P. 1
Drumski saobracaj

Drumski saobracaj

|Views: 1,755|Likes:
Published by sabnox

More info:

Published by: sabnox on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

TEMA: DRUMSKI SAOBRAĆAJ PREDMET: MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

SEMINARSKI RAD

Mentor: Dr. Veroljub Mladenović

Student: Nikola Sarić 212-P/09

NIŠ 2012. Sadržaj:
1. Uvod........................................................................................................................................3 2. Drumski saobraćaj...................................................................................................................3 2.1. Definicija.........................................................................................................................3 2.2. Podela drumskog saobraćaja...........................................................................................4 3. Istorijski sazvoj drumskog saobraćaja....................................................................................5 4. Uloga drumskog saobraćaja....................................................................................................6 5. Stanje putne mreže u Srbiji.....................................................................................................8 5.1. Prevoz putnika i robe preduzeća iz oblasti saobraćaja....................................................9 5.2. Stanje, problemi, ograničenja..........................................................................................9 5.2.1. Analiza sigurnosti putne mreže Srbije....................................................................10 5.3. Ciljevi razvoja drumskog saobraćaja.............................................................................11 5.4. Mere i aktivnosti.............................................................................................................12 5.5. Održavanje putne mreže.................................................................................................13 6. Generalni Master Plan..........................................................................................................15 6.1. Uvod..............................................................................................................................15 6.2. SWOT analiza...............................................................................................................16 6.2.1. Zaključci SWOT analize....................................................................................18 6.3. Razvojni projekti...........................................................................................................19 6.3.1. Projekti minimalnih ulaganja.............................................................................19 6.3.2. Razvojni projekti puteva................................................................................... 20 7. Zaključak……………………………………………………………………………...... 24 8. Literatura ………………………………………………………………………………. 25

2

najrazvijenijim vidom transporta ljudi i nečim bez čega bi naš svakodnevni život bio potpuno nezamisliv. saobraćaj koji se odvija na drumovima. kao i onih koja su važeća u opštem smislu. vazdušni.1. Činjenica da će se najveći deo svakodnevnog kretanja običnog čoveka obavlja baš na drumovima i da je drum najosnovniji. U daljem tekstu. godine.1. proizvodnje i životnog standarda. Interesantna stvar vezana za ovu konvenciju je da ona nije potpisana od strane SAD i Kanade. železnički i vodeni. kao i velikim brojem opštih pravila koja važe za sve i stvar su unutardržavnih i međunarodnih konvencija. petljama. Ogromna većina svetskih zemalja je svoj saobraćaj uredila brojnim pravilima i sistemom znakova. Drumski saobraćaj 2. raste i potreba za transportom ljudi. izostavljajući informacioni. Ipak. Primer konvencije koja uređuje drumski saobraćaj na globalnom nivou je Bečka konvencija o drumskom saobraćaju iz 1968. i to se jednom rečju naziva saobraćaj. Ranije pomenuti transport se može obavljati na mnogo načina. bavićemo se prevashodno drumskim saobraćajem kao važnim aspektom svakodnevnog života. saobraćajnih signala i pravila koja su važeća za dati znak ili signal. Taj konstantni rast je prirodan i očekivan proces civilizacijskog razvoja i jedan od najvažnijih pokazatelja razvitka jedne celine (bila to porodica. po kategorijama primenljivi na različite učesnike u saobraćaju. kao i etike učesnika u saobraćaju. najbrži i najjednostavniji način da se osoba ili artikal prenesu od tačke A do tačke B (imajući na umu svakodnevne potrebe modernog čoveka i udaljivši se od koncepta masovnog i transporta na velike udaljenosti) govori u prilog autorovom izboru teme kojom ćemo se u daljem tekstu baviti. Saobraćaj (u užem smislu. kao što mu samo ime kaže. telekomunikacioni i cevovodni) može biti drumski. Uvod Rastom populacije u razvijenim. ali i u nerazvijenim zemljama. i vozila zbog kojih je sve to i osmišljeno. On ima svoja pravila i uređen je zakonima koji su. doneta kako bi pojednostavila međunarodni drumski saobraćaj i standardizovala zakone i pravila koja se tiču drumskog saobraćaja unutar zemalja potpisnica1. Čine ga i infrastruktura (sa svim putevima. Definicija Put se može definisati kao osnovna jedinica infrastrukture drumskog saobraćaja. drumski saobraćaj ne čine samo pravila. mostovima i tunelima) na kojima se pravila primenjuju. Neka najosnovnija definicija saobraćaja bi bila da je saobraćaj zapravo smišljeno i organizovano kretanje transportnih jedinica na mreži saobraćajnica sa ciljem prenosa ljudi. robe ili sirovina a samim tim i potražnja predmeta koji će imati ulogu transportera i proširenje kapaciteta saobraćajnica. a da je potpisana od strane najvećeg broja evropskih zemalja. informacija. kao i rastom potrošnje. 3 . društvo ili se ovo odnosilo na celokupno čovečanstvo). robe i informacija od jedne do druge tačke. Drumski saobraćaj je. 2.

put predviđen za kretanje motornih vozila koji omogućava brzo odvijanje saobraćaja gde su dozvoljene veće brzine i propusnost saobraćaja je veća. Doneta konvencija uređuje pre svega obavezu da zemlje potpisnice ubace vozila iz drugih zemalja potpisnica u pravni okvir i pojasnila je procedure koje se tih. oktobra 1968. Zemljani putevi. Na taj način. godine doneo konvenciju o drumskom saobraćaju koja je stupila na snagu 21. Dakle.2. Auto put je najviša klasa druma. uglavnom povezuju manje lokalne naseobinske jedinice i karakteriše ih niska frekvencija saobraćaja. dokaz o vlasništvu ili ovlašćenje). fizički razdvojene smerove i rezervisan je za brzi saobraćaj. maja 1977. zaprežna vozila i pešake. Brzi put . kao što smo videli. __________ 1* Ekonomsko-socijalni Savet UN je na konferenciji o drumskom saobraćaju 7. putevi se dele na: 1. vozila bez sopstvenog pogona. dozvoljenoj brzini. ne prekida se raskrsnicama. Auto put – put koji ima 3 ili više traka jednosmernih traka. makadamski putevi i sl. godine. Osvrnimo se sad malo na prevozna sredstva. konvencija uređuje obaveze pribavljanja dokumentacije (zeleni karton. pravilima koja na njima važe i načinu izgradnje. vozila.2. uradili bismo to najopštije i podelili ih na vozila na sopstveni pogon. Ako bismo želeli da ih klasifikujemo i opišemo osvrćući se na to šta od nas zadata tema zahteva. Pri njihovoj izgradnji se moraju poštovati neki međunarodni standardi i to ih po hijerarhiji svrstava ispod Auto puta a iznad lokalnih i oni su ekvivalentni onome što zovemo magistrala. tiču. 4. izgledu. drumovi i te kako podležu definiciji i klasifikaciji. i 8. 2. koja napuštaju zemlju registracije. Ostali asfaltni putevi su svi oni putevi koji su po hijerarhiji ispod brzih puteva. Podela drumskog saobraćaja Prema primeni. pešačkim prelazima i na njemu su dozvoljene najveće moguće brzine. To mogu biti manje prioritetni putevi koji se uglavnom koriste na nivou sreza i povezuju mesta koja nisu od velike važnosti van lokalnih okvira. pravila koja se tiču tehničke 4 . semaforima. 3.

