TEMA: DRUMSKI SAOBRAĆAJ PREDMET: MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

SEMINARSKI RAD

Mentor: Dr. Veroljub Mladenović

Student: Nikola Sarić 212-P/09

NIŠ 2012. Sadržaj:
1. Uvod........................................................................................................................................3 2. Drumski saobraćaj...................................................................................................................3 2.1. Definicija.........................................................................................................................3 2.2. Podela drumskog saobraćaja...........................................................................................4 3. Istorijski sazvoj drumskog saobraćaja....................................................................................5 4. Uloga drumskog saobraćaja....................................................................................................6 5. Stanje putne mreže u Srbiji.....................................................................................................8 5.1. Prevoz putnika i robe preduzeća iz oblasti saobraćaja....................................................9 5.2. Stanje, problemi, ograničenja..........................................................................................9 5.2.1. Analiza sigurnosti putne mreže Srbije....................................................................10 5.3. Ciljevi razvoja drumskog saobraćaja.............................................................................11 5.4. Mere i aktivnosti.............................................................................................................12 5.5. Održavanje putne mreže.................................................................................................13 6. Generalni Master Plan..........................................................................................................15 6.1. Uvod..............................................................................................................................15 6.2. SWOT analiza...............................................................................................................16 6.2.1. Zaključci SWOT analize....................................................................................18 6.3. Razvojni projekti...........................................................................................................19 6.3.1. Projekti minimalnih ulaganja.............................................................................19 6.3.2. Razvojni projekti puteva................................................................................... 20 7. Zaključak……………………………………………………………………………...... 24 8. Literatura ………………………………………………………………………………. 25

2

i to se jednom rečju naziva saobraćaj. Interesantna stvar vezana za ovu konvenciju je da ona nije potpisana od strane SAD i Kanade. Neka najosnovnija definicija saobraćaja bi bila da je saobraćaj zapravo smišljeno i organizovano kretanje transportnih jedinica na mreži saobraćajnica sa ciljem prenosa ljudi. Ipak. Primer konvencije koja uređuje drumski saobraćaj na globalnom nivou je Bečka konvencija o drumskom saobraćaju iz 1968. Uvod Rastom populacije u razvijenim. Definicija Put se može definisati kao osnovna jedinica infrastrukture drumskog saobraćaja. On ima svoja pravila i uređen je zakonima koji su. godine. Ogromna većina svetskih zemalja je svoj saobraćaj uredila brojnim pravilima i sistemom znakova. saobraćaj koji se odvija na drumovima. telekomunikacioni i cevovodni) može biti drumski. Činjenica da će se najveći deo svakodnevnog kretanja običnog čoveka obavlja baš na drumovima i da je drum najosnovniji. društvo ili se ovo odnosilo na celokupno čovečanstvo). bavićemo se prevashodno drumskim saobraćajem kao važnim aspektom svakodnevnog života. doneta kako bi pojednostavila međunarodni drumski saobraćaj i standardizovala zakone i pravila koja se tiču drumskog saobraćaja unutar zemalja potpisnica1. informacija. robe ili sirovina a samim tim i potražnja predmeta koji će imati ulogu transportera i proširenje kapaciteta saobraćajnica. Drumski saobraćaj 2. po kategorijama primenljivi na različite učesnike u saobraćaju. a da je potpisana od strane najvećeg broja evropskih zemalja. kao što mu samo ime kaže. ali i u nerazvijenim zemljama. petljama.1. Ranije pomenuti transport se može obavljati na mnogo načina. saobraćajnih signala i pravila koja su važeća za dati znak ili signal. kao i rastom potrošnje. Saobraćaj (u užem smislu. kao i etike učesnika u saobraćaju. robe i informacija od jedne do druge tačke. železnički i vodeni. Čine ga i infrastruktura (sa svim putevima. Taj konstantni rast je prirodan i očekivan proces civilizacijskog razvoja i jedan od najvažnijih pokazatelja razvitka jedne celine (bila to porodica. izostavljajući informacioni. U daljem tekstu. kao i velikim brojem opštih pravila koja važe za sve i stvar su unutardržavnih i međunarodnih konvencija. proizvodnje i životnog standarda. 2. mostovima i tunelima) na kojima se pravila primenjuju. i vozila zbog kojih je sve to i osmišljeno. vazdušni. najrazvijenijim vidom transporta ljudi i nečim bez čega bi naš svakodnevni život bio potpuno nezamisliv. 3 . najbrži i najjednostavniji način da se osoba ili artikal prenesu od tačke A do tačke B (imajući na umu svakodnevne potrebe modernog čoveka i udaljivši se od koncepta masovnog i transporta na velike udaljenosti) govori u prilog autorovom izboru teme kojom ćemo se u daljem tekstu baviti. Drumski saobraćaj je. kao i onih koja su važeća u opštem smislu.1. raste i potreba za transportom ljudi. drumski saobraćaj ne čine samo pravila.

maja 1977. kao što smo videli. drumovi i te kako podležu definiciji i klasifikaciji. putevi se dele na: 1. godine. zaprežna vozila i pešake. fizički razdvojene smerove i rezervisan je za brzi saobraćaj. izgledu. Osvrnimo se sad malo na prevozna sredstva. Dakle. Auto put – put koji ima 3 ili više traka jednosmernih traka.2. oktobra 1968. pravila koja se tiču tehničke 4 . semaforima. Auto put je najviša klasa druma.2. Podela drumskog saobraćaja Prema primeni. Zemljani putevi. pešačkim prelazima i na njemu su dozvoljene najveće moguće brzine. vozila bez sopstvenog pogona. godine doneo konvenciju o drumskom saobraćaju koja je stupila na snagu 21. uradili bismo to najopštije i podelili ih na vozila na sopstveni pogon. Ostali asfaltni putevi su svi oni putevi koji su po hijerarhiji ispod brzih puteva. konvencija uređuje obaveze pribavljanja dokumentacije (zeleni karton. tiču. uglavnom povezuju manje lokalne naseobinske jedinice i karakteriše ih niska frekvencija saobraćaja. Ako bismo želeli da ih klasifikujemo i opišemo osvrćući se na to šta od nas zadata tema zahteva.put predviđen za kretanje motornih vozila koji omogućava brzo odvijanje saobraćaja gde su dozvoljene veće brzine i propusnost saobraćaja je veća. Pri njihovoj izgradnji se moraju poštovati neki međunarodni standardi i to ih po hijerarhiji svrstava ispod Auto puta a iznad lokalnih i oni su ekvivalentni onome što zovemo magistrala. Doneta konvencija uređuje pre svega obavezu da zemlje potpisnice ubace vozila iz drugih zemalja potpisnica u pravni okvir i pojasnila je procedure koje se tih. vozila. 3. __________ 1* Ekonomsko-socijalni Savet UN je na konferenciji o drumskom saobraćaju 7. makadamski putevi i sl. dozvoljenoj brzini. To mogu biti manje prioritetni putevi koji se uglavnom koriste na nivou sreza i povezuju mesta koja nisu od velike važnosti van lokalnih okvira. 4. i 8. koja napuštaju zemlju registracije. pravilima koja na njima važe i načinu izgradnje. Brzi put . dokaz o vlasništvu ili ovlašćenje). ne prekida se raskrsnicama. Na taj način. 2.

