50

dinara

MUŠKE TEGOBE : KOPRIVA I SEME PISKAVICE VRAĆAJU POTENCIJU

broj 63

Oktobar 2011. izlazi svakog meseca

BILJE OLAKŠAVA NUSPOJAVE HEMOTERAPIJE
Reč travara: Goran Radojević

Bokvica i med spas za astmatičare
50 din. • CG 0,70 € • BiH 1,50 KM • MK 30 den. • SLO 1,50 € • CH 3,00 CHF • EU 2,00 €

Najbolja prirodna terapija reume
morska apoteka

Ispovest čitaoca - Aleksa Milutinović:

ALGE

Čajne mešavine tope kamen u bubregu

Sadržaj Lekovito Bilje Oktobar 2011.
6 8
15

Bilje
OSNIVA^-IZDAVA^: Color Media Special
Adresa redakcije: Po{tanski fah: Tel./fax: E-mail:
Glavni i odgovorni urednik: Pomoćnik urednika: Art direktor:

Lekovito

Temerinska 102, 21000 Novi Sad 269 021/489-71-00, 021/489-71-26 lekovitobilje�color.rs
Dijana [korić (dijana.skoric�color.rs) Ranka Bulatović (ranka.bulatovic�color.rs) Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo�color.rs)

REDAKCIJA

SARADNICI
Milena Pilipovi}, Ivana \urovi}, Sandra @ivanovi}, Milena Nikolić

GRAFIČKA PRIPREMA
Grafički urednik: Obrada fotografija: Branka Žarković (branka.zarkovic�color.rs) Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo�color.rs)

LEKTURA I KOREKTURA
Slobodanka [atara (slobodanka.satara�color.rs) Bojana Popovi} (bojana.popovic�color.rs) Angelina ^ak{iran (angelina.caksiran�color.rs)

REDAKTURA PRETPLATA

Polugodi{nja 300 din., godi{nja 600 din.
Tel: E-mail: 021/489-71-00 pretplata�color.rs

[IPAK

HEMOTERAPIJA

REUMA

Direktor:
Advertajzing direktor:

Senior advertajzing menad`er izdanja: Tehni~ki direktor: Direktor korporativnih komunikacija:

Nemanja Vujovi} (nemanja.vujovic�color.rs ) Nenad Meseld`ija (nenad.meseldzija�color.rs) Ivana Petrovi} (ivana.petrovic�color.rs) Sr|an Plav{i} (srdjan.plavsic�color.rs) Milica Mili} (milica.milic�color.rs)

"Color Media Special" je ~lanica

ADVERTAJZING
Advertajzing direktor grupe: Goran Radulovi} (goran.radulovic�color.rs) Strahinja Antoni}, advertajzing menad`er grupe (strahinja.antonic�color.rs) Sne`ana Topoli}, advertajzing menad`er grupe (snezana.topolic�color.rs) Dragan Vu~evi}, advertajzing menad`er grupe (dragan.vucevic�color.rs) Sa{a Ma}e{i}, advertajzing menad`er grupe (sasa.macesic�color.rs) Jelena Nikolin, advertajzing menadžer speciala (jelena.nikolin@color.rs)

18

IMPOTENCIJA

24

GORU[ICA

36

Beograd Adresa marketinga: Tel./fax: Novi Sad Adresa marketinga: Tel./fax:

Obili}ev venac 6/II 011/303-60-68; 334/23-28
Mileve Simić 27 021/6338-321; 6338-456; 6338-677; 6338-222

BRADAVICE

[tampa: Adresa: Tel./fax.: E-mail:

Color Print d.o.o. Mileve Simić 27, 21000 Novi Sad 021/6417-333; 6417-335 colorprint�color.rs

DISTRIBUCIJA
Distri Press d.o.o.
Adresa: Tel/fax: Dunavska 57, Beograd - Stari grad 011/312-93-71; 312-94-46; 312-95-02

CIP � Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 582.099(497.113 Novi Sad) LEKOVITO bilje / glavni urednik Nata{a Veleti}. – 2006, br. 1 – Novi Sad : Color Media Special, 2009, – 30 cm – Mesečno. ISSN 1452-5852 COBISS.SR-ID 214561287

50

ALGE

58

PARFEMI

63

Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax.: E-mail:
Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax: E-mail: Predstavni{tvo i distribucija u Sarajevu: Adresa: Tel: Direktor:

CRNA GORA

"Monte Color" d. o. o. \oka Mira{evića 15, Podgorica Milivoje Ćalić 020/269-029, 206-155, 206-156 montecolor�cg.yu

BOSNA I HERCEGOVINA
"Svet Print" d.o.o. Slobodana Jovanovića 28, Banja Luka Ibojka Milo{ević 051/308-349 svetprint�color.co.ba "Svijet Print" d.o.o. Senada Poturka Sencija 120,Sarajevo 033/768-986 D`afer Olevi}

KOKOS

Prvi put u istoriji štampanih medija na ovim prostorima, čitaoci magazina ”Lekovito bilje” imaju jedinstvenu mogućnost da iz 80 zemalja sveta jednostavnim slanjem SMS poruke lokalnom operatoru mobilne telefonije dobiju na e-mail kompletno izdanje svog omiljenog magazina – od prve do poslednje strane!!! Više informacija potražite na

”LEKOVITO BILJE” U 80 ZEMALJA ŠIROM SVETA!

Novi broj ”Lekovitog bilja” potra`ite na kioscima svakog 25. u mesecu!

NACIONALNA BIBLIOTEKA SARAJEVO – ISSN 1840-2089
Re{enjem Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske br: 6-01-407-28/06, od 28. 12. 2006. godine, "Lekovito Bilje" Banja Luka, upisano je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 534.

Uvoznik i distributer: Adresa: Direktor: Tel./fax.: E-mail: SR Nema~ka: Austrija: [vajcarska:

MAKEDONIJA

"Svet Press" dooel Debarca 3, 10000 Skoplje Kolja Miladinov 02/322-30-64 svet�colormedia.com.mk Axel Springer Vertriebsservice GmbH, Süderstraβe 77, D - 20097 HAMBURG MORAWA PRESSEVERTRIEB GmbH & Co KG, Hackingerstraße 52, A – 1140 WIEN VALORA AG, Hofackerstraße 40, CH – 4132 MÜTTENZ

DISTRIBUCIJA ZA EVROPU

www.portali.rs/kiosk

IZABERITE TEME ZA NAREDNI BROJ
Ukoliko želite da učestvujete u izboru tema za naredni broj magazina ”Lekovito bilje”, ukucajte BILJE (razmak) naziv oboljenja ili biljke o kojoj želite da pišemo (razmak) ime, prezime i adresu i pošaljite SMS na 6945. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. + porezi, dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. + cena osnovnog SMS-a + porezi. Oglašivač A&K d. o. o. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa.

Color Media Special i redakcija Lekovitog bilja ne odgovaraju za sadržaj i istinitost objavljenih reklamnih poruka i preuzetih sadržaja sa pomenutih ili ogla{avanih elektronskih lokacija. Redakcija ”Lekovitog bilja” nije obavezna da vraća i odgovara na primljene rukopise, fotografije i Internet po{tu. Uredni{tvo ne snosi odgovornost za nenamerne i {tamparske gre{ke. Zabranjeno je reprodukovati i koristiti u komercijalne svrhe {tampane sadržaje izdanja ”Lekovito bilje” bez pismenog odobrenja izdavača.
CPG je ekskluzivni partner fonda ECOTOPIA

pa se ovo povrće preporučuje osobama koje muči višak kilograma. a deluju blagotvorno u slučaju astme i alergije. magnezijumom i proteinima.LB INFO Roga~ otklanja STOMA^NE TEGOBE Semenke rogača hiljadama godina koriste se u ljudskoj ishrani. rogač deluje blagotvorno i u slučaju povišenog holesterola u krvi i ubrzava metabolizam. dok ga bela sadrži samo u tragovima. Naime. Inače. probiotik koji pospešuje razvoj korisnih bakterija u crevima (bi dobakterije i acido la). Ovo povrće odličan je izvor kalijuma koji reguliše krvni pritisak. Rogač je bogat vitaminima A. brašno ovog ploda sadrži tanine. B1. te reguliše metabolizam. ali naučnici su nedavno otkrili i to da poboljšava vid i funkcionisanje nervnog sistema. Naime. te poboljšava dotok krvi u mozak i mrežnjaču oka. ali i u terapiji digestivnih problema. zelenom čaju i jabukama. kalijumom. ispitanici su pokazali mnogo bolje rezultate na testovima za proveru vida i mentalnih sposobnosti. brašno se koristi i kao zamena za kakao prilikom pripremanja raznih poslastica. Nakon što su pojeli crnu čokoladu. crnom vinu. Osim što olakšavaju varenje. reguliše nivo triglicerida i holesterola u krvi. čime sprečava kardiovaskularna oboljenja i postepeno smanjuje masne naslage. čičoka je odlična namirnica za dijabetičare. obiluje fosforom koji ulazi u sastav kostiju i zuba. a drugi put belu da bi se utvrdio uticaj avanola na njihov vid. oporavlja crevnu oru nakon terapije antibioticima. S obzirom na to da prilikom razgardnje inulina ne dolazi do porasta nivoa šećera i insulina u krvi. kao i kalcijumom. CRNA ^OKOLADA pobolj{ava vid Blagotvornost crne čokolade na zdravlje dokazale su brojne naučne studije: poznato je da ova poslastica snižava krvni pritisak i nivo lošeg holesterola. prenosi nervne impulse i podstiče rad mišića i srca. Kakao obiluje avanolom i njegova koncentracija mnogo je veća u crnoj čokoladi. otklanja opstipaciju i sprečava crevne infekcije.spas za DIJABETI^ARE Čičoka ili divlji krompir sadrži inulin. Pored toga. ova supstanca povećava elastičnost arterija i podstiče cirkulaciju. gvožđem. D. pa se preporučuje osobama sa viškom kilograma. Ispitanici su prvi put konzumirali crnu čokoladu. B3 i B6. semenke rogača snižavaju visok krvni pritisak. 4 Lekovito Bilje 10/11 ^i~oka . normalizuje varenje. . neutrališu štetno dejstvo slobodnih radikala. Zahvaljujući visokom procentu lignina i polifenola. B2. pektine i lignine koji deluju blagotvorno u slučaju mučnine i proliva. Istraživači sa Univerziteta Riding u Engleskoj testirali su grupu od 30 muškaraca i žena. uzrasta između 18 i 35 godina nekoliko sati nakon što bi pojeli tablu čokolade. a može se još naći i u grejpfrutu. Pored toga.

Obiluje vitaminom C. morozin. antimikrobne lekove i benzodiazepine. a poseduje i diuretička svojstva. poboljšava cirkulaciju i deluje kao antibiotik. Ren je poznat po svom antiin amatornom dejstvu. kao i Dobitnici hemoroida. rusa se ne preporučuje trudnicama. Međutim. Ren ubla`ava REUMATSKE BOLOVE Sada – tema ”Kako ublažiti posledice hemoterapije” 2) Mirjana Malušević iz Vršca – tema ”Alge – lekoviti dar iz mora” Ova začinska biljka ljutkastog ukusa ima široku primenu u toterapiji. Pretpostavlja se da su za to odgovorni avonoidi (jedinjenja koja su inače veoma korisna za zdravlje) koji blokiraju enzime u organizmu zadužene za apsorpciju lekova u krvotok. sadrži i glikozid. a sadrži i fenolane koji sprečavaju oksidaciju LDL holesterola i nastanak ateroskleroze i drugih kardiovaskularnih bolesti. ubrzava metabolizam. kao i žuči i pankreasa. kalijum. otklanja grčeve bronhija. ova biljka sprečava razmnožavanje bakterija. Sok od grejpfruta povećava koncentraciju nekih lekova u krvi do potencijalno toksičnih vrednosti. Rusa ublažava nesanicu i nervozu. te se upotrebljava za ublažavanje bolova u slučaju reume i artritisa. kao i medikamente za snižavanje povišenog nivoa masnoća u krvi. Rusa Ova lekovita biljka prepoznatljiva je po žutom. fosforom. a koristi se i kao oblog. lososu. B2. Zbog obilja kalijuma i niskog sadržaja natrijuma. pa ulazi u sastav raznih čajeva i sirupa. LB podsetnik Acai Egzotične bobice bogate su antioksidantima koji. pomorandže i jabuke. faringitivikenda u sa. ali ima ga i u ribljem ulju. Dragi čitaoci. između ostalog. dojiljama i deci. Ovaj sočni plod obiluje i kalijumom. tako da osobe koje uzimaju neku terapiju mogu u određeno vreme bezbrižno da ih uzimaju. gingivitisa i kožnih bolesti. sinigrin. Sugestije. a ustanovljeno je da se to odnosi na gotovo 50 medikamenata. treba imati u vidu da negativan efekat voćnih sokova na apsorpciju lekova traje najviše četiri sata. Međutim. dijabetes i razna kardiovaskularna oboljenja. Naučnici sa univerziteta Zapadni Ontario otkrili su negativan efekat konzumiranja sokova od grejpfruta. mlečnom soku veoma oštrog ukusa. podstiče varenje i 1) Sandra Sabo iz Novog jača imunitet. Pored toga. acai bobice sadrže proteine. Ren sprečava bolesti disajnih organa i naročito je e kasan u suzbijanju prehlade i gripa. kalcijumom. koji sadrži etarsko ulje i razne alkaloide. Ovo voće deluje blagotvorno i u slučaju bakterijskih infekcija. ovaj začin podstiče varenje. Pored toga. kiseli sulfat. žuljeva. kontraceptivne pilule. podstiče izbacivanje toksina. jajima. creva i žučne kese i pospešuje lučenje žuči. te razne vitamine. minerale i esencijalne masne kiseline koje pomažu u borbi protiv lošeg holesterola. C i PP. Ovaj lekoviti začin čisti krv. Vitamin D Nedostatak ovog vitamina može da uzrokuje osteoporozu. magnezijumom.rs Lekovito Bilje 10/11 5 Kupina – ~uvar krvnih sudova Zahvaljujući visokom procentu gvožđa. pohvale i zanimljive informacije o lekovitom bilju možete slati na lekovitobilje@color. kao i vitaminima B1. artritis. glutamin. pospešuje izbacivanje kamena i peska iz bubrega. primedbe. . Centru zdravlja Kupinovo vino ublažava Izvor anemiju. kao i eterična ulja koja mu daju ljutinu. Ovo naročito treba da imaju u vidu osobe koje koriste antihistaminike. te izaziva pojačanu sekreciju želudačnih i crevnih žlezda. kupinu treba što češće da konzumiraju osobe obolele od hipertenzije jer snižava krvni pritisak. a upotrebljava se i u slučaju bradavica. usporavaju starenje i sprečavaju širenje malignih oboljenja. haringi i skuši. takođe. glukozu. ekcema i psorijaze. Najveću količinu ovog vitamina stvara sam organizam prilikom izlaganja kože sunčevim zracima. pa ga treba što češće koristiti u jesenjem i zimskom periodu. a koristi se i kao antinagradnog septik u terapiji angine.VO]NI SOKOVI umanjuju dejstvo lekova Istraživanja su pokazala da uzimanje pojedinih lekova sa voćnim sokom značajno smanjuje njihovu e kasnost. kupina se pokazala kao odlično sredstvo u lečenju anemije. Pored toga. u periodu dok se uzimaju lekovi.

Eterično ulje šipka ima široku primenu u kozmetici. šepurika Plodovi divljeg šipka obiluju vitaminom C. zbog čega se se koristi i u slučaju ožiljaka. pa se koristi u aromaterapiji za ublažavanje anksioznosti i depresije. zbog ega se od davnina koriste kao lek protiv infekcija disajnih organa plodovi ove biljke. kada se potpuno osuše. a zatim se suše u tankom sloju na tamnom mestu izloženom promaji. Lekovito dejstvo Zahvaljujući visokom procentu vitamina. gde se prvenstveno koristi za negu suve kože. naročito nakon hirurških intervencija. i provitamin A. sa nazubljenim listićima i gusto raspoređenim ružičastim ili belim cvetovima. a sadrže i vitamine P. dok su još tvrde i imaju tamnonarandžastu boju. kojoj vraća neophodnu vlagu i elastičnost. ovaj preparat poznat je i kao blag sedativ. a zatim im se odstranjuju semenke koje se. B2. Često se presecaju napola. Pored toga. Ulje šipka upotrebljava se i u lečenju akni i ekcema. kao i prolećnog umora. K. pasja ruža. Ulje iz semena hidrira ko`u . šipurak. aromatične bobice kiselkastog. ali i za obnavljanje suve i oštećene kose. međusobno isprepletene. B3. ublažava bore i štetne posledice prekomernog izlaganja UV zracima. regeneriše oštećenu kožu i pospešuje proizvodnju novog tkiva. limunsku i jabučnu kiseline. zahvaljujući visokom procentu retinoične kiseline (vitamina A). šipak je nezaobilazan ipak (divlja ruža) je višegodišnji razgranati grm koji dostiže visinu preko dva metra i raste pored puteva. pektin i etarska ulja. U fitoterapiji se koriste 6 Lekovito Bilje 10/11 Š Opori crveni plodovi obiluju vitaminom C. šipurina. divlja ruža. Takođe. pasja drača. ova lekovita biljka u svom sastavu ima i flavonoide. oporog ukusa. a zbog izuzetno blagog dejstva odlično je sredstvo za negu nežne kože beba. duge i bodljikave. plodovi šipka imaju široku primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. u slučaju prehlade i gripa. koji se noću zatvaraju. Pored toga. B1. Pored toga. melju i mešaju sa ostalim lekovitim biljkama. U fitoterapiji se koriste za jačanje imuniteta. na rubovima šuma i livada. tanine.BILJKA MESECA Šipak uništava vir GRIPA I PREHLADE Latinski naziv: Rosa canina Blagotvorni sastojci Narodni nazivi: divlji šipak. Grane su mu tanke. koje se beru početkom jeseni.

Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka.5 l ključale vode. lista i cveta podubice. * Pomešati po 2 supene kašike sitno iseckanog korena sa rizomom pirevine. pupoljaka bora i lista i cveta plućnjaka. Akutni bronhitis * Pomešati po kašiku sitno iseckanog šipka. Piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. ručka i večere. lista žal je i cveta zove. pa sve preliti sa 1. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. samleti i dodavati jelima.4 l ključale vode. Piti 10 dana. Preliti 3 kašike iseckanih plodova šipka sa 7 dl ključale vode i ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta. Ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta.5 l ključale vode.6 l ključale vode. Latice divlje ruže takođe su jestive i mogu da se konzumiraju sveže ili kuvane. bobica kleke i korena pirevine s rizomom. lista i cveta kičice. ručka i večere. plodova šipka i lista matičnjaka. procediti i ostaviti preko noći u zatvorenoj aši. lista i cveta hajdučice. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. adolescentima i osobama koje se oporavljaju nakon bolesti. ručka i večere. a koriste se za pripremu sokova. U Kini se koriste kao dodatak salatama ili se od njih priprema veoma ukusan džem. cvetova zove. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata.ruse Zdrave poslastice od {ipka sastojak biljnih mešavina koje se upotrebljavaju za izbacivanje kamena iz žuči i bubrega. nadzemnog dela Lekovito Bilje 10/11 7 . lista matičnjaka. pa procediti. pa sve preliti sa 1. ručka i večere. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. izmrvljenih bobica kleke. Plodovi divljeg šipka mogu da se konzumiraju sveži ili sirovi. pa su idealni za konzumiranje i bez prethodne termičke obrade. mlade kukurzne svile. plodova šipka i cveta zove. Kamen u `u~i * Pomešati 2 kašike sitno iseckanih cvetnih glavica smilja i po kašiku lista rastavića. pa sve preliti sa 1. lista rastavića. Procediti i zasladiti medom po želji. Procediti i piti pre jela po 1 dl čaja. U tom slučaju. troskota. korena sa rizomom pirevine. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. plodova šipka. a zatim ih osušiti. Recepti Dalekovidost * Pomešati po kašiku sitno iseckanog lista peršuna. kompota. Ono što je naročito važno jeste to da se vitamin C iz šipka ne gubi termičkom obradom. te procediti i piti u toku dana. ploda šipka. ljoskavca. lista i cveta kantariona. Sirup od šipka se naročito preporučuje deci. lista koprive i po 2 kašike sitno iseckanih iglica bora. najpre treba odvojiti opore semenke. a zadržavaju se i ostali hranljivi sastojci. procediti i piti u toku dana. pa sve preliti sa 2 l ključale vode. * Pomešati kašiku sitno iseckanog ploda šipka i 2 kašike sitno iseckanog cveta podubice. lečenje urinarnih infekcija i detoksikaciju organizma. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista žal je. Kamen u bubregu Bronhijalna astma * Nakon svakog obroka piti po 2 dl čaja čaja od šipka. nadzemnog dela troskota. Sutradan piti po 2 dl čaja pre i posle doručka. Pored toga. naučna istraživanja pokazala su da ekstrakt divljeg šipka blagotvorno deluje u slučaju reume i artritisa. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. sipati čaj u aše i ostaviti ga da odstoji na sobnoj temperaturi tokom noći. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. te da je nekoliko puta efikasniji od standardnih lekova protiv bolova u kolenu. Interesantno je i to da plodovi izloženi mrazevima postaju mekši i mnogo slađi. Akutna upala jetre * Pomešati po kašiku sitno iseckanog lista koprive. koje inače obiluju vitaminom E. a nakon toga procediti i sipati u aše koje treba ostaviti preko noći na sobnoj temperaturi. pa sve preliti sa 1. procediti i sipati u aše koje treba ostaviti da prenoće na sobnoj temperaturi. korena koprive. šipka. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. korena koprive i po supenu kašiku lista i cveta bosiljka. mlade kukuruzne svile. džemova i raznih drugih poslastica.

povraćanje. creva. pa ga neki pacijenti uzimaju u kapsulama. Po potrebi. citostatici napadaju i ćelije koštane srži. gubitak apetita. a to su najčešće opekotine koje nastaju na koži i sluzokoži. smanjujući psihogene stimulatore mučnine. Gotovo svi pacijenti koji se podvrgnu hemoterapiji osećaju tegobe kao što su mučnina. malaksalost. tatistike pokazuju da se broj obolelih od kancera iz godine u godinu drastično povećava. Cilj je da se unište maligne ćelije i spreči njihova deoba i širenje. međutim. Nije preporučljivo piti nerazređen sok jer je veoma ljutog ukusa... osim psihoterapije. zračenja i hemoterapije. Lekar-onkolog određuje kombinaciju citostatika. Uz njih je preporučljivo uzimati i preparate na bazi lekovitog bilja koji će umnogome doprineti da se što lakše prebrode tegobe izazvane terapijom citostaticima. ali u tradicionalnoj kineskoj medicini važi i kao moćan lek protiv bolesti organa za varenje. želuca. stradaju i ćelije krvi. Preparati od pasiflore ne smeju se uzimati sa barbituratima i drugim sedativima. U tom slučaju. koštane srži. Citostatici (lekovi koji se koriste u hemoterapiji) uništavaju zloćudne ćelije i usporavaju širenje malignog procesa. koprive. sluzokože usta. Osobe koje imaju kamen u žuči trebalo bi obazrivo da koriste đumbir jer podstiče lučenje žuči. ali i limfocita. gubitak apetita. Zračna terapija takođe uzrokuje neželjena dejstva. bolove u mišićima i zglobovima . Prah đumbira mnogo je ljući od soka (trećinu kašičice Pacijentima koji se podvrgavaju hemoterapiji mučnina se može pojačati i zbog stresne prirode bolesti. zbog čega je opadanje kose najčešća posledica hemoterapije. moderna medicina još uvek nema pravi odgovor na ovu pošast savremenog doba. Agresivni citostatici Postoje brojne vrste citostatika. ali izazivaju i mnoštvo neprijatnih nuspojava koje dodatno opterećuju organizam bolesnika. bolovi u mišićima i zglobovima. Eterično ulje đumbira daleko slabije deluje nego ostali preparati od ove biljke. ovaj preparat može se uzimati i dok traje hemoterapija. pa kašičicu žute tečnost razrediti u 1 dl vode i popiti (postupak sprovoditi tri puta dnevno i uvek se koristi svež sok). kao ni sa lekovima za spavanje. Đumbir najefikasnije deluje ako se uzima u vidu soka: sitno naribani koren iscediti prstima. a koji lek iz ove grupe će se primeniti zavisi. već i zdravo tkivo. Nažalost. a uz to prepisuju i lekove koji će ublažiti nuspojave ovih medikamenata.Le^enje te[kih boLesti Biljem protiv posledica S Neprijatne nuspojave citostatika: malaksalost. Klinički je dokazano da je ova biljka ljutkastog ukusa odlično sredstvo protiv mučnine. Prve na udaru su ćelije korena dlake. ovi medikamenti vrlo su agresivni i ne napadaju samo zloćudno.. koji će uz maksimalan učinak izazvati minimalne neželjene efekte. To se prvenstveno odnosi na delove organizma čije se ćelije ubrzano dele. pod uslovom da sadrže dovoljnu količinu praha ove biljke. Osim malignih. ova oštećenja najčešće su prolazna i u većini slučajeva dolazi do regeneracije tkiva. mogu se koristiti i biljke koje deluju umirujuće. razmutiti u 1 dl vode). što je karakteristika i svih malignih tumora.. Uz to. naročito one koju izazivaju citostatici. gađenje. od vrste kancera. zbog čega se najređe i koristi. povraćanje.eritrocita (crvenih krvnih zrnaca). pre svega.. Pasiflora umiruje napete nerve \umbir smanjuje mu~ninu Koren ove biljke hiljadama godina koristi se kao začin.. mono- Koprivom i ehinaceom protiv anemije i infekcija 8 Lekovito Bilje 10/11 . Najbolji izbor je pasiflora koja umiruje napete nerve i olakšava san. Kašičicu koncentrovanog rastvora sveže biljke (može se nabaviti u biljnim apotekama) razrediti u vodi i po potrebi piti do tri puta dnevno. Na sreću. jednjaka. sikavice.mogu se ublažiti preparatima od đumbira. zbog čega dolazi do pada vrednosti krvnih parametara . ehinacee. I kolači sa đumbirom dobro su sredstvo protiv mučnine od koje pate pacijenti na hemoterapiji. čije se lečenje sastoji od hirurškog odstranjivanja tumora.