sredstva za postizanje tog cilja su značajno evoluirala. Bilo je ograničenja u količinama robe koja se prevozila. 3. Rimljani su bili poznati graditelji puteva. a kroz pet velikih faza. a godinu dana kasnije isti čovek konstruiše prvi automobil na četiri točka. Sa tehnološkim i ekonomskim razvojem. Prolazio je kroz sušne predele stepa. vinu.. Vinčenco Lančija. koji su preplavili američko tržište. __________ 2* Preuzeto iz knjige »The Geography of Transport Systems«..Comtos C. se smatra prekretnicom u industriji automobila jer se tada u Fordovim fabrikama automobila uvodi pokretna proizvodna traka. parfemima – robi koja je do Evrope dovožena čuvenim Putem svile3. povezujući velike gradove u Mediteranu. Frederik i Čarls Rojs. Karl Benc. tako je trgovina uglavnom imala lokalni karakter. jer je bilo reč o začinima. godine Fordove fabrike su proizvele 15 miliona automobila (čuveni model „T“)4. Zasluge za razvoj automobilskog saobraćaja imaju još i Rudolf Dizel i dvojica sinova Adama Opela. U periodu od 1909 -1927. kao i u brzini transporta ljudi i roba. kao najpoznatiji izuzeci ovog pravila jesu čuvena Rimska imperija i Kinesko carstvo. Tako je i razvoj saobraćaja u tesnoj vezi sa prostornim razvojem ekonomskog sistema. Međunarodna trgovina je i tada postojala. koji se smatra pretečom modernog automobila. kao i pravila koja uređuju izgled i položaj registarskih tablica. te su tako prvo premostili kopnene provincije na Apeninskom poluostrvu a potom i u drugim delovima carstva. Čitav istorijski period razvoja saobraćaja moguće je pratiti od preindustrijskog do savremenih saobraćajnih mreža na početku XXI veka. Dore.000 km odlično izgrađenih puteva (III vek). tako se putna mreža razvijala i dostigla u jednom trenutku 80. Sastojao se od niza staza karavanskih puteva kroz Centralnu Aziju u dužini od 6400 km. nisu postojale nikakave forme motorizovanog saobraćaja. Godina 1913. bilo je teško govoriti o bilo kakvom urbanom sistemu. Stock B. godine konstruiše prvi automobil sa unutrašnjim sagorevanjem na tri točka. svili. Kako je carstvo raslo. Oba carstva su tokom svoje istorije posvećivale velike napore izgradnji saobraćajne mreže. gde se svaka odlikuje specifičnim inovacijama u transportnom sektoru. Iz perspektive regionalnih ekonomija. već pre o relativno samostalnim ekonomskim sistemima sa vrlo ograničenom trgovinskom razmenom. 3* Put svile je trgovački put koji je najduže korišćen u istoriji čovečanstva (bio u upotrebi oko 1500 godina). Ipak. pokušavajući na taj način da održe kontrolu nad svojom velikom teritorijom tokom dužeg vremena. potom Lui Reno. autora: Rodrigue J. oznaku zemlje gde je vozilo registrovano. ali je Danlop prvi patentirao pneumatsku gumu za automobile 1890. Istorijski razvoj drumskog saobraćaja2 Efikasna distribucija robe i promet putnika je oduvek bio važan faktor za održavanje ekonomske kohezije. Mišelin (zasluga za pronalazak pneumatske gume. Pre pojave parne mašine i inovacija u industrijskoj revoluciji krajem XVIII veka. Porše. još od doba starih carstva do modernih država danas u svetu. Dizraeli (napravio dvoetažni autobus). Mnogo vekova kasnije. Američki veterinarski lekar. u takvom okruženju uticaj grada na okolni prostor kroz trgovačke veze bio je najviše do 50 km u prečniku. ali i izrazitih pustinjskih oblasti kao što su pustinje Gobi i Takla Makan 5 .ispravnosti vozila. ali su proizvodi kojima se trgovali spadali u kategoriju luksuzne robe (bili su izrazito skupi i dostupni malom broju bogatih). Kako je efikasnost transportnog sistema u ovom periodu bila izuzetno niska.P. Iste godine Gotlib Dajmler konstruiše preteču današnjeg motocikla. U takvom okruženju. godine). Milde. 1885. Transportna sredstva su se mahom vezivala za životinjsku tegleću snagu u kopnenom saobraćaju ili za snagu i pravac duvanja stalnih vetrova u pomorskom saobraćaju.

ali i modernizaciju putne drumske mreže 6 . U prilog tome govori da se oko 80% prometa putnika i robe na kratke distance obavlja upravo na drumovima. Uloga drumskog saobraćaja Još u predgovoru je pomenuta važnost koju drumski saobraćaj nosi u celokupnom razvitku jedne zemlje.000. godini je proizvedeno 70. Takva produkcija automobila zahtevala je i povećanu proizvodnju sirovima (metala i gume. Zahvaljujući specijalizaciji i izradi vozila za specijalne namene i tečne terete.376 namenskih vozila5 __________ 4* U periodu od 1913-1927.Slika 1. Sledeći bitan odraz uloge drumskog saobraćaja je i njegova ekonomska neophodnost.godine prodato je ukupno 14 miliona T modela Forda..726.000 km ili 70% svetskog saobraćajnog sistema).modernizacija automobilskog parka i modernizacija drumske mreže. odmah iz Volksvagena i njegove čuvene »bube«.Karl Benc za volanom svog automobila (1885) 4.794. drumski saobraćaj je počeo uspešno da konkuriše železničkom transportu. kontejnerovoza. Među ostalim vrstama saobraćaja vodeći je i po dužini mreže saobraćajnica (24. što ga je svrstalo na drugo mesto proizvođača automobila.117 automobila i 17. nafte). Naime. u 2009.493 vozila i to 52.520. . rashladnih trejlera i dr. panelovoza. Modernizacija drumskog saobraćaja ide u dva pravca .

vulkani. ljudi i sirovina drumovima širom sveta i tek ćemo onda moći da sagledamo punu važnost ovog vida saobraćaja na globalnom nivou.Broj proizvedenih vozila u navedenim državama 6 Automobilska industrija ima godišnji obrt od 1. pijaćoj vodi. uloga drumskog saobraćaja može biti i vojno-strateška i politička. sanitarijama i lekovima. Pored ekonomske i industrijske. a u ovu kategoriju slobodno možemo uvrstiti i ostale vidove vanrednih situacija (zemljotresi. poplave)… Ova uloga putne mreže se najjasnije mogla videti na primeru zemljotresa na Haitiju 2010. Dodajmo na to i sve one koji žive od izgradnje puteva. sve one čiji poslovi zahtevaju prevoz robe. godine. podaci za 2008. pa sve to automobilsku industriju čini parčetom od 5% ukupne svetske industrije. __________ 5* Izvor OICA. Studija koja će potvrditi ovo nikada nije sprovedena… Politički značaj putne infrastrukture se ogleda u kredibilitetu zemlje i proporciji njene regionalne uloge sa stanjem njene putne infrastrukture. kao i lošim kvalitetom one koja je do zemljotresa postojala. Vojno-strateška uloga bi se mogla ogledati u ulozi mreže puteva u vanrednim situacijama. Nezvanični izvori UN su tada tvrdili da je od posledica kolere i nepravovremenog pružanja pomoći u hrani.840 miliona dolara. naročito u izbornoj godini i izbornog rezultata onih koji su te puteve gradili (naročito važi za lokalne izbore). 6* Izvor OICA 7 . 50 miliona ljudi je indirektno zavisno od nje. umrlo između 15 i 20% od ukupnog broja poginulih. .Tabela 1.889. ali i u direktnoj vezi između gradnje puteva. ali je istim devastirana. upošljava preko 8 miliona ljudi. sve one koji su tu da unaprede odvijanje drumskog saobraćaja. poput ratova. što je direktno uzrokovano nedostatkom putne infrastructure na ostrvu.

