P. 1
Jan Mekdonald - Bespuce

Jan Mekdonald - Bespuce

|Views: 66|Likes:
Published by Zeljko Ivkovic

More info:

Published by: Zeljko Ivkovic on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

JAN MEKDONALD BESPUĆE

1. Tri dana je Doktor Alimanando pratio zelenka kroz pustinju. Pozvan prstom sačinjenim od aranžiranih zrna pasulja-pričanika, jedrio je pustinjom crvenog šljunka, pustinjom crvenog kamena i pustinjom crvenog peska u poteri za njim. I svake noći, dok je sedeo kraj vatre naložene ostacima mumificiranog drveta i unosio zapise u dnevnike, podizao se mesec-prsten, ta zakovitlana blistava struja veštačkih satelita, prizivajući zelenka iz dubina pustinje. Prve noći, meteori su svetlucali visoko u stratosferi kada je zelenko došao Doktoru Alimantandu. "Pusti me blizu svoje vatre, prijatelju, dopusti mi da se zagrejem, zakloni me, jer ja potičem iz toplijeg doba nego što je ovo." Doktor Alimantando mahnu zelenku da priñe bliže. Posmatrajući neobičnu, golu priliku, Doktor Alimantando je morao da upita: "Kakav si ti stvor?" "Ja sam čovek", reče zelenko. Njegova usta, usne, jezik bili su zeleni kao lišće dok je govorio. Zubi su mu bili sitni i žuti kao zrna kukuruza. "A šta si ti?" "I ja sam čovek." "Onda smo isti. Podloži malo tu vatru, prijatelju, daj da osetim plamen." Doktor Alimantando šutnu čvor sivog drveta i iskre umakoše visoko u noć. Nešto kasnije, zelenko reče: "Imaš li vode, prijatelju?" "Imam, ali pazim na nju. Ne znam koliko ću dugo prelaziti preko ove pustinje, niti hoću li pronaći vode bilo gde tokom putovanja." "Sutra ću te povesti do vode, prijatelju, ako mi večeras daš svoju čuturicu." Doktor Alimantando je dugo ostao nepomičan pod zatumbanim svetlima mesecprstena. Onda je otkačio jednu čuturicu sa ranca i dodao je zelenku preko

plamena. Zelenko je čuturicu iskapio. Vazduh oko njega svetlucao je, sa aromom zelenila, poput šume posle prolećne kiše. Onda je Doktor Alimantando zaspao i ništa nije sanjao. Sledećeg jutra, tamo gde je sedeo zelenko bio je samo crveni kamen kraj žara vatre. Druge noći, Doktor Alimantando se ulogorio, večerao i uneo zapis u dnevnik. Onda je sedeo, samo sedeo, ispunjen ushićenjem zbog kamene pustinje. Jedrio je, jedrio i jedrio, dalje od brda Deuteronomije, dalje od pustinje crvenog šljunka, pustinjom crvenog kamena, preko zemlje ponora i pukotina, nalik na okamenjeni mozak, preko pločnika od uglačanog kamena, izmeñu erodiranih tornjeva od tamnog vulkanskog stakla, kroz šume okamenjene već milijardu godina, niz vodene tokove suve već milijardu godina, kroz vetrom izvajane palisade od drevnog crvenog peščanog kamena, preko ukletih pljosnatih uzvisina, survavajući se preko tankih granitnih rubova u beskrajne odjekujuće kanjone, držeći se, razrogačen od strave, za svaki rukohvat dok su se promagneni levitatori upinjali da dasku za vetar održe u vazduhu. Bežao je pred dugim vetrom, jedrio je, jedrio i jedrio sve dok prve čiode večernjih zvezda ne bi probole nebo. Dok je sedeo tako i dok su laseri plavog usijanja grčevito trepereli u luku iznad njega, zelenko mu je ponovo došao. "Gde je voda koju si obećao?" upitao je Doktor Alimantando. "Posvuda je nekada bilo vode, i biće je ponovo", reče zelenko. "Ovaj kamen je nekada bio pesak, i biće ponovo pesak na plaži, za milion godina." "Gde je voda koju si obećao?" povika Doktor Alimantando. "Hodi sa mnom, prijatelju." Zelenko ga povede do ureza u crvenoj litici i tamo, u najdubljoj tami, žuborila je samotna, bistra voda koja je curkala iz pukotine u kamenu i padala u mali, tamni basen. Doktor Alimantando napuni čuturice, ali ne otpi. Plašio se da ne zagadi drevnu samotnu vodu. Tamo gde je stajao

zelenko, bledozeleni izdanci sada su izbijali iz otisaka njegovih stopala. Tada je Doktor Alimantando zaspao i te noći baš ništa nije sanjao. Sledećeg jutra, kraj žara vatre, tamo gde je sedeo zelenko, nalazilo se sparušeno sivo drvo. Treće večeri posle trećeg dana, kada je projedrio pustinjom crvenog peska, Doktor Alimantando je naložio vatru, ulogorio se i zapisao svoja zapažanja i razmišljanja u kožom uvezane dnevnike finim, delikatnim rukopisom, koji je sav bio u petljama i vijugama. Te večeri je bio umoran; prolazak pustinjom peska iscrpeo ga je i isušio. Isprva je osećao trnce ushićenja i peska nošenog vetrom dok je jahao na dasci za vetar naviše i preko, naviše i preko, naviše i preko nepreglednih talasa peska. Jahao je nad crvenim peskom i plavim peskom, žutim peskom i zelenim peskom, belim peskom i crnim peskom, talas za talasom za talasom sve dok ga talasi nisu slomili, iscrpeli i isušili, ostavivši ga izmoždenog da se suoči sa pustinjom sode, pustinjom soli i pustinjom kiseline. A iza tih pustinja, na mestu iza iscrpljenosti, nalazila se pustinja nepomičnosti, kao da je nastala iz tornjeva gradova sahranjenih milijardu godina pod peskom, ili iz tornjeva gradova koji će se roditi i stajati tu tek za milijardu godina. Tamo, u srcu pustinje, Doktor Alimantando se zaustavio, i pod nebom ogromnim i ispunjenim signalnim svetlima Jedrenjaka koji je pristizao do ruba sveta, zelenko mu je došao treći put. Čučnuo je na pete iza ruba svetlosti vatre, crtajući prilike kažiprstom u pesku. "Ko si ti?" upita Doktor Alimantando. "Zašto me pohodiš noću?" "Mada putujemo različitim dimenzijama, i ja sam, kao i ti, putnik u ovom suvom i bezvodnom mestu", reče zelenko. "Objasni to o 'različitim dimenzijama'." "Vreme i prostor. Ti prostor, ja vreme." "Kako je to moguće?" uzviknu Doktor Alimantando, koji se strasno zanimao za vreme i temporalnost. Zbog vremena je i bio oteran iz svog doma na zelenim obroncima Deuteronomije. Susedi koji nisu mogli da trpe njegovu bezazlenu i

kreativnu ekscentričnost u svom tesno definisanom svetu krava, daščanih kuća, ovaca, utrapljene stočne hrane i belih plotova, obeležili su ga kao 'demona', 'čarobnjaka' i 'decoždera'. "Kako možeš da putuješ kroz vreme, da činiš ono što ja već godinama težim da postignem?" "Vreme je deo mene", reče zelenko, uspravivši se i otresavši telo vršcima prstiju. "Tako sam naučio da ga kontrolišem kao što sam naučio da kontrolišem i bilo koji drugi deo svog tela." "Možeš li toj veštini naučiti drugoga?" "Tebe? Ne. Tvoja boja je pogrešna. Ali mislim da ćeš jednog dana dokučiti i drugačiji put." Srce poskoči Doktoru Alimantandu u grudima. "Kako to misliš?" "To ti treba da zaključiš. Ja sam ovde samo zato što budućnost tako zahteva." "Suviše dobro postavljaš zagonetke za mene. Reci šta misliš. Ne mogu da trpim sopstvenu glupost." "Ovde sam da bih te poveo tvojoj sudbini." "O? Tako?" "Ako me ne bude ovde, odreñeni nizovi dogañaja neće se zbiti; to su zaključili moji drugovi, jer oni mogu potpuno da manipulišu vremenom i prostorom, i oni su me poslali da te povedem tvojoj sudbini." "Budi odreñeniji, čoveče!" uzviknu Doktor Alimantando, prasnuvši onako prek. Ali svetlost vatre zatreperi, jedra lañe 'Prezidijum' koja su ispunjavala nebo zasvetlucaše na sjaju iščezlog sunca, i zelenko nestade. Doktor Alimantando ostade da čeka zaklonjen svojom daskom za vetar, da čeka sve dok mu vatra nije zgasnula u jarki crveni žar. Onda, kada je shvatio da se zelenko te noći neće vratiti, on zaspa i usnu čelični san. U tom snu titanske mašine boje rñe gulile su kožu pustinje i polagale gvozdena jaja u njeno osetljivo meso. Iz jaja su se izlegale koprcave metalne larve, gladne hematita, magnetita i nefrita. Čelični crvi sazdali su sebi visoko gnezdo od dimnjaka i peći, grad izbljuvanog dima i

šištave pare, zvonkih čekića i letećih varnica, reka belog istopljenog čelika i pulpastih belih trutova koji su služili crvima. Sledećeg jutra, Doktor Alimantando se probudio i video da se vetar tokom noći pojačao i prekrio dasku peskom. Tamo gde je zelenko čučao na rubu svetlosti vatre, nalazio se napukli kamen zelenog malahita. Vetar je ojačao i poneo Doktora Alimantanda dalje iz srca pustinje. Udisao je vazduh oštar poput vina i osluškivao prasak vetra u jedrima i šapat vetrom nošenog peska koji je tekao dalje od njega i bežao mu. Osećao je kako mu se znoj suši na koži, a so ga je pekla i usecala mu se u lice i šake. Jedrio je, jedrio i jedrio, čitavo jutro. Sunce samo što je stiglo do zenita, kada je Doktor Alimantando ugledao svoju prvu i poslednju fatamorganu. Linija čistog, sjajnog srebra protezala se pravo kroz razmišljanja o vremenu i njegovim putnicima; najčistije srebro jarkog sjaja protezalo se pravcem istok-zapad iznad linije niskih brežuljaka koja kao da je obeležavala kraj pustinje peska. Prilazeći bliže, Doktor Alimantando je razabrao tamne senke u srebrnom sjaju i zeleni odsjaj, kao od nekih zelenih stvari koje tamo možda rastu. Varka suvog uma, rekao je sebi, podigavši lebdeću dasku za vetar naviše, kroz jedva vidljiv prolaz izmeñu litica punih pećina, ali dok se približavao vrhu uspona uvideo je da to nije bila varka suvog uma, niti bilo kakva fatamorgana. Sjaj zelenila zaista je bio sjaj zelenog rastinja, senka je bila tamna silueta neobične kamene izbočine koja je na vrhu nosila mikrotalasni relejni toranj načičkan antenama kao perjem, a linija srebra bila je upravo to: dva železnička koloseka od šina standardnog promera, koje su blistale na suncu. Doktor Alimantando je neko vreme hodao po zelenoj oazi prisećajući se mirisa zelenila, izgleda zelenila, osećaja zelenila pod tabanima. Sedeo je i slušao žubor vode koja je tekla kroz kaskadni sistem malih kanala za navodnjavanje, kao i strpljivo kloparanje, škripu pumpi na vetar koje su je izvlačile iz nekog sloja podzemne vode. Doktor Alimantando se poslužio bananama, smokvama i narom i ručao je smrknuto u senci pamukovog drveta. Bilo mu je drago što je došao do

kraja surove pustinjske zemlje, a opet, duhovni vetar koji ga je nosio tim izdvojenim krajevima zamro je u njemu. Sunce je sijalo na oazu ispunjenu zujanjem pčela, a Doktor Alimantando je utonuo u lenji, udobni dremež. Posle ko zna koliko vremena, probudi ga ubod krupnog peska na obrazu. U jednom lenjom trenutku, zatvorenih očiju, značenje toga mu je izmicalo. Onda ga uviñanje tresnu kao čekić meñu oči. On se naglo uspravi, uzdrhtavši do dna duše od naleta čistog užasa. U svojoj žurbi, zaboravio je da priveže dasku za vetar. Nošena sve jačim vetrom, neprivezana daska poskakivala je i nadletala suvu ravnicu. Bespomoćan, Doktor Alimantando je posmatrao kako njegovo jedino sredstvo izbavljenja jedri dalje od njega preko Visoravni. Posmatrao je svetlozeleno jedro sve dok nije nestalo kao mrlja na horizontu. Onda je dugo i glupavo stajao i pokušavao da smisli šta da radi, ali nije mogao da misli ni na šta osim na tu podrugljivu, skakutavu dasku za vetar. Izgubio je svoju sudbinu, pustio je da odjedri od njega na vetru. Te noći, zelenko će istupiti iz vremena da bi razgovarao sa njim, ali njega neće biti tamo zato što je propustio sudbinu i svi ti nizovi dogañaja koje su veliki umovi zelenaka predvideli nikada se neće zbiti. Sve je nestalo. Zgañen glupošću i mučninom, Doktor Alimantando je spustio ranac i ponadao se izbavljenju. Možda će prugom naići neki voz. Možda će moći da prepravi neki mehanizam u relejnom tornju kako bi poslao svoj poziv za pomoć preko vazdušnih talasa. Možda bi vlasnik ovog plodnog, zelenog, varljivo blagog mesta mogao da mu pomogne. Možda... Možda. Možda je sve to samo san, dremež iz koga bi mogao da se probudi i zatekne svoju izlupanu dasku za vetar kako lebdi kraj njega. Posle 'možda' sledilo je 'samo da'. Samo da nije zaspao, samo da je privezao to uže... Samo da. Podzvučna tutnjava od koje škripe kutnjaci zatrese oazu. Vazduh zatreperi. Voda zadrhta i prosu se u kapljicama sa lišća biljaka. Metalni relejni toranj se zatrese i Doktor Alimantando preneraženo skoči na noge. Kao da je došlo do

nekog poremećaja ispod pustinje jer je površina ključala i napinjala se kao da se neki ogromni predmet tumba i okreće duboko ispod nje. Pesak se nadu u veliki crveni plik i prsnu, u bujicama iskliznulih krupnih zrna, da bi otkrio ogroman predmet nalik na kutiju, jarkonarandžastu, sa blago zaobljenim ivicama, koja se pomaljala ispod Velike Pustinje. Na njenim kao planina visokim bokovima nalazila se reč ROTEH, ispisana crnom bojom. Privučen kobnom ljubopitljivošću, Doktor Alimantando priñe bliže rubu litica. Narandžasta kutija, velika kao kuća, nalazila se na pustinjskom tlu i moćno je zujala. "Orf", šapnu Doktor Alimantando, dok mu je srce lupalo od strahopoštovanja. - Dobar dan, čoveče! reče iznenadni glas u glavi Doktora Alimantanda. "Šta?" zaskiča Doktor Alimantando. - Dobar dan, čoveče. Izvinjavam se što te nisam spremnije dočekao, ali, vidiš, na umoru sam, i taj proces mi zadaje velike muke. "Molim?" - Ja umirem; moji sistemi otkazuju, kidaju se kao konci, moj nekada titanski intelekt hrli prema idiotluku. Pogledaj me, čoveče, moje divno telo je puno ožiljaka, plikova i mrlja. Umirem, napušten od svoje braće, koja su me ostavila da umrem u ovoj groznoj pustinji umesto na rubu neba kako priliči jednom orfu, štitova spuštenih tako da plamtim u kratkoj zvezdanoj slavi u gornjem sloju atmosfere. Neka su prokleta ta neverna braća! Kažem ti, čoveče, ako je to ono do čega je došao mlañi naraštaj, onda mi je drago što napuštam ovo postojanje. Samo da to nije tako nedostojanstveno. Možda mi ti možeš pomoći da umrem dostojanstveno. "Da ti pomognem? Tebi? Pa ti si orf, sluga Blažene Gospe, ti bi trebalo da pomogneš meni! Kao ti, i ja sam napušten ovde, i ako mi neko ne pomogne, moja propast uslediće ubrzo posle tvoje. Ovde me je ostavila ćudljiva sudbina, izdalo me je sopstveno prevozno sredstvo." - Imaš noge. "Sigurno se šališ."

Petstogodišnji Plan ne dopušta stanište u ovom mikrookruženju za još šest godina. okruženje koje sam pripremio teško je i surovo. I ti i ja ćemo ostati ovde. Prodorno zujanje naglo prestade. jedan ROTEH-ov modul za inženjering životne sredine. ali održaće te i pomoći da preživiš. ali ti možeš ostati ovde dok ne naiñe voz i ne odveze te nekuda... ali to je prognoza Petstogodišnjeg Plana.. A sad..Kakva god da ti je sudbina. čoveče. Priznajem. a posle moje smrti imaćeš pristup svoj opremi koja se u meni nalazi.Čuvar komunikacionih sistema. ne mogu otpremiti ni sebe. budi ljubazan. A sad. da umre?" . čoveče. Život jednog orfa je dug. na mestu koje sam ja stvorio. ja sam star skoro sedam stotina godina.. ne gnjavi me svojim sitnim potrebama.Čoveče. Ja ti više ne mogu pomoći. "Da umreš? Umreš? Kako može jedna mašina. ali mi nismo ništa manje smrtni od tebe.Žao mi je. Istina. a još manje zvanično. a onda više neću odgovarati. "Čuvar komunikacionih sistema: postoje veliki dogañaji koje moram pokrenuti drugde!" ." . tvoje prisustvo je ovde neplanirano.Odgovoriću još na to pitanje. jedan orf. Ne mogu te otpremiti sa ovog mesta. E sad. to što ti hoćeš da budem. ona se mora od sada odvijati odavde. ako si sasvim završio sa gnjavažom i sopstvenim mukama. "A kada će to biti?" . smem li ja da obratim pažnju na svoje? "Ali. poštedi me cviljenja i dopusti da umrem dostojanstveno. "Dvadeset osam meseci?" . ti me moraš odvesti odavde! Moja sudbina nije da budem. ali orf je ležao i dalje nepromenljiv i . daj mi mira i predaj moju dušu u ruke Naše Gospe od Tarzisa. Doktor Alimantando zadrža dah u iščekivanju sve dok to nije počelo da mu smeta.Za dvadeset osam meseci.

. siñi do mene i ja ću ti pokazati kako mi se možeš smilostiviti. zaklonivši oči pred sjajem reflektora. njihov brat na samrti bacao je džinovske ljubičaste senke na pesak.nepromenjen na crvenom pesku. viknu Doktor Alimantando. Siñi do mene. Spuštao se mrak.Pomozi mi.Dabogda istruleo ROTEH! . bezosećajni orfovi kotrljali su se i tumbali. Shvatio je da mora da je prejedrio preko zakopanog orfa. zraci reflektora-tragača probadali su tamu. njih je Doktor Alimantando odabrao za svoj dom." . čudne stvari. U dva minuta do dva. Pronašao je izuzetno lepe pećine kojima je bila prošarana kamenita izbočina sa mikrotalasnim relejom. Tamna tačka pojavila se na glatkom metalu. Orf oseti Doktora Alimantanda koji je drhtao u svojoj spavaćici i prostreli ga reflektorima kao sveca-mučenika. jer ovo sporo onesposobljavanje. Doktor Alimantando je večerao bez apetita i otišao na spavanje. Odmotao je vreću za spavanje da bi se izvetrela i otišao da nabere večeru.Zašto neko ne može da umre onda kada to poželi? Pomozi mi. zauvek uhvaćeni u činu padanja. a da to nije ni znao. a ne ljudsko biće". Pomozi mi! I tako se Doktor Alimantando smandrljao bosonog niz tešku stazu koju je načinio tog jutra. pomozi mi. čoveče! Ovo sa umiranjem nije tako lako kao što sam zamišljao. ne da se istrpeti. otvarali i zatvarali. rukotvorinu koju mu je orf zaveštao. Doktor Alimantando istraživao je malo kraljevstvo. ovo mehaničko propadanje. "Ljudska bića vrlo lako umiru. U tišini punoj poštovanja. čoveče. Njegova oskudna imovina izgledala je trivijalno u velikim okruglim pećinama. "To je zato što si mašina.povikao je. otprilike veličine novčića od jednog centavosa. On požuri preko još toplog peska prema zujećem licu grdosije. Čudne stvari. čoveče. . Tamo gore. Doktor Alimantando požuri kroz mrkli mrak pećina da bi video šta se dešava. U zamci zemlje i gravitacije. a delovi moćnog tela orfa izbijali su napolje i uvlačili se unutra. . Prvi dragulji meseca-prstena sijali su na nebu. probudi ga snažan glas. Noćni vazduh zujao je od energije.

Doktor Alimantando je obožavao domišljatost. paneli za osvetljenje. Dodirni ga i ja ću prestati da postojim. ljudima.. Raščerečio je leš i odneo ga komad po komad uz litice do svog novog doma.. u ovo degenerisano doba? Poštuj moje želje.Čoveče. Dok se velika mašina opuštala u smrti. . Svaka nova poboljšana sprava oduševljavala ga je danima. sve dok na kraju ne bi načinio novu. Svi moji sistemi će se pogasiti. orf je bio svoñen na jadnu ljušturu. životno zujanje orfa poče da jenjava i zamire. poletom ispunjenog i krajnje prijatnog rada. njeni mnogobrojni paneli. čoveče. zabrinut i sa osećanjem krivice zbog onoga što je učinio. star sam sedam stotina godina. zar starost više ne izaziva poštovanje meñu vama. veoma sporo. solarni kolektor u obliku romba pet puta viši od njega i postavio ga. da bi prestalo i nestalo u tišini Velike Pustinje. Doktor Alimantando se odvukao natrag u krevet. čoveče. uz izvesne poteškoće. posle pet dana mahnitog. Dan za danom. "Ne znam. Od toga je sačinio. Dodirni tačku. Uradi to. Pročeprkao je po utrobi mašine da bi isekao komade mašinerije od kojih su se mogli napraviti dobri automatski kultivatori. Kada je bio potpuno siguran da je orf mrtav. na uzdignute skele pumpe na vetar.Ovo je aktivator uništenja mojih sistema." . varioci metana. Obezbedivši energiju i toplu vodu. sve sa malo rada i domišljatosti. star koliko i ova zemlja po kojoj hodaš. Uradi to. sistemi prskalica. Onda.. električne grejne ploče. prešao je na probijanje prozora u zidovima pećina i zastaklio neuporedivi pogled na Veliku Pustinju plastikom iz orfove fabrike za polimerizaciju. komore i odeljci otvarali su se i otkrivali čudesne mehanizme njene unutrašnjosti. ne želim ništa drugo do da me nema. pumpe za navodnjavanje. veoma postepeno. naročito sopstvenu. Ujutro je otišao da očerupa telo orfa koga je ubio. sva moja kola stopiće se i ja ću umreti. Doktor Alimantando dodirnu tamnu tačku i ona smesta izblede u topao narandžasti metal. a zatim na odeljke dok je Doktor Alimantando gradio nove solarne kolektore. Pomozi mi.

a onda se popeo u najvišu odaju svoje kuće. Ali kroz njenu smrt. i seo da posmatra veliku pustinju sve dok voz nije prešao preko istočnog horizonta. a onda je jedne noći olujni vetar dunuo zaista jako. prekrivao je zid algebarskim izrazima i teoremama simbolične logike. Najviša pećina. kao od žive. gde čovek može dugo i duboko da razmišlja o sudbini i gustini. I tako. bila je za njega toliko opčinjavajuća da ju je posećivao veoma retko. i još jednu. . Onda je nasuo sebi čašu graškovog vina. zapisao je svoja razmatranja na zidovima pećina crnim ugljenom. i još jednu. i to sedam meseci ranije. prostoru i smislu života. tako jako da je Doktor Alimantando. Sačekao je da voz bude dovoljno blizu da može da pročita naziv Železnica Vitlejem Ares. pa još jednu. jer zar nisu sudbina i odredište ista reč pisana drugim slovima? Ovo je bila njegova sudbina. Sve je to Doktor Alimantando učinio. kosti mrtve mašine nestale su kao neki drevni grad ispod nanosa peska. Jer shvatio je da je sudbina nešto nedokučivo. o vremenu. popeo se sa bocom graškovog vina do sobe za osmatranje vremenskih prilika. sa četiri prozora koji su gledali u sva četiri smera kompasa. drhtao sklupčan u vreći za spavanje. ubrzo pošto je prvi voz u istoriji prošao kroz Vaseljenu Doktora Alimantanda. a onda je jednog popodneva ugledao paru voza na zapadnom horizontu i shvatio da je orfovo obećanje ispunjeno. Ujutro. kako bi ostala izuzetna. tehnološko skrovište pustinjaka. da živi životom plodne usamljenosti na vrhu pustinjskog tornja. udobno. Doktor Alimantando je preobrazio oazu u iščekivanju u pravo. Godinu i jedan dan. Mogao je da se seti i gorih stvari. zahvaljujući svom proučavanju znao je da mnogo staza vodi kroz predele vremena i paradoksa kojima se može doseći njeno odredište. u sobu za osmatranje vremenskih prilika. Gledao je dugo kroz svaki prozor. u privatni svet nepoznat čak i onima koji su sazdali svet.potom na ploče. jednog jutra. na svom krevetu domaće izrade. da bi sa poslednjom kapi iz boce podigao čašu i nadenuo ime svemu što je mogao da vidi. i pošto je oskudevao u hartiji.

pošto su ubice u gradskoj odeći sišle sa voza. "Ti si Bespuće. ali on je i dalje pumpao pumpao pumpao tu smešnu ručnu dresinu kilometrima i kilometrima i kilometrima kamena i plamtećeg crvenog peska. da se otisne preko Velike Pustinje. Sada je pumpao kroz Veliku Pustinju. Bio je tvrdokoran. 2. Pet dana je gledao preko ramena. Tako nije trebalo da umre jedan Paternoster Egzaltiranih Porodica. pronašli su ga u Namanga Petlji. Pumpao je kroz doline i metropole. zapleo je jezikom. zadrti čovek. ali očajanje i pustinja bili su jedino što je preostalo gospodinu Jerihonu. Pumpao bi to ručno vozilo do ivice sveta i preko ako bi ga to sakrilo od ljudi koji su želeli da ga ubiju. Pumpao je kroz pirinčana polja i voćnjake. bolno. A možda i nije. pronašli su ga u Ksipotlu. tvrd i crn kao uglačani koren nekog pustinjskog drveta. Bio je strpljiv. On je bio mali. Tako je kazivala i sveukupna mudrost njegovih Egzaltiranih Predaka koji su se tumbali u limbočipu usañenom u njegov hipotalamus. On je bio najmlañi Paternoster ponikao iz Egzaltirane Loze i bila mu je potrebna uskladištena mudrost njegovih predaka. Gospodin Jerihon pumpao je ručku dresine kroz šume i ravnice. Gospodin Jerihon je zgrabio ručku još jednom i polako."Bespuće". iako je Doktor Alimantando shvatio kada se otreznio da uopšte nije mislio na Bespuće. a onda šestog dana to više nije bilo neophodno. Možda je igla ubice bila prikladnija. privukavši sve poglede na sebe. uključujući i njegovog ožaljenog . već na Odredište. Bio je to očajnički potez. a gospodin Jerihon je istog sata otišao odatle. bezvremen i nepokolebljiv." I to ostade Bespuće. pokrenuo dresinu. Nije se radovao umiranju na kamenju i plamtećem crvenom pesku. a čak je i on imao poteškoća da pronañe Ksipotl. močvare i planine. iskapivši poslednju čašu graškovog vina. Pronašli su ga u Telfersonu. Na šakama je imao plikove od vrele ručke i zaliha vode mu se smanjivala. Tako je kazao Džim Jerihon.

"Umuknite!" zaurla on na jonski plavo nebo. korupcija. jer iskorišćavanje je i bilo svrha postojanja Egzaltiranih Porodica: zločin. Gospodin Jerihon zastade da obriše slani znoj sa čela. Stanište. zagleda se podrobnije. I nastade muk. mogao je da razabere majušne čiode svetla.Privreda u razvoju. Kada se ponovo uspostavi mir. moći će da nastave meñusobne sukobe. gospodin Jerihon ugleda načas zeleni treptaj na bliskom horizontu. Dresina se pokrenu uz škripu. Žmirnu. hiljadu i jedna mogućnost za posao koja se da iskoristiti. Gospodin Jerihon nije bio prvi. Zatvorio je oči pred jarkim sjajem sunca i usredsredio se. ucena. . Zeleno na crvenom i solarne ploče. sunčeva svetlost u odsjaju na solarnim pločama. Zeleno. zaključila je nagomilana mudrost Egzaltiranih Predaka. rekli su. pokušavajući da iz nadbubrežne žlezde istisne noradrenalinski nalet koji bi mu dao snagu da nastavi dalje. rečima prezira. Drskost njegove kriminalne smelosti možda je nagonila javnost na zastajanje daha od izbezumljenog divljenja. da bi preživeo prvih nekoliko meseci na svojoj funkciji. ropstvo: hiljadu i jedna privredna mogućnost. kompjuterske prevare. Komplementarno zeleno na crvenom. Paternostera Vilema. Ručka se podiže. rečima prekora. Glasovi Egzaltiranih Predaka bučali su u njemu kao vrane u katedrali. Egzaltirani Preci nagnali su ga da se preseli iz Metropolisa u Novi Svet. rečima saveta. fokusirajući ga na granice izmeñu predmeta gde razlike postaju očigledne.neposrednog prethodnika. narkotici. Time potpomognut. Dok se podizala. ali je takoñe izazvala njegove rivale da odustanu od sitnih trvenja i udruže se kako bi uništili njega i njegovu Porodicu. ali je bio najbolji. On usmeri vid onako kako ga je učio Paternoster Avgustin. Ručka se spusti. Ručka se spusti. rečima ohrabrenja. obrisa znoj koji mu je pekao oči. porok. Osnažen svojim poricanjem. snaga mu je bila na izmaku. Ručka se podiže. Gospodin Jerihon zgrabi ručku sa obnovljenim poletom. iznuñivanje. I on ih je zaista iskoristio. kocka. Čak i uz pomoć Damanskih Disciplina. gospodin Jerihon još jednom zgrabi ručku. .

Džejmson Jerihon je imao novi identitet. Džejmson Jerihon je preneo sedam miliona dolara na depozitne račune lažnih kompanija u bankarskim filijalama pedeset gradića širom severne polulopte planete. U deliću-delića-delića sekunde pre nego što su državni revizorski programi upali u njegovu kreditnu matricu. Jedan je bio svileni šal sa kockastim šarama. ako su mislili da će on pred njima pasti. u krupnim apoenima. Podigao je samo ono što je sada ležalo u njegovoj crnoj 'Gledston' torbi kada su Paternosteri provalili da je njegova smrt bila falsifikovana (neki jadni dvojnik. Žalosno ih je potcenio: oni nisu bili tupani i sitni parohijski kriminalci kakvim ih je smatrao. tradicionalno oružje časti meñu Egzaltiranim Porodicama. U njoj se nalazilo tri miliona dve stotine pedeset hiljada Novih dolara u hartijama od vrednosti Ujedinjene Banke iz Ravnodnevice. ženu. Sada je bežao preko Velike Pustinje na ukradenoj dresini Železnice Vitlejem Ares u potrazi za poslednjim mestom na svetu gde bi iko pomislio da ga potraži. Još dok se njegovo carstvo rušilo oko njega u orgiji bombardovanja. Njegovo osoblje umiralo je svuda unaokolo. Njegovi neprijatelji udarili su svi odjednom. U deliću trenutka pre nego što su virusni programi razorili njegovu mrežu podataka i pretvorili je u proteinsku supu. . U njega je bio umotan pištolj na igle sa rukohvatom od ljudske kosti. Ta dva predmeta. Sledeći put znaće da tako ne postupi. dobro. sve što je ikada voleo i sve što je ikada stvorio. Džejmson Jerihon je za sobom ostavio dom. zajedno sa odećom na leñima i cipelama na nogama. onda. decu. paljevina i ubistava. A oni su sa svoje strane potcenili Džejmsona Jerihona. Drugi je bila varljivo mala kožna torba. od onih koje su nekada zvali 'Gledston'. radiće sam. Tako mu je nalagala čast. Aktivirao je plan za slučaj bekstva. ali posao je posao) i poslali ubice i tragačke programe za njim.Meñu nogama su mu se nalazila dva predmeta. gospodin Jerihon je zastao na trenutak kako bi se divio delotvornosti svojih protivnika. bila su jedine stvari koje je gospodin Jerihon uspeo da ponese sa sobom u Noći Uništenja. svuda.

Tu je bila jedna kuća. reče gospodin Jerihon..Bližilo se veče kada je gospodin Jerihon stigao do staništa. koji je odrastao u Metropolisu. On siñe sa škripave dresine da bi natopio plikove vodom u valovu kraj kuće. ne za čoveka koji je navikao na velike arhitektonske vidike drevnih gradova Velike Doline. Tu ga niko nikada neće tražiti. Jedan pustinjski soko zakrešta sa vrha mikrotalasnog tornja. ti Deuteronomaši. sa jednim mikrotalasnim relejnim tornjem. pasulj. neka prilika pojavi se iz niske straćare od ćerpiča. sama izolovanost tog mesta veoma je impresionirala gospodina Jerihona." "Alimantando". matoka.. reče visoki. "Lepo će poslužiti". izuvijane brkove. Nije bilo impresivno. A opet. najmoćnijem gradu od svih. visok. Alimantando je bilo ime iz Deuteronomije: osetljivi ljudi. reče gospodin Jerihon svima u sebi. "Čujte. izuzev crvenih brda na južnom horiozontu." Dva muškarca se nakloniše jedan drugom prilično kruto. "Alo!" viknu gospodin Jerihon iz sveg glasa. "Aloooooo. Nije postojalo ništa od čega bi mu se glas odbio." Nije bilo odjeka. Imao je dugačke. ali treba mi neko . pa su smatrali da je čitava planeta njihova i bili su prilično netrpeljivi prema pridošlicama. veoma mrk. Kukuruz. luk. kao koža. Izgledao je podozrivo. krompir. samo sam u prolazu. Ovlažio je crvenu maramicu i nakvasio vrat toplom vodom dok je u mislima nabrajao proizvode iz bašte. prilično nesigurno. straćara od grubog ćerpiča oslonjena uz visoku crvenu stenu istačkanu prozorima. "Aloooo. kao i sa mnoštvom blago zapuštenih zelenih bašti. šargarepa. "Drago mi je što smo se sreli". "Zovem se Jerihon". gradu-prstenu. jam. u želji da stekne prednost. spanać. Egzaltirani Preci se saglasiše... beo i sladak. mršav čovek. Meñu samim prvim naseljenicima. Voda je tekla crvenkasta kroz kanale za navodnjavanje izmeñu parecela. reče gospodin Jerihon. mršavi kožni čovek. "Doktor." Nešto kasnije. pregršti solarnih kolektora i pumpi na vetar. razno bilje.

" "Sigurno?" "Prilično sigurno. Nalazim se usred veoma važnog istraživanja i voleo bih da me ne uznemiravate u razmišljanju. "Stiže prljavo vreme". Samo sam u prolazu. svoje oko za vremenske prilike. Možete li mi pomoći?" Doktor Alimantando je zagledao nezvanog gosta." I gospodin Jerihon ostade tu samo jednu noć." Egzaltirani Preci izbaciše prikladan odgovor na površinu uma gospodina Jerihona. krov nad glavom. poput Vebenerovih postulata o sinhronosti. Slegnuo je ramenima." U podozrivom pogledu doktora Alimandanda zaiskri poštovanje. "A. . malo vode. Samo jednu noć. i Čen Cuovog trostrukog paradoksa.mesto gde bih prespavao. 3. "Koliko mislite da se zadržite?" "Samo jednu noć. malo hrane. ali ona je potrajala dvadeset godina. i prljavo vreme je stiglo i približavalo se neprestano. Oluja je sada bila blizu i šinska laña bežala je pred njom punim jedrima ne bi li ukrala svaki kilometar udaljenosti od ključanja mrkog oblaka prašine. proklet darom pragmatizma. shvatio da ne postoji mugućnost da mu izmaknu i da je jedina nada za njegovu porodicu da pronañe neko sklonište pre nego što ih ne proguta prašina. rekao je on. tri dana od jutra kada je Deda Haran okrenuo levo oko. prema zapadnom horizontu i primetio prljavožutu boju neba. Tri dana je bežala pred olujom. ja sam veoma zauzet čovek. "Vidite. tako da je sada bilo toliko blizu pionira da je čak i Rael Mandela." "Šta to istražujete?" "Pravim zbirku hronodinamičkih teorija.

Harane. U prikolici sa opremom. gradi novu zemlju sopstvenim rukama. "Tamo ima nečega". u naseljene zemlje Deuteronomije i Velikog Oksusa. Onda Eva Mandela ustade. zakotrljana mrka prašina kuljala je po tlu. dok se vozilo na vetar ljuljalo i njihalo. "Osećam miris. a Deda Haran i mila. tamo ima nečega zelenog. a svinje grebale po rešetkama svojih kaveza. Bio je gord. Stomak joj se nadimao u trudovima. Rael Mandela je zurio zaprepašćeno u lepetanje rita od tkanine jedra. Grede su krckale. Prasak vetra dohvati glavno jedro i pocepa ga po sredini. Iza. Njegove mape i karte bile su neumoljive. ali oči su joj izgledale odsutno. palamari odapinjali i vrištali. šta možeš da vidiš?" Deda Haran uperi svoje oko za vremenske prilike duž geometrijski savršene linije i u vrtlogu prašine i jari koja je nagoveštavala oluju. grabeći palamar koji je zujao. sušto oličenje supruge. sve bliža i bliža. Tada nije oklevao. bila kazna za to. reče ona glasom koji se podvuče ispod krika vetra i žica. Rael Mandela ponovo ošamari u mislima sam sebe zbog preke odluke da povede ženu. ti imaš oko za to. a nozdrve bile raširene kao u preplašene srne. povodeći se. dok bi je pomeranje na drugu poslalo preko Velike Pustinje do praznih prostora Severne Argire i Transpolarisa. Pomeranje poluge skretnice na jednu stranu poslalo bi njegovu porodicu južno. što raste. Šinska laña zadrhta i izgubi nešto od svoje strmoglave brzine. oca i neroñeno dete preko Velike Pustinje. Ovo je. Osećao je zadovoljstvo pri pomisli o sebi kao o smelom pioniru koji osvaja nove prostore. . Pre četiri dana. izbor je bio jednostavan. dakle. koze i lame preplašeno su meketale. prelepa Eva Mandela. u Marčison Fletsu. u poodmakloj trudnoći. Pri tom se još tri jedra pocepaše sa praskom nalik na pucnjeve iz puške. ROTEH-ovi kartografi nisu označili nikakvo stanište hiljadu kilometara duž ove pruge."Još brže. još brže!" povika on. povešaše i poslednju maramicu jedra tako da je šinska laña zujala i pevala po pravim čeličnim šinama. Onda naredi da se jedra skupe.

lišenoj ličnih posebnosti. "Još jedara!" Deda Haran je žrtvovao drevni porodični barjak od najfinije svile iz Novog Merioneda kojim je nameravao da ponosito proglasi sinovljevo kraljevstvo u zemlji iza pustinje. Radili su u nemoj sinhronizaciji. Doktor Alimantando ih pozva prstom umotanim u tkaninu i povede u toplu. porodica Mandela jurnu po šinama prema utočištu. Oni su se suprotstavili prvim naletima i udarima uskovitlane prašine da bi svili nežne latice solarnih kolektora u čvrste pupoljke i uvukli pernate antene i tanjire u relejni toranj. pre nalik na putujući karneval zahvaćen provalom oblaka nego na pionire koji osvajaju nove zemlje. glava i šaka umotanih u debele krpene turbane. nosi i spusti. i još toga. mašine. Doktor Alimantando i gospodin Jerihon ugledali su šinsku lañu još dok je bila daleko. semenje. sve bez ijedne izgovorene reči. Rael Mandela je žrtvovao šest listova nezamenljive plastične solarne oplate. Doktor Alimantando i gospodin Jerihon potrčaše da pomognu pri istovaru provijanta. škripe i varnica. a Eva Mandela svoju venčanicu od krem organdina i najfinije podsuknje. Dok je šinska laña mahnito kočila u mlazu krikova. i sve je to bilo zajedno podignuto na katarku. tipičnoj za ljude koji su zajedno proveli mnogo vremena u usamljenosti. suvu pećinu. vetar je narastao u prkosni krik i ispunio vazduh letećim iglama prašine. "Gde možemo to da stavimo?" vrisnu Rael Mandela. štofovi. predmeti za domaćinstvo. čiode i boje. visoku metalnu kulu i nekoliko solarnih kolektora u obliku romba. zavrtnji. . mehaničko dizanje i nošenje bilo je prilično zastrašujuće: stoka. dok su mu krpe jedara lepetale oko ušiju. Vetar dohvati šinsku lañu koja malo zadrhta i malo poskoči pa. "Naseobina!" viknu on. alati. korenje. Za Evu Mandelu njihovo neumorno. materijali. parče raznobojne tkanine koja leti pred frontom oluje. ekseri. "Naseobina! Spaseni smo!" "Još jedara!" zaurla Rael Mandela. Dok su radili. nosi i spusti.on ugleda ono što je Eva Mandela namirisala: mehur zelenog rastinja.

tako da je tamo bilo mnogo ljudi. U žutoj. Sebe su nazivali dokona gospoda. Malo crvenog peska procurelo je u ulaz pećine. i njihov status grañana uspostavio je status grañana i za njihove roditelje i dedu. Veseli Duhovi. "Limal"."Ova za vas. prosjaci. njene podsuknje. tako da je njegova desnoruka racionalnost prešla u sina. i otvarali su im svoje novčanike dok su ovi čučali na stepenicama stanice. ruku ispruženih da prime kišu centavosa. jer zna da je Bespuće uvek na jedan korak od raja i da on time ne može biti zadovoljan. naučnici Univerzuma Života. očiju koje su zurile mlečno-slepe. Upravnici železnice zvali su ih ljudi iz slivnika. poznavaoci slobode. Vriska njihovog prispeća izgubila se u jačem vrisku oluje. pale duše i vitezovi zle sudbe. ona je istiskivala i istiskivala i stenjala i dahtala i istiskivala i istiskivala u toploj. rekao je detetu u desnoj ruci." U sedamnaest sati i sedamnaest minuta naletela je oluja prašine. I tako su ostali zauvek i nikada nisu pronašli zemlju iza planina za kojom svaki Mandela od tada večno traga. 4. rekao je detetu u levoj. Oni su bili prvi prirodni grañani Bespuća. treperavoj svetlosti sveća Rael Mandela je podigao sina i kćerku. zahvaljujući naročitim kontaktnim sočivima za kataraktu koje je proizvodila . tumarala. Tu rupu delio je sa mnogo drugih ljudi. jer oni nisu mogli da nastave dalje iza pustinje dok su bebe na sisi. a levoruka mistika njegove žene prešla u kćerku. susedna za vašu opremu. Dok su njena venčanica. suvoj pećini pri svetlosti lojanica. Radžandra Das živeo je u rupi ispod Platforme 19 Glavne Stanice Meridijan. gunde i propalice. istiskivala i istiskivala i istiskivala i istiskivala sve dok nije istisnula dve uplakane bebe u svet. porodični barjak i šest listova vredne solarne oplate hujali u vrtlogu naviše u atmosferu. a ispod Glavne Stanice Meridijan bilo je mnogo rupa. U istom trenutku Eva Mandela je počela da se poraña. i time ih prokleo svojom kletvom. skitnice. nesrećnici. nošeni vetrom koji bi čoveku strgnuo meso sa kostiju. "Tasmin". Putnici su ih zvali nevoljnici.

zamrmljao i pogladio svoju urednu smeñu bradu. mašine bi prele za njega. Uživao je izvestan ugled. Radžandra Das je bio obdaren sposobnošću opčinjavanja mašina. Mogao je da preveže protetičke ruke i noge (kojih nije nedostajalo u Glavnoj stanici Meridijan) tako da budu jače i brže od mesnatih delova koje su zamenjivale. išla bi pravo Radžandri Dasu. tada bi najmlañi podšegrt bio odaslan u lavirint prolaza i tunela pun izmeta da dovede Radžandru Dasa. električnog. mašine bi za njega učinile sve. On je voleo mašine. ili da štipaljka broj 3 neprestano spada. naočari i optiku' iz Istočne hlebne ulice. meñutim. i kad bi se povremeno dogodilo da se neka pred-fuziona cediljka naprosto ne smiruje kako treba. ponovo ih sastavlja i čini ih boljim nego pre. koji bi zapevušio. Radžandra Das. Mogao je da podesi radio-aparate tako fino da hvataju kosmičko čavrljanje izmeñu ROTEH-ovih staništa na visokoj orbiti.'Istočna kompanija za svetlost. čačka po njima. (mada. rastavio spravu i za pet minuta je popravio tako da bi radila bolje nego ranije. Mašine bi pevale za njega. spretne prste koji su im mazili unutrašnjost i izvijali njihove osetljive komponente. ako ne i bolje. a mašine su volele na sebi njegove dugačke. Umeo je da izmami dve godine života iz četvoromesečnih sijalica. pa mašinovoñe iznervirano treskaju svoje alatke sa indukcijom E-M polja o beton. On je postojao u potpunosti samo unutar podzemne zajednice Glavne stanice i živeo od onoga što su prosjaci mogli da prikupe kako bi plaćali za njegove usluge. Kad god bi se neka sprava pokvarila u rupama pod Glavnom stanicom Meridijan. Takve sposobnosti nisu prošle nezapaženo kod zvaničnika stanice. pitanje je šta ugled uopšte može da znači u kraljevstvu skitnica). Onda bi izvadio odvrtke iz jakne sa mnoštvom džepova. zato što je bio nadaren. voleo je da ih rastavlja. Nije bilo ničeg mehaničkog. Mašine su ga ludo volele. elektronskog ili podmolekularnog što ne bi proradilo za Radžandru Dasa. A Radžandra Das bi ispravio štipaljku i podesio neispravnu cediljku i sve bi ponovo bilo baš kao što treba. bio je iznad darova ljudi Meridijana koji su putovali vozom. .

kako iznad. od Bočnog koloseka za teretnjake u aveniji Esterhazi do kancelarije gospodina Populeskua.. jeste li čuli? Radžandra Das je dobio na lotou. Bilo je to poricanje svakog potencijala u jednom ljudskom biću. Drugi je bio da nijedan pobednik nikada ne sme da odbije nagradu.. Jer Stari Mudrac je prozreo zamku koju je predstavljala Glavna stanica Meridijan. To je mogla biti čista sreća. više od stotinu ljudi stajalo kraj pruge da bi ga ispratilo. vest se proširila Glavnom stanicom Meridijan.. Kako god bilo.. Pošto je bio Star i Mudar. A opet. Bio je to prijatan zatvor. Radžandra Das je pobedio i dok je pakovao svoje malobrojne stvari u platnenu vreću. po legendi). kašljucnuo i iskašljao ime Radžandre Dasa. Na kraju. odlazi večeras. upravnika stanice: "Radžandra Das je dobio na lotou. udobnu. poziv za večnost zadovoljnog prosjačenja i samouniženosti.." . dobio je na lotou".D. toplu. mogla je to biti i čista želja mašine sa bubnjem da ga zadovolji. Prvi je bio da svako ime bez izuzetka mora ući u bubanj. "Kuda ideš?" upitao je ðong Pot Huan. a evo kako je dejstvovalo. (star koliko i svet. ime svakog podzemnjaka ispod Glavne stanice Meridijan ulazilo je u veliki bubanj. Stari Mudrac doneo je dva zakona koja su važila za njegovu igru. voljen i udobno po strani. Bilo je to lukavo delo socijalnog inženjeringa koje je smislila legendarna skitnica poznata samo kao Stari Mudrac. I onda je bubanj u sobičku sa razglednicama ranijih pobednika na zidovima tiho zazujao. zaista? Da. A onda je Radžandra Das jednog dana osvojio Veliki Železnički Loto. tako i ispod tla. Oduvek sam želeo da vidim Mudrost.. mislim. "Ne znam. Jednom mesečno. R. u Mudrost. poštovan. Izvlačeno je jedno ime i pobedniku je nuñeno da napusti Glavnu stanicu Meridijan iste te noći vozom po sopstvenom izboru. imun na periodična čišćenja tunela koja je vršila transportna policija. suvu rupu. tako da je u vreme kada je ponoć došla i kada je Radžandra Das čučao u jami za ispitivanja kraj Glavnog koloseka broj dva i čekao da se promeni signal.I tako je Radžandra Das imao čaroban život." "Ali to je na sasvim drugoj strani sveta. drugar iz rupe i verni isporučilac.

Radžandra Das izbrojao je dvanaest. dvaput. jeknuo je i pokušao da udahne. Voz je lagano ubrzavao. posmatrajući kako se sunce diže iza ogromne crvene pustinje. . Radžandru Dasa je probudila mala eksplozija u podnožju kičme. U dvanaest sati i dvanaest minuta. U zoru se probudio i doručkovao mango. i skočio. Radžandra Das otvori vrata i ukotrlja se unutra. u agoniji. Eskplozija se ponovi."Time je vrednije kao cilj. ukradenim iz 'Krišnamurtijeve prodavnice posebnih alata' u Vodenoj ulici. Zvezde su mu buknule pred očima. Voz nastavi da tutnji u noć. brži vozovi vrištali u prolazu." Onda je signal postao zelen i duž koloseka u jarkom sjaju Glavne stanice Meridijan začulo se huktanje i dahtanje fuzijom zagrejane pare. Bez daha toliko da ne može čak ni da zaurla. Bila su otključana. svoj srećni broj. Iz bleska i pare pojavio se voz. Teretni vagoni nezgrapno su se zakotrljali kraj skrovišta Radžandre Dasa. obedujući režnjeve mangoa koje je isekao svojim nožem Odbrambenih snaga sa mnoštvom sečiva. Čarolija ga nije napustila. isprekidanom snu. On krenu po rubu vagona i pokuša da otvori vrata. U grčevitom. bez vazduha. Povici. Radžandra Das je sada bio dovoljno budan da to prepozna kao udarce u bubrege. Radžandra Das se osmehivao i mahao im dok je trčao. Radžandri Dasu se činilo da je voz stajao dugo na bezimenim ukrštanjima dok su svetliji. Radžandra Das odabra svoj vagon i naskoči na spojnicu. prevrnuo se i neko čekinjavo. jednom. ponovo je zaspao i sanjao tornjeve Mudrosti kako blistaju u svetlu osvita dok se sunce dizalo iza Sirtijskog mora. ruke su se pružale da ga pljesnu po leñima a glasovi izvikivali ohrabrenja. Pošto nije bilo ničega za gledanje osim crvene pustinje u velikim količinama. hiljadu i po tona kloparajućeg i zveckavog čelika Vitlejem Aresa. Dok je trčao izmeñu voza i redova dobronamernika. Raskomoti se na gomili kutija sa mangom. neizdrživo spori i teški. Otvorio je vrata i seo oklembesivši noge izna šina. oznojeno lice zapahnu ga ogavnim zadahom. klicanje i pljesak dopreše do njega iz mraka.

. Uz grubu škripu kočnica. "Ideš preko". lupkajući palicom po butini. "Hej hej hej. otkrivši rasklimatane. "Ne ne ne ne ne". to je ubistvo!" "Baš me briga". voz se zaustavi. molio je Radžandra Das. Posle pola sata. hej? Na nekom civilizovanom mestu?" Stražar se osmehnu. zabućkaše klipovi.pomisli on. lenji propalitet i skitnica. jer on spusti Radžandru Dasa na hrpu kutija sa mangom i sede da ga pogleda. Voz se oglasi sirenom i krenu dalje. zašišta para. "Čim sledeći put iole usporimo. ruku podignutih u zaludnoj odbrani. trepćući."Prokleti. zaslepljen. lenji propalitet i skitnica. zareža masno lice. šta je ovo?" upita Radžandra Das. pljunu. vagon se trže. "Ne ne ne ne ne ne ne ne ne. silaziš. Stražar otvori vrata i pusti unutra buktanje blistavog sunca." Radžandra Das oćuta. Noga se podiže za novi šut. ništavilo švercersko". ništavilo švercersko". Onda se nañe na tvrdoj zemlji. Vrela tečnost curkala je Radžandri Dasu po licu i pekla ga. progunña oznojeno lice. Stražar je mokrio po njemu i smejao se grohotom dok je trpao bradavičavi ud natrag u užegle pantalone. uspravi se. Ruka zgrabi izlizani kaput Radžandre Dasa i podiže ga. "Gde smo. zavapi Radžandra Das. trule zube. Crvena pustinja jurila je pod točkovima. Osećao je kako mu modrice postaju ljubičaste uzduž i popreko po leñima. pronašavši vazduha u nekom džepu svojih pluća da bi molio. Radžandra Das oseti po pritisku na ljubičaste modrice da voz usporava. a onda trepnu. ali neki ostatak pristojnosti koji Železnica Vitlejem Ares još nije dodirnula mora da je reagovao. Začu se pisak. "Prokleti. Voz je usporavao. ne u pustinji. ne ne ne šutiraj". "Ne ovde. Krv! . ponovo bez vazduha. Platnena vreća tresnu ga bolno po grudima. reče lice dok je vuklo Radžandru Dasa prema vratima. ponovi čekinjavi smrad radi efekta i šutim izbi Radžandri Dasu vazduh.

njihovih cevi i mogućnosti da njihovi tokamaci eksplodiraju i raznesu je u slobodne atome u višim delovima atmosfere. nikada stražari Železnice Vitlejem Ares. odvrati pogled od hipnotičke crvene pustinje. Čak i ovaj. Radžandra Das se zagleda iz sedećeg položaja u mesto na kome se našao. Zabrinjavala ju je njihova brzina. oni su prema Babuški bili uglavnom ravnodušni. Plašila ju je njihova glomaznost. moraš da ustukneš da te izdanak ne bi udario u bradu. Miša. Mogla je to isto tako biti i krv. staroj majci: "Proći ćemo kroz pustinju kad budemo prošli kroz pustinju. Babuška nije volela vozove. "Hej". "Miša. nešto pumpi na vetar. koga su obožavale tombole. koliko još treba da proñe dok ne siñemo iz ove užasne mašine?" Mikal Margolis. poslušni sin i mladi pionir. gde pitome ptice pevačice doleću i pevaju ti na . Niske kuće od ćerpiča. gde. Naročito vozove koji su morali da prolaze kroz grozne crvene pustinje. Mrzela je vozove. beli zid ili dva. čiste. ali ne i stražari. Zgromljavala ju je njihova težina. Što se vozova tiče. Neke prilike su mu prilazile. minerolog. reče on. Obrisa lice rukavom. Radžandra Das ustade i poñe u susret svojim novim domaćinima. koji je prolazio kroz groznu crvenu pustinju. Plašila se njihove pare. "Poslužiće". gde kiša pada samo u dva ujutro. reče Radžandra Das železničkoj kompaniji uopšte. a zvuk njihovih točkova bio je zvuk nailaska sudnjeg dana. vozovi i teretni vagoni. nerazaznatljive u podnevnoj jari. kada posadiš seme. industrijski hemičar. pregršt velikih solarnih kolektora u obliku rombova i zdepasti mikrotalasni relejni toranj na vrhu gomile stena koje su izgledale kao da neko u njima živi. a onda ćemo biti u Rajskoj Dolini. škrte i divne zbog svog geološkog potencijala. nešto drveća. pa reče sitnoj. reče Radžandra Das. Mokraća je načinila tamnocrvenu mrlju u prašini. nešto zelenila."Gadovi". "postoje li možda razglednice sa slikama ovog mesta?" 5.

." "O. ubrzo je zaspao zbog blagog ljuljanja voza. tamo su biljke nicale preko noći zbog etilena u tlu. muški predeo. dok mu kožna kutija za uzorke lupka po leñima. Miša?" "Do sledeće stanice. Mikal Margolis joj je uzvraćao osmehom i pitao se šta će reći majci kada stignu u Rajsku Dolinu. da bi onda svenule. Miša.prstu i gde ćemo se ti i ja. da bi onda umrle. kao deo programa Kompanije za odnose sa javnošću. jer to je bio raj jedino za nekog industrijskog hemičara. i tamo su sve ptice odavno podlegle otrovnim isparenjima. tamo je kiša padala samo u dva ujutro zato što su rafinerije tada ispuštale otpadne gasove u atmosferu. Jedine ptice u Novom Kosmobadu bile su promukle crne vrane. A sad." "Ništa ne brini. koliko još. Zamišljao je kako jaše tuda na konju. majko. Utonuo u takvo sanjarenje. umotan u veliki šal i turban. U ovoj pustinji nema gradova. menjamo vozove. zdravlju i sreći. Miša. "Ali. Brinuće o tome kada doñe vreme. Hvala ti. Na sledećoj stanici prelazimo na planinski voz koji će nas odvesti do Rajske Doline. To mi se ne sviña. Iza polarizovanog prozora nalazila se uzbudljiva crvena pustinja. obogatiti i provesti svoje dane u izobilju. želiš li malo nane da ti smiri živce?" "To bi bilo stvarno veoma lepo. šljunkovita zemlja čuda sirovog stenja i minerala. Majko. koji donese čaj od nane u malom čajniku ukrašenom crnozlatnim znakom Železnice Vitlejem Ares. ja sam tu. Dopadalo joj se ono o pitomim pticama pevačicama koje će joj sedeti na prstima. Ne volim vozove." Babuški je prijala jednostavna čudesna priča njenog sina. a one koje sede na prstima bile su vešto napravljeni mehanički duplikati. tako da se nećemo zaustaviti sve dok ne stignemo tamo. majko. Babuška je pijuckala čaj i osmehivala se sinu izmeñu gutljaja. Uopšte ih ne volim." Mikal Margolis pozvoni stjuartu.

a neko mu je drmao rame i vikao: "Gospodine. vaša majka. gospodine. gospodine. probudite se. "Gospodine. gospodine!" povika uzmlatarali stjuart.Probudio se u pandemonijumu. draga majka?" Mikal Margolis pokaza na neke reči ispisane lepim. već u onom drugom. gospodine. Mikal Margolis ga gurnu ispruženom rukom na prazno sedište i jurnu prema vratima. "Majko. "Majko!" Babuška diže pogled i mahnu. vaša majka. vremešni voz poče da se kotrlja. kakav si šok to priredio meni. "Gospodine." On se usredsredi na bledo stjuartovo lice. terajući rukom napred nekog vitkog. gospodine. Uz škripu. "Miša! Hodi! Ne smemo gubiti vreme." "Ma nemoj? A gde te je onda to dovela tvoja jadna. "Majko!" zagrme on. bradatog mladića koji se cerio ispod gomile paketa i torbi. Hajde. ovo nije ta stanica. srećna porcelanska lutka od žene. toliko su niske. toliko se smejao. glasovi vikali. Skoči dok je vagon prolazio kraj završetka priručne platforme. Sav prtljag je nestao. . Majko." "Majko. metal zveketao o metal. majušna. dragoj majci! Zaspao u vozu. belim oblucima kraj samih šina. "Miša. možeš da vidiš preko zgrada. kako je glasilo ime stanice gde se prelazilo na liniju za Rajsku Dolinu. strašnijem." Babuška nije bila na svom sedištu. Moramo pronaći tu drugu stanicu. vaša majka. gospodine. "Ovo nije ta stanica!" Ali njegove reči izgubile su se u naletu pare i grmljavini tokamaka koji su se zagrevali. a gde su planine?" "Iza zgrada. Ventili su šištali. ni manje ni više. Babuška se obrnu na platformi u oluji male uvreñenosti. gospodine. svojoj jadnoj. Ne u Pandemonijumu. propustićemo planinski voz. Lice joj je bilo kao lice lutke. Mikal Margolis jurnu prema prozoru i vide kako njegova majka zadovoljno klizi niz šinski nasip." Drski nosač je morao da spusti torbe." "Majko!" zaurla Mikal Margolis.

čoveka za sitne poslove i staničnog nosača. da prime ženu. sa ono malo uljudnosti koliko je mogao da prizove u sebi. ali svakako ne toliko moćna. signale. Ovaj grad ne bi trebalo ni da se nalazi ovde. i Doktor Alimantando je sada morao da odluči šta da radi sa njima. nevernim raspikućom koji ne zna kako treba da se ponaša prema jednoj staroj dami. klela i uglavnom psovala železničku kompaniju. momka za sve. histerisala i grdila."U Bespuće. belim oblucima tako da svaki voz u prolazu zna da se ljudi Bespuća ponose svojim gradom. ali ne i tvoju jadnu. majko. 1250 m. Kao da je bio namamljen zlobno saosećajnom magijom. vis. dragoj majci. Voz nije trebalo da se zaustavlja ovde. Mikal Margolis je . voz koji je nosio Babušku i Mikala Margolisa došao je sa horizonta i zastao da baci pogled. mašinovoñe. 7. njene vozove. otprilike dvadeset minuta. ne. Samo dan ranije naručio je od Radžandre Dasa. a onda naložio Mandelama. Babuška je odbila ponudu utočišta. on je prizvao Babušku i njenog sina u postojanje. svojoj jadnoj. vagone. Nije imala nameru da spava u nekoj prljavoj pećini sa izmetom šišmiša na podu i gušterima koji bi joj pravili društvo. čarobnjakovog šegrta. zar ne?" "Trebalo je da siñemo u Pandemonijumu. nominalni voña Bespuća. Doktor Alimantando. Ponudio im je utočište u jednoj od toplih suvih pećina kojima su brda bila prošarana sve dok ne odluče da odu ili da sagrade neko trajnije stanište. da ispiše ime grada gordim." "Onda krivi za to železničku kompaniju. dragu majku!" pušila se Babuška. vozače. stanov. niti je želela da to deli sa sinom. šine. Kruta od uvreñenosti. stražare i sve što je imalo i najmanje veze sa Železnicom Vitlejem Ares sve do onog najgoreg čistača klozeta u trećoj klasi. Svejedno. Čarolija Radžandre Dasa nad mašinama bila je moćna." "I to je sledeća stanica. Konačno. 'na korak od Raja' došao je da smiri raspravu kako bi mogao da se vrati svojim hronokinetičkim proučavanjima u miru. čija je kuća bila sazidana za porodicu. Doktor Alimantando ju je saslušao. krivi grad.

u ranu jesen. 6. Jedne takve večeri. "Harane Mandela. kako mi ono kažemo u Bespuću. ali nije bilo majke. Dozvolila je svojim očima da se zadrže na gvozdeno čvrstoj bradi i ljupkim sitnim očima sjajnim poput dugmadi. posebno za Babušku. a on za to nije imao hrabrosti. prisećali se dana kada su i oni i svet bili mladi i igrali igre rečima koje je Babuška toliko volela. kako mi ono kažemo u Starom Novom Kosmobadu. To je bila suština prečišćene dileme Mikala Margolisa. a onda tiho uzdahnula i zaljubila se u njega. ti si mnogo mnogo dama". tako da pećina i nije bila odveć loša. Nikada nije pronašao svoju sreću u stenju Bespuća. Ali ne još. "Anastasja Tjuriščeva Margolis.prihvatio pećinu. sve do uništenja Bespuća. koji ju je poslužio vinom od graškove mahune. U domaćinstvu Mandela. ako bi napustio nju. Mikal Margolis je u svojoj pećini sanjao o mineralnim izvorima Rajske Doline. Babuška je našla vršnjaka u Dedi Haranu. ona se rafinisala u čisti oblik: da bi pronašao svoju sreću. Tamo je bilo izmeta šišmiša i bilo je guštera. zabavio slatkorečivim laskanjem i zatražio od sina da sazida dodatnu sobu u inače razbaškarenoj kući Mandela. . ali snažno i neistrošeno. ali ono što jeste pronašao bili su kristali sulfata dileme. Babuška je prvi put primetila njegovu izuzetnu sedu kosu i fino uspravno telo. dok je Deda Haran ispisivao 'boksit' na mestu za dvosložne reči. napustio bi rod najroñeniji. Vremenom. Venčanje je zakazano za sledeće proleće. reče Deda Haran. Svake večeri pijuckali bi vino. iskrzano vremenom poput porcelanskog boga. ti si mnogo mnogo džentlmen". ubistvo i izgon. reče ona. morao bi da napusti Bespuće i majku. Njeno rastavljanje na upotrebljive sastojke i njegova potraga za ličnom protivmajčinskom hrabrošću provešće ga kroz preljubu.

zvuk je postajao sve bučniji i bučniji. "Jednomotorac i jednosed za zaprašivanje?" Takve stvari su se često viñale u Deuteronomiji. "Eno ga. "Jednomotorac?" oglasi se Doktor Alimantando. neustrašivi pustolovi. sa dva 'Majbah/Virtel' motora u dvosmernoj konfiguraciji. reče Radžandra Das. Pred njima se nisu mogla zatvoriti nijedna vrata u gradu. Tada gospodin Jerihon ugleda crnu mrljicu na sunčevom licu. gledajte!" Zavijajući kao veliki roj pčela-ubica. reče Mikal Margolis. vraća se. reče Deda Haran. reče Rael Mandela. Niko nije propustio da primeti . 'Jamaguči i Džons'. Blizanci zagrgoljiše. ali ne za zaprašivanje.. ako ne grešim. "Ili kao roj pčela". sa krilima pod uglom i naniže zakošenim repom." Kakav god bio izvor. nosnim i repnim. u Bespuću se začula buka kakvu niko nikada ranije nije čuo. avion se odvoji od sunca i zagrme iznad Bespuća. Pčele-ubice ne bi ih nimalo potresle. "Pre je kao avionski motor". dvosed. okreće se. već za izvoñenje vratolomija. izgubivši ravnotežu. reče Babuška." U najvišoj tački zaokreta svi jasno razabraše avion koji ih je razbudio. koji ga ispratiše glavama i preturiše se. "Dvomotorac. "Pre će biti dvomotorac". "Ne postoje pčele-ubice". Bila je to izdužena stvar u obliku morskog psa sa dva propelera. "Zvuči kao neka velika pčela". reče gospodin Jerihon. Svi se sagnuše izuzev Limala i Tasmin. ubrzo posle zvaničnog završetka sieste. napinjući svoj podešeni sluh. dok su ljudi još nezvanično žmirkali.. bili su smeli. "Pčela-ubica?" upita Eva Mandela. istezali se i zevali budeći se iz znojavog sna. "Šta to bi?" "Gledajte.Jednog popodneva. Sada su se već gegali i bili u uzrastu kada su neprestano padali napred. "Ili kao veliki roj velikih pčela".

polomi krilni točak na kamenu i sruči se na bok. "Neće mu uspeti!" reče Doktor Alimantando. čarter-letača i neustrašivih kaskadera sve do čukunbabe Indire. samo zato što ste vi. Naiñoše na avion koji je jurio nosom prema njima. avion se zanese. Avion na trenutak zastade u zaokretu i popodnevno sunce blesnu sa poliranog metala. Avion još jednom nadlete Bespuće. gledajte samo!" I pilot briznu u plač. nikada više neće poleteti. a u nervima vetar. Avion se ponovo obruši prema gradu. Ljudi Bespuća zamahaše. Treći put se izvuče u tesnom zaokretu. "Gledajte. nosa i zakošenog repa. ali pilot se oslobodio i. komercijalnih pilota. gotovo u visini glava. u venama je imala avionski tečni vodonik. "Mislim da sleće!" viknu gospodin Jerihon. Ime joj je bilo Persis Taterdemalion. pa se obruši prema praznom mestu sa druge strane železničkih šina. ustao i vrisnuo: "Bitange jedne glupe! Bitange jedne tupe glupe! Zašto ste to uradili? A? Upropašćen je. jedva izbegavši vrh relejne kule. upropašćen. Glave se ponovo sagnuše. Sa očeve strane. koja je navodno pilotirala Jedrenjacima . Ljudi se razbežaše. "Sleće!" Oprema za prizemljenje izbijala je iz krajeva krila. Bila je roñena sa krilima. ali svejedno potrča sa ostalim ljudima prema velikom oblaku prašine koji se dizao iza koloseka. pilot nam uzvraća mahanjem!" Ljudi još više zamahaše. suviše tupi da znate da ne treba da trčite pred avion! Gledajte šta ste uradili. povukavši poklopac kabine unazad. Avion prolete i poslednji put. zaoravši dugu zaokrenutu brazdu u prašini. Treći put avion nadlete kuće od ćerpiča u Bespuću. Grañani Bespuća požuriše da pomognu pilotu i putniku. sa majčine loza zaprašivača. bitange glupe. tu je bilo tri pokolenja Letećeg cirkusa Rakete Morgana. zubati kez na nosu.jarke tigraste pruge naslikane na njegovom trupu i režeći.

energija i ljubav bili su. išla je prema istoku preko gornje polovine sveta sve dok nije došla do ravničarskog grada po imenu Stanica Volamura. rekla je. leteći cirkus sa jednom ženom i jednom arenom. razmahnuta ptica. ovo poslednje bilo je sasvim tačno. usmereni u 'Vazdušni bazar zapanjujuće Taterdemalion'. ovo je putovanje koje nikada nećete zaboraviti. to je bilo očigledno.Prezidijuma dok su izmišljali svet. već ju je takoñe obrazovala. ili da razgledaju lokalne znamenitosti. Bila je velika." Za Džunijusa Lambea. nebesku atrakciju koja ne samo da je zaprepašćivala publiku vazdušnom akrobatikom i vratolomijama što su prkosile smrti. bez ijednog kanjona. Indikatori su ostali tamo gde su bili. Za nju je gubitak aviona bio ništa manje bolan od gubitka uda. pevala je ovčarima iz Stanice Volamura. a ROTEH-ove mape nisu je nimalo utešile. novac. "čudite se vrtoglavim dubinama moćnih kanjona. vremenske prilike izbliza. od desete godine. Tako angažovana. zapanjujućeg luka ili visokog stuba na stotinu kilometara udaljenosti. vinuta. divite se silama Prirode koje su izvajale zapanjujuće prirodne lukove i visoke kamene stubove. Proverila je opremu za radio-lociranje. "Pogledajte Veliku Pustinju". Posle dvadeset minuta leta od Stanice Volamura. Persis Taterdemalion je primetila da joj se pokazivač goriva nije pomerio. Persis Taterdemalion bila je roñena da leti. "O. Ukazala je na curkanje mikrotalasnog . sranje". voljene osobe ili života. Sve njeno vreme. omogućavajući onima koji plate skromnu naknadu da iz vazduha vide svoje farme. Ponovo je kucnula. Crveni indikatori na displeju zatrepereli su i sunovratili se prema oznaci za prazno. Čitava istorija zemlje leži u kamenu ispod vas: jemčim za jedan dolar i pedeset centavosa. Uključila je na traku snimljen komentar o čudima Velike Pustinje ne bi li primirila Džulijusa Lambea i potražila na kartama obližnje naselje gde bi mogla da prisilno sleti. Kucnula ga je. Nije mogla da se vrati u Stanicu Volamura. omamljenog od jarosti na zadnjem sedištu.

Mikal Margolis predložio joj je dve stvari. i vrt kako ne bi gladovala. "Doletela sam. posmatrala kako ptice s večeri jašu naviše na toplim strujama i pitala se koliko bi morala da raširi ruke da bi se digla poput njih i bila povučena naviše u spiralu vazduha sve dok ne nestane iz vidokruga. Stajala je na ivicama visokih stena.zračenja samo dvadeset kilometara dalje. nije bila dovoljna da avion ponovo bude doveden u ispravno stanje. rekla je i podvrgla sebe. "Otići ću odavde samo na krilima. ogorčena zbog toga što su njena krila slomile budale. "Slećemo. avion i putnika svojoj odluci. Jedne noći. ipak". mir grañana remetila je čudna buka iz Margolisovog . "Da pogledamo. Gledala je kako se mršave pustinjske ptice okupljaju na antenama relejnog tornja. A bilo je i ljudi." Poslednjom suzom goriva spustila je svoju voljenu pticu. Mogla je da razabere crvene crepove na krovovima kuća. od one vrste osobene za releje u planetnoj komunikacionoj mreži. Pronašla je maleno naselje tamo gde nikakvog naselja nije trebalo da bude. za koga je to bila prva naznaka da nešto možda nije u redu. pa čak ni moć aparata za zavarivanje Raela Mandele. nerazblaženi avionski tečni vodonik. prihvatila je obe. objavila je. rekla je Džunijusu Lambeu. Bili su tu uredni kvadrati zelenila. i šta se onda desilo? Toliko je bila zgañena da je odbila da ode iz Bespuća sa Džunijusom Lambeom Ares Eskpresom Ljagoned-Svetkovina u 14:14. ali ona nije mogla da bude srećna jer je imala nebo pred očima. "Drži se". a svetlost je bleštala sa solarnik-kolektora i kanala za navodnjavanje." Radžandra Das je pokušao da svojom čarolijom vrati točak na kraj krila. i pošto je znala da će moći da zaboravi nebo samo ako se izgubi u njima. Za jedinu preživelu iz 'Vazdušnog bazara zapanjujuće Taterdemalion' najmrskije je bilo to što je aparat za zavarivanje Raela Mandele radio ni manje ni više nego na stopostotni. ali njegova moć. I tako je Doktor Alimantando pronašao kuću za Persis Taterdemalion. Te noći. i dvadeset sledećih noći. pa ću i odleteti". čisti.

Čak je i Doktor Alimantando bio primoran da napusti svoja izučavanja da bi te večeri bio na proslavi. sve je postalo očigledno. P. Od sad. "Kad može da zanemarisvoju dragu majku da bi se upustio sa nekom jevtinom strankinjom i ispunio mirne noći zvucima kakve ne želim ni da opišem.-a obavezno se odnosila i na njenog muža. Deo te buke bilo je i zavijanje i rika snošaja. Dan posle proslave. rekla je svom budućem mužu. Odričem ga se.R. Njena potpuna zabrana prelaska praga B. pa ga je Babuška s prekorom gledala svaki put kada bi ga uhvatila da čežnjivo baca pogled napolje. Persis Taterdemalion odvela je Radžandru Dasa. odn. Te noći.A.A. . ta jazbina greha i sodomije! Hotel/B. Kada se pojavila tabla. jer je bilo samo pet gostiju. ha! Kao da njegova draga majka ne zna šta to znači! Misli da njegova draga majka ne ume da čita. gospodina Jerihona i Raela Mandelu preko železničkih šina i trojica muškaraca rasklopili su peskom izgreban kaskaderski avion i spakovali ga u petnaest sanduka za čaj. TATERDEMALION "To nije moj sin"..R. a?<$FU originalu: Bethlehem Ares Railroad. kakva sramota! A sada. izjavila je preneražena Babuška.> Harane". prema svetlosti i buci. sa onoliko kukuruznog piva koliko je svako mogao da popije. on mi više nije sin. prev. Deda Haran i Babuška ostali su da čuvaju malog Limala i Tasmin. Persis Taterdemalion i Mikal Margolis priredili su svečano otvaranje. Deda Haran bi rado otišao.staništa. Tamo je pisalo: HOTEL/ŽELEZNICA VITLEJEM ARES JELO * PIĆE * SMEŠTAJ VLASNICI: M.R.A. "niti jednom nogom nećemo stupiti tamo. Ostalo je zvučalo kao unutrašnja dekoracija. skraćeno B. što nije bilo naročito mnogo." Pljunula je u izveštačenom ogorčenju na tle ispred Hotela/Železnice Vitlejem Ares. prim. MARGOLIS.

Bila su tri brata Galačeli: Ed. gde su grañani o njima imali tri zajednička mišljenja. Zaključala je delova svog aviona u najdublju. Niko nije znao koji je Ed. Drugo je bilo da su oni nešto više od trojki. a koji Umberto. Jednog jutra. Nikada nije uspela da natera sebe da sasvim zaboravi gde se ta tegla nalazi. Umberto u Luija ili Eda. Treće je bilo da su Galačelijevi dečaci razmenili identitete makar jednom od najranijeg detinjstva tako da je Lui odrastao ili u Eda ili u Umberta. Lui i Umberto bili su tamnooki. dece. a Ed u Umberta ili Luija. koji Lui. uz sve moguće permutacije daljih trampi. Ed. Prvo je bilo da su pronañeni napušteni u jednoj kartonskoj kutiji na ivici kukuruzne njive ðovan' Galačelija." 7. Agneta Galačeli bila je zdepasta žaba od žene. koji Lui.Persis Taterdemalion nije prozborila ni reč za vreme operacije rasklapanja.A. iz straha da ne uvredi bezgrešnu gospoñu Galačeli. Čak ni sami momci nisu bili sigurni koji je Ed. u dva sata i dva minuta. znate. A . o majku mu. mršav i tanak kao motka.a i stavila ključ u jednu teglu. a koji Umberto.R. znaš li šta nam treba? Šta nam zaista treba da sve bude savršeno?" Mikal Margolis je zadržao dah. prevrnula se preko Mikala Margolisa i šapnula mu u uho: "Dragi. "Bilijarski sto. Lui i Umberto. ðovan' Galačeli bio je visok. I znali su to. mada niko nije bio spreman da kaže šta je to više. nasmejani bogovi ljubavi. prosto je izletela. ali meñu ljudima Burma Šejva bilo je sigurno da oni nikada nisu videli tako istovetne trojke ('klonove'. eto. Odrasli su u poljoprivrednoj zajednici Burma Šejv. malih perverzija sa kožom i gumom. najmračniju pećinu Hotel/B. ta reč koju ne smete pominjati pred njihovim roditeljima): ili tako ñavolski zgodne. kovrdžavi. sa srcem od tople mlečne čokolade. u očekivanju burmi. rečeno je. pošto su bili trojke potpuno istovetne poput zrna graška u mahuni ili dana u zatvoru.

Tamo bi živeli zadovoljno sve do kraja života da nije došlo do jednog žalosnog nesporazuma sa nožem. samo u Ulici Tomobolova moglo se izbrojati četrdeset osam salona za pobačaj i dvanaest biroa za usvajanje transplanta za glupe devojčice upravo u njenoj situaciji. prava i mašinstva iz univerzuuma u obliku rupe u zidu. Bilo je sasvim moguće da to ni sami nisu znali. "Pa. pa su braća Galačeli stoga odabrala Beladonu umesto Burma Šejv. Luija i Umberta on je nastupio kada je kamion bio zasut sačmom posle zaustavljanja ispred kuće Majagezovih. skraćeno Magz. motorizovanim železničkim vagonom koji su sami napravili od kamiona sa farme. a Burma Šejv je bio Burma Šejv. U obližnjoj Beladoni. ne shvate da ona ni najmanje nije jedna od njih. Zvali su je Magdala. od onih koje flertuju. Uvek postoji neka takva devojka. pijanim utovarivačem šatlova i devojkom u baru u ulici . Za Eda. petljaju okolo i ne ostavljaju mesta sumnji da je i ona jedna od momaka. šta ćete onda? Pričajte. Za Magz je trenutak uviñanja nastupio dve nedelje posle njene vožnje po zabačenijim njivama u zadnjem delu kamiona Galačelijevih. Odbili su da kažu sa kojim od njih je Magdala Majagez zatrudnela. Bila je tu ta devojka. gde su išli da se raspitaju zašto Magz nije tako dugo došla da ih poseti. sve dok momci ne postanu momci i tada. Nije se pokolebala suočena sa rezigniranim ocem i jarosnim komšijom. "Ili će jedan od vas da prizna. igraju se. bila Beladona. Zbog čega su braća Galačeli i morala da napuste Burma Šejv u sitne sate jednog utorka ujutro. niti drugo." Braća Galačeli nisu odabrala niti jedno. ipak. Tamo su stekli diplome od deset dolara iz oblasti poljoprivrednih nauka. Bilo gde u svetu niko ne bi izgubio ni tren sna zbog glupe devojčice kao što je Magz Majagez. Beladona je. rekao je Soni Majagez. baš kao i ona. Bratska solidarnost bila je stožer života braće Galačeli. ni najmanje.isto tako i sve devojke u Burma Šejvu. il' se ženite. Njegova žena potkrepila je taj zahtev sačmaricom. ili ćete svi da se oženite njome".

Skočili su sa svog vagona smrknuti i znojavi. jedinstvenu ljubav. vruću. jer svet je još bio dovoljno mlad da za svaku ruku postoji više nego dovoljno posla. Umberto farmer. Sa takvim kvalifikacijama. Ali mesto do koga su. braća Galačeli otišla su u posetu Doktoru Alimantandu pošto su se tu trajno nastanila. jer još je postojao nekakav zakon u Beladoni. Ed je bio mehaničar. Braća Galačeli. On je Umbertu dao veliko parče zemlje." reče Umberto.. "Da?" upita ona. pravnik. Braća Galačeli osmehnula su se i mahnula.. gde je najpribližnija stvar potpuno poštenoj policiji ona potpuno korumpirana. Glave su se okrenule da ih pogledaju. Lui i Umberto". "Ed. "Čistu postelju. vruće kupatilo i vruću večeru". došli bilo je Bespuće." reče Lui. zapravo.. objasni drugi. gde je postavljala novu bačvu. a potpuno ispunjenje te zajedničke ljubavi bila je Persis Taterdemalion. "Tražimo mesto gde ćemo prespavati". "Tražimo. ali i dalje ñavolski zgodni. oni se strahovito. i upali u Hotel/Železnicu Vitlejem Ares. Tresnuli su po zvonu na recepciji jedan za drugim. I tako su ponovo pobegli. ima jedna teorija koja tvrdi da za svakoga postoji jedna osoba koja će mu ispuniti ljubav savršeno i potpuno.. mogli su da uspeju bilo gde u svetu. a pošto Luiju nije mogao da dâ . Lui pravnik. Sledećeg jutra. Privukla ih je mreža blistavih čeličnih šina koje su prekrivale svet kao paučina: farmer. reče treći..Primavera. Persis Taterdemalion pojavi se iz pivskog podruma. Edu je dao radionicu u kojoj će moći da popravlja mašine. očajnički i strasno zaljubiše u nju." reče Ed. predstavi ih jedan od njih. mehaničar. istog trenutka. "Čistu postelju. i odjednom.. "Ed. naravno da su delila tu zajedničku. Vidite. Lui i. koja su bila jedna ista osoba pomnožena tri puta.

okružni sud ili makar ugao šanka gde bi ovaj upražnjavao svoju veštinu. njegova partnerka u postelji i poslu. kao što nije volela ni Mikala Margolisa. čije je ime bilo Marja Kvinsana. čim je toliko ljudi za nju znalo. dodiruje njihove grube i ružne šake. kao i oni nju. zakleo se da nikada neće lečiti nijednog Galačelija. Bio je bolno zaljubljen u veterinarku koja je stanovala preko puta u Kući Dvanaest. nagnati ih na stenjanje. dao mu je komad zemlje gotovo podjednako velik kao i Umbertov i posavetovao ga da se lati uzgajanja životinja. Svi su znali da on u potaji žudi za njom. čak ni kao brata. Jedan od takvih bio je njen brat Morton Kvinsana. Veterinarka u Kući Dvanaest.kancelariju. pije njihovo piće. takoñe je imala problem. Jedne večeri je uhvatio sestru kako flertuje sa braćom Galačeli. Tada i tamo. smeje se njihovom sirovom seljačkom humoru. Problem je bio u tome što je ona bila predmet požude svog brata Mortona. to su vrelije gorele vatre opsesije. I tako je izgarao nadohvat nje u paklu osujećenosti. tako da ta žudnja i nije bila potajna. pošto je to bilo nešto najsličnije pravosuñu što je Bespuće moglo da ponudi. čak ni ako mu doñe molećivo. Ali ta samoljubav bila je brušena kao dijamant sa mnogo sjajnih površina tako da su se zraci te samoljubavi odbijali od Marje Kvinsane na one oko nje i navodili ih na pomisao da ona voli njih. Ali predmet i zadovoljenje njegove požude bila je Persis Taterdemalion. čak ni ako agonija trulog zuba oslobodi životinju u njima i natera ih da udaraju glavom o zidove. 8. zubar sa neobičnim opsesijama. uz vrisku zbog zubobolje. I što je duže izgarao. oteraće ih bez razmišljanja. Ali ona ga nije volela. Jedina osoba koju je volela bila je ona sama. ne. Mikal Margolis imao je problem. trpljenje i . Ali poštovanje i posesivnost Mortona Kvinsane bili su takvi da nije mogao ni prstom da pipne svoju sestru. oteraće ih. čija posesivnost prema sestri nikoga nije mogla da prevari.

nasip i branu sve dok mesec-prsten nije zablistao poput dijamanata. Persis . Nije mogao da pomisli ništa drugo osim da voli nju. nikada nije bio srećan u ljubavi. a onda se šalio sa njima i ćeretao sve do zatvaranja. "A šta je sa služenjem pića?" rekla je Persis Taterdemalion. Voleo je nju. Mikal Margolis nije bio srećan. Druga takva budala bio je Mikal Margolis. snažnu ženu kako hoda platformom sa prirodnom gracioznošću i nagoveštenom snagom mačke-lovca. A opet. poletom ispunjenom Persis Teterdemalion. kada je ugledao visoku. Kada bi se u hotelu razbolelo neko pile. Onda su Morton i Marja Kvinsana sišli sa nedeljnog voza sa namirnicama iz Meridijana. Kada je njegova majka objavila veridbu. svejedno je nošeno Marji Kvinsani. postao je srećan u ljubavi. Kada im je Doktor Alimantando Kvinsanama dao pećinu. pranje čaša?" upitala je Persis Taterdemalion. koja bi ga bockala i pipkala veštim prstima dok bi Mikal Margolis zamišljao kako ti prsti to isto rade njemu. pohotnom. kao mali kvarcni kristal koji otkucava vreme. Mikal Margolis je došao da kopa jarak. Zbog svoje majke. ali u treptaju kontakta. Kada je Doktor Alimantando Kvinsanama dao zemljište. Oscilirao je izmeñu ljubavi dobre žene i ljubavi loše žene. Mnogo se Margolisovih i Taterdemalioninih životinja porazboljevalo te jeseni. a čišćenje. Mikal Margolis je odmahnuo i otišao. "Hej. mesto gde leži svo poštenje i pristojnost. "Šta je sa spremanjem večere za ove gladne ljude?" A kada su Morton Kvinsana i njegova sestra došli u Hotel/Železnicu Vitlejem Ares. Mikal Margolis je osetio kako mu šok kičmenog elektriciteta topi podnožje srca.škrgutanje zubima zbog toga što su bacili mrežu svojih žarkih želja na njegovu sestru Marju. u debelo crno staklo. makar bilo namenjeno i za večernji kazan. Oči su im se srele. a zatim razdvojile. požurio je da im pomogne da sagrade dom. oboma im je dao po činiju vrućeg jagnjećeg pilava i onoliko besplatnog piva koliko su mogli da popiju. srećan sa živom. Mikal Margolis je uzimao na stanici bačve sa pivom i sanduke sa alkoholnim pićima.

ali mora doći vreme." Mikal Margolis još glasnije zastenja. i pobeñivanje. A opet. priprosta i nedužna poput orla na nebu. Ozbiljno. Zapovedam ti. dok je Mortonova zaljubljenost sve više jačala. Pošla je sa njim u pustinju posle one afere sa devojčicom u parku. "Šališ se." Staraj se o Mortonu.Taterdemalion. zar ne? Možda bi ona mogla da ti pomogne. a istog jutra ona će uhvatiti prvi voz za Mudrost. već je pet godina verno postupala po majčinoj volji. ono što je važno jeste um koji ih pomera. nije marila." Mikal Margolis se okrenu da pogleda Persis Taterdemalion. to. ljubavi. Baš tako. staraj se o Mortonu. a? Mislim. igra. "staraj se o njemu. Jednim nadahnutim gambitom mogla je da trijumfuje i nad Mikalom Margolisom i nad svojim prokletim bratom. Marja. pusti ga da misli da on odlučuje o svemu. rekla je njena gvozdena mati na samrti. nije mogla da se odupre izazovu. zar ne?" "Ne. osećala je samo prezir prema svima dovoljno slabim da je vole. Onda bi makar mogla da mu se otme i omogući svom imenu da svet čuje za njega. kada će Morton ostati sam. davale joj nadu da će zahvaljujući njima biti dovoljno snažna da stupi na taj jutarnji voz za Mudrost. pitala ga je da li je bolestan. majko. jer dok je pobeñivala. A šta je sa onom veterinarkom. ali pobrini se da ne odluči ni o čemu. U pitanju je bila igra. gubitnike je još više prezirala. da. One su je zabavljale. ljudi su samo još jedna vrsta životinja. Mikal Margolis je zastenjao i oglasio se zvukom čiste osujećene požude. figure u igri nisu važne. Preoteće glupog momka od te pegave i benave žene sa kojom je živeo i vodio ljubav. "Možda bi trebalo da odeš kod nekoga. pazi ga. Prezirala je svog budalastog brata. "Staraj se o Mortonu". . Što se tiče Marje Kvinsane. sačuvale joj razum u tih pet godina. Zbog toga su tu bile igre. prezirala je tog glupog momka koji je imao kafanu. ona nije marila. proteklih nekoliko dana uopšte ne misliš na posao.

sa prostorom za prtljag za troje. Ona je koliko jutros nasula tri boce hirurške tečnosti za sterilizaciju u rezervoar." Marja Kvinsana se osmehnula. Anensiju. Novom Poduhvatu. sa prtljagom za petoro. Problem izmeñu porodica Staljin i Tenebre započeo je kada su ustanovile da im je prodato isto parče zemlje i idiličnom. P. Iz zahvalnosti. a to je učinio gospodin E. Venkatačalum uopšte nije imao pravo ni da prodaje). "neko je sasuo tovar korišćenog sredstva za sterilisanje unutra i inhibirao bakteriofage. Stanici Volamura i Bespuću. I u tom krevetu proliveno je seme uništenja Bespuća. rekao je Mikal Margolis. Nijedna porodica nije htela da popusti onoj drugoj. samo je mali Džoni Staljin. pozvala ga je unutra na piće. sa stajanjem u Severnom Benovom Gradu. da. I zato je smislila da izlazi da hrani piliće svakog dana u isto vreme kada je i Mikal Margolis preko puta. nekadašnji agent za prodaju nekretnina u Venkatačalumovom birou za imigraciju i naseljavanje. 9. P. zatim na razgovor. već su im takoñe bile izdate duplirane karte za isti kupe u spavaćim kolima Noćnog voza za Ravnodnevicu u 19:19. "Hemijski problemi.-a hranio svoje. Venkatačalum. zatim u krevet (a Mikal Margolis je sve vreme drhtao kao trska). Ne samo da su porodice Staljin i Tenebre kupili isto parče zemlje (koje gospodin E. mada bi Radžandra Das taj posao bolje obavio.A. Niko nije uspeo mnogo da odspava u vagonu 36 Noćnog voza za Ravnodnevicu. igre su joj sačuvale razum. Merčisonvilu. imao . koji je upravo sedeo u jednoj beloj sobi suočen sa pitanjima inspektora ðijen Ksao-Pina iz policijske ispostave u Bleriotu koja su se ticala prevarnih radnji. Prve noći. pokušavalo je da spava u kupeu za troje ljudi. zatim na seks. Igra ju je nagnala da ga zamoli da doñe i pogleda njen sud za metan ne bi li ustanovio zbog čega ne radi kako treba. u zadnjem dvorištu Hotela/B. Poslužitelj spavaćih kola zaključao se u svoju kabinu i odvrnuo radio. Morali su sami da reše svoje sporove.R. Igra se odvijala valjano. Petoro ljudi.O. gospoñice". rajskom gradu Bespuće. uzrasta nepune četiri godine.

Sledeći dan protekao je u krtoj tišini sve dok se Gaston Tenebre nije nakašljao tačno u četrnaest sati i rekao da bi možda bilo dobro da svi spavaju po smenama. Onda je prosta. Ženevjev. agresivnih gestova rukama dok je voz zveketao i kloparao. "Bespuće! Tri minuta!" Kuc kuc kuc. i došao je četvrti dan i četvrta noć. "Bespuće!" viknu kondukter koji je izišao iz skrovišta i zakucao na vrata srebrnom olovkom. Gaston Tenebre je optužio gospodina Staljina da je nepristojno navaljivao na njegovu lepu ženu u redu za klozet druge klase. išao unazad i cepao se da bi formirao nove vozove. Gospodin i gospoña Staljin bacakali su se i gunñali na skučenom krevetu. a dvoje udobno spavalo. Gospoña Staljin optužila je gospoñu Tenebre da je varala na kartama. neumoljiva logistika kupea za spavanje preuzela kontrolu. To je bilo stoga što je on bio veoma nervozan mali i debeli dečak koji je vrištao i vrištao i razboleo se od vrištanja sve dok nije dobio krevet za sebe. Prilikom bauljanja radi prelaska sa sedišta na krevet trećeg jutra došlo je do formalnog početka neprijateljstava. tako da su preostala tri tela na dva kreveta. Ženevjev Tenebre je optužila mladog Džonija Staljina da je pokušao da joj zaviri pod suknju dok se pela na gornji ležaj. a Gaston i Ženevjev Tenebre imali su svoje male privatne. Gospodin Staljin je optužio Gastona Tenebrea da mu je preturao po prtljagu dok je njegova porodica tobože spavala. Taj aranžman isprva je izgledao pravično. . Džoni Staljin bio je razmažen.krevet za sebe. Jedan krevet je morao da se preklopi kako bi se napravila sedišta za dvoje. Kuc kuc kuc. probdeće celu noć i prespavaće ceo dan. ako Staljinovi budu probdeli ceo dan i prespavali celu noć. približavajući se u takvim grčevima i cimanjima sve više Bespuću. Njegova majka se prećutno složila i dala mu tri ili četiri pilule za spavanje namenjene odraslima da bi ga ućutkala i umirila. ljubavne svañe. Zvocanje je izbijalo u naletima. sa mnogo besnog šapata i malih. uz to i narkos. veoma nervozan mali i debeli dečak. On i njegova žena. Potom bi troje sedelo. nalik na nalete snega koji predskazuju jaku zimu. mali Džoni je astmatično hrkao.

spokojan raj na zemlji". možda ne bi ni sišli sa voza. reče Ženevjev Tenebre.Anarhija je paradoksalno vladala dva minuta i trideset sekundi dok su porodice Staljin i Tenebre ustale umile se odenule sakupile torbe knjige dragocenosti debele sinove i nabile se tresnule zaglavile u uskim hodnicima da bi ispale kroz uska vrata na tanušnu." "Kako se zoveš?" upita Tasmin. što je bilo baš šteta. vitka deteta povedoše bledog i slinavog Džonija Staljina za ruku da mu pokažu divnu kaljugu za krmače. i dva brza." "Onda ćemo ti mi pokazati gde ovde može da se igra". "Zdravo". četrdeset osam sekundi starija od brata. kanale za navodnjavanje gde možeš da puštaš male jedrenjake. reče Džoni Staljin." Gospoña Staljin ga žestoko zviznu po levom uhu. obore gde Rael Mandela drži male životinje roñene . jer da jesu. reče gospoña Staljin. pa samim tim i nevoljen. neprimećen." reče gospodin Staljin. Limal i Tasmin Mandela pronašli su ga kako nabusito sedi kraj glavnog metanskog suda dok su tražili nešto novo čime bi se poigrali u novom danu. reče Limal. "Miran. On još besnije zakuka. što posluži kao znak porodicama Staljin i Tenebre da jedna drugu zaspu baražnom vatrom opakih pogrda koje su ostavile tragove na obližnjim zidovima. jarke treptaje solarnih kolektora i gole kosture nosača pumpi. "Džoni Staljin". Onda skupi lice kao vlažan sunñer koji se upravo cedi i pripremi se na vrišteće histerisanje. reče je Gaston Tenebre. "Bićeš dugo ovde?" "Mislim da hoću. Ali kada su pogledali. "Vazduh blag od mirisa miliona pupoljaka". spremna za plug". "Mama!" zavapi. videli su: "Zelene doline. vodene pumpe. Sve to da nijednom nisu pogledali kroz prozore gde se nalaze.. Džoni Staljin pogleda bleštavi beli ćerpič i sprženu crvenu zemlju.. Džoni Staljin se udalji kako bi se osamio sa svojim jadom. "Ja neću... "Bogata zemlja. "Ti si nov. široku sunčevu svetlost sedmog jutarnjeg sata. reče Tasmin.

Doktor Alimantando se vratio sobi za osmatranje vremenskih prilika i izučavanju vremena. a da niko ne mari. i žbunje sa bobicama. Zato im je Doktor Alimantando dao kuće jednu do druge i zemljište sa zajedničkom meñom i samo jednom pumpom na vetar. nakaza. prostora i svega ostalog." "Kaži mi ponovo. oče. Zato što kažu da si neprirodna. kao i samog Doktora Alimantanda. oče. Staljinovi i Tenebreovi moraće da nauče da žive zajedno. zbog čega bi te kažnjavali? Zar ja nisam tvoja kćer. a Doktor Alimantando je odveo dečaka umazanog blatom. Konačno je pozvao svoje najpouzdanije prijatelje i savetnike. veoma star i veoma ljubazan na prilično zastrašujući način. od ljudi koji žele da te odvedu od mene. zašto idemo tamo?" "Da bismo umakli lošim ljudima koji pričaju loše stvari o tebi i meni. pa su zajedno. kaži mi ponovo. došli do zapanjujuće jednostavnog zaključka. tvoja malena ptičica?" . oče. govnima. "Kaži mi ponovo.zahvaljujući njegovom kompletu sa klicama. Raela Mandelu i Radžandru Dasa. Prve dve noći proveli su u Hotelu/Železnici Vitlejem Ares dok je Doktor Alimantando razmišljao šta da radi sa njima. vodom i bobicama roditeljima koji su se još svañali. gde možeš da jedeš sve dok ti ne pozli. moja malena ptičice. zašto ti ljudi žele da me odvedu od tebe?" "Zato što si ti moja kćer. veštački eksperiment. i ja zbog toga moram biti kažnjen. gospodina Jerihona. i proglasio ih stanovnicima Bespuća. Zato što kažu da si roñena suprotno zakonu. uz pomoć Egzaltiranih Predaka gospodina Jerihona.<% 10." "Ali. Zadovoljan svojim solomonskim rešenjem. Pokazali su mu kuću Doktora Alimantanda. koji je bio veoma visok. Bespuće je bilo premalo da sebi priušti takav luksuz velikih gradova kao što su zaraćene porodice. ni malčice.

