ”teše” hranom. upotrebljavaju laksative i diuretike. količine. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. Procediti. Krug se ponovo zatvara pribegavanjem hrani kao načinu da se izbore sa svojim osećanjima. artritisa.). Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. a ta zbunjenost im otežava održavanje prehrambenih navika. Gotovo svi ljudi koji imaju problem kompulzivnog prejedanja prekomerne su težine ili gojazni.2 l ključale vode. ključale vode. rizoma sa korenom celera i lista imele sa kruške ili topole. dijabetes.

Upustila sam se ukoštac sa svim oblicima maligniteta. vraća se vegetativni život svakoj ćeliji. bez ijedne tablete. jer je došlo do njihove atrofije. osim poslom prosvetnog radnika. (samo rozikasto krvarenje). nije čekala prirodnu oplodnju. ali pacijentkinja.” Pomoću mojih preparata uspeli smo da vratimo funkciju jajnicima. Pila sam vaše čajeve tri meseca i nisam sačekala da popijem celu dozu. imala je veliki odjek u široj javnosti. Sneža iz N. nikada ne lečim oba partnera. godine rodila kćerkicu Janu koja je upravo krenula u treći razred. Nekad je potreban samo mali pomak da bi se rodilo toliko željeno dete! Moj savet. avgusta. a pritom vodi računa o tome šta jede! Zahvaljujući ovoj kompleksnoj terapiji. Ako oboje imaju problem. ukoliko je kod drugog sve u redu. ali do oplodnje može doći samo veštačkim putem. godine i rekla da od tridesete ima hormonalni poremećaj i ciklus na tri i šest meseci. recimo. kao što je. 25. Ako mi bračni par prijavi neplodnost.u malim stvarima leže velike tajne. Verujem da u lečenja neplodnosti važi pravilo .ISPOVEST: Svetlana Kne`evi} Neplodnost se MO Ranka Vladi . Bračna neplodnost je sve prisutniji problem (oko 20 odsto parova bori se sa sterilitetom). M Ranka Vladi} oja prva ispovest u medijima. a OLIGOSPERMIJA. nego se odlučila za vantelesnu. pa sam htela da ih poklonim nekome kome su potrebni. ali i pomagati u rešavanju problema sa najtežim oblicima maligniteta. kao majke i bake dve unučice. što hladnije glave. 2003. stigla mi je od nje poruka sledeće sadržine: ”Jednostavno želim da vam se javim. Poslala sam joj svoju terapiju i upozorila je da treba vremena da bi se jajnici pokrenuli. baviti i fitoterapijom. Dobro razmislite koju ćete metodu izabrati i kome pokloniti svoje poverenje! Ne idite od jednog do drugog lekara ili fitoterapeuta. a ona je posle moje terapije. koji me je usmerio da se posvetim lekovitim svojstvima bilja i otkrijem spasonosnu formulu za ženske bolesti. onda zajedno primenjuju terapiju. ima delotvornu recepturu ajnih mešavina koja pomaže u le enju steriliteta i bolesti reproduktivnih organa kod devojaka i žena. godini. Uspela sam iz prvog pokušaja u 42. travarka iz Me aša kod Bijeljine u Republici Srpskoj. karcinom pankreasa. Veliki pozdrav. Mojoj kćerki beogradski lekari rekli su da nema gotovo nikakve šanse da postane majka. pre sedam godina. kao i paletu prirodnih vitamina i minerala. ciklus se normalizuje. što je velika retkost! Ostalo mi je 12 kesica vašeg čaja. dolazi do potpune revitalizacije kompletnog organizma. Sada. Nedavno. Kako je vreme odmicalo. bez konsultacije sa mnom. glasi: problemu neplodnosti priđite bez stresa i presije. stvaraju se zdravi i kvalitetni folikuli. imajte strpljenja. te svakodnevno usrećiti po nekoliko ljudi i postati druga majka mnogim bebama. potpuno nestao. pred kojim je nemoćna i zvanična medicina. sve bolesti reproduktivnog sistema žene i bračna neplodnost. već sam se podvrgla vantelesnoj oplodnji i sada sam u četvrtom mesecu trudnoće. ciklus joj se sve više proređivao. Samo mi se jednom javila posle mesec dana i rekla da se oseća bolje. a posebno zabrinjava činjenica da sve više muškaraca ima oslabljenu moć oplodnje. o teškom hormonalnom poremećaju starije kćerke. da bi u oktobru 2008. Moja terapija je sveobuhvatna i traje šest meseci: pacijent pije čaj i eliksir. zbog godina. Počela je da pije ”primolutnor” i dobila je dva puta nešto nalik na ciklus 30 Lekovito Bilje 10/11 . Ni slutila nisam da ću se. ali moja najuža specijalnost jesu hormonalni poremećaji Jajnicima vra}ena funkcija Četrdesetjednogodišnja Snežana iz Novog Sada pozvala me je početkom oktobra 2010. TERATOSPERMIJA i ASTENOSPERMIJA nestaju! Jedino sam nemoćna ukoliko je reč o TOTALNOJ AZOSPERMIJI i u tom slučaju predlažem svoju terapiju koja će samo delimično popraviti spermogram.

Mnogo se obradovala. kao i višak muških javila Svetlanina majka hormona. Na sve to. u mesecu OSVOJITE 800 DINARA ZA OBJAVLJENI PRILOG Lekovito Bilje 10/11 31 . mojom terapijom ukoliko ispričala je Svetlana se dosledno primenjuje. je imala prečnik tri centiNajpre mi se telefonom metra. vana oligospermija. vaša iskustva pomoći će drugim ljubiteljima životinja da odgoje zdrave i srećne ljubimce! Na kioscima svakog 20. postala je meka i svilenkasta.” Tekst napisala Ranka Vladić Kontakt telefoni: +387/65/366-400 i 00387/55-330-006 www. jedna gau. ”Sve vreme išla sam na kontrole kod svog ginekologa.razne hormonske prepaložili lekari. mogu čega posle četiri godine se sasvim ukloniti braka nemamo dece”. Ciklusi su joj se normalizovali.OŽE POBEDITI! Ciste su nestale ”Konsultovala sam se sa majkom i odlučila da poEvo još jedne od mnokušam sa Rankinom teragobrojnih priča iz moje pijom. zbog a što se cista tiče. Svetlana Kne`evi} jer je jedna Mirjana takođe javila da je zahvaljujući njenoj terapiji ostala trudna. Ciklusi su mi se Božana i pitala da li da javljali na šest nedelja. ciklus izostao i konstatovana je trudnoća. koja je osetila poboljšanje već mesec dana nakon što je počela da uzima terapiju. a njena kći ide na operacipo savetu lekara pila sam ju cista. rekla je da je to druga vest o bebi koju je dobila tog meseca. se podvrgnuti hirurškoj suprugu je dijagnostikointervenciji.travarkaranka. i to posle osam godina braka. godine došla kod nu Kneževiću. ranije suva. U 24. u mestu Strendelbah. godini imala sam da Svetlana sama sam valunge kao da sam treba da odluči da li će ušla u klimaks. Nisam ni završila terapiju! Moja majka nazvala je Ranku da pita da li da nastavim sa čajevima.ciste na oba jajnika. kako su joj pred. Odgovorila rate. Knežević.com KUĆNI LJUBIMAC o sam 2i0ra d na Dragi čitaoci! Pišite nam. a njena koža. pa sam u avgustu prakse o Svetlani i Gora2009. da bi mi u januaru 2010. koji žive u nje sa mužem. Imala sam švajcarskom kantonu Ar. Odgovorila je da prekinem i ubuduće slušam svog ginekologa.

uzimala sam po kašiku te mešavine.Zlatiborske trave ublažavaju neurodegenerativne bolesti Suočena sa teškom bolešću. HIT SEZONE Bobovnik – radost poznog let a (str. OPI ŠTE.rs. Desna strana tela ostala mi je oduzeta.3 0 € • MK 15 DEN POŠALJITE: fotografije svoje bašte.50 CH F • BiH 0. napravila sam melem od vučjeg korena. 31) + KREATIVNE IDEJE JE RUŽE NA KIOSCIMA SVAKOG 5. ili na e-mail: cveceudomu@color. tokom pet meseci. godine i odmah sam se podvrgla vitaminskoj i pulsnoj terapiji. Za ovih osam godina. mnogi su zahvaljujući mom preparatu uspeli da se reše tegoba uzrokovanih multiplom sklerozom. 4) 700 ZARADITE SVAKI DINARA ZA ILOG! PR OBJAVL JEN HRIZANTE ME LJUPKE JESE N POŠALJITE NA M FOTOGRAFI JE SVOJE BA BILJAKA. Parkinsonovom bolešću. za ”Cveće u domu”. Lidija Vučković iz Niša odlučila je da pokuša da se izleči pomoću toterapije i uskoro se uverila čudesnu moć bilja. sve dok nisam obuzdala bolest. Zahvaljujući melemu od zlatiborskih trava.50 KM • CG 0. lazarkinje i još nekoliko zlatiborskih trava i četiri puta dnevno. balkona ili kućnih biljaka (fotografišite se i vi sa svojim cvećem!) savet kako gajite i negujete biljke popunjen ugovor Naša adresa je: Temerinska 102. Ponovo sam prohodala i nastavila normalan život”. međutim.I ZAR ADITE! CVETNA RA DIONICA Dekorativn i stubovi u bašti (str. 21000 Novi Sad. epilepsijom. • naših čitala ca NAJBOL JI SAVETI Cena: 20 din ara • EU 1. stanje se nije popravilo. koliko se bavim toterapijom. Lidija Vučković Kontakt telefoni: 065/602-32-60 VO! NO SA MO 20 dinara! SA MO 20 dinara! 20 dinara SA MO 20 dinara! SA MO 20 d Broj 14 • Sep tembar 201 1. koju je je ovaj uspeh motivisao da se posveti travarstvu.. otkriva Lidija. savladala je multiplu sklerozu. Po starom ruskom receptu. ponosno ističe Lidija Vučković. demencijom. pa sam odlučila da uzmem stvari u svoje ruke i počela sam da se lečim sama.. anđelike.”. a e kasnost njenog preparata kasnije su potvrdili mnogi ljudi oboleli od neurodegenerativnih bolesti. ”Pošto sam se uverila u e kasnost melema. U MESECU! 32 Lekovito Bilje 10/11 DIN AR A ZA SVAK I OB JAVL JE NI PR ILO G 700 OSVOJ I TE . počela sam njime da lečim obolele od neurodegenerativnih bolesti. ”Razbolela sam se u martu 2002. BALKONA ŠITE KAKO IH ILI KUĆNIH GAJITE I NEG UJETE .50 € • Vesna Miloš ević iz Niša CH 2.

ublažava reumatske bolove i sprečava grčeve Bilje Lekovito Li{ajevica Bora`ina Pospešuje izbacivanje kamena iz bubrega i ublažava bronhitis Bilje Lekovito Snižava visoku temperaturu. čisti organizam od toksina i ublažava disajne tegobe Bilje Lekovito Bilje 10/11 33 Lekovito .Lekovito bilje Neven Majoran Napravite svoju zbirku lekovitog bilja Zaceljuje rane i ublažava psorijazu i ekcem Bilje Lekovito Otklanja glavobolju.

kao i cela stabljika. Odlično je sredstvo za podsticanje koagulacije. prehlade. ostaviti da odstoji 10 minuta. Neven (Borago officinalis) Izgled: Jednogodišnja zeljasta biljka s okruglom i sočnom stabljikom dostiže visinu do 50 cm. Piti tri puta dnevno uvek sveže pripremljen čaj. ova biljka suzbija bakterije i gljivice. ekcema i dermatitisa. migrene. promrzlina i upale vena. Cvetovi su beli ili bledoružičasti. suve kože. nadutosti. a razvijaju se u pršljenastim cvastima. da bi se ubrzalo zaceljenje.Napravite svoju zbirku lekovitog bilja (Majorana hortensis) Izgled: Majoran je grmolika biljka koja dostiže visinu do 40 cm. komorača. a delotvorna je i u slučaju menstrualnog krvarenja i hemoroida. a deluje i kao diuretik. bokvice i lipe. Gde raste?: U veoma toplim krajevima ova višegodišnja biljka uzgaja se u vrtovima. peteljki trešnje i supenu kašiku lista matičnjaka pa sve preliti sa 1 l ključale vode. Sveži listovi lišajevice privijaju se na rane. psorijaze. Primena: Neven pomaže u zaceljivanju rana. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. a sakuplja se u vreme cvetanja. a blagotvorno deluje i u slučaju bolesti jetre. a cvetne glavice beru se pre nego što se rascvetaju. U slučaju nervne napetosti koristiti tinkturu: 200 g majorana preliti litrom 70-procentnog alkohola i ostaviti da odstoji 30 dana na sobnoj temperaturi. Li{ajevica 34 Lekovito Bilje 10/11 . dok se na vrhu stabljike formira glavičasta cvast svetložute boje. tamnožute ili narandžaste boje. Majoran (Calendula officinalis) Izgled: Ova jednogodišnja biljka razgranate stabljike dostiže visinu do 60 cm. Takođe. Primena: Lišajevica je poznata kao izvrstan diuretik. obrasli grubim dlakama. ova biljka pomaže u smanjenju očnog pritiska. Gde raste?: Često se sadi u baštama kao ukrasna biljka. a cvetne glavice mogu biti žute. malokrvnosti i bolova u želucu preporučuje se čaj koji se priprema na sledeći način: supenu kašiku majorana preliti sa 2 dl ključale vode. Ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta. a zatim procediti. Piti 3 puta dnevno po 20 kapi tinkture razblažene sa malo čaja ili vode. Sirup od boražine koristi se za čišćenje organizma od toksina i u slučaju respiratornih infekcija. zeljasta biljka obložena dlačicama dostiže visinu do 25 cm. poklopiti i ostaviti da odstoji 15 minuta. naneti mast na platnenu krpu i obložiti ranu ili čir. posekotina i opekotina. Recept: U slučaju visoke temperature preliti kašičicu sitno iseckane boražine sa 2 dl ključale vode. Gde raste?: Raste samoniklo u primorskim krajevima. pospešuje mokrenje i izbacivanje peska i kamenca. nervoze. pa sve preliti sa 1. Kada se bere?: U fitoterapiji se koristi cela biljka koja se bere tokom cvetanja. Bora`ina (Hieracium pilosella) Izgled: Ova trajna. Ulje boražine spada u najlekovitija biljna ulja. U slučaju otoka nogu pomešati po 2 supene kašike sitno iseckanog lista i cveta ili korena lišajevice. Recept: Protiv neuralgije. poklopiti i ostaviti da odstoji 5 do 10 minuta. ali uzgaja se i u povrtnjacima i baštama. Gde raste?: Najbolje uspeva na suvom i posnom zemljištu. strija. kao i za čišćenje krvi. a upotrebljava se u slučaju upalnih procesa. Pored toga. pokriti gazom i učvrstiti zavojem ili flasterom. Recept za čaj protiv čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu: Kašičicu usitnjenog nevena preliti sa 2 dl vrele vode. Boražina se pokazala kao veoma blagotvorna u slučaju osipa na koži i artritisa. elipsastih. bronhitisa i upale pluća. Na zemlji obrazuje rozetu od duguljastih. Listovi nevena su duguljasti. majčine dušice. pa se koristi u lečenju bolesti bubrega. sivo-baršunastih listova sa kratkim peteljkama. malenih. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Od listova se priprema čaj koji pomaže u lečenju grčeva. Cvetovi su plave boje. a koristi se i u lečenju čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu. a listovi su joj široki i elipsasti. Kada se bere?: Upotrebljava se cela biljka s korenom. nesanice i trovanja hranom. sladića. pa piti u toku dana. Primena: Upotrebljava se u lečenju bolesti srca i pospešuje izlučivanje otrovnih materija iz organizma. ožiljaka. po želji zasladiti medom. Kada se bere?: Za lek se beru cvetovi i cela biljka u vreme cvetanja. Opušta mišiće disajnih puteva. Mast za rane: Pomešati i zagrejati šoljicu sveže isceđenog soka od lišća i cveta nevena i 2 šoljice nesoljene domaće masti koja je prethodno isprana 9 puta. Kada se bere?: U vreme cvetanja skupljaju se listovi. a koristi se i za masažu u slučaju gihta i reumatizma jer ublažava bolove u zglobovima. podstiče znojenje i iskašljavanje zbog čega se upotrebljava u slučaju kašlja. a samoniklo raste po livadama i blizu naseljenih mesta. što kod nas nije moguće jer ne podnosi mraz. Primena: Eterično ulje majorana otklanja glavobolju. Tonik od sušenih listova boražine ima umirujući i osvježavajući efekat i efikasno snižavaju povišenu temperaturu. obratno jajastih listova. Procediti i piti 3 puta dnevno uvek sveže pripremljen čaj. a blagotvorno deluje i u slučaju psorijaze. Kada se prohladi i stisne.4 l ključale vode. grčeva. Recept za čaj koji podstiče iskašljavanje: Pomešati po kašiku sitno iseckane lišajevice. ekcema. žutice i početnog stadijuma vodene bolesti. Procediti i piti 2-3 šolje čaja u toku dana.