Saobraćajna observatorija za jugoističnu Evropu 12* Ministarstvo za infrastrukturu . zadržavanja na graničnim prelazima itd. 2007 10* Vlada Srbije.Strategija razvoja železničkog. prateći raniju podršku Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR).2015. Gustina mreže puteva u Srbiji izračunata po površini i stanovništvu nije mnogo ispod nivoa razvijenih zemalja8.2015. oko 74% u ukupnom putničkom transportu. (Niš – Sofija) i X (Niš – BJRM). (2007). i formira deo SEETO11 regionalne glavne mreže. definisalo je održivu strategiju transporta. zapravo pristup međunarodnom tržištu transporta se uglavnom izvodi režimu bilateralnih i multilateralnih CEMT dozvola. Beograd. 2008 . decembar 2006. vodnog. koje zajedno predstavljaju najznačajnije drumske i železničke rute u Srbiji. drumskog. vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji. Integracija transportne mreže Srbije sa glavnom regionalnom mrežom se smatra ključnim ciljem politike10 za ekonomski i društveni razvoj zemlje. (2007).)9. Ministarstvo za infrastrukturu. Ovo dodatno utiče na konkurentnost naših prevoznika na međunarodnom tržištu transporta u slučaju kada postoje bitne administrativne i fizičke prepreke (još uvek postoji neodgovarajući vizni režim za profesionalne vozače.5. drumskog. Drumski transport u Republici Srbiji predstavlja dinamičan i dominantan vid transporta sa učešćem od 80% u ukupnom teretnom tj. Kroz Srbiju prolazi Koridor X sa svojim granama Xb (Beograd – Budimpešta) Xc. Relativna dužina puteva u Srbija (gustina mreže) je između odgovarajućih vrednosti Austrije i Velike Britanije. 27 decembar. 8 . Na Koridoru X u Srbiji postoji 792 km puteva i 760 km železničkih pruga. vodnog. 2008 . a plan investicija i aktivnosti se trenutno priprema uz podršku EU. 9* Strategija razvoja železničkog. Međunarodni drumski transport u Republici Srbiji. Stanje putne mreže u Srbiji Republika Srbija je evropska zemlja sa srednjom gustinom naseljenosti i dobro razvijenom mrežom puteva. ____________ 8* Projekat izgradnje institucionalnih kapaciteta u sektoru transporta u Srbiji. Glavni putevi idu kroz velike gradove i presecaju se u zoni Beograda i Niša. Strategija i politika razvoja sektora transporta u Srbiji do 2015. Vlada je nedavno pripremila strategiju transporta12. vazdušnog i intermodalnog saobraćaja u Republici Srbiji. 11* SEETO .

Prevoz putnika i robe preduzeća iz oblasti saobraćaja Godina 2002.statistički prikaz prevoza putnika i robe od 2002. Ovakvo stanje putne mreže uticalo je na smanjenu bezbednost saobracaja. Makedoniju i Grčku. ali je u pogledu kvaliteta i performansi ispod evropskog standarda. U modernizaciji Koridora X za poslednjih 10 godina postignuti su skromni rezultati.2. 2004. 6124 5950 5883 6754 7416 6538 6747 6227 Prevezena roba. Hrvatsku. stanje putne mreže nije zadovoljavajuće. Prevezeni putnici hilj. Srbiju.infrastrukturni prioriteti 9 .org. 2009. U njegov sastav ulaze i kraci Xb (Beograd-granica sa Mađarskom) i Xc (Niš-granica sa Bugarskom). Deo je Jugoistocne multimodalne ose i Osnovne transportne mreže regiona. tona 21990 21700 23541 28269 28737 27040 30368 22697 Tonski kilometri. 2007. putevi imaju dovoljne kapacitete za sadašnje i procenjeno srednjoročno povećanje saobraćaja. 4683 4809 5603 6829 7787 8383 7881 5954 Tabela 2 . do 2009. Sloveniju. hilj. ulaganja su i dalje znatno manja od potrebnih. Povezuje Austriju. Mađarsku. što umanjuje njenu konkurentnost u pogledu poslovanja i investiranja.525 km.5.845 km. 2006. ___________ 13* izvor: www. Od 2001. Intenzivirani su radovi na rehabilitaciji mreže. Generalno. ograničenja13 Putnu infrastrukturu Republike Srbije čini mreža puteva duga 40. Mreža puteva Srbije je relativno dobro razvijena u pogledu gustine. izgrađeno je svega oko 94 km autoputeva i oko 42 km poluautoputeva.540 km i opštinskih 23.rs . godine stanje na putevima je poboljšano. Državnih puteva I reda ima 5. puteva II reda 11. Stanje. Panevropski Koridor X je najznačajniji putni pravac na teritoriji Srbije. 97406 91019 89136 89019 92110 84647 86866 86624 Putnički kilometri. Zbog dugogodišnjeg nedovoljnog ulaganja u održavanje i rekonstrukciju puteva.Fond za razvoj ekonomske nauke. problemi. 2003. godine 5. Međutim. 2005.780 km. mil. Bugarsku. Oko 40% celokupne mreže ima kolovoz od tucanika ili zemlje. članak: Postkrizni model privrednog rasta i razvoja Srbije . Više od polovine mreže opštinskih puteva ne odgovara potrebama modernog saobracaja. nizak nivo usluga i visoke troškove eksploatacije i transporta. a svega 14% do 10 godina. Oko 32% državnih puteva staro je preko 20 godina. a održavanje puteva bila je prioritetna aktivnost. Pod naplatom putarine je 634 km puteva najvišeg ranga. 2008.1.fren. mil.

11540km 3.. 2006). koji cine 60% putne mreže....……………………….23780km Ukupno. Zakon o prevozu. U 2009. Magistralni putevi (M) u dužini od ………………………………. Formirana je Agencija za bezbednost saobraćaja koja je zadužena za donošenje podzakonskih akata neophodnih za primenu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Analiza sigurnosti putne mreže Srbije Putnu mrežu Srbije čine: 1.604 km 2.. Postojeću regulativu u oblasti drumskog saobraćaja čine Zakon o međunarodnom prevozu.. Ostatak odlazi na lokalne puteve... U poređenju sa ostalim evropskim zemljama.... godini) znatno zaostajeza zemljama EU (466 putnickih automobila na 1000 stanovnika.. U drumskom saobraćaju primenjuju se odredbe međunarodnih bilateralnih sporazuma između Vlade RS i vlada drugih država. drumski saobraćaj je osnovni vid prevoza. Zakon o ugovorima o prevozu. dok se na regionalnim putevima dogodi 32% od ukupnog broja saobraćajnih nesreća.5525km *pri čemu Autoputevi (AP) u dužini od …….........2.. Vozni park se ne održava adekvatno.. Prema stepenu motorizacije Srbija (224 putnickih automobila na 1000 stanovnika u 2009. godine zabeleženo je oko 16000 poginulih osoba.. dok u EU iznosi oko 76 % i 83% respektivno..... većim delom se obavlja u režimu kvota bilateralnih dozvola i multilateralnih CEMT (Conference European des Ministres des Transport) dozvola. U periodu od 1990 . Zakon o javnim putevima i Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. godini učestvuje sa 70... što sve negativno utice na životnu sredinu..……40845km Na putevima Srbije godišnje se dogodi prosečno 60000 saobraćajnih nesreća u kojima život izgubi 1000 ljudi.. Regionalni putevi (R) u dužini od ……………………………………………….…. koji su osnova saobraćajne mreže. osim oblasti bezbednosti saobraćaja.. kao i u evropskim zemljama. energetsku efikasnost i eksploatacione troškove.2005.. Srbija nažalost zauzima prvo mesto14 Autoputevi su najbezbednije saobraćajnice. Ministarstvo za infrastrukturu je odgovorno za regulativu u oblasti drumskog saobraćaja. Pristup međunarodnom transportnom tržištu.. Lokalni putevi (L) u dužini od…………………………………………………….1..6% u obimu putničkog saobraćaja. gde su nadležnosti podeljene sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. U okviru Ministarstva za infrastrukturu formirani su Sektor za drumski saobraćaj i Sektor za puteve i bezbednost saobraćaja.U Srbiji. kao i zemljama u okruženju. Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju i Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju su u značajnoj meri međusobno neusklađeni i delimično usaglašeni sa direktivama EU... 5. ali je to još uvek nedovoljno za promenu nepovoljne starosne strukture voznog parka.. međutim na njima su saobracajne nezgode najcešće fatalne.. zbog velikih brzina.3% u obimu teretnog prevoza i sa 73. 250000 povređenih plus ogromna materijalna šteta. Na magistralnim putevima.. zabeležen je najveći broj saobraćajnih nesreća (oko 50% od ukupnog broja).. sa 15000 teško i lakše povređenih osoba. Poslednjih godina raste broj novoregistrovanih vozila. __________ 14* Bez podataka za Albaniju 10 .………….