a godinu dana kasnije isti čovek konstruiše prvi automobil na četiri točka. ali su proizvodi kojima se trgovali spadali u kategoriju luksuzne robe (bili su izrazito skupi i dostupni malom broju bogatih). pokušavajući na taj način da održe kontrolu nad svojom velikom teritorijom tokom dužeg vremena. te su tako prvo premostili kopnene provincije na Apeninskom poluostrvu a potom i u drugim delovima carstva. tako se putna mreža razvijala i dostigla u jednom trenutku 80. Oba carstva su tokom svoje istorije posvećivale velike napore izgradnji saobraćajne mreže. Zasluge za razvoj automobilskog saobraćaja imaju još i Rudolf Dizel i dvojica sinova Adama Opela. a kroz pet velikih faza. Pre pojave parne mašine i inovacija u industrijskoj revoluciji krajem XVIII veka.Comtos C. Sastojao se od niza staza karavanskih puteva kroz Centralnu Aziju u dužini od 6400 km. Mišelin (zasluga za pronalazak pneumatske gume. koji se smatra pretečom modernog automobila. Dore. 1885. Frederik i Čarls Rojs. U takvom okruženju. već pre o relativno samostalnim ekonomskim sistemima sa vrlo ograničenom trgovinskom razmenom. godine Fordove fabrike su proizvele 15 miliona automobila (čuveni model „T“)4. se smatra prekretnicom u industriji automobila jer se tada u Fordovim fabrikama automobila uvodi pokretna proizvodna traka. Iste godine Gotlib Dajmler konstruiše preteču današnjeg motocikla. U periodu od 1909 -1927. povezujući velike gradove u Mediteranu. kao i u brzini transporta ljudi i roba. 3. kao najpoznatiji izuzeci ovog pravila jesu čuvena Rimska imperija i Kinesko carstvo. oznaku zemlje gde je vozilo registrovano. kao i pravila koja uređuju izgled i položaj registarskih tablica. bilo je teško govoriti o bilo kakvom urbanom sistemu. Tako je i razvoj saobraćaja u tesnoj vezi sa prostornim razvojem ekonomskog sistema. jer je bilo reč o začinima. Bilo je ograničenja u količinama robe koja se prevozila. Sa tehnološkim i ekonomskim razvojem. Američki veterinarski lekar. Mnogo vekova kasnije. potom Lui Reno.P.. Stock B. Karl Benc. Istorijski razvoj drumskog saobraćaja2 Efikasna distribucija robe i promet putnika je oduvek bio važan faktor za održavanje ekonomske kohezije. parfemima – robi koja je do Evrope dovožena čuvenim Putem svile3. Vinčenco Lančija. svili. sredstva za postizanje tog cilja su značajno evoluirala. ali je Danlop prvi patentirao pneumatsku gumu za automobile 1890. Transportna sredstva su se mahom vezivala za životinjsku tegleću snagu u kopnenom saobraćaju ili za snagu i pravac duvanja stalnih vetrova u pomorskom saobraćaju. Međunarodna trgovina je i tada postojala. 3* Put svile je trgovački put koji je najduže korišćen u istoriji čovečanstva (bio u upotrebi oko 1500 godina). Čitav istorijski period razvoja saobraćaja moguće je pratiti od preindustrijskog do savremenih saobraćajnih mreža na početku XXI veka. godine konstruiše prvi automobil sa unutrašnjim sagorevanjem na tri točka. koji su preplavili američko tržište. autora: Rodrigue J. u takvom okruženju uticaj grada na okolni prostor kroz trgovačke veze bio je najviše do 50 km u prečniku. Dizraeli (napravio dvoetažni autobus). vinu. Iz perspektive regionalnih ekonomija.. Porše. Godina 1913. gde se svaka odlikuje specifičnim inovacijama u transportnom sektoru. Prolazio je kroz sušne predele stepa. nisu postojale nikakave forme motorizovanog saobraćaja. tako je trgovina uglavnom imala lokalni karakter. Kako je carstvo raslo. Rimljani su bili poznati graditelji puteva. Ipak. ali i izrazitih pustinjskih oblasti kao što su pustinje Gobi i Takla Makan 5 . __________ 2* Preuzeto iz knjige »The Geography of Transport Systems«. godine).000 km odlično izgrađenih puteva (III vek). još od doba starih carstva do modernih država danas u svetu.ispravnosti vozila. Kako je efikasnost transportnog sistema u ovom periodu bila izuzetno niska. Milde.

u 2009. rashladnih trejlera i dr.000 km ili 70% svetskog saobraćajnog sistema). ali i modernizaciju putne drumske mreže 6 . godini je proizvedeno 70.000. Uloga drumskog saobraćaja Još u predgovoru je pomenuta važnost koju drumski saobraćaj nosi u celokupnom razvitku jedne zemlje. nafte). Sledeći bitan odraz uloge drumskog saobraćaja je i njegova ekonomska neophodnost. Takva produkcija automobila zahtevala je i povećanu proizvodnju sirovima (metala i gume.godine prodato je ukupno 14 miliona T modela Forda.modernizacija automobilskog parka i modernizacija drumske mreže. .520. Među ostalim vrstama saobraćaja vodeći je i po dužini mreže saobraćajnica (24.. Modernizacija drumskog saobraćaja ide u dva pravca . odmah iz Volksvagena i njegove čuvene »bube«. panelovoza.376 namenskih vozila5 __________ 4* U periodu od 1913-1927.117 automobila i 17. U prilog tome govori da se oko 80% prometa putnika i robe na kratke distance obavlja upravo na drumovima.726. Naime.Karl Benc za volanom svog automobila (1885) 4. Zahvaljujući specijalizaciji i izradi vozila za specijalne namene i tečne terete. kontejnerovoza.493 vozila i to 52.794.Slika 1. drumski saobraćaj je počeo uspešno da konkuriše železničkom transportu. što ga je svrstalo na drugo mesto proizvođača automobila.

6* Izvor OICA 7 . Vojno-strateška uloga bi se mogla ogledati u ulozi mreže puteva u vanrednim situacijama. sve one čiji poslovi zahtevaju prevoz robe.889. ljudi i sirovina drumovima širom sveta i tek ćemo onda moći da sagledamo punu važnost ovog vida saobraćaja na globalnom nivou. uloga drumskog saobraćaja može biti i vojno-strateška i politička. ali i u direktnoj vezi između gradnje puteva. naročito u izbornoj godini i izbornog rezultata onih koji su te puteve gradili (naročito važi za lokalne izbore). Dodajmo na to i sve one koji žive od izgradnje puteva. poplave)… Ova uloga putne mreže se najjasnije mogla videti na primeru zemljotresa na Haitiju 2010. godine.Broj proizvedenih vozila u navedenim državama 6 Automobilska industrija ima godišnji obrt od 1. a u ovu kategoriju slobodno možemo uvrstiti i ostale vidove vanrednih situacija (zemljotresi. . Nezvanični izvori UN su tada tvrdili da je od posledica kolere i nepravovremenog pružanja pomoći u hrani. ali je istim devastirana. sve one koji su tu da unaprede odvijanje drumskog saobraćaja. kao i lošim kvalitetom one koja je do zemljotresa postojala. što je direktno uzrokovano nedostatkom putne infrastructure na ostrvu. sanitarijama i lekovima.Tabela 1. poput ratova. podaci za 2008. Pored ekonomske i industrijske. __________ 5* Izvor OICA. pijaćoj vodi.840 miliona dolara. vulkani. upošljava preko 8 miliona ljudi. umrlo između 15 i 20% od ukupnog broja poginulih. 50 miliona ljudi je indirektno zavisno od nje. Studija koja će potvrditi ovo nikada nije sprovedena… Politički značaj putne infrastrukture se ogleda u kredibilitetu zemlje i proporciji njene regionalne uloge sa stanjem njene putne infrastrukture. pa sve to automobilsku industriju čini parčetom od 5% ukupne svetske industrije.