dok nemačka kamilica i neven imaju snažno protivupalno dejstvo. odnosno ekstrakt semenki ove biljke. Posledica toga je umor (usled anemije. ostavite da odstoji poklopljeno 10 minuta. osim u slučaju težih toksičnih reakcija. Lekovito Bilje 10/11 9 Ćelije raka ubrzano se dele. Ovi preparati nanose se svakodnevno nakon zračenja. skloniti s vatre i dodati 5-6 kašika listova koprive.a HEMOTERAPIJE cita. dodati supenu kašiku cvetova sleza. gama zraci uništavaju i zdrave ćelije. nepovoljno deluje na jetru. Ukaže li se potreba za intenzivnijom regeneracijom tkiva jetre. ali tegobe se ipak javljaju i to u vidu upale i crvenila kože. odnosno smanjenja broja eritrocita) ili sklonost ka infekcijama (zbog smanjenja broja imunoloških ćelija). obavi tek nakon završetka svih ciklusa hemoterapije. Biljni oblozi za ubla`avanje opekotina U terapiji opekotina izazvanih zračenjem koriste se dva tipa preparata: * Vodeni rastvori lekovitih biljaka sa sluzima i protivupalnim supstancama koje štite od isušivanja i iritacije kože. doza se može povećati. prolazna oštećenja uglavnom nisu prioritet među brojnim nuspojavama hemoterapije. poklopiti i ostaviti da odstoji 10-15 minuta. zbog čega su pojačano osetljive na dejstvo gama zraka. Većina preparata sikavice registrovana je kao lek u vidu kapsula ili tableta (uzima se 4-5 tableta ili kapsula dnevno). ostaviti da odstoji 10 minuta pa procediti. ali bi pacijenti osetljiviji na etanol ipak trebalo da se opredele za prvu varijantu. Postupak izvoditi dva puta dnevno. a najčešća nuspojava jesu opekotine na koži. Uzima se supena kašika zajedno sa posnim sirom ili pahuljicama od žitarica. Piti 1-2 kašičice (5-10 ml) rastvorene u vodi. podstičući stvaranje belih krvnih zrnaca. Medikamenti koji se koriste u terapiji malignih bolesti usporavaju regeneraciju jetre. Stoga je sugestija da se čišćenje biljkama koje deluju na jetru i žuč. Zajedničkim djelovanjem kopriva i ehinacea optimalno će održati krvnu sliku i poboljšati stanje organizma. S čajem se mogu piti i probiotici.5 dl vode. omega-3 kiseline poboljšavaju opšte stanje organizma. Međutim. Pošto se ovaj organ brzo obnavlja. tri puta dnevno između obroka. što dodat* Protivupalni uljni macerati biljaka. Kura se može izvesti sa ekstraktom artičoke. najbolje između obroka. skloniti sa vatre. organ koji je zadužen za ”obradu” lekova. NAPOMENA: Ehinacea i kopriva ne smeju se uzimati u dane kada se prima hemoterapija! no opterećuje ”laboratoriju organizma”. Potom procediti u staklenu bocu i piti tokom dana. kokos…) 10 kapi eteričnog ulja nemačke kamilice 30 kapi eteričnog ulja prave lavande 30 kapi eteričnog ulja niaulija Eterično ulje prave lavande podstiče regeneraciju kože. koji se uzimaju istovremeno: 1. ali i doze koje se propisuju u ovoj terapiji mnogo su bezbedniji nego oni od pre nekoliko decenija. U prohlađen čaj tri puta dnevno može se sipati po jedna kašičica tinkture sveže (nesušene) ehinacee. Postoji nekoliko efikasnih preparata na bazi ovih biljaka. 2. Arti~oka i sikavica ~uvaju jetru Hemoterapija. Ne preporučuje se upotreba ovog preparata tokom trajanja hemoterapije. . Voditi računa da ulje bude sveže. jačajući imunološki sistem i podstičući stvaranje krvnih ćelija. pola sata pre jela. slične onima koje izaziva UV zračenje. Ehinacea stimuliše imunološki sistem. Oblozi od slezovog cveta Zagrejati do ključanja 1-1. a nakon toga namazati kožu uljem koje se priprema po sledećoj recepturi: 100 ml macerata nevena (badem. Koncentrovani rastvor lista koprive i tinktura sveže ehinacee pomešajte 100 ml preparata od koprive sa podjednakom količinom preparata od ehinacee i sipajte mešavinu u bočicu. Alkohol iz ovih preparata ne šteti organizmu. idealna biljka je sikavica. Blagotvorno laneno ulje Esencijalne masne. Infuzija (čaj) od lista koprive i tinktura sveže ehinacee Čaj se spravlja na sledeći način: zagrejati do ključanja 1 l vode. pa procediti. koji oštećuju njihov DNK i tako ih uništavaju. Zajedničkim delovanjem koprive i ehinacee očuvaće se opšte stanje organizma. poklopiti. kao i citostatici. granulocita i trombocita. List koprive vraća organizmu gvožđe i minerale. Piti topao čaj 2-3 puta dnevno do prestanka dijareje. List maline otklanja dijareju Ovo je relativno retka nuspojava hemoterapije i lako se sanira čajem od lista maline ili kupine: supenu kašiku listova preliti sa 2-2. To je ponekad toliko izraženo da je neophodan prekid hemoterapije. Današnji uređaji. na mesta koja su najviše izložena gama zracima. deluje povoljno na funkciju bubrega i sprečava njihovo oštećenje izazvano hemoterapijom.5 dl proključale vode. koja se uzima u dozi od 5 ml u pola čaše vode. 2-3 puta dnevno. naravno. U slučaju težih protokola hemoterapije ili kada je potrebno brže poboljšati krvnu sliku. jer može doći do interakcije sa lekovima koji opterećuju jetru. podstiče eritropoezu (stvaranje eritrocita). osećaja pečenja i zatezanja. Namočiti gazu i držati 10-15 minuta na mestima izloženim zračenju.

ovaj napitak uspešno otklanja simptome astme. Goran Radojević iz Beršića kod Gornjeg Milanovca već trinaest godina bavi N Budući da aktivni sastojci Goranovog sirupa podstiču izlučivanje sekrecije iz nosa i pluća. bronhitisa. ublažava artritis i reguliše hormonalne poremećaje”. upale mokraćnih puteva. sprečavaju i leče brojne bolesti. to nije sve. laringitisa. neutrališe OLAKŠAVA diSAjne tegObe slobodne radikale i poboljšava funkciju nadbubrežnih žlezda. ubrzava varenje i otklanja čireve. a zatim preko njih staviti lanenu krpu natopljenu ovom tečnošću. pneumonije i angine. trudnice i dojilje”. Sirće od drenjina uspostavlja normalan rad probavnih organa. otkriva Goran. ubrzava metabolizam i sagoreva masne naslage pa pomaže u borbi protiv gojaznosti. bebe. Uz to. se apifitoterapijom. bronhitisa. povećava otpornost disajnih organa na Zahvaljujući visokokvalitetnim prirodnim sastojcima. koje obiluje vitaminom C. Potpuno je neškodljiv i ne izaziva neželjene efekte ni nakon dugotrajnog korišćenja. a posebno plućnim bolesnicima. a preporučuje se i u prevenciji respiratornih infekcija”. pneumonije i angine. stomačnih tegoba i bolesti respiratornog sistema. 10 Lekovito Bilje 10/11 . U njegovoj biljnoj apoteci mogu da se nađu preparati protiv anemije. Ovi prirodni eliksiri jačaju imunitet. alergijskog rinitisa. tuberkuloze pluća i upale mokraćnih puteva. ”Sirup od koprive obiluje vitaminima i mineralima. Efikasni biljni napici Blagodet za respiratorne organe Sirup od bokvice i meda ”Ovaj lekoviti napitak efikasno je sredstvo protiv astme. Tretman ponavljati na svaka 3-4 sata. vije osobe. pušačima i ljudima slabog imuniteta. astavljajući porodičnu tradiciju.RE^ FITOTERAPEUTA: GORAN RADOJEVI] ”Sirup od bokvice i meda ima snažno antibakterijsko dejstvo pa brzo i efikasno otklanja upalne procese”. Odlično je sredstvo protiv anemije. ”Ali. gojaznosti. dok se epiderm potpuno ne regeneriše. po proverenoj recepturi. ističe Radojević. Sirup od bokvice povoljno deluje i na želudac. ovaj preparat poboljšava cirkulaciju. Preporučujem ga svima. reguliše krvni pritisak i smanjuje rizik od nastanka ateroskleroze.” Goran Radojević 032/ 55-70-656 063/ 89-22-540 Goran Radojevi} savetuje Terapija ko`nih infekcija Bolesne delove kože izmasirati jabukovim sirćetom. obnavljaju oštećene ćelije i uspostavljaju optimalno funkcionisanje organa. regeneriše sluzokožu creva i daje energiju. regenerišu bronhije i oštećenu sluzokožu ždrela. viška holesterola. Zbog toga bez bojazni smeju da ga uzimaju čak i najosetljireguliše lučenje hormona i umiruje upalu zglobova. Lekovite preparate spravlja od pčelinjih proizvoda i planinskih trava. hormonalnih poremećaja. ”Sirće od divlje jabuke snižava nivo masnoća u krvi. Takođe. naglašava travar iz Beršića koji proizvodi i razne vrste sirćeta od divljeg voća. dok sirće od šipurka. Osim što čisti krv od patogenih klica i ’jača’ krvnu sliku. koristeći tehnologiju koja se primenjivala u stara vremena. kaže Goran Radojević mikrobe i sprečava pojavu respiratornih infekcija. Goranovi preparati deluju višestruko: otklanjaju simptome. alergijskog rinitisa. zbog čega je prava blagodet za organizam. laringitisa.

a njih deset značajno je popravilo nalaz spermokulture. a studija je obuhvatila 100 pacijenata sa infekcijama urogenitalnog trakta. a informacije možete potražiti i direktno kod proizvođača. Ovaj put javilo se 48 pacijenata. Svi su godinama bez većeg uspeha koristili terapiju koja je uključivala brojne lekove. Ova linija obuhvata devet posebnih kombinacija ukusa i mirisa: brusnicu. Proizvodi iz AMEROVOG programa mogu se naći u svim apotekama. šumsko voće i jagodu. virusnim i bakterijskim infekcijama urinarno-genitalnog trakta. ambalaže i proizvodnog procesa. a od biljnih nanu. rtanjski čaj. borovnicu.LB INFO ČAJ ZA ZDRAV urogenitalni trakt Kompanija ”Amer Prom” iz Vlahova jedan je od vodećih proizvođača fitoterapeutskih i dijetetskih proizvoda. čiji asortiman obuhvata čajeve. prostatom. ”Amer Prom” ima tradiciju dugu dve decenije i nudi proizvode vrhunskog kvaliteta što potvrđuje mnoštvo zlatnih medalja sa raznih sajmova. Od ukupno 65 ispitanika sa urinarnom infekcijom. kreme. godine u Institutu za urologiju i nefrologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Godinu dana kasnije kliničko ispitivanje obavio je i KBC Zvezdara. Spas za hemoroide Smiruje upalu prostate Terapijska efikasnost ”Amer čaja” ispitana je 1997. Uspeh njenog najčuvenijeg proizvoda podstakao je pre dve godine firmu ”Amer” iz Vlahova da na tržište plasira paletu novih čajeva koji sadrže 40% ”Amer čaja”. zeleni čaj i hibiskus. kod četrdeset dvoje došlo je do sterilisanja urinokulture ili je broj klica bio dosta smanjen. Čuveni AMER ČAJ već dve decenije ostvaruje odlične rezultate u rešavanju problema sa hemoroidima. a većina njih imala je hronične probleme sa hemoroidima. Posle konzumiranja ”Amer čaja” čak 89% pacijenata uspelo je da smanji hronične tegobe. dok je kod pet od deset bolesnika koji su bolovali od infekcije pseudomonasom upala znatno ublažena. Kompanija posluje po standardima ISO 9001 i HACCP sistema. kamilicu. Lekovito Bilje 10/11 11 . a ima i snažno antiupalno dejstvo na tkivo prostate. mokraćnim kanalima i bešikom. tablete.. Ovaj čaj ublažava probleme sa mokrenjem kod muškaraca. masti.. što znači da svi proizvodi podležu strogoj kontroli kvaliteta sirovina. imali problema sa upalom prostate zauvek su se rešili subjektivnih smetnji. Većina pacijenata koji su Tokom ispitivanja nisu registrovane nikakve nuspojave niti poremećaji u biohemijskom sastavu krvi. a veliki broj njih više nije imao problema sa hemoroidima.

Jedva stojeći na nogama. Šiljasti kamen prilikom pomeranja oštećuje sluzokožu bubrega i mokraćne kanale. otišao sam tamo po pomoć. ali uzalud. ukoliko se kamen nalazi niže u ureteru. Zaposleni u apoteci preporučili su mi dve mešavine.ISPOVEST ^ITAOCA: AlEkSA MIluTInOVI] Čajne mešav ”Već prve večeri nakon uzimanja Matijine biljne terapije osetio sam poboljšanje. Lečio sam se antibioticima. Kada sam otišao na snimanje. priča Aleksa. a bolovi su skoro prestali. Lekari su konstatovali da se kamen u bubregu pokrenuo i da hirurški zahvat nije potreban. opisuje Aleksa svoje neprijatno iskustvo. to nije dalo nikakve rezultate”. ”Moji problemi sa bubrezima počeli su sa infekcijom ešerihijom koli koje nikako nisam mogao da se rešim. Prvi simptomi bolesti obično se javljaju nakon tridesete godine života i najčešće je u pitanju bol koji može da bude izazvan fizičkim naporom ili udarcem. koji se piju tri puta dnevno. ali oskudno mokrenje. uzrokujući veoma jake bolove koji mogu da izazovu povraćanje i gubitak svesti. stanje se samo pogoršavalo. kao i ’Petestil’ kapi i sirup. Ponekad se javljaju nadutost. gasovi i opstipacija. Posle nekoliko meseci kamen se toliko smanjio da sam ga sa lakoćom izbacio putem urina”. kao i učestalo. Godinama sam osećao peckanje pri mokrenju i povremene bolove sa strane. a bolovi su skoro prestali. ustanovljeno je da imam dva kamena u 12 Lekovito Bilje 10/11 D kamen u bu bubregu. Ako se kamen zaglavi u mokraćovodu. Od bola pao u nesvest Zdravstveni problem Alekse Milutinovića kulminirao je kada je jednog dana na radnom mestu iznenada dobio napad bola od čije se jačine onesvestio. ”Setio sam se da mi je kolega sa posla pričao o svom bratu koji je sličan problem rešio čajevima čuvene travarke Matije Paunovski. Aleksi su prepisali lekove i otpustili ga na kućno lečenje. Dobio sam lekove. a u mokraći su primetni tragovi krvi. pio razne čajeve. od stomaka ka kičmi. Pao sam u nesvest i sledeće čega se sećam bila je bolnička soba u kojoj sam bio priključen na infuziju”. ”Bolovi u donjem delu stomaka bili su nesnosni i u jednom trenutku samo sam osetio da su mi se noge ’odsekle’ . Novosađanin Aleksa Milutinović godinama je patio od kamena u bubregu. međutim. Već prve večeri nakon uzimanja terapije osetio sam poboljšanje. koje se uzimaju naizmenično. Pozvao sam ga i on mi je rekao da u Novom Sadu postoji biljna apoteka u kojoj se prodaju njeni biljni preparati. priča Aleksa i da ne mogu da stojim. Posle nekoliko meseci kamen se o stvaranja kamena u bubregu dolazi usled zastoja mokraće i raznih infekcija. neophodna je operacija jer pritisak urina u bubregu može uzrokovati potpuno propadanje ovog organa.

Lekovito Bilje 10/11 13 . ”Eden” biljni eliksir za dug i zdrav život. probave i brojnih drugih. U četrdesetoj godini dijagnostikovan joj je tumor materice u poodmakloj fazi. Uz to. pre pola godine. povećavaju nivo hemoglobina i gvožđa u krvi.med sa biljnim dodacima koji pomaže u slučaju upale prostate. alergije. ulja. napravljen od visokokvalitetnih pčelinjih proizvoda i organskog bilja. Njegovi sastojci stimulišu stvaranje eritrocita. sirupi. štitne žlezde. mogu se pronaći svi čuveni preparati ove travarke: ”Petersil” . intelektualni i duhovni razvoj dečjeg i odraslog organizma. nivo hemoglobina spustio se na 92. Broj eritrocita pao mi je na dva i po miliona. ubrzavaju cirkulaciju i jačaju zidove krvnih sudova. Prognoze lekara bile su veoma loše. Jedan od naših čitalaca takođe će imati priliku da isproba čudesni PRIMED 5. sinusa. priča Aleksa. Milutinović je koristeći preparate Matije Paunovski. Počela je da koristi prirodne preparate na bazi lekovitog bilja i već nakon osam meseci lekari su konstatovali da se tumor potpuno povukao. ali i brojni drugi čajevi. Nema oboljenja za koje Pobedite malokrvnost PRIMED 5 je potpuno prirodan preparat protiv anemije. smanjuju osetljivost organa za varenje na alergene i podstiču izbacivanje suvišne tečnosti iz organizma. dijagnostikovana mi je anemija. ističe Danijela Huđec iz Inđije. Matija je odlučila da ceo svoj život posveti proučavanju lekovitog bilja i da pomaže ljudima da rešavaju zdravstvene probleme. U tom momentu. astme. Više o tome saznajte na našoj stranici sa poklonima. indirektno.vine tope potpuno istopio pa sam ga sa lakoćom izbacio putem urina”. reume. ali Matija nije ustuknula pred opakom bolešću. poremećaja cirkulacije krvi. dijabetesa. potpuno regenerisao mokraćne i bubrežne kanale koji su godinama bili izloženi infekcijama. biljna kapi. kao i Svetske organizacije za preventivnu i alternativnu medicinu. ali i oni namenjeni terapiji bolesti jetre. tablete. žuči. koji podstiče fizički. PRIMED 5 blagotvorno deluje na probavni trakt i ublažava simptome gihta. Zahvaljujući tome. a serumskog gvožđa na 7. pa se može pohvaliti time da je počasni član Američke asocijacije prirodne medicine. a u Matijinoj apoteci mogu se naći preparati koji rešavaju probleme u vezi sa ženskim reproduktivnim organima. Travarka svetskog glasa Matija Paunovski je najpoznatiji fitoterapeut na prostoru bivše Jugoslavije i jedan od retkih koji su svoje znanje o lekovitom bilju i travama usavršili izlečivši sami sebe.3. Svako jutro pre doručka otapala sam u ustima kašičicu tog melema. Osim što mu se istopio kamen u bubregu. Sve informacije se mogu dobiti putem brojeva telefona: 021/6338-510 i 063/8044-770 ubregu Riznica zdravlja U biljnoj apoteci ”Matija Paunovski” koja se u Novom Sadu nalazi na Bulevaru oslobođenja 15. u prirodi nema leka. Pošto sam dojila. poboljšavaju rad želuca. nisam smela da koristim veštačke preparate protiv anemije pa sam uzela PRIMED 5. a nakon dva meseca krvna slika mi se normalizovala i znatno sam ojačala”. Iskustvo korisnice “Zbog obilnog krvarenja tokom porođaja. Njen rad nije ostao nezapažen ni u svetu. bubrega i bešike.

14 Lekovito Bilje 10/11 .

nakupljajući se u zglobovima i mišićima. šu i postanu nepokretni.bolovi i otežana pokretljivost udova . i melemima i čajevima od lekovitog bilja Za reumatizam se znalo još u antičko doba i smatralo se da ga uzrokuju bolesni telesni sokovi koji se slivaju iz mozga u telo. Otuda i potiče naziv reumatizam (grčki . Ovu bolest karakterišu otečeni i bolni zglobovi. zglobove. Promena atmosferskog pritiska i spoljne temperature. tetive. proticati.TEMA BROJA Najbolja prirodna TERAPIJA REUME R S prvim jesenjim kišama i hladnoćama. mogu da se deformieuma je bolest motoričkog sistema koja napada kosti.strujati. nepovoljno utiču na receptore za bol. Osim lekova koje propisuje zvanična medicina. koji ukoliko bolest poprimi ozbiljniji tok. simptomi reume . mišiće i nerve.postaju mnogo izraženiji. zbog čega su tegobe reumatiLekovito Bilje 10/11 15 . teći). vlažan vazduh i hladnoća. tegobe se mogu ublažiti odgovarajućom ishranom. a najčešće se javlja između tridesete i pedesete godine života.

zajedno sa fizikalnom terapijom. dodati: . a osim adekvatne garderobe preporučuje se i nošenje vunenog zavoja oko bolesnog zgloba. toplim oblozima i podvodnom masažom. Smesu dobro izmešati. fizička aktivnost (osim odgovarajućih vežbi preporučuje se i plivanje u toploj vodi) ima veliki značaj u terapiji reume. javljaju se otok. Neophodno je izbegavati ”jaku hranu”. Naneti oblog dok je topao. koji se obično javljaju ujutro. neke doprinose okoštavanju zglobova. Ujutro promešati rastvor drvenom kašičicom i popiti pre jela. umotati zavojem ili gazom i držati dvadesetak minuta. vežbe. gusta pasta. Korisno je i utopljavati se.u zglobu se izbuše male rupe. . ali mnogo je onih koje pomažu u ublažavanju tegoba. saunom. Naneti toplu pastu na bolno mesto. Obolelom je ponekad teško da izvodi i najjednostavnije radnje kao što su umivanje i tuširanje. Ujutro se ispere mlakom vodom. . pa ćelije koštane srži dospevaju do njih stvarajući novu hrskavicu usled čega prestaju bolovi. pa mešati dok ne nastane fina. Ponekad je prisutan i bol u leđima.ne smeju da prave nagle i brze pokrete.kašičicu gospine trave (Macerata kantariona). uvije gazom i peškirom i ostavi da stoji cele noći.Tema bRoja: bolesTi moToRi^kog sisTema čara najizraženije u jesen i zimu.10 kapi eteričnog ulja limunskog eukaliptusa. što otežava hod. u novije vreme primenjuje se hirurška intervencija . pokretljivost zgloba sve Simptomi Reumati~ari moraju da vode ra~una o na~inu na koji se kre}u . terapija koju propisuje savremena medicina. jer može da iziritira kožu. Gojazne osobe treba postepeno da smanje telesnu težinu. koje na kraju dovode do nepokretnosti pacijenta. jer ~ak i bezazlena `urba uz stepenice mo`e uzrokovati nesnosne bolove je slabija. jer višak kilograma dodatno opterećuje zglobove kukova i nogu. kao što su orto- Va`nost ishrane U lečenju reume važnu ulogu ima i ishrana. držati dvadesetak minuta. Svake večeri drvenom kašičicom sipati zelenu glinu u čašu hladne vode. a njen cilj je da se spreči upala. * Sa eteričnim uljima U pastu spremljenu prema prethodnoj recepturi (gavez i glina). nakon ustajanju iz kreveta. jer čak i bezazlena žurba uz stepenice može uzrokovati nesnosne bolove. naročito kupus i 16 Lekovito Bilje 10/11 . Pojedine namirnice ubrzavaju izbacivanje kalcijuma iz kostiju. poput punomasnih sireva i suhomesnatih proizvoda (naročito salamu).10 kapi eteričnog ulja ruzmarina cineola. Kura podrazumeva i oblog: glina se izmeša sa toplom vodom dok se ne dobije fina masa poput testa za krofne. U slučaju oštećenja hrskavice. a potom procediti i dodati 100 g zelene gline. Bolesnik ne obraća pažnju na ove signale jer bol tokom dana prestaje. šlag i svinjsku mast. Bolest u početnoj fazi ne Glina ubla`ava tegobe * Sa lekovitim biljem Ovaj oblog ublažava reumatske bolove. Pacijentima sa blažim oblikom reume stručnjaci savetuju da smanje opterećenje bolesnog zgloba i ne nose teret u ruci u kojoj se javlja bol. Vremenom. Iako reuma ne može da se izleči. Oboleli ne sme da dozvoli da mu zglobovi dugo budu nepokretni. . Reumatska oboljenja u poodmaklom stadijumu mogu da izazovu velike deformacije zglobova ili kostiju. koriste se metode za rasterećenje obolelog zgloba. koji se širi duž noge. a potom isprati. daje izražene simptome: uglavnom se radi o slabijim bolovima u zglobovima. pedska pomagala. koji su po sastavu belančevine i pacijentima se najčešće daju u obliku injekcija. naneti na bolno mesto. masaža i kupke. Postoje novi lekovi koji deluju direktno na upalni proces tako što blokiraju citokine (prenosioce nervnih impulsa koji podstiču upalu). tegobe postaju sve neprijatnije. Nije preporučljivo oblog držati preko noći. ublaže bolovi i očuva pokretljivost. Le~enje reume Terapija reume traje do kraja života. Masa se nanese na bolno mesto. * Efikasna tronedeljna kura Stari narodni recept preporučuje veoma efikasnu tronedeljnu kuru glinom. a za tretman je dovoljno izdvojiti pola sata.ne smeju da prave nagle i brze pokrete. u kombinaciji sa tradicionalnim metodama pomoći će da tegobe budu podnošljivije. a ne bi trebalo jesti ni žumance.10 kapi eteričnog ulja borovnice. crvenilo i velika osetljivost na pokret ili dodir. bez mešanja i treskanja. U 3 dl vode 10 minuta kuvati 2 supene kašike korena gaveza. Takođe. Reumatičari moraju da vode računa o načinu na koji se kreću . Prvo mesto na listi poželjnih namirnica zauzima povrće. Ostaviti da se u toku noći sama rastopi.

borovnice) blagotvorno deluje na reumatičare. kao i citrusi (pomorandža.mahunarke.Litarsku ašu do četvrtine napuniti cvetom i listovima lavande. Ovim melemom se masiraju bolna mesta. odgovornu za nastanak reume. grašak. Dobijenim uljem mazati i masirati obolela mesta. Razviti ga oklagijom. Osobe koje imaju genetsku predispoziciju za reumu. Dobijenim uljem masirati bolna mesta. Ovi preparati primenjuju se u slučaju bolova u ^ajevi i oblozi * Čičak . trebalo bi bar pola sata dnevno da provode na suncu i svežem vazduhu i da svakodnevno upražnjavaju fizičku aktivnost: jutarnja gimnastika. Čaj piti po dve kašike ujutro i uveče. raširiti na vunenu krpu i na to gusto posuti ljutom paprikom i preliti maslinovim uljem. Ulje procediti i pomešati sa jednakim delom dobre lozove rakije i time masirati obolela mesta. mandarine). tetiva i zglobova. sportskim povredama.U litar hladno ceđenog maslinovog ulja dodati deset kašika sitno iseckanog svežeg orahovog lišća. ribizle.Kašiku sitno naseckanog korenja i lišća čička kuvati pet minuta u 1/2 l vode. kafe i cigareta. a potom ga izvaljati ašom i priviti na obolelo mesto. jer sadrže supstancu purin. Ovim oblogom previti bolno mesto i ostaviti da odstoji 12 sati. Nipošto se ne smeju zanemariti lična higijena i adekvatna odeća koja ne sme da bude tesna niti napravljena od veštačkih materijala. sočivo i iznutrice. pa dopuniti do vrha hladno ceđenim maslinovim uljem. šljive) i jezgrasto voće (orah. * Kupus . neophodan je redovan san (minimum šest sati dnevno). limun. Svaki dan ašu promućkati nekoliko puta. bolovima i otokom usled nagnječenja i iščašenja. koja se pretvara u mokraćnu kiselinu. * Tinktura za masažu . 2 g ulja origana i 60 g tinkture ruzmarina.U litar maslinovog ulja staviti 100 g suvog lista i cveta kantariona i 50 g lista ruzmarina. jer sadrži dosta vitamina E. kao i mikroelement bakar. povremeno promućkati. dok etarska ulja eukaliptusa. lumbagom. Ulja za masa`u * Orah . * Jorgovan . Kapsaicin iz ljute paprike stimuliše cirkulaciju i pruža prijatan osećaj toplote. pre svega losos. Oblog menjati tri puta dnevno. Preventiva Antireumatske masti Da bi se sprečila pojava reume. neophodno je iskoreniti loše životne navike. Dobro zatvoriti i držati na toplom mestu 40 dana. grejpfrut. * Paprika . Ostaviti poklopljeno 10-15 minuta i procediti. kleke i sibirske jele. skušu i tunu.U litru vode nekoliko minuta kuvati 40 g celerovog lišća. Držati je na osunčanom ili toplom mestu mesec dana i mućkati je više puta dnevno. Poklopiti i ostaviti da se prohladi. deluju protivupalno i antiseptički. prijatno hladi kožu i ublažava neprijatni osećaj peckanja u obolelom zglobu. dobro zatvoriti i držati na suncu 15 dana. Postupak ponavljati nekoliko dana dok bolovi ne prestanu.U svež kvasac dodati slabo zaslađeno mleko i brašno pa umesiti meko testo. Reumatičari bi trebalo da konzumiraju što više integralnih žitarica i da izbegavaju proizvode od belog brašna. lešnik. kao i povećanja pokretljivosti. obezbeđujući im optimalnu pokretljivost. Pored toga. Sve zajedno sipati u staklenu ašu i držati mesec dana na sunčanom mestu. Preporučuje se i svež krastavac koji treba jesti sa korom. * Orah . vožnja biciklom i plivanje pospešuju rad mišića. uz povremeno mućkanje. kajsije. neuralgijama. zatvoriti i čuvati 30 dana na suncu. badem) obiluju vitaminom E i nezasićenim masnim kiselinama koji ublažavaju upalne procese.Odstraniti debele žile sa lista.Pomešati litar nera nisanog maslinovog ulja i 10 velikih kašika isitnjenog orahovog lista i usuti u staklenu bodu. * Celer .Teglu od 1. urme. nekoliko puta dnevno. Lekovito Bilje 10/11 17 . išijasom. mente i bora. Mentol ima blago analgetsko dejstvo. a potom tu tečnost utrljavati na obolela mesta. Suvi plodovi (smokve. * Lavandino ulje . zbog čega dolazi do bolje ishranjenosti tkiva. Bobičasto voće (maline. naliti do vrha maslinovim uljem. a potom procediti i piti mlako. Kuru sprovoditi mesec dana. mišićima i zglobovima izazvanih artritisom. Umotati bolno mesto (preko lista) suvom lanenom krpom i pričvrstiti zavojem. koji zbog svog sastava blagotvorno utiču na rad zglobova. kao i goveđe i svinjsko meso. Postoje brojne antireumatske masti od lekovitog bilja čiji aktivni sastojci ubrzavaju cirkulaciju. U antireumatske masti često se stavlja i etarsko ulje ruzmarina. * Kantarion i ruzmarin . smanjenja bola i otoka. kupine. pre svega konzumiranje alkohola. pasulj. a to važi i za morsku ribu. kao i kamfor. drenjine.Izmešati 40 g tinkture đumbira. trčanje.5 l (bez sabijanja) napuniti cvetovima jorgovana. Ulje procediti i koristiti za masiranje obolelih mesta.