Takođe često su korišćeni dugi pravci. rekonstrukcijom. kada istim tim putevima saobraćaju vozila sa znatno poboljšanim karakteristikama. Daljom analizom može se doći do zaključka da su na preko 30% magistralih i regionalnih puteva neophodne mere aktivne bezbednosti. tj. nakon čega su po pravilu projektovane krivine malog radijusa. podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja na putevima. unapređenje zaštite životne sredine. Obzirom na ovakvo stanje neophodne su hitne rehabilitacije (rehabilitacija podrazumeva presvlačenje (ojačanje) kolovoza. onda se vrlo lako može pronaći uzrok potrebe za izmenu trasa. kao i uzrok ovakvog crnog bilansa na putevima. Primenom dugih pravaca omogućavala se najbrža veza izmedu naseljenih mesta. tako da su danas većina vangradskih puteva velikim dužinama postale gradske saobraćajnice. rekonstrukcije puteva (rekonstrukcija podrazumeva sve aktivnosti vezane za rehabilitaciju plus izmenu geometrije. Tu spadaju projekti magistralnih. Sa tako usklađenim elementima imamo situaciju koja narušava osnovni postulat projektovanja bezbednih puteva. Ciljevi razvoja drumskog saobraćaja Osnovni ciljevi razvoja drumskog saobraćaja su: zadovoljavanje prevoznih potreba privrede i stanovništva. povećanje fizičkog obima prevoza robe i putnika. pa čak i autoputeva. usklađivanje propisa kojima je uređena oblast drumskog saobraćaja sa propisima Evropske Unije. korisnicima pravac prirodno predstavlja izazov za razvijanje velikih brzina. a često i teško izvodljivi zbog nedostatka mehanizacije. koji su bili skupi. Smatralo se da putovanja na vangradskoj mreži moraju biti usmerena na prolazak kroz naseljena mesta. Ako se zna da u to vreme nije postojao “Pravilnik o osnovnim uslovima koje javni putevi izvan naselja i njihovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobraćaja”. Danas. profitabilnosti i kvaliteta usluga. obnovu kolovozne konstrukcije i obnovu puta u granicama putnog zemljišta) za obezbeđivanje prihvatljivog stanja za korisnike. ali je kvalitet te mreže veoma loš i prema analizi Direkcije za puteve Srbije. Uzroci ovakvog stanja putne mreže leže pre svega u nedovoljnom održavanju puteva u periodu do 90-tih godina prošlog veka i potpunog prestanka održavanja u narednih 10 godina za vreme gradanskog rata i bombardovanja na prostorima bivše SFRJ. izlazi se iz granica putnog zemljišta). Većina puteva u Srbiji je projektovana do 1980. konkurentnosti. tj. 5. godine.Putna mreža Srbije sa aspekta gustine je na nivou evropskih zemalja. Rehabilitacije (pasivna bezbednost) iz ovih razloga su glavna graditeljska aktivnost na putnoj mreži. homogenu nesigurnost. posebno na Koridoru X i tranzitu. tj. povećanje efikasnosti. više od 50% magistralnih i 60% regionalnih puteva je u lošem stanju.3. U to vreme u trasiranju je dominantno bilo praćenje izohipsi terena radi smanjenja zemljanih radova. integrisanje u evropsku putnu mrežu. 11 . regionalnih.

povećati nivo bezbednosti.2 miliona evra.Bukurešt i od Beograda ka Budimpešti i Beču. Izgradnjom autoputa koji povezuje Vršac . brzu pomoć.Šabac .Požega sa autoputem kroz Crnu Goru do Bara. naročito manje razvijenih područja. Mađarska granica .Bar . godine. koji ima ekonomski. što ce dati impuls privrednom razvoju. pretpristupnih fondova EU. državni putevi II reda. a novi ugovori ce se sklapati sa kvalitetnijim i ekonomski isplativijim izvođačima. Gradske obilaznice. Mreža autoputeva Srbije treba da se upotpuni izgradnjom putnog pravca istok-zapad: autoputem Pojate . Većim investiranjem smanjiće se zaostajanje Srbije u razvoju infrastrukture za zemljama EU. 12 . Potrebno je uraditi Srednjoročni plan i program izgradnje i rekonstrukcije.Beograd . Ulaganje u savremeno održavanje i rehabilitaciju mreže puteva predstavlja takođe prioritet. autoput Požega . privući strane investicije u Srbiju. informacije o putu i saobraćaju. otkloniti potencijalne opasnosti preusmeravanja tranzitnih tokova na susedne zemlje i postaci razvoj manje razvijenih podrucja. Autoput bi približio nerazvijena područja Pešterske visoravni i planine Golija većim privrednim centrima i podstakao privrednu i turističku aktivnost u tim područjima.Batočina koji je veza sa Koridorom X i poluautoput Požarevac .Loznica.4.Užice . i predstavlja podsticajni faktor za ubrzan razvoj privrede. autoput Paraćin . razvojni i strateški značaj. siguran i komforan parking.Čačak . Na taj način će se povećati tražnja za prevozom. Za izgradnju Koridora X obezbeđena su sredstva međunarodnih finansijskih institucija u iznosu od 909. Za cenu koju plaća korisnik će dobijati niz visokokvalitetnih usluga: visok nivo bezbednosti.Kikinda . Istovremeno bi se skratilo vreme putovanja do Jadranskog mora i intenzivirali turistički tokovi. održavanja i zaštite državnih puteva do 2015. budžeta i privatnih ulaganja. Procenjena su potrebna ulaganja od oko 7. autoput Kragujevac .Preljina. opštinski putevi i ulice ce se razvijati u skladu sa potrebom homogenizacije cele mreže. Finasiraće se sredstvima međunarodnih finansijskih institucija. privući tranzitni saobraćaj.Zaječar – Bugarska granica koji povezuje istočne delove Srbije sa Koridorom X. Uvodiće se konkurencija za ugovaranje zimskog i redovnog održavanja. pravovremenim delovanjem.5 milijarde evra. intenzivirali bi se tranzitni tokovi i privukla roba na relaciji Bari . regiona i društva.Pančevo . Uvođenjem jedinstvenog sistema za elektronsku naplatu putarine na celoj mreži.Pančevo -Beograd . smanjiti ljudski i materijalni gubici.Zrenjanin . Navedeni projekti ce se realizovati u zavisnosti od obezbeđenih finansijskih sredstava.Kotroman (granica sa BiH).Kučevo . poboljšanjem efikasnosti i kvaliteta održavanja postojeće infrastrukture sprečiće se ubrzano propadanje. godine. Za rehabilitaciju i održavanje mreže državnih i lokalnih puteva u narednih deset godina biće potrebno oko 2. Mere i aktivnosti Infrastruktura ima ekonomski i društveni značaj.5. poboljšaće se naplata putarine i povećati protok sabraćaja. povećati konkurentnost Srbije. Reformom održavanja puteva. koji ce povezati dva značajna tranzitna pravca Koridor X i put Južni Jadran.Ruma .5 milijardi evra. Radi kompletiranja nacionalne putne mreže potrebno je izgraditi putne pravce Novi Sad .Negotin. pružiti optimalni nivo usluge i očuvati uloženi kapital. Prioritet u izgradnji infrastrukture je završetak Koridora X do 2012. dobre zdravstvene i ugostiteljske usluge.Kovin.Majdanpek . Poboljšaće se saobraćajni uslovi.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju treba da reši u praksi uočene nedostatke i nepravilnosti. Za unapređenje zaštite životne sredine preduzeće se niz mera. sertifikate o stručnoj osposobljenosti za upravljanje transportnim aktivnostima. Unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira će se realizovati donošenjem odgovarajućih zakona. Na taj način smanjiće se dužina mreže državnih puteva i jasno podeliti nadležnosti i odgovornosti za sve kategorije puteva. treba uskladiti sa Direktivama i propisima EU. Potrebno je da primenjeni materijali za izgradnju i održavanje puteva imaju međunarodne sertifikate o neškodljivosti. smanjiti zagušenja i negativni uticaji na životnu sredinu. Da bi se nivo usluge puta održavao na 13 . Uvođenjem novih tehnologija poboljšaće se efikasnost funkcionisanja saobraćajnog sistema i kvalitet usluga.zagađivač plaća’’ na osnovu koga vozila koja više zagađuju životnu sredinu plaćaju veće nadoknade za korišćenje javnih puteva. kao što predviđaju standardi EU. Primenom ITS-a postiže se efikasniji i ekonomičniji prevoz.Putevi Srbije“ urade reviziju Strategije planiranja razvoja i primene ITS na putevima RS do 2012. Potrebno je i ažurirati katastar javnih puteva i zemljišta. ako ne i svih. Uspešnost većine. Neophodno je obezbediti dovoljne. a uz poštovanje principa da korisnici puteva snose troškove infrastrukture. kolotraga i uglačavanja površine puta. Uvešće se i princip . i saobraćaja. Problem je što put.. automatsko brojanje saobraćaja i primenu putnog meteorološkog informacionog sistema. jednom napravljen ne traje zauvek. itd. izdvajanja treba da budu minimum 20% od maloprodajne cene derivata nafte. Održavanje putne mreže Kretanje ljudi i roba širom sveta prevashodno zavisi od mreže puteva. Inteligentni transportni sistemi (ITS) predstavljaju sistem mera i informaticke i telekomunikacione tehnologije koji su primenjeni u upravljanju saobraćajem i infrastrukturom.5. 5.Radi racionalizacije troškova izvršiće se nova kategorizacija puteva. a najpre kolovoz puta. na osnovu koje će se pristupiti izradi strateških karata buke i akcionih planova zaštite od buke na državnim putevima. Da bi se obezbedio održiv razvoj puteva Srbije potrebno je poboljšati model finansiranja. stalne i stabilne izvore finansiranja kroz namenska izdvajanja za puteve iz maloprodajne cene pogonskih goriva. usaglašavati redove vožnje u linijskom unutrašnjem i međunarodnom prevozu putnika. Površina puta se degradira npr. Potrebno je uraditi Studiju izvodljivosti tehničkih mera smanjenja štetnog uticaja buke. povećava nivo bezbednosti i smanjuje zagađenje životne sredine. U jednom momentu dolazi se do tačke u kojoj je habanje toliko da su celovitost kolovoza. kao osnovni dokument za njegovu realizaciju. zbog klime. Zakon o prevozu putnika u drumskom transportu i Zakon o prevozu stvari u drumskom transportu. kao i svih korisnika koji su u obavezi da plaćaju naknadu za njihovu upotrebu. ITS u svetu ima mnogo širu primenu. Prema analizi iskustava drugih zemalja. Zbog poboljšanja institucionalnog okvira formiraće se Agencija za drumski transport koja će izdavati licence domaćim prevoznicima. poslovnih i javnih ekonomija su rezultat razvijenosti ovog transportnog sistema. a stoga i nivo usluge koju on pruža smanjeni. Ovi znaci uključuju pojavu pukotina. Posle određenog vremena na njemu će se pojaviti znaci habanja. dok se u Srbiji koristi za automatizaciju naplate putarine. povećati bezbednost. Potrebno je da Ministarstvo za infrastrukturu i JP . starosti kolovoza. godine..