Takođe. sojine ljuspice. Neophodno je i konzumiranje biljnih čajeva u što većim količinama. pravilna ishrana i preparati na bazi lekovitog bilja.LB SAVETI Ublažite senilni kolpitis Stručnjaci ”Lekovitog bilja” preporučuju preparate. primenjuju se estrogeni (estradiol ili stilbestrol). Senilni kolpitis često se javlja uporedo sa karcinomom materice. a sadrže ga pšenične klice. treba konzumirati namirnice bogate vitaminom E koji usporava proces starenja. koštunjavo voće. kruške. Čaj piti u toku dana umesto vode. a potom sprovesti pojačane higijenske mere. grejp. te uspostavljaju normalnu mikrofloru vagine svrab i pečenje u vagini. pa 3 supene kašike mešavine preliti sa 7 dl ključale vode i ostaviti da odstoji 30 minuta. karfiol. kamilice ili hipermangana. Takođe. brokoli. Marko Jovanovi} savetuje Da bi se ublažile tegobe izazvane senilnim kolpitisom. šargarepu i luk. Pored toga. Upalu karakterišu Lekar op{te medicine Fitoterapeut Nutricionista Dr Vladimir Petrovi} savetuje Pre svega. neophodno je svakodnevno ispirati vaginu odvarom od žalfije (pomoću irigatora): preliti 5 supenih kašika žalfije sa 1. namirnice i higijenske mere koje otklanjaju neprijatan svrab i peckanje. Takođe. U slučaju senilnog kolpitisa preporučuje se ispiranje blagim rastvorom mlečne ili borne kiseline. kao i bol prilikom polnih odnosa. biljna ulja. Preporučuje se da se u ishranu uvedu i tofu sir. dok je sekret pojačan uz primesu gnoja ili sukrvice. Pored toga. treba identifikovati uzročnike upale. kao i semenke bundeve i suncokreta. uveče pre spavanaja bolno mesto treba mazati kantarionovim uljem. naročito šljive. Pre svega. Površinski sloj sluznice sastoji se iz ćelija siromašnih glikogenom. pustiti da se prohladi i koristiti za ispiranje. u vaginu se lokalno aplikuju antibiotici ili antimikotici u zavisnosti od uzročnika kolpitisa. zbog čega se menja reakcija vaginalnog sadržaja koji iz kiselog prelazi u neutralni ili čak bazni. nakon toga procediti. svakodnevno treba jesti sveže voće i povrće. jabuke. pa je neophodno uraditi detaljne preglede. S enilni kolpitis javlja se kod žena u menopauzi kao posledica slabe otpornosti sluznice vagine koja atrofira zbog izostanka estrogene stimulacije. i to u obliku tableta ili praha. Da bi se poboljšala otpornost sluznice. pomorandže. Branka Mirkovi} savetuje Pravilna ishrana od velike je važnosti u slučaju senilnog kolpitisa. pacijentkinji se propisuje adekvatna terapija. pasulj i nemasni jogurt. nevena i hajdučke trave. ženama koje pate od ovog poremećaja savetuje se korišć enje vaginalnih globula ili pasta koje sadrže estrogen. paprike.5 l ključale vode i ostaviti da odstoji poklopljeno 30 minuta. Nakon uspostavljanja dijagnoze. Lekovito Bilje 10/11 35 . kupine. korisno je piti sledeći čaj: pomešati jednake delove virka. zeleno lisnato povrće. grožđe. maline.

u boji kože ili sivkaste. tvrde izrasline na površini kože. Terapija bradavica zavisi od njihove vrste. ali i godina bolesnika. Ove izrasline su tvrde. mestu gde se nalaze. bradavice se neretko javljaju kod obolelih od leukemije i AIDS-a. u terapiji neestetskih izraslina na koži ne bi trebalo izostaviti ni lekovito bilje na obrvama. prstima. duge nekoliko milimetara. Ukoliko se virus ne otkrije na vreme. neravne. koje nastaju usled infekcije određenom vrstom virusa. sa crnim tačkama i oivičene prstenom. preko peškira. Maslačak UKLANJAJU BRADAVICE Uzrok nastanka Naučnici su do sada identifikovali preko 80 papiloma virusa koji izazivaju različite vrste bradavica. starosti. Međutim. šakama. * Mladalačke bradavice javljaju se kod dece. ali smatra se da do toga najverovatnije dolazi usled slabljenja imuniteta. Polne bradavice . Ravne su. prstima i kolenima. Bolne su i mogu otežati hodanje. što izaziva ljuštenje. 36 Lekovito Bilje 10/11 B u boji kože ili žućkastomrke i neravne. ali i sa vlažnih podova u sportskim salama ili na bazenima. šiljate. U većini slučajeva javljaju se tri meseca nakon seksualnog kontakta sa obolelom osobom. oko noktiju ili ispod njih (u tom slučaju veoma su bolne). Shodno tome. i jedan je od glavnih izazivača raka grlića materice. odnosno zaleđivanje tečnim azotom koje je ponekad potrebno ponoviti. ekskohleacija ili premazivanje 40%-tnom salicilnom kiselinom.DERMATOLOGIJA Maslačak i mlečika Osim metoda koje primenjuje zvanična medicina. a najčešće nastaju oko usnog i nosnog otvora. odeće. a javljaju se pojedinačno ili u grupi. obuće i drugih predmeta koje koristi zaražena osoba. * Končaste bradavice su tanke. ponekad i godinama. * Bradavice na stopalima većinom se pojavljuju na onoj strani koja je izložena pritisku. izdužene papilomatozne tvorevine beličaste ili ružičaste boje. U pitanju su mekane. * Obične bradavice najčešće nastaju na šakama. može da uzrokuje rak grlića materice. Prenose se direktnim kontaktom. do svetlosmeđe. Najčešće se prenosi seksualnim odnosom. Na osnovu obimnih studija sprovedenih u sve- Vrste Humani papiloma virus (HPV) uzrokuje stvaranje kondiloma. kao i elektrokoagulacija. još uvek nije otkriven razlog zbog čega dolazi do aktiviranja ovih virusa. Le~enje radavice su neravne. U njihovom lečenju primenjuju se krioterapija. polnih bradavica. pa se savetuju redovna kontrola kod ginekologa. na licu. bradi i u kosi. ponekad praćene svrabom. a simptomi HPV infekcije mogu izostati dosta dugo. Duboko su utisnute u kožu. a u tim slučajevima se i mnogo teže uklanjaju.

Ponavljati postupak dok se ne uništi i koren bradavice. beta-karoten i ekstrakt zelenog čaja. Ovo je najbolje rešenje i u estetskom smislu jer se bradavice otklanjaju u potpunosti samo jednom intervencijom koja traje nekoliko sekundi. kao i pušenje i alkohol. pa dodati 7 sitno iseckanih cvetova mlečike. * Svako veče bradavicu umotati u zavoj prethodno umočen u jabukovo sirće. od koristi može da bude i uzimanje cinka. Međutim. * Sok od listova i cvetova maslačka mazati svakodnevno na bradavicu. * Natopiti gazu pivskom penom i previti njome bradavicu. Postupak ponavljati dok bradavica ne otpadne. ravensare . Masu kuvati 3 sata na tihoj vatri. pa ovom tečnošću dva puta dnevno mažite bradavice. Mlečika Pored toga. kao i trljanje i čupanje bradavica koje se lako mogu preneti i na druge delove tela. ali nikako zajedno sa mlekom ili mlečnim proizvodima. ali i izbegavanje dodirivanja bradavica drugih osoba. * Mazati bradavicu ujutro i uveče ricinusovim uljem dok ne nestane. 15 kapi čajevca i 5 kapi klinčića. Pomešajte 20 kapi eteričnog ulja ravensare. * Otkinuti list ili plod nedozrele smokve i nakapati mleko na bradavicu. procediti i ostaviti da se ohladi. Mazati bradavicu svako jutro i veče. a zatim je skloniti sa šporeta. tu i kod nas. * Iscediti sveže ubranu biljku rosopas i naneti sok na bradavicu. pa ostaviti da odstoji preko noći da pusti sok. odliti u staklenu posudu i čuvati u frižideru.lekovite biljka poreklom sa Madagaskara i klinčića. Grejati dok se mast ne otopi. Neophodno je izbegavati namirnice životinjskog porekla koje sadrže mnogo masti. koja će postepeno dobijati tamniju boju i na kraju otpasti ne ostavljajući ožiljak. što podrazumeva često pranje ruku. * Isprati u 9 voda 100 g svinjske masti. Može se koristiti i samo sok čuvarkuće. Tako držati 2-3 dana bez skidanja. najbolje u obliku kapsula. bez krvi i ožiljaka. radiotalasna metoda pokazala je najveću efikasnost . Činiti to 2-3 puta dnevno. Pomoću ove metode. veoma je važno ojačati imunološki sistem. Prema nekim istraživanji- ma. * Iseckati i posoliti glavicu crnog luka. sve dok bradavica ne nestane. Bradavicu mazati nekoliko puta dnevno. Lekovito Bilje 10/11 37 Ja~anje imuniteta Tokom lečenja bradavica preporučuje se upotreba suplemenata koji sadrže antioksidante (vitamine A. bezbolna je. C i E). za samo nekoliko minuta moguće je odstaniti čak 20 do 30 ovih izraslina.Aromaterapija Eterična ulja pokazala su se kao vrlo efikasna u uklanjanju neestetskih kožnih izraslina. jednom dnevno uz obrok. treba maksimalno voditi računa o ličnoj higijeni. da bi uspeh lečenja bio veći. Tom tečnošću mazati bradavicu 2 puta dnevno. Ponavljati postupak svaki dan. Za jačanje imuniteta veoma je važna pravilna i uravnotežena ishrana koja obiluje svežim voćem i povrćem. . Pustiti da se osuši i isprati mlakom vodom. Recepti * Pomešati supenu kašiku soka čuvarkuće sa 1 dl vode i 200 g svinjske masti.procenat izlečenja iznosi čak 97%. Postupak ponavljati dok bradavica ne otpadne. * Propolis namazati na bradavicu pa zalepiti flasterom da ne ulazi vazduh. Najčešće se koriste preparati od čajevca. * Ulupati belance pa mazati bradavicu više puta u toku dana. dok izraslina ne nestane.

Neprskano voće i povrće nije tako lepo kao ono koje se kupuje u tržnim centrima i na pijacama. Grašak.i treba mu to dati. uzmite je. Ponosan sam na vinovu lozu ispred kuće. Na tom imanju nekada su živeli moji deda i baba. Sve što na ovom svetu služi za jelo organizam će tražiti . san mu je. preko leta nađem nekoga ko će pokositi travu i obaviti neophodne poslove. 38 Lekovito Bilje 10/11 . u izgledu. ali ne insistiramo na tome da sve bude u skladu sa načelima zdrave ishrane. ali slobodno mogu da kažem da nijedan ne može da se poredi sa nanom. što mu je pomoglo da ”do Z vrha” napuni baterije. ali i to je dovoljno da se nadišem čistog vazduha i obnovim energiju. Jednostavno je zaboravio šta znači stres. Iako je spavao na slamarici. čak i mušmule. ali nemojte pojesti pola kilograma odjednom. Ivan voli da jede sve osim sataraša. Ako vam se jede slanina. a na meni je samo da to održavam. * Vodite li računa o ishrani? Supruga se trudi da nam trpeza bude raznovrsna. Pošto nemam dovoljno slobodnog vremena. Više od tri meseca boravio je u prirodi. a ako je ikako moguće. zdravije je i ima mnogo bolji ukus. pa uživamo u dobrom zalogaju i prisećamo se starih vremena. Ne dopada mi se mnogo zeleni čaj. Raduje me što dok gleda TV program ili igra igrice radije gricka voće nego slatkiše. Nažalost. koju mnoga deca izbegavaju. mada znam da je dobar za metabolizam. neobrađenog. u čijem hladu smo nekada slavili slave. pevač Aca Ilić i njegova porodica ne znaju šta znači prehlada ili grip. kaže popularni folk pevač ahvaljujući ishrani koja se bazira prevashodno na voću i povrću. već onoliko koliko je potrebno da biste istinski uživali u omiljenom delikatesu. nabavljam ga na selu. Kaže da mu je period koji je proveo na seoskom imanju pored Barajeva ostao u divnom sećanju. nikada nismo imali problema te vrste. jabuke. Paradajz iz mog sela. gde odlazim kada mi to obaveze dozvoljavaju. samo ubranog i osušenog na suncu. gde uživaju u čarima prirode. bez mobilnog telefona i dnevne štampe. tamo sam provodio mnogo vremena i odatle nosim predivne uspomene. njemu su ukusni. * Da li ste ikada ranije priuštili sebi tako dug boravak u prirodi? Posedujem imanje u jednom selu pored Gornjeg Milanovca. trešnje. koji je mnogima omiljen. kruške. ne može da se poredi ni sa jednim drugim. kako kaže. na čistom vazduhu. ^aj od {ipka bez konkurencije Omiljeni čaj mi je od šipka jer je bogat vitaminom C. na sopstvene misli i plavo nebo koje je iznad njega. a šira familija i danas se tu okuplja. pre svega. Poznati pevač bio je jedan od učesnika rijalitija ”Farma” i proveo je puna tri meseca na imanju u Lisoviću. * Gajite li voće na imanju? Moj pokojni otac zasadio je razne voćke koje i danas rađaju. U Engleskoj sam probao veliki broj čajeva. kamilicom ili šipkom. bio čvrst i budio se odlično raspoložen. s tim što valja biti umeren. U takvoj situaciji čoveku ne preostaje ništa drugo nego da se usredsredi na sebe. obavezno naručujemo ljutu papričicu koja podstiče lučenje serotonina hormona sreće. obično se radi o nekom produženom vikendu.INTERVJU: ACA ILI] NADNASLOV LJUTA PAPRIČICA za ”Kada se sa drugarima nađem na ručku u restoranu. boranija ili spanać. ubeđen sam. zbog čega se naša druženja uvek pretvore u pravo veselje”. svaki slobodan trenutak koriste za odmor na imanju nadomak Gornjeg Milanovca. Međutim. * Po čemu se razlikuje voće koje se gaji za svoje potrebe od onog koje se prodaje na pijaci? Razlika je. * Da li insistirate na tome da vaš sin jede isključivo zdravu hranu ili mu ponekad ”progledate kroz prste”? Srećom. Osim toga.