uprkos očuvanoj seksualnoj želji i pokušajima sa jednom ili više partnerki. a neretko su to i gojaznost.Mu[ke tegobe uglavnom u pitanju zdravstveni problemi. u terapiju svakako treba uključiti i lekovito bilje Uzrokuju je mnogi faktori. Ukoliko muškarac nikada nije ostvario seksualni odnos ili ima smetnje erekcije od početka polne zrelosti ili seksualne aktivnosti. a s drugima ne. od psihičkih do zdravstvenih. najčešće izazivaju erektivnu disfunkciju kod mlađih osoba. živaca i arterija u blizini penisa. dok su kod starijih muškaraca Impotencija može da bude posledica raznih bolesti i LEČE impotEnc mpotencija ili erektivna disfunkcija označava nesposobnost održavanja erekcije koja je dovoljna za polni odnos. Zbog ~ega nastaje? Kopriva i seme piska I Ovaj problem pogađa sve veći broj muškaraca i najčešće je psihogenog porekla. pušenje i preterano konzumiranje alkoholnih pića. Osim lekova koje propisuje zvanična medicina. Sekundarna ili stečena impotencija javlja se nakon dužeg ili kraćeg razdoblja uspešnih seksualnih odnosa sa zadovoljavajućom erekcijom. Učestalost se povećava sa životnom dobi: oko 5% muškaraca u četrdesetim godinama i 15-25% onih koji su prevalili šezdesetu suočava se s ovim problemom. Psihološki problemi. Postoje primarna. Osim toga. ali dešava se i da je uzrokovan određenom bolešću. reč je o primarnoj impotenciji. postoji i selektivna impotencija kada muškarac s nekim ženama može imati zadovoljavajuću erekciju i seksualni odnos. glatkih mišica i fibroznog tkiva. kako tvrde stručnjaci. 18 Lekovito Bilje 10/11 stanja. najčešće tokom operativnog . sekundarna i selektivna impotencija. kao što su oštećenje arterija.

a uzima se sat vremena pre ili dva sata nakon obroka. Piti po 1/4 čaše. Za bolju potenciju koristi se i seme piskavice.. Druge nedelje po 20 kapi.on samo povećava libido. kopriva se često koristila kao lek protiv polne nemoći. stručnjaci savetuju što više sna. hormone. a osim toga snižavaju nivo holesterola i sprečavaju sužavanje krvnih sudova. procedi kroz gustu tkaninu i na 1. vitamini. treće po 30. pomažu suplementi koji sadrže ulje žutog noćurka zbog esencijalnih masnih kiselina koje pospešuju cirkulaciju. kao posledica neke traume. Preporučuje se doza od 500 mg vitami- na C dva puta dnevno. U 1/2 l vina sipati 5 kašika semena koprive i kuvati 5 minuta. što je dobar znak. 3 puta dnevno. naročito testosterona. za razliku od polne nemoći uzrokovane psihogenim faktorima. Specijalista će u tom slučaju prepisati određene lekove. Pogrešno se veruje da alkohol opušta i jača potenciju . Dijabetičari. kod koje je jutarnja erekcija konstantno prisutna. Narodni lek Simptomi CIJU avice Impotencija ” na psihičkoj bazi” nastaje iznenada. pre spavanja napraviti traku od jednoslojne papirne maramice i obmotati je relativno čvrsto oko penisa. a ako traje duže od tri meseca i ne može se dovesti u vezu sa nekim stresnim događajem. bubrežni bolesnici. Osim terapije medikamentima. jer umor de nitivno smanjuje sposobnost postizanja erekcije. Zdrav muškarac imaju nekoliko erekcija tokom sna.zahvata na prostati. šoka ili neprijatnog događaja. potopiti u pola litra vode i ostaviti da odstoji preko noći. jača polnu moć. Neke od meditativnih tehnika relaksacije mogu da budu od velike pomoći. Suplementi i vitamini U terapiji polne nemoći koriste se i suplementi. sredstava za smirenje. kao i kičmene moždine. pre svih manjak testosterona. vakuum terapiju. antidepresiva. Uzima se uvek uz obroke zbog lakše apsorpcije. ali i povrede penisa. nikako veštačko. Smatra se da ova biljka podstiče požudu i da njeno seme. U rešavanju problema sa impotencijom. Lečenje traje dugo. Vitamin C vraća krvnim sudovima elastičnost. sve dok se ne popije cela količina. u većini slučajeva pate od erektivne disfunkcije. a dovoljno je posvetiti im nekoliko minuta dnevno. lekovima. Preparati na bazi cinka pozitivno utiču na proizvodnju hormona. na je intervencija urologa. Homeopatija U homeopatiji se za lečenje impotencije koristi esencija od svežeg donjeg dela stabljike žutog lokvanja koja se melje u mašini za mlevenje mesa. obezbeđujući veći dotok krvi u penis. potreb- Impotenciju karakterišu nemogućnost postizanja određene čvrstine penisa i sposobnost održanja erekcije.5 dl alkohola. Ku}ni test Za dobro seksualno zdravlje. Ostaviti da stoji preko noći. Uzeti 4 kašičice samlevene kore smreke. Stres. a ponekad se praktikuje i hirurški zahvat. Ohladiti i piti po 1/2 dl pre spavanja.5 dl tri puta dnevno. Smreka je takođe efikasno sredstvo za lečenju potencije. a zatim spojiti njene krajeve. Zatim se ostavi da odstoji dve nedelje. bar 6-8 sati dnevno. injekcije koje šire krvne sudove. Omega-3 masne kiseline iz ribljeg ulja ili ulja semena lana takođe poboljšavaju cirkulaciju. Jedan od indikatora impotencije izazvane nekim organskim poremećajem jeste izostanak erekcije nakon jutarnjeg buđenja. a počevši od pete po 50 kapi. Ako je papir ujutro pocepan. U našem narodu. Dnevna doza ovog suplementa iznosi 15-30 mg dnevno. Napomena: vino mora da bude od grožđa. Ujutro kuvati na tihoj vatri 15 minuta. ali smanjuje polnu moć. vekovima zastupljeni u tradicionalnoj medicini mnogih naroda. Prve nedelje pije se po 10 kapi razblaženih sa kašikom vode. U šolju kipuće vode potopiti 12-15 crvenih bobica sakupljenih nakon što biljka uvene. a dobijena smeša meša se sa podjednakom količinom 40-procentnog alkohola. Piti po 1-1. ali i pušenje i preterano konzumiranje alkohola.. Impotenciju mogu izazvati i hormonalni poremećaji. Lekovito Bilje 10/11 19 Ni{ta bez relaksacije . postojala je noćna erekcija. cimetidina (lekova protiv čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu). alkoholičari i osobe koje boluju od multiple skleroze i ateroskleroze. minerali. anksioznost i ljutnja dovode do povećanog lučenja adrenalina koji onemogućava postizanje erekcije. Svakodnevno se uzimaju po 2 kašičice ribljeg ulja ili jedna supena kašika ulja semena lana. zbog čega se oni lakše šire. ukuvano sa vinom ili dodato u neko jelo sa lukom i jajima. koja može nastati i usled upotrebe određenih lekova poput antihipertenziva. u lečenju impotencije koriste se i biljni preparati. Da bi se utvrdilo da li je erekcija izazvana psihogenim ili organskim faktorima.5 dl dobijene mase dodaje se 3. alkoholom ili zdravstvenim stanjem.

koju je Leposava izdala 2008. dve do tri šolje čaja. bolesnici koji godinama pate od kolitisa moraju bar pola godine koristiti čajeve. što je uz dugogodišnji rad sa decom iznedrilo knjigu ”Prirodno lečenje dece biljem”. pušenje. 1991. uglavnom nije obilan. Za ublažavanje tegoba Leposava savetuje sledeću biljnu kombinaciju: 20 g borovnice 25 g divlje jabuke list divlje kruške suv šipurak drača Supenu kašiku mešavine preliti šoljom vrele vode i ostaviti da odstoji dva sata. a probava će se sasvim regulisati. ali i čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu”. Sve to može uzrokovati hroničnu upalu debelog ili tankog creva. U želji da usavrši znanje koje su joj preneli roditelji. Knjiga je namenjena svima koji veruju da u prirodi leži tajna večne mladosti. često pate i od proliva. slatkiši. pije se tokom celog dana . negativno utiču na celokupno zdravlje. Ne bi ga trebalo sladiti. kantariona. i odraslih i dece. ali ukoliko se baš mora .. ^aj protiv proliva Osobe koje imaju problem sa probavom. Supena kašika ove mešavine prelije se vodom i kratko prokuva.. Kada se ohladi. Ukoliko se pacijent javi na vreme i Hajdučica i sladić MELEM ZA probAvnE orGAnE Lenja creva mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. ishrana savremenog čoveka nipošto se ne bi mogla nazvati izbalansiranom. Glavni razlog za poremećaj metabolizma i varenja jeste nepravilna ishrana. Procediti i prvi dan piti umesto vode. nane i kima. Međutim. ali i prekomerno uzimanje lekova. petoprsta. prvenstveno na probavu. ”Protiv upale tankog creva propisujem čaj od bokvice. mesne prerađevine pune konzervansa i aditiva. u gutljajima. P Upala tankog creva Katar ili upala tankog creva manifestuje se prolivom. teškim metalima.valja koristiti isključivo med”. alkohola. a što je najgore.RE^ TRAVARA: LEPOSAVA MIRI] čest problem. godine završila je kurs za fitoterapiju. godine. Kada se ohladi. ali u malim gutljajima. Pravilna ishrana i upotreba lekovitih trava od ključnog su značaja za rešavanje ovog problema ako je upala u početnom stadijumu. loše navike prenosi i na svoje potomstvo. ”U tom slučaju preporučujem mešavinu hajdučke trave. bolom i napetošću u stomaku. Leposava problem rešava za 21 dan. pije se tokom celog dana pomalo. arsenom ili lekovima. kore hrasta i lista ili ploda borovnice. Uzimati ovaj čaj i narednih 3 do 7 dana i proliv će pre nestati. Supena kašika ove mešavine prelije se vodom i kratko prokuva. ali i voditi računa o ishrani”. Ako je upala u početnoj fazi. ali sadrži priličnu količinu sluzi. Brza hrana. dve do tri šolje čaja. zbog čega se ovaj poremećaj ne sme zanemarivati. kamilice. situacija se smiruje za nekoliko nedelja.. u gutljajima.. poslom koji je tradicija u njenoj porodici. naglašava Leposava. ”Lenja creva veoma su 20 Lekovito Bilje 10/11 Upala debelog creva Kolitis ili upalu debelog creva karakterišu bolovi u stomaku i proliv koji . tvrdi Leposava. Ni ovaj čaj ne bi trabalo sladiti. edijatrijska sestra u penziji Leposava Mirić iz Niša već 30 godina uspešno se bavi travarstvom. ne sadrži gnoj i krv. matičnjaka. a najčešći izazivač ove bolesti je trovanje hranom. Nepravilna ishrana priziva bolest Uprkos tome što živi u izobilju.

uspešno le i grip i prehladu ma koji nas redovno zovu i šalju pisma. ali sam se u poslednjem trenutku predomislio. visokom temperaturom. Sadrži odabrano lekovito bilje i pčelinje proizvode. kijavicom. ali i kao preventivno sredstvo. čak i kada su se simptomi povukli. a prilikom promene vremenskih prilika i godišnjih doba više ne osećam tegobe.LB INFO Ivina mast . gripa i prehlade. Ključ je u redovnom korišćenju preparata i verujem da mom organizmu ’Ivina mast’ izuzetno prija. vina mast” ima potpuno prirodan sastav i širok spektar dejstava. što nas motiviše da budemo još bolji. Kada mi je stigla prva porudžbina ’Ivine masti’. Do sada je pokazala veliki uspeh u terapiji akutnih i hroničnih infekcija disajnih puteva. a sve moje tegobe postale su prošlost. upalom krajnika i sličnim tegobama. Tako smo u februaru primili pismo od gospodina Usianovića koji je naš korisnik već tri godine: ”Poštovani gospodine Martinoviću. apsolutno sam zdrav i srećan čovek. Mislim da je dobro i to što sam nastavio da koristim ’Ivinu mast’. da bi sa nama podelili svoja iskustva. srdačno vas pozdravljam. kombinovane u zavisnosti od vrste zdravstvenog problema. Danas. opekotina. Zbog specifičnosti posla (po profesiji sam vojno lice) ’Ivinu mast’ uvek nosim sa sobom. napravljen od najkvalitetnijeg lekovitog bilja i p elinjih proizvoda. posle tri godine. čak sam u jednom trenutku odlučio da se podvrgnem operaciji krajnika. S poštovanjem Mikica Usianović” Lekovito Bilje 10/11 21 . odmah sam počeo da je uzimam i mogu vam reći da su se prvi rezultati pokazali veoma brzo. U nadi da ćemo produžiti saradnju. psorijaze. Dugo sam se mučio sa čestim prehladama. ’Ivinu mast’ po preporuci prijatelja koristim već tri godine. reume. jer mi prevencija uliva sigurnost. Ono na šta smo posebno ponosni jeste prisan i interaktivan odnos sa korisnici- crvenilom u licu i očima.blagodet za DISAJNE PUTEVE I Ovaj preparat.

viškom kilograma. energiju i optimizam. Vaše je samo da sa osmehom sačekate rezultate. Od srca. energiju i entuzijazam. hemoroide. mokraćne infekcije i dijabetes. kako bi napravila najkvalitetnije proizvode i ulepšala vam život delatnosti.LB INFO . snagu. Aktivne komponente bilja iz naših mešavina blagotvorno deluju na celokupan organizam. region i celu zemlju okrenemo lepšem i zdravijem životom. Prilikom spravljanja čajeva. oslabljenu potenciju. Mladi tim. Sve se vrti oko prirode. nikako da naškodi. Vaše SRCULENCE 22 Lekovito Bilje 10/11 . jer verujemo da nešto što nas je stvorilo može samo da nam pomogne. uvek pun želje za dokazivanjem i širenjem NOVO NA TRŽIŠTU B Leskovačka firma ”Srculence-lux” objedinjuje mladost. rukovodili smo se starom mudrošću da mladi treba da uče od starijih i iskusnijih. 100% zasnovane na prirodnim sirovinama i možete ih konzumirati bez bojazni. onu koja se prenosila sa kolena na koleno i kojoj se zbog dobrih rezultata i danas veruje. a sa tim osećanjima gradili smo pristup u proizvodnji naših čajeva. holesterol. visok krvni pritisak. Sve sirovine za čajeve potiču sa obronaka planine Jastrebac i pažljivo su upakovane u mešavine koje deluju na različite tegobe: probleme sa jetrom. Samo ime asocira na posvećenost. ali i sve druge koje smo pažljivo spravljali za vas. ženske bolesti. odlučio je da se osim prodajom zdrave hrane bavi i proizvodnjom domaćih organskih čajeva i time još više doprinese misiji da naš kraj. pa smo u proizvodnju uključili recepturu sa vekov- nom tradicijom. bolesti prostate. zatvor. a odabrane trave i njihovo pažljivo kombinovanje usmerene su na pojedinačne tegobe.ČAJEVI OD SRCA! ogat program čajeva pod brendom SRCULENCE specijalno je dizajniran da bi otklonio zdravstvene tegobe koje muče modernog čoveka. Tako su i naše mešavine protiv dijabetesa i prekomerene težine.

produžava i poboljšava njegovu funkciju. uništavaju ih i doprinose oporavku oštećenog tkiva. pokazuje odli ne rezultate u terapiji malignih oboljenja u slučaju raka. Osim što se preporučuje obolelima od raka. ali i razmenu supstanci u celom organizmu. shodno tome. koji pomaže u lečenju svih vrsta kancera. ne remeti dejstvo onkoloških lekova i ne stvara rezistentnost pa se bez bojazni može koristiti u neograničenom vremenskom periodu.jetru. Kordiceps uništava glavno žarište zloćudne bolesti koja je zahvatile organ. bubrega i pluća. zbog čega sam operisana i podvrgnuta hemoterapiji. PRIMED 13 KORDICEPS pomaže da se u veoma kratkom roku poboljša opšte stanje organizma. krvne žile. ali ostao je delić tumora veličine lešnika. obezbeđuje redovno sprovođenje hemoterapije. koronarnih bolesti i oštećenja jetre. vrati vitalnost. Preparat ne izaziva neželjene reakcije. Osim toga utiče na povećanje broja leukocita i. Odlučila sam da terapiju dopunim PRIMEDOM 13 sa dodatkom gljive kordiceps.pomaže protiv dobroćudnih tumora mozga. Lekovito Bilje 10/11 23 . PRIMED 13 KORDICEPS izuzetno je delotvoran i u slučaju kašlja i otežanog disanja. Preparat sam konzumirala svakog dana pre glavnih obroka i posle dva i po meseca kancer je sasvim nestao”. blagotvorno dejstvo na ključne organe . Takođe. kamena u bubregu. Gljiva kordiceps ima veoma snažno. U LEČENJU RAKA RIMED 13 KORDICEPS je melem na bazi pčelinjih proizvoda i gljive kordiceps. pokazuje odlične rezultate i P Idealno izbalansirana kombinacija p elinjih proizvoda i gljive kordiceps. Zahvaljujući tome. Njegovi aktivni sastojci zaustavljaju razvoj malignih ćelija. Kordiceps je idealno sredstvo u borbi ISKUSTVO KORISNICE ”Pre tri godine obolela sam od raka pluća. snaga i raspoloženje.LB INFO Primed 13 . a pritom je i odlična preventiva ciroze. i to onog koji je u poslednjem stadijumu. bubrege. maligni proces se povukao 90%. iz Beograda. srca i disajne puteve. što omogućava izbacivanje toksina iz tela. tvrdi Vera K. Kordiceps poboljšava dinamiku jetrenih ćelija. naročito toksičnih ostataka lekova.

korisno je piti po 1 dl domaćeg belog vina 3 puta dnevno posle jela. otežano gutanje. Ponovljene epizode gorušice (gastroezofagealni refluks . Takođe. i to gorušice. a naročito se preporučuje u slučaju digestivnih tegoba. Ukoliko gorušica potraje duži vremenski period. crnu i katranastu stolicu. pre jela. osim medikamenata koje propiše lekar. U tom periodu bocu češće promućkati. Pije se po čašica rakije 20 minuta pre jela. pritom sprečavajući da kiselina dospe u jednjak. ublažavaju bol i peckanje u grudima. a u lečenje. nastaju tegobe u vidu bolnog peckanja u grudima. pa preliti sa 1 l domaće rakije. Piti 3 puta dnevno pre jela po kašiku vina. a terapiju sprovoditi 3 nedelje.najbolji prijatelj `eluca Svakodnevno konzumiranje pčelinjih proizvoda jača imunološki sistem. koje se javlja zbog vraćanja (refluksa) želudačne kiseli- Blagotvorno vino i rakija Iako se u slučaju tegoba sa varenjem savetuje izbegavanje alkoholnih pića. U slučaju da se ova funkcija poremeti. * Belo vino: Da bi se smanjilo lučenje želudačne kiseline. pušenje. treba popiti 2 dl vode zaslađene kašičicom meda. naravno. trudnoće ili gojaznosti. * Vino od pelina: Potopiti 30 g pelina u 6 dl čistog alkohola ili jake domaće rakije i ostaviti da odstoji 24 sata. Med . domaće vino i rakija pokazali su se veoma blagotvornim u slučaju gorušice. stres. te stvaraju zaštitni sloj na ne u jednjak. Le~enje S U slučaju gorušice lekar prepisuje lekove antacide koji neutrališu želudačnu kiselinu. ovaj problem se javlja i kao posledica preteranog konzumiranja hrane. te napraviti pauzu. mogu se uključiti čajevi od lekovitog bilja. koje se najčešće javljaju otprilike sat vremena posle jela. može se razblažiti vodom. a s obzirom na to da je veoma gorka. Ujutru. ključnu ulogu imaju umerena ishrana i fizička aktivnost. što uzrokuje krvarenje i ulceracije na koro da ne postoji osoba koja bar jednom u životu nije osetila neprijatno žarenje u predelu grudne kosti. kao i određene namirnice. Nakon toga dodati 1 l belog vina i ostaviti da odstoji 10 dana uz češće mućkanje. povraćanje krvi. kiselina može da ošteti jednjak. pa procediti. Neke vrste lekova. uviti u tamnu hartiju i ostaviti da se ekstrahuje oko 2 nedelje. * Rakija: Usitniti 20-30 g korena lincure. te sokovi od povrća i voća [ta je uzrok? jednjaku. Terapiju sprovoditi 10 dana. 24 Lekovito Bilje 10/11 .skraćeno GERB) posledica su slabosti mišića koji obuhvata donji deo jednjaka i omogućava prolazak hrane u želudac. ukoliko se koriste u strogo propisanim količinama. nošenja tesne odeće. nedovoljno sažvakana hrana ili ležanje nakon jela spadaju u najčešće uzročnike gorušice.BOLESTI ORGANA ZA VARENJE Kako suzbiti goruš U prevenciji neprijatnog vraćanja želudačne kiseline u jednjak.

Pored toga. lista bokvice i lista ranjenika. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i korena jagode. * Krompir: Ukoliko su tegobe izazvane re uksom veoma izražene. treba izbegavati alkohol. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta kičice. popiti sok od limuna pomešan sa vodom. korena vodopije. a obroke konzumirati lagano. pa ih treba izbegavati. Sveže ceđeni sokovi od voća i povrća deluju veoma blagotvorno u slučaju gorušice.Sažvakati prvi dan 3 ploda borovnice. pa povoljno deluje na sluzokožu želuca i creva. * Jabuke: Sveže ceđeni sok od jabuka reguliše probavu i smanjuje količinu želudačne kiseline. Ovaj recept primenjuje se i u slučaju opstipacije. Recepti * Pre doručka. Ostaviti da se prohladiti. preliti ih sa 1. te sve preliti sa 7 dl ključale vode. kao veoma efikasni pokazali su se i H2 blokatori u obliku šumećih tableta. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. * Preliti 30 g svežih ili osušenih listova kupine sa 1 l hladne vode i prokuvati nekoliko minuta. jer deluje već posle 15 minuta. pa procediti i po želji zasladiti medom. pomaže i u slučaju gorušice. * Borovnica: . do 3 bobice. * Limun: Čim se javi gorušica. savetuje se uzimanje četiri ili pet manjih obroka umesto tri velika.Ispasirati 10 plodova borovnica. Ostaviti poklopljeno da odstoji dva sata. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. te sve preliti sa 5 dl ključale vode. a pritom ne remete sekreciju zaštitne sluzi i enzima u procesu varenja. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta kičice. Pojedine namirnice. Svakodnevno piti 5 dl svežeg soka od kupusa.efikasni lekovi . a između ostalog. lista kupine. drugi dan 4. pre svakog obroka treba piti po 50 ml soka od sveže isceđenog krompira.Potopiti 10 bobica borovnice u 2 dl vode i ostaviti da odstoje 1 sat. procediti i piti po 2 dl čaja pre doručka. beli luk. .ŠICU sluzokoži želuca. bez žurbe i svaki zalogaj dobro sažvakati. Pored toga.25 dl vode i kuvati oko 6 minuta. procediti i piti samo kada se javi gorušica. a potom svaki dan jednu manje. ručka i večere pojesti po 6 badema. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode. ljuta papričica mogu da uzrokuju gorušicu. tako do 15. Rasol od kiselog kupusa poznat je po lekovitim svojstvima. ručka i večere. hrastove kore i lista koprive. lista gorke deteline i lista ranjenika. * Kupus: Ovo povrće podstiče razmenu materija u ćelijama. * Šargarepa: U slučaju gorušice preporučuje se kaša koja se priprema na sledeći način: 500 g šargarepe skuvati u 2 dl vode. Sirup uzimati 3 puta dnevno po kašiku. Pije se 1 kašika razređena vodom na svakih sat vremena. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista matičnjaka. * Mušmula: Tri puta dnevno pojesti po 200 g mušmula ili popiti po 1 dl sveže ceđenog soka od ovog voća. kafu i cigarete. Procediti i piti nekoliko šolja dnevno. lista ili cvasti sa pupoljcima pelina. Lekovito Bilje 10/11 25 Povr}e i vo}e . Piti po 1 dl soka 3 puta dnevno pre jela. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista ranjenika i lista kupine. pa dodati 1 l goveđe supe. procediti i piti po 2 dl čaja na jedan sat pre ručka i večere. . Mere opreza Prevencija je najbolji način borbe protiv želudačne kiseline. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. kao što su agrumi. pomešanog sa kašikom soka od lista divlje kupine. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. Pre svega. Ostaviti poklopljeno da odstoji 2 sata. procediti i piti 3 puta dnevno po jednu kašiku posle jela. lista maline i lista i cveta vidca. obavezno u gutljajima. pa sve preliti sa 7 dl ključale vode.

preventive radi. nezavisno od rasporeda obroka. veprine i hamamelisa. Nikola je po preporuci jednog poznanika počeo da koristi kapsule ”Cowen”. odlučio da uzimam kapsule ’Cowen’ do kraja života. a koža me više nije svrbela i pekla. To mi ne predstavlja problem jer se jednostavno koriste. veprine i hamamelisa. nakon čega 26 Lekovito Bilje 10/11 . Koristio je razne kozmetičke preparate. završava svoju ispovest Nikola Lakušić. mogu da ih uzimam u bilo koje vreme. pa sam naredna tri meseca uzimao po četiri kapsule dnevno. podliva i neestetskih čvorića”. ”Ova podmukla bolest može iznenada da se pogorša. oslabili su krvni sudovi nogu i godinama je patio od tegoba izazvanih proširenim venama. su prestali grčevi i bolovi. niti izazivaju zavisnost i rezistentnost”. ”Prvih desetak dana uzimao sam po jednu kapsulu pre doručka i večere. napravljene od divljeg kestena. nutrijente i medicinske čarape. pa sam. koje uvozi rma ”Sliv Produkt”. ali ništa Z Prirodni preparat ”Cowen” na bazi lekovitog bilja e kasno otklanja vaskularne tegobe nije pomagalo.LB INFO bog dugotrajnog sedenja karakterističnog za njegovu profesiju. ističe Nikola. Zaključio sam da je preparat delotvoran i samoinicijativno povećao dozu. na bilo kom mestu. Međutim. zaustavio sam tegobe izazvane ovom upornom bolešću i rešio se ostalih simptoma . Zahvaljujući tome. ne remete mikrooru creva. da se tegobe ne bi ponovo javile.otoka. naš sagovornik i dalje sprovodi biljnu terapiju. DIVLJI KESTEN I HAMAMELIS ZA PROŠIRENE VENE Lekoviti divlji kesten Nakon tri godine bezuspešnog lečenja raznim preparatima. ne sadrže hemijske i toksične materije. Iako je prošlo više od dve godine otkako se oslobodio muka sa bolesnim venama. Veoma je važno i to što kapsule ’Cowen’ ne izazivaju neželjene efekte. pedesettrogodišnjem vozaču Nikoli Lakušiću iz Smedereva. neprijatne simptome uspeo je da otkloni kapsulama od divljeg kestena.