Neke od njih mogu biti procenjene i planirane unapred npr.redovno održavanje se koristi samo za one tipove održavanja koji se stalno ponavljaju. Princip je jednostavan: nedostatak redovnog održavanja puteva uvećava pritisak na periodično održavanje a ukoliko je i ovo drugo zanemareno. potrebne usled štete nastale usled poplava. drenažni sistemi i oprema za kontrolu saobraćaja. Bez odgovarajućeg održavanja. Periodično održavanje opisuje aktivnosti koje su potrebne povremeno. One su uglavnom veće po obimu i za njihovo obavljanje potrebno je više opreme i stručne radne snage nego redovnom održavanju. Iz perspektive celog životnog veka. Sledeće prednosti se pripusuju održavanju puteva13: . Generalni Master Plan 14 . Prva gore opisana prednost npr. Ove aktivnosti se obavljaju na puti i oko puta i obično su malog obima i relativno jednostavne. Snaith. jednom ili više puta godišnje. Treba primetiti da su u Modelu upravljanja i razvoja autoputeva (HDM-4) česte aktivnosti održavanja nazvane .Redovno održavanje. . .Doprinos aspektima ekologije i bezbednosti. putevi propadaju i vek puteva je smanjen. oblast oko puta. Aktivnosti održavanja i nedostaci kojima se one bave su: asfaltirani kolovoz.Periodično održavanje. Danielson. svakih nekoliko godina. Redovno održavanje pokriva aktivnosti koje se moraju izvoditi često npr. a koji ne zavise od saobraćaja npr. .zahtevanom nivou potrebno je svake godine određena vrsta održavanja kako bi se obnovila svojstva puta i produžio njegov vek.održavanjem koje se stalno ponavlja. kontrola vegetacije na bankinama i nagibima. Druge aktivnosti je teže planirati unapred npr.Smanjenje brzine propadanja kolovoza. Road Maintenance Management – Concepts and Systems (1998) 6. Termin . Interventno održavanje obuhvata hitne popravke. Aktivnosti održavanja mogu da se klasifikuju prema operativnoj frekvenciji na: . . krpljenje udarnih rupa na putu.Kontinuirano obezbeđivanje otvorenosti puteva za saobraćaj. padanjem drveća. održavanje zemljišta oko puta i drenažnog sistema. itd. tj. troškovi rehabilitacije su znatno uvećani. Druge tri pomenute prednosti koje bi se mogle ostvariti dobrim održavanjem puteva imaju kao rezultat uštedu indirektnih troškova.Smanjeni troškovi korišćenja vozila. klizanja zemljišta. . održavanje puteva je dobra investicija sa značajnim povraćajem investicija __________ 13* Robinson.Interventno održavanje. vezuje se za uštedu u direktnim troškovima. smanjenje stope propadanja kolovoza.

Model izbora vida saobraćaja. projekti se mogu predstaviti u jednostavnijem formatu. Najveća pažnja treba biti data projektima sa ponuđenom dinamikom realizacije pre 2017. Model multimodalnog saobraćaja koji kasnije može ažurirati Ministarstvo za infrastrukturu koji uključuje pod-vidove i sadrži: . Jedan od sveukupnih ciljeva je saobraćajna mreža Srbije kao harmonizovani deo Regionalne (Zapadni Balkan ili Jugoistočna Evropa) glavne mreže i Trans . vrstama roba . u vezi sa putnom mrežom u Republici Srbiji. koje će privući nove investicije u siromašnije regione. .Plan podrške za praćenje plana realizacije rezultata GMTS-a. Konsultant je izvršio opširne analize karakteristika i stanja postojeće putne mreže.Podacima o troškovima transporta . kao i karakteristike saobraćaja na putnoj mreži u Republici Srbiji.Matricama izvor . političke i druge rizike. Treba eksplicitno navesti tehničke. . 15 . očekuje se postizanje sledećih rezultata: I faza . Za period od 2017.Model ponude za opis različitih scenarija infrastrukture. . promovisati trgovinu i doprineti poboljšanju odnosa sa susednim zemljama. II faza . Mora da sačini program investicija koji će se odvijati u kontinuitetu u periodu do 2027. unapređenim i bezbednijim saobraćajnim mrežama. klasama vozila.Izrada master plana: .za sve vidove.Izrada modela saobraćaja: Baze podataka koje se mogu ažurirati sa: . Uvod Generalni master plan saobraćaja u Srbiji ima opšti cilj da da doprinos proširenim.Model potražnje za prognoziranje izvor . .Koherentni paket projekata za investiranje. do 2027.Evropske saobraćajne mreže (TEN-T).pripremljenim za unošenje u HDM-4 ili definisanje operativnih troškova za ne-drumske vidove . .Model za dobijanje ukupnog toka saobraćaja na multimodalnoj mreži.Troškovima redovnog i periodičnog održavanja za sve vidove..Definisanim kapacitetima deonica . unaprediti kvalitet života u regionu.1.Nacrt Projektni zadatak za detaljne studije izvodljivosti za projekte u prvih pet godina programa. praktičan i opširan. GMTS mora da bude ekonomski i tehnički opravdan.cilj matrice kroz rast društvenih i ekonomskih vatijabli.cilj . U tom cilju.6. Ovaj izveštaj predstavlja rad Konsultanta prema projektnom zadatku i Uvodnom izveštaju. Svrha je da se korisniku obezbedi sveobuhvatni GMTS u skladu sa politikom saobraćaja kao alat za projektovanje i implementaciju saobraćajnih šema kako bi se ispunile potrebe svih vidova.za sve vidove . .

