û

2
,
8

½

º

A

2
,
8
O

½

º

|
|

2
,
8
O

½

º

|

2
,
8
O

½

º

B
û

2
,
8
O

½

º

S

4
O
,
O
O

S
|
|

º

C
|

4
,
O
O

C
|
|

º

û
|

2
/
,
O
O

û
|
|

º

|

1
4

|
|

º

1
O
O

û
|
|
J
U
S
T

M
A
R
R
I
E
D
E
K
S
K
L
U
Z
I
V
N
O
Jasmina SKENDER
Bit æu dobra majka
sinu Andreja Atijasa
Shvatila sam
da on nije za mene.
Nesiguran je i uvijek
æe biti dijete, koje
u dnevnoj sobi ima
play station. Protiv
Anabele nemam
ništa. Ona je lijepa i
atraktivna,
ali vjerujem da se
njemu više sviða
njegova slika u
novinama nego njena
Šejla i Emir
COCALIÆ
Br. 801 // Sarajevo // Godina XVI // 04. juli/lipanj 2012. // 2KM // IZLAZI SRIJEDOM
AZRANagrade
Osvojite "Philips" brijač za
svoga muškarca
"Philips" je svojim klijentima ovog ljeta
ponudio akciju cjelokupnog asortimana
liène njege koja traje do 15. jula, a
na svaki od akcijskih modela nude
popust do 20 procenata. Ovog puta
vam predstavljamo "Philips" aparat
za brijanje, koji æe vašem muškarcu
osigurati besprijekornu udobnost i
PLQLPDOQXLULWDFLMXNRèH%U]RLXGREQR
šišanje osigurano je inovativnim
karakteristikama kao što su èešalj
koji prati konture glave, te zaobljeni i
mekani vrhovi èešlja. "Philips" aparat
]DEULMDQMHPRèHWHRVYRMLWLLYLXNROLNR
taèno odgovorite na sljedeæe pitanje:
Do kada traje sniženje "Philips"
asortimana za ličnu njegu?
Odgovor šaljite na broj: 091
510 101, tako što æete
prvo ukucati kljuènu rijeè
OK, a zatim odgovor
na pitanje, svoje
ime i prezime, te
adresu.
Poklone su dobili:
"Avon" darove osvojila je Mirha Jusupoviæ (Sarajevo).
Kozmetièka kuæa "Essence" ovog puta obradovala je sljedeæe èitatelje: Lejla Šaranoviæ (Zenica), Amra Amanoviæ
(Sarajevo), Anita Senagiæ%LKDêFadila Jarkoè (Sarajevo), Samra 'èXPKXU (Sarajevo), Sanela Dedoviæ (Mostar), Eldina
$KPHWRYLê (Zenica), Dijana Bošnjak (Sarajevo), 0LQHOD6DOLKRYLê (Tuzla) i Ajsela +DGèLEHJRYLê (Tuzla).
"Clinique" set proizvoda dobila je Nina ŠimiæL]%XVRYDìH
"Diva" poklon pakete dobile su: Amra Imamoviæ (Sarajevo) i Enisa 7DKLUL (Sarajevo).
7UHWPDQHOMHSRWHXEHDXW\VWXGLMX%LEDRVYRMLOHVXAlma Deronja (Sarajevo), Aida Filan (Gornji Vakuf), Arnela Avdiæ
(Sarajevo), Elena 0DKPLê (Sarajevo), Mirsada ëDQGèLê (Ilijaš), Emira Katica (Sarajevo) i Minela Tucak (Sarajevo).
6XQìDQMHX6XQOLJKW/LJKWVWXGLMXQD,OLGèLRVYRMLOHVX0HUVLKD+DGèLê (Sarajevo), Alenka Fagin (Sarajevo) i Arnela Kariæ
(Sarajevo).
"Philips" peglu za kosu dobila je Ermina Numanoviæ (Zenica).
Neodoljive "Max Factor"
trepavice
.R]PHWLìNDNXêD0D[)DFWRUQDMEUèRM
"Azrinoj" èitateljki poklanja jednu od
maskara iz svoje bogate kolekcije
ukoliko taèno odgovori na sljedeæe
pitanje:
Koja je najprodavanija maskara u
Bosni i Hercegovini?
Odgovor šaljite na broj: 091 510 101,
tako što æete prvo ukucati kljuènu rijeè
OK, a zatim odgovor na pitanje, svoje
ime i prezime, te adresu.
Tretman ljepote u "Bibi"
Kozmetièki studio "Biba" u Sarajevu
našim èitateljkama poklanja
kozmetièki tretman u vrijednosti od
50 KM. Sedam èitateljki imat æe priliku
osvojiti ovaj poklon ukoliko nam
SRwDOMX606VDVDGUèDMHPBIBA.
SMS šaljite na broj: 091 510 101, tako
što æete prvo ukucati kljuènu rijeè OK,
SRWRPWUDèHQLVDGUèDMD]DWLPVYRMH
ime, prezime i adresu.
"cm" nagradio kupce i "Azrine" čitatelje
Na osnovu izuzetno velikog odziva èitatelja u akciji s kuponom -50%
SRSXVWDQD%&ìXGRWYRUQHSURL]YRGHXSUDYDFPDL2YQDNDRGOXìLODMH
dodatno nagraditi tri najsretnija kupca. Oni su dobili specijalni poklon paket
%&6XQ3URWHFWX%&QHVHVHUXVWULSURL]YRGD]D]DwWLWXNRVHRGOMHWQRJ
sunca. Komisija je izvukla sljedeæe sretne dobitnike:

1. Aida Mušanoviæ (Sarajevo)
$]UD0DKLQLê0RVWDU
3. Aida Hasiæ (Visoko)

6UHWQLGRELWQLFLPRJXSRGLêLVYRMSRNORQXQDMEOLèLPFPFRVPHWLF
marketima.
Izdavaè: AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna urednica
Elameri ŠKRGIÆ-MIKULIÆ
Urednièki kolegij
Lejla LOJO
Amela KESEROVIÆ
(OYHGLQD'ç$.0,é
Zana KOLOŠ
Novinari i saradnici
Nejra AVDIÈEVIÆ
Kenan BEŠLIJA
Hedija MEHMEDIÆ
Indira KUÈUK-SORGUŠ
'èHPND.$5$ë$
Emira GLUMAC
Ahmet BAJRIÆ BLICKO
-DVPLQ+$'ç,é
Taib DELIÆ
Jasmina DIZDAREVIÆ
Lektorica
,QGLUD3,1'ç2
Grafièka dizajnerica
Sanja KULENOVIÆ
)RWRVOXèED
AVAZ-ROTO PRESS
Grafièki urednik
)LNUHW7,52
Direktor novinske djelatnosti
Vlastimir MIJOVIÆ
Direktor Društva
Hasena HAJRIÆ
Fotoagencije:
-/3L6KXWWHUVWRFN
DTP studio
AVAZ-ROTO PRESS
Organizacija štampe
RADIN PRINT d.o.o.
Zmaja od Bosne 4
71000 Sarajevo
Adresa redakcije
TEŠANJSKA 24 b
Telefoni
281-426 i 281-444
e-mail: azra@avaz.ba
ZZZD]UDPDJED
Marketing
281-356, fax:281-441
PDLOPDUNHWLQJ@avaz.ba
Rukopisi i fotografije
se ne vraæaju
Transakcijski raèuni
UNICREDIT ZAGREBAÈKA
BANKA, TRN br.3383202266402293
DEV.RN.br.338320489324435
5 NLB TUZLANSKA BANKA
TRN br.132731001313169
SWIFT CODE:TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK
TRN.br. 3060510000030742
DEV.RN.br. 71004200934630002
%%,%RVQD%DQN,QWHUQDWLRQDO
TRN br. 1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
,GHQWLILNDFLRQLEU
4200934630002
PDV br.200934630002
Porezni broj: 01357333
Magazin za cijelu porodicu
14
Iz sadržaja
20
Amancio Ortega
Otac "Zare"
najbogatiji čovjek
Evrope
Mirza Teletoviæ
Nigdje nije
kao u rodnoj
Jablanici
32
28
Katie Holmes i Tom Cruise
Žestoka borba za
kćerku i milione
Mario Balotelli
Mislite
da sam
lud? To je
onda vaš
problem
AZRA
Danuta MOON
Divan je
osjećaj
pomoći
nekome
62
P
oprilično davno imala sam priliku razgovarati sa starijom gospođom koja je
bila vedra, nasmijana, poletna. Po njenim rukama i sudeći prema borama
ne bih rekla da je život mazio, ali osmijeh na njenom licu je bio u toku
jednosatnog druženja po svim procentima i parametrima - iskonski i nepatvoren.
Ta žena i njen suprug slavili su 50 godina braka. Poljubili bi se s vremena na vrijeme
u obraz, a ruku s ruke nisu skidali. Kaže mi: "Muž mi je jutros spremio iznenađenje.
Kad sam izašla iz kuće, čitavu avliju oblijepio je balonima s natpisom - "I love you".
Pitam je da mi onako kaže kako je uspjela sačuvati njegovu ljubav tokom svih ovih
godina!
Smije se i kaže: "Vedrim duhom".
Gledam slike osoba iz javnog života, ali i lica običnih prolaznika, koji izrazom lica
otkrivaju svoje nezadovoljstvo. Je li ono simptom gubitka ljudskosti, posljedica
krize, briga za egzistenciju ili nepravda s kojom se svakodnevno susrećemo? Ako
ovako nastavimo, teško da će mlađe generacije dočekati i 50 godina života, a kamoli
braka.
Vedar duh ne znači samo osmijeh. On znači smijati se i kada je najteže, i znati druge
uveseliti svojom pojavom. Čak i isforsiran osmijeh djeluje pozitivno i opuštajuće
na cijelo tijelo: uklanja tugu, ružne emocije, osjećaj umora, zabrinutost... Dakle,
nabacite osmijeh i pozitivno pristupajte životu!
AZRA Šetači
6 AZRA 2012.
!
e
|
:
|
.

|
e
|
|
I

A
.
ú
i
c
e
.
i
c
/

|
o
|
o
.

|
i
|
I

|
o
.
I
|
o
.
i
c
1DLGD.XQGXURYLüYUHOLOMHWQL
GDQSURYHODMHXKODGRYLQL
0LODQ3DYORYLüVSULMDWHOMHP
$GULMDQD.XUWLãDML6HOPD
+DELELMDXOMHWQRPL]GDQMX
'DPLUâHKDQRYLüSURQDãDRMH
DGHNYDWQX]DãWLWXRGVXQFD
6DPLUL$GPLUûHUHPLGDXUD]JRYRUXV
XPMHWQLNRP1HERMãRPâRERPâHULüHP
DJEVOJKE S VELIKIM
OSMIJEHOM VOLIM...
=DPLãOMHQD$PLQD%HJRYLü
Bh. manekenka
(PD$ODJLüV
RVPLMHKRPQD
licu provela je
dan u šetnji
0DKLU6XOHMPDQRYLüV
NüHUNRP(VPRP
0X]LþDU$OGLQ.XULüQDSRSRGQHYQRMND¿
*OXPDF$OHQ0XUDWRYLü2NUHW]D
poznanikom
AZRACafe
S
v
a
d
b
a
rs
k
im
s
o
k
a
k
o
m
Šejla i Emir COCALIĆ
MEDENI MJESEC U TURSKOJ
Voditeljica Hayat TV-a Šejla Salihefendić i njen izabranik,
voditelj RSG radija Emir Cocalić, prošle su subote u
sarajevskom restoranu "Image" ozakonili svoju četverogodišnju
vezu. Šejla i Emir se nikada nisu javno hvalili svojom ljubavlju,
pa su željeli i da njihovo vjenčanje prođe bez velike medijske
pompe.
Ipak, vjenčanju je prisustvovalo blizu 100 zvanica, uglavnom
rodbine i prijatelja. Bračnim zakletvama su svjedočili Emirov
prijatelj Nedim Srnja, te Šejlina prijateljica i kolegica Delila
Omerović, koja je kasnije uhvatila i bidermajer. Lijepa
mladenka kaže kako je imala tradicionalni ispraćaj od kuće, ali
da su se njeni najbliži uspjeli suzdržati oproštajnih suza.
- Zamolila sam ih da ne plaču, jer bismo onda svi počeli. I bili
su hrabri. Plakali smo narednog dana kad je sve prošlo i kad
smo, zapravo, shvatili da sam se udala - kaže gospođa Cocalić,
koja je odlučila uzeti suprugovo prezime iz praktičnih razloga.

- Bilo bi mi predugo da se potpisujem s oba prezimena, pa sam
uzela Emirovo. Novopečeni bračni par će već u vrijeme objave
ovog članka biti na medenom mjesecu u Turskoj, a potom će
svoj odmor produžiti i negdje na Jadranu.

/
|
e
|
l
I

|
o
|
o
/
S
I
|
i
|

S
I
l
e
|
o
.
i
c
/
PROTEKLI VIKEND SU, OSIM VISOKIH TEMPERATURA I TROPSKIH VRELINA, OBILJEŽILA, DVA VJENČANJA
BH. JAVNIH LIČNOSTI, JEDNO PRIZNANJE VEZE, TE FINALE EVROPSKOG NOGOMETNOG PRVENSTVA. IAKO
JE ŠPANIJA ODBRANILA TITULU PRVAKA I TAKO UŠLA U ANALE EVROPSKOG NOGOMETA, OVOG PUTA
PREDNOST DAJEMO LJUBAVI I VJENČANJIMA
Mladenci s kumovima Nedimom
6UQMRPL'HOLORP2PHURYLü
âHMODVPODÿRPVHVWURP'åDQRP
9MHQþDOLVXVH
QDNRQþHWLUL
godine veze
Nedim Srnja sa
suprugom Naidom
8 AZRA 2012.
Veliko slavlje u Sjenici
6$020(5,0$02ç(%,7,
MIRZINA ZVIJEZDA
Prošle subote još je jedan mladi par odlučio stupiti u
bračnu zajednicu. Glavni akteri ove ljubavne priče su
Merima Džeko, sestra našeg nogometnog reprezentativca
Edina, i Mirza Šoljanin, pobjednik četvrte sezone
muzičkog showa "Zvijezda možeš biti ti".
Svadba je održana u Sjenici, Mirzinom rodnom gradu,
a prisustvovalo joj je blizu 400 zvanica. Mladenku je do
supruga dopratio njen brat Edin, koji je na sestrinu svadbu
došao u društvu svoje djevojke Amre Silajdžić.
Amra Silajdžić i Edin Džeko
/-8%$99,j(1,-(7$-1$
Poput brojnih slavnih ličnosti i Amra Silajdžić i Edin Džeko
odlučili su u subotu putem društvene mreže "Twitter"
obznaniti da su u vezi. Prvo je to učinio Džeko napisavši
na svom proflu: "Molim vas pratite moju djevojku Amru
Silajdžić", da bi i Amra na svom proflu uz njihovu zajedničku
fotografju objavila status: "Moja ljubav".
Amra i Edin u vezi su od prošle godine. Oboje su vrijedno
radili na svojim karijerama, Edin je tresao mreže engleskih
premijerligaša, a Amra u Los Angelesu snimala reklamne
kampanje i nove serije i flmove. U slobodno vrijeme uživali su
u svojoj ljubavi. Poput Radeta Šerbedžije i Amra i Edin su bili
redovni gosti u kultnom restoranu kod Adema u Los Angelesu.
Fudbalski svijet dobio je novi zlatni par. Dvoje Bosanaca, Amru
i Džeku, koji bi mogli biti dobar pandan portugalsko-ruskom
paru Irini Shayk i Cristianu Ronaldu.
Amra i Edin u Rimu
ispred Fontane di Trevi
|
i
š
e
.

|
e
|
I
|

B
|
Š
|
|
1
A
Vicente del Bosque:
Viva Espagna, viva!
Španija ovih dana stenje pod naletima krize,
a stanovnici ove zemlje masovno se prijavlju-
ju na biroe za zapošljavanje i u javne kuhinje.
Ipak kao što loši učenici pored devet jedinica
iz svih predmeta, obično imaju peticu iz
tjelesnog odgoja, tako i zemlje s ekonomi-
jama na infuziji imaju sportiste i sportske
timove koji osvajaju sve što se osvojiti može.
Osiromašenim Španjolcima koji ne znaju šta
ih sutra čeka, u nedjelju navečer se na kratko
navukao osmijeh na lice: Njihova reperezan-
tacija je postala prvak Evrope, i to po drugi
put za redom. Čovjek zaslužan za osmijeh na
licu 46 miliona Španjolaca zove se Vicente
del Bosque, trenutno zaposlen kao trener
Nogometne reprezentacije Španije.
Postojanje predrasuda je sasvim normalna stvar
ali su one na prostiru gdje živimo postale skoro
dio opće kulture. Iz nekog razloga, za Crnogorce
se veže predrasuda da su lijeni ljudi, mada ni
stanovnici skoro svih mediteranskih kultura i
nacija nisu naročito agilni kada su rad i naprezan-
je u pitanju. Jedno bizarno takmičnje održano je
nedavno kod Nikšića, gdje su četvorica takmičara
za nagradu od 200 eura ležači u dekama tokom
čitava 24 sata. Nagradu su podijelili na četiri
dijela, izjavivši da su mogli ležati i duže, ali bi im
to možda naškodilo zdravlju.
AZRALupus in fabula
BROJ U FOKUSU
200
Donatella Versace:
Zamrzivaè ne zamrzava
vrijeme
Strah od starenja užasava ljude kao malo šta
drugo i tjera ih da čine mnoge lude stvari kako
bi zaustavili vrijeme koje neumoljivo teče.
Vodeći se prostom logikom da povrće i meso u
frižideru ostaju duže svježi, Donatella Versace
spava u zamrzivaču. Jedna od najpoznatijih
kreatorica današnjice, u strahu od starosti,
je u proteklih nekoliko godina napravila na
desetine plastičnih operacija i praktično od sebe
napravila nakazu, te joj spavanje u zamrzivaču
neće mnogo pomoći. Niti najbolji zamrzivač ne
može zalediti vrijeme.
Semir Osmanagiæ:
Èovjek kao brdo
Ne znamo da li postoji čudovište iz jezera Loch
Nessa, ne znamo da li postoji biće po imenu
Bigfoot, ne znamo da li postoje prokletsvo
faraona, Bermudski trougao ili Atlantida, ali
znamo da se iznad gradića Visoko uzdiže brdo
Visočica. Bila Visočica samo brdo ili piram-
ida nekih davnih bosanskih faraona, Semiru
Osmanagiću treba stisnuti ruku, ako ništa, jer
je po prvi put jedna bosanka priča zaintrigirala
svijet, a da ta priča nema baš nikakve veze
sa ratom, koji je nažalost postao naš najveći
brend. Za pričama idu i TV kamere, te je tako
u subotu u udarnom terminu ugladni kanal
"Te National Geographic" emitirao priču o
Osmanagiću i njegovim piramidama.
10 AZRA 2012.
Cristiano Ronaldo:
U perecima je utjeha
Stara mudrost kaže da se vrijednost nekog
čovjeka može saznati tek kada tog istog čovjeka
nestane iz naših života. Novac koji dotični
posjeduje ne znači ništa u ovom slučaju. U
to se na najbolniji način uvjerio mladić po
imenu Cristiano Ronaldo, jedan od najboljih
i najbogatijih sportista današnjice. Vraćajući
se iz Ukrajine gdje su poraženi od svojih
prvih komšija, reprezentativci Portugala
nisu ni primijetili da u avionu nema njihove
najveće zvijezde. Zaboravljen od svih, Cristian
Ronaldo je u aerodromskoj pekari tugu zbog
poraza utapao perecima i kolačima.
"IMAM
ZAVIDAN
KAFANSKI
REPERTOAR
KAO
AUTOR.
NEOBIČNO
MI JE DA
SE BILO
KO ČUDI
TOME...",
Saša Lošić, muzičar
Natalia Siwiec: Poljska u našem srcu
Nogometni stadioni nisu samo mjesto gdje 22, testosteronom nabijena muškarca
ganjaju loptu po travnjaku. Stadioni su mjesta gdje se dolazi da se vidi i bude viđen.
Prema zakonima koji postoje od kada postoji svijet, gdje su snažni muškarci, tu ima i
lijepih žena. Nezvanična Miss EURO 2012. zove se Natalia Siwiec. Ovaj poljski top
model ima 29 godina, prelijepe zelene oči i veliko srce koje kuca za reprezentaciju
njene zemlje.
AZRALupus in fabula
ŠKLJOC SEDMICE
Španska novinarka Sara Carbonero, djevojka
,NHUD&DVLOODVDSUHGSRþHWDNXWDNPLFH
âSDQLMD,WDOLMD
R
E
È
E
N
I
C
A

S
E
D
M
I
C
E

AZRA 2012. 11
U SARAJEVU
OTVOREN
"MY BACK UP"
Otvorenje centra "My Back Up" u sarajevskom naselju Ciglane protekle
subote okupilo je brojne bh. javne ličnosti, zainteresirane za "LPG" uređaj
"Huber Motion Lab". Ukoliko želite smanjiti napetost, obnoviti snagu i vratiti
pokretljivost već nakon prvog tretmana, te ukloniti u potpunosti bol u leđima
i vratu, zamijeniti masne naslage mišićnim tkivom, vratiti se u formu i dodati
masu tamo gdje želite, centar "My Back Up" je pravo mjesto za vas.
- "My Back Up" je savremeni centar za zdravlje, kondiciju i ljepotu u kojem
radi certifcirani stručni tim s iskustvom i posvećeni smo klijentima svih
generacija, različitih potreba ili želja. Tehnološka zvijezda i ekskluzivac centra je
"Huber Motion Lab", koji je sinonim za jedinstvenu tehnologiju zahvaljujući
kojoj će vam tim "My Back Up" centra omogućiti da živite uspravan i ispravan
život" - kazala je Jovana Marković-Vidaković, vlasnica centra.
Otvaranju je prisustvovao
L+DOLG%HãOLü
NDRL0LUDOHP3LMDQLü
=DGRYROMQDYODVQLFD-RYDQD0DUNRYLü9LGDNRYLü
AZRACafe
BALDWIN
2ç(1,2
HILARIJU
Glumac Alec Baldwin i njegova 26 godina mlađa vjerenica Hilarija
Tomas vjenčali su se u subotu u Katedrali svetog Patrika u New
Yorku. Tomas, instruktorica joge, i Baldwin u vezi su od aprila prošle
godine. Glumcu je ovo drugi brak, a prvi s Kim Basinger trajao je od
1993. do 2002. godine i iz njega ima kćerku Ireland, koja je, također,
bila među zvanicama. Mlada je nosila haljinu s potpisom "Amsal",
dok je mladoženja odabrao odijelo kreatora Toma Forda.
Alec i Hilarija u
vezi su od aprila
prošle godine
6DEUDWRPLNüHUNRPJOXPDFVHSULSUHPDR
]DGDQYMHQþDQMD
KATIE HOLMES
I TOM CRUISE
SE RAZVODE
NAKON PET
GODINA BRAKA
AZRAO njima se priča
S.e ||i ¯e|e (|i|i Roçe|:, |icole |iú|I| i |I|ie
|ol|e:) C|ui:eI :u o:|I.ile |IúI :u |Iµu|ile 88
çoúi|e. !o| i |I|ie µo:l|eú||e ||i çoúi|e :u ¯i.|eli
oú.o|e|o, !o| |u |e |o|||oli|Io :.e .|i|e|e, I |I.oú|o
|e ||I¯io i úI :.o|e i|e µ|o|i|e|i u |I|e
Vijest da se nakon pet i po godina braka
razvode Tom Cruise i Katie Holmes u Americi
je bila čitanija od rata u Siriji. Ovakav rasplet
događaja nije iznenadio samo javnost, već
navodno i holivudskog glumca koji je s Islanda,
gdje snima flm "Oblivion", preko svog
advokata poručio kako je tužan i iznenađen
supruginom odlukom da okonča njihov brak.
Katie traži potpuno skrbništvo nad njihovom
kćerkom Suri, te je zato zahtjev za razvod u
prošli četvrtak i podnijela u New Yorku, koji je
za razliku od Kalifornije skloniji davati potpunu
skrb samo jednom roditelju.
"Gospodin 50 posto"
Šta je razlog raspada braka i kako će se podijeliti
275 miliona američkih dolara vrijedna imovina,
najvažnije je pitanje. Advokati, specijalizirani za
ovakve slučajeve u Americi traže svoju šansu za
posao. Tom je angažirao Dennisa Wassera koji ga
je zastupao i tokom razvoda sa Nicole Kidman.
Katie je povjerenja imala u Jonathana Wolfa,
koji je za magazin "People" odmah u petak
kratko pojasnio slučaj njegove klijentice:
- Ovo je lična i privatna stvar Katie i njene porodice.
Njen primarni cilj je dobrobit njene kćerke Suri.
Osim njega, o Katienim interesima brine i Allan
Mayefsky kojeg kolege zovu "Gospodin 50
posto", jer je to svota koju pri rastavama uvijek
uspije osigurati svojim klijenticama.
No, 50 posto od Tomovog imetka, Katie će
teško dobiti, tvrde neki analitirači, budući da
je 2006. godine potpisala predbračni ugovor
od 100 stranica, i u njemu klauzulu da će za
svaku provedenu godinu u braku s Tomom
NAJBOLJI
ADVOKATI
SE BORE
ZA MILIONE I
ŠESTOGODIŠNJU
SURI
Tom i Katie su 2005. ovako
svijetu obznanili da su u vezi
.DWLHåHOLSRWSXQRVNUEQLãWYR
QDGNüHUNRP6XUL
dobiti tri miliona američkih dolara, što je prema
matematičkoj računici oko 15 miliona dolara,
te njihovu, 35 miliona dolara vrijednu vilu na
Beverly Hillsu.
- Osjećam se jadno, poludjet ću - navodno je Katie
prijateljima često govorila u posljednje vrijeme.
Bez glasa
Sve tri žene (Mimi Rogers, Nicole Kidman
i Katie Holmes) Cruisea su ostavile kada su
napunile 33 godine. Tom i Katie posljednje tri
godine su živjeli odvojeno. Tom ju je kontrolirao
sve vrijeme, a navodno je tražio i da svoje ime
promijeni u Kate, pišu američke novine.
Tom je uglavnom živio u njihovoj vili na
Beverly Hillsu, a Katie na drugoj strani
Amerike, u prostranom apartmanu na
Manhattanu, u zgradi u kojoj Tom ima stan
još od 1985. godine. Na cijelom spratu zgrade,
osim životnog prostora, Katie je izgradila i
gimnastičku dvoranu za svoje bodyguarde.
Šestogodišnju kćerku Suri je upisala u katoličku
školu, a svoje stvari iznijela iz vile u Los
Angelesu.
Osim priča da ju je kontrolirao i čak određivao
koje će uloge prihvatiti, glavni razlog raspada
ovog braka, čini se da je Tomovo bolesno
slijeđenje scijentološke sekte.
U porođajnoj sali kćerkicu Suri Katie je rodila
u potpunoj tišini, bez da je pustila glas, a osim
ovog pravila, scijentologija zagovara da se dijete
tretira kao odrastao čovjek, te da samo donosi
odluke koje roditelji trebaju poštovati.
- Suri je u godinama kada će veoma brzo biti
"gurnuta" u ovaj kult. A, to Katie ne želi -
prenose mediji izjavu neimenovanog izvora.
Iako Tom tvrdi da je iznenađen supruginom
odlukom da se razvedu, neki izvori upućuju na
to da je Katie Toma obavijestila o odluci ranije,
ali da mu nije dozvolila da kontrolira širenje
informacije u medijima kao što je to činio kada
se razvodio od Nicole Kidman.
Koliko god javnost podržavala Katie u njenoj
nakani da se, kako ga kvalifciraju u medijima,
naročito od 2005., kada je gostujući kod Oprah
Winfrey počeo skakati po kauču i govoriti da je
zaljubljen u mladu glumicu, otrgne od čudnog
Toma, glumicu ne čeka lagana pravna borba.
Slamanje porodice
Već sada kruže priče da ju prate članovi
scijentološkog centra, i to u dva automobila,
bijelom cadillac escaladeu i crnom mercedesu.
Navodno je žele imati pod punim nadzorom.
- Niko iz našeg centra ne prati Katie niti nam
je u interesu imati je pod kontrolom - tvrdi
advokat scijentološkog centra Gary Soter.
Sa Katie suosjeća Sam Domingo, majka troje djece
i bivša supruga sina Placida Dominga, koja kaže
da je njen život postao pakao kada se razvodila i
napuštala scijentološki kult prije tri godine.
- Oni su nemilosrdni i veoma ih raduje
slamanje porodice. Mom suprugu je rečeno
da me u potpunosti isključi iz života i da sa
vlastitom djecom komunicira putem advokata
- kaže Sam koja se kultu priključila kada je
imala 21 godinu.
Tom je Katie zaprosio 17. juna 2005. na vrhu
Eifelovog tornja u Parizu. U Italiji ih je 2006.
vjenčao David Miscavige, Tomov najbolji
prijatelj i šef scijentološkog pokreta.
NAVODNO
KATIE PRATE ČLANOVI
SCIJENTOLOŠKOG
CENTRA, I TO U DVA
AUTOMOBILA, JER
JE ŽELE IMATI POD
NADZOROM
NEKI IZVORI
TVRDE DA JE KATIE O
RAZVODU OBAVIJESTILA
TOMA RANIJE, ALI MU
NIJE DOZVOLILA DA
KONTROLIRA ŠIRENJE
INFORMACIJE U MEDIJIMA
.DWLHELSUHPDSUHGEUDþQRPXJRYRUX
WUHEDODGRELWLLYLOXQD%HYHUO\+LOOVX
*OXPDþNLSDUXYULMHPHEUDþQHVUHüH
AZRA Intervju
LJUT SAM NA SEBE ŠTO
TENIS NE IGRAM SVAKI DAN
R
I
¯
ç
o
.
I
|
I
l
I
.

|
|
i
|
I

û
|
u
|
A
C

/

|
o
|
o
.

S
I
|
i
|

B
R
|
|
C
Rade Šerbedzija
16 AZRA 2012.
U Bihaću je prošle sedmice boravio Rade
Šerbedžija, najveća flmska zvijezda naših prostora.
Glumac koji je, pored zavidne teatarske, izgradio
i flmsku karijeru u ovdašnjoj kinematografji,
i Hollywoodu, autor nekoliko zbirki pjesma i
muzičkih albuma, u grad na Uni je stigao kako bi
velikim koncertom sa pratećim bendom "Zapadni
kolodvor", otvorio 14. Festival scenskih umjet-
nosti "Bihaćko ljeto 2012".
Tradicionalna krajiška gostoljubivost oduševila
je Šerbedžiju koji je prošetao gradskom
špicom, posjetio Gradsku galeriju i uživao u
bihaćkim baštama smještenim tik iznad smar-
agdno zelene Une.
Bihaćki gradonačelnik Albin Muslić je velikog
umjetnika lično provozao lađom, a plovidba
rijekom kroz srce Bišća, kako je rekao, zauvijek
ga je vezala za ovaj grad u kojem je boravio prvi
put, iako je rođen tek tridesetak kilometara
dalje, u susjednoj Hrvatskoj.
Ponuđena mu je, kažu, i parcela zemljišta u Na-
cionalnom parku Una. Svoje utiske o festivalu,
ali i planove zapisane u "krcatom" radnom kalen-
daru, podijelio je sa ekipom našeg magazina.
Šta Vas je ponukalo da dođete na jedan
ovakav festival u malom gradu koji još uvijek
nema svoj teatar, ali već četnaest godina
uporno okuplja najveća imena glumišta u
Regionu i šire?
- Ovaj grad ozbiljno korača prema osnivanju
bihaćkog pozorišta i muzičke scene u rangu
evropske i svjetske umjetnosti. U Bihać sam
došao podržati prijatelje, direktora Kulturnog
centra Alena Zulića i njegovu ekipu mladih
ljudi koji znaju šta rade. U ovim vremenima
svaki kazališni i bilo koji drugi festival treba
podržati, jer umjetnost treba ovom narodu. U
teškim vremenima umjetnost je ta koja narod
drži vitalnim i može pomoći da ljudi svladaju
svoje probleme. Zato sam tu, da dam podršku i
sretan što upravo ja otvaram "Bihaćki festival".
Jako sam ponosan na to!
S domaćinima ste obišli grad, vozili se u lađi
ali i napili Une. Znate li za staru izreku šta
se dešava onome «ko se jednom Une napije»..?
- Znam i potvrđujem - ja ću se vratiti! Uživao
sam u vožnji u samom srcu Bihaća. Za vašeg
gradonačelnika Albina Muslića mogu reći da je
odličan "vozač", jer on lično je veslao i vozio me
ovom čarobnom rijekom. Ako tako upravlja gra-
dom, kao što vesla, ne morate se brinuti! (smijeh)
Vaš gradonačelnik mi je rekao nešto nevjero-
vatno, da je Una tako čista da se može piti. I da,
ja sam je popio. Dakle vratit ću se sigurno!
Bihaćki festival otvarate koncertom uz
Vaš "Zapadni kolodvor". Jeste li, možda,
razmišljali da to učinite i nekom pozorišnom
predstavom u budućnosti?
- Da. Trebali smo ove godine izvesti jedan
komad s Amandom Plamer u glavnoj ulozi.
To je velika američka glumica koja je glumila u
Tarantinovom flmu "Pulp fction", ali nažalost
koprodukcija je bila pretrpana: Maribor,
Zagreb, Brijuni... Zbog toga nismo uspjeli to
ovaj put organizirati, ali slijedeće godine ćemo
sigurno uspjeti. Tada ću dovesti i svoju suprugu,
rediteljicu Lenu Udovički, a ove godine sa
mnom je sin Danilo. Mislim da ovaj festival i
vaša predivna publika to zaista zaslužuju.
Uskoro počinje Sarajevo Film Festival, recite
nam jeste li zadovoljni načinom na koji se
razvija najveći kulturni događaj u BiH?
- Da, svakako. Sarajevo Film Festival je svake
godine sve jači i sve značajniji. Postao je vrlo
važan festival u svijetu, što me jako raduje.
Da li ćete mu prisustvovati ove godine?
- Ne, imam mnogo obaveza. Sada imam premi-
jeru Aristofanovih "Ptica", koje sam radio sa
svojim studenticama jer predajem u Rijeci glumu.
Osnovao sam postdiplomski studij u Rijeci,
gluma, medij, kultura. Slijedeće godine otvorit ću
dodiplomski studij tamo. Nastava se odvija na en-
gleskom i hrvatskom jeziku, tako da su dobrodošli
ljudi iz cijele Regije, a smatram da je veoma važno
da se studira na engleskom jeziku. Mladi ljudi
u roku od tri godine mogu tako dobro ovladati
engleskim jezikom da mogu čak i izgubiti akcent
ako imaju "dobro uho".
Iza Vas su brojna glumačka ostvarenja, od
Hamleta do ruskih mafjaša. Možete li izdvo-
jiti neke koje su Vas posebno odredile?
ûI, oúuio :I| çlu|i|i RIúo.I|I |I|Iú¯icI i A||I|I Ili :I| µ|i|.I|io uloçu u li|u A|çeli|e 1olie i |i:I| :e ¯uoç |oçI
µo|I|Io. ||i:|Io :I| ¯uoç A|çeli|e |e| |e |olilI I i :ce|I|i| |e uio úouI|. /|Io :I| úI |e |I|o| |oçI ce|I|u u¯I:i |o|i :u
|e µoçoúili :I :.i| :||I|I. |i:li| úI |e ue¯ ou¯i|I |I :.e .|i|eúilo ui|i úi|elo| |e µ|ice
UŽIVAO SAM
U VOŽNJI U SAMOM
SRCU BIHAĆA. ZA VAŠEG
GRADONAČELNIKA
ALBINA MUSLIĆA MOGU
REĆI DA JE ODLIČAN
"VOZAČ". AKO TAKO
UPRAVLJA GRADOM, KAO
ŠTO VESLA, NE MORATE
SE BRINUTI!
Rade se napio
vode iz rijeke
8QHLREHüDR
GDüHVHYUDWLWL
na najzapadniju
kapiju Bosne
1DþHOQLN$OELQ0XVOLü
MHRGOLþDQYR]Dþ
VYMHGRþLâHUEHGåLMD
AZRA 2012. 17
- To je teško reći jer svaka uloga je dio tebe. Ipak
postoje neke koje su mi "bliže". Možda bih
izdvojio cijelu moju suradnju u teatru sa Ljubišom
Ristićem, briljantnim pozorišnim rediteljem s ko-
jim sam radio mnogo toga. Iz tog ciklusa najdraža
mi je uloga Georgija u oslobođenju Skoplja.
Pergint s kojim sam radio u Zagrebu i kralj Lir,
kojeg igram već dvanaest godina na Brijunima.
Odbili ste igrati uloge Arkana i Radovana
Karadžića jer ne želite učestvovati u
flmovima s ratnom tematikom ovih prostora,
ali Angelinu Jolie niste odbili.
- Da. Nisam se zbog toga pokajao. Nisam uopće
želio sudjelovati u takvim flmovima, niti želim.
Osim toga i scenariji su po meni bili loši. Ipak
sam prihvatio da igram u flmu "U zemlji krvi
i meda". Pristao sam zbog Angeline Jolie, jer
me molila da igram u tom flmu a i scenarij je
bio dobar. Znao sam da me nakon toga čekaju
užasi koji su me pogodili sa svih strana. Mislim
da je bez obzira na sve vrijedilo biti dio te priče.
Glumili ste i u blockbusterima hollywoodske
produkcije, naprimjer "Nemogućoj misiji".
Koje su bitne razlike između produkcija?
- To je sve isto. Film je flm. Važnije je kakav je
režiser nego s koliko novca raspolaže. Razlika je kad
snimam u tim velikim flmovima samo u većem
komforu. Imam svoju kućicu u kojoj se odmaram,
legnem u svoj krevet, tu je tuš i sve potrebno. Sve
oko tebe je luksuz i naravno puno je ugodnije. Kad
snimam kod nas flmove često nemam ni stolicu
da sjednem! (smijeh) Ipak, sve je to isto.
Rođeni ste šarmer. Priča se da je jedna od
Vaših holywoodskih obožavateljki Charlize
Teron, kojoj čak svirate omiljene pjesme.
- Svirao sam ja mnogima za njihove duše, a i
za Charlize pomalo (smijeh). Ipak mislim da
je Charlize više voljela jagnjetinu koju sam
vrtio na ražnju u mojoj kući, nego li što sam
joj pjevao. Jela ju je onako svojski - rukama i
obažavala je to! Ona je božanstvena osoba.
Da li je istina da ste priznali najvećoj svjet-
skoj flmskoj zvijezdi Angelini Jolie da niste
gledali nijedan njen flm?
- To je istina, priznao rekao sam joj! (smijeh)
Gledao sam ipak poslije toga jedan špijunski flm
u kojem je igrala. Imala je sjajne, krupne planove.
Nisam joj to još rekao, ali svakako moram.
Kad radite koncerte prati Vas "Zapadni
kolodvor". O kakvim muzičarima je riječ?
- To su vrhunski muzičari, svi izuzev mog sina
Danila, koji je vrhunski reditelj, ali bavi se i
muzikom.
Hoće li do kraja godine biti još koncerata?
- Bit će ih još. Jedanaestog jula u Rijeci ću održati
koncert s Miroslavom Tadićem. Nakon toga i 15.
jula na Brijunima kada otvaramo naš festival s
mojim konceptom. Tada će na mom koncertu uz
Tadića nastupiti i Vlatko Stefanovski.
Ima li u skorašnjim planovima novih flmskih
projekata?
- Da, svakako. U Londonu snimam jedan flm.
Moj agent me molio da pomognem projektu
mladog režisera koji snima svoj prvi flm. U
pitanju je mala uloga. Film nema veliki budžet,
nema tu nikakve love, ali kako rekoh, idem
zbog molbe mog agenta. Ponekad moraš s
agentima biti prijatelj i neke stvari učiniti po
njihovoj želji. Nakon toga vraćam se na Brijune,
a 20. augusta idem u Vancouver. Tamo ću ostati
do kraja novembra, jer snimam jednu američku
seriju od sedam epizoda.
Hoće li se u tom gustom rasporedu naći vre-
mena za pisanje i možda neku novu zbirku
pjesama?
- Možda i hoće. Kad odem tamo familija će mi
biti daleko. Žena će mi dolaziti tek povremeno
da me posjeti i da me "podsjeti". Bit ću sam pa
ću onda imati i najviše vremena za pisanje. Iduće
godine ću, vjerujem, uspjeti završiti i svoju knjigu
koja se zove "Green card" (Zelena karta). Već
imam napisanih oko 200 stranica. Još je moram
dramaturški obraditi da dobijem željenu cjelinu.
Koja je tajna Vaše vitalnosti?
- Ne znam ni sam, ali malo sam ljut na sebe što
nemam vremena igrati tenis svaki dan.
SVIRAO SAM
MNOGIMA ZA NJIHOVE
DUŠE A I ZA CHARLIZE
POMALO. IPAK MISLIM
DA JE CHARLIZE VIŠE
VOLJELA JAGNJETINU
KOJU SAM VRTIO NA
RAŽNJU U MOJOJ KUĆI
NEGO LI PAK ŠTO SAM JOJ
PJEVAO. JELA JU JE ONAKO
SVOJSKI - RUKAMA, I
OBAŽAVALA JE TO!
OSNOVAO SAM
POSTDIPLOMSKI STUDIJ
GLUMA, MEDIJ, KULTURA
U RIJECI. SLIJEDEĆE
GODINE OTVORIT ĆU I
DODIPLOMSKI STUDIJ.
NASTAVA SE ODVIJA
NA ENGLESKOM I
HRVATSKOM JEZIKU TAKO
DA SU DOBRODOŠLI
LJUDI IZ CIJELE REGIJE
3RQXÿHQDPXMHNDåXL
SDUFHOD]HPOMLãWDX1D-
FLRQDOQRPSDUNX8QD
18 AZRA 2012.
AZRAZvjezdana prašina
20 AZRA 2012.
M
a
r
i
o

B
a
l
o
t
e
l
l
i
20 AZRA 2012.
Nestašluke Marija Balotellja pripisujem
njegovim godinama. Prije bih rekla da je naivan,
nepromišljen i djetinjast, nego naprimjer drzak
ili lud. Drugačiji je, to je posve sigurno, ne
samo u engleskoj Premier ligi, već i u Italiji, i
općenito evropskoj nogometnoj sceni.
Jose Mourinho priznaje da ne razumije
21-godišnjeg italijanskog napadača, i vjeruje da
se neće smiriti, niti promijeniti ni u naredne tri,
pa ni četiri godine. A, da to učini, bio bi, smatra
Portugalac, najbolji na svijetu.
Moja majka
- Ako gledate moju vanjštinu ja sam vam lud.
No, mnogo sam stariji u glavi nego što to moje
godine jesu. Mnogo se piše o meni, i mnogo
toga je laž. Onaj ko me ne razumije to je njegov
problem - objasnio je Balotelli u intervjuu
britanskom pjevaču Noelu Gallagheru.

Mario je bio hit u prvenstvenim utakmicama
"Manchester Cityja", hit je i na nedavno
završenom Evropskom nogometnom prvenstvu.
Dva gola je sprašio u mrežu Nijemaca. Oba je
posvetio majci Silviji koja ga je usvojila dok je
imao tri godine. Zagrlio ju je i rekao:
- Ovi pogoci su za tebe mama - kazao je i
prepričao novinarima sreću zbog ulaska Italije u
fnale EP-a.
- Toliko sam čekao ovaj trenutak i htio sam
usrećiti svoju majku. Ovo je bila najljepša večer
u mom životu, ali nadam se da će u nedjelju biti
još bolje - objasnio je Balotelli.
Najbolji teniser u historiji Hrvatske i osvajač
Wimbledonea, Goran Ivanišević ne krije
oduševljenje italijanskim napadačem.
- Balotelli je zanimljiv lik, ima nekoliko različitih
osobnosti. Sviđa mi se, luđi je od mene! Može
uništiti i sebe i svoju momčad i suparnike.
Sposoban je zabiti pobjednički pogodak, a zatim
uzrokovati požar u hotelu. Ne razumijem javnost
koja traži više buntovnika u sportu, a onda se
buni čim neko slomi reket - kaže Ivanišević.
A, Balotelli je radio svakakve gluposti. Nije
se samo svađao sa kolegama u "Manchester
Cityju" već je krajem prošle godine u svojoj
kući prijateljima priredio pirotehnički spektakl,
izazvao veliki požar i teško oštetio unajmljenu,
desetak miliona maraka vrijednu kuću u
Manchesteru. Luksuzno zdanje se moralo
obnoviti, a za to vrijeme Mario je boravio u
hotelu.
0| |e úI.|o µ|e:|Io ui|i :I|o luúuIle|. |:|i|:|u :|oWuu:i|e:: ¯.i|e¯úu |I|.I¯|i|e :µo|eú|e :|.I|i |I :.i|e|u |Iúo
ui u |IµIúu çleúIli :I |o: |eú|i| ¯e:|o|i| |o||o|, /lI|I|o| |u|I|i|o.ice|. |o, ¯I :IúI i|I|u :I|o i:|oç
|e|Iú¯e|I. 0.o |e µ|icI o u:.o|e|o| ú|ecI|u i¯ ûI|e, |o|i µ|eú |ilio|i|I µlIce u ¯Iç|l|I|u |I||e i µo|lI||I |o|
ú.I çolI, : |o|i|I |e ||Ili|u u.eo u li|Ile ||-I
||i|eúilI. A|elI ||S|R0V|C
MISLITE DA SAM LUD?
To je, onda, vaš problem
Mario s Rafaelom Fico
Noæ s prostitutkom
Ni Maria, kao uostalom i brojne
njegove kolege, nisu zaobišle vrele noći s
prodavačicama ljubavi. Engleskim medijima
je priznao da je u februaru imao seksualni
odnos s bivšom prostitutkom Jennifer
Tompson, s kojom je svojevremeno bio i
Wayne Rooney.
Dva dana nakon afere, na takmici je podigao
dres i pokazao natpis na majici posvećen
njegovoj djevojci Rafaelli Fico. Pisalo je:
"Rafaella, volim te".
S majkom Silvijom koja ga je usvojila kao
GMHþDNDSRGLMHOLRMHVUHüX]ERJJRORYD
AZRA 2012. 21
Paljenje kupatila
Nakon incidenta prošle jeseni Balotelli je javno
propagirao odgovornost u korištenju zapaljivih
sredstava, i novinarima objasnio da je sva priča
o požaru predimenzionirana, i da je požar
buknuo samo u kupatilu, a ne u cijeloj kući,
kako su mediji pisali.
- Ovdje je apsolutno nemoguće da učinim
nešto što neće biti krivo protumačeno. Ako
kupim "Fiat Uno", novine će pisati da mi bolje
pristaje "Ferrari", a ako potom kupim "Ferrari",
reći će da sam prebahat za svoje godine. Ako
se nasmijem, onda sam neozbiljan, a ako se ne
smijem, onda sam umišljeni bogataš koji ne zna
uživati radeći najljepši posao na svijetu.
Tabloidi u Engleskoj pišu previše o svemu i
svačemu, a iznose uglavnom smeće - objašnjava
Balotelli.
Mario je alergičan na suhu travu i strastveni je
ljubitelj nakita, naročito zlatnih satova. Priuštiti
ih sebi može bez problema, budući da za
dvije sedmice provedene u dresu "Manchester
Cityja" naplati vrtoglavih 300.000 funti.
Mnogi vjeruju da bi ljubitelji najvažnije
sporedne stvari na svijetu gledali nezamislive
nogometne čarolije kada bi naprimjer u
"Milanu" zajedno u napadu igrali Mario i
Zlatan Ibrahimović.
No, za sada ih zastupa jedino zajednički
menažder, Italijan Mino Raiola i Mario sluša
Zlatanove savjete kada je riječ o izboru mjesta
za ljetovanje. Prošle godine preporučio mu je
Novalju i popularno Zrće na koje se Balotelli
uputio u društvu svoje djevojke Rafaele Fico,
italijanske TV voditeljice i modela.
1HVQDODèHQMHX%DUFHORQL
- Imam tek 21 godinu, a već sam proveo dvije
godine daleko od svog doma. Mislim da sam
se dobro adaptirao na život u Engleskoj, ali isto
tako moram reći da ovdje praktički nemam
pravih prijatelja i ukoliko budem napuštao
Otok, sigurno ću se vratiti u Italiju", poručio je
nedavno italijanski napadač.
Mario je rođen u Palermu i prezivao se
Barwuah dok ga kao trogodišnjaka nije usvojila
italijanska porodica Balotelli, zbog teške
fnancijske situacije njegovih roditelja koji,
tada bolesnom dječaku, nisu mogli fnansirati
potrebnu operaciju crijeva.
Kao 15-godišnjak nije prošao na probi u
"Barceloni", očito se nije mogao prilagoditi
tamošnjim internatskim uslovima u potpunosti
podređenim Messiju, no godinu kasnije, uzeo
ga je "Inter", za kojeg je i debitirao u decembru
2007. godine. Tada ga je trenirao Roberto
Mancini, baš kao i danas u "Manchester Cityju".
0RMLNRULMHQLVXL]*DQH
- Moji biološki roditelji su iz Gane. Ja nikada
u svom životu nisam bio u Africi. O periodu
bolesti do sada nisam govorio medijima
- objasnio je Mario u intervjuu Noelu
Gallagheru.
Njegov zaštitni
znak je frizura
u irokez stilu, a
strastveni je ljubitelj
QDNLWDQDURþLWR
zlatnih satova
AKO KUPIM
"FIAT UNO", NOVINE
ĆE PISATI DA MI BOLJE
PRISTAJE "FERRARI",
A AKO POTOM KUPIM
"FERRARI", REĆI ĆE
DA SAM PREBAHAT ZA
SVOJE GODINE. AKO SE
NASMIJEM, ONDA SAM
NEOZBILJAN, A AKO SE
NE SMIJEM, ONDA SAM...
MARIO JE
ALERGIČAN NA SUHU
TRAVU I STRASTVENI
JE LJUBITELJ NAKITA,
NAROČITO ZLATNIH
SATOVA. PRIUŠTITI IH
SEBI MOŽE, JER ZA DVIJE
SEDMICE PROVEDENE U
DRESU "MANCHESTER
CITYJA" NAPLATI
VRTOGLAVIH 300.000
FUNTI
AZRAMoja priča
J
a
s
m
i
n
a

S
k
e
n
d
e
r
BIT ÆU
DOBRA MAJKA
ATIJASOVOM SINU
PRVI PUT O LJUBAVI PREMA ANDREJU,
SUPARNICI ANABELI I RODITELJIMA KOJI
SU TEŠKO PRIHVATILI ÈINJENICU
DA ÆE DIJETE ODGAJATI SAMA
Trudnoća prije braka kod nas je još tabu tema,
a buduće majke, koje na svojoj ruci ne nose
burmu, nerijetko su izložene prezirnim pogledima
i osudama okoline. Na svojoj koži to je osjetila i
25-godišnja Zeničanka Jasmina Skender. Posjetili
smo je u njenom kozmetičkom salonu u centru
grada. Vitka, lijepa, duge, plave kose i zelenih
očiju, izgleda poput trudnica s naslovnih strana
svjetskih časopisa.
U augustu će roditi sina Leona, plod veze sa
sarajevskim biznismenom Andrejom Atijasom.
Okončali su je u aprilu, nakon što se Andrej
zaljubio u srbijansku pjevačicu Anabelu Bukva.
Jasmini to nije bilo lako čuti, ali se ipak pomirila
s činjenicom da je njen momak potražio sreću na
drugom mjestu. Sve što je tražila od njega bilo
je da njeno ime ne spominje nigdje, pogotovo ne
u medijima. Toga se, kaže, nije pridržavao, pa su
tako svakodnevno iz srbijanskih tabloida stizale
vijesti o tome kako se Anabela i Andrej provode
i kako su sretni, "uprkos činjenici da će on dobiti
dijete s bivšom".
DNK analiza
Čaršija je dobila priču kojom se naslađuje. Mnoge
žene, koje su do jučer bile njene stalne mušterije,
prestale su dolaziti u salon, a pri susretima na ulici
bi je prijekorno gledale i okretale glavu. Kao da
je ona za sve kriva. Ipak, Jasmina je i dalje hodala
dignute glave i odbijala je da govori za medije.
Međutim, Andrejeve izjave da će tražiti DNK
analizu nakon rođenja djeteta, te da sumnja
da ono nije njegovo, podstakle su je, kaže, da
konačno iznese svoju stranu priče.
Hrabra je, jaka i samostalna. Ne želi ničiju
pomoć i sažaljenje, ali razumijevanje joj je itekako
potrebno, jer termin porođaja sve je bliži. Andreja
je upoznala početkom prošle zime u Sarajevu,
preko zajedničkih prijatelja.
- U početku smo se viđali samo vikendom. Ja sam
tek bila izašla iz duge veze, odlučila sam okrenuti
novi list, posvetiti se sebi i poslu, pa nisam bila
raspoložena za novu, barem ne neku ozbiljnu.
Takva je i naša veza bila u početku. Andrej je bio
fn i pažljiv prema meni. Jedne noći mi je rekao
kako ima osjećaj da ću ja, ako budemo tu noć
skupa, ostati trudna. Pomislila sam da nisam toliki
baksuz, ali ispostavilo se da jesam.
To je potvrdio i test na trudnoću nekoliko
sedmica kasnije. Bila sam zbunjena, nisam znala
šta da radim. Bio je to tek početak trudnoće
i imala sam neki izbor. Tu noć sam dugo
razmišljala. Dijete bi dalo novi, ljepši smisao mom
životu, shvatila sam na kraju i zaspala s odlukom
da rodim - priča Jasmina.
Prve trzavice
Ujutro je vijest javila Andreju.
- Bio je oduševljen, dok sam ja još bila pomalo
uplašena. Pitala sam se šta ću i kako ću...Tek sam
otvorila salon, imala sam planove za narednu, pa
čak i za narednih pet godina, a u njima nigdje nije
bilo djeteta. Andrej me ohrabrio.
Odmah je javio sestri i bratu, a tu noć se našao s
ocem, koji je tek došao iz Beča, da mu kaže da će
postati dedo. Njegovo ponašanje je na početku
bilo fenomenalno. Ja nisam bila za to da počnemo
zajednički život, iako je on to predlagao.
Nisam mogla ostaviti posao i sestru koja živi i radi
sa mnom i otići u Sarajevo. Na posao se negativno
odražavalo čak i kad bi otišla na nekoliko dana.
Govorila sam da o zajedničkom životu možemo
pričati kasnije, kad se moj posao razvije toliko da
mogu i u Sarajevu otvoriti salon - ističe Jasmina.
Andrej je to, kaže, prihvatio. Zvao je "sto" puta
dnevno da pita je li se umorila, je li doručkovala,
boli li je šta, je li popila vitamine..
- Krajem februara i početkom marta njegov otac
nam je platio skijanje u Austriji. Za tih deset
dana među nama su se počele javljati trzavice.
Kako sam postajala trudnija i trudnija shvatala
sam da moje stanje zahtijeva više odgovornosti.
Promijenila sam se, smirila, smanjila sve troškove
kako bih djetetu mogla pružiti bolji život...
S druge strane posmatrala sam Andreja. On kao
da je postajao još veće dijete, a samo je godinu
stariji od mene. Naši odnosi su zahladili, pa se
nakon povratka nismo dugo viđali, ali nismo
prekinuli vezu. Svakodnevno smo se i dalje
čuli telefonom. Jednog dana nazvao me i rekao
da izlazi s prijateljem i njegovom djevojkom
koji dolaze iz Beograda. U pitanju je, kazao je,
pjevačica Anabela.
Drugova djevojka
Dana nakon toga se, kaže, sjeća kao da je bio
jučer. Otišla je u banku i nakratko isključila
telefon, koji za to vrijeme nije prestajao
zvoniti. Svi su joj željeli reći samo jedno: portal
„Ekskluziva.ba" objavio je fotografje njenog
momka i Anabele kako se provode u sarajevskom
restoranu „Bosna", uz naslov: „Sarajevski
biznismen i Anabela Bukva u vezi?" To je, kaže,
malo uznemirilo, ali Andrej je i dalje tvrdio da je
to djevojka njegovog druga.
- Sedmicu kasnije nazvao me u sedam ujutro.
Rekao mi je da mu se sviđa druga djevojka i da
ne želi ništa pokušati dok ne čuje šta ja imam reći
na to. Rekla sam da bude s njom ako mu je stalo
i da mu ja neću praviti probleme. Nisam ga čak
ni pitala ko je ta djevojka. Nakon tog razgovora
osjetila sam olakšanje.
Shvatila sam da on nije za mene. Govorila sam
mu da je jedina opcija da mi uspijemo ta da mu
se u potpunosti posvetim, da mu govorim kako
da se ponaša i za 20 godina će od njega biti pravi
muškarac. Ali tada će me ostaviti i otići nekoj
duplo mlađoj da uživa. Jer za moj pojam on je
nesiguran u sebe, pomalo kompleksaš, voli se
folirati, pokazati da ima puno para, voziti dobro
auto, biti dio „zlatne mladeži" Sarajeva.
Ja sam snažna, prodorna, imam ciljeve i do njih
uvijek dođem. Njemu je smetalo to što sam
dominantnija, pa sam mu uvijek govorila da mu
treba nježnija djevojka, ali i ona koja će mu "dizati
rep". On će uvijek biti dijete, koje će u dnevnoj
sobi imati motor, play station, igračke... - kaže
Jasmina.
|IšI:Iço.o||icIceuIuçu:|u|oúi|i:i|I|eo|I,µloú.e¯e:I:I|I|e.:|i|ui¯|i:|e|o|A|ú|e|o|A|i|I:o|.
0|o|cIli:u|euIµ|ilu,|I|o|š|o:eA|ú|e|¯Il|uuiou:|ui|I|:|uµ|e.IcicuA|IueluBu|.I.1I:|i|i|o|i|euilo
lI|o cu|i, Ili :e iµI| µo|i|ilI : ci||e|ico| úI |e ||e| |o|I| µo||I¯io :|ecu |I ú|uço| ||e:|u. S.e :|o |e
||I¯ilI oú ||eçI uilo |e úI ||e|o i|e |e :µo|i||e |içú|e, µoço|o.o |e u |eúi|i|I. !oçI :e, |I¯e, |i|e µ|iú|¯I.Io.
CI|ši|I|eúouilIµ|icu|o|o|:e|I:lIúu|e,I1I:|i|i|I|oc|I|o|I|eµocelI
|
i
:
e
.

|
l
.
e
ú
i
|
I

û
/
A
|
|
|
C

/

|
o
|
o
.

|
.
I
|

S
|
B
A
|
1
ATIJAS JE
POČEO IZ ČISTOG MIRA
GOVORITI KAKO JA
NJEMU NAMJERAVAM
ZABRANITI DA VIĐA
DIJETE, TE DA ĆE ME
TUŽITI, „SJ...TI" NA
SUDU, UZETI MI DIJETE,
UNIŠTITI MI ŽIVOT...
AZRA 2012. 25
Ubrzo je, ponovo iz medija, saznala da je ta
djevojka Anabela. Novopečeni par nije propuštao
da se slika na svakom koraku. Jasmina je nazvala
Andreja i zamolila ga da nju ne spominje. Nije je
poslušao. Tada je počela njena noćna mora.
Posljednja svaða
-Saznala sam da je cijelu priču o meni i trudnoći
plasirao upravo on. To me baš naljutilo. Posvađali
smo se telefonom, počeo je iz čistog mira govoriti
kako ja njemu namjeravam zabraniti da viđa
dijete, te da će me tužiti, „sj...ti" na sudu, uzeti mi
dijete, uništiti mi život...Taj razgovor sam prijavila
policiji.
Ja mu nikad nisam rekla da mu neću dopustiti da
vidi dijete. Ne bih to učinila svom djetetu, prije
svega - ističe Jasmina.
Novi šok za ovu trudnicu uslijedio je nakon napisa
da će Andrej tražiti DNK test kako bi potvrdio da
je dijete njegovo.
-Pa, je li to informacija za novine?! Zar tako treba
da radi jedan muškarac?! Napraviš dijete i tek tako
digneš ruke od svega. Zaljubljen si? Uredu, pusti
mene na miru. Ja se ne plašim nikakvog testa, a
on bi trebao da šuti. Nikada neće biti uspješan i
cijenjen kao što je njegov otac.
Svjestan je toga i nastoji to kompenzirati na
pogrešan način, putem medija. Anabela je lijepa
i atraktivna, ali vjerujem da se njemu više sviđa
njegova slika u novinama nego njena.
Nakon posljednje svađe Jasmina je s Andrejom
prekinula svaki kontakt. Želi, kaže, da se na
miru pripremi za dolazak svog sina na svijet. Iz
podstanarskog stana preselit će u onaj od roditelja.
Mama će u početku biti uz nju, a salon namjerava
zatvoriti nakratko, dok se ne oporavi i dok beba
ne ojača.
-Brzo ću ja to kasnije ponovo dići na noge. Takva
sam. Navikla sam puno raditi, prekovremeno,
vikendom, kad god treba. Drugačije ne bih
uspjela. Osamostalila sam se u 18. godini, od tada
radim, sama plaćam svoje račune, sama brinem
o sebi, a posljednje dvije godine i o sestri koja je
preselila kod mene.
Hvala Bogu pa sam i u trudnoći pokretna i
zdrava. Kad god se pojavi neki problem ne
očajavam, već tražim rješenje. I nađem ga uvijek.
Ipak, ponekad poželim da neko navečer sjede kraj
mene, zagrli me i kaže: sve će biti uredu.
Sada se nadam da će porođaj proteći kako treba,
da će moj sin biti zdrav, a ja ću sigurno biti dobra
majka. Znam da me čeka još mnogo teškoća u
životu, ali snagu mi da je to što ću uz sebe imati
jednog divnog dječak da ga pogledam i kažem:
vrijedilo je svega.
Moji roditelji
Jasmina je imala sreću da su njeni roditelji u
ovoj situaciji odlučili da joj pruže podršku.
Zahvaljujući njima joj je, ističe, sve u životu
lakše. Vijest da je trudna i da namjerava roditi
u prvi mah ih je šokirala. Šta će reći ljudi, kako
će sama odgajati dijete, zar se ne bi trebala
udati - pitali su je.
-Mama je sve to lakše podnijela, ipak rodila
je četvero djece i razumije majčinski instinkt.
Otac je govorio da ne može tako, da se moram
udati...Ipak, objasnila sam mu sve. Shvatio me
nekako...Ipak, teško im pada sve što se piše po
novinama, pa su ih prestali kupovati. Ne pale
ni TV kako ne bi opet čuli da neko govori o
meni. Žao mi ih je zbog toga, ali sam sretna
što ih imam.
TU NOĆ SAM
DUGO RAZMIŠLJALA.
DIJETE BI DALO NOVI,
LJEPŠI SMISAO MOM
ŽIVOTU, SHVATILA SAM
NA KRAJU I ZASPALA S
ODLUKOM DA RODIM
Jasmina je mlada
LSRGX]HWQDåHQD
spremna da se
VXRþLVDVYDNRP
SUHSUHNRP
Andrej se uz trudnu Jasminu zaljubio i u
$QDEHOX%XNYX
26 AZRA 2012.
AZRA 2012. 27
AZRAPriča o uspjehu
R
I
¯
ç
o
.
I
|
I
l
I
.

|
I
i
ú
I

B
A
|
|
C
M
i
r
z
a

T
e
l
e
t
o
v
i
c
ŠTA SU SVJETSKA MORA
ZA MOJE JABLANIÈKO JEZERO
28 AZRA 2012.
- Pravimo taktiku oko nekog ribarenja trenutno
(smijeh). Jezero i druženje s familijom su
mi glavna preokupacija. Uživam u svakom
trenutku. Baš želim da se odmorim prije
nego krene cijela „frka" s reprezentacijom i
transferom. Po cijeli dan sam na Jablaničkom
jezeru, meni je tu bolji provod nego na bilo
kojem svjetskom moru - sve mi potaman.
Imam i svoj brodić pa „plovim" okolo, uživanje
pravo - odmah počinje priču Mirza. Valjda hoće
da mi pomogne u "razbijanju" treme. On je
zvijezda, a ja mladi novinar.
Šta se dešava sa transferom u NBA? Vaš je
menadžer prije nekoliko dana izjavio da
sigurno idete u NBA, ali još nije precizirano u
koji klub. Dajte nam vijesti iz „prve ruke"!
- Menadžer i ja smo se čuli prije petnaestak
dana. Pitam ga hoću li svoje stvari nositi iz
Vitorije, a on odgovara: „Pa zar ih nisi već
odnio? Seliš se."(smijeh). Eto, u pregovorima
sam, odnosno, on je u pregovorima, dok sam
ja na odmoru. Još nismo fnalizirali ništa, kada
budem znao, znat će i ostali. Zezaju me da sam
u nekoj polu izbjegličkoj fazi. Moj ugovor s
Vitoriom vrijedi još dvije godine i ukoliko se ne
dogovorim s nekom od NBA ekipa, vraćam se
u Španiju. Tamo sam proveo sjajnih šest godina.
Mada je u obostranom interesu da idem u
Ameriku. Ne brinem se.
Na kraju ove sezone pokupili ste mnoštvo
sportskih priznanja u Španiji. Očigledno je
da ćete im nedostajati. Hoće li Vama faliti
Španija?
- Da, bilo je tu svašta: uvršten sam u najbolju
petorku španske lige, u Cahi su me proglasili
najboljim igračem, pa onda najbolji centrar
Endesa lige, prvi strijelac regularnog dijela
Eurolige...
Naravno da će mi nedostajati, nakon šest
godina sam se u Vitoriji počeo osjećati kao kod
kuće, na neki način. Navikao sam se u svim
segmentima, od toga što se na parketu očekuje
od mene, pa do nekakvog životnog ritma.
Naravno, prva je godina bila teška, mislio sam
„Bože, daj da izdržim samo ovu godinu..." i eto,
izdržao sam šest. Bit će neobično, ali promjene
su dobre. Navijam za promjene.
Bit ćete prvi Bosanac/Hercegovac u NBA.
Kakav je osjećaj kada pomislite na to?
- Oh. Kada ga „šarnem" (ugovor), onda ću
vam reći kako je. Dok se potpis ne osuši, nema
smisla pričati o tome. Vidim da je moj odlazak
u medijima već gotova stvar. Pa nije. Tako su se
i ponašali čelnici iz NBA koji su razgovarali sa
mnom, kao da sam već njihov igrač. A ne, dok
ne potpišem, neću vam moći opisati osjećaj. Tek
za desetak dana, kada vidimo papir.
Gdje biste voljeli igrati?
- Otprilike znam kakva je situacija u svim
ekipama. Bolje bi bilo za mene da idem u neki
tim gdje ću dobiti više prilika da igram, da
se pokažem na terenu. Manje mi je bitno u
kojem ću gradu završiti. Trenutno raspolažem
informacijom da su tri tima zainteresirana za
mene, ali hoću li ići "Netsima", "Cavalliersima"
ili "Phoenix Sunsima"... ne znam.
U pregovore ulazite kao slobodan igrač,
otkupit ćete svoj ugovor...
- Da. NBA plaća dio obeštećenja, ostali dio
plaćam ja. To je uobičajena praksa.
Kako teku Vaše pripreme za život u SAD-u?
- Prošle godine sam bio na touru s klubom
u SAD-u, bio sam u Atlanti, San Antoniu,
Memphisu... Znam engleski jezik, nemam
nikakvih problema sa selidbama, već sam se
navikao na takve stvari. Postoji mnogo opcija
za sada, jedna od njih je da moji najbliži ostanu
ovdje dok se tamo ne poslože neke stvari, da
ih nepotrebno ne opterećujem. Moj agent
Miško Ražnatović je u kontaktu sa jednom
agencijom koja se brine za pronalazak stana,
transporta, kvalitete života tamo. Moje je samo
|Iouo|uIoú|e||ulI|e.i|e:|úIce|ooúo.eçoúi|e|o|Ic|oçleúI|i|Išeç|I|uol|eç|ošI||IšIi|Iµi|e|I|eµ|e¯e||Ici|e
Bi|u|I||Ico|:.|e|:|o|liçi.ûo||eúi|iu|u|eo||eço.o|oúlI:|ui|Il|uli|I|uu|o|uce:e|BA|o|cIú|I|uol|eu|loµi|i,
|i|¯I !ele|o.ic :e oú|I|I u |oú|o| 1IulI|ici. |içú|e |i|e |Io |oú |uce, |I¯e |I: |o:I||I:|i ú|Içul|, |I|o úI |I| |e ¯I
.|i|e|ei||e|.|uIú|uš|.oµ|I.ioi||eço.o|IcŠIuI||o|i:ei:I|µ|i:|e|io:i|o.i|µoce|I|I
Reprezentacija: Aco nas zna sve
u dušu
- Primijetio sam da mnogi igrači, kada dobiju
kapitensku traku, dobiju i neki pritisak uz
to, ali ja stvarno nemam tih problema. Aca
Petrović je dobar trener, sigurno. To najbolje
dokazuju njegovi rezultati. Čovjek razgovara
sa igračima, obišao me u Španiji prije 3-4
mjeseca i svidio mi se njegov stav: već je znao
koga će dovesti, kako ćemo igrati, imao je sve
razrađeno već tada. I zna igrače „u dušu", a to
je najvažnije.
AZRA 2012. 29
da dođem... znaš ono - uhvate te za ruku
kao malo dijete i kažu: ovamo imaš to, onda
idemo tamo... (smijeh)
Košarka u Americi je sjajno razrađen
biznis, nalik cirkuskom. Pitanje je prestiža
koja je holivudska zvijezda došla koga
gledati, a košarkaši su dio „estrade".
Zanima li Vas ta vrsta pažnje?
- Oh, vidio sam, time-out traje po šest
minuta, za vrijeme njega skaču, urlaju,
reklamiraju aute, pjevaju... Ja sam miran,
skromni tip, orijentiran na privatnost i svoja
životna načela. Trudim se da živim normalno.
Smatra se da malo
košarkaša iz evropskih liga može opstati u
NBA, dosta je drugačiji sistem igre. Brine
li Vas to kako ćete se transformirati u novo
okruženje?
- Da budem iskren, treneri su bili više zabrinuti
da se neću uklopiti u evropsku košarku. Stil
košarke koji se igra u Americi je stil koji ja
igram. Trčanje, šut, „done and run" - to je
ona atraktivnija košarka. U Evropi se igra
više poziciono, igra se više zona, fokus je na
odbrani...Uopće ne mislim da ću imati nekih
problema oko uklapanja na tom polju.
Dakle, vrijeme je za ostvarenje američkog
sna?
- Ako Bog da. To je neka logična stepenica još
od mog odlaska u "Slobodu" (Tuzla), pa preko
Belgije, Španije, uvijek dajem sve od sebe,
igram najbolje što mogu. Korak po korak, dat
ću sve od sebe da ostvarim "Američki san".
Nova adresa za porodicu
- Emina ima godinu i šest mjeseci, a
Benjamin će u julu napuniti četiri godine,
i trenutno mi je najvažnije da oni imaju
dobre uvjete za odrastanje. Eto, sjećam se
kada sam tek došao u Španiju, donijeli su
mi kartu grada: „ovdje si ti trenutno, ovdje
ti je benzinska pumpa, ovo ti je tržni centar,
a ovdje dvorana. Ne treba ti ništa više. Eto
vidimo se, trening ti je u osamnaest sati.!"
Gledam u mapu, tamo mi zaokružili sva ta
mjesta žutom bojom (smijeh), tek sletio,
gledam na sat - već je šesnaest i trideset...
I došao ja do dvorane, nekako! Mogu tek
misliti šta me čeka u Americi! Tako, postoji
mogućnost da ću, za početak, otići sam, a
onda bi mi se mogli pridružiti supruga i
djeca.
8aoaa 1z£zLcu´z c ;´acucr c1£a;|a a ;u´¸zL
nL¸z£´ ;rc aaz´ aa¸oc£¸z r¸z;Lc za c1qc¸ ´ L:za´:aa¸z
r£a1cqa |c\a:|a\a, La|c ;rc 1cqcuc:´£´ 1a +´:za p:z;z£´
a 1az£a 1a o´ ;£´¸z1´c ;uc¸z ;acuz, 1a¸ 1aa |a1a ;rc
1c\£´ a 1az£a azza zaoc:au´L´ 1c| ;ar z´u, îa1a£a ¸z az|a
|´\a, ;´u´£c ;z ;pa;L´£c aa aa;, 0a L:zoa 1a c;Laaz, ¸a
rc:ar aaza1, îcz1:au£¸arc ;z, 0a c;La¸z Larc q1¸z ;rc ;z
pcz1:au´£´, ;ar aa ;u´¸zLa, 8uz ra acuc ´ ;L:aac, 8Lc¸´ a
r¸z;La - az r´Āz ;z ´ q£z1a za racr 1c| c1£az´r, u :zL-
:cu´zc:a q£z1ar ;ucq ĀzL:aaz;Lcqc1´\a¸zq 1¸zĀa|a |c¸zq
L:zoar c;Lau´L´ 1a ;z oc:´ ;ar za ;uc¸a ;a1o´aa, 0£z1ac
;ar qa ;uz 1c| a´;ar ;|:zaac ´za aq£a, 8´c ¸z Lc ¸z1aa c1
aa¸Lzz´| L:zaaLa|a a rcr z´ucLa, ´a|c ;ar c1au´¸z| zaac
1a zz +´:za a;p¸zL´, uu´¸z| rz ;Lzqaz ;:zz |a1a ;z ;¸zL´r
L´| rcrzaaLa,
1 Laraa ;rc ;z az|a|c aau´|£´ aa ;´Laaz´¸a 1a qa :¸zāz
u´āarc, a|£cp´£´ ;rc ;z a ;´;Lzr,,, ´ ca1a 1c£az´ pcz´u
za 8z£q´¸a, 0pzL :a;Laaa|, +´:za, ¸c\ qc£co:a1, u´\z
1¸zĀa| azqc c1:a;Lac ra\|a:az, 1;p:azarc qa aa az:c1:cra,
Lz| pc£a|c ;|uaLa¸az´ 1a qa za´;La \a£¸zrc a ;u´¸zL,
;arcq, 8ap:aqa ´ ¸a ;Lc¸´rc, |ac 1ua |arzaa ´ zaarc 1a
qa Āz|a uz£´|´ a;p¸z|, 1a ¸z +´:za :cāza za Lc, a£´ az
rczzrc ;a;p:zqaaL´ ;azz, 1z| ca1a ;|uaLarc |c£´|c ¸z 1a-
z£a o´£a o£´za aa;p:ar cacqa \Lc aa; ¸z Āz|a£c,,, /aa£´
;rc 1a, |a1a ;z ¸z1acr cL´;az\ a ;u´¸zL, 1a ;z az u:aza
£a|c, Lc ¸z ¸z1aa pc;zoaa z´ucL, |ac u¸zĀ´L´ paLa´|,
1 La|c, ca ;uz 1a£¸z ´ 1a£¸z ´1z, 1c\ zz, |ac 1a u´1´r,
aa |:a¸a a |´aa cL´z´ 1a ´q:a,,,1z\|c ¸z Lc co¸a;a´L´,
Lc rczz aa¸oc£¸z :azar¸zL´ :c1´Lz£¸ |c¸´ ¸z Lc ´ ;ar
p:zz´u´c, +´ Lc pc|a\auarc aa1c|aa1´L´ |a1 qc1 rczzrc,
c1rc:´ra, pc;¸zLara, ;|qpzcr, aa ;uz rcqazz aaĀ´az,
8z;|:a¸ac ;ar pcac;aa aa a¸zqa |ac Ācu¸z|a ´ ;pc:L´;La,
8z;|:a¸ac,
âDEDQ7DOHWRYLü%HVNUD-
MQRVDPSRQRVDQQDQMHJD
NDRþRYMHNDLVSRUWLVWX
30 AZRA 2012.
I JA NOSIM
OPANKE
AZRA
D
a
n
u
t
a

M
o
o
n
Žene diplomata
32 AZRA 2012.
Mnoge Bosanke i Hercegovke možda i ne
znaju ko je Danuta Moon. Ipak, to njenu želju
da im život učini boljim ne čini manjom. U
jednostavnoj haljini na cvjetiće, s licem koje
umjesto šminke krasi osmijeh, susreli smo je u
jednoj od sarajevskih cafe slastičarni. Supruga
američkog ambasadora Patricka Moona tu
rado dolazi jer, priznaje, uživa u slasticama.
Najdraže joj je, ističe, domaće slatko od šljiva
koje proizvode vrijedne ruke naših žena.
I ona pomalo podsjeća na njih. Skromna,
tihog glasa, s ponosom govori o kćerkicama
i suprugu, rodnoj Poljskoj, planovima za
godišnji odmor koji je u potpunosti podređen
djeci, krečenju svog sarajevskog doma,
zumbi...
Trka za ozdravljenje
U ovom posljednjem krije se povod za naš
razgovor. Naime, u okviru Festivala energetske
efkasnosti u Sarajevu je nedavno organiziran
do sada najveći zumba party. Danuta, koja
zumbu trenira već pet godina, tom prilikom je
najavila projekt povezivanja zumbe s borbom
protiv karcinoma dojke.
Septembar je mjesec kada se Sarajevu, kao i
mnogim gradovima širom svijeta, organizira
Trka za ozdravljenje, s namjerom da se
podigne svijest o karcinomu dojke i prikupe
sredstva za borbu protiv te bolesti.
- Partneri Trke u SAD-u potpisali su ugovor
sa Zumba International o organiziranju "Pink
Zumba Parties" posvećenih prikupljanju novca
za borbu protiv karcinoma dojke. BiH još nije
na popisu tih zemalja, ali ja ću učiniti sve da
bude - kazala je Danuta, počasna predsjednica
sarajevske utrke.
Iako se o ovom problemu često govori,
ističe da još postoje stereotipi i tabui koji je
rastužuju i ljute.
Divan osjeæaj
- Ovo je prilika da nešto učinimo za te žene.
Svako od nas poznaje barem jednu koja je
bolovala i liječila se od karcinoma dojke.
Njima treba podrška, žele biti prihvaćene i to
ne samo porodice i bliže okoline, već i cijelog
društva. Upoznala sam dosta njih. Bolest je
zauvijek promijenila njihov pogled na život.
Njihove priče su me natjerale da shvatim
kako se to može desiti i meni, kao i bilo kojoj
drugoj ženi. Počela sam se osjećati kao jedna
od potencijalnih žrtava, bez obzira na to što
u porodičnoj historiji nemam slučajeva ove
bolesti- priča Danuta.
Osim Trke za ozdravljenje, Danuta Moon
učestvuje i u drugim projektima s humanim
predznakom. Diplomatski zimski sajam,
pomoć djeci, ženama poduzetnicama, samo su
neki od njih.
- Divan je osjećaj pomoći nekome. Kroz
različite projekte sam upoznala mnogo žena
koje pletu, štrikaju, tkaju, prave zimnicu,
nakit...Na svaki mogući način iskorištavaju
svoje znanje i vještine kako bi nešto zaradile i
prehranile porodice. Nerijetko su one jedine
koje zarađuju u porodici. Evo i sama nosim
naušnice/opančiće koje je napravila jedna od tih
žena. One su jako hrabre i vrijedne. Zaslužuju
podršku i moramo im pomoći - ističe Danuta.
|i:e. |l.eúi|I û/A|||C / |o|o. |.I| S|BA|1
u o|.i|u |e:|i.IlI e|e|çe|:|e eli|I:|o:|i u SI|I|e.u |e |eúI.|o o|çI|i¯i|I| úo :IúI |I|.eci ¯u|uI µI||].
Suµ|uçI I|e|ic|oç I|uI:Iúo|I, |o|I ¯u|uu ||e|i|I .ec µe| çoúi|I, |o| µ|ili|o| |e |I|I.ilI µ|o|e|| µo.e¯i.I||I
¯u|ue : uo|uo| µ|o|i. |I|ci|o|I úo||e
Zumba je za sve
- Zumba mi se sviđa jer nije klasični sport
ni ples, već njihova kombinacija uz ritmove
latinoamerička muzike koju jako volim.
Mogu je trenirati svi, pa čak i djeca. Na
treninge idem dva puta sedmično. Uz zumbu
se ddlično provedem i osjećam. Zato bih je
preporučila svima.
9DèQRVWSUHJOHGD
Napominje važnost samopregleda i pregleda
mamografjom za rano otkrivanje karcinoma
dojke, ali i zdravog načina života.
- Ovo posljednje nije garancija da se žena
neće razboljeti, ali značajno smanjuje
mogućnost za to. Treba brinuti o zdravlju,
jesti zdravo i vježbati, što sve primjenjujem u
svojoj kući, sa svojom porodicom.
AZRA 2012. 33
On je bio šef, ona pripravnica. On o sebi pri sebi,
ona hašarijasta. On u braku sa dvoje djece, s istom
ženom od obdaništa, ona u vezama i vezicama.
Uglavnom, u frmi on se nikad nikom nije
nabaciv'o. Sve žene su ga voljele. Njegovu
pristojnost, njegov hinjski smisao za humor u
kojem nikad nije bilo zla, ma koliko crn bio, a
znao je biti crn. Nije baš neke vanjštine, krakav
k'o Kermit, izbuljenih plavih očiju, povisok i
pomršav, ali opet zamaman, privlačnog osmijeha i
besprijekornog šarma.
Ali, on takav, zapeo je za oko njoj onakvoj,
vižlastoj i koketnoj. Valjda joj dogorilo do
karabataka kad je ovog zauzetog žapca begenisala.
Uskoro su se nešto počeli domunđavat', šaptat',
sve kao neka zafrkacija. Sve ono tipski, ona mu
pokazuje svoje nove fotke s plaže, a on s jednim
od onih defektnih osmijeha koji pokušavaju sakrit'
pritajenu želju, poetski komentira: „Znaš, neke
slike i nije baš zdravo gledati!"
A ona se onda natokleči preko stola, mazno ga
pogleda svojim močvarnozelenim očima i zapita
trepćući kako to misli. A onda on, k'o žabac
ulovljen u zmijsku igru, mudruje po hercegovački:
„Fizionomija nije nešto što me isključivo zanima,
mora biti druga dimenzija dominantnija, koja uz
fziku daje nešto posebno... Pojam ženstvenosti je
po meni termin koji puno toga objedini u sebi:
ljepotu, privlačnost, seksipilnost, ali isto tako i
zrelost, mudar i pametan pogled. Jel' dosta?"
Naravno, bilo je dosta za bliski susret druge vrste.
To mojoj prijateljici, koja je dijelila s njima
kancelariju, nije promaklo. Nazumala je da je s
pripravnicom njegov odnos bio malo drugačiji
nego sa ostalim ženama.
Kad i kako ga je ta ženska pokupila, to znaju samo
njih dvoje.
Uglavnom, završili su jednu noć van kuće. I ko
zna kakva je to noć bila, kad su oboje poslije
zaspali k'o drvosječe nakon cjelodnevnog obaranja
debala! I prespavali očito.
Uglavnom, moja prijateljica došla ujutro na posao,
nema ni šefa, ni pripravnice. Odmah joj je bilo
jasno. Nije baš s grane spala da ne umije sabrat dva
plus dva.
Čim je to pomislila, počeli telefoni zvrndat'. Njeni
prvi digli paniku da je nije ko oteo. Jest da je bila
u Fojnici na seminaru, ali je rekla da će se poslije
vratit' kući.
Ova moja prijateljica brzinski razmišljala šta joj je
činit'. Iako velika protivnica švalerancije, vagala
je u tim djelićima sekunde kako odreagirat'. I
odlučila sakrit njihov prljav veš. Prvo treba dobit'
na vremenu. Da, to je rješenje!
Možda im se stvarno nešto loše desilo. A možda
i nije. Pa da se dobije na vremenu dok se ne
provjeri.
Smirivala na telefon njene roditelje da je sinoć
seminar u Fojnici na koji im je kćer otišla potrajao
duže, pa da su sigurno svi prespavali. A to što se
nije javila. Ah, pa čula je od raje iz Telecoma da
je sinoć bio neki prekid, pa dok se to popravilo,
garant je zaspala.
Ma ni spustila nije, zove šefova žena, istinski
zabrinuta. Nikad se nije desilo da kaže da će doći
i da ne dođe. Plače, sva grca u suzama, sigurna da
mu se neko zlo dogodilo.
I dok joj priča istu priču k'o maloprije kolegicinim
roditeljima, šef upada u kancelariju, blijed k'o
krpa i čuje je šta govori njegovoj ženi.
Sav napregnut klima glavom, sklapa ruke i
skrušeno moli da nastavi lagati, a kad ova ubode
ono što on želi, podiže palčeve da je to super.
Kad je smirila ženu skroz, kaže joj: - Evo, ne brini
svi ulaze u kancelariju. Evo ti muž.
On se javio, ponovio priču, još psov'o on koji
nikad u kancelariji „je i be" nije sastavio, koliko su
se umorili, namaltretirali, nasekirali... Ono, dodao
svu moguću zahiru da bi dobio na doživljaju.
U to ušla i kolegica. Malo pred sebe gledala. Jasno
joj da svi sve znaju. Ali ona nije mogla sakrit'
zadovoljstvo. Dobila je što je tražila.
Ubrzo, romansa je prošla kako je i počela.
Ostali su svi u dobrim odnosima. Koliko znamo,
on se nije nastavio kurvat'. Stao je na jednom
izletu.
Brak mu ostao super, kakav je i bio. Bez mrlje.
Ona se udala poslije pet-šest godina. Žena, majka,
kraljica manje-više, više-manje.
Kad ovo vidim, slažem se da ove stvari treba pošto-
poto sakrit. Ovdje istina neće osloboditi. Naprotiv,
čak i ako se pređe preko kurvaluka, uvijek ostaje
onaj crv sumnje što gricka. I više ništa ne može
biti isto.
Šta bi bilo da se saznalo za to noćno banjanje u
Fojnici?! Ne bi valjalo sigurno.
Zato malo laži nije nikako na odmet.
AZRA Kolumna
0DORODèLQLMHQDRGPHW
0|:e|I.io,µo|o.ioµ|icu,|ošµ:o.o,o||o|i|i|Iúu|I|celI|i|i„|eiue|i|e:I:|I.io,|oli|o:u:eu|o|ili,
|I|Il||e|i|Ili, |I:e|i|Ili... 0|o, úoúIo :.u |oçucu ¯I|i|u úI ui úouio |I úo¯i.l|I|u. u |o u:lI i |oleçicI. |Ilo
µ|eú :eue çleúIlI. 1I:|o |o| úI :.i :.e ¯|I|u. Ali o|I |i|e |oçlI :I||i| ¯Iúo.ol|:|.o. ûouilI |e :|o |e ||I¯ilI
|i:e. ||úi|I |uCu|-S0RûuC
34 AZRA 2012. 34 AZRA 2012.
S
t
y
l
i
s
s
i
m
o
|IúI ¯i.I |I |e||o|e||u µ|eúe ||iúe:e| :|eµe|i, |i:|I |e o:.|e¯I.I |I|o úou|o |Io :lIúoleú.
1o: |IúI |e úo|Ici, ç|e:|e |e|I. |:µ|ouI||e |eceµ|e |o|e úo|o:i|o |I :||I|i 58
daj mi
jedan liz!
I još:
White sensation:
Moda u doba
nevinosti
Lijepe vijesti:
6QLÞHQMHXPRGQRM
kuci "Mona"
Lubenica ima
dejstvo kao viagra
Moja4zida: Kraj
prozora mala
klupa
Šta je suvišno u
vašem neseseru
stt
iiiii
Stylissimo
Moda
OVOG LJETA!
SINONIM ZA ROMANTIČAN STIL OVE SEZONE JE BIJELA BOJA. NIJE VAŽNO DA LI ĆE VAŠ MATERIJAL BITI
PROZIRNA GAZA, ŠIFON, TIL, PLETIVO...VAŽNO JE DA BUDE U NEVINOJ SNJEŽNOBIJELOJ BOJI. DAKLE,
BIJELU - HIT BOJU OVOG LJETA KOMBINIRAJTE SA SREBRENIM NAKITOM I DECENTNIM TIRKIZNIM
DODATKOM. TO ĆE BITI VAŠ KOKTEL ZA LJETNE DANE!
B
u
d
i

n
e
v
i
n
a
J
I
L

S
A
N
D
E
R
R
O
C
H
A
S

B
L
U
M
A
R
I
N
E
C
H
A
N
E
L

C
E
L
I
N
E
A
L
T
U
Z
A
R
R
A
36 AZRA 2012.
V
A
L
E
N
T
I
N
O

P
U
C
C
I

R
A
L
P
H

L
A
U
R
E
N

L
O
U
I
S

V
U
I
T
T
O
N
Y
V
E
S

S
A
I
N
T

L
A
U
R
E
N
T
R
O
C
H
A
S

A
L
E
X
A
N
D
E
R

W
A
N
G
L
A
N
V
I
N
M
I
C
H
A
E
L

K
O
R
S

G
I
V
E
N
C
H
Y
S
T
E
L
L
A

M
C
C
A
R
T
N
E
Y
N
I
N
A

R
I
C
C
I
AZRA 2012. 37
Stylissimo
M
u
s
t

h
a
v
e
PRAVI MODNI DETALJ MOŽE U TRENU PODIĆI SVAKI OUTFIT, A
OVOG LJETA TO SU TRAKE ZA KOSU KOJU MOŽETE KOMBINIRATI
NA NEKOLIKO NAČINA, OD BOHEMSKOG CHICA DO
UGLAĐENOG LOOKA.
TRAKE ZA KOSU BILE SU VRLO POPULARNE 70-IH GODINA, A
SADA SE PONOVO VRAĆAJU U MODU
TRAKOM PRIKRIJ LOŠU FRIZURU
Ako volite hippy stil isprobajte zlatne i srebrne
metalne trake koje se nose na čelu. Želite
li romantičan izgled dodajte veliki cvijet u
nježnoj pastelnoj nijansi.
TURBAN
Greta Garbo i Coco Chanel prve su
počele nositi turban. Danas je must have
u kolekcijama Jasona Wua i Jeana Paula
Gaultiera koji smatraju da on ne treba skrivati
kosu već da ona leprša ispod njega.
Najbitnije je da je turban od prirodnih
materijala kako se ne biste znojili.
PIN-UP LOOK
Osim što će ukrotiti vašu frizuru, upotpunit
će vaš izgled. Rihanna ga nosi u brojnim
prilikama. U dnevnim prilikama trake za kosu
vam pomažu da prikrijete lošu frizuru. Ako
niste stigli oprati kosu, podignite je u visoki rep
ili punđu i obuhvatite tankom trakom za kosu.
U svečanim prilikama važno je da trake za kosu
budu blještave. Na dodjeli "Golden Globe"
nagrada glumica Charlize Teron zablistala je s
jednom takvom trakom za kosu.
Turban nose Salma
Hayek, Jennifer Lopez,
Nicole Scherzinger
Nova kolek-
cija Jasona
Wua obiluje
turbanima
7UDNH]DNRVXXGQHYQRMYDULMDQWLPRåHWHQRVLWL
SUHNRþHODDQMLPDSULNULYDWHLORãXIUL]XUX
Michelle Wil-
liams u kreaciji
Jasona Wua
&KDUOL]HXVYHþDQLPSULOLNDPD
nosi traku za kosu
38 AZRA 2012.
Zablistajte u atraktivnim
haljinama cvijetnog
dezena uz jedinstvene
Monine tašne.
MODNA KUĆA "MONA" VAM PREDSTAVLJA NAJMODERNIJE ODIJEVNE KOMBINACIJE
ZA TOPLE LJETNE DANE!
32ë(/2-(61,ç(1-(
Zablistajte u atraktivnim
haljinama cvijetnog
dezena uz jedinstvene
m
Haljine u stilu pedesetih su modni
imperativ ovog ljeta! Kupite ih sada po
veoma pristupaènim cijenama!
Marinski stil je
uvijek u trendu!
U ovoj haljini
zaplovite u ljetne
avanture
,6.25,67,7(9(/,.261,ç(1-(802'12-.8é,
,%8',7(875(1'8292*/-(7$
MONA: Sarajevo: Zmaja od Bosne 58 a, Zelenih beretki 7, Banja Luka: RK Damjan,Jevrejska 3, Tuzla: Turalibegova 3, Bijeljina: Gavrila Principa 3
186 KM
106 KM
106 KM
106 KM
61 KM
120 KM
44 KM
150 KM
88 KM
53 KM
177 KM
AZRA 2012. 39
|lIúo:||e:I|Iµo:euili|eµI.|o,|Iloš|i||e|i|Iú|i|e|Ioú|e|.|lIúIu|.µ|e.IcicIço.o|io:.o|i|
|I|ú|I¯i| |o¯|e|ic|i| µ|oi¯.oúi|I, |e µ|eµ|icI.I I|eçúo|u |o|u |e úo¯i.|elI : u.i|Ice| ¯I ||eµI.ice
Kojim beauty ritualima započinjete jutro?
- Koliko god nas obaveze sprečavale u nam-
jeri da sebi, svom tijelu i izgledu posvetimo
dovoljno vremena, nekih rituala se moramo
pridržavati. Moji su obavezno tuširanje, zatim
njega kože i lica, temeljito pranje zuba...
Koji beauty preparat smatrate najvažnijim
u svom neseseru?
- Prva "must have" stvarčica je mineralni puder
u prahu na koji se nastavlja maleni, ali širi
aplikator za puder, koji se može uvući ili pok-
lopiti. Zbog svoje praktičnosti uvijek ga možete
izvući iz torbice i nanijeti ga na lice, a on će
vam obnoviti ten lica i pokupiti višak masnoće,
pa se više nećete sjajiti.
Kako se šminkate sada, s obzirom na visoke
ljetne temperature?
- Ne koristim puno šminke. Koristim miner-
alni puder, maskaru i sjaj za usne.
Imate li neki recept kako da nam se ne topi i
razmazuje šminka?
- Nošenje bočice s vodom u spreju sjajna je ideja,
jer osim što će vas rashladiti i donijeti prijeko
potrebnu svježinu, ova će tečnost vratiti vlagu na
vaše lice dehidrirano od toplote i klime. Probajte.
Ljeto je vrijeme kada svi želimo postići što
tamniji ten - birate li radije sunčanje u
solariju ili na plaži?
- Nisam baš neki ljubitelj solarija, mada odem
s vremena na vrijeme. Kad bih birala solarij ili
sunčanje na plaži, naravno da bi prevagnulo
sunčanje na plaži.
Koje je bilo Vaše najneugodnije iskustvo
kada je šminkanje u pitanju?
- Kad god se sjetim toga, počnem se smijati.
Htjela sam sebi uvijačem uviti trepavice. U tom
trenutku mi je zazvonio mobitel i istovremeno
dok sam uvijala trepavice pokušavala sam odgo-
voriti na poziv. Naravno, uvijač mi se istrgnuo
iz ruke i iščupam skoro čitav red trepavica.
Ali, srećom postoje umjetne trepavice koje u
ovakvim situacijama budu odlično rješenje.
Ako Vas neko želi obradovati nekim beauty
poklonom, trebao bi Vam darovati....?
- Neku dobru hidratantnu kremu za lice i tijelo.
Stylissimo
Neseser slavnih
ANIDA IDRIZOVIÆ
Oprezno s uvijacem za trepavice!
40 AZRA 2012.
Kozmetička kuća "Max Factor" najbržoj
"Azrinoj" čitateljki poklanja jednu od
maskara iz svoje bogate kolekcije ukoliko
tačno odgovori na sljedeće pitanje:
|o|I|e|I|µ|oúI.I|i|I|I:|I|IuBo:|ii|e|ceço.i|i`
Odgovor šaljite na broj: 091 510 101, tako
što ćete prvo ukucati ključnu riječ OK, a
zatim odgovor na pitanje, te svoje ime,
prezime i adresu.
Savjet šminkera
Kombinirajte maskare
Za snažan i dramatičan izgled trepavica make
up artistica Ruzmira Šabanović preporučuje
kombiniranje različitih varijanti "Eye Brigtening"
maskare. Nanesite "Black Pearl" na gornje
trepavice, a na donje "Black Ruby" ako imate
zelene oči, ili "Black Gold" ako imate plave oči, a
ako imate smeđe ili svijetlo-smeđe oči, na donje
trepavice nanesite "Black Sapphire". Ovakve
kombinacije će dati nevjerovatan učinak
kontrasta, te naglasiti boju očiju.
"Max Factor" maskara za
isticanje boje oèiju
Posljednja inovacija od "Max Factora" -
volumenska maskara koja defnira trepavice
i naglašava prirodnu boju očiju. Baza je
crna volumenska maskara koja se naslanja
na kombinaciju voska i vodene emulzije što
omogućava klizanje uz trepavice od korijena
do vrha. Ono što potpuno odvaja ovu maskaru
od svih ostalih jesu mikro refektirajuće čestice
koje, nakon nanošenja maskare, refektiraju
svjetlosni efekt natrag i time se naglašava
prirodna boja očiju. Tajna je u tome da ultra
mikro refektirajuće čestice posjeduju
granulice boje koje će pri svjetlosti
naglasiti prirodnu boju očiju. "Eye
Brightening" maskara
je dostupna u četiri
varijante, za četiri glavne boje
očiju: plave, zelene, svijetlo smeđe i
smeđe oči.
Maskara za plavooke, "Black Sapphire",
sadrži mikro refektirajuće čestice iz plavog
spektra, čime se ističe prirodna boja očiju. Za
naglašavanje zelene boje očiju odaberite "Black
Ruby", jer sadrži refektirajuće čestice crvene
komponente koje su kontrastne zelenoj boji.
Svijetlo-smeđe oči često sadrže i primjesu zelene
boje, pa je maskara "Black Gold" prilagođena
tome uz dodatak zlatnih refektirajućih čestica
koje će dati toplinu očima. Maskara namijenjena
smeđim očima, "Black Pearl", sadrži čestice
srebrne boje koja se pod svjetlošću refektuje i
daje potrebnu dubinu pogledu.
Brightening m
13,30 KM
"Max Factor
Bronzing"
puder
7,82 KM "Max
Effect Mini
Nail Polish"
lak za nokte
16, 26 KM "Max
Factor Colour Effect
)OLSVWLFNUXè]DXVQH
18,50
KM "Max
Factor
Smokey
Eye Effect"
sjene
14,80 KM
"Max Factor
Liquid Effect"
olovka
17, 05 KM
17,40 KM
"Max Factor
Smooth
Effect"
puder
x
ey
Effect"
ne
AZRA 2012. 41
Stylissimo
42 AZRA 2012.
KAD KOZMETIÈKA TORBICA
postane preteška
Siçu||o:|e:e|eu|o|e|oµu|I|Išleu:i|uIci|i|IúI.I||e|o¯|e|ic|I|o|uicIµo:|IlI
µ|e|eš|Ii|IúI:|eu||o||Išliµ|eµI|I|e|o|euoµce|e|o|i:|i|e.|i:|e|eúi|e.!eš|o|e
oúol|e|i:.i||i||o.i||i|išl|I.i|µ|oi¯.oúi|Iuú|oçe|i|I|I.ûI.iše|eui:|eµ|I.ile
i:|eç|eš|e,|I:|o||eeli|i|i|I|iµ|oi¯.oúe|o|i:u.I|¯Ii:|I|eµo||eu|i
TONIK ZA LICE?
DA. Tonik temeljito čisti, uklanja ostatke
proizvoda za čišćenje lica i osvježava kožu.
Vodite računa o tome da odabarete tonik bez
alkohola.
BALZAM ZA USNE?
NE. Besplatnu pomoć za usne možete pronaći
u vlastitoj kuhinji. Sve što vam je potrebno
jeste malo maslinovog ulja i šećera ili soli za
piling usana, a nakon toga med za njegu.
BAZA ZA SJENILO?
NE. Ovaj proizvod možete slobodno
preskočiti i umjesto toga pripaziti na to da ne
koristite premasnu kremu za područje oko
očiju, kako bi sjenilo bilo što postojanije.
Umjesto baze za sjenu uvijek možete koristiti
puder u kamenu kako biste sjenu još više
učvrstili.
PODLAK ILI NADLAK?
DA. Podlak, u slučaju da koristite intenzivne
nijanse laka, štiti vaše nokte i sprečava
promjenu boje, a nadlak noktima daje dodatni
sjaj i omogućava da lak duže ostane netaknut.
BALZAM ZA ŠAKE I
STOPALA?
Da. Šake i stopala često zanemarujemo iako je
riječ o dijelovima tijela koji su većinu vremena
"u pogonu" pa im je potrebna posebna njega.
KOREKTOR?
DA. Iz kuće ne treba izaći bez korektora koji
je odlično rješenje za prikrivanje podočnjaka.
Zahvaljujući korektoru oči će djelovati svježije
i blistavije.
KREMA ZA DEKOLTE?
DA. Za zrelu kožu ovaj proizvod je svakako
potreban. Dekolte može podnijeti puno više
djelotvornih sastojaka od lica, pa su i kreme za
njegu tog dijela tijela drukčijeg sastava od onih
za lice.
PILING?
DA. Piling uklanja mrtve stanice površinskog
sloja kože i tako pomaže koži da se brže
regenerira. Nakon pilinga pojačava se i
djelovanje proizvoda njegu kože.
UVIJAÈ ZA TREPAVICE?
NE. Danas se na tržištu mogu naći tako
dobre četkice za nanošenje maskare da uvijač
za trepavice više nije neophodan. Kako
biste svojim trepavicama osigurali trajni
uvijeni izgled, možete se odlučiti i za minival
trepavica.
LOSION ZA TIJELO?
DA. Za izuzetno suhu kožu upotreba losiona
jako je važna. Možete se odlučiti i za neku
drugu varijantu, poput, kupki s bazično-
mineralnim solima za kupanje koje će podstaći
kožu da počne lučiti više masnoće i tako
postati glađa.
MASKE?
DA. Maske su važna dopuna za intenzivnu
njegu kože. Trebalo bi ih nanositi jednom
sedmično. Masku je potrebno odabrati ovisno
o tipu kože.
PODLOGA ZA MAKE-UP?
NE. Ako imate dobar ten i ne želite ništa
prikriti, na kožu je dovoljno nanijeti dnevnu
kremu. Najbolje je odlučiti se za neku sa
zaštitnim faktorom. Dobro rješenje su i
tonirane dnevne kreme koje izgled tena čine
ujednačenim, a da ih pritom nije potrebno
nanijeti u debelom sloju.
TRETMANE ZA KOSU?
DA. Takvi proizvodi popravljaju strukturu kose,
održavaju je zdravom i daju poseban sjaj. Ljeti je
idealan izbor proizvod koji štiti od sunca.
KREMA ZA PODRUÈJE
OKO OÈIJU?
DA. Upotreba posebnih krema za područje
oko očiju je opravdana. Uobičajene kreme za
lice sadrže brojna eterična ulja i ostale sastojke
koji, ukoliko dospiju u oko, mogu uzrokovati
alergijske reakcije ili učiniti oči podbuhlima.
AZRA 2012. 43
B
orba sa suvišnim i nepoželjnim
dlačicama po svim dijelovima
tijela za dame vjerovatno često
predstavlja borbu s vjetrenjačama.
Srećom, danas postoje brojne
metode uklanjanja dlačica, a na vama je da
odaberete onu koja vam najbolje odgovara.
Jedna od najstarijih i najefkasnijih je ona
koju su koristile drevne Egipćanke, za koje je
depilirano tijelo bilo odraz mladosti, ljepote
i nevinosti. Riječ je o depilaciji šećernim
voskom.
Egipatska depilacija danas se koristi kao
idealna alternativa za sve one čija koža loše
reagira na ostale oblike depilacije. Ona
se zbog svog isključivo prirodnog sastava
(šećer, limun, med) bez ikakvih dodatnih
konzervansa može primjenjivati i kod osoba s
izuzetno osjetljivom kožom.
Posebno se preporučuje za depilaciju osjetljive
kože lica, prepona i za stariju kožu, kod osoba
koje imaju psorijazu ili ekceme, te osobama koje
imaju proširene vene. Također se preporučuje za
kompletnu depilaciju bikini zone i takozvanu
brazilku, jer nema nikakvih iritacija.
Ova vrsta depilacije je više higijenska i
striktno čupa dlaku iz korijena, jer se vosak
lijepi samo za dlaku, a ne i za kožu. Šećerna
pasta u potpunosti obuhvaća dlačicu i čupa
je iz korijena, tako da je i ponovno izrastanje
usporeno. Već nakon dva ili tri tremana dlake
su značajno prorjeđene. Vosak uklanja i urasle
dlake, te smiruje kožu. Važno je naglasiti
da je egipatska depilacija bezbolna, pa se
ponajviše preporučuje osobama koji se prvi
put odlučuju na depilaciju.
Vremenom dlačice postaju sve rjeđe, a razmaci
između odlazaka na egipatsku depilaciju
mogu biti dugi do dva mjeseca.
Zbog neupućenosti bh. građana egipatska
depilacija u našoj zemlji nije popularna kao u
Srbiji ili Hrvatskoj, gdje je postala apsolutni
hit. Jedan od sarajevskih salona u kojem
možete otići na egipatsku depilaciju jeste
beauty salon "Dufny", gdje trenutno možete
ostvariti popust od 10 posto. Egipatska
depilacija neznatno je skuplja u odnosu na
klasičnu depilaciju. Cijene u salonu "Dufny"
su: noge - 30 KM, ruke - 15 KM, "brazilska"
- 15 KM, stomak - 10 KM, leđa - 10 KM.
|o:|o|eu|o||e|e|oúeu|lI||I||I
úlIcicI,I|I.I|I|eúIoúIue|e|e
o|u|o|I.I||I|uol|eoúço.I|I.
1eú|Ioú|I|:|I|i|i|i|I|eli|I:|i|i|
|eo|I|o|u:u|o|i:|ileú|e.|e
|çiµcI||e,¯I|o|e|eúeµili|I|o
|i|elouilooú|I¯|lIúo:|i,l|eµo|e
i|e.i|o:|i.Ri|ec|eoúeµilIci|i
šece||i|.o:|o|
Stylissimo
LIJEPA KAO
K
l
e
o
p
a
t
r
a

-EGIPATSKA DEPILACIJA
SA [E]ERNIM VOSKOM
-korckcija obrva konccm
-indijsko ukrasavanjc tijcla hcnom
-manikir i pcdikir ( svi trctmani)
-profcsionalnc uslugc masazc
Tcl.062 846 939
Ul. Kranjccviccva 43
NOVA
ponuda u gradu

Kupon
10%
popust
Naida Begeta
"KAO PAO SHU"
UNIKAT ZA JAPANCE
I EKSKLUZIVA ZA
AMERIKANCE
SI|I|e.:|Iúi¯I||e|icI
iiúe||i|.o|Ic|oú|oç
u|I|úI|Io|IoS|u
¯I|Iš|IçI¯i|ço.o|i
o :.o| ¯i.o|u i |Iúu u
|o:A|çele:u,|oú|o|
:|uúi|u|o|i|eo|.o|ilIu
SI||I|o|ici,|e|o.i|
µo:lo.|i|i¯I¯o.i|I
R
I
¯
ç
o
.
I
|
I
l
I
.

|
e
|
l
I

|
o
|
o
Stylissimo
46 AZRA 2012.
Sarajki Naidi Begeti nije nedostajalo hrabrosti,
ideja niti volje da s prijateljicama osmisli i lansira
brand "Kao Pao Shu", koji je prije nekoliko
godina osvježio bh. modnu scenu.
No, njena ideja nije bila revolucionarna samo za
područje BiH, nego i za svijet.
Trio, koji je činio "Kao Pao Shu" se raspao, ali
je brand opstao. Naida je istu ideju lansirala u
Americi, odnosno u Los Angelesu, gdje živi od
2007. godine. Danas se njene kreacije mogu
kupiti u ekskluzivnom studiju koji je otvorila u
Santa Monici, još nekim mjestima u Americi,
te brojnim radnjama i robnim kućama u
Japanu, gdje je ovaj brand postao apsolutni hit.
Naida je za naš magazin iz Amerike govorila o
svojim poslovnim uspjesima, poduhvatima, te
skorašnjim planovima.
Nije Vas dugo bilo u bh. medijima. Na
početku, za one koji ne znaju, možete li nam
reći šta se, zapravo, desilo s tri djevojke koju su
činile "Kao Pao Shu"?
- To što se desilo bio je prirodan tok događaja.
Ja sam se odselila u Italiju i počela raditi
samostalno, a Irma i Vanja su nastavile
funkcionirati kao duo. One sada rade kao
"OshYosh", a ja sam i dalje "Kao Pao Shu".
Ako su tačne informacije na internetu, od
2007. godine živite i djelujete kao "Kao
Pao Shu" u Americi - šta Vas je nagnalo da
donesete tu odluku i odselite se u Los Angeles?
- To je bila odluka koja je bila nevezana za moj
profesionalni rad. Moj muž i ja smo odlučili
da se odselimo u Los Angeles jer nam se sviđala
promjena i u tom momentu je to bio prvi izbor,
jer je Marco tada radio u Los Angelesu. A, i grad
nam se učinio jako zanimljivim.
Koliko su Amerikanci tada bili spremni za
jedan bh. brand?
- Američko tržište je veoma različito od
evropskog, tako da ne znam koliko su bili
spremni odnosno koliko su i dalje generalno
spremni, ali se kreiraju situacije u kojima
se formira klijentela koja cijeni nešto što je
drugačije. Stvari na taj način funkcioniraju iako,
možda, van "mainstream" tržišta.
Je li Vam se bilo teško nametnuti na novom
tržištu?
- U principu, mi se nismo nametnuli američkom
tržištu. Najšire tržište na kojem je "Kao Pao Shu"
prisutan je Japan. U Japanu se nalazimo u puno
prodavnica i bitnih dizajnerskih robnih kuća. U
Americi smo i dalje nešto što je ekskluzivno i ne
toliko prisutno na širokom tržištu.
Otvorili ste i svoj studio u Santa Monici,
koliko Vam je važno imati direktan kontakt
s kupcima da biste uopće mogli stvarati i
dizajnirati?
- Studio u Santa Monici je mjesto koje
funkcionira na više nivoa. Tu sve nastaje,
odvija se kompletna produkcija, ali to
mjesto funkcionira i na nivou showrooma i
prodavnice. Jako je zanimljivo imati kupce
koji su zainteresirani i radoznali vidjeti nešto
takvo, jer ovdje nema puno mjesta koja tako
UVIJEK MI JE
ZADOVOLJSTVO RADITI
ZA NEKOGA DIREKTNO,
JER ONDA NASTAJE
ODJEĆA KOJA JE ZAISTA
UNIKATNA I NIJE DIO
NIKAKVE KOLEKCIJE,
NEGO JE RADIJE DIO
ENERGIJE KOJA SE
OSTVARI IZMEĐU MENE I
TE OSOBE
3RVHEQRMRMMH]DGRYROMVWYRUDGLWLGLUHNWQRRGMHüX]DNOLMHQWD
MHUWDGDQDVWDMHSUDYLXQLNDW
%UDQG.DR3DR6KXMH
LPHGRELRSRJOXPLFLL
UHGLWHOMLFLL]+RQJ.RQJD
1DLGLQVWXGLRX6DQWD0RQLFL
rade. Iskreno, uvijek mi je zadovoljstvo raditi za
nekoga direktno, jer onda nastaje odjeća koja
je unikatna i nije dio nikakve kolekcije, nego je
radije dio energije koja se ostvari između mene
i kupca.
Lansirate li novu kolekciju sa svakom novom
sezonom?
- Da. Lansiramo kolekciju "Proljeće/Ljeto" i
"Jesen/Zima" za asesoare i za odjeću, tako da su
to četiri kolekcije godišnje.
Osim kroz studio i putem weba, jeste li svoj
rad uspjeli predstaviti i nekom revijom i imate
li takve namjere?
- Do sada smo učestvovali na različitim
manifestacijama u Los Angelesu vezanim za
svijet mode i dizajna, ali ne komercijalnog tipa.
Plan za skoru budućnost jeste da kreiramo
prodajnu mrežu u SAD i Evropi koja će
funkcionirati na sličan način kao tržište koje
imamo u Japanu.
Koliko ste u mogućnosti pratiti rad bh.
dizajnera i našu modnu scenu?
- Često posjećujem Sarajevo, jer su moja
porodica i prijatelji tu, tako da sam prilično u
toku sa svim što se dešava.
Možete li povući neku paralelu između rada
dizajnera u BiH i vani?
- Rad dizajnera je vrlo sličan u svim zemljama.
Nije se skoro ništa promijenilo u načinu na koji
sam radila kad sam živjela u Sarajevu i sada.
Razlika postoji u mogućnostima koje nude
određena tržišta u kontekstu razvoja i realizacije
rada. Iako, s obzirom na komplikovanu
ekonomsku situaciju u svijetu, u posljednje
vrijeme zahtjevi tržišta su okrenuti iznad svega
komercijalnim proizvodima, stvarima koje se
mogu sigurno, brzo i jednostavno prodati bez
izlaganja minimalnom riziku. Samim tim rad
dizajnera postaje kompliciraniji, jer je izazov
zadržati integritet i uklopiti se u tržište.
Na koji svoj američki uspjeh ste najponosniji?
- Najponosnija sam na činjenicu da sam uspjela
ovdje kreirati prostor i mogućnost za rad, koji
mi dozvoljavaju da nastavim raditi ono što želim
i na način na koji želim.
Za kraj nam kažite nešto o Vašim trenutnim
projektima?
- Trenutno, osim toga što radimo na novim
kolekcijama odjeće i asesoara za ljeto 2012.
godine, razvijamo i prvu mušku kolekciju što
je za mene jako izazovno. Također radim i na
projektu u saradnji sa sarajevskom umjetnicom
Šejlom Kamerić koji će biti prezentiran u sklopu
kolekcije "Proljeće/Ljeto 2012".
U POSLJEDNJE
VRIJEME ZAHTJEVI
TRŽIŠTA SU OKRENUTI
IZNAD SVEGA
KOMERCIJALNIM
PROIZVODIMA, STVARIMA
KOJE SE MOGU SIGURNO,
BRZO I JEDNOSTAVNO
PRODATI BEZ IZLAGANJA
MINIMALNOM RIZIKU
48 AZRA 2012.
Stylissimo
Moja4zida
||o:|o| i:µoú µ|o¯o|I, µo:eu|o o|I| çúe |e µ|o¯o| u |i:i ili u ||o.|o| uIú¯i ouic|o o:|I|e |e:|o|i:|e| i |e :lu¯i |ice|u.
u ||e|u i|I |I|.i:e µ|i|oú|oç :.|e|lI i :.|e¯eç .I¯úu|I, µI çI i:|o|i:|i|e ¯I µo:|I.l|I||e |I¯lici|i| |luµI. u¯ ||i| ce
|eú|o:|I.|e µ|o:|o|i|e úoui|i :I:.i| ú|uçIci|i, I||I||i.I| i¯çleú, I .i iúeIl|o ||e:|o ¯I ci|I||e, i:µi|I||e |Ile, :I||I|e||e...
K
u
t
a
k

z
a

s
a
n
j
a
r
e
n
j
e
50 AZRA 2012. 50 AZRA 2012.
Neka bude bezbjedno
Ne zaboravite na bezbjednost. Poželjno je da prozori,
ukoliko se otvaraju, spolja imaju ogradu sličnu francuskim
balkonima. Ukoliko to ne postoji, onda visina sjedenja
mora biti niža od prozora.
Kako napraviti klupu
Najjednostavniju klupa je, ustvari drvena kutija u kojoj
možete odlagati različite stvari. Na poklopac stavite jastuke
za sjedenje ili baldahine. Ambijent možete obogatiti
cvijećem, slikom, lampom, svijećnjacima, stolićem za kafu,
malom bibliotekom...
AZRA 2012. 51
Stylissimo
Djeca
OPREMITE DJECU
ZA PUTOVANJE
52 AZRA 2012.
Odlazak na godišnji odmor s djecom,
automobilom, za mnoge porodice predstavlja
noćnu moru. Kako će djeca izdržati dugačak
put? Hoće li se svađati ko će gdje sjediti? Hoće
li se dosađivati? Najčešće tada putovanje završi
tako da se svi posvađaju, ili ne razgovaraju jedni
s drugima, a djeca mogu postati zbunjena i
razdražljiva. Stoga je odgovornost roditelja da
osmisle takav dugački put i učine ga djeci što
ugodnijim.
Prvo bitno pravilo prilikom kretanja na put s
djecom jeste da za vrijeme ljetnih vrućina na
put krenete ili u ranu zoru ili u ranim večernjim
satima dok nema sunca koje nemilosrdno prži.
Izbjegavajte putovanje između 11 i 16 sati danju.

Bebe i djecu do određene životne dobi i tjelesne
visine obavezno smjestite u sigurnosne sjedalice,
a veće dijete zavežite zaštitnim pojasom. Nikad
ne putujte sami s djetetom, a ako ste vozač, neka
s vama u automobilu obavezno bude još jedna
odrasla osoba koja će, dok vi upravljate vozilom,
potpuno preuzeti brigu oko djeteta.
Za spavanje u automobilu ponesite djetetu neku
tanku, pamučnu dekicu, te životinjicu s kojom
spava, a za dnevno putovanje dvije, tri najdraže
igračke. U priručnom frižideru uvijek imajte
dovoljno negazirane mineralne vode, te voće
(najbolje banane i jabuke) i nekoliko sendviča
koji će vam dobro doći i u slučaju saobraćajnih
gužvi.

Ako dijete ima probleme s mučninom tokom
putovanja, savjetujte se s pedijatrom koji će vam
preporučiti tablete protiv mučnine. Uvijek je
dobro sa sobom imati rezervnu dječiju odjeću,
bočicu vode i vlažne maramice kako biste ga
mogli presvući, oprati i obrisati u slučaju da
povraća.
Imajte na umu da djeci valja osigurati i česta
zaustavljanja kako bi udahnuli svježeg zraka,
protegnuli se, obavili nuždu, te nešto pojeli.
Izbjegavajte konzumaciju masnih, slanih i
općenito teških obroka u automobilu, jer bi
mogli naškoditi djetetu. Isto vrijedi i za slatka
gazirana pića, pa je na put najbolje ponijeti
običnu vodu.

Torba za prvu pomoć
Roditelji su uvijek u nedoumici šta sve da
spreme od osnovnih lijekova, recimo ako se
dijete razboli, dobije temperaturu, zatvor, ili
opekotine od sunca.. Evo par savjeta.
- lijek protiv bolova i visoke temperature (npr.
na bazi paracetamola)
- lijek protiv mučnine
- lijekove protiv proliva, koji obnavljau
crijevnu foru (Linex, Prolife..)
- sredstvo za čišćenje rana, sterilna kompresa,
zavoj i vodootporan faster nezaobilazni su na
godišnjem odmoru
- otopina rehidracijske soli koja nadomješta
izgubljenu tekućinu, glukozu i elektrolite
zbog prevelikog znojenja ili proliva
- sredstva za zaštitu od insekata primjenjuju
se nanošenjem na kožu, a ako su za malu
djecu, treba paziti da uzmemo ona koja su
prilagođena njihovoj dobi
- lijekovi protiv sunčane alergije - uzimaju se
prema preporuci doktora, u dozi, vremenu i na
način kako je to odredio doktor
- sredstva za zaštitu kože od sunca sa visokim
faktorom, te hidratantni losion ili mlijeko poslije
sunčanja koji će navlažiti i zaštititi kožu od
oštećenja zbog utjecaja sunčevih zraka
Još ponesite..
- Od odjeće: puno bodija i laganih stvarčica, i
par debljih stvari - trenerkica, dukserica, gumene
sandalice, obične sandalice, čarapice.
- Peškire: ovo nositi samo ako idete negdje gdje
znate da u sobi/apartmanu nema peškira koji se
mijenjaju svaki dan, ali preporučujemo da uvijek
nosite svoje.
- Kozmetika: pelene, vlažne maramice, šampon,
krema, češljić, četkica i pasta za zube, štapići za
uši.
- Ako mislite da će se vaše dijete plašiti vode,
ponesite mali bazen, koji ćete moći smjestiti u
hlad, a i dijete će se zabaviti. Obavezno ponesite i
šlauf, narukvice.
- Igračke: ponesite pogotovo ako su u pitanju
mlađa djeca.
- Šeširiće. Suncobran.
- Flašice, dude, tanjirić, pribor za jelo.
- Tutu.
- Za izbirljive bebe dobro je ponijeti i svu hranu
koju vaše dijete voli jesti. Ako su u pitanju bebe
kupite gotove kašice (povrtne i voćne), sokiće,
čajeve koje dijete voli. Može se desiti da u mjestu
gdje boravite nema onog što vaša beba voli, a
iskustvo je pokazalo da je sve skuplje tamo gdje
odete.
Izgjegavajte
Za vrijeme puta izbjegavajte davati djetetu
grickalice, gazirana pića te slatkiše koji između
ostalog mogu izazvati mučninu.
Možda je ovaj spisak preopširan, ali sigurni smo
da će pomoći pri pakiranju.
Naoružajte se strpljenjem, zapisujte šta sve trebate
ponijeti i pripremite se za putovanje. Sretan put
vam želimo...
NIKAD NE
PUTUJTE SAMI S
DJETETOM, A AKO STE
VOZAČ, NEKA S VAMA U
AUTOMOBILU OBAVEZNO
BUDE JOŠ JEDNA
ODRASLA OSOBA KOJA
ĆE, DOK VI UPRAVLJATE
VOZILOM, POTPUNO
PREUZETI BRIGU OKO
DJETETA
ûuçooce|i.I|ol|e|o.I||e|o|e|:e.e:elici|elIµo|oúicI|eµ|eú.|I|i|I.|úeIl|o||e:|oµoú:u|ce||eoúIu|I|o,úI|u|i:uúeli|i|I|i,µlI|
µu|I |e úoço.o|e|. Ali, úI :e : |e:||µl|e||e| oce|i.I|o µu|o.I||e u||e:|o u u¯i.I||e |e µ|e|.o|i u |oc|u |o|u, |oúi|el|i|I ce úou|o úoci
:I.|e|iš|IúIµo|e:u|Iµu|
AZRA 2012. 53
Stylissimo
Zdravlje
0uic|o :e :|I||I úI luue|icI :Iú|¯i :I|o .oúu i o:.|e¯I.I |IúI :u .eli|e .|uci|e. Veci|i |i|e µo¯|I|o úI luue|icI, o:i|
|ec|o:|i, :Iú|¯i úo:|I .i|I|i|I i |i|e|IlI i úI ¯|IcI||o úoµ|i|o:i |I:e| ¯ú|I.l|u
LUBENICA
ZA MRŠAVLJENJE, POTENCIJU I ÈIŠÆENJE
Iako većina ljudi za lubenicu misli da je
"voće", ona ja zapravo povrće - poput
bundeve ili tikve. Mogu biti duguljastog ili
okruglog oblika. Imaju gustu i zelenu koru
koja može biti pjegava ili prugasta. Možete
je pronaći u supermarketima tokom cijele
godine, ali najbolja je u ljetnim mjesecima jer
tada sadrži najviše hranjivih sastojaka.
Lubenica je izvrstan izvor vitamina C, vi-
tamina A, kalija i magnezija, sadrži puno vode,
a ima samo 30 kcal na 100 g.
Ljekovita svojstva
Lubenica nije samo ukusno, nego i zdravo
voće. Sadrži aktivne tvari koje ublažavaju
upalna stanja, te antioksidanse koji nas štite od
slobodnih radikala.
Odličan je diuretik jer stimulira rad bubrega.
Povećava stvaranje urina što pogoduje izba-
civanju toksina iz organizma.
Za osobe sa slabim libidom, lubenica je
savršeno voće. Naime, lubenica sadrži ftohe-
mikaliju citrulin koja ima svojstvo opuštanja
krvnih žila čime utječe na libido. U 120 grama
lubenice nalazi se čak 150 miligrama citrulina.
Također, lubenica je bogat izvor nutrijenata
važnih za zdravlje srca kao što su vitamini A,
C i B6.
Sadrži kalij i magnezij, dva minerala koji su
poznati po tome što pomažu regulirati krvni
pritisak.
Lubenica je odličan izvor vitamina B1 - vi-
tamina koji učestvuje u proizvodnji energije.
Košpice lubenice nisu štetne - upravo suprot-
no. Bogat su izvor magnezija, fosfora, kalija
i drugih minerala. U azijskoj medicini njene
košpice se koriste za čišćenje bubrega i u druge
medicinske svrhe.
Može se koristiti kao diuretik, a za opekotine
i neke bolesti kože povoljno djeluju obloge sa
sokom od lubenice ili obloge od kore lubenice.
Lubenica poboljšava PH vrijednost krvi, a
krvne sudove čisti od masnih naslaga.
Čišćenje organizma
Ako želite iskoristiti sezonu lubenica i pritom
očistiti organizam, napravite jednodnevno
čišćenje organizma lubenicom.
Ujutro i navečer popijte čašu probiotičkog
jogurta, a ostatak dana jedite samo lubenicu.
Nije određeno koliko lubenice smijete pojesti
- to ovisi samo o vama. Ako želite, tokom dana
možete pojesti i do pet kilograma lubenice.
54 AZRA 2012.
Bez obzira na to što lubenica sadrži čak 92 posto
vode, tokom čišćenja svejedno trebate piti vodu.
Idući dan započnite voćem, a par sati nakon toga
možete pojesti kuhano povrće ili laganu juhu.
Čišćenje tijela lubenicom je zdravo i nije napor-
no za organizam. Ovo čišćenje možete napraviti
dva puta mjesečno u ljetnom periodu.
Čaj od sjemenki lubenice
Doktori alternativne medicine posebno
preporučuju čaj od sjemenki lubenice osobama
koje imaju bubrežne kamence. Ovaj čaj također
stimulira rad bubrega. Da biste ga pripremili,
potrebna vam je jedna kašika sjemenki lubenice,
koje prethodno trebate samljeti ili isjeckati.
Prelijte sjemenke s pola litre kipuće vode i
ostavite da se čaj ohladi. Zatim procijedite
i odmah ga popijte. Ako je moguće, uvijek
pripremite svježi čaj. Pijte ga najmanje tri puta
sedmično, a možete ga piti i više puta na dan.
Za vitku liniju
Lubenicu zbog vodenastog sastava možemo da
pojedemo u ogromnim količinama, pa ni sami
nekada nismo svjesni da smo pretjerali. Zato
imajte na umu da ona ima visok glikemijski
indeks, znači da šećer veoma brzo dospijeva u
krv, odlično nas okrepljuje, ali veće količine
mogu da podignu šećer u krvi.
Zato vodite računa o količinama, bolje je
da jedete češće i pomalo, nego neumjereno.
Što se alergijskih reakcija tiče, one su skoro
nepoznate. Ali zato, od previše gnojenih ili
prezrelih plodova možete da dobijete tro-
vanje, zato pazite.
Zanimljivosti
- U Kini se košpice lubenice prže i poslužuju
kao grickalice.

- Svaki dio lubenice je jestiv, čak i njegova kora.

- Usprkos općeprihvaćenom mišljenju, ne morate
držati lubenicu u frižideru da biste sačuvali njen
okus, boju i aromu.

Lubenica kao viagra
Lubenica, omiljena ljetna poslastica, možda ne
djeluje toliko erotično poput jagoda i čokolade,
ali zapravo je jedan od najsnažnijih prirodnih
afrodizijaka. Istraživanja su pokazala da ona dje-
luje vrlo slično Viagri, najpopularnijem sredstvu
za podizanje potencije, ali bez ikakvih neugodnih
popratnih učinaka.
Lubenica je bogata prirodnim sastojcima
koji u tijelu pokreću zdrave reakcije.
Jedan od njih je, kako smo već
naveli, citrulin koji utječe na
otpuštanje zračnog ok-
sida u tijelu. To opušta
krvne žile, baš kao
što je slučaj kod
Viagre.
AZRA 2012. 55
Uskoro trebam na biopsiju grlića materice.
Na koji način se to radi i je li bolno? Koristi
li se anestezija?
Nalazit ćete se u položaju kao za ginekološki
pregled i ginekolog će koristi spekulum da bi
došao do grlića materice. Nakon nanošenja
rastvora tri posto sirćetne kiseline i Lugolovog
rastvora pod kontrolom kolposkopa (uvećanje
40 X) sa mjesta promjene, malim kliještima bit
će uzet uzorak tkiva veličine par milimetara.
Taj preparat se šalje na patohistološku analizu
da bi se uspostavila dijagnoza. Koristim lokalni
anestetik u spreju, a po iskustvu pacijentica
sam postupak (ukoliko su kliješta dobra i
nova) nije bolan.
Trudna sam šest mjeseci i imam bolove u
gornjem i donjem dijelu leđa. Prijateljica mi
je preporučila kiropraktičara. Šta Vi mislite
o tome, da li da probam?
Možete se javiti isključivo certifciranim
ljekarima -kiropraktičarima koji su obučeni za
rad s trudnicima. Prije odlaska posavjetujte se
sa svojim ginekologom.
Otkako su počele vrućine imam velike
probleme sa spavanjem. Termin za
porođaj mi je 25. augusta. Danju jedva
funkcionišem na poslu jer sam nenaspavana.
Vaš savjet?
Prije svega, nemate razloga za zabrinutost.
Nesanica ne može naštetiti Vama i bebi. Lije-
kovi za spavanje nisu dobra opcija u trudnoći,
izbjegavajte ih. Možda je najbolje rješenje da
boravite u ugodno klimatiziranom prostoru,
uzmete odmor na poslu, izbjegavate kofein
i obilnu večeru. Istuširajte se, čitajte i legnite
u krevet tek kada ste pospani. Razmislite o
kraćem odmoru na planini.
Prim. dr.
TAIB DELIĆ
Stylissimo
Ginekolog
Kako bi savjeti doktora Taiba Deliæa bili dostupni svim našim èitateljima, magazin "Azra" vam omoguæava postavljati pitanja putem
SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upišete Ginekolog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te nakon toga
napišete nešto o onome što vas muèi. Odgovor i savjet ginekologa moæi æete proèitati u narednim brojevima "Azre"
s
m
s
Bol tokom biopsije
grlica materice
56 AZRA 2012.
Stylissimo
Recepti
|IúI ¯i.I |I
|e||o|e||uµ|eúe
8O :|eµe|i, |i:|I
|e o:.|e¯I.I
|I|oúou|o|Io
:lIúoleú. 1o: |IúI
|e úo|Ici, ç|e:|e
|e|I. |:µ|ouI||e
o|u:e |o|e .I|
µ|eúlI¯e|o
V
a
n
i
l
i
j
a
-

č
o
k
o
l
a
d
a
V
r
i
je
m
e
p
r
i
p
r
e
m
e
: 3
0
m
in
u
t
a
S
a
s
t
o
jc
i
: 2
š
la
g
k
r
e
m
a
o
d
č
o
k
o
la
d
e
, 1
0
0
g
č
o
k
o
la
d
e
z
a
k
u
h
a
n
je
,
2
š
la
g
k
r
e
m
a
o
d
v
a
n
ilije
, 2
š
o
ljic
e
š
e
ć
e
r
a
, 2
v
a
n
ilin
a
š
e
ć
e
r
a
, 4

ja
ja
, č
a
š
a
jo
g
u
r
t
a
, m
lije
k
o
P
r
i
p
r
e
m
a
:

1
. U
m
u
t
it
i š
la
g
k
r
e
m
u
o
d
v
a
n
ilije
, d
o
d
a
t
i v
a
n
ilin
š
e
ć
e
r
i o
s
t
a
v
it
i

p
o
s
t
r
a
n
i.
2
. U
m
u
t
it
i š
la
g
k
r
e
m
u
o
d
č
o
k
o
la
d
e
, d
o
d
a
t
i r
e
n
d
a
n
u
č
o
k
o
la
d
u
.
3
. U
d
r
u
g
o
j p
o
s
u
d
i u
m
u
t
it
i b
je
la
n
c
a
, d
o
d
a
t
i š
e
ć
e
r
i ž
u
m
a
n
c
e
,
p
a
s
m
je
s
u
p
o
d
ije
lit
i n
a
d
v
a
d
ije
la
.
4
. U
u
m
u
ć
e
n
š
la
g
o
d
v
a
n
ilije
d
o
d
a
t
i p
o
la
s
m
je
s
e
u
m
u
ć
e
n
ih
ja
ja

i p
o
la
č
a
š
e
jo
g
u
r
t
a
. S
ip
a
t
i u
p
la
s
t

n
u
p
o
s
u
d
u
i z
a
le
d
it
i.
5
. U
u
m
u
ć
e
n
š
la
g
o
d
č
o
k
o
la
d
e
s
ip
a
t
i d
r
u
g
u
p
o
lo
v
in
u
u
m
u
ć
e
n
ih

ja
ja
i p
o
la
č
a
š
e
jo
g
u
r
t
a
i z
a
le
d
it
i.
M
a
l
i

k
u
l
i
n
a
r
s
k
i

s
a
v
j
e
t
i
-
P
r
o
v
je
r
ite
m
e
k
o
ć
u
s
la
d
o
le
d
a
ta
k
o
d
a
z
a
b
o
d
e
te
k
a
š

ic
u

u
s
la
d
o
le
d
-
n
e
s
m
ije
b
iti n
i p
r
e
m
e
k
a
n
n
i p
r
e
č
v
r
s
t,
a
o
s
je
tite
li k
r
is
ta
lić
e
i p
e
c
k
a
n
je
je
z
ik
a
, to
je
z
n
a
k

n
e
p
r
a
v
iln
o
g
o
m
je
r
a
s
a
s
to
ja
k
a
-
P
o
n
u
d
ite
n
a
jm
la
đ
im
a
s
la
d
o
le
d
iz
k
o
r
n
e
ta
. A
k
o
s
e
b
o
jite

d
a
ć
e
im
is
c
u
r
iti, o
m
o
ta
jte
d
o
n
ji k
r
a
j k
o
r
n
e
ta
k
o
m
a
d
o
m

a
lu
m
in
ijs
k
e
fo
lije
.
-
S
la
d
o
le
d
s
e
m
o
ž
e
d
r
ž
a
ti u
z
a
m
r
z
iv
a
č
u
n
a
-
1
8
s
te
p
e
n
i
C
e
lz
ija
d
o
d
v
a
m
je
s
e
c
a
, d
o
b
r
o
p
o
k
lo
p
lje
n
. P
r
ije
u
p
o
tr
e
b
e

d
o
b
r
o
g
a
je
n
a
p
e
tn
a
e
s
ta
k
m
in
u
ta
p
r
e
b
a
c
iti u
fr

id
e
r, d
a

s
e
la
k
š
e
p
o
s
lu
ž
i.
Recepti

J
a

c
u

d
v
i
j
e

k
u
g
l
e

v
a
n
i
l
i
j
e

i

j
e
d
n
u

t
r
e
š
n
j
e
58 AZRA 2012.
Sladoled torta
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Sastojci za biskvit: 200 g piškota, 100 ml slatkog vrhnja, 100 g bijele
čokolade
Sastojci za sladoled kremu: 500 ml slatkog vrhnja, 400 ml jogurta, 1/2 kg
malina, 3 kašike šećera u prahu, 2 vrećice želatina
Priprema:
1. Piškote narežite na ploške debljine oko 1 cm. Bijelu čokoladu na pari
istopite, dodajte zagrijano slatko vrhnje. Sve dobro izmiješajte. Dodajte u
piškote, neka se sve poveže. Na tanjir za posluživanje stavite obruč za torte
obložen prozirnom folijom. Piškotama popunite kalup i poravnajte.
2. Maline sameljite u blenderu, i zatim propasirajte kroz cjedilo, da dobijete
fni pire. Slatko vrhnje i jogurt malo izmiksajte, dodajte želatinu fx. Zatim
dodajte šećer u prahu i još kratko izmiješajte.
3. Odvojite polovinu kreme i dodajte joj pire od malina.
Obje kreme stavite na biskvit od piškota. Na površinu kreme utisnite nekoliko
malina i prošarajte ostatkom pirea od maline.
...od trešnje
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Sastojci: 300 g trešanja, 2 jaja, 150 gr. šećera, 150 ml. vrhnja za šlag, 1 vanilin
šećer, 1 šlag krema
Priprema:
1. Trešnje očistite od košpica, stavite u blender i sameljite, a potom ih stavite u
frižider da stoje. Dobro izmutite jaja i šećer.
2. Kremi dodajte vrhnje za šlag, vanilin šećer i šlag kremu. Sve dobro izmutite,
pa kremi dodajte mljevene trešnje.
Voćni mix
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Sastojci: 1l mlijeka, 500 g šećera, 5 g limuntosa, 400 g šlaga u prahu, 4 dcl
vode, rendana čokolada, maline, banana
Priprema:
1. Mlijeko i šećer staviti da provri.
2. Kad se ohladi dodati limuntos i staviti u zamrzivač preko noći da se
zamrzne.
3. Umutiti šlag i vodu, dodati kašiku po kašiku zamrznutog mlijeka u šlag,
muteći mikserom.
4. Kad se umuti podijeliti na tri dijela. U jedan dio staviti rendanu čokoladu,
u drugi maline, a u treći jednu gnječenu bananu.
...od jagode
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Sastojci: 3 jaja, 5 kašika šećera, 3 dcl vrhnja za šlag, 1 vanilin šećer, nekoliko
jagoda
Priprema:
1. Odvojiti žumanca od bjelanca.
2. Umutiti žumanca sa vanilinim šećerom, a zatim ih kuhati na pari dok se
ne stegnu. Ohladiti ih.
3. Umutiti bjelanca sa šećerom u čvrst snijeg, pa dodati žumanca. Umutiti
vrhnje za šlag i dodati jajima. Jagode samljeti i dodati prethodnoj smjesi.
4. Sve sjediniti i staviti u zamrzivač.
AZRA 2012. 59
Klinički psiholog
JASMINA
DIZDAREVIĆ
Moj momak petlja i laže. Iako se dugo
zabavljamo ne vjerujem mu toliko da bih ušla
u brak s njim. Upravo na tome on insistira. V.S.
Sarajevo
Vrlo je teško kada pored sebe imate partnera koji
se dijametralno razlikuje od vas u svemu. Laž, pre-
vara, smutnja i obmana su najgore karakteristike
ličnosti koje se teško ili nikako ne koriguju. Oni
koji su skloni tome često to rade nekontrolisano,
ne razmišljajući o posljedicama. Mnogi tako cijeli
bračni staž provedu u strahu da ne budu otkriveni,
pa i svoje najbliže usmjeravaju šta njihov partner
smije znati, a šta ne. Još nije kasno da se riješite
onoga što vam smeta.
Moja supruga mi nakon razvoda brani da
viđam našeg četverogodišnjeg sina. Ne mogu da
je prepoznam. U brak smo ušli iz ljubavi. Šta da
radim? F.K. Bihać
Tražite svoja prava na sudu i preko centra za soci-
jalni rad.Svako dijete ima pravo na brigu i ljubav
oba roditelja. Razmirice među vama ne smijete
prenositi na dijete. Ono nije tražilo da ga rodite i
stvarate mu probleme. Ono ima pravo na sve ono
što imaju djeca roditelja u braku. Tražite da viđate
dijete onoliko koliko po zakonu imate pravo,
osim ako za to ne postoje bilo kakve psihološke
prepreke.

Nikada se nisam udavala, jer sam se posvetila
roditeljima. Danas, kada oni nisu živi, svima
sam višak. Za udaju sam stara, za aktivnosti
bolesna. T.B. Sarajevo

Uvijek postoji izlaz, samo ga treba naći. Kojim
putem krenuti zavisi od vaših želja.
Razmislite dobro i osjetite šta vam treba. Kada o
nama nema ko brinuti onda postoje ustanove koje
država plaća. Ja vjerujem da vi još uvijek možete
poštenim radom zaraditi sebi hljeb.
Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdareviæ bili dostupni svim našim èitateljima, magazin "Azra" vam omoguæava postavljati pitanja
putem SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upišete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te nakon
toga napišete nešto o onome što vas muèi. Odgovor i savjet psihologinje moæi æete proèitati u narednim brojevima "Azre"
s
m
s
Stylissimo
Psiholog
Supruga ne dopušta
da vidam sina
60 AZRA 2012.
Ovan 21.III - 20.IV
Ljubav:2YRMHVHGPLFDOMXEDYLLXèLYDQMD%LWêHWH
wDUPDQWQL L ]DGRYROMQL 3DUWQHU DOL L GUXJL OMXGL
REDVLSDWêHYDVNRPSOLPHQWLPD
Posao:$NRVHYHêQHPRèHWHRGPDUDWLEDUHPQH
NROLNR èHOLWH LOL WUHEDWH V ODNRêRP êHWH XELUDWL SOR-
GRYHVYRJWUXGD
Zdravlje:6MDMQRVHRVMHêDWH
Bik 21.IV - 22.V
Ljubav: 8SR]QDW êHWH VURGQX GXwX VWUDVWYHQR VH
]DOMXELWLPRèGDXSORYLWLXEUDìQHYRGH8JODYQRP
YHRPDêHWHRVYMHèLWLVYRMLQWLPQLèLYRW
Posao: 2VMHêDWH SRWUHEX GD QHwWR SURPLMHQLWH GD
SREROMwDWH VYRM VWDWXV 1DMEROMH YDP OHèH SRVORYL
NRML]DKWLMHYDMXVWDOQXNRPXQLNDFLMX
Zdravlje:9UDêDYDPVHVQDJD
Blizanci 23.V - 22.VI
Ljubav:'ROD]HQRYDX]EXíHQMD9HRPDVWH]DOMXEOML-
YLèXGLWH]DOMHWQLPDYDQWXUDPD6YHVNXSDYHRPD
EXUQRLQHSUHGYLGLYR
Posao: 2ìHNXMWH SR]LWLYQH SURPMHQH 2YR MH SUDYR
YULMHPH]DQRYLSRVDRLOLXOD]DNXSRVORYQLUL]LN,P-
DWHLPQRJRPQRJRVUHêH
Zdravlje:2EDVMDQLVWHSR]LWLYQRPHQHUJLMRP
Rak 23.VI - 22.VII
Ljubav: çLYRW L]YDQ SUDYLOD L XRELìDMHQLK RNYLUD ]D
YDVMHLVWLQVNRRWNULêH1DUDYQRQDSUYRPPMHVWXMH
GUXèHQMHVYROMHQRPRVRERP
Posao:6HGPLFDMHSRYROMQDL]DSRVORYQLèLYRW9DwH
DNWLYQRVWLQDMEROMHVXDVSHNWLUDQHDNRèHOLWH]DSRìHWL
QHwWRVDVYLPQRYR
Zdravlje,VNRULVWLWHEODJRGHWLGXèHJVSDYDQMD
Lav 23.VII - 22.VIII
Ljubav: 5D]OLNXMHWH GXERNH HPRFLMH RG SRWUHEH ]D
DYDQWXUDPD .UDWNH YH]H GRQRVH RSXwWHQRVW DOL
XEU]RêHWHLKVH]DVLWLWL
Posao: =DSUDYR VYH RYLVL RG YDV 0RUDWH VYRM
SRVORYQLèLYRWX]HWLXVYRMHUXNH9DwHPRJXêQRVWL
VXGDOHNRYHêHQHJRwWRPQRJLPLVOH
Zdravlje: ,]DíLWHìHVWRXSULURGX
Djevica 23.VIII - 22.IX
Ljubav: 5MHwDYDWHHQLJPXLODNRVHVSRUD]XPLMHYDWH
VRVRERPGRNRMHYDPMHVWDOR8ORèLWHQDSRUSOXV
YUDWLWêHYDPVHOMXEDYOMX
Posao: $NR YDP VH SUXèL SULOLND ]D QDSUHGRYDQMH
LOL ]D QRYR UDGQR PMHVWR EXGLWH GRYROMQR KUDEUL L
VSUHPQLQDUL]LN
Zdravlje:3RèHOMQLSULYODìQL]GUDYL
Vaga 23.IX - 22.X
Ljubav:2YRMHSUDYRYULMHPHQHVDPR]DSUHGDK
YHêL]DVWDELOL]LUDQMHHPRWLYQRJèLYRWD1DMEROMHEL
YDVRSXVWLORSXWRYDQMHRGPRU
Posao:,PDWHLSRUHGVYHJDGRYROMQRHQHUJLMHGDVH
SRNDèHWHXSUDYRPVYMHWOXSXQRPVMDMX.ROHJHVX
]DGLYOMHQHYDwLPVSRVREQRVWLPD
Zdravlje: (QHUJLìQLVWHLRWSRUQL
Škorpija 23.X - 22.XI
Ljubav: 3RODNR VH RVWYDUXMX YDwD QDMX]YLwHQLMD
PDwWDQMD $WPRVIHUD MH XJRGQD L GLQDPLìQD D
RGQRVLVSDUWQHURPKDUPRQLìQL
Posao: 6YH MH YUOR ]DQLPOMLYR GROD]H RGOLìQH
SRVORYQH PRJXêQRVWL 6YH WR ìLQL YDV RNUHWQLPD
WDNRGDQDSURVWRXèLYDWHXUDGX
Zdravlje: 9HRPDVWHYLWDOQL
Strijelac 23.XI-22.XII
Ljubav: 6YHVWHVLJXUQLMLXYODVWLWHèHOMHLRVMHêDQMD
NRMDLPDWHSUHPDRVRELVDNRMRPVWHXYH]L6SUHP-
QLVWHLQDNRPSURPLV
Posao: 6ODNRêRPêHWHVHNRQFHQWULUDWLQDREDYH]H
1DSRNRQPRèHWHRGDKQXWLLVYRMHWDOHQWHLHQHUJLMX
XVPMHULWLQDXVSMHK
Zdravlje: 8GREURMVWHIRUPL
Jarac 23.XII-21.I
Ljubav:2SXVWLWHVHLNUHQLWHVYROMHQRPRVRERPQD
RGPRUEDUHP]DYLNHQG/MHWQDURPDQVDSUXèDYDP
RGJRYRUQDPQRJDSLWDQMD
Posao: 1DJODwHQD MH YDwD SULODJRGOMLYRVW 6OLMHGL
XVSMHK X VDPRVWDOQRP SURMHNWX PDNDU ]DKWLMHYDR
GLVFLSOLQXLRGJRYRUQRVW
Zdravlje:1HL]ODèLWHVHSUHWMHUDQRVXQFX
Vodolija 22.I-19.II
Ljubav: 'ROD]L LVSXQMHQMH YDwLK VQRYD 7RSOL OMHWQL
GDQL XQRVH KDUPRQLMX X YDw OMXEDYQL èLYRW 9RGLWH
]DQLPOMLYLRVHEXMDQèLYRW
Posao: .RQVWUXNWLYQL VWH RUJDQL]LUDQL L SUHFL]QL ,
]ERJ WRJD YHêLQX REDYH]D REDYOMDWH QD YULMHPH L
EH]YHêLKSRWHwNRêD
Zdravlje:%XGLWHEULèQLMLSUHPDVYRPWLMHOX
Ribe 20.II-20.III
Ljubav:9H]DSUHUDVWDXQHwWRYLwH2WNULYDWHQRYX
VWUDQX OMXEDYL LVWLQVNL GXERNH L LVNUHQH HPRFLMH
SUHGQRVWL]DMHGQLìNRJèLYRWD
Posao: ,PDWH PRJXêQRVW GD QDíHWH L]OD] L]
QHULMHwHQH VLWXDFLMH 2VORQLWH VH QD VHEH X VWDQMX
VWHGDXìLQLWHYLwHQHJRwWRPLVOLWH
Zdravlje: 5HODNVLUDMWHVHQDMEROMHSOLYDQMHP
Osvojite ih
Ako želite osvojiti muškarca rođenog u znaku Raka, tre-
ba da budete nježni, spremni na opraštanja, kao da je u
pitanju kakvo dijete. Ali, pripazite da u tom ne pretjerate,
jer Rak, idealist, sanjar, kakav jeste, može da Vas stavi na
pijedestal i traži sve više.
Pripazite da ga ne naviknete da mu milovanjima ravnate
put pred neprijatnostima svakodnevice. Time rizikujete
da sebi nametnete ulogu koja će Vam u budućnosti teško
pasti. Jer, vrlo ga je jednostavno osvojiti, ali nije nimalo
lako živjeti s njim. Naime nepovjerljiv je, uvredljiv, emo-
tivno preosjetljiv.
Teško je prodrijeti u njegov svijet fantazije, u koji se
zavlači kad god je ranjen i neshvaćen. Beskorisno je tada
tražiti od njega da govori i da objašnjava, jer će se još više
zatvoriti, kao u neosvojivu tvrđavu. Sav okrenut kući, ali
ne i malograđanski nastrojen, Rak najviše voli tradicion-
alne, mirne žene, vedre ljepote.
Flert i avantura radi avanture nisu stvoreni za ženu
rođenu u Raku. Ako ste bacili oko na Račicu, morate biti
sigurni u svoja osjećanja, prije nego bilo šta preduzmete.
Nije je nimalo lako obmanuti. Naime, naizgled blaga i
podložna, ona zna razlučiti vjetropira od muškarca "s oz-
biljnim namjerama".
Zna savršeno dobro šta želi - muža i porodicu, a naročito
dobro zna kako da to postigne. Vjerna, brižna, zna
odlično svako umijeće kako bi ugodila muškarcu. Račica
nije samo vješta da podiže djecu ili da se brine za kuću,
ona zna i kako da svom partneru pomogne u svakom
trenutku. U zajedničkom životu se mnogo angažira, ali
i mnogo traži.
Međutim, ne traži sjaj i rasipanje, već stalna mala
priznanja za svoju odanost. Zato, pripazite se ako ste zab-
oravili cvijeće za njen rođendan ili ako ste isuviše galantni
prema drugim ženama. Ona će Vas blagim, ali efkasnim
ucjenama upozoriti kako ljubav s njom nije samo razo-
noda, kojom ćete ispuniti vrijeme.
Pripremila:
HEDIJA MEHMEDIĆ
Vrijeme je za Rakove
Stylissimo
Horoskop
AZRA 2012. 61
OTAC "ZARE"
NAJBOGATIJI
ÈOVJEK EVROPE
AZRAVječnici
0:|i.Ici.lI:|i|/I|e|e
µ|e|Ii¯uo|uBloo|ue|çI
µ|oçlIše||I|uoçI|i|i|
co.|e|o||.|oµe.S
uoçI|:|.o|oú89.5
|ili|I|úiúolI|I¯I:|eo
|ei|Ice|.||o||e:|o
|I|oµli:|i|I|uoçI|i|i|
l|uúi|I:.i|e|u.||icIo
||e|u|e|e:.I|iúIš||I,i
|iµoce|u:e|eu|lIµI
uúI|Iš||e:|e|o|iµeo
uoçI|Iši|I
||i|eúilI. |l.eúi|I û/A|||C
A
m
a
n
c
i
o

O
r
t
e
g
a
62 AZRA 2012.
Nakon otvaranja prve prodavnice popularnog
španskog modnog brenda "Zara", Mostar je
postao omiljeno mjesto za kupovinu. Osim
stanovnica ovog grada tu ćete sresti one iz
Čapljine, Sarajeva, Konjica, Jablanice, Zen-
ice... "Zarina" odjeća je kvalitetna i jeftina, a
nose je čak i bogatašice poput Kate Middleton,
vojvotkinje od Cambridgea. Zanimalo nas je
ko stoji iza ovog branda, koji svoje radnje ima
širom svijeta. Otkrili smo da je riječ o jednom
čovjeku. Njegovo ime je Amancio Ortega
i nedavno je, prema izboru "Bloomberga",
proglašen najbogatijim čovjekom Evrope. S
bogatstvom od 39.5 milijardi dolara "zasjeo"
je i na četvrto mjesto na top listi najbogatijih
ljudi na svijetu. Godine 2005. ono je iznosilo
"samo" 12.6 milijardi.
Ovaj podatak ne bi bio toliko ironičan da nje-
gova domovina Španija, uz Grčku, nije jedna
od najzaduženijih evropskih zemalja koja jedva
spaja kraj s krajem. U čemu je tajna njegovog
uspjeha, otkrijte u narednim redovima.
Dostupna svima
Priča o ovom čovjeku je nesvakidašnja, i ni
po čemu se ne uklapa u današnje sterotipe o
bogatašima. Rođen je u mjestu Busdonjo de
Arbas, blizu Leona, 1936. godine. Dijete je
siromašnih roditelja. Otac mu je cijeli radni
vijek proveo kao mašinovođa, a majka je bila
sluškinja u bogataškim kućama.
Nakon što je završio osnovnu školu, Amancio
se morao zaposliti kako bi porodica, u kojoj
je bilo još dvoje mlađe djece, mogla preživjeti.
Radio je za proizvođača košulja, kao dostavljač
u La Coruni, u Galiciji, centru španske tek-
stilne industrije.
Više obrazovanje nikada nije stekao, ali je
nastavio raditi u tekstilnoj industriji sve
do ranih šezdesetih. Nakon što je postao
menadžer lokalne prodavnice odjeće, otkrio je
da samo bogati pojedinci mogu sebi da priušte
kupovinu kvalitetnih stvari, pa je odlučio
pokrenuti vlastiti biznis i praviti odjeću
dostupnu svima.
Nabavljao je jeftinije materijale iz Barselone i
prodavao kvalitetnu, ali jeftiniju robu lokalnim
radnjama. Godine 1963. je osnovao sopstv-
enu kompaniju, pod nazivom "Confecciones
Goa", a 1975. je otvorio prvu maloprodajnu
radnju, pod imenom Zara. Nalazila se preko
puta jedne od najpoznatijih robnih kuća i brzo
je postala poznata po prodaji visokokvalitetne
dizajnirane odeće, po razumnim cijenama.
Kao rezultat toga, Ortega je nastavio da otvara
prodavnice. Godine 1989. uspješno je vodio
gotovo stotinu "Zara" prodavnica u Španiji.
Prva fotografija
Sa Zarinom sve većom popularnošću i
uspjehom, Ortega je 1985. godine osnovao
"Inditex" holding kompaniju za "Zara" brend,
I danas izbjegava da se eksponira
NAKON ŠTO
JE ZAVRŠIO OSNOVNU
ŠKOLU, AMANCIO SE
MORAO ZAPOSLITI
KAKO BI PORODICA, U
KOJOJ JE BILO JOŠ DVOJE
MLAĐE DJECE, MOGLA
PREŽIVJETI
Noæna mora za konkurenciju
Iz 1.900 "Zarinih" radionica/ateljea svake
druge sedmice u više od 2.000 prodavnica
u pedesetak država širom svijeta stižu novi
modeli. Godišnje se proizvede oko 20.000
novih modela, o čemu konkurencija može
samo sanjati.
Svoje radnje "Zara" ima u pedesetak
GUåDYDVYLMHWD
AZRA 2012. 63
AZRAVječnici
kao i druge, manje lance, koja je postala jedna
od najvećih tekstilnih kompanija na svijetu.
Iza njegovog uspjeha i bogatstva ne stoje
nikakve berzanske spekulacije, već isključivo
proizvodnja.
Ortegin cilj od početka do danas je bio da
modeli stignu od modne piste do običnog
potrošača za samo nekoliko sedmica. Odjeću
proizvodi u manjim količinama, kako bi se
prodavnice češće snabdijevale, te smanjili
troškovi zaliha i isporuka. "Zara" je toliko
postala popularna, da Amancio Ortega gotovo
nije imao potrebu za reklamiranjem.
Uprkos svjetskom uspjehu, Ortega se godina-
ma skrivao u javnosti, pa su mnogi vjerovali da
on, zapravo, i ne postoji, te da iza kompanije
stoji grupa ljudi. Bio je čovjek bez lica, glasa i
prošlosti, sve do 1999. godine, kada je prvi put
objavljena njegova fotografja.
Bila je to ekskluziva španskog dnevnika "E1
Pais", u koju mnogi nisu vjerovali pa su
tamošnji mediji dobili težak zadatak da nađu
neku njegovu stariju fotografju ili da naprave
novu, kako bi potvrdili njegov identitet. Dvije
godine kasnije misteriozni biznismen je silom
prilika morao da se pojavi u medijima, i to
nakon što je "Inditex" izašao na berzu.
Izbjegava eksponiranje
I danas izbjegava da se eksponira. Najveći
dio vremena provodi u sjedištu kompanije
(u Coruni), smještenom na tridesetak hiljada
kvadratnih metara, veličine pedesetak fudbal-
skih igrališta. Tu se nalazi i 17 tvorničkih hala,
povezanih prugom uskog kolosijeka dužine
210 kilometara.
Ortega objeduje sa radnicima, u njihovoj
kantini. Njima je poklonio veliki broj akcija
"Zare". Pri tome su prvenstvo imali oni s
najdužim stažem u frmi, a ne direktori i
rukovodioci. Dio akcija (6.9 posto) posjeduje
i njegova bivša supruga Rosalia Mera, koja je
zbog toga najbogatija žena u Španiji.
Oni koji Ortegu dobro poznaju kažu da je on
gazda starog kova, ali i čovjek koji paranoično
strahuje za svoju bezbjednost. Kada su prije
nekoliko godina sjedište kompanije posjetili
pripadnici tamošnje kraljevske porodice, Orte-
ga nije bio tu da i dočeka, kao što nije otišao
ni na otvorenje svojih mega radnji u Moskvi.
Tamo je poslao svoje direktore, kojima ne
dopušta da lete biznis klasom i da spavaju u
luksuznim hotelima. I ne radi to, kazali su
predstavnici njegovog sindikata, zato što je
škrt, već zato što luksuz smatra - nepotrebnim.
Restorane izbjegava. Na putovanja odlazi sop-
stvenim avionom, a godišnji odmor prvi put je
koristio tek prije nekoliko godina. S drugom
suprugom živi u Arteiksu, predgrađu Corune.
U penziju ne namjerava ići, pa i danas uživa u
dizajniranju i radu na modnim detaljima.
U braku je sa Florom Perez, koja i
danas radi za "Zaru"
ORTEGA
OBJEDUJE SA
RADNICIMA, U
NJIHOVOJ KANTINI.
NJIMA JE POKLONIO
VELIKI BROJ AKCIJA
"ZARE". PRI TOME SU
PRVENSTVO IMALI ONI
S NAJDUŽIM STAŽEM U
FIRMI
'YLMHèHQHWURMHGMHFH
Ima troje djece. S prvom suprugom
Rosaliom dobio je kćerku Sandru i sina
Marka, koji je rođen s invaliditetom.
Njegova druga supruga je Flora Pérez. Up-
oznao ju je u svojoj fabrici, gdje je nekada
radila. Ona mu je rodila kćerku Martu, na
koju je posebno ponosan jer se posvetila
porodičnom biznisu.
.üHUND0DUWDMHQMHJRYDPLOMHQLFD
6MHGLãWHNRPSDQLMHMHXSULMHVWROQLFL
ãSDQVNHWHNVWLOQHLQGXVWULMH/D&RUXQL
64 AZRA 2012.
AZRA 2012. 65 AZRA 2012. 2 65 6
ZAŠTO
NIJE
SREÆA
PARA
PUNA
VREÆA?
AZRAExplorer
66 AZRA 2012.
Tokom 1992. i 1993. godine Pablo Escobar se
od zakona krio po raznim "mišjim rupama"
na periferiji Bogote. Napušten od prijatelja i
saradnika, sa kompletnom Kolumbijom za
vratom, u podrimima i špiljama jedino čega
je imao u izobilju bili su milioni dolara koje
je prethodno sakrio u pomenuta skloništa.
Nakon što je najpoznatiji diler svih vremena
ubijen, policija je u njegovim skrovištima
pronašla gomile nagorenih novčanica koje je
Escobar palio kako bi se ugrijao.
Grijanje dolarima
Na dolare se grijao i Brian Wilson, osnivač i
pjevač jedne od najpopularnijih rock grupa
svih vremena "Te Beach Boys". Pored toga
što je u kamin ubacivao svežnjeve dolara,
Wilson je u svom dnevnom boravku pravio
džinovske kule od pijeska, te dnevno jeo dese-
tine kilograma hrane. Dennis Wilson, njegov
brat i muzičar iz grupe, utopio se dok je mrtav
pijan pokušavao pokupiti stvari koje je preth-
odno bacio sa palube svoje jahte.
Sa milionima dolara u džepu su umrli Curt
Cobain, Jim Morrison, Jimmy Hendricks,
Amy Winehouse. Imali su novac, velike i
skupe automobile, letjeli privatnim avionima,
spavali u najskupljim krevetima na svijetu, pili
najskuplja francuska vina, doručkovali tartufe i
bili u prilici imati sve ono o čemu "obični sm-
rtnici" mogu samo sanjati. Imali su sve osim
sreće koju novac nije mogao kupiti.
Koliko je novac zaista enzim sreće, pitanje
je koje se uvijek iznova ponavlja sa često
potpuno kontradiktornim odgovorima. Istina
je da novac podiže životni standard, poboljšava
zdravstvenu zaštitu, smanjuje mogućenosti da
se nađemo u, po život, opasnim situacijama, te
čini da pijemo zdraviju vodu i jedemo zdraviju
hranu. To nas čini dugovječnijim, ali čini li
nas i sretnijim? Ne nužno, barem ne, sudeći
prema brojnim istraživanjima koja mjere nešto
što se zove "indeks sreće u pojedinim zem-
ljama". Zvuči čudno, ali prema dostupnim
istraživanjima, na vrhu piramide sreće nalaze
se stanovnici zemalja kao što su Pakistan,
Džibuti, Albanija, Costa Rica, Kolumbija,
Venezuela, Vijetnam, dok u ne baš sretne
spadaju i stanovnici bogatih zemalja kao što su
Bahrein, Katar, Togo i Luksemburg.
Èudotvorni endorfin
Razlog za ove, pomalo čudne podatke je
jednostavno ljudski. U zemljama kao što
su Albanija ili Pakistan, pa i BiH, život teče
sporije. Ljudi imaju vremena da razgovaraju,
imaju vremena da pričaju sa komšijama i
sa članovima vlastite porodice. Životna
očekivanja stanovnika zemalja "trećeg svijeta"
|iše.|e|I|B|Š||1A
Uprkos brojnim problemima u
]HPOML3DNLVWDQFLVXPHÿXQDMV-
retnijim ljudima svijeta
|¯|I¯|i||I¯loçIl|uúi|u|e¯I|o.ce|
ici|ii|:eúI|i|šI|e|i|µIµi|I:
u|o||I|I|i|Iú|i|eúo.ol||o.|o.Ic
|I: |o¯e oú.e:|i |I |I|eç¯o|ic|i|I i
|I|:||o.i|i|I ||e:|I |I /e|l|i, |o¯e
|uµi|i||oçe¯I|i|l|i.eili|eµe
:|.I|i, Ili úI li |o¯e |uµi|i i :|ecu`
BRIAN WILSON,
OSNIVAČ I PJEVAČ JEDNE
OD NAJPOPULARNIJIH
ROCK GRUPA SVIH
VREMENA "THE BEACH
BOYS", SOIM ŠTO JE
U KAMIN UBACIVAO
SVEŽNJEVE DOLARA, U
SVOM DNEVNOM BORAVKU
PRAVIO JE DŽINOVSKE
KULE OD PIJESKA I
DNEVNO JEO DESETINE
KILOGRAMA HRANE
AZRA 2012. 67
nisu velika: siromašne Pakistance ili Kolum-
bijce naprimjer, usrećit će cipele ili polovno
biciklo za njihovo dijete, dok će pripadnici
srednje klase na Zapadu biti vječito nezado-
voljni, jer njihove komšije imaju uvijek veću
kuću i veći i skuplji auto.
Sreća je, kao i sve u našem organizmu, samo
hemijski proces u kori našeg mozga. Određeni
podražaji proizvode lučenje hormona endorfna,
takozvanog hormona sreće u našem mozgu.
Slično kao i opojna droga, i hormon sreće
podiže raspoloženje, čini nas veselijim,
društvenijim, opuštenijim, komunikativnijim
i seksipilnijim. Problem kod lučenja ovog
hormona, kao i kod droga, jeste situacija, da se
organizam vrlo brzo navikine na jednu "dozu",
te traži više i više, ovoga puta, više novca, više
nekretnina...
Tako je svojevremeno okrutni sin iračkog
diktatora Saddama, Uday Husein, imao preko
1.000 primjeraka najlukusznijiih automobila,
vjerovatno po tri za svaki dan.
Jedan od razloga zašto novac ne može kupiti
sreću jeste taj što se ljudi vrlo brzo naviknu na
novu razinu prihoda ili bogatstva koje posjedu-
ju. Cameron Anderson, psiholog iz Kalifornije
kao najbolji primjer za to navodi dobitnika na
lotu, koji na početku osjeća veliku sreću, ali
onda taj osjećaj jednostavno splasne.
Pesimista i optimista
Njegova nedavna studija na Univerzitetu
Berkley pokazala je da veće količine novca u
vlastitom džepu ne moraju biti jedini motiv za
sreću. Sretnim nas može učiniti i poštovanje
koje imamo u sredini koja nas okružuje.
- Moguće je da osobine poput poštovanja,
utjecaja i društvene povezanosti nikada ne
zastarijevaju - dodaje profesor Anderson.
Pored dobro poznatog izraza "socioekonomski
status", on je uveo i jedan novi izraz "so-
ciometrijski status", koji označava društveni
ugled, liderske sposobnosti i društvene veze
pojedinca u određenoj zajednici. Studija
provedena na 80 studenata pokazala je da su
siromašniji studenti u suštini sretniji od stude-
nata koji imaju više novca i drugih materijal-
nih dobara.
Optimisti će reći da sreću kupuju male stvari,
kao što je kupovanje malog dara supružniku,
ispijanje kafe sa dragim ljudima u nekom
mirnom kafeu ili odlazak na kratki izlet sa
djecom. Pesimisti će na ovo reći da za sve ovo
ipak treba neki novac.
,]DEHULNDNDYüHWLGDQELWL
3XQVPLMHKDLOLWXJH
Kinezi bogatiji, ali ne i sretniji
Od zemlje seljaka, ribara i rudara, Kina je
postala najveći svjetski proizvođač elektronike
i automobila, a počela je ljude slati u svemir.
Ipak, sreća nije jednako pokucala na sva vrata.
- Nema jasnih dokaza povećanja "životnog
zadovoljstva" kako bi se moglo očekivati, obzi-
rom na ekonomski rast u Kini, kaže ekono-
mista Richard Easterlin.
Ovaj stručnjaka dobro je poznat u naučnim
krugovima nakon što je sredinom sedamde-
setih među prvima objavio da novac ne može
kupiti sreću.
äLYRWQR]D-
GRYROMVWYRQH
SRGXGDUDVH
VHNRQRP-
VNLPUDVWRP
Bogatima ni èokolada nije
slatka
Na kanadskom Univerzitetu Britanska
Kolumbija prije nekoliko godina proveden ja
zanimljiv eksperiment. Više desetina studena-
ta zamoljeno je da probaju jednu čokoladnu
smjesu. Prije samog eksperimenta, studenti
su zamoljeni da popune upitnik o svom
porijeklu i imovnom stanju. Pokazalo se da
su siromašniji studenti čokoladu ocijenili
ukusnijom, dok su imućniji studenti ukus
čokolade ocijenili, ili prosječnim, ili im se
uopće nije dopala.
JEDAN OD
RAZLOGA ZAŠTO NOVAC
NE MOŽE KUPITI SREĆU
JESTE TAJ ŠTO SE LJUDI
VRLO BRZO NAVIKNU NA
NOVU RAZINU PRIHODA
ILI BOGATSTVA KOJE
POSJEDUJU. CAMERON
ANDERSON, PSIHOLOG
IZ KALIFORNIJE, KAO
NAJBOLJI PRIMJER ZA TO
NAVODI DOBITNIKA NA
LOTU, KOJI NA POČETKU
OSJEĆA VELIKU SREĆU,
ALI ONDA TAJ OSJEĆAJ
JEDNOSTAVNO SPLASNE
68 AZRA 2012.
M
I
R
O
S
L
A
V

M
A
R
K
O
V
I
N
O
V
I
]


Rje{enje 1: ORADA, D@ULIJA ORMOND, AKARAKTER, EO, KA,
ESO, MAJOR, VERONA, ZANA, BRED PIT, FOND, A, TRA^ANI,
AR, LAV, MARIJANA, ADEMIR, KASIM, KO[ARICA, TMA
Rje{enje 2: MISIR, D@ELAT, ASTROLOGIJA, KTA, ME[ETAR, E, RABAH,
VRH, DRIL, MAJA, A, OI, ARARA, ON, PAD CRNOG JASTREBA,
IGRATI SE, SANICA, KADMIJ, TATRE, EMA, TNA, ]AMIL, ITIRAZ
M.M. JEDAN OD
„BITLSA“ SA
SLIKE
STANOVNICA
GRADA U
EGIPTU
SARDINA ILI
BAKALAR
OKVIR
ISAK
ODMILJA
TRAK SVJETLA
(TURC.)
PLIN
SPOJ KISIKA I
METALA
ZAO DUH
GERMANSKE
MITOLOGIJE
VELIKI
NORMANSKI
VOJSKOVO\A
ONKOLO[KI
(SKR.)
HEMIJSK
IELEMENT (RN)
MJESTO U BIH
KOD PRIJEDORA
LIHVAR,
ZELENA[
POGODAK U
SREDINU U
SINJSKOJ ALCI
ITALIJA
IME GLUMCA
PA]INA
OZNAKA
IMAGINARNOG
BROJA
PLANINSKI VRH
NA GRANICI
ALBANIJE I
MAKEDONIJE
SASTAVNI VEZNIK
KANADSKA
PJEVA^ICA,
SELIN
SIMBOL
LANTANA
M.M. JEDAN OD
„BITLSA“ SA
SLIKE
NETALENTIRANA
OSOBA
ELEKTRONSKO
RA^UNALO
VRE]A (POKR.)
LI^NA
ZAMJENICA
NATIONAL
TENISS LEAGUE
(SKR.)
IZGLED,
OBLIK
ELEKTRICAL
TRADE UNION
(SKR.)
AUSTRIJA
STARIJA VRSTA
PLATNENE
OBU]E
(POKR. - MN.)
ADILOVA
IMENJAKINJA
SVIJE]NJAK
(TURC.)
NALAZNIK
OLIVERA
ODMILJA
IME ST. BICIK-
LISTE MERKSA
POKAZNA
ZAMJENICA
SLIJEPI MI[
(POKR.)
VRSTA
KNJI@EVNOG
PROZNOG DJELA
AMPER
GRAD
U ITALIJI
ANA
KURNIKOVA
M.M. ^ETVRTI
MJESEC U
GODINI
ANTIKNI GRAD U
MALOJ AZIJI
RENATA
ODMILJA
BOGINJA PLOD-
NOSTI, OPS
JEDAN OD
„BITLSA“ SA
SLIKE
POKAZATELJI,
POKAZIVA^I
(LAT.)
MLA\E
KAMENO DOBA,
NEOLITIK
OTROVNI
ALKALOID
BILJKE
VELEBILJA
ZAPREKE U
ATELTSKOM
TR^ANJU
PORTUGAL,
NOGOMETA[,
KRISTIJAN
RUSKO @. IME MILION (SKR.)
RADIJUS
SIMBOL
LANTANA
MIRISAN,
MIRI[LJAV
(TURC.)
SPRAT, ETA@A
SIMBOL
ASTATINA
KRZNO
TULJANA,
SILSKIN
SLAVNA
PJEVA^ICA,
DIJANA
PROST BROJ
EGIPATSKA
RIJEKA
M.M. JEDAN OD
„BITLSA“ SA
SLIKE
ORGAN VIDA DO@IVJETI,
NESRE]U,
STRADATI
VELIKA [ARENA
PAPIGA
LI^NA
ZAMJENICA
PRIREDBA KOJA
SE ODR@AVA
JEDNOM
GODI[NJE
POREZ (POKR.)
STRANO M.
IME, D@ON
MUZI^KI
INSTRUMENT OD
PE^ENE GLINE
JUTARNJA
PADAVINA
SIMBOL
AMERCIJA
OLIVER RID
SLO@ENO
SLOVO
KONTAKT
MOTKE
TROLEJBUSA
PRIPADNIK GER-
MANS. PLEMENA
GROZNICA,
VRU]ICA
(TURC.)
NEMAN,
A@DAJA
NIZ, KOLONA
IME ST. PERU-
ANSKE
PJEVA^ICE
SUMAK
60 MINUTA
LI^NA
ZAMJENICA
AZRA 2012. 69
Pedesete godine su bile godine televizije. To
novo tehničko čudo brzinom munje je okupi-
ralo domove, srca i pažnju ljudi, potiskivajući
na marginu druge, starije medije kao što su
kino, radio i novine.
Brzinom kojom se širila televizija, novine
su gubile čitatelje. Čovjek po imenu Axel
Springer imao je viziju kako spojiti ta dva na
prvi pogled potpuno različita medija.
Tako je nastao "Bild", najveće dnevne evropske
novine, i po tiražu i po formatu.
Lakmus papir Njemaèke
"Bild" će iz temelja promijeniti svijet štampe i
postaviti neke potpuno nove standarde kada su
mediji u pitanju.
Prvi broj "Bilda" iz štampe je izašao 24. juna
1952. godine, i to u tiražu od 455.000 prim-
jeraka. Bile su to potpuno neobične novine za to
doba, tekstovi su bili kratki, naslovi predimenzi-
onirani, kao i fotografje. Izdavač Axel Springer
imao je viziju "novina kao televizije", vodeći se
devizom "mnogo slika, malo teksta", a ciljna
grupa je bila postavljena vrlo široko. "Bild" je bio
namijenjen svako, za ljude od 14 do 80 godina,
uz nisku cijenu od samo deset feninga.
Osvojio je Njemačku skoro preko noći. Kombi-
nacija seks afera, bizarnosti svih tipova, političara
u nezgodnim pozama i polusvijeta sa margina
društva bila je dobro osmišljena formula uspjeha.
Sredinom 70-tih godina "Bild" se prodavao u
više od četiri miliona primjeraka dnevno.
Naslovnice novine bile su lakmus papir za
stanje duha u Njemačkoj, a redakcija je skoro
uvijek znala pogoditi u "žicu". Za ovakav tip
novine naslovnica je od krucijalnog značaja.
Naslovnice "Bilda" nikad nisu imale za cilj da
informiraju, nego da oblikuju i usmjere javno
mnijenje u ovom ili onom pravcu.
Na dan kada se Neil Armstrong prošeteo
najbližim Zemljinim satelitom, "Bild" se na
jedan dan preimenovao u "Mjesec". Svo-
jevremene igračke majstorije Franza Beck-
enbauera bile bi popraćene naslovima tipa
"Franzi, Franzi, čudo jedno". Kada je Boris
VELIKE FOTOGRAFIJE, VELIKI NASLOVI,
9(/,.,7,5$ç,,9(/,.(.5,7,.(
AZRABilješke o uspjehu
Vec µu|i| 6O çoúi|I ||oçi çI ||¯e, oµ|u¯u|u ¯I |I|u:I.I||e µ|i.I||o:|i i |ee|ic|o:|. |µI|, o| :.I|i úI| úoúe úo |u|u
:|o|o 1/ |ilio|I l|uúi. Bilú |e, :.iúIlo :e |o |I|I ili |e, |I|ci|I|i|I ú|e.|I |o.i|I u |.|oµi
Kontroverzni novinar
Guenther Wallraf je vjerovatno najpoznatiji i
najkontrovrzniji njemački novinar poznat po
jedinstvenom načinu na koji dolazi do infor-
macija. Tako se u nekoliko navrata Wallraf
prerušavao u turskog gastarbajtera, živio i jeo
s njima, te radio njihove najteže i najprljavije
poslove, samo kako bi njemačkoj javnosti doka-
zao ko je zaslužan za njihovo blagostanje.
Tokom 1977. Wallraf je pod lažnim imenom
Hans Esser četiri mjeseca radio kao urednik
u "Bildu" gdje je proučavao kako funkcionira
redakcija i kako se "Bild" stvara, otkrivajući
brojne pikantne detalje i sumnjive metode rada
u redakciji hanoverskog tabloida. Svoja iskustva
objavio je u nekoliko knjiga, koje su redom
Njemačku potresale do temelja, a "Bild" je iz-
gubio svih šest tužbi protiv Wallrafa. Konačno,
2004. godine "Bild" je optužio Wallrafa da je
radio za zloglasnu STASI, tajnu službu DDR -a,
ali je sud presudio u korist slavnog novinara.
"BILD":
ŠEST DECENIJA NAJVEÆE EVROPSKE NOVINE
2VQLYDþ%LOGD
$[HO6SULQJHU
70 AZRA 2012.
Becker postao prvi teniser svijeta pozdrav-
ljen je sa "Suuuuuper, Boris". Princ Charles
ponekad bi bio prozvan na ovaj način :
"Charley, zar više nije dosta perverzija". U
dane pred pad Berlinskog zida sa naslovnica
Bilda je vrištalo "Otvarajte kapije". Nakon
što je Angela Merkel izabrana za kancelarku,
"Bild" je na naslovnicu stavio njenu sliku i
naslov "Miss Njemačke". I gospođa Merkel
kao i svi drugi njemački političari za koje bi
"Bild" ocijenio da mnogo pričaju, a ne kažu
ništa, dobili bi naslovnicu s kratkim naslo-
vom "Bla, bla, bla". S listom iz Hannovera
se nikada nije trebalo šaliti.
Kritike i napadi
Od sredine šezdesetih godina "Bild" je trpio sve
više kritika, kako zbog svog pristupa informaci-
jama, tako i zbog političkih stavova koji su se
provlačili kroz novine. Izdavač i vlasnik "Bilda"
Axel Springer bio je izraziti neoliberal i antiko-
munista, kojem je glavna životna premisa bila
potpuna liberelazicija tržišta, te pomirenje Izraela i
Njemačke. Odapinjući strijele s one strane željezne
zavjese i pozivajući na bezuslovno ujedinjenje
Njemačke, "Bild" i njegov vlasnik su navlačili gn-
jev ljevičarskih ekstremista koji su se sedamdesetih
godina bombama i atentatima borili protiv "mr-
skog kapitalizma", čije je oličenje bio upravo Axel
Springer. Redakcije i dopisništva "Bilda" nekoliko
puta su bili na meti terorističkih napada.
I danas su "Bild" i njegova izdanja na meti
kritika, posebno dnevnika TAZ koji je svojom
koncepcijom i pristupom informacija apsolutna
suprotnost "Bildu". Godine 2007. sud u Ham-
burgu je ocijenio da je reklama TAZ - u kojoj je
prosječan čitatelja Bilda "glup i tup", umjetnički
slobodna, ali neprimjerna.
Poznati njemački intelektualci kao što su
Teodor Adorno, Heinrich Boell i Gunther
Grass podizali su glas protiv "Bilda", u čemu
je Grass bio posebno aktivan tražeći "zaustavl-
janje napada na demokratiju i slobodu" što su
prema slavnom Nobelovcu radili Axel Springer
i njegova izdanja, te tražeći bojkot novine.
Svađa između Grassa i "Bilda" trajala je punih
28 godina, sve do 2006. kada je uprava "Axel
Springer" uputila izvinjenje slavnom piscu.
"Bild" danas: Mnogo izdanja,
manje èitatelja
Iako je "Bild" uspješno prebrodio ofanzivu
televizije pedesetih, mnogo teže je prošao sa sve-
pristnim širenjem interneta krajem devedesetih,
te od 1998. "Bild" polako gubi čitatelje. Od
skoro četiri miliona čitatelja početkom mileniju-
ma, "Bild" danas čita nešto manje od tri miliona
Nijemaca. Zbog bezuslovne prepoznatljivosti
imena "Bild", izdavačka kuća "Axel Springer"
izdaje brojna druga izdanja pod ovom markicom
kao što su "Nedjeljni Bild", "Sport Bild", "Com-
puter Bild", "Bild za dame" i slično. Novina
se danas prodaje na preko 100.000 prodajnih
mjesta u 44 zemlje, a pored njemačke štampa se
i u Antaliji, Izmiru, Kijevu, Milanu i Palma de
Majorci...
%LOG1H]DYLVDQLQHVWUDQDþNL
'DOLMHWDNDY]DLVWD"
Gunther Grass:
3R]LYDRQDERMNRW
"Bilda"
AZRA 2012. 71
DANSKA
Mary i Frederik na
izletu s djecom
Otkako su se vratili iz nedavne posjete Koreji, danski princ
Frederik i njegova supruga Mary pokušavaju nadoknaditi
sve vrijeme koje su propustili s djecom.
Tako su čitav dan prošle sedmice proveli na izletu u
danskom priobalnom gradiću Tisvildeleje, čiji stanovnici
nisu mogli vjerovati da su članovi kraljevske porodice
izabrali baš njihov grad za odmor. Mary i Frederik su
najprije s dvoje straije djece izašli u vožnju biciklima, a
potom su šetali s blizancima. Iste večeri pridružili su se
mještanima na druženju na obali mora. Bio je to odlično
iskorišten dan.
72 AZRA 2012.
AZRA Plava krv
ŠPANIJA
PRINCEZA LETIZIA
Ako špansku princezu Letiziju nikada niste vidjeli u
mini suknji, evo prilike. Lijepu princezu, su snimili
španski paparazzi kako šopinguje u Madridu. Princeza
je iskoristila svoje slobodno vrijeme, pa se u skladu s
tim i obukla. Iako ova dužina suknje nikada ne bi prošla
na nekom društvenom događaju, suglasit ćete se da joj
odlično pristaje, te da bi je trebala nositi češće.
72 AZRA 2012.
AZRA 2012. 73
&DPLOODMHSRåHOMHODXS-
oznati Andyja Roddicka
VELIKA BRITANIJA
Charles i Camilla na
"Wimbledonu"
Mjesta čuvana samo za članove kraljevske porodice
na teniskom turniru "Wimbledon" u Londonu
najčešće su prazna. No, na meču Švicarca Rogera
Federera i Italijana Fabia Fogninija to nije bio slučaj.
Svojim prisustvom počastili su ih princ Charles i
njegova supruga Camilla. Činilo se da par uživa u
meču, a princ Charles je situaciju na terenu rado
komentirao s ostalim gledateljima u njegovoj blizini.
JORDAN
Kraljica Rania
RWYRULODL]ORèEX
Lijepoj jordanskoj kraljici Raniji pripala je čast
otvaranja tradicionalne izložbe umjetnina, koju
svake godine organizira "Jordan River" fondacija.
Na izložbi su predstavljene razne rukotvorine koje
izrađuju žene kojima pomaže ova fondacija. Kraljicu
su ponajviše zanimali komadi iz Ikat kolekcije, koji
zapravo predstavljaju jordanski vez na šarenom
indonezijskom ikat platnu.
AZRA 2012. 73
U njihovim rukama je
bogatstvo svijeta
0.I|lIúo:||i|e:I|oI||I||i.|I.eci.eo|IuoçI|I.
|:|i|I,|o.Ic|i:u¯I|Iúili:I|i.|ic|u:uiµI|:I.i|Ili
||i|o.ioce.i.|o,|oi||ecI|i|I||I||i|e|úi|eµ.0|i
u¯i.I|uulu|:u¯u|I|I.ouic|oo.o:.|e|o.|oo|o|e
|o¯e |i µ|eçleúI|i. ||i|I .|e|cI||I |oúi|el|i µlIcI|u
µo6O|ilio|II|e|ic|i|úolI|Ii|uµu|e.ile|o|e
µ|e|Išu|ucil|uoú85|ili|I|úiúolI|I.
|, úo| |e| |i|e||i |eúu ||i|I ¯i.e µo.uce|o, .eci|I
o.e ú|ece iµI| u¯i.I u :.|e|li|I |elle||o|I i |I|o|
|Iš|IúI|eú|oçúI|Iµo:|I|uu:µ|eš|içlu|ciu
|oll]Wooúu.uçlI.|o|:e.||eµooce.i|li||I|I,
:|eúeuuµ|I.|i|oúuo|i|I,Iµo|e|Iúo:|u|ui|e|u
úou|o|.o||uo|çI|i¯Ici|u
Dylan Lauren
Bogatstvo modnog dizajnera Ralpha Laurena
prema "Forbesu" iznosi 7.5 milijardi američkih
dolara. Njegova jedina unuka, Dylan Lauren ipak
ne troši djedovo bogatsvo već ga dodatno uvećava.
Inspirirana kompanijom "Willy Wonka & the
Chocolate Factory", Dylan je kreirala "Dylan's
Candy Bar", danas internacionalni i veoma
uspješni lanac za prodaju slatkiša. Dylan ima 38
godina i udata je za menadžera Paula Arroueta
i nedavno je izdala knjigu "Unwrap Your Sweet
Life" (Odmotaj svoj slatki život).
Hearst: Praunuka kreatora modernog tab-
loidnog novinarstva
Lauren: Jedina unuka slavnog modnog
dizajnera
Arnault sa djevojkom Nataliom Vodianovom
74 AZRA 2012.
AZRAMetro
Amanda Hearst
Dvadesetosmogodišnja Amanda Hearst, praunuka
medijskog mogula Williama Randolpha Hearsta,
nasljednica je milijardi dolara vrijedne "Hearst"
korporacije. Diplomirala je historiju umjetnosti
na "Boston koledžu". Amandinog pradjeda često
su nazivali kreatorom modernog tabloidnog
novinarstva, ali Amanda teži da ipak ostane izvan
svjetala pozornice. Amanda je bila i model za kuću
Tommyja Hilfgera. Trenutno je Amanda jedan od
urednika u časopisu "Marie Claire".
Antoine Arnault
Antoine Arnault, sin osnivača modne kuće "Louis
Vuitton" Bernarda Arnaulta uživa u bogastvu od 41
milijarde američkih dolara. Tridesetčetverogodišnji
Francuz, poznat i kao šef modnog svijeta, šef je
komunikacija u "Louis Vuittonu". Sa djevojkom,
ruskim modelom Nataliom Vodianovom, uživa
u luksuznom životu. Često se mogu vidjeti na
skupocijenoj jahti kako krstare Korzikom. Poznat je i
kao profesionalni igrač pokera.
74 AZRA 2012.
Vanisha Mittal, Bar Refaeli i Megha Mittal na "Berlin Fashion weeku"
Vanisha Mittal
Vanisha Mittal je kćerka kralja čelika Lakshmija
Mittala. Bogatstvo ovog Britanca, indijskog
porijekla procjenjuje se na 20.7 milijardi dolara.
Tridesetjednogodišnja Vanisha diplomirala je na
"Cornell" univerzitetu. Odlično zna investirati u
nekretnine širom svijeta, a veoma je involvirana i u
poslove svoga oca.
Indijska nasljednica je proftirala u životu na račun
svoga oca koji je bez imalo razmišljanja 2004. godine
iskeširao 60 miliona dolara za njeno vjenčanje sa
bankarom Amitom Bhatiem.
Petra Ecclestone
Petra Ecclestone, kćerka šefa Formule1, Bernarda
Ecclestonea, vjerovatno je najglamuroznija među
bogatim nasljednicima na listi. Ona je modni
dizajner u usponu i ambasadorica fondacije za
liječenje meningitisa. No, Petrin društveni angažman
je zanemariv.
Umjesto da svoje bogatsvo koristi u plemenitije
svrhe, ona kupuje vile po cijelom svijetu. Posljednja
u nizu je nekadašnja vila porodice Aarona Spellinga,
koja ju je, odnosno njenog oca, koštala 85 miliona
američkih dolara. Otac joj je platio i vjenčanje 12
miliona funti, na kojem su zvanice zabavljali Eric
Clapton, "Te Black Eyed Peas" i David Guetta.
(FFOHVWRQH2QDWURãLRþHYQRYDFEH]GD
trepne
$QLVLPRYD5XVND3DULV+LOWRQ
(OOLVRQäHOLELWLJOXPDFLSURGXFHQW
Anna Anisimova
Anna Anisimova, koju je "New York Magazine"
prozvao ruskom Paris Hilton, dobro je poznata
njujorškoj društvenoj sceni. Bogatstvo njenog
oca Vasila prema "Forbesu" iznosi 3.4 milijarde
američkih dolara. Diplomirala je na Njujorškom
univerzitetu i za razliku od oca, koji je bogatstvo
stekao u metalskoj industriji, ona ipak sanja
glumački uspjeh u Hollywoodu.
Njen stan na Manhattanu vrijedi 50 miliona
dolara, što je pet puta veća suma od one za koju
ga je kupila 2004. godine. Nakon što se udala za
flmskog producenta Petera Schafera 2010., Anin
interes za glumu se povećao, naročito kada je
odigrala nekoliko manjih flmskih uloga.
David Ellison
David Ellison, sin šefa američkog softverskog giganta
"Oraclea" Larryja Ellisona, na raspolaganju ima
očevih 36 milijardi dolara. Dvadesetdevetogodišnji
bogataš, osim što je poznat kao Davidov sin,
pokušava da gradi i glumačku karijeru. Sa
fnansijskim zaleđem oca, David ima dobre šanse da
postane ključni faktor u svijetu holivudskih glumaca
i producenata.
David je nedavno bio u žiži interesiranja medija kada
je njegova producentska kuća "Skydance" stala iza
flmskih hitova "True Grit" i ""Mission Impossible -
Ghost Protocol".
AZRA 2012. 75
Sofia Barclay
Dvadesettrogodišnja Sofa Barclay unuka je Davida
Barclayja, medijskog tajkuna i trgovca nekretninama.
Ova lijepa nasljednica provodi vrijeme na relaciji
London i New York i pohađa Westminster School u
Londonu.
Sofa je izjavila da je uvijek željela biti glumica.
Sudeći prema njenoj ljepoti i porodičnom bogatsvu,
sigurno je da neće imati mnogo problema u
ostvarivanju svojih ambicija.
Isha Ambani
Isha Ambani, kćerka naftnog magnata Mukesha
Ambanija raspolaže porodičnim bogatsvom od 22.3
milijarde dolara. Dvadesetogodišnja Indijka studira
na prestižnom "Yaleu" i ima sve što jedan čovjek
može poželjeti, kada je riječ o materijalnim dobrima.
Isha je davno prerasla aparatić za zube i dioptrijske
naočale, i danas je lijepa i uspješna pijanistica.
Marta Ortega -Perez
Špansku ljepoticu Martu Ortegu - Perez, otac
Amancio Ortega, osnivač globalne modne frme
"Inditex", naučio je kako započeti biznis od nule.
Ona je u početku, u očevim frmama slagala police
i radila sa kupcima. Šuška se da bi upravo njoj,
Amancio, prema "Forbesu" peti najbogatiji čovjek
na svijetu, mogao ostaviti više od 38 milijardi dolara,
a među "Inditexovim" kompanijama i najpoznatiju
"Zaru".
Dvadesetosmogodišnja Marta je strastveni ljubitelj
konja i konjskih trka. Nedavno se udala za špansku
jahačku zvijezdu Sergia Alvareza Moyja.
Sam Branson
Sam Branson, sin Richarda Bransona, vlasnika
"Virgin" kompanije u čijem je okrilju više od 400
frmi, živi u očevoj sjeni. Dvadesetšestogodišnji
Sam je diplomirao na prestižnom "St. Edwardsu"
u Oxfordu i živi povučeno, daleko od bliceva
fotoaparata. Snima dokumentarce i veoma je dobar
prijatelj sa princom Harryjem. Nedavno je proglašen
jednim od najpoželjnijih neženja u velikoj Britaniji.
%DUFOD\ELWLüHJOXPLFD
,VKDVRFHP0XNHVKRPQD&11RYRP
SDUW\MX
6DPVDVHVWURP+ROO\
0DUWDVDVXSUXJRP6HUJLMHP
76 AZRA 2012.
AZRAMetro
76 AZRA 2012.
U nedjelju, 29. jula, ispred BBI centra u Sarajevu
održat će se nesvakidašnji događaj. Događaj koji
za cilj ima da usreći i obraduje našu mladost.
"Djeci s ljubavlju by Memo" je slikarski perfor-
mans koji će djeci bez roditeljskog staranja pružiti
novčanu pomoć, ali i zabavu i veselje, koji su im
prijeko potrebni.
Veseli motivi

- Plan je da na deset metara dugom platnu, u
periodu od 6 do18 sati, bez prestanka, oslikam
vesele motive koji će predstavljati mural kao
poklon Dječijem domu „Bjelave". Nakon toga, na
"Hayat" televiziji će biti aukcija, gdje će se ta slika
pokušati prodati. Vrijednost slike iznosit će od 30
do 50 hiljada KM - kaže za naš magazin Memo.
Osim Haljevca, koji će slikati na platnu, događaju
će prisustvovati i stotinu djece doma "Bjelave",
koja će slikati svoje slike, plesati i pjevati. Oni
će taj dan biti domaćini drugoj djeci. Bit će tu i
članovi sarajevskog hora "Princess krofne" i još
četrdesetak mališana koji su se sami prijavili.
Na pitanje kako je došao na ideju da priredi
ovakav događaj, kaže da je želio da na neki način
pomogne djeci bez roditeljskog staranja. Ipak,
ništa od ovog ne bi bilo da nije naišao na pomoć
direktora Dječijeg doma "Bjelave" Saudina
Đurđevića, Naide Kurdije, te volontera Senada
Fazlije i Fadile Bošnjak.
- Još kao mali igrao sam se s djecom koji su
odrastali u domu "Bjelave", a danas su mi to veliki
prijatelji. Ovo nije prvi put da im pomažem, jer
sam i ranije prodavao slike na aukciji, i kupio
posteljine za djecu. Nakon tri godine, kada sam se
pojavio u Domu, prepoznali su me i rekli: "Evo
onog Meme što nam je kupio Batman posteljine".
To je osjećaj koji se ne kupuje novcem - priča pun
emocija.
Mali festival
Memo je pozvao i brojne ličnosti iz javnog
života, koji su prihvatili njegov poziv i pristali
da se taj dan druže s djecom. Kako kaže, to
će više biti mali festival, nego performans.
Očekuje se da će ispred BBI centra biti blizu
deset hiljada ljudi.
- Nadam se da ću imati snage naslikati tu sliku,
jer bi ona trebala ući u Ginisovu knjigu rekorda.
Svaki dan vježbam i sada sam 99 posto siguran da
ću uspjeti. Bit ću okružen i bilbordima, po ugledu
na umjetnika koji je u Rimu slikao nešto slično,
ali njegov peformans trajao je tri dana.
Ovakav događaj je zasigurno nešto što do sada
nije viđeno u Regionu.
- Djeca su toga vrijedna i o njima se mora pričati.
Ovo što želim da uradim za njih je mali djelić
onoga što oni zaslužuju. Pozivam sve da dođu na
plato ispred BBI centra i zabave se s nama.
Budući da je svakodnevno angažiran oko ovog
projekta već dva mjeseca, Memo za naš magazin
kaže da jedva čeka da sve prođe, te da se odmori sa
suprugom i sinčićem Ajanom. Čestitamo umjet-
niku na ovoj incijativi, i nadamo se da će uspjeti u
svojoj namjeri.
S
u
l
e
j
m
a
n

H
a
l
j
e
v
a
c
S|eúi|o| |ulI i:µ|eú ||¯|oç ce|||I BB| I|Iúe|:|i
:li|I| ce, µ|e|I uçleúu |I :.|e|:|e u||e||i|e,
oú|¯I|i |e:.I|iúI:||i µe|lo||I|:. Sli|I| ce 12 :I|i
|I µlI||u úuço| úe:e| |e|I|I
|
i
:
e
.

|
e
|
|
I

A
V
û
|
C
|
V
|
C
AZRA Umjetnost&humanost
POMOÆ
DJECI
NA
ZABAVAN
NAÈIN
AZRA 2012. 77
Ribolov boli
Aktivisti "Peta-e" oslikali su tijela kao ribe tokom
protesta u Duesseldorfu. Protest je usmjeren protiv
korištenja mreža za ribolov u okeanima. Naziv protesta
je "Ribolov boli".
8VODYX$ERULGèDQLPD
Plesači raznih grupa pokazuju svoje umjeće tokom NAIDOC sedmice. Radi se o festivalu
koji se u Australiji dešava svakog jula i slavi istoriju, kulturu i postignuća Aboridžana.

AZRA Arte(i)fakti
IZ SVIJETA
KULTURA U SLICI
%DwìDUwLMVNHQRêLNDR
NXOWXUQLNDSLWDO6DUDMHYD
Koncertom Sarajevske flharmonije na centralnoj
pozornici kod Vijećnice otvorene su 17. tradicionalni
ljetni festival "Baščaršijske noći", koji će ove godine
ponuditi lepezu kulturnih događaja iz svih oblasti
umjetničkog stvaralaštva tokom cijelog jula.
Iz iznimno bogatog programa mogu se izdvojiti
koncerti grupa: Letu štuke, Mostar sevdah reunion,
Zoster, Punkt, Enesa Begovića, predstave "Više sreće
ovaj put" i "Mijenjamo žene" iz Beograda, izložbe
slika Mustafe Arapija iz Albanije, "Žena u znaku
žudnje" akademske slikarice Sonje Radan i "100
pogleda" mladih iz italijanskog mjesta Corleone, te
noć sefardske kuhinje, večer mađarskog plesa i čardaša,
moderni ples, te drugi dječiji i programi iz repertoara
klasične muzike.
Tradicionalno će u okviru Baščaršijskih noći 17.
jula biti otvoren i 15. međunarodni festival folklora
Sarajevo 2012, uz više od 300 učesnika iz Mađarske,
Kipra, Italije, Turske i Albanije.
78 AZRA 2012.
Vrijeme je za animirane
filmove
Od 30. juna do 5. jula Neum će biti domaćin još jednog
međunarodnog festivala animiranog flma. NAFF 2012. je započeo
prikazivanjem nekoliko od ukupno 46 flmova iz takmičarskog dijela
programa. ,
Gosti Festivala, autori iz SAD-a, Hrvatske, Slovenije, Nizozemske,
Rusije, Španije, BiH i Irana, tajne animacije će zanimljivim
predavanjima prenijeti i na mlađe naraštaje. Članovi žirija eminentna
su imena animacije: Mike Reiss i Michael Marphy iz SAD-a, Borivoj
Dovniković iz Hrvatske, te Amina Begović i Safet Zec iz BiH.
Edo se nije štedio
U sarajevskom klubu "Cinemas" Edo Maajka je
priredio odličan koncert na kojem je promovirao
pjesme s novog albuma „Štrajk mozga", ali i
podsjetio publiku na hitove kojima se proslavio. Edo
se nije štedio i predstavio se u izdanju koje je publika
i očekivala. Koncert su upotpunili i njegovi prijatelji
Frenkie, Kandžija i DJ Soul, pa je publika nakon
dvosatne svirke zadovoljna otišla kući.
Tekst i foto: Nina Novakoviæ
TUZLA Čola zna kako se pravi spektakl
S koncerta Zdravka Čolića još nikada niko nije otišao nezadovoljan, jer Čola zna kako se
pravi spektakl. Pokazao je to i na Gradskom stadionu "Tušanj" u Tuzli, gdje je posljednje
junske noći oko 10.000 posjetitelja s njim uglas pjevalo "Sinoć nisi bila tu", "Pusti, pusti
modu", "Javi se"... Hitove je neumorno nizao cijela tri sata, priredivši publici noć koju će
dugo pamtiti.
PARTY zonE
AZRA

F
o
t
o
:

A
h
m
e
t

B
a
j
r
i
æ

B
l
i
c
k
o

*RVWLVXVHRGOLþQR]DEDYLOL
)UHQNLHMHELRMHGDQRGJRVWLMXQDNRQFHUWX
SARAJEVO
"Flamingosi" sviraju u "Rooms-u"
Naša prijestolnica uskoro će biti bogatija za još jedno
mjesto za izlazak. U samom centru grada, u ulici Titova
7, ove srijede otvara se club i restoran "Rooms". Zvanice
će u noći otvorenja cluba zabavljati bend "Flamingosi", a
tri dana kasnije, sedmog jula u Sarajevu će prvi put nakon
nastupa na "Eurosongu" pjevati najveća makedonska
zvijezda Kaliopi. U svirci "Flamingosa" možete uživati i vi
ukoliko tačno odgovorite na sljedeće pitanje.
Ko u "Roomsu" nastupa 7. jula?
Odgovor šaljite na broj: 091 510 101, tako što ćete prvo
ukucati ključnu riječ OK, a zatim odgovor na pitanje. Dva
najbrža čitatelja dobijaju pozivnice za otvorenje. Pozivnica
važi za dvije osobe.
SARAJEVO
Odlična zabava uz "Perpetuum Mobile"
i "Skriptu"
Sarajevski "Prestige bar" je ovog ljeta omiljeno mjesto za
zabavu.
U petak, 29. juna, odličnu atmosferu napravio je srbijanski
"Perpetuum Mobile", a noć kasnije momci iz bihaćkog
funk benda "Skripta", poznati po učešću u TV show-u ''Rat
bendova''. Za vrijeme Sarajevo Film Festvala, u Prestige baru
će nastupiti najpoznatiji evropski DJ-evi.
BIHAÆ
Bare je pjevao o svom životu
Posljednji vikend u junu Bišćani su, između ostalog, uživali u koncertu koji su
priredili Goran Bare i Majke. Stare hitove, ali i pjesme s novog albuma "Teške
boje", u kojima Bare pjeva o svom životu, emocijama, željama, ovisnosti,
"skidanju", izgubljenosti, predstavili su publici na Gradskoj otoci.
Foto: Samir Brkiæ
äLYHVYLUNHVXQDMMDþHRUXåMHVUELMD-
QVNRJEHQGD3HUSHWXXP0RELOH
1DVFHQLMHXVXERWXELR
ELKDüNLIXQNEHQG6NULSWD
Kako ona
navija,
i Hrvati bi
pozavidjeli
- Nadam se da si jedna od onih žena koja večeras ne gleda fnale Evropskog nogometnog prvenstva?
- Kako ne gledam, gledam. To mi sada ide uz imidž - kaže mi Amra. U šali. Pričamo telefonom. Dugo
se vidjele nismo. Nju razumijem. Ona ljubi našeg najboljeg napadača, ali ne razumijem svoju najbolju
prijateljicu koja mi u velikoj brizi šalje poruku: "Meni je pravo žao ovih Italijana".
Ona i fudbal se ne razumiju. To je sigurno. Kao što je sigurno da se ne razumiju Papa i Hamenei. O
tehnici i taktici na terenu ona ne zna ništa. Ali, navija tako srčano da bi joj i Hrvati pozavidjeli.
- A, meni je žao mene - kažem joj. Sutra radim, a zračim kao radijator u decembru. Odmor je završen.
Šta sve žena zarad ljepote i mrve tamnog tena neće pretrpjeti na + 45. Sve sam ubjeđenija da ljetni
odmor treba da traje tri mjeseca, jer sedam, pa i deset dana na moru za nas Bosance je kao 12-satni rad
na baušteli.
Dok stigneš na more treba ti najmanje dan, dok se raspakuješ, odabereš najsigurniju uvalu za plivanje, te
pobjegneš od onih preumornih mama koje se na plaži ne odvajaju od šlaufa, cucle i fašice, gubiš još jedan
dan. Vrijeme curi kao da si ga smjestio u pješčani sat. Trećeg dana si crven, četvrti u suzama i potrazi za
aftersanovima, aloeverama, jogurtima...
Petog dana padaš u tugu, još malo pa kući moraš, a taman si se sprijateljila s tetom koja ti na omiljenom
kiosku prodaje novine i svježu lubenicu za 20 maraka. Ovako, tri mjeseca, polako, bez žurbe na plažu
ideš tek u četiri. Mjera!
- Udat ću se za nekog ko ima kuću na moru - kažem joj. Ništa fakultet, ništa šarm...Imamo nas dvije
običaj tako razgovarati telefonom. Satima. Obično, prvo pričamo o njoj, pa onda opet o njoj, a onda
malo i o meni.
Taman sam joj htjela ispričati priču o Galebu, o wannabe načelniku i wannabe prvoj dami načelnika
jedne od sarajevskih općina, koje sam srela na moru, a ona bi o Italijanima cijelu noć.
- Gledaš li ti fudbal zbog fudbala ili fudbalera - pitam je?
- Ne gledam ga zbog fudbala nego zbog nacija i mentaliteta. Volim Italijane, ne volim Nijemce, naprim-
jer. Isto tako navijam za male, a ne velike zemlje...
Zanimljiva je njena logika. Da je, naprimjer, Španija u nedjelju igrala protiv Malte, što je prema svim
zakonima fzike i matematike prosto nemoguće, ona bi navijala za Maltu iako, realno, Španija igra
bolje. Ali, ona je barem iskrena. Ne folira zašto voli fudbal.
- A, ko ti je draži Casillas ili Bufon - pitam je.
- Ne znam Casillasa. Bufon mi je super - kaže mi.
A, kao Bufona si upoznala?
Smije se.
Nije, ali jeste Toma Cruisea. Kaže da je zgodan. Zavidim joj.
Sad bih joj prigovorila za Italijane. Imaju manje mojih simpatija od prošle godine, nakon što su na otoku
Lampedusi odbili gostoprimstvo Libijcima, u vrijeme dok su tražili spas od afričkog ratnog vihora. Ali,
teške teme nisu za telefona... Naročito ne u nedjelju uvečer kada su četiri gola u mreži Italije nacionalno
pitanje, baš kao i savremena bh. bajka Amre Silajdžić i Edina Džeke.
Glasine stvaraju hejteri, prenose budale, a prihvataju idioti. No, ovo nije glasina. Samo se ljubav i
siromaštvo (materijalno i duhovno) ne mogu sakriti. Tako ni oni više ne kriju gotovo jednogodišnju
ljubav. U subotu uvečer je u Foči, gradu na ušću dviju rijeka, svečano otvoren „Aqua park" vrijedan
tri miliona maraka. Masallah. Ako već nemaju gdje da rade, neka se Fočaci makar imaju gdje kupati.
-I, more, Galeb? Ništa mi ne pričaš kako je bilo - kaže mi nakon sat.
- Lijepo. Ovoga puta s odmora ne nosim torbu suvenira koje ću lijepiti po frižideru, redati po komodama i
ključevima. Galeb priča turski i izgleda kao... O tome ćemo sutra, kada budemo malo pričali o meni.
|iše.A|elI||S|R0V|C
Caprice i za nas
One ne moraju nužno biti rezervirane samo
za američke prve dame, niti samo za Mer-
linke i Brigitke. Caprice, uže ili šire, kraće ili
duže, bijele ili u boji nosite i vi. Kada je ove
hlače, dužine iznad članaka, 1948. dizajnirala
njemačka dizajnerica Sonja de Lennart, bile su
revolucija. Danas su must have.
AZRAMoja je zadnja
Preporuke
Ne znaš gdje je dobro ručati?
Znate šta ćete gledati na ovogodišnjem Sarajevo
Film Festivalu, ali ne znate gdje i ručati? Dobru
klopu ćete jesti u "Gardenu" u Titovoj. Mir i su-
per cijene. Provjereno. Tamo sam probala pastu
kada smo slavili "Azrinih" 800 brojeva.
Putujte na Sjeverni Kipar
Ne čekajte ponoć u novogodišnjoj noći da mijen-
jate životne odluke. Mijenjajte ih sada. Odmah!
Zaljubite se, volite, oprostite, podijelite...otputu-
jte...Već ovog ljeta uradite makar nešto od onoga
za šta nikada niste imali hrabrosti.
Otputujte na Sjeverni Kipar naprimjer. Obucite
svoju omiljenu crnu haljinicu i crvenim ružem
vratite život u svoje usne.
82 AZRA 2012.