Ešerihija koli smatra se najrasprostranjenijom i najupornijom bakterijom od koje u svetu svake godine umiru milioni ljudi. gvožđe. eterično ulje i vanilin. testovi urinokulture bili su rađeni pre tretmana.antibakterijsko i antikancerogeno delovanje . a uspeh je još značajniji ako se zna da su bili tretirani samo slučajevi gde su svi postojeći antibiotici bili nee kasni te je bilo prisutno preko 100. BIO BI DOBAR SVAKI ČAJ“.. koja osim već pomenutog. depresija. ne samo ovu. Mate osvežava organizam. povišeni šećer i holesterol. pa je tako i put do pronalaska idealne čajne mešavine. Tradicionalno se koristi u slučaju poremećaja varenja. podiže radnu sposobnost Ledeni čaj 50% 25% 0% 2 Analiza potrošnje različitih pića u domaćinstvima u Južnoj Americi U latinoameričkim zemljama koristi se zanimljiva poslovica koja kaže: “DA NEMA MATE ČAJA. U nekim evropskim zemljama.. na primer. kalijum.com YERBA MATE ČAJ ZA MRŠAVLJENJE Zeleno zlato Južnoameričkih indijanaca Mate sadrži praktično sve vitamine i minerale nužne za normalno funkcionisanje organizma .. alergije.pojačava znojenje . bakar. kanala i mehura te peska u bubrezima. trajao više generacija jer se znanje o lekovitom bilju u porodici Gorana Poletana prenosi sa kolena na koleno. kao i u slučaju upale bubrega. nervoza.KLINIČKI ISPITAN ČAJ KOJI LEČI EŠERIHIJU KOLI ZA 21 DAN Ovih dana svedoci smo još jedne epidemije trovanja ešerihijom koli. Za više informacija možete se obratiti Goranu Poletanu na telefon ili e-mail: 065/43-819-43 www. a sadrži kofein.com gp@ozdravite. na primer u Nemačkoj. i ublažava stres. kao što su. sa istom e kasnošću deluje i kod svih ostalih vrsta urinarnih infekcija. Da bi se stekla prava slika o delovanju navedene čajne mešavine. zbog koje je Evropa ponovo u panici. tokom kliničkog ispitivanja u Pokrajinskoj bolnici u Novom Sadu. registrovan je kao lek.. 100% 92 83 75% 67 51 42 I ČAJ ČUVEN D NAS! NO KO KONAČ MATE ČAJU PRIPISUJE SE ODREĐENA LEKOVITOST: . nakon sedam dana korišćenja čaja. smanjuje umor i napetost mišića.svojstvo diuretika . Naravno. Koristi se za jačanje imuniteta. Naime. tako da njegov sin Daniel već desetak godina uređuje rubriku o lekovitom bilju u australijskom nedeljniku SRPSKI GLAS. usporava starenje i pojačava lekovitost drugih biljaka ukoliko se uzima zajedno s njima.ozdravite.podstiče varenje . fosfor. ženske bolesti. godine. jod.ubrzavanje metabolizma . I FAKS SRB: 021 472 05 12 / DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU: BIH ICM PHARM: +387 0 55 210 290 / CG FARMEGRA: +382 0 20 622 410 Biljni čaj Kafa Čaj Lekovito Bilje 10/11 27 . nego i recepture za lečenje brojnih drugih bolesti. Ovaj čaj smanjuje apetit pa je pogodan za mršavljenje – treba ga piti 60 minuta pre jela.. gojaznost. čaj za lečenje urinarnih infekcija uzrokovanih ešerihijom koli (u nekim slučajevima ešerihija koli hemolitika) pokazao je sto procentnu uspešnost nakon korišćenja maksimalno 21 dan (u nekim slučajevima posle samo nedelju dana). a preneo ih je svojoj deci. a kontroliše apetit i čisti organizam. Yerba Mate Instant kafa TEL. a lek je tu. problemi sa prostatom. nasledio od svojih roditelja.kalcijum.s obzirom na sadržaj kofeina. nadohvat ruke. B2 i C. pa posle 15 dana i na kraju nakon 21 dana tretmana. još davne 1992.. Napitak je žućkastozelene boje. teobromin. čiji je tvorac širom sveta poznati toterapeut Goran Poletan. Goran je.000 klica ešerihije koli u urinokulturi. vitamine B1. hlorofil. oboljenja štitne žlezde.stimulisanje nerava i mišića . cink. magnezijum. ni do jednog velikog otkrića ne dolazi se preko noći.

* Terapijska masaža pomaže u opuštanju nerava i oslobađanju od stresa. nastala usled takvog poremećaja ishrane (stručni naziv je LEKOVITE TRAVE PR Osim stru njaka. slatku ili masnu hranu. pri čemu čovek jede brže nego što je normalno i obično to čini sam. Dešava se da ljudi koji pate od ovog poremećaja u roku od pola sata unesu 3.500). mati njaka. U kratkom roku unosi se ogromna količina hrane. mada ima i onih koji tokom celog dana nešto grickaju. Balansirane porcije i obroci u određeno vreme sprečiće prejedanje. masa`a. nerešeni sukobi. . oni tako blokiraju negativna osećanja i loše raspoloženje.Razmišljate o tome što ćete jesti kasnije. . a gojaznost. *Akupunktura može pomoći u smanjenju anksioznosti i nesanice. prejedaju koriste hranu kao način suočavanja sa stresom. Uzroci 28 Lekovito Bilje 10/11 Ljudi koji se kompulzivno .najčešća su stanja koja se javljaju kao uzroci kompulzivnog prejedanja.Ono što ste kupili zagrizete istog trena. Posle toga mogu se osećati posramljeno jer bivaju Akupunktura. i to uglav- S Kako prepoznati zavisnost o hrani? . regulisati nivo šećera u krvi i poboljšati varenje.PSIHIJATRIJA prejedanja ”na nervnoj ve veći broj ljudi suzbija nervozu.Ne možete da prođete pored mesta gde obično kupujete neku hranu. dobri ice i kamilice mogu da pomognu u slu aju poja anog apetita izazvanog psihogenim faktorima kompulzivno prejedanje).. već i nedostatak kontrole za vreme konzumiranja obroka. nom previše slanu. Dok uzimaju hranu. * Nutritivna terapija podrazumeve savladavanje veština koje će pomoći da se osoba izbori sa zavisnošću od hrane i uspostavi ravnotežu unosa namirnica.000 kalorija (dnevni prosek je 2. Većina stručnjaka smatra da je potreban spoj različitih unutrašnjih i spoljnih faktora da bi se razvio ovakav poremećaj ishrane. a to su pre svih geni. emocije i ponašanje naučeno u detinjstvu. dok rezultati nekih studija pokazuju da zavisnost o hrani može da bude posledica niskog nivoa serotonina (hormona sreće) u organizmu. Usamljenost. psihologa i nutricioniste. nisko samopoštovanje . ljudi koji pate od ovog poremećaja postaju smireni i utešeni. ajevi na bazi nane. napetost i nesigurnost konzumiranjem ogromne količine hrane.Vraćate u kuhinju sve dok ono što je ostalo od ručka ne nestane. jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u svetu. potištenost. emocionalnim konfliktima i svakodnevnim problemima. a da ne pomislite na određeni proizvod ili ga kupite. frustracija. koji su česti prateći simptomi kompulzivnog prejedanja.. Naje kasnija je ukoliko se koristi u kombinaciji sa drugim metodama lečenja. . Prejedanje ne podrazumeva samo činjenicu da osoba mnogo jede. ili čim stignete kući gde vas niko ne vidi. a upravo jedete ili ste se tek najeli.

). po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. Ostaviti da odstoji poklopljeno dva sata. Procediti. psihoterapeutom i nutricionistom. a potom procediti i zasladiti medom. najčešće stojeći. dijabetes. Lekovito Bilje 10/11 29 . lista matičnjaka. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. što važi i za razne tablete koje suzbijaju apetit. moždanog udara. Kako bi se mogla postaviti dijagnoza bulimije. uključujući visok holesterol. Merite težinu ujutro i uveče. Jede im se slatka i energetski bogata hrana. kao i da odaberete fizičku aktivnost koja vam najviše leži. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. pa sve preliti sa 6 dl troši hranu i moći ćete da se ”obuzdate” kada je to potrebno. Osobe obolele od ovog poremećaja u ishrani često su zbunjene svojim osećanjima te ne znaju jesu li gladni ili siti. ali i brzo vrate. učestalost simptoma bulimičnog ponašanja mora se ponoviti bar dva puta nedeljno tokom tri meseca. ručka i večere.2 l ključale vode. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. lista i cveta bosiljka. Birajte raznoliku hranu. nije rešenje za ovaj poremećaj ishrane. j bazi” svesni abnormalnosti svojih prehrambenih obrazaca.šta ste sve pojeli i popili (sve namirnice.tako ćete obraćati više pažnje na to što unosite. apneju za vreme spavanja. lista nane.. ponekad hladna) i začine. Gotovo svi ljudi koji imaju problem kompulzivnog prejedanja prekomerne su težine ili gojazni. i preterano vežbaju. dobro bi bilo da se posavetujete sa stručnjacima. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. artritisa. što ih dovodi do osećaja beznađa i depresivnosti. Napadaji prejedanja često nisu planirani. pritom su skloni ekstremnim dijetama koje ne daju željene efekte. šišarki hmelja. Krug se ponovo zatvara pribegavanjem hrani kao načinu da se izbore sa svojim osećanjima. a ta zbunjenost im otežava održavanje prehrambenih navika. Procediti. lista gorke deteline. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka.. rizoma sa korenom celera i lista imele sa kruške ili topole. Bulimičari svoj ritual prejedanja obično obavljaju u samoći. po želji zasladiti medom i piti po 2 dl čaja pre doručka. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. količine. Procediti. upotrebljavaju laksative i diuretike. bolesti srca. nakon čega ih muči depresija i osećaj griže savesti. Ako se ne leči. ručka i večere. cveta kamilice i lista matičnjaka.. Napici za smirenje * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista ili korena pitome ili šumske jagode. a katkad i noću. Piti po 2 dl čaja pre doručka. A onda izazivaju nasilno povraćanje. svaki zalogaj neka bude što manji i stavite novi u usta tek kad ste prethodni dobro sažvakali i progutali. Ovako ćete daleko manje pojesti. Usporite prilikom unosa hrane: između svakog zalogaja spustite kašiku Kako se izboriti sa problemom? Bulimia nervosa Reč je o poremećaju koji obično započinje nepravilnom ishranom a osobe koje pate od ove bolesti imaju neodoljivu potrebu za hranom. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. zbog osećaja stida. različite temperature (ponekad topla. pa sve preliti sa 6 dl ključale vode. hipertenziju. a po 2 dl posle doručka i ručka. Piti po 2 dl čaja pre doručka. važno je promeniti pristup i odnos prema hrani. dobričice i lista nane. lista ruzmarina i matičnjaka. Procediti. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista koprive. vreme kada ste to konzumirali..ROTIV Posledice Recepti Napici za ubla`avanje nervoze * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta hajdučke trave. Naravno. ručka. Većina dijeta zahvaljujući kojima se za kratko vreme kilogrami jednostavno ”tope”. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. ručka i večere. ručka i večere. ali nastavljaju i dalje da se ”teše” hranom. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog rizoma odoljena. u čemu od velike pomoći može da bude vođenje dnevnika ishrane . stresne situacije. prejedanje ”na nervnoj bazi” može dovesti do ozbiljnih medicinskih stanja. a od velike pomoći mogu da budu i preparati od lekovitog bilja. Jedite više voća i povrća i isprobavajte namirnice koje do sada niste konzumirali . * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog peršunovog lista. Za početak. cveta kamilice i lista i cveta bosiljka. lista i cveta majčine dušice. bubrežne bolesti. ali i do težeg oblika depresije. večere i spavanja. pa sve preliti sa 1. propadanja kostiju. a potom procediti i zasladiti medom. a pokreće ih uglavnom loše raspoloženje. ^ajevi protiv depresije * Pomešati po supenu kašiku sitno iseckanog lista nane. tako ćete shvatiti kako vaše telo ili viljušku. iscrpljujuće dijete ili nezadovoljstvo ličnim izgledom. ključale vode.

što hladnije glave. potpuno nestao. Uspela sam iz prvog pokušaja u 42.” Pomoću mojih preparata uspeli smo da vratimo funkciju jajnicima. ali moja najuža specijalnost jesu hormonalni poremećaji Jajnicima vra}ena funkcija Četrdesetjednogodišnja Snežana iz Novog Sada pozvala me je početkom oktobra 2010. ima delotvornu recepturu ajnih mešavina koja pomaže u le enju steriliteta i bolesti reproduktivnih organa kod devojaka i žena. a posebno zabrinjava činjenica da sve više muškaraca ima oslabljenu moć oplodnje. Moja terapija je sveobuhvatna i traje šest meseci: pacijent pije čaj i eliksir. dolazi do potpune revitalizacije kompletnog organizma. bez konsultacije sa mnom. ciklus se normalizuje. Samo mi se jednom javila posle mesec dana i rekla da se oseća bolje. kao majke i bake dve unučice. Pila sam vaše čajeve tri meseca i nisam sačekala da popijem celu dozu. imala je veliki odjek u široj javnosti. jer je došlo do njihove atrofije. nikada ne lečim oba partnera. 25. Ako mi bračni par prijavi neplodnost. Ako oboje imaju problem. karcinom pankreasa. Sneža iz N. Poslala sam joj svoju terapiju i upozorila je da treba vremena da bi se jajnici pokrenuli. Verujem da u lečenja neplodnosti važi pravilo . Nekad je potreban samo mali pomak da bi se rodilo toliko željeno dete! Moj savet. godine rodila kćerkicu Janu koja je upravo krenula u treći razred. ciklus joj se sve više proređivao.u malim stvarima leže velike tajne. Kako je vreme odmicalo. kao što je. Nedavno. ali do oplodnje može doći samo veštačkim putem. sve bolesti reproduktivnog sistema žene i bračna neplodnost. stvaraju se zdravi i kvalitetni folikuli. M Ranka Vladi} oja prva ispovest u medijima. travarka iz Me aša kod Bijeljine u Republici Srpskoj. vraća se vegetativni život svakoj ćeliji. ali i pomagati u rešavanju problema sa najtežim oblicima maligniteta. glasi: problemu neplodnosti priđite bez stresa i presije. o teškom hormonalnom poremećaju starije kćerke. te svakodnevno usrećiti po nekoliko ljudi i postati druga majka mnogim bebama. Sada. imajte strpljenja. što je velika retkost! Ostalo mi je 12 kesica vašeg čaja. avgusta. Mojoj kćerki beogradski lekari rekli su da nema gotovo nikakve šanse da postane majka. bez ijedne tablete. da bi u oktobru 2008. onda zajedno primenjuju terapiju. ukoliko je kod drugog sve u redu. Veliki pozdrav. baviti i fitoterapijom. godine i rekla da od tridesete ima hormonalni poremećaj i ciklus na tri i šest meseci. zbog godina. 2003. a ona je posle moje terapije. stigla mi je od nje poruka sledeće sadržine: ”Jednostavno želim da vam se javim. TERATOSPERMIJA i ASTENOSPERMIJA nestaju! Jedino sam nemoćna ukoliko je reč o TOTALNOJ AZOSPERMIJI i u tom slučaju predlažem svoju terapiju koja će samo delimično popraviti spermogram. Upustila sam se ukoštac sa svim oblicima maligniteta. Počela je da pije ”primolutnor” i dobila je dva puta nešto nalik na ciklus 30 Lekovito Bilje 10/11 . Dobro razmislite koju ćete metodu izabrati i kome pokloniti svoje poverenje! Ne idite od jednog do drugog lekara ili fitoterapeuta. Ni slutila nisam da ću se. kao i paletu prirodnih vitamina i minerala. recimo. godini. pre sedam godina. a OLIGOSPERMIJA. ali pacijentkinja. pa sam htela da ih poklonim nekome kome su potrebni. koji me je usmerio da se posvetim lekovitim svojstvima bilja i otkrijem spasonosnu formulu za ženske bolesti. a pritom vodi računa o tome šta jede! Zahvaljujući ovoj kompleksnoj terapiji. (samo rozikasto krvarenje). pred kojim je nemoćna i zvanična medicina. Bračna neplodnost je sve prisutniji problem (oko 20 odsto parova bori se sa sterilitetom). nije čekala prirodnu oplodnju. nego se odlučila za vantelesnu. osim poslom prosvetnog radnika.ISPOVEST: Svetlana Kne`evi} Neplodnost se MO Ranka Vladi . već sam se podvrgla vantelesnoj oplodnji i sada sam u četvrtom mesecu trudnoće.

OŽE POBEDITI! Ciste su nestale ”Konsultovala sam se sa majkom i odlučila da poEvo još jedne od mnokušam sa Rankinom teragobrojnih priča iz moje pijom. ranije suva. zbog a što se cista tiče. Odgovorila je da prekinem i ubuduće slušam svog ginekologa. mojom terapijom ukoliko ispričala je Svetlana se dosledno primenjuje. postala je meka i svilenkasta.razne hormonske prepaložili lekari. pa sam u avgustu prakse o Svetlani i Gora2009. kao i višak muških javila Svetlanina majka hormona. Knežević. u mesecu OSVOJITE 800 DINARA ZA OBJAVLJENI PRILOG Lekovito Bilje 10/11 31 . se podvrgnuti hirurškoj suprugu je dijagnostikointervenciji. je imala prečnik tri centiNajpre mi se telefonom metra.” Tekst napisala Ranka Vladić Kontakt telefoni: +387/65/366-400 i 00387/55-330-006 www.ciste na oba jajnika. ciklus izostao i konstatovana je trudnoća. da bi mi u januaru 2010. u mestu Strendelbah. Nisam ni završila terapiju! Moja majka nazvala je Ranku da pita da li da nastavim sa čajevima. i to posle osam godina braka. godini imala sam da Svetlana sama sam valunge kao da sam treba da odluči da li će ušla u klimaks. Odgovorila rate.travarkaranka. godine došla kod nu Kneževiću. ”Sve vreme išla sam na kontrole kod svog ginekologa. Na sve to. vana oligospermija. kako su joj pred. Ciklusi su mi se Božana i pitala da li da javljali na šest nedelja. Mnogo se obradovala. koja je osetila poboljšanje već mesec dana nakon što je počela da uzima terapiju. a njena koža. jedna gau. rekla je da je to druga vest o bebi koju je dobila tog meseca. a njena kći ide na operacipo savetu lekara pila sam ju cista.com KUĆNI LJUBIMAC o sam 2i0ra d na Dragi čitaoci! Pišite nam. Svetlana Kne`evi} jer je jedna Mirjana takođe javila da je zahvaljujući njenoj terapiji ostala trudna. vaša iskustva pomoći će drugim ljubiteljima životinja da odgoje zdrave i srećne ljubimce! Na kioscima svakog 20. koji žive u nje sa mužem. Imala sam švajcarskom kantonu Ar. Ciklusi su joj se normalizovali. U 24. mogu čega posle četiri godine se sasvim ukloniti braka nemamo dece”.

Desna strana tela ostala mi je oduzeta. međutim. Parkinsonovom bolešću. • naših čitala ca NAJBOL JI SAVETI Cena: 20 din ara • EU 1. napravila sam melem od vučjeg korena.50 CH F • BiH 0. ”Razbolela sam se u martu 2002. a e kasnost njenog preparata kasnije su potvrdili mnogi ljudi oboleli od neurodegenerativnih bolesti. koju je je ovaj uspeh motivisao da se posveti travarstvu. ponosno ističe Lidija Vučković. za ”Cveće u domu”. počela sam njime da lečim obolele od neurodegenerativnih bolesti.50 KM • CG 0. 21000 Novi Sad. ”Pošto sam se uverila u e kasnost melema.3 0 € • MK 15 DEN POŠALJITE: fotografije svoje bašte. tokom pet meseci. anđelike. savladala je multiplu sklerozu. otkriva Lidija. Za ovih osam godina.. pa sam odlučila da uzmem stvari u svoje ruke i počela sam da se lečim sama. BALKONA ŠITE KAKO IH ILI KUĆNIH GAJITE I NEG UJETE .Zlatiborske trave ublažavaju neurodegenerativne bolesti Suočena sa teškom bolešću.”.I ZAR ADITE! CVETNA RA DIONICA Dekorativn i stubovi u bašti (str. stanje se nije popravilo. OPI ŠTE. 31) + KREATIVNE IDEJE JE RUŽE NA KIOSCIMA SVAKOG 5. ili na e-mail: cveceudomu@color.50 € • Vesna Miloš ević iz Niša CH 2. Zahvaljujući melemu od zlatiborskih trava. koliko se bavim toterapijom. Po starom ruskom receptu. sve dok nisam obuzdala bolest. HIT SEZONE Bobovnik – radost poznog let a (str. demencijom. epilepsijom. U MESECU! 32 Lekovito Bilje 10/11 DIN AR A ZA SVAK I OB JAVL JE NI PR ILO G 700 OSVOJ I TE . Lidija Vučković Kontakt telefoni: 065/602-32-60 VO! NO SA MO 20 dinara! SA MO 20 dinara! 20 dinara SA MO 20 dinara! SA MO 20 d Broj 14 • Sep tembar 201 1. 4) 700 ZARADITE SVAKI DINARA ZA ILOG! PR OBJAVL JEN HRIZANTE ME LJUPKE JESE N POŠALJITE NA M FOTOGRAFI JE SVOJE BA BILJAKA. godine i odmah sam se podvrgla vitaminskoj i pulsnoj terapiji. mnogi su zahvaljujući mom preparatu uspeli da se reše tegoba uzrokovanih multiplom sklerozom.rs. uzimala sam po kašiku te mešavine. lazarkinje i još nekoliko zlatiborskih trava i četiri puta dnevno. Lidija Vučković iz Niša odlučila je da pokuša da se izleči pomoću toterapije i uskoro se uverila čudesnu moć bilja. Ponovo sam prohodala i nastavila normalan život”.. balkona ili kućnih biljaka (fotografišite se i vi sa svojim cvećem!) savet kako gajite i negujete biljke popunjen ugovor Naša adresa je: Temerinska 102.

čisti organizam od toksina i ublažava disajne tegobe Bilje Lekovito Bilje 10/11 33 Lekovito .Lekovito bilje Neven Majoran Napravite svoju zbirku lekovitog bilja Zaceljuje rane i ublažava psorijazu i ekcem Bilje Lekovito Otklanja glavobolju. ublažava reumatske bolove i sprečava grčeve Bilje Lekovito Li{ajevica Bora`ina Pospešuje izbacivanje kamena iz bubrega i ublažava bronhitis Bilje Lekovito Snižava visoku temperaturu.

Recept: U slučaju visoke temperature preliti kašičicu sitno iseckane boražine sa 2 dl ključale vode. poklopiti i ostaviti da odstoji 15 minuta. Recept za čaj koji podstiče iskašljavanje: Pomešati po kašiku sitno iseckane lišajevice. Procediti i piti 3 puta dnevno uvek sveže pripremljen čaj. Ulje boražine spada u najlekovitija biljna ulja. Takođe. dok se na vrhu stabljike formira glavičasta cvast svetložute boje. a deluje i kao diuretik. posekotina i opekotina. a razvijaju se u pršljenastim cvastima. ali uzgaja se i u povrtnjacima i baštama. po želji zasladiti medom. a sakuplja se u vreme cvetanja. a upotrebljava se u slučaju upalnih procesa. naneti mast na platnenu krpu i obložiti ranu ili čir. Kada se bere?: U vreme cvetanja skupljaju se listovi. Boražina se pokazala kao veoma blagotvorna u slučaju osipa na koži i artritisa. Procediti i piti 2-3 šolje čaja u toku dana. suve kože. strija. nesanice i trovanja hranom. podstiče znojenje i iskašljavanje zbog čega se upotrebljava u slučaju kašlja. nervoze. ova biljka suzbija bakterije i gljivice. Kada se bere?: Za lek se beru cvetovi i cela biljka u vreme cvetanja. a samoniklo raste po livadama i blizu naseljenih mesta. Recept za čaj protiv čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu: Kašičicu usitnjenog nevena preliti sa 2 dl vrele vode. kao i za čišćenje krvi. pa se koristi u lečenju bolesti bubrega. prehlade. pospešuje mokrenje i izbacivanje peska i kamenca. a koristi se i u lečenju čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu. grčeva. Kada se bere?: U fitoterapiji se koristi cela biljka koja se bere tokom cvetanja. Gde raste?: Najbolje uspeva na suvom i posnom zemljištu. ostaviti da odstoji 10 minuta. peteljki trešnje i supenu kašiku lista matičnjaka pa sve preliti sa 1 l ključale vode. a listovi su joj široki i elipsasti. a blagotvorno deluje i u slučaju bolesti jetre. Gde raste?: Često se sadi u baštama kao ukrasna biljka. što kod nas nije moguće jer ne podnosi mraz. Cvetovi su beli ili bledoružičasti. migrene. Majoran (Calendula officinalis) Izgled: Ova jednogodišnja biljka razgranate stabljike dostiže visinu do 60 cm. a cvetne glavice mogu biti žute. ova biljka pomaže u smanjenju očnog pritiska. U slučaju otoka nogu pomešati po 2 supene kašike sitno iseckanog lista i cveta ili korena lišajevice. Kada se bere?: Upotrebljava se cela biljka s korenom. ožiljaka. Pored toga. komorača. obrasli grubim dlakama. Neven (Borago officinalis) Izgled: Jednogodišnja zeljasta biljka s okruglom i sočnom stabljikom dostiže visinu do 50 cm. Recept: Protiv neuralgije. poklopiti i ostaviti da odstoji 5 do 10 minuta. da bi se ubrzalo zaceljenje. a blagotvorno deluje i u slučaju psorijaze. ekcema. elipsastih. sladića. bokvice i lipe. pokriti gazom i učvrstiti zavojem ili flasterom. Piti 3 puta dnevno po 20 kapi tinkture razblažene sa malo čaja ili vode. Od listova se priprema čaj koji pomaže u lečenju grčeva. a zatim procediti. Sveži listovi lišajevice privijaju se na rane. U slučaju nervne napetosti koristiti tinkturu: 200 g majorana preliti litrom 70-procentnog alkohola i ostaviti da odstoji 30 dana na sobnoj temperaturi. obratno jajastih listova. zeljasta biljka obložena dlačicama dostiže visinu do 25 cm. pa sve preliti sa 1. psorijaze. Bora`ina (Hieracium pilosella) Izgled: Ova trajna. Listovi nevena su duguljasti. Odlično je sredstvo za podsticanje koagulacije. žutice i početnog stadijuma vodene bolesti. Mast za rane: Pomešati i zagrejati šoljicu sveže isceđenog soka od lišća i cveta nevena i 2 šoljice nesoljene domaće masti koja je prethodno isprana 9 puta. Kada se prohladi i stisne.4 l ključale vode. Opušta mišiće disajnih puteva. malokrvnosti i bolova u želucu preporučuje se čaj koji se priprema na sledeći način: supenu kašiku majorana preliti sa 2 dl ključale vode. nadutosti. a delotvorna je i u slučaju menstrualnog krvarenja i hemoroida. Gde raste?: Raste samoniklo u primorskim krajevima. Li{ajevica 34 Lekovito Bilje 10/11 . tamnožute ili narandžaste boje. Piti tri puta dnevno uvek sveže pripremljen čaj. Primena: Eterično ulje majorana otklanja glavobolju. bronhitisa i upale pluća. pa piti u toku dana. malenih. Gde raste?: U veoma toplim krajevima ova višegodišnja biljka uzgaja se u vrtovima. a koristi se i za masažu u slučaju gihta i reumatizma jer ublažava bolove u zglobovima. ekcema i dermatitisa. promrzlina i upale vena. Primena: Neven pomaže u zaceljivanju rana. sivo-baršunastih listova sa kratkim peteljkama. Ostaviti da odstoji poklopljeno 90 minuta. a cvetne glavice beru se pre nego što se rascvetaju.Napravite svoju zbirku lekovitog bilja (Majorana hortensis) Izgled: Majoran je grmolika biljka koja dostiže visinu do 40 cm. Na zemlji obrazuje rozetu od duguljastih. Ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata. Tonik od sušenih listova boražine ima umirujući i osvježavajući efekat i efikasno snižavaju povišenu temperaturu. procediti i piti po 2 dl čaja 3 puta dnevno pre jela. kao i cela stabljika. Cvetovi su plave boje. Primena: Upotrebljava se u lečenju bolesti srca i pospešuje izlučivanje otrovnih materija iz organizma. majčine dušice. Primena: Lišajevica je poznata kao izvrstan diuretik. Sirup od boražine koristi se za čišćenje organizma od toksina i u slučaju respiratornih infekcija.