Malo je poznato da limunaKada sa prijateljima odem du treba praviti sa toplom u restoran na ručak. se uverio u lekovitost brojnih čajeva. Zatim sledi lagani doručak. kao i crni hamburg. već po vodom. kao dodatak ishrani? do sada nije bilo potrebe da Zahvaljujući mojoj supruzi se za pomoć obraćam trakoja svako jelo oplemeni varima. Ne znam da li vam morandži i mandarina. koje su najzdravije voće. Poželjno je izbegavati crno vino jer ne prija glasnim žicama. Osećaj nije bio prijatan. (smeh) * Kažu da je čašica domaće rakije ili crnog vina dobra za krvotok? Ranije sam redovno uzimao rakijicu pred ručak. jedem svakodjedemo dosta limuna. ali smo se ujutru budili skoro zdravi. ali smatram da treba biti umeren u svemu. Srećom. U toku zimskih meseci je sezona. dozu dobrog raspoloženja za taj dan. koja je izuzetno zdrava. * Imate li neki savet kako sačuvati glas? Osam sati kontinuiranog spavanja od presudne je važnosti za dobar glas. a sada je to med. ali i je poznato. (smeh) * Verujete li u lekovitu moć biljaka? * Koristite li začinsko bilje Verujem. hormona sreće. krastavac. Nije dobro preterivati ni u hrani ni u pi}u u blizini nije bilo ni lekara. Konkretno. Prednost dajem svežem povrću koje kombinujem u * Može li se reći da je praraznim salatama. * Kako glasi vaš savet za dug i zdrav život? Hedonista sam po prirodi. kada ce. jer je najbolji.ge zdravstvene probleme. dok leti preferiram belo vino. za one koji ne znaju. Ne preterujte ni u hrani. nezamisliv to da imaju rešenje za mnomi je ručak bez bosiljka. doneli nekoliko tegli. supama vrsta biljaka. a obavevilna ishrana koja se bazizan sastojak je maslinovo ra na voću i povrću ključ ulje. pričica podstiče lučenje pijemo mnogo limunade. koji je . ponevno... ali ne sumnjam u nekim začinom. tim pre što ne paradajz. zimi rado popijem čašu crnog vina posle dobrog ručka. Veliki sam hedonista. ni lekova. Kada bismo se razboleli. jer u suprotnom tradiciji naručujemo papri. baba nam je skidala temperaturu pomoću obloga od rakije i mekinja. koji je čuven po proizvodnji meda. koliko se to može u današnje vreme. Kada sam bio na početku karijere neko mi je rekao da je za bolji glas dobro popiti živo jaje. Ovog leta smo sa Tasosa. ukuse i gde god otputujem probam lokalne specijalitete. Oslu{kujte {ta tra`i va{ organizam i to mu ponudite. Za sada sam ili čorbama. naravno. ali put imao grip. ali istraživanja suvo grožđe ili smokve. a to se odnokada je reč o povrću najviše si i na članove moje porodivolim mladi luk koji. pa tek onda kafa.a bolje raspoloženje * Koje voće obavezno imate na trpezi? U kući uvek imamo jabuka. kima. Ipak.da istaknemo . U kući uvek imamo bagremov med. Ipak. Zahvaljujući baki od malih nogu pio sam surutku. serotonina. * Da li ste tokom putovanja po svetu probali neke * Poznajete li neke recepte specijalitete koji su vam se narodne medicine u čiju toliko dopali da ste požeefikastnost ste se i sami leli da ih jedete i kod kuće? uverili? Volim da otkrivam nove U vreme kada sam bio dete. Tokom boravka u Nemačkoj prvi put sam probao špargle. mirođije. ali poslednjih godina to ne činim. sir i maslinovo ulje. čiji ukus volim da koji sadrži med i nekoliko osetim u salatama. Eva Čubrović Lekovito Bilje 10/11 39 . Svakodnevno pojedem bar jednu krušku jer je to dobro za varenje. lo. dok čašica rakije ili belog vina neće škoditi. papripamtim kada sam poslednji ka. Taj napitak obavezno kupim kada ga nađem u prodavnici.prirodni antioksidant. koji su pokazala da ljuta papospešuju probavu. (smeh) * Kako započinjete dan? Ranije sam imao običaj da ujutro prvo uzmem slatko i vodu. Takođe.vitamin C dobrim delom čicu kako bismo osigurali gubi lekovita svojstva. ali smatram da treba biti umeren u svemu. Reč je o izuzetno ukusnom povrću koje sam tada jeo sa sosom. vora. u čiji sastav ulaze Apsolutno. Osluškujte šta traži vaš organizam i to mu ponudite. limuna i grejpa. Za svaki slučaj. Omiljena mi je grčka vašeg dobrog zdravlja? salata. koje nam je stavljala na tabane. ni u piću. tako da sad imamo lepu zalihu do proleća. Obožavam lubenice i dinje. to je dobar lek protiv mamurluka. Pokušajte da izbegnete stres i živite opušteno. a čuo sam i da je blago* Da li povrće radije jedete tvorno za organizam jer sirovo ili kuvano? smanjuje napetost. poznato mi je favorit mi je sitno iseckani da se žutica leči melemom peršun. koje su kod nas praktično nepoznate i retko ćete ih videti na pijaci ili u supermarketu. uoči snimanja prve ploče popio sam četiri-pet komada. Ujutru obavezno popijem i čašu ceđenog soka od pomorandže. Inače.

hemijski i termički. LEKOVITA MO] VODE Vrste hidroterapije P ozitivno dejstvo vode na ljudski organizam poznato je još od davnina. nakon čega se telo 60 sekundi poliva hladnom vodom. smanjuje telesnu težinu. Naučna istraživanja pokazala su da kratkotrajno tuširanje hladnom vodom pospešuje proizvodnju hormona noradrenalina. a na telo deluje mehanički. jača muskulaturu. što su sve preduslovi za uspešnu operaciju. U kojim slu~ajevima se primenjuje? Hidroterapija se koristi u slučaju povrede mekih tkiva. Hemijsko delovanje hidrote- rapije sastoji se u resorpciji mineralnih materija koje iz vode prodiru u tkivo. Takođe. Mehanički uticaj zasniva se na hidrostatičkom pritisku i potisku koji podstiču limfnu i vensku cirkulaciju i omogućavaju lakše kretanje u vodi. a poznato je da pre svega blagotvorno deluje u slučaju bolesti nervnog. koristi se i u procesu rehabilitacije: nakon operacija kuka i kolena. Pored toga. te za lečenje anksioznosti. olakšava bol i ubrzava izlečenje. koštanog i mišićnog sistema Šta sve leči HI periodu strogo ograničeno kretanje. pa se preporučuje osobama koje pate od depresije. poboljšava prokrvljenost. reumatskih tegoba. * Kontrastne kupke U pitanju je naizmenično korišćenje tople i hladne vode. Pimenjuje se i tokom pripreme pacijenta za hirurški zahvat jer jača kardiovaskularni sistem. ali i drugih ortopedskih zahvata. grčenja mišića. Kupke deluju umirujuće. poboljšava funkciju pluća. eterična ulja ili odvarci od lekovitog bilja.Voda se već hiljadama godina koristi u terapeutske svrhe. a blagotvoran efekat postiže se i u slučaju artritisa. kada je u postoperacijskom Najčešći oblici primene vode u terapijske svrhe * Topla kupka Ovaj oblik hidroterapije svima je dostupan: telo je do vrata uronjeno u kadu sa toplom vodom u koju se dodaju mirišljave soli. Hidroterapija je pomoćno sredstvo u lečenju raznih tegoba. hidroterapija predstavlja gotovo jedini način vežbanja i održavanja pokretljivosti tela. Postupak se ponavlja četiri do pet puta. Tretman započinje tuširanjem toplom vodom u trajanju od tri minuta. na ovaj način se pospešuje detoksikacija organizma. čime se poboljšavaju cirkulacija krvi i apsorpcija hranljivih materija. 40 Lekovito Bilje 10/11 . za ubrzavanje oporavka nakon preloma kostiju. a njenu lekovitost potvrdila su i brojna naučna istraživanja. koja opušta mišiće. dok termički efekat podrazumeva korišćenje vode niže ili više temperature od telesne. nervoze i depresije. pa se preporučuju u slučaju nesanice. depresije i anksioznosti.

rektoskopiju ili neke hirurške zahvate koji se izvode u području abdomena. zatim se mada imaju i tonizirajući dobro ocedi. osobama sa hroničnim reumatoidnim artritisom. Osim toga. ”lenjih” creva. uglavnom kao posledica nezdravog načina života. jačaju mišići i poboljšava psihičko stanje. koristi se i kao priprema za kolonoskopiju. ture od 3 do 10 ˚C. Prvi sloj tretmana. hronične dijareje. podstiče cirkulaciju i jača kardiovaskularni sistem. pre odlaska u saunu moraju se posavetovati sa lekarom. relaksirajući. Ova metoda preporučuje se u slučaju opstipacije. hemoroida. ekcema. a ima analgetički. Naučno je potvrđeno da sauna podstiče razmenu materija u organizmu. infekcije parazitima. kao i po dužini toplog i hladnog. Naizmenični prelazak iz vrućeg u hladno pozitivno deluje i na psihu. osobe koje imaju bilo kakvih zdravstvenih problema. i u slučaju neuroloških i psihičkih oboljenja. žavanje temperature. ukoliko se telo pre toga ne očisti od otrova. pada imuniteta. Na primer.stavlja suvo laneno platno. ne stvara zavisnost. kao ni osobe koje pate od upale bubrega. glavobolje. Terapija se preporučuje ortopedskim bolesnicima. odnosno naizmenični prelazak iz vrućeg u hladno. kao i hroničnih bolesti zglobova. ulceroznog kolitisa. U tom slučaju. površine tela koju obusuvog i vlažnog. * Inhalacija Ovaj oblik hidroterapije veoma često se koristi u kućnim uslovima a primenjuje se u slučaju respiratornih tegoba jer otvara disajne puteve i podstiče izbacivanje sekreta. astme. hroničnog reumatizma i bolesti mišićnog i koštanog sistema. Međutim. mišića i disajnih puteva. Lekovito Bilje 10/11 41 . a preko toga se 10-15 minuta i služe za sni. Razni prirodni preparati i povećan unos vitamina i minerala mogu da pomognu u poboljšanju opšteg stanja organizma. Na ovaj način podstiče se cirkulacija. alergije. * Podvodna masaža Mlaz vode usmerava se na tretirano područje pod određenim uglom i po potrebi se približava ili udaljava. Takođe. * Oblozi i zavoji Svaki oblog se u osnovi Razlikuju se po veličini sastoji od dva sloja platna. Mokri zavoji drže se no mesto. * Terapijski bazen Terapija se sastoji u kombinovanju fizikalnih svojstava vode s terapijskim vežbama. Kolon hidroterapija U pitanju je potpuno bezbedna i bezbolna metoda kojom se otklanja otpadni materijal iz debelog creva bez upotrebe medikamenata. jer se na taj način aktivira oslobađanje endorfina. U telu svakog čoveka u manjoj ili većoj meri vremenom se nagomilavaju razne otrovne materije. migrene. Kolon hidroterapija. gojaznosti. pre svega nepravilne ishrane. za razliku od laksativa. Pored toga. a koriste se za se potapa u vodu temperazagrevanje ili hlađenje. Tuširanje hladnom vodom otklanja umor i sprečava upalu mišića nakon napornog vežbanja. koje štite od delovanja različitih virusa i bakterija. hranljive materije neće biti u potpunosti iskorišćene pa efekti terapije bivaju znatno umanjeni. pribegava se kolon hidroterapiji koja ubrzava detoksikaciju i pospešuje apsorpciju vitamina i minerala. Lekovita sauna Sauna se koristi u slučaju respiratornih tegoba. međutim. a dolazi i do poboljšanja imunološkog sistema. Postupak traje od 10 do 20 minuta. odnosno hvataju. srčanih tegoba ili proširenih vena. Kronove bolesti. usled povišene temperature. a zahvaljujći pojačanom znojenju ubrzano se izbacuju štetne materije iz organizma. stimulativni i tonizirajući efekat. boravak u ovoj prostoriji. uspostavlja pokretljivost zglobova. a tretman traje od 30 do 40 minuta. nadutosti. podstiče se oslobađanje i izlučivanje odbrambenih materija u krv. prekomerne telesne težine. privije na bolefekat. Filtrirana topla voda koja se ubacuje u kolon omekšava feces i olakšava njegovo izbacivanje. gljivičnih infekcija. kao kao i nervnim bolesnicima.IDROTERAPIJA? * Hladan tuš Na ovaj način jača se muskulatura i ublažavaju upalni procesi. iritabilnog kolona. saunu ne bi trebalo da koriste trudnice. hormona koji je ”zadužen” za dobro raspoloženje.

a zatim procediti sadržaj i sipati ga u flašicu.pre svega kalcijuma. Plod divljeg kestena najbolje je sredstvo protiv trnjenja nogu ukoliko je ono uzrokovano proširenim venama. migrena. multipla skleroza. kalijuma ili natrijuma. Priprema melema od ovog ploda vrlo je jednostavno: u jesen ubrati 10 većih plodova divljeg kestena. međutim. Nakon intenzivnijeg pokretanja ekstremiteta. srčani i moždani udar. morske alge) i pojedine žitarice (naročito nji- 42 Lekovito Bilje 10/11 . jaja. Trnjenje udova ponekad ukazuje i na ozbiljna stanja i bolesti kao što su dijabetes. u narodu poznati i kao ”mravinjanje”. ova pojava ponekad ukazuje i na neka teža oboljenja. U većini slučajeva ovi simptomi. Teglu ostaviti na suncu 7 nedelja. a mogu je uzrokovati i izlaganje radijaciji.TRNJENJE U UDOVIMA Kupke i napici sprečavaju TRNJENJE UDOVA Osećaj ”mravinjanja” u rukama i nogama najčešće je posledica loše krvne cirkulacije i problema sa nervima. Melem od kestena Uzroci Osim bolova.komovom rakijom. Međutim. ili da nije u stanju da pomera ruku koju je prilikom ležanja držala pod glavom. Nekim osobama to se dešava ”iz čista mira”. ukazuju na lošu cirkulaciju ili probleme sa nervima. stopala i prstiju koje može da se javi i usled povrede vrata ili leđnog dela kičme. Osim lekovima i vežbama. Dugo se smatralo da vitamin B12 sadrži samo hrana životinjskog porekla (džigerica. te nedostatak vitamina. kao i euforična stanja ili upotreba lekova i droge. a zatim ih samleti i staviti u manju teglu pa smesu preliti sa 2 dl alkohola ili još bolje . kada im je telo sasvim opušteno. novija istraživanja pokazala su da su ovim vitaminom bogate i neke vrste povrća (cvekla. degenerativne promene na kičmi i diskusima izazivaju i trnjenje šake. Svakodnevno blago utrljavati u listove nogu. riba) i pivski kvasac. Nedostatak minerala i vitamina Nedovoljna količina minerala . krv počinje brže da struji i trnci polako prolaze. pogotovo B12 takođe mogu uzrokovati trnjenje udova. Ova pojava česta je kod pušača jer konzumiranje cigareta usporava krvnu cirkulaciju. a među uzročnike spadaju i sindrom nemirnih nogu i proširene vene. što se može otkriti jedino detaljnim lekarskim pregledom. ove tegobe mogu se ublažiti i primenom fitoterapije G otovo da nema osobe kojoj se nije desilo da nakon dužeg sedenja ne može da ustane jer joj je utrnula noga. ujedi životinja i insekata. čak i tokom sna.

dobri izvori ovog vitamina jesu kiseli kupus i povrće iz turšije. šargarepi. cvekli. listovima maslačka. a ukoliko je ”mravinjanje” posledica nedovoljnog kretanja. Napuniti kadu vodom zagrejanom na 38 *C i dodati biljnu tečnost. U tom slučaju savetuje se konzumiranje biljnog čaja koji će opustiti telo i umiriti nerve: 30 g odoljena 40 g plodova hmelja 15 g metvice . da bi se podstakla cirkulacija. Osoba ima utisak da joj ”mravi šetaju po telu” i nikako ne može da se opusti i zaspi. Potom ustanite. rotkvicama. U zavisnosti od uzročnika. Lekovito Bilje 10/11 43 . Takođe. Dijagnoza se postavlja i na osnovu drugih simptoma. sprovodi se odgovarajuće lečenje. lešnik. ne treba odmah ustajati iz kreveta već je dobro protezati se. dok natrijuma ima u celeru. a zatim na drugu stranu.nane 15 g matičnjaka Supenu kašiku mešavine preliti sa 2 dl ključale vode. Kalcijumom obiluju orasi. pa ponovite vežbu i sa drugom nogom. Potom stanite na prste i polako se spuštajte na pete. neophodno je što pre otkriti uzrok ove pojave da bi se isključilo postojanje ozbiljnih bolesti. a u proceduru se ponekad uključuju magnetna rezonanca ili kompjuterska tomografija (CT). Kupati se oko 15 minuta.. Vežbu ponovite 10 puta i svake nedelje povećavajte broj ponavljanja.Recepti Mešavina trava za kupanje U slučaju učestalog trnjenja ekstremiteta preporučuje se biljna kupka koja će umiriti nerve i ublažiti problem sa ”mravinjanjem”: 40 g lavande 40 g valerijane 20 g matičnjaka Mešavinu preliti sa 2 litra ključale vode. prvo jednu pa drugu. ostaviti poklopljeno 20 minuta. nakon buđenja. mahunarke i mlečni proizvodi. Vrtite i šakama u oba smera po 15 puta da biste razgibali zglobove. poklopiti i posle 2 sata procediti. hove klice). potrebno je više vremena posvetiti fizičkoj aktivnosti. krompir. soja. može izazvati probleme sa snom. napravite raskorak u širini ramena i 15 puta vrtite ruku iz ramena.. Popiti šolju pre spavanja.. Kalijumom su najbogatiji žitarice. Dijagnoza i le~enje Nije svako trnjenje udova razlog za uzbunu. ali ukoliko je učestalo. Ve`be za bolju cirkulaciju Stručnjaci savetuju da ujutro.. Čaj za čvrst san Ukoliko se trnjenje ruku i nogu javlja tokom noći. Potom stanite na levu nogu i po 15 puta vrtite stopalo prvo na jednu. ali i susam. u oba smera. pa procediti. sok od paradajza i pečurke.