(2007). Vlada je nedavno pripremila strategiju transporta12. Strategija i politika razvoja sektora transporta u Srbiji do 2015.Strategija razvoja železničkog. Kroz Srbiju prolazi Koridor X sa svojim granama Xb (Beograd – Budimpešta) Xc. Integracija transportne mreže Srbije sa glavnom regionalnom mrežom se smatra ključnim ciljem politike10 za ekonomski i društveni razvoj zemlje. i formira deo SEETO11 regionalne glavne mreže. Relativna dužina puteva u Srbija (gustina mreže) je između odgovarajućih vrednosti Austrije i Velike Britanije. (Niš – Sofija) i X (Niš – BJRM). 2008 .2015. oko 74% u ukupnom putničkom transportu. Glavni putevi idu kroz velike gradove i presecaju se u zoni Beograda i Niša. 9* Strategija razvoja železničkog. 2008 . zapravo pristup međunarodnom tržištu transporta se uglavnom izvodi režimu bilateralnih i multilateralnih CEMT dozvola. zadržavanja na graničnim prelazima itd. Na Koridoru X u Srbiji postoji 792 km puteva i 760 km železničkih pruga. a plan investicija i aktivnosti se trenutno priprema uz podršku EU. vodnog. vazdušnog i intermodalnog saobraćaja u Republici Srbiji. drumskog. Stanje putne mreže u Srbiji Republika Srbija je evropska zemlja sa srednjom gustinom naseljenosti i dobro razvijenom mrežom puteva.2015. ____________ 8* Projekat izgradnje institucionalnih kapaciteta u sektoru transporta u Srbiji. definisalo je održivu strategiju transporta. Drumski transport u Republici Srbiji predstavlja dinamičan i dominantan vid transporta sa učešćem od 80% u ukupnom teretnom tj.Saobraćajna observatorija za jugoističnu Evropu 12* Ministarstvo za infrastrukturu . (2007). decembar 2006. drumskog. prateći raniju podršku Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR). vodnog. Međunarodni drumski transport u Republici Srbiji. 11* SEETO . 2007 10* Vlada Srbije. Beograd. Ovo dodatno utiče na konkurentnost naših prevoznika na međunarodnom tržištu transporta u slučaju kada postoje bitne administrativne i fizičke prepreke (još uvek postoji neodgovarajući vizni režim za profesionalne vozače. koje zajedno predstavljaju najznačajnije drumske i železničke rute u Srbiji.)9.5. 8 . vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji. 27 decembar. Gustina mreže puteva u Srbiji izračunata po površini i stanovništvu nije mnogo ispod nivoa razvijenih zemalja8. Ministarstvo za infrastrukturu.

ulaganja su i dalje znatno manja od potrebnih. Sloveniju. Povezuje Austriju. 2003.845 km. Stanje. Hrvatsku.fren. Više od polovine mreže opštinskih puteva ne odgovara potrebama modernog saobracaja. 2004. 6124 5950 5883 6754 7416 6538 6747 6227 Prevezena roba. mil. 2008.2.org.rs . godine 5. Državnih puteva I reda ima 5. mil. Panevropski Koridor X je najznačajniji putni pravac na teritoriji Srbije. nizak nivo usluga i visoke troškove eksploatacije i transporta. Pod naplatom putarine je 634 km puteva najvišeg ranga. Makedoniju i Grčku. 2005. Intenzivirani su radovi na rehabilitaciji mreže. ___________ 13* izvor: www.5. 2006. problemi. Prevezeni putnici hilj.1. do 2009. Generalno. Ovakvo stanje putne mreže uticalo je na smanjenu bezbednost saobracaja. izgrađeno je svega oko 94 km autoputeva i oko 42 km poluautoputeva. putevi imaju dovoljne kapacitete za sadašnje i procenjeno srednjoročno povećanje saobraćaja. Oko 32% državnih puteva staro je preko 20 godina.statistički prikaz prevoza putnika i robe od 2002. hilj. 2007. stanje putne mreže nije zadovoljavajuće. Prevoz putnika i robe preduzeća iz oblasti saobraćaja Godina 2002. što umanjuje njenu konkurentnost u pogledu poslovanja i investiranja. tona 21990 21700 23541 28269 28737 27040 30368 22697 Tonski kilometri. godine stanje na putevima je poboljšano. članak: Postkrizni model privrednog rasta i razvoja Srbije . U modernizaciji Koridora X za poslednjih 10 godina postignuti su skromni rezultati. Oko 40% celokupne mreže ima kolovoz od tucanika ili zemlje. 97406 91019 89136 89019 92110 84647 86866 86624 Putnički kilometri.540 km i opštinskih 23. Mreža puteva Srbije je relativno dobro razvijena u pogledu gustine.infrastrukturni prioriteti 9 . 2009. 4683 4809 5603 6829 7787 8383 7881 5954 Tabela 2 . Mađarsku.Fond za razvoj ekonomske nauke. Zbog dugogodišnjeg nedovoljnog ulaganja u održavanje i rekonstrukciju puteva. ograničenja13 Putnu infrastrukturu Republike Srbije čini mreža puteva duga 40. a svega 14% do 10 godina. Od 2001. a održavanje puteva bila je prioritetna aktivnost. Deo je Jugoistocne multimodalne ose i Osnovne transportne mreže regiona. puteva II reda 11. Međutim.780 km. Bugarsku.525 km. Srbiju. ali je u pogledu kvaliteta i performansi ispod evropskog standarda. U njegov sastav ulaze i kraci Xb (Beograd-granica sa Mađarskom) i Xc (Niš-granica sa Bugarskom).

. Magistralni putevi (M) u dužini od ………………………………. godine zabeleženo je oko 16000 poginulih osoba.... Prema stepenu motorizacije Srbija (224 putnickih automobila na 1000 stanovnika u 2009.. sa 15000 teško i lakše povređenih osoba.... Regionalni putevi (R) u dužini od ………………………………………………. U periodu od 1990 .11540km 3.1.. zbog velikih brzina... 5. U poređenju sa ostalim evropskim zemljama.U Srbiji. Ostatak odlazi na lokalne puteve.…. Poslednjih godina raste broj novoregistrovanih vozila. Na magistralnim putevima. koji cine 60% putne mreže. energetsku efikasnost i eksploatacione troškove...…………. Analiza sigurnosti putne mreže Srbije Putnu mrežu Srbije čine: 1..6% u obimu putničkog saobraćaja. U 2009.. kao i u evropskim zemljama....2. dok u EU iznosi oko 76 % i 83% respektivno. U okviru Ministarstva za infrastrukturu formirani su Sektor za drumski saobraćaj i Sektor za puteve i bezbednost saobraćaja. Srbija nažalost zauzima prvo mesto14 Autoputevi su najbezbednije saobraćajnice.. osim oblasti bezbednosti saobraćaja. Ministarstvo za infrastrukturu je odgovorno za regulativu u oblasti drumskog saobraćaja...………………………. Vozni park se ne održava adekvatno.. Zakon o javnim putevima i Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. što sve negativno utice na životnu sredinu. kao i zemljama u okruženju. gde su nadležnosti podeljene sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. 2006).. U drumskom saobraćaju primenjuju se odredbe međunarodnih bilateralnih sporazuma između Vlade RS i vlada drugih država..5525km *pri čemu Autoputevi (AP) u dužini od ……. Zakon o prevozu..3% u obimu teretnog prevoza i sa 73.. __________ 14* Bez podataka za Albaniju 10 . drumski saobraćaj je osnovni vid prevoza.. koji su osnova saobraćajne mreže.23780km Ukupno. 250000 povređenih plus ogromna materijalna šteta. međutim na njima su saobracajne nezgode najcešće fatalne. Postojeću regulativu u oblasti drumskog saobraćaja čine Zakon o međunarodnom prevozu. zabeležen je najveći broj saobraćajnih nesreća (oko 50% od ukupnog broja). Zakon o ugovorima o prevozu.604 km 2... godini učestvuje sa 70.. godini) znatno zaostajeza zemljama EU (466 putnickih automobila na 1000 stanovnika.. ali je to još uvek nedovoljno za promenu nepovoljne starosne strukture voznog parka...... većim delom se obavlja u režimu kvota bilateralnih dozvola i multilateralnih CEMT (Conference European des Ministres des Transport) dozvola. Pristup međunarodnom transportnom tržištu.. Formirana je Agencija za bezbednost saobraćaja koja je zadužena za donošenje podzakonskih akata neophodnih za primenu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. dok se na regionalnim putevima dogodi 32% od ukupnog broja saobraćajnih nesreća. Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju i Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju su u značajnoj meri međusobno neusklađeni i delimično usaglašeni sa direktivama EU....……40845km Na putevima Srbije godišnje se dogodi prosečno 60000 saobraćajnih nesreća u kojima život izgubi 1000 ljudi.. Lokalni putevi (L) u dužini od…………………………………………………….2005.