nevena i hajdučke trave. u vaginu se lokalno aplikuju antibiotici ili antimikotici u zavisnosti od uzročnika kolpitisa. Nakon uspostavljanja dijagnoze. zeleno lisnato povrće. Takođe. kao i bol prilikom polnih odnosa. Neophodno je i konzumiranje biljnih čajeva u što većim količinama. brokoli. Takođe. šargarepu i luk. karfiol. Površinski sloj sluznice sastoji se iz ćelija siromašnih glikogenom. pomorandže. biljna ulja. naročito šljive. Pre svega. ženama koje pate od ovog poremećaja savetuje se korišć enje vaginalnih globula ili pasta koje sadrže estrogen. Da bi se poboljšala otpornost sluznice. dok je sekret pojačan uz primesu gnoja ili sukrvice. grožđe. Marko Jovanovi} savetuje Da bi se ublažile tegobe izazvane senilnim kolpitisom. sojine ljuspice. korisno je piti sledeći čaj: pomešati jednake delove virka. svakodnevno treba jesti sveže voće i povrće. uveče pre spavanaja bolno mesto treba mazati kantarionovim uljem. paprike. Preporučuje se da se u ishranu uvedu i tofu sir. grejp. Branka Mirkovi} savetuje Pravilna ishrana od velike je važnosti u slučaju senilnog kolpitisa. kruške. pa je neophodno uraditi detaljne preglede. treba konzumirati namirnice bogate vitaminom E koji usporava proces starenja. pasulj i nemasni jogurt. kao i semenke bundeve i suncokreta. U slučaju senilnog kolpitisa preporučuje se ispiranje blagim rastvorom mlečne ili borne kiseline. Pored toga. jabuke. primenjuju se estrogeni (estradiol ili stilbestrol). pacijentkinji se propisuje adekvatna terapija. Pored toga. Čaj piti u toku dana umesto vode. S enilni kolpitis javlja se kod žena u menopauzi kao posledica slabe otpornosti sluznice vagine koja atrofira zbog izostanka estrogene stimulacije. maline. kupine. neophodno je svakodnevno ispirati vaginu odvarom od žalfije (pomoću irigatora): preliti 5 supenih kašika žalfije sa 1. nakon toga procediti. kamilice ili hipermangana. zbog čega se menja reakcija vaginalnog sadržaja koji iz kiselog prelazi u neutralni ili čak bazni. Takođe. Lekovito Bilje 10/11 35 . treba identifikovati uzročnike upale.LB SAVETI Ublažite senilni kolpitis Stručnjaci ”Lekovitog bilja” preporučuju preparate.5 l ključale vode i ostaviti da odstoji poklopljeno 30 minuta. a sadrže ga pšenične klice. pustiti da se prohladi i koristiti za ispiranje. a potom sprovesti pojačane higijenske mere. te uspostavljaju normalnu mikrofloru vagine svrab i pečenje u vagini. i to u obliku tableta ili praha. pa 3 supene kašike mešavine preliti sa 7 dl ključale vode i ostaviti da odstoji 30 minuta. Senilni kolpitis često se javlja uporedo sa karcinomom materice. Upalu karakterišu Lekar op{te medicine Fitoterapeut Nutricionista Dr Vladimir Petrovi} savetuje Pre svega. koštunjavo voće. namirnice i higijenske mere koje otklanjaju neprijatan svrab i peckanje. pravilna ishrana i preparati na bazi lekovitog bilja.

obuće i drugih predmeta koje koristi zaražena osoba. neravne. Le~enje radavice su neravne. U njihovom lečenju primenjuju se krioterapija. starosti. Ukoliko se virus ne otkrije na vreme. oko noktiju ili ispod njih (u tom slučaju veoma su bolne). u boji kože ili sivkaste. sa crnim tačkama i oivičene prstenom. Shodno tome. mestu gde se nalaze. Polne bradavice . prstima i kolenima. Maslačak UKLANJAJU BRADAVICE Uzrok nastanka Naučnici su do sada identifikovali preko 80 papiloma virusa koji izazivaju različite vrste bradavica. još uvek nije otkriven razlog zbog čega dolazi do aktiviranja ovih virusa. izdužene papilomatozne tvorevine beličaste ili ružičaste boje. Međutim. a najčešće nastaju oko usnog i nosnog otvora. duge nekoliko milimetara. na licu. U većini slučajeva javljaju se tri meseca nakon seksualnog kontakta sa obolelom osobom. ali smatra se da do toga najverovatnije dolazi usled slabljenja imuniteta. 36 Lekovito Bilje 10/11 B u boji kože ili žućkastomrke i neravne. koje nastaju usled infekcije određenom vrstom virusa. Duboko su utisnute u kožu. prstima. u terapiji neestetskih izraslina na koži ne bi trebalo izostaviti ni lekovito bilje na obrvama. polnih bradavica. Ove izrasline su tvrde. U pitanju su mekane. ali i sa vlažnih podova u sportskim salama ili na bazenima. bradi i u kosi. * Obične bradavice najčešće nastaju na šakama. pa se savetuju redovna kontrola kod ginekologa. Ravne su. tvrde izrasline na površini kože. Bolne su i mogu otežati hodanje. do svetlosmeđe. * Mladalačke bradavice javljaju se kod dece. * Končaste bradavice su tanke. * Bradavice na stopalima većinom se pojavljuju na onoj strani koja je izložena pritisku. a u tim slučajevima se i mnogo teže uklanjaju. bradavice se neretko javljaju kod obolelih od leukemije i AIDS-a.DERMATOLOGIJA Maslačak i mlečika Osim metoda koje primenjuje zvanična medicina. i jedan je od glavnih izazivača raka grlića materice. može da uzrokuje rak grlića materice. a javljaju se pojedinačno ili u grupi. Na osnovu obimnih studija sprovedenih u sve- Vrste Humani papiloma virus (HPV) uzrokuje stvaranje kondiloma. Najčešće se prenosi seksualnim odnosom. što izaziva ljuštenje. odeće. odnosno zaleđivanje tečnim azotom koje je ponekad potrebno ponoviti. ekskohleacija ili premazivanje 40%-tnom salicilnom kiselinom. Prenose se direktnim kontaktom. kao i elektrokoagulacija. ali i godina bolesnika. šakama. preko peškira. a simptomi HPV infekcije mogu izostati dosta dugo. šiljate. ponekad i godinama. Terapija bradavica zavisi od njihove vrste. ponekad praćene svrabom.

Međutim.Aromaterapija Eterična ulja pokazala su se kao vrlo efikasna u uklanjanju neestetskih kožnih izraslina. Mazati bradavicu svako jutro i veče. kao i trljanje i čupanje bradavica koje se lako mogu preneti i na druge delove tela. Recepti * Pomešati supenu kašiku soka čuvarkuće sa 1 dl vode i 200 g svinjske masti. * Iseckati i posoliti glavicu crnog luka. treba maksimalno voditi računa o ličnoj higijeni. * Mazati bradavicu ujutro i uveče ricinusovim uljem dok ne nestane. Ponavljati postupak dok se ne uništi i koren bradavice.lekovite biljka poreklom sa Madagaskara i klinčića. koja će postepeno dobijati tamniju boju i na kraju otpasti ne ostavljajući ožiljak. beta-karoten i ekstrakt zelenog čaja. a zatim je skloniti sa šporeta. Najčešće se koriste preparati od čajevca. odliti u staklenu posudu i čuvati u frižideru. * Svako veče bradavicu umotati u zavoj prethodno umočen u jabukovo sirće. Grejati dok se mast ne otopi. Činiti to 2-3 puta dnevno. Neophodno je izbegavati namirnice životinjskog porekla koje sadrže mnogo masti. Pomešajte 20 kapi eteričnog ulja ravensare. Tom tečnošću mazati bradavicu 2 puta dnevno. bez krvi i ožiljaka. sve dok bradavica ne nestane. pa dodati 7 sitno iseckanih cvetova mlečike. Bradavicu mazati nekoliko puta dnevno. * Ulupati belance pa mazati bradavicu više puta u toku dana. pa ovom tečnošću dva puta dnevno mažite bradavice. ali i izbegavanje dodirivanja bradavica drugih osoba. Ponavljati postupak svaki dan. od koristi može da bude i uzimanje cinka. jednom dnevno uz obrok. * Sok od listova i cvetova maslačka mazati svakodnevno na bradavicu.procenat izlečenja iznosi čak 97%. Mlečika Pored toga. ravensare . radiotalasna metoda pokazala je najveću efikasnost . tu i kod nas. što podrazumeva često pranje ruku. najbolje u obliku kapsula. veoma je važno ojačati imunološki sistem. Postupak ponavljati dok bradavica ne otpadne. da bi uspeh lečenja bio veći. procediti i ostaviti da se ohladi. Za jačanje imuniteta veoma je važna pravilna i uravnotežena ishrana koja obiluje svežim voćem i povrćem. Masu kuvati 3 sata na tihoj vatri. Pustiti da se osuši i isprati mlakom vodom. C i E). * Isprati u 9 voda 100 g svinjske masti. Može se koristiti i samo sok čuvarkuće. Postupak ponavljati dok bradavica ne otpadne. Ovo je najbolje rešenje i u estetskom smislu jer se bradavice otklanjaju u potpunosti samo jednom intervencijom koja traje nekoliko sekundi. Pomoću ove metode. * Propolis namazati na bradavicu pa zalepiti flasterom da ne ulazi vazduh. * Natopiti gazu pivskom penom i previti njome bradavicu. za samo nekoliko minuta moguće je odstaniti čak 20 do 30 ovih izraslina. * Iscediti sveže ubranu biljku rosopas i naneti sok na bradavicu. Tako držati 2-3 dana bez skidanja. kao i pušenje i alkohol. 15 kapi čajevca i 5 kapi klinčića. Prema nekim istraživanji- ma. Lekovito Bilje 10/11 37 Ja~anje imuniteta Tokom lečenja bradavica preporučuje se upotreba suplemenata koji sadrže antioksidante (vitamine A. pa ostaviti da odstoji preko noći da pusti sok. dok izraslina ne nestane. . ali nikako zajedno sa mlekom ili mlečnim proizvodima. * Otkinuti list ili plod nedozrele smokve i nakapati mleko na bradavicu. bezbolna je.

Ne dopada mi se mnogo zeleni čaj. a šira familija i danas se tu okuplja. koji je mnogima omiljen. ali nemojte pojesti pola kilograma odjednom. Nažalost. Poznati pevač bio je jedan od učesnika rijalitija ”Farma” i proveo je puna tri meseca na imanju u Lisoviću. zdravije je i ima mnogo bolji ukus. kruške. pa uživamo u dobrom zalogaju i prisećamo se starih vremena. ubeđen sam. bez mobilnog telefona i dnevne štampe. Grašak. nikada nismo imali problema te vrste. Ivan voli da jede sve osim sataraša. U Engleskoj sam probao veliki broj čajeva. bio čvrst i budio se odlično raspoložen. čak i mušmule. samo ubranog i osušenog na suncu. mada znam da je dobar za metabolizam. Međutim. ali i to je dovoljno da se nadišem čistog vazduha i obnovim energiju. obično se radi o nekom produženom vikendu. nabavljam ga na selu. tamo sam provodio mnogo vremena i odatle nosim predivne uspomene. na čistom vazduhu. a na meni je samo da to održavam.INTERVJU: ACA ILI] NADNASLOV LJUTA PAPRIČICA za ”Kada se sa drugarima nađem na ručku u restoranu. Pošto nemam dovoljno slobodnog vremena. boranija ili spanać. Ako vam se jede slanina. s tim što valja biti umeren. kaže popularni folk pevač ahvaljujući ishrani koja se bazira prevashodno na voću i povrću. koju mnoga deca izbegavaju. neobrađenog. 38 Lekovito Bilje 10/11 . što mu je pomoglo da ”do Z vrha” napuni baterije. Sve što na ovom svetu služi za jelo organizam će tražiti . a ako je ikako moguće. pre svega. u izgledu. ^aj od {ipka bez konkurencije Omiljeni čaj mi je od šipka jer je bogat vitaminom C. ne može da se poredi ni sa jednim drugim. * Po čemu se razlikuje voće koje se gaji za svoje potrebe od onog koje se prodaje na pijaci? Razlika je. preko leta nađem nekoga ko će pokositi travu i obaviti neophodne poslove. svaki slobodan trenutak koriste za odmor na imanju nadomak Gornjeg Milanovca. kamilicom ili šipkom. Iako je spavao na slamarici. * Vodite li računa o ishrani? Supruga se trudi da nam trpeza bude raznovrsna. trešnje. * Gajite li voće na imanju? Moj pokojni otac zasadio je razne voćke koje i danas rađaju. Na tom imanju nekada su živeli moji deda i baba. * Da li ste ikada ranije priuštili sebi tako dug boravak u prirodi? Posedujem imanje u jednom selu pored Gornjeg Milanovca. jabuke. ali slobodno mogu da kažem da nijedan ne može da se poredi sa nanom. Neprskano voće i povrće nije tako lepo kao ono koje se kupuje u tržnim centrima i na pijacama. uzmite je. ali ne insistiramo na tome da sve bude u skladu sa načelima zdrave ishrane. kako kaže. zbog čega se naša druženja uvek pretvore u pravo veselje”. U takvoj situaciji čoveku ne preostaje ništa drugo nego da se usredsredi na sebe. Kaže da mu je period koji je proveo na seoskom imanju pored Barajeva ostao u divnom sećanju. Ponosan sam na vinovu lozu ispred kuće. pevač Aca Ilić i njegova porodica ne znaju šta znači prehlada ili grip. * Da li insistirate na tome da vaš sin jede isključivo zdravu hranu ili mu ponekad ”progledate kroz prste”? Srećom. Više od tri meseca boravio je u prirodi. obavezno naručujemo ljutu papričicu koja podstiče lučenje serotonina hormona sreće.i treba mu to dati. Paradajz iz mog sela. na sopstvene misli i plavo nebo koje je iznad njega. već onoliko koliko je potrebno da biste istinski uživali u omiljenom delikatesu. u čijem hladu smo nekada slavili slave. san mu je. Jednostavno je zaboravio šta znači stres. Raduje me što dok gleda TV program ili igra igrice radije gricka voće nego slatkiše. gde odlazim kada mi to obaveze dozvoljavaju. Osim toga. gde uživaju u čarima prirode. njemu su ukusni.

(smeh) * Verujete li u lekovitu moć biljaka? * Koristite li začinsko bilje Verujem. ali i je poznato. Obožavam lubenice i dinje. nezamisliv to da imaju rešenje za mnomi je ručak bez bosiljka. koje nam je stavljala na tabane. ali ne sumnjam u nekim začinom. U kući uvek imamo bagremov med. Ipak. doneli nekoliko tegli. koja je izuzetno zdrava. ponevno. Osećaj nije bio prijatan. Za sada sam ili čorbama. Ovog leta smo sa Tasosa. U toku zimskih meseci je sezona. već po vodom. naravno. krastavac. a čuo sam i da je blago* Da li povrće radije jedete tvorno za organizam jer sirovo ili kuvano? smanjuje napetost. limuna i grejpa. supama vrsta biljaka. zimi rado popijem čašu crnog vina posle dobrog ručka. dok leti preferiram belo vino. Konkretno. ali poslednjih godina to ne činim. za one koji ne znaju. ali istraživanja suvo grožđe ili smokve. kao i crni hamburg. (smeh) * Kako započinjete dan? Ranije sam imao običaj da ujutro prvo uzmem slatko i vodu. to je dobar lek protiv mamurluka. ali smatram da treba biti umeren u svemu. pričica podstiče lučenje pijemo mnogo limunade. Zahvaljujući baki od malih nogu pio sam surutku. (smeh) * Kažu da je čašica domaće rakije ili crnog vina dobra za krvotok? Ranije sam redovno uzimao rakijicu pred ručak. Takođe. dozu dobrog raspoloženja za taj dan. dok čašica rakije ili belog vina neće škoditi. ali put imao grip.. u čiji sastav ulaze Apsolutno. Zatim sledi lagani doručak. Taj napitak obavezno kupim kada ga nađem u prodavnici. se uverio u lekovitost brojnih čajeva.ge zdravstvene probleme. ali smo se ujutru budili skoro zdravi. * Kako glasi vaš savet za dug i zdrav život? Hedonista sam po prirodi. koji je . koje su kod nas praktično nepoznate i retko ćete ih videti na pijaci ili u supermarketu. baba nam je skidala temperaturu pomoću obloga od rakije i mekinja. vora. Ipak. ni lekova.vitamin C dobrim delom čicu kako bismo osigurali gubi lekovita svojstva. serotonina. Reč je o izuzetno ukusnom povrću koje sam tada jeo sa sosom. Veliki sam hedonista. ukuse i gde god otputujem probam lokalne specijalitete. Pokušajte da izbegnete stres i živite opušteno. pa tek onda kafa.prirodni antioksidant. kada ce. * Imate li neki savet kako sačuvati glas? Osam sati kontinuiranog spavanja od presudne je važnosti za dobar glas. Srećom. ali smatram da treba biti umeren u svemu. Poželjno je izbegavati crno vino jer ne prija glasnim žicama. ni u piću. Kada sam bio na početku karijere neko mi je rekao da je za bolji glas dobro popiti živo jaje. papripamtim kada sam poslednji ka. poznato mi je favorit mi je sitno iseckani da se žutica leči melemom peršun. Malo je poznato da limunaKada sa prijateljima odem du treba praviti sa toplom u restoran na ručak. lo. Kada bismo se razboleli. * Da li ste tokom putovanja po svetu probali neke * Poznajete li neke recepte specijalitete koji su vam se narodne medicine u čiju toliko dopali da ste požeefikastnost ste se i sami leli da ih jedete i kod kuće? uverili? Volim da otkrivam nove U vreme kada sam bio dete. a to se odnokada je reč o povrću najviše si i na članove moje porodivolim mladi luk koji. Osluškujte šta traži vaš organizam i to mu ponudite. Oslu{kujte {ta tra`i va{ organizam i to mu ponudite. hormona sreće.a bolje raspoloženje * Koje voće obavezno imate na trpezi? U kući uvek imamo jabuka. Omiljena mi je grčka vašeg dobrog zdravlja? salata. Prednost dajem svežem povrću koje kombinujem u * Može li se reći da je praraznim salatama. a sada je to med. tim pre što ne paradajz. Inače. čiji ukus volim da koji sadrži med i nekoliko osetim u salatama. Tokom boravka u Nemačkoj prvi put sam probao špargle. koliko se to može u današnje vreme. Ne znam da li vam morandži i mandarina. jer u suprotnom tradiciji naručujemo papri. Eva Čubrović Lekovito Bilje 10/11 39 . sir i maslinovo ulje.da istaknemo . tako da sad imamo lepu zalihu do proleća. Ujutru obavezno popijem i čašu ceđenog soka od pomorandže.. uoči snimanja prve ploče popio sam četiri-pet komada. Ne preterujte ni u hrani. koji su pokazala da ljuta papospešuju probavu. kima. mirođije. Svakodnevno pojedem bar jednu krušku jer je to dobro za varenje. koji je čuven po proizvodnji meda. Nije dobro preterivati ni u hrani ni u pi}u u blizini nije bilo ni lekara. koje su najzdravije voće. a obavevilna ishrana koja se bazizan sastojak je maslinovo ra na voću i povrću ključ ulje. jedem svakodjedemo dosta limuna. jer je najbolji. Za svaki slučaj. kao dodatak ishrani? do sada nije bilo potrebe da Zahvaljujući mojoj supruzi se za pomoć obraćam trakoja svako jelo oplemeni varima.

a na telo deluje mehanički. Naučna istraživanja pokazala su da kratkotrajno tuširanje hladnom vodom pospešuje proizvodnju hormona noradrenalina. olakšava bol i ubrzava izlečenje. hemijski i termički. Mehanički uticaj zasniva se na hidrostatičkom pritisku i potisku koji podstiču limfnu i vensku cirkulaciju i omogućavaju lakše kretanje u vodi. koja opušta mišiće. što su sve preduslovi za uspešnu operaciju. jača muskulaturu. dok termički efekat podrazumeva korišćenje vode niže ili više temperature od telesne. te za lečenje anksioznosti. poboljšava prokrvljenost. kada je u postoperacijskom Najčešći oblici primene vode u terapijske svrhe * Topla kupka Ovaj oblik hidroterapije svima je dostupan: telo je do vrata uronjeno u kadu sa toplom vodom u koju se dodaju mirišljave soli. čime se poboljšavaju cirkulacija krvi i apsorpcija hranljivih materija. Pored toga. * Kontrastne kupke U pitanju je naizmenično korišćenje tople i hladne vode. poboljšava funkciju pluća. a njenu lekovitost potvrdila su i brojna naučna istraživanja. LEKOVITA MO] VODE Vrste hidroterapije P ozitivno dejstvo vode na ljudski organizam poznato je još od davnina. Hemijsko delovanje hidrote- rapije sastoji se u resorpciji mineralnih materija koje iz vode prodiru u tkivo.Voda se već hiljadama godina koristi u terapeutske svrhe. depresije i anksioznosti. grčenja mišića. pa se preporučuje osobama koje pate od depresije. ali i drugih ortopedskih zahvata. Kupke deluju umirujuće. Pimenjuje se i tokom pripreme pacijenta za hirurški zahvat jer jača kardiovaskularni sistem. eterična ulja ili odvarci od lekovitog bilja. koštanog i mišićnog sistema Šta sve leči HI periodu strogo ograničeno kretanje. U kojim slu~ajevima se primenjuje? Hidroterapija se koristi u slučaju povrede mekih tkiva. na ovaj način se pospešuje detoksikacija organizma. Postupak se ponavlja četiri do pet puta. hidroterapija predstavlja gotovo jedini način vežbanja i održavanja pokretljivosti tela. Tretman započinje tuširanjem toplom vodom u trajanju od tri minuta. 40 Lekovito Bilje 10/11 . koristi se i u procesu rehabilitacije: nakon operacija kuka i kolena. smanjuje telesnu težinu. nervoze i depresije. Hidroterapija je pomoćno sredstvo u lečenju raznih tegoba. a poznato je da pre svega blagotvorno deluje u slučaju bolesti nervnog. nakon čega se telo 60 sekundi poliva hladnom vodom. za ubrzavanje oporavka nakon preloma kostiju. pa se preporučuju u slučaju nesanice. reumatskih tegoba. Takođe. a blagotvoran efekat postiže se i u slučaju artritisa.

kao kao i nervnim bolesnicima. podstiče se oslobađanje i izlučivanje odbrambenih materija u krv. Na primer. Kolon hidroterapija. saunu ne bi trebalo da koriste trudnice. usled povišene temperature. Međutim.stavlja suvo laneno platno. zatim se mada imaju i tonizirajući dobro ocedi. Lekovito Bilje 10/11 41 . jer se na taj način aktivira oslobađanje endorfina. podstiče cirkulaciju i jača kardiovaskularni sistem. Na ovaj način podstiče se cirkulacija. mišića i disajnih puteva. međutim. Terapija se preporučuje ortopedskim bolesnicima. Pored toga. Lekovita sauna Sauna se koristi u slučaju respiratornih tegoba. Ova metoda preporučuje se u slučaju opstipacije. osobe koje imaju bilo kakvih zdravstvenih problema. ture od 3 do 10 ˚C. ulceroznog kolitisa. pre odlaska u saunu moraju se posavetovati sa lekarom. privije na bolefekat. gojaznosti. Prvi sloj tretmana. * Inhalacija Ovaj oblik hidroterapije veoma često se koristi u kućnim uslovima a primenjuje se u slučaju respiratornih tegoba jer otvara disajne puteve i podstiče izbacivanje sekreta. a tretman traje od 30 do 40 minuta. U telu svakog čoveka u manjoj ili većoj meri vremenom se nagomilavaju razne otrovne materije. glavobolje. Mokri zavoji drže se no mesto. iritabilnog kolona. Naizmenični prelazak iz vrućeg u hladno pozitivno deluje i na psihu. hormona koji je ”zadužen” za dobro raspoloženje. koje štite od delovanja različitih virusa i bakterija. stimulativni i tonizirajući efekat. uspostavlja pokretljivost zglobova. gljivičnih infekcija. a zahvaljujći pojačanom znojenju ubrzano se izbacuju štetne materije iz organizma.IDROTERAPIJA? * Hladan tuš Na ovaj način jača se muskulatura i ublažavaju upalni procesi. Kronove bolesti. ekcema. jačaju mišići i poboljšava psihičko stanje. alergije. * Oblozi i zavoji Svaki oblog se u osnovi Razlikuju se po veličini sastoji od dva sloja platna. ”lenjih” creva. Tuširanje hladnom vodom otklanja umor i sprečava upalu mišića nakon napornog vežbanja. hranljive materije neće biti u potpunosti iskorišćene pa efekti terapije bivaju znatno umanjeni. Kolon hidroterapija U pitanju je potpuno bezbedna i bezbolna metoda kojom se otklanja otpadni materijal iz debelog creva bez upotrebe medikamenata. odnosno naizmenični prelazak iz vrućeg u hladno. Takođe. Filtrirana topla voda koja se ubacuje u kolon omekšava feces i olakšava njegovo izbacivanje. kao i po dužini toplog i hladnog. uglavnom kao posledica nezdravog načina života. ukoliko se telo pre toga ne očisti od otrova. hronične dijareje. prekomerne telesne težine. a ima analgetički. infekcije parazitima. ne stvara zavisnost. odnosno hvataju. relaksirajući. za razliku od laksativa. * Podvodna masaža Mlaz vode usmerava se na tretirano područje pod određenim uglom i po potrebi se približava ili udaljava. nadutosti. i u slučaju neuroloških i psihičkih oboljenja. migrene. pada imuniteta. * Terapijski bazen Terapija se sastoji u kombinovanju fizikalnih svojstava vode s terapijskim vežbama. srčanih tegoba ili proširenih vena. osobama sa hroničnim reumatoidnim artritisom. a preko toga se 10-15 minuta i služe za sni. hemoroida. Razni prirodni preparati i povećan unos vitamina i minerala mogu da pomognu u poboljšanju opšteg stanja organizma. koristi se i kao priprema za kolonoskopiju. rektoskopiju ili neke hirurške zahvate koji se izvode u području abdomena. U tom slučaju. pribegava se kolon hidroterapiji koja ubrzava detoksikaciju i pospešuje apsorpciju vitamina i minerala. pre svega nepravilne ishrane. Postupak traje od 10 do 20 minuta. a dolazi i do poboljšanja imunološkog sistema. hroničnog reumatizma i bolesti mišićnog i koštanog sistema. površine tela koju obusuvog i vlažnog. Naučno je potvrđeno da sauna podstiče razmenu materija u organizmu. žavanje temperature. astme. a koriste se za se potapa u vodu temperazagrevanje ili hlađenje. kao i hroničnih bolesti zglobova. boravak u ovoj prostoriji. kao ni osobe koje pate od upale bubrega. Osim toga.