Suzana sakuplja lekovito bilje u ekološki čistim predelima južnog Banata. U ‘Noliju 45’ Prirodne kreme i melemi ”Noli 45” se pokazao kao veoma efikasno sredstvo za lečenje opekotina. jer pospešuje regeneraciju kože i ubrzava isceljenje. na kojima je osvajala prestižne nagrade za pronalazaštvo: * Zlatna medalja na Međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu 2002. smola. za ”Noli 45”. nema hemijskih supstanci. zbog čega je sok zadržao sve neophodne vitamine i minerale. te pomaže brži oporavak od bolesti i povreda. reguliše krvni pritisak. pacijentu se savetuje da pije sok ‘Noli 45’ u kombinaciji sa medom. ali ni drugi zagađivači. Trave sa na{eg podneblja Suzana tvrdi da je glavni preduslov za dobro zdravlje konzumiranje namirnica sa podneblja u kojem se živi. Sok deluje preventivno tako što jača imunitet. U zavisnosti od stepena oštećenja. godine * Srebrna plaketa na Međunarodnom sajmu tehnike i pronalazaštva ”Nikola Tesla”.soka od koprive i još 45 biljaka. Ona ističe da je kopriva jedna od najkorisnijih biljaka i da jača ceo organizam čineći ga otpornim na razne bolesti. čisti organizam od toksičnih materija. Upravo je ova trava glavni sastojak čuvenog Suzaninog preparata ”Noli 45” . ”U slučaju opekotina ili nekog drugog oštećenja kože. a ceo proces odvija se bez termičke obrade. Čim se opekotina malo sanira. koje treba previjati samo jednom dnevno”. Novi Sad 2003. Njeni proizvodi ne sadrže veštačke boje. gde u prečniku od 50 km ne postoje industrijska postrojenja. * Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle 2005. površinske rane i posekotine. kao i u slučaju preloma i dubokih povreda.RE^ TRAVARA: SUZANA RADIVOJEVI] Super tandem zaceljuje Sok na bazi koprive i još 45 lekovitih trava. Najviše uspeha postiže svojim preparatima za lečenje opekotina i drugih kožnih oboljenja ”Noli 45” i ”Noli Zar”. emulgatore. Često se dešava da se u ranama nalaze strana tela. godine. ’Noli Zar’ deluje blagotvorno i u slučaju problema sa venama. da bi ojačao imunološki sistem i podstakao samoisceljenje”. objašnjava Suzana. a pritom pozitivno deluje na ceo organizam OPEKOTINE S uzana Radivojević iz Bele Crkve već četvrt veka spravlja preparate na bazi lekovitog bilja koristeći jedinstvenu tehnologiju hladnog ceđenja. reguliše metabolizam i probavu. zajedno sa specijalnom kremom. prestaje krvarenje i započinje dubinsko čišćenje povrede. sanira povrede kože. niti bilo kakve druge hemijske supstance. kaže Suzana. metala ili stakla. objašnjava travarka. ”Napitak se dobija hladnim ceđenjem 46 lekovitih biljaka među kojima je najzastupljenija kopriva. direktno na ranu stavlja se tečnost protiv bolova. za koje je dobila brojne nagrade. ”Noli Zar” je biljna krema koja se nanosi na opekotine. a to važi i za lekovite trave. Soko Banja 2003. čisti krvne sudove i smanjuje nivo holesterola. koji 24 sata posle nanošenja preparata izbijaju na površinu rane. Nagrade za kvalitet Suzana Radivojević više od 10 godina izlaže na sajmovima u zemlji i regionu. ali u njenom asortimanu ima biljnih mešavina i za terapiju mnogih drugih bolesti. nanosi se krema. emulgatora i veštačkih boja. bez termičke obrade. pa blagotvorno deluje na ceo organizam”. ”Kada se na takvu ranu privije gaza sa ovom kremom. stabilizatore. a osim toga poboljšava varenje. * Specijalna diploma za kvalitet na Izložbi proizvoda od lekovitog bilja. Takođe. godine. komadići drveta. čiji je glavni sastojak borova 44 Lekovito Bilje 10/11 . pa se bolno mesto oblaže gazom.

bor.Mali. bakar. praktični format! . kao što su kalcijum. potpu Pored toga. Divlji origano je prava riznica minerala. neodoljive specijalitete! Od 1. juna časopis ”Dobra hrana” u novom ruhu! . ulje divljeg origana u potpunosti eliminiše alergije i probleme sa sinusima te efikasno otklanja upale i bolove. kalijum. magnezijum. reumatizma. Ovaj prirodni preparat koristi se i u slučaju digestivnih tegoba. ogleda se u tome što blokira ”disanje” bakterija. antivirusno.antibakterijsko. antiseptičko i antiparazitsko. u mesecu! Lekovito Bilje 10/11 45 . kao i vitaminima C. protiv čega se mikroorganizmi bore mutacijama. salmonelom. što objašnjava njegovu moć (26 puta je jači od fenola). kao što su otežano varenje i dijareja.nepobedivi borac protiv infekcija Ulje divljeg origana ubraja se u najmoćnije prirodne lekove: izvanredan je antibiotik koji efikasno suzbija bakterije. kašlja i bronhitisa. kandide. Ulje divljeg Origana Uz pomoć prirode podignite otpornost vašeg organizma na najviši nivo ! Antioxidant 5x jači od borovnice Antialergen Najjači prirodni antiseptik i antibiotik dokazan kod ešerihije. Ovaj preparat pokazao se kao veoma efikasan u slučaju infekcije ešerihijom koli. parazita GURMANLUCI BEZ GRANICA! NAJBOLJI DOMAĆI RECEPTI! Probajte pikantne. antigljivično. A i B3. pa čak i one koje su rezistentne na klasične medikamente. Naučna istraživanja potvrdila su postojanje širokog spektra an dejstva ulja divljeg origana . gvožđe.Divlji origano . otklanja posledice ujeda insekata i blagotvorno deluje u slučaju zubobolje.Super cena! Potražite u bolje snadbevenim prodavnicama zdrave hrane. Ključni sastojci origano ulja jesu karvakrol i timol koji deluju sinergijski. topikalno i inhalatorno. kandidom i stafilokokom. dok klasični antibiotici zaustavljaju njihov metabolizam. virusa. cink. Prednost ovog biljnog. Koristi se oralno. sočne. apotekama ili direktno od uvoznika dina 25o ra Sam Telefon za poručivanje: 021 66 10 170 Uvozi: TERRA CO doo Zmaj Jovina 26 TC LUPUS/II 21000 Novi Sad Potražite na kioscima svakog 1. potpuno prirodnog preparata.

Pšenični sok sadrži antibiotske supstance koje se uspešno bore protiv virusa. Ostaviti da odstoji 5 minuta. a sve imaju slične hranljive vrednosti – veoma su bogate vitaminima B kompleksa. Bljutav je čaj od slabo prženih žitarica. Dugovečnost Azijata često se pripisuje ishrani bogatoj pirinčem. noktiju i kostiju. Skinuti s vatre i ostaviti da odstoji 3 minuta. ekološki uzgojene žitarice. dodati u čaj prstohvat mlevenog čilija. Zahvaljujući sadržaju minerala u pirinču. Neki ga piju da bi sprečili mučninu izazvanu putovanjem – po tome je ovaj čaj dobio ime. Piju se umesto obične vode tokom dana da bi se podstakao priliv energije. gripa. Ovaj čaj ublažava nervnu napetost. Postoji nekoliko vrsta pšenice. zaustavlja proliv. proliva. reumatske groznice. Staviti pirinač u lonac i dodati ključalu vodu. zatvora kao i nervne napetosti. Poznat kao ”putnički čaj”. neškodljivi i jeftini Č aj je najefikasniji ukoliko se pripremi od sveže prženih zrna. Veoma je važno odabrati čiste. Kuvati na laganoj vatri 25 minuta. Recept: Oprati pirinač u hladnoj vodi. ocediti ga i prosušiti na papirnoj salveti. nepre- stano ga mešajući dok ne dobije zlatnožutu boju. Možete povećavati ili smanjivati količinu žitarica ili vode za jači ili slabiji čaj. ^aj od pirin~a U prošlosti se smatralo da ovaj omiljeni azijski napitak podmlađuje dušu i telo. Eksperimentišite s različitim količinama dok ne postignete željenu snagu čaja. Pržene žitarice mogu da se čuvaju oko mesec dana. Staro je pravilo: mera od 1 šoljice žitarica na litar vode. To je dobro za lečenje proliva. u Japanu se zrna pojedu. Ovi čajevi su dobri i kada su hladni. zuba. ali žitarice možete ispržiti u većoj količini i čuvati ih u hermetički zatvorenoj posudi. Iako neki ljudi cede čaj kroz cediljku ili gazu i bacaju pirinač pre serviranja. Tradicionalni putnički čaj začiniti pre serviranja prstohvatom soli i sa nekoliko kapi tamarija. pa čak i nekih vrsta raka. Po želji dodati med. Protiv glavobolje. konzumira se na celom kontinentu i pije se po toplom vremenu da bi regulisao temperaturu tela. dobar je za jačanje korena kose. Recept: Oprati pšenicu u vodi i prosušiti je na papirnoj salveti. Njihova prednost ogleda se u tome što se lako pripremaju. Kuvati ga pokrivenog na laganoj vatri dvadesetak minuta. pa se preporučuje osobama koje pate od kardiovaskularnih oboljenja. Dobro je sredstvo za čišćenje creva. 46 Lekovito Bilje 10/11 . pa se mogu držati u frižideru i do nedelju dana ako su dobro zatvoreni. snižava krvni pritisak. visokokvalitetnog sojinog sosa. a koristi se i protiv glavobolje kao i u slučaju menstrualnih tegoba.STARINSKI RECEPTI Čajevi od ŽITARICA Ovi napici veoma su delotvorni u lečenju prehlade. Staviti ih u čajnik i preliti vrelom vodom. a posle toga gube aromu. Čaj od pirinča bogat je hranljivim sastojcima uključujući kompleks B vitamina i vlakna koja deluju kao neutralizator kiseline tako da je dobar protiv gorušice – u tom slučaju nemojte koristiti čili! P{eni~ni ~aj Pšenica je najrasprostranjenija žitarica na svetu. Vekovima su travari preporučivali preparate od pšenice i pšenične čajeve protiv artritisa. koja je posledica začepljenosti nosa zbog prehlade. Drugo važno pravilo jeste prženje. Prilikom prženja koristiti drvenu kašiku i neprestano mešati dok zrna ne počnu da pucketaju. blagi su. Iako se žitarice mogu pržiti u tavi s debelim dnom. Skinuti sa šporeta i pokriti. mučnine i želudačnih problema. dok prepržene daju gorak ukus sličan kafi. Zagrejati tiganj (po mogućnosti od livenog gvožđa zbog ujednačene temperature) i pržiti pirinač. Prženo zrnevlje pšenice dobro je za čišćenje celog tela. najbolje rezultate postići ćete koristeći tavu od livenog gvožđa koja ravnomerno raspoređuje toplotu.

Postoje brojni faktori rizika za nastanak ove bolesti. Inhibitorno delovanje citrata sastoji se u njegovom vezivanju za slobodne jone kalcijuma i smanjenju stepena zasićenosti urina. On pomaže u održavanju zdrave funkcije prostate i smanjuje oksidativna ošteæenja æelija i tkiva prostate. nja) kalcijum-oksalatnih i kalcijum-fosfatnih kristala.. pre svega u naru. Proces kristalizacije Kamenci od mokraćne kiseline i cistina formiraju se kada je mokraća prezasićena ovim materijama. Idealna kombinacija Uzro~nici Ne postoji samo jedan uzročnik pojave kamena. a pritom su antialergijske i pogodne za vegetarijance. On pomaže u jaèanju odbrane organizma od oksidativnih ošteæenja od strane slobodnih radikala i smanjuje propadanje æelija zbog oksidativnog štetnog uticaja. neka hronična gastrointestinalna oboljenja i hirurški zahvati na crevima.o./fax: 011 2430 553 vidaph@drenik. visok sadržaj inhibitora kristalizacije i očuvan balans elektrolita. uzrast i pol). tel. giht. . 11000 Beograd telefon: 063 880 72 70.nasledne biohemijske i anatomske osobenosti organizma (rasne i familijarne karakteristike. urolitijaza se većinom javlja u srednjim godinama. hiperkalcurija. Epigalokatehin galat je jedan od najvažnijih sastojaka zelenog èaja.rs Lekovito Bilje 10/11 47 .primarna (enzimski poremećaji. . Ima veoma jako antioksidativno dejstvo i štiti organizam od slobodnih radikala. Inhibitorno delovanje citrata Magnezijum sa citratom povećava inhibitorni potencijal urina i sprečava proces stvaranja i agregacije (slepljiva- kapsule . Direktnim vezivanjem citrata za površinu već prisutnih kristala kalcijum-oksalata i kalcijum-fosfata u urinu. Deficit inhibitora kristalizacije olakšava ove procese. Jedna bočica ”Nutri Maga” sadrži 90 kapsula. česta je pojava koja prema statistikama više pogađa muškarce. odnosno povećana koncentracija kalcijuma u mokraći) i sekundarni ( hronična urinarna infekcija. Njihovim korišćenjem obezbeđuje se istovremeni unos magnezijuma i citrata. Vidapharm d. a nedostatak inhibitora kristalizacije omogućava rast i agregaciju (slepljivanje) kristala. unošenje tečnosti. Svi oblici kalkuloze mogu se svrstati u dve velike grupe . spreèava formiranje i rast kristala kalcijum oksalata i kalcijum fosfata koji èine najèešæu formu kamena u bubrezima i mokraænim kanalima ZA OÈUVANJE I OPORAVAK KVALITETNE FUNKCIJE PROSTATE PROXANA™ sadrži: Proxana poboljšava zdravlje prostate i jaèa antioksidativnu odbranu tkiva prostate i celog organizma. ali i uratne i cistinske kalkuloze zbog alkalizacije urina. Elagièna kiselina je polifenol koji se nalazi prirodno u voæu. zaustavlja se njihov dalji rast i agregacija. * Spoljašnji faktori rizika geografski i klimatski uticaji.vidapharm. izolovana ili kombinovana sa zastojem mokraće).net. ”Nutri Mag kapsule” sadrže prirodne supstance. Na ovaj način oko 70% urinarnog kalcijuma može biti isključeno iz procesa kristalizacije. pa se može reći da je urolitijaza multifaktorijalna bolest. Smanjuje rizik od moguæeg nastanka karcinoma prostate. Nebojšina 53. Stvoreni kristali treba da se zadrže dovoljno dugo u mokraćnim organima da bi agregacijom dostigli veličinu koja može izazvati opstrukciju mokraćnih puteva. dok se struvitno kamenje (magnezijum-amonijum-fosfat) formira u mokraći koja duže vreme ostaje alkalna.o.LB INFO Nutri mag kapsule SPRE^AVAJU STVARANJE KAMENCA U BE[ICI Stvaranje kamena u urinarnom traktu (urolitijaza). Pomaže u slučaju kalkuloze. ishrana. www. je karotenoid normalno prisutan u paradajzu i drugom povræu. Iako može nastati i kod dece i starih osoba. zanimanje. koji se dele u dve grupe: * Unutrašnji faktori rizika .