obnovu kolovozne konstrukcije i obnovu puta u granicama putnog zemljišta) za obezbeđivanje prihvatljivog stanja za korisnike. onda se vrlo lako može pronaći uzrok potrebe za izmenu trasa. više od 50% magistralnih i 60% regionalnih puteva je u lošem stanju. povećanje efikasnosti. U to vreme u trasiranju je dominantno bilo praćenje izohipsi terena radi smanjenja zemljanih radova. rekonstrukcije puteva (rekonstrukcija podrazumeva sve aktivnosti vezane za rehabilitaciju plus izmenu geometrije. unapređenje zaštite životne sredine. ali je kvalitet te mreže veoma loš i prema analizi Direkcije za puteve Srbije. a često i teško izvodljivi zbog nedostatka mehanizacije. povećanje fizičkog obima prevoza robe i putnika. 5. Ako se zna da u to vreme nije postojao “Pravilnik o osnovnim uslovima koje javni putevi izvan naselja i njihovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobraćaja”. Većina puteva u Srbiji je projektovana do 1980. Ciljevi razvoja drumskog saobraćaja Osnovni ciljevi razvoja drumskog saobraćaja su: zadovoljavanje prevoznih potreba privrede i stanovništva. regionalnih. Primenom dugih pravaca omogućavala se najbrža veza izmedu naseljenih mesta. Daljom analizom može se doći do zaključka da su na preko 30% magistralih i regionalnih puteva neophodne mere aktivne bezbednosti. tj.3. Takođe često su korišćeni dugi pravci. kada istim tim putevima saobraćaju vozila sa znatno poboljšanim karakteristikama. konkurentnosti. tj. profitabilnosti i kvaliteta usluga. pa čak i autoputeva. Smatralo se da putovanja na vangradskoj mreži moraju biti usmerena na prolazak kroz naseljena mesta. rekonstrukcijom. godine. tj. tako da su danas većina vangradskih puteva velikim dužinama postale gradske saobraćajnice. Uzroci ovakvog stanja putne mreže leže pre svega u nedovoljnom održavanju puteva u periodu do 90-tih godina prošlog veka i potpunog prestanka održavanja u narednih 10 godina za vreme gradanskog rata i bombardovanja na prostorima bivše SFRJ. podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja na putevima. Tu spadaju projekti magistralnih. Obzirom na ovakvo stanje neophodne su hitne rehabilitacije (rehabilitacija podrazumeva presvlačenje (ojačanje) kolovoza. homogenu nesigurnost. Sa tako usklađenim elementima imamo situaciju koja narušava osnovni postulat projektovanja bezbednih puteva. Danas. nakon čega su po pravilu projektovane krivine malog radijusa. 11 . izlazi se iz granica putnog zemljišta). usklađivanje propisa kojima je uređena oblast drumskog saobraćaja sa propisima Evropske Unije. integrisanje u evropsku putnu mrežu. koji su bili skupi. kao i uzrok ovakvog crnog bilansa na putevima. posebno na Koridoru X i tranzitu.Putna mreža Srbije sa aspekta gustine je na nivou evropskih zemalja. korisnicima pravac prirodno predstavlja izazov za razvijanje velikih brzina. Rehabilitacije (pasivna bezbednost) iz ovih razloga su glavna graditeljska aktivnost na putnoj mreži.

Uvođenjem jedinstvenog sistema za elektronsku naplatu putarine na celoj mreži. naročito manje razvijenih područja. Mađarska granica . 12 . pretpristupnih fondova EU. otkloniti potencijalne opasnosti preusmeravanja tranzitnih tokova na susedne zemlje i postaci razvoj manje razvijenih podrucja. autoput Kragujevac .Pančevo . smanjiti ljudski i materijalni gubici. Radi kompletiranja nacionalne putne mreže potrebno je izgraditi putne pravce Novi Sad . Za cenu koju plaća korisnik će dobijati niz visokokvalitetnih usluga: visok nivo bezbednosti. pružiti optimalni nivo usluge i očuvati uloženi kapital. što ce dati impuls privrednom razvoju. intenzivirali bi se tranzitni tokovi i privukla roba na relaciji Bari . Procenjena su potrebna ulaganja od oko 7.Ruma . Za izgradnju Koridora X obezbeđena su sredstva međunarodnih finansijskih institucija u iznosu od 909. opštinski putevi i ulice ce se razvijati u skladu sa potrebom homogenizacije cele mreže.Čačak . dobre zdravstvene i ugostiteljske usluge.Loznica. povećati konkurentnost Srbije. Navedeni projekti ce se realizovati u zavisnosti od obezbeđenih finansijskih sredstava.Batočina koji je veza sa Koridorom X i poluautoput Požarevac .Majdanpek .5 milijarde evra. Istovremeno bi se skratilo vreme putovanja do Jadranskog mora i intenzivirali turistički tokovi.2 miliona evra. informacije o putu i saobraćaju.Požega sa autoputem kroz Crnu Goru do Bara. Reformom održavanja puteva. budžeta i privatnih ulaganja. održavanja i zaštite državnih puteva do 2015. Na taj način će se povećati tražnja za prevozom. razvojni i strateški značaj. povećati nivo bezbednosti. i predstavlja podsticajni faktor za ubrzan razvoj privrede. koji ima ekonomski.Negotin. Ulaganje u savremeno održavanje i rehabilitaciju mreže puteva predstavlja takođe prioritet.Bukurešt i od Beograda ka Budimpešti i Beču. godine. Poboljšaće se saobraćajni uslovi. Uvodiće se konkurencija za ugovaranje zimskog i redovnog održavanja. privući strane investicije u Srbiju.4. Mere i aktivnosti Infrastruktura ima ekonomski i društveni značaj. državni putevi II reda. poboljšanjem efikasnosti i kvaliteta održavanja postojeće infrastrukture sprečiće se ubrzano propadanje.Kovin.Zaječar – Bugarska granica koji povezuje istočne delove Srbije sa Koridorom X. koji ce povezati dva značajna tranzitna pravca Koridor X i put Južni Jadran. brzu pomoć. Gradske obilaznice.Kotroman (granica sa BiH).Pančevo -Beograd .Preljina.Kučevo . Potrebno je uraditi Srednjoročni plan i program izgradnje i rekonstrukcije. autoput Požega . Autoput bi približio nerazvijena područja Pešterske visoravni i planine Golija većim privrednim centrima i podstakao privrednu i turističku aktivnost u tim područjima. Prioritet u izgradnji infrastrukture je završetak Koridora X do 2012.Užice . Izgradnjom autoputa koji povezuje Vršac .Bar . Za rehabilitaciju i održavanje mreže državnih i lokalnih puteva u narednih deset godina biće potrebno oko 2. regiona i društva.Zrenjanin . Finasiraće se sredstvima međunarodnih finansijskih institucija. Većim investiranjem smanjiće se zaostajanje Srbije u razvoju infrastrukture za zemljama EU.Kikinda . autoput Paraćin .Šabac . siguran i komforan parking.5. a novi ugovori ce se sklapati sa kvalitetnijim i ekonomski isplativijim izvođačima.Beograd . pravovremenim delovanjem. godine. poboljšaće se naplata putarine i povećati protok sabraćaja.5 milijardi evra. privući tranzitni saobraćaj. Mreža autoputeva Srbije treba da se upotpuni izgradnjom putnog pravca istok-zapad: autoputem Pojate .