." "I tamo idemo?" "Da. Svaki muškarac u prostoriji bio je primoran da proguta knedlu. Ne bih mogla da te nemam. na poslednje mesto na svetu. čak ni Radžandra Das. niko nije pitao sme li da sedne kraj njih ili ostavi gomilu prtljaga živine dece sebe preko njih. tuñe živine." "A da li me ti voliš više od samog života. ili bilo koje druge tvorevine. ili mašine. a takvi ljudi smatraju da je protivzakonito da čovek ima takvu kćer. a ja to ne bih mogao da podnesem." Meredit Modra Gora i njegova kćer. u epicentru sjaja. i toliko je maleno i daleko da se za njega zna samo zbog priča koje se o njemu ispredaju. niko nije primetio duže od jednog sata da ih nema. ali oni kažu da nisi ništa više od. iako je on voli više od samog života. kaži mi ponovo. trešnjice moja malena.." "Da. nalazila se najlepša žena koju je iko od njih ikada video. Ali. Bili su jednostavni. a čak ni tada niko nije mogao da se seti kako su ti saputnici izgledali." "Znači. i upravo zbog toga bežimo od tih loših ljudi. Niko im se nije obraćao. neupadljivi. U to Bespuće. bićemo zajedno. niko ih nije video da stižu u Bespuće. oče. Niko nije primetio da silaze iz voza. oče. bili su tihi ljudi. a? Uvek. niko nije primetio da ulaze u Hotel/Železnicu Vitlejem Ares u dvadeset i dvadeset. bili su nevidljivi pod gomilama tuñeg prtljaga. mačkice moja. neprimetni ljudi."Ti jesi moja malena ptičica i jesi moja kćer. Onda je nešto veoma nalik na kontrolisanu eksploziju svetlosti ispunilo hotel i tamo. samoprozvani upravnik stanice. tuñe dece i drugih ljudi. koji je dočekivao svaki voz što je stizao u njegovu sklepanu stanicu. U kupeu treće klase sporog putničkog voza koji je prolazio pustinjom izmeñu Meridijana i Beladone. lutke. Ruti." "Ni ja. gde to idemo?" "To se mesto zove Bespuće. kćer koju je sačinio za sebe. Svaka žena borila se sa . Kada su sišli na maloj pustinjskoj stanici. oče?" "Volim te. jer oni bi da me odvedu od tebe.

najbezličnije stvorenje koje su ikada videli." On pogleda . Onda bi se ponovo vratila aljkavoj anonimnosti. svi su ispred sebe ugledali nekog sitnog. devojčice zapanjujuće običnosti. nalik na blesak svetiljke silovite lepote. Doktor Alimantando je obrisao naočari. Druga je bila da ju je njen otac načinio takvom u svojoj boci postanka. "Ja sam Meredit Modra Gora. Izuzetna dešavanja u B. beskućnike. To je bila prva tajna Ruti Modre Gore. da apsorbuje poput sunčeve svetlosti lepotu svega oko sebe i čuva je sve dok ne odluči da je otpusti. Kada su ponovo mogli da vide. moja kćer (tu se Ruti naklonila i osmehnula kao što je strpljivo uvežbavala u njihovoj hotelskoj sobi). lišene ljubavi. zarobljeno u mentalnom uzrastu petogodišnjakinje.R. ali njoj je potrebno sklonište. progonjene. krivce. a ovo je Ruti. opsednute prošlošću. koga njegova zajednica nažalost nije umela da shvati. Kćer mi znači više od svega. potrebna joj je zaštita od surovih i zlonamernih ljudi. savršeno razumem kako to izgleda biti neshvaćen u sopstvenoj zajednici i mogu vas uveriti da niko nikada nije oteran iz Bespuća.-u još su bila predmet razgovora kada su se Meredit Modra Gora i njegova kćer popeli da posete Doktora Alimantanda. moja kćer je jadno i jednostavno stvorenje. gladne. prikraćene. Za sve siromahe. Veliki čovek je radio u svojoj sobi za osmatranje vremenskih prilika i prekrivao zid nečitkim algebarskim simbolima u crnom ugljenu. Bilo je to kao da je Bog Lično ušao u prostoriju. veoma običnog čoveka i devojčicu od nekih osam godina koja je bila u potpunosti najobičnije. ostavivši za sobom u srcu sliku neizrecivog gubitka. sve odjednom." Tako je molio Meredit Modra Gora.A. Desetak srca prelomilo se po sredini i sva ljubav izletela je iz njih poput lasti da bi počela da kruži oko neverovatnog stvorenja. "Dragi moj gospodine. Onda je božja svetlost nestala i ustupila mesto tami za žmirkanje i trljanje očiju. Jer takva je bila priroda Ruti Modre Gore. jer. avaj. očajnike. za sve njih ovde ima mesta. Stoga tražim sklonište za sebe i svoju jadnu kćer. Ja sam odgajivač stoke iz Marsarita.neizrecivom potrebom da uzdahne.

budak. upamtite dva pravila. Pećina 9.<%0> "Oče. Sve dok ne bude sagrañena. kako i priliči prvom danu proleća. Idite kod Raela Mandele po oruña za obradu zemlje. tako je. koji im je pozajmio motiku. koze. A sada. <%-2>i Raela Mandelu. mada malo suvo.glavni Petstogodišnji plan na zidu sobe za osmatranje vremenskih prilika. Pravilo broj jedan jeste da kucate pre nego što uñete. Poštujte ta pravila i bićete ovde srećni. voleo je njena glupa pitanja. rizome. gasom iz zajedničke fabrike metana i električnom strujom iz zajedničkog solarnog pogona. Ali. možete besplatno boraviti u gradskom hotelu. ali šta je Meredit Modra Gora mogao da očekuje od devojčice mentalnog uzrasta petogodišnjakinje? U svakom slučaju. "A vaše mesto je Parcela 17. ugrožen primicanjem matematike. sa vodom. ali ponekad bi poželeo da ju je stvorio sa višim koeficijentom inteligencije. Babuška i Deda Haran venčali su se pod pamukovim drvetom u vrtu Doktora Alimantanda." I tako je Meredit Modra Gora poveo svoju kćer i posetio gospodina Jerihona." On pruži Mereditu Modroj Gori svitak. zar ne?" "Baš tako. piliće i lame iz svoje zalihe ćelija. u Bespuću su dani većinom bili vedri. koji mu je obećao kuću za nedelju dana. jasan i plav. lukovice. 11. Prvog dana proleća godine Druge. kaži mi. "Dokumenta o statusu grañanina. kaleme i korenje. Popunite ih kada stignete i vratite ih meni ili Persis Taterdemalion. sadilicu i raznovrsno seme. ašov. a kod gospodina Jerihona u vezi sa zidanjem kuće." "Lepo je. Dan je bio vedar." Ruti je ponekad govorila glupe i očigledne stvari. Voleo je njenu odanu zavisnost i krajnje obožavanje. je li ovo mesto u kome ćemo ostati zauvek?" "Jeste. mačkice moja. Takoñe im je dao malo kultura ubrzanog rasta za svinje. . Pravilo broj dva jeste da nema vike u vreme sieste.

i bilo je to kao da je galaksija . vitki majmuni od dece. velike posude matoke i kuskusa pušile su se. Pristao je. Zato me moraš ti predati. pokušala. majko? Svakako bi mogla da nañeš nekog boljeg?" "Pokušala sam. "Ja. Limal i Tasmin. Posle sveg čitanja i pevanja. Rael Mandela je bio kum.jasni i plavi. i deca su skakala i skidala ih. razmene prstenja i krunisanja glava. Smatrao je da veoma dobro zvuči. Eva Mandela i mala Tasmin bile su deveruše. uprkos prekoru Persis Taterdemalion zbog njegove slabosti i rečima sa kojima se majka rastala od njega. poslužavnici lokuma i punjenih urmi kružili su okolo za one koji vole da grickaju. uprkos prednosti u godinama. Slatkiši su bili vezani trakama za granje pamukovog drveta. ostarelu majku na venčanju. razumeš li?" I tako je Persis Taterdemalion zadržana dobrano pozadi dok je Doktor Alimantando obavljao ceremoniju. a mali kavezi sa živim svicima pokačeni o grane. ubrzo su se toliko najeli mlečnih anñela da im je bilo muka. i zbog toga. Miška. Jagnjad su pečena iscela nad jamama ispunjenim užarenim ugljevljem. mali. Sam je to napisao. Doktor Alimantando je rado mislio da ume lepo da čita. cvrkutala je Babuška jedini put kada su se sreli po dolasku u Bespuće. i ne zaboravi. ovo je izuzetan dan za tvoju majku i ne želim da je pokvari prisustvo te jevtine žene lakog morala. Doktor Alimantando je obavio ceremoniju. papirni fenjeri popaljeni su u krošnjama. "Moraš predati svoju dragu majku". nije skinuo nijedan kolač i cvileo je sa gañenjem pod stolom do kraja popodneva. Kada su prve zvezde probile kupolu noći. "O. ali bilo bi ispod časti da bilo ko osim sina preda svoju dragu. Miška. Deca su dugačkim slamkama gurkala insekte kako bi se aktivirali. prireñena je proslava. Bucmasti Džoni Staljin. a Mikal Margolis je drage volje predao mladu. Bila je to prva proslava u istoriji Bespuća. ostaće i najbolja." Mikal Margolis nikada majci nije umeo da kaže ne. a čaše hladnog voćnog punča kvasile su grla svatova.

loše podešena. Limal i Tasmin Mandela ñipali su zajedno okolo sa nesmanjenom energijom. Radžandra Das i Ed Galačeli dokotrljali su na kolicima veliki radio koji su napravili u potaji za venčanje. svi su pronašli parove i igrali igrali igrali uz svetovnu. svečanom narodnom plesu njegove rodne Deuteronomije. mada je Ženevjev Tenebre odigrala jednu brzu igru sa gospodinom Jerihonom. od jednog sanduka Raela Mandele. Doktor Alimantando je vodio Evu Mandelu u nezgrapnom. Mikal Margolis je igrao sa Marjom Kvinsanom. Začu se klicanje. Začu se pljesak. snažna. koja se osmehivala i pomerala svoje telo uz njegovo na takav način da je on ostatak noći proveo plešući sa bolnom erekcijom. . poletnu muziku Sletišta Zapadne Ravnodnevice. daleka. Babuški se pojaviše jamice na obrazima kada mu se osmehnula i naklonila. ubedljiva. Radžandra Das je svojim čarobnim prstima dodirnuo dugme za podešavanje. obrtali su se u talasima podsuknji i rukom izvezene svile po utabanoj zemlji. muzika od koje se pocupkuje. i napolje je pokuljala muzika. a Džoni Staljin se šunjao i služio ostacima hrane.zvezda mekog zelenog sjaja pala iz meseca-prstena i uhvatila se u granje drveća. Neprestano preplašen zbog majčine cenzure. ali ipak muzika. srećni mladenci. neka počne igranka! Neka zasvira muzika!" Ed Galačeli je zapetljao oko dugmeta za traženje stanica i začula se muzika grebuckava. dragi prijatelji. Bračni parovi Staljin i Tenebre plesali su i komentarisali koliko su njihovi neprijatelji nespretni i neugledni. "Da zaigramo?" predloži Deda Haran svojoj nevesti.i u trenu. Radžandra Das se duboko poklonio i objavio: "Dame i gospodo. Ostavljena za tu noć. Tada se zbio najčudesniji dogañaj te večeri. Svatovi su zadržali dah u iščekivanju. radio se oglasio čujnim uzdahom ekstaze. Persis Taterdemalion igrala je sa svakim bratom Galačeli naizmenično i videla isto lice toliko puta da se osećala kao da je cele noći igrala sa istim čovekom. Nadahnuti njihovim primerom. koga je smatrala izvanredno hitronogim. Onda je deda Haran zgrabi .

Ovo je doba mogućeg. "Harane. čoveče moj. savršeno dete." Ubrzo je zaspao. rekao je Radžandra Das gospodinu Jerihonu dok su se pijano teturali. naravno. hoćeš li pristati da imamo dete? Hoćeš li?" Pomislivši.. da je to samo prolazni hir nedavno venčane žene. Harane. Oči su joj bile ozarene i svetlucale su kao granat. ali. mužu dragi? Malo. pogrešno. I svi su lepo proveli noć. preturio se na krevet i zarežao: "Naravno.. ali biti i majka! Harane. želiš li dete?" "Pa. reče radio." "Ali." Deda Haran se zagrcnuo vrućom čokoladom. Babuška je sedela u krevetu sve dok nije svanulo. . najdraža.Igrali su. zar ne? Reci mi. igrali i igrali pod užurbanim mesecima sve dok spiker na radiju nije rekao da stanica sada prestaje emitovanje programa i svima poželeo laku noć. svaki prema svom krevetu. "Piiiiiiiiiiiiiiiiii". Tu senku je u svet izgovorila Babuška jedne noći." "Mužu. Suviše smo stari za decu. "Laku noć!" rekoše svi." "Ženo. Venčanje je bilo divno za Babušku i Deda Harana. "Najbolja noć". želim da rodim dete. jer u njegovom srcu nalazila se senka. A svi Egzaltirani Preci saglasili su se sa time. ako budem pronašla način da rañamo. to bi bilo divno. radost tog para nije bila potpuna. umotana zbog hladne večeri u skerletnu flanelsku pižamu. to je ono za šta živim! Ah. "Šta?" "Zbog čega ne možemo imati dete. Deda Haran je spustio šolju. pa je onda i to moguće za nas. svi koji su ih videli osetili su auru ljubavi koja ih je okruživala dok su bili zajedno i to ih je obradovalo. biti supruga jeste divno. ovo je Dvanaesta Dekada. reci mi. A opet... čuda se svakog dana dešavaju. tako nam govore. budi ozbiljna.

pa su stajali nesigurno u blizini. i povukoše niz strme." . obuzet algebrom u svojoj sobi za osmatranje vremenskih prilika. Baš je uživao u ulozi dede. Malo je toga u Bespuću izmicalo pažnji Limala i Tasmin Mandele. u kome su klijale klice racionalnosti. reče Limal. podjednako prokleta misterijom.12. "Šta tamo piše?" "ROTEH". Limal za desnu. Ostali stanovnici stigli su pre njih. "Dobrodošli u Bespuće". Pre nego što je i sam Doktor Alimantando. Posle venčanja njihovog prirodnog dede. Doktor Alimandanto je postao daleko pogodnija dedovska pojava. oblak prašine poprimio je oblik šarene gusenice. poklonivši se po propisu. Deca su oponašala njegov postupak. ljubazan. "Gledajte". Kroz optikon. Ogromna obla žena sa licem nalik na krompir pružala im je posetnice. ali bez svog počasnog poglavara nisu znali šta da rade. ali donekle zastrašujući. pomalo u strahopoštovanju zbog reči ROTEH na prednjoj strani šarenog traktora. važi?" predloži Doktor Alimantando. "Da poñemo i susretnemo to Lotjanino Srce. u veoma brzoj vožnji preko suve ravnice. zavojite stepenice. reče Doktor Alimantando. koja se posle uvećanja pretvorila u kamion i dve prikolice. blizanci su spazili oblak dima na rubu druge polovine sveta iza šina. "Alimantando. reče Doktor Alimantando. reče Tasmin. pokazavši na ekran displeja. deda pomalo nalik na čaronjaka. Tasmin za levu. Deca ga uzeše za ruke. "Lotjanino Srce: Genetsko obrazovanje". pa napolje na vrelo sunce u četrnaest i četrnaest. Pohrlili su da jave Doktoru Alimantandu. Doktor Alimantando je čuo kako Limal i Tasmin kloparaju uz zavojito stepenište i bio je zadovoljan. okrenuo tamo optikon.

hodite svi da vidite kako ROTEH može da pomogne vašoj plantaži. uz čašu vina. stoci. nalepnice i plakate. već zbog toga što je u mestu od deset . voćnjaku."Drago mi je što smo se upoznali". sigurni ste da ste registrovani u Birou za razvoj?" "Pa".. reče Doktor Alimantando. povedite porodicu. svaki muškarac. pa Tasmin. sve u Velikoj šarenoj predstavi biotehnologije. Svi su bili veoma uzbuñeni. reče krupna žena. Stalno se dešava. a svako dobija besplatno čašu vina." Ona nakloni glomazno telo Doktoru Alimantandu. stari i mladi. Privezan helijumski balon lebdeo je stotinu metara visoko i vukao dugi barjak na kome su bila ispisana čudesa Putujuće genetsko-obrazovne predstave Lotjaninog Srca. Hvala. pašnjacima. ROTEH-ov službenik za eugenično obrazovanje. Govorila je sa neobičnim naglaskom koji niko nije mogao sa sigurnošću da prepozna. Putujućoj genetsko-obrazovnoj predstavi Lotjaninog Srca: sva čuda današnje biotehnologije na raspolaganju su vam. grmnu Lotjanino Srce. Limalu." "Nije važno". vrtu... zahvaljujući velikodušnosti ROTEH-ovog Veća za oblasni razvoj. žena i dete u Bespuću stajali su u redu ispred putujuće predstave Lotjaninog Srca. dodade ona... Prvih deset dobijaju besplatne ROTEH-ove značke. Vrata se otvaraju u dvadeset sati. "Stalno nailazim na to. Doñite. Traktor i dve prikolice nekako su se rasklopili u pupoljak šarenog platna i blistavih neonskih svetiljki." U dvadeset sati. ali nije to moja stvar. "ovaj. "Lotjanino Srce: genetski inženjer. besplatno. "Jedna stvar". konsultant za hibridizaciju. Srediću to sa momcima u Porcelanskoj Planini kada se vratim. veliki i mali. Šešire za dečicu. ne zbog moguće koristi za njihova mala imanja (Rael Mandela je bio sve zabrinutiji zbog pražnjenja njegove banke klica i time izazvanog meñusobnog ukrštanja stoke u gradu). doñite. sa sjajem u oku." Ona svakome pruži po posetnicu i povika glasom nalik na grmljavinu: "Kartice koje imate daju vam pravo na jednu besplatnu posetu. domaćim životinjama i rastinju. živini. "onda ću vam pokazati kako ga pravim.. Evo. Iz zvučnika je navirala brza muzika od koje su stopala sama cupkala. reče ona. Onda". "ovo mesto ne vidi se ni na jednoj karti.

Sa čašom vina u ruci. tobože preneraženi genetskim mešavinama koje su vrebale. Ljudi su ostali do kasno. naručivali. ograničenje na prvih deset bilo bi nepravedno. gde je čak i dolazak nedeljnog voza dogañaj. Limal. imajući u vidu malobrojno stanovništvo Bespuća.kuća. stvaraju gas metana i proizvode gvožñe od peska. veliki džak od plavog veštačkog mesa koji je vario sve oblike otpadaka domaćinstva i krvario iz bradavica crnim. s nevericom gledali veštački stvorene bakterije koje mogu da jedu kamen. Lotjanino Srce otvorila je širom vrata i ljudi su pokuljali unutra u masi koja se gurala i laktala. govorili 'oh' i 'ah' pred ubrzivačima rasta koji mogu da dovedu svako živo stvorenje. veoma kasno za seljane koji ustaju i ležu sa suncem. i bojažljivo su i obazrivo ulazili u zamračenu sobu sa oznakom Čudovišne mešavine. Bili su zapanjeni hormonima plodnosti koji su omogućavali kozi da okoti čak i do osam jarića odjednom. dizali puna naručja besplatne literature koje je bilo u izobilju. belim vinom ili ružicom. Konačno je Lotjanino Srce lično morala da ih izbaci kada je zatekla Limala i Tasmin kako pokušavaju da proguraju Džonija Staljina kroz gasnu komoru u rashlañeni kavez pirana-šišmiša. leče biljne bolesti. Pitali su. belog vina i ružice Lotjaninog . rekla je Lotjanino Srce) do pune zrelosti za nekoliko dana. Svi su dobili po torbu mešanih ROTEHovih sitnica. zadirkujući agapante da škljocaju čeljustima širokim čitav metar i zmajeve da izbacuju male kugle veštičje vatre. rikale ili puzale u svojoj zaštićenoj sredini. i ispijali čašu za čašom izvrsnog crnog. ljudi su gledali čudesa ROTEH-ove genetske nauke. prave plastiku. bilo samo nešto manje vredno strahopoštovanja od mogućnosti da Panarh i svi anñeli Pet Nebesa promarširaju iznad Bespuća uz zvuke flauta i doboša. po želji. biljku ili životinju (čak i ljudsko biće. Tasmin i Džoni Staljin ostali su tamo satima. Opremljeni narandžastim papirnim kapama sa rečju ROTEH i crnim simbolom ognjenog točka sa devet žbica. kolačili oči u aparaturu za vrenje Lotjaninog Srca. U dvadeset i dvadeset. čudili se kompletima za kloniranje pomoću kojih su se živi pilići odgajali iz običnihi ljuski jaja i perja. pripeće putujuće predstave.

sa previše crnog. Meredit Modra Gora kupio je malo bakterijskih tretmana za svoj krompir. uzvišen razgovor duži od jednog sata. to je elementarna stvar. a to je dete. "Gospo. zagleda se u Babušku. Moraće da se začne izvan tela. trebalo . žilavu poput pustinjskog vrapca. goveñe. Nikakav. velika majka-zemlja od žene. porodice Tenebre i Staljin pribavili su raznovrsne sojeve ogromnih i gnusnih puževa koje će pustiti jedni drugima u baštu. pitali su Lotjanino Srce da li bi za svu trojicu mogla da stvori istu ženu. rekla je Lotjanino Srce) da bi popunio zalihe na izmaku. a poslednja od svih došla je Babuška. ali rekla im je da se vrate posle predstave ukoliko požele da probaju koliko je savršeno njeno obilato meso. Svi neoni su se pogasili. mogli biste to čak i sami. Gospodin Jerihon i njegovi Egzaltirani Preci upustili su se s njom u podsticajan. savršenu u svakom fizičkom detalju. nadstrešnica i šareni šatori sklapali su se natrag u prikolice. Braća Galačeli. i to bih mogla da izvedem podešavanjem jedne od posteljica koje držim u zalihama. madam. i da. krave su se obično koristile za surogate ljudskih beba. ne postoji nikakav način da rodite dete. Persis Taterdemalion je poručila kućnu vinariju koja proždire otpatke (iako ju je Velika šarena biotehnološka predstava žalosno podsećala na Vazdušni bazar zapanjujuće Taterdemalion). Ali to ne znači da ne možete da ga dobijete. ali pitam se. sitnu. da li je moguće da mi sva ta nauka i tehnologija daju ono što najviše želim na celom svetu. videla sam vaše divote i čudesa." Lotjanino Srce. braća Galačeli nepotrebno su se motala pod jednom pumpom na vetar. sve je to zaista divotno i čudesno. šta sve danas može da se uradi. a zvezde snažno sijale kada je Babuška došla Lotjaninom Srcu. belog i ružice u sebi. verovatno. Rael Mandela je kupio čitavo pakovanje plazme za klice ('zajemčeno snažnije i zdravije'.Srca. "Madam. znate li to? Mogla bih da oplodim jaje in vitro. Lotjanino Srce ih je izbacila sa smehom iz svoje kancelarije.

pravo ste blago. Babuška je stajala pred njim. Genetski. iako nipošto nećete moći da ga nosite u sebi." Deda Haran vrati štap na njegov držač i ode u krevet. mala i prkosna kao kos. i ako samo pipneš ovu teglu bez mog pristanka. je li moguće da dobijem dete?" "Sasvim. Ako želite da to učinite. otići ću i nikad se neću vratiti. doñite sutra kod mene. Štap mu je drhtao u ruci. "Mužu Harane. Isto tako. ta naša kćer. "Biće prelepa. "Harane Mandela. Ali recite mi. mogla bih da uzmema malo ćelijskih uzoraka. taj. jeste naše dete?" grmnu Haran Mandela.. gde je svetlost svitanja mogla da je hrani. usisavajuće veštačke materice. mužu. ulepšaće svet svojom lepotom. koje mi je draže od svega na ovom svetu." "Madam. Pošto su čuli da Staljinovi od Lotjaninog Srca poručuju ogromne i gnusne puževe.. da li je vaš muž još potentan?" "Molim?" "Da li bih od njega mogla da dobijem uzorak sperme. Ali Babuškino ponoćno šunjanje nije prošlo sasvim neprimećeno. Tenebreovi . sa mužem. taj. ovo je moje dete." Odlučnost Dede Harana bila je pokolebana. Na prozoru. ono će biti vaše. naša kćer. Smirila ga je pevušenjem.. posteljica je podrigivala i pulsirala. pobačaj. ukoliko ne uspem. niko nije tri dana kasnije video kako Babuška nosi kući posteljicu u Beldenovoj tegli." "Samo radim svoj posao. pevaće." Babuška se iskrala u noć. Niko nije primetio dolazak i odlazak. dete Harana i Nastasje Tjuriščeve Mandele.bi da budem u stanju da pronañem negde u vama jaje.. gospo?" "To mora on da kaže. posegnuvši za stamenim štapom da razbije tu nečistu stvar. Babuška se ispreči izmeñu razjarenog muža i vlažne. a braća Galačeli su se iskrala iz noći. "Taj. plesaće. u devetnaest. imamo naše dete!" uzdahnula je i skinula diskretni pokrov da bi otkrila crvenu pulsirajuću stvar u staklenoj tegli.

sa matericom plodnom poput Crnice Oksusa. dok se krila u patuljastom žbunju matoke i pazila na puževe. udata Mandela. matora. Posteljica je drhturila i pulsirala na prozorskom pragu. a sada ova babuskera. ima dete koje fizički ne može da nosi. starmali govnar. Videla je staricu i zavežljaj u njenom naručju i shvatila. to nije bilo pošteno. a ona. dete.su neprestano bili na straži zbog mogućih puževskih pohoda njihovih neprijatelja. pravu prirodu Babuškinog posla sa Lotjaninim Srcem. sasušene materice. i na šta su uopšte imali da budu tako prokleto ponosni kada im je sin jedinac bio samo debeli. ne. a onda joj se javi zamisao. A njeno roñeno srce poludelo i je prepuklo od zavisti. Nekoliko minuta prljavog posla u ribljem smradu i ponovo je nestala u oblaku prašine i krivice. Nije mu verovala zato što je odbijao da joj dâ dete. nimalo. želim samo dete. tanak papir izmišljotina koje su se svodile na sebičnost. nema seme koje bi u njoj proklijalo. loše naravi i toliko razmažen da je bio gotovo upropašćen? Dete bi pružilo Ženevjev Tenebre sve što je želela. Ženevjev Tenebre nije verovala svom mužu. Prišla joj je sa gañenjem i odlučno. "Dete. Iz torbe je izvukla teglu za biološko održavanje koju je njenom mužu dao Rael Mandela. Ženevjev Tenebre je klisnula u dograñeni deo kuće Mandela u kome su stanovali Babuška i Deda Haran. U noći kada je Babuška došla u posed blastocita. dok se majušni blastocit unutra . zašto nećeš da mi ga daš?" zvocala je svakodnevno i svakodnevno je Gaston Tenebre pronalazio neki slab izgovor. čistu i prostu. sebičnost. dok je čitavo naselje mahalo Lotjaninom Srcu i pratilo je pri polasku natrag prema Porcelanskoj Planini. da. zamisao. ali Gaston Tenebre joj ga nikada ne bi dao. Ženevjev je pazila na puževe. Sledećeg jutra. dete koje bi je izjednačilo sa tim prokletim snobovima Staljinovima. dete koje bi vezalo porodicu u čvrst Gordijev čvor bliskosti. sa teglom stitnutom uz srce. gde će njihovom gradu isposlovati zvaničan ROTEH-ov blagoslov. strašna divna zamisao. zahvaljujući sigurnom i neporecivom uviñanju.

slepo i bledo prevrtao. Rael Mandela se plašio da će mu deca izrasti u divljake. plastičnom kombinezonu. odagnano zgodnim instrumentima Marje Kvinsane. Ona stavi teglu za održavanje na operacioni sto. Da nedostatak fetusa ne bi bio primećen. 'Obrazovanje'. 13. "Posao ili zadovoljstvo?" "Posao". U džepu njene suknje zveckala je tegla imunopotiskivača koji će joj pomoći da ne odbaci fetus. Tri godine su trčala nedužna i bez ikakvog znanja poput pilića. sve to puno ljudi i istorije. gospoño Tenebre". pa čak i svet izvan neba. reče Marja Kvinsana. ali od pomisli na to nekud. mali i udoban kao jorgan na krevetu. u krug. Čim se slegla prašina od odlaska Lotjaninog Srca. deca su osećala uznemirenost i nelagodnost. Bio je to jedini svet koji su poznavali. Biće zanimljivo posmatrati izraz na njegovom licu. širok poput neba. zavukla je nedozreli mango u veštačku matericu. "Dobro jutro. reče Ženevjev Tenebre. a opet tako tesno omeñen da je jedan trogodišnjak mogao da ga čitavog optrči za manje od deset minuta. Nije imala vremena da mi ga sama usadi. tako se zvao taj proces. Nadala se da će biti devojčica. Volela su svoj svet. oštra i profesionalna u zelenom. ali rekla je da biste vi bili kadri za to. Pitala se kako da saopšti mužu. Osećanje krivice sasvim je nestalo." Operacija je potrajala deset minuta. zamišljala je da oseća kako se u materici ukradeno dete već rita i proteže. Vozovi koji su zahuktalo dolazili i odlazili u neredovnim razmacima dolazili su odnekud i odlazili nekud. Ženevjev Tenebre je šmugnula kući svom uobraženom i sitničavom mužu. i obuhvatao je žrtvovanje čitavih prepodneva koja su mogla mnogo korisnije da . Kada su završile čaj i karamele. Da postoji neki svet i nebo. "Ovo je dete koje je za mene napravila Lotjanino Srce. A ipak je Rael Mandela insistirao da saznaju stvari o tim drugim svetovima. blizancima nikada nije palo na pamet. Ženevjev Tenebre je pokucala na vrata Marje Kvinsane. po malenom gradu Bespuću.

izbacivao oblake pare i treštao živahnom muzikom iz zvučnika postavljenih na lokomotivi dok su se ljudi okupljali da vide šta je sad to došlo. Radžandra Das. Stajao je tamo. ali njih je čak i genetsko-obrazovna predstava Lotjaninog Srca ostavila hladne. U Bespuću nije ostalo mesta nikakvoj sumnji da mu se sprema veliki trenutak. "Dame i gospodo. Iznenada se istovremeno začuše fanfare i nalet pare. izmetom i neponovljivim akrobatskim podvizima na skelama pumpi za vodu. Ipak. jedinstveni.. Pljunuo je u prašinu. Vazduh se zagrevao. Imaće sve ono što on nije mogao da ima. ili gospodina Jerihona. pročitao je Radžandra Das upadljiva oglasna slova ispisana crvenom i zlatnom bojom na lokomotivi i vagonima.. ali ne i naročito vičan komunikaciji. koji je tako mnogo znao o svetu da je to bilo zastrašujuće. Daleko su više voleli da provode dane zagorčavajući život debelom Džoniju Staljinu blatom. momci i devojke. tupa poput starih čizama. koji je bio ljubazan. Limal i Tasmin ostali su poletni divljaci. Neki visoki. Sledećeg jutra. od čega svi poskočiše. vodom. To jest. Katarina sazdali svet. Svet će biti njihova igračka. U noći pre dolaska velikog zabavljača. Rael Mandela je nepokolebljivo tvrdio da njegova deca neće izrasti u pogrbljene robove lopate. Adam Blek!" zaurla glas koji je zazvučao neobično mehanički.se upotrebe za slušanje Doktora Alimantanda. na istočnom horizontu pucketao je i svetlucao srebrni i zlatni vatromet. Iz vagona se spustiše stepenice. "Putujuće vrelo znanja i obrazovna atrakcija Adama Bleka". ili za učenje čitanja iz majčinih divnih ilustrovanih slikovnica koje su pripovedale o danima kada su ROTEH i Sv. . Vreme je prolazilo. Ženevjev Tenebre se umalo nije onesvestila. sve do dana kada je u grad stiglo Putujuće vrelo znanja i obrazovna atrakcija Adama Bleka. Pokušao je da u njima podstakne uzbuñenje zbog učenja. Muzika je i dalje svirala. Ljude je počelo da zamara čekanje na vrućini. voz bez voznog reda ušao je u sklepanu stanicu Bespuća i nezvanični šef stanice. mahanjem ga je uputio na bočni kolosek.

učite o tajnama fizike. Onda je povikao: "Dame i gospodo. tanka kravata. ova riznica drevne mudrosti. umetnosti i prirode. i zasvira marševsku muziku zaglušujućom snagom. Postarao se da ga svi dobro pogledaju. Nosio je tamni frak i pantalone sa pravom zlatnom trakom. sa sve četiri strane globusa. pričali i kikotali se za vreme ilustrovanog predavanja Adama . vaša za samo pedeset centavosa. dame i gospodo. umetnosti i prirode nisu uzbuñivale Limala i Tasmin Mandelu. a lokomotiva izbaci pet prstenova pare. upravo ovom vozu. ili za robu koju sami odaberete u istoj vrednosti. koji sâm sobom upravlja. sopstvenim umom. divite se vozu. divote nauke i tehnologije. gde se čuda svakodnevno zbivaju. sve je to unutra. hemije. da. priroda. bečite oči na Tupsonijance. počujte priče misterije i mašte Adama Bleka. naravno. Tajne fizike. momci i devojke. čudesa zemlje i neba. Istorija. Pogledajte moćna dela ROTEH-a iz prve ruke kroz Optikon po patentu Adama Bleka. Oko vrata bila mu je vezana crna. pedeset centavosa. Adam Blek otvori vrata svoje zemlje čudesa saznanja i Rael Mandela i njegova bandoglava deca umalo ga ne počistiše s puta na čelu pohoda na obrazovanje. sve to može biti vaše. pola mašine. a oči su mu svetlucale kao crna smola. jedan unutar drugog. a na glavi je imao ogroman okrugao šešir. filozofije. Nosio je pozlaćeni štap. nauka. imao je brkove tanke poput linije povučene olovkom. Adam Blek vam predstavlja svoje Putujuće vrelo znanja i obrazovnu atrakciju!" Živahni kicoš vešto kucnu štapom po crvenom. filozofije. dame i gospodo. priče o čudnim mestima i dalekim zemljama. pola ljude. da. pola mašine. umetnost. čudite se najnovijim dostignućima nauke i tehnologije. I.elegantni muškarac stupi napred. Bilo je teško zamisliti ikoga ko bi više ličio na Adama Bleka. da. teologije. pola ljude. Oni su zijali u Tupsonijance. pred sobom vidite najveću riznicu ljudskog znanja: Putujuće vrelo i obrazovnu atrakciju Adama Bleka. hemije. vrpoljili se od dosade dok je kompjuterizovani voz sa sopstvenim umom pokušavao da ih uvuče u razgovor. zlatnom i zelenom vagonu.

usporićemo kako biste mogli da osmotrite veličanstvene planete. bela. najbliži Suncu. Limal je ustanovio da mu stolica škripi ako se ljulja napred-nazad. najmoćnijeg od svih svetova. koga sada vidite. Hronos takoñe sa svojim prstenovima. ovo je naš svet. i vagon najednom ispuniše lebdeće iskre svetlosti. On posegnu da je zgrabi. daleku. Tada neki glas reče: "Svemir: poslednja granica". oblaka kometa koji okružuje naš sistem. Dok budemo ulazili u sistem svetova." Tačka svetla na rubu prostorije eksplodira u sistem dva velika sveta. evo Jupitera. vratićemo mu se za trenutak. reče Adam Blek. Planete su klizile u svečanom mimohodu kugli i prstenova. sa mlečnim mrljama nalik na mermer. "Približavamo se svom sunčevom sistemu simuliranom brzinom dvadeset hiljada puta većom od brzine svetlosti.. "Naše sunce". iza gomile stenovitih asteroida. Pozadi se začuše krici. tamo vidite daleku Nemezis. Mrtvi. ali ona izlete kroz zadnju stranu vagona. koja su videli kroz Optikon po patentu Adama Bleka. nateraše ih da iskolače oči. Blizanci pokušaše da ih uhvate i zadrže u rukama. Posejdon. pre nego što budemo obratili pažnju na Matični svet na kome su nikli ljudi naše zemlje. ne bi izgledao veći od novčića od pedeset centavosa. Ali moćna dela ROTEH-a. to je Uran sa prstenom.. drugi kugla plava kao opal." Zvezda je sada bila daleko sunce. beli svet-lobanja projuri kraj posmatrača u zvezdanu . tu je Avernus. i upravo je to radio kada se prostorija najednom nañe u tami crnoj kao smrt. ovde Haron. slabašnu družbenicu našeg sunca. ali najpre da načas posetimo blistavu Afroditu i majušni Hermes. Sedeli su u vagonu na tvrdim plastičnim stolicama. jedan je bio mutna. "Prolazimo kraj spoljnih svetova.Bleka o prirodnim čudima sveta. tamo gde su braća Galačeli sedela iza Persis Taterdemalion.. bio oljušten kao pomorandža i smešten na površinu moćnog Jupitera. ako bi naš svet. ali svetle mrljice prolazile su im kroz prste. Jedna zvezda odvoji se od svetlucave galaktičke mreže i naraste u veličini i sjaju sve dok ne ocrta jasne senke na zidovima vagona.. naš dom. beživotna lobanja. Uskomešana spiralna maglina proñe pravo kroz Limalove grudi.

a čak ni u velikim gradovima koji plove okeanima tog sveta više nema mesta. "Pred sobom vidite Matični svet. Videli su da je taj zahuktali plavi svet ovenčan srebrnim prstenom. Blizanci su sedeli nemi i mirni. gurala ih je sve dublje i dublje maltuzijanska masa u neprestanom rastu." Limal Mandela se držao za oca iz straha. gde energije i resursa ima u izobilju. stari svet". ćelave ljude nagurane rame uz rame. Zastrašujuće stvari na nebu toliko su ih potresle da nisu mogli ni da se pomere." . mračnu prostoriju ispuni strahopoštovanje. čije dimenzije nisu mogli ni da zamisle. planina i ravnica. planetu na kojoj je nikla naša rasa. To je vrlo star svet. Veoma pretrpan. "Stari. živi tepih mesa koji diše prebačen preko brda i dolina. neverovatno star. Ljudi nastanjuju naš svet samo sedam stotina godina. ali na Matičnom svetu postoje civilizacije stare hiljade i hiljade godina. većina je došla pošto je njegovo prilagoñavanje čoveku dovršeno pre manje od jednog veka. Dok su njegovi oblacima zastrti predeli zamicali u noć. Zamišljao je kako taj glomazan globus mesa u eksploziji pada sa neba povučen sopstvenom težinom i mrvi ga svojim masama. a blizanci shvatiše da lebde iznad plavog sveta-materice kao dva musava Panarhova serafima. koje su vezivale svet-prsten sa svetom-sferom. sve do obale mora. Zato su ljudi primorani da se popnu tim žbicama. orbitalnim liftovima. kako bi živeli u gradu-prstenu koji su sačinili oko svog sveta. Malu. jer mogao je to isuviše dobro da zamisli. Ne možete zamisliti koliko je pretrpan. nalik na žbice točka bicikla." Plavi Matični svet okretao se pod sveznajućim pogledom blizanaca. Adam Blek nastavi predavanje. Žiža holograma ponovo se pomeri i svi jasno videše tanke prečke. Mogao je da vidi sve te gole. oživljavali su desetinama miliona miliona svetala gradova koji su se prostirali preko čitavih kontinenata. sve dok im voda ne bi prekrila glave. "star i istrošen. I pretrpan. pevušio je Adam Blek publici koju je hipnotisao plesom reči.daljinu. "Stanovništva ima tako mnogo da su kopnene mase odavno popunjene. Tu su ljude gurali do pojasa u masnu vodu.

Još bliže. a ispod njih gurale su se i laktale prilike male poput bakterija. neka majušna i zatumbana. i tu je počivalo proročko oko. "i obratiti pažnju na ono što nam je bliže. Sada ćemo reći zbogom Matičnom svetu". Neka su bila toliko ogromna da su im trebali čitavi minuti da proñu prostorijom. zgromljen znanjem. Gospodin Jerihon je u istom trenutku nemo izgovorio ime 'Metropolis'. kocke i iskrivljeni trapezoidi. i pojaviše se detalji geometrijskih oblika. sile koje su oblikovale naš svet i stvorile od njega mesto na kome čovek može da živi. sfere. jasno su se videli providni krovovi. Limal Mandela sedeo je širom otvorenih usta. njegov prsten.Žiža projekcije bila je usmerena na srebrni prsten i rastvorila se u uznemirujuću hrpu geometrijskih oblika koji su rasli jedan iz drugog poput kristala. "Uprkos njegovoj veličini. ogromnih poput čitavih gradova. Sa druge strane njihovog oca. i plavi opalni svet. Najbliže od svih." Sada zemlja naraste pred blizancima i oni ugledaše snežne polove koji su im bili poznati iz atlasa. satelit-lobanja i natiskani trilioni smanjiše se u daleku tačku. Dok se njihova planeta približavala. Gledali su odozgo na Olimp. na svima njima negde je pisalo ROTEH. kako sedi pod nogama Paternostera Avgustina. stanovništvo tamo raste tako brzo da mašine koje ga dograñuju svakog sata u svakom danu ne mogu da održe korak sa povećanjem. Oči Tasmin Mandele bile su čvrsto zatvorene i skrivene iza stisnutih prstiju. lepezaste formacije i čudni izraštaji. žute ravnice i široke crvene pustinje. i načičkane zemlje Velike Doline. neka užurbana poput insekata. zelene šume. neki pametni ljudi. sve sami sveti . pune varoši i gradova. reče Adam Blek. plava mora opkoljena kopnom. toliko se njegov vrh visoko izdizao iznad najviših snegova. cevi. "Gledajte. "Ovaj grad zove se Metropolis". Pre hiljadu godina. tako da su strelovito letela meñu posmatračim obuzeta svojim malim poslovima. ugledali su blistavi mesec-prsten. koje je prostoriju ispunilo nerazaznatljivim lebdećim obličjima. Plašio se donekle da bi mogao da ugleda sebe ispod tog velikog providnog krova.

blistavim prozorima. koje infracrvenim laserima greju oblasti površine planete kako bi generisale razlike u pritisku. prim. koji generišu snažno polje što štiti naš svet od bombardovanja naelektrisanih solarnih čestica i kosmičkog zračenja. predvideli su ovo što ste vi upravo videli. orbitalna ogledala koja osvetljavaju mračne noći u nedostatku meseca. Njegova sestra bila je razrogačena i bezizražajna poput ikone neke svetice. bez sumnje. načičkan malim. pa time i vetrove. Majušne mušice zujale su oko toga i mahnito radile. prošišta njegov otac. Orbitalni štab za daljinsko teraformiranje i kontrolu životne sredine. neki su orfovi. Ipak. Treći su 'vane'. prev. ti su mudraci znali da se on može preinačiti tako da život na njemu opstane. "Smiri se". koji rade direktno na svetu. Drugi su magnetna super-jezgra. Obrativši se različitim vladama država Matičnog sveta. neki su odbojnici koji premeštaju kometni led iz oblaka koji ." Prostorijom kliznu neki ogroman. u prirodnoj veličini. Da. asimetričan predmet. i koliko sada seju život na jalovim mestima zemlje. ali svi svetovi na dohvat ruke bili su mrtvi i beživotni. naša je zemlja bila mrtva i beživotna poput one bele lobanje od sveta koji ste videli pre par minuta. sigurno bila visoka dve stotine metara. ali na licu Eve Mandela bio je izraz nerazumevanja.mudraci.> i potpuno naoružani naukom i tehnologijom tog doba radili sedam stotina godina kako bi od ove zemlje stvorili pogodno mesto za čoveka. Neki od njih su mašine za kontrolu vremenskih prilika. osnovali su ROTEH. On potraži majku ne bi li u njoj našao nekoga sa kime bi mogao da podeli toliko uzbuñenje. sa svetim imenom ispisanim slovima koja su. Limal Mandela je skakao gore-dole na stolici uzbuñen obličjima na nebu. u originalu: Remote Orbital Terraforming and Environmental Control Headquarters. da Matični svet neće moći da izdrži sve te ljude koji će na njemu živeti. Moraju se naći drugi svetovi. 'magnetosi'. "Ono što sada vidite jeste nekoliko orbitalnih ureñaja pomoću kojih ROTEH održava delikatnu ravnotežu životne sredine našeg sveta. čak i ovaj.

da ozelene bezvazdušni mesec Matičnog sveta.. Blerio i Beladona. zbunjujuće mesto. Zglavci na rukama pobeleše i Babuška vrisnu. Okretalo se nezgrapno tako da ga je sunce uhvatilo. a onda diže glas do dramatične visine. spolja. Pre jedne godine i jednog dana otisnuo se iz Metropolisa sa milion i tri četvrti kolonista usnulih u stanju zastoja u teretnim mahunama. ali bolje bi bilo da nosi svoje staro ime. i sada se još jednom bezbedno vraćamo poznatom. ponirući sve brže. ali većina. zastrašujuće oružje silnog uništenja kojim ROTEH može da brani ovaj krhki svet od napada. dole dole." Deci se činilo da lete kao velika svemirska ptica oko ramena sveta i vide daleko iza kaskadnog meseca-prstena kako nešto ogromno prilazi svetu. a neki su 'partaci'. pogledajte ovo.." Vrata se otvoriše na kraju vagona. Neki će umreti. Za njih će to biti neobično. da ukrote pakleni svet koji zovemo Afrodita. čvrstom tlu. dok je deklamovao: "Jedrenjak Prezidijuma." Bestelesna tačka posmatranja obruši se prema zemlji. Stigli su na naš svet. koji stiže na ROTEH-ovo orbitalno pristanište. "Jedra dovoljno široka da u njih umotate svet". Svetla se ponovo popališe. . neki će se vratiti kući. na samom rubu Sunčevog sistema. naopako. Nekada je njih bilo mnogo više. Lucifer. neki će propasti i potonuti do društvenog dna. nešto tako ogromno i složeno da prkosi mašti. i blizanci i svi oko njih glasno uzdahnuše kada je jedro od tri miliona kvadratnih kilometara najednom bilo obasjano. nešto nalik na leptira širokog kilometrima i kilometrima i kilometrima. Zrnca prašine lebdela su u zracima svetiljki. i donose ga našem svetu kako bi se održala hidrostatička ravnoteža. A sada. dok se Limalu i Tasmin nije učinilo da će se razbiti u paramparčad na tvrdom tlu. kada stigne u prijemne gradove čija su imena Sletište. ali oni su zajedno sa ROTEH-om krenuli prema većim izazovima. baš kao i za očeve očeva naših očeva i majke majki naših majki. Adam Blek stupi u svetlo i reče: "Time je okončan naš obilazak čudesa zemlje i neba.smo maločas videli.. i njihovo je putovanje sada okončano. šapnu Adam Blek.. odmeriće svet dugim pogledom i pomisliti da su stigli u raj.

"Pa. onda je dobro uložio dve bačve jagoda i pile koje je potrošio na obrazovanje svoje dece. Ne odgovoriše mu.propustivši navalu prašnjave sunčeve svetlosti. Shvatio je da i ljudska i materijalna Vaseljena dejstvuju u skladu sa osnovnim načelima i da. poštuju poretke daleko veće i izuzetnije inteligencije u uzlaznoj spirali svesti na čijem vrhu sedi Bog Panarh Nedokučivi: Neizgovoriv i Nečujan kao Svetlost. Prigrlio je Veliki Plan i video ga u minijaturnim kopijama gde god bi mu se pogled zaustavio. onda se dooznati mogu i čitave Vaseljene materije i uma. Sve je pokazivalo napolje i naviše. bilo zahvaljujući klijanju tog ukletog semena u Holografijumu Adama Bleka. opet. Sve se moglo shvatiti. čiji se planovi samo mogu nagañati u Njegovim otkrovenjima koja padaju kao neki slatki destilat niz zavoje helikoide svesti. nabreklih od čovečanstva. ukoliko se ta načela mogu dooznati. Ako se korenje učenja primilo u njima. naizgled anarhičnih gomila obličja koja svejedno pokreću svet kao podmazani časovnik. Videla je da svaki organizacioni poredak poštuje više poretke. nije bilo više misterija. Tasmin Mandela isto je tako posmatrala čudesa zemlje i neba. Rael Mandela nije mogao da zna šta je učinio svojoj deci. šta mislite o tome?" upita Rael Mandela svojoj deci. Blizanci su izgledali očarano. sve se moglo objasniti. . 14. točkova svetlosti širokim hiljadama kilometara. bilo u trenutku njihovog roñenja. sve je pokazivalo unutra. Glava Limala Mandele bila je puna planeta u padu. ali radije je odabrala stazu misticizma. kada ih je prokleo svojom porodičnom kletvom. i njegov racionalni deo posegnuo je napolje i prigrlio sve što je video. Možda su naučili nešto vredno. Ljudi su vrlo tiho izlazili u koloni na popodnevno sunce. dok oni. Bili su zagnjureni u sopstvene misli.

Deda Haran joj priñe sa strepnjom. naše dete! Ja. Pronašao je nekakve trule . u dvadeset i dvadeset. i uskliknula: "Vreme je! Vreme je! Moja beba. zapovedi on Babuški. Harane. Zadržavajući vazduh da ne bi povratio. sat za satom. zapovedam to!" Deda Haran zgrabi svoju ženu za ramena. Posteljica se zgrči i. "Moja beba je stigla! Naša beba! O. Ispljunu bujicu gnusnog crnog fluida isprekidanu zagušljivim prdežima. pa bocnu matericu olovkom. podrigivanja. sa zvukom cepanja. tvoj muž." Ona pruži ruke prema mesnatoj gnusobi na prozorskom pragu.. on požuri u sobu i zateče svoju ženu kako stoji sa rukama na ustima i zuri u posteljicu. Posteljica se oglasi žalosnim cviljenjem poput gasa koji kulja pod visokim pritiskom. a soba je bila puna gnusnog zadaha raspadanja. avgustembra. 21. moram biti sa svojim detetom. 7520 sati. Užasno podrigivanje sada je u erupcijama dopiralo iz posteljice koja se grčila. "Napolje. Mehurići proključaše na površini Beldenove tegle i rasprsnuše se. Babuška je skočila usred jedne od njihovih beskrajnih igara rečima baš kada je Deda Haran hteo da stavi 'zoomorf' kao trostruku reč. "Vreme je!" zablebeta Babuška. Ja. zapahnuvši sobu zagušljivim smradom. "U čemu je stvar?" Ne dobivši odgovor. "Napolje". "Šta je bilo. Deda Haran poče da čačka olovkom po ostacima u raspadanju. rasprši ogavnu sivu sluz u vazduhu.Uveče u petak. o moja beba!" I jurnula je u sobu gde je posteljica pulsirala.. pumpala i nadimala se dan za danom. "Ali. Deda Haran prekri usta i nos maramicom. dve stotine i osamdeset dana. u veliku loptu modrocrvenog mesa. Harane! Mužu." Deda Haran onjuši smrdljivi vazduh. Nije bilo nikakvog znaka da je unutra ikada bilo deteta. da bi ih zabravio za sobom. okrenu je oko ose i izgura kroz vrata. Veštačka materica je podrhtavala i grčila se. Potočić crnog fluida bio je istisnut iz posteljice i uprljao je hranljivu tečnost. Srce mu se steže od slutnje velikog zla. majka. a onda se pokida po sredini i lipsa. cvete srca moga?" uzviknu Deda Haran. Kucnu po tegli.

reče Gaston Tenebre. "Tvoje dete." Tu i tada on prekrši zavet koji mu je žena nametnula i ode u Taterdemalionin B. nešto nije u redu?" upita Gaston Tenebre iz svoje stolice kraj vatre. "Najmilija. "Dete". je li živo. u iščekivanju ovog izuzetnog trenutka." ... "Strašna. ljudsko biće?" "Nikada nije bilo nikakvog deteta". uskraćivao i ostavljao me.. pa sam tako i ja tebe ostavila da čekaš i sada. "Tvoje dete". Gaston Tenebre uzvrteo se i uzmahao kao mala. niko neće ponovo ući u tu sobu. "Kakvo dete?" Ženevjev Tenebre se osmehnu uprkos bolu. čekanju je kraj. Oglasila se prigušenim jecanjem i stenjanjem. "Prešao si se..crne komade nečega što je ličilo na ljusku mangoa... da se uvošti od pića. čekam. reče on svojoj ženi. Zadovoljan što deteta nije bilo. "Vodi me Kvinsani. da. "Je li. Ženevjev Tenebre osetila je u sebi neizdrživ bol.. gde je sedeo uveče. reče Deda Haran. on iziñe iz sobe i zaključa je za sobom. visok i beskoristan poput vlažne trske. uskraćivao si mi.. Tačno u trenutku kada je Babuška skočila i ostavila igru. Harane. Namerno je krila trudnoću devet meseci. idiote uobraženi. "Dolazi. Materica je bila prazna. jadna ptica u staklenoj bašti. mužu. hiljadu kilometara odatle." On priñe ulaznim vratima i baci ključ u noć što je dalje mogao..A.. svetogrdna stvar dogodila se ovde večeras". moje dete. pušio huka-lulu i sanjario o slatkoj preljubi. "Dok god budem živ. Ženevjev Tenebre se presamiti od nove kontrakcije. Tvoje dete.. šapnu ona. zagledan pravo ispred sebe. "Lotjanino Srce nas je prevarila. je li mrtvo?" Babuška proguta knedlu. šapnu ona.R. Potpuno prazna.. znajući da je došlo vreme." "Dete". Marji Kvinsani.." "Šta?" grmnu Gaston Tenebre.. "Moje dete." Ona glasno uzdahnu kada je prože novi bol. ni živog ni mrtvog.

učinila ga delom sebe skoro pola godine? "Arni Nikolodea". reče Marja Kvinsana. a dobio ju je par koji je nije želeo?" Svi su to smatrali zgodnim rezimeom. nosila ga u sebi devet meseci. Važno je bilo da je u njenom naručju dete. Tada je protrese najžešći niz kontrakcija. Kozje lice njenog muža nagnu se blizu njenog. njeno dete. "da bebu nije dobio par koji ju je želeo. šta mu je učinjeno. tamnoj noći doñe do zubne i veterinarske klinike Kvinsana. svinjo beskorisna". govorljiv zahvaljujući kukuruznom pivu i vinu iz hotelske mešine za vrenje. bilo je zdravica i veselja za sve osim za Dedu Harana. koji je potpuno shvatio. reče joj poverljivim šapatom.Prikupila je onoliko dostojanstva koliko joj je preostalo i prišla vratima. Takoñe je shvatio da ništa ne bi mogao da dokaže. "Mala Arni. "Razgovaraćemo kada budemo nasamo". Ženevjev Tenebre se osmehnu odsutno. a onda se svega setila. ." Kada je u Hotelu/Železnici Vitlejem Ares pukao glas o iznenadnom roñenju trećeg prirodnog grañanina Bespuća. Ženevjev Tenebre pomisli da lice Marje Kvinsane koje se nadnosilo iz postanestetičke umrtvljenosti prilično liči na lice lame. zar ga nije sama rodila. Persis Taterdemalion je objavila da kuća časti pićem. Ta zaglušujuća misao kružila je u superprovodničkom kolu njenog uma sve dok joj se beba spakovana kao poklon nije našla u naručju. gde je Gaston?" upita Ženevjev Tenebre. dok se noć pretvarala u jutro. "Nije li čudno". "Ali mislila sam da je ipak najbolje da te uspavam. njen muž je bio važan koliko i obična muva zunzara." "Gaston. "Pomozi mi. "Nije mnogo teže od pomaganja pri poroñaju koze". prokomentarisao je Radžandra Das. šapnu ona. zastenja ona i Gaston Tenebre priñe i pomože joj da po hladnoj. čije je lice lame bilo ozareno osmehom.

pravog. priñite". naporan rad koji bi ga čekao na takvom putovanju. priñite. umalo nije zamolio mašinovoñe da ga povezu: u Mudrost. Jednom je popravio lokomotivu Železnice Vitlejem Ares: Klase 19. pomagao Edu Galačeliju u konstrukciji mehaničkih aparata od male praktične vrednosti izuzev kada je u pitanju trošenje vremena koga je bilo na pretek. tumarala. Radžandra Das je nekada bio princ ljudi iz slivnika. dok se crvena prašina presijavala mrazom. gundi i propalica. Onda je pomislio na stražara koji ga je izbacio iz voza. U napadu nostalgije. neviñeni novitet. I dalje je živeo u rupi: u Velikoj Pustinji. dok je sunce stajalo nisko nad horizontom. Adam Blek se vratio u Bespuće.15. drao se on. Previše lenj za zemljoradnju. ali Bespuće je bilo udobno i tu se plod mogao ubrati sa drveta. bolne udarce i rad. istinskog. magijski ulivao obnovljenu čilost u njihove pokvarene kultivatore i nepouzdane aparate za praćenje sunca. I dalje je bio princ ljudi iz slivnika. stopostotnog anñela!" (tras tras) "Da. . Njegov dolazak su zemljoradnici umorni od zime dočekali sa dobrodošlicom kao da je stiglo proleće. na nedaće. Ostaće ipak još malo. Radžandra Das je nekada živeo u rupi ispod Glavne stanice Meridijan. skitnica. Niko drugi nije mogao da mu konkuriše za tu čast. živeo je zahvaljujući svojim vijugama i milostinji suseda. Anñela iz Kraljevstava Slave! Zarobljenog u Nebeskom Cirkusu. blistavi san njegovog srca. za vaše zadovoljstvo i uživanje. skitnica. O zimskoj ravnodnevici. sećao se. tumarala. prosjaka. "Putujuće vrelo znanja i obrazovna atrakcija Adama Bleka još jednom" (i tu je udario pozlaćenim štapom po malom kamenom bloku da bi naglasio značaj rečenog) "predstavlja vam čudesa sa sve četiri strane sveta u sasvim novoj" (tras tras) "predstavi! Uključujući. gundi i propalica. Kao da se vratio u stare dane. "Priñite. priñite. prosjaka. dame" (tras) "gospodo" (tras) "momci" (tras) "i devojke. dohramala je u Bespuće sa loše podešenim tokamakom. Bespuće je bilo mirno. Bespuće je bilo izolovano.

pomerane vrelim vazduhom iz ventilatora. Ruke i noge bile su mu od metala spojenog zakivcima. Crne draperije prekrivale su prozore i šaputale. Udobno je spavao kraj svoje vatre kada je voz Vrela stigao. Na trapezu koji je visio sa tavanice kaveza sedelo je melanholično stvorenje za koje je Radžandra Das trebalo da poveruje da je anñeo. . Primate dva saća?" "Dva saća." "Onda." "Nemam pedeset centavosa. može. Sjajna plava aura ocrtavala je anñela i predstavljala jedino osvetljenje u crnom. iako nije bilo ni nalik anñelima o kojima ga je na svom pobožnom kolenu učila njegova draga.dobri grañani. vremena ima dovoljno za svakoga. "Samo jedan?" upita Adam Blek. "Ne vidim nikog drugog. možete li zaista dopustiti sebi da ne prisustvujete ovom jedinstvenom fenomenu?" (tras tras?) "Ako biste bili tako ljubazni da formirate red. samo pedeset centavosa za pet minuta sa ovim čudom našeg doba. dobri ljudi. bez vrata ili brava. pedeset centavosa. Pet minuta. Radžandra Das nije znao koliko je dugo stajao i zurio pre nego što je anñeo izdužio mehaničke noge u dugačke štule i sišao sa trapeza." U vagonu je bilo toplo." Radžandra je zakasnio na predstavu. meso je bilo stopljeno sa metalom. Nije bilo vidljivih granica izmeñu kože i čelika. Teleskopski je poprimio ljudsku visinu i pribio lice uz rešetke. Radžandra Das je video da to nije puki spoj čoveka sa veštačkim protezama. oči u oči sa izbuljenim Radžandrom Dasom. i zahvaljujući tome morao je da stoji na hladnoći duže od jednog sata pre nego što je došao na red. krajnje čvrst. Kod ramena i bokova. pedeset centavosa. toplom vagonu. pokojna majka. Imalo je lice i telo izuzetno lepog mladića. U središtu vagona nalazio se veliki i težak čelični kavez. Ovo je bilo nešto potpuno drugačije.

"Auu!" reče Radžandra Das. lepim krilima. pošto si propustio pitanje broj dva." Anñeo napući usta zbog te sitne uvrede. gos'n. E. Potkožne izbočine spojiše se. reče anñeo uzbudljivim kontraaltom. smrtniče. predlažem da me nešto pitaš". Crte lica stopiše mu se i potekoše kao kišnica sa krova. očvrsnuše i stvoriše novi telesni predeo. do ñavola. ono što ja hoću da znam jeste. moje nije". Čarolija zurenja bila je razbijena. "Lepe sise. "Ja sam anñeo. Znači."Ako imaš samo pet minuta. umoran od davno uspostavljene rutine. ti si i jedno i drugo. kako bi onda bilo da odgovoriš na pitanje broj tri?" Anñeo uzdahnu. Od tebe sam očekivao više. ili da prenesem tvoju poruku dragim pokojnicima s one strane vela smrti? To je obično drugo pitanje. "Kakvo si ti to stvorenje?" "To je obično prvo pitanje"." Oreol anñela zatrepere. reče tobožnji anñeo. serafim Petog Reda Nebeske Vojske Anñela. "Gledaj. to je treće pitanje koje postavlja većina smrtnika. "Krila." . "Danas više nema prokletog dostojanstva. Radžandra Das tiho zviznu u divljenju. kakva si ti to vrsta anñela. jer mene su uvek učili da su anñeli kao gospe sa dugačkom kosom. "Svaka budala može da vidi da nećeš nigde prenositi nikakve poruke. Ne." "E." Iz njegovih leña rasklopiše se dve sklopive helikopterske elise. reče Radžandra Das. U svakom slučaju." "Pa. Kavez je bio premali da bi dozvolio rotorima da se potpuno otvore. ne dok si u tom kavezu i dok nastupaš za gospodina Adama Bleka. Neobična nabreknuća pojaviše se i počeše da mu se pomeraju pod mesnatim delovima. sad. sluga Blažene Gospe od Tarzisa. A što se tiče pola. da li želiš da zamolim Našu Gospu nešto za sebe ili za druge. i anñeo je sa oklembešenim elisama izgledao još jadnije i beskorisnije. pa. sjajnim odorama i tako to.

bili smo prototipovi Blažene Gospe. čekaj malo. smrtniče. čovek. Arhangelska." Pogleda strogo anñela. Arhangelsci. kako to da ne možeš da razvališ ovaj kavez malim prstom? Učili su me da su anñeli prilično moćna bića. dodade anñeo žalosno. Ono što hoću da kažem jeste da smo mi anñeli projektovani tako da radimo na solarnu energiju." "Čekaj malo. Lorarha. "mi anñeli prevashodno smo projektovani za letenje. mi smo bili prvi. Znao je kako je to kada se neko nalazi na mestu koje nije sam odabrao." "Šta bi se. "Još nešto. ali mi anñeli." Adam Blek zaviri kroz vrata i reče: "Vreme je isteklo. a ona je poboljšavala dizajn kod svakog sledećeg modela: kod Avataha." . Radžandra Das oseti kako mu se igla saučešća zabada u srce. smrtniče?" upita anñeo umorno. a ne jedan od onih glavonja poput FARIOSTERA ili TELEMEGONA. zbog toga Adam Blek drži ovaj kavez u mraku. dakle. Prvog Reda. smrtniče. Reci mi. stvarno. "Hej hej he. "Opet ih zadržavaš razgovorom? Rekao sam ti da skratiš priču. Petog Reda Nebeske Vojske. najveći deo snage kanališe mi se kroz rotore. Kerafa. ovako ili onako. nemo' da si tako osetljiv. Hvala ti za tu pomisao. Iziñi. oni mogu da urade praktično sve. inače bih mogao da upijem dovoljno sunčeve energije da razvalim ove rešetke. kažeš da su te napravili?" "Sve nas prave. reče anñeo i ponovi trik sa facijalnim stapanjem. Na tvojoj sam strani. desilo kada bih otvorio sve zavese?" "Adam Blek doñe i sve ih ponovo navuče. to uvuče elise rotora u leña i osmehnu se neutešnim osmehom. ali bilo bi potrebno oko tri nedelje neprekidne sunčeve svetlosti da povratim svoju punu anñeosku moć. oni su najnoviji modeli. Ipak". pretvorivši se u izuzetno lepu mladu osobu neodreñenog pola. Znao je kako izgleda kada se život popiša na nekoga. Sada zavreñujući svoju zamenicu."Ili ni jedno ni drugo"." Anñeo se nasloni na rešetke svog kaveza o reče poverljivo: "Ja sam samo običan anñeo. ne za borbu.

čovek. uleteo sam pravo u visokonaponski deo Francuzovog mikrotalasnog linka. i prilično sam se dosañivao zbog čekanja. pričaj mi još". Blažena Gospa ima tu novu politiku o neposrednom uplivu kod organskih bića. čemu žurba?" usprotivi se Radžandra Das. "Iza mene nema nikoga. Bio sam u Velikoj Pratnji Blažene Gospe. bila je to prilično velika predstava. tri boce graškovog vina i dva saća. važi. Smrtnici su se pitali šta da rade sa jednim anñelom iz Nebeske Vojske." "Pa. Iskočili su mi osigurači. jer kada sam povratio snagu i kada su mi izrasla nova kola.radimo to s vremena na vreme. "Dobro. pravimo veliku cirkusku paradu."Hej hej hej." . Jahačem na Mnogoglavoj Zveri i tako to. a baš smo došli do zanimljivog dela razgovora. "Kao. a anñeli kojima je dosadno postanu neoprezni." Adam Blek se povuče da prebroji zaradu: šest dolara i pedeset centavosa. Imaš li pojma kako izgleda biti anñeo-alkoholičar? Stalno sam im govorio da radim na solarnu energiju. tako da je prošao dobar deo dana dok svi nismo prošli. toliko mogu da kažem za nas. sa zlim mislima u glavi. šta je sa pokušajem bekstva?" predložio je Radžandra Das. Mi umemo sa mašinama. kada je naišao Adam Blek i kupio mene i moj kavez za petnaest zlatnih dolara. svaku bravu na kavezu mogao bih da obijem. reče Radžandra Das. pa su me strpali u ovaj kavez i u podrum. pile. zavario je vrata. u redu?" "O. Pa. gde su me hranili projom i pivom. Dominionima. kako si se uopšte našao u ovom kavezu?" "Puka neopreznost. Dok sam se opepelio. Smrtnici su me spustili tako što su isekli kablove. paradirao iznad nekog sirotog grada zvanog Francuz u Velikoj Ravnici . Velikim Plavim Plimutom. ali Adam Blek poznaje hagiografiju. Pandrknuo sam. kao na to ko je stvorio svet. Još minut. sa sve Velikim Silama. To me je omamilo. kako bi smrtnici i dalje mislili na više stvari. "Nema brave. ali oni to nisu mogli da shvate. Duhovnom Menažerijom. Ja sam bio u poslednjem talasu.

to će biti teško nadmašiti. "Ti možeš da me izbaviš. Armagedonu. setivši se rupa ispod Glavne stanice Meridijan. Drugo. a iskrao se iz njih kao teško pulsiranje. zato što me je ona učinila takvim da budem dobar sa mašinama. Napolje. šapnu anñeo očajnički." Anñeo rečito slegnu ramenima. Adam Blek ponovo zaviri kroz vrata." "Pomozi mi". nabacujući na sebe dnevnu odeću. ne vraćaj se. i sad to stvarno mislim. Pomisli da već može da čuje struganje metala po metalu. nuklearnom . Adam Blek je čekao da zaključa vrata. pomeni me Blaženoj Gospi kada je vidiš. a?" On namignu vlasniku predstave. reče Radžandra Das."To ne valja". šapnu. "Šta je to. pa ga stavi anñelu na dlan. Nikad." Dlan se okrenu da mahne u znak pozdrava." "To je verovatno samo pitanje broj pet". ukraden u Krišnamurtijevoj specijalizovanoj gvožñari. Zatvaram za ovu noć. "I obećaj mi da ćeš učiniti dve stvari kada iziñeš. Ali iz džepa izvadi nož Odbrambenih Snaga sa mnogostrukim oštricama. "Dobro. objektivna pojava. ščepavši rešetke debljine prsta. Vreme je isteklo. a tanjiri padali sa polica i razbijali se na podu. da je buka stvarna. "Pravo da velim. čitam ti to u srcu. Šta nam sledeće spremate? Svetu Katarinu u kavezu. predstava i po". reče Radžandra Das i okrenu se da napusti zamračeni vagon. 16. "Bogami. Tog jutra kada je došao. zbacujući košmarna sujeverja o Apokalipsi. toliko stvarna i objektivna da je svaki nepričvršćeni predmet u kući zvečao. i da mašine budu dobre sa mnom. Probudio je sve iz sna i tada su shvatili da ne dele isti zajednički košmar. ROTEH je ušao u svet kao tupo zujanje u snovima ljudi. napomenu mu Radžandra Das. Prvo. "Sakrij to". znam to. šta je to?" pitali su ljudi jedni druge. "Niko ne bi trebalo da se nalazi u kavezu zbog greške. ne pomerajući usne.

shvatili su da ih nema hiljadu. dvadeset dve lañe podigle su se visoko u vazduh. Elise lañe nagnule su se naviše pri sletanju i digle zagušljive oblake prašine u vazduh. dok su reflektori ostavljali dugačke grabuljaste mrlje na nebu. laña je počivala na stajnim trapovima i iz njene blistavo osvetljene unutrašnjosti spuštalo se stepenište. pošast jalovosti. meñuplanetnom ratu ili nebu koje im se ruši na glave. Jedan preostali dirižabl spustio se niže i prizemljio sa suprotne strane železničke pruge. tačno na onom mestu gde se Persis Taterdemalion srušila u Bespuće. . Piloti su im uzvratili mahanjem i zablesnuli ih reflektorima. Kada su se ljudi privikli na zamisao da se ROTEH-ove letelice nalaze u vazduhu iznad njihovog grada. Sa stepenicama je došao i miris doručka koji se priprema. treslo ljude koji su se peli uz stepenice i izlazili na vrata kuće da vide šta se dešava. masnim crnim slovima: 'Planetno odeljenje za održavanje'. Dvadeset tri lañe ispunile su nebo i zemlju motorima koji su tutnjali tutnjali. treslo im kosti pod kožom. Svaka je bila promera punih pedeset metara. Uz riku toliko snažnu da je od nje pucao kamen. u potrazi za grañanima koji su stajali zapanjeni na svojim terasama i verandama. već dvadeset tri. ROTEH-ovo sletanje bilo je potpuno kontrolisano i izvedeno sa nadmenom lakoćom. čak ni pedeset.uništenju. tako sjajno blistavih na suncu zore da su bili zaslepljujući za oči: hiljadu srebrnih nebeskih letelica treslo je zemlju i nebo treštanjem svojih motora. Kada je kašalj prestao. svaka je imala sveto ime ROTEH zajedno sa serijskim brojem i zapisom ispod toga. Obasjana sa visina. pošast gladi i žeñi. nagnule se i odletele na zapad. Treslo je kamen pod njihovim nogama. pošast sarkazma. niti stotinu. Pulsiranje je narastalo sve dok nije ispunilo čak i prostor u unutrašnjosti njihovih lobanja. Deca Bespuća mahala su posadama u isturenim kontrolnim kabinama. pošast mutiranih koza-sveždera) mimoiñe. treslo nebo i zemlju. Iznad Bespuća lebdelo je hiljadu srebrnih tanjira. Reflektori blesnuše i prošpartaše gradom. Babuška pade na kolena i pomoli se da je Anñeo Pet Bočica Uništenja (pošast tame. i dalje veoma upečatljive za prvi jutarnji prizor.

privremeni predsednik zajednice zvane Bespuće. gospodine. "Ja sam Doktor Alimantando. Ljudi su posmatrali dešavanja oko vazdušnog broda sa mešavinom strepnje i uzbuñenja. "U utorak šesnaestog maja. koji je i dalje zurio (što je bilo krajnje nepristojno po merilima sramežljivog Deuteronomijanca). ROTEH-ovo planetno odeljenje za održavanje. A Doktor Alimantando smesta sazva sastanak svih stanovnika kako bi Dominik Frontera mogao i njima da kaže ono što je rekao njemu. I evo šta im je Dominik Frontera rekao. "Ja bih to isto mogao vas da pitam. službenik za naselja i razvoj. za tri dana. Doktor Alimantando. učtivo se nakloni. oko trideset četiri kilometra odavde. koja je pobegla kada je osetila prvi dodir reflektora na koži. sa Porcelanske Planine. Dobro došli u naš grad. "Ti si šef. Bespuće će ispariti u udaru kometnog jezgra teškog negde oko dve stotine megatona." ." Doktor Alimantando otrese malo prašine sa svoje stalno prašnjave odeće i preñe stotinu metara sa druge strane pruge. klimnu glavom jedva poklonivši pažnju formalnostima. imamo veoma dobar hotel u kome će vam biti zgodno i udobno. krajnje prijatno.Svi grañani Bespuća okupili su se na gradskoj strani pruge. brzine pet kilometara u sekundi. stanovnika dvadeset dva. Neki izuzetno uredan muškarac u divnom belom odelu sa visokim okovratnikom siñe niz stepenice lañe i zagleda se u Doktora Alimantanda. "Samo napred". koga ñavola vi to radite ovde?" Preki Doktor Alimantando prasnu. jevtino. a ona nije. visina hiljadu dvesta pedeset." Nepoznati." I tako mu Dominik Frontera reče. čisto. prašnjav i ponizan. Ovo su mogli biti najbolji posetioci do sada. reče gospodin Jerihon Doktoru Alimantandu. u šesnaest sati i dvadeset četiri minuta. jer lañe su mogli slobodno da lete. do lañe. "Dominik Frontera. nadam se da ćete uživati u svom boravku. Niko se nije oglasio povikom ohrabrenja u znak podstreka. 'na korak od raja'. svi osim Persis Taterdemalion.

Igrao bi bekgemon u svom omiljenom uglu Čen Cuove čajdžinice. ali ljudi su i dalje urlali. ali krhka. odagnavši zračenje i oluju solarnih čestica koja bi inače sterilisala površinu zemlje. srkutao rakiju iz Beladone i posmatrao pupoljke kajsije. stabilna jednačina. potom je promukao od vike. i orbitalnih nebeskih ogledala. Nje nije bilo dovoljno. poput orbitalnih magnetnih superprovodnika koji su ispleli zaštitnu mrežu oko planete. Reaktivni naboji šištali su i pušili se meñu crepovima. koja su peglala lokalne diferencijale temperature i pritiska. i sada bi bio kod kuće. Trenutna preneražena tišina prijala mu je. Sa jedne strane jednačine bila je stvorena životna sredina zemlje: vazduh. Dominik Frontera uzdahnu. Dominik Frontera je teško mogao da pretpostavi da je dvadeset dvoje ljudi kadro da stvori takav džumbus. ili sloja metalnih jona koji je počivao visoko iznad tropopauze i pojačavao ambijentalnu svetlost sunca. Trebalo je da dovrši ispitivanje mesta udara za jedno prepodne. besneli i mahali najboljim stolicama Persis Taterdemalion u vazduhu.Nastade haos.sve zato što je pronašao popišani mali grad tamo gde nikakav popišani mali grad nije trebalo da se nalazi. Izvuče zatupasti Presnijev reaktivni pištolj iz pilotske futrole i opali tri brza hica u tavanicu Hotela/Železnice Vitlejem Ares. Vana. ali ništa joj ne bi bilo slañe nego da oliže moju krv sa poda . Pošto je mir ponovo uspostavljen. Doktor Alimantando stade da udara čekićem privremenog predsednika sve dok nije slomio blok. Sve je to imalo veze s vodom. objasnio je zbog čega Bespuće mora biti uništeno. u oblasnom štabu u Meridijanu. Ništa od toga nije trebalo da mu se dogodi. Sa druge strane znaka jednakosti stajali su . u oazi koja je bila predviñena za ekološki inženjering tek dve godine posle udara. Umesto toga. Svet je održavao niz ekoloških jednačina koje uvek moraju biti u ravnoteži. vremenske prilike i oni manje opipljivi agensi. voda.gledaj samo onu matoru. bio je suočen sa podivljalom ruljom željnom da ga ubije od batina barskim stolicama od borovine . mora da je napunila svih četrdeset.

oblast Severozapadne Četvrtsfere. pa se ražesti. geometrijskog. sad. koga ñavola. ali njih možemo da upozorimo da napuste tu oblast pre udara. logaritamskog prirodnog priraštaja." Dominik Frontera se seti da ne drži predavanje nekom gimnazijskom razredu na času geografije. "Vas. sa sve većom populacijom i sve većim zahtevima od sveta i njegovih resursa. I ta jednačina uvek mora biti u ravnoteži! U slučaju aritmetičkog. usamljeni voz. i ukoliko ta jednakost pretpostavlja povremeno dovoñenje vode odnekud ('povremeno' je značilo svakih desetak godina u sledećih pola milenijuma. domaći i doseljeni. To je plan. a potom možemo da doñemo. "U prošlosti". I šta smo zatekli? Šta smo zatekli?" Glas Dominika Frontere podigao se toliko da je postao piskutav. a kamoli grad!" Doktor Alimantando ustade da ispriča svoju priču o daskama na vetar i ludim orfovima. "Kao što možete da zamislite. Šta vi. 'odnekud' se odnosilo na gigatone kometnog leda koji čeka sa strane u sunčevom sistemu na svoj gravitacioni šlagvort). otkad je počelo naseljavanje. sredimo uništene pruge i pozovemo orfove da siñu sa orbite kako bi od pustinje napravili vrt. Dominik Frontera mu mahnu da sedne. hteli-ne hteli. već gomili glupih seljaka. a mi volimo da led obaramo ako možemo. objasnio je Dominik Frontera redovima otvorenih usta. možda koji usamljeni putnik. a time i kišu.narodi zemlje. odabrali smo ciljnu oblast. Naravno. na površini sveta: ono leda što ne bi isparilo pri ulasku u atmosferu učinilo bi to pri udaru. jer to je daleko najjevtiniji način stvaranja vodene pare. a ogromne količine prašine bačene naviše silinom eksplozije izazvale bi nastanak vodenih oblaka. jednačina uvek mora biti u ravnoteži (tu Dominik Frontera uperi cev svog pilotskog pištolja u publiku da bi naglasio rečeno). U rano doba. onda će voda stizati. gde ekološki inženjering nije bio planiran najmanje još za četiri godine. tada nisu imale na koga da padnu. sve je teže pronaći mesta na koje se može oboriti led. usamljena nebeska laña. "vršili smo udare kometnih glava. E. komete su padale stopom od najviše tri nedeljno. radite ovde? Ovde ne bi trebalo da bude ni oaza. .

. "Žao mi je. Žao mi je. Da ste samo nekoga. "Ona je obećala da će nekome ispričati o nama". putuje već sedamdeset dva meseca. Kometa stiže. rekla je da će ispričati Porcelanskoj Planini". bilo koga. Njegov pilot rečito slegnu ramenima. prekasno je. "Putujući predstavnik Ministarstva opšteg obrazovanja". Ono što mogu da uradim jeste da pozovem natrag eskadron laña i naredim da vas sve presele odavde. lamama. slažem se da je došlo do birokratske omaške na najvišem nivou to se ne dovodi u pitanje. složi se Umberto. niste vi krivi. svinjama. U utorak šesnaestog maja. Ono o čemu je reč jeste da će kometa za tri dana da udari tako da će se ovaj grad rasprštati okolo kao sos.."Poštedite me objašnjenja. Te stvari se kvare. "A.." "A šta je sa Lotjaninim Srcem?" viknu Ed Galačeli. ako vam se ovde zaista sviña. "Planirate propast!" Dominik Frontera pokuša da umiri situaciju.. "Dobro. Došlo je do zajeba u odeljenju za orbitalni ekološki inženjering. Kometa se ne može skrenuti. reče Dominik Frontera. ne u ovako kasnoj fazi. udariće na trideset četiri kilometra odavde i ovaj gradić i njegova mala oaza sklopiće se kao." Začuše se urlici protivljenja. decom i imovinom. sa svim svojim kozama. dodade Lui. ranije obavestili da postojite. ali ne mogu ništa da uradim. ali za tri dana svi morate otići. Dobro. "Da. A sad. Stvarno mi je žao. "Lotjanino Srce?" upita Dominik Frontera. Niste vi odgovorni. kratko i jasno. bili bismo u stanju da proračunamo drugačije orbite. kuća od kartona. živinom. ali ja ne mogu tu ništa da uradim. "Birokratske budale!" drao se Morton Kvinsana. drugo ministarstvo". dobro. u šesnaest i dvadeset četiri. Možda onda. objasni Doktor Alimantando. programiranje nekog orfa otišlo je u majčinu. Dominik Frontera diže ruke kako bi uspostavio tišinu i mir. Grañani ga zasuše pogrdama zbog tog jadnog izgovora. ne postoji drugo mesto na koje bi mogla da padne. pošto očistimo poprište udara. Ovako. eto. kao. možda ćete moći da se vratite ovamo. ima li pitanja?" .

"Neću dozvoliti da naudite mojim prijateljima". to je potpuno drugo pitanje. Zato ću vas naterati da zavolite mene. na podijumu. E sad. i nemam nameru da izgubim još jedan. gospodine. tako je!" Onda Ruti Modra Gora ustade i muk se spusti oko nje kao sneg.Rael Mandela skoči pre svih ostalih. reče priprosta Ruti. deca. "Kada biste ih voleli koliko i ja. a ne monolog bezbadežnih slučajeva. inženjeri koji ćuškate planete okolo kao bilijarske kugle. moja žena. pripada meni. U prostoriji je vladala napeta tišina kakva prethodi nečem izuzetnom. već sam ostala bez jednog posla. "Da?" upita Dominik Frontera umorno. Dominik Frontera sačeka da zvuk zamre. Vaša kometa neka ide drugde. ako oni imaju nameru da naude sebi time što nemaju dovoljno zdravog razuma da se uklone opasnosti s puta. Ja ostajem. u kome si ti. dom. mi smo ga napravili." Persis Taterdemalion ustade i viknu: "Ovo mesto. koja je iz čitave gužve razabrala da su njeni prijatelji u opasnosti. Sve što imam jeste ovde." "Gospodine Frontera". "ne smete nauditi mojim prijateljima. ne želim to da ostavim kako bi bilo uništeno tom vašom kometom. "Ovo je naš grad." Ruti nije razumela odgovor ROTEH-ovog predstavnika. naš je. letačkog. imanje. Doktor Alimantando vide da joj lice postaje sve svetlije u deliću sekunde pre nego što je Ruti Modra Gora pustila lepotu akumuliranu četiri godine na Dominika Fronteru. promrmlja ona tupo. Dominik Frontera nije imao . i ne dozvoljavamo da bude uništen. Privremeni predsednik zaglavi pod privremeni predsednički sto i prekri oči rukama. nije mi ni na kraj pameti da naudim vašim prijateljima. pošaljite svoju kometu na neko drugo mesto." Začu se burni pljesak. "Molio bih pitanje."<%0> "Gospo." Gore. napravio rupe. ne biste im naudili. "Sledeći." Mikal Margolis žustro zaklima glavom i viknu: "Tako je. Meñutim. sagradili. Vi.

" Preneraženost se pojača. preko zidova klozeta. Alimantando.-a da spase svet. uz novo stepenište i u osmatračnicu za vremenske prilike. Ispod te tačke Doktor Alimantando je sedeo i držao se za glavu. pokušaću da spasem naš grad!" On ustade da prihvati opšte odobravanje koje je trajalo nekoliko minuta. koga su spasla polarizovana kontaktna sočiva. Evakuacija je poslednje sredstvo. zbacuje sloj za slojem odeće koja je skriva. svi ste čuli šta je ovaj naš prijatelj imao da kaže. monumentalnog besa na podrugljivu Vaseljenu koja. Nisu se tresla od suza. već od besa. 17. naviše i naviše. Ramena su mu se tresla. Stoga.A. i uopšte ne sumnjam da je to tačno. naloži on. Struja logike začeta tri godine ranije u donjem levom uglu njegove kuhinje. Rekao je svojim ljudima da će izbaviti njihov grad." On pokaza Persis Taterdemalion i Mikalu Margolisu da pomognu pilotu da ponese ljubavlju obeznanjenog agenta ROTEH-a do mesta oporavka. nalažem svima vama da se pripremite za evakuaciju. tišina. sve dok u središtu tavanice nije preostalo prazno mesto veliko otprilike kao dolarska novčanica. samo da bi se svetla pogasila u trenutku konačnog otkrovenja.R. Doktor Alimantando je punio zidove svoje sobe za osmatranje vremenskih prilika hronodinamičkim simbolima. u krug i u krug. Jer ja. trpezariju i hodnik. sa malim digresijama i skretanjem u spavaće sobe broj jedan i dva. "Vodite ga odavde u neku od soba". krivudala je kroz dnevnu sobu. uz stepenice. Noć i dan. "Pa. "Tišina. a onda pohita iz Hotel/B. . pokažite mu gde. kroz kupatilo. Doktor Alimantando preuze kontrolu. Opšti žamor ućutka jednim pogledom. poput obojene rumbo-igračice u nekom opijumskom paklu Beladone. "Vas dvoje. Pokaza pilotu lañe. gde je vijugala oko zidova. Stajao je punih trideset sekundi u svetlu nove pre nego što se oglasio neobičnim piskom i srušio na pod kao džak graška.takvo upozorenje.

Sa istočnog prozora video je kako usamljeni Rael Mandela obavlja svoje jutarnje poslove koji su počinjali u šest sati. Podozrevao je da je sigurno jednostavna.I nije to mogao da uradi. Jutarnja izmaglica nosila je miris rastinja iz vlažne. mada će mu oni oprostiti. Izneverio je svoje ljude. Duboko je mario za svoje ljude. bogate zemlje. prožima talas smirenosti. Sada nisu bili neophodni. crne poput čokolade. da oseti neku vrstu ljudske emocije iznenañenja. bogate poput Kralja Solomona. gnev je iščileo iz njega. Točak mora da se okreće. Nije mogao da pronañe nedostajuću inverziju. a onda se u čeljustima neizbežnog preda smrti. decu koju je mislio da nikada neće poželeti. u ponedeljak petnaestog. kao svoje ljude. Kada im nije bio potreban spas. zmija da guta sopstveni rep. ali on nije mogao da je nañe. Nije želeo njihovo praštanje. ili zapanjen. . Izneverio je sebe. otekao kroz pukotine u stenama u Veliku Pustinju. Poput životinje koja se bori i bori i bori. a insekti naletali na staklo. Gasne svetiljke su pucketale. Čvrsto je zatvorio oči i osetio kako veliki mir dopire iz pustinje. Nije mogao da pronañe algebarsku formulu koja bi stajala u ravnoteži sa petnaest godina pisanja po zidovima u bespuću. Znao je da formula sigurno postoji. Izneverio je nauku. Jingjang-Sorengu i Univerzuumu Liks i svela sve to na nulu. To uviñanje izazvalo je kod Doktora Alimantanda veliko popuštanje napetosti. Trebalo je da bude preneražen. on ih je spasao. on to nije mogao. Sići će sa gore i reći svojim ljudima da idu. ali zelenkovo prisustvo na ivici njegovog stola izgledalo je kao nešto najprirodnije. To je bio neuspeh zbog koga se najviše osećao zgromljeno. kada moraju biti spaseni. Zvuk nalik na zveket zvončića za vetar natera ga da odvrati pogled od prozora. tako ih je video. Sada. iscureo kroz njegovu kuću. Želeo je samo njihovo razumevanje. Bilo je šest i šest ujutro. kako ga zapljuskuje.

. Pratio je trag logike do njegovog izvora u donjem levom uglu kuhinje." "Ma daj. "Da". 18." Doktor Alimantando se pope na sto i zagleda u jednačinu. i sve vreme mrmljao: "Da. niz nove stepenice.. Izvuče štapić od crvene krede sa nekog nevidljivog mesta i ispisa kratku jednačinu simboličke logike u prostoru velikom kao dolarska novčanica nasred tavanice. Kako onda da te ubedim?" Zelenko stade na sto. izgledao je kao mala šivaća mašina uhvaćena u paukovu mrežu. po podu na sve četiri.. oko klozetske šolje. "Mislim da ovo tražiš. "Mora da smo se mimoišli u tom sledećem logorištu. niz stepenice. da". . Ležao je na stolu koji je Doktor Alimantando koristio za doručak. skrenuvši u spavaće sobe broj jedan i dva. do kuhinje. "Daaaaa! Uklapa se! Uklapa! Nula! Čista. Glasni povik trijumfa začu se iz dubina kuće Doktora Alimantanda. da. divna.. reče zelenko. da." Zelenko proguta štapić od crvene krede.. u krug i u krug..."Dobro jutro"." Pratio je spiralu crnih ugljenih jednačina unazad." "Touché. zar ne?" "Jesi li ti samo proizvod moje mašte?" upita Doktor Alimantando.simbol. okrugla. Model Jedan. trpezarije i dnevne sobe. potpuna nula!" Kada je stigao do osmatračnice. kroz kupatilo. i čekao priznanje svog tvorca. pet godina.. Gore. u osmatračnici za vremenske prilike. eto šta si . preko tavanice. Alimantandov vremenski ključ. znaš. zelenko je sedeo na stolu sa krajnje samozadovoljnim osmehom na licu. promrmlja. oko zidova. preko hodnika.. "Hranljive materije su veoma korisne. zelenka više nije bilo. Nekoliko zelenih listova bilo je razbacano po stolu. konstrukcija mog uma pod stresom: halucinacija.. zar bi sebe voleo da smatraš čovekom koji halucinira?" "Ne bih voleo sebe da smatram čovekom koga posećuju animirani ostaci povrća. "da. "Mislim da si nešto od te sorte: arhetip.

." To je rekao Ed Galačeli. reče Doktor Alimantando. ali sa promenljivom faznom kontrolom"." "Bože moj.. i to što je pre moguće. "Zar bih stvarno mogao to da zatražim od ikog drugog? Naravno. ima nekih temporalnih paradoksa koji se moraju razrešiti." Doktor Alimantando zapetlja po dugmićima za fino podešavanje. "Naravno. shvatate šta hoću da kažem. ako uspem. čitava stvar pretvara se u petlju. reče Doktor Alimantando. u trenutku proboja biće dosta vremenskih odjeka oko značajnih čvorišta i možda ćete pronaći deliće . svrha mog vremenskog putovanja biva poništena. tako da to niko nikada neće znati. ne dajte da vas to brine. zar ne?" Zagledao je vremensku mašinu sa sve većim oduševljenjem. Uspeo je da okruži vremenski ključ svetlucavim plavim mehurom. biće dosta meñuvremenskog curkanja. Mislim. ali mislim da sam se pobrinuo za to. i kada je izmenim. Takoñe. "Zar ćeš da uradiš ono što mislim da ćeš da uradiš. Te se stvari stiču u jednu. reče Ed Galačeli."Ovo je bilo ñavolski teško napraviti". "Pola vremena proveli smo radeći stvari čiji razlog nismo znali". reče Radžandra Das. Sigurno niko u Bespuću. "Baš izgleda kako valja. Jedva čekam da ga isprobam. "te tako stvaraju temporalnu razliku izmeñu dva nefazna polja." "Da se vratim u prošlost i izmenim istoriju? Naravno. reče gospodin Jerihon. to jest. reče gospodin Jerihon. "To je otprilike efekt kome težim". ali mislim da bi trebalo da nestanem iz Bespuća i da se ne vraćam." "Čekaj malo". "To je samo istorija. pojaviće se neki drugi izgovor za moj nestanak. eto ga. verovatno nešto vezano za vremensko putovanje." "Hoćeš da kažeš da ćeš to upotrebiti na sebi?" upita Radžandra Das. sve će se promeniti sa njom. posle ručka. Glavni paradoks jeste u tome da. a vremenski ključ nagradi ga moćnim zujanjem. "Ja sam ga projektovao. "Ali." "Znam kako radi"." "To su praktično dva sinhronizovana unifikovana generatora polja koji rade u tandemu.

vojnički. "Tri sata u budućnost"." Dok je govorio. i ako mi se pridružite u trinaest i dvadeset. sa zaptivcima za dvostruko zatvaranje i integralnom prostirkom za tle. moći će da luta kroz čitavo vreme i prostor. Isprva je to bila dokona fantazija. Gospodo. pa. On odstupi od vremenskog ključa. Pomislio je da počne od orfa koji mu je zaveštao oazu. tih starih paralelnih Vaseljena. Proveo je pet godina i dobar deo kredita deponovanog u Deuteronomijskoj Banci prikupljajući je. a onda. Moći će da provede čitav život za jedno veče. Doktor Alimantando je planirao kako da izmeni istoriju. fantazija je vukla za sobom san. On ode do jednog naročitog kredenca u kuhinji i otvori ga. Jedna vreća za spavanje. reče Doktor Alimantando. pa budite spremni na to da će se tu i tamo dogoditi koje čudo." Dok je ručao praziluk i sir. videli ste roñenim očima da je putovanje kroz vreme praktično moguće. od trenutka kada su poštom poručeni predmeti počeli da stižu od firmi iz Meridijana. Odatle. Biće to dobro utrošen životni vek. Unutra se nalazila gomila njegove opreme za vremenskog putnika-amatera. preslikanih preko ove. dok bude spasavao svoj grad. zadrhta i nestade u nizu zamrljanih naknadnih slika. Sklopivi šator za jednu osobu. tako da je sada bio tu i spremao se da otputuje u razna vremena i mesta na način na koji niko nikada ranije nije putovao. .alternativnih istorija. "Gde ode?" upitaše Radžandra Das i Ed Galačeli. moći ćete da mi pomognete pri prvom ljudskom putovanju u istoriji. ovaj uzdahnu. ona vrsta hobija kome se ljudi predaju kao dokazu krajnjeg ispunjenja nemogućih snova. vojnička. Čačkanje po istoriji obično izaziva dosta vremenskih padavina. Doktor Alimantando se osmehivao nad svakim predmetom dok ga je izvlačio i spuštao. u stilu mumije. "Uzeću ga negde oko ručka. njegovi spretni prsti pronañoše željeni položaj kontrola za vremenski transfer.

sunñerom i peškirom. i konzerva suvih šibica. Jedan ručni dozimetar jonizacije. Pribor za prvu pomoć. morfin i antibiotike opšteg dejstva. sekstant i interni tragač. Jedna kompletna preobuka. Šal od čiste svile: sa plavim kašmir-šarama. Jedan džepni kratkotalasni primopredajnik. Jedan paketić tableta za sterilisanje vode. Vrećica sa sapunom. Četkica za zube i pasta (spermint). Jedna vojnička kuhinja za kampovanje. Šešir za sunce i dve tube kreme za sunčanje. sa sve mehurastom kacigom i maskom za udisanje kiseonika. jedna kalajna pljoska rakije iz Beladone. . lepljive i vinilne zakrpe za odelo pod pritiskom i šator. uključujući antihistamine. sa sečivom za svaki dan u godini. Jedne naočari za sunce. Jedan primerak Kompletnih dela Stražara Rija. tri sočiva i dvanaest rolni samorazvijajućeg filma. Pet stotina dolara u gotovini. prilagoñena napajanju iz njegovog prenosivog izvora energije. Kamera. Pet svezaka u kožnom povezu i jedna zajemčeno večna hemijska olovka. jedne dugačke gaće za hladno vreme. jedne naočari za pesak. Jedan mali komplet alata. Kompas. sklopiva. Jedan nož Odbrambenih Snaga.Jedno providno plastično izolaciono odelo. Signalne rakete. Kompresovana sledovanja samo za očajničke situacije. Šest tabli čokolade za hitne slučajeve. Za upotrebu uz gore navedeno. zajedno sa geološkim kartama kako bi mogao da odredi svoj položaj na površini planete pri izlasku iz polja fluksa. Dva kompleta čistog rublja. Čarape.

"Zar čovek može da bude iole spreman za nešto ovakvo? Slušajte. Bilo je skoro trinaest sati. voljenu pustinjsku odeću i dok je navlačio na sebe dugački. iznašao je osam stotina šest razloga da ne poñe. Onda ode i presvuče se u iznošenu. sa dovoljno snage da raznese omanji oblakoder. U kaskadi mnogostrukih slika. Bolje da ne zakasniš." On pokaza na sto. Vaseljena. On nabaci glomazni ranac i priveza kontrolne nonijuse oko ručnog zgloba. Gospodin Jerihon. Osam stotina šest protiv. On ode do kuhinjskog stola da broji sekunde na zidnom satu. reče Radžandra Das. Sa napajanjem iz gore navedenog. ako budem uspeo. vremenski ključ stiže iz prošlosti. "Sada. Radžandra Das i Ed Galačeli uñoše. premestiće se u neku novu liniju sveta. a jedan za. Pokušaću da ostavim poruku o onome što sam uradio. ili pre ova subjektivna linija sveta. morao je. Onda pogleda na sat. veličine i oblika sklopivog kišobrana. jedan prenosivi tahijonski blaster kućne proizvodnje. "Samo ti to uradi." "Zbog prirode hronodinamike. mog stanovišta. razumeš?" "Razumem.Jedna prenosiva trans-stabilna muonska energetska jedinica sa multinabojnim sifonom za re-energizaciju iz bilo koga izvora energije: kućne proizvodnje. vi to nikada nećete znati. vojnički. pošto ću biti osloboñen vremena." . Naprosto. sivi. pustinjski kaput. Sve se sklapalo do izuzetno malih dimenzija." "Previše pričaš. tačni onoliko koliko samo gospodin Jerihon ume da bude tačan. za sve to. ako budem mogao. "Spreman?" upita gospodin Jerihon. izmeniću čitavu istoriju i vi uopšte nećete znati da ste bili u opasnosti zato što opasnost neće ni postojati. negde u prošlosti. On ga uze i dodade putničkoj opremi. Doktore". Doktor Alimantando poče da pakuje opremu. Jedan veliki ranac sa ramom. Sa objektivnog stanovišta.

svi su usnili isti san. Tako. jer kako zajednica da postoji bez svojih sećanja? Onda nastade udar koji na tren prodrma svakog spavača iz stanja brzih očnih pokreta. stvarni. . "Hej!" povikali su ljudi u svojim snovima. "Na kraju još jedna stvar." Onda se obrati gospodinu Jerihonu: "Znao sam sve vreme ko si. ostade sve bleñi trag naknadnih slika u obliku Alimantanda. iako sam opsednut njome. Ako uspem. "Vratite nam naše duhove!" Jer duhovi su podjednako deo zajednice kao i njen vodovod ili biblioteka. Tamo napolju ima isuviše toga što želim da vidim. tako da me očekujete i čuvate mi jednu praznu stolicu. Oni su bili duhovi. zapravo. duhovi od krvi i mesa. čim ujutro ustanete. mada niko nije mogao da kaže kuda. Upozori ih da je brzo pojedu. neću se vratiti. Ali možda navratim s vremena na vreme. kao dvostruka slika koju ponekad vidite kada vam oči nisu u žiži. Onda prebaci nekoliko prekidača na ručnim kontrolama. Ali kada su se vratili u utočište zajedničkog snevanja. Vreme je za polazak. ustanovili su da je na delu bila suptilna revolucija. odvojio se od Bespuća kao usireno mleko od surutke i odlebdeo. Vremenski ključ zazuja. Grad-duh. Samo pripazi na moje ljude umesto mene. čvrsti. Nisu mogli da znaju da su u tom trenutku umrli da bi bilo roñeni u novi život. Čudno.Doktor Alimantando se osmehnu. Sanjali su da je zemljotres prodrmao grad tako snažno da je iz zidova i podova istresen neki drugi grad. sa sve stanovnicima-duhovima (koji toliko podsećaju na prave stanovnike da se ne bi moglo razabrati ko je ko). U noći pre Kometnog Utorka. i on nestade. pre nego što neka transtemporalna anomalija ne poništi taj trenutak. Oprosti se sa svakim od njih i dade im tablu svoje čokolade za hitne slučajeve. prošlost mi nikada nije smetala." On pritisnu crveno dugme na ručnim kontrolama. Začu se krik izmučenog kontinuuma. Meni to nimalo ne smeta. a grad koji je lebdeo u nepojmljivom smeru bilo je Bespuće koje su sagradili i voleli.