na sluznici se javljaju otok ili zapušen nos.. posledica su poremećaja u imunološkom sistemu koji ima zadatak da štiti telo od bolesti. što je izazvalo sepsu. čija je funkcija da ”hvata” alergen. preparati travara Jugoslava Momčilovića postigli su za dva meseca”. Deca su. ali je zbog prevelike doze antibiotika dobila veliku anemiju pred leukemijom. samo delimično ublažila simptome. ”Problemi sa kašljanjem. Ako simptomi ne jenjavaju. mogu da pomognu i prirodni preparati od bilja i meda. njen imunološki sistem postaje preosetljiv na manje-više bezopasne materije iz okoline (prašina. Ukoliko je reč o malim i srednjim disajnim putevima. Posle operacije bilo joj je malo bolje. otkriva dečakova baka MOG UNUKA ALERGIJE lergije. a u oku alergijski konjunktivitis. Ono što medicinski lekovi nisu uspeli za dve godine. pojedini sastojci hrane. otkriva dečakova baka Ana Jovanović. a zatim i cistu na jajniku koja je pukla zajedno sa jajnikom. a često ima napade suvog kašlja. najpodložnija alergijama. Darkove tegobe Simptomi Kod deteta je ponekad teško prepoznati simptome alergije jer veoma podsećaju na prehladu: nos je stalno zapušen i izlučuje vodenastu tečnost. Spasila se i potpuno oporavila zahvaljujući preparatima svog supruga. naročito uveče ili nakon fizičke aktivnosti. pojaviće se koprivnjača. osim terapije koju propisuje Porodica četvorogodišnjeg Darka Vuka nije odmah posumnjala da mališan pati od alergije. Oni izazivaju određene alergijske bolesti koje nastaju na mestima gde se ”odigrava bitka” antitela i alergena. godine razbolela supruga. Jugoslav Momčilović ozbiljnije se posvetio tom poslu kada mu se 1995.. Prehlada se obično povlači posle desetak dana. polen. curenjem nosa i šlajmom počeli su oko Darkove druge godine. među kojima je najpoznatiji histamin. kako tvrde stručnjaci.ISPOVEST ^ITATELJKE: ANA JOVANOVI] Lekovi iz prirode OSLOBODILI SU ”Naš Darko bio je alergičan na mnoge supstance. dete diše na usta. koje registruje kao pretnju. terapija nije davala razultata te smo posumnjali na alergiju i odveli dete na testiranje.). pokreće se složen proces oslobađanja različitih supstanci. A Borba antitela i alergena Kada se alergen veže za posebnu vrstu antitela odgovornog za alergijsku reakciju. Dolazi do imunološke reakcije i organizam stvara antitela . mislili su da je reč o prehladi.imunoglobin E. takozvanih medijatora alergijske reakcije. Tada je mališanu prepisana nova medicinska terapija koja je. Ispostavilo se da je alergičan na mnoge supstance”. a onda pristupiti lečenju. oči su crvene i suze. Ako je mesto ”borbe” na primer koža. počela je da joj se suši leva noga i posle nekog vremena na njoj nije osećala ni ubod igle. U slučaju da osoba pati od alergije. U tome.. nažalost.. a mališan ih stalno trlja ili češe. najbolje je uraditi alergo-test i odrediti na šta je osoba alergična. Usled uklještenja nerva. lekar. Međutim. Vodili smo ga kod lekara koji je te simptome pripisivao prehladi pa je dete lečio antibioticima. 48 Lekovito Bilje 10/11 SPASAO SUPRUGU . ali to nije slučaj sa alergijom. nastaje astma. Iako su pčelarstvo i fitoterapija porodična tradicija. najčešći zdravstveni problem modernog sveta. Budući da je nos začepljen.

sasvim slučajno. a svoje preparate spravljam uspešno spajajući znanje o lekovima iz prirode i naučna dostignuća iz ove oblasti.200 m nadmorske visine. ističe travar Jugoslav. Tako smo se zlopatili sve dok. Darko je počeo još više da kašlje. Darko je počeo da uzima matični mleč. virusnih kondiloma i žuljeva na stopalima. da bi na osnovu dijagnoze precizno odredio najbolju kombinaciju bilja. 064/25 66 976 otklanja kurje oči i bradavice na stopalima Ovaj preparat apsolutno je prirodan i stoprocentno efikasan losion za negu i lečenje kurjih očiju. Svi su srećni jer se dete konačno oslobodilo alergije. ali terapijom čajnim mešavinama i matičnim mlečom. Nakon što smo potrošili treću mešavinu.  JugoslavMomčilović  027/331 712.bršljana. Suši se brzo u roku od 7 do 8 minuta. Zatražio je da mu dostavim dijagnozu lekara i rezultate analiza i na osnovu toga propisao je terapiju koja se sastojala od tri čajne mešavine i matičnog mleča”. nalaz je bio uredan . ”Biljno-medne mešavine pomažu u lečenju mnogih oboljenja. a 2011. koliko je trajala terapija. kaže gospođa Jovanović. Pomislili smo da mu se zbog čaja sekret spustio u pluća. ponosno ističe baka i dodaje da je od tada prošlo dve godine. Ne napada zdravo tkivo i pokožicu. pa smo ga čak odveli na snimanje. pa i onih najtežih. ljudi su uspeli da pobede tu smrtonosnu bolest. ”Samo pravilna kombinacija bilja i meda daje pravi efekat u lečenju. a naročito sam ponosan na onu sa Novosadskog sajma: 2008. Posebna terapija za svakog bolesnika Jugoslav naglašava da insistira na tome da mu se donesu nalazi lekara. jer se gušio. naš mališan se preporodio”. uzima matični mleč. te da Darko samo tokom avgusta. Nije potrebno stavljati hanzaplast koji dodatno opterećuje bolno mesto. čuvar- kuće i divlje nane. Cilj je da se ojača imunitet i podstakne regeneracija ćelija.”Uprkos medikamentima. ne sluteći da će tu pronaći lek za svog miljenika. Za njegovo spravljanje koriste se probrane sorte lekovitog bilja sa Stare planine ubrane na preko 1. pa sam ga pitala da li ima nešto protiv alergije koja mesecima muči mog unuka.pluća su bila potpuno čista. ali i optimalne doze čajeva i pčelinjih proizvoda. Priroda ima lek za svaku bolest Kod pčelara i travara Jugoslava naša sagovornica otišla je sasvim drugim povodom. Lekovito Bilje 10/11 49 . nismo saznali za preparate travara i pčelara Jugoslava Momčilovića iz Prokuplja”. Nosilac melema je prirodna celuloza rastvorena u acetonu. STAROPLANINSKI MELEM Blagotvorno bilje Osnovu za izradu ”Staroplaninskog melema” sačinjavaju eterična ulja i macerati tri vrste biljaka . PREDNOSTI U ODNOSU NA DRUGE PREPARATE: Terapija je bezbolna. godine proglašen sam za najboljeg pčelara. Darka smo često odvodili na inhalaciju. dok cveta ambrozija. Za ukupno dva meseca. ”Tokom terapije prvim čajem. da ne dozvoli tumoru da nadvlada”. moj preparat za jačanje imuniteta koji se koristi u slučaju alergije osvojio je zlatnu medalju”. Poenta je u tome da se organizam sam regeneriše i ojača. Eterična ulja destilišu se vodenom parom dok se macerat čuvarkuće dobija metodom hladnog presovanja ručno napravljenom aparaturom. Kasnije nam je Jugoslav objasnio da je takva reakcija uobičajena tokom terapije i da će od drugog čaja još više da kašlje jer se sekret odvaja i izlazi napolje. nije mogao da diše. kaže na kraju razgovora travar Jugoslav Momčilović iz Prokuplja. Fitoterapijom se bavim godinama. Srećom. koja fiksira lekovito dejstvo biljaka na obolelo mesto. U svojoj dugogodišnjoj praksi imao sam dosta slučajeva karcinoma. O tome svedoče i brojne nagrade. Snažno keratolitičko dejstvo preparata poboljšava i salicilna kiselina koja se dodaje u određenom procentu. bradavica. priča Ana Jovanović. ”Videla sam kod gospodina Momčilovića mnoge preparate. Tretman ”Staroplaninskim melemom” apsolutno je bezbolan i efikasan.

bubrege i reproduktivne organe. Ovo morsko bilje pomaže razgradnju masti i sluzi nakupljene usled preteranog unosa mesa. B12 i C. dodati tamari i pustiti još malo da se dinsta. u malo vode. te vitaminima A. ISHRANA O Zahvaljujući izuzetnom nutritivnom sastavu. Alge je najbolje kuvati u posudi od keramike. Lekovito dejstvo od kancerogenih oboljenja. a kupus na drugi kraj. vitaminima i drugim hranljivim materijama. pospešuju metabolizam vode. kalcijumom. čiste od toksičnih materija i jačaju krv Bogatstvo hranljivih materija Alge sadrže skoro dvadeset puta više minerala od kopnenih biljaka. mlečnih proizvoda i šećera. B1 i B2. Pripremaju se na sledeći način: isprati biljke pod mlazom hladne vode. pa tako postoje crvene. vodeći računa o tome da budu prekrivene tečnošću. ove morske biljke obavljaju fotosintezu. natrijuma. gvožđem i jodom. Ipak. dok arame sadrže šest stotina puta više joda od mesa morskih riba. Brokoli razdvojiti na cvetove. treba ih postepeno uvoditi u ishranu jer je organizmu potrebno vremena da se prilagodi i počne da stvara enzime koji vare ove vodene biljke. Osim toga. dva do tri puta. . Prekriti poklopcem i peći u rerni na temperaturi od 200 *C dok ne omekša (oko 35 minuta). Arame se odlično slažu sa korenastim povrćem. kao i spektra sunčeve svetlosti koji transformišu. na hladnom i suvom mestu gde mogu da stoje godinama. što znači da ovi jedinstveni vodeni organizmi spadaju među najstarija bića na planeti. razbijaju i transformišu gnoj i sekrete. Skinuti poklopac. koja se kasnije može iskoristiti za zalivanje cveća. poređati luk na jedan kraj posude. poput arame i vakame. sojom i semenkama. Alge imaju i rashlađujući efekat. alge poprimaju određenu boju. Arame su bogate ugljenim hidratima. zelene. ali imaju jednostavniju građu i neuporedivo su bogatije mineralima. vlaknima. Dodati sirće. ali i vitamina A. sušene alge neophodno je potopiti u vodu (što se duže natapaju. te uklanjaju radijaciju iz organizma. a oblikom podsećaju na list hrasta. pozitivno deluju na rad tiroidne žlezde. blago iz M staci algi pronađeni su u fosilnim naslagama čija je starost procenjena na tri milijarde godina. Naliti vodom i posoliti. ovo morsko bilje odličan je izvor fosfora. Dodati brokoli i nastaviti sa kuvanjem dok povće ne omekša. šargarepu po sredini. Da bi se poboljšao njihov slatkasti ukus dodaje se soja sos i nekoliko kapi pirinčanog sirćeta. nijacinom. tofu sirom. tržištu uglavnom se mogu naći sušene alge koje treba držati u zatamnjenoj staklenoj posudi. zbog čega su i dobile ime morski hrast (sea oak). da se ukusi ne bi izmešali. pojačati vatru i ostaviti da 50 Lekovito Bilje 10/11 Ukoliko nabavite sveže alge.Alge. pa dobro promešati. ubrzavaju lečenje Kako se pripremaju? Recepti Dinstane arame alge Sastojci: 50 g arame algi 1 glavica brokolija 1 kašičica hladno ceđenog maslinovog ulja 125 g svežih šampinjona 1 kašičica tamarija 1 kašičica sirćeta od smeđeg pirinča 1 kašičica mirina 1 kašičica tamnog susamovog ulja Oprati arame alge i držati ih 15 minuta u dosta vode. mirin i tamno susamovo ulje. stakla ili nerđajućeg čelika. na našem Ove smeđe alge rastu u većim dubinama i imaju blag ukus. Musaka od kombu algi i povr}a Sastojci: 2 trake kombu alge dužine 8 cm 1 glavica crnog luka 2 šargarepe isečene na štapiće 1/2 glavice kupusa sečenog na tračice 1/2 šolje vode na vrh noža morske soli U posudu za pečenje staviti alge kombu. Pre upotrebe. Međutim. dvadesetak minuta na umerenoj vatri. plavo-zelene i žuto-zelene. snižavaju krvni pritisak. bogatije su kalcijumom od mleka. Arame alge Alge jačaju probavni sistem. Kuvaju se poklopljene. Maslinovo ulje zagrejati u tiganju pa minutdva dinstati gljive. lakše će se variti). poput šargarepe. smeđe. Poklopiti i kuvati 15 minuta na laganoj vatri. Vakame imaju četiri puta više gvožđa nego goveđe meso. a pojedine vrste. vanje menstrualnih tegoba i snižavanje krvnog pritiska. U tradicionalnoj medicini arame se koriste za ublažaArame ostatak tečnosti ispari. čiste limfu. tek toliko da ih tečnost prekrije. B1. creva. a onda staviti alge. magnezijuma. te fluora koji jača zube i kosti. dovoljno ih je samo dobro isprati i spremne su za upotrebu. ove vodene biljke poboljšavaju metabolizam. Kao i njihovi kopneni srodnici. U zavisnosti od dubine na kojoj rastu.

Vakame Hid`iki Tanke smeđe igličaste alge beru se u proleće. Kada je reč o lekovitim svojstvima. Takođe. a tvrdu žilu sitno naseckati da se može ravnomerno kuvati. olovo. Priprema: Treba ih brzo oprati pod hladnom vodom da bi se uklonila nečistoća sa površine.). Njihove grube crne niti postaju vrlo nežne ako se pravilno kuvaju. dodaju u salate. Kombu Pripremaju se na sledeći način: dve supene kašike hidžiki algi oprati pod mlazom hladne vode i ocediti. na tradicionalan način: seku se pomoću oštrih sečiva pričvršćenih na krajeve bambusovih štapova. Služiti se sa korenastim povrćem. uništavaju bakterije i poboljšavaju funkciju creva. gorkast ukus. a beru se krajem leta u hladnim morima oko ostrva Hokaido. poklopiti i ostaviti da se lagano kuva još pola sata. Dodati glavnom jelu i na laganoj vatri kuvati još desetak minuta. nakon čega se obrađuju tradicionalnom metodom. te poboljšavaju probavu. a onda smanjiti temperaturu. Japanci ih često. Japanci ih stavljaju u čaj. kao i kalcijumom koji ojačava skelet. Mekane spoljne delove usitniti na komade veličine zalogaja.. koji poboljšavaju funkcije mozga i nervnog sistema. ove alge jačaju krv i zidove kapilara. nijacinom koji jača zidove krvnih sudova i sprečava nastanak ateroskleroze. Mogu se poslužiti kao prilog uz mahunarke. u kombinaciji sa susamom postaju pikantan začin mahunarkama i žitaricama. ostaviti da odstoje 3-4 minuta pa kuvati dok tečnost ne provri. snižavaju nivo holesterola i krvni pritisak.MORSKIH DUBINA ke trake pa kuvati oko pola sata. sakupljaju se drvenim grabuljama. Kada omekšaju. Narezati na vrlo sitne kvadrate ili dugačKombu Najnovija istraživanja pokazala su da kiselina iz vakame algi vezuje toksine i teške metale (stroncijum. Kombu alge pripremaju se na sledeći način: prebrisati ih suvom ili vlažnom krpom ili oprati pod mlazom hladne vode. a potom potopiti od 3 do 5 minuta. alge treba raširiti i isprati. a kada isplivaju na površinu. Vakame sadrže i supstancu koja utiče na viskoznost krvi (sprečava stvaranje tromba) čak dva puta jače nego zvanični lek heparina. a zatim namočiti i ostaviti da stoje 3-5 minuta Vakame (vodu od namakanja možete koristiti za kuvanje). Hidžiki zadržavaju jak. Staviti u posudu. kisela jela i grickalice. Mogu se pržiti u dubokom ulju a ako se zapeku i izmrve u prah. Kada se kuvaju sa tamari sosom. Dodati sos. arsenik. Hidžiki alge mogu se pržiti i peći u dubokom ulju. Najvažnije terapeutsko svojstvo kombu algi jeste zaštita od degenerativnih bolesti. skinuti poklopac i ostaviti da se krčkaju dok ne ispari višak vode. Ove morske biljke bogate su vitaminima B1 i B2. a potom iseći po sredini uz debelu žilu. sipati šolju Imaju široke sočne listove poput celerovih. Bele tačkice koje se pojavljuju na površini osušenih kombu algi sadrže minerale i složene šećere koji im daju izvanredan ukus. Vakame alge neizostavan su sastojak miso supe i odličan su prilog povrću. koji je vrlo cenjen među ljubiteljima japanske kuhinje. suše na suncu i pakuju. Lekovito Bilje 10/11 51 . Hidžiki vode. korenasto povrće ili žitarice jer olakšavaju probavu. naročito leti.. pojačavaju seksualnu moć.