Državni put II reda . u svom strateškom pristupu razvoju drumskog saobraćaja Republika Srbija mora da iskoristi prednosti i prilike koje joj se pružaju kako bi eliminisala slabosti i izbegla opasnosti koje pred njom leže. Konsultant je pripremio model saobraćaja putne mreže koji se sastoji od glavnih i regionalnih puteva prema poslednjoj važećoj kategorizaciji puteva.2. Konsultant je pripremio podatke o putnoj mreži na bazi raspoloživih podataka iz baze podataka puteva Javnog preduzeća "Putevi Srbije". Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima za kategorizaciju državnih puteva. Generalno govoreći. 6.geografska pozicija i nivo razvoja saobraćajne mreže . Uzevši u obzir da nova kategorizacija puteva još uvek nije usvojena.Ulice U maju 2009.Opštinski putevi .infrastrukturni resursi 16 . PREDNOSTI . U odsustvu pouzdanih podataka Konsultant je koristio studije i radove iz ove oblasti i pravio je pretpostavke i procene gde je to bilo neophodno. brojanja saobraćaja i drugih izvora koji su zaduženi za određene tipove podataka. Mnogi faktori koji se dešavaju paralelno i istovremeno utiču na proces implementacije i realizacije i mogu da uspore ili ubrzaju postizanje ciljeva.Državni put I reda . SWOT analiza Realizacija strateških ciljeva u drumskom sektoru ne može se postići samo linearnim aktivnostima. Ovi faktori mogu da imaju nacionalno ili međunarodno poreklo i mogu da se manifestuju u različitim periodima i na različite načine.Zakon o Javnim putevima definiše u skladu sa značajem njihove uloge u povezivanju sledeće kategorije javnih puteva: . U skladu sa Zakonom o javnim putevima Vlada će izdati akt o kategorizaciji nacionalnih puteva na bazi gore spomenutih kriterijuma.

UNMIK . . . . . .nedostatak stabilnih finansijskih resursa. . udobnijoj i prijatnijoj okolini . .politička pozicija zemlje.pan-Evropski koridori IV i IVa u blizini teritorije Republike Srbije . .mnogo graničnih prelaza na glavnim rutama. Zaključci SWOT analize 17 .nerešena pitanja vezana za finansijsku odgovornost. .gradski i prigradski putnički prevoz nije razvijen i pretežno se oslanja na jednu vrstu saobraćaja (autobus/turistički autobus). održivo finansiranje i garancije za pozajmice.suviše ekonomskih prekida u proteklom periodu (rat u okolini.saobraćajna infrastruktura na koridorima u Republici Srbiji nije kompletno izgrađena ni opremljena sa modernim tehničkim i tehnološkim sistemima.nekomplementarne strategije razvoja susednih zemalja u odnosu na strategiju transporta Republike Srbije . .razvoj multimodalnog sistema saobraćaja .nedovoljno razvijene institucije i nedostatak zajedničke koordinacije.kraće distance za putovanje u poređenju sa TEN-T EU South-Eastern priority axes (Koridor IV i IVa). organizovani kriminal).otpor prema promenama (pravni sistem. .nestabilno i nedovoljno finansiranje razvoja saobraćajnog sistema. . administrativnog i stručnog osoblja i inercija u transformaciji administrativnih procedura. mentalitet radne snage.1.na distanci od 50-100 km od Koridora X . . .međunarodna uprava AP Kosovo i Metohija).manifestacija parcijalnih i lokalnih interesa unutar zemlje.vidovi sistema saobraćaja nisu integrisani.SWOT analiza O OPASNOSTI T 6.2.novi investicioni modeli u sferi saobraćaja (koncesije. . .prevaga politike nad profesionalnošću i stručnošću. u boljoj.definisani okvir (vezano za evropske i regionalne politike saobraćaja) i globalni ciljevi.interesi šireg regiona za razvoj glavne regionalne mreže. isplatu duga. UN sankcije.dobra turistička ponuda i intenziviranje protoka turista. PPP.mogućnost da se u budućnosti utiče na razvojne planove evropske mreže sa ciljevima razvoja Srbije .dostupnost profesionalnih i stručnih resursa u Republici Srbiji . NATO bombardovanje.S W SLABOSTI PRILIKE . Tabela 3. . korišćenje evropskih fondova) .očuvanje ekološkog sadržaja .nedostatak menadžera sa iskustvom.

Većina problema bezbednosti u saobraćaju je povezana sa bezbednošću puteva. Cilj je da količina štetnih emisija treba da se slaže sa ciljevima koje je postavila EU. Prelazak na ekološki održiv saobraćajni sistem zahteva dodatne napore u određenom broju oblasti. Takođe su potrebne mere za uvećanje efikasnosti sistema transporta kako u transportu tereta tako i u transportu putnika. mora se dati prioritet rehabilitaciji/održavanju putne mreže u odnosu na modernizaciju i izgradnju. Mora se sprovesti efikasan sistem naplate za izgradnju i korišćenje komercijalnih objekata sa obezbeđenim pristupom sa javnog puta. Potrebni su politička podrška i konsenzus ka harmonizaciji sa Evropskom Unijom (White Paper) i konceptom koga se ona drži kao i harmonizaciji u vezi sa sporazumom o konvergenciji i drugim političkim promenama za pristupanje Evropskoj Uniji. Bitno je da razvoj ka više ekološkim i energetski efikasnim sredstvima prevoza bude nastavljen za sve vidove prevoza. Procedure i inspekcije moraju se pojednostaviti i koordinisati kako bi se smanjili vreme i trošak prekograničnog saobraćaja za putnike i teret. Zbog ispunjavanja bilateralnih ugovora u vezi sa graničnim prelazima. Mora se uvećati korišćenje goriva iz obnovljivih izvora. Razvojni projekti 18 . kako bi se obezbedila harmonija sa prirodnim i kulturnim okruženjem. procedure za nove pozajmice i sistem garancija moraju biti regulisani. Trebalo bi precizno definisati željene standarde u vezi sa pristupom. U uslovima limitiranog finansiranja. primena ugovornih klauzula na bazi učinka vodiće ka jačoj konkurenciji i potrebnog smanjenja troškova održavanja javnih puteva. stručnim upravljanjem i osobljem i efektivnim procedurama kontrole. Uvećana uloga privatnog sektora i usklađivaje propisa u javnom sektoru i institucijama u cilju integracije u EU sa jasno definisanim odgovornostima. Sprovođenje procedura javne nabavke. 2. posebno bitni za donošenje odluka su: 1. Tranzit je osnova ekonomskog rasta u područjima usluga koja se nalaze duž ruta gde napreduje tranzitni saobraćaj. Količina izvoza i uvoza kao i prihoda u Republici Srbiji biće uvećani zbog smanjenih prepreka i jednostavnijih i bržih procedura prelaska granice. tranzit će rasti brže od opšteg razvoja ekonomije Republike Srbije.Zaključci izvedeni iz SWOT analize. Broj smrtnih slučajeva na putevima Srbije se mora smanjiti. Mora se nastaviti sa naporima da se razvoj infrastrukture i održavanje prilagode ekološkim zahtevima. Prihodi Republike Srbije će se uvećati ne samo zbog međunarodnog saobraćaja usled korišćenja puteva sa naplatom putarine već i zbog uvećanja prihoda u sektoru usluga. Isplata prošlih dugova. Upravljanje preko-graničnim saobraćajem biće jeftinije kada se smanje duple "kontrolne tačke" .3. 5. Izvori finansiranja za održavanje infrastrukture moraju se stabilizovati i definisati u odnosu na cene goriva kako bi se osiguralo održavanje na bazi evropskih standarda. 6. nivoom bezbednosti i nivoom usluge saobraćajne mreže. 3. 4. 6. 7.