Dugo se smatralo da vitamin B12 sadrži samo hrana životinjskog porekla (džigerica. Međutim. riba) i pivski kvasac. ove tegobe mogu se ublažiti i primenom fitoterapije G otovo da nema osobe kojoj se nije desilo da nakon dužeg sedenja ne može da ustane jer joj je utrnula noga.TRNJENJE U UDOVIMA Kupke i napici sprečavaju TRNJENJE UDOVA Osećaj ”mravinjanja” u rukama i nogama najčešće je posledica loše krvne cirkulacije i problema sa nervima. a među uzročnike spadaju i sindrom nemirnih nogu i proširene vene. Osim lekovima i vežbama. Ova pojava česta je kod pušača jer konzumiranje cigareta usporava krvnu cirkulaciju. a zatim procediti sadržaj i sipati ga u flašicu. ili da nije u stanju da pomera ruku koju je prilikom ležanja držala pod glavom. Nedostatak minerala i vitamina Nedovoljna količina minerala . Melem od kestena Uzroci Osim bolova. kalijuma ili natrijuma. morske alge) i pojedine žitarice (naročito nji- 42 Lekovito Bilje 10/11 . srčani i moždani udar.komovom rakijom. Priprema melema od ovog ploda vrlo je jednostavno: u jesen ubrati 10 većih plodova divljeg kestena. migrena. multipla skleroza. a zatim ih samleti i staviti u manju teglu pa smesu preliti sa 2 dl alkohola ili još bolje . Teglu ostaviti na suncu 7 nedelja. Plod divljeg kestena najbolje je sredstvo protiv trnjenja nogu ukoliko je ono uzrokovano proširenim venama.pre svega kalcijuma. međutim. pogotovo B12 takođe mogu uzrokovati trnjenje udova. što se može otkriti jedino detaljnim lekarskim pregledom. degenerativne promene na kičmi i diskusima izazivaju i trnjenje šake. jaja. u narodu poznati i kao ”mravinjanje”. stopala i prstiju koje može da se javi i usled povrede vrata ili leđnog dela kičme. Svakodnevno blago utrljavati u listove nogu. ujedi životinja i insekata. te nedostatak vitamina. Nekim osobama to se dešava ”iz čista mira”. čak i tokom sna. kao i euforična stanja ili upotreba lekova i droge. kada im je telo sasvim opušteno. novija istraživanja pokazala su da su ovim vitaminom bogate i neke vrste povrća (cvekla. Trnjenje udova ponekad ukazuje i na ozbiljna stanja i bolesti kao što su dijabetes. Nakon intenzivnijeg pokretanja ekstremiteta. a mogu je uzrokovati i izlaganje radijaciji. U većini slučajeva ovi simptomi. ova pojava ponekad ukazuje i na neka teža oboljenja. ukazuju na lošu cirkulaciju ili probleme sa nervima. krv počinje brže da struji i trnci polako prolaze.

Potom stanite na levu nogu i po 15 puta vrtite stopalo prvo na jednu.. soja.nane 15 g matičnjaka Supenu kašiku mešavine preliti sa 2 dl ključale vode. U tom slučaju savetuje se konzumiranje biljnog čaja koji će opustiti telo i umiriti nerve: 30 g odoljena 40 g plodova hmelja 15 g metvice . Popiti šolju pre spavanja. Potom ustanite. Ve`be za bolju cirkulaciju Stručnjaci savetuju da ujutro.. sprovodi se odgovarajuće lečenje. Kalijumom su najbogatiji žitarice. ne treba odmah ustajati iz kreveta već je dobro protezati se. pa ponovite vežbu i sa drugom nogom.. dobri izvori ovog vitamina jesu kiseli kupus i povrće iz turšije. prvo jednu pa drugu. Takođe. Lekovito Bilje 10/11 43 . a zatim na drugu stranu.Recepti Mešavina trava za kupanje U slučaju učestalog trnjenja ekstremiteta preporučuje se biljna kupka koja će umiriti nerve i ublažiti problem sa ”mravinjanjem”: 40 g lavande 40 g valerijane 20 g matičnjaka Mešavinu preliti sa 2 litra ključale vode. da bi se podstakla cirkulacija. U zavisnosti od uzročnika. napravite raskorak u širini ramena i 15 puta vrtite ruku iz ramena. može izazvati probleme sa snom. Dijagnoza se postavlja i na osnovu drugih simptoma. Napuniti kadu vodom zagrejanom na 38 *C i dodati biljnu tečnost. a ukoliko je ”mravinjanje” posledica nedovoljnog kretanja. ali i susam. Dijagnoza i le~enje Nije svako trnjenje udova razlog za uzbunu. Osoba ima utisak da joj ”mravi šetaju po telu” i nikako ne može da se opusti i zaspi. cvekli. dok natrijuma ima u celeru. nakon buđenja. u oba smera. ostaviti poklopljeno 20 minuta. Potom stanite na prste i polako se spuštajte na pete. Čaj za čvrst san Ukoliko se trnjenje ruku i nogu javlja tokom noći.. Kupati se oko 15 minuta. Vežbu ponovite 10 puta i svake nedelje povećavajte broj ponavljanja. lešnik. a u proceduru se ponekad uključuju magnetna rezonanca ili kompjuterska tomografija (CT). Kalcijumom obiluju orasi. rotkvicama. pa procediti. krompir. potrebno je više vremena posvetiti fizičkoj aktivnosti. ali ukoliko je učestalo. Vrtite i šakama u oba smera po 15 puta da biste razgibali zglobove. mahunarke i mlečni proizvodi. poklopiti i posle 2 sata procediti. neophodno je što pre otkriti uzrok ove pojave da bi se isključilo postojanje ozbiljnih bolesti. sok od paradajza i pečurke. listovima maslačka. šargarepi. hove klice).

direktno na ranu stavlja se tečnost protiv bolova. zbog čega je sok zadržao sve neophodne vitamine i minerale. reguliše metabolizam i probavu. gde u prečniku od 50 km ne postoje industrijska postrojenja. nanosi se krema. Sok deluje preventivno tako što jača imunitet. te pomaže brži oporavak od bolesti i povreda. * Specijalna diploma za kvalitet na Izložbi proizvoda od lekovitog bilja. godine. površinske rane i posekotine. objašnjava travarka. Nagrade za kvalitet Suzana Radivojević više od 10 godina izlaže na sajmovima u zemlji i regionu. čisti krvne sudove i smanjuje nivo holesterola. emulgatora i veštačkih boja. godine * Srebrna plaketa na Međunarodnom sajmu tehnike i pronalazaštva ”Nikola Tesla”. Upravo je ova trava glavni sastojak čuvenog Suzaninog preparata ”Noli 45” . koji 24 sata posle nanošenja preparata izbijaju na površinu rane. bez termičke obrade. ’Noli Zar’ deluje blagotvorno i u slučaju problema sa venama. godine. ”Noli Zar” je biljna krema koja se nanosi na opekotine. Trave sa na{eg podneblja Suzana tvrdi da je glavni preduslov za dobro zdravlje konzumiranje namirnica sa podneblja u kojem se živi. ”Napitak se dobija hladnim ceđenjem 46 lekovitih biljaka među kojima je najzastupljenija kopriva. objašnjava Suzana.RE^ TRAVARA: SUZANA RADIVOJEVI] Super tandem zaceljuje Sok na bazi koprive i još 45 lekovitih trava. Ona ističe da je kopriva jedna od najkorisnijih biljaka i da jača ceo organizam čineći ga otpornim na razne bolesti. sanira povrede kože. koje treba previjati samo jednom dnevno”. za koje je dobila brojne nagrade. Najviše uspeha postiže svojim preparatima za lečenje opekotina i drugih kožnih oboljenja ”Noli 45” i ”Noli Zar”. Soko Banja 2003. Novi Sad 2003. a ceo proces odvija se bez termičke obrade. zajedno sa specijalnom kremom. * Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle 2005. čisti organizam od toksičnih materija. U ‘Noliju 45’ Prirodne kreme i melemi ”Noli 45” se pokazao kao veoma efikasno sredstvo za lečenje opekotina. reguliše krvni pritisak. stabilizatore. pa blagotvorno deluje na ceo organizam”. komadići drveta. na kojima je osvajala prestižne nagrade za pronalazaštvo: * Zlatna medalja na Međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu 2002. smola.soka od koprive i još 45 biljaka. emulgatore. a to važi i za lekovite trave. Takođe. a pritom pozitivno deluje na ceo organizam OPEKOTINE S uzana Radivojević iz Bele Crkve već četvrt veka spravlja preparate na bazi lekovitog bilja koristeći jedinstvenu tehnologiju hladnog ceđenja. U zavisnosti od stepena oštećenja. ali ni drugi zagađivači. ali u njenom asortimanu ima biljnih mešavina i za terapiju mnogih drugih bolesti. niti bilo kakve druge hemijske supstance. Suzana sakuplja lekovito bilje u ekološki čistim predelima južnog Banata. za ”Noli 45”. ”U slučaju opekotina ili nekog drugog oštećenja kože. metala ili stakla. nema hemijskih supstanci. kaže Suzana. Često se dešava da se u ranama nalaze strana tela. pa se bolno mesto oblaže gazom. ”Kada se na takvu ranu privije gaza sa ovom kremom. Njeni proizvodi ne sadrže veštačke boje. čiji je glavni sastojak borova 44 Lekovito Bilje 10/11 . prestaje krvarenje i započinje dubinsko čišćenje povrede. pacijentu se savetuje da pije sok ‘Noli 45’ u kombinaciji sa medom. jer pospešuje regeneraciju kože i ubrzava isceljenje. Čim se opekotina malo sanira. da bi ojačao imunološki sistem i podstakao samoisceljenje”. kao i u slučaju preloma i dubokih povreda. a osim toga poboljšava varenje.

antigljivično. Koristi se oralno. kao što su otežano varenje i dijareja. Ovaj preparat pokazao se kao veoma efikasan u slučaju infekcije ešerihijom koli. Naučna istraživanja potvrdila su postojanje širokog spektra an dejstva ulja divljeg origana .nepobedivi borac protiv infekcija Ulje divljeg origana ubraja se u najmoćnije prirodne lekove: izvanredan je antibiotik koji efikasno suzbija bakterije. reumatizma. bor. kao i vitaminima C. Ključni sastojci origano ulja jesu karvakrol i timol koji deluju sinergijski. potpuno prirodnog preparata. antiseptičko i antiparazitsko. kalijum.antibakterijsko. u mesecu! Lekovito Bilje 10/11 45 . apotekama ili direktno od uvoznika dina 25o ra Sam Telefon za poručivanje: 021 66 10 170 Uvozi: TERRA CO doo Zmaj Jovina 26 TC LUPUS/II 21000 Novi Sad Potražite na kioscima svakog 1. sočne. kandidom i stafilokokom. parazita GURMANLUCI BEZ GRANICA! NAJBOLJI DOMAĆI RECEPTI! Probajte pikantne. bakar.Mali. cink. potpu Pored toga. topikalno i inhalatorno. A i B3. protiv čega se mikroorganizmi bore mutacijama. gvožđe. Divlji origano je prava riznica minerala. virusa. praktični format! . Ovaj prirodni preparat koristi se i u slučaju digestivnih tegoba. neodoljive specijalitete! Od 1. magnezijum. juna časopis ”Dobra hrana” u novom ruhu! . kao što su kalcijum. salmonelom. Prednost ovog biljnog. što objašnjava njegovu moć (26 puta je jači od fenola).Divlji origano . kašlja i bronhitisa.Super cena! Potražite u bolje snadbevenim prodavnicama zdrave hrane. pa čak i one koje su rezistentne na klasične medikamente. Ulje divljeg Origana Uz pomoć prirode podignite otpornost vašeg organizma na najviši nivo ! Antioxidant 5x jači od borovnice Antialergen Najjači prirodni antiseptik i antibiotik dokazan kod ešerihije. ogleda se u tome što blokira ”disanje” bakterija. otklanja posledice ujeda insekata i blagotvorno deluje u slučaju zubobolje. kandide. antivirusno. ulje divljeg origana u potpunosti eliminiše alergije i probleme sa sinusima te efikasno otklanja upale i bolove. dok klasični antibiotici zaustavljaju njihov metabolizam.

Iako neki ljudi cede čaj kroz cediljku ili gazu i bacaju pirinač pre serviranja. Poznat kao ”putnički čaj”. proliva. ekološki uzgojene žitarice. pa se mogu držati u frižideru i do nedelju dana ako su dobro zatvoreni. Dugovečnost Azijata često se pripisuje ishrani bogatoj pirinčem. zaustavlja proliv. reumatske groznice. visokokvalitetnog sojinog sosa. Drugo važno pravilo jeste prženje. zatvora kao i nervne napetosti.STARINSKI RECEPTI Čajevi od ŽITARICA Ovi napici veoma su delotvorni u lečenju prehlade. u Japanu se zrna pojedu. Piju se umesto obične vode tokom dana da bi se podstakao priliv energije. Postoji nekoliko vrsta pšenice. Ostaviti da odstoji 5 minuta. Neki ga piju da bi sprečili mučninu izazvanu putovanjem – po tome je ovaj čaj dobio ime. Protiv glavobolje. Eksperimentišite s različitim količinama dok ne postignete željenu snagu čaja. Zagrejati tiganj (po mogućnosti od livenog gvožđa zbog ujednačene temperature) i pržiti pirinač. Vekovima su travari preporučivali preparate od pšenice i pšenične čajeve protiv artritisa. najbolje rezultate postići ćete koristeći tavu od livenog gvožđa koja ravnomerno raspoređuje toplotu. Ovi čajevi su dobri i kada su hladni. Kuvati ga pokrivenog na laganoj vatri dvadesetak minuta. dodati u čaj prstohvat mlevenog čilija. 46 Lekovito Bilje 10/11 . Ovaj čaj ublažava nervnu napetost. Čaj od pirinča bogat je hranljivim sastojcima uključujući kompleks B vitamina i vlakna koja deluju kao neutralizator kiseline tako da je dobar protiv gorušice – u tom slučaju nemojte koristiti čili! P{eni~ni ~aj Pšenica je najrasprostranjenija žitarica na svetu. Skinuti sa šporeta i pokriti. zuba. konzumira se na celom kontinentu i pije se po toplom vremenu da bi regulisao temperaturu tela. Staro je pravilo: mera od 1 šoljice žitarica na litar vode. dobar je za jačanje korena kose. Recept: Oprati pirinač u hladnoj vodi. a posle toga gube aromu. blagi su. koja je posledica začepljenosti nosa zbog prehlade. neškodljivi i jeftini Č aj je najefikasniji ukoliko se pripremi od sveže prženih zrna. Kuvati na laganoj vatri 25 minuta. dok prepržene daju gorak ukus sličan kafi. Recept: Oprati pšenicu u vodi i prosušiti je na papirnoj salveti. mučnine i želudačnih problema. gripa. Bljutav je čaj od slabo prženih žitarica. noktiju i kostiju. a sve imaju slične hranljive vrednosti – veoma su bogate vitaminima B kompleksa. Njihova prednost ogleda se u tome što se lako pripremaju. Tradicionalni putnički čaj začiniti pre serviranja prstohvatom soli i sa nekoliko kapi tamarija. Možete povećavati ili smanjivati količinu žitarica ili vode za jači ili slabiji čaj. Pržene žitarice mogu da se čuvaju oko mesec dana. ^aj od pirin~a U prošlosti se smatralo da ovaj omiljeni azijski napitak podmlađuje dušu i telo. a koristi se i protiv glavobolje kao i u slučaju menstrualnih tegoba. Zahvaljujući sadržaju minerala u pirinču. nepre- stano ga mešajući dok ne dobije zlatnožutu boju. Skinuti s vatre i ostaviti da odstoji 3 minuta. To je dobro za lečenje proliva. ocediti ga i prosušiti na papirnoj salveti. Iako se žitarice mogu pržiti u tavi s debelim dnom. Prilikom prženja koristiti drvenu kašiku i neprestano mešati dok zrna ne počnu da pucketaju. Veoma je važno odabrati čiste. Prženo zrnevlje pšenice dobro je za čišćenje celog tela. Staviti ih u čajnik i preliti vrelom vodom. Dobro je sredstvo za čišćenje creva. Pšenični sok sadrži antibiotske supstance koje se uspešno bore protiv virusa. Staviti pirinač u lonac i dodati ključalu vodu. ali žitarice možete ispržiti u većoj količini i čuvati ih u hermetički zatvorenoj posudi. pa čak i nekih vrsta raka. snižava krvni pritisak. pa se preporučuje osobama koje pate od kardiovaskularnih oboljenja. Po želji dodati med.

Iako može nastati i kod dece i starih osoba. Smanjuje rizik od moguæeg nastanka karcinoma prostate. ishrana. Stvoreni kristali treba da se zadrže dovoljno dugo u mokraćnim organima da bi agregacijom dostigli veličinu koja može izazvati opstrukciju mokraćnih puteva. pre svega u naru. tel. Jedna bočica ”Nutri Maga” sadrži 90 kapsula. a nedostatak inhibitora kristalizacije omogućava rast i agregaciju (slepljivanje) kristala. Na ovaj način oko 70% urinarnog kalcijuma može biti isključeno iz procesa kristalizacije. hiperkalcurija. odnosno povećana koncentracija kalcijuma u mokraći) i sekundarni ( hronična urinarna infekcija. ali i uratne i cistinske kalkuloze zbog alkalizacije urina. Direktnim vezivanjem citrata za površinu već prisutnih kristala kalcijum-oksalata i kalcijum-fosfata u urinu.vidapharm.primarna (enzimski poremećaji. Elagièna kiselina je polifenol koji se nalazi prirodno u voæu.rs Lekovito Bilje 10/11 47 . . Nebojšina 53. Ima veoma jako antioksidativno dejstvo i štiti organizam od slobodnih radikala. ”Nutri Mag kapsule” sadrže prirodne supstance.. zaustavlja se njihov dalji rast i agregacija. je karotenoid normalno prisutan u paradajzu i drugom povræu. spreèava formiranje i rast kristala kalcijum oksalata i kalcijum fosfata koji èine najèešæu formu kamena u bubrezima i mokraænim kanalima ZA OÈUVANJE I OPORAVAK KVALITETNE FUNKCIJE PROSTATE PROXANA™ sadrži: Proxana poboljšava zdravlje prostate i jaèa antioksidativnu odbranu tkiva prostate i celog organizma. a pritom su antialergijske i pogodne za vegetarijance. Vidapharm d./fax: 011 2430 553 vidaph@drenik. On pomaže u jaèanju odbrane organizma od oksidativnih ošteæenja od strane slobodnih radikala i smanjuje propadanje æelija zbog oksidativnog štetnog uticaja. Pomaže u slučaju kalkuloze. Epigalokatehin galat je jedan od najvažnijih sastojaka zelenog èaja.o. Postoje brojni faktori rizika za nastanak ove bolesti. koji se dele u dve grupe: * Unutrašnji faktori rizika . česta je pojava koja prema statistikama više pogađa muškarce. urolitijaza se većinom javlja u srednjim godinama. nja) kalcijum-oksalatnih i kalcijum-fosfatnih kristala.nasledne biohemijske i anatomske osobenosti organizma (rasne i familijarne karakteristike. Deficit inhibitora kristalizacije olakšava ove procese. 11000 Beograd telefon: 063 880 72 70.net. Njihovim korišćenjem obezbeđuje se istovremeni unos magnezijuma i citrata. * Spoljašnji faktori rizika geografski i klimatski uticaji. . dok se struvitno kamenje (magnezijum-amonijum-fosfat) formira u mokraći koja duže vreme ostaje alkalna. pa se može reći da je urolitijaza multifaktorijalna bolest.LB INFO Nutri mag kapsule SPRE^AVAJU STVARANJE KAMENCA U BE[ICI Stvaranje kamena u urinarnom traktu (urolitijaza). giht. www. Svi oblici kalkuloze mogu se svrstati u dve velike grupe . Inhibitorno delovanje citrata sastoji se u njegovom vezivanju za slobodne jone kalcijuma i smanjenju stepena zasićenosti urina. neka hronična gastrointestinalna oboljenja i hirurški zahvati na crevima. Proces kristalizacije Kamenci od mokraćne kiseline i cistina formiraju se kada je mokraća prezasićena ovim materijama. izolovana ili kombinovana sa zastojem mokraće). Inhibitorno delovanje citrata Magnezijum sa citratom povećava inhibitorni potencijal urina i sprečava proces stvaranja i agregacije (slepljiva- kapsule . visok sadržaj inhibitora kristalizacije i očuvan balans elektrolita. Idealna kombinacija Uzro~nici Ne postoji samo jedan uzročnik pojave kamena. On pomaže u održavanju zdrave funkcije prostate i smanjuje oksidativna ošteæenja æelija i tkiva prostate. zanimanje. uzrast i pol). unošenje tečnosti.o.

Ako simptomi ne jenjavaju. nažalost. čija je funkcija da ”hvata” alergen. ali je zbog prevelike doze antibiotika dobila veliku anemiju pred leukemijom.ISPOVEST ^ITATELJKE: ANA JOVANOVI] Lekovi iz prirode OSLOBODILI SU ”Naš Darko bio je alergičan na mnoge supstance. Iako su pčelarstvo i fitoterapija porodična tradicija. pokreće se složen proces oslobađanja različitih supstanci. preparati travara Jugoslava Momčilovića postigli su za dva meseca”. Ukoliko je reč o malim i srednjim disajnim putevima. otkriva dečakova baka MOG UNUKA ALERGIJE lergije. Ako je mesto ”borbe” na primer koža. nastaje astma. 48 Lekovito Bilje 10/11 SPASAO SUPRUGU . ”Problemi sa kašljanjem. Spasila se i potpuno oporavila zahvaljujući preparatima svog supruga. pojedini sastojci hrane. Posle operacije bilo joj je malo bolje. Darkove tegobe Simptomi Kod deteta je ponekad teško prepoznati simptome alergije jer veoma podsećaju na prehladu: nos je stalno zapušen i izlučuje vodenastu tečnost. mogu da pomognu i prirodni preparati od bilja i meda. Dolazi do imunološke reakcije i organizam stvara antitela ..). posledica su poremećaja u imunološkom sistemu koji ima zadatak da štiti telo od bolesti. koje registruje kao pretnju. Ispostavilo se da je alergičan na mnoge supstance”. Jugoslav Momčilović ozbiljnije se posvetio tom poslu kada mu se 1995. među kojima je najpoznatiji histamin. polen. Ono što medicinski lekovi nisu uspeli za dve godine. Tada je mališanu prepisana nova medicinska terapija koja je. terapija nije davala razultata te smo posumnjali na alergiju i odveli dete na testiranje. naročito uveče ili nakon fizičke aktivnosti. a često ima napade suvog kašlja. otkriva dečakova baka Ana Jovanović. Vodili smo ga kod lekara koji je te simptome pripisivao prehladi pa je dete lečio antibioticima. ali to nije slučaj sa alergijom. Oni izazivaju određene alergijske bolesti koje nastaju na mestima gde se ”odigrava bitka” antitela i alergena. godine razbolela supruga. dete diše na usta. najbolje je uraditi alergo-test i odrediti na šta je osoba alergična.. Međutim. curenjem nosa i šlajmom počeli su oko Darkove druge godine. najčešći zdravstveni problem modernog sveta. njen imunološki sistem postaje preosetljiv na manje-više bezopasne materije iz okoline (prašina. oči su crvene i suze. najpodložnija alergijama.imunoglobin E.. osim terapije koju propisuje Porodica četvorogodišnjeg Darka Vuka nije odmah posumnjala da mališan pati od alergije. lekar. samo delimično ublažila simptome. kako tvrde stručnjaci. Prehlada se obično povlači posle desetak dana. pojaviće se koprivnjača. a zatim i cistu na jajniku koja je pukla zajedno sa jajnikom. Usled uklještenja nerva. U tome. a mališan ih stalno trlja ili češe. počela je da joj se suši leva noga i posle nekog vremena na njoj nije osećala ni ubod igle. mislili su da je reč o prehladi. a u oku alergijski konjunktivitis. takozvanih medijatora alergijske reakcije. a onda pristupiti lečenju. A Borba antitela i alergena Kada se alergen veže za posebnu vrstu antitela odgovornog za alergijsku reakciju. U slučaju da osoba pati od alergije.. na sluznici se javljaju otok ili zapušen nos. što je izazvalo sepsu. Deca su. Budući da je nos začepljen.

Tako smo se zlopatili sve dok. Poenta je u tome da se organizam sam regeneriše i ojača. nismo saznali za preparate travara i pčelara Jugoslava Momčilovića iz Prokuplja”. pa i onih najtežih. Darko je počeo da uzima matični mleč. dok cveta ambrozija. ne sluteći da će tu pronaći lek za svog miljenika.”Uprkos medikamentima. virusnih kondiloma i žuljeva na stopalima. kaže na kraju razgovora travar Jugoslav Momčilović iz Prokuplja. ”Samo pravilna kombinacija bilja i meda daje pravi efekat u lečenju. Darka smo često odvodili na inhalaciju. sasvim slučajno.  JugoslavMomčilović  027/331 712. ali i optimalne doze čajeva i pčelinjih proizvoda. Svi su srećni jer se dete konačno oslobodilo alergije. koja fiksira lekovito dejstvo biljaka na obolelo mesto. bradavica. U svojoj dugogodišnjoj praksi imao sam dosta slučajeva karcinoma. Nosilac melema je prirodna celuloza rastvorena u acetonu. Priroda ima lek za svaku bolest Kod pčelara i travara Jugoslava naša sagovornica otišla je sasvim drugim povodom. uzima matični mleč. priča Ana Jovanović.200 m nadmorske visine. jer se gušio. Zatražio je da mu dostavim dijagnozu lekara i rezultate analiza i na osnovu toga propisao je terapiju koja se sastojala od tri čajne mešavine i matičnog mleča”. Darko je počeo još više da kašlje. Fitoterapijom se bavim godinama. ”Tokom terapije prvim čajem. Nije potrebno stavljati hanzaplast koji dodatno opterećuje bolno mesto. Snažno keratolitičko dejstvo preparata poboljšava i salicilna kiselina koja se dodaje u određenom procentu. Ne napada zdravo tkivo i pokožicu. pa smo ga čak odveli na snimanje. nalaz je bio uredan . Pomislili smo da mu se zbog čaja sekret spustio u pluća. Cilj je da se ojača imunitet i podstakne regeneracija ćelija.pluća su bila potpuno čista. kaže gospođa Jovanović. ponosno ističe baka i dodaje da je od tada prošlo dve godine. Eterična ulja destilišu se vodenom parom dok se macerat čuvarkuće dobija metodom hladnog presovanja ručno napravljenom aparaturom. nije mogao da diše. PREDNOSTI U ODNOSU NA DRUGE PREPARATE: Terapija je bezbolna. Tretman ”Staroplaninskim melemom” apsolutno je bezbolan i efikasan. naš mališan se preporodio”. Lekovito Bilje 10/11 49 . ”Biljno-medne mešavine pomažu u lečenju mnogih oboljenja. Kasnije nam je Jugoslav objasnio da je takva reakcija uobičajena tokom terapije i da će od drugog čaja još više da kašlje jer se sekret odvaja i izlazi napolje. čuvar- kuće i divlje nane. Srećom. da bi na osnovu dijagnoze precizno odredio najbolju kombinaciju bilja. ističe travar Jugoslav. te da Darko samo tokom avgusta. da ne dozvoli tumoru da nadvlada”. Nakon što smo potrošili treću mešavinu. ljudi su uspeli da pobede tu smrtonosnu bolest. pa sam ga pitala da li ima nešto protiv alergije koja mesecima muči mog unuka. a naročito sam ponosan na onu sa Novosadskog sajma: 2008. STAROPLANINSKI MELEM Blagotvorno bilje Osnovu za izradu ”Staroplaninskog melema” sačinjavaju eterična ulja i macerati tri vrste biljaka . O tome svedoče i brojne nagrade. Posebna terapija za svakog bolesnika Jugoslav naglašava da insistira na tome da mu se donesu nalazi lekara. Za ukupno dva meseca.bršljana. moj preparat za jačanje imuniteta koji se koristi u slučaju alergije osvojio je zlatnu medalju”. godine proglašen sam za najboljeg pčelara. ali terapijom čajnim mešavinama i matičnim mlečom. ”Videla sam kod gospodina Momčilovića mnoge preparate. koliko je trajala terapija. Za njegovo spravljanje koriste se probrane sorte lekovitog bilja sa Stare planine ubrane na preko 1. a svoje preparate spravljam uspešno spajajući znanje o lekovima iz prirode i naučna dostignuća iz ove oblasti. a 2011. 064/25 66 976 otklanja kurje oči i bradavice na stopalima Ovaj preparat apsolutno je prirodan i stoprocentno efikasan losion za negu i lečenje kurjih očiju. Suši se brzo u roku od 7 do 8 minuta.