ali i osobe kojima je ugrađen pejsmejker ili imaju fobiju od igle. nesanice i problemi sa varenjem bili su i dalje prisutni. Isključuje svaku mogućnost zaraze ili povrede. reumatski artritis. povišena masnoća u krvi. celulit. Postala sam veoma napeta i uznemirena. U centru ”Remedio Natura Vera” sa velikim uspehom rešavaju se sledeći zdravstveni problemi: poremećaj funkcije štitne žlezde. hiperaktivnost kod dece. Kada sam se požalila drugarici. pogodna je za decu. a nije se više javljala ni glavobolja. Ova metoda stoprocentno je bezbedna. Iako sam u početku bila prilično skeptična. ZBOGOM nesa Nestali su napetost i glavobolja Četrdesetogodišnja Ljubica Vasić iz Novog Sada mesecima je patila od nesanice. maka i lovora. trudnice i starije ljude. sa glavoboljama koje su trajale po ceo dan. Dr ISPOVEST ^ITATELJKI: Ljubica Vasi} i Jovana tručnjaci u centru ”Remedio Natura Vera”. poremećaj moždane cirkulacije. 52 Lekovito Bilje 10/11 S lekari Centra preporučuju adekvatan režim ishrane i odgovarajuće preparate (hladnoceđena ulja. poremećaj u radu bubrega. Njen suprug je na sve načine pokušavao da joj pomogne. ”Dešavalo mi se da ne zaspim do jutra. afte. koriste i najsavremniju kompjutersku dijagnostiku . prekomerno znojenje. pa šta bude. ekcemi. malokrvnost. menstrualne tegobe. pored prirodnih preparata. jednostavno nisam znala šta da radim. bolovi u kostima i mišićima. U centru ’Remedio Natura Vera’ podvrgla sam se AMP analizi na osnovu koje je ustanovljeno da je moje probleme uzrokovala loša cirkulacija. Počela sam da pijem tablete ne bih li ublažila bolove. a može se po potrebi ponavljati i više puta u toku jednog dana. kamen u bubregu i žuči. a kada je . Ishrana koja je podrazumevala samo povremeno konzumiranje namirnica životinjskog porekla veoma mi je prijala. bezvoljnost. Irena Anđelković me je posavetovala da promenim način ishrane i preporučila mi je preparate protiv mojih zdravstvenih tegoba. pa je osećaj težine u stomaku nakon obroka potpuno nestao.AMP analizator krvne slike pomoću kojeg se za samo šest minuta proverava kompletno stanje organizma i to bez vađenja krvi. kao i tinkturu rastavića. Međutim. disajne tegobe. ali su one delovale samo trenutno. rekla mi je da je čula od koleginice koja je bila u centru ’Remedio Natura Vera’ da su joj tamo pomogli da reši sličan problem. a otkrili su i nepravilnosti u radu štitne žlezde i želuca. Na osnovu dobijenih rezultata. upala krajnika. ali i zato da se problemi ne bi vratili. povišen i snižen krvni pritsak. kaže Ljubica. srčana oboljenja. tinkture i macerate) koji brzo poboljšavaju opšte stanje organizma. a već nakon tri dana uspela sam da zaspim ranije i nisam se budila u toku noći. poremećaj cirkulacije. virusna i bakterij- Vratila se u `ivot Pedesetdvogodišnja Jovana Stojković iz Obrenovca godinama je patila od depresije i redovno je odlazila kod psihijatra i uzimala propisanu terapije. malokrvnost.U efikasnost preparata centra ”Remedio Natura Vera” uverile su se i naše čitateljke Ljubica i Jovana koje su zahvaljujući dobro postavljenoj dijagnozi i lekovitim uljima uspele da reše ozbiljne zdravstvene probleme ska oboljenja. digestivne tegobe. Ubrzo su nestale napetost i nervoza. a redovno sam se budila umorna i nervozna. odlučila sam da odem tamo. ubrzo su se sve moje sumnje raspršile. glavobolja. gojaznost. šećerna bolest. gljivične infekcije i bolesti jetre. Međutim. Preporučila bih svima da posete ovaj centar”. psorijaza. Još uvek pijem ulje oraha i maka iako više ne osećam nikakve tegobe jer su mi u centru ’Remedio Natura Vera’ objasnili da je produženje terapije neophodno zbog regeneracije tkiva. Počela sam da pijem ulje oraha.

.

DREVNA FITOTERAPIJA

Ruski samovar - IZVOR
Tradicionalni ruski dom ne može se zamisliti bez specijalnog metalnog čajnika u kojem se pripremaju okrepljujući napici ili lekoviti biljni čajevi za ublažavanje zdravstvenih tegoba

U

Rusiji su se fitoterapijom bavili vidari i magovi, koji su sakupljali biljke iz neposrednog okruženja, a način njihove obrade i pripreme usmeno se prenosio sa kolena na koleno. Prva zbirka pisanih recepata i saveta o lekovitom bilju datira još iz 16. veka i u njoj se može pročitati izreka ”Postoji 77 bolesti i u prirodi se nalazi lek za svaku od njih.” Lekovito bilje koristilo se u različitim oblicima, a obično su se pripremali

odvari, sokovi, eterična ulja, tinkture i melemi. Centralno mesto u svakom domu zauzimao je samovar, specijalni čajnik koji je služio za pripremu blagotvornih napitaka. U Rusiji se najčešće spravljaju vitaminski čajevi koji jačaju organizam, ili lekoviti biljni napici.

su potvrđena, a njen sok se, pre svega, preporučuje dijabetičarima, ali i za poboljšanje varenja, podsticanje rada želuca i creva, te u slučaju gastritisa i čira. Plod aronije povoljno utiče na respiratorni i kardiovaskularni sistem i

jača zidove krvnih sidova. Redovno konzumiranje aronije jača imunitet i sprečava infekcije.

Dunja le~i dijareju

Aronija - spas za dijabeti~are

Lekovita svojstva rjabine (aronije), biljke koja je opevana u ruskim pesmama, i naučno

Od davnina se mirisni žuti plodovi upotrebljavaju u lečenju stomačnih tegoba, a pre svega za zaustavljazaustavlja nje dijareje. Sem toga, semenke dunje odlično su sredstvo protiv kašlja i hroničnih respi respiratornih tegoba. Od

54 Lekovito Bilje 10/11

R VITALNOSTI
svežih plodova priprema se ekstrakt koji obiluje gvožđem, pa se koristi u slučaju malokrvnosti. Kuvana dunja upotrebljava se u lečenju bolesti jetre. konzumirati sveže pripremljen čaj.

Bombe zdravlja Vitaminski ~ajevi

Breza - izvrstan diuretik

Miro|ija protiv hipertenzije

Ova začinska biljka upotrebljava se širom Rusije, a osim što daje specifičan ukus jelima, poznata su i njena lekovita svojstva. Infuzija od mirođije koristi se u početnom stadijumu hipertenzije, jer snižava krvni pritisak, proširuje krvne sudove, poboljšava rad srca i podstiče mokrenje. Napitak od ploda ove biljke poboljšava apetit, ali je i dobar sedativ pa se koristi u slučaju nesanice, a njegovo konzumiranje savetuje se dojiljama jer podstiče lučenje mleka. Takođe, seme ove začinske biljke sprečava nadimanje. Recept: Čaj za snižavanje krvnog pritiska * Supenu kašiku sitno iseckane mirođije preliti sa 2 dl prokuvane vode i ostaviti da odstoji jedan sat. Procediti i piti u gutljajima tokom dana.

U ruskoj fitoterapiji koriste se pupoljci, mladi listovi i sok breze, a preparati od ove biljke pokazali su se vrlo efikasnim u slučaju gastritisa, čira na želucu i reumatizma. List breze poznat je i kao odličan diuretik, a uz to reguliše metabolizam i olakšava menstrualne tegobe. U narodnoj medicini veoma je popularan sok od ove biljke koji takođe podstiče izbacivanje viška vode iz organizma, a preporučuje se i u slučaju gihta, otoka i oboljenja bronhija i pluća. Recept: Čaj za izbacivanje viška vode iz organizma * Preliti supenu kašiku pupoljaka breze sa 2 dl ključale vode. Ostaviti poklopljeno da odstoji jedan sat, a potom procediti. Piti 4 puta dnevno, 30 minuta pre jela, uvek sveže pripremljen čaj.

Ovi napici pripremaju se od šumskih biljaka i plodova, poljskih trava i voća. Rusi su smatrali da je najbolji onaj čaj od biljaka koje osoba sama ubere, pa se mnogo pažnje poklanjalo sakupljanju, sušenju i čuvanju bilja. * Pomešati 30 g sušenih plodova rjabine, 5 g sušenih malina i 2 g suvih listova crne ribizle. Staviti u porcelanski čajnik, preliti sa 2 dl vruće vode i ostaviti da odstoji 7-10 minuta.

Lekoviti napici

U ruskoj tradicionalnoj medicini lekoviti čajevi pripremaju se od jedne ili više trava, po strogo utvrđenoj recepturi i uz striktno poštovanje procedure. Ukoliko u receptu nije naznačen način pripreme, čaj se spravlja na sledeći način: propisana doza usitnjene mešavine sipa se u zagrejanu emajliranu posudu, preliva ključalom vodom i kuva na tihoj vatri (infuzija se kuva 15 minuta, a odvar 30 minuta). Zatim se skida sa vatre i ostavlja da odstoji određeno vreme (odvar 10-15 minuta, infuzija 45-50 minuta). Nakon toga, cedi se kroz gazu ili cediljku, pa se u gotov čaj dodaje još vode. Izbor biljaka zavisi od zdravstvene tegobe koju treba lečiti.

Bor olak{ava reumatske bolove

Detelina ubla`ava ka{alj

Ova biljka se u drevnoj ruskoj fitoterapiji koristila u slučaju prehlade, hroničnog kašlja, bronhitisa i bronhijalne astme. Takođe, napici od deteline ublažavaju bolove u zglobovima. Recept: Čaj protiv prehlade * Preliti kašiku sitno iseckane deteline sa 2 dl vruće vode i ostaviti da odstoji jedan sat. Procediti i piti 3-4 puta dnevno. Uvek

U Rusiji se od davnina za lečenju disajnih tegoba koriste pupoljci bora od kojih se priprema čaj ili se od njih pravi rastvor za inhalaciju. Pored toga, koriste se i za smirivanje napetosti i ublažavanje kožnih oboljenja i reumatskih bolova. Recept: Blagotvorna kupka * Sipati u veću šerpu 500 g pupoljaka bora, pa ih preliti sa 5 l vode i kuvati 30 minuta. Procediti i odvar sipati u vodu za kupanje.

Samovar je metalna posuda namenjena zagrevanju vode za čaj, koja se najviše upotrebljava u Rusiji, Iranu i Turskoj. Rusi su ga toliko cenili da im je broj samovara u kući bio pokazatelj imovnog stanja domaćina. Tradicionalni samovar sastoji se od velike metalne posude sa slavinom blizu dna i cevi koja vertikalno prolazi kroz sredinu i napunjena je čvrstim gorivom za zagrevanje vode u posudi. Mali otvor na vrhu obezbeđuje prolazak dima i protok vazduha. Kada se vatra ugasi, čajnik se postavlja na vrh da bi ostao zagrejan toplim vazduhom. Koristi se za pripremu ”zavarke”, jakog koncentrata čaja, koji se razređuje ključalom vodom iz glavne posude samovara. U zavisnosti od ukusa, u čaj se dodaju šećer, limun, med, slatko, ali i mleko i krem (slivki).
Lekovito Bilje 10/11 55

Kako se koristi samovar?

ISHRANA

Jelovnik za DIJABETIČARE
Šećerna bolest nije izlečiva, ali se može držati pod kontrolom uz odgovarajuće lekove i prilagođenu, pravilnu ishranu. Koje namirnice se preporučuju, a šta treba izbegavati?
izbegavati, naročito mozak, jezik i bubrege, jer sadrže previše masnoća.

Mleko i mle~ni proizvodi

Preporučuje se konzumiranje obranog i acidofilnog mleka, jogurta (može i voćnog ako je dijetalan), kefira i posnih sireva.

Riba

Preporučuju se sve vrste rečne i morske ribe, dok morske plodove, a naročito školjke treba izbegavati.

Jaja

Dijabetičarima se savetuje konzumiranje belanaca jer su žumanca bogata mastima.

hidrata, pa se njihov unos mora ograničiti (pasulj, grašak, šargarepa, krompir, cvekla, crni luk). Ali zato se zelje, spanać, blitva, list vinove loze, boranija, tikvice, paprika, paradajz, krastavac, razne vrste zelenih salata, plavi patlidžan, celer, peršun, rotkvice, kupus, kelj, keleraba, prokelj, pečurke, praziluk, beli luk, brokoli i karfiol mogu konzumirati u neograničenim količinama. Povrće može da se koristi kao sirovo (salate), kuvano (variva) ili pečeno (krompir, cvekla, plavi patlidžan, paprika).

Vo}e i prera|evine od vo}a

Zdrave masno}e

U

ishrani dijabetičara veoma je važan izbor pravih namirnica i dijete koja će omogućiti da se unose svi neophodni nutritivi, a da se u isto vreme nivo šećera u krvi održi u granicama normale. Jelovnik obolelih od šećerne bolesti veoma je raznovrstan i sadrži sve vrste namirnica (kao i kod zdravih ljudi). Iz ishrane se jedino izostavljaju šećer i slatkiši (bombone, kolači,

keks, med...), ograničava se upotreba hleba i proizvoda od brašna (testenine), a razlog za to je činjenica da ove namirnice imaju visok sadržaj ugljenih hidrata (šećera i skroba).

Namirnice koje sadrže nezasićene masne kiseline trebalo bi da budu redovno zastupljene na meniju dijabetičara - plava morska riba, maslinovo, sojino, laneno i kikirikijevo ulje...

Hleb i testenine
Proizvode od belog brašna trebalo bi zameniti onima od integralnog, čiji unos takođe mora biti strogo kontrolisan.

Oboleli od šećerne bolesti morali bi da izbegavaju trešnje, kruške, grožđe, banane, sveže smokve, ananas, mango, avokado... Suvo voće (grožđe, šljive, smokve, urme, kruške, borovnice...) sadrži 5-6 puta više ugljenih hidrata od sirovog voća, pa se ne preporučuje u ishrani dijabetičara. Upotreba raznih vrsta veštačkih zaslađivača dijabetičarima je dozvoljena, pod uslovom da se pridržavaju uputstva o ograničenju količine koje se nalazi na pakovanju takvih proizvoda.

Meso, riba i jaja

Zasla|iva~i

Dijabetičari mogu da jedu sve vrste mesa, ali u njihovoj ishrani trebalo bi da preovladavaju ona posnija - teleće, juneće, konjsko, pileće, kokošje i ćureće. Iznutrice treba

Povr}e najva`nija hrana za dijabeti~are

Neke vrste povrća sadrže veću količinu ugljenih

56 Lekovito Bilje 10/11

LB INFO Foto-gravura TEHNIKA. 18000 NIŠ Lekovito Bilje 10/11 57 . Dragiše Cvetkovića 31a.