1. Ova studija je analizirala sve alternative i ispitala sve ekonomske parametre.6.Deonica "A: Batajnica . Obilaznicu Beograda čine sledeće deonice: .Deonica "B" sektori 5 i 6 Obilaznica Beograda .u izgradnji .Deonica C: Bubanj potok .našli izvor finansiranja koji je odobren U ovoj studiji. vezano za putnu mrežu. severnog dela (Autoput E-75).Dobanovci .Deonica B: Dobanovci . godine za deonicu autoputa Dobanovci . Projekti minimalnog ulaganja će uključiti projekte za svaku vrstu saobraćaja koji su: . sa obezbeđenim sredstvima.Bubanj potok. Čačka i Kraljeva (Magistralni put M22) i Ralje (regionalni put R200). Obrenovca i Valjeva (Magistralni put M19). Projekti minimalnih ulaganja Uzevši u obzir da su neke deonice putne mreže Srbije u izgradnji ili u fazi pripreme građevinskih radova. Konsultant je uključio ove projekte zajedno sa aktivnostima na održavanju puteva u scenariju Minimalno ulaganje. zaključivši da je ovo prioritet kao i profitabilna investicija u putnu mrežu Srbije. Deonica puta Obilaznica Beograda Sektor „A“ Dužina (km) 10 19 Cena (EUR miliona) 115 . Trasa obilaznice je projektovana u koridoru definisanim Master Planom Beograda kao ona koja će biti korišćena za prolazak puteva kroz područje grada Beograda.Izgradnjom obilaznice Beograda omogućiće se veza zapadnog dela putne mreže Republike Srbije (Autoput E-70). a očigledno je da će se ove deonice izgraditi u određenom vremenskom periodu.Dobanovci . dve deonice koje su deo obilaznice Beograda čine projekte Minimalnog ulaganja: .Pančevo (E-70) Posebna Studija izvodljivosti bila je pripremljena 1980. dok će se ona na Bubanj potoku poklopiti sa trasom prema Nišu (Autoput E-75).u fazi prikupljanja ponuda .3.Deonica A: Batajnica .Bubanj potok . Na taj način Konsultant može da proučava šta će se desiti na putnoj mreži ako ne bude dodatnih investicija u nove veze i putne deonice.

ili preciznije njegova grana Xb. Biće dodati drugi projekti u skladu sa nalazima saobraćajnog modela.393 221 336 161 95 4.Troškovi održavanja UKUPNI TROŠKOVI 2009.3. . Razvojni projekti puteva Ovo poglavlje prikazuje razvojne projekte na putnoj mrežu u različitoj fazi implementacije i definicije. . E-75 Horgoš . Takođe su predstavljeni izlazni rezultati modela. Trenutni status tehničke dokumentacije je na različitom stepenu finalizacije a takodje nije definisan izvor finansiranja i ugovor o finansiranju.393 37.416 37.600 4. Procenjena vrednost troškova investicije je 132 miliona evra.2. Tehnička dokumentacija je u fazi pripreme detaljnog projekta. Predviđa se izgradnja novog (levog) kolovoza i rekonstrukcija postojećeg (desnog) kolovoza. Na ovoj deonici biće 10 denivelisanih petlji. Ukupna dužina poteza je 108 km. Lista prikazanih projekata nije konačna. sa ili bez razvojnih projekata kao i status raspoložive tehničke dokumentacije.Minimalno ulaganje: Troškovi investiranja i održavanja *(Vrednosti u milionima EUR po konstantnim cenama iz 2007.936 Tabela 4.) 6. 20 .Obilaznica Beograda Sektori “5” i “6” Ukupno nova izgradnja Godišnje održavanje glavne mreže Godišnje održavanje mreže opštinskih puteva Ukupno 2009-2027 . Ovi projekti su identifikovani od strane Korisnika a takodje i Konsultanta.Novi Sad (Projekat RDA1) je deo pan-evropskog saobraćajnog Koridora X. Postojeći polu-autoput na ovoj deonici biće unapređen izgradnjom drugog (dodatnog) kolovoza u puni profil autoputa (dva kolovoza sa dve saobraćajne trake i jednom zaustavnom trakom gde kolovoze deli 4m širok razdelni pojas). Potencijalni projekti koji su prikazani dolaze iz dva velika različita izvora: Planova i programa korisnika i procene konsultanta.977 22. Na ovoj deonici predviđen je zatvoreni sistem naplate putarine. 13 23 14.2027. Za svaki od razvojnih projekata Konsultant je pripremio kratki uopšteni opis sa ulogom na putnoj mreži i pregled glavnih karakteristika deonica potrebnih za transportni model. u vezi sa saobraćajem i brzinom na svakoj vezi .

Ukupna dužina deonice je 98. Ova deonica doprinosi boljim saobraćajnim vezama između Republike Srbije i zemalja Zapadne Evrope.Dimitrovgrad (Projekat RDA4) je deonica Autouputa E-80 i pripada trans-evropskoj mreži (TEM) i deo je saobraćaja Koridora X (grana Xc). Deonica: Požega – Boljare . deonica: Požega – Boljare (Crnogorska granica) su završeni.Crnogorska granica. Ovaj autoput je predviđen kao put sa zatvorenim sistemom naplate putarine.E-75 (Petlja Subotica jug) (Projekat RDA2) je deo trans-evropske mreže autoputeva i deo je saobraćaja na Koridoru X (grana Xb). sa 90 mostova (11. Ovaj Autoput ima veliki značaj za srpsku i evropsku mrežu kao najkraća veza između evropskih zemalja i Bliskog Istoka.11 koji je.4 km. Procenjena vrednost troškova investicije je 650 miliona evra. Povezuje Kelebiju i autoput E-75 i u isto vreme čini obilaznicu Subotice preusmeravajući saobraćaj vozila iz centra Subotice.3 km. U 2008..1 km. Niš . Procenjena vrednost troškova investicije je 605 miliona evra. deonica autoputa Deonica E-763 je deo transevropske putne mreže (TEM) i povezuje glavne rute TEM Koridora sa Jadranskim morem. Beograd . Trasa puta prati postojeći magistralni put M-1. preko graničnog prelaza Kelebija. 21 . Tehnička dokumentacija je u fazi pripreme Detaljnog projekta. Na ovoj deonici se predviđa pet petlji. Prethodna studija izvodljivosti i generalni projekat za izgradnju autoputa E-763. Ovaj autoput pravi vezu između Centralne Evrope preko Beogada i Niša sa Skopljem i Atinom. Ovaj autoput je predviđen kao put sa zatvorenim sistemom putarine. Prva deonica autoputa dužine 5. Kragujevac .Batočina (Projekat RDA5) je magistralni put M1. Procenjena vrednost troškova investicije je 120 miliona evra. Grabovnica .Požega (Projekat RDB6). Ovaj put će biti autoput sa ukupnom dužinom od 22.11.5 km je završena i sada je sledeća deonica dužine 4. Ova deonica povezuje grad Kragujevac sa postojećim autoputem na Koridoru X. Ukupna dužina deonice je 83.Kelebija . prema Prostornom planu Republike Srbije.5km ukupna dužina) i 13 tunela (8.5 km u izgradnji. a građevinski radovi uključuju izgradnju drugog kolovoza i rekonstrukciju postojećeg. sektor 3. Na ovoj deonici se predviđaju tri nove petlje. Procenjena vrednost troškova investicije je 75 miliona evra.BJRM (Projekat RDA3) je deonica autoputa E-75 i pripada trans-evropskoj mreži autoputeva (TEM) ) i deo je saobraćajnog Koridora X. predviđen za Koridor autoputa. Postoje deonice na kojima je novoizgrađeni autoput dok će se na nekim deonicama izgraditi dodatni kolovozi koji prate glavni put. Tehnička dokumentacija je u fazi pregleda idejnog projekta i studije izvodljivosti. Državna reviziona komisija Ministarstva za infrastrukturu nadležna za ekspertizu tehničke dokumentacije podnela je izveštaj o izvršenom pregledu prethodne studije izvodljivosti i generalnog projekta za izgradnju autoputa E-763 Južni Jadran. Tehnička dokumentacija je u fazi pripreme detaljnog projekta.2km ukupna dužina). Ukupna dužina poteza je 25. Ova deonica je predviĊena za autoput i u izgradnji je.1 km.