kao i spektra sunčeve svetlosti koji transformišu. Vakame imaju četiri puta više gvožđa nego goveđe meso. pojačati vatru i ostaviti da 50 Lekovito Bilje 10/11 Ukoliko nabavite sveže alge. bogatije su kalcijumom od mleka. a pojedine vrste. smeđe. šargarepu po sredini. tofu sirom. U tradicionalnoj medicini arame se koriste za ublažaArame ostatak tečnosti ispari. ubrzavaju lečenje Kako se pripremaju? Recepti Dinstane arame alge Sastojci: 50 g arame algi 1 glavica brokolija 1 kašičica hladno ceđenog maslinovog ulja 125 g svežih šampinjona 1 kašičica tamarija 1 kašičica sirćeta od smeđeg pirinča 1 kašičica mirina 1 kašičica tamnog susamovog ulja Oprati arame alge i držati ih 15 minuta u dosta vode. Međutim. kalcijumom. Prekriti poklopcem i peći u rerni na temperaturi od 200 *C dok ne omekša (oko 35 minuta). alge poprimaju određenu boju. dok arame sadrže šest stotina puta više joda od mesa morskih riba. da se ukusi ne bi izmešali. mlečnih proizvoda i šećera. vitaminima i drugim hranljivim materijama. Skinuti poklopac. a onda staviti alge. ali i vitamina A. zbog čega su i dobile ime morski hrast (sea oak). što znači da ovi jedinstveni vodeni organizmi spadaju među najstarija bića na planeti. poput šargarepe. mirin i tamno susamovo ulje. u malo vode. gvožđem i jodom. ali imaju jednostavniju građu i neuporedivo su bogatije mineralima. poput arame i vakame. ovo morsko bilje odličan je izvor fosfora. Alge imaju i rashlađujući efekat. ove morske biljke obavljaju fotosintezu. Poklopiti i kuvati 15 minuta na laganoj vatri. tek toliko da ih tečnost prekrije. vlaknima. Naliti vodom i posoliti. natrijuma. Ovo morsko bilje pomaže razgradnju masti i sluzi nakupljene usled preteranog unosa mesa. B1. Ipak. Pripremaju se na sledeći način: isprati biljke pod mlazom hladne vode. snižavaju krvni pritisak. pozitivno deluju na rad tiroidne žlezde. Kuvaju se poklopljene. Kao i njihovi kopneni srodnici. nijacinom. te uklanjaju radijaciju iz organizma. na hladnom i suvom mestu gde mogu da stoje godinama. dovoljno ih je samo dobro isprati i spremne su za upotrebu. Osim toga. ove vodene biljke poboljšavaju metabolizam. te vitaminima A. zelene. tržištu uglavnom se mogu naći sušene alge koje treba držati u zatamnjenoj staklenoj posudi. lakše će se variti). pa dobro promešati. Musaka od kombu algi i povr}a Sastojci: 2 trake kombu alge dužine 8 cm 1 glavica crnog luka 2 šargarepe isečene na štapiće 1/2 glavice kupusa sečenog na tračice 1/2 šolje vode na vrh noža morske soli U posudu za pečenje staviti alge kombu. pa tako postoje crvene. dva do tri puta. Pre upotrebe. Arame su bogate ugljenim hidratima. treba ih postepeno uvoditi u ishranu jer je organizmu potrebno vremena da se prilagodi i počne da stvara enzime koji vare ove vodene biljke. koja se kasnije može iskoristiti za zalivanje cveća. sušene alge neophodno je potopiti u vodu (što se duže natapaju. bubrege i reproduktivne organe. blago iz M staci algi pronađeni su u fosilnim naslagama čija je starost procenjena na tri milijarde godina. B12 i C. ISHRANA O Zahvaljujući izuzetnom nutritivnom sastavu. Dodati brokoli i nastaviti sa kuvanjem dok povće ne omekša. pospešuju metabolizam vode. Alge je najbolje kuvati u posudi od keramike. plavo-zelene i žuto-zelene. Da bi se poboljšao njihov slatkasti ukus dodaje se soja sos i nekoliko kapi pirinčanog sirćeta. stakla ili nerđajućeg čelika. Dodati sirće. čiste od toksičnih materija i jačaju krv Bogatstvo hranljivih materija Alge sadrže skoro dvadeset puta više minerala od kopnenih biljaka. dvadesetak minuta na umerenoj vatri. Lekovito dejstvo od kancerogenih oboljenja. Maslinovo ulje zagrejati u tiganju pa minutdva dinstati gljive. Arame alge Alge jačaju probavni sistem. creva. vanje menstrualnih tegoba i snižavanje krvnog pritiska. . U zavisnosti od dubine na kojoj rastu. te fluora koji jača zube i kosti.Alge. B1 i B2. magnezijuma. vodeći računa o tome da budu prekrivene tečnošću. a kupus na drugi kraj. čiste limfu. dodati tamari i pustiti još malo da se dinsta. poređati luk na jedan kraj posude. Brokoli razdvojiti na cvetove. Arame se odlično slažu sa korenastim povrćem. razbijaju i transformišu gnoj i sekrete. na našem Ove smeđe alge rastu u većim dubinama i imaju blag ukus. a oblikom podsećaju na list hrasta. sojom i semenkama.

dodaju u salate. Priprema: Treba ih brzo oprati pod hladnom vodom da bi se uklonila nečistoća sa površine. ostaviti da odstoje 3-4 minuta pa kuvati dok tečnost ne provri. a kada isplivaju na površinu. uništavaju bakterije i poboljšavaju funkciju creva. ove alge jačaju krv i zidove kapilara. kisela jela i grickalice. poklopiti i ostaviti da se lagano kuva još pola sata. sipati šolju Imaju široke sočne listove poput celerovih. Dodati sos. snižavaju nivo holesterola i krvni pritisak. nakon čega se obrađuju tradicionalnom metodom.). Staviti u posudu. Takođe. nijacinom koji jača zidove krvnih sudova i sprečava nastanak ateroskleroze. Vakame Hid`iki Tanke smeđe igličaste alge beru se u proleće. a potom potopiti od 3 do 5 minuta. Mogu se poslužiti kao prilog uz mahunarke. a onda smanjiti temperaturu. Hidžiki zadržavaju jak. na tradicionalan način: seku se pomoću oštrih sečiva pričvršćenih na krajeve bambusovih štapova. Kada je reč o lekovitim svojstvima. Hidžiki vode. a zatim namočiti i ostaviti da stoje 3-5 minuta Vakame (vodu od namakanja možete koristiti za kuvanje). skinuti poklopac i ostaviti da se krčkaju dok ne ispari višak vode. naročito leti. Dodati glavnom jelu i na laganoj vatri kuvati još desetak minuta. Mogu se pržiti u dubokom ulju a ako se zapeku i izmrve u prah. Služiti se sa korenastim povrćem. Narezati na vrlo sitne kvadrate ili dugačKombu Najnovija istraživanja pokazala su da kiselina iz vakame algi vezuje toksine i teške metale (stroncijum. koji je vrlo cenjen među ljubiteljima japanske kuhinje. Vakame sadrže i supstancu koja utiče na viskoznost krvi (sprečava stvaranje tromba) čak dva puta jače nego zvanični lek heparina. a tvrdu žilu sitno naseckati da se može ravnomerno kuvati.. Hidžiki alge mogu se pržiti i peći u dubokom ulju.. Najvažnije terapeutsko svojstvo kombu algi jeste zaštita od degenerativnih bolesti. Kombu Pripremaju se na sledeći način: dve supene kašike hidžiki algi oprati pod mlazom hladne vode i ocediti. Japanci ih često. kao i kalcijumom koji ojačava skelet. gorkast ukus. Ove morske biljke bogate su vitaminima B1 i B2.MORSKIH DUBINA ke trake pa kuvati oko pola sata. Kada omekšaju. olovo. Vakame alge neizostavan su sastojak miso supe i odličan su prilog povrću. suše na suncu i pakuju. Japanci ih stavljaju u čaj. u kombinaciji sa susamom postaju pikantan začin mahunarkama i žitaricama. Kada se kuvaju sa tamari sosom. Mekane spoljne delove usitniti na komade veličine zalogaja. alge treba raširiti i isprati. arsenik. sakupljaju se drvenim grabuljama. koji poboljšavaju funkcije mozga i nervnog sistema. te poboljšavaju probavu. Kombu alge pripremaju se na sledeći način: prebrisati ih suvom ili vlažnom krpom ili oprati pod mlazom hladne vode. Lekovito Bilje 10/11 51 . korenasto povrće ili žitarice jer olakšavaju probavu. a potom iseći po sredini uz debelu žilu. pojačavaju seksualnu moć. a beru se krajem leta u hladnim morima oko ostrva Hokaido. Bele tačkice koje se pojavljuju na površini osušenih kombu algi sadrže minerale i složene šećere koji im daju izvanredan ukus. Njihove grube crne niti postaju vrlo nežne ako se pravilno kuvaju.

ekcemi. Ishrana koja je podrazumevala samo povremeno konzumiranje namirnica životinjskog porekla veoma mi je prijala. digestivne tegobe. virusna i bakterij- Vratila se u `ivot Pedesetdvogodišnja Jovana Stojković iz Obrenovca godinama je patila od depresije i redovno je odlazila kod psihijatra i uzimala propisanu terapije. hiperaktivnost kod dece. Iako sam u početku bila prilično skeptična. šećerna bolest. gljivične infekcije i bolesti jetre. pa šta bude. a može se po potrebi ponavljati i više puta u toku jednog dana. Kada sam se požalila drugarici. Postala sam veoma napeta i uznemirena. nesanice i problemi sa varenjem bili su i dalje prisutni. kamen u bubregu i žuči. ubrzo su se sve moje sumnje raspršile. 52 Lekovito Bilje 10/11 S lekari Centra preporučuju adekvatan režim ishrane i odgovarajuće preparate (hladnoceđena ulja. pogodna je za decu. maka i lovora. Međutim. Počela sam da pijem tablete ne bih li ublažila bolove. a kada je . a otkrili su i nepravilnosti u radu štitne žlezde i želuca. disajne tegobe. Ubrzo su nestale napetost i nervoza. reumatski artritis. Ova metoda stoprocentno je bezbedna. prekomerno znojenje. malokrvnost. ali i zato da se problemi ne bi vratili. Na osnovu dobijenih rezultata. gojaznost. a redovno sam se budila umorna i nervozna. poremećaj u radu bubrega.U efikasnost preparata centra ”Remedio Natura Vera” uverile su se i naše čitateljke Ljubica i Jovana koje su zahvaljujući dobro postavljenoj dijagnozi i lekovitim uljima uspele da reše ozbiljne zdravstvene probleme ska oboljenja. poremećaj moždane cirkulacije. povišena masnoća u krvi. bolovi u kostima i mišićima. ZBOGOM nesa Nestali su napetost i glavobolja Četrdesetogodišnja Ljubica Vasić iz Novog Sada mesecima je patila od nesanice. U centru ”Remedio Natura Vera” sa velikim uspehom rešavaju se sledeći zdravstveni problemi: poremećaj funkcije štitne žlezde. pored prirodnih preparata. tinkture i macerate) koji brzo poboljšavaju opšte stanje organizma. pa je osećaj težine u stomaku nakon obroka potpuno nestao. afte. ali i osobe kojima je ugrađen pejsmejker ili imaju fobiju od igle. Njen suprug je na sve načine pokušavao da joj pomogne. glavobolja. Preporučila bih svima da posete ovaj centar”. Irena Anđelković me je posavetovala da promenim način ishrane i preporučila mi je preparate protiv mojih zdravstvenih tegoba.AMP analizator krvne slike pomoću kojeg se za samo šest minuta proverava kompletno stanje organizma i to bez vađenja krvi. Međutim. odlučila sam da odem tamo. kaže Ljubica. Još uvek pijem ulje oraha i maka iako više ne osećam nikakve tegobe jer su mi u centru ’Remedio Natura Vera’ objasnili da je produženje terapije neophodno zbog regeneracije tkiva. a već nakon tri dana uspela sam da zaspim ranije i nisam se budila u toku noći. srčana oboljenja. U centru ’Remedio Natura Vera’ podvrgla sam se AMP analizi na osnovu koje je ustanovljeno da je moje probleme uzrokovala loša cirkulacija. celulit. poremećaj cirkulacije. ”Dešavalo mi se da ne zaspim do jutra. Dr ISPOVEST ^ITATELJKI: Ljubica Vasi} i Jovana tručnjaci u centru ”Remedio Natura Vera”. menstrualne tegobe. rekla mi je da je čula od koleginice koja je bila u centru ’Remedio Natura Vera’ da su joj tamo pomogli da reši sličan problem. kao i tinkturu rastavića. trudnice i starije ljude. a nije se više javljala ni glavobolja. Počela sam da pijem ulje oraha. bezvoljnost. koriste i najsavremniju kompjutersku dijagnostiku . psorijaza. ali su one delovale samo trenutno. sa glavoboljama koje su trajale po ceo dan. povišen i snižen krvni pritsak. Isključuje svaku mogućnost zaraze ili povrede. malokrvnost. jednostavno nisam znala šta da radim. upala krajnika.

.

DREVNA FITOTERAPIJA

Ruski samovar - IZVOR
Tradicionalni ruski dom ne može se zamisliti bez specijalnog metalnog čajnika u kojem se pripremaju okrepljujući napici ili lekoviti biljni čajevi za ublažavanje zdravstvenih tegoba

U

Rusiji su se fitoterapijom bavili vidari i magovi, koji su sakupljali biljke iz neposrednog okruženja, a način njihove obrade i pripreme usmeno se prenosio sa kolena na koleno. Prva zbirka pisanih recepata i saveta o lekovitom bilju datira još iz 16. veka i u njoj se može pročitati izreka ”Postoji 77 bolesti i u prirodi se nalazi lek za svaku od njih.” Lekovito bilje koristilo se u različitim oblicima, a obično su se pripremali

odvari, sokovi, eterična ulja, tinkture i melemi. Centralno mesto u svakom domu zauzimao je samovar, specijalni čajnik koji je služio za pripremu blagotvornih napitaka. U Rusiji se najčešće spravljaju vitaminski čajevi koji jačaju organizam, ili lekoviti biljni napici.

su potvrđena, a njen sok se, pre svega, preporučuje dijabetičarima, ali i za poboljšanje varenja, podsticanje rada želuca i creva, te u slučaju gastritisa i čira. Plod aronije povoljno utiče na respiratorni i kardiovaskularni sistem i

jača zidove krvnih sidova. Redovno konzumiranje aronije jača imunitet i sprečava infekcije.

Dunja le~i dijareju

Aronija - spas za dijabeti~are

Lekovita svojstva rjabine (aronije), biljke koja je opevana u ruskim pesmama, i naučno

Od davnina se mirisni žuti plodovi upotrebljavaju u lečenju stomačnih tegoba, a pre svega za zaustavljazaustavlja nje dijareje. Sem toga, semenke dunje odlično su sredstvo protiv kašlja i hroničnih respi respiratornih tegoba. Od

54 Lekovito Bilje 10/11

R VITALNOSTI
svežih plodova priprema se ekstrakt koji obiluje gvožđem, pa se koristi u slučaju malokrvnosti. Kuvana dunja upotrebljava se u lečenju bolesti jetre. konzumirati sveže pripremljen čaj.

Bombe zdravlja Vitaminski ~ajevi

Breza - izvrstan diuretik

Miro|ija protiv hipertenzije

Ova začinska biljka upotrebljava se širom Rusije, a osim što daje specifičan ukus jelima, poznata su i njena lekovita svojstva. Infuzija od mirođije koristi se u početnom stadijumu hipertenzije, jer snižava krvni pritisak, proširuje krvne sudove, poboljšava rad srca i podstiče mokrenje. Napitak od ploda ove biljke poboljšava apetit, ali je i dobar sedativ pa se koristi u slučaju nesanice, a njegovo konzumiranje savetuje se dojiljama jer podstiče lučenje mleka. Takođe, seme ove začinske biljke sprečava nadimanje. Recept: Čaj za snižavanje krvnog pritiska * Supenu kašiku sitno iseckane mirođije preliti sa 2 dl prokuvane vode i ostaviti da odstoji jedan sat. Procediti i piti u gutljajima tokom dana.

U ruskoj fitoterapiji koriste se pupoljci, mladi listovi i sok breze, a preparati od ove biljke pokazali su se vrlo efikasnim u slučaju gastritisa, čira na želucu i reumatizma. List breze poznat je i kao odličan diuretik, a uz to reguliše metabolizam i olakšava menstrualne tegobe. U narodnoj medicini veoma je popularan sok od ove biljke koji takođe podstiče izbacivanje viška vode iz organizma, a preporučuje se i u slučaju gihta, otoka i oboljenja bronhija i pluća. Recept: Čaj za izbacivanje viška vode iz organizma * Preliti supenu kašiku pupoljaka breze sa 2 dl ključale vode. Ostaviti poklopljeno da odstoji jedan sat, a potom procediti. Piti 4 puta dnevno, 30 minuta pre jela, uvek sveže pripremljen čaj.

Ovi napici pripremaju se od šumskih biljaka i plodova, poljskih trava i voća. Rusi su smatrali da je najbolji onaj čaj od biljaka koje osoba sama ubere, pa se mnogo pažnje poklanjalo sakupljanju, sušenju i čuvanju bilja. * Pomešati 30 g sušenih plodova rjabine, 5 g sušenih malina i 2 g suvih listova crne ribizle. Staviti u porcelanski čajnik, preliti sa 2 dl vruće vode i ostaviti da odstoji 7-10 minuta.

Lekoviti napici

U ruskoj tradicionalnoj medicini lekoviti čajevi pripremaju se od jedne ili više trava, po strogo utvrđenoj recepturi i uz striktno poštovanje procedure. Ukoliko u receptu nije naznačen način pripreme, čaj se spravlja na sledeći način: propisana doza usitnjene mešavine sipa se u zagrejanu emajliranu posudu, preliva ključalom vodom i kuva na tihoj vatri (infuzija se kuva 15 minuta, a odvar 30 minuta). Zatim se skida sa vatre i ostavlja da odstoji određeno vreme (odvar 10-15 minuta, infuzija 45-50 minuta). Nakon toga, cedi se kroz gazu ili cediljku, pa se u gotov čaj dodaje još vode. Izbor biljaka zavisi od zdravstvene tegobe koju treba lečiti.

Bor olak{ava reumatske bolove

Detelina ubla`ava ka{alj

Ova biljka se u drevnoj ruskoj fitoterapiji koristila u slučaju prehlade, hroničnog kašlja, bronhitisa i bronhijalne astme. Takođe, napici od deteline ublažavaju bolove u zglobovima. Recept: Čaj protiv prehlade * Preliti kašiku sitno iseckane deteline sa 2 dl vruće vode i ostaviti da odstoji jedan sat. Procediti i piti 3-4 puta dnevno. Uvek

U Rusiji se od davnina za lečenju disajnih tegoba koriste pupoljci bora od kojih se priprema čaj ili se od njih pravi rastvor za inhalaciju. Pored toga, koriste se i za smirivanje napetosti i ublažavanje kožnih oboljenja i reumatskih bolova. Recept: Blagotvorna kupka * Sipati u veću šerpu 500 g pupoljaka bora, pa ih preliti sa 5 l vode i kuvati 30 minuta. Procediti i odvar sipati u vodu za kupanje.

Samovar je metalna posuda namenjena zagrevanju vode za čaj, koja se najviše upotrebljava u Rusiji, Iranu i Turskoj. Rusi su ga toliko cenili da im je broj samovara u kući bio pokazatelj imovnog stanja domaćina. Tradicionalni samovar sastoji se od velike metalne posude sa slavinom blizu dna i cevi koja vertikalno prolazi kroz sredinu i napunjena je čvrstim gorivom za zagrevanje vode u posudi. Mali otvor na vrhu obezbeđuje prolazak dima i protok vazduha. Kada se vatra ugasi, čajnik se postavlja na vrh da bi ostao zagrejan toplim vazduhom. Koristi se za pripremu ”zavarke”, jakog koncentrata čaja, koji se razređuje ključalom vodom iz glavne posude samovara. U zavisnosti od ukusa, u čaj se dodaju šećer, limun, med, slatko, ali i mleko i krem (slivki).
Lekovito Bilje 10/11 55

Kako se koristi samovar?

ISHRANA

Jelovnik za DIJABETIČARE
Šećerna bolest nije izlečiva, ali se može držati pod kontrolom uz odgovarajuće lekove i prilagođenu, pravilnu ishranu. Koje namirnice se preporučuju, a šta treba izbegavati?
izbegavati, naročito mozak, jezik i bubrege, jer sadrže previše masnoća.

Mleko i mle~ni proizvodi

Preporučuje se konzumiranje obranog i acidofilnog mleka, jogurta (može i voćnog ako je dijetalan), kefira i posnih sireva.

Riba

Preporučuju se sve vrste rečne i morske ribe, dok morske plodove, a naročito školjke treba izbegavati.

Jaja

Dijabetičarima se savetuje konzumiranje belanaca jer su žumanca bogata mastima.

hidrata, pa se njihov unos mora ograničiti (pasulj, grašak, šargarepa, krompir, cvekla, crni luk). Ali zato se zelje, spanać, blitva, list vinove loze, boranija, tikvice, paprika, paradajz, krastavac, razne vrste zelenih salata, plavi patlidžan, celer, peršun, rotkvice, kupus, kelj, keleraba, prokelj, pečurke, praziluk, beli luk, brokoli i karfiol mogu konzumirati u neograničenim količinama. Povrće može da se koristi kao sirovo (salate), kuvano (variva) ili pečeno (krompir, cvekla, plavi patlidžan, paprika).

Vo}e i prera|evine od vo}a

Zdrave masno}e

U

ishrani dijabetičara veoma je važan izbor pravih namirnica i dijete koja će omogućiti da se unose svi neophodni nutritivi, a da se u isto vreme nivo šećera u krvi održi u granicama normale. Jelovnik obolelih od šećerne bolesti veoma je raznovrstan i sadrži sve vrste namirnica (kao i kod zdravih ljudi). Iz ishrane se jedino izostavljaju šećer i slatkiši (bombone, kolači,

keks, med...), ograničava se upotreba hleba i proizvoda od brašna (testenine), a razlog za to je činjenica da ove namirnice imaju visok sadržaj ugljenih hidrata (šećera i skroba).

Namirnice koje sadrže nezasićene masne kiseline trebalo bi da budu redovno zastupljene na meniju dijabetičara - plava morska riba, maslinovo, sojino, laneno i kikirikijevo ulje...

Hleb i testenine
Proizvode od belog brašna trebalo bi zameniti onima od integralnog, čiji unos takođe mora biti strogo kontrolisan.

Oboleli od šećerne bolesti morali bi da izbegavaju trešnje, kruške, grožđe, banane, sveže smokve, ananas, mango, avokado... Suvo voće (grožđe, šljive, smokve, urme, kruške, borovnice...) sadrži 5-6 puta više ugljenih hidrata od sirovog voća, pa se ne preporučuje u ishrani dijabetičara. Upotreba raznih vrsta veštačkih zaslađivača dijabetičarima je dozvoljena, pod uslovom da se pridržavaju uputstva o ograničenju količine koje se nalazi na pakovanju takvih proizvoda.

Meso, riba i jaja

Zasla|iva~i

Dijabetičari mogu da jedu sve vrste mesa, ali u njihovoj ishrani trebalo bi da preovladavaju ona posnija - teleće, juneće, konjsko, pileće, kokošje i ćureće. Iznutrice treba

Povr}e najva`nija hrana za dijabeti~are

Neke vrste povrća sadrže veću količinu ugljenih

56 Lekovito Bilje 10/11

Dragiše Cvetkovića 31a.LB INFO Foto-gravura TEHNIKA. 18000 NIŠ Lekovito Bilje 10/11 57 .

a pritom će vaša aromatična vodica biti potpuno prirodna. Ostaviti da odstoji dve nedelje. kao i votka. 8 kapi timijana. * Biljni mirisi: bosiljak. 10 kapi limuna. Promućkati i čuvati u flašici od tamnog stakla. promućkati i parfem je spreman za upotrebu. limun i pomorandža. Ukoliko se pojavi talog. žalfije i limuna. * Začinski mirisi: cimet.BILJNA KOZMETIKA Napravite parfem PO SV LB kozmetičarka Marija Pušelja otkriva recepte koji će vam pomoći da sami napravite mirisne mešavine od eteričnih ulja u njegov sastav. 6 kapi eteričnog ulja ylang-ylanga. * Cvetni mirisi: neroli. Sandal i geranijum * U 90 ml akohola dodati po 2 ml eteričnog ulja sandala. đumbir i karanfilić. voćne. Osim što lepo mirišu. lavanda i ruzmarin. i to onu koja će imati vaš lični pečat. eterična ulja koja se koriste u izradi parfema deluju blagotvorno 58 Lekovito Bilje 10/11 N Timijan i mirta * U flašicu sipati po 11 ml alkohola (votke) i baznog ulja jojobe. žalfije i kedra. pa dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. Parfem koji pove}ava samopouzdanje * U 30 ml biljnog ulja staviti 6 kapi ylang-ylanga i Toaletna voda * U 10 ml biljnog ulja jojobe sipati po 5 kapi eteričnog ulja bergamota i geranijuma. Flašicu dobro zatvoriti. procediti toaletnu vodu kroz filter za kafu. geranijum i ruža. ali i na psihu. * Baza za ovu toaletnu vodu priprema se tako što se pomeša 80 ml alkohola i 10 ml hidrolata lavande. * Drvenasti mirisi: čempres. poželjno je da se pomeša nekoliko vrsta eteričnih ulja. trebalo bi pre svega voditi računa o osnovi koja može da bude neko biljno ulje (preporučuje se osobama sa osetljivom kožom). Naravno. a nakon toga parfem držati na hladnom i tamnom mestu. i po 1 ml eteričnog ulja kedra. kod kuće. Potom se dodaje po 1 ml eteričnog ulja grejpfruta. mešavina alkohola i hidrolata (biljne vodice koja će razblažiti alkohol) ili čist alkohol. 3 kapi eteričnog ulja pačulija i kap eteričnog ulja mente. drvenaste ili citrusne arome. Parfem koji podi`e energiju i ubla`ava stres Parfemi e morate da trošite velike sume na kupovinu parfema jer i sami. na kožu. mandarine. a nakon toga držati na hladnom i tamnom mestu. Ostaviti da odstoji dve nedelje. možete da kreirate mirisnu notu. sledite intuiciju i birajte mirise koji odgovaraju vašem temperamentu. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. geranijuma i ružinog drveta. bor i sandal. * Voćni mirisi: grejpfrut. Promućkati i čuvati u flašici od tamnog stakla. i 2 ml eteričnog ulja palmarose. Da biste odabrali notu koja će vam se najviše dopasti. Imajte na umu da kvalitet i postojanost parfema zavise od koncentracije ulja koja ulaze * U 30 ml biljnog ulja ili alkohola staviti po 12 kapi eteričnog ulja slatke i gorke pomorandže i 6 kapi eteričnog ulja kedra. . 5 kapi nerolija i kap mirte. 6 kapi mandarine. Prilikom izrade ”sopstvene mirisne linije”. bez sintetičkih dodataka koji mogu štetno uticati na zdravlje. a zatim dodati eterična ulja: 4 kapi slatke pomorandže. limuna.