A ujutro je bio Kometni Utorak i svi su se probudili. kakve to veze ima sa mnom?" "Prokletstvo. orbitalci su očitali ogromnu navalu energije verovatnoće fokusirane na pet godina. a Doktor Alimantando je takoñe obećao poneko malo i čudesno meñudimenziono curkanje u noći kada je izmenio svet. Ruti Modra Gora nikada nije otvorila pupoljak svoje lepote pred Dominikom Fronterom. to dopire iz tvoje oblasti! Neko u krugu od pet klika oko tebe zajebava se sa hronokinetičkom skretnicom za koju nema dozvolu! Trag mreže verovatnoće vodi do tebe!" "Za Boga miloga!" uskliknu Dominik Frontera. Protrljao je oči da bi iz njih prognao san i Ruti Modru Goru. koji zaista nije imao nikakvog razloga da bude u Bespuću." "Uh. takvo je učenje Panarha iz koga izvire vaskolika ljubav. Prava kučka od žene. sada kada je prošlost izmenjena." "Prokletstvo. ali ljubav ostaje. . "Došlo je do pravog haosa. to će promeniti istoriju. najednom budan i svestan. kada? Zašto? Zašto ju je voleo? Vaseljena se izmenila. čitavu prokletu istoriju sveta!" "Nisam shvatio. "Znam ko je to!" A onda je ponovo spavao i sanjao Ruti Modru Goru.. gordu na njihovim zidovima.. neko se igra vremenom! Orbitalci su procenili sa verovatnoćom većom od devedeset odsto da je naša Vaseljena bačena u drugačiju vremensku liniju: šta god bilo. kao i svake noći od.." "Asro Omelijančik. "Frontera." Njemu pretpostavljena službenica..Iz sna se probudio Dominik Frontera. prenut budilnikom svog komunikatora. a ipak je spavao u svojoj sobi u Hotelu/Železnici Vitlejem Ares i sanjao Ruti Modru Goru zato što Vaseljene dolaze i prolaze. čoveče. petnaest godina i osamnaest godina u prošlost sa hron-odjecima gore-dole duž vremenske linije. protrljali oči da isteraju čudne noćne snove i pogledali gradsku povelju.

koji se upinjao da ga čuju usred nebeske buke. zvanoj Kota Bespuće. a grupe ljubičastih jonskih munja obasjavale čitavu pustinju u delićima sekunde fantomskog osvetljenja. povelju koja je značila da će nailazeća kometa biti pretvorena u paru u gornjim slojevima atmosfere umesto da se sruši na zemlju sa ogromnom silinom uništenja. U četrnaest i četrnaest. Po časovniku Eda Galačelija. Jonske munje grčevito su pucketale i prolazile. visoko u jonosferi. poneki meteor izgarao je u ništavilo. viknu Dominik Frontera. Svi su od srca zahvalili Doktoru Alimantandu (kad god da je) za to što je sve ispravio i sredio. spremni za ono što će. zatreptavši da odagnaju mrlje pred očima. meteori pljuštali poput raketnih mlazeva. svi su bez izuzetka bili na uzvisini meñu brdašcima. biti spektakl decenije. Snažan zlatni sjaj ispuni horizont i lagano izblede. pražnjenja aurore nematerijalno gasnula. Ne obazirući se na zemaljske sprave za merenje vremena. kometa je došla kad je došla. Kometni Utorak okasnio je dva minuta. Nebo iznenada prošaraše plavi zraci koji se spojiše na još nevidljivoj kometi poput žbica u središtu točka. Kometa 8462M bila je razbijena ROTEHovim zracima čestica u komade leda veličine i oblika zamrznutog graška. ali po lovačkom hronometru gospodina Jerihona. kako ih je Dominik Frontera uveravao. Uzdasi zajedničke zapanjenosti pozdraviše taj prizor. i došla je sa tupom grmljavinom koja je uzdrmala kamen pod nogama posmatrača dok su iznad njihovih glava. "Uuu!" rekoše svi. iznenadni pupoljak svetla ispuni nebo. Predstava je bila završena.povelju koju je Doktor Alimantando potpisao sa ROTEH-om pre toliko godina da bi ovde osnovao grad. što je ROTEH inače praktikovao. uranio je četrdeset osam sekundi. a onda je blesnula i isparila zahvaljujući strujama nabijenih čestica. Svi su pljeskali. "Zraci čestica". Na visini od četrdeset kilometara. "Gledajte to!" Kao da je rekao abrakadabra. Blaga kiša leda . sa toplim prostirkama i pljoskama vrućeg čaja začinjenog rakijom iz Beladone.

značajno koliko i san. I to je druga priča o Kometnom Utorku. primena Njutnove formule o kinetičkoj energiji daje nam za energiju osloboñenu ovim dogañajem iznos od 3. Prateći pečurkasti oblak svakako su mogli da vide duhovi Bespuća u svom izgnanstvu u gradovima Meridijan i O. četiri puta brži od zvuka. proñe kroz kamen ispod pustinje. U danima svoje najmračnije podvojenosti. Mikal Margolis je često odlazio u duge šetnje Velikom Pustinjom kako bi vetar mogao da mu oduva žene iz glave. danima i nedeljama. a koja lažna? 19. svakako su osećali crvene kiše rñe koje su sporadično padale godinu i jedan dan posle Kometnog Utorka. Radžandra Das je napućio zamišljeno usne i rekao: "Pa. Mogao bih da živim s time ako bih morao. svakako dovoljno da Kometa 8462M trenutno ispari. dve stotine pedeset megatona prljavog vodenog leda. sjurilo se sa neba brzinom od pet kilometara u sekundi i tresnulo u Veliku Pustinju. i da udarni talas. da se ta para i dignuta prašina popnu desetinama kilometara u atmosferu. Ni najmanje. Ko može da kaže koja je istinita. Ali to nije bio deo Kometnog Utorka. digne veliki talas peska u vazduh i pokopa Bespuće sa čitavim njegovim tovarom snova i smeha ispod sloja peska dubokog petnaest metara. Kada je i poslednja zvezda padalica sagorela nad horizontom. tropopauzu i stratosferu. to stvarno nije bilo loše. troposferu.126 x 1016 J. da bi sazdala sloj oblaka." I to je priča o Kometnom Utorku. ili ekvivalentnu kaloričnu vrednost ramsteka veličine planete Posejdon. a opet tako prisno povezanog sa njim poput štampe sa druge strane lista. nalik na nečisti šerbet. dovoljno da napaja vakuumski prekidač do kraja Vaseljene. I ovo je priča o Kometnom Utorku.padala je kroz jonosferu. E sad. Ali to je bilo daleko/davno. Na jednom mestu daleko od Bespuća. A vetar je duvao kao što je duvao već sto pedeset hiljada godina i kao što će .

odbegla planeta. širok kao nebo. ponekad žudeo za pikantnim i lascivnim odnosom koji je imao sa Marjom Kvinsanom. crn i uzburkan poput ñavoljeg mleka. kroz polja privlačenja svoje tri žene. Ponekad je čeznuo za postojanom ljubavi Persis Taterdemalion. Bilo je to zaveštanje Komete 8462M. bio je zaokupljen jer samo što nije načinio slučajno otkriće. tako je Mikal Margolis lutao. uživao u samoći i mogao da pušta svoje fantazije u bioskopu mašte: pustinjski razbojnici. Danas ni vetar nije duvao. metresu i majku. a mario još manje: on je bio naučnik zemlje. . Meridijan. Mikal Margolis. sloj kondenzovane vodene pare koja je prekrivala najveći deo Severozapadne Četvrtlopte i pretvorila se u kišu da bi pala na Beladonu. Imao je tri žene. gde je nekako zaboravila da padne. smeli pustolovi u potrazi za izgubljenim gradovima. ponekad. ćutljivi revolveraši. kada ga je krivica grizla u dnu stomaka. tražio je majčin oproštaj. usamljeni kopači blizu zlatne žice. visoki jahači. sunce i vetar su omanuli. Transpolaris i Novi Merioned. a sunce znojem isteruje krivicu iz njega. a ne naučnik neba i. Posle sto pedeset hiljada godina svetlosti i vazduha bez prekida. ali to opet ne bi bilo dovoljno da oduva krivicu koju je Mikal Margolis osećao u srcu. a ponekad je želeo da bude u stanju da potpuno umakne njihovim uskomešanim gravitacijama i tumara slobodan kroz svemir. Bazao je satima gore-dole po padinama. malo je znao o tome. i svugde osim na Bespuće. uostalom. i baš kao što učeni astronomi Univerzuuma Liks smatraju da dinamika sistema sa tri zvezde nikada ne može biti stabilna. hodač po dinama. nekoliko sati nasamo meñu crvenim dinama bilo je najviše što je mogao da učini da bi se udaljio od zvezdanih žena svog života. Pustinjske šetnje bile su njegovo bekstvo. ljubavnicu. a opet je u tim satima bio sâm. Nije imao hrabrosti da sasvim umakne silama koje su ga uništavale. bio sve ono što mu žene nisu dopuštale da bude i pokušavao da oseti kako vetar duvanjem. Gusti sloj oblaka ležao je iznad Velike Pustinje. niti je sunce sijalo.duvati još sto pedeset hiljada godina. smrknuti.

reče Limal Mandela. šest dana posle njenog drugog roñendana. ali Mikal Margolis. Tada nisu znali da je to Šaka. "To je anñeo". Tada sva deca pogledaše i videše ne ono što su želela da vide. čije su oči bile najoštrije. ne odmah. Beskoristan. videvši dva crvena krila svijena pozadi. a krila na njegovim leñima uopšte nisu bila krila već velika crvena gitara koju je prebacio preko ramena. već ono što je tamo želelo da bude viñeno. Deca strčaše da dočekaju nepoznatog. poput izmagličastih toplih struja koje su nosile papirne jedrilice naviše u spirali. pomislila je da je to samo varka jare. Tasmin Mandela. Džoni Staljin i mala Arni Tenebre. "A ovo je naš drug. a ovo je moja sestra. Prezreni pesak. Zatvorio je pesnicu da zadrži preostali pesak. reče Tasmin Mandela. Crveni šljunak.Pesak." "I Arni Tenebre. "Zdravo. Džoni Staljin. kada se pojavio Šaka. poskakujući od uzbuñenja. a to je bio visoki mršavi čovek u belom odelu sa visokim okovratnikom po kome su bile projektovane pokretne slike ptica. sagnuo se da uzme pregršt i pusti da mu iscuri kroz prste. "To je nešto mnogo mnogo bolje!" ciknu Arni Tenebre. reče Limal Mandela. ustao i oduševljeno viknuo u svaki kraj Velike Pustinje. "To je čovek svetlosti". primetivši kako prilika sija snažnije od sunca skrivenog oblacima. reče Džoni Staljin. koji je jedva bio u stanju da razabere obličje. . Onda su svi primetili i zapanjili se. sa svetlom otkrovenja u očima. ja!" reče mala Arni Tenebre. Tasmin". Limal i Tasmin Mandela. "Naravno! Naravno! Naravno!" Napunio je peskom torbicu za ručak i otplesao natrag do Bespuća. životinja. biljaka i neobičnih geometrijskih šara. popeli su se na Kotu Bespuće da prave papirne jedrilice i bacaju ih iznad brežuljaka. u teške sive oblake. ja sam Limal. 20. "To je čovek".

jer samo je Doktor Alimantando (izgubljen u vremenu. "Zove se Šaka". "Znači da je za piće". Onda Persis Taterdemalion prozbori i umiri buru. zapišta Arni Tenebre. Ustade i izvede složen naklon. "Hej. reče Rael Mandela i klimnu glavom prema Persis Taterdemalion da natoči čašu hladnog kukuruznog piva. u senkama šanka. jer to je bilo mesto na koje su najpre dolazili svi stranci. daleko pozadi. Slike ubrzanog cvetanja pupoljaka preñoše mu preko odela. "Gde je ovo mesto?" "Ovo je Bespuće!" rekoše deca u horu. a njegova kolena. Čovek zvani Šaka skinu čizme i svi užasnuto uskliknuše. sede na jedan sto. jedno potrča kao prethodnica. "Prešao je čitavu Veliku Pustinju". u poteri za legendarnim zelenkom. odsviraj nam nešto na toj gitari. . kolena su mu se savijala nazad. rekoše deca. gos'n. nožni prsti dugi i fleksibilni poput prstiju na rukama. a sjaj njegovog oslikanog odela bacao mu je neobične senke na ajkulasto lice. poput ptičjih. baš kao i napred. kao da govori iz dubina sna. "Smemo li da izujemo čizme? Velika Pustinja je nemilostiva prema tabanima. Deca posedaše oko njega. "Veoma vam hvala". "Gledajte šta smo našli"."Mi se zovemo Šaka". u iščekivanju da budu pohvaljena zbog svog čudesnog otkrića. a jedno kao odstupnica i zagalopiraše uz brežuljke. Imao je čudan glas. drvećem oivičene uličice Bespuća do Hotela/Železnice Vitlejem Ares." I dvoje ga zgrabiše za ruke. reče Limal. kroz zelene. "Hodi. Ponuda za prihvat je data i primljena. nemoguć za ikoga manje fleksibilnog od njega. hoćeš?" Šakine oči potražiše osobu koja je to zatražila. reče stranac." On skinu gitaru sa ramena. neka ga Bog sačuva u toj ludosti) ikada ikada ikada prešao Veliku Pustinju. Stopala su mu bila uska i prefinjena kao ženske šake. Grmljavina se prosu meñu gostima. reče Šaka svojim čudnim odsutnim glasom.

Peščani sutoni sijali su crvenom i ljubičastom bojom na njegovom oslikanom odelu. zar ne?" Gospodin Jerihon bio je uporan. muzika je umirala. zar ne? Dodatne ruke? I oslikano odelo. vitkim prstima i pusti roj tonova u vazduh. Kada se završilo. nogama. muzika je živela." On uze gitaru i udari akord. "Stopala. i izvlačila zvuke iz mesta koja su godinama čamila neotkrivena. muzika se smejala. niko nije mogao da poveruje da je gotovo. lepršava muzika neba. Onda mu Umberto Galačeli doviknu: "Hej. čarolije. zapravo. Nikada nije svirana takva muzika kakva je svirana tog popodneva u Hotelu/Železnici Vitlejem Ares. muzika je volela. oštar. tugovanja i ludila. sa gitarom u krilu. napet. Niko nije mogao da poveruje da samo jedan čovek. Šaka opruži neobične prste na rukama. Bila je tu muzika igre svetlosti vatre i beskrajnog zvižduka dalekih zvezda. Bilo je tu melodija od kojih su noge cupkale i melodija koje su izazvale nagli ples. uzimala i ugrañivala u sebe. sa takvima se rañaju radi upotrebe u otvorenoj gravitaciji. stolicama i ogledalima na zidovima. melodija da vas rasplaču i melodija od kojih su vam divotni žmarci prožimali leña. dolaziš?" Niko nije čuo da je ušao gospodin Jerihon. "Spolja. Bilo je melodija koje su preturale stolove i melodija od kojih je staklarija zvečala. može da proizvede tako moćnu muziku. Niko nije video da je seo za šank. nalazila je melodije u spavaćoj sobi i kuhinji. odakle. dok nije rekao: "Ja ću vam reći odakle je. to je univerzalna alatka ROTEH-ovog orbitalnog osoblja. "Jesam li u pravu?" Šaka ustade. Bila je tu veličanstvena drevna muzika pustinje i vazdušasta. Niko nije ni znao da je on tu. Odzvanjajući muk ispunio je vazduh."Pošto gospa tako traži. Muzika je pronalazila tonove u stolovima. podrumu i klozetu. bilo je tu veselja. pronalazila ih. mislim da hoćemo." Gospodin Jerihon pokaza prema tavanici. Onda dodirnu žice dugačkim. muzika je ñipala. muzika je plakala. za trenutni pregled . Bilo je melodija zbog kojih ste morali da se smešite. gos'n.

držeći gitaru defanzivno ispred sebe. Donosili su Šaki ukradene stvari koje su smatrali potrebnim da bi mu bilo udobno: prostirku. ali njega je spopao napad vrištanja. On može da javi RORTEH-ovim momcima u Porcelanskoj Planini da te provere. životinja ili čovek mogli da se kriju dugo. Zaklonjen vriskom gitare. Tu niko neće pronaći Šaku zato što niko od odraslih nije ni znao da tu postoji tajna pećina. spreman da umakne. "Pa. To je bilo jedino skrovište koje više nisu mogli da koriste. gradonačelnikom Dominikom Fronterom. tanjir i čašu. malo pomorandži i banana." Čak ni raskošno iskustvo Egzaltiranih Predaka gospodina Jerihona nije moglo da ga pripremi na ono što je Šaka tada učinio. Prihvatio je njihov dar sa zahvalnošću i nagradio ih melodijom i pričom. Džoni Staljin i Arni Tenebre sakrili su Šaku u jednoj maloj pećini iza kuće gospodina Modre Gore. Gospodin Jerihon nastavi. Vrišteći akord moći iz crvene gitare izobliči svet i stade da kida um hromnim zubima. Jednom su Limal i Tasmin pokušali da sakriju Džonija Staljina u jednoj tajnoj pećini. Šaka nestade. Bilo je to najbolje moguće skrovište. Limal. šta radiš ovde? Nareñenja o isključivanju zabranjuju ljudskim bićima prilagoñenim svemiru da doñu na površinu osim sa dozvolom. Imaš li ti dozvolu?" Čovek zvani Šaka nape se.vizuelnih informacija: pretpostavljam da samo izvodi nasumične testove slikama u nedostatku podataka. dugo. 21. . jesam li u pravu?" Šaka ne reče ni da ni ne. Tasmin. "Možda bi trebalo da porazgovaraš sa našim oblasnim nadzornikom. Minijaturni čarobnjaci predali su svoje poklone Šaci. pa je majka doletela da ga izbavi. a i deca s njim. jastuk za sedenje. Oko Bespuća je bilo dosta mesta za koja niko od odraslih nije znao. Arni Tenebre mu je dala bojanku i nove voštane boje koje je dobila za roñendan i koje su stigle čak iz jedne gradske radnje koja se bavila kataloškom prodajom. krčag vode. nešto sveća. na desetine uistinu dobrih mesta gde su igračka.

izbrisanih sećanja na sve što je bilo ranije. Ispunjenje tih svetih naloga. Bilo je to doba većine i razuma. postali tako neobični i strani da su. Ta čarobna rasa imala je dva velika zadatka. Drugi je bila odbrana od onih tuñinskih sila koje bi mogle da požele. zahtevalo je takvu koncentraciju napora nebeskih ljudi da niko nije mogao biti pošteñen zbog nekih manje važnih zadataka. iz ljubomore. da bi živeli slobodno u ogromnim prostranstvima meseca-prstena. gde bi kvazi-razumni Psimbiji. sve do trenutka kada on postane sposoban da upravlja sobom. Prva je bila da prati put besmrtnih predaka. kao ljudska bića. A opet. imaju nešto zajedničko sa svojom braćom vezanom za tle. Treća je bila da se oslobodi telesnog i spoji s mašinama kako bi živeo kao bestelesni duh u kompjuterskoj mreži. bilo je onih koji su smatrali da je o svim tim budućnostima užasno razmišljati. Ti zadaci bili su razlog za njihovo postojanje. Druga je bila da se podvrgne operaciji prilagoñavanja kod lekara i odabere izgnanstvo i novi život dole. u vekovima samonametnutog izgnanstva. koje im je dala lično Blažena Gospa. pohlepe ili neshvatljive gordosti. Neki su želeli da ostanu ono što su bili. kao i upravljanje svetom koji su sačinili njihovi preci. proželi. kada osoba preuzima odgovornost i svaki pojedinac mora da od više mogućih izabere budućnost za sebe. da preuzme katarinističke zavete i služi ROTEH-u i njegovoj zvezdanoj pokroviteljki. zapravo. predstavljali zasebnu vrstu. vegetativna stvorenja svetlosti i vakuuma. U letećim gradovima koji su kružili oko zemlje kao krhotine razbijenog stakla živela je rasa ljudi koji su još smatrali da. gde su živeli samo vrlo kratko i umirali u velikom . na svetu.Evo priče koju je ispričao Šaka. ili da podesi kontrole trans-mat mašine na dobro čuvanu kombinaciju koordinata znanih kao Tačka Epsilon. pa su birali sopstvenu. Stoga je donet jedan jednostavan zakon. došli. Prvi je bila briga i održavanje. ušli u njega sve dok ne bi postali simbiot tela i biljke. ali koji su. uzeli tog pojedinca. da unište najveće ljudsko delo. omotali ga. pa su silazili na svet neprilagoñeni.

na tradicionalni dan odluke. sve jača sunčeva svetlost ne bi oterala u senke. Sreli su se u opservacionom mehuru u otvorenoj gravitaciji. O svom desetom roñendanu. ukrao je bratovljevo odelo od tkanine sa živim slikama i šmugnuo iza zidova da bi jurio tunelima i gazištima. Dok su se večernje senke beskrajno izduživale niz svetlosne bunare Stanice Karioka. na gredama i žicama. Čitavog dana oslikano odelo Kralja Stanice Karioka (koje . I svi njegovi podanici. što se moglo brzo izgovoriti u malo reči. Takav je bio i Šaka. Dok god je trajao mrak i dok god ih. gitare su zavijale i vrištale kao oznojeni ljubavnici. tako da više niko nije čuo za njih. kako bi prisustvovala muzičkim dvobojima. A neki su tražili utočište iza zidova sveta u vazdušnim šahtovima i svetlosnim bunarima. slušala su sudar gitara. kao vampire. obavijena sopstvenim krilima kao pokrovom. a odgovorni grañani koji su poštovali zakon i dužnost budili su se iz svojih snova u slobodnom padu da bi hvatali tragove odjeka divlje. krunisan je Kralj i svi su objavili da su Šaka i njegova crvena gitara najbolji u Stanici Karioka. ali nije se tako brzo moglo i postati: Kralj u svetu gde je muzika bila zakon. a električna gitara gospodar svetlosti i tame. braća i sestre pacovima. već Muzici. Rukavica je bačena. Za jednu sezonu. Šahtovi i tuneli odzvanjali su ludačkom muzikom. Neki su uzimali brodove i jedrili u noć prema bližim zvezdama. Šaka je vladao tunelima i prolazima Stanice Karioka. muzike o kakvoj nikada ranije nisu sanjali. slobodne muzike koja je dopirala iz njihovih ventilacionih proreza. i nije bilo nikoga da ga izazove. I postao je Gospodar Tamnih Mesta. stvorenja blistavih krila nalik na heroinske anñele u blesku su proletala kroz prostore pune odjeka i rojila se poput vampira. jer on nije želeo da služi Blaženoj Gospi. I kada su sve borbe bile završene i poslednje kapi krvi istisnute iz razrovanih vršaka prstiju. kada je i poslednji sprženi gitarski leš bio izbačen kroz izlazne komore da se tumba kroz svemir. pod zvezdama koje su se sporo okretale. Onda se pročulo da Kralj Stanice Makartni želi da izazove Kralja Stanice Karioka.jadu. Nagrada je bilo Kraljevstvo gubitnika.

je on radije nosio nego prnje. nije nameravala da svom robu dozvoli taj slabićki luksuz predaje. a pahuljice kristalizovanih moćnih akorda spuštale se kao sneg da bi prekrile glave devojaka zvezdanom prašinom. Sudija dade znak. Gitare su suktale kao noževi-skakavci. Onda je paž dodao Kralju Stanice Karioka upravo naštimovanu gitaru. eolskog i lokrijskog. U svim obaveznim fugama. On je dodirnuo žice prstima i osetio sa uzbuñenjem kako mu se zloduh genija penje uz ruku i pretvara mu mozak u tečnost. Paževi su Kralju Stanice Makartni dodali njegovu mašinu: devet stotina godina star 'stratokaster'. Vreme je usporilo u džungli skala i arpeña: vremena nije bilo. dorskog. kao metadonski snovi. koji su visili o stopalima i repovima sa poprečnih žica. ispisujući spore srebrne puževske tragove po kupoli od glasita. prevedeno sa drevnih jezika. ali i dalje nijedan od njih dvojice nije mogao da stekne prednost nad onim drugim. . da utonu u svetu tišinu izazvanu strahopoštovanjem. Gitare su kreštale kao silovani anñeli. lidijskog i miksolidijskog. Započe dvoboj. metal i sintetičko krzno ljudi iza zidova) projektovalo je neverovatno stare crno-bele slike: vizuelnu zabavu čije je ime. koja je nanjušila krv i čelik u vetru. Sada je preostao samo još jedan način da pobedi. a druga započela. a cena te pobede biće uistinu strašna. Sunčeva svetlost zabuktala je na njegovoj zlatnoj boji i nagnala posmatrače. plastiku. Tamo-amo. značilo 'Bela kuća'. Njihove improvizacije slobodne forme odjekivale su u ogromnoj katedrali vazdušnog šahta broj dvanaest. Ali gitara. Njihove melodije uvijale su se i meñusobno umotavale oko tema kao ptice u letu sa tako preciznom veštinom da niko nije mogao da kaže kada se jedna okončala. bitka se vodila. Gitare su pratile jedna drugu kroz harmonijske predele modusa: jonskog. Kralj Stanice Makartni bio je ravnopravan sa Kraljem Stanice Karioka. zvezde su se zaledile na svojim lučnim putanjama. frigijskog. Kralj Stanice Karioka znao je da je našao ravnopravnog takmaca u Kralju Stanice Makartni.

Kako im je pobegao. o-tako-pažljivo odmerenih doza mijelinskih potiskivača. gde su im milost ukazale Male Sestre Tarzisa i odvele ih u svoj dom za sakate prosjake. živih nečastvih stvorenja koja je Šaka oslobodio. tako da je bio mrtav mrtav mrtav. Jedan . cena koju je platio za svoju krunu? Tada su krilate žene smrknutih lica u tesnim žutim kombinezonima pokuljale iz svih ulaznih komora. To bi bio Šakin kraj da nije pobegao od svetih doktora Svete Katarine. osim da je umakao i spasao crvenu gitaru od peći. a to je bio Šaka. njegova gitara i embrion duše Kralja Stanice Makartni bili su prebačeni u industrijski geto Sletišta. kolika. on. a onda mu očne duplje sagoreše u blesku i dim pokulja iz njih. naoružano palicama za šokove i pištoljima ljubavi. a taj ubica platiće svojom nasmejanom. koji će izvršiti presudu Grupe Devetnaestoro primenom malih. u telu ubice. Za trenutak. a Kralj Stanice Karioka bio je uistinu Kralj. crvena gitara zaurlala je kao uspaljeni demon i usisala tamni fluid u interna pojačala i sintisajzere. Puštena s lanca. Stanično obezbeñenje. ali kakva je bila cena. pa su zajedno podesili kontrole stanične trans-mat kabine tako da ga pošalju dole. Opkolile su Kraljeve podanike. blesnuše ljubičaste munje. i crvenu gitaru sa njim. Jezik mračne munje izbi iz crvene gitare i sprži strančev 'stratokaster'. Brzinom misli. na zabranjeni svet.Kralj Stanice Karioka. ostavivši samo zadimljene komade. Odvele su Kralja Dva Sveta uvezanog narkotičnim koncem. koje su odzvanjale tuñinskim harmonijama o čijem postojanju niko nikada nije ni sanjao. posegnuo je u sebe do onog mračnog mesta gde borave divlje stvari i sa molitvom Blaženoj Gospi otvorio to mračno mesto svetlosti i pustio da crnilo pokulja iz njega. Publika pobeže u vrisku od crnih. ne želi da kaže. Mračna muzika udari kao Božja pesnica. Kralj dva sveta. podelile ih uredno u grupe od po šestoro i odvele u neizvesnu. Duž njenih žica. vrištećom dušom i više ga neće biti. unutrašnjost strančeve lobanje obasja nebeska svetlost. Zasule su penom za gašenje požara ugljenisani leš Kralja Stanice Makartni koji se tamo tumbao. ali obezbeñenu budućnost. kroz koje će još jednom vratiti u život dušu ubijenog. Odvele su Kralja vidarima Svete Katarine.

i uredio mu bekstvo od Malih Sestara Tarzisa. "Zato što mu je trebao neko ko će biti ljubazan prema njemu". još nešto što se brzo dalo izgovoriti. Noću ga je budila iz sna u vrisku i znoju iz snova o sopstvenoj smrti. jer sveti doktori Svete Katarine tragali su za njim po šaru globusa. reče Arni Tenebre. starac ga je naučio svemu što je znao o običajima tog sveta. čašu piva ili nekoliko centavosa u džepu. "Svaki čovek ima dobru priču". nije mogao da se smiri.stari prosjak bez nogu naučio ga je kako da se oslobodi kolica i hoda. "Ne želim ti ništa nažao. Šaka je uspeo da isprosi vožnju kamionskim konvojem preko Planina Eklezijasta u samo srce drevne zemlje Velikog Oksusa. Probadajući ga krivicom kad god bi dodirnuo žice crvene gitare. reče Rael Mandela. reče Rael Mandela. Pratio sam trag kapljica sve do ovog mesta. duh ga je terao dalje kroz neprekidne podsetnike na ono što su sveti doktori Svete Katarine još imali da mu urade. Zašto ste to učinili?" "Zato što je on naš drug". To je bila kletva Šake. "Polako". Deca uspaničeno vrisnuše. i ako bi ikada prestao da se kreće. Noću je zabavljao seljane melodijama svoje crvene gitare i tako uspevao da zaradi činiju supe. da zauvek luta svetom sa crvenom gitarom na leñima. jer takve stvari mora naučiti ili će propasti. I tako je Šaka lutao svetom širom i popreko. ali se sporo moglo ostvariti. Šaka posegnu za svojom crvenom gitarom kako bi ispalio novi akord paralize. a pošto je pogodio odakle je Šaka stigao. "Zato što je bio uplašen". reče Limal Mandela. reče Arni Tenebre. jer duša čoveka koga je ubio nije mu dala mira. progonjen duhom ubijenog čoveka koji iza njegovih očiju čeka da mu uzme dušu. pronašli bi ga. reče Tasmin Mandela. vratili na nebo i uništili. gde je tumarao godinu i jedan dan po pirinčanim farmama i nudio se da spretnim stopalima seje seme na poplavljenim poljima. Ali." Deci reče: "Treba više da pazite na vodu kada sledeći put budete hteli nekoga da krijete. . "To je bila dobra priča".

Reći ću im ako pitaju. "Kažeš da si Spolja. deco?). rekao je da odavde niko nikada ne sme biti oteran zbog nečega što je ranije činio. valjda. što je samo još jedan način da kažem kako neću nikome reći da si tu. otišao je u prošlost ili budućnost. da ste ga videli kako odlazi preko pruge." 22. reče Rael Mandela. a i vi. Možemo li nešto da učinimo za vas da bismo pokazali koliko smo vam zahvalni?" "Da". ali mislim da je bio u pravu. Doktora Alimantanda više nema."Nećete. sad. "Hvala. najednom ispunivši pećinu svojim prisustvom. Ovo je mesto za novi početak. nisam baš siguran da je dobra ta novotarija sa gradonačelnikom. I ne slažem se sa ljudima koji trče gradonačelniku da bi od njega tražili sve one prave odgovore. ne znam. Obično su se samo ptice budile pre njega. nikome reći da je ovde?" upita Džoni Staljin. gospodine. deco. reče Rael Mandela. Deca se horski pobuniše. stvari su bile mnogo bolje kada se Doktor Alimantando brinuo za ovo mesto. ja velim da su pravi odgovori već u tebi. "Tišina". Sutra ćemo krenuti dalje. smišljate alibi. i mogu da ti kažem ovo. ubrzo će ionako morati dalje. Pa. Kada je Doktor Alimantando izumeo ovo mesto (sećate ga se. Rael Mandela je uživao u mirnim satima pre nego što bi se ostatak sveta probudio u zevanju i prdežima. niti bi trebalo da se tiče bilo koga. spremnog i obuzetog nekim tajnovitim privatnim poslom. Tle se iskrilo mrazom pod čeličnosivim nebom kada je Rael Mandela odneo izbeglici činiju žitne kaše i dve banane u pećinu. "Čuo sam tvoju priču. gos'n Šaka. Ovo je trebalo da bude mesto za novi početak. šta je neko radio u prošlosti mene se ne tiče. Hodite deco. jer ako je istina što je rekao. . E. a večeraćete u mojoj kući. pa onda možda znaš zbog čega kiša nije pala sto pedeset hiljada godina. uz mali naklon zahvalnosti. stoga je bio veoma iznenañen kada je zatekao Šaku budnog. ili ti nikada neće doći." Šaka klimnu glavom.

užurbanih grafikona i obojenih rečenica obrtale su se kao paoci točka po toj izuzetnoj tkanini. zaboravili ste ime kiše. pravo ime. ali zbog čega nije pala kiša?" Šaka se posluži žitnom kašom i reče izmeñu punih kašika: "Zbog raznoraznih stvari. ime iz srca. skretanja mlaznih struja. Problem je u tome što i oni imaju nas. i linije pune svetlucavih brojeva." "To je nemoguće". pa molimo za malo tišine dok se usredsredimo. ime koje ima svaka stvar i na koje sve doñe kada se pozove. povikaše: "Zaboravili ime kiše?" "Šta je to kiša?" upita Arni Tenebre. ona reče strogo: "Bez veze." A na to deca. gos'n". mikroklimatskih zona verovatnoće. iako nije mogao da shvati zbog čega. Grafičko očitavanje klimatskih i ekoloških režima Sletišta Ravnodnevice za sedam stotina godina otkad je započelo teraformiranje. reči se komešale." "Svakako. Ubacili smo se u Anagnostasa na Stanici Papa Pije da vidimo možemo li locirati prekid u lokalnoj mikroklimi. polja katastrofe: ali uglavnom. pa ćemo doručkovati. "Kaži nam ime kiše. . Vremenskih anomalija." "Vidiš?" upita Šaka. već moram sve da čitam unazad u odrazu iz ovog krčaga s vodom. kiša uopšte ne može da vas čuje. Vrtoglavi displej najednom se isključi. Boje su letele. Pronaći će nas pomoću kompjuterske veze. barometrijskih gradijenata. "Ššš." Rael Mandela zadrhta. reče Rael Mandela. "Imam ga. "Nikada nisu naučili ime kiše. koja su krišom pratila Raela Mandelu do pećine.Njegovo oslikano odelo postalo je crno kao noć. voda ne može da doñe odatle. Malu pećinu ispunila je treperava svetlost. zahvaliti vam se i poći. Ali ako ste zaboravili njeno ime iz srca. Kako voda može da doñe s neba? Na nebu je sunce. i to ne samo da stiže munjevito brzo. voda dolazi iz tla. "Šta se dešava?" upita Rael Mandela. Kada je Šaka objasnio. agenasa taloženja. reče Arni Tenebre.

upravljao je sve sigurnije. koja su posrtala i klizala se po nesigurnom pesku." Peščani bagi braće Galačeli bio je neobična mešavina vozila. Šaka mahnu Raelu Mandeli da stane. Sklepao ga je Ed u slobodnim trenucima. napravi nam kišu tako da možemo da je zovemo po imenu". reče Tasmin. Rael Mandela ga je sledio sa decom. Vi ste pomogli nama. sa velikom nadstrešnicom poput onih koje se stavljaju na prodavnice. niko ranije nije pokušao zvučnu setvu oblaka. gde je zvonjava pokopanih gradova dopirala ispod nestalne površine pustinje. Šaka spusti činiju i kašiku. dalje od staništa ljudi u predeo gde je vreme bilo fluidno i neuobličeno kao pesak u vetru. "Ovde. Osećate li?" On skoči sa peščanog bagija i iskobelja se na vrh velike crvene dine. reče Limal Mandela."Da. ustade i onjuši vazduh. "Da. postoji li način da se ode u pustinju?" "Braća Galačeli imaju peščani bagi. Dok je vozio glomazno vozilo kanalima izmeñu planina crvenog peska. Deca su se kikotala i klicala dok je bagi poskakivao po neravnom putu niz brežuljke i hitao prema poljima dina. Televizijski oblaci hitali su mu po oslikanom odelu. dodade Džoni Staljin. Dovešćemo kišu u Bespuće. <%-3>Vozili su se i vozili pod velikim sivim oblakom. pokaži nam". "U redu. Ovo je to mesto. Gospodine." "Da li biste mogli da ga pozajmite? Treba da odemo dosta daleko: igraćemo se silama na prilično kosmičkom nivou. pokaži nam kako voda može da doñe s neba". . "Aha. i ličio je na motorni tricikl šestosed za sve terene. Koliko znamo. ali teorija je čvrsta. hajde. Šaka je zabavljao decu pričom o tome kako je prešao pustinju. pa ćemo i mi pomoći vama. Rael Mandela ga nikada ranije nije vozio. Svima su satovi stali u dvanaest i dvanaest. naglašavajući najvažnije i najzanimljivije delove.

hladno i mrtvo". zapisano ovde. ñavoljom voljom oblikovani kamen sve stvari potiču iz peska i u pesak . "Osećam da mu nije ovde mesto". reče Arni Tenebre. od zarñalog metala. 'onaj koji nastanjuje zalive i fjordove'. reče Šaka. Rael Mandela nije bio nadaren za jezike. u srcu pustinje. reče Limal. Deca dotrčaše do skulpture kako bi dodirnula njene tuñinske površine. Sve biva privučeno ovamo. i tako je bilo već stotinama godina. Oslušnu napeto. "Ovde je njena snaga najveća. Već je dugo dugo tu. "Ja ne osećam ništa". Pesak je moćan tu. ili ako bi se prevelo bukvalno. Vreme se motalo oko tačke označene kao dvanaest i dvanaest. "vidite li to?" U udubljenju dine stajala je poluzakopana skulptura nalik na pauka. Slutio je neobičnu ravnu tišinu na mestu izmeñu dina. reče Džoni Staljin. mi smo bili privučeni dok smo prolazili." Gore su oblaci postali gusti i bremeniti. nije bilo potrebe za rečima. Šaka skinu crvenu gitaru i odsvira harmoniju. gospodine Mandela. kao prvi ljudski pokušaj da se proceni koliko je ovaj svet prikladan za život. znači Severni Moreplovac. Rael Mandela je pronašao neki zapis na stranom jeziku. Šapat peska na crvenoj dini. zrnasti marš pustinje u dizanju vrtlog u vihoru. odavde njena snaga polazi i ovamo se vraća. Niko nije progovarao. Njegovo ime. Spustilo se ovde pre oko osam stotina godina. izjedena vremenom i peskom. reče Šaka. reče Tasmin Mandela. "Osećam da je staro. Ovo je drevno svemirsko vozilo. nesumnjivo i vaš Doktor Alimantando dok je prelazio preko Velike Pustinje. Onda započe kišna muzika. "Hodite."Eno". kao da neka ogromna sila crpi život iz vazduha i reči koje u njemu lebde. "Osećam da je živo". Gospodin Jerihon bi nesumnjivo to mogao da prevede. nosi i kaplje. a one neophodne uzela je pustinja. "Ovo je srce pustinje"." Zajedno krenuše dugim koracima niz klizavi nagib dine u kaskadama obrušenog peska. u srcu.

srebrnih sunčevih obrva upitno podignutih iznad tamnog perimetra velova oblaka: ovo je pesma svetlosti. Oblaci su bili uzburkani zbog takvog pritiska. domena večnih vertikala. a pesma oblaka jedna je od njih. zagušljivosti pustinjskih tepiha i pećnica. pre no što kiša bude mogla da padne padne padne. imena tako lako zakopana pod naslagom svačijih svakodnevnih malih poslova.se vraćaju. postojala je pesma za sve to. nestalne krajine promenljivih kraljevstava vazduha zavijaju ukrug ukrug ukrug i u krug i ukrugukrugokoglobusa: gitara je pevala pesmu vazduha i peska. Gitara je vapila za osloboñenjem. sve veća i veća. koja izgovara duša. sad pevaj pesmu svetlosti i toplote: pruga. Muzika je besnela u nebo kao nešto elementarno. tamo gde su prava imena. ali pesma ih nije puštala. Bacala se sa rikom i zavijanjem na zidove oblaka: divlja i nesputana. Vreme se upinjalo da nastavi dalje od dvanaest i dvanaest. Odrazi ludačkih slika trepereli su po Šakinom odelu . što oblakenosi u struja mase diže spušta. a vetar ga diže goregore gore u kraljevstvo barometarskih granica gde more poprima oblik akorda durskog stratusa i molskog cirusa. lavlju riku. nikoga od njih. rečnogtokakapkapkapunaletuispražnjenihpotočića što se množe u potoke rečice pritoke reke u more more! Gde pruge svetlosti i toplote šetaju kao Božji prsti. slušajte vetar. i muzika. vazdušasti barometarski slojevi zaklonjenih frontova spiralnih depresija: element zona i granica mada bezgraničan. ime koje su tim stvarima ljudi dali u svom srcu. svetlosnih pruga. a opet ima još pesama za pevanje. pesma jastučastihpaperjastihšećernovatastihvisokihvunastih izdisaja parnih vozova. ravni i geometrijske preciznosti njihovih preseka. vetar s druge strane sveta. Te su pesme bile prava imena stvari. povišenog kumulusa. počuj i glas vode usisane u vazduh. toplotnih štitova. rekla je crvena gitara. dok nije raskinula granice ljudskog poimanja i zašla izvan poimanja. ovo je pesma toplote. slušajte glas peska. rekla je gitara. skriveno poput harmonija u žicama gitare. tiganja i kupatila u zimska jutra šibanih vetrom tako da plovejezde klize u belim armadama po plavomplavomplavom moru.

mrke. jadnu grupicu ljudi. Rael Mandela. Kiša je padala kao nikada ranije. Tada pade jedna kišna kap. Pogledali kišu. Babuška i Deda Haran priredili su privatni piknik u vreme sieste. u odeći pripijenoj za . stolove i nepričvršćene predmete. slep i zadihan. Pa još jedna. Babuška je omamljeno trpala tanjire i prostirke u pletenu korpu koja se brzo punila vodom. Tada se oblaci provališe i sto pedeset hiljada godina prosu se po tlu. bez muzičke pratnje. Deca su se sakrila pod peševe pustinjskog mantila Raela Mandele. Jadna u svom natopljenom taftu. Onda su čuli dobovanje po crepovima i svi povikali: "Kiša. mali ali spektakularni vodopad preskakao je brežuljke. Na uzvišenju zvanom Kota Bespuće. Deca su pružala ruke u neverici da dohvate teške kapi.od bele tkanine. Kiša je kažnjavala Bespuće. kiša!" i izjurili na uličice i sokake da bi okrenuli lica prema nebu i pustila da kiša iz njih ispere suve godine. bez vazduha u plućima. Ljudi su bili zabezeknuti. i najednom. Nebo se praznilo na zgurenu. kanali za navodnjavanje u vrtovima narasli su u bujice guste. Bila je to kiša: kiša! Voda sa neba. Zgledali su se. Koncentrični zidovi vode širili su se iz tajnog srca pustinje. Svet nije mogao da podnese još mnogo istine. Kišna pesma bila je završena. Ljudi nisu marili. čokoladne ilovače pune iščupanih sadnica i povrća. Druga joj se pridruži. pade kiša. Ljudi su pogledali grad. Pa još jedna i još jedna i još jedna i još jedna. Glas kiše. Crvene reke tekle su uskim sokacima. Bila je tako jaka da su jedva mogli da vide svetlo signalnog releja na vrhu kuće Doktora Alimantanda. stolice. Skliznu niz bok olupine svemirskog istraživača i ostavi tamnu mrlju u pesku. ispunio je čitav svet. Sve je skakalo i šištalo pod tim potopom. kraj suše koja je pustinjsku zemlju držala u šaci sto pedeset hiljada godina. Bujice crvene vode pokuljale su u sve kuće i odnele tepihe. Voda je to pretvorila u panično bekstvo. kiša. potraži prestravljenu decu i sakri ih pod mantil.

gledajte!" uskliknu Ruti Modra Gora. Posramljeni svojom golotinjom. svi su se smejali. pred zapanjenim očima ljudi Bespuća. Kiša je isušila ROTEH-ove oblake. dobrim dobrim smehom. dine su se prostrle u poentilistički predeo crvene. delikatne . Potop je jenjavao. divnim. sliva im se niz obraze i brade. Tada se dogodi nešto čudesno. kap po kap. popuštao. žute. Na dodir sunca iza kiše. Neko se nasmeja. i kada su se zgledali. Sunce se probijalo i obasjavalo pustinju lokvama svetla. Pramenovi isparenja dizali su se kao duhovi iz tla. plave. Dogodiće se nešto ogromno.tela. obojeni u crveno i goli kao stanovnici Hanzeove Zemlje odbegli u brda. Kao po božanskoj zapovesti. Došao je trenutak u oduševljenju ljudi kada su mogli jasno da vide i da čuju jedni drugima glas usred huka. da bi se onda pretvorio u običan laki pljusak. grudi i trbuhe. Voda je kapala sa crnih rombova solarnih kolektora. Tamo se odvijao mistični preobražaj. Oblaci su nestali i sunce je sijalo na čistom plavom nebu. Linija alhemije napredovala je kao zahuktali talas po poljima dina. pustinja je zelenela. kose slepljene za glave. ruke i noge. lica umrljanih crvenim blatom. Velika Pustinja eksplodira bojama. Pade i poslednja kap. Kiša je prestala. i bio je to mali blesavi smeh koji je rastao i rastao i rastao sve dok se nije pretvorio u gromoglasni grohot. kiša je slabila. Zbacili su odeću sa sebe i pojurili goli u provalu oblaka dopustivši da im kiša puni oči i usta. "O. Ljudi su ponovo bili samo ljudi i poprimali su iznova živote muškaraca i žena. Za samo nekoliko minuta. Neko drugi prihvati smeh. Posle kiše zavlada tišina nalik na muk pre Stvaranja. Kap po kap. klicali i plesali u šljapkavom crvenom blatu. navukli su natopljenu. nasmejali su se još grohotnije. Ljudi zadržaše dah. kiša se i okončala. Ljudi su se smejali. i za trenutak. Dvostruka duga dizala se. zelenilo se prostiralo koliko god je oko gospodina Jerihona moglo da dopre. prljavu odeću. onda još neko i još neko. sa nogama u dalekim brdima i glavom u nebesima. Ona pokaza prema dalekom horizontu. Kap je sledila kap koja je sledila kap kada je kiša počela: isto tako.

Vetar je namreškao okean latica i zapahnuo grad mirisom stotinu miliona svetova. Rael Mandela je primetio da je kiša prestala. žice pocrnele. vrat od ružinog drveta rascepljen po sredini. šapnu Rael Mandela crvenoj gitari. Od čoveka koji je sebe nazivao Šaka. Dok je Rael Mandela prevrtao mrtav predmet u rukama. "Hoće li ugurati mrtvog čoveka u njega?" upita Džoni Staljin. "Ovog puta stvorila si previše muzike. Cvetovi su iznikli oko crvene gitare.bele. zagledan u nebo." "Kao da su se ponovo rodili?" upita Arni Tenebre. Ljudi Bespuća sjuriše se sa svojih golih kamenih brežuljaka u beskrajne cvetne doline." "Šta se dogodilo sa Šakom?" upita Limal. pragovi spljeskani. . "Ne verujem". "Previše muzike". oprljena. Pod njihovim sandalama zeleni izdanci otvarali su se kao opruge časovnika dok im je lahor njihao blede stabljike. žice su popucale: preciznim. "A kazaću vam i zašto. "Kuda se deo?" upita Tasmin. reče Rael Mandela. napušteni grad isparavao je na popodnevnom suncu u dva sata i dva minuta. Bilo je nečeg čistog u crvenoj gitari posle njene smrti. "Da. zli doktori su ga se dočepali". negdašnjeg Kralja Dva Sveta. Mislim da su tu obojica. Kao da je kiša isprala sve njene grehove. Deca su provirila ispod njegovog mantila kao ptići. reče Rael Mandela. Rael Mandela je prišao instrumentu i podigao ga. Zato što mislim da ono što imaju nije ni Šaka ni taj mrtvac. Iza njih. U srcu pustinje. konačnim zvucima. da su se na samom vrhuncu svoje muzike stopili kao što se pesak topi u staklo. ostao je samo komad oslikane tkanine otcepljen sa televizijskog odela. Tanak dim izbijao je iz stopljenih unutrašnjih sintisajzera i pojačala. "Jesu li ga uhvatili zli doktori?" upita Arni Tenebre. Glatka plastična koža bila je puna plikova. i sada kao da počinju sasvim iznova.

" Limal Mandela je pokušao da vuče crvenu gitaru za sobom kako bi je odneo kući kao uspomenu.R-a bio je postavljen znak.A. gde će provesti medeni mesec pod vulkanima. ali bila je previše teška i otac mu je rekao da je ostavi tamo. jedne nedelje početkom proleća godine 127. Dominik Frontera proglasio ih je poliandrijski venčanim i otpratio ih na voz za Meridijan. Luija Galačelija i Umberta Galačelija u deset sati pre podne. "Ah. rekla mu je. Pa. Šteta što su ga našli i uzeli natrag tako brzo. Dok je brisao svoje ime da bi ga zamenio imenima svojih uspešnih takmaca u ljubavi. L."Baš kao da su se ponovo rodili. Persis Taterdemalion udala se za Eda Galačelija. nismo stigli da mu zahvalimo za kišu. opsesivnu viziju lepote koja ga danonoćno muči. kraj starog svemirskog istraživača. naravno da hoću. Meredit Modra Gora je oklevao. deco. idemo. nije osećao ljubomoru niti mržnju. već samo . Na osnovu ovlašćenja koja je imao kao gradski upravnik. Venčanje je za njega bilo dirljivo iskustvo. TATERDEMALION. i on se vratio u svet praznih šaka. jadni čoveče. To nije bilo lepo od nas." Drugi srećno venčani par za isto toliko dana proveo je medeni mesec meñu hiljadu izuzetnih i jedinstvenih sela Porcelanske Planine. Nadam se da nam neće zameriti. Kada joj je Dominik Frontera kazao. E. I U. Onog trena kada je voz krenuo. Tamo je pisalo: ZATVORENO NA JEDNU SEDMICU: PONOVNO OTVARANJE U NEDELJU 23. u srcu. "Ako je to sve. otišao je i zatražio od Meredita Modre Gore ruku neugledne Ruti. šta bih mogla da učinim da ponovo postaneš srećan?" upitala je nedužno Ruti. U 20 SATI. Na vrata Hotel/B. koja je ušla u prostoriju na zvuk cmizdrenja. 23. Dominik Frontera je priznao svoju mističnu ljubav roñenu u drugoj dimenziji. GALAČELI. a onda se rasplakao. Znak je ispisao Mikal Margolis. VLASNICI: P.

od svih mogućih ljudi! Šta ste to radili onog dana. Zaključao je vrata i bacio ključ u bunar. uzeću Mikala kao pomoćnika u ordinaciji. gordim imenom. otišla je pravo kod Mikala Margolisa." Mikal Margolis je sterilisao alat za kastriranje svinja. Uzmi moj udeo u hotelu kao svadbeni dar i nadam se da će ti doneti radost. zlovoljno zalupivši vrata. kad je pala kiša? To je ono što ne mogu da shvatim.. reci mi. izvini. braćom Galačeli. reče Marja Kvinsana. Kada je Persis Taterdemalion/Galačeli ugledala katance i znak.. ali izjuri." Jednu sedmicu kasnije." Glas Mikasa Margolisa bio je pun zgrušane ljubavi. "Ne bi išlo. Zaista. Persis Taterdemalion se vratila u Bespuće sa svojim starim. sa svoja tri muža i velikim profesionalnim stolom za bilijar koji su napravili Mekmurdo i Čung iz Landrijskog Druma.tupu slutnju sudbine koja mu se primiče.. a ljutnja na sudbinu jalova je koliko i ljutnja na vremenske prilike. zar nisi videla gde žive? Kao u svinjcu. Bila je to sudbina. "Ne moraš da ideš. Onda je otišao da pokuca na vrata Marje Kvinsane. ne sa saznanjem da pripadaš nekome drugome. Svi su pripomogli da se on prebaci sa stanice u Hotel/Železnicu Vitlejem Ares. "Mortone. zašto si morala to da uradiš?" "Šta?" "Da zatrudniš sa. da nosiš tuñe dete. zaklicala su u iščekivanju neiscrpnih krčaga bistre limunade. kad si i ti ovde.. Ipak.. "Šta sad to bi?" upita Mikal Margolis." .. ne bismo mogli da se vratimo u stare dane. moraće naprosto da se navikne na činjenicu da su se stvari malčice izmenile sad. "Mislio sam da je najbolje da odem. zašto oni. Ne bi nam ponovo išlo. "Morton mi je veoma privržen". "Pa. Je l' da?" Morton Kvinsana oćuta. jedna stvar. mada je racionalnost nalagala da oseća to. Marja Kvinsana je brzo shvatila situaciju. koja su poigravala oko konopaca za vuču i motki za nošenje. Obećano je besplatno osveženje. a deca. Shvatio je da ne može nikako da se ljuti na nju.

A. i ako taj poludeli grad sa svim tim istim licima nije bio izgovor da se s vremena na vreme poludi. dok su joj propeleri nosili krasuljke nevene mak u istovetnim lučnim putanjama dalje od okruglih bradavičastih motora." Taj izgovor nije ubedio čak ni nju. pevušila neku glupu pesmicu dok je milion svetlosnih godina daleko nešto učinilo ump-vump. osećala se dobro. gospodin Jerihon je udarao kugle sa savršenom lakoćom čoveka kome Egzaltirani Preci proračunavaju sve uglove. Kada je sto ostao slobodan. "Zaboga miloga!" uskliknuo je tiho. ali zar nisu i svi ostali. ali kada se EdUmbertoLui popeo na nju. bremenite kišne kapi i da rasprši svoje ženske fluide po suvoj zemlji. i to brzo. počeo da igra varijantu od sto sedam. svi smo tada poludeli."U redu je. ump-vump. bila sam tada luda. Blažena. Mora da ode. star sedam godina i tri frtalja. Posmatrao je kako Limal Mandela završava svoju sto-sedmicu. zurila u nebo.R-a. kako je samo poletela! "Nisam znala šta radim. Posle rastanka. "Pa. spustila se u cvetne livade. "Kako to radiš?" Limal Mandela slegnu ramenima. Prišao je dečaku. bila je tada luda. koji je bio zauzet postavljanjem trougla crvenih kugli za novu vežbu. naprosto ih udaram tamo gde mi se čini da treba. Limal Mandela. mislila sam da letim. Ispružila je ruke kao krila viiiiiii u krug i u krug.. Ed Galačeli je čuo zvuk kugli koje padaju u džepove i zainteresovao se. a onda prelazi na sto petnaest. Iza šanka. Mikal Margolis je osetio kako krivica u njemu narasta kao magla. obrtala mali crveni mak meñu prstima. posmatrao ga je. Gledaj. od tih žena koje ga privlače Rošovoj granici srca. Radosno je strgla sa sebe odeću kada je pala kiša i utrljala divno crveno blato u kosu. uzeo je tak i dok su ostali obraćali pažnju na pivo i paprikaš od pasulja. U novoj bilijarskoj sali Hotel/B. do ñavola. ump-vump u njoj. šta jeste? Možda je malo preterala: braći Galačeli nikada nije trebalo mnogo ohrabrenja.." ." Setila se da je ležala na leñima u krevetu od crvenog maka onog dana kada je pala kiša. osećala je kao da bi mogla večito da pada poput debele.

pelješeći im dolare za pivo." "Zaboga miloga!" I Limal Mandela izvede maksimalni brejk od sto četrdeset sedam. gledao sam gospodina Jerihona i radio sve što i on.A. Marja Kvinsana je osluškivala skoro čitav sat kroz aparat za praćenje skotnosti lama i na kraju tog razdoblja objavila trudnoću sa blizancima. što je kod nje izazivalo veću potištenost nego što je bilo ko mogao da zamisli. Mislim da bih sa ovim ramom mogao da probam veliki brejk. Postajala je sve krupnija. Postala je toliko krupna i loptasta da su je muževi odveli u veterinarsku ordinaciju Marje Kvinsane kako bi zatražili i njeno mišljenje. Grad se razveselio." "Koliko veliki?" "Pa. u potpunosti kontrolišeš ono što se dešava. kiše su padale. mislim da sam stekao osećaj.R-u u gravidnom jadu. Limal Mandela je postao mlada ajkula i gulio je kožu neobaveštenim naučnicima tla. Sve je u uglovima i brzini. nikada pre nisi uzeo tak u ruke?" "A kako bih?" "Zaboga miloga!" "Pa. a Ed Galačeli se potpuno prenerazi. Jedne oštre. geofizičarima i biljnim patolozima u prolazu. Meseci trudnoće Persis Taterdemalion prolazili su. "Stižu. ledene jesenje noći. Maksimalan. Radžandra Das je obišao i pokucao na sva vrata u Bespuću. A Mikal Margolis se približio blesavo blizu matičnoj masi Marje Kvinsane i po zakonima emocionalne dinamike zasenio Mortona Kvinsanu. Pod rukovodstvom Eda Galačelija. "Stižu. Persis Taterdemalion se nezgrapno kretala po Hotel/B. a prinosi rasli."Hoćeš da kažeš. To je veoma dobra igra. izazovima i novčanicima počeše da mu curkaju umom. vreme je!" rekao je i zaždio da svoje upozorenje prenese i drugim domaćinstvima. Zamisli o opkladama. loptastija i neaerodinamičnija. vreme je!" .

istiskivala i huktala da bi konačno istisnula dva sjajna sina na svet. Proslavili su. vešto zadržavši brzonogog Merkura spretnim zahvatom. Umberto ili Lui? Persis Taterdemalion to nije znala. i dok su braća Galačeli (starija) bila unutra sa majkom i braćom Galačeli (mlañom). da bi ga onda zamenilo još bolje. Radžandra Das je postavio pitanje koje je svakome bilo na vrhu jezika. Moguće i dogañaj za sva vremena. Bilo je to toliko važno da je Dominik Frontera razgovarao sa pretpostavljenima preko svog mikrotalasnog releja i zatražio usluge Suda Pajpauder.A. . koji je od njih otac?" Veliko Pitanje zazujalo je Bespućem kao roj nepodnošljivih insekata. "Sevrijano i Batisto!" objaviše braća Galačeli (starija). ispijao je besplatne runde u Hotel/B. sa izuzetkom Babuške i Dede Harana. A to pitanje je glasilo: Ko je ubio Gastona Tenebrea i ostavio ga kraj pruge sa glavom razbijenom poput ljuske rovitog jajeta? 24. Kao što se moglo očekivati. čitav grad. Potpuna vladavina pitanja Radžandre Dasa trajala je dvadeset četiri sata. onda.R-u. "Dobro. Ed. Obeležiće Bespuće kao stvarno mesto. Biće to dogañaj godine. Spremalo se suñenje. a u spavaćoj sobi Marja Kvinsana i Eva Mandela smetale su jedna drugoj dok je Persis Taterdemalion istiskivala i huktala i huktala. jer nijedno mesto nije stvarno dok neko tamo ne umre i ne stavi veliku crnu čiodu na monohromne mape mrtvih."Ko to stiže?" upita gospodin Jerihon. Braća Galačeli (starija) nisu bila sigurna. bili su jednaki kao jaje jajetu. Svi su ga željno iščekivali. ali niko nije imao hrabrosti da ga izgovori. baš kao i njihovi očevi. "Blizanci! Blizanci Persis Taterdemalion!" Za pet minuta.

"I kako glasi optužba?" Zapisničar se diže i pokloni. Časni Sudija Dan zauzeo je svoje mesto i suñenje je počelo. sa svojim knjigama. zapisničara i članova sudskog obezbeñenja koji su odmah pomoću sudskog naloga od svih starijih od deset godina obrazovali porotu. Nikada ranije nije nosio odelo koje je mirisalo na naftalin. tako da su osećali žestoke bolove teniskog vrata za vreme unakrsnog ispitivanja. crnozlatni voz pojavio se iznad horizonta da bi ga na bočni kolosek mahanjem skrenuo Radžandra Das. Sudnica Pajpauder nalazila se u jednom vagonu. časni sudijo. niti upražnjavao svoju nauku. bila prilično dugačka i uska. Sudija je predsedavao na jednom kraju. privremeni šef stanice. "Zastupnici Države i Kompanije?" "Gospoda Praj. sada zaseda. oni su često nepovoljno uticali na ishod suñenja. on je izgledao veoma pametno i sigurno u svojoj advokatskoj odori.Dva dana kasnije." Sudija Dan je strašno patio od šuljeva. U prošlosti. sa druge strane stajao je optuženi." On ustade i pokloni se. . Stoga je. za jednu sudnicu. Za Persis Taterdemalion. "Ova legalno konstituisana Mobilna Sudska Služba pod jurisdikcijom Ministarstva pravde Severozapadne Četvrtsfere (kako je to odredila Korporacija Vitlejem Ares) za rešavanje onih slučajeva i zahteva koji ne mogu biti razmatrani pred Zvaničnim Sudovima i odgovarajućim legalnim institucijama. Pik i Medil. Lui Galačeli. znojio se i osećao preterano stezanje pantalona meñu nogama. Voz je smesta bljunuo gomilu advokata i sudija s perikama. Lui Galačeli je drhtao. "Zastupnici optuženog?" "Ja." Tri pravnika sa licima poput lasica ustadoše i pokloniše se. Javnost i porota gledali su se preko središta vagona. savetnicima i pljoskom rakije.

i rado bi ga linčovala i obesila o vetrenjaču-pumpu. zavist zbog dece (u tom . onda vešanje. Promeškoljeni šuljevi čupkali su ga za čmar. Lui Galačeli ustade. "Kako se optuženi izjašnjava?" upita Sudija Dan. prekori ih Sudija Dan. hladnokrvno i umišljajno života lišio gospodin Josif Staljin. stanovnik Bespuća. Pozovite prvog svedoka. a uopšte nije imao alibi za tu noć. da je većina ljudi smatrala suñenje traćenjem vremena i novca." Red je ponovo uspostavljen posle pet minuta treskanja sudijskim čekićem. stanovnika zvanično registrovanog naselja Bespuća. kao što je to bio gospodin Staljin." Uprkos protestima da je nedužan. Kako je prozivan svedok za svedokom. Tužioci su pobili njegov alibi (da je igrao domine sa gospodinom Jerihonom) i iskopali dugotrajni sukob izmeñu porodica Staljin i Tenebre. U brzom sledu."Da je u noći trideset prvog julavgusta. rekao je Dominik Frontera. Ženevjev Tenebre iziñe na podijum i dade svoju izjavu. podigavši trijumfalno kažiprste. Navalili su na usamljenu vetrenjaču-pumpu za obe bašte radosno kao lešinari koji sleću na mrvu lamu. ali pošto druge nema. sručili su govorkanja o prepirci u vozu pri dolasku u Bespuće. svi dokazi govorili su protiv gospodina Staljina." Radžandra Das je proglašen privremenim sudskim službenikom. postalo je sasvim jasno da je gospodin Staljin kriv kao sam ñavo. nisam sasvim uveren da je porota potpuno nepristrasna. moramo nastaviti sa porotom koju imamo. "Još jedan ispad i narediću da se sudnica isprazni"." Retko je u istoriji pravosuña postojao osumnjičeni čija je krivica bila tako jasna. gospodina Gastona Tenebrea. On je bio tako očigledan izbor za ubistvo svog omrznutog suparnika Gastona Tenebrea. Imao je motiv i priliku. zauze propisnu pozu advokata i izjavi glasno: "Da nije kriv." Dodao je: "Prvo suñenje. "Sve mora biti legalno i po propisu. Biće to teško suñenje. "Pozovite Ženevjev Tenebre!" viknu on. Bio je kriv kao sam ñavo. do kraja suñenja. "Dalje. "Održaćemo suñenje". "Primarni motiv!" povikali su u horu.

zašto koga ñavola nisi podržao Džoov alibi? Zašto koga ñavola nisi istupio kao svedok i rekao: 'Igrali smo domine u to i to vreme te i te noći' i okončao taj slučaj?" Gospodin Jerihon slegnu ramenima. "Pa. kažem.trenutku. Odbrana je bila demoralisana. reci to onda i na sudu! Slušaj. reče gospodin Jerihon. Nijednom od braće Galačeli nije se dopadao gospodin Jerihon. Lui Galačeli. U Hotelu/Železnici Vitlejem Ares. uprskao sam stvar. Lui Galačeli je tiho sedeo u uglu i razmatrao dnevne dogañaje nad bocom besplatne rakije iz Beladone. Ženevjev Tenebre je izišla iz sudnice) i hiljadu i jednu sitnu pakost i mržnju pravo u krila porote. Prvi se sastojao u činjenici da je Sud Pajpauder radio na dnevnice." Video je da gospodin Jerihon ulazi i naručuje pivo. zatražio je odlaganje. više životinje nego ljudi. Gospoda Praj. Sve je bilo spremno za osudu gospodina Staljina zbog ubistva suseda Gastona Tenebrea. Ali nije ta odbojnost nagnala Luija Galačelija da glasno pozove gospodina Jerihona da priñe. Kraj njega osećali su se grubo i nespretno. koga ñavola. "Sveta Majko. a drugi u činjenici da je bol u njegovim hemoroidima postao toliko neizdrživ da ne bi mogao ni da pomisli na još jedan sat u sudijskoj stolici. jeste li igrali domine zajedno u noći ubistva ili niste?" "Naravno da jesmo". Pikom i Medilom. na bazi nevena. U očajanju. Sudija Dan se saglasio. Časni sudija imao je dva motiva. majku mu. Suñenje je odloženo. koji je shvatio da ne može da se meri sa gospodom Prajem. "Pa. a Sudija Dan se povukao na večeru koja se sastojala od kotleta i ružice da bi zatim održao intimni susret sa teglom masti za hemoroide Mame Li. i onda ćeš svakako morati da kažeš da si igrao domine u noći ubistva!" . Nije mu se dopadao gospodin Jerihon. već činjenica da je gospodin Jerihon odbio da iziñe na podijum za svedočenje i potvrdi alibi njegovog klijenta. Pik i Medil bila su trijumfalna. "Zašto. svi su ustali. Na njegovo iznenañenje. naložiću da te privedu kao ključnog svedoka odbrane.

mogao bi sebe da dovede u stanje zastoja na nekoliko miliona godina i stigne ovamo da uzme rezervnu mašinu. zašto ne? Plašiš se da te neko ne prepozna? Možda sudija? Plašiš se unakrsnog ispitivanja?" "Baš tako. "Kakve to veze ima sa mojim svedokom?" "Time ćemo naviti vreme unazad kako bismo bacili pogled na noć ubistva i videli ko je uistinu počinio zločin." "O? Kako?" "Poñi sa mnom. gospodin Jerihon obrisa prašinu sa jedne male mašine koja je ličila na mašinu za šivenje uhvaćenu u paukovu mrežu." "Do ñavola."Neću se pojaviti kao svedok. čak ni po sudskom nalogu. molim te. Hoćeš da kažeš da je sve to o nekakvom malom zelenom vremenskom putniku istina?" "Trebalo je više da razgovaraš sa svojim bratom. reče Lui Galačeli." Gospodin Jerihon povede advokata do stare kuće Doktora Alimantanda." . dve godine ranije. "Niko ne zna da ovo postoji. ali to je Alimantandov vremenski ključ Model Dva." Pre nego što je Lui Galačeli stigao da postavi ikakvo teško advokatsko pitanje. Doktor Alimantando čarobno nestao u vremenu da bi lovio mitskog zelenka." "Očaravajuće". U radionici Doktora Alimantanda. prazne i prašnjave od onog dana kada je. gospodin Jerihon reče zavereničkim šapatom: "Mogu da ti pribavim sve potrebne dokaze i bez izlaska na podijum za svedoke. On nam je pomogao da to napravimo. daj. Zbog čega si uopšte mislio da znam?" "Da čovek ne poveruje. Doktor Alimantando nam je ostavio uputstva za pravljenje njegovog Modela Dva za slučaj da u vremenu nešto krene kako ne treba." "Ma. ni najmanje očaran." "Hoćeš da kažeš da ne znaš?" "Naravno da ne znam.

razmišljao je naglas gospodin Jerihon. čiji su zaleñeni prsti nespretno leteli po finim komandama. Glava mu je bila savijena pod nemogućim uglom i kao da je ključao od potisnutog . "Mislim da smo prevideli Problem Vremenske Inverzije"." Radžandra Das i Ed Galačeli prekinuli su večeru kada su ih poveli do mesta kraj pruge gde je Radžandra Das pronašao telo. mada krajnje nedelotvornim plavim munjama. Gospodin Jerihon je izvršio fino podešavanje generatora polja. reče Ed Galačeli. "Ne. Tri inženjera digoše pogled sa svoje vremenske mašine. a šta je to?" upita Advokat Lui. "Zaboga miloga!" uskliknu njegov brat Lui." "Pokušavam. Krećemo. Lui Galačeli je mlatarao rukama da bi se zagrejao i pokušavao da čita nebesku heliografiju. Ed Galačeli ga pogleda. To je bio njegov izraz. šta je to." Ed Galačeli pomeri prekidač daljinskog upravljača i zarobi Bespuće u providnom plavom mehuru. "O. Laseri su grčevito bleskali po kupoli neba. "Elektromagnetnogravitaciono polje sa promenljivim entropijskim gradijentom". pokušavam". "Spreman. reče Ed Galačeli. reče Radžandra Das. "Uradite nešto pre nego što neko primeti. Oluja entropijske ektoplazme zgrušavala se u providni plavi lik Gastona Tenebrea u prirodnoj veličini. "To ne treba da se dogodi". reče Radžandra Das nepotrebno. kao i noć ubistva. "Zaboga miloga!" reče Ed Galačeli."Samo ti gledaj i sačekaj. Zvezde su sijale kao čelični šiljci na kopljima." Nešto nalik na minijaturnu gromovnu oluju bombardovalo je gornje zakrivljenje mehura prilično lepim. Noć je bila hladna. Dah mu je visio i isparavao u velikim oblacima. "Mislim da je to duh".

Mehur se još jednom skupi. "Izgleda prilično besno". "I ti bi da su te ubili". Ime Galačeli šaputalo se gde god se odvijala borba protiv nepravde i gde su se branila ljudska prava. Duh. Prvi advokat koji je ikada podvrgnuo jednog duha unakrsnom ispitivanju. reče gospodin Jerihon čvrsto. reče Lui Galačeli. slučaj je već bio uspešno rešen. Ući će u istoriju prava. "Uradi to ponovo". Pročačkajte tu stvarčicu i pogledajte možete li ga poneti. "Dovedite ga". Plavi mehur se skupi do polovine svoje zapremine." "Izgleda kao da jeste". "To je duh. Odeća očigledno nije prelazila u zagrobni život. Možda je to bilo zato što je bio potpuno nag. reče Lui Galačeli. Polje elektromagnetnogravitacione promenljive entropije više nije bilo veće od jednog metra. Onda imamo svog svedoka. reče Radžandra Das. reče Lui. "U redu. reče Radžandra Das. čak ni dekorativni beli čaršavi kojima je ljudska imaginacija prekrivala golotinju svojih aveti. Gospodin Jerihon pljesnu manje spretne prste i pomilova nonijuse. nesvesno zauzevši pozu iz sudnice. ključajući od neizrecivog besa. "Nadam se da neće to okrenuti na nas". Sada udaljen manje od stotinu metara. "O. Duh je sada kružio velikom brzinom pod najvišom tačkom svoje kupole. ne?" rekoše tri glasa istovremeno. zgrčen i iskrivljen unutra u bolnom čvoru ektoplazme." Šest ruku posegnu za kontrolama generatora polja. Jedva čekam da sutra predstavim duha ubijene žrtve koji će svedočiti u sopstveno ime." "ðavola". preseče vetrenjaču i odseče trećinu gradske solarne farme.besa. "Duhovi ne postoje". reče gospodin Jerihon. U njegovim mislima. dok je u mislima pripremao pitanja. reče Radžandra Das. nemo . duh se mrštio na svoje tamničare i zasipao kupolu zatvora majušnim munjama. "To je vremenski zavisan skup ličnih engrama holografski uskladišten u matricu lokalnog prostornog napona.

da ih potraži u gradu. Naložio je svom sudskom službeniku. sa drugim ženama." . ozbiljno predlagao da ovako kasno u postupku dovede ključnog svedoka. taj smešni poluobrazovani seljak sa predimenzioniranim mišljenjem o sopstvenoj pravnoj potkovanosti. vičnog čitanju sa usana. raznoraznim domaćim životinjama i masivno obdarenim muškarcima. "Kako se zove taj ključni svedok?" Lui Galačeli se nakašlja. bili prilično šokantni i krajnje neprikladni za nekoga ko je navodno prešao u blizinu samog Panarha. Umberto Galačeli se zabavljao nekoliko sati tako što je pljuvao u polje sile i pokazivaom duhu deo svoje ogromne zbirke fotografija žena koje upražnjavaju. onom dronjavom ugursuzu Radžandri Dasu. a kada se to pokazalo uzaludno. 25. ali duh je bio tako uvredljivo nezahvalan da je on naložio Radžandri Dasu da polje smanji na bolnih petnaest centimetara i ostavio ga takvog cele noći. doda još pedeset zlatnih dolara zbog donošenja tog dodatnog rešenja. a sada su mu nedostajala dva porotnika. inače prilično veliki račun. Lui Galačeli pokuša da mu postavi nekoliko preliminarnih pitanja. saznao je na radiju da je njegov trkaći konj pao i slomio vrat na Deset hiljada metara Morongaj Fletsa. Vremenski ključ Model Dva i stešnjeni fantom smešteni su u Hotel/Železnicu Vitlejem Ares da sačekaju jutro.je izvikivao zavete koji su za gospodina Jerihona. osećao kao da sere mlazeve plamena. dok duh ne nauči da treba da poštuje zvaničan sudski postupak. "Duh Gastona Tenebrea. A sada je branilac. ili se spremaju da to urade. u kombinaciji sa šuljevima. Sačinio je mentalnu belešku da na gradski. Od lokalne vode dobio je proliv zbog koga je. Doručak mu je bio hladan i neprikladan. Sudija Dan bio je loše raspoložen za odrezivanje presude. doneo je rešenje da se suñenje nastavi sa porotom od osam porotnika. ili misle o tome kako upražnjavaju seks same.

pošto sam prešao u blizinu Panarha. Čmar je ponovo počeo da ga svrbi. Ženevjev Tenebre se onesvestila." "Onda. Ženevjev Tenebre se smesta ponovo obeznani. Optuženi je doručkovao prženi hleb i kafu. ali sada. On je to učinio. sve je oprošteno i zaboravljeno. "Da li me čujete?" zacvile duh. posmatrači i svedoci otišli su da obrañuju svoje njive. Nije on bio taj koji me je ubio. Pošto nije video kraja raspravi ukoliko se ne umeša. da li vas je ovaj čovek. Sudija Dan tresnu čekićem i objavi: "Duh može da svedoči. Advokati su se prepirali. gospodine Tenebre. "Pozovite duha Gastona Tenebrea. Sudija Dan se borio sa upornim porivom da zavuče kažiprst u guzicu i češe je u osujećenju sve dok ne prokrvari. Pik i Medil su se smesta našla na nogama. svedoke i posmatrače. Proñoše dva sata. Posle jednog sata. "Džoi i ja smo imali u prošlosti odreñene nesuglasice. Model Dva. ko je?" Ženevjev Tenebre doñe svesti taman da čuje kako njen muž navodi ime svog ubice." Lovci duhova pokazaše jedan drugom stisnute pesnice u znak trijumfa. otprilike u dvadeset minuta posle ponoći?" Duh se čilo premetnu u svojoj plavoj kristalnoj kugli. Ne. ili radije. pa su je izneli.Gospoda Praj. pokojni gospodine Tenebre. prvi sam koji će to da prizna." Radžandra Das je obišao njive i kuće Bespuća da bi prikupio porotnike. Sudija Dan je uzdahnuo. "E sad. Tek vraćena svesti. "Bio je to Mikal Margolis. Argumenti su se sudarali i meñusobno parirali. Ed Galačeli ugura vremenski ključ. Nije to on učinio. i proveri kablove koje je pričvrstio oko mehura. porota. optuženi. Fantomov glas čuo se grebuckavo ali jasno kroz radio pojačalo Eda Galačelija." . Još nije bilo ni traga ni glasa porotnicima koji su nedostajali: Mikalu Margolisu i Marji Kvinsani. ubio u noći trideset prvog julavgusta.

a Sudija Dan je toliko jako udarao čekićem da mu je glava spala s drške. samo što se oporavila od trećeg onesvešćivanja. Kao na primer. Ali sada sam pametniji. taj moj sin". cvileo je fantom. Mikala Margolisa i Marje Kvinsane. Ženevjev Tenebre se onesvestila i treći put. Duh nastavi svoju priču o tajnim sastancima i intimnom šaputanju pod svilenim čaršavima na krajnje zaprepašćenje stanovnika Bespuća. duh Gastona Tenebrea izneo je svoju prljavu priču. "Dobro me je povukla za nos. "Otkad sam prešao u drugi svet saznao sam mnogo toga zanimljivog. "Ako još bude ovakvog ponašanja." Sumnjičav. spremna za četvrto. eh?" upita duh. draga. pa." Ženevjev Tenebre briznu u plač i Eva Mandela je izvede iz sudnice. Uživala je u tome da manipuliše ljudima. odakle nam mala Arni. posvedočivši o preljubi. Gaston Tenebre je saznao za istovremenu vezu Marje Kvinsane sa Mikalom Margolisom. fina žena. grmnu on. "Kako si mogao to da mi učiniš?" "Red!" reče Sudija Dan. nasilnoj smrti i tajnoj trostrukoj vezi izmeñu Gastona Tenebrea. A Mikal Margolis. sve ću vas pokažnjavati zbog nepoštovanja suda". Na zaprepašćenje i divljenje zbog toga što je tajna preljubnička veza takvog intenziteta (i sa u javnosti toliko primetnom ličnošću kao što je Marja Kvinsana) mogla tako uspešno da se skriva u populaciji od samo dvadeset dva stanovnika. "ali još sam sebe smatrao privlačnim muškarcem: želeo sam da znam da li sam izgubio svoj uticaj na žene." "Gastone!" vrisnu njegova udovica. blistavoj strasti. Mikal . "Igrala se nama. igrala se nama iz čiste zabave. a Babuška je trijumfalno zapištala: "Rekla sam vam da ništa ne valja. Mikala i svog brata Mortona. pa sam flertovao sa Marjom Kvinsanom zato što je to jedna fina. okretala jednog protiv drugog. Kada je red ponovo uspostavljen. on je oduvek bio tvrdoglav momak i ljubav mu nikada nije baš išla od ruke: to što je morao da se takmiči sa mnom za njega je bilo previše. mene. "A šta je sa bebom.U tarapani koja je usledila." Posle metempsihoze sa Nebeskom Egzaltiranom Ravni. "Verovatno nije trebalo to da radim".

Začulo se klicanje i pljesak. "Vremenski zavisni skup ličnih engrama holografski uskladišten u matrici lokalnog prostornog napona?" upita inženjer Ed. kokoš i lama mogla da vidi kakvog sjajnog advokata Bespuće ima. Porota se povukla u Hotel/Železnicu Vitlejem Ares. sada svedena na sedam porotnika. U ordinaciji se tresao od potisnutog besa. pa su ga izgurali napolje. . U četrnaest i četrnaest. Neprimećen. koje je ležalo kraj pruge. Smesta mi je presekao kičmu. da bi sledećih dvanaest godina zvocala duhu zbog njegovog neverstva. "I to je presuda svih vas?" "Jeste. Morton Kvinsana je klisnuo tokom završnog svedočenja. "Svakako. ispuštao instrumente i obarao stvari. dužine oko pola metra. Ženevjev Tenebre je uzela svoju kćerku i otišla da zatraži od Eda Galačelija muževljevog duha. i tresnuo me njime sa strane po vratu." Duh je tu završio svedočenje. Pronašao je Gastona Tenebrea dok je ovaj išao kući posle sastanka kraj pruge." Sudija je oslobodio gospodina Staljina. porota se vratila. reče Rael Mandela. Luija Galačelija su izneli na ramenima iz Suda Pajpauder i u paradi poneli po gradu tako da je svaka koza. sve dok nešto staro i gadno poput crnog čira nije prsnulo u njemu. "Onda je podigao kratko parče šine. Ubio me je u trenu. Sudija Dan izneo je svoj rezime. "Da li je optuženi kriv ili nije?" "Nije kriv". zamolio porotu da bude objektivna u vezi sa onim što je videla i čula.Margolis pratio je Marju Kvinsanu i Gastona Tenebrea i uhodio ih dok su vodili ljubav." Ženevjev Tenebre odnese kući vremenski ključ sa malim mehurom u kome je bio njen muž i stavi ih na policu. Napetost je narastala sve dok nije osetio kako mu krv ključa oko kostiju kao okean koji se razbija o stenje. Tada je počela njegova drhtavica. i naložio joj da se povuče i donese presudu.

Gospodin Staljin se radosno vratio svojoj ženi i slinavom sinu. sudsku taksu i zamenu jednog sudijskog čekića: ukupno. njeno osiguranje. naknadu za sudiju. iznajmljivanje sudskog osoblja na dva dana. prihvatiće plaćanje bilo u . "Ali platio sam. 3548 Novih Dolara i dvadeset osam centavosa. naknadu za tužioce. i on obuhvata iznajmljivanje sudnice. radosno raspoloženje pokvarila su im četiri naoružana čoveka odevena u crnozlatnu kožu. sudske troškove. Platio sam Luiju Galačeliju njegovih dvadeset pet dolara". upotrebu hartije. razbivši im vrata kundacima pušaka. pošto je kriva strana umakla. Žena i sin istovremeno pokazaše na muža i oca. promuca gospodin Staljin. osmogodišnjoj ksantijskoj devojčici tamnoplavih očiju. naknadu za sudijinu sluškinju. ružicu. reče oficir. da mu utrlja melem u šuljeve. čiji je nos generisao potok sjajne sluzi tokom čitavog suñenja. melem za šuljeve. "Josif Menke Staljin?" upita voña. uključujući sitne troškove. Dok su Staljinovi slavili te noći uz pečenu ćurku i graškovo vino. Čovek koji je progovorio pruži mu parče papira. dolaznu i odlaznu taksu za lokomotivu. upotrebu energije i svetlosti. naknadu za beležnike. naknadu za pristup dosjeima." Staljinovi zinuše kao patke u oluji.Sudija Dan se vratio u svoj vagon-garderobu i naložio ličnoj sluškinji. "Meñutim. "Ovo je vaš račun za usluge koje vam je pružio Sektor pravnih usluga korporacije Vitlejem Ares. "Sve sudske troškove obično plaća kriva strana". po odeljku 37. Meñutim. namirnice. kao na prvu stranu do one koja je nañena krivom. najam. pošto je Kompanija velikodušna prema onima čija su sredstva ograničena. naknadu za isleñivanje. dnevnice za isto. član 16 Zakona o odgañanju pravnih troškova (za oblasne i sudove po ugovoru o delu) sve prelazi na optuženog.

A ovo je" . 26.on tresnu parče plavog papira na dlan gospodina Staljina ." "Ali mi nemamo para". Uzeo je zubarske alatke. kako je samo njega volela. nikada. koji je već odmeravao prostoriju očima sudskog izvršitelja. sa viljuškom ćuretine na pola puta izmeñu tanjira i otvorenih usta. otkinuvši ružičasti formular po perforiranoj liniji. zubarske knjige. Sud Pajpauder niko više nikad nije video. ista stvar: kako joj je samo bio neveran. samo njega.. Noge su mu se klatile kroz gomilu pepela i stopljenog metala. izveli su ga iz kuće. na neodreñeni rok od najmanje dvanaest i najviše šezdeset godina. uzeo je parče užeta od konoplje iz kredenca. Pogled mu zastade na Džoniju Staljinu. pa pravo na voz. uvek i jedino njega. "U gotovini ili naturi". iz dana u dan." Tri naoružana uzaptioca umarširaše u trpezariju i podigoše Džonija Staljina sa stolice. "On će biti dovoljan. bilo u naturi. U gromoglasnoj moćnoj rici. Već punu godinu. Oficir naškraba nešto u svojoj beležnici. nijednom za sve te godine.. "Tako. poveli sokakom.gotovini. sve to nagomilao usred ordinacije i zapalio. molila je gospoña Staljin."vaša priznanica. i izdaće vam. sudski nalog za regresiranje od gospodina Mikala Margolisa. Kada je vatra zamrla u pepelu." Dok je Džoni Staljin. nikada ni pomislila nije na drugog muškarca. zubarsku stolicu. "potvrda o konfiskaciji vašeg sina zbog dospelih sudskih troškova plativih Sudu Pajpauder. zubarske mantile. lokomotiva je potpalila svoje fuzione motore i odvezla se iz Bespuća. i dok je sedela kod kuće i . star 8 i 3/4. na vaš zahtev. reče oficir. pravog krivca. "Potpišite tu i tu". a za njima su na podu ostajali mali sivi tragovi. To je. sa sve viljuškom u ruci. reče on gospodinu Staljinu. napravio jaku omču i obesio se o tavansku gredu u ime ljubavi. Morton Kvinsana se vratio u praznu ordinaciju." nastavi on. vrištao i slinio kao zaklana svinja.

pred čitavim gradom. lično. mrzeo je pakost koja ju je terala da mu zvoca zvoca čitavu večnost na grudima Panarha. da. Arni. jer . seks. ili ličiš na Mandele.obožavala ga u hramu svog srca. to. i upitaj se. i kada je čuo njene jecaje. o tome kako je jedna žena ukrala bebu od starice koja nije imala dece i kako je ta žena želela tu bebu više od ičega u vidljivom ili nevidljivom svetu. Arni. kada je potpaljivala zorom vatru. i sada je mogao da vidi kako ju je zvocanje poružnelo u telu i duši i mrzeo ju je zbog toga. kćerko. e. zahvaljujući njegovom dobrom srcu. ali da li je ikada jednom pomislio na jadne odane žene. mnogo je on mislio na suparnike i neprijatelje. rekao je sledeće: "Idi pred ogledalo. i šta je samo uradio sa tom ljubavlju. o da. sa tom besramnicom lošeg porekla (neka joj materica istruli. Raelova sestra. svog ličnog suparnika i neprijatelja. gde više nije mogla ponovo da proñe gordo i dignuta čela. pa je primila. jer to je ono što si. bio je veoma zadovoljan. sad svi znaju zahvaljujući njemu. Limalova i Tasminina tetka". i tako to?" na šta je on rekao: "O. i kada je ona otišla pred ogledalo u svoju sobu. ja nisam tvoj tata". osramotio je pred čitavim gradom. da li si se ikad zapitala odakle si došla?" a Arni je odgovorila. a onda joj je saopštio ono što je saznao kada je načas dodirnuo panarhijsko sveznanje. ni manje ni više. ide. mrzeo ju je. a? Šta je uradio? Samo ju je straćio na neku jevtinu ženturaču koja nije zvoczvoczvoczvoczvocala od buñenja. šta je uradio. da. jer. pravda je pobedila. žena koju je muž varao. a onda joj rekao: "Arni. pa je rešio da je kazni. i tako je jednog dana zviznuo i počeo da doziva kćerku sve dok nije spustila knjigu i pribila lice uz mehur. da li zaista izgledaš kao jedna Tenebre. znaš ti jako dobro: da. da. gde mora da se krije od ljudi koji govore za nju u prolazu: "Eno je. njegovim divnim i uzvišenim namerama da oslobodi tog Staljina optužbe. ne. a ona o tome nije imala pojma". a dojke svenu kao suvi patlidžani) i nije bolje ni zaslužio. dok su joj usne dodirivale plavo polje sila: "Misliš. hranila i rodila tu bebu kao da je njena. mislim na tebe. a pošto joj je sve to saopštio. sa tom ženetinom. do odlaska u krevet u suton. zbog izdajstva žene koja ga je tako obožavala i šta je samo uradio. koje vole ljubavlju neuporedivom. gledajte je. šta je on radio.

čak i potpuno pomračena. 'Majstor Zelene Čoje'. Odelo mu je bilo od najfinije organca-svile. 'Sultan Bilijara'. Pretpostavio je da je ovaj star izmeñu devet i deset godina. Gomila novčanica od deset dolara narastala je na šanku. 27. ili kao majstor taktike. Ime mu je bilo Spretni O'Rork. u tom bolnom uzrastu izmeñu detinjstva i muževnosti." . Nazivao je sebe mnogim velikim imenima: 'Svetski Šampion'. "Znam ja jednog". "Da bacimo za brejk?" "Glava. "pod uslovom da nije već u krevetu. i toliko se pakosno radovao da se oduševljeno premetao u svom treperavom plavom mehuru.posejao je seme uništenja svoje žene u devojčici koja nikada nije bila njegova kćerka. Ipak. Imao je dijamantne plombe u zubima i pozlaćeni tak. Kao da su se cerila. Je li iko video Limala?" Tamna mrlja se odvojila od najtamnijeg stola u najtamnijem uglu i zapuzala prema bilijarskom stolu. Mlad." Lica za šankom zaklimaše u odobravanju. Spretni O'Rork odmeri svog protivnika. ne bi igrao bilijar za uloge od deset dolara u bilijarskoj sali Hotela/Železnice Vitlejem Ares. Kako da nastupi: oštro i grubo. reče Persis Taterdemalion. a on je nakupio znatnu gomilu novčanica pre nego što je upitao ima li još izazivača. samopouzdan: gledaj samo kako vraća kredu za tak u džep prsluka. princ igrača ili kralj psihopata? "Koliko polažeš?" upita on. ali bio je zvezda na zalasku i svi su to znali. a cipele od kože iz Hristadelfije. "Koliko hoćeš?" "Čitav svežanj?" "Mislim da imam toliko. njegova zvezda sijala je snažnije od svih ostalih igrača bilijara u Bespuću. 'Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Upoznala'. jer čovek koji je bio sve to što je tvrdio da jeste.

brzina. pomisli bilijarski kockar. a iz načina na koji ih razbacaš. bio je umoran i nemotivisan. verovatno si već smislio gde hoćeš da ti se kugle zaustave. Dozvoli da ti proreknem sudbinu?" "Ti proričeš sudbine?" "Po stolu i kuglama. Pravog dara." . protumačiću ti sudbinu. Ipak. felš. 'Ogromnost'. Ako to uradiš. Nije mi krivo što sam izgubio stotinu dolara u igri sa protivnikom poput tebe. On je stajao pozadi u neskrivenom divljenju pred dečakovom veštinom i kada je poslednjom crnom kuglom dečak pobedio rezultatom tri prema dva. imaš dara. gibak i elegantan. profesionalac mu je prvi čestitao. Liči na zmiju. 'Iza njega'. I igrao je svom snagom. Bilo je to uživanje gledati. jer svaki potez odigrao je podjednako pažljivo i promišljeno kao onaj pre njega." Mršavi dečak uze tak i obrisa ga krpom. Nikada to ranije nisi video?" Spretni O'Rork izvuče široku rolnu crne čoje iz kofera i raširi je po stolu. ugao. ispredao nit svoje veštine tako fino da je mislio da će pući. "Sinko." Gde je jedan devetogodišnji muškarac-dečak naučio da bude tako samouveren? Spretni O'Rork gledao je kako se njegov protivnik saginje nad tak. "Jedan savet."Pismo. ali dečak je bio svež i precizan kao kada je brejkovao u prvoj. Spretni O'Rork napravi trougao raznobojnim kuglama i postavi belu kuglu na zlatnu tačku označenu sa 'Nastupiće'. Stari kockar odigrao je protiv dečaka pet partija. Ti igraš racionalno. da ti učinim jednu uslugu. Krajem pete. svaki je bio označen tajanstvenim simbolima i neobičnim imenima. Samo udari te poreñane kugle osnovnom. "Pravila su jednostavna. 'Promene i menjanje'. 'Izvan njega'. Ali mislim da mogu da ga pobedim. 'Pred njim'. ali mršavi dečak upalih očiju mora da je crpeo snagu iz tame. Igrao je sa smrtonosnom ujednačenošću koja je Spretnog O'Rorka samlela kao vodenički točak. u zlatotisku: 'Samoneviñenje'. Čoja je bila podeljena u odeljke. Moraš da isključiš um i pustiš srce da odluči. neće delovati. obrtanje. Od tebe zavisi strana. Ja brejkujem.

kraj kugle Grimiznog Srca. A kugla Odgovora. limun-zelena. Iznenadno pucketanje tamne energije nagna sve da uzdrhte. gledaj. vidi tamo. Ali. ubrzo. počiva tačno u Borbi odmah do sive kugle Tame. Nikada nisam video ništa slično. ako je verovati kugli Hitrine. bela kugla." U Hotelu/Železnici Vitlejem Ares zavlada iznenadna hladnoća. Limal Mandela se osmehnu i upita: "Hoću li pobediti?" "Tvoja kugla je odmah do samog polja. Za sekund. previše star za devetogodišnjeg dečaka. koja leži podjednako u Zlatnom Blagu i Božjoj Kući. Pobedićeš. vidi. Otići ćeš odavde da pronañeš odgovore na svoja pitanja. počiva na Zlatnom Blagu. U meni. Uhvati se za srce. nalazi se u mojim grudima." Limal Mandela se ponovo nasmeja." "Moje srce? Ovde?" Smeh Limala Mandele bio je ružan. Kugla boje mandarine. kugla Ljubavi. "Zanimljivo. "Moje srce. Ali ovo je najbolji deo.Dečak klimnu glavom. sto je bio kvantni košmar rikošetirajućih sfera. Gledaj. kugla Putovanja. Vidiš kako leži kraj Nade na liniji izmeñu Reči i Tame. A onda se sve ponovo umiri. leži u Velikom Krugu dok ljubičasta kugla Pitanja leži u Promeni i Menjanju. takoñe ćeš naći nekoga ko će te zavoleti na tom mestu slave i bogatstva. a njih ćeš naći tek kada se vratiš kući." . Spretni O'Rork pevušio je i obigravao oko stola. Otići ćeš odavde. Ambiciju. starče. "Tako kugle kažu. Vodićeš svoju najveću bitku tamo gde ti je srce. To je jedino mesto gde je moje srce. ali taj neko neće biti odatle. Pogleda niz tak. a osnovna kugla udari u raznobojne i razbaca ih po stolu. Vidiš tirkiznu kuglu. gde ti je ostalo srce. i kada je izgubiš. starče?" "Pogledaj crnu kuglu Smrti. nije se ni pomerila sa tačke udarca. Ja bih protumačio da to znači da ćeš se sukobiti sa moćnom silom tame moguće čak i sa samim Uništiteljem. izgubićeš sve." "A kažu li kugle kada Limal Mandela mora umreti.

nije li to prilično duboka misao za jednog devetogodišnjaka? Ali igrao si dobro. ni mesto." On iziñe. Šta kažeš. Posle te noći. rekao je dok je ona prala čaše. a Spretni O'Rork prikupi čarobne kugle i tkaninu za čitanje sudbine. svi moramo umreti. već zbog moći. biljnog patologa. ni način. "Mora da postoji više. Nije nedostajalo mladih lovaca na glave revnosnih da ospore tu legendu: njihov poraz samo ju je osnaživao. Limal Mandela je otišao kod Persis Taterdemalion. želim da mu pokažem koliko sam dobar. Ime Limala Mandele prenošeno je tamo-amo prugom. na dan njegovog sazrevanja. gospodine O'Rork."Istinu zboriš. Iako mu racionalnost nije dozvoljavala da poveruje velikodušnom proricanju kugli. Hvala za čitanje sudbine. a stolice podignute naopako na stolove. "Hoću više". kada su prekrivači bili navučeni na novu pobedu na čoji. inženjera tla ili meteorologa u prolazu. muzika glasna. Njegova veličina nalazila je novu potporu svaki put kada bi razbio nekog geologa. Ipak. Novčani ulog bio je beznačajan. u srcu je video svoje ime ispisano krupnim slovima meñu zvezdama i on je počeo da igra ne zbog ljubavi ili novca." Limal Mandela zakotrlja crnu kuglu Smrti vrškom kažiprsta. tamo gore. i on je njime čašćavao kafanu pićem. Tamo ima ljudi. I želim to. Negde rano ujutro. želim to više od svega. Limal Mandela je bio ubeñen u svoju veličinu. "Pa. Bože. geofizičara. Želim da vidim taj svet. vreme je da ovaj devetogodišnjak ode na spavanje. čiji se . zakotrljane kugle mrvile su sve protivnike Limala Mandele. mora da postoji neko drugo mesto gde su svetla jaka. na svoj deseti roñendan. zajedno sa legendom o dečaku iz Bespuća koji je bio nepobediv dok god je ostajao u svom rodnom gradu. ali ja želim da kuglama sam sebi stvorim budućnost. a svet se ne zatvara u tri i tri minuta. Bilijar je igra za racionaliste. botaničara. igrao si najbolje. Poput zatumbanih planeta iz košmara njegovog detinjstva. ne za mistike. a niko od nas ne može da izabere ni vreme. gos'n.

pre nego Što izgubiš hrabrost. Poñi odmah. "Znam. Nikada nije sekla kosu. Nikada se nije prala. Češanje bi značilo predaju telu. tiho. kao i meñu maljama njenih prepona i smrdljivim. Limal Mandela je spakovao mali ranac sa odećom. U zoru je bio pola kontinenta daleko. i ja hoću sve da ih izazovem. gde će te povesti. svet može imati oblik kakav god poželiš. Ti odlučuješ kakva će ona biti. 28. Znam. Sačekao je na mraznoj hladnoći pod svetlucavim zvezdanim nebom noćni poštanski voz za Beladonu. želela bih da imam hrabrosti i slobode da poñem s tobom. Prisećala se osećaja zarobljenosti na malom. i počuj to odmah. a kosa joj je visila sa glave sve do struka u debeloj. Video je poklone koje su majka i otac nameravali da mu daju za roñendan i pokolebao se. zbunjujućem mestu. Svrbelo ju je i gnojilo se.svetovi okreću oko bilijarskih kugli. stavio osam stotina dolara ušteñevine u cipelu. ali nikada se nije češala." Persis Taterdemalion spusti svoju čašu i zagleda se dugo u jutro. Započela je rat protiv svog tela na deseti roñendan. već samo razumevanje. Bože. To je bio dan kada je Limal otišao." "Misliš. pre nego što se predomisliš. Tog jutra. Napisao je poruku roditeljima i ušunjao se u njihovu sobu da im je ostavi kraj kreveta. Ali počuj ovo. da poñem?" "Poñi. hoću da odem odavde. Limale." Oči vlasnice kafane bile su suzne. Nokti na njenim rukama i nogama uvijali su se na krajevima. Nije tražio njihovo praštanje. prašnjavoj pletenici. znojem ulepljenim i umršenim dlakama ispod pazuha. masnoj. hoću da ukrstim svoju veštinu sa njihovom. Danas si muškarac i gospodar sopstvene sudbine. Tak od javorovine koji je njen otac lično napravio ležao je upakovan na . i poneo dva taka u koferu za štapove. i otišao zauvek. Udahnuo je duboko. Legija parazita tamo je našla utočište.

slepog neobaziranja na bilo šta osim sebe." Otvorila je oči i ugledala dole crvenu pustinju i ružni mali grad zguren kraj nje. velike daljine. tamo gde je nekada bio njen brat. jela povrće pravo iz zemlje u bašti. nestala.kuhinjskom stolu. zbacila je sa sebe odeću koju je fino istkala Eva Mandela na razboju svoje posvećenosti. Vetar koji nikada nije prestajao da duva cimao ju je kao da je zmaj koga hoće da odnese u nebesa. odleteli su u prostor. i osetila mržnju prema njegovoj glatkoći i izvajanim mišićima. ljudski otpadak vinut sve više i više. dalje od plamteće suve zemlje. Stajala je pred Velikom Pustinjom i pustila da je vetar šiba. Pila je kišnicu iz bureta. u svetlost se vraćamo. belo. dalje jedno od drugoga. i da je glas povikao: "Mučenje tela! Mučenje tela!" Tasmin Mandela se javila kao odjek tog povika i objavila rat svom telu i materijalnim stvarima sveta. Kada je palo veče i kada je postalo očigledno da se Limal neće vratiti. pod pamukovim drvećem. Dopalo bi joj se da je duhovni vetar odnese kao papirnu kesu. "mi smo svetlost. Nezauzdana. Shvatila je da bi joj se to dopalo. i spavala bez krova nad glavom. Tada se Tasmin Mandeli učini da je u vetru čula glas iz velike. "Svetlost". Osećala je da jedri. Pogledala je svoje telo. Hodala je bosa. Gadila se njegove beskrajne gladi. i u panici pozvala u sebi glas svog brata. mističnost je pohrlila u prazninu Tasmininog uma. šapnula je. Mističnost jednog više nije vladao racionalnošću drugog: poput mašina bez kontrole. Blizanci više nisu bili u ravnoteži. pokušavajući da od njega sazna šta znači biti žena. u društvu lama. Tu i tada. istegla se do tačke pucanja. razložila se. koje sija večitim svetlom kao vodoskok uperen u nebo. od svetlosti. tek zadevojčeno. i preobrazila je u stvorenje najčistije svetlosti. O podnevu. čak i kada bi kiša pretvorila uličice u tečnu prljavštinu ili kada bi mraz kljucao zemlju. Onda se Tasmin popela sama do isturenog crvenog stenja da ponovo pogleda obličje sveta. u nebo ispunjeno anñeoskim bićima i delovima orbitalne inženjerske opreme. kada bi ostali . stavili su ga u kredenac. izvan vremena. a kredenac zaključali i zaboravili. ali ta bliskost je nestala. izvan sveta. neutaživih apetita. diže se na Božjem vetru.

stanovnici uživali u obožavanoj siesti, ona bi čučala na plamtećem kamenju Kote Bespuće, uronjena u molitvu, ne mareći za sunce od koga joj je koža tamnela, a kosa belela u boju kostiju. Meditirala je o životu Katarine od Tarzisa, koju je potraga za duhovnošću u pagansko, svetovno doba navela da odbaci ljudsko telo i stopi dušu sa dušama mašina koje su sazdale svet. Mučenje tela. Tasmin Mandela je prevazišla ljudsko stanje. Roditelji nisu mogli da dopru do nje, a prenebregla je pokušaje Dominika Frontere da je natera da pokriva svoju golotinju. Bilo je važno samo unutrašnje milozvučje, kaskada svetačkih glasova koji su ukazivali na put kroz zastor tela do nebeskih kapija. Bio je to put kojim je Blažena Gospa prošla pre nje, i ako je taj put zahtevao zgañene poglede pridošlica u Bespuću, zemljoradnika i vlasnika prodavnica, mehaničara i osoblja železnice, onda je to bila cena koju je morala da plati. Videla su je ružnu, ta nova lica sa Gvozdene Planine i iz Ljagoneda, Novog Merioneda i Velike Doline, šaputali su joj iza leña. Ona je sebe videla neopisivo lepu, duhovno lepu. Jednog dana meseca jula, kada je letnje sunce bilo u zenitu i kada su obluci pucali, a crepovi se lomili od podnevne vreline, Dominik Frontera je došao sav vreo i znojav Tasmin Mandeli, koja je čučala visoko kao kožnata ptica na isturenim crvenim stenama. "Ovo ne može dalje ovako", rekao joj je on. "Grad raste, novi ljudi stalno dolaze: Merčandanijevi, sestre Pentekost, Čungovi, Aksamenidesi, porodica Smit: šta će pomisliti, kakvo je to mesto gde devojke... žene tumaraju okolo gole po čitav dan i zaudaraju kao blatište u svinjcu? Ne može tako, Tasmin." Tasmin Mandela je zurila pravo ispred sebe prema horizontu, stisnuvši oči pred jarom. "Gledaj, moramo nešto da uradimo. Dobro? Važi. E sad, šta kažeš da se vratiš sa mnom svojim roditeljima, ili ako to ne želiš, Ruti će se brinuti o tebi, okupaće te, očistiti, odenuti ti neku lepu odeću, a? Šta misliš o tome?" Nalet vetra zapahnu Dominika Fronteru zadahom prljavštine. On se zagrcnu.

"Tasmin, Bespuće nije što je nekad bilo, i ne možemo se vratiti onome što je bilo. Ono raste, dočekuje Četrnaestu dekadu. Ne možemo prihvatiti takvo ponašanje. A sad, ideš li?" Ne pomerajući pogled, Tasmin Mandela reče: "Ne." Nije progovorila pedeset pet dana pre te reči i osećala je gañenje zbog njenog izgovaranja. Dominik Frontera je stajao neko vreme, slegnuo ramenima i sišao sa isturenog stenja onome što je ostalo od njegove sieste. Iste noći, Tasmin Mandela napustila je ljude Trinaeste dekade i lutala daleko duž brežuljaka sve dok nije pronašla pećinu gde je voda curkala odozdo, iz podzemnog okeana. Tu je obitavala devedeset dana, danju je spavala i molila se, noću prevaljivala dvanaest kilometara do Bespuća da pohara bašte ljudi Trinaeste dekade. Kada su počeli da se pojavljuju psi i sačmarice, osetila je božanski poziv da se još više udalji, te je jednog vedrog jutra hodala i hodala i hodala u Veliku Pustinju, hodala i hodala sve dok iz pustinje crvenog peska nije zašla u pustinju crvenog kamena. Tamo je pronašla kameni stub na kome će živeti isposnički, stenovitu iglu na koju će se nabosti. Te je noći spavala u podnožju kamenog stuba koji joj je pokazivao put prema Pet Nebesa, a za vlagu joj je poslužila rosa koju je lizala sa svog nagog tela. Od svitanja do sumraka tog dana pela se uz kameni stub; gipka i spretna kao pustinjski gušter. Rascepljeni nokti, izrovani nožni prsti, prsti na rukama puni plikova, iskidano meso: sve joj je to značilo podjednako malo koliko i glad u njenom trbuhu; sve su to bila divna mala mučenja, sitne pobede nad telom. Tri dana je sedela ukrštenih nogu na vrhu crvenog kamenog stuba, nije ni spavala ni jela, bez pića i bez najmanjeg pokreta, i terala je telesni vrisak dole dole dole, napolje napolje napolje. Ujutro četvrtog dana, Tasmin Mandela se pomerila. U dugoj noći, sanjala je da se pretvorila u stenu, ali ujutro se pomerila. Nije to bio neki veliki pokret, samo pomeranje suvih očnih jabučica kako bi pogledala oblak koji je dolazio sa juga, samotni tamni oblak prožet munjama. Iz tog oblaka dopirao je zvuk nalik na zvuk roja besnih pčela. Dok se približavao,

Tasmin Mandela je videla da je sazdan od mnoštva majušnih čestica u očajničkom kretanju, uistinu kao roj insekata. Približavao se oblak, približavao, i ona vide na svoje zaprepašćenje (Tasmin Mandela je još bila donekle kadra za izvesna ljudska osećanja) da se oblak sastojao od hiljada i hiljada svetih anñeoskih bića koja su se probijala kroz gornje slojeve vazduha. Bila su slična anñelu koga je Radžandra Das oslobodio iz Vrela znanja Adama Bleka, i u vazduhu su ih održavala zbunjujuće raznovrsna krila, elise, rakete, jedra, propeleri, baloni, rotori i mlazni motori. Anñeoska vojska projezdila je kraj nje sa juga, i bilo ih je toliko da su možda kružili i uzdizali se u troposferu da bi ponovo proparadirali. Onda se iz zujećeg oblaka pomolio masivni aparat, četvrtasti leteći predmet blistavoplav i srebrn, dugačak čitav kilometar. Svojom neobičnom konstrukcijom podsetio je Tasmin na slike rikši i autokola koje je videla u majčinim slikovnicama. Na njegovom zatupastom pramcu nalazio se hromni kez rešetke sa nazivom 'Plimut' ispisanim slovima visokim poput Tasmin Mandele. Ispod rešetke, bio je pravougaoni štit, svetloplav, sa natpisom žute boje:

DRŽAVA BARSUM KAT

Plavi Plimut se zaustavi iznad kamenog stuba i dok je Tasmin pokušavala da pogodi njegovu moguću svrhu (ROTEH-ova inženjerska stanica, zvezdane kočije, leteća tržnica, trik sunca i kamena), anñeoski hor zavi ispod njega i zapeva, uz pratnju citre, zmijaste trube, okarine, krumhorne i stratokastera:

Du ap a bi bap Šubi-dubi du Du ap šuvadi-šuvadi A-bap bam bu

Bi-bap a lula Šibap šubi-du Ri bap a lula Bibap bam bu.