Ostaviti da odstoji dve nedelje. voćne. na kožu. Ukoliko se pojavi talog. Naravno. žalfije i limuna. Promućkati i čuvati u flašici od tamnog stakla. * Biljni mirisi: bosiljak. promućkati i parfem je spreman za upotrebu. * Voćni mirisi: grejpfrut. Da biste odabrali notu koja će vam se najviše dopasti. 6 kapi mandarine. 5 kapi nerolija i kap mirte. a nakon toga držati na hladnom i tamnom mestu. Osim što lepo mirišu. geranijum i ruža. Prilikom izrade ”sopstvene mirisne linije”. možete da kreirate mirisnu notu. * Cvetni mirisi: neroli. mandarine. Parfem koji podi`e energiju i ubla`ava stres Parfemi e morate da trošite velike sume na kupovinu parfema jer i sami. 10 kapi limuna. Potom se dodaje po 1 ml eteričnog ulja grejpfruta. žalfije i kedra. i 2 ml eteričnog ulja palmarose. bor i sandal. a nakon toga parfem držati na hladnom i tamnom mestu. * Drvenasti mirisi: čempres. Sandal i geranijum * U 90 ml akohola dodati po 2 ml eteričnog ulja sandala. * Baza za ovu toaletnu vodu priprema se tako što se pomeša 80 ml alkohola i 10 ml hidrolata lavande. bez sintetičkih dodataka koji mogu štetno uticati na zdravlje. Flašicu dobro zatvoriti. trebalo bi pre svega voditi računa o osnovi koja može da bude neko biljno ulje (preporučuje se osobama sa osetljivom kožom). kod kuće. đumbir i karanfilić. procediti toaletnu vodu kroz filter za kafu. kao i votka. 6 kapi eteričnog ulja ylang-ylanga. geranijuma i ružinog drveta. lavanda i ruzmarin. a zatim dodati eterična ulja: 4 kapi slatke pomorandže. limun i pomorandža. drvenaste ili citrusne arome. . Parfem koji pove}ava samopouzdanje * U 30 ml biljnog ulja staviti 6 kapi ylang-ylanga i Toaletna voda * U 10 ml biljnog ulja jojobe sipati po 5 kapi eteričnog ulja bergamota i geranijuma. sledite intuiciju i birajte mirise koji odgovaraju vašem temperamentu. limuna. pa dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. Imajte na umu da kvalitet i postojanost parfema zavise od koncentracije ulja koja ulaze * U 30 ml biljnog ulja ili alkohola staviti po 12 kapi eteričnog ulja slatke i gorke pomorandže i 6 kapi eteričnog ulja kedra. 3 kapi eteričnog ulja pačulija i kap eteričnog ulja mente. poželjno je da se pomeša nekoliko vrsta eteričnih ulja. ali i na psihu. Ostaviti da odstoji dve nedelje. mešavina alkohola i hidrolata (biljne vodice koja će razblažiti alkohol) ili čist alkohol.BILJNA KOZMETIKA Napravite parfem PO SV LB kozmetičarka Marija Pušelja otkriva recepte koji će vam pomoći da sami napravite mirisne mešavine od eteričnih ulja u njegov sastav. 8 kapi timijana. eterična ulja koja se koriste u izradi parfema deluju blagotvorno 58 Lekovito Bilje 10/11 N Timijan i mirta * U flašicu sipati po 11 ml alkohola (votke) i baznog ulja jojobe. a pritom će vaša aromatična vodica biti potpuno prirodna. i to onu koja će imati vaš lični pečat. * Začinski mirisi: cimet. Promućkati i čuvati u flašici od tamnog stakla. i po 1 ml eteričnog ulja kedra. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla.

Dobro promućkati i ostaviti da odstoji 4 dana. po 3 kapi eteričnog ulja bergamota i ruže i 4 kapi eteričnog ulja sandala. i 4 kapi eteričnog ulja pomorandže. a nakon toga ga držati na hladnom i tamnom mestu. po 3 kapi eteričnog ulja korijandera i kleke. i po 5 kapi eteričnog ulja lavande i nerolija. Parfem koji pobolj{ava koncentraciju i podsti~e samopouzdanje Marija Pu{elja po 12 kapi eteričnog ulja lovora i mente. pa dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. * U flašicu sipati 1dl baznog ulja jojobe. Promućkati i odmah koristiti. 4 kapi eteričnog ulja ruže i 5 kapi ylang-ylanga. 3 kapi eteričnog ulja limete. Senzualni parfem za mu{karce * U flašicu sipati 1 dl alkohola ili votke i dodati 10 kapi eteričnog ulja lavande. Dobro zatvoriti i promućkati. Zatvoriti flašicu i dobro promućkati. ostaviti da odstoji nedelju dana. Parfem ”Egipatska kraljica” Senzualni `enski parfem Parfem koji umiruje nervozu i ubla`ava depresiju * U 30 ml alkohola dodati po kap eteričnog ulja timijana i cimeta. kap eteričnog ulja jasmina i 3 kapi eteričnog ulja ruže. gorke i slatke pomorandže. * U 50 ml čistog biljnog ulja od badema dodati 2 kapi eteričnog ulja cimeta. te ih ne treba nanositi pre sunčanja. a nakon toga mešavinu dodati još 10 ml cvetne vodice pomorandže. Ostaviti da odstoji dve nedelje. 4 kapi eteričnog ulja nerolija. pa ukoliko se pojavi crvenilo treba odmah prestati sa korišćenjem ovog parfema. po 4 kapi eteričnog ulja slatke pomorandže. pa ponovo promućkati. a zatim dodati 5 kapi eteričnog ulja korijandera. bosiljka i belog bora i 2 kapi eteričnog ulja ružinog drveta. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. a zatim dodati 16 kapi eteričnog ulja bergamota. po 15 kapi eteričnog ulja limuna.VOJOJ MERI Kolonjska voda U flašicu sipati 230 ml alkohola ili votke. a nakon toga držati na hladnom i tamnom mestu. * U 30 ml biljnog ulja staviti po 8 kapi eteričnog ulja grejpfruta i čempresa. Ostaviti da odstoji dve nedelje. Zatvoriti i promućkati pre upotrebe. a zatim koristiti. Parfem ”Arapske no}i” * U 50 ml biljnog ulja od badema dodati kap eteričnog ulja timijana. mirisi koji sadrže eterična ulja citrusa mogu da izazovu fototoksičnost. ulja timijana. 22 kapi eteričnog ulja sandala. Ostaviti kolonjsku vodu da odstoji najmanje dve nedelje i svakodnevno mućkati. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. 6 kapi eteričnog ulja bergamota. Ostaviti da odstoji dve nedelje. 20 kapi eteričnog ulja korijandera. Napomena: U ovoj mešavini koristi se eterično ulje cimeta koje može da iritira kožu. Dobro zatvoriti. 12 kapi eteričnog ulja sandalovine i 4 kapi eteričnog ulja đumbira. a nakon toga ga držati na hladnom i tamnom mestu. Lekovito Bilje 10/11 59 . 23 kapi eteričnog ulja kedrovine i 5 kapi eteričnog Parfem ”Marokanska mistika” * U 50 ml biljnog ulja jojobe sipati 2 kapi eteričnog ulja palmarose. Pored toga. promućkati i parfem je spreman za upotrebu.

Uzeti 7 velikih grančica ruzmarina i dobro opra- 60 Lekovito Bilje 10/11 . Sastojci: 10 kg divljih. Sirće od kopriva pije se razblaženo sa vodom (na 1 dl idu 2 kašičice sirćeta). Dodati isečenu koru od pola kilograma jabuka ili 300 g jabuka narezanih na šnite. a pritom je i baza za proizvodnju i drugih vrsta sirćeta. glavobolje. prekriti suvom krpom i pustiti da odstoji nekoliko dana dok ne nastane sirće. flavonoide i polifenole. nego ga sipati u vino kako bi se dobilo vinsko sirće. dodati kašičicu meda i dobro izmešati. bar dva puta. alkohol se meša sa kiseonikom iz vazduha. Osobama koje pate od hroničnog umora. nastalih vrenjem. kašlja. dom tako da sok bude dva prsta iznad jabuka. dobro istucati drvenim čekićem. kominu preliti hladnom vo- Jabukovo sirće sadrži vitamine. može da pomogne stari recept: u 2. Ova terapija traje mesec dana.BAKINA KUHINJA NADNASLOV Sirće. beta-karoten i natrijum). piva ili nekog drugog blažeg alkoholnog pića. kiselih i sočnih jabuka. žitarica. štiti od sunčevih zraka i odličan je čistač organizma. 100-200 g šećera Stari recept Priprema: Jabuke dobro oprati i ukloniti trule delove. pa neoljuštene staviti u drveno ili plastično burence.5 dl vode. pa sipati hladne vode do vrha. mučnine i gojaznosti. dobro promućkati. kao i obilje enzima i korisnih amino-kiselina S Ova tečnost od davnina je cenjen začin u mnogim tradicionalnim kuhinjama. proširenih vena. Tečnost pažljivo procediti i sipati u staklene flaše. Nakon vrenja. neuroze. infekcija. ocediti sok i presuti ga u drugu posudu.. kada se verovalo da obezbeđuje dugovečnost. grlobolje. a kao lek se koristilo još u drevnom Egiptu. Talog koji je ostao na dnu burenceta ne treba bacati. Sir}e sa koprivom Sir}e od divljih jabuka Ova tečnost jača metabolizam i otklanja mnoge tegobe. O isceliteljskim svojstvima sirćeta zna se od antičkih vremena. Ostaviti na toplom mestu da odstoji 5-6 nedelja i svakodnevno. Sirće sadrži mnoštvo hranljivih elemenata. a potom pokriti čistom krpom i ostaviti na sunčanom i toplom mestu da odstoji do dva dana. sočnim (ili osušenim i usitnjenim) listovima koprive. prehlade. koji se odvija zahvaljujući prisustvu bakterije sirćetno-kiselog vrenja. kašlja. ali malo je poznato da se koristila i kao lek. sastojaka namirnica iz kojih nastaje (recimo. u zavisnosti od veličine posude). Nakon toga. U slučaju proširenih vena svakog jutra i večeri noge dobro istrljati čistim jabukovim sirćetom. ako nema dovoljno soka. vid i mentalne sposobnosti. otvor povezati pergamentnim papirom i probušiti iglom na nekoliko mesta. Opet prekriti burence čistom krpom i ostaviti na toplom mestu tri do četiri nedelje. Pije se tri puta dnevno. i dva puta dnevno popiti čašu vode u kojoj su razmućene dve kašičice sirćeta. Sir}e s ruzmarinom Ovo aromatično sirće dobar je začin za salate i odličan je lek za opuštanje prenapregnutih nerava i eliminisanje stresa. koji potiču iz jabuka. prehlade. poboljšava sluh.5 dl mlake vode razmutiti 2 kašičice jabukovog sirćeta. Osim toga. Vrenje se pospešuje dodavanjem jabukovog sirćeta (do jedna litra.. preporučuje se da pomešaju tri kašičice jabukovog sirćeta sa šoljom meda i da dve kašičice ove smese uzi- Napuniti staklenu teglu (do tri četvrtine visine) mladim. a i danas se koristi u terapiji proširenih vena. uvek sveže napravljen.. mučnine. jabukovo sirće sadrži pektin. eliksir zdravlja irće nastaje kiselim vrenjem voća (najčešće jabuke). Tokom tog procesa. maju svako veče pred spavanje. I danas se često uključuje u terapiju gojaznosti.. delimično isparava i pretvara u sirćetnu kiselinu i vodu. Osobama koje pate od disajnih tegoba. Ovaj napitak opušta zidove bronhija i olakšava izlučivanje sluzi. glavobolje. vina. organske kiseline. a deluje blagotvorno u slučaju anemije. minerale. U slučaju visokog krvnog pritiska piju se tri puta dnevno po dve kašičice jabukovog sirćeta razmućenog u decilitru mlake vode.

Sipati u šerpu 6 dl jabukovog sirćeta i pustiti da proključa. Ono je odličan lek protiv glavobolje. staviti na vatru i kuvati desetak minuta nakon što se šećer rastopi. Sir}e od bosiljka Sir}e od zove U sud staviti 1. prekriti belom platnenom krpom. a priprema se na sledeći način: u čaši vode razmutiti po 2 kašike ovog sirćeta i meda pa popiti ujutro posle jela. Ovo sirće odlično je sredstvo za jačanje imuniteta. zatvoriti i ostaviti na hladnom mestu dve do tri nedelje. 2 lista lovora. Naliti litrom vinskog sirćeta (6%). Ovaj eliksir odličan je protiv prehlade i kijavice. pomoći će ispiranje ovim sirćetom. pa potom preliti po ruzmarinu i ostaviti da odstoji 3 dana. Nakon toga sipati u lonac 800 g žutog šećera.5 l jabukovog sirćeta. Staviti u flašu 2 grančice svežeg ruzmarina. preliti sa 1. a pije se ujutro . dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji najmanje 14 dana na hladnom mestu dok sirće ne postane crvenkasto. a najbolje se konzumira kao začin za salatu od rukole ili paradajza. Iskidati listiće sa šest grančica.ti.5 kg bobica crne zove. Sir}e sa belim lukom Sir}e od meda U litar vode staviti 200 g meda i ostaviti na toplom mestu 20-25 dana dok se ne dobije sirće. Ako je u pitanju upaljeno grlo. osušiti i poslagati u dobro očišćenu i opranu flašu sa širokim grlom.pola kašičice razmućene u 2 dl vode. ohladiti i procediti kroz gazu u staklene flaše. Potom sadržaj procediti i dobro zatvoriti. Ovo sirće odlično je sredstvo za jačanje imuniteta. dobro povezati i ostaviti da odstoji desetak dana. Dve vezice bosiljka pažljivo oprati. pomaže oblog od ovog sirćeta. Skinuti sa vatre. U slučaju reumatskih bolova. sitno ih iseckati i staviti u činiju. preliti sirćetom. sipati u čistu flašu i dobro zatvoriti. 3 čena belog luka. Lekovito Bilje 10/11 61 . Sirće pocediti u čistu flašu i u nju ubaciti grančicu rumarina. Sirće procediti.

krompir. dodati pirinač. ruzmarin 300 g raženog hleba Priprema: Na ulju propržiti iseckan crni luk. a najviše je ima u iznutricama. jajima (žumancetu). Jelo servirati na tanjir i poslužiti uz raženi hleb. Preporučena doza za muškarce iznosi od 4 do 7 mg dnevno. za žene od 4 do 7 mg/d (u trudnoći i za vreme laktacije 10 mg/d). integralnim žitaricama. Ostatak brašna pomešati sa malo vode i zgusnuti varivo. pasulju. začiniti i naliti sa malo vode. Uz to. kukuruzu i pivskom kvascu. Batake poređati u tepsiju i naneti pripremljen pirinač sa povrćem. kao i usporen rast. 62 Lekovito Bilje 10/11 . pečurkama. orasima. potopiti u mleko i ostaviti da odstoji pola sata. zatim u integralnom pirinču. boraniji. džigerici. pilećem i ćurećem mesu. uvaljati u brašno i ispeći na preostalom ulju. vitamin B5 sprečava povećanje nivoa triglicerida i lošeg (LDL) holesterola u krvi. paradajz i beli luk. te smanjuje upalu kože i ubrzava zarastanje rana. Usled nedostatka vitamina B5 javljaju se depigmentacija kože i anemija. Staviti u zagrejanu rernu da se zapeče na 200 oC oko 20 minuta. papriku. Ovaj vitamin sastavni je deo koenzima A koji ima vrlo važnu ulogu u guć. krompiru. nedostatak pantotenske kiseline gotovo je nemo- za pretvaranje hrane u energiju.KUHINJICA ČUVA kiseline najviše NERVE Pantotenske edan od najrasprostranjenijih vitamina B grupe jeste vitamin B5 ili pantotenska kiselina. tikvice. Kada je pečena. Poznato je da pantotenska kiselina. jer ovu supstancu sadrže gotovo sve namirnice. Zape~eni bataci u pirin~u Potrebni sastojci: 500 g pilećih bataka i karabataka 150 g crnog luka 100 g šargarepe 150 g paprike 150 g tikvice 200 g krompira 200 g paradajza 100 g integralnog pirinča 4 čena belog luka 3 kašike maslinovog ulja mešavina začina mlevena crvena paprika biber. a pritom je i moćno sredstvo u borbi protiv stresa. D`igerica sa varivom Potrebni sastojci: 600 g svinjske džigerice 300 g šargarepe 300 g graška 100 g crnog luka 2 čena belog luka 3 kašike brašna 3 kašike ulja so. malo propržiti. kao sastojak specijalnih losiona i krema.grašku. stvaranje crvenih krvnih zrnaca i žuči. naliti vodom i ostaviti da se kuva. biber 300 ml obranog mleka 200 g crnog hleba Priprema: Svinjsku džigericu iseći. Servirati džigericu na tanjir uz varivo i crni hleb. Ako se pravilno hranite. posekotina i ogrebotina. mahunarkama . masti i proteina. Promešati. sintezi steroidnih hormona i razvoju nervnog sistema. a njena uloga je da štiti nervni i kardiovaskularni sistem metabolizmu ugljenih hidrata. nutrijent neophodan Vitamin B5 J ima u džigerici i mahunarkama. posuti naseckanim belim lukom i posoliti. proizvodnji steroida. ublažava bolove u slučaju opekotina. dodati isečenu šargarepu. Na malo ulja propržiti iseckan crni luk. dodati šargarepu i grašak. Džigericu ocediti od mleka.