usaglašavati redove vožnje u linijskom unutrašnjem i međunarodnom prevozu putnika. Potrebno je i ažurirati katastar javnih puteva i zemljišta. Ovi znaci uključuju pojavu pukotina. ITS u svetu ima mnogo širu primenu. poslovnih i javnih ekonomija su rezultat razvijenosti ovog transportnog sistema. Da bi se obezbedio održiv razvoj puteva Srbije potrebno je poboljšati model finansiranja. Potrebno je da Ministarstvo za infrastrukturu i JP . Uvođenjem novih tehnologija poboljšaće se efikasnost funkcionisanja saobraćajnog sistema i kvalitet usluga. Da bi se nivo usluge puta održavao na 13 . kao osnovni dokument za njegovu realizaciju. zbog klime. Uspešnost većine. smanjiti zagušenja i negativni uticaji na životnu sredinu. starosti kolovoza. treba uskladiti sa Direktivama i propisima EU.. kao što predviđaju standardi EU. sertifikate o stručnoj osposobljenosti za upravljanje transportnim aktivnostima. ako ne i svih. Prema analizi iskustava drugih zemalja. Zbog poboljšanja institucionalnog okvira formiraće se Agencija za drumski transport koja će izdavati licence domaćim prevoznicima. a stoga i nivo usluge koju on pruža smanjeni.Putevi Srbije“ urade reviziju Strategije planiranja razvoja i primene ITS na putevima RS do 2012. a uz poštovanje principa da korisnici puteva snose troškove infrastrukture. Za unapređenje zaštite životne sredine preduzeće se niz mera. kao i svih korisnika koji su u obavezi da plaćaju naknadu za njihovu upotrebu. Potrebno je uraditi Studiju izvodljivosti tehničkih mera smanjenja štetnog uticaja buke. povećati bezbednost. U jednom momentu dolazi se do tačke u kojoj je habanje toliko da su celovitost kolovoza. Održavanje putne mreže Kretanje ljudi i roba širom sveta prevashodno zavisi od mreže puteva. Posle određenog vremena na njemu će se pojaviti znaci habanja.5.. izdvajanja treba da budu minimum 20% od maloprodajne cene derivata nafte. Problem je što put. jednom napravljen ne traje zauvek. Na taj način smanjiće se dužina mreže državnih puteva i jasno podeliti nadležnosti i odgovornosti za sve kategorije puteva. Primenom ITS-a postiže se efikasniji i ekonomičniji prevoz. Neophodno je obezbediti dovoljne. godine. Zakon o prevozu putnika u drumskom transportu i Zakon o prevozu stvari u drumskom transportu. stalne i stabilne izvore finansiranja kroz namenska izdvajanja za puteve iz maloprodajne cene pogonskih goriva. automatsko brojanje saobraćaja i primenu putnog meteorološkog informacionog sistema.zagađivač plaća’’ na osnovu koga vozila koja više zagađuju životnu sredinu plaćaju veće nadoknade za korišćenje javnih puteva. povećava nivo bezbednosti i smanjuje zagađenje životne sredine. i saobraćaja. Uvešće se i princip . Unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira će se realizovati donošenjem odgovarajućih zakona. itd. na osnovu koje će se pristupiti izradi strateških karata buke i akcionih planova zaštite od buke na državnim putevima. Površina puta se degradira npr. 5. Potrebno je da primenjeni materijali za izgradnju i održavanje puteva imaju međunarodne sertifikate o neškodljivosti. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju treba da reši u praksi uočene nedostatke i nepravilnosti. kolotraga i uglačavanja površine puta. Inteligentni transportni sistemi (ITS) predstavljaju sistem mera i informaticke i telekomunikacione tehnologije koji su primenjeni u upravljanju saobraćajem i infrastrukturom. dok se u Srbiji koristi za automatizaciju naplate putarine. a najpre kolovoz puta.Radi racionalizacije troškova izvršiće se nova kategorizacija puteva.

Doprinos aspektima ekologije i bezbednosti. jednom ili više puta godišnje.Periodično održavanje. Sledeće prednosti se pripusuju održavanju puteva13: . . drenažni sistemi i oprema za kontrolu saobraćaja. Interventno održavanje obuhvata hitne popravke. Periodično održavanje opisuje aktivnosti koje su potrebne povremeno.Kontinuirano obezbeđivanje otvorenosti puteva za saobraćaj. Redovno održavanje pokriva aktivnosti koje se moraju izvoditi često npr. One su uglavnom veće po obimu i za njihovo obavljanje potrebno je više opreme i stručne radne snage nego redovnom održavanju. Druge tri pomenute prednosti koje bi se mogle ostvariti dobrim održavanjem puteva imaju kao rezultat uštedu indirektnih troškova. . oblast oko puta.Smanjeni troškovi korišćenja vozila. Aktivnosti održavanja mogu da se klasifikuju prema operativnoj frekvenciji na: . potrebne usled štete nastale usled poplava. Generalni Master Plan 14 . vezuje se za uštedu u direktnim troškovima. putevi propadaju i vek puteva je smanjen. smanjenje stope propadanja kolovoza. Prva gore opisana prednost npr. Danielson.održavanjem koje se stalno ponavlja. Bez odgovarajućeg održavanja. itd. krpljenje udarnih rupa na putu. Neke od njih mogu biti procenjene i planirane unapred npr. kontrola vegetacije na bankinama i nagibima. Treba primetiti da su u Modelu upravljanja i razvoja autoputeva (HDM-4) česte aktivnosti održavanja nazvane . Snaith. Termin . Aktivnosti održavanja i nedostaci kojima se one bave su: asfaltirani kolovoz. . održavanje zemljišta oko puta i drenažnog sistema. Iz perspektive celog životnog veka.Smanjenje brzine propadanja kolovoza. održavanje puteva je dobra investicija sa značajnim povraćajem investicija __________ 13* Robinson. tj. svakih nekoliko godina. a koji ne zavise od saobraćaja npr.redovno održavanje se koristi samo za one tipove održavanja koji se stalno ponavljaju. . klizanja zemljišta. Ove aktivnosti se obavljaju na puti i oko puta i obično su malog obima i relativno jednostavne. Druge aktivnosti je teže planirati unapred npr. padanjem drveća.Interventno održavanje.Redovno održavanje.zahtevanom nivou potrebno je svake godine određena vrsta održavanja kako bi se obnovila svojstva puta i produžio njegov vek. Road Maintenance Management – Concepts and Systems (1998) 6. Princip je jednostavan: nedostatak redovnog održavanja puteva uvećava pritisak na periodično održavanje a ukoliko je i ovo drugo zanemareno. . troškovi rehabilitacije su znatno uvećani.

.za sve vidove. kao i karakteristike saobraćaja na putnoj mreži u Republici Srbiji.1.za sve vidove .Plan podrške za praćenje plana realizacije rezultata GMTS-a. unapređenim i bezbednijim saobraćajnim mrežama.Evropske saobraćajne mreže (TEN-T).Troškovima redovnog i periodičnog održavanja za sve vidove.Model potražnje za prognoziranje izvor . . Uvod Generalni master plan saobraćaja u Srbiji ima opšti cilj da da doprinos proširenim. . projekti se mogu predstaviti u jednostavnijem formatu.Model za dobijanje ukupnog toka saobraćaja na multimodalnoj mreži. koje će privući nove investicije u siromašnije regione. unaprediti kvalitet života u regionu. GMTS mora da bude ekonomski i tehnički opravdan.. do 2027.Nacrt Projektni zadatak za detaljne studije izvodljivosti za projekte u prvih pet godina programa. praktičan i opširan.Podacima o troškovima transporta . očekuje se postizanje sledećih rezultata: I faza . političke i druge rizike. Konsultant je izvršio opširne analize karakteristika i stanja postojeće putne mreže.Model izbora vida saobraćaja.Model ponude za opis različitih scenarija infrastrukture. vrstama roba . .Matricama izvor . Jedan od sveukupnih ciljeva je saobraćajna mreža Srbije kao harmonizovani deo Regionalne (Zapadni Balkan ili Jugoistočna Evropa) glavne mreže i Trans . promovisati trgovinu i doprineti poboljšanju odnosa sa susednim zemljama. Za period od 2017. Model multimodalnog saobraćaja koji kasnije može ažurirati Ministarstvo za infrastrukturu koji uključuje pod-vidove i sadrži: .6.pripremljenim za unošenje u HDM-4 ili definisanje operativnih troškova za ne-drumske vidove .Izrada master plana: . II faza . 15 . Treba eksplicitno navesti tehničke.Koherentni paket projekata za investiranje. Mora da sačini program investicija koji će se odvijati u kontinuitetu u periodu do 2027. Najveća pažnja treba biti data projektima sa ponuđenom dinamikom realizacije pre 2017. .cilj matrice kroz rast društvenih i ekonomskih vatijabli. U tom cilju. Svrha je da se korisniku obezbedi sveobuhvatni GMTS u skladu sa politikom saobraćaja kao alat za projektovanje i implementaciju saobraćajnih šema kako bi se ispunile potrebe svih vidova. .Definisanim kapacitetima deonica .Izrada modela saobraćaja: Baze podataka koje se mogu ažurirati sa: .cilj . Ovaj izveštaj predstavlja rad Konsultanta prema projektnom zadatku i Uvodnom izveštaju. u vezi sa putnom mrežom u Republici Srbiji. klasama vozila.