Hvatsku.Bosnu i Hercegovinu .5km.Vršac (Projekat RDC7) je autoput E-70 koji je. Ova deonica je predviđena za autoput koji povezuje Požegu sa crnogorskom granicom. Dužina deonice je 91.Kotroman (BiH border) (Projekat RDB9). koji ima varijante trase. Trasa autoputa prati koridor glavnog puta M-5.Preljina (Projekat RDC8) je autoput E-761 koji je veoma bitan za putnu mrežu Srbije i pored toga što je u trans-evropskoj putnoj mreži od sekundarnog značaja.Hvatsku. Požega . prema prostornom planu Srbije ova deonica je predviđena za autoput i povezuje centralne delove Srbije i autoput Južni Jadran sa istočnim susednim zemljama. E-761 povezuje regionalne aerodrome Sofija .097 km Procenjena vrednost troškova investicije je 850 miliona evra. sve tri varijante treba da budu predmet dalje razrade tj. Na ovoj deonici predviđa se 5 bitnih mostova i 12 novih petlji. Tehnička dokumentacija je u fazi pripreme Generalnog projekta. Sledeći korak je priprema idejnog projekta i studije izvodljivosti. Tehnička dokumentacija je u fazi pregleda generalnog projekta gde se raspravlja o četiri varijante.6 km. Pojate .sa Jadranskim morem (Hvatska). 22 .Užice . koji se završava u području Požege i nastavlja se vodi do Crne Gore: 1) Istočna opcija/1/L=106. na bazi tehničko-ekonomske analize/studije izvodljivosti/optimizacija investicija/obim i dinamika bi se postigli u izgradnji puta Požega – Boljari u funkciji obima saobraćaja. Imajući u vidu veoma male razlike između varijanti na istočnom koridoru. Tehnička dokumentacija je u fazi pregleda završenog generalnog projekta.Srbiju . Ukupna dužina ove deonice je oko 60 km i neophodno je napraviti Generalni projekat za pun profil autoputa. Ovaj autoput povezuje centralni deo zemlje sa dve bitne veze: Koridor X na zapadu i južni Jadran na istoku. definisana u SEETO i budućem Sporazumu o transportu.Sarajevo sa Jadranskim morem (Hvatska).Bugarsku .Boljare (Crnogorska granica) (Projekat RDC11). Procenjena vrednost troškova investicije je 570 miliona evra. ukupna dužina je 109. E-761 je deo glavne regionalne mreže i povezuje Tursku . Tehnički podaci iz izveštaja: Generalni projekat sektora 3 je nastavak prethodnog sektora. ova deonica pripada transevropskoj mreži autoputa (TEM) i ruta je E-763 koja povezuje Beograd i južno Jadransko more. E-761 povezuje regionalne autoputeve Sofija . E-761 je deo glavne regionalne transportne mreže i povezuje Tursku .Niš .Srbiju Bosnu i Hercegovinu .Niš . Ruta E-763 je deonica regionalne glavne mreže.Sarajevo .Projektovanje je završeno u skladu sa prostornim planom Republike Srbije iz 1996.Pančevo . Procenjena vrednost troškova investicije je oko 2 milijarde evra. Beograd .806km/ 2) Istočna opcija/2/ L=111. Požega . Ova veza povezuje Beograd i Pančevo sa rumunskom granicom. Komisija je prihvatila tehničku dokumentaciju i odredila Istočni koridor.Bugarsku . ukupne dužine 110 km. Procenjena vrednost troškova investicije je 413 miliona evra. predviđen kao autoput. prema Prostornom planu Republike Srbije. Procenjena vrednost troškova investicije je 480 miliona evra.

Sledeći korak je priprema idejnog projekta.Niš .Beograd . Mađarska granica .Sarajevo . Ukupna dužina ove deonice je 204. Procenjena vrednost troškova investicije je 220 miliona evra. potrebno je dosta ulaganja u postojeću infrastrukturu.Hvatsku.Podgorica .Bari u pan-evropskim koridorima.Zrenjanin .Kikinda . E761 povezuje regionalne aerodrome Sofija . Procenjen je veoma visok nivo saobraćaja posebno na Deonici Šabac . M19 magistralnu saobraćajnicu blizu grada Šapca.Bar . kako bi se dovela u stanje koje 23 .Šabac . prema Prostornom planu Republike Srbije ova ruta je predviđena za autoput E-761 koji prati glavni put M-5 i povezuje istočne delove Srbije sa E-75 autoputem (Koridor X).Kovin (Projekat RDC13) . Prelazi E70 blizu grada Rume.Bugarsku .Paraćin (Projekat RDC10).Ruma i na njoj je predviđen pun profil autoputa. Ukupna dužina ove deonice je oko 95 km i neophodno je napraviti Generalni projekat za pun profil autoputa. E-761 je deo glavne regionalne transportne mreže i povezuje Tursku . Tehnička dokumentacija je u fazi završnog generalnog projekta i studije izvodljivosti.Ruma . pa sa Jadranskim morem.Loznica (projekat RDB12) . Ukupna dužina ove deonice je oko 120 km.Zaječar . Alternativna deonica Šabac . Novi Sad . Na drugim deonicama predviđen je put sa dve trake.Magistralni put M21 od Novog Sada do crnogorske granice povezuje E75 sa Novim Sadom preko zapadne Srbije do Crne Gore.Bugarska granica . Ukupna dužina M21 puta u projektu je oko 203 km. Iako je Srbija na strateški važnom položaju. 7.Šabac .2 km.Loznica je 55 km. a Loznica .Vršac .Loznica je ruta koja povezuje Novi Sad i Vojvodinu sa zapadnim delovima zemlje prateći glavne puteve M-21 i M-19. Procenjena vrednost troškova investicije je 670 miliona evra.Bosnu i Hercegovinu . jasno se nameću pojedini zaključci.sa Jadranskim morem (Hvatska).Prema prostornom planu Republike Srbije ova ruta je predviđena kao magistralni put (dvotračni put) sa idejom da se uključe rute Temišvar .Pančevo .Mali Zvornik je 23km. Novi Sad . M4 magistralni put blizu Valjeva i M5 nagistralni put blizu grada Požege. Zaključak Kroz urađenu analizu.Ruma . Procenjena vrednost troškova investicije je 200 miliona evra.Srbiju . Tehnička dokumentacija je u fazi završnog i pregledanog generalnog projekta.

nisu u reprezentativnom stanju.gov. kontinuirano ažuriranje. napravljen je veliki pomak savetovanjem sa evropskim stručnjacima i analizom postojećeg stanja. Sledeći korak u razvoju putne mreže Srbije treba da bude otvaranje novog investicionog ciklusa jer u Srbiji od kraja prošlog veka nije bilo većih investicija u sistem transporta.rs/ 24 . koji Srbiju čeka u bližoj i daljoj budućnosti. Ministarstvo za infrastrukturu Republike Srbije: http://www. Generalni Master Plan nema smisla ukoliko se ne implementira. a posebno ne u putnu mrežu. Literatura: 1. moraju se uspostaviti zakonodavne procedure i institucionalni aranžmani kako bi se osiguralo korektno praćenje sprovođenja Master plana. te su dalje studije a nakon njih i dalja ulaganja težak ali ne i neostvariv zadatak. unapređenje i nadgledanje njegove realizacije kako bi se obezbedila kompatibilnost sa raspoloživim finansijskim izvorima. kao osnovni pravci kretanja putnika kroz Srbiju. kao i izradom planova za rekonstrukciju postojeće i izradu nove putne mreže.zahtevaju evropski standardi i evropski putnici. 8. Štaviše. prema tome. Sigurno je to da naši prioritetni putevi E70 i E75.mi.

Danielson.fren. Fond za razvoj ekonomske nauke: http://www. The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers: www. »The Geography of Transport Systems«.Comtos C. Snaith 6. Republički zavod za statistiku: www.oica.rs/ 4. OICA. Vikipedija. slobodna enciklopedija: http://sr. autori: Rodrigue J.P. 7. »Road Maintenance Management .stat. Stock B.rs 5.2..wikipedia.gov.. autori: Robinson.org/ 3.Concepts and Systems« (1998).net 25 .org.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->