Jedan usamljeni anñeo izdvoji se iz nebeskog hora i spusti na helikopterskim elisama sve dok se nije našao licem u lice sa Tasmin Mandelom.

O Blažena Smrtnice, sad ove Vesti Primi: Pripremi Sebe da te vidi Svetica, Naša Svetica, Naša Blažena Gospa, od Tarzisa, Gledaj je gde Dolazi, Blažena Katica!

Izdeklamovao je to u besprekornim jambičkom petercu. Elise u kontrarotaciji uzdigoše anñela u nebo. Veliki Plavi Plimut odsvira drevnu, drevnu melodiju zvanu 'Di-ksi' svojim petostrukim fanfarama i izbaci pristupnu rampu. Sitna, kratko ošišana žena u blistavo belom odelu sa projektovanim slikama siñe niz rampu i poñe prema Tasmin Mandeli, ruku ispruženih u univerzalnom simbolu dobrodošlice.

29. Ugledavši prvi put grad Keršo, prestonicu korporacije Vitlejem Ares, Džoni Staljin nije mogao sasvim da shvati šta, zapravo, vidi. Iz stražarske prostorije voza koji je kloparao kroz venac brda boje škriljca i rñe, učinilo mu se da je ugledao kocku, crnu poput njegovih stisnutih očnih kapaka, na čijim su gornjim ivicama bila zlatna slova KORPORACIJA VITLEJEM ARES KORPORACIJA VITLEJEM ARES KORPORACIJA VITLEJEM ARES. Ipak, nije mogao sebi da predoči razmere te kocke jer se ona nalazila u lokvi prljave vode koje joj je oduzimalo svaku perspektivu. Onda je ugledao oblake. Bili su to prljavobeli

kumulusi, nalik na uprljanu vatu, i okupljali su se negde na tri četvrtine visine kocke. Džoni Staljin se obrnu i pobeže od prozora da bi se sakrio od onoga što je video. Kocka mora da je imala osnovicu od gotovo tri kilometra. Sada je svet poprimio odgovarajuće razmere: brda su bila krastava od visokih peći i livnica, lokva i nije bila lokva, već veliko jezero u čijem se središtu nalazio Keršo. Strahotna opčinjenost privukla ga je ponovo spoljnom prizoru. Tanušne niti koje su spajale kocku sa obalama jezera sada mu se ukazaše kao široki zemljani vijadukti, dovoljno veliki da nose dva železnička koloseka, a ono što mu se učinilo kao ptice u letu oko površina kocke, bili su helikopteri i dirižabli. Sud Pajpauder zakloparao je po vijaduktu. Gordi crnozlatni ekspresi sukljali su kraj njega i ljuljali voz talasima pritiska. Po njihovom prolasku, Džoni Staljin je prvi put ugledao jezero izbliza. Činilo se da je puno masnog taloga i da se blago klobuči i isparava. Hromno žute i zarñalo crvene mrlje plovile su po površini, daleko odatle naftni gejzir izbacivao je crnu prljavštinu, a oblast veličine omanjeg grada eksplodirala je u žutim sumpornim ključalim mahnitim kaskadama kiselog blata, na stotine metara u svim mogućim pravcima. Na manje od pola kilometra od vijadukta, neki ogroman voštani ružičasti predmet dizao se iz polimerizovanih mehurova, kompleks tornjeva i ograda poput obrnute katedrale koja se neprestano mrvi pod sopstvenom težinom. Džoni Staljin zacvile od straha. Nije mogao da pojmi to pakleno mesto. Tada vide nešto nalik na ljudsku priliku, u neobičnoj odeći, u šetnji na suprotnoj obali jezera. Prizor ljudskog bića u toj hemijskoj divljini razveseli ga. Nije znao, a kamoli mario, da je to bio neki Akcionar Grada Keršo u šetnji po prijatnim obalama Sisa, otrovnog jezera, u surlastom respiratoru i izolacionom odelu. Akcionari Keršoa veoma su cenili prizmične boje i sjaj duge na površini jezera, njegove silovite gejzire, erupcije i spontano gomilanje polimera: setni vazduh Zaliva Sepije, propisno profiltriran kroz respirator i iznova udisan, izuzetno je

podsticao na razmišljanja o ljubavi i njenom gubitku; Zeleni Zaliv, bogat bakarnim nitratima, nadahnjivao je na smirene misli i staloženost neophodnu za donošenje menadžerskih odluka; bolesno truli Žuti Zaliv, koji je mirisao na smrtnost, bio je omiljeno mesto za samoubistva; Plavi Zaliv setan, zamišljen; Crveni Zaliv, koga su mnogo voleli Funkcioneri Nižih Nivoa, agresivan, dinamičan. Funkcioneri u šetnji po zarñalim obalama videli su da se Sud Pajpauder vratio, videli su da se neobičan polimerni hemoid diže iz hemijske čorbe i uzbuñeno zabrbljali preko svojih mikrofona. Takav fenomen smatrao se znakom sreće i onome ko bi ga opazio donosio je sreću u ljubavi, uspeh u poslu, dobro znamenje. Za putnika koji stiže u Keršo, bilo je to predskazanje velike sreće. Džoni Staljin, osam dana zaključan u stražarskom vagonetu, nije znao ništa o znamenjima i predskazanjima. Nije imao pojma o korporaciji Vitlejem Ares. Ali, ubrzo će je upoznati. "Akcionar 703286543", rekli su mu. "Ne zaboravi, 703286543." Bilo bi zaista teško da to zaboravi. Broj je bio odštampan na plastičkoj značci koju su mu dali, na jednodelnom odelu koje su mu dali, na vratima sobe koju su mu dali, i otisnut na svakom predmetu u majušnoj prostoriji bez prozora: na stolu, stolici, krevetu, svetiljki, peškirima, sapunu, primerku knjige Ka novom feudalizmu pod brojem obeleženim jastukom: Akcionar 703286543. Na prozivci u hodniku svakog jutra, debela žena u sivom papirnom odelu funkcionera nižeg ranga viknula bi: "Akcionar 703286543" i svakog jutra, Džoni Staljin bi podigao ruku i odazvao se: "Prisutan." Nalazio se odmah iza Akcionara 703286542 i neposredno pre Akcionara 703286544, i naučio je gde da stoji u redu po broju, ne po licu. Posle prozivke, debela žena bi pročitala mali odlomak iz Ka novom feudalizmu, kratko nahvalila vrline industrijskog feudalizma i glasno izdeklamovala proizvodnu normu za taj dan, koju su Akcionari glasno ponavljali dok su izvodili četrdeset sklekova, četrdeset čučnjeva, i trčali u mestu uz prilično vojničku muziku koja je treštala iz zvučnika. Onda bi poskidali papirne kape i držali ih na srcu, pevajući pesmu Kompanije. Dok bi Smena C marširala

hodnikom prema gravitacionom autobusu, debela žena izvikivala bi stanje akcija kompanije na svetskim berzama. Politika Kompanije predviñala je da svi Akcionari osete lično zadovoljstvo zbog svog sićušnog doprinosa korporaciji Vitlejem Ares. Debela žena bi ispratila Smenu C u gravitacioni autobus, uz proveru: Akcionar bla-bla-bla, Akcionar bla-bla-bla, Akcionar bla-bla-bla. Vrata bi se zatvorila, a gravitacioni autobus jurnuo bi goredolenaprednazadlevodesno, a Akcionar 703286543 izazvao bi salve smeha u svojoj smeni oponašanjem debele žene i njenog bla-bla-bla. Uz trzaj koji bi ih pobacao jedne na druge, gravitacioni autobus stigao bi na odredište, vrata bi se otvorila s treskom, a smeh i osmesi isključili bi se kao kasni noćni radio program dok bi Smena C marširala u fabriku. I mašine su imale brojeve: mašina broj 703286543 stajala je kod transportne trake izmeñu mašine 703286542 i 703286544. Akcionari bi zauzeli položaj, sirena bi se oglasila, poklopac na kraju transportne trake bi se otvorio, a komponente krenule serpentinom proizvodne linije. Od devet do jedanaest sati (kada je bila pauza za čaj) i od jedanaest i petnaest do trinaest (kada je bio ručak), Akcionar 703286543 uzimao bi parče plastike pomalo nalik na ljudsko uho i parče plastike u obliku kitnjastog slova P, a onda ih zavarivao jedno za drugo na svojoj mašini. Od trinaest i trideset do šesnaest i trideset zavarivao bi još ušiju i slova P, a onda bi se Smena C odjavila i izmarširala iz fabrike u susret Smeni A koja je marširala unutra. Ponovo bi ušli u gravitacioni autobus, došlo bi do novog cimanja gore-dole i tamo-amo, a onda bi se Akcionari iz Smene C opet našli u poznatim hodnicima. Nastupio bi jedan sat buke i pošalica u kupalištu hodnika, potom večera u trpezariji (toliko sličnoj fabričkoj trpezariji da se Akcionar 703286543 ponekad pitao nije li ta trpezarija jedna te ista), a potom bi drugari iz Smene C otišli u bar i zadužili fenomenalnim svotama svoje račune kupovinom glupavog dajkiri sladoleda i smešnog pića koje se uglavnom pravilo od kaše od malina. Ponedeljkom, sredom i petkom, odlazili su u bar. Utorkom i četvrtkom išli su u bioskop ili na neku živu predstavu, a subotom su

koji ih je zavarivao za parče plastike u obliku debelog čoveka. I Badi Merks je bio dobar. gde su mladi Akcionari pre vremena mogli da saznaju sve o Muškoj Zabavi. naročito onu novu. Džoni Staljin nije shvatio da nema pojma kuda odlaze plastični komadi u obliku slova P. Noću je pio i šegačio se sa momcima. ali on je voleo muziku. . Solidarnost Smene bila je zvezda vodilja za život proizvodne jedinice. Akcionar 703286543 bio je malčice prenizak i malčice premlad da bi uživao i igranju. Držao si se svojih pajtaša. Dvanaest meseci je zavarivao dva parčeta plastike jedno za drugo i sada je morao da sazna zašto. To je bilo pre nego što je Džoni Staljin saznao za značenje tigrasto obojene kutije za sugestije. Nedeljom je bila Tržnica Čudesa i uveče su svi išli u relaksarijum Kompanije.išli na igranku jer je Palais de Danse bilo jedino mesto gde su mogli da sretnu devojke. plastični odlivci tumbali su se oko njega i stapali u ogromne plastične planine. ali vodili su ga sa sobom iz nedelje u nedelju. plastične masive. Naučio je zapetljanu pseudonauku zvanu ekonomija i njene lažne zakone. plastične kontinente. ili se nisi držao ničega. usred zavarivanja. govorili su njegovi drugari. a udvarao se i njenoj idiotskoj kopilanskoj kćerki zvanoj industrijski feudalizam. ušiju i debelog čoveka. jer bi njegov izostanak narušio njihovu solidarnost. Zubi su mu dopirali neprijatno blizu bradavica plesnih partnerki. ogromne plastične mesece u čijem je srcu bilo parče plastike u obliku uha zavareno za parče plastike u obliku slova P. a danju zavarivao komade plastike u obliku ušiju za komade plastike u obliku slova P. Klinac je previše mlad za to. niti šta se od njih pravi. Dok je sanjao jedne noći u svom brojem obeleženom krevetu. turobno i bezlično poput papirnih maramica iz kutije sve dok jednog dana. Naučio je kako da se klanja menadžeru i da mu se krevelji iza leña. a da istovremeno udovolji i sebi. Prolazile su nedelje. koju je svirao taj Glen Miler. Džoni Staljin je mnogo toga naučio u prvih nekoliko meseci koje je proveo u korporaciji. i prepuštao ih Akcionaru 703286544. Naučio je kako da svima udovolji. meseci.

Provukavši se tiho kroz zaljuljane vratnice. otvorio ih i našao se u kratkom hodniku na čijem kraju su se nalazila nova vrata sa oznakom 'Samo za menadžere'. pustio je da se čitava smena odjavi i sakrio u klozet sve dok gravitacioni autobus nije zatutnjao i odzveketao naviše u svom šahtu. Obuzeta radom za Kompaniju. izgovorivši se na blagi proliv. Džoni Staljin je došao do mesta na liniji gde je njegov parnjak stavljao plastično uho i slovo P pod radio-snop i raskidao veze koje su ih spajale. šrafili kvake. Radiočajomatsvetiljke pojavljivale su se iz zida i prolazile proizvodnom linijom gde su ih Akcionari Kompanije u papirnim radnim odelima i sa plastičnim identifikacionim značkama rastavljali na sastavne delove. Džoni Staljin gurnu i druga vrata sa oznakom 'Samo za menadžere' i nañe se u prostoriji toliko sličnoj onoj iz koje je izišao. Onda bolje pogleda i vide da je tu sve potpuno drugačije. da je na trenutak pomislio da je prošao kroz pogrešna vrata. Akcionar 703286543 nabacio bi svoj najbolji menadžerski izraz na lice (usavršen mesecima uvežbavanja) i rekao im kao nadozrnik: "Vrlo dobro. čajomata i svetiljke za noćno čitanje. Deproizvodna linija. linija za demontažu." Počeo je da shvata kakav je to aparat . Kraj transportne trake nalazila su se vrata sa oznakom 'Samo za menadžere'.Jednog dana. lemili elektroniku i opremali proizvod. ustumarao se kraj kameno tihih Akcionara i stigao do početka linije.kombinacija radija. Kraj njega. mada nije mogao da vidi gde su se uklapali njegovo plastično uho i slovo P. Na kraju proizvodne linije radiočajomatsvetiljke prolazile su kroz prorez u zidu i nestajale. virio preko ramena Akcionara dok su ovi zavarivali. Pratio je krivudavu proizvodnu liniju. vrlo dobro. Na kraju . pred onima koji su mu uputili upitan pogled. samo tako. sasvim sigurno korisna stvar. transportna traka nosila je kompletirane radiočajomatsvetiljke prema sledećem prorezu u zidu. većina ga nije primetila. Džoni Staljin je gurnuo vrata. Broj tog Akcionara bio je 345682307. Omamljen iznenañenjem. presovali kućišta i kutije. gde su komponente prolazile kroz zid i polazile na svoje fuziono putovanje.

Džoni Staljin je olovkom napisao malu poruku anñelima u sivom i prepustio je kutiji za Sugestije. Veoma je voleo novu muziku. da bi anñeli čuvari u sivim odelima stalno lebdeli u njegovoj blizini. čuo je kako Akcionar 108462793 šapuće nešto Akcionaru 93674306 dok je dodavao bočicu sa sosom na sastanku Sindikata u zadnjem delu Delehantijevog bara. Džimija Čunga i najvećeg od velikana. . Hamiltona Bohanona. Kada je premeštaj obavljen. Akcionar 703286543. Badija Merksa. pa je rešio da neprekidno potpaljuje vatru tog interesovanja. Glena Milera. S poštovanjem. Kupio je mali radio za svoju sobu kako bi mogao da sluša Novi sat velikih orkestara nedeljom po podne. kod mesta 215682307. za ručkom. iznova i iznova. Dž. pretpostavljao je.' Sledećeg jutra. sa novim kreditnim rejtingom. Mogao je sebi da priušti da se napija tri noći nedeljno. Te noći. kratko ošišano derle sa naočarima koje je vodio na romantične (i skupe) promenade kraj Zaliva Sepije i na koje je bacao novac. Mogao je sebi da priušti devojku: mršavo. Mogao je sebi da priušti kupovinu sitnica i tričarija od nakupaca u Tržnici Čudesa. Staljin. predlažem da istražite i potom zatvorite sve proizvodne linije za proizvod 34216. ubacio je tu malu bombu u žutocrnu prugastu kutiju sa oznakom 'Sugestije'. Za dve nedelje.linije. Jednog dana. dok je pio koktele u baru. Neko sivo odelo u upravi zainteresovalo se za njega. pripadnici Smene C bili su premešteni na nove proizvodne linije. Džoni Staljin se osmehivao u sebi na pomisao da su sivi ljudi u sivim odelima na svoj užas otkrili ekonomsku nakazu od fabrike koja je neprekidno pravila i rastavljala isti proizvod. Akcionar 703286543 napisao je na ceduljici: 'U interesu normi izraženih u broju komercijalnih proizvoda po radnoj jedinici. koje su potpuno odudarale od radničkih kombinezona Kompanije. reka plastičnih i hromiranih komponenti prolazila je kroz prorez u zidu kraj koga su stajala vrata sa oznakom 'Samo za menadžere'. U kabini u muškom toaletu. Akcionar 703286543 našao se u novoj prostoriji gde je radio na novoj liniji. ali ne i poverenje.

' Kada je mesto Akcionara 396243088. ni sledećeg. Džoni Staljin se iskidao od smeha kao i svi ostali. rekao je linijski supervizor). Džoni Staljin je odbio da prisustvuje sednicama tribunala Kompanije na kojima je sud za radnike i menadžere optužio dvanaest osumnjičenih i otpustio ih po kratkom postupku. zahvaljujući dobro odabranom trenutku. Akcionar 396243088 našalio se za ručkom o seksualnom ponašanju direktora Kompanije za vreme sednica odbora. kao ni sledećeg dana. Džoni Staljin je anonimno razotkrio sistem sitne korupcije i potkradanja sa vezama čak i meñu nižim menadžerima. a onda je nadzornik linije obavestio smenu da su se oni dobrovoljno javili za premeštaj na drugu liniju zbog nedostatka radne snage. Nagrada za Uzornog radnika godine (sektor lakog inženjeringa) došla je na svoj godišnji red. Imao je kreditni rejting čoveka sa pet puta više godina i iskustva. pa je. koji je bio sektorski nadzornik. Morao je prilično da odvrne radio kako bi prigušio sve te povike i krike. njenom Časnom Odboru Direktora i načelima industrijskog feudalizma. pa podozrevam da gaji naklonost prema sindikatu.Akcionari 108462793 i 93674306 sutradan se nisu pojavili na poslu. Akcionar 396243088 kraj njega je krajnje neprijatno lupao po zidu sat ili više da bi utišao zvuk. "Moglo se to desiti svakome od nas". najednom postalo upražnjeno ('Premeštaj i Unapreñenje'. Dva dana kasnije. On je nelojalan i nema poštovanja. 'Optužujem Akcionara 396243088 da nije mislio Pravilne Misli o Kompaniji. poslao je ceduljicu sivom odelu. postao Uzorni radnik godine (sektor lakog inženjeringa) samo dva dana pre nego što će korporacijska sekira pasti na dvanaest zaposlenja u poljoprivrednom odeljenju. U čvrstoj demonstraciji akcionarske solidarnosti. Džoni Staljin bi to gotovo i poverovao da nije čuo čangrljanje racije policije Kompanije kod Delahantija kroz svoj prorez za ventilaciju. Džoni Staljin bio je najmlañi čovek koji je ikada unapreñen na taj položaj u odeljenju za laki poljoprivredni inženjering. Za razliku od svih ostalih. rekao je Uzorni radnik godine svojim .

koje je visilo o plastičnoj vešalici. stajao je Džoni Staljin. U dnu stola. 'odanost Kompaniji'. kao lojalni i iskreni Akcionar neću pominjati. Bilo je samo pitanje vremena kada će siva odela pozvati to oličenje industrijske vrline da se pridruži nižim menadžerima. a Džoni Staljin se poklonio i napustio menadžersku kastu. za neodlučnost. s poštovanjem. Staljin). Na čelu stola sedeo je najstariji niži menadžer. Dž. Desilo se Akcionaru 26844437 (Sumnjam da se Akcionar 26844437 bavi industrijskom špijunažom i da sprema veliku izdaju za račun suparničkih kompanija koje ja. linijskog supervizora na proizvodnoj liniji 76543.kolegama u Smeni A dok su srkali dajkiri od mandarina u tek renoviranom Delahantijevom baru. sada prisutnih oko stola od hrastovine. "Moglo se to desiti svakome. Staljin) i Akcionaru (Optužujem Akcionara 664973505. Po povratku u svoju sobu obeleženu brojem. Dž. Na unutrašnjoj strani vrata zatekao je papirno odelo standardne veličine. . Tada je otkrio da ne postoji jedno sivo odelo. s poštovanjem. Staljin)." I jeste. sivo. već jedanaest. sivoj. 'više vrednosti' i 'Akcionar koji shvata načela Industrijskog Feudalizma'. 'proizvodna jedinica'. Akcionarima 216447890 i 552706123 (Sumnjam da Akcionari 216447890 i 552706123 održavaju nedozvoljene seksualne odnose u vreme koje plaća Kompanija. pronašao je koverat sa dokumentima o premeštaju u jedinicu za obuku proizvodnih menadžera. poslužili su ga lepljivim koktelom. odeljenje lakog poljoprivrednog inženjeringa. Dž. Džoni Staljin je s pažnjom pamtio te klišee da bi ih koristio u sopstvenim govorima hvale i bodrenja. čestitali su mu. lenjost i nedostatak poleta u promovisanju Devetostrukih Vrlina Industrijskog feudalizma. s poštovanjem. na dužnom odstojanju od odličnika menadžerske kaste. sivo odelo kome su se povinovala ostala siva odela. proguran ispod vrata. 'blistavi primer'. Najstarije sivo odelo održalo je kratak govor pun izraza poput 'uzorni radnik'. i svi su bili skinuti sa proizvodne linije na kojoj su se pravili niži menadžeri. Posle razgovora.

glaziranog i žeženog porcelana. sve što se od nje vidi jeste nekoliko tanjirastih antena. A u gradu sa više barova. Porcelanska Planina. od kojih je svaki remekdelo i u nadležnosti jedne katedre Univerzuuma. seks butika. u svoju gubicu.30. To su neki od velikih gradova sveta. Beladona se ponosi svojim apetitima. suši-restorana. gruba kučka od grada. najporočniji grad sveta čeka na putnika. umolnica za neprekidnu mudrost Majstora Liksa. A opet. poput božanske esencije u uskršnjoj nafori: nije laž. uvek je tri sata ujutro. četvrto se sastoji od veselo obojenih karavana i paviljona koji vrludaju i lutaju po šumi. gladan ljudi koje će uvući dole. ali njena čudesa su manje očigledna. prisutna. Liks stoji na obe usne velikog ponora. prestonica sveta. pod betonskim nebom. taverni. Ovom spisku mora se dodati i Beladona. drugo je sazdano od izuzetnog. nalazi se na četrdeset bregova kraj Sirtijskog Mora i njeni kristalni tornjevi zaodenuti su zavesama zelenih lijana i letnjih cvetova. lučki grad. poput mravljeg lava. jeste federacija od stotinu malih sela smeštenih u izvanrednom parku. U Beladoni. Nesumnjivo. nekoliko prljavih tezgi od ćerpiča i par kvadratnih kilometara piste sa otiscima guma. ravna je svakome od pomenutih. treće počiva na plutajućem ostrvu u jezeru. To je stara. ROTEH-ova tvrñava. po njima hodaju Majstori Fakulteta u odorama i kapuljačama. . Za putnika koji se približava Beladoni preko suvih i prašnjavih Stamposa. Ljagoned je sazdan na ostrvu u jezeru i tokom vekova probio je te granice sagradivši čitave oblasti koje plutaju na prepletu pontona ili se nesigurno uzdižu na hiljadama stubova. ali nevidljiva. ponosi se svojim porocima. peto je sagrañeno na mreži od dijamantnih vlakana zakačenoj izmeñu vrhova Porcelanske Planine. visoki toranj za kontrolu svih vidova saobraćaja. Beladona je tamo. Mudrost. a sa njihovih niskih cilindričnih kula diže se deset hiljada molitvenih zmajeva. samo nekoliko metara ispod njegovih nogu. Tu je selo koje visi o granama drveća poput prepletanih ptičjih gnezda. mornarska kurva od grada. Tu ima više uličnih uglova nego bilo gde na svetu. sa dvadeset mostova.

barova za slobodne. salona za masažu. rafinerija narkotika. muzeja bizarnog i spektakularnog. tržnica sa mašinama za kocku. Asim. plesnih palata. jer je Beladona bila varoš u kojoj spiskovi doprinose veličini. privatnih detektivskih kancelarija. vinskih kafana. kazina. Ahmed Sinaj Ben Adam. Lui Manzanera. Itamuro (Sami) Joši. tezgi sa knjigama. Toni Džulijus. Nije bilo tog čistača ulica ili klozeta koji nije znao da Limal Mandela. salona za tetoviranje. Koja su to. Ali ako je on slavan kao Limal Mandela. cvećara. privatnih bioskopskih klubova. senzacija. kupališta. Vošington. bilo je vrlo malo onih koji nisu mogli da izdeklamuju spisak pobeda Limala Mandele. onda. buvljih pijaca. javnih auditorijuma. striptiza. revija. bunko-kabina. crkava i pogrebnika nego na bilo kome drugom mestu na svetu. arkada za zabavu. privatnih biblioteka. verskih kultova. odaja za mučenje. džez klubova. Olifon Dau. jer Beladona voli da laska slavnim ljudima. Vikramasingi. Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Ikada Dala. teško je pronaći nekoga ko ne želi da bude pronañen. gospodin C. kladionica. alkoholnih palata. podruma za vezivanje. parternih predstava. 'Čeljust' Džekson Mlañi. krčmi. škola za kartanje. gimnastičkih sala. radnji za bildere. kabarea otvorenih cele noći. soba za probe. opijumskih jazbina. Nema jednog jedinog velikog Beladonjanina koji za sobom nije ostavio nekoliko velikih spiskova. pivskih podruma. sauna. kafea. Henri Naminga. Džimi 'Dragulj' Petrolenko. Rafael Rafael Mlañi. bilijarskih sala. može da se nañe u zadnjoj prostoriji Džez Bara Glena Milera u Ulici Tuge. robovskih aukcija. 'Ledeni' Lari . oblasti za izlaganje i performanse. vašarskih nakaza. relaksarijuma. umetničkih galerija. kolica nakupaca. 'Džak' Džonson. hramova. pozorišta. bioskopa. saraja. bordela. bistroa. restorana. kockarskih ćumeza. A. Bišop R. imena onih koje je Limal Mandela pobedio da bi postao šampion? Odmah ćete čuti. onda ga je lakše pronaći u Beladoni nego u bilo kome drugom velikom gradu sveta.vinarija. tržnica telima. 'Brzoprsti' Lo. prodavnica oružja. pačinko-salona. Noburo Dž. 'Kec' Kvartućo. kuća sa gejšama. kozmetičara. modnih butika. izložbi. Isto tako. sportskih sala.

ti si šampion. narkotika i pornografije. "Previše se naprežeš. Valentin Kvi. Kugle su zakuckale u džepovima. flešetne pištolje od čistog zlata: sva ta trivijalna odličja gubitnika. dvadeset šest meseci. dijamantima ispunjene zube. Limal Mandela je bio skroman čovek. Darma Alimangansoreng. "Niko ne bi mogao da učini više od tebe. vrući paprikaš za Beladoninih 175. koji je osnovao sopstvenu muzičku etiketu 'Američka patrola' za andergraund bendove i napravio im studio u kome su mogli da snimaju. kako udara kuglu za kuglom. 'Riñi' Futuba. da budem precizan. Koliko god Limal Mandela živeo skromnim. gospodin Halran Elisijan. Vladimir 'Nabadač' Drakul. zadržavao dovoljno da mu telo i duša ostanu na okupu. uterane neumoljivom matematikom taka. 'Profa' Čaz Ksavijer. Crni Džon Delorean. Glen Miler ga je gledao jednog jutra pošto se orkestar spakovao i otišao kući. Od bogatstva koje je gomilao. gospodin Dejvid Bouvi. Limale". Postao je žustar. U pobedi. za njega se nije moglo reći da ne poseduje višak uobraženosti.000 registrovanih prosjaka i rehabilitaciju zavisnika od alkohola. Mercedes Braun. nikad zadovoljan.Lemesku. 'Frenči' Rej. Verovao je da je najbolji sa ubeñenjem postojanim poput neba. a pobedio si ljude iskusnije od sebe. vežba vežba vežba. jednu godinu? Jedva nešto više. gospodin Piter Melterdžons. reče Glen Miler dok je odlagao trombon na sto. a ostatak anonimno poklanjao u dobrotvorne svrhe za pomoć penzionisanim prostitutkama. šesnaest odsto išlo je njegovom menadžeru. Gledaj. Hju O'Her. zar to nije dovoljno? Šta još možeš da poželiš?" . Sudija (Sudija Dred) Simonsen. Nejemija Čung (Trbosek). biserne takove. Saloman Salrisijan. kutije za tak obložene krznom. nabildovane telohranitelje. Zabrinut zbog fanatizma svog štićenika. čak velikodušnim životom. Glenu Mileru. smršao. pustio bradu koja je samo naglašavala čeličnu nijansu njegovih očiju. doteruje. tek što si napunio jedanaestu. ovde si koliko. usavršava se. gospodin Piter Melterdžons (ponovo). Isus Ben Sirah. Prezirao je skupe afektacije svojih protivnika. dika Beladone. Mikal 'Miki' Manzanera (nisu rod). gospodin Norman Majler.

normalnih. oholih.Limal Mandela je sačekao da raščisti sto pre nego što je odgovorio. velike. muškaraca koji su voleli da pričaju. zdravih. Kriza i Velikog Oksusa. muškaraca iz Velike Doline. pustinja i mora. iz Ljagoneda i Liksa. žutih. Velike Pustinje i Arhipelaga. nasmejanih. koje su nosile teret sveta na plećima. zelenih očiju." Bela se dokotrljala do središta stola i tu ostala. Blerioa i Prizemljenja. onih koji su bili i jedno i drugo. nervoznih. ćelavih. smeñih očiju. neću moći da se smirim. ljubavnice i one jake. ozbiljnih. muškaraca iz Ksantija. šuma i ravnica. Bilo je mladih muškaraca. iz Sletišta Ravnodnevice. plavih očiju. "Nije dovoljno biti najbolji u Beladoni kada tamo negde možda postoji neko još bolji od mene. snažne žene sa devet kontinenata. mrkih. skrušenih. visokih." Uzeo je kugle iz džepova i poreñao ih za novu partiju protiv samog sebe. muškaraca iz Oa. onih koji nisu bili nijedno ni drugo. i žene. Čoveku koji bude mogao da ga pobedi. A izazivači čine sasvim drugi spisak. muškaraca iz velikih gradova i malih naselja. Dolazili su starci. Keršoa i Gvozdene Planine. dolazili su i dolazili i dolazili sve dok se gradovi nisu ispraznili. . a stizala su i deca. bolesnih. Od poraženog će zahtevati samo da se pokloni i prizna pobednika. debelih. srećnih. mršavih. Sve dok ne budem znao postoji li takav ili ne. niskih. muškaraca sa brkovima. iz škola. glatko izbrijanih. tužnih. I tako je roñen izazov. beličastih. kosmatih. a devet kontinenata se diglo da na izazov odgovori. homića. planina i dolina. Meridijana i Mudrosti. Izazov je odaslat na radio talasima Sata velikoh orkestra Glena Milera. "Sve. crvenih. radarskih očiju. dobrih. sredovečnih. crnih. supruge. Limal Mandela će dati svoju krunu. oni koji su Limala podsećali na Dedu Harana. bradatih. starih. samopouzdanih. bez šešira. prostih. Transpolaraca i muškaraca iz Borealisa. pametnih. oni kojima je smrt bila u očima. mašine ostale neuposlene u fabrikama. pola ličnog bogatstva i reč da tak više nikada neće ni taknuti. loših. a prinosi narasli i sazreli u njivama pod letnjim suncem. Sve moguće. u nedelju uveče.

"Od mene se ne traži da kažem kako se zovem. Stari Gospodin. Matori Nik. digao tak iznad glave obema rukama i objavio: "Ja sam Limal Mandela. Zmija." Govornik je ustao kako bi Limal Mandela mogao da vidi svog izazivača. koga ne mogu da pobedim?" "Ja sam on. Satana Mekratrig. smrtan ili ne. Put Satanahja. samo da te izazovem". Ariman. Hermes Trismegatus. Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Ikada Dala: ko je taj. zlo kome ne treba ime kojim bi se prikrilo.zabavišta i grupa za igranje. ti mali raskokodakani picopevcu. ja sam taj. A kada je pao i poslednji izazivač. Bio je to elegantni gospodin maslinaste kože. i uistinu. Možda je Limal Mandela bio previše opijen pobedom da bi prepoznao svog neprijatelja. Matori Papak. oslonjen o štap kao da je malčice hrom." "Samo trenutak. i nauči se poniznosti. Nije bilo muškarca. možda mu je racionalnost branila da dopusti mogućnost paklenog ovaploćenja tog gospodina. Neprijatelj. Limal ih je sve pobedio. on se popeo na sto. Gospodar Muva. koji su mogli da pobede Limala Mandelu. Sotona. ðavo. Limale Mandela. možda naprosto nije mogao da odoli nikakvom izazovu. Mefisto(feles). jer ga je trenutni treptaj paklene vatre u crnim satenskim očima razotkrio svima: Apolion. koji će me izazvati. deteta na planeti. "Ko si ti da mene izazoveš?" razmetao se Limal Mandela. Baci za brejk. Iskušivač." . Diabolus. Otac Laži. "Važi se. grešnik ili svetac. Igraj sa mnom. Lucifer. reče elegantni muškarac. čovek ili bog. Nečastivi. sa skresanim takovima i pivskim kutijama da na njima stoje dok udaraju kugle. Arhizlotvor. nije ni morao da kaže kako se zove. jer je uzviknuo: "Koliko ramova? Koliko želiš da budeš ponižen?" "Svih sedamdeset šest?" predloži Neprijatelj. žene. Ulozi. On je bio Najveći Koga Je Vaseljena Ikada Dala. odeven u crveni saten. Mendesov Jarac. ko je taj. Antihrist.

na bulevarima. Njegove prirodne moći ipak su bile dovoljne da sa Limalom Mandelom igra nerešeno. U berbernicama. osmehnuvši se paklenom sebi. Svaka četiri sata pauzirali bi po šezdeset minuta. Limal Mandela je shvatio da je naišao na protivnika kakvog nikada ranije nije sreo. uzeće ti krunu. Limal Mandela bi jeo. i držali gomilu dalje od vrata. Vrlo brzo. sad bi Neprijatelj poveo sa dva rama. Dosta teatralnosti. ali iz razloga demonske časti neobjašnjivih za ljude. policajci na konjima jahali su tamo-amo napolju. ako mi dozvoliš. Jer zahvaljujući svojoj preñašnjoj božanskoj prirodi. grad Beladona klicao je Najvećem Igraču Bilijara Koga Je Vaseljena Ikad Dala." "To nije sasvim dovoljno."Isto kao za svakog drugog izazivača. nije mogao da koristi tu natprirodnu mudrost da bi nepropisno uticao na ishod igre. a uzbuñeni Beladonjani gledali su postavljanje plakata na kojima je pisalo 'Mandela vodi sa jednim ramom prednosti' ili sedeli u barovima i kafeima. Limal Mandela je dobio bacanje i započeo partiju. Neprijatelj je mogao da koristi i zloupotrebljava vaskoliku ljudsku nauku i duh. u redu. Satana Mekratrig saviće koleno pred tobom. Borce nikada nije razdvajalo više od nekoliko ramova. Mladi kuriri jurili su u novinske agencije sa najnovijim rezultatima partije. sušibarovima. bogatstvo i dušu. kupao se. usredsreñene i stisnute gotovo do tačke gušenja i implozije. slušajući radio komentarepskog takmičenja na radiju Melstrom Morgana. Ukoliko ti pobediš. reče Neprijatelj. pio pivo ili malo dremao. Neprijatelj bi sedeo sam u svojoj stolici i pijuckao apsint iz čaše koju je dosipao nervozni šanker. Limale Mandela. . Kada se pronela vest po hodnicima i sokacima da Limal Mandela igra sa ñavolom za samu svoju dušu. ali obavezujućih za ñavole i Panarhe. gomile radoznalaca navalile su u Džez Bar Glena Milera. kupalištima i rikšama. Plima i oseka bitke valjala se po zelenoj čoji. Glava ili pismo?" "Pismo". ali ako izgubiš. sad bi Limal Mandela nadoknadio manjak i poveo sa jednim." "U redu.

Iscrpljen. Crna kugla je kliznula po stolu. a igrao je sa pronicljivošću koja je ličila na odjek svemoći. saginjao se ponovo nad sto dok mu je premor izbijao iz svake pore. Kvalitet njegove igre bio je neverovatan. Gubio je inicijativu. Treća smena sudija objavila je rezultat: Limal Mandela 38 ramova. Čovek je sopstveni bog. i Limal Mandela je znao da koliko god dobro igra. a svi vi ostali mu verujete! Verujemo mu! . On stade na svoj pomoćni stočić. sami. ti si običan starac u kostimu koji kaže 'Ja sam ðavo'. Publika jeknu. Pijuckajući apsint. on je bio svež i vedar kao maslačak u letnjoj živici. ti ne postojiš! Nema ñavola. sada se čuo prizvuk očajanja. uperi tak u Neprijatelja i viknu: "Ne možeš pobediti! Ne možeš pobediti. taj je ñavo u meni. Vaseljena zelene čoje sa majušnim šarenim solarnim sistemima kovitlala se pred očima Limala Mandele. U povicima i usklicima dobronamernih. postojimo samo mi. njegov ljudski dar nikada neće moći da se meri sa demonskim savršenstvom Sotone. nagonili da pomera ruku s takom. iskobeljala napolje. U udarcima protivnika bilo je zastrašujuće preciznosti. stalno nadoknañujući manjak kako bi ostao u partiji. Limal Mandela je bio uništen čovek. neobrijan. ružičasta i crna. Izazivač 38 ramova.Ali Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Ikad Dala znao je da gubi. I tada Limalu Mandeli prekipe. Limal je duboko udahnuo i pustio da ga prožme talog racionalnog. nema Panarha. zaostajao i počinjao da kaska za ðavolom. Posle trideset dva sata za stolom. ali nikako nije mogao da navali i preuzme kontrolu nad stolom. ðavo pogleda niz tak. ali on je znao da gubi. Samo su ga racionalnost i postojana vera u to da veština mora na kraju trijumfovati nad mračnim vradžbinama. i najednom je to postala partija crne kugle. Ti se lažno predstavljaš. uskoprcala se u čeljustima. Neprijatelju su bile potrebne crna i ružičasta. Limalu su za pobedu bile potrebne plava. čovek je sopstveni ñavo. Igra se svela na boje. i ako ću biti poražen od ñavola. Došao je red i na poslednji ram. ni svete Katarine.

ðavo je bio samo umoran. paklena vatra zapalaca u očima gospodina i zgasnu. Prostorija ponovo utihnu. Bela kugla udari crnu. Limal Mandela priñe stolu. prešla . Na dašak od džepa. Ukus joj je bio kao ukus prsta rakije iz Beladone na dnu čaše. Imala je tako dobar ukus da je ona ustala posle doručka i napustila Mikala Margolisa. kada misliš da je čaša prazna. Grad Beladona oglasi se krikom iščekivanja. uplašen stari gospodin. Pošto je ostavila Mikala Margolisa u soba-baru u železničkom čvoru Išivara. ne mareći za premor koji mu je kidao svaki mišić. Crna kugla je gubila brzinu. Sloboda. napustila soba-bar. Toliko je dugo bila zarobljenik tuñih potreba da je zaboravila na ukus slobode. koji je neprekidno blebetao. Deset kilometara visok. I brbljivi Melstrom Morgan. ućuta. Marja Kvinsana uperila je srce prema Mudrosti i pustila da je ponese sloboda. gubila momenat sile.Verujem mu! Ali sada više ne. Nečastiva moć. 31. Mendesov Jarac još jednom pogleda niz tak i udari. Grad Beladona zadrža dah. Zavlada grobna tišina. Crna zadrhta i upade u džep poput obrušenih porcelanskih planetoida iz njegovih košmara. Osmehnuo se samo za sebe i pustio da tak jedva dodirne kuglu. natprirodno savršenstvo nestalo je. Dok je kugla hitala po stolu. Imala je ukus kao soba-testo sa sosom u hladno jutro posle hladne noći. Bela kugla se otkotrlja po stolu i pomazi crnu nežno. A sloboda ga je imala. Džez Bar Glena Milera primiri se posle nepriličnog ispada. Ruka mu se trže unazad. crna se zakotrlja prema džepu. istim onim preciznim mašinskim pokretom koji je izveo deset hiljada istovetnih puta u proteklih dan i po. ne verujem u tebe! Nema mesta ñavolu u racionalnom svetu!" Sudija pokuša da vaspostavi kontemplativni mir bilijarske sale. zbrisalo ga je bezverje Limala Mandele. kao da je njegov pokret zaustavio vreme. Najednom. sa rečima zamrznutim u mikrofonu. poput milovanja ljubavnika. crna kugla se zaustavi. Limal Mandela postavi tak u položaj za udarac.

"Naravno. ali Marja Kvinsana je mogla da razazna natpis u žutom sjaju natrijumskih svetiljki: Putujuće vrelo znanja i obrazovna atrakcija Adama Bleka. možda topla nostalgija. bez i ono malo sitniša neophodnog da vide čudesa predstave Adama Bleka. Osećala je na sebi oči Mikala Margolisa pri svakom koraku dok se pela u kabinu gde su dvojica mašinovoña. reče tamnoputi mladi mašinovoña na čijoj je kapi pisalo Aron. načas je pogledala preko ulice prema Mekmurdovom soba-baru gde su je susrele izdate oči Mikala Margolisa iza staklenog prozora. Marja Kvinsana se pope i sede izmeñu najednom napetih mladih mašinovoña. stopirajući noćne transportne dirižable. zašto ne?" Mašinovoña Aron otvori vrata kabine. starih najviše deset godina.ulicu tamo gde su starci gañali mlazevima soka od mrke konoplje izlupanu mesinganu pljuvaonicu. čekajući po pola dana kraj Velikih Magistralnih Drumova sa visoko podignutim totemom vetrom šibanog palca. Kurvanje je bilo sitniš u valuti ambicije. Dok su je dva omladinca odmeravala od glave do pete i žvakala paan. besposličila i čekala na signal. erodiran godinama izlaganja čudesima i divotama. možda neki atavistički poriv. Signal se promeni. Menjajući vozove u satima osvita. Progurala se izmeñu propalica i ušla. Adam Blek je bio malo stariji i malo . i voz krenu iz železničkog čvora Išivara. naravno. tokamaci riknuše. Marja Kvinsana nije znala šta ju je nateralo da ode tamo te noći. da bi prišla teretnjaku koji je dremao na bočnom koloseku. sa bojom koja se ljuštila i otrcan. "Ima li ikakvih izgleda da se provozam?" upita ona. "U tom slučaju. Zašto ne?" Marja Kvinsana je premetala ukus slobode po ustima kao smotano lišće paana. možda želja da čačka po krastama. Voz je bio oronuo. Marja Kvinsana je pratila duha slobode preko pola sveta sve dok ga nije sustigla na teretnom koloseku iza glavne stanice u L'Esperadu. "Mi bismo isto to mogli tebe da pitamo". Mala grupa staničnih propalica stajala je dokono u podnožju stepenica.

Slike su bežale. U toj čudnoj svetlosti. Marja Kvinsana je shvatila da je trik u tome da zadrži slike u perifernom vidiku. i on onda objavi: "Neka svetlost obasja budućnost!" Prostoriju ispuni oštra ljubičasta svetlost iz fenjera neobičnog oblika koji je visio sa tavanice. Adam Blek je poveo Marju Kvinsanu kroz mrkli mrak i lavirint klaustrofobičnih skretanja i zavijutaka." "U gotovini ili naturi. on stade." Uzeo je Marju Kvinsanu za ruku i poveo je u zamračeni vagon. meditiraju i u skladu s tim promene život. "Ako poñete sa mnom. zahvaljujući složenim mehanizmima koji su okretali ogledala. Vama će prikazati moguće budućnosti na različitim životnim raskršćima. ženu radosnu. ženu sa petoro dece pod skutima i stomakom nabreklim sa šestim. Marji Kvinsani se dopalo to što ga je prepoznala. izmicale u trenu kada bi ih oko pojmilo. Marja Kvinsana ga je čula kako uzima vazduh. i ta vizuelna varka omogućila joj je da opazi mistične sopstvene slike u raznim budućnostima: ženu u borbenoj maskirnoj uniformi sa MRCV-om prebačenim preko ramena. Kao i uvek. jer njih su izlili Majstori Livci iz Merioneda koji su svoju veštinu toliko usavršili da njihova ogledala ne odražavaju fizičku sliku. a on nije prepoznao nju." Adam Blek je pogleda sa izrazom nekoga ko pokušava da prebira po sećanju. bežale. vremenske slike bezbroj mogućih budućnosti koje mogu da vas zadese. Odražavaju hronone." Dok je deklamovao svoju staru priču. ne fotone. pokazaću vam čudesa Dvorane sa ogledalima. ženu umornu. ženu golu na krevetu sa glicerinskim punjenjem. Marja Kvinsana ugleda sebe u hiljadu hiljada hiljada odraza u beskrajnom lavirintu ogledala. "Pošto?" "Pedeset centavosa. i pametni ljudi obično zapamte to. "Ogledala u Dvorani Adama Bleka nisu obična ogledala. Kada je završio govor. ali inače isti. ženu .tužniji. koje se razilaze kroz vreme kada na njih padne pogled onoga koji traga. već vremensku. ženu plemenitu i moćnu u sudijskoj odori.

rob slobode. a opet neznalica. Bila su tu lica osujećene ambicije." "Onda pogledaj ovamo". čvrsto joj stisnu rame. Sa uzdahom prestravljenosti. "Pokaži mi budućnost živih. sa snagom na gotovs u stomaku. sasušenih starošću i trošenjem ili smirenih u lažnom počinku koji smrt daruje onima što se protiv nje najviše bore. lica nade i lica koja su zaboravila na svaku nadu zbog toga što znaju da je ono što sada imaju sve što će ikada imati: bila su tu lica smrti. Evo. slika se obrnu i ona vide sebe onakvu kakva je nekada bila. čim bi ih opazila.uplakanu. Moć i autoritet su prelazili iz koraka slike u njene korake." Marja Kvinsana stupi napred da sustigne buduću sebe... one bi se okretale kao stranci u vozu. hiljadu lica krvavih ili pepeljasto sivih. "Mislim da jeste. stupa iz ogledala u ogledalo lakim koracima jaguara. prekrivenih gnojavim čirevima bolesti. i sa svakim korakom. puna znanja. Marja Kvinsana se približila na dohvat odbegle slike. kao lovac. ženu mrtvu. pedeset centavosa. oprženih poput crnog ugljena. a Marja Kvinsana se nañe još jednom na ulazu Dvorane sa ogledalima. "To je budućnost koju želim. Tako je sebe oduveka zamišljala. a opet nesigurna. Hodala je koracima moćnih. i dok su joj se ogledala uklanjala s puta da bi pokazala samo prazne meñusobne odraze. lica očajanja. tako hodaju oni koji stvaraju i menjaju svetove. Marja Kvinsana pogleda tamo gde je pokazao i ugleda nasmejanu. sardoničnu priliku koja se osvrće preko ramena i odlazi u lavirint. reče Adam Blek učtivo. uzmi je." "Samo napred. "Moja si!" uzviknu ona i zgrabi sliku." . prema sopstvenim budućnostima. sigurna. videla je da njen plen usporava. reče Marja Kvinsana. Potrčala je. i shvatila je da je u nekom trenu ona postala slika. "Verujem da je to bilo vredno iskustvo". samopouzdanje je naviralo u njoj poput pupoljka. Slika se sruši uz prasak naleta vazduha i rasprši se u stvetlucavu prašinu. reče Adam Blek. zaboravila sam. "Smrt je svačija budućnost". a slika se pretvorila u nju.

laka vam noć. a ja više nisam ona žena koja sam tada bila. Sada je znala šta je. Ali opet. vaše lice mi je poznato. madam. živeće u domaćinstvu Mandelinih. gde je voz sa hemikalijama i natpisom 'Mudrost' na cisternama zagrevao fuzioni motor. Potražiće odgovornost. Zatekla je Dedu Harana usnulog na verandi meñu sadnicama (odnedavno je postao strasni vrtlar. oni uvek plaćaju. Zadovoljnoj mušteriji nikada ne naplaćujem. Jedna je bila to što se odraz Adama Bleka nije pokazao ni u jednom vremenskom ogledalu. igličasta kiša. Pa. davno i daleko. ali ta je sloboda imala svrhu." "To se može reći za sve nas. 32. Imala je cilj." Marja Kvinsana preñe preko pruge prema bočnom koloseku osvetljenom natrijumskim svetiljkama."Vama. Poče kiša. Osmehnu se i uzvrati mu mahanjem. jer sloboda je bez odgovornosti bezvredna. Još je imala slobodu. Arni Tenebre je odbijala da živi pod istim krovom sa bilo kojim od roditelja. madam. Marja Kvinsana je premetala po glavi slike koje je videla. bojim se. Ako je već Mandela. i ako bih mogao da vas zamolim za jednu uslugu. a toj dvojnosti dodaće moć. madam. retka. delom i zbog . Otkad joj je očev duh rekao da je ukradeno dete. zar ne? Ali sada mislim da sam vas se setio. hvala vam na poseti. hladna. imate li ikakve veze sa mestom zvanim Bespuće?" "Bilo je to. živim ili mrtvim. Dve neobične stvari nisu te večeri mogle da se uklope u njen plan. Otići će u Mudrost i ustoličiti trojstvo sloboda u sebi. Druga je bila činjenica da je slika koju je prigrlila hodala prema Bespuću. Plaćaju samo nezadovoljni. ispričajte svojim prijateljima i roñacima sve o opčinjavajućoj predstavi Putujućeg vrela znanja i obrazovne atrakcije Adama Bleka. neću naplatiti. ona vide da joj mašinovoña maše. Sada blizu voza sa hemikalijama. jer odgovornost bez moći je nemoć.

pa je očekivala da je ozbiljno shvataju. poveravala se svojoj slici. pa zašto ne bih i ja?" Prenebregavala je prisustvo ljudi. mada su je svi i dalje zvali mala Arni Tenebre. a i tih nekoliko reči svodilo se samo na zadirkivanje i okrivljavanje? Ona je bila značajna osoba i mrzela je ljude koji su se smejali njenoj taštini. ona je bila dovoljno jaka da se otrgne kalupu društva i da živi u stenama kao mrmot. Imala je devet godina i bila je gospodarica sopstvene sudbine. Usta su mu bila širom otvorena i hrkao je. Ja sam jedna vrlo značajna osoba. Bilo je. "Bila Mandela ili Tenebre. ja sam vaša kćerka. Usvojeni roditelji bili su joj dosadni. nateraću nebesa da odzvanjaju mojim imenom. Mrzela je da je zovu mala Arni Tenebre. što je dokazalo i usvajanje nove porodice. svi oni zanimljivi i pustolovni: a šta je sa Arni Tenebre? . jer je znala da ljudi misle da je ona mala pohlepnica koja igra na kartu osećanja jednog starca i starice. nadenuvši sebi novo ime. sama u napuštenoj sobi za osmatranje vremenskih prilika. rekla je svom ogledalu. nestao nestao nestao. svi su nestajali iz Bespuća. što je za posledicu imalo to da je njena majka sada živela praktično kao izopštenica i samo su Staljinovi razgovarali sa njom. Nestao je. "Kao Limal. Arni Tenebre mu je ubacila ljutu papričicu u otvorena usta. naprosto bilo. naklonila mu se i rekla: "Gospodine Mandela." I tako je napustila domaćinstvo Tenebre i došla pod krov porodice Mandela. i kada su plamen i bes utrnuli. Mrzela je njihove male izlive ljubavi. koji se proslavio u Beladoni. čak i svog izlapelog oca i majke. Bespuće joj je bilo dosadno. Zar ona nije izazvala najveći skandal u Bespuću posle smrti njenog oca. "Pokazaću im ja". Pronašla je način da uñe u kuću Doktora Alimantanda i provodila duge sate blažene samoće u čitanju njegovih knjiga i spekulacija o vremenu i temporalnosti." Bespuće je bilo grad bez značaja i imena kojima odzvanjaju nebesa. koja to nije mogla da trpi. "Oslobodiću se". i njegovo zadovoljstvo pukim svojim bivstvom dovodilo je do besa Arni Tenebre.osujećenog roditeljstva). pa čak i Tasmin. ježila se od njihove silne ljubaznosti. Arni.

Zapravo.Jednog dana ugledala je valjanje prašine koja se približavalo ravnicom i shvatila. dok je vršcima prstiju pratila reči na sanducima. anarhista koji su tumarali pustarama sveta na svojim terenskim triciklima. oni koji bi bili uhvaćeni kako slušaju Sving-radio bili bi osuñeni na globu. konfiskovanje radija. promovisanje uistinu domaće planetne kulture neuprljane mutljagom i degenerisanjem Matičnog Sveta. pedesetodnevnu javnu službu. U nekim gradovima. prenošenje kontrole nad održavanjem uslova životne sredine sa ROTEH-a na planetne vlasti. Nije se pridružila protestima kada su Dominik Frontera i tri nameštenika Železnice Vitlejem Ares zarobljeni i smešteni u kućni pritvor dok potraje okupacija. "Sving-radio. Bila je to muzika subverzivnih. "Sving-radio". da pripadaju Svezemaljskoj Armiji i da je ovaj grad pod privremenom okupacijom iste. niti je bila prisutna kada se Ruti Frontera. da to pustinjom stiže njeno spasenje. u potrazi za mikrotalasnim tornjevima u koje bi mogli da utaknu svoje nelegalne predajnike i emituju subverzivnu." Sving-radio je emitovao vampirsku muziku. rastrojena i musava od suza. . Isprva se plašila da ne otera tu vojsku spasa kao neku nervoznu ptičicu. pa čak i na javno bičevanje. Videla je logo na sanducima radio opreme i najednom shvatila razlog okupacije. Ćutala je dok su vojnici objašnjavali proklamovane ciljeve Svezemaljske Armije: zatvaranje sveta za dalje useljavanje. valjala po zemlji ispred kuće u kojoj su zatvorenici bili čuvani. terorista. krila se u senci lepezastog drveta i gledala kako gerilci upadaju u kuću Doktora Alimantanda i rade nešto oko mikrotalasnog tornja. pa se držala pozadi u gomili kada su naoružani vojnici pročitali proklamaciju da su oni Korpus Istine Severozapadne Četvrtsfere. promrmljala je za sebe. delegiranje svakog kontinenta u oblasni autonomni parlament. strašnu. i razbijanje transplanetnih korporacija koje su uništavale svet svojom teškom korupcijom. i pre nego što se prašina pretvorila u desetak muškaraca naoružanih MRCV-ima i žena u borbenim uniformama na motornim triciklima za sve terene.

terala je devojke da zadižu suknje i krate kombinezone. zabravljenim opštinskim domovima kulture." Kao da je Bog poslao dole svoje svete anñele da pevaju i igraju samo za nju. Bila je to podrumska muzika iz zadimljenih suterena duboko pod Beladonom i studija za snimanje smeštenih u rupama po zidovima. druškane. "Zabava 881". Čoveka Koji Je Propao Kroz Vremensko Zakrivljenje: Glena Milera. mala. potpuno nezakonit. druškane. terala te je na ples. a isto toliko roditelja nosilo je tu melodiju na usnama ne znajući čak ni šta je ona. Od pirinčanih polja Velikog Oksusa do tornjeva Mudrosti. bio je to Sving-radio. i njegovog Orkestra. deca su podešavala radio na Zabavu 881. opaka podrumska muzika Daramdžit Singa i Hamiltona Bohanona. a momke da rade kolut napred i nazad i obrću se na podu. sa imenima kao što su Američka patrola.anarhičnu muziku deci u ćorsokacima. od favela Oduševljenja do stočnih stanica Vulamagonga. stopala su ti gorela od nje. zapravo. Bila je to subverzija kroz uživanje. dok se bližio dvadeseti sat. Bio je nezakonit zato što je u pitanju bila propaganda koja nije imala nikakvu političku poruku. i njegov uspeh mogao se meriti činjenicom da je pola miliona klinaca svakodnevno zviždukalo njegovu čuvenu najavnu melodiju. na zadnjim sedištima rikši. u zatvorenim barovima. Bio je to najbolje odrañeni reklamni posao u istoriji profesije. Te noći je slušala Sving-radio u dva i dva minuta pod jorganima kako . "Ne čačkaj opremu." Arni Tenebre pobeže natrag u svoje skrovište pod lepezastim drvetom da odatle gleda kako vojnici rade sve do večere. "Hej!" Neka kršna mlada žena mahala je Višenamenskim Borbenim Oružjem prema njoj. "Ovde. Bila je to najbolja muzika na svetu. reče Arni Tenebre. Badija Merksa i samog Kralja Svinga. a večeras će ta čuvena najavna melodija zagrmeti globusom iz Bespuća. praznim gimnastičkim salama. u Bespuću. betonu ili utabanoj zemlji: smela. i maloj Arni Tenebre/Mandeli koja je slušala Veliki Veliki Zvuk Nove Muzike pod jorganima u dva i dva minuta ujutro. Žuti pas i Kicoševa lova: bila je to muzika koja je šokirala majke.

zar . nabrajajući ideologije lepljivim prstima. Arni Tenebre mu je uzvratila osmehom i sagnula se još više kako bi mogao da vidi šta krije s prednje strane. Samo me povedi sa sobom. Tog popodneva. Inženjer Čandrasekar došao je da zapodene razgovor sa njom i pokušao da je dodirne. Tražiš preveliko poverenje. Suze osujećenosti tekle su joj niz obraze dok je luda." Arni Tenebre se uspravi i nadnese svetlom išarano telo nad Inženjera Čandrasekara. Izvesni Inženjer Čandrasekar. "To mu doñe ovako. Arni Tenebre je uključila radio i rekla: "Povedi me sa sobom. iz Velikog Oksusa. baš jeste. Znam ja činjenice. ali Arni Tenebre je bila malo uplašena zbog sile koju je oslobodila u mladom vojniku. seljače ne mnogo starije od nje. i ne možemo naprosto da povedemo sa sobom svakoga ko to poželi." "Mi smo tajna. Potom su ležali pod prugama svetlosti koja se probijala kroz kapke svetlarnika. vrlo pokretljiva jedinica. Moraćete za par dana da pronañete novi relej. ispod kombinezona." Noga Inženjera Čandrasekara nesvesno je cupkala i pratila Ritam Velikog Svinga." "E. Kada je došao na vrata. koje su zasjale kao kupole hrama na svetlu meseca-prstena." "Ja sam tebi upravo ukazala najveće poverenje koje jedna žena može da ti ukaže. Slušaj ovo. Ali te večeri je otišla u drvenu baraku koju je Korpus Istine koristio za emitovanje i potražila potporučnika Čandrasekara. Zar ne možeš da mi uzratiš na to?" "A šta je sa tvojim ideološkim stavom?" "Misliš. sve ono 'blizu neba' i tako to? Naravno. osmehnuo joj se sledećeg jutra dok je čupala šargarepu iz bašte. opaka muzika svirala i svirala i svirala. pa je odbila njegovo detinjasto udvaranje. Arni Tenebre ga je zablesnula svojim blistavobelim zubima i otkopčala bluzu kako bi pokazala svoje prpošne devetogodišnje dojke. "Nije to tako lako.njeni usvojeni roditelji ne bi mogli to da čuju.

Je li tako?" "Pa." "U šta to. hiljadu jedrenjaka. Jesam li onda primljena?" "Ne." "Blagi Bože... u čuvanju zemlje za njene ljude. gde su vam predajnici. fabrike. Mislim na oružje. na primer. znači da znam načela. kuće. ne bih mogao da poverujem?" "Na primer.ne? Jedan jedrenjak Prezidijuma može da nosi milion i po kolonista. "Hoću da me primite!" "To ne zavisi od mene." . to mu doñe trista gradova. polja raštrkavanja svetlosti koja bi vas učinila gotovo nevidljivim. eno. voda. bilo za odbranu. pojednostavljeno govoreći. što znači pet gradova veličine Meridijana. voda i zaposlenje. milijardu i po ljudi. I ako po deset takvih vozila stiže godišnje." "Već jesi. On je izmislio ovo mesto. u zvučne blastere." Arni Tenebre kriknu osujećeno i ujede Inženjera Čandrasekara za grudi." "Gledaj. farme za sve te ljude? I upravo u tome je smisao Svezemaljske Armije. i puna je ideja o stvarima u koje ne bi mogao ni da poveruješ. zaposlenje.. ovde je pre dosta godina živeo jedan starac. i kada oni stignu na našu zemlju. tamo. I ako se tako nastavi stotinu godina.. farme." "Ne mislim na to. mada u to nisam baš sigurna. Deda Haran zalupa na zid i viknu joj da malo utiša taj radio. to mu doñe petnaest miliona ljudi. ja umem da radim stvari koje ne bi ni poverovao. Slušaj. na stvari sa kojima biste postali nepobedivi. Ali njegova kuća je. a odakle hrana. induktore elektromagnetogravitacionih polja koje možete koristiti bilo za napad. godišnje. na primer." "Tako. možete pomoću njih čak i poništiti gravitaciju na malim udaljenostima. čekaju ih kuće. u odvraćanju svih tih pohlepnika koji bi da nam oduzmu naš divni svet i napune ga svojim groznim telima. cvetiću moj mali. hrana. a priča se da je upoznao zelenka i otputovao sa njim kroz vreme.

žestoku radost. hrpi ćilibara. E. Ovo je bilo njeno ispunjenje. E. pitala se gde je . evo pogodbe. za Tasmin Mandelu je status svetice bio prilično dosadan. rekla je vetru. Držala se čvrsto pripijena za Inženjera Čandrasekara i osećala da joj obrazi gore od pustinjskog vetra koji je pokušavao da joj strgne tubu sa umotanim dokumentima sa ramena. videla sam. uzmi odeću i javi svom šefu da stiže Arni Mandela. pomoću ovih papira nagnaću nebesa da odzvanjaju mojim imenom." "Nego šta ću. Ako želite to. Stoga je smatrala da je neobična neugodnost meñu nogama odgovarajuća cena za mogućnost da sedi iza Inženjera Čandrasekara na njegovom terenskom triciklu. 33. Spustila je pogled na značku Svezemaljske Armije prikačenu za njen mrki kombinezon i osetila da u njoj navire sjaj uzbuñenja. Bio je to vrhunac beznačajnog. ne. Mrzela je da provodi sate i sate u malom hramu koji je njen otac dodao ionako neplanski zidanoj kući: napolju je sijalo sunce. odlazak u izgnanstvo sa romantičnim revolucionarima. Ako želiš da poñeš. Ne. Arni Tenebre oseti divlju. a ona je bila tu. sad. ili ne?" "Polazimo sutra u zoru. i primala spiskove molbi od starica sa mrtvim muževima (propisno mrtvim muževima. sad lepo. zelenilo bujalo. zapevala joj. budi tamo. Horizont je tonuo pod suncem i svet je bio preplavljen obličjima i svetlom. Uhvatila je pticu spasenja. u svojoj maloj mračnoj sobi. Dakle."Znam da je to tamo. s vremena na vreme. Shvativši da ne postoji beznačajnija zatupljujuća mala rupa od one koju je upravo napustila. jesam li primljena. Uprkos oreolu oko levog ručnog zgloba i kontroli nad svim postojećim mehaničkim stvarima. pripitomila je i zavrnula joj šiju. crvenila i blistavog srebra. morate uzeti i mene. zatupljujućeg malog života Arni Tenebre. to je moje. poskakivanje na zadnjem sedištu pobunjeničkog tricikla." Arni Tenebre je verovala da treba da plati samo onoliko koliko joj nešto vredi. Arni Tenebre se osvrnu prema Bespuću.

" To joj je sada ličilo na san. po Velikoj Pustinji. lišen svake odgovornosti izuzev one prema Bogu Panarhičkom. ali prilično su spremni da budu moji zastupnici na zemlji. terane dušom. ali to sam što sam i moram da nosim tu odgovornost. i pomoću njih sam oblikovala ovaj svet i učinila ga dobrim i prijatnim mestom za čoveka. a još manje želela da budem taj bog. To je pseudoorgansko polje informacione rezonance. pošto je čovek došao. a druga ušla. A sada. Kada bi jedna pobožna starica izišla.i on je zasjao iznenada oko njenog levog ručnog zgloba ľ "prvi je znak tvog proroštva. One umru u pustinju i pretvore se u kost i kožu. činilo bi joj se da se to uopšte nije dogodilo. "Moj svet se menja". Koristi ga mudro i dobro. Zato tebi dajem svoj proročki glas i svoju moć nad mašinama: ovaj oreol" . Vidiš. motore rikši i pumpe za vodu da bi ih popravila. reklo je sitno. ne mogu govoriti ljudskim bićima drugačije nego ljudskim glasovima. "Sedam stotina godina bila sam svetica mašina i samo mašina. Načinili su od mene svog boga: ja od njih nisam tražila da od mene načine boga. . jer jedino je mašina bilo. Ali Blažena Gospa joj je dala sveto breme.njena tetka otišla onog jutra kada je nestala iz Bespuća sa zbrda-zdola okupljenim pobunjenicima) ili spuštala lekovitu levu ruku na pokvarene radioaparate. automatske sadilice. odeveno u oslikanu tkaninu. Da nije bilo tog istog oreola oko njenog levog ručnog zgloba. izvini na izrazu. ne vraćaju se kući u snopu svetlosti iz letećeg Plavog Plimuta. kada se sunčala gola i duhovna na vrelim crvenim stenama. kratko ošišano derle od žene. Devojke iz malih varoši nemaju moć kontrole nad svim mašinama zahvaljujući oreolu oko levog ručnog zgloba. Devojke iz malih varoši koje tumaraju lude. Devojke iz malih varoši ne susreću svece. jer jednog dana ćeš morati da položiš račune o njegovoj upotrebi. moje veze moraju se ponovo definisati. Stoga sam odabrala izuzetne smrtnike. i zahvaljujući njemu možeš da kontrolišeš sve mašine. zrak žute sunčeve svetlosti probio bi se kroz vrata i Tasmin Mandela bi poželela da može da se vrati u gušterske dane. Devojke iz malih varoši nisu proročice.

na verandi. ali bila je sigurna da kada se časopis bude pojavio u novinarnicama širom sveta. Hodao je oko te rupe. "Koristi to mudro i dobro. hodao i hodao dan i noć. Jednog letnjeg jutra." "Ona? Tako nazivaš Našu Gospu od Tarzisa?" "Tako. već samo da bude mudra i iskrena. i Keti. Još nije videla časopis. roditelji su od nje sakrili poslate probne primerke. gugutala je njena majka. čije se svañalaštvo. "Ako me žele. kraj železničke pruge. neki starac se pojavio na rubu grada. jer jednog dana ćeš morati da položiš račune za njegovu upotrebu." "Ali. mila. Ni novinari iz časopisa nisu joj pomagali. izazvavši mnogo komentara zbunjenih stanovnika Bespuća." Proročica Tasmin počela je da ručava u Hotelu/Železnici Vitlejem Ares. u nedostatku dostojnog neprijatelja. nogu i oko. dok Tasmin Mandela nije došla da se nasmeje toj . Tasmin. Ako zatreba neko čudo. zovi me Keti: nikada. Kada zahtevi vernika postanu preveliki. Pozajmio je ašov od Staljinovih. sadi leje pasulja u očevoj bašti i mala bele zidove u još belju boju. na njivi. ona je tako rekla. Pa se pobunila. Ali. Imao je mehaničku levu ruku.To je bilo tačno. izvešće to na licu mesta. ti imaš odreñene odgovornosti". Nije ni pomenula odgovornost. proročka misija Tasmin Mandele svakako se nije sastojala samo od sedenja u sobi zadimljenoj tamjanom i izvoñenja jednominutnih čudesa za sujeverne babe koje su živele duž pruge. isceljenje ili molitva. kao i čitavo sledeće jutro. Blažena Katarina ("Zaboga. red hodočasnika ima da se protegne sve do Meridijana. iz nekog razloga. i iskopao veliku rupu u tlu. svelo na puki sukob supružnika. da drema uz radio u vreme sieste. otići će u tihi ugao vrta Dede Harana i na nekom mirnom mestu meñu stablima skinuti odeću da oseti jednostavno zadovoljstvo pukog postojanja. nikada ne dozvoli da ti neko nadene titulu koju sama nisi odabrala!") nije od nje zahtevala nikakvu posebnu vrlinu. u hotelu. mogu da doñu i pronañu me. kraj zida. Nikada neće ugledati svetlost dana.

a od sastavnih delova sagradili na brzinu sklepano naselje straćara. Siroto Dete Bezgrešne Ugradnje. u Bespuće je stigao voz. Ugledavši je. zagleda se dugo i podrobno u nju. šatora. i moram da znam. i bila je načičkana gomilom religijskih zastava." "Pomozi mi. pa upita: "Tako. hoćeš li?" Tasmin pruži levu ruku sa oreolom. Usred te mahnite aktivnosti niko od posmatrača nije propustio da uoči da svi radnici imaju najmanje jedan mehanički deo tela. "Ti si ta. On obavi metalnu šaku Nadahnuća Kadilaka i plava vatra zapucketa mu duž mehaničkih udova i zapalaca iz njegovog veštačkog oka. Oni su pokuljali kroz vrata i prozore kao pod pritiskom. jesi li ti ta?" "Pa. škripava. ti si ta?" "Ko si ti da me to pitaš?" "Nadahnuće Kadilak. mogla bih da budem. "Ti to ozbiljno?" "Smrtno ozbiljno. starac stade. Vozovi su bili nakrcani putnicima.čudnovatosti. Dva dana kasnije. Lokomotiva je vukla pet oronulih vagona za kojima se vijorio eskadron molitvenih zmajeva i balona. Tupsonijanac iz Hirondele. mlada ženo. amblema i svetih tričarija svake vrste. barjaka. nekada Juan P. objavi on. dakle. i na zapovest Nadahnuća Kadilaka rastavili vagone i lokomotivu. Čitao sam o tebi u časopisima. tezgi i favela. Bio je to voz kakav niko nikada ranije nije video. Bila je to zveketava. šištava stara skalamerija čiji su kotlovi pretili da se rasprsnu sa svakim udarom izmučenih pogonskih vratila. . nema greške"." Tasmin Mandela nije bila sigurna da li se njegov poslednji komentar odnosio na njega ili nju.

i tri njegova novoimenovana policajca koje je zatražio od Meridijana za slučaj da Svezemaljska Armija pokuša novi državni udar. "gledaj svoje stado. plastične oči. duhovnih i svetovnih. "To je ona! Ona! Ona je ta!" Čitava masa Tupsonijanaca pade na kolena u pozu obožavanja. "Nekada znani kao Tupsonijanci. nastavi Nadahnuće Kadilak. i jednaka prava za mašine. Mi verujemo u duhovnost mehaničkog. Avaj. osmehnuvši se jezivim osmehom. "Blaženo Dete". i na taj šlagvort kiborzi-graditelji naselja se pokloniše. "Mi smo Sirota Deca Bezgrešne Ugradnje". te smo došli da odgovorimo anñeoskoj viziji i služimo joj." Dok je Nadahnuće Kadilak završavao. čije je meditacije remetila sve veća buka. Zgadiše joj se. Sirota Deca Bezgrešne Ugradnje oglasiše se krikom. naša revnost u poštovanju ovog poslednjeg načela dovela je do toga da nas proteraju iz Ekumenske Enklave Hristadelfije: spaljivanje fabrika bilo je potpuno nenamerno. saznali smo preko raznih kanala. vaša gospodarica! Ne želim vas! Vratite se . za mladu ženu koju je Gospa blagoslovila da bude proročica. stigla je Tasmin Mandela. metalna srca. mehaničkim. reče Nadahnuće Kadilak. reče Nadahnuće Kadilak. da bismo kroz nju postigli svoj savršeni preobražaj u mehaničko. tako da svoje grešne delove tela zamenjujemo duhovno čistim.Ubrzo je stigla zvanična delegacija sa Dominikom Fronterom na čelu. potpuni preobražaj tela u metal. koga ñavola. bili smo žrtve žalosnog nesporazuma i velikog zlostavljanja. radite?" "Došli smo da služimo proročicu Blažene Gospe". metalne glave. Kako ti možemo služiti?" Tasmin Mandela pogleda metalne udove. mi verujemo u emulaciju telesnog mučenja na osnovu primera koji je dala sveta Katarina. Uzviknu: "Ne! Ne želim da mi služite! Ne želim da budem vaša proročica. Meñutim. Dok je posmatrala naselje straćara i njegove bedne stanovnike. "Šta to. prazna čelična usta.

"Ne želim ih. slabe budale. žute kontejnere. "Ne želim njihova grozna metalna tela. duž spoljnjeg ruba stena. razmišljajući o moći. gade mi se. Osetila je sažaljenje. žuti transportni dirižabli spuštali su tovare prenapregnutih čeličnih greda od po dvadeset tona.R-u. sela je na pod i sklupčala se. ne želim da mi služe. jevtinih kolibica.A. kamen zastenja i uzdrhta. metalne noge. metalne ruke. u nesvesnom odjeku gradonačelnikovih reči dobrodošlice. žutim kacigama. šta se dešava?" upita Tasmin Mandela. On dade Tasmin sličnu žutu kacigu. Vazduh zasvetluca plavetnilom. "Da li ti se dopada?" "Šta to?" "Grad Vere". žute železničke kompozicije istovarivale su već umešani beton i grañevinski pesak u male. žutim bagerima i velikim. čelične oči. žutim buldožerima. slobodi i odgovornosti. Njen oreol sijao je tako snažno da niko nije mogao da gleda u njega. Konačno. u velikim." . Pokazaće im bolji put. Predstavila je sebi u glavi Sirotu Decu Bezgrešne Ugradnje. reče Nadahnuće Kadilak. da me obožavaju. metalna ramena. a Tasmin Mandela zasu tavanicu munjama osujećene sile. mesto hodočašća i otkrovenja za sve koji traže. Videla je njihove metalne šake. "Duhovno središte sveta. gvozdene uši. Zatekla je Nadahnuće Kadilaka kako nadgleda nalivanje temelja. a velike. Veliki. Tasmin Mandela je ogladnela i vratila se u Bespuće da pojede činiju jagnjećeg čilija u Hotel/B. Sirote. "Do ñavola. jadna deca. polumetalna lica koja su virila iz njihovih ružnih. kada se ispraznila.tamo odakle ste došli i ostavite me na miru!" Ona pobeže od jarosnih vernika. Bili su jadni. da imaju bilo šta sa mnom!" Ona zabaci ruke iznad glave i pusti svu svoju svetu moć. u svoje staro utočište. Posle četiri dana razmišljanja i donošenja odluka u svojoj pećini. Navešće ih na samopoštovanje. limene grudi. čuješ li?" vrisnula je zidovima svoje pećine. Bio je odeven u žuti radni kombinezon i imao je žutu kacigu. Zatekla je svoj grad pun grañevinskih radnika sa tvrdim.

"Zaljubio sam se". eto. usne su joj se tiho pomerale dok je šaputala litaniju. Ne želim da budem središte duhovnog sveta. Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Upoznala i Kralj Svinga gledali su je kako završava molitvu. Po izrazu njegovog lica. ne želim Grad Vere. ispod teretnog letača koji se spuštao. reče Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Dala. mačkom i pticom pevačicom u stanu iznad Čambalajine Prodavnice specijaliteta. Živela je sa majkom. Naš poklon tebi: Grad Vere. U godinama koje je provela iznad gospodina Čambalaje. i tada se Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Dala ukopao ispred malog uličnog hrama uglavljenog izmeñu muškog striptiz kluba i tempura-bara. "Odakle pare za sve ovo? Kaži mi to. Ispred devetokrake zvezde sveta Katarine molila se neka mlada žena." Ime joj je bilo Santa Ekatrina Santesteban. Imala je meku maslinastu kožu i oči tamne poput onog tajnog mesta odmah do srca. Tasmin je znala da već vidi dovršenu baziliku. pali štapić tamjana i prikucava molitvu za gredu dovratka hrama. "Moram je imati. reče Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Dala. pa. začina i aroma u ulici Depoa." Nadahnuće Kadilak je nadgledao radove. a oči su joj hvatale svetlost sveća dok joj je pogled bio uperen u nebesa. Gospo. niti otkrovenje za sve koji traže. Zašto misliš da se ovo zove Grad Vere?" 34. "Pare? Ah. Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Dala i Kralj Svinga šetali su jednog dana ulicom Tombolova u Beladoni. "Gledaj"." "Ne želim nikakvu baziliku. koža joj je poprimila miris začina i . ocem."Kako reče?" "Tvoja bazilika." Tovar grañevinskih greda zanjiha se nad njihovim glavama. četiri sestre i tri brata.

malo je zaustavila svoj nailazak kada je porazio ñavola. Orkestar Glena Milera pratio je svatove na posebnoj samohodnoj platformi sve do stanice Bram Čajkovski i svirao izbor svojih najvećih hitova dok su se nevesta i mladoženja ukrcavali u voz.. "Ja sam poluzapržena". četiri sestre i tri brata. ako se izuzme Limal Mandela'. pratio ju je ulicama i sokacima do njenog doma iznad prodavnice gospodina Čambalaje i tamo. Privučen tragom kardamoma. Raela Mlañeg. a nevesta i mladoženja izišli su od matičara i ušli u rikšu pod baldahinom podignutih takova. mašući gomili koja je klicala. Pokrajinski. šalila se ona. Gradski. a dobronamerni su zalepili papirne molitve dobrog znamenja za zadnju stranu rikše i bočni zid voza. tresnula ga je i vezala se za njega kroz Santu Ekatrinu. U tom trenutku. ñumbira i korijandera.tamjana. Kaana. Osmehujući se. Imala je jedanaest godina. majkom. Srećan zbog svoje žene. mačkom i pticom pevačicom. Volela je da se šali. bez izazova. Približavala mu se mnogo meseci. . ali ponovo se približavala. skromno se poklonio i zaprosio njenu ruku. ili 'Profesionalni šampion Sletišta Ravnodnevice. i tada mu je sinula jedna zabludela misao. Volela je da se smeje. Limal Mandela je vladao zemljom Bilijarijom potpuno. izmeñu muškog striptiz kluba i temputa-bara. Venčali su se deset dana kasnije. Pošto niko nije mogao da ga pobedi. Limal Mandela je stisnuo šaku svoje žene. niko nije hteo ni da igra s njim.. Glen Miler je bio kum. Ali iracionalnost se prikupljala oko njega. pa čak i Kontinentalni i Svetski Šampionat prošli su bez njega i šampioni su krunisani sa titulama poput 'Majstor Beladone. bio je blaženo slep za činjenicu da ga Bog priprema za Veliku Stvar. pred njenim ocem. Sopstveno savršenstvo praktično ga je diskvalifikovalo iz igre. Pošto je porazio Antiboga. Zrna pirinča i sočiva zasula su ih kao kiša. Limal Mandela ju je ludo voleo. osim Limala Mandele'. potom mlañeg sina. potom zbog svog prvog sina. Ovo je bila jedina iracionalna stvar koju je ikada uradio.

začarani čovek. Limal Mandela je bacio novčić i brejkovao prvi od trideset sedam ramova. Ulog je bila titula Najvećeg Igrača Bilijara Koga Je Vaseljena Dala. Izazivač je bio beznačajni miš od čoveka koji je nosio naopake naočari i izgledao kao nervozni pripravnik u nekoj velikoj korporaciji.. impulsa i kretanja. Bio je to psihonambulist. Za njegovu superprovodničku dušu. I to bi bilo sve što bi se dalo reći o njemu da nije bilo značajne činjenice da je isekao svoju ženu u sitne komade. One nisu bile važne. jer on je bio igrač čija je veština bila čvrsto vezana za njegov osećaj za mesto. krajnje izuzetno. samleo ih u pljeskavicu. Kao što je tako tačno pretpostavio godinama pre nego što mu je Spretni O'Rork pokazao sudbinu koju je odbijao da prihvati. 'Sreća' nije imala analognu reč u Anagnostasovom nerazumljivom jeziku. bilijar je bio vrhunska igra racionalnosti.Limal Mandela nije mario za to. Uvek pre toga. Iza svakog poteza Kaspera Milkvetosta. začarani čovek. stvorenje iz dečjih priča o duhovima. postojao je srećan .. "Koliko?" upitao je Limal Mandela u zadnjoj sobi Džez Bara Glena Milera. svi su znali da taj izazivač mora biti neko. Nisu razgovarali o ostalim opkladama. Ali Anagnosta Gabrijel je bio ovaploćenje racionalnosti. majušni fragment te računarske snage vršio je precizne proračune obrtaja. Možda je Panarh Lično uzeo tak u ruku kojom je upravljao galaksijama da bi ponizio gordog čoveka. pa je sada za kaznu bio samo telesni domaćin projektovanoj ličnosti ROTEH-ovog kompjutera po imenu Anagnosta Gabrijel. rekao je Kasper Milkvetost. a on je za sve njih rutinski radio koreografiju. Odsustvo iz sale za takmičenja omogućilo je iracionalnosti da ga postepeno prožme. ili nešto. "Trideset sedam ramova". Odsustvo iz sale za takmičenja omogućilo mu je da provodi više vremena sa svojom ljupkom ženom i decom. kugle na stolu nisu se nimalo razlikovale od baleta orbitalne tehnologije u rasponu od monitora veličine zrna grožña do habitata prečnika više desetina kilometara. Ni nalik tome. Kada se bilijarskim krugovima Beladone pronela vest o izazivaču koji dovodi u pitanje nadmoć Limala Mandele.

Sâm stvaraš svoju sreću. posramljen i uplašen visinom plime iracionalnosti koja se digla oko njega. "Limal Mandela gubi. Sada je počelo da se ispostavlja da je imao pravo. džez muzičaru u lice. ali kompjuteri se ne demorališu. Dok je sedeo na svom mestu i automatski brisao tak. Zla sreća. akumulirani niz nesrećnih slučajeva koji bi demoralisao protivnika i naterao ga da sam sebe pobedi. grizla i proždirala dušu. piju i mokre). Limal Mandela nikada nije gubio nerve. oči suve kao dva pustinjska kamena. znojav. Glen Miler je odvukao Limala Mandelu u stranu i šapnuo mu: "Napravio si nekoliko grešaka. Limal Mandela je oduvek smatrao da veština uvek pobeñuje sreću." On pusti uzdrmanog voñu orkestra. niti greše. Limal Mandela je krio svoju dušu. Bilo je to poput velike stene koja se kotrlja i mrvi ga. Tako je glasila legenda. Bila je to grozna stvar koja je mrvila. Ali taj ispad ga je postideo i demoralisao. dok su kompjuterski voñene ruke Kaspera Milkvetosta postizale brejk za brejkom. Mrzeo je mržnju prema sebi koju je prizvao u bezbroj poraženih protivnika. ne želim to nikada više da čujem. Limal Mandela je upoznao kajanje u svom tihom uglu. a za njom je nastupila tišina tako duboka da se kuckanje kugli moglo čuti iz svakog ventilacionog šahta u gradu. Ruke su mu bile obamrle i nespretne. Limal Mandela gubi!" Vest se vinula u spirali iz Džez Bara Glena Milera kroz ulice i sokake Beladone. razumeš? Sreća je veština. . upoznao je kako izgleda kada neko igra sa njim. rekao je sebi." Limal Mandela se razbesne i unese se.slučaj. U pauzi meñu partijama (jer čak i začarani ljudi moraju da jedu. Tako je terao druge da se osećaju: razapeti na mržnji prema sebi. i kada se igra nastavila. Anagnosta Gabrijel je iskoristio svaku njegovu grešku. nije mogao da pogodi kugle. Bio je nadracionalizovan. nenamerna protivnikova greška koja bi dovela Limala Mandelu u situaciju da dobije partiju. nikada ne govori to. "Ne govori to. a mržnja prema sebi proždrala je njegovu snagu.

Limal Mandela je sedeo na svom mestu. prtljag i onoliko novca koliko je mogao da vidi. ser. da vam ponesem torbe? Ser. Igra će se nastaviti sve dok pobeda ne bude sigurna. sa malo odlučnosti. gunde. pustite nas unutra. prelomio je sve svoje takove na pola i spalio ih. pustite nas unutra. da vam ponesem torbe?" Ubacio je prtljag u voz. a da mu se ne zgadi. za ljubav Božju. poskakali su sa signalnih stubova na krov. Poslednja kugla je ubačena. Počeo je da prepušta ramove koje je. molimo vas. mogao da dobije. nosači su ga vukli za peševe kaputa. Čak su ga i neprijatelji sažaljevali. Nije mogao da digne pogled i suoči se sa Santa Ekatrinom koja je sve to gledala. Kući. Nije bilo sažaljenja." Pet dana kasnije. ne shvatajući agoniju svog štićenika. gos'n Mandela. bio je Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Dala. Natrag. "Da vam ponesem torbe. sinove. koji je delao kroz sinapse osuñenog ubice. torbe. Grad i svet pozdravili su ga. gos'n Mandela. pustite nas unutra!" . Na stanici Bram Čajkovski. Nagnuli su se preko i zalupali na prozore kupea. dozivajući: "Za ljubav Božju. gos'n Mandela. ROTEH-ov Anagnosta Gabrijel. ne u sramoti koja me okružuje svakog minuta. ljudi iz slivnika i bednici previše siromašni čak i za klupu treće klase. Satiran je pred očima posmatrača. Santa Ekatrina kleknu da ga uzme u naručje. Limal Mandela je gubio partiju za partijom. niti milosti. reče on. i tim crnim novcem kupio četiri karte za sledeći voz do Bespuća. Limal Mandela je zurio ispred sebe i nije video ništa osim plime iracionalnosti koja ga je preplavila.Kompjuter ga je smrvio fino poput peska. molim vas. čoveče?" upitao je Glen Miler. svakog dana. pobeñen sopstvenim oružjem. Dok je prolazio ispod ogromne. gos'n Mandela. "Vraćam se". "Ne mogu ostati ovde. dobri gospodine. Onda je uzeo ženu. "Šta nije u redu. Limal Mandela se u tišini vratio stolu. mozaikom obložene kupole stanice Bram Čajkovski. Povrh ognja bacio je svoj ugovor sa Glenom Milerom. A onda se okončalo. ljubazni gospodine.

35. boemskih umetničkih četvrti. nivo za nivoom rekreacionih centara gde se mogao zadovoljiti svaki hir. visio je ispod Nove Kolumbije. Model 12. hiljadu restorana sa hiljadu svetskih . Mikala Margolisa i cilindar sa dokumentima. smislio je plan koji ga je poveo blistavim šinama kroz železničke čvorove.Limal Mandela je navukao zavese. preko koncerata najveće svetske simfonije greha. Model 12. prve klase. železnicu. Vagon Železnice Vitlejem Ares. stanice. Zauzeo je najmanje neudoban položaj i pokušao da zamisli grad Keršo. Više nije osećao bol. bol mišica i železničkog čvora Išivara. Železnički čvor Išivara bio je na drugoj polovini sveta. i posle prve stanice kod Katedral Ouksa. skretnice. do podruma ispunjenih glicerinom i mekanom gumom. Cilindar sa smotanim dokumentima visio je o ramenu Mikala Margolisa dvadeset pet centimetara iznad pruge. pozvao stražara. a Nova Kolumbija je visila sa zadnje strane sveta dok je ovaj kružio oko sunca brzinom od dva miliona kilometara na sat. imao je mnogo vremena za razmišljanje i sopstveno preispitivanje. od partija igre Go u zabačenim čajdžinica. mogle su da ga nose po čitavoj putanji sveta oko sunca. okačenog ispod vozova. noseći sa sobom Novu Kolumbiju. prema gradu Keršou. vagon. Njegove mišice sada su bile čvrste. Počeo je da podozreva da selektivno pamti. više nije bilo uznemiravanja. Dok je visio ispod vozova. sa erkondišnom. U prvoj takvoj prilici posle železničkog čvora Išivara. sa erkondišnom. Mračno je neodoljivo privlačilo mračno. Tamo će biti muzeja i auditorijuma. Smotuljak papira o njegovom ramenu ne bi mu dopustio nikakvu drugu sudbinu. Njegova mašta ispunila je veliku crnu kocku ogromnim tržnicama gde su izuzetne rukotvorine iz hiljada radionica mamile oči i novčanike. rampe i depoe za ponoćno manevrisanje. Mikal Margolis je visio ispod vagona Železnice Vitlejem Ares. prve klase.

sa sve širom panoramom što je visina veća. i Mikal Margolis se nañe u ogromnoj dvorani od sjajnog mermera i uglačane . prljavi dah dva miliona Akcionara izdisan u atmosferu. Mogao je da vidi bučne livnice gde su konstruisali gorde lokomotive Železničke kompanije Vitlejem Ares. Mislio je na šahtove za kišnicu i briljantan ekonomski sistem čuvanja i prečišćavanja vode. srećnu i dobro izribanu. Zamišljao je apartmane menadžerskih kasti na spoljnoj opni. To je nivo onih bez broja. što im ne pada teško. Mislio je na decu. Mermernim stepeništem. u školima Kompanije. Mikal Margolis je svojim unutarnjim okom obuhvatio sva moguća dela korporacije Vitlejem Ares i glasno jeknuo: "Pa. To je nivo rezervisan za one koji se dovezu do Centralnog depoa okačeni ispod vagona prve klase Noćnog ekspresa Nove Kolumbije. Okačen ispod vagona prve klase Noćnog ekspresa Nove Kolumbije. jer su svake sekunde svakog dana okružena njegovim vrhunskim dostignućem. i stanove u tihim porodičnim rezidencijalnim četvrtima otvorene prema jarkim i prozračnim svetlarnicima. i fabrike-farme gde su sakupljali sojeve veštačkih bakterija iz rezervoara sa otpadnom vodom da bi ih upotrebili u hiljadu restorana sa hiljadu kuhinja. mislio je. kroz mesingana vrata deset puta viša od čoveka. Keršo.gastronomija i pokrivenih parkova tako mudro projektovanih da bi čovek poverovao da šeta pod otvorenim nebom. gde uče radosno lekcije iz industrijskog feudalizma. mislio je na vazdušna okna uz koje su se večito dizale spirale uragana. podzemne hemijske fabrike koje su brbotale i izbacivale otpad u jezero Sis. Postoji nivo još niži od nivoa mašinskog rmbanja kroz koji je Džoni Staljin ušao u prestonicu korporacije Vitlejem Ares. pogled iz njih što puca na Sis i njegovu masnu obalu. Centralni depo iz koga su ih slali po čitavoj severnoj polovini sveta. već nevidljivost pojedinca pred telom korporacije. To je nivo nevidljivosti. evo me!" Tada mu prvi kiseli dah Sisa zastade u grlu i zaslepi mu oči suzama. Mikalu Margolisu nije uvežbana nevidljivost pomogla da neprimećen umakne iz Centralnog depoa u masi Akcionara Kompanije.

odmah. Oblasna kancelarija za razvoj. najkasnije za sutra. Pa." "U oblasti Bespuća. Red A. nalazio se mermerni sto iznad koga je visio znak sa natpisom UPITI ZA RAZGOVORE. "Kancelarija Severozapadne Četvrtsfere za projekte i razvoj. "Ne mogu da čekam da 33." "U vezi sa čelikom. soba 156302. kroz ova vrata. Broj 2304. "Eto." On otcepi novu cedulju sa brojem.." Debeli recepcionar zakucka po svom kompjuteru. ako je toliko hitno. trebalo bi da stanete u red B. iza mermernog grudobrana." . Vrata B.255 drugih ljudi bude pre mene samo radi. znate. Debeljko u papirnom odelu Kompanije zapilji se u njega odozgo. da biste sačekali na molbu za Prioritetni Program.256. Pred njim je bila veoma velika i ružna statua Krilate Pobede sa natpisom: 'Laborare est Orare'. u Velikoj Pustinji?" "Trenutak samo. "Obezbedite mi sastanak. "Vaš broj: 33. Pohabane cipele Mikala Margolisa vulgarno su odzvanjale po svetom mermeru." Mikal Margolis iskida oba broja u komadiće i baci ih u vazduh." On pruži Mikalu Margolisu ceduljicu.." "Ali.tišine. ovo je važno!" Mikal Margolis zamaha smotanim dokumentima recepcioneru pod nosom." "Oblasna kancelarija za razvoj." "Da?" "Želeo bih da vidim nekoga iz industrijskog razvoja. neke molbe da vidim nekog podsekretara. preko mermerne ravnice. "Da?" "Želeo bih da zakažem sastanak." "Preliminarna molba za preliminarnu molbu za sastanak sa podsekretarom odseka za pod-pod-planiranje. ser.. moliću. Nekoliko kilometara dalje.." "To vam je Oblasna kancelarija za razvoj. sektor za gvožñe i čelik. ZAKAZIVANJA I AUDIJENCIJE. molim vas da stanete u red A radi preliminarne molbe za sastanak kod podsekretara odseka za pod-podplaniranje. sektor za gvožñe i čelik.

vrisnu.. Mogu li to dobiti. Valjda imate akcionarski broj?" "Ne. Crnozlatni policajci Kompanije pojaviše se iz nevidljivih vrata i krenuše prema njima. pa idite u red B... Neka prilika u sivom papirnom odelu stajala je kraj vrata za red A. Mikal Margolis nespretno ustade."To je potpuno nemoguće. ser. u 13:30 sati. tumarala. sa menadžerom za vodovod i kanalizaciju.. za dobro svih nas." Jarosni krik debelog recepcionara nagna sve glave u mermernoj katedrali da se okrenu. jer mermerni opiljci zavrištaše i zanjištaše posle novog rafala. Iznenadna eksplozija automatske vatre nagna sve da se bace na pod. Ne možete se igrati sistemom. šesnaestog.. "Dolazi ovamo!" Mikal Margolis se obazre ne bi li opazio nekog drugog na koga je naoružani mislio. Slobodnjaka!" Gusta pena izbijala mu je na usta. kako bih znao ko to traži sastanak. koji obično vrišti u takvim prilikama. pa vi ste jedan od onih. novi broj. Vrištavac... Policajci isukaše kratke palice za šokove i jurnuše. Dajte mi vaš. ti! Dolazi ovamo! Miči se!" Jedan od policajaca Kompanije sigurno je posegnuo za komunikatorom." "Molim?" "Dajte mi svoj broj i stanite u red B. jedan od onih. i pretila predvorju malim crnim MRCV-om. Evo." "Broj?" "Akcionarski broj. . Naoružani mu pokaza da mu priñe izokola. "Da niko nije mrdnuo!" viknu on. skitnicu. "Šta se dešava?" upita Mikal Margolis.. "Uhapsite ovog. da budem precizan. Niko ne mrdnu. Pokaza na sebe i nemo izgovori reč ja? "Da." Začu se zvonjava." "Onda imate privremenu posetilačku vizu. Mikal Margolis pogleda kuda da umakne. Najraniji sastanak je sledećeg oktembra. tako da ima čisto polje vatre. gundu i propalicu!" vrisnu recepcionar. "Uhapsite ovog tipa iz slivnika. moliću?" "Nemam privremenu. "Bez broja! Bez vize! Sveta Gospo.

"Trči. Posprdni naziv. reče on kada je Mikal Margolis posegnuo za jednim kablom da bi se pridržao pošto se zateturao na rubu vazdušnog okna dubokog dva kilometra. inženjer sistemske službe." "Sa MRCV-om?" "Slobodnjak". cevi i snopova provodnika. "Arpe Magnuson. šta god da se desi. kao i ti. Tamo se nalazi laser za komunikacije. Kada su zvuci potrage i potere postali dovoljno daleki. "Ma. kroz koliko mermernih. pazi na njih. imao sam veliku zamisao o revolucionizaciji Keršoovog sistema za rashlañivanje. Vidiš. jašta." Iz unutrašnjeg džepa on izvuče dimnu bombu i baci je u predvorje."Spasavam te". reče naoružani u poslovnom odelu. ali niko nije želeo da me . visokim koracima čoveka koji svakog trena očekuje metak u kičmu. prati me i ne gnjavi nikakvim pitanjima. "Unutra. "Pazi na to"." Mikal Margolis trže ruku natrag kao da je pokušao da uhvati zmiju ili kabl kroz koji prolazi dvadeset hiljada volti. i ja sam želeo da budem neko u Kompaniji. reče inženjer sistemske službe." "Slobodnjak?" "Nezavisna jedinka u zatvorenoj ekonomiji Kompanije. "Vidiš tamo one svetlucave čestice. prolaza. "Unutra. "Tuda prolazi dvadeset hiljada volti. Izbavitelj palcem podesi laser svog MRCV-a na nasumično emitovanje i uz njegovu plavu svetlost povede Mikala Margolisa kroz džunglu kablova. hrastovih ili plastičnih hodnika: samo je trčao." Mikal Margolis nije znao koliko je daleko trčao. izbavitelj stade i otvori deo plastične zidne oplate prilično zgodnom spravicom." "Tu?" Zvuci potrage i potere najednom se pojačaše." Dva muškarca baciše se u zidnu šupljinu i zatvoriše zid za sobom. ko si ti?" upita on. Skinuo bi ti glavu. kao da to sve objašnjava. "A sad.

" "Pomoću MRCV-a?" "Prvi put da sam morao da ga upotrebim. ovde život nije lak. odradim poneki samostalni poslić za Akcionare. pa čak i da spava u krevetu Kompanije sve dok Kompanija ne povuče . Takoñe." "Ima vas još. Zamalo da zakasnim da te pronañem. programirana stopa kvarova. kiseline.. i ja ga sklonim iza zidova. držim na oku Upite zbog potencijalnih Slobodnjaka: malo-malo. i pridružio se Slobodnjacima. kad se nešto pokvari. davao mu je brojeve identiteta mrtvih Akcionara i tako opremljen. odeva u papirna odela Kompanije koja su se kupovala u automatima na uličnim uglovima. Pazi na promaju iz tog otvora za ventilaciju. Bio je neprestano u opasnosti. To je bilo ono o čemu je sanjao na dugim putovanjima po pustinjskom rubu. Život je bio okrutan. Mikal Margolis je mogao da nekažnjeno obeduje u svakom restoranu Kompanije u gradu. jer je to politika Kompanije. a stvari se stalno kvare. pa se tako pročuje. opasan i divan. kompjuter umalo nije propustio da zabeleži taj poziv policiji. Džitni. u mreži potpornih kablova razapetoj preko Vazdušnog okna 19." Usred provalija. za Kompaniju je bolje da kupiš nove. koji je živeo u njihovim odajama. U ovoj kocki postoje mesta kojih nema ni na jednoj shemi Kompanije. osim tebe?" "Oko dve hiljade. mahom stvari u kući. jer ovde brojeve ne traže. da se kupa u kupalištima Kompanije.primi.. iza zidova. Kompjuter Slobodnjaka. prijatelju. hemijskog otpada." Magnuson se okrenu i pruži ruku Mikalu Margolisu. ne bez broja ili vize. S vremena na vreme. "Dobrodošao meñu Slobodnjake. a njima baš i nije mnogo stalo da popravljaju stvari. zahvaljujući životu iza zidova i sporadičnim pohodima Kompanijinih ekipa za čišćenje. i nikada se nije osećao komotnije niti opuštenije. biće sve u redu. To je bilo pre oko četiri godine. Pa sam se vratio ovamo. ali ako izdržiš prvih dvanaest meseci. meseci koji su usledili bili su najsrećniji meseci u životu Mikala Margolisa. pa se pojavi neko kao ti. nestanaka struje i električnih udara. a ja doñem i to popravim.

Alarmi su bili signal približavanja. Zraci svetla iz baterijskih svetiljki probiše se kroz oblake otrovnog gasa. PRATI ME I DOBRO GLEDAJ. Tada bi se vratio u svet prolaza i pristupnih šahtova i dremao u svojoj mreži razapetoj iznad ventilacionog okna dubokog jedan kilometar.broj preminulog iz opticaja. Hiljade ampera pulsirale su mu uz obraz. a onda zgrabio okačeno uže i zaljuljao se do ruba okna. Kada se začuo alarm. On začkilji kroz pukotinu u oplati i vide da se gas valja tunelom. . umalo nije iskočio iz mreže. Sačekao je da se pribere. praćena rukom i ispisanom porukom. kuda je Ekipa za čišćenje nedavno prošla. skela i šahtova sve dok ne stigoše do čvorišta sa ventilacionim oknom desetog nivoa. Jedan pripadnik Ekipe za čišćenje podiže alarm Mikala Margolisa i pokaza ga drugima. Bila je tamo gde ju je ostavio. Promišljenost. Proverio je da li su mu smotani dokumenti još o ramenu. a zvučnim oružjem na ručnim zglobovima izobličavali su vazduh. Broj pritužbi na štetočine u tunelima nagomilao se toliko da je odsek za vodovod i kanalizaciju bio primoran na akciju. On potraži gas-masku. Iz njihovih rančeva tunelom je kuljala magla neurotoksičnog gasa. u funkcionerskim papirnim odelima. Dva muškarca potrčaše kroz lavirint prilaza. zaljuljan dahom stotina hiljada Akcionara. Oni klimnuše glavama i zraci svetla sa njihovih kaciga poskočiše i zanesoše se. Glava Arpea Magnusona sa gas maskom proviri iz prolaza. iz odseka za vodovod i kanalizaciju. debeli ljudi-baloni u providnim izolacionim odelima. Ekipa za čišćenje zagaca u vidokrug: dva muškarca i jedna žena. skočio bi pravo u ventilaciono okno. Tela mrtvih miševa ležala su i krutila se na metalnim rešetkama. Misli pre nego što delaš. bez spontanosti. Da ga Slobodnjaci nisu dobro obučili. On je navuče i zaljulja se u glavni prolaz za strujne kablove koji se pružao uporedo sa servisnim šahtom. Ekipe za čišćenje. Pribranost je značila opstanak.

pod-menadžera i ličnih menadžera direktora projekata. Par sekundi kasnije. vlažne eksplozije. privremenih službenika za vezu. mrke. Mikal Margolis klimnu glavom. mlañih pod-menadžera. zraci svetla iz svetiljki na glavama zalediše se u mestu. Kompjuter je izvestio o smrti u odseku za planiranje i razvoj Severozapadne Četvrtsfere. otprilike u 10:15. Konačno. Arpe Magnuson krenu za pupčanicima natrag do vazdušnog ventila. Mikal Margolis je podesio . Neki mlañi pomoćni podpod-sekretar za proizvodnju bacio se u gejzir Žutog Zaliva zbog loše odluke koju je doneo u vezi sa projektom Arkadija. sto. pupčanici Ekipe za čišćenje. pošto je to najbolje jutro za duševni mir poslovnog čoveka. život i dušu. sektor za gvožñe i čelik. popadaše na pod i ostaše nepokretni. I tako. Informacije u njegovom smotuljku papira bile su važne. Mikal Margolis je u tunelima proveo dve godine pre nego što mu se ukazala prilika. dva čoveka jasno začuše tri tihe. Najednom. I pre nego što ga je iz gejzira poluskuvanog izvukla Brigada Hrizanteme. a onda počeše mahnito da se njišu tamo-amo. Mrka prljavština pokulja kroz creva i pohrli u daljinu mutnu od gasa. pomoćnih menadžera za proizvodnju. Pokazavši Mikalu Margolisu da pažljivo posmatra. glavnih direktora. stan. ako je verovati Psihologiji menadžerske prakse Lemjuela Šiprajta. direktora prodaje. Znao je šta je to. ime. izdanje Rija i Rija. Mikal Margolis je uzeo njegov broj. on odvrnu creva za vazduh i prespoji ih za kanalizacionu cev desetog nivoa. direktora projekata. kancelariju. ali Mikal Margolis nije bio spreman da provede nekoliko godina u virtuelnoj ekonomiji crnog novca da bi se provukao izmeñu ličnih asistenata. u dva toma. jednog utorka ujutro. mlañih analitičara sistema. posao. zadužena posebno za takve dužnosti. Rizik takvog direktnog pristupa Menadžeru/Direktoru za projekte i razvoj Severozapadne Četvrtsfere bio je velik: mogućnost prepoznavanja iznosila je gotovo sto odsto. organizatora sektora.što je bilo dokaz delotvornosti oružja Ekipe za čišćenje. Arpe Magnuson pokaza na tri vijugava creva.

Projekt je predviñao izučavanje načina za eksploataciju tog resursa pomoću bakteriološkog postupka na pesku rñe. mada ne preglasno: "Minerološki izveštaji o projektu Bespuće." "Vrlo zanimljivo. čista rña. Bio je podjednako siguran da je Menadžer/Direktor za projekte i razvoj Severozapadne Četvrtsfere toliko zauzet da svakako ne može da se seti svih svojih odluka. Menadžer/Direktor za projekte i razvoj Severozapadne Četvrtsfere bio mu je okrenut leñima. reče Menadžer/Direktor za projekte i razvoj Severozapadne Četvrtsfere. "Podsetite me još. moćnog. Sve se to nalazi u ovom izveštaju." Mamac je progutan. Mikal Margolis bio je siguran da Menadžer/Direktor za projekte i razvoj Severozapadne Četvrtsfere ne zna lica ni imena svih zaposlenih u svom sektoru. . ser: projekt vañenja rudnog peska. reče Menadžer/Direktor za projekte i razvoj Severozapadne Četvrtsfere. Studije o isplativosti koje je zatražio savet za planiranje. "Uñite". gospodine Margolis. pokloni se učtivo i reče jasno. Menadžer/Direktor za projekte i razvoj Severozapadne Četvrtsfere okrenu mu lice. "Ne sećam se da postoji ikakav Projekt Bespuće". "Projekt Bespuće. praktično." Zauzet svojim kompjuterskim terminalom. opasnog. U tom glasu bilo je nečeg neobično poznatog." Blef je bio toliki da je morao da uspe zbog same drskosti. jer je pesak. ser. koji bi ga učinio prikladnijim za preradu. Mikal Margolis uñe. Mikal Margolis nije prepoznao elegantnog mladića. Isprva. uglañenog." Srce Mikala Margolisa zaustavi se u tom opasnom trenutku. ni najmanje slinavog ili plačljivog kao što ga je Mikal Margolis pamtio.svoju papirnu kravatu i pokucao na vrata Menadžera/Direktora za projekte i razvoj Severozapadne Četvrtsfere. Usta Mikala Margolisa najednom se skupiše kao papagajev čmar. "Ustanovljeno je da crveni pesak u oblasti oko izolovanog naselja Bespuće sadrži fenomenalno visok nivo oksida gvožña.

Gospodine Margolis. "Ja ću joj pokloniti zemlju". Posao je krenuo kada su počeli da dolaze hodočasnici. rekao je Umberto Galačeli dok se izležavao u vreme sieste na svom krevetu.. 36. nemirna. Za nju... A sad. a opet podatna."Blagi Bože. gospodine Margolis.. Verujem da ste pripremili kompletnu minerološku. bezgranična. postao bih siroti zemljoradnik umesto poslovnog čoveka i industrijalca. Džoni Staljin. Čekao je i čekao i čekao. sa gomilom prljavih gaća pod glavom. Ako vredi tolikog rizika da iziñete iz zidova i upustite se u ovu šaradu." "Akcionar 703286543. pokažite mi dosje. masnog i zaokupljenog primerkom . "Samo je čitava zemlja dovoljno dobra za nju. more. A sad. hemijsku. dok je vezivao pertle pred ogledalom." "Ali vi ste osuñeni ubica i Slobodnjak. Ono što ste vi možda učinili mojoj porodici u prošlosti ostalo je u prošlosti. onda mora da vredi da se pogleda. reče: "Pa. sve. sa nogama podignutim u vazduh. zar ih nećeš pozvati?" "Nisu potrebni." "Ali. Pritisnu uglove malim tegovima za papir u obliku golih dečaka koji su ležali na leñima." "Ja ću joj pokloniti more"." On baci pogled na Eda Galačelija. moj otac je bio budala i da sam ostao u Bespuću." Mikal Margolis je stajao i čekao da stigne policija Kompanije. Konačno. biološku i ekonomsku studiju da sve to poduprete?" Mikal Margolis zapetlja po ukradenoj akt-tašni i raširi papire na stolu Menadžera/Direktora za projekte i razvoj Severozapadne Četvrtsfere. rekao je Lui Galačeli. o. "Ona je toliko nalik na more. znam ja sve o vama. neukroćena. vaš dosje." "Šta s njim?" "Hoću da ga vidim.

otišao je Meridijan Ekspresom ne rekavši braći kada će se vratiti. u isto vreme svake noći. Lui je šesnaest sati dnevno učestvovao u sitnim suñenjima Dominika Frontere: hodočasnici su doneli sitan kriminal i sitne kriminalce. po mogućstvu istovremeno. Ed Galačeli spusti časopis i blago se osmehnu. Tih sedam dana prošlo je kao tren. Tri dobrodušna policajca koje je Dominik Frontera dobio iz policijske službe Meridijana jedva su suzbijali navalu sitnog kriminala. pretvarajući golo stenje u plodne obradive površine. Te noći. prešavši sa obrañivanja zemlje na trgovinu nekretninama. pozivala ih je za šank i udešavala. Eduardo. "Posao cveta. i mada su gradonačelnik i iznureni pravnik slušali i do pedeset slučajeva dnevno. Setivši se toga. gradski aps bio je neprekidno pun. ravnala im kovrdžvu crnu kosu koja bi se ponovo uzjogunila čim bi izišli na vrata. Čak je i Persis Taterdemalion toliko radila da je uzela dodatno osoblje. Umberto je malo promenio profesiju. i da niko ne primeti.Praktičnog mehaničara. koje je davao u najam po cenama taman tolikim da ne upropaste mušterije. Davanje njiva u najam pokazalo se tako unosno da je ušao u posao sa Raelom Mandelom." Onda bi Sevrijano i Batisto šmugnuli napolje zajedno. Nije bilo devojke u čitavom Bespuću koja nije poželela da spava sa Sevrijanom i Batistom. "Posao cveta". a ona bi ih pogledala. ubacivala im paketiće muških pilula za kontracepciju u džep košulje. Izgledali su ñavolski dobro i bili raskalašno šarmantni. šta ćeš ti pokloniti našoj ljupkoj ženi za roñendan?" Oduvek nesklon nepotrebnim govorima. a razmišljala je i o tome da uzme u najam kuću preko puta sokaka kako bi proširila lokal. uzdahnula i začudila se koliko su porasli za samo devet godina. Do dvadesetog roñendana Persis Taterdmalion preostalo je još sedam dana. govorila je redovnim mušterijama i klimala glavom prema zgurenim pobožnim hodočasnicima koji su sedeli u svojim uglovima sa likerom od guave i mislili čiste misli o Gospi Tasmin. na očeve. "Hej. .

i dade svojoj ženi dijamantski prsten.Devet godina. Ah. nije mogla da se seti koliko. reče Umberto. Žalac je nestao. Nostalgija svakako nije. Zaslužila si to. "Izvini. govorili su o Hotelu/Železnici Vitlejem Ares. Čak ni vreme nije bilo kao nekada. pa su postali advokati i trgovci nekretninama. Oni pokazaše svoje poklone Persis Taterdemalion. ali svrab je još bio tu. sa tortama. Ed se zadovoljavao time da ostane u svojoj maloj šupi gde je popravljao sitnice i za to nije tražio novac." "Pojaviće se on. Dvadeset godina. reče Lui i dade joj vaučer za odmor na Ostrvima Vetrova u Moru Argira. Nije to bio bogzna kakav zvuk. "Deset godina si radila bez odmora. reče Umberto. "Još dva piva. Tako je govorila sebi. Čudno kako vreme leti. Trgnuvši se. Ed se još nije pojavio. Ima li ikakvog traga onom tvom odbeglom mužu? Umberto kaže da je otišao pre tri dana. "A ja ti dajem more"." "U redu je". Dok su njegova braća bila gladna uspeha. reče Rael Mandela. Dragi Ed. ali u srcu srca znala je da bi radije letela. Dobar hotelijer. Trgnuvši se. leti. Odlutala sam i zalutala. i lako je mogla da ga prečuje u buci proslave da ga nije čekala i osluškivala deset godina. "Kakav je to muž koji nije prisutan za ženin roñendan?" upita Lui. shvatila je da ima mušteriju. "Propalica i ništarija". nemaš čemu da se nadaš. Ta profesija nije bila nimalo nečasnija od pilotske. Tada Persis Taterdemalion začu zvuk. Bila je hotelijer. Posle dvadesete. Trebalo bi da se ponosi time. Persis Taterdemalion shvati da je do njenog roñendana ostalo još samo pet dana. Sada idi i ostani koliko god želiš. govorila je sebi." Ed je bio crni klon porodice. ručni rad patuljaka draguljara iz Jazua. Kada su ljudi govorili o hodočašću u Bespuće. .. Ona nije bila pilot.. Na pola puta." I obojica je poljubiše. vinom i ukrasima. Gde li se samo deo? Osvanuo je dvadeseti roñendan i Umberto i Lui priredili su doručak iznenañenja za svoju ženu. zemljoradnik prljavih prstiju. "Ja ti dajem zemlju". Nije pomislila na letenje već. A Eda još nije bilo.

ali Ed joj je vratio nebo.Zvuk se pojačao. za tri godine koliko je tu radila i dok je mogla besplatno da je dobije. a onda ustajanje u osam ujutro i odlazak . rumenog od Štalerovog piva. Nije bio u pitanju kvalitet hrane. a kamoli tri godine. Eno. na otvoreno. Umberto joj je poklonio zemlju. Od šesnaest do ponoći služila je hranu. I dalje je bila zapanjena svojom tadašnjom energijom. vraćala se iznova i iznova u riblji restoran Raana Turinena na Okeanskom bulevaru. riblju čorbu i paprikaš. Ed zadovoljan onim što jeste. pomisli Marja Kvinsana. U pitanju je bilo to. "Kao i obično. Videla je kako Ed Galačeli maše sa putničkog sedišta. koliko god bio bez premca. Kao obuzeta Arhangelskom. Čudo kako je. Zbog stare slabosti koje nije mogla da se otarasi. Lui more. Od tog trenutka. ali i dalje je samo ona mogla da ga čuje. Nije u pitanju bila ni vesela pojava Raana Turinena." Činiju vrele sveže hrane poslužila je tinejdžerka tupog pogleda. Ali klopa je bila veoma dobra. Persis Taterdemalion volela je samo i potpuno njega jer od svih njenih muževa samo ju je on razumeo dovoljno da joj pokloni ono što je najviše želela. Zaštitila je oči od sunca i zagledala se. što zaborav nije mogao da spere tri godine koje je provela radeći tu. Mala neće potrajati ni tri meseca. tihi Ed. iako ju je on sada zvao 'Gospoñica Kvinsana'. iz sunca. a ona je stajala u oblaku prašine i oblutaka koje je podigao vazdušni talas i gledala kako avion zaokreće. Sada je znala šta je to. pa soko. čestica. Dupli Majbah/Virtelov motor u dvosmernoj konfiguraciji. gospoñice Kvinsana?" "Hvala. nije ni okusila. crna mrlja koja je postala najpre ptica. koja je žvakala paan. Zvuk ju je pozivao napolje iz hotela. 37. Raani. ona ustade. povučeni Ed. a zatim gromoglasni kaskaderski dvomotorac Jamaguči i Džons koji je nadleteo iznad njene glave. pomislila je.

rekla je.u kancelarije Partije na Prospektu Kajanga gde je punila koverte. Bila je tamo. član partije. Još je tu bilo isuviše političkih moćnika dovoljno snažnih da je unište. i nije bio neki izbor. Umakala je hleb u činiju i posmatrala ribarsku flotu koja se zamajavala svojim mrežama i jedrima kraj dokova preko puta Okeanskog bulevara. kako ih je etiketirala Marja Kvinsana) ustanovili su da su ostali bez nominacije kada su ponovo došli na red oblasni izbori. Njeno sušto licemerje nikada ne sme biti otkriveno: to da ona." Odbila je. Izglasan je novi Izborni Savet i mnogi stari reakcionari ('profesionalni političari'. za dve godine. "kad toliko znaš o tome šta narod želi. Izmanipulisala ih je i dovela na vlast tako što im je rekla da slušaju narod. na balkonu. Revnosna opredeljenost za reforme počistila je kadrove. Tri godine . dovoljno da ponovo ispiše partijski manifest za izbore za oblasnu skupštinu Sirtije i da partiju uznese do pobedničkih balkona širom kontinenta. a njen manifest nakovanj na kome je iskovana Nova Partija. A bilo je ambicija. zadovoljiće se mestom savetnika. aktivista partije. zapravo. Slušajte. bila je čekić. šta ga ljuti. predložio je Mohandas Dži. slušajte narod. Njeno vreme će doći sa svetskim izborima. ali i dalje je bila zahvalna što postoje Raano i njegovi dolari. Tada. ali misao u njenom srcu glasila je: 'sirote marionete. htela bilo je da slušaju Marju Kvinsanu dok im govori da slušaju. sa drugim lojalnim partijskim akivistima. zapravo. za šta mari. To. U meñuvremenu. teži da unese čitavu novu dimenziju profesionalizma u političku arenu. pa spuštanje jedara na Doku 66. Mnogo je toga naučila iz hranom natrpanih ustiju njegovih mušterija. Ipak. šta ga čini srećnim. borac protiv profesionalizma. a onda je došlo vreme da odluči hoće li biti kandidat partije ili služiti riblju hranu. To je izgledalo kao posvećenost. sirote marionete'. pljeskala uspešnim kandidatima. Ali ono što je. "Trebalo bi i sama da se kandiduješ". Godine i decenije. a za šta ne. šta mrzi. slušajte šta mu se dopada. Marja Kvinsana je pažljivo birala korake. Simpatizer partije. Na ovim izborima.

a na njoj je bilo da tu mrežu izvuče. zar ne.. upamti. Politika je bila kao more. gospoñice K.kasnije. danas su unutra natrapala dva propaliteta sa bedževima Svezemaljske Armije. Godine i decenije.." "Ne podnosim emisije o izborima. Ma. jašta. ko se sa mnom ne slaže. jašta. ako želite da slušate. Raani." "Sjajno. zamislite. Raani. izuzetnim kvalitetom. sve to oko te Svezemaljske Armije. kada budete izabrani. nešto tu mora da se uradi. doći će vreme da se proslavi kao voña partije. i ta muzika koju puštaju. Manifest je bio mreža. Uradićete nešto sa njima. Raano Turinen sede teško za sto preko puta nje. Raani. Podivljaju od nje. stanovništvo ulov. gospoñice K? Morate ih zaustaviti. gospoñice K. mislim. Bili su prilično nezgodni. pa sam morao da razlupam par glavurdi. slobodno može da ode iz mog restorana. neka svako zna. ja to ne trpim u svom restoranu. donekle se plašim i da će doći da podmetnu ovde požar: čuo sam da su to već radili. Glasaću za vas. gospoñice Kvinsana? Ma." "Dobro. Ne znam. zar ne? Vi ćete uraditi nešto po pitanju te Svezemaljske Armije. znam da ćete to zaustaviti. E. gospoñice K?" "U skladu sa tvojim standardnim. pokušala je oči da mi iskopa. Za pet minuta ste na radiju." "Ne stidim se. Zvučim kao lama. Ma. Ta devojka koja je bila sa njima. postoje demokratska prava. Galebovi su kreštali i leteli iznad otvorenog potpalublja ribarskih brodova. Izlaziš sutra na izbore?" "Naravno." "Tiho. pa sam ih izbacio. ali ubijanje i bombaški napadi. Čovek može da misli šta god hoće. nije dobra za decu. Privatnost izbornog opredeljenja jeste ustavno pravo svakog čoveka. pa. dobro." . svi su oni ludi. Samo ću pokvariti ljudima apetit." "Ne u mom restoranu. "Kakva je večera. mišljenje je jedno. pa su počela da dele letke. Ja to ne dozvoljavam ovde.

rekao je Rael Mandela. u neremećenom prisećanju. Sada. pošto su stabla sasvim izrasla. Deda Haran je provodio sve više i više vremena u vrtu koji je napravio. . i Babuška je jednom ili dvaput došla u suton da ga odvede kući. Najvećeg Igrača Bilijara Koga Je Vaseljena Dala. "Trebalo bi da ga otvoriš za javnost". "Ne dolazi u obzir". Kada je mislio te misli." Tada radio najavi političku partijsku emisiju koju će u ime Nove Partije voditi gospoñica Marja Kvinsana. "To je moj vrt. mislio je na detinjstvo svog sina i detinjstvo sinovljevog sina."Hoću". i ona se zapita dok je muzika svirala koliko će još svojih izbornih obećanja ispuniti sa tolikom sigurnošću kao obećanje da će slomiti Svezemaljsku Armiju. 38. Mislio je na svoju usvojenu kćer." Odskora. tako da je ispod njih bila divna hladovina. pomislivši na nabrekle džepove hodočasnika koji su se jatili da vide njegovu kćer. i platio im da dignu zid oko vrta. voleo je da mu donose obroke tako da može da jede u miru svog vrta. "Dajem ti reč. koja se pretvorila u divlju zverčicu od deteta. Mislio je na svoje detinjstvo u Tomsons Folsu. Zadovoljan njihovim radom. i unuka. reče Deda Haran. za privatnu i ličnu upotrebu moje žene. mene i onih gostiju koje sâm pozovem. mislio je na svoju prvu ženu. podigao je kapiju koju je zaključao robusnim katancem i stavio jedan ključ u džep. Voleo je da provodi vreme u razmišljanju o stvarima iz prošlosti." Da bi zaštitio privatnost. "Vrt Mira Sive Gospe. reče Marja Kvinsana. Ulaz dvadeset centavosa. Evgeniju. Sirota Deca Bezgrešne Ugradnje počela su da je nazivaju Sivom Gospom. mislio je na unuku koja je postala božanstvo protiv svoje volje. unajmio je šačicu očajnički siromašne Sirote Dece iz sklepanog naselja zvanog Grad Vere oko velike sive bazilike. a drugi okačio o dugački zlatni lančić ženi oko vrata. Pitao se hoće li ga ikada ponovo videti.

i dok su radili zemljom umrljanim prstima duž staza i cvetnih leja. oni bi se zaključali u vrt da slušaju pesmu ptica i poskakivanje riba u malom potoku. "Najdraža ženo. koje joj je izgledalo čudnovato meko. naš vrt može protezati beskonačno i biti beskrajno raznolik". majušne slapove. sveske za crtanje i olovke. kao da su pronalazili delove čijeg se sañenja nisu sećali: tajne dolove. zar ti se ponekad ne čini da se naš vrt proteže izvan zidova koje sam sagradio oko njega?" pitao je Deda Haran. travnjak sa sunčanim satom u središtu.Kada bi buka i huka novog Bespuća sa svim njegovim preduzetnicima. pa onda ga moramo istražiti! Sutra ćemo početi. reče Deda Haran. "Mužu Harane. ostavili su kamenu klupu i vratili se puteljcima divljijim i divnijim od svih kojima su ikada ranije koračali. jer vrt nikada nije dovršen dok god je njegov vrtlar živ. ako je tačno to što kažeš. i neočekivane stvari koje u njemu nalazimo jesu seme koje je on posadio u našoj mašti. Posle šetnje duge skoro čitav sat po neobičnoj kaldrmisanoj stazi. pre nego što su se ulice i sokaci ispunili strancima. stigli su do kamene klupe ispod vrbe i tu seli da se odmore. do kapije u zidu. posmatrali oblake. peščani vrt. prodavcima religijskih koještarija i besramno skupim hotelijerima postala prevelika. tako je i on odgajao nas. Babuška oduševljeno pljesnu rukama. U torbi je nosila još osamnaest takvih. i puno paperjastih oblaka. Babuška je vezala jedan kraj velikog klubeta prediva za kapiju i odvijala ga za sobom. Kada je svet počeo da okreće lice od sunca. Sadili su cveće i grmlje. Babuška pogleda u nebo. lavirint. šumarke sa svežom hladovinom. da?" Rano sledećeg jutra. u tišini onih starih ljudi kojima ne treba govor da bi opštili. Dok su zaključavali kapiju za sobom. prodavci peciva i bledoliki turisti grubo su se gurali kraj njih na pločniku." Sedeli su dugo bez reči na kamenoj klupi ispod vrbe. "Mislim da se. Babuška i Deda Haran otisnuli su se u istraživanje vrta. "Deda Harane. mislim da kao što smo mi odgajali ovaj vrt. kako bi mogla da sačini mapu . ni najmanje nalik na oštro plavocrno nebo Bespuća.

Dakle. od zidova prema srcu vrta. Iza sebe je jedva mogao da razabere gvozdenu kapiju. Išao je za vijugavim koncem oko stabala i cvetnih leja. pronašao je samo predivo koje je Babuška odmotala za sobom. on je vodio računa o suncu i kompasu. video je novu dolinu i učini mu se da se iza nje nalazi ogroman nedirnuti predeo. "Je li to Rael?" "Da. Deda Haran je krenuo prvi. u velikoj spirali koja se pružala prema unutrašnjosti. satom i kompasom. jasno se sećam. "Lično sam ih zasadio. kao. Oni su levo od kapije. mužu. "Napred". opremljen optikonom. "čuješ li neki glas?" Deda Haran napregnu svoje manje pouzdane uši. Šumarci rododendrona rasli su na padinama. i dva zapakovana ručka. Ispred sebe. Tiho. a ona odmotavala predivo za sobom. i oni zajedno siñoše u dolinu. jednog od dva koja su stajala tako blizu jedan drugome da su im se grane i korenje isprepleli toliko da nije bilo tog čoveka koji bi mogao da ih razdvoji. u šumovita brda." "Jeste. hoćemo li natrag?" Deda Haran pusti predivo iz prstiju. vodoskoka i grmlja. Prešli su preko potoka i popeli se. "Ovde bi trebalo da se nalazi nekoliko bukvi ubrzanog rasta". Jesi li čuo šta je rekao?" "Mislim da sam čuo da je moj sin viknuo nešto. da se Limal vraća kući. "Ovde nema rododendrona. Bilo je obavijeno oko debla velikog bresta. sa rukom u ruci. mislim da se vrt neprekidno iznova oblikuje. uredni travnjak i došao do kraja prediva. a potočić je žuborio po kamenju. da se nikada odatle ne vrate.. reče Deda Haran." "Tiho".. prema cvetnim dolinama.neistraženih predela mašte. reče Babuška. reče on. Deset minuta pošto su ostavili kapiju. cvetnih dolina i jelena u skoku. slušaj. muž i žena našli su se na nepoznatoj teritoriji. sekstantom." Pred njim je bila mala pošumljena dolina. . Izbio je kroz poslednji zastor kaline na mali. zemlja šumovitih brda. Kada je Rael Mandela došao da ih potraži. Neverovatno.

Nije više mogao da ode do Pentekostove prodavnice mešovite robe kako bi kupio Glasnik Meridijana. Limal Mandela". to je Limal Mandela". Odlazite! Idite i obožavajte ROTEH-ovog Anagnostu Gabrijela. da ih on potpiše.. "To je on. planera i grañevinskih radnika sve dok hoteli. "Je li to. i desetak ruku podiglo bi ceduljice. formulare za klañenje. svratišta. Sanči. i oni na njega.. ali njegova je slava bila tolika da je najveći deo svoje prve godine proveo praktično u kućnom pritvoru. Limal Mandela došao je sa ženom.. pošast geometara spustila se na Bespuće. "Više nisam.39. račune. a Eva Mandela. pošast kvadrata obeleženih plastičnom trakom začela je pošast grañevinskih radnika. priznanice o primljenoj nadnici. a pošast grañevinskih radnika naterala je Limala Mandelu natrag u izolaciju. "Ja nisam Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Dala!" vikao je. a da se ne oglasi desetak glasova: "Hej. iznerviran. restoranu društvene ishrane. Najveći Igrač Bilijara Koga je Vaseljena Dala". koja je tokom leta plela pod velikim lepezastim drvetom ispred kuće. kažem vam. grad je najednom bio pun uzastopnih talasa geometara. Samo što se navikao na hodočasnike i preduzetnike. uz desetak poziva da odigra egzibicioni meč u nekom hotelu. gomilama obožavalaca koji su se svakog jutra okupljali ispred kuće porodice Mandela.. baru. decom i stvarima u Bespuće kako bi pobegao od ljudske pošasti. . krčme. gledaj. jeste. sa takom pod miškom. Onda. A pošast geometara začela je pošast kvadrata obeleženih plastičnom trakom. ja vas ne želim!" Konačno. Rael Mandela Stariji pošao je u dnevne patrole sa sačmaricom kako bi zadržao ništarije dalje od kuće. gostionice i pansioni nisu nabrekli od njih. veličanstveno se pokazala kao recepcionerka i prepreka za posetioce. samo što se Limal Mandela skrasio u prvom razdoblju mira otkad je ušao u Džez Bar Glena Milera.

čelik i plastika. utrapljivači religijskih tričarija: ulice! Nasuti beton i zarñali lim. gostionice. kaže učiteljica. bila je geoli. straćare i favele. ljudi koji spavaju noću u sokacima. zapišta: "Gvožñe. ljudi koji ceo dan stoje u redu kraj vrata sa oznakom 'Umolnici'. otmice: policija! Policajci sa šokpalicama. bucmast i pun pilava s jagnjetinom. bazilike. momci sa kolicima. trgovina nekretninama. deda i baba koji nestaju. hoteli. Bicikli. kafane. staklo. koji zure zure zure.. bezlični zapanjeni tuñinci na uličnim uglovima. u vreme sieste. krañe. nakupci. koga ñavola. svojina i najam. stranci. sudovi i Lui Galačeli u advokatskoj odori.. tricikli: kamioni! Ljudi koji viču. Ne znam. rikše. Gvožñe! Blažena Gospo. Prodavci peciva na svakom uglu. geogi. gongovi i harfe za vetar. star četiri godine. šta li?" Kaan Mandela. Sveci. o tome kako sam pobedio ðavola niti o takmičenju za Najvećeg Igrača Bilijara Koga Je Vaseljena Dala. hektari solarnih generatora. šta li će biti sa Bespućem?" Bespuće se dovoljno izmenilo tokom godina koje je on proveo u Beladoni da ga Limal Mandela praktično ne prepozna. to dešava!" besneo je on pred Santom Ekatrinom. a sada noću i danju okolo leti dovoljno teških grañevinskih mašina da se sagradi dodatni kontinent. to je korporacija Vitlejem Ares.. šta je sledeće? Znači. Šta to. Praktično čista rña. pet vozova dnevno i pristanište za teretne letače. samo što sam ponovo postigao da mogu da odem u kafanu. . tajanstveni roñaci koji iščile podjednako brzo kao što su se i pojavili. ljudi koji ulaze bez kucanja. ljudi. a ona to valjda zna. molitveni zmajevi. silovanja. koga ñavola. opet moram da se krijem. pivo sa ukusom mokraće: uvozna hrana! Redovi pred pumpama za vodu. kao tablu za pikado. ljudi sa metalnim rukama. tata.. prave dodatni svemirski lift. ozidani vrtovi. trgovine." "Geolog. "Prvo celu pustinju izdele plastičnim trakama na kvadrate... sveprožimajući zadah kala iz pretrpanih pogona za varenje metana. zvonici puni zveketa. I samo što ljudi ovde saznaju da sam u penziji i da ne želim da razgovaram o bilijaru. vedar. rade tamo. ili radnju. Cela pustinja puna je gvožña. jevtina svratišta obasjana šarenim neonom. proroci."Šta se.

šta misliš?" Ona mu pokaza tapiseriju na kojoj je radila. majko. Reci mi. prešao preko dvorišta i ušao u kuću roditelja. zatvorena u taj ružan betonski čir koji sebe naziva Bazilika Sive Gospe. zapušim joj usta. Limale. pristup moguć samo za pobožne umolnike. Zbog toga ovo radim." "Dok god si živ. nemam nikakvu privatnost! Pre samo trideset sekundi. Veoma je važno znati odakle potičeš i kuda ideš. ni sa jednim delom tvog života nije gotovo. pokajnike i one sa srcem hodočasnika. ali još nemaš kuda da odeš. Onda cmoknu kratko majku u obraz. dvaput su ga snimili uz blesak blica. kroz kuhinju. "Zar ne? To je istorija ovog grada. prave buku. došao si odnekud. kada me ne bude bilo. moći da je pogledaju i shvate da mogu da se ponose svojom istorijom. To je tvoj problem. neka žena me je molila da je vežem. ovaj svet. Limal Mandela je u sebi još imao toliko svetovnog ponosa da odbije da stane u red pred vratima sa oznakom 'Umolnici'. "Ova kuća. šarajući stopalom po prašnjavim kamenim pločama. otvaraju usta. Moraš imati neki cilj. Sve što se ikada desilo u njemu." Limal Mandela je ćutao i stajao. a neka žena. Čak mu je i sestra bila tuñin. skrivena u tami iza lavorovog drveta zasañenog u saksiji. stavljam u tapiseriju tako da će. umotam je u plastičnu foliju i popišam se na nju! Ne mogu više! Moram imati nekakvu privatnost!" "Imaš slavno lice. ovaj grad." "Gotovo je sa tim delom mog života. Za dvadeset sekundi koliko mu je trebalo da preñe preko dvorišta koje su izbalegale lame. tvoja deca i njihova deca. kraj osujećene žene i piratskih fotografa u krošnjama dudova. reče Limal Mandela. u šta se sve to izmetnulo?" povikao je i bučno izišao iz kuće. Limale.pričaju. molila ga je da je seksualno zlostavlja. Limale. Eva Mandela se osmehnu i reče: "Limale! Baš mi je drago što te vidim!" "Majko. "Vrlo lepo". ovaj grad me je potpuno izludeo!" Obuzeta radom nad ramom za tepiseriju. i dalje drhteći od besa. "Majko. obrnu se na peti i istrča iz kuće. kraj .

Vrata su bila provaljena. "Ovde sve počinje." Krenuo je za linijom rezonovanja duži zida. Naprosto. "Prva potpuna ugradnja!" Hirurzi. tvoj otac će biti Džentlmen Nauke i Saznanja. bolničarke. . Vidiš. 40. ovde. zlovolje.zabezeknute žene i sinova. i otisnuo se u godine praćenja linije koja će ga dovesti do središta tavanice u osmatračnici Doktora Alimantanda. otkad smo došli ovamo. predvorje prašnjavo i memljivo. dostignuća." Otac i sin kleknuše da pogledaju izbledele škrabotine. Limal Mandela spusti ruku sinu na glavu. i osmeh mu se širio. Limal Mandela je stajao pred zidovima punim hronodinamičkih hijeroglifa. kao Doktor Alimantando u pričama koje sam ti pripovedao o ovom mestu. "Dobro sam. dok ga je Rael Mlañi pratio. Nastavi dalje smrknut i odlučan. Kao dete." Zar je tako neuspešno skrivao svoju osujećenost? "Pa. On možda više nije Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Dala.. neuspeha i trijumfa za čitav život. gore i okolo. verovao je da je Doktor Alimantando ispisao svu ljudsku mudrost i pamet po svojim zidovima. da li si dobro?" Bio je to Rael Mlañi. Šišmiši pobegoše iz svojih gnezda na tavanici kada oživeše svetlosne ploče. napolje u noć i riku teških grañevinskih mašina. nisam znao šta želim da radim sa sobom. pet godina star i već žrtva porodične kletve. a sada mu je samo trebala meta prema kojoj bi usmerio svoju racionalnost. sa time je sada gotovo. U njemu je blesnula svetlost." "Znam. prenebregavši povike radnika koji su ga prepoznali i zaklicali mu. "Gledajte!" uzviknu Nadahnuće Kadilak dok je svetlost hirurških svetiljki sijala na njegovoj čeličnoj lobanji. nemira. nervoze. Bio si kao papirna jedrilica na vetru. "Tata?" Glas ga prenu.. "Tata. Raele. ali pred njim se nalazio ključ pomoću koga će postati Gospodar Prostora i Vremena. Tu je bilo misterije. Negde tu mora da se nalazi ključ nezadovoljstva. pa uñe u zapušteni vrt oko pećinske kuće Doktora Alimantanda.

"Ubijte to. da je ubeñuje slatkorečivim šaputanjem. Kibernetsko trabunjanje diže se u krik metala na metalu. Hirurzi bolničarke protetičari poskakaše sa kolena prema operacionom stolu. metalni prsti otvorili da zahvate vazduh." Nadahnuće Kadilak se u trenu stvori kraj nje. "Slava slava slava!" zakreštaše hirurzi bolničarke protetičari. Gospo. Neki neuron je opalio. Stvar otvori metalni očni kapak i zakoluta čeličnom očnom jabučicom prema njoj.protetičari popadaše na kolena. U zbrci. Glatko čelično oko bilo je prosečeno tako da je imalo tri crna proreza. "Sklanjajte to od mene". Ispod plastične kupole pulsirao je mozak. Mašinske mantre Sirote Dece pomešane sa grubljim povicima stanovništva dodirnule su rub njenog opažanja srebrnom zvonjavom i povukle je natrag u svet ljudi. o prvoj potpunoj ugradnji! Telo pretvoreno u metal. ode u svoju sobu i navuče sivu formalnu odoru. kada je začula napev. Usta se otvoriše i potok grgotavih besmislica pokulja iz njih. Ona se diže sa stolice. načičkan elektromehaničkim kablovima. zadrhta i sruši uz tresak i škripu zupčanika. "Muka mi je. "Razmisli o ovom dostignuću. zagrli je. Tasmin Mandela uzmaknu od metalne stvari na operacionom stolu. tu gnusobu. Nadahnuće Kadilak pokucaće na vrata i pozvati je da se vrati svojim obavezama. Potpuna Ugradnja se zgrči. Potpuna Ugradnja sede. izvi leña uz naslon stolice za meditaciju i održavanje kondicije. Ulje curnu iz drhtavih ustiju. Stvar pokuša da sedne. Prože je grč. kabl se gicnuo. sklanjajte je od mene!" vrisnu Gospa Tasmin. podigavši ruke u obožavanju. Bila je užasnuta. Meditirala je u peščanom vrtu u suton. Nadahnuće Kadilak je njenu golotinju smatrao neduhovnom i uznemirujućom. Ovo je zaista sveti trenutak!" Neskrivena zavist u njegovom glasu nagna Tasmin Mandelu da se trgne. Ona se protegnu. promrmlja Tasmin Mandela. Za jedan minut. . metalna ruka podigla. Nevoljama nikad kraja. Tasmin Mandela šmugnu iz operacione sale i pobeže praznim aseptičnim hodnicima i kolonadama vrelim od sunca uz šuštanje tkanine sa štampanim kolima.

Bila je spremna za kucanje. "Ovamo gore. a njihove nezgrapne ruke pomerale su se poput kranova.. bolje se vidi". eksperiment?" Tasmin nije mogla da sakrije drhtaj u glasu. Onda bi se vratio na svoje mesto i nastavio sa napevom 10111010101111000001101101101010.." "Čula sam ih. sledi me. koji su vraćali svoju dnevnu toplotu nebu. na balkon. a Nadahnuće Kadilak ga je očigledno čuo. Vazduh je bio ispunjen brujanjem njihovih binarnih mantri. ali njegova hrabrost i vera zasigurno su mu obezbedili trenutni prelazak u prisustvo Velikog Inženjera. ne bi trebalo da unižavaš rad naših naučnika. predloži Nadahnuće Kadilak.." Komornik i proročica skrenuše iza ugla i nañoše se licem u lice sa velikom masom ljudi. vernik bi zastenjao i opružio se u religijskoj ekstazi. Iza kruga zbunjenih grañana. Struja bi zaiskrila. Avaj. . Gospo.. poneko Siroto Dete napustilo bi svoje mesto i." "Mislim da je najbolje da sama vidiš. pritisnulo ogradu metalnom protezom. u ovom trenutku. "Kako je prošao tvoj. oni pokušavaju da usavrše novo ljudsko biće." Nadahnuće Kadilak gurnu teška ukrasna vrata koja su vodila na ulicu. dok bi neki drugi zauzeo njegovo mesto. požurujući Tasmin Mandelu uz kameno stepenište. "Šta je bilo?" "Problem. pacijentov sistem je prestao da radi. "Šta se dešava?" "Molim te. Sirota Deca. Gospo. Sirota Deca Bezgrešne Ugradnje klečala su kraj žičane ograde oko gradilišta Čeličane Vitlejem Ares. Zvuk napeva i klicanja pojača se. jer je odgovorio: "Uz dužno poštovanje. u krajnjem neobaziranju na znake upozorenja da je ograda pod naponom. Svakih nekoliko sekundi." Nadahnuće Kadilak je povede kroz zasvoñene hodnike vrele od sunca. Tasmin Mandela je mogla da vidi udove mašina u odsjaju večernjeg sunca. čoveka budućnosti. pokretima gorućeg obožavanja.

idolatrija. Oslobodilac. Gospo. Mašina sa ljudskim srcem koja će izbaviti mašine iz hiljadugodišnje veze sa telesnim. mesto dubokog poštovanja i obožavanja. "Ne mogu". to mora prestati.. <%-2>"Poruku! Poruku! Daj nam poruku! Poruku! Poruku! Daj nam poruku!"<%0> Pet hiljada očiju razapelo je Tasmin Mandelu. šapnu Tasmin Mandela. Neki glas iz gomile stanovnika grada uzviknu. Neka mlada žena sa metalnim grudima i metalnom levom nogom ustade i vrisnu.. "To je bolesno". "To je ogavno. Bolesno." ." Tasmin Mandela ponovo pogleda neprekidnu reku Sirote Dece koja su radosno išla napred da se prinese na žrtvu žici pod naponom. "Baš tako. "Poruku! Daj nam poruku!" Napev se smesta raširi pastvom. To proročanstvo tvrdi da korporacija Vitlejem Ares ovde gradi ni manje ni više nego mesto gde će se roditi. "Mislim da je to očigledno.. Sirota Deca se ukočiše usred svog Obožavanja Žice i obrnuše metalne očne jabučice prema balkonu. gomilu temelja i zemljanih radova?" Iza žice." "I zbog toga obožavaju. šapnu ona.. "Oni čekaju da ih povedeš. laskao joj je Nadahnuće Kadilak. vanredna smena grañevinskih radnika zastala je da se zapilji u Tupsonijance ispunjene obožavanjem."Šta to rade?" upita Tasmin Mandela. prsti pokazaše.. "Gledajte! To je ona! Siva Gospa!" Glave se okrenuše. to nije prava duhovnost." "Gradilište?" "Izgleda da meñu nižim redovima u Gradu Vere kruži jedno proročanstvo. Obožavaju. ako je to pravilan izraz.. pravo obožavanje. Gospo". Gradilište je sveto. Čelični Mesija.

samozvanac poput njega. jer on je sebi mogao da priušti samo umornu svetovnost maskiranu odorama svetosti." Napev je postao mahnit. i svaki svoj budni trenutak posvetio je tome da je izmanipuliše. od trena kada ju je uzeo za ruku u jami kraj pruge. Zavideo joj je na duhovnosti. što nije mogla da sakrije pred pozornim očima. ja sam dete Panarha. iskvari i na kraju stavi pod sosptvenu kontrolu. Zemlja se tresla ispod dve i po hiljade pesnica koje su tukle po njoj. vodič i savest." Glas mu je bio tvrd od licemerja. . a ne Siroto Dete Bezgrešne Ugradnje. Juane P. Tupsonijanče!" Najednom više nije čula napev niti osećala silinu zahteva Sirote Dece." Ona pokuša da zadrži reči. Juane Tupsonijanče. Pogledala je organsko oko Nadahnuća Kadilaka i ugledala tamo takav plamen mržnje da je morala duboko da udahne. "Molim. Koju ćeš poruku preneti svom narodu? Čekaju te. ono mi se gadi. Gospo? Nisam to dobro čuo. njihov pastir. Nadahnuće Kadilak ju je mrzeo i zavideo joj zato što je ona bila istinski Božji sluga. Njen oreol zasija jarko plavom bojom. Zavideo joj je i mrzeo je. šapnu ona. Moraš ih povesti. ali one poleteše sa njenih usana kao slatke ptičice. "Ne! Odbijam! To je gnusno! Nisam ja Bog pa da želim njihovo obožavanje. Tasmin Mandela stisnu levu pesnicu.pomisli i shvati još dok je pomišljala na to da jeste. njihov duhovni poglavar. a ne tobožnja. "Kako me samo mrziš". "Mi smo neprijatelji. "Kao ni ti.." "To je poruka koju želiš da preneseš svom narodu?" Napev je tutnjao po njenom duhu. nisam Tupsonijanka. Zar me je oduvek toliko mrzeo? ."Ti si njihov voña.. kako god se zvao: ti si moj neprijatelj i neprijatelj Boga. Ja nisam tražila da me sledite. Nadahnuće Kadilak. ja sam sluga Blažene Gospe.

osećala se svrhovita i moćna. borac u pravičnoj borbi. molim vas. Migli. i jedno plavo nebo. Sada je mogla da siñe. Po redosledu perspektive. ovaj. magnetofonom i sveskama. . usplahiren. volela je da postigne makar kakvu sitnu pobedu pre poniženja svakodnevnih rehabilitacionih seansi. neugledan. Ona je bila Božji krstaš. nemojte stajati na krevetu. rehabilitacioni psiholog u Okružnom zatvoru Čepsenit: nizak. Veoma dobro. jer je posle sedam stotina godina koliko je bila Svetica Mašina sada poželela da povede ljude Bogu. Stamposi mrki. tako da je mogao da bude samo Migli. čuvari to ne vole. "Gospoñice Tenebre. Zbog toga se osećala dobro. bilo je to stablo pomorandže u saksiji od terakote. već zato što joj je Migli izričito branio da se penje na krevet (strah da se ne obesi. anñeo sa plamtećim mačem. smeñ. a ne fabrici. bolje nego što bi ijedan prorok Blažene Gospe smeo da se oseća. nespretan sa trakom. Bilo je dobro imati neprijatelja. Ovaj. a stablo pomorandže prašnjavo zeleno." Nebo je bilo plavo. baš kao i prijatelja." 'Migli' je bio Prakeš Merčandani-Singalong. Nijedna od te tri stvari nije se ni najmanje menjala. "'Jutro." Ona siñe sa balkona i vrati se u svoje odaje. Reci to svojim vernicima. trideset šest kilometara suvih Stamposa. Arni Tenebre bi se popela na kraj svog kreveta kako bi mogla da vidi tri stvari iza rešetaka na prozoru. Svakog jutra u jedanaest i jedanaest. pretpostavljala je) i pošto je svakog dana dolazio tačno u jedanaest i dvanaest. 41. ali svakog dana u jedanaest i jedanaest Arni Tenebre bi se popela na krevet ne zato što su joj te tri stvari bile iole zanimljive."Da! Ne! reci im ovo: mene je odabrala sveta Katarina da budem njen izaslanik u svetu ljudi. Bogu. Posle godina zaludnosti.

Ništa od onoga što je opisala nikada se nije . On je snabdevao glavni štab SZČS u isto vreme kada smo mi bili tamo. ali šarada je morala da se odigra sa svim tim užurbanim zapisivanjem i lažima malim i ne tako malim. komandanta Brigade Severozapadne Četvrtsfere. tamo gde smo juče prekinuli.romantika je prošla i sve se svelo na obične vrele vožnje triciklima i po nekoliko dana u nekom selu Bogu iza leña. raznih seksualnih. u glavnom štabu u Zaboravgradu. Možeš li uopšte da zamisliš koliko je on bio dobar ljubavnik?" Migli je balio u klasičnom Pavlovljevom stilu. kod.bilo je u redu. Arni Tenebre prekrsti ruke i sede natrag na krevet. Ovo je verovatno već čuo sa traka snimljenih tokom isleñivanja. ovaj. Podozrevala je da Migli misli isto što i ona. magnetofona i sveski na stolu. veza sa njegovim pripadnicima. koje je igra zahtevala. ono što sam zaista želela bilo je da se priključim nekoj jedinici Aktivne Službe. "Pozvala sam Pašala O'Hera. da okusi slast mog devetogodišnjeg tela iza šupe za telekomunikacije. Arni Tenebre je osećala gañenje zbog toga što čovek sa diplomom Univerzuuma Liks može toliko da veruje njenoj priči o zavoñenju i terenskom seksu. da nastavimo." "I šta ste uradili?" Migli se željno nagnu napred. Ali od tog silnog putovanja na sedištu tricikla zaradila sam samo svrab meñu nogama. Migli?" Eksperimentisao je raznim kombinacijama traka. ovaj."Šta imamo danas. Otvori usta i pusti laži da poteku napolje." Migli se zapilji poput sove kroz naočari debele kao piksle. i ta prilika bila je isuviše dobra da bih je propustila. Arni Tenebre ispruži ruku da bi noktima zagrebala malter. sa priključivanjem u telekomunikacionu mrežu: ne bi to bilo tako loše da smo zaista mogli da snimamo muziku. posle oko pola godine provedene u Korpusu Istine . "Kod vaših prvih dana sa Korpusom Istine Severozapadne Četvrtsfere. "Pa. ovaj. "Mislio sam. ovaj. ali nekako dosadno ." "Gde smo ono stali?" Te seanse razgovora predstavljale su traćenje državnog vremena i novca.

Meseci sedenja na jednom mestu." Migli baci pogled na svoj sat i pokupi gomilu magnetofona. setila se kako joj je krv voñe grupe Heuha Lina curela kroz prste u blatnjavoj rupi na Planini Praznoverja.dogodilo. "Neka to ostane za sutra". veličanstvenu fantaziju o svojoj prvoj godini aktivne službe u Svezemaljskoj Armiji.. širom razjapljenih usta. Ona je zaista srela Pašala O'Hera u Zaboravgradu i trampila sve tajne Doktora Alimantanda za mesto u jedinici aktivne službe. sa rukama punim smrti. otmicama." Ali ona se u isto vreme sutradan popela na krevet. pljačkanjem banaka. "I šta je onda bilo?" upita Migli. Ali kada je Migli otišao i kada je sela na krevet da pertlama pravi pletenice. "Vreme je isteklo. ali Migli to. Opisala je tri meseca koje je provela u borbenoj obuci do najmanjih pojedinosti. Za jednog rehabilitacionog psihologa. ushićen smrću i slavom. bombaškim napadima. spektakl sa puškaranjem. ispaštanju i disciplini smislila je samo da bi zadirkivala Miglija. Setila se straha koji je zaudarao kao krv na njenim rukama i govna u njenim pantalonama. a svoju prljavu priču o seksualnom poniženju. zasedama. reče zatvorenica Tenebre. mučenju. dosada. Ravnica Naramanga i Hromvil. juriša. Setila se kako je. i nije hteo da zna. hladna zimska logorovanja u planinama Eklezijast. "Sutra u isto vreme. zapravo. dizenterija i bacanje u plitke rovove svaki put kada bi iznad glave proleteo neki avion. bio je i sam prilično zreo za terapiju. ovaj." "Da se ne penjem na krevet. svezaka i olovki. straha koji ju je izludeo svojim zavijanjem toliko da je izvukla MRCV. Dolina Vrele Vode. pripucala . zavrištala. digla pogled iz crvenog blata i ugledala Miliciju Crne Planine koja juriša. juriša. Migli?" "Da.. atentatima i raznovrsnim zverstvima u mestima sa milozvučnim imenima kao što je Greben Džatna. dok je u bioskopu svoje glave puštala dokumentarac. zlostavljanju. Pegavi perverznjak. a Miglijev mali temperamentan ispad toliko joj se dopao da je zatvorila oči i improvizovala podužu. i.

Sinhronizovali smo akciju sa ostalima u sektoru i zauzeli položaje kraj Kosmobada. naoružanje i ja sam bila zadužena za petu i šestu brigadu. a unapreñenje je bilo njegov izraz zahvalnosti. nismo na krevetu?" Njegov pokušaj da bude sarkastičan bio je bedan. Tek je nekoliko meseci kasnije otkrila da je prvi pohod Pašala O'Hera sa novim naoružanjem koje je koristilo indukciju polja bio neverovatno uspešan. Dok je pravila pletenice u svojoj ćeliji u Okružnom zatvoru Čepsenit. Kapetan prve klase u Deuteronomijskoj diviziji. "Iz oblasne komande stiglo je nareñenje za veliku ofanzivu u vreme izbora za planetnu skupštinu. a kompjuter za navoñenje bio je skremblovan programom tipa lovac-ubica.još nismo imali I. Migli je ponovo došao sa trakama i sveskama. "Danas ću. Imaš dovoljno trake? Dovoljno papira? Baterije su u redu? Ne bih želela da bilo šta od ovoga propustiš." Ona se nasloni na zid. ukoliko izbacimo iz stroja radare za navoñenje." Odlučila je da danas priča samo istinu. Sa Nebeskog Točka spuštaju se pomoću daljinskog navoñenja. ali ona je znala da je strah bio ono što ju je nagnalo da puca. na sistem navoñenja za sletanje u Kosmobadu. da ti pričam o napadu na sistem za navoñenje sletanja u Kosmobadu. konkretno. ovaj. . Migli. kupljenim od Egzaltiranih Porodica. pomislili smo. "Danas. Nije bilo nikakvog zadovoljstva u laganju kada je samo ona znala da laže. Posle bitke kod Smitove Šupe. tako da. Napisali su: 'Hrabrost u bezizlaznoj situaciji'. nijedan šatl neće sleteti u Beladonu.i nastavila da puca sve dok strah nije nestao i dok se sve nije umirilo. Trećeg dana. Arni Tenebre je sedela na krevetu.P. Pošto nismo dobili novu opremu. 65 radarskih signala uništeno je minama. ja sam pomislila. nije mogla čak ni da se seti šta je uradila sa medaljom. zatvori oči i započe priču." Napad je bio dobro isplaniran i besprekorno izveden. nekoliko komandnih nivoa Deuteronomijske divizije izbačeno je iz stroja . da krenemo na manje važnu metu. Nije želela unapreñenje. "Još nisam videla ono što tražim. U dvanaest i dvanaest.

Vodnici su raportirali da su sve primarne mete uništene. Strah je bio poput dubljeg ili plićeg daha. strah od koga je popuštala petlja u rupi. Grupa 27 pretrpela je 82 posto gubitaka pre nego što se kapetan prve klase Tenebre predala. Te noći. . "Teško. Bila je toliko zapanjena sopstvenom glupošću. ovaj. Mislila je zvezdama obasjane misli o strahu i gnušanju. U svakom slučaju. Njena komandna grupa. Ili ona koristi strah. da će biti sledećeg puta. O čemu bi želeo da pričamo sutra?" Migli slegnu ramenima. da čak nije ni podigla svoj MRCV. jer nije proverila ima li vojske u toj oblasti. a sada stanujem u Okružnom zatvoru Čepsenit. Setila se da nije ispalila ni jedan jedini metak tokom kratke borbe. u krug i u krug i u krug. rekla je kapetan prve klase Tenebre. Grupa 27 bila je zbrisana. Od jutra kada je napustila Bespuće na zadnjem sedištu tricikla Inženjera Čandrasekara nije prošao dan da se nije probudila sa strahom i usnula u strahu. Bilo je to prelepo. koje su tamo bile na manevrima. već je u pitanju bila intelektualna lepota svojstvena dobro obavljenom poslu. sa Huehom Linom koji joj je krvario kroz prste. i govorim ti da je vreme za danas isteklo. Arni Tenebre je naredila da se snage povuku i raziñu. Strah je bio vazduh koji je udisala. Migli. sa pertlom meñu prstima.Svaka komunikacija izmeñu tla i orbite u Beladoninom sektoru sletanja bila je beznadešno zbrljana. "Sledeći put ću naterati svoje obaveštajce da bolje rade". ne kao što mogu da budu prelepe žute eksplozije i rušenje tornjeva. kapetan prve klase Tenebre ležala je pod prugom zvezdane svetlosti koja se probijala kroz rešetke. povukla se prema mestu po imenu Klarkgrad i naletela pravo na dobrovoljačke čete A i C iz Novog Merioneda. Obavijala je pertlu oko prstiju. ili strah koristi nju. Pucnjava je bila kratka i krvava. i plašila se. Grupa 27. pričam sa tobom. ili strah napetog pogleda uprtog u nebo radi prepoznavanja motora letelice." "Kako god ti kažeš. Strah.

u krevetu kraj njih. 42. u jedanaest i dvanaest. silnija. strah je koristio nju i prouzrokovao njenu nesposobnost. Još neroñena deca strepeće od nje. gde ste. Biće strašnija. nalik na sovu sa prljavom maštom. neuspeh. preplašeni. ovaj. ali mora da je . Grupa 19 spalila je Okružni zatvor Čepsenit i odvezla se po tamnomrkim Stamposima dok je iza nje ostao da visi tamnomrki dim. a grom zatutnjao tako bučno i tako dugo da se činilo da je u sobi. likvidirala stražare. ovaj. Četvrtog dana.Prsti joj se ukočiše u plesu." "O. Ležala je te noći dugo budna i razmišljala pod kosom prugom zvezdane svetlosti. ne mrdajte. pustila zatvorenike i izbavila kapetana prve klase Arni Tenebre. kuće. Te noći bila je najgora oluja koje je iko mogao da se seti i braća su ležala u svojim krevetima u uzbudljivoj jezi. velike žute mašine. Grupa 19 Deuteronomijske divizije Svezemaljske Armije napala je Okružni zatvor Čepsenit. Dok je prikopčavala komplet novog oružja sa indukcijom polja koje su joj doneli izbavitelji. "Ostanite. sve je iščilelo. Nisu mogli da se sete kada su zaspali. opakija. Njenu besciljnost obasja sveta svetlost te misli. Kao da je sve nestalo u noći: ljudi. reče Arni Tenebre i raznese mu potiljak kratkim rafalom iz svog induktora polja. jer ste. iskočio je ispod dovratka mašući ogromnim reaktivnim 'presni' pištoljem dugačke cevi. a mrtvi će umirati sa njenim imenom na usnama. svi uhapšeni. Koristiće ga iz straha da on ne koristi nju. Migli. poput božanskog zakona. Od tog trenutka preplitanja pertli ona će koristiti strah. ne budi tako blesav Migli". gnušanje i smrt. Do tog trena. neki mladić sa naočarima. jer ili će ona koristiti strah. Sinu joj misao neodoljive dubine. uspešnija od bilo koga komandanta Svezemaljske Armije pre nje: samo njeno ime biće kletva straha i gnušanja. svaki put kada bi munja bacila ogromne plave senke na zid. ili će strah koristiti nju. koji očito nije umeo da upotrebi.

mešalice ili dizalice. kantine ili radničkog kluba. Trgla ih je svaka pustinjska ptica koja je zakreštala. reče Kaan. "Ne čujem ih da rade". navukli odeću. vešajući se o ručice na vratima i pragove kabina. prazan svet.tako bilo. da se nikada ne vrate. Rael Mlañi i njegov mladi brat skotrljaše se ispod žice da istraže nov. Iskobeljali su se iz kreveta.. uredno je bilo parkirano dve stotine kipera. jer sledećeg trenutka. njihova majka je povlačila zavese da bi unutra pustila neobičnu sunčevu svetlost kakva se može videti samo posle oluja. Oprezno su gazili zasenčenim ulicama izmeñu ogromnih nosača čeličnih transformatora." odazvaše se odjeci u nepomičnim rezervoarima i trakama za prenos rude. Kao da ih je oluja sve usisala u nebo. pa čak ni predradnika.. dečaci se popeše i zapuzaše po jarkožutim kamionima. na gradilištu. "Jahiii!" viknu Kaan Mandela obavivši usta šakama. Energija ih je odvela sa velikih kamiona na skele i gazišta gde su . reče Rael Mlañi. Nije bilo nijednog valjka. laka i jasna da izgleda oprano. "Kako je tiho". "Zašto ne rade?" Braća požuriše do prolaza koji su iskopali ispod žice kako bi mogli da se igraju na najuzbudljivijem mogućem igralištu za dečake. Kada je postalo očigledno da je fabrika potpuno pusta. Spretni kao majmuni. zidara. ispod nadvijenog kompleksa cevi i dimnjaka. nadzornika gradilišta. godinama bile naviknute na buku i danonoćne radove. "Gledaj ono!" viknu Rael Mlañi. Stajali su kraj žice zagledani ni u šta. nijednog zavarivača. spavaonice. dečaci su se osmelili. i svaki sopstveni izobličeni odraz u džungli metalnih cevi. "Nema ih!" uzviknu Kaan. Za uši koje su mesecima. doručkovali i izišli u oprano jutro. tako čista. U privremeno formiranom logoru. klizeći niz kose zadnje strane u spremišta dovoljno velika da se u njih smesti čitava hacijenda Mandelinih. vozača krana niti utovarivača kamiona. nijedne barake. tišina je bila zastrašujuća. "Jahii jahii jahii jahii.

'Neukrotivi'". . Istraživači nikada ranije nisu videli takve vozove. nalazila se prodavnica Kompanije sa mešovitom robom. svaki je bio duži od kilometra i svaki su vukle po dve lokomotive Železnice Vitlejem Ares Klasa 88. Bio je to dobro sreñen grad sa urednim terasama na kućama od belog ćerpiča sa crvenim krovovima (jer neke stvari su isuviše svete da bi ih menjala čak i korporacija Vitlejem Ares) duž prostranih ulica koje su se širile kao paoci točka iz središnjeg okruglog parka. Kaan Mandela se oglasi oduševljenim pokličem. reče Kaan Mandela. "Bespuće kakvo bi trebalo da bude". ali potpunog grada za oko šest hiljada stanovnika ili. "Ovo je kao još jedno Bespuće". 'Spidvel'. i poveo ga u sasvim drugi deo kompleksa. onaj koji nikada ranije nisu videli prilikom svojih tajnih poseta igralištu. tamo gde se ona spajala sa kružnim servisnim drumom. "Isključeno. Okačen o jednu ruku iznad zastrašujuće dubokog spremišta kipera. čitajući imena crnozlatnih grdosija. škola Kompanije.igrali opasnu igru trodimenzione šuge meñu cevima i kanalima sistema za filtriranje rude. reče on. "Šta ako bi neki najednom proradio?" Rael Mlañi je zamislio da fuzioni motori oživljavaju u eksploziji i ta ga je zamisao toliko prestravila da je naterao Kaana da ostave usnule džinove na miru. "Rael! Au! Gledaj! Vozovi!" Smesta su ostavili penjalice industrijske hemije zbog dvanaest nepomičnih vozova. Osećaj uspavane snage uzapćene unutar isključenih tokamaka naterao je dečake na ćutanje ispunjeno strahopoštovanjem. u tandemu. Našli su se na rubu malog. dom kulture Kompanije i depo Kompanije za male priručne električne tricikle. reče Kaan. tačnije. reče Rael Mlañi. "'Edmund G'. "Hladno". jer on je bio prazan kao groblje. Na kraju svake ulice. grada u koji bi moglo da se smesti šest hiljada stanovnika." Deda mu je poklonio knjigu o vozovima za sedmi roñendan. Rael Mlañi dodirnu bridom šake jednog titana.

upali tricikl nogom i dva dečaka počeše da se trkaju praznim ulicama Čelikgrada kraj praznih kuća. da bi se potom sunčali na uredno podšišanim travnjacima. "Šta misliš. "Hej. U središtu točka ulica nalazio se kružni park sa imenom 'Vrtovi industrijskog feudalizma' iznad kapije od kovanog gvožña. klubova. ovo je sjajno!" reče Rael Mlañi."Hej! Sjajni su!" viknu Kaan dok je pravio tesne krugove unutar krugova na svom bagiju sa tri točka. Mogao bih ovde da ostanem zauvek. kada će svi ti ljudi doći?" upita Kaan. "Da se trkamo!" Rael Mlañi. . A ti?" "Ja želim da budem bogat i slavan i da imam ogromnu kuću kakvu smo imali u Beladoni. hoćeš li ovde da radiš kada porasteš?" "Možda. A možda i neću. Kada su se dečaci umorili od trkanja. Kako ćeš onda da doñeš do svega toga?" "Ući ću u posao sa Radžandrom Dasom. bazen i dirižabl. a već tačno zna šta hoće. kao što su znali tatu. praznih praznih praznih poput očiju lobanje. praznih škola. pa ću biti bogat i slavan." "Otvorićemo kiosk sa vrućom hranom i kada tu zgrnemo pare. otvorićemo još jedan." "Sa tom skitnicom! Taj ne ume ništa da radi. i da me svi znaju. zbacili su sa sebe prašnjavu i znojavu odeću i zapljuskali po ukrasnom jezeru. dok on želi samo da bude nošen mističnim pustinjskim vetrom kao leptir. izlažući sebe nedužnom suncu. praznih prodavnica. "Šta misliš. pa još jedan. lekarskih ordinacija i kapela. pod uslovom da to nije danas. u odgovoru na izazov. i još jedan. čekaj samo!" Rael Mlañi je ležao na uredno podšišanoj travi i pitao se kako to njegov mlañi brat ima pred sobom uredno ocrtane dane. čajdžinica." "Hah! Tek mu je sedma godina. Nisam mnogo razmišljao o tome šta bih želeo da radim. "Baš me briga." Rael Mlañi se protegnu kao mačak. uz podvriskivanje i klicanje dok su njihovi točkovi dizali oblake crvene prašine koja je našla sebi put čak i do tog svetog mesta.

"Slušaj". Rael Mlañi je u trku jednim okom osmatrao nebo. Kaan krenu za njim. "Koriste elise da bi spustili dim. ali i ljubopitljiv. ali da bude toliko moćna da oboji nebo u crno. "Au. Tamno prisustvo zadušnih laña plašilo ih je. nema tu možda". tovarni otvori na dirižablima pootvaraše se i napolje pokuljaše oblaci narandžastog dima. Sa gazišta oko vrha stuba. pozoran. "Pametno". "Dolaze ovamo. On je zaista bio pragmatičan. uspravivši se. a onda se neobično brzo spustio do tla. reče Rael Mlañi. reče brat Kaan. i oluja industrije spremala se da se stušti na Bespuće. reče Kaan. "Hajde". ima ih sigurno na hiljade"." . "Kao da lete dirižabli. Koliko su oštre pustinjske oči dečaka mogle da vide. već je visio u namreškanim zavesama oko Bespuća. Možda su to ljudi. Onda. hoću da vidim šta se dešava. Posle oklevanja koje je trajalo samo jedan tren. uklet pragmatizmom. letelice su čekale. Letelice su i dalje prolazile iznad njihovih glava. reče brat Kaan. "Gas!" kriknuše braća pomislivši na opasnost. "Ima ih sigurno na stotine. ne." "O." U glasu mu se čulo čuñenje i strahopoštovanje. ali narandžasti dim nije lebdeo kao gas." Rael Mlañi se pope uz nekoliko strmih stepeništa koja su vodila do vrha stuba katalitičkog transformatora. Dirižabli su nadletali Bespuće još pola sata. Nebo se zacrnelo od njih. Znali su da je korporacija Vitlejem Ares moćna. pre nego što su dovršili formaciju. Prvi dirižabl dolete iznad čeličnih visova grada." Rael Mlañi oslušnu i uhvati tutnjavu motora vazdušnih laña na rubu vetra. plan operacije postao je očigledan. to je stvarno delovalo zastrašujuće. dok je nad njihovim glavama proletala letelica za letelicom. "Ne. kao da je neko izgovorio čarobnu reč. to crnilo bilo je prožeto zlatnim munjama. "Hajdemo. ispravivši raniju bratovljevu procenu." Dečaci potrčaše pustim ulicama ispunjenim bubnjanjem avionskih motora. Letači su formirali ogroman disk u čijem je središtu bilo Bespuće. Narandžasti dim je visio nekoliko sekundi. Odjednom. reče Kaan dok je navlačio na sebe lepljivu odeću. posvuda.

"Hoću kući", reče dečak čija je budućnost bila isplanirana. "Ššš. Ovo je zanimljivo." Samo minut posle otvaranja vrata spremišta za teret, oblak se nataložio kao gusti narandžasti sloj preko crvene Velike Pustinje. "Hoću kući, bojim se", ponovi dečak koji je želeo da bude bogat i slavan. Rael Mlañi se zagleda u dine i suvu visoravan, ali jedino što je mogao da vidi bili su letači koji su jedan po jedan napuštali formaciju. "Video sam dovoljno. Sada možemo kući." Kod kuće, tata je bio razdragan. "Doñite da vidite ovo", reče i povede sinove u kukuruzište. "Šta kažete na to?" Raela Mlañeg je to podsećalo najviše na kristale sulfata bakra koje je pravio u školi, ali bilo je mat-crno, zarñalo i dugačko oko pola metra. Raslo je usred kukuruzišta, što nikakav kristal sulfata bakra nije mogao da izvede. Limal Mandela reče sa prizvukom ponosa u glasu: "Mogao bih da ga iskopam za uspomenu." "Šta je to?" "Zar niste slušali radio? To je kristal gvozdenog ferotropa! Živimo tačno u središtu najveće svetske bakteriološki aktivne zone!" Nisu mogli da shvate zbog čega njihov otac zvuči toliko zadovoljno. "Ako uzmete dvogled i odete do ruba brežuljaka, videćete da ove stvari rastu iz peska dokle god vam pogled doseže! Kristalni ferotropi! Na taj način korporacija Vitlejem Ares dobija sve to gvožñe iz peska, pomoću bakterija, majušnih živih organizama koje jedu beskorisnu rñu i seru te stvari koje tu vidite. Pametno? Briljantno! Prvi pravi uspeh za Bespuće. Nigde se to nije dogodilo. Mi smo prvi!" "Je li to izbačeno iz vazdušnih laña?" upita Kaan. Rael Mlañi ga ritnu da zaveže pre nego što izusti bilo šta o provlačenju ispod zabranjene žice Čelikgrada, ali oči njegovog tate bile su isuviše ispunjene svetlom tehnologije da vide išta manje važno. "Spore mikroba. To su bile spore mikroba. Ali znate šta je najbolje od svega? Ta... bolest, pretpostavljam da biste mogli tako da je zovete, deluje samo na rñu,

jedan krajnje osoben oksid gvožña. Ne dira ništa drugo; možete da hodate kilometrima i kilometrima i kilometrima kroz pustinju, a da vam to nikako ne naudi. Vitlejem Ares je rasuo tu materiju na sve strane, u prečniku od dvadeset kilometara. Najbogatije rudno nalazište na čitavoj planeti, čuo sam da je tako rekao jedan grañevinac pre nego što je otišao." "Zašto se ovaj nalazi ovde?" Rael Mlañi se sagnu da pogleda tuñinsku stvar u kukuruzištu. "Mora da duboko ispod tla ima gvožña. Vetar je naneo nešto spora ovamo i one su došle do rñe. Da vam kažem, dečaci, Edu Galačeliju rastu sa krova šupe!" "Au! Smem da odem da pogledam?" upita Kaan. "Naravno", reče tata. "Poći ću i ja, uzećemo dvoglede i otići do brežuljaka. Svi su tamo i posmatraju predstavu. Ideš, Raele Mlañi?" Rael Mlañi nije otišao. Ušao je unutra i čitao svoju knjigu o vozovima, a kada su njegov otac brat majka baba i deda došli kući puni opisa kristalnih tornjeva koji izbijaju iz peska i rastu u visinu od deset, dvadeset, pedeset metara pre nego što ih sopstvena težina ne skrši, pravio se da se igra s mačkom, ali, zapravo, ih je mrzeo, oca brata majku babu dedu jer nije znao kako da mrzi te pilote i planere koji su svojevoljno izazvali toliki potres u njegovoj Vaseljeni. Nije shvatao zbog čega oseća tu mržnju, zbog čega se oseća oskrnavljeno, ispražnjeno, bolesno u duši. Pokušao je to da kaže bratu, majci, pa čak i ocu sa kojim nije bio blizak, ali oni nisu shvatali ono što je pokušavao da im kaže, niko od njih, čak ni mudra Eva Mandela koja je plela svojim starim, mudrim rukama. Jedina koja bi u čitavom Bespuću shvatila duboku bolest u duši Raela Mlañeg bila je njegova tetka Tasmin, jer samo je ona znala kako izgleda biti uklet neodgonetljivom mističnom sudbinom.

43. U šest i šest minuta, oglasiše se sirene.

Oglasiše se kao anñeoske trube. Oglasiše se kao letnje oluje kroz skele pumpi i iznad crvenih crepova. Oglasiše se kao Truba Sudnjeg dana, pucanje neba, dah Panarha koji udiše život u beživotno. U šest i šest minuta, jeka sirena prolomi pustinjski vazduh i u svakoj ulici sva se vrata otvoriše istovremeno, a napolje pokuljaše ljudi, ljudi sa svih kontinenata sveta i šire, iz Metropolisa, uvek u trku unazad i u poteri za samim sobom, sa samog osiromašenog Matičnog Sveta umornog od ljudi, svi tu kako bi pravili čelik u moćnoj čeličani Vitlejem Ares: radnici pohitaše u fabrike, pritoka se spoji sa pritokom u reku glava, šaka i srca, u naviranju zasenčenim ulicama Čelikgrada. Niži funkcioneri, u elegantnim papirnim odelima koja su istog jutra ispala sveža iz mašine na kovani novac, prohujaše kraj njih na električnim triciklima, deca zabazaše u škole i zabavišta Kompanije, vlasnici radnji i trgovci iz prodavnica mešovite robe podigoše kapke sa vrata i iznesoše stolice na verande kako bi pokazali da su im prodavnice otvorene. Na jeku sirena, dve stotine žutih kamiona ožive i strese se poput umornih pasa, a onda zatutnja iz garaža. Na kristalnim poljima dina, prenosnici i bageri probudiše se iz molitvenog počinka da bi se nahranili. Sa rikom i grmljavinom, dvadeset četiri crnocrne lokomotive Klase 88 upališe fuzione tokamake i klopklop-zakloparaše po skretnicama prema glavnoj pruzi. Na jeku sirena, dim izbi iz stotinu dimnjaka: izbi, izbaci prstenove, a onda pokulja u nebo miholjskog leta, crn, beo, narandžast, mrk. Transportne trake pokrenuše se sa zveketom, peći potpališe, usijane ugljenične elektrode spustiše se u uskomešane rezervoare istopljene vreline, valjaonice počeše da ubrzavaju, a u samom srcu kompleksa, iza zidova betona, zvuka, čelika, olova i magnetizma, plazmični duh začegrta u svojoj boci, ulivši čarobnu moć u grad. Na jeku sirena, stražari u crnozlatnim uniformama sa crnim i zlatnim amblemima na ramenima otvoriše širom žičane kapije i dve stotine kamiona pohrli kroz njih da poskakuje kroz Bespuće po crvenom zemljanom drumu, prema poljima rude.

Na jeku sirena, Sirota Deca Bezgrešne Ugradnje jurnuše iz svojih kartonskih i plastičnih straćara oko Bazilike i navreše kroz sokake starog Bespuća u talasima psalama i mantri da bi okružila čelikgradske kapije i pobacala papirne konfete pod kamionske točkove velike kao kuća. Stražari se osmehnuše i mahnuše, vozači u kariranim košuljama stadoše da im ablenduju i trube. Dronjava Sirota Deca zaigraše i zapevaše za njih. Molitveni zmajevi improvizovani od plastičnih kesa za otpatke digoše se na vetru osvita vezani za žičanu ogradu: veliko je bilo slavlje tog prvog dana Prispeća Čeličnog Mesije! Kamioni protutnjaše kraj njih, pedeset, stotinu, dve stotine. Buka njihovih motora zagluši himne vernika, teški točkovi zasuše ih crvenom prašinom. Svetlost osvita se pojača i pokulja kroz fabričke geometrije, zapljusnuvši kroz žicu ples Sirote Dece divnim industrijskim senkama. Reflektori se pogasiše kada je dnevna svetlost ojačala. Na jeku sirena, Sevrijano i Batisto Galačeli probudiše se i shvatiše da je svanuo njihov deseti roñendan. Danas punimo deset. Ura ura. Dan zrelosti, dan odrastanja, dan zaborava na detinjstvo: na dane tobože grubih gotovodevetogodinjaka koji su se koškali po uličnim uglovima, na dane kukuruznog piva i sunca, muzike sa radija Hotel/B.A.R-a, očijukanja sa devojkama, džeparenja, kartanja, pričanja viceva, zavitlavanja policajaca, povremenog, krivicom ispunjenog njuškanja zapaljene konoplje iz vrta gospodina Jerihona i igranki subotom uveče u klubu grañevinskih radnika, gde su ponekad dovodili Velike Orkestre iz Velikih Gradova, kao što su Badi Merks, Hamilton Bohanon i nekada legendarni Kralj Svinga lično, Glen Miler i Njegov Orkestar, a ponekad su tu bile i one nove stvari koje su puštali na Sving radiju, samba, salsa, kako god ih zvali. Ah, te igranke subotom uveče! Od trenutka kada bi se vrata zatvorila u nedelju ujutro, počelo bi odbrojavanje do trenutka kada će se otvoriti u dvadeset i dvadeset sledeće subote. Oblačenje i doterivanje, pirlitanje i razmetanje, pijančevanje i povraćanje, poziranje i foliranje, a ponekad, krajem zaista dobre noći, tuče i obračuni na parkingu za rikše iza plesne dvorane. Sve je to sada prošlo. Sve je nestalo, odbačeno, jer danas su se oglasile sirene, a braća

Galačeli (meñusobno nerazaznatljiva kao dva zrna graška u mahuni ili dani u zatvoru...) napunila su deset godina. I tako, kada se Čelikgrad probudio u svoje prvo jutro, Sevrijanova i Batistova majka pozvala je sinove k sebi. "Danas ste napunili deset godina", rekla im je. "Sada ste muškarci i morate primiti na sebe odgovornosti odraslih. Na primer, da li ste razmišljali o tome šta da učinite sa svojim životom?" Nisu. Prilično im se dopadalo ono što su do tada radili sa svojim životom. Ali, obećali su majci i očevima da će za pet dana znati šta žele da učine sa svojim životom. I tako su pitali svog školskog savetnika za profesionalnu orijentaciju, pitali su prijatelje, pitali su devojke sa kojima su se viñali na igrankama subotom uveče, pitali su susede, pitali su sveštenike, političare, policajce i prostitutke, i na isteku petog dana znali su šta žele da urade sa svojim životom. "Želimo da budemo piloti kao ti, mama", rekli su. "Šta?" upita Umberto, koji je želeo da sa njim uñu u trgovinu nekreninama. "Šta?" upita Lui, koji je želeo da se sa njim bave pravom. "Želimo da letimo", rekoše Sevrijano i Batisto, pomislivši na vetar, žice, sunce na krilima i senzualnu riku aero-motora Jamaguči i Džons u dvosmernoj konfiguraciji, setivši se kako je njihova roñena majka bila blažena i blistava posle dugih popodneva provedenih u tutnjavi duž pustinjskih kanjona i iznad stenovitih ivica avetnih visoravni. Za njih zemlja nije bila nimalo lepša od neba. "Ako želite da letite, letećete", reče Ed koji je jedini shvatao kako vetar može da duva kroz krv. "Da li ste razmislili kako to da postignete?" "Razgovarali smo sa gospodinom Vongom, savetnikom za profesionalnu orijentaciju u školi", reče Sevrijano. "Rekao je da se zaposlimo u Kompaniji kao komercijalni piloti vazdušnih laña", reče Batisto. "I sigurni ste da je baš to ono što želite?" upita Persis Taterdemalion, potajno oduševljena što će bar njeni sinovi da ispune njene snove.

"Jesmo." Blizanci izvadiše formulare. "Onda morate poslušati želju srca", reče ona, potpisavši u dnu da je saglasna. Iz nekog razloga, videla je lice Limala Mandele na papiru, kao neki drevni vodeni žig. I konačno, na kraju tog dana početaka, jeka sirena pozva jednog čoveka na visoki balkon obložen crnozlatnim barjakom Kompanije. Čovek je posmatrao bujice radnika, košnicu menadžera, mašine procvetale u život i pokret. Posmatrao je kako se iskra oživljavanja širi Čelikgradom, paleći posvuda plamenove carstva i industrije. Menadžer/Direktor za projekte i razvoj Severozapadne Četvrtsfere posmatrao je osvit prvog dana nad Čelikgradom i bio je veoma zadovoljan. Zaista, veoma, veoma zadovoljan.

44. Dvadeset sedmog maja, u 06:13, sedam nuklearnih bombi snage od po deset kilotona istovremeno je detonirano na jedrenjaku Prezidijuma Džonatan Berd koji se pripremao da iskrca putnike, posadu i teret u ROTEH-ovoj orbitalnoj pristanišnoj stanici za prevoz do svemirskog lifta Nebeskog točka. Tri stotine pedeset pet hiljada ljudi trenutno je isparilo u eksploziji. Još sto pedeset hiljada eksplodiranih tela pokupile su ROTEH-ove sonde i kapsule iz samotnih pogrebnih orbita. Pedeset osam hiljada je preživelo eksploziju u zabačenim delovima letelice ili u teretnim mahunama oduvanim sa osnovnog korpusa broda. Od njih, dvanaest hiljada je umrlo zbog izloženosti jakom zračenju. Daljih sedamnaest hiljada skončalo je kada se njihov zatumbani deo broda istopio u šljaku u atmosferi, pre nego što su svi mogli da budu prebačeni na sigurno. Izginulo je hiljadu šest stotina službenika ROTEH-a, uključujući i servisnu posadu Džonatana Berda - njih dvadeset osmoro - i devetnaest pilota šatlova Nebeskog točka na prekinutom kraju kabla. Devedeset sedam hiljada doseljenika već je bilo prebačeno na površinu kada je Džonatan Berd uništen. Jedan šatl sa hiljadu pet stotina putnika izbačen je sa orbite pred zavitlani kabl

koji ga je prepolovio. Još dvesta trideset osam žrtava palo je kada je tuča otpadaka iz orbite zasula grad Dolencijas Kui. Deo osnovnog trupa broda od pet stotina tona koji je padao brzinom od osam kilometara u sekundi udario je u školu Dolencijas Kuija i u jednoj nanosekundi ostavio grad bez dece. Za sudbinu sedamdeset dve hiljade ljudi nikada se nije saznalo, a meñu njima mora da je bilo i sedmoro fanatika koji su bojeve glave prokrijumčarili na jedrenjak. Broj žrtava sa Džonatana Berda iznosio je 589.545. Grupa koja je sebe nazivala Taktička grupa Svezemaljske Armije prihvatila je odgovornost za bombaški napad. U šatoru ispod hrastovog drveta na najsevernijem rubu svete Šume Hriz, gde se tle uzdiže i cepa kao presavijeni čapati-hleb u Palisade Holzbek, Arni Tenebre je sedela kraj radija i slušala posebni bilten sa vestima. Klimnula je glavom, osmehnula se, poigrala se stanicama kako bi to čula iznova, izgovoreno drugim glasom. Njeno ime sada će živeti večno.

Marja Kvinsana prekinu govor da bi srknula malo vode i procenila situaciju. Bila je to dobra masa: direktan, jednostavan govor. Mahni zastavom, zalupaj u doboš, pusti ih da pomisle da su te pridobili za svoju stvar dok ti njih pridobijaš za svoju; ponizi nedostojnog protivnika, zakucaj mu ekser meñu oči i nastavi da zakucavaš, tras tras tras. Lokalni izbori bili su vrlo zabavni. Osmehnula se lokalnom kandidatu, tom bledunjavom i žućkastom, pametnom mladiću, i uzela čekić u ruku. "Grañani Džabalpura! Zar zaista moram da vam pričam ove stvari? Zar zaista moram da vam pričam da ubice i probisveti tumaraju vašom zemljom, spaljuju fabrike i firme, pale prinose, teraju doseljenike sa njihovih imanja; zar moram da vam pričam, dobri grañani, o nedužnim ljudima poklanim poput životinja u bombaškim napadima, na sopstvenom kućnom pragu? Ne!" Publika je zanjakala u znak odobravanja. "Ne! Ne moram da vam sve to pričam, dobri grañani! Vi to sasvim dobro znate! I možete se zapitati gde su naoružani policajci da patroliraju vašim ulicama?

vaši policajci. policajci. a sve su ih protekle nedelje poklali odredi ubica Svezemaljske Armije?" Publika je uzela dah da grmne u osudi. koji otvoreno opravdavaju ubistva i nasilje. ali još ih nije puštala. najbolje od svega. kaže Kembel Mukadži. on odbija da mobiliše snage bezbednosti zato što ne smatra da situacija zahteva takvu vrstu .Gde su lokalne jedinice odbrane. Stvarno. "U svakom od tri doma ove oblasne skupštine sede predstavnici Svezemaljske Armije. Ignjacija.. Abrama Ambanija. prijatelji. on i njegova partija: zbog njegovog popustljivog liberalizma stotine vaših zemljaka iskasapljene su. a onda ih dlanovima okrenutim nadole primirila. rutinski sprovode demonstrante Svezemaljske Armije kroz ulice ovog grada! 'Očuvanje prava političkog izražavanja'. "Ali najbolje od svega. ali Marja Kvinsana je njima upravljala kao lutkama na koncu. vaši čuvari zakona i reda. "Sprovode ih? Trebalo bi da ih hapse!" Osećala je zadah frenetičnog znoja i histerije u dvorani. eto gde su! A zašto? Zašto? Zato što vaša lokalna skupština u kojoj preovlañuje opozicija ne smatra da situacija zahteva takvu vrstu intervencije! Dakle: najbolja moguća vojna tehnologija vredna tri miliona dolara sakuplja prašinu. gde su redovne trupe? Da. Roja Makalpina. "Sede besposleni u kasarnama. Prva Oksijanska Divizija. Anunsijata i Dominika Kueste. a gospodin Kembel Mukadži nijednom nije zahtevao da budu odstranjeni! On otvoreno sarañuje sa ubicama i teroristima. Ambanijima. a oni će reći njemu zahteva li situacija takvu vrstu intervencije. a lokalne odbrambene snage nemaju ni naoružanje ni uniforme za vežbu zato što Kembel Mukadži ne smatra da situacija zahteva takvu vrstu intervencije! Neka to kaže porodici Garbosači! Neka to kaže Banerdžijevima. Mavde. da se tiho krčkaju. Kuestama. ili ne!" Pustila ih je da urlaju dok je klimala glavom kandidatu. gos'n Mukadži? A šta je sa pravima Konstantina Garbosačija. Dvadeset druga motorizovana vazdušna? Reći ću vam gde su!" Podarila im je nekoliko sekundi sračunate pauze. gde su Dobrovoljci Džabalpura. Čungovima. Katje Banerdži. Makalpinovima..

hiljadu. a ogromni naslovi preklapali su se u pokušajima da što bolje istraže dubine sinonima za nevericu i užas.. častan baš kao i njegova titula. vašem lokalnom kandidatu. nesofisticirano. da: za pobedu i snagu!" I tada ih pusti. Prljav noćni posao. Neprimećen. Bio je to fini stari džentlmen. i mudar. za nove tri godine pogrešne vladavine liberala. članovi partije.intervencije: to su njegove reči. da počisti Svezemaljsku Armiju sa zemnog šara. neki kurir se pope na platformu i dade joj parče papira: telegram. dame i gospodo! A sada. a Marja Kvinsana se nadala da će on umreti u krevetu pre nego što bude primorana da ga se otarasi. partiju odlučnu. pokloni. partijski kandidati. da Pranu Kajkoribecengu. Džonatan Berd? Džonatan Berd? Saznala je da Džonatan Berd nije neki ubijeni velikodostojnik kada joj je stjuard noćnog poštanskog voza na liniji Džabalpur-Sirtija doneo novine sa doručkom. Više je volela suptilnost od ovog agitovanja i halabuke. Ali nije bila zadovoljna svojim nastupom. ne. Kao jedan. . oluja šaka u pljesku. da će narod okruga Džabalpur reći ne. deset hiljada.. aktivisti partije... i da će reći da. stotinu. da milion puta da za Novu Partiju. Lahor je nosio miris jasmina i vistarije iz vrtova koji su dosezali sve do mora. Časnim Vangelisom Karolaitisom na verandi njegove gradske kuće koja je gledala na Sirtijsko more. publika. Marja Kvinsana se osmehnu. Sluga ih je poslužio čajem od nane. sada. partiju sa voljom. Sastala se sa premijerom. milion puta ne u četvrtak. bez suptilnosti. u četvrtak ćete reći da. da Novoj Partiji. znam u dubini srca. grañani. VRATI SE SMESTA U MUDROST ZAREZ HITAN SASTANAK U VEZI SA SKANDALOM DŽONATAN BERD CRTICA KAROLAITIS STOP. partiju sa snagom i vašim mandatom. publika ustade. Nezgrapno. da. traži od vas da ponovo izaberete njega i njegovu partiju na nove tri godine! A ja znam.

On sebi velikodušno nasu još jednu čašu rakije i stade u središte svog nekada raskošnog. svet je izgubio smisao za čudesno!" uzviknu Adam Blek.. pa diže čašu u ironičnoj zdravici. svet je već bio sredovečan i ciničan." 45." "Danas popodne ću objaviti rekonstrukciju vlade. Star samo sto pedeset godina. mañioničare." "Jedno pitanje: ko je uništio Džonatana Berda? Prvo njega hoću. Voña se zove. šest. i baciću Svezemaljsku Armiju na kolena za šest meseci. uradi šta god zatreba da se ove zemlje otarase tog. Njihov poslanički klub je u potpunosti demantovao ikakvu vezu sa tom grupom.. prijatelju moj. danas su izazivala prezirno zevanje i dosadu. liberali od jutros ne zvuče baš tako liberalno.. "Već sam rekla." "Neka frakcija koja sebe naziva Taktička grupa Svezemaljske Armije. oni nikada nisu vodili pravi rat.."Dakle". pet godina nagonila na uzdahe uzbuñenja i zapanjenosti. Takoñe ću predložiti vanredni akt kojim se Svezemaljska Armija kao takva stavlja van zakona. Šta sada da radi Adam Blek?" "Smem li da predložim da se uortačimo sa Imamom-Begom i njegovim Staklenim Cirkusom?" Adam Blek zavitla čašu sa rakijom u zid. sada otrcanog vagona karnevalskog gazde. Čudesa koja su pre sedam. raka terorizma. reče premijer. Upamti. Arni Nikolodea Tenebre. "Stari moj vozu. Premestite me iz nauke i obrazovanja u bezbednost. pa probaj da ih vratiš natrag u jednom komadu. Svet je izgubio smisao za čudesno. kod njegovog usvajanja ne bi trebalo da bude nikakvih problema. a svoje čudotvorce. "Svet je umoran od Vrela znanja i obrazovnih atrakcija. lično im ne verujem. vračeve i karnevalske atrakcije osudio je na zarñale sporedne koloseke zaboravljenih stanica. . zabavljače. pripovedače. da. ali ako to zanemarimo. Dakle: vojska je tvoja.

Velike Istočne. kompjuterizovani. Adam Blek se neće pojaviti u istoj predstavi sa ImamBegom. Siguran sam da će Imam-Beg imati istaknuto i počasno mesto u svom Staklenom Cirkusu za jedinstveni. smatram da je njegov karneval sada jedini karneval čuda na ovoj polulopti. a meñu njihovim jarkim i blistavim bojama bila je i oguljena i klobučasta boja Putujućeg vrela znanja i obrazovne atrakcije Adama Bleka. dok je ubrzavao na dve stotine na sat. "Smem li da razjasnim jednu sitnicu?" upita voz. Adam Blek je strepeo zbog tokamaka. Bum tras. Velike Dolinske. Vagon se ljuljao i poskakivao." Dva dana kasnije. "Ne pravi se pametan. Velikom Južnom Prugom tog dana su hujali vozovi i kompozicije velikih svetskih železnica: Vitlejem Aresa. širine osam koloseka. Odavno nije bio u stanju da plati za njihovo servisiranje. i ima misiju učitelja i propovednika. Argira Ekspresa. Zabranjujem ti da me voziš u Begoviju. svesni voz!" . "Smesta okreni ovaj voz." "Dobro znaš baš kao i ja da to fizički nije moguće. U svom glavnom vagonu. Ljagonedske i Severoistočne. Tras. Znaš ti na šta mislim."Sa tim šarlatanom! Sa tim pajacem! Sa tim srebroljupcem koji igra na interesovanje publike! Adam Blek je čovek obrazovanja i nauke. a ne muvare i kurve!" "Ipak. a voz je još ubrzavao. "Smatraj šta god hoćeš. Ja ne vozim tebe u Begoviju. toliko da je to bilo gotovo neizdrživo." Glas voza bio je smiren i strpljiv. lokomotiva i tri vagona pošli su sa sporednog koloseka stanice Ahualipa prema glavnoj južnoj liniji. Transborealijske." Glas voza bio je krajnje ravnodušan. Transpolarne Vuče." Adam Blek je udarao po zaključanim vratima. Adam Blek je besneo i bacao stvari. Vozim sebe. "Ti si putnik. zabranjujem ti da me voziš Imam-Begu. Velike Južne.

telo Adama Bleka prože samrtnički grč kao da je njime prošla struja od milion volti. obrnuti polaritet. Boreći se da zadrži ravnotežu. podario ti život i svest. On prikupi mentalnu snagu i hitnu svoju maštu na cigle." "Ne pravi melodramu od ovoga". uljem i parom voza. Najednom. One se razleteše. raste. Bum tras bum.. vatre vrele kao zvezde koje mu gore u trbuhu. on nabi kacigu na glavu. Ne ne ne ne ne ne ne nenene neeeeee. obrnuo sam polaritet tako da ne možeš. Izvadi kacigu načičkanu antenama. a i jeste. poput voza koji dodaje paru. Osećao je da mu se telo menja. nimalo čvršće od papira. nove tvrde ravni. U glavnom vagonu. poprima nove teksture i površine. razbijale su se njegove boce sa rakijom iz Beladone o sočivo kamere." "Nemoj".. nove linije sile. ma nemoj?" upita Adam Blek. zid od čvrstih opeka. čula jedan dva tri četiri pet i šest se isključiše.. reče voz. "Hoću." Dok je padao. .Dakle. "Da izdaš onoga koji te je stvorio.Ne! zaurla Adam Blek dok se njegova svest stapala sa metalom. . zvižduk pare koji se razlamao nad pirinčanim poljima Velikog Oksusa. "Ne bih savetovao upotrebu kiberkape". "Obrnuti polaritet. reče voz i Adam Blek pomisli da je čuo čudan prizvuk pakosti u savršenoj dikciji. On se zatetura kroz zaljuljani vagon i otključa robusni metalni ormanić. voz mi se opire." "Nemoj. "Da si se smesta okrenuo. neumorne noge."Nezahvalniče!" riknu Adam Blek. "Ionako nisam tvoj sin. a Adam Blek poče da pada pada u ponor pred-svesti. "O." Adam Blek stisnu slepoočnice prstima. obrnuti polaritet. Halucinacije nabubreše u njegovoj mašti: probijanje kroz svetlucavi vetar. Sada je pakost bila očigledna. reči su kružile oko njega kao lešinari. reče voz. njegovo poricanje izgubilo je reči i preraslo u zvižduk. širi se. neumorne ruke." "Videćemo!" viknu Adam Blek.. jer kompjuterska ličnost voza bila je .

laka za oko i dušu. Neki su želeli da pripomognu. Smatrao ju je bezličnom i neukusnom. Slušajte sad. njegove očne jabučice su sagorele i tanušni dim se vinuo iz praznih duplji i otvorenih usta. jednoličnog i bezličnog u njegovom životu. ljudi su se okupili da posmatraju. a da je njegov otac i tvorac. zadimile. i svake večeri osećao se potišteno zbog turobnosti mrkožute boje. Zeleno zeleno zeleno. Svakog dana. otvarao je i zatvarao vrata mrkožuta boje i osećao se sve jadnije i jadnije. Istopljeni mozak iscureo mu je kroz prazne oči u krilo kao zgrušana čorba i sa očajničkim krikom voz shvati da je on mrtav mrtav mrtav. Svakog jutra. Adam Blek. a promena boje skrenula bi na njega pažnju ljudi koji su voleli vrata mrkožute boje. jer su mrkožuta vrata postala simbol svega sumornog. razlomile se. uzapćen u čeličnom telu lokomotive Velike Južne Železnice. pa im je čovek koji je . 46. zelena je bila omiljena Božja boja: najzad. kada se vraćao kući i otvarao svoja mrkožuta vrata. Ali sva vrata u svim ulicama grada bila su obojena u mrkožuto. meditativna boja. gde je vozio kran za nalivanje čelika sve do večernjeg zvižduka. Jednog nedeljnog jutra. zelena je bila boja zelenih stvari koje rastu. on je zaključavao svoja ulazna mrkožuta vrata za sobom i odlazio na posao. jedna po jedna. Klase 27. Bio jednom jedan čovek koji je živeo u kući sa ulaznim vratima mrkožute boje. On ju je stvorio u strašno velikim količinama. Ubrzo. zanjihale. Zelena je bila smirujuća. ali probudio se tog jutra sa upornom vizijom zelenila u glavi. I tako je odenuo staru odeću i dao se na posao. Nije stvarno znao zbog čega je otišao i kupio četku i veliku kofu zelene boje za vrata. popucale. U blesku. Njemu se mrkožuta boja nije mnogo sviñala. otišao je u prodavnicu Kompanije i kupio četku i veliku kofu zelene boje za vrata.isuviše snažna za nežne sinapse mozga Adama Bleka i one su se istopile. staložena.

nedugo zatim. pa se vratio s posla. čovek koji je voleo zeleno obukao je prsluk. ručao. kada se oglasila sirena. u neskladu i nasuprot uniformnim. . vrata su bila gotova i svi ljudi koji su posmatrali složili su se da je zelena veoma dobra za ulazna vrata. a onda ponovo nalivao čelik do sedamnaest sati. Onda je čovek zahvalio onima koji su mu pomogli. Uz svu tu pomoć. On je živeo u Vrtovima Adama Smita. Vrata svih kuća u ulici bila su mrkožuta. samo jedna su bila zelena. I nije mogao da pronañe svoju kuću. Mrkožuta ulazna vrata su se otvorila i neki sitni zubati muškarac u papirnom odelu Kompanije izišao je da mu održi kratku lekciju o neophodnosti odstranjenja nepoželjnih crta individualnosti meñu radnim jedinkama u interesu veće ekonomske harmonije u skladu sa Manifestom projekta i Razvojnim planom koji u sistemu socijalnog inženjeringa ne predviña disfunkcionalne i individualističke boje za radne jedinke: boje kao što je zelena. Pošto je sutradan bio ponedeljak. otišao u klozet. zvaničnim. "Gadovi jedni!" dreknuo je čovek koji je voleo zeleno. sa referencom na module za smeštaj radnih jedinki: podsekcija 'ulazni i izlazni portali'. jer meñu tolikim ulicama sa mrkožutim ulaznim vratima. pantalone i šlem. Broj sedamnaest bila je njegova kuća. Vrtovi Adama Smita. Možda je pogrešno skrenuo: proverio je ime ulice. Čitavo nedeljno popodne šetači su prolazili kraj njegove kuće da bi zagledali zelena ulazna vrata i hvalili ih. popio malo piva sa prijateljima. Nalivao je čelik čitavo jutro. okačio znak sa natpisom 'Sveže obojeno' i ušao da ruča. funkcionalnim i socijalno harmoničnim bojama. pa je izišao na svoja zelena ulazna vrata da se priključi reci radnika koja je kuljala u fabriku. kao što je mrkožuta. kuća sa zelenim ulaznim vratima.voleo zeleno dao četku i dozvolio im da mu oboje deo vrata. Gde je njegova kuća sa zelenim vratima? Brojao je nanizane kuće sa mrkožutim vratima sve dok nije došao do broja sedamnaest. Samo što su vrata ponovo bila mrkožuta.

sve do nedeljnog jutra kada ga je mistični poriv nagnao da oboji svoja vrata u zeleno. Rael Mandela Mlañi je krenuo u kratku šetnju od velike kuće Mandelinih kroz kapije Čelikgrada i kada je prošao ispod njihovog svoda postao je Akcionar 954327186 koji je vozio kran i nalivao čelik. sasvim zadovoljan time da bude jednostavan čovek koji nikada neće značiti mnogo. Za svoj deseti roñendan. On je bio jednostavan čovek. zeleno je veličanstveno'. sa transparentom na kome je pisalo: 'Mrkožuto je dosadno. Akcionar 954327186 je suspendovan sa posla pred istragu koju će sprovesti Industrijski Tribunal. kao Kaan sa svojom franšizom za ishranu. a onda otišao svojoj kući sa mrkožutim ulaznim vratima da bi tamo zatekao pet-šest demonstranata koji su ispred nje marširali u krug. rekao je to svojoj majci. Ime čoveka koji je voleo zeleno bilo je Rael Mandela Mlañi. "Mi smo glas onih koji nemaju glasa". Ne želim da budem značajan i veliki čovek. reče mladić pun poleta. a ako to znači da nikada neću postići ništa veliko. "Protestujemo zbog tvoje nepravedne suspenzije". video sam kako su prošli tata i tetka Tasmin. . jer pravda je pravda. Poklonio se sudskom pozivaru. dodade neka zgurena žena. lišen sudbine ili uviñanja o misteriji koja je širila svoje ukleto korenje oko njegove kičme. ja sam jednostavna osoba. Volim jednostavne stvari kao što su sunce. sa mnogo poštovanja. kiša i drveće. "Zaista. Onda je duboko udahnuo i udario sitnog muškarca u papirnom odelu Kompanije iz sve snage. pravo u zubatu gubicu. sasvim sveejedno. "Vratite na posao Raela Mandelu!" skandirali su." Sledećeg jutra.Čovek koji je voleo zeleno strpljivo je to saslušao. hoću samo da budem srećan. ni najmanje ogorčen ili odbojan. "Vratite vratite vratite!" "Šta radite to pred mojom kućom?" upitao je Rael Mandela Mlañi. Ne želim da budem neka velika istorijska ličnost.

Pratili bi ga i u radnički klub te večeri da nisu bili uključeni u bojkot rekreacionih ustanova Kompanije. iako je niži menadžer za odnose sa radnicima E. reče mladić pun poleta. Nikada nisam video nikoga od vas. simbol slobode za potlačene robove Kompanije. sa spremnim barjacima i sloganima. skandirali slogane i peval . Vraćen je na posao vozača krana. hvala vam. a peti dodao: "Poništite presudu! Poništite presudu!" "Zapravo. Marširali su pred kućom u krug. Virasavmi obično plašljivo govance koje je odavno zaslužilo da dobije po njonji. Rael Mandela je slegnuo ramenima. vidiš. pa su marširali ispred kluba i mahali zastavama. "Ti si simbol." "O. P. ali ja ne želim vaše proteste. Nisam ja nikakav simbol. Čuo je i gore presude. Predsednik veća je u svom kratkom rezimeu upotrebio je frazu 'industrijski feudalizam' trideset devet puta i zaključio da. Ti si duh slobode smrvljen pod čizmom korporativne industrije. "Imamo prava na zelena vrata!" uzviknuo je treći demonstrant. Pratili su ga do kuće." Paradirali su u krug pred njegovom kućom sve dok nije pala noć."Izvinite. "Rael Mandela je nedužan!" dreknuo je četvrti. "Prekinite sa nameštenim suñenjima!" viknuo je čovek pun poleta. pa vas molim da se udaljite." "Ja sam samo obojio svoja vrata u zeleno. a globu će platiti u dvanaest mesečnih rata i biće mu onemogućeno napredovanje u sektoru sledeće dve godine. idite da ne napravite gužvu sa snagama bezbednosti kompanije. reče Rael Mandela Mlañi. u iznosu dvomesečne plate. A sad. pa je zato kažnjen novčano. Industrijski tribunal ga je oglasio krivim za protivdruštveno ponašanje i napad na ličnost funkcionera Kompanije prilikom vršenja dužnosti. ne". mislim da sam prilično dobro prošao". "Drakonsko tlačenje Akcionara!" viknula je zgurena žena. Rael Mandela Mlañi je odvrnuo radio veoma glasno i zatvorio kapke na prozorima. Demonstranti su ga čekali napolju. Akcionar 954327186 nije bio ovlašćen za izvršenje takve jedne presude.

Bilten Kompanije u šest sati sledećeg jutra doneo je sumornu priču. ne mogu natrag. Dok je sedeo u majčinoj kuhinji. Pamtio je duhovnu bolest iz detinjstva. da više ne može da ćuti.. ali te noći je prekršio zakletvu. I neizbežnu.protestne pesme. ali zato groznu. prizvana njegovim prisećanjem. Rael Mlañi nije morao ni da ih čuje. "Samo učini ono što treba. Plašim se. i znao je. "Dakle". Ugledao je naoružane i oklopljene policajce kako trpaju demonstrante. Začuo je viku i zavirio iza prodavnice Kompanije da vidi nisu li nekako saznali za njegov manevar. misterija. kako se to popularno kaže). Prati kompas srca. slogane. Prilično nakresan. Prethodne noći. Zakleo se da se nikada neće vratiti pod roditeljski krov dok god ima posao i samostalnost. da mora da se osveti. neki Akcionari su se nekontrolisano odali piću ('bekrijali'. Ono što je video smesta ga je otreznilo. sudbina. pa su se. previše približili pustinjskim liticama. kako ga demonstranti ne bi pratili. i dok se prisećao toga. Uskočili su pozadi u maricu i ona se odvezla. strašnu. Prema kući Raela Mandele Mlañeg. gde su se strmeknuli i izginuli. reče Santa Ekatrina dok se bavila doručkom. potpuno opijeni. Dva zlatnocrna stražara izjurila su iz kluba odmahujući glavom. provukao se ispod žice i spavao u kući Mandelinih." . da mora da progovori. oblaci su se razišli pred njim i načas je ugledao sopstvenu budućnost. ona mu se vratila. transparente i povike u crnozlatnu oklopljenu maricu kakvu nikada ranije nije video. "Šta sada?" "Ne znam. da ima sudbinu. potreba. Rael Mandela Mlañi izišao je na zadnja vrata. mučnina. barjake." "Ne zanima me šta jesi ili šta nisi uradio". reče Santa Ekatrina. Spikerka je zaključila svoju poučnu priču upozorenjem na zla koja izaziva piće i podsećanjem da istinski Akcionar ne sme da dopusti da bilo šta ugrozi njegov doprinos Kompaniji. uhapsiće i mene. dok je Santa Ekatrina iznosila na sto jaja i pirinčani hleb za doručak. Nije pročitala imena niti brojeve. to je sve..

"Šta predlažeš da učinimo?" upita visoki mršavi muškarac po čijoj se slaboj grañi videlo da potiče iz Metropolisa." Povici stadoše da . "Ja. Reči mu nisu dolazile. Sada već pozamašna gomila prihvati njegov povik. pa zagacao po tečnom izmetu u srce Čelikgrada. Da. jer one nisu bile stvari.Naoružan pozajmljenim megafonom. gnevne rečenice. sagnuo se i uvukao u kanal za koji su znali samo on i njegov brat. ljudskim stvarima koje se nisu pojavljivale u izveštajima Kompanije niti u Izvodima sa računa. Govorio je o ljudima i blagim. govorio je neartikulisanim glasom srca i otvorio velike. popeo se na betonsku žardinjeru u Vrtovima Industrijskog Feudalizma i spremio se za govor. ne.. Rael Mandela Mlañi prešao je preko polja zasañenog repom. i gnevan... a onda ostavljeni.. bolesnog srca. o ljudima odvedenim u petak uveče da bi bili bačeni sa litice zbog toga što su želeli više od onoga što je Kompanija bila spremna da pruži. Bio je jednostavan čovek: nije posedovao moć da natera reči da se vinu poput orla ili udare kao mač. Dok niko nije gledao. već ono bez čega ljudi venu i umiru. On uze gnev iz srca i smesti ga sebi na usne. Govorio je o susedima i kolegama izvedenim iz kuća ili sa radnog mesta na svaki šapat doušnika Kompanije. I majke deca starci besposleni šetači stadoše i poslušaše njegove nespretne. Govorio je o strašnoj stvari koju je Kompanija uradila ljudima koji su želeli da budu ljudi. govorio je o crnozlatnoj policiji i marici koju nikada ranije nije video. o poverenju i izboru. Govorio je o zelenim vratima i mrkožutim vratima. gnev. a ne stvar. Duh je pobegao. "Ne znam.. o samoizražavanju i stvarima koje su svima bile potrebne. On nije bio govornik. gnev će govoriti za njega. reče Rael Mandela Mlañi. dovedeni do ivice. zjapeće rane u dušama svojih slušalaca. Bio je jednostavan čovek. Ljudi su se pokolebali. Govorio je o tome kako izgleda biti jednostavan čovek. Jednostavan čovek. a ne stvari. znam". materijalni predmeti koje obezbeñuje Kompanija..

PARADA ĆE SE FORMIRATI ISPRED VRTOVA INDUSTRIJSKOG FEUDALIZMA NA UGLU ULICA PRIVRŽENOSTI I DVANAESTE. Tako su rekli čeličari. Dograbio je ispušteni megafon. ispirači. dok su ispravljali visoke kape i proveravali da li su im uglačana mesingana dugmad. Tako su rekli vozači kamiona. operateri drobilica i fuzionih pogona. U NEDELJU 15. ljudi kraj separatora. njihove noge dizale su letke bačene samo nekoliko minuta pre toga sa zadnjeg sedišta malog. tako su rekli mešači rastopljenog čelika i vozači rovokopača. tako su rekli radnici iz valjaonice. "Organizujmo se! Nismo ničija svojina!" 47. papir jevtin. neobrazovan. ljudi oko peći i njihovi pomoćnici. odeveni u svoja najbolja odela. i njihove žene. Tako su rekli vozači kranova. njihovi muževi. dok su zagledali izlizane farmerke i proveravali da li se na njima nalazi profesionalno korektna količina prljavštine. "Organizujmo se!" povika. svi sa tregerima i u kariranim košuljama. Tako su rekli železničari. ODAKLE ĆEMO MARŠIRATI DO UPRAVE KOMPANIJE I . Bio je to divan dan za marš. da je to divan dan za marš. Znao je šta da rade. brzog aviona sa propelerima da zaspu kao sneg čelikgradske krovove i bašte. a onda mu sinu. Dok su navirali prema Vrtovima Industrijskog Feudalizma. bilo je to toliko jednostavno. nekomplikovano i jasno kao letnje jutro. i izišli na čisto jutarnje sunce. Štampa je na tim lecima bila gruba. pošto su se napunili do tačke pucanja doručkom od ananasa i prženih jaja. pre nego što su izišli da se pridruže rastućoj masi ljudi. njihovi roditelji i deca: svi su oni rekli dok su izlazili kroz svoja mrkožuta ulazna vrata.odjekuju oko njega. šta da radimo šta da radimo šta da radimo. AVGTEMBRA U DESET I DESET MINUTA ODRŽAĆE SE MASOVNI MITING. jezik jednostavan.

i taj zvuk je rastao i rastao u blagu riku nalik na zvuk zaboravljenog mora.ZAHTEVATI OBJAŠNJENJE ZA SMRT (i tu su na grubom papiru bila navedena imena jadnih. ako svako srce pripada Kompaniji? Šta ako nikoga nije briga? "Divan dan za marš". pogledali su na svoje časovnike. reče Harper Tju. Tik tak. "Zaista ih je briga!" Povorka se obrazovala ispod zastava zanata i profesija. "Briga ih je!" viknu on. Rael Mandela je čekao na uglu ulica Privrženosti i Dvanaeste. budalastih demonstranata) I PRIZNANJE PRAVA SVAKOG AKCIONARA. Šta ako se niko ne pojavi? Šta ako niko nije spreman da se suprotstavi Kompaniji. Prvi učesnici marša opkoliše Vrtove Industrijskog Feudalizma i Rael Mandela dobi odgovore na svoja pitanja. politički uspaljenik i čovek pun saosećanja. GOVORIĆE RAEL MANDELA MLAðI. Rael Mandela Mlañi se ljuljao na potpeticama očevih crnih bilijarskih cipela. onih novih koje više liče na oklopna kola? Šta ako niko nije nelojalan? Šta ako svaka ruka pripada Kompaniji. zvuk hiljadu parova stopala koji izlaze u jutro. zvuk hiljadu zalupljenih mrkožutih ulaznih vrata. nezadovoljni niži menadžer. a onda začuše to. formiraju stroj. "Tvoj otac je bio veoma naočit kada je osvajao svet. i ti ne smeš biti ništa neugledniji za isti takav posao. tamo se crnozlatna lokomotiva gordo vijorila u vazduhu iznad utovarivača i mašinovoña. Njegovih pet kolega: sastavljač letka. Deset sati. "Moraš da izgledaš prikladno". da se suprotstavi upozorenjima emitovanim iz crnozlatnih marica. brat mučenika. Ovde su se vozači kamiona okupili ispod simbola zahuktalog narandžastog kamiona. Oni bez . rekla mu je Santa Ekatrina tog jutra." Pogledao je na očev sat sa lancem. odeven u očevo najelegantnije crno bilijarsko odelo. onde su mešači i nalivači nosili sliku usijanog belog ingota.

Oglasiše se pištaljke. do otrovnih. Bilo je potrebno dvadeset minuta da se trg napuni. preko skarednih. "Pa. od duhovitih. danas imenujemo tu snagu i odlučnost. Kompanija nam je pretila. Kompanija nas je zlostavljala. i kada vas unuci na kolenu budu upitali gde ste bili petnaestog avgtembra. moći ćete da kažete da. vi ste se vinuli iznad zlostavljanja i pretnji. i dok su učesnici marša prolazili kroz odjekujuće čelične kanjone koji su ih vodili prema upravi Kompanije. danas se možete ponositi sobom. prijatelji. profesije. Rael Mandela je procenio da je prisutna čitava trećina ukupnog broja radnika.barjaka ili amblema okupili su se isped oblasnih zastava i raznoraznih slogana. i marš krenu u kratku i prijatnu šetnju od Vrtova Industrijskog feudalizma kroz podrigujuće plamteće fabrike do Trga Korporacije ukrašenog vodoskocima i kipovima. sirene zatrubeše. i kako je bilo marširati sa svima vama. ali vi. bio sam tamo. Hvala vam. da. Dograbio je zelenobeli barjak i pustio da se zavijori na vetru. Rael Mandela Mlañi prizva u sebi mistični gnev i pusti ga da pokulja kroz megafon na Trg Korporacije. To nije bio barjak bilo koga poznatog zanata. oblasti ili religije zastupljene u Čelikgradu." Sada je osećao tok mistične struje. Rael Mlañi se okrenu svojim pomoćnicima i viknu da nadjača žamor. Podigli su umotani barjak. bio sam tamo kada je roñen Konkordat! Da. predstavljam vam: Konkordat!" Zbunjenost je nestala pred tim izrazom. "Nigde ne vidim policiju". ljudi Čelikgrada. Zbunjeni žamor razli se procesijom. bio sam na Trgu Korporacije. Kompanija je čak i ubila neke od nas. reče on Mavdi Arondelo. radnici koji su u toj smeni bili na skelama i gazištima zasipali su ih povicima podrške. Rael Mandela Mlañi i njegovih pet pomoćnika stali su na čelo procesije. u moje ime i u ime mojih prijatelja koji su ovde: ne mogu da vam objasnim koliko mi to znači. "Da počnemo?" Petorka zaklima glavama. Povukli su uzicu i vetar je razvio zastavu sa čistom belom podlogom i zelenim krugom. Pošto je prebrojao glave. da li sam to obavio kako treba?" . "Želim da vam svima zahvalim na tome što ste danas došli. "Pa.

Proñe još pet minuta. Pravedni Zahtev Četiri: postepeno uklanjanje sistema industrijskog feudalizma iz privatnog života. Pet pomoćnika bilo je strpljivo. tako da ona može da čuje glas svojih Akcionara. skrsti ruke i sačeka odgovor korporacije Vitlejem Ares. u sferama obrazovanja. Posle dvadeset minuta. Rael Mandela Mlañi presavi list zgužvanog papira. Pravedni Zahtev Pet: puna sloboda izražavanja. Proñe još pet i sunce rane sieste poče da lije toplotu i znoj po Trgu Korporacije. programe automatizacije i delotvornosti. zdravlja i javnih usluga. proizvodne norme. i neki čovek odeven u crnozlatne boje obezbeñenja Kompanije stupi na Trg Korporacije. Pravedni Zahtev Tri: puno predstavljanje radnika i konsultacije po svim pitanjima vezanim za radnu snagu."Obavio si to kako treba. uključujući sistematizaciju. za račun Akcionara. Demonstranti nisu mogli da mu vide lice iza polarizovanog . Sva imovina smatraće se zajedničkom imovinom svih Akcionara. "Pravedni Zahtev Jedan: Priznavanje organizacije predstavnika Akcionara. novog dolara. Rael Mandela Mlañi bio je strpljiv. staklena i čelična vrata na staklenom i čeličnom pročelju uprave Kompanije otvoriše se. rekreacije. podigao je visoko zgužvani list papira. i Kompaniji. Pravedni Zahtev Dva: Povlačenje bonova Kompanje koji se mogu koristiti samo u prodavnicama Kompanije i uvoñenje legalne državne valute. "Ovde imam naš Manifest. prekovremeni rad. Proñe pet minuta." Kada su se utišali. Oni su pošteni. navodno. smenski rad. naših Šest Pravednih Zahteva. Pravedni Zahtev Šest: ukidanje sistema napredovanja na osnovu uhoñenja i dostava protiv kolega. Pročitaću ih vama. Raele. Ljudi su bili strpljivi. oni su pravedni. kao zvaničnog glasnogovornika radnika i menadžera podjednako. a ne Kompanije. udruživanja i religije priznata za sve članove Kompanije." Pošto je pročitao Šest Pravednih Zahteva. poimence Konkordata.

Rael Mandela Mlañi. šapnu Rael Mandela Mlañi crnozlatnoj prikazi. rasturite ovaj nezakoniti skup. Glave se okrenuše ovamo. koji se znojio u očevom najboljem šampionskom odelu. ljudi se okrenuše i posrnuše. "Moram". "Jedan minut". Pet minuta. Crnozlatni kordon obruši se na rub demonstracija u jurišu sa podignutim šok-palicama. reče crnozlatni pripadnik obezbeñenja. "Imam nareñenja. paragrafa 19. onamo. onda. Šok-palice su im otimane iz ruku." Tada odjeknuše pucnji. Stražari su čistili prostor ispred sebe u klinovima. podsekcije F Akta korporacije Vitlejem Ares o okupljanju i udruživanju.vizira kacige. Pojačala ugrañena u kacigu davala su njegovom glasu strahovitu težinu čitave korporacije Vitlejem Ares. štitovi čupani iz stiska. Pet minuta je otkucavalo na satu sa lancem Raela Mandele i napetost se zgušnjavala na Trgu Korporacije." Tada on dreknu uz gromko pojačanje od koga zazvoniše nebesa: "Dobro. Ipak. užasnuo se kada je shvatio da tako kratko petominutno razdoblje može da potraje kao čitav život. Masa se uspaniči. Začuše se krici. Transparenti se mahnito zanjihaše. Stražari iz obezbeñenja iziñoše iz zaklona i krenuše prema masi. barjaci popadaše i ostaše da leže izgaženi." Niko se nije pomerio. Prenebregli ste upozorenja Kompanije. ali ta predostrožnost nije bila potrebna. crnozlatni kordon koji je ispaljivao plotune u vazduh. otpor se pred njima učvrstio. a organizovane demonstracije pretvoriše su se u rulju. Više ih neće biti. Zapovedniče Ri. "Dužnost mi je da vas obavestim da je ovaj skup nezakonit i da su njegovi organizatori i učesnici krivi za kršenje odeljka 38. demonstranti su zračili prkosom pomešanim sa kolosalnom nevericom da bi Kompanija upotrebila silu protiv sopstvenih Akcionara. pošto ga niko od prisutnih ne bi prepoznao kao Mikala Margolisa. urlici i panika. ali kada su nagrnuli na srce demonstracija. Imate pet minuta da se raziñete i vratite se kućama da uživate u svojim danima odmora. Negde na rubu bitke. neko je nasumice pucao iz flešetnog pištolja palog stražara u . masa se uskomeša kao kaša. "Ne radi to". Trg Korporacije ispuniše psovke. reče Mikal Margolis.

. Puške za kontrolu nereda spustiše se u položaj za gañanje iz bliskog rastojanja i počeše da ispaljuju plotun za plotunom u prestravljeni pandemonijum. Rael Mandela Mlañi uze megafon. u nameri da uhvati Raela Mandelu Mlañeg i njegove kolege. Njegov manijački gnev ih slomi. pa ga šutnu iz sve snage meñu noge i obori ga na tle. izolovan pred Raelom Mandelom Mlañim i njegovim pomahnitalim pomoćnicima. Pucanj i krv zalediše napadače. Štrajk! Štrajk! Štrajk!" Meci izrovaše betonsko pročelje uprave Kompanije i zasuše Raela Mlañeg opiljcima. razleteše se u crvene dronjke. Dograbi pušku za kontrolu nereda i jurnu. Sa urlikom prkosa. noge. Zadržavali su ih. demonstranti su ih bacali natrag na napadače. Njegove reči čule su se jače od pesme bitke i krici gomile poprimiše oblik i značenje. Šake. crveni tregeri.. urlajući. demonstranti su ih zadržavali. pregrupisalo.nastupajući kordon. "Bežite odavde. Iz kanistera suzavca. obezbeñenje se povuklo. prljave farmerke.. odluči se za taktičko povlačenje. One koji su popadali izgazila je uskomešana masa. na nastupajuće stražare. Razbežaše se. "Štrajk štrajk štrajk!" . lica. žena i dvoje dece) baci se na crnozlatne napadače naoružan teškom šok-palicom. Zapovednik obezbeñenja spusti flešetni pištolj i sa bliskog rastojanja pretvori glavu pobesnelog u crvenu fleku.. ramena. Sa maramicama preko lica. Jedan odred izlete kroz vrata uprave Kompanije i jurnu na stepenice. Mikal Margolis. Stražari i demonstranti slamali su se jedni o druge u talasima. neki mladi vozač kamiona (karirana košulja. narandžasti pramenovi dizali su se u vazduh. u kontra-klinovima kojim su probijali policijske kordone i otvarali ih šok-palicama i puškama. isturilo štitove i krenulo napred iza širokog polja vatre strelica i mekih plastičnih metaka. "Štrajk štrajk štrajk!" skandirali su. Rael Mandela Mlañi se sagnu da izbegne hitac kojim je stražar hteo da ga pogodi u glavu. svi! Pobiće vas! Pobiće vas sve! Kompanija može da shvati samo jedno.

Tamo gde je nekada rmbalo stotinu rovokopača. stražari su još tražili Raela Mandelu Mlañeg na Trgu Korporacije. budale koji je sve ovo skrivio tim nedužnim ljudima. da vide da li je meñu njima lice izdajnika Raela Mandele Mlañeg. čak i mrtve. danas je manje od četrdeset zatandrkalo izbegavajući decu. tamo gde je pedeset bagera hvatalo kraste na koži Velike Pustinje. curkao je potočić ispod lučne kapije na kojoj su bila istaknuta Tri ekonomska ideala kompanije: Profit. Industrija. Očekivali su da ga pronañu ranjenog. i isto je bilo sa lokomotivama. danas je bilo samo pet. pakleno vrelim konvertorima i dirižablima zatvorenim u podzemnim hangarima. oglasile su se sirene.Gomila se probi kroz kordon koji ju je opkolio i pobeže otvorenim ulicama uz povike: "Štrajk štrajk štrajk. majki. ali on je pobegao u crnom burnusu neke starice iz Novog Glazgova. jer bilo je mrtvih. Oglašavale su se svakog jutra u šest i šest minuta. Sve zato što je to bio dan štrajka. žena. kćeri. ljubavnica. da. zagledajući okrvavljene i ranjene i. radilo je samo deset. Ali ni to nije bilo nimalo drugačije od bilo koga drugog jutra. očeva. iscepanih zastava i bačenih kaciga. kuće i lame. muževa. Uz grudi je stezao Šest Pravednih Zahteva i smotani zelenobeli barjak Konkordata. zavirujući izmeñu skrhanih transparenata. 48. koju je ubila zarazna panika. ali nije to bilo ono što je tog jutra bilo drugačije. U šest i šest minuta. pet ostalo zatvoreno. nadali se da će ga naći mrtvog. žutomrka vrata otvarala su se silovito i bljuvala radne jedinke u osvit. Duž ulica koje su se širile od okruglog središta. i gledali su u lica onih koji su naricali i neutešno klečali kraj svojih sinova. Satima kasnije. Tamo gde je svakog drugog dana dve stotine kamiona nadmeno poskakivalo kroz uske uličice Bespuća. Tamo gde je svakog drugog dana kuljala reka radnika u kanjonske ulice Čelikgrada." Stražari pripucaše za njima flešetnim rafalima. Carstvo. . Drugačije je bilo to što je na svaka vrata koja su se otvorila.

valjda. Tada Rael Mlañi zatraži izveštaje. zacvrkutala je. i pravila male pirinčane lepinje. šef obaveštajne službe." "Objasni. "Kako to misliš. Odvedi krišom nekoliko agitatora. nema šta da izvesti?" "Nemam šta da izvestim: još. "Kompanija uzvraća udarac"." Rael Mandela Mlañi zapilji se dugo i prodorno u Vinstona Karamazova. kratki komemorativni govori i deklaracije odlučnosti. Dž. reče Rael Mandela Mlañi svom štrajkačkom odboru. Sledećeg jutra. prekrsti svoje debele ruke i ponovo sede." "Sa protestne linije nema bogzna šta da se izvesti"." "Obaveštajci javljaju da Kompanija već raspisuje tendere za štrajkbrehere. Za nedelju dana ni trunka čelika neće izići iz Čelikgrada. "Proizvodnja je pala za šezdeset odsto". sve postojeće zalihe čelika biće iscrplene i moraće da ugase najmanje tri peći. Čula su se čestitanja. reče Mavda Arondelo. možda ću tada imati o čemu da izvestim." Ari Osnan. Ako doñu štrajkbreheri. srećna i raspevana." Vinston Karamazov samo slegnu ramenima. "Za tri dana. "Nećete im. Dž. molim te. "Obezbeñenje Kompanije još je lako na obaraču. Armitradž. Moramo da se uzdržavamo. . "Štrajkačka naknada dovoljna je za tri meseca"." "Akciona grupa nema šta da izvesti. i Rael Mandela Mlañi zaključi sastanak sa osećanjem blage zabrinutosti u srcu. B. reče B. Santa Ekatrina je cupkala po kuhinji.Dan štrajka! Dan štrajka! Dan štrajka! Rael Mandela Mlañi sazvao je svoj štrajkački odbor oko majčinog kuhinjskog stola. i to se može osujetiti protestovanjem u velikim gradovima i naseljima. gas i voda isključeni su u kućama čeličara koji su stupili u štrajk. dozvoliti da to tek tako urade". reče Harper Tju. "Plus izjave podrške iz tako različitih izvora kao što je Esnaf proizvoñača kašika iz Ljagoneda ili Male Sestre od Tarzisa. struja.

i ići ćemo u krevet u suton i ustajati u osvit kao što su to činili naši dedovi". sada možete u njoj i da učestvujete". u kofe. Namirnice je ljudski lanac prebacio u skladište novoosnovanog Restorana za vruću hranu i poslastice Mandela i Das. Prozirna opna belog pirinčanog štirka prekrila je sobu i potpuno iznenadila Limala Mandelu prilikom jednog od njegovih sve reñih povrataka iz isposništva na vrhu kuće Doktora Alimantanda. "Šta se dešava?" "Dešava se štrajk". nikada tako srećna kao kada je sipala kari sa sočivom u činije i delila ih dugom stroju štrajkača. "Krašćemo struju od Kompanije da bismo pripremali obroke. rekli su. ako treba i kofama. rekla je svekrvi. koji su se spustili i istovarili trideset tona raznovrsne robe.Lokalni kadrovi Konkordata u okviru Čelikgrada odgovorili su veličanstveno. Rael Mlañi i njegov štrajkački odbor gledali su kako prva isporuka hrane stiže u Bespuće. bez želje da isprovociraju bilo kakav incident. Narandžasta kvadratna rešetka bila je savršeno sletište za tri unajmljena dirižabla sa namirnicama. "Potpišite ovde". Na drugoj strani železničke pruge firma za izgradnju i nekretnine Galačeli/Mandela ogradila je nekoliko hektara narandžastom plastičnom trakom pripremivši ih za novi veliki stambeni kompleks za očekivanu eksploziju stanovništva. Grañevinci su usred noći provukli plastične cevi ispod žice i pumpali vodu iz podzemnog okeana. Santa Ekatrina je hacijendu Mandelinih pretvorila u narodnu kuhinju i naterala Evu da se ostavi tapiserije sa istorijom Bespuća kako bi mešala ogromne kazane paprikaša i pirinča. čak ni moja kuća nije sveta!" uskliknuo je on i zatvorio se u kući Doktora Alimantanda da zaroni još dublje u tajne vremena i temporalnosti. Naoružani stražari prolazili su oprezno tuda. prepoznavši ga. "Dovoljno ste dugo pleli istoriju. kroz hidrante na uličnim uglovima. "Zaboga miloga. vodu ćemo dovesti iz Bespuća. zapevušila je Santa Ekatrina. reče pilot i pruži priznanicu i olovku Raelu Mandeli Mlañem. Čeličari koji su se hranili karijem pokazali su na Limala Mandelu i zamrmljali. Na kutijama i sanducima šablonom su .

on je bio zamenik pomoćnika menadžera za proizvodnju. članovi porodice Daramdžitsing videli su kako se zaustavlja oklopljena marica." U pet ujutro. naredili su. "Proizvodnja čelika je katastrofalno smanjena. Miza. i postavljene su straže. sapuna i čaja.bila ispisana imena donatora: Male Sestre od Tarzisa. i osmoro dece. Prijatelji Zemlje. "Podaci o proizvodnji?" upita Rael Mlañi. vrata su zaključana dvostrukim katancem. T. Daramdžitsing. Pre štrajka. sa uperenim cevima MRCV-a. . Argirski Separatisti. "Dižite se i oblačite"." Harper Tju se samozadovoljno osmehnu." Kada je i poslednji džak bio u skladištu Radžandre Dasa i Kaana Mandele. gospodin E. na ispod osam odsto ukupnog kapaciteta. "Kao što sam i procenio." Dok su bežali Dvanaestom ulicom i stezali na brzinu ugrabljene stvari od vrednosti. Kompanija se ne bi libila sitnih paljevina. "Pošto ne moramo mnogo da trošimo na hranu i pošto smo s uspehom uveli sistem bonova za sledovanja umesto gotovinskog plaćanja. pucnje i zvuk razbijanja pokućstva. Velika Južna Železnica. Procenjujem da će Kompanija doći do krajnje tačke odluke za oko deset dana. a ekipa naoružanih ljudi razvaljuje mrkožuta vrata svih kuća u ulici. "Pet minuta. rekao bih da će potrajati pet meseci. mašinovoña štrajkač. Za sobom su čuli povike. Bilo je sve teže održavati red na sastancima štrajkačkog odbora. Četiri naoružana pripadnika obezbeñenja upala su u spavaću sobu. "Kako sada stoji štrajkački fond?" upita Rael Mlañi. njegova žena. Kompanija nekako nije uspela da ga liši čovečnosti. otkad je njegova majka pretvorila porodičnu kuću u kantinu. probuñeni su iz gladnog sna nedvosmislenim zvukom kundaka koji su lomili ulazna vrata. prebrojavajući sanduke kupusa. sočiva. Sirote Madlene. šesnaestog dana štrajka.

Ljudi iz obezbeñenja očistili su teretne depoe i uveli strogi policijski čas. u maločas ispražnjene kuće. i spavale su na podu. Tada se tanušni dim vinuo iz hladnih odžaka. reče Santa Ekatrina."Ne ovoga!" dreknuo je neki narednik svojim ljudima. a dan posle toga još dve stotine. Raele". "Taj je lojalan. Porodice nisu sada bile samo hranjene. koji su požurili da sruše jedna mrkožuta ulazna vrata. Voz je prošao kao avet preko skretnice i ušao na čelikgradski bočni kolosek. U šest sati. Porodice su se sklonile ispod improvizovanih šatora načinjenih od čaršava i plastičnih kesa za otpatke. a tutnjava mašina koje su dremale zatresla je vazduh. sa torbama i koferima. dve stotine štrajkačkih poodica isterano je iz kuća. obuklo radničku odeću i odmarširalo pod teškom stražom ulicama. već i smeštene u domaćinstvu Mandelinih. "Ne možemo da finansiramo evakuaciju dece i izdržavanih lica iz Bespuća u bezbedne kuće u Velikoj Dolini. kapcima prekrivene prozore i ploče na vagonima koje su kazivale da je voz bio sastavljen od voznih parkova širom čitave severne polulopte. sa ovakvim rashodima. Cene železničkog prevoza su užasne. oglasile su se sirene i hiljadu i po štrajkbrehera ustalo je iz svojih ukradenih kreveta. brašna i požrtvovanog rada. kraj svetine koja je skandirala "Štrajk-breheri štrajkbreheri štrajk-breheri!" u fabriku. "Ovo će nas oterati u bankrot". Ulice Bespuća ispunili su klimavi tornjevi od nameštaja po kome su sedela uplakana deca. . Radžandra Das je primetio zaključana vrata. bela kao duh od pirinčanog štirka. duž Prstena. Pustite ga na miru. "Tasmin će pomoći. po petnaestoro u sobi. naoružane prilike u crnom i zlatnom koje sprovode ljude smrknutih lica. izjavila je Mavda Arondelo. štrajkački fond će se isprazniti za manje od dva meseca." Tog jutra. zabravljeni voz lagano je prošao kroz stanicu Bespuće. Za tezgom svog bara i restorana kraj pruge." Iste te večeri." "Idi i popričaj sa svojom tetkom. Još dve stotine ostalo je bez krova nad glavom sledećeg osvita. ali Radžandra Das je mogao da vidi ono što oni zatvoreni iza kapaka na prozorima nisu. Sledeća vrata.

Konkordat će propasti. propuste. Oko njega kao da se zgušnjavao mračni nimbus. Bio je čovek. bespomoćnost. U prosejanom pepelu. reče Vinston Karamazov. Dogañaji su ga uhvatili u zamku. "Akciona grupa konačno ima šta da izvesti". snaga koja je smestila užareno ugljevlje na njegov jezik. izolovan. u Hotel/BAR. poštenije. Harper Tju je procenjivao da će se proizvodnja za deset dana vratiti na nominalnih šezdeset posto. Uprkos njenom praštanju. duhovni vetar. tri stranca su oteta i odvedena u praznu baraku za signalizaciju." "Mi ćemo se pobrinuti za štrajkbrehere". slab i podložan greškama. posustala je i izdala ga. njegove žene i dve bebe-blizanaca. . vezani za stolice." Rael Mandela Mlañi sklopi šake i oseti da je najednom strašno strašno prazan. onda. Preselili su se u Hotel/Železnicu Vitlejem Ares (odnedavno preimenovan. reče Ari Osnan. da bi im genitalije bile otfikarene baštenskim makazama. a ako mu kaže da. kao što je oduvek i trebalo da bude. "Tišina. rael Mandela Mlañi je šmugnuo kući i ispovedio majci svoje sumnje. Nije mogao da kaže ne organizatoru Akcione grupe. Akciona grupa mora da uradi ono što je neophodno. reče on. jedan štrajkbreher bio je izboden nožem petnaest puta na uglu Privrženosti i Prstena. izgoreo je Društveni centar ekonomske analogije. Te noći. Vizija. gde su skinuti. vlasnika. "U redu. nije osećao da mu je oprošteno."Ovo je ozbiljno". tako što su tačke prebojavane) zbog prevelikog broja usta u porodičnoj kući Mandelinih. postaće stvorenje rulje." Te noći. rekao je Rael Mandela Mlañi svom štrajkačkom odboru. mistična snaga koja ga je terala pred sobom kao šinsku škunu. vaspitačice iz obdaništa Kompanije. Ta dilema savršeno ga je prikovala. preživeo je toliko da ožiljke odnese u grob. "Promašićemo tačku ekonomskog sloma za pedeset dva sata". Dominik Frontera i njegovi policajci pronašli su ostatke osamnaest štrajkbrehera. "Ukoliko ne nañemo način da sredimo štrajkbrehere. Te noći. Te noći. Nekim čudom.

neoženjen. iako nije bio siguran kako to da izvede.Nasilje je rañalo nasilje iz noći u noć. operator pogona za separaciju." Krajem nedelje. nemam dokaze. "Ovo mora prestati. a nesuñena žrtva. učtivih policajaca čoveku koji se usudio da izaove meñuplanetno carstvo korporacije Vitlejem Ares. Zverstva su se gomilala." "Vi to meni pretite?" Dominik Frontera je bio vrlo svestan da bi zalud pretio svojom šačicom debelih." Voña štrajka slegnu ramenima. obratite se Kompaniji. Raele. Dominik Frontera nije više mogao da se pravi nevešt pred ludilom i uništenjem koje je haralo njegovim gradom. Konkordat je sahranio svog prvog mučenika. ispred zabavišta 'Industrija je ekstaza'. Oni su rekli isto to. niti imena. bez obzira na moje naklonosti. čudovište. ali zakon je zakon. Raele. zakon će biti primenjen. Istog vikenda. a ne meni. koja je pobedila. Otišao je da poseti Raela Mandelu Mlañeg u Hotel/BAR-u. Samo savetujem. ali čim štrajkbreheri odu. devet godina. Od onih koji su ostali. prestaće. ubijen je udarcem ciglom u vrat kada je pokušao da se približi i ubode nožem štrajkbrehera operatora pogona za separaciju iz Mažinoa. i čim budem imao dokaze. Poznajem te otkad si bio ovolicni. pedeset dvojica su našla stalnu adresu na gradskom groblju. Vili je bio mučenik. Vili Gumira. E sad. samo obrnuto. otišli su svi štrajkbreheri osim njih tri stotine. Vili je spušten u . Iako je podržavao štrajk." "Upravo dolazim iz Kompanije. Dominik Frontera je obećao šefu obezbeñenja Kompanije da će smesta preduzeti nešto. on reče: "Ne pretim. Lični telohranitelj Raela Mandele Mlañeg nije mu dozvolio da se približi na manje od tri metra. Oni su krivi. "Žao mi je. Kompanija je pretila direktnom akcijom protiv počinilaca iako njeno obezbeñenje nije imalo nikakva ovlašćenja izvan žice. Ako tražite mirno rešenje. svejedno. Raele. nemoj da mi se praviš lud.

" Šestoro zaverenika se pokloniše i raziñoše. Dž. Na reč 'političko' Tasmin Mandela stade i šapnu Nadahnuću Kadilaku u uho: "Dvoličnjaku jedan. navali na druge Transplanetne kompanije. "Gospo. dozvolili ste da vas zastru oblaci osećanja. Reci mi. a prve lopate fine crvene zemlje zasuše keramički kovčeg Vilija Gumire. pomisli Tasmin Mandela. Mislim da ću popričati sa svojom tetkom i videti može li da nam obezbedi besplatan smeštaj u crkvenim hostelima. vidi možeš li da središ da oni koji nas podržavaju prilažu i gotovinu pored redovnih vazdušnih isporuka. Rael Mandela Mlañi i njegov štrajkački odbor prisustvovali su sahrani. Otkad je izvršio ugradnju na tri četvrtine tela.. "Gospo. ne smete dozvoliti da se umešate u spor oko čeličane Vitlejem Ares. ako duhovnost ne dotiče svaki vid života. izvinjavam . To bi trebalo da oslobodi nešto novca iz budžeta za smeštaj. Prenebregnite činjenicu da je Rael Mandela Mlañi vaš bratanac. Zao udes Vitlejem Aresa za njih je bogomdan. morate doneti objektivnu odluku da li da dozvolite ili ne dozvolite tim jereticima. profitabilnost fabrike postaće marginalna za dvadeset dva dana. Po mom proračunu. Ne smete brkati duhovno sa političkim. "Šta je sada sa proizvodnjom?" "Ustaljena je na otprilike optimalnih deset odsto. uključujući i politički. 49." "Štrajkački fond je dovoljan za petnaest. Proteze njenog protetičkog komornika škljocale su i zujale dok je hitao za njom." Udaljila se neonom osvetljenim hodnikom." Siva Gospa i Gvozdeni Komornik žurili su podzemnim prolazom koji je vodio iz privatnih odaja u javne prostorije. B..zemlju u pogrebnoj urni umotanoj u zelenobeli barjak Konkordata dok su majka dve sestre ljubavnica ronile reku suza. Mavda. Nadahnuće Kadilak je postao srazmerno nepopustljiviji. kako onda može biti istinski duhovna? Reci mi to. uz dužno poštovanje.

Dok se red za izlečenja. Kada se jednom o toj stvari oslobodite zbunjujuće subjektivnosti. Ne možete napustiti svoje odane vernike. vi im praktično branite da veruju u svetost Hrama Čelikgrada. "Ovom mestu treba više svetla". zamislivši kako Panarhova ruka diže vrh Bazilike kao poklopac na tegli kiselih krastavčića da bi pustio unutra punu dnevnu svetlost. umolnice i oproštaje pomerao napred. Gospo. Tasmin Mandela ponovo stade.se. pod otvorenim nebom i očima Panarha. oštrica revolucionarne ljubavi. svrstavanjem uz te jeret. Komorniče." U svojoj prostoriji za audijencije sedela je na tronu. Komorniče. štrajkače. Siroto Dete . od čije velikodušnosti zavisimo.." "Gospo! To je ludost! Pomislite na hodočasnike. Nisam ni trećinu tolika budala koliko ti misliš. blagoslove. I pored svih svojih ljudskih grehova. shvatila je da gleda naviše u odraze oblaka uhvaćene u ogledalima na tavanici i misli na svog bratanca koji bije bitku za koju je njoj podarena moć. Duhovnost u akciji. madam?" upita Siroto Dete koje joj je pomagalo. ispred nje red hodočasnika sa devetokrakim zvezdama oslikanim na čelima koja su se protezala u pomrčinu. proročanstva. tamo na pustinjskom suncu.pomisli Tasmin Mandela. Ledena pobožnost zračila je kroz vazduh. vera u smeñe cipele. oni su pretpostavljali . zar njih taj preki postupak neće obeshrabriti? Pomislite na Sirotu decu. moralnu i ekonomsku podršku Konkordatu. štrajkačima. "Zaista. obasjana jednim jedinim zrakom sunca uhvaćenim u ogledalima postavljenim pod uglom visoko u kupoli." Na vratima svoje odaje za audijencije. Bila je u pravu što je zatražila pomoć za Konkordat. "Molim.. Oko njenih nogu bili su razbacani cveće i gužve metalnih traka. šapnu Tasmin Mandela sebi. da koriste naše spavaonice. ni hodočasnike ni Sirotu decu!" "Znam odakle su potekla ta impulsivna proročanstva o fabrici. rešenje će biti jasno. Tražim punu duhovnu.

madam. prosledite krike potlačenih do Panarhovih ušiju." Pomoćnik se pokloni s poštovanjem i mahnu Staricama iz Černove da priñu. uskratili su hranu našim trbusima i vodu našim usnama. neka nas on zablesne svojom milošću.. Starice iz Černove. plemenitost. "Gospo. nevešto obojeno. u strepnji. "Kakva je vaša molba?" Sunce je blistalo na čistoj hladnoj vodi. posredujte za nas. imalo je izraz kao da mu je neko zabio u leña nešto oštro. "Imaju molbu.. Vi ste iz Čelikgrada?" Najstarija i najuglednija baba pognu se nisko. Nosile su ružan. mašinskom režimu i uništenju svega ljudskog. hladovina i čista. "Gospo.ona potraži u pamćenju." "Stanite." Sunčeva svetlost. drveni kip malog deteta. Nespretno izrezbareno. "Vi ste iz" ..čovečnost. u štrajku ste?" Najmlaña baba se probi u prednji red jata. ". uzimaju sve i vraćaju nam u dronjcima..uzimaju nam sinove i sinove naših sinova uzimaju nam slobodu. to nazivaju 'industrijski feudalizam' i za to bi trebalo da smo im zahvalne.." "I tlači vas Kompanija. život i slobodu zgromljujućoj jalovosti Kompanije. madam. sve. svetlost našim očima i struju vršcima naših prstiju. koliko shvatam. Tasmin Mandela jedva da je i čula njihove umolne glasove. "Ustanite."Černove u Novom Merionedu?" "Tako je. blagoslovi nas. lišće je bacalo mrlje senki u udobnoj hladovini. pomozite nam! Molite se za nas. oterali su nas iz kuća tako da moramo ili da napustimo porodice ili da živimo kao životinje u sklepanim straćarama od plastike i kartona! Siva Gospo. proklinjući sebe zbog nemara .." Jato krezubih baba u crnim šalovima pokloni joj se usred cveća i metalnih traka. hladna voda ispariše u svetlu uzvišenijeg sunca.. molimo vas.." .

"Dajte ga ovamo. Njen oreol zablista tako snažno da je bacio senke u najudaljeniji kraj dvorane za prijeme." Tasmin Mandela je čula za čudo u Černovi. Vi niste ničija svojina. Grad je bio spasen. postiñena svojim ispadom. "Danas više neće biti audijencija". a sa usana mu se začu brbljanje mašinskog koda. ali šatl i svih dvesta pedeset šestoro u njemu isparili su. pomislila je."Dosta. Okupljeni vernici posmatrali su u krajnjem strahopoštovanju kako grubu drvenu kožu ikone prekriva sloj kola. Starice iz Černove pokušaše da se poklone. da bi potom žurno otrčala . zalepršavši odorom. A kip je bio izuzetno ružan. Elektricitet zapucketa duž udova kipa. ali Tasmin Mandela ih spreči. prizvavši mistični vetar da oduva opasnost dalje od nas. preplašeni. Ustala je tako da svi vide Solidarnost Sive Gospe. Neko bolje čudo spaslo bi i jedne i druge. "To je naša ikona. Pulsiranje svetlosti poteče uz kola na njenoj haljini i prikupi se oko njenog levog ručnog zgloba. Bistro Dete iz Černove. To je odgovor na koji je čekao. doviknu ona svom bioničkom ženskom majordomu." Poriv svetog nestašluka nagna Tasmin Mandelu da podigne levu šaku i stisne pesnicu u znaku pozdrava Konkordata. i udaljila se sa podijuma. "Šta ste to donele?" Najstarija baba podiže ružan kip. koje je uz upliv Blažene Gospe spaslo naš grad od uništenja kada je pao šatl svemirskog lifta." Žena koja je tako neskriveno ispoljila osećanja odvuče se natrag na mesto. Videla je da se ova zbunila i usplahirila. fuziona svetlost mu zasja u očima. Preobražaj iz drveta u mašinu bio je potpun. Neki pobegoše iz bazilike. "Uzmite ovo i pokažite mom bratancu. a onda se okrenula." Tasmin Mandela pruži levu ruku prema ikoni. Ona oseti kako se talas nevinosti slama preko nje: unutrašnja simfonija ponovo se javi u njenom srcu i ona oseti da je slobodna i da joj je oprošteno. Hodočasnici popadaše na kolena. Prenesite mu i moj blagoslov: Bog je na našoj strani. Metalne trake poput užadi štampanih kola potekoše iz njene šake i obaviše Bistro Dete iz Černove mrežom elektronike.

čak jedinstvenu konstrukciju. koze. kamione. hladnoj vodi malog jezera u vrtu. kako bi Radžandra Das mogao šarmantno da im se osmehne kada bi došle da otvore radnju u osam i osam minuta. reče ona sopstvenom odrazu u čistoj. "A ni ja nisam ničija svojina". Bog se probio. izbegavajući kokoši. To je bio gest bratske solidarnosti one polovine Restorana sa vrućom hranom i poslasticama koja je pripadala Mandeli. na roštilju pekli ćevapi. sve dok on ne bi pronašao zgodno mesto za parkiranje. 50. a uštipci od nauta veselo pržili u fritezi uz raznorazne badžije. lame. muzikom frula. Prednja polovina bila je sačinjena od stare rikše koja je ležala tri godine iza Edove šupe. Svakog jutra. Restoran sa vrućom hanom i poslasticama imao je izuzetnu. Rat je objavljen i ona je bila srećna srećna srećna. pakore i ostale zezalice. medalja i papirnih molitvenih karata. veselo obojenim papirnim fenjerima i mnoštvom svetih ikona. to je upropastilo profitabilnost preduzeća. ali Mandelina polovina je znala da je Dasova polovina sklonila džakove zlatnih dolara iz doba koga su se sada sećali sa žaljenjem. Svako ko bi pokazao člansku kartu Konkordata bilo kome od dvojice vlasnika Restorana sa vrućom hranom i poslasticama Mandela i Das imao je prava da besplatno jede u zemlji čuda gde su se kuvale kobasice. a zadnja polovina preureñena je od rashodovane palube vazdušne lañe. decu. samose. rat je objavljen. sa barskim sedištima na sklapanje. pre nego što bi prvo svetlo dodirnulo njegov prozor. ortak po imenu Das ritnuo bi polovinu restorana koju je činila rikša. To je gotovo bez razlike bilo preko puta prodavnice mešovite robe sestara Pentekost. Nije je bilo briga. kada je ovaj radio kao gradski predradnik. a one bi . i ova bi astmatično oživela i povezla nezgrapnu skalameriju uskim sokacima. ona je postupila po slobodnoj volji i savesti. gunda i skitnica. tako da je restoran mogao da prebrodi krizu Konkordata.da to saopšti Nadahnuću Kadilaku. najamnik.

sa izuzetkom Dominika Frontere. poslao je Radžandra Dasa da okupi sve Osnivače. pred otegnutim redom za besplatni doručak. U dvadeset i četrdeset pet. bio je to težak dan i . kada se ukočio usred umotavanja. pozvale unutra na čaj od mente u najvrelije doba dana.. nameravao je da se okupa u svom menadžerskom apartmanu. "Šta si to video?" Radžandra Das automatski dodade kobasicu štrajkaču. i dok je Radžandra Das okupljao sve Osnivače. i kada je gospodin Jerihon saznao ko se to vratio. bilo je gotovo. Kada je Restoran sa vrućom hranom i poslasticama bezbedno bio parkiran za tu noć. Šezdeset šestog dana štrajka. Radžandra Das je posetio gospodina Jerihona. reče Mandelina polovina.ga. "Imao je toliko drskosti da se vrati. posle onoga što je učinio. "R. koje je izvršio prerušen. a vazduh mirisao od isparenja čaja od mente ili kafe. ali prilika je nestala. što je genetski nasledio od svog oca racionaliste). "Vratio se". reče on. ali vide samo nekog tamnokosog sredovečnog muškarca koji je posmatrao sa kraja ulice.." "On?" Kaan Mandela pogleda. pred redom ljudi koji su stezali svoje članske karte Konkordata. ali je čitav dan bio osvetnički napet. pržile bi se kobasice. "To je on. D. Radžandra Das je umotavao kobasicu dugačku kao njegova podlaktica da bi je pružio štrajkaču čije je lice maglovito prepoznavao. "Ko je to bio?" Radžandra Das nije ništa rekao. Mikal Margolis." Kaan Mandela ponovo pogleda. što je njemu bilo krajnje nesvojstveno. Kada bi stigao i ortak Mandela (oličenje poslovnog oštroumlja. za uzvrat.". on je otišao do ladice u kojoj je držao svoj pištolj sa iglama i izvukao ga iz svilenog zamotuljka. šef obezbeñenja projekta Bespuće. Kompanija je mogla da krene na Konkordat u bilo kome trenutku i da ga smrvi. Preliminarno izviñanje Bespuća.

gospodin Jerihon primeti uniformu Kompanije. mada to tebi ništa ne znači. značilo je. "Tu. Obazrevši se oko sebe. Staljinove.baš mu je trebala duga vrela kupka. Provizorni sud sazvan je u skladištu Radžandre Dasa meñu sanducima nauta koje je Konkordatu poklonilo Udruženje uličnih prodavaca Meridijana. Gospodin Jerihon pročita formalnu optužnicu." Dok se Mikal Margolis ponovo oblačio. reče gospodin Jerihon. čak su otac i kćer Modra Gora bili tamo. Kao da mu je sudio parlament duhova." Ona odvrati pogled od njega." "Pa." Ali. koja je držala kuglu sa duhom svog muža. Ženevjev Tenebre. . molim te. i Mikal Margolis je najednom shvatio mnogo toga o gospodinu Jerihonu. On otvori vrata i ugleda uperenu cev antikvarnog pištolja sa iglama i koštanom drškom. šta je ovo? Reci mi. Takoñe je shvatio da i pored svih svojih izoštrenih čula Slobodnjaka. "Nemoj zalupiti vrata". "Persis. "Zahvaljujući damantinskim disciplinama. ali dodade još jedan zločin optužnici koju je sastavio u glavi. Sad. poñi sa mnom. reče glas koji je zaboravio. "Mogu da te ubijem kroz njih ako zatreba. On zadrhta. pokazavši na otvoreni poklopac kanala za čije postojanje Mikal Margolis nije ni znao. Onda upita optuženog kako se izjašnjava. Šef bezbednosti Projekta. ništa manje. Povede zarobljenika sporednim i bočnim prolazima do žice perimetra. "To nisam znao. "Kako si me pronašao?" upita zarobljenik dok su dva muškarca šljapkala kroz otpadnu vodu Čelikgrada. braću Galačeli." Gospodin Jerihon ne reče ništa. Mikal Margolis prepozna Mandele. Zato je pustio da ga ovaj izvede iz Čelikgrada u Bespuće. Tada ugleda Persis Taterdemalion. bar postoji nešto što ti ne znaš. Nit čistog električnog napona spajala je vrh cevi pištolja sa iglama i potiljak Mikala Margolisa. ispod". ne bi mogao da umakne svom tamničaru.

"Zar ne osećaš nikakvo kajanje?" upita Ženevjev Tenebre. Ne bih voleo da vidi ovo. "Tada sam bio klinac". Više ne drhte. "Gledaj. "Zar ne osećaš ništa prema jadnom Gastonu?" Jadni Gaston. "Gurnite ga. i on tresnu na slamu." Radžandra Das izbi lestvice ispod Mikala Margolisa. "Lud. Mikal Margolis se otkotrlja i ustade. hvala"."Reci mi. "Onda. a onda se posvañaše oko poslednjih reči koje je trebalo izgovoriti nad dušom osuñenoga." I svi članovi porote se saglasiše. Omča mu se spustila oko vrata. već samo neodoljivo gañenje što čovek koji se sučelio sa korporacijom Vitlejem Ares i pridobio je za sebe treba da skonča tako sramno." "Kako se izjašnjavaš?" upita gospodin Jerihon. prema žičanim kapijama Čelikgrada.. je li Majka mrtva?" upita optuženi.. Čak i Persis. "Jeste". reče Rael Mandela Stariji. Dešava se to. Persis. smušen. reče on. "Jeste li više završili?" viknu on. Nije mogao da prihvati da mora tako glupo da umre. Mikal Margolis se klatio na vrhu lestvica i bes je u njemu rastao. "Da." On pogleda Persis Taterdemalion i pruži ruke. i Mikal Margolis tada prvi put ugleda uže. reče gospodin Jerihon. "ðavo da nosi jevtino uže!" viknu neko. Svi. začu se prasak (Moj vrat. Čak i duh." Osvetnici vezaše te smirene ruke. u cik-cak. Dok su ga vodili prema sklepanim vešalima (od merdevina za prodavnice). Mikal Margolis oseti kako mu gvozdena pesnica otkida glavu sa tela. znate šta da radite". je li? Sladostrasnik i propalica. "Kriv sam po navodima optužnice. moj vrat!). hermetički troglodit. bleda stvar. Mikal Margolis izjuri na ulicu i stušti se kao kokoš. U prostoriji zavlada mrak i vika upravo u trenu kada mu je jedna od igala gospodina Jerihona odrala kožu s obraza. . nije osećao ni gnev ni mržnju. "Dobro. reče gospodin Jerihon. pa jurnu oborene glave prema prekidaču za svetlo. izobličena.

" "Gad je pobegao!" zajeca Ženevjev Tenebre. Gospodin Jerihon. Kćerke žene ljubavnice majke koje su odlučile da ostanu urlale su u nemoćnom besu. Neke su pustili. Neke su odvezli zlatnocrnim maricama. 51. podiže oružje. Obezbeñenje kompanije probilo se u aneks Taterdemalioninog . "Drugi put!" reče Radžandra Das dok je posmatrao kako stražari širom otvaraju kapije da prime begunca. u pomoć. Ostale koji su pokušali da ih ometu tretirali su sa manje nežnosti. reče gospodin Jerihon. kancelarije. Ima previše zaklona. i ništa manje se nije moglo ni očekivati od korporacije Vitlejem Ares. Ljude su izvlačili iz hotela i bezbednih kuća. Žica nije mogla da ih zadrži i oni su nahrupili ulicama Bespuća u svojim crnozlatnim maricama. probijali se kroz zabarikadirane prostorije. "Trećeg neće ni biti". Stražari jurnuše iz svojih montažnih kućica i preteći uperiše cevi pušaka prema ulici. novembra. upadali u hotele. kada je korporacija Vitlejem Ares slomila Konkordat. naročito problematične. terali ih da čuče kraj zidova prekrivenih parolama. Znali su tačno gde da idu i koga da hvataju. Rafali vatre iz MRCV-a parali su vazduh. ubistvo!" riknu. Značenje komentara gospodina Jerihona postalo je jasno 12. Dominik Frontera i njegovi policajci bili su pred njima bespomoćni. "Izvan dometa je. jednostavno su odveli iza tih zidova i prostrelili kroz oko. Ulazili su u kuće. koji je pažljivo ciljao pištoljem sa iglama. Niko nije bio sasvim siguran na šta je mislio. dok su niži menadžeri koji su ispijali idiotska pića od banana i tapioke pronalazili organizatore protesta i predstavnike pojedinih sektora. Žao mi je. Razoružali su ih crnozlatni oružnici i zaključali ih u gradski zatvor. Neke su gañali u čašicu kolena ili lakat. Nekolicini srećnika samo su zgnječili prste kundacima MRCVa. kafane. Neke. Bila je to veoma delotvorna operacija. sa rukama iza glave."U pomoć.

Kuće i radnje osnivača Bespuća posebno su odabrane za napad. prenuta iz meditacija. zajednica Konkord pretvorena je u pepeo. . Za samo nekoliko minuta. Postalo je očigledno da nasilje ima i sekundarni. Ljudi iz obezbeñenja se vratiše i oboriše ih obojicu na tle udarcima oružjem.Hotela/Bara i pohapsilo tri od pet članova štrajkačkog odbora i dva nedužna hodočasnika. Kompanija je divljala Bespućem i dopustila sebi svaki sitni hir. "Nadam se da ste zadovoljni!" dreknula je Dasova polovina ortakluka. Ljudi iz obezbeñenja posuli su pod kerozinom i spalili hotelski aneks za sobom. crnozlatni pripadnici obezbeñenja natopili su plastične i kartonske kolibe gorivom za rikše i zapalili ih. Grañanske vlasti nisu mogle da joj se odupru. ispraznili su spavaonice Grada Vere i potražili u redovima lica ona sa svojih naloga za hapšenje. U naselju straćara zvanom Konkord. Požar je prošao gradom brže nego što su grañani mogli da beže. Odmah iza ugla. "Nadam se da ste zadovoljni. Pet stražara upalo je u hacijendu Mandelinih pod izgovorom da traže Raela Mlañeg. Utočište Bazilike Sive Gospe oskrnavili su pripadnici obezbeñenja naoružani puškama. Restoran sa vrućom hranom i poslasticama Mandele i Dasa polomljen je na komade pred očima vlasnika. "Mi nismo ničija svojina!" povika Radžandra Das. kancelarije grañevinske firme Galačeli i Mandela uništene su kolosalnom eksplozijom. Odgurnuvši uzbunjenu Sirotu Decu u stranu. zlokobniji vid. ali dok je Tasmin Mandela stigla. korporacija Vitlejem Ares prohujala je kao tajfun i ostavila za sobom trag uništenja i zločina. ñavo da vas nosi!" Oba partnera salutirala su stisnutom pesnicom Konkordata leñima stražara koji su se povlačili. Obezbeñenje nije poštovalo ni granice ni savest. koje je niklo kraj žice kako bi pružilo krov nad glavom ljudima izbačenim iz Čelikgrada. koliko da popune broj. Zarobljenike su odveli iza kafane i streljali meñu bačvama piva i sanducima. da bi izvrnuli kuću naopako. Dok se dim dizao iz aneksa Hotela/Bara.

dok se sve to dešavalo. "Nije kod kuće". Sevrijana i Batista Galačelija. i posred svakog para očiju virila je po igla. Razbili su svaki komad nameštaja. Pre nego što su prsti stigli da dodirnu obarače. gde je njegova krv umrljala poludovršenu istoriju melodramatičnom crvenom bojom. ispaljena nenadmašnom brzinom i preciznošću Najvećeg Igrača Bilijara Koga Je Vaseljena Dala. promrmlja Ed Galačeli. Rael Mandela Mlañi. svi su bili mrtvi. tiho učtivo nakašljavanje gotovo da je bilo nečujno. Dovršivši proveru pred let. Dok je njegov deda ležao opružen i mrtav preko babinog razboja i dok je njegov otac stajao strašan i trijumfalan kraj njegove uplakane majke. sa pištoljem Egzaltiranih Porodica. "Ne bih to dirao da sam na vašem mestu". Ljudi iz obezbeñenja slegnuše ramenima (matora budala. Na licu je imao strašan strašan osmeh. Sevrijano i Batisto uključiše elise i pripremiše se da izbace balast. u društvu Eda. pobili su sve domaće životinje u dvorištu. prevrnuli posude sa sočivom i paprikašem u kuhinji. prislonivši joj cev MRCVa uz slepoočnicu. sa smrtonosnim mirom koji može da pruži samo lovačka puška u ruci. krvi i zadahu spaljenog mesa. U ruci mu je bio pištolj gospodina Jerihona. uništili kućni romboidni solarni kolektor i pokušali da polome razboj na kome je Eva Mandela tkala svoju tapiseriju. Projektil iz MRCV-a raznese mu grudi i baci ga na ram tapiserije. ali bilo je dovoljno da natera ubice da se okrenu. Ljudi iz obezbeñenja u borbenim oklopima jurišali su preko piste prema beguncima. Okupljeni kraj komandne . glupi čiča) i podigoše kundake svojih MRCV-a. "Zaboga miloga"."Gde je on?" pitali su svetački mirnu Santa Ekatrinu. na pisti iza Čelikgrada. reče Rael Mandela Stariji. Zbog osujećenosti i iz sitne osvete. Pred njima je stajao Limal Mandela. U dimu. Rael Mandela zaurla urlikom pobijenih životinja prevrnutih posuda razbijenog solarnog kolektora i baci se izmeñu stražara i razboja. krao je teretni dirižabl čeličane Vitlejem Ares. reče ona.

zapevavši svoju podzvučnu pesmu. "Evo. Naoružani laserskim žaokama. i ko bi to trebalo da uradi. viknu Ed Galačeli. reče. Ed Galačeli se približi pripadnicima obezbeñenja i poče da obigrava oko njih. "Uzgred". udaljavajući se od Čelikgrada prema severu. mahnu u znak pozdrava i potrča prema stražarima koji su se približavali. on se osvrnu i vide kako se vazdušna laña diže i skreće. reče Ed Galačeli posramljeno. Začu riku motora dirižabla u poletanju i najednom se oseti srećan bez nekog razloga koji je jasno mogao da razluči. hvatajte ovo!" On baci mehaničku gugutku u vazduh i ona polete prema ljudima Kompanije. ali nisu bili sigurno šta." Pre nego što su stigli da zucnu i reč protivljenja. Odoše. njegovi majušni izumi skoliše obogaljene pripadnike obezbeñenja. "Probaj onda ovo". Navukavši naočari za infracrveno. Baš lepo. iako mu se glas jedva čuo u sve jačoj rici motora. "Predajem se. Potraži po svojim punim džepovima. sve dok se jedan od njih ne pokaza prisebnijim od ostalih i obori soničnu gugutku i pčele ubice hipersoničnim rafalima iz svog MRCV-a. "U redu". diže visoko ruke i pusti roj robotskih pčela u vazduh. Smesta vide da prsti stežu oroze MRCV-a. "Ups. šutirajući ih u guzice i jaja potpuno nevidljiv. viknu on. sve dok neplanirani vetar ne dunu i ne odagna njegovu dimnu zavesu preko horizonta. "ja sam bio taj sve vreme! Ja! Ja sam vaš otac!" Tada se iskezi kontrolnoj kabini. on šmugnu kroz vrata za posadu na beton. Nešto se moralo učiniti." On diže ruke." On ih pozdravi stisnutom . Ed Galačeli pogleda lica redom. "Ja ću ih se otresti. Pre nego što ga je oblak obavio. Iz njegovih rukava pokulja mlaz gustog crnog dima.table zgledaše se zabrinuto. on pusti da mu se domišljatost široko razmahne. "Auh". Izvin'te. Kada je video da se pripadnici obezbeñenja presamićuju i povraćaju od migrene.

Posle bitke za Žuti Prolaz. i to je bio najbolji vic od svega. "Imaju brojčanu nadmoć od sto prema jedan. tamni anñeo. prizvana sa mračnog mesta. a opet ih žanjemo kao pirinač!" Znala je da je se njeni kapetani plaše. S pravom. Ubica Bogova. Amin!" I poče da se smeje i smeje i smeje i smeje zbog toga što je onaj prisebni pripadnik obezbeñenja skinuo kacigu i to je bio Mikal Margolis. ne prestajući s paljbom sve dok izdajnički vetar nije počeo da raznosi pepeo. prodavaca osiguranja. Arni Tenebre napravila je piramidu od glava ispred svog komandnog šatora. i nekakva nečastiva ludačka vatra buknula je u njoj. mehaničara za rikše. Te noći je obojala lice u masku ptice smrti i kada je ubrizgala sebi morfin iz medicinskih rezervi. Uništitelj. S pravom su mislili takve stvari o njoj. "Neka živi Konkordat. Harperova Štala: krila ptice smrti razvejala su Parlamentarce kao plevu. Pogledala je iscerene glave seljaka. 52. Naredila je svojim komandosima-ubicama da odrube glavu svakom mrtvom i ranjenom i da joj glave donesu.pesnicom. ptica smrti digla se pred njom. . uniforme. a onda zapovednik voda dade nareñenje i dvanaest laserskih snopova bljunu i zapljusnu ga plamenovima. "Dečaci protiv muškaraca". kacige. demon. Kota 27. što je sve vreme trebalo da zna. ovaploćenje Kosmičkog načela. tražila je tela koja će baciti na oltar uništenja. Vastator. Sve je to bilo tačno. da bi joj kreštanjem nalik na krike čoveka podvrgnutog mučenju saopštila da je ona Avatar. mislila je da je bog. Bila je luda. Razarač Svetova. pilota vazdušnih laña. Parlamentarci su bili razbijeni i bežali su kroz pirinčana polja bacajući oružje. Nizala je pobedu za pobedom. Piramida je bila visoka koliko i Arni Tenebre. studenata. rekla je svojim komandantima. Elehujev Trajekt. bolji od trikova koje je on krio u rukavu. Žuti Prolaz. ranjeni u panici da umaknu demonima sa tigrastim šarama koji su ih neumorno progonili. rudara. Ona Nepredvidljiva.

Maršal Marja Kvinsana. Vastator. poručnik Lim Čung je upitao: "Zašto se borimo. "Tamo je neko ko me traži". Arni Tenebre nije bila iznenañena. Arni Tenebre ih nije obavestila da odbija uslove na odranoj koži redova Meknotona Beljua kao što je nameravala. Posle bitke za Kotu 66. neko bledunjavo seljače sa zastavom primirja natrapalo je na odstupnicu glavnog štaba Taktičke grupe. Arni Tenebre nije prihvatala tu sumnju. Zar može da postoji sumnja u živo prisustvo otelotvorenja Kosmičke Snage? Ipak. Onda je postavila dva pitanja. Vidi vidi. sumnja i pokolebana odlučnost. zapravo."Sistemi naoružanja sa indukcijom polja čine nas nepobedivim". Njeni kapetani i poručnici znali su da ona. gospoja." Marja Kvinsana. čini nepobedivim. Sumnja je počela da osujećuje njeno komandovanje. kada ništa ne postižemo?" Arni Tenebre nije smatrala da treba da odgovori. zavežu raširenih ruku i nogu izmeñu dva drveta i prepuste elementima i vremenu. broj 703286543. Osetila je tog jutra u vetru miris poraza. Dečak je pušten zdrav i čitav na rubu . Arni Tenebre je strpljivo saslušala uslove koje su joj Parlamentarci ponudili za predaju." "Ko ti je vrhovni komandant?" "Maršal Kvinsana. kada su Parlamentarci preplavili rovove Svezemaljske Armije uprkos sistemima naoružanja sa indukcijom polja. Počeli su da se plaše da je i tu u pravu. rekla je. objavila je svom štabu posle bitke za železnički čvor Sakamoto. Onda su u boju za Tetsenok Parlamentarci nekako pretvorili napredovanje Taktičke grupe Svezemaljske Armije u povlačenje. "Kako se zoveš?" "Redov Meknoton Belju. misli da ih Arni Tenebre. na sledećem sastanku štaba. svuku ga. Kasnije je naredila da odvedu poručnika Lim Čunga daleko u šumu.

neomalterisan. . To nije značilo ništa. Šake Arni Tenebre lupkale su po zemljanom podu . tuptuptup. značaj mu je davalo ono što se nalazilo sa obe njegove strane: da li je to bio zid koji je nešto sprečavao da uñe. Darmštat. Ljudske marionete moraju da igraju uz doboše bogova. isključenih motora. Kao što inače biva sa svim zidovima.zone borbenih dejstava noseći u ruci pozdrav jednog generala drugom. Arni Tenebre je postala tiha i opasna. i ona će se sukobiti sa Marjom Kvinsanom: Vastator i Osvetnik. ili nešto sprečavao da iziñe. bio je važan. zapravo. sa izveštajima o predaji. kao užurbani mišići. uništenju. prazan. kako je oduvek bilo i kako će uvek biti. siva i hladna kao stari krompir. u meditaciji. sa otvorenim vratima kroz koja je ulazila hladna magla uskomešana oko stajnog trapa.tuptuptuptup. sa nanizanim sasušenim smanjenim glavama o opasaču. Poslednja Truba da zasvira. manje od dve regularne divizije. i povukla ih u srce uklete Šume Hriz kako bi se pripremila za konačni obračun. tako da je svaki tren sadašnjosti samo delić prošlosti koja se iznova i iznova ponavlja. ili je naprosto razdvajao. Avatar osvete. samo simbolično odigravanje uzvišenijih borbi izmeñu Kosmičkih Sila. 53. Donohjuev Greben. Ali. Pozvala je k sebi sve preostale snage. Na jednoj strani zida nalazila se njiva sa krompirom. Postojao je zid. Posle Kote 66. masakrima. Arni Tenebre je provodila mnogo vremena u svom šatoru prekrštenih nogu na podu. Poručnici i kapetani muvali su se okolo. Čudesno kako svi ljudski sukobi i borbe predstavljaju. Crveni Most: tri strašna poraza u isto toliko meseci. Sa druge strane zida nalazila se Šuma Hriz. u izmaglici jutra. Sagrañen od starog sivog kamena. Sada je pozornica bil pripremljena. Götterdämmerung je mogao da padne. Na toj njivi stajo je Transportni Dirižabl čeličane Vitlejem Ares BA 3627S Istočno prosvetljenje. Ona i Marja Kvinsana bile su male dobošarke. i nije izgledao naročito važan. Tako je u dramu ušlo još jedno Kosmičko Načelo. visok čoveku do struka.

niti kevtale lije. najstarije od svih mladih mesta na svetu. jer granica izmeñu šume i njive bila je starija od zida koji ju je obeležavao. Tu nisu pevale ptice. životinjske kože upola istrulele i otvrdnule. u prasku neobično prigušenom meñu stablima. i bilo im je drago. Prvi koraci na šumskoj strani zida učinili su ih ljudima bez zemlje i statusa. Tu se činilo da izmaglica prkosi suncu. ružno razbacane konzerve koje su rñale u mrku šumsku boju. nije se oglašavao jaguar niti je roktao vombat: čak ni ljudski glasovi nisu remetili snevanje. gusto i tamno poput kamenja. suvog kamenog zida. naginjalo preko perimetra. izgnanicima. sagrañen da zadrži svet izvan šume umesto šumu izvan sveta. a tri čoveka oprezno su hodala meñu stablima starim koliko i svet. Dim paljevine dizao se sa njive krompira kao presuda o krivici. gde je Sveta Katarina lično zasadila Drvo Početka Sveta pomoću svojih čeličnih manipulatora. Mesec-prsten je svetlucao neverovatno visoko i daleko na lišćem prošaranom nebu. Izgnanici su se te noći ulogorili ispod ogromnih bukava starijih od pamćenja bilo koga čoveka. To će se pokazati značajnim za tri muškarca sa rančevima koji su koračali kroz spoljni rub šume. Rael Mandela . Grane su mu posezale prema otvorenoj njivi krompira. a logorska vatra izgledala je veoma mala i budalasta. Čuli su kako eksplozivna sredstva uništavaju dirižabl. Šuma se držala sebe. Drveće se tiskalo blizu zida. ali granica je i dalje ustrajavala. ali kako ih je put vodio dalje od zida prema srcu šume. U prvih nekoliko sati pronašli su mnogo tragova o prolasku čoveka: hrpice sivog drvnog pepela. a čak je i samo sunce izgledalo daleko i nemoćno iza lisnate tavanice. dok se zadržavala u vlažnim dolovima i ulegnućima. a na nekim mestima korenje je srušilo delove starog. bilo je sve manje i manje tragova čovečanstva. Bio je to zid isključenja. privlačila je mračne stvari iz šume da počivaju na rubu tame. obuzeta dubokim snom korenja. jer sada više nisu mogli da se vrate kući.Gospina Šuma.

Mlañi bio je na straži i zadržavao je mrak u dometu vatre. nalik na prazne očne duplje. tri muškarca nastavila su prema srcu šume. naišli su na mnogo uspomena na rat i nasilje: trake iskidane padobranske svile blago su se njihale sa granja brestovog šumarka. Pruge zelene sunčeve svetlosti sijale su kroz lisnate krošnje koje su se mreškale i nabirale poput zelene rečne vode kako su se grane pomerale na vetru. tebi su namenjene. probijala se kroz oplatu. Tog dana. reče Sevrijano Galačeli. tri muškarca promaršila su kroz paviljon svetlosti koju su na visini držali stubovi hrastova. u izgaženoj lisnatoj buñi na proplancima duboko u šumi videli su se ugljenisani . Mala rupa. pilota i glavni motor. anti-san pražnjenja u kome su simboli i alegorije usnulog uma bili isisani. a zelena mahovina izrasla im je na jezicima. Pošto je to bio dovoljan epitaf za jednu staru tragediju. rekao je on. njegovo životno delo. "Laseri". Po podne. spali. briši njima dupe. Za sve beskorisne godine. Njegova posada visila je iz otvorenih poklopaca. ali nikakav šum velikog komešanja u krošnjama nije dopirao do šumskog tla. Vraćam ti ih. Raelu Mlañem to nije ništa značilo. Te noći. "Tebi su namenjene. Vratio je knjige u ranac i ostao da sedi i zuri u mrak sve dok ga nije odmenio Sevrijano Galačeli. Čak su i teški koraci izgnanika bili progutani u debeloj i mekoj lisnatoj buñi. Čitaj ih. čitajući odlomke iz knjiga koje mu je otac dao pre bekstva. izgnanici su sanjali ne-san. mrtva već tako dugo da su im oči iskljuvale neme svrake. radi sa njima šta god hoćeš. Sledećeg jutra. tanka i prava kao olovka. Sevrijano Galačeli otkrio je srušeni izviñački helikopter nabijen na drvo. U satima koji su usledili. do tog trena. nisu progovorili ni reč. Bili su to njegovi prepisi iz beležnica Doktora Alimantanda." Stranica za stranicom bila je ispunjena tajanstvenim matematičkim formulama ispisanim divnim rukopisom njegovog oca. ostavivši samo iscrpljujuće prazno crnilo. "Uzmi ih". kosturu u borbenoj uniformi kroz kez je rasla paprat.

kože zguljene u parčiće i dronjke. A opet. Drveće je bilo razneseno u belo iverje. drveće se pribilo oko vatre i ponovo iskapilo izgnanicima snove. bez ikakvog traga vozača. Trebalo je da se tri putnika obraduju što su tako blizu srcu šume i legendarnom Drvetu Početka Sveta. lijane orlovih noktiju i pavita posezale su da prekriju olupine ratnih mašina. kasna rosa opervažila je travu. zaoravši brazdu blata i zelenila. praznih duplji. Rael Mandela Mlañi uze fotografiju lepe žene i stavi je u džep na grudima. U veličanstvenom srcu . Žanel' u donjem levom uglu. tako daleko od rata Sila. U rano popodne. bez usana koje su iskidale lasice. Predveče su naišli na najmračniji memento mori: na ukrštanju dve staze. Kao da pokušavaju da izgnaju zla sećanja. prešli su iz kraja oskrnavljenog bitkom u tajno srce šume Hriz. račvasto drvo bilo je zabodeno u tle. iglicama posutih bulevara. a sveža bujad nikla je da sakrije poginule ispod zelenog prepletanog pokrova. grad mekih crvenih tornjeva i širokih. Činilo se da je njemu prijatelj potrebniji. tela su bila nataknuta na račve grana. Tokom noći. i ogromni mir tekao je sa istoka preko napuštenog bojnog polja. putovali su predelem ratnog uništenja. korak za korakom. tle izrovano i iskopano u kratere i zemunice. Osećao je potrebu za prijateljem. uokvirena fotografija lepe žene sa natpisom 'Uz svu moju ljubav. a na njegovim rakljama stajale su nataknute ljudske glave. Tu su se zaprepašćujuće visoke sekvoje dizale stotinu dve stotine tri stotine metara u vazduh. Batisto Galačeli pronañe ispravni vojni radio kraj mrtvog veziste. Nad zemljom su lebdela teška sveža sećanja na zverstva: spaljeni vazdušni motorcikl jednosed. Dečak teško da je imao više od devet godina. čistina usred šume gde se srušio lovac dvosed.krugovi. sa neobičnim oružjem na gotovs. Rael Mandela Mlañi ostavi fotografiju lepe žene kraj mrtvog veziste. Čitavog sledećeg jutra. usred uništenja. ali osećanje užasa vrebalo je i raslo iz minuta u minut. Sunce je sijalo. Tu se vodila velika bitka. Tri muškarca ručala su uz emisiju Džimija Vonga. Gospina Šuma i dalje je bila jaka.

Pulsiranje avionskog motora koje je prošlo daleko na istoku nagnalo ih je da kriknu i pojure u skrovište meñu lukovima sekvojinog korenja. nepoverljivi kao mačke. prokletim. U svom svetom okretanju. reče prilika u belom. prilika uoči tri očarana muškarca. svojim užasavajućim. otrova izvučenog iz tla u vazduh i drveće. Neka prilika u belom stajala je meñu korenjem drveta. Ime mu je bilo Žan-Mišel Gastino. i to više nije bio mistični anñeo. potoke i rečice. bezglavo srljali kroz drač i trnje. lica podignutog prema suncu. Mutantni Majstor Iskričavog Sarkazma i Hitrog Odgovora. 'poznat takoñe kao Zapanjujući Podrugljivac. niti kuda. ljudskost je isisivana iz njih. Grane su se njihale i šibale na vetru visoko iznad njih. otrovnim. bežali bežali bežali da se oslobode užasa. Bežali su od straha. Probivši se kroz gusti prsten ogromnih sekvoja. Drvo Otac. nije ih progonio nikakav neprijatelj izuzev tame u sopstvenim srcima. meñu oblacima. u čistom strahopoštovanju i radosti. gde ste toliko dugo?" 54. ali nisu mu mogli umaći. zdravo". istupivši iz svetla da bi ih pozdravila. to je bilo poput otrova. pozornih očiju. Grane su se pomerale i blagoslovile ih odozgo. Kap po kap. jer užas su bili oni sami. prilika koja se okretala polako.žume. bežali su od užasa. izbiše na kružnu čistinu u čijem je središtu stajalo najmoćnije drvo od svih. "Do ñavola. dali se u trk. nisu znali zbog čega beže. Svetost tog mesta dodirnula je njihovu pokopanu ljudskost i oslobodila ih užasa. nekada . Nisu umeli da objasne zašto. Počeli su da gaze oprezno. zraci vitražnog svetla padali su kroz iglice i obasjavali šumsko tle. da bi u noćima iskapljenog sna trovao izgnanike. kap po kap. Počeli su da kaskaju. sa glavom i ramenima višim od njegove najsnažnije dece. ekstatično. naćulivši uši. Tri čoveka stajala su ispod Drveta Početka Sveta i gledala naviše u uzmahane grane. već neki sredovečni čovek u prljavom brokatu. "O. neljudskim duhom. obasjana stubom svetlosti. šuma ih je punila svojim duhom.

pa. otmenom hotelu. Čim sam počeo sa tim pesnikom. prilično uzdrman. kad gle. trebalo je. bio sam tu ja (Zapanjujući Podrugljivac). sinak. na koži su mu se otvorile velike. trebalo je tada da stanem. Svejedno. pojavilo se pola okruga i. trebalo je da se organizuje veliki dvoboj sarkazama u jednom finom. prilično trivijalno. na licu mesta. prilično velik ne samo u onom bukvalnom smislu. Nekada sam demonstrirao kako moj sarkazam može da ubije bubašvabe i sljušti boju sa zidova. dugačke pukotine i napolje je pokuljala krv. pre mnogo godina. nema izgleda. tako. psima. malčice mi se otelo. a krupalija je. ali ja nisam znao da je taj tip bio nekakav lokalni heroj. jesi l' ikad čuo za neke ljude koji su roñeni sa darom zapovedanja u glasu tako da niko ne može da im se odupre? E. a ja mu velim. i bio sam član putujuće predstave. eto njih za mnom sa puškama. ma. sokolima i lovačkim pumama. I. visok metar i deset. Takverej Bob. ja imam takav dar za sarkazam i satiru. i još nekoliko njih čijih imena ne mogu da se setim. u svakom slučaju. znate. i voleo je da priča. ja sam roñen sa darom sarkazma. a gutao je mačeve dugačke metar i po.Najsarkastičniji Čovek Sveta'. kada je svet bio mlañi. velik kao pivska bačva. kada deca govore stvari da bi jedna druge rasplakala. . pa sam. "Nekada sam bio prilično slavan. ječe i čupaju kosu. nastavio sam i svi u publici počeli su da krvare. vukodlak. naprosto bežao i bežao da bi' završio ovde.. 'Najveća predstava na zemlji' i tako to. sve dok jednog dana neki pesnik. naprosto pretrpeo srčku i otegao papke. Tri izgnanika bila su zadovoljna što on to radi dok god se usput zabavlja i prženjem jaja i pečurki u svojoj kolibici izmeñu lukova korenja.. govorio stvari koje su drugima ostavljale male posekotine? I mislio sam da ne znaš. 'Čudesa zemlje i nebesa'. veliki veliki čova. riñe brade. a to mi je oduvek predstavljalo problem. sarkazam me je obuzeo. sve dok taj nije došao i rekao da je on Najveći Satiričar Koga Je Svet Dao. tu je tome bio kraj. da li znaš da sam sa dve godine. patuljak gutač mačeva. da skratim priču. uobičajene stvari. ali nisam mog'o. Leopold Lenc.

.. tako mi je rečeno. a ne kao sad. šteta za taj dirižabl) i moći ćeš da zapovedaš svim zonama Geneze.. tamo se rañaju anñeli. i ako se taj tvoj jezik još koji put opet otme kontroli. ne čineći nikome nažao. a njeno lice. Mutantni Majstor Iskričavog Sarkazma i Hitrog Odgovora. kao da ne znam kakvo je bilo. bilo je ptica. da biju bitke u Šumi Hriz? Svakako ne Žan-Mišel Gastino: da vam kažem. svako drvo je kao jedan element mreže.. Sveta Katarina lično. imam jedan posao za tebe. pod korenjem. Da mi čuvaš šumu. otkad su došli vojnici: ko bi to pomislio. Znate na šta mislim. Svejedno. časna reč. previše si opasan da bi živeo meñu ljudima. ovo mesto je postalo mračno. sva treperavo bela.. neguje." Sitni čovek ih posluži omletom sa pečurkama i mateom. I tako se Žan-Mišel Gastino tu našao i tu ostao. do Drveta Početka Sveta. "Sam pravim čaj od biljaka i korenja. skrenuo sam sa teme. doveden sam ovamo. Imaćeš moć saznanja o svemu što se dešava u Hrizu (tako sam znao da dolazite. Njegovo opažanje je preduboko da bi mu naudile puke reči. Drvo Početka Sveta. ona velika krčevina iznad puta Belveder počupala je dosta viših saznajnih nivoa. kao i vas. i došla mi je Blažena Gospa. ja ću da pričam. leglima. i mašine.Rek'o sam sebi. jedite samo. Lep je .. Kako god. mari za nju. Svejedno. sve dok ne budeš pozvan zbog jednog višeg zadatka. kengurčića. pa sam se zakleo da više neću biti Zapanjujući Podrugljivac. a to će se jednom desiti'. um. sve to prepletano korenje i granje i tako to. ostalo ih je još dosta iz doba prilagoñavanja sveta. leptirova i tako to. U to doba Gospina Šuma bila je prijatno mesto.. voli je čak. otkad su oni došli. Vidite. i mene je ovamo privuklo srce šume. Žan-Mišel Gastino. drveće ne može da oseti sarkazam. kaže ti ona meni: 'Žan-Mišel Gastino. provešću ostatak života kao usamljeni isposnik. odbijajući društvo ostalih ljudi.. jašta. lepa već onakva kakva je. pa ću ti oprostiti ono što se dogodilo u tom gradu. Svejedno. ljudi će ponovo da izginu. čuva. videli ste to iz veće blizine nego ja. stvari su se ponovo vratile u duboko snevanje. spajanje i veze... Dobijete od toga snagu kao jarac... šuma ima taj neki kao. Šumi treba neko da je pazi. Bolje od anñeoskog.

možda noćas usnite nešto čudno. Nemam mnogo prilika da pričam. jer ako se nastavi. To me plaši..što znači 'Večno živo' na jednom starom starom jeziku. Drveće je živo. Sada ću to objasniti. mržnju. Crveni sjaj gurao je noć dalje od njih. ono oseća. ništa slično tome. zasadila ga je ovde prvog dana prilagoñavanja sveta lično sveta Katarina i šuma je izrasla oko njega. znate. Ali takoñe je apsorbovala sav strah. okrećući se u krug i u krug i u krug. a čitave oblasti šume umiru. mudro i sa veoma dugim pamćenjem. zastrašujućom i nemalo opasnom. dok novo rastinje izbija kržljavo i deformisano. već truje dušu ovog mesta. Mene brine što to truje drveće ľ ne nalik na zasipanje korenja sredstvom za uništenje korova. sranje i frku koja se zbivala tamo i to je šumu učinilo mračnom. apsorbovala vaša sećanja da bi ih dodala velikom pamćenju ovog Drveta Oca. Ja i mašine možemo da učinimo malo toga. i takvo i jeste. da. i svesno. Ali ovih dana. da li vam se zavrtelo u glavi zbog starog Žan-Mišela Gastinoa? Previše filozofije? Naravno da biste sada da odspavate. Uzgred. pa. Pa. Jeste li tamo imali ne-snove? Naravno da jeste. To ne valja. Zamislite. Obuzelo ga je osećanje svetosti i stajao je dugo lica podignutog prema nebu. to vas je šuma upoznavala. a oči izgnanika kolutale su i treperele od brzih pokreta ljudskog snevanja. Ali veliko Drvo Otac najstarije je i najmudrije. O. Rael Mandela Mlañi sanjao je da se probudio i da je posle buñenja izišao iz drvene kućice meñu korenjem u noć. nestaće duša sveta.. mesto je postalo mračno. ali ne brinite." On ritnu vatru od šišarki sekvoje. misli.to život ako volite svež vazduh i tako to. obično i sâm idem u krpe u ovo doba." Spavali su te noći oko mangala sa ćumurom. nisam prozborio ni reč sarkazma već pet godina. to vas samo kuša Veliko Drvo i pokušava da komunicira s vama. Iskre pobegoše kroz dimnjak u tamu koja se zgušnjavala. Žao mi je što sam tako dugo pričao. Kada je . "Ovo ovde drvo" (on potapša rub korena na kome je sedeo) "zove se Sequoia Sempervirens .

Podigao je glavu i ugledao Santu Ekatrinu koja je stajala pod prugom svetlosti. a onda je usnio da čuje glas koji pevuši neku melodiju. "Stoj stoj stoj stoj!" uzviknu Rael Mandela Mlañi. majka mu je odgovorila: "Duh. Znam šta je posredi. "Odgovori ocu". Mesec-prsten svetlucao je visoko." Tada njegov otac istupi iz tame. zar ne?" optuži ga Limal Mandela. a vazduh je bio nepomičan. prijatelja iz škole. a u njegovom snu. reče njegov otac. neuspešan izgnanik i kukavica. "Šta ćeš učiniti?" "Za sve ovo si sam kriv". Imale su lica njegovog života: njegovih kolega iz Smene C u livnici.osetio vrtoglavicu od okretanjaokretanjaokretanja. "Prekinite san! Hoću da se probudim!" I zaista se probudi i nañe se sâm na svetom mestu meñu stablima. agenti. dok mu je jezik sijao kao žeravica. sine. vlažnu zemlju. kad jedna za drugom poznate prilike izroniše iz senki meseca-prstena i pridružiše se njegovim roditeljima. ali nisam mrtva. "Šta ćeš učiniti?" pitali su. Dugo je ostao tako. pa su se zvezde zavrtele. kurve." Rael Mandela Mlañi zausti da vikne kako on. vaskrsnut iz pepela. ajkule. devojaka sa kojima je plesao na igrankama subotom uveče. gledali su ga odozgo kako kleči na mekom mrkom tepihu od iglica sa beskrajnim sažaljenjem. Postoje živi dusi. Ne možeš da se suočiš sa neuspehom i sada bežiš. Rael Mandela Mlañi zausti da odgovori. "Jesi li ti duh?" upitao je. "Zbog čega si došao ovamo?" upita Limal Mandela ljutito. lica iz Beladone. kockari. a debla sekvoja popadala po njemu kao šibice. Najveći Igrač Bilijara Koga Je Vaseljena Dala. Glen Miler sa svojim trombonom pod pazuhom. baš kao i mrtvi. vetar je šaputao u granama. nije postupio nimalo bolje kada je pobegao u Bespuće. ali reči su mu ukrale noćne ptice. da. "Ne pokušavaj da me izblefiraš. Rael Mandela Mlañi klonuo je na tle i stisnuo obraz uz hladnu. "Da mi samo nije ponestalo trikova!" reče Ed Galačeli. reče Santa Ekatrina. . Limal Mandela. "Bežiš.

zvezde. zgusnula. kažu da ti putuješ kroz vreme. Neki visoki brkati muškarac u dugačkom sivom mantilu sede na koren drveta kraj Raela Mlañeg. koliko god ono bilo naročito. zar ne bi takoñe mogla da bude dovoljno jaka da ovaploti i tvoja nadanja i želje? I ako je tako. kao jednom džentlmenu od nauke. Znaš li šta je ovo drvo? Naravno da znaš. Zagleda se dugo u nebo. samo što ovde. "Fina ." "Snova? Ksantični mistagozi veruju da je postojanje okončano trećeg dana i da je naš svet samo san iz druge noći". temelj sadašnjosti. svetlost se sklupčala. zapravo. Ali to je takoñe Drvo Kraja Sveta. samo na ovom mestu. i dok ne dovršiš ono što si započeo. u poteri za nekakvim legendarnim stvorenjem. reče." On pronañe lulu. možda je ta snaga. "Mnemolozi. tvoja sećanja neće te ostaviti na miru. "Dosta mi je duhova. Mi smo sećanja. Mi smo najmaterijalnije stvari na svetu. Ako je zemlja ovde dovoljno jaka da ovaploti tvoja sećanja i strahove." "Ali. Ja sam Doktor Alimantando. šapnu Rael Mlañi. "Znaš. tvoj deda takoñe." Doktor Alimantando ustade i stavi lulu u usta. "Fina noć". ali sećanja ostaju. Pod prugom zvezdanog sjaja. Tvoj otac me je poznavao kada je bio mali.sladak. pripali i zapućka zamišljeno. i nije vezana ni za kakvo mesto. ali nikada me nisi sreo." "Ko si ti?" "Poznaješ me. u tebi. moraš da se vratiš. "Fina noć. "Fina noć". preturajući po mnoštvu džepova u potrazi za lulom. Raele." "Tako je. božanstven. moram ovo da kažem: ti u sebi nosiš magiju. jer svaki početak mora imati i kraj. poprimila čvrsto ljudsko obličje. Mi smo snovi drveća. reče sivi stranac." Njegova lula bila je mala crvena tačka žeravice u noći. drveće. Razmisli o tome. kao što sam to bio ja. reče on. Slušaj: iako mi je to mučno. to je Drvo Početka Sveta. napuni je. Imaš nedovršen posao u mom gradu. Ja sam najstarije sećanje Bespuća. Mi smo stvari koje čine život." "Dosta mi je snova". imamo telo i tvar. a ti me ovih proteklih dana nosiš na leñima. "Duhovi? Ma daj.

" Onda skrsti ruke i uñe u senke zvezdanog sjaja. moći ću da se vratim na stari posao.. Danas. Osećao se miris i čulo cvrčanje jaja koja su se pržila na mangalama. Možda si zato i doveden ovamo. negde izmeñu programa o kraju Vaseljene i popularne jutarnje muzičke emisije. posebno projektovan za očuvanje životne sredine.. Zvuk radija Žan-Mišela Gastinoa probudi Raela Mandelu Mlañeg. To je privremeno. Biće ovo staro mesto u redu još neko vreme. a ne možete nikuda bez pristojnog doručka." "Zar nisam makar malo uzrujan zbog toga što napuštam sve ovo? Pa. Amshastrije. Svetlost je navirala kroz loše nameštene daske od kojih se sastojao zid. Pozvan sam. Blaženom Gospom. ja sam bio zauzet svojim.. Raele. Drago mi je što smo se sreli. samo malo. Pa. Sredićeš ti već to. umivajte se. ukoliko ne poñem. pa. hajdemo. jedite! Čeka nas dug put dok ne stignemo do . Svejedno. danas nas čeka dug put. i čim izvršim Svetu Volju. Ustajte. gde mnoštvo budućnosti zavisi od malobrojnih pojedinaca.. Pa. ne shvatajuši sasvim. I on je bio podjednako loše podešen. svejedno. "Dobro jutro dobro jutro dobro jutro"." Rael Mlañi istisnu zglavcima san iz očiju. tu nema greške." "Ali ko će da pazi na Gospinu Šumu dok je ja spasavam? Ne bi trebalo ovo da ti pričam. Izgleda da će ti zatrebati moj naročiti dar. "A?" "Idemo. Dok si ti bio zauzet svojim mnemologom. Sinoć. ubrzo neću imati šta da čuvam." "Ali.. da treba da krenem sa tobom. Staro Drvo Otac vodiće računa o njima. zbogom. To se zove Osa Dogañanja. dok mene nema.. reče Žan-Mišel Gastino. Postoji skrivena veza meñu tim stvarima. makar sećanjem na nju. Pravi si Mandela. rekla mi je da. rekla mi je da je kucnuo čas. a to obuhvata i Šumu Hriz." "Zar nisi.fina noć. "Dižite se. ali upravo se konstruiše čitav novi red anñela: Model Šest.

demona ili insekata. lica prekrivenih tetovažom ili obojenim poput tigrova. Begunci buntovnici izgnanici lutalice gameni šizoidi. ali imaju na sebi nešto V. Stalna nareñenja nalagala su da svi zarobljenici smesta budu pogubljeni. Baš bih volela da ih vidim. Jedna patrola 'Jaguara' Arni Tenebre zarobila je četiri muškarca u unutrašnjosti Zone pasivne odbrane 6. pegavi. bez ijedne povrede. Trojica su posrtala i padala na neravnom terenu na kraju doline. kao da vidi drugim čulima. "Četiri muškarca. prugasti. ali radoznalost potporučnika Serña Estramadure bila je podstaknuta njihovom sposobnošću da prevale deset kilometara kroz eksplozivne zamke. Gastino se do sada nije formalno opredeljivao. Bez identifikacija. Dajte joj hiljadu ljudi poput Gastinoa i smrviće Kvinsanu tako fino da će od nje ostati samo pesak. "Ko su oni?" upita Arni Tenebre. omče od žice i pangi-kočeve prekrivene govnima. Jedan od njih je onaj Čiča iz Šume. a ja moram da se spakujem i pozdravim sa kokama. Iako ga je Arni Tenebre srela samo dva puta pre toga. Vojnici su im vezali ruke i oči i vodili su ih na uzicama." Gledala je kako gerilci dovode zarobljenike. tako i meñu Parlamentarcima. On je deo šume. Šta si se toliko iznenadio? Šta misliš. Glupi dečaci koji se prave da igraju igre glupih dečaka. karirani.šumskog zida. vojnike-dečake nespretne u kameleonskim uniformama i sa teškim borbenim rančevima.A. sarkastični. a ne vidom. četvrti je hodao visok i prav i vodio je. iskopane jame. a ostali izgledaju normalno. Mora da ih je on proveo kroz zonu odbrane. Uprkos vazdušnim patrolama Parlamentaraca. homoseksualci i vizionari. opreme. prekršio je naredbu o radio-tišini da bi zatražio savet od svog komandanta. umesto da ga vode. Biće da je to Gastino. njegovo ime bilo je legenda meñu veteranima pohoda na Hriz. Kakav bi to gerilac bio." "Zanimljivo. . svestan kao životinja. odakle sva ta jaja? Iz vazduha?" 55. kako u Svezemaljskoj Armiji. Ona pogleda svoje gerilce. Glumci u ratnom teatru.

" . "Gospoja. Poslednji put sam ih videla kada su imali dve godine. Vratio se minut kasnije. upitala je potporučnika Estramaduru: "Njihova imena." Odskakutao je nizbrdo do torova.. zovu se. Sevrijano i Batisto.." "Tako. otporne. I vrati im odeću.. lica crvenog i poniženog ispod smelih plavih i žutih tigrastih šara." "Idi i pitaj ih. I dalje je pokušavala da ih pronañe u sećanju dok im je potporučnik Estramadura skidao rančeve. a ostali su imali stvari koje je proizvela Kompanija. U Gastinoovoj iznošenoj beloj odeći nije bilo ničega. "Onaj najmlañi je sin Limala Mandele. Dovedi ih ovamo. Goli muškarci izgledaju bedno. i vezivao ih u toru od bambusa. Čovek bez očiju i ušiju neće dugo poživeti u šumskoj borbi. U džepovima nije bilo ničega osim papirnih maramica i male lopte od srebrnog papira. zaboravio sam da ih pitam. uši? Njegova informacija svodila se na 'odjednom su se stvorili tamo'. dobro izrañene. Pretražila je odeću zarobljenih. Znala sam da su mi njihova lica poznata.. Estramadurin izveštaj bio je prava farsa." "Ah." "Ostala dvojica su." "Želim da popričam sa zarobljenicima. Nedostaje mu inteligencija." Ona pokaza na kožom uvezanu knjigu koja je ležala kraj nje na tlu." "Mandela. Pre nego što im je pregledala rančeve. odeću i dostojanstvo." "Gospoja. Zar momak nije imao oči." "Rael Mlañi." "Galačeli. Neće dugo poživeti.Lica dvojice zarobljenika izgledala su joj poznato. gospoja.

časni čoveče." "Lako je to reći. ali molim te da me poštediš svojih vatrenih govora. Ja sam demon koji jede male bebe. "Mir. Dešavalo se to i ranije. Dakle. priču koja ju je i dovela do tog mesta i trenutka. dešava se sada. tiho. u treptanju i čuñenju u zadimljenoj kolibi. ti si podjednako velik zločinac kao ja. Tebe veoma dobro znam. ona ispriča priču o ukradenim bebama. anonimno pobiju. Videla je kako vire prema njoj kroz dim. ja sam. Zar je neopozivo zapisano da nikada ne umakne od njih? Zar je čitav grad Bespuće jedrio oko sveta kao oblak u poteri. Baš dobro." "Ko si ti?" upita Rael Mlañi. ali ona je za njih bila nevidljiva. Skriven ispod korica knjige. Zagledala ih je dok su klečali s druge strane vatre. mazi mazi mazi. Žan-Mišel Gastino zausti da progovori. Ovaj sastanak bio je Kosmički Predodreñen." "Nije tačno. obasjana s leña snažnim sunčevim svetlom koje je kuljalo kroz bambus. zar je bilo tako loše želeti ime ispisano na nebu? Poigravala se idejom da naredi da ih brzo. "Znaš me. I ja sam nekada bila takva. ovaploćenje zla. Arni Tenebre je pomazila prstima svoju kratku kosu. iz pokolenja u pokolenje. Kvinsana. finu poput krzna. manično. Raele Mlañi. Ja sam Arni Tenebre. "Ali čemu tolika užasnutost. bauk koji tera decu u krevet. i desiće se ponovo. i znam ime Galačeli. Alimantando. Potpuno te shvatam. reklo bi se. ne bi li je odvukao natrag u stagnaciju i beskorisnost? Kakav je to zločin izvršila kada prošlost mora da je kažnjava. Znam ime Mandela. neodoljivo maženje. Ja se borim za pravdu potlačenih protiv tiranskog režima Čeličane Vitlejem Ares. Odbacila ju je. priču koju joj je ispričao njen fantomski otac. Mandela. Tvoja baba-tetka." . Raele? Kako čujem. to je bio njen mali bratanac. Izrazi užasa na licu njenog malog bratanca veoma su joj prijali." I pošto joj je to pričinjavalo zadovoljstvo. Galačeli. Bio je drzak.Kada je potporučnik Estramadura otišao. To bi bilo nemoguće. Sada možete ići.

pomislila je. Da je samo onomad obratila više pažnje na to. "Da naredim da ih streljaju. prema Brdima Tetis. "Konačna bitka će naprosto morati da se odigra na nekom drugom mestu. frenetično. Na delu su sile veće od uobičajene prakse. bez diranja. "Pripremite sve divizije i sektore za pokret. Mogu da ovladam vremenom. Kvinsana. gospoja? To je uobičajena praksa. pozovi ROTEHovo svemirsko oružje koje može da razori svet. Čučali su u polukrugu na zemljanom podu njene kolibe. priprema za konačnu bitku. ostavljenog suncu. Lepe lepe ptičice. Odredi za kamuflažu pojurili su okolo. pozovi samog Panarha da me uništi. kiši i gladi. Mogu slobodno da idu. Ona se hladno osmehnu sama sebi." Potporučnik Estramadura nije odlazio." "Uobičajena.Kada se potporučnik Estramadura vratio pošto je zaključao zarobljenike u kavez." "Ali. pozovi ih sa neba. Moraće da nauči koliko vredi tišina. i isprati ih do severnog šumskog zida kod Novog Holzbeka. Jer imam ključ za Konačno Oružje! Osećala je zadovoljstvo zbog te melodrame. Setila se zidova kuće Doktora Alimantanda. sa mrežama. Stvarno je bio previše glup da bi mu dozvolila da živi. Arni Tenebre je ponovo prala ruke i zurila u njih pozorno i opčinjeno." . Ne. Taj je previše pričao. grmljem i ceradama. prekrivenih arkanom hronodinamike. Sazvala je svoj generalštab. dakako. Setila se kožom uvezanih knjiga Raela Mandele Mlañeg." Ona se zagleda dugo i opasno u kapetana prve klase Džonatona Baja. gospoja. odbrana. Pozovi ih dole. Gledala je kako patrola 'Jaguara' prati izgnanike iz doline u šumu. "Uradi to. ruku i nogu raširenih izmeñu dva drveta. Kada se bude vratio. pozovi nebo da se sruši na mene. Izviñačka letelica Parlamentaraca zazujala je na istoku. ali ja ću te ipak nadmašiti. Vrati im njihove rančeve." Zamislila ga je svučenog.

"Blistavo".56." On se prevrnu na leña kako bi Taj Manzanera mogla da mu lupka po stomaku. na rajska ostrva mora Tisus. Vodio je mnoge svoje ljubavi u promenadu kraj Zaliva Sepije i šaputao slatke reči ljubavi kroz respirator u naćuljene uši. već nisu morali ni da budu plaćeni. Viši menadžeri ne smeju da pokažu ni najmanji znak slabosti. Bogu hvala. Industrija. rekao je Džoni Staljin sebi. I dok god se kredit na njihovim računima bude gomilao iz meseca u mesec. nekoliko brda šljake? Prioriteti. par zatrovanih reka. Sve dok zamene ostanu neotkrivene. Njegov plan bio je toliko blistav da je provodio mnoga popodneva u svom privatnom studiju za masažu pod prstima Taj Manzanere. naklon i Karter Hausman. Sada je voleo jezerca mulja i izvore nafte. "Reci mi najgore. Profit. radije. dok se približavao velikoj kocki. Nadnice za njihov neumorni rad koristile su se za izdržavanje njihovih originala od krvi i mesa koji su otišli na trajni odmor u polarna skijališta. Roboti ne samo da se nikada nisu umarali. iz Stanice sveta Mod i Sveta-džungle Novog Brazila. spratu u izobličene predele oko Keršoa. zagledan kroz svoj zid-prozor na 526. o tome je bilo reč. spavali. Još je čvrst. Setio se strepnje koju je zatrovana zemlja izazvala kod dečaka starog osam i tri četvrtine. ili u podzemlje greha u Beladoni i Gumenoj Ulici u Keršou. Kucanje na vratima. nañe se kraj njega. stopa delotvornosti se utrostručila. najnoviji izveštaji o projektu Bespuće. robotski dubler Kartera Hausmana." Izgleda da su poslednja tri zamenjena službenika bila zadovoljna. O Prioritetima i Progresu. Carstvo. jeli i pili ili izbacivali izmet. "Takoñe. . Šta znači jedno mrtvo jezero. "Napred". taj plan će usrećivati sve te ljude. ostaće zadovoljni. "Razglednice sa Porcelanske Planine." Džonija Staljina napusti dobro raspoloženje. Otkad je Džoni Staljin zamenio celokupno neposredno osoblje robotima. meditirao je o blistavosti svog plana. uobičajeni izrazi zahvalnosti i pohvale.

Opet. Čuo sam da deca širom sveta imaju vizije same Blažene Gospe: dva slučaja su zabeležena ovde. i oba deteta umakla su kao slepi putnici dirižablom. ali organizacija Konkordat efektivno je rasturena posle uništenja njenih najviših ešelona. Dobro sam ga poznavao kad sam bio mali. Nije trebalo to da urade. a njihov raspored je prilično pun. po butinama. ser. Ta porodica." Ljudski dvojnici su povremeno bili toliko ljudski da je Džonija Staljina to plašilo." "Mani se jezika Kompanije kada pričaš sa mnom. a otpor načelima industrijskog feudalizma uglavnom je slomljen. u vezi s ovim. šteta za matorog. ali tri zamene želuca i tankog creva za isto toliko godina predstavljale su previsoku cenu za projekt Bespuće. Takoñe. šta gospodin najviše voli da radi?" . Nažalost. ljubavi. "Da li bih smeo da pitam. postoji ona izreka o kajgani i jajima. a tu je i nedostatak saradnje stanovnika Bespuća. Premeštanje težine dublera na jednu nogu kao znak da želi da predloži nešto toliko ga je podsetilo na Kartera Hausmana da se stresao. Šta preporučuješ?" "Savetovao bih vas da ne posetite projekt Bespuće u planirano vreme. Ako je to dobra vest. u Keršou. koja je onda loša?" Zahvaljujući operacijama presañivanja. Ipak. Crna berza još donekle ugrožava prodavnice Kompanije." "Postojao je izvestan element revanšizma kod direktora obezbeñenja." "Prokletstvo. Takoñe imam informacije da Tasmin Mandela organizuje protestni marš baš u vreme vaše posete fabrici sledećeg meseca. znamo da je bio u kontaktu sa Taktičkom grupom Svezemaljske Armije u Južnom Hrizu. prate me tri člana odbora kako bi se uverili da sam na valjan način ugušio nemire. mogao je da podnosi čireve. "Imamo informacije da Rael Mandela Mlañi namerava da se vrati u Bespuće da bi se osvetio za dedinu smrt."Dobre vesti i loše vesti. ser." "Zaboga miloga. Nivo proizvodnje se vratio na normalu. Tu." "Slažem se.

Na visijama je sneg." Znači. "Pretpostavljam da. u Gorama Sin. sjajno klizava i jarka koliko i tilapija iz Kalume. a vatre tople u Kaluma-brvnari. na Sinu. za svoj sto. Bila je to privlačna zamisao. Čudno da to uopšte nije bilo onako strašno kao što je očekivao. Bila je to zaista dobra devojka. noći su hladne. ser." U mislima.Za trenutak." Robot je prilično dobro odglumio izraz skandalizovanosti. Zašto pitaš?" "Pa." . "Pa." "Upravo tako. "Dubler je spreman već osamnaest meseci." "Ali sve do sada niste imali priliku. sa svim dokazima koje imate protiv mene. Džoni Staljin je posmatrao najlon i plovak na uzburkanoj. brzoj vodi reke Kaluma. ne posle ovog razgovora. Da li bi volela da poñeš sa mnom? U ovo doba godine. plašim se da si ostala bez posla. Džoni Staljin se uplaši da je kod svih njegovih robota-dublera došlo do masovne greške u programiranju. možda bi gospodin voleo da više vremena provodi u takvim zadovoljstvima. "Koliko već dugo već radite na dvojniku?" On leže natrag i zagleda se u tavanicu. tako se to dogodilo. nemam drugog izbora. kod slapova Kalume." Lišće žuti i poprima boju ćilibara gore." On odmeri Taj Manzaneru od glave i pete. Nije bilo ni najmanje nalik na umiranje. a manje u sumornim svakodnevnim zadacima vezanim za projekt Bespuće. pecanje je sjajno. Taj. "Nikako. dušo. ser! Ovo je u vašem najboljem interesu. gore. Očekivao je već duže vreme taj dan kada će ga roboti upitati ne bi li uzeo produženi odmor i pustio mašinskog dublera u svoje cipele. "Najviše volim da pecam tilapiju na reci Kaluma. Robotima maserke nisu mnogo potrebne. "Ne mogu ni da te ostavim ovde.

podrigujućeg dima i odzvanjajućeg metala. uz uzdah i vrisak. "Saplićeš se o njih kad ideš u radnju. ljude Bespuća. Zabacila je glavu i oslobodila svu svoju moć u psalmu energije. pre nego što su joj usne prekrivene glomaznom metalnom maskom koju su joj napravila Sirota Deca. Iste noći. Poslednje što je rekla. Ponovo je pronašla malu pećinu sa izvorom vode. To ju je nagnalo da se osmehne iza maske. Kada je saznala za očevu smrt. Pravda. ne osveta. Stajala je na ulazu u pećinu i gledala u Veliku Pustinju krastavu i gubavu zahvaljujući ruci industrijskog čoveka. "Grad je pun tih klinaca". a iz rupe je izišla sveta Katarina od Tarzisa odevena u šareni baletski triko. objašnjavao je mušterijama preko šanka. Pošto je Persis Taterdemalion u napadu tuge zbog Edovog ubistva pobegla u suton. krenula je duž brežuljaka. u metalni mlin svojih čeljusti. Na podu su bila mumifikovana zrna pasulja i šargarepe. Kaan Mandela ih je nazvao Izgubljeno pokolenje. Podigla je ruke kako bi pokazala da joj ulje kulja iz rana i rekla: "Spasite moje ljude. Sanjala su ružne metalne insekte koji se spuštaju na pustu ravnicu i grade sebi gnezdo visokih dimnjaka. prateći sopstvene stope stazom mučeništva koju je prešla pre toliko godina. bilo je da će ponovo progovoriti tek kada pravda poseti zločince koji su počinili ta zlodela. Gnjecavi beli trutovi služili su insekte komadima crvene zemlje otkinutim iz kože pustinje." Tada su čelični insekti. dalje od paklenog sjaja iz usta peći Čelikgrada. dosegli Blaženu Gospu hvataljkama i povukli je. hiljadu dece sanjalo je isti san. rekla je. koji su gradili nestabilnu piramidu spojenim metalnim telima. Tada se na nebu otvorila rupa. Tasmin Mandela je sebi nametnula zavet ćutanja. vlasništvo nad Hotel/Barom prešlo je na njega i Radžandru Dasa.57. ne možeš da priñeš stanici jer klinci spavaju na . Usnulo u hiljadu kreveta u hiljadu domova.

Pismo ga je obavestilo da njegovi sestrići Rael. Brade i . znate već koga?" Ime korporacije Vitlejem Ares nije se smelo više pominjati u hotelu koji je nekada nosio isti naziv. DECA. Hodočasnici? Čelična maska očito je zaslepila statističko čulo Sive Gospe podjednako delotvorno kao što joj je zapušila usta. ONDA GOVOR. srdačno je dočekao četiri bradata i kosata džentlmena prikladnim porodičnim zagrljajima. U 12 I 12. Njegov arsenal upozorenja. 12.. "Izgubljeno pokolenje. NOVODEC. SVI SVEŠT. priliv hodočasnika neprestano se smanjivao sve do nekoliko preostalih fanatika. Sevrijano i Batisto i njihov roñak Žan-Mišel stižu sutradan u 14:14 Ares Ekspresom. Zar će dečji krstaški pohod da impresionira. ne znam šta ta moja tetka misli da postigne. Gospodin Jerihon je voleo spletke i zavere. Gospodin Jerihon nikada u životu nije primio pismo." Prazne oči takoñe su uznemiravale Nadahnuće Kadilaka. rekao je Nadahnuće Kadilak sebi. Niko nije znao gde se on nalazi da bi mu slao pismo. gospoña Arbotinski iz pošte došla je kod gospodina Jerihona sa pismom koje mu je poslao Halovej. Bog i politika. HODOČAŠĆE U SUB. ulje i sirće. poslaće ubice pre nego pisma. puf! Nema ničega. SIR. a ako oni zainteresovani to saznaju. MARŠ NA ČELIKGRAD: DA V. Od osvita Konkordata. Zastrašujuće. Nije mogao da shvati zbog čega je Božanska Energija odabrala da se ispolji u tako slabom i manjkavom telu.. pogledaš tu decu i. i kada se Ares Ekspres Katarina od Tarzisa u 14:14 zaustavio u velikom oblaku pare i isparenja. Ostalo je samo zbunjeno strahopoštovanje pred hirovitim postupcima Sive Gospe. DA SLUŠA.platformama. prekora i prikrivenih pretnji bio je iscrplen. NATER. pa se u naznačeno vreme sredio. Kažem vam. Prazne oči. GRAð. Ništa dobro neće proizići iz toga. Neposredno pred siestu. saveta. objavila je Tasmin Mandela olovkom ispisanom porukom na zidu bazilike. kupio ručak u jednoj od ispostava Mandeline i Dasove franšize na platformi. eto šta su oni.A. HODOČAS.

možda si video deo štete koju su počinili. Mikal Margolis bio je u škripcu. Rael je ubijen dok je pokušavao da zaštiti svoju imovinu.kose otišle su niz slivnik gospodina Jerihona. Nije želeo da rizikuje novi pohod na Bespuće da bi pohapsio bundžije: Dominik Frontera je pribavio nalog okružnog suda protiv Kompanije sa obećanjem vojne pomoći ukoliko . Braća Galačeli obišla su očev grob i od svojih pretendenata na očeve saznala za majčino tužno bekstvo. nesumnjivo. u Alimantandovoj kući. Mutantnim Majstorom Iskričavog Sarkazma i Hitrog Odgovora. vratio si se". Takoñe. reče Santa Ekatrina. Gospodin Jerihon je proveo prijatno i podsticajno popodne u razgovoru sa Zapanjujućim Podrugljivcem." Limal Mandela iziñe da bi omogućio sinu da tuguje u samoći. ali pre nego što je zatvorio vrata. Da nije prisustva Raela Mandele Mlañeg. Raele." "Grob je dole." "Ne. "Znali smo da ćeš se vratiti. To ih je strašno uznemirilo. na gradskom groblju. reče: "Uzgred. ako želiš da ga posetiš. i tetka bi htela da te vidi. On je preko. "Ah. bio bi sklon da previdi taj marš. bilo je tu velike popularne privlačnosti. ali bez efekta. Otac bi da te vidi. zbog njegove uzaludnosti." "Otkud ona zna da sam se vratio?" "Ona zna sve." Novi plakati pojavili su se na zidovima: HODOČAŠĆE BLAŽENSTVA: 12 NOVODECEMBAR U 12 I 12." Limal Mandela dočekao je sina izmeñu četiri panorame u osmatračnici. Ona te veoma krivi za muževljevu smrt. "Znaš da ti je deda mrtav?" "Ne!" "Kompanija je upala u kuću. Hodočašće Blaženstva poklapalo se sa posetom Džonija Staljina i tri člana upravnog odbora. mislim da bi trebalo da odeš i posetiš babu. iznenañujuće neiznenañena. a Rael Mlañi se vratio u porodičnu kuću Mandelinih. GOVORIĆE RAEL MANDELA MLAðI.

ali sa gradom punim medijskih vukova. zatreštala cimbala u zvonicima. i najmanji incident naterao bi odeljenje za odnose sa javnošću da se razbesni. povraćalo i padalo u nesvest. kompaniju ili bućkuriš zavañenih strukovnih sindikata? Škripac škripac škripac. odevenih u devičansko belo. hiljadu dece. Pogledao se u ogledalu i video da mu crno i zlatno. na vrelini sieste. Napolju. zapravo. Tajna operacija bila bi pametna stvar.doñe do njegovog flagrantnog kršenja. osećalo mučninu. privučenih decom koja su počela da se pojavljuju sa svih mogućih strana. Limal. Bio je to umoran hod žene koja je osećala iza svoje mašinske maske kako se vreme slama o nju. Tasmin Mandela suptilno je prčkala po orbitalnim stanicama za kontrolu vremenskih uslova kako bi bila sigurna da ni kap kiše neće pokvariti Hodočašće Blaženstva. njegov otac. Na prikladnom rastojanju iza nje hodao je Rael Mandela Mlañi. Mutantnog Majstora Iskričavog Sarkazma i Hitrog Odgovora. Dvanaesti novembar u 12 i 12 bio je divan za hodočašće. ispunio je sve svoje pubertetske snove. srdilo se. Zaboga miloga. a opet se nije oslobodio gravitacije. I trebalo je da bude tako. a velika bronzana vrata Bazilike otvorila su se na neupotrebljavanim mehanizmima. ne pristaje. i Tasmin Mandela. Velika masa okupila se ispred Bazilike Sive Gospe. kao i bilo koji drugi skup grešnika koji čekaju na popodnevnoj vrelini. Ponekad je priželjkivao da je bacio rolnu geoloških izveštaja u ventilacioni šaht i ostao Slobodnjak. dva preživela člana štrajkačkog odbora. njen brat. šta hoće. gunñalo. Oreol oko ručnog zgloba Tasmin Mandele goreo je tako dubokim plavetnilom da je bio gotovo crn. Sevrijano i Batisto Galačeli. oglasili su se gongovi. Siva Gospa Tišine. U zakazanom trenutku. Naneo je dovoljno štete imidžu korporacije svojom policijskom taktikom čvrste ruke kada je rušio Konkordat. Mavda Arondelo i Harper Tju. i Žan-Mišel Gastino pod svojom maskom Zapanjujućeg Podrugljivca. Nije to bio čak ni neki naročito dostojanstven hod. . izišla je napolje. Kao direktor obezbeñenja projekta Bespuće.

Oko nje se obrazovalo hodočašće: Deca Blaženstva. sa radija. Dok je prolazila kraj kuće porodice Mandela. "Zaista. Tasmin Mandela primeni najmanji mogući treptaj božanske sile i brave prsnuše. raznorazna udruženja iz Čelikgrada sa sledbenicima. procesija je nastupala prema Trgu Korporacije. Iza crkvenjaka išli su zanatlije. . ako je ta besmislica oko Konkordata srušena. Iza zanatlija išlo je stanovništvo. meñu kojima je bio i Nebeski Patron Konkordata. da. "Šta ovo znači?" upita Debeli Direktor. propalice. reče Mršavi Direktor. mangupi i probisveti. kao što ste nas naveli da poverujemo. fotoreporterima i živčanim režiserima. procesija krenu dalje. relikvijama i svetim kipovima. pevači himni i psalama ućutaše iz poštovanja. zajedno sa svojim kamermanima. a za njima izveštači iz novina. muževi. pravnici. majstorima zvuka. Masa je podvriskivala i klicala. roditelji radnika. okupljeni pod barjacima koji su ležali skriveni u podrumima i tavanima otkad je Kompanija uništila Konkordat i. Goneći ljude iz obezbeñenja Vitlejem Aresa. a kapije se raskriliše na šarkama. Kapije Čelikgrada bile su zatvorene pred Hodočašćem Blaženstva. Za njima su išle gunde. kurve i policajci. a meñu njima i malobrojnija populacija Bespuća. Sa Tasmin Mandelom na čelu. Deca Bezgrešne Ugradnje (Sirota). malih ali prepoznatljivih sa smelim zelenim Krugovima Života. Bistro Dete iz Černove. čak i nekoliko prkosnih zastava Konkordata. šta oni zeleni barjaci tamo traže?" upita Osrednje Mišićavi Direktor. Na balkonu zastakljenih kancelarija Kompanije. piljari. ikonama. mehaničari. i ispustiše ih sa urlicima bola kada su na zapovest Sive Gospe puške zasjale crvenim usijanjem. deca. "Imao sam utisak da su ovi neželjeni nemiri okončani". uperiše MRCV-e više u strahu nego u gnevu. robotski dubler Džonija Staljina i tri člana upravnog odbora posmatrali su to sa sve većim zgražavanjem. predstavnici struka i zanimanja Čelikgrada. iz filmskih novosti i sa televizije. žene. Stražari koji su uzmicali. njegovi zemljoradnici.

reče Osrednje Mišićavi Direktor."Iako nije zgodno da se takav jedan marš održi unutar projekta". "Nedopustivo". Tada opazi odsjaj na cevima iznad Trga Korporacije. nešto o čijem prisustvu nije ni slutio. Jedan metak koji je izlila i prigušila čeličana Vitlejem Ares. podijuma i govornica. Onda je Limal Mandela govorio o tome kako su njegovog oca ubili projektili korporacije Vitlejem Ares. On obori sina grubim zahvatom kada su njegove uši izoštrene u bilijarskim salama čule prigušeni pucanj čisto i jasno kao trubu Arhangelska iznad glasova mase. Bili su upravo onakvi kakve je njegov otac želeo za unuke." "Hrumf". gnev. Tasmin Mandela klimnu glavom Raelu Mandeli Mlañem da istupi i govori. Najpre su Sevrijano i Batisto Galačeli govorili o tome kako im je otac ubijen laserima korporacije Vitlejem Ares. bol. "Krajnje neekonomično". Sa svog mesta na gazištu konvertora broj 5. Dobro je podigao svoje sinove. "bilo bi daleko gore da smo preduzeli nešto dok to posmatraju filmske ekipe sa devet kontinenata. Potom više neće biti škripca. On oseti iznenañenje. Jedan metak. Limal Mandela je gledao kako njegov sin istupa i osećao toplinu zbog ulizivanja ljudi. reče Debeli Direktor. "Mikal Margolis će se pobrinuti za sve". reče Robot Staljin. Nešto ogromno i crno eksplodira mu iz leña. Uzdahnu i istupi da ga ljudi vide. Živeo je predugo na najopasnijem mestu na svetu da ne bi znao šta je to. ukus mesinga u ustima i reče: "Bože . predlažem da naprosto progutamo tu neprijatnost. Gospodo. "Konkordat se neće ponovo dići. Mikal Margolis u potpunosti je iskoristio taj kratki korak da podesi teleskop. reče Mršavi Direktor. reče robotski dubler menadžera/direktora za projekte i razvoj Severozapadne Četvrtsfere. Video je dovoljno za čitav život platformi. Sasvim dovoljno." Započeše govori. On pogleda more lica i oseti veliki umor.

prekinuvši ćutanje. Naoružani ljudi iz obezbeñenja pojavili su se na krovovima i gazištima i privukli na sebe tuču kamenica. "Pronañite ga!" uskliknu Tasmin Mandela i anñeli zaurlaše niz čelične kanjone Čelikgrada da je poslušaju.blagi. da se tesno pripija uz njeno obličje. čak i Bistro Dete iz Černove napusti svoje postolje i polete na njen poziv. a oni videše da joj je lice mračno i strašno. u trenutku kada je skočila sa platforme da se i sama dâ u poteru." Rekao je to toliko ravnim glasom da je još bio iznenañen time kada mu je tama prišla preko ramena i odnela ga sa sobom. Podigli su oružje na . dva smrknuta osvetnika. Porazio ga je sopstveni bes i strah. i da joj je maska. približavalo. strah i crnilo. Tada Siva Gospa ustade pred ljudima i skinu masku. Iako je još bila živa. elektro-tricikli. stapa i preobražava u dva čelična anñela. poletela u ruku i preobrazila se u neko moćno oružje. Na njen poziv. pogoñen sam. Pandemonijum je zavladao na Trgu Korporacije. Rael Mandela Mlañi bio je zgrčen iznad očevog tela. i prestravljena masa vide da se metal topi. Dve hiljade kažiprsta bilo je upereno prema mestu gde se krivac verao niz lestvice koje su vodile u srce industrijskog lavirinta. Sve to zakovitlalo se u jatu iznad Trga Korporacije. merači napona. aparati za zavarivanje. svaka nepričvršćena mašina u Čelikgradu poskoči u vazduh: cevi. Tasmin Mandela zgromljena smrću svog blizanca. Bez voñstva. mistična veza izmeñu Limala i njegove sestre bila je vaspostavljena i ona je osetila ukus krvi u njegovim ustima i osetila je kako ga gutaju bol. Podiže svetu levu ruku i grmljavina zatrese Trg Korporacije. Masa se zanese i vrisnu. pa jeknuše od straha. U poslednjem trenu života. Približavalo se. pumpe. demonstracije su se ustalasale i uspaničile. radio-aparati. baštenske grabulje. koji počeše da je nadleću. umrla je sa svojim bratom. Oreol Tasmin Mandele ponovo blesnu i posmatračima se učini da se njena nezgrapna haljina topi i menja oblik. "Ovo je izmeñu moje porodice i Mikala Margolisa!" uzviknu ona. Hodočašće Blaženstva pretvorilo se u rulju.

dubokim. Neki vrisnuše. neki ispovraćaše. neki se onesvestiše. Rael Mandela Mlañi pokuša da ustane i primiri uzavrelu masu. Drugi su okrenuli oružje prema sebi ili svojim drugovima. Neki su kreštali. sekle i kasapile. Satira je kidala odeću u dronjke. ljudi su svejedno osetili oštrinu njegovog jezika. On zapljusnu snopom svoje satire položaje obezbeñenja i začu se stenjanje i krici kada naoružani ljudi shvatiše šta su zapravo. neki povraćali kao da će povraćanjem izbaciti svu tu mržnju prema sebi na koju ih je naterao čovečuljak na stepenicama. iskasapljeno meso i pihtijasta masa na užasno skupom tepihu. Debeli Direktor. "Ovo je moj trenutak. Pošto je bacio naoružanu silu korporacije Vitlejem Ares na kolena. šta su sve počinili." On udahnu duboko i pusti sav svoj mutantni sarkazam u jednoj jedinoj vreloj satiri. Zapanjujući Podrugljivac okrenu jezik prema visokom balkonu. rasecala tela u dugačkim. neki zaplakaše. sekla i kasapila po svakom mračnom i sramnom postupku koji su ikada počinili. krvarećim posekotinama. sve dok nije preostalo samo mrtvo. pošto ih je sarkazam rasporio i smrvio im udove. neki su se srušili u krvi. neki su praznili creva i bešike. Robotski zamenik Džonija Staljina posmatrao je drhtave gomile mesa sa prezirom pomešanim sa nedoumicom. ostali su histerično zaridali zbog reči Zapanjujućeg Podrugljivca. Istog trena. "O dosta dosta dosta". gušeći se u sopstvenoj žuči i bljuvotini. slomljenih kostiju. Nije mogao da pojmi šta se dogodilo . molili su. reče on. Ovo mi je zapoveñeno da uradim. ali nisu otvorili vatru. neki prokrvariše iz rana krivice koje je sarkazam otvorio. neki pobegli vrišteći iz Čelikgrada u pustinju da ih više niko ne bi video. ali reči su ih sekle sekle sekle. Iako nije bio usmeren na njih. "Ubiće te kao psa". pa su se bacili sa visokih osmatračnica. ali satira je trajala i trajala i trajala. Mršavi Direktor i Osrednje Mišićavi Direktor preobraziše se u uzdrhtale pihtijaste mehure kajanja. ali Žan-Mišel Gastino se progura kraj njega. gde su se sakrili direktori Kompanije. neki bulaznili. Neki nisu mogli da podnesu sramotu. a moćni direktori vrištali su i urlali.gotovs.

pogleda propalice. "Samo idite kući. jer kao robot. Uživala je. osetivši sažaljenje." Tada. On pogleda decu odevenu u devičansko belo. Ljudi su ustajali iz čučnja. reče on. Odaslao je neutrinskim impulsom poziv drugovima da sazovu hitan sastanak u najranijem mogućem trenutku kako bi Kompaniju spasili od nje same. "Meta je zauzela položaj na Nivou 17. nije bio manjkav. potresene zanatlije i piljare. Osećala se živa kao samo jednom u životu. sirote. Mikal Margolis dva puta ju je gañao iz MRCV-a koji je odnekud pribavio: to je bilo uzbudljivo i opasno. Čudesni pištolj bio je vreo na dodir i gladan u njenoj šaci. Anael Sikorski nadleteo je kao helikopter Sektor 2 u pogonu za separaciju i raportirao. Bilo je nedopustivo da direktori Kompanije budu tako slabi kad su on i njegovi tako jaki. "Idite kući". 58. On nije bio slab. Ovaj put. gunde i jadne. bio je imun na sarkazam. Na stepenicama. uzdrmani. Njegov mutantni sarkazam bacio je korporaciju Vitlejem Ares na kolena. priroda osećanja bila je potpuno drugačija. a sočiva popucala kada je oslobodio svoju mutantnu silu." . gonila je svoj plen dublje u lavirinte Čelikgrada. ne shvatajući.osim da su direktori bili slabi i manjkavi na neki neshvatljivi način. na ranije dogovoreni signal. Tasmin Mandela. kada ju je Blažena Katarina posetila na njenom suvom pustinjskom visu. budalaste ljude. Žan-Mišel Gastino je ućutao. idiotske Tupsonijance. izveštače i kamermane čiji su se mikrofoni raspali. pet transportnih vazdušnih laña koje su lebdele nevidljive iznad drame isključiše polja nevidljivosti i započeše napad na Bespuće. a preobražena odora pripijala joj se uz telo svilenkasto i senzualno. zaprepašćeni. digitalni lovac.

. spretna izmeñu cevi.. "Sikorski. Usredsreñenost Tasmin Mandela bila je usmerene do krajnjih granica na manevrisanje sankama oko ventila i cevovoda.Ona odasla svetu zapovest Anaelu Luftvafeu i smesta je. Anael Sikorski se obrnu da izbegne rubinske zrake." Anñeo na mlazni pogon obruši joj se iznad glave i zasu pogon za separaciju iz topova u prstima. Nasmejala se i isterala ga iz zaklona rafalom iz svog prenosivog tahijonskog odašiljača. ali želela ga je na otvorenom. greda i kanala. za vetar u kosi i oružje u ruci. Mogla je u svakom trenu da ga pretvori u paru. "Amo alati amo igračke amo gvožñe". desno od nje. Luftvafe. Anael Luftvafe eksplodira u zadimljenu olupinu i zapljusnu Čelikgrad kao kiša. Za ovo je bila stvorena. Siva Gospa podvrisnu. "Tvoj je. uskliknu i dade se u poteru. Bila je to veoma uska uličica. Gañala je Mikala Margolisa u pete. nagradi vrisak mlaznjaka i žestoko dobovanje topova od 35 mm koje je nosio ispod krila. Tahijonski zrak Tasmin Mandele pogodi mesto odakle je crnozlatna prilika samo par trenutaka ranije šmugnula uskim jarkom izmeñu dva ventilaciona kanala. odbi se od zida do zida do zida i razbi se u pupoljku plamena. vraćaj se. mañijala je. da juri u cik-cak ulicom Henrija Forda izmeñu eksplozija projektila Mikala Margolisa. Na krajnjoj tački uspona. u pustinji. . Tamo. klin od tri projektila iz MRCV-a navoñenih toplotom suknu iz skrovišta. Eksplozije iščupaše krov fabrike i posuše Tasmin Mandelu šrapnelom. ali ona nije marila. okrznu rezervoar taložnika. Anael Luftvafe se diže da bi se okrenuo i stuštio u novi napad. gde će se to svesti na obračun sredovečnog muškarca i sredovečne svetice." Lepeza lasera zagrabulja po vazduhu. Vetar joj je nosio kosu dok je jahala po talasima industrije. da bi od delova mašinskog otpada koje je pozvala po imenu izradila malene gravitacione sanke. nasmejala se raskoračena na svojoj vazdušnoj dasci i preobrazila tuču metala u nove dodatke za svoje neobično naoružanje. Anael Sikorski je lebdeo u blizini i kinjio žrtvu.

samo sam radio svoj posao. dim zapaljenog Sikorskog dizao se u nebo zajedno sa zvukom velikog očajničkog zapomaganja iz Čelikgrada. uostalom. zapanjujuće. "Hoću da vidim kako si se promenio. Tasmin Mandela kriknu od radosti." Prašina se dizala u malim vrtlozima oko njegovih nogu. "Pretpostavljam da ovo verovatno ne bi delovalo protiv tebe. Mikal Margolis je reagovao oprezno. "Da ti vidim lice". Tasmin Mandela je bila iznenañena time koliko se malo promenio. Puls energije poteče duž štampanih kola njenog kostima i pretvori ih u ptice. Ona diže levu ruku za udarac i najednom. Mikal Margolis jurnu iz spleta industrijskih cevi u sprint preko piste za dirižable. osedeo. umoran. U daljini. Tasmin Mandela ga ošinu rojem robotskih pčela iz jedne od mnogobrojnih cevi svog božjeg pištolja. I molim te da me ne gnjaviš pričom o ocu i bratu. Ona okruži Mikala Margolisa vatrenim prstenom iz bacača plamena i zaustavi sanke pred njim.Dakle. ja nisam takva osoba i. Tasmin Mandela je polako kanalisala svu svoju moć u jednu jedinu božju munju koja će pretvoriti Mikala Margolisa u ugljenični čelik. Ne osećam nikakvo naročito kajanje. ali nije se promenio. Potera voljom sanke visoko u nebo kako bi mogla dramatično da se obruši na lovinu i onemogući joj da umakne. reče Mikal Margolis. . Bila je zadovoljna. obasja je pruga čvrste svetlosti. Mikal Margolis odasla luk projektila iz MRCV-a. Bio je stariji. A sad. reče Siva Gospa. poštedi me melodrame". Još je osećala ukus tame. Njena moć nikada nije bila tolika. završi s tim. Iza njega. ipak će to na kraju morati da bude čovek protiv svetice. potamneo. "Molim te. Stavi oružje ispred lica i voljom pogasi plamenove. ali samo u daljini." Mikal Margolis skinu kacigu. Oreol joj je blistao crn kao kolapsar. Nema svrhe. I dalje je bio žrtva okolnosti. glas svete savesti zvocao joj je. svetlucajući progutanim belim zvezdama savesti. Smrt njenog blizanca bila je bliža i prisnija. On ispusti MRCV.

pa nestade. "Čim odemo. Sveta Katarina ga zamrznu jednim pokretom ruke. Baš ti lepo stoji. da bi šiknula kao vodoskok u nebo. Ovo je zakazano vreme. Prerušena u Pokajničkog Prosjaka. a onda je Katarinina moć obavi i. bičevanju. Arni Tenebre je provela pet dana valjajući se u blatu. mršave. Bila je laka.. preobražena u nešto drugačije od ljudskog. "Mnogo mi se sviña. proći će ga. reče Tasmin Mandela. i klečeći na oštrom kamenju ispod . od svih mogućih trenutaka!" "Možda se sećaš da je deo uslova za tvoje proroštvo i to da ćeš biti pozvana da položiš račun za korišćenje svoje moći".Neka prilika hodala je pistom prema njoj. kao što je nekada fantazirala gola na plamtećim liticama. rasteže kao žvaka. smrtnicima. pretvori u stvorenje od najčistije svetlosti. uzgred. Panarhove sluge. Ona pljunu poslednji put zgañeno. opružena u molitvama. "Uska vremenska petlja". reče Blažena Gospa. reče Katarina od Tarzisa. kratko ošišane žene u kostimu od svetlucave oslikane tkanine. blistave večne svetlosti. 59. ne moramo da opravdavamo svoj dolazak i odlazak vama. bele. "Ne!" zavapi Tasmin Mandela. Tasmin nije mogla da vidi odakle je došla. ne sad. mršava žena koja je bila biološki konstrukt inkarnacije Blažene Gospe od Tarzisa pomeri ruku na onaj naročiti način koji manipuliše prostorom i vremenom. najčistije informacije. Siva Gospa. laka. "Sviña mi se kostim". Mi. objasni ona s osmehom. zaleñena u belom sjaju." "Imaš usran osećaj za pravi trenutak". Oseti kako joj zemlja izmiče. "Ne! Ne sad! Ne ti. Mikal Margolis posegnu za oružjem." Stub svetlosti poče da se obrće oko Tasmin Mandele i ona oseti da se tegli.. Sitna. i moraš poći sa mnom da položiš račun za način na koji si koristila svoje povlastice. ali bila je to prilika niske. u nameri da pobegne.

jurišne trupe Svezemaljske Armije iskočile su. policijske kasarne. banke. Molimo vas da ostanete mirni i pružite svaku podršku oslobodilačkim snagama. Grupa 19 odvezla se do funkcionerskih nivoa liftom za direktore. Dok je stara gospoña Kanderambelo. Ponavljamo. koja je radila na telefonskoj centrali. a Dominik Frontera zurio u emisione glave četiri induktora polja. . Neprijatelju nije bilo do otpora. sletište. mada prilično zastrašujuće udešenih mladih ljudi u borbenoj opremi." Iza metanskog rezervoara. šapnu ona. mikrotalasni link. stanicu. zapovedivši da invazija počne. Hvala vam. pet transportnih dirižabala koji su sa prigušenim elisama zauzeli položaj iznad Čelikgrada. "Grupa 19. Arni Tenebre je skinula izmetom umazan burnus koji je pet dana skrivao vojničku odeću i borbeni ranac." Na prethodno dogovorenim mestima oko perimetra Trga Korporacije. ukinulo je svoja polja nevidljivosti i počelo da emituje poruke ohrabrenja i osloboñenja zapanjenim licima na tlu. gradonačelnikov ured. Iz otvora na njihovim trbusima. kuvala čaj za šest učtivih. Arni Tenebre se sastala sa svojom borbenom grupom i krenula u juriš na sanktum čeličane Vitlejem Ares. sa induktorima polja na gotovs da pretvore neprijatelje u crveni pekmez na najmanji znak otpora. kamionski depo. desetak slično odevenih Pokajničkih Prosjaka zbacilo je maske i krenulo kroz gomilu prema kancelarijama Kompanije. Na njenu zapovest. oslobañale vezova i zauzimale planirane položaje kako bi kontrolisale elektranu. oslobañamo vas. solarnu energanu. okačene o LTA vezove. Dok su se desantne trupe spuštale. "Bespuće sada od tiranije korporacije Vitlejem Ares oslobaña Taktička grupa Svezemaljske Armije: ne brinite se. "Ne plašite se". Obojila je lice tako da liči na Pticu Smrti i natakla komplet sa mikrofonom na glavu. sakrila se iza kućnog metanskog rezervoara i izgovorila pet reči u komunikator na palcu.površine otpadne vode pre nego što je šmugnula dalje od glavnine hodočasnika kod čelikgradskih kapija. kod mene". grmele su snimljene poruke. "Sve ostale borbene grupe po nareñenju. pravne kancelarije i transportne depoe.

uživajući u opasnoj taktičkoj situaciji. Znaš kakvo je oružje koje koristiš. "Hajde. čula naćuljenih poput mačjih ušiju. kraj crvene gnjecave kaše koja je nekad bila Uzorna Sekretarica Godine. u čučnju iza fotelje menadžera/direktora. Džoni Staljin na trenutak postade vidljiv." Bila je i privatno zainteresovana za to. finansijskim direktorima. reče Arni Tenebre.P. Džoni. momci. ustala je iza stola da se usprotivi zbog bespravnog upada da bi je udar gravito-sile razmazao po čitavom zidu. poniženim sektorskim menadžerima. zapevuši. "Hej. gde je?" viknu neko. "Džoni". "Dobar dan". Arni Tenebre raznese crnozlatna vrata sa crnozlatnom krestom i uñe.P?" Urlik energije raznese punjenu glavu antilope u prah i piljevinu." Odbrambena polja zazvoniše kao gongovi u hramu pod tučom naleta induktora polja. Lično ću da ga sredim. On se izbeči na nepoznati prizor sopstvene kičme. On za tren zatreperi u providnost. ima I. Nije loše. šefovima marketinga i kadrovskim konsultantima. Nestade istog trena kada Arni Tenebre raznese kraj velikog stola u paramparčad hiperzvučnim zrakom. Trupe se povukoše u prostoriju ispred lifta da čuvaju zarobljene funkcionere. nadzornicima pogona. bori se pošteno. Džoni. Sećaš me se? Ja sam ona slatka devojčica koju si ljubio iza pogona za varenje metana Raela Mandele?" Njen energetski puls zakrešta i odbi se gromoglasno od odbrambenog polja Džonija Staljina. znaš da ne možeš da ga istovremeno koristiš . vrišteći. "Do ñavola." Ona okruži po sobi. reče ona uplakanim. okrvavljenim. "Oko sebe ima polje za rasipanje svetlosti". "morala sam da doñem da te vidim kada sam saznala da si to ti.Gospoñica Fenšo. "Svi napolje. "I polje nevidljivosti. "Polja. Samo ćemo smetati jedni drugima. sa podignutim odbrambenim poljem. odakle ti I. Sarkazmirani funkcioneri pobegoše. Sekretarica Godine za čitavu Kompaniju. potpuno vidljiva. a onda sruši u dve hrpe. "Gde je menadžer/direktor za projekte i razvoj Severozapadne Četvrtsfere?" Odgovori joj iznenadno pištanje energije koja otvori krater u trbuhu potporučnika Henrija Čana.

Dobro. cmizdravi mali drekavac je nestao. Krenu kružno ulevo. "Robot". "O." Ona opali. Oboje su tražili onaj izdajnički trenutak kada će drugome polje spasti samo tren pre hica. da se pokažeš pa da se borimo kako valja?" Mrlja vazduha zatreperi i Džoni Staljin postade vidljiv u drhtaju. Šta kažeš. baci se u zaklon." Onda je bacila glavu u stranu i smejala se i smejala i smejala tako dugo i jako da je to počelo da plaši vojnike iz Grupe 19. "upamti. Vazduh je bio ustajao od njenog odbrambenog polja. Saznao je to u šest i šest izjutra kada ga je pet naoružanih ljudi izvuklo iz podruma . uplašeni. ako mene proñeš. Arni Tenebre je imala sve vreme sveta da se okrene. "Dobro izgledaš. Arni Tenebre se iznenadi time koliko se promenio: bucmasti. Arni Tenebre je kružila. okupacija i da su svi oni razdragani grañani koji su gerilce Svezemaljske Armije nosili na ramenima kroz sokake taoci sna Arni Tenebre o Götterdämmerungu. Džoni." Ona proveri ručne merače: 85 posto naboja. prilika pred njom mogla je biti njen muški parnjak.ofanzivno i defanzivno. dobri robotko. 60. "Stari. čeka te još deset njih. Tada je redov Džensen doneo Arni Tenebre glavu Džonija Staljina i ona je sedela dugo i smejala se žicama i složenim artikulisanim aluminijumskim zglobovima koji su služili kao kičmeni pršljenovi. zapravo. Staljinova uzvratna paljba bila je spora spora spora. čekala. Džoni". Džoni Staljin krenu kružno na njenu desnu stranu. ali oni su pronašli samo ugljenisanu mašineriju. Dominik Frontera prvi je saznao da je oslobañanje Bespuća. reče ona ponovo. nasmejala se. a ja znam da ti polje nevidljivosti crpi energiju. Zapovednica Tenebre naredila je svojim ljudima da kroz dim i krš potraže neki suvenir Džonija Staljina koji bi mogla da doda svojoj zbirci trofeja. nacilja i probije njegovo spušten štit pesnicom polja sila koja ga razbi kao jaje.

Onda su mu vezali oči i vratili ga ispred zida. "narediti da vas uhapse. šta sad?" Dok je hranila kokoši. eto šta ste. streljački stroj. Zaboga miloga. tamo-amo sve do gradonačelnikove kancelarije da bi stigla baš kada se Peres Estoban spremao da izda nareñenje za vatru. "Nemojte ubiti mog muža". smem li da počistim ovo?" Streljački stroj je ispućkao lulu ili dve dok je gradonačelnik Bespuća skidao pantalone i čistio se. Pustite ga. odana ali neinteligentna Ruti videla je kako vojnici vode njenog muža. ovo je legalno konstituisani Revolucionarni Streljački Vod koji izvršava legalno konstituisanu presudu. bacivši se izmeñu krvnika i žrtve mlatarajući rukama i suknjama." "Hah!" reče Ruti. devojačko Modra . da bi ga prislonili uz blistavo beli zid.Pentekostove prodavnice mešovite robe.. postavljaju ga uz zid i dižu oružje prema njemu. gde su ga držali bez dodira sa spoljnim svetom. dodade." "Gospodine. nišani. musava Valkira debelih nogu. Svinje ste vi. naredi Peres Estoban. "Kako to mislite. Oglasila se krikom zaprepašćene ptičice i jurnula navrat-nanos. Molim vas da se sklonite sa linije vatre. zakrešta ona. "Ruti?" šapnu Dominik Frontera. "Mm. on je moj muž i ja ga volim. "Madam. puške u zgib ramena. Vojnici su povukli crtu u prašini i stali iza nje. streljački stroj. on je narodni neprijatelj. Ili ću". poslednju želju?" upita Dominik Frontera. sklanjajte se". "Uobičajeno je da se čoveku pred streljačkim strojem ispuni poslednja želja." "O"... "Hah hah hah. "Madam. streljački stroj. Ruti Frontera je stajala čvrsto." "Madam. "Streljački stroj." Blesnu svetlost koju je čak i Dominik Frontera mogao da vidi kroz povez kada je Ruti Frontera. "Imaš neku poslednju želju?" upita kapetan Peres Estoban.. reče Dominik Frontera i isprazni creva u svoju lepu belu ROTEH-ovu uniformu.

Opšte mišljenje bilo je da su skončali u Velikoj Pustinji od ludila izazvanog vodom koju su pili iz hladnjaka. Ruti Frontera je oslobodila muža i tog istog jutra pobegla sa svojim ostarelim ocem i onoliko pokućstva koliko su mogli da natrpaju u ukradeni kamion čeličane Vitlejem Ares. Predstavnici medija prisustvovali su tome pred uperenim oružjem kako bi zabeležili slavno pogubljenje despota. pa mu je rekao kako je njegovu ženu kao koktel u Genezisorijumu smućkao ludak koji je mrzeo žene. Probili su se kroz mrežu čelikgradskog perimetra i odvezli u zemlju Kristalnih Feroida. u jednom silovitom trenutku odaslala dvanaest godina akumulirane lepote. dok im je sa usana curkala pena. Bilo je daleko od toga. Zasula je streljački stroj svojim snopom karizme. prokleo kletvom da može svoju moć lepote da upotrebi samo triput. Izdavane su propusnice za prolazak ulicama. Vozovi sa robom . tako da su popadali. Posle toga. avaj. ali je voleo decu. U razdoblju od deset dana. dok ju je pravio. ali svi su oni već odavno došli do zaključka da su Bespuće i njegovi stanovnici taoci improvizacija Arni Tenebre sa Marjom Kvinsanom. Uveden je policijski čas koji se strogo sprovodio. spasavši Dominika Fronteru od streljačkog stroja. Ruti izgubila njegovu ljubav. Izvršni direktori čelikgradskog projekta. Oslobodilačka Vojska Arni Tenebre odvodila ih je u grupama od po pet i komadala induktorima polja. a on je tamo dobio nameštenje u prijatnom i mirnom gradiću po imenu Borovi Brzaci. ali za to možda i nije bio toliko kriv trač. a svaki vojnik je zauzvrat zablebetao kada se puna silina njene ljupkosti usredsredila na njega. i da će ona potom zauvek nestati. Ruti Frontera više nije izgledala lepo gradonačelniku Borovih Brzaka. čistog vazduha i blago ustalasane vode. Dominik Frontera i njegova porodica stigli su u Meridijan. I tako je. Živeo je tamo veoma srećno kao gradonačelnik sve dok jednog dana neki zimski posetilac nije prepoznao njegovu ženu i tasta sa nekog drugog mesta i iz nekog drugog vremena.Gora. u Visijama Sin. i to je jedna stara stara priča. nisu imali Ruti da ih spase ljubavlju. gde je bilo visokog drveća. koliko njen otac koji ju je. a uvedeno je i ograničenje u snabdevanju. da se više nikada ne vrate u Bespuće.

Gramziva kučka." . "Zaboga miloga". Alba Aškenjazi. Lavovski deo išao je ustima dve hiljade vojnika koji su okupirali grad. reče Zapanjujući Podrugljivac. vrtlar agencije za promet nekretninama Mandela/Galačeli odbio je da preda letinu Svezemaljskoj Armiji. njegova moć je prevazišla sebe. reče Radžandra Das. "Mislim da ovde ima nešto što ona želi". Radžandra Das morao je da moli svoju klijentelu za tačkice kako bi nastavio prodaju vruće hrane i poslastica dok je Hotel/Bar pod upravom Kaana Mandele morao da okači natpise 'Zatvoreno do daljeg' na prozore prvi put koliko je javnost pamtila. dovoñeni u Bespuće i sistematski pljačkani. "Kada nas je zarobila u Hrizu. zapravo. reče gospodin Jerihon. "Mislim da hoće da nam se svima osveti". pokušao je da ukrade jednu salamu iz Revolucionarnog Provijanta. a grañani. Meñutim. hodočasnici. izgleda da je htela da ostanemo u životu zbog nečega. grlenim i kanceroznim. hoće od nas?" upitao je Umberto Galačeli. prigušenim šapatom. pa će sad da nas natera to da platimo. Sirota Deca. reče gospodin Jerihon neubedljivo. gunde i skitnice hranili su se sočivom i pirinčem. Nikada više neće moći da bude sarkastičan. pa su ga obesili o pamukovo drvo. "Smatra da smo je mi isterali iz grada. izveštači. Sva hrana bila je u vlasništvu Revolucionarne Diktature i teorijski se sakupljala na jednom mestu da bi se svima podjednako delila. posle policijskog časa. radnici čeličane. bezopasni i ugledni prosjak. reče Lui Galačeli. u vezi sa ovim mestom.zaustavljani su na pruzi kod ruba Kristalne Zone. "Šta to ona. "Kaže da hoće da navuče Parlamentarce ovamo u poslednju veliku bitku"." "Znači. Gospodin Piter Ipošlu. njegovi podrumi bili su obasjani svećama kontrarevolucionarnih miševa. "Otkud znaš?" "Pričao sam sa vojnicima". osveta?" sugerisao je Umberto Galačeli. Opržio je grlo prilikom nastupa na Trgu Korporacije. ali Bespuće je bilo gladnije nego što je bilo u najgladnijim danima štrajka. pa je tretiran na isti način.

Model Dva. i 22. Ako nije nameravao da koristi ruke za Oslobodilačku Vojsku. ali ljudi sa radnom obavezom radili su i dalje. ne mene. Debeli znojavi vlasnik hotela po imenu Maršal Kri spustio je lopatu i odbio da nastavi rad. ljudi su počeli da kopaju ozide u liticama. Ućutkujući jedni druge. molim vas!" zavrištala je. U 13 i 13. Kamioneti sa zvučnicima konfiskovani od Kompanije objavili su svim grañanima starijim od tri godine da imaju radnu obavezu i obavestili ih o vremenu i mestu njenog obavljanja. inženjerijskog korpusa. mlatarajući i ritajući se tako jako da se činilo da će njene drevne kartonske kosti svakako popucati. Stražari je . postavljaju kružno minsko polje oko čitavog Bespuća na unutrašnjem rubu Kristalne Zemlje i grade lavirint rovova. kolabirali. nije uopšte mogao da očekuje da ih koristi. Dvanaestog dana okupacije. konačno oružje. bunkera. na tlu. "O ne ne ne ne. Pola sata kasnije. kada je čak i zimi sunce zalivalo Bespuće kazanom topljene vreline. Posavetovao se sa svojim Egzaltiranim Precima i pretraživao njihove uskladištene persone u potrazi za drevnom pronicljivošću. njegova odrubljena glava izložena je na zašiljenoj grani i pronesena okolo da je vide svi radnici. prekršioci policijskog časa utrnuše sveće i iskradoše se kroz mrežu tunela i pećina u svoje postelje ispunjeni strepnjom." Čizme zakrckaše napolju.. "Blažena Gospo! Znam! Zaboga miloga. Arni Tenebre započela je pripreme za bitku. Padali su u nesvest. Pod induktorima polja 14.Gospodin Jerihom tresnu pesnicom po dlanu druge ruke kao što to čine duboko zamišljeni ljudi. jer oslobodioci su dan oslobodili tiranske sieste. Sveti Bože. Sunce se diglo do visine za siestu. vremenska mašina! Alimantandov vremenski ključ. Došla su dva stražara iz inženjerijskog korpusa i odvela ga odatle.. dva stražara iz inženjerijskog korpusa došla su po Ženevjev Tenebre. vukli se kao puževi i ispuštali alat. zemunica i rupa za skrivanje iz kojih će branioci moći da kontrolišu polja vatre po ekscentričnom planu ulica Bespuća.

htela sam da pozdravim svoju majku i oca. kao i moj brat. govorila je sebi: ta Arni je Mandela. Više nije govorio. Volela je da hoda duž rovova i ozida i igra se heroja i demona u mislima. jer je oružje Svezemaljske Armije bilo izrañeno na osnovu projekata Doktora Alimantanda." Kontrole vremenskog ključa bile su slične ručnim kontrolama induktora polja. a onda otišla da vidi kako napreduju radovi. izjavio je. Duh njenog oca nestade." "Šta hoćeš?" upita Ženevjev Tenebre. tata. gde ju je čekala kćerka. Kad god bi čula kćerkino ime na radiju u vezi sa nekim novim zverstvom. iz straha. reče Arni Tenebre. strateške inženjerijske grupe.nisu odveli do podijuma za amputacije. Unutar izo-informacionog polja. "Zbogom. ali oni su mrtvi. majko". kao što si ti oslobodio mene. Oči joj se zaustaviše na plavom mehuru na starom prljavom kaminu. Ona se osmehnu i podesi nonijuse na nulu." . Došla sam da te oslobodim. da. "Neizvodljivo". "Zdravo. "Dave. Arni procenjivački odmeri prljavu sobu. obojene poput demona. uopšte nije njena krv i meso. "U stvari. rekla je. On je lebdeo iznad nečega nalik na šivaću mašinu umotanu u paukovu svilu. neurednu i zapostavljenu zahvaljujući malim zaboravnostima stare ludače. Samo sam htela da te pozdravim. tata." Ženevjev se oduvek pomalo plašila svoje ukradene kćerke. gledaj da mi to proradi". "Zdravo. Usne Arni Tenebre dodirnuše plavi mehur. njen očuh i dalje se tužno premetao." Plavi mehur puče u imploziji vazduha. Dala je vremenski ključ majoru Davramu Mantonesu iz elitne 55. "Da li si dobro? Dobro. Posle dvanaest godina samotnog zatočeništva. "Najviše što sam postigao jeste lokalizovano polje temporalne stabilnosti. već u njenu kuću. Sada je bila prestravljena izgledom svoje kćerke u borbenom oklopu. ništa neobično. Davram Mantones vratio se već sledećeg jutra. kao i moj bratanac. A niko se nije ni setio da mi kaže to. nije imao šta da kaže.

posle samo četiri sata. Bio je to običan trouglasti liveni stolac od metala." "Ne pravite se pametni." Instrument za ubeñivanje bila je sprava po imenu Konjić Čarli. moći ćeš i ti. Trebalo bi da možemo da ih ubedimo." "Ko bi onda mogao da zna?" "Limal Mandela. Možda mu je Limal rekao nešto čega nema u knjigama. Gospodinu Jerihonu i Radžandri Dasu nije bio potreban ni minut ubeñivanja." Rael Mandela Mlañi. reče Arni Tenebre i pogleda kroz prozor svog štaba u Čelikgradu. kao da želi da naglasi neuhvatljivost vremena. dobio je iznenadni poziv da zajaše Konjića Čarlija. nañi gospodina Jerihona. možda jeste." "Šta je sa Edom Galačelijem?" "On je mrtav." "Možda je ispričao svojoj miloj ženi?" "Možda. okačen metar i po iznad poda. Delovao je podjednako jednostavno. Radžandru Dasa i Eda Galačelija. Nije reagovao na pretnju. Niti u kući. a onda bi je smestili raskoračenu na metalni stolac. ali ona je otišla. vrhom okrenut naviše. skinuli su ga u gotovo ."Ako je Doktor Alimantando mogao. nestanka tetke i Pirove pobede nad Kompanijom. "Ako ti treba pomoć. Limal je dosta tajni Doktora Alimantanda preneo Raelu Mlañem." "Onda. koji se osamio posle ubistva oca. U sveskama nismo našli ništa. možda Rael. I on je mrtav. ruke bi joj bile vezane za gredu iznad glave kako bi se omogućilo sigurno nasedanje. Osoba koju je trebalo ubeñivati bila bi svučena. Nekoliko sati na Konjiću Čarliju bilo je dovoljno da ubedi i najtvrdokornije jahače. Pobegla." "Možda treba lično da ga pitate. Dave"." "Zaista. Oni su radili na originalnom vremenskom ključu." "Znamo. "Ne znamo ništa više od vas.

Na kraju trodnevnog razdoblja. Poslala je Davrama Mantonesa da pobliže pogleda freske pod pretnjom stalne posete Konjiću Čarliju. reče gospodin Jerihon naprežući uvežbane oči kako bi razabrao šta se dešava u nestalnoj jari meñu kristaloidima. a do tada je Arni Tenebre ionako bila uverena da on ne zna ništa o arkani hronokinetičkih veština Doktora Alimantanda. uneli su u babinu kuhinju. Ipak. donosila mu je cveće i lepe kamenčiće. kao da radi. koja je pomagala Santa Ekatrini u danima narodne kuhinje. stidljiva devojka po imenu Kvaj Čen Pak. a od oskudnih namirnica pravila mu je kengure od slatkiša i čovečuljke od hleba sa grožñicama. Raela Mandelu Mlañeg skinuli su i vratili u porodičnu kuću. Raela Mandelu Mlañeg. Tamo je halucinirao da je nekada imao oca napravljenog od javora i majku koja je potekla iz cveća i pivskih konzervi. Prva je bila da očajnički voli Kvaj Čen Pak. . 61. Šteta. spremna za poslednju bitku. dok ga je stražar posmatrao. "Šta je onda ono?" On klimnu glavom prema ogromnim tronogim mašinama koje su nadmeno hodale po kristalnom predelu i pretvarale opakim plavobelim zracima gromade ferotropa u paru. uključujući i mističnu Temporalnu Inverziju koja omogućava hronodinamiku. Druga je bila da je tokom noći vojska Parlamentaraca opkolila Bespuće. gde su ga ona i njegova majka previle i stavile u krevet. dobila je od njega jednu informaciju zahvaljujući kojoj ga je pustila: da se sve tajne Doktora Alimantanda. koji je bio u bunilu. Ležao je tako tri dana. "Ima ih najmanje osam hiljada". nalaze negde na zidovima njegove kuće. a kćerka njihovog komšije. Arni Tenebre bi baš uživala da ga ostavi tamo i vidi je li u stanju da obori trenutni rekord u jahanju koji je iznosio trideset sati. probudio se i shvatio dve važne stvari.komatoznom stanju. Sevrijano Galačeli pomeri lopatu.

blistavih solarnih rombova i crvenih crepova na krovovima. "Borbene mašine. Predaja nije bila nedopustiva. žao mi je što i ovo moram da kažem. Žao mi je što to moram da kažem. Te stvari ispaljuju tahijonske zrake. šokiralo ju je to što je prepoznala mnoštvo prilika koje su zgurene radile na terasama i utvrñenjima. Nije pomislila na njega dvanaest godina." Ona ostavi Lenarda da posmatra borbene mašine i potraži Davrama Mantonesa."Ne znam baš".. Na isturenoj osmatračnici 5." Dva muškarca zamahaše lopatama praveći se da kopaju dok su posmatrali nezgrapnu skalameriju koja je marširala pustinjom ne trudeći se da se prikriva. ali." "Ali ti tahijonski zraci mogu vremenski da skliznu kraj naših indukovanih polja odbrane i izbuše nam štitove. Raširenih ruku i nogu. ali one mogu da prekorače minska polja. Arni Tenebre došla je do sličnog zaključka." "Tako sam i mislila. Želela je da utvrdi u kome je stanju njena nepobediva borbena mašina. neuredni konglomerat vetrenjača-pumpi. Naoružanje?" "Madam. onaj njegov deo uglavljen izmeñu dva ružna betonska čira bazilike i visokih cevovoda fabrike. bio je nepromenjen. Dok je išla uzbrdo. meñutim. i doñoše do zajedničkog i nezibežnog zaključka da je Bespuću došao kraj. na Mikala . ovde ima da bude prilično vruće. majora prve klase Lenarda Hekija. već nezamisliva. ali u gradu su u toku bili i drugi radovi. Pitala se šta radi Morton. Marja Kvinsana je posmatrala mumifikovana tela kroz dvogled. kada počne akcija. "Procena?" upita ona svog añutanta. Nije ga videla da rmba na liticama. Čak i sam grad Bespuće. idealno prilagoñene terenu. na drvenim ramovima. prošla je kraj tela dva novinara SRBC-a koji su pokušali da podignu zastavu predaje. naglavce. Nije je šokiralo varvarstvo pogubljenja. njihova tela počela su da se štave posle tri dana na suncu i grozomorno su zaudarala. "Nešto nalik na hodače-izviñače koje je ROTEH koristio pre mnogo godina. Na isturenoj komandnoj tački Zebra.. Pomislila je. reče gospodin Jerihon. madam. Jedno da ti kažem.

na jadnog. Zapitala se šta je bilo sa njim pošto ga je ostavila u soba-baru na železničkom čvorištu Išivara.. Potrošila je dosta političkog kapitala kako bi dobila specifikacije ROTEH-ovih izviñačkih hodača od mudraca sa Porcelanske Planine i bila je uverena da je taj ulog bio pametan. punu prašine i razbacanih polupraznih šolja za čaj koje je ostavio Limal Mandela.da prkosi njenim borbenim mašinama sa tahijonskim zracima. Njen um usredsredio se na zujanje insekta i ona je zaboravila da sluša raport Davrama Mantonesa o napretku u dešifrovanju hijeroglifa Doktora Alimantanda. Isti zvuk motao se na rubu ludačke percepcije Arni Tenebre dok je ona sedela za stolom i igrala se pertlom. "Evo. Trebala joj je čista glava i smirenost. poigravanje mislima o pobedi i ambiciji bilo je primamljivo.. madam. brujanje. "Molim?" "Imamo nešto što biste mogli da pogledate." Zujanje joj je bilo u uhu sve vreme dok je išla prema kući Doktora Alimantanda i pela se u osmatračnicu za vremenske prilike. glupog momka koji je dopuštao da ga vetar nosi kuda hoće. dana ispunjenih suncem i zujanjem pčela." "Pokaži mi. Dok je odlazila sa komandnog mesta Zebra. a pažnja joj je neprestano vrludala kroz četiri prozora u letećoj poteri za zujanjem.mislila je . Njena pešadija bila je brojnija od protivničke u srazmeri četiri prema jedan. Arni Tenebre se pope na kameni sto i zagleda kroz ručnu lupu. postala je svesna dalekog zujanja insekta. .Margolisa. Zujanje. lenja pčela usred zime sećala se cvećem ispunjenih jutara kada se brčkala u kanalima za navodnjavanje. Odbrana Svezemaljske Armije izgledala je snažno. ali ne toliko snažno . sistemi njenog tahijonskog naoružanja davali su joj prednost nad induktorima polja Svezemaljske Armije. Kasnije će imati dosta vremena za prisećanja." Davram Mantones pokaza na mrlju izbledele crvene škrabotine tačno u središtu tavanice.

"Ššš. "Alo. Jedini od njih petoro. Krenite u napad što je pre moguće kako biste spasli istoriju.. budite krajnje oprezni. nije se usredsredio na šuštave slogove." "Gotovo". stigao čak i u podrum Hotel/Bara. ovde Bespuće. reče Radžandra Das. "Gore ima nečega. gotovo. parlamentarne snage. pomislivši na razapete televizijske novinare. upozoravamo vas. neprestano pazite na oružje za izmeštanje. alo. "Pomolite se da nam ne uhvate emitovanje". Pet duša okupilo se oko smeñe drvene kutije: oko radio-predajnika ugrañenog u sanduk za pakovanje. gde je tajni sastanak pokreta otpora bio u toku. šapnu Batisto Galačeli i prekinu emitovanje. Batisto Galačeli ponovo pritisnu prekidač za emitovanje. ovde Slobodno Bespuće. profiltriran." "Hoću da prisustvujem. kao da pokušava da oživi ono malo izgubljenih sećanja. parlamentarne snage. ovde Bespuće." Ponovio je taj napev nekoliko puta da bi ga nagradio pucketavi glas."Pa." On ih ućutka pokretom ruke. "Čujete li?" Gospodin Jerihon se polako okrenu.. šta je to?" "Mislimo da je to formula Temporalne Inverzije koja daje vremenskom ključu i svemu unutar njegovog polja uticaja sposobnost razvezivanje vremena i hronokineze." Odakle to zujanje? Arni Tenebre je počela da se plaši da ono potiče iz njene roñene glave." Niko drugi nije . Ponavljam. Anti-oslobodioci se pribiše oko slušalice. znam taj zvuk. gospodin Jerihon. "Znam taj zvuk. čujete li me. Zvuk je." Odgovori mu pucketavi glas. Pokušaćemo to večeras. "Alo. roñeni borac protiv totalitarizma. Pažnja mu je bila usmerena na neku tačku iznad tavanice. "Jesi li više pronašao?" upita Santa Ekatrina Mandela. požurite da biste spasli budućnost. Svezemaljska Armija kontroliše oružje za temporalno izmeštanje: ponavljam.

kontrarevolucionari izleteše iz podruma na ulicu. ispunilo ju je ludilo. Gospodin Jerihon baci pogled na letak koji je proleteo kraj njega na oblaku prašine i udarnom talasu. "otpočnite drugi napad. za dva akrobaciona aviona koje je kupila od Jamagučija i Džonsa. Persis Taterdemalion shvati da joj nikada nije bilo lepše u životu. čekajte malo. a potom i na crno srce od šljake. Ulice smesta ispuniše ustrčali gerilci.mogao ni da ga čuje kroz pločice. Gospodin Jerihon vide blesak plavobelih zraka na vrhovima avionskih krila i zviznu u čistom divljenju. nezaposlena zaprašivača letine. "Tahijonci! Odakle joj. Dok je predvodila svoju formaciju preko železničke pruge za napad na Čelikgrad. Majbah/Virtelovi motori. ali ona je mogla da odleti preko ivice Vaseljene i da opet ne bude dovoljno daleko da bi ga zaboravila.. i nimalo mudrija. čuvaj se!" Ta naivnost izmami mu osmeh na lice. tri aviona zatutnjaše iznad Bespuća i čeoni avion u preletu zasu grad lecima. Oni razdvojiše kontrarevolucionare i nateraše ih u zaklon. srce same . Bog je blagoslovio. "Eno je!" Tri tačkice svetla blesnuše usred zaokreta i narastoše u rici snage od koje je zastajao dah.. "Motori. "Anñeli zeleni i plavi". pobogu. zapeva ona." Nije bilo bekstva. na voz čeličane Vitlejem Ares koji je pućkao po Visoravni. ciglu i kamen. Šest snažnih eksplozija zatrese grad. "Vitlejem Ares. aero-motori. u dvosmernoj konfiguraciji! Vratila se!" Ne mareći za propise o propusnicama i nezakonitom okupljanju. pisalo je tamo. Leteći cirkus napravi petlju iznad Bespuća i nadlete u visini krovova. "Tamo!" Gospodin Jerihon pokaza u nebo. Trideset godina stara. Eda više nije bilo. "Taterdemalionin Leteći Cirkus stigao je u grad". ludilo zahvaljujući kome je pronašla svoja dva klipana. opremila ih najnovijom vojnom tehnologijom i krenula u ludački napad u ime ljubavi. U formaciji strelice. nije više bilo Eda. Umesto toga. tahijonci?" Tada ga vojnici uguraše u Hotel/Bar i zauzeše položaje kako bi uzvratili vatrom. u tri propelerska aviona sa ajkulastim njuškama.

poražžžena. Govorrrrim iz Hotel/Bara sa illllegalnog rrradija. Nadlete litice i tamo vide razapeta tela i sunčev sjaj na kacigama vojnika na položajima. Zeleni i plavi anñeo joj se približiše u formaciju strelice. cevovodi prevrtali. ponavljam. na utvrñenje zvano Čelikgrad. ponavljam. "Perssiss. Kompanija je poražžžena. Dopadali su joj se čisti plavobeli zraci i jarki cvetovi eksplozija dok je uništavala kancelarije. "Uiiii!" uskliknu ona i skrenu Jamagučija i Džonsa za novi prelet. znam". dušo. "Tako je. Zanjihala je krilima i leteći cirkus se zbio u tesnu formaciju. solarne kolektore.Kompanije koja je mrvila snove. pod okupppacijom Taktičke Grupe Ssssvezemaljske Armije. rezervoare. u novu formaciju". Arni Tenebre? Ovde? "Anñeli. ponavljam. "Važžžna inffformacija. Komanduje Arni Tenebre. pedeset vagona i dvojicu mašinovoña u plamenu subkvantne fuzije. to sssam ja. zadimljene posekotine u Čelikgradu. Iza nje. zašišta gospodin Jerihon i prekinu emitovanje. dreknu ona. Dopalo joj se sve to od trena kada je stisnula dugme za paljbu i raznela dve lokomotive Klase 88. Njen radio zapucketa i neki poznati glas zašišta joj u uhu. naredi ona. Besssspuće je pod okupppacijom. dva parkirana teretna dirižabla eksplodiraše u plamenoj bujici. currro". Njeni tahijonski blasteri ostaviše dugačke. "Bum!" pevala je i pritiskala dugmad za paljbu. Ona ih upozna sa novom situacijom. bunkere. Dopadalo joj se kako vojnici beže kao pilići od tres tres treštanja njenih tahijonskih blastera. Predlažžžem da gañašššš vojne mettte. prenosne linije. znaš?" "Aha. "Poražena?" "Da. "Babadabum!" reče ona i pretvori ih u paru. kamione." Lepeza projektila odlepi se od tla i vinu prema njoj." Ona ponovo nisko nadlete Bespuće i vide rovove i zemunice. Dobra deca. Dimnjaci su se rušili. vojne mettte. . Džimmmm Jerihon.

zar ne mislite da bi trebalo da se sklonite sa tako isturenog položaja?" predloži Lenard Heki. "Važi se". "Taman posla". Tako. Arni Tenebre je posmatrala vazdušni udar sa svog prozora. Leteli su samo nekoliko metara iznad pustinje. reče njen brat Ven. Arni Tenebre. u ljubopitljivom divljenju. veoma ako su dobri. Proverite registracione brojeve." Projektil zemlja-vazduh marke 'Braća Long'. koji je u panici ispalila izvesna redovka Kasandra O'Mičini."Važi se". "Ne mogu mi ništa. Zeleni anñeo stade da se obrće u spirali smrti i tresnu usred napuštenog novog stambenog kompleksa iza železničke pruge. dok su projektili ispaljeni sa ozida hrlili prema njima. "Madam." Na Polju Kristalnih Ferotropa. "Dobri su. Strašno dobri". Osvetnik Marja Kvinsana posmatrala je vazdušnu bitku. Ona okrenu nos svog aviona prema Čelikgradu i pritisnu dugmad za paljbu. "Ko god da su. razmišljala je naglas dok su dva preživela člana Taterdemalioninog Letećeg Cirkusa nadletala u visini krovova kako bi lansirala novi tahijonski napad na Čelikgrad. stiže Vena Lefteremidesa i otkinu rep sa Jamagučija i Džonsa." . Hoću da znam ko upravlja avionom. Tahijonski blasteri na vrhovima krila gañali su odbrambene položaje. zeleni anñele. reče Arni Tenebre.. reče Kalan Lefteremides. projektil ti je.. Tip 337 Feniks. Anñeli u formaciji skrenuše kao jedan i sjuriše se prema položajima Svezemaljske Armije. ovo je za tebe. Meni može nauditi samo Osvetnik. Persis Taterdemalion se učinilo da je opazila lepršanje padobrana. "Zeleni anñele.

" Albi Vesarijan. poručnici i potporučnici. Neprijatelj napada nekonvencionalnim oklopnim snagama uz korišćenje tahijonskog naoružanja: sve jedinice neka se upuštaju u borbu s krajnjim oprezom. "Ovde zapovednik. drugi napadač bio je oboren i tresnuo je u Baziliku Sive Gospe. Bila je zadovoljna. pucketav i rastrojen. vojniče. "Tako". Temporalna Inverzija još nije proverena." Nastavila je da brije skalp i skida velike pramenove kose sve dok joj glava nije zablistala gola pod suncem. "To je to. Ona pogleda kominike. "Naredite napad!" dreknuše razni kapetani." Davram Mantones se javi preko malog poljskog telefona. od talaca. Maršale. udara i gori.. i četrdeset osam dugonogih borbenih mašina načiniše prve nezgrapne korake prema Bespuću." "Čula sam te. Pogledala se u ogledalu. Naredite napad!" Petnaest sekundi kasnije. laskavica i čankoliz kojoj je bilo suñeno da nikada ne zaustavi metak. Ona bez žurbe progovori u mikrofon za tihu komunikaciju. Parlamentarci. pruži joj zapis i požuri da izvrši nareñenje da identifikuje piratske letelice. "Naredite napad!" dreknu general Emilijano Marfi. Majore Davrame Mantonesu. poruka iz grada. hoću da vremenski ključ proradi." Arni Tenebre je tu vest primila tako ravnodušno da je Lenard Heki pomislio da ga nije čula. Temporalno oružje? Baci pelir u stranu i vrati se vazdušnom napadu taman na vreme da vidi kako se Ven Lefteremides prevrće. nismo sigurni u jedan od činilaca jednačine. Osvetniče." . Vastator. prozbori ona. čuvaj se. "Madam."Svakako. "Gospoja. "Napad!" dreknuše vodnici i desetari. "Naredite napad!" dreknuše majori Li i Vo.. Parlamentarci napadaju. mogao bi da bude plus ili minus. Sada je bila oličenje rata. "Madam.

u ograničenom pravcu. . gotovo ženske. 62. ti koji stoje kraj pruge tačno znaju gde taj voz ide. Glava mu je bila okrugla i spljoštena na temenu." Svojim trupama reče: "Pa. takvi ljudi su dvostruko prokleti krajnjim neznanjem o neumitnosti sopstvenog života i tutnje kraj bezbroj onih drugih života koji stoje kraj pruge i mašu gordom ekspresnom vozu. sposoban samo za kretanje napred. bez obzira na sve što on može da uradi ili ne uradi sa svojim životom. to je to. Oličenja predodreñenosti. da mu je sudbina. gadnog sedmog sinčića. Otud je gospoña Januar M'bote znala istog trena kada joj je okružna babica pokazala ružnog. upravo najboljeg oblika za zaista nezgodne kontrole paljbe na novoj tahijonskoj opremi. Videla je kuda pruga vodi. Model 27. Nišandžija Džonston M'bote je bio jedan od onih neizbežnih ljudi čiji je život poput parnog voza. deset poena od mogućih deset za ocenu prilagoñenosti. bio je prek i nervozan (vojni psiholozi okarakterisali su ga kao 'lakog na obaraču'). upravo savršenog stasa da se ugura u trbušnu pokretnu kulu ispod insektolikog tela borbene mašine nalik na pogrešno postavljeni testis."Stižem tamo za tri minuta. Džonston M'bote je kao dete bio mali. Životi-vozovi naprosto hrle napred. ostao je mali i kao pubertetlija. A opet. neprosvetljeni. prve eksplozije začuše se sa položaja na perimetru. Znaju kuda pruga vodi. da bude drugi nišandžija u trbuhu parlamentarne borbene mašine u borbi za Bespuće. momci i devojke. upravo savršenog oblika za vojni šlem. šake su mu bile dugačke i tanke. ne mareći. Ovo je rat!" Dok je davala nareñenje za napad. A koeficijent inteligencije bio mu je tako nizak da nije mogao da se zaposli ni u jednoj drugoj profesiji gde je bio potreban makar i najmanji nagoveštaj kreativnosti. Džonston M'bote je od samog početka bio osuñen na propast. Jedan od roñenih Tvorčevih nišandžija za trbušnu pokretnu kulu.

Pomerio je ramena i počeo naizmenično da diže kažiprste u vazduh.. šta sad hoćeš da uradim?" . virio je kroz puškarnice u pustinju koja je posrtala pod njim i slao lučne rafale iz teškog mitraljeza preko leproznog peska. štatokogñavolazajebavaštamodolezarneznašdajeratglupikučkinsine.. borbena mašina se ljuljala. Njegov ujka Azda nekada je imao kamilu i onaj jedini put kada je jahao to zlovoljno stvorenje osećao se prilično kao sada. Model Četiri. Čkiljio je u slike na televizijskim monitorima u nivou oka. Isuviše se zabavljao. uz Veliki Zvuk Svinga Glena Milera i Njegovog Orkestra. Ako je ovo rat.. uz poluprigušeni buljuk psovki. Jedva je čekao da vidi kako to izgleda kada se primeni na ljudima. Upozorili su ga da to ne koristi proizvoljno: trošilo je energiju. dole. Džonston M'bote je koračao u rat u čizmama od dvadeset metara. pomislio je Džonston M'bote.Džonston M'bote o svemu tome nije imao pojma. gore." Isturivši jezik u usredsreñenosti bez presedana. ljuljaj ljuljaj. rat je super stvar. u zanjihanoj borbenoj mašini. proizvod Hemonda i Tjua iz Novog Merioneda. "Mali Meda Tata Medi. Nišandžija Džonston M'bote se okretao u krug u svom čeličnom testisu i borio protiv poriva da pritisne mali crveni obarač koji se nalazio pred njim. Puno puno crvene pustinje. gore. zanjihanom metalnom pliku koji je zaudarao na ulje. To je bila kontrola vatre velikog tahijonskog blastera. a komandant nije bio sasvim ubeñen da on ne bi greškom podsekao noge borbene mašine. meta na nula zarez četiri stepena deklinacije. nišandžija M'bote obrnu male mesingane točkove i nonijuse i uperi veliki tahijonski blaster u nezanimljivi deo zida crvene litice. Noge su se njihale. Gazi gazi. Vojnička čizma. petnaest stepeni. dole. Sklupčan kao fetus u zveketavom. bio je to jedini mogući ples u trbušnoj pokretnoj kuli Borbene Mašine. Tata Meda Malom Medi. tump tump tump. naciljao sam metu. koji je u obema slušalicama svirao soul. ". Bio je veoma zadovoljan učinkom..Malom Medi. triput teško lupi po poklopcu u tavanici. Nišandžija Džonston M'bote pritisnu birač radio kanala.

tavanicu i glomazni neonski znak preko nje. Šenon Jisangani vodila je svoju grupu kraj prednje strane hostela 'Veseli prezbeterijanski hodočasnik'. Mogla je da ostane ispod 'Veselog prezbeterijanca' dok je ne izbave ili dok joj ne ponestane vazduha. kada su Parlamentarci spržili čitavu brigadu iz Novog Glazgova."Tata Meda Malom Medi. Istražila je glatki perimetar svog zatvora slepim vršcima prstiju. Ovako. "Zzzap!" dreknu on. Imala je taman toliko vremena da se začudi senci i tome kako se crveni i plavi neon natpisa 'Veseli prezbiterijanac' upalio (do tada neotkriveni sporedni učinak elektromagnetnog pulsa tahijonskih aparata).. . Dve mogućnosti. Šenon Jisangani bila bi razmazana kao dinstano meso. "Zzzap." "Važi. Mogla je da isključi odbrambeni plašt (moguće je da je samo on sprečavao da je krš 'Veselog prezbeterijanca' ne smrvi. Ona i njenih petnaest boraca predstavljali su jedina dva odsto preživelih. Vazduh je zaudarao na energiju i ustajali znoj. kada je neobična blistava svetlost iz neobičnog ugla bacila neobično crnu senku na zidove od ćerpiča. srušila zidove.. pucaj kada budeš spreman. kada je eksplozija podigla njeno telo i dušu i smrskala je o pročelje hostela za hodočasnike da bi. Da nije bilo njenog odbrambenog plašta. kakav glupan. Borila se u dovoljno bitaka da zna da one nisu tako jednostavne kao što izgledaju. bila je okružena crnim mehurom srušene zidarije. pa još jednom. Tle je zadrhtalo kao da se nepojmljivi korak Panarha spustio na Bespuće. Sveti Bože." Džonston M'bote radosno pritisnu palčevima dugo očekivano crveno dugmence. u velikom finalu. zatim još jednom. kao glomazni ljubavnik) i da se probije napolje uključivši induktore polja na ofanzivno dejstvo. i još jednom. Tata Medo. gadovi jedni!" Potporučnik Šenon Jisangani povlačila je svoju borbenu grupu po nareñenju Arni Tenebre sa položaja na perimetru (koji su gadno zaudarali na mokraću i elektricitet) prema ozidima Plavog Sokaka. Borbene mašine bile su u pokretu. To su bile mogućnosti.

. Šenon Jisangani uzdahnu kratko i plitko. pa isključi odbrambeni plašt. 'Veseli prezbeterijanac' se svali sa teškim roktajem preko Šenon Jisangani. komandna pokretna kula borbene mašine ležala je razbijena meñu prepletanim metalnim nogama. Krš zastenja i poče da se sleže. devetokraki poput zvezde svete Katarine... Rat je bio isuviše nalik na radio-trilere nedeljom uveče da bi bio verodostojan. Čitav jugoistočni kraj Bespuća ležao je u razbacanim. Zemlja se tresla od uzdržanih potresa. da se uveri još jednom. Htela je da se uveri. stvorenja iz gvozdenih košmara detinjstva... Novi blesak svetlosti. njihovo napredovanje nije prošlo sasvim bez otpora. u blizini. uz šištanje pare iz zglobova i zasipale teškim artiljerijskim baražima pukotine u otporu Svezemaljske Armije ušančene duž Prve ulice. hoće li mi odbrambeni plašt izdržati? Dužnost. Dum dum dum. Eksplozija... Neko mora da javi štabu o uništenju. Imaće samo jedan hitac. Mogla je isto tako da kroči i na neki drugi svet. Prolazak Parlamentaraca kroz spoljnu odbranu sravnio je grad kao vihor pirinčano polje. možda bi nevidljivost bila bolja . ona diže induktor polja i probi se hicem pune snage do sunčeve svetlosti. obavi svoju dužnost. da se uveri.. obavi svoju dužnost. U ovakvom ratu. zadimljenim ruševinama. obavi svoju. Svetlucavi stakleni krateri. šta ako me neka nagazi. Potres. lomljava. svedočili su o žestokom učinku novog oružja Parlamentaraca. novo uništenje. Obavi svoju dužnost. stajale su raskoračene iznad ulica i zgrada. Ustanovila je da ne može da poveruje ni u tu novu smrt. Šenon Jisangani posegnu da uključi odbrambeni plašt. da dodirom proveri kontrole paljbe. Glas koji je jedva prepoznala kao dužnost zvocao joj je..Nije mogla da poveruje koliko su lako Parlamentarci probili njenu odbranu na perimetru.. Nije mogla da poveruje da je toliko smrti i uništenja počinjeno tako kratkim bleskom svetlosti. metalne čizme borbenih mašina u blizini. Poput mrtvog pauka pod čizmom. A ipak. "U redu! U redu!" Ona kleknu u tami ispod ogromne telesine 'Veselog prezbeterijanca'. i njihove borbene grdosije. Prošli su tuda svom silinom. Nova eksplozija. pa zastade. Pucketanje.

spojenih prstiju. Potporučnik Jisangani onda uključi komandni kanal i kratko izvesti zapovednicu Tenebre o gubicima. Univerzalnu smrt. Budite gerilci. Plastični vojnici. Devedeset osam odsto gubitaka u prvom sukobu. Na uglu Plavog sokaka. i klimala glavom. "I moraćemo da branimo izvor energije. jedna borbena mašina probijala se kroz pravne kancelarije Sing Sing Singa i . Dvanaest od petnaest ispuzalo je iz haosa koji je ostao iza bitke. Nekada bi gubici od devedeset osam odsto razjarili njen vojnički duh i nagnali je da izda trupama blistava. i za to će drage volje prigrliti i stopostotne gubitke.taktika. Primenite raštrkavanje svetlosti i veliku pokretljivost. Taj koncept počeo je da joj izgleda privlačno. reče Davram Mantones. Vi ste gerilci." Ona prekinu komunikaciju sa braniocima i potpuno se posveti složenoj mašineriji koja je zujala na popločanom podu. ona više nije bila Ptica Smrti. Hrono-Feniks. "Trupe nipošto ne smeju koristiti odbrambene plaštove." "Naredi da se to izvrši. po načelu da ono što ne mogu da vide. Arni Tenebre je sedela u svom ratnom štabu. Sada je samo sedela. možda dvadeset minuta dok prikačimo struju". Ona uključi radio-kanal svog odreda i pozva preživele. a Parlamentarci su sada napadali rubove Čelikgrada. ne mogu ni da gañaju. odred Šenon Jisangani prolazio je na vrhovima prstiju kroz sokake Bespuća. bila je Ptica Vremena." Arni Tenebre naglo ustade i ode u svoju sobu. Besmisleno. prstiju spojenih u stavu meditativne smirenosti. Odbrana vremenskog ključa sada je bila najvažnija. Pogleda svoje obojeno lice u zidnom ogledalu. "Koliko još?" "Deset. Malobrojni su sada bili još malobrojniji. Budalasta taština. "Nareñenja su izmenjena". Dok je brisala budalastu boju sa lica. razmišljala je o gubicima od devedeset osam odsto u rovovima perimetra. Poneki stakleni krater bio je podsećanje na one koji su se previše pouzdali u svoja odbrambena polja. nadahnuta nareñenja. reče ona kada je potporučnik završila. U najboljoj gerilskoj tradiciji.

On iskali svoje durenje na Čajdžinicu Novi Raj. Šenon Jisangani vrisnu panično nareñenje da se razdvoje i pobeže Plavim sokakom. jer je isključio nevidljivost.Mekajvorija. super gañaš. Dok su njeni vojnici bledeli u nevidljivost. pojavili su se kao nejasni providni duhovi. Opake mašine. "Hej. Nevidljiva Šenon Jisangani sakrila se na verandi Čajdžinice Novi Raj odakle je posmatrala kako se pokretne kule njišu levo i desno. upucaćeš nam nogu ako ne paziš. ispalivši pregršt projektila iz topa od 88 mm pre nego što ga je Tata Meda (zapravo. sa privremeno preopterećenim kolima za raštrkavanje svetlosti. podigao induktor polja za napad. Svetlost nove izbelela je svaki centimetar vidljive boje na uglu Plavog sokaka i Hrizanteme. pusti je.. eno jedna. "Ništa naročito. Neoni praznih hotela zgrčili su se u kratkom blesku prisećanja. Hej!" Njegove vrludave očne jabučice registrovale su kretanje na jednom od malih monohromnih televizora. Taj mora da je mirno spavao u detinjstvu. levo i desno. Prestravljenost zbog te metalne stvari paralisala je njen vojnički duh. Pomislila je da može čak i da razazna posadu sa šlemovima na borbenim mestima." "ðavola!" reče Džonston M'bote nadureno. Samo uperiš gde treba u pravom trenutku. umače!" "Ma. "Hej." "Polako sa TB-om.. Mali Medo. pošto niko drugi nije imao ni najmanju želju da ga oponaša. a cev pokretne kule koja je pukim nesrećnim slučajem bila uperena pravo u njega zapljusnula ga je iz neposredne blizine subkvantnim gnevom. Šenon Jisangani i njen vojnik Murto Melincakis ostali su razdvojeni od svojih drugova." "Ali to je neprijatelj! Hoću da je gañam. Mali Medo! Stvarno. super gañaš!" Nišandžija Džonston M'bote iscerio se i pljunuo istovremeno. u potrazi za životima koje treba ugasiti. što je bio njegov jedinstveni gest. Ali ne i vojnik Murto Melincakis. zamenik komandanta . a ostaci Zelene Grupe. tako da nije bila ništa više u stanju da je napadne nego što bi bila u stanju da napadne neki gvozdeni košmar iz detinjstva.

kao što ti mene uvek upozoravaš. a Borbena Mašina T27. ni komandanta nikada nije video. Tata Medo. u onoj velikoj leji pasulja". "Hej. oprezni. Džonston M'bote je poznavao Mama Medu samo po njegovom džangrizavom glasu preko interfona.Gabrijel O'Birn) izgrdio zbog traćenja municije. Nikada ga nije video.. "Šta?" ponovi Tata Meda." "Izgleda da je to vlasnik kuće koju si upravo razbio. Tata Medo".. reče Džonston M'bote. tamo dole je neki čova!" Džonston M'bote je video kroz puškarnice u trbušnoj pokretnoj kuli neobično skraćenog gospodina Staljina koji je mahao pesnicama u bespomoćnom besu prema borbenoj mašini koja mu je upravo ubila ženu sa kojom je živeo dvadeset godina. Mama Meda i Mali Meda prekoračiše Zelenu ulicu sa gospodinom Staljinom pretvorenim u zlosrećnu fleku na desnoj bočnoj nozi. "Sveta Katarino! Znaš li šta si upravo uradio?" vrisnu Mama Meda i krenu da to tako potanko i detaljno objašnjava svom komandantu. znaš. Mali Medo?" "Ništa. Istočno prosvetljenje. Tata Meda. odšepala je da se priključi velikom boju oko kapija Čelikgrada. Tata Medo. Kad bolje razmisli." "Šta je bilo. zacvrkuta Mama Meda sa visine svoje pokretne kule na vrhu. pri tom bez ikakve zle namere i sasvim slučajno presekavši polovinu kuće Staljinovih i čitavu suprugu Staljin jednim neopreznim zamahom desne bočne noge.. dole. "Znaš. mislim da bi trebalo da budemo kao. da je Džonston M'bote ." T27. "Neki čova. na idealnom mestu da prisustvuje sledećem dogañaju. Zato je častio sebe jednim dobrim drapanjem duboko po usmrdelom vešu. ali podozrevao je da postoji nekakvo rivalstvo izmeñu prvog nišandžije i komandanta.. "Šta?" "Neki čova tamo dole. Istočno prosvetljenje. Auh.

" I T32. ima nekgrzhggmmštfughzzss. kada je čuo uživo u slušalicama kako je posada na T32. "mislim da imamo posla sa nevidljivim neprijateljem. Zabavno je bilo rešetanje zaklona od džakova s peskom iz njegovog topa. Zrnasta monohromna izmaglica koju je ugledao pokazala se gotovo odmah korisna. koji je njegovog Tata Medu.. komandant unapreñen iznad nivoa svojih sposobnosti.. "Hej! Tata Medo! Tata Medo! Imam jednog bogija! Pravog živog bogija!" "Gde?" . Mama Medu i Malog Medu razneo u vodoskok metalnih krhotina i crvene kiše. ima li iko naočari za toplotu?" Mama Meda je ostavio svoje u šatoru. Dok je posmatrao smrt Avešalomove breskve.isključio to optužujuće zanovetanje i zaigrao svoj mali živahni ples prstima uz 'Serenadu ulice Tombolova' Hamiltona Bohanona i njegovih Prvaka Ritma. "Kažem ti da tamo nema nikoga!" "Mora da ima!" "Kompjuter kaže. Bila je to originalna misao. Ta originalna misao toliko ga je iznenadila da je prošao gotovo čitav minut pre nego što se javio Tata Medi. Avešalomova breskva. Usledi ogorčena rasprava. zajedno sa sredstvom za odbijanje insekata. pronicljivost i jasan znak da se njegovo predodreñeno postojanje bliži kraju pruge. do poslednjeg izginula usred zbrke oko meta. Džonston M'bote je osetio nešto neobično u glavi. zapevušio je. zabavno je bilo čak i kad je bilo strašno." "Jeb'o te kompjuter!" "Jeb'o tebe! Gledaj. vidi! Bio sam u pravu. "O. zabavno je bilo prekoračivanje gerilaca u bekstvu i njihovo spaljivanje zrakom iz TB-a.." Tata Meda je zapenio i zagrgotao na interfonu. Džonston M'bote namaknu svoje naočari i poprimi izgled sove sa lošim varenjem. Tata Medo".. primio je puni udar induktora polja nekog mladog vojnika Svezemaljske Armije. "Pa. Rat je ponovo bio zabavan. Avešalomovoj breskvi.

Eva. nišandžija Džonston M'bote upravljao je borbenom mašinom tako što je izvikivao smer u mikrofon šlema. uzela je klube plamenocrvene vunice sa češljeva i objavila: "Sve ovo mora da bude u tapiseriji. stajala je mirno u središnjem dvorištu Mandelinih i ispuštala paru iz ventila za pritisak." Počivajući o trbuhu na visini od dvadeset metara. Kamenje se treslo i stenjalo." Borbena mašina T27. u Zlog i Osvetničkog Matorog Alasa koji nije puštao žrtvu sa udice. neprijatelj. borbena mašina izgazila je napušteno zapadno krilo hacijende Mandelinih. Sada je to bila osveta. "Jeste! Eno je! Neka je neko gaña!" Mama Meda se uz škripu okrenu da posluša. gde su se Parlamentarci i branioci Svezemaljske Armija bacali jedni na druge kao talasi u sudaru. "Hajde da je sredimo."S leve strane. Tata Meda podiže ubistvenu bočnu nogu za gaženje. a Kvaj Čen Pak je požurila da biljnim čajem smiri njegovo bulažnjenje. Prašina je padala na glave dinastije Mandela skrivene u najdubljem podrumu. Imala je sreće kada je Murto Melincakis izgoreo umesto nje. Istočno prosvetljenje. eno je. M'bote?" Nišandžija M'bote počivao je izvan svog trbušnog plika i pretraživao naočarima paru i dim koji su se dizali sa ruba Čeligrada." Voleo je da koristi vojne izraze. U poludelirijumu od jahanja na Konjiću Čarliju. Rael Mandela Mlañi je halucinirao o danima kada je predvodio Veliki Štrajk. Dim se kovitlao oko pokretne kule i davao joj zloćudnu inteligenciju sa nekog drugog sveta.. "Vidiš li dole bilo šta... otvorivši poput mahune graška onu najtajniju sobu koju je Deda Haran zaključao i prokleo onoga ko je ikada ponovo otvori. 'Bogi' se zvao Šenon Jisangani. u vazduhu punom dima. Verna i poslušna. od Dobrodušnog Velikog Čikice koji je nekima dodeljivao nešto više sreće nego što je to pravda zahtevala.. jer ona nije mogla da skine sa sebe . Nešto nejasno i treperavo kretalo se kroz monohromnu pomrčinu. Priroda vere u Boga Šenon Jisangani iz temelja se promenila u poslednjih nekoliko minuta. koja je veselo radila za svojim razbojem.

. Glupi majmun od čoveka belebetao je iz svog otvora. Čak je neki propalitet." Džonstonu M'boteu je jezik virio izmeñu zuba dok je šaputao u mahnitom veselju i okretao male mesingane točkove i nonijuse." Sklupčan kako bi se zaštitio u svojoj udobnoj i zabavnoj trbušnoj kuli. U njenom telu. Umorna.. skončaće u vatri. "Proklet bio. Njen hitac promaši. kopile i kučko. taman posla. zgañena.. imam te imam te. kurvo jedna. razne stvari popucaše i smrviše se. U nejasnoj mijazmi polusvesti. noga se podizala. a borbena mašina se neumoljivo probijala za njom. kategorično nije. "Čak te ni ne poznajem". a ona nije želela da ga ubije. Borbena mašina se poigravala sa njom. nikada ne. ako bilo šta drugo uradi. član posade. sad te imam. zgromljujući čelični šut baci je na zid tora za lame. imam te. Došlo je do kontakta. Džonston M'bote jedva da je čuo kletve svog komandanta. razbijenih iluzija. A njena blistava nevidljivost bila je podjednako beskorisna kao i odbrambeno polje. Para i ulje kuljali su u vodoskoku iz metalne rane kao krv iz srca. sa sve tobdžijom i topom. šapnu ona.zadah tog spaljivanja. a Šenon Jisangani nalete na itekako čvrstu zidariju od ćerpiča. Dok je podizala svoj induktor polja da bi se borila. Ona se zasmeja kikotom od koga su se rebra prevrtala i sve se zamrači. "Sranje sranje sranje sranje sranje sranje sranje sranje. shvatila je koliko je umorna od ubijanja. u kriku izmučene plazme.. Ipak. videla je da njen hitac nije sasvim promašio. dabogda. Preostalo joj je samo da se bori i umre kao Murto Melincakis. . Bože!" viknu ona nevernički dok se koprcala prema Tvrñavi Čelikgrada. U trenu pre nego što će isključiti odbrambeni plašt da bi napala. o. "Proklet bio dabogda. imala nameru da skonča u vatri kao taj desetogodišnji vojnik. "Imam te. visio iz svoje pokretne kule i pratio je naočarima za toplotu. a ona nije. "O. ružan mali majmun od čoveka pokazivao je. odbrambeni mehur puče. ona oseti ukus čelika i mesinga. Oduvala je gornju topovsku kulu. proklet bio dabogda proklet bio!" Veliki topovi su se njihali.

ne odgovorivši na izazov.. Osetila je da u njoj narasta veliki. baletskom gracioznošću. U poslednjim sekundama strmoglavog pada. Istočno prosvetljenje. savršena meta. Džonston M'bote se vratio do trenutka roñenja i shvatio kada je video kako mu se savršeno oblikovana glava pojavljuje izmeñu majčinih butina. "Idiote jedan glupi!" zakrešta Tata Meda. para eksplodira iz uništenih zglobova... Njen zid televizijskih monitora prikazivao je rat u svim njegovim mnogobrojnim bojama. Džonstonu M'boteu bilo je dopušteno da shvati da je čitav njegov život bio usmeren prema tom trenutku slavnog uništenja. "Imam te. u svom centru za vremenski transport. a njega kao zrelu šljivu zgnječila težina srušenog metala." T27. Sa veličanstvenom. Ukopana duboko. koju je oborilo njeno oružje. katastrofalno.gospoño!" On uperi veliko oružje u ženu koja je ležala na gomili krša cigala od ćerpiča. zbog čega? Krstić zasija. i mašina se razbi na tvrdoj zemlji Bespuća. A onda više nikada nije osetio ništa. a onda omanuše. a Arni Tenebre je uživala u svakoj od njih. bolni. žiro-stabilizatori zaurlaše dok su se upinjali da zadrže borbenu mašinu u uspravnom položaju. "Upozorio sam te. i u zaslepljujućem blesku raznese levu bočnu nogu. "Prokletstvo". U času pre nego što je trbušna kula pukla. Nišandžija Džonston M'bote pritisnu crveno dugmence. Metal kriknu i zalupa. kidajući napad kikota. pomerajući oči od monitora preko monitora do ." Šta je to vikao Tata Meda? Zar ne zna koliko je teško gañati dok se prokleta borbena mašina njiše i posrće kao pijanac nedeljom uveče? Upozorenje? Do ñavola. "Zzzap!" viknu on. potporučnik Šenon Jisangani je videla pad grdosije. na petom nivou ispod Čelikgrada. Za nju je to bio samo nešto živopisniji fragment iz ratnog mozaika. rekao sam da paziš. Osetio je duboko duboko gañenje. reče on. borbena mašina se preturi. Oscilirajući preko granice izmeñu bola i svesti. i Arni Tenebre je videla pad grdosije. tahijonski blasteri nekontrolisano opališe na sve strane.. da je od samog početka bio osuñen na propast. zanese se kao drvo na rubu provalije.

ali ipak nedovoljno. "Spremi smo!" viknu Davram Mantones. Tanka bela linija napadača bez napora je klizila kroz rovovske saobraćajnice prema Čelikgradu. kratki susreti sa ratom." Vatra iz oružja zvučala je u njenim ušima poput dečjih pištoljaigračaka dok su napadači jurišali na branioce. Rat dečjim pištoljima. kako je niko ne bi čuo i pomislio da je luda. Induktori polja dobovali su po induktorima polja sve dok se nije oglasila tahijonska oprema borbenih mašina i objavila da je igra gotova za danas i zauvek. svi će da poustaju i odu kući na večeru. Ona uključi uvećanje i vide poznate glomazne rančeve na belim ramenima Parlamentaraca. Ona navuče borbeni ranac na ramena. "Pametna pametna pametna Marja Kvinsana". Vastator obrati pažnju sa prenosa masakra na vremenski ključ koji je stajao na podu. Sve slabije ih je pokrivala artiljerija borbenih mašina. "Pešadija! Sada šalju pešadiju!" Arni Tenebre ponovo obrati pažnju na zid sa slikama. a kada se završi. šapnu ona. u težnji da ne izgubi ni trenutak Rata Izmeñu Sila. "Stigla si blizu toga da mi uzmeš meru. da uradimo to.monitora. brzi. Davram Mantones prebaci ručni prekidač koji je skrenuo svu energiju iz čelikgradskog tokamaka u vremenski ključ. Eoni se otvoriše pred Arni Tenebre kao usta. rat u stilu lezi-dvadeset-sekundi-mrtav-si. . "Onda. "Koliko još?" "Dva minuta. Tada se stvarnost okonča. i ona se baci u ponor u kaskadi zaostalih slika." Posmatračima koji su nadgledali monitore ote se usklik. Vastator. Sada priključujemo generatore polja na fuzioni tokamak. hoćemo li?" upita Arni Tenebre.

" "Nije bilo ovako kada ga je koristio Doktor Alimantando. Kaan Mandela je pošao u poteru za radio-odašiljačem u pivskoj gajbi zaplivavši nesigurno prsnim stilom ispod plafonskih greda. ustanovili su da im stolovi. Radžandra Das se usidrio kraj zastora da bi provirio naopačke kroz prozor. tepisi. drveće. Prvo što je gospodinu Jerihonu i ostalim izbeglicama u Hotel/Baru nagovestilo da je stvarnosti došao kraj bilo je njihovo lebdenje pod tavanicom. neustrašive ekipe snimatelja. životinje. Napadači. "Alimantando je svoju formulu o temporalnoj inverziji čuvao kao tajnu: Tenebrini inženjeri mora da su negde pogrešili. Umesto da stvore fluidnost kroz vreme. šolje." . vojnici. kockasto i prljavonarandžasto. Njihov konačni zaključak bio je užasavajući. boce i stolice lebde oko ušiju. i stvarnost se slama. lame. kuće. Tamna senka pala je na bestežinsku ulicu. svi su se okupili zahvaljujući saću tunela i pećina u stenju ispod Bespuća. "Mora da su uspeli da aktiviraju vremenski ključ. zemlja i kamen padali su u nebo. gravitacija kao da je bila potpuno posuvraćena. nešto veliko kao ambar. Iako razdvojeni u vreme vazdušnog napada. tri prazna hotela i kari-restoran 'Ekscelzior' bili su uronjeni u ogromnu dinu crvenog peska.63. Zakoni prostora i vremena se krive i mislim da se delovi alternativnih Vaseljena preslikavaju na ovu." Polovina sobe nije mogla da shvati o čemu to Radžandra Das i gospodin Jerihon pričaju. sada. svinje i psi lebdeli su oko kućnih streha. letelo je nad Bespućem. Na polovini ulice. "Šta se dešava?" Egzaltirani Preci gospodina Jerihona raspravljali su se duboko u njegovom hipotalamusu dok je on lebdeo uz luster sa svećama. U drugom smeru. stvorili su zonu temporalne fluidnosti ovde. i samo što su se zabrinuto pozdravili. branioci.

Radžandra Dase. "Možda ti zatreba".. Osloboñene gravitacije. Egzaltirani Preci već su odgovorili i na to pitanje.." Prvi drhtaji zemlje zatresoše Hotel/Bar. Dva . napolje. "To znači da je došao kraj konsenzualnoj kauzalnoj stvarnosti. reče gospodin Jerihon. reče Kaan Mandela. i same stene ispod ulice pomerale su se i komešale." Gospodin Jerihon je već otvorio vrata." "Neće ti to uspeti. u pustinju. A ti mi trebaš za to. "Osim ako ne budemo u stanju da isključimo izvor energije za vremenski ključ. Svetlucavi vetar ispunjen licima duhova šibao je ulicom i nosio sve što je bilo neukotvljeno u slobodnom padu. Ispod prozorskog praga pronašli su nekog skuvanog gerilca. ali gospodin Jerihon reče "Baš tako!" i baci se na ulicu. da isključimo čelikgradski tokamak?" "Mislim. "Plašim se da to mogu samo ja da uradim. "Osim ako. "Pokušaj ponovo da nañeš Persis na radiju". starče". Treba mi tvoja mašinska magija. Umeš li da čuvaš tajnu? Jesi li ikada čuo za Damantinske Discipline?" "Samo Egzaltirane Porodice. Radžandra Das se otisnu za njim posle trenutka oklevanja. Gospodin Jerihon skinu mu borbeni oklop i opremi Radžandru Dasa šlemom. "Pusti mene." "Misliš." Nije dodao: "Ako je još živa." Na raskršću Hlebne ulice. Nije mu bio potreban damantinski disciplinovan sluh da bi razabrao štektanje ručnog oružja u blizini. gravitacija je ponovo bila uspostavljena. ali pljusak vrele kiše naterao je gospodina Jerihona i Radžandru Dasa da potraže sklonište. doviknu pri odlasku. a njihov odgovor nije bio ništa manje užasavajući od prvog. energetskim kompletom i naoružanjem." "Osim ako?" upitaše Sevrijano i Batisto Galačeli u glas." započe Kaan Mandela. "Možda nam zatreba njena pomoć."Šta to znači?" upita Santa Ekatrina Mandela. koja je jedanaest godina bila udata za zakone prostora i vremena.

Čelični vetar ga je šibao. odgovori gospodin Jerihon. Sekund kasnije. Vidno stareći dok su trčali. onde su baštenske biljke izrastale u razgranata stabla za samo nekoliko sekundi. ovde je polovina kuće letela unazad. begunci iz zone ubrzanog vremena zaždiše ulicom i zabasaše u džunglu zelenih lijana i puzavica obavijenih oko zadimljenih kostura dve borbene mašine. Utvare neroñene dece igrale su sa rukom u ruci pod drvećem koje je još bilo samo semenje. "Ali što duže vremenski ključ bude radio. gde se srce ludila obrtalo brže i brže. Dva čoveka koprcala su se kroz svet utonuo u bezumlje. posežući prema Panplazmičnom Omniverzumu. Gospodin Jerihon pronañe mrtvog Parlamentarca na ulazu u spaljenu kuću i opljačka njegovu borbenu opremu. to će biti veća zona interferencije. gde su se kazaljke opštinskog časovnika obrtale brzinom koja je sate sabijala u sekunde. Udarni talas naboja induktora polja ispaljenog u blizini obori njega i Radžandru Dasa na tle. Zelene prilike nalik na visoke. sa sve belim plotom i tri i po crno-bele krave. vremenski potres otkinu gradonačelnikovu kancelariju u koznakad i zameni je četvrtinom hektara zelene livade. mršave ljude. proñe kroz područje neobjašnjive noći i uñe u Alimantandovu ulicu. Gospodin Jerihon obiñe oko relativističke zone.muškarca jurnuše kroz zavesu vrele kiše u Mosmanov Sud. Radžandra Das krenu za gospodinom Jerihonom u zaklon baš kada je plotun pucnjeva sa krova gradonačelnikove kancelarije razorio pročelja kuća u Alimantandovoj ulici. ludirale su se na krovovima i privlačile vatru onih vojnika koji su još bili kadri za borbu." . tamo su mehuri bestežinskog stanja poskakivali sokacima i čekali da uhvate u zamku one dovoljno blesave da iziñu iz svojih podruma. "Još je lokalno". "Zaboga miloga!" šapnu Radžandra Das. Zaduvao je snažan vetar koji ih je terao prema Čelikgradu. Ljubičasta munja grčevito zatreperi na kraju ulice. "Dokle misliš da doseže?" upita Radžandra Das. Tu se gravitacija pomerala za devedeset stepeni da bi ulice pretvorila u litice.

"Hajdemo. On zapetlja po kontrolama na ručnom zglobu i nagradi ga bockanje statičkog elektriciteta na licu u istom trenutku kada ga strahoviti udar zavitla kroz prostor. "Distorzija vremena". Gospodin Jerihon i Radžandra Das uroniše u vihor dima. načas je opazio .. "Šta to. gañali su jedni druge tahijonskim zracima sporim poput udaraca pijanaca. On pokuša da zamisli kako njegov prolazak izgleda bojovnicima zamrznutim u vremenu: je li bio vihor. objasni gospodin Jerihon." "Misliš. mrlja mnogostrukih slika. ali mojim nogama se ne ide dalje. Gospodin Jerihon je nešto vikao. izbegavajući niske hice induktora polja. koja je obavijala Čelikgrad. opkoračila je opštinsku solarnu stanicu i tamo otkidala vrele solaže na svojoj crvenoj gitari. blesak svetlosti. Munje su joj letele sa vrhova prstiju i prikupljale se u loptice koje je vetar nosio kao iščupani korov oko nogu dva muškarca."Verovatno ne bi trebalo ovo da kažem. Jedan Arhangelsk mokrio je u leji kupusa." Tamo se vodila bitka kipova: puževski. Gledaj. Prestravljen sam. Dok se odbijao od bočnog zida dimnjaka broj 16. Dok su gospodin Jerihon i Radžandra Das jurili prema vremenskom zidu. saginjući se ispod usporenih tahijonskih zraka.." Gospodin Jerihon zaplesa po bojnom polju. Kit zapliva u stanicu Bespuća. Neka avetna prilika. Da uključi odbrambeni plašt? Nije znao kako to da uradi. o njegovim induktorima polja? Nije ni pomislio na aparat koji je nosio. stvarnost je drhtala i tresla se. "Hodi. Kretanje navede Radžandru Dasa pravo u elegantno naopako poniranje." Radžandra Das se provuče kroz ajnštajnovsko bojno polje. da proñemo kroz njih?" "Ne mogu da nas vide. visoka kao drvo. reče on. "I ja sam"." Gospodin Jerihon pogleda uskovitlanu zavesu dima prošaranog munjama. kao Kapetan Brzi u starim stripovima koje mu je kupovala majka? Pratio je gospodina Jerihona hodnikom izmeñu dva konvertora čelika u neočekivanu zonu slobodnog pada.

Samo ga je opljačkani odbrambeni plašt spasao od mrvljenja i smrti. ako počne da se smeje tom vicu. osloboñenim tiranije krvi i mesa u okovima vremena. Zabavljate se?" Gospodin Jerihon je čuo glas u slušalici i odgovorio mu. Previše sam mator za ovo." "Da?" ." "I. lako je njima. neće biti u stanju da prestane. Zar postoji nešto smešnije od toga da poskakuješ po čeličani usred vremenske oluje dok banda terorista brani fuzioni tokamak što napaja energijom vremensku mašinu koja se otela kontroli? Znao je da. "Zdravo. "Persis! Dušo! Džim Jerihon. Radžandra Das shvati da je prešao iz faze u kojoj je bio previše prestravljen da bi se plašio. pa od prenosnika do konvertora. Mogu da nas šutiraju kao gumene lopte i čitav dan ako to žele.gospodina Jerihona koji se odbijao meñu zidovima kao lopta u salonu za pačinko." "Važi. Persis. dva muškarca se sudariše i odbiše jedan od drugog. Usred odskoka.. u veličnstveno stanje histerične komike. reče on svojim Egzaltiranim Precima." "Persis. Nešto mu zapucketa u ušnom prstenu." "Ne moraš to da mi pričaš. Pa. Centralni fuzioni tokamak očigledno je bio dobro branjen. predlažem da pripaziš na žestoka izmeštanja stvarnosti. Egzaltirani Preci ga podsetiše na to da sa svakom sekundom svet oscilira sve dalje od konsenzualne stvarnosti. kao i na hrabrost. momci. Drugi udar induktora polja odasla gospodina Jerihona cik-cak putanjom od visoke peći do tla. Dok se gospodin Jerihon prevrtao kroz Anarhičnu Zonu. Oni ga podsetiše na dužnost i čast. On vide da mu se približava Radžandra Das.. Tražim da smesta napadneš snage ušančene oko fuzionog pogona Čelikgrada.

" "Važi. Tahijonski blasteri na krilima oglasiše se. gospodine damantinski disciplinovani. i samo ako sve drugo omane.." .." "Nemam pojma kako.. reče Radžandra Das." "Kada je reč o tokamacima u lokomotivama.." "Do fuzione eksplozije. uništi tokamak. gospodin Jerihon ga zgrabi za okovratnik. i dok je lebdeo kraj njega. "Teorijski. Ovo je drugačije. ako ne budemo uspeli da se probijemo."Ako sve drugo omane. ti ga isključi.. Radžandra Das učini isto. začu se eksplozija zbog koje se gospodin Jerihon uplaši da je možda uništila tokamak.. nas. "Šta će da se desi ako se energija isključi?" "Nisam siguran. Gospodin Jerihon isključi plašt i uhvati se za direk." Rafal hitaca sa položaja oko tokamaka odbi Džima Jerihona kao rukometnu loptu dok je kaskaderski avion Jamaguči i Džons urlao iznad dimnjaka.. stvarnost bi se naglo vratila u konsenzualnu stvarnost. Metal zaškripa i zastenja. Od branilaca nije ostao ni dronjak mesa ili tkanine." "Teorijski." "I šta sad?" "Pa." "Doći će. Evo. U generatorskoj sali nije bilo ničega osim pesme tokamaka. "Jezive stvari". Da. spustivši grube šake na kontrole. "Mislio sam da se razumeš u to." "Nisi siguran? Nisi siguran?" Usklik Radžandre Dasa odzvanjao je meñu čeličnim zidovima.. krećemo. a onda Persis Taterdemalion poče da se diže u nebo dalje od krilatih prilika koje su je jurile vitlajući krivim sabljama. a gvozdeni korak borbene mašine zatrese generatorsku salu." Prolomiše se udaljene eksplozije.

"Teorijski." "Baš ti je ovo neko vreme za teorije." Prsti Radžandre Dasa zaigraše nad kontrolama. Ništa se ne dogodi. Prsti ponovo poleteše. Ništa se ne dogodi. Treći put Radžandra Das zasvira na kontrolama kao na harmonijumu u kapeli, i treći put ništa se ne dogodi. "Šta nije u redu?" "Ne mogu to da uradim. Prošlo je previše vremena. Izgubio sam osećaj." "Da vidim..." Radžandra Das natera gospodina Jerihona da se udalji od kontrolnih svetiljki uperivši cev svog induktora polja. On promrmlja nešto šapatom i ispali hitac pune snage u kontrolnu tablu. Dva muškarca se zateturaše unazad od eksplozije, zaslepljeni iskrama i raznesenim kolima. Obično smireno zujanje fuzionog tokamaka naraste u kreštanje, zavijanje, razjarenu riku. Radžandra Das pade na kolena i pomoli se za božanski oproštaj i za život jednog skitnice, kada fuzioni vrisak posvemašnjeg uništenja zaćuta. I istog trenutka, ljudi osetiše kako se oni, energetska sala, Čelikgrad, čitav svet, posuvraćuju iznova i iznova. U gromoglasnom naletu stvarnosti, vremenski ključ implodira i odvuče centar za vremensku kontrolu Arni Tenebre na dubini petog nivoa, zajedno sa celokupnim njenim štabom, u bezvremenost. Vremenski zid eksplodira napolje. Oni u bestežinskom stanju popadaše iz vazduha; kitovi, arhanñeli i gitariste iščeznuše, a proključalu kišu odnese svetlucavi vetar. Svaki časovnik se zaustavio u vremenskoj eksploziji i ostao večno tako zaustavljen, uprkos pokušajima novih pokolenja mnogo kilometara udaljenih od dana vremenske oluje, da ih ponovo pokrenu.

64. Kada je vremenska oluja prošla, gospodin Jerihon je izišao iz sale mrtvog tokamaka da bi ustanovio da je teorijski, samo delimično bio u pravu, teorijski. Čitava četvrtina Čelikgrada bila je odsečena kao nekim čudesno oštrim nožem, a

na mestu cevi i nosača, crveni kamen protezao se sve do horizonta. Polja Kristalnih Ferotropa oko grada bila su ispresecana neumesnim prostranstvima nedirnutih dina i zelenih oaza stabala banana, i rošava od kratera stopljenog stakla. Kada se Radžandra Das pridružio prijatelju i kada su se njih dvojica vratila u Bespuće, prošla su kroz fantastični predeo bizarnog i neobičnog. Ulice su se završavale praznom pustinjom ili su bile zakopane pod ogromnim dinama; lokomotive su stajale usred vrtova, kuće usred jezera. Jedan kolosek železničke pruge završavao se naglo u maloj, ali bujnoj džungli, a čitavo novo naselje iza pruge bilo je vraćeno goloj ravnici. Lica počeše da se pomaljaju na ulicama. Zbunjeni alhemijom koja je progutala Bespuće, tragali su za kućama i porodicama izgubljenim u vremenu. Nisu znali, niti su mogli da znaju, da su, kada je isključen vremenski ključ koji je izvitoperio stvarnost, sve one fantomske geografije Bespuća koje su mogle postojati bile fiksirane, stopljene, i da su postale stalne onog trenutka kada su gospodin Jerihon i Radžandra Das zalupili vrata Panplazmičkog Omniverzuma. Pukotina je bila zatvorena; bitka se završila. Preživeli su procenjivali stepen pobede. Čitava trećina Parlamentarne Legije Marje Kvinsane bila je poništena pri udaru vremenske oluje, i vraćena onim zadacima, zanimanjima ili životima koje su njeni pripadnici mogli da vode da ih nije zaveo ritam regrutnog doboša. Oni koji nisu bili zbrisani u druga vremena pretrpeli su samo lake gubitke. Branioci Svezemaljske Armije bili su mahom uništeni. Sedamdeset odsto gubitaka, a njena čitava komandna struktura bila je obezglavljena onim što se zbilo u snažno branjenom skloništu ispod Čelikgrada: Šenon Jisangani je predala ostatke svoje armije generalu Emilijanu Marfiju i lila je suze radosnog smeha dok su njene drugove vodili u logore na rubu pustinje. "Pobeñeni smo!" smejala se, dok su joj suze tekle niz lice. "Pobeñeni smo! Pobeñeni smo!" Svezemaljska Armija više nije postojala.

Dva sata pre mraka, kaskaderski dvokrilac Jamaguči i Džons GF666Z spustio se izmeñu železničkih koloseka. Poslednju preživelu iz Taterdemalioninog Letećeg Cirkusa proneli su na ramenima kroz ulice prijatelji koji su je najviše voleli, i Crveni Anñeo je konačno trijumfalno i sa strahopoštovanjem unesen u Hotel/Bar, gde su ga pozdravila sva srca i ruke. Iste večeri, Marja Kvinsana napravila je trijumfalnu bakljadu i prošla kroz Bespuće. Čelikgradski Prsten bio je opasan njenim borbenim mašinama, grañani su joj klicali, ali ona nije bila zadovoljna. Nije izvojevala čistu pobedu. Čačkanje po vremenu i istoriji vreñalo je njen politički senzibilitet. Istorija je bila zapisana u kamenu. Nije to bilo nešto mistično, da se baca svetlucavo u vazduh kako bi ostalo da leži tamo gde padne. Nije volela da razmišlja o svom životu i svetu kao o pukoj promenljivosti potencijala. Nije volela da razmišlja o tome gde su sve završili njeni poništeni vojnici. Posle službe zahvalnosti u Bazilici Sive Gospe, zahtevala je da joj dovedu Arni Tenebre. Baš je želela da iskali svoje nezadovoljstvo tako što će je mučiti i unakaziti, ali naknadna pretraga Bespuća i Čelikgrada nije iznedrila čak ni njen leš. I tako, posle pet dana trijumfa i pobede pred kamerama sa devet kontinenata, Marja Kvinsana se vratila u brda Mudrosti da primi službeni prsten premijera sa prsta časnog Vangelisa Karolajtisa, samo da bi ustanovila da fini stari gospodin nije bio ni fin, ni gospodin, niti na kraju krajeva častan, jer je imao dovoljno podataka o zverstvima i zločinima koje je njegova ministarka za bezbednost počinila u pokušajima da uništi Taktičku grupu Svezemaljske Armije da bude vrlo vrlo siguran da ona od njega neće uzeti prsten dok god je živ. A što se tiče Arni Tenebre, Ptice Smrti, Vastatora, za nju se nikada više nije čulo, mada nije nedostajalo objašnjenja, glasina i dokonih govorkanja koja su vremenom prerasla u tkanje narodnog predanja, koje je vremenom preraslo u legendu, koja je vremenom prerasla u mit, tako da je ime Male Arni Tenebre najzad bilo zapisano na nebu, a to je i bilo jedino što je ikada zaista želela.

65. Nadahnuće Kadilak probudio se u čeličnom kriku iz gvozdenog sna. Pamćenje i svest su mu prkosili - kakva su to jarka svetla, visoka tavanica, sluge u zelenim odorama koje se klanjaju u strahopoštovanju zbog njegovog prisustva? On se uspravi da zatraži objašnjenje, a odgovoriše mu krici uzbune i verskog straha. "Gospodaru, gospodaru, o, istina je, istina! O, gospodaru, blagoslovi me." Neki mladi umolnik sa polumetalnim licem pade na pod u krajnjem obožavanju. Nadahnuće Kadilak kroči sa kreveta (operacionog stola?), ugleda svoj odraz na belim zidnim pločicama i seti se svega. Potpuna ugradnja! Čovek pretvoren u čelik... On spusti pogled na svoje telo, šake, udove. Metal; gladak, tvrd metal neuprljan kvarnim mesom, neuprljan crvenom krvlju, sasvim čist, sveti metal. On diže visoko čelične ruke u znak zahvalnosti. "Potpuna ugradnja! Uspešna potpuna ugradnja!" Uz 'slava tebi aleluja', tehničko osoblje se prući pred njim. Nadahnuće Kadilak osmotri sopstvenu slavu na zidnim pločicama i seti se... ...glasa Velikog Inženjera koji ga je pozvao u proroštvo ...suprotstavljenih vojski i Sirote Dece meñu njima, bespomoćne, bez voñe ...jarkog svetla, zujanja, blistavih mašina, hladnih hladnih pločica, bleska čelika, tame. "Koliko je prošlo?" upita on jednu kibernetičarku. "Osam dana, o sveti. Čitav svet je poludeo, sveti oče: kupola bazilike je uništena, svetilište su oskrnavili mesnati koji su služili zahvalnicu zbog pobede; vodio se rat, izgubljen je i dobijen na ovim ovde ulicama, stotine su izginule i... oprosti mi, ali i samo vreme i prostor su poludeli. Sve se promenilo: ludilo je osloboñeno u Vaseljeni." "Mir, malena. Znači da je vreme da se ponovo uspostave red i harmonija", reče Nadahnuće Kadilak. U treptaju koncentracije, crni oreol pojavi mu se oko desnog ručnog zgloba. Tehničari zinuše i zapevaše aliluja. "Ono što je nekad

bila Siva Gospa, sada sam ja, i više od toga. Ona je bila u osnovi od krvi i mesa, dok sam ja od osvećenog čelika. Mene je izabrao Veliki Inženjer, kao Budućeg Čoveka; u mojim kolima gori moć..." I on otvori desnu šaku, a tama preli sve tehničare osim onih dvoje koji su razgovarali sa Nadahnućem Kadilakom, preobrazivši ih u nešto crno i zadimljeno, toliko grozno i skaredno da je prkosilo mašti. Nadahnuće Kadilak se nasmeja metalnim smehom. Bio je zavisnik moći i svaka sledeća njena zloupotreba morala je biti bogatija, dublja, punija. Pred svojim ustuknulim akolitima, preobrazio se i izbacio krila, elise, motorne testere, tahijonske blastere, radio antene, prenosive stobe harmonijume, točkove, pruge, mlaznjake, rakete, mašine za pranje veša, sve u munjevitoj alhemiji. "Poñite sa mnom", zapovedi on kibernetičarki i tehničaru koji ga je nazvao gospodarem. "Umoran sam od preobražaja." Kibernetičarki reče: "Ti ćeš mi biti komornik", a tehničaru: "Ti si mi glavni inženjer. Ne plašite me se... morate me voleti. Zapovedam to. A sad, želim da iziñem pred svoj narod kako bi me obožavao." "Ah", reče komornik. "Eh", reče glavni inženjer. "Gde su vernici?" upita Nadahnuće Kadilak. "Avaj, nisu bili toliko verni kao mi", reče komornik. "Mislili su da si poginuo kada je avion udario u kupolu, pa se ona srušila", reče glavni inženjer. "Naravno, ti si bio na bezbednom, u podzemlju", reče komornik. "Ali oni to nisu smeli da znaju", reče glavni inženjer. "Pa su, ah, našli novi predmet obožavanja." "A to je, ah, jedan voz." "On je izišao iz Čelikgrada posle vremenske oluje i ponudio da svu Sirotu Decu odveze na bezbedno." "Uviñaš paralelu, sveti oče: proročanstva koja si širio, o Čeličnom Mesiji koji izlazi iz Čelikgrada da izbavi vernike od rata i uništenja."

"A oni su, ovaj, krenuli s njim." "Šta?" zaurla Nadahnuće Kadilak. Niknuše mu elise i on skoči u vazduh. "Poñi na zapad", dodade komornik.

Iz vazduha, Nadahnuće Kadilak je mogao da vidi da je neka nesreća gora od običnog rata zadesila Grad Vere. Kupola Bazilike Sive Gospe (sada, ispravio se, Bazilika Potpune Ugradnje), ležala je u krhotinama i komadima na popločanom podu odaje za audijencije. Čitavo istočno krilo zajedno sa desetak hektara Grada Nade bilo je zbrisano i zamenjeno sličnim predelom zasañenog i navodnjavanog kukuruza. Privatne odaje Sive Gospe pretvorene su u stopljeni napukli krater u kamenu, a kraj toga su stajali prepletani ostaci nekakve nezgrapne tronoge sprave. Šta se to dešavalo? Rat, strah, bezobrazluk, apostaza; sa lokomotivom! To čak i nije neki naročito dobar primer lokomotivske graditeljske veštine, zaključio je Nadahnuće Kadilak, zagledajući to izdaleka, dok je pratio liniju bele pare na zapadnom horizontu. Fuziona lokomotiva Klase 27, Velika Južna; tokamaci kojima je odavno prošlo vreme za remont. Boja potklobučena i oljuštena, a šta to tamo piše, Vrelo znanja i obrazovna atrakcija Adama Bleka? Bedno. Zablistavši jarko kao srebro na pustinjskom suncu, Nadahnuće Kadilak uključi sistem za obraćanje javnosti i stade da prekoreva svoje ljude. "O, vi, s malo vere!" Lica na prozorima rasklimatanih vagona. Izgledala su preplašeno. Baš dobro. "O, bezverni i izopačeni naraštaje! Obećao sam vam da ću se vratiti kao Potpuna Ugradnja, a opet niko od vas nije hteo da sačeka osam dana da to obećanje bude ispunjeno! Prekršili ste sporazum! Idolopoklonici! Obožavate... Zlatno Tele radije nego fizičku manifestaciju Kosmičkog Inženjera! Gledajte kako uništavam sve lažne idole!" On nadlete voz koji je ubrzavao i podiže šaku da zavitla grom kibernetske zapovesti. "Svi bismo radije da to ne radiš", reče voz, krajnje neočekivano. Moć ispari iz vrhova prstiju Nadahnuća Kadilaka.

"Šta?" Voz ponovi svoju izjavu od reči do reči. "Voz koji govori! Vidi vidi." "Nešto više od toga", reče Velika Južna, Klasa 27. "Ja sam Potpuna Ugradnja." "Besmislica! Svetogrñe! Ja sam Potpuna Ugradnja, jedan, jedini!" "Ti si čovek preobražen u mašinu. Ja sam mašina preobražena u čoveka. U srcu, ti si od mesa, jer još nosiš ljudsko obličje, ali ja sam prevazišao takav antropomorfni šovinizam. Ja sam mašina u obličju mašine." Glave Sirote Dece virile su kroz prozore, očigledno uživajući u teozofijskoj prepirci. Nadahnuće Kadilak ustanovi da mu je radoznalost podstaknuta bez obzira na bes, pa upita: "Kakvo si ti to stvorenje?" "Pogledaj moj prvi vagon", odgovori voz. Nadahnuće Kadilak uvuče rotore i spusti se pomoću mlaznog pogona na krov sa oguljenom bojom. Izbaci teleskopsko oko kamere preko ivice da bi zavirio unutra. Prozori su bili prekriveni gustom paučinom i prljavštinom, kao i sâm vagon; prašina, paučina, vremešnost i nemar. U središtu vagona nalazila se fotelja od ispucale kože, a u fotelji je sedeo mumifikovani leš. Na glavi leša nalazila se metalna dijadema neobičnog i složenog izgleda. "Adam Blek beše to", reče voz. "Kada je njegova duša prešla u mene, zapečatio sam vagon, tako da nikada više ne bude otvoren. Sve što taj vagon predstavlja, ja sam sada prevazišao, ja sam mašina/čovek, pravi budući čovek, Potpuna Ugradnja, ako baš hoćeš. Mnogo sam godina putovao prugama sveta u potrazi za nekom svrhom svog duhovnog identiteta, a onda sam čuo za Tupsonijance iz Bespuća, mesta koje sam dobro poznavao u vreme svoje inkarnacije od krvi i mesa, pa mi je srce reklo da se tu nalazi razlog mog postojanja. I tako sam došao, a oni su me pozdravili kao Čeličnog Mesiju i pošli su sa mnom u svom dronjavom karavanu starih vagona i kola. A pošto može postojati samo jedan Čelični Mesija, moramo se sada, avaj, boriti."

Nadahnuće Kadilak isprede kabl od dijamantne niti iz stopala. Sledećih dvadeset kilometara koristili su fizičko oružje." Adam Blek dade gas i poče da ubrzava prugom prema zapadu. i dok je treptao zaslepljenim okom. reče on. . i kola mu se stopiše i pocureše kao katran. "Ne ovde". onda. Adam Blek izbaci belu paru. pa još jedan. Kompjuterizovana odbrana Adama Bleka bez napora poništi tu čaroliju. Onda Nadahnuće Kadilak ugleda zaslepljujući blesak daleko.Nadahnuće Kadilak odskoči sa zahuktalog voza pomoću pulsa čiste mlazne sile kada je duž superstrukture Adama Bleka zapucketala njegova kibernetsku zapovest za stapanje kola. projektili su se susretali sa rojevima robotskih pčela ubica. na rubu sveta. krenu unazad i ubrza za Sirotom Decom. njegova hromirana koža zasija crveno kao višnja. kandže sa vodenimn topom. Adam Blek ukoči i stade. pa još jedan. Sonično se sudaralo sa soničnim. pa pusti munju najčistije moguće božanske sile koja odseče dronjave vagone Sirote Dece od Putujućeg vrela znanja i obrazovne atrakcije. Nadahnuće Kadilak odasla vrelu zapovest fuzionim motorima takmaca da eksplodiraju. Za njim usledi novi blesak. Nadahnuće Kadilak se pope na bezbednu visinu. mitraljezi sa laserskim pokretnim kulama na krovu. Istovremeno." "Dobro. potom skerletno. lepljive mine sa robo-majmunima. Čovek raketa i čovek voz borili su se zapovestima i protivzapovestima pedeset kilometara kroz pustinju. naleti superzagrejane pare sa mikrotalasnim emisijama: Potpune Ugradnje su se borile sve dok od Bespuća nije ostalo jedva nešto više od sećanja iza istočnog horizonta. njega obavi konus svetlosti belog usijanja. "Saglasićeš se da je bezbednost Sirote Dece bez premca?" "Dogovoreno. pa poče da vuče vernike nazad u Bespuće. svetogrdni voz naglo ukoči i zaustavi se sa škripom. Nadahnuće Kadilak pusti svoj tovar i okrenu se da se suoči sa napadačem. bez uspeha. pa žuto. pulsirajući fuzionom energijom na pruzi. I dok je počinjao da shvata šta mu je Adam Blek uradio. udarci potpomognuti servo-sistemima sa penom od polimera. munje sa munjama.

donela su sa sobom i istinitu priču o . Hrabre misli. da preusmeri ROTEH-ova nebeska ogledala tako da me uhvate u žižu. ali volja lokomotive bila je isuviše ojačana. do partaka kadrih da razore svet. U trenu pre nego što će Nadahnuće Kadilak dati nareñenje za paljbu. Divno. Uvuče se unutra. a nematerijalni velovi aurora lelujali su kao duhovi nad poprištem eksplozije. Ipak sam bolji. gore. govorili su. vrisnu svojim plamenim sistemima. divno. U Bespuću. čista poput vrline. Kada su se Sirota Deca vratila.Krajnje domišljato. ljudi su govorili da je to bilo kao drugi osvit: divno je bilo. a mozak razlagao. Osećao je kako mu još ljudski mozak ključa u metalnoj lobanji. zauze sisteme navoñenja i paljbe i nacilja iz petnaest orbitalnih akceleratora subkvarknih čestica u Adama Bleka.. ispuni zapadni horizont u trajanju od čitave dve sekunde. On pokuša da posegne i prekine kontrolu Adama Bleka nad Vanama. Nisam mislio da mi je neprijatelj tako vispren. gnezda i staništa. Videli su kako petnaest ljubičastih zraka udara sa neba poput pravde Panarhove.. Onda se seti. Adam Blek shvati njegovu strategiju. eksplozija je potom obojila zapadni rub sveta ružičastom i plavom bojom. Iako su se sama popravljala podjednako brzo kao što ih je vrelina uništavala. Bespuće je bilo počašćeno zapanjujuće lepim zalascima sunca. njegova kola za preobražaj izdržaće još samo nekoliko minuta pre nego što se potpuno ne rastope. majušnu zahuktalu buvu na koži okrugle zemlje. ali prazne. eksplozija će nas obojicu uništiti! Ne! Nemoj!" "Da da da!" povika Nadahnuće Kadilak dok mu se razum topio. "Glupo glupo glupo. Sada je blistao belim usijanjem. kraj nebeskih ogledala. cimajući za sobom nahereni voz od starih vagona i vozila sačinjenih od prerañenih favela. Ipak bolji. orfova. govorili su. pa ispali partake. On prikupi sve ostatke snage i posegnu u nebo. Punih mesec dana potom. gore. a zatim bela eksplozija.

pa bi prizvali u misli živopisnu nit istorije koju je ona uplela u priču o Bespuću sve dok nije došla do kraja tako što je odletela u zalazak sunca pošto su je proslavili kao spasiteljku grada. rekao bi Radžandra Das. 66. jer taj put bi ih odveo samo do zjapeće rupe u pustinji. sećaš se Persis Taterdemalion". Pod voñstvom komornika i glavnog inženjera. razmislili su o značenju onoga što se zbilo na zapadnom rubu sveta. mašine i ugradnje. kratera zelenog stakla gde su stari tokamaci Adama Bleka eksplodirali pod vriskom superubrzanih podkvarknih zraka sa nebesa i do raštrkanih atoma čoveka. Novac od prodaje Hotel/Bara omogućio joj je da unajmi još dvoje pilota: Kalan i Vena . zagledan u palacanje munje duž horizonta. Potpune Ugradnje. odgovorio bi gospodin Jerihon.svršetku Putujućeg vrela znanja i obrazovne atrakcije Adama Bleka i Nadahnuća Kadilaka. Sirota Deca Bezgrešne Ugradnje napustila su Bespuće u potrazi za rešenjem još spornog pitanja mašinskih prava. Odvezli su se u pari iz Bespuća u suprotnom smeru od onog kojim su došli pre toliko godina. "Hej. "Svet nije još bio spreman za Potpunu Ugradnju". koje su stajale i sakupljale prašinu i pauke još od dana Velikog Štrajka. kibernetičarka i tehničar. govorili su. Komornik i glavni inženjer. U prašnjavim noćima. kada su letnje munje darivale efemernim životom ispucale neonske cevi zatvorenih hotela i restorana. pili pivo i prisećali se. sa svoja dva sina koji su leteli kraj njenih krila u teretnim dirižablima kupljenim po strmoglavljenim cenama od korporacije Vitlejem Ares. da bi potom dali dugo očekivano i poluzaboravljeno nareñenje da Sirota Deca Bezgrešne Ugradnje odu u Čelikgrad po mrklom mraku i ukradu jednu od napuštenih i zaboravljenih čeličnih lokomotiva Klase 88. "Baš je bila fina dama". čija su imena bila Plimut Glajd i Spirit Dinamo. Komornika Sive Gospe. u prelepi zalazak sunca. "Fina fina dama". gospodin Jerihon i Radžandra Das sedeli su na verandi.

korporacija Vitlejem Ares." Onda bi Radžandra Das rekao: "Šta li rade Umberto i Lui?" Posle konačne bitke. rekao bi Radžandra Das. zatim gospoda iz medija. Zatim. U nedostatku vozova (Kompanija je bila spora po pitanju popravke prekida pruge sedamdeset kilometara zapadno zbog sporova o isplati nadnica za opasnost usled zračenja). gde je Umberto osnovao firmu za trgovinu nekretninama i počeo da prodaje parcele u planinama Eklezijast. i da je prilično uspešna. dok su ROTEH-ove ekipe vremenskog obezbeñenja češljale Bespuće u potrazi za onim što je tako drsko razorilo njihov kontemplativni mir. mislim kod Novog Glazgova. To je bio razgovor koji su on i gospodin Jerihon toliko puta već vodili da je prošao kroz fazu besmislenog mumlanja molitvi i odgovora da bi dobio obnovljeni značaj. već da pokupi sinove i proda Hotel/Bar. konvoj kamiona povezao je Umberta i Luija do Meridijana." Najpre hodočasnici i Sveta Deca. Persis Taterdemalion jasno je stavila do znanja braći Galačeli da se nije vratila zbog njih. I tako su spakovali sve svoje godine u kartonske kofere zajedno sa gaćama. vlasnici hostela i restorana koji su im pružali krov nad glavom. hotelijeri. ali inače nedirnutim posle napada na Bespuće. sa ratnim ožiljcima.Lefteremidesa. a gospodin Jerihon bi odgovorio: "Još leti. Jedinstvena i isključiva ljubav koju su braća osećala prema njoj nikada nije bila uzvraćena. "Kada je narod otišao. da bi nekoliko godina kasnije postigao čuvenu oslobañajuću presudu u slučaju Kasapina iz Ljandrinod Velsa. Onda. dokumentima. "Pitam se šta li sada radi". hranu i piće. ali ne i da ta žena voli tri muškarca. oduvana za jedan dan i noć. Poslednje što sam čuo jeste da je postavila Leteći Cirkus iznad transpolarnog puta. kasicama za gotovinu i Umbertovom zbirkom pornografskih fotografija. a Lui zakupio kancelariju u kojoj će prakticirati advokaturu. Bilo je moguće da tri muškarca vole istu idealnu ženu. oduvana uraganom sunovrata profitnih margina i isukanih noževa u uzvišenoj troposferi . grad je naprosto umro. "Ovo staro mesto više nije kao pre rata". govorio je uvek Radžandra Das.

"I šta je ishod svega toga?" upitao bi Radžandra Das konačno. a da on ne primeti razliku. Ljudi su otišli. menadžeri i nadzornici sektora bili su razvejani poput crvene prašine po šaru planete. pravnici. banke prenele svoje kredite natrag u velike gradove Velike Doline. čiji je sarkazam zauvek bio otupljen. frizeri. sve što je ostalo bile su farme i solarni paneli. gospodin Jerihon bi se uzdržao od odgovora iako ga je znao možda najbolje od svih onih koji su ostali u Bespuću. prinosi rasli. mehaničari. radnje se pozatvarale. Žan-Mišel Gastino. Sve radne jedinice. pošto je Bitka Proroka načinila rupu od deset megatona posred glavne trase Meridijan-Panedmonijum. ako i tada. a kiša povremeno padala sa nebesa. Sirota Deca Bezgrešne Ugradnje. Konačno. a time i Bespuća. Za njega je kolaps kompanije. Od tada je prošlo petnaest godina. sve te borbe i krvoprolića. Sada su se vozovi zaustavljali samo jednom nedeljno. I poslednji od svih. Sve je bilo kao na početku. savetnici. šta im je to donelo? Ništa. Traćenje vremena. Njegova vera u Bespuće bila je sebičnija od vere Radžandre Dasa. Najsarkastičniji Čovek Na Svetu. Vreme je prolazilo tako brzo. "Ništa". dani i noći straha. jer on više nije bio siguran da veruje u apsolute i načela. lekari otišli su istog dana kada je popravljena pruga. poput zakopanog izmeta. Sećao se prvog dana kada je pala kiša. odgovorio bi Radžandra Das sebi. Po sada već dugoj tradiciji. Baš ništa. bio malo važan dok god je sunce i dalje sijalo." Gospodin Jerihon nije govorio o rečima kao što su 'načela' ili 'apsoluti' kada je Radžandra Das kudio nesposobnost Konkordata da postigne istinsku pobedu nad čeličanom Vitlejem Ares. . sve te molitve. marševi i štrajkovi. energije. vratio se u svoje šumarke i dolove. "Kažem ti.funkcionerskih nivoa kada je skandal sa robotskim duplikatima postupno bio iščeprkan. Istorija je prestala za Bespuće i Bespuće joj je zbog toga bilo zahvalno. Po njemu je tumarao iracionalni strah da bi Bespuće moglo u potpunosti da iščezne. života. škripave vetrenjače-pumpe i prazne prazne ulice. u ukleti Hriz. Voleo je takoñe da misli da je stvarnija.

Vidiš. oduvek sam želeo da vidim Mudrost. "Ta mi ne bi dala ni papir kojim je obrisala dupe. sa slepe strane vagona. i to je otišlo tamo odakle je došlo. a ja sam tu. samo sa simboličnom polovinom verande na kojoj sedim. bez farme. "Možda bi trebalo da poñem s tobom". Zvezde su te noći izgledale dovoljno blizu da ih dodirne. Dok je naskakao na vagonski stepenik i verao se uz lestvice na krov. Radžandra Das reče: "Znaš. "Uvek sam mislio da će me jedna od onih sestara Pentekost ščepati. i dovoljno sam star da uživam u tom vremenu." Ali. izgleda da ja i nisam baš neka prilika za ženidbu. Bio je Večiti Skitnica. Pa. "Ovde me ništa ne drži. Uvek sam smatrao da hoće. Možda sam oduvek to i bio. Čudno. "Uvek sam govorio da sam samo u prolazu. dok su dva muškarca sedela na svojim kožnim stolicama i posmatrala kako pustinjska prašina šiba ulicom. a ponajmanje ovo mesto. razmišljao je naglas." Radžandra Das pljunu prema mesecu-prstenu." "Razmišljaš o odlasku?" upita gospodin Jerihon. Nemam budućnost za koju bih morao da brinem. ali nikada to nisu uradile." Gospodin Jerihon pogleda u nebesa. sad su otišle Bog sveti zna gde. Samo je dugo čekao sledeći voz." Gospodin Jerihon nije znao na šta on to misli. Ne. sada sam opet skitnica. a Radžandra Das je jednog ranog jutra osvanuo u trku kraj sporog voza sa rudom. ako odem." "Trebalo je da zatražiš da te gospoñica Kvinsana povede sa sobom. . te blistave tornjeve kraj Sirtijskog Mora. bez žene. Imam dovoljno vremena da ponovo naučim kako da budem skitnica. Poznavao je Radžandru Dasa dovoljno dugo da čita njegovo srce kao železnički red vožnje. ostao je.Jednog dana. Više ne posedujem čak ni magiju nad mašinama. pa zato nisu htele da se udaju za mene. Ovo je trebalo da radi čitavog života. hoću da odem sâm. osećao je da godine spadaju sa njega. a sama ne vredi ni koliko jedan moj. arhetip Putnika.

ali dok je šetao blistavim bulevarima i zijao u moćne mostove i tornjeve. Onda je Radžandra Das jednog četvrtka popustio pred željom kojoj je uspešno odolevao godinu i jedan dan. siestu (dobre navike teško umiru) provodio u jednom kafeu u hladu bo-stabala duž Nevskog Prospekta i večerao u ribljim restoranima kraj reke. svratiću do tebe. Treba da vidim i druga mesta. pao je sa malim ukslikom pod točkove Sirtis Ekspresa Mudrost-Ljagoned. Otkad je grad umro. ili čučao ispred legendarnog Džez bara Glena Milera u Beladoninoj Ulici Tuge. i otišao u Mudrost.Godinu i jedan dan lutao je po zanimljivim mestima sveta. Spopao ga je iznenadni napad kijanja i on je iskijao i poslednju kapljicu moći koju je imao nad mašinama." Bila je to poslednja razglednica koju je Radžandra Das ikada poslao. Istog dana kada je gospodin Jerihon primio njegovu poslednju razglednicu. ostavljajući prašinu i leteće oblutke kao suvenire. napisao je na svojoj poslednjoj razglednici iz Mudrosti. u Bespuće je stigao voz. Većina vozova tutnjala je kroz grad brzinom od četiri stotine kilometara na čas. Još neuobičajenije od zaustavljanja voza. i poginuo. Dok se vozio natrag u Ljagoned i pitao se koje bi mesto moglo da ga zadovolji posle ispunjenja životne ambicije. veličanstveno do poslednjeg detalja. bilo je to sve upravo onako kako je zamišljao. vozio se tramvajem do vrhova svih devetnaest brda. Kaan Mandela je kačio razglednice oko ogledala iza šanka kako bi svi stanovnici mogli da ih vide i da im se dive. u oduševljenoj hvali. najlepši grad sveta. iz njega . to je bio dovoljno neuobičajen dogañaj da se svi stanovnici pojave da ga pozdrave. slao razglednice sa sopstvenim snimcima na kojima je stajao kraj Ponora Liks ili na plutajućoj pijaci cveća u Ljagonedu. "Ovo je najčudesnije mesto na svetu". Neće nikuda pobeći. Pisao je gospodinu Jerihonu razglednicu za razglednicom. prašina ga je zagolicala po nosu. Nije uspeo da dohvati mali otvoreni vagon. Odolevao je iskušenju tako dugo zato što se plašio da bi mogao da se razočara. a u Mudrost uvek mogu da se vratim. "ali ne mogu ovde ostati doveka. Ako budem u prolazu.

Konačno. Ovi putnici nisu izgledali kao trgovci ili turisti. umotan u crveni karirani šal. a na glavama su im bili okrugli kardinalski šeširi širokog oboda. bili su odlučni. Nosili su do kolena dugačke svilene jakne po najnovijoj modi Velikih Gradova. Nisu mogli da budu drugačiji.su se iskrcala dva putnika. ručne izrade. Gospodin Jerihon je znao ko su ti posetioci. neki trag. bili su revnosni. Bili su uporni. U donjoj ladici komode nalazio se njegov pištolj sa iglama. neki otisak prsta koji bi mogao da ih dovede do Paternostera Jerihona. Onda su se godinu i po vraćali teritorijom koju su pokrili njihovi prethodnici pre nego što su oni bili začeti u epruveti. Onda su još godinu i po izučavali stare zapise i mreže podataka ne bi li pronašli nit koju bi mogli da prate. provodili su život tragajući po svetu za Paternosterom Jerihonom. gradovima i . Nisu pronašli ništa. znali su da ne mogu da omanu i rugali su se veštini tih prethodnika. Šmugnuo je iz gomile koja je zijala i otišao u svoju spavaću sobu. ljudi su se po pravilu uvek ukrcavali u vozove u Bespuću. Otkad su bili istočeni iz boce geneze Paternostera Damijena. Zvali su se AlfaDžon i BetaDžon. sa drškom od ljudske kosti. neki miris. Izuzev trgovačkih putnika i lakovernih turista koje je Kaan Mandela mamio u Hotel/Bar obećavajući obilazak geoloških kurioziteta Kristalne Zemlje. Jedan pogled krajičkom oka bio je dovoljan da uveri u to gospodina Jerihona. kožne gaučo-čizme sa visokim potpeticama. Ali miris je bio hladan. otisci prstiju zamrljani. Klonovi ubice bili su odgajani zbog dara empatije para. Ali i u toj potrazi nisu pronašli ništa. Prvih pet godina života (koje su proveli kao jedan. Izgledali su kao ubice. trag ispran kišom. I tako su dozvali kompjuter Egzaltiranih Porodica i uz njegovu pomoć sakupili spisak mesta na kojima Paternoster Jerihon nije bio. da bi procesom eliminacije sveli uzavrele milione planete u svim tim varošima. u zajedništvu osobenom za klonirane blizance) tragali su po gradovima i varošima. Bili su to atentatori Egzaltiranih Porodica koji su došli da ga ubiju.

Učtivi nakloni. "Najbolji?" Ponovo lagano naginjanje šešira sa širokim obodima. "Mislim da bi ovaj čiča mogao obojicu da vas sredi. imena. Šeširi okruglog oboda istovremeno se nakriviše. "Pretražili ceo svet". "Poslednje mesto". jer oči su im pseudosimultano zaiskrile na taj izazov.kada su upitali Raela Mandelu Mlañeg nalazi li se u gradu čovek po imenu Jerihon. reče AlfaDžon. Protiv mene. možda čak i pseudosimultani klonovi. "Baš vam je mnogo trebalo". Bilo je to poslednje mesto na svetu na kome su pomislili da ga potraže. Meni.da su osetili nešto blisko radosti zbog toga što se ulog u njihovo stvaranje dostojno isplatio. na petnaest lokacija. reče BetaDžon." Pustio ih je da nekoliko sekundi to vare. i kada je ovaj krajnje nedužno odgovorio da.metropolama. jeste li dobri?" Dva Džona klimnuše glavama. "Oduvek samo tragate za nekim. Ako ste dobri. Poslednje na tom spisku bilo je Bespuće. momci. gospodin Jerihon je zaključio da su svakako klonovi. "Prihvaćeno". držali pištolje sa iglama. morate to i da dokažete. i prišao atentatorima da ih pozdravi. Šake su im počivale iznad džepova gde su. reče gospodin Jerihon dok je očajnički pokušavao da od svojih Egzaltiranih Predaka iščupa nešto što će ga poštedeti nedostojne smrti u kukuruzištu. Oči sitne i crne kao ribizle pogledaše iz senke. Šta kažete?" Po njihovoj reakciji na te reči. "Od Damijena?" upitao je gospodin Jerihon nešto kasnije. "Kažite mi. reče AlfaDžon. "Otkud znate?" Šeširi se zaustaviše usred klimanja. i rekao im gde mogu da ga nañu . AlfaDžon i BetaDžon odbrojali su dvanaest kanala niže i pet kanala unutra i zatekli gospodina Jerihona kako oprašuje stabljike hibridnog kukuruza perom. . reče BetaDžon. Trebalo je da zaista budem u prolazu. znao je gospodin Jerihon. a onda ih ponovo ošinuo. ljubazni razgovor o vremenu. rekao je sebi. Stoga su AlfaDžon i BetaDžon bili sigurni . "Usvojeno".

i nedoumica Paternostera Avgustina izgledale su mu besmisleno. "Čitav grad zona slobodne vatre. Nije se smelo dopustiti da bilo šta poremeti odmor umirućeg grada u vrelo vrelo vrelo podne." Ah. Zamisli zeca. Ovi klonirani blizanci bili su tašti. "Izvinite." Njihov telegrafski način govora bio je zarazan. i mada je odnedavno počeo da koristi Damantinske Discipline da bi odagnao krućenje tetiva i struganje kostiju. "Bez civila. a ako već poseduju manu taštine. "Koristi sva čula. Tada je bio lišen duša svojih predaka. čak će i to morati da sačeka da proñe vreme sieste u Bespuću. Pretpostavljam. znao je da može da ih pobedi. Sada je . Pravi profesionalac bi ga proštepao od meñunožja do čela istog trena pošto bi mu poželeo 'dobro jutro'." Kada anñeoske vojske sa Pet nebesa budu najavile drugi dolazak Pantohrista. ali on je već pet godina bio u svojoj jazbini i sada je bio star. Vreme sieste se po tradiciji nije smelo remetiti. Samno pištolji sa iglama. tada bi ova dva tašta žutokljunca smazao za doručak. formalna pravila. Imao ih je. Ah. jednom je morao da ih prebroji za kaznu zbog dečačkog nestašluka: 10.Gospodin Jerihon se uzdrža od malog trijumfalnog keza. "Koristi čula". da ih imate? Dobro." Ne. a onda to ponovio. "Ispred kafane".. Klečanja u Dvorani Deset Hiljada Sveća (pravo ime. tačno u podne. mora biti u petnaest sati. nije više bio isti onaj muškarac kao nekada. bez talaca. Gospodin Jerihon stajao je u prašini petnaestog sata ispod kafanskog časovnika uništenog vremenskom olujom i sećao se klečanja.027) i pokušaja da pripiše nekakvo značenje zagonetnim koanima Paternostera Avgustina. rekao mu je Paternoster Avgustin. to je vreme sieste. momci. i znajući to. tu možda ima i drugih mana koje bi on mogao da iskoristi. 67. reče gospodin Jerihon.. sada su mu bile dragocene njegove male mudrosti. stari običaj. bez otrova. Tada. Budite tamo.

a dva para ručno izrañenih kožnih gaučo čizama sa visokim potpeticama podigla su prašinu i okrenula špiceve prema izlupanim cokulama gospodina Jerihona. Gospodin Jerihon potrča u cik-cak Alimantandovom ulicom prema delu džungle izgubljene u vremenu. rekoše mu duše iz limba. reče im on. Kako su brzi! Gospodin Jerihon ispuza na drugoj strani verande ispod koje se otkotrljao. Na poslednji zvuk petnaestog sata. Sazdao si ovaj grad sopstvenim rukama. pa potraži zaklon. Vradžbinama." I dve čelične igle izbiše oblačiće sasušenog kreča iz zida na kraju ulice. Jedan na ulici. koji je objavljivao vreme u Bespuću. Niko nije bio više iznenañen od njega kada se mali automatski džentlmen u zelenoj odeći iz Deuteronomije. Igla prohuja daleko od prilike sa crnim šeširom koja je skakala sa krova. Ti si njih poterao. Pljunuo je tri puta u vetar i ukrstio prste na rukama i nogama. Ne zaboravljaj da ih je dvojica. usprotivio sopstvenoj mehanici zamrznutoj u vremenu kako bi isplesao napolje i čuknuo po bronzanom zvonu malim čekićem. Nemam nameru to da zaboravim. Preci su bili dogmate. pa se otkotrlja i opali. Beži beži beži! . privlačeći štepovanje igala sve bliže i bliže svojim . a on je bežao bežao bežao dok je niz igala razarao i bušio beli malter tamo gde je on do maločas čučao. sve u jednom pokretu. Brzi. poznaješ ga. čovečuljak se zgrčio i zauvek ukočio. Koristi to znanje.morao da suprotstavi svoja izvežbana čula njihovoj telepatiji identiteta. koja ga je imala na nišanu. "Formalna pravila.vikali su Egzaltirani Preci. jedan u sokaku. prebrzi za jednog starca? Gospodin Jerihon skoči iza niskog zida i ispali prvu iglu na priliku u crnoj svili brzu poput zmije. vrlo brzi." "Bez otrova?" "Bez otrova." "Mogli bismo onda i da počnemo. Poterali su te. graciozno poput mačke. Igla mu okrznu levu ušnu školjku i zari se u iskrivljene drvene daske verande.

nastupajući oprezno kroz polje . pognu se i brzo potrča kroz kukuruzišta prema svom odredištu. ono što zna jedan. Gospodin Jerihon pomeri glavu istog trena kada je osetio da se metalne prečke hlade u čovekovoj senci. Znanje. Ono što vidi jedan. Duboko udahnu kroz nozdrve. I sada je gospodin Jerihon znao kako da ih pobedi. Osmehnu se tankim osmehom. senica meñu stablima i pticama pevačicama. "Nauči sve što možeš". Gospodin Jerihon zapuza po zemlji kroz geometrijsko carstvo odraza i stisnu antikvarni pištolj sa iglama uz grudi." Znanje je moć. A oni doñoše. poskoči kraj prozora i ispali dve igle. pa se tako mogu smatrati jednom osobom u dva tela. Neka pametni momci doñu ovamo da ga ulove. šiknu mu u glavu: vrt Paternostera Avgustina. oseti zadah vrelog. Dobri su. To nije zagonetka. To je bilo njegovo ukupno znanje o AlfaDžonu i BetaDžonu. napetog znoja. miris majčine dušice i jasmina u vazduhu. Uzgajani su u istovetnom okruženju tako da su razvili iste reakcije na iste stimulanse. zahtevno kao što nezvana sećanja to uvek jesu. Senka ispali iglu iza nosača pumpe. vidi i drugi. Prema solarnoj elektrani. poče da se prikrada kao čovek-tigar kroz lijane džungle. On svesno podvrgnu disanje disciplini u Harmonijskom Modusu i dopusti da ga Preci odbace u čulno stanje Damantinske Prakse. zna i drugi. trava glatka kao pliš pod nogama. ponovi masovni hor svih duša. Čekao je kao što stari. Nezvano sećanje. Gospodin Jerihon zatvori oči i začu sleganje prašine na ulici.svetlucavim potpeticama. a poslednja igla se zari u otisak njegovog stopala. već istinita izreka u koju možeš da se pouzdaš. nad njegovom glavom šareni opal Matičnog Sveta. suvi crni pauk čeka muve. Šta to znaš o svojim neprijateljima što ti može dati moć nad njima? Oni su istovetni klonovi. Znanje je moć. Savršena ekipa. Skoči prema verandi Prodavnice mešovite robe sestara Pentekost. rekao je Paternoster Avgustin dok je sedeo u lepidopterijumu sa retkim crnim leptirima. Kliznu sa verande Prodavnice mešovite robe. "Znanje je moć.

Gospodin Jerihon oseti zadah ljudskog znoja. Kao što su gospodin Jerihon i njegovi Egzaltirani Preci pretpostavljali. "Bitange. spakuje imovinu i poñe sa njim istog časa na . Mala stigmata istisnute krvi bila mu je na čelu. reče gospodin Jerihon i prostreli ga kroz levo oko. Čuo je kako se staklo lomi u paukovu mrežu napuklina. Po zvuku potpetica na zemlji. Gospodin Jerihon zatvori oči i pusti da ga vode uši i nos. trzajući se od odraza i poigravanja svetlosti. čuo je zvuke i osećao miris pometnje klonova koji su u lavirintu ogledala ustanovili da su klonirani. Majušna crvena kastinska oznaka pojavi mu se na čelu." Onda se vrati u Hotel/Bar. prateći sunce. Gospodin Jerihon pronañe brata koji je dahtao na tlu. odgovori mu vapaj iz dubina lavirinta ogledala i Gospodin Jerihon oseti blesak zadovoljstva dok je grabio izmeñu nizova reflektora prema poviku. kako bi bili sigurni gde se tačno nalaze. Začu korake na mekoj crvenoj prašini. tamo gde je odraz bio prostreljen kroz srce. sve bliže. čuo je žubor vode kroz crne plastične cevi. Igla pogodi AlfaDžona (ili možda BetaDžona. razabrao je da mu je meta trenutno okrenuta leñima. Po završetku telepatske konferencije. Gospodin Jerihon se pridiže u čučanj i oslušnu. gde se čovek u zelenoj odeći iz Deuteronomije zamrznuo u sećanju na poslednji revolveraški obračun. da ne bi pucali jedan na drugoga. U odjeku. Dvojnik je podelio smrt sa svojim kloniranim bratom. lov se nastavi. tačno meñu oči. Osetio je kako mu je igla ušla u čeoni režanj i istrgnula svetlost život ljubav. Čuo je heliotropne motore koji su pomerali rombove. Neko vreme vladala je tišina i znao je da se dva Džona dogovaraju. zureći u visoki luk neba. "Niste smeli da mi pružite priliku". Gospodin Jerihon je čuo kako se AlfaDžon obrće na petama i puca u pogureno obličje koje se dizalo iza njega. Gospodin Jerihon stisnu oči. ustade i opali obema rukama. Pope se u bar i reče Kaanu Mandeli da ostavi sve. Klon je ulazio u prolaz izmeñu ogledala.iskošenih ogledala. jer oni su bili jedna osoba u dva tela. razlika je bila trivijalna). Klon se oglasi neobičnim pištanjem i kliznu na tle.

ispod poslovnog njuha za dolare i centavose. moć i odgovor na sva pitanja. duboko dole. i tog istog popodneva njih dvojica. lama i malih muškaraca i žena koji su se držali za ruke. prestiž i meñuplanetnu moć koja je nekada pripadala Paternosteru Jerihonu. Eva Mandela volela je da radi napolju u hladu lepezastog drveta kraj ulaznih vrata oronule kuće. u sudbinu veličanstvenu i strašnu. za koga je to bilo toliko neočekivano da mu se zavrtelo u glavi. Dakle. Ponekad. vidim to. Sada. naoružani samo antikvarnim pištoljem s iglama čija je drška bila od ljudske kosti uspešno su zaustavili i oteli Ares Ekspres u 14:14. Omekšali su tokom godina. poput korena drveta. da dole. Mnogi stranci kojima se osmehivala i sa kojima je razgovarala bili su samim tim sećanja. ali sada je bila tako neverovatno drevna da više nije obitavala u Bespuću 14. gde će zajedno povratiti svu snagu. ideš li sa mnom?" "Naravno. dok sam ja u pustinji postao star i tvrd. to će biti veoma korisna veština. a tamo gde idemo. osećam. reče gospodin Jerihon. Zašto ne?" upita Kaan Mandela iscerivši se. poput hodočasnika i turista za koje je još svakog jutra izlagala rukom ispletene zavese sa tradicionalnim (tradicionalnim u smislu da ih je ona izmislila i da su bili osobeni za njena vremena i mesto) motivima kondora. želiš red. začuo bi se zveket . "Obeležen si porodičnom kletvom racionalnosti kao što je Limal to bio pre tebe. Volela je da se osmehuje i razgovara sa strancima.važna mesta sveta. niko od njih. sve reñe." "Zašto ja?" upita Kaan Mandela. onda nisu dorasli ovom starcu. Dekade već radije u Bespuću nastanjenom i mahom sazdanom od sećanja na svaku dekadu od dana kada je svet izmišljen. "Zato što si pravi sin svoga oca". 68. pošto je stiglo poslednje leto. da bi se njime odvezli do stanice Brem Čajkovski u Beladoni. "Ako je to bilo najbolje što imaju.

Jednog popodneva početkom avgusta. da više nije bila tragična. hladna i ustajala. Onda bi nastavila razgovor sa nevidljivim gostima. reče Doktor Alimantando. tako i na muža. "Tako rano". u dugačkom. kako bih pokušao da saznam šta se desilo. uvek bi vratila novac turistima koji su tragali za kuriozitetima i kupovali njene vezove." Ali često su je uspomene kako na sina. tako kasno? Pokušavao sam da stignem ili osamnaest meseci od danas. zar ne?" "Jeste". trenutno je na njivi. meseca." "Rael Mlañi je ime koje ne znam". "Moj unuk. veoma složeni ranac iz koga su džikljali spletovi kablova i antena. Bio je isuviše sećanje da bi bio pravi. "Je li Limal tu?" "I Limal je mrtav. Nije mogla da razazna je li taj stranac sećanje ili stvarnost. Da li možeš da mi kažeš koja je godina?" "Sto trideset deveta". Eva Mandela nije mogla da mu se seti imena. Preciznost je malčice varljiva kod dugih skokova: pre deset minuta. ili radije šta će se desiti sa gradom. Evo." . ako hoćete da razgovarate sa njim. ili možda zbog njenog poricanja. terale da provodi duga popodneva u prisećanju na druge dane.dolara ili centavosa u njenoj kasici. "Moj muž je mrtav". "Je li Rael tu?" upita stranac. Na leñima mu je bio veliki. Dekadu. Iz zahvalnosti zbog toga što je vraćena u 14. ali isto tako isuviše užegao od prašine i znoja da bi sasvim bio sećanje. godine i dekade. reče Eva Mandela. Rael Mlañi. zauzeta radom na tapiseriji istorije Bespuća. a Eva Mandela bi podigla pogled sa razboja i tapiserije i setila se dana. pustinjskom mantilu. reče stranac. Tragedija je bila toliko stara. On uze lulu iz džepa mantila. napuni je i pripali. "Ili radije. ili oko tri godine ranije. "Zato ću razgovarati s tobom. sivom. vraćena iz pustinje duhova u leto na umoru. reče Eva Mandela. reče Eva Mandela. Bio je to muškarac mrk kao štavljena koža. bio sam osam miliona godina daleko. neki stranac je došao i upitao je: "Ovo je kuća Mandelinih. da bi pri tom prošla kroz mesto prepoznavanja i tako doznala ime i lice stranca.

bilenijumima mrtvim šumama gde je u sveskama skicirao bizarnu polimernu floru i faunu. budalo jedna?" prekori ga Eva Mandela. . jedva sam te poznao! Tokom te jedne godine putovao sam gore-dole vremenskim linijama. i video sam tako mnogo toga. nisi pronašao zelenka?" upita ona dok je nameštala novi kalem konca sivog poput pustinjskog mantila.. i poput tvojih klot-frketa. i ostao je. Čak i ja ponekad zaboravim: mislim da život preko dve vremenske linije muti moja sećanja na ono što je istorija i na ono što nije. nagañao koliko je široko. "Znači. "Putovanje kroz vreme je kao tvoje pletenje". "Ali jesam spasao grad." Ali trebalo je. oblikovanju istorije. već činjenica da je uopšte tu. postoji mnogo niti. tkaju. a to mi je bila glavna briga. "Nisam našao zeleni narod". one se ukrštaju i mešaju da bi stvorile vremensko tkanje. tako mnogo neobičnih i čudesnih stvari. Evo. jer čak i ona. "O vremenu i paradoksu. Za tebe. Da li znaš koliko je prošlo otkad sam one noći kročio u vreme?" On diže jedan dugi prst. da bih morao ostati ovde do mraka ako bi trebalo da ti sve ispričam. koja ga je lično poznavala u ranim danima naselja. A ja sam to tkanje video." "O čemu to govoriš. i izleta do budućih dostignuća čovečanstva. uvijaju ih. Za mene." Doktor Alimantando je posmatrao kako prsti Eve Mandele upliću niti. gore-dole. naprednazad. Kada je završio hroniku svojih pustolovina u plastičnim. oblikovanju stvarnosti. Jedna godina. reče on. izobličuju. kolosalnih naučnih podviga i učenja prema kojima je dragulj u kruni ovog doba. Toliko sam postigao i sasvim sam zadovoljan..Za Evu Mandelu nije bilo čudesno to sa kolike je udaljenosti ili koliko je brzo Doktor Alimantando došao. mada nikada neću dobiti ni reč zahvalnosti ili trunku slave zbog toga jer niko za to nikada neće znati. složi se Doktor Alimantando uvlačeći dokono i dugo dim iz lule. "Ne postoji jedna nit koja se pruža iz prošlosti u budućnost. "Toliko. umalo nije poverovala onima koji su govorili da je Doktor Alimantando legenda koliko i zelenko koga je pošao da lovi. prepliću.

ljubičastih bitaka. reče Doktor Alimantando. izgledalo trivijalno i sitno." "Budalo jedna". da bi video nebo ljubičasto od zraka ROTEH-ovih partaka u borbi sa okupatorima s drugog sveta zvanim Nebeski soj baš prvog dana 222. "nigde prilikom svojih lutanja kroz doba sveta nisam pronašao doba zelenih. a Eva Mandela je utkala Doktora Alimantanda i sve njegove priče o čudesima i užasu u svoju tapiseriju kao živopisni čvor zelenila iz džungle. najviše od svih planina. kada je ispričao sve to i kako je video da sunce prekriva glazura leda. rekao bih. Dekade. obla stvorenja iz krošnji sa tvrdim oklopima i snažnim pipcima za hvatanje koja su svoje inteligencije kadre za oblikovanje stvarnosti bacali u ponore Multiverzuma kako bi se sjedinila sa uzvišenim meñudimenzionim voljama koje su tamo vladale. i kako je baš tog jutra. pijuckao za doručkom čaj od mente na ledenoj kapi planete dok je horizont punilo natečeno. čitava istorija prekrivena je njihovim tragovima. vazduh je u sebi nosio oštricu večernje svežine.prilagoñavanje sveta čoveku. reče Eva Mandela." On se zagleda u srebrnu narukvicu meseca-prstena. i kako je video da sveta Katarina sadi Drvo Početka Sveta u golom crvenom kamenu Hriza. Ovo mesto i više od svih. morbidnog crvenila i ledenog plavetnila kroz koje je prolazila siva nit vremenskog putnika. dok su munje Postanja palacale svuda oko njega. A opet. "Svi znaju da je Bespuće osnovano poveljom ROTEH-a. "Ali". već toliko preobraženi sopstvenom rukom da su imali obličje sočnog crvenog melanža organa. kako je hodao po kamenu tek roñene zemlje još toplom od lave. Zelenko je bio taj koji me je doveo ovamo da osnujem Bespuće. senke su se zaista izdužile ispod lepezastog drveta." . umiruće sunce i dok su oko njegovog šatora pod površinom leda puzale neobične geometrijske šare koje je smatrao sigurnim ostacima čovečanstva u tom vremenu okončanja: dok je sve to ispričao. i isto tako stajao na vrhu Olimpike. "Čak i ovo mesto. kada je ispričao sve o svojim putovanjim kroz planetnu džunglu procvetalih i zrelih stabala u potrazi za ljudima koji više nisu bili ljudski. baš ovog jutra.

reče Doktor Alimantando. Plašio se zbog njene krhkosti iako je ona bila snažnija nego što je mogao da pretpostavi. trže u sadašnjost ispad njenog gosta." Ona se neočekivano uplaši i razljuti. Odakle ti moja tapiserija?" "Sa jednog mesta dalje u vremenu. Nije želeo da je uplaši. video sam toliko drugih istorija koje teku uporedno sa ovom da više nisam siguran koja je istinita i prava. zelena nit. Bespuće je imalo i druge početke."Postoje istorije i istorije". Vidiš?" Doktor Alimantando otkopča dugačak mantil i izvuče rolnu tkanine. Bespuću koje je progutala prašina. "To je moja istorija". reče ona. onda ova mrka kao prašina i." Nije joj rekao gde ju je pronašao.. Čak i ti. Sve što se desi utkano je na ramu. moja smrt i kraj Bespuća. Raširi je pred Evom Mandelom. svaki lik je nit koja se provlači kroz potku dogañaja. koja je lagano. . plašio se da se tokom noći ne pretvori u led. Ovo nije moja prva poseta Bespuću. jer je ona često lutala toliko daleko po pustinji sećanja da je zaboravljala da uñe kada se spusti hladna noć. blago tonula natrag prema pustinjskim duhovima." Tada Rael Mlañi iziñe iz kukuruzišta da pozove baku unutra na večeru. jer i moja smrt je tu negde utkana.. napuštenom. Ona se zagleda u srebrnom sumraku meseca-prstena. Eva Mandela kucnu kažiprstom po tkanini. "Vidiš? Te niti još nisam istkala. fiksiranu za ram u prašinom prekrivenim ruševinama iste ove kuće pred kojom je sedeo u budućem Bespuću. ne želim da vidim! Ne želim da čitam budućnost. "Istorija Bespuća. i druge svršetke. Evu Mandelu. "Otkad se slobodno krećem kroz vreme. Gledaj. Vidiš? Istorija je kao pletenje." Doktor Alimantando prvi put vide na čemu to Eva Mandela radi. "To je moja tapiserija. "Šta je to?" uskliknu on sa iznenañenjem većim nego što bi ijedna tapiserija mogla da izazove. mrtvom. "Sklanjaj to.

Sećao se vremena kada su mu izgledale blisko i toplo. Meñu njima je bila i tradicija gostoprimstva i otvorenih vrata za strance. Razmatrao je mogućnost da otputuje natrag pre bitke za Bespuće.U tim poznim danima istorije. uhvaćene u granje pamukovih stabala u noći prve . napred. Bespuće je umiralo. Svet je postao isuviše ciničan za takvu nevinost. Tokom te stare tragedije. Ruševine. sijale su zvezde. Doktor Alimantando je smešten na počasno mesto za stolom i. izmeñu zalogaja jagnjećeg pilava koji je spremila Kvaj Čen Pak. Njegova ekscentrična zamisao o mestu gde će svi biti dobrodošli odslužila je svoje. i znao je da u njegovom gradu za njega više nema budućnosti. san. prašnjavo raspadanje. Iako je narodno predanje u sebi imalo više pitanja nego odgovora. Sada je shvatao zbog čega nije bio u stanju da stigne do središnjeg razdoblja dogañaja koji su konačno doveli do uništenja Bespuća: nekontrolisani vremenski ključ (plus umesto minusa. Dok je obrok trajao. osećao je kako se smrt okuplja oko stola. mnoge stare tradicije sa početka bile su ponovo uspostavljene kao neprikosnovene. ali znao je da bi time ponovo prepravio kompletnu istoriju za koju tek što je saznao. smrt i duhovi mrtvih. a njegova godina putovanja kroz takvu istoriju omogućila mu je da dogañaje sagleda sa izvesne udaljenosti. koja je bila sve jača što se više približavao tri godine udaljenom srcu misterije. skrpljena mešavina nemogućnosti. mnoge stvari koje su mu izgledale čudno kada je kročio iz vremena bile su objašnjene. počivala je pred njim kao blistava uskršnja sveća. Svetlosnim godinama daleko od prozora spavaće sobe koju je Kvaj Čen Pak ustupila Doktoru Alimantandu. možda da je proživi inkognito. čak i dogañaje meñu prijateljima u gradu koji je sâm izmislio. saznao je za razloge postojanja praznih stolica oko uglačanog stola od pustinjske hrastovine. naviše. pretpostavio je) stvorio je oko sebe zonu hronokinetičke odbojnosti. vremenska oluja razjasnila je nedoumice u glavi Doktora Alimantanda. i umor Bespuća duboko u kostima. Ta zamisao veoma ga je privlačila. Ali jarka iluzija putovanja dalje.

ovo nije bila tvoja sudbina. nemogući. isuviše verovatnog." Zelenko pade s tavanice. ali bio je toliko blizu da je Doktor Alimantando uzdrhtao zbog njegove tuñinske neobičnosti. . okrenu se u vazduhu gipko kao mačka i čučnu na podu poput zelene žabe. Postojala je čitava večnost za skrivanje zelenih ljudi u njihovim blistavim gradovima. zagonetni stvore. reče stvorenje. naivnosti. Vreme je bilo ogromno. zeleni miris iznenada ispuni sobu." "Objasni. ti si ipak proizvod moje mašte. Pustinjski vetar večeras je mirisao zeleno. neće nikada izgubiti iluzije. a ne o sudbini. više je ličio na čoveka nego pod gušterskom maskom. kako je moguće da sam pretražio sve od početka do kraja sveta. "Pozdravi od poništenih". "Mi.proslave na svetu. Okrenuo se od prozora da bi zaspao na sopstvenim razbijenim iluzijama." "Dakle. pozdravljamo tebe. Sećao se nevinosti." Zelenko se zagleda u Doktora Alimantanda zelenim zelenim očima. a pošto te nisam vodio ovoj sudbini prerušen u izdanak prokelja. Ako nastavi da traga. a zelenko je bio tamo. Kao žaba. "Zar je to sve što možeš da kažeš?" Zelenko zadobova malim stopalima po tavanici. Vidiš. i najednom mu se učinilo da je breme njegovog sna isuviše teško. "O". "Sećaš se da smo razgovarali o sudbini? Samo što je reč bila o gustini." Doktor Alimantando se trže i sede na krevet." Kvaj Čen Pak je stavila sasušeno bilje ispod jastuka da bi podstakla korisne snove. reče. a da nisam bio u stanju da te nañem?" "To je zato što sam izišao iz nepostojanja da bih te pozdravio. a svetla meseca-prstena treperila su poput zvončića na vetru. "Ništa više nego što si ti proizvod moje. okačen naopako za tavanicu kao zeleni kućni gušter. "U tom slučaju. mi smo poništeni.

iz koga si pobegao. plativši za to konsenzualnom stvarnošću: to jest. to nisam bio ja . istraživao. omogućila fotosintezu hrane iz vode. sudbina je bila osigurana. razvio si soj simbiotske vegeplazme koja je ljudima." Zelenko nacrta malim ovlaženim prstom železničku prugu na podnim pločicama i proñe prstima kao vozovima preko komplikovanog skupa tačaka. katastrofalno. ali nema veze.. U nekom drugom vremenu. "Naša vremenska nauka je veća od tvoje. a moram biti kratak.. Jednom smo omanuli kada si ostao nasukan ovde i osnovao naselje.uzgred. i putujem gde poželim. podignutih u znaku mira i tišine. Ja sam jedna od tih neupletenih istorija-ljuštura: ne bih ni postojao da nije bilo velike vremenske oluje koja je na tren razmakla velove izmeñu naših stvarnosti i dozvolila mi da uñem iz svoje nestvarnosti. duhovi i prašina leteli su kroz sokake oko kuće Mandelinih. nastanio se u maloj zajednici po imenu Francuz. samo što te tamo ljudi nisu žigosali kao čarobnjaka ili žderača dece. ali nema dovoljno vunice da isplete ostale istorije Bespuća. moja priča nije dugačka. kometa je bila na putu. "Naša uloga tvog pastira ." "Kako si mogao."Bespuće nikada nije trebalo da nastane." Vetar je jačao iza prozora. Eva je blizu sa svojom tapiserijom. u gradu sličnom onome u Deuteronomiji. 'Zeleni ljudi'." "Baš lepo. Trebalo je da vas razveje do najudaljenijih delova globusa. Ali omanuli smo i drugi put. uzimajući zdravo za gotovo da su obe te dve reči mistične i iluzorne. pruge i tkanje. pomislio si." Pet prstiju nalik na zeleni pasulj. kada je kometa došla. 'kako je to moguće? Udubio si se. mislili smo. tog mog alternativnog tkanja. "Stvarnost. ukratko. i stigavši na zeleni rub sa druge strane. Strpi se. sunčeve svetlosti i . ti si prešao preko Velike Pustinje. u sadejstvu sa njihovim krvotokom. eksperimentisao.izazvala je očaranost neobičnim nijansama naše kože. umesto toga. jer sklon sam brbljanju. ti si se poigrao istorijom i spasao svoj grad.

"Nikada nisam prešao Veliku Pustinju.. čak i one prljavobele kože .mada sumnjam da si to primetio . progonili su ih. dok je moja znatno uvećana. i Intimna Svest. ura. crvene. i skočiti kroz vreme u potrazi za erom i civilizacijom koja će ih primiti prijateljski. "Ali ništa od toga nije se desilo". sve manje zeleno i tuñinsko. sećaš se? Vidiš. godinu i godinu i godinu i jedan dan. Znaš. a tebe uništio. žute. Istorija bi posle tvog napuštanja Bespuća bila donekle drugačija: mesta. ura. Jedna od naših modifikacija tvog prvobitnog dizajna. ali zelene? Zelene?" "Ali. biljke. likovi. dobri moj doktore. pa smo stoga kadri da neposredno manipulišemo prostorom i vremenom. Verovatnoća onoga koji te je vodio preko Velike Pustinje bila je znatno smanjena. sam si mi dao tajnu Temoralne Inverzije koja je bila ključ hronodinamike. ali ne sasvim tačno. crne.tragova minerala baš kao kod naših nepokretnih roñaka." Zelenko pridiže zadnjicu zelenu poput jabuke kako bi Doktor Alimantando mogao da je zagleda.. ja sam spasao Bespuće od komete. Ja sam proizvod niza dogañaja koje si ti pokrenuo. neposredno umesto kroz analogije i analoge ljudskog opažanja. vremena. možda zahvaljujući sili temporalne verovatnoće i paradoksa." "Tvoje zagonetke su sve zamornije. pomoću koje opažamo Vaseljenu. zelenkovo lice postajalo je prepoznatljivije ljudsko.jeste psihološka polimorfnost. već si mi podario život. ali svojstva sveta se spajaju. Nisi ti mene poništio. zajedno sa hermafroditizmom . baš kao i naši nepokretni roñaci. tako da ni ti nikada nisi nastao." Možda zahvaljujući triku srebrnastog meseca-prstena. Mrke. požali se Doktor Alimantando." "Recimo radije da su verovatnoće bile korenito izmenjene." "Dobro razmišljaš. "Zeleni ljudi će ponovo nići iz Afroditine školjke tvog čela. zbog koje me vidiš kao mnoštvo različitih stvari. Vremenske linije se spajaju." . "Gledaj: nema čmara. Doktore A.sve njih svet može da prihvati. zahvaljujući tome. kometa je bila na putu." Ekspresi od prstiju sudariše se na glavnom koloseku iscrtanom pljuvačkom.

mada mislim da će jednom ponovo nastati. "Kako se zovem. Njega si poništio. protegnu." On spusti nogu. a ne samo hrpa slova." "Sujeverne besmislice. milion nogu: sve noge nauke ne bi nikada stajale u ravnoteži da ih ne drži jedna jedina noga čudesnog. Stoga mora postojati neki vannaučni razlog za mene. i povesti te možda preko pustinje šljunka. nije nikakva nauka. postojim." Zelenko je balansirao na jednoj nozi. Ne. Možda si me već video?" Doktor Alimantando se zagleda u viridijanske crte lica i one mu se učiniše nekako poznate. deset nogu. kao sećanje. Nagoveštaj: to je pravo ime. takoñe imaju nauku. "Aliteracija! Obožavam aliteracije! Hoćeš zagonetku? Evo jedne: kako se zovem?" Doktor Alimantando progunña ozlojeñeno i skrsti ruke. savi se. dobri doktore? Saznaj moje ime i saznaćeš sve. Oni izučavaju ono što se izučavati ne može kako bi saznali nesaznatljivo: šta je tako veliko u znanju koje se odnosi samo na ono što se može saznati?" "Zagonetaš spremno. strpljenja. Vremenske linije se spajaju. "Nauka koja ne obuhvata i ono što ne ume da objasni. reče Doktor Alimantando. ne mogu da odole društvenim igrama. sad već narogušen. "A sad. i to ime je ljudsko. objavi zelenko." "Ona bića u krošnjama koja si posetio. hiljadu nogu. ja nisam onaj zelenko koji te je vodio preko Velike Pustinje. "Jedna noga. pustinje kamena i pustinje peska. siroto dete. dobri moj doktore."Strpljenja. koji je čučao usred . Pogañao je i pogañao i pogañao u hladnoj i tamnoj noći. Vidiš. kao i uvek". ma koliko bili nevoljni." I iz istog razloga zbog koga ljudi. potpuno neprihvatljivi deo večeri". nejasno prepoznavanje izliveno u žadu. Doktor Alimantando poče da pogaña imena. "Iako ne bi trebalo da postojim. ali zelenko. neki čudesni uzrok. O stvarima koje mi zovemo mistične i magične. o naukama viših redova organizacije destilovanim poput slatkog nektara niz spirale Helikoide Svesti: to je njihovo učenje. ja sam potpuno drugi zelenko. učenje o onome što se ne da proučavati.

lepljivih železničkih koloseka i postajao sve neodreñenije poznatiji kako su prolazili sati, samo je odmahivao glavom i govorio ne ne ne ne ne. Doktor Alimantando je pogañao sve dok nije promukao i dok prva svetlost zore nije obasjala rub sveta, ali zelenko je i dalje govorio ne ne ne ne ne. "Daj mi još neki nagoveštaj", reče promuklo Doktor Alimantando. "Nagoveštaj, nagoveštaj", zapevuši zelenko. "Dakle, nagoveštaj. To je poznato ime iz tvoje stare otadžbine, prijatelju. Ja sam čovek iz zelene Deuteronomije." I tako je Doktor Alimantando naveo svako prezime koga je mogao da se seti iz mladosti provedene u Deuteronomiji. "...Arumangasendo, Amaganda, Džinganseng, Sanusangendo, Ičiganseng..." a zelenko je i dalje odmahivao glavom (sve poznatiji sa svakim slogom deuteronomijskih imena koja su se kotrljala s jezika) i govorio ne ne ne ne ne. Dok je svet krivio svoj rub ispod ivice sunca, imaginacija Doktora Alimantanda se ispraznila, tako da je rekao: "Predajem se." "Sve si ih izreñao?" "Sve." "To nije sasvim tačno, dobri doktore. Izostavio si jedno ime." "Da, znam." "Reci mi to ime." "Alimantando." I zelenko pruži ruku i dodirnu svojim prstom prst Doktora Alimantanda, i ta šaka bila je njegova roñena šaka, tako da je u blesku zelene svetlosti prodro u samo srce misterije. Prsten Vremena, veliki Anulus unutar koga su sve stvari kružile, mora isceliti rane koje mu je on naneo svojim poigravanjem istorijom. Izvan spoljnog ruba prstena i u njegovom središtu tekla su čudesa koja su se probila u vreme da bi osigurala da zeleni ljudi nastanu, tako što su ih učinila njegovom tvorevinom. Neonima daleko, jedan od sinova iz budućnosti povešće ga preko Velike Pustinje: taj zelenko nije bio zelenko koji je sada stajao pred njim, jer taj je zelenko bio budući on. Sada je znao iz koga je vremena na njegovu tavanicu stigla škrabotina crvenom kredom. Ispunio je sebi

najveću želju i pri tom se ukrcao na zelenu hronodinamičku vrtešku koja ga je najpre odvela dalje od sudbine u kojoj je bio otac zelenih ljudi, ali ga je vremenom dovela do ovog čudesnog trenutka postanja. Veliki Anulus bio je zaceljen i čitav. Budućnost je bila osigurana, prošlost neizmenjiva. "Neka bude", reče Doktor Alimantando. Čudesno zelenilo poteče iz prstiju zelenka u prste Doktora Alimantanda. Šaka mu pozelene, zatim ručni zglob, pa ruka. Doktor Alimantando zabrinuto jeknu. "Osetićeš bol", reče zelenko. "Rañanje uvek boli." Doktor Alimantando pocepa odeću sočnim zelenim prstima i tako otkri zelenu plimu koja mu je nadirala telom. On pade na tle uz lelek, jer dok je poslednji trag mrke boje iščezavao iz njegovog spoljnog obličja, započeo je preobražaj čoveka unutra. Zelena krv navirala mu je venama, umesto nezgrapnog fluida crvenog kao meso. Hormonalne žlezde stiskale su se i oticale u nove oblike, organi se izvijali ili skupljali po diktatu tuñinskih funkcija zelene likantropije. Sokovi su curkali, žlezde se meškoljile, prazni prostori nestajali u njemu. Doktor Alimantando se kotrljao i koprcao na podnim pločicama beskrajno dugo, a onda sve bi dovršeno. Svetlost zore prodirala je u prugama kroz prozor i u toj hranljivoj svetlosti, Doktor Alimantando je istraživao svoje novo telo. "Ti meni, ja tebi, mi nama", zapevuši zelenko. "Gledaj budućeg sebe." Zelenko je stajao pred zelenkom, istovetni kipovi od žada. "Budućnost se mora očuvati, zeleni ljudi moraju nastati, pa se stoga čudesno probilo i preobrazilo te u mene. A sad, ideš li sa mnom? Ima strašno puno toga da se uradi." "Strašno puno", saglasi se zelenko. "Zaista", reče zelenko, i najednom zamirisa sveže pokošeno seno, drevna šuma sekvoja i tek preorana zemlja posle kiše, kao i divlji beli luk iz živica Deuteronomije, a zeleni ljudi jednim korakom prevališe milion miliona godina u vremenu sna. U šest sati i šest minuta, trudna Kvaj Čen Pak Mandela (žena po imenu, a ne i po zakonu, jer u Bespuću više nije bilo zakona kadrog da priznaje brakove) doñe i

kuc kuc kucnu na vrata gostinske sobe, sa doručkom na poslužavniku. Kuc kuc kuc bez odgovora kuc kuc kuc bez odgovora tako da je rekla sebi, mora da još spava, pa je ušla tiho da mu ostavi poslužavnik kraj kreveta. Soba je bila prazna, prozor otvoren. Vetar je naneo prašinu na postelju, u kojoj kao da niko nije spavao. Na podu, strančeva odeća ležala je razbacana i iskidana, a meñu neobičnim stvarima, Kvaj Čen Pak pronašla je nešto još neobičnije; kao papir tanku srebrnastu kožu u obliku čoveka, suvu i krljuštastu, tako da joj se perutala pod prstima, kao da je neka čudna pustinjska zmija skinula svoj svlak i otišla u hladnu noć.

69. Padala je kiša onog dana kada su provalili u zatvorenu kuću, muškarac i dve žene; teška, prodorna kiša, stuštila se sa nebesa, kažnjavajući zemlju. Pre tog utorka, kiša nije pala tri godine. U zatvorenoj kući osećao se strašan smrad, smrad nečega što je počelo da umire pre više godina, ali još nije skončalo. Stoga je Rael Mandela Mlañi bio spreman kada je pronašao telo na stolici kraj kamina, iako su mu smežurana koža, iskeženi zubi i zagledane, mumifikovane oči izmamile mali krik straha. Začuvši taj mali krik, Santa Ekatrina smesta odvede Kvaj Čen Pak natrag u kuću, jer ako trudnica naiñe na leš, dete će zasignurno biti mrtvoroñenče. I tako je Rael Mandela Mlañi preneo leš lak kao papir iz zatvorene kuće u svoju i sasvim sam iskopao plitki grob u mekom tlu gradskog groblja. Kiša mu se slivala niz lice, vrat i gole mišice, i punila raku, a pošto nije bilo gradonačelnika niti sveštenika da kažu prikladne reči, pognuo je glavu i izgovorio sam oproštajne rečenice pod pljuskom od koga je bio mokar od glave do pete. Kada je grob bio prekriven mekom zemljom, zakucao je drvenu nadgrobnu ploču i na njoj ispisao reči 'Ženevjev Tenebre, osnivač i stanovnica Bespuća', a pošto nije znao datume ni mesta, napisao je jednostavan epitaf: 'Umrla je od slomljenog srca'. Onda je zagacao natrag po crvenom blatu do svog ognjišta i žene, sa težinom u duši, jer sada su ostale samo Mandele.

Dok je tkala pod svetlom gasne svetiljke u sobi sa razbojem, Eva Mandela je videla kraj vremena rastegnut preko rama njene tapiserije. Razvezala je životne niti Ženevjev Tenebre i utkala ih natrag u zemlju. Ostalo je tako malo niti. "Kuda one vode, kakva je njihova budućnost?" upitala je šištave mlazeve gasa. Oni su znali, i ona je znala, jer i mlazevi gasa i ona radili su na tapiseriji vremena predugo da joj ne bi znali oblik i strukturu, kao i da oblik utkanog nalaže oblik koji će poprimiti razatkano. Bližio se posvemašnji kraj; sve su niti vodile u crvenu prašinu, a iza toga ona nije mogla da vidi ništa, jer budućnost nije bila budućnost Bespuća. Tkala je uplašena pred tom budućnosti, pod šištavim gasnim svetiljkama, a nit se sve vreme kroz njene prste spuštala u ništavilo, dok je kiša i dalje padala. Tri dana je kiša padala kao nikada ranije, čak ni kada je Šaka pesmom izmamio stotinu pedeset hiljada godina kiše iz suvog, podrugljivog neba. Rael Mandela je posmatrao kišu naizmenično sa svakog prozora hacijende. Sa tih prozora video je kako nabujale reke kišnice nose prinose za sledeću godinu i činilo mu se da čuje smeh Panarha u teškim kapima: božanske slogove koji su mu govorili da budućnost nije namenjena Bespuću. Tri dana je bilo tako, a onda su se sivi oblaci svili, sunce se probilo kroz uskomešanu izmaglicu, a snažan južni vetar poterao kišu pred sobom i ostavio svet da se puši i isparava na suncu u petnaest i petnaest. Te noći, krici su poremetili meditativnu pustinjsku tišinu: strašni, prodorni krici ispunjeni strahom i bolom, krici žene na poroñaju. "Želi želi želi, polako samo, kokošja koščice, komadiću meseca, neka iziñe, neka iziñe, hajde..." Santa Ekatrina je molila, a Kvaj Čen Pak, kokošja koščica, komadić meseca, istiskivala je i duvala, da bi se oglasila novim prodornim krikom koji je naterao Raela Mlañeg u salonu, gde je strepeo kraj svoje mistične bake, da ñipi sa stolice i posegne za kvakom. Pred zoru, Santa Ekatrina je okrenula tu kvaku i pozvala sina u poroñajnu sobu. "Sada je blizu, ali veoma je slaba, jadno dete. Uzmi je za ruku i daj joj snage koliko god možeš."

Kada je nebo počelo da se osvetljava bojom skerleta i zlata, oči Kvaj Čen Pak otvorile su se širom širom širom, a usta su joj se rastegla oaoaoa dovoljno da progutaju svet i ona je stala da istiskuje istiskuje istiskuje istiskuje. "Hajde hajde hajde hajde hajde", šaputala je Santa Ekatrina, a Rael Mlañi je zatvorio oči jer nije mogao da podnese da gleda ono što se dešavalo sa njegovom ženom, ali joj je ščepao šaku kao da je nikada više neće pustiti. "Hajde hajde hajde hajde hajde", a onda odjeknu krik i Rael Mlañi otvori oči da bi ugledao ružnog crvenog kmečećeg stvora u ženinom naručju, a čaršav je bio umrljan crvenim i crnim, gnusnim ženskim stvarima. "Sin", reče Santa Ekatrina, "sin." Rael Mlañi uze majušnog crvenog uskoprcalog stvora od žene i iznese ga u jutro, na sunce koje je bacalo džinovske senke po zemlji. Nežno, strasno, Rael Mlañi je nosio svog sina po razorenim njivama i prolazima do ivice litica, a tamo je podigao dečaka prema nebu i šapnuo njegovo ime pustinji. "Haran Mandela." Odgovori mu munja duž horizonta. Rael Mandela Mlañi pogleda sinovljeve prazne crne oči i vide pucketanje munje iza otvorenih zenica. I mada te oči još nisu mogle da se usredsrede na njegovo lice, učinilo mu se da one gledaju neki veći, širi svet on onog ograničenog krugom horizonta. Mutna tutnjava grmljavine uznemiri umorne ruševine Bespuća, a Rael Mandela Mlañi uzdrhta, ali ne zbog siline grmljavine već zato što je znao po očima koje je držao u naručju da je konačno došlo to dugo očekivano, potpuno dete koje je okončalo kletvu generacija Mandela, dete u kome su mistično i racionalno bili skladno pomireni. Grmljavina zatrese crveno stenje podruma gde se nit vremena Eve Mandele tkala na ramu tapiserije, a mlazevi gasa zadrhtaše u iščekivanju i šapnuše 'crvena prašina crvena prašina crvena prašina'. Istorija je sklapala svoje vučje čeljusti iza Eve Mandele: sada je tkala dogañaje stare samo nekoliko minuta u istoriju Bespuća. Roñenje sina, grmljavina; njeni prsti izobličavali su niti toliko žurno i

spretno da ju je to plašilo. Kao da je Bespuće sa nestrpljenjem čekalo da se otarasi sebe. Prsti su joj istkali tren sadašnjosti i nastavili u budućnost, do vremena svršetka upamćenog sa tapiserije koju joj je pokazao Doktor Alimantando. Crvena kao prašina, crvena kao prašina, bila je to jedina nit koja je preostala, bila je to jedina boja koja će dovršiti tapiseriju i učiniti je celovitom. Stavila je dugačak kalem crven kao prašina na cevnjak razboja i dovršila istoriju Bespuća. Dok se nit spuštala prema kraju i dok se istorija završavala, Eva Mandela vide da mlazevi gasa drhte i oseti da joj tuñinski vetar miluje nadlanice. Gotova. Tapiserija je bila gotova. Istorija je bila potpuna. Bespuće, njegovi počeci, njegovi svršeci, bili su zapisani tu. Pratila je prstom četiri niti koje su vodile dalje, napolje, kroz vremena kraja u budućnost. Jedna nit je započeta pre samo nekoliko minuta, i njen kraj nije mogla da vidi u sve većem mraku, iako je osetila u iznenadnom mističnom šoku da ona vodi napolje kroz stenje i kamenje do mesta izvan njenog poimanja. Kraj niti sopstvenog života nije mogla da nañe. Mogla je da je prati od početka u dalekom Novom Merionedu duž srebrnaste linije do zelenog mesta unutar oluje; videla je kako istovetne niti mističnosti i racionalnosti niču iz njene materice, pratila je sebe kroz godine mira i tragedije sve dok nije stigla do mesta gde se nit spajala sa prašinom poništavanja, i tu se gubila. Nije se završavala, nije se kidala niti presecala, naprosto se gubila. A opet, nagoveštaji njene boje širili su se tapiserijom. Zbunjena, Eva Mandela stavi prst na tačku spajanja i prože je neobična jeza. Oseti vrtoglavicu, devojačku, izgubljenu u nevinosti. Oseti da lebdi, razlaže se, rastače, a sva njena nadanja, snovi, strahovi, ljubavi i gnušanja preobraziše se u svetlucavu prašinu i padoše u tapiseriju. Telo Eve Mandele postade nematerijalno i providno. Ona preñe telom i dušom u prepletane niti koje su sačinjavale istoriju Bespuća. Jer njena uloga u istoriji bila je da beleži, tako da je kroz beleženje postala sama ta istorija. Vremenska tapiserija

zasvetluca srebrnastom ljubavi Eve Mandele, a onda nalet tuñinskog vetra posegnu u sobu i pogasi šištave mlazeve gasa. Vetar je jačao, u zloćudnim naletima i udarima, kao predznak mrkih uragana koji su češljali Veliku Pustinju. Oluja prašine prosu se pustarom u tornadu letećih igala i pobesnelih munja. Privučeni Kristalnim Ferotropima, gromovi su udarali i raznosili ih u crni prah nošen vetrom. Nailazila je Velika Oluja Prašine, sve snažnija, veća, gladnija, sa svakim metrom koji je prevaljivala preko polja dina. Rael Mandela Mlañi stisnu sina na grudi i potrča pred njom. Iglice prašine šibale su ga dok se provlačio kroz vrata u kuću. "Brzo, brzo, stiže Velika Prašina", uskliknu on. Sin i majka se umotaše u marame i rukavice i suprotstaviše se vrelim naletima peska da bi smestili stoku u štale i spustili kapke na prozorima. Velika Prašina zasu bespuće vriskom i urlicima demona. U trenu, vazduh postade neproziran, abrazivan, smrtonosan. Uz kreštanje peska nošenog vetrom, svaki centimetar gordo obojenih zidova bio je ogoljen, išmirglan, sveden na golo drvo i metal. Stabla su bila očerupana, zatim svedena na čačkalice, a metalni nosači pumpi-vetrenjača izglačani tako da su sijali kao srebro. Crni rombovi solarnih kolektora popucali su i izlomili se; pre nego što se popodne okončalo, njihova crna staklena lica ležala su na tlu pod oblucima koje je naneo vetar. Oluja prašine nastavila je da duva i tokom noći. Kvaj Čen Pak, koja je ležala u svojoj poroñajnoj postelji, sa bebom Haranom koji je slepo lovio bradavicu, osluškivala je vetar koji je kreštao oko crepova i vrištala u strahu, jer joj se najednom činilo da je svaki demon iz prošlosti Bespuća prepune demonima urlao za njenim mesom. Santa Ekatrina i Rael Mlañi nisu čuli krike iracionalne panike. Tragali su uz svetlost sveća po promajnim sobama i podrumima za Evom, koja je iščezla kada se oluja obrušila na kuću Mandelinih. Rael Mlañi se plašio da je mrtva i da su od nje ostale samo izglačane kosti, ali Santa Ekatrina je ugledala svetlucavu tapiseriju i obuzeo ju je čudan i grozan strah. Osetila je da je vetar prodro u kuću i kosti joj samleo u pesak. Podozrevala je, ali nikada nije

Pet dana je bilo tako. srušene zidove. Rael Mlañi je pustio stoku iz štala. njive su nestale. da bi ih izložio meke i nage noževima oluje. Pokušao je da odnese i domaćinstvo Mandelinih. svinje. jer ni sama nije bila sigurna. oluja prašine šibala je Bespuće. poteravši majku. porodica Mandela krenu pipajući duž zagušenih ulica raspalog grada prema železničkoj pruzi. više nije sumnjao. odgalopiraše u prašinu i iščeznuše. Nanosio je prašinu na kosture. Bog i Mamon su nestali. obavijena prašinom. Tamo čučnuše da osluškuju pesmu peska na uglačanim šinama. odneo Bespuće sa sobom. A onda slepo. kuće mrvio u pesak. i kamen po kamen. Vetar je sve oduvao. Začu zvuk zvižduka lokomotive. ciglu po ciglu. sve je bilo . eshatometre. alate. Nije bio mnogo jak. ali kada ga je jednom čuo.rekla. koze. Pet dana. prostirke. šestog jutra. zrnce po zrnce. česticu po česticu. niti naročito drugačiji od zviždanja vetra. ženu i sina u vihor pakovanja kartonskih kofera. i svirao po utrobi cevovoda kao na harmonijumu. vrtložio se oko zujećih čeličnih dimnjaka Čelikgrada. Vetar je duvao i duvao i duvao. Rael Mandela Mlañi začu neki zvuk jači od vriska vetra. ulice su nestale. Vetar se ludirao po napuštenim hotelima i restoranima. a onda. da je Eva Mandela prešla u tapiseriju i tako se vratila na sam početak istorije Bespuća. hoteli i svratišta su nestali. kuhinjske predmete. na sve strane sveta. brbljao je i grebao. Rascepio je drvene delove kamene kuće Doktora Alimantanda i razneo knjige. "Voz. punio njive dinama. Kuće su nestale. Lame. voz!" uzviknu on. tanatoskope. čupao crepove sa krova i bacao ih u vazduh. opremu iz kupatila. "Možemo da pobegnemo!" Vetar je dovoljno oslabio da se uviju u marame i teške burnuse kako bi izišli u oluju prašine. Bespuća više nije bilo. Zapitao se šta li će biti sa njima. kokoši. kreštao besno ne bi li zaplašio izbeglice što su dan i noć strepele od naleta koji će im otkinuti krov i zidove. duvao je nad napuklom jajastom kupolom Bazilike Potpune Ugradnje.

a sunce se pomaljalo iza oblaka prašine i sijalo na pustoš. Kvaj Čen Pak ga je stiskala uz sebe i dojila na bezbednom. da. očiju mahnitih posle pet dana provedenih sa ñavolima prašine. narandžasta neprozirnost više nije bila tako neprobojna. čule su to. njegovo vreme je okončano. napisaću knjigu o svemu onome što si mi pričao. dvaput je ostao razočaran. o pobedama i porazima. ispod nepropusne odeće. Jednog letnjeg dana. njegovo poslednje dete izraslo je u muškarca. ime zaboravljeno. Slušajte!" Santa Ekatrina i Kvaj Čen Pak oslušnuše kao što je zahtevao . dobrog. Više nije bilo potrebe za njim. za tri nedelje ćeš napuniti deset godina i postati muškarac. Dvaput je Rael Mlañi pomislio da je čuo zvižduk lokomotive. dvaput je skočio na noge u iščekivanju. omiljenog. i u okrugu Meridijana po imenu Pelnamov Park. o svim čudima i divotama. Ali njegovo ime nije moglo biti zaboravljeno. Ispunilo je svoju svrhu i moglo je sa zahvalnošću da se vrati prašini. bile su previše čudesne da bi se zaboravile. uglednog. "Slušajte!" uzviknu Rael Mlañi. Velika Prašina prošla je prema severu. zvižduk lokomotive. o svim radostima i tugama. Vetar je slabio. Dok je voz odlazio. "Eno! Da li ste čuli? Ja jesam. Rael Mandela Mlañi uzeo je majušnog sina u naručje i poljubio ga. a poslednji voz u istoriji zaustavi se u Bespuću da bi primio izbeglice. daleko niz prugu. jer stvari koje su se dogodile tu za dvadeset tri godine koliko je to ime nosilo. šta ćeš onda učiniti sa svojim životom?" A sin reče: "Oče." . otac tog muškarca pozvao je sina u vrt pun užurbanih pčela i rekao mu: "Sine. Bespuće je nestalo." "A kako nameravaš da napišeš tu knjigu? U toj priči ima još mnogo toga što ti nisam ispričao.kao na početku: goli kamen i čelik. Tada svetlost zasja kroz uskovitlanu prašinu i zov pištaljke začu se ponovo.i ovog puta. Izbeglice su čekale i čekale i čekale. Mali Haran Mandela je kmečao i ječao.

sin. svetlucavu tapiseriju izrañenu blistavo i vešto. veruješ li u male zelene ljude?" I tako je napisao tu knjigu. čudesnu i magičnu. "Odakle ti to?" upita otac sina. . i ovo je njen kraj. reče sin."Znam"." On pokaza ocu neobičnu. a knjiga je imala naslov 'Bespuće': priča o malom gradu usred Velike Pustinje na Severozapadnoj Četvrtsferi planete Mars. A sin se nasmeja i reče: "Oče. "jer sam sve to video zapisano u ovome.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->