ulja timijana. a nakon toga mešavinu dodati još 10 ml cvetne vodice pomorandže. po 4 kapi eteričnog ulja slatke pomorandže. po 3 kapi eteričnog ulja korijandera i kleke. Zatvoriti flašicu i dobro promućkati. Pored toga. kap eteričnog ulja jasmina i 3 kapi eteričnog ulja ruže. * U flašicu sipati 1dl baznog ulja jojobe. Lekovito Bilje 10/11 59 . 4 kapi eteričnog ulja ruže i 5 kapi ylang-ylanga. a nakon toga ga držati na hladnom i tamnom mestu. 20 kapi eteričnog ulja korijandera. 12 kapi eteričnog ulja sandalovine i 4 kapi eteričnog ulja đumbira. pa dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. a nakon toga ga držati na hladnom i tamnom mestu. a zatim dodati 5 kapi eteričnog ulja korijandera. Parfem ”Egipatska kraljica” Senzualni `enski parfem Parfem koji umiruje nervozu i ubla`ava depresiju * U 30 ml alkohola dodati po kap eteričnog ulja timijana i cimeta. bosiljka i belog bora i 2 kapi eteričnog ulja ružinog drveta. po 15 kapi eteričnog ulja limuna. Ostaviti kolonjsku vodu da odstoji najmanje dve nedelje i svakodnevno mućkati. 23 kapi eteričnog ulja kedrovine i 5 kapi eteričnog Parfem ”Marokanska mistika” * U 50 ml biljnog ulja jojobe sipati 2 kapi eteričnog ulja palmarose. Promućkati i odmah koristiti. Ostaviti da odstoji dve nedelje. Dobro zatvoriti i promućkati. * U 50 ml čistog biljnog ulja od badema dodati 2 kapi eteričnog ulja cimeta. Parfem ”Arapske no}i” * U 50 ml biljnog ulja od badema dodati kap eteričnog ulja timijana. a zatim dodati 16 kapi eteričnog ulja bergamota. i 4 kapi eteričnog ulja pomorandže. i po 5 kapi eteričnog ulja lavande i nerolija. gorke i slatke pomorandže. a nakon toga držati na hladnom i tamnom mestu. Ostaviti da odstoji dve nedelje. promućkati i parfem je spreman za upotrebu. Napomena: U ovoj mešavini koristi se eterično ulje cimeta koje može da iritira kožu. 22 kapi eteričnog ulja sandala. a zatim koristiti. po 3 kapi eteričnog ulja bergamota i ruže i 4 kapi eteričnog ulja sandala. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. * U 30 ml biljnog ulja staviti po 8 kapi eteričnog ulja grejpfruta i čempresa. pa sve dobro promućkati i sipati u bočicu od tamnog stakla. 6 kapi eteričnog ulja bergamota. Parfem koji pobolj{ava koncentraciju i podsti~e samopouzdanje Marija Pu{elja po 12 kapi eteričnog ulja lovora i mente. mirisi koji sadrže eterična ulja citrusa mogu da izazovu fototoksičnost. 4 kapi eteričnog ulja nerolija. pa ukoliko se pojavi crvenilo treba odmah prestati sa korišćenjem ovog parfema. ostaviti da odstoji nedelju dana. pa ponovo promućkati. Dobro promućkati i ostaviti da odstoji 4 dana. te ih ne treba nanositi pre sunčanja.VOJOJ MERI Kolonjska voda U flašicu sipati 230 ml alkohola ili votke. Senzualni parfem za mu{karce * U flašicu sipati 1 dl alkohola ili votke i dodati 10 kapi eteričnog ulja lavande. Dobro zatvoriti. 3 kapi eteričnog ulja limete. Zatvoriti i promućkati pre upotrebe. Ostaviti da odstoji dve nedelje.

vina. kašlja. dom tako da sok bude dva prsta iznad jabuka. sastojaka namirnica iz kojih nastaje (recimo. kiselih i sočnih jabuka. Ovaj napitak opušta zidove bronhija i olakšava izlučivanje sluzi.5 dl mlake vode razmutiti 2 kašičice jabukovog sirćeta. Sirće od kopriva pije se razblaženo sa vodom (na 1 dl idu 2 kašičice sirćeta).. glavobolje. koji potiču iz jabuka. a deluje blagotvorno u slučaju anemije. kašlja. glavobolje. Tečnost pažljivo procediti i sipati u staklene flaše. preporučuje se da pomešaju tri kašičice jabukovog sirćeta sa šoljom meda i da dve kašičice ove smese uzi- Napuniti staklenu teglu (do tri četvrtine visine) mladim. dobro istucati drvenim čekićem. mučnine. može da pomogne stari recept: u 2. beta-karoten i natrijum). grlobolje. Uzeti 7 velikih grančica ruzmarina i dobro opra- 60 Lekovito Bilje 10/11 . pa sipati hladne vode do vrha. i dva puta dnevno popiti čašu vode u kojoj su razmućene dve kašičice sirćeta. nastalih vrenjem. Osim toga. Sirće sadrži mnoštvo hranljivih elemenata. a i danas se koristi u terapiji proširenih vena. O isceliteljskim svojstvima sirćeta zna se od antičkih vremena.5 dl vode. Sastojci: 10 kg divljih. dodati kašičicu meda i dobro izmešati. organske kiseline. Osobama koje pate od hroničnog umora. pa neoljuštene staviti u drveno ili plastično burence. Pije se tri puta dnevno. a kao lek se koristilo još u drevnom Egiptu. ako nema dovoljno soka. maju svako veče pred spavanje. prekriti suvom krpom i pustiti da odstoji nekoliko dana dok ne nastane sirće. dobro promućkati. U slučaju proširenih vena svakog jutra i večeri noge dobro istrljati čistim jabukovim sirćetom. Ova terapija traje mesec dana. vid i mentalne sposobnosti. kominu preliti hladnom vo- Jabukovo sirće sadrži vitamine. proširenih vena. u zavisnosti od veličine posude). žitarica.. koji se odvija zahvaljujući prisustvu bakterije sirćetno-kiselog vrenja. a potom pokriti čistom krpom i ostaviti na sunčanom i toplom mestu da odstoji do dva dana. ocediti sok i presuti ga u drugu posudu. štiti od sunčevih zraka i odličan je čistač organizma. prehlade.. uvek sveže napravljen. Vrenje se pospešuje dodavanjem jabukovog sirćeta (do jedna litra. kao i obilje enzima i korisnih amino-kiselina S Ova tečnost od davnina je cenjen začin u mnogim tradicionalnim kuhinjama.. kada se verovalo da obezbeđuje dugovečnost. Sir}e s ruzmarinom Ovo aromatično sirće dobar je začin za salate i odličan je lek za opuštanje prenapregnutih nerava i eliminisanje stresa. Dodati isečenu koru od pola kilograma jabuka ili 300 g jabuka narezanih na šnite. eliksir zdravlja irće nastaje kiselim vrenjem voća (najčešće jabuke). 100-200 g šećera Stari recept Priprema: Jabuke dobro oprati i ukloniti trule delove. infekcija. flavonoide i polifenole. prehlade. minerale. delimično isparava i pretvara u sirćetnu kiselinu i vodu. neuroze. sočnim (ili osušenim i usitnjenim) listovima koprive. Talog koji je ostao na dnu burenceta ne treba bacati. a pritom je i baza za proizvodnju i drugih vrsta sirćeta. U slučaju visokog krvnog pritiska piju se tri puta dnevno po dve kašičice jabukovog sirćeta razmućenog u decilitru mlake vode. Sir}e sa koprivom Sir}e od divljih jabuka Ova tečnost jača metabolizam i otklanja mnoge tegobe. Ostaviti na toplom mestu da odstoji 5-6 nedelja i svakodnevno. bar dva puta. Opet prekriti burence čistom krpom i ostaviti na toplom mestu tri do četiri nedelje. nego ga sipati u vino kako bi se dobilo vinsko sirće. ali malo je poznato da se koristila i kao lek.BAKINA KUHINJA NADNASLOV Sirće. poboljšava sluh. Nakon vrenja. piva ili nekog drugog blažeg alkoholnog pića. alkohol se meša sa kiseonikom iz vazduha. Osobama koje pate od disajnih tegoba. otvor povezati pergamentnim papirom i probušiti iglom na nekoliko mesta. jabukovo sirće sadrži pektin. Nakon toga. Tokom tog procesa. I danas se često uključuje u terapiju gojaznosti. mučnine i gojaznosti.

5 l jabukovog sirćeta. Sir}e od bosiljka Sir}e od zove U sud staviti 1. dobro povezati i ostaviti da odstoji desetak dana. a priprema se na sledeći način: u čaši vode razmutiti po 2 kašike ovog sirćeta i meda pa popiti ujutro posle jela.ti. sitno ih iseckati i staviti u činiju. zatvoriti i ostaviti na hladnom mestu dve do tri nedelje. Sirće pocediti u čistu flašu i u nju ubaciti grančicu rumarina. dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji najmanje 14 dana na hladnom mestu dok sirće ne postane crvenkasto. Ovo sirće odlično je sredstvo za jačanje imuniteta. sipati u čistu flašu i dobro zatvoriti. Skinuti sa vatre. a najbolje se konzumira kao začin za salatu od rukole ili paradajza. Potom sadržaj procediti i dobro zatvoriti. Sipati u šerpu 6 dl jabukovog sirćeta i pustiti da proključa. ohladiti i procediti kroz gazu u staklene flaše. U slučaju reumatskih bolova. Naliti litrom vinskog sirćeta (6%). preliti sirćetom. osušiti i poslagati u dobro očišćenu i opranu flašu sa širokim grlom. pa potom preliti po ruzmarinu i ostaviti da odstoji 3 dana. Staviti u flašu 2 grančice svežeg ruzmarina. 2 lista lovora. Lekovito Bilje 10/11 61 . Sir}e sa belim lukom Sir}e od meda U litar vode staviti 200 g meda i ostaviti na toplom mestu 20-25 dana dok se ne dobije sirće. Ako je u pitanju upaljeno grlo. preliti sa 1. Ovaj eliksir odličan je protiv prehlade i kijavice. Ono je odličan lek protiv glavobolje. Dve vezice bosiljka pažljivo oprati. prekriti belom platnenom krpom. a pije se ujutro . staviti na vatru i kuvati desetak minuta nakon što se šećer rastopi. Nakon toga sipati u lonac 800 g žutog šećera. Iskidati listiće sa šest grančica. 3 čena belog luka. Ovo sirće odlično je sredstvo za jačanje imuniteta.5 kg bobica crne zove. pomaže oblog od ovog sirćeta. pomoći će ispiranje ovim sirćetom. Sirće procediti.pola kašičice razmućene u 2 dl vode.

Ostatak brašna pomešati sa malo vode i zgusnuti varivo. Kada je pečena. te smanjuje upalu kože i ubrzava zarastanje rana. Preporučena doza za muškarce iznosi od 4 do 7 mg dnevno. integralnim žitaricama. a njena uloga je da štiti nervni i kardiovaskularni sistem metabolizmu ugljenih hidrata. Jelo servirati na tanjir i poslužiti uz raženi hleb. zatim u integralnom pirinču. malo propržiti. sintezi steroidnih hormona i razvoju nervnog sistema. ublažava bolove u slučaju opekotina. dodati šargarepu i grašak. mahunarkama . a pritom je i moćno sredstvo u borbi protiv stresa. tikvice. papriku. Na malo ulja propržiti iseckan crni luk. D`igerica sa varivom Potrebni sastojci: 600 g svinjske džigerice 300 g šargarepe 300 g graška 100 g crnog luka 2 čena belog luka 3 kašike brašna 3 kašike ulja so. biber 300 ml obranog mleka 200 g crnog hleba Priprema: Svinjsku džigericu iseći. nutrijent neophodan Vitamin B5 J ima u džigerici i mahunarkama. boraniji. začiniti i naliti sa malo vode. Uz to. za žene od 4 do 7 mg/d (u trudnoći i za vreme laktacije 10 mg/d). Poznato je da pantotenska kiselina. 62 Lekovito Bilje 10/11 . Usled nedostatka vitamina B5 javljaju se depigmentacija kože i anemija. a najviše je ima u iznutricama. proizvodnji steroida. jajima (žumancetu). pasulju. orasima. uvaljati u brašno i ispeći na preostalom ulju. naliti vodom i ostaviti da se kuva. Batake poređati u tepsiju i naneti pripremljen pirinač sa povrćem. kao sastojak specijalnih losiona i krema. krompir. vitamin B5 sprečava povećanje nivoa triglicerida i lošeg (LDL) holesterola u krvi. dodati isečenu šargarepu. potopiti u mleko i ostaviti da odstoji pola sata. kukuruzu i pivskom kvascu. dodati pirinač. Zape~eni bataci u pirin~u Potrebni sastojci: 500 g pilećih bataka i karabataka 150 g crnog luka 100 g šargarepe 150 g paprike 150 g tikvice 200 g krompira 200 g paradajza 100 g integralnog pirinča 4 čena belog luka 3 kašike maslinovog ulja mešavina začina mlevena crvena paprika biber. paradajz i beli luk. jer ovu supstancu sadrže gotovo sve namirnice. džigerici. Ako se pravilno hranite. krompiru. masti i proteina.KUHINJICA ČUVA kiseline najviše NERVE Pantotenske edan od najrasprostranjenijih vitamina B grupe jeste vitamin B5 ili pantotenska kiselina. Ovaj vitamin sastavni je deo koenzima A koji ima vrlo važnu ulogu u guć.grašku. posuti naseckanim belim lukom i posoliti. Servirati džigericu na tanjir uz varivo i crni hleb. pečurkama. posekotina i ogrebotina. Staviti u zagrejanu rernu da se zapeče na 200 oC oko 20 minuta. pilećem i ćurećem mesu. Džigericu ocediti od mleka. ruzmarin 300 g raženog hleba Priprema: Na ulju propržiti iseckan crni luk. kao i usporen rast. Promešati. nedostatak pantotenske kiseline gotovo je nemo- za pretvaranje hrane u energiju. stvaranje crvenih krvnih zrnaca i žuči.

koja je prisutna u majčinom mleku. izliti tečnost u flašu i ostaviti u frižideru da odstoji 48 sati. gripa. tako mesnati deo ploda upija sok. tamnosmeđi koji je tvrd i dlakav. veneričnih bolesti. a važi i kao moćan lek protiv kancera svakoj rađa stotinak plodova godišnje. cinkom. ulje i maslac. raskošne biljke koja raste u tropskim primorskim krajevima. plod se stavi na dasku ili čistu platnenu vreću. Kokosovo ulje ima antibakterijska svojstva. žutice i želudačnih tegoba. Dok je orah zelen. zatvora. Ovaj preparat sadrži fitosterole. K okosov orah je plod kokosove palme. popularnim kokosovim mlekom.LEKOVITI PLODOVI Čudesna TROPSKA APOTEKA Kokosov orah obiluje vitaminima i mineralima. Smešu procediti kroz gazu. astme. magnezijumom. Kako kokosov orah sazreva. Ispod kore je tanka. Smatra se najboljim sredstvom za prevenciju mamurluka (ukoliko se pretara sa alkoholom. kako se delovi ne bi razleteli. U ohlađenu masu dodati 1/2 l ruma. Lekovito Bilje 10/11 63 . pa se istuca čekićem. pa ga stanovnici tropskih područja koriste za lečenje opekotina od sunca i negu oštećenih i popucalih bradavica kod dojilja. sličnom klimom. Osušena i naribana pulpa koristi se kao brašno za hleb ili kao osnova za keks.maslac. Važna je sirovina i u kozmetičkoj industriji u kojoj se upotrebljava za izradu finih krema. Pretpostavlja se da potiče sa Malezijskog arhipelaga i da se prvo rasejala na područja sa Zbog tvrde opne. dizenterije. kao i laurinsku kiselinu. a na Kako se pravilno otvara plod? ^udesni sok Središnji deo ploda ispunjen je tečnošću. bolesti grla. plod razbiti. pre svega zahvaljujući laurinskoj kiselini koja dokazano suzbija toksične mikroorganizme poput stafilokoke. Ulje kokosa ubrzava metabolizam pa je odlično sredstvo za skidanje suvišnih kilograma. pa komadiće pulpe staviti u blender i dodati malo vode. plutali do udaljenih obala i tamo puštali izdanke. dok se brašno napravljeno od pulpe preporučuje za ishranu trudnica. U tradicionalnoj medicini koristi se u terapiji svih vrsta upala. crvenog vetra. Nakon toga. Životni vek ovih palmi je sedamdesetak godina. a poznat je po tome što sadrži optimalan odnos magnezijuma i natrijuma. a na dnu ima tri rupe. koji deluju protivupalno i regenerišu tkivo. Pulpa se isecka nožem i može da se gricka ili da se samelje u kokosovo brašno. a njegov sok ima identičan sastav kao ljudska krvna plazma. jodom. Otvoriti dva zrela kokosa. Ovaj napitak sadrži istu količinu elektrolita kao krv i ima identičan sastav kao ljudska krvna plazma. U tri mala udubljenja s gornje strane pomoću većeg eksera treba napraviti rupe. selenom. kao i vitaminom E i C. bronhitisa. U narodnoj medicini preparati od kokosovog ulja koriste se za lečenje menstrualnih problema. Nakon toga skinuti gornji sloj . Kokosov orah ima nekoliko slojeva: spoljašnji. dodati kokos i nakon nekoliko minuta procediti. dovoljno je pred spavanje popiti čašu kokosove vode i izostaće sve tegobe uzrokovane pijanstvom). Sadrži više hranljivih sastojaka od punomasnog mleka. nešto svetlija koža koja obavija belu pulpu. pecivo. sapuna i emulzija. Antitumorsko delovanje Recepti Liker od kokosa Maslac 1/2 l mleka 300 g šećera 100 g kokosovog brašna 1/2 l ruma Mleko i šećer kratko prokuvati. gvožđem. zahvaljujući tome što su njegovi plodovi padali u more. Ubrzava metabolizam Kokosov orah obiluje esencijalnim amino-kiselinama. Dokazano je da kokos ima i antikancerogena svojstva koja naročito pomažu u slučaju raka debelog creva i dojke. streptokoke i enterobakterije. folnom kiselinom. vlaknima. bubrežnog kamenca. pa nakrenuti plod i sipati sok. u jezgru se stvara oko tri litra soka bogatog kalijumom i drugim mineralnim materijama. vitaminima grupe B. groznice. kokosov orah prilično je nezgodan za otvaranje. ispustiti tečnost.

Sok ublažava tegobe u menopauzi oblozima od sveže nastrugane bundeve. slatkasto meso izrazito narandžaste boje. jajnicima i materici. Preliti sa pola predviđene količine masli- FEMISAN A-ublažava ženske tegobe HERBA SVET poklanja! Proizvod ”Femisan A”. na bazi odabranog lekovitog bilja. Bolovi uzrokovani proširenjem vena ublažavaju se BUNDEVA NADNASLOV LB JELOVNIK Ovo povrće odličan je diuretik. fosfora. održava zdravlje ženskih reproduktivnih organa i reguliše menstrualni ciklus. zbog čega je ovaj plod pogodan za dijetalnu ishranu a dobro ga podnose i osobe s oboljenjima želuca i tankog creva. svoju fotografiju prevencija ateroskleroze. te doprinosi lečenju cista i mioma. i recept na adresu: Temerinska 102. 5. Protiv upale jajnika i problema u menopauzu preporučljivo je svakodnevno konzumiranje soka od bundeve. osim što pozitivno deluju u slučaju klimakteričnih tegoba. prezime. Energetska vrednost bundeve vrlo je niska. žuči. nervozu. pa staviti kriške bundeve i neoljuštene čenove belog luka. beli luk očistiti. ima malu energetsku vrednost. Takođe. kalcijuma. ”Herba svet” Beograd . najbolje presnog. ali i dijabetičarima.prebrodite klimaks Femisan B ublažava preosetljivost nervnog sistema. Pečenu bundevu ohladiti. gvožđa. Bundeva je odličan diuretik i preporučuje se osobama s reumatskim tegobama. U gotovu čorbu neposredno pred služenje umešati neutralnu pavlaku. Tepsiju obložiti papirom za pečenje. bubrega. Ovaj preparat sadrži biljke koje. bubuljicama i aknama.lekovita kraljica jeseni novog ulja. Supa od bundeve Sastojci: 700 g očišćene bundeve 4 čena belog luka 1 praziluk 50 g pirinča 2 l supe od povrća iz kocke 1 kašika seckanog peršuna 1 dl neutralne pavlake 1 dl maslinovog ulja mešavina začina. lako je svarljivo i reguliše probavu. B6. B2. Budući da veoma dobro deluje na kožu. Sastojak apiol poboljšava mikrocirkulaciju u mokraćnoj bešici. posebno na masnu i sklonu miteserima. nesanicu. Zatim dodati pire od bundeve i belog luka. Praziluk iseći na štapiće.karotena ili provitamina A. kao i minerala . te kuvati dok ne omekša. za ”Lekovito ili na imejl lekovitobilje@color. Ulje iz semenki ovog povrća pomaže u lečenju upalnih procesa prostate. Biljne kapi ”Femisan A” efikasne su i u borbi protiv steriliteta. adresu. 64 Lekovito Bilje 10/11 FEMISAN B . a preventivno deluje i na nastanak i razvoj kanceroznih promena na prostati. U terapiji oboljenja prostate preporučuje se svakodnevna upotreba bundevinog semena.rs . lupanje srca. neslane bundeve sa malo paradajza i seckanog crnog luka koji je začinjen kašikom pavlake. regulišu Pošaljite ime. Na preostalom maslinovom ulju propržiti praziluk i celer. 4. zbog čega se uspešno primenjuje u slučaju hormonskog disbalansa. 3. Recept Dragane Zari} iz Beograda Priprema: 1.B1. upalom mokraćnih puteva. vitamina C. krvni pritisak i odlična su fotografiju jela. začiniti po ukusu i kratko prokuvati. Bilje” 21000 Novi Sad. imaju blagotvoran uticaj i na štitnu žlezdu i kardiovaskularni OSVOJITE POKLON sistem i ublažavaju za svaki objavljeni recept jela sa hormonski disbalans lekovitim biljem! izazvan padom estrogena u menopauzi.kalijuma. te ih zajedno izmiksati. Deluje umirujuće i reguliše probavu zbog visokog sadržaja celuloze i pektina. 2. biber Info Jestiva bundeva ima dinjast. može se koristiti i za pripremanje osvežavajuće i hranljive maske za lice. U slučaju zapaljenja bubrega ili bešike savetuje se svakodnevni obrok od dinstane. pokriti folijom i peći u zagrejanoj rerni na 200 *C dok bundeva ne omekša. a celer očistiti i izrendati na krupno rende. Dodati supu od povrća i pirinač. E i K te vitamina B grupe . a sprečava i preterano znojenje. gihtom. razdražljivost i nagle ”napade” toplote. jabučast ili kruškast oblik i sočno. koje je prava riznica korisnih sastojaka .

Nakon toga čaj procediti i zasladiti ga kašičicom livadskog meda. + porezi. srdačice i steze. Novi Sad Na tihoj vatri istopiti po 200 g kozjeg loja i pčelinjeg voska. 10 g valerijane i po 30 g matičnjaka. a zatim je skloniti sa šporeta i procediti. Isprobao sam bezbroj lekova i melema. Dve supene kašike mešavine preliti sa 4 dl hladne vode. Smederevo Po supenu kašiku žalfije. Oglašivač A&K d. Molim vas da mi preporučite neki čaj kojim se mogu otkloniti ove tegobe. . o. Tri puta dnevno mazati groznicu ovim melemom. 2 šake sitno iseckaisecka nog nevena i po šaku cveta dan i noć. U. samo privremeno ublažavaju tegobe. pa tome dodati 2 dl maslinovog ulja.. Postoji li biljni preparat koji bi mogao da ublaži moje tegobe? O. poklopiti i ostaviti da odstoji preko noći. SMS pošaljite na 6945. Smesu dinstati još 15 minuta uz stalno mešanje. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa. Milivoje Tmu{i} savetuje: Neven protiv herpesa Postoji li neki prirodan preparat za uklanjanje groznice sa usne? J. a simptome koje ste naveli možete ublažiti čajem koji se priprema po sledećem receptu: dobro izmešati Lekovito Bilje 10/11 65 Cana Stojanovi} savetuje: Tinktura od sremu{a ubla`ava sklerozu Godinama bolujem od skleroze. Piti po šolju čaja dnevno. Dragi{a Jovanovi} savetuje: ^aj za le~enje uve}ane prostate Već pet godina imam problema sa uvećanom prostatom. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. procediti i zasladiti livadskim ili planinskim medom. Užice Svež koren sremuša očistiti i preliti litrom kvalitetne domaće rakije. V. Interesuje me da li se u terapiji ovog oboljenja može koristiti i neko lekovito bilje? N. Apatin Zbog ovih tegoba morali biste da odete kod lekara. A. dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. petrovca. Nakon toga svako jutro na prazan stomak uzimati po 14 kapi tinkture. Ukucajte BILJE (razmak) svoje pitanje (razmak) svoje ime i ime grada u kojem živite. nažalost. Ujutru prokuvati. R. u gutljajima. L.. ali ništa mi ne pomaže.PITANJA ^ITALACA LB fitoklinika Ako imate zdravstvenih problema. Zbog toga redovno koristim lekove koji mi. + cena osnovnog SMSa + porezi. pa dve nedelje držati pored izvora toplote ili na suncu. a posle fizičkog napora osećam probadanja u grudima i vrtoglavicu. vravra nilovke i vratiča.. mlečike.. Branislav Dimitrijevi} savetuje: ^ajna me{avina smiruje tahikardiju U poslednje vreme često imam tahikardiju i brzo se zamaram. Posle svakog obroka piti po 3 dl ovog lekovitog napitka. rastavića i troskota preliti litrom ključale vode. za savet možete pitati naše vrsne fitoterapeute. poklopiti i ostaviti da odstoji oko pola sata. o. koprive.

psorijaze. 064/25 66 976 Suzana Radivojević 064/234 3533 Leposava Mirić 063/749 8 334 66 Lekovito Bilje 10/11 ADRESAR DOBITNICI IZ PRETHODNOG BROJA: Biljana Paunović iz Beograda. Mleveni kumin DEVI melem za regeneraciju Reč je o potpuno prirodnom biljnom preparatu bez kortikosteroida.com Branka Mirković 063/355 747 Marko Jovanović 064/197 72 46 Milivoje Tmušić 062/890 5105 Dragiša Jovanović 010/371 094.o. ublažava nadutost i smanjuje količinu kiseline u želucu. Proizvođač: ”Cortex labs”. ožiljaka. kao i upale bubrega. Kumin blagotvorno deluje i u slučaju bolesti prostate i urinarnog trakta. 063/1277 194 Branislav Dimitrijević 064/375 5826 ”Remedio Natura Vera” 011/26 29 051. 064/4934 714 Cana Stojanović 014/277 194.o.OSVOJITE VREDNE POKLONE Ovaj egzotični začin koristi se u pripremi salata. upala. ali i mlečnim proizvodima. 063/89 22 540 Ranka Vladić +38765 366 400. dobitnica nagrade ”Shitaki lecitin” Milica Šljivić iz Smedereva. +387 36/341 377. Uvoznik: ”Eko Iko”. 00387 55 330 006. Proizvođač: ”Herba Svet”. Prijatnog je mirisa i ukusa.devi. dobitnica nagrade ”Sapun za opuštanje” Gordana Paunović iz Kostolca. Rastvor se primenjuje nekoliko puta dnevno i može da se proguta jer ne sadrži štetne sastojke. ”SrebroSept sprej” otklanja neugodan zadah koji izazivaju bakterije te blagotvorno deluje na desni i sluzokožu usne šupljine. opekotina. dobitnica nagrade ”Madras kari” Bosa Krković iz Padinske Skele. koji blagotvorno deluje u slučaju raznih kožnih oboljenja. +387 61/170 661 Jugoslav Momčilović 027/331 712. peciva. dobitnica nagrade ”Devi melem za pete” .rs AMER ~aj & HIBISKUS ”Amer čaj sa dodatkom hibiskusa” blagotvorno deluje u slučaju bakterijskih infekcija. Koloidno srebro u kombinaciji sa eteričnim uljima suzbija bakterije. variva. + porezi. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa. Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. Vrčin 6945 Pošaljite SMS na Svi proizvodi darovi su komitenata ”Lekovitog bilja”. www. Beograd Goran Radojević 032/55 70 656. ukucajte BILJE (razmak) poklon (razmak) svoje ime. + cena osnovnog SMS-a + porezi. viruse i gljivice. i pošaljite SMS na broj 6945. rana. prezime i adresu.travarkaranka. kao dodatak jelima od pirinača. Oglašivač A&K d. www. keratoze. Da biste došli do njih. Beograd. Proizvođač: ”Amer Prom”. pega i fleka. ”Devi melem za regeneraciju” koristi se u lečenju ekcema. iritacija. vitiliga. 063 424 044 Matija Paunovski +387 36 / 341 376. bešike i mokraćnih kanala. mahunarki. dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. Sprečava stvaranje gasova i stomačne grčeve. Vlahovo SREBROSEPT sprej Ovaj preparat namenjen je za negu i održavanje higijene usne šupljine.

SEPTIMA DOOEL: +389 (0)2 3060175 / WWW. I FAKS SRB: (021) 472 05 12 / DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU: BIH .RS . CG .kineski čaj za mršavljenje Već 6 godina najprodavaniji čaj za mršavljenje u regionu! PROVERITE ZAŠTO U svim bolje snabdevenim apotekama! TEL.FARMEGRA: +382 (0) 20 622 410. MAK .DIRECTSHOP.ICM PHARM: +387 (0) 55 210 290.