Ovi faktori mogu da imaju nacionalno ili međunarodno poreklo i mogu da se manifestuju u različitim periodima i na različite načine. 6. U skladu sa Zakonom o javnim putevima Vlada će izdati akt o kategorizaciji nacionalnih puteva na bazi gore spomenutih kriterijuma. SWOT analiza Realizacija strateških ciljeva u drumskom sektoru ne može se postići samo linearnim aktivnostima.Državni put I reda .Državni put II reda . Konsultant je pripremio podatke o putnoj mreži na bazi raspoloživih podataka iz baze podataka puteva Javnog preduzeća "Putevi Srbije". u svom strateškom pristupu razvoju drumskog saobraćaja Republika Srbija mora da iskoristi prednosti i prilike koje joj se pružaju kako bi eliminisala slabosti i izbegla opasnosti koje pred njom leže.infrastrukturni resursi 16 . brojanja saobraćaja i drugih izvora koji su zaduženi za određene tipove podataka. Generalno govoreći. PREDNOSTI .2.Zakon o Javnim putevima definiše u skladu sa značajem njihove uloge u povezivanju sledeće kategorije javnih puteva: . Konsultant je pripremio model saobraćaja putne mreže koji se sastoji od glavnih i regionalnih puteva prema poslednjoj važećoj kategorizaciji puteva.geografska pozicija i nivo razvoja saobraćajne mreže .Opštinski putevi . Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima za kategorizaciju državnih puteva. Mnogi faktori koji se dešavaju paralelno i istovremeno utiču na proces implementacije i realizacije i mogu da uspore ili ubrzaju postizanje ciljeva. U odsustvu pouzdanih podataka Konsultant je koristio studije i radove iz ove oblasti i pravio je pretpostavke i procene gde je to bilo neophodno. Uzevši u obzir da nova kategorizacija puteva još uvek nije usvojena.Ulice U maju 2009.

politička pozicija zemlje. korišćenje evropskih fondova) . .suviše ekonomskih prekida u proteklom periodu (rat u okolini. organizovani kriminal).nekomplementarne strategije razvoja susednih zemalja u odnosu na strategiju transporta Republike Srbije . UN sankcije.S W SLABOSTI PRILIKE . . mentalitet radne snage.saobraćajna infrastruktura na koridorima u Republici Srbiji nije kompletno izgrađena ni opremljena sa modernim tehničkim i tehnološkim sistemima. .dobra turistička ponuda i intenziviranje protoka turista.otpor prema promenama (pravni sistem. NATO bombardovanje.prevaga politike nad profesionalnošću i stručnošću. PPP.kraće distance za putovanje u poređenju sa TEN-T EU South-Eastern priority axes (Koridor IV i IVa).gradski i prigradski putnički prevoz nije razvijen i pretežno se oslanja na jednu vrstu saobraćaja (autobus/turistički autobus).na distanci od 50-100 km od Koridora X . .manifestacija parcijalnih i lokalnih interesa unutar zemlje. isplatu duga. UNMIK . . .nestabilno i nedovoljno finansiranje razvoja saobraćajnog sistema. udobnijoj i prijatnijoj okolini . .mnogo graničnih prelaza na glavnim rutama. .nedostatak menadžera sa iskustvom. . . .1.nedovoljno razvijene institucije i nedostatak zajedničke koordinacije. administrativnog i stručnog osoblja i inercija u transformaciji administrativnih procedura. održivo finansiranje i garancije za pozajmice.dostupnost profesionalnih i stručnih resursa u Republici Srbiji .vidovi sistema saobraćaja nisu integrisani.pan-Evropski koridori IV i IVa u blizini teritorije Republike Srbije . . u boljoj.međunarodna uprava AP Kosovo i Metohija).mogućnost da se u budućnosti utiče na razvojne planove evropske mreže sa ciljevima razvoja Srbije . Tabela 3.očuvanje ekološkog sadržaja .interesi šireg regiona za razvoj glavne regionalne mreže.nerešena pitanja vezana za finansijsku odgovornost.razvoj multimodalnog sistema saobraćaja . Zaključci SWOT analize 17 . .definisani okvir (vezano za evropske i regionalne politike saobraćaja) i globalni ciljevi. .2. .novi investicioni modeli u sferi saobraćaja (koncesije. .SWOT analiza O OPASNOSTI T 6.nedostatak stabilnih finansijskih resursa. .

Sprovođenje procedura javne nabavke. Tranzit je osnova ekonomskog rasta u područjima usluga koja se nalaze duž ruta gde napreduje tranzitni saobraćaj. U uslovima limitiranog finansiranja. 5. Procedure i inspekcije moraju se pojednostaviti i koordinisati kako bi se smanjili vreme i trošak prekograničnog saobraćaja za putnike i teret. mora se dati prioritet rehabilitaciji/održavanju putne mreže u odnosu na modernizaciju i izgradnju. tranzit će rasti brže od opšteg razvoja ekonomije Republike Srbije. procedure za nove pozajmice i sistem garancija moraju biti regulisani. 3. Prihodi Republike Srbije će se uvećati ne samo zbog međunarodnog saobraćaja usled korišćenja puteva sa naplatom putarine već i zbog uvećanja prihoda u sektoru usluga. Potrebni su politička podrška i konsenzus ka harmonizaciji sa Evropskom Unijom (White Paper) i konceptom koga se ona drži kao i harmonizaciji u vezi sa sporazumom o konvergenciji i drugim političkim promenama za pristupanje Evropskoj Uniji.3. primena ugovornih klauzula na bazi učinka vodiće ka jačoj konkurenciji i potrebnog smanjenja troškova održavanja javnih puteva. Izvori finansiranja za održavanje infrastrukture moraju se stabilizovati i definisati u odnosu na cene goriva kako bi se osiguralo održavanje na bazi evropskih standarda. Bitno je da razvoj ka više ekološkim i energetski efikasnim sredstvima prevoza bude nastavljen za sve vidove prevoza. kako bi se obezbedila harmonija sa prirodnim i kulturnim okruženjem. 2. Uvećana uloga privatnog sektora i usklađivaje propisa u javnom sektoru i institucijama u cilju integracije u EU sa jasno definisanim odgovornostima. 4. Takođe su potrebne mere za uvećanje efikasnosti sistema transporta kako u transportu tereta tako i u transportu putnika. Broj smrtnih slučajeva na putevima Srbije se mora smanjiti. 7. 6. stručnim upravljanjem i osobljem i efektivnim procedurama kontrole. posebno bitni za donošenje odluka su: 1. Cilj je da količina štetnih emisija treba da se slaže sa ciljevima koje je postavila EU. Prelazak na ekološki održiv saobraćajni sistem zahteva dodatne napore u određenom broju oblasti. Mora se nastaviti sa naporima da se razvoj infrastrukture i održavanje prilagode ekološkim zahtevima. Trebalo bi precizno definisati željene standarde u vezi sa pristupom. nivoom bezbednosti i nivoom usluge saobraćajne mreže. Upravljanje preko-graničnim saobraćajem biće jeftinije kada se smanje duple "kontrolne tačke" . Većina problema bezbednosti u saobraćaju je povezana sa bezbednošću puteva. Količina izvoza i uvoza kao i prihoda u Republici Srbiji biće uvećani zbog smanjenih prepreka i jednostavnijih i bržih procedura prelaska granice. Isplata prošlih dugova. 6. Mora se sprovesti efikasan sistem naplate za izgradnju i korišćenje komercijalnih objekata sa obezbeđenim pristupom sa javnog puta. Razvojni projekti 18 . Mora se uvećati korišćenje goriva iz obnovljivih izvora.Zaključci izvedeni iz SWOT analize. Zbog ispunjavanja bilateralnih ugovora u vezi sa graničnim prelazima.

Na taj način Konsultant može da proučava šta će se desiti na putnoj mreži ako ne bude dodatnih investicija u nove veze i putne deonice. dok će se ona na Bubanj potoku poklopiti sa trasom prema Nišu (Autoput E-75).Dobanovci .Deonica "A: Batajnica . Čačka i Kraljeva (Magistralni put M22) i Ralje (regionalni put R200). dve deonice koje su deo obilaznice Beograda čine projekte Minimalnog ulaganja: . sa obezbeđenim sredstvima.1.Bubanj potok .6.3. Projekti minimalnog ulaganja će uključiti projekte za svaku vrstu saobraćaja koji su: .Dobanovci . Konsultant je uključio ove projekte zajedno sa aktivnostima na održavanju puteva u scenariju Minimalno ulaganje.u fazi prikupljanja ponuda .Deonica C: Bubanj potok . vezano za putnu mrežu.Izgradnjom obilaznice Beograda omogućiće se veza zapadnog dela putne mreže Republike Srbije (Autoput E-70). Obilaznicu Beograda čine sledeće deonice: . zaključivši da je ovo prioritet kao i profitabilna investicija u putnu mrežu Srbije. godine za deonicu autoputa Dobanovci .u izgradnji .Deonica B: Dobanovci . Obrenovca i Valjeva (Magistralni put M19).Deonica A: Batajnica .Deonica "B" sektori 5 i 6 Obilaznica Beograda .Pančevo (E-70) Posebna Studija izvodljivosti bila je pripremljena 1980. Trasa obilaznice je projektovana u koridoru definisanim Master Planom Beograda kao ona koja će biti korišćena za prolazak puteva kroz područje grada Beograda. severnog dela (Autoput E-75). a očigledno je da će se ove deonice izgraditi u određenom vremenskom periodu.Bubanj potok. Projekti minimalnih ulaganja Uzevši u obzir da su neke deonice putne mreže Srbije u izgradnji ili u fazi pripreme građevinskih radova. Ova studija je analizirala sve alternative i ispitala sve ekonomske parametre. Deonica puta Obilaznica Beograda Sektor „A“ Dužina (km) 10 19 Cena (EUR miliona) 115 .našli izvor finansiranja koji je odobren U ovoj studiji.

Predviđa se izgradnja novog (levog) kolovoza i rekonstrukcija postojećeg (desnog) kolovoza. E-75 Horgoš .Obilaznica Beograda Sektori “5” i “6” Ukupno nova izgradnja Godišnje održavanje glavne mreže Godišnje održavanje mreže opštinskih puteva Ukupno 2009-2027 .600 4.393 221 336 161 95 4.2027.Minimalno ulaganje: Troškovi investiranja i održavanja *(Vrednosti u milionima EUR po konstantnim cenama iz 2007. .977 22. ili preciznije njegova grana Xb. Ukupna dužina poteza je 108 km.Troškovi održavanja UKUPNI TROŠKOVI 2009. . 13 23 14. u vezi sa saobraćajem i brzinom na svakoj vezi . Razvojni projekti puteva Ovo poglavlje prikazuje razvojne projekte na putnoj mrežu u različitoj fazi implementacije i definicije.Novi Sad (Projekat RDA1) je deo pan-evropskog saobraćajnog Koridora X. sa ili bez razvojnih projekata kao i status raspoložive tehničke dokumentacije.2. Postojeći polu-autoput na ovoj deonici biće unapređen izgradnjom drugog (dodatnog) kolovoza u puni profil autoputa (dva kolovoza sa dve saobraćajne trake i jednom zaustavnom trakom gde kolovoze deli 4m širok razdelni pojas).393 37. Lista prikazanih projekata nije konačna. Tehnička dokumentacija je u fazi pripreme detaljnog projekta. Na ovoj deonici biće 10 denivelisanih petlji.3. Procenjena vrednost troškova investicije je 132 miliona evra. 20 . Biće dodati drugi projekti u skladu sa nalazima saobraćajnog modela. Takođe su predstavljeni izlazni rezultati modela. Za svaki od razvojnih projekata Konsultant je pripremio kratki uopšteni opis sa ulogom na putnoj mreži i pregled glavnih karakteristika deonica potrebnih za transportni model. Trenutni status tehničke dokumentacije je na različitom stepenu finalizacije a takodje nije definisan izvor finansiranja i ugovor o finansiranju. Potencijalni projekti koji su prikazani dolaze iz dva velika različita izvora: Planova i programa korisnika i procene konsultanta.416 37.) 6.936 Tabela 4. Na ovoj deonici predviđen je zatvoreni sistem naplate putarine. Ovi projekti su identifikovani od strane Korisnika a takodje i Konsultanta.

deonica autoputa Deonica E-763 je deo transevropske putne mreže (TEM) i povezuje glavne rute TEM Koridora sa Jadranskim morem. 21 . Kragujevac .11. Ukupna dužina poteza je 25. U 2008. Na ovoj deonici se predviđa pet petlji. Procenjena vrednost troškova investicije je 605 miliona evra. Grabovnica . Ova deonica je predviĊena za autoput i u izgradnji je. Niš . Prva deonica autoputa dužine 5. deonica: Požega – Boljare (Crnogorska granica) su završeni. Ovaj autoput je predviđen kao put sa zatvorenim sistemom putarine.Batočina (Projekat RDA5) je magistralni put M1.Kelebija .Dimitrovgrad (Projekat RDA4) je deonica Autouputa E-80 i pripada trans-evropskoj mreži (TEM) i deo je saobraćaja Koridora X (grana Xc). Prethodna studija izvodljivosti i generalni projekat za izgradnju autoputa E-763.1 km.. Ovaj put će biti autoput sa ukupnom dužinom od 22. Ova deonica doprinosi boljim saobraćajnim vezama između Republike Srbije i zemalja Zapadne Evrope.BJRM (Projekat RDA3) je deonica autoputa E-75 i pripada trans-evropskoj mreži autoputeva (TEM) ) i deo je saobraćajnog Koridora X. sektor 3. Tehnička dokumentacija je u fazi pripreme detaljnog projekta. Povezuje Kelebiju i autoput E-75 i u isto vreme čini obilaznicu Subotice preusmeravajući saobraćaj vozila iz centra Subotice. a građevinski radovi uključuju izgradnju drugog kolovoza i rekonstrukciju postojećeg.1 km. Procenjena vrednost troškova investicije je 120 miliona evra.2km ukupna dužina). prema Prostornom planu Republike Srbije. Tehnička dokumentacija je u fazi pregleda idejnog projekta i studije izvodljivosti. Državna reviziona komisija Ministarstva za infrastrukturu nadležna za ekspertizu tehničke dokumentacije podnela je izveštaj o izvršenom pregledu prethodne studije izvodljivosti i generalnog projekta za izgradnju autoputa E-763 Južni Jadran. Deonica: Požega – Boljare .11 koji je. Ovaj autoput pravi vezu između Centralne Evrope preko Beogada i Niša sa Skopljem i Atinom. Postoje deonice na kojima je novoizgrađeni autoput dok će se na nekim deonicama izgraditi dodatni kolovozi koji prate glavni put. Ovaj autoput je predviđen kao put sa zatvorenim sistemom naplate putarine. Procenjena vrednost troškova investicije je 75 miliona evra.Požega (Projekat RDB6).4 km.5km ukupna dužina) i 13 tunela (8. Tehnička dokumentacija je u fazi pripreme Detaljnog projekta. Procenjena vrednost troškova investicije je 650 miliona evra.5 km u izgradnji. Ova deonica povezuje grad Kragujevac sa postojećim autoputem na Koridoru X. Trasa puta prati postojeći magistralni put M-1.3 km. Na ovoj deonici se predviđaju tri nove petlje. predviđen za Koridor autoputa. Ovaj Autoput ima veliki značaj za srpsku i evropsku mrežu kao najkraća veza između evropskih zemalja i Bliskog Istoka. Ukupna dužina deonice je 83. Beograd . Ukupna dužina deonice je 98.E-75 (Petlja Subotica jug) (Projekat RDA2) je deo trans-evropske mreže autoputeva i deo je saobraćaja na Koridoru X (grana Xb).Crnogorska granica.5 km je završena i sada je sledeća deonica dužine 4. preko graničnog prelaza Kelebija. sa 90 mostova (11.

Bosnu i Hercegovinu . Požega . Procenjena vrednost troškova investicije je 570 miliona evra.sa Jadranskim morem (Hvatska).Projektovanje je završeno u skladu sa prostornim planom Republike Srbije iz 1996.Užice . Komisija je prihvatila tehničku dokumentaciju i odredila Istočni koridor. E-761 je deo glavne regionalne mreže i povezuje Tursku .097 km Procenjena vrednost troškova investicije je 850 miliona evra. Dužina deonice je 91. Ova veza povezuje Beograd i Pančevo sa rumunskom granicom. na bazi tehničko-ekonomske analize/studije izvodljivosti/optimizacija investicija/obim i dinamika bi se postigli u izgradnji puta Požega – Boljari u funkciji obima saobraćaja. Imajući u vidu veoma male razlike između varijanti na istočnom koridoru. ukupne dužine 110 km. Požega .Bugarsku . Tehnička dokumentacija je u fazi pregleda završenog generalnog projekta.Hvatsku.Kotroman (BiH border) (Projekat RDB9).Hvatsku. ova deonica pripada transevropskoj mreži autoputa (TEM) i ruta je E-763 koja povezuje Beograd i južno Jadransko more. ukupna dužina je 109.Bugarsku . Sledeći korak je priprema idejnog projekta i studije izvodljivosti.Niš . Tehnička dokumentacija je u fazi pregleda generalnog projekta gde se raspravlja o četiri varijante. koji se završava u području Požege i nastavlja se vodi do Crne Gore: 1) Istočna opcija/1/L=106. Ovaj autoput povezuje centralni deo zemlje sa dve bitne veze: Koridor X na zapadu i južni Jadran na istoku. Procenjena vrednost troškova investicije je 480 miliona evra.Niš . 22 .6 km. koji ima varijante trase. prema Prostornom planu Republike Srbije. sve tri varijante treba da budu predmet dalje razrade tj.Boljare (Crnogorska granica) (Projekat RDC11). Procenjena vrednost troškova investicije je oko 2 milijarde evra. prema prostornom planu Srbije ova deonica je predviđena za autoput i povezuje centralne delove Srbije i autoput Južni Jadran sa istočnim susednim zemljama. Ukupna dužina ove deonice je oko 60 km i neophodno je napraviti Generalni projekat za pun profil autoputa.5km. Na ovoj deonici predviđa se 5 bitnih mostova i 12 novih petlji. E-761 povezuje regionalne autoputeve Sofija . definisana u SEETO i budućem Sporazumu o transportu. Tehnički podaci iz izveštaja: Generalni projekat sektora 3 je nastavak prethodnog sektora.Vršac (Projekat RDC7) je autoput E-70 koji je. Beograd . Pojate .Pančevo . Tehnička dokumentacija je u fazi pripreme Generalnog projekta.Sarajevo .806km/ 2) Istočna opcija/2/ L=111. E-761 povezuje regionalne aerodrome Sofija . predviđen kao autoput. Ruta E-763 je deonica regionalne glavne mreže. Procenjena vrednost troškova investicije je 413 miliona evra.Srbiju Bosnu i Hercegovinu .Sarajevo sa Jadranskim morem (Hvatska).Preljina (Projekat RDC8) je autoput E-761 koji je veoma bitan za putnu mrežu Srbije i pored toga što je u trans-evropskoj putnoj mreži od sekundarnog značaja. E-761 je deo glavne regionalne transportne mreže i povezuje Tursku . Trasa autoputa prati koridor glavnog puta M-5.Srbiju . Ova deonica je predviđena za autoput koji povezuje Požegu sa crnogorskom granicom.

Sarajevo .Pančevo .Ruma .Šabac .Mali Zvornik je 23km. a Loznica .Zrenjanin . Procenjen je veoma visok nivo saobraćaja posebno na Deonici Šabac .Niš . E761 povezuje regionalne aerodrome Sofija .Loznica je ruta koja povezuje Novi Sad i Vojvodinu sa zapadnim delovima zemlje prateći glavne puteve M-21 i M-19. prema Prostornom planu Republike Srbije ova ruta je predviđena za autoput E-761 koji prati glavni put M-5 i povezuje istočne delove Srbije sa E-75 autoputem (Koridor X). Procenjena vrednost troškova investicije je 200 miliona evra.Loznica je 55 km.Bosnu i Hercegovinu .Beograd . Prelazi E70 blizu grada Rume. Sledeći korak je priprema idejnog projekta. Novi Sad .Bugarska granica .Vršac .Ruma i na njoj je predviđen pun profil autoputa.sa Jadranskim morem (Hvatska). Ukupna dužina ove deonice je oko 95 km i neophodno je napraviti Generalni projekat za pun profil autoputa. E-761 je deo glavne regionalne transportne mreže i povezuje Tursku . Ukupna dužina ove deonice je oko 120 km.2 km.Bugarsku . M4 magistralni put blizu Valjeva i M5 nagistralni put blizu grada Požege.Kikinda .Paraćin (Projekat RDC10).Prema prostornom planu Republike Srbije ova ruta je predviđena kao magistralni put (dvotračni put) sa idejom da se uključe rute Temišvar . jasno se nameću pojedini zaključci. Alternativna deonica Šabac .Podgorica . Tehnička dokumentacija je u fazi završnog i pregledanog generalnog projekta. Zaključak Kroz urađenu analizu. Iako je Srbija na strateški važnom položaju. kako bi se dovela u stanje koje 23 .Magistralni put M21 od Novog Sada do crnogorske granice povezuje E75 sa Novim Sadom preko zapadne Srbije do Crne Gore. pa sa Jadranskim morem.Bari u pan-evropskim koridorima. M19 magistralnu saobraćajnicu blizu grada Šapca.Zaječar . Ukupna dužina ove deonice je 204.Bar . Procenjena vrednost troškova investicije je 670 miliona evra.Loznica (projekat RDB12) . Ukupna dužina M21 puta u projektu je oko 203 km. 7.Hvatsku.Srbiju . Tehnička dokumentacija je u fazi završnog generalnog projekta i studije izvodljivosti.Šabac . Novi Sad . Mađarska granica .Kovin (Projekat RDC13) .Ruma . potrebno je dosta ulaganja u postojeću infrastrukturu. Na drugim deonicama predviđen je put sa dve trake. Procenjena vrednost troškova investicije je 220 miliona evra.

Sigurno je to da naši prioritetni putevi E70 i E75. te su dalje studije a nakon njih i dalja ulaganja težak ali ne i neostvariv zadatak. Ministarstvo za infrastrukturu Republike Srbije: http://www. napravljen je veliki pomak savetovanjem sa evropskim stručnjacima i analizom postojećeg stanja. kontinuirano ažuriranje. a posebno ne u putnu mrežu. Štaviše.gov.zahtevaju evropski standardi i evropski putnici. Sledeći korak u razvoju putne mreže Srbije treba da bude otvaranje novog investicionog ciklusa jer u Srbiji od kraja prošlog veka nije bilo većih investicija u sistem transporta.rs/ 24 . Literatura: 1. Generalni Master Plan nema smisla ukoliko se ne implementira. koji Srbiju čeka u bližoj i daljoj budućnosti. prema tome. 8. moraju se uspostaviti zakonodavne procedure i institucionalni aranžmani kako bi se osiguralo korektno praćenje sprovođenja Master plana. nisu u reprezentativnom stanju. unapređenje i nadgledanje njegove realizacije kako bi se obezbedila kompatibilnost sa raspoloživim finansijskim izvorima. kao i izradom planova za rekonstrukciju postojeće i izradu nove putne mreže. kao osnovni pravci kretanja putnika kroz Srbiju.mi.

Snaith 6.org. Stock B.wikipedia.2. Vikipedija. »The Geography of Transport Systems«.net 25 . 7.. OICA.Comtos C.oica.rs/ 4. Danielson.rs 5. The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers: www. »Road Maintenance Management . autori: Rodrigue J.stat. Fond za razvoj ekonomske nauke: http://www.org/ 3.fren. slobodna enciklopedija: http://sr. Republički zavod za statistiku: www..gov.P.Concepts and Systems« (1998). autori: Robinson.