a njegov sok ima identičan sastav kao ljudska krvna plazma. nešto svetlija koža koja obavija belu pulpu. Smatra se najboljim sredstvom za prevenciju mamurluka (ukoliko se pretara sa alkoholom. folnom kiselinom. Osušena i naribana pulpa koristi se kao brašno za hleb ili kao osnova za keks. Kokosovo ulje ima antibakterijska svojstva. Antitumorsko delovanje Recepti Liker od kokosa Maslac 1/2 l mleka 300 g šećera 100 g kokosovog brašna 1/2 l ruma Mleko i šećer kratko prokuvati. pa nakrenuti plod i sipati sok. Ulje kokosa ubrzava metabolizam pa je odlično sredstvo za skidanje suvišnih kilograma. pa se istuca čekićem. plod razbiti. koji deluju protivupalno i regenerišu tkivo. a poznat je po tome što sadrži optimalan odnos magnezijuma i natrijuma. Lekovito Bilje 10/11 63 . Otvoriti dva zrela kokosa. a važi i kao moćan lek protiv kancera svakoj rađa stotinak plodova godišnje. tako mesnati deo ploda upija sok. Kokosov orah ima nekoliko slojeva: spoljašnji. bubrežnog kamenca. kako se delovi ne bi razleteli. Nakon toga skinuti gornji sloj . Životni vek ovih palmi je sedamdesetak godina. Dokazano je da kokos ima i antikancerogena svojstva koja naročito pomažu u slučaju raka debelog creva i dojke. Pretpostavlja se da potiče sa Malezijskog arhipelaga i da se prvo rasejala na područja sa Zbog tvrde opne. Sadrži više hranljivih sastojaka od punomasnog mleka. plutali do udaljenih obala i tamo puštali izdanke. Ovaj napitak sadrži istu količinu elektrolita kao krv i ima identičan sastav kao ljudska krvna plazma. crvenog vetra. ispustiti tečnost. pre svega zahvaljujući laurinskoj kiselini koja dokazano suzbija toksične mikroorganizme poput stafilokoke. koja je prisutna u majčinom mleku. dizenterije. sličnom klimom. izliti tečnost u flašu i ostaviti u frižideru da odstoji 48 sati. vlaknima. streptokoke i enterobakterije. Ovaj preparat sadrži fitosterole. kao i vitaminom E i C. pa ga stanovnici tropskih područja koriste za lečenje opekotina od sunca i negu oštećenih i popucalih bradavica kod dojilja. vitaminima grupe B. dodati kokos i nakon nekoliko minuta procediti. magnezijumom. kokosov orah prilično je nezgodan za otvaranje. Kako kokosov orah sazreva. veneričnih bolesti. a na dnu ima tri rupe. Smešu procediti kroz gazu. Ubrzava metabolizam Kokosov orah obiluje esencijalnim amino-kiselinama. Dok je orah zelen. Važna je sirovina i u kozmetičkoj industriji u kojoj se upotrebljava za izradu finih krema. pecivo. Ispod kore je tanka. zahvaljujući tome što su njegovi plodovi padali u more. raskošne biljke koja raste u tropskim primorskim krajevima. zatvora. gripa. dovoljno je pred spavanje popiti čašu kokosove vode i izostaće sve tegobe uzrokovane pijanstvom). U narodnoj medicini preparati od kokosovog ulja koriste se za lečenje menstrualnih problema. cinkom. popularnim kokosovim mlekom. U ohlađenu masu dodati 1/2 l ruma. U tradicionalnoj medicini koristi se u terapiji svih vrsta upala. žutice i želudačnih tegoba. tamnosmeđi koji je tvrd i dlakav. sapuna i emulzija. bolesti grla.maslac. gvožđem. K okosov orah je plod kokosove palme. astme. groznice. kao i laurinsku kiselinu. selenom. ulje i maslac. dok se brašno napravljeno od pulpe preporučuje za ishranu trudnica. Nakon toga. plod se stavi na dasku ili čistu platnenu vreću.LEKOVITI PLODOVI Čudesna TROPSKA APOTEKA Kokosov orah obiluje vitaminima i mineralima. a na Kako se pravilno otvara plod? ^udesni sok Središnji deo ploda ispunjen je tečnošću. bronhitisa. pa komadiće pulpe staviti u blender i dodati malo vode. jodom. U tri mala udubljenja s gornje strane pomoću većeg eksera treba napraviti rupe. Pulpa se isecka nožem i može da se gricka ili da se samelje u kokosovo brašno. u jezgru se stvara oko tri litra soka bogatog kalijumom i drugim mineralnim materijama.

rs . Budući da veoma dobro deluje na kožu. lako je svarljivo i reguliše probavu. neslane bundeve sa malo paradajza i seckanog crnog luka koji je začinjen kašikom pavlake. prezime. Bilje” 21000 Novi Sad. najbolje presnog.lekovita kraljica jeseni novog ulja. Protiv upale jajnika i problema u menopauzu preporučljivo je svakodnevno konzumiranje soka od bundeve. Sastojak apiol poboljšava mikrocirkulaciju u mokraćnoj bešici. te kuvati dok ne omekša. Preliti sa pola predviđene količine masli- FEMISAN A-ublažava ženske tegobe HERBA SVET poklanja! Proizvod ”Femisan A”. ali i dijabetičarima.kalijuma. osim što pozitivno deluju u slučaju klimakteričnih tegoba. zbog čega se uspešno primenjuje u slučaju hormonskog disbalansa. Takođe. E i K te vitamina B grupe . ”Herba svet” Beograd . gihtom. lupanje srca. jajnicima i materici. začiniti po ukusu i kratko prokuvati. bubuljicama i aknama. te ih zajedno izmiksati. 2. a sprečava i preterano znojenje. Sok ublažava tegobe u menopauzi oblozima od sveže nastrugane bundeve. Biljne kapi ”Femisan A” efikasne su i u borbi protiv steriliteta. zbog čega je ovaj plod pogodan za dijetalnu ishranu a dobro ga podnose i osobe s oboljenjima želuca i tankog creva. Na preostalom maslinovom ulju propržiti praziluk i celer. a celer očistiti i izrendati na krupno rende.karotena ili provitamina A. Bolovi uzrokovani proširenjem vena ublažavaju se BUNDEVA NADNASLOV LB JELOVNIK Ovo povrće odličan je diuretik. za ”Lekovito ili na imejl lekovitobilje@color.prebrodite klimaks Femisan B ublažava preosetljivost nervnog sistema. može se koristiti i za pripremanje osvežavajuće i hranljive maske za lice. slatkasto meso izrazito narandžaste boje. upalom mokraćnih puteva. kao i minerala . adresu.B1. koje je prava riznica korisnih sastojaka . jabučast ili kruškast oblik i sočno. imaju blagotvoran uticaj i na štitnu žlezdu i kardiovaskularni OSVOJITE POKLON sistem i ublažavaju za svaki objavljeni recept jela sa hormonski disbalans lekovitim biljem! izazvan padom estrogena u menopauzi. regulišu Pošaljite ime. 64 Lekovito Bilje 10/11 FEMISAN B . U slučaju zapaljenja bubrega ili bešike savetuje se svakodnevni obrok od dinstane. beli luk očistiti. Zatim dodati pire od bundeve i belog luka. kalcijuma. posebno na masnu i sklonu miteserima. B6. fosfora. 4. Praziluk iseći na štapiće. Recept Dragane Zari} iz Beograda Priprema: 1. i recept na adresu: Temerinska 102. 5. održava zdravlje ženskih reproduktivnih organa i reguliše menstrualni ciklus. Deluje umirujuće i reguliše probavu zbog visokog sadržaja celuloze i pektina. U gotovu čorbu neposredno pred služenje umešati neutralnu pavlaku. B2. Tepsiju obložiti papirom za pečenje. Ulje iz semenki ovog povrća pomaže u lečenju upalnih procesa prostate. Ovaj preparat sadrži biljke koje. nervozu. ima malu energetsku vrednost. Supa od bundeve Sastojci: 700 g očišćene bundeve 4 čena belog luka 1 praziluk 50 g pirinča 2 l supe od povrća iz kocke 1 kašika seckanog peršuna 1 dl neutralne pavlake 1 dl maslinovog ulja mešavina začina. svoju fotografiju prevencija ateroskleroze. pa staviti kriške bundeve i neoljuštene čenove belog luka. krvni pritisak i odlična su fotografiju jela. bubrega. Energetska vrednost bundeve vrlo je niska. Bundeva je odličan diuretik i preporučuje se osobama s reumatskim tegobama. Dodati supu od povrća i pirinač. 3. pokriti folijom i peći u zagrejanoj rerni na 200 *C dok bundeva ne omekša. gvožđa. U terapiji oboljenja prostate preporučuje se svakodnevna upotreba bundevinog semena. Pečenu bundevu ohladiti. žuči. biber Info Jestiva bundeva ima dinjast. vitamina C. na bazi odabranog lekovitog bilja. a preventivno deluje i na nastanak i razvoj kanceroznih promena na prostati. razdražljivost i nagle ”napade” toplote. te doprinosi lečenju cista i mioma. nesanicu.

ali ništa mi ne pomaže. pa tome dodati 2 dl maslinovog ulja. U. mlečike. a simptome koje ste naveli možete ublažiti čajem koji se priprema po sledećem receptu: dobro izmešati Lekovito Bilje 10/11 65 Cana Stojanovi} savetuje: Tinktura od sremu{a ubla`ava sklerozu Godinama bolujem od skleroze. V. 2 šake sitno iseckaisecka nog nevena i po šaku cveta dan i noć.. + cena osnovnog SMSa + porezi.. Novi Sad Na tihoj vatri istopiti po 200 g kozjeg loja i pčelinjeg voska. Ukucajte BILJE (razmak) svoje pitanje (razmak) svoje ime i ime grada u kojem živite. Nakon toga čaj procediti i zasladiti ga kašičicom livadskog meda. nažalost. Branislav Dimitrijevi} savetuje: ^ajna me{avina smiruje tahikardiju U poslednje vreme često imam tahikardiju i brzo se zamaram. Smederevo Po supenu kašiku žalfije. srdačice i steze. Milivoje Tmu{i} savetuje: Neven protiv herpesa Postoji li neki prirodan preparat za uklanjanje groznice sa usne? J. Molim vas da mi preporučite neki čaj kojim se mogu otkloniti ove tegobe. 10 g valerijane i po 30 g matičnjaka. Postoji li biljni preparat koji bi mogao da ublaži moje tegobe? O. koprive. u gutljajima. dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. rastavića i troskota preliti litrom ključale vode.PITANJA ^ITALACA LB fitoklinika Ako imate zdravstvenih problema. procediti i zasladiti livadskim ili planinskim medom. o.. o. Tri puta dnevno mazati groznicu ovim melemom. pa dve nedelje držati pored izvora toplote ili na suncu. poklopiti i ostaviti da odstoji preko noći. Posle svakog obroka piti po 3 dl ovog lekovitog napitka. Užice Svež koren sremuša očistiti i preliti litrom kvalitetne domaće rakije. Dve supene kašike mešavine preliti sa 4 dl hladne vode. a posle fizičkog napora osećam probadanja u grudima i vrtoglavicu. vravra nilovke i vratiča. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. a zatim je skloniti sa šporeta i procediti. Apatin Zbog ovih tegoba morali biste da odete kod lekara. Interesuje me da li se u terapiji ovog oboljenja može koristiti i neko lekovito bilje? N. Zbog toga redovno koristim lekove koji mi. Smesu dinstati još 15 minuta uz stalno mešanje. samo privremeno ublažavaju tegobe. A. Ujutru prokuvati. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa. Piti po šolju čaja dnevno. Dragi{a Jovanovi} savetuje: ^aj za le~enje uve}ane prostate Već pet godina imam problema sa uvećanom prostatom. petrovca. L. + porezi. Nakon toga svako jutro na prazan stomak uzimati po 14 kapi tinkture. . SMS pošaljite na 6945. Isprobao sam bezbroj lekova i melema. R. za savet možete pitati naše vrsne fitoterapeute.. poklopiti i ostaviti da odstoji oko pola sata. Oglašivač A&K d.

peciva. keratoze. rana. +387 61/170 661 Jugoslav Momčilović 027/331 712. Beograd. 063/1277 194 Branislav Dimitrijević 064/375 5826 ”Remedio Natura Vera” 011/26 29 051. i pošaljite SMS na broj 6945. kao dodatak jelima od pirinača. www.rs AMER ~aj & HIBISKUS ”Amer čaj sa dodatkom hibiskusa” blagotvorno deluje u slučaju bakterijskih infekcija. variva. prezime i adresu. upala. 063 424 044 Matija Paunovski +387 36 / 341 376. ”SrebroSept sprej” otklanja neugodan zadah koji izazivaju bakterije te blagotvorno deluje na desni i sluzokožu usne šupljine. 00387 55 330 006. iritacija. Oglašivač A&K d. pega i fleka. mahunarki.travarkaranka. 064/25 66 976 Suzana Radivojević 064/234 3533 Leposava Mirić 063/749 8 334 66 Lekovito Bilje 10/11 ADRESAR DOBITNICI IZ PRETHODNOG BROJA: Biljana Paunović iz Beograda. Beograd Goran Radojević 032/55 70 656. ukucajte BILJE (razmak) poklon (razmak) svoje ime. dobitnica nagrade ”Madras kari” Bosa Krković iz Padinske Skele. opekotina. Proizvođač: ”Amer Prom”. + porezi. Vlahovo SREBROSEPT sprej Ovaj preparat namenjen je za negu i održavanje higijene usne šupljine. Kumin blagotvorno deluje i u slučaju bolesti prostate i urinarnog trakta. Rastvor se primenjuje nekoliko puta dnevno i može da se proguta jer ne sadrži štetne sastojke.devi. Da biste došli do njih. Proizvođač: ”Herba Svet”. psorijaze. + cena osnovnog SMS-a + porezi. ožiljaka. Prijatnog je mirisa i ukusa. 063/89 22 540 Ranka Vladić +38765 366 400. ”Devi melem za regeneraciju” koristi se u lečenju ekcema. dobitnica nagrade ”Sapun za opuštanje” Gordana Paunović iz Kostolca.o. Koloidno srebro u kombinaciji sa eteričnim uljima suzbija bakterije. viruse i gljivice.com Branka Mirković 063/355 747 Marko Jovanović 064/197 72 46 Milivoje Tmušić 062/890 5105 Dragiša Jovanović 010/371 094.OSVOJITE VREDNE POKLONE Ovaj egzotični začin koristi se u pripremi salata. ublažava nadutost i smanjuje količinu kiseline u želucu. +387 36/341 377. dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. www. kao i upale bubrega. Proizvođač: ”Cortex labs”.o. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa. Mleveni kumin DEVI melem za regeneraciju Reč je o potpuno prirodnom biljnom preparatu bez kortikosteroida. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. bešike i mokraćnih kanala. Sprečava stvaranje gasova i stomačne grčeve. Uvoznik: ”Eko Iko”. vitiliga. 064/4934 714 Cana Stojanović 014/277 194. Vrčin 6945 Pošaljite SMS na Svi proizvodi darovi su komitenata ”Lekovitog bilja”. dobitnica nagrade ”Shitaki lecitin” Milica Šljivić iz Smedereva. dobitnica nagrade ”Devi melem za pete” . ali i mlečnim proizvodima. koji blagotvorno deluje u slučaju raznih kožnih oboljenja.

I FAKS SRB: (021) 472 05 12 / DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU: BIH .SEPTIMA DOOEL: +389 (0)2 3060175 / WWW. CG .kineski čaj za mršavljenje Već 6 godina najprodavaniji čaj za mršavljenje u regionu! PROVERITE ZAŠTO U svim bolje snabdevenim apotekama! TEL.DIRECTSHOP.RS .ICM PHARM: +387 (0) 55 210 290.FARMEGRA: +382 (0) 20 622 410. MAK .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful